Kannen kuva: Niko Vähäsarja, Tornikotkat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannen kuva: Niko Vähäsarja, Tornikotkat"

Transkriptio

1 Lounais -Suomen Partiopiirin Toimintasuunnitelma

2 Sisällys Johdanto 3 Partiopiirin strategia Partiopiirin tehtävä ja toimintaympäristö 4 Strategiset painopisteet 5 Osatavoitteet 5 I Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella 5 II Yhteiskunta: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa 6 III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan 6 IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen 7 V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntia 7 Toimintakausi Aluetoiminta 8 Koulutustoiminta 9 Ohjelmatoiminta 10 Viestintätoiminta 12 Luottamushenkilötoiminta 13 Talous- ja kiinteistötoiminta 15 Projektit 16 Kasvu 16 Napakettu 16 Woomal 17 HuHu Suomen Partiolaisten kevät-pt-kisat Hallinto 17 Toimisto 19 Talousarvio Aluejako ja lippukunnat 23 Tapahtumakalenteri Suurtapahtumat Järjestelyvuorot Kannen kuva: Niko Vähäsarja, Tornikotkat 2

3 Johdanto Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n toimintasuunnitelma vuosille pohjautuu piirin strategiaan Jokainen piirin ryhmä ja jaosto on laatinut toimintasuunnitelmansa piirin strategisten painopisteiden ja lippukunnilta saadun palautteen perusteella. Piiri haluaa tukea lippukuntiaan monipuolisen ja innostavan partio-ohjelman toteuttamisessa järjestämällä laadukkaita ohjelmatapahtumia, koulutuksia sekä leirien kaltaisia projekteja. Toivottavasti yhä useampi lapsi, nuori ja aikuinen löytää partiosta mielekkään harrastuksen. Elämyksellistä toimintakautta meille kaikille! Piirihallitus 3

4 Partiopiirin str ategia 2020 Strategialla tarkoitetaan suunnitelmaa, jolla päästään haluttuun päämäärään. Lounais- Suomen Partiopiiri ry:n strategia 2020 linjaa piirin toimintaa seuraavan kymmenen vuoden ajan. Tavoitteena on laadukkaampi, vaikuttavampi ja näkyvämpi partio, jonka parissa yhä useampi lapsi, nuori ja aikuinen harrastaa. Strategian painopisteet ja tavoitteet muuttuvat käytännöksi kun ne huomioidaan laadittaessa piirin toimintasuunnitelmia ja käytännön toimintaa ohjelmatapahtumia, kursseja, kisoja, leirejä, purjehduksia - siis sitä, mikä tekee partiosta partion. Strategian on laatinut piirihallituksen asettama työryhmä, johon kuuluivat Mari Kousa, Ida Michelsson ja Timo Sirén. Strategian pohjana on käytetty Suomen Partiolaisten strategian 2020 eri luonnosversioita ja piirin strategia tulisikin lukea yhdessä keskusjärjestön strategian kanssa sen lounaissuomalaisena sovellutuksena. Piirin strategiaa ovat työstäneet monet lippukuntia ja piiritoimintaa edustaneet partiolaiset. Suuri kiitos heille. Strategian on hyväksynyt piirin syyskokous 31. lokakuuta vuonna Partiopiirin tehtävä ja toimintaympäristö Lounais-Suomen Partiopiiri ry (L-SP) on Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n (SP) jäsen ja toteuttaa toiminnassaan SP:n peruskirjan mukaisia kasvatustavoitteita, partioliikkeen päämäärää ja arvopohjaa toiminta-alueellaan. Piiri tukee lippukuntia partio-ohjelman laadukkaassa toteuttamisessa, tekee partiota tunnetuksi toiminta-alueellaan ja edustaa alueensa partiotoimintaa sekä keskusjärjestössä että sidosryhmille. Lippukunnilla on vahva ohjaava rooli piirin toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Yhteiskunta on monimuotoistumassa ja -arvoistumassa. Lasten ja nuorten arvomaailma, elinympäristö ja perhekäsitys ovat jatkuvassa muutoksessa. Tietoverkot ja media hallitsevat nuorten vapaa-aikaa. Partio luo mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja onnistumisen kokemuksiin jokaiselle lapselle ja nuorelle lähtökohdista riippumatta. Partiolla on mahdollisuus toimia lasten ja nuorten kasvavan ympäristöaktiivisuuden väylänä. Piiri on alueeltaan varsin suuri, mutta piirin tapahtumia järjestetään alueellinen tasa-arvo huomioiden. Lippukuntien toimintaympäristöt vaihtelevat. Maaseudun haja-asutusalueella ikäluokat pienenevät ja nuoret suuntaavat opiskelun ja työn perässä muille paikkakunnille. Samaan aikaan kaupunkien väestö kasvaa varsinkin uusilla lapsi-perheiden suosimilla asuntoalueilla. Piirin lippukuntarakenne pyritään kehittämään vastaamaan lasten ja nuorten asumisen rakennetta yhteistyössä lippukuntien kanssa. Piiri tukee lippukuntien toimintaedellytyksien säilymistä kunta- ja seurakuntarakenteiden muutoksien aiheuttamissa haasteissa. 4

5 L-SP on toiminta-alueellaan merkittävä lapsi- ja nuorisotyön vaikuttaja, joka tukee lippukuntia laadukkaan ja monipuolisen partio-ohjelman toteuttamisessa. Piirin toimintakulttuuri ymmärtää nykyhetken haasteet ja tähtää kasvuun. Strategiset painopisteet I Partiotoiminta: Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella. II Yhteiskunta: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa. III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan. IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen. V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntien tarpeita. Osatavoitteet I Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella Piirin lippukunnissa toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista partioohjelmaa Lippukuntien tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista yksilöitä, jotka osaavat toimia osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Piirin tehtävänä on tukea lippukuntia tässä kasvatustehtävässä. Piiri luo puitteet siihen, että sen toiminta-alueen lippukunnissa toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista partio-ohjelmaa. Monipuolisilla ohjelmatapahtumilla tuetaan lippukuntia Piiri järjestää jokaiselle ikäkaudelle sopivia ohjelmatapahtumia, siten että mahdollisimman monella on niihin mahdollisuus osallistua. Piirin vastuu korostuu samoaja- ja vaeltajaikäkausissa Piirin järjestämät samoaja- ja vaeltajaikäisten ohjelmatapahtumat ovat tärkeä osa kyseisten ikäkausien ohjelmaa. Piiri panostaa toimivan vaeltajaikäkauden kehittämiseen, tukee vaeltajaikäisiä ulkomaanprojektin toteuttamisessa ja piirin luottamushenkilöinä toimimisessa. Piiri tarjoaa samoaja- ja vaeltajaikäisille mahdollisuuksia kehittää johtamistaitojaan. 5

6 Riittävästi koulutettuja nuoria ja aikuisia pesteihin Piiri järjestää lippukuntien tarpeiden mukaisia koulutuksia nuorille ja aikuisille erilaisiin partiopesteihin sekä valmistaa lippukuntien käyttöön materiaalia, joka mahdollistaa monipuolisen, laadukkaan ja tavoitteellisen partio-ohjelman toteuttamisen. Piiri tukee lippukuntia rekrytoimaan riittävästi aikuisia toimimaan lasten ja nuorten johtajina sekä nuorten johtajien tukena. Ohjelma- ja koulutustapahtumien markkinointia tehostetaan Piirin tapahtumien markkinointia ja viestintää tehostetaan, jotta lippukunnat löytävät sopivat koulutukset jäsenilleen. II Yhteiskunta: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa Piiri on vaikutusvaltainen aloitteentekijä lapsia ja nuoria koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa toiminta-alueellaan. Partiopiiri osallistuu toiminta-alueensa lapsia ja nuoria koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon sekä kannustaa lippukuntia aktiivisuuteen paikallistasolla kuitenkaan puoluepoliittista sitoutumattomuuttaan vaarantamatta. Piirissä lippukunnat päättävät. Lippukuntia kannustetaan aktivoimaan nuoriaan päätöksen teossa. Partiolainen haluaa ja osaa vaikuttaa paremman maailmanpuolesta. Lippukuntien omistajuutta piiriin nähden korostetaan ja lippukuntien edustajille taataan mahdollisuus osallistua asioiden valmisteluun ja päättämiseen. Partiolaisia kannustetaan yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen esimerkiksi koulutuksen avulla ja nuorten osuutta lippukuntien ja piirin päätöksenteossa pyritään lisäämään. Piirin kumppanuudet tukevat lippukuntien toimintaedellytyksiä Piiri terävöittää edunvalvontatoimintaansa ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä etsii aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita kaikkialta piirin toiminta-alueelta. Erityisen tärkeitä sidosryhmiä ovat seurakunnat ja muut lippukuntien taustayhteisöt. Koulutusyhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kehitetään ja partiokoulutusta tehdään tunnetummaksi. III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Jokainen jäsen saa myönteisiä kokemuksia harrastuksestaan Ymmärretään partion moninaisuus ja tuodaan sitä paremmin esille, partiossa on jokaiselle jotakin! Piirin ja lippukuntien viestinnässä hyödynnetään partion osa-alueita eri tavoin painotettuina sekä tuodaan esille suurta yleisöä kiinnostavia asioita, kuten suurtapahtumia ja kansainvälisyyttä, unohtamatta kuitenkaan viikoittaisen laadukkaan toiminnan esiintuomista. 6

7 Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä tuodaan esille partion arjen monipuolisuutta. Partiolaisuudesta luodaan aktiivisuuden ja energisyyden mielikuva. Ymmärretään, että brändin tärkein esiintuoja on jokainen partiolainen itse, ja viestitään tätä aktiivisesti lippukunnille. Lippukuntia tuetaan ja koulutetaan tuomaan toimintaansa esille oman alueensa medioissa. IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen Partio saavuttaa 12 % piirin alueen 7 22-vuotiaista lapsista ja nuorista Piiri panostaa erillisellä hankkeella Kasvuun ja kannustaa lippukuntia kasvuajattelun kautta kasvua tukeviin toimenpiteisiin. Partioharrastus on kaikkien lasten ja nuorten ulottuvilla koko piirin alueella. V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntia Sitoutuneet luottikset takaavat piiritoiminnan laadun. Luottistoimintaan ja pestaukseen panostetaan. Pestikuvaukset ja luottistapahtumat tukevat luottiksia heidän pesteissään. Piiritoimisto tukee lippukuntia ja luottiksia L-SP:llä on partiotoimisto, jolla on toimipisteet Turussa ja Porissa. Partiotoimisto tukee luottiksia kaikilla toiminnanaloilla sekä palvelee piirin lippukuntia opastaen ja välittäen tietoa piirin toiminnasta. Partiotoimiston henkilökunnan tehtäväjako noudattaa käytössä olevaa toiminnanalajakoa. Partiotoimiston kehittämisessä hyödynnetään Partion henkilöstöpolitiikan linjaukset -asiakirjaa. Projekteista mielekkäitä pestejä Piirin projektit tukevat lippukuntia ja luovat mielekkäitä piiripestejä. Aluetoiminta on lähellä lippukuntia Piiri on lähellä lippukuntia. Alueohjaajien koulutukseen ja toimintaan panostetaan. Aluetapaamiset, lippukuntapäivät, syys- ja kevätkokoukset sekä muut vastaavat tapahtumat ovat piirin ja lippukuntien välisen yhteistyön foorumeita. Tapahtumien sisältöä ja laatua kehitetään lippukuntien tarpeiden mukaisesti. 7

8 Toimintak ausi Aluetoiminta Aluetoiminnanalaan kuuluu ensisijaisesti piirin alueella toimivien lippukuntien rajapinnassa tapahtuva tiedonvälitys, ohjaus ja koordinointitoiminta, jolla aikaansaadaan toimiva yhteys piirin ja lippukuntien välillä. Keskeinen tavoite on saada piiri tukemaan lippukuntia entistä suoremmin. Tavoitteet: Keinot: Mittari(t): Liittyy painopisteeseen: Lippukunta toteuttaa partio-ohjelmaa monipuolisesti. Lippukunta voi hyvin. Aikuisen roolin selkeyttäminen osana partio-ohjelmaa Yksi yhteinen partio -ajatuksen välittäminen lippukunnille Kuva partiosta haluttuna harrastuksena Kasvusanoman levittäminen lippukuntiin Kehittyvä lippukunta -työkalu Kannustetaan lippukuntia alueelliseen yhteistyöhön puuttuvien ikäkausien toteuttamisessa. Lippukunnan arvopohjaa avaavat keskustelukortit. Yhteistyö muiden ohjaajien kanssa Alueellinen yhtenäisyys Vahvempi yhteistyö taustayhteisön kanssa Partiolaisten kannustaminen nuorisovaltuustoihin Koulukampanja, PaTu-kurssi Toteutetut KeLit Toimivat ikäkaudet, vuosiseloste Aluetapaamisissa saatu palaute Uusien jäsenten jakautuminen alueen lippukuntiin Saatu tuki ja annetut palvelut. Partiolaisten määrä nuorisovaltuustoissa Osallistujakoulujen määrä I Partiotoiminta II Yhteiskunta III Brändi Projektiryhmä Ryhmän raportti IV Kasvu 8

9 Lippukunnan toimintakulttuuriin tutustuminen ja kehittäminen Lippukunnan toimintakulttuurikortit Palaute V Piiri Lippisperheen lanseeraaminen Lippis Lepää, Uusien Lippisten illat, Lippistapaaminen Osallistujamäärä Koulutustoiminta Koulutustoiminnanalaan kuuluu piirin tarjoaman koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuksen toteuttaminen sekä kaiken piirin tarjoaman koulutuksen koordinointi. Koulutusjärjestelmän tehtävänä on tukea partiokasvatusta varmistamalla, että partiossa toimii riittävä määrä osaavia aikuisia ja nuoria johtajia. Koulutustoiminnanalasta vastaa piirin koulutusryhmä. Tavoitteet: Keinot: Mittari(t): Liittyy painopisteeseen: Partion tuotelupaus pitää kaikkialla Suomessa. Aikuisen roolin selkeyttäminen osana partio-ohjelmaa Laadukkaat koulutukset, josta aikuinen saa valmiuksia ja innostusta pestissä toimimiseen. Koulutukset vastaavat lippukuntien tarpeeseen Koulutusryhmä tukee pitkäjänteisesti uudistusten loppuun saattamista Yhteistyö muiden ohjaajien kanssa Piirin koulutuksissa on taitavat/pätevät ja innostuneet kouluttajat Yhteistyö alue- ja ohjelmaryhmän kanssa, jotta pystytään kartoittamaan lippukuntien koulutustarpeet Järjestettävät koulutukset ovat nykyisen koulutusjärjestelmän ja ikäkausijaon mukaisia Koulutuksesta saatu koulutuksen osuvuus pestiinpalaute. Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi. I Partiotoiminta 9

10 Piirin koulutuksissa on taitavat, pätevät ja innostuneet kouluttajat. Kouluttajakoulutuksen statuksen kasvattaminen. Järjestetään partiokouluttajakurssi. Vähintään yksi toteutunut partiokouluttajakurssi vuodessa III Brändi Jokaisessa lippukunnassa on koulutettu KoVa. KoVa-koulutuksen järjestäminen ja sen markkinointi oikealle kohderyhmälle kahdesti vuodessa, tarvittaessa useammin kaksi toteutunutta koulutusta vuodessa. Pestissä aloittaneet KoVat saavat koulutuksen pestinsä tueksi. IV Kasvu Ohjelmatoiminta Ohjelmatapahtumat ovat osa kohderyhmän (7 22-v.) partio-ohjelmaa. Näiden tapahtumien avulla piiri tukee lippukunnissa tehtävää kasvatustyötä. Ohjelmatoiminnanalaan kuuluu piirin tarjoamien ohjelmatapahtumien toteuttaminen ja koordinointi. Siitä vastaa ohjelmaryhmä. Ohjelmatoiminnanalaan kuuluu sekä ikäkausi, että taitojaostojen toiminta. Tavoitteet: Keinot: Mittari(t): Liittyy painopisteeseen: Ohjelmatapahtumilla on yhteiset tavoitteet koko piirin alueella. Jatkuva yhteydenpito piirin ja järjestäjien välillä Raportit ja palautekeskustelut järjestävän tahon kanssa, osallistujilta ja järjestäjiltä kerätty palaute, osallistujamäärien seuranta, jaostojen jouheva toiminta. I Partiotoiminta 10

11 Edistetään jatkuvuutta ja hiljaisen tiedon jakamista. Infotilaisuudet järjestäjälippukunnille Piirin ohjelmatapahtumat ymmärretään osaksi laadukasta ja monipuolista partio-ohjelmaa. Laadukkaat ja kiinnostavat kilpailut joka ikäkaudelle Jokaiselle ikäkaudelle omaa ohjelmaa ympäri piiriä kisa-aktiivisuus toteutuneet tapahtumat ja niiden saama palaute Meripartiotoiminnan näkyminen osana partiotoimintaa toteutuneet tapahtumat ja toiminnan kehittyminen Kehitetään lippukuntien erätaitoosaamista kurssien avulla toteutuneet kurssit ja lippukunnilta saatu palaute Mahdollistetaan sisupartiolaisten osallistuminen piirin ja lippukuntien tapahtumiin toteutuneet tapahtumat, sisupartiolaisten osallistumisaktiivisuus ja määrä Lippukunnissa hallitaan partioohjelma. Lippukuntien ikäkausijohtajia tuetaan ja koulutetaan pesteissään järjestetyt vihjeillat, vihjemateriaalit ja toteutuneet koulutukset Aikuisen roolin selkeyttäminen osana partio-ohjelmaa Yhteistyö muiden ohjaajien kanssa Enemmän näkyvyyttä julkisuudessa Tuetaan tapahtumien järjestäjiä siinä, että osa tapahtumista olisi julkisilla paikoilla Toteutuneet tapahtuneet julkisilla paikoilla. Lisääntynyt näkyvyys ja vaikutusvalta. II Yhteiskunta Jokaisessa ohjelmatapahtumassa on vähintään yksi vaikuttamiseen liittyvä aktiviteetti. Jaoston tukeminen aktiviteetin tekemisessä, Aktivistitempaus, partiolainen kävi täällä Toteutuneet vaikuttamisen aktiviteetit ohjelmatapahtumissa 11

12 Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan. Vetovoimaisempi ohjelma Kaikkien ikäkausien tapahtumista on juttuja medioissa, jutuissa osallistujien kokemuksia, kaikilla ikäkausilla on omia ohjelmatapahtumia, vaeltajaikäkauden tukeminen, tapahtumat ovat ajan hengessä laadukkaat ohjelmatapahtumat kaikille ikäkausille, jaostoja kannustetaan yhteistyöhön ohjelmaohjaajien tuella, toiminnanalojen yhteistyön kehittäminen, ajan hengessä kiinni oleminen Juttujen määrä suhteessa tapahtumiin, saatu palaute, ohjelmaohjaajien arviointi, tapahtumien vaihtuvat nimet, teemat ja sisällöt tapahtumien ja osallistujien määrä, jäsenmäärät jokaisessa ikäkaudessa, yhteistyön määrä eri jaostojen ja ohjaajien kesken III Brändi IV Kasvu Viestintätoiminta Viestintä toiminnanalan tehtävänä on tukea ja auttaa piirin toimijoita viestinnässä. Toiminnanala ylläpitää ja valvoo piirin tiedotuksellista profiilia niin sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä 12 Tavoitteet: Keinot: Mittari(t): Liittyy painopisteeseen: Järjestetään ja kehitetään viestintäkoulutusta lippukuntien tarpeiden mukaan. Järjestetään viestintäkyselyn mukaista koulutusta. Muokataan koulutuksia osallistujien tarpeiden mukaan. Monipuolistetaan koulutusta järjestämällä mm. viestintäiltoja. Koulutuksiin osallistuneiden määrä I Partiotoiminta

13 Tehostetaan ja systematisoidaan piirin ulkoista viestintää. Toteutetaan vuodelle 2011 valmisteltavaa piirin viestintäsuunnitelmaa. Järjestetään viestintäilta aiheesta sosiaalinen media. Läpimenneet jutut Viestintäillan osallistujamäärä II Yhteiskunta Koulutetaan partion brändiä ja siitä viestimistä. Järjestetään brändiaiheinen viestintäilta. Pidetään brändiasiaa esillä piirin eri viestimissä. Viestintäillan osallistujamäärä, brändi-aiheisten juttujen määrä III Brändi Kehitetään piirin sähköistä viestintää. Ketunkolonkehitysprojekti. Nettitoimituksen organisointi. Ketunkolon kehitysprojektin tulokset, organisoidun nettitoimituksen luominen Luottamushenkilötoiminta Luottisryhmä vastaa piirin luottamushenkilöiden hyvinvoinnista ja toimintaedellytyksistä. Tavoitteena on varmistaa, että arvokkaan piirityön tekeminen on luottamushenkilöille puitteiden puolesta mahdollista ja mielekästä. Tavoitteet: Keinot: Mittari(t): Liittyy painopisteeseen: Piiri tukee nuorten luottamushenkilöiden kasvua ja tarjoaa lippukuntatoiminnasta poikkeavia haasteita. Rekrytoidaan Luottisryhmään piiriluotsi tukemaan nuoria luottamushenkilöitä. Korostetaan viestinnässä piirin roolia kasvattajana. Yleinen mielipide piiritoiminnan hyödyllisyydestä, vaikuttavuudesta ja mielekkyydestä. Luottisryhmän kokoonpano. II Yhteiskunta 13

14 Luottamushenkilöt voivat olla ylpeitä piiripestistään. Korostetaan luottisten merkitystä piirille. Tarjotaan jokaiselle luottikselle tarpeeksi haastava pesti. Luottisten kokemus omasta pestistään. Luottisryhmän kokoonpano. III Brändi Rekrytoidaan Luottisryhmään kiittämis- ja palkitsemisvastaava. Piirin toiminnan kehittyminen houkuttelee uusia partiolaisia luottamushenkilöiksi. Rekrytoidaan Luottisryhmään pestivastaava. Painotetaan piiritoiminnan avoimuutta kaikille partiojohtajille. Lippukuntatoimjoiden suhtautuminen luottispestiin. Luottisryhmän kokoonpano. IV Kasvu Luottisryhmän toiminnan vakiinnuttaminen. Tapahtumien kehittäminen. Luottistoiminnanalapaketin käyttö ja täydentäminen. Tapahtumien ja suunnitelmien toteutuminen. V Piiri Kaikilla piirin jaostoilla on resurssit tukea lippukuntia laadukkaan partioohjelman toteuttamisessa. Autetaan jaostoja rekrytoinnissa. Tehdään Porin toimistolle luottishuone. Järjestetään luottiksille koulutusta, rentoutumista ja vertaistukea. Jaostojen pestitilanne. Luottiksilta saatu palaute. Jaostojen toiminnan laatu. 14

15 Talous- ja kiinteistötoiminta Taloustoiminnanalaan kuuluu kaikki piirin taloudenpitoon liittyvä toiminta sekä piirin alueella toimivien lippukuntien palveleminen taloudenhoitoon liittyvissä asioissa. Tavoitteet: Keinot: Mittari(t): Liittyy painopisteeseen: Lippukuntien toimintaedellytysten tukeminen Lippukunnan toiminnan taloudellisen suunnitelmallisuuden tukeminen. Pitkäaikaisten taloudellisten tukijoiden ja yhteiskunnallisesti merkittävien puolestapuhujien määrän kasvattaminen. Piirin käyttämiä tiloja huolletaan ja kehitetään tarvetta vastaaviksi Talousosaamisen jakaminen erilaisissa koulutustilaisuuksissa sekä piirin kautta Varainhankintaasioihin liittyvän tiedon ja tuen saattaminen lippukuntien ulottuville Talouden merkeissä partion kanssa toimivat muut tahot kokevat partiolaiset rehellisinä, ammattimaisina ja asiantuntevina. koulutustilaisuuksiin osallistuneiden lukumäärä, koulutustilaisuuksien määrä, lippukuntakonsultaatioiden määrä Koulutusten määrä, lippukuntakonsultaatioiden määrä, Kalenterikettu-koulutukseen osallistuneiden määrä Miten partiosta puhutaan piirimme alueella. I Partiotoiminta II Yhteiskunta V Piiri 15

16 Projektit Monien toiminnanalojen panosta ja erillistä projektiryhmää tarvitsevat suurtapahtumat ja -hankkeet toteutetaan piirissä projekteina. Projekteille on ominaista tavoitteellisuus sekä selkeä ajallinen alku- ja päätepiste. Projektien toimeksiannot laatii piirihallitus. Projektiryhmien tukeminen ja ohjaaminen kuuluu piirihallituksen projektivastaavan tehtäviin. Kukin piirin projekteista laatii myös omat sisäiset tavoitteensa. Toiminnansuunnittelun kaudella voidaan tarpeen mukaan käynnistää myös muita päätavoitteita tukevia projekteja. Ainakin Piirileiri projektin käynnistäminen ja toteuttaminen on ajankohtaista vuosina Piirin painopisteiden tukemiseksi on käynnissä seuraavat projektit: Kasvu Lounais-Suomen Partiopiirin Kasvu-hanke pohjautuu Suomen Partiolaisten Toiminta kasvuksi -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on partion jäsenmäärän kasvattaminen. Hankkeen kestoksi on määritelty vuodet ja L-SP:n tavoitteeksi saavuttaa 12 % piirin alueella asuvista 7 22-vuotiaista lapsista ja nuorista. Kasvu-hankkeen projektiryhmä on rekrytoitu keväällä Ryhmän tavoitteena on jalkauttaa kasvun idea kaikkiin toiminnanaloihin ja lippukuntiin niin, että lippukunnat saavat tarvitsemansa tuen tuodakseen paikkakunnallaan esille partiotoiminnan moninaisuutta. Kasvu-hanke jakaantuu neljään eri osa-alueeseen 1) toimivien lippukuntien tukeminen 2) uusien lippukuntien perustaminen 3) lippukuntien toiminnan laadun tukeminen 4) tilastojen ja ennusteiden hyödyntäminen. Projektin tarkoitus on tuoda lippukuntien käyttöön työkaluja ja toimintamalleja jäsenmäärän kasvattamisen tueksi. Projekti toteutetaan lippukuntien lähtökohdista tukien niiden tavoitteita ja tarpeita. Napakettu Piirin talvileiri Napakettu järjestetään helmikuussa 2011 Yläneen Raasinkorvessa. Leirin tavoitteena on tukea lippukuntia monipuolisen partio-ohjelman toteuttamisessa, ja se on suunnattu tarpoja-, samoaja ja vaeltajaikäkausille. Tavoitteena on, että osallistujia on piirin jokaisesta lippukunnasta. 16

17 Woomal Woomal on Suomen ja Senegalin partiolaisten välinen kumppanuushanke vuosille Hankkeen myötä lippukunnat saavat konkreettisia välineitä kansainvälisyyskasvatukseen. Samalla kerätään varoja Senegalissa toteutettavaa kehitysyhteistyötä varten. Lounais-Suomen Partiopiiri on mukana omalla Woomal-projektillaan. HuHu 2012 Samoaja-vaeltajaleiri HuHu järjestetään kesällä Leiriä ovat vahvasti toteuttamassa vaeltajat aikuisten tuella. Leirin tavoitteena on tukea lippukuntia monipuolisen partioohjelman toteuttamisessa ja samoajaikäkauden erityispiirteiden huomioon ottamisessa. Leiriläiselle pyritään tarjoamaan elämyksellinen ja motivoiva partiotapahtuma. Suomen Partiolaisten kevät-pt-kisat 2011 Piiri järjestää Suomen Partiolaisten kevät-sm-kilpailut. Järjestelyistä vastaa Porin alue. Hallinto Piirihallituksessa on edustettuna kaikki yhtenevät toiminnanalat (alue, koulutus, ohjelma, viestintä ja talous) sekä näiden lisäksi projekteista ja luottamushenkilötoiminnasta vastaavat henkilöt. Piirin organisaation tehtävänä on muodostaa tukirakenne, joka mahdollistaa lippukuntien mahdollisimman tehokkaan tuen saannin. Tavoitteet: Keinot: Mittari(t): Liittyy painopisteeseen: Valvoa piirin päätavoitteiden toteutumista ja tarkistella keinoja niiden toteutumiseen Ylläpitää suhteita muihin piireihin ja keskusjärjestöön Tukea ja kannustaa ryhmiä ja jaostoja toteuttamaan suunnitelmiaan ja arvioimaan toimintaansa. Osallistua aktiivisesti yhteistyöhön eri tahojen kanssa ja edistää yhteistyössä tärkeitä asioita Ryhmien ja jaostojen tavoitteiden toteutuminen Piirille keskeisten tavoitteiden toteutuminen I-V Partiotoiminta, Yhteiskunta, Brändi, Kasvu, Piiri II Yhteiskunta 17

18 Valmistella yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja, sitoutumattomasti Luoda ja linjata yhteiskunnallisen vaikuttamisen väyliä yhteistyössä SP:n kanssa Arvio vaikuttavuuden kasvusta Sisäisen ja ulkoisen brändin positiivinen edistäminen Levittää mielikuvaa siitä, että partion brändi olemme me, jokainen partiolainen yksin ja yhdessä Partion näkyvyyden lisääntyminen III Brändi Partio tavoittaa 12 % 7 22-vuotiaista piirin alueella. Kasvu-hanke ja Kasvu-sanoman vieminen piiriorganisaatioon ja lippukuntiin Jäsentilastojen mukainen jäsenmäärän kasvu IV Kasvu Huomioida lippukuntien tarpeet ja kerätä aktiivisesti palautetta alueilta ja lippukunnilta. Erilaiset kyselyt ja niistä saadut palautteet Lippukunnilta kerätty palaute V Piiri Lippukuntien ohjaavan roolin kasvu Korostaa lippukuntien omistajuutta suhteessa piiriin, lisätä vaikutuskanavia Osallistuminen piirin kokouksiin ja muihin tapahtumiin, joissa tehdään päätöksiä Piirin toimintakulttuurin ja palveluiden kehittäminen linjassa strategian kanssa Strategian tavoitteiden pitkäjänteinen toteuttaminen ja toimintakulttuurin vakiinnuttaminen Strategian toteutumisen seuranta Toimia joustavasti ja ketterästi Vastata tilanteiden ja toimintaympäristön äkillisiin muutoksiin. Lippukunnilta ja piiriluottiksilta saatu palaute. 18

19 Toimisto Lounais-Suomen Partiopiirillä on partiotoimisto, jolla on kaksi toimipistettä, Porissa ja Turussa. Partiotoimiston henkilökunnan tehtäväjako noudattaa käytössä olevaa toiminnanalajakoa. Partiotoimisto tukee luottamushenkilöitä omissa tehtävissään kaikilla toiminnanaloilla sekä palvelee piirin lippukuntia opastaen ja välittäen tietoa piirin toiminnasta. Piirillä on omaa henkilökuntaa. Partiotoimistossa työskentelevät toiminnanjohtaja, aluesihteeri, koulutussihteeri, ohjelmasihteeri, taloussihteeri, toimistosihteeri ja viestintäsuunnittelija. Tavoitteet tasalaatuisen palvelutoiminnan toteuttaminen kahdessa toimipisteessä toimintatapojen omaksuminen henkilökunnan osaamisen aktiivinen kehittäminen toimintatapojen ja -kulttuurin kehittäminen yhdessä luottamushenkilöiden kanssa palvelun laadun parantaminen tuodaan esille partion roolia kasvattajana piirin alueella. 19

20 Talousarvio 2011 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT esitys budjetti budjetti toteutunut tuotot osallistujilta osallistumismaksutuotot kuljetusmaksutuotot tuotot osallistujilta yhteensä muut tuotot OK-opintokeskustuotot Krist. opintokeskustuotot vuokratuotot muut tuotot muut tuotot yhteensä Tuotot yhteensä Kulut HENKILÖSTÖKULUT henkilökulut palkat palkkiot matalapalkkatuki Lomapalkkavarauksen muutos Saatu Kelakorvaus henkilökulut yhteensä henkilösivukulut TyEL TA sotu työttömyysvakuutusmaksu TA työttömyysvakuutusmaksu TT muut lakisääteiset henkilökulut henkilösivukulut yhteensä vapaaehtoiset henkilöstökulut työterveyshuolto lounassetelit koulutus henkilöstön päivärahat henkilöstön matkakulut henkilöstön km-korvaus muu henkilöstökulu vapaaehtoiset henkilöstök. yht henkilöstökulut yhteensä POISTOT Poistot

21 KULUT matka, majoitus, ruoka matkat julkisilla kulkuneuvoilla km-korvaus tapahtumien kuljetus majoitus ruoka kokoustarjoilut osallistumismaksut matka, majoitus, ruoka yhteensä vuokrat toimitilavuokra kopiokoneen vuokra muut vuokrat vuokrat yhteensä materiaalikulut painatus kopiot materiaalit kilpailujen palkinnot toimistotarvikkeet varastomuutos materiaalikulut yhteensä käyttö- ja ylläpitokulut huolto- ja hoitokulut sähkö vesi kaasu siivous jätehuolto vakuutus autovakuutus polttoaine muut autokulut kalusto- ja laitehankinnat käyttö- ja ylläpitokulut yhteensä muut varsinaisen toiminnan kulut luvat tukimaksut jäsenmaksut SP:lle lehti-ilmoitukset postitus puhelin gsm-puhelin internet atk-kulut huoltosopimukset atk-kulut muut pankkikulut edustus apuraha muut kulut kopiot ja postitus (jaettavat kulut) siirrot tapahtumiin muut vars. toim. kulut yhteensä Kulut yhteensä

22 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA tuotot jäsenmaksutuotot tuotot yhteensä myyntituotot adventtikalenterituotot korttituotot muut varainhankinnan tuotot myyntituotot yhteensä lahjoitukset ja avustukset yleisavustus L-S Partiosäätiö yleisavustus V-S Maakuntasäätiö kohdeavustus Erik Rosenlew lahjoitukset ja avustukset yht ilmoitus- ja tilaustuotot ilmoitustuotot tilaustuotot ilmoitus- ja tilaustuotot yht kulut adventtikalenterikulut korttikulut kampanjapalkinnot muut varainhankinnan kulut varaston muutos kulut yhteensä Varainhankinta yhteensä TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ sijoitus- ja rahoitustoiminta korkotuotot Viivästyskorot yms sijoitus- ja rahoitustoiminta yht satunnaiset tuotot ja kulut satunnaiset tuotot satunnaiset kulut satunnaiset tuotot ja kulut yht yleisavustukset valtionapu avustus seurakunnat yleisavustukset yhteensä Rahastosiirrot siirto taseeseen TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

23 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI ALUEJAKO JA LIPPUKUNNAT PORI 15 lpk n. 940 (8 %) Kullaan Kuusipeurat (Ulvila) Teljän Tuikkeet Ulvilan Eräpojat Ulvilan Erätytöt Väinän Vartijat Porin Tulitikut Porin Tertut Porin Nuotiopojat Porin Versot Ruoripojat Käppäräpartio Luvian Loukke Mesikäpälät Meri-Porin Partio Saaren Kiertäjät RAUMA 9 lpk n. 760 (6 %) Jokilaakson Ravut (Eurajoki) Narvin Tytöt Narvin Pojat Karimo Rauman Sinermot Rauman Partiotytöt Tasalam Bojat Myrskypojat Kopardit KulKu TT UEP UET VV PoTu PoTe PNP PoVer RuPo KäPa LL MK (s) MPP SaKi JoRa NT (s) NP KMO RaSi RPT TB MP Ko Merikarvia 141 lippukuntaa 16 aluetta noin jäsentä Siikainen Pomarkku Honkajoki Kankaanpää Karvia Jämijärvi Parkano POHJOIS-SATAKUNTA 11 lpk n. 790 (6 %) Ahlaisten Ankkurit (Pori) AhlAn Honkahukat (Honkajoki) HH Kankaanpään Korpiveikot KKV Karvian Majavapartio KMP Ouran Partiolaiset (Merikarvia) OuPa Pomarkun Polunkävijät PoPo Jämijärven Miilunvartijat JMV Kipinäpartio (Parkano) KiPa Lavian Eränkävijät LEK (s) Pääskyparvi (Noormarkku, Pori) PP (s) Siikaisten Karhuveikot SKV HUITTINEN 12 lpk n. 700 (6 %) Nakkilan Partiolaiset NaPa Huittisten Eränkävijät HEK Säkylän Partio SäPa Vesipeikot (Säkylä) VePe Vampulan Varpuspartio VVP Kiikoisten Partiopojat KPP Teljän Partio (Kokemäki) TePa Euran Peurat EuPe Harjavallan Pirkat HaPi Lallin Partio (Köyliö) LaPa Keikyän Korvenkävijät (Sastamala) KKK (s) Kiukaisten Metsäveikot (Eura) KMV POHJOISKULMA 8 lpk n. 560 (5 %) Kustavin Merikotkat KuMeKo Laitilan Eräsissit LES Laitilan Lumikit LaLu Lokalahden Erälokit Lokero Pyhärannan Korpiankkurit PyKo Taivassalon Tupshaukat TaTu Uudenkaupungin Merihait UMH Vehmaan Lustaset VeLu Pori Lavia Ulvila Kiikoinen Luvia Nakkila Harjavalta Sastamala Eurajoki Kokemäki LEIJANKORPI 6 lpk n. 600 (5 %) Mynämäen Maahiset MyMa Nousiaisten Henrikin Lippukunta NHLpk Ruskon Maunun-Partio RMP Vaakun Vartijat (Paattinen, Turku) VaVa Vahdon Korvenkävijät VKK Yläneen Korpijunkkarit YKJ Rauma Köyliö Huittinen RANNIKKOSEUTU 8 lpk n (9 %) Jokikylän Pojat (Raisio) JoPo Kolkankävijät (Masku, Naantali) Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat Kokä MHTP Pyhäranta Merimaskun Reimarit MeRe Eura Säkylä Mietoisten Kolopuutintit MieKot Naantalin Siniset NaSi Raision KilliNallit RaKiNa Laitila Rymättylän Märssyvahdit RMV Oripää Loimaa Uusikaupunki Pöytyä Ypäjä Mynämäki Vehmaa Nousiainen MAARIAN PARTIOYHTYMÄ 4 n. 400 (3 %) Koski TL Aura Koroisten Ritarit KorRit Taivassalo Rusko Koroisten Sarpiot KorSa Tarvasjoki Masku Marttila Maarian Kämmekät MK (v) Kustavi Maarian Tähkät MaTä Lieto Naantali Raisio Paimio Kaarina LUOTEIS-TURKU 7 lpk n. 390 (3 %) Salo Ahertajat -- Sauvo Merenkävijät MeKä Länsi-Turunmaa Mikaelin Sinikellot MSK Partio-Puhurit PaPuh Turun Mikaelin Siniset TMS Turun Versot Tursot Varsinais-Suomen Samoilijat V-SS LOUNAIS-TURKU 8 lpk n. 450 (4 %) Hirvensalon Eräpojat HEP Kakskerran Kaksoispiste K:K Louhen Tytöt L-T Tornikotkat Tonik Tornipääskyt TP Turun Meripeikot TurMe Turun Suuntaveljet TuSu Tuulihaukat Tuhat Turku Somero SAVISEUTU 9 lpk n. 760 (6%) Alastaron Jyväset AlJy Kosken Kerkät KoKe Kyrön Kiurut ja Kokot KK&K Loimaan Nuotioloimut LoNu Loimaan Saviset LoSa Lähteen Tytöt ja Pojat (Oripää) LT&P Mellilän Menninkäiset MeMe Pöytyän Pöllöt PöPö Ypäjän Eränkävijät YEK SALO 13 lpk n (8 %) Halikon Siniset HalSi Kiikalan Kelopartio KePa Kiskon Kupariset KisKu Kuusenkävyt Kuus Leirisiskot LS Marjatat ja Mikon Pojat (Somero) MaMiPo Marttilan Martit MarMa Muurlan Muurahaiset Muur Perttelin Piketit PePi Pyhän Laurin Ritarit PLR Salon Eränkävijät SEK Salon Leiriveikot SLV Suomusjärven Mesoliitit SuMe ALTTI 7 lpk n (10 %) Auran Eräkurjet AEK Hakkistytöt (Sauvo) HT Kairankiertäjät (Paimio) Kaira Liedon Eränkävijät LEK (v) Piikkiön Tammipartio PTP Sauvojapojat (Sauvo) Sapo Tarvan Tapiot (Tarvasjoki) TaTa KOILLIS-TURKU 5 n (8 %) KAAKKOIS-TURKU 9 lpk n. 800 (7 %) KYMMENYKSET 10 lpk n (10 %) Auran Tytöt Nuotiotytöt Turun Metsänkävijät Turun Partio-Sissit Turun Sinikotkat AT NT (v) TuMe TP-S TSK Auran Tähti Pojat Henrikin Tapulitytöt Ilpoisten Vuorenkävijät Kupittaan Henrikinpojat LätynKääntäjät Puhurin Pojat Toivon Erätytöt Turun Eränkävijät Turun Tähti-Tytöt ATP HeTa IVK KHP LätKä PP (v) TET TEK TTT Kaarinan Korpiklaani Kaarinan Ristiritarit (Turku) Kaarinan Sädetytöt (Turku) Kuusiston Linnanyrjänät Littoisten Pirtapiiat Mustavuoren Sissit Paraisten Merikotkat RajakivenKiertäjät Rantakaarinat Tavastin Liljat (Turku) KKK (v) KRR KST KLY LiPi MuSi PaMeKo RKK RK TaLi

24 Tapahtumak alenteri 2011 Tammikuu SP:n Young Spokespeople -koulutus Ansiomerkkiehdotukset piiriin Johtamistehtäväohjaajien koulutusilta, Turun partiotoimisto Johtamistehtäväohjaajien koulutusilta, Porin partiotoimisto SP:n Ki-Va tapaaminen SP:n Ikäkausifoorumi SP:n Partiotoimihenkilöpäivät Marsalkka Mannerheimin muistotilaisuus, Turku Lippis lepää, Partiomylly, Eura Leikkikurssi, Ahtela, Sauvo SP:n Ko-Gi-staabikoulutus SP:n Value Based Leadership -koulutus , tapaaminen 3/ SP:n Aluevaliokunta SP:n Uusien luottisten koulutus SP:n Sisujohtajapäivät Helmikuu 1.2. Pj-peruskurssi I, monimuoto, aloitustapaaminen, Turku, Pori, Skype 1.2. Monimuotokoulutuksen aloitustapaaminen, Turku, Pori, Skype Pj-peruskurssi II, 1. osa, Tammio, Uusikaupunki Johtajana lippukunnassa I, Tammio, Uusikaupunki Talviretkeilykurssi, Metsässä 5.2. Piirin talvimestaruuskilpailut SP:n Partioneuvosto I 9.2. Erikoisruokavalioilta, Turun partiotoimisto 9.2. Veneenohjaajakurssin pääsykoe, Turku ja Rauma 9.2. SP:n Kipparikurssin pääsykoe Lippukunnan viestintä -kurssi, Tammio, Uusikaupunki Lippukuntalehtikurssi, Tammio, Uusikaupunki SP:n Meripartiojohtajapäivät Suomen Partiolaisten Helvi Sipilä - seminaari SP:n Ohjaajakoulutus (AO, OO, KO osa1) Muistelemispäivä (WAGGGS), Founder s Day (WOSM) Napakettu, Yläne Napakettupäivä sudenpennuille, Yläne SP:n Koulutuksen Pyöreä Pöytä Maaliskuu 1.3. Ikäkausiohjelmakahvila, Pori 1.3. Uusien lippukunnanjohtajien ilta, Porin partiotoimisto 2.3. Veneenohjaajakurssin kaupunki-ilta, Turku ja Rauma SP:n Value Based Leadership -koulutus , tapaaminen 4/ Pj-peruskurssi II, 2. osa, Partiomylly, Eura Ikäkausijohtajan pohjakoulutus I, Partiomylly, Eura SP:n Talvi-SM-kisat 5.3. SP:n Vaikuttamisen Pyöreä Pöytä 5.3. Adventtikalentereiden mestarimyyjien palkitsemistilaisuus, Turun ja Porin partiotoimistot 8.3. Ikäkausiohjelmakahvila, Turku 8.3. Uusien lippukunnanjohtajien ilta, Turun partiotoimisto 9.3. Muonituskurssi, kaupunki-ilta, Turun partiotoimisto Muonituskurssi, kurssiosa, Tammio, Uusikaupunki Nuotiokitarakurssi, Partiomylly, Eura Veneenohjaajakurssi, teoria, Turku ja Rauma Erätaitoperuskurssi I, Metsässä SP:n Kipparikurssin teoria I SP:n Ohjaajakoulutus (KO osa 2) Overture Network Eurooppalainen verkosto tapaaminen SP:n Monikulttuurisuus (MOD) -koulutus (Pääkaupunkiseutu) Untuvikkotapaaminen Hygieniapassin suoritus I, Turku AI Pj-peruskurssi III, kaupunki-ilta Piirin ohjaajatapaaminen Huhtikuu SP:n Kipparikurssin teoria II SP:n Ko-Gi 104, monimuoto aloitusosa SP:n Ko-Gi 106, vaellusmonimuoto aloitusosa 3.4. Piirin kevätkokous, Pori 5.4. KoVa -koulutus I, Pori Piiritoimijakurssi, Tammio, Uusikaupunki Partiokouluttajakurssi, Tammio, Uusikaupunki Lippukuntatoimijakurssi I, Häme SP:n Laajennetut valiokunnat Tervetuloa piiriin -koulutus, koulutuspäivä, Tammio, Uusikaupunki SP:n Woomal leirimatka Luottisilta, Turun seutu 24

25 SP:n Saaristokipparikurssi Maastopäivä, Turun seutu Piirin kevätkisat, Turun seutu Ensiavun peruskurssi (EA 1), Tammio, Uusikaupunki Partioneuvosto II SP:n Monikulttuurisuus (MOD) -koulutus (Länsi-Suomi) Partioviikko Pj-peruskurssi III, kurssiosa, Partiomylly, Eura SP:n Eräopaskurssin teoriaosa Partiolaisten kansallinen kirkkopyhä Piiritoimijakurssi, kaupunki-ilta, Turku/Pori Tervetuloa piiriin -koulutus, kaupunki-ilta, Turku/Pori Kansallisen Veteraanipäivän lipunnosto, Turku Toukokuu Retkeilyviikonloppu aikuisille 7.5. Kurnunkierros XXVI, Turku 9.5. Eurooppa-päivä Piirin suunnistuskilpailut JOTT Ansiomerkkiehdotukset piiriin Paraati, Turku SP:n Kevät SM-kisat Dyyni, Pori SP:n Kisahuoltajapäivät SP:n Avoimen partion pyöreä pöytä SP:n Aikuisuuden Pyöreä Pöytä Ensiavun jatkokurssi (EA 2), Partiomylly, Eura SP:n Luottisseminaari SP:n Aluevaliokunta Pj-peruskurssi III, kaupunki-ilta Sisupartiolaisten iltapurjehdus, Turku Veneenohjaajakurssin käytännönosa, Saaristo- ja Selkämeri YTP-tapaaminen, Häme Kesäkuu SP:n Nordic JOTA-JOTI Seminar TurPa:n Partiorippileiri, Lahjasaari SP:n Eräopaskurssin kesäosa Explorer-Belt Heinäkuu SP:n Ko-Gi 103, leiriosa SP:n Ko-Gi 104 (monimuoto) leiriosa Maailmanjamboree, SP:n leirimatka, Rinkaby, Ruotsi Elokuu YK:n Kansainvälinen Nuorten päivä Merikisat, Turku Pj-peruskurssi IV, vaelluskurssi, Saariselkä SP:n Ko-Gi 105, leiriosa SP:n Ko-Gi 106, vaellusmonimuoto, vaellusosa Kokoontumispurjehdus Tule partioon -kampanjapäivä SP:n Aluetyöntekijöiden tapaaminen SP:n Vaeltajavaltakunta Partio Tutuksi-koulutus, Partiomylly, Eura SP:n Kasvun pyöreä pöytä SP:n Aluevaliokunta Syyskuu Piirin syysmestaruuskilpailut SP:n Monikulttuurisuus (MOD) -koulutus (Itä-Suomi) Lippukuntapäivä, Loimaa KoVa -koulutus II, Loimaa Ohjelma käytännössä -koulutus, Loimaa Partio Tutuksi-koulutus, Loimaa Ansiomerkkiehdotukset piiriin Luottisseminaari Archipelago race, Saaristomeri Ässis, ryhmänohjaajajatkokoulutus, 1. osa, etelä SP:n Uusien luottisten koulutus SP:n Partioneuvosto III SP:n Monikulttuurisuus (MOD) -koulutus (Pohjois-Suomi) Woomal-toimintaviiko Rauhanpäivä SP:n Kipparikurssin käytännön osa Pj-peruskurssi V, 1. osa, Tammio, Uusikaupunki Johtajana lippukunnassa II, Tammio, Uusikaupunki Erätaitojatkokurssi, Metsässä SP:n Päivät, Päivölä SP:n Alueohjaajatapaaminen ja lpk-jaostojen verkostotapaaminen Kalenterikettukoulutus, Turun partiotoimisto Kalenterikettukoulutus, Porin partiotoimisto Lokakuu Tarpojien taitopäivät SP:n Syys-SM-kisat, pääkaupunkiseutu Ansiomerkkikoulutusilta, Turun partiotoimisto Erikoisruokavalioilta, Partiomylly, Eura Ensiavun kertauskurssi, Turun partiotoimisto NOPOLK, Suomi Pj-peruskurssi VI, 1. osa, Tammio, Uusikaupunki Johtajana lippukunnassa III, Tammio, Uusikaupunki SP:n Partiolehtien kehittämispäivä 25

26 SP:n Monikulttuurisuus (MOD) -jatkokoulutus Ansiomerkkikoulutusilta, Porin partiotoimisto Piirin yösuunnistuskilpailut Luottistoiminnan ABC, Turun partiotoimisto Hygieniapassin suoritus II, Pori Ansiomerkkikoulutusilta, Turun partiotoimisto Lippukuntatoimijakurssi II, Partiomylly, Eura Ässis, ryhmänohjaajajatkokoulutus, 2. osa, pohjoinen Erätaitokurssi vaeltajille, Metsässä JOTI/JOTA Partiokilpailukurssi, kaupunki-ilta, Turku Tutkakurssi, Saaristomeri SP:n VaeltajaVisio Ensiavun peruskurssi (EA 1), Tammio, Uusikaupunki SP:n Laajennetut valiokunnat Pj-peruskurssi V, 2. osa, Partiomylly, Eura Ikäkausijohtajan pohjakoulutus II, Partiomylly, Eura SP:n Ohjaajakoulutus (AO, OO, KO osa 1) SP:n Sisujohtajakoulutus Simonpäivät, Turku SP:n Meripartio-ohjaajien tapaaminen Partiokilpailukurssi, kurssiosa, Tammio, Uusikaupunki Marraskuu SP:n Ko-Gi , seminaariosa SP:n Pt-kilpailuiden johtajakurssi Piirin syyskokous, Huittinen SP:n Gigakoulutus Lpk:n hallintokoulutus I, Turun partiotoimisto Lpk:n hallintokoulutus II, Porin partiotoimisto Ansiomerkkiehdotukset piiriin Erätaitoperuskurssi II Ensiavun peruskurssi, pohjoinen Pj-peruskurssi VI, 2. osa, Partiomylly, Eura Ikäkausijohtajan pohjakoulutus III, Partiomylly, Eura Tarpojien luovuusmajakka SP:n Pelastautumiskurssi SP:n Partioneuvosto IV Joulukuu YK:n Vapaaehtoistoiminnan päivä SP:n Partioglögit Partiotoimistojen joulukahvit, Turun ja Porin partiotoimistot SP:n Eräopaskurssin talviosa 26

27 Suurtapahtumat Talvileiri x x x Kesäleiri x x HuHu x x x SP:n suurleiri Satahanka SP:n suurjuhla x x x Maailman Jamboree x x x Kevätkokous 3.4. Pori 1.4. Turku Syyskokous Lippispäivä Huittinen Harjavalta Loimaa 3.9. Rauma Paraati Turku 6.5. Turku Suurtapahtumataulukosta vahvistetaan tapahtumat seuraavaksi toimintakaudeksi ( ) Lisäksi hyväksytään toimintakaudella valmisteluun tulevat tapahtumat, joita on ainakin piirileiri 2014 Muut tapahtumat ja päivämäärät ovat suuntaa antavia Piirileirit järjestetään 2011 ja 2014 kaikille ikäkausille 27

28 Järjestely vuorot Talvi-pt Kevät-pt Syys-pt Suunnistus Yösuunnistus Supe & Seikkailija SM-kisat Piikkiön Tammipartio & Liedon 2011 Eränkävijät Nuotiotytöt Ouran Partiolaiset Euran Peurat Maarian Kämmekät Rauman alue Tuulihaukat KEVÄT SM/ Pori Syys SM Talvi-SM 2011 PIIRILEIRI/ TALVI SUPETAPAHTUMA /syksy PIIRILEIRI/ TALVI PIIRILEIRI/ TALVI TARPOJIEN TARPOJIEN TAITOPÄIVÄ/kevä TAITOPÄIVÄ/syksy Värit PIIRILEIRI/ Pöytyän Pöllöt Kymmenykset Rannikkoseutu Huittinen TALVI 2012 Luoteis-Turku Salo Pori 2013 Kaakkois-Turku Leijankorpi Rauma 2014 PIIRILEIRI/ KESÄ PIIRILEIRI/ KESÄ PIIRILEIRI/ KESÄ PIIRILEIRI/ KESÄ Lounais-Turku Saviseutu 2015 PIIRILEIRI/ TALVI PIIRILEIRI/ TALVI PIIRILEIRI/ TALVI PIIRILEIRI/ TALVI Koilis-Turku Pohjoiskulma PIIRILEIRI/ TALVI PIIRILEIRI/ TALVI PIIRILEIRI/ TALVI PIIRILEIRI/TALVI 2020 PIIRILEIRI/ KESÄ PIIRILEIRI/ KESÄ PIIRILEIRI/ KESÄ PIIRILEIRI/ KESÄ 28

1 Halikon Siniset 31 10.00 Halikon SRK-talon piha Halikko Pyhän Laurin Ritarit 28 10.30 Perniön SRK-talo Perniö

1 Halikon Siniset 31 10.00 Halikon SRK-talon piha Halikko Pyhän Laurin Ritarit 28 10.30 Perniön SRK-talo Perniö TAMMILEIRI 2016 Auto LPK määrä YHTEENSÄ klo osoite Kunta 1 Halikon Siniset 31 10.00 Halikon SRK-talon piha Halikko Pyhän Laurin Ritarit 28 10.30 Perniön SRK-talo Perniö Purku 59 59 11.20 Rymättylän Märssyvahdit

Lisätiedot

Partioparaati RYHTIKILPAILUVOITTAJAT VUOSITTAIN Pvm

Partioparaati RYHTIKILPAILUVOITTAJAT VUOSITTAIN Pvm 1963 Auran Tähti Pojat 1963 Jokikylän Pojat 1964 Auran Tähti Pojat 1964 Puhurin Pojat 1965 Auran Tähti Pojat 1965 Jokikylän Pojat 1966 Auran Tähti Pojat 1966 Poimarin Pojat 1967 Poimarin Pojat 1967 Turun

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 21.5.2015 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi

Varsinais-Suomen ELY-keskus Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Jätevedenkäsittelyn vyöhykkeet vyöhykkeissä LIITE 3 (1/7) Vyöhykkeet A Viemäröity alue B Viemäröitävä alue E Peruskäsittelyn alue F Maahan imeytykseen soveltumaton alue G1 Vesistön rantavyöhyke 100 m G2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 1000,00 1000,00 0,00 yhteensä 1000,00 1000,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut -1500,00 0,00-4187,90 Yhteensä

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13 Sivu 1 10 Keskushallinto 3002 Koulutus 14400,00 0,00 0,00 3080 Myyntituotot 0,00 0,00 1705,00 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 713,32 yhteensä 14400,00 0,00 2418,32 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat,

Lisätiedot

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1 Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 1 2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 4 2 LAPIN PARTIOLAISTEN STRATEGIA 2015 2018... 4 3 TOIMINTASUUNNITELMA 2015... 6 A) Partio kuuluu kaikille... 7 B) Partio on (nuoria)

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU NOPEUTUI KESÄN AIKANA Työttömyyden kasvu kiihtyi Varsinais-Suomessa kuluneen kesän aikana. Tämä näyttää johtuneen ainakin osin nuorten työllistymisvaikeuksista, sillä työttömien määrä

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ 4.3.2014 KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN KAIKKI ALUEEN KUNNAT KUULUVAT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 10 Keskushallinto 3089 Muut tuotot 5000,00 14400,00 19025,68 3090 Erityisavustukset 10000,00 0,00 2365,00 yhteensä 15000,00 14400,00 21390,68 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja Sisällysluettelo 1. Yleistiedot sivu 2 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 10 4. Talousarvio sivu 12 Perustiedot on aktiivinen, 70-vuotias poikalippukunta, joka kuuluu Hämeen Partiopiiriin.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 700,00 yhteensä 0,00 0,00 700,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-1500,00-2014,00 Yhteensä 0,00-1500,00-2014,00

Lisätiedot

I Partiotoiminta: Partion laatulupaus pitää kaikkialla Suomessa

I Partiotoiminta: Partion laatulupaus pitää kaikkialla Suomessa 1 / 5 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N VUOSILLE 2013 ja 2014 YLEISTÄ Vuodet 2013 ja 2014 ovat :n kuudes ja seitsemäs toimintavuosi, joiden aikana on tarkoitus kehittää piirin toimintamalleja edelleen sekä

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Yhteiskäsittelyn alueet Kustannukset

Yhteiskäsittelyn alueet Kustannukset ARX Ympäristö Oy LTE 2 (1/5) Yhteiskäsittelyn alueet Kustannukset mukaan (

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle 2014 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle Suomen Partiolaiset - Finland Scouter Taitto: Tuomas Sauliala Kuvat: Joonas

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!! MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 Partiolippukunta MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelmavuodelle2015 MankkaanEräsudetryjatkaa22.toimintavuotenaanpartio=ohjelmantoteuttamista.Vuonna2015 lippukuntakiinnittääerityistähuomiotatoimintansalaadukkuuteensekäyli15=vuotiaidenpysymiseen

Lisätiedot

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA?

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? PIIRIMATERIAALIPAKETTI 2 TOSUN TUEKSI, lähetetty 7.4.2016 Lippukuntatuen uudistamistyöryhmä Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Tulevaisuudessa meillä on vahvempia ja elinvoimaisempia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vaalilain vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden

Lisätiedot

Finnjamboree Kasvutusjohtaja

Finnjamboree Kasvutusjohtaja Finnjamboree 2016 Kasvutusjohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. ja Talousarvio ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. ja Talousarvio ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015 Hämeen Partiopiiri ry Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2016 ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015 Sisällys JOHDANTO 3 STRATERGIA 2015-2018 4 5 TAVOITTEET 2015-2016 VAHVA LIPPUKUNTA 6 KAIKKI MUKAAN 7 LOISTAVAA

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.05.2016 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Talousarvio 2017, toiminnoittain

Talousarvio 2017, toiminnoittain Talousarvio, toiminnoittain 1/2 1.1. - 31.7. Kaikki yhteensä Järjestötoiminta Tuotot 47 500 21 500 26 000 63 006 8 778 24 931 Kulut -227 798-173 900-53 898-163 986-79 151-168 411 Yhteensä -180 298-152

Lisätiedot

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 1. JÄSENET 2. PIIRIN KOKOUKSET Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n säännöt, 9. : TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty 15.5.2014 1/6 Piirin henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä sen eri elinten toiminta määritellään

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMESSA 2012

VARSINAIS-SUOMESSA 2012 VARSINAIS-SUOMESSA 2012 Varsinais-Suomen kuntayhtymien poliittiset voimasuhteet vuosina 2013-2017 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Finnjamboree Elämysjohtaja

Finnjamboree Elämysjohtaja Finnjamboree 2016 Elämysjohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014 Sivu 1 01 Aluetyö 3030 Palkat ja palkkiot -35 937,88-46 591,60 3040 Eläkevakuutusmaksut -6 828,20-8 549,86 3050 Muut henkilösivukulut -1 419,55-1 749,30 Yhteensä -44 185,63-56 890,76 3070 Vuokrakulut,

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Järvi-Suomen Partiolaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 TAPAHTUMAKALENTERI 2009 TALOUSARVIO 2009 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Hyväksyttiin Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n syyskokouksessa 26.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO Piirijohtajan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 15/ 2014

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 15/ 2014 LOUNAIS-SUOMEN PAR TIOPIIRI 1(7) PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 15/ 2014 PÖYTÄKIRJA Aika 18.11.2014 klo 17.30 - Paikka Turun partiotoimisto, Läntinen Pitkäkatu 13, Turku Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja saapui

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Varsinais-SuomensairaanhoitopiirinkuntayhtymäKeskustelumuistioNro1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Aika:27.4.2016klo8.45-11.00 Paikka:Tyks,T-sairaala,RistoLahesmaaSali Läsnä: Turunkaupunki HonkinenPäivi-Leena,ylilääkäri

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos.

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos. Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna 2016 Väestönmuutos 2016 Ennakkoväkiluku 2016 Kaupunki Helsinki 7 383 635 591 Vantaa 4 720 219 196 Espoo 4 591 274 522 Tampere 3 055 228 173

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

Finnjamboree Resurssijohtaja

Finnjamboree Resurssijohtaja Finnjamboree 2016 Resurssijohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 1 Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 2 Tieliikenteen häiriötiedotusta tutkittiin Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa 276 249 332 274 261 694 346 347 348 344 337 259 338 325 322 310 130 301 249

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 8/2016 pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan piirihallitukselle ja julkaistaan piirin nettisivuilla.

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 8/2016 pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan piirihallitukselle ja julkaistaan piirin nettisivuilla. Piirihallitus Pöytäkirja 1 (5) Hallituksen kokous 9/2016 Aik a: 22.8.2016 klo 17.00- Kokouksen aluksi klo 17.30 Partiosäätiön edustajat Seppo Lahtinen ja Kalle Virtanen kertoivat piirihallitukselle pesteistään

Lisätiedot

Kampanjointikulut ,24. Yhteiskampanjat ,42. Puoluekokouskulut ,02

Kampanjointikulut ,24. Yhteiskampanjat ,42. Puoluekokouskulut ,02 Talousarvio 2016 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta Poliittinen vaikuttaminen TA2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi PARTIO KUULUU KAIKILLE partio.fi Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2016 Tervetuloa Roihuvuoteen! Vuonna 2016 partio näkyy enemmän kuin koskaan. Roihu kokoaa kesän suurleirille 15 000 partiolaista,

Lisätiedot

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 18 Satakunta 18.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 18.1. SATAKUNTA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 12 kpl Satakunnan

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 TALOUSARVIO 2017 Liittohallituksen esitys 11.-13.11.2016 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 Muut tuotot 0,00 YHTEENSÄ 0,00 Matkakulut 2 000,00 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN POLKUPYÖRÄVIESTI MYÖTÄTUULEEN

SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN POLKUPYÖRÄVIESTI MYÖTÄTUULEEN Kehitysvammaisten Suuri Ristiretki, jolla tuodaan Myötätuulta Satakuntalaisille päättäjille, jotta heillä olisi enemmän rohkeutta tehdä viisaita päätöksiä. Viestin tarkoitus on myös lyödä rumpua Satakunnan

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016 Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Jouni Vataja, Satakunnan ELY-keskus 4.3.2016 1 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu

Lisätiedot

Versopartion visio- ja strategia

Versopartion visio- ja strategia Suomen Vapaakirkon Nuoret ry Ehdotus SVN:n johtokunnalle 13.1.15ksi 1(5) Versopartion visio- ja strategia Taustaa Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n partiotoimikunta (PTK) on 2013 2014 suunnitellut toimintansa

Lisätiedot

Myötätuulen viesti 2000

Myötätuulen viesti 2000 Viesti, jonka me kehitysvammaiset tuomme teille tällä kertaa, on vielä tyhjä taulu. Vain yhdessä kokemalla ja yhdessä työtä tekemällä voimme täyttää taulun, joka kuuluu meille kaikille. Jos vammaiselle

Lisätiedot

Lpk-tuen uudistus HP:ssä Projektisuunnitelma (keskeneräinen)

Lpk-tuen uudistus HP:ssä Projektisuunnitelma (keskeneräinen) Lpk-tuen uudistus HP:ssä Projektisuunnitelma (keskeneräinen) 1 Projektin tarve Lippukunnanjohtajan työtaakkaa kevennetään ja tukea kohdistetaan useammalle ja tehtäviä jaetaan. Tilanne ennen projektin käynnistämistä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 JOHDANTO (myöhemmin partiopiiri) toimii Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n piirijärjestönä Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE Perusturva Bia Kaski 27.10.2016 Lausuntopyyntö 1 (2) Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE 2017 2019 Porin perusturva on valmistellut ja toiminut hallinnoijana Ohjaamo Satakunta nimisessä

Lisätiedot

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä , ,20

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä , ,20 Lisäalousarvio 2016 / Hallituksen kokous 12.6.2016 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta Tuotot lisäta2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 TP2015 Nykyinen Osallistumismaksut 0 0 0 94,00 0,00 Vuokratuotot

Lisätiedot

Syrjäytetty Nuori? Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman

Syrjäytetty Nuori? Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Syrjäytetty Nuori? 9.10.2013 Avaus ulkopuolisuuskeskustelun näkökulmasta Ungas levekår koulutuksen ulkopuolella työelämän ulkopuolella sosiaalinen ulkopuolisuus taloudellinen ulkopuolisuus Terveydellinen

Lisätiedot

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio - - toiminta.partio.fi - -

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio -  - toiminta.partio.fi -  - LUOTSIKOULUTUS Tarpoja-, samoaja-, vaeltajaluotsit Partiojohtajan peruskoulutus Tuntee 12-22-vuotiaiden nuorten maailmaa ja toimintatapaa Osaa ohjata, tukea ja motivoida 12-22-vuotiaita nuoria Tuntee 12-22-vuotiaiden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISTEN VUOSI 2016 ORGANISAATIO STRATEGIA 2015-2018 ALUE VAPAAEHTOISTUKI (KOULUTUS) OHJELMA PROJEKTIT

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Kalle Myllymäki 21.3.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o Valtioneuvoston asetus. N:o 1146

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o Valtioneuvoston asetus. N:o 1146 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 1146 1150 SISÄLLYS N:o Sivu 1146 Valtioneuvoston asetus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta... 3565

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Lieto. Kuntaraportti

Lieto. Kuntaraportti Lieto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Uusikaupunki. Kuntaraportti

Uusikaupunki. Kuntaraportti Uusikaupunki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Raisio. Kuntaraportti

Raisio. Kuntaraportti Raisio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lähipalvelut, -demokratia ja elinvoima kuntaliitosprosesseissa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT

Lähipalvelut, -demokratia ja elinvoima kuntaliitosprosesseissa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT Lähipalvelut, -demokratia ja elinvoima kuntaliitosprosesseissa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 4.6.2014 Kunnan tulevaisuuden haasteita Kestävän kuntatalouden ratkaisut Sopimusohjauksen

Lisätiedot

Koski Tl. Kuntaraportti

Koski Tl. Kuntaraportti Koski Tl Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kaarina. Kuntaraportti

Kaarina. Kuntaraportti Kaarina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Salo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Turku. Kuntaraportti

Turku. Kuntaraportti Turku Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mynämäki. Kuntaraportti

Mynämäki. Kuntaraportti Mynämäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014

HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(7) HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014 Aika Keskiviikkona 5.3.2014 klo 17.30 Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 3.2.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä VARELY/4110/2016 LIITE 5: ELY-KESKUKSEN LIPPU-JA MAKSUJÄRJESTELMÄKUVAUKSET 12.12.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu 2016/6 reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Somero. Kuntaraportti

Somero. Kuntaraportti Somero Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot