Kannen kuva: Niko Vähäsarja, Tornikotkat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannen kuva: Niko Vähäsarja, Tornikotkat"

Transkriptio

1 Lounais -Suomen Partiopiirin Toimintasuunnitelma

2 Sisällys Johdanto 3 Partiopiirin strategia Partiopiirin tehtävä ja toimintaympäristö 4 Strategiset painopisteet 5 Osatavoitteet 5 I Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella 5 II Yhteiskunta: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa 6 III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan 6 IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen 7 V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntia 7 Toimintakausi Aluetoiminta 8 Koulutustoiminta 9 Ohjelmatoiminta 10 Viestintätoiminta 12 Luottamushenkilötoiminta 13 Talous- ja kiinteistötoiminta 15 Projektit 16 Kasvu 16 Napakettu 16 Woomal 17 HuHu Suomen Partiolaisten kevät-pt-kisat Hallinto 17 Toimisto 19 Talousarvio Aluejako ja lippukunnat 23 Tapahtumakalenteri Suurtapahtumat Järjestelyvuorot Kannen kuva: Niko Vähäsarja, Tornikotkat 2

3 Johdanto Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n toimintasuunnitelma vuosille pohjautuu piirin strategiaan Jokainen piirin ryhmä ja jaosto on laatinut toimintasuunnitelmansa piirin strategisten painopisteiden ja lippukunnilta saadun palautteen perusteella. Piiri haluaa tukea lippukuntiaan monipuolisen ja innostavan partio-ohjelman toteuttamisessa järjestämällä laadukkaita ohjelmatapahtumia, koulutuksia sekä leirien kaltaisia projekteja. Toivottavasti yhä useampi lapsi, nuori ja aikuinen löytää partiosta mielekkään harrastuksen. Elämyksellistä toimintakautta meille kaikille! Piirihallitus 3

4 Partiopiirin str ategia 2020 Strategialla tarkoitetaan suunnitelmaa, jolla päästään haluttuun päämäärään. Lounais- Suomen Partiopiiri ry:n strategia 2020 linjaa piirin toimintaa seuraavan kymmenen vuoden ajan. Tavoitteena on laadukkaampi, vaikuttavampi ja näkyvämpi partio, jonka parissa yhä useampi lapsi, nuori ja aikuinen harrastaa. Strategian painopisteet ja tavoitteet muuttuvat käytännöksi kun ne huomioidaan laadittaessa piirin toimintasuunnitelmia ja käytännön toimintaa ohjelmatapahtumia, kursseja, kisoja, leirejä, purjehduksia - siis sitä, mikä tekee partiosta partion. Strategian on laatinut piirihallituksen asettama työryhmä, johon kuuluivat Mari Kousa, Ida Michelsson ja Timo Sirén. Strategian pohjana on käytetty Suomen Partiolaisten strategian 2020 eri luonnosversioita ja piirin strategia tulisikin lukea yhdessä keskusjärjestön strategian kanssa sen lounaissuomalaisena sovellutuksena. Piirin strategiaa ovat työstäneet monet lippukuntia ja piiritoimintaa edustaneet partiolaiset. Suuri kiitos heille. Strategian on hyväksynyt piirin syyskokous 31. lokakuuta vuonna Partiopiirin tehtävä ja toimintaympäristö Lounais-Suomen Partiopiiri ry (L-SP) on Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n (SP) jäsen ja toteuttaa toiminnassaan SP:n peruskirjan mukaisia kasvatustavoitteita, partioliikkeen päämäärää ja arvopohjaa toiminta-alueellaan. Piiri tukee lippukuntia partio-ohjelman laadukkaassa toteuttamisessa, tekee partiota tunnetuksi toiminta-alueellaan ja edustaa alueensa partiotoimintaa sekä keskusjärjestössä että sidosryhmille. Lippukunnilla on vahva ohjaava rooli piirin toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Yhteiskunta on monimuotoistumassa ja -arvoistumassa. Lasten ja nuorten arvomaailma, elinympäristö ja perhekäsitys ovat jatkuvassa muutoksessa. Tietoverkot ja media hallitsevat nuorten vapaa-aikaa. Partio luo mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja onnistumisen kokemuksiin jokaiselle lapselle ja nuorelle lähtökohdista riippumatta. Partiolla on mahdollisuus toimia lasten ja nuorten kasvavan ympäristöaktiivisuuden väylänä. Piiri on alueeltaan varsin suuri, mutta piirin tapahtumia järjestetään alueellinen tasa-arvo huomioiden. Lippukuntien toimintaympäristöt vaihtelevat. Maaseudun haja-asutusalueella ikäluokat pienenevät ja nuoret suuntaavat opiskelun ja työn perässä muille paikkakunnille. Samaan aikaan kaupunkien väestö kasvaa varsinkin uusilla lapsi-perheiden suosimilla asuntoalueilla. Piirin lippukuntarakenne pyritään kehittämään vastaamaan lasten ja nuorten asumisen rakennetta yhteistyössä lippukuntien kanssa. Piiri tukee lippukuntien toimintaedellytyksien säilymistä kunta- ja seurakuntarakenteiden muutoksien aiheuttamissa haasteissa. 4

5 L-SP on toiminta-alueellaan merkittävä lapsi- ja nuorisotyön vaikuttaja, joka tukee lippukuntia laadukkaan ja monipuolisen partio-ohjelman toteuttamisessa. Piirin toimintakulttuuri ymmärtää nykyhetken haasteet ja tähtää kasvuun. Strategiset painopisteet I Partiotoiminta: Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella. II Yhteiskunta: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa. III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan. IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen. V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntien tarpeita. Osatavoitteet I Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella Piirin lippukunnissa toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista partioohjelmaa Lippukuntien tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista yksilöitä, jotka osaavat toimia osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Piirin tehtävänä on tukea lippukuntia tässä kasvatustehtävässä. Piiri luo puitteet siihen, että sen toiminta-alueen lippukunnissa toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista partio-ohjelmaa. Monipuolisilla ohjelmatapahtumilla tuetaan lippukuntia Piiri järjestää jokaiselle ikäkaudelle sopivia ohjelmatapahtumia, siten että mahdollisimman monella on niihin mahdollisuus osallistua. Piirin vastuu korostuu samoaja- ja vaeltajaikäkausissa Piirin järjestämät samoaja- ja vaeltajaikäisten ohjelmatapahtumat ovat tärkeä osa kyseisten ikäkausien ohjelmaa. Piiri panostaa toimivan vaeltajaikäkauden kehittämiseen, tukee vaeltajaikäisiä ulkomaanprojektin toteuttamisessa ja piirin luottamushenkilöinä toimimisessa. Piiri tarjoaa samoaja- ja vaeltajaikäisille mahdollisuuksia kehittää johtamistaitojaan. 5

6 Riittävästi koulutettuja nuoria ja aikuisia pesteihin Piiri järjestää lippukuntien tarpeiden mukaisia koulutuksia nuorille ja aikuisille erilaisiin partiopesteihin sekä valmistaa lippukuntien käyttöön materiaalia, joka mahdollistaa monipuolisen, laadukkaan ja tavoitteellisen partio-ohjelman toteuttamisen. Piiri tukee lippukuntia rekrytoimaan riittävästi aikuisia toimimaan lasten ja nuorten johtajina sekä nuorten johtajien tukena. Ohjelma- ja koulutustapahtumien markkinointia tehostetaan Piirin tapahtumien markkinointia ja viestintää tehostetaan, jotta lippukunnat löytävät sopivat koulutukset jäsenilleen. II Yhteiskunta: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa Piiri on vaikutusvaltainen aloitteentekijä lapsia ja nuoria koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa toiminta-alueellaan. Partiopiiri osallistuu toiminta-alueensa lapsia ja nuoria koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon sekä kannustaa lippukuntia aktiivisuuteen paikallistasolla kuitenkaan puoluepoliittista sitoutumattomuuttaan vaarantamatta. Piirissä lippukunnat päättävät. Lippukuntia kannustetaan aktivoimaan nuoriaan päätöksen teossa. Partiolainen haluaa ja osaa vaikuttaa paremman maailmanpuolesta. Lippukuntien omistajuutta piiriin nähden korostetaan ja lippukuntien edustajille taataan mahdollisuus osallistua asioiden valmisteluun ja päättämiseen. Partiolaisia kannustetaan yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen esimerkiksi koulutuksen avulla ja nuorten osuutta lippukuntien ja piirin päätöksenteossa pyritään lisäämään. Piirin kumppanuudet tukevat lippukuntien toimintaedellytyksiä Piiri terävöittää edunvalvontatoimintaansa ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä etsii aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita kaikkialta piirin toiminta-alueelta. Erityisen tärkeitä sidosryhmiä ovat seurakunnat ja muut lippukuntien taustayhteisöt. Koulutusyhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kehitetään ja partiokoulutusta tehdään tunnetummaksi. III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Jokainen jäsen saa myönteisiä kokemuksia harrastuksestaan Ymmärretään partion moninaisuus ja tuodaan sitä paremmin esille, partiossa on jokaiselle jotakin! Piirin ja lippukuntien viestinnässä hyödynnetään partion osa-alueita eri tavoin painotettuina sekä tuodaan esille suurta yleisöä kiinnostavia asioita, kuten suurtapahtumia ja kansainvälisyyttä, unohtamatta kuitenkaan viikoittaisen laadukkaan toiminnan esiintuomista. 6

7 Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä tuodaan esille partion arjen monipuolisuutta. Partiolaisuudesta luodaan aktiivisuuden ja energisyyden mielikuva. Ymmärretään, että brändin tärkein esiintuoja on jokainen partiolainen itse, ja viestitään tätä aktiivisesti lippukunnille. Lippukuntia tuetaan ja koulutetaan tuomaan toimintaansa esille oman alueensa medioissa. IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen Partio saavuttaa 12 % piirin alueen 7 22-vuotiaista lapsista ja nuorista Piiri panostaa erillisellä hankkeella Kasvuun ja kannustaa lippukuntia kasvuajattelun kautta kasvua tukeviin toimenpiteisiin. Partioharrastus on kaikkien lasten ja nuorten ulottuvilla koko piirin alueella. V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntia Sitoutuneet luottikset takaavat piiritoiminnan laadun. Luottistoimintaan ja pestaukseen panostetaan. Pestikuvaukset ja luottistapahtumat tukevat luottiksia heidän pesteissään. Piiritoimisto tukee lippukuntia ja luottiksia L-SP:llä on partiotoimisto, jolla on toimipisteet Turussa ja Porissa. Partiotoimisto tukee luottiksia kaikilla toiminnanaloilla sekä palvelee piirin lippukuntia opastaen ja välittäen tietoa piirin toiminnasta. Partiotoimiston henkilökunnan tehtäväjako noudattaa käytössä olevaa toiminnanalajakoa. Partiotoimiston kehittämisessä hyödynnetään Partion henkilöstöpolitiikan linjaukset -asiakirjaa. Projekteista mielekkäitä pestejä Piirin projektit tukevat lippukuntia ja luovat mielekkäitä piiripestejä. Aluetoiminta on lähellä lippukuntia Piiri on lähellä lippukuntia. Alueohjaajien koulutukseen ja toimintaan panostetaan. Aluetapaamiset, lippukuntapäivät, syys- ja kevätkokoukset sekä muut vastaavat tapahtumat ovat piirin ja lippukuntien välisen yhteistyön foorumeita. Tapahtumien sisältöä ja laatua kehitetään lippukuntien tarpeiden mukaisesti. 7

8 Toimintak ausi Aluetoiminta Aluetoiminnanalaan kuuluu ensisijaisesti piirin alueella toimivien lippukuntien rajapinnassa tapahtuva tiedonvälitys, ohjaus ja koordinointitoiminta, jolla aikaansaadaan toimiva yhteys piirin ja lippukuntien välillä. Keskeinen tavoite on saada piiri tukemaan lippukuntia entistä suoremmin. Tavoitteet: Keinot: Mittari(t): Liittyy painopisteeseen: Lippukunta toteuttaa partio-ohjelmaa monipuolisesti. Lippukunta voi hyvin. Aikuisen roolin selkeyttäminen osana partio-ohjelmaa Yksi yhteinen partio -ajatuksen välittäminen lippukunnille Kuva partiosta haluttuna harrastuksena Kasvusanoman levittäminen lippukuntiin Kehittyvä lippukunta -työkalu Kannustetaan lippukuntia alueelliseen yhteistyöhön puuttuvien ikäkausien toteuttamisessa. Lippukunnan arvopohjaa avaavat keskustelukortit. Yhteistyö muiden ohjaajien kanssa Alueellinen yhtenäisyys Vahvempi yhteistyö taustayhteisön kanssa Partiolaisten kannustaminen nuorisovaltuustoihin Koulukampanja, PaTu-kurssi Toteutetut KeLit Toimivat ikäkaudet, vuosiseloste Aluetapaamisissa saatu palaute Uusien jäsenten jakautuminen alueen lippukuntiin Saatu tuki ja annetut palvelut. Partiolaisten määrä nuorisovaltuustoissa Osallistujakoulujen määrä I Partiotoiminta II Yhteiskunta III Brändi Projektiryhmä Ryhmän raportti IV Kasvu 8

9 Lippukunnan toimintakulttuuriin tutustuminen ja kehittäminen Lippukunnan toimintakulttuurikortit Palaute V Piiri Lippisperheen lanseeraaminen Lippis Lepää, Uusien Lippisten illat, Lippistapaaminen Osallistujamäärä Koulutustoiminta Koulutustoiminnanalaan kuuluu piirin tarjoaman koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuksen toteuttaminen sekä kaiken piirin tarjoaman koulutuksen koordinointi. Koulutusjärjestelmän tehtävänä on tukea partiokasvatusta varmistamalla, että partiossa toimii riittävä määrä osaavia aikuisia ja nuoria johtajia. Koulutustoiminnanalasta vastaa piirin koulutusryhmä. Tavoitteet: Keinot: Mittari(t): Liittyy painopisteeseen: Partion tuotelupaus pitää kaikkialla Suomessa. Aikuisen roolin selkeyttäminen osana partio-ohjelmaa Laadukkaat koulutukset, josta aikuinen saa valmiuksia ja innostusta pestissä toimimiseen. Koulutukset vastaavat lippukuntien tarpeeseen Koulutusryhmä tukee pitkäjänteisesti uudistusten loppuun saattamista Yhteistyö muiden ohjaajien kanssa Piirin koulutuksissa on taitavat/pätevät ja innostuneet kouluttajat Yhteistyö alue- ja ohjelmaryhmän kanssa, jotta pystytään kartoittamaan lippukuntien koulutustarpeet Järjestettävät koulutukset ovat nykyisen koulutusjärjestelmän ja ikäkausijaon mukaisia Koulutuksesta saatu koulutuksen osuvuus pestiinpalaute. Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi. I Partiotoiminta 9

10 Piirin koulutuksissa on taitavat, pätevät ja innostuneet kouluttajat. Kouluttajakoulutuksen statuksen kasvattaminen. Järjestetään partiokouluttajakurssi. Vähintään yksi toteutunut partiokouluttajakurssi vuodessa III Brändi Jokaisessa lippukunnassa on koulutettu KoVa. KoVa-koulutuksen järjestäminen ja sen markkinointi oikealle kohderyhmälle kahdesti vuodessa, tarvittaessa useammin kaksi toteutunutta koulutusta vuodessa. Pestissä aloittaneet KoVat saavat koulutuksen pestinsä tueksi. IV Kasvu Ohjelmatoiminta Ohjelmatapahtumat ovat osa kohderyhmän (7 22-v.) partio-ohjelmaa. Näiden tapahtumien avulla piiri tukee lippukunnissa tehtävää kasvatustyötä. Ohjelmatoiminnanalaan kuuluu piirin tarjoamien ohjelmatapahtumien toteuttaminen ja koordinointi. Siitä vastaa ohjelmaryhmä. Ohjelmatoiminnanalaan kuuluu sekä ikäkausi, että taitojaostojen toiminta. Tavoitteet: Keinot: Mittari(t): Liittyy painopisteeseen: Ohjelmatapahtumilla on yhteiset tavoitteet koko piirin alueella. Jatkuva yhteydenpito piirin ja järjestäjien välillä Raportit ja palautekeskustelut järjestävän tahon kanssa, osallistujilta ja järjestäjiltä kerätty palaute, osallistujamäärien seuranta, jaostojen jouheva toiminta. I Partiotoiminta 10

11 Edistetään jatkuvuutta ja hiljaisen tiedon jakamista. Infotilaisuudet järjestäjälippukunnille Piirin ohjelmatapahtumat ymmärretään osaksi laadukasta ja monipuolista partio-ohjelmaa. Laadukkaat ja kiinnostavat kilpailut joka ikäkaudelle Jokaiselle ikäkaudelle omaa ohjelmaa ympäri piiriä kisa-aktiivisuus toteutuneet tapahtumat ja niiden saama palaute Meripartiotoiminnan näkyminen osana partiotoimintaa toteutuneet tapahtumat ja toiminnan kehittyminen Kehitetään lippukuntien erätaitoosaamista kurssien avulla toteutuneet kurssit ja lippukunnilta saatu palaute Mahdollistetaan sisupartiolaisten osallistuminen piirin ja lippukuntien tapahtumiin toteutuneet tapahtumat, sisupartiolaisten osallistumisaktiivisuus ja määrä Lippukunnissa hallitaan partioohjelma. Lippukuntien ikäkausijohtajia tuetaan ja koulutetaan pesteissään järjestetyt vihjeillat, vihjemateriaalit ja toteutuneet koulutukset Aikuisen roolin selkeyttäminen osana partio-ohjelmaa Yhteistyö muiden ohjaajien kanssa Enemmän näkyvyyttä julkisuudessa Tuetaan tapahtumien järjestäjiä siinä, että osa tapahtumista olisi julkisilla paikoilla Toteutuneet tapahtuneet julkisilla paikoilla. Lisääntynyt näkyvyys ja vaikutusvalta. II Yhteiskunta Jokaisessa ohjelmatapahtumassa on vähintään yksi vaikuttamiseen liittyvä aktiviteetti. Jaoston tukeminen aktiviteetin tekemisessä, Aktivistitempaus, partiolainen kävi täällä Toteutuneet vaikuttamisen aktiviteetit ohjelmatapahtumissa 11

12 Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan. Vetovoimaisempi ohjelma Kaikkien ikäkausien tapahtumista on juttuja medioissa, jutuissa osallistujien kokemuksia, kaikilla ikäkausilla on omia ohjelmatapahtumia, vaeltajaikäkauden tukeminen, tapahtumat ovat ajan hengessä laadukkaat ohjelmatapahtumat kaikille ikäkausille, jaostoja kannustetaan yhteistyöhön ohjelmaohjaajien tuella, toiminnanalojen yhteistyön kehittäminen, ajan hengessä kiinni oleminen Juttujen määrä suhteessa tapahtumiin, saatu palaute, ohjelmaohjaajien arviointi, tapahtumien vaihtuvat nimet, teemat ja sisällöt tapahtumien ja osallistujien määrä, jäsenmäärät jokaisessa ikäkaudessa, yhteistyön määrä eri jaostojen ja ohjaajien kesken III Brändi IV Kasvu Viestintätoiminta Viestintä toiminnanalan tehtävänä on tukea ja auttaa piirin toimijoita viestinnässä. Toiminnanala ylläpitää ja valvoo piirin tiedotuksellista profiilia niin sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä 12 Tavoitteet: Keinot: Mittari(t): Liittyy painopisteeseen: Järjestetään ja kehitetään viestintäkoulutusta lippukuntien tarpeiden mukaan. Järjestetään viestintäkyselyn mukaista koulutusta. Muokataan koulutuksia osallistujien tarpeiden mukaan. Monipuolistetaan koulutusta järjestämällä mm. viestintäiltoja. Koulutuksiin osallistuneiden määrä I Partiotoiminta

13 Tehostetaan ja systematisoidaan piirin ulkoista viestintää. Toteutetaan vuodelle 2011 valmisteltavaa piirin viestintäsuunnitelmaa. Järjestetään viestintäilta aiheesta sosiaalinen media. Läpimenneet jutut Viestintäillan osallistujamäärä II Yhteiskunta Koulutetaan partion brändiä ja siitä viestimistä. Järjestetään brändiaiheinen viestintäilta. Pidetään brändiasiaa esillä piirin eri viestimissä. Viestintäillan osallistujamäärä, brändi-aiheisten juttujen määrä III Brändi Kehitetään piirin sähköistä viestintää. Ketunkolonkehitysprojekti. Nettitoimituksen organisointi. Ketunkolon kehitysprojektin tulokset, organisoidun nettitoimituksen luominen Luottamushenkilötoiminta Luottisryhmä vastaa piirin luottamushenkilöiden hyvinvoinnista ja toimintaedellytyksistä. Tavoitteena on varmistaa, että arvokkaan piirityön tekeminen on luottamushenkilöille puitteiden puolesta mahdollista ja mielekästä. Tavoitteet: Keinot: Mittari(t): Liittyy painopisteeseen: Piiri tukee nuorten luottamushenkilöiden kasvua ja tarjoaa lippukuntatoiminnasta poikkeavia haasteita. Rekrytoidaan Luottisryhmään piiriluotsi tukemaan nuoria luottamushenkilöitä. Korostetaan viestinnässä piirin roolia kasvattajana. Yleinen mielipide piiritoiminnan hyödyllisyydestä, vaikuttavuudesta ja mielekkyydestä. Luottisryhmän kokoonpano. II Yhteiskunta 13

14 Luottamushenkilöt voivat olla ylpeitä piiripestistään. Korostetaan luottisten merkitystä piirille. Tarjotaan jokaiselle luottikselle tarpeeksi haastava pesti. Luottisten kokemus omasta pestistään. Luottisryhmän kokoonpano. III Brändi Rekrytoidaan Luottisryhmään kiittämis- ja palkitsemisvastaava. Piirin toiminnan kehittyminen houkuttelee uusia partiolaisia luottamushenkilöiksi. Rekrytoidaan Luottisryhmään pestivastaava. Painotetaan piiritoiminnan avoimuutta kaikille partiojohtajille. Lippukuntatoimjoiden suhtautuminen luottispestiin. Luottisryhmän kokoonpano. IV Kasvu Luottisryhmän toiminnan vakiinnuttaminen. Tapahtumien kehittäminen. Luottistoiminnanalapaketin käyttö ja täydentäminen. Tapahtumien ja suunnitelmien toteutuminen. V Piiri Kaikilla piirin jaostoilla on resurssit tukea lippukuntia laadukkaan partioohjelman toteuttamisessa. Autetaan jaostoja rekrytoinnissa. Tehdään Porin toimistolle luottishuone. Järjestetään luottiksille koulutusta, rentoutumista ja vertaistukea. Jaostojen pestitilanne. Luottiksilta saatu palaute. Jaostojen toiminnan laatu. 14

15 Talous- ja kiinteistötoiminta Taloustoiminnanalaan kuuluu kaikki piirin taloudenpitoon liittyvä toiminta sekä piirin alueella toimivien lippukuntien palveleminen taloudenhoitoon liittyvissä asioissa. Tavoitteet: Keinot: Mittari(t): Liittyy painopisteeseen: Lippukuntien toimintaedellytysten tukeminen Lippukunnan toiminnan taloudellisen suunnitelmallisuuden tukeminen. Pitkäaikaisten taloudellisten tukijoiden ja yhteiskunnallisesti merkittävien puolestapuhujien määrän kasvattaminen. Piirin käyttämiä tiloja huolletaan ja kehitetään tarvetta vastaaviksi Talousosaamisen jakaminen erilaisissa koulutustilaisuuksissa sekä piirin kautta Varainhankintaasioihin liittyvän tiedon ja tuen saattaminen lippukuntien ulottuville Talouden merkeissä partion kanssa toimivat muut tahot kokevat partiolaiset rehellisinä, ammattimaisina ja asiantuntevina. koulutustilaisuuksiin osallistuneiden lukumäärä, koulutustilaisuuksien määrä, lippukuntakonsultaatioiden määrä Koulutusten määrä, lippukuntakonsultaatioiden määrä, Kalenterikettu-koulutukseen osallistuneiden määrä Miten partiosta puhutaan piirimme alueella. I Partiotoiminta II Yhteiskunta V Piiri 15

16 Projektit Monien toiminnanalojen panosta ja erillistä projektiryhmää tarvitsevat suurtapahtumat ja -hankkeet toteutetaan piirissä projekteina. Projekteille on ominaista tavoitteellisuus sekä selkeä ajallinen alku- ja päätepiste. Projektien toimeksiannot laatii piirihallitus. Projektiryhmien tukeminen ja ohjaaminen kuuluu piirihallituksen projektivastaavan tehtäviin. Kukin piirin projekteista laatii myös omat sisäiset tavoitteensa. Toiminnansuunnittelun kaudella voidaan tarpeen mukaan käynnistää myös muita päätavoitteita tukevia projekteja. Ainakin Piirileiri projektin käynnistäminen ja toteuttaminen on ajankohtaista vuosina Piirin painopisteiden tukemiseksi on käynnissä seuraavat projektit: Kasvu Lounais-Suomen Partiopiirin Kasvu-hanke pohjautuu Suomen Partiolaisten Toiminta kasvuksi -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on partion jäsenmäärän kasvattaminen. Hankkeen kestoksi on määritelty vuodet ja L-SP:n tavoitteeksi saavuttaa 12 % piirin alueella asuvista 7 22-vuotiaista lapsista ja nuorista. Kasvu-hankkeen projektiryhmä on rekrytoitu keväällä Ryhmän tavoitteena on jalkauttaa kasvun idea kaikkiin toiminnanaloihin ja lippukuntiin niin, että lippukunnat saavat tarvitsemansa tuen tuodakseen paikkakunnallaan esille partiotoiminnan moninaisuutta. Kasvu-hanke jakaantuu neljään eri osa-alueeseen 1) toimivien lippukuntien tukeminen 2) uusien lippukuntien perustaminen 3) lippukuntien toiminnan laadun tukeminen 4) tilastojen ja ennusteiden hyödyntäminen. Projektin tarkoitus on tuoda lippukuntien käyttöön työkaluja ja toimintamalleja jäsenmäärän kasvattamisen tueksi. Projekti toteutetaan lippukuntien lähtökohdista tukien niiden tavoitteita ja tarpeita. Napakettu Piirin talvileiri Napakettu järjestetään helmikuussa 2011 Yläneen Raasinkorvessa. Leirin tavoitteena on tukea lippukuntia monipuolisen partio-ohjelman toteuttamisessa, ja se on suunnattu tarpoja-, samoaja ja vaeltajaikäkausille. Tavoitteena on, että osallistujia on piirin jokaisesta lippukunnasta. 16

17 Woomal Woomal on Suomen ja Senegalin partiolaisten välinen kumppanuushanke vuosille Hankkeen myötä lippukunnat saavat konkreettisia välineitä kansainvälisyyskasvatukseen. Samalla kerätään varoja Senegalissa toteutettavaa kehitysyhteistyötä varten. Lounais-Suomen Partiopiiri on mukana omalla Woomal-projektillaan. HuHu 2012 Samoaja-vaeltajaleiri HuHu järjestetään kesällä Leiriä ovat vahvasti toteuttamassa vaeltajat aikuisten tuella. Leirin tavoitteena on tukea lippukuntia monipuolisen partioohjelman toteuttamisessa ja samoajaikäkauden erityispiirteiden huomioon ottamisessa. Leiriläiselle pyritään tarjoamaan elämyksellinen ja motivoiva partiotapahtuma. Suomen Partiolaisten kevät-pt-kisat 2011 Piiri järjestää Suomen Partiolaisten kevät-sm-kilpailut. Järjestelyistä vastaa Porin alue. Hallinto Piirihallituksessa on edustettuna kaikki yhtenevät toiminnanalat (alue, koulutus, ohjelma, viestintä ja talous) sekä näiden lisäksi projekteista ja luottamushenkilötoiminnasta vastaavat henkilöt. Piirin organisaation tehtävänä on muodostaa tukirakenne, joka mahdollistaa lippukuntien mahdollisimman tehokkaan tuen saannin. Tavoitteet: Keinot: Mittari(t): Liittyy painopisteeseen: Valvoa piirin päätavoitteiden toteutumista ja tarkistella keinoja niiden toteutumiseen Ylläpitää suhteita muihin piireihin ja keskusjärjestöön Tukea ja kannustaa ryhmiä ja jaostoja toteuttamaan suunnitelmiaan ja arvioimaan toimintaansa. Osallistua aktiivisesti yhteistyöhön eri tahojen kanssa ja edistää yhteistyössä tärkeitä asioita Ryhmien ja jaostojen tavoitteiden toteutuminen Piirille keskeisten tavoitteiden toteutuminen I-V Partiotoiminta, Yhteiskunta, Brändi, Kasvu, Piiri II Yhteiskunta 17

18 Valmistella yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja, sitoutumattomasti Luoda ja linjata yhteiskunnallisen vaikuttamisen väyliä yhteistyössä SP:n kanssa Arvio vaikuttavuuden kasvusta Sisäisen ja ulkoisen brändin positiivinen edistäminen Levittää mielikuvaa siitä, että partion brändi olemme me, jokainen partiolainen yksin ja yhdessä Partion näkyvyyden lisääntyminen III Brändi Partio tavoittaa 12 % 7 22-vuotiaista piirin alueella. Kasvu-hanke ja Kasvu-sanoman vieminen piiriorganisaatioon ja lippukuntiin Jäsentilastojen mukainen jäsenmäärän kasvu IV Kasvu Huomioida lippukuntien tarpeet ja kerätä aktiivisesti palautetta alueilta ja lippukunnilta. Erilaiset kyselyt ja niistä saadut palautteet Lippukunnilta kerätty palaute V Piiri Lippukuntien ohjaavan roolin kasvu Korostaa lippukuntien omistajuutta suhteessa piiriin, lisätä vaikutuskanavia Osallistuminen piirin kokouksiin ja muihin tapahtumiin, joissa tehdään päätöksiä Piirin toimintakulttuurin ja palveluiden kehittäminen linjassa strategian kanssa Strategian tavoitteiden pitkäjänteinen toteuttaminen ja toimintakulttuurin vakiinnuttaminen Strategian toteutumisen seuranta Toimia joustavasti ja ketterästi Vastata tilanteiden ja toimintaympäristön äkillisiin muutoksiin. Lippukunnilta ja piiriluottiksilta saatu palaute. 18

19 Toimisto Lounais-Suomen Partiopiirillä on partiotoimisto, jolla on kaksi toimipistettä, Porissa ja Turussa. Partiotoimiston henkilökunnan tehtäväjako noudattaa käytössä olevaa toiminnanalajakoa. Partiotoimisto tukee luottamushenkilöitä omissa tehtävissään kaikilla toiminnanaloilla sekä palvelee piirin lippukuntia opastaen ja välittäen tietoa piirin toiminnasta. Piirillä on omaa henkilökuntaa. Partiotoimistossa työskentelevät toiminnanjohtaja, aluesihteeri, koulutussihteeri, ohjelmasihteeri, taloussihteeri, toimistosihteeri ja viestintäsuunnittelija. Tavoitteet tasalaatuisen palvelutoiminnan toteuttaminen kahdessa toimipisteessä toimintatapojen omaksuminen henkilökunnan osaamisen aktiivinen kehittäminen toimintatapojen ja -kulttuurin kehittäminen yhdessä luottamushenkilöiden kanssa palvelun laadun parantaminen tuodaan esille partion roolia kasvattajana piirin alueella. 19

20 Talousarvio 2011 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT esitys budjetti budjetti toteutunut tuotot osallistujilta osallistumismaksutuotot kuljetusmaksutuotot tuotot osallistujilta yhteensä muut tuotot OK-opintokeskustuotot Krist. opintokeskustuotot vuokratuotot muut tuotot muut tuotot yhteensä Tuotot yhteensä Kulut HENKILÖSTÖKULUT henkilökulut palkat palkkiot matalapalkkatuki Lomapalkkavarauksen muutos Saatu Kelakorvaus henkilökulut yhteensä henkilösivukulut TyEL TA sotu työttömyysvakuutusmaksu TA työttömyysvakuutusmaksu TT muut lakisääteiset henkilökulut henkilösivukulut yhteensä vapaaehtoiset henkilöstökulut työterveyshuolto lounassetelit koulutus henkilöstön päivärahat henkilöstön matkakulut henkilöstön km-korvaus muu henkilöstökulu vapaaehtoiset henkilöstök. yht henkilöstökulut yhteensä POISTOT Poistot

21 KULUT matka, majoitus, ruoka matkat julkisilla kulkuneuvoilla km-korvaus tapahtumien kuljetus majoitus ruoka kokoustarjoilut osallistumismaksut matka, majoitus, ruoka yhteensä vuokrat toimitilavuokra kopiokoneen vuokra muut vuokrat vuokrat yhteensä materiaalikulut painatus kopiot materiaalit kilpailujen palkinnot toimistotarvikkeet varastomuutos materiaalikulut yhteensä käyttö- ja ylläpitokulut huolto- ja hoitokulut sähkö vesi kaasu siivous jätehuolto vakuutus autovakuutus polttoaine muut autokulut kalusto- ja laitehankinnat käyttö- ja ylläpitokulut yhteensä muut varsinaisen toiminnan kulut luvat tukimaksut jäsenmaksut SP:lle lehti-ilmoitukset postitus puhelin gsm-puhelin internet atk-kulut huoltosopimukset atk-kulut muut pankkikulut edustus apuraha muut kulut kopiot ja postitus (jaettavat kulut) siirrot tapahtumiin muut vars. toim. kulut yhteensä Kulut yhteensä

22 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA tuotot jäsenmaksutuotot tuotot yhteensä myyntituotot adventtikalenterituotot korttituotot muut varainhankinnan tuotot myyntituotot yhteensä lahjoitukset ja avustukset yleisavustus L-S Partiosäätiö yleisavustus V-S Maakuntasäätiö kohdeavustus Erik Rosenlew lahjoitukset ja avustukset yht ilmoitus- ja tilaustuotot ilmoitustuotot tilaustuotot ilmoitus- ja tilaustuotot yht kulut adventtikalenterikulut korttikulut kampanjapalkinnot muut varainhankinnan kulut varaston muutos kulut yhteensä Varainhankinta yhteensä TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ sijoitus- ja rahoitustoiminta korkotuotot Viivästyskorot yms sijoitus- ja rahoitustoiminta yht satunnaiset tuotot ja kulut satunnaiset tuotot satunnaiset kulut satunnaiset tuotot ja kulut yht yleisavustukset valtionapu avustus seurakunnat yleisavustukset yhteensä Rahastosiirrot siirto taseeseen TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

23 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI ALUEJAKO JA LIPPUKUNNAT PORI 15 lpk n. 940 (8 %) Kullaan Kuusipeurat (Ulvila) Teljän Tuikkeet Ulvilan Eräpojat Ulvilan Erätytöt Väinän Vartijat Porin Tulitikut Porin Tertut Porin Nuotiopojat Porin Versot Ruoripojat Käppäräpartio Luvian Loukke Mesikäpälät Meri-Porin Partio Saaren Kiertäjät RAUMA 9 lpk n. 760 (6 %) Jokilaakson Ravut (Eurajoki) Narvin Tytöt Narvin Pojat Karimo Rauman Sinermot Rauman Partiotytöt Tasalam Bojat Myrskypojat Kopardit KulKu TT UEP UET VV PoTu PoTe PNP PoVer RuPo KäPa LL MK (s) MPP SaKi JoRa NT (s) NP KMO RaSi RPT TB MP Ko Merikarvia 141 lippukuntaa 16 aluetta noin jäsentä Siikainen Pomarkku Honkajoki Kankaanpää Karvia Jämijärvi Parkano POHJOIS-SATAKUNTA 11 lpk n. 790 (6 %) Ahlaisten Ankkurit (Pori) AhlAn Honkahukat (Honkajoki) HH Kankaanpään Korpiveikot KKV Karvian Majavapartio KMP Ouran Partiolaiset (Merikarvia) OuPa Pomarkun Polunkävijät PoPo Jämijärven Miilunvartijat JMV Kipinäpartio (Parkano) KiPa Lavian Eränkävijät LEK (s) Pääskyparvi (Noormarkku, Pori) PP (s) Siikaisten Karhuveikot SKV HUITTINEN 12 lpk n. 700 (6 %) Nakkilan Partiolaiset NaPa Huittisten Eränkävijät HEK Säkylän Partio SäPa Vesipeikot (Säkylä) VePe Vampulan Varpuspartio VVP Kiikoisten Partiopojat KPP Teljän Partio (Kokemäki) TePa Euran Peurat EuPe Harjavallan Pirkat HaPi Lallin Partio (Köyliö) LaPa Keikyän Korvenkävijät (Sastamala) KKK (s) Kiukaisten Metsäveikot (Eura) KMV POHJOISKULMA 8 lpk n. 560 (5 %) Kustavin Merikotkat KuMeKo Laitilan Eräsissit LES Laitilan Lumikit LaLu Lokalahden Erälokit Lokero Pyhärannan Korpiankkurit PyKo Taivassalon Tupshaukat TaTu Uudenkaupungin Merihait UMH Vehmaan Lustaset VeLu Pori Lavia Ulvila Kiikoinen Luvia Nakkila Harjavalta Sastamala Eurajoki Kokemäki LEIJANKORPI 6 lpk n. 600 (5 %) Mynämäen Maahiset MyMa Nousiaisten Henrikin Lippukunta NHLpk Ruskon Maunun-Partio RMP Vaakun Vartijat (Paattinen, Turku) VaVa Vahdon Korvenkävijät VKK Yläneen Korpijunkkarit YKJ Rauma Köyliö Huittinen RANNIKKOSEUTU 8 lpk n (9 %) Jokikylän Pojat (Raisio) JoPo Kolkankävijät (Masku, Naantali) Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat Kokä MHTP Pyhäranta Merimaskun Reimarit MeRe Eura Säkylä Mietoisten Kolopuutintit MieKot Naantalin Siniset NaSi Raision KilliNallit RaKiNa Laitila Rymättylän Märssyvahdit RMV Oripää Loimaa Uusikaupunki Pöytyä Ypäjä Mynämäki Vehmaa Nousiainen MAARIAN PARTIOYHTYMÄ 4 n. 400 (3 %) Koski TL Aura Koroisten Ritarit KorRit Taivassalo Rusko Koroisten Sarpiot KorSa Tarvasjoki Masku Marttila Maarian Kämmekät MK (v) Kustavi Maarian Tähkät MaTä Lieto Naantali Raisio Paimio Kaarina LUOTEIS-TURKU 7 lpk n. 390 (3 %) Salo Ahertajat -- Sauvo Merenkävijät MeKä Länsi-Turunmaa Mikaelin Sinikellot MSK Partio-Puhurit PaPuh Turun Mikaelin Siniset TMS Turun Versot Tursot Varsinais-Suomen Samoilijat V-SS LOUNAIS-TURKU 8 lpk n. 450 (4 %) Hirvensalon Eräpojat HEP Kakskerran Kaksoispiste K:K Louhen Tytöt L-T Tornikotkat Tonik Tornipääskyt TP Turun Meripeikot TurMe Turun Suuntaveljet TuSu Tuulihaukat Tuhat Turku Somero SAVISEUTU 9 lpk n. 760 (6%) Alastaron Jyväset AlJy Kosken Kerkät KoKe Kyrön Kiurut ja Kokot KK&K Loimaan Nuotioloimut LoNu Loimaan Saviset LoSa Lähteen Tytöt ja Pojat (Oripää) LT&P Mellilän Menninkäiset MeMe Pöytyän Pöllöt PöPö Ypäjän Eränkävijät YEK SALO 13 lpk n (8 %) Halikon Siniset HalSi Kiikalan Kelopartio KePa Kiskon Kupariset KisKu Kuusenkävyt Kuus Leirisiskot LS Marjatat ja Mikon Pojat (Somero) MaMiPo Marttilan Martit MarMa Muurlan Muurahaiset Muur Perttelin Piketit PePi Pyhän Laurin Ritarit PLR Salon Eränkävijät SEK Salon Leiriveikot SLV Suomusjärven Mesoliitit SuMe ALTTI 7 lpk n (10 %) Auran Eräkurjet AEK Hakkistytöt (Sauvo) HT Kairankiertäjät (Paimio) Kaira Liedon Eränkävijät LEK (v) Piikkiön Tammipartio PTP Sauvojapojat (Sauvo) Sapo Tarvan Tapiot (Tarvasjoki) TaTa KOILLIS-TURKU 5 n (8 %) KAAKKOIS-TURKU 9 lpk n. 800 (7 %) KYMMENYKSET 10 lpk n (10 %) Auran Tytöt Nuotiotytöt Turun Metsänkävijät Turun Partio-Sissit Turun Sinikotkat AT NT (v) TuMe TP-S TSK Auran Tähti Pojat Henrikin Tapulitytöt Ilpoisten Vuorenkävijät Kupittaan Henrikinpojat LätynKääntäjät Puhurin Pojat Toivon Erätytöt Turun Eränkävijät Turun Tähti-Tytöt ATP HeTa IVK KHP LätKä PP (v) TET TEK TTT Kaarinan Korpiklaani Kaarinan Ristiritarit (Turku) Kaarinan Sädetytöt (Turku) Kuusiston Linnanyrjänät Littoisten Pirtapiiat Mustavuoren Sissit Paraisten Merikotkat RajakivenKiertäjät Rantakaarinat Tavastin Liljat (Turku) KKK (v) KRR KST KLY LiPi MuSi PaMeKo RKK RK TaLi

24 Tapahtumak alenteri 2011 Tammikuu SP:n Young Spokespeople -koulutus Ansiomerkkiehdotukset piiriin Johtamistehtäväohjaajien koulutusilta, Turun partiotoimisto Johtamistehtäväohjaajien koulutusilta, Porin partiotoimisto SP:n Ki-Va tapaaminen SP:n Ikäkausifoorumi SP:n Partiotoimihenkilöpäivät Marsalkka Mannerheimin muistotilaisuus, Turku Lippis lepää, Partiomylly, Eura Leikkikurssi, Ahtela, Sauvo SP:n Ko-Gi-staabikoulutus SP:n Value Based Leadership -koulutus , tapaaminen 3/ SP:n Aluevaliokunta SP:n Uusien luottisten koulutus SP:n Sisujohtajapäivät Helmikuu 1.2. Pj-peruskurssi I, monimuoto, aloitustapaaminen, Turku, Pori, Skype 1.2. Monimuotokoulutuksen aloitustapaaminen, Turku, Pori, Skype Pj-peruskurssi II, 1. osa, Tammio, Uusikaupunki Johtajana lippukunnassa I, Tammio, Uusikaupunki Talviretkeilykurssi, Metsässä 5.2. Piirin talvimestaruuskilpailut SP:n Partioneuvosto I 9.2. Erikoisruokavalioilta, Turun partiotoimisto 9.2. Veneenohjaajakurssin pääsykoe, Turku ja Rauma 9.2. SP:n Kipparikurssin pääsykoe Lippukunnan viestintä -kurssi, Tammio, Uusikaupunki Lippukuntalehtikurssi, Tammio, Uusikaupunki SP:n Meripartiojohtajapäivät Suomen Partiolaisten Helvi Sipilä - seminaari SP:n Ohjaajakoulutus (AO, OO, KO osa1) Muistelemispäivä (WAGGGS), Founder s Day (WOSM) Napakettu, Yläne Napakettupäivä sudenpennuille, Yläne SP:n Koulutuksen Pyöreä Pöytä Maaliskuu 1.3. Ikäkausiohjelmakahvila, Pori 1.3. Uusien lippukunnanjohtajien ilta, Porin partiotoimisto 2.3. Veneenohjaajakurssin kaupunki-ilta, Turku ja Rauma SP:n Value Based Leadership -koulutus , tapaaminen 4/ Pj-peruskurssi II, 2. osa, Partiomylly, Eura Ikäkausijohtajan pohjakoulutus I, Partiomylly, Eura SP:n Talvi-SM-kisat 5.3. SP:n Vaikuttamisen Pyöreä Pöytä 5.3. Adventtikalentereiden mestarimyyjien palkitsemistilaisuus, Turun ja Porin partiotoimistot 8.3. Ikäkausiohjelmakahvila, Turku 8.3. Uusien lippukunnanjohtajien ilta, Turun partiotoimisto 9.3. Muonituskurssi, kaupunki-ilta, Turun partiotoimisto Muonituskurssi, kurssiosa, Tammio, Uusikaupunki Nuotiokitarakurssi, Partiomylly, Eura Veneenohjaajakurssi, teoria, Turku ja Rauma Erätaitoperuskurssi I, Metsässä SP:n Kipparikurssin teoria I SP:n Ohjaajakoulutus (KO osa 2) Overture Network Eurooppalainen verkosto tapaaminen SP:n Monikulttuurisuus (MOD) -koulutus (Pääkaupunkiseutu) Untuvikkotapaaminen Hygieniapassin suoritus I, Turku AI Pj-peruskurssi III, kaupunki-ilta Piirin ohjaajatapaaminen Huhtikuu SP:n Kipparikurssin teoria II SP:n Ko-Gi 104, monimuoto aloitusosa SP:n Ko-Gi 106, vaellusmonimuoto aloitusosa 3.4. Piirin kevätkokous, Pori 5.4. KoVa -koulutus I, Pori Piiritoimijakurssi, Tammio, Uusikaupunki Partiokouluttajakurssi, Tammio, Uusikaupunki Lippukuntatoimijakurssi I, Häme SP:n Laajennetut valiokunnat Tervetuloa piiriin -koulutus, koulutuspäivä, Tammio, Uusikaupunki SP:n Woomal leirimatka Luottisilta, Turun seutu 24

25 SP:n Saaristokipparikurssi Maastopäivä, Turun seutu Piirin kevätkisat, Turun seutu Ensiavun peruskurssi (EA 1), Tammio, Uusikaupunki Partioneuvosto II SP:n Monikulttuurisuus (MOD) -koulutus (Länsi-Suomi) Partioviikko Pj-peruskurssi III, kurssiosa, Partiomylly, Eura SP:n Eräopaskurssin teoriaosa Partiolaisten kansallinen kirkkopyhä Piiritoimijakurssi, kaupunki-ilta, Turku/Pori Tervetuloa piiriin -koulutus, kaupunki-ilta, Turku/Pori Kansallisen Veteraanipäivän lipunnosto, Turku Toukokuu Retkeilyviikonloppu aikuisille 7.5. Kurnunkierros XXVI, Turku 9.5. Eurooppa-päivä Piirin suunnistuskilpailut JOTT Ansiomerkkiehdotukset piiriin Paraati, Turku SP:n Kevät SM-kisat Dyyni, Pori SP:n Kisahuoltajapäivät SP:n Avoimen partion pyöreä pöytä SP:n Aikuisuuden Pyöreä Pöytä Ensiavun jatkokurssi (EA 2), Partiomylly, Eura SP:n Luottisseminaari SP:n Aluevaliokunta Pj-peruskurssi III, kaupunki-ilta Sisupartiolaisten iltapurjehdus, Turku Veneenohjaajakurssin käytännönosa, Saaristo- ja Selkämeri YTP-tapaaminen, Häme Kesäkuu SP:n Nordic JOTA-JOTI Seminar TurPa:n Partiorippileiri, Lahjasaari SP:n Eräopaskurssin kesäosa Explorer-Belt Heinäkuu SP:n Ko-Gi 103, leiriosa SP:n Ko-Gi 104 (monimuoto) leiriosa Maailmanjamboree, SP:n leirimatka, Rinkaby, Ruotsi Elokuu YK:n Kansainvälinen Nuorten päivä Merikisat, Turku Pj-peruskurssi IV, vaelluskurssi, Saariselkä SP:n Ko-Gi 105, leiriosa SP:n Ko-Gi 106, vaellusmonimuoto, vaellusosa Kokoontumispurjehdus Tule partioon -kampanjapäivä SP:n Aluetyöntekijöiden tapaaminen SP:n Vaeltajavaltakunta Partio Tutuksi-koulutus, Partiomylly, Eura SP:n Kasvun pyöreä pöytä SP:n Aluevaliokunta Syyskuu Piirin syysmestaruuskilpailut SP:n Monikulttuurisuus (MOD) -koulutus (Itä-Suomi) Lippukuntapäivä, Loimaa KoVa -koulutus II, Loimaa Ohjelma käytännössä -koulutus, Loimaa Partio Tutuksi-koulutus, Loimaa Ansiomerkkiehdotukset piiriin Luottisseminaari Archipelago race, Saaristomeri Ässis, ryhmänohjaajajatkokoulutus, 1. osa, etelä SP:n Uusien luottisten koulutus SP:n Partioneuvosto III SP:n Monikulttuurisuus (MOD) -koulutus (Pohjois-Suomi) Woomal-toimintaviiko Rauhanpäivä SP:n Kipparikurssin käytännön osa Pj-peruskurssi V, 1. osa, Tammio, Uusikaupunki Johtajana lippukunnassa II, Tammio, Uusikaupunki Erätaitojatkokurssi, Metsässä SP:n Päivät, Päivölä SP:n Alueohjaajatapaaminen ja lpk-jaostojen verkostotapaaminen Kalenterikettukoulutus, Turun partiotoimisto Kalenterikettukoulutus, Porin partiotoimisto Lokakuu Tarpojien taitopäivät SP:n Syys-SM-kisat, pääkaupunkiseutu Ansiomerkkikoulutusilta, Turun partiotoimisto Erikoisruokavalioilta, Partiomylly, Eura Ensiavun kertauskurssi, Turun partiotoimisto NOPOLK, Suomi Pj-peruskurssi VI, 1. osa, Tammio, Uusikaupunki Johtajana lippukunnassa III, Tammio, Uusikaupunki SP:n Partiolehtien kehittämispäivä 25

26 SP:n Monikulttuurisuus (MOD) -jatkokoulutus Ansiomerkkikoulutusilta, Porin partiotoimisto Piirin yösuunnistuskilpailut Luottistoiminnan ABC, Turun partiotoimisto Hygieniapassin suoritus II, Pori Ansiomerkkikoulutusilta, Turun partiotoimisto Lippukuntatoimijakurssi II, Partiomylly, Eura Ässis, ryhmänohjaajajatkokoulutus, 2. osa, pohjoinen Erätaitokurssi vaeltajille, Metsässä JOTI/JOTA Partiokilpailukurssi, kaupunki-ilta, Turku Tutkakurssi, Saaristomeri SP:n VaeltajaVisio Ensiavun peruskurssi (EA 1), Tammio, Uusikaupunki SP:n Laajennetut valiokunnat Pj-peruskurssi V, 2. osa, Partiomylly, Eura Ikäkausijohtajan pohjakoulutus II, Partiomylly, Eura SP:n Ohjaajakoulutus (AO, OO, KO osa 1) SP:n Sisujohtajakoulutus Simonpäivät, Turku SP:n Meripartio-ohjaajien tapaaminen Partiokilpailukurssi, kurssiosa, Tammio, Uusikaupunki Marraskuu SP:n Ko-Gi , seminaariosa SP:n Pt-kilpailuiden johtajakurssi Piirin syyskokous, Huittinen SP:n Gigakoulutus Lpk:n hallintokoulutus I, Turun partiotoimisto Lpk:n hallintokoulutus II, Porin partiotoimisto Ansiomerkkiehdotukset piiriin Erätaitoperuskurssi II Ensiavun peruskurssi, pohjoinen Pj-peruskurssi VI, 2. osa, Partiomylly, Eura Ikäkausijohtajan pohjakoulutus III, Partiomylly, Eura Tarpojien luovuusmajakka SP:n Pelastautumiskurssi SP:n Partioneuvosto IV Joulukuu YK:n Vapaaehtoistoiminnan päivä SP:n Partioglögit Partiotoimistojen joulukahvit, Turun ja Porin partiotoimistot SP:n Eräopaskurssin talviosa 26

27 Suurtapahtumat Talvileiri x x x Kesäleiri x x HuHu x x x SP:n suurleiri Satahanka SP:n suurjuhla x x x Maailman Jamboree x x x Kevätkokous 3.4. Pori 1.4. Turku Syyskokous Lippispäivä Huittinen Harjavalta Loimaa 3.9. Rauma Paraati Turku 6.5. Turku Suurtapahtumataulukosta vahvistetaan tapahtumat seuraavaksi toimintakaudeksi ( ) Lisäksi hyväksytään toimintakaudella valmisteluun tulevat tapahtumat, joita on ainakin piirileiri 2014 Muut tapahtumat ja päivämäärät ovat suuntaa antavia Piirileirit järjestetään 2011 ja 2014 kaikille ikäkausille 27

28 Järjestely vuorot Talvi-pt Kevät-pt Syys-pt Suunnistus Yösuunnistus Supe & Seikkailija SM-kisat Piikkiön Tammipartio & Liedon 2011 Eränkävijät Nuotiotytöt Ouran Partiolaiset Euran Peurat Maarian Kämmekät Rauman alue Tuulihaukat KEVÄT SM/ Pori Syys SM Talvi-SM 2011 PIIRILEIRI/ TALVI SUPETAPAHTUMA /syksy PIIRILEIRI/ TALVI PIIRILEIRI/ TALVI TARPOJIEN TARPOJIEN TAITOPÄIVÄ/kevä TAITOPÄIVÄ/syksy Värit PIIRILEIRI/ Pöytyän Pöllöt Kymmenykset Rannikkoseutu Huittinen TALVI 2012 Luoteis-Turku Salo Pori 2013 Kaakkois-Turku Leijankorpi Rauma 2014 PIIRILEIRI/ KESÄ PIIRILEIRI/ KESÄ PIIRILEIRI/ KESÄ PIIRILEIRI/ KESÄ Lounais-Turku Saviseutu 2015 PIIRILEIRI/ TALVI PIIRILEIRI/ TALVI PIIRILEIRI/ TALVI PIIRILEIRI/ TALVI Koilis-Turku Pohjoiskulma PIIRILEIRI/ TALVI PIIRILEIRI/ TALVI PIIRILEIRI/ TALVI PIIRILEIRI/TALVI 2020 PIIRILEIRI/ KESÄ PIIRILEIRI/ KESÄ PIIRILEIRI/ KESÄ PIIRILEIRI/ KESÄ 28

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Lounais-Suomen Partiopiirin Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 SISÄLLYS LUKIJALLE...3 PIIRIN TARKOITUS...4 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN STRATEGIA 2018...5 Strategian merkitys

Lisätiedot

Painotyö Multiprint, Turku, 2013. Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Painotyö Multiprint, Turku, 2013. Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lukijalle... 3 Piirin tarkoitus... 3 Toiminnansuunnittelun perusteet... 4 Toiminta vuonna 2014... 4 Viestintä piirissä... 6 Talous... 7 Syty partioon... 8 Erityistä vuonna 2014... 10 L-SP:n yhteistyötahot...

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 Piirin viides toimintavuosi... 4 Partiopiirin strategia 2020... 4 Erityistä vuonna 2013... 7 Jäsenmäärän kasvu:... 7 Toiminnanjohtaja-rekrytointi...

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lounais-Suomen Partiopiiri ry Toimintakertomus 2009 Sisällys Yleistä Hallinto Piirin ensimmäinen toimintavuosi Yhdistyksen kokoukset Hallitus Toiminnanalaryhmät ja jaostot Alueryhmä Aluejaosto Lippukuntajaosto

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma 2012

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma 2012 Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma 2012 Hallituksen esitys syyskokoukselle 27.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO VIS12 4 TOIMINNAN TARKOITUS JA KESKEISET TAVOITTEET 5 YHTEISTYÖ JA EDUNVALVONTA 9 HALLINTO

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa:

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa: Lapin Partiolaiset ry Tämän Kiehisen omistaa: 2 Sisältö MINÄ LUOTTAMUSHENKILÖNÄ... 4 Partiopesti... 4 Luottiksen tunnukset... 4 Luottiksen tehtävät, vastuu ja oikeudet... 5 Luottiksen osallistumismaksut

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin vuosikirja 2011

Lounais-Suomen Partiopiirin vuosikirja 2011 Ketun vuosi Lounais-Suomen Partiopiirin vuosikirja 2011 Sisällys Huikea määrä vapaaehtoistoimintaa 4 1 Leiritoimisto Mihin piiriä tarvitaan? 5 Miten piiri pyörii? 7 Piirin jaostoilta tukea lippukuntiin

Lisätiedot

Partiolippukunta Lahden siniset ry

Partiolippukunta Lahden siniset ry Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI 2014-2015 JA TALOUSARVIO 2014 sivu 2 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu

Lisätiedot

Suomen Partiolaisten vaalit 2012

Suomen Partiolaisten vaalit 2012 Suomen Partiolaisten vaalit 2012 EHDOKASESITTELYT TIEDOKSI JÄSENKOKOUSDELEGAATIOILLE Ehdokastilanne 18.10. EHDOLLA PUHEENJOHTAJAKSI HEIDI JOKINEN JUHO TOIVOLA EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI LAURI MUPPE HILANDER

Lisätiedot

KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ

KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ KOULUTUSJÄRJESTELMÄ Julkaisija: Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry 2008 Teksti: Silja Pietikäinen ja Kaisa Karvonen Koulutusjärjestelmäuudistus-projektin pienryhmät ja workshopit

Lisätiedot

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2015 Aika 25.1. klo 10.30 - Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 25.01.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Maarit

Lisätiedot

ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015. Hallituksen esitys syyskokoukselle.

ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015. Hallituksen esitys syyskokoukselle. ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle. VISI 15 JOKAISELLA PESTILLÄ ON KUVAUS, PESTI- JA PALAUTEKESKUSTELU KAIKKIIN TAP AHTUMIIN KUTSUTAAN EI-VIELÄ-PARTIOLAISIA

Lisätiedot

2015 TURUSSA SUNNUNTAINA 3.5.2015

2015 TURUSSA SUNNUNTAINA 3.5.2015 2015 TURUSSA SUNNUNTAINA 3.5.2015 Kuvat: Eeva Kivilä, Jura Nurminen, Joni Kuusisto ja Juho Vainio Kuva: Juho Vainio Lounais-Suomen Partiopiiri Turun Partiolaiset Scouterna i Åbo 1 PARAATIOHJEET 2015 Tutustukaa

Lisätiedot

Tampereen Partiolaiset ry

Tampereen Partiolaiset ry Tampereen Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisalto Yleistä Tamperelaisten lippukuntien toiminta Yhteistoiminta Aluetyö Hallinto, talous ja viestintä Tamperelaiset Hämeen Partiopiirin

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

Suomen Partiolaisten. ulkoisten edustajien opas

Suomen Partiolaisten. ulkoisten edustajien opas Suomen Partiolaisten ulkoisten edustajien opas Partioedustajatapaaminen 11.2.2015 ALKUSANAT JA SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Tähän oppaaseen on koottu ohjeita ja tukea sisältäviä tiedostoja, joista Suomen

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset syksy 2011 Järvi-Suomen Partiolaiset syksy 2011 Palaute on tärkeä! Muistanet, että Kippoa uudistettiin kentältä tulleen palautteen myötä. Palaute oli, että aiempi Kippo oli liian organisaatiota esittelevä

Lisätiedot

4/2009 Lounais-Suomen Partiopiiri

4/2009 Lounais-Suomen Partiopiiri 4/2009 Lounais-Suomen Partiopiiri Kuinka syntyy kiva kuva Partiopiirin Kiva kuva -kurssilla opittiin niksejä onnistuneiden kuvien ottamiseen. Edessä on vilkas leirien ja purjehdusten täyttämä kesä, joten

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 ESIMERKIKSI Success in training the boy depends largely on the Scoutmaster s own personal example. Robert Baden-Powell Vapaasti käännettynä otsikko

Lisätiedot

TOIMIVA LIPPUKUNTA. Julkaisun tiedot 2 LIPPUKUNTAKANSIO

TOIMIVA LIPPUKUNTA. Julkaisun tiedot 2 LIPPUKUNTAKANSIO TOIMIVA LIPPUKUNTA TOIMIVA LIPPUKUNTA Julkaisun tiedot Lippukuntakansioryhmä: Heidi Krzywaki, Petri Laiho, Pertti Lehtinen, ( v. 1997) Chride Mylius, Yrjö Nenonen, Rasa Nieminen, Anneli Tuominen, Tapani

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Partiolippukunta Tornipääskyt ry

Partiolippukunta Tornipääskyt ry Partiolippukunta Tornipääskyt ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIPPUKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2009 3 2 VARSINAINEN TOIMINTA 3 2.1 Sudenpentutoiminta 3 2.2 Seikkailijatoiminta

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

KILKE. Projektisuunnitelma. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n. VI SUURLEIRI 28.7. 5.8.2010 Hämeenlinna

KILKE. Projektisuunnitelma. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n. VI SUURLEIRI 28.7. 5.8.2010 Hämeenlinna KILKE Projektisuunnitelma Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n VI SUURLEIRI 28.7. 5.8.2010 Hämeenlinna Hyväksytty SP:n hallituksen kokouksessa 5.6.2008 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 3 1 MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

6/2009 Lounais-Suomen Partiopiiri

6/2009 Lounais-Suomen Partiopiiri 6/2009 Lounais-Suomen Partiopiiri Ihan seppona Mitä tarkoittaa, että seppo onkin Mirja tai Antti tai vaikkapa Petri? Petri Hömppi kertoo työstään seppona, linkkinä partiolippukunnan ja seurakunnan välillä

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 KIPPO - Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n koulutusten ja tapahtumien infolehti piirin jäsenille. Kippo ilmestyy 2 kertaa vuodessa. PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Yleiset tavoitteet Tavoitteet pohjautuvat TUL:n 2010-luvun liikuntapoliittiseen ohjelmaan

Yleiset tavoitteet Tavoitteet pohjautuvat TUL:n 2010-luvun liikuntapoliittiseen ohjelmaan YLEISTÄ TUL:n TOIMINNASTA Johdanto TUL:n liittokokous hyväksyi Kemissä keväällä 2013 liiton liikuntapoliittisen asiakirjan. Siinä linjattiin, että TUL:n päätehtävä on edelleen seuratoiminnan kehittäminen

Lisätiedot