VANHANKYLÄNNIEMEN MATKAILUKESKUKSEN VUOKRAUSLUOVUTUKSEN TARJOUSKILPAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHANKYLÄNNIEMEN MATKAILUKESKUKSEN VUOKRAUSLUOVUTUKSEN TARJOUSKILPAILU"

Transkriptio

1 Järvenpään kaupunki VANHANKYLÄNNIEMEN MATKAILUKESKUKSEN VUOKRAUSLUOVUTUKSEN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA, HYVÄKSYTTY KH KILPAILUN PUITTEET 1.1 Tarjouskilpailun tausta, lähtökohdat ja tavoitteet 1.2 Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelman (2006) tavoitteet 1.3 Kilpailun järjestäjä ja kilpailun tarkoitus 1.4 Kilpailuun osallistujaksi hyväksyminen 1.5 Arvostelutuomaristo 1.6 Kilpailuohjelman hyväksyminen 1.7 Kilpailuaika ja tarjousten jättäminen 2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT 2.1 Kilpailuaineisto 2.2 Hankeaikataulu 2.3 Tarjousten arvosteluperusteet 2.4 Tarjousasiakirjojen sisältö 2.5 Suunnitelma-asiakirjojen luovutusmuoto ja määrät 3 KILPAILUN SÄÄNNÖT 3.1 Tarjousten arvostelu ja kilpailun jatkotoimenpiteet 3.2 Salassapito 3.3 Kilpailukysymykset 3.4 Tuloksen julkistaminen ja rakennusten ja alueen vuokrauspäätös

2 2 VANHANKYLÄNNIEMEN MATKAILUKESKUKSEN VUOKRAUSLUOVUTUKSEN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA KILPAILUN PUITTEET 1.1 Tarjouskilpailun tausta, lähtökohdat ja tavoitteet Järvenpään kaupunki on n asukkaan keskiuusmaalainen, elinvoimainen ja aktiivisesti toimintaympäristöään kehittävä kulttuurikaupunki. Perinteikäs Tuusulanjärven taitelijakulttuuri kohtaa Järvenpäässä elävästi nykypäivän ja kulttuuri on olennainen osa nykypäivän Järvenpäätä. Rakentaminen on vilkasta, ja vanhasta kulttuurimaisemasta ja ympäristöstä pidetään hyvää huolta. Vanhankylänniemen kartanomiljöö on kaupungin virkistys- ja matkailukohteiden ehdotonta kärkeä. Siellä kohtaavat kulttuurihistoria ja maisema, kaupunkilaisten vapaa-aika ja virkistäytyminen sekä matkailuyrittäminen Vanhankylänniemen matkailukeskuksen puitteissa. Alue kaipaa kuitenkin ehostusta. Kehittämisen pohjaksi kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuussa 2006 alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman. Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoite on toisaalta tukea eri toimijoiden ja kaupungin kumppanuusperiaatteella tapahtuvaa alueen kehittämistä ja toisaalta antaa lähtökohdat alueen asemakaavoitukselle ja rakentamiselle pitkällä tähtäimellä. Kaupungin kunnianhimoisena tavoitteena on kehittää Vanhankylänniemestä kaupunkilaisille edelleen täysin avoin, hyvin hoidettu ja toiminnallisesti monipuolinen virkistysalue, jossa samalla laajeneva matkailuyritystoiminta voi menestyä. Matkailun tukialueena ovat kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen Tuusulanjärven miljöö ja taiteilijayhteisön kohteet. Kiireellisin ja taloudellisessa mielessä keskeisin kehittämiskohde on kaupungin omistamissa Vanhankylänniemen kartanorakennuksissa ja lähiympäristössä vuokramiesperiaatteella toimiva matkailukeskus, jonka toimija on päätetty kilpailuttaa samalla kun kartanon päärakennus ja ns. yläpytinki peruskorjataan ja alueelle laaditaan pitkäaikaisen vuokrauksen mahdollistava asemakaava. Järvenpään kaupunginhallitus on käsitellyt Vanhankylänniemen matkailukeskuksen alueen ja rakennusten vuokraamisesta järjestettävää tarjouskilpailua iltakoulussaan ja päättänyt sen järjestämisestä kokouksessaan Matkailukeskuksen alueen nykyinen ja suunniteltu rajaus on ohessa (liitekartta 1). Nykyistä aluetta supistetaan Vähäjärven rantavyöhykkeen ja käytöstä poistettavan matkailuautoalueen osalta, koska rantaan on suunniteltu ulkoilureittiä ja vaunualue muutetaan erilaisten toimijoiden käytettävissä olevaksi tapahtumaniityksi (jota kaupunki luovuttaa anomuksesta lyhytaikaiseen käyttöön). Vuokra-aluetta on toisaalta mahdollista laajentaa Tuusulanjärven rannassa liitekartassa 1 osoitetussa kohdassa. Vuokra-alueen pinta-ala on n. 7,9 ha (+ mahdollinen laajennus 0,4 ha).

3 3 Matkailukeskuksen olevat rakennukset ja uudisrakennusmahdollisuudet on esitetty ohessa (liitekartta 2). Kaupungin tavoitteena on huolehtia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kartanon päärakennuksen ja ns. yläpytingin museaalisesta peruskorjauksesta v , mutta tulevan toimijan vastuulle voitaisiin siirtää osa sisätilojen viimeistelystä, laitteiden hankinnasta ja varustelusta tarjotun ja hyväksytyn käyttötavan mukaisesti. Kaupunki on myös varautunut kunnostamaan kustannuksellaan kartanon pihapiirin tiejärjestelyineen oheisen rajauksen mukaisesti (liitekartta 3), mutta muihin matkailukeskusta koskeviin investointeihin kuten muiden olevien rakennusten peruskorjaukseen, uuden rantasaunan rakentamiseen tai matkailuvaunu- ja leirintäalueen muutoksiin kaupunki ei ryhdy. Matkailukeskuksen tuleva toimija velvoitetaan vuokrasopimuksessa huolehtimaan muiden vuokra-alueen rakennusten kuin päärakennuksen ja yläpytingin peruskunnostuksesta kaupungin teettämän kuntokartoituksen pohjalta sekä uusimaan matkailuvaunu- ja leirintäalueen nykyisten majoitusmökkien paikalle käyttö- ja hoitosuunnitelman edellyttämällä tavalla. Tulevalla toimijalla on lisäksi mahdollisuus merkittävien uusien matkailukeskusta palvelevien rakennusten rakentamiseen Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa osoitetuille paikoille, kun aluetta koskeva asemakaava on valmistunut. Tulevan toimijan kilpailussa ilmaisemat valinnat voivat vaikuttaa alueen asemakaavan ratkaisuihin. Tarjouskilpailussa ilmaistua uudisrakentamista ei pidetä vuokralaiseksi valinnan ennakkoehtona, mutta etusija arvostelussa annetaan ehdotuksille, joissa alueelle esitetään uudisrakentamista. Seuraavassa on yhteenvetona matkailukeskuksen alueen olevien rakennusten luettelo, johon on merkitty asemakaavoitukseen liittyvät säilyttämistavoitteet ja investointien vastuutahot: Päärakennus suojellaan tarkasti kaavalla kaupunki/vuokraaja Yläpytinki suojellaan tarkasti kaavalla kaupunki/vuokraaja Olutkellariravintola suojellaan kaavalla vuokraaja Kellari suojellaan kaavalla vuokraaja Tuulimylly suojellaan kaavalla vuokraaja Keittokatos / meijeri suojellaan kaavalla vuokraaja Varasto / sepän paja suojellaan kaavalla vuokraaja Saunarakennus ei säilytysvelvoitetta vuokraaja Tarjoilukatos ei säilytysvelvoitetta vuokraaja Kirkkovenekatos korvataan uudella rannassa vuokraaja Huoltorakennus / WC ei säilytysvelvoitetta vuokraaja Lippukioski ei säilytysvelvoitetta vuokraaja Majoitusmökit 20 kpl korvataan vaunupaikoilla vuokraaja Päärakennuksen lounaispuolella on lisäksi teknisistä syistä säilytettävä jäteveden pumppaamorakennus. Toimija velvoitetaan vuokrasopimuksessa huolehtimaan kirkkovenekatosta ja majoitusmökkejä lukuunottamatta kaikkien rakennusten ja kirkkoveneen ylläpidosta koko vuokra-ajan, ellei kaupunki perustellusta anomuksesta suostu jonkin ei- säilytettävän rakennuksen purkuun.

4 4 Käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti vuokra-alueelle pyritään asemakaavassa osoittamaan seuraavat uudisrakennuspaikat, luettelossa mahdollisen toteutuksen vastuutaho: Ravintola-, kahvila-, myymälä- ja asuinrakennus Keittiö-, toimisto-, varasto- ja asuinrakennus Majoitus-, ravintola- ja huoltorakennuksia 2 kpl Majoitus- ja asuinrakennus Uusi rantasauna Uusi kirkkovenekatos / veneiden vuokraustila vuokraaja vuokraaja vuokraaja vuokraaja vuokraaja vuokraaja Lisäksi vuokra-alueen mahdolliselle laajennusalueelle pyritään asemakaavassa osoittamaan uudisrakennuspaikka: Majoitusrakennus tai rakennuksia huvilatyyliin vuokraaja Kilpailijoiden tietoon saatetaan, että kaupunki on useita vuosia sitten suunnitellut Vanhankylänniemen uuden rantasaunan rakentamista, laatinut saunasuunnitelman ja hakenut sille ranta-alueen poikkeamisluvan. Hanketta ei kuitenkaan voitu toteuttaa rahoituksen puutteen vuoksi ja nyt poikkeamislupakin on vanhentunut. Kilpailuehdotuksissa toivotaan esitettävän selkeästi, mitkä uudisrakennukset on tarkoitus toteuttaa ja missä aikataulussa. Muiden kuin em. käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitettyjen uudisrakennusten (esim. uusien pienten majoitusmökkien) esittämistä kilpailuehdotuksissa ei kielletä, mutta kaupunki ei ennakolta sitoudu hyväksymään niitä asemakaavoituksen tai vuokrasopimuksen lähtökohdiksi. Kilpailuehdotuksissa toivotaan esitettävän selvästi myös olevien rakennusten kunnostuksen ja muiden investointikohteiden aikataulutus. Tarjouskilpailussa pyritään löytämään Vanhankylänniemeen yrittäjä, joka toteuttaa matkailijoiden ja kaupunkilaisten tarpeet toiminnallisesti tyydyttävän sekä palveluiltaan kaupallisesti toimivan ja arkkitehtonisesti Vanhankylänniemeen soveltuvan matkailukeskushankkeen. Alue ja rakennukset pyritään luovuttamaan vuosivuokrapohjaisesti vähintään 20 vuoden sopimusajalla. Tulevan toimijan valinnat ja toiveet ja suunnitellut investoinnit vaikuttavat vuokra-ajan pituuteen. Kaupunki pidättää itselleen oikeuden määrätä 20 vuotta lyhyemmänkin vuokraajan, joka on oikeassa suhteessa vuokralaisen investointeihin. Vuokrasopimuksen laatimisen yhteydessä voidaan neuvotella vuokraajan alueelle toteuttamiin rakennuksiin kohdistuvista lunastusehdoista, jotka liittyvät vuokra-ajan päättymiseen, sekä vuokra-ajan jatkamisen ehdoista. Tarjouskilpailussa ei jaeta rahallisia tai muita palkintoja.

5 1.2 Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelman (2006) tavoitteet 5 Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa matkailukeskuksen aluetta koskevat seuraavat oheiselle suunnitelmakartalle kohdennetut tavoitteet (ote käyttö- ja hoitosuunnitelmasta, liitekartta 4 ja lyhennetty karttaselostus), joissa ei vielä otettu kantaa tavoitteiden toteuttajatahoihin: 1. KARTANO Kartano peruskorjataan ja entistetään korkeatasoiseksi pitokartanoksi kuitenkin niin, ettei arvokkaan rakennuksenluonnetta muuteta liikaa esim. LVI-järjestelmien vuoksi. Vanhan pihapiirin luonne palautetaan rakentamalla vanhimman päärakennuksen paikalle uudisrakennus ja katkaisemalla samalla niemen kiertävä ajoneuvoliikenne. Nykyinen katu muutetaan pihapiirin luonteeseen sopivaksi soratieksi ja samalla sen tasausta alennetaan niin, että päärakennuksen tien puoleinen seinusta jää selvästi tien pintaa ylemmäksi. Uudisrakennukseen voi sijoittua esim. ravintola-, kahvila-, myymälä- ja asuintiloja. Vanha Yläpytinki voidaan kunnostaa museokäyttöön. Vanhan puiston ja pihapiirin piirteitä korostetaan, puutarha entistetään osaksi juhlakäyttöön tulevia tiloja. Vanhan aittarivin paikalle (nykyinen pysäköintialue) voidaan rakentaa esim. henkilökunnan asuntoja ja varastotilaa sekä toimisto ja keittiö tai sama rajausvaikutelma voidaan luoda esim. kasvillisuudella. Pysäköinti sijoitetaan pieninä yksiköinä tulotien varteen (Tuulimyllyntie) tarkemman suunnitelman mukaan. Kartanon rannassa on uusi sauna. Talvella saunan yhteydessä voi olla avantouintimahdollisuus. Kartanon laituri voi toimia suurempien Tuusulanjärvellä kiertelevien risteilyveneiden pysähtymispaikkana. 2. MATKAILUKESKUS Kartanon vanhan talouspihan entisten rakennusten paikoille rakennetaan matkailua palvelevia tiloja kuten majoitus- ja huoltotiloja sekä mahdollisesti kysynnän ja tarpeen mukaan uusi ravintola. Ehdotetut uudet rakennukset muodostavat suojaisan pihapiirin, jossa voi sijaita mm. ulkoterassi. Rakennusten länsipuolelle on esitetty laajahkoa pysäköintialuetta. Sen lisäksi pysäköintiä voidaan sijoittaa pieniin yksiköihin Tuulimyllyntien varteen. Ajoneuvoliikenne niemenkärkeen ohjataan rakennusryhmän pohjoispuolitse. Rakennusryhmän eteläpuolelle rakennetaan lasten leikkipaikka. Rantaan on ehdotettu soutuveneiden vuokrauspaikkaa. 3. KARAVAANARIALUE Matkailuautojen ja -vaunujen aluetta supistetaan nykyisestä niin, että jatkossa se on vain matkailijoiden lyhytaikaisessa käytössä (92 matkailuvaunupaikkaa). Matkailuautot ja vaunut sijoitetaan nykyisten pikkumökkien alueelle ja Tuulimyllyntien itäpuolelle. Alueen palvelut ovat osittain nykyisissä (vanha meijeri ja huoltorakennus) ja osittain viereisissä matkailijoille rakennettavissa uusissa tiloissa (opastus ja toimistotilat, ravintola). Tarpeen mukaan voidaan käyttää myös nykyisen vaunukentän itäreunaa, mutta alue on rajattava selkeästi jollakin kulttuurimaisemaan sopivalla kasvillisuudella (esim. tammirivi ja syreeniaidanne).

6 6 Pitkäaikaissäilytykseen tarkoitetulle matkailuvaunualueelle tulee etsiä kokonaan uusi paikka muualta. Alueen vanhat isot rakennukset säilytetään ja käytetään esim. majoitus- ja huoltotiloina. Pikkumökit voidaan purkaa. 6. TAPAHTUMANIITTY Karavaanarien käytöstä vapautuu niittyalue, jota voidaan hyödyntää alueella jo pidettävien lukuisten kesä- ja talvitapahtumien toimintapaikkana sekä vapaaseen liikuntaan. Alueella oleva jousiammuntarata siirretään sille paremmin soveltuvalle paikalle, sillä Vanhankylänniemen toimintojen lisääntyessä jousiammunta ei enää täytä turvallisuusvaatimuksia. 14. HUVILATONTIT Niemen etelärannalla on Järvenpään retkeilijöiden käytössä oleva huvila. Sen vieressä on villiintynyt puutarhatontti, josta huvila on palanut. Palaneen huvilan paikalle voitaisiin rakentaa huvilatyyliin matkailua palveleva rakennus piharakennuksineen. Samalla huvilan puutarha kunnostetaan. Käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteet ja suunnitelmakartta ovat sitovana puitteena kilpailuehdotuksille, mutta kilpailijoilla on oikeus ehdotuksessaan tarkentaa ja soveltaa niitä oman toiminnallisen ajatuksensa vaatimusten mukaan. 1.3 Kilpailun järjestäjä ja kilpailun tarkoitus Tarjouskilpailun järjestää Järvenpään kaupunki. Kaupunginhallitus on velvoittanut kaavoituksen ja mittauksen, kiinteistökehityksen ja elinkeinopalvelut toteuttamaan kilpailun. Kilpailutushankkeen johtoryhmän muodostavat kaavoituksen ja mittauksen vastuualueelta kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila, kaupungingeodeetti Jukka Laitila, hallinnon ja kehittämisen vastuualueelta rakennuttajainsinööri Maarit Patronen sekä elinkeinojohtaja Pirjo Latva-aho keskushallinnon elinkeinopalveluista. Johtoryhmän sihteerinä toimii rakennussuunnittelija Mikko Heikkilä kiinteistökehityksestä. Tarjouskilpailun tarkoituksena on löytää Vanhankylänniemeen tavoitteet täyttävä paras matkailukeskuskonsepti, suunnitteluratkaisu ja yrittäjä. Tarjouskilpailussa otetaan huomioon suunnitelman laadun lisäksi myös tarjottu maan ja rakennusten vuokra. Tarjouksessa yritys sitoutuu siihen liitetyn suunnitelmansa toteutukseen tarjouksessa ilmoitetulla vuosivuokrahinnalla kilpailuasiakirjoissa hankkeelle asetettujen toiminnallisten, laatu-, laajuus- ja aikatavoitteiden puitteissa. Kilpailuratkaisuun vaikuttaa pääasiallisesti laatu. Tarjoushinta vaikuttaa kilpailuasiakirjoihin sisältyvän laatu- ja hintatasopainotuksen pisteytysasteikon mukaisesti.

7 1.4 Kilpailuun osallistujaksi hyväksyminen 7 Tarjouskilpailusta on ilmoitettu pääkaupunkiseudulla ilmestyvissä lehdissä ja kaupungin internetsivuilla välisenä aikana ja uudelleen Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtui kirjeellä osoitteella: Järvenpään kaupunki, tekninen toimi, palvelupiste, PL 41 (Seutulantie 12), Järvenpää tai faxilla numeroon Kuoreen tai faxiin tuli merkitä "Vanhankylänniemen matkailukeskuksen tarjouskilpailuun ilmoittautuminen". Ilmoittautumisaika päättyi perjantaina klo 13 ja jatkoaika perjantaina klo 13, jolloin kirjeiden tai faxin tuli olla perillä saapuneeksi leimattuina. Tullakseen hyväksytyksi kilpailuun osallistujaksi tuli kunkin ilmoittautujan esittää ilmoittautumiskirjeessään hankkeeseensa kytketty suunnittelutiimi ja rahoitustiedot: Hankkeen vastuuyritys ja sen vastuuyhdyshenkilöt Arkkitehti, rakennesuunnittelija ja mahdollisesti maisemasuunnittelija Toimintakonseptin suunnittelija Hankkeen rahoituslaitos- tai taho tai selvitys muusta rahoitusjärjestelystä Hankeen vastuuyritysten eläkevakuutus- ym. lakisääteisten maksujen sekä verojen maksamista osoittavat todistukset Vastuuyritysten Y-tunnukset sekä yritysten vastuuhenkilöiden sosiaaliturvatunnukset Hankkeen johtoryhmä tarkistaa ilmoittautuvien yritysten ja niiden vastuuhenkilöiden luottotiedot. Luottotiedot vaikuttavat ehdotusten arvosteluun jäljempänä esitettävän kriteeristön mukaisesti. Kilpailuun osallistuminen voidaan evätä ilmoittautumistietojen puutteellisuuden tai hyvin heikkojen luottotietojen perusteella. Johtoryhmä ilmoittaa tarjouskilpailuun hyväksytyille yrityksille kilpailun aloituksesta tarjouspyynnöllä, joka lähetetään kilpailuohjelman ja sen liiteasiakirjojen kera viimeistään perjantaina ilmoittautumiskirjeessä kerrottuun osoitteeseen (kirje). Johtoryhmä järjestää kilpailuun halukkaille yrityksille informaatiotilaisuuden perjantaina klo 9.00 teknisessä keskuksessa, Seutulantie Arvostelutuomaristo Järvenpään kaupunginhallitus on nimennyt seuraavan arvostelutuomariston arvioimaan ehdotukset ja asettamaan ne paremmuusjärjestykseen: - kaupunginhallituksen jäsen Pentti Virtanen, pj. - kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Ismo Nöjd - kaupunginhallituksen varajäsen Mika Gilan - kaupunginpuutarhuri Katriina Arrakoski - kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila - kaupungingeodeetti Jukka Laitila - elinkeinojohtaja Pirjo Latva-aho - rakennuttajainsinööri Maarit Patronen - asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

8 Kilpailun sihteerintehtävät hoitaa rakennussuunnittelija Mikko Heikkilä. Arvostelutuomaristo voi kuulla tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. 1.6 Kilpailuohjelman hyväksyminen 8 Kaupunginhallitus on hyväksynyt tämän kilpailuohjelman tekstiosan ja liitekartat 1-4 ( ). Kilpailun johtoryhmä on hyväksynyt kilpailuohjelman muut liiteasiakirjat ( mennessä). 1.7 Kilpailuaika ja tarjousten jättäminen Kilpailu alkaa maanantaina ja päättyy perjantaina klo 13:00. Tarjoukset varustetaan merkinnällä "Vanhankylänniemen matkailukeskuksen tarjouskilpailu" ja toimitetaan liiteasiakirjoineen yllä mainittuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Järvenpään kaupunki, tekninen toimi Palvelupiste PL 41 (Seutulantie 12) Järvenpää Tarjousasiakirjojen tulee sisältää allekirjoitetun tarjouskirjeen, josta ilmenevät yrityksen ja kaikkien tarjouksen tekoon osallistuneiden nimet ja yhteystiedot sekä erilliseen kuoreen suljetun allekirjoitetun tarjoustaulukon, josta ilmenee Vanhankylänniemen matkailukeskuksen alueesta ja rakennuksista tarjottava vuokra. Vaaditut liiteasiakirjat on lueteltu kohdassa 2.5. Vain määräaikaan mennessä perille tulleet ja saapuneiksi leimatut tarjoukset osallistuvat kilpailuun.

9 2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT Kilpailuaineisto Tarjouspyyntö lähetetään kilpailuun hyväksytyille kilpailijoille samanaikaisesti perjantaihin klo 13 mennessä ja se sisältää seuraavan kilpailuohjelma-aineiston paperikoosteena: 1. Tarjouspyyntökirje, joka sisältää tiedon Vanhankylänniemen alueen ja rakennusten vuokratarjousten kohdentamisesta. 2. Tarjoustaulukkopohja 3. Tarjousten laatu- ja hintatekijöiden painotusasteikko 4. Kilpailuohjelman tekstiosa ja sen liitekartat 1 4 (matkailukeskuksen vuokraalueen muutos ja mahdollinen laajennettu rajaus, olevat rakennukset ja uudisrakennusmahdollisuudet, pihasuunnitelma-alueen rajaus, ote käyttö- ja hoitosuunnitelmasta) 5. Ote Järvenpään yleiskaava 2020:sta 6. Pohjakarttaote 1: Järvenpään osoitekartta 8. Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelma (Kv ) 9. Ote Vanhankylänniemen kartanon historia- ja kuntoraportista (Anne Vähätalo 2007) 10. Vanhankylänniemen rakennusten pohjapiirustukset ja julkisivut 1: Päärakennuksen ja ns. yläpytingin peruskorjauksen ehdotuspiirustukset 1:100 sekä täydentävien uudisrakennusten sijoitteluvaihtoehtoja 12. Kartanopihan ennallistamisperiaatteen kuvaus 13. Kunnallistekniset liittymätiedot, viemäröitävyys ja kaukolämpö 14. Pohjatutkimustietoja mahdollisten uudisrakennusten rakennuspaikoilta 15. Valokuvia Vanhankylänniemestä, ilmakuvia 16. Tilastotietoa ja matkailuesite Järvenpäästä Kaupunki ei vastaa mahdollisista selvitysten tarkentuessa myöhemmin ilmenevistä poikkeamista rakennettavuusolosuhteissa. Pohjakartta ym. aineistoa toimitetaan pyynnöstä sähköisenä. Olevia rakennuksia, saunaa, keittokatosta / ent. meijeriä, huoltorakennusta / wcja pesutilaa, olutkellariravintolaa sekä varastoa / ent. sepän pajaa koskevat kuntoarvioinnit valmistunevat maaliskuussa Kaupunki toimittaa kilpailijoille em. rakennusten kuntoarviotulokset sekä kartanopihaa koskevia entistämissuunnitelmia heti kun niitä on saatavissa suunnittelevilta konsulteilta. Kilpailun voittajan ehdotukset kartanopihan järjestelyistä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnitelmia viimeisteltäessä. 2.2 Hankeaikataulu Kaupungin tavoiteaikatauluna on saada kartanon päärakennuksen ja ns. yläpytingin peruskorjaus omalta osaltaan valmiiksi viimeistään keväällä Pihaalueen kunnostus valmistuu viimeistään v keväällä. Päärakennuksen ja ns. yläpytingin suunnittelu on alkanut marraskuun 2007 alussa ja piha-alueen suunnittelu alkaa joulukuussa Suunnittelutyöt jatkuvat koko kevään 2008 ajan.

10 10 Tarjouskilpailu pyritään ratkaisemaan perjantaihin mennessä. Vanhankylänniemen asemakaava ja tonttijako pyritään saattamaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi v loppuun mennessä siten, että matkailukeskuksen alueen ja rakennusten pitkäaikaiselle vuokraukselle syntyy kiinteistötekniset edellytykset. Vuokrausehdoista päätetään myös kaupunginvaltuustossa kaavapäätöksen yhteydessä. Ennen varsinaista vuokrausta kaupunki ja tuleva toimija solmivat heti kilpailun ratkettua aiesopimuksen matkailukeskuksen kehittämistyön turvaamiseksi. Myös tulevan toimijan matkailukeskusta koskeva oma suunnittelu ja ensivaiheessa välttämätön täydennys- ja uudisrakentaminen kestänee kevääseen 2009, jolloin toiminta voisi alkulaajuudessaan käynnistyä viimeistään Tällainen hankeaikataulu on kilpailijoita sitova puite, mutta kilpailijoiden on esitettävä tarjousasiakirjoissa oma tarkennettu toteutusaikataulunsa. Vanhankylänniemen ympäristön parannus- ja vihertöitä kaupungin vastuulle jääviltä matkailukeskuksen alueen ulkopuolisilta osilta on suunniteltu aloitettavaksi v alusta. Niiden suunnittelu ja toteutus on tarkoitus yhteensovittaa matkailukeskuksen suunnittelun ja toteutuksen kanssa. Tarjouskilpailun tulokset vaikuttavat osaltaan ympäristösuunnitteluun. Matkailukeskuksen alueen ja rakennusten vuokra-aika lasketaan alkavaksi siitä, kun sopimus on allekirjoitettu osapuolten kesken. 2.3 Tarjousten arvosteluperusteet Kilpailun tarkoituksena on löytää ratkaisu, joka luo Vanhankylänniemen matkailukeskukseen parhaiten tavoitteet täyttävän palvelun kaupallisesti toimivalla ja arkkitehtonisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin ja ympäristöön sekä kaupunkikuvaan soveltuvalla tavalla. Käytettävyyden arvioinnissa myös ratkaisun elinkaariominaisuudet, kestävän kehityksen periaatteiden toteutuminen sekä tilojen ja alueiden muunneltavuus ovat arvostelukriteerejä. Muuttuvan tekniikan vaatimukset ja esteettömän liikenteen periaatteet tulee huomioida suunnittelussa. Suunnitelmat tulee laatia siten, että ne ovat toteuttamiskelpoisia ja että tarjoaja voi omalta puoleltaan sitoutua niihin kilpailun ratkaisun jälkeen voittajan kanssa laadittavassa aiesopimuksessa. Tarjottuja suunnitelmia arvostellaan siten, että oleviin rakennuksiin, matkailuvaunu- ja leirialueeseen ym. aluejärjestelyihin kohdistuvat ehdotukset muodostavat pisteytyksessä perusosan, jonka painoarvo on yhteensä 100 %. Laadullisten tekijöiden arvostelu muodostaa tässä pisteytyksessä yhteensä 80 %. Aluetta ja rakennuksia koskevan vuokratarjouksen painoarvo perusosan arvostelussa on 20 %. Esitetyt uudisrakennuskohteet muodostavat erikseen arvosteltavan lisäosan, jotta eri laajuiset ehdotukset voidaan arvostella tasapuolisesti. Tässä erillisarvostelussa rakennussuunnitelmien toiminnallisuus sekä rakennus- ja ympäristösuunnitelmien kulttuurihistoriallinen ja arkkitehtoninen kokonaisuus ja koettavuus muodostavat pisteytyksessä kumpikin 40 %, siis yhteensä 80 %, ja uudisrakennusten rakennusoikeuteen kohdistuva vuokratarjous 20 %.

11 11 Vuokraa koskevat erilliset tarjouskuoret avataan vasta ehdotusten laadullisen arvioinnin jälkeen. Arvostelutuomaristo yhdistää arvostelun perusosan ja lisäosan pisteytykset kokonaisarvosteluksi suhteessa 40 / 60 %, jolloin uudisrakentamisella on arvostelussa korostettu asema. Yhdistetyn arvioinnin pohjalta tehdään ratkaisu Vanhankylänniemen matkailukeskuksen vuokraustarjousten paremmuusjärjestyksestä. Perusosan painoarvot Vuokratarjouksen painoarvo arvostelussa on 20 %. Suunnitelmia arvostellaan laadullisten kriteerien perusteella seuraavilla painoarvoilla: 1. Maan ja rakennusten vuokraajaksi ja toiminnan harjoittajaksi tarjoutuva yritys ja sen rahoitusjärjestelyt 10 % - Yrityksen luottotiedot ja velvoitteiden hoitaminen - Yrityksen omistuspohja ja mahdollinen toiminnan edelleenvuokraus tai alihankkijaketjutus - Yrityksen henkilökunta, matkailukeskuksen toimiva henkilöstö - Referenssit - Rahoitusjärjestelyt ja niiden realistisuus 2. Matkailukeskuksen toimintakonsepti 20 % - Matkailukeskuksen idea ja konsepti ja siihen sitoutuminen - Taloudellinen konsepti, myyntiennuste - Aukioloajat - Mahdollinen oheistoiminta ulkoilu ja liikunta, kulttuuri- tai harrastustoiminta, PuistoBluesin oheistoiminnat tms., Vanhankylänniemen elävöittäminen 3. Alueen käyttö ja kehittämissuunnitelmat toiminnallisuus 30 % - Kartanon päärakennuksen ja ns. yläpytingin toiminnat - Kartanopihaan liittyvät järjestelyt - Muiden olevien rakennusten toiminnat ja kunnostussuunnitelmat - Kartanorakennusten keittiö- ja tarjoilutilojen laitteiden ja varustuksen tarkoituksenmukaisuus. Huomioon on otettava, ettei päärakennukseen voida mm. teknisistä syistä sijoittaa täysimittaista ravintolakeittiötä. - Mahdollisten ravintoloiden ulkotarjoilutilat, terassit ym. - Retkeilyauto- ja -vaunualueen järjestelyt ja rakennukset - Telttaleirintäalueet, vapaat kentät ja niiden käyttötavat - Matkailukeskuskokonaisuuden toiminnallinen laatu, selkeys ja saavutettavuus - Pysäköinti-, huolto- ja liikennetoiminnat ja -tilat - Pysäköinti-, huolto- ja invaliikenteen reitit sekä kevyen liikenteen yhteydet - Vanhankylänniemen muiden toimijoiden tarpeiden ja toimintojen huomioon ottaminen suunnitelmassa

12 12 4. Rakennus- ja ympäristösuunnitelmat kulttuurihistoriallinen ja arkkitehtoninen kokonaisuus sekä koettavuus 20 % Lisäosan painoarvot - Kartanon päärakennuksen ja ns. yläpytingin sisäisten käyttöja sisustussuunnitelmien sekä pihajärjestelyjen sopiminen rakennusten ja miljöön lähtökohtiin - Kartanopihan ulkopuolisen ympäristö- ja vihersuunnittelun sopivuus ympäröivään Vanhankylänniemen miljööseen ja sen kehittämisajatuksiin - Vesielementin integroiminen suunnitelmaan, yhteys järvelle Vuokratarjouksen painoarvo arvostelussa on 20 %. Suunnitelmia arvostellaan laadullisten kriteerien perusteella seuraavilla painoarvoilla: 1. Alueen uudisrakennussuunnitelmat toiminnallisuus 40 % - Mahdollisten uudisrakennusten sijoitus, toiminnat, laajuus ja huonetilat sekä toteutusjärjestys arvioituine aikatauluineen - Mahdollisten ravintoloiden ulkotarjoilutilat, terassit ym. - Uudisrakentamisen vaikutus matkailukeskuskokonaisuuden toiminnalliseen laatuun, selkeyeen ja saavutettavuuteen - Pysäköinti-, huolto- ja liikennetoiminnat ja -tilat - Pysäköinti-, huolto- ja invaliikenteen reitit sekä kevyen liikenteen yhteydet - Vanhankylänniemen muiden toimijoiden tarpeiden ja toimintojen huomioon ottaminen suunnitelmassa 2. Uudisrakennus- ja ympäristösuunnitelmat kulttuurihistoriallinen ja arkkitehtoninen kokonaisuus sekä koettavuus 40 % - Mahdollisten uudisrakennusten arkkitehtoninen laatu ja koettavuus - Uudisrakennusten materiaali- ja tekniset ratkaisut, kauneus, toimivuus ja kestävyys - Uudisrakennusten sopivuus ympäröivään Vanhankylänniemen miljööseen ja sen kehittämisajatuksiin - Kartanopihan ulkopuolisen uudisrakentamiseen liittyvän ympäristö- ja vihersuunnittelun sopivuus ympäröivään Vanhankylänniemen miljööseen ja sen kehittämisajatuksiin - Vesielementin integroiminen uudisrakentamissuunnitelmiin, yhteys järvelle

13 2.4 Tarjousasiakirjojen sisältö Allekirjoitettu tarjouskirje, josta ilmenevät yrityksen ja kaikkien tarjouksen tekoon osallistuneiden nimet ja yhteystiedot. 2. Erilliseen kuoreen suljettu allekirjoitettu tarjoustaulukko, josta ilmenee eriteltynä matkailukeskuksen olevista rakennuksista ja alueesta sekä uudisrakennusten rakennusoikeudesta tarjottava vuokra ja vuokra-aika. 3. Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu vaiheistuksineen Toteutusaikataulussa on esitettävä mm. olevien rakennusten kunnostuksen ja muiden välttämättömien investointikohteiden aikataulutus sekä mahdollisten uudisrakennusten toteutusjärjestys ja ajoitus. 4. Arkkitehtisuunnitelmat, joissa seuraava aineisto: Arkkitehtisuunnitelmissa tulee esittää koko matkailukeskuksen tarjottu vuokra-alue ja sen ulkopuolelle suunniteltavat tie- ja kunnallistekniset liittymät. A. asemapiirros 1: 500 ja vihersuunnitelma Asemapiirroksessa tulee esittää olevien ja mahdollisten uusien rakennusten nurkkapisteet ja seinälinjat, kerrosalat, pysäköintiratkaisut, jäte- ja huoltotilat sekä kulkuväylät. Siinä tulee myös esittää rakennuksiin liittyvät ulkoterassit ja muut tarvittavat ulkoalueet ottaen huomioon kartanopihan ennallistamisperiaatteet, muut toiminnalliset alueet (matkailuvaunu- ja telttailualueet ym.) ja koko vuokraalueen vihersuunnittelun periaatteet. Asemapiirroksessa tai siihen liittyvässä kaaviossa tulee esittää myös rakennusten ja muiden tilojen mahdollinen laajenemisvara katkoviivalla sekä uudisrakennusten toteutusjärjestys. Kilpailijan tulee esittää asemapiirroksessa ehdottamansa vuokra-alueen raja (laajennusvarauksen käyttöönotto tai perustellusta syystä kilpailuohjelman liitekartalla 1 esitetyn vuokra-alueen supistus). Vuokra-aluerajaus on ohjeellinen, koska lopullinen vuokra-alue tai alueet määritellään kilpailun jälkeen laadittavana olevan asemakaavan perusteella (tontti tai tontit). B. pohjapiirustukset 1: 200 Pohjapiirustukset esitetään sekä olevista että mahdollisista uusista rakennuksista. Pohjapiirustuksista on ilmettävä tilojen korkeusasemat, tilojen käyttötarkoitukset ja pinta-alat sekä ovet, ikkunat, portaat ym. tarjouksen ja piirustusten yksiselitteiseen tulkitsemiseen tarvittavat merkinnät. Päärakennuksen ja ns. yläpytingin osalta on esitettävä myös tarjoukseen sisältyvät laitteet ja kiintokalusteet. C. leikkauspiirustukset 1:200 Esitetään sekä olevista että mahdollisista uusista rakennuksista tarpeellinen määrä leikkauksia korkeus- ja rakennemerkinnöin. Olevista rakennuksista leikkaukset ovat tarpeen, mikäli niiden tiloja aiotaan muuttaa.

14 D. julkisivut 1: Esitetään sekä olevista että mahdollisista uusista rakennuksista tarpeellinen määrä julkisivupiirustuksia materiaalimerkintöineen, väritetyt kuvat. E. muu havaintoaineisto Perspektiivikuvia, havaintokuvia ja kuvasovituksia alueen kehityksestä. Mikäli uudisrakennusten toteutus tapahtuu vaiheittain esitetään tilannekuvia eri vaiheista. F. selostus Arkkitehtisuunnitelmia selostava lyhyt tekstiosio, jossa voi olla myös taulukoita ja periaatekaavioita ym. kuvitusta, enintään yksi A3- kokoinen sivu. 5. Matkailukeskuksen toimintakonsepti Kirjallinen selvitys matkailukeskuksen toimintaideoista, ml. majoitus-, palvelu-, kahvila-, ravintola- ja baaritoiminnat. Aukioloajat, oheistoiminnat sekä osallistuminen laajemmin Vanhankylänniemen toimintojen kehittämiseen eri vuodenaikoina. Selvityksestä tulee käydä ilmi myös suunniteltavan matkailukeskuksen toimivan henkilökunnan avainhenkilöt ja lukumäärä. 6. Maanvuokraaja- ja toimintaa harjoittava yritys Yritysten nimet ja vastuuhenkilöt. Selvitys yritysten toiminnasta, referensseistä, omistuspohjasta ja rahoitusjärjestelystä. Mahdollinen toiminnan edelleenvuokraus ja alihankkijaketjutus. Eläkevakuutus- ym. lakisääteisten maksujen sekä verojen maksamista osoittavat todistukset, mikäli tiedot muuttuneet ilmoittautumisvaiheesta. 2.5 Suunnitelma-asiakirjojen luovutusmuoto ja määrät Kaikesta edellä luvussa 2.4 olevasta asiakirjaluettelon kohtien 3, 5 ja 6 mukaisesta tarjoukseen liitettävästä tarjousmateriaalista toimitetaan kymmenen pystysuuntaista A4- kokoista kopiosarjaa kansioon nidottuina. Asiakirjaluettelon kohdan 4 mukaiset arkkitehtisuunnitelmat toimitetaan kymmenenä vaakasuuntaisena A3- kokoisena nidottuna vihkona sekä yhdellä CD- levyllä sähköisesti pdf-muodossa.

15 3 KILPAILUN SÄÄNNÖT Tarjousten arvostelu ja kilpailun jatkotoimenpiteet Kaikki määräaikaan saapuneet tarjoukset arvostellaan ja niistä kirjoitetaan pöytäkirja, joka arvostelutuomariston hyväksymänä jaetaan kaikille osallistujille. Arvostelutuomaristo tekee ehdotuksen kilpailuun jätettyjen tarjousten paremmuusjärjestyksestä. Kaavoitus ja mittaus tekee arvostelutuomariston ehdotuksen pohjalta esityksen alueen ja rakennusten vuokralleluovutuksesta kaupunginhallitukselle. Arvostelutuomaristo voi ehdottaa hylättäviksi tarjoukset, jotka eivät täytä kilpailuohjelmassa ilmaistuja laadullisia tai taloudellisia tavoitteita. Kaupunki voi hylätä yhden, useampia tai kaikki ehdotukset. 3.2 Salassapito Kilpailun järjestäjää sitoo salassapitovelvollisuus tarjousten sisällöstä kunnes kilpailu on ratkennut. Arvostelutuomaristo ei anna ylimääräisiä tietoja, materiaalia tai ohjausta muutoin kuin itsensä hyväksymiä kirjallisia ohjeita tai jäljempänä selostetun kyselymenettelyn välityksellä vastaukset tasapuolisesti kaikille kilpailijoille. Kilpailijan tulee merkitä tarjousaineistoon ne asiakirjat tai tiedot, jotka ovat tarjoajan kannalta liikesalaisuuksia, ja joita kilpailija ei halua julkistettavan ratkaisun jälkeenkään. Tarjoajan nimi, toimintakonsepti, arkkitehtisuunnitelmat ja vuosivuokratarjous eivät kuitenkaan tässä yhteydessä voi olla liikesalaisuuksia. 3.3 Kilpailukysymykset Kilpailijoilla on mahdollisuus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja kilpailun kuluessa. Kysymykset tulee esittää kirjallisesti perjantaihin mennessä (postileima). Arvostelutuomaristo vastaa kysymyksiin kirjallisesti ja lähettää kysymykset sekä vastaukset kirjeitse kaikille kilpailijoille viimeistään perjantaina Arvostelutuomaristolle osoitetut kysymykset varustetaan nimimerkillä ja ne lähetetään kirjeitse osoitteeseen: Järvenpään kaupunki, tekninen toimi Mikko Heikkilä PL 41 (Seutulantie 12) Järvenpää Viite kirjekuoressa: "Järvenpään Vanhankylänniemen matkailukeskuksen tarjouskilpailun kysymykset"

16 3.4 Tuloksen julkistaminen ja rakennusten ja alueen vuokrauspäätös 16 Kilpailun tulos julkistetaan välittömästi sen jälkeen, kun tuomariston arvostelupöytäkirja on allekirjoitettu ja esitys rakennusten ja alueen vuokrauksesta on saatettu kaupunginhallituksen esityslistalle. Tieto ilmoitetaan kaikille kilpailijoille yhtäaikaisesti. Kilpailun tuloksesta järjestetään lehdistötilaisuus. Arvostelutuomariston tai kaavoituksen ja mittauksen ehdotus eivät sido kaupunginhallitusta tai kaupunginvaltuustoa, vaan nämä tekevät kilpailutuksen pohjalta omat matkailukeskuksen alueen ja rakennusten vuokrauspäätöksensä toimivaltansa puitteissa. Järvenpäässä ( ) Hankkeen johtoryhmä Ilkka Holmila, kaupunginarkkitehti

17 JÄRVENPÄÄN VANHANKYLÄNNIEMI MATKAILUKESKUKSEN VUOKRA-ALUEEN MUUTOS JA MAHDOLLINEN LAAJENNUS Liitekartta 1 Viljelypalstat Järvenpään Ratsastusseura ry Järvenpään Sotaveteraanit ry Tuusulanjärven Urheilukalastajat Järvenpään Rintamamiesveteraanit ry Järvenpään Jousiampujat ry Järvenpään Kunnalliset KTV ry Matkailukeskuksen vuokra-alueen muutos Järvenpään Matkailukeskus (uusi pinta-ala n. 7,9 ha) Järvenpään Retkeilijät ry Matkailukeskuksen mahdollinen laajennusalue (pinta-ala n. 0,4 ha) Yksityisomistuksessa Tuusulanjärven Purjehtijat ry, Tuus-Melojat ry Nuorisotoimiston hallinnassa Mahdollisen lisäalueen raja Uusi vuokra-alueen raja Nykyinen vuokra-alue Kiinteistolinkki Rakennukset_viiva Kaavoitus ja mittaus IH :4000

18 Liitekartta 2 JÄRVENPÄÄN VANHANKYLÄNNIEMI MATKAILUKESKUKSEN OLEVAT RAKENNUKSET JA UUDISRAKENNUSMAHDOLLISUUDET Sepän talo / ei vuokra-alueella Huoltorakennus / WC ja pesu Varasto / ent. sepän paja Asuntotiloja "Lippukioski" Keittokatos / ent. meijeri Majoitusmökit 20 kpl / ei säilytettäviä Matkailua palvelevia majoitus-, ravintola- ja huoltotiloja ym. Tuulimylly Kirkkovenekatos Kellari Keittiö-, toimisto-, varasto- ja asuntotiloja Pumppaamo Päärakennus Olutkellariravintola Ravintola-, kahvila-, myymälä- ja asuntotiloja Yläpytinki Uusi sauna Tarjoilukatos Saunarakennus Uusi kirkkovenekatos, veneiden vuokrauspiste Lisäalraja.shp Uusiraja.shp Johtotiedot ( ) JOHTO JVV JVVKAIVO JVVKAIVOSUUNN JVVP JVVPSUUNNITELTU JVVRASVA KAIVO POSTI PUMPPAAMO SO SOKAIVO SVV SVVKAIVO SVVKAIVOSUUNN SVVP SVVRKAIVOSUUNN TASO 2 VJ VJSUUNNITELTU VJVENTTILI Vanhis_uudetrak Vanhank-niemi_viivana.shp Kiinteistolinkki Rakennukset_viiva Majoitusrakennus / -rakennuksia huvilatyyliin Kaavoitus ja mittaus IH :2500

19 JÄRVENPÄÄN VANHANKYLÄNNIEMI PIHASUUNNITELMA-ALUEEN RAJAUS Liitekartta 3

20 Ote käyttö- ja hoitosuunnitelmasta Liitekartta 4 ja selostus

21

22

23

JÄRVENPÄÄN RANTAPUISTON KAHVILA - RAVINTOLAN RAKENNUSPAIKAN LUOVUTUKSEN TARJOUSKILPAILU

JÄRVENPÄÄN RANTAPUISTON KAHVILA - RAVINTOLAN RAKENNUSPAIKAN LUOVUTUKSEN TARJOUSKILPAILU JÄRVENPÄÄN RANTAPUISTON KAHVILA - RAVINTOLAN RAKENNUSPAIKAN LUOVUTUKSEN TARJOUSKILPAILU 1 JÄRVENPÄÄN RANTAPUISTON KAHVILA - RAVINTOLAN RAKENNUSPAIKAN LUOVUTUKSEN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA 1 KILPAILUN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015 VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Siilinjärven kunta Konserni- ja maankäyttöpalvelut 1.10.2015 Sisältö 1. Yleistä...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

*Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki.

*Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki. Tarjouspyyntö Tietolan alueen tonttien luovutuksesta *Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki. Tarjouspyynnön sisältö Yleistä

Lisätiedot

Plagenin uimaranta ja kioski

Plagenin uimaranta ja kioski Plagen Hangon kaupunki tarjoaa yrittäjän vuokrattavaksi ja ylläpidettäväksi: Plagenin uimaranta ja kioski Plagenin rannan keskeinen sijainti Hangossa, suotuisat luonnon olosuhteet, alueen valtakunnallisestikin

Lisätiedot

ORIVEDEN KESKUSTA-ALUEEN LIIKETONTTIA KOSKEVA TARJOUSKILPAILU

ORIVEDEN KESKUSTA-ALUEEN LIIKETONTTIA KOSKEVA TARJOUSKILPAILU ORIVEDEN KESKUSTA-ALUEEN LIIKETONTTIA KOSKEVA TARJOUSKILPAILU HANKKEEN KUVAUS 09.05.2012 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Yleistä... 3 2. Tarjouskilpailu... 4 2.1 Tarjouskilpailun ehdot... 4 2.2 Tarjouksessa pyydetään

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115 04.11.2013 Sivu 1 / 1 467/02.07.00/2012 115 Vuokrauspäätöksen jatkaminen Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun, kortteli 30350 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUKUTSU Sipoon kunta järjestää Söderkullan taajaman asuinkerrostalotontin/tonttien tontinluovutuskilpailun, korttelissa 39 ja siihen liittyvillä katu- ja viheralueilla.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1684/10.00.02/2012 24 10.3.2014 64 Suunnitteluvarauksen jatkaminen Karakallion Huolto Oy:lle Karakalliosta korttelin laajennuksen ja käyttötarkoituksen muuttamisen sekä uuden huoltorakennuksen

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMARAKENNUKSEN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU

LINJA-AUTOASEMARAKENNUKSEN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU Lahden kaupunki Lahden Tilakeskus sekä tekninen ja ympäristötoimiala, maankäyttö ja aluehankkeet LINJA-AUTOASEMARAKENNUKSEN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU Lahden kaupunki myy tarjouskilpailulla linja-autoasemana

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(8) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4)

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 12.03.2012 Sivu 1 / 1 1134/02.07.00/2012 23 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Tonttien 297-25-80-1 (Jynkän koulu) ja 297-43-17-1 (Karttulan koulu) vuokraaminen / Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Rantsilan päiväkoti

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Rantsilan päiväkoti 1 TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2014 Sivu 1/ 5 Rantsilan päiväkoti Tilaaja: Siikalatvan kunta Tekniset palvelut Pulkkilantie 4 92600 PULKKILA KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Rantsilan päiväkoti SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Asuntotontin 297-33-33-2 (Lehtoniementie 114) vuokraaminen / Lakea Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10

TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10 TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10 NNISSÄ HISTORIALLINEN MAAHERRAN MAKASIINI PERUSTIETOA KOHTEESTA Myynnin kohteena Turun keskustassa sijaitseva historiallinen kiinteistö Maaherran makasiini Osoite: Henrikinkatu

Lisätiedot

Neljän Tuulen Tupa -kahvila-ravintolan

Neljän Tuulen Tupa -kahvila-ravintolan Neljän Tuulen Tupa De Fyra Vindarnas Hus Hangon kaupunki tarjoaa yrittäjän vuokrattavaksi ja ylläpidettäväksi Neljän Tuulen Tupa -kahvila-ravintolan Hangon kaupunki omistaa vanhan ravintolarakennuksen,

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2479/10.03.01/2015 60 Alueen varauksen uudistaminen Espoon keskuksesta Koy Espoon Entresselle ja Helsingin Osuuskauppa Elannolle kauppakeskus Entressen laajentamista varten Valmistelijat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 08.04.2015. 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 08.04.2015. 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-27-7-3 (Ruutikellarinkatu 24) vuokraaminen / Kuopion Seudun Nuorisoasunnot ry Vs. kiinteistöjohtaja Jarkko Meriläinen

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen.

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen. Laihian Kunta 1(6) SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Monnarin koulun uudisrakennuksen arkkitehti-, rakenne-, LVI- AS- ja geosuunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011. 1. Hankintamenettely

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011. 1. Hankintamenettely 1(4) Tekniikka- ja ympäristöosasto KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011 1. Hankintamenettely Avoin menettely, puitejärjestely. Hankinta alittaa EU-kynnysarvon. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA:ssa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sääksmäen sillan alueen kehittämisestä. Tarjouspyynnön sisältö. Yleistä Valkeakoskesta ja Sääksmäen sillan alueesta

Tarjouspyyntö Sääksmäen sillan alueen kehittämisestä. Tarjouspyynnön sisältö. Yleistä Valkeakoskesta ja Sääksmäen sillan alueesta Tarjouspyyntö Sääksmäen sillan alueen kehittämisestä Tarjouspyynnön sisältö Yleistä Valkeakoskesta ja Sääksmäen sillan alueesta... 1 Yleistä alueesta ja menettelystä... 2 Tavoite alueen kehittämiseksi

Lisätiedot

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000. Tarjouspyyntö 1 (5) NUMEERISEN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän määrittely Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen numeerisen pohjakartan

Lisätiedot

TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10

TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10 TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10 NNISSÄ HISTORIALLINEN MAAHERRAN MAKASIINI PERUSTIETOA KOHTEESTA Myynnin kohteena Turun keskustassa sijaitseva historiallinen kiinteistö Maaherran makasiini Osoite: Henrikinkatu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet / tarjouskilpailu kevät 2015

Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet / tarjouskilpailu kevät 2015 Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet / tarjouskilpailu kevät 2015 PANNINNIEMI 3 Viisi (5) omakotirakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä KEHVO HAAPANIEMI yksi (1) rantarakennuspaikka tarjousmenettelyllä Siilinjärven

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax 08 615 62071 1. YLEISTÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuu siirtyi 1.1.2005 uuteen aikakauteen, ensimmäisenä Manner-Suomen

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KUOPION SAARISTOKAUPUNGIN KAHVILA- RAVINTOLAN TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA

KUOPION SAARISTOKAUPUNGIN KAHVILA- RAVINTOLAN TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA KUOPION SAARISTOKAUPUNGIN KAHVILA- RAVINTOLAN TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA luonnos 28.04.2015 KUOPION SAARISTOKAUPUNGIN RAVINTOLA/KAHVION TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA 1. YLEISTÄ Kuopion

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 124 25.03.2013. 124 Asianro 1519/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 124 25.03.2013. 124 Asianro 1519/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 124 Asianro 1519/10.00.02/2013 Maljalahden rantakerrostalotonttien tarjousten hyväksyminen ja esisopimusten tekeminen Kaupunkirakennelautakunta 20.3.2013 49: Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten luovuttaminen / Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6 9.6.2015 Sivu 1/6 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: HAMK, Visamäki Korkeakoulukeskuksen laajentaminen KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen Ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa Visamäen

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA

KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelut / KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut pyytää tarjouksia Kaarinan kaupungissa järjestettävästä ruotsinkielisestä

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 4.11.2014 VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 Kilpailun tarkoituksena on kullekin kilpailulle laaditun ohjelman mukaan aikaansaada luonnoksia, joiden pohjalta kilpailun päämääränä oleva teos

Lisätiedot

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn siivouspalvelun hoitamisesta alla mainittujen

Lisätiedot

PL 800. Käyntiosoite Olympiaranta 3. Kirjekuoreen on merkittävä TARJOUS HEL 2012-005894. Hankintayksikkö Helsingin Satama, Viestintä

PL 800. Käyntiosoite Olympiaranta 3. Kirjekuoreen on merkittävä TARJOUS HEL 2012-005894. Hankintayksikkö Helsingin Satama, Viestintä 1. Tarjouspyynnön perustiedot Vuokrauksen kohde Lyypekinlaiturilla ruoan valmistus- ja myyntipaikat 1-10 ajalla 7.- 13.10.2012. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen.

Lisätiedot

Luutnantintie 13:n tarjouspyyntö

Luutnantintie 13:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Luutnantintie 13:n tarjouspyyntö Asemakaava Rakennus Autopaikat Helsingin kaupunki myy Kaarelan Malminkartanossa, osoitteessa Luutnantintie 13 sijaitsevan toimistokäytössä olleen rakennuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 256 15.7.2013. 256 Asianro 5027/10.02.05/2013. Kaupunkirakennelautakunta 26.6.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 256 15.7.2013. 256 Asianro 5027/10.02.05/2013. Kaupunkirakennelautakunta 26.6. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (1) 256 Asianro 5027/10.02.05/2013 Rakennuskiellon määrääminen Vehmersalmi Ritoniemi Kaupunkirakennelautakunta 26.6.2013 115 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt

URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt URAKKATARJOUSPYYNTÖ URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1 RAKENNUTTAJA 2 Tarjouspyynnön kohde ja tehtäväkuvaus 2.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016 MAANVUOKRASOPIMUS Allekirjoittaneet ovat tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa sopimusosapuolten 28.10.2013 allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen. Vuokranantaja Ulvilan kaupunki (0204910-7)

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2010 HITSAUSKONE HANKINTA Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

25.11.2007, tark. 3.3.2009 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63)

25.11.2007, tark. 3.3.2009 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63) 25.11.2007, tark. 3.3.2009 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. MAAHISENPUISTON ASEMAKAAVAMUUTOS Dnro

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) ESISOPIMUS JA SOPIMUS Osapuolet A Paulig Oy Y-tunnus 0112563-0 PL 15, 00991 HELSINKI (jäljempänä tontinomistaja) (jäljempänä B Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot