VANHANKYLÄNNIEMEN MATKAILUKESKUKSEN VUOKRAUSLUOVUTUKSEN TARJOUSKILPAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHANKYLÄNNIEMEN MATKAILUKESKUKSEN VUOKRAUSLUOVUTUKSEN TARJOUSKILPAILU"

Transkriptio

1 Järvenpään kaupunki VANHANKYLÄNNIEMEN MATKAILUKESKUKSEN VUOKRAUSLUOVUTUKSEN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA, HYVÄKSYTTY KH KILPAILUN PUITTEET 1.1 Tarjouskilpailun tausta, lähtökohdat ja tavoitteet 1.2 Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelman (2006) tavoitteet 1.3 Kilpailun järjestäjä ja kilpailun tarkoitus 1.4 Kilpailuun osallistujaksi hyväksyminen 1.5 Arvostelutuomaristo 1.6 Kilpailuohjelman hyväksyminen 1.7 Kilpailuaika ja tarjousten jättäminen 2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT 2.1 Kilpailuaineisto 2.2 Hankeaikataulu 2.3 Tarjousten arvosteluperusteet 2.4 Tarjousasiakirjojen sisältö 2.5 Suunnitelma-asiakirjojen luovutusmuoto ja määrät 3 KILPAILUN SÄÄNNÖT 3.1 Tarjousten arvostelu ja kilpailun jatkotoimenpiteet 3.2 Salassapito 3.3 Kilpailukysymykset 3.4 Tuloksen julkistaminen ja rakennusten ja alueen vuokrauspäätös

2 2 VANHANKYLÄNNIEMEN MATKAILUKESKUKSEN VUOKRAUSLUOVUTUKSEN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA KILPAILUN PUITTEET 1.1 Tarjouskilpailun tausta, lähtökohdat ja tavoitteet Järvenpään kaupunki on n asukkaan keskiuusmaalainen, elinvoimainen ja aktiivisesti toimintaympäristöään kehittävä kulttuurikaupunki. Perinteikäs Tuusulanjärven taitelijakulttuuri kohtaa Järvenpäässä elävästi nykypäivän ja kulttuuri on olennainen osa nykypäivän Järvenpäätä. Rakentaminen on vilkasta, ja vanhasta kulttuurimaisemasta ja ympäristöstä pidetään hyvää huolta. Vanhankylänniemen kartanomiljöö on kaupungin virkistys- ja matkailukohteiden ehdotonta kärkeä. Siellä kohtaavat kulttuurihistoria ja maisema, kaupunkilaisten vapaa-aika ja virkistäytyminen sekä matkailuyrittäminen Vanhankylänniemen matkailukeskuksen puitteissa. Alue kaipaa kuitenkin ehostusta. Kehittämisen pohjaksi kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuussa 2006 alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman. Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoite on toisaalta tukea eri toimijoiden ja kaupungin kumppanuusperiaatteella tapahtuvaa alueen kehittämistä ja toisaalta antaa lähtökohdat alueen asemakaavoitukselle ja rakentamiselle pitkällä tähtäimellä. Kaupungin kunnianhimoisena tavoitteena on kehittää Vanhankylänniemestä kaupunkilaisille edelleen täysin avoin, hyvin hoidettu ja toiminnallisesti monipuolinen virkistysalue, jossa samalla laajeneva matkailuyritystoiminta voi menestyä. Matkailun tukialueena ovat kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen Tuusulanjärven miljöö ja taiteilijayhteisön kohteet. Kiireellisin ja taloudellisessa mielessä keskeisin kehittämiskohde on kaupungin omistamissa Vanhankylänniemen kartanorakennuksissa ja lähiympäristössä vuokramiesperiaatteella toimiva matkailukeskus, jonka toimija on päätetty kilpailuttaa samalla kun kartanon päärakennus ja ns. yläpytinki peruskorjataan ja alueelle laaditaan pitkäaikaisen vuokrauksen mahdollistava asemakaava. Järvenpään kaupunginhallitus on käsitellyt Vanhankylänniemen matkailukeskuksen alueen ja rakennusten vuokraamisesta järjestettävää tarjouskilpailua iltakoulussaan ja päättänyt sen järjestämisestä kokouksessaan Matkailukeskuksen alueen nykyinen ja suunniteltu rajaus on ohessa (liitekartta 1). Nykyistä aluetta supistetaan Vähäjärven rantavyöhykkeen ja käytöstä poistettavan matkailuautoalueen osalta, koska rantaan on suunniteltu ulkoilureittiä ja vaunualue muutetaan erilaisten toimijoiden käytettävissä olevaksi tapahtumaniityksi (jota kaupunki luovuttaa anomuksesta lyhytaikaiseen käyttöön). Vuokra-aluetta on toisaalta mahdollista laajentaa Tuusulanjärven rannassa liitekartassa 1 osoitetussa kohdassa. Vuokra-alueen pinta-ala on n. 7,9 ha (+ mahdollinen laajennus 0,4 ha).

3 3 Matkailukeskuksen olevat rakennukset ja uudisrakennusmahdollisuudet on esitetty ohessa (liitekartta 2). Kaupungin tavoitteena on huolehtia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kartanon päärakennuksen ja ns. yläpytingin museaalisesta peruskorjauksesta v , mutta tulevan toimijan vastuulle voitaisiin siirtää osa sisätilojen viimeistelystä, laitteiden hankinnasta ja varustelusta tarjotun ja hyväksytyn käyttötavan mukaisesti. Kaupunki on myös varautunut kunnostamaan kustannuksellaan kartanon pihapiirin tiejärjestelyineen oheisen rajauksen mukaisesti (liitekartta 3), mutta muihin matkailukeskusta koskeviin investointeihin kuten muiden olevien rakennusten peruskorjaukseen, uuden rantasaunan rakentamiseen tai matkailuvaunu- ja leirintäalueen muutoksiin kaupunki ei ryhdy. Matkailukeskuksen tuleva toimija velvoitetaan vuokrasopimuksessa huolehtimaan muiden vuokra-alueen rakennusten kuin päärakennuksen ja yläpytingin peruskunnostuksesta kaupungin teettämän kuntokartoituksen pohjalta sekä uusimaan matkailuvaunu- ja leirintäalueen nykyisten majoitusmökkien paikalle käyttö- ja hoitosuunnitelman edellyttämällä tavalla. Tulevalla toimijalla on lisäksi mahdollisuus merkittävien uusien matkailukeskusta palvelevien rakennusten rakentamiseen Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa osoitetuille paikoille, kun aluetta koskeva asemakaava on valmistunut. Tulevan toimijan kilpailussa ilmaisemat valinnat voivat vaikuttaa alueen asemakaavan ratkaisuihin. Tarjouskilpailussa ilmaistua uudisrakentamista ei pidetä vuokralaiseksi valinnan ennakkoehtona, mutta etusija arvostelussa annetaan ehdotuksille, joissa alueelle esitetään uudisrakentamista. Seuraavassa on yhteenvetona matkailukeskuksen alueen olevien rakennusten luettelo, johon on merkitty asemakaavoitukseen liittyvät säilyttämistavoitteet ja investointien vastuutahot: Päärakennus suojellaan tarkasti kaavalla kaupunki/vuokraaja Yläpytinki suojellaan tarkasti kaavalla kaupunki/vuokraaja Olutkellariravintola suojellaan kaavalla vuokraaja Kellari suojellaan kaavalla vuokraaja Tuulimylly suojellaan kaavalla vuokraaja Keittokatos / meijeri suojellaan kaavalla vuokraaja Varasto / sepän paja suojellaan kaavalla vuokraaja Saunarakennus ei säilytysvelvoitetta vuokraaja Tarjoilukatos ei säilytysvelvoitetta vuokraaja Kirkkovenekatos korvataan uudella rannassa vuokraaja Huoltorakennus / WC ei säilytysvelvoitetta vuokraaja Lippukioski ei säilytysvelvoitetta vuokraaja Majoitusmökit 20 kpl korvataan vaunupaikoilla vuokraaja Päärakennuksen lounaispuolella on lisäksi teknisistä syistä säilytettävä jäteveden pumppaamorakennus. Toimija velvoitetaan vuokrasopimuksessa huolehtimaan kirkkovenekatosta ja majoitusmökkejä lukuunottamatta kaikkien rakennusten ja kirkkoveneen ylläpidosta koko vuokra-ajan, ellei kaupunki perustellusta anomuksesta suostu jonkin ei- säilytettävän rakennuksen purkuun.

4 4 Käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti vuokra-alueelle pyritään asemakaavassa osoittamaan seuraavat uudisrakennuspaikat, luettelossa mahdollisen toteutuksen vastuutaho: Ravintola-, kahvila-, myymälä- ja asuinrakennus Keittiö-, toimisto-, varasto- ja asuinrakennus Majoitus-, ravintola- ja huoltorakennuksia 2 kpl Majoitus- ja asuinrakennus Uusi rantasauna Uusi kirkkovenekatos / veneiden vuokraustila vuokraaja vuokraaja vuokraaja vuokraaja vuokraaja vuokraaja Lisäksi vuokra-alueen mahdolliselle laajennusalueelle pyritään asemakaavassa osoittamaan uudisrakennuspaikka: Majoitusrakennus tai rakennuksia huvilatyyliin vuokraaja Kilpailijoiden tietoon saatetaan, että kaupunki on useita vuosia sitten suunnitellut Vanhankylänniemen uuden rantasaunan rakentamista, laatinut saunasuunnitelman ja hakenut sille ranta-alueen poikkeamisluvan. Hanketta ei kuitenkaan voitu toteuttaa rahoituksen puutteen vuoksi ja nyt poikkeamislupakin on vanhentunut. Kilpailuehdotuksissa toivotaan esitettävän selkeästi, mitkä uudisrakennukset on tarkoitus toteuttaa ja missä aikataulussa. Muiden kuin em. käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitettyjen uudisrakennusten (esim. uusien pienten majoitusmökkien) esittämistä kilpailuehdotuksissa ei kielletä, mutta kaupunki ei ennakolta sitoudu hyväksymään niitä asemakaavoituksen tai vuokrasopimuksen lähtökohdiksi. Kilpailuehdotuksissa toivotaan esitettävän selvästi myös olevien rakennusten kunnostuksen ja muiden investointikohteiden aikataulutus. Tarjouskilpailussa pyritään löytämään Vanhankylänniemeen yrittäjä, joka toteuttaa matkailijoiden ja kaupunkilaisten tarpeet toiminnallisesti tyydyttävän sekä palveluiltaan kaupallisesti toimivan ja arkkitehtonisesti Vanhankylänniemeen soveltuvan matkailukeskushankkeen. Alue ja rakennukset pyritään luovuttamaan vuosivuokrapohjaisesti vähintään 20 vuoden sopimusajalla. Tulevan toimijan valinnat ja toiveet ja suunnitellut investoinnit vaikuttavat vuokra-ajan pituuteen. Kaupunki pidättää itselleen oikeuden määrätä 20 vuotta lyhyemmänkin vuokraajan, joka on oikeassa suhteessa vuokralaisen investointeihin. Vuokrasopimuksen laatimisen yhteydessä voidaan neuvotella vuokraajan alueelle toteuttamiin rakennuksiin kohdistuvista lunastusehdoista, jotka liittyvät vuokra-ajan päättymiseen, sekä vuokra-ajan jatkamisen ehdoista. Tarjouskilpailussa ei jaeta rahallisia tai muita palkintoja.

5 1.2 Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelman (2006) tavoitteet 5 Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa matkailukeskuksen aluetta koskevat seuraavat oheiselle suunnitelmakartalle kohdennetut tavoitteet (ote käyttö- ja hoitosuunnitelmasta, liitekartta 4 ja lyhennetty karttaselostus), joissa ei vielä otettu kantaa tavoitteiden toteuttajatahoihin: 1. KARTANO Kartano peruskorjataan ja entistetään korkeatasoiseksi pitokartanoksi kuitenkin niin, ettei arvokkaan rakennuksenluonnetta muuteta liikaa esim. LVI-järjestelmien vuoksi. Vanhan pihapiirin luonne palautetaan rakentamalla vanhimman päärakennuksen paikalle uudisrakennus ja katkaisemalla samalla niemen kiertävä ajoneuvoliikenne. Nykyinen katu muutetaan pihapiirin luonteeseen sopivaksi soratieksi ja samalla sen tasausta alennetaan niin, että päärakennuksen tien puoleinen seinusta jää selvästi tien pintaa ylemmäksi. Uudisrakennukseen voi sijoittua esim. ravintola-, kahvila-, myymälä- ja asuintiloja. Vanha Yläpytinki voidaan kunnostaa museokäyttöön. Vanhan puiston ja pihapiirin piirteitä korostetaan, puutarha entistetään osaksi juhlakäyttöön tulevia tiloja. Vanhan aittarivin paikalle (nykyinen pysäköintialue) voidaan rakentaa esim. henkilökunnan asuntoja ja varastotilaa sekä toimisto ja keittiö tai sama rajausvaikutelma voidaan luoda esim. kasvillisuudella. Pysäköinti sijoitetaan pieninä yksiköinä tulotien varteen (Tuulimyllyntie) tarkemman suunnitelman mukaan. Kartanon rannassa on uusi sauna. Talvella saunan yhteydessä voi olla avantouintimahdollisuus. Kartanon laituri voi toimia suurempien Tuusulanjärvellä kiertelevien risteilyveneiden pysähtymispaikkana. 2. MATKAILUKESKUS Kartanon vanhan talouspihan entisten rakennusten paikoille rakennetaan matkailua palvelevia tiloja kuten majoitus- ja huoltotiloja sekä mahdollisesti kysynnän ja tarpeen mukaan uusi ravintola. Ehdotetut uudet rakennukset muodostavat suojaisan pihapiirin, jossa voi sijaita mm. ulkoterassi. Rakennusten länsipuolelle on esitetty laajahkoa pysäköintialuetta. Sen lisäksi pysäköintiä voidaan sijoittaa pieniin yksiköihin Tuulimyllyntien varteen. Ajoneuvoliikenne niemenkärkeen ohjataan rakennusryhmän pohjoispuolitse. Rakennusryhmän eteläpuolelle rakennetaan lasten leikkipaikka. Rantaan on ehdotettu soutuveneiden vuokrauspaikkaa. 3. KARAVAANARIALUE Matkailuautojen ja -vaunujen aluetta supistetaan nykyisestä niin, että jatkossa se on vain matkailijoiden lyhytaikaisessa käytössä (92 matkailuvaunupaikkaa). Matkailuautot ja vaunut sijoitetaan nykyisten pikkumökkien alueelle ja Tuulimyllyntien itäpuolelle. Alueen palvelut ovat osittain nykyisissä (vanha meijeri ja huoltorakennus) ja osittain viereisissä matkailijoille rakennettavissa uusissa tiloissa (opastus ja toimistotilat, ravintola). Tarpeen mukaan voidaan käyttää myös nykyisen vaunukentän itäreunaa, mutta alue on rajattava selkeästi jollakin kulttuurimaisemaan sopivalla kasvillisuudella (esim. tammirivi ja syreeniaidanne).

6 6 Pitkäaikaissäilytykseen tarkoitetulle matkailuvaunualueelle tulee etsiä kokonaan uusi paikka muualta. Alueen vanhat isot rakennukset säilytetään ja käytetään esim. majoitus- ja huoltotiloina. Pikkumökit voidaan purkaa. 6. TAPAHTUMANIITTY Karavaanarien käytöstä vapautuu niittyalue, jota voidaan hyödyntää alueella jo pidettävien lukuisten kesä- ja talvitapahtumien toimintapaikkana sekä vapaaseen liikuntaan. Alueella oleva jousiammuntarata siirretään sille paremmin soveltuvalle paikalle, sillä Vanhankylänniemen toimintojen lisääntyessä jousiammunta ei enää täytä turvallisuusvaatimuksia. 14. HUVILATONTIT Niemen etelärannalla on Järvenpään retkeilijöiden käytössä oleva huvila. Sen vieressä on villiintynyt puutarhatontti, josta huvila on palanut. Palaneen huvilan paikalle voitaisiin rakentaa huvilatyyliin matkailua palveleva rakennus piharakennuksineen. Samalla huvilan puutarha kunnostetaan. Käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteet ja suunnitelmakartta ovat sitovana puitteena kilpailuehdotuksille, mutta kilpailijoilla on oikeus ehdotuksessaan tarkentaa ja soveltaa niitä oman toiminnallisen ajatuksensa vaatimusten mukaan. 1.3 Kilpailun järjestäjä ja kilpailun tarkoitus Tarjouskilpailun järjestää Järvenpään kaupunki. Kaupunginhallitus on velvoittanut kaavoituksen ja mittauksen, kiinteistökehityksen ja elinkeinopalvelut toteuttamaan kilpailun. Kilpailutushankkeen johtoryhmän muodostavat kaavoituksen ja mittauksen vastuualueelta kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila, kaupungingeodeetti Jukka Laitila, hallinnon ja kehittämisen vastuualueelta rakennuttajainsinööri Maarit Patronen sekä elinkeinojohtaja Pirjo Latva-aho keskushallinnon elinkeinopalveluista. Johtoryhmän sihteerinä toimii rakennussuunnittelija Mikko Heikkilä kiinteistökehityksestä. Tarjouskilpailun tarkoituksena on löytää Vanhankylänniemeen tavoitteet täyttävä paras matkailukeskuskonsepti, suunnitteluratkaisu ja yrittäjä. Tarjouskilpailussa otetaan huomioon suunnitelman laadun lisäksi myös tarjottu maan ja rakennusten vuokra. Tarjouksessa yritys sitoutuu siihen liitetyn suunnitelmansa toteutukseen tarjouksessa ilmoitetulla vuosivuokrahinnalla kilpailuasiakirjoissa hankkeelle asetettujen toiminnallisten, laatu-, laajuus- ja aikatavoitteiden puitteissa. Kilpailuratkaisuun vaikuttaa pääasiallisesti laatu. Tarjoushinta vaikuttaa kilpailuasiakirjoihin sisältyvän laatu- ja hintatasopainotuksen pisteytysasteikon mukaisesti.

7 1.4 Kilpailuun osallistujaksi hyväksyminen 7 Tarjouskilpailusta on ilmoitettu pääkaupunkiseudulla ilmestyvissä lehdissä ja kaupungin internetsivuilla välisenä aikana ja uudelleen Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtui kirjeellä osoitteella: Järvenpään kaupunki, tekninen toimi, palvelupiste, PL 41 (Seutulantie 12), Järvenpää tai faxilla numeroon Kuoreen tai faxiin tuli merkitä "Vanhankylänniemen matkailukeskuksen tarjouskilpailuun ilmoittautuminen". Ilmoittautumisaika päättyi perjantaina klo 13 ja jatkoaika perjantaina klo 13, jolloin kirjeiden tai faxin tuli olla perillä saapuneeksi leimattuina. Tullakseen hyväksytyksi kilpailuun osallistujaksi tuli kunkin ilmoittautujan esittää ilmoittautumiskirjeessään hankkeeseensa kytketty suunnittelutiimi ja rahoitustiedot: Hankkeen vastuuyritys ja sen vastuuyhdyshenkilöt Arkkitehti, rakennesuunnittelija ja mahdollisesti maisemasuunnittelija Toimintakonseptin suunnittelija Hankkeen rahoituslaitos- tai taho tai selvitys muusta rahoitusjärjestelystä Hankeen vastuuyritysten eläkevakuutus- ym. lakisääteisten maksujen sekä verojen maksamista osoittavat todistukset Vastuuyritysten Y-tunnukset sekä yritysten vastuuhenkilöiden sosiaaliturvatunnukset Hankkeen johtoryhmä tarkistaa ilmoittautuvien yritysten ja niiden vastuuhenkilöiden luottotiedot. Luottotiedot vaikuttavat ehdotusten arvosteluun jäljempänä esitettävän kriteeristön mukaisesti. Kilpailuun osallistuminen voidaan evätä ilmoittautumistietojen puutteellisuuden tai hyvin heikkojen luottotietojen perusteella. Johtoryhmä ilmoittaa tarjouskilpailuun hyväksytyille yrityksille kilpailun aloituksesta tarjouspyynnöllä, joka lähetetään kilpailuohjelman ja sen liiteasiakirjojen kera viimeistään perjantaina ilmoittautumiskirjeessä kerrottuun osoitteeseen (kirje). Johtoryhmä järjestää kilpailuun halukkaille yrityksille informaatiotilaisuuden perjantaina klo 9.00 teknisessä keskuksessa, Seutulantie Arvostelutuomaristo Järvenpään kaupunginhallitus on nimennyt seuraavan arvostelutuomariston arvioimaan ehdotukset ja asettamaan ne paremmuusjärjestykseen: - kaupunginhallituksen jäsen Pentti Virtanen, pj. - kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Ismo Nöjd - kaupunginhallituksen varajäsen Mika Gilan - kaupunginpuutarhuri Katriina Arrakoski - kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila - kaupungingeodeetti Jukka Laitila - elinkeinojohtaja Pirjo Latva-aho - rakennuttajainsinööri Maarit Patronen - asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

8 Kilpailun sihteerintehtävät hoitaa rakennussuunnittelija Mikko Heikkilä. Arvostelutuomaristo voi kuulla tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. 1.6 Kilpailuohjelman hyväksyminen 8 Kaupunginhallitus on hyväksynyt tämän kilpailuohjelman tekstiosan ja liitekartat 1-4 ( ). Kilpailun johtoryhmä on hyväksynyt kilpailuohjelman muut liiteasiakirjat ( mennessä). 1.7 Kilpailuaika ja tarjousten jättäminen Kilpailu alkaa maanantaina ja päättyy perjantaina klo 13:00. Tarjoukset varustetaan merkinnällä "Vanhankylänniemen matkailukeskuksen tarjouskilpailu" ja toimitetaan liiteasiakirjoineen yllä mainittuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Järvenpään kaupunki, tekninen toimi Palvelupiste PL 41 (Seutulantie 12) Järvenpää Tarjousasiakirjojen tulee sisältää allekirjoitetun tarjouskirjeen, josta ilmenevät yrityksen ja kaikkien tarjouksen tekoon osallistuneiden nimet ja yhteystiedot sekä erilliseen kuoreen suljetun allekirjoitetun tarjoustaulukon, josta ilmenee Vanhankylänniemen matkailukeskuksen alueesta ja rakennuksista tarjottava vuokra. Vaaditut liiteasiakirjat on lueteltu kohdassa 2.5. Vain määräaikaan mennessä perille tulleet ja saapuneiksi leimatut tarjoukset osallistuvat kilpailuun.

9 2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT Kilpailuaineisto Tarjouspyyntö lähetetään kilpailuun hyväksytyille kilpailijoille samanaikaisesti perjantaihin klo 13 mennessä ja se sisältää seuraavan kilpailuohjelma-aineiston paperikoosteena: 1. Tarjouspyyntökirje, joka sisältää tiedon Vanhankylänniemen alueen ja rakennusten vuokratarjousten kohdentamisesta. 2. Tarjoustaulukkopohja 3. Tarjousten laatu- ja hintatekijöiden painotusasteikko 4. Kilpailuohjelman tekstiosa ja sen liitekartat 1 4 (matkailukeskuksen vuokraalueen muutos ja mahdollinen laajennettu rajaus, olevat rakennukset ja uudisrakennusmahdollisuudet, pihasuunnitelma-alueen rajaus, ote käyttö- ja hoitosuunnitelmasta) 5. Ote Järvenpään yleiskaava 2020:sta 6. Pohjakarttaote 1: Järvenpään osoitekartta 8. Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelma (Kv ) 9. Ote Vanhankylänniemen kartanon historia- ja kuntoraportista (Anne Vähätalo 2007) 10. Vanhankylänniemen rakennusten pohjapiirustukset ja julkisivut 1: Päärakennuksen ja ns. yläpytingin peruskorjauksen ehdotuspiirustukset 1:100 sekä täydentävien uudisrakennusten sijoitteluvaihtoehtoja 12. Kartanopihan ennallistamisperiaatteen kuvaus 13. Kunnallistekniset liittymätiedot, viemäröitävyys ja kaukolämpö 14. Pohjatutkimustietoja mahdollisten uudisrakennusten rakennuspaikoilta 15. Valokuvia Vanhankylänniemestä, ilmakuvia 16. Tilastotietoa ja matkailuesite Järvenpäästä Kaupunki ei vastaa mahdollisista selvitysten tarkentuessa myöhemmin ilmenevistä poikkeamista rakennettavuusolosuhteissa. Pohjakartta ym. aineistoa toimitetaan pyynnöstä sähköisenä. Olevia rakennuksia, saunaa, keittokatosta / ent. meijeriä, huoltorakennusta / wcja pesutilaa, olutkellariravintolaa sekä varastoa / ent. sepän pajaa koskevat kuntoarvioinnit valmistunevat maaliskuussa Kaupunki toimittaa kilpailijoille em. rakennusten kuntoarviotulokset sekä kartanopihaa koskevia entistämissuunnitelmia heti kun niitä on saatavissa suunnittelevilta konsulteilta. Kilpailun voittajan ehdotukset kartanopihan järjestelyistä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnitelmia viimeisteltäessä. 2.2 Hankeaikataulu Kaupungin tavoiteaikatauluna on saada kartanon päärakennuksen ja ns. yläpytingin peruskorjaus omalta osaltaan valmiiksi viimeistään keväällä Pihaalueen kunnostus valmistuu viimeistään v keväällä. Päärakennuksen ja ns. yläpytingin suunnittelu on alkanut marraskuun 2007 alussa ja piha-alueen suunnittelu alkaa joulukuussa Suunnittelutyöt jatkuvat koko kevään 2008 ajan.

10 10 Tarjouskilpailu pyritään ratkaisemaan perjantaihin mennessä. Vanhankylänniemen asemakaava ja tonttijako pyritään saattamaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi v loppuun mennessä siten, että matkailukeskuksen alueen ja rakennusten pitkäaikaiselle vuokraukselle syntyy kiinteistötekniset edellytykset. Vuokrausehdoista päätetään myös kaupunginvaltuustossa kaavapäätöksen yhteydessä. Ennen varsinaista vuokrausta kaupunki ja tuleva toimija solmivat heti kilpailun ratkettua aiesopimuksen matkailukeskuksen kehittämistyön turvaamiseksi. Myös tulevan toimijan matkailukeskusta koskeva oma suunnittelu ja ensivaiheessa välttämätön täydennys- ja uudisrakentaminen kestänee kevääseen 2009, jolloin toiminta voisi alkulaajuudessaan käynnistyä viimeistään Tällainen hankeaikataulu on kilpailijoita sitova puite, mutta kilpailijoiden on esitettävä tarjousasiakirjoissa oma tarkennettu toteutusaikataulunsa. Vanhankylänniemen ympäristön parannus- ja vihertöitä kaupungin vastuulle jääviltä matkailukeskuksen alueen ulkopuolisilta osilta on suunniteltu aloitettavaksi v alusta. Niiden suunnittelu ja toteutus on tarkoitus yhteensovittaa matkailukeskuksen suunnittelun ja toteutuksen kanssa. Tarjouskilpailun tulokset vaikuttavat osaltaan ympäristösuunnitteluun. Matkailukeskuksen alueen ja rakennusten vuokra-aika lasketaan alkavaksi siitä, kun sopimus on allekirjoitettu osapuolten kesken. 2.3 Tarjousten arvosteluperusteet Kilpailun tarkoituksena on löytää ratkaisu, joka luo Vanhankylänniemen matkailukeskukseen parhaiten tavoitteet täyttävän palvelun kaupallisesti toimivalla ja arkkitehtonisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin ja ympäristöön sekä kaupunkikuvaan soveltuvalla tavalla. Käytettävyyden arvioinnissa myös ratkaisun elinkaariominaisuudet, kestävän kehityksen periaatteiden toteutuminen sekä tilojen ja alueiden muunneltavuus ovat arvostelukriteerejä. Muuttuvan tekniikan vaatimukset ja esteettömän liikenteen periaatteet tulee huomioida suunnittelussa. Suunnitelmat tulee laatia siten, että ne ovat toteuttamiskelpoisia ja että tarjoaja voi omalta puoleltaan sitoutua niihin kilpailun ratkaisun jälkeen voittajan kanssa laadittavassa aiesopimuksessa. Tarjottuja suunnitelmia arvostellaan siten, että oleviin rakennuksiin, matkailuvaunu- ja leirialueeseen ym. aluejärjestelyihin kohdistuvat ehdotukset muodostavat pisteytyksessä perusosan, jonka painoarvo on yhteensä 100 %. Laadullisten tekijöiden arvostelu muodostaa tässä pisteytyksessä yhteensä 80 %. Aluetta ja rakennuksia koskevan vuokratarjouksen painoarvo perusosan arvostelussa on 20 %. Esitetyt uudisrakennuskohteet muodostavat erikseen arvosteltavan lisäosan, jotta eri laajuiset ehdotukset voidaan arvostella tasapuolisesti. Tässä erillisarvostelussa rakennussuunnitelmien toiminnallisuus sekä rakennus- ja ympäristösuunnitelmien kulttuurihistoriallinen ja arkkitehtoninen kokonaisuus ja koettavuus muodostavat pisteytyksessä kumpikin 40 %, siis yhteensä 80 %, ja uudisrakennusten rakennusoikeuteen kohdistuva vuokratarjous 20 %.

11 11 Vuokraa koskevat erilliset tarjouskuoret avataan vasta ehdotusten laadullisen arvioinnin jälkeen. Arvostelutuomaristo yhdistää arvostelun perusosan ja lisäosan pisteytykset kokonaisarvosteluksi suhteessa 40 / 60 %, jolloin uudisrakentamisella on arvostelussa korostettu asema. Yhdistetyn arvioinnin pohjalta tehdään ratkaisu Vanhankylänniemen matkailukeskuksen vuokraustarjousten paremmuusjärjestyksestä. Perusosan painoarvot Vuokratarjouksen painoarvo arvostelussa on 20 %. Suunnitelmia arvostellaan laadullisten kriteerien perusteella seuraavilla painoarvoilla: 1. Maan ja rakennusten vuokraajaksi ja toiminnan harjoittajaksi tarjoutuva yritys ja sen rahoitusjärjestelyt 10 % - Yrityksen luottotiedot ja velvoitteiden hoitaminen - Yrityksen omistuspohja ja mahdollinen toiminnan edelleenvuokraus tai alihankkijaketjutus - Yrityksen henkilökunta, matkailukeskuksen toimiva henkilöstö - Referenssit - Rahoitusjärjestelyt ja niiden realistisuus 2. Matkailukeskuksen toimintakonsepti 20 % - Matkailukeskuksen idea ja konsepti ja siihen sitoutuminen - Taloudellinen konsepti, myyntiennuste - Aukioloajat - Mahdollinen oheistoiminta ulkoilu ja liikunta, kulttuuri- tai harrastustoiminta, PuistoBluesin oheistoiminnat tms., Vanhankylänniemen elävöittäminen 3. Alueen käyttö ja kehittämissuunnitelmat toiminnallisuus 30 % - Kartanon päärakennuksen ja ns. yläpytingin toiminnat - Kartanopihaan liittyvät järjestelyt - Muiden olevien rakennusten toiminnat ja kunnostussuunnitelmat - Kartanorakennusten keittiö- ja tarjoilutilojen laitteiden ja varustuksen tarkoituksenmukaisuus. Huomioon on otettava, ettei päärakennukseen voida mm. teknisistä syistä sijoittaa täysimittaista ravintolakeittiötä. - Mahdollisten ravintoloiden ulkotarjoilutilat, terassit ym. - Retkeilyauto- ja -vaunualueen järjestelyt ja rakennukset - Telttaleirintäalueet, vapaat kentät ja niiden käyttötavat - Matkailukeskuskokonaisuuden toiminnallinen laatu, selkeys ja saavutettavuus - Pysäköinti-, huolto- ja liikennetoiminnat ja -tilat - Pysäköinti-, huolto- ja invaliikenteen reitit sekä kevyen liikenteen yhteydet - Vanhankylänniemen muiden toimijoiden tarpeiden ja toimintojen huomioon ottaminen suunnitelmassa

12 12 4. Rakennus- ja ympäristösuunnitelmat kulttuurihistoriallinen ja arkkitehtoninen kokonaisuus sekä koettavuus 20 % Lisäosan painoarvot - Kartanon päärakennuksen ja ns. yläpytingin sisäisten käyttöja sisustussuunnitelmien sekä pihajärjestelyjen sopiminen rakennusten ja miljöön lähtökohtiin - Kartanopihan ulkopuolisen ympäristö- ja vihersuunnittelun sopivuus ympäröivään Vanhankylänniemen miljööseen ja sen kehittämisajatuksiin - Vesielementin integroiminen suunnitelmaan, yhteys järvelle Vuokratarjouksen painoarvo arvostelussa on 20 %. Suunnitelmia arvostellaan laadullisten kriteerien perusteella seuraavilla painoarvoilla: 1. Alueen uudisrakennussuunnitelmat toiminnallisuus 40 % - Mahdollisten uudisrakennusten sijoitus, toiminnat, laajuus ja huonetilat sekä toteutusjärjestys arvioituine aikatauluineen - Mahdollisten ravintoloiden ulkotarjoilutilat, terassit ym. - Uudisrakentamisen vaikutus matkailukeskuskokonaisuuden toiminnalliseen laatuun, selkeyeen ja saavutettavuuteen - Pysäköinti-, huolto- ja liikennetoiminnat ja -tilat - Pysäköinti-, huolto- ja invaliikenteen reitit sekä kevyen liikenteen yhteydet - Vanhankylänniemen muiden toimijoiden tarpeiden ja toimintojen huomioon ottaminen suunnitelmassa 2. Uudisrakennus- ja ympäristösuunnitelmat kulttuurihistoriallinen ja arkkitehtoninen kokonaisuus sekä koettavuus 40 % - Mahdollisten uudisrakennusten arkkitehtoninen laatu ja koettavuus - Uudisrakennusten materiaali- ja tekniset ratkaisut, kauneus, toimivuus ja kestävyys - Uudisrakennusten sopivuus ympäröivään Vanhankylänniemen miljööseen ja sen kehittämisajatuksiin - Kartanopihan ulkopuolisen uudisrakentamiseen liittyvän ympäristö- ja vihersuunnittelun sopivuus ympäröivään Vanhankylänniemen miljööseen ja sen kehittämisajatuksiin - Vesielementin integroiminen uudisrakentamissuunnitelmiin, yhteys järvelle

13 2.4 Tarjousasiakirjojen sisältö Allekirjoitettu tarjouskirje, josta ilmenevät yrityksen ja kaikkien tarjouksen tekoon osallistuneiden nimet ja yhteystiedot. 2. Erilliseen kuoreen suljettu allekirjoitettu tarjoustaulukko, josta ilmenee eriteltynä matkailukeskuksen olevista rakennuksista ja alueesta sekä uudisrakennusten rakennusoikeudesta tarjottava vuokra ja vuokra-aika. 3. Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu vaiheistuksineen Toteutusaikataulussa on esitettävä mm. olevien rakennusten kunnostuksen ja muiden välttämättömien investointikohteiden aikataulutus sekä mahdollisten uudisrakennusten toteutusjärjestys ja ajoitus. 4. Arkkitehtisuunnitelmat, joissa seuraava aineisto: Arkkitehtisuunnitelmissa tulee esittää koko matkailukeskuksen tarjottu vuokra-alue ja sen ulkopuolelle suunniteltavat tie- ja kunnallistekniset liittymät. A. asemapiirros 1: 500 ja vihersuunnitelma Asemapiirroksessa tulee esittää olevien ja mahdollisten uusien rakennusten nurkkapisteet ja seinälinjat, kerrosalat, pysäköintiratkaisut, jäte- ja huoltotilat sekä kulkuväylät. Siinä tulee myös esittää rakennuksiin liittyvät ulkoterassit ja muut tarvittavat ulkoalueet ottaen huomioon kartanopihan ennallistamisperiaatteet, muut toiminnalliset alueet (matkailuvaunu- ja telttailualueet ym.) ja koko vuokraalueen vihersuunnittelun periaatteet. Asemapiirroksessa tai siihen liittyvässä kaaviossa tulee esittää myös rakennusten ja muiden tilojen mahdollinen laajenemisvara katkoviivalla sekä uudisrakennusten toteutusjärjestys. Kilpailijan tulee esittää asemapiirroksessa ehdottamansa vuokra-alueen raja (laajennusvarauksen käyttöönotto tai perustellusta syystä kilpailuohjelman liitekartalla 1 esitetyn vuokra-alueen supistus). Vuokra-aluerajaus on ohjeellinen, koska lopullinen vuokra-alue tai alueet määritellään kilpailun jälkeen laadittavana olevan asemakaavan perusteella (tontti tai tontit). B. pohjapiirustukset 1: 200 Pohjapiirustukset esitetään sekä olevista että mahdollisista uusista rakennuksista. Pohjapiirustuksista on ilmettävä tilojen korkeusasemat, tilojen käyttötarkoitukset ja pinta-alat sekä ovet, ikkunat, portaat ym. tarjouksen ja piirustusten yksiselitteiseen tulkitsemiseen tarvittavat merkinnät. Päärakennuksen ja ns. yläpytingin osalta on esitettävä myös tarjoukseen sisältyvät laitteet ja kiintokalusteet. C. leikkauspiirustukset 1:200 Esitetään sekä olevista että mahdollisista uusista rakennuksista tarpeellinen määrä leikkauksia korkeus- ja rakennemerkinnöin. Olevista rakennuksista leikkaukset ovat tarpeen, mikäli niiden tiloja aiotaan muuttaa.

14 D. julkisivut 1: Esitetään sekä olevista että mahdollisista uusista rakennuksista tarpeellinen määrä julkisivupiirustuksia materiaalimerkintöineen, väritetyt kuvat. E. muu havaintoaineisto Perspektiivikuvia, havaintokuvia ja kuvasovituksia alueen kehityksestä. Mikäli uudisrakennusten toteutus tapahtuu vaiheittain esitetään tilannekuvia eri vaiheista. F. selostus Arkkitehtisuunnitelmia selostava lyhyt tekstiosio, jossa voi olla myös taulukoita ja periaatekaavioita ym. kuvitusta, enintään yksi A3- kokoinen sivu. 5. Matkailukeskuksen toimintakonsepti Kirjallinen selvitys matkailukeskuksen toimintaideoista, ml. majoitus-, palvelu-, kahvila-, ravintola- ja baaritoiminnat. Aukioloajat, oheistoiminnat sekä osallistuminen laajemmin Vanhankylänniemen toimintojen kehittämiseen eri vuodenaikoina. Selvityksestä tulee käydä ilmi myös suunniteltavan matkailukeskuksen toimivan henkilökunnan avainhenkilöt ja lukumäärä. 6. Maanvuokraaja- ja toimintaa harjoittava yritys Yritysten nimet ja vastuuhenkilöt. Selvitys yritysten toiminnasta, referensseistä, omistuspohjasta ja rahoitusjärjestelystä. Mahdollinen toiminnan edelleenvuokraus ja alihankkijaketjutus. Eläkevakuutus- ym. lakisääteisten maksujen sekä verojen maksamista osoittavat todistukset, mikäli tiedot muuttuneet ilmoittautumisvaiheesta. 2.5 Suunnitelma-asiakirjojen luovutusmuoto ja määrät Kaikesta edellä luvussa 2.4 olevasta asiakirjaluettelon kohtien 3, 5 ja 6 mukaisesta tarjoukseen liitettävästä tarjousmateriaalista toimitetaan kymmenen pystysuuntaista A4- kokoista kopiosarjaa kansioon nidottuina. Asiakirjaluettelon kohdan 4 mukaiset arkkitehtisuunnitelmat toimitetaan kymmenenä vaakasuuntaisena A3- kokoisena nidottuna vihkona sekä yhdellä CD- levyllä sähköisesti pdf-muodossa.

15 3 KILPAILUN SÄÄNNÖT Tarjousten arvostelu ja kilpailun jatkotoimenpiteet Kaikki määräaikaan saapuneet tarjoukset arvostellaan ja niistä kirjoitetaan pöytäkirja, joka arvostelutuomariston hyväksymänä jaetaan kaikille osallistujille. Arvostelutuomaristo tekee ehdotuksen kilpailuun jätettyjen tarjousten paremmuusjärjestyksestä. Kaavoitus ja mittaus tekee arvostelutuomariston ehdotuksen pohjalta esityksen alueen ja rakennusten vuokralleluovutuksesta kaupunginhallitukselle. Arvostelutuomaristo voi ehdottaa hylättäviksi tarjoukset, jotka eivät täytä kilpailuohjelmassa ilmaistuja laadullisia tai taloudellisia tavoitteita. Kaupunki voi hylätä yhden, useampia tai kaikki ehdotukset. 3.2 Salassapito Kilpailun järjestäjää sitoo salassapitovelvollisuus tarjousten sisällöstä kunnes kilpailu on ratkennut. Arvostelutuomaristo ei anna ylimääräisiä tietoja, materiaalia tai ohjausta muutoin kuin itsensä hyväksymiä kirjallisia ohjeita tai jäljempänä selostetun kyselymenettelyn välityksellä vastaukset tasapuolisesti kaikille kilpailijoille. Kilpailijan tulee merkitä tarjousaineistoon ne asiakirjat tai tiedot, jotka ovat tarjoajan kannalta liikesalaisuuksia, ja joita kilpailija ei halua julkistettavan ratkaisun jälkeenkään. Tarjoajan nimi, toimintakonsepti, arkkitehtisuunnitelmat ja vuosivuokratarjous eivät kuitenkaan tässä yhteydessä voi olla liikesalaisuuksia. 3.3 Kilpailukysymykset Kilpailijoilla on mahdollisuus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja kilpailun kuluessa. Kysymykset tulee esittää kirjallisesti perjantaihin mennessä (postileima). Arvostelutuomaristo vastaa kysymyksiin kirjallisesti ja lähettää kysymykset sekä vastaukset kirjeitse kaikille kilpailijoille viimeistään perjantaina Arvostelutuomaristolle osoitetut kysymykset varustetaan nimimerkillä ja ne lähetetään kirjeitse osoitteeseen: Järvenpään kaupunki, tekninen toimi Mikko Heikkilä PL 41 (Seutulantie 12) Järvenpää Viite kirjekuoressa: "Järvenpään Vanhankylänniemen matkailukeskuksen tarjouskilpailun kysymykset"

16 3.4 Tuloksen julkistaminen ja rakennusten ja alueen vuokrauspäätös 16 Kilpailun tulos julkistetaan välittömästi sen jälkeen, kun tuomariston arvostelupöytäkirja on allekirjoitettu ja esitys rakennusten ja alueen vuokrauksesta on saatettu kaupunginhallituksen esityslistalle. Tieto ilmoitetaan kaikille kilpailijoille yhtäaikaisesti. Kilpailun tuloksesta järjestetään lehdistötilaisuus. Arvostelutuomariston tai kaavoituksen ja mittauksen ehdotus eivät sido kaupunginhallitusta tai kaupunginvaltuustoa, vaan nämä tekevät kilpailutuksen pohjalta omat matkailukeskuksen alueen ja rakennusten vuokrauspäätöksensä toimivaltansa puitteissa. Järvenpäässä ( ) Hankkeen johtoryhmä Ilkka Holmila, kaupunginarkkitehti

17 JÄRVENPÄÄN VANHANKYLÄNNIEMI MATKAILUKESKUKSEN VUOKRA-ALUEEN MUUTOS JA MAHDOLLINEN LAAJENNUS Liitekartta 1 Viljelypalstat Järvenpään Ratsastusseura ry Järvenpään Sotaveteraanit ry Tuusulanjärven Urheilukalastajat Järvenpään Rintamamiesveteraanit ry Järvenpään Jousiampujat ry Järvenpään Kunnalliset KTV ry Matkailukeskuksen vuokra-alueen muutos Järvenpään Matkailukeskus (uusi pinta-ala n. 7,9 ha) Järvenpään Retkeilijät ry Matkailukeskuksen mahdollinen laajennusalue (pinta-ala n. 0,4 ha) Yksityisomistuksessa Tuusulanjärven Purjehtijat ry, Tuus-Melojat ry Nuorisotoimiston hallinnassa Mahdollisen lisäalueen raja Uusi vuokra-alueen raja Nykyinen vuokra-alue Kiinteistolinkki Rakennukset_viiva Kaavoitus ja mittaus IH :4000

18 Liitekartta 2 JÄRVENPÄÄN VANHANKYLÄNNIEMI MATKAILUKESKUKSEN OLEVAT RAKENNUKSET JA UUDISRAKENNUSMAHDOLLISUUDET Sepän talo / ei vuokra-alueella Huoltorakennus / WC ja pesu Varasto / ent. sepän paja Asuntotiloja "Lippukioski" Keittokatos / ent. meijeri Majoitusmökit 20 kpl / ei säilytettäviä Matkailua palvelevia majoitus-, ravintola- ja huoltotiloja ym. Tuulimylly Kirkkovenekatos Kellari Keittiö-, toimisto-, varasto- ja asuntotiloja Pumppaamo Päärakennus Olutkellariravintola Ravintola-, kahvila-, myymälä- ja asuntotiloja Yläpytinki Uusi sauna Tarjoilukatos Saunarakennus Uusi kirkkovenekatos, veneiden vuokrauspiste Lisäalraja.shp Uusiraja.shp Johtotiedot ( ) JOHTO JVV JVVKAIVO JVVKAIVOSUUNN JVVP JVVPSUUNNITELTU JVVRASVA KAIVO POSTI PUMPPAAMO SO SOKAIVO SVV SVVKAIVO SVVKAIVOSUUNN SVVP SVVRKAIVOSUUNN TASO 2 VJ VJSUUNNITELTU VJVENTTILI Vanhis_uudetrak Vanhank-niemi_viivana.shp Kiinteistolinkki Rakennukset_viiva Majoitusrakennus / -rakennuksia huvilatyyliin Kaavoitus ja mittaus IH :2500

19 JÄRVENPÄÄN VANHANKYLÄNNIEMI PIHASUUNNITELMA-ALUEEN RAJAUS Liitekartta 3

20 Ote käyttö- ja hoitosuunnitelmasta Liitekartta 4 ja selostus

21

22

23

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115 04.11.2013 Sivu 1 / 1 467/02.07.00/2012 115 Vuokrauspäätöksen jatkaminen Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun, kortteli 30350 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö Rakennukset Asemakaava Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta myy Meilahdessa, osoitteessa Heikinniementie 2a sijaitsevat kaksi rakennusta ja vuokraa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

Vuokrasopimus tehdään saakka.

Vuokrasopimus tehdään saakka. Maanvuokrasopimuksen tekeminen ja vuokraehdot jalkapallohallille Välivainiolla, Castrenin kenttä, Väl-23; Oulun Palloseura - jalkapallo ry Dno TEKE: 4297 /631/2011 Tekninen lautakunta 20.9.2011 421 Tekninen

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(8) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU Kilpailuohjelma Harjun alue 3.2.2010 TAUSTAA Jyväskylän kaupunki järjestää Harjun alueen Valaistussuunnittelun ideakilpailun. Tulos julkistetaan Valon kaupunki tapahtuman

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMARAKENNUKSEN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU

LINJA-AUTOASEMARAKENNUKSEN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU Lahden kaupunki Lahden Tilakeskus sekä tekninen ja ympäristötoimiala, maankäyttö ja aluehankkeet LINJA-AUTOASEMARAKENNUKSEN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU Lahden kaupunki myy tarjouskilpailulla linja-autoasemana

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

Mukkulan matkailualueen kehittäminen

Mukkulan matkailualueen kehittäminen Mukkulan matkailualueen kehittäminen Sijainti kaupunkirakenteessa Yleiskaava 2025 Saavutettavuus, Sibeliustalo 2,5 km, keskusta alle 4 km, matkakeskus 5 km, ohikulkutie, vesireitti pohjoiseen ja itään

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sääksmäen sillan alueen kehittämisestä. Tarjouspyynnön sisältö. Yleistä Valkeakoskesta ja Sääksmäen sillan alueesta

Tarjouspyyntö Sääksmäen sillan alueen kehittämisestä. Tarjouspyynnön sisältö. Yleistä Valkeakoskesta ja Sääksmäen sillan alueesta Tarjouspyyntö Sääksmäen sillan alueen kehittämisestä Tarjouspyynnön sisältö Yleistä Valkeakoskesta ja Sääksmäen sillan alueesta... 1 Yleistä alueesta ja menettelystä... 2 Tavoite alueen kehittämiseksi

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 04.02.2008 53 YLEISKAAVOITUS Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2005. Työn tavoitteena

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016 MAANVUOKRASOPIMUS Allekirjoittaneet ovat tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa sopimusosapuolten 28.10.2013 allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen. Vuokranantaja Ulvilan kaupunki (0204910-7)

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Tietoja MYYTÄVÄ KOHDE: MARIANKATU 20, SALO

Tietoja MYYTÄVÄ KOHDE: MARIANKATU 20, SALO 1 MYYTÄVÄ KOHDE: MARIANKATU 20, SALO Sijainti kartalla ja kiinteistön karttaote Tietoja Kiinteistötunnus 734-3-17-2 Kiinteistön pinta-ala 15.227 m2 Tehokkuus e=1,5 Rakennuksen kerrosala noin 5.700 m2 Kiinteistövero

Lisätiedot

Tekninen toimiala sai tietoonsa kaupunginvaltuuston asiaa koskevan pääätöksen vasta noin kolme viikkoa vuoden vaihteen jälkeen.

Tekninen toimiala sai tietoonsa kaupunginvaltuuston asiaa koskevan pääätöksen vasta noin kolme viikkoa vuoden vaihteen jälkeen. Tekninen lautakunta 54 10.02.2015 Kaupunginhallitus 79 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 11 30.03.2015 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 70/62/620/2015 TL 54 Selostus: Savonlinnan kaupungin valtuusto

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 70 8.4.2015 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Talo Oy Kuopion Tulliportinkatu 27 / Multimäki 4-8 tontti 3, 5

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Mukulamäen asemakaavan muutos. Ulvilan kaupunki, Mukulamäen (16.) kaupunginosa, kortteli 35, tontit 6-8

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Mukulamäen asemakaavan muutos. Ulvilan kaupunki, Mukulamäen (16.) kaupunginosa, kortteli 35, tontit 6-8 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mukulamäen asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Mukulamäen (16.) kaupunginosa, kortteli 35, tontit 6-8 2 / 5 1. Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 171 Asianro 6532/10.00.02.00/2016 Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelia koskeva tontinluovutuskilpailu Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Järvenpään kaupunki Tekninen toimi PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ Asemakaavan muutos MAAHISENPUISTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten 10.03.2014 Sivu 1 / 1 984/02.07.00/2014 27 Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881

Lisätiedot

Kevyen kutsukilpailun mallit

Kevyen kutsukilpailun mallit Kevyen kutsukilpailun mallit Suomen Taiteilijaseuran mallikokoelmassa on kevyen kutsukilpailun osalta julkaistu seuraavat kolme mallia. Niistä ensimmäistä, kilpailuohjelman mallia kevytkilpailun järjestäjän

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12.

KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12. 0 KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12.2011) KOLARIN KUNTA SEITAPA OY 2011-2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet Panninniemi 3

Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet Panninniemi 3 Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet Panninniemi 3 Siilinjärven kunta Konserni- ja maankäyttöpalvelut 1.1.2016 Sisältö 1. Yleistä...3 2. Rakennuspaikan hakeminen...3 3. Rakennuspaikkapäätökset... 4 4. Luovutusehdot...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan

Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan 22.5.2013 Suvi Nirkko Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot