VANHANKYLÄNNIEMEN MATKAILUKESKUKSEN VUOKRAUSLUOVUTUKSEN TARJOUSKILPAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHANKYLÄNNIEMEN MATKAILUKESKUKSEN VUOKRAUSLUOVUTUKSEN TARJOUSKILPAILU"

Transkriptio

1 Järvenpään kaupunki VANHANKYLÄNNIEMEN MATKAILUKESKUKSEN VUOKRAUSLUOVUTUKSEN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA, HYVÄKSYTTY KH KILPAILUN PUITTEET 1.1 Tarjouskilpailun tausta, lähtökohdat ja tavoitteet 1.2 Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelman (2006) tavoitteet 1.3 Kilpailun järjestäjä ja kilpailun tarkoitus 1.4 Kilpailuun osallistujaksi hyväksyminen 1.5 Arvostelutuomaristo 1.6 Kilpailuohjelman hyväksyminen 1.7 Kilpailuaika ja tarjousten jättäminen 2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT 2.1 Kilpailuaineisto 2.2 Hankeaikataulu 2.3 Tarjousten arvosteluperusteet 2.4 Tarjousasiakirjojen sisältö 2.5 Suunnitelma-asiakirjojen luovutusmuoto ja määrät 3 KILPAILUN SÄÄNNÖT 3.1 Tarjousten arvostelu ja kilpailun jatkotoimenpiteet 3.2 Salassapito 3.3 Kilpailukysymykset 3.4 Tuloksen julkistaminen ja rakennusten ja alueen vuokrauspäätös

2 2 VANHANKYLÄNNIEMEN MATKAILUKESKUKSEN VUOKRAUSLUOVUTUKSEN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA KILPAILUN PUITTEET 1.1 Tarjouskilpailun tausta, lähtökohdat ja tavoitteet Järvenpään kaupunki on n asukkaan keskiuusmaalainen, elinvoimainen ja aktiivisesti toimintaympäristöään kehittävä kulttuurikaupunki. Perinteikäs Tuusulanjärven taitelijakulttuuri kohtaa Järvenpäässä elävästi nykypäivän ja kulttuuri on olennainen osa nykypäivän Järvenpäätä. Rakentaminen on vilkasta, ja vanhasta kulttuurimaisemasta ja ympäristöstä pidetään hyvää huolta. Vanhankylänniemen kartanomiljöö on kaupungin virkistys- ja matkailukohteiden ehdotonta kärkeä. Siellä kohtaavat kulttuurihistoria ja maisema, kaupunkilaisten vapaa-aika ja virkistäytyminen sekä matkailuyrittäminen Vanhankylänniemen matkailukeskuksen puitteissa. Alue kaipaa kuitenkin ehostusta. Kehittämisen pohjaksi kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuussa 2006 alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman. Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoite on toisaalta tukea eri toimijoiden ja kaupungin kumppanuusperiaatteella tapahtuvaa alueen kehittämistä ja toisaalta antaa lähtökohdat alueen asemakaavoitukselle ja rakentamiselle pitkällä tähtäimellä. Kaupungin kunnianhimoisena tavoitteena on kehittää Vanhankylänniemestä kaupunkilaisille edelleen täysin avoin, hyvin hoidettu ja toiminnallisesti monipuolinen virkistysalue, jossa samalla laajeneva matkailuyritystoiminta voi menestyä. Matkailun tukialueena ovat kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen Tuusulanjärven miljöö ja taiteilijayhteisön kohteet. Kiireellisin ja taloudellisessa mielessä keskeisin kehittämiskohde on kaupungin omistamissa Vanhankylänniemen kartanorakennuksissa ja lähiympäristössä vuokramiesperiaatteella toimiva matkailukeskus, jonka toimija on päätetty kilpailuttaa samalla kun kartanon päärakennus ja ns. yläpytinki peruskorjataan ja alueelle laaditaan pitkäaikaisen vuokrauksen mahdollistava asemakaava. Järvenpään kaupunginhallitus on käsitellyt Vanhankylänniemen matkailukeskuksen alueen ja rakennusten vuokraamisesta järjestettävää tarjouskilpailua iltakoulussaan ja päättänyt sen järjestämisestä kokouksessaan Matkailukeskuksen alueen nykyinen ja suunniteltu rajaus on ohessa (liitekartta 1). Nykyistä aluetta supistetaan Vähäjärven rantavyöhykkeen ja käytöstä poistettavan matkailuautoalueen osalta, koska rantaan on suunniteltu ulkoilureittiä ja vaunualue muutetaan erilaisten toimijoiden käytettävissä olevaksi tapahtumaniityksi (jota kaupunki luovuttaa anomuksesta lyhytaikaiseen käyttöön). Vuokra-aluetta on toisaalta mahdollista laajentaa Tuusulanjärven rannassa liitekartassa 1 osoitetussa kohdassa. Vuokra-alueen pinta-ala on n. 7,9 ha (+ mahdollinen laajennus 0,4 ha).

3 3 Matkailukeskuksen olevat rakennukset ja uudisrakennusmahdollisuudet on esitetty ohessa (liitekartta 2). Kaupungin tavoitteena on huolehtia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kartanon päärakennuksen ja ns. yläpytingin museaalisesta peruskorjauksesta v , mutta tulevan toimijan vastuulle voitaisiin siirtää osa sisätilojen viimeistelystä, laitteiden hankinnasta ja varustelusta tarjotun ja hyväksytyn käyttötavan mukaisesti. Kaupunki on myös varautunut kunnostamaan kustannuksellaan kartanon pihapiirin tiejärjestelyineen oheisen rajauksen mukaisesti (liitekartta 3), mutta muihin matkailukeskusta koskeviin investointeihin kuten muiden olevien rakennusten peruskorjaukseen, uuden rantasaunan rakentamiseen tai matkailuvaunu- ja leirintäalueen muutoksiin kaupunki ei ryhdy. Matkailukeskuksen tuleva toimija velvoitetaan vuokrasopimuksessa huolehtimaan muiden vuokra-alueen rakennusten kuin päärakennuksen ja yläpytingin peruskunnostuksesta kaupungin teettämän kuntokartoituksen pohjalta sekä uusimaan matkailuvaunu- ja leirintäalueen nykyisten majoitusmökkien paikalle käyttö- ja hoitosuunnitelman edellyttämällä tavalla. Tulevalla toimijalla on lisäksi mahdollisuus merkittävien uusien matkailukeskusta palvelevien rakennusten rakentamiseen Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa osoitetuille paikoille, kun aluetta koskeva asemakaava on valmistunut. Tulevan toimijan kilpailussa ilmaisemat valinnat voivat vaikuttaa alueen asemakaavan ratkaisuihin. Tarjouskilpailussa ilmaistua uudisrakentamista ei pidetä vuokralaiseksi valinnan ennakkoehtona, mutta etusija arvostelussa annetaan ehdotuksille, joissa alueelle esitetään uudisrakentamista. Seuraavassa on yhteenvetona matkailukeskuksen alueen olevien rakennusten luettelo, johon on merkitty asemakaavoitukseen liittyvät säilyttämistavoitteet ja investointien vastuutahot: Päärakennus suojellaan tarkasti kaavalla kaupunki/vuokraaja Yläpytinki suojellaan tarkasti kaavalla kaupunki/vuokraaja Olutkellariravintola suojellaan kaavalla vuokraaja Kellari suojellaan kaavalla vuokraaja Tuulimylly suojellaan kaavalla vuokraaja Keittokatos / meijeri suojellaan kaavalla vuokraaja Varasto / sepän paja suojellaan kaavalla vuokraaja Saunarakennus ei säilytysvelvoitetta vuokraaja Tarjoilukatos ei säilytysvelvoitetta vuokraaja Kirkkovenekatos korvataan uudella rannassa vuokraaja Huoltorakennus / WC ei säilytysvelvoitetta vuokraaja Lippukioski ei säilytysvelvoitetta vuokraaja Majoitusmökit 20 kpl korvataan vaunupaikoilla vuokraaja Päärakennuksen lounaispuolella on lisäksi teknisistä syistä säilytettävä jäteveden pumppaamorakennus. Toimija velvoitetaan vuokrasopimuksessa huolehtimaan kirkkovenekatosta ja majoitusmökkejä lukuunottamatta kaikkien rakennusten ja kirkkoveneen ylläpidosta koko vuokra-ajan, ellei kaupunki perustellusta anomuksesta suostu jonkin ei- säilytettävän rakennuksen purkuun.

4 4 Käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti vuokra-alueelle pyritään asemakaavassa osoittamaan seuraavat uudisrakennuspaikat, luettelossa mahdollisen toteutuksen vastuutaho: Ravintola-, kahvila-, myymälä- ja asuinrakennus Keittiö-, toimisto-, varasto- ja asuinrakennus Majoitus-, ravintola- ja huoltorakennuksia 2 kpl Majoitus- ja asuinrakennus Uusi rantasauna Uusi kirkkovenekatos / veneiden vuokraustila vuokraaja vuokraaja vuokraaja vuokraaja vuokraaja vuokraaja Lisäksi vuokra-alueen mahdolliselle laajennusalueelle pyritään asemakaavassa osoittamaan uudisrakennuspaikka: Majoitusrakennus tai rakennuksia huvilatyyliin vuokraaja Kilpailijoiden tietoon saatetaan, että kaupunki on useita vuosia sitten suunnitellut Vanhankylänniemen uuden rantasaunan rakentamista, laatinut saunasuunnitelman ja hakenut sille ranta-alueen poikkeamisluvan. Hanketta ei kuitenkaan voitu toteuttaa rahoituksen puutteen vuoksi ja nyt poikkeamislupakin on vanhentunut. Kilpailuehdotuksissa toivotaan esitettävän selkeästi, mitkä uudisrakennukset on tarkoitus toteuttaa ja missä aikataulussa. Muiden kuin em. käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitettyjen uudisrakennusten (esim. uusien pienten majoitusmökkien) esittämistä kilpailuehdotuksissa ei kielletä, mutta kaupunki ei ennakolta sitoudu hyväksymään niitä asemakaavoituksen tai vuokrasopimuksen lähtökohdiksi. Kilpailuehdotuksissa toivotaan esitettävän selvästi myös olevien rakennusten kunnostuksen ja muiden investointikohteiden aikataulutus. Tarjouskilpailussa pyritään löytämään Vanhankylänniemeen yrittäjä, joka toteuttaa matkailijoiden ja kaupunkilaisten tarpeet toiminnallisesti tyydyttävän sekä palveluiltaan kaupallisesti toimivan ja arkkitehtonisesti Vanhankylänniemeen soveltuvan matkailukeskushankkeen. Alue ja rakennukset pyritään luovuttamaan vuosivuokrapohjaisesti vähintään 20 vuoden sopimusajalla. Tulevan toimijan valinnat ja toiveet ja suunnitellut investoinnit vaikuttavat vuokra-ajan pituuteen. Kaupunki pidättää itselleen oikeuden määrätä 20 vuotta lyhyemmänkin vuokraajan, joka on oikeassa suhteessa vuokralaisen investointeihin. Vuokrasopimuksen laatimisen yhteydessä voidaan neuvotella vuokraajan alueelle toteuttamiin rakennuksiin kohdistuvista lunastusehdoista, jotka liittyvät vuokra-ajan päättymiseen, sekä vuokra-ajan jatkamisen ehdoista. Tarjouskilpailussa ei jaeta rahallisia tai muita palkintoja.

5 1.2 Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelman (2006) tavoitteet 5 Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa matkailukeskuksen aluetta koskevat seuraavat oheiselle suunnitelmakartalle kohdennetut tavoitteet (ote käyttö- ja hoitosuunnitelmasta, liitekartta 4 ja lyhennetty karttaselostus), joissa ei vielä otettu kantaa tavoitteiden toteuttajatahoihin: 1. KARTANO Kartano peruskorjataan ja entistetään korkeatasoiseksi pitokartanoksi kuitenkin niin, ettei arvokkaan rakennuksenluonnetta muuteta liikaa esim. LVI-järjestelmien vuoksi. Vanhan pihapiirin luonne palautetaan rakentamalla vanhimman päärakennuksen paikalle uudisrakennus ja katkaisemalla samalla niemen kiertävä ajoneuvoliikenne. Nykyinen katu muutetaan pihapiirin luonteeseen sopivaksi soratieksi ja samalla sen tasausta alennetaan niin, että päärakennuksen tien puoleinen seinusta jää selvästi tien pintaa ylemmäksi. Uudisrakennukseen voi sijoittua esim. ravintola-, kahvila-, myymälä- ja asuintiloja. Vanha Yläpytinki voidaan kunnostaa museokäyttöön. Vanhan puiston ja pihapiirin piirteitä korostetaan, puutarha entistetään osaksi juhlakäyttöön tulevia tiloja. Vanhan aittarivin paikalle (nykyinen pysäköintialue) voidaan rakentaa esim. henkilökunnan asuntoja ja varastotilaa sekä toimisto ja keittiö tai sama rajausvaikutelma voidaan luoda esim. kasvillisuudella. Pysäköinti sijoitetaan pieninä yksiköinä tulotien varteen (Tuulimyllyntie) tarkemman suunnitelman mukaan. Kartanon rannassa on uusi sauna. Talvella saunan yhteydessä voi olla avantouintimahdollisuus. Kartanon laituri voi toimia suurempien Tuusulanjärvellä kiertelevien risteilyveneiden pysähtymispaikkana. 2. MATKAILUKESKUS Kartanon vanhan talouspihan entisten rakennusten paikoille rakennetaan matkailua palvelevia tiloja kuten majoitus- ja huoltotiloja sekä mahdollisesti kysynnän ja tarpeen mukaan uusi ravintola. Ehdotetut uudet rakennukset muodostavat suojaisan pihapiirin, jossa voi sijaita mm. ulkoterassi. Rakennusten länsipuolelle on esitetty laajahkoa pysäköintialuetta. Sen lisäksi pysäköintiä voidaan sijoittaa pieniin yksiköihin Tuulimyllyntien varteen. Ajoneuvoliikenne niemenkärkeen ohjataan rakennusryhmän pohjoispuolitse. Rakennusryhmän eteläpuolelle rakennetaan lasten leikkipaikka. Rantaan on ehdotettu soutuveneiden vuokrauspaikkaa. 3. KARAVAANARIALUE Matkailuautojen ja -vaunujen aluetta supistetaan nykyisestä niin, että jatkossa se on vain matkailijoiden lyhytaikaisessa käytössä (92 matkailuvaunupaikkaa). Matkailuautot ja vaunut sijoitetaan nykyisten pikkumökkien alueelle ja Tuulimyllyntien itäpuolelle. Alueen palvelut ovat osittain nykyisissä (vanha meijeri ja huoltorakennus) ja osittain viereisissä matkailijoille rakennettavissa uusissa tiloissa (opastus ja toimistotilat, ravintola). Tarpeen mukaan voidaan käyttää myös nykyisen vaunukentän itäreunaa, mutta alue on rajattava selkeästi jollakin kulttuurimaisemaan sopivalla kasvillisuudella (esim. tammirivi ja syreeniaidanne).

6 6 Pitkäaikaissäilytykseen tarkoitetulle matkailuvaunualueelle tulee etsiä kokonaan uusi paikka muualta. Alueen vanhat isot rakennukset säilytetään ja käytetään esim. majoitus- ja huoltotiloina. Pikkumökit voidaan purkaa. 6. TAPAHTUMANIITTY Karavaanarien käytöstä vapautuu niittyalue, jota voidaan hyödyntää alueella jo pidettävien lukuisten kesä- ja talvitapahtumien toimintapaikkana sekä vapaaseen liikuntaan. Alueella oleva jousiammuntarata siirretään sille paremmin soveltuvalle paikalle, sillä Vanhankylänniemen toimintojen lisääntyessä jousiammunta ei enää täytä turvallisuusvaatimuksia. 14. HUVILATONTIT Niemen etelärannalla on Järvenpään retkeilijöiden käytössä oleva huvila. Sen vieressä on villiintynyt puutarhatontti, josta huvila on palanut. Palaneen huvilan paikalle voitaisiin rakentaa huvilatyyliin matkailua palveleva rakennus piharakennuksineen. Samalla huvilan puutarha kunnostetaan. Käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteet ja suunnitelmakartta ovat sitovana puitteena kilpailuehdotuksille, mutta kilpailijoilla on oikeus ehdotuksessaan tarkentaa ja soveltaa niitä oman toiminnallisen ajatuksensa vaatimusten mukaan. 1.3 Kilpailun järjestäjä ja kilpailun tarkoitus Tarjouskilpailun järjestää Järvenpään kaupunki. Kaupunginhallitus on velvoittanut kaavoituksen ja mittauksen, kiinteistökehityksen ja elinkeinopalvelut toteuttamaan kilpailun. Kilpailutushankkeen johtoryhmän muodostavat kaavoituksen ja mittauksen vastuualueelta kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila, kaupungingeodeetti Jukka Laitila, hallinnon ja kehittämisen vastuualueelta rakennuttajainsinööri Maarit Patronen sekä elinkeinojohtaja Pirjo Latva-aho keskushallinnon elinkeinopalveluista. Johtoryhmän sihteerinä toimii rakennussuunnittelija Mikko Heikkilä kiinteistökehityksestä. Tarjouskilpailun tarkoituksena on löytää Vanhankylänniemeen tavoitteet täyttävä paras matkailukeskuskonsepti, suunnitteluratkaisu ja yrittäjä. Tarjouskilpailussa otetaan huomioon suunnitelman laadun lisäksi myös tarjottu maan ja rakennusten vuokra. Tarjouksessa yritys sitoutuu siihen liitetyn suunnitelmansa toteutukseen tarjouksessa ilmoitetulla vuosivuokrahinnalla kilpailuasiakirjoissa hankkeelle asetettujen toiminnallisten, laatu-, laajuus- ja aikatavoitteiden puitteissa. Kilpailuratkaisuun vaikuttaa pääasiallisesti laatu. Tarjoushinta vaikuttaa kilpailuasiakirjoihin sisältyvän laatu- ja hintatasopainotuksen pisteytysasteikon mukaisesti.

7 1.4 Kilpailuun osallistujaksi hyväksyminen 7 Tarjouskilpailusta on ilmoitettu pääkaupunkiseudulla ilmestyvissä lehdissä ja kaupungin internetsivuilla välisenä aikana ja uudelleen Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtui kirjeellä osoitteella: Järvenpään kaupunki, tekninen toimi, palvelupiste, PL 41 (Seutulantie 12), Järvenpää tai faxilla numeroon Kuoreen tai faxiin tuli merkitä "Vanhankylänniemen matkailukeskuksen tarjouskilpailuun ilmoittautuminen". Ilmoittautumisaika päättyi perjantaina klo 13 ja jatkoaika perjantaina klo 13, jolloin kirjeiden tai faxin tuli olla perillä saapuneeksi leimattuina. Tullakseen hyväksytyksi kilpailuun osallistujaksi tuli kunkin ilmoittautujan esittää ilmoittautumiskirjeessään hankkeeseensa kytketty suunnittelutiimi ja rahoitustiedot: Hankkeen vastuuyritys ja sen vastuuyhdyshenkilöt Arkkitehti, rakennesuunnittelija ja mahdollisesti maisemasuunnittelija Toimintakonseptin suunnittelija Hankkeen rahoituslaitos- tai taho tai selvitys muusta rahoitusjärjestelystä Hankeen vastuuyritysten eläkevakuutus- ym. lakisääteisten maksujen sekä verojen maksamista osoittavat todistukset Vastuuyritysten Y-tunnukset sekä yritysten vastuuhenkilöiden sosiaaliturvatunnukset Hankkeen johtoryhmä tarkistaa ilmoittautuvien yritysten ja niiden vastuuhenkilöiden luottotiedot. Luottotiedot vaikuttavat ehdotusten arvosteluun jäljempänä esitettävän kriteeristön mukaisesti. Kilpailuun osallistuminen voidaan evätä ilmoittautumistietojen puutteellisuuden tai hyvin heikkojen luottotietojen perusteella. Johtoryhmä ilmoittaa tarjouskilpailuun hyväksytyille yrityksille kilpailun aloituksesta tarjouspyynnöllä, joka lähetetään kilpailuohjelman ja sen liiteasiakirjojen kera viimeistään perjantaina ilmoittautumiskirjeessä kerrottuun osoitteeseen (kirje). Johtoryhmä järjestää kilpailuun halukkaille yrityksille informaatiotilaisuuden perjantaina klo 9.00 teknisessä keskuksessa, Seutulantie Arvostelutuomaristo Järvenpään kaupunginhallitus on nimennyt seuraavan arvostelutuomariston arvioimaan ehdotukset ja asettamaan ne paremmuusjärjestykseen: - kaupunginhallituksen jäsen Pentti Virtanen, pj. - kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Ismo Nöjd - kaupunginhallituksen varajäsen Mika Gilan - kaupunginpuutarhuri Katriina Arrakoski - kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila - kaupungingeodeetti Jukka Laitila - elinkeinojohtaja Pirjo Latva-aho - rakennuttajainsinööri Maarit Patronen - asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

8 Kilpailun sihteerintehtävät hoitaa rakennussuunnittelija Mikko Heikkilä. Arvostelutuomaristo voi kuulla tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. 1.6 Kilpailuohjelman hyväksyminen 8 Kaupunginhallitus on hyväksynyt tämän kilpailuohjelman tekstiosan ja liitekartat 1-4 ( ). Kilpailun johtoryhmä on hyväksynyt kilpailuohjelman muut liiteasiakirjat ( mennessä). 1.7 Kilpailuaika ja tarjousten jättäminen Kilpailu alkaa maanantaina ja päättyy perjantaina klo 13:00. Tarjoukset varustetaan merkinnällä "Vanhankylänniemen matkailukeskuksen tarjouskilpailu" ja toimitetaan liiteasiakirjoineen yllä mainittuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Järvenpään kaupunki, tekninen toimi Palvelupiste PL 41 (Seutulantie 12) Järvenpää Tarjousasiakirjojen tulee sisältää allekirjoitetun tarjouskirjeen, josta ilmenevät yrityksen ja kaikkien tarjouksen tekoon osallistuneiden nimet ja yhteystiedot sekä erilliseen kuoreen suljetun allekirjoitetun tarjoustaulukon, josta ilmenee Vanhankylänniemen matkailukeskuksen alueesta ja rakennuksista tarjottava vuokra. Vaaditut liiteasiakirjat on lueteltu kohdassa 2.5. Vain määräaikaan mennessä perille tulleet ja saapuneiksi leimatut tarjoukset osallistuvat kilpailuun.

9 2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT Kilpailuaineisto Tarjouspyyntö lähetetään kilpailuun hyväksytyille kilpailijoille samanaikaisesti perjantaihin klo 13 mennessä ja se sisältää seuraavan kilpailuohjelma-aineiston paperikoosteena: 1. Tarjouspyyntökirje, joka sisältää tiedon Vanhankylänniemen alueen ja rakennusten vuokratarjousten kohdentamisesta. 2. Tarjoustaulukkopohja 3. Tarjousten laatu- ja hintatekijöiden painotusasteikko 4. Kilpailuohjelman tekstiosa ja sen liitekartat 1 4 (matkailukeskuksen vuokraalueen muutos ja mahdollinen laajennettu rajaus, olevat rakennukset ja uudisrakennusmahdollisuudet, pihasuunnitelma-alueen rajaus, ote käyttö- ja hoitosuunnitelmasta) 5. Ote Järvenpään yleiskaava 2020:sta 6. Pohjakarttaote 1: Järvenpään osoitekartta 8. Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelma (Kv ) 9. Ote Vanhankylänniemen kartanon historia- ja kuntoraportista (Anne Vähätalo 2007) 10. Vanhankylänniemen rakennusten pohjapiirustukset ja julkisivut 1: Päärakennuksen ja ns. yläpytingin peruskorjauksen ehdotuspiirustukset 1:100 sekä täydentävien uudisrakennusten sijoitteluvaihtoehtoja 12. Kartanopihan ennallistamisperiaatteen kuvaus 13. Kunnallistekniset liittymätiedot, viemäröitävyys ja kaukolämpö 14. Pohjatutkimustietoja mahdollisten uudisrakennusten rakennuspaikoilta 15. Valokuvia Vanhankylänniemestä, ilmakuvia 16. Tilastotietoa ja matkailuesite Järvenpäästä Kaupunki ei vastaa mahdollisista selvitysten tarkentuessa myöhemmin ilmenevistä poikkeamista rakennettavuusolosuhteissa. Pohjakartta ym. aineistoa toimitetaan pyynnöstä sähköisenä. Olevia rakennuksia, saunaa, keittokatosta / ent. meijeriä, huoltorakennusta / wcja pesutilaa, olutkellariravintolaa sekä varastoa / ent. sepän pajaa koskevat kuntoarvioinnit valmistunevat maaliskuussa Kaupunki toimittaa kilpailijoille em. rakennusten kuntoarviotulokset sekä kartanopihaa koskevia entistämissuunnitelmia heti kun niitä on saatavissa suunnittelevilta konsulteilta. Kilpailun voittajan ehdotukset kartanopihan järjestelyistä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnitelmia viimeisteltäessä. 2.2 Hankeaikataulu Kaupungin tavoiteaikatauluna on saada kartanon päärakennuksen ja ns. yläpytingin peruskorjaus omalta osaltaan valmiiksi viimeistään keväällä Pihaalueen kunnostus valmistuu viimeistään v keväällä. Päärakennuksen ja ns. yläpytingin suunnittelu on alkanut marraskuun 2007 alussa ja piha-alueen suunnittelu alkaa joulukuussa Suunnittelutyöt jatkuvat koko kevään 2008 ajan.

10 10 Tarjouskilpailu pyritään ratkaisemaan perjantaihin mennessä. Vanhankylänniemen asemakaava ja tonttijako pyritään saattamaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi v loppuun mennessä siten, että matkailukeskuksen alueen ja rakennusten pitkäaikaiselle vuokraukselle syntyy kiinteistötekniset edellytykset. Vuokrausehdoista päätetään myös kaupunginvaltuustossa kaavapäätöksen yhteydessä. Ennen varsinaista vuokrausta kaupunki ja tuleva toimija solmivat heti kilpailun ratkettua aiesopimuksen matkailukeskuksen kehittämistyön turvaamiseksi. Myös tulevan toimijan matkailukeskusta koskeva oma suunnittelu ja ensivaiheessa välttämätön täydennys- ja uudisrakentaminen kestänee kevääseen 2009, jolloin toiminta voisi alkulaajuudessaan käynnistyä viimeistään Tällainen hankeaikataulu on kilpailijoita sitova puite, mutta kilpailijoiden on esitettävä tarjousasiakirjoissa oma tarkennettu toteutusaikataulunsa. Vanhankylänniemen ympäristön parannus- ja vihertöitä kaupungin vastuulle jääviltä matkailukeskuksen alueen ulkopuolisilta osilta on suunniteltu aloitettavaksi v alusta. Niiden suunnittelu ja toteutus on tarkoitus yhteensovittaa matkailukeskuksen suunnittelun ja toteutuksen kanssa. Tarjouskilpailun tulokset vaikuttavat osaltaan ympäristösuunnitteluun. Matkailukeskuksen alueen ja rakennusten vuokra-aika lasketaan alkavaksi siitä, kun sopimus on allekirjoitettu osapuolten kesken. 2.3 Tarjousten arvosteluperusteet Kilpailun tarkoituksena on löytää ratkaisu, joka luo Vanhankylänniemen matkailukeskukseen parhaiten tavoitteet täyttävän palvelun kaupallisesti toimivalla ja arkkitehtonisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin ja ympäristöön sekä kaupunkikuvaan soveltuvalla tavalla. Käytettävyyden arvioinnissa myös ratkaisun elinkaariominaisuudet, kestävän kehityksen periaatteiden toteutuminen sekä tilojen ja alueiden muunneltavuus ovat arvostelukriteerejä. Muuttuvan tekniikan vaatimukset ja esteettömän liikenteen periaatteet tulee huomioida suunnittelussa. Suunnitelmat tulee laatia siten, että ne ovat toteuttamiskelpoisia ja että tarjoaja voi omalta puoleltaan sitoutua niihin kilpailun ratkaisun jälkeen voittajan kanssa laadittavassa aiesopimuksessa. Tarjottuja suunnitelmia arvostellaan siten, että oleviin rakennuksiin, matkailuvaunu- ja leirialueeseen ym. aluejärjestelyihin kohdistuvat ehdotukset muodostavat pisteytyksessä perusosan, jonka painoarvo on yhteensä 100 %. Laadullisten tekijöiden arvostelu muodostaa tässä pisteytyksessä yhteensä 80 %. Aluetta ja rakennuksia koskevan vuokratarjouksen painoarvo perusosan arvostelussa on 20 %. Esitetyt uudisrakennuskohteet muodostavat erikseen arvosteltavan lisäosan, jotta eri laajuiset ehdotukset voidaan arvostella tasapuolisesti. Tässä erillisarvostelussa rakennussuunnitelmien toiminnallisuus sekä rakennus- ja ympäristösuunnitelmien kulttuurihistoriallinen ja arkkitehtoninen kokonaisuus ja koettavuus muodostavat pisteytyksessä kumpikin 40 %, siis yhteensä 80 %, ja uudisrakennusten rakennusoikeuteen kohdistuva vuokratarjous 20 %.

11 11 Vuokraa koskevat erilliset tarjouskuoret avataan vasta ehdotusten laadullisen arvioinnin jälkeen. Arvostelutuomaristo yhdistää arvostelun perusosan ja lisäosan pisteytykset kokonaisarvosteluksi suhteessa 40 / 60 %, jolloin uudisrakentamisella on arvostelussa korostettu asema. Yhdistetyn arvioinnin pohjalta tehdään ratkaisu Vanhankylänniemen matkailukeskuksen vuokraustarjousten paremmuusjärjestyksestä. Perusosan painoarvot Vuokratarjouksen painoarvo arvostelussa on 20 %. Suunnitelmia arvostellaan laadullisten kriteerien perusteella seuraavilla painoarvoilla: 1. Maan ja rakennusten vuokraajaksi ja toiminnan harjoittajaksi tarjoutuva yritys ja sen rahoitusjärjestelyt 10 % - Yrityksen luottotiedot ja velvoitteiden hoitaminen - Yrityksen omistuspohja ja mahdollinen toiminnan edelleenvuokraus tai alihankkijaketjutus - Yrityksen henkilökunta, matkailukeskuksen toimiva henkilöstö - Referenssit - Rahoitusjärjestelyt ja niiden realistisuus 2. Matkailukeskuksen toimintakonsepti 20 % - Matkailukeskuksen idea ja konsepti ja siihen sitoutuminen - Taloudellinen konsepti, myyntiennuste - Aukioloajat - Mahdollinen oheistoiminta ulkoilu ja liikunta, kulttuuri- tai harrastustoiminta, PuistoBluesin oheistoiminnat tms., Vanhankylänniemen elävöittäminen 3. Alueen käyttö ja kehittämissuunnitelmat toiminnallisuus 30 % - Kartanon päärakennuksen ja ns. yläpytingin toiminnat - Kartanopihaan liittyvät järjestelyt - Muiden olevien rakennusten toiminnat ja kunnostussuunnitelmat - Kartanorakennusten keittiö- ja tarjoilutilojen laitteiden ja varustuksen tarkoituksenmukaisuus. Huomioon on otettava, ettei päärakennukseen voida mm. teknisistä syistä sijoittaa täysimittaista ravintolakeittiötä. - Mahdollisten ravintoloiden ulkotarjoilutilat, terassit ym. - Retkeilyauto- ja -vaunualueen järjestelyt ja rakennukset - Telttaleirintäalueet, vapaat kentät ja niiden käyttötavat - Matkailukeskuskokonaisuuden toiminnallinen laatu, selkeys ja saavutettavuus - Pysäköinti-, huolto- ja liikennetoiminnat ja -tilat - Pysäköinti-, huolto- ja invaliikenteen reitit sekä kevyen liikenteen yhteydet - Vanhankylänniemen muiden toimijoiden tarpeiden ja toimintojen huomioon ottaminen suunnitelmassa

12 12 4. Rakennus- ja ympäristösuunnitelmat kulttuurihistoriallinen ja arkkitehtoninen kokonaisuus sekä koettavuus 20 % Lisäosan painoarvot - Kartanon päärakennuksen ja ns. yläpytingin sisäisten käyttöja sisustussuunnitelmien sekä pihajärjestelyjen sopiminen rakennusten ja miljöön lähtökohtiin - Kartanopihan ulkopuolisen ympäristö- ja vihersuunnittelun sopivuus ympäröivään Vanhankylänniemen miljööseen ja sen kehittämisajatuksiin - Vesielementin integroiminen suunnitelmaan, yhteys järvelle Vuokratarjouksen painoarvo arvostelussa on 20 %. Suunnitelmia arvostellaan laadullisten kriteerien perusteella seuraavilla painoarvoilla: 1. Alueen uudisrakennussuunnitelmat toiminnallisuus 40 % - Mahdollisten uudisrakennusten sijoitus, toiminnat, laajuus ja huonetilat sekä toteutusjärjestys arvioituine aikatauluineen - Mahdollisten ravintoloiden ulkotarjoilutilat, terassit ym. - Uudisrakentamisen vaikutus matkailukeskuskokonaisuuden toiminnalliseen laatuun, selkeyeen ja saavutettavuuteen - Pysäköinti-, huolto- ja liikennetoiminnat ja -tilat - Pysäköinti-, huolto- ja invaliikenteen reitit sekä kevyen liikenteen yhteydet - Vanhankylänniemen muiden toimijoiden tarpeiden ja toimintojen huomioon ottaminen suunnitelmassa 2. Uudisrakennus- ja ympäristösuunnitelmat kulttuurihistoriallinen ja arkkitehtoninen kokonaisuus sekä koettavuus 40 % - Mahdollisten uudisrakennusten arkkitehtoninen laatu ja koettavuus - Uudisrakennusten materiaali- ja tekniset ratkaisut, kauneus, toimivuus ja kestävyys - Uudisrakennusten sopivuus ympäröivään Vanhankylänniemen miljööseen ja sen kehittämisajatuksiin - Kartanopihan ulkopuolisen uudisrakentamiseen liittyvän ympäristö- ja vihersuunnittelun sopivuus ympäröivään Vanhankylänniemen miljööseen ja sen kehittämisajatuksiin - Vesielementin integroiminen uudisrakentamissuunnitelmiin, yhteys järvelle

13 2.4 Tarjousasiakirjojen sisältö Allekirjoitettu tarjouskirje, josta ilmenevät yrityksen ja kaikkien tarjouksen tekoon osallistuneiden nimet ja yhteystiedot. 2. Erilliseen kuoreen suljettu allekirjoitettu tarjoustaulukko, josta ilmenee eriteltynä matkailukeskuksen olevista rakennuksista ja alueesta sekä uudisrakennusten rakennusoikeudesta tarjottava vuokra ja vuokra-aika. 3. Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu vaiheistuksineen Toteutusaikataulussa on esitettävä mm. olevien rakennusten kunnostuksen ja muiden välttämättömien investointikohteiden aikataulutus sekä mahdollisten uudisrakennusten toteutusjärjestys ja ajoitus. 4. Arkkitehtisuunnitelmat, joissa seuraava aineisto: Arkkitehtisuunnitelmissa tulee esittää koko matkailukeskuksen tarjottu vuokra-alue ja sen ulkopuolelle suunniteltavat tie- ja kunnallistekniset liittymät. A. asemapiirros 1: 500 ja vihersuunnitelma Asemapiirroksessa tulee esittää olevien ja mahdollisten uusien rakennusten nurkkapisteet ja seinälinjat, kerrosalat, pysäköintiratkaisut, jäte- ja huoltotilat sekä kulkuväylät. Siinä tulee myös esittää rakennuksiin liittyvät ulkoterassit ja muut tarvittavat ulkoalueet ottaen huomioon kartanopihan ennallistamisperiaatteet, muut toiminnalliset alueet (matkailuvaunu- ja telttailualueet ym.) ja koko vuokraalueen vihersuunnittelun periaatteet. Asemapiirroksessa tai siihen liittyvässä kaaviossa tulee esittää myös rakennusten ja muiden tilojen mahdollinen laajenemisvara katkoviivalla sekä uudisrakennusten toteutusjärjestys. Kilpailijan tulee esittää asemapiirroksessa ehdottamansa vuokra-alueen raja (laajennusvarauksen käyttöönotto tai perustellusta syystä kilpailuohjelman liitekartalla 1 esitetyn vuokra-alueen supistus). Vuokra-aluerajaus on ohjeellinen, koska lopullinen vuokra-alue tai alueet määritellään kilpailun jälkeen laadittavana olevan asemakaavan perusteella (tontti tai tontit). B. pohjapiirustukset 1: 200 Pohjapiirustukset esitetään sekä olevista että mahdollisista uusista rakennuksista. Pohjapiirustuksista on ilmettävä tilojen korkeusasemat, tilojen käyttötarkoitukset ja pinta-alat sekä ovet, ikkunat, portaat ym. tarjouksen ja piirustusten yksiselitteiseen tulkitsemiseen tarvittavat merkinnät. Päärakennuksen ja ns. yläpytingin osalta on esitettävä myös tarjoukseen sisältyvät laitteet ja kiintokalusteet. C. leikkauspiirustukset 1:200 Esitetään sekä olevista että mahdollisista uusista rakennuksista tarpeellinen määrä leikkauksia korkeus- ja rakennemerkinnöin. Olevista rakennuksista leikkaukset ovat tarpeen, mikäli niiden tiloja aiotaan muuttaa.

14 D. julkisivut 1: Esitetään sekä olevista että mahdollisista uusista rakennuksista tarpeellinen määrä julkisivupiirustuksia materiaalimerkintöineen, väritetyt kuvat. E. muu havaintoaineisto Perspektiivikuvia, havaintokuvia ja kuvasovituksia alueen kehityksestä. Mikäli uudisrakennusten toteutus tapahtuu vaiheittain esitetään tilannekuvia eri vaiheista. F. selostus Arkkitehtisuunnitelmia selostava lyhyt tekstiosio, jossa voi olla myös taulukoita ja periaatekaavioita ym. kuvitusta, enintään yksi A3- kokoinen sivu. 5. Matkailukeskuksen toimintakonsepti Kirjallinen selvitys matkailukeskuksen toimintaideoista, ml. majoitus-, palvelu-, kahvila-, ravintola- ja baaritoiminnat. Aukioloajat, oheistoiminnat sekä osallistuminen laajemmin Vanhankylänniemen toimintojen kehittämiseen eri vuodenaikoina. Selvityksestä tulee käydä ilmi myös suunniteltavan matkailukeskuksen toimivan henkilökunnan avainhenkilöt ja lukumäärä. 6. Maanvuokraaja- ja toimintaa harjoittava yritys Yritysten nimet ja vastuuhenkilöt. Selvitys yritysten toiminnasta, referensseistä, omistuspohjasta ja rahoitusjärjestelystä. Mahdollinen toiminnan edelleenvuokraus ja alihankkijaketjutus. Eläkevakuutus- ym. lakisääteisten maksujen sekä verojen maksamista osoittavat todistukset, mikäli tiedot muuttuneet ilmoittautumisvaiheesta. 2.5 Suunnitelma-asiakirjojen luovutusmuoto ja määrät Kaikesta edellä luvussa 2.4 olevasta asiakirjaluettelon kohtien 3, 5 ja 6 mukaisesta tarjoukseen liitettävästä tarjousmateriaalista toimitetaan kymmenen pystysuuntaista A4- kokoista kopiosarjaa kansioon nidottuina. Asiakirjaluettelon kohdan 4 mukaiset arkkitehtisuunnitelmat toimitetaan kymmenenä vaakasuuntaisena A3- kokoisena nidottuna vihkona sekä yhdellä CD- levyllä sähköisesti pdf-muodossa.

15 3 KILPAILUN SÄÄNNÖT Tarjousten arvostelu ja kilpailun jatkotoimenpiteet Kaikki määräaikaan saapuneet tarjoukset arvostellaan ja niistä kirjoitetaan pöytäkirja, joka arvostelutuomariston hyväksymänä jaetaan kaikille osallistujille. Arvostelutuomaristo tekee ehdotuksen kilpailuun jätettyjen tarjousten paremmuusjärjestyksestä. Kaavoitus ja mittaus tekee arvostelutuomariston ehdotuksen pohjalta esityksen alueen ja rakennusten vuokralleluovutuksesta kaupunginhallitukselle. Arvostelutuomaristo voi ehdottaa hylättäviksi tarjoukset, jotka eivät täytä kilpailuohjelmassa ilmaistuja laadullisia tai taloudellisia tavoitteita. Kaupunki voi hylätä yhden, useampia tai kaikki ehdotukset. 3.2 Salassapito Kilpailun järjestäjää sitoo salassapitovelvollisuus tarjousten sisällöstä kunnes kilpailu on ratkennut. Arvostelutuomaristo ei anna ylimääräisiä tietoja, materiaalia tai ohjausta muutoin kuin itsensä hyväksymiä kirjallisia ohjeita tai jäljempänä selostetun kyselymenettelyn välityksellä vastaukset tasapuolisesti kaikille kilpailijoille. Kilpailijan tulee merkitä tarjousaineistoon ne asiakirjat tai tiedot, jotka ovat tarjoajan kannalta liikesalaisuuksia, ja joita kilpailija ei halua julkistettavan ratkaisun jälkeenkään. Tarjoajan nimi, toimintakonsepti, arkkitehtisuunnitelmat ja vuosivuokratarjous eivät kuitenkaan tässä yhteydessä voi olla liikesalaisuuksia. 3.3 Kilpailukysymykset Kilpailijoilla on mahdollisuus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja kilpailun kuluessa. Kysymykset tulee esittää kirjallisesti perjantaihin mennessä (postileima). Arvostelutuomaristo vastaa kysymyksiin kirjallisesti ja lähettää kysymykset sekä vastaukset kirjeitse kaikille kilpailijoille viimeistään perjantaina Arvostelutuomaristolle osoitetut kysymykset varustetaan nimimerkillä ja ne lähetetään kirjeitse osoitteeseen: Järvenpään kaupunki, tekninen toimi Mikko Heikkilä PL 41 (Seutulantie 12) Järvenpää Viite kirjekuoressa: "Järvenpään Vanhankylänniemen matkailukeskuksen tarjouskilpailun kysymykset"

16 3.4 Tuloksen julkistaminen ja rakennusten ja alueen vuokrauspäätös 16 Kilpailun tulos julkistetaan välittömästi sen jälkeen, kun tuomariston arvostelupöytäkirja on allekirjoitettu ja esitys rakennusten ja alueen vuokrauksesta on saatettu kaupunginhallituksen esityslistalle. Tieto ilmoitetaan kaikille kilpailijoille yhtäaikaisesti. Kilpailun tuloksesta järjestetään lehdistötilaisuus. Arvostelutuomariston tai kaavoituksen ja mittauksen ehdotus eivät sido kaupunginhallitusta tai kaupunginvaltuustoa, vaan nämä tekevät kilpailutuksen pohjalta omat matkailukeskuksen alueen ja rakennusten vuokrauspäätöksensä toimivaltansa puitteissa. Järvenpäässä ( ) Hankkeen johtoryhmä Ilkka Holmila, kaupunginarkkitehti

17 JÄRVENPÄÄN VANHANKYLÄNNIEMI MATKAILUKESKUKSEN VUOKRA-ALUEEN MUUTOS JA MAHDOLLINEN LAAJENNUS Liitekartta 1 Viljelypalstat Järvenpään Ratsastusseura ry Järvenpään Sotaveteraanit ry Tuusulanjärven Urheilukalastajat Järvenpään Rintamamiesveteraanit ry Järvenpään Jousiampujat ry Järvenpään Kunnalliset KTV ry Matkailukeskuksen vuokra-alueen muutos Järvenpään Matkailukeskus (uusi pinta-ala n. 7,9 ha) Järvenpään Retkeilijät ry Matkailukeskuksen mahdollinen laajennusalue (pinta-ala n. 0,4 ha) Yksityisomistuksessa Tuusulanjärven Purjehtijat ry, Tuus-Melojat ry Nuorisotoimiston hallinnassa Mahdollisen lisäalueen raja Uusi vuokra-alueen raja Nykyinen vuokra-alue Kiinteistolinkki Rakennukset_viiva Kaavoitus ja mittaus IH :4000

18 Liitekartta 2 JÄRVENPÄÄN VANHANKYLÄNNIEMI MATKAILUKESKUKSEN OLEVAT RAKENNUKSET JA UUDISRAKENNUSMAHDOLLISUUDET Sepän talo / ei vuokra-alueella Huoltorakennus / WC ja pesu Varasto / ent. sepän paja Asuntotiloja "Lippukioski" Keittokatos / ent. meijeri Majoitusmökit 20 kpl / ei säilytettäviä Matkailua palvelevia majoitus-, ravintola- ja huoltotiloja ym. Tuulimylly Kirkkovenekatos Kellari Keittiö-, toimisto-, varasto- ja asuntotiloja Pumppaamo Päärakennus Olutkellariravintola Ravintola-, kahvila-, myymälä- ja asuntotiloja Yläpytinki Uusi sauna Tarjoilukatos Saunarakennus Uusi kirkkovenekatos, veneiden vuokrauspiste Lisäalraja.shp Uusiraja.shp Johtotiedot ( ) JOHTO JVV JVVKAIVO JVVKAIVOSUUNN JVVP JVVPSUUNNITELTU JVVRASVA KAIVO POSTI PUMPPAAMO SO SOKAIVO SVV SVVKAIVO SVVKAIVOSUUNN SVVP SVVRKAIVOSUUNN TASO 2 VJ VJSUUNNITELTU VJVENTTILI Vanhis_uudetrak Vanhank-niemi_viivana.shp Kiinteistolinkki Rakennukset_viiva Majoitusrakennus / -rakennuksia huvilatyyliin Kaavoitus ja mittaus IH :2500

19 JÄRVENPÄÄN VANHANKYLÄNNIEMI PIHASUUNNITELMA-ALUEEN RAJAUS Liitekartta 3

20 Ote käyttö- ja hoitosuunnitelmasta Liitekartta 4 ja selostus

21

22

23

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU Alustava hankekuvaus xx.x.2014 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TOTEUTUSMENETTELY... 1 2 YLEISTÄ... 3 2.1 Jätkäsaaren alue ja sen rakentuminen... 3 2.2 Bunkkerin kiinteistö ja

Lisätiedot

1. Kilpailun tarkoitus

1. Kilpailun tarkoitus kau kaupunkirakennepalvelut 09.11.2012 1 KANKAAN VANHAN PAPERITEHTAAN TONTINLUOVUTUS- JA TOTEUTUSKILPAILUN 1. Kilpailun tarkoitus Kangas on Jyväskylän merkittävin kehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpailu Uuden ylävesisäiliön Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpail Sisältö Yleistiedot 3 Kilpailun 1. vaihe 4 Kilpailun 2. vaihe 5 2.1 kilpailutekniset

Lisätiedot

Tuuliniitty. ideakutsukilpailu. Tapiolan Tuuliniityn kilpailuohjelma 1.11.2012 31.1.2013

Tuuliniitty. ideakutsukilpailu. Tapiolan Tuuliniityn kilpailuohjelma 1.11.2012 31.1.2013 Tuuliniitty ideakutsukilpailu Tapiolan Tuuliniityn kilpailuohjelma 1.11.2012 31.1.2013 Sisältö Järjestäjä Asuntosäätiö, Metsäliitto Osuuskunta, SAFA, Espoon kaupunki Internetsivut www.tuuliniitty.fi Kilpailun

Lisätiedot

PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku

PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku 10.8.2015 TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku K I L P A I L U O H J E L M A Kilpailuaika 10.8.2015-13.11.2015 1. Kilpailukutsu... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Alueen yleiskuvaus... 3 1.3 Kilpailun

Lisätiedot

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö. Musiikkiakatemiatalon laajennus. Yleinen arkkitehtuurikilpailu

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö. Musiikkiakatemiatalon laajennus. Yleinen arkkitehtuurikilpailu Tampereen Konservatoriotalon Säätiö Musiikkiakatemiatalon laajennus Yleinen arkkitehtuurikilpailu 1 Sisällysluettelo 1. Kilpailukutsu 3 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 3 1.2 Osallistumisoikeus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 4.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala 6-5-5 ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) (työnumero 338, asian

Lisätiedot

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT 1 (29) KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT Tämä muistio on osa Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Kilpailuun osallistumista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Aika 03.08.2015 klo 15:00 16:43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 SISÄLTÖ 1. KILPAILUKUTSU... 3 2. KILPAILUKOHDE... 4 3. KILPAILUTEHTÄVÄ... 5 3.1 Yleiset tavoitteet Myyrmäen keskustan suunnittelusta

Lisätiedot

MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND

MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA LANDSKAPSARKITEKTURTÄVLINGAR I FINLAND LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND 2003 03 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.6.2014 1(35) Diaarinumero 815/2011 Toimielinkäsittely Kaup.valt 25.8.2014 Kaavanumero 01098 KESKUSTA 1. kaupunginosa, Keskusta, korttelit nro 21 (osa), 23 (osa), 24 ja 25 (osa) sekä tori-, katu- ja kevyenliikenteen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (46) Kaupunkirakennelautakunta 30.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (46) Kaupunkirakennelautakunta 30.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (46) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTÄN KESKUSTA-ALUEEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTTAMISSUUNNITELMIEN LAATIMINEN

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTÄN KESKUSTA-ALUEEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTTAMISSUUNNITELMIEN LAATIMINEN 1 HANKINTAYKSIKKÖ (TILAAJA) Mänttä-Vilppulan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 69 35801 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTÄN KESKUSTA-ALUEEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTTAMISSUUNNITELMIEN LAATIMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupungin vuokrattavat kaupunkipientalotontit 2012 Alppikylä

Helsingin kaupungin vuokrattavat kaupunkipientalotontit 2012 Alppikylä Helsingin kaupungin vuokrattavat kaupunkipientalotontit 2012 Alppikylä Kaupunkipientaloja Malminkartanossa 19 SISÄLLYSLUETTELO HAKUKAAVAKKEET 1. JOHDANTO 1 2. TONTTIEN HAKUOHJEET 2 2.1 Hakijoiden tietojen

Lisätiedot

Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75

Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75 Kokoustiedot Aika 17.11.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU

JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU Kilpailuohjelma 1. vaihe 18.02. - 21.04.2015 2. vaihe 16.06. - 14.09.2015 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus 1 1.2 Toimitilan suunnittelun periaatteet 2 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1.3 Liittyminen taloussuunnitt eluun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 19.9.2013 (Täydennetty 12.2.2014) 1(20) Diaarinumero 899/2012 Toimielinkäsittely Kaup.valt 3.3.2014 Kaavanumero 08036 KASPERI 8. kaupunginosa, Kasperi, kortteli nro 13 (osa) sekä katualueen osa. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ LVIA TARJOUSPYYNTÖ LVIA-SUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY JA HANKINTAOHJE 2012 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDANTO 3 2. ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖ 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Asiakirjojen käyttöohjeet

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262 Kaupunginhallitus AIKA 19.05.2014 klo 17:35-20:10 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Grönberg Merja II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin vuokrattavat kaupunkipientalotontit 2011

Helsingin kaupungin vuokrattavat kaupunkipientalotontit 2011 Helsingin kaupungin vuokrattavat kaupunkipientalotontit 2011 Sven Grahnin puisto / Sakari Pulkinen/ksv SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. TONTTIEN HAKUOHJEET... 2 2.1 Hakijoiden tietojen luovutus...

Lisätiedot