Espoon kaupunki Pöytäkirja 191. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 191. Kaupunginhallitus 18.06.2012 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Sivu 1 / / /2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valtuustokysymys Espoon terveysasemien rekrytoinnista (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Heinänen Tuula, puh. (09) Kumpulainen Tuija, puh. (09) Pohjanpalo Aila, puh. (09) Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Jukka Karhulan ja 21 muun valtuutetun jättämään valtuustokysymykseen koskien Espoon terveysasemien rekrytointia sekä toteaa valtuustokysymyksen loppuun käsitellyksi. Päätös Oheismateriaali Selostus Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Valtuustokysymys Terveysasemien tilanteesta on tehty useita selvityksiä viimeisten vuosien aikana. Viimeisin oli vastaus Sanna Lauslahden valtuustokysymykseen, johon tässä viitataan taustatietojen osalta. Jukka Karhula ja 21 valtuutettua kysyy päivätyssä kysymyksessään kaupunginhallitukselta terveysasemien työvoimatilanteesta. Jukka Karhulan kysymykset ja vastaukset niihin: Mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä, että terveysasemien lääkärinvirat saataisiin täytettyä kaupungin omilla virkalääkäreillä? Mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä, että kokeneita lääkäreitä saadaan sitoutettu terveysasemien lääkärintehtäviin ja että muihin tehtäviin siirtyneitä kokeneita lääkäreitä saadaan palaamaan Espoon kaupungin virkoihin? Lääkäreiden kysyntä ylittää kaikilla aloilla tällä hetkellä tarjonnan, vajausta on terveyskeskusten lisäksi myös vuokralääkäriyrityksillä, yksityissektorilla, työterveyshuollossa ja julkisessa erikoissairaanhoidossa joillakin erikoisaloilla (esim. psykiatria, radiologia, silmätaudit).

2 Kaupunginhallitus Sivu 2 / 2 Terveyskeskuksen houkuttelevuutta työnantajana voidaan parantaa vain pitkäjänteisellä työllä. Siihen vaikuttaa mm. sijainti, kulkuyhteydet, esimiestyö, työyhteisön toimivuus, työn organisointi, perehdytys, mahdollisuus konsultoida kokeneempaa kollegaa, hoitajien ja lääkärien yhteistyö ja työnjako, palkkaus ja työsuhteen muut ehdot. Espoossa on oma paikallinen virkaehtosopimus lääkäreille ja palkkausta on korjattu pääkaupunkiseudun tasolle vuosien aikana. Paikallissopimus mahdollistaa aiempaa paremmin myös työn räätälöinnin ja osa-aikaisen työn. Sopimus on edelleen pilottivaiheessa ja sitä muokataan yhdessä järjestöjen kanssa. Lääkärinvirkoja on lisätty v yhteensä 10:llä ja v vielä viidellä. Osa lisäyksestä kohdentuu ehkäisevään terveydenhuoltoon, missä terveystarkastusten määrää on jouduttu asetuksen (380/2009) myötä merkittävästi lisäämään. Kansanterveystyön johtavat lääkärit ovat valtakunnallisessa verkostossaan ottaneet kantaa siihen, että seulomattoman väestön tarkastaminen nykyisessä lääkäritilanteessa ei ole resurssien järkevää kohdentamista. Rajallisen lääkärityöpanoksen kohdentamiseen vastaanottotyöhön ja ikäihmisen hoitoon on suuria paineita. Lasten ja nuorten osalta työpanosta tulisi kohdentaa ennaltaehkäisevässä mielessä syrjäytymisriskissä oleviin. Lisäksi kansanterveystyön johtajat ovat tuoneet esille sen, mitä OECD:n raporttikin, että suomalaisessa terveydenhuollossa on rakenteellinen ongelma, jonka seurauksena resurssit kohdentuvat epätasa-arvoisesti. Muutos tähän edellyttää valtakunnallista päätöksentekoa eikä ole kuntapäättäjän käsissä. Miltä osin TOP-hankkeesta alkaen toteutetut muutokset ovat aiheuttaneet työn hallinnan ja mielekkyyden menettämistä terveysasemien työntekijöiden ja johdon työssä? Sosiaali- ja terveystoimessa hallinnon työn keskittäminen on pääosin saanut myönteistä palautetta. Toimistotyöntekijöitä on edelleen myös kentällä, mm. ylilääkäreiden apuna. HR-ERP:n myöhästyminen on lisännyt esimiesten työtä alkuperäistä aikataulua huomattavasti kauemmin luvulla lainsäädäntöön on tullut muutoksia, jotka lisäävät hallinnollisen / toimistotyön tarvetta, esimerkiksi: - globalisaatio / ulkomaalaiset, joiden hoito-oikeuksien selvittäminen ja hoidon laskuttaminen (Kelan kautta kotimaasta tai asiakkaalta itseltään jne.) on tuonut paljon lisätyötä. Tämä edellyttäisi vastaanotoissa henkilöitä, joilla on erityisosaamista tällä sektorilla, - täyskustannuslainsäädäntö on lisännyt hallinnollista ja toimistotyötä, lainsäädäntö on laadittu vakuutusyhtiöiden ehdoilla ja aiheuttaa paljon lisätyötä kunnissa,

3 Kaupunginhallitus Sivu 3 / 3 - kuntien välinen laskutus, maksusitoumusten tai hoitosuunnitelmakopioiden järjestäminen erityisesti kesäajaksi potilaille, on lisääntynyt - hoitotakuulainsäädännössä edellytetty hoidon tarpeen arviointi ja kirjaaminen on tuottamatonta työtä ja pois asiakkaiden hoitoon ja kohtaamiseen käytettävästä ajasta. Keskustelua siitä, mitkä työt kuuluvat terveydenhuollon ammattilaisille ja mitkä voidaan delegoida muille, käydään jatkuvasti ja todennäköisesti työvoimapula tulee sitä lisäämään tulevina vuosina. Missä määrin kiristyneet tehokkuusvaatimukset ovat suunnanneet huomiota työsuoritteiden määrään potilaan kohtaamisen kustannuksella? Terveysasemien tehokkuus laskettuna työsuoritteiden määrällä ei viime vuosina ole kasvanut. Keskimäärin espoolainen terveyskeskuslääkäri hoitaa n. 8 potilasvastaanottoa päivässä. Tämän lisäksi lääkärintyöhön kuuluu neuvola- ja kouluterveydenhuollon työtä, kotisairaanhoitoa ja toimistotyötä. Selityksenä tähän on tehokkuusvaatimusten sijasta työnjaon muutokset (lääkärille ohjautuu nykyään vaikeampia ongelmia ja hoitajat hoitavat yhä enemmän helpommista ongelmista itsenäisesti) sekä aikaa vievät ja hidastelevat tietojärjestelmät. Potilaan yksilöllinen kohtaaminen on jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen velvollisuus ja se on mahdollista myös kiireisessä työssä esim. päivystyksessä ja edellytys hyvälle hoidolle. Kiirettä suurempi haaste on työntekijöiden vaihtuvuus, joka johtaa siihen, että potilaan hoitava lääkäri vaihtuu liian usein. Huono hoidon jatkuvuus johtaa myös ajalliseen tehottomuuteen. Onko kaupunginhallitus tietoinen siitä, että nykyisellään vuokralääkäriyritysten tarjoamien työsuhteiden ehdot eivät selitä sitä, miksei terveyskeskuksen virkoihin hakeuduta? Vuokralääkäriyritysten kautta Espooseen on palkattu keskimäärin 6 8 lääkäriä kuukaudessa. Vuokralääkärien työnkuva poikkeaa sopimuksen mukaan Espoon omista lääkäreistä siten, että he joko keskittyvät päiväpäivystyspotilaiden hoitoon tai ns. jonon purkuun. Työnkuva painottuu siis selkeästi vastaanottotyöhön. Vuokralääkärit ovat tuoneet tärkeää joustovaraa ja mahdollistaneet terveysasemien toiminnan lääkärivajetilanteissa. Kaikilla terveysasemilla ei vuokratyötä ole käytetty. Myös kesällä vuokratyötä ei käytännössä ole tarjolla. Tilaajalla ei ole tarkkaa tietoa vuokratyötä tarjoavien firmojen työehdoista, joita vuokratyödirektiivi tullee lähiaikoina muuttamaan. Vuokralääkärin tuntihinta vaihtelee tällä hetkellä 70 ja 90 euron välillä. Onko kaupunginhallitus tietoinen Kouvolan terveysasemilla toteutetuista uudistuksista? Kouvolassa on toteutettu usean kunnan liitos ja samaan aikaan yhdistetty paikallinen aluesairaala ja terveyskeskus. Kouvola on myös Carean eli Kymenlaakson sairaanhoitopiirin jäsen. Terveyskeskuslääkärivaje on

4 Kaupunginhallitus Sivu 4 / 4 arkea myös Kouvolassa. Pääterveysasema on ulkoistettu ja myös päivystysvuoroista yli puolet on ulkoistettu. Vuokralääkäreitä käytetään lisäksi tarpeen mukaan. Työn sisällön ja tuotteistuksen kehittämisessä Kouvolassa on tehty hyvää työtä, mistä Espoossa ollaan tietoisia ja yhteyksiä on pidetty puolin ja toisin. Aikooko kaupunginhallitus ottaa käyttöön kroonisesti sairaiden potilaiden listautumisjärjestelmän, jossa potilas saa valita hoitavan lääkärin ja lääkäri rajata listansa pituutta? Lainsäädäntö antaa kuntalaiselle mahdollisuuden valita terveysasema kunnan sisällä, ja vuoden 2014 alusta yli kuntarajojen. Espoon tiimimalli mahdollistaa sen, että potilas valitsee hoitavan lääkärin. Lääkäriaikojen riittämättömyys tosin heikentää valinnan mahdollisuutta. Lääkärikunnan vaihtuvuus heikentää jatkuvuutta. Hoidon jatkuvuuden varmistaminen erityisesti pitkäaikaissairaiden kohdalla on tärkeää ja se voidaan osin turvata myös hoitajan pysyvyydellä. Suomessa on muutama kunta, joissa pitkäaikaispotilaat on kiinnitetty tietylle lääkärille listautumismallin mukaisesti. Espoossa seurataan näiden kokemuksia ja muokataan omaa järjestelmää sen pohjalta. Jos vakituisia lääkäreitä on vähemmän kuin sijaislääkäreitä, voi em. järjestelmä osoittautua haasteelliseksi ylläpitää ja lääkärille raskaaksi. Onko kaupunginhallitus tietoinen siitä, että Espoossa priorisoidaan täysiaikaisia työsuhteita, vaikka rekrytoinnissa mainitaan myös mahdollisuus osa-aikaiseen työhön ja räätälöintiin? Terveyskeskusten ja tiimin toiminnan kannalta täysiaikaiset työsuhteet ovat helpommin hallittavia ja siksi niitä on syytä priorisoida. Tosiasiassa työvoimatilanne on kuitenkin sellainen, että osa-aikaista työtä ja toimenkuvien räätälöintiä tehdään kaikilla terveysasemilla. Miten kaupunginhallitus aikoo lisätä terveysasemien henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä? Kaikki Espoon terveysasemat ovat osallistuneet Hyvä vastaanotto - työskentelyyn, missä on opittu oman työn kehittämisen menetelmiä erityisenä painopisteenä odotusaikojen lyhentäminen ja saatavuus. Tämän lisäksi henkilöstöä ja lähiesimiehiä kannustetaan ja ohjataan jatkuvasti kehittämään tiimityötä ja ottamaan paikallista vastuuta kokonaisuuden suunnittelusta. Mahdollistetaanko esim. sanelu? Espoossa ei perinteisesti ole ollut sanelumahdollisuutta terveysasemilla, tämä juontaa juurensa 1980-luvulle aikaan jolloin Espoossa otettiin käyttöön tietojärjestelmä. Näin ollen Espoossa ei myöskään ole konekirjoittajia luvun alussa otettiin käyttöön puheentunnistusohjelma, mutta se ei koskaan saavuttanut lääkärikunnan suosiota ja käyttäjiä oli vain n. 10 lääkäriä. Nyt on sen sijaan parhaillaan käyttöönotossa digisanelujärjestelmä, joka on tarkoitus laajentaa kaikille halukkaille kesän jälkeen.

5 Kaupunginhallitus Sivu 5 / 5 Miten Espoon kaupunki huomioi rekrytoinnissa ne tiedot että yksityisen vuokrayrityksen sopimuksiin sisältyisi laittomia hakeutumiskieltoja tehtäviin, joita on hoidettu vuokrayrityksen kautta? Vuokrayrityksillä on käytössä eripituisia karensseja, jotka eivät kuitenkaan ole sopimuksiin kirjattu eikä siten tilaajan tiedossa tarkemmalla tasolla. Tähän mennessä niistä ei ole aiheutunut Espoolle lisäkustannuksia eivätkä vuokrayrityksen palveluksessa olevat lääkärit ole juurikaan hakeutuneet kaupungin virkoihin. Vuokratyöntekijöitä sitoutetaan työnantajiin myös mm. työsuhdeautojen tai -asuntojen avulla, jotka saattavat vaikuttaa voimakkaammin kuin karenssit. Espoossa tavoitteena on edelleen vähentää vuokralääkäreiden käyttöä. Millaisiin johtosäännön muutoksiin kaupunginhallitus suuntautuu, niin että sosiaali- ja terveyslautakunnalle tulee paremmat mahdollisuudet ohjata ja valvoa kriisiytyneen toiminnan parantamista? Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on johtosäännön 4 :n 4-kohdan mukaan ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti ja se onkin kiitettävästi sitä myös tehnyt terveysasemien osalta. Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyslautakunta Päätösehdotus Terveyspalvelujen johtaja Tuula Heinänen Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Jukka Karhulan ja 21 muun valtuutetun jättämään valtuustokysymykseen koskien Espoon terveysasemien rekrytointia sekä toteaa valtuustokysymyksen loppuun käsitellyksi. Käsittely Karhula teki seuraavan ehdotuksen: Lautakunta toteaa, että vastauksesta käy ilmi terveysasemien resurssien riittämättömyys nykyiseen toiminnan tilaan nähden. Tästä syystä asiaan on syytä palata vuoden 2013 talousarvion valmistelussa. Lautakunta toteaa, että vastauksessa ei vastata kysymykseen johtosääntömuutosten tarpeesta. Tähän on kaupunginhallituksen syytä antaa vastaus. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Karhulan ehdotuksen raukeavan kannattamattomana. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

6 Kaupunginhallitus Sivu 6 / 6

7 Kaupunginhallitus Sivu 7 / 7

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Muutokset terveysasemapalvelujen rahoituksessa ja tuottamisessa. Periaatepäätös kokeilun valmistelusta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Muutokset terveysasemapalvelujen rahoituksessa ja tuottamisessa. Periaatepäätös kokeilun valmistelusta 22.03.2012 Sivu 1 / 1 1284/00.01.01/2012 30 Muutokset terveysasemapalvelujen rahoituksessa ja tuottamisessa. Periaatepäätös kokeilun valmistelusta Valmistelijat / lisätiedot: Heinänen Tuula, puh. (09)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 ESPOON KAUPUNKI 1 Seurantaraportti I/2012 Selvitykset vuoden 2011 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Konserniesikunnan vastaukset Rahastosijoitukset

Lisätiedot

Omalääkäriopas. Opas omalääkärijärjestelmän. kehittämiseen

Omalääkäriopas. Opas omalääkärijärjestelmän. kehittämiseen Omalääkäriopas Opas omalääkärijärjestelmän kehittämiseen KT ja Lääkäriliitto päivittivät oppaan syksyllä 2009. Päivitykset koskevat viittauksia sopimuksiin. ISBN 978-962-213-542-1 päivitetty 2. painos

Lisätiedot

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset 1 (11) TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen käsittely ja jälkiseuranta Kaupungin toimintoja muutettaessa

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ RAPORTTI Päivi Cheney Jukka Juvonen Paula Reponen Mauno Saari Eeva Tolonen Aaro Tolonen Olli Vesala 1 JOHDANTO...4 2 TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 4.4.2013 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODELTA 2012 Kari Wainio Sosiaali- ja potilasasiamies Mikkelin

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan havaintoja www.valvira.fi 1 Sisällysluettelo Johdannoksi... 2 Keskeisimpiä ehdotuksia lainsäädännön muuttamiseksi... 4 Terveydenhuollon valvonnassa havaittua...

Lisätiedot

Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen 2025 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä

Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen 2025 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä LOPPURAPORTTI 6.2.2012 Projektityöryhmä: Tiina Backman, Tuija Ikonen, Jussi

Lisätiedot

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Hannele Palukka ja Tiina Tiilikka Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Loppuraportti ALKUSANAT Tässä raportissa esitellään tutkimushankkeen Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen

Lisätiedot

Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Vuosille 2013 2016 Koonnut lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS TILASTOJEN NÄKÖKULMASTA...4 2.1

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 26.08.2015 klo 16:30-18:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

V AASAN KAUPUNKI VASA STAD. Olli Wuori TERVEYSKESKUS- LÄÄKÄRINÄ VAASASSA

V AASAN KAUPUNKI VASA STAD. Olli Wuori TERVEYSKESKUS- LÄÄKÄRINÄ VAASASSA V AASAN KAUPUNKI VASA STAD Olli Wuori TERVEYSKESKUS- LÄÄKÄRINÄ VAASASSA VAASAN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA TERVEYSTOIMI VAASA 2004 1 Olli Wuori TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRINÄ VAASASSA VAASAN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

1/2005 maaliskuu mars

1/2005 maaliskuu mars 1/2005 maaliskuu mars Sairaalaviesti Sisältö Nro 1/2005 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Pääkirjoitus 3 Ledare 4 Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Rohdon ulkoinen arvio Rohdon itsearvio

Rohdon ulkoinen arvio Rohdon itsearvio Rohdon ulkoinen arvio Rohdon itsearvio 2007 Rohdon ulkoinen arvio Rohdon itsearvio Esipuhe Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohdon toiminta alkoi asteittain vuonna 2003. Rohdon ensimmäinen tulossopimuskausi

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49

Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49 Kokoustiedot Aika 08.12.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6

Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6 Kaakon SOTE-INTO Lokakuu 2010 www.eksote.fi/kaakonsote Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3 Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6 Lääkehoito kuntoon s. 12 2 Kaakon

Lisätiedot

Terveyskioski palveluinnovaationa

Terveyskioski palveluinnovaationa 1 Terveyskioski palveluinnovaationa Vaihe I: Peruskartoitus Ylöjärven terveyskioski -hankkeesta Tampereen yliopisto, Anna-Aurora Kork, Jari Stenvall, Jarmo Vakkuri 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Johdanto

Lisätiedot

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos PL 849 (Kalevankatu 16) 00101 HELSINKI (09) 228 050 ISBN 978-951-9450-70-4 (nid.) ISBN 978-951-9450-73-5 (PDF) ISSN 1455-2191 Helsinki 2007 www.vaestoliitto.fi 2 Esipuhe

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot