TORNITIEN PÄIVÄKODIN PEDAGOGINEN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAVUODELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORNITIEN PÄIVÄKODIN PEDAGOGINEN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAVUODELLE 2014-2015"

Transkriptio

1 TORNITIEN PÄIVÄKODIN PEDAGOGINEN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAVUODELLE KUVAUS YKSIKÖN NYKYTILASTA JA TOIMINNAN TAVOITTEISTA : Kuvaus toiminnasta: Tornitien päiväkodissa toimii neljä ryhmää. Kaardemumma( 2-5 v) 21 lasta, vaahteramäki( 2-5 v )21 lasta, huvikumpu( integroitu erityisryhmä) 12 lasta ja Piilomaa( alle 3v) 12 lasta. Esiopetusta ei talossa tulevalla toimintakaudella toteuteta. Toimintamme pohjaa valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Nurmijärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Jokaisessa ryhmässä laaditaan ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma Tornitiellä toteutetaan jokaisessa ryhmässä pienryhmäpedagogiikkaa. Talon jokainen ryhmä on jaettu pienryhmiin. Jokaisella lapsella on oma pienryhmä, johon kuuluu nimetty oma aikuinen. Lisäksi ryhmässä voi olla lasten oppimisen tavoitteista käsin rakennettuja toiminnallisia pienryhmiä. Painotamme Tornitiellä tulevalla toimintakaudella: -oppimisympäristön kehittämiseen -leikkiin -liikuntaan - yhteisöllisyyteen. Tornitiellä on jokaisessa ryhmässä käytössä kuvat lasten toiminnan jäsentämisessä ja oppimisen tukena. Syksystä 2014 menemme mukaan Valon liikunta pilottiin, jossa kehitetään lasten liikuntaa päivähoidossa, Tavoitteemme on lisätä liikettä lasten päivähoitopäivään. Tornitien päiväkodin sisäiset rakenteet: Pedagoginen perehdytys järjestetään aina uusille työntekijöille päiväkodinjohtajan toimesta. Vastuualueissa pyritään aina saattaen siirtoon, eli esim. tiedossa olevaan virkavapauteen pyritään aina kouluttamaan uusi henkilö. Tornitien päiväkodissa on neljä ryhmää. Ryhmän jokainen kasvattaja kuuluu johonkin talon kolmesta tiimistä, Pedagogiikka-, Viestintä- ja talous ja henkilöstötiimi. Talon hoidettavat vastuut on jaettu tiimien

2 kauttapph vastuu, keittiövastuu ja S2 ( Suomi toisena kielenä) vastuu on nimetty vastuuhenkilöille ja he tiedottavat/päivittävät asioita säännöllisesti. Tiimi- ja vastuunjako löytyvät ilmoitustaululta kohdasta tiimit. Toimintayksikön kokous on Tornitien virallinen päättävä kokous. Kokous on tiistaisin joka toinen viikko kello , ja päiväkodin johtaja toimii kokouksessa puheen johtajana. Esityslistaan muistetaan laittaa kokoukseen tulevat asiat! Tiimit kokoontuvat tiistaisin joka toinen viikko kello , ja tiimin puheenjohtaja toimii kokouksessa puheenjohtajana. Esityslistaan muistetaan laittaa kokoukseen tulevat asiat! Tiimi ja toimintayksikköaikataulu löytyy kahvihuoneen ilmoitustaululta. Tornitien päiväkodissa on kahvihuoneessa Satama muistiot viedään heti valmistuttuaan satamaan kaikkien talossa olevien henkilöiden luettavaksi, josta ne myöhemmin siirretään kansioihin( Viestintätiimi siirtää uuden muistion saavuttua). Jokainen on sitoutunut lukemaan muistiot! Palavereissa mukana olleet henkilöt tiedottavat oman ryhmän kasvattajia olennaisista tärkeistä palaverin asioista. Talossa työskenteleville kasvattajille järjestetään säännöllisesti menetelmäkoulutusta pajamuotoisesti. Paja on avoin kaikille esittelyssä olevasta aiheesta kiinnostuneille. Pajat kaksi syksyllä ja kaksi keväällä. Ryhmäpalaverit 1xviikko jokaisessa ryhmässä. Ryhmäpalaverit kesto 1h 15 min. Kaardemumma ja Piilomaa ma Vaahteramäki ja Huvikumpu ke Laitosapulaiset kokoontuvat Terhin kanssa palaveriin 1 kerran syksyllä ja 1 kerran keväällä. Koko talon työillat 1xsyksy ja 1x kevät. Oman ryhmän Suunnitteluilta ryhmä kohtaisesti 1xsyksy ja 1x kevät kesto 2h. Tärkeät päivämäärät ja aikataulut palavereille ja tiimeille ovat listassa kahvihuoneen ilmoitustaululla. Varhaiskasvatuksen vuosikalenteria luetaan ja seurataan aktiivisesti. Johtajuuden rakenteet Tornitien päiväkodissa: Päiväkodinjohtaja Terhi Joella on kaksi yksikköä johdettavanaan Kylänpään päiväkoti ja Tornitien päiväkoti. Terhin toimisto sijaitseetornitien päiväkodissa. Johtajuutta on jaettu työyhteisöön tiimirakenteen kautta.

3 Johtaja on mukana ryhmäpalavereissa kaksi kertaa syksyllä ja kaksi kertaa keväällä, sekä tarvittaessa. Lastentarhanopettaja on ryhmänsä vetäjä ja hänellä on pedagoginen vastuu ryhmän toiminnasta. Lto raportoi ryhmän toimintaa johtajalle tarvittaessa. Kehitys- ja tehtävänkuvakeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa vuosittain. Työparityöskentely johtaja- kelto, säännöllinen tapaaminen joka toinen kuukausi. Terhin aikataulut löytyy tussitaulun vierestä sähköisen kalenterin tulosteesta. Sisäinen ja ulkoinen verkostoyhteistyö: Tornitien päiväkodin varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja on Päivi Luoma. Päivi tekee yhteistyötä kaikissa ryhmissä, kaikkien opettajien ja lastenhoitajien kanssa. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö käynnistyy tarvittaessa silloin kun lapsi tarvitsee tukea kasvuun ja kehitykseen ja aloitettavasta yhteistyöstä on sovittu vanhempien kanssa. S2 opettaja Taina Mätön kanssa teemme yhteistyötä suomea toisena kielenään harjoittelevien monikielisten lasten asioissa. Yhteistyöpalaverit ruokahuollon kanssa tarvittaessa ja ainakin 1 kerran toimintavuodessa, elokuussa. Muut yhteistyötahot, lastensuojelu, lasten neuvola ( 4v kuvaus), perheneuvola, sairaala, terapeutit, perheohjaaja jne. sekä yhteistyö muiden päiväkotien ja koulujen kanssa sovitusti. Päiväkodissa toimii musiikkiopiston maksullinen musiikkileikkikoulu, johon perheet voivat lapsensa ilmoitttaa. Seurakunta on virallinen yhteistyökumppani. Nurmijärven muiden toimialojen kanssa tehdään hyvää yhteistyötä, liikuntatoimi ja kulttuuripalvelut. Tornitien päiväkodissa toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta. Toimikunta kokoontuu syksyllä päiväkodin/ Terhin kutsumana. Toimikunnalla facebookissa suljettu ryhmä, jonka kautta tiedotus tapahtuu. Kaikki mukaan!!!! Toiminnan kehittämisen tavoitteet : Varhaiskasvatuksen sitova tavoite 2014 on lasten osallisuuden kehittäminen. Tätä tavoitetta kohti menemme kehittämällä ja rikastamalla leikkiä ja työskentelemällä oma-aikuisuus menetelmällä, jolloin lapsi tulee aidosti kuulluksi ja nähdyksi.

4 Nurmijärven varhaiskasvatuksessa on tehty laadunarviointia, jonka pohjalta Tornitiellä on laadittu laadun kehittämissuunnitelma keväällä Tornitien päiväkodin laadun Kehittämiskohdiksi valikoitui Lto:n suunnitteluaika ja yhteistyö kasvattajien kesken työyhteisössä. Laadunkehittämissuunnitelma on laadittu ja kehittämistoimenpiteitä ja arviointia tehdään syksyn 2014 ajan. Tärkeä pedagoginen kehittämisen kohde Tornitiellä on pienryhmäpedagogiikan edelleen kehittäminen ja menetelmien/toimintatapojen vakiinnuttaminen, jotta kaikissa ryhmissä toimitaan tasalaatuisesti ja kaikki sitoutuvat yhdessä sovittuihin toimintatapoihin. Valon liikuntapilotti tuo tavoitteita toiminnallemme, jotka tarkentuvat kun pilotointi alkaa. TOIMINNAN Kehittämisen VUOSISUUNNITELMA Tornitien päiväkodin toiminnan kehittämisen tavoitteet tulevalle toimintavuodelle käydään läpi kehittämispäivässä elokuussa -14: Laadun kehittämistä kannattelee kehittämissuunnitelma, jonka mukaan kaikki toimivat ja sitä arvioidaan suunnitelman mukaan sovitusti. Pienryhmäpedagogiikan edelleen kehittäminen tapahtuu pedatiimin ja työyhteisön yhteisissä keskusteluissa. Ryhmien ryhmävasut valmiina 30.9, LTO vastaa ja kirjaa, jonka jälkeen johtaja ja kelto mukaan ryhmäpalaveriin jossa ryhmä esittelee ryhmävasun.. HUOM!!!! Ryhmävasun jatkuva päivitys ryhmäpalavereissa. Ryhmävasu tärkeä arvioinnin ja kehittämisen väline. Oppimisympäristöjen muokkaus ja leikkivalintojen rikastaminen, kuvien jatkuva käyttö toiminnan tukena. Aiheena ryhmäpalavereissa ja pedatiimissä. Valon hanke; Pilotointi. Taloon perustetaan liikunta tiiimi, joka vastaa pilotista. Tiimiä vetää Hannele Rissanen. Kevään 2015 kehittämispäivän aihe tarkentuu lähempänä. Arviointia Tornitiellä: Peda tiimi: Suunnittelee ja arvioi toiminnan kehittämistä säännöllisesti keskustelun avulla. Perushoitotilanteiden yhtenäisyyttä arvioidaan keskustelemalla asioista säännöllisesti työyhteisön palavereissa. Ryhmien ryhmävasujen arviointi tapahtuu ryhmän henkilökunnan, yksikön esimiehen ja kelton yhteistyönä lokakuussa ja toukokuussa.

5 Lasten vasujen arviointi tapahtuu jokaisen ryhmän kesken säännöllisesti ja tarvittaessa kelton konsultoimana. Työhyvinvointia arvioidaan säännöllisesti talopalavereissa ja Huolet ja ilot - palavereissa. Laadun arviointi tuo lisää arviointityökaluja Toukokuussa koostetaan koko vuoden arviointi pedatiimissä ja katsotaan kohti tulevaa kautta. Toimintavuoden yhteiset tapahtumat, juhlat ja retket tms. (Huom kirjattu vastuu organisoinnista:) Juhlista tai muista sellaisista järjestettävistä tapahtumista vastuutaho laati suunnitelman, jossa kirjattu osa alue jonka kukin hoitaa Virkistysilta: Yllätys, hölö tiimi & Terhi, kutsu tulossa ;) - Ryhmien omat työillat ryhmä vasun laadintaan, 2h, lto - ke 24.9 klo Vanhempain illat. kaikilla samana iltana, kuitenkin omissa ryhmissä, Pedatiimi hembölen kotieläinpiha päiväkodilla, vanhempaintoimikunta tilaa. - Marraskuussa. Teema vanhempainilta, Mediakasvatus, Anne R 1.12 lasten joulupuuro, koko talon yhteinen - vko 49, Lasten joulujuhlat, liikuntatiimi - - Yhteinen vaihtuva leikkialue sisälle, rakennetaan vuorotellen: syys: Piilomaa loka : Kaardemumma Marras: Huvikumpu Joulu: vaahtis -kuukausittainen pihaleikkitapahtuma: syys: Piilomaa loka : Kaardemumma Marras: Huvikumpu Joulu: vaahtis -Poistumisharjoitus ylättäen, Terhi & laitosapulaiset järjestää.

6 YHTEISESTI SOVITUT TOIMINTATAVAT: - Hoidon alun prosessikuvaus. Tärkeää panostaa hyvään hoidon alkuun. - Nurmijärven kunnan vasuprosessi - Tornitien perushoidon käytänteet: Katso liitteet 1. Pihasäännöt 2. ruokailuun liittyvät käytänteet, tehdään syksyllä päiväuniin liittyvät käytänteet, tehdään syksyllä Turvallisuus kansio, kaikki lukevat ja sitoutuvat. - Turvallisuuskeskustelua käydään säännöllisesti talopalavereissa. Palavereissa Käydään läpi asioita, joista kaikkien on hyvä olla tietoisia, esim. lähestymiskiellot, mahdollisesti väkivaltaisesti käyttäytyvät henkilöt jne. -Jokainen on omalta osaltaan velvollinen huolehtimaan lasten turvallisuudesta, sekä toteuttamaan työhyvinvoinnin kulmakiviä, hyviä tapoja ja kohteliasta ja arvostavaa käytöstä myös toista työntekijää kohtaan. - Olemme laatineet Tornitien työyhteisön huoneentaulun henkilöstön hyvinvoinnin tueksi. Kaikki ovat sitoutuneet siinä sovittuihin asioihin. Taulu kahvihuoneessa. PÄIVITETTÄVÄT ASIAT: Turvallisuus, turvallisuuskansion päivitys, Elokuu 2014, Henkilöstötiimi ja Johtaja Turvallisuuskävelyt ryhmittäin 1xsyksy/kevät, henkilöstötiimi Riskien arviointi henkilöstötiimi arvioi riskejä Johtajan kanssa syksyllä Perehdytys: Uusille työntekijöille järjestetään perehdytys johtajan toimesta yleisiin varhaiskasvatuksen asioihin. Oman ryhmän keskuudessa perehdytystä annetaan uudelle työtekijälle henkilöstötiimiläisen toimesta talon tapoihin jne. Ryhmävasun tiivistelmä toimii pikaperehdytysohjeena ryhmissä lyhytaikaisille sijaisille ja kiertäville lastenhoitajille. LTO laatii jokaiseen ryhmään tiivistelmän.

7 Pelastussuunnitelman tiivistelmät ryhmien eteisissä poistumiskartan vieressä. Rajamäellä

8 Tornitien liikunnan ja pihalla elämisen pelisääntöjä Liikuntavälineet ovat lasten saatavilla. Käytämme salia paljon. Käytämme isoa kenttää. Metsät ja luonto lähellä, käytämme niitä monipuolisesti. Arvioimme lasten kieltämistä liikunnan näkökulmasta. Positiivinen lähestyminen kieltoihin ja rajoittamiseen saa kävellä. Sopimuksia: Sisävälineitä ulos. Opetetamme miten niitä käytetään. Aikuiset jalkautuvat pihalla. Aikuiset mukaan lasten touhuihin ja tekemiseen opettamaan leikkejä jne. Keinuissa saa pyöriä ja hyppiä. Liukumäkeen saa mennä väärinpäin. POSITIIVINEN ASENNE! (kehittämispäivä syksy 2012)

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Varhaiskasvatusympäristö 4. Toimiva kasvattajayhteisö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN 2014-2015 NURMIJÄRVEN KUNTA LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA [Kirjoita teksti] SISÄLLYS 1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI 3 2 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTAKULTTUURI 4 2.1 Varhaiskasvatus päiväkodissamme

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

Sipoon kunta Päivämäärä 1.6.2015

Sipoon kunta Päivämäärä 1.6.2015 Sipoon kunta Päivämäärä 1.6.2015 Talman esiopetusryhmän TYÖSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Talman esiopetusryhmä

Lisätiedot

LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ

LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ 1 JOHDANTO Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) velvoittaa varhaiskasvattajia vanhempien kanssa tasa-arvoiseen yhteistyöhön. Tätä

Lisätiedot

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 SISÄLTÖ 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika Ajalle Päivittäinen toteutus Loma-ajat 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5.

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS TERVETULOA LIELAHDEN PÄIVÄKOTIIN! Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen suunnittelu

Lisätiedot

TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /:;) J ''. ~\ .1=?- ~I \ LAATUKASIKIRJA. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /:;) J ''. ~\ .1=?- ~I \ LAATUKASIKIRJA. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /:;) J ''. ~\.1=?- ~I \ LAATUKASIKIRJA Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Sivu 1/39 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ PÄIVÄHOIDOSTA 3 1.1 PÄIVÄHOIDON PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET 1.2 TOIVAKAN KUNNAN

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen SISÄLLYS 1 LUKIJALLE... 3 2 MEIDÄN TALO... 4 2.1 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA... 4 2.2 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 5

Lisätiedot

Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Satumaa Riihimäki Varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Päiväkoti Satumaa... 4 2 Toiminta-ajatus... 5 2.1 Lapselle hyvä arki... 5 2.2 Toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kaivokselan toimintayksikkö Opetuslautakunta 14.4.2014 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Kaivokselan varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohdat 3 3 Arvot, kasvattajuus ja lapsikäsitys 4

Lisätiedot

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MEIDÄN TALO... 4 2.1 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA... 4 2.2 YHTEISTYÖKUMPPANIT...

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä,

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2013-2015 varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEN LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys 2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Alkun historia ja nykyisyys 3. Mitä pidämme tärkeänä? toimintamme arvoperusta 3.1. Lasten, vanhempien ja henkilökunnan arvot 4. Kasvatuskumppanuus 5. Oppiminen ja

Lisätiedot

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Johdanto Varhaiskasvatussuunnitelma on sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Stakesin (nyk. THL) muiden asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ LILLIPUTTI-ANNITANNIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012

PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ LILLIPUTTI-ANNITANNIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ LILLIPUTTI-ANNITANNIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Päivähoitoyksikkö Lilliputti-Annitanni Kirvuntie 4 A 16300 ORIMATTILA Lilliputti 044-7813 529 Annitanni 044-7813 528 Peukaloiset 040-5190

Lisätiedot

varhaiskasvatussuunnitelma 2013

varhaiskasvatussuunnitelma 2013 metsätien päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2013 1. PÄIVÄKOTI Metsätien päiväkoti Metsätien päiväkoti on Sipoon kunnan Nikkilän Suursuolla sijaitseva päiväkoti. Päiväkoti on perustettu syksyllä 2009.

Lisätiedot