Haastattelun monet ulottuvuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haastattelun monet ulottuvuudet"

Transkriptio

1 Psycon Oy Haastattelun monet ulottuvuudet Psycon Oy Henkilöstöresurssien, johtamisen ja organisaatioiden kehittäjä

2 Rekrytointiin kannattaa panostaa Epäonnistuneen valinnan seurausvaikutuksia taloudelliset menetykset työyhteisölle leviävä tyytymättömyys, ilmapiirin jännittyminen yhteistyövaikeudet lähtötunnelmat hakijalle itselleen tarpeetonta kuormitusta itsetunnolle urakehityksen häiriytyminen epäonnistujan maine jäljet ansioluettelossa entiseen yhteisöön jäänyt kuva ao. henkilöstä ( vrt.referenssikyselyt)

3 Tehtävän määritys ja työanalyysi Tehtäväanalyysin tavoite ja tarkoitus auttaa priorisoimaan hakuprosessissa kertyvää tietoa pitää hakuprosessin vastuuhenkilöt koko ajan samalla kartalla Määritetään vaatimukset ja kelpoisuusehdot koulutustaso, pätevyys kokemustaso, edellytettävä osaaminen, tiedot ja taidot Kriittiset aikaansaannokset mikä on tehtävän kriittinen ja keskeinen vaatimus / mitä pitää saada aikaan / mistä tunnistaa onnistumisen? Profiili toteuttava, ylläpitävä vs. uudistava, kehittävä esimiesrooli / asiantuntijarooli taloudellinen vastuu suhde aikaan (tulokset näkyvät heti/kohta/myöhemmin) osuvuus organisaatioon (millainen työyhteisö/tiimi/esimies)

4 Tehtävän määritys ja työanalyysi Tehtäväanalyysin tulosten hyödyntäminen hakuilmoitusten laadinta hakemusten käsittely, esikarsinta haastatteluun valmistautuminen Haastatteluhetkellä tavoite kirkas /.kerätään vain olennaista tietoa. helpottaa kysymysten laatimista ja haastattelun kohdistamista ja myöhemmin helpottaa valintapäätöksen tekemistä auttaa suunnittelemaan sisäänajovaihetta ja mahdollista koulutus- ja kehittämissuunnitelman tekoa antaa pohjan seurannalle, ohjaukselle ja mahdolliselle palkitsemiselle

5 Tämän täytyy olla hyvä tyyppi

6 Haastattelu menetelmänä Vertailu muihin tiedonhankintamenetelmiin hakemus vain kirjoittajan oma näkemys tutkinto- ja työtodistukset rajattu näkökulma / yleistettävyyden ongelma vilpin mahdollisuus suosittelijat testit mikä on suosittelijan oma motiivi / tuntemus hakijasta? yksittäinen psykologinen testi mittaa vain sitä minkä mittaamiseen se on kehitetty HAASTATTELU ON JOUSTAVIN JA HELPOIMMIN TILANTEISIIN REAGOIVA MENETELMÄ.

7 Haastattelu Hyvällä haastattelulla on aina tavoite Saada tietoa hakijasta ja antaa pohja arvioinnille hakijan menestymisestä sekä onnistumisen edellytyksistä koulutus, ammatillinen kokemus, suhtautuminen suoriutumiseen, henkilökohtaiset ominaisuudet Antaa hakijalle tietoa organisaatiosta ja tehtävästä Välillistä markkinointia mitä hakija kertoo omassa toimintaympäristössään jos haastattelusta jää hyvä vaikutelma, vaikka ei tule valituksi... jos haastattelusta jää huono vaikutelma ja ei edes tule valituksi

8 Haastattelu menetelmänä Valmistautuminen hakemusten läpikäynti, haastattelurungon laatiminen jos useita haastattelijoita, työnjaosta sopiminen luontevuus, korrektius, hyvät käytöstavat (...sovitut ajat pitävät, keskus tietää. yms.) Puitteet fyysinen ympäristö (rauhoittaminen, huomiointi) haastattelun apuvälineet (mm. hakemus, valmis kysymyssarja, tarvittava materiaali esim. esitteet ) Osallistujat lähin esimies ja se/ne henkilöt, joiden tavoitteiden saavuttamiseen valitun henkilön onnistuminen selkeimmin kohdistuu tarvittaessa ennakolta sovitut muiden sidosryhmien edustajat suositus: mieluummin 1-3 kuin enemmän

9 Haastattelu Haastattelija on tilanteen omistaja lähtökohta ja asetelma antaa haastattelijalle johtajuuden Haastattelijan pitää antaa haastateltavan puhua, mutta hänen on ohjattava keskustelun kulkua lupa olla kriittinen (...aina ei pidä uskoa kaikkea ) voitava selvittää myös epäkohdat ja mahdollisesti tarkistaa annetut tiedot saa kysyä myös hankalalta vaikuttavia asioita (esim. aukot työhistoriassa, pitkään kestäneet tai kesken jääneet opinnot)

10 Haastattelun rakenne Aloitusvaihe / palvelee tilanteen pystyttämistä, luottamuksen syntymistä esittäytyminen, small talk, ilmapiirin rakentaminen, järjestäytyminen, kerrotaan tavoitteet ja esim. läsnäolijoiden työnjako Tiedonhankintavaihe / palvelee perustavoitetta olennaisen tiedon kerääminen hakijasta systemaattinen suunnitelmallinen vaihe Päätösvaihe / palvelee hakijaa yhteenveto, organisaatiosta ja prosessista tiedottaminen miten asiat etenevät, haastateltavan mahdollisuus esittää kysymyksiä

11 Haastattelu Strukturoitu, jäsennetty haastattelu ennalta suunniteltu kysymyslista kaikille samat kysymykset, edesauttaa vertailtavuutta, numeerinen arviointimahdollisuus muistiinpanojen tekeminen helpottuu jäykkyys ei päästä syvälle työskentelytavoissa helpoin vasta-alkajalle Avoin haastattelu ei yksityiskohtaista suunnitelmaa haastattelu ohjautuu kunkin hakijan taustan mukaan käyttökelpoinen kun käytettävissä on aikaa ja hakijoita on vähän syvällistä tietoa, mutta vertailtavuus kärsii edellyttää vankkaa kokemusta ja ammattitaitoa Puolistrukturoitu teemahaastattelu kahden edellisen välimuoto osa kysymyksistä kaikille samoja, osa kysymyksistä valitaan hakijan taustan, antamien vastausten ja esim. reagointitapojen mukaan Joustavuus - mutta vertailtavuus strukturoitua heikompi

12 Haastattelukysymyksiä/teemoja (1) Tämän hetken tilanne ja nykyinen työ nykyinen työnkuva (sisältö, vastuut) / opiskelu aikaisempi työhistoria (perusteet vaihdoille); osaamisen kuvaaminen, koulutushistoria Motiivit haulle, odotukset, tulevaisuus mikä sai hakemaan tehtävää, onko hakenut muuta työtä vaihtoehtoiset suunnat työuralla;miksi nyt vaihtamassa työpaikkaa odotukset/käsitykset tehtävästä ja organisaatiosta keskeiset motivaatiotekijät ja ura-ankkurit omat vahvuus- ja kehittymisalueet suhteessa hakemaansa tehtävään odotukset työnantajalta, esimieheltä ja työyhteisöltä Yleinen työskentelytyyli millainen tapa tehdä töitä ja tarttua asioihin; mitkä piirteet painottuvat? omalle toimintatavalle ihanteellisin työ-/johtamisympäristö missä olet omimmillasi, mitkä asiat/tilanteet ovat ongelmallisia/turhauttavia?

13 Sosiaalinen taitavuus, vuorovaikutustaidot millainen työyhteisön jäsen olet? Millaista palautetta olet saanut? millaisia työyhteisöongelmia olet kohdannut? Miten olet itse toiminut ongelmatilanteissa/ ratkaissut niitä? kuvaile omia yhteistyötaitojasi vahvuudet ja kehittämisalueet miten vaikutat muihin? Haastattelukysymyksiä/teemoja (2) oletko taitavampi puhuja vai kuuntelija? Johtaminen ja esimiestyö oman johtamistyylin kuvailu, onnistumiset, epäonnistumiset, +/- miltä oma tyyli vaikuttaa alaisten silmin? (mistä kehuja / risuja) kokemus esim. muutosjohtamisesta / +/- motivointi, ristiriitojen ratkaisu, alaisten kehittäminen Asiantuntijatyö oman osaamisen kehittämiseen panostaminen kehityksen seuraaminen aikaansaannokset

14 Haastattelukysymyksiä/ teemoja (3) Stressin- ja elämänhallinnan teemat tehtävän asettamien tavoitteiden ja toimialan sopivuus omaan elämäntilanteeseen mistä kokee stressaantuvansa, miten purkaa ja hallitsee painetilanteita? työhön liittyvät vastoinkäymiset tai kriisitilanteet ja niiden ratkaisu epäonnistumiset ja niiden käsittely Elämäntilanne onko nyt sopiva tilanne tehdä tällainen muutos työelämässä mitä arvostaa elämässä, mitä työ merkitsee?

15 Haastattelukysymyksiä/ teemoja (4) Epämääräisyyden ja kiireen sietokyky Voisitko kertoa tilanteesta, jolloin olet saanut tehtävän jonka ohjeet ovat muuttuneet ennen kuin olit saanut sen päätökseen? Miten toimit? Kertoisitko esimerkin työstäsi, jossa päivän mittaan uusia asioita on tullut niin paljon, ettet ehtinyt tehdä sitä mitä suunnittelit? Millainen tilanne se oli? Miten suoriuduit? Voitko kertoa esimerkin tilanteesta, jossa sinulle on annettu tehtävä, jonka tavoitteet jäivät sinulle hyvin epäselviksi. Miten suoriuduit tehtävästä?

16 Haastattelukysymyksiä/ teemoja (5) Asiakaspalvelu Sinulla on siis runsaasti kokemusta asiakaspalvelusta? Muistatko jonkin tuoreen tapauksen, joka oli erityisen hankala? Miten toimit tilanteessa? Kerrotko esimerkin tilanteesta, jossa asiakas on voimakkaasti reklamoinut palveluistanne? Miten selvisit tilanteesta? Miten etenet tilanteessa, jossa asiakas kysyy ratkaisua ongelmaan, jota et itse kykene ratkaisemaan? Miksi seuranta on tärkeää asiakastyössä?

17 Syventävät kysymykset Jos vastaukset vaillinaisia tai epäselkeitä, käytä syventäviä kysymyksiä Miten tämä näkyy sinusta käytännössä/mistä muut huomaavat sinusta tämän? Oletko törmännyt vastaaviin tilanteisiin aiemmin? Miten silloin reagoit? Mitkä ominaisuudet sinussa mahdollistivat tämän? Ja mitä seuraavaksi tapahtui? Mitä sitten teit? Mikä oli tulos? Kokenut haastattelija ei luovuta ennen kuin on saanut tarpeeksi informaatiota arvion tekemiseksi. Älä pelkää vaikuttavasi hölmöltä!

18 Haastattelun kysymystekniikat Avoimet kysymykset Millainen on hyvä esimies Suljetut kysymykset Oletko hyvä esimies? Johdattelevat kysymykset Hyvä esimies ei pyörrä koskaan päätöstään. Mitä mieltä itse olet? Vaihtoehtokysymykset Oletko nopea vai tarkka? Yhteenvetokysymykset/toistotekniikka Jos oikein ymmärsin, olet kokenut esimiestyön tuona aikana kuormittavana. Hiljaisuus Kuuntele, odota jatkoa

19 BBI (Behaviour Based Interview)/ Toiminnan kuvaus haastattelu Strukturoitu Haastattelutekniikka, Joka on standardoitu ja vakiomallinen voidaan kohdentaa tietyn työkokonaisuuden kannalta olennaisimpiin teemoihin Jossa kaikki hakijat saavat samat kysymykset vertailtavuus helpottuu Jonka avulla hakija saa mahdollisuuden kuvata aikaisempia onnistumisiaan tai ratkaisujaan tarjoaa haastattelijalle ennustetietoa, miten hakija saattaisi toimia ja menetellä uudessa tehtävässä tai ympäristössä Perustuu tutkimustietoon, jonka perusteella aiempi käyttäytyminen on tehokas tulevan käyttäytymisen ennustaja Kerrotko esimerkin tilanteesta, jossa asiakas on voimakkaasti reklamoinut palveluistanne? Miten selvisit tilanteesta? 19

20 Arvioitavia näkökulmia Yleinen työskentelytapa tarkka ja järjestelmällinen - priorisointikykyinen ja joustava uutta hakeva, ideoiva - varman päälle ratkaisuja tekevä hyväksyy enemmistön päätöksen - tekee itsenäisiä ratkaisuja kestää rutiineja, toistoja - suosii vaihtelua, tarttuu nopeasti uuteen haastavia tavoitteita asettava, kilpaileva - realistinen Sosiaalinen toimintatapa seuraa hakeva, yhteishenkeä vaaliva - itsenäisessä työssä viihtyvä halu auttaa ja opastaa muita omaan työhön keskittyvä kuunteleva, vastaanottavainen rohkeasti esiin tuleva välttää kritisoimasta muita suorasanainen, tuo esiin jos on eri mieltä

21 Virhelähteet haastattelussa Oman haastattelijaroolin jäsentymättömyys Ei uskalla kysyä, arastelu Etäisyys, varuillaanolo Pyrkii tuomaan esiin omaa tietämystä Arvioi enemmän omaa toimintaa kuin haastateltavaa Dominoivuus Haastattelijan tekemät johtopäätökset / omat tunteet Yleistäminen / sädekehävaikutus Väärät tulkinnat ilme- ja elekielestä Ennakkovaikutelma, josta ei osaa luopua Tarve olla samaa mieltä hakijan kanssa ja miellyttää Ihastuminen / vihastuminen Toisaalta itsessä heräävät tunteet saattavat kertoa hakijasta Tilanteesta johtuvat virheet Heikko valmistautuminen Erilaiset häiriötekijät ympäristössä

22 Hankalat haastateltavat: Puheliaat, rönsyilevät Valtaa tavoittelevat Narsistit Besser wisserit Estyneet, liian ujot Jännittyneet Kriittis-aggressiiviset

23 Työssä menestymisen ennustaminen 0,64 Henkilöarviointi 0,45 Kykytestaus 0,45 Persoonallisuuskyselyt 0,35 Jäsennellyt haastattelut 0,3 Ansioluettelot ja elämänkertatiedot 0,15 Jäsentelemättömät haastattelut 0,1 Tutkinnot

24 Jaakonkatu 3 A Klingendahl B Puolalankatu 1 D Torikatu 19 Kirkkokatu 14 B Psycon Oy Helsinki Tampere Turku Oulu Lappeenranta kotipaikka Helsinki Y-tunnus KIITOS! Juha Laurila Henkilöstökonsultti, Psykologi (PsM) Rekrytointi ja henkilöarvioinnit Psycon Oy p

HAUKIPUTAAN KUNNAN REKRYTOINTIOHJE Kunnanhallitus 12.10.2009

HAUKIPUTAAN KUNNAN REKRYTOINTIOHJE Kunnanhallitus 12.10.2009 HAUKIPUTAAN KUNNAN REKRYTOINTIOHJE Kunnanhallitus 12.10.2009 YLEISTÄ Rekrytoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla kuntaan hankitaan sen toiminnan kulloinkin tarvitsema henkilöstö. Kunnalle

Lisätiedot

OSASTONHOITAJAN TYÖ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAJANA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA

OSASTONHOITAJAN TYÖ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAJANA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot AC30A8000 Kandidaatin tutkielma OSASTONHOITAJAN TYÖ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAJANA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA The work of head nurse as

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

ULKOMAALAISEN KORKEAKOULUOPISKELIJAN INTEGROITUMINEN TYÖYHTEISÖÖN

ULKOMAALAISEN KORKEAKOULUOPISKELIJAN INTEGROITUMINEN TYÖYHTEISÖÖN Mari Pihlajamäki ULKOMAALAISEN KORKEAKOULUOPISKELIJAN INTEGROITUMINEN TYÖYHTEISÖÖN Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi hanke Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2012 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Työnhakuopas maahanmuuttajille TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Työpaikat, työnantajat... 5 Ole valmis työnhakuun... 7 Työnhaku... 9 Oman osaamisen

Lisätiedot

MATKALLA JOHTAJUUTEEN

MATKALLA JOHTAJUUTEEN Laurea Julkaisut I Laurea Publications Anni Sinkko (toim.) MATKALLA JOHTAJUUTEEN Artikkeleita Johtaminen työyhteisössä -opintojaksolta Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 50 Anni Sinkko (toim.) MATKALLA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto... 1. 2 Rekrytointiprosessi... 1. 2.1 Henkilöstösuunnitelma rekrytoinnin perustana... 1

Sisällysluettelo. 1 Johdanto... 1. 2 Rekrytointiprosessi... 1. 2.1 Henkilöstösuunnitelma rekrytoinnin perustana... 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Rekrytointiprosessi... 1 2.1 Henkilöstösuunnitelma rekrytoinnin perustana... 1 2.2 Rekrytointitarpeen arviointi... 1 2.3 Tehtävän tarve- ja sisältöanalyysi, tehtävänkuvaus,

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Tero Thil ASIAKASKOKEMUKSEN VAIKUTUS LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMISEEN Työn tarkastajat: Professori Tuomo Uotila Professori

Lisätiedot

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ Henkilöstöalan haasteet ja vaatimukset Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Rami Levälehto 414343 Ohjaaja: KTT Timo Lainema

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Rakennamme yhdessä Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Tekijä Riitta Sinkkilä, FCG Efeko Oy Taitto Pramedia Oy Piirrokset Leena Itkonen 1. Painos, 2008 ISBN 978-952-213-362-5

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän haastatteluprosessin kuvaus ja tarkastelu henkilöstöpalveluyrityksessä. - Tapaustutkimus: Go On Yhtiöt.

Vuokratyöntekijän haastatteluprosessin kuvaus ja tarkastelu henkilöstöpalveluyrityksessä. - Tapaustutkimus: Go On Yhtiöt. Vuokratyöntekijän haastatteluprosessin kuvaus ja tarkastelu henkilöstöpalveluyrityksessä - Tapaustutkimus: Go On Yhtiöt Simo Terho Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2008 Tiivistelmä 10.12.2008

Lisätiedot

VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN. OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices

VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN. OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices 1 SISÄLLYS LINKKILISTA... 2 TYÖNHAUN VAIHEET... 3 OSAAMISEN JÄSENTÄMINEN... 3 TAVOITE... 3 TIEDONHAKU... 4 TYÖNHAUN ASIAKIRJAT...

Lisätiedot

PROJEKTIOPPIMINEN. 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1

PROJEKTIOPPIMINEN. 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 PROJEKTIOPPIMINEN PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet... 1 1.1.1 Oppimisteoreettiset perusteet... 1 1.1.2 Asiantuntijuus ja työelämä...

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Lotta Löfberg REKRYTOIJAN INTUITIO REKRYTOINTIPROSESSISSA: FENOMENOLOGINEN TUTKIMUS

Lotta Löfberg REKRYTOIJAN INTUITIO REKRYTOINTIPROSESSISSA: FENOMENOLOGINEN TUTKIMUS Lotta Löfberg REKRYTOIJAN INTUITIO REKRYTOINTIPROSESSISSA: FENOMENOLOGINEN TUTKIMUS Pro Gradu tutkielma Hallintotiede/Johtamisen psykologia Lapin yliopisto Syksy 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Niina Polso PIENYRITYKSEN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN CASE NAISTEN KUNTOKLUBI PIUKKIS

Niina Polso PIENYRITYKSEN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN CASE NAISTEN KUNTOKLUBI PIUKKIS Niina Polso PIENYRITYKSEN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN CASE NAISTEN KUNTOKLUBI PIUKKIS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous huhtikuu 2008 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Ammattilaisrinki Valmentajan opas Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Kirjoittaja: Tiina Lehtosaari, Amiedu Muut tekijät: Minna Karvinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA

ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA Gradututkielma Maija Karppinen Ohjaaja

Lisätiedot

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille KE-78-09-735-FI-C Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille Euroopan unionin aloite Sisällysluettelo Pk-työnantajat ja moninaisuus 1 Mitä muut pk-työnantajat ajattelevat moninaisuudesta ja tekevät sen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailun ko. Syksy 2007 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Elli Heiskanen ja Sami Hirvonen Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Opinnäytetyö

Lisätiedot