Yläkoululaisen opas. Tietoa oppilaille ja heidän huoltajilleen opiskelusta vuosiluokilla 7. 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yläkoululaisen opas. Tietoa oppilaille ja heidän huoltajilleen opiskelusta vuosiluokilla 7. 9."

Transkriptio

1 Yläkoululaisen opas 2015 Tietoa oppilaille ja heidän huoltajilleen opiskelusta vuosiluokilla 7. 9.

2 Sisällysluettelo sivu 4 > Miten oppilaan koulupaikka määritellään? sivu 10 > Oppimisen ja koulunkäynnin tukea on tarjolla kaikille oppilaille sivu 6 > Opiskelu luokilla sivu 11 Oppilashuolto auttaa ja tukee Yhteystietoja Sivistysvirasto Asematie 6 A, Vantaa Vantaan kaupungin puhelinvaihde puh Sähköpostiosoitteet: Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo, p Opetuspäällikkö Tapio Lahtero, p sivu 12 > Oppilaiden etuudet Tärkeitä päivämääriä sivu 14 > Opiskelu painotetussa opetuksessa Perusopetuksen aluepäälliköt Itäinen (Hakunila & Tikkurila): Virpi Lehmusvaara, p Koillinen (Korso & Koivukylä): Pepita Kaskentaus, p Läntinen (Myyrmäki & Kivistö-Aviapolis) Kirsi Kolu, p Hakemus lähikoulun määrittämiseksi erityisperustein vuosiluokille mennessä (s. 4 5). Ilmoittautuminen painotettuun opetukseen mennessä (s ). Päätös lähikoulusta Koulumatkaetua haetaan mennessä. Kouluun tutustuminen Lukuvuosi ja lomat Koulutyön aloittamispäivän ja lukuvuonna pidettävien lomien sekä yksittäisten lomapäivien ajankohdan päättää opetuslautakunta. Koulutyö päättyy keväällä aina viikon 22 lauantaina. Koulut ilmoittavat työ- ja loma-ajat tiedotteissaan. Lisätietoja: vantaa.fi/opetus > Työ- ja loma-ajat Koulumatkat p , Koulupsykologipalvelut Tuija Harakka, p Opetussuunnitelmat, oppilasarviointi, kielten opetus Lotte Koivulainen, p Oppimisen tuki Riitta Kekäle, p Julkaisija Vantaan kaupungin sivistystoimi 2014 Toimitus opetustoimen asiantuntija Niina Lång Kannen kuva Tiina Kujala Taitto ja ulkoasu Heidi Hölttä Valokuvat Heidi Hölttä (s. 3, 5, 14 ) Tiina Kujala (s. 3, 6, 8) Anna Mellin (s. 4) Sakari Manninen (s. 10) Paino AS Spin Press Oppaan sähköinen versio vantaa.fi/opetus > Esitteet ja oppaat Koulujen kotisivut ja yhteystiedot vantaa.fi/koulut

3 Seitsemäsluokkalainen Onneksi olkoon! Olet ollut kuusi vuotta perusopetuksessa ja siirryt mahdollisesti nyt uuteen kouluun. Samalla koulunkäyntisi muuttuu, saat uusia kavereita, opit uusia asioita ja otat enemmän vastuuta opinnoistasi. Oppien ja osallistuen taitoja tulevaisuuteen! Myönteisen asenteen avulla onnistut, kun koulunkäyntisi muuttuu itsenäisemmäksi. Heti koulun alussa on hyvä miettiä omia opiskelumenetelmiäsi. Kun oppiaineita ja läksyjä on enemmän, hyvät opiskelutaidot auttavat selviytymään urakasta. Voit kääntyä oman luokanvalvojasi tai ryhmänohjaajasi puoleen sinua askarruttavissa asioissa. Lisäksi koulun muut opettajat, oppilaanohjaajat ja koko koulun henkilökunta on tarvittaessa tukenasi. Monissa kouluissa on myös tukioppilaita, jotka ottavat uudet 7.-luokkalaiset vastaan. Opetussuunnitelmassa määritellään ne asiat, jotka opiskellaan peruskoulun aikana. Opetussuunnitelman uudistamistyö on aloitettu ja uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan vuonna Opetussuunnitelman uudistamistyön ensimmäinen askel otettiin kun Vantaan perusopetukselle valittiin arvot yhdessä oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön kanssa. Arvot hyvinvointi, oppimisen ilo ja toisten kunnioitus muodostavat perustan koulutyölle. Sinulla merkittävä tehtävä osallistua koulusi opetussuunnitelman tekemiseen yläluokkien aikana. Toivon aktiivista osallistumista, sinun ja vanhempiesi mielipiteellä on merkitystä. Oppimisen iloa sinulle ja tervetuloa seitsemännelle luokalle! Opas kannattaa säilyttää koko yläkoulun ajan. Hyvä oppilaan huoltaja Lapsesi on siirtymässä askeleen eteenpäin koulupolullaan. Huoltajien läsnäolo lapsen elämässä ja koulunkäynnin tukemisessa on tässä vaiheessa vähintään yhtä tärkeää kuin aiemmin. Ohessa on tietopaketti vuosiluokkien ajaksi. Toivon, että opas auttaa löytämään vastauksia sinua ja lastasi askarruttaviin kysymyksiin. Koulun ovet ovat auki huoltajille, tervetuloa tutustumaan lapsesi kouluun! Ilkka Kalo, perusopetuksen johtaja 3

4 Koulupaikan määräytyminen Vantaalla noudatetaan koulupaikan määrittelyssä perusopetuslain mukaista lähikouluperiaatetta. Vantaalaiset koulut ovat tutkitusti tasalaatuisia ja oppimisen tuki annetaan oppilaille pääsääntöisesti omassa lähikoulussa. Miten koulupaikka määritellään Vantaalaisen oppilaan ei tarvitse ilmoittautua kouluun vuosiluokkien ajaksi, sillä hänen tietonsa ovat valmiiksi oppilasrekisterissä. Tietojen perusteella perusopetuksen aluepäällikkö määrittää oppilaalle koulun. Tätä koulua kutsutaan oppilaan lähikouluksi, vaikka se ei aina ole maantieteellisesti lähin koulu. Päätös lähikoulusta lähetetään oppilaan kotiin pe Hyvä tietää: Lähikoulun määrittelyssä noudatetaan opetuslautakunnan päättämiä periaatteita. Ensin lähikoulu määritellään niille oppilaille, joilla on terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy ja sitten niille, jotka halutaan samaan kouluun sisaruksensa kanssa. Sen jälkeen osoitetaan koulu niille, joilla on selkeästi yksi koulu lyhyen ja turvallisen matkan päässä kotoa. Loput oppilaat jaetaan kouluihin niin, että heillä olisi mahdollisimman lyhyt ja turvallinen koulumatka, ja että eri koulujen luokista tulisi mahdollisimman samankokoisia. Yhtenäiskoulun oppilaan lähikoulu on sama koulu, jossa hän on käynyt kuudennen luokan. Lähikoulun valinnassa huomioidaan myös oppilaan neljännellä luokalla valitsema vapaaehtoinen A-kieli. Sisarukset samaan kouluun Jos oppilas halutaan samaan kouluun kuin hänen sisaruksensa, täytetään lomake: Hakemus lähikoulun määrittämiseksi erityisperustein vuosiluokille Hakemus palautetaan omalle luokanopettajalle ke mennessä. Sisaruksen tulee asua samassa osoitteessa ja olla nuoremman sisaruksen aloittaessa haetun koulun oppilaana. Sisarusperustetta ei sovelleta, jos sisarus käy toissijaista koulua tai hän on siellä erityisen tuen päätöksen perusteella. Muu erityinen syy Jos oppilaalla on terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy, joka vaikuttaa koulun soveltuvuuteen, täytetään lomake: Hakemus lähikoulun määrittämiseksi erityisperustein vuosiluokille Hakemus palautetaan omalle luokanopettajalle ke mennessä. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai asiantuntijan lausunto. 4 Muistathan ilmoittaa sisarukset samaan kouluun ja täyttää lomakkeen lähikoulun määrittelemiseksi. Syyn täytyy vaikuttaa suoranaisesti siihen, mikä koulu lapselle soveltuu. Terveydentilaan liittyvä syy voi olla esimerkiksi se, ettei oppilas selviydy liikkumisesteen takia hissittömässä koulussa. Toissijaiseen kouluun Jos oppilaalle määritelty lähikoulu ei tyydytä, oppilas voi hakea johonkin toiseen kouluun tai päätöksestä voi valittaa aluehallintovirastoon. Tällaista koulua kutsutaan toissijaiseksi kouluksi. Hakemus toissijaiseen kouluun -lomake toimitetaan pe mennessä siihen kouluun, josta oppilaspaikkaa haetaan. Toissijaisesta koulupaikasta päättää kyseisen koulun rehtori. Päätös lähetetään oppilaan kotiin pe Rehtorit noudattavat oppilaiden valinnassa yhteisiä periaatteita. Etusijalla ovat vantaalaiset lapset. Ensin vapaiksi jääneille paikoille otetaan niitä oppilaita, joilla on terveydentilaan liittyvä tai muu

5 Kodin ja koulun yhteistyö Toimiva kodin ja koulun yhteistyö lisää lasten koulumotivaatiota ja opettajan oppilaantuntemusta. Vanhemmille yhteistyö antaa tärkeää tietoa lapsen oppimisesta ja koulunkäynnistä ja niiden tukemisen mahdollisuuksista. Kodin ja koulun yhteistyöllä on myönteinen vaikutus luokan ja koulun ilmapiiriin ja se vahvistaa kouluyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdessä toimimisen tavoitteena on lapsen ja nuoren oppimisen ja terveen kasvun ja kehityksen tukeminen koko oppimispolun ajan. Yhteistyön merkitys ei vähene lapsen varttuessa luokkien oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa käydään vuosittain arviointi-/ kolmikantakeskustelu. Osallistuminen kouluarkeen Luokan, koulun tai kunnan vanhempien verkostoituminen ja yhteinen toiminta edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja tarjoaa vertaistukea kotien kasvatustyölle. Huoltajat voivat osallistua koulun toiminnan arviointiin ja kehittämiseen mm. osallistumalla yhteisiin vanhempainiltoihin ja tilaisuuksiin. Lähes jokaisessa vantaalaisessa koulussa on vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistys tai vanhempaintoimikunta voi tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja koulua koskevista asioista sekä tukea omalta osaltaan oppilaiden koulunkäyntiä. Vantaalla toimii vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY, jonka tavoitteena on edistää huoltajien, koulun ja hallinnon välistä yhteistyötä sekä ottaa kantaa oppilaiden koulutusta ja kasvatusta koskeviin asioihin. Lisätiedot: Koulun vanhempainyhdistys vanvary.fi suomenvanhempainliitto.fi Wilma kodin ja koulun viestintävälineenä Oppilaan aloittaessa Vantaalla perusopetuksessa huoltajat saavat oppilaskohtaisen tunnuksen Wilmaan. Huoltajat saavat pyynnöstä henkilökohtaisen tunnuksen. Wilman kautta huoltaja voi mm. tarkastella lapsensa tuntimerkintöjä, koemerkintöjä, arvosanoja ja koulunkäynnin tukeen liittyviä merkintöjä ja asiakirjoja. Oppilaan tietoja voivat tarkastella ne henkilöt, joiden työtehtäviin oppilaan opetuksen tai oppilashuollon järjestäminen kuuluu. Huoltajalla on halutessaan oikeus kieltää kouluterveydenhoitajan ja kuraattorin oikeudet nähdä oppilasta koskevia salassa pidettäviä tietoja. Tällaisessa tilanteessa huoltajan tulee olla yhteydessä koulun rehtoriin. Lisätiedot: https://wilma.edu.vantaa.fi/ erityinen syy ja sitten niitä, jotka haluavat samaan kouluun sisaruksensa kanssa. Tämän jälkeen loput vapaat paikat jaetaan muiden hakijoiden kesken. Jos hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla. Toissijainen koulu ei ole lain määrittämä lähikoulu, joten oppilaalla ei ole oikeutta kaupungin kustantamaan koululaismatkakorttiin, paitsi jos matka on yli 5 km niin lähikouluun kuin toissijaiseen vantaalaiseen kouluun (s. 13). Toissijaisessa haussa on mahdollisuus hakea myös Espoon, Helsingin tai Kauniaisten kouluihin. Tällöin huoltajat ovat itse yhteydessä siihen kouluun, josta oppilaspaikkaa haetaan ja ilmoittavat alueensa aluepäällikölle jos lapsi ei aloita koulua lähikoulussaan. Oppilaspaikkaa haettaessa on hyvä huomata, että toisen kaupungin koulussa oppilas ei välttämättä saa kaikkia tukipalveluita ja huoltajat vastaavat koulumatkojen kustannuksista. Muiden kuntien oppilaat Muiden kuntien oppilaita voidaan ottaa Vantaan kouluihin toissijaisen haun kautta, jos kouluissa on tilaa vantaalaisten oppilaiden jälkeen. Oppilaaksiotossa noudatetaan kaikille yhteisiä toissijaisen oppilaaksioton periaatteita. Muiden kuntien oppilaiden koulumatkojen korvaamisesta päättää heidän asuinkuntansa. Muutto kesken lukuvuoden Jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden Vantaan sisällä tai pois Vantaalta, hänellä on oikeus käydä lukuvuoden loppuun asti entistä lähikoulua. Jos oppilas muuttaa Vantaalle, hänen lähikoulunsa selviää oman alueen aluepäälliköltä. Oman alueen perusopetuksen aluepäällikön yhteystiedot löytyvät sivulta 2. Lisätietoja: vantaa.fi/opetus > Perusopetus Koulujen sivut: vantaa.fi/koulut Aluepäälliköt s. 2 5

6 Opiskelu luokilla Koulunkäynti muuttuu monilta osin, kun oppilas siirtyy seitsemännelle luokalle. Luokanopettajan sijaan oppilasta opettavat useat eri aineenopettajat ja eri aineita opiskellaan aineluokissa. Yksi aineenopettajista toimii oppilaan luokanvalvojana tai ryhmänohjaajana ja vastaa luokan asioista sekä tapaa oppilaita säännöllisesti. Koulussa opiskelu voidaan toteuttaa koko vuoden samana pysyvän lukujärjestyksen mukaan tai jakamalla työskentely 2 5 jaksoon, joiden lukujärjestykset vaihtelevat. Oppilaan lukujärjestyksestä selviää, miten hänen koulussaan opiskellaan. Joskus oppilaan ainevalikoima on sellainen, että sitä ei pystytä toteuttamaan ilman hyppytuntia. Tällöin asiasta keskustellaan oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ja sovitaan, missä ja miten oppilas viettää hyppytunnin. Vuosiluokilla kaikki opiskelevat äidinkieltä ja kirjallisuutta toista kotimaista kieltä (ruotsi) ja englantia matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa biologiaa, maantietoa terveystietoa uskontoa tai elämänkatsomustietoa historiaa, yhteiskuntaoppia musiikkia, kuvataidetta, käsityötä, liikuntaa ja kotitaloutta. Lisäksi kaikilla on oppilaanohjausta ja valinnaisia aineita, joista yksi voi olla neljännellä luokalla alkanut A-kieli. Aihekokonaisuudet Vuosiluokilla yhteisten ja valinnaisten aineiden lisäksi opiskellaan aihekokonaisuuksia, jotka toteutetaan eri oppiaineiden tunneilla tai erillisinä projekteina. Aihekokonaisuudet ovat ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, viestintä ja mediataito, osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, turvallisuus ja liikenne sekä ihminen ja teknologia. Lisätietoja oppiaineista ja oman äidinkielen ja uskonnon opetuksesta vantaa.fi/opetus Uusia oppiaineita vuosiluokilla Vieraat kielet Aloitettujen kielten opiskelu jatkuu. Kaikille yhteinen A-kieli on englanti ja valinnaiset A-kielet ranska, ruotsi, saksa ja venäjä. Viimeistään tässä vaiheessa alkaa myös kaikille yhteisen toisen kotimaisen kielen opiskelu. Se on Vantaalla suomenkielisissä peruskouluissa aina ruotsi (B-kieli). Jos ruotsi on oppilaan valinnainen A-kieli, sen opetus jatkuu A-kielenä. Tällöin B- kieleen varattuja tunteja voidaan hyödyntää eri tavoin: A-ruotsin tuntimäärää vahvistetaan B-kielen tunneilla tai oppilaalle tarjotaan muita valinnaisaineita B- kielen tuntien verran. Näiden lisäksi koulut tarjoavat uusien valinnaisten kielten opintoja. Kahdeksannella luokalla alkava valinnainen B2-kieli voi olla mikä tahansa koulun 6

7 7. ja 8. luokalla saatu arvosana onkin päättöarvosana? Joidenkin kaikille yhteisten oppiaineiden opiskelu päättyy jo ennen yhdeksättä luokkaa. Näistä aineista opiskelun päättyessä saatu arvosana on yleensä myös päättöarvosana. Lisätietoa oppiaineista löytyy kohdasta Päättöarviointi sivulta 8. opetussuunnitelman kieli. Lisäksi koulut saattavat tarjota lyhyitä kielikursseja, jotka ovat B2-kielten oppimäärää suppeampia. Huoltajat valitsevat lastensa kanssa valinnaiset kielet opetuksen alkua edeltävänä keväänä. Terveystieto Terveystiedon opetus omana aineenaan alkaa seitsemännellä luokalla. Opetuksen tavoitteena on edistää oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Yhteiskuntaoppi Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta kasvamaan yhteiskunnan aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Tunneilla annetaan perustiedot yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen demokraattisista vaikutusmahdollisuuksista. Yhteiskuntaoppia opiskellaan yleensä yhdeksännellä luokalla. Kotitalous Kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä taitoja. Opetus perustuu käytännön toimintaan ja ryhmässä toimimiseen. Oppiaineessa perehdytään moniin ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Kotitaloutta opiskellaan kaikille yhteisenä oppiaineena vain seitsemännellä luokalla. Valinnaiset aineet Valinnaisia aineita on luokilla yhteensä 11 tuntia. Kouluissa päätetään, mitä valinnaisia aineita tarjotaan oppilaille. Valinnaiset aineet voivat olla oppiaineen syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia, vieraita kieliä tai tietotekniikkaan liittyviä aineita. Lisätiedot: Lotte Koivulainen, p Oppilaanohjaus Opettajat, oppilaanohjaaja sekä koulun muu henkilöstö ohjaavat oppilasta koulunkäynnissä, oppiaineiden opiskelussa ja opintoja koskevien valintojen sekä tulevaisuuden suunnittelussa. Ohjauksella tuetaan oppilaan opiskelu- ja yhteistyötaitojen sekä omatoimisuuden kehittymistä. Ohjauksen yhtenä alueena on työelämään tutustuminen. Työelämään tutustutaan asiantuntijavierailujen, yritysvierailujen kautta. Lisäksi peruskoulun 9. luokan oppilaille kuuluu kahden viikon työelämään tutustumisjakso (TET). Näitä jaksoja voi olla myös vuosiluokkien aikana 2 5 päivän tutustumisjaksoina. Oppilaanohjaus oppiaineena luokilla on oppilaanohjaajien vastuulla. Ohjaukseen liittyviä oppitunteja pidetään koko ryhmälle, lisäksi jokaisella oppilaalla on oikeus saada tarvitsemansa määrä henkilökohtaista ohjausta opiskeluun ja uravalintaan liittyen. Oppilaille voidaan järjestää myös pienryhmäohjausta. Perusopetuksen päättövaiheessa oppilaanohjaaja yhteistyössä opettajien kanssa tukee ja ohjaa oppilaita jatko-opiskeluvalintojen teossa sekä yhteishaussa. Ohjauksen ja huoltajien tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksen kohteisiinsa perustuvia opiskelua ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Huoltajilla on tärkeä rooli näiden valintojen pohtimisessa. Oppilaan arviointi Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilaan oppimista ja työskentelyä. Arviointi on jatkuvaa ja oppilaita kannustetaan myös arvioimaan omaa opiskeluaan ja edistymistään. Koulussa itsearviointia toteutetaan koulun opetussuunnitelman mukaisesti. Kaikissa kouluissa oppilas saa vuoden aikana ainakin kaksi väliarviointia ja kouluvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen. Lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppilaan käyttäytymistä sekä edistymistä Mukaan koulun kerhotoimintaan Koulun kerhotoiminta on oppilaille vapaaehtoista ja maksutonta. Koulun kerhotoimintaa järjestetään yleensä koulupäivän jälkeen koulujen tai lähialueiden tiloissa. Tavoitteena on mm. lasten ja nuorten kasvun tukeminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Kerhojen ohjaajina toimii mm. opettajia, nuoriso- ja liikuntapalveluiden työntekijöitä, järjestöjen ja seurojen ohjaajia ja muita asiantuntevia aikuisia. Lisätietoja ja ilmoittautuminen koululta. 7

8 ja työskentelyä kaikissa oppiaineissa. Vantaalla oppilasarviointi on numeerista vuosiluokilla Useimmissa yläkouluissa oppilaalle annetaan jokaisen jakson päättyessä kirjallinen jaksoarviointi. Luokanvalvoja/ryhmänohjaaja käy oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa vuosittain arviointi-/kolmikantakeskustelun, jonka yhteydessä keskustellaan muun muassa oppilaan vahvuuksista, opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvistä haasteista ja mahdollisista tuen tarpeista. Lisäksi keskustelussa sovitaan koulunkäyntiin liittyvistä tavoitteista. Arviointi-/kolmikantakeskustelu on yksi väliarvioinneista. Päättöarviointi Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa. Päättöarvosana perustuu oppilaan osaamiseen vuosiluokilla Päättöarviointi pohjautuu valtakunnallisiin perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereihin. Päättötodistuksen arvosanat ovat merkityksellisiä, sillä opiskelijat valitaan lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin pääsääntöisesti niiden perusteella. Oppilaiden on tärkeää tiedostaa, että joidenkin kaikille yhteisten oppiaineiden opiskelu päättyy jo ennen yhdeksättä luokkaa. Niinpä kotitaloutta, kuvataidetta ja käsityötä opiskellaan yhteisenä aineena vain seitsemännellä luokalla. Näistä aineista seitsemännen luokan keväällä saatu arvosana on myös päättöarvosana, mikäli oppilas ei esimerkiksi valinnaisen lyhytkurssin avulla saa sitä korotettua. Historian ja musiikin opetus päättyy yleensä kahdeksannella luokalla, jolloin niistä silloin saadut arvosanat tulevat myös päättötodistukseen. Päättötodistus Oppilaalle annetaan päättötodistus yhdeksännen luokan lopuksi, jonka suoritukset kaikissa numeroin arvosteltavissa aineissa ovat vähintään välttäviä (arvosana 5). Päättöarvioinnissa työskentelyä ei arvioida erikseen, vaan se sisältyy eri oppiaineiden arviointiin. Käyttäytymisen arvosanaa ei myöskään merkitä päättötodistukseen. Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, todistukseen tulee arvosanaksi hyväksytty -merkintä. Tämä ei koske ruotsin kieltä, josta on oltava arvosana päättötodistuksessa riippumatta siitä, onko sitä opiskeltu valinnaisena vai kaikille yhteisenä aineena. STOP kiusaamiselle! Vantaalla ei suvaita kiusaamista Koulukiusaamiseen suhtaudutaan vakavasti. Koulun henkilökunta puuttuu kiusaamiseen heti, jos sitä havaitaan. Kiusaamisesta kannattaa ja tuleekin ilmoittaa opettajalle, rehtorille tai jollekin muulle koulun työntekijälle jotta kiusaamiseen tiedetään puuttua. Kouluun kannattaa ottaa yhteyttä, vaikka kiusaamisesta ei olisi varmuuttakaan. Vanhempien ja lasten tulisi keskustella koulukiusaamisesta myös kotona, joka omalta osaltaan ennaltaehkäisee kiusaamisen esiintymistä. Lisätietoa keskustelun tueksi saa esimerkiksi osoitteista tukiasema.net ja mll.fi/kasvattajille/kiusaaminen. 8

9 Mitä peruskoulun jälkeen? Peruskoulun tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista omatoimisia, aloitteellisia ja osallistuvia kansalaisia, joilla on tarvittavat tiedot ja taidot jatkoopiskelua varten. Tavoitteena on, että jokainen perusopetuksen päättänyt nuori löytää mielekkään opiskelupaikan tai muun kiinnekohdan elämäänsä. Yläkoulun aikana oppilaanohjaajalta saa tietoa jatko-opintomahdollisuuksista, hakemisesta ja opiskelijavalinnoista. Ammatilliseen oppilaitokseen pääsyyn vaikuttavat oppilaan keskiarvo, painotettavat arvosanat ja mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Lukioon oppilaat valitaan peruskoulun lukuaineiden keskiarvon perusteella. Erityistehtävän saaneissa lukioissa voi olla myös muita valintaperusteita. Jos nuori ei saa peruskoulun jälkeen opiskelupaikkaa, hän voi hakeutua perusopetuksen lisäopetukseen eli kymppiluokalle tai ammatilliseen koulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen eli ammattistartille. Lisätiedot: Koulun oppilaanohjaaja opintopolku.fi vantaa.fi/lukiot vantaa.fi/ammatillinenkoulutus vantaa.fi/opetus > Esitteet ja oppaat > Jos et saa koulutuspaikkaa -opas Koulussa opitaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa koulun ja luokan asioihin sekä saada kokemuksia vastuunotosta ja yhteisten asioiden hoidosta. Koulussa opetellaan muun muassa keskustelutaitoja, osallistumista yhteiseen päätöksentekoon, tavoitteiden asettamista ja vaikuttamistaitoja. Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ja saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä. Kaikki oppilaat muodostavat koulun oppilaskunnan, joka valitsee keskuudestaan hallituksen. Hallitus osallistuu yhteisten sääntöjen laatimiseen, koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin, tapahtumien järjestelyihin ja kouluympäristön kehittämiseen. Oppilaskuntien hallitus osallistuu myös nuorivaltuuston vaalien järjestelyihin. Oppilaskuntatoimintaa ohjaa oppilaskunnan ohjaava opettaja. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa Vantaan kaupungin asioihin keväisin järjestettävässä Vaikuttaja-päivässä, johon osallistuu oppilaita kaikista vantaalaisista kouluista. Vantaan nuorisovaltuusto Nuoret valitsevat keskuudestaan vuotiaat edustajat Vantaan nuorisovaltuustoon kahden vuoden välein. Nuorisovaltuusto ajaa lasten ja nuorten asioita tekemällä aloitteita, järjestämällä tapahtumia ja edustamalla lapsia ja nuoria muun muassa kaupungin lautakunnissa. Lisätiedot: Oppilaskunnan ohjaava opettaja ja vantaa.fi/nuorisovaltuusto HYVIKSESSÄ tehdään yhdessä töitä jokaisen vantaalaisen lapsen ja nuoren hyvän arjen puolesta. Lisätietoa löytyy Vantaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman internetsivustolta HYVIKSEN hyvät teot ovat: Hyvä terveys, Yhdessä enemmän, Vahva vanhemmuus, Iloa harrastuksista ja Sydämellä sitoutuen! Liikkuva koulu Koulupäivän aikainen liikunta vaikuttaa kouluviihtyvyyteen sekä lasten ja nuorten koulumenestykseen. Liikkuva koulu toiminnan päätavoitteena on saada kaikki lapset liikkumaan vähintään yhden tunnin jokaisena koulupäivänä. Tavoitteena on mm. kehittää välituntiliikuntaa, lisätä maksuttomia matalan kynnyksen liikuntakerhoja heti koulupäivän jälkeen, aktivoida perheitä liikkumaan yhdessä sekä lisätä liikuntahetkiä oppitunneille toiminnallisen opetuksen muodossa. Koululiikuntaa tuetaan myös järjestämällä oppilasurheilukisoja koko lukuvuoden ympäri. Kaupungin liikunnanohjaajat tukevat koulujen henkilöstöä koulupäivän aikaisen liikunnan lisäämisessä. Lisätietoa: vantaa.fi/liikunta > Lasten ja nuorten liikunta > Liikkuva koulu hanke 9

10 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tukea on tarjolla kaikille oppilaille. Tuki järjestetään ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä oppilaalle määritellyssä lähikoulussa. Tukimuotoina ovat mm. oppilashuoltotyö, ohjaus, tukiopetus ja erityisopetus. Tuen toteuttamiseksi oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. Tukitoimet valmistellaan ja toteutetaan yhdessä oppilaan ja oppilaan huoltajien kanssa. Järjestettävän tuen taso määrittyy oppilaan kokonaistilanteen mukaan. Tukiopetus Tukiopetusta tarjotaan, kun lapsi tarvitsee opinnoissaan lisätukea. Tukiopetus pyritään aloittamaan ennakoidusti jo ennen kuin suurempia oppimisen ja opiskelun esteitä pääsee syntymään. Tukiopetusta annetaan joko oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Tukiopetusta pyritään antamaan tarvittaessa myös lapsen omalla äidinkielellä. Osa-aikainen erityisopetus Osa-aikaista erityisopetusta antaa erityisopettaja. Osa-aikaisella erityisopetuksella voidaan parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osaaikainen erityisopetus voi olla osa joustavia ryhmittelyjä. Tällöin opettajat suunnittelevat, opettavat, arvioivat ja kantavat yhdessä vastuun kaikista opetukseen osallistuvista oppilaista. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Huoltajille tiedotetaan tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisestä koulun lukuvuosisuunnitelmassa ja vanhempainilloissa sekä koulun tiedotteissa. Tuen kolmiportaisuus Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Mikäli oppilas tarvitsee tavanomaista laajemmin ja pitkäaikaisemmin tukea, hänen tukitoimiaan tehostetaan. Tehostetun tuen aloittaminen perustuu opettajien laatimaan pedagogiseen 10 arvioon, jossa kuvataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne. Tehostetun tuen toteuttamiseksi laaditaan oppimissuunnitelma, jossa kuvataan mm. oppilaan tarvitsema tuki ja sen järjestäminen. Mikäli tehostettu tuki todetaan riittämättömäksi, oppilaalle järjestetään erityistä tukea. Erityisen tuen tarve arvioidaan pedagogisella selvityksellä, joka sisältää mm. kuvauksen oppilaan kokonaistilanteesta ja oppilaan tarvitsemasta erityisestä tuesta. Oppilaan opettajat ja oppilashuoltotyöhön kuuluvat asiantuntijat laativat selvityksen ja sitä täydennetään tarvittaessa asiantuntijalausunnolla. Pedagoginen selvitys toimii pohjatietona erityisen tuen hallinnolliselle päätökselle. Kun oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös, hänelle laaditaan sen toteuttamista varten henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

11 Koulun hyvinvointityö oppilaan ja koko kouluyhteisön tukena Oppilashuolto tukee lasten oppimista ja hyvinvointia sekä edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Kaikki koulussa työskentelevät aikuiset huolehtivat oppilaiden hyvinvoinnista ja oppimisesta yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilaan kouluhyvinvointiin vaikuttavat kouluympäristön turvallisuus ja terveys sekä riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Hyvinvointityö on oppilaan kohtaamista, kannustamista, auttamista sekä oppilaan osallisuuden vahvistamista. Koululla toimii yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), joka koordinoi, kehittää ja arvioi koulun oppilashuoltotyötä. Hyvinvoinvointityötä koulussa johtaa koulun rehtori. Oppilashuoltotyön tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi ja puuttua varhain mahdollisiin koulunkäynnin vaikeuksiin ja tukea kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltoon kuuluu myös oppilashuollon Koulun yhteisöllinen hyvinvointityö on mm. lasten välisten suhteiden vahvistamista myönteisen vuorovaikutuksen tukemista kiusaamisen ehkäisyä koulun kerhotoimintaa välituntitoimintaa oppilaan ja huoltajan osallisuutta hyvinvointityön sisällyttämistä osaksi opetusta työntekijöiden työskentely yksittäisen oppilaan asiassa. Oppilashuollossa on tärkeää kuulla lasta itseään häntä koskevissa asioissa. Näin lapsi tulee kuulluksi ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa. Myös oppilaiden huoltajat otetaan mukaan yhteisöllisen hyvinvointityön suunnitteluun ja toteuttamiseen Koulussa keskeisiä oppilashuollon työntekijöitä ovat koulupsykologi, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Lapsen tukemiseksi kootaan tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä. Tämä ryhmä kootaan lapsen ja huoltajien kanssa yhteistyössä ja siihen kuuluu useimmiten luokanopettajan lisäksi koulun koulupsykologi/ kouluterveydenhoitaja/ koulukuraattori. Koulupsykologi Koulupsykologi auttaa nuorta, jos hänellä on vaikeuksia esimerkiksi oppimisessa, sopeutumisessa, tunne-elämässä tai ryhmässä toimimisessa. Oppilaan vaikeuksia selvitetään ja tukitoimenpiteitä suunnitellaan aina yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Neuvotteluihin osallistuvat tarpeen mukaan myös esim. luokanvalvoja, koulun erityisopettaja ja rehtori. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin, kun heitä askarruttavat nuoren koulu- ja kasvatusasiat tai kun perhettä kohtaa kriisi. Varsinainen hoitotyö ei kuulu koulupsykologin tehtäviin, vaan tarvittaessa nuori tai perhe ohjataan muiden asiantuntijoiden autettavaksi. Lisätiedot: Johtava koulupsykologi Tuija Harakka, p Koulukuraattori Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Hän edistää oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia ehkäisemällä ja poistamalla oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Tukea voidaan antaa yksittäiselle oppilaalle ja hänen perheelleen, oppilasryhmälle tai koko kouluyhteisölle. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, kun oppilaan tilanne koulussa tai kotona huolestuttaa tai kun oppilas kokee itsensä yksinäiseksi tai masentuneeksi. Koulukuraattori voi tavata oppilasta sekä yksin että hänen perheensä kanssa. Työskentelyn tavoitteena on yhdessä kodin kanssa selvittää tilanne ja löytää sopivat tukitoimet. Lisätiedot: Koulun sosiaalityön esimies Hanna Pösö, p Koulun sosiaalityön esimies Harri Myllyniemi, puh Oppilaita kannustetaan päihteettömyyteen Päihteiden käytöstä on syytä keskustella myös kotona. Huoltajat voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, aloittaako heidän lapsensa päihteiden käytön. Lisätietoa löytyy esimerkiksi osoitteesta 11

12 Oppilaiden etuudet Kouluruokailu Koululounaan nauttiminen edistää nuoren hyvinvointia ja antaa energiaa koulupäivään. Koululounaaseen sisältyvät pääruoka lisäkkeineen salaatti tai raaste ja salaatinkastike näkkileipä tai pehmeä leipä ja levite maito, piimä tai vesi. Keitto- ja puuroaterioilla ei tarjota salaattia, mutta silloin on tarjolla pehmeää leipää, leikkelettä ja tuoreannos. Puuroateriaan sisältyy lisäksi mehukeitto. Ruokalistoissa huomioidaan eri vuodenajat ja juhlapyhät ja päivittäin on tarjolla kasvisruokaa. Ruokalistat löytyvät osoitteesta vantti.fi/ruokalistat. Erityisruokavalio Kouluruuan valmistuksessa käytetään ainoastaan vähälaktoosisia tai laktoosittomia raaka-aineita. Laktoositonta maitojuomaa on tarjolla sitä haluaville. Sen saaminen edellyttää kuitenkin erityisruokavalioilmoituksen täyttämisen. Mikäli oppilas tarvitsee erityisruokavaliota tai hänen ruokavalionsa on eettisistä syistä rajoitettu, keittiölle toimitetaan oppilaan tiedot erityisruokavalion tarpeesta erityisruokavaliolomakkeella. Vaativissa erityisruokavalioissa vaaditaan lisäksi lääkärintodistus. Lomakkeen ja toimintaohjeen saa koululta tai osoitteessa vantti.fi/ateria > Erityisruokavalio. Ruokaraati Vantaalla useassa koulussa toimii ruokaraati, johon kuuluu oppilaita eri luokkaasteilta, koulun henkilöstön edustajat, keittiön edustaja ja terveydenhoitaja. Ruokaraati on yksi kanava, jonka kautta oppilaat voivat vaikuttaa kouluruokaan. Oman koulun ruokaraadista antaa lisätietoja koulun henkilökunta. Kouluruokailun kehittämisessä otetaan huomioon myös asiakaskyselyissä saatu palaute. Ruokailuun liittyvissä käytännön asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä suoraan koulukeittiön vastaavaan esimieheen. Lisätiedot: Koulun keittiö Kouluruokailun tietopaketti Kouluruokaa! vantti.fi > Ateria > Koulut Oppilaiden vakuutukset Oppilaat ovat vakuutettuja kouluaikana sekä koulumatkoilla. Vakuutus kattaa myös muun opetussuunnitelman mukaisen toiminnan, kuten retket ja leirikoulut. Jos oppilaalle sattuu kouluaikana tapaturma, hän saa ensiavun koulussa. Sieltä oppilas ohjataan tarvittaessa terveyskeskukseen tai vakavissa tapauksissa suoraan sairaalaan. Yksityisten lääkäriasemien palveluista aiheutuneita kustannuksia ei korvata. Mahdollinen nuoren oma sairauskulu- tai yksityistapaturmavakuutus ei korvaa perusopetuslain mukaisia tapaturmia, koska niistä kunta on lain mukaan korvausvelvollinen. Tapaturmasta täytetään aina tapaturmaselvityslomake. Tapaturmassa rikkoutuneita silmälaseja, vaatteita, kelloja, kännyköitä ja muuta tavaraa ei korvata. Ainoastaan hoitotoimenpiteen yhteydessä leikatuista vaatteista voi saada korvausta.tapaturmasta tehdään selvitys siinäkin tapauksessa, ettei lääkärin hoitoa tarvita. Lisätietoa saa koululta tai osoitteesta Aamupalan ja välipalan avulla jaksat opiskella ja harrastaa Aamupala auttaa jaksamaan! Kouluateria kattaa noin kolmanneksen päivittäisestä ravinnontarpeesta. Loput ravinnontarpeestaan saat päivän aikana nautituista muista aterioista. Erityisen tärkeää on, että syöt terveellisen aamupalan ennen kouluun lähtöä, muuten väsymys iskee jo ennen lounasta. Joissakin kouluissa on tarjolla maksullinen aamupuuro. Maksullinen välipala Monessa koulussa on mahdollisuus ostaa terveellistä välipalaa, joka auttaa pysymään virkeänä myös iltapäivän viimeisillä tunneilla sekä koulun jälkeisissä harrastuksissa. Välipalaa myydään usein koulun ruokasalissa klo 14:n välitunnilla. Välipalat maksetaan kaupunkikortilla, jonka voi hankkia yhteispalvelupisteistä. Erityisruokavaliota noudattaville valmistetaan tilauksesta erillistä välipalaa koulun keittiössä. Lisätiedot: Koulun keittiöltä vantaa.fi > Yhteispalvelu > kaupunkikortti 12

13 Kouluterveydenhuolto Hammashoito Kaikki oppilaat kutsutaan suun terveystarkastukseen 7. ja 8. luokilla. Muilla luokilla hoitoa annetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Suun terveystarkastuksen tekee hammashoitaja, suuhygienisti tai hammaslääkäri lapsen iästä riippuen. Oikomishoitoon ohjataan ne oppilaat, joilla on toiminnallisia purentavirheitä. Suun terveydenhuollon palvelut ovat osa kouluterveydenhuoltoa ja ne ovat maksuttomia kaikille alle 18-vuotiaille. Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään 15 vuotta täyttäneiltä maksuasetuksen mukainen maksu. Lisää tietoa suun hoidosta ja palveluista: vantaa.fi/hammashoito Kouluterveydenhuollon tavoitteena on edistää oppilaan ja koko kouluyhteisön terveyttä ja hyvinvointia yhdessä huoltajien, opettajien ja oppilashuollon muun henkilöstön kanssa (ks. sivu 11). Yläkoulussa kouluterveydenhoitaja tapaa jokaisen oppilaan vähintään kerran lukuvuoden aikana. Terveydenhoitajat aloittavat kahdeksannelle luokalle tulevien oppilaiden terveystarkastukset jo kesällä. kahdeksannen luokan terveystarkastus on laaja terveystarkastus, johon kutsutaan mukaan myös oppilaan huoltajat. Lääkärintarkastus tehdään lukuvuoden aikana ja huoltajien on mahdollista osallistua siihen. Kouluterveydenhuolto tarvitsee ajan tasalla olevat tiedot kaikista lapsen koulunkäyntiin vaikuttavista sairauksista. Myös lapsen muualla saamista rokotuksista, rokotusten terveydellisistä esteistä tai terveydentilan muutoksista pyydetään ilmoittamaan aina koulun terveydenhoitajalle. Huoltajien toivotaan lisäksi ilmoittavan, jos heidän yhteystietonsa muuttuvat. Jos nuori sairastuu häntä ei pidä lähettää kouluun huoltajat järjestävät tarvittavan hoidon sairastumisesta ilmoitetaan luokanvalvojalle neuvoja voi tarvittaessa kysyä koulun terveydenhoitajalta tai oman asuinalueen terveysasemalta. Lisätiedot: vantaa.fi/terveyspalvelut Kirsti Linnoinen p Jaana Karvonen-Lemmetty p Koulumatkat Koulumatkaetua vuosiluokille haetaan ti mennessä koulukuljetushakemuksella, jonka voi täyttää osoitteessa Paperihakemuksen voi pyytää koululta. Koulukuljetus järjestetään pääsääntöisesti myöntämällä oppilaalle maksuton koululaismatkakortti. Koulukuljetuspäätökset postitetaan kesällä. Päätöksen mukana on ohjeet siitä, miten koululaismatkakortti ladataan yhteispalvelussa. Oppilas on vastuussa koululaismatkakortin säilyttämisestä kouluajan. Koululaismatkakortti palautetaan koululle, mikäli oikeus koulumatkaetuun päättyy kesken lukuvuoden. Jos koulumatkaetua haetaan kesken lukuvuotta, käsittelyajalta ei makseta korvauksia. Uusi koulukuljetushakemus pitää täyttää lukuvuoden aikana jos oppilaan kotiosoite tai koulu vaihtuu. Lisätiedot: Koulukuljetuksen toimistosihteerit ja vantaa.fi/koulumatkat Milloin on mahdollisuus koulumatkaetuun? Yli 5 km matka: Koululaismatkakortin saa lähikouluun. Alle 5 km matkalle tarvitaan lääkärintodistus. Vaarallinen tai rasittava koulumatka: Arvion tekee sivistystoimi. Toissijainen koulu: Koululaismatkakortin saa vain, jos matka on yli 5 km sekä lähikouluun että toissijaiseen vantaalaiseen kouluun. Taksikuljetus: Lääkärin tai psykologin lausunto koulukuljetushakemuksen liitteeksi. 13

14 Opiskelu painotetussa opetuksessa Musiikkiluokat Vantaalla on musiikkiluokkia kuudessa koulussa vuosiluokilla Kolmannella luokalla perustetut musiikkiluokat jatkavat yläkoulussa. Musiikkiluokille otetaan myös uusia oppilaita, mikäli ryhmässä on tilaa. Haku musiikkiluokalle päättyy ke Oppilaat valitaan musikaalisuustestillä, jonka järjestämisestä sovitaan kyseisen koulun rehtorin kanssa. Jos oppilas ei halua jatkaa opiskelua musiikkiluokalla, hän siirtyy lähikouluunsa (s. 4). Musiikkiluokkakoulut ovat Hakunilan koulu lk Mikkolan koulu lk Martinlaakson koulu lk Peltolan koulu lk Hämeenkylän koulu lk Vantaankosken koulu lk Englanninkielinen opetus Vantaan kansainvälinen koulu Vantaan kansainvälisessä koulussa peruskoulun voi käydä kokonaan englannin kielellä. Koulun opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden äidinkieli on englanti ja oppilaille, joiden muulla tavoin hankittu englannin kielen taito on riittävä opinnoissa selviytymiseen. Kansainvälisen koulun oppilaat valitaan englannin kielen kielikokeen perusteella. Ensisijaisesti kouluun otetaan vantaalaisia lapsia. Muiden kuntien hakijoita voidaan ottaa vantaalaisten lasten jälkeen, jos opetusryhmissä on tilaa. Koulun oppilaaksiotto on aina toissijaista oppilaaksiottoa. Seitsemännelle luokalle hakevien oppilaiden englannin kielen koe järjestetään to klo Kaivokselan koulu Kaivokselan koulun englanninkielisen luokan oppilaat voivat siirtyä Vantaan kansainväliseen kouluun seitsemännelle luokalle ilman pääsykoetta. Mikäli oppilas haluaa luokkien ajaksi suomenkieliseen opetukseen, hän siirtyy lähikouluunsa. Kielikylpyopetus ruotsin kielellä Uomarinteen koulun kielikylpyoppilaat siirtyvät Kilterin kouluun, jossa järjestetään osittaista kielikylpyopetusta vuosiluokilla Lisätiedot: kilteri.fi Montessoriopetus Vantaalla ei ole montessoriopetusta vuosiluokilla Montessoritaustainen oppilas jatkaa koulunkäyntiä lähikoulussaan. (s. 4). Steinerkoulu Korsossa toimii yksityinen steinerkoulu, jossa voi opiskella ensimmäiseltä luokalta ylioppilaaksi asti. Oppilaat otetaan ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisikäjärjestyksessä ja haastattelun perusteella. Muillekin luokille voi pyrkiä täyttämällä hakulomakkeen koulun kotisivuilla. Lisätiedot: vantaansteinerkoulu.fi Lisätiedot: edu.vantaa.fi/isv 14

15 Hyvä tietää painotetusta opetuksesta Musiikki-, kielikylpy- ja englanninkielinen opetus jatkuu vuosiluokilla Opetukseen haetaan erillisellä lomakkeella. Sekä vanhat että uudet oppilaat täyttävät lomakkeen. Lisäksi uusien oppilaiden tulee ottaa yhteyttä opetusta järjestävän koulun rehtoriin ja sopia mahdollisista valintakokeista. Opetukseen haetaan erillisellä lomakkeella Ilmoittautuminen painotettuun opetukseen vuosiluokille 7. 9., joka löytyy osoitteesta vantaa.fi/verkkoasiointi > Opetus ja kasvatus > Perusopetuksen lomakkeet. Lomake palautetaan luokanopettajalle ke mennessä. Painotetun opetuksen oppilaaksiotto on toissijaista oppilaaksiottoa (s. 4). Oppilaalla ei ole pääsääntöisesti oikeutta koululaismatkakorttiin toissijaiseen kouluun (s. 13) Koululistauksen selitykset 1) Opetus englannin kielellä 2) Ruotsin osittainen kielikylpy * ) Koulu, jossa on luiskat ja/tai hissit helpottamassa liikuntaesteisen oppilaan liikkumista. **) Opetuspiste I = Itäinen oppilaaksiottoalue K = Koillinen oppilaaksiottoalue L = Läntinen oppilaaksiottoalue Nimi Luokat Osoite Vantaa Rehtori Koulusihteeri Musiikkiluokka Esteetön Alue Hakunila Hiirakkotie I Länsimäki Pallastunturintie Sotunki Sotungintie I Jokiniemi Valkoisenlähteentie Peltola Lummetie 27 B I Simonkylä Koivukyläntie I Viertola Jokiranta**) Liljatie 2 Viertolankuja Korso Kisatie K Mikkola Vega Lyyra Venuksentie 2 Lyyranpolku Ruusuvuori Kisatie K Havukoski Tarhakuja K Koivukylä Kustaantie K Kartanonkoski Tammisto **) Vantaan kansainvälinen koulu Veromäki Riihipelto Vantaankoski PAJA-luokat Tilkuntie 5 Kaurapellonkatu Hagelstamintie Veromiehentie Isontammentie 15 Ojahaanrinne L Hämeenkylä Varistontie L Kilteri Iskostie L 2) Martinlaakso Martinlaaksonpolku L I I I K L L 1) L

16 Tarkemmat tiedot vantaa.fi/opetus > Koulut ja oppilaitokset Vantaan kaupunki Sivistystoimi Asematie 6 A, Vantaa

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

Tietoa 7. luokalle siirtymisestä oppilaalle ja huoltajille. Lukuvuosi luokkalaisen opas

Tietoa 7. luokalle siirtymisestä oppilaalle ja huoltajille. Lukuvuosi luokkalaisen opas 6. Tietoa 7. luokalle siirtymisestä oppilaalle ja huoltajille. Lukuvuosi 2018 2019 - luokkalaisen opas Tervetuloa Sisällys 4 5 Tärkeät päivämäärät, lomakkeet ja lisätietoa 6 7 Miten 7. luokalle siirrytään?

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 Alakoulujen rehtorit ENSIMMÄISEN VIERAAN KIELEN VALINTA JA MUSIIKKILUOKALLE PYRKIMINEN Tämän kirjeen liitteenä on 2. luokkalaisten vanhemmille jaettava

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun Tervetuloa kouluun 2018 2019 Tervetuloa kouluun Opas uusille oppilaille ja Lukuvuosi heidän huoltajilleen 2016-2017 ASKOLAN KUNTA Askolan kunta Sivistystoimi Sivistystoimi Tärkeitä päivämääriä Kouluun

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 27.8.2014 (104 ) OPPILAAKSIOTTO OPPILASALUEET Perusopetuksen oppilaaksiotto koostuu tässä linjauspäätöksessä kolmesta

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00 9. lk vanhempainilta Ti 8.9.2015 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 7.-18.9.2015 Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h Työaika mielellään klo 8-14 tai 9-15

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh.

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. 0400 663346 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusvaihtoehdot peruskoulun jälkeen Ammatillinen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 26.10.2017 88 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella asuville

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Koulupolku alkaa Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä. Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä hieman jännittäen koulun alkamista

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 1 SEMINAARIPÄIVÄ 13.9.2017 8.30-15.30 REHTORIT KEMPELEEN KOULU TYÖRYHMÄ, ARVIOINNIN TYÖRYHMÄ TUTOR-OPETTAJAT TIETOHALLINNON EDUSTAJAT VIHIKARI

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24

Lisätiedot

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00 9. LK VANHEMPAINILTA Ti 30.8.2016 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 12.-23.9.2016. Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h. Työaika mielellään klo 8-14 tai

Lisätiedot

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (5) Kasvatus- ja opetuslautakunta, 46, 26.05.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta, 57, 16.06.2016 57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet Tervetuloa! Munkkiniemen yhteiskoulun esittely yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet perustettu 1938 Munkkiniemen yhteiskoulu Munkkiniemen koulutussäätiön

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Koulut voivat halutessaan jaksottaa ja kurssittaa opetuksensa. Jaksoja voi olla joko 1, 2 tai 4.

Koulut voivat halutessaan jaksottaa ja kurssittaa opetuksensa. Jaksoja voi olla joko 1, 2 tai 4. Vantaan yläkoulujen OPS puu Primuksessa Tässä ohjeistuksessa kuvataan yläkoulun Primuksen ops -puun rakentamista ja arvioinnin teknistä toteuttamista. Opetussuunnitelman perusteissa ja Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Tässä ohjeistuksessa kuvataan opettajille alakoulun arvioinnin teknistä toteuttamista Wilmassa. Opetussuunnitelman perusteissa ja Vantaan

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 24.11.2016 103 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Yhteishakuilta päättöluokkalaisten huoltajille. Aikataulut ja järjestelyt. Nuorten valinnat ja aikuisten tuki.

Yhteishakuilta päättöluokkalaisten huoltajille. Aikataulut ja järjestelyt. Nuorten valinnat ja aikuisten tuki. Yhteishakuilta päättöluokkalaisten huoltajille Aikataulut ja järjestelyt. Nuorten valinnat ja aikuisten tuki. Oppilaanohjaajat Iiris Kurkela ja Suvi Koskinen KEVÄÄN 2018 HAKUAJAT www.opintopolku.fi Ammatillisen

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta MUUTOKSEN TAUSTA 1. Miksi uudistus tehdään? 2. Millä perusteella koulupaikka 3. Mitkä ovat lähikoulun osoittamisen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot