Yläkoululaisen opas. Tietoa oppilaille ja heidän huoltajilleen opiskelusta vuosiluokilla 7. 9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yläkoululaisen opas. Tietoa oppilaille ja heidän huoltajilleen opiskelusta vuosiluokilla 7. 9."

Transkriptio

1 Yläkoululaisen opas 2015 Tietoa oppilaille ja heidän huoltajilleen opiskelusta vuosiluokilla 7. 9.

2 Sisällysluettelo sivu 4 > Miten oppilaan koulupaikka määritellään? sivu 10 > Oppimisen ja koulunkäynnin tukea on tarjolla kaikille oppilaille sivu 6 > Opiskelu luokilla sivu 11 Oppilashuolto auttaa ja tukee Yhteystietoja Sivistysvirasto Asematie 6 A, Vantaa Vantaan kaupungin puhelinvaihde puh Sähköpostiosoitteet: Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo, p Opetuspäällikkö Tapio Lahtero, p sivu 12 > Oppilaiden etuudet Tärkeitä päivämääriä sivu 14 > Opiskelu painotetussa opetuksessa Perusopetuksen aluepäälliköt Itäinen (Hakunila & Tikkurila): Virpi Lehmusvaara, p Koillinen (Korso & Koivukylä): Pepita Kaskentaus, p Läntinen (Myyrmäki & Kivistö-Aviapolis) Kirsi Kolu, p Hakemus lähikoulun määrittämiseksi erityisperustein vuosiluokille mennessä (s. 4 5). Ilmoittautuminen painotettuun opetukseen mennessä (s ). Päätös lähikoulusta Koulumatkaetua haetaan mennessä. Kouluun tutustuminen Lukuvuosi ja lomat Koulutyön aloittamispäivän ja lukuvuonna pidettävien lomien sekä yksittäisten lomapäivien ajankohdan päättää opetuslautakunta. Koulutyö päättyy keväällä aina viikon 22 lauantaina. Koulut ilmoittavat työ- ja loma-ajat tiedotteissaan. Lisätietoja: vantaa.fi/opetus > Työ- ja loma-ajat Koulumatkat p , Koulupsykologipalvelut Tuija Harakka, p Opetussuunnitelmat, oppilasarviointi, kielten opetus Lotte Koivulainen, p Oppimisen tuki Riitta Kekäle, p Julkaisija Vantaan kaupungin sivistystoimi 2014 Toimitus opetustoimen asiantuntija Niina Lång Kannen kuva Tiina Kujala Taitto ja ulkoasu Heidi Hölttä Valokuvat Heidi Hölttä (s. 3, 5, 14 ) Tiina Kujala (s. 3, 6, 8) Anna Mellin (s. 4) Sakari Manninen (s. 10) Paino AS Spin Press Oppaan sähköinen versio vantaa.fi/opetus > Esitteet ja oppaat Koulujen kotisivut ja yhteystiedot vantaa.fi/koulut

3 Seitsemäsluokkalainen Onneksi olkoon! Olet ollut kuusi vuotta perusopetuksessa ja siirryt mahdollisesti nyt uuteen kouluun. Samalla koulunkäyntisi muuttuu, saat uusia kavereita, opit uusia asioita ja otat enemmän vastuuta opinnoistasi. Oppien ja osallistuen taitoja tulevaisuuteen! Myönteisen asenteen avulla onnistut, kun koulunkäyntisi muuttuu itsenäisemmäksi. Heti koulun alussa on hyvä miettiä omia opiskelumenetelmiäsi. Kun oppiaineita ja läksyjä on enemmän, hyvät opiskelutaidot auttavat selviytymään urakasta. Voit kääntyä oman luokanvalvojasi tai ryhmänohjaajasi puoleen sinua askarruttavissa asioissa. Lisäksi koulun muut opettajat, oppilaanohjaajat ja koko koulun henkilökunta on tarvittaessa tukenasi. Monissa kouluissa on myös tukioppilaita, jotka ottavat uudet 7.-luokkalaiset vastaan. Opetussuunnitelmassa määritellään ne asiat, jotka opiskellaan peruskoulun aikana. Opetussuunnitelman uudistamistyö on aloitettu ja uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan vuonna Opetussuunnitelman uudistamistyön ensimmäinen askel otettiin kun Vantaan perusopetukselle valittiin arvot yhdessä oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön kanssa. Arvot hyvinvointi, oppimisen ilo ja toisten kunnioitus muodostavat perustan koulutyölle. Sinulla merkittävä tehtävä osallistua koulusi opetussuunnitelman tekemiseen yläluokkien aikana. Toivon aktiivista osallistumista, sinun ja vanhempiesi mielipiteellä on merkitystä. Oppimisen iloa sinulle ja tervetuloa seitsemännelle luokalle! Opas kannattaa säilyttää koko yläkoulun ajan. Hyvä oppilaan huoltaja Lapsesi on siirtymässä askeleen eteenpäin koulupolullaan. Huoltajien läsnäolo lapsen elämässä ja koulunkäynnin tukemisessa on tässä vaiheessa vähintään yhtä tärkeää kuin aiemmin. Ohessa on tietopaketti vuosiluokkien ajaksi. Toivon, että opas auttaa löytämään vastauksia sinua ja lastasi askarruttaviin kysymyksiin. Koulun ovet ovat auki huoltajille, tervetuloa tutustumaan lapsesi kouluun! Ilkka Kalo, perusopetuksen johtaja 3

4 Koulupaikan määräytyminen Vantaalla noudatetaan koulupaikan määrittelyssä perusopetuslain mukaista lähikouluperiaatetta. Vantaalaiset koulut ovat tutkitusti tasalaatuisia ja oppimisen tuki annetaan oppilaille pääsääntöisesti omassa lähikoulussa. Miten koulupaikka määritellään Vantaalaisen oppilaan ei tarvitse ilmoittautua kouluun vuosiluokkien ajaksi, sillä hänen tietonsa ovat valmiiksi oppilasrekisterissä. Tietojen perusteella perusopetuksen aluepäällikkö määrittää oppilaalle koulun. Tätä koulua kutsutaan oppilaan lähikouluksi, vaikka se ei aina ole maantieteellisesti lähin koulu. Päätös lähikoulusta lähetetään oppilaan kotiin pe Hyvä tietää: Lähikoulun määrittelyssä noudatetaan opetuslautakunnan päättämiä periaatteita. Ensin lähikoulu määritellään niille oppilaille, joilla on terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy ja sitten niille, jotka halutaan samaan kouluun sisaruksensa kanssa. Sen jälkeen osoitetaan koulu niille, joilla on selkeästi yksi koulu lyhyen ja turvallisen matkan päässä kotoa. Loput oppilaat jaetaan kouluihin niin, että heillä olisi mahdollisimman lyhyt ja turvallinen koulumatka, ja että eri koulujen luokista tulisi mahdollisimman samankokoisia. Yhtenäiskoulun oppilaan lähikoulu on sama koulu, jossa hän on käynyt kuudennen luokan. Lähikoulun valinnassa huomioidaan myös oppilaan neljännellä luokalla valitsema vapaaehtoinen A-kieli. Sisarukset samaan kouluun Jos oppilas halutaan samaan kouluun kuin hänen sisaruksensa, täytetään lomake: Hakemus lähikoulun määrittämiseksi erityisperustein vuosiluokille Hakemus palautetaan omalle luokanopettajalle ke mennessä. Sisaruksen tulee asua samassa osoitteessa ja olla nuoremman sisaruksen aloittaessa haetun koulun oppilaana. Sisarusperustetta ei sovelleta, jos sisarus käy toissijaista koulua tai hän on siellä erityisen tuen päätöksen perusteella. Muu erityinen syy Jos oppilaalla on terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy, joka vaikuttaa koulun soveltuvuuteen, täytetään lomake: Hakemus lähikoulun määrittämiseksi erityisperustein vuosiluokille Hakemus palautetaan omalle luokanopettajalle ke mennessä. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai asiantuntijan lausunto. 4 Muistathan ilmoittaa sisarukset samaan kouluun ja täyttää lomakkeen lähikoulun määrittelemiseksi. Syyn täytyy vaikuttaa suoranaisesti siihen, mikä koulu lapselle soveltuu. Terveydentilaan liittyvä syy voi olla esimerkiksi se, ettei oppilas selviydy liikkumisesteen takia hissittömässä koulussa. Toissijaiseen kouluun Jos oppilaalle määritelty lähikoulu ei tyydytä, oppilas voi hakea johonkin toiseen kouluun tai päätöksestä voi valittaa aluehallintovirastoon. Tällaista koulua kutsutaan toissijaiseksi kouluksi. Hakemus toissijaiseen kouluun -lomake toimitetaan pe mennessä siihen kouluun, josta oppilaspaikkaa haetaan. Toissijaisesta koulupaikasta päättää kyseisen koulun rehtori. Päätös lähetetään oppilaan kotiin pe Rehtorit noudattavat oppilaiden valinnassa yhteisiä periaatteita. Etusijalla ovat vantaalaiset lapset. Ensin vapaiksi jääneille paikoille otetaan niitä oppilaita, joilla on terveydentilaan liittyvä tai muu

5 Kodin ja koulun yhteistyö Toimiva kodin ja koulun yhteistyö lisää lasten koulumotivaatiota ja opettajan oppilaantuntemusta. Vanhemmille yhteistyö antaa tärkeää tietoa lapsen oppimisesta ja koulunkäynnistä ja niiden tukemisen mahdollisuuksista. Kodin ja koulun yhteistyöllä on myönteinen vaikutus luokan ja koulun ilmapiiriin ja se vahvistaa kouluyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdessä toimimisen tavoitteena on lapsen ja nuoren oppimisen ja terveen kasvun ja kehityksen tukeminen koko oppimispolun ajan. Yhteistyön merkitys ei vähene lapsen varttuessa luokkien oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa käydään vuosittain arviointi-/ kolmikantakeskustelu. Osallistuminen kouluarkeen Luokan, koulun tai kunnan vanhempien verkostoituminen ja yhteinen toiminta edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja tarjoaa vertaistukea kotien kasvatustyölle. Huoltajat voivat osallistua koulun toiminnan arviointiin ja kehittämiseen mm. osallistumalla yhteisiin vanhempainiltoihin ja tilaisuuksiin. Lähes jokaisessa vantaalaisessa koulussa on vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistys tai vanhempaintoimikunta voi tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja koulua koskevista asioista sekä tukea omalta osaltaan oppilaiden koulunkäyntiä. Vantaalla toimii vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY, jonka tavoitteena on edistää huoltajien, koulun ja hallinnon välistä yhteistyötä sekä ottaa kantaa oppilaiden koulutusta ja kasvatusta koskeviin asioihin. Lisätiedot: Koulun vanhempainyhdistys vanvary.fi suomenvanhempainliitto.fi Wilma kodin ja koulun viestintävälineenä Oppilaan aloittaessa Vantaalla perusopetuksessa huoltajat saavat oppilaskohtaisen tunnuksen Wilmaan. Huoltajat saavat pyynnöstä henkilökohtaisen tunnuksen. Wilman kautta huoltaja voi mm. tarkastella lapsensa tuntimerkintöjä, koemerkintöjä, arvosanoja ja koulunkäynnin tukeen liittyviä merkintöjä ja asiakirjoja. Oppilaan tietoja voivat tarkastella ne henkilöt, joiden työtehtäviin oppilaan opetuksen tai oppilashuollon järjestäminen kuuluu. Huoltajalla on halutessaan oikeus kieltää kouluterveydenhoitajan ja kuraattorin oikeudet nähdä oppilasta koskevia salassa pidettäviä tietoja. Tällaisessa tilanteessa huoltajan tulee olla yhteydessä koulun rehtoriin. Lisätiedot: https://wilma.edu.vantaa.fi/ erityinen syy ja sitten niitä, jotka haluavat samaan kouluun sisaruksensa kanssa. Tämän jälkeen loput vapaat paikat jaetaan muiden hakijoiden kesken. Jos hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla. Toissijainen koulu ei ole lain määrittämä lähikoulu, joten oppilaalla ei ole oikeutta kaupungin kustantamaan koululaismatkakorttiin, paitsi jos matka on yli 5 km niin lähikouluun kuin toissijaiseen vantaalaiseen kouluun (s. 13). Toissijaisessa haussa on mahdollisuus hakea myös Espoon, Helsingin tai Kauniaisten kouluihin. Tällöin huoltajat ovat itse yhteydessä siihen kouluun, josta oppilaspaikkaa haetaan ja ilmoittavat alueensa aluepäällikölle jos lapsi ei aloita koulua lähikoulussaan. Oppilaspaikkaa haettaessa on hyvä huomata, että toisen kaupungin koulussa oppilas ei välttämättä saa kaikkia tukipalveluita ja huoltajat vastaavat koulumatkojen kustannuksista. Muiden kuntien oppilaat Muiden kuntien oppilaita voidaan ottaa Vantaan kouluihin toissijaisen haun kautta, jos kouluissa on tilaa vantaalaisten oppilaiden jälkeen. Oppilaaksiotossa noudatetaan kaikille yhteisiä toissijaisen oppilaaksioton periaatteita. Muiden kuntien oppilaiden koulumatkojen korvaamisesta päättää heidän asuinkuntansa. Muutto kesken lukuvuoden Jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden Vantaan sisällä tai pois Vantaalta, hänellä on oikeus käydä lukuvuoden loppuun asti entistä lähikoulua. Jos oppilas muuttaa Vantaalle, hänen lähikoulunsa selviää oman alueen aluepäälliköltä. Oman alueen perusopetuksen aluepäällikön yhteystiedot löytyvät sivulta 2. Lisätietoja: vantaa.fi/opetus > Perusopetus Koulujen sivut: vantaa.fi/koulut Aluepäälliköt s. 2 5

6 Opiskelu luokilla Koulunkäynti muuttuu monilta osin, kun oppilas siirtyy seitsemännelle luokalle. Luokanopettajan sijaan oppilasta opettavat useat eri aineenopettajat ja eri aineita opiskellaan aineluokissa. Yksi aineenopettajista toimii oppilaan luokanvalvojana tai ryhmänohjaajana ja vastaa luokan asioista sekä tapaa oppilaita säännöllisesti. Koulussa opiskelu voidaan toteuttaa koko vuoden samana pysyvän lukujärjestyksen mukaan tai jakamalla työskentely 2 5 jaksoon, joiden lukujärjestykset vaihtelevat. Oppilaan lukujärjestyksestä selviää, miten hänen koulussaan opiskellaan. Joskus oppilaan ainevalikoima on sellainen, että sitä ei pystytä toteuttamaan ilman hyppytuntia. Tällöin asiasta keskustellaan oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ja sovitaan, missä ja miten oppilas viettää hyppytunnin. Vuosiluokilla kaikki opiskelevat äidinkieltä ja kirjallisuutta toista kotimaista kieltä (ruotsi) ja englantia matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa biologiaa, maantietoa terveystietoa uskontoa tai elämänkatsomustietoa historiaa, yhteiskuntaoppia musiikkia, kuvataidetta, käsityötä, liikuntaa ja kotitaloutta. Lisäksi kaikilla on oppilaanohjausta ja valinnaisia aineita, joista yksi voi olla neljännellä luokalla alkanut A-kieli. Aihekokonaisuudet Vuosiluokilla yhteisten ja valinnaisten aineiden lisäksi opiskellaan aihekokonaisuuksia, jotka toteutetaan eri oppiaineiden tunneilla tai erillisinä projekteina. Aihekokonaisuudet ovat ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, viestintä ja mediataito, osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, turvallisuus ja liikenne sekä ihminen ja teknologia. Lisätietoja oppiaineista ja oman äidinkielen ja uskonnon opetuksesta vantaa.fi/opetus Uusia oppiaineita vuosiluokilla Vieraat kielet Aloitettujen kielten opiskelu jatkuu. Kaikille yhteinen A-kieli on englanti ja valinnaiset A-kielet ranska, ruotsi, saksa ja venäjä. Viimeistään tässä vaiheessa alkaa myös kaikille yhteisen toisen kotimaisen kielen opiskelu. Se on Vantaalla suomenkielisissä peruskouluissa aina ruotsi (B-kieli). Jos ruotsi on oppilaan valinnainen A-kieli, sen opetus jatkuu A-kielenä. Tällöin B- kieleen varattuja tunteja voidaan hyödyntää eri tavoin: A-ruotsin tuntimäärää vahvistetaan B-kielen tunneilla tai oppilaalle tarjotaan muita valinnaisaineita B- kielen tuntien verran. Näiden lisäksi koulut tarjoavat uusien valinnaisten kielten opintoja. Kahdeksannella luokalla alkava valinnainen B2-kieli voi olla mikä tahansa koulun 6

7 7. ja 8. luokalla saatu arvosana onkin päättöarvosana? Joidenkin kaikille yhteisten oppiaineiden opiskelu päättyy jo ennen yhdeksättä luokkaa. Näistä aineista opiskelun päättyessä saatu arvosana on yleensä myös päättöarvosana. Lisätietoa oppiaineista löytyy kohdasta Päättöarviointi sivulta 8. opetussuunnitelman kieli. Lisäksi koulut saattavat tarjota lyhyitä kielikursseja, jotka ovat B2-kielten oppimäärää suppeampia. Huoltajat valitsevat lastensa kanssa valinnaiset kielet opetuksen alkua edeltävänä keväänä. Terveystieto Terveystiedon opetus omana aineenaan alkaa seitsemännellä luokalla. Opetuksen tavoitteena on edistää oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Yhteiskuntaoppi Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta kasvamaan yhteiskunnan aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Tunneilla annetaan perustiedot yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen demokraattisista vaikutusmahdollisuuksista. Yhteiskuntaoppia opiskellaan yleensä yhdeksännellä luokalla. Kotitalous Kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä taitoja. Opetus perustuu käytännön toimintaan ja ryhmässä toimimiseen. Oppiaineessa perehdytään moniin ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Kotitaloutta opiskellaan kaikille yhteisenä oppiaineena vain seitsemännellä luokalla. Valinnaiset aineet Valinnaisia aineita on luokilla yhteensä 11 tuntia. Kouluissa päätetään, mitä valinnaisia aineita tarjotaan oppilaille. Valinnaiset aineet voivat olla oppiaineen syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia, vieraita kieliä tai tietotekniikkaan liittyviä aineita. Lisätiedot: Lotte Koivulainen, p Oppilaanohjaus Opettajat, oppilaanohjaaja sekä koulun muu henkilöstö ohjaavat oppilasta koulunkäynnissä, oppiaineiden opiskelussa ja opintoja koskevien valintojen sekä tulevaisuuden suunnittelussa. Ohjauksella tuetaan oppilaan opiskelu- ja yhteistyötaitojen sekä omatoimisuuden kehittymistä. Ohjauksen yhtenä alueena on työelämään tutustuminen. Työelämään tutustutaan asiantuntijavierailujen, yritysvierailujen kautta. Lisäksi peruskoulun 9. luokan oppilaille kuuluu kahden viikon työelämään tutustumisjakso (TET). Näitä jaksoja voi olla myös vuosiluokkien aikana 2 5 päivän tutustumisjaksoina. Oppilaanohjaus oppiaineena luokilla on oppilaanohjaajien vastuulla. Ohjaukseen liittyviä oppitunteja pidetään koko ryhmälle, lisäksi jokaisella oppilaalla on oikeus saada tarvitsemansa määrä henkilökohtaista ohjausta opiskeluun ja uravalintaan liittyen. Oppilaille voidaan järjestää myös pienryhmäohjausta. Perusopetuksen päättövaiheessa oppilaanohjaaja yhteistyössä opettajien kanssa tukee ja ohjaa oppilaita jatko-opiskeluvalintojen teossa sekä yhteishaussa. Ohjauksen ja huoltajien tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksen kohteisiinsa perustuvia opiskelua ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Huoltajilla on tärkeä rooli näiden valintojen pohtimisessa. Oppilaan arviointi Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilaan oppimista ja työskentelyä. Arviointi on jatkuvaa ja oppilaita kannustetaan myös arvioimaan omaa opiskeluaan ja edistymistään. Koulussa itsearviointia toteutetaan koulun opetussuunnitelman mukaisesti. Kaikissa kouluissa oppilas saa vuoden aikana ainakin kaksi väliarviointia ja kouluvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen. Lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppilaan käyttäytymistä sekä edistymistä Mukaan koulun kerhotoimintaan Koulun kerhotoiminta on oppilaille vapaaehtoista ja maksutonta. Koulun kerhotoimintaa järjestetään yleensä koulupäivän jälkeen koulujen tai lähialueiden tiloissa. Tavoitteena on mm. lasten ja nuorten kasvun tukeminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Kerhojen ohjaajina toimii mm. opettajia, nuoriso- ja liikuntapalveluiden työntekijöitä, järjestöjen ja seurojen ohjaajia ja muita asiantuntevia aikuisia. Lisätietoja ja ilmoittautuminen koululta. 7

8 ja työskentelyä kaikissa oppiaineissa. Vantaalla oppilasarviointi on numeerista vuosiluokilla Useimmissa yläkouluissa oppilaalle annetaan jokaisen jakson päättyessä kirjallinen jaksoarviointi. Luokanvalvoja/ryhmänohjaaja käy oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa vuosittain arviointi-/kolmikantakeskustelun, jonka yhteydessä keskustellaan muun muassa oppilaan vahvuuksista, opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvistä haasteista ja mahdollisista tuen tarpeista. Lisäksi keskustelussa sovitaan koulunkäyntiin liittyvistä tavoitteista. Arviointi-/kolmikantakeskustelu on yksi väliarvioinneista. Päättöarviointi Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa. Päättöarvosana perustuu oppilaan osaamiseen vuosiluokilla Päättöarviointi pohjautuu valtakunnallisiin perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereihin. Päättötodistuksen arvosanat ovat merkityksellisiä, sillä opiskelijat valitaan lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin pääsääntöisesti niiden perusteella. Oppilaiden on tärkeää tiedostaa, että joidenkin kaikille yhteisten oppiaineiden opiskelu päättyy jo ennen yhdeksättä luokkaa. Niinpä kotitaloutta, kuvataidetta ja käsityötä opiskellaan yhteisenä aineena vain seitsemännellä luokalla. Näistä aineista seitsemännen luokan keväällä saatu arvosana on myös päättöarvosana, mikäli oppilas ei esimerkiksi valinnaisen lyhytkurssin avulla saa sitä korotettua. Historian ja musiikin opetus päättyy yleensä kahdeksannella luokalla, jolloin niistä silloin saadut arvosanat tulevat myös päättötodistukseen. Päättötodistus Oppilaalle annetaan päättötodistus yhdeksännen luokan lopuksi, jonka suoritukset kaikissa numeroin arvosteltavissa aineissa ovat vähintään välttäviä (arvosana 5). Päättöarvioinnissa työskentelyä ei arvioida erikseen, vaan se sisältyy eri oppiaineiden arviointiin. Käyttäytymisen arvosanaa ei myöskään merkitä päättötodistukseen. Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, todistukseen tulee arvosanaksi hyväksytty -merkintä. Tämä ei koske ruotsin kieltä, josta on oltava arvosana päättötodistuksessa riippumatta siitä, onko sitä opiskeltu valinnaisena vai kaikille yhteisenä aineena. STOP kiusaamiselle! Vantaalla ei suvaita kiusaamista Koulukiusaamiseen suhtaudutaan vakavasti. Koulun henkilökunta puuttuu kiusaamiseen heti, jos sitä havaitaan. Kiusaamisesta kannattaa ja tuleekin ilmoittaa opettajalle, rehtorille tai jollekin muulle koulun työntekijälle jotta kiusaamiseen tiedetään puuttua. Kouluun kannattaa ottaa yhteyttä, vaikka kiusaamisesta ei olisi varmuuttakaan. Vanhempien ja lasten tulisi keskustella koulukiusaamisesta myös kotona, joka omalta osaltaan ennaltaehkäisee kiusaamisen esiintymistä. Lisätietoa keskustelun tueksi saa esimerkiksi osoitteista tukiasema.net ja mll.fi/kasvattajille/kiusaaminen. 8

9 Mitä peruskoulun jälkeen? Peruskoulun tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista omatoimisia, aloitteellisia ja osallistuvia kansalaisia, joilla on tarvittavat tiedot ja taidot jatkoopiskelua varten. Tavoitteena on, että jokainen perusopetuksen päättänyt nuori löytää mielekkään opiskelupaikan tai muun kiinnekohdan elämäänsä. Yläkoulun aikana oppilaanohjaajalta saa tietoa jatko-opintomahdollisuuksista, hakemisesta ja opiskelijavalinnoista. Ammatilliseen oppilaitokseen pääsyyn vaikuttavat oppilaan keskiarvo, painotettavat arvosanat ja mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Lukioon oppilaat valitaan peruskoulun lukuaineiden keskiarvon perusteella. Erityistehtävän saaneissa lukioissa voi olla myös muita valintaperusteita. Jos nuori ei saa peruskoulun jälkeen opiskelupaikkaa, hän voi hakeutua perusopetuksen lisäopetukseen eli kymppiluokalle tai ammatilliseen koulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen eli ammattistartille. Lisätiedot: Koulun oppilaanohjaaja opintopolku.fi vantaa.fi/lukiot vantaa.fi/ammatillinenkoulutus vantaa.fi/opetus > Esitteet ja oppaat > Jos et saa koulutuspaikkaa -opas Koulussa opitaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa koulun ja luokan asioihin sekä saada kokemuksia vastuunotosta ja yhteisten asioiden hoidosta. Koulussa opetellaan muun muassa keskustelutaitoja, osallistumista yhteiseen päätöksentekoon, tavoitteiden asettamista ja vaikuttamistaitoja. Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ja saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä. Kaikki oppilaat muodostavat koulun oppilaskunnan, joka valitsee keskuudestaan hallituksen. Hallitus osallistuu yhteisten sääntöjen laatimiseen, koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin, tapahtumien järjestelyihin ja kouluympäristön kehittämiseen. Oppilaskuntien hallitus osallistuu myös nuorivaltuuston vaalien järjestelyihin. Oppilaskuntatoimintaa ohjaa oppilaskunnan ohjaava opettaja. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa Vantaan kaupungin asioihin keväisin järjestettävässä Vaikuttaja-päivässä, johon osallistuu oppilaita kaikista vantaalaisista kouluista. Vantaan nuorisovaltuusto Nuoret valitsevat keskuudestaan vuotiaat edustajat Vantaan nuorisovaltuustoon kahden vuoden välein. Nuorisovaltuusto ajaa lasten ja nuorten asioita tekemällä aloitteita, järjestämällä tapahtumia ja edustamalla lapsia ja nuoria muun muassa kaupungin lautakunnissa. Lisätiedot: Oppilaskunnan ohjaava opettaja ja vantaa.fi/nuorisovaltuusto HYVIKSESSÄ tehdään yhdessä töitä jokaisen vantaalaisen lapsen ja nuoren hyvän arjen puolesta. Lisätietoa löytyy Vantaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman internetsivustolta HYVIKSEN hyvät teot ovat: Hyvä terveys, Yhdessä enemmän, Vahva vanhemmuus, Iloa harrastuksista ja Sydämellä sitoutuen! Liikkuva koulu Koulupäivän aikainen liikunta vaikuttaa kouluviihtyvyyteen sekä lasten ja nuorten koulumenestykseen. Liikkuva koulu toiminnan päätavoitteena on saada kaikki lapset liikkumaan vähintään yhden tunnin jokaisena koulupäivänä. Tavoitteena on mm. kehittää välituntiliikuntaa, lisätä maksuttomia matalan kynnyksen liikuntakerhoja heti koulupäivän jälkeen, aktivoida perheitä liikkumaan yhdessä sekä lisätä liikuntahetkiä oppitunneille toiminnallisen opetuksen muodossa. Koululiikuntaa tuetaan myös järjestämällä oppilasurheilukisoja koko lukuvuoden ympäri. Kaupungin liikunnanohjaajat tukevat koulujen henkilöstöä koulupäivän aikaisen liikunnan lisäämisessä. Lisätietoa: vantaa.fi/liikunta > Lasten ja nuorten liikunta > Liikkuva koulu hanke 9

10 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tukea on tarjolla kaikille oppilaille. Tuki järjestetään ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä oppilaalle määritellyssä lähikoulussa. Tukimuotoina ovat mm. oppilashuoltotyö, ohjaus, tukiopetus ja erityisopetus. Tuen toteuttamiseksi oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. Tukitoimet valmistellaan ja toteutetaan yhdessä oppilaan ja oppilaan huoltajien kanssa. Järjestettävän tuen taso määrittyy oppilaan kokonaistilanteen mukaan. Tukiopetus Tukiopetusta tarjotaan, kun lapsi tarvitsee opinnoissaan lisätukea. Tukiopetus pyritään aloittamaan ennakoidusti jo ennen kuin suurempia oppimisen ja opiskelun esteitä pääsee syntymään. Tukiopetusta annetaan joko oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Tukiopetusta pyritään antamaan tarvittaessa myös lapsen omalla äidinkielellä. Osa-aikainen erityisopetus Osa-aikaista erityisopetusta antaa erityisopettaja. Osa-aikaisella erityisopetuksella voidaan parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osaaikainen erityisopetus voi olla osa joustavia ryhmittelyjä. Tällöin opettajat suunnittelevat, opettavat, arvioivat ja kantavat yhdessä vastuun kaikista opetukseen osallistuvista oppilaista. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Huoltajille tiedotetaan tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisestä koulun lukuvuosisuunnitelmassa ja vanhempainilloissa sekä koulun tiedotteissa. Tuen kolmiportaisuus Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Mikäli oppilas tarvitsee tavanomaista laajemmin ja pitkäaikaisemmin tukea, hänen tukitoimiaan tehostetaan. Tehostetun tuen aloittaminen perustuu opettajien laatimaan pedagogiseen 10 arvioon, jossa kuvataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne. Tehostetun tuen toteuttamiseksi laaditaan oppimissuunnitelma, jossa kuvataan mm. oppilaan tarvitsema tuki ja sen järjestäminen. Mikäli tehostettu tuki todetaan riittämättömäksi, oppilaalle järjestetään erityistä tukea. Erityisen tuen tarve arvioidaan pedagogisella selvityksellä, joka sisältää mm. kuvauksen oppilaan kokonaistilanteesta ja oppilaan tarvitsemasta erityisestä tuesta. Oppilaan opettajat ja oppilashuoltotyöhön kuuluvat asiantuntijat laativat selvityksen ja sitä täydennetään tarvittaessa asiantuntijalausunnolla. Pedagoginen selvitys toimii pohjatietona erityisen tuen hallinnolliselle päätökselle. Kun oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös, hänelle laaditaan sen toteuttamista varten henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

11 Koulun hyvinvointityö oppilaan ja koko kouluyhteisön tukena Oppilashuolto tukee lasten oppimista ja hyvinvointia sekä edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Kaikki koulussa työskentelevät aikuiset huolehtivat oppilaiden hyvinvoinnista ja oppimisesta yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilaan kouluhyvinvointiin vaikuttavat kouluympäristön turvallisuus ja terveys sekä riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Hyvinvointityö on oppilaan kohtaamista, kannustamista, auttamista sekä oppilaan osallisuuden vahvistamista. Koululla toimii yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), joka koordinoi, kehittää ja arvioi koulun oppilashuoltotyötä. Hyvinvoinvointityötä koulussa johtaa koulun rehtori. Oppilashuoltotyön tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi ja puuttua varhain mahdollisiin koulunkäynnin vaikeuksiin ja tukea kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltoon kuuluu myös oppilashuollon Koulun yhteisöllinen hyvinvointityö on mm. lasten välisten suhteiden vahvistamista myönteisen vuorovaikutuksen tukemista kiusaamisen ehkäisyä koulun kerhotoimintaa välituntitoimintaa oppilaan ja huoltajan osallisuutta hyvinvointityön sisällyttämistä osaksi opetusta työntekijöiden työskentely yksittäisen oppilaan asiassa. Oppilashuollossa on tärkeää kuulla lasta itseään häntä koskevissa asioissa. Näin lapsi tulee kuulluksi ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa. Myös oppilaiden huoltajat otetaan mukaan yhteisöllisen hyvinvointityön suunnitteluun ja toteuttamiseen Koulussa keskeisiä oppilashuollon työntekijöitä ovat koulupsykologi, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Lapsen tukemiseksi kootaan tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä. Tämä ryhmä kootaan lapsen ja huoltajien kanssa yhteistyössä ja siihen kuuluu useimmiten luokanopettajan lisäksi koulun koulupsykologi/ kouluterveydenhoitaja/ koulukuraattori. Koulupsykologi Koulupsykologi auttaa nuorta, jos hänellä on vaikeuksia esimerkiksi oppimisessa, sopeutumisessa, tunne-elämässä tai ryhmässä toimimisessa. Oppilaan vaikeuksia selvitetään ja tukitoimenpiteitä suunnitellaan aina yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Neuvotteluihin osallistuvat tarpeen mukaan myös esim. luokanvalvoja, koulun erityisopettaja ja rehtori. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin, kun heitä askarruttavat nuoren koulu- ja kasvatusasiat tai kun perhettä kohtaa kriisi. Varsinainen hoitotyö ei kuulu koulupsykologin tehtäviin, vaan tarvittaessa nuori tai perhe ohjataan muiden asiantuntijoiden autettavaksi. Lisätiedot: Johtava koulupsykologi Tuija Harakka, p Koulukuraattori Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Hän edistää oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia ehkäisemällä ja poistamalla oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Tukea voidaan antaa yksittäiselle oppilaalle ja hänen perheelleen, oppilasryhmälle tai koko kouluyhteisölle. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, kun oppilaan tilanne koulussa tai kotona huolestuttaa tai kun oppilas kokee itsensä yksinäiseksi tai masentuneeksi. Koulukuraattori voi tavata oppilasta sekä yksin että hänen perheensä kanssa. Työskentelyn tavoitteena on yhdessä kodin kanssa selvittää tilanne ja löytää sopivat tukitoimet. Lisätiedot: Koulun sosiaalityön esimies Hanna Pösö, p Koulun sosiaalityön esimies Harri Myllyniemi, puh Oppilaita kannustetaan päihteettömyyteen Päihteiden käytöstä on syytä keskustella myös kotona. Huoltajat voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, aloittaako heidän lapsensa päihteiden käytön. Lisätietoa löytyy esimerkiksi osoitteesta 11

12 Oppilaiden etuudet Kouluruokailu Koululounaan nauttiminen edistää nuoren hyvinvointia ja antaa energiaa koulupäivään. Koululounaaseen sisältyvät pääruoka lisäkkeineen salaatti tai raaste ja salaatinkastike näkkileipä tai pehmeä leipä ja levite maito, piimä tai vesi. Keitto- ja puuroaterioilla ei tarjota salaattia, mutta silloin on tarjolla pehmeää leipää, leikkelettä ja tuoreannos. Puuroateriaan sisältyy lisäksi mehukeitto. Ruokalistoissa huomioidaan eri vuodenajat ja juhlapyhät ja päivittäin on tarjolla kasvisruokaa. Ruokalistat löytyvät osoitteesta vantti.fi/ruokalistat. Erityisruokavalio Kouluruuan valmistuksessa käytetään ainoastaan vähälaktoosisia tai laktoosittomia raaka-aineita. Laktoositonta maitojuomaa on tarjolla sitä haluaville. Sen saaminen edellyttää kuitenkin erityisruokavalioilmoituksen täyttämisen. Mikäli oppilas tarvitsee erityisruokavaliota tai hänen ruokavalionsa on eettisistä syistä rajoitettu, keittiölle toimitetaan oppilaan tiedot erityisruokavalion tarpeesta erityisruokavaliolomakkeella. Vaativissa erityisruokavalioissa vaaditaan lisäksi lääkärintodistus. Lomakkeen ja toimintaohjeen saa koululta tai osoitteessa vantti.fi/ateria > Erityisruokavalio. Ruokaraati Vantaalla useassa koulussa toimii ruokaraati, johon kuuluu oppilaita eri luokkaasteilta, koulun henkilöstön edustajat, keittiön edustaja ja terveydenhoitaja. Ruokaraati on yksi kanava, jonka kautta oppilaat voivat vaikuttaa kouluruokaan. Oman koulun ruokaraadista antaa lisätietoja koulun henkilökunta. Kouluruokailun kehittämisessä otetaan huomioon myös asiakaskyselyissä saatu palaute. Ruokailuun liittyvissä käytännön asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä suoraan koulukeittiön vastaavaan esimieheen. Lisätiedot: Koulun keittiö Kouluruokailun tietopaketti Kouluruokaa! vantti.fi > Ateria > Koulut Oppilaiden vakuutukset Oppilaat ovat vakuutettuja kouluaikana sekä koulumatkoilla. Vakuutus kattaa myös muun opetussuunnitelman mukaisen toiminnan, kuten retket ja leirikoulut. Jos oppilaalle sattuu kouluaikana tapaturma, hän saa ensiavun koulussa. Sieltä oppilas ohjataan tarvittaessa terveyskeskukseen tai vakavissa tapauksissa suoraan sairaalaan. Yksityisten lääkäriasemien palveluista aiheutuneita kustannuksia ei korvata. Mahdollinen nuoren oma sairauskulu- tai yksityistapaturmavakuutus ei korvaa perusopetuslain mukaisia tapaturmia, koska niistä kunta on lain mukaan korvausvelvollinen. Tapaturmasta täytetään aina tapaturmaselvityslomake. Tapaturmassa rikkoutuneita silmälaseja, vaatteita, kelloja, kännyköitä ja muuta tavaraa ei korvata. Ainoastaan hoitotoimenpiteen yhteydessä leikatuista vaatteista voi saada korvausta.tapaturmasta tehdään selvitys siinäkin tapauksessa, ettei lääkärin hoitoa tarvita. Lisätietoa saa koululta tai osoitteesta Aamupalan ja välipalan avulla jaksat opiskella ja harrastaa Aamupala auttaa jaksamaan! Kouluateria kattaa noin kolmanneksen päivittäisestä ravinnontarpeesta. Loput ravinnontarpeestaan saat päivän aikana nautituista muista aterioista. Erityisen tärkeää on, että syöt terveellisen aamupalan ennen kouluun lähtöä, muuten väsymys iskee jo ennen lounasta. Joissakin kouluissa on tarjolla maksullinen aamupuuro. Maksullinen välipala Monessa koulussa on mahdollisuus ostaa terveellistä välipalaa, joka auttaa pysymään virkeänä myös iltapäivän viimeisillä tunneilla sekä koulun jälkeisissä harrastuksissa. Välipalaa myydään usein koulun ruokasalissa klo 14:n välitunnilla. Välipalat maksetaan kaupunkikortilla, jonka voi hankkia yhteispalvelupisteistä. Erityisruokavaliota noudattaville valmistetaan tilauksesta erillistä välipalaa koulun keittiössä. Lisätiedot: Koulun keittiöltä vantaa.fi > Yhteispalvelu > kaupunkikortti 12

13 Kouluterveydenhuolto Hammashoito Kaikki oppilaat kutsutaan suun terveystarkastukseen 7. ja 8. luokilla. Muilla luokilla hoitoa annetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Suun terveystarkastuksen tekee hammashoitaja, suuhygienisti tai hammaslääkäri lapsen iästä riippuen. Oikomishoitoon ohjataan ne oppilaat, joilla on toiminnallisia purentavirheitä. Suun terveydenhuollon palvelut ovat osa kouluterveydenhuoltoa ja ne ovat maksuttomia kaikille alle 18-vuotiaille. Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään 15 vuotta täyttäneiltä maksuasetuksen mukainen maksu. Lisää tietoa suun hoidosta ja palveluista: vantaa.fi/hammashoito Kouluterveydenhuollon tavoitteena on edistää oppilaan ja koko kouluyhteisön terveyttä ja hyvinvointia yhdessä huoltajien, opettajien ja oppilashuollon muun henkilöstön kanssa (ks. sivu 11). Yläkoulussa kouluterveydenhoitaja tapaa jokaisen oppilaan vähintään kerran lukuvuoden aikana. Terveydenhoitajat aloittavat kahdeksannelle luokalle tulevien oppilaiden terveystarkastukset jo kesällä. kahdeksannen luokan terveystarkastus on laaja terveystarkastus, johon kutsutaan mukaan myös oppilaan huoltajat. Lääkärintarkastus tehdään lukuvuoden aikana ja huoltajien on mahdollista osallistua siihen. Kouluterveydenhuolto tarvitsee ajan tasalla olevat tiedot kaikista lapsen koulunkäyntiin vaikuttavista sairauksista. Myös lapsen muualla saamista rokotuksista, rokotusten terveydellisistä esteistä tai terveydentilan muutoksista pyydetään ilmoittamaan aina koulun terveydenhoitajalle. Huoltajien toivotaan lisäksi ilmoittavan, jos heidän yhteystietonsa muuttuvat. Jos nuori sairastuu häntä ei pidä lähettää kouluun huoltajat järjestävät tarvittavan hoidon sairastumisesta ilmoitetaan luokanvalvojalle neuvoja voi tarvittaessa kysyä koulun terveydenhoitajalta tai oman asuinalueen terveysasemalta. Lisätiedot: vantaa.fi/terveyspalvelut Kirsti Linnoinen p Jaana Karvonen-Lemmetty p Koulumatkat Koulumatkaetua vuosiluokille haetaan ti mennessä koulukuljetushakemuksella, jonka voi täyttää osoitteessa Paperihakemuksen voi pyytää koululta. Koulukuljetus järjestetään pääsääntöisesti myöntämällä oppilaalle maksuton koululaismatkakortti. Koulukuljetuspäätökset postitetaan kesällä. Päätöksen mukana on ohjeet siitä, miten koululaismatkakortti ladataan yhteispalvelussa. Oppilas on vastuussa koululaismatkakortin säilyttämisestä kouluajan. Koululaismatkakortti palautetaan koululle, mikäli oikeus koulumatkaetuun päättyy kesken lukuvuoden. Jos koulumatkaetua haetaan kesken lukuvuotta, käsittelyajalta ei makseta korvauksia. Uusi koulukuljetushakemus pitää täyttää lukuvuoden aikana jos oppilaan kotiosoite tai koulu vaihtuu. Lisätiedot: Koulukuljetuksen toimistosihteerit ja vantaa.fi/koulumatkat Milloin on mahdollisuus koulumatkaetuun? Yli 5 km matka: Koululaismatkakortin saa lähikouluun. Alle 5 km matkalle tarvitaan lääkärintodistus. Vaarallinen tai rasittava koulumatka: Arvion tekee sivistystoimi. Toissijainen koulu: Koululaismatkakortin saa vain, jos matka on yli 5 km sekä lähikouluun että toissijaiseen vantaalaiseen kouluun. Taksikuljetus: Lääkärin tai psykologin lausunto koulukuljetushakemuksen liitteeksi. 13

14 Opiskelu painotetussa opetuksessa Musiikkiluokat Vantaalla on musiikkiluokkia kuudessa koulussa vuosiluokilla Kolmannella luokalla perustetut musiikkiluokat jatkavat yläkoulussa. Musiikkiluokille otetaan myös uusia oppilaita, mikäli ryhmässä on tilaa. Haku musiikkiluokalle päättyy ke Oppilaat valitaan musikaalisuustestillä, jonka järjestämisestä sovitaan kyseisen koulun rehtorin kanssa. Jos oppilas ei halua jatkaa opiskelua musiikkiluokalla, hän siirtyy lähikouluunsa (s. 4). Musiikkiluokkakoulut ovat Hakunilan koulu lk Mikkolan koulu lk Martinlaakson koulu lk Peltolan koulu lk Hämeenkylän koulu lk Vantaankosken koulu lk Englanninkielinen opetus Vantaan kansainvälinen koulu Vantaan kansainvälisessä koulussa peruskoulun voi käydä kokonaan englannin kielellä. Koulun opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden äidinkieli on englanti ja oppilaille, joiden muulla tavoin hankittu englannin kielen taito on riittävä opinnoissa selviytymiseen. Kansainvälisen koulun oppilaat valitaan englannin kielen kielikokeen perusteella. Ensisijaisesti kouluun otetaan vantaalaisia lapsia. Muiden kuntien hakijoita voidaan ottaa vantaalaisten lasten jälkeen, jos opetusryhmissä on tilaa. Koulun oppilaaksiotto on aina toissijaista oppilaaksiottoa. Seitsemännelle luokalle hakevien oppilaiden englannin kielen koe järjestetään to klo Kaivokselan koulu Kaivokselan koulun englanninkielisen luokan oppilaat voivat siirtyä Vantaan kansainväliseen kouluun seitsemännelle luokalle ilman pääsykoetta. Mikäli oppilas haluaa luokkien ajaksi suomenkieliseen opetukseen, hän siirtyy lähikouluunsa. Kielikylpyopetus ruotsin kielellä Uomarinteen koulun kielikylpyoppilaat siirtyvät Kilterin kouluun, jossa järjestetään osittaista kielikylpyopetusta vuosiluokilla Lisätiedot: kilteri.fi Montessoriopetus Vantaalla ei ole montessoriopetusta vuosiluokilla Montessoritaustainen oppilas jatkaa koulunkäyntiä lähikoulussaan. (s. 4). Steinerkoulu Korsossa toimii yksityinen steinerkoulu, jossa voi opiskella ensimmäiseltä luokalta ylioppilaaksi asti. Oppilaat otetaan ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisikäjärjestyksessä ja haastattelun perusteella. Muillekin luokille voi pyrkiä täyttämällä hakulomakkeen koulun kotisivuilla. Lisätiedot: vantaansteinerkoulu.fi Lisätiedot: edu.vantaa.fi/isv 14

15 Hyvä tietää painotetusta opetuksesta Musiikki-, kielikylpy- ja englanninkielinen opetus jatkuu vuosiluokilla Opetukseen haetaan erillisellä lomakkeella. Sekä vanhat että uudet oppilaat täyttävät lomakkeen. Lisäksi uusien oppilaiden tulee ottaa yhteyttä opetusta järjestävän koulun rehtoriin ja sopia mahdollisista valintakokeista. Opetukseen haetaan erillisellä lomakkeella Ilmoittautuminen painotettuun opetukseen vuosiluokille 7. 9., joka löytyy osoitteesta vantaa.fi/verkkoasiointi > Opetus ja kasvatus > Perusopetuksen lomakkeet. Lomake palautetaan luokanopettajalle ke mennessä. Painotetun opetuksen oppilaaksiotto on toissijaista oppilaaksiottoa (s. 4). Oppilaalla ei ole pääsääntöisesti oikeutta koululaismatkakorttiin toissijaiseen kouluun (s. 13) Koululistauksen selitykset 1) Opetus englannin kielellä 2) Ruotsin osittainen kielikylpy * ) Koulu, jossa on luiskat ja/tai hissit helpottamassa liikuntaesteisen oppilaan liikkumista. **) Opetuspiste I = Itäinen oppilaaksiottoalue K = Koillinen oppilaaksiottoalue L = Läntinen oppilaaksiottoalue Nimi Luokat Osoite Vantaa Rehtori Koulusihteeri Musiikkiluokka Esteetön Alue Hakunila Hiirakkotie I Länsimäki Pallastunturintie Sotunki Sotungintie I Jokiniemi Valkoisenlähteentie Peltola Lummetie 27 B I Simonkylä Koivukyläntie I Viertola Jokiranta**) Liljatie 2 Viertolankuja Korso Kisatie K Mikkola Vega Lyyra Venuksentie 2 Lyyranpolku Ruusuvuori Kisatie K Havukoski Tarhakuja K Koivukylä Kustaantie K Kartanonkoski Tammisto **) Vantaan kansainvälinen koulu Veromäki Riihipelto Vantaankoski PAJA-luokat Tilkuntie 5 Kaurapellonkatu Hagelstamintie Veromiehentie Isontammentie 15 Ojahaanrinne L Hämeenkylä Varistontie L Kilteri Iskostie L 2) Martinlaakso Martinlaaksonpolku L I I I K L L 1) L

16 Tarkemmat tiedot vantaa.fi/opetus > Koulut ja oppilaitokset Vantaan kaupunki Sivistystoimi Asematie 6 A, Vantaa

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 27.8.2014 (104 ) OPPILAAKSIOTTO OPPILASALUEET Perusopetuksen oppilaaksiotto koostuu tässä linjauspäätöksessä kolmesta

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00 9. LK VANHEMPAINILTA Ti 30.8.2016 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 12.-23.9.2016. Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h. Työaika mielellään klo 8-14 tai

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 24.11.2016 103 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRROLLA JA HUOLTAJAN KUULEMISELLA Huoltajaa tiedotetaan ja kuullaan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen ja ruotsin kielikylpyopetukseen hakeminen

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen ja ruotsin kielikylpyopetukseen hakeminen Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen ja ruotsin kielikylpyopetukseen hakeminen Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Suunnittelu- ja hallintopalvelut Ruotsin kielikylpyopetus Ruotsin kielikylpyopetus

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

1 INFOA YHTEISHAUSTA

1 INFOA YHTEISHAUSTA INFOA YHTEISHAUSTA 1 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2017 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 21.2.-14.3.2017 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku 15.3.

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

2. Oppimissuunnitelma ohje

2. Oppimissuunnitelma ohje 2. Oppimissuunnitelma ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: TEHOSTETTUUN TUKEEN SIIRTÄMINEN KÄSITELTY MONIALAISESTI Käsittelypäivä, kommentit:

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

Perusopetuksen tuntijako

Perusopetuksen tuntijako Opetus- ja kasvatuslautakunta 117 26.11.2015 Perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 998/12.00.01/2015 OPEKAS 117 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254, koulutoimenjohtaja Per-Olof Nyström

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2760/2016 12.01.00.00 147 Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Jemina

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus 1.8.2016 2 Sisällysluettelo 1 Oppilaanohjaus... 3 2 Oppilaanohjauksen eettiset periaatteet... 3 Itsemääräämisoikeus... 3 Totuudellisuus... 3 Luottamuksellisuus...

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot