Sisällysluettelo: 1 Johdanto. 1.1 Projektin tavoitteet. 1.2 Projektin toiminnot. 2 Liikuntaprojektin käynnistäminen. 2.1 Projektivastaavien tehtävät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo: 1 Johdanto. 1.1 Projektin tavoitteet. 1.2 Projektin toiminnot. 2 Liikuntaprojektin käynnistäminen. 2.1 Projektivastaavien tehtävät"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo: 1 Johdanto 1.1 Projektin tavoitteet 1.2 Projektin toiminnot 2 Liikuntaprojektin käynnistäminen 2.1 Projektivastaavien tehtävät 3 Liikuntaprojektin toteutus 3.1 Projektin tukimateriaali 3.2 Perhepäivähoito 4 Media ja muu tiedottaminen 5 Liikuntaprojektin tulokset 6 Kustannukset 7 Johtopäätökset 8 Projektin jatko Lähteet Liitteet

2 1. JOHDANTO Lasten liikunnan määrä on vähentynyt merkittävästi. Nykyisillä 2000-luvun alun liikuntatuntimäärillä lasten normaali fyysinen kasvu ja kehitys on vaarantumassa. Päivähoidossa tapahtuvan liikunnan merkitys on pitkällä tähtäimellä äärimmäisen merkittävä kansanterveyttä ja elämänlaatua ajatellen. Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi varhaiskasvatuksen sisällöllisen kehittämisen painopistealueeksi liikuntakasvatuksen toimintakaudeksi Henkilöstön tueksi käynnistyi liikuntaprojekti Päivähoito Liikkuu Vantaalla. Liikuntaprojekti kosketti noin 1700 Vantaan päivähoidon työntekijää ja yli 9000 lasta. Päivähoito on otollista aikaa vaikuttaa lasten ja perheiden terveyskäyttäytymiseen. Käyttäytymistä ei voida säädellä lainsäädännöllä, mutta ympäristöä voimme yhdessä muokata sellaiseksi, että se edistää lasten liikkumista. Projektin tehtävänä oli innostaa ja luoda mahdollisuuksia onnistumiseen tässä työssä. Päivähoidon liikuntakasvatusprojektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi liikuntakasvatukseen erikoistunut yritys Edusport Oy. Projektin vetäjänä toimi Mikael Kokljuschkin ja osapäiväisenä projektityöntekijänä Kai Lehtisalmi Projektin tavoitteet: 1. Lisätä lasten liikunnan määrää päivähoidossa 2. Parantaa toteutettujen liikuntahetkien laatua 3. Innostaa päivähoitohenkilöstöä liikuntakasvatuksen monipuoliseen kehittämiseen (tilat, välineet, ilmapiiri, asenteet, pedagogiset menetelmät) 4. Nostaa henkilöstön osaamisen tasoa liikunnan alueella 5. Luoda uudenlaisia ratkaisuja ulko- ja sisätilojen hyödyntämiseen kaikissa päivähoitomuodoissa ja parantaa liikuntatilojen käytön määrää ja monipuolisuutta 6. Luoda uudenlaisia yhteistyömalleja urheiluseurojen, järjestöjen ja päivähoidon välille 7. Toteuttaa Vantaan päivähoidossa yhteisiä liikunnallisia kesä- ja talviliikuntatapahtumia lapsille, vanhemmille ja henkilöstölle 8. Nostaa Vantaan päivähoitoa esille liikunnan edelläkävijänä Suomessa Projektin tavoitteet olivat haastavat. Tavoitteisin pyrittiin seuraavien toimintojen avulla:

3 1. 2 Projektin toiminnot: 1. Tiedotteen laatiminen päivähoitoyksiköille 2. Tiedotus- / motivointitilaisuuksia 3. Alkukartoituksien tekeminen. Käytännön toimenpiteistä sopiminen 4. Päivähoitoyksiköt tekevät omat suunnitelmat; Miten haluamme kehittyä? Apuna Onnistumisen portaat 5. Valitaan joka päivähoitoyksikköön projektivastaavat, joita ovat toimintayksikön esimies ja yksiköstä nimetty liikuntavastaava 6. Valmistetaan liikunnan perusteet koulutuspaketti 7. Luodaan liikuntaverkostoja alueille - edustajat yksiköistä. Tutkitaan mitä voimme oppia toinen toisiltamme? 8. Tapahtumia Vantaan päivähoidon lapsille, vanhemmille ja kasvattajille 9. Projektin arviointitilaisuus päivähoidon työntekijöille 10. Arviointiraportin tekeminen Liitteessä 1 tarkempi kuvaus toimintojen toteutumisesta. 2. LIIKUNTAPROJEKTIN KÄYNNISTÄMINEN Projektille nimettiin ohjausryhmä, johon valittiin edustaja Vantaan jokaiselta viideltä alueelta. Ohjausryhmään kuuluivat: Tommi Muhonen, Lummepolun päiväkoti Irma Lindberg, Peltovuoren päiväkoti Teijo Paananen, Pähkinärinteen päiväkoti Heli Itänen, Suitsikujan päiväkoti Kai Lehtisalmi, Hansin päiväkoti Ohjausryhmän jäsenet toimivat projektityöntekijöiden ja päivähoitokentän yhteyshenkilönä. Jäsenen tehtäviin kuului tutustua etukäteen kentälle jaettavaan projektimateriaaliin ja antaa siitä palautetta, järjestää tapaamispaikat, tuoda palautetta kentältä jne. Ohjausryhmä kokoontui 9. 8., 6. 9., , ja 6. 2., ,

4 Ohjausryhmän lisäksi jokaisesta päivähoitoyksiköstä valittiin projektivastaavat. Projektivastaavia olivat yksikköjen esimiehet ja yksiköiden valitsemat liikuntavastaavat. Heidän kauttaan tietoa projektista vietiin jokaiseen Vantaalaiseen yksikköön Projektivastaavien tehtävät toimia aloitteentekijänä muutokselle omassa yksikössä tuoda esille kehittämistä tarvitsevia asioita esittää kysymyksiä, herättää ajattelemaan uudella tavalla yksikössä kartoittaa ongelmia omassa yksikössä välittää tapaamisissa saatua tietoa eteenpäin, innostaa 3. LIIKUNTAPROJEKTIN TOTEUTUS Alueella järjestettävissä projektitapaamisissa oli jokaisessa tietty teema. Teemoja olivat: Esimiestapaamiset Projektin alussa järjestettiin kaikille Vantaan viidelle päivähoitoalueelle esittelytilaisuus päivähoitoyksikköjen esimiehille. Tilaisuudessa korostettiin, että projektin onnistumisen edellytyksenä on, että päiväkodin henkilökunta ja erityisesti esimiehet sitoutuvat kehittämistyöhön. Tavoitteena oli, että jokaisesta päiväkodista valitaan liikuntavastaava, joka yhdessä yksikön esimiehen kanssa osallistuu alueella järjestettäviin tilaisuuksiin ja vie kehittämistyötä eteenpäin omassa yksikössään. (elokuu 2006) Perhepäivähoitajien oma tapaaminen Miten onnistumisen portaat kehittämisvälinettä voidaan hyödyntää perhepäivähoidossa? Tutustuminen perhepäivähoitajien omaan Onnistumisen Portaat kehittämisvälineen työkalupakkiin. (lokakuu2006) Onnistumisen Portaat kehittämisvälineenä Ensimmäisessä projektivastaavien tilaisuudessa esiteltiin Onnistumisen Portaat - kehittämisväline. Tavoitteena oli, että päivähoitoyksiköissä otettaisiin käyttöön järjestelmällinen toimintatapa, joka toimisi yksiköiden arjessa liikuntakasvatuksen kehittämisen välineenä. Onnistumisen Portaat - kehittämisväline sisältää vaatimustasoltaan neljä eri tavoitetasoa; Ajattelun käynnistämisen vaihe, Konkreettisten tekojen vaihe, Laadun parantamisen vaihe, Unelmia, rima korkealle vaihe. Jokainen taso oli jaoteltu kuuteen osaan; liikunnan määrä, liikunnan laatu, liikuntavälineet, liikuntaympäristö, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja johtaminen. Kehittämisvälineessä on mukana kysymyspatteristo. Kysymykset helpottavat päivähoitoyksikköjä omaan tavoitetasoon (portaalle) pääsemiseen. Samalla ne viestittävät mitä asioita pidetään liikuntakasvatuksessa tärkeinä. Päivähoitoyksiköiden tuli Onnistumisen Portaiden avulla asettaa itselleen sopiva tavoitetaso. (syys - lokakuu 2006)

5 Tutustuminen Onnistumisen Portaat kehittämisvälineen työkalupakkiin Työkalupakki sisältää 9 erilaista käytännön välinettä kehittämistyöhön. Kehittämisvälineet ovat: liikkumista rajoittavat säännöt liikunnan perusvälineistön suunnittelulomake liikunnan perusvälineistön hankintasuunnitelma liikunnan toteuttamisen mahdollisuudet liikunta-aktiivisuuden arviointilomake lukujärjestys liikunnan lisäämiseen (loka-marraskuu 2006) 2 kpl 1kpl 1 kpl 2 kpl 2 kpl 1 kpl Liikuntamyllytys Myyrmäen urheilutalossa järjestettiin liikuntatapahtuma Vantaan päivähoidon lapsille ja työntekijöille. (marraskuu 2006) Oppimisympäristön merkitys ja ideapankin esittely Oppimisympäristö osuudessa käsiteltiin seuraavia kysymyksiä. Mahdollistavatko päiväkodit vain tietyntyyppiset leikit? Tilojen kekseliäs käyttö, mitä se on? Onko päiväkodit suunniteltu niin, että aikuiset voivat mahdollisimman hyvin kontrolloida lasten toimintaa ja vaikuttaa tilan ja leikkivälineiden käyttöön? Miten leikille luodaan paras mahdollinen ympäristö? Mitä viestejä tilat kertovat? Millaisia toiminnan mahdollisuuksia ja rajoituksia päiväkodista löytyy? Millaiset säännöt ohjaavat tilojen käyttöä? Mitä tarkoittaa hyvä tila ja miten se luodaan? Ratkeaako rikkaiden leikkiympäristöjen rakentuminen päiväkoteihin muutoin kuin suurella rahalla? Voisiko lapsilla itsellään olla enemmän sananvaltaa oppimisympäristöön liittyvissä asioissa? Projektin yhteyteen luotiin omat sivut (intraan,), joihin yksiköillä on mahdollisuus kirjauttaa hyväksi koettuja käytäntöjä. Liitteessä 2, intrasta löytyvät asiat. Hyväksi koettujen käytäntöjen lisääminen tapahtui lomakkeen avulla. Lomakkeessa oli valmiiksi määriteltynä kuusi kohtaa, jotka olivat samat kuin Onnistumisen Portaat - kehittämisvälineessä (liikunnan määrä, ohjattu liikunta, liikuntavälineet, liikuntaympäristö, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja johtaminen.) Yhteensä uusia ideoita tuli projektin aikana ideapankkiin 78 kpl. Tavoitteena on, että ideapankin toiminta jatkuu projektin loputtua. (marras-joulukuu 2006)

6 Alle 3-vuotiaiden lasten liikunta Alle 3-vuotiaiden liikunnan osuudessa käsiteltiin seuraavia asioita: Perusliikkeiden oppiminen tapahtuu ikävälillä 1-3 vuotta Liikkumisen turvallisuus Alle 3-vuotiaiden lasten liikuntavälineet Käytännön esimerkkejä pienten lasten liikuntaan (tammikuu 2007) Liikuntaseminaari Seminaarin aiheet: Ideoita seikkailuliikuntaan, Liikunta päivähoidossa, Liikuttaako leikki? Seminaarin yhteydessä oli liikuntaväline-esittely. (helmikuu 2007) Käytännön harjoitukset Päivähoitoyksiköille jaettiin maaliskuussa viikkovinkkikalenterit. Käytännön harjoituksissa käytiin kalenterissa olevat noin 40 leikkiä läpi ja tutustuttiin käytännön ideoihin, joilla liikuntaa voi käyttää oppimisen välineenä. (maaliskuu 2007) Tutustumiskäynnit Liikuntapäiväkoti Myrskyluodossa Myrskyluodon tiloihin ja välineisiin tutustuminen ja Liikuntapäiväkodin toimintaperiaatteiden ja tavoitteiden esittely. (huhtikuu 2007) Loppuseminaarit Seminaarissa esiteltiin loppukartoituskyselyn tulokset ja kuultiin käytännön kokemuksia projektista. Paneeliin osallistui päivähoidon työntekijöitä ja vanhempia. Liikuntaprojekti teki yhteistyötä toimintavuoden aikana kaupungin ravitsemusterapeuttien kanssa. Ravitsemusterapeutti Jaana Martikainen kertoi yhteistyön aikaansaannoksista ja oikeanlaisen ravinnon merkityksestä (toukokuu 2007)

7 Tilaisuuksiin osallistuttiin seuraavanlaisesti: syys- lokakuun tilaisuudet lokakuun tilaisuus (PPH) loka- marraskuun tilaisuudet marraskuu Liikuntamyllytys marras- joulukuun tilaisuudet tammikuun tilaisuudet helmikuun tilaisuudet (seminaari) maaliskuun tilaisuudet (käytännön harjoitukset) huhtikuun tilaisuudet (tutustumiskäynnit) toukokuun tilaisuudet (loppuseminaarit) 224 osallistujaa 111 osallistujaa 193 osallistujaa n.420 lasta 180 osallistujaa 169 osallistujaa 427 osallistujaa 121 osallistujaa 75 osallistujaa 180 osallistujaa Projektin tukimateriaalit Liikuntaprojektille avattiin oma sivustonsa intrassa, kaupungin sisäisillä internet-sivuilla. Kaikkien tapaamisten ja tilaisuuksien materiaali löytyy sivuilta. Sivuilla toimii myös ideapankki hyvät käytännöt kiertämään, jonka kautta henkilökunta pystyy jakamaann hyväksi havaitsemiaan ideoita. Yksiköillä oli mahdollisuus lainata Unelmien päiväkoti - videota. Vanhemmille jaettiin esite, jossa kerrottiin liikunnan tärkeydestä ja innostettiin vanhempia liikkumaan yhdessä lastensa kanssa. Viikkovinkkikalenteri jaettiin kaikkiin päivähoitoyksikköihin ja perhepäivähoitajille. Kalenterissa on jokaiselle viikolle oma liikuntaleikkinsä ja terveellisiin ruokailutottumuksiin liittyviä loruja. 3.2 Perhepäivähoito Projektin tavoitteena oli kehittää liikuntakasvatusta kaikissa päivähoitomuodoissa. Perhepäivähoitajille järjestettiin oma tilaisuus ja hoitajilla oli mahdollisuus osallistua yhteisiin tapaamisiin. Projektimateriaalia muokattiin perhepäivähoitajien tarpeita vastaaviksi ja hoitajille laadittiin kotikäyntimateriaalipaketti liikuntakasvatukseen. Perhepäivähoidossa on mietitty enemmän liikunnan mahdollisuuksia ja yritetty järjestää mahdollisuuksien mukaan lapsille ohjattua ja suunniteltua liikuntaa. Liikunnan määrä on lisääntynyt kaikkien perhepäivähoitajien ryhmissä vähintään kerran viikossa tapahtuvaksi toiminnaksi. Tietoisuus on lisääntynyt ja halu toimia lapsia liikuttavasti parantunut.

8 Ymmärrys siihen, että liikkumisen mahdollisuuksien järjestäminen sekä ohjattu liikunta ei vaadi erityisiä hienouksia vaan, että jokainen perhepäivähoitajahoitaja pystyy ja osaa omalla tavallaan lisätä ja ohjata liikkumista. 4. MEDIA JA MUU TIEDOTTAMINEN Projektin yhtenä tavoitteena oli nostaa Vantaan päivähoitoa esille liikunnan edelläkävijänä Suomessa. Projekti alkaessa laadittiin lehdistötiedote (liite 3) joka lähetettiin tärkeimpiin valtakunnallisiin sanomalehtiin ja Vantaan alueen paikallislehtiin. Projekti näkyi seuraavissa tiedotusvälineissä: Vantaan Sanomat, Kaupunkilehti Vartti, Lastentarhalehti, Hanna-lehti, Stakesin verkkosivut (liite 4), YLE: n alueuutiset. Yhteensä projektista oli tiedotusvälineissä 12 juttua. Projektia esiteltiin seuraavissa tilaisuuksissa Liikunnan hyvinvointi vaikutukset terveydenhoitajien ohjaustyön perusteena Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisytyöryhmä Lasten liikuttaja -risteily Liikuntaseminaari Helsingissä Lastentarhanopettajapäivät

9 5. LIIKUNTAPROJEKTIN TULOKSET Projektin alkukartoituskysely tehtiin kaikille Vantaan päivähoitoyksiköille lokakuussa 2006 ja siitä on tehty oma raporttinsa. Loppukartoituskysely tehtiin huhtikuussa Kaikki yksiköt vastasivat kyselyyn. Osa yksiköistä vastasi kuitenkin toimipistekohtaisesti, joten vastausten määrä ei ole sama kuin päivähoitoyksiköiden määrä Vantaalla. Vastauksia tuli 99. Yksiköiden omat kommentit on kursivoitu. 1. TAVOITE Lisätä lasten liikunnan määrää päivähoidossa Lapset liikkuvat tänä päivänä liian vähän oman terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta. Suomessa lapset ovat pitkiä aikoja päivähoidossa jopa yli 2000 tuntia vuodessa. Päivähoidossa suhtaudutaan liikuntaan usein kuitenkin ajatuksella, että lapset liikkuvat luonnostaan riittävästi. Valtakunnallisissa liikunnan suosituksissa on asetettu tavoitteeksi, että jokainen lapsi liikkuu vähintään kaksi tuntia reippaasti joka päivä. Projektin yksi tavoitteista oli liikunnan määrän lisääminen. Tässä onnistuttiin hyvin. 98% yksiköistä oli lisännyt liikunnan määrää projektin aikana ja vain 2%:ssa liikunnan määrä oli pysynyt samana. Liikunnan määrä yksikössänne on: Pysynyt samana 2 % Lisääntynyt 98 % Liikuntaprojekti on ollut todella haastava, mutta kehittävä projekti. Meidän päiväkodissa lapset liikkuu nykyään enemmän kuin ennen ja aikuiset panostaa liikuntaan myös paljon enemmän. Liikunnan lisääntyminen entisestään: sallivampi ja positiivisempi asenne, tietoisuuden lisääntyminen, vapaan liikunnan (mahdollisuuksien) lisääntyminen, liikunnan lisääntyminen siirtymätilanteissa ja sisätiloissa.

10 2. TAVOITE Parantaa toteutettujen liikuntahetkien laatua Parannettaessa liikunnan laatua päivähoidossa korostuu ohjattujen liikuntatuokioiden merkitys. Perinteisesti niitä on ollut yksi viikossa. Projektin aikana etsittiin mahdollisuuksia ohjattujen liikuntatuokioiden lisäämiseksi. Ohjattu liikuntatuokio voi tarkoittaa muutakin kuin erikseen järjestettäviä liikuntatuokioita. Odotusleikit, sisäänlähtö - ja ulosmenoleikit, taukojumpat jne. ovat hyviä esimerkkejä liikuntatuokion käsitteen laajemmasta ymmärtämisestä. Viesti oli mennyt hyvin perille. 53, 1%:ssa vastauksista ohjattua liikuntaa oli 2-3 kertaa viikossa, 15, 3%:ssa yli 3kertaa viikossa ja 31, 6%:ssa kerran viikossa. Miten usein ryhmässänne on keskimäärin ohjattua liikuntaa? Yli 3 kertaa viikossa 15 % Kerran viikossa 32 % 2-3 kertaa viikossa 53 % Tietoisuus lisääntynyt toiminnan ja tilanteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Mietitään mitä lapsi voikin oppia, jos sallitaan joku asia. Tiedostetaan ja huomioidaan, miten liikunta kehittää lasta. Suunnitelmallisuus on lisääntynyt ja samoin kirjaaminen. Projektin tavoitteena oli innostaa yksiköt itse kehittämään liikuntakasvatustaan. Lokakuussa 2006 ne olivat määritelleet itselleen tavoitetason Onnistumisen Portaat kehittämisvälineen avulla. Yksiköiden asettamat tavoitetasot näkyvät alla olevasta kuvasta.

11 Asetamamme tavoitetaso oli Unelmia, rima korkealle vaihe Laadun parantamisen vaihe Konkreettisten tekojen vaihe Ajattelun käynistämisen vaihe 0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % Oli erittäin järkevää, että projekti käynnistyi niin, että kukin yksikkö asetti itselleen sopivat tavoitteet, joita pitkin edetä. Näin muutokset tulivat toteutetuksi sopivan verkkaisesti, jolloin niihin ehti jokainen kypsyä. Näin uudet tuulet tulevat sisäistetyiksi, ja ne puhaltavat vielä pitkään tulevaisuudessakin. Asioiden kirjaaminen vahvistui ja toi ryhtiä. Koko yksikön toimintasuunnitelman tekeminen oli hyvä asia. Arviointiin ja moneen muuhun liikuntaan liittyvään saimme uusia välineitä. Pelkkä tavoitetasojen määritteleminen ei riitä. Keskeistä on päästä asettamaansa tavoitetasoon. Tässä onnistui 88, 9% vastanneista. 50,00 % 3. TAVOITE Innostaa päivähoitohenkilöstöä liikuntakasvatuksen monipuoliseen kehittämiseen (tilat, välineet, ilmapiiri, asenteet, pedagogiset menetelmät)

12 Yksi suurimmista liikuntaa rajoittavista syistä ovat turhat kiellot. Projektin tavoitteena oli saada aikaan muutosta ihmisten asenteisiin. Turvallisuutta ei edistetä estämällä lapsia juoksemasta tai kiipeilemästä. Lasten elämä muuttuu sitä turvallisemmaksi mitä taitavimmiksi he motorisissa taidoissa kehittyvät. Asenteiden muutoksessa onnistuttiin hyvin projektin kuluessa. Loppuraportissa 93 %vastanneista ilmoitti poistaneensa liikuntaa rajoittavia sääntöjä. Onko yksikössänne poistettu liikuntaa rajoittavia sääntöjä liikuntaprojektin aikana? Ei 7 % Kyllä 93 % Liikunnan merkityksen tiedostaminen lapsen kehitykselle. Turhat liikuntaa rajoittavat kiellot vähentyneet. Henkilökunnan asenteet lasten liikuntaa kohtaan parantuneet. Tietoisuus lisääntynyt toiminnan ja tilanteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Mietitään ennen kuin kielletään. Liikuntaan liittyviä kysymyksiä on pohdittu kriittisesti ja säännöistä on sovittu kirjallisesti. Lapsen motorisen kehityksen tukemiseksi päivähoidossa tulisi olla liikunnan perusvälineistö. Tarkoituksenmukaisen perusvälineistön hankkiminen edellyttää yhteistä suunnittelua. Yksiköitä rohkaistiin tekemään suunnitelma kirjallisesti työvälinepakissa olevan lomakkeen avulla. Projektin loppuessa 96% vastanneista oli suunnitellut yhdessä liikuntavälineistön hankinnan yksikköön. Kirjallisena sen oli tehnyt 69, 7%:ssa vastanneista. Projektista on saatu paljon vinkkejä ja ideoita liikunnan toteuttamiseen. Liikuntavälineiden hankinasta on tullut suunnitelmallisempaa ja niiden määrää on lisätty Pelkkä liikuntavälineiden olemassaolo ei yksin riitä. Lapsen motoriikan kehityksen kannalta on oleellista kuinka usein lapsella on mahdollisuus käyttää välineitä. 86 % vastanneista ilmoitti, että liikuntavälineet ovat enemmän lasten vapaassa käytössä kuin projektin alussa.

13 Liikuntavälineet ovat tällä hetkellä lasten vapaassa käytössä Yhtä paljon kuin projektin alussa 14 % Enemmän kuin projektin alussa 86 % Henkilökunnalla on parempi tietoisuus käytössä olevista välineistä, tilat on otettu tehokäyttöön ja liikuntavälineitä on joka ryhmässä. Liikuntavälineitä on lisätty lasten käyttöön myös odotusaikana ja käytäviäkin on käytetty hyväksi liikunnan lisäämisessä. 4. TAVOITE Nostaa henkilöstön osaamisen tasoa liikunnan alueella Kysyttäessä olivatko projektin aikana järjestetyt tapaamiset lisänneet osaamisen tasoa 86,9% ilmoitti, että osaamisen taso oli lisääntynyt kohtalaisesti tai paljon. Yli puolet vastanneista koki projektin hyödyn yksikölleen olevan suuri tai erittäin suuri. Projektin hyöty yksiköllenne? Kohtalainen 45 % Pieni 2 % Ei mitään hyötyä 0 % Erittäin suuri 9 % Suuri 44 % Koko henkilöstön asenteen muutos. Kiitos konkreettisesta ja tietoa jakavasta toteutustavasta, jolla projekti on tuotu kentälle. Sen vuoksi lopputuloskin on varmaan näin hyvä Liikuntaprojekti pakotti tarkastelemaan kriittisesti omia ajatuksia ja asenteita liikuntakasvatusta kohtaan ja ravistelemaan vanhoja päähänpinttymiä.

14 Halu oppia lisää ja kehittyä omassa työssä on tullut hyvin esille. Lisäkoulutus on mieluista ja projektiluontoinen toteutus soveltuu hyvin päiväkotiinkin. Olemme tajunneet asioita, joita ei ennen tullut edes ajatelleeksi. Lasten liikkumisesta puhutaan nyt ja siihen pyritään paljon aikaisempaa enemmän. Halu oppia lisää ja kehittyä omassa työssä on tullut hyvin esille. 5. TAVOITE Luoda uudenlaisia ratkaisuja ulko- ja sisätilojen hyödyntämiseen kaikissa päivähoitomuodoissa ja parantaa liikuntaan suunniteltuja tiloja. Projektin aikana ohjattiin yksikköjä miettimään ryhmätilojen hyödyntämistä liikunnallisiin tarkoituksiin. 88 % ilmoitti, että ryhmätilojen yhteyteen on järjestetty liikuntamahdollisuuksia enemmän kuin projektin alussa. Ryhmätilojen yhteyteen on järjestetty liikuntamahdollisuuksia Yhtä paljon kuin proketin alussa 12 % Enemmän kuin projektin alussa 88 % Tilajärjestelyt ja liikuntatilojen tehokkaampi käyttö. Pienillä muutoksilla ja asenteiden tuuletukselle on saatu paljon uusia mahdollisuuksia. Henkilökunnan asennemuutos, opittu käyttämään kaikkia mahdollisia tiloja hyödyksi liikunnassa. 6. TAVOITE Luoda uudenlaisia yhteistyömalleja urheiluseurojen, järjestöjen ja päivähoidon välille Käytännöt yhteistyömalleista olivat hyvin erilaisia. Osassa yksiköistä oli jo pitkät perinteet hyvistä toteutusmalleista ja näitä pidettiin riittävinä. Hyviä malleja käytiin yhteisissä tapaamisissa läpi. Yhteistyön määrä pysyi ennallaan projektin aikana. 7. TAVOITE

15 Toteuttaa Vantaan päivähoidossa yhteisiä liikunnallisia kesä- ja talviliikuntatapahtumia lapsille, vanhemmille ja henkilöstölle Projektin yhteydessä järjestettiin kaksi isoa liikuntamyllytystä. Ensimmäinen (ennakkostartti) huhtikuussa 2006 Tikkurilan urheilutalossa ja toinen marraskuussa 2006 Myyrmäen urheilutalossa. Näiden yhteisten tapahtumien lisäksi alueilla järjestettiin runsaasti omia pienempiä tapahtumia. 8. TAVOITE Nostaa Vantaan päivähoitoa esille liikunnan edelläkävijänä Suomessa Liikuntaprojekti oli esillä useissa eri tiedotusvälineissä ja tilaisuuksissa (kts. media ja muu tiedottaminen s.) LISÄTAVOITTEET: Kaksi projektin onnistumisen kannalta tärkeää lisätavoitetta olivat 1. Johtaminen Yksikön esimiehen rooli kehittämisessä on keskeinen. Projektille asetettuihin tavoitteisiin ei voida päästä ilman esimiehen myötävaikutusta. Projektin yksi tavoitteista oli saada esimiehet osallistumaan yhteisiin tapaamisiin ja sitoutumaan projektiin. Tässä onnistuttiin hyvin. 95% vastanneista ilmoitti, että esimies on edistänyt liikuntakasvatuksen eteenpäinviemistä aktiivisesti projektin aikana. Onko yksikön esimies edistänyt liikuntakasvatuksen eteenpäinviemistä aktiivisesti? Ei 5 % Kyllä 95 % 2. Vanhemmat Vanhemmat ovat lastensa ensisijaisia kasvattajia. Lasten päivittäisen liikunnan lisäämisessä vanhemmat ovat avainasemassa. Projekti rohkaisi yksikköjä keskustelemaan liikunnan merkityksestä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle vanhempien kanssa. 63, 6%:ssa vastauksissa vanhemmat olivat saaneet enemmän tietoa liikunnasta kuin ennen projektia.

16 Vanhemmat ovat saaneet tietoa liikunnasta Yhtä paljon kuin projektin alussa 34 % Vähemmän kuin projektin alussa 3 % Enemmän kuin projektin alussa 63 % Vanhemmilta on saatu paljon hyvää palautetta liikunnan määrän lisääntymisestä ja he ovat olleet tyytyväisiä perheille järjestettyihin liikuntatapahtumiin. Yhteisten tapahtumien ansiosta yhteistyö vanhempien kanssa on muuttunut avoimemmaksi ja välittömämmäksi.. 6. KUSTANNUKSET????

17 7. JOHTOPÄÄTÖKSET Julkisuudessa ovat lisääntyneet puheenvuorot, joiden pääviesti on sama: Lapset liikkuvat oman terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän. Monet eri tahot ; kunnat, kaupungit, eri alojen ammattilaiset jne. ovat viestittäneet samaa. Yhteistä kaikille on ollut tarve tehdä asialle jotain konkreettisesti. Kehittämistyöhön tarvitaan voimavaroja. Päivähoidossa kehittäminen nähdään usein erilaisten koulutustilaisuuksien järjestämisenä. Yksittäisistä päiväkodeista osallistuu silloin yksi tai parhaimmassakin tapauksessa muutama ihminen koulutukseen, mutta vaikuttavuus jää näin toteutettuna pieneksi. Kun tavoitteena on luoda uudenlaista toimintakulttuuria päivähoitoon ja saada vanhempia enemmän mukaan, vaatii se enemmän panostusta. Vantaalla toteutettu liikuntaprojekti "Päivähoito Liikkuu Vantaalla" on osoittanut oikeanlaisen panostuksen merkityksen. Projektissa saadut edellä esitetyt tulokset kertovat tästä. Kehittämistyö, joka oli kohdennettu yhteen sisältöalueeseen osoittautui hedelmälliseksi. Liikunta motivoi käytännön työhön ja moneen muuhun sisältöalueeseen linkittyneenä se sai henkilöstön hyvin innostumaan. Positiivisena koettiin myös se, että yksiköt saivat itse päättää asettamansa tavoitetason. Tärkeää on ollut huomata miten "Onnistumisen Portaat" - tyyppinen kehittämisväline auttaa kehittämistyössä laajemminkin. Liikuntakasvatusta kehittämällä ei voi välttyä myös muun pedagogisen toiminnan kehittämiseltä. Tämäntyyppisellä kehittämisellä on mahdollisuus saada käyttöön järjestelmällinen toimintatapa myös muihin orientaatioihin ja sisältöalueisiin (esim. musiikki ja leikki). Ihmiset, jotka ottivat liikuntaprojektin ja ajatuksen liikunnan lisäämisestä negatiivisesti vastaan ovat sitoutuneet liikuntatuokioiden vetämiseen ja onnistumisen kokemukset ovat kannustaneet jatkamaan. Liikuntaprojekti on ollut todella haastava, mutta kehittävä projekti. Tämä on ollut antoisaa aikaa ja on ollut ilo huomata muutoksia työntekijöiden suhtautumisessa liikuntaan. Uusien ajatusten herääminen. Koulutusten konkreettisuus on ollut teorian lisänä hyvää. Mukavia hetkiä ja positiivista velvoittamista liikuntakasvatuksen kehittämiseen. Liikuntaprojekti pakotti tarkastelemaan kriittisesti omia ajatuksia ja asenteita ja ravistelemaan vanhoja päähänpinttymiä. Oikeanlaista panostusta allekirjoittaneiden mielestä oli: Huolellisesti laadittu "Onnistumisen Portaat" - kehittämisväline työkalupakkineen Selkeät tavoitteet (apuna Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset ja yhteiskunnallinen keskustelu tällä hetkellä) Toimiva aikataulutus Sopiva tapaamisväli projektivastaavien kanssa. Keskusteluyhteys säilyi riittävän tiheänä ja projektia kyettiin näin muokkaamaan kentän toiveiden suuntaisesti

18 Toimiva työpari, jossa toisella oli paljon kokemusta ja tietoa aiheesta, toisella riittävästi Vantaan päivähoidon tuntemusta Saatu palaute ja osallistujamäärät eri tilaisuuksissa osoittavat, että projekti koettiin käytännöllisenä ja tärkeänä. Henkilöstö sitoutui esimiehistä lähtien siihen kiitettävästi. Yhdessä tekeminen, yhteistyö ja suvaitsevaisuus ovat lisääntyneet päiväkodissamme. Parasta antia yhteinen sitoutuminen. OLEMME INNOSTUNEITA!!!! Projekti on antanut päiväkodin käyttöön paljon hyödyllistä ja motivoivaa materiaalia, kuten kalenterin ja onnistumisen portaat. Näitä ohjeita käyttämällä voimme jatkaa liikunnan lisäämistä / monipuolistamista tästä eteenkinpäin omassa tahdissamme. 8. PROJEKTIN JATKO Jarkin teksti Lähteet: Stakes, oppaita Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Saarijärvi. Gummeruksen kirjapaino Oy. Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. Yliopistopaino Oy. Valokuvat Vantaan päivähoitoyksiköistä. Liitteet: Liite 1 Päivähoito Liikkuu Vantaalla - Projektin eteneminen Liite 2 Päivähoidon liikuntaprojektin materiaali intrassa Liite 3 Lehdistötiedote Liite 4 STAKES-kolumni Saa Liikkua LIITE 1, Päivähoito Liikkuu Vantaalla - Projektin eteneminen MITÄ ON TEHTY Valmistettu Onnistumisen Portaat - kehittämisväline. Onnistumisen Portaat - kehittämisvälineen avulla päivähoidon yksiköt voivat määritellä itselleen sopivat tavoitteet liikuntakasvatuksen kehittämistyölle. MILLOIN Elokuu 2006

19 Kehittämisväline sisältää vaatimustasoltaan neljä eri porrasta; "ajattelun käynnistämisen" - vaiheen," konkreettisten tekojen" - vaiheen, "laadun parantamisen" - vaiheen ja "rima korkealle" - vaiheen. Laadittu Lehdistötiedote. (Liikuntaprojektista ollut kaksi juttua Vartissa ja kaksi Vantaan Sanomissa. Vantaan Sanomat seuraa Peltovuoren päiväkotia projektin edetessä). Testattu Onnistumisen Portaat - kehittämismateriaalia lasten liikunnan asiantuntijoilla (mm. Nuori Suomen kehittämispäällikkö Jukka Karvinen) Valittu projektille ohjausryhmä, jossa on yksi edustaja joka alueelta. Sovittu ohjausryhmän tehtävät ja seuraavat tapaamiset. Laadittu tiedote päivähoidon kentälle. Sovittu päivähoidon johtajien kanssa projektin esittelytilaisuudet yksiköiden esimiehille. Tilaisuudet pidetty sovitusti. Onnistumisen portaat kehittämisväline painettu ja jaettu projektivastaavien 1. tapaamisissa. Tilaisuuksissa läsnä 72 yksikön esimiestä, yhteensä 224 henkilöä. Toimitettu Esa Pesoselle viikolla 34. Elokuu 2006, viikko 35 Vuoden 2006 tapaamiset: 9. 8., 6. 9., , Toimitettu sähköpostilla kaikkiin päivähoitoyksiköihin viikolla 33 Korso Koivukylä Myyrmäki Tikkurila Martinlaakso Hakunila tapaamiset: Myyrmäki Tikkurila Korso Koivukylä Hakunila Martinlaakso Perustettu projektilla omat sivut intraan: (polku: sosiaali- ja terveystoimi < palvelut ja toiminnat < lasten päivähoito < kehittämishankkeet < päivähoito liikkuu ) Tehty Vanhempainesite. Tarkistettu ohjausryhmässä ja ollut kommentoitavana esim. Pähkinärinteen päiväkodin vanhempainillassa. Esitettä painettu 8000 kpl:ta suomeksi ja 300 kpl:ta ruotsiksi MITÄ ON TEHTY Tehty alkukartoituskysely yksiköiden tämänhetkisen liikuntakasvatuksen ja tavoitetason selvittämiseksi. Yksiköt vastanneet siihen sähköisesti. Intran sivuilla on linkki. Järjestetty perhepäivähoidolle oma perehdytystilaisuus. Paikalla yli 100 perhepäivähoitajaa ja esimiehiä. Esitelty projekti Liikunnan hyvinvointivaikutukset terveydenhoitajien ohjaustyön perusteena - Sivujen päivitys aloitettu viikolla 38, päivitys jatkuu läpi projektin Toimitettu joka alueen toimistoon ja sovittu, että esitteet jaetaan sieltä yksiköihin. MILLOIN Viimeiseksi vastauspäiväksi suositeltu Vastauksia tullut 94kpl:ta mennessä Tikkurilan srk:n auditorio Hämeenkylän kartano

20 tilaisuudessa. Sovittu projektivastaavien tapaamiset n. kerran kuussa tammikuulle 2007 asti. Tilaisuudet pidetty sovitusti. 2.tapaamiset: Myyrmäki Tikkurila Korso - Koivukylä Hakunila Martinlaakso Järjestetty liikuntatapahtuma n.400 lapselle Myyrmäen urheilutalo klo 9-12 Tehdään kooste alkukartoituskyselystä. viikot Tehdään ideapankki intran sivulle. Yksiköt voivat lähettää hyviä käytäntöjä ja vinkkejä ideapankkiin, jossa ne ovat kaikkien saatavilla. Osallistuttu Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisytyöryhmän kokoukseen. Tehty kolumni "Saa liikkua" STAKESin sivuille (STAKESin pyynnöstä), sama kolumni lähetetty myös "Hanna" - lehteen. 3. lehtijuttu projektista Vantaan sanomissa. Aiheena "Isät liikuntatalkoissa" Peltovuoren päiväkodissa. Projektivastaavien 3.tapaamiset Tapaamiset pidetty sovitusti. Otettu lisäpainos vanhemmille tehdystä oppaasta. Osallistuttu Nuori Suomen järjestämälle lasten liikuttaja risteilylle. Pidetty siellä luento "Päivähoito Liikkuu Vantaalla" -liikuntaprojektista asiantuntijaryhmälle. Alkukartoituskyselyn yhteenveto valmis, painettu 12kpl viikko 1 / / julkaistu joulukuussa 2006 julkaistu Myyrmäki Tikkurila Hakunila Martinlaakso Korso - Koivukylä painoon / jakoon viikko 51, Ideapankki hyville käytännöille valmiina intrassa viikko 1, 2007 MITÄ ON TEHTY Pidetty yhteispalaveri ravitsemusterapeuttien kanssa, suunnitelma tehdä yhteinen vuosikalenteri päivähoitoon (vinkkejä liikuntaleikeistä ja hyvästä ja terveellisestä ruoasta) Yleisradion Uudenmaan uutiset kuvaamassa Hansin päiväkodissa. Aiheena Liikuntaprojekti. Projektivastaavien 4. tapaamiset MILLOIN / esitetty TV2:n uutisissa klo ja samana päivänä YLE24:ssa klo Myyrmäki Tikkurila

21 Korso - Asola Tapaamiset pidetty sovitusti Hakunila Martinlaakso Ohjausryhmän kokoukset , , , Pidetty yhteistyöpalaveri ravitsemusterapeuttien kanssa. Valmisteilla viikkovinkkikalenteri Järjestetty Liikuntaseminaari. Asiantuntijat puhuivat. 2x sama tilaisuus (aamupv. ja iltapäivä). Ideana saada yksiköistä mukaan myös ihmisiä, jotka eivät vielä ole motivoituneita. Paikalla 427 osallistujaa. "Viikkovinkkikalenteri" viety painoon. Järjestetty sponsorirahoitus, jolla painatetaan pk:hin, rppk:hin ja avoimeen toimintaan 1kalenteri/talo. Painosmäärä 185kpl. Kalenterit pph:oon selvityksessä. Projektissa ei enää rahaa tähän. Käytännön harjoitukset alueilla. Harjoitukset pidetty sovitusti. Lastentarha-lehti julkaisi jutun projektista. Lehden toimitus käynyt Lummepolun päiväkodissa. Tutustumiskäynnit liikuntapäiväkoti Myrskyluotoon Helsingissä. Tutustumiskäynnit pidetty sovitusti. Liikuntaseminaari Helsingissä: projektin esittely Päivähoito Liikkuu Vantaalla" välineitä liikunnan kehittämiseen Korson lumon auditorio klo klo klo Korso - Asola Hakunila Myyrmäki/ Martinlaakso Tikkurila maaliskuu Korso-Asola Tikkurila Myyrmäki Hakunila Martinlaakso Loppukartoituskysely intrassa. viim. palautuspäivä Loppukartoituskyselyn koonti huhti- toukokuu Loppuraporttitilaisuudet. Mukana ravitsemustietoa. Osanottajia: itä 112, länsi itä (Tikkurilan lukio) länsi (Kilterin koulu) Juttu liikunnasta Kaupunkilehti Vartissa. Haastateltu päiväkoti Valtikan lapsia. Tilaisuudet klo Julkaistu MITÄ ON TEHTY MILLOIN Viikkovinkkikalenteri päätetty painattaa kaikille toukokuu perhepäivähoitajille ja päivähoito-osastolle 50kpl:tta lahjoitettavaksi vierailujen yhteydessä. Projektin tulosten esittely sosiaali- ja kesäkuu terveyslautakunnassa Liikuntaprojekti loppuu Mikael esittelee projektin Lastentarhanopettajapäivillä. syyskuussa 2007 Projektin jatko: varattu 8-10 päivää projektin viimeistelyyn Kaille syksyllä Intran päivitystä, mahdollisen koulutuksen järjestäminen, pienempien

22 verkostojen synnyttäminen alueille (vastuu yksiköillä) LIITE 2

23 Päivähoidon Liikuntaprojektin materiaali intrassa: polku: sosiaali- ja terveystoimi < palvelut ja toiminnat < lasten päivähoito < kehittämishankkeet < päivähoito liikkuu ONNISTUMISEN PORTAAT: - Onnistumisen Portaat kirjanen - Dagvården i Vanda motionerar - työvälineet (joita voitte käyttää sellaisenaan tai muokata) - työvälineitä muokattuna perhepäivähoidolle PROJEKTIVASTAAVIEN TAPAAMISTEN MATERIAALI: - tutkimustuloksia lasten liikunnasta - oppimisympäristön merkitys - alle 3-vuotiaiden liikunta - liikuntaseminaarin satoa - käytännönharjoitukset - työyhteisön kehittäminen IDEAPANKKI: - kentältä tulevia käytännön ideoita liikunnan toteuttamiseksi päivähoidossa - tyhjä lomake ja ohjeet kuinka lähettää oma ideanne intraan ALKUKARTOITUSKYSELYN KOONTI - kysely kaikille päivähoitoyksiköille, tehtiin lokakuussa 2006 VIIKKOVINKKIKALENTERI - ideoita päivittäiseen liikuntaan ja terveysteemoja. Leikki+loru / viikko Pdf-muodossa, tulostettavissa LOPPUKARTOITUSKYSELYN TULOKSET + LOPPURAPORTTI KOKO LIIKUNTAPROJEKTISTA ALUEIDEN OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN YHTEYSTIEDOT LIITE 3 Päivähoidon liikuntaprojekti käynnistyi Vantaalla elokuun alussa Vantaan kaupungin päivähoidon sisällöllisen kehittämisen painopistealueeksi valittiin toimintavuodeksi liikuntakasvatus. Henkilöstön kasvatustyön tueksi päätettiin aloittaa projekti "Päivähoito Liikkuu Vantaalla". Projektin avulla edistetään keväällä 2006 käynnistyneen liikunnankoulutusohjelman pohjalta saadun tiedon soveltamista käytäntöön. Projektin on suunnitellut ja toteuttaa lasten liikuntakasvatukseen erikoistunut yritys Edusport Oy.

24 Myös vanhemmat halutaan liikkumaan Käynnistynyt liikuntaprojekti pyrkii lisäämään lasten liikunnan määrää ja laatua varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten tasolle. Tässä onnistuminen vaatii myös lasten vanhempien saamista mukaan. Projektin toimintoihin sisältyykin vanhempien aktivoimista liikkumaan yhdessä lastensa kanssa. Liikkumisen on oltava keskeinen osa lapsen jokaista päivää. Päivähoito on otollista aikaa vaikuttaa lasten ja perheiden terveyskäyttäytymiseen. Liikunnallisen elämäntavan kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa. Päivähoidon liikuntakasvatuksen kehittämiseksi on kaivattu selkeitä apuvälineitä. "Onnistumisen Portaat" tuo tähän työhön uuden välineen. Onnistumisen portaat - kehittämisvälineen avulla päivähoidon yksiköt voivat määritellä itselleen sopivat tavoitteet liikuntakasvatuksen kehittämistyölle. Kehittämisväline sisältää vaatimustasoltaan neljä eri porrasta: "ajattelun käynnistämisen" - vaihe, "konkreettisten tekojen" - vaihe, "laadun parantamisen" - vaihe ja "rima korkealle" - vaihe. Onnistumisen Portaat - kehittämisväline on luotu "Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten" pohjalta. Tavoitteena saada kaikki päiväkotilapset liikkumaan "Onnistumisen portaat" tulevat päivähoidon henkilöstölle tutuksi Vantaan eri alueilla syksyn aikana järjestettävien tilaisuuksien kautta. Projektin aikana jokaiseen toimintayksikköön nimetään liikunnan vastuuhenkilöt, jotka koordinoivat yksikön liikuntakasvatusta apunaan Onnistumisen Portaat -kehittämisväline. Tavoitteena on saada kaikki yli 1700 Vantaan päivähoidossa olevaa hoito- ja kasvatushenkilöstöä mukaan kehittämistyöhön - ja kaikki 9500 päivähoidossa olevaa vantaalaista lasta liikkumaan riittävästi. Lasten liikunnan määrä on vähentynyt merkittävästi. Nykyisillä 2000-luvun alun liikuntatuntimäärillä lasten normaali fyysinen kasvu ja kehitys on vaarantunut. Päivähoidossa tapahtuvan liikunnan merkitys on pitkällä tähtäimellä äärimmäisen merkittävä kansanterveyttä ja elämän laatua ajatellen. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten mukaan lapsi tarvitsee joka päivä vähintään kaksi tuntia reipasta liikuntaa. Lisätietoja: "Päivähoito Liikkuu Vantaalla" -liikuntaprojektin projektipäällikkö Mikael Kokljuschkin LIITE 4 SAA LIIKKUA! Ei oo aikaa kehittää, pitää tehdä töitä on aika usein kuultu kommentti, kun taas joku uusi projekti tunkee päälle. Käynnistimme Päivähoito Liikkuu Vantaalla - liikuntaprojektin. Vastaanotto on ollut positiivista ja innostus yllättävänkin suurta, mutta täysin emme ole välttyneet alun ajatukselta. Ammattitaitoinen henkilöstö Vantaalla on kuitenkin

25 kiitettävän nopeasti todennut, että nyt olemme päivähoidon sisällöllisen alueen kehittämisen kimpussa eli teemme työtä oikeiden asioiden parissa. Liikuntaprojekti koskettaa 1700 Vantaan päivähoidon työntekijää ja yli 9000 lasta. Projektissa päivähoitoyksiköt ovat asettaneet itselleen tavoitteet liikuntakasvatuksen laadun kehittämiseksi. Teimme henkilöstölle Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten pohjalta avuksi Onnistumisen Portaat - kehittämisvälineen. Onnistumisen Portaat sisältää neljä haasteeltaan erilaista tasoa. Ensimmäinen ja kaikkein kevein porras on ajattelun käynnistämisen -vaihe. Toinen porras konkreettisten tekojen -vaihe, kolmas laadun parantamisen -vaihe ja neljäs unelmia, rima korkealle -vaihe. Jokaisessa vaiheessa on kuusi kehittämisaluetta. Alueet ovat liikunnan määrä, ohjattu liikunta, liikuntaympäristö, liikuntavälineet, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja johtaminen. Kaikkiin näihin alueisiin täytyy sukeltaa, kun haluaa parantaa liikuntakasvatuksen laatua päivähoidossa. Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että lapset tänä päivänä liikkuvat liian vähän terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta. Ongelma on olemassa alle kouluikäisillä ja nuorilla. Ja nyt puhutaan nimenomaan arkiliikunnasta. Suomalaisten urheiluharrastaminen ei ole vähentynyt. Vuonna 2005 Nuori Suomi ry. yhdessä opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa asiantuntijoineen laati Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. Suosituksissa sanotaan mm. että lasten tulisi liikkua reippaasti vähintään kaksi tuntia päivässä. Kuinkahan monella tämä toteutuu? Suomessa lapset ovat pitkiä aikoja päivähoidossa päivittäin, kokopäivähoidossa oleva lapsi helposti 40 tuntia viikossa ja yli 2000 tuntia vuodessa. On perusteltua todeta, että päivähoidolla on merkittävä rooli lasten liikuttamisessa. Projekti pyrkii myös saamaan päivähoitohenkilöstön entistä enemmän kiinnittämään huomiota niihin lapsiin, jotka eivät liiku. Eikä vaan kiinnittämään huomiota, vaan tekemään ratkaisuja asian muuttamiseksi. Vantaa on lukenut läksynsä hyvin. Olemme tärkeässä työssä; lasten vanhempien kanssa luomassa lasten asenteita liikuntaa kohtaan. Tarjoammeko riittävästi liikkumisen mahdollisuuksia, joiden kautta lapsi saa onnistumisen elämyksiä, että suuremmalla todennäköisyydellä on kiinnostunut liikkumaan vielä koulussa ja aikuisena? Liikunnan kipinä on myös helppo sammuttaa. Jos lapset laitetaan usein fyysisiin ja psyykkisiin jonoihin ja odottamaan. Jos tehdään vain niin kuin aikuinen sanoo. Jos kuulostaa tutulta toimintatavalta, mieti uudestaan! Hyvät asiat voidaan aloittaa pienillä askelilla tai suurilla pamauksilla. Tyyli on vapaa kunhan kehittäjä osaa tulkita vastaanottajiaan. Tärkeintä on tietää mihin suuntaan on menossa. Projektin onnistumisen kannalta on keskeistä saada Vantaan päivähoidon henkilöstö riittävän suurelta osalta sitoutumaan ja innostumaan asiasta ja kehittämistyöstä. Liikunta on hauskaa - ainakin oikein ymmärrettynä. Riittävä tila mediassa meidän aikaansaamamme melun lisäksi herättää nukahtaneet vanhemmat ja taas onnistumisen kautta tulee uusia onnistumisia. Vantaalla on yksiköiden esimiesten ja liikuntavastaavien kanssa perehdytty projektin materiaaliin syksyn aikana. Kaikki päivähoitoyksiköt ovat valinneet lähtötason kehittämistyölleen. Projektista käsin ei ole sanottu mitä pitää tavoitella. Työntekijät ovat itse päässeet vaikuttamaan oman yksikkönsä tavoitetasoon. Sitä kautta pitäisi tulla tunne, että on itse mukana. Jokaiselle voi löytyä sopiva rooli, jos vastuutus hoidetaan hyvin. Päivähoidon liikunnasta puhuttaessa erehdytään usein keskittymään liiaksi ohjattuun liikuntaan. Se on tärkeä osa-alue, mutta sillä ei ole mahdollista, eikä edes tarkoituksellista yrittää saavuttaa suositusten mukaisia liikuntamääriä. Ohjattu liikunta on vain pieni osa päivähoidon liikuntakasvatusta. Kun liikuntamäärät halutaan riittäviksi, tulee tarkastella lapsen koko päivää.

26 (5 vuotta kokopäivähoidossa oleva lapsi on 10 tunnin päivävauhdilla päivähoidossa n tuntia). Päivähoitopaikan ympäristön hyödyntäminen ja muokkaaminen liikuntaan houkuttelevaksi ja kannustavaksi on yksi tämän päivän suurista haasteista. Silloin puhutaan uusista näkökulmista tuttuihin asioihin, paremmin näkevistä silmistä ja ravistetuista asenteista. Joissakin tapauksissa vain hyvien käytäntöjen jakamisesta tai jo hyvin hanskassa olevan aiheen hienosäädöstä. Tällaista konkreettista aihetta on hauska olla viemässä eteenpäin. Aihe on fyysinen, se yhdistyy henkisyyteen ja edistää uuden oppimista. Siitä voi väitellä, mutta se ei sisällä absoluuttista totuutta. Unohtui sanoa, että ylipainoisten lasten määrä on moninkertaistunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Se ei ole hauskaa, eikä lisääntynyt liikkumattomuus ole ainoa syy tähän. Yksi kuitenkin. Ja siitä pääsisi näppärästi kansantautitilastomme pitkälle listalle, mutta olkoon tällä kertaa. Vantaalla liikuntaprojekti päättyy , mutta toivottavasti siihen mennessä ja sen jälkeenkin kaikissa päivähoitoyksiköissä on Onnistumisen Portaat - kehittämisvälineen tavoitteen mukaisesti käytössä järjestelmällinen toimintatapa, joka toimii arjessa liikuntakasvatuksen kehittämisen välineenä. Eräältä liikuntagurulta kysyttiin mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa lasten liikunnassa. Hän vastasi, että lasten liikunnan pitää ensiksikin olla hauskaa, toiseksi sen pitää olla hauskaa ja kolmanneksi sen pitää olla hauskaa. Kai Lehtisalmi lastentarhanopettaja projektityöntekijä / Vantaan päivähoidon liikuntaprojekti Mikael Kokljuschkin projektipäällikkö Vantaan päivähoidon liikuntaprojekti

LIIKUNTAPROJEKTIN LOPPURAPORTTI

LIIKUNTAPROJEKTIN LOPPURAPORTTI V A N T A A N P Ä I V Ä H O I D O N LIIKUNTAPROJEKTIN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo: 1 Johdanto 2 Projektin tavoitteet ja toiminnot 2.1 Tavoitteet 2.2 Toiminnot 3 Liikuntaprojektin käynnistämisvaihe 3.1

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä

Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä Kasvattajayhteisön asenne kohti sallivaa ja kannustavaa liikkumisympäristöä Meillä saa! Kaikki lähti käytävistä v. 2011 valmistunut, 127- paikkainen päiväkoti Sijaitsee

Lisätiedot

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen VERKOSTOISSA ON VOIMAA Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen LIIKKUVA LAPSUUS VARHAISKASVATUKSEN HANKE LASTEN ARKILIIKKUMISEN LISÄÄMISEKSI 2 LIIKKUVA LAPSUUS HANKKEEN TAUSTATIETOJA Hanke

Lisätiedot

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN HOUKUTTELEVA YMPÄRISTÖ PÄIVÄKODIN ARJESSA Lotta Kivelä (lto) Lansantien päiväkoti, Espoo Kirsi Huotari (lh) Veräjäpellon esiopetus, Espoo LIIKUNTA ON LAPSELLE OMINAINEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Sastamalan kaupunki Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Marjut Vuokko Tampere 24.3.2017 4.4.2017 2 Vasu työ Ensin Ohjausryhmä - varhaiskasvatuksen päällikkö - varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin!

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Miksi olemme koonneet verkoston? Olemme yhteisellä tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke

SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke Anna Karlsson varhaiskasvatuspalveluiden esimies 4.10.2016 Salo lukuina: Asukkaita 53 656 Kunnallisia päiväkoteja ~40 ja niissä hoitopaikkoja 2233 Perhepäivähoitajia

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Johanna Jalli-Huhtala, päiväkodin johtaja Teemu Heikkilä, lastentarhanopettaja, liikunnanohjaaja, kouluttaja 24.04.2014, Tampere, UKK-instituutti Aika

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 2015 Liikkuva lapsuus Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 Sisällys Hankkeen alkuidea... 2 Hankkeen tavoitteet... 3 Hankkeen toimenpiteet... 4 Hankkeen toteutuminen... 5 Hankkeen

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA VUOSI/ KUUKAUSI PEDAGOGISEN JOHTAMISEN TEHTÄVÄ/TOIMINTO TEHTÄVÄN/TOIMINNON TARKOITUS KÄYTÖSSÄ OLEVA TYÖMENETELMÄ SEURANTA / ARVIOINTI KUUKAUSITTAIN

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA -LIIKUTTAVAN HYVÄ KOULU- www.liikkuvakoulu.fi JYRÄNGÖN KOULU 1,5 sarjainen alakoulu Oppilaita noin 200 Opettajia ja avustajia n. 15 henkilöä Koulussa panostettu koululiikunnan kehittämistoimintaan

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

PERHO hanke 2004-2006

PERHO hanke 2004-2006 PERHO hanke 2004-2006 Matka kohti yhteistä päivähoitoa Merja Sillanpää ja Virpi Mikkonen, Kiiminki Matka alkaa Kiimingissä 50 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa päivähoidossa siirryttiin

Lisätiedot

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Kenelle Liikkuvasta koulusta pitäisi viestiä? Oppilaat Opettajat Rehtori Muu henkilökunta Vanhemmat

Lisätiedot

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä, varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä, varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä, varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön Varhaiskasvatuksen liikuntaseminaari 19.9.2017 Myllymäen päiväkotikoulu Kouvolan varhaiskasvatuksen lasten

Lisätiedot

Myllymäen päiväkotikoulu klo 12-16

Myllymäen päiväkotikoulu klo 12-16 Myllymäen päiväkotikoulu 19.9.2017 klo 12-16 klo 12.00 klo 12.15 klo 12.45 klo 14.45 klo 15.15 klo 16.00 Johdatus päivän ohjelmaan, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Myllymäen

Lisätiedot

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä Vähintään 2 tuntia liikuntaa joka päivä Kouluikäisten liikuntasuositukset käytäntöön Totta! Liikunta tukee lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia Kouluikäisten liikuntasuositusten mukaan kaikkien 7 18-vuotiaiden

Lisätiedot

Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä!

Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä! Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä! Helsinki 27.1.2012 Millainen joukko koolla? Päiväkotien varhaiskasvattajia Kuntien varhaiskasvatuksesta vastaavia

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! 13.3.2012. www.nuorisuomi.fi

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! 13.3.2012. www.nuorisuomi.fi Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! 13.3.2012 Verkoston tavoitteet Verkoston työn päämääränä on saada aikaan valtakunnallinen liikunta/hyvinvointiohjelman suunnitelma

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa?

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Strategia => viraston tuloskortti => alueen toimintasuunnitelma Sanoista tekoihin Onko tuloskortin kirjaus näkynyt toimintana

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Lihavuus laskuun seminaari 26.10.2012 Jukka Karvinen, Nuori Suomi ry www.nuorisuomi.fi Miksi liikuntaa? Liikkumaan oppiminen on

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa Torstai 10.11.2016 Muotoiluakatemia Piispankatu 8 70100 Kuopio Jaana Lappalainen Palvelupäällikkö Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Alle kouluikäisellä. lapsella on ainutlaatuinen tapa ajatella ja rakentaa. mieltään. Montessoriosaamista jo 30 vuoden ajalta. Montessoripedagogiikka

Alle kouluikäisellä. lapsella on ainutlaatuinen tapa ajatella ja rakentaa. mieltään. Montessoriosaamista jo 30 vuoden ajalta. Montessoripedagogiikka Alle kouluikäisellä lapsella on ainutlaatuinen tapa ajatella ja rakentaa mieltään. Montessoriosaamista jo 30 vuoden ajalta Rantakaisla on Tikkurilan kupeessa Hiekkaharjussa toimiva yksityinen päiväkoti.

Lisätiedot

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari Helsinki 11.-12.9.2012 Alustuksen sisältö

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson LAPSET JA LIIKUNTA Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari 20.11.2007 Teemu Japisson Lasten ja nuorten osalta terveyttä edistävä liikunta kiteytyy päivittäisen liikunnan

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Kouvola-Järvenpää. parikkikokemuksia 12.5.2014 1

Kouvola-Järvenpää. parikkikokemuksia 12.5.2014 1 Kouvola-Järvenpää parikkikokemuksia 12.5.2014 1 PARIKIN ALKU Kouvolan ajatukset liippasivat erittäin läheltä ja heti natsasi parikkivalinta sovittiin tapaaminen syksylle ja keväälle ensimmäinen järjestettiin

Lisätiedot

Osana LapsiKuopio II -hanketta ( ), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin

Osana LapsiKuopio II -hanketta ( ), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin Osana LapsiKuopio II -hanketta (2010-2012), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin vakiintumista tuottaa liikkumisen arviointi- ja seurantamenetelmiä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi

lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset käytäntöön lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi Avaimia päivähoidon arkeen erityispäivähoidon kehittäminen osana varhaiskasvatusta Länsi- ja Keski- Uudellamaalla

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä LAUKAAN KUNTA Varhaiskasvatussuunnitelma Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä Prosessin aloitus varhaiskasvatuksen johtoryhmässä helmikuussa 2016 Vasu-työryhmän perustaminen

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää.

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Tammelan päiväkoti: Haitulat, Leinikki, Maahiset, Sinikello, Taikatassu ja luontoliikuntaryhmä Ilvekset. Tammitarhan päiväkoti: 4 ryhmää ja metsäeskari metsätontut. Portaan

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA 1(3) PERUSOSA (liitetään osaksi koulun tai päiväkodin opetussuunnitelmaa) 1. Nimet: koulut ja yhteistyöpäiväkodit Herttoniemenrannan ala-aste, rehtori Kirsi Myllymäki kirsi.myllymaki@hel.fi Varhaiskasvatusyksikkö

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma tavoitteita, toimintaa ja tuloksia Annukka Luomi ja Laura Virta 8.10.2010 Tervetuloa pajaan! 4V-hanke Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn käynnistäminen Keke

Lisätiedot

ESIOPETUSTA LÄHILUONNOSSA TAPAUSESIMERKKINÄ HÄMEENLINNA

ESIOPETUSTA LÄHILUONNOSSA TAPAUSESIMERKKINÄ HÄMEENLINNA ESIOPETUSTA LÄHILUONNOSSA TAPAUSESIMERKKINÄ HÄMEENLINNA Mari Parikka-Nihti 26.11.2015 KÄSITTEISTÄ Luonnossa liikkuen Ympäristökasvatusta Kestävän kehityksen näkökulmasta MIKSI? Luonto lähelle ja terveydeksi

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

Kerava, Pieni suuri kaupunki

Kerava, Pieni suuri kaupunki Kerava, Pieni suuri kaupunki Kerava ihmisen mittainen viherkaupunki pinta-alaltaan n. 30 km 2, asukkaita 34 549 työpaikat ja palvelut ovat lähellä ja nopeasti saavutettavissa etäisyys Helsinkiin on 27

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma 17.11.2016 Isosti ja kovaa liikuntaseminaari Päivi Virtanen Liikkuminen varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuslaki Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä 2015 - talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia 1 2 3 4 5 Eniten henkilökunta koki ongelmaksi lasten liiallisen ruutuajan. Lisäksi

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT

LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT - arkiliikuntaa päivittäin esim. kävelyä portaissa, juoksua sekä kävelyä pihalla ulkoilujen aikana

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

AKTIIVISESTI KOTONA 2

AKTIIVISESTI KOTONA 2 AKTIIVISESTI KOTONA 2 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! HANKE Vapaaehtoistoiminnan kehittämistyötä Vantaalla Maria Uitto 25.9.2014 Aktiivisesti kotona 2 Täyttä elämää! vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Aktiivisesti kotona

Lisätiedot

Seura innostaa ja mahdollistaa urheilijaksi kasvun Urheiluseurassa lapselle syntyy innostus urheiluun ja mahdollisuus kasvaa hyväksi urheilijaksi.

Seura innostaa ja mahdollistaa urheilijaksi kasvun Urheiluseurassa lapselle syntyy innostus urheiluun ja mahdollisuus kasvaa hyväksi urheilijaksi. Seura innostaa ja mahdollistaa urheilijaksi kasvun Urheiluseurassa lapselle syntyy innostus urheiluun ja mahdollisuus kasvaa hyväksi urheilijaksi. Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Tampere 1.9.2015 Nina Korhonen ja Heli Ketola varhaiskasvatuksen liikunnallistamisen asiantuntijat, Valo Verkoston rakenne Ohjelman

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Plan för småbarnspedagogik Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun

Plan för småbarnspedagogik Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun Plan för småbarnspedagogik 2016-2017 Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun Varhaiskasvatussuunnitelma 2016-2017 pedagogista tiimityötä Mustasaaren kunta Annika Sariola lastentarhanopettaja/ tiennäyttäjä

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö Näin meidän yksikössä/ryhmässä : Pienryhmätoimintaan on mahdollisuus päivittäin.

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Suomen Latu ry ulkoilun ja retkeilyn asiantuntija Perustettu 1938 Toimii valtakunnallisesti ja paikallisesti 215 yhdistystä, joissa 80 000 jäsentä Kaikki löytävät mielekkään

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Perhepäivähoito TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Perhepäivähoitoa voidaan

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Mitä perhepäivähoidossa todella tapahtuu?

Mitä perhepäivähoidossa todella tapahtuu? Mitä perhepäivähoidossa todella tapahtuu? Jyrki Reunamo Helsingin yliopisto Orientaatioprojektin kotisivut: http://blogs.helsinki.fi/reunamo/ Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero.

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero. Esittely Täyttäkää työpaikan terveyden edistämiskysely ja selvittäkää onko terveyden edistäminen jo osa työpaikkanne toimintaa vai onko työpaikallanne ehkä vielä parantamisen varaa. Kyselyyn vastaaminen

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

Vähintään 2 tuntia päivässä. Vanhempainilta

Vähintään 2 tuntia päivässä. Vanhempainilta Vähintään 2 tuntia päivässä Vanhempainilta Silmät auki ja menoksi Tutkimukset osoittavat, että valtaosa lapsista liikkuu vähemmän, mitä heidän tasapainoinen kehityksensä edellyttää ja vähemmän, mitä vanhemmat

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi tukea koulujen kehittämistyölle. Liikkuva koulu -seminaari Jukka Karvinen

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi tukea koulujen kehittämistyölle. Liikkuva koulu -seminaari Jukka Karvinen Matkalla Liikkuvaksi kouluksi tukea koulujen kehittämistyölle Liikkuva koulu -seminaari 7.10.2014 Jukka Karvinen Muutos oppilaiden arjessa Lisää liikettä ja vähemmän istumista koulupäivän aikana Oppiminen

Lisätiedot

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Millaisia ovat / voisivat olla juuri teidän työyhteisöllenne

Lisätiedot

Tietojen hyödyntäminen johtamisessa ja suunnittelussa -verkkokoulutus esimerkkinä TEAviisari

Tietojen hyödyntäminen johtamisessa ja suunnittelussa -verkkokoulutus esimerkkinä TEAviisari Tieto käyttöön -vihko Tietojen hyödyntäminen johtamisessa ja suunnittelussa -verkkokoulutus esimerkkinä TEAviisari 1 Tervetuloa! Ohjeita verkkokoulutuksen käyttöön. Aloitus Pääset oppimisalustalle osoitteessa:

Lisätiedot

Työyhteisöjen sitouttaminen toteuttamaan varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset Kajaanin kaupungin päivähoidossa

Työyhteisöjen sitouttaminen toteuttamaan varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset Kajaanin kaupungin päivähoidossa Työyhteisöjen sitouttaminen toteuttamaan varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset Kajaanin kaupungin päivähoidossa LitT Anneli Pönkkö Lasten liikunta- ja terveyskasvatuksen keskus Kajaanin opettajankoulutusyksikkö

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot