Valmennus tiimiesimiehille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmennus tiimiesimiehille"

Transkriptio

1 Valmennus tiimiesimiehille KAJ ja Viesti ry Iltapäivän aiheita > Esimiehen rooli Asiantuntijuus ja esimiestyö Esimiehen rajatehtävä Ryhmän kehitysvaiheista Epäkohtiin puuttuminen > Yhteistyö tiimissä Ihmisten erilaisuus Vuorovaikutus ja viestintä tiimissä Tavoitteet ja työsuoritus Työnjako ja mihin kaikkeen se vaikuttaa 2 1

2 Asiantuntijasta esimieheksi > Esimiehen rooli Mikä tekee minusta hyvän asiantuntijan? Mikä tekee minusta hyvän esimiehen? 3 Ihmiset Toimija Harkitsija Asiat 4 2

3 Esimiestyön rajatehtävä Esimiehen paikka on tiiminsä rajapinnalla, josta tilanteen mukaan liikkuu Tiimin sisään: tuntee tiimin persoonat ja tunnistaa osaamiset Rajalla: valvoo pelisääntöjen toteutumista, ja tiiminsä resurssien käyttöä Tiimin ulkopuolelle: etäältä hahmottaa kokonaisuutta, tuloksen tekemisen vaateet, organisaation muiden tiimien ja asiakasryhmien huomioiminen 5 Toimivan työyhteisön rakenteet Asiakkaat Esimies työyhteisön ulkokehällä Toiminnan arviointi (mikä toimii hyvin, mitä kannattaa kehittää /muuttaa) Työntekoa palveleva johtaminen (työnteon edellytysten turvaaminen ja edistäminen) Toimintaympäristö Perustehtävästä johdetut tavoitteet (mitattava päämäärä) Yhteiset pelisäännöt (sovitut käytännöt ja toimintatavat ) Selkeä perustehtävä (toiminnan tarkoitus; mitä ja miksi tehdään) Työntekoa tukeva organisaatio (esim. yksikkö- ja tiimirakenteet) Omistajat Avoin ja rakentava vuorovaikutus (mistä asioista ja miten keskustellaan, viestitään ja tiedotetaan) Selkeät töiden järjestelyt (työnjako, työnkuvat, työprosessit) Sidosryhmät Pekka Järvisen ja Juha Hokkasen pohjalta muokannut Henna Laukka 3

4 Ryhmän kehitysvaiheista Alkava ryhmä, forming Ryhmäytyminen, tutustuminen Epävarmuus, kuulunko tähän ryhmään? Roolit ja tavoite epäselviä Esimiehen roolina >Tavoitteiden, tehtävän määrittely, pelisäännöt > Keskusteluiden mahdollistaminen > Esimieheltä odotetaan selkeitä rajoja, aikatauluja, tehtävänjakoa 7 Ryhmän vaiheet Toisessa vaiheessa kritisoidaan, storming Rajat, mitä saa tehdä? Epävirallinen johtajuus, asema, kilpailu Kyseenalaistaminen, kohteena usein pj > Keskusteleminen, kritiikin hyödyntäminen > Oikeudenmukaiset periaatteet > Avoimen keskustelun tukeminen 8 4

5 Ryhmän vaiheet Kolmannessa vaiheessa ryhmä on tiivis, norming Sisäpiiriytymisen vaara, kyky hankkia ja jakaa tietoa ulkopuolelle on pieni Ryhmä toimii, mutta onko tulos paras mahdollinen, kun yhteydet ulos ovat heikot Vaarana, että ryhmä alkaa elää enemmän itseään, kuin organisaatiotaan varten > Kokonaiskuvan antaminen, perustehtävä, yhteyksien luominen ryhmän ulkopuolelle 9 Ryhmän vaiheet Neljäs vaihe on joustava ja tuottava, performing Tuottoisa vaihe Ryhmä toimii ja luottaa, sillä on yhteyksiä myös ulos Haasteena motivaation säilyminen ja ryhmän koossa pitäminen > Tulevaisuuteen suuntaaminen ja kehittyminen > Innostaja, tuen antaja ja kokeilujen käynnistäjä 10 5

6 Epäkohtiin puuttuminen Puuttuminen on aina helpompaa ennemmin kuin myöhemmin. Helpointa heti asian havaitsemisen jälkeen. Puheeksi ottaminen ja varhainen tuki Käyttäytymiseen liittyvät Työkykyasiat Riittämätön työsuoritus 11 Minän rajat toiminnassa Selkeät ja joustavat rajat itsen ja toisen ihmisen välille -> Omilla jaloilla seisomisen tunne Mistä rajat löytyvät? Itsetunnosta, itsetuntemuksesta, kokemuksesta 12 6

7 Rajojen kokeminen -harjoitus Rakennetaan skaala: rajat pitävät rajat eivät pidä Tutkitaan skaalaa Rajaton tilanne rajat löytyvät pitävät 13 Yhteistyö tiimissä 14 7

8 Yhteistyö ja erilaisuuden arvostaminen Ryhmätyön muoto Tulos Sanelumenettely - Tulos riippuu siitä, kuka sanelee % A 50 % B 30 % Kompromissi - Kun ryhmän kasassa pysyminen on tärkeintä 33,3 % 100 % Integroiva ryhmätyö - Kaikkien osaaminen ja vahvuudet huomioon 100 % C 20 % Synerginen ryhmätyö - Opitaan toisilta, luodaan uusia ratkaisuja > 100 % 15 Miten olemme erilaisia Erilaiset kokemukset, historia, arvot Erilainen osaaminen (Huom! metaosaaminen) Tapamme oppia ja aistia asioita Erottelutyylit, motivoituminen Tapamme vuorovaikuttaa 16 8

9 Esimerkkejä (sisäisistä) erottelutyyleistä Kohti Sisäinen Samuus Vaihtoehdot Yksityiskohdat Asiat Pois Ulkoinen Erot Toimintatavat Kokonaiskuva Ihmiset 17 Vuorovaikutustaidot Ihmiset ovat erilaisia Varo tulkintoja Viestin tarkoitus ei ole sen merkitys Vuorovaikutus vuorokuuntelu, tähtäimessä aito dialogi Ennakkoajatusten voima 18 9

10 Aidon dialogin taustalla 5 K: Kunnioitus, Kuuntelu, Keskittyminen, Keveys, Kärsivällisyys Yhteinen tavoite keskustelun viemisestä eteenpäin Kukin sanominen jalostaa ajattelua/keskustelua eteenpäin Dialogi ei ole väittely, siinä ei haeta kommenttia, jolla voisi voittaa 19 Ristiriitatilanteiden anatomiaa asioita ristiriitatilanteiden taustalla Tulkinnoista on tullut totuuksia Kuuntelun taidot Kyseenalaistamisen taidot Tunteet mukana työssä 20 10

11 Tulkinnat Toiminta > ristiriita Uskomus Oletus Tulkinta Valikoitu fakta Lähde: Argyris > Arikoski 21 Kuuntelun kultainen taito Ei Kuuntele Arvioiva kuuntelu Itsekeskeinen kuuntelu Soveltava kuuntelu Merkityksen etsiminen Omat ajatukset eivät liity siihen mitä puhuja sanoo Tavoitteena on omista lähtökohdista arvioida, mikä toisen puheessa on oikein/väärin Kuunnellaan puhetta, jotta voitaisiin kertoa omat mielipiteet Kuunnellaan, jota voitaisiin soveltaa jo tiedettyyn. Omat kokemukset etualalla Tarkkaavainen kuuntelu, oppiminen Uteliaan tietämätön kuuntelu Toisen todellisuuden ymmärtäminen. Avautuminen omille ja toisen kokemuksille 22 11

12 Kyseenalaistamisen nuorallakävelyä Miten onnistuu tasapainoilemaan luottamuksen ja kyseenalaistamisen välillä? Vuorovaikutus tarvitsee kontaktin tapahtuakseen Luottamus rakentaa kontaktia Kyseenalaistaminen rikkoo kontaktia Kyseenalaistamisen järjestelmällisyys ja tapa Kyseenalaista ymmärtääksesi paremmin (ennakkoajattelu taustalla) > arvostelluksi tulemisen tunne pienempi 23 Tunteet ovat osa meitä Tunteita ei kannata sivuuttaa (työpaikkaa ei myöskään saa muuttaa terapiaksi) Jokaisen tunnekokemus tai tunnereaktio on hänelle aito ja todellinen, ei ole vääriä tunnekokemuksia Tunteet alitajunnan viestintää tietoiselle mielelle, vinkkejä tarpeista 24 12

13 Rakentava palaute pohjautuu johonkin Tavoitteet Mikä on riittävän hyvä taso suoritukselle? Kriittinenkin palaute antaa tietoa nykytilanteesta suhteessa tavoitteeseen Pelisäännöt käyttäytymisessä 25 Kehityskeskustelut esimiestyön välineenä Keskustelut osana kokonaisuutta 2. Yksilökeskustelut 1. Yhteisökeskustelu -orientoituminen 3. Yhteisöllisten aiheiden käsittely(t) Kysymisen taito: 4. Sovittujen toimien seuranta Hyvä kysymys houkuttelee tutkimaan. Se ei tee kummastakaan vastaajaa vaan molemmista asian tarkastelijoita Keskustelukumppanin kuunteleminen on tärkeämpää kuin kaavan noudattaminen 26 13

14 Ongelmana riittämätön työsuoritus A EI TIEDÄ B EI OSAA C EI KYKENE D EI VIITSI Perustehtävän selkiyttäminen, tavoitteiden hallinta Koulutus, perehdytys, osaamisen jakaminen Työterveyshuollon toimet Tarkista motivaatio, selkeä perustehtävä. Voimavarojen ja työn mielekkyyden lisääminen. Hallinnolliset toimet viimeisenä keinona. Vaikka näyttäisi olevan kyse D:stä, on usein viisasta lähteä liikkeelle A:sta, B:stä ja C:stä usein pitkä kaava on kohteliaampi työntekijälle, turvaa asian rauhanomaista etenemistä, ja varmistaa esimiehen selustaa. Yksilön ongelmalta vaikuttava asia ei välttämättä ole vain hänestä johtuva. Kannattaa tarkastella myös työyhteisöä ja sen rakenteita laajemmin. Vesa Talvitie, Helsingin työterveyskeskus 2006 pohjalta muokannut Henna Laukka 27 Muutoksen perustunteita Viha Ilo näkyvissä piilossa aika Pelko Suru Lähde: Arikoski & Sallinen, Vastarinnasta vastarannalle (2008) 28 14

15 Muutoksen vaiheet ja sitoutuminen 2. Vastustus 8. Omistautuminen 3. Luopuminen 7. Yhteistyö näkyvissä 6. Tekeminen piilossa aika 5. Hyväksyminen 1. Sabotointi 4. Neutraalius - voimaantuminen 29 Työnjako Erilaiset ominaisuudet ja osaaminen vahvuuksina Osaamisen jakaminen Työssä jaksaminen Oikeudenmukaisuus kannattaa puhua auki Onko tasapuolisuus sitä, että kaikki tekevät samaa työtä, vai että kaikki voivat hyödyntää vahvuuksiaan 30 15

16 Työrauhan ylläpitäminen Työrauha asuu työyhteisöissä, joissa on Yhteisesti sovitut pelisäännöt Epäkohtiin puuttumisen kulttuuri Määritelty tapa puuttua ajoissa Kunnioita ja arvosta toisten erilaisuutta 31 Roolit ja arvostus työyhteisössä Olenko tärkeä vain, jos on kiire? Millainen työ on merkityksellistä meillä? Millaista tekemistä arvostetaan? Miten arvostan itseäni ja omaa aikaani? Onko lupa ja osaanko sanoa Ei? Sosiaaliset kontaktit työyhteisössä ja sidosryhmiin, kuormittavia/energisoivia Itsetunto horjuu, jos vaatimukset tuntuvat mahdottomilta 32 16

17 Lähteitä: Arikoski, Sallinen (2008) Vastarinnasta vastarannalle Toivonen Veli-Matti, useita teoksia, esim. Kielen taikaa, Tässä suhteessa Åhman (2012) Mielen johtaminen organisaatiossa Puutio Risto (2005) Kehitystä ja keskustelua KTM, johdon työnohjaaja, coach Henna Laukka Kiitos! Vaikka välillä olo olisi, kuin uitetulla koiralla, voi asioihin suhtautua asiaankuuluvalla tyyneydellä ja pohdiskellen. Mielenkiinto on iso voimavara esimiestyössä

KUNTATALOUDEN JAETTU JOHTAMINEN. Joensuu 6.11.2014 Pauli Juuti

KUNTATALOUDEN JAETTU JOHTAMINEN. Joensuu 6.11.2014 Pauli Juuti KUNTATALOUDEN JAETTU JOHTAMINEN Joensuu 6.11.2014 Pauli Juuti Esityksen sisältö Mitä jaettu johtaminen on? Jaettu johtajuus perustuu kokemuksien ja tunteiden työstämiselle Jaetun johtamisen taustalla olevat

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki Toimiva työilmapiiri Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali Marjut Joki Työyhteisö olemassa jonkin tehtävän suorittamista varten pitää sisällään erilaisia rooleja jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään

Lisätiedot

JOHTAMINEN MUUTOKSESSA. Jyväskylä 9.4.2014 Pauli Juuti

JOHTAMINEN MUUTOKSESSA. Jyväskylä 9.4.2014 Pauli Juuti JOHTAMINEN MUUTOKSESSA Jyväskylä 9.4.2014 Pauli Juuti Esityksen sisältö Miksi muutosta on vaikea toteuttaa? Karkea muutoksen johtamisen hahmotus Muutoksen johtamisen menetelmiä Muutoksen aiheuttamat tunteet

Lisätiedot

Havaitse varhain HARAVALLA

Havaitse varhain HARAVALLA 1 (34) HENKILÖSTÖPALVELUT Havaitse varhain HARAVALLA Varhaisen havaitsemisen toimintamalli työyhteisölle POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- 2 (34) SISÄLTÖ 1. Esipuhe...3 2. Työhyvinvoinnin johtaminen keskeinen

Lisätiedot

TYÖKALUJA TYÖHYVINVOINTIIN RIKOSTAUSTAISTEN KANSSA TYÖSKENNELTÄESSÄ

TYÖKALUJA TYÖHYVINVOINTIIN RIKOSTAUSTAISTEN KANSSA TYÖSKENNELTÄESSÄ TYÖKALUJA TYÖHYVINVOINTIIN RIKOSTAUSTAISTEN KANSSA TYÖSKENNELTÄESSÄ Kiipula10.4.2013 Työelämäpällikkö, työyhteisövalmentaja Maija-Leena Kaikkonen Työhyvinvointi Työhyvinvointi kuvaa sitä, että töissä ja

Lisätiedot

Aineettoman palkitsemisen muotoja

Aineettoman palkitsemisen muotoja Aineeton palkitseminen on johtamisen työväline jolla edesautetaan työn imua. Sen avulla voidaan kannustaa työntekijöitä muutoksiin ja uudistuksiin sekä tukea organisaation strategian toteutumista. Aineettoman

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Käsikirja ammattimaiseen esimiestyöhön

Käsikirja ammattimaiseen esimiestyöhön TARJA SURAKKA & NINA LAINE Käsikirja ammattimaiseen esimiestyöhön Taurus Media Tampere 2013 Tarja Surakka & Nina Laine, 2013 Taurus Media www.taurus.fi 2. painos isbn 978-952-92-8976-9 (sid.) isbn 978-952-93-0873-6

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman

Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman avulla Tukipiste Akussa Forsman, Linda 2011 Hyvinkää 1 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 www.dinno.fi Dinnon monitieteinen teoreettinen viitekehys Tuloksellisuus Dialoginen johtaminen (Taloudellisuus Tuottavuus Vaikuttavuus Laatu) Osaaminen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNALLINEN JOHTAMINEN JA OSALLISTAVA VUOROVAIKUTUS TYÖYHTEISÖSSÄ. Johtamisen EAT. Heinolan kaupunki 2012-13 Asko Leppilampi

YHTEISTOIMINNALLINEN JOHTAMINEN JA OSALLISTAVA VUOROVAIKUTUS TYÖYHTEISÖSSÄ. Johtamisen EAT. Heinolan kaupunki 2012-13 Asko Leppilampi YHTEISTOIMINNALLINEN JOHTAMINEN JA OSALLISTAVA VUOROVAIKUTUS TYÖYHTEISÖSSÄ Johtamisen EAT Heinolan kaupunki 2012-13 Asko Leppilampi Johtamisen erikoisammattitutkinto 2012 2013/ uudistetuin tutkinnonperustein

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Rakennamme yhdessä Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Tekijä Riitta Sinkkilä, FCG Efeko Oy Taitto Pramedia Oy Piirrokset Leena Itkonen 1. Painos, 2008 ISBN 978-952-213-362-5

Lisätiedot

Työuupumuksen haaste, s. 8

Työuupumuksen haaste, s. 8 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry I nro 1/2011 Työuupumuksen haaste, s. 8 Pääkirjoitus: Tunne itsesi ja johda rohkeasti, s. 2 Kestävään työhyvinvointiin, s. 6 Ihmisten keskellä yksin, s. 10 Vahvaksi työssä

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1/2010 Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1.1.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas Taru Toikander Toiminta ja

Lisätiedot

DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin -

DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin - DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin - 14.5.2013 Kunnallistalouden, erityisesti henkilöstövoimavarojen dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Dinno Dialogisen

Lisätiedot

MUUTOSTEN JOHTAMINEN HENKILÖSTÖHALLINNON TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Case: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöratkaisut

MUUTOSTEN JOHTAMINEN HENKILÖSTÖHALLINNON TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Case: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöratkaisut MUUTOSTEN JOHTAMINEN HENKILÖSTÖHALLINNON TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Case: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöratkaisut LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

HYVÄT KÄYTÄNNÖT OSAAMISKOKONAISUUKSISSA - KOKEMUKSIA JA UUSIA, TYÖELÄMÄLÄHTÖISIÄ MALLEJA ETSIMÄSSÄ 27.3.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki

HYVÄT KÄYTÄNNÖT OSAAMISKOKONAISUUKSISSA - KOKEMUKSIA JA UUSIA, TYÖELÄMÄLÄHTÖISIÄ MALLEJA ETSIMÄSSÄ 27.3.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki HYVÄT KÄYTÄNNÖT OSAAMISKOKONAISUUKSISSA - KOKEMUKSIA JA UUSIA, TYÖELÄMÄLÄHTÖISIÄ MALLEJA ETSIMÄSSÄ 27.3.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen OSALLISUUS UTEALIAISUUS INNOSTUS ENERGISET TYÖELÄMÄKUMPPANUUDET

Lisätiedot

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN Anu Viitala Projektityö Apteekkifarmasian Erikoistumisopinnot, PD Helsingin Yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

TARINOITA UUSIUTUMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ

TARINOITA UUSIUTUMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ Voinhan minäkin... TARINOITA UUSIUTUMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ YTN YLEMMÄTTOIMIHENKILÖT YTN liitot Agronomiliitto ry * Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160 www.agronomiliitto.fi Akavan

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot