SASKY Taitoa työelämään - Osaamista tulevaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASKY 2012. Taitoa työelämään - Osaamista tulevaan"

Transkriptio

1 SASKY 2012 Taitoa työelämään - Osaamista tulevaan Strategian toteutumisen arviointi marraskuu syyskuu 2012

2 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS Koulutuskuntayhtymän johto, Antti Lahti kuntayhtymäjohtaja/rehtori Tulosalueiden yhteinen arviointi VISIO Koulutuskuntayhtymän johto, Antti Lahti kuntayhtymäjohtaja/rehtori Tulosalueiden yhteinen arviointi ARVOT Koulutuskuntayhtymän johto, Antti Lahti kuntayhtymäjohtaja/rehtori Tulosalueiden yhteinen arviointi STRATEGISET KEIHÄÄNKÄRJET Koulutuskuntayhtymän johto, Antti Lahti kuntayhtymäjohtaja/rehtori Tulosalueiden yhteinen arviointi Tulosalueiden yhteinen arviointi Tulosalueiden yhteinen arviointi SWOT-ANALYYSIN TULKINTA Strategiset johtopäätökset, johtoryhmän näkemys arvioinnin perusteella... 13

3 3 1 Johdanto Strategia on valittu reitti kohti visiota. Toiminnassa tehdään monimuotoinen joukko valintoja, joiden avulla päästään yhteisesti sovittuun tulevaisuuteen. Strategia on samalla kertaa oppimisprosessi kaikissa henkilöstöryhmissä, johtamisen tuki sekä tuloksellisuuden mittaamisen työväline. Strategia pitää sisällään näkemyksen toimintaympäristön ja toimialan tulevaisuuden haasteista. Se on pitkän tähtäimen näkemys siitä, millä tavoitteilla ja keinoilla toiminta-ajatus, visio ja arvot toteutuvat. Strategia voidaan nähdä organisaation suunnan valinnan ohella myös menettelytapana, jonka avulla pyritään kohdentamaan resurssit oikeisiin kohteisiin, torjumaan uhkia ja hyödyntämään avautuvia mahdollisuuksia hyväksytyn vision ja asetettujen tavoitteiden suunnassa. Strategiatyön valmistelu aloitettiin johtoryhmän toimesta kehittämistehtävänä, jonka tavoitteeksi asetettiin strategian valmistuminen syksyyn 2010 mennessä. Laajentuneen Sastamalan koulutuskuntayhtymän strategiatyö alkoi kuntayhtymähallituksen päätöksellä Strategia hyväksyttiin yhtymävaltuuston päätöksellä Hyvän hallintotavan mukaisesti strategian toteutumista arvioidaan kauden aikana varmistaaksemme valitun suunnan menestyksellisen saavuttamisen. Samalla voidaan tehdä harkittuja valintoja ja kehittämistoimenpiteitä, jotta koulutuskuntayhtymän kaikki tulosalueet voivat toiminnassaan toteuttaa yhteisesti sovittuja toiminnan periaatteita. Tässä strategian toteutumisen arvioinnissa tarkastelun kohteena on koko strategiakausi marraskuusta 2010 syyskuuhun Arviot onnistumisesta ja menestyksestä ovat antaneet kaikki koulutuskuntayhtymän tulosalueet; oppilaitokset, aikuiskoulutus ja oppisopimustoiminta, kehittämistoiminnat sekä taloushallinto. Jokainen toiminto on toteuttanut arvioinnin parhaaksi katsomallaan tavalla osallistaen henkilöstöä arviointiin. Tulosalueiden tuottamasta materiaalista on johtoryhmätyöskentelyllä koottu yhteinen, kuntayhtymätason arviointi. Arvioinnin viitekehyksenä on käytetty SWOT analyysia, jolla on tarkasteltu toiminta-ajatuksen, vision, arvojen ja strategisten tavoitteiden toteutumista. Seuraavaksi aloitetaan uuden strategian valmistelu, joka ulottuu vuoteen Sastamalan koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatuksen ja arvojen pohjalta asetetaan visio, jonka saavuttamiseksi määritellään joukko konkreettisia, aikataulutettuja ja vastuutettuja kehittämistoimenpiteitä. Strategiatyöhön osallistetaan Sastamalan koulutuskuntayhtymän henkilöstö, opiskelijat, luottamushenkilöt, omistajakuntien johto sekä työ- ja elinkeinoelämän edustajat.

4 4 2 Toiminta-ajatus 2.1 Koulutuskuntayhtymän johto, Antti Lahti kuntayhtymäjohtaja/rehtori Sastamalan koulutuskuntayhtymä on aloittanut toimintansa , jolloin kuntayhtymän omistajakunnaksi liittyi myös Huittisten kaupungin omistama Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Sastamalan koulutuskuntayhtymään fuusioitui Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. Nykyään Sastamalan koulutuskuntayhtymän omistajakunnat ovat Huittinen, Juupajoki, Keuruu, Kiikoinen, Nokia, Mänttä-Vilppula, Multia, Punkalaidun, Ruovesi ja Sastamala. Sastamalan koulutuskuntayhtymä aloitti systemaattisen koko kuntayhtymätasoisen strategiatyön vuoden 2010 alussa ja strategia on hyväksytty kuntayhtymän yhtymävaltuustossa lokakuussa 2010 pidetyn strategiaseminaaripäivän jälkeen. Strategiatyötä tehtiin intensiivisesti yhdessä omistajakuntien sekä yritys- ja elinkeinoelämän kanssa. Olemme onnistuneet sitouttamaan omistajakuntiemme alueen yritys- ja elinkeinoelämän koulutuskuntayhtymäämme pääsääntöisesti hyvin. Yritysten sitouttamisen vahvistamispyrkimyksemme Ylä-Pirkanmaalla ja Kaakkois-Satakunnassa ovat onnistuneet hyvin. Jatkossakin panostamme yhteistyöhön teknologiateollisuuden kanssa. Tulevaisuuden painopiste tulee olemaan sosiaali- ja terveysalan yhteistyön kehittäminen ja syventäminen tavoitteena alan työvoiman saatavuuden turvaaminen. KOTI-hankkeen tarjoamien yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämistä alan toimijoiden kesken tulee vahvistaa. 2.2 Tulosalueiden yhteinen arviointi Vahvuudet - hyvät työelämäyhteydet ja vahva yhteistyö alueen yritysten kanssa - työelämä mukana koulutusalojen sekä opetussuunnitelmien toteutuksen suunnittelussa - paljon erilaisia hankkeita, joilla koulutusta kehitetään - laadukas opiskelijahuolto - ammattitaitoinen ja koulutettu henkilöstö Heikkoudet - kuntayhtymätasoisten yhteisten pedagogisten linjausten puuttuminen - pidetään kiinni vanhoillisesta pedagogiikasta - epäselvät toimintatavat ky:n sisällä - läpäisy- ja keskeyttämisasteessa edelleen parantamisen varaa

5 5 Mahdollisuudet - hyvillä työelämäyhteyksillä kehitetään toiminnallista ja kokemuksellista oppimista - työelämäasiantuntijoiden tiedon ja taidon hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä - vetovoimaisten koulutusalojen kehittäminen - verkko-opetuksen osaamisen lisääminen ja sen suurempi hyödyntäminen - lukioyhteistyön kehittäminen Uhat - muutokset koulutuksen järjestäjäverkossa - valtiovallan toimenpiteet (opiskelijapaikkojen vähentäminen, yksikköhinnan leikkaukset) - taloudellisten resurssien niukkuus - opiskelijamäärien pieneneminen alueen työpaikkojen vähenemisen seurauksena - kasvatusvastuu siirtyy yhteiskunnassa liikaa koulun vastuulle

6 6 3 Visio 3.1 Koulutuskuntayhtymän johto, Antti Lahti kuntayhtymäjohtaja/rehtori Kuntayhtymämme visio on toteutunut erinomaisesti. Koulutuskuntayhtymällämme on koulutuksen järjestämisluvassaan lähes kaikki ammatillisen koulutuksen palvelut. Perustyömme nuorisoasteen sekä aikuiskoulutus- ja oppisopimustoiminnan kautta on vahvaa. Meillä on vahvoja maakuntiamme kokonaisuudessaan kehittäviä hankkeita. Hankesalkkumme budjetti on Pirkanmaan osalta yksi suurimpia ja koulutuksen ennakointitarpeet hyvin huomioonottava. Valtakunnallisesti olemme malliesimerkki aidosta työelämäyhteistyön toteuttajasta koulutuksen järjestäjänä. Kehitämme vahvasti toiminta-alueitamme ja olemme innovatiivisia ja ennakkoluulottomia sekä rohkeita. Jatkossa tavoitteeksi tulee ottaa vielä syvällisempi yhteistyö ja uusien yritysten sitouttaminen koulutuskuntayhtymäämme. Tärkeää on myös se, että emme tuudittaudu tyytyväisyyteen vaan yhä entisestään olemme kunnianhimoisia aluekehittäjiä. 3.2 Tulosalueiden yhteinen arviointi Vahvuudet - oppilaitos tunnetaan omalla toiminta-alueellaan - vahva seudullinen toimija - monialainen koulutuksenjärjestäjä - vetovoimaisia koulutusaloja - nykyaikaiset tilat ja oppimisympäristöt - osallistuminen seudullisiin ja valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin ja verkostoihin Mahdollisuudet - oppilaitos on hyväksytty merkittäväksi alueelliseksi toimijaksi - laaja toiminta-alue ja kattava koulutustarjonta - verkostoituminen - kehitetään koulutusta yhdessä elinkeinoelämän kanssa - lisätään näkyvyyttä alueellisesti Heikkoudet - hajanainen toimintakenttä ja suuret etäisyydet - ky-tasoisen laatujärjestelmän ja koulutuspoliittisten linjausten puuttuminen - opiskelijarekrytoinnin haasteellisuus - markkinoinnissa kehittämistä Uhat - oppilaitoksen sijaintialueelta väestökatoa kasvukeskuksiin - ikäluokkien pieneneminen - suuret muutokset paikkakunnan elinkeinorakenteessa - jatkuva nopea muutos voi hankaloittaa perustoimintaa - perustehtävän hämärtyminen (opetus vs. hankkeet)

7 7 4 Arvot 4.1 Koulutuskuntayhtymän johto, Antti Lahti kuntayhtymäjohtaja/rehtori SASKYN ARVOT (AAV) Asiakaslähtöisyys Kunnioitamme opiskelijoiden, työelämän ja henkilöstön näkemyksiä Tämä yksi keskeisistä arvoistamme vaatii jatkuvaa vuoropuhelua ja kaikkien sitouttamista toimintaamme. Mielestäni olemme onnistuneet hyvin kehittämään tätä yhteistä arvoamme strategia-aikana ja meidät nähdään yhtenäisenä vahvana henkilöstönä ja voimme aidosti olla ylpeitä SASKYLAISIA. Tavoitteenamme on edelleen lisätä oppilaitostemme yhteistyötä ja yhteen sovittaa käytäntöjä. Olemme oikealla tiellä. Hienoa. Ammatillisuus Toimintamme on laadukasta ja luovaa Strategiakausi on ollut meille menestys. Olemme onnistuneet viemään laadukasta ja luovaa toimintaamme eteenpäin, mikä näkyy erityisen vahvasti hanketoiminnassa, esimerkkeinä mainittakoon KOTI-, Luonnonkuitukomposiitti-, Pirkanmaan e-luukku- sekä PYRY -hankkeet. Edelleen meidän on oltava innokkaita ja halukkaita kehittämään hanketoiminnan kautta opetustamme ja palvelemaan sidosryhmiämme. Osaavan henkilöstömme jaksamisesta on myös syytä pitää vahvasti huolta. Näin pystymme jatkossakin olemaan esimerkillinen innovatiivinen koulutuksen järjestäjä. Vastuullisuus Olemme sitoutuneet koulutustehtäväämme Sastamalan koulutuskuntayhtymä on kokonaisuudessaan toteuttanut nuorten yhteiskuntatakuuajattelua kokonaisvaltaisesti. Olemme esimerkillinen toimija ja olemme onnistuneet tavoitteissamme. Keskittymisen kohteina tulevalla kaudella tulee olemaan ammattiin valmistumisen tehostaminen ja työllistymisen varmistaminen, läpäisyn parantaminen sekä keskeyttämisen vähentäminen. Erityisesti vahvistetaan toimia yksiköissä joiden läpäisyaste on heikko. Vastuullisuudessa tulee jatkossa yhä enemmän näkyä kannustuksesta syntyy innostus - mentaliteetti. Näin varmistamme, että kaikki meillä Sastamalan koulutuskuntayhtymässä työskentelevät henkilöt ovat vastuullisia ja tunnollisia työntekijöitä osallistuen yhteiseen koulutustehtäväämme.

8 8 4.2 Tulosalueiden yhteinen arviointi Vahvuudet Asiakaslähtöisyys: - hyvä työilmapiiri - sitoutunut ja osaava henkilökunta - oppilaitos tarjoaa opiskelijalle tukitoimia ja niitä kehitetään asiakaslähtöisesti - kiinteä yhteys työelämään - innovatiivisuus Ammatillisuus: - työelämän luottamus oppilaitokseen - ammattitaitoinen henkilöstö - hyvä työmoraali - hyvät henkilöstön kouluttautumismahdollisuudet - opetus on ajanmukaista - hankerahoituksen ja valtionavustusten hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä Vastuullisuus: - opettajien hyvä sitoutuminen ja motivaatio työhön - pieni opetushenkilökunnan vaihtuvuus - kannustava työyhteisö - koulutus on vahvaan osaamiseen ja ammattitaitoon perustuvaa - toimiva opiskelijahuolto Mahdollisuudet Asiakaslähtöisyys: - työelämän, opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen lisääminen - avoin ja arvostava keskustelukulttuuri läpi koko ky:n - opiskelijoiden erilaiset opinpolut - pyritään kehittämään erilaisia yhteistyömuotoja eri tahojen kanssa - ennakoinnin kehittäminen Ammatillisuus: - uusien koulutusalojen innovointi ja jatkuva kehittyminen - uusien opetusmenetelmien käyttöönotto ja verkko-opetuksen kehittäminen - tiedonjakamisen tehostaminen ky:n sisällä - ajanmukaiset oppimisympäristöt - työelämäjaksojen toteuttaminen Heikkoudet Asiakaslähtöisyys: - aikaresurssin puute, jatkuva kiire - henkilöstön voimavarat rajalliset - pitkät etäisyydet oppilaitoksen ja TOP paikkojen välillä - työelämän ja yritysten näkemykset eivät aina kohtaa - ammattiosaamisen toimielimen toiminta - palautejärjestelmän toimivuus Ammatillisuus: - kaikki eivät osallistu uudistamiseen - verkko-opetustaitoisen opetushenkilöstön rajallisuus - ky:n yhteiset pelisäännöt vielä osittain hakusessa ja ky:n sisällä epäyhtenäiset käytännöt - toimiva ky-tasoinen laadunhallintajärjestelmä puuttuu Vastuullisuus: - urautuminen - halu kehittää omaa osaamistaan - koko henkilöstön sitoutuminen ohjaustehtävään - työn arvostaminen ja kunnioittaminen - henkilöstöllä ei ole riittävästi aikaresursseja Uhat Asiakaslähtöisyys: - etääntyminen työelämästä - palautejärjestelmän puute - resurssien pieneneminen - muutokset työelämässä ja koulutuksen järjestäjäkentässä - työvoimapoliittisen koulutuksen vähäisyys - valtion toimenpiteiden vaikutus koulutuksen järjestämiseen Ammatillisuus: - pätevän henkilöstön rekrytointi - opetuksen kehittämisen taantuminen - opetusmenetelmät eivät muutu vaikka ympärillä oleva maailma muuttuisi - työssäjaksaminen

9 9 Vastuullisuus: - joustavuus opetuksen järjestämisessä - lisätään yhteistyötä eri tahojen kanssa ja huomioidaan yrityselämän tarpeet - erilaisten oppijoiden huomioiminen (HOPS, HOJKS, MAMU) - syrjäytymisen ehkäisy osana koulutustehtävää - rekrytointien onnistuminen Vastuullisuus: - henkilöstön jaksaminen, työnhallinta - rahoituksen väheneminen heikentää opetuksen sisällöllistä laatua - hankerahoituksen määräaikaisuus

10 10 5 Strategiset keihäänkärjet Kuvio 6. Strategiset tavoitteet, keihäänkärjet 5.1 Koulutuskuntayhtymän johto, Antti Lahti kuntayhtymäjohtaja/rehtori Strategiset tavoitteet Päästäksemme tavoitteeseemme olemme valinneet strategisiksi päämääriksi, keihäänkärjiksi, yhteistyön, työelämän palvelu- ja kehittämistehtävän sekä seudullisen päätöksenteon kehittämisen. Toimenpiteitä keihäänkärkien kehittämiseksi ovat verkostoituminen, asiakaslähtöinen toimintatapa sekä ennakointikyky. Mielestäni olemme onnistuneet strategian päämäärävalinnoissa. Koulutuskuntayhtymämme kokonaisuuden kannalta olemme onnistuneet kaikilla keihäänkärjiksi valitsemilla alueillamme. Kuntayhtymän sisäinen yhteistyö on kehittynyt positiivisesti ja yhdessä tekeminen sekä ideoiminen ovat parantuneet. Yhteistyön saralla sisäisesti olemme strategiakaudella toteuttaneet KVTES/TS sopimusalalla toimivien tehtäväkuvien ja palkkauksen harmonisoimisen sekä kuntayhtymän koulutuspäälliköiden tehtäväkuvan harmonisoimisen. Koulutuspäälliköillä on selvä tehtävä toimia opetuspuolen johtavina asiantuntijoina sekä yhteistyökehittäjinä opetushenkilöstön ja ulkoisten sidosryhmien välillä. Toimintatapojen yhteensovittamisella koulutuspäälliköiden osalta luodaan menestymisen edellytykset koko kuntayhtymän kannalta. Yhtenäinen toimiva koulutuspäällikköjärjestelmä luo yhtenäistä SASKY -kuvaa ja selkiyttää työnjakoa mm. apulaisrehtoreiden ja opettajien välillä. Sisäisen yhteistyön vahvistamista jatkamme opetushenkilöstön tehtäväkuvien ja palkkauksen harmonisoimisella. Tulevalla kaudella panostamme myös kuntayhtymän laatutyöhön, tavoitteena on vuoteen 2015 mennessä toimiva laadunhallintajärjestelmä OKM:n Ammatillisen koulutuksen laatustrategian mukaisesti. Yhteistyö on ollut tuloksellista OKM:n, OPH:n ja Pirkanmaan liiton kanssa. Lisäksi toiminta-alueidemme yritys- ja elinkeinoelämä on tyytyväisiä aluekehitystoimintaamme. Jatkossa syvennämme entisestään tuloksellisia yrityssuhteitamme. Olemme olleet valtakunnallisestikin malliesimerkki koulutuksen järjestäjästä joka onnistuneesti toteuttaa työelämän palvelu- ja kehittämistehtävää. Seudullista päätöksentekoa olemme onnistuneesti toteuttaneet. Olemme pystyneet huomioonottamaan kolmen maakunnan alueella toimivan koulutuksen järjestäjän erityispiirteet. Tämä asia mahdollistaa sen, että jatkossakin pystymme tasapuolisesti palvelemaan omistajakuntiamme ja erityisesti sen koulutettavaa nuorisoa. Päätehtävämme on tuottaa työelämän edellyttämää osaamista, joka turvaa opiskelijan työllistymisen, antaa valmiuksia työelämään siirtymiseen, osaamisen uudistamiseen työuran eri vaiheissa, edistää työvoiman liikkuvuutta ja edistää osallistumista työelämän kehittämiseen. Yhteisesti meidän on vielä kehitettävä ennakointia ja otettava ennakointitietoa päätöksentekomme pohjaksi. Erityisesti ennakointitietoa

11 on hyödynnettävä uusien ammattialojen kehittämisessä sekä opiskelijoiden kouluttamisessa työvoimatarpeen mukaisesti. Kuntayhtymän on kasvatettava mm. SOTE-alan koulutusmääriä. Tulevaisuuden ennakointitarpeeseen vastaamiseksi Sastamalan koulutuskuntayhtymä on keväällä 2012 jättänyt OKM:lle hyvinvointiteknologia-asentajan koulutuksen kokeilulupahakemuksen Tulosalueiden yhteinen arviointi Yhteistyö Perustehtävässämme koulutuksen järjestäjänä verkostoidumme maakunnallisesti ja valtakunnallisesti monien eri toimijoiden kanssa varmistaaksemme mahdollisuutemme koulutuksen sekä vaikutusalueemme toiminnan kehittämiseen. Olemme aktiivinen verkostoituja ja olemme kiinnostuneita kaikenlaisesta yhteistyöstä erilaisten toimijoiden kanssa. Innovatiiviset ja aktiiviset avaukset eri koulutus- ja toimialoille ovat tavoitteemme. Olemme kiinnostava yhteistyökumppani ja verkostomainen toimintatapa on luonnollinen osa toimintaamme. Vahvuudet - vahva perinne olla mukana seudullisessa päätöksenteossa - opetushenkilöstöllä vahvat työelämäyhteydet - monialaisuus - nopea reagointi asiakaslähtöisesti - alueen yritysten ja toisten saman alan oppilaitosten tuntemus Mahdollisuudet - verkostoituminen ja yhteistyö ky:n sisällä - yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen - ammatilllisen verkkokoulun hyödyntäminen - yhteistyömuotojen lisääminen eri tahojen kanssa (yritykset, oppilaitokset, lukiot ja perusopetus) Heikkoudet - yhteistyö eri oppilaitosten kanssa ei vielä riittävällä tasolla - ky:n sisäinen verkostoituminen heikkoa - modernien oppimisratkaisujen käyttöönotto opetuksessa heikkoa - rajalliset resurssit Uhat - muutokset yhteistyökumppaneiden yhteistyöhalussa - koulutuksen järjestämisen keskittäminen isoihin yksiköihin - yhteistyö jää käytännön tasolla heikoksi - taloudellisten resurssien niukkuus - liikaa toimintaa yhtä aikaa, henkilöstön uupuminen 5.3 Tulosalueiden yhteinen arviointi Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävät on osa koulutustehtäväämme ja -lupaamme. Koulutuksen suunnittelussa asiakaslähtöisyys määrittelee suunnittelun lähtökohdat. Vahvuudet - työelämän tulevien tarpeiden ennakointi - pätevä henkilöstö - työelämälähtöisyys - nopea reagointikyky - halu tehdä hyvää työtä - aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus omissa käsissä Heikkoudet - työelämän tarpeisiin vastaaminen ei toteudu riittävän joustavasti - asiakkaan suunnitelmat ohittaa opetussuunnitelman - yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa voisi olla enemmänkin

12 12 Mahdollisuudet - ennakoinnin kehittäminen, työelämän palautekyselyt - opettajien työelämätuntemus (työelämästä tulleet opettajat, työelämäjaksot) - kehitetään erilaisia variaatioita opetuksen järjestämiseksi yritysten kanssa - työelämäyhteistyön edelleen syventäminen - oppisopimuskoulutus Uhat - opetus laahaa jäljessä verrattuna työelämän tarpeisiin - työelämästä vieraantuminen - yhteistyön loppuminen yritysten kanssa voi näivettää koko toiminnan - taloudellisten resurssien niukkuus 5.4 Tulosalueiden yhteinen arviointi Seudullinen päätöksenteko Kuntayhtymän laaja maakunnallinen vaikutusalue mahdollistaa kuntayhtymä- ja oppilaitoskohtaisen koulutuksen suunnittelun niin, että kunkin oppilaitoksen alueen työvoima- ja koulutustarpeet voidaan ottaa huomioon. Ennakoinnin kehittäminen omistajakuntien sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa keskustelemalla on oleellisessa asemassa koulutuspaikkojen ja - alojen suuntaamisen suunnittelussa. Vahvuudet - ollaan mukana seudullisissa verkostoissa - nopea alueen koulutustarpeeseen reagoiminen - hyvät yhteydet paikallisiin toimijoihin - oppisopimuskoulutus - koulutus on suunniteltu pitkälti yrityselämän tarpeita vastaavaksi Mahdollisuudet - vahva rooli seudullisissa verkostoissa ja päätöksenteossa - kehitetään koulutustarjontaan uusia tulevaisuuden aloja - yrittäjyyskasvatus - yksiköille riittävästi toimintavapautta - koulutustarpeet voivat kasvaa yritysten tarpeiden muuttuessa - aikuiskoulutuksen kautta nopea reagointi työ- ja elinkeinoelämän haasteisiin Heikkoudet - vastataanko riittävän hyvin yrityselämän tarpeisiin - ennakointijärjestelmässä kehittämistä - tutkinnot 3-vuotisia, ei pystytä nopesti reagoimaan Uhat - alueen elinkeinoelämän supistuminen - talous ohjaa tarpeita enemmän - koulutustarpeet vähenevät - suuret maantieteelliset etäisyydet - yleinen taantuma heikentää toimintaa kaikilta osin - päättäjien ratkaisut - alueen muuttotappio - koulutuspaikkojen siirtyminen kasvukeskuksiin

13 13 6 SWOT-analyysin tulkinta SWOT-analyysia tulkitaan nostamalla analyysin jokainen näkökulma tarkasteltavaksi. Vahvuudet ja heikkoudet kuvaavat organisaation sisäistä toimintaa ja mahdollisuudet ja uhat organisaation ulkoista näkökulmaa. Analyysia tulkittaessa muodostetaan näkemys siitä, miten olemassa olevia vahvuuksia voidaan käyttää hyväksi toiminnassa ja kehittää edelleen. Tavoitteena on vahvistaa vahvaa osaamista. Arvioinnissa esille nousseita heikkouksia pitäisi pystyä korjaamaan ja parantaa löydettyjä epäkohtia. Kehittämistoiminta on tuloksekasta silloin, kun löydettyyn epäkohtaan puuttumalla voidaan toiminta muuttaa vahvuudeksi. Olemassa olevia mahdollisuuksia tulisi käyttää hyödyksi toiminnassa, nähdä ne uusina avauksina toiminnan kehittämisessä. Mahdollisuuksien hyödyntämisessä tulee ottaa huomioon kehittämiseen osoitettavissa olevat resurssit. Tunnistettujen uhkien vastaanottamiseen voidaan varautua ennakoinnilla ja hyvällä pitkän tähtäimen suunnittelulla. Kun uhka on tunnistettu ja näkyväksi kirjoitettu, se ei tule kenellekään yllätyksenä. 6.1 Strategiset johtopäätökset, johtoryhmän näkemys arvioinnin perusteella Toiminta-ajatus: Koulutuskuntayhtymä järjestää työelämälähtöistä koulutusta, joka tukee opiskelijan oppimista ja ammatillista kasvua yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi Arvioinnissa todetaan vahvuuksiksi suhteessa toiminta-ajatukseen vahva yhteistyö alueen yritysten kanssa, opintojen työelämälähtöinen suunnittelu ja ammattitaitoinen henkilöstö. Koulutuskuntayhtymällä on paljon erilaisia hankkeita, joiden avulla koulutusta kehitetään. Heikkouksina nähdään yhtenäisten käytäntöjen puuttuminen koulutuskuntayhtymän sisällä sekä kuntayhtymätasoisten yhteisten pedagogisten linjausten puuttuminen. Myös läpäisy- ja keskeyttämisasteessa on edelleen parantamisen varaa. Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoituksen vaikuttavuusmittarissa suurin painoarvo on työllistymismittarilla. Siten on panostettava siihen, että tutkinnon suorittamisen lisäksi opiskelijat myös työllistyvät. Mahdollisuutena nähdään hyvät työelämäyhteydet, joiden avulla opiskelijat saavat kokemusta ammattitaidosta työelämässä. Toimivat työelämäyhteydet kiinnittävät opiskelijan paremmin opintoprosessiin ja lisäävät motivaatiota, kun omaa osaamistaan voi kehittää aidossa työympäristössä. Koulutuksen kehittämisessä voitaisiin hyödyntää vieläkin enemmän työelämäasiantuntijoiden tietoja ja taitoja. Myös verkko-opetuksen kehittäminen nähdään alueena, johon jatkossa pitäisi panostaa. Vetovoimaisten koulutusalojen kehittäminen ja lukioyhteistyön syventäminen nähdään mahdollisuutena varmistaa asema kiinnostavana koulutuksen järjestäjänä tulevaisuudessakin. Uhkina arvioinnissa korostuivat muutokset koulutuksen järjestäjäverkossa, valtion toimenpiteet liittyen opiskelijapaikkojen vähentämiseen ja yksikköhinnan leikkauksiin sekä taloudellisten resurssien pieneneminen. Yleisemminkin käyty keskustelu kasvatusvastuun jakautumisesta kodin ja koulun välille nousi esiin myös arvioinnissa huolena siitä, että kasvatusvastuu on siirtymässä liiaksi koulun tehtäväksi. Kaikkiin uhkiin koulutuskuntayhtymä ei voi yhtä hyvin itse vaikuttaa, mutta ennakoimalla voidaan varautua mahdollisten uhkien toteutumiseen. Lähiajan kehittämistoimet: - Valmistaudutaan ammatillisen koulutuksen leikkauksiin ja rakenteelliseen kehittämiseen ennakoimalla muutoksia. - Kehitetään koulutuskuntayhtymän laadunhallintajärjestelmää. Tämä linkittyy kiinteästi käynnissä olevaan Sharepoint projektiin, jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön Intranet sekä järjestää tiedostojen hallinta uudelleen. Tässä yhteydessä yhtenäistetään toimintaohjeita, lomakkeistoa ja käytäntöjä koulutuskuntayhtymän sisällä.

14 14 - Kehitetään verkko-opetusta ja edistetään tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa opetuksessa perustamalla koulutuskuntayhtymän yhteinen tvt-ryhmä ja aloittamalla tvt-strategian laatiminen. - Yhteistyötä työelämän ja lukioiden kanssa syvennetään. - Kehitetään edelleen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjaamisen malleja, jotta työssäoppimista voidaan laajentaa, monipuolistaa ja rakentaa yksilöllisiä opintopolkuja. - Kiinnitetään huomiota tutkinnon suorittaneiden työllistymiseen sekä parannetaan läpäisy- ja keskeyttämisastetta varmistamalla toimivat opetus- ja ohjausprosessit ja huomioimalla erilaisten oppijoiden tarpeet. Visio: Sastamalan koulutuskuntayhtymä on maakunnallisesti ja valtakunnallisesti kiinnostava oppimisen edistäjä, haluttu yhteistyökumppani sekä aktiivinen aluekehittäjä Sastamalan koulutuskuntayhtymä on monialainen koulutuksenjärjestäjä. Tämä nähtiin vahvuutena suhteessa visioon samoin kuin vetovoimaisten koulutusalojen tarjoaminen ja nykyaikaiset oppimisympäristöt. Koulutuskuntayhtymä osallistuu myös laajasti seudullisiin ja valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin ja verkostoihin. Heikkoutena arvioinnissa tunnistettiin opiskelijarekrytoinnin haasteellisuus, johon voidaan pyrkiä vaikuttamaan muun muassa markkinointia ja näkyvyyttä lisäämällä. Toisaalta arvioinnissa kuitenkin todettiin, että oppilaitokset tunnetaan omalla alueellaan. Kehitettävinä asioina nousi esiin kuntayhtymätasoisen laadunhallintajärjestelmän kehittäminen ja toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen, joka ilmeni jo toiminta-ajatuksenkin arvioinnissa. Organisaatiomuutosten jäljiltä koulutuskuntayhtymässä on edelleen jokaisella oppilaitoksella omat tapansa toimia. Laaja toiminta-alue, kattava koulutustarjonta ja koulutuksen kehittäminen yhdessä työ- ja elinkeinoelämän kanssa nähdään mahdollisuutena, jonka pohjalle toimintaa on hyvä rakentaa. Koululutuskuntayhtymällä on suuri hankesalkku, ja uhkana nähdään perustehtävän hämärtyminen, jos hankkeet eivät suoraan palvele opetusta ja koulutuksen kehittämistä. Tulevaisuuden uhkina nähdään myös väestökato kasvukeskuksiin, suuret muutokset paikkakunnan elinkeinorakenteessa, ikäluokkien pieneneminen ja jatkuva muutos. Epävarmuus koulutuksen järjestäjäverkossa tapahtuvista muutoksista ja valtion päätöksistä heijastuu perustoimintaan. Lähiajan kehittämistoimet: - Opiskelijarekrytointiprosessien kehittäminen esimerkiksi markkinointia tehostamalla. Uuden strategian laatimisen yhteydessä on tarkoitus valmistella myös koulutuskuntayhtymän markkinointi- ja viestintästrategia. - Uusia hankkeita suunniteltaessa varmistetaan niiden yhteys koulutuskuntayhtymän perustehtävään. Myös jatkossa osallistutaan laajasti seudullisiin ja valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin ja verkostoihin ja hyödynnetään niitä koulutuksen kehittämisessä. Arvot: Asiakaslähtöisyys, ammatillisuus, vastuullisuus Hyvä työilmapiiri, sitoutunut henkilökunta ja kiinteät työelämäyhteydet varmistavat osaltaan toiminnan asiakaslähtöisyyden. Kiire ja henkilöstön voimavarojen rajallisuus aiheuttavat kuitenkin haasteita asiakaslähtöisyyden toteutumiselle. Aikaresurssin puute vaikuttaa myös henkilöstön haluun kehittää omaa osaamistaan. Vaarana onkin urautuminen ja sitä kautta opetuksen kehittämisen taantuminen.

15 15 Vaikka koulutuskuntayhtymän oppimisympäristöt nähdään ajanmukaisina, uhkana tunnistetaan se, että opetusmenetelmiä ei uudisteta eikä uutta teknologiaa oteta opetuskäyttöön siinä määrin kuin toimintaympäristön muuttuminen vaatisi. Koulutusta pitäisi jatkuvasti kehittää ja innovoida uusia koulutusaloja. Kehittämistä on myös palautejärjestelmässä ja ammattiosaamisen toimielimen toiminnassa. Koulutuskuntayhtymän henkilökunta on ammattitaitoista, mutta verkko-opetuksen osaamisessa on puutteita. Koulutusta kehitetään pitkälti hankerahoituksen ja valtionavustusten avulla. Tähän liittyvänä uhkana tunnistetaan hankerahoituksen määräaikaisuus. EU:n uusi ohjelmakausi alkaa vuonna 2014 ja tulevaan kauteen liittyen on vielä epävarmaa kuinka paljon rahoitusta ylipäänsä kohdentuu Pirkanmaalle ja millaisiin hankkeisiin. Lähiajan kehittämistoimet: - Henkilöstön jaksamisen ja työkyvyn turvaaminen. Tarjotaan koulutusmahdollisuuksia osaamisen kehittämiseksi. - Kehitetään palautejärjestelmää ja ammattiosaamisen toimielimen toimintaa. Toimielimen toiminnassa olevat ongelmat on jo tunnistettu ja toimintaa alettu kehittää käytännönläheisemmäksi. - Osallistutaan uuden EU:n ohjelmakauden valmisteluun mahdollisuuksien mukaan ja pyritään turvaamaan kehittämishanketoiminnan jatkuvuus. Strategiset tavoitteet: yhteistyö, työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä, seudullinen päätöksenteko Koulutuskuntayhtymällä on vahva perinne olla mukana seudullisessa päätöksenteossa. Yhteistyön sujuvuuden takaavat niin opettajien kuin muun henkilöstön hyvät yhteydet työelämään. Vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen lisääminen niin kuntayhtymän sisällä kuin eri sidosryhmien kanssa on oleellinen osa toiminnan kehittämistä. Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi on tärkeää, jotta varmistetaan työelämän tarpeita vastaavan työvoiman saatavuus, eikä kouluteta nuoria työttömiksi. Ennakoinnin avulla on tarkoitus pystyä tunnistamaan työmarkkinoiden muutokset ja reagoida niihin koulutusjärjestelmässä nopeasti. Nopea reagointi toteutuu tällä hetkellä paremmin aikuiskoulutuksen puolella, sillä nuorten tutkintoon johtavassa koulutuksessa tutkintojen kesto johtaa siihen, ettei nopea reagointi onnistu yhtä ketterästi. Uhat liittyvät toimintaympäristön muutoksiin, esimerkiksi koulutuksen järjestämisen keskittämiseen suuriin yksiköihin ja koulutuspaikkojen kohdentamiseen kasvukeskuksiin sekä yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, joka vaikuttaa niin alueen yritys- ja elinkeinoelämän kuin koulutuksen järjestäjän toimintaedellytyksiin. Lähiajan kehittämistoimet: - Lisätään vuorovaikutusta ja yhteistyötä kuntayhtymän sisällä ja eri sidostyhmien kanssa. - Kehitetään osaamistarpeiden ennakointia yhdessä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. - Turvataan koulutuksen järjestäjän ja koulutusalojen vetovoimaisuus kehittämällä imagoa ja innovoimalla uusia avauksia eri koulutusaloille.

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Ammattiosaamisen barometri

Ammattiosaamisen barometri Ammattiosaamisen barometri Hanne Paila Ammattiosaamisen barometri Suuntana tulevaisuus koulutuksen järjestäjien näkemykset muutoksista ja niiden vaikutuksista Toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2014

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto HE 39/2017 vp

Asiantuntijalausunto HE 39/2017 vp Asiantuntijalausunto HE 39/2017 vp Sivistysvaliokunta 7.6.2017 klo 11:30 / HE 39/2017 vp / Asiantuntijapyyntö Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti, SASKY Ammatillisen koulutuksen reformi Vahva, monialainen toisen

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

SUUNTA ETEENPÄIN. Ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja työelämälle Satakunnassa ja Vakka-Suomessa TOIMINTA-AJATUS

SUUNTA ETEENPÄIN. Ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja työelämälle Satakunnassa ja Vakka-Suomessa TOIMINTA-AJATUS Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan strategia 2014 2017 SUUNTA ETEENPÄIN Ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja työelämälle Satakunnassa ja Vakka-Suomessa TOIMINTA-AJATUS Monialaisena koulutuksen

Lisätiedot

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto Muuttuva työelämä työelämän ja koulutuksen yhteistyön haasteet Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan laadun kehittäminen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 4.12.2013 Olli Pekka Hatanpää

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu 27.9.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Työpaikalla järjestettävä koulutus Oppisopimuskoulutus Koulutussopimukseen perustuva koulutus

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Mari Räkköläinen HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Turengin asema 17.1.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen Opetushallitus / Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen Valtion

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

OPINTOKESKUS SIVIKSEN KOULUTUKSEN LAATUMÄÄRITTELY - KOULUTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN

OPINTOKESKUS SIVIKSEN KOULUTUKSEN LAATUMÄÄRITTELY - KOULUTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN OPINTOKESKUS SIVIKSEN KOULUTUKSEN LAATUMÄÄRITTELY - KOULUTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN LAATUKRITEERIT LAATUTEKIJÄ PUUTTUVA LAATU ALKAVA LAATU KEHITTYVÄ LAATU EDISTYNYT LAATU 1. Järjestön koulutuksen kokonaissuunnittelu

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto 26.1.2017 Mitä tavoitellaan? Ketterämpää, oikea-aikaisempaa ja joustavampaa vastaamista työ-

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 Kaupunginhallitus 263 12.10.2015 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 552/00.04.01/2015 KH 263 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä

Lisätiedot

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32 1(5) Strategia 2016-2019 Hyväksytty yv 25.11.2015 32 2(5) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti.

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Laadullinen ennakointi JEDU

Laadullinen ennakointi JEDU Laadullinen ennakointi JEDU Ennakointitietojen hyödyntäminen hannu.simi@jedu.fi GSM 040 3120 441 1 Koulutus ja työmarkkinat - kysyntä ja tarjonta Yritykset Oppilaitokset Peruskoulutus 2. asteen koulutus

Lisätiedot

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen Tavoitteena hallitusohjelma 2015-2019 Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen AMKE:n yhteistyöfoorumi 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen verkon on oltava alueellisesti

Lisätiedot

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Toimitusjohtaja Petri Lempinen Tammikuu 2017 Täältä tulemme Ammattikorkeakoulujen irtaantuminen Ammattitutkintolaki 1994 > laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? 25.3.2010 Sirkka Hulkkonen Vaikuttavuus alkaa ideasta Mihin hanke perustuu? Onko taustalla Teknologian kehittyminen Rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma AMKESU

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma AMKESU 11.3.2014 Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma AMKESU Pasi Kankare Johtaja Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli (Kuntakesu) Valmistelussa

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Aloitustilaisuus11.9.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen valtionavustusten

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 EFQM-malli ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinto - hakemuksen laatiminen, kokemuksia aiempien hakukierrosten prosessista ja arvioinnista Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 Lukion tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 PÄIVÄN TEEMA LUKIOKOULUTUKSEN PILVET JA UUDET TUULET 3.4.2014 Tuula Haatainen LUKIOKOULUTUKSEN PILVIÄ JA UUSIA TUULIA 1/2 PALJON

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemuksen laatiminen. Tiedotustilaisuus Opetusneuvos Leena Koski

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemuksen laatiminen. Tiedotustilaisuus Opetusneuvos Leena Koski Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2011 Hakemuksen laatiminen Tiedotustilaisuus 28.2.2011 Opetusneuvos www.oph.fi Hakemuksen laatimisen vaiheet Tehdään päätös hakemisesta ja keskustellaan omista tavoitteista.

Lisätiedot

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Taustaa Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta annetussa suosituksessa (EQAVET-suositus)

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja yritysyhteistyö

Ammatillinen koulutus ja yritysyhteistyö Ammatillinen koulutus ja yritysyhteistyö Teollisuus ja osaaminen -seminaari 30.3.2017, Taidekeskus Taarasti rehtori Päivi Saarelainen Valtakunnallinen toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi osana

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto HE 39/2017 vp

Asiantuntijalausunto HE 39/2017 vp Asiantuntijalausunto HE 39/2017 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 1.6.2017 klo 12:15 / HE 39/2017 vp / Asiantuntijapyyntö Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti, SASKY Vahva, monialainen toisen asteen koulutuksen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11. Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.2014 Kuntaliiton lähtökohta ja tavoitteet uudistukselle Yleiset tavoitteet:

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa TAMKin strategia kohti vuotta 2020 Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 12.2.2016 TAMKin strategia kohti vuotta 2020 1. TAMKin strategian tausta Tampereen ammattikorkeakoulu käynnisti

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari Tallink Silja Line 6.5.2013 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus - yksikön päällikkö, opetusneuvos

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET. Opetusneuvos Anu Räisänen

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET. Opetusneuvos Anu Räisänen OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET Opetusneuvos Anu Räisänen ARVIOINNIN TAVOITTEET Hankkia ja analysoida tietoa valtakunnallisen koulutuspoliittisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Valtakunnallinen lukioseminaari Pro Lukio ry 1 KESU 2011-16 ja 2. asteen koulutus suuntasiko KESU rakenneuudistusta 2014? Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015 Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä Laatuseminaari 7.12.2015 Hankeverkosto Sammosta ammennetaan Hankkeen tavoitteet Kehittää toimintamalleja ja tietovarastoja, joilla vahvistetaan johdon roolia ja osallistumista

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä

NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt Hilton Helsinki Kalastajatorppa Ammattiopisto Nurmes Kaija Mattila NonStop

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen Ylijohtaja Mika Tammilehto 12.12.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Henkilökohtaistaminen VANKILAOPETUS

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

1(7) Luonnos versio 8. Strategia 2016-2019

1(7) Luonnos versio 8. Strategia 2016-2019 1(7) Strategia 2016-2019 2(7) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti. Edellisen hallituksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Kunnille ja kuntayhtymille on tullut vuoden 2014 alusta alkaen velvoite koulutussuunnitelman laadinnasta. Koulutussuunnitelmaa säätelevien lakien

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Helsingin tekniikan alan oppilaitos, Vallilan koulutusyksikkö Aira Rajamäki 14.3.2007

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot