Enterprise social Suomessa tutkimus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Enterprise social Suomessa 2014 -tutkimus"

Transkriptio

1 Enterprise social Suomessa tutkimus

2 Sisällys Enterprise social Suomessa tutkimuksen taustat ja toteutus... 2 Yhteenveto tärkeintä löydöstä... 3 Suomenkielinen termistö vielä hajaantunutta... 4 Enterprise socialin käyttö... 4 Microsoftin työkalut vahvoilla... 5 Yllättävän pitkät käyttöajat... 6 Käyttöaktiivisuus vaihtelee suuresti... 7 Kuka omistaa yhteisöllisyyden?... 8 Hyötyinä avoimuus, yhteistyö ja hyvinvointi... 9 Vastaajat kertovat: millaista hyötyä olette saaneet yhteisöllisten työkalujen käytöstä? Kulttuuri ja johtaminen haasteina Vastaajat kertovat: Mikä on ollut vaikeaa sosiaalisten työkalujen käytössä tai käyttöönotossa? Aktiivinen käyttö keskeisin onnistumisen edellytys Kyselyn vastaajaprofiilit Kysy lisää!

3 Enterprise social Suomessa tutkimuksen taustat ja toteutus Sininen Meteoriitti tutki kesällä ja alkusyksystä 2014 niin kutsutun enterprise socialin tilaa suomalaisyrityksissä. Halusimme selvittää kyselytutkimuksella vastauksia erityisesti kahteen kysymykseen: mitä on enterprise social Suomessa ja tuottavatko sosiaaliset työkalut oikeita hyötyjä suomalaisorganisaatioissa? Suomalaisia tutkimustuloksia aiheesta on ennestään hyvin vähän. Kysely oli auki juhannuksesta syyskuun alkuun, ja siihen vastasi 63 henkilöä eri yrityksistä. Vastaajaorganisaatioiden koko vaihteli alle 50:stä yli 1000:een, ja edustettuna oli lukuisia toimialoja, aina teollisuudesta rakentamiseen ja IT-alaan. Tässä raportissa kuvataan tutkimuksen tärkeimmät löydökset. Yhteenveto Tutkimuksessa selvisi, että suuri osa suomalaisorganisaatioista käyttää jo yhteisötyökaluja tai harkitsee niiden käyttöönottoa. Enterprise social on siis jo tullut tai on vahvasti tulossa Suomeen. Vain vajaa 8 % ei koskaan usko ottavansa yhteisöllisiä työkaluja käyttöön. Lähes kaikki vastaajat myös uskoivat yhteisöllisten työkalujen käytön ja merkityksen lisääntyvän tulevaisuudessa. Enterprise socialin käytöstä vastaajat kokivat saaneensa selviä hyötyjä erityisesti viestinnän ja yhteistyön tehostumisesta. Tärkeimmiksi hyödyiksi nousivat keskustelu ja tiedon jakaminen organisaation sisällä, vastauksen saaminen työhön liittyviin kysymyksiin sekä uusien ideoiden esittäminen. Avoimista vastauksista saadut kommentit voitiin jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: 1) avoimuus, 2) yhteistyö sekä 3) hyvinvointi. Yhteisötyökaluja halutaan siis käyttää ja niistä saadaan monenlaisia hyötyjä, mutta moni organisaatio kokee käytön ja käyttöönoton vaikeaksi. Vastaajaorganisaatiot olivat käyttäneet sosiaalisia työkaluja yllättävän pitkään, mutta tästä huolimatta käyttäjät eivät ole kovin aktiivisia. Lähes puolet (48 %) kertoo, että olemassa olevaa työkalua käyttää maksimissaan neljännes henkilöstöstä. Toisaalta yli 90 % käyttöasteista raportoi 23 %. 2

4 Käytön ja käyttöönoton haasteet liittyvät suurimmalta osin kulttuuriin tai johtamiseen. Käytön suurimmiksi haasteiksi nousivatkin organisaation innostaminen, liian vähän suunniteltu käyttö tai käyttöönotto sekä kulttuuri, joka ei tue yhteisöllisyyttä. Myös avoimissa vastauksissa kulttuuriset haasteet toistuivat. Koko organisaation yhteisötyökalujen aktiivinen käyttö nousi keskeiseksi edellytykseksi hyötyjen saavuttamiselle. Mitä aktiivisemmin enterprise social on organisaatiossa käytössä, sitä positiivisempia arvioita annettiin muun muassa viestinnän ja yhteistyön toimivuudelle. Esimerkiksi yhteisötyökalun käyttöajan pituudella eikä organisaation koolla ei ollut yhtä suurta merkitystä. Sen sijaan liiketoimintajohdon omistajuus yhteisötyökaluista vaikuttaisi olevan merkittävä onnistumisen edellytys. Yhteenvetona voidaan todeta, että enterprise social on Suomessakin noussut ilmiöksi, jota ei kannata ohittaa organisaatioiden viestinnästä ja kilpailukyvystä puhuttaessa. Tämän tutkimuksen perusteella yhteisöllisten työtapojen tarvetta ei juuri enää kyseenalaisteta, vaan vastaajat olivat suurelta osin yksimielisiä uusien työkalujen tarpeesta. Tärkein kysymys ei siis enää ole se, kannattaako uusia työkaluja ottaa käyttöön, vaan se, miten ne saadaan aidosti hyödyttämään organisaatiota. Tulokset osoittavat, että yhteisöllisten työkalujen käyttöönottoon ja käyttöaktiivisuuden ylläpitämiseen kannattaa panostaa. Hyötyjä on tarjolla paljon, mutta niiden lunastamiseksi on tärkeää innostaa mukaan ns. kriittinen massa käyttäjiä. Enterprise social on kasvamassa hiljalleen tärkeäksi osaksi liiketoimintaa ja kilpailukyvyn ylläpitämistä. 5 tärkeintä löydöstä 1. Suurimmat hyödyt: avoimuus ja yhteistyö 2. Suurimmat esteet: kulttuuri ja innostaminen 3. Käyttöaktiivisuuden ja johdon rooli onnistumisessa merkittävä 4. Sisäisen somen hyödyt aletaan ymmärtää myös liiketoiminnan kannalta - ei vain viestintäosaston intoilua 5. Suurin kysymys ei enää ole Miksi ihmeessä meille yhteisötyökalu? vaan Miten ihmeessä onnistumme? 3

5 Suomenkielinen termistö vielä hajaantunutta Mitä se enterprise social oikeastaan on? Onko termille suomenkielistä nimeä? Tähän kysymykseen törmää usein, joten päätimme kysyä asiasta tutkimuksestamme. Yhtä selvää voittajaa ei noussut esiin tälläkään kertaa. Ehdotetut termit liittyivät suurimmalta osin yhteisöllisyyteen ja sosiaalisuuteen. Suosituin vastaus oli yhteisötyökalu tätä termiä käytämme siksi tässäkin raportissa laajasti enterprise socialin rinnalla. Erityisesti vertailtaessa sisäisiä työkaluja julkiseen sosiaaliseen mediaan on välillä järkevää puhua myös sisäisestä somesta. Jännittävää nähdä, vakiintuuko jokin alla näkyvistä termeistä ajan myötä pysyvämpään käyttöön! Enterprise socialin käyttö Kyselyyn vastanneista 85 prosentilla oli käytössä yksi tai useampi enterprise social - työkalu. Myös suurin osa niistä vastaajista (15 %), joille yhteisötyökalut eivät vielä ole arkipäivää, suunnittelee käyttöönottoa. Alle 6 kuukauden sisään käyttöönottoa suunnittelee heistä 38 % ja pidemmällä aikavälillä 30 %. Vain vajaa 8 % ei usko ottavansa yhteisöllisiä työkaluja käyttöön lainkaan. 4

6 Onko organisaationne käytössä yhteisöllisiä / sosiaalisia työkaluja? Ei 15 % Jos työkaluja ei vielä ole käytössänne, oletteko suunnitelleet käyttöönottoa? 8 % 23 % 38 % Kyllä 85 % 31 % Kyllä, lähiaikoina (alle 6 kk) Kyllä, pidemmällä aikavälillä (yli 6 kk) Emme juuri nyt Emme usko ottavamme käyttöön yhteisöllisiä työkaluja Microsoftin työkalut vahvoilla Kyselyssä ylivoimaisesti suosituin yhteisötyökalu oli Yammer (52 %), toisena SharePointin newsfeed (19 %). Microsoftin työkalut yhdessä pitävät siis selvin luvuin kärkipaikkaa. Kolmanneksi nousi vaihtoehto joku muu, mikä. Avoimissa vastauksissa nousi esiin, että osalla käytössä useita työkaluja käytössä rinnakkain. Yhteisötyökalun määritelmä ei kuitenkaan ole yksiselitteinen; avoimissa vastauksissa mainittiin useaan kertaan esimerkiksi Skype. Tällaiset pääosin reaaliaikaiset viestintätyökalut ovat kuitenkin lähtökohtaisesti tarkoitettuja pikaviestintään tai kokousten järjestämiseen, eikä niitä siksi varsinaisesti pidetä enterprise social -työkaluina. Kukaan ei kertonut käyttävänsä IBM Connectionsia, Jiveä, Neudesic Pulsea tai Socialcastia 5

7 Jos käytössä on jokin enterprise social -työkalu, mitä työkalua / työkaluja käytätte? Yammer 52% SharePoint Newsfeed Joku muu, mikä? 19% 17% Confluence Facebook-ryhmä (sisäisessä käytössä) Google+ (sisäisessä käytössä) Salesforce Chatter Tibco Flowdock Socialcast Neudesic Pulse Jive IBM Connections 8% 8% 6% 4% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Yllättävän pitkät käyttöajat Vastaajista enemmistö (37 %) oli käyttänyt enterprise social -työkalua vuodesta kahteen. Kyselyyn vastasi yllättävän suuri joukko yli kolme vuotta käyttäneitä (25 %) sisäisen somen konkareita. Kokemuksemme perusteella on kuitenkin huomioitava, että vain harva yritys on käyttänyt sosiaalisia työkaluja yli 3 vuotta. Tämän tutkimuksen vastaajajoukossa korostuvat tällä perusteella ns. early adopterit. 6

8 Jos kyllä, kuinka kauan työkalu on ollut käytössänne? Yli 3 v 25% 2v-3v 10% 1v-2v 37% 6 kk-1v 19% Alle 6 kk 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Käyttöaktiivisuus vaihtelee suuresti Pitkistä käyttöajoista huolimatta vastaajaorganisaatioiden työntekijät eivät ole kovin aktiivisia yhteisötyökalujen käyttäjiä: lähes puolet (48 %) kertoo, että olemassa olevaa työkalua käyttää korkeintaan neljännes henkilöstöstä. Toisaalta vastaukset ovat melko polarisoituneita, sillä yli 90 % käyttöasteista raportoi 23 % vastaajista. Jos kyllä, kuinka aktiivista käyttö on? Kuinka suuren osan organisaatiosta tiedät tai arvioit käyttävän yhteisöllisiä työkaluja? Yli 90 % 23 % % 6 % 51-75% 26-50% 12 % 12 % % 38 % Ei juuri kukaan 10 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 7

9 Kuka omistaa yhteisöllisyyden? Yhteisölliset työkalut yleisimmin viestinnän (34 %) tai IT:n (31 %) vastuulla. Avoimissa vastauksissa korostui viestinnän ja IT:n yhteistyö. Moni kertoi myös, että selvää omistajuutta ei ole. Liiketoimintajohto vastaa yhteisötyökaluista 21 % tutkituista organisaatioista. Johdon sitoutuminen nousi esiin käyttöönoton haasteista kysyttäessä toisaalta se vaikuttaisi olevan keskeinen indikaattori käyttöönoton onnistumiselle. On ilahduttavaa, että viidennes johdosta kokee sosiaalisen verkottumisen omaksi asiakseen, ja toivon mukaan yhteisötyökalut nousevat jatkossa yhä vahvemmin myös liiketoimintajohdon agendalle. Ehkä hieman yllättäen yhteisötyökalut tuntuvat olevan todella harvoin HR:n vastuulla tässä kyselyssä 2 % nimesi henkilöstöosaston. Nimetty yhteisömanageri on 16 %:lla vastaajista. Tähän kyselyyn vastanneiden profiilit vastasivat hyvin alla näkyvää kaaviota; yleisimmin vastaajat toimivat IT- tai viestintätehtävissä. Kuka organisaatiossa vastaa yhteisöllisistä työkaluista? Joku muu, kuka? 13% Liiketoimintajohto 21% HR 2% IT 31% Viestintä 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 8

10 Onko organisaatiossanne nimetty yhteisömanageri? En tiedä 2% Ei 82% Kyllä 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hyötyinä avoimuus, yhteistyö ja hyvinvointi Enterprise socialin käytöstä vastaajat kokivat saaneensa selviä hyötyjä. Tärkeimmiksi hyödyiksi nousivat keskustelu ja tiedon jakaminen organisaation sisällä, vastauksen saaminen työhön liittyviin kysymyksiin sekä uusien ideoiden esittäminen. Mitkä ovat tärkeimmät käyttötarkoitukset yhteisöllisille työkaluille? Valitse mielestäsi 3 tärkeintä. Keskustelu ja tiedon jakaminen organisaation sisällä Vastauksen saaminen työhön liittyviin kysymyksiin Uusien ideoiden esittäminen 53% 61% 98% Oikean yhteyshenkilön löytäminen organisaation sisältä Toimialatiedon jakaminen Ei-työhön liittyvä keskustelu kollegoiden kanssa (esim. harrastekerhot) Keskustelu ja tiedon jakaminen yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden Kollegoiden kiittäminen hyvästä työstä 31% 27% 19% 19% 16% Muut, mitkä? 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 9

11 Organisaation saamia hyötyjä kysyttiin myös avoimilla kysymyksillä. Näistä vastauksista saadut kommentit voitiin jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: 1) avoimuus, 2) yhteistyö sekä 3) hyvinvointi. Vastaajat kertovat: millaista hyötyä olette saaneet yhteisöllisten työkalujen käytöstä? Vastaajat kokivat yhteisötyökalujen selvästi lisänneet tiedon jakamista, avoimuutta ja parantaneen sisäistä viestintää. Moni mainitsi sisäisen sähköpostin vähentyneen ja etätyömahdollisuuksien parantuneen. Tietotaidon levittäminen helposti uusille työntekijöille ja sijaisille. Henkilöstö voi jakaa keskenään samat tiedot, vaikka eivät ole toimistolla yhtä aikaa kuulemassa keskusteluja. Tieto kulkee 24/7, asiantuntijat löytävät toisensa ja kysymykset vastauksensa. Avoimuutta, eri yksiköiden välistä ymmärrystä ja hieman lisää tietoa siitä mitä toisten työhön kuuluu. M.m. :Sähköpostien väheneminen, helpotusta dokumenttien versiohallintaan, tiedonvaihdon avoimuus lisääntynyt käyttäjien kesken, tiedon löytyminen helpottunut. Yhteistyöhön ja työn tuloksiin liittyvät hyödyt syntyvät ennen kaikkea nopeasta reagoinnista ja ajan säästöstä. Tämä lisää organisaation kilpailukykyä ja parantaa asiakaspalvelua. Yhteisön kerrottiin parhaimmillaan olevan oleellinen osa päivittäistä työtä. Ajansäästöä, työn jakautumista tasaisemmin (ts. tehdään pieninä osina, kun nähdään, mitä toiset samaan aikaan tekevät) Ulkopuolisten kanssa tehtävät projektit ovat edenneet hyvin välimatkoista huolimatta. Ylivertaista toiminnan nopeutta yhdistettynä korkeaan toimituslaatuun - koskaan ei tarvitse arvailla asioita sillä vastauksen saa parhaimmillaan sekunneissa. Oleellinen väline päivittäiselle työlle. 10

12 Kulttuuri ja johtaminen haasteina Hyötyjen lisäksi kysyimme enterprise socialin suurimmista käytön esteistä tai haasteista sekä pyysimme kertomaan, mikä käytössä tai käyttöönotossa on ollut vaikeaa. Käytön ja käyttöönoton haasteet liittyvät yleisimmin kulttuuriin tai johtamiseen. Käytön suurimmiksi haasteiksi nousivatkin organisaation innostaminen, liian vähän suunniteltu käyttö tai käyttöönotto sekä kulttuuri, joka ei tue yhteisöllisyyttä. Ehkä hieman yllättäen vain hyvin pieni osa koki, että uusille työkaluille ei olisi tarvetta sen sijaan eri työkalujen käyttötarpeiden määrittely nousi yhdeksi suurimmista haasteista. Mitkä ovat suurimmat käytön haasteet tai esteet? Valitse mielestäsi 3 tärkeintä. Emme tiedä miten innostaa organisaatio mukaan Käyttöä ja käyttöönottoa ei ole suunniteltu riittävästi 43% 57% Kulttuurimme ei tue yhteisöllisyyttä Ei selvää omistajuutta organisaatiossa 32% 30% Muut, mitkä? Ihmisten tietotekniset taidot eivät ole riittävät Tietoturvakysymykset Emme usko yhteisöllisten työkalujen hyötyihin organisaatiossamme Emme koe tarvitsevamme enää uusia työkaluja 21% 21% 18% 13% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 11

13 Myös avoimissa vastauksissa vaikeuksia löytyi monelta rintamalta; kulttuuriset syyt kuitenkin korostuivat. Nimetyt vaikeudet voitiin karkeasti jakaa seuraaviin kategorioihin: 1. Kulttuuri, muutosvastarinta, pelot 2. Ihmisten innostaminen ja sitouttaminen (johtaminen) 3. Yhteisten pelisääntöjen, tavoitteiden tai käyttötarkoitusten puute, ei välineiden epäselvät roolit 4. Ihmisten osaaminen 5. Tekniset asiat, kustannukset, resurssit. Vastaajat kertovat: Mikä on ollut vaikeaa sosiaalisten työkalujen käytössä tai käyttöönotossa? Pelätään omien mielipiteiden esittämistä, vaikka sille ei ole juurikaan syytä. Muutos yksi muiden joukossa ja ei ole prioriteetiltaan ollut korkealla. Ei dedikoitua resurssoitua yhteisömanageria, joka veisi muutosta eteenpäin. Ihmisten innostaminen käyttämiseen, selkeiden toimintamallien ja käyttötarkoitusten määritteleminen ja kommunikointi. Sitouttaminen on aina haaste, mutta koulutukset ja tavoitteiden selkeyttäminen on vienyt asiaa ja käyttöä eteenpäin Käyttäjätuen määrittely ja omistajuuden määrittely sekä johdon sitouttaminen. Eri työkalujen (intra, yammer, skype, lync) käyttötarkoituksia ei ole rajattu selvästi Saada käyttäjät ymmärtämään asian tärkeyden, monet ovat vielä tiedonvälityksessä sähköpostiaikakaudessa. Käyttö on vanhoissa toimintatavoissa ja odotetaan käskyä toimia ja jakaa tietoa, ei oma-aloitteisuutta ja uteliaisuutta luonnostaan. Toisaalta taas kaikilla ei ole mitään tarvetta tai kiinnostusta kuulla toisten asioista, riittää että hoitaa oman tonttinsa; tiedon jakamiseen ei kannusteta, ei vastuuteta eikä kiitetä, näitä perinteisiä... Ihmiset arkailevat käyttää uutta mediaa. Muutosvastarinta, käyttöönoton suunnittelu ja eritoten pelkotilat säännöllisen käytön aikaansaamiselle lanseerauksen jälkeen. 12

14 Kulttuuriset asiat nousivat esiin myös niissä organisaatioissa (8 %), jotka eivät usko lainkaan ottavansa käyttöön yhteisötyökaluja. Syiksi annettiin muun muassa vähäinen arvostus yhteistyötä ja avoimuutta kohtaan. Myös osaamisen puute, kiire ja vähäiset resurssit (sekä henkilöt että raha) nousivat esiin. Organisaatiomme ei tunnu olevan vakuuttunut sosiaalisista toiminnoista työn tekemisen välineenä tai tukena. Aktiivinen käyttö keskeisin onnistumisen edellytys Kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan viestinnän ja yhteistyön toimivuutta yhdeksän väittämän avulla. Väittämien paikkansapitävyyttä arvioitiin asteikolla yhdestä viiteen, jolloin 1 oli huonoin arvio ja 5 paras. Seuraavassa taulukossa on esitetty vastausjakauma kullekin väittämälle. Väittämien hajonta oli yllättävän pientä, keskiarvot asettuivat kolmen molemmin puolin. Parhaaksi arvioitiin väittämä tunnen organisaationi ihmiset, palvelut tai tuotteet (keskiarvo 3,9) ja heikoimmaksi Eri työkaluille (sähköposti, dokumenttienhallinta, yhteisöt jne.) on selkeät käyttötarkoitukset (KA 2,9). 13

15 Mielenkiintoisia löydöksiä väittämistä nousi esiin, kun eri taustamuuttujia ja saatuja vastauksia ristiintaulukoitiin keskenään. Tällöin pystyttiin nostamaan kaksi keskeisintä positiivisten arvioiden lähtökohtaa: yhteisötyökalun käyttöaktiivisuus sekä se, että asian omistajana on liiketoimintajohto. Mitä aktiivisemmin enterprise social on organisaatiossa käytössä, sitä positiivisempia arvioita annettiin muun muassa viestinnän ja yhteistyön toimivuudelle. Esimerkiksi yhteisötyökalun käyttöajan pituudella ei ollut vastaavaa merkitystä. Organisaation koko ja maantieteellinen hajautuneisuus vaikeuttaa viestintää ja yhteistyötä jonkin verran. Nämä muuttujat eivät kuitenkaan vaikuttaneet arvioihin yhtä suoraan kuin yhteisötyökalun käyttö ja johdon rooli. Kyselyn vastaajaprofiilit Vastaajia oli hyvin erilaisista yrityksistä: suurin vastaajaryhmä oli yli 1000 hengen organisaatiot, toisena tasaluvuin henkeä sekä alle 50 henkeä. Myös maantieteellisen hajautuneisuuden eri laidat ovat edustettuina vastaajissa. Kuinka monta henkeä organisaatiossanne työskentelee? Alle 50 23% % % % % Yli % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 14

16 Kuinka monella paikkakunnalla toimitte? Yksi toimipiste 21% % 5-9 7% Yli 10 36% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Organisaation toimiala: Muu, mikä 26% Julkishallinto 8% Asiantuntijapalvelut 15% IT / tietotekniikka 26% Terveys- ja sosiaalipalvelut 0% Rahoitus ja vakuutus 5% Kaupan ala 3% Kiinteistöt ja rakentaminen 10% Teollisuus 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% * Muu, mikä: muun muassa koulutus (6 mainintaa), kierrätys, energia-ala 15

17 Kysy lisää! Jäikö jokin asia tutkimuksessa vielä mietityttämään? Ota yhteyttä, vastaan mielelläni aiheeseen liittyviin kysymyksiin! Hanna Harjula Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Sininen Meteoriitti Oy puh Lisää enterprise social -asiaa säännöllisesti Sinisen Meteoriitin kanavissa Uutiskirjeen tilaus: Blogi: tietotyomaa.meteoriitti.com Facebook: https://www.facebook.com/meteoriitti LinkedIn: Slideshare: 16

Enterprise social Suomessa -tutkimus

Enterprise social Suomessa -tutkimus Enterprise social Suomessa -tutkimus 2.11.2014 Sisällys Enterprise social Suomessa 2014 -tutkimuksen taustat ja toteutus... 2 Yhteenveto... 2 5 tärkeintä löydöstä... 3 Enterprise socialin käyttö... 4 Microsoftin

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on kehittänyt kyselyn nimeltä Liiketoiminnan kuntotesti. Kuntotestikyselyyn on vastannut lukuisia yrityksiä (N=45) syksyn 2017 aikana. Tämä raportti

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media 0 n kuntapäättäjät ovat myönteisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin päättäjät muualla maassa. Puolet päättäjistä somettaa. Eteläpohjanmaalaiset kuntapäättäjät ovat

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media Uusmaalaiset kuntapäättäjät ovat kriittisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin kollegansa muualla maassa, mutta ovat ahkeria somettajia Uusmaalaiset kuntapäättäjät

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media Lapin kuntapäättäjät toivovat lisää kunta-asioita paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan. Puolet päättäjistä somettaa. Lapin kuntapäättäjät ovat tyytyväisempiä paikallisten tiedotusvälineiden

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Pääotsikko tähän Alaotsikko Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Tietopalvelualan trendit mihin ala on menossa? Janne Järvinen Toimitusjohtaja LM Tietopalvelut LM toimipisteet 2011: Helsinki, Suomi Tukholma, Ruotsi

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media Kantahämäläiset kuntapäättäjät ovat kriittisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin kollegansa muualla maassa, ja ovat hieman laiskempia somettajia Kantahämäläiset kuntapäättäjät

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Aihe: Yritysten verkkopalvelut ja hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä Ajankohta:

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 15 Taustaa Kysely toteutettiin huhtikuussa 15 (1.-17.4.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville Vastaajia

Lisätiedot

Sulava. Markku Suominen. markku.suominen@sulava.com Puhelin: 040 743 2381. www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2. Käyttöönotto Käyttö

Sulava. Markku Suominen. markku.suominen@sulava.com Puhelin: 040 743 2381. www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2. Käyttöönotto Käyttö Sulava Visio Määrittely Kilpailutus Valvonta Markku Suominen Käyttöönotto Käyttö markku.suominen@sulava.com Puhelin: 040 743 2381. www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 Convergence 2013 tapahtuman

Lisätiedot

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti Viestintä suomalaisessa johtajuudessa 12/2016 Ground Communications Menestyvä Johtaja -kysely Menestyvä Johtaja -kyselyn toteuttivat viestintätoimisto Ground Communications

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media laiset kuntapäättäjät ovat kriittisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin kollegansa muualla maassa, ja ovat laiskimpia somettajia laiset kuntapäättäjät ovat selvästi

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media Varsinais-Suomen kuntapäättäjät ovat myönteisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin päättäjät muualla maassa. Yli puolet päättäjistä somettaa. Varsinaissuomalaiset kuntapäättäjät

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media Päijäthämäläiset kuntapäättäjät ovat hieman kriittisempiä paikalliseen mediaan kuin kollegansa muualla maassa, mutta somettavat kuten päättäjät keskimäärin Päijäthämäläiset kuntapäättäjät

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media n kuntapäättäjät ovat myönteisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin kollegansa muualla maassa, ja somettavat kollegoitaan enemmän Eteläkarjalaiset kuntapäättäjät ovat

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media 0 laiset kuntapäättäjät toivovat lisää kunta-asioita maakunnalliseen mediaan. Kaksi kolmesta päättäjästä somettaa. laiset kuntapäättäjät ovat hieman tyytymättömämpiä maakunnallisen

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media laiset kuntapäättäjät ovat hieman kriittisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin kollegansa muualla maassa. Somettavien päättäjien määrä lisääntynyt. laiset kuntapäättäjät

Lisätiedot

Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja

Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja BLOGI Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja 1 1. 1 0. 2 0 1 6 B L O G I M e r v i T o i v a n e n K i r j o i t t a j a M e r v i T o i v a n e n t y ö s k e n t e

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Tutkimus etäkuntoutuksesta

Tutkimus etäkuntoutuksesta Tutkimus etäkuntoutuksesta Pihla Vilén Raportti Toukokuu Sosiaali- ja terveysala Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 1 Sisältö Johdanto... 2 1 Pohdintaa ennen kyselyä... 3 2 Tulokset... 3 2.1 Kuntoutujien kommentteja...

Lisätiedot

Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille

Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille Arvostusta ammattikeittiöille -hanke 2015-2016 Projektipäällikkö Virpi Kulomaa Ammattikeittiöosaajat ry 1.4.2016 Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

Johtamiskulttuurin puutteet tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet

Johtamiskulttuurin puutteet tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet Johtamiskulttuurin tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet CxO Academy tutki yhteistyössä IT Forumin ja IT Governance Forumin kanssa liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan

Lisätiedot

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISEN VERKKOAIVORIIHI Esitys on osa Työterveyslaitoksen koordinoimaa Sosiaali- ja terveysministeriön Työ ja perhe-elämä -ohjelmaa. Marja Etunimi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Case Sininen Meteoriitti Oy. Uudenlainen yhteistyökulttuuri johtamisen apuna

Case Sininen Meteoriitti Oy. Uudenlainen yhteistyökulttuuri johtamisen apuna Case Sininen Meteoriitti Oy Uudenlainen yhteistyökulttuuri johtamisen apuna Technopolis Business Breakfast 12.4.2013 Jarmo Kuusinen Yksikön johtaja Sininen Meteoriitti Oy Verkkopalveluiden ja tietotyön

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media n kuntapäättäjät tyytymättömämpiä paikalliseen mediaan kuin päättäjät muualla maassa. Yli puolet päättäjistä somettaa. Keskipohjanmaalaiset kuntapäättäjät ovat tyytymättömämpiä

Lisätiedot

Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana

Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana Työsuojelurahaston, Suomen Kuntaliiton ja kuntien rahoittama tutkimushanke Professori Petri Virtanen TaY JKK Kysely kuntien kokeilutoiminnasta

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Hyviä käytänteitä ja kokemuksia

Hyviä käytänteitä ja kokemuksia Hyviä käytänteitä ja kokemuksia Eväitä ryhmäkeskusteluun ja yhteenvedot ryhmäkeskusteluista E+ kumppanuushankkeiden aloituskoulutus 17.9.2015 Keskustelua ryhmissä 1. Hyvän hankekokouksen järjestäminen

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

HR-BAROMETRI KEVÄT

HR-BAROMETRI KEVÄT HR-BAROMETRI KEVÄT 2017 14.2.2017 Mikä HR-barometri? TAUSTA HR-barometri on HR:n tilaa ja tulevaisuuden näkymiä kuvaava kyselytutkimus, jossa tutkimushorisonttina on tutkimushetkeä seuraavat 6-12 kk. TOTEUTUS

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media n kuntapäättäjät myönteisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin muualla Suomessa. Valtaosa päättäjistä somettaa. Pohjoiskarjalaiset kuntapäättäjät ovat tyytyväisempiä

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa. Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät Helsinki Osallistumisen työryhmä

Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa. Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät Helsinki Osallistumisen työryhmä Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät 13.-14.10.2016 Helsinki Osallistumisen työryhmä Mitä kaupunkisuunnittelu on? Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 5.0.20 klo 4-7 Helsingin Messukeskus Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 Sosiaalinen media uudistaa teollisten yritysten toimintatapoja,

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN TILA SUOMESSA

ASIAKASKOKEMUKSEN TILA SUOMESSA ASIAKASKOKEMUKSEN TILA SUOMESSA 2 7 RAPORTTI Asiakaskokemuksen kehittäminen on yritysten strateginen kärkihanke, mutta siltä puuttuvat riittävät resurssit. Suomalaisissa yrityksissä on hyvin ymmärretty

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media 0 n kuntapäättäjät myönteisempiä maakunnalliseen mediaan kuin kuntapäättäjät keskimäärin. Alle puolet päättäjistä somettaa. Eteläsavolaiset kuntapäättäjät ovat tyytyväisempiä maakunnallisten

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Etunimi Sukunimi

Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Etunimi Sukunimi Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 1 19.5.2017 Etunimi Sukunimi Sisältö Viestinnän tavoitteet Priorisoidut kohderyhmät Kanavat Pääviestit Visuaalinen viestintä Projektit / toimenpiteitä

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 Verohallinnon ennakkotietojen mukaan ensimmäisenä tuen soveltamisvuonna 2006 matalapalkkatukea käytettiin 90 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisinä

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Sometun xtune arviointi- ja kokeilujakson yhteenveto

Sometun xtune arviointi- ja kokeilujakson yhteenveto Sometun xtune arviointi- ja kokeilujakson yhteenveto 8.4.2014 2014 Yhteenveto Sometu toteutti yhdessä Intunexin kanssa vuoden kestäneen xtunen arviointi- ja kokeilujakson (pilotin) ajanjaksolla 1.1.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Katri Lietsala, Gemilo Oy Toimitusjohtaja, perustaja

Sosiaalinen media. Katri Lietsala, Gemilo Oy Toimitusjohtaja, perustaja 1 Sosiaalinen media Katri Lietsala, Gemilo Oy Toimitusjohtaja, perustaja Puhelin 040-7499072, sähköposti katri.lietsala@gemilo.com Gemilo Oy. Rautatienkatu 21 A, Tampere Katri on konsultoinut lukuisia

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

Projektitoiminnan muutosjohtaminen, case Suomen messut

Projektitoiminnan muutosjohtaminen, case Suomen messut Projektitoiminnan muutosjohtaminen, case Suomen messut Tapahtumajärjestäjien ykkönen Toimialansa ykkönen paras yleisarvosana Taloustutkimus Oy Digitaalisuus ja tapahtumat uniikki yhdistelmä Miksi aihe

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS

OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS Työntekijöille tarjottava henkinen ensiapu ja henkistä hyvinvointia tukevat toimenpiteet pelastustoimessa Jose Saarimaa Palopäällystön koulutusohjelma AmkN10 Tutkimuksen toteutus Maaliskuun

Lisätiedot

Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä. Aki Antman / Sulava Oy

Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä. Aki Antman / Sulava Oy Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä Aki Antman / Sulava Oy Vapaa-ajalla kaikki palvelut käytössä Sovellukset ladataan kaikille päätelaitteille Palvelut vapaasti käytössä tarpeen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA JÄSENTUTKIMUS DIGITALISAATIOSTA 2015 SIHTEERI- JA HALLINTOTYÖN AMMATTILAISILLE UUSIMAA DIGITALISAATION MÄÄRITELMÄ Digitalisaatiolla tarkoitetaan digiteknologian hyödyntämistä

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA

KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA RAPORTTI.5.5 KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA Rinnekoti-Säätiö Rinnekodintie, 98 Espoo etunimi.sukunimi@rinnekoti.fi (9) 855 (6) Kyselyn perustiedot

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Isoverstaan opiskelijakysely 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Opiskelijakysely 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft, 2005 Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft Globaalisti Maailman johtava ohjelmistovalmistaja 107 000 työntekijää Liikevaihto 40

Lisätiedot