Enterprise social Suomessa tutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Enterprise social Suomessa 2014 -tutkimus"

Transkriptio

1 Enterprise social Suomessa tutkimus

2 Sisällys Enterprise social Suomessa tutkimuksen taustat ja toteutus... 2 Yhteenveto tärkeintä löydöstä... 3 Suomenkielinen termistö vielä hajaantunutta... 4 Enterprise socialin käyttö... 4 Microsoftin työkalut vahvoilla... 5 Yllättävän pitkät käyttöajat... 6 Käyttöaktiivisuus vaihtelee suuresti... 7 Kuka omistaa yhteisöllisyyden?... 8 Hyötyinä avoimuus, yhteistyö ja hyvinvointi... 9 Vastaajat kertovat: millaista hyötyä olette saaneet yhteisöllisten työkalujen käytöstä? Kulttuuri ja johtaminen haasteina Vastaajat kertovat: Mikä on ollut vaikeaa sosiaalisten työkalujen käytössä tai käyttöönotossa? Aktiivinen käyttö keskeisin onnistumisen edellytys Kyselyn vastaajaprofiilit Kysy lisää!

3 Enterprise social Suomessa tutkimuksen taustat ja toteutus Sininen Meteoriitti tutki kesällä ja alkusyksystä 2014 niin kutsutun enterprise socialin tilaa suomalaisyrityksissä. Halusimme selvittää kyselytutkimuksella vastauksia erityisesti kahteen kysymykseen: mitä on enterprise social Suomessa ja tuottavatko sosiaaliset työkalut oikeita hyötyjä suomalaisorganisaatioissa? Suomalaisia tutkimustuloksia aiheesta on ennestään hyvin vähän. Kysely oli auki juhannuksesta syyskuun alkuun, ja siihen vastasi 63 henkilöä eri yrityksistä. Vastaajaorganisaatioiden koko vaihteli alle 50:stä yli 1000:een, ja edustettuna oli lukuisia toimialoja, aina teollisuudesta rakentamiseen ja IT-alaan. Tässä raportissa kuvataan tutkimuksen tärkeimmät löydökset. Yhteenveto Tutkimuksessa selvisi, että suuri osa suomalaisorganisaatioista käyttää jo yhteisötyökaluja tai harkitsee niiden käyttöönottoa. Enterprise social on siis jo tullut tai on vahvasti tulossa Suomeen. Vain vajaa 8 % ei koskaan usko ottavansa yhteisöllisiä työkaluja käyttöön. Lähes kaikki vastaajat myös uskoivat yhteisöllisten työkalujen käytön ja merkityksen lisääntyvän tulevaisuudessa. Enterprise socialin käytöstä vastaajat kokivat saaneensa selviä hyötyjä erityisesti viestinnän ja yhteistyön tehostumisesta. Tärkeimmiksi hyödyiksi nousivat keskustelu ja tiedon jakaminen organisaation sisällä, vastauksen saaminen työhön liittyviin kysymyksiin sekä uusien ideoiden esittäminen. Avoimista vastauksista saadut kommentit voitiin jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: 1) avoimuus, 2) yhteistyö sekä 3) hyvinvointi. Yhteisötyökaluja halutaan siis käyttää ja niistä saadaan monenlaisia hyötyjä, mutta moni organisaatio kokee käytön ja käyttöönoton vaikeaksi. Vastaajaorganisaatiot olivat käyttäneet sosiaalisia työkaluja yllättävän pitkään, mutta tästä huolimatta käyttäjät eivät ole kovin aktiivisia. Lähes puolet (48 %) kertoo, että olemassa olevaa työkalua käyttää maksimissaan neljännes henkilöstöstä. Toisaalta yli 90 % käyttöasteista raportoi 23 %. 2

4 Käytön ja käyttöönoton haasteet liittyvät suurimmalta osin kulttuuriin tai johtamiseen. Käytön suurimmiksi haasteiksi nousivatkin organisaation innostaminen, liian vähän suunniteltu käyttö tai käyttöönotto sekä kulttuuri, joka ei tue yhteisöllisyyttä. Myös avoimissa vastauksissa kulttuuriset haasteet toistuivat. Koko organisaation yhteisötyökalujen aktiivinen käyttö nousi keskeiseksi edellytykseksi hyötyjen saavuttamiselle. Mitä aktiivisemmin enterprise social on organisaatiossa käytössä, sitä positiivisempia arvioita annettiin muun muassa viestinnän ja yhteistyön toimivuudelle. Esimerkiksi yhteisötyökalun käyttöajan pituudella eikä organisaation koolla ei ollut yhtä suurta merkitystä. Sen sijaan liiketoimintajohdon omistajuus yhteisötyökaluista vaikuttaisi olevan merkittävä onnistumisen edellytys. Yhteenvetona voidaan todeta, että enterprise social on Suomessakin noussut ilmiöksi, jota ei kannata ohittaa organisaatioiden viestinnästä ja kilpailukyvystä puhuttaessa. Tämän tutkimuksen perusteella yhteisöllisten työtapojen tarvetta ei juuri enää kyseenalaisteta, vaan vastaajat olivat suurelta osin yksimielisiä uusien työkalujen tarpeesta. Tärkein kysymys ei siis enää ole se, kannattaako uusia työkaluja ottaa käyttöön, vaan se, miten ne saadaan aidosti hyödyttämään organisaatiota. Tulokset osoittavat, että yhteisöllisten työkalujen käyttöönottoon ja käyttöaktiivisuuden ylläpitämiseen kannattaa panostaa. Hyötyjä on tarjolla paljon, mutta niiden lunastamiseksi on tärkeää innostaa mukaan ns. kriittinen massa käyttäjiä. Enterprise social on kasvamassa hiljalleen tärkeäksi osaksi liiketoimintaa ja kilpailukyvyn ylläpitämistä. 5 tärkeintä löydöstä 1. Suurimmat hyödyt: avoimuus ja yhteistyö 2. Suurimmat esteet: kulttuuri ja innostaminen 3. Käyttöaktiivisuuden ja johdon rooli onnistumisessa merkittävä 4. Sisäisen somen hyödyt aletaan ymmärtää myös liiketoiminnan kannalta - ei vain viestintäosaston intoilua 5. Suurin kysymys ei enää ole Miksi ihmeessä meille yhteisötyökalu? vaan Miten ihmeessä onnistumme? 3

5 Suomenkielinen termistö vielä hajaantunutta Mitä se enterprise social oikeastaan on? Onko termille suomenkielistä nimeä? Tähän kysymykseen törmää usein, joten päätimme kysyä asiasta tutkimuksestamme. Yhtä selvää voittajaa ei noussut esiin tälläkään kertaa. Ehdotetut termit liittyivät suurimmalta osin yhteisöllisyyteen ja sosiaalisuuteen. Suosituin vastaus oli yhteisötyökalu tätä termiä käytämme siksi tässäkin raportissa laajasti enterprise socialin rinnalla. Erityisesti vertailtaessa sisäisiä työkaluja julkiseen sosiaaliseen mediaan on välillä järkevää puhua myös sisäisestä somesta. Jännittävää nähdä, vakiintuuko jokin alla näkyvistä termeistä ajan myötä pysyvämpään käyttöön! Enterprise socialin käyttö Kyselyyn vastanneista 85 prosentilla oli käytössä yksi tai useampi enterprise social - työkalu. Myös suurin osa niistä vastaajista (15 %), joille yhteisötyökalut eivät vielä ole arkipäivää, suunnittelee käyttöönottoa. Alle 6 kuukauden sisään käyttöönottoa suunnittelee heistä 38 % ja pidemmällä aikavälillä 30 %. Vain vajaa 8 % ei usko ottavansa yhteisöllisiä työkaluja käyttöön lainkaan. 4

6 Onko organisaationne käytössä yhteisöllisiä / sosiaalisia työkaluja? Ei 15 % Jos työkaluja ei vielä ole käytössänne, oletteko suunnitelleet käyttöönottoa? 8 % 23 % 38 % Kyllä 85 % 31 % Kyllä, lähiaikoina (alle 6 kk) Kyllä, pidemmällä aikavälillä (yli 6 kk) Emme juuri nyt Emme usko ottavamme käyttöön yhteisöllisiä työkaluja Microsoftin työkalut vahvoilla Kyselyssä ylivoimaisesti suosituin yhteisötyökalu oli Yammer (52 %), toisena SharePointin newsfeed (19 %). Microsoftin työkalut yhdessä pitävät siis selvin luvuin kärkipaikkaa. Kolmanneksi nousi vaihtoehto joku muu, mikä. Avoimissa vastauksissa nousi esiin, että osalla käytössä useita työkaluja käytössä rinnakkain. Yhteisötyökalun määritelmä ei kuitenkaan ole yksiselitteinen; avoimissa vastauksissa mainittiin useaan kertaan esimerkiksi Skype. Tällaiset pääosin reaaliaikaiset viestintätyökalut ovat kuitenkin lähtökohtaisesti tarkoitettuja pikaviestintään tai kokousten järjestämiseen, eikä niitä siksi varsinaisesti pidetä enterprise social -työkaluina. Kukaan ei kertonut käyttävänsä IBM Connectionsia, Jiveä, Neudesic Pulsea tai Socialcastia 5

7 Jos käytössä on jokin enterprise social -työkalu, mitä työkalua / työkaluja käytätte? Yammer 52% SharePoint Newsfeed Joku muu, mikä? 19% 17% Confluence Facebook-ryhmä (sisäisessä käytössä) Google+ (sisäisessä käytössä) Salesforce Chatter Tibco Flowdock Socialcast Neudesic Pulse Jive IBM Connections 8% 8% 6% 4% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Yllättävän pitkät käyttöajat Vastaajista enemmistö (37 %) oli käyttänyt enterprise social -työkalua vuodesta kahteen. Kyselyyn vastasi yllättävän suuri joukko yli kolme vuotta käyttäneitä (25 %) sisäisen somen konkareita. Kokemuksemme perusteella on kuitenkin huomioitava, että vain harva yritys on käyttänyt sosiaalisia työkaluja yli 3 vuotta. Tämän tutkimuksen vastaajajoukossa korostuvat tällä perusteella ns. early adopterit. 6

8 Jos kyllä, kuinka kauan työkalu on ollut käytössänne? Yli 3 v 25% 2v-3v 10% 1v-2v 37% 6 kk-1v 19% Alle 6 kk 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Käyttöaktiivisuus vaihtelee suuresti Pitkistä käyttöajoista huolimatta vastaajaorganisaatioiden työntekijät eivät ole kovin aktiivisia yhteisötyökalujen käyttäjiä: lähes puolet (48 %) kertoo, että olemassa olevaa työkalua käyttää korkeintaan neljännes henkilöstöstä. Toisaalta vastaukset ovat melko polarisoituneita, sillä yli 90 % käyttöasteista raportoi 23 % vastaajista. Jos kyllä, kuinka aktiivista käyttö on? Kuinka suuren osan organisaatiosta tiedät tai arvioit käyttävän yhteisöllisiä työkaluja? Yli 90 % 23 % % 6 % 51-75% 26-50% 12 % 12 % % 38 % Ei juuri kukaan 10 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 7

9 Kuka omistaa yhteisöllisyyden? Yhteisölliset työkalut yleisimmin viestinnän (34 %) tai IT:n (31 %) vastuulla. Avoimissa vastauksissa korostui viestinnän ja IT:n yhteistyö. Moni kertoi myös, että selvää omistajuutta ei ole. Liiketoimintajohto vastaa yhteisötyökaluista 21 % tutkituista organisaatioista. Johdon sitoutuminen nousi esiin käyttöönoton haasteista kysyttäessä toisaalta se vaikuttaisi olevan keskeinen indikaattori käyttöönoton onnistumiselle. On ilahduttavaa, että viidennes johdosta kokee sosiaalisen verkottumisen omaksi asiakseen, ja toivon mukaan yhteisötyökalut nousevat jatkossa yhä vahvemmin myös liiketoimintajohdon agendalle. Ehkä hieman yllättäen yhteisötyökalut tuntuvat olevan todella harvoin HR:n vastuulla tässä kyselyssä 2 % nimesi henkilöstöosaston. Nimetty yhteisömanageri on 16 %:lla vastaajista. Tähän kyselyyn vastanneiden profiilit vastasivat hyvin alla näkyvää kaaviota; yleisimmin vastaajat toimivat IT- tai viestintätehtävissä. Kuka organisaatiossa vastaa yhteisöllisistä työkaluista? Joku muu, kuka? 13% Liiketoimintajohto 21% HR 2% IT 31% Viestintä 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 8

10 Onko organisaatiossanne nimetty yhteisömanageri? En tiedä 2% Ei 82% Kyllä 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hyötyinä avoimuus, yhteistyö ja hyvinvointi Enterprise socialin käytöstä vastaajat kokivat saaneensa selviä hyötyjä. Tärkeimmiksi hyödyiksi nousivat keskustelu ja tiedon jakaminen organisaation sisällä, vastauksen saaminen työhön liittyviin kysymyksiin sekä uusien ideoiden esittäminen. Mitkä ovat tärkeimmät käyttötarkoitukset yhteisöllisille työkaluille? Valitse mielestäsi 3 tärkeintä. Keskustelu ja tiedon jakaminen organisaation sisällä Vastauksen saaminen työhön liittyviin kysymyksiin Uusien ideoiden esittäminen 53% 61% 98% Oikean yhteyshenkilön löytäminen organisaation sisältä Toimialatiedon jakaminen Ei-työhön liittyvä keskustelu kollegoiden kanssa (esim. harrastekerhot) Keskustelu ja tiedon jakaminen yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden Kollegoiden kiittäminen hyvästä työstä 31% 27% 19% 19% 16% Muut, mitkä? 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 9

11 Organisaation saamia hyötyjä kysyttiin myös avoimilla kysymyksillä. Näistä vastauksista saadut kommentit voitiin jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: 1) avoimuus, 2) yhteistyö sekä 3) hyvinvointi. Vastaajat kertovat: millaista hyötyä olette saaneet yhteisöllisten työkalujen käytöstä? Vastaajat kokivat yhteisötyökalujen selvästi lisänneet tiedon jakamista, avoimuutta ja parantaneen sisäistä viestintää. Moni mainitsi sisäisen sähköpostin vähentyneen ja etätyömahdollisuuksien parantuneen. Tietotaidon levittäminen helposti uusille työntekijöille ja sijaisille. Henkilöstö voi jakaa keskenään samat tiedot, vaikka eivät ole toimistolla yhtä aikaa kuulemassa keskusteluja. Tieto kulkee 24/7, asiantuntijat löytävät toisensa ja kysymykset vastauksensa. Avoimuutta, eri yksiköiden välistä ymmärrystä ja hieman lisää tietoa siitä mitä toisten työhön kuuluu. M.m. :Sähköpostien väheneminen, helpotusta dokumenttien versiohallintaan, tiedonvaihdon avoimuus lisääntynyt käyttäjien kesken, tiedon löytyminen helpottunut. Yhteistyöhön ja työn tuloksiin liittyvät hyödyt syntyvät ennen kaikkea nopeasta reagoinnista ja ajan säästöstä. Tämä lisää organisaation kilpailukykyä ja parantaa asiakaspalvelua. Yhteisön kerrottiin parhaimmillaan olevan oleellinen osa päivittäistä työtä. Ajansäästöä, työn jakautumista tasaisemmin (ts. tehdään pieninä osina, kun nähdään, mitä toiset samaan aikaan tekevät) Ulkopuolisten kanssa tehtävät projektit ovat edenneet hyvin välimatkoista huolimatta. Ylivertaista toiminnan nopeutta yhdistettynä korkeaan toimituslaatuun - koskaan ei tarvitse arvailla asioita sillä vastauksen saa parhaimmillaan sekunneissa. Oleellinen väline päivittäiselle työlle. 10

12 Kulttuuri ja johtaminen haasteina Hyötyjen lisäksi kysyimme enterprise socialin suurimmista käytön esteistä tai haasteista sekä pyysimme kertomaan, mikä käytössä tai käyttöönotossa on ollut vaikeaa. Käytön ja käyttöönoton haasteet liittyvät yleisimmin kulttuuriin tai johtamiseen. Käytön suurimmiksi haasteiksi nousivatkin organisaation innostaminen, liian vähän suunniteltu käyttö tai käyttöönotto sekä kulttuuri, joka ei tue yhteisöllisyyttä. Ehkä hieman yllättäen vain hyvin pieni osa koki, että uusille työkaluille ei olisi tarvetta sen sijaan eri työkalujen käyttötarpeiden määrittely nousi yhdeksi suurimmista haasteista. Mitkä ovat suurimmat käytön haasteet tai esteet? Valitse mielestäsi 3 tärkeintä. Emme tiedä miten innostaa organisaatio mukaan Käyttöä ja käyttöönottoa ei ole suunniteltu riittävästi 43% 57% Kulttuurimme ei tue yhteisöllisyyttä Ei selvää omistajuutta organisaatiossa 32% 30% Muut, mitkä? Ihmisten tietotekniset taidot eivät ole riittävät Tietoturvakysymykset Emme usko yhteisöllisten työkalujen hyötyihin organisaatiossamme Emme koe tarvitsevamme enää uusia työkaluja 21% 21% 18% 13% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 11

13 Myös avoimissa vastauksissa vaikeuksia löytyi monelta rintamalta; kulttuuriset syyt kuitenkin korostuivat. Nimetyt vaikeudet voitiin karkeasti jakaa seuraaviin kategorioihin: 1. Kulttuuri, muutosvastarinta, pelot 2. Ihmisten innostaminen ja sitouttaminen (johtaminen) 3. Yhteisten pelisääntöjen, tavoitteiden tai käyttötarkoitusten puute, ei välineiden epäselvät roolit 4. Ihmisten osaaminen 5. Tekniset asiat, kustannukset, resurssit. Vastaajat kertovat: Mikä on ollut vaikeaa sosiaalisten työkalujen käytössä tai käyttöönotossa? Pelätään omien mielipiteiden esittämistä, vaikka sille ei ole juurikaan syytä. Muutos yksi muiden joukossa ja ei ole prioriteetiltaan ollut korkealla. Ei dedikoitua resurssoitua yhteisömanageria, joka veisi muutosta eteenpäin. Ihmisten innostaminen käyttämiseen, selkeiden toimintamallien ja käyttötarkoitusten määritteleminen ja kommunikointi. Sitouttaminen on aina haaste, mutta koulutukset ja tavoitteiden selkeyttäminen on vienyt asiaa ja käyttöä eteenpäin Käyttäjätuen määrittely ja omistajuuden määrittely sekä johdon sitouttaminen. Eri työkalujen (intra, yammer, skype, lync) käyttötarkoituksia ei ole rajattu selvästi Saada käyttäjät ymmärtämään asian tärkeyden, monet ovat vielä tiedonvälityksessä sähköpostiaikakaudessa. Käyttö on vanhoissa toimintatavoissa ja odotetaan käskyä toimia ja jakaa tietoa, ei oma-aloitteisuutta ja uteliaisuutta luonnostaan. Toisaalta taas kaikilla ei ole mitään tarvetta tai kiinnostusta kuulla toisten asioista, riittää että hoitaa oman tonttinsa; tiedon jakamiseen ei kannusteta, ei vastuuteta eikä kiitetä, näitä perinteisiä... Ihmiset arkailevat käyttää uutta mediaa. Muutosvastarinta, käyttöönoton suunnittelu ja eritoten pelkotilat säännöllisen käytön aikaansaamiselle lanseerauksen jälkeen. 12

14 Kulttuuriset asiat nousivat esiin myös niissä organisaatioissa (8 %), jotka eivät usko lainkaan ottavansa käyttöön yhteisötyökaluja. Syiksi annettiin muun muassa vähäinen arvostus yhteistyötä ja avoimuutta kohtaan. Myös osaamisen puute, kiire ja vähäiset resurssit (sekä henkilöt että raha) nousivat esiin. Organisaatiomme ei tunnu olevan vakuuttunut sosiaalisista toiminnoista työn tekemisen välineenä tai tukena. Aktiivinen käyttö keskeisin onnistumisen edellytys Kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan viestinnän ja yhteistyön toimivuutta yhdeksän väittämän avulla. Väittämien paikkansapitävyyttä arvioitiin asteikolla yhdestä viiteen, jolloin 1 oli huonoin arvio ja 5 paras. Seuraavassa taulukossa on esitetty vastausjakauma kullekin väittämälle. Väittämien hajonta oli yllättävän pientä, keskiarvot asettuivat kolmen molemmin puolin. Parhaaksi arvioitiin väittämä tunnen organisaationi ihmiset, palvelut tai tuotteet (keskiarvo 3,9) ja heikoimmaksi Eri työkaluille (sähköposti, dokumenttienhallinta, yhteisöt jne.) on selkeät käyttötarkoitukset (KA 2,9). 13

15 Mielenkiintoisia löydöksiä väittämistä nousi esiin, kun eri taustamuuttujia ja saatuja vastauksia ristiintaulukoitiin keskenään. Tällöin pystyttiin nostamaan kaksi keskeisintä positiivisten arvioiden lähtökohtaa: yhteisötyökalun käyttöaktiivisuus sekä se, että asian omistajana on liiketoimintajohto. Mitä aktiivisemmin enterprise social on organisaatiossa käytössä, sitä positiivisempia arvioita annettiin muun muassa viestinnän ja yhteistyön toimivuudelle. Esimerkiksi yhteisötyökalun käyttöajan pituudella ei ollut vastaavaa merkitystä. Organisaation koko ja maantieteellinen hajautuneisuus vaikeuttaa viestintää ja yhteistyötä jonkin verran. Nämä muuttujat eivät kuitenkaan vaikuttaneet arvioihin yhtä suoraan kuin yhteisötyökalun käyttö ja johdon rooli. Kyselyn vastaajaprofiilit Vastaajia oli hyvin erilaisista yrityksistä: suurin vastaajaryhmä oli yli 1000 hengen organisaatiot, toisena tasaluvuin henkeä sekä alle 50 henkeä. Myös maantieteellisen hajautuneisuuden eri laidat ovat edustettuina vastaajissa. Kuinka monta henkeä organisaatiossanne työskentelee? Alle 50 23% % % % % Yli % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 14

16 Kuinka monella paikkakunnalla toimitte? Yksi toimipiste 21% % 5-9 7% Yli 10 36% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Organisaation toimiala: Muu, mikä 26% Julkishallinto 8% Asiantuntijapalvelut 15% IT / tietotekniikka 26% Terveys- ja sosiaalipalvelut 0% Rahoitus ja vakuutus 5% Kaupan ala 3% Kiinteistöt ja rakentaminen 10% Teollisuus 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% * Muu, mikä: muun muassa koulutus (6 mainintaa), kierrätys, energia-ala 15

17 Kysy lisää! Jäikö jokin asia tutkimuksessa vielä mietityttämään? Ota yhteyttä, vastaan mielelläni aiheeseen liittyviin kysymyksiin! Hanna Harjula Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Sininen Meteoriitti Oy puh Lisää enterprise social -asiaa säännöllisesti Sinisen Meteoriitin kanavissa Uutiskirjeen tilaus: Blogi: tietotyomaa.meteoriitti.com Facebook: https://www.facebook.com/meteoriitti LinkedIn: Slideshare: 16

Enterprise social Suomessa -tutkimus

Enterprise social Suomessa -tutkimus Enterprise social Suomessa -tutkimus 2.11.2014 Sisällys Enterprise social Suomessa 2014 -tutkimuksen taustat ja toteutus... 2 Yhteenveto... 2 5 tärkeintä löydöstä... 3 Enterprise socialin käyttö... 4 Microsoftin

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 15 Taustaa Kysely toteutettiin huhtikuussa 15 (1.-17.4.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville Vastaajia

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Sulava. Markku Suominen. markku.suominen@sulava.com Puhelin: 040 743 2381. www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2. Käyttöönotto Käyttö

Sulava. Markku Suominen. markku.suominen@sulava.com Puhelin: 040 743 2381. www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2. Käyttöönotto Käyttö Sulava Visio Määrittely Kilpailutus Valvonta Markku Suominen Käyttöönotto Käyttö markku.suominen@sulava.com Puhelin: 040 743 2381. www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 Convergence 2013 tapahtuman

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Aihe: Yritysten verkkopalvelut ja hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä Ajankohta:

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Pääotsikko tähän Alaotsikko Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Tietopalvelualan trendit mihin ala on menossa? Janne Järvinen Toimitusjohtaja LM Tietopalvelut LM toimipisteet 2011: Helsinki, Suomi Tukholma, Ruotsi

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

Case Sininen Meteoriitti Oy. Uudenlainen yhteistyökulttuuri johtamisen apuna

Case Sininen Meteoriitti Oy. Uudenlainen yhteistyökulttuuri johtamisen apuna Case Sininen Meteoriitti Oy Uudenlainen yhteistyökulttuuri johtamisen apuna Technopolis Business Breakfast 12.4.2013 Jarmo Kuusinen Yksikön johtaja Sininen Meteoriitti Oy Verkkopalveluiden ja tietotyön

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa. Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät Helsinki Osallistumisen työryhmä

Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa. Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät Helsinki Osallistumisen työryhmä Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät 13.-14.10.2016 Helsinki Osallistumisen työryhmä Mitä kaupunkisuunnittelu on? Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 5.0.20 klo 4-7 Helsingin Messukeskus Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 Sosiaalinen media uudistaa teollisten yritysten toimintatapoja,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille

Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille Arvostusta ammattikeittiöille -hanke 2015-2016 Projektipäällikkö Virpi Kulomaa Ammattikeittiöosaajat ry 1.4.2016 Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille

Lisätiedot

Johtamiskulttuurin puutteet tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet

Johtamiskulttuurin puutteet tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet Johtamiskulttuurin tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet CxO Academy tutki yhteistyössä IT Forumin ja IT Governance Forumin kanssa liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Katri Lietsala, Gemilo Oy Toimitusjohtaja, perustaja

Sosiaalinen media. Katri Lietsala, Gemilo Oy Toimitusjohtaja, perustaja 1 Sosiaalinen media Katri Lietsala, Gemilo Oy Toimitusjohtaja, perustaja Puhelin 040-7499072, sähköposti katri.lietsala@gemilo.com Gemilo Oy. Rautatienkatu 21 A, Tampere Katri on konsultoinut lukuisia

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Isoverstaan opiskelijakysely 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Opiskelijakysely 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISEN VERKKOAIVORIIHI Esitys on osa Työterveyslaitoksen koordinoimaa Sosiaali- ja terveysministeriön Työ ja perhe-elämä -ohjelmaa. Marja Etunimi

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Sähköinen työpöytä Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Agenda Alkusanat ja puhujan lyhyt esittely Mikä on (tulevaisuuden) sähköinen työpöytä? Miten sähköinen

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Hyviä käytänteitä ja kokemuksia

Hyviä käytänteitä ja kokemuksia Hyviä käytänteitä ja kokemuksia Eväitä ryhmäkeskusteluun ja yhteenvedot ryhmäkeskusteluista E+ kumppanuushankkeiden aloituskoulutus 17.9.2015 Keskustelua ryhmissä 1. Hyvän hankekokouksen järjestäminen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Digitaaliset työvälineet päämies-alihankkija -yhteistyössä Case: Sandvik Breakers - Nomet

Digitaaliset työvälineet päämies-alihankkija -yhteistyössä Case: Sandvik Breakers - Nomet Digitaaliset työvälineet päämies-alihankkija -yhteistyössä Case: Sandvik Breakers - Nomet LADEC:n Kohti teollista internetiä -tilaisuus 3.3.2015 Harri Lakkala Harri Lakkala DI, yhteisöllisen bisneskehityksen

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Tutkimus suomalaisesta designista Mitä design merkitsee yrityksille Tammikuu 2012

Tutkimus suomalaisesta designista Mitä design merkitsee yrityksille Tammikuu 2012 Tutkimus suomalaisesta designista Mitä design merkitsee yrityksille Tammikuu 2012 JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään, mitä mieltä suomalaiset yritykset ovat designista. Tutkimuksen

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2015 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Santander yrityksenä

Santander yrityksenä 100 % vastuu Olet oman elämäsi pääosassa 14.2.2012 Esityksen sisältö Santander yrityksenä Mistä kaikki alkoi 100% vastuu ajattelun tavoitteet Vastuun vuosi 2011 Vastuukyselyn tuloksia Hankkeen hyödyt vs

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä

Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä Törmäys Työyhteisöviestinnän päivä 19.3.2015 Hanna P. Korhonen, Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Meltwater Group 0 Sisältö @MeltwaterFIN I. PARI SANAA MELTWATERISTA II. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA

Lisätiedot

Virtuaaliset työkalut ryminällä työelämään!

Virtuaaliset työkalut ryminällä työelämään! Virtuaaliset työkalut ryminällä työelämään! Virtuaalisten työkalujen käyttötutkimus Kooste tutkimuksen keskeisistä tuloksista Kevät 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää virtuaalisten

Lisätiedot

Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä. Aki Antman / Sulava Oy

Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä. Aki Antman / Sulava Oy Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä Aki Antman / Sulava Oy Vapaa-ajalla kaikki palvelut käytössä Sovellukset ladataan kaikille päätelaitteille Palvelut vapaasti käytössä tarpeen

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi vuonna 2011 Yhteisöt keräävät vauhtia

Digitaalinen markkinointi vuonna 2011 Yhteisöt keräävät vauhtia Digitaalinen markkinointi vuonna 2011 Yhteisöt keräävät vauhtia Digibarometritutkimuksen tuloksia 16.2.2011 DIGITAALINEN MARKKINOINTI TASAISEMMALLE KASVU-URALLE Vuonna 2009 nähty loikka digitaalisen markkinoinnin

Lisätiedot

Some-suunnitelma/ strategia. Seppo Kainulainen, Karelia-amk

Some-suunnitelma/ strategia. Seppo Kainulainen, Karelia-amk Some-suunnitelma/ strategia Seppo Kainulainen, Karelia-amk Lähde: http://www.tuplaamo.fi Huomionarvoisia asioita Somen käyttöönotossa - Tutustu palveluihin ja seuraa niitä, ennen kuin päätät siirtää toimintasi

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia tavoitteita Ville Laurinen Taustaa Ville Laurinen, toimitusjohtaja Perustanut Ambientian vuonna 1996 Verkkoliiketoiminnan ja erilaisten konseptien asiantuntija

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS

OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS Työntekijöille tarjottava henkinen ensiapu ja henkistä hyvinvointia tukevat toimenpiteet pelastustoimessa Jose Saarimaa Palopäällystön koulutusohjelma AmkN10 Tutkimuksen toteutus Maaliskuun

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA JÄSENTUTKIMUS DIGITALISAATIOSTA 2015 SIHTEERI- JA HALLINTOTYÖN AMMATTILAISILLE UUSIMAA DIGITALISAATION MÄÄRITELMÄ Digitalisaatiolla tarkoitetaan digiteknologian hyödyntämistä

Lisätiedot

Kainuun maakunta - kuntayhtymä Yhteisten palvelujen asiakastyytyväisyyskysely

Kainuun maakunta - kuntayhtymä Yhteisten palvelujen asiakastyytyväisyyskysely Kainuun maakunta - kuntayhtymä Yhteisten palvelujen asiakastyytyväisyyskysely Timo Leinonen Minna Leinonen 15.12.2006 JOHDANTO Kainuun maakunnan yhteisten palvelujen vuosisuunnitelmassa vuodelle 2006 oli

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

Asuuko digiviisaus teillä?

Asuuko digiviisaus teillä? Asuuko digiviisaus teillä? Hanna Vuohelainen ja Merja Sjöblom Twitter: @haavuu @MerjaSjoblom @tiekery TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Osaamispalvelut TIEKE vaikuttaja verkottaja vahdittaja

Lisätiedot