Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.6.2013 130"

Transkriptio

1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 120 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 121 Työjärjestyksen hyväksyminen 122 Kunnanvaltuuston päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano 123 Oikaisuvaatimus/Jukka Ripatti 124 Laajakaista-jatkohanke/ Ehdokkaiden nimeäminen ohjausryhmään 125 Poikkeamisluvan myöntäminen Heikki Olavi Marttinen/Piikainniemi Rn:o 3:22/Käyttötarkoituksen muutos 126 Urmasrinteen tien pl rakentamisen urakan hyväksyminen 127 Urheilukentän peruskorjauksen urakoitsijasta päättäminen 128 Lausuntopyyntö Valtatie 5 välille Lahnaniemi-Pitkäjärvi laadittavasta maantielain mukaisesta yleissuunnitelman ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 129 Omakotitalonäyttelyalueen tonttien myynti- ja maanvuokrasopimukset/hyväksyminen 130 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Aika: klo Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen pj. Sigita Herrala Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Oinonen Risto Pesonen Seija Väisänen Muut läsnäolijat: Heidi Honkanen kunnanvaltuuston pj. Ari Kämppi kunnanvaltuuston I vpj, saapui Juhani Manninen kunnanvaltuuston II vpj. Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä Asko Viljanen tekninen johtaja, Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 120 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maritta Oinonen ja Jukka Manninen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Maritta Oinonen Jukka Manninen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Heli Rummukainen Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 121/ Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

4 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖN- PANO Khall 122 / KuntaL 23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. KuntaL 56 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta Jos kunnanhallitus katsoo että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kj Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön.

5 OIKAISUVAATIMUS/ JUKKA RIPATTI Khall 123/ Hirvensalmen kunnanhallitus päätti kokouksessaan tehdä myyntitarjouksen tontista (Tila Vanha-Lukkari, tontti nro 5, kortteli 2B) Jukka Ripatille hänen ilmoitettuaan halukkuutensa ostaa kyseinen tontti. Jukka Ripatti on saapuneella oikaisuvaatimuksellaan vaatinut kunnanhallituksen päätöksen kumoamista sekä kiinteistökaupan tekemistä Ripatin tekemän alkuperäisen ostotarjouksen mukaisesti. Vaatimus: Kunnanhallituksen päätös on kumottava ja kiinteistökauppa on tehtävä alkuperäisen ostotarjoukseni mukaisena. Perustelu: Hirvensalmen Kunta on hyväksynyt allekirjoittaneen tekemän ostotarjouksen Vanha- Lukkari tilaan kuuluvasta kortteli 2B:n koko tontti no 5:sta tarjousehtojen mukaisesti. Kunnanhallitus on pöytäkirjassaan 200 vielä erikseen päättänyt pitää omalta osaltaan voimassa allekirjoittaneen jättämän allekirjoitetun ostotarjouksen ja että sen käsittelyä jatketaan maanostoneuvottelujen jälkeen. Kunta on hankkinut myydystä tontista no. 5 puuttuvan maa-alan Kiinteistönmuodostamislain 62 :n mukaisena rakennuspaikan osan lunastamisena. Tontin pinta-ala on saatu vastaamaan sitä, mitä Kunta tarjousesitteessään on tarjonnut myytäväksi. Kiinteistökaupan käsittelyä on jatkettu allekirjoittaneen aloitteesta keväällä Tontinmuodostus on tapahtunut Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti sekä allekirjoittaneen oikaisuvaatimuksen ja siihen antamani lisäselvityksen mukaisesti. Kunnanhallituksen päätös ei vastaa kunnan aiempaa ( ) päätöstä asiassa. Aiempi päätös sitoo Kuntaa edelleen. Tontin pinta-ala ei vieläkään ole 2011 neliötä, vaan 1710 neliötä. Kuntaa sitova pinta-ala on 2011 neliötä. Se ei vastaa alkuperäistä ostotarjousta eikä kunnan

6 myyntitarjousta eikä Kunnanhallituksen päätöstä Vaadin, että Hirvensalmen kunta myy allekirjoittaneelle Vanha-Lukkari tilaan kuuluvan tontin no. 5, korttelissa 2 B, pinta-alaltaan 2011 neliötä Euron kauppahinnasta tarjousesitteen ja tonttivaraukseni mukaisesti asemakaavan mukaisena tonttina kaavakartan mukaan, niin kuin siitä on päätetty :ssä 200. Kiinteistökauppa voidaan puolestani tehdä ensi tilassa. Kunnanhallituksen viimeisen päätöksen esittelyosassa on virheellinen tieto, että tarjoukseeni perustunut kauppa olisi peruuntunut allekirjoittaneen aloitteesta. En ole perunut ostotarjoustani, jonka kunta on hyväksynyt, viimeksi Kunnanhallituksen päätöksellä Asian todellinen tapahtumaselostus ilmenee kyseisen päätöksen esittelyosasta. Hirvensalmella toukokuun 6. päivänä Jukka Ripatti Yrittäjä Hirvensalmi. Oikaisuvaatimuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa. Kuntalain mukaan muutosta voi hakea vain kunnan viranomaisen lopulliseen päätökseen. Jos oikaisuvaatimus tai valitus tehdään valmistelu- tai täytäntöönpanopäätöksestä, se jätetään tutkimatta. Kj Kunnanhallitus toteaa, että oikaisuvaatimus jätetään käsittelemättä, sillä kunnanhallituksen päätökselle 68/2013 ei ole oikaisuvaatimusoikeutta päätöksen koskiessa asian valmistelua. Oikaisuvaatimuksen sisällöstä voidaan tulkita, että Jukka Ripatti ei ole hyväksynyt kunnan myyntitarjous ja siten tarjous raukeaa. Jukka Ripatin tontin varauksesta maksama 4%:n käsiraha kauppahinnasta, euroa, palautetaan täysimääräisenä takaisin. Keskustelun aikana Jukka Manninen teki Risto Pesosen kannattamana esityksen, että ko. tontti (Tila Vanha-Lukkari, tontti nro 5, kortteli 2B) myydään Jukka Ripatille v kauppakirjaluonnoksen mukaisesti euron hintaan.

7 Koska oli tehty kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi että asiasta tulee äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Tämä hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 7 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti: Kunnanjohtajan esityksen puolesta 3 (Pepe Hölttä, Sigita Herrala, Esko Kekkonen). Jukka Mannisen esityksen puolesta 4 (Risto Pesonen, Jukka Manninen, Seija Väisänen, Maritta Oinonen). Puheenjohtaja totesi Jukka Mannisen esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Pepe Hölttä jätti eriävän mielipiteen, ja se merkittiin tiedoksi.

8 LAAJAKAISTA- JATKOHANKE/EHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN OHJAUSRYHMÄÄN Khall 124/ Etelä-Savon maakuntaliitto on hallinnoinut vuoden 2012 lopulla päättynyttä Laajakaista kaikille -hanketta, jolle ollaan käynnistämässä jatkohanketta. Mikkelin Puhelin Oyj toimii jatkohankkeen toteuttajana. Hirvensalmen kuntaa pyydetään nimeämään ehdokkaat jatkohankkeen ohjausryhmään. Kj. Kunnanhallitus esittää ehdokkaikseen teknisen johtajan Asko Viljasen, kunnanjohtaja Seppo Ruhasen sekä valtuutettu Jukka Mannisen.

9 POIKKEAMISLUVAN MYÖNTÄMINEN HEIKKI OLAVI MARTTINEN/PIIKAINNIEMI RN:O 3:22/KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS Rak.ltk Heikki Olavi Marttinen hakee poikkeamislupaa Hirvensalmen kunnan Kotkatveden kylässä tilalle Piikainniemi RN:o 3:22 olemassa olevan lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutosta asuinrakennukseksi. Rakennuspaikka sijaitsee Ryökäsveden rannalla. Tilan pinta-ala on 2800 m 2. Lisäksi poikkeamishakemuksen yhteydessä on kauppakirja n m 2 määräalan ostosta tilasta 3:28. Määräala on tarkoitettu liitettäväksi tilaan 3:22, jolloin tontin kokonaisala on n m 2. Tilalla sijaitsee rakennusluvalla laajennettu 74,0 ke-m 2 loma-asunto. Rakennuksessa on suoritettu lopputarkastus Naapureita on kuultu 4 kpl. Näillä ei ole huomautettavaa. Rak.tark. Rakennuslautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaisesta poikkeamishakemuksesta lausuntonaan kunnanhallitukselle, että se puoltaa hakemusta. Perustelut: Rakennuspaikka täyttää pysyvään asumiseen tarkoitetun rakennuspaikan vaatimukset. Rakennusoikeus tontille määräytyy Hirvensalmen kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Poikkeamisluvan myöntämisen jälkeen toimenpiteelle tulee hakea rakennuslupa. Khall 125/ Kj Kunnanhallitus hyväksyy käyttötarkoituksen muutoksen.

10 URMASRINTEEN TIEN PL RAKENTAMISEN URAKAN HYVÄKSYMINEN Tekn.ltk Tekninen toimisto on pyytänyt tarjoukset Urmasrinteen tien pl rakentamisesta. Tarjoukset oli pyydetty mennessä ja tarjousaikaa jatkettiin saakka. Hankinta oli julkaistu myös HILMAssa Ennen tarjouksen antamista urakoitsijan piti tutustua työkohteeseen paikan päällä. Urakoitsija ei voi myöhemmin vedota seikkoihin, jotka olisivat tutustumisen yhteydessä käyneet ilmi. Liitteenä nro 1 tarjousten avauspöytäkirja. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Urmasrinteen tien pl rakentajaksi hyväksytään Jari T. Liukkonen Oy Hirvensalmelta tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti urakkahintaan ,00, alv 0 %. Khall 126/ Liite 5 Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 5. Kj Kunnanhallitus hyväksyy Urmasrinteen tien pl rakentajaksi Jari T. Liukkonen Oy:n Hirvensalmelta tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti urakkahintaan ,00, alv 0 %.

11 URHEILUKENTÄN PERUSKORJAUKSEN URAKOITSIJASTA PÄÄTTÄMINEN Khall 127/ Asiaa on valmistellut kunnanhallituksen määräämä 6-henkinen työryhmä, ja kilpailuttamisen on hoitanut tekninen toimi. Hankinta oli ilmoitettu julkistenhankintojen sivuilla ( HILMA) , ja urakkatarjousten jättöaika oli Liite 1 Urakoitsijoille järjestettiin kohteen esittely , johon osallistui 7 urakoitsijaa. Tarjouspyyntöjä lähetettiin kaikkiaan 11+2 kpl. Tarjouksia saatiin kaikkiaan 4 kpl (liite 1 avauspöytäkirja). Kj Halvimman tarjouksen vertailuhinta oli ,45, johon sisältyi kentän ja joustopinnoitteisten suorituspaikkojen ja juoksuradan rakentaminen PO sekä osat A, B ja C, mutta ei nurmikenttävaihtoehtoa. Nurmikentän urakkahinta on ,33, joka oli edullisin ja saman urakoitsijan antama kuin halvimman vertailuhinnan antanut. Perusosa PO ,40 Osa A ,04 Osa B ,01 Osa C ,00 Yhteensä ,45 Nurmikenttä vaihtoehto osa D ,33 Yhteensä ,78 Vuoden 2013 talousarviossa on varattu urheilukentän peruskorjaukseen. Koska rakentaminen jakautuu 2 vuodelle, niin loppurahoitus varataan vuoden 2014 talousarvioon. Työt kohteessa alkaisivat heinä-elokuun vaihteessa ja urakka luovutettaisiin kesäkuussa Työryhmä on , 2/2013 kokouksessaan päättänyt esittää, että urakka annettaisiin Vilkonharjun Sora Oy:lle. Valtuusto on päättänyt kokouksessaan, että urheilukentän peruskorjaus toteutetaan nurmikenttävaihtoehdon mukaan, osat PO, A, B, C ja D. Kunnanhallitus päättää valita työryhmän esityksen mukaan urheilukentän urakoisijaksi Vilkonharjun Sora Oy:n Hirvensalmelta tarjouspyyntöasiakirjojen ja tarjouksen mukaan, urakkahintaan

12 ,78, pois lukien valaistus ja kameravalvontalaitteet (osa C), joiden osalta urakka laitetaan uudelleen laskentaan suunnitelmiin tulleiden muutosten vuoksi. Asian hoitaa tekninen toimi. Kunnanvaltuuston kokouksessaan hyväksymän ponnen ( Nurmialueen D toteuttamisessa etsitään edullisempia vaihtoehtoja ) vuoksi kunnanhallitus hyväksyy tarjouksen osan D osalta muutoin, lukuun ottamatta kentän nurmipinnan toteutusta, josta päätetään erikseen eri vaihtoehtojen tarkastelun jälkeen. Pöytäkirjaan merkittiin, että tekninen johtaja Asko Viljanen oli esittelemässä asiaa kokouksessa.

13 LAUSUNTOPYYNTÖ VALTATIE 5 VÄLILLE LAHNANIEMI PITKÄJÄRVI LAADITTA- VASTA MAANTIELAIN MUKAISESTA YLEISSUUNNITELMAN YMPÄRISTÖVAIKUTUS- TEN ARVIOINTIOHJELMASTA Khall 128/ Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa valtatielle 5 välille Hietanen Pitkäjärvi maantielain mukaista yleissuunnitelmaa. Ennen yleissuunnitelman laatimista suoritetaan YVA-lain (laki ympäristövaikutusten arvioinnista) mukainen arviointi hankkeen ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Etelä-Savon ELY-keskus) toimii yhteysviranomaisena kyseisessä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Arvioitavat vaihtoehdot ovat: VE 0+: nykyistä valtatietä parannetaan pienillä toimenpiteillä VE 0++: nykyiselle valtatielle tehdään hieman 0+ järeämpiä toimenpiteitä, mutta tieosuudesta ei muodostu yhtenäistä korkealuokkaista valtatietä VE A: valtatie parannetaan korkeatasoiseksi pääosin nykyisellä paikallaan, lukuun ottamatta lyhyttä osuutta Otavan etelä-puolella VE B: valtatie parannetaan korkeatasoiseksi uuteen maastokäytävään Hietasen pohjoispuolella Otavaan, muilla osuuksilla parantaminen tapahtuu nykyisellä paikalla VE C: radanvarsi, valtatie parannetaan korkeatasoiseksi uuteen maastokäytävään Hietasen eteläpuolella Otavaan, Otavasta Mikkeliin parantaminen tapahtuu nykyisellä paikalla Vaihtoehtoja verrataan nykytilanteeseen eli vaihtoehtoon 0, jossa valtatie 5 säilyy nykyisellään. Etelä-Savon ELY-pyytää lausuntoanne oheisesta arviointiselostuksesta. Lausunto on toimitettava Etelä-Savon ELY-keskukselle mennessä osoitteeseen Jääkärinkatu 14, Mikkeli tai sähköpostiosoitteeseen

14 Hirvensalmen kunnanhallitus lausunnossaan arviointiohjelmasta on pitänyt vaihtoehtoa VE C ympäristövaikutuksiltaan parhaana ratkaisuna. Vaihtoehdossa valtatie parannetaan korkeatasoiseksi uuteen maastokäytävään Hietasen eteläpuolella Otavaan, Otavasta Mikkeliin parantaminen tapahtuu nykyisellä paikalla. Vaihtoehto parantaa kevyenliikenteen yhteyksiä sekä vähentää liikenteen melu- ja päästöhaittoja. Hietasen uusi eritasoliittymä tulee toteuttaa eteläisen vaihtoehdon mukaan. Liite 2 Liitteenä 2 on tähän lausuntoon liittyvä osa ELY:n toimittamasta YVA-menettely ja yleissuunnitelma, ympäristövaikutusten arviointiselostus kirjasesta. Koko nidottu aineisto toimitetaan hallitukselle välittömästi lisäkappaleiden saavuttua. Kj Hirvensalmen kunnanhallitus pitää edelleen vaihtoehto C:tä ympäristövaikutuksiltaan parhaana ratkaisuna, jos ei oteta huomioon ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Hasan liitooravareviirihavaintoa, jolla on myös vaikutusta vaihtoehdoissa A ja B. Vaihtoehdossa C valtatie parannetaan korkeatasoiseksi uuteen maastokäytävään Hietasen eteläpuolella Otavaan ja vaihtoehto C sijoittuu suurimaksi osaksi rautatien rinnalla samaan käytävään. 0 vaihtoehdot, eli entiseen maastokäytävään rakennettava valtatie ei paranna tarpeeksi merkittävästi liikenteen sujuvuutta eikä sen turvallisuutta. Muilta osin Hirvensalmen kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

15 OMAKOTITALONÄYTTELYALUEEN TONTTIEN MYYNTI- JA VUOKRASOPIMUKSET/ HYVÄKSYMINEN Khall 129/ Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18 vahvistanut Urmaslahden alueen tonteille hinnat ja antanut kunnanhallitukselle oikeuden myydä tontit vahvistetuilla hinnoilla. Kunnanhallitus on päättänyt / 98, että tontteja voidaan myös vuokrata. Alueelta myytävät tai vuokrattavat tontit ovat samalla myös näyttelykohteita vuoden 2014 Omakotitalonäyttelyssä. Liite 3, 4 Nyt on valmisteltu vuokrasopimus- ja kauppakirjaluonnokset (liitteet 3 ja 4), jotka sisältävät kaupan/vuokrauksen ehdot. Tarkoituksena on nopeuttaa kaupantekoon sekä vuokraamiseen liittyvää prosessia. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3 ja 4 olevat kauppakirja- ja vuokrasopimusluonnokset kaupanteon ja vuokraamisen ehdoksi Urmaslahden alueella ja valtuuttaa kunnanjohtajan myymään tai vuokraamaan tontteja liitteenä mukaisilla sopimusehdoilla sekä päättämään vähäisistä muutoksista. Sopimukset tuodaan jälkikäteen kunnanhallitukselle tiedoksi.

16 ILMOITUSASIAT Khall 130/ Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, valtionavun myöntämisestä urheilukentän peruskorjaukseen. 2. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, lisätuen laskemiseen muutos. 3. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, pakolaisten vastaanotosta kunnalla aiheutuneiden kustannusten korvaaminen ajalta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, pakolaisten vastaanotosta kunnalla aiheutuneiden kustannusten korvaaminen ajalta Aluehallintovirasto, vuoden 2012 perustoimeentulotuen lopullinen valtionosuus 6. Mikkelin kaupunki, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta, otteet pöytäkirjasta ja BDO Audiator Oy, Hankintaoikaisuvaatimus. 8. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Vanhuspalvelut, Laitos- ja asumispalvelut, liite tarkastuskertomukseen 9. Vaalijalan kuntayhtymä, pöytäkirja Rakennuslautakunnan pöytäkirja Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä.

17 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 125 HVal 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: Pykälät: 126,127 Aika: 14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 :n mukaan: Pykälät: Aika: 30 päivää Kuopion hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: Sähköposti: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (015) Sähköposti: Pykälät: 125 Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 132 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 133 Työjärjestyksen hyväksyminen 134 Ostotarjous

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston 15.6.2015

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013 Kunnanhallitus 9.12.2013 279 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 194 Työjärjestyksen hyväksyminen 195 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015 Kunnanhallitus 70 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 8.10.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 8.10.2013 Kunnanhallitus 30.9.2013 198 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 145 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 146 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 147 Työjärjestyksen hyväksyminen 148 Laajakaistahanke

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.5.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.5.2013 92 Kunnanhallitus 20.5.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 88 Työjärjestyksen hyväksyminen 89 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015 Kunnanhallitus 52 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Hirvensalmen kunnan viranhaltijapäätösten

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 28.4.2014 VPJ. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Outi Kiesilä

Kokouspäivämäärä 28.4.2014 VPJ. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Outi Kiesilä 110 Aika: Paikka 28.4.201 4 klo 16.00-1 7. 1 0 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Esko Kekkonen Pepe Hölttä Outi Kiesilä Jukka Manninen Maritta Mynttinen Risto Pesonen PJ VPJ Muut läsnäolijat:

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 87 Työjärjestyksen hyväksyminen 88 Vuoden 2008

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

i.--lâïr,ë* *l-' kñì". tt4 Lautakunta u^'w" fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z

i.--lâïr,ë* *l-' kñì. tt4 Lautakunta u^'w fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z HRVENSALMEN KUNTA 230 Aika klo 16.10-17.20 Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Mynttinen Sigita Herrala Outi Kiesilä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 26.05.2015 klo 10:30-12:55 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 103 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 104 Työjärjestyksen hyväksyminen 105 Kauppakirjan hyväksyminen/satu Landen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007 Kunnanhallitus 1.10.2007 332 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 229 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 230 Työjärjestyksen hyväksyminen 231 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.11.2006

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.11.2006 Kunnanhallitus 30.10.2006 343 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 235 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 236 Työjärjestyksen hyväksyminen 237 Vuoden

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 12.3.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00

HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 12.3.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 Kunnanhallitus 12.3.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 33 Työjärjestyksen hyväksyminen 34 Aloite/tervaleppäkujan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 272 Työjärjestyksen hyväksyminen 273 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot