R-tools. R-tools - Heande. 1 of :26. 20isäntäkunta kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "R-tools. R-tools - Heande. 1 of 58 7.10.2013 13:26. 20isäntäkunta kunta"

Transkriptio

1 1 of :26 Ran [1]"Organisaatiomallina "muu, at mikä?: Avoimet 13:24:57 on?" vastaukset" R-tools NA 11toistaiseksi 4isäntäkuntaitsenäinen V4 20isäntäkunta kunta [1] "muu, "Kuuluuko mikä?: ympäristöterveydenhuollon Avoimet vastaukset" kanssa samaan organisaatioon?" 19erikoissairaanhoito, 8sosiaalitoimi 9Sosiaalitoimi, ja sivistystoimi, perustason sosiaalihuolto erikoissairaanhoito hallinto, tekninen toimi V9 20kaavoitus NA 26sosiaalipalvelut 30maa-ainesvalvonta 32kaavoitus 39seudullinen ja ympäristöterveysyksikkö maankäyttö ja korjausneuvonta (vain isäntäkunnassa, muissa yhteistoiminta-alueen kunnissa ei ole yhteistä organisaatiota) [1]"Vastaajan "muu, mikä?: virka-asema" Avoimet vastaukset"v14 11terveys- 15vs. 4ympäristöjohtaja johtava ja ympäristötarkastaja NA 17tulosalueen Ympäristöterveyskeskusken terveysinsinööriä esimies [1] NA.1 "Osallistuuko(onko osallistunut) johtaja valvontayksikkönne ja terveydensuojelujohtaja 11yhteistyö "muulla tavoin, kaavoitusosaston miten?: Avoimet kanssa vastaukset" peruskuntien V20 kaavoitusprosesseihin?" 15Yhteistyö 18tarvittaessa 34Ollaan 38ei vielä kaavoittajan satu ympäristölautakunnan yhtenäistä kanssa mallia samassa lausunnon rakennuksessa, valmistelevan joka yksikön mahdollistaa (ympäristönsuojelu- keskustelut jo kaavoituksen ja tutkimusyksikkö) alkuvaihessa. kanssa [1]"Jos 3Suurimmat ympäristöterveydenhuolto erot muodostuvat on kuntien hoidettu erilaisesta yhteistoiminta-alueella, toimintakulttuurista kuvailkaa V21 eroavaisuuksia kuntien välillä." 4Iso keskuskaupunki ja pienet reunakunnat hoitavat asioita eri tavoilla. R-tools - Heande [1] "-" V21

2 of :26 5Lausuntoja 7Osasta 9- koetaan Toiset kuntia jäsenkunnat asioita joudutaan ei hankaloittavana tule pyytävät lausuntopyyntöjä antamaan lausuntoja tekijänä. kaiken kaavoista kaikkiaan (vaihtelevasti) aika vähän. toiset ei Ehkä ollenkaan- terveysvalvonnan Lausuntomateriaalit osallistumista saadaan ei koeta vaihtelevasti tarpeelliseksi toisinaan tai ehkä se materiaalit Erot johtuvat nähtävillä tietämättömyydestä, peruskunnassa toimintakulttuurien ainoastaan. NA - Ympäristöterveydenhuolto Valmistelun puutteellisuuson melko erillään peruskuntien eroista, muusta välinpitämättömyydestä työskentelystä ja organisaatioista. ympäristöterveydenhuoltoa kohtaan Ympäristöterveydenhuoltoa 17Vastuukunta pyytää lausunnot ole kaavoitusprossessien haluttu mukaan kaavoitusprosesseihin. 19Osa vaihtelevia Eroavuudet kunnista käytäntöjä johtunevat ottaa yhteyttä yhteistoiminta-alueiden tietämättömyydestä jo kaavan valmisteluvaiheessa, ja vanhojen kunnissa. aikana, yhteyksien jolloin yksi kunta terveydensuojeluviranomaisen muutoksesta. satunnaisesti, muut eivät lainkaan.rakennuttamisesta 20Yhteistoiminta-alue hyvissä mennessä ajoin.johtuisiko on havaittu on pieniä perustettu kuntien eroavaisuuksia toimintakulttuurisa vuoden 2013 tarkastuskäytännöissä. alusta, ja suhteista joten kaikki terveysvalvontaan. mahdolliset eroavaisuudet eivät kommentit ole tulleet huomioidaan viel esille. Tähän herkemmin ja NA.1 22Vastuukunnassa 23Osallistuminen Koska on toiminut/jatkunut olen entisessä kaavoitukseen kaavoitus edelleen, peruskunnassa hoidetaan vaikka ollut vähäistä ympäristönsuojelu ollut pääosin tiiviissä kaikissa omana yhteistyössä kunnissa. työnä, pyrkii jolloin olla kaavoittajan huomioonottamatta tehdään yhteistyötä. ja rakennusvalvonnan meidän asiantuntijaroolia.meillä kanssa, niin siihen kuntaan toimiiyhteistyö 24ympäristönsuojelu ymmärtää mukaan, lausuntoa!!!). Kolmannen vaikka ainakin Jaosto olen yhdessä samassa ilmeisesti yrittänyt kunnassa, jaostossa yhteistyötä) kuvittelee, että ja se ja meillä on he lausunnot hämärtänyt antavat ei ole mitään lausunnot on meidän annettu roolia meidänkin roolia yhteistyössä, kaavoitusprosessissa puolesta kun ollaan (kun laki (toimitaan samaa ts. kuulemma ympäristönsuojelu organisaatiota?! vahojen vaadi menettelytapojen meiltä on antanut olen Yhtenä kunnan osalta tilanne on se, että jos olen aktiivinen ja huomaan netistä, että kaavoja on tullut lausunnoille tai on pyytää tapahtunut kunnissa tähän syynä ennen asti sen on, päässyt jälkeen, yhteistoiminta-alueiden että kunnat mukaan. on eivät muodostettu Nyt osaa taas muodostumista. erottaa viranhaltijoita yhteistoiminta-alueita ympäristönsuojelua ja Myös työnkuvia esimiehillä ja on ja etäännytty ympäristäterveydenhuoltoa/terveydensuojelua. muutettu on suuri peruskunnista. ja rooli tilanne asiassa voi muuttua Myös eli heidän se huonommaksi. miten asiantuntemus/tietämys tehty Tämä yhteistyötä vireillä, on niin 25Eri asiassa. kunnissa Jos ympäristöterveydenhuollon sitä ole, mikään asia muutu. 26Kuntakoko, vähäiset totutuista resurssit käytännöistä(yhteistoimita-alue sijainti voivat ja erilaiset vaikuttaa käytännöt yhteistyön vaikuttavat. lausunnot toiminut vähäisuyyteen. vasta huomioidaan Kunnilla muutamia on myös eri vuosia) tavoin. erilainen Neuvottelujen sopijakunnissa. aktiivisuus vähäisyys pyytää Osassa lausuntoja. sopijakuntia siihen liittyvät myös erot kaavoituksen johtunevat 27Osa 30Kaikissa viranhaltijoiden pyytää oma mukaan kulttuuri että kyseisen neuvotteluihin ja tapa kunnan hoitaa ja asioita. erilaisilla pyytää Ympäristöterveydenhuolto lausuntoja. menettelytavoilla. Osa lähettää vain on usein päätökset "ohitettu" tiedoksi. tai unohdettu. Erot selittyvät Ympäristöterveydenhuolto sekä yksittäisten 31Kaikissa 32Isäntäkunnassa vielä varsin kunnissa uusi asiat toimija eivät on kuntasektorilla. tahdo hoidettu muistaa hyvässä pyytää Kuulunut yhteistoiminnassa lausuntoa yleensä terveydensuojeluviranomaiselta. kuntayhtymiin kaavoituksen, ja jäänyt rakennusvalvonnan sitä kauttaa "ulos" ja ympäristönsuojelun tai unohdettu. kanssa, koska on 33Toisissa yhteistoimintaa muodostavat kunnissa kunnan ole. vakiintunut Syynä maankäyttöosaston erilaiset käytäntö, organisaatiot että jonka pyydetään johtoryhmässä ja hallintokultuurit. lausunto kaikkien ja toisissa asiat ei, käydään riippuu kunnissa kuukausittain olevista läpi. henkilöistä. Muissa kunnissa ei näin tiivistä ne 36toimintakulttuurit 37Yksi yksityisiä lausuminen kunta esim pyytää tulee sisäilmaongelmien ja virallisesti lähes yhteistyön kaikista ja malli osa kaavoista selvittelyssä, kysyy on eri kahvipöytäkeskustelun kunnissa lausunnon. jätevesilausunnoissa, juurtunut Kyseisessä eri tavalla. lomassa. kunnassa kaavalausunnoissa, Osa kunnista on oma kaava-arkkitehti. on tottunut rakennuslupalausunnoissa.. käyttämään Toinen terveystarkastajia kunta, jossa Osassa on myös ja osa 38Kaikki kaava-arkkitehti, kaavoittajasta eivät ja hänen pyydä suhtautumisesta koskaan lausuntoja, mitään ympäristöterveydenhuoltoon. lausuntoja kaavoista. piittaamattomuudesta Kolmesta muusta ja tietämättömyydestäkin. kunnasta tulee vaihtelevasti. Erot johtuvat oma 39Lausuntoja 40Toiset kunnat osa pyytävät pyytää, lausuntoa, osa ei. Erot toiset voivat eivät. johtua Mahdollisesti kuntien eri ero toimintatavoista kuntien vakiintuneissa ja tiedon puutteesta. 41Erot "Osallistuuko yhteistyökäytännöissä. saattavat (onko johtua osallistunut) vakiintuneista valvontayksikkönne toimintatavoista alueen ja yhteistyökuvioista. YVA-prosesseihin?" toimintatavoissa ja perinteissä [1]"muulla tavoin, miten?: Avoimet vastaukset" -tools - Heande

3 3 of :26 [1] 15Ollut "Jos ympäristöterveydenhuolto mahdollista kommentoidan V26 on arviointiohjelmia hoidettu yhteistoiminta-alueella, ja -selostuksia 4Ei "-" ole kuvailkaa V27 eroavaisuuksia kuntien välillä." 7Alueen 9Ei 5Terveysvalvonnan halukkuudestamme tietoa, YVA-viranomaiselta kun ei olla osallistuminen oltu osallistua mukana. ei esim. tule koetaan lausuntopyyntöjä YVA-hankkeiden ehkä asioita monestakaan ohjausryhmiin. hankaloittavana hankkeesta. tekijänä. Turvesuot Tosin emme jätetty kyllä lausumatta. ole kovin kovasti rummuttaneetkaan 12Joroinen 13-14Ympäristöterveydenhuoltoa 17Niissä ei kuulu tähän 19YVA:t 20Kuntien hoidetaan kunnissa, toimintatapaeroista joissa pääsääntöisesti ympäristönsuojelu ei ole kattavasti tietoa, haluttu sillä mukaan on lausuntojen yhteistoiminta-alueen mukana YVA-prosesseihin. yhteistoiminta-alueessa, kautta. kunnissa on YVA-menettely-yhteistyö jokaisessa oma ympäristönsuojelu. toimii jotenkin. 23YVA-prosesseja 24Käsittääkseni vastattiin vain johtuu isäntäkunnan tiedossa ympäristönsuojelusta, yhteistoiminta-ajalta puolesta. että niukasti. terveydensuojelua Näihin ole ei otettu "haluta" mukaan mukaan ympäristöterveydenhuoltoa missään kunnassa. Yhtenä millään syynä Tähän tavalla. on, kysymykseen eivät muodostettu muodostumista. osaa erottaa yhteistoiminta-alueita Myös ympäristönsuojelua esimiehillä on suuri etäännytty ympäristäterveydenhuoltoa/terveydensuojelua. rooli asiassa peruskunnista. eli heidän Myös asiantuntemus/tietämys se miten on tehty yhteistyötä Tämä asiassa. on tapahtunut kunnissa Jos sitä ei ennen sen ole, jälkeen, ei yhteistoiminta-alueiden mikään kun että asia onkunnat 26Ks. 27Yleensä 28Kuntien edellinen kokoerot pyydetään kysymys ja mukaan erilainen isoihin yhdyskuntarakenne. hankkeisiin, ei niinkään kuntakohtaisia erja. muutu. 30Kuten 31Usein YVA-hankkeista kohta 7. 32sama on ympäristönsuojelun saada kuin tiedot kohta lausuntopyynnöistä 7. kanssa vastaa toimii ELY-keskus, hyvin muun ja lehdetkin kuin joka vastuukunnan ei useinkaan yva-hankkeista alueella muista pyytää tapahtuvista kirjoittavat! lausuntoa selvityksistä. terveydensuojeluviranomaiselta. Onneksi yhteistyö paikallisen Erityisen hankalaa 36toimintakulttuurit yksityisiä lausuminen olemassaoloa. esim tulee sisäilmaongelmien ja virallisesti yhteistyön malli osa selvittelyssä, kysyy on eri kahvipöytäkeskustelun kunnissa jätevesilausunnoissa, juurtunut eri tavalla. lomassa. kaavalausunnoissa, Osa Osassa kunnista kuntia on tottunut ei rakennuslupalausunnoissa.. vaan käyttämään muisteta ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajia Osassaja osa 38Kaikki 39Ei 40Toiset eroa kunnat YVA:n eivät pyytävät suhteen pyydä lausuntoa, lausuntoja, toiset voi eivät. johtua Mahdollisesti kuntien piittaamattomuudesta ero kuntien vakiintuneissa ja tietämättömyydestäkin. 41Erot "Osallistuuko yhteistyökäytännöissä. saattavat (onko johtua osallistunut) vakiintuneista valvontayksikkönne toimintatavoista alueellanne ja yhteistyökuvioista. käsiteltäviin ympäristölupaprosesseihin?" toimintatavoissa ja perinteissä [1] 11ymp.lupa "muulla tavoin, miten?: Avoimet vastaukset" 15Päätösvalmistelu, 18Ympäristölupaprosesseissa valmistelijana kun kunta tehdään lupaviranomainen yhteistyötä valmisteluvaihessa, V32 22lupaviranomainen 26puhelinkonsultaatiot 29osallistuu käsittelyyn luvan valmisteluvaiheessa varsinaisia lausuntoja ei tarvita eikä anneta [1] 30samassa 32Ymp "Jos "-" ympäristöterveydenhuolto terv. yksikössä johtaja esittelee ys asiat on hoidettu lautakunnassa. yhteistoiminta-alueella, kuvailkaa eroavaisuuksia kuntien välillä." R-tools - Heande

4 4 of :26 4Ei 5Sama 7Ympäristöluvista ole. vastaus kuin ei AVI:sta edelläkin. yleensä tule lausntopyyntöjä V33 9- tietämättömyydestä, - Lausuntomateriaalit Ympäristöterveydenhuolto Valmistelun puutteellisuus toimintakulttuurien saadaan on vaihtelevasti melko erillään eroista, toisinaan peruskuntien välinpitämättömyydestä materiaalit muusta nähtävillä työskentelystä ympäristöterveydenhuoltoa peruskunnassa ja organisaatioista. ainoastaan. kohtaan. - Erot johtuvat NA Niissä 19ELY 20Kuntien ei kunnissa, pyytele toimintatapaeroista lausuntoja, joissa ympäristönsuojelu mutta ei ole kommentoi tietoa, sillä on kyllä yhteistoiminta-alueen mukana terveyshaittoja. yhteistoiminta-alueessa, kunnissa on YVA-menettely-yhteistyö jokaisessa oma ympäristönsuojelu. toimii jotenkin. 24Kts. 23Kuntien kysymykseen väliset vastattiin erot johtuvat vain todennäköisesti isäntäkunnan puolesta. ympäristönsuojelun viranhaltijoista, osassa kuntia pyydetään lausuntoja, Tähän 25Koska jossa kohta on ympäristönsuojelu edustajat 9 terveysvalvonnasta, ja terveysvalvonta ympäristönsuojelusta toimivat samassa ja yksikössä ympäristövalvonnasta. yhteistyö tiivistä. Jos annetaan Yhteistyö lausunto tapahtuu Aville, lupatiimien niin osassa se kautta, tehdään ei. NA.2 26Kuntien 27Yleensä yhdessä. 30Ympäristölupa-asiat toimintatavat pyydetään mukaan eroavat isoihin toisistaan. 31Aikaisemmin valtion samassa ympäristölupaviranomainen viranomaisessa. hankkeisiin, ei ei niinkään muistanut kuntakohtaisia juurikaan pyytää erja. 32Sama 36sama aluehallintouudistuksen kuin yllä kohta 7 jälkeen tämä asia olisi mennyt parempaan suuntaan. lausuntoa terveydensuojeluviranomaiselta. Tuntuu kuin 37Jos 38Kaikki 39kts pidetään. edelliset ja Niissä tunnetaan vastaukset eivät kunnissa, pyydä toisemme lausuntoja, joissa ei olemme voi päätoimista johtua muutoinkin kuntien ympäristösihteeriä, kanssakäymisessä piittaamattomuudesta ei ole keskenämme, yhteistyötä ja tietämättömyydestäkin näissä myös lausuntoja asioissa. pyydetään ja neuvotteluja 40Toiset 41Erot "Osallistuuko yhteistyökäytännöissä. saattavat kunnat (onko pyytävät johtua osallistunut) vakiintuneista lausuntoa, valvontayksikkönne toiset toimintatavoista eivät. Mahdollisesti peruskunnissa ja yhteistyökuvioista. ero kuntien käsiteltäviin vakiintuneissa rakennuslupaprosesseihin?" toimintatavoissa ja perinteissä [1] 11suunnittelutyöryhmän "muulla tavoin, miten?: Avoimet vastaukset" 18Ympärisöterveydenhuollon jäsenenä edustaja osallistuu viikottain rakennusvalvonnan V37 NA 26yhteistarkastukset, olevia rakennuslupia. konsultaatiot Mukana on myös pelastusviranomainen. Tämä käytäntö ns. ollut tarkastusryhmän ainakin 30 vuotta. kokoukseen, jossa käsitellään vireillä [1] 30Rakennuslupaviranomainen "Jos "-" 4Rakennusvalvonnat ympäristöterveydenhuolto toimivat on hyvin hoidettu eri tavoin. yhteistoiminta-alueella, kuvailkaa V38 eroavaisuuksia kuntien välillä." 5Näihin 7Osa 9- rakennustarkastajien Lausuntomateriaalit kunnista pyydetään aktiivisempia lausuntoja kanssa saadaan sidosryhmäneuvotteluissa todella ollaan vaihtelevasti tekemisissä vähän. Isäntäkunta toisinaan lähes materiaalit päivittäin. on kyllä tässä nähtävillä asiassa peruskunnassa kunnostautunut, ainoastaan. mikä johtuu - Erot ehkä johtuvat siitä, että tietämättömyydestä, toimintakulttuurien eroista, välinpitämättömyydestä ympäristöterveydenhuoltoa kohtaan. R-tools - Heande

5 of :26 12Olemme - Ympäristöterveydenhuolto Valmistelun pyrkineet puutteellisuus yhtenäistämään on melko käytäntöä erillään siten, peruskuntien että annamme muusta lausuntoja työskentelystä vain ja niistä organisaatioista. NA 13- valvontavelvoite tai jotka sijaitsevat vesi- ja viemäriverkoston ulkopuolella (ymp.suojelu lausuu rakennuksista, jätevesien joihin käsittelystä) meille tulee 17Niissä 19Rakennuslupaviranomaisilla 20Isäntäkunnassa kunnissa, yhteistyö joissa ympäristönsuojelu rakennusvalvonnan eri menettelytapoja mukana kanssa eri kunnissa, yhteistoiminta-alueessa, toimii hyvin, kuntaliitokset mutta jäsenkunnissa yhdenmukaistavat YVA-menettely-yhteistyö kun ei tapoja. enää kuuluta toimii saman jotenkin. NA.1 23Erot tieto heijastelevat kulkee heikommin. aiempia tapoja, joihinkin kuntien rakennusvalvontoihin on koetettu ennakkoon viestittää mistä hankkeista osaston haluamme alle, niin 24Tässäkin lausua, huolimatta jotenkin mutta toimii vanha toimi. silti (vaikka "kulttuuri" Yhdessä lausuntoja onkin kunnassa on heikentynyt, taustalla. muisteta toimii Siinä (?) kun jotenkin, tosipaikan kunnassa peruskunnista tullen missä tietoa lähdettiin). pyytää. on aikaisemminkin annettu Yhden meidän kunnan tehty roolista osalta yhteistyötä ja lainsäädännöstä.ihmeellistä yhteydenotoista peruskunta-ajalla tiedon yhteistyö on lisäämisestä ollut vielä 25Yhdessä että aliarvioimiseen jossakin sopijakunnista kunnassa sen nostaminen terveydensuojelusta aiemmin ei ole ollut ollut todella ja juuri sen ollenkaan työlästä tehtävistä ja yhteistyötä vaikeaa. ollut mitään rakennusvalvonnan tietoa. Tietämättömyys kanssa, on muissa johtanut kunnissa ympäristöterveyden kiinteä yhteistyö. todeta, 26Kuntien 27Riippuu sovittu Vähitellen sellainen rakennusvalvonnan toimintatavat myös tämän lausunnonantomenettely erovat yhden viranhaltijasta.osa toisistaan kunnan rakennusvalvonnan kuin kukin kunnista kunta pyytää kanssa on halunnut. terveystarkastajan on lisätty Rakennusvalvontojen yhteistyötä. aina Jokaisen mukaan kanssa rakennuslupien kunnan yhteistyö rakennusvalvonnan toimii käsittelytilaisuuteen, hyvin. kanssa on 30Erilaiset 31Pienemmissä osa lähettää lähtökohdat lausuntopyynnöt kunnissa aikaisempien ei järjestetä oman resurssien säännöllisiä harkintansa ja toimintatapojen sidosryhmäpalavereja mukaan. osalta. 32Sama rakennusvalvontaviranomaisille pääsemme antamaan lausunnon. olemme pyrkineet yhteistyöpalavereissamme vireille tiedottamaan, tulleiden rakennuslupien millaisissa tiimoilta. rakennusluvissa Näiden kuntien 36sama kuin yllä kohta 7 toivomme 38Samat 39kts. 37Olemme toisemme ylläolevat asia rakennuslupakatselmustyöryhmissä ja kuin kaikista vastaukset edellä asioista keskustellaan ja mukana pyydetään 3 kunnassa tarvittaessa ja niiden mm. lausuntoja. kanssa on yhteistyötä. Olemme oppineet tuntemaan [1] 40Rakennusvalvonta 41Toiminta-alueen "Jos "-" ei ole huomioitu, rakennusvalvonta miltä hoidetaan osin samassa parannettavaa?" hoidetaan yksikössä. samassa organisaatiossa. 4Kaavaprosessien 5Ehkä 7AVI:n lausunnot ovat parempi olleet ymmärtäminen turhan ympäripyöreitä. Koulutusta tarvittaisiin V43 8Muut näkökannat tulisi pyytää tuntuvat aktiivisemmin yleensä lausuntoja painavan eläinsuojien enemmän kuin ympäristöluvista ympäristöterveydenhuollon tässäkin asiassa. seikkoja yhteydessä luonnollisestikaan kirjoitamme esimerkiksi voi lausuntoihin aina rakennusvalvontaan omissa siinä päätöksissään toivossa, tai ympäristölupaviranomaiseen että ottaa viesti kantaa kulkisi asioihin, sitä kautta jotka toiminnanharjoittajalle. eivät hyvissä kuulu ajoin näkökannat. omaan ennen toimialaan. Toiminnanharjoittaja toiminnan Toinen Joskus viranomainen aloittamista kuitenkin on toisin ei yleensä tällaisiakin 11Kunnan 9Laajemmin terveydensuojeluviranomaiseen. taloudellinen / useammin etu tulisi menee olla ympäristöasioiden mahdollisuus vaikuttaa edelle. asioihin ja niiden suunnitteluun. kuin 17ihmisvaikutusten 19Lausuntoja 23Kannanottoja puuttuu. saisi voisi pyytää arviointia pyytää kaikista useammin ()IVA) niistä ei ole ja hankkeista, kunnissa laittaa päätökset/lopputulokset mielletty luvista yms., vielä missä yhtä tarkeäksi terveyshaitan tiedoksi kuin lausunnon luontoarvojen arviointia antajalle. tai ymp.terveyden huiomioonottamista. valvottavia Välineitäkin kohteita. IVAan 25Kaavoitusprosesseissa toteutettavat ympäristölupalaitos huomiot. vieressä, Sen raha sijaan vilkasliikenteinen rakennuskelpoisen jos paikka ei terveydensuojeluviranomaisen tie ihan maan vieressä "vähyys" yms.), ratkaisevat,kaavalausunnoista niin tälläistä näkökulmasta ei kuunnella sovellu vaan huomioidaan ko tontti rakentamiseen kaavoitetaan pienet ja (päästöjä helposti kuten oli tuotteva -tools - Heande

6 6 of : aioittu(esim. (esim.kosteus asuinrakennus). (pienille tonteille Kaavoittajien vaaditaan sadepuutarhoja, asiantutemus terveysasioissa isoja puita jne.), vaihtelee, pienhiukkaset monesti ovat kaava-arkkitehti myös melko kaukainen unohtaa terveysnäkökulman 31Nähdäkseni kaavoittajat tuntevat kannanotot ehkä on parhaiten). huomioitu hyvin ottaen huomioon ao. viranomaisen harkintavallan rajat. Lausuntojen tarkoituksen asia, meluasiat 38Pitäis 35Lausuntojen välittää lisätä tietoa enemmän antaminen hakijalle tiedotusta. ympäristöterveydenhuoltoon (erityisesti kaavoista) usein liittyvän jää melko lainsäädännön yleiselle tasolle erityisvaatimuksista. tai ei huomautettavaa on myös [1] 39Yvasta "Miltä osin ei kokemuksia 3Ympäristöterveydenhuollon "-" osallistuminen on rooli parantunut prosesseissa tai huonontunut on vahvistunut yhteistoiminta-alueen V45 muodostumisen jälkeen?" 7On 4Joidenkin yhteydenpito annettu kuntien aktiivisemmin on heikentynyt. osalta tilanne lausuntoja. Toisaalta on parantunut On painoarvo pidetty ja aktiivisesti joidenkin on kasvanut. huonontunut, yhteyttä kuntien Pääsääntöisesti ympäristönsuojelu- toiminta ja rakennusvalvontaviranomaisiin etääntynyt kauemmas, jolloin 14Lausuntoja 17kaavoituksen linjattu, mistä ei luvista ja enää rakentamisen pyydetä. halutaan tehdä valmisteluun lausuntoja. päästään vaikuttamaan vain satunnaisesti, aiemmin "kahvipöytäkeskustelut" ovat toimineet ja 19Parannusta 20Yhteistoiminta-alue yhtenä vaikutuskanavana, tuo kuntaliitosten joka mukanaan on poistunut. 23Ympäristöterveydenhuollon vaikea on perustettu vuoden tuoma 2013 alusta, toimintatapojen joten kaikki yhtenäistäminen antamiseen. arvioida. resurssointi on mahdollistanut sen että mahdolliset voidaan järjestää asiat eivät aikaa/asiantuntemusta ole tulleet vielä tietoon. paremmin Tällä hetkellä lausuntojen on vielä 25Osassa 24On /suositusta/ohjetta asiantuntemattomien kaikilta kuntia osin pysynyt huonontunut. tai esimiesten asetuksessa samankaltaisena, Kuntien rooli mainintaa huononnukseen ollut niissä ja helppo jos kunnissa ely unohtaa korostuu, ja aluehallintovirastokin jossa meidät, ole eivät aiemmin kun osaa asiasta juuri sivuuttaa asiaa ei lausuttu, ole tuoda olemassa lausuntopyynnöissän esille. annetaan ylemmän nyt lausuntoja tahon ympäristöterveyden.myös kannanottoa/lausuntoa 35Pyydetään 26Lausuntopyyntöjen 30Vaikuttavuus. hieman Esim. aikaisempaa määrä kaavalausunnot. on jatkuvasti enemmän. Rakennusvalvonta, lisääntynyt. Yhteistyö Yhteydet rakennusvalvonnan ympäristönsuojelu peruskuntien kanssa viranhaltijoihin ja ympäristöterveydenhuolto mennyt ovat eteenpäin. vakiintuneet. samassa viranomaisessa. aktiivisemmin. 37Meidän 39parantuminen 40Tasapuolinen 41Tasa-arvoinen yhteistoiminta-alue on käsittely. suoraan seurausta on ollut toiminnassa miten asiaa jo on 1970 ehditty -luvulta eri kuntien lähtien. kanssa käymään läpi [1]"Vaikutusarviointien "-" 3YVA prosesseissa hyödyntäminen" roolimme on tällä hetkellä ainoastaa lausunnon V50 8Ympäristövaikutusten 60 7Ei yhtäänliian teoreettisita arviointeja tehotonta on tehty. näin Lukumäärää pienimuotoisessa tai tekotapaa toiminnassa. antajan en osaa rooli. Ei kommentoida.kaupungin ole resursseja, kuntataloudella politiikan ei varaa Ei päätöksentekoon oltu mukanapitäisi liittää vaikutusten arviointi. Käytännössä toteutunee huonosti tai arviointiin ei panosteta. mukaan kaikkeen NA 11Ei 13-14Ympäristöterveydenhuolto ole tehty vaikutusarviointeja 16 Kunnassamme Vaikutusarvioinnissa ko. työn tekee on pimennossa. pääasiassa ympärsitönsuojelu, Meillä ei ole tietoa tiettyihin tehdyistä lupiin vaikutusarvioista. terveydensuojelun ilmoitusmenettelyyn ympäristöterveydenhuolto on toteutettu ei ole laaja, käyttänyt alueen mitään asukkaiden tieteellisiä ja "kuuleminen" lausuntoihin menetelmiä.joissakin annamme (mielipiteiden oman tapauksissa tiedustelu) kantamme. esim. liittyen melusta, R-tools - Heande

7 7 of :26 17Tietääkseni hajusta jne. ei lainkaan 18-Viimeisen esim. Arvioinnin Ilmastovaikutusten kaavan vuoden lisäksi valmistelun tehdään aikana arvioinii tehty yhteydessä selvityksiä, sisältyy useita nykyisin eri kyselyitä,kuulemisia joko asioihin omana kaikkeen liittyen.- tai konsultin päätösksentekoon. ovat päätöksen liittyneet toteuttamana tekoa esim. tukemaan. kaavapäätöksiin 19Neljä 20Toiminta-alue -(mm. Lisäksi ilmanlaadun, vaikutustenarviointia tehdään on perustettu paljon vesien erillisiä ja vuonna vuoden pohjavesien selvityksiä 2012; 2013 tuulivoimaa, selvitykset) alusta, tarpeiden joten mukaan. syväsatamaa, yhtään yhteistä Myös jatkuvat biojalostamoa. vaikutusarviointia ympäristöntilan ei ole seurannat vielä tehty. antavat tietoa päätöksentekoon 21Ei 22-23Ei 1 vaikutusarviointeja. 24Ei - liittyi tiedossa kerta kaivoksen päätettiin vaikutusarviointia laajennukseen olla tekemättä- edelliseltä kaivosasia melu-, tietoa.kuntien tärinä selvitykset. kaavoituksessa Selvitykset kaavan teetetään vuodelta. vaikutusten yleensä arviointeja aina ennen sisältäen kaavojen selvityksiä hyväksymistä (yleensä ja virallisten samat otsikot) lausuntojen mm. ihmisen antamista. elinympäristö, 26Tässä yleensä Päätöksenteon tarkoitetussa tekee kaavoittaja, tukemiseksi muodossa joka kuullaan vaikutusarviointjea tukeutuu tarvittaessa arvioinnissan asianosaisia. ei ole mm. tehty. alueesta teetettyihin selvityksiin ja annettuihin mielipiteisiin/muistutuksiin. Arvioinnin 28En osaa sanoa 29 - Ilmastovaikutusten on mm. kaavan tehty kaavapäätöksiin valmistelun useita- useita yhteydessä eri sioita käsitteleviä Lisäksi Myös selvityksiä jatkuvat tehdään ja ympäristöntilan kuulemisia paljon arviointi erillisiä sisältyy seurannat selvityksiä joko kaikkeen omana antavat tarpeiden päätöksentekoon. tai konsultin tietoa mukaan. päätöksentekoon toteuttamana NA.1 32 Noin säännöstelylupiin, 15, pohjavedensuojelua, jätevettä, melua, liikenneturvallisuutta, vesistön (esim. säännöstelyä.ympäristölupiin ilmanlaadun, vesien ja pohjavesien, rakennuslupiin, selvitykset) Osallistumalla Yleisötilaisuuksia. itse jätevedenjohtamislupiin. päätösten valmisteluun. vesistön 34Ei 36en 33Toiminta-alueella jätevoimalaitosta. yhtään tarkkaan ymmärrä vuonna kysymyksen 2012 kaksi määrittelyä, vaikutusarviontia, periaatteessahan jotka koskivat kaikki ydinvoimalaitoshankkeen päätökset pyritään tekemään verkkovahvistusten vaikutusarvioinnin voimajohtoja kautta, mutta sekä 37YVA Viimeisen mitään -lausunnot tiettyä vuoden prosessia on aikana annettu emme ei ELY-keskukselle ole ollut tietääkseni vaikutusarviointia tuulivoimapuistosta olleet mukana käyttämässäeli ja 400 kv:n voimajohtohankkeesta. vastaus on kohtaan Emme 40Emme kannatettava. selvitysten ole tehneet Koska ympäristöterveydenhuollossa emme ole tehneet niin jätämme vaiklutusrviointeja. vaikutusarviointeja vastaamatta kysymyksiin Yksikkö yksikössämme. on pieni Yksikkö ja vaadittavia pieni ja resursseja ei ole resursseja. ei ole arviointien Hanke muutoin asiantuntemusta Koska emme tekemiseksi ole sekä suorittaneet kokemusta, riittävällä arviointeja tasolla.hanke jotta tietoa jätämme voi ja soveltaa tieteellisen vastaamatta luotettavasti. tiedon kysymyksiin käyttö on erittäin kannatettavaa. Vaatii ja ja [1]"Kommentteja "-" edelliseen:" 13-3Vaikutusten arvioinneissa painotetaan mielestäni liikaa ympäristöön V59 14Ympäristöterveydenhuolto sosiaalisten taii terveydellisten pimennossa. vaikutusten arviointi Meillä ei jää ole usein tietoa puutteelliseksi tehdyistä kohdistuvia vaikutusarvioista. muutoksia ja muuttujia. Alueella asuvien ihmisten NA 16Vaikutustenarvioinnit 17tarkoittaa, että tietoa ei ovat olehuonosti ympäristöterveydenhuollon käytössä. R-tools - Heande

8 8 of :26 20Yhteistoiminta-alueen 18Vaikutusarviointien pohdintaan tulee paljon muista paperi- vaikutuksista. toteuttamiseksi ym osalta tietoa. ei Tieteellinen, voida "Työkalujen" tarvitaan kommentoida, joskus selkeitä pitäisi vaikeaselkoinen mutta olla työkaluja, selkeitä isäntäkunnan joissa ja esitystapa esim mm. osalta luottamushenkilöille ympäristö- ei asiat ole hyvä. on ja hoidettu terveysvaikutukset helposti asianmukaisesti. omaksuttava. ovat osana Johtava Luottamushenkilöille tai sisältyvät terveystarkastaja isäntäkunnan rakennusvalvonta osalta. toimii ja kaavoitus). Vuonna ympäristötoimen 2012 Yhteistyö johtava päällikkönä rakennusvalvonnan, terveystarkastaja (sis. ympäristöterveydenhuolto, toimi ympäristösuojelun, koko maankäyttöosaston kaavoituksen eläinlääkintähuolto päällikkönä ja terveysvalvonnan ja (sis. ympäristönsuojelu ympäristötoimi, kesken toimi vain 26Ei 23Ei päätöksen kokemusta ole kokemuksia teossa. viime asiassa. vuodelta.yleinen käsitys, että YVA:t jääneet "pakolliseksi hallintokiemuraksi", niiden tulosten hyödyntäminen heikkoa hyvin. 29On 31Raskaita luottamushenkilöille esitystapa tarvetta prosesseja. ei selkeisiin ole hyvä. helposti En työkaluihin, uskalla omaksuttavia, kommentoida joissa ympäristö- koska poliitikkojen he ja saavat terveysvaikutukset puolesta. paljon paperia Aika ovat harva ym. osa materiaalia. jaksaa muita näitä vaikutuksia. Tieteellinen, opuksia Työkalujen lukea joskus läpi, vaikeaselkoinen pitäisi ellei viran olla puolesta selkeitä ja joudu mm. 37Vaikutusarviointejakin sitä tekemään. 39Ei "Kommentteja asiaan. voida arvioida, edelliseen:" ei olla on osallistettu tietysti erilaisia, riippuen tekijästä. Kunnallisten päättäjien vastaanottokyky riippuu heidän perehtymisestään [1]"-" 14Ympäristöterveydenhuolto 3Arvioinnin suorittavalla konsultti-yrityksellä on kohtuullisen suuri valta V65 15Kohdan vaikuttamaan 5 kohdalla osallitujista pimennossa. asukkaat eivät Meillä pystyne ei ole vaikuttamaan tietoa tehdyistä päättää vaikutusarvioista. miten asia etenee ja miten rposesseihin pääsee 20Ei 17tarkoittaa, 18Laajoissa yva-prosesseissa että tietoa ei ole 23Tiedossa 19Vaikutusten arvioinnithan laatii osallistetaan konsultti, joka enemmän ei tunne kuin syvällisesti yksittäisissä paikallista pienissä historiaa kaavahankkeissa. 26Ks. voida vielä yksi vastata. tuulivoima YVA edellisen vuoden ajalta; siihen ei pyydetty ympäristöterveydenhuollolta ja olosuhteita 29Laajoissa 312. ja edelliset 3. En yva-prosesseissa osaa vastaukset. sanoa. osallistetaan enemmän kuin yksittäisissä pienissä kaavahankkeissa. osallistumista. [1] 37Kaikki 39Kts. "Vaikutusarviointien "-" yläpuolella voivat osallistua oleva kehitystarpeet" vastaus ja saada tietoja, mutta vaikutusmahdollisuudet ovatvähäiset. 3Alueiden käytön suunnittelussa tulisi arrvioida laajemmassa määrin V66 11Resurssit 8Ensisijainen este vaikutusarviointien tekemiselle lienee voimavarojen sosiaalisia-, puute. Aikaa kulttuurisia- syvälliselle ja perehtymiselle terveydellisiä vaikutuksia. 13- este on tiedon rahahan ja osaamisen on aina puute. keskeisimmät Ohjeistuksista rajoittavat ja koulutuksesta tekijät, seuraavaksi olisi varmasti tulevat hyötyä. totuttut tavat ja toimintamallit. asioihin ei ole. Toinen suuri 14Viittaamme 15Liikennesuunnitteluhankkeisiin 16Melu, pienhiukkaset, edellisiin radioaktiivinen vastauksiin tulisi ja pidämme säteily, sisällyttää tärinä... tärkeänä, vaikutusarvioinnit Näistä että saattaa olisimme ympäristö- ollakin mukana valmiita ja em. terveysvaikutuksista. prosesseissa. 17Sosiaalisten 18Ylipäätään ympäristöterveydenhuollon laajemminkin ja terveydellisten pitäisi tiedossa. vaikutusten harkita ihmisten arviointia terveyteen kaavoituksessa, ja hyvinvointiin rakentamisessa välillisesti arviointisabluunoita, vaikuttavia palvelujen asioita. järjestämisessä mutta Usein ne liikaa eivät tulisi ajatellaan ole lisätä. yleisesti 19Havainto: hetkellisiä Esteenä tälle vaikutusten taloudellisia usein yksinkertaisten arvioinneista vaikutuksia.esim. työkalujen on puuttunut palveluverkoston puute, raskaan tarvitaan liikenteen muutokset lisää tietoa osalta ihmisen ja lähes lisää hyvinvointiin systemaattisesti toimintamalleja. mm. risteysjärjestelyjen osalta vain siitä, tarvetta miten jne. raskaat ajoneuvot joutuvat ajamaan kohteissa; jarrutuksia, kiihdytyksiä niistä aiheutuvia päästöjä, melua, tien kunnossapidon pohdinta R-tools - Heande

9 of :26 20Ympäristöterveydenhuollon 23Kaivokset, 24Melu Ensimmäinen jätteen kokoontuminen ja sivuotuotteiden viranomaisena on vasta käsittely/laitokset. tulossa. toimii ympäristöterveyslautakunta, Kaavoituksen vaikutukset jonka mm. muodostaa sosiaalipalveluiden jäsenkunnista tarpeeseen, tulevat lautakunnan liikenteeseen jäsenet. Haju Pölyja tärinätalousvesi ym. 26Menettelyjä 27Terveysvaikutruksia Kemikaalit 29Ylipäätään Aika, tiedonpuute ajatellaan laajemminkin vaikutusarviointien arvioitu pitäisi yleensä tekemiselle harkita niukasti ihmisten pitäisi terveyteen luoda aktiivisesti. esteet: yksinkertaisten vain hetkellisiä työkalujen taloudellisisa puute, tarvitaan vaikutuksia.esim. lisää tietoa ja lisää erilaiset ja hyvinvointiin toimintamalleja palveluverkoston välillisesti muutokset vaikuttavia ja asioita niiden pidemmällä vaikutukset aikavälillä. ihmisten hyvinvointiin Usein liikaa 31En käyttää Toisaalta laatimiseen, osaa esimerkiksi sanoa. henkilöstöresursseja koska Nyt kaavoittaja ympäristöterveysvaikutusten tehtävät vaikutusarviot ja arviointityöhön lupaviranomaiset ovat ei pääsääntöisesti juuri arviointia keräävät ole. Juurikaan ja mielipiteitä se varmasti lakisääteisiä emme myös yhdenmukaistaisi ole heiltä.raskaiden ja ottaneet erittäin raskaita asukkaita lausuntoja vaikutusarvioiden prosesseja. mukaan sekä meidän parantaisi Lausuntojen tekemisen lausuntojen pohjana esteenä voitaisiin laatua. 32Kuntien raha/henkilöstöresurssi-pula. yhteistyömalli, erilaiset jossa käytännöt kaikki yth, organisaatiot ys rakvalvonta rajoittavat ja kaavoituksen tehokasta viranomaistoiminnot vaikutusten arviointia. on Meillä keskitetty isäntäkunnassa samaan osastoon. on hyvin Tässä poikkeuksellinen mallisaa esim on 38PITÄISI 39Rajoitteena varsinaisten ANTAA ajan lausuntojen ENEMMÄN puuteantamisen INFORMAATIOTA tarve vähenee, koska osaston johtoryhmän kautta vaikutetaan suoraan ko päätöksen valmisteluun. [1]"Vaikutusarviointien "-" ja niiden hyödyntämisen edistäminen" 4Turhia 3Kanadassa kokonaisvaltaisesti vaikutusarviointeja on käytössä ottaa alueiden huomioon jotka eivät käytön alueiden perustu suunnittelussa käytön lakiin tulee eri ulottuvuuksia. "Integrated välttää V67 landscape management" ohjelma, joka mielestäni hyvin 8Vaikutusarvioinnin kaavoitukseen kaavoittaminen saadaan koulutusta. toivottavasti Tekaisu-hankkeeseen rakentamiseen kehittäminen tämän vuoden olisi ja liittyen tuottamaan aikana hyödyllistä, olemmekin paremmin merkittävää koska olleet kohdalleen, sitä yhteydessä kautta kansanterveyshyötyä. päästäisiin tarvittaisiin THL:een. todennäköisesti asian Tuleva Jos kehittämiseksi ja ajankohtainen kun omassa paremmin paljon yksikössämme aihe vaikuttamaan ohjausta, voisi olla neuvontaa voimavarat esimerkiksi esimerkiksi riskirakenteita sisältävien vanhojen kaatopaikkojen rakennusten rakentamista läheisyyteen. ja miten Myös voitaisiin sitä voisi vaikuttaa miettiä, voitaisiinko siihen, että kaavamääräyksillä historiallisten rakennusten ehkäistä suojelu tunnettuja ei 10Osaamisen 11Yksinkertainen rakennusten kehittäminen korjaamista lista huomioitavistav asumisterveyden olisi hyvin tarpeellista. asioista kannalta jo auttaisim paremmiksi. varmistamaan, ettei mikään tärkeä kohta unohdu. estäisi 14Viittaamme 16Ehdottomasti edellisiin ympäristöterveydenhuoltoa vastauksiin ja pidämme tulisi tärkeänä, kouluttaa että ko. olisimme asiassa. Nykyisellään mukana em. prosesseissa. 17Kyllä, mallinnuksia olla malleja. mielellään Ja olisi jos Tarvitaan hyvä niitä olla on, kuitenkin (joistakin olisi hyvä mittareita. jo tietää, onkin, mistä mutta niitä hyvin löytää. tieteellisellä ja vaikeaselkoisella osaamisen tasolla). Pienhiukkasista on huonoa. Valmiita ja melusta sabluunoita olisi hyvä ja NA 19Aina 20Halutaan esimerkkeinä. on halu kehittää oppia kunhan uutta ja yhteistoiminta-alueen kehittää omia toimintatapoja, hallinnollinen mutta käynnistyminen myös jakaa omaia on tapahtunut.suorittavilla toimintatapoja muillekkin viranhaltijoilla varottavina / ei opettavina 23Kaivattaisiin tietämystä, niin ohjeita koulutus tuulivoimaloiden olisi tarpeen vaikutusten ja keskusvirastojen arvioinnista, ohjeistusta nimenomaan asiaan. ympäristöterveyden näkökulmasta.kyllä osaamista ole riittävää NA.1 24Haluaisin toimintatapoja kehittääkaikenlaista halutaan kehittää. tukea, mitä olisi saatavilla ja NA.2 31Varmaankin Viranhaltijat Toimintatapa laativat olisi on kevyt, hyvä lausunnot saada mutta koulutusta toki saamiensa tärkeitä vaikutusarvioinneista asioita pohjatietojen voi jäädä ja samantyyppisestä huomaamatta. ja toimintatavoista. toiminnasta Itse emme saatujen ole tehneet aikaisempien varsinaisia kokemusten vaikutusarviointeja. pohjalta. -tools - Heande

10 36Tämä 38PITÄISI 39Olemme ympäristöterveydenhuollon on ANTAA kiinnostuneita ensimmäinen ENEMMÄN kerta vaikutusarvioinneista puolelle INGORMAATIOTA kun kuulen enemmän, koko hankkeesta, mikäli KUNTIIN. sitä halutaan joten kehityskohteena arvioida. varmaan olisi että siitä tiedotettaisi R-tools - Heande 10 of :26

11 11 of :26

12 12 of :26

13 13 of :26

14 14 of :26

15 15 of :26

16 16 of :26

17 17 of :26

18 18 of :26

19 19 of :26

20 20 of :26

21 21 of :26

22 22 of :26

23 23 of :26

24 24 of :26

25 25 of :26

26 26 of :26

27 27 of :26

28 28 of :26

29 29 of :26

30 30 of :26

31 31 of :26

32 32 of :26

33 33 of :26

34 34 of :26

35 35 of :26

36 36 of :26

37 37 of :26

38 38 of :26

39 39 of :26

40 40 of :26

41 41 of :26

42 42 of :26

43 43 of :26

44 44 of :26

45 45 of :26

46 46 of :26

47 47 of :26

48 48 of :26

49 49 of :26

50 50 of :26

51 51 of :26

52 52 of :26

53 53 of :26

54 54 of :26

55 55 of :26

56 56 of :26

57 57 of :26

58 -tools - Heande 8 of :26

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki 1 Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki 8.5.2014 2 1. Lupahakemuksen vireille tuloa edeltävä vaihe (hankkeen suunnittelu) Hakemuksen sisältö- ja selvitysvaatimukset

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Kaisa Vähänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY Aluefoorumi 25.5.2016, Hotelli Lasaretti, Oulu Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle Viranomaiseen kannattaa ottaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

ELY-keskusten hyvät käytännöt alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksessa

ELY-keskusten hyvät käytännöt alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksessa ELY-keskusten hyvät käytännöt alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksessa 22.10.2015 Tausta ELY-keskusten toimintaa alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaajina selvitettiin maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Silja Mäkelä 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Ympäristötieto kuinka kootaan ja otetaan huomioon oikeudellisessa päätöksenteossa. Prof. Kai Kokko Tieto hanke

Ympäristötieto kuinka kootaan ja otetaan huomioon oikeudellisessa päätöksenteossa. Prof. Kai Kokko Tieto hanke Ympäristötieto kuinka kootaan ja otetaan huomioon oikeudellisessa päätöksenteossa Prof. Kai Kokko Tieto hanke 16.3.2012 Sisällys Mitä ympäristötieto on? Miten se välittyy? Mitä oikeudellinen päätöksen

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia

Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia teemana kaavoitus ja kilpailun esteet Ritva Laine MRL -muutostyö käynnistynyt Kilpailun edistämisen näkökulman sisällyttäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta. Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/ / (5)

A Asemakaavan muutos. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta. Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/ / (5) OAS A-2695 D/2267/10.02.03.00.04/2016 1 (5) A-2695 Asemakaavan muutos 2.2. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/10.02.03.00.04/2016 2 (5) ALOITE/HAKIJA Asunto Oy Vasikkahaantie 15 on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Tienpitäjä rajanaapurina

Tienpitäjä rajanaapurina Tienpitäjä rajanaapurina Naapurina on tienpitäjä eli Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue, kun kiinteistö rajautuu maantiehen On tärkeää, että meitä kuullaan - Kuuleminen kuntien

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 07.03.2016 Ympäristönsuojelulain uudistaminen, ehdotuksen keskeiset kohdat: Lakiuudistuksen 3. vaihe ollut lausunnolla, lausuntoaika päättyy tänään. Ehdotuksen

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ. - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ. - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä 30.11.2016 1 Yleistä hallinto-oikeudesta rakentamis- ja maankäyttöasiat 3. jaostolla

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PÄIVI KAUPPINEN-KETOJA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PORVOON RAKENNUSVALVONTA JA TERVEYDENSUOJELU Porvoon kaupunki, noin 50 000 asukasta Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn

Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Luvitus uudistuu Kokonaan ympäristöluvista pois Varsinaisen ympäristöluvan sujuvoittaminen

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa 15.2.2017 Kuntastrategian linjaukset Maankäyttöstrategia KL 27.1.2017 - poimintoja - Yhteiskunnan edun mukaista olisi, että kaikki elinkeinot voisivat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/ OAS A-2702 1 (5) A-2702 Asemakaavan muutos 6.3.2017 Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti Lahti.fi OAS A-2702 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 04.02.2008 53 YLEISKAAVOITUS Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2005. Työn tavoitteena

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARAINEN HOUTSKARI, KIVIMO BENSTRAND HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.05.2011 Seitap Oy 2011 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus ELY-keskusten roolista uusien maakuntien rooliin Jyrki Palomäki, yksikönpäällikkö 1.12.2016 Maakuntauudistus (sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset) Alueidenkäytön

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekninen lautakunta 43 18.11.2015 Tekninen lautakunta 4 03.02.2016 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekla 43 Vetelin kunnan alueella sijaitsee yhteensä 11 pohjavesialuetta. Vedenhankinnan kannalta

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Miksi ja mitä tavoitellaan? Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen Palveluiden yhdenvertainen saatavuus,

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa KAAVOITUS 1 (5) KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa Päivitetty 1.12.2015 Kuva yleiskartasta KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea 1 ROVANIEMI Maankäyttö 7.3.2011 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea Julkinen nähtävilläpito 27.1. 25.2.2011 LAUSUNNOT Lapin ELY keskuksen lausunto 2.3.2011 Rakennustapaohjeiden

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2006 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST Terveydensuojelujaosto 84 29.11.2016 TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST 29.11.2016 84 Valmistelu ja lisätiedot: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen puh. 040 7234141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102 Kaarinan kaupunki Iso-Kauselan asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot