R-tools. R-tools - Heande. 1 of :26. 20isäntäkunta kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "R-tools. R-tools - Heande. 1 of 58 7.10.2013 13:26. 20isäntäkunta kunta"

Transkriptio

1 1 of :26 Ran [1]"Organisaatiomallina "muu, at mikä?: Avoimet 13:24:57 on?" vastaukset" R-tools NA 11toistaiseksi 4isäntäkuntaitsenäinen V4 20isäntäkunta kunta [1] "muu, "Kuuluuko mikä?: ympäristöterveydenhuollon Avoimet vastaukset" kanssa samaan organisaatioon?" 19erikoissairaanhoito, 8sosiaalitoimi 9Sosiaalitoimi, ja sivistystoimi, perustason sosiaalihuolto erikoissairaanhoito hallinto, tekninen toimi V9 20kaavoitus NA 26sosiaalipalvelut 30maa-ainesvalvonta 32kaavoitus 39seudullinen ja ympäristöterveysyksikkö maankäyttö ja korjausneuvonta (vain isäntäkunnassa, muissa yhteistoiminta-alueen kunnissa ei ole yhteistä organisaatiota) [1]"Vastaajan "muu, mikä?: virka-asema" Avoimet vastaukset"v14 11terveys- 15vs. 4ympäristöjohtaja johtava ja ympäristötarkastaja NA 17tulosalueen Ympäristöterveyskeskusken terveysinsinööriä esimies [1] NA.1 "Osallistuuko(onko osallistunut) johtaja valvontayksikkönne ja terveydensuojelujohtaja 11yhteistyö "muulla tavoin, kaavoitusosaston miten?: Avoimet kanssa vastaukset" peruskuntien V20 kaavoitusprosesseihin?" 15Yhteistyö 18tarvittaessa 34Ollaan 38ei vielä kaavoittajan satu ympäristölautakunnan yhtenäistä kanssa mallia samassa lausunnon rakennuksessa, valmistelevan joka yksikön mahdollistaa (ympäristönsuojelu- keskustelut jo kaavoituksen ja tutkimusyksikkö) alkuvaihessa. kanssa [1]"Jos 3Suurimmat ympäristöterveydenhuolto erot muodostuvat on kuntien hoidettu erilaisesta yhteistoiminta-alueella, toimintakulttuurista kuvailkaa V21 eroavaisuuksia kuntien välillä." 4Iso keskuskaupunki ja pienet reunakunnat hoitavat asioita eri tavoilla. R-tools - Heande [1] "-" V21

2 of :26 5Lausuntoja 7Osasta 9- koetaan Toiset kuntia jäsenkunnat asioita joudutaan ei hankaloittavana tule pyytävät lausuntopyyntöjä antamaan lausuntoja tekijänä. kaiken kaavoista kaikkiaan (vaihtelevasti) aika vähän. toiset ei Ehkä ollenkaan- terveysvalvonnan Lausuntomateriaalit osallistumista saadaan ei koeta vaihtelevasti tarpeelliseksi toisinaan tai ehkä se materiaalit Erot johtuvat nähtävillä tietämättömyydestä, peruskunnassa toimintakulttuurien ainoastaan. NA - Ympäristöterveydenhuolto Valmistelun puutteellisuuson melko erillään peruskuntien eroista, muusta välinpitämättömyydestä työskentelystä ja organisaatioista. ympäristöterveydenhuoltoa kohtaan Ympäristöterveydenhuoltoa 17Vastuukunta pyytää lausunnot ole kaavoitusprossessien haluttu mukaan kaavoitusprosesseihin. 19Osa vaihtelevia Eroavuudet kunnista käytäntöjä johtunevat ottaa yhteyttä yhteistoiminta-alueiden tietämättömyydestä jo kaavan valmisteluvaiheessa, ja vanhojen kunnissa. aikana, yhteyksien jolloin yksi kunta terveydensuojeluviranomaisen muutoksesta. satunnaisesti, muut eivät lainkaan.rakennuttamisesta 20Yhteistoiminta-alue hyvissä mennessä ajoin.johtuisiko on havaittu on pieniä perustettu kuntien eroavaisuuksia toimintakulttuurisa vuoden 2013 tarkastuskäytännöissä. alusta, ja suhteista joten kaikki terveysvalvontaan. mahdolliset eroavaisuudet eivät kommentit ole tulleet huomioidaan viel esille. Tähän herkemmin ja NA.1 22Vastuukunnassa 23Osallistuminen Koska on toiminut/jatkunut olen entisessä kaavoitukseen kaavoitus edelleen, peruskunnassa hoidetaan vaikka ollut vähäistä ympäristönsuojelu ollut pääosin tiiviissä kaikissa omana yhteistyössä kunnissa. työnä, pyrkii jolloin olla kaavoittajan huomioonottamatta tehdään yhteistyötä. ja rakennusvalvonnan meidän asiantuntijaroolia.meillä kanssa, niin siihen kuntaan toimiiyhteistyö 24ympäristönsuojelu ymmärtää mukaan, lausuntoa!!!). Kolmannen vaikka ainakin Jaosto olen yhdessä samassa ilmeisesti yrittänyt kunnassa, jaostossa yhteistyötä) kuvittelee, että ja se ja meillä on he lausunnot hämärtänyt antavat ei ole mitään lausunnot on meidän annettu roolia meidänkin roolia yhteistyössä, kaavoitusprosessissa puolesta kun ollaan (kun laki (toimitaan samaa ts. kuulemma ympäristönsuojelu organisaatiota?! vahojen vaadi menettelytapojen meiltä on antanut olen Yhtenä kunnan osalta tilanne on se, että jos olen aktiivinen ja huomaan netistä, että kaavoja on tullut lausunnoille tai on pyytää tapahtunut kunnissa tähän syynä ennen asti sen on, päässyt jälkeen, yhteistoiminta-alueiden että kunnat mukaan. on eivät muodostettu Nyt osaa taas muodostumista. erottaa viranhaltijoita yhteistoiminta-alueita ympäristönsuojelua ja Myös työnkuvia esimiehillä ja on ja etäännytty ympäristäterveydenhuoltoa/terveydensuojelua. muutettu on suuri peruskunnista. ja rooli tilanne asiassa voi muuttua Myös eli heidän se huonommaksi. miten asiantuntemus/tietämys tehty Tämä yhteistyötä vireillä, on niin 25Eri asiassa. kunnissa Jos ympäristöterveydenhuollon sitä ole, mikään asia muutu. 26Kuntakoko, vähäiset totutuista resurssit käytännöistä(yhteistoimita-alue sijainti voivat ja erilaiset vaikuttaa käytännöt yhteistyön vaikuttavat. lausunnot toiminut vähäisuyyteen. vasta huomioidaan Kunnilla muutamia on myös eri vuosia) tavoin. erilainen Neuvottelujen sopijakunnissa. aktiivisuus vähäisyys pyytää Osassa lausuntoja. sopijakuntia siihen liittyvät myös erot kaavoituksen johtunevat 27Osa 30Kaikissa viranhaltijoiden pyytää oma mukaan kulttuuri että kyseisen neuvotteluihin ja tapa kunnan hoitaa ja asioita. erilaisilla pyytää Ympäristöterveydenhuolto lausuntoja. menettelytavoilla. Osa lähettää vain on usein päätökset "ohitettu" tiedoksi. tai unohdettu. Erot selittyvät Ympäristöterveydenhuolto sekä yksittäisten 31Kaikissa 32Isäntäkunnassa vielä varsin kunnissa uusi asiat toimija eivät on kuntasektorilla. tahdo hoidettu muistaa hyvässä pyytää Kuulunut yhteistoiminnassa lausuntoa yleensä terveydensuojeluviranomaiselta. kuntayhtymiin kaavoituksen, ja jäänyt rakennusvalvonnan sitä kauttaa "ulos" ja ympäristönsuojelun tai unohdettu. kanssa, koska on 33Toisissa yhteistoimintaa muodostavat kunnissa kunnan ole. vakiintunut Syynä maankäyttöosaston erilaiset käytäntö, organisaatiot että jonka pyydetään johtoryhmässä ja hallintokultuurit. lausunto kaikkien ja toisissa asiat ei, käydään riippuu kunnissa kuukausittain olevista läpi. henkilöistä. Muissa kunnissa ei näin tiivistä ne 36toimintakulttuurit 37Yksi yksityisiä lausuminen kunta esim pyytää tulee sisäilmaongelmien ja virallisesti lähes yhteistyön kaikista ja malli osa kaavoista selvittelyssä, kysyy on eri kahvipöytäkeskustelun kunnissa lausunnon. jätevesilausunnoissa, juurtunut Kyseisessä eri tavalla. lomassa. kunnassa kaavalausunnoissa, Osa kunnista on oma kaava-arkkitehti. on tottunut rakennuslupalausunnoissa.. käyttämään Toinen terveystarkastajia kunta, jossa Osassa on myös ja osa 38Kaikki kaava-arkkitehti, kaavoittajasta eivät ja hänen pyydä suhtautumisesta koskaan lausuntoja, mitään ympäristöterveydenhuoltoon. lausuntoja kaavoista. piittaamattomuudesta Kolmesta muusta ja tietämättömyydestäkin. kunnasta tulee vaihtelevasti. Erot johtuvat oma 39Lausuntoja 40Toiset kunnat osa pyytävät pyytää, lausuntoa, osa ei. Erot toiset voivat eivät. johtua Mahdollisesti kuntien eri ero toimintatavoista kuntien vakiintuneissa ja tiedon puutteesta. 41Erot "Osallistuuko yhteistyökäytännöissä. saattavat (onko johtua osallistunut) vakiintuneista valvontayksikkönne toimintatavoista alueen ja yhteistyökuvioista. YVA-prosesseihin?" toimintatavoissa ja perinteissä [1]"muulla tavoin, miten?: Avoimet vastaukset" -tools - Heande

3 3 of :26 [1] 15Ollut "Jos ympäristöterveydenhuolto mahdollista kommentoidan V26 on arviointiohjelmia hoidettu yhteistoiminta-alueella, ja -selostuksia 4Ei "-" ole kuvailkaa V27 eroavaisuuksia kuntien välillä." 7Alueen 9Ei 5Terveysvalvonnan halukkuudestamme tietoa, YVA-viranomaiselta kun ei olla osallistuminen oltu osallistua mukana. ei esim. tule koetaan lausuntopyyntöjä YVA-hankkeiden ehkä asioita monestakaan ohjausryhmiin. hankaloittavana hankkeesta. tekijänä. Turvesuot Tosin emme jätetty kyllä lausumatta. ole kovin kovasti rummuttaneetkaan 12Joroinen 13-14Ympäristöterveydenhuoltoa 17Niissä ei kuulu tähän 19YVA:t 20Kuntien hoidetaan kunnissa, toimintatapaeroista joissa pääsääntöisesti ympäristönsuojelu ei ole kattavasti tietoa, haluttu sillä mukaan on lausuntojen yhteistoiminta-alueen mukana YVA-prosesseihin. yhteistoiminta-alueessa, kautta. kunnissa on YVA-menettely-yhteistyö jokaisessa oma ympäristönsuojelu. toimii jotenkin. 23YVA-prosesseja 24Käsittääkseni vastattiin vain johtuu isäntäkunnan tiedossa ympäristönsuojelusta, yhteistoiminta-ajalta puolesta. että niukasti. terveydensuojelua Näihin ole ei otettu "haluta" mukaan mukaan ympäristöterveydenhuoltoa missään kunnassa. Yhtenä millään syynä Tähän tavalla. on, kysymykseen eivät muodostettu muodostumista. osaa erottaa yhteistoiminta-alueita Myös ympäristönsuojelua esimiehillä on suuri etäännytty ympäristäterveydenhuoltoa/terveydensuojelua. rooli asiassa peruskunnista. eli heidän Myös asiantuntemus/tietämys se miten on tehty yhteistyötä Tämä asiassa. on tapahtunut kunnissa Jos sitä ei ennen sen ole, jälkeen, ei yhteistoiminta-alueiden mikään kun että asia onkunnat 26Ks. 27Yleensä 28Kuntien edellinen kokoerot pyydetään kysymys ja mukaan erilainen isoihin yhdyskuntarakenne. hankkeisiin, ei niinkään kuntakohtaisia erja. muutu. 30Kuten 31Usein YVA-hankkeista kohta 7. 32sama on ympäristönsuojelun saada kuin tiedot kohta lausuntopyynnöistä 7. kanssa vastaa toimii ELY-keskus, hyvin muun ja lehdetkin kuin joka vastuukunnan ei useinkaan yva-hankkeista alueella muista pyytää tapahtuvista kirjoittavat! lausuntoa selvityksistä. terveydensuojeluviranomaiselta. Onneksi yhteistyö paikallisen Erityisen hankalaa 36toimintakulttuurit yksityisiä lausuminen olemassaoloa. esim tulee sisäilmaongelmien ja virallisesti yhteistyön malli osa selvittelyssä, kysyy on eri kahvipöytäkeskustelun kunnissa jätevesilausunnoissa, juurtunut eri tavalla. lomassa. kaavalausunnoissa, Osa Osassa kunnista kuntia on tottunut ei rakennuslupalausunnoissa.. vaan käyttämään muisteta ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajia Osassaja osa 38Kaikki 39Ei 40Toiset eroa kunnat YVA:n eivät pyytävät suhteen pyydä lausuntoa, lausuntoja, toiset voi eivät. johtua Mahdollisesti kuntien piittaamattomuudesta ero kuntien vakiintuneissa ja tietämättömyydestäkin. 41Erot "Osallistuuko yhteistyökäytännöissä. saattavat (onko johtua osallistunut) vakiintuneista valvontayksikkönne toimintatavoista alueellanne ja yhteistyökuvioista. käsiteltäviin ympäristölupaprosesseihin?" toimintatavoissa ja perinteissä [1] 11ymp.lupa "muulla tavoin, miten?: Avoimet vastaukset" 15Päätösvalmistelu, 18Ympäristölupaprosesseissa valmistelijana kun kunta tehdään lupaviranomainen yhteistyötä valmisteluvaihessa, V32 22lupaviranomainen 26puhelinkonsultaatiot 29osallistuu käsittelyyn luvan valmisteluvaiheessa varsinaisia lausuntoja ei tarvita eikä anneta [1] 30samassa 32Ymp "Jos "-" ympäristöterveydenhuolto terv. yksikössä johtaja esittelee ys asiat on hoidettu lautakunnassa. yhteistoiminta-alueella, kuvailkaa eroavaisuuksia kuntien välillä." R-tools - Heande

4 4 of :26 4Ei 5Sama 7Ympäristöluvista ole. vastaus kuin ei AVI:sta edelläkin. yleensä tule lausntopyyntöjä V33 9- tietämättömyydestä, - Lausuntomateriaalit Ympäristöterveydenhuolto Valmistelun puutteellisuus toimintakulttuurien saadaan on vaihtelevasti melko erillään eroista, toisinaan peruskuntien välinpitämättömyydestä materiaalit muusta nähtävillä työskentelystä ympäristöterveydenhuoltoa peruskunnassa ja organisaatioista. ainoastaan. kohtaan. - Erot johtuvat NA Niissä 19ELY 20Kuntien ei kunnissa, pyytele toimintatapaeroista lausuntoja, joissa ympäristönsuojelu mutta ei ole kommentoi tietoa, sillä on kyllä yhteistoiminta-alueen mukana terveyshaittoja. yhteistoiminta-alueessa, kunnissa on YVA-menettely-yhteistyö jokaisessa oma ympäristönsuojelu. toimii jotenkin. 24Kts. 23Kuntien kysymykseen väliset vastattiin erot johtuvat vain todennäköisesti isäntäkunnan puolesta. ympäristönsuojelun viranhaltijoista, osassa kuntia pyydetään lausuntoja, Tähän 25Koska jossa kohta on ympäristönsuojelu edustajat 9 terveysvalvonnasta, ja terveysvalvonta ympäristönsuojelusta toimivat samassa ja yksikössä ympäristövalvonnasta. yhteistyö tiivistä. Jos annetaan Yhteistyö lausunto tapahtuu Aville, lupatiimien niin osassa se kautta, tehdään ei. NA.2 26Kuntien 27Yleensä yhdessä. 30Ympäristölupa-asiat toimintatavat pyydetään mukaan eroavat isoihin toisistaan. 31Aikaisemmin valtion samassa ympäristölupaviranomainen viranomaisessa. hankkeisiin, ei ei niinkään muistanut kuntakohtaisia juurikaan pyytää erja. 32Sama 36sama aluehallintouudistuksen kuin yllä kohta 7 jälkeen tämä asia olisi mennyt parempaan suuntaan. lausuntoa terveydensuojeluviranomaiselta. Tuntuu kuin 37Jos 38Kaikki 39kts pidetään. edelliset ja Niissä tunnetaan vastaukset eivät kunnissa, pyydä toisemme lausuntoja, joissa ei olemme voi päätoimista johtua muutoinkin kuntien ympäristösihteeriä, kanssakäymisessä piittaamattomuudesta ei ole keskenämme, yhteistyötä ja tietämättömyydestäkin näissä myös lausuntoja asioissa. pyydetään ja neuvotteluja 40Toiset 41Erot "Osallistuuko yhteistyökäytännöissä. saattavat kunnat (onko pyytävät johtua osallistunut) vakiintuneista lausuntoa, valvontayksikkönne toiset toimintatavoista eivät. Mahdollisesti peruskunnissa ja yhteistyökuvioista. ero kuntien käsiteltäviin vakiintuneissa rakennuslupaprosesseihin?" toimintatavoissa ja perinteissä [1] 11suunnittelutyöryhmän "muulla tavoin, miten?: Avoimet vastaukset" 18Ympärisöterveydenhuollon jäsenenä edustaja osallistuu viikottain rakennusvalvonnan V37 NA 26yhteistarkastukset, olevia rakennuslupia. konsultaatiot Mukana on myös pelastusviranomainen. Tämä käytäntö ns. ollut tarkastusryhmän ainakin 30 vuotta. kokoukseen, jossa käsitellään vireillä [1] 30Rakennuslupaviranomainen "Jos "-" 4Rakennusvalvonnat ympäristöterveydenhuolto toimivat on hyvin hoidettu eri tavoin. yhteistoiminta-alueella, kuvailkaa V38 eroavaisuuksia kuntien välillä." 5Näihin 7Osa 9- rakennustarkastajien Lausuntomateriaalit kunnista pyydetään aktiivisempia lausuntoja kanssa saadaan sidosryhmäneuvotteluissa todella ollaan vaihtelevasti tekemisissä vähän. Isäntäkunta toisinaan lähes materiaalit päivittäin. on kyllä tässä nähtävillä asiassa peruskunnassa kunnostautunut, ainoastaan. mikä johtuu - Erot ehkä johtuvat siitä, että tietämättömyydestä, toimintakulttuurien eroista, välinpitämättömyydestä ympäristöterveydenhuoltoa kohtaan. R-tools - Heande

5 of :26 12Olemme - Ympäristöterveydenhuolto Valmistelun pyrkineet puutteellisuus yhtenäistämään on melko käytäntöä erillään siten, peruskuntien että annamme muusta lausuntoja työskentelystä vain ja niistä organisaatioista. NA 13- valvontavelvoite tai jotka sijaitsevat vesi- ja viemäriverkoston ulkopuolella (ymp.suojelu lausuu rakennuksista, jätevesien joihin käsittelystä) meille tulee 17Niissä 19Rakennuslupaviranomaisilla 20Isäntäkunnassa kunnissa, yhteistyö joissa ympäristönsuojelu rakennusvalvonnan eri menettelytapoja mukana kanssa eri kunnissa, yhteistoiminta-alueessa, toimii hyvin, kuntaliitokset mutta jäsenkunnissa yhdenmukaistavat YVA-menettely-yhteistyö kun ei tapoja. enää kuuluta toimii saman jotenkin. NA.1 23Erot tieto heijastelevat kulkee heikommin. aiempia tapoja, joihinkin kuntien rakennusvalvontoihin on koetettu ennakkoon viestittää mistä hankkeista osaston haluamme alle, niin 24Tässäkin lausua, huolimatta jotenkin mutta toimii vanha toimi. silti (vaikka "kulttuuri" Yhdessä lausuntoja onkin kunnassa on heikentynyt, taustalla. muisteta toimii Siinä (?) kun jotenkin, tosipaikan kunnassa peruskunnista tullen missä tietoa lähdettiin). pyytää. on aikaisemminkin annettu Yhden meidän kunnan tehty roolista osalta yhteistyötä ja lainsäädännöstä.ihmeellistä yhteydenotoista peruskunta-ajalla tiedon yhteistyö on lisäämisestä ollut vielä 25Yhdessä että aliarvioimiseen jossakin sopijakunnista kunnassa sen nostaminen terveydensuojelusta aiemmin ei ole ollut ollut todella ja juuri sen ollenkaan työlästä tehtävistä ja yhteistyötä vaikeaa. ollut mitään rakennusvalvonnan tietoa. Tietämättömyys kanssa, on muissa johtanut kunnissa ympäristöterveyden kiinteä yhteistyö. todeta, 26Kuntien 27Riippuu sovittu Vähitellen sellainen rakennusvalvonnan toimintatavat myös tämän lausunnonantomenettely erovat yhden viranhaltijasta.osa toisistaan kunnan rakennusvalvonnan kuin kukin kunnista kunta pyytää kanssa on halunnut. terveystarkastajan on lisätty Rakennusvalvontojen yhteistyötä. aina Jokaisen mukaan kanssa rakennuslupien kunnan yhteistyö rakennusvalvonnan toimii käsittelytilaisuuteen, hyvin. kanssa on 30Erilaiset 31Pienemmissä osa lähettää lähtökohdat lausuntopyynnöt kunnissa aikaisempien ei järjestetä oman resurssien säännöllisiä harkintansa ja toimintatapojen sidosryhmäpalavereja mukaan. osalta. 32Sama rakennusvalvontaviranomaisille pääsemme antamaan lausunnon. olemme pyrkineet yhteistyöpalavereissamme vireille tiedottamaan, tulleiden rakennuslupien millaisissa tiimoilta. rakennusluvissa Näiden kuntien 36sama kuin yllä kohta 7 toivomme 38Samat 39kts. 37Olemme toisemme ylläolevat asia rakennuslupakatselmustyöryhmissä ja kuin kaikista vastaukset edellä asioista keskustellaan ja mukana pyydetään 3 kunnassa tarvittaessa ja niiden mm. lausuntoja. kanssa on yhteistyötä. Olemme oppineet tuntemaan [1] 40Rakennusvalvonta 41Toiminta-alueen "Jos "-" ei ole huomioitu, rakennusvalvonta miltä hoidetaan osin samassa parannettavaa?" hoidetaan yksikössä. samassa organisaatiossa. 4Kaavaprosessien 5Ehkä 7AVI:n lausunnot ovat parempi olleet ymmärtäminen turhan ympäripyöreitä. Koulutusta tarvittaisiin V43 8Muut näkökannat tulisi pyytää tuntuvat aktiivisemmin yleensä lausuntoja painavan eläinsuojien enemmän kuin ympäristöluvista ympäristöterveydenhuollon tässäkin asiassa. seikkoja yhteydessä luonnollisestikaan kirjoitamme esimerkiksi voi lausuntoihin aina rakennusvalvontaan omissa siinä päätöksissään toivossa, tai ympäristölupaviranomaiseen että ottaa viesti kantaa kulkisi asioihin, sitä kautta jotka toiminnanharjoittajalle. eivät hyvissä kuulu ajoin näkökannat. omaan ennen toimialaan. Toiminnanharjoittaja toiminnan Toinen Joskus viranomainen aloittamista kuitenkin on toisin ei yleensä tällaisiakin 11Kunnan 9Laajemmin terveydensuojeluviranomaiseen. taloudellinen / useammin etu tulisi menee olla ympäristöasioiden mahdollisuus vaikuttaa edelle. asioihin ja niiden suunnitteluun. kuin 17ihmisvaikutusten 19Lausuntoja 23Kannanottoja puuttuu. saisi voisi pyytää arviointia pyytää kaikista useammin ()IVA) niistä ei ole ja hankkeista, kunnissa laittaa päätökset/lopputulokset mielletty luvista yms., vielä missä yhtä tarkeäksi terveyshaitan tiedoksi kuin lausunnon luontoarvojen arviointia antajalle. tai ymp.terveyden huiomioonottamista. valvottavia Välineitäkin kohteita. IVAan 25Kaavoitusprosesseissa toteutettavat ympäristölupalaitos huomiot. vieressä, Sen raha sijaan vilkasliikenteinen rakennuskelpoisen jos paikka ei terveydensuojeluviranomaisen tie ihan maan vieressä "vähyys" yms.), ratkaisevat,kaavalausunnoista niin tälläistä näkökulmasta ei kuunnella sovellu vaan huomioidaan ko tontti rakentamiseen kaavoitetaan pienet ja (päästöjä helposti kuten oli tuotteva -tools - Heande

6 6 of : aioittu(esim. (esim.kosteus asuinrakennus). (pienille tonteille Kaavoittajien vaaditaan sadepuutarhoja, asiantutemus terveysasioissa isoja puita jne.), vaihtelee, pienhiukkaset monesti ovat kaava-arkkitehti myös melko kaukainen unohtaa terveysnäkökulman 31Nähdäkseni kaavoittajat tuntevat kannanotot ehkä on parhaiten). huomioitu hyvin ottaen huomioon ao. viranomaisen harkintavallan rajat. Lausuntojen tarkoituksen asia, meluasiat 38Pitäis 35Lausuntojen välittää lisätä tietoa enemmän antaminen hakijalle tiedotusta. ympäristöterveydenhuoltoon (erityisesti kaavoista) usein liittyvän jää melko lainsäädännön yleiselle tasolle erityisvaatimuksista. tai ei huomautettavaa on myös [1] 39Yvasta "Miltä osin ei kokemuksia 3Ympäristöterveydenhuollon "-" osallistuminen on rooli parantunut prosesseissa tai huonontunut on vahvistunut yhteistoiminta-alueen V45 muodostumisen jälkeen?" 7On 4Joidenkin yhteydenpito annettu kuntien aktiivisemmin on heikentynyt. osalta tilanne lausuntoja. Toisaalta on parantunut On painoarvo pidetty ja aktiivisesti joidenkin on kasvanut. huonontunut, yhteyttä kuntien Pääsääntöisesti ympäristönsuojelu- toiminta ja rakennusvalvontaviranomaisiin etääntynyt kauemmas, jolloin 14Lausuntoja 17kaavoituksen linjattu, mistä ei luvista ja enää rakentamisen pyydetä. halutaan tehdä valmisteluun lausuntoja. päästään vaikuttamaan vain satunnaisesti, aiemmin "kahvipöytäkeskustelut" ovat toimineet ja 19Parannusta 20Yhteistoiminta-alue yhtenä vaikutuskanavana, tuo kuntaliitosten joka mukanaan on poistunut. 23Ympäristöterveydenhuollon vaikea on perustettu vuoden tuoma 2013 alusta, toimintatapojen joten kaikki yhtenäistäminen antamiseen. arvioida. resurssointi on mahdollistanut sen että mahdolliset voidaan järjestää asiat eivät aikaa/asiantuntemusta ole tulleet vielä tietoon. paremmin Tällä hetkellä lausuntojen on vielä 25Osassa 24On /suositusta/ohjetta asiantuntemattomien kaikilta kuntia osin pysynyt huonontunut. tai esimiesten asetuksessa samankaltaisena, Kuntien rooli mainintaa huononnukseen ollut niissä ja helppo jos kunnissa ely unohtaa korostuu, ja aluehallintovirastokin jossa meidät, ole eivät aiemmin kun osaa asiasta juuri sivuuttaa asiaa ei lausuttu, ole tuoda olemassa lausuntopyynnöissän esille. annetaan ylemmän nyt lausuntoja tahon ympäristöterveyden.myös kannanottoa/lausuntoa 35Pyydetään 26Lausuntopyyntöjen 30Vaikuttavuus. hieman Esim. aikaisempaa määrä kaavalausunnot. on jatkuvasti enemmän. Rakennusvalvonta, lisääntynyt. Yhteistyö Yhteydet rakennusvalvonnan ympäristönsuojelu peruskuntien kanssa viranhaltijoihin ja ympäristöterveydenhuolto mennyt ovat eteenpäin. vakiintuneet. samassa viranomaisessa. aktiivisemmin. 37Meidän 39parantuminen 40Tasapuolinen 41Tasa-arvoinen yhteistoiminta-alue on käsittely. suoraan seurausta on ollut toiminnassa miten asiaa jo on 1970 ehditty -luvulta eri kuntien lähtien. kanssa käymään läpi [1]"Vaikutusarviointien "-" 3YVA prosesseissa hyödyntäminen" roolimme on tällä hetkellä ainoastaa lausunnon V50 8Ympäristövaikutusten 60 7Ei yhtäänliian teoreettisita arviointeja tehotonta on tehty. näin Lukumäärää pienimuotoisessa tai tekotapaa toiminnassa. antajan en osaa rooli. Ei kommentoida.kaupungin ole resursseja, kuntataloudella politiikan ei varaa Ei päätöksentekoon oltu mukanapitäisi liittää vaikutusten arviointi. Käytännössä toteutunee huonosti tai arviointiin ei panosteta. mukaan kaikkeen NA 11Ei 13-14Ympäristöterveydenhuolto ole tehty vaikutusarviointeja 16 Kunnassamme Vaikutusarvioinnissa ko. työn tekee on pimennossa. pääasiassa ympärsitönsuojelu, Meillä ei ole tietoa tiettyihin tehdyistä lupiin vaikutusarvioista. terveydensuojelun ilmoitusmenettelyyn ympäristöterveydenhuolto on toteutettu ei ole laaja, käyttänyt alueen mitään asukkaiden tieteellisiä ja "kuuleminen" lausuntoihin menetelmiä.joissakin annamme (mielipiteiden oman tapauksissa tiedustelu) kantamme. esim. liittyen melusta, R-tools - Heande

7 7 of :26 17Tietääkseni hajusta jne. ei lainkaan 18-Viimeisen esim. Arvioinnin Ilmastovaikutusten kaavan vuoden lisäksi valmistelun tehdään aikana arvioinii tehty yhteydessä selvityksiä, sisältyy useita nykyisin eri kyselyitä,kuulemisia joko asioihin omana kaikkeen liittyen.- tai konsultin päätösksentekoon. ovat päätöksen liittyneet toteuttamana tekoa esim. tukemaan. kaavapäätöksiin 19Neljä 20Toiminta-alue -(mm. Lisäksi ilmanlaadun, vaikutustenarviointia tehdään on perustettu paljon vesien erillisiä ja vuonna vuoden pohjavesien selvityksiä 2012; 2013 tuulivoimaa, selvitykset) alusta, tarpeiden joten mukaan. syväsatamaa, yhtään yhteistä Myös jatkuvat biojalostamoa. vaikutusarviointia ympäristöntilan ei ole seurannat vielä tehty. antavat tietoa päätöksentekoon 21Ei 22-23Ei 1 vaikutusarviointeja. 24Ei - liittyi tiedossa kerta kaivoksen päätettiin vaikutusarviointia laajennukseen olla tekemättä- edelliseltä kaivosasia melu-, tietoa.kuntien tärinä selvitykset. kaavoituksessa Selvitykset kaavan teetetään vuodelta. vaikutusten yleensä arviointeja aina ennen sisältäen kaavojen selvityksiä hyväksymistä (yleensä ja virallisten samat otsikot) lausuntojen mm. ihmisen antamista. elinympäristö, 26Tässä yleensä Päätöksenteon tarkoitetussa tekee kaavoittaja, tukemiseksi muodossa joka kuullaan vaikutusarviointjea tukeutuu tarvittaessa arvioinnissan asianosaisia. ei ole mm. tehty. alueesta teetettyihin selvityksiin ja annettuihin mielipiteisiin/muistutuksiin. Arvioinnin 28En osaa sanoa 29 - Ilmastovaikutusten on mm. kaavan tehty kaavapäätöksiin valmistelun useita- useita yhteydessä eri sioita käsitteleviä Lisäksi Myös selvityksiä jatkuvat tehdään ja ympäristöntilan kuulemisia paljon arviointi erillisiä sisältyy seurannat selvityksiä joko kaikkeen omana antavat tarpeiden päätöksentekoon. tai konsultin tietoa mukaan. päätöksentekoon toteuttamana NA.1 32 Noin säännöstelylupiin, 15, pohjavedensuojelua, jätevettä, melua, liikenneturvallisuutta, vesistön (esim. säännöstelyä.ympäristölupiin ilmanlaadun, vesien ja pohjavesien, rakennuslupiin, selvitykset) Osallistumalla Yleisötilaisuuksia. itse jätevedenjohtamislupiin. päätösten valmisteluun. vesistön 34Ei 36en 33Toiminta-alueella jätevoimalaitosta. yhtään tarkkaan ymmärrä vuonna kysymyksen 2012 kaksi määrittelyä, vaikutusarviontia, periaatteessahan jotka koskivat kaikki ydinvoimalaitoshankkeen päätökset pyritään tekemään verkkovahvistusten vaikutusarvioinnin voimajohtoja kautta, mutta sekä 37YVA Viimeisen mitään -lausunnot tiettyä vuoden prosessia on aikana annettu emme ei ELY-keskukselle ole ollut tietääkseni vaikutusarviointia tuulivoimapuistosta olleet mukana käyttämässäeli ja 400 kv:n voimajohtohankkeesta. vastaus on kohtaan Emme 40Emme kannatettava. selvitysten ole tehneet Koska ympäristöterveydenhuollossa emme ole tehneet niin jätämme vaiklutusrviointeja. vaikutusarviointeja vastaamatta kysymyksiin Yksikkö yksikössämme. on pieni Yksikkö ja vaadittavia pieni ja resursseja ei ole resursseja. ei ole arviointien Hanke muutoin asiantuntemusta Koska emme tekemiseksi ole sekä suorittaneet kokemusta, riittävällä arviointeja tasolla.hanke jotta tietoa jätämme voi ja soveltaa tieteellisen vastaamatta luotettavasti. tiedon kysymyksiin käyttö on erittäin kannatettavaa. Vaatii ja ja [1]"Kommentteja "-" edelliseen:" 13-3Vaikutusten arvioinneissa painotetaan mielestäni liikaa ympäristöön V59 14Ympäristöterveydenhuolto sosiaalisten taii terveydellisten pimennossa. vaikutusten arviointi Meillä ei jää ole usein tietoa puutteelliseksi tehdyistä kohdistuvia vaikutusarvioista. muutoksia ja muuttujia. Alueella asuvien ihmisten NA 16Vaikutustenarvioinnit 17tarkoittaa, että tietoa ei ovat olehuonosti ympäristöterveydenhuollon käytössä. R-tools - Heande

8 8 of :26 20Yhteistoiminta-alueen 18Vaikutusarviointien pohdintaan tulee paljon muista paperi- vaikutuksista. toteuttamiseksi ym osalta tietoa. ei Tieteellinen, voida "Työkalujen" tarvitaan kommentoida, joskus selkeitä pitäisi vaikeaselkoinen mutta olla työkaluja, selkeitä isäntäkunnan joissa ja esitystapa esim mm. osalta luottamushenkilöille ympäristö- ei asiat ole hyvä. on ja hoidettu terveysvaikutukset helposti asianmukaisesti. omaksuttava. ovat osana Johtava Luottamushenkilöille tai sisältyvät terveystarkastaja isäntäkunnan rakennusvalvonta osalta. toimii ja kaavoitus). Vuonna ympäristötoimen 2012 Yhteistyö johtava päällikkönä rakennusvalvonnan, terveystarkastaja (sis. ympäristöterveydenhuolto, toimi ympäristösuojelun, koko maankäyttöosaston kaavoituksen eläinlääkintähuolto päällikkönä ja terveysvalvonnan ja (sis. ympäristönsuojelu ympäristötoimi, kesken toimi vain 26Ei 23Ei päätöksen kokemusta ole kokemuksia teossa. viime asiassa. vuodelta.yleinen käsitys, että YVA:t jääneet "pakolliseksi hallintokiemuraksi", niiden tulosten hyödyntäminen heikkoa hyvin. 29On 31Raskaita luottamushenkilöille esitystapa tarvetta prosesseja. ei selkeisiin ole hyvä. helposti En työkaluihin, uskalla omaksuttavia, kommentoida joissa ympäristö- koska poliitikkojen he ja saavat terveysvaikutukset puolesta. paljon paperia Aika ovat harva ym. osa materiaalia. jaksaa muita näitä vaikutuksia. Tieteellinen, opuksia Työkalujen lukea joskus läpi, vaikeaselkoinen pitäisi ellei viran olla puolesta selkeitä ja joudu mm. 37Vaikutusarviointejakin sitä tekemään. 39Ei "Kommentteja asiaan. voida arvioida, edelliseen:" ei olla on osallistettu tietysti erilaisia, riippuen tekijästä. Kunnallisten päättäjien vastaanottokyky riippuu heidän perehtymisestään [1]"-" 14Ympäristöterveydenhuolto 3Arvioinnin suorittavalla konsultti-yrityksellä on kohtuullisen suuri valta V65 15Kohdan vaikuttamaan 5 kohdalla osallitujista pimennossa. asukkaat eivät Meillä pystyne ei ole vaikuttamaan tietoa tehdyistä päättää vaikutusarvioista. miten asia etenee ja miten rposesseihin pääsee 20Ei 17tarkoittaa, 18Laajoissa yva-prosesseissa että tietoa ei ole 23Tiedossa 19Vaikutusten arvioinnithan laatii osallistetaan konsultti, joka enemmän ei tunne kuin syvällisesti yksittäisissä paikallista pienissä historiaa kaavahankkeissa. 26Ks. voida vielä yksi vastata. tuulivoima YVA edellisen vuoden ajalta; siihen ei pyydetty ympäristöterveydenhuollolta ja olosuhteita 29Laajoissa 312. ja edelliset 3. En yva-prosesseissa osaa vastaukset. sanoa. osallistetaan enemmän kuin yksittäisissä pienissä kaavahankkeissa. osallistumista. [1] 37Kaikki 39Kts. "Vaikutusarviointien "-" yläpuolella voivat osallistua oleva kehitystarpeet" vastaus ja saada tietoja, mutta vaikutusmahdollisuudet ovatvähäiset. 3Alueiden käytön suunnittelussa tulisi arrvioida laajemmassa määrin V66 11Resurssit 8Ensisijainen este vaikutusarviointien tekemiselle lienee voimavarojen sosiaalisia-, puute. Aikaa kulttuurisia- syvälliselle ja perehtymiselle terveydellisiä vaikutuksia. 13- este on tiedon rahahan ja osaamisen on aina puute. keskeisimmät Ohjeistuksista rajoittavat ja koulutuksesta tekijät, seuraavaksi olisi varmasti tulevat hyötyä. totuttut tavat ja toimintamallit. asioihin ei ole. Toinen suuri 14Viittaamme 15Liikennesuunnitteluhankkeisiin 16Melu, pienhiukkaset, edellisiin radioaktiivinen vastauksiin tulisi ja pidämme säteily, sisällyttää tärinä... tärkeänä, vaikutusarvioinnit Näistä että saattaa olisimme ympäristö- ollakin mukana valmiita ja em. terveysvaikutuksista. prosesseissa. 17Sosiaalisten 18Ylipäätään ympäristöterveydenhuollon laajemminkin ja terveydellisten pitäisi tiedossa. vaikutusten harkita ihmisten arviointia terveyteen kaavoituksessa, ja hyvinvointiin rakentamisessa välillisesti arviointisabluunoita, vaikuttavia palvelujen asioita. järjestämisessä mutta Usein ne liikaa eivät tulisi ajatellaan ole lisätä. yleisesti 19Havainto: hetkellisiä Esteenä tälle vaikutusten taloudellisia usein yksinkertaisten arvioinneista vaikutuksia.esim. työkalujen on puuttunut palveluverkoston puute, raskaan tarvitaan liikenteen muutokset lisää tietoa osalta ihmisen ja lähes lisää hyvinvointiin systemaattisesti toimintamalleja. mm. risteysjärjestelyjen osalta vain siitä, tarvetta miten jne. raskaat ajoneuvot joutuvat ajamaan kohteissa; jarrutuksia, kiihdytyksiä niistä aiheutuvia päästöjä, melua, tien kunnossapidon pohdinta R-tools - Heande

9 of :26 20Ympäristöterveydenhuollon 23Kaivokset, 24Melu Ensimmäinen jätteen kokoontuminen ja sivuotuotteiden viranomaisena on vasta käsittely/laitokset. tulossa. toimii ympäristöterveyslautakunta, Kaavoituksen vaikutukset jonka mm. muodostaa sosiaalipalveluiden jäsenkunnista tarpeeseen, tulevat lautakunnan liikenteeseen jäsenet. Haju Pölyja tärinätalousvesi ym. 26Menettelyjä 27Terveysvaikutruksia Kemikaalit 29Ylipäätään Aika, tiedonpuute ajatellaan laajemminkin vaikutusarviointien arvioitu pitäisi yleensä tekemiselle harkita niukasti ihmisten pitäisi terveyteen luoda aktiivisesti. esteet: yksinkertaisten vain hetkellisiä työkalujen taloudellisisa puute, tarvitaan vaikutuksia.esim. lisää tietoa ja lisää erilaiset ja hyvinvointiin toimintamalleja palveluverkoston välillisesti muutokset vaikuttavia ja asioita niiden pidemmällä vaikutukset aikavälillä. ihmisten hyvinvointiin Usein liikaa 31En käyttää Toisaalta laatimiseen, osaa esimerkiksi sanoa. henkilöstöresursseja koska Nyt kaavoittaja ympäristöterveysvaikutusten tehtävät vaikutusarviot ja arviointityöhön lupaviranomaiset ovat ei pääsääntöisesti juuri arviointia keräävät ole. Juurikaan ja mielipiteitä se varmasti lakisääteisiä emme myös yhdenmukaistaisi ole heiltä.raskaiden ja ottaneet erittäin raskaita asukkaita lausuntoja vaikutusarvioiden prosesseja. mukaan sekä meidän parantaisi Lausuntojen tekemisen lausuntojen pohjana esteenä voitaisiin laatua. 32Kuntien raha/henkilöstöresurssi-pula. yhteistyömalli, erilaiset jossa käytännöt kaikki yth, organisaatiot ys rakvalvonta rajoittavat ja kaavoituksen tehokasta viranomaistoiminnot vaikutusten arviointia. on Meillä keskitetty isäntäkunnassa samaan osastoon. on hyvin Tässä poikkeuksellinen mallisaa esim on 38PITÄISI 39Rajoitteena varsinaisten ANTAA ajan lausuntojen ENEMMÄN puuteantamisen INFORMAATIOTA tarve vähenee, koska osaston johtoryhmän kautta vaikutetaan suoraan ko päätöksen valmisteluun. [1]"Vaikutusarviointien "-" ja niiden hyödyntämisen edistäminen" 4Turhia 3Kanadassa kokonaisvaltaisesti vaikutusarviointeja on käytössä ottaa alueiden huomioon jotka eivät käytön alueiden perustu suunnittelussa käytön lakiin tulee eri ulottuvuuksia. "Integrated välttää V67 landscape management" ohjelma, joka mielestäni hyvin 8Vaikutusarvioinnin kaavoitukseen kaavoittaminen saadaan koulutusta. toivottavasti Tekaisu-hankkeeseen rakentamiseen kehittäminen tämän vuoden olisi ja liittyen tuottamaan aikana hyödyllistä, olemmekin paremmin merkittävää koska olleet kohdalleen, sitä yhteydessä kautta kansanterveyshyötyä. päästäisiin tarvittaisiin THL:een. todennäköisesti asian Tuleva Jos kehittämiseksi ja ajankohtainen kun omassa paremmin paljon yksikössämme aihe vaikuttamaan ohjausta, voisi olla neuvontaa voimavarat esimerkiksi esimerkiksi riskirakenteita sisältävien vanhojen kaatopaikkojen rakennusten rakentamista läheisyyteen. ja miten Myös voitaisiin sitä voisi vaikuttaa miettiä, voitaisiinko siihen, että kaavamääräyksillä historiallisten rakennusten ehkäistä suojelu tunnettuja ei 10Osaamisen 11Yksinkertainen rakennusten kehittäminen korjaamista lista huomioitavistav asumisterveyden olisi hyvin tarpeellista. asioista kannalta jo auttaisim paremmiksi. varmistamaan, ettei mikään tärkeä kohta unohdu. estäisi 14Viittaamme 16Ehdottomasti edellisiin ympäristöterveydenhuoltoa vastauksiin ja pidämme tulisi tärkeänä, kouluttaa että ko. olisimme asiassa. Nykyisellään mukana em. prosesseissa. 17Kyllä, mallinnuksia olla malleja. mielellään Ja olisi jos Tarvitaan hyvä niitä olla on, kuitenkin (joistakin olisi hyvä mittareita. jo tietää, onkin, mistä mutta niitä hyvin löytää. tieteellisellä ja vaikeaselkoisella osaamisen tasolla). Pienhiukkasista on huonoa. Valmiita ja melusta sabluunoita olisi hyvä ja NA 19Aina 20Halutaan esimerkkeinä. on halu kehittää oppia kunhan uutta ja yhteistoiminta-alueen kehittää omia toimintatapoja, hallinnollinen mutta käynnistyminen myös jakaa omaia on tapahtunut.suorittavilla toimintatapoja muillekkin viranhaltijoilla varottavina / ei opettavina 23Kaivattaisiin tietämystä, niin ohjeita koulutus tuulivoimaloiden olisi tarpeen vaikutusten ja keskusvirastojen arvioinnista, ohjeistusta nimenomaan asiaan. ympäristöterveyden näkökulmasta.kyllä osaamista ole riittävää NA.1 24Haluaisin toimintatapoja kehittääkaikenlaista halutaan kehittää. tukea, mitä olisi saatavilla ja NA.2 31Varmaankin Viranhaltijat Toimintatapa laativat olisi on kevyt, hyvä lausunnot saada mutta koulutusta toki saamiensa tärkeitä vaikutusarvioinneista asioita pohjatietojen voi jäädä ja samantyyppisestä huomaamatta. ja toimintatavoista. toiminnasta Itse emme saatujen ole tehneet aikaisempien varsinaisia kokemusten vaikutusarviointeja. pohjalta. -tools - Heande

10 36Tämä 38PITÄISI 39Olemme ympäristöterveydenhuollon on ANTAA kiinnostuneita ensimmäinen ENEMMÄN kerta vaikutusarvioinneista puolelle INGORMAATIOTA kun kuulen enemmän, koko hankkeesta, mikäli KUNTIIN. sitä halutaan joten kehityskohteena arvioida. varmaan olisi että siitä tiedotettaisi R-tools - Heande 10 of :26

11 11 of :26

12 12 of :26

13 13 of :26

14 14 of :26

15 15 of :26

16 16 of :26

17 17 of :26

18 18 of :26

19 19 of :26

20 20 of :26

21 21 of :26

22 22 of :26

23 23 of :26

24 24 of :26

25 25 of :26

26 26 of :26

27 27 of :26

28 28 of :26

29 29 of :26

30 30 of :26

31 31 of :26

32 32 of :26

33 33 of :26

34 34 of :26

35 35 of :26

36 36 of :26

37 37 of :26

38 38 of :26

39 39 of :26

40 40 of :26

41 41 of :26

42 42 of :26

43 43 of :26

44 44 of :26

45 45 of :26

46 46 of :26

47 47 of :26

48 48 of :26

49 49 of :26

50 50 of :26

51 51 of :26

52 52 of :26

53 53 of :26

54 54 of :26

55 55 of :26

56 56 of :26

57 57 of :26

58 -tools - Heande 8 of :26

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Rakennusvalvontatoimen yhteistyö

Rakennusvalvontatoimen yhteistyö YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 26 2008 Rakennusvalvontatoimen yhteistyö Kuntien rakennusvalvontojen yhteistyömuotojen esittely Anu Hytönen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 26 2008

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Ely-keskukset alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaajina

Ely-keskukset alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaajina Ympäristöministeriön raportteja 6 2013 Ely-keskukset alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaajina Selvitys elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toiminnasta maankäyttö- ja rakennuslain viranomaistehtävissä

Lisätiedot

Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen Miten hyvänä rakennemuutoksen mallina pidät Uusi seurakuntayhtymä 2015 ehdotusta? Hyvä pienin muutoksin si Hyvä suurin muutoksin olisi ollut oikeampi vastaus. Uusi yhtymämalli

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Huvilakuja 14, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan

Lisätiedot

Suomen Paras Hankkija Tutkimus kevät 2011

Suomen Paras Hankkija Tutkimus kevät 2011 Suomen Paras Hankkija Tutkimus kevät 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1.1 Esipuhe...2 1.2 Miten välitämme tulokset toimittajille?...3 1.3 Kyselyn rakenne...3 2 JOHTOPÄÄTÖKSET...4 3 TUTKIMUKSEN TULOKSET...6

Lisätiedot

ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI. opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin

ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI. opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin Hanna Halme, Katriina Kippo, Kai Lahtonen, Pauli Saarenketo Riitta-Liisa Larjovuori, Sanna Nuutinen, Kirsi Heikkilä-Tammi

Lisätiedot

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti Liisa Heinämäki AVAUKSIA Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti 28 2010 Liisa Heinämäki ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Helsinki 2010 THL Avauksia

Lisätiedot

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 7 2012 Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa YVA-lain toimivuus kansainvälistä kuulemista koskevien velvoitteiden näkökulmasta Timo Koivurova,

Lisätiedot

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 OSA I: YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONNAN TARKOITUS... 3 1.2 VALVONNAN VOIMAVARAT

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Jätehuollon yhteistyöstrategia

Jätehuollon yhteistyöstrategia Jätehuollon yhteistyöstrategia Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo, Vesanto Ehdotus

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma Matleena Kujala

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita.

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita. Kipan myötä meille ei ole tullut lainkaan säästöjä. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että palkanlaskijasta ja kirjanpitäjästä emme voi luopua. Kummallakin heistä on kädet täynnä työtä ja kumpikaan ei ole

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi

Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi Selvitys rakennusvalvontatoimen kehittämisen vaihtoehdoista 25.2.2015 Esipuhe Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus sopi 29.8.2013 budjettiriihessään

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA M A A N M I T T A U S P Ä I V Ä T ESPOO 16. 17.3.2000 MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Luennossa viitataan ensiksi maanjakojen ja omistusoikeuden väliseen yhteyteen sekä

Lisätiedot

Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI

Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI 30.12.2011 1 TIIVISTELMÄ Valtioneuvoston käynnistämän kosteus ja hometalkoiden toimenpideohjelman

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOS. Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 4/2014

RIKOSSEURAAMUSLAITOS. Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 4/2014 RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 4/2014 Selvitys rikosseuraamusalan työntekijöiden näkemyksistä ja kokemuksista Toimivat käytännöt ja ajankohtaiset haasteet asuntoasioiden hoidossa

Lisätiedot

Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi

Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi Esteettömyysprojekti on Invalidiliiton vuosina 2005-2008 toteuttama projekti.

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen, ennakointi ja varmistaminen Pirkanmaan kunnissa

Osaamisen kehittäminen, ennakointi ja varmistaminen Pirkanmaan kunnissa Osaamisen kehittäminen, ennakointi ja varmistaminen Pirkanmaan kunnissa Pirkanmaan kuntien henkilöstön kehittäminen -hankkeen loppuraportti Krista Huhta-aho TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan liitto 2012

Lisätiedot