R-tools. R-tools - Heande. 1 of :26. 20isäntäkunta kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "R-tools. R-tools - Heande. 1 of 58 7.10.2013 13:26. 20isäntäkunta kunta"

Transkriptio

1 1 of :26 Ran [1]"Organisaatiomallina "muu, at mikä?: Avoimet 13:24:57 on?" vastaukset" R-tools NA 11toistaiseksi 4isäntäkuntaitsenäinen V4 20isäntäkunta kunta [1] "muu, "Kuuluuko mikä?: ympäristöterveydenhuollon Avoimet vastaukset" kanssa samaan organisaatioon?" 19erikoissairaanhoito, 8sosiaalitoimi 9Sosiaalitoimi, ja sivistystoimi, perustason sosiaalihuolto erikoissairaanhoito hallinto, tekninen toimi V9 20kaavoitus NA 26sosiaalipalvelut 30maa-ainesvalvonta 32kaavoitus 39seudullinen ja ympäristöterveysyksikkö maankäyttö ja korjausneuvonta (vain isäntäkunnassa, muissa yhteistoiminta-alueen kunnissa ei ole yhteistä organisaatiota) [1]"Vastaajan "muu, mikä?: virka-asema" Avoimet vastaukset"v14 11terveys- 15vs. 4ympäristöjohtaja johtava ja ympäristötarkastaja NA 17tulosalueen Ympäristöterveyskeskusken terveysinsinööriä esimies [1] NA.1 "Osallistuuko(onko osallistunut) johtaja valvontayksikkönne ja terveydensuojelujohtaja 11yhteistyö "muulla tavoin, kaavoitusosaston miten?: Avoimet kanssa vastaukset" peruskuntien V20 kaavoitusprosesseihin?" 15Yhteistyö 18tarvittaessa 34Ollaan 38ei vielä kaavoittajan satu ympäristölautakunnan yhtenäistä kanssa mallia samassa lausunnon rakennuksessa, valmistelevan joka yksikön mahdollistaa (ympäristönsuojelu- keskustelut jo kaavoituksen ja tutkimusyksikkö) alkuvaihessa. kanssa [1]"Jos 3Suurimmat ympäristöterveydenhuolto erot muodostuvat on kuntien hoidettu erilaisesta yhteistoiminta-alueella, toimintakulttuurista kuvailkaa V21 eroavaisuuksia kuntien välillä." 4Iso keskuskaupunki ja pienet reunakunnat hoitavat asioita eri tavoilla. R-tools - Heande [1] "-" V21

2 of :26 5Lausuntoja 7Osasta 9- koetaan Toiset kuntia jäsenkunnat asioita joudutaan ei hankaloittavana tule pyytävät lausuntopyyntöjä antamaan lausuntoja tekijänä. kaiken kaavoista kaikkiaan (vaihtelevasti) aika vähän. toiset ei Ehkä ollenkaan- terveysvalvonnan Lausuntomateriaalit osallistumista saadaan ei koeta vaihtelevasti tarpeelliseksi toisinaan tai ehkä se materiaalit Erot johtuvat nähtävillä tietämättömyydestä, peruskunnassa toimintakulttuurien ainoastaan. NA - Ympäristöterveydenhuolto Valmistelun puutteellisuuson melko erillään peruskuntien eroista, muusta välinpitämättömyydestä työskentelystä ja organisaatioista. ympäristöterveydenhuoltoa kohtaan Ympäristöterveydenhuoltoa 17Vastuukunta pyytää lausunnot ole kaavoitusprossessien haluttu mukaan kaavoitusprosesseihin. 19Osa vaihtelevia Eroavuudet kunnista käytäntöjä johtunevat ottaa yhteyttä yhteistoiminta-alueiden tietämättömyydestä jo kaavan valmisteluvaiheessa, ja vanhojen kunnissa. aikana, yhteyksien jolloin yksi kunta terveydensuojeluviranomaisen muutoksesta. satunnaisesti, muut eivät lainkaan.rakennuttamisesta 20Yhteistoiminta-alue hyvissä mennessä ajoin.johtuisiko on havaittu on pieniä perustettu kuntien eroavaisuuksia toimintakulttuurisa vuoden 2013 tarkastuskäytännöissä. alusta, ja suhteista joten kaikki terveysvalvontaan. mahdolliset eroavaisuudet eivät kommentit ole tulleet huomioidaan viel esille. Tähän herkemmin ja NA.1 22Vastuukunnassa 23Osallistuminen Koska on toiminut/jatkunut olen entisessä kaavoitukseen kaavoitus edelleen, peruskunnassa hoidetaan vaikka ollut vähäistä ympäristönsuojelu ollut pääosin tiiviissä kaikissa omana yhteistyössä kunnissa. työnä, pyrkii jolloin olla kaavoittajan huomioonottamatta tehdään yhteistyötä. ja rakennusvalvonnan meidän asiantuntijaroolia.meillä kanssa, niin siihen kuntaan toimiiyhteistyö 24ympäristönsuojelu ymmärtää mukaan, lausuntoa!!!). Kolmannen vaikka ainakin Jaosto olen yhdessä samassa ilmeisesti yrittänyt kunnassa, jaostossa yhteistyötä) kuvittelee, että ja se ja meillä on he lausunnot hämärtänyt antavat ei ole mitään lausunnot on meidän annettu roolia meidänkin roolia yhteistyössä, kaavoitusprosessissa puolesta kun ollaan (kun laki (toimitaan samaa ts. kuulemma ympäristönsuojelu organisaatiota?! vahojen vaadi menettelytapojen meiltä on antanut olen Yhtenä kunnan osalta tilanne on se, että jos olen aktiivinen ja huomaan netistä, että kaavoja on tullut lausunnoille tai on pyytää tapahtunut kunnissa tähän syynä ennen asti sen on, päässyt jälkeen, yhteistoiminta-alueiden että kunnat mukaan. on eivät muodostettu Nyt osaa taas muodostumista. erottaa viranhaltijoita yhteistoiminta-alueita ympäristönsuojelua ja Myös työnkuvia esimiehillä ja on ja etäännytty ympäristäterveydenhuoltoa/terveydensuojelua. muutettu on suuri peruskunnista. ja rooli tilanne asiassa voi muuttua Myös eli heidän se huonommaksi. miten asiantuntemus/tietämys tehty Tämä yhteistyötä vireillä, on niin 25Eri asiassa. kunnissa Jos ympäristöterveydenhuollon sitä ole, mikään asia muutu. 26Kuntakoko, vähäiset totutuista resurssit käytännöistä(yhteistoimita-alue sijainti voivat ja erilaiset vaikuttaa käytännöt yhteistyön vaikuttavat. lausunnot toiminut vähäisuyyteen. vasta huomioidaan Kunnilla muutamia on myös eri vuosia) tavoin. erilainen Neuvottelujen sopijakunnissa. aktiivisuus vähäisyys pyytää Osassa lausuntoja. sopijakuntia siihen liittyvät myös erot kaavoituksen johtunevat 27Osa 30Kaikissa viranhaltijoiden pyytää oma mukaan kulttuuri että kyseisen neuvotteluihin ja tapa kunnan hoitaa ja asioita. erilaisilla pyytää Ympäristöterveydenhuolto lausuntoja. menettelytavoilla. Osa lähettää vain on usein päätökset "ohitettu" tiedoksi. tai unohdettu. Erot selittyvät Ympäristöterveydenhuolto sekä yksittäisten 31Kaikissa 32Isäntäkunnassa vielä varsin kunnissa uusi asiat toimija eivät on kuntasektorilla. tahdo hoidettu muistaa hyvässä pyytää Kuulunut yhteistoiminnassa lausuntoa yleensä terveydensuojeluviranomaiselta. kuntayhtymiin kaavoituksen, ja jäänyt rakennusvalvonnan sitä kauttaa "ulos" ja ympäristönsuojelun tai unohdettu. kanssa, koska on 33Toisissa yhteistoimintaa muodostavat kunnissa kunnan ole. vakiintunut Syynä maankäyttöosaston erilaiset käytäntö, organisaatiot että jonka pyydetään johtoryhmässä ja hallintokultuurit. lausunto kaikkien ja toisissa asiat ei, käydään riippuu kunnissa kuukausittain olevista läpi. henkilöistä. Muissa kunnissa ei näin tiivistä ne 36toimintakulttuurit 37Yksi yksityisiä lausuminen kunta esim pyytää tulee sisäilmaongelmien ja virallisesti lähes yhteistyön kaikista ja malli osa kaavoista selvittelyssä, kysyy on eri kahvipöytäkeskustelun kunnissa lausunnon. jätevesilausunnoissa, juurtunut Kyseisessä eri tavalla. lomassa. kunnassa kaavalausunnoissa, Osa kunnista on oma kaava-arkkitehti. on tottunut rakennuslupalausunnoissa.. käyttämään Toinen terveystarkastajia kunta, jossa Osassa on myös ja osa 38Kaikki kaava-arkkitehti, kaavoittajasta eivät ja hänen pyydä suhtautumisesta koskaan lausuntoja, mitään ympäristöterveydenhuoltoon. lausuntoja kaavoista. piittaamattomuudesta Kolmesta muusta ja tietämättömyydestäkin. kunnasta tulee vaihtelevasti. Erot johtuvat oma 39Lausuntoja 40Toiset kunnat osa pyytävät pyytää, lausuntoa, osa ei. Erot toiset voivat eivät. johtua Mahdollisesti kuntien eri ero toimintatavoista kuntien vakiintuneissa ja tiedon puutteesta. 41Erot "Osallistuuko yhteistyökäytännöissä. saattavat (onko johtua osallistunut) vakiintuneista valvontayksikkönne toimintatavoista alueen ja yhteistyökuvioista. YVA-prosesseihin?" toimintatavoissa ja perinteissä [1]"muulla tavoin, miten?: Avoimet vastaukset" -tools - Heande

3 3 of :26 [1] 15Ollut "Jos ympäristöterveydenhuolto mahdollista kommentoidan V26 on arviointiohjelmia hoidettu yhteistoiminta-alueella, ja -selostuksia 4Ei "-" ole kuvailkaa V27 eroavaisuuksia kuntien välillä." 7Alueen 9Ei 5Terveysvalvonnan halukkuudestamme tietoa, YVA-viranomaiselta kun ei olla osallistuminen oltu osallistua mukana. ei esim. tule koetaan lausuntopyyntöjä YVA-hankkeiden ehkä asioita monestakaan ohjausryhmiin. hankaloittavana hankkeesta. tekijänä. Turvesuot Tosin emme jätetty kyllä lausumatta. ole kovin kovasti rummuttaneetkaan 12Joroinen 13-14Ympäristöterveydenhuoltoa 17Niissä ei kuulu tähän 19YVA:t 20Kuntien hoidetaan kunnissa, toimintatapaeroista joissa pääsääntöisesti ympäristönsuojelu ei ole kattavasti tietoa, haluttu sillä mukaan on lausuntojen yhteistoiminta-alueen mukana YVA-prosesseihin. yhteistoiminta-alueessa, kautta. kunnissa on YVA-menettely-yhteistyö jokaisessa oma ympäristönsuojelu. toimii jotenkin. 23YVA-prosesseja 24Käsittääkseni vastattiin vain johtuu isäntäkunnan tiedossa ympäristönsuojelusta, yhteistoiminta-ajalta puolesta. että niukasti. terveydensuojelua Näihin ole ei otettu "haluta" mukaan mukaan ympäristöterveydenhuoltoa missään kunnassa. Yhtenä millään syynä Tähän tavalla. on, kysymykseen eivät muodostettu muodostumista. osaa erottaa yhteistoiminta-alueita Myös ympäristönsuojelua esimiehillä on suuri etäännytty ympäristäterveydenhuoltoa/terveydensuojelua. rooli asiassa peruskunnista. eli heidän Myös asiantuntemus/tietämys se miten on tehty yhteistyötä Tämä asiassa. on tapahtunut kunnissa Jos sitä ei ennen sen ole, jälkeen, ei yhteistoiminta-alueiden mikään kun että asia onkunnat 26Ks. 27Yleensä 28Kuntien edellinen kokoerot pyydetään kysymys ja mukaan erilainen isoihin yhdyskuntarakenne. hankkeisiin, ei niinkään kuntakohtaisia erja. muutu. 30Kuten 31Usein YVA-hankkeista kohta 7. 32sama on ympäristönsuojelun saada kuin tiedot kohta lausuntopyynnöistä 7. kanssa vastaa toimii ELY-keskus, hyvin muun ja lehdetkin kuin joka vastuukunnan ei useinkaan yva-hankkeista alueella muista pyytää tapahtuvista kirjoittavat! lausuntoa selvityksistä. terveydensuojeluviranomaiselta. Onneksi yhteistyö paikallisen Erityisen hankalaa 36toimintakulttuurit yksityisiä lausuminen olemassaoloa. esim tulee sisäilmaongelmien ja virallisesti yhteistyön malli osa selvittelyssä, kysyy on eri kahvipöytäkeskustelun kunnissa jätevesilausunnoissa, juurtunut eri tavalla. lomassa. kaavalausunnoissa, Osa Osassa kunnista kuntia on tottunut ei rakennuslupalausunnoissa.. vaan käyttämään muisteta ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajia Osassaja osa 38Kaikki 39Ei 40Toiset eroa kunnat YVA:n eivät pyytävät suhteen pyydä lausuntoa, lausuntoja, toiset voi eivät. johtua Mahdollisesti kuntien piittaamattomuudesta ero kuntien vakiintuneissa ja tietämättömyydestäkin. 41Erot "Osallistuuko yhteistyökäytännöissä. saattavat (onko johtua osallistunut) vakiintuneista valvontayksikkönne toimintatavoista alueellanne ja yhteistyökuvioista. käsiteltäviin ympäristölupaprosesseihin?" toimintatavoissa ja perinteissä [1] 11ymp.lupa "muulla tavoin, miten?: Avoimet vastaukset" 15Päätösvalmistelu, 18Ympäristölupaprosesseissa valmistelijana kun kunta tehdään lupaviranomainen yhteistyötä valmisteluvaihessa, V32 22lupaviranomainen 26puhelinkonsultaatiot 29osallistuu käsittelyyn luvan valmisteluvaiheessa varsinaisia lausuntoja ei tarvita eikä anneta [1] 30samassa 32Ymp "Jos "-" ympäristöterveydenhuolto terv. yksikössä johtaja esittelee ys asiat on hoidettu lautakunnassa. yhteistoiminta-alueella, kuvailkaa eroavaisuuksia kuntien välillä." R-tools - Heande

4 4 of :26 4Ei 5Sama 7Ympäristöluvista ole. vastaus kuin ei AVI:sta edelläkin. yleensä tule lausntopyyntöjä V33 9- tietämättömyydestä, - Lausuntomateriaalit Ympäristöterveydenhuolto Valmistelun puutteellisuus toimintakulttuurien saadaan on vaihtelevasti melko erillään eroista, toisinaan peruskuntien välinpitämättömyydestä materiaalit muusta nähtävillä työskentelystä ympäristöterveydenhuoltoa peruskunnassa ja organisaatioista. ainoastaan. kohtaan. - Erot johtuvat NA Niissä 19ELY 20Kuntien ei kunnissa, pyytele toimintatapaeroista lausuntoja, joissa ympäristönsuojelu mutta ei ole kommentoi tietoa, sillä on kyllä yhteistoiminta-alueen mukana terveyshaittoja. yhteistoiminta-alueessa, kunnissa on YVA-menettely-yhteistyö jokaisessa oma ympäristönsuojelu. toimii jotenkin. 24Kts. 23Kuntien kysymykseen väliset vastattiin erot johtuvat vain todennäköisesti isäntäkunnan puolesta. ympäristönsuojelun viranhaltijoista, osassa kuntia pyydetään lausuntoja, Tähän 25Koska jossa kohta on ympäristönsuojelu edustajat 9 terveysvalvonnasta, ja terveysvalvonta ympäristönsuojelusta toimivat samassa ja yksikössä ympäristövalvonnasta. yhteistyö tiivistä. Jos annetaan Yhteistyö lausunto tapahtuu Aville, lupatiimien niin osassa se kautta, tehdään ei. NA.2 26Kuntien 27Yleensä yhdessä. 30Ympäristölupa-asiat toimintatavat pyydetään mukaan eroavat isoihin toisistaan. 31Aikaisemmin valtion samassa ympäristölupaviranomainen viranomaisessa. hankkeisiin, ei ei niinkään muistanut kuntakohtaisia juurikaan pyytää erja. 32Sama 36sama aluehallintouudistuksen kuin yllä kohta 7 jälkeen tämä asia olisi mennyt parempaan suuntaan. lausuntoa terveydensuojeluviranomaiselta. Tuntuu kuin 37Jos 38Kaikki 39kts pidetään. edelliset ja Niissä tunnetaan vastaukset eivät kunnissa, pyydä toisemme lausuntoja, joissa ei olemme voi päätoimista johtua muutoinkin kuntien ympäristösihteeriä, kanssakäymisessä piittaamattomuudesta ei ole keskenämme, yhteistyötä ja tietämättömyydestäkin näissä myös lausuntoja asioissa. pyydetään ja neuvotteluja 40Toiset 41Erot "Osallistuuko yhteistyökäytännöissä. saattavat kunnat (onko pyytävät johtua osallistunut) vakiintuneista lausuntoa, valvontayksikkönne toiset toimintatavoista eivät. Mahdollisesti peruskunnissa ja yhteistyökuvioista. ero kuntien käsiteltäviin vakiintuneissa rakennuslupaprosesseihin?" toimintatavoissa ja perinteissä [1] 11suunnittelutyöryhmän "muulla tavoin, miten?: Avoimet vastaukset" 18Ympärisöterveydenhuollon jäsenenä edustaja osallistuu viikottain rakennusvalvonnan V37 NA 26yhteistarkastukset, olevia rakennuslupia. konsultaatiot Mukana on myös pelastusviranomainen. Tämä käytäntö ns. ollut tarkastusryhmän ainakin 30 vuotta. kokoukseen, jossa käsitellään vireillä [1] 30Rakennuslupaviranomainen "Jos "-" 4Rakennusvalvonnat ympäristöterveydenhuolto toimivat on hyvin hoidettu eri tavoin. yhteistoiminta-alueella, kuvailkaa V38 eroavaisuuksia kuntien välillä." 5Näihin 7Osa 9- rakennustarkastajien Lausuntomateriaalit kunnista pyydetään aktiivisempia lausuntoja kanssa saadaan sidosryhmäneuvotteluissa todella ollaan vaihtelevasti tekemisissä vähän. Isäntäkunta toisinaan lähes materiaalit päivittäin. on kyllä tässä nähtävillä asiassa peruskunnassa kunnostautunut, ainoastaan. mikä johtuu - Erot ehkä johtuvat siitä, että tietämättömyydestä, toimintakulttuurien eroista, välinpitämättömyydestä ympäristöterveydenhuoltoa kohtaan. R-tools - Heande

5 of :26 12Olemme - Ympäristöterveydenhuolto Valmistelun pyrkineet puutteellisuus yhtenäistämään on melko käytäntöä erillään siten, peruskuntien että annamme muusta lausuntoja työskentelystä vain ja niistä organisaatioista. NA 13- valvontavelvoite tai jotka sijaitsevat vesi- ja viemäriverkoston ulkopuolella (ymp.suojelu lausuu rakennuksista, jätevesien joihin käsittelystä) meille tulee 17Niissä 19Rakennuslupaviranomaisilla 20Isäntäkunnassa kunnissa, yhteistyö joissa ympäristönsuojelu rakennusvalvonnan eri menettelytapoja mukana kanssa eri kunnissa, yhteistoiminta-alueessa, toimii hyvin, kuntaliitokset mutta jäsenkunnissa yhdenmukaistavat YVA-menettely-yhteistyö kun ei tapoja. enää kuuluta toimii saman jotenkin. NA.1 23Erot tieto heijastelevat kulkee heikommin. aiempia tapoja, joihinkin kuntien rakennusvalvontoihin on koetettu ennakkoon viestittää mistä hankkeista osaston haluamme alle, niin 24Tässäkin lausua, huolimatta jotenkin mutta toimii vanha toimi. silti (vaikka "kulttuuri" Yhdessä lausuntoja onkin kunnassa on heikentynyt, taustalla. muisteta toimii Siinä (?) kun jotenkin, tosipaikan kunnassa peruskunnista tullen missä tietoa lähdettiin). pyytää. on aikaisemminkin annettu Yhden meidän kunnan tehty roolista osalta yhteistyötä ja lainsäädännöstä.ihmeellistä yhteydenotoista peruskunta-ajalla tiedon yhteistyö on lisäämisestä ollut vielä 25Yhdessä että aliarvioimiseen jossakin sopijakunnista kunnassa sen nostaminen terveydensuojelusta aiemmin ei ole ollut ollut todella ja juuri sen ollenkaan työlästä tehtävistä ja yhteistyötä vaikeaa. ollut mitään rakennusvalvonnan tietoa. Tietämättömyys kanssa, on muissa johtanut kunnissa ympäristöterveyden kiinteä yhteistyö. todeta, 26Kuntien 27Riippuu sovittu Vähitellen sellainen rakennusvalvonnan toimintatavat myös tämän lausunnonantomenettely erovat yhden viranhaltijasta.osa toisistaan kunnan rakennusvalvonnan kuin kukin kunnista kunta pyytää kanssa on halunnut. terveystarkastajan on lisätty Rakennusvalvontojen yhteistyötä. aina Jokaisen mukaan kanssa rakennuslupien kunnan yhteistyö rakennusvalvonnan toimii käsittelytilaisuuteen, hyvin. kanssa on 30Erilaiset 31Pienemmissä osa lähettää lähtökohdat lausuntopyynnöt kunnissa aikaisempien ei järjestetä oman resurssien säännöllisiä harkintansa ja toimintatapojen sidosryhmäpalavereja mukaan. osalta. 32Sama rakennusvalvontaviranomaisille pääsemme antamaan lausunnon. olemme pyrkineet yhteistyöpalavereissamme vireille tiedottamaan, tulleiden rakennuslupien millaisissa tiimoilta. rakennusluvissa Näiden kuntien 36sama kuin yllä kohta 7 toivomme 38Samat 39kts. 37Olemme toisemme ylläolevat asia rakennuslupakatselmustyöryhmissä ja kuin kaikista vastaukset edellä asioista keskustellaan ja mukana pyydetään 3 kunnassa tarvittaessa ja niiden mm. lausuntoja. kanssa on yhteistyötä. Olemme oppineet tuntemaan [1] 40Rakennusvalvonta 41Toiminta-alueen "Jos "-" ei ole huomioitu, rakennusvalvonta miltä hoidetaan osin samassa parannettavaa?" hoidetaan yksikössä. samassa organisaatiossa. 4Kaavaprosessien 5Ehkä 7AVI:n lausunnot ovat parempi olleet ymmärtäminen turhan ympäripyöreitä. Koulutusta tarvittaisiin V43 8Muut näkökannat tulisi pyytää tuntuvat aktiivisemmin yleensä lausuntoja painavan eläinsuojien enemmän kuin ympäristöluvista ympäristöterveydenhuollon tässäkin asiassa. seikkoja yhteydessä luonnollisestikaan kirjoitamme esimerkiksi voi lausuntoihin aina rakennusvalvontaan omissa siinä päätöksissään toivossa, tai ympäristölupaviranomaiseen että ottaa viesti kantaa kulkisi asioihin, sitä kautta jotka toiminnanharjoittajalle. eivät hyvissä kuulu ajoin näkökannat. omaan ennen toimialaan. Toiminnanharjoittaja toiminnan Toinen Joskus viranomainen aloittamista kuitenkin on toisin ei yleensä tällaisiakin 11Kunnan 9Laajemmin terveydensuojeluviranomaiseen. taloudellinen / useammin etu tulisi menee olla ympäristöasioiden mahdollisuus vaikuttaa edelle. asioihin ja niiden suunnitteluun. kuin 17ihmisvaikutusten 19Lausuntoja 23Kannanottoja puuttuu. saisi voisi pyytää arviointia pyytää kaikista useammin ()IVA) niistä ei ole ja hankkeista, kunnissa laittaa päätökset/lopputulokset mielletty luvista yms., vielä missä yhtä tarkeäksi terveyshaitan tiedoksi kuin lausunnon luontoarvojen arviointia antajalle. tai ymp.terveyden huiomioonottamista. valvottavia Välineitäkin kohteita. IVAan 25Kaavoitusprosesseissa toteutettavat ympäristölupalaitos huomiot. vieressä, Sen raha sijaan vilkasliikenteinen rakennuskelpoisen jos paikka ei terveydensuojeluviranomaisen tie ihan maan vieressä "vähyys" yms.), ratkaisevat,kaavalausunnoista niin tälläistä näkökulmasta ei kuunnella sovellu vaan huomioidaan ko tontti rakentamiseen kaavoitetaan pienet ja (päästöjä helposti kuten oli tuotteva -tools - Heande

6 6 of : aioittu(esim. (esim.kosteus asuinrakennus). (pienille tonteille Kaavoittajien vaaditaan sadepuutarhoja, asiantutemus terveysasioissa isoja puita jne.), vaihtelee, pienhiukkaset monesti ovat kaava-arkkitehti myös melko kaukainen unohtaa terveysnäkökulman 31Nähdäkseni kaavoittajat tuntevat kannanotot ehkä on parhaiten). huomioitu hyvin ottaen huomioon ao. viranomaisen harkintavallan rajat. Lausuntojen tarkoituksen asia, meluasiat 38Pitäis 35Lausuntojen välittää lisätä tietoa enemmän antaminen hakijalle tiedotusta. ympäristöterveydenhuoltoon (erityisesti kaavoista) usein liittyvän jää melko lainsäädännön yleiselle tasolle erityisvaatimuksista. tai ei huomautettavaa on myös [1] 39Yvasta "Miltä osin ei kokemuksia 3Ympäristöterveydenhuollon "-" osallistuminen on rooli parantunut prosesseissa tai huonontunut on vahvistunut yhteistoiminta-alueen V45 muodostumisen jälkeen?" 7On 4Joidenkin yhteydenpito annettu kuntien aktiivisemmin on heikentynyt. osalta tilanne lausuntoja. Toisaalta on parantunut On painoarvo pidetty ja aktiivisesti joidenkin on kasvanut. huonontunut, yhteyttä kuntien Pääsääntöisesti ympäristönsuojelu- toiminta ja rakennusvalvontaviranomaisiin etääntynyt kauemmas, jolloin 14Lausuntoja 17kaavoituksen linjattu, mistä ei luvista ja enää rakentamisen pyydetä. halutaan tehdä valmisteluun lausuntoja. päästään vaikuttamaan vain satunnaisesti, aiemmin "kahvipöytäkeskustelut" ovat toimineet ja 19Parannusta 20Yhteistoiminta-alue yhtenä vaikutuskanavana, tuo kuntaliitosten joka mukanaan on poistunut. 23Ympäristöterveydenhuollon vaikea on perustettu vuoden tuoma 2013 alusta, toimintatapojen joten kaikki yhtenäistäminen antamiseen. arvioida. resurssointi on mahdollistanut sen että mahdolliset voidaan järjestää asiat eivät aikaa/asiantuntemusta ole tulleet vielä tietoon. paremmin Tällä hetkellä lausuntojen on vielä 25Osassa 24On /suositusta/ohjetta asiantuntemattomien kaikilta kuntia osin pysynyt huonontunut. tai esimiesten asetuksessa samankaltaisena, Kuntien rooli mainintaa huononnukseen ollut niissä ja helppo jos kunnissa ely unohtaa korostuu, ja aluehallintovirastokin jossa meidät, ole eivät aiemmin kun osaa asiasta juuri sivuuttaa asiaa ei lausuttu, ole tuoda olemassa lausuntopyynnöissän esille. annetaan ylemmän nyt lausuntoja tahon ympäristöterveyden.myös kannanottoa/lausuntoa 35Pyydetään 26Lausuntopyyntöjen 30Vaikuttavuus. hieman Esim. aikaisempaa määrä kaavalausunnot. on jatkuvasti enemmän. Rakennusvalvonta, lisääntynyt. Yhteistyö Yhteydet rakennusvalvonnan ympäristönsuojelu peruskuntien kanssa viranhaltijoihin ja ympäristöterveydenhuolto mennyt ovat eteenpäin. vakiintuneet. samassa viranomaisessa. aktiivisemmin. 37Meidän 39parantuminen 40Tasapuolinen 41Tasa-arvoinen yhteistoiminta-alue on käsittely. suoraan seurausta on ollut toiminnassa miten asiaa jo on 1970 ehditty -luvulta eri kuntien lähtien. kanssa käymään läpi [1]"Vaikutusarviointien "-" 3YVA prosesseissa hyödyntäminen" roolimme on tällä hetkellä ainoastaa lausunnon V50 8Ympäristövaikutusten 60 7Ei yhtäänliian teoreettisita arviointeja tehotonta on tehty. näin Lukumäärää pienimuotoisessa tai tekotapaa toiminnassa. antajan en osaa rooli. Ei kommentoida.kaupungin ole resursseja, kuntataloudella politiikan ei varaa Ei päätöksentekoon oltu mukanapitäisi liittää vaikutusten arviointi. Käytännössä toteutunee huonosti tai arviointiin ei panosteta. mukaan kaikkeen NA 11Ei 13-14Ympäristöterveydenhuolto ole tehty vaikutusarviointeja 16 Kunnassamme Vaikutusarvioinnissa ko. työn tekee on pimennossa. pääasiassa ympärsitönsuojelu, Meillä ei ole tietoa tiettyihin tehdyistä lupiin vaikutusarvioista. terveydensuojelun ilmoitusmenettelyyn ympäristöterveydenhuolto on toteutettu ei ole laaja, käyttänyt alueen mitään asukkaiden tieteellisiä ja "kuuleminen" lausuntoihin menetelmiä.joissakin annamme (mielipiteiden oman tapauksissa tiedustelu) kantamme. esim. liittyen melusta, R-tools - Heande

7 7 of :26 17Tietääkseni hajusta jne. ei lainkaan 18-Viimeisen esim. Arvioinnin Ilmastovaikutusten kaavan vuoden lisäksi valmistelun tehdään aikana arvioinii tehty yhteydessä selvityksiä, sisältyy useita nykyisin eri kyselyitä,kuulemisia joko asioihin omana kaikkeen liittyen.- tai konsultin päätösksentekoon. ovat päätöksen liittyneet toteuttamana tekoa esim. tukemaan. kaavapäätöksiin 19Neljä 20Toiminta-alue -(mm. Lisäksi ilmanlaadun, vaikutustenarviointia tehdään on perustettu paljon vesien erillisiä ja vuonna vuoden pohjavesien selvityksiä 2012; 2013 tuulivoimaa, selvitykset) alusta, tarpeiden joten mukaan. syväsatamaa, yhtään yhteistä Myös jatkuvat biojalostamoa. vaikutusarviointia ympäristöntilan ei ole seurannat vielä tehty. antavat tietoa päätöksentekoon 21Ei 22-23Ei 1 vaikutusarviointeja. 24Ei - liittyi tiedossa kerta kaivoksen päätettiin vaikutusarviointia laajennukseen olla tekemättä- edelliseltä kaivosasia melu-, tietoa.kuntien tärinä selvitykset. kaavoituksessa Selvitykset kaavan teetetään vuodelta. vaikutusten yleensä arviointeja aina ennen sisältäen kaavojen selvityksiä hyväksymistä (yleensä ja virallisten samat otsikot) lausuntojen mm. ihmisen antamista. elinympäristö, 26Tässä yleensä Päätöksenteon tarkoitetussa tekee kaavoittaja, tukemiseksi muodossa joka kuullaan vaikutusarviointjea tukeutuu tarvittaessa arvioinnissan asianosaisia. ei ole mm. tehty. alueesta teetettyihin selvityksiin ja annettuihin mielipiteisiin/muistutuksiin. Arvioinnin 28En osaa sanoa 29 - Ilmastovaikutusten on mm. kaavan tehty kaavapäätöksiin valmistelun useita- useita yhteydessä eri sioita käsitteleviä Lisäksi Myös selvityksiä jatkuvat tehdään ja ympäristöntilan kuulemisia paljon arviointi erillisiä sisältyy seurannat selvityksiä joko kaikkeen omana antavat tarpeiden päätöksentekoon. tai konsultin tietoa mukaan. päätöksentekoon toteuttamana NA.1 32 Noin säännöstelylupiin, 15, pohjavedensuojelua, jätevettä, melua, liikenneturvallisuutta, vesistön (esim. säännöstelyä.ympäristölupiin ilmanlaadun, vesien ja pohjavesien, rakennuslupiin, selvitykset) Osallistumalla Yleisötilaisuuksia. itse jätevedenjohtamislupiin. päätösten valmisteluun. vesistön 34Ei 36en 33Toiminta-alueella jätevoimalaitosta. yhtään tarkkaan ymmärrä vuonna kysymyksen 2012 kaksi määrittelyä, vaikutusarviontia, periaatteessahan jotka koskivat kaikki ydinvoimalaitoshankkeen päätökset pyritään tekemään verkkovahvistusten vaikutusarvioinnin voimajohtoja kautta, mutta sekä 37YVA Viimeisen mitään -lausunnot tiettyä vuoden prosessia on aikana annettu emme ei ELY-keskukselle ole ollut tietääkseni vaikutusarviointia tuulivoimapuistosta olleet mukana käyttämässäeli ja 400 kv:n voimajohtohankkeesta. vastaus on kohtaan Emme 40Emme kannatettava. selvitysten ole tehneet Koska ympäristöterveydenhuollossa emme ole tehneet niin jätämme vaiklutusrviointeja. vaikutusarviointeja vastaamatta kysymyksiin Yksikkö yksikössämme. on pieni Yksikkö ja vaadittavia pieni ja resursseja ei ole resursseja. ei ole arviointien Hanke muutoin asiantuntemusta Koska emme tekemiseksi ole sekä suorittaneet kokemusta, riittävällä arviointeja tasolla.hanke jotta tietoa jätämme voi ja soveltaa tieteellisen vastaamatta luotettavasti. tiedon kysymyksiin käyttö on erittäin kannatettavaa. Vaatii ja ja [1]"Kommentteja "-" edelliseen:" 13-3Vaikutusten arvioinneissa painotetaan mielestäni liikaa ympäristöön V59 14Ympäristöterveydenhuolto sosiaalisten taii terveydellisten pimennossa. vaikutusten arviointi Meillä ei jää ole usein tietoa puutteelliseksi tehdyistä kohdistuvia vaikutusarvioista. muutoksia ja muuttujia. Alueella asuvien ihmisten NA 16Vaikutustenarvioinnit 17tarkoittaa, että tietoa ei ovat olehuonosti ympäristöterveydenhuollon käytössä. R-tools - Heande

8 8 of :26 20Yhteistoiminta-alueen 18Vaikutusarviointien pohdintaan tulee paljon muista paperi- vaikutuksista. toteuttamiseksi ym osalta tietoa. ei Tieteellinen, voida "Työkalujen" tarvitaan kommentoida, joskus selkeitä pitäisi vaikeaselkoinen mutta olla työkaluja, selkeitä isäntäkunnan joissa ja esitystapa esim mm. osalta luottamushenkilöille ympäristö- ei asiat ole hyvä. on ja hoidettu terveysvaikutukset helposti asianmukaisesti. omaksuttava. ovat osana Johtava Luottamushenkilöille tai sisältyvät terveystarkastaja isäntäkunnan rakennusvalvonta osalta. toimii ja kaavoitus). Vuonna ympäristötoimen 2012 Yhteistyö johtava päällikkönä rakennusvalvonnan, terveystarkastaja (sis. ympäristöterveydenhuolto, toimi ympäristösuojelun, koko maankäyttöosaston kaavoituksen eläinlääkintähuolto päällikkönä ja terveysvalvonnan ja (sis. ympäristönsuojelu ympäristötoimi, kesken toimi vain 26Ei 23Ei päätöksen kokemusta ole kokemuksia teossa. viime asiassa. vuodelta.yleinen käsitys, että YVA:t jääneet "pakolliseksi hallintokiemuraksi", niiden tulosten hyödyntäminen heikkoa hyvin. 29On 31Raskaita luottamushenkilöille esitystapa tarvetta prosesseja. ei selkeisiin ole hyvä. helposti En työkaluihin, uskalla omaksuttavia, kommentoida joissa ympäristö- koska poliitikkojen he ja saavat terveysvaikutukset puolesta. paljon paperia Aika ovat harva ym. osa materiaalia. jaksaa muita näitä vaikutuksia. Tieteellinen, opuksia Työkalujen lukea joskus läpi, vaikeaselkoinen pitäisi ellei viran olla puolesta selkeitä ja joudu mm. 37Vaikutusarviointejakin sitä tekemään. 39Ei "Kommentteja asiaan. voida arvioida, edelliseen:" ei olla on osallistettu tietysti erilaisia, riippuen tekijästä. Kunnallisten päättäjien vastaanottokyky riippuu heidän perehtymisestään [1]"-" 14Ympäristöterveydenhuolto 3Arvioinnin suorittavalla konsultti-yrityksellä on kohtuullisen suuri valta V65 15Kohdan vaikuttamaan 5 kohdalla osallitujista pimennossa. asukkaat eivät Meillä pystyne ei ole vaikuttamaan tietoa tehdyistä päättää vaikutusarvioista. miten asia etenee ja miten rposesseihin pääsee 20Ei 17tarkoittaa, 18Laajoissa yva-prosesseissa että tietoa ei ole 23Tiedossa 19Vaikutusten arvioinnithan laatii osallistetaan konsultti, joka enemmän ei tunne kuin syvällisesti yksittäisissä paikallista pienissä historiaa kaavahankkeissa. 26Ks. voida vielä yksi vastata. tuulivoima YVA edellisen vuoden ajalta; siihen ei pyydetty ympäristöterveydenhuollolta ja olosuhteita 29Laajoissa 312. ja edelliset 3. En yva-prosesseissa osaa vastaukset. sanoa. osallistetaan enemmän kuin yksittäisissä pienissä kaavahankkeissa. osallistumista. [1] 37Kaikki 39Kts. "Vaikutusarviointien "-" yläpuolella voivat osallistua oleva kehitystarpeet" vastaus ja saada tietoja, mutta vaikutusmahdollisuudet ovatvähäiset. 3Alueiden käytön suunnittelussa tulisi arrvioida laajemmassa määrin V66 11Resurssit 8Ensisijainen este vaikutusarviointien tekemiselle lienee voimavarojen sosiaalisia-, puute. Aikaa kulttuurisia- syvälliselle ja perehtymiselle terveydellisiä vaikutuksia. 13- este on tiedon rahahan ja osaamisen on aina puute. keskeisimmät Ohjeistuksista rajoittavat ja koulutuksesta tekijät, seuraavaksi olisi varmasti tulevat hyötyä. totuttut tavat ja toimintamallit. asioihin ei ole. Toinen suuri 14Viittaamme 15Liikennesuunnitteluhankkeisiin 16Melu, pienhiukkaset, edellisiin radioaktiivinen vastauksiin tulisi ja pidämme säteily, sisällyttää tärinä... tärkeänä, vaikutusarvioinnit Näistä että saattaa olisimme ympäristö- ollakin mukana valmiita ja em. terveysvaikutuksista. prosesseissa. 17Sosiaalisten 18Ylipäätään ympäristöterveydenhuollon laajemminkin ja terveydellisten pitäisi tiedossa. vaikutusten harkita ihmisten arviointia terveyteen kaavoituksessa, ja hyvinvointiin rakentamisessa välillisesti arviointisabluunoita, vaikuttavia palvelujen asioita. järjestämisessä mutta Usein ne liikaa eivät tulisi ajatellaan ole lisätä. yleisesti 19Havainto: hetkellisiä Esteenä tälle vaikutusten taloudellisia usein yksinkertaisten arvioinneista vaikutuksia.esim. työkalujen on puuttunut palveluverkoston puute, raskaan tarvitaan liikenteen muutokset lisää tietoa osalta ihmisen ja lähes lisää hyvinvointiin systemaattisesti toimintamalleja. mm. risteysjärjestelyjen osalta vain siitä, tarvetta miten jne. raskaat ajoneuvot joutuvat ajamaan kohteissa; jarrutuksia, kiihdytyksiä niistä aiheutuvia päästöjä, melua, tien kunnossapidon pohdinta R-tools - Heande

9 of :26 20Ympäristöterveydenhuollon 23Kaivokset, 24Melu Ensimmäinen jätteen kokoontuminen ja sivuotuotteiden viranomaisena on vasta käsittely/laitokset. tulossa. toimii ympäristöterveyslautakunta, Kaavoituksen vaikutukset jonka mm. muodostaa sosiaalipalveluiden jäsenkunnista tarpeeseen, tulevat lautakunnan liikenteeseen jäsenet. Haju Pölyja tärinätalousvesi ym. 26Menettelyjä 27Terveysvaikutruksia Kemikaalit 29Ylipäätään Aika, tiedonpuute ajatellaan laajemminkin vaikutusarviointien arvioitu pitäisi yleensä tekemiselle harkita niukasti ihmisten pitäisi terveyteen luoda aktiivisesti. esteet: yksinkertaisten vain hetkellisiä työkalujen taloudellisisa puute, tarvitaan vaikutuksia.esim. lisää tietoa ja lisää erilaiset ja hyvinvointiin toimintamalleja palveluverkoston välillisesti muutokset vaikuttavia ja asioita niiden pidemmällä vaikutukset aikavälillä. ihmisten hyvinvointiin Usein liikaa 31En käyttää Toisaalta laatimiseen, osaa esimerkiksi sanoa. henkilöstöresursseja koska Nyt kaavoittaja ympäristöterveysvaikutusten tehtävät vaikutusarviot ja arviointityöhön lupaviranomaiset ovat ei pääsääntöisesti juuri arviointia keräävät ole. Juurikaan ja mielipiteitä se varmasti lakisääteisiä emme myös yhdenmukaistaisi ole heiltä.raskaiden ja ottaneet erittäin raskaita asukkaita lausuntoja vaikutusarvioiden prosesseja. mukaan sekä meidän parantaisi Lausuntojen tekemisen lausuntojen pohjana esteenä voitaisiin laatua. 32Kuntien raha/henkilöstöresurssi-pula. yhteistyömalli, erilaiset jossa käytännöt kaikki yth, organisaatiot ys rakvalvonta rajoittavat ja kaavoituksen tehokasta viranomaistoiminnot vaikutusten arviointia. on Meillä keskitetty isäntäkunnassa samaan osastoon. on hyvin Tässä poikkeuksellinen mallisaa esim on 38PITÄISI 39Rajoitteena varsinaisten ANTAA ajan lausuntojen ENEMMÄN puuteantamisen INFORMAATIOTA tarve vähenee, koska osaston johtoryhmän kautta vaikutetaan suoraan ko päätöksen valmisteluun. [1]"Vaikutusarviointien "-" ja niiden hyödyntämisen edistäminen" 4Turhia 3Kanadassa kokonaisvaltaisesti vaikutusarviointeja on käytössä ottaa alueiden huomioon jotka eivät käytön alueiden perustu suunnittelussa käytön lakiin tulee eri ulottuvuuksia. "Integrated välttää V67 landscape management" ohjelma, joka mielestäni hyvin 8Vaikutusarvioinnin kaavoitukseen kaavoittaminen saadaan koulutusta. toivottavasti Tekaisu-hankkeeseen rakentamiseen kehittäminen tämän vuoden olisi ja liittyen tuottamaan aikana hyödyllistä, olemmekin paremmin merkittävää koska olleet kohdalleen, sitä yhteydessä kautta kansanterveyshyötyä. päästäisiin tarvittaisiin THL:een. todennäköisesti asian Tuleva Jos kehittämiseksi ja ajankohtainen kun omassa paremmin paljon yksikössämme aihe vaikuttamaan ohjausta, voisi olla neuvontaa voimavarat esimerkiksi esimerkiksi riskirakenteita sisältävien vanhojen kaatopaikkojen rakennusten rakentamista läheisyyteen. ja miten Myös voitaisiin sitä voisi vaikuttaa miettiä, voitaisiinko siihen, että kaavamääräyksillä historiallisten rakennusten ehkäistä suojelu tunnettuja ei 10Osaamisen 11Yksinkertainen rakennusten kehittäminen korjaamista lista huomioitavistav asumisterveyden olisi hyvin tarpeellista. asioista kannalta jo auttaisim paremmiksi. varmistamaan, ettei mikään tärkeä kohta unohdu. estäisi 14Viittaamme 16Ehdottomasti edellisiin ympäristöterveydenhuoltoa vastauksiin ja pidämme tulisi tärkeänä, kouluttaa että ko. olisimme asiassa. Nykyisellään mukana em. prosesseissa. 17Kyllä, mallinnuksia olla malleja. mielellään Ja olisi jos Tarvitaan hyvä niitä olla on, kuitenkin (joistakin olisi hyvä mittareita. jo tietää, onkin, mistä mutta niitä hyvin löytää. tieteellisellä ja vaikeaselkoisella osaamisen tasolla). Pienhiukkasista on huonoa. Valmiita ja melusta sabluunoita olisi hyvä ja NA 19Aina 20Halutaan esimerkkeinä. on halu kehittää oppia kunhan uutta ja yhteistoiminta-alueen kehittää omia toimintatapoja, hallinnollinen mutta käynnistyminen myös jakaa omaia on tapahtunut.suorittavilla toimintatapoja muillekkin viranhaltijoilla varottavina / ei opettavina 23Kaivattaisiin tietämystä, niin ohjeita koulutus tuulivoimaloiden olisi tarpeen vaikutusten ja keskusvirastojen arvioinnista, ohjeistusta nimenomaan asiaan. ympäristöterveyden näkökulmasta.kyllä osaamista ole riittävää NA.1 24Haluaisin toimintatapoja kehittääkaikenlaista halutaan kehittää. tukea, mitä olisi saatavilla ja NA.2 31Varmaankin Viranhaltijat Toimintatapa laativat olisi on kevyt, hyvä lausunnot saada mutta koulutusta toki saamiensa tärkeitä vaikutusarvioinneista asioita pohjatietojen voi jäädä ja samantyyppisestä huomaamatta. ja toimintatavoista. toiminnasta Itse emme saatujen ole tehneet aikaisempien varsinaisia kokemusten vaikutusarviointeja. pohjalta. -tools - Heande

10 36Tämä 38PITÄISI 39Olemme ympäristöterveydenhuollon on ANTAA kiinnostuneita ensimmäinen ENEMMÄN kerta vaikutusarvioinneista puolelle INGORMAATIOTA kun kuulen enemmän, koko hankkeesta, mikäli KUNTIIN. sitä halutaan joten kehityskohteena arvioida. varmaan olisi että siitä tiedotettaisi R-tools - Heande 10 of :26

11 11 of :26

12 12 of :26

13 13 of :26

14 14 of :26

15 15 of :26

16 16 of :26

17 17 of :26

18 18 of :26

19 19 of :26

20 20 of :26

21 21 of :26

22 22 of :26

23 23 of :26

24 24 of :26

25 25 of :26

26 26 of :26

27 27 of :26

28 28 of :26

29 29 of :26

30 30 of :26

31 31 of :26

32 32 of :26

33 33 of :26

34 34 of :26

35 35 of :26

36 36 of :26

37 37 of :26

38 38 of :26

39 39 of :26

40 40 of :26

41 41 of :26

42 42 of :26

43 43 of :26

44 44 of :26

45 45 of :26

46 46 of :26

47 47 of :26

48 48 of :26

49 49 of :26

50 50 of :26

51 51 of :26

52 52 of :26

53 53 of :26

54 54 of :26

55 55 of :26

56 56 of :26

57 57 of :26

58 -tools - Heande 8 of :26

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

ELY-keskusten hyvät käytännöt alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksessa

ELY-keskusten hyvät käytännöt alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksessa ELY-keskusten hyvät käytännöt alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksessa 22.10.2015 Tausta ELY-keskusten toimintaa alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaajina selvitettiin maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - Missä vaiheessa ja miten terveydensuojelu voi vaikuttaa? Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Tuulivoima, ympäristöystävällisyyden symboli vai lintusilppuri?

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Kaisa Vähänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY Aluefoorumi 25.5.2016, Hotelli Lasaretti, Oulu Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle Viranomaiseen kannattaa ottaa

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINTA JA ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

KAIVOSTOIMINTA JA ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ 1 KAIVOSTOIMINTA JA ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Leena Soudunsaari ja Helka-Liisa Hentilä ARKKITEHTUURIN OSASTO / yhdyskuntasuunnittelu / WP1: ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELUPROSESSIEN JA KÄYTÄNTÖJEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS SUOMUSSALMEN KUNTA (777) KIRKONKYLÄ (406) SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Silja Mäkelä 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan)

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) ASEMAKAAVAMUUTOS KOKO KEMIN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA-ALUEET Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) 1 (6) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.06.2015 83 Valmistelija:

Lisätiedot

Valmistelija: terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo

Valmistelija: terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo Johtokunta 96 17.09.2013 Johtokunta 119 19.11.2013 Johtokunta 88 28.08.2014 Ympäristötarkastajan viran perustaminen 20/01.01.00/2013 Johtokunta 17.09.2013 96 PoSan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laitilan kaupungin Tuunan alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI 4.5.2015 Yrittäjäntien asemakaavan muutos

PAIMION KAUPUNKI 4.5.2015 Yrittäjäntien asemakaavan muutos PAIMION KAUPUNKI 4.5.2015 Yrittäjäntien asemakaavan muutos VASTINEET Alla on esitetty Yrittäjäntien asemakaavan ehdotuksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Erään ympäristölupaprosessin tarina. Atso Ala-Kopsala Seinäjoki 4.9.2014

Erään ympäristölupaprosessin tarina. Atso Ala-Kopsala Seinäjoki 4.9.2014 Erään ympäristölupaprosessin tarina Atso Ala-Kopsala Seinäjoki 4.9.2014 Ylitalon Tila Toholampi Isoisoisä osti Amerikan tienesteillä konkurssitilan vuonna 1890. Muutama lehmä yms. kotieläimiä. 1 navetta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PÄIVI KAUPPINEN-KETOJA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PORVOON RAKENNUSVALVONTA JA TERVEYDENSUOJELU Porvoon kaupunki, noin 50 000 asukasta Rakennusvalvonta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 07.03.2016 Ympäristönsuojelulain uudistaminen, ehdotuksen keskeiset kohdat: Lakiuudistuksen 3. vaihe ollut lausunnolla, lausuntoaika päättyy tänään. Ehdotuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS 1 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 180-03-01-038 VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUO- DOSTUU KORTTELIT 127 (OSA), 166-171 SEKÄ VIRKISTYS-, ERITYIS-

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015. Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015. Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015 Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.06.2015 83 Valmistelija: rakennus- ja ympäristövalvonnan

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

TUULIVOIMAHANKKEIDEN VIRANOMAISPROSESSEISTA

TUULIVOIMAHANKKEIDEN VIRANOMAISPROSESSEISTA TUULIVOIMAHANKKEIDEN VIRANOMAISPROSESSEISTA Pirkanmaan tuulivoimaseminaari Tampere, Komediateatteri Pirkanmaan ELY-keskus, yks.pääll. Hannu Wirola Viranomaisprosesseihin vaikuttavia seikkoja Suurten tuulivoimalayksiköiden

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

1. Mikä rakennusjärjestys on?

1. Mikä rakennusjärjestys on? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi kaikkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon Tekaisu-hanke

Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi kaikkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon Tekaisu-hanke Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi kaikkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon Tekaisu-hanke Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Kuntamarkkinat 2013 Tausta TEKAISULLE VN:n

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Ympäristöterveydenhuolto ja Ympäristönsuojelu Lappeenranta, Joutseno, Taipalsaari, Savitaipale, Suomenniemi, Lemi, Luumäki, Ylämaa Alue Lappeenranta, Joutseno,

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Väliraportti 13.1.2014 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta 1 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmä Ympäristö- asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmän

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan.

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. KAAVOITUS Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. Laajat kaupunkisuunnittelutehtävät ja yleiskaavoitus tapahtuvat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Valmistelevana

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa KAAVOITUS 1 (5) KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa Päivitetty 1.12.2015 Kuva yleiskartasta KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

SOTKAMON KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SOTKAMON KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.3.2013 2 1. RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TARVE JA LÄHTÖKOHDAT Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot