Tero Vainio MARKKINAEHTOISESTA POIKKEAVAN KORON UUDELLEENLUOKITTELU SUOMEN JA BENELUX- VALTIOIDEN VEROTUKSESSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tero Vainio MARKKINAEHTOISESTA POIKKEAVAN KORON UUDELLEENLUOKITTELU SUOMEN JA BENELUX- VALTIOIDEN VEROTUKSESSA"

Transkriptio

1 Tero Vainio MARKKINAEHTOISESTA POIKKEAVAN KORON UUDELLEENLUOKITTELU SUOMEN JA BENELUX- VALTIOIDEN VEROTUKSESSA OTM-tutkielma Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjaaja: prof. Marjaana Helminen 2013

2 I SISÄLLYS LÄHTEET...V LYHENTEET...XXVI 1. Johdanto Ongelmakentän tausta sekä tutkimuskohde ja rajaukset Käytetyt tutkimusmetodit ja lähteet Tutkielman rakenne Korko vero-oikeudessa Koron käsite Kansalliset oikeusjärjestelmät Suomi Belgia Alankomaat Luxemburg OECD:n malliverosopimus EU:n korko-rojaltidirektiivi Klassifikaatiokonflikteista Rajat ylittävän koron verotusperiaatteet normaalitilanteessa Kansainvälisen vero-oikeuden ja EU-vero-oikeuden näkökulma Suomi Belgia Alankomaat Luxemburg Koron erottaminen osingosta Koron uudelleenluokittelu markkinaehtoisuuspoikkeamien johdosta Siirtohinnoittelun periaatteet...29

3 II OECD EU-oikeus Koron siirtohinnoitteluperusteinen uudelleenluokittelu vertailuvaltioissa Suomi Lähtökohtia peitelty osinko ja siirtohinnoitteluoikaisu (VML 29 ja 31 ) Yleisen veronkiertämissäännöksen (VML 28 ) vaikutus ja säännösten keskinäinen suhde Oikeuttaako VML 31 uudelleenluokittelun? Veron lakisidonnaisuus Täyttääkö VML 31 :ään perustuva uudelleenluokittelu lakisidonnaisuuden vaatimuksen? Helsingin hallinto-oikeus taltio 13/0844/ Verokohtelu Edun vastaanottava yhtiö Edun myöntävä yhtiö Yhteenveto Belgia Lähtökohdat Fraude à la loi fiscale Yleisen veronkiertämissäännöksen merkitys Yhteenveto Alankomaat Lähtökohdat Schijnhandeling Bodemloze put Ei-markkinaehtoinen luottoriski ja markkinaehtoisesta poikkeava korkotaso...54

4 III Peitelty osingonjako Verokohtelu Yhteenveto Ylikorko emoyhtiön ja tytäryhtiön välillä Alikorko emoyhtiön ja tytäryhtiön välillä Sisaryhtiötilanteet Luxemburg Lähtökohdat Peitelty osingonjako Veronkiertämissääntely Koron vai lainan uudelleenluokittelu? Verokohtelu Edun myöntävä yhtiö Edun vastaanottava yhtiö Yhteenveto Ylikorko emo- ja tytäryhtiön välillä Alikorko emo- ja tytäryhtiön välillä Sisaryhtiötilanteet Siirtohinnoitteluperusteinen uudelleenluokittelu rajat ylittävissä tilanteissa Kansainvälisen vero-oikeuden näkökulma OECD:n malliverosopimuksen rajoitukset OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukainen tulkinta Osinkoartiklan vaikutus Yhteenveto EU-vero-oikeuden näkökulma Vertaileva katsaus rajat ylittäviin ei-markkinaehtoisiin korkomaksuihin Suomi Belgia...81

5 IV Suomi Alankomaat Suomi Luxemburg Lopuksi...85

6 V LÄHTEET Kirjallisuus Aalto 1988 Aalto, Esa Koron vähennysoikeus henkilöverotuksessa. Lakimiesliiton kustannus, Helsinki. Aalto 1994 Aalto, Esa National Report, Finland. Deductibility of interest and other financing charges in computing income, IFA cahiers de droit fiscal international, vol. LXXIXa. Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, s Aarnio 1989 Aarnio, Aulis Laintulkinnan teoria. WSOY, Helsinki. Aer 2005 Aer, Janne Veli Merikoski ja kysymys hallinnollisesta harkintavallasta, Oikeustiede Jurisprudentia 2005: XXXVIII, s Andersson Ikkala Penttilä 2009 Andersson, Edward Ikkala, Jarmo Penttilä, Seppo Elinkeinoverolain kommentaari. Talentum, Helsinki. 12., uudistettu painos. Biewer Höfer 2010 Biewer, Sandra Höfer, Birgit Branch report, Luxembourg, Tax treaties and tax avoidance: application of anti-avoidance provisions, IFA cahiers de droit fiscal international, vol. 95a. Sdu Uitgevers, The Hague, The Netherlands, s

7 VI De Boer Boulogne 2012 De Boer, Reinout Boulogne, Frederik Country Report, The Netherlands, Taxation of Intercompany Dividends under Tax Treaties and EU Law, ed. G. Maisto. IBFD, Amsterdam, The Netherlands, s van der Breggen ym van der Breggen, Michel Dennis, Barry Diakonova, Irina Rafiq, Aamer Rogers, Jeff Serokh, Mohamed Yohana, Bill Does Debt Matter? The Transfer Pricing Perspective. Transfer Pricing Report, vol. 16, no. 6, July 11, 2007, s van der Breggen 2012 van der Breggen, Michel The Netherlands: Landmark court case on the treatment of inter-company loans. PwC Financial Services Transfer Pricing Perspectives, February 2012, s Brown 2012 Brown, Patricia General Report, The Debt-Equity Conundrum, IFA cahiers de droit fiscal international, vol. 97b. Sdu Uitgevers, The Hague, The Netherlands, s Bullen 2011 Bullen, Andreas Arm s length transaction structures Recognizing and restructuring controlled transactions in transfer pricing. IBFD, Amsterdam, The Netherlands. Clarebout Dhaene 2005 Clarebout, Xavier Dhaene, Marc Belgium, A Comparative Study of the Thin Capitalizations in the Member States of the European Union and Certain Other States, European Taxation, vol. 45, no. 9/10, September/October 2005, s Dassesse Minne 2001

8 VII Dassesse, Marc Minne, Pascal Droit fiscal: principes généraux et impôts sur les revenus. Bruylant, Bruxelles, Belgique. 5 ème édition. Douénias Macovei-Grençon 2008 Douénias, Sami Macovei-Grençon, Alina Branch report, Luxembourg, New tendencies in tax treatment of cross-border interest of corporations, IFA cahiers de droit fiscal international, vol. 93b. Sdu Uitgevers, The Hague, The Netherlands, s van Eijsden 2012 van Eijsden, Arjo Netherlands joins the interest limitation trend, Ernst & Young Global Tax Policy and Controversy Briefing, Issue 11, December 2012, s Elvinger Kauffman 1994 Elvinger, André Kauffman, Jean Rapport national, Luxembourg. Deductibility of interest and other financing charges in computing income, IFA cahiers de droit fiscal international, vol. LXXIXa. Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, s Fehlen 1986 Fehlen, Norbert L impôt sur le revenu, commentaire des articles 96 à 98, 103, 104 et 115 LIR. Etudes fiscales, nos 75/76, 6 octobre Garabedian 2002 Garabedian, Daniel Branch report, Belgium, Form and substance in tax law, IFA cahiers de droit fiscal international, vol. 87a. Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, s Grant Thornton 2012 Grant Thornton Intercompany loans: the Non-business alike loan. Dutch Transfer Pricing Developments, Transfer Pricing Newsletter, July 2012.

9 VIII Gusmeroli 2005 Gusmeroli, Michele Triangular Cases and the Interest and Royalties Directive: Untying the Gordian Knot? Part 2, European Taxation, February 2005, s Haapaniemi 2013 Haapaniemi, Ossi Oikeusvarmuus ja ennustettavuus sekä lailla säätämisen vaatimus esimerkkinä oman ja vieraan pääoman määrittely siirtohinnoittelusäännösten perusteella, Vero ja finanssi juhlakirja Matti Myrsky 60 vuotta, toim. Altti Mieho. Edita, Helsinki, s Halila 2004 Halila, Heikki Oikeuserehdys ja tilanneherkkä lainoppi, Business Law Forum 2004, toim. Esa Kolehmainen. Helsingin yliopiston yksitysoikeuden laitos ja Edita, Helsinki, s Helminen 1999 Helminen, Marjaana The Dividend Concept in International Tax Law Dividend Payments Between Corporate Entities. Kluwer, London, United Kingdom. Helminen 2005 Helminen, Marjaana Finland, A Comparative Study of the Thin Capitalizations in the Member States of the European Union and Certain Other States, European Taxation, vol. 45, no. 9/10, September/October 2005, s Helminen 2010 Helminen, Marjaana The International Tax Law Concept of Dividend. Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, The Netherlands. Helminen 2012

10 IX Helminen, Marjaana EU-vero-oikeus. Talentum, Helsinki. 2., uudistettu painos. Hinny 2008 Hinny, Pascal General Report, New tendencies in tax treatment of cross-border interest of corporations, IFA cahiers de droit fiscal international, vol. 93b. Sdu Uitgevers, The Hague, The Netherlands, s Hoor 2011a Hoor, Oliver R Prix de transfert et financement intra-groupe au Luxembourg: La circulaire 164/2 du 28 janvier 2011, Les cahiers du droit luxembourgeois, no. 12, avril 2011, s Hoor 2011b Hoor, Oliver R Hidden Dividend Distributions in Luxembourg: A Technical Guide, European Taxation, vol. 51, no. 9/10, September/October 2011, s Ijzerman 2002 Ijzerman, Robert L. H Branch Report, Netherlands, Form and substance in tax law, IFA cahiers de droit fiscal international, vol. 87a. Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, s Immonen 2008 Immonen, Raimo Hinnoittelu yhtiön ja sen etupiirin sisäisissä toimissa. Keskuskauppakamarin suuri veropäivä Jaakkola ym Jaakkola, Riika Laaksonen, Sanna Nikula, Timo Palmu, Mikko - Paronen, Vesa Sandelin, Eric Vasenius, Suvi Siirtohinnoittelu käytännössä. Edita, Helsinki. De Keizer Sunderman 2012

11 X De Keizer, Gerrit Sunderman, Michiel Branch report, Netherlands, The Debt-Equity Conundrum, IFA cahiers de droit fiscal international, vol. 97b. Sdu Uitgevers, The Hague, The Netherlands, s Knuutinen 2005 Knuutinen, Reijo Konsernin sisäiset lainat: alikapitalisointi, Verotus 2/2005, s Knuutinen 2009 Knuutinen, Reijo Muoto ja sisältö vero-oikeudessa erityistarkastelussa rahoitus- ja sijoitusinstrumentit. Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki. Knuutinen 2012 Knuutinen, Reijo Verosuunnittelua vai veron kiertämistä. SanomaPro, Helsinki. KPMG 2012 KPMG TaxNewsFlash, Transfer Pricing, The Netherlands: Dutch Supreme Court addresses the treatment of non-business motivated intercompany loans and interest charges. January 6, 2012, no , s Kukkonen 2010 Kukkonen, Matti Pienosakeyhtiön ja sen osakkaan tuloverotus. Talentum, Helsinki. Kukkonen Walden 2010 Kukkonen, Matti Walden, Risto Konsernin verosuunnittelu. WSOYPro, Helsinki Lang 2009 Lang, Michael OECD Model: Conflicts of Qualification and Double Non-Taxation, Bulletin for International Taxation, May/June 2009, s

12 XI Linnakangas 2010 Linnakangas, Esko Verotuksen kehittämisestä. Lausunto Hetemäen työryhmän väliraportista (valtiovarainministeriön julkaisuja 35/2010), s Linnanvirta Viitala 2012 Linnanvirta, Reima Viitala, Tomi Branch report, Finland, The Debt- Equity Conundrum, IFA cahiers de droit fiscal international, vol. 97b. Sdu Uitgevers, The Hague, The Netherlands, s Loyens & Loyeff 2011 Loyens & Loyeff Year End Tax Bulletin, 27 December Malmgrén 2008 Malmgrén, Marianne Oikeushenkilön asuinvaltio verotuksessa ja yrityksen kansainvälistyminen. Edita, Helsinki. Mannio 1997 Mannio, Lauri Korko vero-oikeudessa. Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki. Marres 2011 Marres, Otto From Bosal Holding to X Holding: The Future of Tax Base Protection in the Netherlands, From Marks & Spencer to X Holding: The Future of Cross-Border Group Taxation, ed. Dennis Weber & Bruno da Silva. Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, The Netherlands, s Martin Smet 2008 Martin, Stéphane Smet, Patrick Branch report, Belgium, New tendencies in tax treatment of cross-border interest of corporations, IFA cahiers de droit fiscal international, vol. 93b. Sdu Uitgevers, The Hague, The Netherlands, s

13 XII Mattila 2013 Mattila, Pauli K Verosuunnittelua vai veronkiertoa? Katsaus viimeaikaiseen oikeuskäytäntöön. Keskuskauppakamarin Suuri veropäivä 2013, s Minne Douénias 2004 Minne, Pascal Douénias, Sami Planification fiscale internationale des sociétés belges. Bruylant, Bruxelles, Belgique. Mäkelä 2008 Mäkelä, Juha Erehdysopillisia kehityssuuntauksia, Business Law Forum 2008 (toim. Jarno Tepora ym.). Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitos, Helsinki, s Neefs Hoor 2009 Neefs, Philippe Hoor, Oliver Hidden Capital Contributions in Luxembourg Clearing the Mist, European Taxation, vol. 49, no. 5, May 2009, s Niskakangas 2009 Niskakangas, Heikki Johdatus Suomen verojärjestelmään. WSOYPro, Helsinki. van Nus 1994 van Nus, D.J National Report, Netherlands. Deductibility of interest and other financing charges in computing income, IFA cahiers de droit fiscal international, vol. LXXIXa. Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, s OECD 2010a OECD Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed version. 22 July OECD Publications, Paris, France. OECD 2010b

14 XIII OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. July OECD Publishing, Paris, France. Ojanen 2008 Ojanen, Tuomas KHO 2007:77 Pro fisco, contra legem constitutionalem, Lakimies 2/2008, s Penttilä 2007 Penttilä, Seppo Veron kiertäminen EY-oikeudellisia näkökohtia, In memoriam Kari S. Tikka Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki, s Pettersson 2013 Pettersson, Kennet Siirtohinnoittelu Liiketoimien uudelleenkarakterisointi, Keskuskauppakamarin Suuri Veropäivä 2013, s PwC 2012 PwC Pricing Knowledge Network PKN Alert/TCDR Alert Netherlands Landmark court case on the treatment of inter-company loans. February 20, Pykönen 2011 Pykönen, Elina Yritysjärjestelyjä, pääomasijoitustoimintaa, rahoitusjärjestelyjen verokysymyksiä Konserninverokeskuksen ennakkotiedoista vuonna 2010, Verotus 4/2011, s Pötgens de Heer 2012 Pötgens, Frank P. G. de Heer, Lucas J The International Public Law Effectiveness Principle and Qualification Conflicts from a Dutch Perspective, Intertax, vol. 40, Issue I, s Rohatgi 2007a Rohatgi, Roy Basic International Taxation, vol. I: Principles of International Taxation. Taxmann, New Delhi, India. Second Edition.

15 XIV Rohatgi 2007b Rohatgi, Roy Basic International Taxation, vol. II: Practice of International Taxation. Taxmann, New Delhi, India. Second Edition. Romppainen Raunio Kotiranta Ukkola 1999 Romppainen, Leena Raunio, Merja Kotiranta, Kare Ukkola, Outi Osakeyhtiön varojen jakaminen ja verotus. KHT-yhdistyksen palvelu, Helsinki. Ryynänen 1996 Ryynänen, Olli Förtäckt dividend i beskattningen. Svenska handelshögskolan, Helsingfors. Saccardo 2004 Saccardo, Nicola Selected Issues on the EU Definitions of Interest and Royalties. Tax Notes International, 31 May 2004, s Scardoni Sergiel Thomas 2012 Scardoni, Geoffrey Sergiel, Anna Thomas, Louis Branch report, Luxembourg, The Debt-Equity Conundrum, IFA cahiers de droit fiscal international, vol. 97b. Sdu Uitgevers, The Hague, The Netherlands, s Schaffner 2005 Schaffner Jean Luxembourg, A Comparative Study of the Thin Capitalizations in the Member States of the European Union and Certain Other States, European Taxation, vol. 45, no. 9/10, September/October 2005, s Sibille-van Grieken 1994 Sibille-van Grieken, Marie-Cécile Rapport national, Belgique. Deductibility of interest and other financing charges in computing income, IFA cahiers de droit fiscal international, vol. LXXIXa. Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, s

16 XV Smit Smith 2005 Smit, Pim Smith, Erik The Netherlands, A Comparative Study of the Thin Capitalizations in the Member States of the European Union and Certain Other States, European Taxation, vol. 45, no. 9/10, September/October 2005, s van der Stok 2008 van der Stok, Eelco Branch report, Netherlands, New tendencies in tax treatment of cross-border interest of corporations, IFA cahiers de droit fiscal international, vol. 93b. Sdu Uitgevers, The Hague, The Netherlands, s Syväkangas 2011 Syväkangas, Katja Vastaoikaisu siirtohinnoittelussa, Verotus 5/2011, s Teixeira 2009 Teixeira, Renata R Tax Treaty Consequences of Secondary Transfer Pricing Adjustments, Intertax vol. 37, issue 8/9, 2009, s Terra Wattel 2012 Terra, Ben J. M. Wattel, Peter J European Tax Law. Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, The Netherlands. 6 th edition. Tikka 1981 Tikka, Kari S Veron torjunta, verosuunnittelu, veron kiertäminen, veropako ja verovilppi. Taloudellinen rikollisuus, Lakimiesliiton koulutus, Helsinki, s Tolonen 2003 Tolonen, Hannu Oikeuslähdeoppi. WSOY lakitieto, Helsinki. Urpilainen 2008

17 XVI Urpilainen, Matti Puhtaasti keinotekoiset järjestelyt eurooppaverooikeudessa, Verotus 5/2008, s Vanden Heede 2008 Vanden Heede, Felix Requalification des intérêts sur le compte courant: fin du débat? Bulletin de l institut professionnel des comptables et fiscalistes agrees (PACIOLI), no. 247, 18 février 2 mars Vanistendael 2006 Vanistendael, Frans The ECJ at the Crossroads: Balancing Tax Sovereignty against the Imperatives of the Single Market, European Taxation vol. 46, no. 9, September 2006, s Vanoppen 2012 Vanoppen, Stijn Branch report, Belgium, The Debt-Equity Conundrum, IFA cahiers de droit fiscal international, vol. 97b. Sdu Uitgevers, The Hague, The Netherlands, s Viitala 2008a Viitala, Tomi Branch report, Finland, New tendencies in tax treatment of cross-border interest of corporations, IFA cahiers de droit fiscal international, vol. 93b. Sdu Uitgevers, The Hague, The Netherlands, s Viitala 2008b Viitala, Tomi Suomen ja Yhdysvaltojen välisen verosopimuksen muutokset, Verotus 3/2008, s Webb 2007 Webb, Nicholas C Tax Management International Forum Discusses Additional Adjustments to Be Made in the Wake of a Transfer Pricing Adjustment and the Tax Treatment of Supplemental Retirement Plans, Tax Management International Journal, 9 February 2007, vol. 36, issue 2, s

18 XVII van Weeghel 1998 van Weeghel, Stef The Improper Use of Tax Treaties. Kluwer, London, United Kingdom. Wikström 2006 Wikström, Kauko Yleiset opit verotuksessa ja vero-oikeudessa. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, Julkisoikeuden sarja A:35, Turku. Zimmer 2002 Zimmer, Frederik General report, Form and substance in tax law, IFA cahiers de droit fiscal international, vol. 87a. Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, s Äimä M Äimä, Marina Yleiset oikeusperiaatteet, perustuslaki ja EY-oikeus autoverolain soveltamisessa, Verotus 4/2008, s Äimä 2009 Äimä, Kristiina Sisäiset korot lähiyhtiöiden kansainvälisessä verotuksessa. WSOYPro, Helsinki. Äimä 2011a Äimä, Kristiina Veroprosessioikeus. SanomaPro, Helsinki. Äimä 2011b Äimä, Kristiina Koron vähennysoikeus elinkeinoverotuksessa ja siirtohinnoittelu, Lakimies 7 8/2011, s

19 XVIII Internet-lähteet Borenius 2013 Attorneys-at-law Borenius, Legal Alert: Helsinki Administrative Court Decides on the Classification of a Hybrid Instrument as Debt or Equity due to Transfer Pricing Adjustment. 13 Jun ticleid/1490/default.aspx?return=10520 [ ] Coppens 2012 Coppens, Pierre-François. La fraude à la loi fiscale. Samedi 17 mars b8e7a4e4b0de6db9c5ec81 [ ] Deloitte 2013 (Alankomaat) Deloitte, International Tax, Netherlands Highlights x/taxation%20and%20investment%20guides/2013/dttl_tax_highlight_2013 _Netherlands.pdf [ ] Deloitte 2013 (Belgia) Deloitte, International Tax, Belgium Highlights x/taxation%20and%20investment%20guides/2013/dttl_tax_highlight_2013 _Belgium.pdf [ ] Deloitte 2013 (Luxemburg) Deloitte, International Tax, Luxembourg Highlights Global/Local%20Assets/Documents/Tax/Taxation%20and%20Investment%2 0Guides/2013/dttl_tax_highlight_2013_Luxembourg.pdf [ ]

20 XIX Helminen (jatkuvatäydenteinen) Helminen, Marjaana. Kansainvälinen verotus. Jatkuvatäydenteinen. Sanoma- Pro, Helsinki. f&pos=kv111.1 [viimeisin päivitys ] Hürner 2005 Hürner, Stephen G. L'arrêt Brepols du 6 juin 1961 de La Cour de Cassation est-il mis en brèche? Bruxelles, Lundi 3 octobre [ ] Niskakangas (jatkuvatäydenteinen) Niskakangas, Heikki. Henkilöverotus. Jatkuvatäydenteinen. SanomaPro, Helsinki. &pos=hv111.1 [viimeisin päivitys ] PwC 2013 PwC Tax Express 12/2013: Helsingin hallinto-oikeuden päätös /0844/4 velan luonnehtimisesta omaksi pääomaksi. [ ] Tikka Nykänen Juusela Viitala (jatkuvatäydenteinen) Tikka, Kari S. Nykänen, Olli Juusela, Janne Viitala, Tomi. Yrityksen verotus I II. Jatkuvatäydenteinen. SanomaPro, Helsinki. os=yv111.1&offset=0.3 [viimeisin päivitys ]

21 XX Virallislähteet Circulaire Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Administration des contributions directes: Circulaire du directeur des contributions, L.I.R. no. 164/2 du 28 janvier 2011, Traitement fiscal des societies exerçant des transactions de financement intra-groupe. COM(1998) 67 Proposal for a council directive on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States, Explanatory Memorandum, Brussels , COM(1998) 67 final. COM(2009) 179 Report from the Commission to the Council in accordance with Article 8 of Council Directive 2003/49/EC on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States, Brussels , COM(2009) 179 final. HE 309/1993 Hallituksen esitys 309/1993 Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta. HE 1/1998 Hallituksen esitys 1/1998 Eduskunnalle uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi. HE 137/2003 Hallituksen esitys 137/2003 Eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta. HE 92/2004

22 XXI Hallituksen esitys 92/2004 Eduskunnalle yritys- ja pääomaverouudistukseksi. HE 107/2006 Hallituksen esitys 107/2006 Eduskunnalle tuloverotuksen siirtohinnoittelua koskevaksi lainsäädännöksi. HE 146/2012 Hallituksen esitys 146/2012 eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 :n muuttamisesta. KOM(2011) 714 Ehdotus Neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä, Bryssel , KOM(2011) 714 lopullinen. PeVL 61/2002 Perustuslakivaliokunnan lausunto 61/2002 vp. Hallituksen esitys viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta. PeVL 3/2003 Perustuslakivaliokunnan lausunto 3/2003 vp. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta. Sénat de Belgique 1993 Sénat de Belgique, session de , 11 juin Projet de loi portant des dispositions fiscales et financières. Rapport, fait au nom de la commission des finances, par M. Didden. VeroH Elinkeinotulolähteen korkojen vähennysoikeutta rajoitetaan verovuodesta 2014 alkaen. Verohallinnon tiedote VM

23 XXII Valtiovarainministeriö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta. Julkaistu VN 135/2013 Valtioneuvoston tiedote 135/2013: Hallitus on sopinut valtiontalouden kehyksistä: Vahva panostus kasvuun, työllisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja vakauteen. Julkaistu Oikeustapaukset Korkein hallinto-oikeus (KHO) KHO 1977 II 515 KHO 1981 B II 529 KHO 1985 B I 54 KHO 1985 B I 55 KHO 1986 II 597 KHO 1986 T 4489 KHO 1987 B 635 KHO 1992 T 125 KHO 1992 T 4276 KHO 2002:26 KHO 2006:75 KHO 2007:52 KHO 2007:77

24 XXIII KHO 2009:66 KHO 2009:70 KHO 2010:73 KHO 2013:93 Helsingin hallinto-oikeus Helsingin HaO taltio 11/0899/4, annettu Helsingin HaO taltio 13/0844/4, dnro 05436/11/8103, annettu Euroopan unionin tuomioistuin C-264/96 (ICI) C-294/97 (Eurowings) C-324/00 (Lankhorst-Hohorst) C-168/01 (Bosal Holding) C-196/04 (Cadbury Schweppes) C-311/08 (SGI) C-397/09 (Scheuten Solar Technology) C-350/11 (Argenta Spaarbank) Cour de Cassation (Belgia) Cour de Cassation (Belgia), , F Cour de Cassation (Belgia), , F Cour de Cassation (Belgia), , F.997.F

25 XXIV Cour de Cassation (Belgia) , F F/1 Cour de Cassation (Belgia) , F F/1 Cour de Cassation (Belgia) , F F Cour de Cassation (Belgia), , C F Cour de Cassation (Belgia), , F F Cour de Cassation (Belgia), , F N Cour de Cassation (Belgia), , F N/6 Hoge Raad (Alankomaat) Hoge Raad (Alankomaat), , no. 11,555 Hoge Raad (Alankomaat), , no. 54/357 Hoge Raad (Alankomaat), , no. 55/302 Hoge Raad (Alankomaat), , no. 13,763 Hoge Raad (Alankomaat), , no. 71/73 Hoge Raad (Alankomaat), , no. 16,279 Hoge Raad (Alankomaat), , no. 71/4 Hoge Raad (Alankomaat), , no. 78/252 Hoge Raad (Alankomaat), , no. 23,919 Hoge Raad (Alankomaat), , no. 29,296 Hoge Raad (Alankomaat), , no. 31,067 Hoge Raad (Alankomaat), , no. 34,137 Hoge Raad (Alankomaat), , no. 36,622 Hoge Raad (Alankomaat), , no. 40,296

26 XXV Hoge Raad (Alankomaat), , no. 42,015 Hoge Raad (Alankomaat), , no. 43,849 Hoge Raad (Alankomaat), , no. 08/05323 Hoge Raad (Alankomaat), , no. 10/05161 Hoge Raad (Alankomaat), , no. 10/04588 Hoge Raad (Alankomaat), , no. 10/03654 Gerechtshof Amsterdam (Alankomaat) Gerechtshof Amsterdam (Alankomaat), , no. 74/64 Conseil d Etat (Luxemburg) Conseil d Etat (Luxemburg), , no Cour Administrative (Luxemburg) Cour Administrative (Luxemburg), , no 24642C Tribunal Administratif (Luxemburg) Tribunal Administratif (Luxemburg), , no Tribunal Administratif (Luxemburg), , no Bundesfinanzhof (Saksa) Bundesfinanzhof (Saksa), , I 189/59 Bundesfinanzhof (Saksa), , IV R 132/85

27 XXVI LYHENTEET CIR Emo-tytäryhtiödirektiivi Code des impôts sur les revenus 1992, Belgia Neuvoston direktiivi 2011/96/EU, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (uudelleenlaadittu) EVL Laki elinkeinotulon verottamisesta /360 HaO HE KHO Korko-rojaltidirektiivi LIR Hallinto-oikeus Hallituksen esitys Korkein hallinto-oikeus Neuvoston direktiivi 2003/49/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l impôt sur le revenu, Luxemburg LähdeVL Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta /627 MenetelmäL OECD Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta /1552 Organisation for Economic Co-operation and Development OYL Osakeyhtiölaki /624 SopS StAnpG Suomen säädöskokoelman sopimussarja Steueranpassungsgesetz ( ), Luxemburg

28 XXVII TVL Tuloverolaki /1535 VeroH Verohallinto VML Laki verotusmenettelystä /1558 Wet Vpb Wet op de vennootschapsbelasting 1969, Alankomaat

29 1 1. Johdanto 1.1. Ongelmakentän tausta sekä tutkimuskohde ja rajaukset Markkinaehtoisesta poikkeavassa tilanteessa siirtohinnoittelun lähtökohtana on pidettävä pääsääntöisesti siirtohintojen oikaisemista määrällisinä oikaisuina (siirtohinnoitteluoikaisut). Tämä tutkielma pyrkii kuitenkin selventämään sitä, missä tilanteissa korkotasoltaan markkinaehtoisesta poikkeavissa koronmaksutilanteissa voidaan mennä tästä askel pidemmälle ja uudelleenluokitella korkoa muuksi tulotyypiksi (tai joissain tilanteissa jopa itse lainaa omaksi pääomaksi). Tätä tarkastellaan sekä valtionsisäisten että rajat ylittävien korkomaksujen näkökulmasta. Uudelleenluokittelun rajojen määrittämisen tueksi tutkimuksessa tehdään myös selkoa siitä, mitkä ovat koron määritelmälliset rajat eri valtioissa pätevien sekä kansainvälisten oikeuslähteiden perusteella. Myös uudelleenluokittelun veroseuraamuksia analysoidaan tiiviisti uudelleenluokittelun tosiasiallisten vaikutusten havainnollistamiseksi. Koska osinko on tulotyyppinä tyypillisimpiä koron uudelleenluokittelun tuloksia 1, on tämä valittu tutkielman tutkimuskohteeksi. Tutkielmassa ei siten pyritä hahmottamaan edellytyksiä uudelleenluokitella korko osingon ohella muiksi tulotyypeiksi. Uudelleenluokiteltaessa koronmaksun perusteena oleva laina oman pääoman ehtoiseksi sijoitukseksi muodostuu tämän tuotto lähtökohtaisesti kuitenkin juuri osingoksi. Siksi tutkielmassa sivutaan tarkoituksenmukaisin osin myös koko lainan uudelleenluokittelua markkinaehtoisesta poikkeavan koron tilanteissa. Vaikka tutkielman keskiössä on nimenomaan uudelleenluokittelun tuloksena muodostuva osinko, sivutaan tyypillisesti käänteisessä suunnassa mutta samanlaisen osakkeenomistajasuhteen perusteella muodostuvaa (hiljaista) pääomansijoitusta kursorisemmin siltä osin kuin se kulloinkin käsillä olevassa tapauksessa on relevantti uudelleenluokittelun tulos. Markkinaehtoisesta poikkeavan korkotason soveltaminen voi olla seurausta esimerkiksi pyrkimyksestä siirtää yhtiön tuloa verotettavaksi kevyemmän verorasituksen valtioon, ta- 1 Teixeira 2009, s Tutkielmassa keskeiseen osingon käsitteeseen luetaan myös vertailuvaltioiden kansallisten sääntöjen perusteella lähemmin määräytyvä peitelty osinko.

30 2 voitteesta jakaa voittoa osinkoa edullisemmalla verokohtelulla, erimielisyyksistä markkinaehtoisen korkotason määrittämisessä tai puhtaasta erehdyksestä. Tutkielmassa ei kuitenkaan käsitellä markkinaehtoisen korkotason määrittämistä. Markkinaehtoisen tason ylittävä korko (ylikorko) ja sen alittava korko (alikorko) otetaan siten annettuina käsitteinä. Tästä huolimatta on syytä huomauttaa, että korolle ei yleensä voida määrittää yhtä ja ainoaa markkinaehtoista tasoa. Sovellettava siirtohinnoittelumenetelmä tuottaa siten tuloksenaan tyypillisesti jonkin arvovälin, jonka sisään markkinaehtoinen arvo sijoittuu. Näin on katsottava olevan myös markkinaehtoisen korkotason osalta. 2 Käytettävissä olevaan tilaan ja kirjoitustyön resursointiin liittyvistä syistä (tai, Aallon sanoin, jotta tutkimus pysyisi käsiteltävän ja hallittavan laajuisena 3 ) käsiteltävät koronmaksutilanteet on pyritty pitämään yksinkertaisina. Tutkielmassa lähdetään siitä, että korkomaksut suoritetaan yhtiöiden välillä. Luonnolliset henkilöt on siten rajattu käsittelyn ulkopuolelle. Yhtiöiden osalta rajausta on täsmennetty siten, että kiinteisiin toimipaikkoihin liittyvät erityistilanteet on jätetty yhtiön käsitteestä tässä yhteydessä pois. Koron pohjana olevan lainan katsotaan tutkielmassa olevan tavanomainen laina. Toisin sanoen erilaiset hybridi-instrumentit ovat rajautuneet pois tutkimuksen kohdealueelta. Uudelleenluokittelun edellytyksiä pyritään myös hahmottamaan yksinomaan yli- tai alikoron näkökulmasta. Näin ollen tutkielmassa käsiteltävissä koronmaksutilanteissa oletetaan, että korkomaksun suorittavan tai vastaanottavan yhtiön pääomarakenne ei ole sillä tavoin vieraaseen pääomaan painottunut, että käsillä olisi sellainen alikapitalisointitilanne, jolla voisi olla uudelleenluokittelua tukeva vaikutus. Käsiteltävien velkasuhteiden (lainojen) ei myöskään katsota olevan yhteydessä mihinkään laajempaan kokonaisuuteen, johon liittyvät olosuhteet voisivat puoltaa uudelleenluokittelua, vaan uudelleenluokittelun rajoja pyritään määrittämään nimenomaan yksittäisen lainan (ja sen ei-markkinaehtoisen korkotason) tilanteesta käsin. Lisäksi lainan anteeksiantotilanteet jäävät tutkielman ulkopuolelle. Tutkielman vertailuvaltioiksi on valittu Suomen lisäksi Benelux-valtiot Belgia, Alankomaat ja Luxemburg. Valintaa voidaan perustella näiden valtioiden roolilla merkittävinä kansainvälisen rahoituksen ja kansainvälisten sijoitusten keskuksina, joissa pankki-, sijoi- 2 OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden legendaarisen toteamuksen mukaan transfer pricing is not an exact science. Ks. OECD 2010b, s Aalto 1988, s. 14.

31 3 tusrahasto- ja vakuutussektorit ovat laajalti edustettuina. 4 Valtioita voidaan pitää myös ylipäänsä verovelvollisystävällisinä (ja siksi myös houkuttavina kohteina sijoittaa lainan osapuolena toimiva yhtiö) näiden kansallisten verolainsäädäntöjen, laajan verosopimusverkoston ja joustavan yhtiöoikeudellisen sääntelyn vuoksi. 5 Uudelleenluokittelun mahdollisuutta tarkastellaan tutkielmassa sekä näiden neljän vertailuvaltion sisäisissä tilanteissa että Suomen ja kunkin Benelux-valtion välisessä rajat ylittävässä tilanteessa. Beneluxvaltioiden keskinäiset rajat ylittävät tilanteet on sitä vastoin rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Verolajien osalta tutkimuksessa keskitytään puolestaan vain näiden valtioiden soveltamaan valtionverotukseen, ei tätä alemmantasoiseen (esimerkiksi kuntien tai kantonien harjoittamaan) verotukseen. Potentiaalisten käytännön uudelleenluokittelutilanteiden havainnollistamiseksi on niissä tilanteissa, joissa uudelleenluokittelu ylipäänsä on katsottava mahdolliseksi, päätetty ottaa lähempään tarkasteluun kolme esimerkkitilannetta. Tilanteet muodostuvat välittömän emoja tytäryhtiön välillä sovelletusta ylikorosta, välittömän emo- ja tytäryhtiön välillä sovelletusta alikorosta sekä välittömien sisaryhtiöiden (yksi yhteinen välitön emoyhtiö) välillä sovelletusta yli- tai alikorosta. Näiden esimerkkitilanteiden osalta tutkielma lähtee siitä olettamasta, että osapuolet eivät ole veroviranomaisia harhaanjohtaakseen sopineet sellaisesta pimeästä korosta, joka poikkeaa kirjallisen lainasopimuksen ehdoista tai muutoin julkilausutusta. 6 Edellä kuvattujen esimerkkitilanteiden osapuolina toimivat yhtiöt ovat lähtökohtaisesti etuyhteyssuhteessa toisiinsa kussakin yksittäistapauksessa voimassa olevien asiaa koskevien sääntöjen mukaan. Niissäkin tilanteissa, joissa tällaisen intressiyhteyden olemassaolo on yksittäistapauksessa lähemmin soveltuvien sääntöjen nojalla tulkinnanvaraista, katsotaan tässä tutkielmassa yhtiöiden olevan toisiinsa nähden sellaisessa lähiyhtiösuhteessa, jossa tällainen etuyhteys vallitsee. 7 4 Ks. esim. Scardoni Sergiel Thomas 2012, s. 443 ja Vanoppen 2012, s Ks. esim. De Keizer Sunderman 2012, s Kyse ei tältä osin siis ole niin sanotuista sham-tilanteista. Ks. esim. Garabedian 2002, s Ks. käsitteistöstä tältä osin lähemmin esim. Äimä 2009, s

32 Käytetyt tutkimusmetodit ja lähteet Metodologialtaan tutkielma on lainopillinen (oikeusdogmaattinen). Se pyrkii jäljempänä kuvattuun lähdeaineistoon sisältyviä sääntöjä tulkitsemalla ja systematisoimalla muodostamaan kuvan voimassa olevan oikeuden sisällöstä tutkimuskysymysten alalla. Toisaalta myös oikeusvertailevaa tutkimusmetodia hyödynnetään siltä osin kuin tutkielma keskittyy eri valtioissa vallitsevan oikeustilan määrittämiseen ja valtioittain vaihtelevien oikeussääntöjen vertailemiseen. 8 Tutkielman lähdeaineistosta valtaosa muodostuu eri valtioiden kansallista sekä kansainvälistä verotusta koskevasta oikeuskirjallisuudesta, näiden valtioiden lainsäädännöstä ja näissä valtioissa toimivien tuomioistuinten oikeuskäytännöstä. Myös Euroopan unionin sääntely ja oikeuskäytäntö muodostavat merkittävän osan tutkielman lähdeaineistosta. Lainsäädännön tulkintalähteinä hyödynnetään vertailuvaltioiden viranomaisten tuottamia lainvalmisteluasiakirjoja sekä muita virallisasiakirjoja. Tutkielman lähteisiin lukeutuu lisäksi asiakirjoja, jotka ovat tilintarkastusyhteisöjen (ja muiden veroasiantuntijoina toimivien yhteisöjen) työntekijöiden laatimia. Nämä lähteet heijastavat osaltaan oikeus- ja verotuskäytännössä omaksuttuja linjoja ja tulkintasuosituksia. Markkinaehtoperiaatteen luonteen vuoksi tutkielmassa on syytä hyödyntää myös OECD:n ja Euroopan komission antamia, soft law -tyyppistä sääntelyä edustavia asiakirjoja. Tähän joukkoon lukeutuvat muun muassa OECD:n malliverosopimus ja tämän tulkintaa tietyiltä osin täsmentävät OECD:n siirtohinnoitteluohjeet. Mielestäni malliverosopimusta ei itsessään tosin voida pitää edes sallittuna oikeuslähteenä, vaan sen merkitys tulee esiin enemmänkin siitä kirjoitetun kommentaarin kautta niissä tilanteissa, joissa valtioiden välisenä valtiosopimuksena solmittu verosopimus noudattelee malliverosopimuksen muotoilua. Nähdäkseni malliverosopimuksen kommentaaria on sitä vastoin pidettävä oikeuskirjallisuuteen rinnastuvana sallittuna oikeuslähteenä. Samoin perustein myös siirtohinnoitteluohjeet on mielestäni nähtävä oikeuskirjallisuuteen rinnastuvana sallittuna oikeuslähteenä. 9 8 Ks. oikeusdogmaattisesta ja oikeusvertailevasta tutkimusmetodista esim. Aarnio 1989, s ja Ks. Jaakkola ym. 2012, s. 23. Vrt. Äimä 2009, s Ks. myös KHO 2002:26. Sallitun oikeuslähteen käsitteestä ja oikeuslähdeopista yleisemminkin ks. esim. Tolonen 2003, s Ks. myös jakso

33 Tutkielman rakenne Tutkielma koostuu kolmesta pääjaksosta. Ensimmäisessä pääjaksossa pyritään selventämään koron käsitettä ja käsitteen merkityssisällön eroja eri oikeusjärjestelmissä. Tutkielman kansainvälisen luonteen vuoksi myös tälle käsitteelle kansainvälisissä yhteyksissä annettu merkitys on syytä ottaa esiin. Muiden tutkimuskysymysten pohjustamiseksi pääjaksossa selvennetään lisäksi koron verotusperiaatteita tutkielman vertailuvaltioissa. Muodostettua koron käsitettä verrataan edelleen vallitsevaan osinkokäsitteeseen, ja samassa yhteydessä pyritään tekemään selkoa tilanteista, joissa yksi ja sama tuloerä tulkitaan eri valtioissa eri käsitteiden piiriin kuuluvaksi (ns. klassifikaatiokonfliktitilanteet). Tutkielman toinen pääjakso pyrkii selventämään vertailuvaltioissa koron uudelleenluokittelun osalta vallitsevaa oikeustilaa. Tätä silmälläpitäen tehdään selkoa osinkoon suuntautuvaa (ja relevanteilta osin myös pääomansijoitukseen suuntautuvaa) uudelleenluokittelua potentiaalisesti koskevasta sääntelykehikosta, uudelleenluokittelulle asetetuista rajoituksista, sekä pyritään täsmentämään kulloinkin käsiteltävän oikeusjärjestelmän osalta vastaus siihen, onko uudelleenluokittelu ylipäänsä mahdollista ja myönteisen vastauksen tilanteessa oikeuttaako siihen yksinomaan ero sovelletun korkotason ja käyvän (markkinaehtoisen) korkotason välillä. Kansallisen sääntely-ympäristön pohjustamiseksi on tarpeen luoda lyhyt katsaus myös siirtohinnoittelun ja markkinaehtoperiaatteen ylikansalliseen viitekehykseen. Kolmannessa ja samalla viimeisessä pääjaksossa näkökulma laajennetaan rajat ylittäviin tilanteisiin. Tätä tarkoitusta varten käydään läpi uudelleenluokitteluoikeutta koskevaa (käytännöllisesti katsoen lähinnä sitä rajoittavaa) ylikansallista säännöstöä. Pääjaksossa myös havainnollistetaan näiden sääntöjen soveltamisen rajoja käytännössä selventämällä niiden ja kunkin vertailuvaltion kansallisen oikeuden yhteisvaikutusta tilanteissa, joissa Suomen ja muiden vertailuvaltioiden välillä on maksettu markkinaehtoisesta tasosta poikkeavaa korkoa.

34 6 2. Korko vero-oikeudessa 2.1. Koron käsite Kansalliset oikeusjärjestelmät Suomi Korko on Suomen oikeusjärjestelmässä ensinnäkin siviilioikeudellinen käsite. Korkolain ( /633) 1 :n mukaan rahavelalle maksettavasta korosta säädetään kyseisen lain säännöksin. Laki ei kuitenkaan määrittele koron käsitettä, joka saa näin ollen sisältönsä korkojen perimisen ja maksamisen käytännössä. Oikeuskirjallisuus on pyrkinyt antamaan korkokäytännön pohjalta koron siviilioikeudelliselle luonteelle määritelmän, ja sen ydinalueeksi onkin tunnistettu korvaus, jonka velallinen on velvollinen maksamaan velkojalle velkapääoman käytettävissä olemisesta velkasuhteen aikana ennen sen eräpäivää. Velkasuhde on siten siviilioikeudellisen koron määritelmän kannalta erittäin keskeisellä sijalla. 10 Rahaa lainaksi saaneen näkökulmasta kyse on rahan käyttämisestä maksetusta korvauksesta, ja lainaksi antaneen näkökulmasta rahan (ainakin väliaikaisesta) käyttämättä jättämisestä vastaanotetusta korvauksesta, jonka suuruuden määräävät velkapääoman määrä, korkokanta ja aika. 11 Rahan käyttämättä jättäneelle on nähty tarpeelliseksi suorittaa korvausta ainakin pääoman vaihtoehtoiskustannuksista, uudelleenrahoituskustannuksista, inflaatiosta ja luottotappioriskistä. 12 Myöskään vero-oikeudessa korolle ei ole annettu kattavaa legaalimääritelmää. 13 Koron veronalaisuutta koskevassa TVL 33 :ssä se nähdään yksinkertaisesti hyvityksenä sijoite- 10 Ks. esim. Aalto 1988, s. 11, Äimä 2009, s ja Mannio 1997, s Ks. Knuutinen 2009, s. 110, joka kytkee koron laajemminkin rahan aika-arvoon (time value of money). 12 Hinny 2008, s HE 137/2003, s. 1.

35 7 tulle pääomalle. 14 Etenkin rajat ylittävissä tilanteissa tiettyjä suuntaviivoja käsitteelle on mahdollista saada myös rajoitetusti verovelvollisen saamaa korkotuloa koskevasta TVL 9.2 :stä, jonka mukaan Suomessa rajoitetusti verovelvollinen ei ole verovelvollinen ulkomaille suoritetusta korosta, joka on maksettu ulkomaankaupassa syntyneelle tilisaamiselle, pankkiin tai muuhun rahalaitokseen talletetuille varoille, obligaatiolle, debentuurille, muulle joukkovelkakirjalainalle taikka sellaiselle ulkomailta Suomeen otetulle lainalle, jota ei ole katsottava lainansaajan omaan pääomaan rinnastettavaksi pääomansijoitukseksi. Koroksi katsotaan lainkohdan mukaan siten kaikentyyppisten saamisten perusteella saatu tulo. 15 Tätä tukee myös LähdeVL 3a :n 1 kohta, jonka mukaan korolla tarkoitetaan tuloa velkasaatavista. Yleispätevän legaalimääritelmän puutteesta huolimatta koron käsitettä on pidetty historiallisesti verrattain selvänä. Rahoitusmarkkinoiden monimutkaistumisen ja monipuolistumisen sekä muun muassa puhtaiden velkasijoitusten ja oman pääoman sijoitusten väliin sijoittuvien uusien välipääomasijoitusten myötä esimerkiksi koron ja osingon välinen raja on hämärtynyt. 16 Kansallisessa vero-oikeudessamme suorituksen taloudellisen sisällön katsotaankin siten määräävän sen verotuksellisen luonteen, eikä tietyn suorituksen nimeäminen koroksi suoraan johda sen katsomiseen koroksi verotuksessa. 17 Korkoluonteen olemassaolon kannalta keskeinen taloudellinen tekijä on velkasuhteen olemassaolo. 18 Verooikeudellinen koron käsite on siten pitkälti yhteneväinen vastaavan siviilioikeudellisen käsitteen kanssa, mutta niitä ei kuitenkaan voida pitää täysin identtisinä. Vero-oikeudessa käsitteen rajat ovat usein myös käytännössä siviilioikeutta merkityksellisemmät verotuksellisen korkokäsitteen verovelvollisille mukanaan tuomien (muihin tulotyyppeihin verrattuna usein huomattavien) taloudellisten vaikutusten myötä. 19 Yritysten näkökulmasta korko on yrityksen käyttöön annetulle (vieraalle) pääomalle maksettua korvausta. 20 Sitä voidaan pitää voitonjakoeränä, joka muodostaa velkojien osuuden 14 TVL 33 :n mukaan korko ja muu siihen rinnastettava hyvitys sijoitetulle pääomalle ovat veronalaista pääomatuloa. Ks. myös Aalto 1994, s Ks. Äimä 2009, s Näin Niskakangas (jatkuvatäydenteinen) > 6. Pääomatulot > Korkotulot > Koron käsite. 17 Helminen (jatkuvatäydenteinen) > 9. Vieraan ja oman pääoman tuotto > Korot > Koron käsite > Korko sisäisessä lainsäädännössä. 18 Tässä yhteydessä keskeisistä taloudellisista tekijöistä kootusti ks. esim. Hinny 2008, s Mannio 1997, s. 93 ja Äimä 2009, s Andersson Ikkala Penttilä 2009, s sekä Viitala 2008a, s. 277 ja 280.

36 8 yrityksen voitosta. 21 Myös viivästyskorkoja pidetään korkoina tuloverotuksen tarkoittamassa merkityksessä Belgia CIR 19 artiklan 1 kappaleen 1 kohta sisältää korkojen yleisen määritelmän verotuksen lähtökohdista. Säännöksen mukaan koroksi katsotaan lainoista saatavat korot, palkkiot ja muut tuotot. Lainkohdassa rinnastetaan lainaan myös vakuuden myöntäminen rahoitusinstrumenteille, rahatalletukset ja kaikenlaiset muut saamiset. Saman artiklan 2 4 kohdat sisältävät säännökset tiettyjen erityistyyppisten tulojen katsomisesta koroksi Belgian verooikeuden merkityksessä. Näissä säännöksissä kuvattujen tilanteiden osalta kyse on ennen muuta tietyistä eduista, jotka taloudellisesti (mutta eivät välttämättä juridisesti) sisältävät koron ominaispiirteitä. Veron välttämisen ja veropaon estämiseksi nuo tilanteet on haluttu tuoda veronalaisuuden piiriin. Lakiteknisesti tämä on toteutettu verotuksellista koron käsitettä laajentamalla. 23 On myös huomattava, että edellä mainitun 1 kohdan perusteella koron ei välttämättä tarvitse liittyä sopimussuhteen (lainasopimuksen) tuottoon. Korko on säännöksen mukaan käsillä silloinkin, kun kyseessä on tuotto saatavasta, joka ei täytä siviilioikeudellisia lainan tunnusmerkkejä (muun muassa pääoman takaisinmaksu). 24 Tämä mahdollistaa esimerkiksi ikuisen lainan tuoton katsomisen koroksi. Yritysrahoituksen tasolla korko on siten velallisyrityksen maksettavaksi tuleva korvaus velalliseen sijoitutetuista varoista tilanteissa, joissa varat on sijoitettu lainan tai talletuksen muodossa taikka missä tahansa muussa saatavan perustavassa muodossa. Sen sijaan yrityksen suorittama korvaus tai muu vastike tämän pääomansijoituksen muodossa vastaanottamista varoista ei kuulu belgialaisen koron legaalimääritelmän piiriin Ks. Tikka Nykänen Juusela Viitala (jatkuvatäydenteinen) > 9. Korkojen vähentäminen > Elinkeinotoiminnasta johtuvat korot > Vähennyskelpoiset korot > Voitonjakoerä, joiden mukaan henkilöverotuksessa korot voidaan puolestaan nähdä pääomatuloista tehtävinä vähennyksinä. 22 Viitala 2008a, s Sibille-van Grieken 1994, s Vanoppen 2012, s Martin Smet 2008, s Asiassa ei ole merkitystä sillä, ovatko osapuolet nimenneet varat pääomansijoitukseksi, vaan kyse on järjestelyn kokonaisarvioinnista. Varallisuuserän katsomista pääomansijoitukseksi puoltaa saatavan takasijaisuus varat vastaanottaneen yrityksen likvidaatiotilanteissa sekä se, ettei saatavan

37 Alankomaat Alankomaiden vero-oikeus ei tunne yksiselitteistä koron määritelmää. Korko on kuitenkin katsottava osaksi toisen henkilön tarjoaman pääoman hankkimisesta ja käytettävissä olemisesta aiheutuvia kustannuksia. Korko on nimenomaan se osa näistä kustannuksista, joka on verrannollinen pääoman käytettävissäoloaikaan ja määrään. Toisaalta Alankomaiden verooikeudessa ei ole sääntöä, joka estäisi muidenkin tekijöiden soveltamisen edellä mainittujen lisäksi koron suuruutta määritettäessä: korko voi esimerkiksi olla jossain määrin sidonnainen inflaatioon tai velallisen voitonjakoon Luxemburg Luxemburgin tuloverolaki LIR tai Luxemburgin lainsäädäntö muutoinkaan eivät Suomen lainsäädännön tavoin määrittele, mitä korolla tarkoitetaan. 27 Käsite on kuitenkin pyritty määrittelemään oikeuskirjallisuudessa, ja näin muodostunut määritelmä tunnistaa hyvin vastaavia elementtejä kuin edellä käsitellyt Suomen ja Alankomaiden vero-oikeuden korkokäsitteet. Esimerkiksi Fehlenin luoman määritelmän mukaan korolla tarkoitetaan tietyn rahamäärän tuottoa annettaessa rahamäärä velaksi tai tätä vastaavassa tilanteessa. Korko liittyy velkasuhteeseen, ja sen suorittamiseen liittyvät seikat ovat velallisen ja velkojan sovittavissa. Fehlen lukee korkokäsitteen piiriin tosin kaikki rahamäärän saataville asettamisesta aiheutuvat kulut, mutta ei kuitenkaan pääoman takaisin maksamiseksi tehtyjä suorituksia. 28 takaisinmaksulle ole määrätty tiettyä eräpäivää ja että korvaus tai muu vastike ei ylitä varat vastaanottaneen yrityksen jakokelpoisia varoja. 26 van Nus 1994, s Elvinger Kauffman 1994, s Ks. myös Douénias Macovei-Grençon 2008, s Fehlen 1986, s Viitattu Elvinger Kauffman 1994, s. 264, alaviite 1.

38 OECD:n malliverosopimus OECD:n malliverosopimuksen 11 artiklan 3 kappale määrittelee koron käsitteen seuraavasti: Sanonnalla korko tarkoitetaan OECD:n malliverosopimuksen 11 artiklassa tuloa, joka saadaan kaikenlaatuisista saamisista, riippumatta siitä, onko ne turvattu kiinteistökiinnityksellä vai ei, ja liittyykö niihin oikeus osuuteen velallisen voitosta vai ei. Sanonnalla tarkoitetaan erityisesti tuloa, joka saadaan valtion antamista arvopapereista, ja tuloa, joka saadaan obligaatioista tai debentuureista, siihen luettuina tällaisiin arvopapereihin, obligaatioihin tai debentuureihin liittyvät agiomäärät ja voitot. Maksun viivästymisen johdosta suoritettavia sakkomaksuja ei tätä artiklaa sovellettaessa pidetä korkona. 29 Kansallisten määritelmien tapaan korossa on myös malliverosopimuksen tekstin perusteella kyse pääoman saataville asettamisesta suoritetusta korvauksesta. 30 Myös velkojan ja velallisen välinen velkasuhde ja saaminen ovat koron käsilläolon välttämättömiä edellytyksiä. Suhteeseen on liityttävä velan takaisinmaksuvelvollisuus. 31 Esineoikeudelliseen käsitteistöön viitaten voidaan todeta, että korko on malliverosopimuksen mukaan irtaimesta omaisuudesta saatavaa erityistyyppistä tuloa niissä tilanteissa, joissa edellä kuvatut edellytykset täyttyvät. 32 Määrite kaikenlaatuiset saamiset pitää malliverosopimuksen kommentaarin mukaan itsestään selvästi sisällään käteistalletukset ja rahavakuudet. Erikseen luetellut saamistyypit (valtion antamat arvopaperit, obligaatiot ja debentuurit) eivät siten muodosta tyhjentävää koron perusteena olevien saamisten listaa, vaan ne on mainittu esimerkinomaisesti niihin liittyvien erityispiirteiden vuoksi. Viivästyskorot ja muut maksuviivästyksestä seuraavat sakkomaksut ovat puolestaan malliverosopimuksen korkokäsitteen ulkopuolella, sillä ne korvaavat velkojalle maksun viivästymisen aiheuttamaa vahinkoa, eivät pääoman (väliai- 29 Ks. OECD 2010a, s Ks. Rohatgi 2007a, s Ks. Äimä 2009, s Ks. OECD 2010a, s. 206 ja 212, jossa huomautetaan, että myös kiinteistökiinnityksen nojalla maksetut korot luetaan malliverosopimuksen korkokäsitteen piiriin, vaikka jotkin kansalliset oikeusjärjestelmät katsovat ne kiinteän omaisuuden tuotoksi.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus

Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus Anita Isomaa-Myllymäki Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus Markkinaehtoperiaatteen soveltamisen oikeudelliset rajoitukset etuyhteysluotonannossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Tampereen

Lisätiedot

Markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus

Markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus Markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus 24.10.2014 Markkinaehtoperiaate Siirtohinnoittelu perustuu markkinaehtoperiaatteeseen (arm s length

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 SC 149 ECON 572 IA 115 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 22. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy Helsinki Oy SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI OTM Silja Takalo-Eskola Helsinki Oy Toisiinsa etuyhteydessä olevien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua Kyse konsernin

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki Verokilpailu ja valtiontuki Petri Kuoppamäki Sisällys Mikä on ongelma? Siirtohinnoittelusopimuksia koskevat tutkintamenettelyt Veroetu valtiontukena oikeudellisessa jatkumossa Siirtohinnoittelua koskeva

Lisätiedot

Elinkeinoverotus - Konserniverotus 3. Apulaisprof. Tomi Viitala

Elinkeinoverotus - Konserniverotus 3. Apulaisprof. Tomi Viitala Elinkeinoverotus - Konserniverotus 3 Apulaisprof. Tomi Viitala Siirtohinnoittelu Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan hinnoittelua samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välisissä liiketoimissa Konserninsisäisiä

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2011/0314(CNS) 8.6.2012 TARKISTUKSET 8 25 Mietintöluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE487.846v01-00) ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus

Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... SISÄLLYSLUETTELO... LÄHTEET... LYHENTEET... V VII XV XLIX 1.JOHDANTO... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Kansainvälisestä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään 1994 vp -- IIE 256 flallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden Elinkeinoverolaki käytännössä Matti Kukkonen Risto Walden Talentum Pro Helsinki 2015 3., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

HE-luonnos 16.2.2016/M.O.

HE-luonnos 16.2.2016/M.O. HE-luonnos 16.2.2016/M.O. Hallituksen esitys eduskunnalle Portugalin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Ulkomaille suuntautuvien konsernin sisäisten korkomaksujen verokohtelu Suomessa

Ulkomaille suuntautuvien konsernin sisäisten korkomaksujen verokohtelu Suomessa Ulkomaille suuntautuvien konsernin sisäisten korkomaksujen verokohtelu Suomessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Hansi Hautamäki 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen

OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen D&I Alert Tax & Structuring 2016 OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen D&I Alert 29.11.2016» Tax & Structuring D&I Alert Tax & Structuring 2016 Sivu2 / 5 > OECD JULKISTI MONENKESKISEN VEROSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Huom! VML:ään tullut ja tulossa merkittäviä muutoksia v. 2017-2019 Verovuosi

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Ilkka Kajas Tax Partner PwC Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yleistä Varojen jako Yritysjärjestelyt Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yrityksen liiketoiminnan kannalta tietty

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

3 / 2015 Verosuunnittelun rajat uusiksi

3 / 2015 Verosuunnittelun rajat uusiksi Aloite on Vasemmistofoorumin julkaisusarja, jossa tutkijat ja muut toimijat esittävät tiiviitä ja perusteltuja yhteiskunnallisia avauksia. 3 / 2015 Verosuunnittelun rajat uusiksi ESITYS #3/2015 Aggressiivinen

Lisätiedot

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Tilannekatsaus Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin 15.9.2014 sekä osuuskuntien että niiden jäsenten verotukseen

Lisätiedot

1. Tutkimuksen tavoitteet, rajaukset ja toteutus 1

1. Tutkimuksen tavoitteet, rajaukset ja toteutus 1 Sisällys Esipuhe vii Sisällys xi Lyhenteet xxi 1. Tutkimuksen tavoitteet, rajaukset ja toteutus 1 1.1 Tutkimuskohde 1 1.1.1 Tutkimuksen teema ja kysymyksenasettelut 1 1.1.1.1 Lähiyhtiöiden sisäiset korot

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

LEGALITEETTIPERIAATE SUOMEN SIIRTOHINNOITTELUSÄÄNTELYSSÄ

LEGALITEETTIPERIAATE SUOMEN SIIRTOHINNOITTELUSÄÄNTELYSSÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Viljami Tenhunen LEGALITEETTIPERIAATE SUOMEN SIIRTOHINNOITTELUSÄÄNTELYSSÄ toteutuvatko oikeusvarmuus ja ennakoitavuus? Pro gradu -tutkimus Julkisoikeus Tilintarkastuksen

Lisätiedot

Korkovähennysrajoitukset elinkeinotulon verotuksessa. Lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén

Korkovähennysrajoitukset elinkeinotulon verotuksessa. Lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Korkovähennysrajoitukset elinkeinotulon verotuksessa Lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Tausta Sisältö Yleistä verotuksen merkityksestä kansainväliselle yritystoiminnalle Korkorajoitukset elinkeinotulon

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

32E2220 Elinkeinoverotus

32E2220 Elinkeinoverotus 32E2220 Elinkeinoverotus Käytännön asioita Lukuvuosi 2016-2017 Tomi Viitala, Pauli K Mattila Ritva Nyrhinen Kurssin tavoitteet ja sisältö - Osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelijan tulisi tuntea Suomen

Lisätiedot

Elinkeinoverotus - Konserniverotus 2. Apulaisprof. Tomi Viitala

Elinkeinoverotus - Konserniverotus 2. Apulaisprof. Tomi Viitala Elinkeinoverotus - Konserniverotus 2 Apulaisprof. Tomi Viitala Oma pääoma verotuksessa Emoyhtiö voi rahoittaa tytäryhtiötään oman pääoman ehtoisella sijoituksella esim. osakepääomaan, sijoitetun vapaan

Lisätiedot

Ennakoitavuuden kansainväliset ulottuvuudet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Ennakoitavuuden kansainväliset ulottuvuudet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Ennakoitavuuden kansainväliset ulottuvuudet Apulaisprofessori Tomi Viitala Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sisällys Ennakoitavuuden erityispiirteet kansainvälisessä verotuksessa Verosopimukset perinteisiä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0243 (NLE) 12968/17 SC 217 ECON 798 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan

Lisätiedot

Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu. IFRS Forum / 29.5.2012 / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT risto@bilanssi.

Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu. IFRS Forum / 29.5.2012 / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT risto@bilanssi. Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu IFRS Forum / 29.5.2012 / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Konserniavustus Konserniavustus Laki konserniavustuksesta verotuksessa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvelan estyneenä ollessa

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvelan estyneenä ollessa Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2011-00546 VO Upola Minna(VM) 06.07.2011 Korjaus 5.7.2011 annettuu E-kirjeeseen (Eutori-tunnus VM2011-00526) Eduskunta Suuri valiokunta Viite Ks. E-kirje 5.7.2011 tunnus

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

78-lomake Selvitys siirtohinnoittelusta. Verohallinnon asiakasinfo Juha Fagerstedt

78-lomake Selvitys siirtohinnoittelusta. Verohallinnon asiakasinfo Juha Fagerstedt 78-lomake Selvitys siirtohinnoittelusta Verohallinnon asiakasinfo 31.3.2016 Juha Fagerstedt Siirtohinnoitteludokumentointi Laki verotusmenettelystä 14 a : Verovelvollisen on laadittava kirjallinen selvitys

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051482/01 LIITE.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051482/01 LIITE. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11144/17 ADD 1 DRS 48 ECOFIN 635 EF 159 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 6. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

Ajankohtaista BEPS:stä. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus

Ajankohtaista BEPS:stä. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus Ajankohtaista BEPS:stä Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus 24.10.2014 BEPS G20-valtiot antoivat OECD:lle viime vuonna toimeksiannon kehittää kansainväliseen verotukseen säännöt,

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet III V XIV Johdanto 1 1 Teoksen kohde ja tarkoitus 1 2 Keskeisiä käsitteitä 3 2.1 Mitä tarkoitetaan EU-oikeudella? 3 2.2

Lisätiedot

Muotoja sisältö vero-oikeudessa - erityistarkastelussa rahoitus-ja sij oitusinstrumentit

Muotoja sisältö vero-oikeudessa - erityistarkastelussa rahoitus-ja sij oitusinstrumentit Reijo Knuutinen Muotoja sisältö vero-oikeudessa - erityistarkastelussa rahoitus-ja sij oitusinstrumentit Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ 1088 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - Protokoll und Zusatzprotokoll in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 6 PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ

Lisätiedot

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Osinkoverotuksen pääperiaate - Listaamaton yhtiö 50 000 :sta verovapaata 15

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN POISTAMISEEN LIITTYVÄT KÄYTÄNNÖN ONGELMAT YRITYSVEROTUKSESSA

KANSAINVÄLISEN KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN POISTAMISEEN LIITTYVÄT KÄYTÄNNÖN ONGELMAT YRITYSVEROTUKSESSA KANSAINVÄLISEN KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN POISTAMISEEN LIITTYVÄT KÄYTÄNNÖN ONGELMAT YRITYSVEROTUKSESSA Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Pro gradu tutkielma Finanssioikeus Kansainvälisen

Lisätiedot

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014.

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Ministeri Jouko Skinnari

Ministeri Jouko Skinnari U 27/1998 vp V aitioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan Unionin neuvoston direktiiviksi (lähdeveron poistaminen eri jäsenvaltioiden lähiyhtiöiden välisiltä korko- ja rojaltimaksuilta)

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.2.2015 COM(2015) 48 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyn kolmannen maan antaman lainsäädännön ekstraterritoriaalisen soveltamisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 FINANSSIOIKEUS Aineopinnot 1 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

MEHILÄISLAKI. Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen Suomessa. Yritysjuridiikka, Pro gradu -tutkielma. Laatija: Anna Bernitz

MEHILÄISLAKI. Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen Suomessa. Yritysjuridiikka, Pro gradu -tutkielma. Laatija: Anna Bernitz MEHILÄISLAKI Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen Suomessa Yritysjuridiikka, Pro gradu -tutkielma Laatija: Anna Bernitz Ohjaaja: Prof. Matti J. Sillanpää Prof. Raimo Immonen 19.2.2013 Helsinki Turun

Lisätiedot

Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa

Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa Satu Koivula 0198336 Maisteritutkielma, Finanssioikeus Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta 26.8.2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n ja tuloverolain 33 c :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Nelli Mattila ETUYHTEYSLIIKETOIMIEN UUDELLEENLUONNEHDINTA, TUNNISTA- MINEN JA SIVUUTTAMINEN Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2017 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Ulkomaisen veron hyvittämisen ongelmat Suomessa

Ulkomaisen veron hyvittämisen ongelmat Suomessa Ulkomaisen veron hyvittämisen ongelmat Suomessa Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Finanssioikeus OTM-tutkielma Laatija: Liisa Nevalainen Ohjaaja: Marjaana Helminen 5.2.2014 II Sisällys

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KORKOMENOJEN VÄHENTÄMISEN RAJOITTAMISESTA VEROTUKSESSA

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KORKOMENOJEN VÄHENTÄMISEN RAJOITTAMISESTA VEROTUKSESSA Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntö VM044:00/2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KORKOMENOJEN VÄHENTÄMISEN RAJOITTAMISESTA VEROTUKSESSA Yleisiä näkökohtia Finanssialan Keskusliitto (FK) suhtautuu

Lisätiedot