HSL:n ympäristöbonusjärjestelmä ja kilpailutuskriteerit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HSL:n ympäristöbonusjärjestelmä ja kilpailutuskriteerit"

Transkriptio

1 HSL:n ympäristöbonusjärjestelmä ja kilpailutuskriteerit Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa, Motiva, Tampere Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

2 Sisältö 1. Tausta 2. Kilpailuttamisperiaatteet 3. Ympäristöbonus 4. Yhteenveto

3 HSL:n strategia Tahtotila 2018 Helsingin seudulla on Euroopan toimivin liikennejärjestelmä ja tyytyväisimmät joukkoliikenteen käyttäjät Strategiset tavoitteet 1. Helsingin seudulla on hyvin toimiva liikennejärjestelmä 2. HSL tarjoaa asiakkailleen laadukkaat, kustannustehokkaat ja kohtuuhintaiset joukkoliikennepalvelut 3. HSL edistää vähäpäästöistä liikennettä 4. HSL on aktiivinen liikennepoliittinen vaikuttaja 5. HSL:n toiminta tukee omistajakuntien ja metropolialueen kehittämistavoitteita 6. HSL:ssa työskentelee innostunut ja asiantunteva henkilöstö Perustehtävä HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin seudulle Sidosryhmien odotukset Omistajakunnat Asiakkaat Elinkeinoelämä Liikenteenharjoittajat Kansalaisjärjestöt Valtionhallinto

4 HSL:n strategia 2018 vähäpäästöinen liikenne Ympäristöystävällistä liikennejärjestelmää edistetään HLJ:n mukaisesti Joukkoliikenteen runko rakentuu raideliikenteen varaan Länsimetro ja Kehärata otettu käyttöön Seutulinjoja muutetaan syöttöliikenteeksi Joukkoliikenteen päästöt ovat vähentyneet NOx-päästöt - 80% Partikkelipäästöt - 80% CO2-50% Joukkoliikenteen meluhaittoja vähennetään

5 HSL:n tavoitteen saavuttaminen ei onnistu ilman uusinta ajoneuvoteknologiaa, parhaimpia polttoaineita sekä sähkön hyödyntämistä. 91,1 milj. km / 1350 linja-autoa Bussin euroluokitus euro 1 1 % euro 2 31 % 18 % 14 % 9 % 5 % 2 % euro 3 29 % 26 % 26 % 26 % 19 % 11 % 1 % euro 4 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % euro 5 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 3 % EEV 28 % 45 % 49 % 49 % 50 % 50 % 50 % 48 % 37 % hybridi 0,2 % 1,0 % 2,5 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % euro 6 5 % 12 % 20 % 25 % 30 % 35 % Sähköbussit 1 % 3 % 4 % 8 % YHT 100 % 100 % 100 % 101 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% bio-pa. 1 % 4 % 7 % 15 % 30 % 45 % 60 % 75 % Nox 879,42 ton. -14,89 % -18,41 % -24,61 % -34,91 % -44,95 % -54,76 % -61,42 % -71,32 % PM 14,6 ton. -19,29 % -23,71 % -29,61 % -42,47 % -55,75 % -68,98 % -75,33 % -81,72 % CO ton -4,97 % -7,13 % -9,14 % -14,99 % -23,64 % -33,25 % -40,45 % -51,28 %

6 Mistä bussien ympäristövaikutukset muodostuvat Suoritteet määräytyvät palvelutason perusteella Kaluston ominaisuudet millaisilla autoilla ajetaan Polttoaineiden ominaisuudet vaihtoehdot perinteiselle dieselpolttoaineelle Miten busseilla ajetaan kuljettajan vaikutus merkittävä

7 Mahdollisuudet vaikuttaa bussien päästöihin Normaalisti päästövähenemät saadaan kaluston uusiutumisen myötä. Uudet euroluokat, kevytrakennebussti, hybridit, sähköbussit Hidas tie, koska bussikannan uusiutuminen kestää 16 vuotta. Vaihtamalla polttoaine esimerkiksi toisen sukupolven biodieseliin voidaan päästöhyödyt saavuttaa koko bussikalustossa välittömästi. Päästöjä voidaan myös vähentää tehokkaasti lisäämällä vanhempiin busseihin pakokaasujen jälkikäsittelylaitteet.

8 Sääntely 1/2 RES-direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä Kestävyyskriteerit biopolttoaineille Suomen tavoite 2020 direktiivissä bio-osuus 38% kokonaisenergiasta Suomessa säädetty biovelvoite liikennepolttoaineiden jakelijoille 6 % vuoteen 2014/2015, sen jälkeen kasvaa 20 %:iin 2020 mennessä Jäteperäiset ja eräät muut voidaan laskea kaksinkertaisena

9 Sääntely 2/2 Direktiivi 2009/33/EY puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä Haitta-arvot päästökomponenteille Kotimainen lainsäädäntö työn alla

10 VTT:n kaupunkibussien päästötietokanta HSL:n ja VTT:n yhteistyö on tuottanut tarpeellista tietoa mm. kaupunkibussien todellisista päästöistä ja energiankulutuksesta Braunschweig Tietoa jota ei ole yhteismitallisesti muualta saatavilla Mahdollistaa bussiliikenteen laadun tarkemman huomioinnin kilpailutuksessa Todellisiin päästöihin perustuvia pisteytysmalleja otettu käyttöön HSL:n pisteytyksessä alkaen 2010 Uusi puhtaista valinnoista palkitsevia bonusmalli otettiin käyttöön 2012 CO g/km HC g/km CH4* g/km NOx g/km PM g/km CO2 g/km CO2 eqv g/km FC kg/100k m FC MJ/k m Diesel Euro Diesel EEV CNG Euro CNG EEV

11 Bussiliikenteen kilpailuttaminen

12 Kilpailuttamisperiaatteet Kilpailutetaan linja tai linjaryhmä kerralla Linjakohtaiset kalustovaatimukset Sopimuskausi tyypillisesti 7+3 vuotta Valintaperuste kokonaistaloudellinen arviointi Hinnan lisäksi kaluston laatu vaikuttaa Hintapisteet enintään 84 Kalustopisteet enintään 16

13 Lähipäästöjen pisteytys Päästöluokka Päästöpisteet Euro 2 (vanhin sallittu) 0 Euro 3 2 Euro 4 2,8 Euro 3 CNG (kaasu) 3,2 Euro 5 3,5 EEV (nykyiset uudet bussit) 4,2 EEV energiatehokas ( -25%) 5,5 EEV CNG 6,1 Euro 6 (tulossa pian) 6,5 Sähköbussi (nollapäästöt) 7,5 Pisteytyksen perusteena lähipäästöjen = NOx ja PM VTT:n mittausten mukaiset keskiarvot eri Euro-luokissa ja EU:n direktiivin mukaiset päästökomponenttien haitta-arvot

14 CO 2 -pisteytys CO 2 -vähennys referenssitasosta: 2-akselinen 1200 g/km Telibussi 1450 g/km Nivelbussi 1650 g/km

15 Melu 77 db(a) tai alle = 1,5 pistettä 75 db(a) tai alle = 3,0 pistettä Muut innovaatiot Hybridibussin start&stop toiminto 0,5 pistettä Ajotavan seurantajärjestelmä 1,0 pistettä

16 Ympäristöbonus

17 Päästöjen vähentäminen bonusmallilla Biopolttoaineet ja muut päästöjen vähentämiskeinot samalle viivalle, saavutettu tulos ratkaisee Ei rajoita tarjouskilpailun avoimuutta ja tasapuolisuutta Vuosittain jaettava ja määriteltävä bonus mahdollistaa mallin pitämisen joustavasti ajan tasalla Eri toimenpiteiden hinta- ja verotusmuutokset Teknologian kehittyminen ja seurantamittaukset Päästölaskentamallien ja -normien kehittyminen; EU:lta tulossa päivitetty direktiivi, joka huomioi maankäyttövaikutukset Voidaan nopeuttaa tai hidastaa bonusosuuden kasvua saatujen tulosten ja HSL:n maksuvalmiuden mukaisesti Esityksen mukaisella etenemistahdilla noin 4 miljoonaa euroa koko HSL-liikenteessä, korotukset viiden vuoden aikana

18 Bonusmalli käytännössä Päästökomponenteilla euroissa mitattavat haitta-arvot CO2, NOx ja PM voidaan käsitellä samassa bonuspotissa Painotusta voidaan muuttaa EU:n direktiivin rajoissa Vuosittain voidaan järjestää tarjouskilpailu Yksinkertainen hintakilpailu, tarjous jo sopimuksissa olevat toimenpiteet ylittävistä uusista päästövähennyksistä Tarjoukset yksikköhinnan mukaiseen järjestykseen, vuoden bonussumman mukainen määrä tarjouksia hyväksytään Kalustoon asennettavien jälkikäsittelylaitteiden ja muiden kalustoinvestointien bonus kuitenkin maksetaan useammalta vuodelta (investointikustannus, kuoletusaika jäljellä oleva sopimusaika)

19 Bonusmallin vaikuttavuus Todennäköisiä toimenpide-ehdotuksia: Pakokaasujen jälkikäsittelylaitteita vanhaan kalustoon, vähentää tehokkaasti lähipäästöjä Jonkin verran NeXBTL-biodieseliä, jäteperäistä, vähentää sekä hiilidioksidia että lähipäästöjä (saatavuus rajoittaa) Hiukan jäteperäistä biokaasua nykyiseen kalustoon, vähentää tehokkaasti hiilidioksidia Hybridejä ei luultavasti ihan vielä tule bonusmallin eikä tarjouskilpailun kautta Kokonaisvaikutus euron vuosibonuksella voisi olla luokkaa 5 % CO2 ja 5 % lähipäästöjä Lisäpanostuksella aleneva rajahyöty, mutta teknologian kehitys varmasti nostaa toimenpiteiden vaikuttavuutta tulevaisuudessa

20 HSL:llä on liikenteen tilaajana käytettävissään Euroopan paras tietopankki eri bussityyppien todellisesta suorituskyvystä. Ympäristöbonus-mallissa huomioidaan sekä hiilidioksidin että haitallisten lähipäästöjen vähentäminen direktiivissä 2009/33/EY määriteltyjen haitta-arvojen mukaisesti, joista on haitalliset lähipäästöt huomioidaan kaksinkertaisena eli NOx=8800 /t, PM= /t ja CO2 alarajan mukaisesti, = 30 /t. VTT:llä mitattu jo yli 100 HSL:n liikenteessä olevaa bussia. Kaupunkibussien lähipäästöjen keskiarvo tulokset kaksiakselisten ajovastuksilla Braunschweich-syklissä, puolessa kuormassa ( / VTT) Nox g/km PM g/km CNG Euro 3 9,44 0,019 Diesel Euro 3 8,48 0,209 Diesel Euro 4 8,36 0,112 Diesel Euro 5 7,51 0,089 Diesel EEV 6,65 0,066 Diesel EEV hybridi 3,9 0,037 CNG EEV 2,99 0,008 Kasvihuonekaasupäästöjen osalta referenssitaso on 2-akselisella autolla 1200 g/km, teliautolla 1450 g/km sekä nivelautoilla 1650 g/km.

21 Kalustoinvestoinneilla toteutettavien toimenpiteiden hyödyt lasketaan km vuotuisen ajosuoritteen mukaisesti ja ne korvataan tarjouksessa ko. linja-autolle määritellyn liikennöintikohteen jäljellä olevan sopimuskauden ajan. Euro6 Retrofit Hybridi + energ.teh. EEV euro 5 euro 4 euro 3 0, , , , , , , ,00

22 Tarjousvertailussa kokonaistaloudellisen edullisuuden mukainen paremmuusjärjestys perustuu vähennettyjen päästöjen haitta-arvon ja tarjoushinnan väliseen suhteeseen. Tarjouksia hyväksyttiin paremmuusjärjestyksessä, kunnes saavutettiin bonuksiin varattu määräraha euroa HSL Hallitus YMPÄRISTÖBONUS Liite 1 PSa ERO / HYÖTY TARJOUS PÄÄSTÖHYÖTY YHTEENSÄ kerroin 2012 TARJOUS 8 Nobina 2 684, , , ,00 1,639 3 eev bussia vaihdetaan 3 eev energiatehokas 701,92 TARJOUS 6 Nobina 9 681, , , ,00 1,504 6 euro2 -> 6 eev 3208,77 TARJOUS 7 Nobina , , , ,00 1,498 7 euro2 -> 7 eev 3760,27 TARJOUS 9 Nobina 2 108, , , ,00 1,422 1 euro 2 -> 1 eev energiatehokas 835,62 TARJOUS 5 Nobina 1 627, , , ,00 1,203 2 euro2 -> 2 eev 1336,99 TARJOUS 10 Nobina 2 058, , , ,00 1,200 3 euro2 -> 3 euro5 1721,37 TARJOUS 11 Nobina 860, , , ,00 1,143 2 euro2 -> 2 euro4 1002,74 TARJOUS 1 Nobina 276, , , ,39 1,104 euro2 -> eev (7 kk / 2013) Tarjous Veolia Vantaa , , , ,99 1, litraa biodieseliä (jätepohjainen) -80% Tarjous Veolia Espoo , , , ,29 1, litraa biodieseliä (jätepohjainen) -80% Tarjous Pohjola tarjous E -145, , , ,29 0, litraa biodieseliä (jätepohjainen) -80% Tarjous Pohjola tarjous D , , , ,29 0,946 9 euro3 bussin retrofittaus Tarjous Westendin linja , , , ,29 0,807 6 euro2 bussin tilalle 4 eev + 1 euro4 + 1 euro ,34 Tarjous Pohjola C , , , ,29 0,728 2 euro3 bussin retrofittaus TARJOUS 12 Nobina , , , ,29 0, litraa biodieseliä (jätepohjainen) -80% TARJOUS 1 Helb , , , ,29 0, kg biokaasua (Kouvola -76%)

23 HSL Hallitus YMPÄRISTÖBONUS Liite 1 PSa TARJOUS PÄÄSTÖHYÖTY YHTEENSÄ kerroin 2012 TARJOUS 8 Nobina 4 200, , ,00 1,639 3 eev vaihdetaan 3 eev energiatehokas 701,92 TARJOUS 6 Nobina , , ,00 1,504 6 euro2 -> 6 eev 3208,77 TARJOUS 7 Nobina , , ,00 1,498 7 euro2 -> 7 eev 3760,27 TARJOUS 9 Nobina 5 000, , ,00 1,422 1 euro 2 -> 1 eev energiatehokas 835,62 TARJOUS 5 Nobina 8 000, , ,00 1,203 2 euro2 -> 2 eev 1336,99 TARJOUS 10 Nobina , , ,00 1,200 3 euro2 -> 3 euro5 1721,37 TARJOUS 11 Nobina 6 000, , ,00 1,143 2 euro2 -> 2 euro4 1002,74 TARJOUS 1 Nobina 2 664, , ,39 1,104 euro2 -> eev (7 kk / 2013) Tarjous Veolia Vantaa , , ,99 1, litraa biodieseliä (jätepohjainen) -80% Tarjous Veolia Espoo , , ,29 1, litraa biodieseliä (jätepohjainen) -80% Tarjous Pohjola tarjous E 6 900, , ,29 0, litraa biodieseliä (jätepohjainen) -80% Tarjous Pohjola tarjous D , , ,29 0,946 9 euro3 bussin retrofittaus Tarjous Pohjola C , , ,29 0,728 2 euro3 bussin retrofittaus TARJOUS 12 Nobina , , ,29 0, litraa biodieseliä (jätepohjainen) -80% TARJOUS 1 Helb , , ,29 0, kg biokaasua (Kouvola -76%) , ,29 0, toimenpiteet 12567,67 YHTEENSÄ ,96 Tarjous VEO 1 Espoo , ,92 0,345 3Retrofittausta Euro3 Tarjous VEO 3 Vantaa , ,94 0,331 2 Retrofittausta euro3 TARJOUS 3 Helb , ,02 0, kg biokaasua / Suomenoja TARJOUS 2 Helb , ,31 0, kg biokaasua / Suomenoja Tarjous Pohjola tarjous A , ,12 0,254 3 Euro2 -> 3 Euro3 retrofit Tarjous Pohjola tarjous B , ,12 0,254 3 Euro2 -> 3 Euro3 retrofit TARJOUS 2 Nobina , ,10 0,343 4 Euro2 -> 3 EEV + 1Euro 3 (7 kk / 2013) TARJOUS 4 Nobina , ,77 0,283 2 Euro2 -> 2 EEV (7 kk / 2013) TARJOUS 3Nobina , ,66 0,275 3 Euro2 -> 3 EEV (7 kk / 2013) HYVÄKSYTTYJEN TARJOUSTEN HINNAT Nobina ,06 Veolia Vantaa ,60 Veolia Espoo ,30 Pohjolan Liikenne ,00 Westendin Linja #VIITTAUS! Helsingin Bussiliikenne ,00

24 HSL:n bussiliikenteen päästöt vähenevät vuonna 2013 bonusmallin ansiosta Typen oksidit, NO x 2,7 % (19,8 tonnia/a) Hiukkaset, PM 6 % (0,7 tonnia/a) Hiilidioksidi CO 2 7 % ( 7372,5 tonnia/a)

25 Yhteenveto Kilpailuttamiskriteereillä päästöihin voidaan vaikuttaa pitkällä aikavälillä Lyhyellä aikavälillä päästövähenemiä voidaan ostaa tehokkaasti bonusmallilla Taustalla pitkäaikainen tutkimusyhteistyö VTT:n ja muiden kumppanien kanssa

26 Kiitos!

Joukkoliikenteen kilpailuttamiskriteerit ponnistavat tutkimuksesta ja hankintalainsäädännöstä

Joukkoliikenteen kilpailuttamiskriteerit ponnistavat tutkimuksesta ja hankintalainsäädännöstä Joukkoliikenteen kilpailuttamiskriteerit ponnistavat tutkimuksesta ja hankintalainsäädännöstä TransEco-päättöseminaari HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Tausta 2. Kilpailuttamisperiaatteet

Lisätiedot

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Joukkoliikenteen uudelleenorganisointi 1.1.2010 alkaen HKL HKL-Rv HKL-Metro HKL-Infra SL Oy Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN

KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN Reijo Mäkinen 4.12.2007 Sisältö YTV:n tehtävä Bussipalveluiden kilpailuttaminen HKL:n, YTV:n ja Neste Oilin biopolttoainehanke Yhteenveto MISSIO YTV tuottaa

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti 2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puh. (09) 4766 4444 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti 2013 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 444 www.hsl.fi Lisätietoja: Helena Suomela, (09) 4766 4372 helena.suomela@hsl.fi

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 HSLH 22.10.2013 Yhtymäkokous 19.11.2013 ESPOO HELSINKI KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI SIPOO VANTAA SISÄLLYSLUETTELO 1 HSL:N

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. HSLH 3.11.2011 LUONNOS 8.11.2011 klo 10.00

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. HSLH 3.11.2011 LUONNOS 8.11.2011 klo 10.00 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 HSLH 3.11.2011 LUONNOS 8.11.2011 klo 10.00 HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 HSL:N STRATEGIA

Lisätiedot

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00752-15 Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 HSLH 3.11.2011

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 HSLH 3.11.2011 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 HSLH 3.11.2011 HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 HSL:N STRATEGIA 2018... 2 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen uudet teknologiat ja polttoaineet. Liikenteen cleantech-hankinnat Veikko Karvonen, tutkija VTT

Linja-autoliikenteen uudet teknologiat ja polttoaineet. Liikenteen cleantech-hankinnat Veikko Karvonen, tutkija VTT Linja-autoliikenteen uudet teknologiat ja polttoaineet Liikenteen cleantech-hankinnat Veikko Karvonen, tutkija VTT Esityksen sisältö mitä uutta linjaautoliikenteen teknologiassa Ympäristöystävällisyyden

Lisätiedot

TransEco strategiahanke Suomi 2020

TransEco strategiahanke Suomi 2020 TUTKMUSRAPORTTI VTT-R-04433-12 Kuva: Renault TransEco strategiahanke Suomi 2020 Tieliikenteen uusiutuva energia ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mentäessä Toimittanut: Nils-Olof Nylund

Lisätiedot

Arvioita ajoneuvoliikenteen päästökehityksestä: Taustaa HLJ 2015 työhön

Arvioita ajoneuvoliikenteen päästökehityksestä: Taustaa HLJ 2015 työhön Arvioita ajoneuvoliikenteen päästökehityksestä: Taustaa HLJ 2015 työhön Nils-Olof Nylund & Kari Mäkelä VTT 8.9.2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toimeksianto Helsingin seudun liikenne (HSL) on

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun bussimarkkinoiden toimivuus

Pääkaupunkiseudun bussimarkkinoiden toimivuus 2012 Pääkaupunkiseudun bussimarkkinoiden toimivuus TALOUSTEOREETTINEN TARKASTELU KILPAILUTTAMISEN VAIKUTUKSISTA PÄÄKAUPUNKISEUDUN TYÖSSÄKÄYNTIALUEEN BUSSIMARKKINOIDEN TOIMIVUUTEEN JA KILPAILUN EDELLYTYKSIIN

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA Vuosiraportti 2009 Toimittaja Nils Olof Nylund Julkisuus: Julkinen Suorittajaorganisaatio ja

Lisätiedot

Energiankulutus HSL:n järjestämässä liikenteessä

Energiankulutus HSL:n järjestämässä liikenteessä Hallitus 170 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN ENERGIATEHOKKUUDEN KEHITTÄMINEN 765/07/71/710/2010 hall 170 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330

Lisätiedot

25.10.2010. Joukkoliikenteen energiatehokkuuden kehittämismahdollisuudet. Energia- ja ilmastotehokkuus aikajänteellä 2010 2050. www.hsl.

25.10.2010. Joukkoliikenteen energiatehokkuuden kehittämismahdollisuudet. Energia- ja ilmastotehokkuus aikajänteellä 2010 2050. www.hsl. 27 25.10.2010 Joukkoliikenteen energiatehokkuuden kehittämismahdollisuudet Energia- ja ilmastotehokkuus aikajänteellä 2010 2050 www.hsl.fi Joukkoliikenteen energiatehokkuuden kehittämismahdollisuudet

Lisätiedot

Kilpailutusohje kunnille ja muille julkisen sektorin organisaatioille biokaasuajoneuvojen ja biokaasukäyttöisten kuljetuspalveluiden hankintaan

Kilpailutusohje kunnille ja muille julkisen sektorin organisaatioille biokaasuajoneuvojen ja biokaasukäyttöisten kuljetuspalveluiden hankintaan Ari Lampinen Kilpailutusohje kunnille ja muille julkisen sektorin organisaatioille biokaasuajoneuvojen ja biokaasukäyttöisten kuljetuspalveluiden hankintaan Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS PRO3/P3018/05 25.4.2005 BUSSIKALUSTON PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN EVALUOINTI: YHTEENVETORAPORTTI 2002-2004. Nils-Olof Nylund & Kimmo Erkkilä

TUTKIMUSSELOSTUS PRO3/P3018/05 25.4.2005 BUSSIKALUSTON PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN EVALUOINTI: YHTEENVETORAPORTTI 2002-2004. Nils-Olof Nylund & Kimmo Erkkilä TUTKIMUSSELOSTUS PRO3/P3018/05 25.4.2005 BUSSIKALUSTON PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN EVALUOINTI: YHTEENVETORAPORTTI 2002-2004 Kirjoittajat: Nils-Olof Nylund & Kimmo Erkkilä Suorittajaorganisaatio ja osoite VTT Prosessit,

Lisätiedot

Henkilöautojen energiamerkintä ja biopolttoaineet ECOWILL-projekti. Uudenmaan autokouluyhdistys ry:n koulutustilaisuudet Tammikuu 2010

Henkilöautojen energiamerkintä ja biopolttoaineet ECOWILL-projekti. Uudenmaan autokouluyhdistys ry:n koulutustilaisuudet Tammikuu 2010 Henkilöautojen energiamerkintä ja biopolttoaineet ECOWILL-projekti Uudenmaan autokouluyhdistys ry:n koulutustilaisuudet Tammikuu 2010 Motiva Oy 100 % valtion omistama liikevaihto 5,5 milj. euroa (2009)

Lisätiedot

BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA

BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA Esiselvitys 18.1.2012 NELI hanke Mylläri Mikko Häkkinen Jouni-Juhani NELI - North European Logistics Institute on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoima logistiikan

Lisätiedot

Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen

Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen 5-2008 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Kestävä kehitys Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen

Lisätiedot

TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA

TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA TUTKIMUSRAPORTTI VTT R 04419 12 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA Vuosiraportti 2011 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juhani Laurikko, Nils Olof Nylund (toim.)

Lisätiedot

HLJ 2011 Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen vähentämisessä

HLJ 2011 Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen vähentämisessä HLJ 2011 Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen vähentämisessä HLJ 2011 Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen vähentämisessä Nils-Olof

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSLH 21.10.2014 Yhtymäkokous 18.11.2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSLH 21.10.2014 Yhtymäkokous 18.11.2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSLH 21.10.2014 Yhtymäkokous 18.11.2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL (00520 Helsinki) puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

9/2006. Vähäpäästöiset ajoneuvot Helsingissä. Selvitystyö kaasun ja muiden vähäpäästöisten tekniikoiden käyttömahdollisuuksista Tiivistelmäraportti

9/2006. Vähäpäästöiset ajoneuvot Helsingissä. Selvitystyö kaasun ja muiden vähäpäästöisten tekniikoiden käyttömahdollisuuksista Tiivistelmäraportti 9/2006 Vähäpäästöiset ajoneuvot Helsingissä Selvitystyö kaasun ja muiden vähäpäästöisten tekniikoiden käyttömahdollisuuksista Tiivistelmäraportti Nils-Olof Nylund, Antti Lajunen & Esa Sipilä, TEC TransEnergy

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus

HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus Sisällys Tämä on HSL 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden varrelta 8 Asiakkaat 14 Henkilöstö 16 Ympäristö 20 Joukkoliikenne

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010 HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 SEUDUN TALOUDEN,

Lisätiedot

Vähäpäästöinen ajoneuvoteknologia, biopolttoaineet ja sähköautot

Vähäpäästöinen ajoneuvoteknologia, biopolttoaineet ja sähköautot Vähäpäästöinen ajoneuvoteknologia, biopolttoaineet ja sähköautot Kestävän yhdyskunnan ratkaisut RIL-seminaari 13.9.2010 Kuva: Mitsubishi Nils-Olof Nylund, VTT 2 Sisältö Tieliikenteen ympäristöhaasteet

Lisätiedot

Linja-autokaluston optimointi ja kohdentaminen

Linja-autokaluston optimointi ja kohdentaminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Veikko Karvonen Linja-autokaluston optimointi ja kohdentaminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2011 15.11.2012 1

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2011 15.11.2012 1 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2011 15.11.2012 1 Seutukompassi: Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2011 TOIMINTAYMPÄRISTÖ KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ERI ALUETASOILLA LIIKENNE MAANKÄYTTÖ SÄHKÖNKULUTUS

Lisätiedot