MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Määräys 65/011/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Määräys 65/011/2014"

Transkriptio

1 1 MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Määräys 65/011/2014 MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA NÄYTTÖTUTKINTO Valmistava koulutus

2 2 MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Sisällys 1 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Saamelaisalueen osaamistarpeet Perustutkinnon tavoitteet Perustutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista osista PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Näyttötutkinnon suorittaminen Ammattitaidon arviointi ja osoittaminen näyttötutkinnossa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnossa NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS Valmistavan koulutuksen järjestäminen Valmistavan koulutuksen arviointi AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat MATKAILUALAN ASIAKASPALVELU MATKAILUPALVELUJEN TOTEUTTAMINEN Valinnaiset tutkinnon osat MAJOITUSPALVELUT MATKAILUKIINTEISTÖN JA -YMPÄRISTÖN HOITO MATKAILUPALVELUJEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ MATKAILUPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN MATKAILU- JA MATKATOIMISTOPALVELUT MATKATOIMISTON VARAUSJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ OPASTUSPALVELUT PUHDISTUSPALVELUT MATKAILUKOHTEESSA RAKENNELMIEN VALMISTUS JA KUNNOSSAPITO MATKAILUPALVELUISSA RETKI-, ERÄ- JA LUONTORUOKAILUPALVELUT YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU TUTKINNON OSA AMMATILLISESTA PERUSTUTKINNOSTA TUTKINNON OSA AMMATTI- TAI ERIKOISAMMATTITUTKINNOSTA... 55

3 3 MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO - ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA 1 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Saamelaisalueen osaamistarpeet Saamelaisalueen matkailupalvelujen kehittämisessä tulee korostaa monikulttuurisuuden elävää olemassaoloa sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen perinteitä. Matkailupalvelujen tuottamisessa huolehditaan myös paikalliskulttuurin ja elinkeinojen kehittymismahdollisuuksien turvaamisesta sekä herkän luonnon hallitusta käytöstä matkailun tarpeisiin. Lapissa tapahtuvassa matkailupalvelujen tuottamisessa tulee ottaa huomioon kansallinen perinne ja kulttuurinen erilaisuus sekä kehitys erityisesti saamelaiskulttuurin näkökulmasta. Lapin matkailutuotteiden ja -palvelujen tuottaminen elämyksiksi asiakkaille edellyttää asiakkaan tuntemista, monialaista tuotekehitystä ja toimijoiden ja toimialojen välistä yhteistyötä. SAKK:n matkailualan valmistavan koulutuksen painoalueita ovat muun muassa: Saamelaisalueen ja -kulttuurin tuntemus ja ymmärtäminen Laaja monikulttuurinen arvoperusta Alueen arkipäivän tuotteistaminen elämyksiksi matkailijoille Lapin ja koko Barentsin alueen tuntemus Pohjoisen luonnon ja luonnonsuojelualueitten tuntemus ja tuotteistaminen matkailussa kestävin periaattein ja aitoja elämyksiä painottaen Pohjois-Lapin kaikkien vuodenaikojen hyödyntäminen matkailupalveluissa, ympärivuotisiin matkailutoimintoihin painottaminen Saamelaiskulttuurin ja matkailun tasapaino Alueen perinteisten elinkeinojen tuntemus ja saamelaisalueen matkailun tuntemus osaelinkeinona saamelaisille Osallistuminen paikkakunnalla toteutuviin matkailutapahtumiin eri sesonkeina kuten kaamosaikaan, jouluaikaan, kevättalvella, keskiyön auringon aikaan, ruska-aikana. Matkailuelinkeinossa kulttuuriosaaminen on lähes poikkeuksetta ymmärretty kansallisen kulttuurin osaamisena ja ulkomaalaisten asiakkaiden palveluna mieluiten heidän omalla kielellään. Erilaisten kulttuuristen lähtökohtien ymmärtäminen ja hyväksyminen on edelleen tärkeä Lapin matkailun kehittymisen kannalta, joten saamelaiskulttuuriin painottaminen matkailuopinnoissa alueellisena lähtökohtana on yksi tärkeä asia opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 1.2 Perustutkinnon tavoitteet Matkailupalvelujen osaamisalan suorittanut matkailupalvelujen tuottaja osaa toimia matkailupalvelujen tuotteistamisen ja toteuttamisen asiakaspalvelutehtävissä matkailun ohjelmapalveluyrityksissä tai matkailukeskusten ja -alueiden erilaisissa matkailuyrityksissä ja -organisaatioissa. Matkailupalvelujen tuottajan toimintaympäristö voi olla matkailukeskus, ohjelma- tai oheispalveluyritys, hotelli, kylpylä, maatilamatkailuyritys tai muu vastaava paikka, jossa asiakkaille tarjotaan ja tuotetaan suoraan tai välillisesti ohjelma- ja oheispalveluja, kuten elämys- ja seikkailuretkiä. Matkailupalvelujen tuottaja markkinoi, myy ja toteuttaa ohjelma- ja oheispalveluja sekä muita asiakkaan hyvinvointiin liittyviä palveluja. Hän myös hoitaa ja huoltaa palveluissa tarvittavia eläimiä, välineitä, varusteita sekä toimintaympäristöä. Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta valmistunut matkailupalvelujen tuottaja voi työllistyä koti- ja ulkomailla, sekä matkailuyrityksiin ja -organisaatioihin, joissa asiakkaille tarjotaan pohjoisen alueen elämään, luontoon ja kulttuuriin liittyviä matkailupalveluja. Saamelaisalueella on pitkät perinteet ainutlaatuisena matkailukohteena ja alueen matkailullinen ilme on kansainvälinen. Saamelaisalue on Euroopan unionin pohjoisinta osaa. Alueelle on ominaista pohjoisuuden lisäksi kaunis, monipuolinen ja vaihteleva luonnonmaisema, vetovoimaiset luonnonilmiöt kuten

4 kaamos, keskiyön aurinko, revontulet, ruska, lumi, jää, hiljaisuus ja rauha, omaperäinen kasvisto ja eläimistö sekä rikkaat luonnonantimet. Alueen vahvuuksiin kuuluvat suuret suojelualueet retkeilyreitteineen, monikulttuurisuus, saamelaisuus ja kansainvälisyys. Saamelaisalueella keskeisellä sijalla on saamelaisesta ympäristöstä lähtevä matkailu, joka perustuu alkuperäisyyteen, aitouteen, ohjaukseen ja osallistumiseen ja on sopusoinnussa saamelaisten perinteisten elinkeinojen kanssa. 1.3 Perustutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista osista Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa voi suorittaa matkailupalvelujen tuottajan osaamisalan tutkinnon. Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Pakollisia tutkinnon osia on kaksi (2). Valinnaisia tutkinnon osia tutkinnon suorittaja valitsee neljä (4). Saamelaisalueen koulutuskeskus järjestää tutkintoon valmistavaa koulutusta 2 pakolliseen ja 11 valinnaiseen tutkinnon osaan. Tutkinnon suorittaja voi esittää tunnustettavaksi tutkinnon osan muusta ammatillisesta koulutuksesta: perustutkinnosta sekä ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Matkailualan perustutkinto Tutkinnon muodostuminen näyttötutkinnossa 4 2 Ammatilliset tutkinnon osat 2.1 Pakollinen tutkinnon osa Matkailualan asiakaspalvelu 2.2 Matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollinen tutkinnon osa Matkailupalvelujen toteuttaminen 2.4 Valinnaiset tutkinnon osat Tutkinnon suorittajan on valittava neljä valinnaista tutkinnon osaa kohdista Majoituspalvelut Matkailukiinteistön ja -ympäristön hoito Matkailupalvelujen markkinointiviestintä Matkailupalvelujen tuotteistaminen Matkailu- ja matkatoimistopalvelut Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö Opastuspalvelut Puhdistuspalvelut matkailukohteessa Rakennelmien valmistus ja kunnossapito matkailupalveluissa Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

5 5 2 PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA 2.1 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Henkilökohtaistamisesta säädetään ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lain (631/1998) 8 :ssä sekä henkilökohtaistamismääräyksessä (OPH 43/011/2006). Henkilökohtaistamismääräys ja OPS täydennetään kevään 2015 aikana voimaan tulevan määräyksen mukaan. Näyttötutkinnossa henkilökohtaistaminen jakautuu kolmeen vaiheeseen: 1) koulutukseen hakeutuminen, 2) tutkinnon suorittaminen, 3) tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Koulutuksen järjestäjä SAKK huolehtii siitä, että näyttötutkintoon hakeutuja, tutkinnon suorittaja ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa oleva opiskelija saa riittävästi ohjausta, neuvontaa ja tukea tutkinnon suorittamisen eri vaiheissa. Hakeutumisvaiheessa selvitetään, mitä aiemmin hankittua osaamista tutkintoon hakeutujalla on, jonka jälkeen henkilö joko aloittaa tutkinnon suorittamisen tutkintotilaisuuksissa tai lähtee hankkimaan tarvittavaa ammattitaitoa. Tutkinnon suorittamiseksi laaditaan jokaiselle tutkinnon suorittajalle henkilökohtainen tutkintosuunnitelma (HENTU) siitä, millä tavoin, milloin ja missä tutkintotilaisuudet järjestetään, jotta kattavasti saadaan tutkinnon perusteissa edellytetyt ammattitaitovaatimukset osoitettua ja luotettavasti arvioitua. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan tutkintosuoritusten arvioijat. Tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi suunnitellaan tarvittavan ammattitaidon hankkimistavat. Tutkinnon suorittaja hankkii lisää ammattitaitoa työpaikalla, itseopiskeluna tai lähiopetuksessa kuten verkko-oppimisena. Samoin suunnitellaan ja selvitetään ammattitaidon hankkimisen ajankohdat sekä ohjaajat ja varmistetaan, että suunnitellulla koulutuksella saavutetaan tutkinnon perusteiden mukainen kattava osaaminen. Valmistavia opintoja voi suorittaa myös ulkomailla. 1. Hakeutumisvaiheen asiakirjoja ovat: - hakulomake - opinto- ja työtodistukset - todistukset suoritetuista erillispätevyyksistä ja - osaan.fi -kartoitus. 2. Tutkinnon suorittamiseen liittyvät asiakirjat ovat: - Henkilökohtainen tutkintosuunnitelma (HENTU); sisältää henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman siitä, missä tehtävissä, milloin ja millä tavoin tutkintotilaisuudet järjestetään. - Lisäksi tutkinnon suorittaja laatii henkilökohtaisen tutkinnon osa-kohtaisen toteuttamissuunnitelman, jossa kuvataan tarkasti tuleva tutkinnon osan suoritus. 3. Tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen liittyvä asiakirja on: - Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) Kaikki edellä mainitut toimenpiteet dokumentoidaan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan, joka koostuu edellä mainituista kolmen vaiheen asiakirjoista. Asiakirjaa päivitetään tutkinnon suorittamisen edetessä tai muutoin tutkinnon suorittajan henkilökohtaisen tilanteen mukaisesti.

6 6 2.2 Näyttötutkinnon suorittaminen Tutkintomaksu on 58. Tutkintomaksun maksaa tutkinnon suorittaja itse. Tutkintotilaisuuden järjestävä oppilaitos SAKK perii maksun tutkinnon suorittajalta ja tilittää sen Opetushallitukselle. Valmistavaan koulutukseen osallistuminen ja opetus ovat maksutonta. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Tutkinnon suorittaja suorittaa aina yhden tai useamman tutkinnon osan kerrallaan, riippuen tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamisesta. Tutkinnon osan suorittaakseen tutkinnon suorittaja laatii tutkintotoimikunnan hyväksyntää varten tutkinnon osan toteutussuunnitelman. Toteutussuunnitelma lähetetään koulutuksen järjestäjän kautta tutkintotoimikuntaan, joka kokouksen pidettyään ja hyväksyttyään toteuttamissuunnitelman, antaa luvan toteuttaa tutkintotilaisuuden. Mikäli toteutussuunnitelmaa ei sellaisenaan hyväksytä, tutkintotoimikunta lähettää suunnitelman takaisin täydennettäväksi. Tutkintotilaisuudet toteutetaan ensisijaisesti työssäoppimis- tai työpaikoilla henkilökohtaistamisen mukaisesti. 2.3 Ammattitaidon arviointi ja osoittaminen näyttötutkinnossa Näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti. Näyttötutkinnon perusteet ovat Opetushallituksen määräys. Jokainen tutkinnon osa arvioidaan erikseen. Tutkinnon suorittajan osaamista tutkintotilaisuudessa arvioivat tehtäväänsä perehdytetyt, tutkintotoimikunnan hyväksymät arvioijat. Ammatillisissa perustutkinnoissa hyväksytyt tutkintosuoritukset arvioidaan asteikolla tyydyttävä 1, hyvä 2 ja kiitettävä 3. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti työelämän todellisissa työtehtävissä. Koska ammattitaidon hallinnassa korostetaan kokonaisuuksien hallintaa, työpaikan tai työssäoppimispaikan valinnassa ja sen soveltuvuuden arvioinnissa pyritään siihen, että tutkinnon suorittaja voi tutkintotilaisuudessa osoittaa kattavasti tutkinnon osan edellyttämän ammattitaidon. Jos ammattitaitoa ei voida arvioida kattavasti tutkintotilaisuudessa, tutkinnon suorittaja voi käytännön työtehtävien lisäksi täydentää tutkintosuoritustaan tarvittaessa. Tutkintotilaisuudessa osaamisen osoittaminen tapahtuu myös muun muassa erillisten tehtävien kautta, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti, luotettavasti ja tutkinnon perusteiden mukaisesti osoitetuiksi. Lisäksi tutkinnon suorittajaa voidaan tarvittaessa haastatella tutkintotilaisuudessa osaamisen varmistamiseksi. Arvioijat Näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittajan osaamista arvioivat henkilöt edustavat kolmikantaisesti työnantajia, työntekijöitä ja opetusalaa sekä tarvittaessa itsenäisiä ammatinharjoittajia. Tutkintosuoritusten arvioijilla on hyvä ammattitaito kyseisen näyttötutkinnon tai sen osan alalta. Lisäksi he tuntevat arvioitavana olevan tutkinnon perusteet, osaamisen arvioinnin keskeiset periaatteet sekä arvioitavan tutkinnon osan ammattitaidon osoittamistavat. Näyttötutkinnon järjestäjä perehdyttää arvioijat suoritettavan näyttötutkinnon perusteisiin ja niissä määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin, arvioinnin kriteereihin ja ammattitaidon osoittamistapoihin. Arvioijat ovat myös perehtyneet tutkinnon suorittajan toteuttamissuunnitelmaan siitä, miten osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuudessa. Arvioijat vastaavat siitä, että tutkinnon suorittajan osaaminen arvioidaan oikeudenmukaisesti, ammattitaitoisesti ja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Osaamisen arviointi Tutkintotilaisuudessa arvioija tai arvioijat arvioivat tutkinnon suorittajan osaamista seuraamalla ja havainnoimalla hänen työskentelyään suhteessa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Tutkintosuoritus on työpaikan arkista työtoimintaa, joka eroaa normaalista työpäivästä vain siten, että

7 työskentelyä arvioidaan. Tutkintosuoritus voi olla tuotanto- tai palveluprosessin mukainen yhtenäinen kokonaisuus tai koostua useista yksittäisistä tutkintosuorituksista. Mikäli tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia joudutaan osoittamaan useammassa työprosessin vaiheessa, voidaan ennen tutkintotilaisuutta sopia arvioijien kesken työnjaosta. Tutkinnon osan arviointiesityksen tekevät kuitenkin arvioijat yhdessä. Tutkinnon suorittajalle annetaan mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Tutkinnon suorittajalle annetaan palautetta tutkintotilaisuuden päätyttyä. Tässä palautetilanteessa arvioija tai arvioijat ja tutkinnon suorittaja keskustelevat tutkintosuorituksesta tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja arvioinnin kriteereiden pohjalta. Arvioinnista päättäminen Kun tutkinnon suorittaja on osoittanut osaamistaan koko tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten osalta, kolmikantainen arvioijaryhmä (työnantajataho, työntekijätaho ja opetusalan edustaja) kokoontuu arviointikokoukseen. Kokouksessa tehdään tutkinnon osan arviointiesitys tutkintotoimikunnalle. Arviointiesitys tehdään tutkinnon suorittajan arviointiaineiston perusteella. Arviointiaineisto koostuu seuraavista kokonaisuuksista: 1) tutkintosuoritusten kattavat arvioinnit, 2) tutkinnon perusteissa mainitut, tutkinnon suorittajan laatimat arvioidut asiakirjat, 3) kopiot erillispätevyyksien suorittamista koskevista todistuksista, 4) tutkintotoimikunnan tunnustamat dokumentit aiemmin osoitetusta osaamisesta sekä 5) tutkintosuorituksia täydentävät dokumentit tilanteessa, jossa käytännön työtehtävät eivät ole kattaneet kaikkia tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Arviointiaineiston pohjalta kolmikantainen arvioijaryhmä tekee tutkintotoimikunnalle arviointiesityksen tutkinnon osan arvosanasta perustutkinnoissa. Tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. 2.4 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnossa 7 Osaamisen tunnustaminen mahdollistaa joustavammat oppimispolut ja urasuunnitelmat. Aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisella voidaan lyhentää tutkinnon suorittamisaikaa, lyhentää näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta ja tehostaa koulutusta. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat osa henkilökohtaistamisprosessia. Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden suhteessa näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Riittävät dokumentit osaamisen tunnustamiseksi ovat: tutkintotodistus ammatillisesta perustutkinnosta tai todistus tutkinnon osan suorittamisesta ammatillisen perustutkinnon erotodistus tutkintotodistus ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tai todistus tutkinnon osan suorittamisesta suoritettavaan tutkintoon sisältyvien erillispätevyyksien voimassa olevat todistukset (esimerkiksi hygieniaosaamistodistus, EA1-kortti, anniskelupassi, tulityökortti). Osaamista tunnistettaessa arvioijat arvioivat tutkinnon suorittajan esittämien asiakirjojen perusteella todetun ammattitaidon vastaavuuden suhteessa suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Kolmikantainen arvioijaryhmä tekee näiden asiakirjojen pohjalta esityksen tutkintotoimikunnalle osaamisen tunnustamiseksi. Osaamisen tunnustamisesta päättää tutkintotoimikunta noudattaen tutkinnon perusteita ja niissä olevia määräyksiä osaamisen tunnustamisesta. Esitys osaamisen tunnistamisesta tehdään heti tutkintoon hakeutumisvaiheen jälkeen, jotta mahdollinen tunnustaminen voidaan ottaa huomioon suunniteltaessa tutkinnon suorittamista.

8 8 3 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS Valmistavia opintoja tarjotaan henkilökohtaistamisesta riippuen enintään 2 lukuvuoden ajan. Tutkinnon suorittajan etenemisestä riippuen, hänen on mahdollista hankkia osaamista nopeammin ja valmistua jo ennen kuin kaksi lukuvuotta on tullut täyteen. Ensin suoritetaan pakolliset tutkinnon osat ja sitten valinnaiset 4 tutkinnon osaa, ellei muuta ole henkilökohtaistamisessa sovittu. Tarvittaessa tutkinnon osien suorittamista voidaan suunnitella eri järjestykseen. Valmistavaa koulutusta annetaan lukusuunnitelman mukaan. Opiskelija voi opiskelujensa aikana halutessaan hankkia osaamista yhden tai useamman tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista yhtä aikaa. Kahdessa vuodessa opiskelija voi lukusuunnitelman mukaan suorittaa koko tutkinnon. LUKUSUUNNITELMA (tunteina) MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Näyttötutkintoon valmistava koulutus jaksotus (tunteina h) jaksotus (tunteina h) Matkailupalvelujen tuottajan osaamisala Ammatilliset tutkinnon osat ov PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Matkailualan asiakaspalvelu Näyttötutkinto-info / Henkilökohtaistaminen Asiakkaan palveluprosessin hallinta matkailussa, TOP Tiedonhallinnan osaaminen matkailutyössä Erityisosaaminen matkailualalla Matkailupalvelujen toteuttaminen 1. lukuvuonna: Matkailupalvelun toteuttamisprosessin hallinta, TOP Opastamisen toteuttaminen, (jatkuu 2. lukuv.) Maastoruokien valmistustaidot 1 24 Turvallisuustaidot matkailupalveluissa Matkailualan lakiasioiden tunteminen 1 28 Matkailualan yrittäjyysosaaminen, (jatkuu 2. lukuv.) lukuvuonna: Matkailupalvelujen markkinointiviestintätaidot 1 28 Matkailupalvelujen tuotteistamisen taidot VALINNAISET TUTKINNON OSAT, TOP (4) Majoituspalvelut Matkailukiinteistön ja -ympäristön hoito Matkailupalvelujen markkinointiviestintä Matkailupalvelujen tuotteistaminen Matkailu- ja matkatoimiston palvelut Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö Opastuspalvelut Puhdistuspalvelut matkailukohteessa Rakennelmien valmistus ja kunnossapito matkailupalveluissa Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Yritystoiminnan suunnittelu

9 9 3.1 Valmistavan koulutuksen järjestäminen Pedagogisen toiminnan lähtökohtana on opiskelijan osaamisen hankkiminen ja osaamisen laadunvarmistus. Saamelaisalueen koulutuskeskus järjestää valmistavaa koulutusta kaikkiin matkailupalvelujen tuottajan osaamisalan tutkinnon osiin. Tutkinnon suorittaja voi (suoritettuaan aikaisemmin tai SAKK:n tarjonnan puitteissa) esittää seuraavat tutkinnon osat osaksi tutkintoaan; Tutkinnon osat Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta ja Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Valmistava koulutus pitää sisällään laajennettua työssäoppimista matkailualan työpaikoilla, lähiopetusta virtuaalisessa oppimisympäristössä, opintoretkillä ja maastossa sekä luokassa ja lisäksi itsenäistä opiskelua. Luvussa 4 tutkinnon osittain on eritelty tarkemmin tutkinnon osien tavoitteet, valmistavan koulutuksen toteutustavat ja miten opiskelija voi saavuttaa tutkinnon suorittamiseen vaadittavat ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. 3.2 Valmistavan koulutuksen arviointi Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida opetuksessa saatua tietoa ja taitoa. Jokaisella on aikaisempien tieto-, ajatus- ja toimintamalliensa perusteella erilainen lähtötilanne osaamisessaan, jonka pohjalta hän hahmottaa ja vastaanottaa uutta. Opettajan ja kouluttajan tehtävä on arvioinnin avulla tukea opiskelijan ammatillista kasvua haluttuun suuntaan. Opiskelija tarvitsee omassa ammatillisessa kasvussaan sellaisen henkilön tukea, joka osaa keskustella ja antaa palautetta siitä, miten edetään kohti työelämän ja tutkinnon perusteiden edellyttämää ammattitaitoa. Syvällinen oppiminen vaatii oppimiskokemusten käsittelyä kokeneiden työntekijöiden ja opettajien kanssa. Näyttötutkintojärjestelmässä oppimista arvioidaan näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa, työssä oppimisen aikana tai esimerkiksi palautteena verkko-opinnoista. Valmistavassa koulutuksessa opettajien ja ohjaajien velvollisuus on seurata opiskelijan oppimista ja osaamisen kehittymistä ohjaamalla ja kannustamalla tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttamiseen. Edistymisestä annetaan opiskelijalle palautetta. Työpaikalla tai työssäoppimispaikalla työpaikkaohjaaja tai työpaikkakouluttaja ja mahdollisesti esimies antavat palautetta oppimisen edistymisestä sekä ohjaavat oppimaan lisää. On tärkeää, että valmistavassa koulutuksessa oleva saa edistymisestään palautetta ja yhdessä opettajien ja työpaikkakouluttajien tai työpaikkaohjaajien kanssa voidaan todeta, milloin opiskelijalla on riittävästi valmiuksia suorittaa tutkinto. Yksi valmistavan koulutuksen tehtävä on itsearvioinnin kehittäminen. Opiskelijaa ohjataan ja kannustetaan arvioimaan itseään työntekijänä suhteessa tutkinnon perusteissa edellytettyihin ammattitaitovaatimuksiin. Vaikka osa opiskelijoista on jo pitkään työskennellyt suoritettavan tutkinnon alalla, ei itsensä realistinen arvioiminen, varsinkaan suhteessa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, ole itsestään selvää. Kun opiskelijaa ohjataan arvioimaan itseään suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kriteereihin, samalla opiskelijaa autetaan myös sisäistämään tutkinnon suorittamisessa vaaditut ammattitaitovaatimukset ja osaamisen taso. Valmistavan koulutuksen ja työssä oppimisen tarkoitus on hankkia tutkinnon perusteiden mukainen ammattitaito, jonka tutkinnon suorittaja osoittaa tutkintotilaisuudessa. Valmistavan koulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi on erotettava selkeästi osaamisen arvioinnista tutkintotilaisuuksissa. Oppimisen arviointi ei saa vaikuttaa osaamisen arviointiin. Saamen kielen ja kulttuurin sisältyminen opintoihin Perustutkinnon valmistavaan koulutukseen sisältyy saamen kielen ja kulttuurin opintoja. Opinnot sisällytetään ammatillisiin tutkinnon osiin. Tutkinnon suorittajalla on lisäksi mahdollisuus opiskella saamen kieltä ja kulttuuria lisää

10 oppilaitoksen tarjonnan mukaan virtuaali- tai muuna lähiopetuksena. Ammatillisiin tutkinnon osiin on kuvattu se, miten saamelaiskulttuuri toteutetaan valmistavassa koulutuksessa. Työelämälähtöisyys Työelämälähtöisyys on näyttötutkinnon kantava asia. Kaikki valmistava koulutus on suunniteltu työelämälähtöisesti painottaen pohjoisten alueiden tarpeita. Valmistava koulutus pitää sisällään yksilöllisiä opintopolkuja ja paljon laajennettua työssäoppimista, mikä tekee koulutuksesta hyvin työelämälähtöistä ja siten myös työllistää tutkinnon suorittajia. Tutkinnon järjestäjä SAKK pitää tiiviisti yhteyttä ja keskustelee työelämän kanssa, ja kerää palautetta niin omasta toiminnastaan kuin työssäoppijoiden perehdytyksestä. Lisäksi tutkinnon järjestäjä ohjaa tutkinnon suorittajia työpaikoilla työssäoppimisen aikana työelämän kanssa. Lisäksi kaikki muu valmistava opetus linkitetään aitoihin työelämän ympäristöihin. Valmistavan koulutuksen painotukset saamelaisalueen erityisiin asioihin, kuten elinkeinoihin ja kulttuuriin antavat opiskelijalle osaamista, joka on tärkeää tulevassa työssä matkailualalla Lapissa tai muualla Suomessa. Oppimisympäristöt Työssäoppimisen kautta voidaan hankkia ammattitaitovaatimuksia vastaavaa osaamista ohjatusti tarvittava määrä, että tutkinnon suorittaja saavuttaa tutkintotilaisuudessa vaadittavan osaamistason ja on valmis tutkintosuoritukseen. Opettaja ja työelämän työssäoppimisen ohjaaja valmentavat tutkinnon suorittajaa työssäoppimisessa. Työssäoppimista voidaan toteuttaa eri matkailualan yrityksissä ja organisaatioissa: asiakaspalvelussa majoituspalveluissa, opastuspalveluissa, aktiviteeteissa, matkatoimistoissa, matkanjärjestäjillä, markkinointitehtävissä, tuotteistamistehtävissä, puhdistuspalveluissa, kiinteistönhoitotehtävissä, rakennelmien valmistustehtävissä, eräruoan valmistustehtävissä, ravintolassa, kahvilassa, tapahtumassa tai muussa matkailualan palvelutilanteessa tai matkailupalvelujen tuottamistehtävissä. Virtuaali- ja muu lähiopetus toteutetaan erilaisilla etäoppimisjärjestelmillä ja -alustoilla. Etäoppimisympäristöt mahdollistavat opiskelun kauempaakin. Lähipäiviä toteutetaan ensisijaisesti Saamelaisalueella muutaman kerran lukuvuodessa. 10 Lisäksi tutkinnon suorittaja voi halutessaan ottaa osaa NY (Nuori Yrittäjä) -kouluun, joka valmistaa tutkinnon suorittajaa Yritystoiminnan suunnittelu -tutkinnon osan suorittamiseen. Lisäksi tutkinnon suorittaja voi valita ylimääräisenä kursseja muilta osaamisaloilta monipuolistaakseen osaamistaan ja syventää kulttuurintuntemustaan esim. karvakenkä- tai puukonteko- tai kalannahan parkituskurssilla. Lisäksi vapaaehtoisina ammatilliseen kasvuun tähtäävinä opintoina tarjotaan muusta oppilaitoksen tarjonnasta opintoja. Oppimismenetelmät SAKK:n oppimiskäsityksen mukaisesti oppimismenetelmät ovat toiminnallisia sekä opiskelija- ja kulttuurilähtöisiä. Konkreettisia tutkinnossa käytettäviä opiskelija- ja kulttuurilähtöisiä sekä opiskelijakeskeisiä oppimismenetelmiä ovat matkailualan koulutuksessa mm. seuraavat: - työssäoppiminen, verkko-oppiminen, oppimispäiväkirja, projektioppiminen, ilmiökeskeinen ja ongelmalähtöinen oppiminen, opintomatkat, osallistavat luennot, itseoppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen Opinto-ohjaus

11 Valmistavaan koulutukseen osallistuvilla tutkinnon suorittajilla on oikeus saada opinto-ohjausta. SAKK:n perustutkintoihin sisältyy ryhmämuotoista opinto-ohjausta. Opinto-ohjausta annetaan jokaiselle tutkinnon suorittajalle opinto-ohjauksen opintojaksot suunnitelman mukaisesti sekä sen lisäksi tarpeellinen määrä ohjausta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Lisäksi tutkinnon suorittajan ryhmänohjaaja auttaa tutkinnon suorittajaa opinto-ohjaukseen liittyvissä seikoissa. Erityisopetus SAKK:ssa järjestetään opetus erityisopetuksena silloin, kun opiskelija tarvitsee erityistä tukea opiskeluunsa. Tarvittaessa hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa ovat mukana opinto-ohjaaja ja/tai erityisopettaja. Tutkinnon suorittamisen alussa tutkinnon suorittajille tehdään lukitesti, jotta mahdolliset lukivaikeudet voidaan selvittää ja ottaa huomioon tutkinnon suorittamisessa. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa kuvataan erityisopetuksen järjestämisen periaatteet, ja erityisopetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestäminen käytännössä. Tarkempaa tietoa erityisopetuksesta on saatavilla erityisopetuksen suunnitelmasta. 11

12 12 4 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 4.1 Pakolliset tutkinnon osat MATKAILUALAN ASIAKASPALVELU TUTKINNON OSA Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset: Tutkinnon suorittaja osaa valmistautua matkailuympäristössä ja -tehtävissä tapahtuviin asiakaspalvelutilanteisiin ottaa vastaan asiakkaita ja selvittää asiakkaiden tarpeita ja toiveita palvella kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita matkailuyrityksen liikeideaa tai toimintatapaa noudattaen hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa työssään päättää asiakaspalvelutilanteen ja tekee jälkitoimia tehdä yhteistyötä matkailualan yritysten tai organisaatioiden kanssa. Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta: Asiakaspalvelutilanteeseen valmistautuminen Asiakkaiden vastaanottaminen Asiakaspalvelijana toimiminen Asiakaspalvelutilanteen päättäminen 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Asiakaspalvelutilanteessa käytettävien resurssien ja tietotekniikan käyttö Matkailupalvelujen informaatio- ja muun materiaalien käyttö 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Suomen matkailualueiden vertailu Matkailupalveluiden, -tuotteiden ja kulttuuritekijöiden esitteleminen Alakohtainen kielitaidon hallinta suomen-, ruotsin- tai muunkielisillä Työturvallisuudesta huolehtiminen Hygieniasäädösten noudattaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattietiikka

13 13 Tutkinnon osan valmistavan koulutuksen toteutus Ajoitus Osa-alueen nimi Toteutustapa (miten opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet) Perustiedot ja -taidot opiskellaan seuraavissa oppimisympäristöissä: - Työssäoppiminen matkailualan yrityksessä tai organisaatiossa asiakaspalvelutehtävissä (opastuksissa, elämys- ja luontoretkillä, kulttuuritapahtumissa ja -opastuksissa, majoitus- ja ravitsemispalveluissa, hyvinvointi- ja liikuntapalveluissa, myynti- tai neuvontapalveluissa) - Lähiopetus: verkko-opintoina verkko-oppimisympäristössä luentojen ja harjoitusten kautta, opintoretkillä - itsenäisesti 1. lukuvuosi TOP + muu valmistava koulutus Henkilökohtaistaminen 2 ov Opitaan lähiopetuksessa: verkko-opintoina ja luokkaympäristössä ryhmänä ja yksilöllisesti *** Asiakkaan palveluprosessin hallinta matkailussa 8 ov Opitaan työssäoppimalla mm. - palvelemalla asiakkaita matkailupalveluissa - ottamalla asiakkaita vastaan - tervehtimällä asiakkaita - selvittäen asiakkaiden tarpeita - ratkaisten asiakkaiden kysymyksiä - myyden asiakkaille palveluja - ohjaten asiakkaita käyttämään palvelua - suositellen asiakkaille palveluja - ottamalla huomioon asiakkaan kulttuuritaustan - noudattaen hygieniavaatimuksia työssä - kertomalla asiakkaille pohjoisen luonnosta, kulttuurista ja alueen matkailupalveluista - käyttäen eri kieliä työssä (su, en, ru, muut) - käyttäen eri tieto- ja viestintätekniikan välineitä esim. sähköpostia, yrityksen internet-sivuja ja varausjärjestelmiä - päättäen asiakaspalvelutilanteita ja tehden jälkitoimia - tehden yhteistyötä työssäoppimispaikan sidosryhmien kanssa Tiedonhallinnan osaaminen matkailutyössä 8 ov *** Opitaan lähiopetuksessa (verkko-opintoina, luokassa, itsenäisenä opiskeluna ja tutustumiskäynneillä): - perehtymällä asiakaspalvelun periaatteisiin - tutustumalla matkailualan osaamisalueisiin ja sisäisiin toimialoihin - tutustuen matkailun eri toimijoihin paikallisella, valtakunnallisella ja

14 14 kansainvälisellä tasolla - selvittäen matkailualan erityishuomioita Arktisilla alueilla saamelaiskulttuuriin ja luontoon liittyen - perehtymällä palveluketjuun - oppien asiakaskohtaamiseen liittyvistä asioista - perehtymällä palvelutilanteisiin - huomioimalla asiakkaiden eri kulttuuritaustat - perehtymällä palvelun määritelmiin - tutustumalla palautejärjestelmiin, asiakasrekistereihin ja niiden hyödyntämiseen (asiakastuntemus ja tekemällä tiedonhankintaa) - tutustumalla opastustaitoihin ja -tekniikkaan - harjoittelemalla opastamista - selvittämällä asiakaspalvelijan ja oppaan roolit - perehtymällä Saamelaisalueeseen - perehtymällä paikalliseen ja monikulttuuriseen toimintaympäristöön - ottamalla selvää alueen historiasta ja nykypäivästä - tutustumalla alueen perinteisiin ja uusiin elinkeinoihin ja ymmärtämällä niiden välisen tasapainon tärkeyden - selvittämällä matkailun kehitykseen alueella - selvittämällä mitä tarkoittaa ja huomioimalla matkailun eettisyyden - perehtymällä pohjoisen luonnon ekologiaan, alueen erityispiirteisiin ja luonnonilmiöihin - perehtymällä kestävän matkailun periaatteisiin - tutustumalla saamelaisten historiaan ja yhteiskuntaan - tutustumalla perinteisiin elinkeinoihin, joikuperinteeseen ja maailmankuvaan - selvittämällä Suomen koululaitoksen vaikutukset saamelaisiin ja saamen kieleen - tutustumalla poronhoidon historiaan, kehittymiseen ja nykypäivään, vuosikiertoon - tutustumalla riekonpyyntiin, kalastukseen. - katselemalla saamelaiskulttuuriin liittyviä dokumentteja ja elokuvia - tutustumalla saamelaiseen tarinaperinteeseen - tutustumalla shamanismiin ja mytologiaan - vierailemalla ja tutustumalla erilaisissa saamelaiskulttuuria esittelevissä kohteissa (esim. Siida, Sajos) ja saamelaisyrityksissä, jolloin opitaan kulttuurisensitiivisyyttä, miten on soveliasta käyttää saamelaisia tuotteita. - osallistumalla saamelaisiin kulttuuritapahtumiin - perehtymällä saamelaisorganisaatioihin - osallistumalla verkko-opetuksena toteutettavaan saamenkielen alkeiden ja paikannimistön opetukseen - perehtymällä matkailun eri laatujärjestelmiin - perehtymällä Matkailuklusteriin ja paikantamalla oma toiminta-alue ja ala siihen - opettelemalla matkailukäsitteet - tutustumalla Suomen matkailualueisiin, ja perehtymällä saamelaisalueen erityispiirteisiin - tekemällä monipuolisesti tiedonhankintaa yksilö- ja ryhmätöitä varten - selvittämällä kulttuurin käsitteen - perehtymällä kulttuurien väliseen kohtaamiseen ja kulttuurien

15 15 väliseen viestintään - perehtymällä eri asiakasryhmien tarpeisiin ja odotuksiin - opettelemalla kehon kieltä ja sanatonta viestintää - perehtymällä kulttuurimatkailuun - tutustumalla eri maiden ja maanosien kulttuureihin, tapoihin ja käytäntöihin ja kulttuuripiirteisiin, ja uskontojen vaikutukseen - vertailemalla paikalliskulttuureja ja eri Arktisen alueen kulttuureihin: esim. pohjoismaalaisuus, saamelaisuus, suomalaisuus ja monikulttuurisuus asiakaspalvelussa - vertaamalla eri kulttuureja toisiinsa kulttuurien välisen viestinnän periaatteiden mukaan *** Opitaan lähiopetuksessa (verkko-opintoina, luokassa, itsenäisenä opiskeluna ja tutustumiskäynneillä): Erityisosaaminen matkailualalla 4 ov Hygieniapassi - osallistumalla hygieniapassikoulutukseen ja suorittamalla siitä tentti Anniskelupassi - osallistumalla alkoholilainsäädäntökoulutukseen ja suorittamalla siitä tentti EA1 - osallistumalla EA1 koulutukseen ja harjoittelemalla EA-käytäntöjä ohjaajan opastuksella Englannin kielen osaaminen - osallistumalla opetukseen aktiivisesti ja tekemällä opettajan ohjaamia harjoituksia itsenäisesti, ryhmässä ja pareittain - harjoittelemalla asiakaspalvelutilanteita englanniksi - puhumalla englantia - kuunnellen englantia - kirjoittaen englantia Ruotsin kielen osaaminen (suomenkieliset) - osallistumalla opetukseen aktiivisesti ja tekemällä opettajan ohjaamia harjoituksia itsenäisesti, ryhmässä ja pareittain - harjoittelemalla asiakaspalvelutilanteita ruotsiksi - puhumalla ruotsia - kuunnellen ruotsia - kirjoittaen ruotsia Saamelaiskulttuurin toteutuminen Matkailun perusteet -opintojaksolla saamelaiskulttuurin toteutus on osana opetuksen sisältöjä seuraavasti. - Saamelaisalue ja saamelaisorganisaatiot - alueen historia ja nykypäivä - alueen perinteiset elinkeinot ja niiden muutokset

16 16 - matkailun kehitys alueella - kestävän matkailun periaatteet - saamelaisen poronhoidon historia ja sen nykyinen merkitys, vuosikierto - saamelaiskulttuuriin liittyvät dokumentit ja elokuvat - saamelaisten historia - saamelaine tarina- ja ruokaperinne - saamelaiskulttuuria esittelevät kohteet ja niihin tutustuminen (esim. Siida, Sajos) - saamelaiset kulttuuritapahtumat - saamenkieliset perusfraasit, paikannimistöä ja luontosanastoa - kulttuurisensitiivisyys matkailupalveluissa, esim. lapinpuvun oikea käyttö Lisäksi saamelaiskulttuuri on osa työssäoppimisen sisältöä asiakaspalvelussa, kun opiskelijat oppivat kertomaan alueesta ja saamelaiskulttuurista matkailijoille. OPPIMISEN ARVIOINTI: Valmistavan koulutuksen palaute (sis. lähiopetus ja TOP): - Valmistavasta koulutuksesta annetaan palautetta ammattitaitovaatimuksiin nähden. - Palautetta edistymisestä antavat työpaikkaohjaajat ja opettajat. - Tutkinnon suorittaja tekee jatkuvaa itsearviointia. OSAAMISEN ARVIOINTI Ammattitaidon osoittamistavat Tutkintotilaisuuden (joka toteutetaan erikseen tutkinnon suorittajan suunnitelman mukaan) arvioinnista vastaa tutkintotoimikunnan hyväksymä kolmikantainen arvioijaryhmä. Tutkinnon osan arviointi tapahtuu tutkintotilaisuuden jälkeen kolmikantaisessa arviointikokouksessa numeerisesti asteikolla H - Hylätty T1-Tyydyttävä H2-Hyvä K3-Kiitettävä Tutkinnon osittain käytännön työtehtävät ja ammattitaidon osoittaminen seuraavasti: Tutkinnon suorittaja toimii tutkintotilaisuudessa matkailualan asiakaspalvelutehtävässä ja palvelee kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita yrityksen liikeideaa tai toimintatapaa noudattaen. Hän osoittaa ammattitaitonsa valmistautumalla asiakaspalvelutilanteeseen työtilanteen vaatimalla tavalla ja suorittamalla vaadittavat esivalmistelut. Hän ottaa asiakkaat vastaan ja selvittää palvelutapahtuman aikana asiakkaiden tarpeita tai toiveita. Hän osoittaa kielitaitonsa palvelemalla asiakkaita eri kielillä tutkinnon perusteiden mukaisesti riippuen siitä, onko hän suomen-, ruotsin- vai muunkielinen. Lisäksi tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa asiakaspalvelutilanteessa tarvittavien resurssien, materiaalien ja tietotekniikan käytön sekä osoittaa osaavansa vertailla Suomen matkailualueiden vetovoimatekijöitä. Lisäksi tutkinnon suorittaja esittelee eri matkailuyritysten tuottamia palveluja asiakkaille. Hän päättää asiakaspalvelutilanteen, tekee tarvittavat jälkitoimenpiteet ja ottaa vastaan palautetta. Tutkinnon suorittaja tekee yhteistyötä matkailualan yritysten tai organisaatioiden kanssa ja noudattaa hygieniaosaamiseen liittyviä säädöksiä työssään. Lisäksi tutkinnon suorittaja hallitsee EA1 vastaavat ensiaputaidot.

17 17 Etenemisen ehdot Käytännön työtehtäviä ovat asiakaspalvelutehtävät eri muodoissa matkailijoiden palvelutehtävissä esimerkiksi opastuksissa, luontoretkillä tai ohjelmapalveluissa, kulttuuritapahtumissa, majoitus- tai ravitsemispalveluissa, hyvinvointi- ja liikuntapalveluissa tai myynti- ja neuvontapalveluissa. EA1, hygieniapassi

18 MATKAILUPALVELUJEN TOTEUTTAMINEN TUTKINNON OSA Matkailupalvelujen toteuttaminen Ammattitaitovaatimukset: Tutkinnon suorittaja osaa valmistautua matkailupalvelujen toteuttamiseen vastata omalta osaltaan asiakkaiden ohjaamisesta, opastamisesta, ohjelmallisesta toiminnasta ja turvallisuudesta hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa käyttää tilanteen mukaisesti tarvittavia varusteita ja välineitä hoitaa, huoltaa ja ylläpitää varusteita, koneita, välineitä ja tapahtumapisteitä varmistaa asiakastyytyväisyyden arvioida omaa työtä ja toimintaansa. Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta Matkailupalvelujen toteuttamiseen valmistautuminen Matkailupalvelujen toteuttaminen Asiakastyytyväisyyden varmistaminen Oman toiminnan arviointi 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Turvallisuussuunnitelman noudattaminen Taloudellinen toiminta matkailupalvelun eri vaiheissa Laadukas toiminta Toimintaympäristön mukaisen ja matkailupalvelussa tarvittavien resurssien käyttäminen ja huoltaminen 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Yrityksen ja alueen matkailupalvelujen tarjoaminen ja tiedonhaku Alakohtainen kielitaidon hallinta suomen-, ruotsin- tai muunkielisillä 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattietiikka

19 19 Tutkinnon osan valmistavan koulutuksen toteutus Ajoitus Osa-alueen nimi Toteutustapa (miten tutkinnon suorittaja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet) Perustiedot ja -taidot opiskellaan seuraavissa oppimisympäristöissä: - Työssäoppiminen matkailualan yrityksessä tai organisaatiossa asiakaspalvelutehtävissä (opastuksissa, elämys- ja luontoretkillä, kulttuuritapahtumissa ja -opastuksissa, majoitus- ja ravitsemispalveluissa, hyvinvointi- ja liikuntapalveluissa, myyntitai neuvontapalveluissa) - Lähiopetus (verkko-opintoina, luokassa, itsenäisenä opiskeluna ja tutustumiskäynneillä) 1 ja 2. lukuvuotena muu valmistava koulutus + TOP Matkailupalvelun toteuttamisprosessin hallinta 8 ov Opastamisen toteuttaminen 2 ov Opitaan työssäoppimalla mm. - valmistautumalla matkailupalvelujen toteuttamiseen ja tehden erilaisia valmistelutöitä - vastaanottaen asiakkaita - vastaten omalta osaltaan asiakkaiden ohjaamisesta, opastamisesta, ohjelmallisesta toiminnasta ja turvallisuudesta - toteuttaen matkailupalvelua - toimien turvallisuussuunnitelman mukaisesti - toimien yrityksen liikeidean mukaisesti - selvittäen omaa työtään koskevat laatuvaatimukset - arvioiden ympäristöratkaisuja - toimien ympäristövastuullisesti - hyödyntäen alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa - käyttäen tilanteen mukaisesti tarvittavia varusteita ja välineitä - palvellen asiakkaita myyntihenkisesti - vastaten asiakkaiden kysymyksiin alueen matkailun palvelutarjonnasta - opastaen ja ohjaten asiakkaita - hoitaen, huoltaen ja ylläpitäen varusteita, koneita, välineitä ja tapahtumapisteitä - varmistaen asiakastyytyväisyyden - arvioiden omaa työtä ja toimintaansa sekä onnistumisiaan ja kehittämistarpeitaan - tehden yhteistyötä työtoverien ja muiden sidosryhmien kanssa - huolehtien työ- ja toimintakyvystä - varmistaen asiakas- ja työturvallisuuden *** Opitaan lähiopetuksessa (verkko-opintoina, luokassa, itsenäisenä opiskeluna ja tutustumiskäynneillä): - harjoittelemalla kokoamaan opastussisältöjä - suunnittelemalla opastuksia ja niiden aikataulutuksia ja reittejä - toteuttamalla opastuksia ja opastamalla ainakin suomen kielellä *** OPITAAN pääosin 1. lukuvuoden aikana

20 20 Maastoruokien valmistustaidot 1 ov Opitaan lähiopetuksessa (verkko-opintoina, luokassa, itsenäisenä opiskeluna ja tutustumiskäynneillä): - harjoittelemalla eräruokien valmistamista maasto-olosuhteissa - perehtymällä paikallisiin ruokiin, lappilaiseen ja saamelaiseen ruokakulttuuriin Turvallisuustaidot matkailupalveluissa 4 ov *** Opitaan pääosin lähiopetuksessa (verkko-opintoina, luokassa, itsenäisenä opiskeluna): EA2 Matkailupalvelujen markkinointiviestintätaidot 1 ov - osallistumalla EA2- koulutukseen ja harjoittelemalla EAkäytäntöjä ohjaajan opastuksella MATUPA - Matkailun turvallisuuspassi - osallistumalla matkailun turvallisuuspassikoulutukseen ja suorittamalla matupa-kortti - tekemällä harjoituksia itsenäisesti, ryhmässä ja pareittain turvallisuuteen liittyen - harjoittelemalla turvallisuussuunnitelman laadintaa - laskien riskikertoimia turvallisuuteen liittyen TYÖTURVALLISUUSKURSSI - osallistumalla Työturvallisuus- koulutukseen TULITYÖKURSSI - osallistumalla Työturvallisuus- koulutukseen *** Opitaan lähiopetuksessa (verkko-opintoina, luokassa, itsenäisenä opiskeluna ja tutustumiskäynneillä): - opettelemalla markkinointiviestinnän suunnittelua - harjoittelemalla markkinointiviestinnän budjetoimista - opettelemalla eri asiakasryhmien tarpeita - opettelemalla imagoon ja visuaalisuuteen liittyviä asioita - harjoittelemalla laatimaan markkinointiviestinnän tavoitteita - tutustumalla alueen markkinointiviestintään ja yhteismarkkinointiin sekä alueen matkailumarkkinointiorganisaatioihin ja yrityksiin - perehtymällä yhteismarkkinointiin ja eri jakelukanaviin - perehtymällä eri viestintäkeinoihin: sähköinen markkinointi ja perinteinen markkinointi, some ym. - huomioimalla saamelaisalueen erityispiirteitä viestinnän mahdollisuuksina OPITAAN pääosin 2. lukuvuoden aikana

21 21 *** Matkailupalvelujen tuotteistamisen taidot 2 ov Matkailun Lakiasioiden tunteminen 1 ov Matkailualan yrittäjyysosaaminen 2 ov Opitaan lähiopetuksessa (verkko-opintoina, luokassa, itsenäisenä opiskeluna ja tutustumiskäynneillä): - perehtymällä tuotteistamisprosessiin - perehtymällä ohjelmapalveluiden hinnoitteluun - harjoittelemalla hinnoittelua - laatien uusia tuotteita ja palveluja - perehtymällä tuotetestauksen merkitykseen ja keinoihin - opetellen tuotteiden sisältöjen rakentamista ja tarinallisuutta - harjoitellen reitti- ja aikataulusuunnittelua - opettelemalla tuntemaan eri asiakasryhmiä - opettelemalla pohjoisen Lapin eri vuodenaikojen vaihtelut huomioon tuotteistamisessa - perehtymällä kestävän kehityksen mukaiseen tuotteistamiseen (ekologinen, kulttuurinen, taloudellinen ja sosiaalinen näkökulma) - ottamalla huomioon tuotteistamisessa saamelaiskulttuurin ja ammentamalla ideoita kestävän kehityksen mukaisiin kulttuurija luonto-ohjelmapalveluihin *** Opitaan verkko-opintoina - perehtymällä Matkailuyrityksen perustamiseen - perehtymällä valmismatkalakiin ja valmismatkaliikkeen perustamiseen - tutustumalla lakiin majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä perehtymällä alkoholi- ja tupakkalakiin - ottamalla selvää millaisia ilmoituksia ja lupia matkailuyrityksiin liittyy - tutustumalla liikennelainsäädäntöön - selvittämällä mikä vaikutus on kuluttajansuojalla matkailuyrityksen toimintaan - opettelemalla työsopimus-, työehtosopimus- ja työaika- sekä vuosilomalakia siten, että ymmärtää omat vastuut, velvollisuudet ja oikeudet työssä - selvittämällä mitä tapahtuu, jos matkailuyrityksessä sattuu vahinko, ja kenen vastuulla se on - perehtymällä saamelaisten perinteiseen tapaoikeuteen ja selvittämällä miten se liittyy matkailuun - perehtymällä aktiviteetteja ohjaaviin lupakäytänteisiin - perehtymällä jokamiehenoikeuksiin *** Opitaan lähiopetuksessa (verkko-opintoina, luokassa, itsenäisenä opiskeluna ja tutustumiskäynneillä): - perehtymällä yrityksen perustamisen toimenpiteisiin

22 22 - testaamalla omia yrittäjäominaisuuksia - laatimalla yritystoiminnalle SWOT-analyysin - opettelemalla liiketoimintasuunnitelman laadintaa ja perehtymällä liiketoimintasuunnitelman eri osiin: asiakkaat tuotteet markkinointi kannattavuus rahoitus, lainat budjetointi jne. - perehtymällä budjetointiin ja yleisesti kirjanpidon järjestämiseen liittyviin seikkoihin - perehtymällä matkailuyrityksen kannattavuuteen - perehtymällä riskien hallintaan ja laatimalla riskianalyysin - tutustumalla eri yhtiömuotoihin ja vertailemalla niitä - tutustumalla yritysneuvontapalveluihin - perehtymällä ja laatimalla yrityksen perustamis- ja lopettamisasiakirjat Saamelaiskulttuurin toteutuminen - Työssäoppimisessa toteutetaan sisältöjä, joissa tutkinnon suorittaja oppii kertomaan saamelaisista, saamelaisten historiasta, ja nykypäivästä, ja kytkemään kerrontaa elävästä kulttuurista matkailupalveluihin ja ohjelmapalvelujen toteuttamiseen. OPPIMISEN ARVIOINTI: Valmistavan koulutuksen palaute (sis. lähiopetus ja TOP): - Valmistavasta koulutuksesta annetaan palautetta ammattitaitovaatimuksiin nähden. - Palautetta edistymisestä antavat työpaikkaohjaajat ja opettajat. - Tutkinnon suorittaja tekee jatkuvaa itsearviointia.

23 23 OSAAMISEN ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden (joka toteutetaan erikseen tutkinnon suorittajan suunnitelman mukaan) arvioinnista vastaa tutkintotoimikunnan hyväksymä kolmikantainen arvioijaryhmä. Tutkinnon osan arviointi tapahtuu tutkintotilaisuuden jälkeen kolmikantaisessa arviointikokouksessa numeerisesti asteikolla H - Hylätty T1-Tyydyttävä H2-Hyvä K3-Kiitettävä Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osittain käytännön työtehtävät ja ammattitaidon osoittaminen seuraavasti: Tutkinnon suorittaja työskentelee työryhmän jäsenenä matkailutapahtumassa valitsemassaan yrityksessä tai organisaatiossa asiakaspalvelutehtävissä. Hän osoittaa ammattitaitoaan toimimalla matkailupalveluissa valitsemassaan tai hänelle osoitetussa matkailuympäristössä ja -tehtävässä vastaten omalta osaltaan asiakkaiden ohjaamisesta, opastamisesta, ohjelmallisesta toiminnasta ja turvallisuudesta. Hän osoittaa kielitaitonsa palvelemalla asiakkaita eri kielillä tutkinnon perusteiden mukaisesti riippuen siitä, onko hän suomen-, ruotsin- vai muunkielinen. Tutkinnon suorittaja valmistautuu matkailupalvelun toteuttamiseen tilanteen vaatimalla tavalla. Lisäksi hän käyttää tilanteen mukaisesti tarvittavia varusteita ja välineitä sekä osoittaa hallitsevansa varusteiden, koneiden, välineiden ja tapahtumapisteiden hoidon, huollon ja ylläpitämisen sekä kustannustehokkaan toiminnan. Lisäksi tutkinnon suorittaja varmistaa asiakastyytyväisyyden ja arvioi omaa toimintaansa. Tutkinnon suorittaja osoittaa myös hallitsevansa EA2 tason ensiaputaidot. Käytännön työtehtäviä ovat toimiminen eri tehtävissä esimerkiksi oppaana erä-, luontoja kulttuuriopastuksissa, elämys- ja luontoretkillä, teema- ja huvipuistoissa, ohjelmapalveluissa, tapahtumissa, ruokapalveluissa, hyvinvointi- ja liikuntapalveluissa tai seikkailuissa. Etenemisen ehdot EA2, MATUPA (työturvallisuuskortti, tulityökortti)

24 Valinnaiset tutkinnon osat MAJOITUSPALVELUT TUTKINNON OSA Majoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset: Tutkinnon suorittaja osaa kunnostaa ja huoltaa majoitus- ja muita asiakastiloja hoitaa varausjärjestelyjä, vastaanottaa ja majoittaa asiakkaita valmistaa aamiaisia, laittaa niitä tarjolle tai pakata ja kuljettaa asiakkaille periä maksuja tai välittää tietoja laskutusta varten. Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta Asiakastilojen kunnostaminen Asiakkaan vastaanottaminen ja majoittaminen Palvelun päättäminen 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Asiakas- ja työtilojen puhtaanapidosta huolehtiminen Aamiaisen järjestäminen Majoituksen varaus- ja maksukäytänteiden hoitaminen 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Erilaisten majoituspalvelujen ja toimintaympäristöjen vertailu Aamiaisen elintarvikkeiden ja valmistusvälineiden käyttö 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattietiikka

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Matkailualan perustutkinto Sisällys Johdanto... 3 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 4 2.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp... 4 2.2 Matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollinen

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Valinnainen tutkinnon osa Majoituspalvelut (15 osp) Ammatillisen

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Matkailualan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Matkailualan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 23.5.2016 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI

Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI Arvioija arvioi tutkinnon suorittajan osaamista tutkinnon perusteiden mukaisesti käyttäen monipuolisia

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU NÄYTTÖTUTKINNOISSA/ARVIOINTI VAIHE 1. Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Opiskelu matkailualalla. Rauma 2015 WinNova

Opiskelu matkailualalla. Rauma 2015 WinNova Opiskelu matkailualalla Rauma 2015 WinNova Asiakaspalvelu Matkailualan asiakaspalvelutilanteissa oppii mm. Käyttämään kassaa ja erilaisia ohjelmistoja Käytöstapoja ja kohteliaisuutta Toimimaan erilaisten

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla ARVIOIJAKOULUTUS Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Käsiteltävät aiheet: Näyttötutkinnon suorittamisen yleisiä periaatteita Mihin systeemiin sitä on

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja.

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov OULUN TOPPI 2015 Paula Helakari ja Anu Holappa Työpaikkaohjaaja arvioi tutkinnon suorittajan osaamista tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista

Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 23.4.2012 Säädösten tilanteesta ja koulutuspoliittisista

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Matkailupalvelujen osaamisala Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1 Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta

4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1 Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB Arviointi näyttötutkinnossa Päivitetty 18.6.2015 UB ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Laki ammatillisesta koulutuksesta (1990/630) 25 (viittaus laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta) l 631/1998 ja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot