MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Määräys 65/011/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Määräys 65/011/2014"

Transkriptio

1 1 MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Määräys 65/011/2014 MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA NÄYTTÖTUTKINTO Valmistava koulutus

2 2 MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Sisällys 1 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Saamelaisalueen osaamistarpeet Perustutkinnon tavoitteet Perustutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista osista PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Näyttötutkinnon suorittaminen Ammattitaidon arviointi ja osoittaminen näyttötutkinnossa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnossa NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS Valmistavan koulutuksen järjestäminen Valmistavan koulutuksen arviointi AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat MATKAILUALAN ASIAKASPALVELU MATKAILUPALVELUJEN TOTEUTTAMINEN Valinnaiset tutkinnon osat MAJOITUSPALVELUT MATKAILUKIINTEISTÖN JA -YMPÄRISTÖN HOITO MATKAILUPALVELUJEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ MATKAILUPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN MATKAILU- JA MATKATOIMISTOPALVELUT MATKATOIMISTON VARAUSJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ OPASTUSPALVELUT PUHDISTUSPALVELUT MATKAILUKOHTEESSA RAKENNELMIEN VALMISTUS JA KUNNOSSAPITO MATKAILUPALVELUISSA RETKI-, ERÄ- JA LUONTORUOKAILUPALVELUT YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU TUTKINNON OSA AMMATILLISESTA PERUSTUTKINNOSTA TUTKINNON OSA AMMATTI- TAI ERIKOISAMMATTITUTKINNOSTA... 55

3 3 MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO - ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA 1 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Saamelaisalueen osaamistarpeet Saamelaisalueen matkailupalvelujen kehittämisessä tulee korostaa monikulttuurisuuden elävää olemassaoloa sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen perinteitä. Matkailupalvelujen tuottamisessa huolehditaan myös paikalliskulttuurin ja elinkeinojen kehittymismahdollisuuksien turvaamisesta sekä herkän luonnon hallitusta käytöstä matkailun tarpeisiin. Lapissa tapahtuvassa matkailupalvelujen tuottamisessa tulee ottaa huomioon kansallinen perinne ja kulttuurinen erilaisuus sekä kehitys erityisesti saamelaiskulttuurin näkökulmasta. Lapin matkailutuotteiden ja -palvelujen tuottaminen elämyksiksi asiakkaille edellyttää asiakkaan tuntemista, monialaista tuotekehitystä ja toimijoiden ja toimialojen välistä yhteistyötä. SAKK:n matkailualan valmistavan koulutuksen painoalueita ovat muun muassa: Saamelaisalueen ja -kulttuurin tuntemus ja ymmärtäminen Laaja monikulttuurinen arvoperusta Alueen arkipäivän tuotteistaminen elämyksiksi matkailijoille Lapin ja koko Barentsin alueen tuntemus Pohjoisen luonnon ja luonnonsuojelualueitten tuntemus ja tuotteistaminen matkailussa kestävin periaattein ja aitoja elämyksiä painottaen Pohjois-Lapin kaikkien vuodenaikojen hyödyntäminen matkailupalveluissa, ympärivuotisiin matkailutoimintoihin painottaminen Saamelaiskulttuurin ja matkailun tasapaino Alueen perinteisten elinkeinojen tuntemus ja saamelaisalueen matkailun tuntemus osaelinkeinona saamelaisille Osallistuminen paikkakunnalla toteutuviin matkailutapahtumiin eri sesonkeina kuten kaamosaikaan, jouluaikaan, kevättalvella, keskiyön auringon aikaan, ruska-aikana. Matkailuelinkeinossa kulttuuriosaaminen on lähes poikkeuksetta ymmärretty kansallisen kulttuurin osaamisena ja ulkomaalaisten asiakkaiden palveluna mieluiten heidän omalla kielellään. Erilaisten kulttuuristen lähtökohtien ymmärtäminen ja hyväksyminen on edelleen tärkeä Lapin matkailun kehittymisen kannalta, joten saamelaiskulttuuriin painottaminen matkailuopinnoissa alueellisena lähtökohtana on yksi tärkeä asia opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 1.2 Perustutkinnon tavoitteet Matkailupalvelujen osaamisalan suorittanut matkailupalvelujen tuottaja osaa toimia matkailupalvelujen tuotteistamisen ja toteuttamisen asiakaspalvelutehtävissä matkailun ohjelmapalveluyrityksissä tai matkailukeskusten ja -alueiden erilaisissa matkailuyrityksissä ja -organisaatioissa. Matkailupalvelujen tuottajan toimintaympäristö voi olla matkailukeskus, ohjelma- tai oheispalveluyritys, hotelli, kylpylä, maatilamatkailuyritys tai muu vastaava paikka, jossa asiakkaille tarjotaan ja tuotetaan suoraan tai välillisesti ohjelma- ja oheispalveluja, kuten elämys- ja seikkailuretkiä. Matkailupalvelujen tuottaja markkinoi, myy ja toteuttaa ohjelma- ja oheispalveluja sekä muita asiakkaan hyvinvointiin liittyviä palveluja. Hän myös hoitaa ja huoltaa palveluissa tarvittavia eläimiä, välineitä, varusteita sekä toimintaympäristöä. Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta valmistunut matkailupalvelujen tuottaja voi työllistyä koti- ja ulkomailla, sekä matkailuyrityksiin ja -organisaatioihin, joissa asiakkaille tarjotaan pohjoisen alueen elämään, luontoon ja kulttuuriin liittyviä matkailupalveluja. Saamelaisalueella on pitkät perinteet ainutlaatuisena matkailukohteena ja alueen matkailullinen ilme on kansainvälinen. Saamelaisalue on Euroopan unionin pohjoisinta osaa. Alueelle on ominaista pohjoisuuden lisäksi kaunis, monipuolinen ja vaihteleva luonnonmaisema, vetovoimaiset luonnonilmiöt kuten

4 kaamos, keskiyön aurinko, revontulet, ruska, lumi, jää, hiljaisuus ja rauha, omaperäinen kasvisto ja eläimistö sekä rikkaat luonnonantimet. Alueen vahvuuksiin kuuluvat suuret suojelualueet retkeilyreitteineen, monikulttuurisuus, saamelaisuus ja kansainvälisyys. Saamelaisalueella keskeisellä sijalla on saamelaisesta ympäristöstä lähtevä matkailu, joka perustuu alkuperäisyyteen, aitouteen, ohjaukseen ja osallistumiseen ja on sopusoinnussa saamelaisten perinteisten elinkeinojen kanssa. 1.3 Perustutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista osista Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa voi suorittaa matkailupalvelujen tuottajan osaamisalan tutkinnon. Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Pakollisia tutkinnon osia on kaksi (2). Valinnaisia tutkinnon osia tutkinnon suorittaja valitsee neljä (4). Saamelaisalueen koulutuskeskus järjestää tutkintoon valmistavaa koulutusta 2 pakolliseen ja 11 valinnaiseen tutkinnon osaan. Tutkinnon suorittaja voi esittää tunnustettavaksi tutkinnon osan muusta ammatillisesta koulutuksesta: perustutkinnosta sekä ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Matkailualan perustutkinto Tutkinnon muodostuminen näyttötutkinnossa 4 2 Ammatilliset tutkinnon osat 2.1 Pakollinen tutkinnon osa Matkailualan asiakaspalvelu 2.2 Matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollinen tutkinnon osa Matkailupalvelujen toteuttaminen 2.4 Valinnaiset tutkinnon osat Tutkinnon suorittajan on valittava neljä valinnaista tutkinnon osaa kohdista Majoituspalvelut Matkailukiinteistön ja -ympäristön hoito Matkailupalvelujen markkinointiviestintä Matkailupalvelujen tuotteistaminen Matkailu- ja matkatoimistopalvelut Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö Opastuspalvelut Puhdistuspalvelut matkailukohteessa Rakennelmien valmistus ja kunnossapito matkailupalveluissa Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

5 5 2 PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA 2.1 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Henkilökohtaistamisesta säädetään ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lain (631/1998) 8 :ssä sekä henkilökohtaistamismääräyksessä (OPH 43/011/2006). Henkilökohtaistamismääräys ja OPS täydennetään kevään 2015 aikana voimaan tulevan määräyksen mukaan. Näyttötutkinnossa henkilökohtaistaminen jakautuu kolmeen vaiheeseen: 1) koulutukseen hakeutuminen, 2) tutkinnon suorittaminen, 3) tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Koulutuksen järjestäjä SAKK huolehtii siitä, että näyttötutkintoon hakeutuja, tutkinnon suorittaja ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa oleva opiskelija saa riittävästi ohjausta, neuvontaa ja tukea tutkinnon suorittamisen eri vaiheissa. Hakeutumisvaiheessa selvitetään, mitä aiemmin hankittua osaamista tutkintoon hakeutujalla on, jonka jälkeen henkilö joko aloittaa tutkinnon suorittamisen tutkintotilaisuuksissa tai lähtee hankkimaan tarvittavaa ammattitaitoa. Tutkinnon suorittamiseksi laaditaan jokaiselle tutkinnon suorittajalle henkilökohtainen tutkintosuunnitelma (HENTU) siitä, millä tavoin, milloin ja missä tutkintotilaisuudet järjestetään, jotta kattavasti saadaan tutkinnon perusteissa edellytetyt ammattitaitovaatimukset osoitettua ja luotettavasti arvioitua. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan tutkintosuoritusten arvioijat. Tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi suunnitellaan tarvittavan ammattitaidon hankkimistavat. Tutkinnon suorittaja hankkii lisää ammattitaitoa työpaikalla, itseopiskeluna tai lähiopetuksessa kuten verkko-oppimisena. Samoin suunnitellaan ja selvitetään ammattitaidon hankkimisen ajankohdat sekä ohjaajat ja varmistetaan, että suunnitellulla koulutuksella saavutetaan tutkinnon perusteiden mukainen kattava osaaminen. Valmistavia opintoja voi suorittaa myös ulkomailla. 1. Hakeutumisvaiheen asiakirjoja ovat: - hakulomake - opinto- ja työtodistukset - todistukset suoritetuista erillispätevyyksistä ja - osaan.fi -kartoitus. 2. Tutkinnon suorittamiseen liittyvät asiakirjat ovat: - Henkilökohtainen tutkintosuunnitelma (HENTU); sisältää henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman siitä, missä tehtävissä, milloin ja millä tavoin tutkintotilaisuudet järjestetään. - Lisäksi tutkinnon suorittaja laatii henkilökohtaisen tutkinnon osa-kohtaisen toteuttamissuunnitelman, jossa kuvataan tarkasti tuleva tutkinnon osan suoritus. 3. Tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen liittyvä asiakirja on: - Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) Kaikki edellä mainitut toimenpiteet dokumentoidaan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan, joka koostuu edellä mainituista kolmen vaiheen asiakirjoista. Asiakirjaa päivitetään tutkinnon suorittamisen edetessä tai muutoin tutkinnon suorittajan henkilökohtaisen tilanteen mukaisesti.

6 6 2.2 Näyttötutkinnon suorittaminen Tutkintomaksu on 58. Tutkintomaksun maksaa tutkinnon suorittaja itse. Tutkintotilaisuuden järjestävä oppilaitos SAKK perii maksun tutkinnon suorittajalta ja tilittää sen Opetushallitukselle. Valmistavaan koulutukseen osallistuminen ja opetus ovat maksutonta. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Tutkinnon suorittaja suorittaa aina yhden tai useamman tutkinnon osan kerrallaan, riippuen tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamisesta. Tutkinnon osan suorittaakseen tutkinnon suorittaja laatii tutkintotoimikunnan hyväksyntää varten tutkinnon osan toteutussuunnitelman. Toteutussuunnitelma lähetetään koulutuksen järjestäjän kautta tutkintotoimikuntaan, joka kokouksen pidettyään ja hyväksyttyään toteuttamissuunnitelman, antaa luvan toteuttaa tutkintotilaisuuden. Mikäli toteutussuunnitelmaa ei sellaisenaan hyväksytä, tutkintotoimikunta lähettää suunnitelman takaisin täydennettäväksi. Tutkintotilaisuudet toteutetaan ensisijaisesti työssäoppimis- tai työpaikoilla henkilökohtaistamisen mukaisesti. 2.3 Ammattitaidon arviointi ja osoittaminen näyttötutkinnossa Näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti. Näyttötutkinnon perusteet ovat Opetushallituksen määräys. Jokainen tutkinnon osa arvioidaan erikseen. Tutkinnon suorittajan osaamista tutkintotilaisuudessa arvioivat tehtäväänsä perehdytetyt, tutkintotoimikunnan hyväksymät arvioijat. Ammatillisissa perustutkinnoissa hyväksytyt tutkintosuoritukset arvioidaan asteikolla tyydyttävä 1, hyvä 2 ja kiitettävä 3. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti työelämän todellisissa työtehtävissä. Koska ammattitaidon hallinnassa korostetaan kokonaisuuksien hallintaa, työpaikan tai työssäoppimispaikan valinnassa ja sen soveltuvuuden arvioinnissa pyritään siihen, että tutkinnon suorittaja voi tutkintotilaisuudessa osoittaa kattavasti tutkinnon osan edellyttämän ammattitaidon. Jos ammattitaitoa ei voida arvioida kattavasti tutkintotilaisuudessa, tutkinnon suorittaja voi käytännön työtehtävien lisäksi täydentää tutkintosuoritustaan tarvittaessa. Tutkintotilaisuudessa osaamisen osoittaminen tapahtuu myös muun muassa erillisten tehtävien kautta, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti, luotettavasti ja tutkinnon perusteiden mukaisesti osoitetuiksi. Lisäksi tutkinnon suorittajaa voidaan tarvittaessa haastatella tutkintotilaisuudessa osaamisen varmistamiseksi. Arvioijat Näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittajan osaamista arvioivat henkilöt edustavat kolmikantaisesti työnantajia, työntekijöitä ja opetusalaa sekä tarvittaessa itsenäisiä ammatinharjoittajia. Tutkintosuoritusten arvioijilla on hyvä ammattitaito kyseisen näyttötutkinnon tai sen osan alalta. Lisäksi he tuntevat arvioitavana olevan tutkinnon perusteet, osaamisen arvioinnin keskeiset periaatteet sekä arvioitavan tutkinnon osan ammattitaidon osoittamistavat. Näyttötutkinnon järjestäjä perehdyttää arvioijat suoritettavan näyttötutkinnon perusteisiin ja niissä määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin, arvioinnin kriteereihin ja ammattitaidon osoittamistapoihin. Arvioijat ovat myös perehtyneet tutkinnon suorittajan toteuttamissuunnitelmaan siitä, miten osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuudessa. Arvioijat vastaavat siitä, että tutkinnon suorittajan osaaminen arvioidaan oikeudenmukaisesti, ammattitaitoisesti ja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Osaamisen arviointi Tutkintotilaisuudessa arvioija tai arvioijat arvioivat tutkinnon suorittajan osaamista seuraamalla ja havainnoimalla hänen työskentelyään suhteessa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Tutkintosuoritus on työpaikan arkista työtoimintaa, joka eroaa normaalista työpäivästä vain siten, että

7 työskentelyä arvioidaan. Tutkintosuoritus voi olla tuotanto- tai palveluprosessin mukainen yhtenäinen kokonaisuus tai koostua useista yksittäisistä tutkintosuorituksista. Mikäli tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia joudutaan osoittamaan useammassa työprosessin vaiheessa, voidaan ennen tutkintotilaisuutta sopia arvioijien kesken työnjaosta. Tutkinnon osan arviointiesityksen tekevät kuitenkin arvioijat yhdessä. Tutkinnon suorittajalle annetaan mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Tutkinnon suorittajalle annetaan palautetta tutkintotilaisuuden päätyttyä. Tässä palautetilanteessa arvioija tai arvioijat ja tutkinnon suorittaja keskustelevat tutkintosuorituksesta tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja arvioinnin kriteereiden pohjalta. Arvioinnista päättäminen Kun tutkinnon suorittaja on osoittanut osaamistaan koko tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten osalta, kolmikantainen arvioijaryhmä (työnantajataho, työntekijätaho ja opetusalan edustaja) kokoontuu arviointikokoukseen. Kokouksessa tehdään tutkinnon osan arviointiesitys tutkintotoimikunnalle. Arviointiesitys tehdään tutkinnon suorittajan arviointiaineiston perusteella. Arviointiaineisto koostuu seuraavista kokonaisuuksista: 1) tutkintosuoritusten kattavat arvioinnit, 2) tutkinnon perusteissa mainitut, tutkinnon suorittajan laatimat arvioidut asiakirjat, 3) kopiot erillispätevyyksien suorittamista koskevista todistuksista, 4) tutkintotoimikunnan tunnustamat dokumentit aiemmin osoitetusta osaamisesta sekä 5) tutkintosuorituksia täydentävät dokumentit tilanteessa, jossa käytännön työtehtävät eivät ole kattaneet kaikkia tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Arviointiaineiston pohjalta kolmikantainen arvioijaryhmä tekee tutkintotoimikunnalle arviointiesityksen tutkinnon osan arvosanasta perustutkinnoissa. Tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. 2.4 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnossa 7 Osaamisen tunnustaminen mahdollistaa joustavammat oppimispolut ja urasuunnitelmat. Aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisella voidaan lyhentää tutkinnon suorittamisaikaa, lyhentää näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta ja tehostaa koulutusta. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat osa henkilökohtaistamisprosessia. Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden suhteessa näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Riittävät dokumentit osaamisen tunnustamiseksi ovat: tutkintotodistus ammatillisesta perustutkinnosta tai todistus tutkinnon osan suorittamisesta ammatillisen perustutkinnon erotodistus tutkintotodistus ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tai todistus tutkinnon osan suorittamisesta suoritettavaan tutkintoon sisältyvien erillispätevyyksien voimassa olevat todistukset (esimerkiksi hygieniaosaamistodistus, EA1-kortti, anniskelupassi, tulityökortti). Osaamista tunnistettaessa arvioijat arvioivat tutkinnon suorittajan esittämien asiakirjojen perusteella todetun ammattitaidon vastaavuuden suhteessa suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Kolmikantainen arvioijaryhmä tekee näiden asiakirjojen pohjalta esityksen tutkintotoimikunnalle osaamisen tunnustamiseksi. Osaamisen tunnustamisesta päättää tutkintotoimikunta noudattaen tutkinnon perusteita ja niissä olevia määräyksiä osaamisen tunnustamisesta. Esitys osaamisen tunnistamisesta tehdään heti tutkintoon hakeutumisvaiheen jälkeen, jotta mahdollinen tunnustaminen voidaan ottaa huomioon suunniteltaessa tutkinnon suorittamista.

8 8 3 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS Valmistavia opintoja tarjotaan henkilökohtaistamisesta riippuen enintään 2 lukuvuoden ajan. Tutkinnon suorittajan etenemisestä riippuen, hänen on mahdollista hankkia osaamista nopeammin ja valmistua jo ennen kuin kaksi lukuvuotta on tullut täyteen. Ensin suoritetaan pakolliset tutkinnon osat ja sitten valinnaiset 4 tutkinnon osaa, ellei muuta ole henkilökohtaistamisessa sovittu. Tarvittaessa tutkinnon osien suorittamista voidaan suunnitella eri järjestykseen. Valmistavaa koulutusta annetaan lukusuunnitelman mukaan. Opiskelija voi opiskelujensa aikana halutessaan hankkia osaamista yhden tai useamman tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista yhtä aikaa. Kahdessa vuodessa opiskelija voi lukusuunnitelman mukaan suorittaa koko tutkinnon. LUKUSUUNNITELMA (tunteina) MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Näyttötutkintoon valmistava koulutus jaksotus (tunteina h) jaksotus (tunteina h) Matkailupalvelujen tuottajan osaamisala Ammatilliset tutkinnon osat ov PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Matkailualan asiakaspalvelu Näyttötutkinto-info / Henkilökohtaistaminen Asiakkaan palveluprosessin hallinta matkailussa, TOP Tiedonhallinnan osaaminen matkailutyössä Erityisosaaminen matkailualalla Matkailupalvelujen toteuttaminen 1. lukuvuonna: Matkailupalvelun toteuttamisprosessin hallinta, TOP Opastamisen toteuttaminen, (jatkuu 2. lukuv.) Maastoruokien valmistustaidot 1 24 Turvallisuustaidot matkailupalveluissa Matkailualan lakiasioiden tunteminen 1 28 Matkailualan yrittäjyysosaaminen, (jatkuu 2. lukuv.) lukuvuonna: Matkailupalvelujen markkinointiviestintätaidot 1 28 Matkailupalvelujen tuotteistamisen taidot VALINNAISET TUTKINNON OSAT, TOP (4) Majoituspalvelut Matkailukiinteistön ja -ympäristön hoito Matkailupalvelujen markkinointiviestintä Matkailupalvelujen tuotteistaminen Matkailu- ja matkatoimiston palvelut Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö Opastuspalvelut Puhdistuspalvelut matkailukohteessa Rakennelmien valmistus ja kunnossapito matkailupalveluissa Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Yritystoiminnan suunnittelu

9 9 3.1 Valmistavan koulutuksen järjestäminen Pedagogisen toiminnan lähtökohtana on opiskelijan osaamisen hankkiminen ja osaamisen laadunvarmistus. Saamelaisalueen koulutuskeskus järjestää valmistavaa koulutusta kaikkiin matkailupalvelujen tuottajan osaamisalan tutkinnon osiin. Tutkinnon suorittaja voi (suoritettuaan aikaisemmin tai SAKK:n tarjonnan puitteissa) esittää seuraavat tutkinnon osat osaksi tutkintoaan; Tutkinnon osat Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta ja Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Valmistava koulutus pitää sisällään laajennettua työssäoppimista matkailualan työpaikoilla, lähiopetusta virtuaalisessa oppimisympäristössä, opintoretkillä ja maastossa sekä luokassa ja lisäksi itsenäistä opiskelua. Luvussa 4 tutkinnon osittain on eritelty tarkemmin tutkinnon osien tavoitteet, valmistavan koulutuksen toteutustavat ja miten opiskelija voi saavuttaa tutkinnon suorittamiseen vaadittavat ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. 3.2 Valmistavan koulutuksen arviointi Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida opetuksessa saatua tietoa ja taitoa. Jokaisella on aikaisempien tieto-, ajatus- ja toimintamalliensa perusteella erilainen lähtötilanne osaamisessaan, jonka pohjalta hän hahmottaa ja vastaanottaa uutta. Opettajan ja kouluttajan tehtävä on arvioinnin avulla tukea opiskelijan ammatillista kasvua haluttuun suuntaan. Opiskelija tarvitsee omassa ammatillisessa kasvussaan sellaisen henkilön tukea, joka osaa keskustella ja antaa palautetta siitä, miten edetään kohti työelämän ja tutkinnon perusteiden edellyttämää ammattitaitoa. Syvällinen oppiminen vaatii oppimiskokemusten käsittelyä kokeneiden työntekijöiden ja opettajien kanssa. Näyttötutkintojärjestelmässä oppimista arvioidaan näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa, työssä oppimisen aikana tai esimerkiksi palautteena verkko-opinnoista. Valmistavassa koulutuksessa opettajien ja ohjaajien velvollisuus on seurata opiskelijan oppimista ja osaamisen kehittymistä ohjaamalla ja kannustamalla tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttamiseen. Edistymisestä annetaan opiskelijalle palautetta. Työpaikalla tai työssäoppimispaikalla työpaikkaohjaaja tai työpaikkakouluttaja ja mahdollisesti esimies antavat palautetta oppimisen edistymisestä sekä ohjaavat oppimaan lisää. On tärkeää, että valmistavassa koulutuksessa oleva saa edistymisestään palautetta ja yhdessä opettajien ja työpaikkakouluttajien tai työpaikkaohjaajien kanssa voidaan todeta, milloin opiskelijalla on riittävästi valmiuksia suorittaa tutkinto. Yksi valmistavan koulutuksen tehtävä on itsearvioinnin kehittäminen. Opiskelijaa ohjataan ja kannustetaan arvioimaan itseään työntekijänä suhteessa tutkinnon perusteissa edellytettyihin ammattitaitovaatimuksiin. Vaikka osa opiskelijoista on jo pitkään työskennellyt suoritettavan tutkinnon alalla, ei itsensä realistinen arvioiminen, varsinkaan suhteessa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, ole itsestään selvää. Kun opiskelijaa ohjataan arvioimaan itseään suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kriteereihin, samalla opiskelijaa autetaan myös sisäistämään tutkinnon suorittamisessa vaaditut ammattitaitovaatimukset ja osaamisen taso. Valmistavan koulutuksen ja työssä oppimisen tarkoitus on hankkia tutkinnon perusteiden mukainen ammattitaito, jonka tutkinnon suorittaja osoittaa tutkintotilaisuudessa. Valmistavan koulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi on erotettava selkeästi osaamisen arvioinnista tutkintotilaisuuksissa. Oppimisen arviointi ei saa vaikuttaa osaamisen arviointiin. Saamen kielen ja kulttuurin sisältyminen opintoihin Perustutkinnon valmistavaan koulutukseen sisältyy saamen kielen ja kulttuurin opintoja. Opinnot sisällytetään ammatillisiin tutkinnon osiin. Tutkinnon suorittajalla on lisäksi mahdollisuus opiskella saamen kieltä ja kulttuuria lisää

10 oppilaitoksen tarjonnan mukaan virtuaali- tai muuna lähiopetuksena. Ammatillisiin tutkinnon osiin on kuvattu se, miten saamelaiskulttuuri toteutetaan valmistavassa koulutuksessa. Työelämälähtöisyys Työelämälähtöisyys on näyttötutkinnon kantava asia. Kaikki valmistava koulutus on suunniteltu työelämälähtöisesti painottaen pohjoisten alueiden tarpeita. Valmistava koulutus pitää sisällään yksilöllisiä opintopolkuja ja paljon laajennettua työssäoppimista, mikä tekee koulutuksesta hyvin työelämälähtöistä ja siten myös työllistää tutkinnon suorittajia. Tutkinnon järjestäjä SAKK pitää tiiviisti yhteyttä ja keskustelee työelämän kanssa, ja kerää palautetta niin omasta toiminnastaan kuin työssäoppijoiden perehdytyksestä. Lisäksi tutkinnon järjestäjä ohjaa tutkinnon suorittajia työpaikoilla työssäoppimisen aikana työelämän kanssa. Lisäksi kaikki muu valmistava opetus linkitetään aitoihin työelämän ympäristöihin. Valmistavan koulutuksen painotukset saamelaisalueen erityisiin asioihin, kuten elinkeinoihin ja kulttuuriin antavat opiskelijalle osaamista, joka on tärkeää tulevassa työssä matkailualalla Lapissa tai muualla Suomessa. Oppimisympäristöt Työssäoppimisen kautta voidaan hankkia ammattitaitovaatimuksia vastaavaa osaamista ohjatusti tarvittava määrä, että tutkinnon suorittaja saavuttaa tutkintotilaisuudessa vaadittavan osaamistason ja on valmis tutkintosuoritukseen. Opettaja ja työelämän työssäoppimisen ohjaaja valmentavat tutkinnon suorittajaa työssäoppimisessa. Työssäoppimista voidaan toteuttaa eri matkailualan yrityksissä ja organisaatioissa: asiakaspalvelussa majoituspalveluissa, opastuspalveluissa, aktiviteeteissa, matkatoimistoissa, matkanjärjestäjillä, markkinointitehtävissä, tuotteistamistehtävissä, puhdistuspalveluissa, kiinteistönhoitotehtävissä, rakennelmien valmistustehtävissä, eräruoan valmistustehtävissä, ravintolassa, kahvilassa, tapahtumassa tai muussa matkailualan palvelutilanteessa tai matkailupalvelujen tuottamistehtävissä. Virtuaali- ja muu lähiopetus toteutetaan erilaisilla etäoppimisjärjestelmillä ja -alustoilla. Etäoppimisympäristöt mahdollistavat opiskelun kauempaakin. Lähipäiviä toteutetaan ensisijaisesti Saamelaisalueella muutaman kerran lukuvuodessa. 10 Lisäksi tutkinnon suorittaja voi halutessaan ottaa osaa NY (Nuori Yrittäjä) -kouluun, joka valmistaa tutkinnon suorittajaa Yritystoiminnan suunnittelu -tutkinnon osan suorittamiseen. Lisäksi tutkinnon suorittaja voi valita ylimääräisenä kursseja muilta osaamisaloilta monipuolistaakseen osaamistaan ja syventää kulttuurintuntemustaan esim. karvakenkä- tai puukonteko- tai kalannahan parkituskurssilla. Lisäksi vapaaehtoisina ammatilliseen kasvuun tähtäävinä opintoina tarjotaan muusta oppilaitoksen tarjonnasta opintoja. Oppimismenetelmät SAKK:n oppimiskäsityksen mukaisesti oppimismenetelmät ovat toiminnallisia sekä opiskelija- ja kulttuurilähtöisiä. Konkreettisia tutkinnossa käytettäviä opiskelija- ja kulttuurilähtöisiä sekä opiskelijakeskeisiä oppimismenetelmiä ovat matkailualan koulutuksessa mm. seuraavat: - työssäoppiminen, verkko-oppiminen, oppimispäiväkirja, projektioppiminen, ilmiökeskeinen ja ongelmalähtöinen oppiminen, opintomatkat, osallistavat luennot, itseoppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen Opinto-ohjaus

11 Valmistavaan koulutukseen osallistuvilla tutkinnon suorittajilla on oikeus saada opinto-ohjausta. SAKK:n perustutkintoihin sisältyy ryhmämuotoista opinto-ohjausta. Opinto-ohjausta annetaan jokaiselle tutkinnon suorittajalle opinto-ohjauksen opintojaksot suunnitelman mukaisesti sekä sen lisäksi tarpeellinen määrä ohjausta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Lisäksi tutkinnon suorittajan ryhmänohjaaja auttaa tutkinnon suorittajaa opinto-ohjaukseen liittyvissä seikoissa. Erityisopetus SAKK:ssa järjestetään opetus erityisopetuksena silloin, kun opiskelija tarvitsee erityistä tukea opiskeluunsa. Tarvittaessa hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa ovat mukana opinto-ohjaaja ja/tai erityisopettaja. Tutkinnon suorittamisen alussa tutkinnon suorittajille tehdään lukitesti, jotta mahdolliset lukivaikeudet voidaan selvittää ja ottaa huomioon tutkinnon suorittamisessa. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa kuvataan erityisopetuksen järjestämisen periaatteet, ja erityisopetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestäminen käytännössä. Tarkempaa tietoa erityisopetuksesta on saatavilla erityisopetuksen suunnitelmasta. 11

12 12 4 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 4.1 Pakolliset tutkinnon osat MATKAILUALAN ASIAKASPALVELU TUTKINNON OSA Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset: Tutkinnon suorittaja osaa valmistautua matkailuympäristössä ja -tehtävissä tapahtuviin asiakaspalvelutilanteisiin ottaa vastaan asiakkaita ja selvittää asiakkaiden tarpeita ja toiveita palvella kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita matkailuyrityksen liikeideaa tai toimintatapaa noudattaen hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa työssään päättää asiakaspalvelutilanteen ja tekee jälkitoimia tehdä yhteistyötä matkailualan yritysten tai organisaatioiden kanssa. Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta: Asiakaspalvelutilanteeseen valmistautuminen Asiakkaiden vastaanottaminen Asiakaspalvelijana toimiminen Asiakaspalvelutilanteen päättäminen 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Asiakaspalvelutilanteessa käytettävien resurssien ja tietotekniikan käyttö Matkailupalvelujen informaatio- ja muun materiaalien käyttö 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Suomen matkailualueiden vertailu Matkailupalveluiden, -tuotteiden ja kulttuuritekijöiden esitteleminen Alakohtainen kielitaidon hallinta suomen-, ruotsin- tai muunkielisillä Työturvallisuudesta huolehtiminen Hygieniasäädösten noudattaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattietiikka

13 13 Tutkinnon osan valmistavan koulutuksen toteutus Ajoitus Osa-alueen nimi Toteutustapa (miten opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet) Perustiedot ja -taidot opiskellaan seuraavissa oppimisympäristöissä: - Työssäoppiminen matkailualan yrityksessä tai organisaatiossa asiakaspalvelutehtävissä (opastuksissa, elämys- ja luontoretkillä, kulttuuritapahtumissa ja -opastuksissa, majoitus- ja ravitsemispalveluissa, hyvinvointi- ja liikuntapalveluissa, myynti- tai neuvontapalveluissa) - Lähiopetus: verkko-opintoina verkko-oppimisympäristössä luentojen ja harjoitusten kautta, opintoretkillä - itsenäisesti 1. lukuvuosi TOP + muu valmistava koulutus Henkilökohtaistaminen 2 ov Opitaan lähiopetuksessa: verkko-opintoina ja luokkaympäristössä ryhmänä ja yksilöllisesti *** Asiakkaan palveluprosessin hallinta matkailussa 8 ov Opitaan työssäoppimalla mm. - palvelemalla asiakkaita matkailupalveluissa - ottamalla asiakkaita vastaan - tervehtimällä asiakkaita - selvittäen asiakkaiden tarpeita - ratkaisten asiakkaiden kysymyksiä - myyden asiakkaille palveluja - ohjaten asiakkaita käyttämään palvelua - suositellen asiakkaille palveluja - ottamalla huomioon asiakkaan kulttuuritaustan - noudattaen hygieniavaatimuksia työssä - kertomalla asiakkaille pohjoisen luonnosta, kulttuurista ja alueen matkailupalveluista - käyttäen eri kieliä työssä (su, en, ru, muut) - käyttäen eri tieto- ja viestintätekniikan välineitä esim. sähköpostia, yrityksen internet-sivuja ja varausjärjestelmiä - päättäen asiakaspalvelutilanteita ja tehden jälkitoimia - tehden yhteistyötä työssäoppimispaikan sidosryhmien kanssa Tiedonhallinnan osaaminen matkailutyössä 8 ov *** Opitaan lähiopetuksessa (verkko-opintoina, luokassa, itsenäisenä opiskeluna ja tutustumiskäynneillä): - perehtymällä asiakaspalvelun periaatteisiin - tutustumalla matkailualan osaamisalueisiin ja sisäisiin toimialoihin - tutustuen matkailun eri toimijoihin paikallisella, valtakunnallisella ja

14 14 kansainvälisellä tasolla - selvittäen matkailualan erityishuomioita Arktisilla alueilla saamelaiskulttuuriin ja luontoon liittyen - perehtymällä palveluketjuun - oppien asiakaskohtaamiseen liittyvistä asioista - perehtymällä palvelutilanteisiin - huomioimalla asiakkaiden eri kulttuuritaustat - perehtymällä palvelun määritelmiin - tutustumalla palautejärjestelmiin, asiakasrekistereihin ja niiden hyödyntämiseen (asiakastuntemus ja tekemällä tiedonhankintaa) - tutustumalla opastustaitoihin ja -tekniikkaan - harjoittelemalla opastamista - selvittämällä asiakaspalvelijan ja oppaan roolit - perehtymällä Saamelaisalueeseen - perehtymällä paikalliseen ja monikulttuuriseen toimintaympäristöön - ottamalla selvää alueen historiasta ja nykypäivästä - tutustumalla alueen perinteisiin ja uusiin elinkeinoihin ja ymmärtämällä niiden välisen tasapainon tärkeyden - selvittämällä matkailun kehitykseen alueella - selvittämällä mitä tarkoittaa ja huomioimalla matkailun eettisyyden - perehtymällä pohjoisen luonnon ekologiaan, alueen erityispiirteisiin ja luonnonilmiöihin - perehtymällä kestävän matkailun periaatteisiin - tutustumalla saamelaisten historiaan ja yhteiskuntaan - tutustumalla perinteisiin elinkeinoihin, joikuperinteeseen ja maailmankuvaan - selvittämällä Suomen koululaitoksen vaikutukset saamelaisiin ja saamen kieleen - tutustumalla poronhoidon historiaan, kehittymiseen ja nykypäivään, vuosikiertoon - tutustumalla riekonpyyntiin, kalastukseen. - katselemalla saamelaiskulttuuriin liittyviä dokumentteja ja elokuvia - tutustumalla saamelaiseen tarinaperinteeseen - tutustumalla shamanismiin ja mytologiaan - vierailemalla ja tutustumalla erilaisissa saamelaiskulttuuria esittelevissä kohteissa (esim. Siida, Sajos) ja saamelaisyrityksissä, jolloin opitaan kulttuurisensitiivisyyttä, miten on soveliasta käyttää saamelaisia tuotteita. - osallistumalla saamelaisiin kulttuuritapahtumiin - perehtymällä saamelaisorganisaatioihin - osallistumalla verkko-opetuksena toteutettavaan saamenkielen alkeiden ja paikannimistön opetukseen - perehtymällä matkailun eri laatujärjestelmiin - perehtymällä Matkailuklusteriin ja paikantamalla oma toiminta-alue ja ala siihen - opettelemalla matkailukäsitteet - tutustumalla Suomen matkailualueisiin, ja perehtymällä saamelaisalueen erityispiirteisiin - tekemällä monipuolisesti tiedonhankintaa yksilö- ja ryhmätöitä varten - selvittämällä kulttuurin käsitteen - perehtymällä kulttuurien väliseen kohtaamiseen ja kulttuurien

15 15 väliseen viestintään - perehtymällä eri asiakasryhmien tarpeisiin ja odotuksiin - opettelemalla kehon kieltä ja sanatonta viestintää - perehtymällä kulttuurimatkailuun - tutustumalla eri maiden ja maanosien kulttuureihin, tapoihin ja käytäntöihin ja kulttuuripiirteisiin, ja uskontojen vaikutukseen - vertailemalla paikalliskulttuureja ja eri Arktisen alueen kulttuureihin: esim. pohjoismaalaisuus, saamelaisuus, suomalaisuus ja monikulttuurisuus asiakaspalvelussa - vertaamalla eri kulttuureja toisiinsa kulttuurien välisen viestinnän periaatteiden mukaan *** Opitaan lähiopetuksessa (verkko-opintoina, luokassa, itsenäisenä opiskeluna ja tutustumiskäynneillä): Erityisosaaminen matkailualalla 4 ov Hygieniapassi - osallistumalla hygieniapassikoulutukseen ja suorittamalla siitä tentti Anniskelupassi - osallistumalla alkoholilainsäädäntökoulutukseen ja suorittamalla siitä tentti EA1 - osallistumalla EA1 koulutukseen ja harjoittelemalla EA-käytäntöjä ohjaajan opastuksella Englannin kielen osaaminen - osallistumalla opetukseen aktiivisesti ja tekemällä opettajan ohjaamia harjoituksia itsenäisesti, ryhmässä ja pareittain - harjoittelemalla asiakaspalvelutilanteita englanniksi - puhumalla englantia - kuunnellen englantia - kirjoittaen englantia Ruotsin kielen osaaminen (suomenkieliset) - osallistumalla opetukseen aktiivisesti ja tekemällä opettajan ohjaamia harjoituksia itsenäisesti, ryhmässä ja pareittain - harjoittelemalla asiakaspalvelutilanteita ruotsiksi - puhumalla ruotsia - kuunnellen ruotsia - kirjoittaen ruotsia Saamelaiskulttuurin toteutuminen Matkailun perusteet -opintojaksolla saamelaiskulttuurin toteutus on osana opetuksen sisältöjä seuraavasti. - Saamelaisalue ja saamelaisorganisaatiot - alueen historia ja nykypäivä - alueen perinteiset elinkeinot ja niiden muutokset

16 16 - matkailun kehitys alueella - kestävän matkailun periaatteet - saamelaisen poronhoidon historia ja sen nykyinen merkitys, vuosikierto - saamelaiskulttuuriin liittyvät dokumentit ja elokuvat - saamelaisten historia - saamelaine tarina- ja ruokaperinne - saamelaiskulttuuria esittelevät kohteet ja niihin tutustuminen (esim. Siida, Sajos) - saamelaiset kulttuuritapahtumat - saamenkieliset perusfraasit, paikannimistöä ja luontosanastoa - kulttuurisensitiivisyys matkailupalveluissa, esim. lapinpuvun oikea käyttö Lisäksi saamelaiskulttuuri on osa työssäoppimisen sisältöä asiakaspalvelussa, kun opiskelijat oppivat kertomaan alueesta ja saamelaiskulttuurista matkailijoille. OPPIMISEN ARVIOINTI: Valmistavan koulutuksen palaute (sis. lähiopetus ja TOP): - Valmistavasta koulutuksesta annetaan palautetta ammattitaitovaatimuksiin nähden. - Palautetta edistymisestä antavat työpaikkaohjaajat ja opettajat. - Tutkinnon suorittaja tekee jatkuvaa itsearviointia. OSAAMISEN ARVIOINTI Ammattitaidon osoittamistavat Tutkintotilaisuuden (joka toteutetaan erikseen tutkinnon suorittajan suunnitelman mukaan) arvioinnista vastaa tutkintotoimikunnan hyväksymä kolmikantainen arvioijaryhmä. Tutkinnon osan arviointi tapahtuu tutkintotilaisuuden jälkeen kolmikantaisessa arviointikokouksessa numeerisesti asteikolla H - Hylätty T1-Tyydyttävä H2-Hyvä K3-Kiitettävä Tutkinnon osittain käytännön työtehtävät ja ammattitaidon osoittaminen seuraavasti: Tutkinnon suorittaja toimii tutkintotilaisuudessa matkailualan asiakaspalvelutehtävässä ja palvelee kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita yrityksen liikeideaa tai toimintatapaa noudattaen. Hän osoittaa ammattitaitonsa valmistautumalla asiakaspalvelutilanteeseen työtilanteen vaatimalla tavalla ja suorittamalla vaadittavat esivalmistelut. Hän ottaa asiakkaat vastaan ja selvittää palvelutapahtuman aikana asiakkaiden tarpeita tai toiveita. Hän osoittaa kielitaitonsa palvelemalla asiakkaita eri kielillä tutkinnon perusteiden mukaisesti riippuen siitä, onko hän suomen-, ruotsin- vai muunkielinen. Lisäksi tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa asiakaspalvelutilanteessa tarvittavien resurssien, materiaalien ja tietotekniikan käytön sekä osoittaa osaavansa vertailla Suomen matkailualueiden vetovoimatekijöitä. Lisäksi tutkinnon suorittaja esittelee eri matkailuyritysten tuottamia palveluja asiakkaille. Hän päättää asiakaspalvelutilanteen, tekee tarvittavat jälkitoimenpiteet ja ottaa vastaan palautetta. Tutkinnon suorittaja tekee yhteistyötä matkailualan yritysten tai organisaatioiden kanssa ja noudattaa hygieniaosaamiseen liittyviä säädöksiä työssään. Lisäksi tutkinnon suorittaja hallitsee EA1 vastaavat ensiaputaidot.

17 17 Etenemisen ehdot Käytännön työtehtäviä ovat asiakaspalvelutehtävät eri muodoissa matkailijoiden palvelutehtävissä esimerkiksi opastuksissa, luontoretkillä tai ohjelmapalveluissa, kulttuuritapahtumissa, majoitus- tai ravitsemispalveluissa, hyvinvointi- ja liikuntapalveluissa tai myynti- ja neuvontapalveluissa. EA1, hygieniapassi

18 MATKAILUPALVELUJEN TOTEUTTAMINEN TUTKINNON OSA Matkailupalvelujen toteuttaminen Ammattitaitovaatimukset: Tutkinnon suorittaja osaa valmistautua matkailupalvelujen toteuttamiseen vastata omalta osaltaan asiakkaiden ohjaamisesta, opastamisesta, ohjelmallisesta toiminnasta ja turvallisuudesta hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa käyttää tilanteen mukaisesti tarvittavia varusteita ja välineitä hoitaa, huoltaa ja ylläpitää varusteita, koneita, välineitä ja tapahtumapisteitä varmistaa asiakastyytyväisyyden arvioida omaa työtä ja toimintaansa. Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta Matkailupalvelujen toteuttamiseen valmistautuminen Matkailupalvelujen toteuttaminen Asiakastyytyväisyyden varmistaminen Oman toiminnan arviointi 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Turvallisuussuunnitelman noudattaminen Taloudellinen toiminta matkailupalvelun eri vaiheissa Laadukas toiminta Toimintaympäristön mukaisen ja matkailupalvelussa tarvittavien resurssien käyttäminen ja huoltaminen 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Yrityksen ja alueen matkailupalvelujen tarjoaminen ja tiedonhaku Alakohtainen kielitaidon hallinta suomen-, ruotsin- tai muunkielisillä 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattietiikka

19 19 Tutkinnon osan valmistavan koulutuksen toteutus Ajoitus Osa-alueen nimi Toteutustapa (miten tutkinnon suorittaja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet) Perustiedot ja -taidot opiskellaan seuraavissa oppimisympäristöissä: - Työssäoppiminen matkailualan yrityksessä tai organisaatiossa asiakaspalvelutehtävissä (opastuksissa, elämys- ja luontoretkillä, kulttuuritapahtumissa ja -opastuksissa, majoitus- ja ravitsemispalveluissa, hyvinvointi- ja liikuntapalveluissa, myyntitai neuvontapalveluissa) - Lähiopetus (verkko-opintoina, luokassa, itsenäisenä opiskeluna ja tutustumiskäynneillä) 1 ja 2. lukuvuotena muu valmistava koulutus + TOP Matkailupalvelun toteuttamisprosessin hallinta 8 ov Opastamisen toteuttaminen 2 ov Opitaan työssäoppimalla mm. - valmistautumalla matkailupalvelujen toteuttamiseen ja tehden erilaisia valmistelutöitä - vastaanottaen asiakkaita - vastaten omalta osaltaan asiakkaiden ohjaamisesta, opastamisesta, ohjelmallisesta toiminnasta ja turvallisuudesta - toteuttaen matkailupalvelua - toimien turvallisuussuunnitelman mukaisesti - toimien yrityksen liikeidean mukaisesti - selvittäen omaa työtään koskevat laatuvaatimukset - arvioiden ympäristöratkaisuja - toimien ympäristövastuullisesti - hyödyntäen alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa - käyttäen tilanteen mukaisesti tarvittavia varusteita ja välineitä - palvellen asiakkaita myyntihenkisesti - vastaten asiakkaiden kysymyksiin alueen matkailun palvelutarjonnasta - opastaen ja ohjaten asiakkaita - hoitaen, huoltaen ja ylläpitäen varusteita, koneita, välineitä ja tapahtumapisteitä - varmistaen asiakastyytyväisyyden - arvioiden omaa työtä ja toimintaansa sekä onnistumisiaan ja kehittämistarpeitaan - tehden yhteistyötä työtoverien ja muiden sidosryhmien kanssa - huolehtien työ- ja toimintakyvystä - varmistaen asiakas- ja työturvallisuuden *** Opitaan lähiopetuksessa (verkko-opintoina, luokassa, itsenäisenä opiskeluna ja tutustumiskäynneillä): - harjoittelemalla kokoamaan opastussisältöjä - suunnittelemalla opastuksia ja niiden aikataulutuksia ja reittejä - toteuttamalla opastuksia ja opastamalla ainakin suomen kielellä *** OPITAAN pääosin 1. lukuvuoden aikana

20 20 Maastoruokien valmistustaidot 1 ov Opitaan lähiopetuksessa (verkko-opintoina, luokassa, itsenäisenä opiskeluna ja tutustumiskäynneillä): - harjoittelemalla eräruokien valmistamista maasto-olosuhteissa - perehtymällä paikallisiin ruokiin, lappilaiseen ja saamelaiseen ruokakulttuuriin Turvallisuustaidot matkailupalveluissa 4 ov *** Opitaan pääosin lähiopetuksessa (verkko-opintoina, luokassa, itsenäisenä opiskeluna): EA2 Matkailupalvelujen markkinointiviestintätaidot 1 ov - osallistumalla EA2- koulutukseen ja harjoittelemalla EAkäytäntöjä ohjaajan opastuksella MATUPA - Matkailun turvallisuuspassi - osallistumalla matkailun turvallisuuspassikoulutukseen ja suorittamalla matupa-kortti - tekemällä harjoituksia itsenäisesti, ryhmässä ja pareittain turvallisuuteen liittyen - harjoittelemalla turvallisuussuunnitelman laadintaa - laskien riskikertoimia turvallisuuteen liittyen TYÖTURVALLISUUSKURSSI - osallistumalla Työturvallisuus- koulutukseen TULITYÖKURSSI - osallistumalla Työturvallisuus- koulutukseen *** Opitaan lähiopetuksessa (verkko-opintoina, luokassa, itsenäisenä opiskeluna ja tutustumiskäynneillä): - opettelemalla markkinointiviestinnän suunnittelua - harjoittelemalla markkinointiviestinnän budjetoimista - opettelemalla eri asiakasryhmien tarpeita - opettelemalla imagoon ja visuaalisuuteen liittyviä asioita - harjoittelemalla laatimaan markkinointiviestinnän tavoitteita - tutustumalla alueen markkinointiviestintään ja yhteismarkkinointiin sekä alueen matkailumarkkinointiorganisaatioihin ja yrityksiin - perehtymällä yhteismarkkinointiin ja eri jakelukanaviin - perehtymällä eri viestintäkeinoihin: sähköinen markkinointi ja perinteinen markkinointi, some ym. - huomioimalla saamelaisalueen erityispiirteitä viestinnän mahdollisuuksina OPITAAN pääosin 2. lukuvuoden aikana

21 21 *** Matkailupalvelujen tuotteistamisen taidot 2 ov Matkailun Lakiasioiden tunteminen 1 ov Matkailualan yrittäjyysosaaminen 2 ov Opitaan lähiopetuksessa (verkko-opintoina, luokassa, itsenäisenä opiskeluna ja tutustumiskäynneillä): - perehtymällä tuotteistamisprosessiin - perehtymällä ohjelmapalveluiden hinnoitteluun - harjoittelemalla hinnoittelua - laatien uusia tuotteita ja palveluja - perehtymällä tuotetestauksen merkitykseen ja keinoihin - opetellen tuotteiden sisältöjen rakentamista ja tarinallisuutta - harjoitellen reitti- ja aikataulusuunnittelua - opettelemalla tuntemaan eri asiakasryhmiä - opettelemalla pohjoisen Lapin eri vuodenaikojen vaihtelut huomioon tuotteistamisessa - perehtymällä kestävän kehityksen mukaiseen tuotteistamiseen (ekologinen, kulttuurinen, taloudellinen ja sosiaalinen näkökulma) - ottamalla huomioon tuotteistamisessa saamelaiskulttuurin ja ammentamalla ideoita kestävän kehityksen mukaisiin kulttuurija luonto-ohjelmapalveluihin *** Opitaan verkko-opintoina - perehtymällä Matkailuyrityksen perustamiseen - perehtymällä valmismatkalakiin ja valmismatkaliikkeen perustamiseen - tutustumalla lakiin majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä perehtymällä alkoholi- ja tupakkalakiin - ottamalla selvää millaisia ilmoituksia ja lupia matkailuyrityksiin liittyy - tutustumalla liikennelainsäädäntöön - selvittämällä mikä vaikutus on kuluttajansuojalla matkailuyrityksen toimintaan - opettelemalla työsopimus-, työehtosopimus- ja työaika- sekä vuosilomalakia siten, että ymmärtää omat vastuut, velvollisuudet ja oikeudet työssä - selvittämällä mitä tapahtuu, jos matkailuyrityksessä sattuu vahinko, ja kenen vastuulla se on - perehtymällä saamelaisten perinteiseen tapaoikeuteen ja selvittämällä miten se liittyy matkailuun - perehtymällä aktiviteetteja ohjaaviin lupakäytänteisiin - perehtymällä jokamiehenoikeuksiin *** Opitaan lähiopetuksessa (verkko-opintoina, luokassa, itsenäisenä opiskeluna ja tutustumiskäynneillä): - perehtymällä yrityksen perustamisen toimenpiteisiin

22 22 - testaamalla omia yrittäjäominaisuuksia - laatimalla yritystoiminnalle SWOT-analyysin - opettelemalla liiketoimintasuunnitelman laadintaa ja perehtymällä liiketoimintasuunnitelman eri osiin: asiakkaat tuotteet markkinointi kannattavuus rahoitus, lainat budjetointi jne. - perehtymällä budjetointiin ja yleisesti kirjanpidon järjestämiseen liittyviin seikkoihin - perehtymällä matkailuyrityksen kannattavuuteen - perehtymällä riskien hallintaan ja laatimalla riskianalyysin - tutustumalla eri yhtiömuotoihin ja vertailemalla niitä - tutustumalla yritysneuvontapalveluihin - perehtymällä ja laatimalla yrityksen perustamis- ja lopettamisasiakirjat Saamelaiskulttuurin toteutuminen - Työssäoppimisessa toteutetaan sisältöjä, joissa tutkinnon suorittaja oppii kertomaan saamelaisista, saamelaisten historiasta, ja nykypäivästä, ja kytkemään kerrontaa elävästä kulttuurista matkailupalveluihin ja ohjelmapalvelujen toteuttamiseen. OPPIMISEN ARVIOINTI: Valmistavan koulutuksen palaute (sis. lähiopetus ja TOP): - Valmistavasta koulutuksesta annetaan palautetta ammattitaitovaatimuksiin nähden. - Palautetta edistymisestä antavat työpaikkaohjaajat ja opettajat. - Tutkinnon suorittaja tekee jatkuvaa itsearviointia.

23 23 OSAAMISEN ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden (joka toteutetaan erikseen tutkinnon suorittajan suunnitelman mukaan) arvioinnista vastaa tutkintotoimikunnan hyväksymä kolmikantainen arvioijaryhmä. Tutkinnon osan arviointi tapahtuu tutkintotilaisuuden jälkeen kolmikantaisessa arviointikokouksessa numeerisesti asteikolla H - Hylätty T1-Tyydyttävä H2-Hyvä K3-Kiitettävä Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osittain käytännön työtehtävät ja ammattitaidon osoittaminen seuraavasti: Tutkinnon suorittaja työskentelee työryhmän jäsenenä matkailutapahtumassa valitsemassaan yrityksessä tai organisaatiossa asiakaspalvelutehtävissä. Hän osoittaa ammattitaitoaan toimimalla matkailupalveluissa valitsemassaan tai hänelle osoitetussa matkailuympäristössä ja -tehtävässä vastaten omalta osaltaan asiakkaiden ohjaamisesta, opastamisesta, ohjelmallisesta toiminnasta ja turvallisuudesta. Hän osoittaa kielitaitonsa palvelemalla asiakkaita eri kielillä tutkinnon perusteiden mukaisesti riippuen siitä, onko hän suomen-, ruotsin- vai muunkielinen. Tutkinnon suorittaja valmistautuu matkailupalvelun toteuttamiseen tilanteen vaatimalla tavalla. Lisäksi hän käyttää tilanteen mukaisesti tarvittavia varusteita ja välineitä sekä osoittaa hallitsevansa varusteiden, koneiden, välineiden ja tapahtumapisteiden hoidon, huollon ja ylläpitämisen sekä kustannustehokkaan toiminnan. Lisäksi tutkinnon suorittaja varmistaa asiakastyytyväisyyden ja arvioi omaa toimintaansa. Tutkinnon suorittaja osoittaa myös hallitsevansa EA2 tason ensiaputaidot. Käytännön työtehtäviä ovat toimiminen eri tehtävissä esimerkiksi oppaana erä-, luontoja kulttuuriopastuksissa, elämys- ja luontoretkillä, teema- ja huvipuistoissa, ohjelmapalveluissa, tapahtumissa, ruokapalveluissa, hyvinvointi- ja liikuntapalveluissa tai seikkailuissa. Etenemisen ehdot EA2, MATUPA (työturvallisuuskortti, tulityökortti)

24 Valinnaiset tutkinnon osat MAJOITUSPALVELUT TUTKINNON OSA Majoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset: Tutkinnon suorittaja osaa kunnostaa ja huoltaa majoitus- ja muita asiakastiloja hoitaa varausjärjestelyjä, vastaanottaa ja majoittaa asiakkaita valmistaa aamiaisia, laittaa niitä tarjolle tai pakata ja kuljettaa asiakkaille periä maksuja tai välittää tietoja laskutusta varten. Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta Asiakastilojen kunnostaminen Asiakkaan vastaanottaminen ja majoittaminen Palvelun päättäminen 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Asiakas- ja työtilojen puhtaanapidosta huolehtiminen Aamiaisen järjestäminen Majoituksen varaus- ja maksukäytänteiden hoitaminen 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Erilaisten majoituspalvelujen ja toimintaympäristöjen vertailu Aamiaisen elintarvikkeiden ja valmistusvälineiden käyttö 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattietiikka

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. MATKAILUALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV. Matkailupalvelujen koulutusohjelma Matkailupalvelujen tuottaja Aikuiskoulutus, näyttötutkinto TUTKINTOKOHTAINEN OSA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV. Matkailupalvelujen koulutusohjelma Matkailupalvelujen tuottaja Aikuiskoulutus, näyttötutkinto TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma Matkailupalvelujen tuottaja Aikuiskoulutus, näyttötutkinto TUTKINTOKOHTAINEN OSA Valmistava koulutus 2013-15 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. MATKAILUALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN...3

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 23.4.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija Voimassa 01.08 2014

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto 2014

Matkailualan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Matkailualan perustutkinto 2014 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 3 1 Liiketalouden

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala, kokki 1 SISÄLLYSLUETTELO NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTO 2012

ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräykset ja ohjeet 2012:30 Näyttötutkinnon perusteet ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 25/011/2012 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:30 ISBN 978-952-13-5202-7 (nid.)

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 Aikuinen oppijana... 2 3 Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 1 Näyttötutkinnon perusteet MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 11/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:6 1 SISÄLTÖ MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012... 1 SISÄLTÖ... 1 1 Näyttötutkinnot... 1 1.1 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

HIUSALAN PARTURI-KAMPAAJAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

HIUSALAN PARTURI-KAMPAAJAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET HIUSALAN perustutkinto, parturi-kampaaja 2009 PARTURI-KAMPAAJAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 27/011/2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2009

Liiketalouden perustutkinto 2009 1 Liiketalouden perustutkinto 2009 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Hyväksytty 31/08/2010 Muutos 1.8.2012

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010 MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA /OSAAMISALA, MUOVITUOTEVALMISTAJA KUMITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA /OSAAMISALA, KUMITUOTEVALMISTAJA MÄÄRÄYS 1/011/2010 AMMATILLISEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB 1 1 Sisällys 2 JOHDANTO... 2 3 Aikuinen oppijana... 2 4

Lisätiedot

LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁŠ

LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁŠ LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁŠ 1 LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNON KUVAUS, ARVOT,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN. PERUSTUTKINTO 120 ov OPETUSSUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN. PERUSTUTKINTO 120 ov OPETUSSUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov OPETUSSUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁŠ 2 JOHDANTO... 5 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Autoalan perustutkinto. Pienkonekorjaajan koulutusohjelma. Pienkonekorjaaja

OPETUSSUUNNITELMA. Autoalan perustutkinto. Pienkonekorjaajan koulutusohjelma. Pienkonekorjaaja 1 OPETUSSUUNNITELMA Autoalan perustutkinto Pienkonekorjaajan koulutusohjelma Pienkonekorjaaja 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 5 1.1 AUTOALAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot