FI B Teollisuusvaihteet. Käyttö- ja asennusohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FI B 1050. Teollisuusvaihteet. Käyttö- ja asennusohje"

Transkriptio

1 FI B 1050 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje

2 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Yleisiä turvallisuus- ja käyttöohjeita 1. Yleistä Toiminnassa olevassa laitteessa saattaa riippuen olla jännitteisiä, paljaita ja joskus myös liikkuvia tai pyöriviä osia sekä kuumia pintoja. Tarvittavien suojakansien luvaton poistaminen sekä käyttö-, asennus- ja käsittelyvirheet aiheuttavat vakavien henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaran. Kuljetus-, asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotöitä suorittavilla henkilöillä on oltava näihin tehtäviin asianmukainen pätevyys (kansallisia työsuojelumääräyksiä on noudatettava). Näissä perustavissa turvaohjeissa pätevillä ammattilaisilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka tuntevat tuotteen asennuksen, käyttöönoton ja käytön ja joilla on mahdollisten vaarojen ja riskien tunnistamiseen tarvittava koulutus ja kokemus. 2. Käyttötarkoitus NORD-tuotteita saa käyttää ainoastaan ja tuotteeseen kuuluvan teknisen dokumentaation mukaisesti. Käyttö- ja asennusohjeen noudattaminen on häiriöttömän käytön ja mahdollisten takuuvaateiden oikeutuksen edellytys. Lue siksi käyttöja asennusohje ennen laitteen parissa työskentelyä! Käyttö- ja asennusohje sisältää tärkeitä tietoja huollosta. Siksi se on säilytettävä laitteen läheisyydessä. Kaikkia teknisissä tiedoissa annettuja ja käyttöpaikan sallittuja olosuhteita koskevia raja-arvoja on ehdottomasti noudatettava. 3. Kuljetus ja varastointi Kuljetusta, siirtämistä, varastointia ja asianmukaista käsittelyä koskevia ohjeita on noudatettava. 4. Asentaminen Laite on suojattava sallittua suuremmalta rasitukselta. Erityisen tärkeää on, etteivät komponentit pääse vääntymään tai muuttumaan kuljetuksen ja käsittelyn yhteydessä. Sähköosien ja liittimien koskettamista on vältettävä. 5. Sähköliitännät Jännitteisten vaihtovirtamoottorien parissa tehtävissä töissä on noudatettava voimassaolevia kansallisia työsuojelu- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä (esimerkiksi Saksan BGV A3, aiempi VBG 4). Sähköasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti (esim. johdinten poikkipinta-alat, varokkeet, suojamaadoitus). Vaihtovirtamoottorien tuotedokumentaatiossa on EMC-kelpoista asennustapaa koskevia ohjeita esim. suojauksesta, maadoituksesta ja johtojen vetämisestä. Koneen tai laitteiston valmistaja vastaa EMC-lainsäädännössä määriteltyjen rajaarvojen noudattamisesta. 6. Käyttö Sovelluksissa, joissa laitteen rikkoutuminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja, on toteutettava asianmukaiset turvatoimet. Laitteistot, joihin NORDin valmistamia laitteita asennetaan, on tarvittaessa varustettava kulloinkin voimassa olevien turvallisuusmääräysten (esim. teknisiä työvälineitä koskevan lainsäädännön tai työsuojelumääräysten) mukaisilla erillisillä valvonta- ja turvalaitteilla. Kaikki kannet ja suojukset on pidettävä paikallaan käytön aikana. 7. Huolto ja kunnossapito Kun laitteen syöttöjännite on katkaistu, sen jännitteisiä osia ja teholiittimiä ei kondensaattoreissa olevan jäännösvarauksen vuoksi saa koskettaa hetkeen. Lisätietoja on dokumentaatiossa. Nämä turvaohjeet on säilytettävä! 2 B 1050 FI-1915

3 Dokumentaatio Dokumentaatio Nimike: B 1050 Mat. nro Mallisarja: Teollisuusvaihteet Tyyppisarja: SK 7207 SK Vaihdetyypit: Teollisuusvaihteet Versioluettelo Otsikko, päiväys B 1050,B 1050, Tammikuu 2013 B 1050, Syyskuu 2014 B 1050, Huhtikuu 2015 Tilausnumero / / 3814 Yleisiä korjauksia / 1915 Yleisiä korjauksia Huomautuksia Taulukko 1: Versioluettelo B 1050 Tekijänoikeushuomautus Asiakirja on osa siinä kuvattua laitetta, ja se on säilytettävä siten, että se on laitteen jokaisen käyttäjän saatavilla soveltuvassa muodossa. Asiakirjan kaikenlainen muokkaaminen, muuttaminen ja muu hyödyntäminen on kielletty. Julkaisija Getriebebau NORD GmbH & Co. KG Getriebebau-Nord-Straße Bargteheide, Germany Puhelin +49 (0) / Faksi +49 (0) / B 1050 FI

4 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 4 B 1050 FI-1915

5 Sisällys Sisällys 1 Ohjeita Yleisiä ohjeita Turvallisuus- ja ohjemerkinnät Käytettävien merkintöjen selitys Käyttötarkoitus Turvallisuusohjeet Muut dokumentit Hävittäminen Vaihteen kuvaus Tyyppimerkinnät ja vaihdetyypit Tyyppikilpi Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen Vaihteen kuljetus Varastointi Pitkäaikaisvarastointi Asennusvalmistelut Vaihteen asentaminen Napojen asentaminen vaihteen akseleille Holkkiakseliversion asentaminen Momenttituki Kutisteholkkien asentaminen Jarrujen asentaminen Suojakansien asentaminen Normimoottorin asentaminen Jäähdytyskierukan liittäminen jäähdytysjärjestelmään Ulkoisen öljy ilma-jäähdytysjärjestelmän (jäähdytyslaitteen) asentaminen Maalaaminen jälkikäteen Käyttöönotto Öljytason tarkistus Voiteluaineen jäähdytys sisäisellä vesijäähdyttimellä Voiteluaineen jäähdytys ulkoisella öljy vesi-jäähdyttimellä (jäähdytyslaitteella) Voiteluaineen jäähdytys ulkoisella öljy ilma-jäähdyttimellä (jäähdytyslaitteella) Vaihteen jäähdytys tuulettimella Taconite-tiivisteiden tarkistaminen Painevahti Tarkistuslista Tarkistaminen ja huolto Tarkistus- ja huoltovälit Tarkistus- ja huoltotyöt Liitteet Asennusasennot ja huolto Voiteluaineet Voiteluainemäärät Ruuvien ja pulttien kiristysmomentit Toimintahäiriöt Vuodot ja tiiviys Korjaaminen Korjaaminen Lisätietoja Internetistä Lyhenteet B 1050 FI

6 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Kuvaluettelo Kuva 1: Tyyppikilpi (esimerkki) ja tyyppikilven kenttien selitykset Kuva 2: Vaihteen kiinnityskohdat Kuva 3: Moottorisovitteella varustetun vaihteen kuljetus Kuva 4: Kiilahihnakäytöllä varustetun vaihteen kuljetus Kuva 5: Moottorin aluspalkin tai pohjakehyksen päälle sijoitetun vaihteen kuljetus Kuva 6: Esimerkki yksinkertaisesta asennustyökalusta Kuva 7: Akselin ja navan voiteleminen voiteluaineella Kuva 8: Asennus Kuva 9: Kiinnitys Kuva 10: Irrotus Kuva 11: Momenttituen sallitut asennuspoikkeamat (tyypit D ja ED) Kuva 12: Kytkimen asennus moottorin akselille Kuva 13: Asennuskansi, kierreyhteet ja jäähdytyskierukka Kuva 14: Jäähdytysjärjestelmillä CS1 ja CS2 varustettu teollisuusvaihde Kuva 15: Hydraulikaavio jäähdytysjärjestelmillä CS1 ja CS2 varustettu teollisuusvaihde Kuva 16: Taconite-tiivisteen tarkistaminen Kuva 17: Öljytason tarkistus öljytikulla Kuva 18: Öljyruuvien sijainti vaihteessa Kuva 19: Lieriöhammasvaihteiden asennusasennot Kuva 20: Kartiovaihteiden asennusasennot B 1050 FI-1915

7 Taulukkoluettelo Taulukkoluettelo Taulukko 1: Versioluettelo B Taulukko 2: Materiaalien hävittäminen Taulukko 3: Tyyppimerkinnät ja vaihdetyypit Taulukko 4: Moottorien painot Taulukko 5: Kuulalaakerirasvat Taulukko 6: Voiteluainetaulukko Taulukko 7: Hammasvaihdemoottorien voiteluainemäärät Taulukko 8: Kartiovaihdemoottorien voiteluainemäärät Taulukko 9: Ruuvien ja pulttien kiristysmomentit Taulukko 10: Käyttöhäiriöiden yleiskuva Taulukko 11: DIN standardin mukainen vuodon määrittely B 1050 FI

8 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 1 Ohjeita 1.1 Yleisiä ohjeita Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat työskennellä vaihteen parissa ja otat vaihteen käyttöön. Tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Tämä käyttöohje ja kaikki siihen liittyvä erityisdokumentaatio on säilytettävä vaihteen välittömässä läheisyydessä. NORD ei vastaa henkilö- tai materiaalivahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä, käyttövirheestä tai epäasianmukaisesta käytöstä. Yleiset kulutusosat, kuten akselitiivisteet, eivät kuulu takuun piiriin. Jos vaihteeseen on liitetty muita komponentteja (moottori, jäähdytyslaitteisto, paine-anturi tms.) tai samaan toimeksiantoon sisältyy sellaisia (esim. jäähdytyslaitteisto), on lisäksi noudatettava kyseisten komponenttien käyttöohjeita. Vaihdemoottoreiden yhteydessä on noudatettava myös moottorin käyttöohjetta. Jos et ymmärrä tämän käyttöohjeen sisältöä tai kaipaat lisäkäyttöohjeita tai lisäopastusta laitteen käytössä, käänny NORDin puoleen. 1.2 Turvallisuus- ja ohjemerkinnät Käytettävien merkintöjen selitys VAARA VAROITUS VARO HUOMIO Hyvä tietää Merkitsee välitöntä vaaraa, joka aiheuttaa kuoleman tai erittäin vakavia vammoja. Merkitsee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai erittäin vakavia vammoja. Merkitsee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa lieviä tai vähäisiä vammoja. Merkitsee mahdollista vauriotilannetta, joka voi aiheuttaa vaurioita laitteessa tai sen ympäristössä. Merkitsee käyttövinkkejä ja hyödyllisiä tietoja. 8 B 1050 FI-1915

9 1 Ohjeita 1.3 Käyttötarkoitus Vaihteiden tehtävä on synnyttää pyörimisliike, ja ne on tarkoitettu käytettäviksi teollisissa laitteistoissa. Vaihteita saa käyttää ainoastaan NORDin teknisen dokumentaation tietojen mukaisesti. Käyttöönotto (käyttötarkoituksen mukaisen käytön aloittaminen) on kielletty siihen asti, kunnes on varmistettu, että kone on käyttöpaikassa noudatettavien lakien ja määräysten mukainen. Etenkin EMC-direktiiviä 2004/108/EY ja konedirektiiviä 2006/42/EY on noudatettava siellä, missä ne ovat voimassa. VAARA Räjähdysvaara Räjähdys voi aiheuttaa vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Käyttö Ex-alueella on kielletty. VAROITUS Henkilövahinkojen vaara Sovelluksissa, joissa vaihteen tai vaihdemoottorin rikkoutuminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja, on toteutettava asianmukaiset turvatoimet. Rajaa vaara-alue riittävän suureksi. VAROITUS Omaisuus- ja henkilövahinkojen vaara Jos vaihdetta ei käytetä suunnitellulla tavalla, vaihteen tai sen osien käyttöikä voi lyhentyä. Henkilövahinkojen mahdollisuus on olemassa. Tyyppikilvessä ilmoitettuja teknisiä tietoja on ehdottomasti noudatettava. Noudata myös dokumentaatiota. B 1050 FI

10 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 1.4 Turvallisuusohjeet Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, myös tämän käyttöohjeen yksittäisissä luvuissa annettuja ohjeita. Lisäksi on noudatettava kaikkia kansallisia määräyksiä sekä muita turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä. VAARA Vakavien henkilövahinkojen vaara Vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja saattavat aiheuttaa epäasianmukainen asennus, käyttötarkoituksen vastainen käyttö, käyttövirheet, turvallisuusohjeiden laiminlyönti, kotelon osien tai suojusten luvaton irrottaminen ja vaihteen rakennemuutokset. Kaikki työt, kuten kuljetus, varastointi, asennus, sähköliitäntöjen teko, käyttöönotto, huolto, kunnossapito ja korjaukset, ovat ainoastaan valtuutetun, ammattitaitoisen henkilöstön tehtäviä. Noudata käyttöohjetta. Noudata turvallisuusohjeita. Noudata turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä. Ennen käynnistämistä kiinnitä toisiopuolen voimansiirtoelementti tai varmista akselikiilat. Älä tee rakennemuutoksia. Älä poista turvalaitteita tai suojuksia. Käytä tarvittaessa kuulonsuojaimia vaihteen läheisyydessä työskennellessäsi. Kaikissa pyörivissä osissa on oltava kosketussuojaus. Tavallisesti käytetään NORDin suojakansia. Suojakansia on käytettävä, jos kosketussuojausta ei voida taata muulla tavoin. VAARA Henkilövahinkojen vaara Vaihteiden ja vaihdemoottorien pinnat voivat olla kuumia käytön aikana ja jonkin aikaa sen jälkeen. Ne aiheuttavat palovammojen vaaran. Tee asennus- ja huoltotöitä vain, kun vaihde on pysähtynyt ja jäähtynyt. Käytön on oltava jännitteetön ja tahattoman käynnistymisen estetty. Käytä suojakäsineitä. Suojaa kuumat pinnat kosketussuojauksen avulla. Älä säilytä vaihteen läheisyydessä helposti syttyviä aineita tai esineitä. VAROITUS Henkilövahinkojen vaara Laitteen epäasianmukainen kuljettaminen ja siirtäminen voi aiheuttaa vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Laitteeseen ei saa kiinnittää mitään ylimääräisiä kuormia. Kuljetusvälineen ja nostolaitteen kantokyvyn on oltava riittävän suuri. Putkien ja letkujen vaurioituminen on estettävä. 10 B 1050 FI-1915

11 1 Ohjeita VARO Henkilövahinkojen vaara Asennussovitinten, laippojen ja suojakansien ulkoreunat aiheuttavat leikkautumisvaaran. Metalliosien koskettaminen kylmässä lämpötilassa aiheuttaa paleltumavammojen vaaran. Käytä asennus-, käyttöönotto- ja tarkastus-/huoltotöissä muiden henkilönsuojainten lisäksi sopivia suojakäsineitä ja suojalaseja vammojen välttämiseksi. On suositeltavaa, että NORDin tuotteita korjaa vain NORDin huoltopalvelu. 1.5 Muut dokumentit Lisätietoja on saatavana seuraavista dokumenteista: vaihdekatalogit (G1000, G1012, G1014, G1035, G1050, G2000) sähkömoottorin käyttö- ja huolto-ohje mahdollisten laitteeseen liitettyjen tai toimitukseen sisältyvien lisävarusteiden käyttöohjeet. 1.6 Hävittäminen Noudata paikallisia voimassa olevia määräyksiä. Erityisesti on huolehdittava voiteluaineiden keräämisestä ja hävittämisestä. Vaihteen osat Hammaspyörät, akselit, laakerit, akselikiilat, lukkorenkaat jne. Vaihteen kotelo, kotelon osat jne. Vaihteen kevytmetallikotelo, kevytmetalliset kotelon osat jne. Kierukkapyörät, holkit jne. Akselien tiivisterenkaat, kannet, kumiosat jne. Kytkimen osat Tasotiivisteet Vaihteistoöljy Synteettinen vaihteistoöljy (tarra: CLP PG) Jäähdytyskierukka, jäähdytyskierukan upotusmassa, liitin Materiaali Teräs Valurauta Alumiini Pronssi Elastomeeri ja teräs Muovi ja teräs Asbestiton tiivistemateriaali Lisäaineellinen mineraaliöljy Polyglykolipohjainen voiteluaine Kupari, epoksi, messinki Taulukko 2: Materiaalien hävittäminen B 1050 FI

12 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 2 Vaihteen kuvaus 2.1 Tyyppimerkinnät ja vaihdetyypit Vaihdetyypit ja tyyppimerkinnät Hammasvaihdemoottori SK 7207, SK 8207, SK 9207, SK 10207, SK 11207, SK 12207, SK 13207, SK (2-portainen) SK 7307, SK 8307, SK 9307, SK 10307, SK 11307, SK 12307, SK 13307, SK (3-portainen) Kartiovaihdemoottori SK 7407, SK 8407, SK 9407, SK 10407, SK 11407, SK 12407, SK 13407, SK (3-portainen) SK 7507, SK 8507, SK 9507, SK 10507, SK 11507, SK 12507, SK 13507, SK (4-portainen) - A B CC CS1 CS2 D EA ED EV EW F FAN FK F1 H Jalkakiinnitys ja tappiakseli Holkkiakseli Kiinnityselementti Kiinteä jäähdytyskierukka Öljy vesi-jäähdytysjärjestelmä Öljy ilma-jäähdytysjärjestelmä Momenttituki Uritettu holkkiakseli Joustava momenttituki Uritettu tappiakseli Uritettu ensiöakseli Lohkolaippa Tuuletin Kauluslaippa Ensiölaippa Suojakansi kosketussuojana IEC L LC MC MF.. B K T MS.. B K T MT NEMA OA OH OT Taulukko 3: Tyyppimerkinnät ja vaihdetyypit Mallit/lisävarusteet IEC-normimoottorisovite Kaksipuolinen tappiakseli Kiertovoitelu Moottorikonsoli Moottorin peruskehikko Jarru Joustokytkin Hydrodynaaminen kytkin Moottorin aluspalkki Jarru Joustokytkin Hydrodynaaminen kytkin Moottorihylly NEMA-normimoottorisovite Öljyn paisuntasäiliö Öljylämmitys Öljysäiliö R S V VL VL2 VL3 W W2 W3 WX F G VI SO1 DR Paluujarru Kutisteholkki Tappiakseli Vahvistettu laakerointi Sekoitinmalli Drywell-sekoitinmalli Vapaa ensiöakseli Kaksi ensiöakselitappia Kolme ensiöakselitappia Apukäyttö Toisiolaippa B5 Momenttituen kumit Viton-akselitiivisteet Synteettinen öljy ISO VG 220 Jousikuormitteinen huohotin Kaksoisvaihteet ovat kahdesta erillisestä vaihteesta koottuja vaihteita. Niitä käsitellään tämän käyttöohjeen mukaisesti, kahtena erillisenä vaihteena. Esimerkki kaksoisvaihteen tyyppimerkinnästä: SK 13307/7282 (koostuu erillisvaihteista SK ja SK 7282). 12 B 1050 FI-1915

13 2 Vaihteen kuvaus 2.2 Tyyppikilpi Selitykset Matriisinumero 1 (viivakoodi) 2 NORD-vaihdetyyppi 3 Käyttötapa 4 Valmistusvuosi 5 Valmistusnumero 6 Vaihteen toisiomomentti 7 Käyttöteho Paino toimeksiannon 8 mukaan 9 Vaihteen välityssuhde 10 Asennusasento 11 Vaihteen toisiokierrosluku 12 Voiteluaineen tyyppi, viskositeetti ja määrä 13 Asiakkaan materiaalinumero 14 Käyttökerroin Kuva 1: Tyyppikilpi (esimerkki) ja tyyppikilven kenttien selitykset B 1050 FI

14 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 3 Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen Noudata luvun (ks. luku 1.4 "Turvallisuusohjeet") yleisiä turvallisuusohjeita, yksittäisten kappaleiden turvallisuus ohjeita sekä käyttötarkoitusta (ks. luku 1.3 "Käyttötarkoitus")bestimmungsgemäße Verwendung. 3.1 Vaihteen kuljetus VAROITUS Raskaan kuorman aiheuttama vaara Raskaan kuorman putoaminen, heiluminen ja kaatuminen aiheuttavat vakavien henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaran. Henkilövahinkojen välttämiseksi on rajattava riittävän suuri vaara-alue. Oleskelu vaihteen alla kuljetuksen aikana on hengenvaarallista. Käytä mitoitukseltaan riittäviä ja tehtävään soveltuvia kuljetusvälineitä. Kiinnitysvälineiden on vastattava vaihteen painoa. Vaihteen paino ilmenee lähetysasiakirjoista. Jos vaihdemoottorin moottoriin on kiinnitetty ylimääräinen silmukkaruuvi, sitä ei saa käyttää. Kuljetusta varten vaihteen saa kiinnittää ainoastaan tähän tarkoitukseen suunnitelluista neljästä kuljetussilmukasta. VARO Liukastumisvaara Vaihteen tai sen osien vaurioituminen kuljetuksessa voi aiheuttaa voiteluainevuotoja. Purkautuva voiteluaine aiheuttaa liukastumisvaaran. Vaihde on tarkistettava, ja sen saa asentaa vain, jos kuljetusvaurioita tai vuotoja ei havaita. Erityisesti akselitiivisteet ja kannet on tarkistettava vaurioiden varalta. HUOMIO Vaihdevaurion vaara Epäasianmukainen käsittely aiheuttaa vaihdevaurion vaaran. Vältä vaihdevauriot. Akselien vapaisiin päihin kohdistuvat iskut aiheuttavat vaurioita vaihteen sisällä. Akselien päitä ei saa hyödyntää kuljetuksessa, sillä se aiheuttaa merkittäviä vaurioita vaihteeseen. Jos laitteeseen on liitetty lisäkäyttöyksikköjä tai muita komponentteja, lisäkiinnityskohta voi olla tarpeen. 14 B 1050 FI-1915

15 3 Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen 1 Kuljetussilmukka Kuva 2: Vaihteen kiinnityskohdat Moottorisovitteella varustetut vaihteet Moottorisovitteella varustettuja vaihteita saa kuljettaa ainoastaan nostoköysien ja -ketjujen tai nostoliinojen avulla :n kulmassa vaakatasoon nähden. Moottorin silmukkaruuveja ei saa käyttää kuljetukseen. Selitykset 1 Nostoliina 2 Nostoköysi Kuva 3: Moottorisovitteella varustetun vaihteen kuljetus B 1050 FI

16 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Kiilahihnakäytöllä varustetut vaihteet Kiilahihnakäytöllä varustettuja vaihteita saa kuljettaa ainoastaan nostoliinojen ja -köysien avulla 90 :n kulmassa (pystysuorassa). Moottorin nostosilmukoita ei saa käyttää kuljetukseen. Selitykset 1 Nostoliina 2 Nostoköysi Kuva 4: Kiilahihnakäytöllä varustetun vaihteen kuljetus 16 B 1050 FI-1915

17 3 Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen Moottorin aluspalkin tai pohjakehyksen päälle sijoitetut vaihteet Moottorin aluspalkin tai pohjakehyksen päälle sijoitettuja vaihteita saa kuljettaa ainoastaan pystysuoraan kiristetyin nostoköysin tai -ketjuin. Käytä vain moottorin aluspalkissa tai pohjakehyksessä olevia kiinnityskohtia. 1 Nostoliina 1 Nostoliina Kuva 5: Moottorin aluspalkin tai pohjakehyksen päälle sijoitetun vaihteen kuljetus B 1050 FI

18 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 3.2 Varastointi Lyhytaikaisessa varastoinnissa ennen käyttöönottoa on otettava huomioon seuraavaa: Säilytä vaihde asennusasennossa (ks. luku 6.1 "Asennusasennot ja huolto") ja estä sen putoaminen ja kaatuminen. Öljyä paljaat pinnat ja akselit kevyesti. Säilytä vaihde kuivassa paikassa. Lämpötilan on pysyteltävä suhteellisen tasaisena alueella -5 C +50 C. Ilman suhteellinen kosteus saa olla enintään 60 %. Vaihdetta ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa eikä UV-valossa. Vaihteen ympäristössä ei saa esiintyä aggressiivisia, korroosiota aiheuttavia aineita (saastunutta ilmaa, otsonia, kaasuja, liuottimia, happoja, emäksiä, suoloja, radioaktiivisia aineita tms.). Vaihde ei saa altistua tärinälle eikä värähtelylle. 3.3 Pitkäaikaisvarastointi VARO Henkilövahinkojen vaara Virheellinen tai liian pitkäkestoinen varastointi voi haitata vaihteen toimintaa. Jos sallittava varastointiaika ylittyy, tarkasta vaihde ennen sen ottamista käyttöön. Hyvä tietää Pitkäaikaisvarastointi Kun varastointi tai seisokki kestää yli yhdeksän kuukautta, NORD suosittelee erityisiä toimenpiteitä pitkäaikaisvarastointiin. Toimenpiteet toteuttamalla vaihteen voi varastoida noin kahdeksi vuodeksi. Koska paikalliset varastointiolosuhteet vaikuttavat asiaan erittäin paljon, annettavat aikatiedot ovat ainoastaan ohjeellisia. 18 B 1050 FI-1915

19 3 Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen Vaihteen kunto ja varastointipaikan ominaisuudet käyttöönottoa edeltävässä pitkäaikaisvarastoinnissa: Säilytä vaihde asennusasennossa (ks. luku 6.1 "Asennusasennot ja huolto") ja estä sen putoaminen ja kaatuminen. Korjaa pintamaalin kuljetusvauriot. Tarkista, onko laippojen vastinpinnoissa ja akselien päissä soveltuva ruostesuojakäsittely. Käsittele pinnat tarvittaessa sopivalla ruostesuoja-aineella. Pitkäaikaisvarastointia varten valmisteltuihin vaihteisiin on täytetty voiteluaineet tai niiden vaihteistoöljyyn on lisätty VCI-korroosiosuoja-ainetta (ks. vaihteen tarra), tai niihin ei ole täytetty öljyä mutta sen sijaan pieni määrä VCI-tiivistettä. Huohotinruuvin tiivistetappia ei saa poistaa varastoinnin aikana, koska vaihteen on oltava tiivis. Säilytä vaihde kuivassa paikassa. Trooppisilla alueilla ensiöakseli on suojattava hyönteisiltä. Lämpötilan on pysyteltävä suhteellisen tasaisena alueella -5 C +40 C. Ilman suhteellinen kosteus saa olla enintään 60 %. Vaihdetta ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa eikä UV-valossa. Vaihteen ympäristössä ei saa esiintyä aggressiivisia, korroosiota aiheuttavia aineita (saastunutta ilmaa, otsonia, kaasuja, liuottimia, happoja, emäksiä, suoloja, radioaktiivisia aineita tms.). Vaihde ei saa altistua tärinälle eikä värähtelylle. Toimenpiteet varastoinnin tai seisokin aikana Jos ilman suhteellinen kosteus on < 50 %, vaihteen voi varastoida enintään kolmeksi vuodeksi. Toimenpiteet ennen käyttöönottoa Jos varastointi tai seisokki kestää kauemmin kuin noin kaksi vuotta tai lämpötila poikkeaa tätä lyhyemmän varastoinnin aikana merkittävästi sallitusta alueesta, vaihteen voiteluaine on vaihdettava ennen käyttöönottoa. Täysin täytetyn vaihteen öljytaso on alennettava asennusasentoa vastaavaksi. Öljyllä täyttämättömän vaihteen öljytaso on täytettävä asennusasentoa vastaavaksi. VCI-tiivisteen voi jättää vaihteeseen. Täytä tyyppikilven tietojen mukainen määrä oikeanlaatuista voiteluainetta. B 1050 FI

20 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 3.4 Asennusvalmistelut VARO Henkilövahinkojen vaara Kuljetusvauriot voivat haitata vaihteen toimintaa ja aiheuttaa omaisuus- ja henkilövahinkoja. Tarkasta laitteen vastaanoton yhteydessä, ettei kuljetus- tai pakkausvaurioita ole. Ilmoita vaurioista välittömästi rahdinkuljettajalle. Jos vaihteessa on kuljetusvaurioita, sitä ei välttämättä voi ottaa käyttöön. Vaihde on tarkistettava, ja sen saa asentaa vain, jos vuotoja ei havaita. Erityisesti akselitiivisteet ja kannet on tarkistettava vaurioiden varalta. Varo purkautuvia voiteluaineita, sillä ne aiheuttavat liukastumisvaaran. Käyttöjen kaikki paljaat pinnat ja akselit on ennen kuljetusta suojattu korroosiolta öljyllä/rasvalla tai korroosiosuoja-aineella. Poista öljy/rasva tai korroosiosuoja-aine ja mahdollinen lika akseleista ja laippapinnoista huolellisesti ennen asennusta. Käyttökohteissa, joissa väärä pyörimissuunta voisi aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita, toisioakselin oikea pyörimissuunta on varmistettava käytön testiajolla vaihteen ollessa kytkemätön ja lisäksi myöhemmin vaihdetta käytettäessä. Kiinteällä paluujarrulla varustetuissa vaihteissa ensiö- ja toisiopuolelle merkityt nuolet ilmaisevat pyörimissuunnan. Nuolten kärjet osoittavat vaihteen pyörimissuuntaan. Moottoria liitettäessä ja ohjattaessa on varmistettava esimerkiksi tarkistamalla kiertokenttä, että vaihde voi toimia vain oikeaan pyörimissuuntaan. (Lisätietoja on katalogissa G1050 ja tehdasnormissa WN ) HUOMIO Vaihdevaurion vaara Kiinteällä paluujarrulla varustetuissa vaihteissa käyttömoottorin kytkeminen estosuuntaan eli väärään pyörimissuuntaan saattaa vaurioittaa vaihdetta. Varmista oikea pyörimissuunta. HUOMIO Vaihdevaurion vaara Aggressiivinen ja korroosiolle altistava ympäristö voi vaurioittaa vaihdetta. Varmista, että aggressiivisia, korroosiota aiheuttavia aineita, jotka vahingoittavat metallia, voiteluainetta tai elastomeereja, ei esiinny vaihteen asennuspaikan läheisyydessä eikä niitä odoteta esiintyvän myöskään myöhemmin käytön aikana. Jos et ole täysin varma, ota yhteys NORDiin, sillä erityistoimet saattavat olla tarpeen. Öljyn paisuntasäiliöt (tyyppi OA) on asennettava tehdasnormin WN mukaisesti. Jos vaihteessa on M10 x 1 koon huohotinruuvi, asennuksessa on noudatettava tehdasnormia WN Öljysäiliöt (tyyppi OT) on asennettava toimitukseen sisältyvän tehdasnormin WN mukaisesti. 20 B 1050 FI-1915

21 3 Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen 3.5 Vaihteen asentaminen VAROITUS Palovammojen vaara Vaihteiden ja vaihdemoottorien pinnat voivat olla kuumia käytön aikana ja jonkin aikaa sen jälkeen. Suoraan esillä olevat kuumat pinnat on peitettävä kosketussuojauksella. VAROITUS Henkilövahinkojen vaara Jos vaihteen alusta tai kiinnitys ei ole riittävän vahva, vaihde voi irrota, pudota tai pyöriä hallitsemattomasti. Vaihteen alustan ja kiinnityksen on vastattava vaihteen painoa ja vääntömomenttia. Kaikkia vaihteen kiinnitysruuveja on käytettävä vaihteen kiinnittämiseen. HUOMIO Vaihdevaurion vaara Ylikuumeneminen voi vaurioittaa vaihdetta. Varmista asentamisen yhteydessä, että moottorin tuulettimen jäähdytysilma pääsee virtaamaan vaihteeseen esteettömästi. HUOMIO Vaihdevaurion vaara Asennusvirheiden tai jännittymisen aiheuttamat voimat voivat vaurioittaa vaihdetta ennenaikaisesti. Vaihde ja alusta on kohdistettava tarkasti käytettävään koneen akseliin, jotta vaihteeseen ei kohdistuisi jännitteitä. Alustan tai laipan, johon vaihde kiinnitetään, on oltava tärinätön, vääntöjäykkä ja tasainen. Alustan tai laipan tasaisuuden on oltava standardin DIN ISO toleranssiluokan K mukainen. Jos vaihteen, alustan tai laipan kiinnityspinnat ovat likaisia, ne on puhdistettava perusteellisesti. Alustan on vastattava vaihteen painoa ja vääntömomenttia ottaen huomioon myös vaihteeseen vaikuttavat voimat. Liian heikko kiinnitysalusta voi aiheuttaa käytön aikana sivuttais- tai pystysuuntaista siirtymää, joka ei ole mitattavissa vaihteen ollessa pysähdyksissä. Jos vaihde kiinnitetään betonialustaan käyttämällä kiviruuveja tai aluspalikoita, alustaan on tehtävä niitä varten sopivat koverrukset. Kiinnityskiskot on valettava betonialustaan oikeassa asennossa. B 1050 FI

22 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Hyvä tietää Kohdistus Akselien keskinäisen kohdistamisen tarkkuus vaikuttaa olennaisesti akselien, laakerien ja kytkinten käyttöikään. Siksi kohdistuksessa on aina pyrittävä nollapoikkeamaan. Selvitä erilliskäyttöohjeista esim. kytkimiä koskevat vaatimukset. Akselien päiden toleranssit ja laippojen liitäntämitat ilmenevät mittapiirustuksista. HUOMIO Vaihdevaurion vaara Hammastetut osat ja niiden laakerit voivat vaurioitua virran johtumisen vaikutuksesta. Vaihdetta ei saa hitsata. Vaihdetta ei saa käyttää maadoituskohtana hitsaustöissä. Vaihteen kotelon on aina oltava maadoitettu. Vaihdemoottorien maadoitus on varmistettava moottoriliitännän kautta. Vaihde on asennettava oikeaan asennusasentoon (ks. luku 6.1 "Asennusasennot ja huolto"). Käytä kiinnityspuolella kaikkia jalkoja/laippapultteja. Käytettävien pulttien lujuusluokituksen on oltava vähintään 8.8. Kiristä pultit ilmoitetulla kiristysmomentilla (ks. luku 6.4 "Ruuvien ja pulttien kiristysmomentit"). Erityisesti jalka- ja laippakiinnitteisten vaihteiden asennuksessa on varmistettava, etteivät pultit aiheuta jännitteitä. Öljyntarkistus- ja öljynpoistotulppiin sekä huohottimiin on päästävä käsiksi. 22 B 1050 FI-1915

23 3 Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen 3.6 Napojen asentaminen vaihteen akseleille HUOMIO Vaihdevaurioiden vaara Aksiaalivoimat voivat vaurioittaa vaihdetta. Vaihteeseen ei saa kohdistua haitallisia aksiaalivoimia napoja asennettaessa. Etenkin napojen lyöminen paikalleen vasaralla on kielletty. Ensiö- ja toisioelementit, kuten kytkinnavat tai ketjupyörät, on asennettava vaihteen ensiö- ja toisioakseleille tarkoitukseen sopivilla asennustyökaluilla, jotka eivät kohdista vaihteeseen haitallisia aksiaalivoimia. Hyvä tietää Asennus Käytä vetämisessä apuna akselien keskiökierrettä. Asennuksen helpottamiseksi navat voi voidella ennen asennusta voiteluaineella tai lämmittää ne hetkeksi n. 100 C:seen. Kuva 6: Esimerkki yksinkertaisesta asennustyökalusta VAARA Vakavien henkilövahinkojen vaara Nopeasti pyörivät ensiö- ja toisioelementit aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Ensiö- ja toisioelementit, kuten hihna- ja ketjukäytöt, kutisteholkit, tuulettimet ja kytkimet, on varustettava kosketussuojalla. Toisioelementeistä saa kohdistua vaihteeseen ainoastaan suurimpia sallittuja säteisvoimia F R ja aksiaalivoimia F A. Mahdollisten hihnojen ja ketjujen oikea kireys on ehdottomasti varmistettava. Epätasapainoiset navat eivät saa aiheuttaa lisäkuormitusta. Säteisvoima on pyrittävä kohdistamaan mahdollisimman lähelle akselin olaketta. B 1050 FI

24 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 3.7 Holkkiakseliversion asentaminen HUOMIO Vaihdevaurioiden vaara Virheellinen asennus voi vaurioittaa laakereita, hammaspyöriä, akseleita ja koteloa. Noudata asennusohjetta. Holkkiakseliversio asennetaan akselille sopivilla vetovälineillä, jotka eivät kohdista vaihteeseen haitallisia aksiaalivoimia. Etenkin vaihteen lyöminen paikoilleen vasaralla on kielletty. Asennuksen ja myöhemmän irrottamisen helpottamiseksi akselin ja navan voi voidella ennen asennusta korroosiolta suojaavalla voiteluaineella (esim. NORD Anti-Corrosion, tuotenro ). Ylimääräistä rasvaa tai korroosiosuoja-ainetta voi purkautua ja tippua vaihteesta asentamisen jälkeen. Puhdista kyseiset toisioakselin kohdan n. 24 tunnin sisäänajokäytön jälkeen perusteellisesti. Rasvan purkautuminen ei ole merkki vaihteen vuotamisesta. Kuva 7: Akselin ja navan voiteleminen voiteluaineella Hyvä tietää Kiinnityselementti Kiinnityselementillä (tyyppi B) vaihteen voi kiinnittää sekä olakkeellisille että olakkeettomille akseleille. Kiristä kiinnityselementin pultit vaadittavalla kiristysmomentilla <dg_ref_source_inline>schrauben- Anziehdrehmomente</dg_ref_source_inline>. 24 B 1050 FI-1915

25 3 Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen Kuva 8: Asennus Selitykset 1 Kiinnityselem entti 2 Lukkorengas 3 Kierretanko (asennusta varten) 4 Mutteri (asennusta varten) 5 Lukkoruuvi 6 Suojus 7 Kierretanko (irrotusta varten) 8 Irrotuskappal e 9 Ulosvetomutt eri Kuva 9: Kiinnitys B 1050 FI

26 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Kuva 10: Irrotus Momenttituella varustettua holkkiakseliversiota asennettaessa momenttitukea ei saa jännittää. Joustoelementti (tyyppi DG) helpottaa jännityksetöntä asennusta. 26 B 1050 FI-1915

27 3 Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen 3.8 Momenttituki Asennus on suositeltavaa suorittaa työkoneen puolelta, jotta koneen akseliin kohdistuisi mahdollisimman pieni taivutusmomentti. Vedon ja paineen aiheuttama kuormitus sekä asentaminen ylä- tai alakautta on sallittu. Momenttituen jännittämistä asennuksen aikana ja käytössä on vältettävä, sillä se voi lyhentää toisioakselin laakeroinnin käyttöikää. Momenttituet eivät sovellu poikittaisvoimien siirtämiseen, joten niitä saa käyttää ainoastaan sellaisten moottorisovitteiden ja kytkinten yhteydessä, jotka eivät voi siirtää poikittaisvoimia. Moottorisovitteella varustetuissa hammasvaihteistoissa momenttituet sijaitsevat moottorisovitetta vastapäätä. Selitykset 1 Pultillinen haarukkapää 2 Vaarnaruuvi 3 Huoltoa kaipaamaton nivelpää 4 Pultillinen haarukkalevy Kuva 11: Momenttituen sallitut asennuspoikkeamat (tyypit D ja ED) Momenttituen pituutta (tyyppi D) voi säätää tietyllä vaihteluvälillä. Vaihde suunnataan momenttituen vaarnaruuvin ja mutterin avulla vaakasuoraan ja lukitaan paikalleen vastamutterein. Kiristä momenttituen liitokset ilmoitetulla kiristysmomentilla (ks. luku 6.4 "Ruuvien ja pulttien kiristysmomentit") ja estä niiden löystyminen (esim. Loctite 242, Loxeal 54-03). Tyypin ED momenttituessa on joustoelementti, joten sen pituutta ei voi säätää. B 1050 FI

28 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 3.9 Kutisteholkkien asentaminen VARO Puristumisvaara Kutisteholkin asennus- ja irrotustöissä on olemassa puristumisvaara. Noudata kutisteholkin käyttöohjetta Jarrujen asentaminen VAROITUS Henkilövahinkojen vaara Jarrua ei ole säädetty tehtaalla, joten sen asianmukaista toimintaa ei voida taata. Tämä voi aiheuttaa vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Säädä jarru ennen käyttöönottoa jarrun käyttöohjeen mukaisesti. Jarru toimitetaan koottuna Suojakansien asentaminen VAROITUS Loukkaantumisvaara Kutisteholkit ja vapaasti pyörivät akselin päät aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Käytä suojakantta (tyyppi H) kosketussuojana. Jos sen avulla ei saavuteta koteloinnin kannalta riittävää kosketussuojausta, kone- ja järjestelmätoimittajan on huolehdittava suojauksesta asentamalla erityisiä lisäosia. Kaikki kiinnitysruuvit on käytettävä asennuksessa ja kiristettävä vaadittavalla vääntömomentilla (ks. luku 6.4 "Ruuvien ja pulttien kiristysmomentit"). 28 B 1050 FI-1915

29 3 Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen 3.12 Normimoottorin asentaminen Seuraavassa taulukossa ilmoitettuja moottorin enimmäispainoja ei saa ylittää IEC-/NEMAsovitteeseen liitettäessä: Moottorien enimmäispainot [kg] IEC-moottorin runkokoko NEMA-moottorin runkokoko Moottorin enimmäispaino IEC-moottorin runkokoko NEMA-moottorin runkokoko Moottorin enimmäispaino IEC-moottorin rakennekoko Moottorin enimmäispaino C 143T 145T 182T 184T 210T T 280T 324T 326T 365T Taulukko 4: Moottorien painot VAROITUS Loukkaantumisvaara Kytkimen asennuksen ja vaihdon yhteydessä nopeasti pyörivät osat aiheuttavat vakavien vammojen vaaran. Estä käytön kytkeytyminen päälle vahingossa. Noudata käytettävän kytkimen käyttö- ja asennusohjetta. IEC-sovitteella varustettujen vaihteiden yhteydessä on käytettävä IC 411 -standardin (TEFC) mukaisia moottoreilla tai ulkoisesti tuuletettuja, EN standardin mukaisia IC 416 -moottoreita (TEBC), jotka tuottavat jatkuvan vaihteeseen kohdistuvan ilmavirran. Käytettäessä tuulettamattomia IC moottoreita (TENV) ota yhteyttä NORDiin. B 1050 FI

30 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Asennusohjeet normimoottorin kytkemiseksi IEC-sovitteeseen (tyyppi IEC) / NEMAsovitteeseen 1. Puhdista moottorin ja sovitteen akseli ja laippapinnat, ja tarkista, ettei niissä ole vaurioita. Moottorin kiinnitysmitoitusten ja toleranssien on oltava standardien DIN EN / NEMA MG1 Part 4 mukaiset. 2. Aseta kytkin moottorin akselille siten, että akselin kiila menee vedettäessä kytkimen kiilauraan. 3. Vedä kytkin moottorin akselille moottorin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Moottorin akselin pää on keskiön puolelta asetettava tasan kytkimeen nähden (ks. Kuva 12). 4. Varmista kytkinpuoliskojen lukitus pidätinruuvilla. Käsittele pidätinruuvi kierrelukitteella (esim. Loctite 242 tai Loxeal 54-03) ennen paikalleen kiertämistä ja kiristä se sitten vaadittavalla vääntömomentilla (ks. luku 6.4 "Ruuvien ja pulttien kiristysmomentit"). 5. Moottorin ja sovitteen laippapintojen tiivistämistä suositellaan asennettaessa vaihde ulos tai kosteaan ympäristöön. Käsittele laippapinnat ennen moottorin asentamista kauttaaltaan tiivisteaineella (esim. Loctite 574 tai Loxeal 58-14), jotta laippa tiivistyy asennuksen jälkeen. 6. Asenna moottori sovitteeseen, muista myös kytkimen joustoelementti tai hammasholkki. 7. Kiristä sovitteen pultit vaadittavalla vääntömomentilla (ks. luku 6.4 "Ruuvien ja pulttien kiristysmomentit"). Kuva 12: Kytkimen asennus moottorin akselille 30 B 1050 FI-1915

31 3 Asennusohje, varastointi, asennusvalmistelut ja asentaminen 3.13 Jäähdytyskierukan liittäminen jäähdytysjärjestelmään VAROITUS Loukkaantumisvaara Paineen purkautuminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Jäähdytysainekierron on oltava aina paineistamaton vaihdetta koskevia töitä suoritettaessa. Kotelon kannessa on jäähdytysaineen tuloa ja poistoa varten G ½ -kierteellä varustetut kierreyhteet, joihin jäähdytysaineputket tai -letkut kiinnitetään. Sulkutulpat on poistettava kierreyhteistä ennen asennusta ja jäähdytysletku huuhdeltava, jotta jäähdytysjärjestelmään ei pääse epäpuhtauksia. Liitosyhteet on liitettävä käyttäjän järjestämään jäähdytysainekiertoon. Jäähdytysnesteen virtaussuunnan voi valita vapaasti. HUOMIO Laitevaurion vaara Yhteet eivät saa vääntyä asennuksen aikana eivätkä sen jälkeen, sillä jäähdytyskierukka voi silloin vaurioitua. Estä ulkoisten voimien vaikutus jäähdytyskierukkaan. Jos jäähdytyskierukan eteen on asennettu annostelulaite, liitäntää on pidennettävä vastaavasti. Tuleva jäähdytysvesi on johdettava annostelulaitteen kautta. Noudata annostelulaitteen käyttöohjetta. 1 Jäähdytysletku Kuva 13: Asennuskansi, kierreyhteet ja jäähdytyskierukka B 1050 FI

32 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 3.14 Ulkoisen öljy ilma-jäähdytysjärjestelmän (jäähdytyslaitteen) asentaminen HUOMIO Ulkoinen jäähdytysjärjestelmä Noudata asennuksessa valmistajan erillisdokumentaatiota. Kiertovoitelun (LC) yhteydessä on käytettävä toimitukseen sisältyvää NORDin liitäntäkaaviota. Liitä jäähdytysjärjestelmä kuvan mukaisesti. Myös jonkin muun liitäntäkaavion käyttämisestä voidaan sopia erikseen NORDin kanssa. Selitykset 1 Vaihteen imuliitäntä 2 Pumpun/ jäähdytysjärjestelmän imuliitäntä 3 Jäähdytysjärjestelmän paineliitäntä 4 Vaihteen paineliitäntä 5 Lämpötilavalvonta (lisävaruste) 6 Jäähdytysvesiliitäntä Kuva 14: Jäähdytysjärjestelmillä CS1 ja CS2 varustettu teollisuusvaihde Kuva 15: Hydraulikaavio jäähdytysjärjestelmillä CS1 ja CS2 varustettu teollisuusvaihde 3.15 Maalaaminen jälkikäteen HUOMIO Laitevaurion vaara Jos vaihde maalataan jälkikäteen, akselitiivisteet, kumiosat, jousikuormitettu huohotin, letkut, tyyppikilvet, tarrat ja moottorikytkimen osat eivät saa joutua kosketuksiin maalin, lakan tai liuotteiden kanssa, sillä tällöin osat voivat vahingoittua tai niiden merkinnät muuttua lukukelvottomiksi. Ota jälkikäteen tapahtuvassa maalauksessa huomioon, että kategorian II 2G ryhmän IIC vaihteena käytettäessä maalikerros saa olla enintään 0,2 mm paksu. 32 B 1050 FI-1915

33 4 Käyttöönotto 4 Käyttöönotto 4.1 Öljytason tarkistus HUOMIO Vaihdevaurion vaara Öljytaso on tarkistettava ennen käyttöönottoa (ks. luku 5.2 "Tarkistus- ja huoltotyöt"). 4.2 Voiteluaineen jäähdytys sisäisellä vesijäähdyttimellä HUOMIO Vaihdevaurion vaara Ylikuumeneminen voi vaurioittaa vaihdetta. Käytön saa ottaa käyttöön vasta, kun jäähdytyskierukka on liitetty jäähdytysainekiertoon ja kierto on otettu käyttöön. Jäähdytysaineen lämpökapasiteetin on vastattava veden lämpökapasiteettia (ominaislämpökapasiteetti 20 C:ssa c = 4,18 kj/kgk). Jäähdytysaineeksi suositellaan käyttövettä, joka ei sisällä ilmakuplia eikä erotettavissa olevia yhdisteitä. Veden kovuuden on oltava 1 15 dh ja ph-arvon 7,4 9,5. Jäähdytysveteen ei saa sekoittaa mitään aggressiivisia nesteitä! Jäähdytysaineen paine saa olla enintään 8 baaria. Vaadittava jäähdytysainemäärä on 10 l/min, ja jäähdytysaineen tulolämpötila saa olla enintään 40 C (suosituslämpötila on 10 C). On suositeltavaa asentaa jäähdytysnesteen tuloon paineenalennusventtiili tai vastaava, jotta vältytään liian korkean paineen aiheuttamilta vaurioilta. Jäätymisvaaran uhatessa käyttäjä vastaa siitä, että jäähdytysveteen lisätään ajoissa sopivaa jäätymisenestoainetta. Käyttäjän on valvottava jäähdytysnesteen lämpötilaa ja virtausmäärää ja varmistettava, että ne säilyvät vaadittavalla tasolla. Hyvä tietää Lämpösäädin Jäähdytysveden tuloon asennettavalla lämpösäätimellä jäähdytysveden määrän voi mukauttaa todellisiin vaatimuksiin. B 1050 FI

34 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 4.3 Voiteluaineen jäähdytys ulkoisella öljy vesi-jäähdyttimellä (jäähdytyslaitteella) HUOMIO Käyttöohje Jäähdytyslaitteen käyttöohjetta on noudatettava. Laitteen osia ovat ainakin moottorikäyttöinen pumppu, suodatin ja lämmönsiirrin. Myös painekytkin on tavallinen pumpun toimintaa ja sitä kautta voitelua valvova osa. HUOMIO Vaihdevaurion vaara Ylikuumeneminen voi vaurioittaa vaihdetta. Käytön saa ottaa käyttöön vasta, kun jäähdytyskierukka on liitetty jäähdytysainekiertoon ja kierto on otettu käyttöön. Hyvä tietää Lämpösäädin Jäähdytysveden tuloon asennettavalla lämpösäätimellä jäähdytysveden määrän voi mukauttaa todellisiin vaatimuksiin. Lämpötilaa säädellään termostaatilla (lisävaruste), joka sijaitsee vaihteen öljypohjassa. 4.4 Voiteluaineen jäähdytys ulkoisella öljy ilma-jäähdyttimellä (jäähdytyslaitteella) HUOMIO Käyttöohje Jäähdytyslaitteen käyttöohjetta on noudatettava. Laitteen osia ovat ainakin moottorikäyttöinen pumppu, suodatin ja lämmönsiirrin. Myös painekytkin on tavallinen pumpun toimintaa ja sitä kautta voitelua valvova osa. HUOMIO Vaihdevaurion vaara Ylikuumeneminen voi vaurioittaa vaihdetta. Käytön saa ottaa käyttöön vasta, kun jäähdytyskierukka on liitetty jäähdytysainekiertoon ja kierto on otettu käyttöön. Tuloilman riittävyys on taattava. Tuuletusritilä ja tuulettimen lavat on pidettävä puhtaina. Lämpötilaa säädellään termostaatilla (lisävaruste), joka sijaitsee vaihteen öljypohjassa. 34 B 1050 FI-1915

35 4 Käyttöönotto 4.5 Vaihteen jäähdytys tuulettimella VAARA Vakavien henkilövahinkojen vaara Tuulettimen pyörivät siivet aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Käytä suojakantta kosketussuojana. Jos sen avulla ei saavuteta koteloinnin kannalta riittävää kosketussuojausta, kone- ja järjestelmätoimittajan on huolehdittava suojauksesta asentamalla erityisiä lisäosia. Käytä kaikissa töissä soveltuvia suojalaseja ilmassa lentävän lian aiheuttamien vammojen välttämiseksi. HUOMIO Ylikuumeneminen Ylikuumeneminen voi vaurioittaa vaihdetta. Tuloilman riittävyys on taattava. Tuuletusritilä ja tuulettimen lavat on pidettävä puhtaina. HUOMIO Kosketussuoja Kosketussuojan ja tuulettimen kontakti voi vaurioittaa tuuletinta. Tarkista kosketussuoja (esim. epäasianmukaisen kuljetuksen tai asennuksen aiheuttamien) vaurioiden varalta. Korjaa mahdolliset vauriot ennen käyttöönottoa. 4.6 Taconite-tiivisteiden tarkistaminen Jos vaihteessa on Taconite-tiivisteitä, on tarkistettava, että laakerin kansien välissä on rasvan täyttämä rako. Voiteluainetta lisätään kartiovoitelunipan M10 x 1 DIN kautta. Selitykset 1 Laakerinkansi 1 2 Rasvan täyttämä rako 3 Kartiovoitelunippa 4 Laakerinkansi 2 Kuva 16: Taconite-tiivisteen tarkistaminen B 1050 FI

36 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 4.7 Painevahti Painevahti on kierto- ja kohdevoidelluissa vaihteissa käytettävä sähkötoiminen kytkin, joka valvoo voitelupainetta. Jos esiasetettu paine alittuu, painevahti katkaisee sähköisen signaalin. Analysoi signaali. HUOMIO Vaihdevaurion vaara Liian vähäinen voitelupaine voi vaurioittaa vaihdetta. Liitä painevahti järjestelmään ennen käyttöönottoa. Painevahtia voi käyttää vain valvontalaitteiston yhteydessä. Hyvä tietää Käyttöönotto Analysoi painevahdin signaali vasta pumpun käyttöönoton jälkeen, sillä järjestelmä on ensin paineistettava. 4.8 Tarkistuslista Tarkistuslista Tarkistuksen kohde Tarkistuspvm: Lisätietoja kohdassa Onko huohotinruuvi paikallaan? 3.1 Vastaako todellinen asennusasento vaadittua asennusasentoa? 6.1 Ovatko vaihteen ulkoiset akselivoimat sallituissa rajoissa (ketjun kireys)? 3.5 Onko momenttituki asennettu oikein? 3.8 Onko pyörivissä osissa kosketussuojaus? 3.11 Onko jäähdytyslaite liitetty? Onko Taconite-tiivisteet rasvattu (rasvan täyttämä rako)? 4.6 Onko painevahti liitetty niin, että se toimii? B 1050 FI-1915

37 5 Tarkistaminen ja huolto 5 Tarkistaminen ja huolto VAROITUS Palovammojen vaara Vaihteiden ja vaihdemoottorien pinnat voivat olla kuumia käytön aikana ja jonkin aikaa sen jälkeen. Tee asennus- ja huoltotöitä vain, kun vaihde on pysähtynyt ja jäähtynyt. Käytön on oltava jännitteetön ja tahattoman käynnistymisen estetty. Käytä suojakäsineitä. Suojaa kuumat pinnat kosketussuojauksen avulla. 5.1 Tarkistus- ja huoltovälit Tarkistus- ja huoltovälit Tarkistus- ja huoltotyöt Lisätietoja kohdassa Vähintään puolen vuoden välein Enintään 80 C:n käyttölämpötilassa käyttötunnin välein, kuitenkin vähintään 2 vuoden välein Silmämääräinen tarkistus Käyntiäänten tarkistus Öljytason tarkistus Rasvan lisääminen / poista ylimääräinen rasva Öljynsuodattimen tarkistus Tuuletinten likaantuneisuuden tarkistus Taconite-tiivisteiden rasvaaminen (Jousikuormitteisen) huohotinruuvin tai tuuletussuodattimen puhdistaminen ja tarvittaessa vaihtaminen Öljynvaihto (vaihtoväli kaksinkertaistuu synteettisiä öljyjä käytettäessä) Öljynsuodattimen vaihtaminen Kuluneiden akselitiivisteiden vaihtaminen käyttötunnin välein, kuitenkin vähintään 4 vuoden välein Vähintään 10 vuoden välein Vaihteen laakerien rasvaaminen 5.2 Yleishuolto 5.2 B 1050 FI

38 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Hyvä tietää Öljyjen vaihtoväli Ilmoitettu öljyjen vaihtoväli perustuu käyttöön normaaleissa käyttöolosuhteissa ja -lämpötiloissa (enintään 80 C). Äärimmäisissä käyttöolosuhteissa (yli 80 C:n käyttölämpötila, suuri ilmankosteus, aggressiivinen ympäristö tai usein toistuvat lämpötilan vaihtelut) öljyjen vaihtoväli on ilmoitettua lyhyempi. 5.2 Tarkistus- ja huoltotyöt VAROITUS Vakavien henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaara Tarkistus- ja huoltotöiden epäasianmukainen suorittaminen aiheuttaa vakavien henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaran. Huolto- ja kunnossapitotöitä saa tehdä vain valtuutettu, ammattitaitoinen henkilöstö. Käytä huolto- ja kunnossapitotöissä tarvittavia henkilönsuojaimia (suojavaatetus, turvajalkineet, suojakäsineet, suojalasit jne.). VAROITUS Vakavien henkilövahinkojen vaara Nopeasti pyörivät ja mahdollisesti kuumat koneen osat aiheuttavat henkilövahinkojen vaaran. Asennus- ja huoltotöitä saa tehdä vain, kun vaihde on pysähdyksissä ja jäähtynyt. Käytön on oltava jännitteetön ja tahattoman käynnistymisen estetty. VAROITUS Vakavien henkilövahinkojen vaara Huolto- ja puhdistustöiden yhteydessä ilmaan pääsevät hiukkaset tai nesteet aiheuttavat henkilövahinkojen vaaran. Noudata turvallisuusohjeita. Painepesurin ja paineilman käyttö puhdistamisessa on kielletty. VAROITUS Palovammojen vaara Kuuma öljy aiheuttaa palovammojen vaaran. Anna vaihteen jäähtyä ennen huolto- ja kunnossapitotöiden suorittamista. Käytä suojakäsineitä. 38 B 1050 FI-1915

39 5 Tarkistaminen ja huolto Silmämääräinen tarkistus Vaihde on tarkistettava vuotojen varalta. Lisäksi on tarkistettava, onko vaihteessa ulkoisia vaurioita tai letkuissa, letkuliitännöissä tai tukikumeissa halkeamia. Jos havaitaan vuotoja (kuten vaihteistoöljyn tai mahdollisen jäähdytysveden tippumista), vaurioita tai halkeamia, vaihde on korjautettava. Ota yhteys NORD-huoltoon. Hyvä tietää Akselitiivisteet Akselitiivisteet ovat hankaavia tiivisteitä, joiden huulet ovat elastomeeria. Huulet on voideltu tehtaalla erikoisrasvalla niiden käytössä kulumisen minimoimiseksi ja käyttöiän maksimoimiseksi. Siksi öljykalvo hankaavan tiivistehuulen alueella on normaali ilmiö, ei merkki öljyvuodosta. Luvussa 6.6 "Vuodot ja tiiviys" on lisätietoja vuodoista ja tiiviydestä. Käyntiäänten tarkistus Jos vaihteessa ilmenee epätavallisia käyntiääniä ja/tai tärinää, vaihde voi olla vaurioitunut. Vaihde on tällöin pysäytettävä, ja on suoritettava yleishuolto. Öljytason tarkistus Luvussa 6.1 "Asennusasennot ja huolto" on kuvattu eri asennusasennot ja niitä vastaavat öljytason tarkistustulpat. Kaksoisvaihteissa on tarkistettava molempien vaihteiden öljytaso. Huohottimen on oltava luvussa 6.1 "Asennusasennot ja huolto" kuvattavassa kohdassa. Öljytasoa ei tarvitse tarkistaa vaihteissa, joissa öljytason tarkistustulppaa ei ole (ks. luku 6.1 "Asennusasennot ja huolto"). Vaihdetyypit, joita ei ole tehtaalla täytetty öljyllä, on täytettävä öljyllä ennen öljytason tarkistamista. Tarkista öljytaso öljyn lämpötilan ollessa C. 1. Öljytason tarkistustulpalla varustetut vaihteet: Kierrä asennusasennon mukainen öljytason tarkistustulppa auki (ks. luku 6.1 "Asennusasennot ja huolto"). Tarkista vaihteen öljytaso ja lisää tarvittaessa oikeanlaatuista öljyä. 2. Öljysilmällä tai tarkistuslasilla varustetut vaihteet: Vaihteen öljytaso näkyy suoraan öljysilmästä/tarkistuslasista; lisää tarvittaessa oikeanlaatuista öljyä. Öljytaso on oikea, kun se ulottuu öljysilmän keskelle. B 1050 FI

40 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje 3. Öljytikulla varustetut vaihteet: Vaihteen öljytason on oltava kokonaan sisään kierretyn mittatikun ala- ja ylämerkintöjen välissä (ks. Kuva 17). Korjaa öljytaso lisäämällä tarvittaessa oikeanlaatuista öljyä. 4. Öljysäiliöllä varustetut vaihteet: Öljytaso on tarkistettava öljytasosäiliön kierretulpan ja mittatikun (kierre G 1¼) avulla. Öljytason on oltava kokonaan sisään kierretyn mittatikun ala- ja ylämerkintöjen välissä (ks. Kuva 17). Korjaa öljytaso lisäämällä tarvittaessa oikeanlaatuista öljyä. Näitä vaihteita saa käyttää vain luvussa 6.1 "Asennusasennot ja huolto" ilmoitetussa asennusasennossa. 5. Öljytason tarkistustulppa / kierretulppa öljytikkuineen ja kaikki aiemmin avatut ruuvit on ruuvattava asianmukaisesti takaisin paikalleen (ks. luku 6.4 "Ruuvien ja pulttien kiristysmomentit"). Kuva 17: Öljytason tarkistus öljytikulla Rasvan lisääminen Joissakin vaihdetyypeissä (sekoitinmallit VL2 ja VL3) on rasvan lisäämistä elpottava osa. Lisää ulompaan kuulalaakeriin n g rasvaa erityisen voitelunipan kautta. Ylimääräinen rasva on poistettava sovitteesta. Suositeltava rasvalaatu: Petamo GHY 133N (ks. luku 6.2 "Voiteluaineet") (valmistaja Klüber Lubrication). Öljynsuodattimen tarkistus Öljynsuodattimissa on optinen tai sähkömekaaninen likaantumisen ilmaisin. Jos öljynsuodatin ilmoittaa likaantumisesta, se on vaihdettava kyseisen jäähdytyslaitteen käyttöohjeen mukaisesti. 40 B 1050 FI-1915

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus 1/6 Pyörän navan irrotuksessa ja asennuksessa voi olla eroja ajoneuvon valmistajasta riippuen. Laakerin korjausyksikön vaihto on suositeltavaa antaa vain ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On aina

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Sähköinen seisontajarru

Sähköinen seisontajarru Sähköinen seisontajarru TRW:n valmistaman sähköisen seisontajarrun osien vaihtamista koskeva yleisohje. Turvallisuussyistä kaikki huolto- ja kunnossapitotyöt saa suorittaa vain koulutettu ammattihenkilö

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ Käyttöohje 612 N/2H 1 TURVAMÄÄRÄYKSET JA HUOMAUTUKSET Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Huomioi seuraavat varoitukset välttääksesi toimintahäiriöt ja laitteisto- tai henkilövahingot.

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi , , ,2

KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi , , ,2 1. Käyttäjäryhmät Tehtävät Käyttäjä Käyttö, silmämääräinen tarkastus Ammattihenkilöt KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 FI Pätevyys Käyttöohjeen mukainen ohjeistus; pätevä

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite Anturit Paineanturit Luetteloesite 2 Anturit Paineanturit Painesensori, Työpaine: -1-10 bar elektroninen Sähk. liitäntä: Pistoke, M8x1, 4-napainen Paineilmaliitäntä: Laippa ja O-rengas, Ø 1,2x1 Jossa pietsoresistiivinen

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 0670350/1 IM-S03-11 ST Issue 1 HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio HM mallit 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31300-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 3377150/5 IM-P337-04 MI Issue 5 -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 1. Esittely 2. Yleistä 3. Tekniset tiedot 4.n mekaaninen asennus 5. IImpulssiputket 6. Ensimmäinen käynnistys 7. Huolto

Lisätiedot

VARI MIX-SEKOITTAJA TYPE 48700

VARI MIX-SEKOITTAJA TYPE 48700 1 VARI MIX-SEKOITTAJA TYPE 48700 Käyttöohjeet ja varaosalista Tuotesarja 487 Malli Jännite M48725 120 V M48720-33 240 V 2 Sisällysluettelo Laitteen turvatiedot 3 Varoitusmerkit 3 Varoitukset 3 Johdanto

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. YLEISTÄ 1.1 RAKENNE Pieni koko ja kevyt rakenne tarjoavat etuja asennuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Koot DN 300-1200 on varustettu korvilla, jotka helpottavat keskitystä ja asennusta. SLK

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen. Vesiliitäntä mallista riippuen

Kuljetustukien poistaminen. Vesiliitäntä mallista riippuen Turvallisuusohjeet Toimitussisältö mallista riippuen Pesukone on painava ole varovainen laitetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat haljeta tai rikkoutua. Älä sijoita pesukonetta pakkaselle

Lisätiedot

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO MERKKIEN SELITYKSET

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3 Asennusohje

TEB-3 / TN-3 Asennusohje TEB-3 / TN-3 Asennusohje Sivu 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Puhallin TEB-3 / TN-3 Käytetyt symbolit Symboli kiinnittää

Lisätiedot

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus Yleisiä tietoja maalauksesta Yleisiä tietoja maalauksesta TÄRKEÄÄ! Scania suosittelee, että pehmeistä ja taipuisista materiaaleista valmistettuja komponentteja ei maalata, sillä maali saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot