Käyttöopas. Generaattorilaite S3.8-moottorijossaPowerStart 0500Control-ohjain C44D5 C55D5 C66D5 C40D6 C50D6 C60D6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas. Generaattorilaite S3.8-moottorijossaPowerStart 0500Control-ohjain C44D5 C55D5 C66D5 C40D6 C50D6 C60D6"

Transkriptio

1 Käyttöopas Generaattorilaite S3.8-moottorijossaPowerStart 0500Control-ohjain C44D5 C55D5 C66D5 C40D6 C50D6 C60D6 Finnish TranslationoftheOriginalInstructions A041E473(versio1)

2

3 Sisällysluettelo 1. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Vaara-, varoitus- ja huomautusilmoitukset tässä oppaassa Yleistietoja Yleiset turvallisuusvarotoimet Generaattorin turvallisuuskoodi Liikkuvat osat voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai johtaa kuolemaan Generaattorin käyttösijainti Generaattorin käyttösijainti - avorunkoiset generaattorit Generaattorilaitteen siirtäminen Sähköisku voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai johtaa kuolemaan Verkkovirtasyöttö ja eristys Polttoaine ja sen höyryt ovat herkästi syttyviä Kaasumaiset polttoaineet Vuodot Nestevuotojen hallinta Älä käytä generaattoria paikoissa, joissa voi olla syttyvïä höyryjä tai räjähdysvaara Pakokaasut ovat tappavia Pakokaasuja koskevat varotoimet Maadoitus Jakelupaneelin luukku JOHDANTO Tietoja tästä oppaasta Lyhenneluettelo Lisäaineisto Jälkimarkkinoinnin palvelut Huolto Takuu YLEISKATSAUS LAITTEESEEN Generaattorin tyyppikilpi Arvokilpi Generaattorin osat Generaattorin toiminta-arvot Moottori Moottorin tiedot Polttoaineen vaihtojärjestelmä Anturit Lämmityslaitteet Lämmityksen teholähde ja eristys Verkkovirralla toimiva akkulaturi Jakodiodi A041E473 (versio 1) i

4 Sisällysluettelo Järjestelmän lisälaitteet ja -varusteet Ilmanpuhdistin normaalikäyttöön Suojakatkaisin OHJAUSJÄRJESTELMÄ - POWERSTART Ohjausjärjestelmän kuvaus Ohjauspaneeli Toimintatilat Käyttöpaneeli Aakkosnumeerinen nestekidenäyttö Valodiodit Hallintapainikkeet Oletusasetukset Vikailmoitukset Vikojen kuittaus Käyttöpaneeli - Automaattinen toimintatila ja Käsikäyttöinen toimintatila Toimintatilojen valinta TOIMINTA - POWERSTART Turvallisuus Johdanto Huolto Käyttösuositukset Sisäänajo Kuormittamaton toiminta Valmiuskäyttö Alhaiset käyttölämpötilat Korkeat käyttölämpötilat Käyttöolosuhteet huipputehon, valmiustilan ja jatkuvan tehon arvoille Tehonalennuskertoimet Generaattorin käyttö Toimintajakso Käynnistys Tarkistukset ennen käynnistystä Käyttäjän tekemät käynnistystä edeltävät tarkistukset Käynnistys käyttöpaneelista (Käsikäyttö) Etäkäynnistys (Automaattitila) Kylmäkäynnistys kuormitettuna Sammutus Sammutus käyttöpaneelista (Käsikäyttötila) Etäpysäytys (Automaattitila) Hätäpysäytys (koodi 1434) KUNNOSSAPITO Generaattorin lukitseminen pois käytöstä Laitteiston lukitseminen turvallista työskentelyä varten Määräaikaishuollot ii A041E473 (versio 1)

5 Sisällysluettelo Määräaikaishuoltojen aikataulu Päivittäiset tai polttoaineentäytön yhteydessä tehtävät huoltotoimet Yleistietoja Moottorin toimintaraportti Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysnesteen taso - tarkistus Jäähdyttimen puhallin - tarkastus Käyttöhihnan tarkistus Jäähdytin - tarkistus Moottorin öljytason tarkistus Polttoainejärjestelmä Polttoaineen taso Polttoaineen vedenerottimen tyhjennys Polttoainejärjestelmä Nestevuotojen hallinta Polttoaineletkut ja -putket - Tarkistus Imuilmajärjestelmä Ilmanpuhdistimen huolto-osoitin Ilmanpuhdistin normaalikäyttöön Tehoilmanpuhdistin Pakojärjestelmä Generaattorilaitteen antoteho - vaihtojännitejärjestelmä Tasavirtajärjestelmä VIANMÄÄRITYS Ohjausjärjestelmä Turvallisuusnäkökohtia Vianetsintä Tilojen merkkivalot - PowerStart Käyttöpaneeli Generaattori käynnissä Sammutustila Etäkäynnistys Vaara Vikakoodit - PowerStart Vika-/tilakoodit - PowerStart Vika-/tilakoodit Luokan A vikakoodit Luokan B vikakoodit Luokan C vikakoodit Luokan D vikakoodit Luokan E vikakoodit Asiakkaan syöttövika (Koodi 1312) Vikakoodien vianmääritys - PowerStart Suojakatkaisin AKKULATURI A041E473 (versio 1) iii

6 Sisällysluettelo Verkkovirralla toimiva akkulaturi laiteasennus Määritykset - 5 A Määritykset - 7 A PowerCommand-ohjausjärjestelmän akkulaturi - 15 A / 12 V ja 12 A / 24 V Ohjauspaneeli Akkulaturin ohjelmointi Akkuvirtapiirit TUOTANTOYKSIKÖT Yhteys huoltopalveluihin Maahantuojan toimipistehaku iv A041E473 (versio 1)

7 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita TALLENNA NÄMÄ OHJEET - Tämä käsikirja sisältää tärkeitä ohjeita, joita tulee noudattaa generaattoria ja sen akkuja asennettaessa ja huollettaessa. Turvallinen ja tehokas käyttö on mahdollista vain sillä edellytyksellä, että laitetta käytetään ja huolletaan oikein. Monet onnettomuudet johtuvat perussääntöjen ja varotoimien laiminlyönnistä. 1.1 Vaara-, varoitus- ja huomautusilmoitukset tässä oppaassa Seuraavat tässä oppaassa esitetyt turvallisuusmerkinnät ilmaisevat mahdollisesti vaarallisia tilanteita käyttäjälle, huoltoasentajille tai laitteille. VAARA: Varoittaa vaarasta, josta aiheutuu vakava vamma tai kuolema. VAROITUS: Varoittaa vaarasta, josta voi aiheutua vakava vamma tai kuolema. VAROITUS: Varoittaa vaarasta tai epäturvallisesta käytännöstä, josta voi aiheutua tuote- tai omaisuusvahinko. HUOMAUTUS: Lyhyt teksti, jossa annetaan nykyistä tekstiä tukevaa tietoa. 1.2 Yleistietoja Tämä opas on osa Cummins Power Generation Limited -yhtiön tiettyjen generaattoreiden mukana toimittamaa dokumentaatiota. Jos tämä käsikirja on toimitettu erikseen, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. HUOMAUTUS: Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää kaikki generaattoria, sen käyttöä ja päivittäistä huoltoa koskevat varoitukset ja huomautukset, jotka sisältyvät sen mukana toimitettuun dokumentaatioon Yleiset turvallisuusvarotoimet VAROITUS: Paineistetut jäähdytysnesteet voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. Älä avaa jäähdyttimen tai lämmönvaihtimen painekannen moottorin käydessä. Anna moottorin jäähtyä ennen jäähdytysnesteen painekannen irrottamista. Käännä kantta hitaasti. Avaa se kokonaan vasta kun paine on tasaantunut. VAROITUS: Liikkuvat osat saattavat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Kuumat pakoputkiston osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. Varmista ennen generaattorin käynnistämistä, että kaikki suojukset ovat paikallaan. VAROITUS: Käytetyn moottoriöljyn on havaittu aiheuttavan syöpää ja lisääntymiseen liittyviä terveysriskejä. Kun tarkastat tai vaihdat moottoriöljyä, vältä öljyn nielemistä, kaasujen hengittämistä ja käytetyn öljyn koskettamista. VAROITUS: Älä huolla tai korjaa tätä laitteistoa henkisesti tai fyysisesti väsyneenä tai alkoholin, huumeiden tai sellaisten lääkkeiden käyttämisen jälkeen, joiden takia laitteiston käyttö muuttuu vaaralliseksi. A041E473 (versio 1) 1

8 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita VAROITUS: Pakokaasun sisältämien aineosien on havaittu aiheuttavan syöpää tai lisääntymiseen liittyviä terveysriskejä. Vältä pakokaasujen hengittämistä, nielemistä ja koskettamista. VAROITUS: Älä säilytä tulenarkoja nesteitä kuten poltto- tai puhdistusaineita, öljyä tms. generaattorin läheisyydessä. Tuloksena voi olla tulipalo tai räjähdys. VAROITUS: Käynnissä olevan generaattorin läheisyydessä tulee käyttää kuulonsuojaimia. VAROITUS: Vältä koskemasta kuumiin metalliosiin, koska seurauksena voi olla vakavia palovammoja. Kuumia metalliosia ovat esimerkiksi jäähdytin, turboahdin ja pakojärjestelmä. VAROITUS: Käytä henkilösuojaimia, kun huollat tai asennat generaattoria. Esimerkkejä henkilösuojaimista: turvalasit, suojakäsineet, kypärät, suojakengät ja suojavaatteet. VAROITUS: Moottorin jäähdytysnesteenä käytettävä etyleeniglykoli on myrkyllistä ihmisille ja eläimille. Puhdista roiskeet ja hävitä käytetty moottorin jäähdytysneste paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti. VAROITUS: Älä käytä haihtuvia käynnistysnesteitä. Ne ovat erittäin räjähdysherkkiä. VAROITUS: Älä astu generaattorin päälle, kun tulet generaattoritilaan tai poistut siitä. Osat voivat taipua tai hajota. Tuloksena voi olla oikosulku tai polttoaine-, jäähdytysnestetai pakokaasuvuoto. VAROITUS: Tahattoman tai etäohjauksella tapahtuvan käynnistyksen estäminen työskenteltäessä generaattorin luona irrota akun miinuskaapeli (-) eristetyllä kiintoavaimella. VAROITUS: Varmista, että moottorin päälle tai sen läheisyyteen ei jätetä rättejä. VAROITUS: Varmista, että generaattorilaitteisto asennetaan siten, että syttyvät materiaalit eivät pääse kerääntymään laitteiston alle. VAROITUS: Pidä generaattorin pinnat puhtaina rasvasta ja öljystä. Kertynyt rasva tai öljy saattaa aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen, vaurioitumisen ja tulipalovaaran. VAROITUS: Varmista ennen suljettujen generaattorilaitteiden huolto- ja ylläpitotoimia, että huoltoluukut on aukaistu siten, etteivät ne voi mennä kiinni. VAROITUS: Pidä generaattori ja sen asennusympäristö puhtaana ja esteettömänä. Poista roskat generaattorista ja pidä asennuspaikan lattia puhtaana ja kuivana. HUOMAUTUS: Pidä ABC-luokan palosammuttimia lähettyvillä. Luokan A tulipaloissa palaa tavallisia syttyviä aineita, kuten puuta ja kangasta. Luokan B tulipaloissa on syttyviä, nestemäisiä polttoaineita ja kaasuuntuvia polttoaineita. Luokan C tulipaloissa on sähkölaitteita, jotka on kytketty sähköverkkoon. (Katso lisätietoja kyseisen alueen NFPA nro 10 -asiakirjasta.) 1.3 Generaattorin turvallisuuskoodi Perehdy käyttöohjeisiin ja laitteistoon ennen generaattorin käyttöä. Turvallinen ja tehokas käyttö on mahdollista vain, kun laitetta käytetään ja huolletaan oikein. Monet onnettomuudet johtuvat perussääntöjen ja varotoimien laiminlyönnistä. 2 A041E473 (versio 1)

9 Tärkeitä turvallisuusohjeita VAROITUS: Virheellinen käyttö ja huolto voivat johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan sekä omaisuuden menetykseen tulipalon, sähköiskun, mekaanisen vian tai pakokaasuihin tukehtumisen vuoksi. Lue kaikki tämän oppaan ja generaattorin mukana toimitettujen ohjeiden turvallisuustiedot ja varoitukset. Noudata ohjeita ja varoituksia. VAROITUS: Generaattorin nostaminen ja paikoilleen sijoitus tulee jättää koulutettujen ja kokeneiden ammattilaisten tehtäväksi, ja edellyttää asianmukaisen nostolaitteen, sakkelien ja levitintankojen käyttöä ja asianmukasten paikallisten ohjeiden ja säädösten noudattamista. Virheellinen nosto saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman ja/tai laitteistovahinkoja. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään Liikkuvat osat voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai johtaa kuolemaan. Pidä kädet, vaatteet ja korut etäällä liikkuvista osista. Ennen generaattorin huoltoa irrota akkulaturi verkkovirrasta ja irrota akkukaapelit eristetyn avaimen avulla, miinuskaapeli ( ) ensimmäiseksi. Näin estät vahinkokäynnistymisen. Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tukevasti kiinni. Kiristä kannattimet ja kiinnittimet tarvittaessa ja pidä kaikki tuulettimien, vetohihnojen yms. suojat paikoillaan. Älä käytä liikkuvien osien läheisyydessä tai sähkölaitteiden kanssa työskennellessäsi väljiä vaatteita tai koruja. Väljät vaatteet ja korut saattavat tarttua liikkuviin osiin. Jos säätöjen tekeminen laitteen käydessä on välttämätöntä, ole erityisen huolellinen pakosarjan tai muiden kuumien tai liikkuvien osien läheisyydessä työskennellessäsi Generaattorin käyttösijainti Generaattori tulee asentaa vaakatasoon riittävän tilavaan paikkaan, eikä sen läheisyydessä saa olla syttyviä materiaaleja. VAROITUS: Kuomulla varustetun generaattorin kuomun tulee olla lukittuna sitä siirrettäessä. Kuomun on oltava lukittuna kuljetuksen ja asennuksen ajan Generaattorin käyttösijainti - avorunkoiset generaattorit Generaattori tulee asentaa vaakatasoon riittävän tilavaan paikkaan, eikä sen läheisyydessä saa olla syttyviä materiaaleja Generaattorilaitteen siirtäminen VAROITUS: Ainoastaan koulutettu ja kokenut henkilökunta saa suorittaa generaattorilaitteiden nosto- ja siirtotöitä. On erittäin tärkeää, että koulutettua ja kokenutta henkilökuntaa on riittävästi, jotta generaattorilaitteen nosto- ja siirtotyöt voidaan tehdä turvallisesti, oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä paikallisten ohjeiden ja lainsäädännön mukaisesti. VAROITUS: Älä nosta generaattorilaitetta moottorin tai vaihtovirtageneraattorin nostokohdista. Generaattorin väärä käsittely voi vaurioittaa generaattoria ja sen osia tai aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. A041E473 (versio 1) 3

10 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita Ennen kuin generaattorilaitetta nostetaan, täytyy nosturia tai nostolaitetta valittaessa ottaa huomioon nostokohdat, hihnojen kulma, kulkureitti halutulle alueelle sekä liikkumismatka. Katso tarkkoja tietoja laitteen mitoista ja painoista generaattorilaitteen mukana toimitetuista tiedoista. Varmista, että nosturin käyttöalue kestää nosturin ja generaattorilaitteen painon. VAROITUS: Älä nouse generaattorilaitteen päälle, kun kiinnität nostosakkeleita, ketjuja jne. Generaattorin päälle nouseminen voi vaurioittaa generaattoria ja siitä voi aiheutua vakava vamma tai kuolema. VAROITUS: Kuomulla varustetun generaattorin kuomun tulee olla lukittuna sitä siirrettäessä. Kuomun on oltava lukittuna kuljetuksen ja asennuksen ajan. Varmista, että nostamiseen käytetty laite on riittävä ja kestää generaattorilaitteen painon. Kiinnitä nostolaite ainoastaan nostokohtiin, ja käytä nostoon sopivia sakkeleita, ketjuja ja säädettäviä tankoja. Kiristä hihnoja hitaasti. Tarkasta nostolaitteen kiinnitysvarusteet ja varmista, että ne on kiinnitetty tiukasti, ennen kuin nostat laitteen kokonaan niiden varaan. Nosta generaattorilaitetta hitaasti ainoastaan merkityistä nostokohdista. VAROITUS: Älä koskaan seiso ylösnostetun generaattorilaitteen alapuolella. Nostettu generaattorilaite voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Ohjaa köysillä generaattorilaitetta turvallisen matkan päästä siirron aikana; näin estetään generaattorilaitteen hallitsematon pyöriminen asennuksen aikana. Siirrä generaattorilaite haluttuun asennuspaikkaan ja laske se hitaasti paikalleen. Löysää hihnoja, irrota koukut ja poista sakkelit Generaattorilaitteen asettaminen paikalleen haarukkatrukilla VAROITUS: Transportation and handling of generator sets by forklift trucks must only be undertaken by suitably trained and experienced personnel who are familiar with the transport of these items. Jos generaattorilaitteen kuljetukseen tai paikalleen asettamiseen käytetään haarukkatrukkia, trukin valinnassa täytyy ottaa huomiooon mitat, painot ja kuljetusreitti. VAROITUS: Do not attempt to lift a generator set with an undersized forklift truck. Improper handling of the generator set may cause serious damage to the generator set and its components and can result in severe personal injury or death. On erittäin tärkeää, että koulutettua ja kokenutta henkilökuntaa on riittävästi, jotta generaattorilaitteen nosto- ja siirtotyöt voidaan tehdä turvallisesti, oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä paikallisten ohjeiden ja lainsäädännön mukaisesti. VAROITUS: Generaattorilaitetta ei saa siirtää haarukkatrukilla, jos laite on kiinnitetty perävaunuun. Generaattorin väärä käsittely voi vaurioittaa generaattoria ja sen osia tai aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. VAROITUS: Kuomulla varustetun generaattorin kuomun tulee olla lukittuna sitä siirrettäessä. Kuomun on oltava lukittuna kuljetuksen ja asennuksen ajan. Työnnä haarukkatrukin nostovarret kokonaan haarukkatrukin aukkoihin ja varmista, että generaattorilaite on tukevasti haarukkatrukin nostovarsien päällä. Nosta ja siirrä laitetta hitaasti. 4 A041E473 (versio 1)

11 Tärkeitä turvallisuusohjeita Laske generaattorilaite hitaasti lopulliseen asennuspaikkaansa. 1.4 Sähköisku voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai johtaa kuolemaan VAROITUS: Töihin, joissa on suojaamattomia jännitteellisiä 50 voltin vaihtovirtapiirejä tai 75 voltin tasavirtapiirejä, liittyy merkittävä sähköiskun ja sähköisen valokaaren vaara. Tällaiset hiljaiset vaarat voivat aiheuttaa vakavan vammautumisen tai kuoleman. Lisätietoja eri vaaroista ja turvallisuusvaatimuksista on standardissa NFPA 70E ja vastaavissa turvallisuusstandardeissa. Noudata seuraavia ohjeita, kun teet jännitteettömään sähköjärjestelmään liittyviä töitä: Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Älä käytä koruja. Poista johtavat esineet taskuista, koska ne voivat pudota laitteistoon niin, että seurauksena on sähköisku tai palaminen. Noudata henkilönsuojainten osalta standardia NFPA 70E. Katkaise sähköjärjestelmistä virta sekä lukitse ja merkitse ne ennen kuin aloitat niihin liittyvän työn. Lukitus- ja merkintämenettelyn tarkoituksena on estää loukkaantumiset, jotka johtuvat laitteiden odottamattomasta käynnistymisestä tai varastoituneen energian vapautumisesta. Lisätietoja on lukitusta ja merkintää koskevassa kohdassa. Katkaise virta kaikista piireistä ja laitteista sekä lukitse ja merkitse ne ennen kuin poistat suojakannnet tai aloitat sähkölaitteiden mittaukset. Noudata kaikkia soveltuvia paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä. Noudata seuraavia ohjeita, kun teet jännitteelliseen sähköjärjestelmään liittyviä töitä: HUOMAUTUS: Cummins Inc:n periaatteena on se, että kaikki sähkötyöt tehdään jänniteettömässä tilassa. Työntekijät ja alihankkijat saavat kuitenkin tehdä jännitteellisiin sähkölaitteisiin liittyviä töitä, jos heillä on siihen tarvittava pätevyys ja lupa ja jos kyseessä on vianmääritys. Tallaiset työt ovat mahdollisia myös silloin, kun laitteiston jännitteenpoisto aiheuttaisi suuremman vaaran tai tekisi tehtävän mahdottomaksi muiden vaihtoehtojen kokeilun jälkeen. HUOMAUTUS: Suojaamattomassa jännitteellisessä tilassa tehtäviä sähkötöitä saa tehdä vain asianmukaisten menettelyjen mukaisesti. Niitä saavat tehdä vain Cumminsin valtuuttamat henkilöt, joilla on tarvittava jännitteellisen työn lupa ja jotka käyttävät asianmukaisia henkilönsuojaimia, työkaluja ja välineitä. Yhteenveto: Älä koske lukituksiin tai ohita niitä ilman erillistä lupaa. Ole selvillä riskeistä ja arvioi ne. Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Älä käytä koruja. Poista johtavat esineet taskuista, koska ne voivat pudota laitteistoon niin, että seurauksena on sähköisku tai palaminen. Noudata henkilönsuojainten osalta standardia NFPA 70E. Varmista, että lähellä on tarvittaessa pelastustoimiin kykenevä henkilö Verkkovirtasyöttö ja eristys Asiakas vastaa yksin kuormituslaitteisiin kytkettävistä verkkovirtajohtimista sekä verkkovirransyötön eristämisestä pääterasiaan. Johtimien ja eristämisen on täytettävä paikalliset sähköturvallisuusvaatimukset. Katso generaattorin mukana toimitettua kytkentäkaaviota. A041E473 (versio 1) 5

12 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita HUOMAUTUS: Paikallisissa sähköturvallisuusmääräyksissä (kuten BS EN 12601:2001) voidaan vaatia generaattorin pysäytysmekanismien asennusta joko generaattoriin tai paikkaan, jossa generaattorin johtimet tulevat laitokseen. HUOMAUTUS: Verkkovirtasyötössä tulee olla asianmukaiset, paikalliset sähköturvallisuusmääräykset täyttävät ylivirta- ja vikavirtasuojaukset. Laitteisto on maadoitettava. Poiskytkentälaitetta ei toimiteta generaattorin osana, eikä Cummins Power Generation Limited vastaa minkään eristystavan toimittamisesta. 1.5 Polttoaine ja sen höyryt ovat herkästi syttyviä Huolimaton käsittely saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen, joka voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan. ÄLÄ täytä polttoainesäiliötä moottorin käydessä, ellei säiliö ole moottoritilan ulkopuolella. Polttoainetta voi roiskua kuumalle moottorille tai pakosarjalle, ja seurauksena saattaa olla tulipalo. Tulen, tupakan, kipinöiden, merkkilamppujen, holvauslaitteiden tai muiden sytytyslähteiden tuominen generaattorin tai sen polttoainesäiliön lähelle ON KIELLETTY. Polttoaineputkien täytyy olla asianmukaisesti kiinnitettyinä eikä niissä saa olla vuotoja. Käytä moottorin polttoaineensyötössä hyväksyttyä taipuisaa putkea. Kupariputkia ei saa käyttää taipuisina polttoaineputkina, koska kupari haurastuu jatkuvan värinän tai toistuvan taivuttelun seurauksena. Varmista, että kaikissa polttoaineensyöttöjärjestelmissä on sulkuventtiili. Tuuleta akun ympäristö ennen huoltotöiden suorittamista sen läheisyydessä. Lyijyakuista vapautuva vetykaasu on erittäin räjähdysherkkää ja voi syttyä esim. sähkökatkaisimen valokaaresta, kipinöistä tai palavasta savukkeesta Kaasumaiset polttoaineet Vuodot Maakaasu on ilmaa kevyempää, ja se voi kerääntyä kupujen ja katosten alle. Nestekaasu on ilmaa raskaampaa, ja se voi kerääntyä lattian rajaan, likakaivoihin ja syvennyksiin. Yhdysvaltain paloturvallisuusvirasto (NFPA) edellyttää, että nestekaasua käsittelevät vain riittävän koulutuksen saaneet henkilöt. Kaikki polttoaineen täytössä tai öljyn lisäyksessä tai vaihdossa tapahtuneet vuodot tulee puhdistaa ennen generaattorin käynnistämistä Nestevuotojen hallinta Jos alustakehyksessä on nesteenkeräyspohja, se tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin. Neste tulee valuttaa pois ja hävittää paikallisten terveys- ja turvallisuusmääräysten mukaisesti. Tarkistuksen laiminlyönti voi aiheuttaa nestevuotoja, jotka saastuttavat ympäröivän alueen. Myös mahdolliset muut nesteenkeräysastiat tulee tarkistaa ja tyhjentää, kuten yllä. HUOMAUTUS: Jos roiskumisen estäminen ei kuulu Cumminsin toimitukseen, vastuu siitä kuuluu asentajalle, jonka on toimitettava tarvittavat varusteet, joilla roiskeiden pääseminen ympäristöön ja erityisesti vesistöihin estetään. 6 A041E473 (versio 1)

13 Tärkeitä turvallisuusohjeita Älä käytä generaattoria paikoissa, joissa voi olla syttyvïä höyryjä tai räjähdysvaara Syttyvät höyryt saattavat aiheuttaa moottorin käymisen ylikierroksilla, josta voi seurata tulipalo, räjähdys, vakavia henkilövammoja tai kuolema. Jos käytät generaattoria paikassa, jossa esim. mahdollinen polttoainevuoto saattaisi aiheuttaa syttyvien höyryjen muodostumista, varusta se automaattisella imuilman sulkuventtiilillä, joka sammuttaa moottorin vaaratilanteessa. Generaattorin omistaja ja käyttäjä ovat vastuussa sen turvallisesta käytöstä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Cummins Power Generation -jälleenmyyjään. 1.6 Pakokaasut ovat tappavia Huolehdi riittävästä tuuletuksesta niin, että pakokaasut ohjautuvat ulos suljetuista tiloista ja pois paikoista, jossa saattaa olla ihmisiä. Tarkkaile pakokaasuja päivittäin sekä silmämääräisesti että kuulonvaraisesti, jotta havaitset mahdolliset vuodot heti. Varmista, että pakosarjat ovat tukevasti kiinnitettyinä eikä niissä ole taipumia. Älä käytä pakokaasuja lämmitykseen. Huolehdi generaattorin tuuletuksesta. VAROITUS: Kalifornian viranomaisten mukaan pakokaasut ja niiden aineosat aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia ja muita lisääntymiseen liittyviä terveysriskejä Pakokaasuja koskevat varotoimet VAROITUS: Pakosarja, -putki ja ahtoilmaputkisto ovat erittäin kuumia ja saattavat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman joko suorassa kosketuksessa tai aiheuttamansa tulipalovaaran takia. VAROITUS: Kuumat pakokaasut voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. Pakoputken pää voi olla generaattorilaitteen ylä- tai alaosassa. Varmista, ettei pakoputken pää ole tukkeutunut. Laitteiston käyttäjien tulee olla tietoisia pakokaasujen poistosuunnasta. Suuntaa pakokaasut pois syttyvistä materiaaleista. Jos pakoputken pää on alaosassa, varmista, ettei pakokaasun tiellä ole kasvillisuutta. VAROITUS: Pakokaasujen hengittämisen seurauksena voi olla vakavia vammoja tai kuolema. Varmista, että hengenvaaralliset pakokaasut ohjautuvat ulos ja etäälle ikkunoista, ovista tai muista sisäänkäynneistä. Älä anna pakokaasujen kerääntyä asutuille alueille. VAROITUS: Vahingoittunut eristys aiheuttaa palovaaran, josta voi olla seurauksena vakava henkilövahinko. Pakoputkiin voi olla asennettu eristäviä peitteitä. Jos näihin peitteisiin pääsee polttoainetta tai öljyä, ne täytyy vaihtaa ennen generaattorin käynnistämistä. Noudata seuraavia ohjeita palovaaran vähentämiseksi: Anna moottorin jäähtyä hyvin ennen kuin lisäät öljyä tai vaihdat polttoainesuodattimia. Puhdista pakoputki hyvin. A041E473 (versio 1) 7

14 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita Maadoitus Generaattorilaitteen maadoitus on ehkä kytkettävä maapisteeseen generaattorin sijaintipaikassa tai etäpaikassa järjestelmärakenteen vaatimusten mukaan. Selvitä oikea asennustapa laitoksen teknisistä piirustuksista tai valtuutetulta sähköasentajalta. HUOMAUTUS: Laitteen loppukäyttäjä on vastuussa laitteen käyttöympäristöön sopivan maadoituksen asentamisesta ja testauksesta ennen laitteen käyttöönottoa. 1.8 Jakelupaneelin luukku VAROITUS: Opening the distribution panel door while the generator set is running will trip the generator set circuit breaker and abruptly shut off power to all loads. Be sure that the generator set is not running and is in off mode before you open the distribution panel door. 8 A041E473 (versio 1)

15 2 Johdanto 2.1 Tietoja tästä oppaasta Tämän oppaan tarkoitus on antaa käyttäjälle laitteesta hyvät yleistiedot. Siinä annetaan ohjeita ja neuvoja suositelluista ja turvallisista toimintatavoista. Cummins Power Generation Limited ei ole vastuussa mistään ongelmista, jotka aiheutuvat tämän oppaan sisältämien suositusten noudattamisesta. Tämän oppaan sisältämät tiedot perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla oleviin tietoihin. Cummins Power Generationin jatkuvan tuotekehitys- ja parannustyön vuoksi tietoja saatetaan muuttaa milloin tahansa siitä ennalta ilmoittamatta. Sen vuoksi käyttäjien tulee ennen työn aloittamista varmistautua siitä, että heillä on viimeisimmät tiedot. Pyydämme käyttäjiä ottamaan huomioon, että hyvän käytännön ja turvallisuuden ylläpitämiseksi heidän vastuullaan on antaa asennustyöt pätevien henkilöiden toimeksi. Valtuutetulta jälleenmyyjältä on saatavana lisää asennustietoja. On tärkeää noudattaa äärimmäistä varovaisuutta kaikkien moottoreiden asennuksessa ja käytössä niiden vaarapotentiaalin vuoksi. On tärkeää perehtyä myös muuhun Cummins Power Generation Limitedin toimittamaan aineistoon. Generaattorin käyttö on turvallista ja luotettavaa vain, mikäli sitä käytetään ja huolletaan asianmukaisesti. Lisätietoja on saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä. 2.2 Lyhenneluettelo Tämä lista ei ole täydellinen Se ei sisällä esim. teknisissä tiedoissa olevia asetusparametrien mittayksiköitä eikä tapahtuma- ja vikakoodien, varaosien ja tarvikkeiden nimiä. AmpSentry ja InPower ovat Cummins, Inc:in tavaramerkkejä. PowerCommand on Cummins, Inc:in rekisteröity tavaramerkki. AKRONYYMI KUVAUS AKRONYYMI KUVAUS Vaihtovirta Vaihtovirta LED Valodiodi AMP AMP, Inc., osa Tyco Electronics -yhtiötä Mil Std Yhdysvaltain puolustusministeriön ympäristövaikutuksia ja laboratoriotestejä koskeva normisto ASTM American Society for Testing and MMHG Elohopeamillimetriä Materials (ASTM International) ATS Automaattinen siirtokytkin NC Ei kytkettynä, Not Connected AVR Automaattinen jännitteensäädin NC Sulj. normaalitilassa, Normally Closed AWG Kaapeliluokittelun mittayksikkö, NFPA Yhdysvaltain paloturvallisuusvirasto, American Wire Gauge National Fire Protection Agency CAN Ohjainverkko NO Normaalisti avoin CB Suojakatkaisin Verkkohäiriö Verkkohäiriö CE Täyttää EU:n tuoteturvallisuus-, terveys- OEM Alkuperäinen laitevalmistaja, OEM ja ympäristönormit, Conformité Européenne A041E473 (versio 1) 9

16 2. Johdanto AKRONYYMI KUVAUS AKRONYYMI KUVAUS CFM Kuutiojalkaa minuutissa, Cubic Feet per OOR Alueen ylitys, Out of Range Minute CGT Cummins Generator Technologies OORH / ORH Alueen ylitys, Out of Range High CMM Kuutiometriä minuutissa, Cubic Meters OORL / ORL Alueen alitus, Out of Range Low per Minute CT Virtamuuntaja, Current Transformer PSI Paunaa neliötuumalla, Pounds per square inch DC Tasavirta PB Painike, Push Button ECM Moottorin ohjausyksikkö, Engine Control PC Tietokone Module ECS Moottorin ohjausjärjestelmä, Engine PCC PowerCommand -ohjain Control System EMI Sähkömagneettiset häiriöt, PGI Tehontuoton käyttöliittymä, Power Electromagnetic Interference Generation Interface EN Eurooppalainen standardi PGN Parametriryhmän numero, Parameter Group Number EPS Moottorin suojausyksikkö, Engine PI Suhteellinen/integraali, Protection System Proportional/Integral E-Stop Hätäpysäytys, Emergency Stop PID Suhteellinen/integraali/derivaatta, Proportional/Integral/Derivative FAE Täysin elektronisesti ohjattu, Full PLC Ohjelmoitava logiikkaohjain, Authority Electronic Programmable Logic Controller FMI Vian tunnus, Failure Mode Identifier PMG Kestomagneettigeneraattori, Permanent Magnet Generator FSO Polttoaineen sulkuventtiili, Fuel Shutoff PT Jännitemuuntaja, Potential Transformer Generaattori Generaattori PTC Tehonsiirron ohjaus, Power Transfer Control GCP Generaattorin ohjauspaneeli, Generator PWM Pulssinleveysmodulaatio, Pulse-width Control Panel Modulation GND Maa, ground RFI Radiotaajuushäiriö, Radio Frequency Interference HMI Käyttöliittymä, Human-Machine Interface RH Suhteellinen kosteus, Relative Humidity IC Mikropiiri, Integrated Circuit RMS Tehollisarvo, Root Mean Square INHG elohopeatuumaa, Inches of Mercury RTU Kaukokäytön ala-asema, Remote Terminal Unit ISO Kansainvälinen standardoimisjärjestö, SAE Autoalan standardisoimisjärjestö International Organization for Yhdysvalloissa, Society of Automotive Standardization Engineers kpa kilo-pascal SPN Parametrin tunniste, Suspect Parameter Number LBNG Laihaseosmaakaasu, Lean-Burn Natural SW_B+ Kytkentäinen B+, Switched B+ Gas LCD Nestekidenäyttö, Liquid Crystal Display UL Underwriters Laboratories, yhdysvaltalainen sertifiointijärjestö LCL Jäähdytysneste vähissä, Low Coolant UPS Keskeytymätön tehonsyöttö, Level Uninterruptible Power Supply LCT Alhainen jäähdytysnesteen lämpötila 10 A041E473 (versio 1)

17 Johdanto 2.3 Lisäaineisto Ennen generaattorilaitteen käyttöä käyttäjän tulee lukea kaikki sen mukana toimitetut oppaat ja perehtyä niiden sisältämiin varoituksiin ja laitteen käytön toimintavaiheisiin. VAROITUS: Generaattorin käyttö on turvallista ja luotettavaa vain, mikäli sitä käytetään ja huolletaan asianmukaisesti. Käyttäjän käsikirja sisältää huolto-ohjelman ja vianmääritysohjeet. Tämän ohjekirjan lisäksi täytyy lukea Terveys- ja turvallisuusopas generaattorilaitteen turvallisen asennuksen ja käytön varmistamiseksi: Terveys- ja turvallisuusopas ( ) Saatavilla on lisäksi hankkimaasi generaattorilaitteeseen liittyvät seuraavat ohjekirjat (englanniksi): Käyttöopas: S3.8, PC1.1 (A040S819) Käyttöopas: S3.8, PS0500 (A035P107) Asennusopas: S3.8 PS0500 (A035N980) Ohjaimen huolto-opas: S3.8 PC1.1 (A034L440) Ohjaimen huolto-opas: S3.8 PS0500 (A040Y520) Generaattorin huolto-opas: S3.8, PS0500 & PC1.1 (A035P379) Laturin huolto-opas: P0P1 ( ) Osaluettelo: S3.8 Generaattorilaite (A035H834) Osaluettelo: S3.8 Moottori (A030B316) Suositeltujen varaosien luettelo: C44 D5 (A040S379) Suositeltujen varaosien luettelo: C55 D5 (A040S381) Suositeltujen varaosien luettelo: C66 D5 (A040S383) Suositeltujen varaosien luettelo: C40 D6 (A040S385) Suositeltujen varaosien luettelo: C50 D6 (A040S387) Suositeltujen varaosien luettelo: C60 D6 (A040S389) Korjaustöiden vakioajat - FQ-sarja (A040T789) Korjaustöiden vakioajat - EH-sarja (A028Z371) Korjaustöiden vakioajat - EL-sarja (A030L534) Takuukirja (F ) Maailmanlaajuinen kaupallinen takuulauseke (A028U870) Lisätietoja koneeseesi liittyvistä oppaista on saatavana valtuutetulta jälleenmyyjältä. 2.4 Jälkimarkkinoinnin palvelut Tarjoamme täydelliset huolto- ja takuupalvelut. A041E473 (versio 1) 11

18 2. Johdanto Huolto Takuu VAROITUS: Virheellinen huolto tai väärät varaosat voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman ja/tai konerikon. Huoltohenkilöillä täytyy olla sähköalan ja/tai mekaanikon koulutus ja kokemusta alalta. Paikallinen jälleenmyyjä tarjoaa täydellisen huoltosopimuksen asiakkaille, jotka haluavat huollattaa generaattorinsa asiantuntevasti säännöllisin väliajoin. Huolto kattaa kaiken rutiiniluontoisen kunnossapidon ja sisältää yksityiskohtaisen raportin generaattorin kunnosta. Siihen voidaan lisäksi liittää ympärivuorokautinen puhelinpalvelu, joka tarjoaa tarvittaessa apua 365 päivää vuodessa. Erikoistuneet mekaanikot ovat saatavilla asiakkaiden generaattorilaitteiden parhaan suoritustehon ylläpitämiseksi. Suosittelemme huoltotehtävien antamista ainoastaan valtuutetun jälleenmyyjän koulutettujen ja kokeneiden mekaanikkojen toimeksi. Katso maailmanlaajuisesta kaupallisesta takuulausekkeesta (A028U870) lisätietoja generaattorilaitteesi takuun kattavuudesta. Saatavilla on myös laajennettu takuu. Vikatapauksiin on normaalisti saatavana apua tehdaskoulutuksen saaneilta huoltomekaanikoilta, jotka pystyvät tekemään kaikki pienet ja monet suurehkotkin korjaukset laitteen asennuspaikassa. Lisätietoja takuusta on saatavana valtuutetulta jälleenmyyjältä. HUOMAUTUS: Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat jäähdytysnestettä koskevien suositusten noudattamatta jättämisestä. Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään Takuun rajoitukset Katso lisätietoja generaattorilaitteesi takuuta koskevista rajoituksista generaattorilaitekohtaisesta takuulausekkeesta. 12 A041E473 (versio 1)

19 3 Yleiskatsaus laitteeseen Tämä kappale antaa yleiskatsauksen generaattoristasi. 3.1 Generaattorin tyyppikilpi Jokaisessa generaattorissa on alla olevan kaltainen tyyppikilpi. Se antaa kyseistä generaattoria koskevia tietoja Arvokilpi KUVA 1. ESIMERKKI GENERAATTORIN ARVOKILVESTÄ 3.2 Generaattorin osat Tyypillisen moottorilla varustetun generaattorin pääosat näkyvät alla olevissa kuvissa, joihin viitataan tässä osassa. Kaikki luetellut kokoonpanot eivät välttämättä ole saatavilla jokaiselle mallille. A041E473 (versio 1) 13

20 3. Yleiskatsaus laitteeseen Nr Kuvaus Nr Kuvaus o o 1 Jäähdytin (Ei merkittynä) 2 Moottori Akku ja sen teline 3 Ohjainyksikkö Hälytin 4 Akku Akkulaturi 5 Laturi Jäähdytysnesteen lämmitin 6 Runko Laturin lämmitin KUVA 2. TYYPILLINEN MOOTTORILLA VARUSTETTU GENERAATTORI 14 A041E473 (versio 1)

21 Yleiskatsaus laitteeseen 3.3 Generaattorin toiminta-arvot Generaattorin luokitellut toiminta-arvot on annettu sen luokituskilvessä. Katso osasta Osa 5.4 sivulla 30 ohjeita generaattorin käytöstä sellaisissa lämpötiloissa tai korkeuksissa, jotka ylittävät arvokilpeen merkityt lukemat. 3.4 Moottori Generaattorisi moottoria koskevia lisätietoja saat sitä koskevasta moottorioppaasta. Nro Kuvaus 1 Öljyn täyttöaukon tulppa 2 Tuulettimen hihna 3 Öljytikku KUVA 3. TYYPILLISET MOOTTORIN OSAT A041E473 (versio 1) 15

22 3. Yleiskatsaus laitteeseen Moottorin tiedot Akustiikkaa koskevat tiedot Akustiikkaa koskevat tiedot (1500 r/min) TAULUKKO 1. AKUSTIIKKATIEDOT (1500 R/MIN) Malli Moottori Koteloidun sarjan akustiikkaa koskevat tiedot äänitehotaso (LwA) (Perustuu Cumminsin vakiokuomuun ja 50 Hz:n sarjaan, jota käytetään ovet suljettuina) 1, 2 S3.8 kaikki mallit S3.8 G4, G6, G7 Avoimen sarjan akustiikkaa koskevat tiedot db(a) etäisyydellä 1 m 3 SPL (tai koteloitu 75 sarja ovet avoimina) 2. Perustuu 75 %:n kuormitukseen 3. Perustuu 110 %:n kuormitukseen Jälleenmyyjältä saat tarvittaessa lisätietoja melun taajuusspektristä. Cummins Power Generationin jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi tietoja saatetaan muuttaa milloin tahansa Akustiikkaa koskevat tiedot (1800 r/min) x TAULUKKO 2. AKUSTIIKKATIEDOT (1800 R/MIN) Malli Moottori Koteloidun sarjan akustiikkaa koskevat tiedot äänitehotaso (LwA) (Perustuu Cumminsin vakiokuomuun ja 60 Hz:n sarjaan, jota käytetään ovet suljettuina) 1, 2 S3.8 kaikki mallit S3.8 G8, G9, G10 Avoimen sarjan akustiikkaa koskevat tiedot db(a) 1 m etäisyydellä 3 äänenpainetaso (tai 75 koteloitu sarja ovet avoimina) 1. Mittaukset ovet suljettuina on tehty käyttäen direktiivissä 2000/14/EYtaattuja äänitehon tasoja. 2. Perustuu 75 %:n kuormitukseen 3. Perustuu 110 %:n kuormitukseen Jälleenmyyjältä saat tarvittaessa lisätietoja melun taajuusspektristä. Cummins Power Generationin jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi tietoja saatetaan muuttaa milloin tahansa Moottorin polttoaineenkulutus x TAULUKKO 3. POLTTOAINEENKULUTUS (L/H) KÄYNTINOPEUDELLA RPM (50 HZ) Malli C44 D5 C55 D5 C66 D5 Moottori S3.8 G4 S3.8 G6 S3.8 G7 Moottorin suorituskykytiedot, 50 Hz 1 11,2 14,3 16,1 1. Valmiustila/täyskuormitus Katso muiden sovellusten tiedot tiedotelomakkeista. Cummins Power Generationin jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi tietoja saatetaan muuttaa milloin tahansa. 16 A041E473 (versio 1)

23 Yleiskatsaus laitteeseen TAULUKKO 4. POLTTOAINEENKULUTUS (KG/H) KÄYNTINOPEUDELLA RPM (60 HZ) Malli C40 D6 C50 D6 C60 D6 Moottori S3.8 G8 S3.8 G9 S3.8 G10 Moottorin suorituskykytiedot, 60Hz 1 10,47 13,34 15,48 1. Valmiustila/täyskuormitus Katso muiden sovellusten tiedot tiedotelomakkeista. Cummins Power Generationin jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi tietoja saatetaan muuttaa milloin tahansa. TAULUKKO 5. POLTTOAINEENKULUTUS (GAL/H) KÄYNTINOPEUDELLA RPM (50 HZ) Malli C44 D5 C55 D5 C66 D5 Moottori S3.8 G4 S3.8 G6 S3.8 G7 Moottorin suorituskykytiedot, 50 Hz 1 3 3,8 4,2 1. Valmiustila/täyskuormitus Katso muiden sovellusten tiedot tiedotelomakkeista. Cummins Power Generationin jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi tietoja saatetaan muuttaa milloin tahansa. TAULUKKO 6. POLTTOAINEENKULUTUS (GAL/H) KÄYNTINOPEUDELLA RPM (60 HZ) Malli C40 D6 C50 D6 C60 D6 Moottori S3.8 G8 S3.8 G9 S3.8 G10 Moottorin suorituskykytiedot, 50 Hz 1 2,76 3,52 4,09 1. Valmiustila/täyskuormitus Katso muiden sovellusten tiedot tiedotelomakkeista. Cummins Power Generationin jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi tietoja saatetaan muuttaa milloin tahansa Polttoaineen vaihtojärjestelmä Polttoainejärjestelmässä on kolmitoiminen venttiili, joka mahdollistaa generaattorin polttoaineen syötön ulkoisesta säiliöstä. Jos järjestelmässä on kaksi venttiiliä, niiden tulee olla samassa asennossa, jotta seuraavat tilanteet vältetään: Polttoaineen vuoto generaattorin polttoainesäiliön huohotinaukosta syötön ollessa ulkoisesta säiliöstä ja vuodon palautuminen generaattorin polttoainesäiliöön. Polttoainepula syötön ollessa generaattorin polttoainesäiliöstä ja vuodon palautuminen ulkoiseen säiliöön. VAROITUS: Älä yritä käyttää generaattoria, jos venttiilit on säädetty ulkoisesta säiliöstä syöttöön ja tulpat ovat paikoillaan, sillä se vahingoittaa moottorin polttoainejärjestelmää. HUOMAUTUS: Selvitä generaattorin polttoainepumpun sallittu maksimipaine valtuutetulta jälleenmyyjältä. A041E473 (versio 1) 17

24 3. Yleiskatsaus laitteeseen Anturit Anturit mittaavat generaattorin eri toimintaparametreja ja lähettävät signaalit ohjainyksikön käsiteltäviksi. Moottorissa olevat anturit tarkkailevat mm. seuraavia toimintaparametrejä Öljynpaine Jäähdytysjärjestelmän lämpötila 3.6 Lämmityslaitteet VAROITUS: Virran kytkeminen lämmityslaitteeseen jäähdytysjärjestelmän ollessa tyhjäksi valutettuna, tai jos epäillään nesteen jäätyneen, saattaa aiheuttaa laitteistovaurioita. Ennen virran kytkemistä lämmittimeen varmistu, että jäähdytysjärjestelmä on täytetty suositeltuun nestetasoon Lämmityksen teholähde ja eristys Lämmityksen teholähde tarvitaan moottorin ja generaattoriyksikön lämmittimille (jos asennettu). HUOMAUTUS: Asiakas on yksin vastuussa verkkovirran syötöstä ja sen eristämisestä jakorasiaan. Cummins Power Generation ei vastaa eristystarvikkeiden toimittamisesta. HUOMAUTUS: Tätä poiskytkentälaitetta ei toimiteta generaattorin mukana. 3.7 Verkkovirralla toimiva akkulaturi Laite ylläpitää akun täyden varauksen lataamatta sitä liikaa. Laite suorittaa myös tarvittaessa pikalatauksen nimellisvirtansa rajoissa. Verkkovirtalaturin elektroninen ohjauspiiri sallii sen pitämisen kytkettynä moottorin käydessä ja samanaikaisen toiminnan moottorin oman laturin kanssa. Laturi varaa akkujärjestelmää kunnes akkujännite kohoaa asetetulle kynnystasolle. Tämän jälkeen se lataa vain pienellä ylläpitovirralla. Kun akku tyhjenee kuormituksen johdosta ja sen jännite laskee kynnysjännitteen alapuolelle, laturi toimittaa uudelleen syöttövirtaa palauttaakseen jännitteen asetetulle kynnystasolle. VAROITUS: Katkaise virta laturista ennen kuin kytket sen irti akusta. Laiminlyönti voi aiheuttaa jännitepiikkejä, jotka ovat riittävän korkeita vahingoittamaan laitteistoa tai aiheuttamaan henkilövahinkoja. Tarjolla on kahdentyyppisiä latureita: Laiteasennettu Seinämalli Katso lisätietoja akkulatureista osastakappale 8 sivulla A041E473 (versio 1)

25 Yleiskatsaus laitteeseen 3.8 Jakodiodi Jakodiodi eristää negatiivisen syötön akusta moottoriin. Jakodiodi estää akun purkautuminen, mikäli generaattori on kauan käyttämättömänä tai mikäli verkkovirrasta lataaminen ei ole mahdollista. VAROITUS: Jakodiodin kytkintä ei pidä käyttää generaattorin ollessa toiminnassa, eikä sillä voi sammuttaa generaattoria. Diodin käyttö tällä tavalla saattaa vahingoittaa akkua ja latausvirtapiiriä. 3.9 Järjestelmän lisälaitteet ja -varusteet Ilmanpuhdistin normaalikäyttöön Tässä näkyy ilmanpuhdistin normaalikäyttöön. Valinnaiset ilmanpuhdistimet ovat kohdassa Osa 3.9 sivulla 19. KUVA 4. NORMAALIKÄYTTÖÖN TARKOITETUN ILMANPUHDISTIMEN OSAT Suojakatkaisin Suojakatkaisin estää generaattorin ylikuormituksen. Ylikuormituskatkaisija asennetaan generaattorin lähtökoteloon. Jos kuorma ylittää katkaisijan nimellisvirranvoimakkuuden, ylikuormituskatkaisija avautuu ja estää generaattorin ylikuormituksen. Jos ylikuormituskatkaisija laukeaa, paikanna ylikuorman aiheuttaja ja korjaa se tarvittaessa. Kytke kuorma takaisin generaattoriin resetoimalla virrankatkaisija käsin. A041E473 (versio 1) 19

26 3. Yleiskatsaus laitteeseen Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä. 20 A041E473 (versio 1)

27 4 Ohjausjärjestelmä - PowerStart Ohjausjärjestelmän kuvaus Ohjausjärjestelmä käynnistää ja pysäyttää generaattorin ja mahdollistaa sen suojauksen ja kaikkien toimintojen tarkkailun näyttöruudusta erilliskäytössä (ei rinnakkainen). Se tarkkailee moottorin lämpötilaa, öljynpainetta ja käyntinopeutta, ja mittaa jännitteen ja virran. Vikatilanteessa laite osoittaa vikatyypin ja sammuttaa generaattorin automaattisesti, mikäli vika on kriittinen. Kaikki merkkivalot, painikkeet ja näyttöruutu sijaitsevat käyttöpaneelin etupuolella. Ohjausjärjestelmä antaa kaksi eritasoista vikasignaalia: Varoitus: osoittaa välitöntä ja ei-kriittistä moottorin vikaa. Ohjain näyttää vain merkkivalon tästä tilanteesta. Sammutus: osoittaa moottorin mahdollista vakavaa vikaa. Ohjain poistaa automaattisesti moottorin kuormituksen ja sammuttaa moottorin. Vakiotyyppinen ohjausjärjestelmä toimii 12 V tai 24 V akkutasavirralla. Lisävarusteet toimivat matalajännitteisellä vaihtovirralla. Aiempaa toimintaa koskevat tiedot tallentuvat pysyvään muistiin, eikä niitä menetetä, vaikka akkuvirta katkeaisi Ohjauspaneeli 1 Käyttöpaneeli 2 Hätäpysäytyspainike KUVA 5. TYYPILLINEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN PANEELI Toimintatilat PowerStart ohjainta hallitaan käyttöpaneelin Käsikäyttö-, Käynnistä-, Pysäytä- ja Automaattikäyttö-tilapainikkeilla Pois-tila HUOMAUTUS: Joissakin julkaistuissa ohjainoppaissa tätä tilaa kutsutaan Pois-tilaksi. A041E473 (versio 1) 21

28 4. Ohjausjärjestelmä - PowerStart Pois-tilassa ohjain ei salli generaattorin käynnistystä. Kun generaattori on joko käsikäyttö- tai automaattitilassa ja Pysäytys-painiketta painetaan, alkaa normaali sammutusvaihe. Pois-tilassa Pysäytys-painikkeen yläpuolella oleva punainen valodiodi palaa Käsikäyttöinen toimintatila Käsikäyttöisessä toimintotilassa generaattori käynnistyy ja toimii jatkuvasti, kunnes ohjain asetetaan Pois-tilaan. Painamalla Pois-painiketta aloitetaan normaali sammutusjakso, joka ei sisällä aikaviivepysäytystä. Käsikäyttöisessä toimintatilassa etäkäynnistyssignaalilla ei ole vaikutusta Automaattinen toimintatila Automaattisessa tilassa ohjain sallii generaattorin käynnistämisen milloin tahansa vain etäsignaalilla. Kun ohjain vastaanottaa etäkäynnistyssignaalin, generaattori käynnistyy aikaviivekäynnistysjakson jälkeen (oletusviive on nolla sekuntia). Jos ohjain ei saa yhtäkään etäkäynnistyssignaalia, se toimittaa normaalin sammutusjakson, johon sisältyy aikaviivepysäytys (oletusviive on nolla sekuntia). Jos generaattori käy automaattitilassa ja Pois-painiketta painetaan, ohjain sammuttaa generaattorin välittömästi ja siirtyy Pois-tilaan Valmiustila PowerStart ohjain siirtyy virransäästötilaan (valmius), jossa virrankulutus on alle 60 milliampeeria (DC) akkujännitteen ollessa normaali. Valmiustila aktivoituu automaattisesti ja käyttöpaneeli sammuu näppäinten oltua käyttämättä viisi minuuttia Pois- tai Automaattikäyttötilassa. Ohjain palaa valmiustilasta mitä tahansa näppäintä painettaessa. Automaattikäyttö-tilassa valmiustila otetaan käyttöön vain, kun arvo "Wake in Auto Enabled" (paluu automaattitilan ollessa käytössä) on otettu käyttöön. Jos arvo ei ole käytössä (oletusarvo), valmiustilaa ei oteta käyttöön Automaattikäyttö-tilassa. Laite palaa valmiustilasta, jos nollauspainiketta painetaan tai jos työkalun herätyssignaali, kaukokäynnistyssignaali tai hätäpysäytyssignaali otetaan vastaan Pois- tai Automaattikäyttötilassa. Ohjain ei siirry valmiustilaan, jos järjestelmässä on kuittaamattomia aktiivisia sammutusvikoja, kun ohjain on käsikäyttötilassa. HUOMAUTUS: Jos haluat ottaa valmiustilan käyttöön ohjaimen ollessa Automaattikäyttö-tilassa, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään Ylikuormituskäyttötila (Battle Short) Ylikuormituskäyttötilan tarkoitus on vastata paikallisiin koodivaatimuksiin tarpeen vaatiessa. Ylikuormituskäyttötilan käyttö edellyttää tehdasasenteista lisäohjelmaa, joka tulee hankkia PowerStart ohjainta ostettaessa. Ylikuormituskäyttötilassa sammutusviat eivät sammuta generaattoria muutamaa erittäin harvinaista poikkeustilannetta lukuunottamatta. VAROITUS: Käyttäjän ja generaattorin turvallisuuden varmistamiseksi tulee kaikkiin sammutusvikoihin, mukaan lukien ylikuormituskäyttötilassa ohitetut viat, puuttua välittömästi. 22 A041E473 (versio 1)

29 Ohjausjärjestelmä - PowerStart 0500 VAROITUS: Ylikuormituskäyttötilan käyttö voi aiheuttaa palo- tai sähköiskuvaaran, joka saattaa johtaa vakavaan henkilövammaan tai kuolemaan ja/tai omaisuus- tai laitevahinkoon. Generaattorin toimintaa tulee valvoa ylikuormituskäyttötilan aikana. Tätä tilaa tulee käyttää ainoastaan generaattorin tilapäiseen, valvottuun käyttöön. Ylikuormitustoimintatilassa ohitetut viat voivat vaikuttaa generaattorin toimintatehoon tai vahingoittaa moottoria, laturia tai niihin liitettyjä laitteita pysyvästi. Tämän toiminnon käyttöön ottaminen tulee jättää koulutetun ja kokeneen henkilöstön tehtäväksi. Laitteet toimitetaan tehtaalta tämä toiminto estettynä. VAROITUS: Jos tämä toiminto on käytössä, generaattoriin kytkettyjen kuormituslaitteiden suojaus on pois käytöstä. Cummins Power Generation ei vastaa mistään vaateista, jotka aiheutuvat tämän tilan käytöstä. HUOMAUTUS: Ylikuormituskäyttö-toiminto aktivoidaan tai poistetaan käytöstä PChuolto-ohjelmalla. Kun ylikuormituskäyttötilatila on aktivoitu (oletusarvoisesti pois käytöstä), varoitustilan merkkivalo syttyy ja näytölle ilmestyy koodi 1131 Oikosulun esto aktivoitu. Mikäli ylikuormituskäytön aikana sattuu ohitettu sammutusvika, sammutuksen merkkivalo palaa jatkuvasti, vaikka generaattori jatkaa käyntiä. Vikakoodi 1416 Fail to Shutdown näkyy näytössä. Jos vika kuitataan OK-painiketta painamalla, vikailmoitus poistuu näytöstä mutta säilyy vaihtuvissa ruuduissa. Ruuduissa näytetään vikakoodi ja sen kuvaus aktiivisesta viasta ilmoittamiseksi käyttäjälle. Ilmoitus poistuu, kun ylikuormituskäyttötila otetaan käyttöön. Ylikuormituskäyttö keskeytyy ja sammutus suoritetaan välittömästi seuraavien kriittisten sammutusvikojen sattuessa: Nopeudentunnistussignaali katkeaa (nopeudentunnistus estynyt) - Vikakoodi 121 Moottori ylikierroksilla - Vikakoodi 234 Hätäpysäytys - Vikakoodi 1434 Impulssivika (jännite kadonnut) - Vikakoodi 2335 Vikakoodi 1123 Shutdown after Battle Short näkyy sen jälkeen näytössä. 4.2 Käyttöpaneeli Kuva 6 sivulla 24 esittää käyttöpaneelin etuosaa. Siinä on neljä valodiodia, graafinen näyttö ja kuusi painiketta, joilla siirrytään valikoissa ja säädetään parametreja. A041E473 (versio 1) 23

30 4. Ohjausjärjestelmä - PowerStart Valodiodi - Generaattorilaite toiminnassa 7 Automaattitila-painike 2 Valodiodi Etäkäynnistys 8 Nollauspainike 3 Valodiodi Sammutus 9 Stop-painike 4 Valodiodi Vaara 10 OK-painike 5 Käsikäyttö-painike 11 Aakkosnumeerinen nestekidenäyttö 6 Käynnistys-painike KUVA 6. KÄYTTÖPANEELI Aakkosnumeerinen nestekidenäyttö Käyttäjälle näytetään kaksirivisen, 16-merkkisen taustavalaistun nestekidenäytön kautta generaattorilaitteen parametrit useissa ruuduissa. Ruudut näytetään järjestyksessä ja kutakin ruutua näytetään kaksi sekuntia. Vaihdon voi pysäyttää ja tietyn ruudn parametrejä voi seurata pidempään painamalla OK -painiketta. Kun OK-painiketta painetaan uudelleen, ruutujen vaihtuminen jatkuu. Näytön kautta käyttäjälle näytetään myös asetusvalikot määritystilassa. KUVA 7. VAIHTUVAT NÄYTTÖVIESTIT 24 A041E473 (versio 1)

31 Ohjausjärjestelmä - PowerStart Valodiodit Osa 4.2 sivulla 23 esittää käyttöpaneelin etuosaa. Siinä on kuusi valodiodia, graafinen näyttö ja kuusi painiketta, joilla siirrytään valikoissa ja säädetään parametreja Generaattori käynnissä Tämä vihreä merkkivalo palaa, kun generaattori on käynnissä ja sen käyntinopeus ja -jännite ovat nimellisarvoissa tai niiden läheisyydessä. Tämä merkkivalo ei pala, jos moottori käy lämmitys- tai jäähdytyskäyttöä Sammutustila Vaara Tämä punainen lamppu palaa, kun ohjain tunnistaa sammutustilan. Generaattoria ei voi käynnistää, kun tämä lamppu palaa. Kun vika on korjattu, lamppu voidaan nollata painamalla Off-painiketta. HUOMAUTUS: Mikäli suojaustoimintojen ohitustilan aikana sattuu ohitettu sammutusvika, sammutuksen merkkivalo palaa jatkuvasti, vaikka generaattori jatkaa käyntiä. Tämä keltainen valo palaa, kun ohjain tunnistaa vaaratilan. Se sammuu automaattisesti, kun vaaratila on poistunut Etäkäynnistys Tämä vihreä lamppu osoittaa ohjaimen vastaanottavan etäajosignaalin Hallintapainikkeet Käsikäyttö Autom. Tätä painiketta painamalla ohjain siirtyy Pois-tilasta Käsikäyttö-tilaan. Jos käynnistyspainiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa Käsikäyttö-painikkeen painamisesta, ohjain palaa automaattisesti Pois-tilaan. Painikkeen yläpuolella oleva vihreä valodiodi palaa, kun ohjain on Käsikäyttö-tilassa. Aseta ohjain Pois-tilasta automaattitilaan painamalla tätä painiketta. Painikkeen yläpuolella oleva vihreä valodiodi palaa osoittaen ohjaimen automaattitilaa. Automattitilassa generaattori käynnistyy ja pysyy käynnissä, jos kaukokäynnistyssignaali otetaan vastaan. Painikkeen avulla myös poistutaan määritystilasta Käynnistys Käynnistä Käsikäynnistys painamalla tätä painiketta Käsikäyttö-tilassa. Tämä painike ei ole käytössä automaattitilassa Pysäytys Tätä painiketta painamalla voit siirtyä Pois-tilaan Käsikäyttö- ja Automaatti-tiloissa. Painikkeen yläpuolella oleva punainen valodiodi syttyy, kun ohjain on Pois-tilassa. A041E473 (versio 1) 25

32 4. Ohjausjärjestelmä - PowerStart Nollaus OK Tämä painike palauttaa ohjaimen valmiustilasta. Ohjain siirtyy määritystilaan, kun Nollauspainiketta ja Pysäytys-painiketta painetaan samaan aikaan. Määritystilaan siirtyminen edellyttää, että ohjain on Pysäytys-tilassa. VAROITUS: Asetusten säätö määritystilassa täytyy jättää teknisesti koulutetun ja kokeneen huoltohenkilökunnan tehtäväksi. Taajuusasetuksia tulee muuttaa ainoastaan vastaamaan asennetun ottoteholähteen parametreja. Teholähteen parametreista poikkeavien asetusten tallentaminen saattaa aiheuttaa vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Tällä painikkeella kuitataan vikailmoitukset. Sillä myös pysäytetään parametriruutujen selaus ja jatketaan selausta. Sen avulla valitaan valikkokohteet ja parametrit valitussa valikossa, kun määritystila on käytössä. Valittujen parametrien edessä on *-merkki. Parametri tallennetaan, kun määritystilasta poistutaan Automaattikäyttö-painiketta painamalla. HUOMAUTUS: Käsikäyttö-, Automaattikäyttö-, OK- ja Nollaus-painikkeita käytetään liikkumiseen määritystilassa Oletusasetukset Käyttöpaneelin näytön yksiköt voivat olla metriset tai SAE. Asetus tehdään alkuasennusvaiheessa. Vain koulutetut ja kokeneet henkilöt saavat muuttaa oletusasetusta. Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään Vikailmoitukset Vikailmoitus osoittaa vaara- tai sammutustilanteesta, josta ilmoitetaan myös merkkivalolla. Se koostuu vikakoodista ja lyhyestä kuvauksesta. Vianmääritys-osiossa on luettelo vikakoodeista, vikatyypeistä, näytetyistä viesteistä ja vikojen kuvaukset (katso Kappale 7 sivulla 63 ) Vikojen kuittaus Sammutusviat nollataan, kun sammutusvika on poistettu moottorin pysähtyessä ja kaikki käynnistyskomennot on poistettu. Käsikäyttö-tilassa käynnistyskomento poistetaan, kun etupaneelin Pysäytys -painiketta painetaan. Automaattikäyttö-tilassa käynnistyskomento poistetaan, kun kaukokäynnistyssignaali poistetaan. Viat poistuvat näytöstä, kun ne nollataan. HUOMAUTUS: Jos vika toistuu kuittauksen jälkeen, siitä ilmoitetaan uudelleen. 26 A041E473 (versio 1)

33 Ohjausjärjestelmä - PowerStart Käyttöpaneeli - Automaattinen toimintatila ja Käsikäyttöinen toimintatila VAROITUS: Tilaa vaihdettaessa generaattorisarja voi käynnistyä tai pysähtyä varoittamatta. Varmista, ettei henkilöstölle tai laitteistolle aiheudu vahinkoa, jos generaattori käynnistyy tai pysähtyy tilanvaihdon aikana. Automaattinen-, Käsikäyttö- ja Pois-tilat voidaan valitaan seuraavissa tilanteissa: Toimintatilojen valinta Käsikäyttötilan valinta VAROITUS: Tilaa vaihdettaessa generaattori saattaa käynnistyä tai pysähtyä varoittamatta. (Esim: jos valitaan automaattitila eikä verkkosähköä ole saatavilla.) Varmista, ettei henkilöstölle tai laitteille aiheudu vahinkoa, jos generaattori käynnistyy tai pysähtyy tilanvaihdon aikana. 1. Ennen kuin vaihdat tilaa, varmista, että vaihtaminen on turvallista. 2. Varmista, että ohjain on Pois-tilassa painamalla käyttöpaneelin pysäytyspainiketta. 3. Paina etupaneelin Käsikäyttö-painiketta Pois-tilassa. Painikkeen yläpuolella oleva vihreä valodiodi palaa osoittaen ohjaimen Käsikäyttö-tilaa. Poista käsikäyttötila käytöstä painamalla pysäytyspainiketta. VAROITUS: Varmista, ettei henkilöstölle tai laitteistolle aiheudu vahinkoa, kun generaattori käynnistyy. HUOMAUTUS: Automaattitilaa ei voi valita Käsikäyttö-tilan aikana. Ohjaimen on oltava Pois-tilassa ennen kuin tila voidaan vaihtaa. Siirtyminen Pois-tilaan aiheuttaa generaattorin sammumisen Automaattitilan valinta VAROITUS: Tilaa vaihdettaessa generaattori voi käynnistyä tai pysähtyä varoittamatta. Varmista, ettei henkilöstölle tai laitteille aiheudu vahinkoa, jos generaattori käynnistyy tai pysähtyy tilanvaihdon aikana. Automaattitilaan vaihtaminen: 1. Varmista, että vaihtamisen voi tehdä turvallisesti ennen kuin vaihdat tilaa. 2. Varmista, että ohjain on Pois-tilassa painamalla käyttöpaneelin pysäytyspainiketta. 3. Paina Automaatti-painiketta, kun Pois-tila on käytössä. Painikkeen yläpuolella oleva vihreä valodiodi palaa osoittaen ohjaimen automaattitilaa. Poista automaattitila käytöstä painamalla pysäytyspainiketta. Generaattori on nyt valmis vastaanottamaan etäkäynnistyssignaalin, joka aloittaa automaattisen käytön. VAROITUS: Jos generaattori vastaanottaa käynnistyssignaalin, se käynnistyy automaattisesti. Varmista, ettei henkilöstölle tai laitteistolle aiheudu vahinkoa, jos generaattori käynnistyy varoituksetta. A041E473 (versio 1) 27

34 4. Ohjausjärjestelmä - PowerStart Pois-tilan valinta VAROITUS: Tilaa vaihdettaessa generaattori voi käynnistyä tai pysähtyä varoittamatta. Varmista, ettei henkilöstölle tai laitteistolle aiheudu vahinkoa, jos generaattori käynnistyy tai pysähtyy tilanvaihdon aikana. Pois-tilaan vaihtaminen: 1. Ennen kuin pysäytät laitteen, varmista, että pysäyttäminen on turvallista. 2. Paina käyttöpaneelin pysäytyspainiketta. Pysäytyspainikkeen yläpuolella oleva punainen valodiodi palaa, kun ohjain on Pois-tilassa. VAROITUS: Varmista, ettei henkilöstölle tai laitteistolle aiheudu vahinkoa, jos generaattori pysähtyy Määritystila VAROITUS: Asetusten muokkaaminen määritystilassa on jätettävä ainoastaan asianmukaisesti koulutettujen ja riittävän kokeneiden huoltoteknikkojen tehtäväksi. Taajuusasetuksia saa säätää vain asennetun ottoteholähteen parametrejä vastaaviksi. Teholähdettä vastaamattomien asetusten tallentaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja vaurioita laitteille tai omaisuudelle. Määritystilassa säädetään generaattorilaitteen asetuksia. Säätöjä saa tehdä ainoastaan asianmukaisesti koulutettu ja riittävät kokenut huoltoteknikko. PowerStart ohjaimen määritystilassa on seuraavat valikot: Laturin asetukset: valitse laturin määritysparametrit (yksi-/kolmivaihe, 50/60 Hz:n käyttö, tähti/delta, jännite jne.) Yksiköt: valitse jäähdytysnesteen ja öljynpaineen mittayksiköksi SAE tai metriset yksiköt Öljynpaineen otto: valitse öljynpaineanturin tyyppi Asiakkaan I/O: määritä asiakkaan syötön vastaus ja asiakkaan lähdön käyttö Vikahistoria: näyttää viisi viimeisintä vikaa Lataa oletukset: palauttaa oletusarvot Lampun/merkkivalon testi: testaa kaikki PS0500-näyttömoduulin merkkivalot 28 A041E473 (versio 1)

35 5 Toiminta - PowerStart Turvallisuus Generaattorin käyttö edellyttää koulutusta ja kokemusta. Ennen käyttöä käyttäjän täytyy tutustua työturvallisuustoimenpiteisiin, varoituksiin, varotoimenpiteisiin ja generaattorilaitteen mukana toimitettuun dokumentaatioon. (Katso Kappale 1 sivulla 1). Noudata aina VAARA- ja VAROITUS-ilmoituksia. VAROITUS: Ennen generaattorilaitteen käyttöä käyttäjän on perehdyttävä laitteistoon ja sen toimintaan (mukaan lukien kaikki säätimet, käsikäyttöiset venttiilit ja hälytyslaitteet). Turvallinen ja tehokas käyttö on mahdollista vain, kun laitteistoa käytetään asianmukaisesti. VAROITUS: Jännitteisten komponenttien koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuolettavan sähköiskun. Tuottotehorasiaa ei saa avata generaattorin käydessä. Lue ja noudata kaikkia generaattorin ohjekirjoissa annettuja varoituksia ja huomautuksia. VAROITUS: Vain asiantunteva teknikko saa avata ohjaimen kotelon. Sen jännitteiset osat voivat aiheuttaa sähköiskun, josta on seurauksena henkilövahinko. Vaikka virta on katkaistu, komponenttien virheellinen käsittely voi aiheuttaa sähköstaattisen purkauksen ja vahingoittaa piirilevyn osia. VAROITUS: Pakokaasut sisältävät häkää, joka on hajuton ja väritön kaasu. Häkä on myrkyllistä ja saattaa aiheuttaa tajuttomuuden ja kuoleman. Häkämyrkytyksen oireita ovat: 5.2 Johdanto Huimaus Pahoinvointi Päänsärky Väsymys tai unisuus Sykkivä tunne ohimoilla Lihaskouristukset Oksentaminen Sekavuus JOS HAVAITSET NÄITÄ OIREITA ITSELLÄSI TAI MUILLA HENKILÖILLÄ, MENE TAI PYYDÄ HEITÄ MENEMÄÄN VÄLITTÖMÄSTI ULOS RAIKKAASEEN ILMAAN. Jos oireet jatkuvat, hakeudu lääkärin hoitoon. Sammuta generaattori ja jatka sen käyttöä vasta, kun se on tutkittu ja mahdolliset viat korjattu. Koko pakosarjan asianmukainen asennus ja usein toistuva tarkistus silmämääräisesti ja kuulonvaraisesti suojaavat häkämyrkytysten vaaralta. Tässä osassa kuvataan generaattorin käyttöä. Tutustu tähän tekstiin yhdessä järjestelmän yleiskatsauksen, ohjausjärjestelmän toimintaa koskevan osan ja moottorikohtaisen käyttöohjeen kanssa. Moottorikohtainen käyttöohje sisältää lisätietoja generaattorin käytöstä ja huollosta, sekä järjestelmäkohtaisia ohjeita, jotka saattavat erota vakiogeneraattorimallista. A041E473 (versio 1) 29

36 5. Toiminta - PowerStart Kaikki merkkivalot, ohjauskytkimet, -painikkeet ja näyttöruutu ovat käyttöpaneelin etupuolella. 5.3 Huolto Generaattorin parhaan suoritustehon ja luotettavuuden vuoksi on välttämätönä tarkastaa tietyt komponentit aika ajoin ja käydä tarvittaessa läpi kunnossapitotoimenpiteet, jotka on selitetty osassa Kappale 6 sivulla Käyttösuositukset Sisäänajo Katso huolto-osaa tässä oppaassa Kappale 6 sivulla 41. Erityisten "sisäänajoöljyjen" käyttöä ei suositella uusissa tai peruskorjatuissa Cummins -moottoreissa. Käytä sisäänajossa samaa voiteluöljyä kuin normaaliajossakin. Käytä moottoria vaihtelevalla kuormalla ensimmäisinä käyttötunteina, jotta osat "asettuvat" paikoilleen. Vältä moottorin alhaista/täyskuormitusta erityisesti moottorin ensimmäisten käyttötuntien aikana Kuormittamaton toiminta Kuormittamaton käyttö tulee pitää mahdollisimman vähäisenä. Jos moottoria on tarpeen käyttää pitkiä aikoja ilman sähköntuottotarvetta, sen paras toiminta saadaan aikaan kuormittamalla generaattoria 30 %:lla nimelliskuormasta, sitä ylittämättä. Tällainen kuormitus voi olla esim. lämmityselementti tai keinokuorman tuottava laite Valmiuskäyttö Jatkuvassa valmiustilassa olevan generaattorin tulee kyetä kylmäkäynnistyksestä täyteen toimintaan muutamassa sekunnissa. Tämä voi aiheuttaa vakavan rasituksen moottorin osille. Säännöllinen valmiuskäyttö pitää moottorin osat voideltuina, estää sähkökontaktien hapettumisen ja auttaa moottorin luotettavaa käynnistymistä. Lämmityskäytä generaattoria vähintään kymmenen minuuttia kuormittamatta vähintään kerran viikossa, ja ainakin 30 minuuttia kuormitettuna kerran kuukaudessa, niin että moottori saavuttaa normaalin käyntilämpötilan Alhaiset käyttölämpötilat Käytä jäähdytysnesteen lämmitintä, jos saatavilla on erillinen virtalähde. Cummins Power Generationilta on saatavana lisävarusteena lämmitin, joka helpottaa käynnistystä huonoissa sääolosuhteissa. Varmista, että erillisen virtalähteen jännite on lämmityselementille sopiva Korkeat käyttölämpötilat On normaalia, että generaattori antaa varoituksen korkeasta lämpötilasta, jos sitä käytetään kuumassa käyttöympäristössä täydellä kuormituksella. Tämä osoittaa, että moottori toimii sallittun kapasiteettinsa ylärajoilla. Käytettäessä generaattoria kuumissa ympäristöissä on syytä tarkistaa jäähdytysnesteen taso useammin. Jos tarpeen, tarkista generaattorin tyyppikilvestä sen suurin sallittu käyttölämpötila. 30 A041E473 (versio 1)

37 Toiminta - PowerStart Käyttöolosuhteet huipputehon, valmiustilan ja jatkuvan tehon arvoille HUOMAUTUS: Kaikkia Cummins Power Generationin toimittamia generaattoreita täytyy käyttää seuraavanlaisissa käyttöolosuhteissa ja kunkin laitteen mukana toimitetun ohjeiston mukaisesti Jatkuvan tehon arvo (COP) vakiokuormituksille Jatkuvan tehon arvo tarkoittaa käyttöä rinnakkain verkkovirran ja muiden vakiokuormitusten kanssa tehon jatkuvaa toimittamista varten kuormituksella, joka vastaa 100 % jatkuvaa tehoa rajoittamattoman määrän tunteja vuodessa ilmoitettujen huoltoväliaoikojen välillä ja määritetyissä ympäristöolosuhteissa. Kaikki huoltotoimet on suoritettava Cummins Power Generationin käyttöoppaissa neuvotulla tavalla. Tätä tehoarvoa ei voi ylittää jatkuvalla ylikuormituksella. Tämä tehoarvo soveltuu verkkovirtapohjaiseen kuormituskäyttöön. Näissä sovelluksissa generaattori toimii rinnakkain jakeluverkon kanssa ja jatkuvalla kuormituksella pitkiä aikoja Huipputehoarvojen määritykset Huipputehoarvo on maksimiteho, joka on saatavilla vaihtelevakuormaisessa käytössä rajoittamattoman määrän käyttötunteja vuodessa ilmoitettujen huoltoväliaoikojen välillä ja määritetyissä ympäristöolosuhteissa. Kaikki huoltotoimet on suoritettava Cummins Power Generationin käyttöoppaissa neuvotulla tavalla. Huipputehosovellukset luokitellaan seuraaviin kahteen luokkaan: Aikarajoitukseton huipputeho (vaihteleva kuormitus) Huipputeho on saatavilla rajoittamattoman määrän vuosittaisia käyttötunteja käyttötilanteissa, joissa kuormitus vaihtelee. Sallittu keskimääräinen tehontuotto kuormituksen vaihdellessa ei saa ylittää 70 % keskiarvoa huipputehoarvosta minkään 250 tunnin käyttöjakson aikana. Kokonaiskäyttöaika 100 % huipputeholla ei saa ylittää 500 tuntia vuodessa. 10 prosentin ylikuormitus on mahdollista 1 tunnin ajan 12 tunnin käyttöjakson aikana ISO :2005 -standardin mukaisesti. Kokonaiskäyttöaika 10 %:n ylikuormitusteholla ei saa ylittää 25 tuntia vuodessa. Aikarajoitettu huipputeho (muuttumaton kuormitus) Huipputeho on saatavilla rajoitetun määrän käyttötunteja sovelluksessa, jonka kuormitus ei vaihtele. Se on tarkoitettu lyhytaikaiseseen käyttöön esimerkiksi jakeluverkon riittämättömän tehon vuoksi. Generaattoreita voidaan käyttää rinnakkain verkkovirran kanssa enintään 750 tuntia vuodessa tehotasolla, joka ei koskaan ylitä huipputehoarvoa. Tämän tehoarvon ylittävää hetkellistä pidempää ylikuormitusta ei sallita. Asiakkaan tulee myös ottaa huomioon, että generaattorin käyttöikä lyhenee jatkuvan korkean kuormituksen vuoksi. Toiminnassa, jossa ylitetään 750 tuntia vuodessa enimmäisteholla, tulee käyttää jatkuvan tehon arvoa Valmiustehoarvo (vaihteleva kuormitus) Valmiustehoarvo sopii käytettäväksi virran tuottamiseen hätätilassa sähkökatkoksen ajan, ilmoitettujen huoltojakson välillä ja ilmoitetuissa ympäristöolosuhteissa. Kaikki huoltotoimet on suoritettava Cummins Power Generationin käyttöoppaissa neuvotulla tavalla. Valmiustehoarvon ylittävää ylikuormituskapasiteettia ei ole, eikä verkkovirran kanssa rinnakkaista toimintaa sallita valmiustehoarvolla. Jos sovelluksen on toimittava jatkuvasti rinnan jakeluverkon kanssa, sen pitää olla käyttötarvetta vastaavasti rajoitetun toiminta-ajan pääteholuokituksen tai jatkuvan tehon luokituksen mukainen. A041E473 (versio 1) 31

38 5. Toiminta - PowerStart Tämä tehoarvo soveltuu asennuksille tilanteissa, joissa on luotettava verkkovirran saanti. Asennettavan generaattorin teho tulee valita siten, että sen keskiarvoinen maksimikuormitus on 80 % valmiustehoarvosta ja käyttöaika on enintään 200 tuntia vuodessa, joista alle 25 tuntia vuodessa valmiusteholla. Jos asennuspaikan sähkönsaanti on niin epäluotettava (sähkökatkot kestävät tavallista kauemmin tai niitä on usein), että käyttö todennäköisesti ylittää 200 tuntia vuodessa, on valintaperusteena käytettävä huipputehoarvoa. Valmiustehoarvo soveltuu ainoastaan hätätilanteisiin ja valmiussovelluksiin, joissa generaattori toimii normaalin verkkovirran varavoimanlähteenä. Sovittuja sähkökatkoksia ei katsota hätätilanteiksi Huomautuksia kaikista tehoarvoista Seuraavat huomautukset koskevat kaikkia tehoarvoja, ellei muutoin ole sovittu kirjallisesti Cummins Power Generationin aluemyyntipäällikön kanssa: Määritettäessä vaihtelevan tehontuottojakson keskimääräistä tehoa missä tahansa tehoarvoluokassa, alle 30 % teho hätätilan valmiustehosta katsotaan 30 %:ksi, eikä lepotila-aikaa lasketa mukaan. Vaihteleva kuormitus lasketaan standardin ISO :2005 menetelmien ja kaavojen mukaan. Kaikki kolmivaihegeneraattorit on laskettu 0,8 tehokertoimen jätöllä. Yksivaihegeneraattorit on luokiteltu 1,0 tehokertoimen mukaan. Kaikki tehoarvot perustuvat seuraaviin viiteolosuhteisiin: 1. Ympäristön lämpötila: 27 C 2. Korkeus merenpinnasta: 150 metriä (490 jalkaa) 3. Suhteellinen kosteus: 60 % 4. Antoteho saattaa olla pienempi, jos olosuhteen poikkeavat edellä mainituista. Jos käyttöolosuhteet poikkeavat yllä mainituista, generaattorin käyttöikä voi lyhentyä. Lyhyt rinnakkaiskäyttö verkkovirran kanssa vain kuormituksen siirtoon on sallittu kaikilla tehoarvoilla Tehonalennuskertoimet Pyydä valtuutetulta jälleenmyyjältä tietoja eri toimipaikkojen varmuuskertoimista. 5.5 Generaattorin käyttö Moottorin asianmukainen huolto lisää käyttöikää, parantaa suorituskykyä ja vähentää käyttökustannuksia. VAROITUS: Älä käytä moottoria paikassa, jossa voi olla syttyviä höyryjä. Höyryt voivat joutua moottoriin imujärjestelmän kautta ja kiihdyttää moottorin ylikierroksille, mistä voi seurata tulipalo, räjähdys ja suuria aineellisia vaurioita. Saatavilla on useita turvalaitteita, kuten imuilman sulkuventtiili, jotka vähentävät moottorin ylikierroksille joutumisen riskiä käyttöympäristössä, jossa on räjähdysvaara esim. polttoaine- tai kaasuvuodon takia. Cummins Engine Company ei tiedä, kuinka käytät generaattoriasi. Laitteen omistaja ja käyttäjä ovat vastuussa siitä, että sitä käytetään turvallisesti myös riskitekijöitä sisältävissa käyttöympäristöissä. Lisätietoja saat valtuutetulta jälleenmyyjältä. 32 A041E473 (versio 1)

39 Toiminta - PowerStart 0500 HUOMAUTUS: Mikäli laitetta käytetään ympäristössä, jossa on räjähdysvaara, Cummins Power Generation suosittelee imuilman sulkuventtiilin tai vastaavan turvalaitteen asentamista pienentämään moottorin ylikierroksille joutumisen riskiä. KUVA 8. IMUILMAN SULKUVENTTIILI VAROITUS: Älä käytä moottoria tyhjäkäynnillä tarpeettoman pitkiä aikoja. Pitkäaikainen (yli 10 minuutin) tyhjäkäynti voi vahingoittaa moottoria, koska palokammioiden lämpötila laskee niin alhaiseksi, ettei polttoaine pala kunnolla. Tällöin karsta tukkii suuttimien ruiskutusreiät ja männänrenkaat ja saattaa aiheuttaa venttiilien jumiutumisen. Jos moottorin jäähdytysnesteen lämpötila laskee liian alhaiseksi (60 C), raakapolttoaine huuhtoo voiteluöljyn sylinterin seinämistä ja laimentaa kampikammion öljyä. Moottorin liikkuvat osat eivät saa riittävää voitelua. KUVA 9. RÄJÄHDYSHERKÄT HÖYRYT VOIVAT KIIHDYTTÄÄ MOOTTORIN YLIKIERROKSILLE Toimintajakso Generaattori käynnistyy automaattisesti etäkäynnistyssignaalilla, tai sitä voi ohjata käsin ohjauspaneelin painikkeilla. Käyttöpaneelin merkkivalot osoittavat generaattorin toimintatilaa. PowerStart 0500 pyöräyttää käynnistysmoottoria ja suorittaa automaattisesti jaksotetun manuaalisen käynnistyksen täydellisellä moottorin suojauksella ja seurantamahdollisuudella. Jos käynnistyksessä ilmenee vika, moottori lukittuu eikä käynnisty. Automaattisen tilan tai käsikäyttötilan valinnasta päättää valtuutettu henkilöstö generaattorin asetusvaiheessa. A041E473 (versio 1) 33

40 5. Toiminta - PowerStart Käynnistys VAROITUS: Yhden käyttäjän tulee olla vastuussa toiminnasta tai toimia vastuuhenkilön alaisena. Muista, että moottorin käynnistyessä kaapelit ja kytkimet sähköistyvät mahdollisesti ensimmäistä kertaa. Myös laitteet, jotka eivät ole osa generaattoriasennusta, voivat tulla sähköisiksi. Tämä työ tulee jättää ainoastaan valtuutetun ja pätevän henkilöstön tehtäväksi. VAROITUS: Hätäpysäytyskytkintä saa käyttää moottorin sammuttamiseen ainoastaan vakavan vian ilmetessä. Hätäpysäytyskytkintä ei pidä käyttää normaaliin sammutukseen, koska se estää jäähdytysajon, jossa voiteluöljy ja moottorin jäähdytysneste poistavat lämpöä moottorin palokammioista ja laakereista turvallisesti. VAROITUS: Vältä pitkäaikaista kuormittamatonta ajoa. On suositeltavaa käyttää vähintään 30 % kuormitusta. Kuormitus auttaa estämään palamattoman polttoaineen aiheuttaman polttoainesuihkuttimien karstoittumisen, ja vähentää öljyn laimentumisriskiä. Moottori tulee sammuttaa mahdollisimman pian asianmukaisen toimintojen tarkistuksen jälkeen. Ennen generaattorin käynnistystä tämä ohjekirja ja generaattorin mukana toimitettu moottorin käyttöohjekirja tulee lukea kokonaisuudessaan. On ehdottoman tärkeää, että generaattorin käyttäjä on täysin perehtynyt generaattoriin sekä PowerStart ohjauslaitteeseen. Seuraavissa alakohdissa selitetään järjestelmät, joilla generaattori käynnistetään ja pysäytetään. Ennen generaattorin käynnistämistä tulee varmistaa, että pakoputken ja polttoaineputken liittimet ovat tiukalla ja oikeassa asennossa ja että asianmukaiset kunto- ja käynnistystarkistukset on suoritettu. Generaattorille voidaan asettaa tietty määrä käynnistysvaiheita (yhdestä seitsemään), joissa on pyöritys- ja lepojaksoja kaikissa käynnistystiloissa (käsikäyttö/etäkäynnistys). Oletusasetus on kolme käynnistysjaksoa, joka koostuvat viidentoista sekunnin pyörityksestä ja 30 sekunnin lepoajasta. HUOMAUTUS: Käynnistysjaksojen määrä ja pyöritys- ja lepoajat asetetaan asetusvalikosta. Oletusasetuksen muuttaminen tulee jättää asiantuntevan huoltohenkilöstön tehtäväksi. Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään Tarkistukset ennen käynnistystä VAROITUS: Sähkö voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai johtaa kuolemaan. Sähköiskun vaara on olemassa myös generaattorin sammutuksen jälkeen, koska sen käämeissä tai johtimissa voi olla induktio- tai jäännösjännitettä. Mittarit saattavat näyttää nollajännitettä, vaikka jotkin järjestelmän osat ovat yhä jännitteisiä. Henkilöstöllä tulee olla erikoiskoulutus ja kokemusta jakelujännitteiden käsittelystä. Ennen käynnistämistä on varmistettava, että asiantunteva henkilöstö on tehnyt seuraavat tarkistukset laitteen toimintavalmiuden varmistamiseksi: Generaattorin maadoitus Maadoitus tulee tarkistaa ennen huolto- tai tarkistustoimenpiteitä, jotka saattavat altistaa henkilöstön johtimille, joiden jännite normaalisti ylittää 600 volttia. Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään 34 A041E473 (versio 1)

41 Toiminta - PowerStart 0500 Megger- ja eristystesti Tämä täytyy suorittaa kaikille generaattoreille ennen ensimmäistä käynnistystä, ja generaattorin maadoituksen jälkeen. Cummins Power Generation suosittelee eristystestin suorittamista myös matalajännitteisille (alle 600 volttia) generaattoreille. Näillä testeillä tarkistetaan, että käämitykset ovat kuivat ennen generaattorin käyttöä, ja ne antavat peruslukemat tuleville testivertailuille. Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään. VAROITUS: Jännitteensäätimen ja diodien suojauksen laiminlyönti meggertestin aikana voi aiheuttaa yhden tai useamman sähköosan pysyvän vaurioitumisen. Voitelu Tarkista moottorin öljytaso ja varmista sen ylläpito. VAROITUS: Generaattorit saatetaan toimittaa kuivina. Ne täytyy täyttää oikealla määrällä oikeantyyppistä öljyä ennen käyttöä. Muista tarkistaa öljytaso ennen ensikäynnistystä. Virheellinen öljytaso saattaa aiheuttaa laitteistovaurioita. Jäähdytysneste Tarkista moottorin jäähdytysnesteen taso ja varmista, että nestetaso paisuntasäiliössä pysyy aina oikeana. Täytä jäähdytysjärjestelmä kunnes nestetaso saavuttaa täyttökaulan alaosan täyttö- tai paisuntasäiliössä. Älä tarkista jäähdytysnestettä moottorin ollessa kuuma. VAROITUS: Noudata Cummins Power Generationin suosituksia käytettävistä pakkasnesteistä, happamuudenestoaineista ja niiden sekoitussuhteista. Takuuvaateet hylätään, jos on käytetty virheellistä pakkasnestesekoitusta. Valtuutetulta jälleenmyyjältä saat käyttöolosuhteisiisi soveltuvia neuvoja pakkasnesteistä ja niiden sekoitussuhteista. HUOMAUTUS: Joissakin jäähdyttimissä on kaksi täyttökaulaa. Molemmat täytyy täyttää jäähdytysjärjestelmän tyhjennyksen jälkeen. VAROITUS: Älä yritä poistaa jäähdyttimen painekantta generaattorin käydessä tai kun se on kuuma käytön jälkeen. Kuuma jäähdytysneste on järjestelmässä paineen alaisena. Kuuma jäähdytysneste voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Anna jäähdytysjärjestelmän jäähtyä ennen paineen vapauttamista ja kannen avausta. HUOMAUTUS: Generaattorit saatetaan toimittaa kuivina. Ne täytyy täyttää oikealla määrällä oikeantyyppistä jäähdytysnestettä ennen käyttöä. Muista tarkistaa jäähdytysnesteen määrä(t) ennen ensikäynnistystä Käyttäjän tekemät käynnistystä edeltävät tarkistukset VAROITUS: Generaattorien on oltava kuivia ennen käyttöä. Jos käämien kuivuutta ei varmisteta ennen käynnistystä, saattaa seurauksena olla katastrofaalinen vika, vakavat henkilövahingot ja kuolema. Polttoaineen syöttö Varmista, että polttoainesäiliö on täytetty normaalitasoon vedettömällä polttoaineella, polttoainejärjestelmä on esitäytetty ja kaikki tarvittavat venttiilit ovat auki. Varmista, ettei generaattorissa ole vuotoja, ja että kaikki liittimet ovat kireällä. Voitelu Tarkista moottorin öljytaso sen ollessa pysähdyksissä, ja pidä öljytaso aina moottorioppaan ohjeiden mukaisena. VAROITUS: Älä yritä poistaa jäähdyttimen painekantta generaattorin käydessä tai kun se on kuuma käytön jälkeen. Kuuma jäähdytysneste on järjestelmässä paineen alaisena. Kuuma jäähdytysneste voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Anna aina moottorin jäähtyä ennen kuin poistat kannen. A041E473 (versio 1) 35

42 5. Toiminta - PowerStart Jäähdytysneste Tarkista moottorin jäähdytysnesteen taso ja varmista, että nestetaso paisuntasäiliössä pysyy aina oikeana. Täytä jäähdytysjärjestelmä kunnes nestetaso saavuttaa täyttökaulan alaosan täyttö- tai paisuntasäiliössä. Älä tarkista jäähdytysnestettä moottorin ollessa kuuma. HUOMAUTUS: Joissakin jäähdyttimissä on kaksi täyttöaukkoa. Jos jäähdytysjärjestelmä on valutettu tyhjäksi, molemmat täytyy täyttää. Jäähdytysilman otto / poistoaukot Varmista, ettei jäähdytysilman otto-/poistoaukoissa ole tukosta. Pakokaasun poisto Varmista, että pakoputken osat ovat kunnolla kiinni eivätkä vääntyneet, että pakoputken aukko ei ole tukossa, eikä pakojärjestelmän lähellä ole syttyviä aineita, ja että pakokaasut eivät ohjaudu sisään lähellä oleviin rakennuksiin. Varmista, ettei generaattorissa ole vuotoja, ja että kaikki liittimet ovat kireällä. Akku Varmista, että akut on ladattu, akkuneste on oikealla tasolla ja kaikki liitännät ovat kunnossa. Apulaitteiden tehonlähteet Varmista, että kaikki lisälaitteet saavat virtaa verkosta. Hätäpysäytys - Varmista, että hätäpysäytyspainike toimii oikein Käynnistys käyttöpaneelista (Käsikäyttö) VAROITUS: Varmista ennen generaattorin käynnistämistä, että kaikki käynnistyksen esitarkistukset on tehty. Älä yritä kynnistää generaattoria ennen kuin sen on turvallista. Varoita sekä generaattorin että sen kuormana olevien laitteiden lähellä olevia henkilöitä generaattorin käynnistämisestä. VAROITUS: Yhden käyttäjän tulee olla vastuussa toiminnasta tai toimia vastuuhenkilön alaisena. Muista, että moottorin käynnistyessä kaapelit ja kytkimet sähköistyvät mahdollisesti ensimmäistä kertaa. Myös laitteet, jotka eivät ole osa generaattoriasennusta, voivat tulla sähköisiksi. Työn tekeminen edellyttää koulutusta ja kokemusta. VAROITUS: Hätäpysäytyskytkintä saa käyttää moottorin sammuttamiseen ainoastaan vakavan vian ilmetessä. Hätäpysäytyskytkintä ei pidä käyttää normaaliin sammutukseen, koska se estää jäähdytysajon, jossa voiteluöljy ja moottorin jäähdytysneste poistavat lämpöä moottorin sytytyskammioista ja laakereista turvallisesti. VAROITUS: Vältä pitkäaikaista kuormittamatonta ajoa. On suositeltavaa käyttää vähintään 30 % kuormitusta. Kuormitus auttaa estämään palamattoman polttoaineen aiheuttaman polttoainesuihkuttimien karstoittumisen, ja vähentää öljyn laimentumisriskiä. Moottori tulee sammuttaa mahdollisimman pian sen jälkeen kun asianmkaiset toiminnot on tarkistettu. Generaattorin käsikäyttötilassa käynnistä se painamalla käynnistyspainiketta 10 sekunnin kuluttua Käsikäyttö-painikkeen painamisesta. Noudata kohdassa Osa sivulla 27 olevia ohjeita. HUOMAUTUS: Käsikäyttötilassa generaattori jättää etäkäynnistys-/sammutussignaalit huomiotta. PowerStart ohjain lähettää käynnistimeen käynnistyssignaalin ja suorittaa automaattisesti jaksotetun manuaalisen käynnistyksen. Tämä aktivoi moottorin hallintajärjestelmän ja käynnistysjakson. Käynnistysmoottori pyöräyttää moottoria, ja kytkeytyy irti moottorin käynnistyttyä muutaman sekunnin kuluttua. Käsikäyttötilassa ohjain ei odota asetettuja käynnistyksen tai sammutuksen viiveaikoja. 36 A041E473 (versio 1)

43 Toiminta - PowerStart 0500 Punainen "Ei Auto"- ja vihreä "Käsikäyttö" -valodiodi syttyvät. Jos moottori ei käynnisty, käynnistinmoottori kytkeytyy pois määritetyn ajan jälkeen ja ohjain osoittaa "Fail to Start Shutdown" (käynnistys epäonnistui, sammutetaan). Anna käynnistinmoottorin jäähtyä vähintään kaksi minuuttia ja toista käynnistysyritys. Jos moottori ei käynnisty toisellakaan yrityksellä, katso kohtaa Kappale 7 sivulla Etäkäynnistys (Automaattitila) VAROITUS: Varmista ennen generaattorin käynnistämistä, että kaikki käynnistyksen esitarkistukset on tehty. Älä yritä kynnistää generaattoria ennen kuin sen on turvallista. Varoita lähellä olevia henkilöitä generaattorin käynnistämisestä. Käynnistä automaattitilassa oleva generaattori käyttöpaneelin Auto-painikkeella. Noudata kohdassa Osa sivulla 27 olevia ohjeita. Vihreä Auto-valodiodi syttyy. Vasta saatuaan etäkäynnistyssignaalin ja käynnistyksen aikaviiveen jälkeen PowerStart-ohjain aloittaa edellä kuvatun käynnistystoimisarjan. Etäkäynnistyksen valodiodi syttyy Kylmäkäynnistys kuormitettuna VAROITUS: Varmista ennen generaattorin käynnistämistä, että kaikki käynnistyksen esitarkistukset on tehty. Älä yritä käynnistää generaattoria ennen kuin se on turvallista. Varoita lähellä olevia henkilöitä generaattorin käynnistämisestä. Jos saatavilla on muu virtalähde, käytä jäähdytysnesteen lämmitintä. Cummins Power Generationilta on saatavana lisävarusteena lämmitin, joka helpottaa käynnistystä huonoissa sääolosuhteissa. Varmista, että erillisen virtalähteen jännite on lämmityselementille sopiva. Cummins Power Generation suosittelee (elintärkeiden turvallisuusjärjestelmien) dieselkäyttöisten varavoimageneraattorien varustamista jäähdytysnesteen lämmittimillä, jotka pitävät jäähdytysnesteen lämpötilan vähintään 32 C:n (90 F) lämpötilassa. Näin varustettuna generaattori on useimmissa sovelluksissa valmiina hätätilakuormitukseen kymmenessä sekunnissa tai aiemmin. Vaikka useimmat jäähdytysnesteen lämmittimillä varustetut Cummins Power Generationin generaattorit käynnistyvät jopa -32 C pakkasessa, saattaa moottorin lämpiäminen tasolle, jossa generaattoria voi kuormittaa, kestää yli kymmenen sekuntia mikäli ympäristön lämpötila on alle 4 C. Käyttäjälle ilmoitetaan mahdollisesta kuormituksen hyväksymisviiveestä viestillä "Low Coolant Temp (code 1435)" ja varoitusmerkkivalolla. Moottorin kylmäntunnistuslogiikka varoittaa, jos jäähdytysnesteen lämpötila moottorin vesivaipassa on alle 21 C. Jos ympäristön lämpötila laskee alle 4 C:n lämpötilaan, ilmoitus kylmästä moottorista saattaa näkyä, vaikka jäähdytysnesteen lämmittimet olisivat käytössä ja toimisivat oikein. Vaikka generaattori mahdollisesti käynnistyy näissä olosuhteissa, saattaa kuormitusvalmiuden saavuttaminen kestää kauemmin kuin kymmenen sekuntia. Tarkista siinä tapauksessa, että jäähdytysnesteen lämmittimet toimivat oikein. Jos jäähdytysnesteen lämmittimet toimivat oikein, tarvitaan ehkä muita toimenpiteitä moottorin lämmittämiseksi ennen sen kuormitusta Jäähdytysnesteen lämmittimen toiminnan tarkastus VAROITUS: Jäähdytysjärjestelmän tai moottorin koskettaminen voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Älä koske jäähdytysjärjestelmään tai moottoriin, jos se ei ole vielä jäähtynyt. A041E473 (versio 1) 37

44 5. Toiminta - PowerStart Älä koske jäähdytysjärjestelmän poistoletkuun. Jäähdytysnesteen lämmitin toimii, kun poistoletkun lähellä tuntuu lämpöä moottorin ollessa sammutettuna. 5.7 Sammutus Sammutus käyttöpaneelista (Käsikäyttötila) Käsikäyttötilassa ohjausmoduuli ei vastaa etäsammutussignaaliin. Käsikäyttötilassa Pysäytyspainike aloittaa normaalin (Käsikäytön) sammutusjakson. Käsikäyttötilassa ohjain ei odota ohjelmoitua sammutusviivettä. HUOMAUTUS: Poista kuormitus ja käytä moottoria viiden minuutin ajan viilentääksesi sen ennen Pois-painikkeen painamista Etäpysäytys (Automaattitila) Automaattisessa tilassa ohjain sallii generaattorin käynnistämisen milloin tahansa vain etäsignaalilla. Jos ohjain saa etäpysäytyssignaalin, generaattori suorittaa normaalin sammutusjakson, johon sisältyy sammutusviive. Jos generaattori käy automaattitilassa ja Pysäytys-painiketta painetaan, ohjain sammuttaa generaattorin välittömästi ja siirtyy Pois-tilaan Hätäpysäytys (koodi 1434) Hätäpysäytyspainike on käyttöpaneelin etupuolella. Se toimii mekaanisesti ja pysäyttää moottorin ohittaen mahdolliset pysäytyksen aikaviiveet. Tällä painikkeella voit hätätapauksessa pysäyttää moottorin. HUOMAUTUS: Jos moottori ei ole käynnissä, painikkeen painallus estää käynnistyksen riippumatta käynnistyssignaalin lähteestä (manuaalinen tai automaattinen etäohjain). Kun sammutuspainiketta painetaan, näyttöpaneeli osoittaa sammutustilaa sytyttämällä sammutuksen tilaa osoittavan punaisen ledin Vikakoodi: 1434 EMERGENCY SH Nollaus: 1. kuittaa vika painamalla näyttöpaneelin OK-painiketta. ja näyttämällä seuraavan viestin: 2. Paina Pysäytys-painiketta ja vedä tai käännä ja vedä painike normaaliasentoon, jotta vika kuittautuu. 3. Paina Automaattisen- tai Käsikäytön painiketta halutun käyttötavan mukaisesti. VAROITUS: Käytä hätäpysäytyspainiketta vain vakavassa vikatilanteessa. Hätäpysäytyspainiketta ei saa käyttää normaaliin sammutukseen, koska se estää jäähdytysajon, jossa voiteluöljy ja moottorin jäähdytysneste poistavat lämpöä moottorin palokammioista ja laakereista turvallisesti. HUOMAUTUS: Varmista, ettei etäkäynnistysohjain ole aktiivi, muutoin generaattori saattaa käynnistyä hätäpysäytyspainiketta nollattaessa. 38 A041E473 (versio 1)

45 Toiminta - PowerStart 0500 VAROITUS: Varmistu sattuneen hätätilanteen syystä ja korjaa se, ennen kuin nollaat hätäpysäytyksen ja yrität generaattorin uudelleen käynnistystä. HUOMAUTUS: Koteloiduissa generaattorisarjoissa ulkoinen hätäpysäytyspainike sijaitsee lähellä ohjauspaneelin näyttöikkunaa. A041E473 (versio 1) 39

46 5. Toiminta - PowerStart Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä. 40 A041E473 (versio 1)

47 6 Kunnossapito Ennen huoltotoimien suoritusta tulee niiden niiden terveys- ja turvallisuusriskit arvioida, ja varmistua siitä, että kaikki ennaltaehkäisevät varotoimet ovat käytössä. Älä suorita yksin huoltotoimia, joissa toisen henkilön läsnäolo tekisi työstä merkittävästi turvallisemman. Kehotamme sinua lukemaan, ymmärtämään ja ottamaan huomioon kaikki tässä osassa, Kappale 1 sivulla 1 -osassa sekä generaattorilaitteen mukana toimitetussa dokumentaatiossa olevat varoitus- ja vaarailmoitukset. Varmista, että riittävä valaistus ja telineistö (tarvittaessa) on asennettu. VAROITUS: Huoltotoimenpiteet tulee jättää valtuutettujen, laitteiston käyttöön ja toimintaan perehtyneiden huoltomekaanikkojen toimeksi. VAROITUS: Asennetusta ohjausjärjestelmästä riippuen tämä laite voi toimia automaattisesti ja käynnistyä varoituksetta. VAROITUS: Ennen huoltotoimenpiteitä käyttäjän tulee perehtyä dokumentaatioon Osa 1.3 sivulla 2 ja generaattorilaitteen mukana toimitettuun dokumentaatioon. VAROITUS: Verkkokäyttöinen akkulaturi tulee aina irrottaa verkkovirrasta ennen akkujohtojen irrottamista. Tämän laiminlyönnistä voi aiheutua jännitepiikkejä, jotka ovat riittävän korkeita generaattorin ohjaimen tasavirtapiirien vaurioittamiseen. VAROITUS: Generaattorin käynnistyminen vahingossa huoltotyön aikana voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Estä vahinkokäynnistyminen irrottamalla käynnistysakkukaapelit (miinuskaapeli [ ] ensin) eristetyllä avaimella. Ennen akun huoltoa varmista, että akkutila on hyvin tuuletettu. Kipinöinti voi sytyttää akuista lähtevän räjähdysvaarallisen vetykaasun ja aiheuttaa vakavan henkilövamman. Kipinöintiä voi syntyä kun johtimet irrotetaan tai kiinnitetään, tai kun akun miinuskaapeli ( ) on kytkettynä ja työkalu, jolla akun pluskaapeli (+) irrotetaan tai kytketään, koskettaa generaattorilaitteen runkoon tai muuhun maadoitettuun metalliosaan. Työskenneltäessä akkujen läheisyydessä täytyy käyttää eristettyjä työkaluja. Irrota aina miinuskaapeli ( ) ensimmäiseksi ja kytke se takaisin viimeiseksi. Varmista, että akun vety, moottorin polttoaine ja muut räjähtävät höyryt ovat täysin haihtuneet. Tämä on tärkeätä etenkin silloin, kun akku on ollut yhdistettynä verkkovirtalaturiin. VAROITUS: Jos suoritat huoltotoimia korkealla, pidä huolta paikallisten määräysten ja asetusten noudattamisesta. Näiden huoltotoimien suorittaminen edellyttää asianmukaisten työkalujen käyttöä ja paikallisten ohjeiden ja säädösten noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. VAROITUS: Älä käytä generaattorin alustaa tai sen muitakaan osia jalansijana. Generaattorin käyttö jalansijana saattaa johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan ja/tai omaisuus- tai laitevahinkoon. VAROITUS: Ennen huoltotöitä on turvallisuuden vuoksi tehtävä seuraavat lukitukset: 1. Paina generaattorin käyttöpaneelin pois-kytkintä. 2. Turvallisuuden varmistamiseksi paina hätäpysäytyspainiketta. 3. Katkaise kaikki syöttövirrat generaattoriin. 4. Irrota verkkovirtalaturi. 5. Kytke akku irti. A041E473 (versio 1) 41

48 6. Kunnossapito Irrota käynnistysmoottorin ohjausjohtimet. 7. Aseta näkyvään paikkaan varoituskilpi, jossa ilmoitetaan Huolto meneillään. VAROITUS: Paneelin sisäosat voivat sisältää jännitteisiä kontakteja, vaikka generaattori ei ole käynnissä. Katkaise kaikki ulkoiset sähkösyötöt ennen ohjauspaneelin avaamista. Siinä oleva jännite voi aiheuttaa sähköiskun, josta on seurauksena henkilövahinko. Vaikka virta on katkaistu, komponenttien virheellinen käsittely voi aiheuttaa sähköstaattisen purkauksen ja vahingoittaa piirilevyn osia. 6.1 Generaattorin lukitseminen pois käytöstä Ennen minkään huoltotyön tai vastaavan suorittamista laitteisto tulee lukita pois käytöstä. Vaikka generaattori olisi sammutettu painamalla käyttöpaneelin pois-kytkintä, sen huoltaminen ei ole turvallista ennen kuin moottorin toiminta on estetty seuraavilla tavoilla. HUOMAUTUS: Tutustu myös moottorikohtaiseen käyttöohjeeseen. Siinä saattaa olla tavallisesta generaattorista poikkeavia moottorikohtaisia ohjeita. VAROITUS: Ennen minkään huoltotyön suorittamista kaiken syöttöjännitteen pääsy generaattoriin ja ohjauspaneeleihin tulee estää. Tee laite toimintakyvyttömäksi irrottamalla akku. VAROITUS: Jos moottori on ollut äskettäin käynnissä, akkujen lähellä voi olla räjähtäviä kaasuja (erittyvät akkua ladattaessa). Akkukaasujen syttyminen voi aiheuttaa vakavia vammoja. Varmista, että alue on tuuletettu hyvin ennen akkujen kytkemistä irti Laitteiston lukitseminen turvallista työskentelyä varten HUOMAUTUS: Sammuta ensin moottori. Lukitse moottori seuraavasti: 1. Paina käyttöpaneelin pois-painiketta. 2. Paina hätäpysäytyspainiketta. Tämä estää generaattorin käynnistämisen käynnistyssignaalin lähteestä riippumatta ja antaa siten lisäturvallisuutta sen lukitsemiselle pois käytöstä. HUOMAUTUS: Kun sammutuspainiketta painetaan, näyttöpaneeli osoittaa sammutustilaa sytyttämällä sammutuksen tilaa osoittavan punaisen ledin seuraavan viestin LCD-näytössä: HUOMAUTUS: Tämä vika kirjautuu vikahistoriaan. ja näyttämällä 3. Lisävarotoimena laitteistohuone tulee tuulettaa huolellisesti ennen minkään johdon irrottamista. 4. Katkaise ja lukitse sähkönsyöttö lämmittimeen, jos se on asennettu. 5. Katkaise ja lukitse sähkönsyöttö akkulaturiin, jos se on asennettu. 6. Katkaise moottorin polttoaineensaanti. 7. Kytke käynnistysakut ja ohjausjärjestelmän akut irti (jos erilliset). Irrota negatiivinen ( ) johto ensin eristetyllä avaimella. 42 A041E473 (versio 1)

49 Kunnossapito 8. Aseta varoitusilmoitukset kuhunkin seuraavaan kohtaan osoittamaan Huolto meneillään Laitteisto lukittu turvallista työskentelyä varten. 6.2 Määräaikaishuollot Määräaikaishuollot on tehtävä, kun ensiksi määritetty huoltoväli täyttyy. Suorita kunkin huollon yhteydessä kaikki ne aikaisemmat huoltotarkistukset, joiden aikataulun mukainen suoritusaika on täyttynyt. Seuraavassa taulukossa näyvät suositellut huoltovälit valmiuspalvelussa olevalle generaattorille. Jos generaattoria joudutaan käyttämään jatkuvasti tai ympäristöolosuhteet ovat erityisen vaativat, huoltovälejä tulee lyhentää vastaavasti. Lisäohjeita saat valtuutetulta jälleenmyyjältä. Joitakin huoltoaikatauluun vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi: Jatkuva käyttö (päätehokäyttö) Äärimmäiset ympäristölämpötilat Altistus säälle Altistus suolavedelle Altistus tuulen puhaltamalla pölylle tai hiekalle. Pyydä ohjeita valtuutetulta jälleenmyyjältä, jos generaattori on alttiina äärimmäisille toimintaolosuhteille, ja määritä sopiva huoltoaikataulu. Pidä käyttötuntimittarin avulla tarkkaa kirjaa kaikista suoritetuista huolloista takuutuen saamiseksi. Suorita kaikki huollot osoitettuna ajanjaksona tai määritetyn käyttötuntimäärän jälkeen, sen mukaan kumpi täyttyy ensin Määräaikaishuoltojen aikataulu TAULUKKO 7. MÄÄRÄAIKAISHUOLTOJEN AIKATAULU: YKSI PÄIVÄ TAI KAKSI VUOTTA 3 Päivitt kuukau äin tai Viikoitta den tai 8 in tai kk:n 12 kk:n käyttö käyttötu käyttötu tai tai tunnin nnin nnin tunnin tunnin tunnin tunnin vuoden HUOLLETTAVAT NIMIKKEET välein välein 5 välein 4,5 välein 4,5 välein 4,5 välein 4,5 välein 4,5 välein 4,5 Suorita huoltotoimet kalenteri- ja käyttötuntihuoltoväleistä lyhyemmän väliajan puitteissa Säiliön polttoainemäärä Tarkasta polttoaineputket ja -letkut 1 Tarkasta asennusalustan 6 nestevuotokeräys (jos käytössä). Tyhjennä tarvittaessa. Tarkista moottorin öljytaso 1 Tarkista jäähdytysnesteiden taso 4 (moottori ja välijäähdytin, jos käytössä) Tarkista tuulettimen lavat Tarkista kaikki pakojärjestelmän osat 1 ja kiinnikkeet (puristimet, kiinnitysosat jne.) A041E473 (versio 1) 43

50 6. Kunnossapito Päivitt kuukau äin tai Viikoitta den tai 8 in tai kk:n 12 kk:n käyttö käyttötu käyttötu tai tai tunnin nnin nnin tunnin tunnin tunnin tunnin vuoden HUOLLETTAVAT NIMIKKEET välein välein 5 välein 4,5 välein 4,5 välein 4,5 välein 4,5 välein 4,5 välein 4,5 Tarkasta vetohihnan kunto ja kireys 2 Tarkasta ilmanpuhdistimen tukosilmaisin (jos käytössä) Tarkasta imujärjestelmä vuotojen varalta Tarkasta perävaunun varusteet 6 Tarkasta laturi Tarkista hätäpysäytyspainikkeen toiminta Tarkista akkunesteen taso Tarkasta jäähdytysnesteputkien ja 7 jäähdytinletkujen kuluminen ja halkeamat Tarkasta sähköliitännät (akku, 7,8 käynnistin ja vaihtovirtageneraattori) Tarkasta moottorin maatto 8 Tarkista moottorin venttiilivälykset 9 Tarkasta laturin staattorin 12 käämityksen eristysresistanssi Tarkasta laturin laakerit 7 Tarkista laturin liitäntäkotelon liitännät Tarkasta jälkijäähdyttimen keskiö Tarkasta moottorin kiinnittimet Tarkasta käynnistin Tarkasta turboahdin Tarkasta vesipumppu Tyhjennä vesi polttoainejärjestelmän 3 ensiösuodattimesta/vedenerottimest a Tyhjennä vesi ja sakka 3 polttoainesäiliöstä Puhdista jäähdyttimen kenno Puhdista ilmanpuhdistimen panos 7 Vaihda moottoriöljy ja suodatin Vaihda vedenerotin Vaihda polttoainejärjestelmän toisiosuodatin Vaihda jäähdytysjärjestelmän jäähdytysneste 44 A041E473 (versio 1)

51 Kunnossapito 3 Päivitt kuukau äin tai Viikoitta den tai 8 in tai kk:n 12 kk:n käyttö käyttötu käyttötu tai tai tunnin nnin nnin tunnin tunnin tunnin tunnin vuoden HUOLLETTAVAT NIMIKKEET välein välein 5 välein 4,5 välein 4,5 välein 4,5 välein 4,5 välein 4,5 välein 4,5 1 Tarkista mahdolliset öljy-, polttoaine-, jäähdytysneste- ja pakoputkivuodot. Kuuntele pakojärjestelmää ja tarkista se silmämääräisesti generaattorin käydessä. 2 Tarkasta silmämääräisesti, näkyykö hihnassa kulumisen tai luistamisen merkkejä. Vaihda, jos hihna on kova tai hauras (anna huoltomekaanikon tehtäväksi). 3 Poista vesi tai sakka valuttamalla pois vähintään 2,5 dl polttoainetta. 4 Huoltoteknikon tehtäväksi. 5 Tässä yhteydessä on suoritettava myös kaikki lyhyempien aikavälien tarkastukset. 6 Perävaunun varusteiden / generaattorilaitteen silmämääräinen tarkistus 7 Vaihda tarvittaessa. 8 Puhdista tarvittaessa. 9 Säädä tarvittaessa. 10 Silmämääräinen tarkastus 11 Silmämääräinen tarkastus ja käyntiäänen tarkistus 12 Tallenna resistanssin arvo. TAULUKKO 8. MÄÄRÄAIKAISHUOLTOJEN AIKATAULU: TUNTIA TAI KUUSI VUOTTA HUOLLETTAVAT NIMIKKEET vuotta vuotta 3 vuotta 6 vuotta tuntia 3,4 tai 3 tuntia tai 4 tai 6 tai tuntia 3,4 tuntia 3,4 tuntia 3,4 tuntia 3,4 Tarkasta polttoaineen ruiskutussuuttimet 1 Tarkasta jälkijäähdyttimen keskiö 2 Tarkasta laturin värinätasot 2 Tarkasta laturin laakerit Tarkasta laturin käämin kunto Tarkasta laturin pyörivät diodit Vaihda jäähdytysjärjestelmän jäähdytysneste (raskaaseen käyttöön tarkoitettu kaupallinen ajoneuvo) Vaihda jäähdytysjärjestelmän jäähdytysneste (ELC) Vaihda laturin laakerit Vaihda laturin NDE-o-rengas Lisää jäähdytysjärjestelmän jäähdytysneste (ELC) Puhdista ja rasvaa laturin laakerit 1 Vaihda tarvittaessa. 2 Puhdista tarvittaessa. 3 Huoltoteknikon tehtäväksi. 4 Tässä yhteydessä on suoritettava myös kaikki lyhyempien aikavälien tarkastukset. A041E473 (versio 1) 45

52 6. Kunnossapito Päivittäiset tai polttoaineentäytön yhteydessä tehtävät huoltotoimet Tarkkaile säännöllisesti nestetasoja, öljynpainetta ja jäähdytysnesteen lämpötilaa. Laitteiston toiminnan aikana tulee olla varuillaan vaarallisia tilanteita aiheuttavien mekaanisten ongelmien varalta. Seuraavissa osissa kuvataan useita alueita, jotka tulee tarkastaa säännöllisesti jatkuvan turvallisen toiminnan varmistamiseksi. HUOMAUTUS: Kosketussuojilla varustetut osat on tarkastettava vain silmämääräisesti. Älä poista suojia tarkastusta varten Yleistietoja Ennaltaehkäisevän huollon ensitoimena on generaattorin kunnon tarkkailu. KUVA 10. PÄIVITTÄINEN KUNNON TARKKAILU Tarkista öljyn ja jäähdytysnesteen tasot ennen käynnistämistä, ja pidä silmällä mahdollisia vuotoja irrallisia tai vahingoittuneita osia kuluneita tai vaurioituneita hihnoja generaattorin ulkoasun tai käyttöäänen muutoksia Moottorin toimintaraportti Jotta moottorin käyttö olisi mahdollisimman tyydyttävää, se tulee pitää hyvässä mekaanisessa kunnossa. Raporttien ajaminen auttaa sekä suunniteltujen että konevaurion aiheuttamien huoltotoimien suorittamisessa. Raporttien vertailu ja oikea tulkinta yhdistettynä tarvittavien käytännön toimien suorittamiseen estää useimmat konevauriot ja hätäkorjausten tarpeen. 46 A041E473 (versio 1)

53 Kunnossapito Useimmat moottoriviat varoittavat itsestään hyvissä ajoin. Tarkkaile ja kuuntele muutoksia moottorin suorituskyvyssä, äänessä tai pinnassa, jotka voivat osoittaa huolto- tai korjaustarvetta. Raportoi ja kiinnitä huomiota mm. seuraavanlaisiin muutoksiin: Matala öljynpaine Matala teho Tavallisuudesta poikkeava jäähdytysnesteen tai öljyn lämpötila Epätavallinen käyntiääni Liiallinen savutus Tavallista suurempi jäähdytysnesteen, polttoaineen tai öljyn kulutus Polttoaineen, öljyn tai jäähdytysnesteen vuodot Sytytyshäiriö Värinä Liiallinen pakokaasumäärä. KUVA 11. TARKKAILE JA KUUNTELE MUUTOKSIA MOOTTORIN SUORITUSKYVYSSÄ 6.4 Jäähdytysjärjestelmä VAROITUS: Kuuma jäähdytysneste voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Anna jäähdytysjärjestelmän jäähtyä ennen paineen vapauttamista ja vesivaipan jäähdytinkannen tai paisuntasäiliön kannen poistamista. VAROITUS: Jäähdytysnesteen puute voi sallia moottorin ylikuumenemisen ilman sammutuslaitesuojaa ja aiheuttaa vakavia moottorivaurioita. Pidä jäähdytysneste oikealla tasolla, jotta moottorin korkean lämpötilan sammutusjärjestelmä toimisi kunnolla Jäähdytysnesteen taso - tarkistus VAROITUS: Älä poista jäähdyttimen korkkia moottorin ollessa kuuma; odota, kunnes jäähdytysnesteen lämpötila on alle 50 C [120 F], ennen kuin avaat painekorkin. Kuuman jäähdytysnesteen roiskeet tai höyry voivat aiheuttaa vammoja. Avaa jäähdyttimen korkki hitaasti päästäen painetta pois jäähdytysjärjestelmästä. A041E473 (versio 1) 47

54 6. Kunnossapito VAROITUS: Vältä pakkasnesteen pitkäaikaista tai toistuvaa koskettamista. Noudata pakkasnesteen käsittelyssä ja hävittämisessä paikallisia terveys- ja turvallisuusmääräyksiä ja -lakeja. HUOMAUTUS: Älä käytä tiivistemassaa jäähdytysjärjestelmän vuotojen korjaamiseen. Seurauksena saattaisi olla moottorin ylikuumeneminen jäähdytysjärjestelmän tukkeutumisen ja vajaatoiminnan takia. KUVA 12. JÄÄHDYTYSNESTEEN TARKISTUKSEN TOIMET Tarkista jäähdytysnesteen määrä päivittäin. Jäähdytysnesteen normaali sekoitussuhde on 50 % etyleeniglykolia ja 50 % vettä. Tämä seossuhde tulee säilyttää. Takuureklamaatiot evätään, jos käytössä on ollut virheellinen jäähdytysnesteseos. Pyydä jälleenmyyjältä ohjeita sinun käyttöolosuhteisiisi soveltuvasta pakkasnesteestä ja sekoitussuhteesta. Suositeltu pakkasneste on vähäsilikaattinen Fleetguard Compleat ES tai vastaava. VAROITUS: Älä lisää kylmää jäähdytysnestettä kuumaan moottoriin. Moottorin valuosat voivat vaurioitua. Anna moottorin jäähtyä alle 50 C lämpötilaan ennen jäähdytysnesteen lisäystä. HUOMAUTUS: Jos käytössä on paisuntasäiliö, tarkista, että sen nestepinta on sopivalla, moottorin lämpötilasta riippuvalla tasolla. Täytä jäähdytysnesteellä, kunnes sen taso on jäähdyttimen tai paisuntasäiliön täyttökaulan alareunassa, kun nesteen lämpötila on 50 C tai alle. HUOMAUTUS: Joissakin jäähdyttimissä on kaksi täyttökaulaa. Täytä molemmat. Katso generaattorin mukana toimitettuja mallikohtaisia piirustuksia Jäähdyttimen puhallin - tarkastus VAROITUS: Tuulettimen lavan rikkoutuminen saattaa aiheuttaa vammoja. Älä vedä tai väännä tuuletinta; sen siivet voivat vaurioitua ja aiheuttaa toimintahäiriön. 48 A041E473 (versio 1)

55 Kunnossapito KUVA 13. TUULETTIMEN TARKISTUS Tuuletin tulee tarkistaa silmämääräisesti päivittäin. Tarkista, ettei siinä ole halkeamia tai löystyneitä niittejä, ja että lavat eivät ole taipuneet tai löysällä. Jos tuuletin on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään Käyttöhihnan tarkistus KUVA 14. TUULETTIMEN HIHNAN TARKISTUS Tarkista hihna silmämääräisesti sen suojusten läpi. Katso, onko hihnassa seuraavia vaurioita: Risteävät halkeamat. Pienet, poikkisuuntaiset (hihnan leveyden suuntaiset) halkeamat ovat sallittuja. Pitkittäiset (hihnan liikesuunnan suuntaiset) halkeamat, jotka risteävät poikittaisten halkeamien kanssa EIVÄT ole sallittuja. Rispaantumat ja lohkeamat. Lasittuneet tai halkeilleet sivut. Epätasainen sivujen kuluminen. VAROITUS: Älä käytä vanhoja ja uusia V-hihnoja samassa laitteessa. Ota yhteys lähimpään valtuutettuun jälleenmyyjään kuluneiden hihnojen vaihtoa varten. Tarkista hihnapyörät silmämääräisesti suojusten läpi. A041E473 (versio 1) 49

56 6. Kunnossapito Katso, onko hihnapyörissä seuraavia vaurioita: Vauriotuneet tai kuluneet urat. Urien reunojen murtumat. Rispaantumat ja lohkeamat. Lasittuneet tai halkeilleet sivut. Epätasainen sivujen kuluminen. VAROITUS: V-hihnat eivät saa kulkea uran pohjassa. Vaurioituneita tai kuluneita uria ei saa käyttää. HUOMAUTUS: Estä vieraiden esineiden pääsy hihnapyörille ja hihnoille, jotta hihna ei luista. Ota yhteys lähimpään valtuutettuun jälleenmyyjään kuluneiden hihnapyörien vaihtoa varten Jäähdytin - tarkistus KUVA 15. JÄÄHDYTTIMEN TARKISTUS Tarkista, että letkut ovat ehjät, ja niiden kiristimet tiukalla ja ehjät. Tarkasta jäähdyttimen ulkopuoli silmämääräisesti (säleikön läpi) tukosten varalta. Jäähdyttimeen voi aikaa myöten kerääntyä vieraita aineita, jotka estävä ilman virtaamisen kennojen lävitse, mikä vähentää jäähdytystehoa. Jäähdyttimen jatkuvan tehon varmistamiseksi sen rivat täytyy silloin tällöin puhdistaa. Jäähdyttimen sisäpuolen puhdistus on jätettävä asianmukaisesti koulutettujen ja riittävän kokeneiden huoltoteknikkojen tehtäväksi. 6.5 Moottorin öljytason tarkistus VAROITUS: Kampikammion paine voi puhaltaa ulos kuumaa öljyä aiheuttaen vakavia palovammoja. ÄLÄ tarkista öljyä generaattorin ollessa käynnissä. VAROITUS: Älä käytä moottoria, jos öljytaso on alamerkin alapuolella tai ylämerkin yläpuolella. Ylitäyttö voi aiheuttaa öljyn vaahtoamista ja alitäyttö voi aiheuttaa öljynpaineen katoamisen. VAROITUS: Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus käytetyn moottoriöljyn kanssa saattaa aiheuttaa ihovaurioita tai muita vammoja. Noudata jäteöljyn käsittelyssä ja hävittämisessä paikallisia terveys- ja turvallisuusmääräyksiä ja -lakeja. 50 A041E473 (versio 1)

57 Kunnossapito KUVA 16. ÖLJYTASON TARKISTUS Tarkista öljytaso moottorin ollessa sammutettuna. Älä käytä moottoria, jos öljytaso on alamerkin (L) alapuolella tai ylämerkin (H) yläpuolella. Odota noin viisitoista minuuttia moottorin sammutuksesta ennen öljytason tarkistusta. Näin öljy ehtii valua öljypohjaan. HUOMAUTUS: Käytä korkealaatuista 15W-40-moniasteöljyä, kuten Cummins Premium Blue tai vastaava. Pyydä jälleenmyyjältä ohjeita sinun käyttöolosuhteisiisi soveltuvasta öljystä. 6.6 Polttoainejärjestelmä VAROITUS: Polttoaineen syttyminen tai räjähtäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Polttoainejärjestelmän lähellä tai sen kanssa yhteisellä tuuletusalueella EI SAA sallia liekkejä, tupakointia tai muuta sytytyslähdettä. VAROITUS: Moottorin polttoaineaktuaattorien jännite voi olla jopa 140 VDC. VAROITUS: Älä sekoita dieselpolttoaineeseen bensiiniä tai alkoholia. Tällainen nestesekoitus saattaa aiheuttaa räjähdyksen, vakavia vammoja tai kuoleman. VAROITUS: Koska dieselmoottorin suutinjärjestelmän toleranssit ovat pienet, on erittäin tärkeää, ettei polttoaineeseen pääse likaa eikä vettä. Järjestelmään joutunut lika tai vesi voi vaurioittaa vakavasti sekä polttoainepumppua että -suuttimia. Käytä ASTM No. 2 D -polttoainetta, jonka setaaniluku on vähintään 40. No. 2 -polttoaine takaa parhaan polttoainetalouden ja tehon useimmissa käyttöolosuhteissa. Polttoaineita, joiden setaaniluku on yli 40, saatetaan tarvita suurissa korkeuksissa tai erittäin alhaisissa lämpötiloissa estämään käyntihäiriöitä ja liiallista savutusta. Pyydä jälleenmyyjältä ohjeita koskien omia käyttöolosuhteitasi. HUOMAUTUS: Standardin BS 2869:2010 (polttoaineet maatalous-, kotitalous- ja teollisuusmoottoreihin ja -lämmityssovelluksiin) mukainen dieselpolttoaine on mahdollinen ASTM No. 2D -polttoaineen vaihtoehto. A041E473 (versio 1) 51

58 6. Kunnossapito Polttoaineen taso Kondensoitumisen välttämiseksi polttoainesäiliöt tulee pitää mahdollisimman täynnä ja täyttää ne joka kerta, kun moottoria käytetään. Kondensoituva vesi voi tukkia polttoainesuodattimet ja aiheuttaa jäätymisongelmia. Polttoaineen sisältämään rikkiin sekoittuva vesi muodostaa lisäksi happoa, joka voi syövyttää ja vaurioittaa moottorin osia Polttoaineen vedenerottimen tyhjennys Vedenerotin suojaa moottorin ruiskutusjärjestelmää, koska täysin vedettömän polttoaineen saantia ei voida taata. Poista vesi ja sakka vedenerottimesta päivittäin. Polttoaineensuodattimet voi tarkastaa kerääntyneen veden varalta jokaisen suodattimen pohjassa olevan kirkkaan kulhon kautta. Veden tyhjennys: 1. Sammuta moottori. 2. Laita sopiva astia polttoaineensuodattimen alle. 3. Avaa polttoaineensyötön venttiilin ollessa suljettuna venttiilin tulppa, jotta suodattimessa oleva ilmalukko avautuu. 4. Kierrä venttiiliä vastapäivään, kunnes se putoaa noin kaksi ja puoli senttimetriä alas. Kerääntynyt vesi valuu ensin ulos. Anna veden valua lasista kunnes näkyviin tulee puhdasta polttoainetta. 5. Kun tyhjennysaukosta alkaa valua polttoainetta, työnnä venttiili ylös ja sulje se kiertämällä sitä myötäpäivään. 6. Muista avata polttoaineensyötön venttiili ennen moottorin käynnistämistä. 7. Jos vettä poistetaan yli 60 ml, saattaa käynnistyshankaluuksien välttämiseksi olla tarpeen täyttää suodatin polttoaineella. VAROITUS: Älä kiristä liikaa. Liiallinen kiristäminen voi vahingoittaa kierteitä. HUOMAUTUS: Jos vettä poistetaan yli 60 ml, saattaa käynnistyshankaluuksien välttämiseksi olla tarpeen täyttää suodatin polttoaineella. Poistetut nesteet tulee hävittää paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti. 52 A041E473 (versio 1)

59 Kunnossapito KUVA 17. POLTTOAINEEN VEDENEROTTIMEN TYHJENNYS 6.7 Polttoainejärjestelmä VAROITUS: Polttoaineen syttyminen tai räjähtäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Polttoainejärjestelmän lähellä tai sen kanssa yhteisellä tuuletusalueella EI SAA sallia liekkejä, tupakointia tai muuta sytytyslähdettä. VAROITUS: Moottorin polttoainejärjestelmän toimilaitteiden jännite voi olla jopa 140 VDC. 6.8 Nestevuotojen hallinta Alustakehyksen nestevuotojen keräysastia (jos on) tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin, ja kaikki neste tulee valuttaa pois ja hävittää paikallisten terveys- ja turvallisuusmääräysten mukaisesti. Toimenpiteen laiminlyönnistä voi aiheutua nestevuotoja, jotka saastuttavat ympäröivän alueen. A041E473 (versio 1) 53

60 6. Kunnossapito Öljyn täyttöaukko 2 Mittatikku 3 Keräysastia KUVA 18. NESTEVUOTOJEN HALLINNAN TARKISTAMINEN Myös mahdolliset muut nesteenkeräysastiat tulee tarkistaa ja tyhjentää, kuten yllä. 6.9 Polttoaineletkut ja -putket - Tarkistus VAROITUS: Liikkuvat osat saattavat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Noudata erityistä varovaisuutta kuumien imu- ja pakosarjojen, liikkuvien osien jne. läheisyydessä. Palovammat välttääksesi älä kosketa kuumia metalliosia kuten jäähdytintä, ahdinta tai pakojärjestelmää. 54 A041E473 (versio 1)

61 Kunnossapito KUVA 19. POLTTOAINELETKUT JA -PUTKET - TARKISTUS Generaattorin ollessa toiminnassa tarkasta polttoaineputket, paluuputket, suodattimet ja liittimet vuotojen varalta. Tarkista, ettei taipuvissa osissa ole viiltoja, halkeamia tai hankautumia ja varmista, etteivät ne hankaa mihinkään, mikä voisi vaurioittaa niitä. Jos havaitset minkäänlaisia vuotoja, pysäytä generaattorilaite (jos mahdollista). Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään, jotta vuodot korjattaisiin välittömästi Imuilmajärjestelmä Ilmanpuhdistimen huolto-osoitin Tarkista ilmanpuhdistimen huolto-osoitin. Vaihda suodatin, jos mittarin osoitus on ylittänyt punaisen merkin. VAROITUS: Generaattoria käytettäessä pakojärjestelmä kuumenee erittäin paljon. Myös sen jäähtyminen moottorin sammutuksen jälkeen kestää aikansa. Pakojärjestelmän osien koskettaminen saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Anna komponenttien jäähtyä täysin ennen huoltotoimiin ryhtymistä. VAROITUS: Liikkuvat osat saattavat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Noudata erityistä varovaisuutta kuumien imu- ja pakosarjojen, liikkuvien osien jne. läheisyydessä. A041E473 (versio 1) 55

62 6. Kunnossapito KUVA 20. ILMANPUHDISTIMEN HUOLTO-OSOITIN Ilmanpuhdistin normaalikäyttöön Ilmanpuhdistimen panoksen irrotus Normaalikäyttöön tarkoitetut ilmanpuhdistimet puhdistavat moottoriin menevää ilmaa keskipakoja suodatinpuhdistuksen avulla. VAROITUS: Reiät, tiivisteiden irtoaminen, tiivistyspintojen epätasaisuudet, putkien syöpymät ja muunlaiset vauriot aiheuttavat sen, että ilmanpuhdistin ei toimi oikein. Tällöin panos on vaihdettava viipymättä, jotta moottori ei vaurioidu. HUOMAUTUS: Cummins Inc. ei suosittele ilmanpuhdistimen paperipanosten puhdistamista. Puhdistetut panokset tukkeutuvat, mikä rajoittaa moottoriin menevää ilmavirtaa. 1. Pyyhi ilmanpuhdistimen kotelo ja yläosa puhtaaksi ennen purkamista. 2. Löysää siipipulttia (2) ja irrota pölynkeruusäiliön (1) kiinnityksessä käytettävä nippuside. 3. Irrota pölysuodatin (3) pölynkeruusäiliöstä (1). 4. Puhdista pölynkeruusäiliö ja pölysuodatin. 5. Irrota suodatinpanos (4) ilmansuodattimen kotelosta avaamalla siipimutteri (5). 6. Tarkasta siipimutterin kuminen tiivisterengas. 7. Poista likainen suodatinpanos (4). Huolehdi likaisen panoksen hävittämisestä paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti. 56 A041E473 (versio 1)

63 Kunnossapito Nr Kuvaus Nr Kuvaus o o 1 Pölynkeruusäiliö 4 Ilmanpuhdistimen panos 2 Siipipultti 5 Siipimutteri 3 Pölysuodatin KUVA 21. ILMANPUHDISTIN NORMAALIKÄYTTÖÖN Ilmanpuhdistimen panoksen asennus 1. Asenna ilmanpuhdistimen panos (4) ilmanpuhdistimen koteloon. 2. Tarkasta kuminen tiivisterengas ja varmista, että se on kunnolla paikallaan siipimutterin (5) alla. 3. Kiinnitä suodatinpanos (4) ilmansuodattimen koteloon kiristämällä siipimutteria (5). 4. Asenna pölysuodatin (3) ja pölynkeruusäiliö (1). 5. Asenna pölysuodatin (3) ja pölynkeruusäiliö (1) ilmanpuhdistimen koteloon ja kiinnitä ne nippusiteen siipipultilla (2). A041E473 (versio 1) 57

64 6. Kunnossapito Nr Kuvaus Nr Kuvaus o o 1 Pölynkeruusäiliö 4 Ilmanpuhdistimen panos 2 Siipipultti 5 Siipimutteri 3 Pölysuodatin KUVA 22. ILMANPUHDISTIN NORMAALIKÄYTTÖÖN Tehoilmanpuhdistin Ilmanpuhdistimen panoksen irrotus Suurtehoilmanpuhdistimet puhdistavat moottorin menevää ilmaa keskipako- ja suodatinpuhdistuksen avulla. HUOMAUTUS: Cummins Inc. ei suosittele ilmanpuhdistimen paperipanosten puhdistamista. Puhdistetut panokset tukkeutuvat, mikä rajoittaa moottoriin menevää ilmavirtaa. 1. Pyyhi ilmanpuhdistimen kotelo ja yläosa puhtaaksi ennen purkamista. 2. Löysää siipipulttia (1) ja irrota pölynkeruusäiliön (2) kiinnityksessä käytettävä nippuside. 3. Irrota pölysuodatin (4) pölynkeruusäiliöstä (2). 4. Puhdista pölynkeruusäiliö ja pölysuodatin. 5. Löysää siipipulttia (3). 6. Irrota siipimutteri (5), jolla ilmanpuhdistimen ensiösuodatinpanos (6) on kiinnitetty ilmanpuhdistimen koteloon. 7. Tarkasta siipimutterin kuminen tiivisterengas. 8. Poista likainen suodatinpanos (6). Jos sisempi varmuuspanos (8) vaihdetaan imuilman suuren rajoituksen takia, irrota siipimutteri (7) ja vaihda sisempi varmuuspanos. Huolehdi likaisen panoksen hävittämisestä paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti. 58 A041E473 (versio 1)

65 Kunnossapito Nr Kuvaus Nr Kuvaus o o 1 Siipipultti 5 Siipimutteri 2 Pölynkeruusäiliö 6 Ilmanpuhdistimen ensiösuodatinpanos 3 Siipimutteri 7 Siipimutteri 4 Pölysuodatin 8 Ilmanpuhdistimen sisempi varmuuspanos KUVA 23. TEHOILMANPUHDISTIN Ilmanpuhdistimen panoksen asennus 1. Jos sisempi varmuuspanos (8) vaihdetaan, asenna varmuuspanos ja kiinnitä se siipimutterilla (7). 2. Tarkasta tiivisteet. 3. Asenna ilmanpuhdistimen ensiösuodatinpanos (6) ilmanpuhdistimen koteloon. 4. Tarkasta siipimutterin (5) kuminen tiivisterengas. 5. Kiinnitä ensiösuodatinpanos ilmansuodattimen koteloon kiristämällä siipimutteria. 6. Asenna pölysuodatin (4) pölynkeruusäiliöön (2). 7. Asenna pölysuodatin ja pölynkeruusäiliö ja kiinnitä ne nippusiteellä. Kiristä siipipultti (1). 8. Kiristä siipipultti (3). A041E473 (versio 1) 59

66 6. Kunnossapito Nr Kuvaus Nr Kuvaus o o 1 Siipipultti 5 Siipimutteri 2 Pölynkeruusäiliö 6 Ilmanpuhdistimen ensiösuodatinpanos 3 Siipimutteri 7 Siipimutteri 4 Pölysuodatin 8 Ilmanpuhdistimen sisempi varmuuspanos KUVA 24. TEHOILMANPUHDISTIN 6.11 Pakojärjestelmä VAROITUS: Generaattoria käytettäessä pakojärjestelmä kuumenee erittäin paljon. Myös sen jäähtyminen moottorin sammutuksen jälkeen kestää aikansa. Pakojärjestelmän osien koskettaminen saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Anna niiden jäähtyä täysin ennen huoltotoimiin ryhtymistä. VAROITUS: Pakokaasujen hengittämisen seurauksena voi olla vakavia vammoja tai kuolema. Varmista, että kuolettavan vaaralliset pakokaasut ohjautuvat ulos ja etäälle ikkunoista, ovista tai muista sisäänkäynneistä. Pakokaasua ei saa päästää kerääntymään alueille, joilla on ihmisiä. VAROITUS: Liikkuvat osat saattavat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Noudata erityistä varovaisuutta kuumien imu- ja pakosarjojen, liikkuvien osien jne. läheisyydessä. Generaattorin toimiessa pidä pakojärjestelmän suojukset paikallaan ja tarkista se silmämääräisesti ja kuulonvaraisesti, mukaan lukien pakosarja, äänenvaimennin ja pakoputki. Tarkista mahdolliset vuodot kaikista liitännöistä, hitsaussaumoista, tiivisteistä ja liitoksista, ja varmista, etteivät pakoputket kuumenna ympäröiviä alueita liikaa. Jos havaitset minkäänlaisia vuotoja, pysäytä generaattorilaite (jos mahdollista). Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään, jotta vuodot korjattaisiin välittömästi. 60 A041E473 (versio 1)

Käyttöopas. Generaattorilaite 6B-moottori jossa PowerCommand 1.2 Control C90 D5 C110 D5 C80 D6 C100 D6

Käyttöopas. Generaattorilaite 6B-moottori jossa PowerCommand 1.2 Control C90 D5 C110 D5 C80 D6 C100 D6 Käyttöopas Generaattorilaite 6B-moottori jossa PowerCommand 1.2 Control C90 D5 C110 D5 C80 D6 C100 D6 Finnish Translation of the Original Instructions 6-2011 A041F738 (versio 1) Sisällysluettelo 1. TÄRKEITÄ

Lisätiedot

Moottorin käyttöopas

Moottorin käyttöopas Moottorin käyttöopas X3.3-sarjan PowerCommand 1.1 Control C33 D5 C38 D5 C30 D6 C35 D6 Finnish Translated from Original Instructions 10-2010 A034X784 (Issue 2) Moottorin käyttöopas Julkaisu A034X784 X3.3-sarja

Lisätiedot

InteliNano NT. Käyttäjän opas. Copyright 2011 ComAp a.s..

InteliNano NT. Käyttäjän opas. Copyright 2011 ComAp a.s.. InteliNano NT Käyttäjän opas Copyright 2011 ComAp a.s.. ComAp a.s.. Kundratka 17, 180 00 Praha 8, Tšekin tasavalta Puh: +420 246 012 111, faksi: +420 266 316 647 S-posti: info@comap.cz, www.comap.cz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Moottorin käyttöopas

Moottorin käyttöopas Moottorin käyttöopas X1.3 sarjan kanssa PowerStart 0500 Control C8 D5 C11 D5 Finnish Translated from Original Instructions 1-2010 A032X708 (Issue 1) Moottorin käyttöopas Julkaisu A032X708 X1.3-sarja Versio

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ ATS -JÄRJESTELMÄ GG-ATS LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 3. Yleistä turvallisuudesta

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

FIN AJASTIN/ PLANAR KÄYTTÖOHJE/

FIN AJASTIN/ PLANAR KÄYTTÖOHJE/ FIN AJASTIN/ PLANAR KÄYTTÖOHJE/ 5-2017 ESITTELY. Tämä ohje on osa PLANAR käyttöohjetta ja opastaa laitteen turvalliseen käyttöön. Mikäli käytössä esiintyy ongelmia tai epäselvyyksiä, pyydämme ottamaan

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS! Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Kun jäähdytysjärjestelmään tehdään muutoksia, se on tyhjennettävä, täytettävä uudelleen

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel

Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel FI Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel Arvoisa asiakas! Kiitämme tekemäsi valinnan johdosta! Olemme tehneet kaikkemme, jotta tämä tuote olisi vaatimustesi mukainen

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 fi-fi Julkaisutiedot Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 Versio 2.27 korvaa Scania Diagnos & Programmer 3 -version 2.26 ja tukee P-, G-, R- ja T-sarjan ajoneuvojen, F-, K- ja N-sarjan ajoneuvojen

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Living full of energy /7 Roth Touchline ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201302 ASIAKIRJA: 841701 SUOMI KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 8 1.1. Yleistä 8 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 8 2. Käyttö 10 2.1. Symbolit

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201204 ASIAKIRJA: 841652 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 L8 DANFOSS SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen symbolit 6 3. Toimituksen

Lisätiedot

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 1600 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 1600...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6 Liite A...6 Liite B...7

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit

a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit Käyttöohje a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit j Käyttöohje Valintanäppäimet a b MODE-näppäin

Lisätiedot

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684 Asennusohje Q-Safe Versio 201502 Asiakirja 841684 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 6 1.1. Yleistä 6 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 6 1.3. Termit 6 2. Toimituksen sisällön tarkistus 7 2.1. 841373 Koneen

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN.

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. Tele Radio 860 Lion LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. SUOMI/FINNISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000,

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua virheellisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO 6V/0.8A KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201301 ASIAKIRJA: 841615 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 DANFOSS SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen symbolit 6 3. Toimituksen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot