Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen - kohti trialogista oppimista ProWohankkeessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen - kohti trialogista oppimista ProWohankkeessa"

Transkriptio

1 Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen - kohti trialogista oppimista ProWohankkeessa Kehittämisen kohteena Perusopintoihin kuuluva verkkokurssi P3 Opetuksen ja oppimisen perusteet (Kasvatustieteet yleinen ja aikuiskasvatustiede) Foorumi esity ITK Seminaarissa KL Pirkko Raudaskoski /Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen 1

2 Miksi pitäydyin pitkään yksin puurtamista korostavassa verkko-oppimisympäristössä ennakkoluulot, selittelyt esteenä? TYÖORGANISAATIO PAKOTTAA JA TYÖN REUNAEHDOT OPETTAJAN PELOT, TAIDOT JA RESURSSIT OPPIJOIDEN HALU, TAHTO JA TAIDOT EIVÄT RIITÄ HUONOT JA HALVAT VÄLINEET Massatuotantovaade pakottaa tehokkuuteen helppoihin ratkaisuihin Yksittäisiä opiskelijoita on helpompi kontrolloida ja arvioida Aikuisopiskelijat eivät kuitenkaan sitoudu ryhmätöihin, jokainen haluaa keskittyä vain omaan suoritukseen Ryhmätöitä on vaikea suorittaa etänä Yksilöllisyyden ja joustavuuden vaade sivuuttaa yhteisöllisyyden Kurssiaikataulut ovat liian kireitä, eikä ole aikaa opetella uutta Syntyy kaaosta ja opettaja syytetään ensimmäisenä Opettajalla ei ole aikaa edistää ryhmien toimintaa Oppimistulokset jäävät yksilötasolla huonommiksi, syntyy Opiskelijoilla tai opettajalla ei ole riittäviä valmiuksia toimia ryhmissä Foorumi esitys ITK Seminaarissa KL Pirkko Raudaskoski /Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen tiedollisia aukkoja Ryhmissä on vapaamatkustajia Ryhmäytyminen, organisointi nielevät liikaa huomiota sisällöltä Verkko - oppimisympäristö ei taivu tarpeeksi yhdessä opiskeluun Tekniset häiriöt sabotoivat yhdessä työskentelyn 2 2

3 Foorumi esitys ITK Seminaarissa KL Pirkko Raudaskoski /Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen 3

4 Avoin yliopisto / Henkilön nimi / Esityksen nimi

5 PERUSTIEDOT Opetuksen ja oppimisen perusteet 4 op Moodle - kurssit, kesto 8 vko 40 opiskelijaa Moodle - oppimisympäristön luonne, rakenne ja välineet VANHA KURSSI Yksin puurtamista oppikirjojen ja tehtävien parissa ( ) yksilöä kognitiivisesti kuormittava TIETOVARASTO, MUISTUTTAJA, YKSIÖLLISTEN LOPPUTUOTOSTEN JA ARVOSANOJEN SÄILÖ Opiskelun tukimateriaali: 3 Moduulia: kussakin oppimistehtävät ohjeineen, verkkomateriaaliy ja tehtävien palautustilat. Oppimateriaali Jokainen opiskeli yksi 3 kokonaista teosta + verkkomateriaali (ääntä, kuvaa, tekstiä), opettajan laatima asiasanasto UUSI KURSSI Yhdessä tekemistä, luomista eri teorioiden toistensa virittäminä ( ) kognitiivista kuormittavuutta jaettu YHDESSÄ PÄHKÄILYN AREENA JA VARMISTAJA, RYHMIEN ERI VERSIOIDEN SÄILÖ Opiskelun tukimateriaali 7 Moduulia: kussakin tehtäväannot ohjeineen, keskustalustat, ryhmä-tuotokset ja opettajan koosteet ja yhteispalautteet myöhempää käyttöä varten + yhdessä moduulissa ryhmäkohtaiset wikit, 3 palautustilaa kirjallisille tuotoksille Artikkeleita työstettiin yhdessä (myös vieraskiel.) + verkkomateriaali (ääntä, kuvaa, tekstiä), opettajan ja opisk. Laatima asiasanasto 5

6 Oppimisen luonne YKSIN TAPAHTUVAA TIEDON KÄSITTELYÄ MUOKKAAMISTA, YKSIN AJATTELUA YKSIN JA YHDESSÄ TAPAHTUVAA TIEDON KÄSITTELYÄ JA MUOKKAAMISTA JA ITSELLE UUDEN TIEDON LUOMISTA RYHMISSÄ Opetus Pakollisia yksilötehtäviä (2) ja verkkotentti +vapaaehtoinen alkutehtävä ja -keskustelu. Arviointi Avoin yliopisto / Henkilön nimi / Esityksen nimi Oppija ratkaisi opettajan tarjoamaan ongelmatapausta ja yksilö keksi itselle oman Paljon henkilökohtaista ohjausta, palautetta ja lisäksi yhteispalautetta lopussa Yksilöiden lopputuotosten arviointia Yksilöllinen arvosana Pakollisina ryhmätehtäviä: (7) Osallistuminen alku-, teema- ja loppukeskusteluun ja työpajatyöskentelyyn. Pakollisia yksilötehtäviä ennakkotehtävä ja oppimisraportti Paljon ryhmäohjausta ja yhteispalautetta Vähän henkilökohtaista ohjausta Ryhmäprosessien arviointia, välituotosten arviointia ryhmätuotosten arviointia, kaikille sama arvosana, jos ovat panostaneet yhtä paljon

7 ProWo hanke Tutkimus -ja kehittämishanke, joka kuuluu HEINE verkostoon eli korkeakoulujen ja innovaatiotukimuksen verkostoon Sovellettu yhteisöllisiin tietokäytäntöihin perustuvia trialogisen pedagogiikan malleja yliopisto-opetuksen tarpeisiin yhteistyössä yliopisto-opettajien kanssa Hgin yliopiston eri tiedekunnissa. Tietokäytäntö = yksilöllistä ja yhteisöllistä tiedon käsittelyä ja muokkausta (Schatzki 2001) Tutkittu tapaustutkimusten kautta opettajien näkemiä pedagogisia kehittämistarpeita nykyisissä kursseissa suhteessa vaatimuksiin edistää opiskelijoiden työelämäosaamista ja tietotyön käytäntöjä sekä kerätty aineistoa opettajien suunnitteluprosesseista Tuettu yliopisto-opettajia ja heidän kurssien kehittämistä yhteisten työpajojen ja yksilöllisen tuen avulla 7

8 Verkkokurssi P3 Opetuksen ja oppimisen perusteet kehittämishankkeeni ProWo: ssa KL KL 2013 Arvioin kriittisesti yksin puurtamista painottavaa P3 Opetuksen ja oppimisen perusteet verkkokurssia (1. versio) pohdin miksi koin tarvetta toteuttaa verkkokurssin toisin? Sovelsin trialogisia suunnitteluperiaatteita P3 Opetuksen ja oppimisen perusteet (4 op) pedagogisessa suunnittelussa Toteutin suunnitelman ensimmäistä kertaa P3 verkkokurssilla (2. versio SL 12) Kehitin kurssia edelleen (3. versio KL 13) tutkijoilta ja opiskelijoilta saadun palautteen pohjalta: kurssin rakenteen jäntevöittäminen ja selkeyttäminen, tehtävien ja ohjeiden yksinkertaistaminen Toteutan parhaillaan uudistettua verkko-kurssin versiota 8

9 Trialogisuus 1) Yhteisöjen organisoitumista sosiaalisesti 2) jaettujen yhteisten kohteiden ympärille, 3) joiden luominen ja kehittäminen on kyseisten yhteisöjen päätarkoitus. (Paavola ja Hakkarainen 2007, Paavola 2012.) Trialoginen oppiminen = lähestymistapa yhteisölliseen oppimiseen etsii keinoja yhteisten kohteiden kanssa työskentelyn tukemiseen korostaa ulkoisten tietotuotosten ja näiden muokkaamista tukevien välineiden merkitystä ihmisen ajattelun ja toiminnan tukena. näkee, että oppimisessa on tärkeää mielessä tapahtuvaksi asioiden prosessointi, mutta myös sosiaaliset käytännöt ja verkostot, ulkoisten, kollektiivisten tuotosten kehittäminen ja muokkaaminen johonkin (Paavola 2012) keskeistä oppimisen kannalta ei ole vain vuorovaikutus ihmisten välillä, ihmisten ja ympäristön välillä, vaan vuorovaikutus yhteisten kohteiden ympärillä. (Paavola ja Hakkarainen 2005) 9

10 Miksi edistää trialogista oppimista? Se kehittää nykyisessä ja tulevaisuuden tietotyössä tarvittavia keskeisiä työelämätaitoja (Muukkonen, H.2012) Tulisi osata työskennellä yhteisöllisesti kohdata ja ratkaista avoimia haastavia tehtäviä tuottaa tietoa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti solmia ja ylläpitää kontakteja eri alojen asiantuntijoihin hyödyntää digitaalisen teknologiaa tarkoituksenmukaisesti Urapalvelujen tutkimuksen mukaan: Työelämässä jo toimivat entiset yliopisto-opiskelijat olisivat kaivanneet erityisesti ryhmätyö- ja neuvottelutaitoja (ks. Lindholm 2011) 10

11 P3 Verkkokurssin toteutus teoriassa VÄLINEET Fyysiset välineet: kirjat, artikkelit, Moodle oppimisympäristö, sen materiaalit, ohjeet, keskustelut, wikit. Älylliset välineet kuten eri teoreettiset näkökulmat opetukseen ja oppimisen. YHTEISET TUOTOKSET (Suunnitelmat, suositukset) YKSILÖ Yksilön intressit, kysymykset motivaatio, aiemmin opittu, yksilön löydökset ja kontribuutio KOLLEKTIIVINEN ÄLYKKYYS Kaikki tahot ja voimavarat, joihin tietoa on valautunut mukana tiedon luomisessa ja kehittelyssä YHTEINEN KOHDE (esim. koetut, havaitut epäonnistuneet, onnistuneet opetus-oppimistilanteet) TODELLISUUS YHTEISÖ, RYHMÄT Jaetut kiinnostuksen kohteet, kysymykset, ideat, tavoitteet, tiedot, säännöt, toimintatavat jne., sovitut vastuut, tehtävät 11

12 Voisiko opiskelijat tuottaa itseään kiinnostavia kysymyksiä? Pohtivatko opiskelijat, minkälaista pedagogiikkaa ja oppimiskäsitystä kurssin tehtävät välittivät Kannattaa tarkasti sopia kommentointivastuut Tarkkalukemisen työnjako: hyvä idea helpottaa ruots.kiel. teoksen lukua yhteistoiminnallisella lukemisella. Kehitetäänkö yhteistuotoksia eteenpäin? Mikä on keskustelun lopputulos, arvioidaanko sitä yhdessä ja hyödynnetäänkö opiskelun seuraavassa vaiheessa? Opetuksen kultaisten sääntöjen kokoaminen yhteisenä tavoitteena on hyvä idea 12

13 Trialogistaoppimista edistävien suunnitteluperiaatteet (ks. Muukkonen, H. & Bauters, M. 2011) PERIAATTEET MITÄ TARKOITTAA OMALLA KURSSILLANI? 1. Organisoi toiminta yhteisesti kehitettävien kohteiden ympärille: 2. Tue toimijuutta ja yhdessä toimimista 3. Edistä pitkäkestoista tiedonluomista Oppijat kehittelivät ja parantelivat, täsmensivät toistensa tulkintoja ja tuotoksia esim. suunnitelmia Työnjako taulukoon ja keskusteluihin merkattiin jokaiselle vastuualueet Omaa valmiutta toimia yksin ja yhdessä yliopisto-opinnoissa pohdittiin jo edellisellä kurssilla Edellisessä moduulissa tuotettuja tekstejä pystyi hyödyntämään seuraavissa moduuleissa Läpi koko kurssin pohdittiin: miksi opetus-oppimistilanteet epäonnistuvat tai onnistuvat 4. Salli useat eri tiedon muodot ja kannusta tuotosten tarkasteluun eri näkökulmista Ongelmia, ideoita, suunnitelmia tarkasteltiin kokemuksellisen tiedon, teoriatiedon, työssä hankitun tiedon varassa. 5. Harjoita ristipölytystä Yhteisiä kohteita työstettiin eri ryhmäkokoonpanoissa, vaihdellen teoreettisia ja käytännöllisiä silmälaseja ja konteksteja 6. Käytä digitaalisia työvälineitä joustavasti Käytettiin joka moduulissa tuttua keskustelualustaa eri tarkoituksiin, wikiä vain yhdessä moduulissa + aiemmilta kursseilta tuttuja opiskelun tukia 13

14 Yksilön oppiminen P1 ALKAEN MOTIVOITUMISTA Oman ja yliopisto-opiskelussa tarvittavan toimijuuden, omien tavoitteiden, kiinnostuksen kohteiden ja ennakkokäsitysten (EK) tiedostamista M1 OPPIMISPÄIVÄKIRJA P3 EK -reflektointia, oman opetus-oppimisajattelun rakentamista, oman oppimisen arviointia P1 Jakson ryhmät ORIENTAATIO Vko40-41 Ryhmissä oppiminen P3 Jaksolla Ryhmissä tuotetut tapaukset, havainnot, tulkinnat, kokemukset, ajatukset YHTEINEN KOHDE OPETUS-OPPIMIS- TILANTEET ALOITUSKESKUSTELUT 2 RYHMÄÄ YHTEISENÄ KOHTEENA: Opetusta ja oppimisen perusteita, traditionalismia ja progressivismia opo koskevat tekstit, YHTEINEN TUOTOS: Kysymykset, jaettu hämmästys M2 ERI NÄKÖKULMIIN TUTUSTUMISTA Vko 42 YHTEEN NÄKÖKULMAAN SYVENTYMISTÄ Vko43-46 M2 TYÖPAJA I VAIHE: ONGELMIEN TUNNISTUS JA JÄSENTELY, TILANTEIDEN KEHITTELY 3 PAJAA YHTEISENÄ KOHTEENA: Eri teorioita käsittelevät tekstit ja epäonnistuneet tilanteet YHTEINEN TUOTOS: Keskeiset käsitteet, ongelmien uudelleenmäärittelyt ja jäsentelyt, selitykset, alustavat kehittämisideat TYÖPAJA II VAIHE: SUUNNITELMIEN IDEOINTI JA KIRJOITTAMINEN 12 PIENRYHMÄÄ YHTEISENÄ KOHTEENA: Yksi teoria ja yksi tilanne YHTEINEN TUOTOS: Suunnitelma yhdestä onnistuneesta opetus-oppimistilanteesta 14

15 M3 ERI NÄKÖKULMIIN TUTUSTUMISTA Vko46 VERTAISARVIOINTI 12 ryhmää Tutustutaan useisiin suunnitelmiin. Jokainen arvioi ja antaa palautetta yhdestä suunnitelmasta ja kommentoi jonkun toisen arviointia YHTEINEN KOHDE: RYHMÄTUOTOKSET, ERI SOVELLUKSET, PERUSTELUT OPETUKSELLISILLE RATKAISUILLE YHTEINEN TUOTOS: LAADITUT PALAUTTEET JA PERUSTELUT NIILLE M4 OPPIMISPÄIVÄKIRJOJEN JÄTTÖ 2.12 OPITUN KITEYTTÄMISTÄ KURSSIN OPPIMISKÄYTÄNTÖJEN ARVIOINTIA Vko47 LOPETUSKESKUSTELUT Kurssin oppimiskäytäntöjen arviointi (2 rinnakkaista ryhmää) Opetuksen kultaisten sääntöjen ideointi (3 rinnakkaista ryhmää) YHTEINEN KOHDE: TEORIAT, SOVELLUKSET, KURSSIN KÄYTÄNNÖT YHTEINEN TUOTOS: OPETUKSEN KULTAISET SÄÄNNÖT, KEHITTÄMISIDEAT 15

16 Työpajan A jäsenet (1-4 pienryhmisstä) Linkki Mene tästä ryhmäsi keskusteluun (A) Työpajan B jäsenet (5-8) pienryhmistä Linkki Mene tästä ryhmäsi keskusteluun (B) YHDESSÄ TEKEMISTÄ OHJAAVA TYÖNJAKO (joka teorialla oma väri) Pienryhmä 1: Case: Jokin peruskoulun, lukion, ammatillisen oppilaitoksen jne. opetusoppimistilanne? OP1 OP2 OP3 Pienryhmä 5 Case: Jokin päiväkodin tai esikoulun opetusoppimistilanne? OP15 OP16 OP17 Pienryhmä 2 Case: Jokin koulun, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen jne. opetusoppimistilanne? (kaikkia kiinnostaa liikunta) OP4 OP5 OP6 OP7 Pienryhmä 3 Case: Jokin korkeakouluun (yliopisto tai Amk) sijoittuva opetusoppimistilanne nuorille aikuisille. OP8 OP9 OP10 OP11 Pienryhmä 7 Pienryhmä 6 Case: Jokin koulun, lukion Case: Jokin korkeakoulun tai ammatillisen (yliopisto tai Amk) opetusoppimistilanne nuorille tai oppilaitoksen opetusoppimistilanne (kaikkia aikuisille? kiinnostaa liikunta)? OP18 OP19 OP20 OP21 OP22 OP23 OP24 OP25 Pienryhmä 4 Case: Jokin aikuisten ammatilliseen täydennyskoulutukseen, sijoittuva opetus-oppimistilanne? OP12 OP13 OP14 Pienryhmä 8 Case: Jokin aikuisten ammatilliseen koulutukseen sijoittuva opetus-oppimistilanne (esim.keskiaste tai korkeaaste?) OP26 OP27 OP28 OP29 Työpajan C jäsenet (8-12) pienryhmistä Linkki Mene tästä ryhmäsi keskusteluun (C) Pienryhmä 9 Case: Jokin peruskoulun, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen jne. opetusoppimistilanne? OP30 OP31 Pienryhmä 10 Case: Jokin vapaan sivistystyön piiriin sijoittuva opetusoppimistilanne aikuisille: suurinta osaa näyttäisi kiinnostavan vapaa sivistystyö) OP32 OP33 OP34 OP35 Pienryhmä 11 Case: Jokin korkeakouluun tai vapaan sivistystyön piiriin (yliopisto tai Amk- taso) sijoittuva opetusoppimistilanne nuorille tai aikuisille? OP36 OP37 OP38 OP39 Pienryhmä 12 Case: Jokin aikuisten ammatilliseen koulutukseen sijoittuva opetus-oppimistilanne (keskiaste tai korkeaaste)? OP40 OP41 16

17 Miksi tavoitella yhteisöllisempää verkkoopiskelua - omia pohdintoja? VÄHEMMÄN Erillisyyttä ja keskeyttämistä, Yksilöllisyyttä ja joustavuutta, mutta vähemmän suorituksia Monotoonisuutta ja samanlaisia opiskelutuotoksia arvioitavaksi Oppimista opettajaa varten Sulkeutuneisuutta ja omien ideoiden, ajatusten, oivalluksien ja töiden piilottelua ja panttaamista ENEMMÄN Yhteenkuuluvuutta, vertaisapua ja sitoutumista: etäopiskelijat osaksi opiskelu- ja tiedeyhteisöä Yhteisöllisyyttä, kurinalaisuutta ja enemmän suorituksia Yllätyksellisyyttä, vaihtelevia opiskelutuotoksia arvioitavaksi Oppimista toisia ja maailmaa varten Avoimuutta, omien ideoiden, ajatusten, oivalluksien ja töiden jakamista 17

18 Trialogisten suunnitteluperiaatteiden soveltaminen verkkokurssille vaatii Ei niinkään huippuhienoa informaatioteknologiaa kuin kurinalaista sosiaalisen toiminnan organisointia ja ohjausta, opiskelijoille selkeitä ohjeita, aikatauluja, työnjakoja ja vastuita Oman opetuksen kriittistä reflektointia, rohkeutta luopua vanhasta Älyllistä ponnistelua, keskeneräisyyden sietoa Verkko-oppimisympäristön rakenteen ja opiskeluvaiheiden tarkkaa ennakkosuunnittelua ja oppimiskäytäntöjen totaalista uudistamista ei vain yksittäisiä palikoita Useita eri luonnoksia kurssirakenteeksi ja sen etenemiseksi Palautetta luonnoksista ja muutamista kriittisistä pisteistä Uskoa prosessimaisen työtavan toimivuuteen, jatkuvan kehittelyn ja parantelun ideaan omassa ja opiskelijoiden toiminnassa 18

19 Uuden verkkokurssin arviointia 1. versio toteutuksen jälkeen ja 2. version kuluessa? Muutamille vaatimus pitkäkestoisesta osallistumisesta ja yhteispelisääntöjen noudattaminen ja selainten ja tietokoneen peruskäyttö liian vaikeaa ja rankkaa Joitakin kehittävän vertaispalautteen antaminen pelotti ja omiin wiki - teksteihin tehdyt muutokset ärsyttivät (tekstien omimista) Jotkut opiskelijat vetäytyivät kesken kaiken, Ryhmien organisointi ja ohjaus oli aluksi opettajalle raskasta, Oppimispäiväkirja oli päälle liimattua Ideariihi ja wiki-työskentelyssä vapausasteita liikaa Moodle - alustan hallinta aluksi vajaata Saavutettiin riittävä tekemisen meininki ja vaikeusaste: Vertaisarviointi ja tekstien työstäminen yhdessä oli uusi myönteinen, työelämän ja tulevien opintojen hyödyllinen oppimiskokemus Suurin osa opiskelijoista sitoutui ja suoriutui paremmin, sain paremman käsityksen mitä opiskelijat osaavat tai eivät osaa Tarkkaan ohjeistetut ja strukturoidut keskustelut jämäköittävät ja organisoivat yhdessä oppimisesta, opettajan vähempi näkyminen edistää oppijoiden vastuullisuutta Arviointikeskustelut pitkin matkaa ja loppukeskustelu antoi paljon arvokasta konkreettista tietoa kurssin kehittämiselle Uusi ympäristö kaappasi opettajan mukaansa. Olen alkanut uskoa, että yhteisöllinen oppiminen Moodle - verkko-oppimisympäristössä on mahdollista 19

20 Kiitos ITK yleisölle ja aurinkoista kevättä! t. Pirkko Raudaskoski 20

21 Lähteitä ja lisätietoa: Muukkonen, H. & Bauters, M. (2011). Suorittamisesta yhdessä luomiseen ja arviointiin: Tiedonluominen ja sosiaalinen media korkeakoulutuksessa. Teoksessa Aaltonen-Ogbeide, T., Saastamoinen, P., Rainio, H. & Vartiainen, T. (toim.), Silmät auki sosiaaliseen mediaan (ss ). Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2011. Helsinki: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta. Paavola, S valittyneisyys.pdf Paavola, S. (2012) Trialoginen oppiminen. Teoksessa Ilomäki, L. (toim). Laatua e-oppimateriaaleihin. E- oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa (s ). Oppaat ja käsikirjat 2012:5. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla: Paavola, S & Hakkarainen, K (2005). The knowledge Creation Metaphor An Emergent Epistemological Approach to Learning. Science & Education 14,

22 ProWo - hankeen tutkijat KT Liisa Ilomäki, tutkimusryhmän TeDU, Technology in Education Research Group, johtaja (Käyttäytymistieteiden laitos, Psykologia) Kiinnostunut siitä, miten oppimisen ja opetuksen käytännöt muuttuvat uuden digitaalisen teknologian mukana. (Työskennellyt pitkään Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskuksessa) FT Minna Lakkala (Käyttäytymistieteiden laitos, Psykologia, TeDU) Kiinnostunut koulujen ja yliopistojen opettajien suunnittelemista ja toteuttamista pedagogisista ratkaisuista, joissa hyödynnetään teknologiaa yhteisöllisen tutkimisen ja tiedon luomisen välineenä (Työskennellyt pitkään Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskuksessa) FT Hanni Muukkonen (Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta) Yliopistopedagogiikan lehtori. kiinnostunut yhteisöllisestä oppimisesta, opetusteknologiasta ja tiedonluomisen mahdollisuuksista ja haasteista yliopisto-opetuksessa. Perehtynyt tutkivan oppimisen mallin soveltamiseen yliopisto-opintoihin. (Työskennellyt Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskuksessa) FT Auli Toom (Käyttäytymistieteellinen tiedekunta) Yliopistopedagogiikan yliopistonlehtori FT, dosentti, kiinnostaa esim. opettajan pedagogiset lähestymistavat Opetukseen. YouTube - videolla (siirrä esitys kohtaan 49.21)

23 KURSSIN KULUESSA RAKENTUI VINKKILISTA MOODLEN YKSINKERTAISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÖÖN

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

Trialoginen oppiminen

Trialoginen oppiminen 1 Trialoginen oppiminen Sami Paavola Käsikirjoitusversio - julkaistu: Paavola, S. (2012) Trialoginen oppiminen. Teoksessa Ilomäki, L. (toim). Laatua e-oppimateriaaleihin. E-oppimateriaalit opetuksessa

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Opettaja: verkkopedagogiikan asiantuntija Taina Joutsenvirta Aika: keskiviikkoina klo 16 18 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2009 Paikka: Metsätalo U40, sali 27 Kurssin

Lisätiedot

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P)

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) 20.11.2007 26.2.2008 Eläytymismenetelmä (role-playing) J. Eskola, J. Suoranta R. Rajala, P. Hakkarainen - sosiaalitieteet, kasvatustieteet, tulevaisuudentutkimus Kehystarina

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin 1 Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Päivi Häkkinen PERUSOPETUS 2020 Tietoyhteiskuntavalmiudet 18.3.2010, Opetushallitus, Helsinki 2 Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja halutaan

Lisätiedot

Opintori Erilaisten oppijoiden oppimisen tukeminen

Opintori Erilaisten oppijoiden oppimisen tukeminen Opintori 15.12.2012 Erilaisten oppijoiden oppimisen tukeminen Heli Kiema Yliopisto-opettaja (jatko-opiskelija) (psykologia ja kasvatuspsykologia) Research Unit of Psychology Kehityspsykologia1 - kehittämishankkeena

Lisätiedot

Sulautuva, aktivoiva opetus

Sulautuva, aktivoiva opetus Sulautuva, aktivoiva opetus Taina Joutsenvirta Ohjelma.. Mitä on sulautuva opetus? Miten suunnitella sulautuvaa, aktivoivaa opetusta? Oppimistehtävien pohdintaa Blended learning Sulautuva opetus Sulautuva

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO-hankkeen tarkoitus Kehittää käsityön opetuksessa innovatiivista ajattelua ja taitavaa oppimista tukevaa pedagogista toimintaa

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuvia neuvoja: Mitä opettajan tulee tietää suunnitellessaan yhteisöllistä oppimista edistäviä opetustilanteita

Tutkimukseen perustuvia neuvoja: Mitä opettajan tulee tietää suunnitellessaan yhteisöllistä oppimista edistäviä opetustilanteita Tutkimukseen perustuvia neuvoja: Mitä opettajan tulee tietää suunnitellessaan yhteisöllistä oppimista edistäviä opetustilanteita Minna Lakkala Technology in Education Research Group (TEdu) http://www.helsinki.fi/psychology/groups/tedu/

Lisätiedot

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä 6.10.2015 Learning services / OPIT Timo Ovaska Keskeinen sisältö ja osaamistavoitteet Käänteisen opetuksen suunnittelu ja elementit Erilaisten

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

ColLab Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena

ColLab Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena http://collab0708.wordpress.com ColLab Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena Hankkeen esittelyä 4.9.2007 Essi Vuopala Paulina Melakari-Mustonen Mikä on ColLab hanke? ColLab hanke on Oulun yliopiston

Lisätiedot

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus 10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus Leena.r.k.Hiltunen@jyu.fi Teesi 1: Suunnittele! Aloita pienillä parannuksilla Mieti mikä on

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Miikka Salavuo Turku 26.4.2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005 Tutkimus-, kehittämis- & koulutustehtävissä (JY

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa TieVie (5 ov) 24.9.2004 Minna Pesonen, Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto Mistä kaikki alkoi? Idea PBL:n soveltamisesta syntyi Ongelmalähtöisen

Lisätiedot

Sosiaalinen media opintoohjauksen. Anne Rongas Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi

Sosiaalinen media opintoohjauksen. Anne Rongas Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi Sosiaalinen media opintoohjauksen tukena Anne Rongas 20.4.2011 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi Sosiaalinen media ja... työ- ja toimintakulttuurin muutos opinto-ohjaajan työ tiedotuskanavat henkilökohtainen

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

Inspiroivat oppimisympäristöt?

Inspiroivat oppimisympäristöt? Inspiroivat oppimisympäristöt? Professori Kirsti Lonka, varadekaani Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Twitter @kirstilonka #rymsy #mindgap Projektityö edellyttää ryhmän luovuutta

Lisätiedot

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa OPPI -kysely Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa Anna Parpala & Sari Lindblom-Ylänne Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena. Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala

Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena. Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala Mitä tekemistä tutkijoilla oli interaktiivinen opetus ja oppiminen hankkeessa? Hankkeen alussa toinen tutkijoista

Lisätiedot

10.1. SOSIAALITYÖN PEDASHOP I - VERKKO-OPETUKSEN JA SULAUTUVAN OPETUKSEN KOKEILUJA: SOSIAALIOIKEUDEN OPPIMATERIAALI

10.1. SOSIAALITYÖN PEDASHOP I - VERKKO-OPETUKSEN JA SULAUTUVAN OPETUKSEN KOKEILUJA: SOSIAALIOIKEUDEN OPPIMATERIAALI 10.1. SOSIAALITYÖN PEDASHOP I - VERKKO-OPETUKSEN JA SULAUTUVAN OPETUKSEN KOKEILUJA: SOSIAALIOIKEUDEN OPPIMATERIAALI OPPIMATERIAALI: TAVOITTEET JA PEDAGOGINEN VIITEKEHYS Lähtökohtana: sosiaalityön juridiset

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Innovatiivinen, kehittyvä koulu: Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja alustavia tuloksia

Innovatiivinen, kehittyvä koulu: Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja alustavia tuloksia Innovatiivinen, kehittyvä koulu: Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja alustavia tuloksia 21.4.2010 Liisa Ilomäki & Minna Lakkala minna.lakkala@helsinki.fi; liisa.ilomaki@helsinki.fi Technology

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Hanna Salovaara, tutkija Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun Yliopisto Luennon teemat Mitä (verkko-)oppiminen on?

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Tiina Anttila 16.2.2016 Esityksen sisältö 1. Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa hankeen lyhyt esittely 2. Asiantuntijuus-käsitteestä

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen ohjaaminen teknologiatuetuissa ympäristöissä

Yhteisöllisen oppimisen ohjaaminen teknologiatuetuissa ympäristöissä Yhteisöllisen oppimisen ohjaaminen teknologiatuetuissa ympäristöissä Tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnittelu eri koulutusjärjestelmissä Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

Ongelma-Ratkaisu. Malli työssä oppimiseen. Petteri Elo OPS-koulutus 2016

Ongelma-Ratkaisu. Malli työssä oppimiseen. Petteri Elo OPS-koulutus 2016 - Malli työssä oppimiseen Yhteystiedot Petteri Elo petteri.elo@pedanow.com +358405506020 www.pedanow.com Twitter: @PetteriElo Työpajan ohjelma 1. Aloitus - Kontekstin luominen työpajalle: Yksinkertainen

Lisätiedot

Massakursseja verkossa mitä tulisi huomioida? Case Terveydenhuollon ja kuntoutuksen sosiaalityö. Leena Leinonen Mari Suonio UEF

Massakursseja verkossa mitä tulisi huomioida? Case Terveydenhuollon ja kuntoutuksen sosiaalityö. Leena Leinonen Mari Suonio UEF Massakursseja verkossa mitä tulisi huomioida? Case Terveydenhuollon ja kuntoutuksen sosiaalityö Leena Leinonen Mari Suonio UEF Kurssin sisältö avaa terveydenhuollon ja kuntoutuksen sosiaalityön monimuotoista

Lisätiedot

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI 24.11.2014 Esimerkkejä oppimisympäristöistä Avara museo - kehitettiin museoammattilaisten aikuispedagogista

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua

Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua ARea 13 -seminaari Tampere 1.10.2013 Joanna Kalalahti joanna.kalalahti@uta.fi AVO2-hanke & 3DM-osahanke http://www.eoppimiskeskus.fi/avo2 ESR-rahoitteinen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko.

Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko. Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko Teesit tulevaisuuden trendeistä opetuksessa tvt:tä hyödyntäen Kuratointi (arvioi lukemasi ja tarjoa muille) Kustomointi (tuunaa oma kirjasi, personoi) Kehittäminen

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Kielen oppimista ja ohjausta. oppien. - ilmiön äärellä. Kuopio Joanna Ovaska

Kielen oppimista ja ohjausta. oppien. - ilmiön äärellä. Kuopio Joanna Ovaska Kielen oppimista ja ohjausta - ilmiön äärellä oppien Kuopio 23.11.2016 Joanna Ovaska Koulutuksen kulku Aikataulu 8.30-11.30, kahvitauko sopimuksen mukaan? Toiveita / ajatuksia Taustaa Kokemuksia Pohdintaa

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki 29.10.2004 Annikka Nurkka, LTY Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Alustuksen sisältö Miksi verkko-opetuksen laadunhallinta

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke)

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Opetuksen toteutus työelämäyhteydessä II (11/2012 12/2014) Sosiaalialan koulutusohjelma (Kemi-Tornion AMK) Ryhmä: YPT/SOK21 Sisältö

Lisätiedot

Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Elina Kauppila

Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Elina Kauppila Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät 30.11.2016 Elina Kauppila Tiimin lähtötilanne toimeksianto kirjaston johdolta tavoitteena luoda pohja systemaattiseen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sulautuvan linjakkaan opetuksen kurssisuunnittelun avaimet. Työpaja. Sulautuvan linjakkaan opetuksen suunnittelu. Taina Joutsenvirta 12.3.

Sulautuvan linjakkaan opetuksen kurssisuunnittelun avaimet. Työpaja. Sulautuvan linjakkaan opetuksen suunnittelu. Taina Joutsenvirta 12.3. Sulautuvan linjakkaan opetuksen kurssisuunnittelun avaimet Taina Joutsenvirta 12.3.2010 Työpaja Työpajassa tutustutaan sulautuvan opetuksen suunnittelun avaintekijöihin Käytetään ryhmässä tapahtuvassa

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 2011 Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Tervetuloa opiskelijaksi! Opintopsykologi Katri Ruth MIKÄ

Lisätiedot

Uusia tuulia uraohjauksessa. Yhdessä koulutustakuuseen

Uusia tuulia uraohjauksessa. Yhdessä koulutustakuuseen Uusia tuulia uraohjauksessa Ohjauksen käsikirja osana hanketta Anu Heinonen 6.10.2016 Uudellamaalla joka viides (22 %) 20-24-vuotias oli ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa vuonna 2014. Yhteensä tällaisia

Lisätiedot

OPS ja oppimiskäsitys. OPStuki2016 Työpaja 2 Tampere

OPS ja oppimiskäsitys. OPStuki2016 Työpaja 2 Tampere OPS ja oppimiskäsitys OPStuki2016 Työpaja 2 Tampere Esiopetus Perusopetus Oppiminen pohjautuu aikaisempaan osaamiseen ja kokemuksiin. Oppiminen on aikaisempiin =etoihin, taitoihin, tunteisiin ja kokemuksiin

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Ruotsia ilmiöpohjaisesti oppien

Ruotsia ilmiöpohjaisesti oppien Ruotsia ilmiöpohjaisesti oppien Helsinki 12.2.2016 Joanna Ovaska Tämän teos teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton -lisenssi. 1 Oppiminen autenttisissa

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE

LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE 2012 2015 LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 25 OP (TUNNISTE 61640) Biämnesstudier i fysisk fostrans didaktik

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso

TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso 16.8. - 26.9.2004. Teknologinen muutos -verkkojakson tarkoituksena on kartoittaa ajatuksia korkeakoulujen tulevaisuuden toimintakentästä ja

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Mitä merkitsee opetussuunnitelman yhteneväisyys? Yhtenäinen perusopetus. Muutossuunta Kehittämissuunta Prosessi

Mitä merkitsee opetussuunnitelman yhteneväisyys? Yhtenäinen perusopetus. Muutossuunta Kehittämissuunta Prosessi Mitä merkitsee opetussuunnitelman yhteneväisyys? Heikki Happonen Perusasteen rehtori Kasvatustieteen tohtori Joensuun normaalikoulu Yhtenäinen perusopetus Muutossuunta Kehittämissuunta Prosessi Hallinnollinen

Lisätiedot

Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla. Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto

Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla. Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto Havaintoja työtavan kehittämisen taustaksi yksin kirjoittamisen perinne

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala ALUEELLISET TYÖPAJAT Alueellisten työpajojen työskentelylle on tunnusomaista: 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen opsprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, 2. Uusien toimintatapojen etsiminen

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Opetuskulttuuri murroksessa

Opetuskulttuuri murroksessa Opetuskulttuuri murroksessa eduhakkeri Pekka Peura Martinlaakson lukio pekka.peura@eduvantaa.fi blogi: maot.fi sivut: eduhakkerit.fi FB: yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus 23.2.2016 Oppimispotentiaali

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot