Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen - kohti trialogista oppimista ProWohankkeessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen - kohti trialogista oppimista ProWohankkeessa"

Transkriptio

1 Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen - kohti trialogista oppimista ProWohankkeessa Kehittämisen kohteena Perusopintoihin kuuluva verkkokurssi P3 Opetuksen ja oppimisen perusteet (Kasvatustieteet yleinen ja aikuiskasvatustiede) Foorumi esity ITK Seminaarissa KL Pirkko Raudaskoski /Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen 1

2 Miksi pitäydyin pitkään yksin puurtamista korostavassa verkko-oppimisympäristössä ennakkoluulot, selittelyt esteenä? TYÖORGANISAATIO PAKOTTAA JA TYÖN REUNAEHDOT OPETTAJAN PELOT, TAIDOT JA RESURSSIT OPPIJOIDEN HALU, TAHTO JA TAIDOT EIVÄT RIITÄ HUONOT JA HALVAT VÄLINEET Massatuotantovaade pakottaa tehokkuuteen helppoihin ratkaisuihin Yksittäisiä opiskelijoita on helpompi kontrolloida ja arvioida Aikuisopiskelijat eivät kuitenkaan sitoudu ryhmätöihin, jokainen haluaa keskittyä vain omaan suoritukseen Ryhmätöitä on vaikea suorittaa etänä Yksilöllisyyden ja joustavuuden vaade sivuuttaa yhteisöllisyyden Kurssiaikataulut ovat liian kireitä, eikä ole aikaa opetella uutta Syntyy kaaosta ja opettaja syytetään ensimmäisenä Opettajalla ei ole aikaa edistää ryhmien toimintaa Oppimistulokset jäävät yksilötasolla huonommiksi, syntyy Opiskelijoilla tai opettajalla ei ole riittäviä valmiuksia toimia ryhmissä Foorumi esitys ITK Seminaarissa KL Pirkko Raudaskoski /Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen tiedollisia aukkoja Ryhmissä on vapaamatkustajia Ryhmäytyminen, organisointi nielevät liikaa huomiota sisällöltä Verkko - oppimisympäristö ei taivu tarpeeksi yhdessä opiskeluun Tekniset häiriöt sabotoivat yhdessä työskentelyn 2 2

3 Foorumi esitys ITK Seminaarissa KL Pirkko Raudaskoski /Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen 3

4 Avoin yliopisto / Henkilön nimi / Esityksen nimi

5 PERUSTIEDOT Opetuksen ja oppimisen perusteet 4 op Moodle - kurssit, kesto 8 vko 40 opiskelijaa Moodle - oppimisympäristön luonne, rakenne ja välineet VANHA KURSSI Yksin puurtamista oppikirjojen ja tehtävien parissa ( ) yksilöä kognitiivisesti kuormittava TIETOVARASTO, MUISTUTTAJA, YKSIÖLLISTEN LOPPUTUOTOSTEN JA ARVOSANOJEN SÄILÖ Opiskelun tukimateriaali: 3 Moduulia: kussakin oppimistehtävät ohjeineen, verkkomateriaaliy ja tehtävien palautustilat. Oppimateriaali Jokainen opiskeli yksi 3 kokonaista teosta + verkkomateriaali (ääntä, kuvaa, tekstiä), opettajan laatima asiasanasto UUSI KURSSI Yhdessä tekemistä, luomista eri teorioiden toistensa virittäminä ( ) kognitiivista kuormittavuutta jaettu YHDESSÄ PÄHKÄILYN AREENA JA VARMISTAJA, RYHMIEN ERI VERSIOIDEN SÄILÖ Opiskelun tukimateriaali 7 Moduulia: kussakin tehtäväannot ohjeineen, keskustalustat, ryhmä-tuotokset ja opettajan koosteet ja yhteispalautteet myöhempää käyttöä varten + yhdessä moduulissa ryhmäkohtaiset wikit, 3 palautustilaa kirjallisille tuotoksille Artikkeleita työstettiin yhdessä (myös vieraskiel.) + verkkomateriaali (ääntä, kuvaa, tekstiä), opettajan ja opisk. Laatima asiasanasto 5

6 Oppimisen luonne YKSIN TAPAHTUVAA TIEDON KÄSITTELYÄ MUOKKAAMISTA, YKSIN AJATTELUA YKSIN JA YHDESSÄ TAPAHTUVAA TIEDON KÄSITTELYÄ JA MUOKKAAMISTA JA ITSELLE UUDEN TIEDON LUOMISTA RYHMISSÄ Opetus Pakollisia yksilötehtäviä (2) ja verkkotentti +vapaaehtoinen alkutehtävä ja -keskustelu. Arviointi Avoin yliopisto / Henkilön nimi / Esityksen nimi Oppija ratkaisi opettajan tarjoamaan ongelmatapausta ja yksilö keksi itselle oman Paljon henkilökohtaista ohjausta, palautetta ja lisäksi yhteispalautetta lopussa Yksilöiden lopputuotosten arviointia Yksilöllinen arvosana Pakollisina ryhmätehtäviä: (7) Osallistuminen alku-, teema- ja loppukeskusteluun ja työpajatyöskentelyyn. Pakollisia yksilötehtäviä ennakkotehtävä ja oppimisraportti Paljon ryhmäohjausta ja yhteispalautetta Vähän henkilökohtaista ohjausta Ryhmäprosessien arviointia, välituotosten arviointia ryhmätuotosten arviointia, kaikille sama arvosana, jos ovat panostaneet yhtä paljon

7 ProWo hanke Tutkimus -ja kehittämishanke, joka kuuluu HEINE verkostoon eli korkeakoulujen ja innovaatiotukimuksen verkostoon Sovellettu yhteisöllisiin tietokäytäntöihin perustuvia trialogisen pedagogiikan malleja yliopisto-opetuksen tarpeisiin yhteistyössä yliopisto-opettajien kanssa Hgin yliopiston eri tiedekunnissa. Tietokäytäntö = yksilöllistä ja yhteisöllistä tiedon käsittelyä ja muokkausta (Schatzki 2001) Tutkittu tapaustutkimusten kautta opettajien näkemiä pedagogisia kehittämistarpeita nykyisissä kursseissa suhteessa vaatimuksiin edistää opiskelijoiden työelämäosaamista ja tietotyön käytäntöjä sekä kerätty aineistoa opettajien suunnitteluprosesseista Tuettu yliopisto-opettajia ja heidän kurssien kehittämistä yhteisten työpajojen ja yksilöllisen tuen avulla 7

8 Verkkokurssi P3 Opetuksen ja oppimisen perusteet kehittämishankkeeni ProWo: ssa KL KL 2013 Arvioin kriittisesti yksin puurtamista painottavaa P3 Opetuksen ja oppimisen perusteet verkkokurssia (1. versio) pohdin miksi koin tarvetta toteuttaa verkkokurssin toisin? Sovelsin trialogisia suunnitteluperiaatteita P3 Opetuksen ja oppimisen perusteet (4 op) pedagogisessa suunnittelussa Toteutin suunnitelman ensimmäistä kertaa P3 verkkokurssilla (2. versio SL 12) Kehitin kurssia edelleen (3. versio KL 13) tutkijoilta ja opiskelijoilta saadun palautteen pohjalta: kurssin rakenteen jäntevöittäminen ja selkeyttäminen, tehtävien ja ohjeiden yksinkertaistaminen Toteutan parhaillaan uudistettua verkko-kurssin versiota 8

9 Trialogisuus 1) Yhteisöjen organisoitumista sosiaalisesti 2) jaettujen yhteisten kohteiden ympärille, 3) joiden luominen ja kehittäminen on kyseisten yhteisöjen päätarkoitus. (Paavola ja Hakkarainen 2007, Paavola 2012.) Trialoginen oppiminen = lähestymistapa yhteisölliseen oppimiseen etsii keinoja yhteisten kohteiden kanssa työskentelyn tukemiseen korostaa ulkoisten tietotuotosten ja näiden muokkaamista tukevien välineiden merkitystä ihmisen ajattelun ja toiminnan tukena. näkee, että oppimisessa on tärkeää mielessä tapahtuvaksi asioiden prosessointi, mutta myös sosiaaliset käytännöt ja verkostot, ulkoisten, kollektiivisten tuotosten kehittäminen ja muokkaaminen johonkin (Paavola 2012) keskeistä oppimisen kannalta ei ole vain vuorovaikutus ihmisten välillä, ihmisten ja ympäristön välillä, vaan vuorovaikutus yhteisten kohteiden ympärillä. (Paavola ja Hakkarainen 2005) 9

10 Miksi edistää trialogista oppimista? Se kehittää nykyisessä ja tulevaisuuden tietotyössä tarvittavia keskeisiä työelämätaitoja (Muukkonen, H.2012) Tulisi osata työskennellä yhteisöllisesti kohdata ja ratkaista avoimia haastavia tehtäviä tuottaa tietoa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti solmia ja ylläpitää kontakteja eri alojen asiantuntijoihin hyödyntää digitaalisen teknologiaa tarkoituksenmukaisesti Urapalvelujen tutkimuksen mukaan: Työelämässä jo toimivat entiset yliopisto-opiskelijat olisivat kaivanneet erityisesti ryhmätyö- ja neuvottelutaitoja (ks. Lindholm 2011) 10

11 P3 Verkkokurssin toteutus teoriassa VÄLINEET Fyysiset välineet: kirjat, artikkelit, Moodle oppimisympäristö, sen materiaalit, ohjeet, keskustelut, wikit. Älylliset välineet kuten eri teoreettiset näkökulmat opetukseen ja oppimisen. YHTEISET TUOTOKSET (Suunnitelmat, suositukset) YKSILÖ Yksilön intressit, kysymykset motivaatio, aiemmin opittu, yksilön löydökset ja kontribuutio KOLLEKTIIVINEN ÄLYKKYYS Kaikki tahot ja voimavarat, joihin tietoa on valautunut mukana tiedon luomisessa ja kehittelyssä YHTEINEN KOHDE (esim. koetut, havaitut epäonnistuneet, onnistuneet opetus-oppimistilanteet) TODELLISUUS YHTEISÖ, RYHMÄT Jaetut kiinnostuksen kohteet, kysymykset, ideat, tavoitteet, tiedot, säännöt, toimintatavat jne., sovitut vastuut, tehtävät 11

12 Voisiko opiskelijat tuottaa itseään kiinnostavia kysymyksiä? Pohtivatko opiskelijat, minkälaista pedagogiikkaa ja oppimiskäsitystä kurssin tehtävät välittivät Kannattaa tarkasti sopia kommentointivastuut Tarkkalukemisen työnjako: hyvä idea helpottaa ruots.kiel. teoksen lukua yhteistoiminnallisella lukemisella. Kehitetäänkö yhteistuotoksia eteenpäin? Mikä on keskustelun lopputulos, arvioidaanko sitä yhdessä ja hyödynnetäänkö opiskelun seuraavassa vaiheessa? Opetuksen kultaisten sääntöjen kokoaminen yhteisenä tavoitteena on hyvä idea 12

13 Trialogistaoppimista edistävien suunnitteluperiaatteet (ks. Muukkonen, H. & Bauters, M. 2011) PERIAATTEET MITÄ TARKOITTAA OMALLA KURSSILLANI? 1. Organisoi toiminta yhteisesti kehitettävien kohteiden ympärille: 2. Tue toimijuutta ja yhdessä toimimista 3. Edistä pitkäkestoista tiedonluomista Oppijat kehittelivät ja parantelivat, täsmensivät toistensa tulkintoja ja tuotoksia esim. suunnitelmia Työnjako taulukoon ja keskusteluihin merkattiin jokaiselle vastuualueet Omaa valmiutta toimia yksin ja yhdessä yliopisto-opinnoissa pohdittiin jo edellisellä kurssilla Edellisessä moduulissa tuotettuja tekstejä pystyi hyödyntämään seuraavissa moduuleissa Läpi koko kurssin pohdittiin: miksi opetus-oppimistilanteet epäonnistuvat tai onnistuvat 4. Salli useat eri tiedon muodot ja kannusta tuotosten tarkasteluun eri näkökulmista Ongelmia, ideoita, suunnitelmia tarkasteltiin kokemuksellisen tiedon, teoriatiedon, työssä hankitun tiedon varassa. 5. Harjoita ristipölytystä Yhteisiä kohteita työstettiin eri ryhmäkokoonpanoissa, vaihdellen teoreettisia ja käytännöllisiä silmälaseja ja konteksteja 6. Käytä digitaalisia työvälineitä joustavasti Käytettiin joka moduulissa tuttua keskustelualustaa eri tarkoituksiin, wikiä vain yhdessä moduulissa + aiemmilta kursseilta tuttuja opiskelun tukia 13

14 Yksilön oppiminen P1 ALKAEN MOTIVOITUMISTA Oman ja yliopisto-opiskelussa tarvittavan toimijuuden, omien tavoitteiden, kiinnostuksen kohteiden ja ennakkokäsitysten (EK) tiedostamista M1 OPPIMISPÄIVÄKIRJA P3 EK -reflektointia, oman opetus-oppimisajattelun rakentamista, oman oppimisen arviointia P1 Jakson ryhmät ORIENTAATIO Vko40-41 Ryhmissä oppiminen P3 Jaksolla Ryhmissä tuotetut tapaukset, havainnot, tulkinnat, kokemukset, ajatukset YHTEINEN KOHDE OPETUS-OPPIMIS- TILANTEET ALOITUSKESKUSTELUT 2 RYHMÄÄ YHTEISENÄ KOHTEENA: Opetusta ja oppimisen perusteita, traditionalismia ja progressivismia opo koskevat tekstit, YHTEINEN TUOTOS: Kysymykset, jaettu hämmästys M2 ERI NÄKÖKULMIIN TUTUSTUMISTA Vko 42 YHTEEN NÄKÖKULMAAN SYVENTYMISTÄ Vko43-46 M2 TYÖPAJA I VAIHE: ONGELMIEN TUNNISTUS JA JÄSENTELY, TILANTEIDEN KEHITTELY 3 PAJAA YHTEISENÄ KOHTEENA: Eri teorioita käsittelevät tekstit ja epäonnistuneet tilanteet YHTEINEN TUOTOS: Keskeiset käsitteet, ongelmien uudelleenmäärittelyt ja jäsentelyt, selitykset, alustavat kehittämisideat TYÖPAJA II VAIHE: SUUNNITELMIEN IDEOINTI JA KIRJOITTAMINEN 12 PIENRYHMÄÄ YHTEISENÄ KOHTEENA: Yksi teoria ja yksi tilanne YHTEINEN TUOTOS: Suunnitelma yhdestä onnistuneesta opetus-oppimistilanteesta 14

15 M3 ERI NÄKÖKULMIIN TUTUSTUMISTA Vko46 VERTAISARVIOINTI 12 ryhmää Tutustutaan useisiin suunnitelmiin. Jokainen arvioi ja antaa palautetta yhdestä suunnitelmasta ja kommentoi jonkun toisen arviointia YHTEINEN KOHDE: RYHMÄTUOTOKSET, ERI SOVELLUKSET, PERUSTELUT OPETUKSELLISILLE RATKAISUILLE YHTEINEN TUOTOS: LAADITUT PALAUTTEET JA PERUSTELUT NIILLE M4 OPPIMISPÄIVÄKIRJOJEN JÄTTÖ 2.12 OPITUN KITEYTTÄMISTÄ KURSSIN OPPIMISKÄYTÄNTÖJEN ARVIOINTIA Vko47 LOPETUSKESKUSTELUT Kurssin oppimiskäytäntöjen arviointi (2 rinnakkaista ryhmää) Opetuksen kultaisten sääntöjen ideointi (3 rinnakkaista ryhmää) YHTEINEN KOHDE: TEORIAT, SOVELLUKSET, KURSSIN KÄYTÄNNÖT YHTEINEN TUOTOS: OPETUKSEN KULTAISET SÄÄNNÖT, KEHITTÄMISIDEAT 15

16 Työpajan A jäsenet (1-4 pienryhmisstä) Linkki Mene tästä ryhmäsi keskusteluun (A) Työpajan B jäsenet (5-8) pienryhmistä Linkki Mene tästä ryhmäsi keskusteluun (B) YHDESSÄ TEKEMISTÄ OHJAAVA TYÖNJAKO (joka teorialla oma väri) Pienryhmä 1: Case: Jokin peruskoulun, lukion, ammatillisen oppilaitoksen jne. opetusoppimistilanne? OP1 OP2 OP3 Pienryhmä 5 Case: Jokin päiväkodin tai esikoulun opetusoppimistilanne? OP15 OP16 OP17 Pienryhmä 2 Case: Jokin koulun, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen jne. opetusoppimistilanne? (kaikkia kiinnostaa liikunta) OP4 OP5 OP6 OP7 Pienryhmä 3 Case: Jokin korkeakouluun (yliopisto tai Amk) sijoittuva opetusoppimistilanne nuorille aikuisille. OP8 OP9 OP10 OP11 Pienryhmä 7 Pienryhmä 6 Case: Jokin koulun, lukion Case: Jokin korkeakoulun tai ammatillisen (yliopisto tai Amk) opetusoppimistilanne nuorille tai oppilaitoksen opetusoppimistilanne (kaikkia aikuisille? kiinnostaa liikunta)? OP18 OP19 OP20 OP21 OP22 OP23 OP24 OP25 Pienryhmä 4 Case: Jokin aikuisten ammatilliseen täydennyskoulutukseen, sijoittuva opetus-oppimistilanne? OP12 OP13 OP14 Pienryhmä 8 Case: Jokin aikuisten ammatilliseen koulutukseen sijoittuva opetus-oppimistilanne (esim.keskiaste tai korkeaaste?) OP26 OP27 OP28 OP29 Työpajan C jäsenet (8-12) pienryhmistä Linkki Mene tästä ryhmäsi keskusteluun (C) Pienryhmä 9 Case: Jokin peruskoulun, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen jne. opetusoppimistilanne? OP30 OP31 Pienryhmä 10 Case: Jokin vapaan sivistystyön piiriin sijoittuva opetusoppimistilanne aikuisille: suurinta osaa näyttäisi kiinnostavan vapaa sivistystyö) OP32 OP33 OP34 OP35 Pienryhmä 11 Case: Jokin korkeakouluun tai vapaan sivistystyön piiriin (yliopisto tai Amk- taso) sijoittuva opetusoppimistilanne nuorille tai aikuisille? OP36 OP37 OP38 OP39 Pienryhmä 12 Case: Jokin aikuisten ammatilliseen koulutukseen sijoittuva opetus-oppimistilanne (keskiaste tai korkeaaste)? OP40 OP41 16

17 Miksi tavoitella yhteisöllisempää verkkoopiskelua - omia pohdintoja? VÄHEMMÄN Erillisyyttä ja keskeyttämistä, Yksilöllisyyttä ja joustavuutta, mutta vähemmän suorituksia Monotoonisuutta ja samanlaisia opiskelutuotoksia arvioitavaksi Oppimista opettajaa varten Sulkeutuneisuutta ja omien ideoiden, ajatusten, oivalluksien ja töiden piilottelua ja panttaamista ENEMMÄN Yhteenkuuluvuutta, vertaisapua ja sitoutumista: etäopiskelijat osaksi opiskelu- ja tiedeyhteisöä Yhteisöllisyyttä, kurinalaisuutta ja enemmän suorituksia Yllätyksellisyyttä, vaihtelevia opiskelutuotoksia arvioitavaksi Oppimista toisia ja maailmaa varten Avoimuutta, omien ideoiden, ajatusten, oivalluksien ja töiden jakamista 17

18 Trialogisten suunnitteluperiaatteiden soveltaminen verkkokurssille vaatii Ei niinkään huippuhienoa informaatioteknologiaa kuin kurinalaista sosiaalisen toiminnan organisointia ja ohjausta, opiskelijoille selkeitä ohjeita, aikatauluja, työnjakoja ja vastuita Oman opetuksen kriittistä reflektointia, rohkeutta luopua vanhasta Älyllistä ponnistelua, keskeneräisyyden sietoa Verkko-oppimisympäristön rakenteen ja opiskeluvaiheiden tarkkaa ennakkosuunnittelua ja oppimiskäytäntöjen totaalista uudistamista ei vain yksittäisiä palikoita Useita eri luonnoksia kurssirakenteeksi ja sen etenemiseksi Palautetta luonnoksista ja muutamista kriittisistä pisteistä Uskoa prosessimaisen työtavan toimivuuteen, jatkuvan kehittelyn ja parantelun ideaan omassa ja opiskelijoiden toiminnassa 18

19 Uuden verkkokurssin arviointia 1. versio toteutuksen jälkeen ja 2. version kuluessa? Muutamille vaatimus pitkäkestoisesta osallistumisesta ja yhteispelisääntöjen noudattaminen ja selainten ja tietokoneen peruskäyttö liian vaikeaa ja rankkaa Joitakin kehittävän vertaispalautteen antaminen pelotti ja omiin wiki - teksteihin tehdyt muutokset ärsyttivät (tekstien omimista) Jotkut opiskelijat vetäytyivät kesken kaiken, Ryhmien organisointi ja ohjaus oli aluksi opettajalle raskasta, Oppimispäiväkirja oli päälle liimattua Ideariihi ja wiki-työskentelyssä vapausasteita liikaa Moodle - alustan hallinta aluksi vajaata Saavutettiin riittävä tekemisen meininki ja vaikeusaste: Vertaisarviointi ja tekstien työstäminen yhdessä oli uusi myönteinen, työelämän ja tulevien opintojen hyödyllinen oppimiskokemus Suurin osa opiskelijoista sitoutui ja suoriutui paremmin, sain paremman käsityksen mitä opiskelijat osaavat tai eivät osaa Tarkkaan ohjeistetut ja strukturoidut keskustelut jämäköittävät ja organisoivat yhdessä oppimisesta, opettajan vähempi näkyminen edistää oppijoiden vastuullisuutta Arviointikeskustelut pitkin matkaa ja loppukeskustelu antoi paljon arvokasta konkreettista tietoa kurssin kehittämiselle Uusi ympäristö kaappasi opettajan mukaansa. Olen alkanut uskoa, että yhteisöllinen oppiminen Moodle - verkko-oppimisympäristössä on mahdollista 19

20 Kiitos ITK yleisölle ja aurinkoista kevättä! t. Pirkko Raudaskoski 20

21 Lähteitä ja lisätietoa: Muukkonen, H. & Bauters, M. (2011). Suorittamisesta yhdessä luomiseen ja arviointiin: Tiedonluominen ja sosiaalinen media korkeakoulutuksessa. Teoksessa Aaltonen-Ogbeide, T., Saastamoinen, P., Rainio, H. & Vartiainen, T. (toim.), Silmät auki sosiaaliseen mediaan (ss ). Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2011. Helsinki: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta. Paavola, S valittyneisyys.pdf Paavola, S. (2012) Trialoginen oppiminen. Teoksessa Ilomäki, L. (toim). Laatua e-oppimateriaaleihin. E- oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa (s ). Oppaat ja käsikirjat 2012:5. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla: Paavola, S & Hakkarainen, K (2005). The knowledge Creation Metaphor An Emergent Epistemological Approach to Learning. Science & Education 14,

22 ProWo - hankeen tutkijat KT Liisa Ilomäki, tutkimusryhmän TeDU, Technology in Education Research Group, johtaja (Käyttäytymistieteiden laitos, Psykologia) Kiinnostunut siitä, miten oppimisen ja opetuksen käytännöt muuttuvat uuden digitaalisen teknologian mukana. (Työskennellyt pitkään Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskuksessa) FT Minna Lakkala (Käyttäytymistieteiden laitos, Psykologia, TeDU) Kiinnostunut koulujen ja yliopistojen opettajien suunnittelemista ja toteuttamista pedagogisista ratkaisuista, joissa hyödynnetään teknologiaa yhteisöllisen tutkimisen ja tiedon luomisen välineenä (Työskennellyt pitkään Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskuksessa) FT Hanni Muukkonen (Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta) Yliopistopedagogiikan lehtori. kiinnostunut yhteisöllisestä oppimisesta, opetusteknologiasta ja tiedonluomisen mahdollisuuksista ja haasteista yliopisto-opetuksessa. Perehtynyt tutkivan oppimisen mallin soveltamiseen yliopisto-opintoihin. (Työskennellyt Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskuksessa) FT Auli Toom (Käyttäytymistieteellinen tiedekunta) Yliopistopedagogiikan yliopistonlehtori FT, dosentti, kiinnostaa esim. opettajan pedagogiset lähestymistavat Opetukseen. YouTube - videolla (siirrä esitys kohtaan 49.21)

23 KURSSIN KULUESSA RAKENTUI VINKKILISTA MOODLEN YKSINKERTAISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÖÖN

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

Trialoginen oppiminen: Miten edistää kohteellista, yhteisöllistä työskentelyä oppimisessa?

Trialoginen oppiminen: Miten edistää kohteellista, yhteisöllistä työskentelyä oppimisessa? Trialoginen oppiminen: Miten edistää kohteellista, yhteisöllistä työskentelyä oppimisessa? Tekijä: Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Muuttaako uusi teknologia oppimista? Miten oppimisen tulisi muuttua?

Lisätiedot

Trialoginen oppiminen

Trialoginen oppiminen 1 Trialoginen oppiminen Sami Paavola Käsikirjoitusversio - julkaistu: Paavola, S. (2012) Trialoginen oppiminen. Teoksessa Ilomäki, L. (toim). Laatua e-oppimateriaaleihin. E-oppimateriaalit opetuksessa

Lisätiedot

Matkalla onnistuneeseen virtuaaliseen opetukseen. Oppimobiili-hankkeen päätösseminaari Minna Lakkala & Liisa Ilomäki Helsingin yliopisto

Matkalla onnistuneeseen virtuaaliseen opetukseen. Oppimobiili-hankkeen päätösseminaari Minna Lakkala & Liisa Ilomäki Helsingin yliopisto Matkalla onnistuneeseen virtuaaliseen opetukseen Oppimobiili-hankkeen päätösseminaari 10.11.2015 Minna Lakkala & Liisa Ilomäki Helsingin yliopisto Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, 10.11.2015 http://www.knork.info

Lisätiedot

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Luennon teemat Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Hanna Salovaara, tutkija Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun Yliopisto Pedagogiset mallit ja skriptaus

Lisätiedot

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, 8.3.2012 Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden korkeakoulu, Ruotsi Kurssin esittely Opiskelijapalautteen

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Lukiolaisille tietotyötaitoja uudenlaisella pedagogiikalla

Lukiolaisille tietotyötaitoja uudenlaisella pedagogiikalla Lukiolaisille tietotyötaitoja uudenlaisella pedagogiikalla Liisa Ilomäki & Minna Lakkala, Helsingin yliopisto Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa, 16.4.2015 1 Miksi tämä aihe? Kaikki puhuvat uusista

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Opettaja: verkkopedagogiikan asiantuntija Taina Joutsenvirta Aika: keskiviikkoina klo 16 18 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2009 Paikka: Metsätalo U40, sali 27 Kurssin

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin Marleena Ahonen TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Virtuaaliyliopistohankkeen taustaa: - Tavoitteena koota verkko-oppimisen alueen ajankohtaista

Lisätiedot

Sulautuva, aktivoiva opetus

Sulautuva, aktivoiva opetus Sulautuva, aktivoiva opetus Taina Joutsenvirta Ohjelma.. Mitä on sulautuva opetus? Miten suunnitella sulautuvaa, aktivoivaa opetusta? Oppimistehtävien pohdintaa Blended learning Sulautuva opetus Sulautuva

Lisätiedot

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P)

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) 20.11.2007 26.2.2008 Eläytymismenetelmä (role-playing) J. Eskola, J. Suoranta R. Rajala, P. Hakkarainen - sosiaalitieteet, kasvatustieteet, tulevaisuudentutkimus Kehystarina

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin 1 Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Päivi Häkkinen PERUSOPETUS 2020 Tietoyhteiskuntavalmiudet 18.3.2010, Opetushallitus, Helsinki 2 Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja halutaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus

Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus KOULUTUSMODUULIEN KUVAUS Oppimisprosessin suunnittelu (1) Toimivien oppimistehtävien suunnittelu oppimisprosessiin (2) Tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen

Lisätiedot

Uusi kirjoittaminen yhteisöllistä tuottamista ja osallistavaa kommunikointia Outi Kallionpää

Uusi kirjoittaminen yhteisöllistä tuottamista ja osallistavaa kommunikointia Outi Kallionpää Uusi kirjoittaminen yhteisöllistä tuottamista ja osallistavaa kommunikointia 6.2.2017 Outi Kallionpää Mitä on kirjoittaminen? Miten kirjoittamista voi oppia ja opettaa? Uusi kirjoittaminen tekniset taidot

Lisätiedot

Onnistuneen oppimisprosessin edellytyksiä verkossa

Onnistuneen oppimisprosessin edellytyksiä verkossa Onnistuneen oppimisprosessin edellytyksiä verkossa prof. Sanna Järvelä Oulun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö tietokoneavusteinen opetus etäopetus tietoverkkojen

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Opintori Erilaisten oppijoiden oppimisen tukeminen

Opintori Erilaisten oppijoiden oppimisen tukeminen Opintori 15.12.2012 Erilaisten oppijoiden oppimisen tukeminen Heli Kiema Yliopisto-opettaja (jatko-opiskelija) (psykologia ja kasvatuspsykologia) Research Unit of Psychology Kehityspsykologia1 - kehittämishankkeena

Lisätiedot

JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA

JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA MITEN SELVITÄ HENGISSÄ? HYOL:n kesäkurssi 6.6.2017 Hanna Toikkanen ARVIOINTI YHTEYDESSÄ OPPIMISKÄSITYKSEEN (LOPS) Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen,

Lisätiedot

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Miikka Salavuo OPS Kick Off 2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

lineitä oppimisen tueksi

lineitä oppimisen tueksi Moodlen välineitv lineitä oppimisen tueksi Ennakkotehtävä Sinulle: 1. Mieti valmiiksi aihe, josta alat laatia verkkokurssia tai kurssin osaa. Verkko tutuksi -kurssilla on tavoitteena suunnitella joko kokonainen

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuvia neuvoja: Mitä opettajan tulee tietää suunnitellessaan yhteisöllistä oppimista edistäviä opetustilanteita

Tutkimukseen perustuvia neuvoja: Mitä opettajan tulee tietää suunnitellessaan yhteisöllistä oppimista edistäviä opetustilanteita Tutkimukseen perustuvia neuvoja: Mitä opettajan tulee tietää suunnitellessaan yhteisöllistä oppimista edistäviä opetustilanteita Minna Lakkala Technology in Education Research Group (TEdu) http://www.helsinki.fi/psychology/groups/tedu/

Lisätiedot

Kohti trialogista ja sulautuvaa oppimista: Yhteisöllinen, pitkäkestoinen työskentely, työelämäkontaktit ja opiskelijoiden oma vastuu menetelminä

Kohti trialogista ja sulautuvaa oppimista: Yhteisöllinen, pitkäkestoinen työskentely, työelämäkontaktit ja opiskelijoiden oma vastuu menetelminä Kohti trialogista ja sulautuvaa oppimista: Yhteisöllinen, pitkäkestoinen työskentely, työelämäkontaktit ja opiskelijoiden oma vastuu menetelminä Liisa Ilomäki, Minna Lakkala, Liisa Myyry, Jukka Lehtonen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Digitalisaation vahvistaminen

Digitalisaation vahvistaminen Digitalisaation vahvistaminen Digitalisoituminen Osaamisen muutos: osaaminen vs. tietäminen Vaikuttaa radikaalisti työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavaan osaamiseen Muuttaa käsitystä tiedosto, työstä

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena. Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria

Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena. Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria Miten koukutamme oppimaan? Minkälaisilla pedagogisilla ratkaisuilla voitaisiin vahvistaa työelämäläheistä

Lisätiedot

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon?

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Case Sosiaali/Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate; suunnittelija TtM Ulla

Lisätiedot

Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä. Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0

Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä. Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0 Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0 Päivän ohjelma 9.45-10.45 Moduuli 1/teema 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä), PBL työskentelyn päätös

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Onnistuneen oppimisprosessin edellytyksiä verkossa

Onnistuneen oppimisprosessin edellytyksiä verkossa Onnistuneen oppimisprosessin edellytyksiä verkossa prof. Sanna Järvelä Oulun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö teknologia kehittyy, mutta ihmisen älykkään toiminnan

Lisätiedot

Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi

Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi Mieti oppimistehtäväsi tavoitteita ja vastaa muutamalla sanalla kysymyksiin Oppimistehtävän nimi: Pedagogiikka 1. Oppimista syntyy

Lisätiedot

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Miikka Salavuo Teknodida 2008 Onko oppiminen tuote vai prosessi? Kuka määrittelee mitä opitaan? Mikä on tiedon merkitys ja tietokäsitys? Mikä on yhteisön rooli?

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Miksi Tutkivaa oppimista? Kasvatuspsykologian Dosentti Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Tarjolla olevan tietomäärän valtava kasvu Muutoksen nopeutuminen

Lisätiedot

Hyvät käytännöt verkko-opetuksessa epassi-koulutus

Hyvät käytännöt verkko-opetuksessa epassi-koulutus Koulutuskeskus Salpaus järjestää ammatillista ja lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille sekä tekee tiivistä kehittämistyötä elinkeinoelämän kanssa. Hyvät käytännöt verkko-opetuksessa epassi-koulutus 26.3.2009-10.9.2009

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Viisi opintoviikkoa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vuodesta 2000 lähtien http://ok.helsinki.fi/opefi Pauliina Kupila ja Mari Jussila Opetusteknologiakeskus

Lisätiedot

Oppimisprosessissa opiskelijoiden tukena analytiikan opiskelua yhdessä tehden

Oppimisprosessissa opiskelijoiden tukena analytiikan opiskelua yhdessä tehden Oppimisprosessissa opiskelijoiden tukena analytiikan opiskelua yhdessä tehden Katariina Vuorensola Luento-opetuksen tulevaisuus Oppimisseikkailu 2017 Analytiikan kurssi Analytiikan perusteet, 4 op Maisterivaiheen

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Digitaaliset kokeet kemiassa. Opetusneuvos Tiina Tähkä

Digitaaliset kokeet kemiassa. Opetusneuvos Tiina Tähkä Digitaaliset kokeet kemiassa Opetusneuvos Tiina Tähkä Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet www.oph.fi > Julkaisut ja oppimateriaalit > Verkkojulkaisut > Luonnontieteiden opetustilat,

Lisätiedot

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO-hankkeen tarkoitus Kehittää käsityön opetuksessa innovatiivista ajattelua ja taitavaa oppimista tukevaa pedagogista toimintaa

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 22.4.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä 6.10.2015 Learning services / OPIT Timo Ovaska Keskeinen sisältö ja osaamistavoitteet Käänteisen opetuksen suunnittelu ja elementit Erilaisten

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04. Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.2008 Opettajan ammattitaidon kehittymisen tukeminen tietoyhteiskunnassa

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa oppimisympäristöissä

Oppimisen arviointi uusissa oppimisympäristöissä Oppimisen arviointi uusissa oppimisympäristöissä Lehtori Sanna Ruhalahti, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oppimisen arviointi Tavoite on, että opiskelija tietää, mitä osaa ja mitä hänen on vielä

Lisätiedot

Rakennetaan yhdessä verkkokurssi Pulkkilan peruskoulu, modulikoulu, Mäkeläntie 2, Pulkkila

Rakennetaan yhdessä verkkokurssi Pulkkilan peruskoulu, modulikoulu, Mäkeläntie 2, Pulkkila Rakennetaan yhdessä verkkokurssi 14.12.2016 Pulkkilan peruskoulu, modulikoulu, Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Verkko-opetuksen äärellä TVT-strategia opetuksen kehittämisen tukena Verkko-oppimisen pedagogiset

Lisätiedot

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Hanna Salovaara, tutkija Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun Yliopisto Luennon teemat Mitä (verkko-)oppiminen on?

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Opintoasiain ja Peda forum päivät 2011, 23.8.2011 Työpaja 3 Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus ja kehittämispalvelu Aducate, Avoin yliopisto

Lisätiedot

Inspiroivat oppimisympäristöt?

Inspiroivat oppimisympäristöt? Inspiroivat oppimisympäristöt? Professori Kirsti Lonka, varadekaani Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Twitter @kirstilonka #rymsy #mindgap Projektityö edellyttää ryhmän luovuutta

Lisätiedot

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus 10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus Leena.r.k.Hiltunen@jyu.fi Teesi 1: Suunnittele! Aloita pienillä parannuksilla Mieti mikä on

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä)

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Tuutortapaaminen 8.10. Päivän ohjelma 9.45-10.45 Moduuli 1/teema 1 (Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä), PBL työskentelyn

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Miikka Salavuo Turku 26.4.2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005 Tutkimus-, kehittämis- & koulutustehtävissä (JY

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Keskiviikkona 8.10. klo 13.30-16.30 Rehtorin alkusanat ja katsaus tulevaisuuden kouluun, opettajuuteen ja laaja-alaiseen osaamiseen (diat) Ryhmiin jakautuminen:

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

ColLab Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena

ColLab Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena http://collab0708.wordpress.com ColLab Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena Hankkeen esittelyä 4.9.2007 Essi Vuopala Paulina Melakari-Mustonen Mikä on ColLab hanke? ColLab hanke on Oulun yliopiston

Lisätiedot

Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein?

Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein? Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein? Verkkopohjainen dilemmakeskustelu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden eettisen ajattelun kehittäjänä Soile Juujärvi ja Kaija Pesso SULOP 2013 3/7/2013

Lisätiedot

Korvaklinikan opetusvideot VHSkaseteilta SATU JANHUNEN, OPETUSHOITAJA MARJA SILENTI, VERKKO-OPETUKSEN TUKIHENKILÖ

Korvaklinikan opetusvideot VHSkaseteilta SATU JANHUNEN, OPETUSHOITAJA MARJA SILENTI, VERKKO-OPETUKSEN TUKIHENKILÖ Korvaklinikan opetusvideot VHSkaseteilta verkkoon SATU JANHUNEN, OPETUSHOITAJA MARJA SILENTI, VERKKO-OPETUKSEN TUKIHENKILÖ KNK- (KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN) KURSSIN KUVAUS KNK-kurssi kuuluu kliinisen

Lisätiedot

Sosiaalinen media opintoohjauksen. Anne Rongas Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi

Sosiaalinen media opintoohjauksen. Anne Rongas Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi Sosiaalinen media opintoohjauksen tukena Anne Rongas 20.4.2011 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi Sosiaalinen media ja... työ- ja toimintakulttuurin muutos opinto-ohjaajan työ tiedotuskanavat henkilökohtainen

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa TieVie (5 ov) 24.9.2004 Minna Pesonen, Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto Mistä kaikki alkoi? Idea PBL:n soveltamisesta syntyi Ongelmalähtöisen

Lisätiedot

#DIGI. Haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi.

#DIGI. Haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi. #DIGI Haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi. #DIGILOIKKA Digitalisaation hyötyjen ja mahdollisuuksien konkretisoiminen

Lisätiedot

Poimintoja mietittäväksi. Juha Ristilä

Poimintoja mietittäväksi. Juha Ristilä Poimintoja mietittäväksi Juha Ristilä 16.4.2013 1. poiminta: Y-sukupolvi 2. poiminta: Työelämä odottaa koulutukselta 3. poiminta: Uusi opettaja 4. poiminta: Ammatillisen opettajan osaaminen 5. poiminta:

Lisätiedot

Haku lukioiden kehittämisverkostoon

Haku lukioiden kehittämisverkostoon Sivu 1/7 Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika 17.3.2016 klo 12.00 21.4.2016 klo 16.15 Diaarinumero: 51/575/2016 1. PERUSTIEDOT Hakija (koulutuksen järjestäjä) Hakijan virallinen sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus)

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Oppimistehtävät ovat mielekkäitä ja sopivan haasteellisia (mm. suhteessa opittavaan asiaan ja oppijan aikaisempaan tietotasoon).

Lisätiedot

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Mittaamiseen liittyvien termien määrittelyä: - Mittaväline = mittauslaite - Tunnusluku = osoitin/ilmaisin = mittarin tulos = indikaattori Mihin laadun arviointi

Lisätiedot

Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD

Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD Anne Rongas 7.4.2015 Anne Rongas 2015, Creative Commons Nimeä-Tarttuva 4.0 Suomi Esitys löytyy: bit.ly/ilmioppibyod Jotain vanhaa, jotain uutta Tässä esityksessä: 1. Mitä

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Tieteellistä viestintää monitieteisesti

Tieteellistä viestintää monitieteisesti Tieteellistä viestintää monitieteisesti Kielikeskuspäivät 30. 31.5.2017 Päivi Torvelainen, lehtori paivi.torvelainen@jyu.fi Teija Lukkari, yliopistonopettaja teija.lukkari@jyu.fi XYHK001 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Opitaan yhdessä. Saara Repo-Kaarento Kansanopistopäivät Siikaranta-opistossa 9.-11.6.2008

Opitaan yhdessä. Saara Repo-Kaarento Kansanopistopäivät Siikaranta-opistossa 9.-11.6.2008 Opitaan yhdessä Saara Repo-Kaarento Kansanopistopäivät Siikaranta-opistossa 9.-11.6.2008 Ilmapiiri Läsnäolo Opitaan yhdessä Yhteiset käytännöt/ välineet Yhteinen kohde/ tavoite Ryhmädynamiikka Vuorovaikutus

Lisätiedot

Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina

Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina Opetushallituksen rahoittama koulutushanke 2011-2013 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Liisa, Marianne Terkki-Mallat ja Leena Tervonen 23.2.2012 1 Esittäytyminen

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

eoppimisen ajonautinto

eoppimisen ajonautinto eoppimisen ajonautinto TM Tavoitteet MDC Education Group Oikea oppimisympäristö Edusolutions Oy on osa mittavaa suomalaista koulutuskonsernia, MDC Education Groupia. Group on keskittynyt business-osaamisen

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? 25.3.2010 Sirkka Hulkkonen Vaikuttavuus alkaa ideasta Mihin hanke perustuu? Onko taustalla Teknologian kehittyminen Rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Innovatiivinen, kehittyvä koulu: Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja alustavia tuloksia

Innovatiivinen, kehittyvä koulu: Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja alustavia tuloksia Innovatiivinen, kehittyvä koulu: Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja alustavia tuloksia 21.4.2010 Liisa Ilomäki & Minna Lakkala minna.lakkala@helsinki.fi; liisa.ilomaki@helsinki.fi Technology

Lisätiedot

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA 31.10.2007 Kirsi Keskisärkkä ja Tomi Kontio Yhteistyöhanke Kuopion yliopisto, Turun yliopisto ja Tritonia oppimiskeskus (Vaasan yliopisto,

Lisätiedot