Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen - kohti trialogista oppimista ProWohankkeessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen - kohti trialogista oppimista ProWohankkeessa"

Transkriptio

1 Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen - kohti trialogista oppimista ProWohankkeessa Kehittämisen kohteena Perusopintoihin kuuluva verkkokurssi P3 Opetuksen ja oppimisen perusteet (Kasvatustieteet yleinen ja aikuiskasvatustiede) Foorumi esity ITK Seminaarissa KL Pirkko Raudaskoski /Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen 1

2 Miksi pitäydyin pitkään yksin puurtamista korostavassa verkko-oppimisympäristössä ennakkoluulot, selittelyt esteenä? TYÖORGANISAATIO PAKOTTAA JA TYÖN REUNAEHDOT OPETTAJAN PELOT, TAIDOT JA RESURSSIT OPPIJOIDEN HALU, TAHTO JA TAIDOT EIVÄT RIITÄ HUONOT JA HALVAT VÄLINEET Massatuotantovaade pakottaa tehokkuuteen helppoihin ratkaisuihin Yksittäisiä opiskelijoita on helpompi kontrolloida ja arvioida Aikuisopiskelijat eivät kuitenkaan sitoudu ryhmätöihin, jokainen haluaa keskittyä vain omaan suoritukseen Ryhmätöitä on vaikea suorittaa etänä Yksilöllisyyden ja joustavuuden vaade sivuuttaa yhteisöllisyyden Kurssiaikataulut ovat liian kireitä, eikä ole aikaa opetella uutta Syntyy kaaosta ja opettaja syytetään ensimmäisenä Opettajalla ei ole aikaa edistää ryhmien toimintaa Oppimistulokset jäävät yksilötasolla huonommiksi, syntyy Opiskelijoilla tai opettajalla ei ole riittäviä valmiuksia toimia ryhmissä Foorumi esitys ITK Seminaarissa KL Pirkko Raudaskoski /Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen tiedollisia aukkoja Ryhmissä on vapaamatkustajia Ryhmäytyminen, organisointi nielevät liikaa huomiota sisällöltä Verkko - oppimisympäristö ei taivu tarpeeksi yhdessä opiskeluun Tekniset häiriöt sabotoivat yhdessä työskentelyn 2 2

3 Foorumi esitys ITK Seminaarissa KL Pirkko Raudaskoski /Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen 3

4 Avoin yliopisto / Henkilön nimi / Esityksen nimi

5 PERUSTIEDOT Opetuksen ja oppimisen perusteet 4 op Moodle - kurssit, kesto 8 vko 40 opiskelijaa Moodle - oppimisympäristön luonne, rakenne ja välineet VANHA KURSSI Yksin puurtamista oppikirjojen ja tehtävien parissa ( ) yksilöä kognitiivisesti kuormittava TIETOVARASTO, MUISTUTTAJA, YKSIÖLLISTEN LOPPUTUOTOSTEN JA ARVOSANOJEN SÄILÖ Opiskelun tukimateriaali: 3 Moduulia: kussakin oppimistehtävät ohjeineen, verkkomateriaaliy ja tehtävien palautustilat. Oppimateriaali Jokainen opiskeli yksi 3 kokonaista teosta + verkkomateriaali (ääntä, kuvaa, tekstiä), opettajan laatima asiasanasto UUSI KURSSI Yhdessä tekemistä, luomista eri teorioiden toistensa virittäminä ( ) kognitiivista kuormittavuutta jaettu YHDESSÄ PÄHKÄILYN AREENA JA VARMISTAJA, RYHMIEN ERI VERSIOIDEN SÄILÖ Opiskelun tukimateriaali 7 Moduulia: kussakin tehtäväannot ohjeineen, keskustalustat, ryhmä-tuotokset ja opettajan koosteet ja yhteispalautteet myöhempää käyttöä varten + yhdessä moduulissa ryhmäkohtaiset wikit, 3 palautustilaa kirjallisille tuotoksille Artikkeleita työstettiin yhdessä (myös vieraskiel.) + verkkomateriaali (ääntä, kuvaa, tekstiä), opettajan ja opisk. Laatima asiasanasto 5

6 Oppimisen luonne YKSIN TAPAHTUVAA TIEDON KÄSITTELYÄ MUOKKAAMISTA, YKSIN AJATTELUA YKSIN JA YHDESSÄ TAPAHTUVAA TIEDON KÄSITTELYÄ JA MUOKKAAMISTA JA ITSELLE UUDEN TIEDON LUOMISTA RYHMISSÄ Opetus Pakollisia yksilötehtäviä (2) ja verkkotentti +vapaaehtoinen alkutehtävä ja -keskustelu. Arviointi Avoin yliopisto / Henkilön nimi / Esityksen nimi Oppija ratkaisi opettajan tarjoamaan ongelmatapausta ja yksilö keksi itselle oman Paljon henkilökohtaista ohjausta, palautetta ja lisäksi yhteispalautetta lopussa Yksilöiden lopputuotosten arviointia Yksilöllinen arvosana Pakollisina ryhmätehtäviä: (7) Osallistuminen alku-, teema- ja loppukeskusteluun ja työpajatyöskentelyyn. Pakollisia yksilötehtäviä ennakkotehtävä ja oppimisraportti Paljon ryhmäohjausta ja yhteispalautetta Vähän henkilökohtaista ohjausta Ryhmäprosessien arviointia, välituotosten arviointia ryhmätuotosten arviointia, kaikille sama arvosana, jos ovat panostaneet yhtä paljon

7 ProWo hanke Tutkimus -ja kehittämishanke, joka kuuluu HEINE verkostoon eli korkeakoulujen ja innovaatiotukimuksen verkostoon Sovellettu yhteisöllisiin tietokäytäntöihin perustuvia trialogisen pedagogiikan malleja yliopisto-opetuksen tarpeisiin yhteistyössä yliopisto-opettajien kanssa Hgin yliopiston eri tiedekunnissa. Tietokäytäntö = yksilöllistä ja yhteisöllistä tiedon käsittelyä ja muokkausta (Schatzki 2001) Tutkittu tapaustutkimusten kautta opettajien näkemiä pedagogisia kehittämistarpeita nykyisissä kursseissa suhteessa vaatimuksiin edistää opiskelijoiden työelämäosaamista ja tietotyön käytäntöjä sekä kerätty aineistoa opettajien suunnitteluprosesseista Tuettu yliopisto-opettajia ja heidän kurssien kehittämistä yhteisten työpajojen ja yksilöllisen tuen avulla 7

8 Verkkokurssi P3 Opetuksen ja oppimisen perusteet kehittämishankkeeni ProWo: ssa KL KL 2013 Arvioin kriittisesti yksin puurtamista painottavaa P3 Opetuksen ja oppimisen perusteet verkkokurssia (1. versio) pohdin miksi koin tarvetta toteuttaa verkkokurssin toisin? Sovelsin trialogisia suunnitteluperiaatteita P3 Opetuksen ja oppimisen perusteet (4 op) pedagogisessa suunnittelussa Toteutin suunnitelman ensimmäistä kertaa P3 verkkokurssilla (2. versio SL 12) Kehitin kurssia edelleen (3. versio KL 13) tutkijoilta ja opiskelijoilta saadun palautteen pohjalta: kurssin rakenteen jäntevöittäminen ja selkeyttäminen, tehtävien ja ohjeiden yksinkertaistaminen Toteutan parhaillaan uudistettua verkko-kurssin versiota 8

9 Trialogisuus 1) Yhteisöjen organisoitumista sosiaalisesti 2) jaettujen yhteisten kohteiden ympärille, 3) joiden luominen ja kehittäminen on kyseisten yhteisöjen päätarkoitus. (Paavola ja Hakkarainen 2007, Paavola 2012.) Trialoginen oppiminen = lähestymistapa yhteisölliseen oppimiseen etsii keinoja yhteisten kohteiden kanssa työskentelyn tukemiseen korostaa ulkoisten tietotuotosten ja näiden muokkaamista tukevien välineiden merkitystä ihmisen ajattelun ja toiminnan tukena. näkee, että oppimisessa on tärkeää mielessä tapahtuvaksi asioiden prosessointi, mutta myös sosiaaliset käytännöt ja verkostot, ulkoisten, kollektiivisten tuotosten kehittäminen ja muokkaaminen johonkin (Paavola 2012) keskeistä oppimisen kannalta ei ole vain vuorovaikutus ihmisten välillä, ihmisten ja ympäristön välillä, vaan vuorovaikutus yhteisten kohteiden ympärillä. (Paavola ja Hakkarainen 2005) 9

10 Miksi edistää trialogista oppimista? Se kehittää nykyisessä ja tulevaisuuden tietotyössä tarvittavia keskeisiä työelämätaitoja (Muukkonen, H.2012) Tulisi osata työskennellä yhteisöllisesti kohdata ja ratkaista avoimia haastavia tehtäviä tuottaa tietoa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti solmia ja ylläpitää kontakteja eri alojen asiantuntijoihin hyödyntää digitaalisen teknologiaa tarkoituksenmukaisesti Urapalvelujen tutkimuksen mukaan: Työelämässä jo toimivat entiset yliopisto-opiskelijat olisivat kaivanneet erityisesti ryhmätyö- ja neuvottelutaitoja (ks. Lindholm 2011) 10

11 P3 Verkkokurssin toteutus teoriassa VÄLINEET Fyysiset välineet: kirjat, artikkelit, Moodle oppimisympäristö, sen materiaalit, ohjeet, keskustelut, wikit. Älylliset välineet kuten eri teoreettiset näkökulmat opetukseen ja oppimisen. YHTEISET TUOTOKSET (Suunnitelmat, suositukset) YKSILÖ Yksilön intressit, kysymykset motivaatio, aiemmin opittu, yksilön löydökset ja kontribuutio KOLLEKTIIVINEN ÄLYKKYYS Kaikki tahot ja voimavarat, joihin tietoa on valautunut mukana tiedon luomisessa ja kehittelyssä YHTEINEN KOHDE (esim. koetut, havaitut epäonnistuneet, onnistuneet opetus-oppimistilanteet) TODELLISUUS YHTEISÖ, RYHMÄT Jaetut kiinnostuksen kohteet, kysymykset, ideat, tavoitteet, tiedot, säännöt, toimintatavat jne., sovitut vastuut, tehtävät 11

12 Voisiko opiskelijat tuottaa itseään kiinnostavia kysymyksiä? Pohtivatko opiskelijat, minkälaista pedagogiikkaa ja oppimiskäsitystä kurssin tehtävät välittivät Kannattaa tarkasti sopia kommentointivastuut Tarkkalukemisen työnjako: hyvä idea helpottaa ruots.kiel. teoksen lukua yhteistoiminnallisella lukemisella. Kehitetäänkö yhteistuotoksia eteenpäin? Mikä on keskustelun lopputulos, arvioidaanko sitä yhdessä ja hyödynnetäänkö opiskelun seuraavassa vaiheessa? Opetuksen kultaisten sääntöjen kokoaminen yhteisenä tavoitteena on hyvä idea 12

13 Trialogistaoppimista edistävien suunnitteluperiaatteet (ks. Muukkonen, H. & Bauters, M. 2011) PERIAATTEET MITÄ TARKOITTAA OMALLA KURSSILLANI? 1. Organisoi toiminta yhteisesti kehitettävien kohteiden ympärille: 2. Tue toimijuutta ja yhdessä toimimista 3. Edistä pitkäkestoista tiedonluomista Oppijat kehittelivät ja parantelivat, täsmensivät toistensa tulkintoja ja tuotoksia esim. suunnitelmia Työnjako taulukoon ja keskusteluihin merkattiin jokaiselle vastuualueet Omaa valmiutta toimia yksin ja yhdessä yliopisto-opinnoissa pohdittiin jo edellisellä kurssilla Edellisessä moduulissa tuotettuja tekstejä pystyi hyödyntämään seuraavissa moduuleissa Läpi koko kurssin pohdittiin: miksi opetus-oppimistilanteet epäonnistuvat tai onnistuvat 4. Salli useat eri tiedon muodot ja kannusta tuotosten tarkasteluun eri näkökulmista Ongelmia, ideoita, suunnitelmia tarkasteltiin kokemuksellisen tiedon, teoriatiedon, työssä hankitun tiedon varassa. 5. Harjoita ristipölytystä Yhteisiä kohteita työstettiin eri ryhmäkokoonpanoissa, vaihdellen teoreettisia ja käytännöllisiä silmälaseja ja konteksteja 6. Käytä digitaalisia työvälineitä joustavasti Käytettiin joka moduulissa tuttua keskustelualustaa eri tarkoituksiin, wikiä vain yhdessä moduulissa + aiemmilta kursseilta tuttuja opiskelun tukia 13

14 Yksilön oppiminen P1 ALKAEN MOTIVOITUMISTA Oman ja yliopisto-opiskelussa tarvittavan toimijuuden, omien tavoitteiden, kiinnostuksen kohteiden ja ennakkokäsitysten (EK) tiedostamista M1 OPPIMISPÄIVÄKIRJA P3 EK -reflektointia, oman opetus-oppimisajattelun rakentamista, oman oppimisen arviointia P1 Jakson ryhmät ORIENTAATIO Vko40-41 Ryhmissä oppiminen P3 Jaksolla Ryhmissä tuotetut tapaukset, havainnot, tulkinnat, kokemukset, ajatukset YHTEINEN KOHDE OPETUS-OPPIMIS- TILANTEET ALOITUSKESKUSTELUT 2 RYHMÄÄ YHTEISENÄ KOHTEENA: Opetusta ja oppimisen perusteita, traditionalismia ja progressivismia opo koskevat tekstit, YHTEINEN TUOTOS: Kysymykset, jaettu hämmästys M2 ERI NÄKÖKULMIIN TUTUSTUMISTA Vko 42 YHTEEN NÄKÖKULMAAN SYVENTYMISTÄ Vko43-46 M2 TYÖPAJA I VAIHE: ONGELMIEN TUNNISTUS JA JÄSENTELY, TILANTEIDEN KEHITTELY 3 PAJAA YHTEISENÄ KOHTEENA: Eri teorioita käsittelevät tekstit ja epäonnistuneet tilanteet YHTEINEN TUOTOS: Keskeiset käsitteet, ongelmien uudelleenmäärittelyt ja jäsentelyt, selitykset, alustavat kehittämisideat TYÖPAJA II VAIHE: SUUNNITELMIEN IDEOINTI JA KIRJOITTAMINEN 12 PIENRYHMÄÄ YHTEISENÄ KOHTEENA: Yksi teoria ja yksi tilanne YHTEINEN TUOTOS: Suunnitelma yhdestä onnistuneesta opetus-oppimistilanteesta 14

15 M3 ERI NÄKÖKULMIIN TUTUSTUMISTA Vko46 VERTAISARVIOINTI 12 ryhmää Tutustutaan useisiin suunnitelmiin. Jokainen arvioi ja antaa palautetta yhdestä suunnitelmasta ja kommentoi jonkun toisen arviointia YHTEINEN KOHDE: RYHMÄTUOTOKSET, ERI SOVELLUKSET, PERUSTELUT OPETUKSELLISILLE RATKAISUILLE YHTEINEN TUOTOS: LAADITUT PALAUTTEET JA PERUSTELUT NIILLE M4 OPPIMISPÄIVÄKIRJOJEN JÄTTÖ 2.12 OPITUN KITEYTTÄMISTÄ KURSSIN OPPIMISKÄYTÄNTÖJEN ARVIOINTIA Vko47 LOPETUSKESKUSTELUT Kurssin oppimiskäytäntöjen arviointi (2 rinnakkaista ryhmää) Opetuksen kultaisten sääntöjen ideointi (3 rinnakkaista ryhmää) YHTEINEN KOHDE: TEORIAT, SOVELLUKSET, KURSSIN KÄYTÄNNÖT YHTEINEN TUOTOS: OPETUKSEN KULTAISET SÄÄNNÖT, KEHITTÄMISIDEAT 15

16 Työpajan A jäsenet (1-4 pienryhmisstä) Linkki Mene tästä ryhmäsi keskusteluun (A) Työpajan B jäsenet (5-8) pienryhmistä Linkki Mene tästä ryhmäsi keskusteluun (B) YHDESSÄ TEKEMISTÄ OHJAAVA TYÖNJAKO (joka teorialla oma väri) Pienryhmä 1: Case: Jokin peruskoulun, lukion, ammatillisen oppilaitoksen jne. opetusoppimistilanne? OP1 OP2 OP3 Pienryhmä 5 Case: Jokin päiväkodin tai esikoulun opetusoppimistilanne? OP15 OP16 OP17 Pienryhmä 2 Case: Jokin koulun, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen jne. opetusoppimistilanne? (kaikkia kiinnostaa liikunta) OP4 OP5 OP6 OP7 Pienryhmä 3 Case: Jokin korkeakouluun (yliopisto tai Amk) sijoittuva opetusoppimistilanne nuorille aikuisille. OP8 OP9 OP10 OP11 Pienryhmä 7 Pienryhmä 6 Case: Jokin koulun, lukion Case: Jokin korkeakoulun tai ammatillisen (yliopisto tai Amk) opetusoppimistilanne nuorille tai oppilaitoksen opetusoppimistilanne (kaikkia aikuisille? kiinnostaa liikunta)? OP18 OP19 OP20 OP21 OP22 OP23 OP24 OP25 Pienryhmä 4 Case: Jokin aikuisten ammatilliseen täydennyskoulutukseen, sijoittuva opetus-oppimistilanne? OP12 OP13 OP14 Pienryhmä 8 Case: Jokin aikuisten ammatilliseen koulutukseen sijoittuva opetus-oppimistilanne (esim.keskiaste tai korkeaaste?) OP26 OP27 OP28 OP29 Työpajan C jäsenet (8-12) pienryhmistä Linkki Mene tästä ryhmäsi keskusteluun (C) Pienryhmä 9 Case: Jokin peruskoulun, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen jne. opetusoppimistilanne? OP30 OP31 Pienryhmä 10 Case: Jokin vapaan sivistystyön piiriin sijoittuva opetusoppimistilanne aikuisille: suurinta osaa näyttäisi kiinnostavan vapaa sivistystyö) OP32 OP33 OP34 OP35 Pienryhmä 11 Case: Jokin korkeakouluun tai vapaan sivistystyön piiriin (yliopisto tai Amk- taso) sijoittuva opetusoppimistilanne nuorille tai aikuisille? OP36 OP37 OP38 OP39 Pienryhmä 12 Case: Jokin aikuisten ammatilliseen koulutukseen sijoittuva opetus-oppimistilanne (keskiaste tai korkeaaste)? OP40 OP41 16

17 Miksi tavoitella yhteisöllisempää verkkoopiskelua - omia pohdintoja? VÄHEMMÄN Erillisyyttä ja keskeyttämistä, Yksilöllisyyttä ja joustavuutta, mutta vähemmän suorituksia Monotoonisuutta ja samanlaisia opiskelutuotoksia arvioitavaksi Oppimista opettajaa varten Sulkeutuneisuutta ja omien ideoiden, ajatusten, oivalluksien ja töiden piilottelua ja panttaamista ENEMMÄN Yhteenkuuluvuutta, vertaisapua ja sitoutumista: etäopiskelijat osaksi opiskelu- ja tiedeyhteisöä Yhteisöllisyyttä, kurinalaisuutta ja enemmän suorituksia Yllätyksellisyyttä, vaihtelevia opiskelutuotoksia arvioitavaksi Oppimista toisia ja maailmaa varten Avoimuutta, omien ideoiden, ajatusten, oivalluksien ja töiden jakamista 17

18 Trialogisten suunnitteluperiaatteiden soveltaminen verkkokurssille vaatii Ei niinkään huippuhienoa informaatioteknologiaa kuin kurinalaista sosiaalisen toiminnan organisointia ja ohjausta, opiskelijoille selkeitä ohjeita, aikatauluja, työnjakoja ja vastuita Oman opetuksen kriittistä reflektointia, rohkeutta luopua vanhasta Älyllistä ponnistelua, keskeneräisyyden sietoa Verkko-oppimisympäristön rakenteen ja opiskeluvaiheiden tarkkaa ennakkosuunnittelua ja oppimiskäytäntöjen totaalista uudistamista ei vain yksittäisiä palikoita Useita eri luonnoksia kurssirakenteeksi ja sen etenemiseksi Palautetta luonnoksista ja muutamista kriittisistä pisteistä Uskoa prosessimaisen työtavan toimivuuteen, jatkuvan kehittelyn ja parantelun ideaan omassa ja opiskelijoiden toiminnassa 18

19 Uuden verkkokurssin arviointia 1. versio toteutuksen jälkeen ja 2. version kuluessa? Muutamille vaatimus pitkäkestoisesta osallistumisesta ja yhteispelisääntöjen noudattaminen ja selainten ja tietokoneen peruskäyttö liian vaikeaa ja rankkaa Joitakin kehittävän vertaispalautteen antaminen pelotti ja omiin wiki - teksteihin tehdyt muutokset ärsyttivät (tekstien omimista) Jotkut opiskelijat vetäytyivät kesken kaiken, Ryhmien organisointi ja ohjaus oli aluksi opettajalle raskasta, Oppimispäiväkirja oli päälle liimattua Ideariihi ja wiki-työskentelyssä vapausasteita liikaa Moodle - alustan hallinta aluksi vajaata Saavutettiin riittävä tekemisen meininki ja vaikeusaste: Vertaisarviointi ja tekstien työstäminen yhdessä oli uusi myönteinen, työelämän ja tulevien opintojen hyödyllinen oppimiskokemus Suurin osa opiskelijoista sitoutui ja suoriutui paremmin, sain paremman käsityksen mitä opiskelijat osaavat tai eivät osaa Tarkkaan ohjeistetut ja strukturoidut keskustelut jämäköittävät ja organisoivat yhdessä oppimisesta, opettajan vähempi näkyminen edistää oppijoiden vastuullisuutta Arviointikeskustelut pitkin matkaa ja loppukeskustelu antoi paljon arvokasta konkreettista tietoa kurssin kehittämiselle Uusi ympäristö kaappasi opettajan mukaansa. Olen alkanut uskoa, että yhteisöllinen oppiminen Moodle - verkko-oppimisympäristössä on mahdollista 19

20 Kiitos ITK yleisölle ja aurinkoista kevättä! t. Pirkko Raudaskoski 20

21 Lähteitä ja lisätietoa: Muukkonen, H. & Bauters, M. (2011). Suorittamisesta yhdessä luomiseen ja arviointiin: Tiedonluominen ja sosiaalinen media korkeakoulutuksessa. Teoksessa Aaltonen-Ogbeide, T., Saastamoinen, P., Rainio, H. & Vartiainen, T. (toim.), Silmät auki sosiaaliseen mediaan (ss ). Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2011. Helsinki: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta. Paavola, S valittyneisyys.pdf Paavola, S. (2012) Trialoginen oppiminen. Teoksessa Ilomäki, L. (toim). Laatua e-oppimateriaaleihin. E- oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa (s ). Oppaat ja käsikirjat 2012:5. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla: Paavola, S & Hakkarainen, K (2005). The knowledge Creation Metaphor An Emergent Epistemological Approach to Learning. Science & Education 14,

22 ProWo - hankeen tutkijat KT Liisa Ilomäki, tutkimusryhmän TeDU, Technology in Education Research Group, johtaja (Käyttäytymistieteiden laitos, Psykologia) Kiinnostunut siitä, miten oppimisen ja opetuksen käytännöt muuttuvat uuden digitaalisen teknologian mukana. (Työskennellyt pitkään Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskuksessa) FT Minna Lakkala (Käyttäytymistieteiden laitos, Psykologia, TeDU) Kiinnostunut koulujen ja yliopistojen opettajien suunnittelemista ja toteuttamista pedagogisista ratkaisuista, joissa hyödynnetään teknologiaa yhteisöllisen tutkimisen ja tiedon luomisen välineenä (Työskennellyt pitkään Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskuksessa) FT Hanni Muukkonen (Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta) Yliopistopedagogiikan lehtori. kiinnostunut yhteisöllisestä oppimisesta, opetusteknologiasta ja tiedonluomisen mahdollisuuksista ja haasteista yliopisto-opetuksessa. Perehtynyt tutkivan oppimisen mallin soveltamiseen yliopisto-opintoihin. (Työskennellyt Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskuksessa) FT Auli Toom (Käyttäytymistieteellinen tiedekunta) Yliopistopedagogiikan yliopistonlehtori FT, dosentti, kiinnostaa esim. opettajan pedagogiset lähestymistavat Opetukseen. YouTube - videolla (siirrä esitys kohtaan 49.21)

23 KURSSIN KULUESSA RAKENTUI VINKKILISTA MOODLEN YKSINKERTAISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÖÖN

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Luennon teemat Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Hanna Salovaara, tutkija Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun Yliopisto Pedagogiset mallit ja skriptaus

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Lukiolaisille tietotyötaitoja uudenlaisella pedagogiikalla

Lukiolaisille tietotyötaitoja uudenlaisella pedagogiikalla Lukiolaisille tietotyötaitoja uudenlaisella pedagogiikalla Liisa Ilomäki & Minna Lakkala, Helsingin yliopisto Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa, 16.4.2015 1 Miksi tämä aihe? Kaikki puhuvat uusista

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus

Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus KOULUTUSMODUULIEN KUVAUS Oppimisprosessin suunnittelu (1) Toimivien oppimistehtävien suunnittelu oppimisprosessiin (2) Tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Miikka Salavuo OPS Kick Off 2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Digitalisaation vahvistaminen

Digitalisaation vahvistaminen Digitalisaation vahvistaminen Digitalisoituminen Osaamisen muutos: osaaminen vs. tietäminen Vaikuttaa radikaalisti työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavaan osaamiseen Muuttaa käsitystä tiedosto, työstä

Lisätiedot

Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena. Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria

Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena. Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria Miten koukutamme oppimaan? Minkälaisilla pedagogisilla ratkaisuilla voitaisiin vahvistaa työelämäläheistä

Lisätiedot

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Miikka Salavuo Teknodida 2008 Onko oppiminen tuote vai prosessi? Kuka määrittelee mitä opitaan? Mikä on tiedon merkitys ja tietokäsitys? Mikä on yhteisön rooli?

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

lineitä oppimisen tueksi

lineitä oppimisen tueksi Moodlen välineitv lineitä oppimisen tueksi Ennakkotehtävä Sinulle: 1. Mieti valmiiksi aihe, josta alat laatia verkkokurssia tai kurssin osaa. Verkko tutuksi -kurssilla on tavoitteena suunnitella joko kokonainen

Lisätiedot

Kohti trialogista ja sulautuvaa oppimista: Yhteisöllinen, pitkäkestoinen työskentely, työelämäkontaktit ja opiskelijoiden oma vastuu menetelminä

Kohti trialogista ja sulautuvaa oppimista: Yhteisöllinen, pitkäkestoinen työskentely, työelämäkontaktit ja opiskelijoiden oma vastuu menetelminä Kohti trialogista ja sulautuvaa oppimista: Yhteisöllinen, pitkäkestoinen työskentely, työelämäkontaktit ja opiskelijoiden oma vastuu menetelminä Liisa Ilomäki, Minna Lakkala, Liisa Myyry, Jukka Lehtonen

Lisätiedot

Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi

Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi Mieti oppimistehtäväsi tavoitteita ja vastaa muutamalla sanalla kysymyksiin Oppimistehtävän nimi: Pedagogiikka 1. Oppimista syntyy

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Miksi Tutkivaa oppimista? Kasvatuspsykologian Dosentti Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Tarjolla olevan tietomäärän valtava kasvu Muutoksen nopeutuminen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Viisi opintoviikkoa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vuodesta 2000 lähtien http://ok.helsinki.fi/opefi Pauliina Kupila ja Mari Jussila Opetusteknologiakeskus

Lisätiedot

Opitaan yhdessä. Saara Repo-Kaarento Kansanopistopäivät Siikaranta-opistossa 9.-11.6.2008

Opitaan yhdessä. Saara Repo-Kaarento Kansanopistopäivät Siikaranta-opistossa 9.-11.6.2008 Opitaan yhdessä Saara Repo-Kaarento Kansanopistopäivät Siikaranta-opistossa 9.-11.6.2008 Ilmapiiri Läsnäolo Opitaan yhdessä Yhteiset käytännöt/ välineet Yhteinen kohde/ tavoite Ryhmädynamiikka Vuorovaikutus

Lisätiedot

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Keskiviikkona 8.10. klo 13.30-16.30 Rehtorin alkusanat ja katsaus tulevaisuuden kouluun, opettajuuteen ja laaja-alaiseen osaamiseen (diat) Ryhmiin jakautuminen:

Lisätiedot

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04. Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.2008 Opettajan ammattitaidon kehittymisen tukeminen tietoyhteiskunnassa

Lisätiedot

Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä. Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0

Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä. Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0 Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0 Päivän ohjelma 9.45-10.45 Moduuli 1/teema 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä), PBL työskentelyn päätös

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Katja Munter Kehittäjä, lehtori HUMAK / Preventiimi Sivu 1 1. Opiskelijan terveys & voimavarat 2. Opiskelutaidot OPISKELUKYKY 4. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Opintoasiain ja Peda forum päivät 2011, 23.8.2011 Työpaja 3 Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus ja kehittämispalvelu Aducate, Avoin yliopisto

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs

Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs Esitys koulutuksessa: Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus, 20.3.2009 Opetushallitus Esityksen sisältö Lähestymistapoja kulttuuriin ja

Lisätiedot

eoppimisen ajonautinto

eoppimisen ajonautinto eoppimisen ajonautinto TM Tavoitteet MDC Education Group Oikea oppimisympäristö Edusolutions Oy on osa mittavaa suomalaista koulutuskonsernia, MDC Education Groupia. Group on keskittynyt business-osaamisen

Lisätiedot

Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein?

Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein? Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein? Verkkopohjainen dilemmakeskustelu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden eettisen ajattelun kehittäjänä Soile Juujärvi ja Kaija Pesso SULOP 2013 3/7/2013

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Digitaaliset kokeet kemiassa. Opetusneuvos Tiina Tähkä

Digitaaliset kokeet kemiassa. Opetusneuvos Tiina Tähkä Digitaaliset kokeet kemiassa Opetusneuvos Tiina Tähkä Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet www.oph.fi > Julkaisut ja oppimateriaalit > Verkkojulkaisut > Luonnontieteiden opetustilat,

Lisätiedot

Projektikurssi biotieteiden laitoksella 2012-2014

Projektikurssi biotieteiden laitoksella 2012-2014 Projektikurssi biotieteiden laitoksella 2012-2014 Jukka.T. Lehtonen@Helsinki.Fi Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 3/11/15 1 Lähtökohtana Projektisuunnittelun ja hallinnan taitojen merkitys korostunut

Lisätiedot

Korvaklinikan opetusvideot VHSkaseteilta SATU JANHUNEN, OPETUSHOITAJA MARJA SILENTI, VERKKO-OPETUKSEN TUKIHENKILÖ

Korvaklinikan opetusvideot VHSkaseteilta SATU JANHUNEN, OPETUSHOITAJA MARJA SILENTI, VERKKO-OPETUKSEN TUKIHENKILÖ Korvaklinikan opetusvideot VHSkaseteilta verkkoon SATU JANHUNEN, OPETUSHOITAJA MARJA SILENTI, VERKKO-OPETUKSEN TUKIHENKILÖ KNK- (KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN) KURSSIN KUVAUS KNK-kurssi kuuluu kliinisen

Lisätiedot

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä)

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Tuutortapaaminen 8.10. Päivän ohjelma 9.45-10.45 Moduuli 1/teema 1 (Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä), PBL työskentelyn

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Virtuaalikoulutusta Second Lifessa. Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008

Virtuaalikoulutusta Second Lifessa. Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008 Virtuaalikoulutusta Second Lifessa Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008 Verkko-oppimisympäristöt I Mänty 17.10.2008 2 Avoimet virtuaaliset oppimisympäristöt Second Life http://www.secondlife.com

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina

Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina Opetushallituksen rahoittama koulutushanke 2011-2013 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Liisa, Marianne Terkki-Mallat ja Leena Tervonen 23.2.2012 1 Esittäytyminen

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja opettajien erilaiset käsitykset opettamisesta koulutuksen suunnittelun taustalla

Opiskelijoiden ja opettajien erilaiset käsitykset opettamisesta koulutuksen suunnittelun taustalla Opiskelijoiden ja opettajien erilaiset käsitykset opettamisesta koulutuksen suunnittelun taustalla Viivi Virtanen ja Sari Lindblom-Ylänne Kasvatustieteen päivät Vaasa 23.11.2007 Kuvat Aki Suzuki ja Heikki

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus)

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Oppimistehtävät ovat mielekkäitä ja sopivan haasteellisia (mm. suhteessa opittavaan asiaan ja oppijan aikaisempaan tietotasoon).

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke)

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Opetuksen toteutus työelämäyhteydessä II (11/2012 12/2014) Sosiaalialan koulutusohjelma (Kemi-Tornion AMK) Ryhmä: YPT/SOK21 Sisältö

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Uudistuva korkeakoulujen aikuiskoulutus oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus ja erityispätevyydet Opetusministeriö 8.10.2009 Petri Haltia

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan pedagoginen kahvila Tukeeko ipad opiskelua? hum-opti@helsinki.fi

Humanistisen tiedekunnan pedagoginen kahvila Tukeeko ipad opiskelua? hum-opti@helsinki.fi Humanistisen tiedekunnan pedagoginen kahvila Tukeeko ipad opiskelua? Marjo Vesalainen, yliopistopedagogiikan lehtori Margit Koivumaa, verkko-opetuksen suunnittelija hum-opti@helsinki.fi Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD

Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD Anne Rongas 7.4.2015 Anne Rongas 2015, Creative Commons Nimeä-Tarttuva 4.0 Suomi Esitys löytyy: bit.ly/ilmioppibyod Jotain vanhaa, jotain uutta Tässä esityksessä: 1. Mitä

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 1 Viitteitä suomalaisen koulutuksen kehitystarpeista Jarkko Hautamäen mukaan suomalaisnuorten oppimistulokset ovat heikentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi (Hautamäki ym. 2013). 2 Viitteitä

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKohjauskäytäntöjä Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKIN TEHTÄVÄT koulutus korkeakoulutasolla tutkinnot ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus tutkimus- & kehittämis toiminta (HumaQ) opetuksen ja työelämän

Lisätiedot

Projektiopiskelu (6op) Projektitöiden aiheita

Projektiopiskelu (6op) Projektitöiden aiheita Projektiopiskelu (6op) Projektitöiden aiheita Projektiaiheet 2010-2011 1. Oulun seudun Mäntykoti: Virtuaalisten kokous- /työskentelykäytäntöjen kehittäminen 2. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu: Oppimisteknologiakeskus

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri Perehtyminen kotona: Millainen on oppimista tukeva arviointikulttuuri? Palauta mieleen OPSin luku 6. Koonti ja keskustelu opettajainkokouksessa: Mikä

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016 Helsingin yliopisto Avoin yliopisto Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016 Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede)

Lisätiedot

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA 31.10.2007 Kirsi Keskisärkkä ja Tomi Kontio Yhteistyöhanke Kuopion yliopisto, Turun yliopisto ja Tritonia oppimiskeskus (Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Mittaamiseen liittyvien termien määrittelyä: - Mittaväline = mittauslaite - Tunnusluku = osoitin/ilmaisin = mittarin tulos = indikaattori Mihin laadun arviointi

Lisätiedot

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu Miten ehkäisevää työtä kehitetään osana koulutusta? 4 Ammattikorkeakoulujen tehtävät harjoittaa työelämää ja aluekehitystä

Lisätiedot

CASE PRAKSIS opetuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja käytännön kohtaaminen

CASE PRAKSIS opetuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja käytännön kohtaaminen Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen 9.2.2012 CASE PRAKSIS opetuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja käytännön kohtaaminen Kehrä tutkijasosiaalityöntekijä Tiina Muukkonen www.socca.fi/lastensuojelu

Lisätiedot

Paja 2. Opinnäytetöiden kehittäminen Tila: huone 247, 2. kerros

Paja 2. Opinnäytetöiden kehittäminen Tila: huone 247, 2. kerros Paja 2. Opinnäytetöiden kehittäminen Tila: huone 247, 2. kerros Työpajassa esitellään opinnäytetöiden kehittämishankkeen nykyvaihetta ja keskustellaan kriittisistä kohdista opinnäytetyöskentelyn aloitusvaiheessa,

Lisätiedot

ADAPTIIVISESTI: MIKSI JA MITEN YLIOPISTO KOULUTTAA ASIANTUNTIJOITA TYÖELÄMÄÄN?

ADAPTIIVISESTI: MIKSI JA MITEN YLIOPISTO KOULUTTAA ASIANTUNTIJOITA TYÖELÄMÄÄN? ON OPITTAVA TOIMIMAAN ADAPTIIVISESTI: MIKSI JA MITEN YLIOPISTO KOULUTTAA ASIANTUNTIJOITA TYÖELÄMÄÄN? Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö Pirkko Hyvönen, tutkijatohtori Niina Impiö, koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Valmentajakoulutuksen lähitulevaisuuden. Antti Kauppi 30.11.2010

Valmentajakoulutuksen lähitulevaisuuden. Antti Kauppi 30.11.2010 Valmentajakoulutuksen lähitulevaisuuden mahdollisuudet Antti Kauppi 30.11.2010 2 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Motivaatio ja itsesäätely oppimisessa

Motivaatio ja itsesäätely oppimisessa Motivaatio ja itsesäätely oppimisessa 31.10.2007 Oulun yliopisto Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Millaista oppimista tarvitaan? Epäselvien, muuttuvien ja avoimien ongelmien ratkaisu Oman ja muiden

Lisätiedot

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen Hyvä opettaja, Verkko-opintojen mitoituskehikko on verkko-opetuksen suunnittelun työväline. Kehikon avulla voit suunnitella verkkoopetustasi siten, että opiskelijalle jää opintojaksolla aikaa ymmärtävään

Lisätiedot

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELENOPPIMISEN OSA-ALUEITA: 1.KUULLUN YMMÄRTÄMINEN 2.PUHUMINEN ENGLANTI 1-2 KURSSIEN ARVIOINNIN KOHTEET: 1. Tiedonhankinta

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

Leikit, pelit ja muut toiminalliset työtavat. tavat alkuopetuksessa

Leikit, pelit ja muut toiminalliset työtavat. tavat alkuopetuksessa Leikit, pelit ja muut toiminalliset työtavat tavat alkuopetuksessa Sari Havu-Nuutinen KT, yliassistentti Mitä on opetus, opiskelu ja oppiminen? 1 Esi- ja alkuopetusikäinen lapsi oppijana Lapsi konkreetisten

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yhdessä hankkeen tavoitteet Porvoon Ammattiopistossa Läpäisyn tehostaminen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Turun Aikuiskoulutuskeskus. Kuntouttajan muuttuva työnkuva

Turun Aikuiskoulutuskeskus. Kuntouttajan muuttuva työnkuva Turun Aikuiskoulutuskeskus Kuntouttajan muuttuva työnkuva Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishanke, työkokous IX 1.12.2011 Oili Niittynen, FM Kouluttaja Yrityspalvelut Sisältö Miksi työnkuva muuttuu? KELAn

Lisätiedot

Yhteisöllistä oppimista edistävät ja vaikeuttavat tekijät verkkokurssilla

Yhteisöllistä oppimista edistävät ja vaikeuttavat tekijät verkkokurssilla Yhteisöllistä oppimista edistävät ja vaikeuttavat tekijät verkkokurssilla Essi Vuopala, Oulun yliopisto Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö / Tutkimuksen tavoite Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010

KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010 KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010 Tutkimusongelmat 1. Millaista on lasten keskinäinen yhteisöllisyys lapsiryhmissä? 2. Miten yhteisöllisyys kehittyy? Mitkä

Lisätiedot

Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua

Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua ARea 13 -seminaari Tampere 1.10.2013 Joanna Kalalahti joanna.kalalahti@uta.fi AVO2-hanke & 3DM-osahanke http://www.eoppimiskeskus.fi/avo2 ESR-rahoitteinen

Lisätiedot