Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen - kohti trialogista oppimista ProWohankkeessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen - kohti trialogista oppimista ProWohankkeessa"

Transkriptio

1 Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen - kohti trialogista oppimista ProWohankkeessa Kehittämisen kohteena Perusopintoihin kuuluva verkkokurssi P3 Opetuksen ja oppimisen perusteet (Kasvatustieteet yleinen ja aikuiskasvatustiede) Foorumi esity ITK Seminaarissa KL Pirkko Raudaskoski /Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen 1

2 Miksi pitäydyin pitkään yksin puurtamista korostavassa verkko-oppimisympäristössä ennakkoluulot, selittelyt esteenä? TYÖORGANISAATIO PAKOTTAA JA TYÖN REUNAEHDOT OPETTAJAN PELOT, TAIDOT JA RESURSSIT OPPIJOIDEN HALU, TAHTO JA TAIDOT EIVÄT RIITÄ HUONOT JA HALVAT VÄLINEET Massatuotantovaade pakottaa tehokkuuteen helppoihin ratkaisuihin Yksittäisiä opiskelijoita on helpompi kontrolloida ja arvioida Aikuisopiskelijat eivät kuitenkaan sitoudu ryhmätöihin, jokainen haluaa keskittyä vain omaan suoritukseen Ryhmätöitä on vaikea suorittaa etänä Yksilöllisyyden ja joustavuuden vaade sivuuttaa yhteisöllisyyden Kurssiaikataulut ovat liian kireitä, eikä ole aikaa opetella uutta Syntyy kaaosta ja opettaja syytetään ensimmäisenä Opettajalla ei ole aikaa edistää ryhmien toimintaa Oppimistulokset jäävät yksilötasolla huonommiksi, syntyy Opiskelijoilla tai opettajalla ei ole riittäviä valmiuksia toimia ryhmissä Foorumi esitys ITK Seminaarissa KL Pirkko Raudaskoski /Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen tiedollisia aukkoja Ryhmissä on vapaamatkustajia Ryhmäytyminen, organisointi nielevät liikaa huomiota sisällöltä Verkko - oppimisympäristö ei taivu tarpeeksi yhdessä opiskeluun Tekniset häiriöt sabotoivat yhdessä työskentelyn 2 2

3 Foorumi esitys ITK Seminaarissa KL Pirkko Raudaskoski /Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen 3

4 Avoin yliopisto / Henkilön nimi / Esityksen nimi

5 PERUSTIEDOT Opetuksen ja oppimisen perusteet 4 op Moodle - kurssit, kesto 8 vko 40 opiskelijaa Moodle - oppimisympäristön luonne, rakenne ja välineet VANHA KURSSI Yksin puurtamista oppikirjojen ja tehtävien parissa ( ) yksilöä kognitiivisesti kuormittava TIETOVARASTO, MUISTUTTAJA, YKSIÖLLISTEN LOPPUTUOTOSTEN JA ARVOSANOJEN SÄILÖ Opiskelun tukimateriaali: 3 Moduulia: kussakin oppimistehtävät ohjeineen, verkkomateriaaliy ja tehtävien palautustilat. Oppimateriaali Jokainen opiskeli yksi 3 kokonaista teosta + verkkomateriaali (ääntä, kuvaa, tekstiä), opettajan laatima asiasanasto UUSI KURSSI Yhdessä tekemistä, luomista eri teorioiden toistensa virittäminä ( ) kognitiivista kuormittavuutta jaettu YHDESSÄ PÄHKÄILYN AREENA JA VARMISTAJA, RYHMIEN ERI VERSIOIDEN SÄILÖ Opiskelun tukimateriaali 7 Moduulia: kussakin tehtäväannot ohjeineen, keskustalustat, ryhmä-tuotokset ja opettajan koosteet ja yhteispalautteet myöhempää käyttöä varten + yhdessä moduulissa ryhmäkohtaiset wikit, 3 palautustilaa kirjallisille tuotoksille Artikkeleita työstettiin yhdessä (myös vieraskiel.) + verkkomateriaali (ääntä, kuvaa, tekstiä), opettajan ja opisk. Laatima asiasanasto 5

6 Oppimisen luonne YKSIN TAPAHTUVAA TIEDON KÄSITTELYÄ MUOKKAAMISTA, YKSIN AJATTELUA YKSIN JA YHDESSÄ TAPAHTUVAA TIEDON KÄSITTELYÄ JA MUOKKAAMISTA JA ITSELLE UUDEN TIEDON LUOMISTA RYHMISSÄ Opetus Pakollisia yksilötehtäviä (2) ja verkkotentti +vapaaehtoinen alkutehtävä ja -keskustelu. Arviointi Avoin yliopisto / Henkilön nimi / Esityksen nimi Oppija ratkaisi opettajan tarjoamaan ongelmatapausta ja yksilö keksi itselle oman Paljon henkilökohtaista ohjausta, palautetta ja lisäksi yhteispalautetta lopussa Yksilöiden lopputuotosten arviointia Yksilöllinen arvosana Pakollisina ryhmätehtäviä: (7) Osallistuminen alku-, teema- ja loppukeskusteluun ja työpajatyöskentelyyn. Pakollisia yksilötehtäviä ennakkotehtävä ja oppimisraportti Paljon ryhmäohjausta ja yhteispalautetta Vähän henkilökohtaista ohjausta Ryhmäprosessien arviointia, välituotosten arviointia ryhmätuotosten arviointia, kaikille sama arvosana, jos ovat panostaneet yhtä paljon

7 ProWo hanke Tutkimus -ja kehittämishanke, joka kuuluu HEINE verkostoon eli korkeakoulujen ja innovaatiotukimuksen verkostoon Sovellettu yhteisöllisiin tietokäytäntöihin perustuvia trialogisen pedagogiikan malleja yliopisto-opetuksen tarpeisiin yhteistyössä yliopisto-opettajien kanssa Hgin yliopiston eri tiedekunnissa. Tietokäytäntö = yksilöllistä ja yhteisöllistä tiedon käsittelyä ja muokkausta (Schatzki 2001) Tutkittu tapaustutkimusten kautta opettajien näkemiä pedagogisia kehittämistarpeita nykyisissä kursseissa suhteessa vaatimuksiin edistää opiskelijoiden työelämäosaamista ja tietotyön käytäntöjä sekä kerätty aineistoa opettajien suunnitteluprosesseista Tuettu yliopisto-opettajia ja heidän kurssien kehittämistä yhteisten työpajojen ja yksilöllisen tuen avulla 7

8 Verkkokurssi P3 Opetuksen ja oppimisen perusteet kehittämishankkeeni ProWo: ssa KL KL 2013 Arvioin kriittisesti yksin puurtamista painottavaa P3 Opetuksen ja oppimisen perusteet verkkokurssia (1. versio) pohdin miksi koin tarvetta toteuttaa verkkokurssin toisin? Sovelsin trialogisia suunnitteluperiaatteita P3 Opetuksen ja oppimisen perusteet (4 op) pedagogisessa suunnittelussa Toteutin suunnitelman ensimmäistä kertaa P3 verkkokurssilla (2. versio SL 12) Kehitin kurssia edelleen (3. versio KL 13) tutkijoilta ja opiskelijoilta saadun palautteen pohjalta: kurssin rakenteen jäntevöittäminen ja selkeyttäminen, tehtävien ja ohjeiden yksinkertaistaminen Toteutan parhaillaan uudistettua verkko-kurssin versiota 8

9 Trialogisuus 1) Yhteisöjen organisoitumista sosiaalisesti 2) jaettujen yhteisten kohteiden ympärille, 3) joiden luominen ja kehittäminen on kyseisten yhteisöjen päätarkoitus. (Paavola ja Hakkarainen 2007, Paavola 2012.) Trialoginen oppiminen = lähestymistapa yhteisölliseen oppimiseen etsii keinoja yhteisten kohteiden kanssa työskentelyn tukemiseen korostaa ulkoisten tietotuotosten ja näiden muokkaamista tukevien välineiden merkitystä ihmisen ajattelun ja toiminnan tukena. näkee, että oppimisessa on tärkeää mielessä tapahtuvaksi asioiden prosessointi, mutta myös sosiaaliset käytännöt ja verkostot, ulkoisten, kollektiivisten tuotosten kehittäminen ja muokkaaminen johonkin (Paavola 2012) keskeistä oppimisen kannalta ei ole vain vuorovaikutus ihmisten välillä, ihmisten ja ympäristön välillä, vaan vuorovaikutus yhteisten kohteiden ympärillä. (Paavola ja Hakkarainen 2005) 9

10 Miksi edistää trialogista oppimista? Se kehittää nykyisessä ja tulevaisuuden tietotyössä tarvittavia keskeisiä työelämätaitoja (Muukkonen, H.2012) Tulisi osata työskennellä yhteisöllisesti kohdata ja ratkaista avoimia haastavia tehtäviä tuottaa tietoa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti solmia ja ylläpitää kontakteja eri alojen asiantuntijoihin hyödyntää digitaalisen teknologiaa tarkoituksenmukaisesti Urapalvelujen tutkimuksen mukaan: Työelämässä jo toimivat entiset yliopisto-opiskelijat olisivat kaivanneet erityisesti ryhmätyö- ja neuvottelutaitoja (ks. Lindholm 2011) 10

11 P3 Verkkokurssin toteutus teoriassa VÄLINEET Fyysiset välineet: kirjat, artikkelit, Moodle oppimisympäristö, sen materiaalit, ohjeet, keskustelut, wikit. Älylliset välineet kuten eri teoreettiset näkökulmat opetukseen ja oppimisen. YHTEISET TUOTOKSET (Suunnitelmat, suositukset) YKSILÖ Yksilön intressit, kysymykset motivaatio, aiemmin opittu, yksilön löydökset ja kontribuutio KOLLEKTIIVINEN ÄLYKKYYS Kaikki tahot ja voimavarat, joihin tietoa on valautunut mukana tiedon luomisessa ja kehittelyssä YHTEINEN KOHDE (esim. koetut, havaitut epäonnistuneet, onnistuneet opetus-oppimistilanteet) TODELLISUUS YHTEISÖ, RYHMÄT Jaetut kiinnostuksen kohteet, kysymykset, ideat, tavoitteet, tiedot, säännöt, toimintatavat jne., sovitut vastuut, tehtävät 11

12 Voisiko opiskelijat tuottaa itseään kiinnostavia kysymyksiä? Pohtivatko opiskelijat, minkälaista pedagogiikkaa ja oppimiskäsitystä kurssin tehtävät välittivät Kannattaa tarkasti sopia kommentointivastuut Tarkkalukemisen työnjako: hyvä idea helpottaa ruots.kiel. teoksen lukua yhteistoiminnallisella lukemisella. Kehitetäänkö yhteistuotoksia eteenpäin? Mikä on keskustelun lopputulos, arvioidaanko sitä yhdessä ja hyödynnetäänkö opiskelun seuraavassa vaiheessa? Opetuksen kultaisten sääntöjen kokoaminen yhteisenä tavoitteena on hyvä idea 12

13 Trialogistaoppimista edistävien suunnitteluperiaatteet (ks. Muukkonen, H. & Bauters, M. 2011) PERIAATTEET MITÄ TARKOITTAA OMALLA KURSSILLANI? 1. Organisoi toiminta yhteisesti kehitettävien kohteiden ympärille: 2. Tue toimijuutta ja yhdessä toimimista 3. Edistä pitkäkestoista tiedonluomista Oppijat kehittelivät ja parantelivat, täsmensivät toistensa tulkintoja ja tuotoksia esim. suunnitelmia Työnjako taulukoon ja keskusteluihin merkattiin jokaiselle vastuualueet Omaa valmiutta toimia yksin ja yhdessä yliopisto-opinnoissa pohdittiin jo edellisellä kurssilla Edellisessä moduulissa tuotettuja tekstejä pystyi hyödyntämään seuraavissa moduuleissa Läpi koko kurssin pohdittiin: miksi opetus-oppimistilanteet epäonnistuvat tai onnistuvat 4. Salli useat eri tiedon muodot ja kannusta tuotosten tarkasteluun eri näkökulmista Ongelmia, ideoita, suunnitelmia tarkasteltiin kokemuksellisen tiedon, teoriatiedon, työssä hankitun tiedon varassa. 5. Harjoita ristipölytystä Yhteisiä kohteita työstettiin eri ryhmäkokoonpanoissa, vaihdellen teoreettisia ja käytännöllisiä silmälaseja ja konteksteja 6. Käytä digitaalisia työvälineitä joustavasti Käytettiin joka moduulissa tuttua keskustelualustaa eri tarkoituksiin, wikiä vain yhdessä moduulissa + aiemmilta kursseilta tuttuja opiskelun tukia 13

14 Yksilön oppiminen P1 ALKAEN MOTIVOITUMISTA Oman ja yliopisto-opiskelussa tarvittavan toimijuuden, omien tavoitteiden, kiinnostuksen kohteiden ja ennakkokäsitysten (EK) tiedostamista M1 OPPIMISPÄIVÄKIRJA P3 EK -reflektointia, oman opetus-oppimisajattelun rakentamista, oman oppimisen arviointia P1 Jakson ryhmät ORIENTAATIO Vko40-41 Ryhmissä oppiminen P3 Jaksolla Ryhmissä tuotetut tapaukset, havainnot, tulkinnat, kokemukset, ajatukset YHTEINEN KOHDE OPETUS-OPPIMIS- TILANTEET ALOITUSKESKUSTELUT 2 RYHMÄÄ YHTEISENÄ KOHTEENA: Opetusta ja oppimisen perusteita, traditionalismia ja progressivismia opo koskevat tekstit, YHTEINEN TUOTOS: Kysymykset, jaettu hämmästys M2 ERI NÄKÖKULMIIN TUTUSTUMISTA Vko 42 YHTEEN NÄKÖKULMAAN SYVENTYMISTÄ Vko43-46 M2 TYÖPAJA I VAIHE: ONGELMIEN TUNNISTUS JA JÄSENTELY, TILANTEIDEN KEHITTELY 3 PAJAA YHTEISENÄ KOHTEENA: Eri teorioita käsittelevät tekstit ja epäonnistuneet tilanteet YHTEINEN TUOTOS: Keskeiset käsitteet, ongelmien uudelleenmäärittelyt ja jäsentelyt, selitykset, alustavat kehittämisideat TYÖPAJA II VAIHE: SUUNNITELMIEN IDEOINTI JA KIRJOITTAMINEN 12 PIENRYHMÄÄ YHTEISENÄ KOHTEENA: Yksi teoria ja yksi tilanne YHTEINEN TUOTOS: Suunnitelma yhdestä onnistuneesta opetus-oppimistilanteesta 14

15 M3 ERI NÄKÖKULMIIN TUTUSTUMISTA Vko46 VERTAISARVIOINTI 12 ryhmää Tutustutaan useisiin suunnitelmiin. Jokainen arvioi ja antaa palautetta yhdestä suunnitelmasta ja kommentoi jonkun toisen arviointia YHTEINEN KOHDE: RYHMÄTUOTOKSET, ERI SOVELLUKSET, PERUSTELUT OPETUKSELLISILLE RATKAISUILLE YHTEINEN TUOTOS: LAADITUT PALAUTTEET JA PERUSTELUT NIILLE M4 OPPIMISPÄIVÄKIRJOJEN JÄTTÖ 2.12 OPITUN KITEYTTÄMISTÄ KURSSIN OPPIMISKÄYTÄNTÖJEN ARVIOINTIA Vko47 LOPETUSKESKUSTELUT Kurssin oppimiskäytäntöjen arviointi (2 rinnakkaista ryhmää) Opetuksen kultaisten sääntöjen ideointi (3 rinnakkaista ryhmää) YHTEINEN KOHDE: TEORIAT, SOVELLUKSET, KURSSIN KÄYTÄNNÖT YHTEINEN TUOTOS: OPETUKSEN KULTAISET SÄÄNNÖT, KEHITTÄMISIDEAT 15

16 Työpajan A jäsenet (1-4 pienryhmisstä) Linkki Mene tästä ryhmäsi keskusteluun (A) Työpajan B jäsenet (5-8) pienryhmistä Linkki Mene tästä ryhmäsi keskusteluun (B) YHDESSÄ TEKEMISTÄ OHJAAVA TYÖNJAKO (joka teorialla oma väri) Pienryhmä 1: Case: Jokin peruskoulun, lukion, ammatillisen oppilaitoksen jne. opetusoppimistilanne? OP1 OP2 OP3 Pienryhmä 5 Case: Jokin päiväkodin tai esikoulun opetusoppimistilanne? OP15 OP16 OP17 Pienryhmä 2 Case: Jokin koulun, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen jne. opetusoppimistilanne? (kaikkia kiinnostaa liikunta) OP4 OP5 OP6 OP7 Pienryhmä 3 Case: Jokin korkeakouluun (yliopisto tai Amk) sijoittuva opetusoppimistilanne nuorille aikuisille. OP8 OP9 OP10 OP11 Pienryhmä 7 Pienryhmä 6 Case: Jokin koulun, lukion Case: Jokin korkeakoulun tai ammatillisen (yliopisto tai Amk) opetusoppimistilanne nuorille tai oppilaitoksen opetusoppimistilanne (kaikkia aikuisille? kiinnostaa liikunta)? OP18 OP19 OP20 OP21 OP22 OP23 OP24 OP25 Pienryhmä 4 Case: Jokin aikuisten ammatilliseen täydennyskoulutukseen, sijoittuva opetus-oppimistilanne? OP12 OP13 OP14 Pienryhmä 8 Case: Jokin aikuisten ammatilliseen koulutukseen sijoittuva opetus-oppimistilanne (esim.keskiaste tai korkeaaste?) OP26 OP27 OP28 OP29 Työpajan C jäsenet (8-12) pienryhmistä Linkki Mene tästä ryhmäsi keskusteluun (C) Pienryhmä 9 Case: Jokin peruskoulun, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen jne. opetusoppimistilanne? OP30 OP31 Pienryhmä 10 Case: Jokin vapaan sivistystyön piiriin sijoittuva opetusoppimistilanne aikuisille: suurinta osaa näyttäisi kiinnostavan vapaa sivistystyö) OP32 OP33 OP34 OP35 Pienryhmä 11 Case: Jokin korkeakouluun tai vapaan sivistystyön piiriin (yliopisto tai Amk- taso) sijoittuva opetusoppimistilanne nuorille tai aikuisille? OP36 OP37 OP38 OP39 Pienryhmä 12 Case: Jokin aikuisten ammatilliseen koulutukseen sijoittuva opetus-oppimistilanne (keskiaste tai korkeaaste)? OP40 OP41 16

17 Miksi tavoitella yhteisöllisempää verkkoopiskelua - omia pohdintoja? VÄHEMMÄN Erillisyyttä ja keskeyttämistä, Yksilöllisyyttä ja joustavuutta, mutta vähemmän suorituksia Monotoonisuutta ja samanlaisia opiskelutuotoksia arvioitavaksi Oppimista opettajaa varten Sulkeutuneisuutta ja omien ideoiden, ajatusten, oivalluksien ja töiden piilottelua ja panttaamista ENEMMÄN Yhteenkuuluvuutta, vertaisapua ja sitoutumista: etäopiskelijat osaksi opiskelu- ja tiedeyhteisöä Yhteisöllisyyttä, kurinalaisuutta ja enemmän suorituksia Yllätyksellisyyttä, vaihtelevia opiskelutuotoksia arvioitavaksi Oppimista toisia ja maailmaa varten Avoimuutta, omien ideoiden, ajatusten, oivalluksien ja töiden jakamista 17

18 Trialogisten suunnitteluperiaatteiden soveltaminen verkkokurssille vaatii Ei niinkään huippuhienoa informaatioteknologiaa kuin kurinalaista sosiaalisen toiminnan organisointia ja ohjausta, opiskelijoille selkeitä ohjeita, aikatauluja, työnjakoja ja vastuita Oman opetuksen kriittistä reflektointia, rohkeutta luopua vanhasta Älyllistä ponnistelua, keskeneräisyyden sietoa Verkko-oppimisympäristön rakenteen ja opiskeluvaiheiden tarkkaa ennakkosuunnittelua ja oppimiskäytäntöjen totaalista uudistamista ei vain yksittäisiä palikoita Useita eri luonnoksia kurssirakenteeksi ja sen etenemiseksi Palautetta luonnoksista ja muutamista kriittisistä pisteistä Uskoa prosessimaisen työtavan toimivuuteen, jatkuvan kehittelyn ja parantelun ideaan omassa ja opiskelijoiden toiminnassa 18

19 Uuden verkkokurssin arviointia 1. versio toteutuksen jälkeen ja 2. version kuluessa? Muutamille vaatimus pitkäkestoisesta osallistumisesta ja yhteispelisääntöjen noudattaminen ja selainten ja tietokoneen peruskäyttö liian vaikeaa ja rankkaa Joitakin kehittävän vertaispalautteen antaminen pelotti ja omiin wiki - teksteihin tehdyt muutokset ärsyttivät (tekstien omimista) Jotkut opiskelijat vetäytyivät kesken kaiken, Ryhmien organisointi ja ohjaus oli aluksi opettajalle raskasta, Oppimispäiväkirja oli päälle liimattua Ideariihi ja wiki-työskentelyssä vapausasteita liikaa Moodle - alustan hallinta aluksi vajaata Saavutettiin riittävä tekemisen meininki ja vaikeusaste: Vertaisarviointi ja tekstien työstäminen yhdessä oli uusi myönteinen, työelämän ja tulevien opintojen hyödyllinen oppimiskokemus Suurin osa opiskelijoista sitoutui ja suoriutui paremmin, sain paremman käsityksen mitä opiskelijat osaavat tai eivät osaa Tarkkaan ohjeistetut ja strukturoidut keskustelut jämäköittävät ja organisoivat yhdessä oppimisesta, opettajan vähempi näkyminen edistää oppijoiden vastuullisuutta Arviointikeskustelut pitkin matkaa ja loppukeskustelu antoi paljon arvokasta konkreettista tietoa kurssin kehittämiselle Uusi ympäristö kaappasi opettajan mukaansa. Olen alkanut uskoa, että yhteisöllinen oppiminen Moodle - verkko-oppimisympäristössä on mahdollista 19

20 Kiitos ITK yleisölle ja aurinkoista kevättä! t. Pirkko Raudaskoski 20

21 Lähteitä ja lisätietoa: Muukkonen, H. & Bauters, M. (2011). Suorittamisesta yhdessä luomiseen ja arviointiin: Tiedonluominen ja sosiaalinen media korkeakoulutuksessa. Teoksessa Aaltonen-Ogbeide, T., Saastamoinen, P., Rainio, H. & Vartiainen, T. (toim.), Silmät auki sosiaaliseen mediaan (ss ). Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2011. Helsinki: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta. Paavola, S valittyneisyys.pdf Paavola, S. (2012) Trialoginen oppiminen. Teoksessa Ilomäki, L. (toim). Laatua e-oppimateriaaleihin. E- oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa (s ). Oppaat ja käsikirjat 2012:5. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla: Paavola, S & Hakkarainen, K (2005). The knowledge Creation Metaphor An Emergent Epistemological Approach to Learning. Science & Education 14,

22 ProWo - hankeen tutkijat KT Liisa Ilomäki, tutkimusryhmän TeDU, Technology in Education Research Group, johtaja (Käyttäytymistieteiden laitos, Psykologia) Kiinnostunut siitä, miten oppimisen ja opetuksen käytännöt muuttuvat uuden digitaalisen teknologian mukana. (Työskennellyt pitkään Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskuksessa) FT Minna Lakkala (Käyttäytymistieteiden laitos, Psykologia, TeDU) Kiinnostunut koulujen ja yliopistojen opettajien suunnittelemista ja toteuttamista pedagogisista ratkaisuista, joissa hyödynnetään teknologiaa yhteisöllisen tutkimisen ja tiedon luomisen välineenä (Työskennellyt pitkään Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskuksessa) FT Hanni Muukkonen (Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta) Yliopistopedagogiikan lehtori. kiinnostunut yhteisöllisestä oppimisesta, opetusteknologiasta ja tiedonluomisen mahdollisuuksista ja haasteista yliopisto-opetuksessa. Perehtynyt tutkivan oppimisen mallin soveltamiseen yliopisto-opintoihin. (Työskennellyt Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskuksessa) FT Auli Toom (Käyttäytymistieteellinen tiedekunta) Yliopistopedagogiikan yliopistonlehtori FT, dosentti, kiinnostaa esim. opettajan pedagogiset lähestymistavat Opetukseen. YouTube - videolla (siirrä esitys kohtaan 49.21)

23 KURSSIN KULUESSA RAKENTUI VINKKILISTA MOODLEN YKSINKERTAISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÖÖN

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa 1 Kestävän kehityksen opetus auto ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa Kuva: HSY/JenniJustiina Niemi 11/2010 Anne Virtanen Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Johdanto 2 Sisällysluettelo Johdanto...3

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

PROJEKTIOPPIMINEN. 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1

PROJEKTIOPPIMINEN. 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 PROJEKTIOPPIMINEN PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet... 1 1.1.1 Oppimisteoreettiset perusteet... 1 1.1.2 Asiantuntijuus ja työelämä...

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

1. Ongelmaperustainen oppiminen verkossa

1. Ongelmaperustainen oppiminen verkossa TUTORIN OPAS SISÄLLYS: 1. Ongelmaperustainen oppiminen verkossa 2. Toiminta verkko-opintojaksolla 3. Toiminta verkkotutorina 4. Ongelmien suunnittelu 5. Ongelmaperustainen oppiminen ja arviointi 6. Lähteitä

Lisätiedot

Sosiaalisen median opetuskäyttö

Sosiaalisen median opetuskäyttö Sosiaalisen median opetuskäyttö Oppimisen teoriaa ja kokemuksia DevelOPE-hankkeesta Toimittaneet Harto Pönkä, Niina Impiö & Venla Vallivaara OULU 2012 4 Oulun yliopiston oppimateriaalia Didascalica Universitatis

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO, KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA

HELSINGIN YLIOPISTO, KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA HELSINGIN YLIOPISTO, KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA RutiiNiksi täydennyskoulutusohjelma ja sen kehittämisen prosessi vuosina 2011-2012 perhe- ja parisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi, hoitopolkujen

Lisätiedot

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo.

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Riina Hänninen & Petra Kurki Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Openmetsä-portaalin käytettävyyden testaaminen kouluympäristössä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen

Lisätiedot

Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen

Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen Tietojenkäsittelytiede 34 (Huhtikuu 2012) sivut 3753 c kirjoittaja(t) Toimittaja: Ari Korhonen Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen Leena Hiltunen Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos leena.r.k.hiltunen@jyu.

Lisätiedot

Henkilökohtaiset oppimisympäristöt digitaalisessa maailmassa

Henkilökohtaiset oppimisympäristöt digitaalisessa maailmassa Henkilökohtaiset oppimisympäristöt digitaalisessa maailmassa Jarno Korva Pro gradu tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Heinäkuu 2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2015 TAO TULEVAISUUS Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 32. Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja Merja Ylönen (toim.

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 32. Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja Merja Ylönen (toim. Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 32 Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja Merja Ylönen (toim.) DIAKpeda Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Ammatillisen verkkopedagogiikan kehittäminen

Ammatillisen verkkopedagogiikan kehittäminen Johanna Pekka Ihanainen Vuori Katriina Siivonen (toim.) Puolipilvistä ja kirkastuvaa Ammatillisen verkkopedagogiikan kehittäminen Haaga-Helia Kehittämisraportteja 5/2009 Pekka Ihanainen (toim.) Puolipilvistä

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa This document is downloaded from HELDA - The Digital Repository of University of Helsinki. Title Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Lisätiedot

LIISA SEPPÄNEN [TOIM.] Sulassa somessa. Kokeiluja ja ja kokemuksia sulautuvasta oppimisesta

LIISA SEPPÄNEN [TOIM.] Sulassa somessa. Kokeiluja ja ja kokemuksia sulautuvasta oppimisesta LIISA SEPPÄNEN [TOIM.] Sulassa somessa Kokeiluja ja ja kokemuksia sulautuvasta oppimisesta SULASSA SOMESSA KOKEILUJA JA KOKEMUKSIA SULAUTUVASTA OPPIMISESTA Attribution 1.0 Finland Toimittaja Sarjan ulkoasu

Lisätiedot

PAREMPI OPPIA YHDESSÄ

PAREMPI OPPIA YHDESSÄ PAREMPI OPPIA YHDESSÄ tukea etwinning-hankkeesta Satu Raitala Hannu Ylilehto (toim.) Kiitokset asiantuntijoille: Pasi Silander Minna Lakkala Leena Vainio Paula Mattila Tomi Terentejff Anne Rongas Kiitokset

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen K E R H O K E S K U S Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara ja Minna Riikka Järvinen (toim.) Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara

Lisätiedot

INNOVAATIOKOMPETENSSEJA MITTAAMASSA

INNOVAATIOKOMPETENSSEJA MITTAAMASSA Meiju Räsänen (toim.) INNOVAATIOKOMPETENSSEJA MITTAAMASSA Opas innovaatiovalmiuksien arviointiin 441 729 Innovaatiokompetenssien mittaaminen -hankkeen on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto. Julkaisun

Lisätiedot

Me kaikki elämme. Verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen: miten tasapainoillaan. ja laadukkaamman työelämän tarpeisiin suunnatun oppimisen välillä?

Me kaikki elämme. Verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen: miten tasapainoillaan. ja laadukkaamman työelämän tarpeisiin suunnatun oppimisen välillä? Pääkirjoitus Verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen: miten tasapainoillaan kurssien massatuotannon ja laadukkaamman työelämän tarpeisiin suunnatun oppimisen välillä? Antti Kauppi Erityisasiantuntija,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 1 (21) SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 22.12.2010 Humap Oy: Terhikki Rimmanen ja Pertti Siekkinen Humap Oy Humap Oy Vapaudenkatu 43 L16

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PALMGREN-NEUVONEN, LAURA LIIDUSTA VERKKOON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPETTAJAN AMMATILLISESSA KASVUSSA Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Metadata älykkäässä oppimisympäristössä. Jarkko Suhonen

Metadata älykkäässä oppimisympäristössä. Jarkko Suhonen Metadata älykkäässä oppimisympäristössä Jarkko Suhonen 18.12.2000 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Metadataa ja oppimisolioita voidaan hyödyntää toteutettaessa

Lisätiedot