Kuusimäki Ari Lehtimäki Esa, poissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuusimäki Ari Lehtimäki Esa, poissa"

Transkriptio

1 Kokouspöytäkirja Nro 2 /2009 Kunnanvaltuusto Sivu 45 KOKOUSAIKA: klo KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne, poissa Malin Raimo poissa JÄSENET Hautala Toni Myllymäki Tuula Herrala Esa Mäenpää Ritva Herrala Heidi, poissa Rantala Jorma Huhtala Jani Ristiharju Vesa Huhtala Jarmo Siltaoja Anna-Maija Kalliomäki Tapio Teikari Simo Kankaanpää Mauri Teikari Tapio Ketola Pirjo-Liisa Vainionpää Jukka Kuusimäki Ari Lehtimäki Esa, poissa Järvenmäki Raili, varavalt. Luomaniemi Kari Uusitalo Katariina, varavalt. Pitkäranta Jukka, varavalt., poissa Kallio Sari, varavalt. MUUT SAAPUVILLA Hapuanoja Kaija, johtaja OLLEET Mattila Juha, pöytäkirjanpitäjä (ja läsnäolon peruste) Enqvist Valter, insinööri, 9 Kunnanhallituksen jäsenet: Herrala Juhani LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS: Todetaan. ASIAT: 9-15 PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Herrala Esa ja Huhtala Jani (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Pirjo-Liisa Ketola Juha Mattila PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS virasto Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan Allekirjoitukset käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Esa Herrala Jarmo Huhtala 10 Jani Huhtala PÖYTÄKIRJA ON OLLUT klo YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Ilmoitustaulunhoitaja Otteen oikeaksi todistaa..2009

2 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsun antaa kuntalain 54 :n mukaan valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kokouskutsut on lähetettävä valtuutetuille, hallituksen jäsenille ja johtajalle ja samassa ajassa annettava tiedoksi valtuuston päättämissä sanomalehdissä tai muulla sen määräämällä tavalla. Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kunnanvaltuuston hyväksymässä työjärjestyksessä kutsumisaika on määrätty neljäksi päiväksi. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen ja luettelo käsiteltävistä asioista on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja ilmoitus kokouksesta Suupohjan Sanomissa Valtuutetuille ja hallituksen jäsenille kutsu on lähetetty ja jätetty samana päivänä johtajalle. Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain sekä valtuuston päätöksen mukaisesti, kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli toimitettavassa nimenhuudossa todetaan olevan saapuvilla vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista. Valtuuston kokouksen yhteydessä paljastetaan valtuuston puheenjohtajana vuosina toimineen pitäjänneuvos Antti Jaakkolan valokuva. Koulukolmion 9. luokan oppilaat ovat seuraamassa valtuuston kokousta.

3 47 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto MÄKIKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVA Valmistelu: Kunnaninsinööri Valter Enqvist puh , Mäkikaupungin alueelle ollaan laatimassa hallituksen päätöksen mukaisesti osayleiskaavaa. Kaavan laatijaksi on hyväksytty Plan Ark Oy joka on saanut valmiiksi kaavaluonnosesityksen. Ennen luonnoksen laatimista maanomistajat oli kutsuttu asiaa koskevaan tiedotustilaisuuteen joka pidettiin virastotalolla torstaina Kaavan valmistelua varten on teetetty Tuija Warenin laatima luontoselvitys sekä Anneli Björkvistin selvitys olemassa olevasta rakennuskannasta. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n. 40 hehtaaria ja sinne on sijoitettu pientalovaltaisia asuntoalueita, maatilojen talouskeskus alueita, maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, teollisuusalue, virkistysalueita sekä suojeltavia alueita. Hankkeesta on pyydetty museoviraston lausunto sekä pidetty neuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Kaavaa koskevat lausunnot pyydetään: Tiehallinto Vaasan piiri Fortum sähkön jakelu Etelä-Pohjanmaan liitto Rakennus- ja tielautakunta Yrittäjät r.y. vanhus- ja vammaisneuvosto Länsi-Suomen Ympäristökeskus Kristiinankaupungin-Karijoen Terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöjaosto Koulutuslautakunta Perusturvalautakunta Museovirasto Liitteenä kaavaehdotus.

4 48 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kaavaehdotus esitellään tarkemmin kokouksessa. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää Mäkikaupungin osayleiskaavaa hallituksen hyväksyttäväksi ja pantavaksi virallisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi sekä pyytämään kaavaa koskevat lausunnot em. tahoilta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 46 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Mäkikaupungin osayleiskaavan asettamisen virallisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Kunnanhallitus pyytää esittelyosassa mainituilta tahoilta lausunnot Päätös: Hyväksyttiin. Kunnaninsinööri Valter Enqvist esitteli kaavaa hallitukselle kokouksessa Kh 202 Mäkikaupungin osayleiskaava on ollut virallisesti virka-aikana. Seuraavat tahot ovat antaneet lausuntonsa: Lausunnon antaja ja lausunto Saapunut Etelä-Pohjanmaan liitto Osayleiskaavan luonnoksessa on otettu maakuntakaavan merkinnät ja periaatteet riittävästi huomioon. Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ole osayleiskaavan luonnoksesta erityistä huomautettavaa eikä myöskään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

5 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Länsi-Suomen ympäristökeskus Ympäristökeskus toteaa, että ympäristökeskuksen aikaisemmin asiassa antamassa lausunnossa esitetyt huomautukset on otettu huomioon. Ympäristökeskuksella ei ole asian tässä vaiheessa muuta huomautettavaa. vanhus- vammaisneuvosto vanhus- vammaisneuvosto on käsitellyt kokouksessaan Mäkikaupungin osayleiskaavaan ja toteaa, että sillä ei ole tässä vaiheessa mitään huomauttamista osayleiskaavan johdosta. Timo Varpelaide Haluan muutoksen peruslohkon Urheilukentän tunnus ,22 ha kaavaehdotuksen muutettavaksi AP-2:ksi. Urheilukentän takana oleva alue halutaan muuttaa aslueeksi, jolle voi rakentaa isojoa maatalous- tai yritysrakennuksia -> AM, TP-1 sekä tämän alueen vieressä ja takana oleva alue pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi AP- :ksi. Karttaliite. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettamista Mäkikaupungin osayleiskaavan johdosta: Kristiinankaupungin-Karijoen terveyskeskuksen kuntayhtymä Krs-Karijoki tk ky, ympäristöosasto esittää lausuntonaan Mäkikaupungin osayleiskaavasta seuraavaa: - alueen kiinteistöt tulee liittää yleiseen viemäri- ja vesijohtoverkostoon lukuun ottamatta mitä osayleiskaavamerkinnässä RA-1 on sanottu - kaavassa on otettu huomioon alueen kulttuurishistorialliset kohteet sekä luontoarvot

6 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tontti seututien varressa lähellä keskustaajamaa on merkitty TP-1 (työpaikka-alue). Merkintää tulee muuttaa niin, että tontilla sallitaan myös asuinkäyttöön. Asemakaavamerkinnän mukaan tämä ei olisi mahdollista - maatalouskeskuksen (AM) ja AP-2 alueen välille tulee jättää suojavyöhykealue sillä maatalouden harjoittamiseen voi liittyä lähiasutusta haittaavaa ympäristöhäiriötä. Museovirasto Arkeologinen kulttuuriperintö Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Museovirastolla ei huomautettavaa kaavahankkeesta. Kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö Inventoinnin perusteella alueelta on määritelty kolme arvokasta kohdetta: Seppälä, Kivilahti ja Laukari. Inventointiraporttia ei ole sisällytetty kaava-aineistoon. Kunnaninsinööri Valter Enqvistin välittämien tietojen (puhelinkeskustelu ) Anneli Björqvistin laatiman rakennuskulttuurin ja kulttuurimaisemaselvityksen mukaan Kivilahti on jugendtyylinen yksittäinen asuinrakennus, kun taas Laukari ja Seppälä (Oaasila) muodostavat hyvin säilyneitä pihapiirejä. Kaavakartassa kohteet ovat saaneet merkinnän: r1-r3 Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai maisemallisesti arvokas rakennus. Kohde on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan. Kohde on vähintään paikallisesti merkittävä. Maankäyttö- ja rakennuslain 41 :n 2 momentin nojalla määrätään, että korjaus- ja muutostöiden yhteydessä tulee pyrkiä palauttavaan korjaukseen. r1 Seppälän päärakennus

7 51 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus r2 Kivilahden päärakennus r3 Laukarin päärakennus Suojeltavat kohteet tulisi merkitä kaavakarttaan sr-merkinnällä. Museovirasto ehdottaa kaavamääräyksen muutettavaksi muotoon: Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemallisesti arvokas rakennus tai rakennusryhmä. Korjauksissa, muutoksissa ja lisärakentamisessa onotettava huomioon kohteen arvot. Seppälässä ja Laukarissa suojelumerkintä on syytä ulottaa myös talojen pihapiireihin. Tiehallinto Osayleiskaava sijaitsee tiiviisti kiinni keskustaajaman aluerakenteessa. Vaasan tiepiirin kanta on, että asuinrakennukset ja muut toiminnot tulee sijoittaa niin, että ne voivat käyttää olemassa olevia liittymiä maanteille. Mikäli tarve uuden liittymän perustamiselle syntyy, tulee siihen pyytää lupa Vaasan tiepiiriltä. Liittynälupaa tulee hakea myös silloin jos liittymän käyttötarkoitus tai käyttövolyymi oleellisesti muuttuu uuden maankätön myötä. Maanteiden 664 ja varteen on kaavassa varattu kevyenliikenteen yhteydet. Uutta kevyenliikenteen väylää yleiskaavassa esitetään maanteille 664 noin 300 metriä kaakkoon ja yhdystielle noin 400 metriä koilliseen. Kaavan merkittävin pientaloalue sijaitsee seututien ja yhdystien riesteämisalueella (AP-2). Kevyen liikenteen turvallinen tienylitys seututiellä 664 tulee järjestää, mutta sitä voidaan tarkastella lähemmin alueen asemakaavatyön yhteydessä. Seututiellä 664 ja 50 km/h nopeusrajoitus ja liikennettä noin 1400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Maantiellä on yleisnopeus (80 km/h) ja liikennettä noin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Seututien 664 melualue ulottuu noin metrin päähän maantien keksilinjasta. Tiehallinto ei tule osallistumaan uusien Tekninen lautakunta

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto asuinalueiden meluntorjunta- tai meluhaitan korvauskustannuksiin. Vaasan tiepiirillä ei ole muuta huomautettavaa. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen. Lautakunta lähettää kantansa tiedoksi hallitukselle Elinkeinotoimikunta on kokouksessaan käsitellyt Mäkikaupungin osayleiskaavasta annettuja lausuntoja ja ehdottaa hallitukselle seuraavaa: 1) Kylmäluoman ja Honkajoentien risteyksessä olevan Saviojan tontin kaavamerkintä muutetaan TP-1:sta AM:ksi 2) em. alueen länsipuolella olevan Varpelaiden alueen kaavamerkintä muutetaan MA-1:stä AP-2:ksi rajoittuen Honkajoentie Kylmäluoma vesipumppaamolle johtava peltotie- kaavaehdotuksessa oleva ma-raja. 3) että Kristiinanseudun Karijoen terveyskeskuksen kuntayhtymän ehdottamaa suojavyöhykettä AM ja AP-2 alueiden välille ei tule toteuttaa 4) ja että kaavaehdotuksessa esitettyjä suojelumerkintöjä r1-r3 ei tule muuttaa sr merkinnöiksi. Kunnaninsinööri Valter Enqvistiä kuullaan asiantuntijana ennen päätöksentekoa. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Mäkikaupungin osayleiskaavan elinkeinotoimi esittämien muutosten mukaisesti. Kunnanhallitus pyytää uuden lausunnon Länsi-Suomen Ympäristökeskukselta ja rakennus- ja tielautakunnalta. Lausunnot pyydetään mennessä. Kunnanhallitus

9 Kunnanvaltuusto Päätös: Hyväksyttiin. Marja Savioja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kunnaninsinööri Valter Enqvist oli kokouksessa kuultavana asiantuntijana ennen päätöksentekoa. Tämä pykälä tarkastettiin heti kokouksessa Kh 41 Länsi-Suomen Ympäristökeskus ei jättänyt lausuntoaan kaavaluonnoksen muutoksesta. Rakennus- ja tielautakunta totesi lausunnossaan, että sillä ei ole huomauttamista kaavaluonnoksen muutoksesta. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Mäkikaupungin osayleiskaavaehdotuksen ja ehdottaa sitä valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin. Karttaliite Kv 9 Päätös: Hyväksyttiin. Karttaliite Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

10 54 ARO R:NO 6:95 TILAN MYYMINEN Valmistelu: Kunnanjohtaja Kaija Hapuanoja puh , Valtiokonttori on hakemuksesta päätöksellään /90/2006 luovuttanut Esko Erik Ananias Yrrilän kuolinpesän omaisuuteen kuuluvasta tilasta Isojoki, Kodesjärvi, Aro 6:95 ( ) ns. kotipalstan, pinta-alaltaan 1,2 ha kunnalle. Kunnanvaltuusto päätti ottaa perinnön vastaan valtiokonttorin määräämillä ehdoilla ja edellytti samalla, että kiinteistö myydään tarjousten perusteella. Ilmoitus myynnistä on julkaistu ja tarjoukset tuli jättää klo 15 mennessä. Elinkeinotoimikunta avasi tarjoukset kokouksessaan Määräaikaan mennessä tarjouksen ovat jättäneet: Nimi hinta Itävaara Martti kuolinpesä 5100,00 Maatalousyhtymä Itäkodes Risto ja Kari 3400,00 Jaakola Risto 3550,00 kunta on saanut lainhuudon Aro 6:95 tilaan, kiinteistötunnus ( ). Kiinteistöllä sijaitsevat määräalat M601, lainhuuto /869 Tikkaniemi Sakari ja Lea ja M602, lainhuuto /167 Suomen valtio (hallinnoija ympäristöministeriö). Määräalat tulee merkitä kauppakirjaan. Elinkeinotoimikunta ehdottaa, että Aro 6:95 tila myydään korkeimman tarjouksen jättäneelle Martti Itävaaran kuolinpesälle. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Kodesjärvenkylässä sijaitseva Aro 6:95 tila myydään 5100 euron kauppahinnalla Martti Itävaaran kuolinpesälle. Päätös: Hyväksyttiin. Juhani Herrala poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi Kv 10 Päätös: Hyväksyttiin. Esa Herrala poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

11 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Suupohjan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat hyväksyneet voimassa olevan perussopimuksen v Koska Jurvan kunta on liitetty Kurikan kaupunkiin ja Jurva on näin ollen kuntana lakannut olemasta, on tarpeellista saattaa Suupohjan koulutuskuntayhtymän voimassa oleva perussopimus vastaamaan uutta kuntatilannetta. Koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on /30 päättänyt esittää perussopimuksen muuttamista. Perussopimukseen on kirjoitettu auki jäsenneltynä kuntayhtymän tehtävät (2 ) ja kirjattu Kurikan kaupungin mukaantulo Jurvan sijaan vastaavalla peruspääomaosuudella. Uutena pykälänä mukaan on otettu uuden jäsen ottaminen (4 ). Jäsenkuntien osuudet ja vastuu ilmenevät 5. pykälästä sekä osuudet peruspääomasta Sopimukseen on lisätty uusi 2. luku kuntayhtymän hallinnosta ja toimielimistä. 6. pykälään on kirjattu yhtymävaltuuston jäsenten lukumäärä ja äänivalta. 7 käsittelee yhtymävaltuuston kokouksia ja päätösvaltaisuutta ja 8 koostuu yhtymävaltuuston tehtäväluettelosta sekä toimivallasta. Yhdeksännessä pykälässä käsitellään jäsenkuntien yhtymävaltuustolle esittämiä asioita ja 10. pykälässä käsitellään päätösvallan siirtämistä. Yhtymähallituksen kokoonpanosta, toimikaudesta ja päätösvallasta säädetään 11. pykälässä. Yhtymähallituksen tehtävät on kirjattu 12. pykälään. Tarkastuslauta tehtävät, jäsenten lukumäärä ja äänivalta on määritelty 13. ja 14. pykälissä. Kuntayhtymän taloutta käsitellään perussopimuksen 3. luvussa. Siinä on täsmennetty toiminnan rahoitusta koskevaa kohtaa (19 ) sekä investointien ja pitkäaikaisen vieraan pääoman rahoitusta (20 ). Nykyisessä perussopimuksessa oleva 16 poikkeukselli-sista hinnoitteluperusteista on poistettu uudesta sopimuksesta, koska se ei enää vastaa nykyistä oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntöä. Tilinpäätöksen allekirjoittamista ja hyväksymistä koskevassa 25. pykälässä on täsmennetty nykyisen perussopimuksen vastaavaa säännöstöä. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

12 56 Sopimuksen 4. luvussa käsitellään jäsen eroamista ja kuntayhtymän purkautumista. 26. pykälään on otettu mukaan täsmennyksiä kuntayhtymästä eroavien ja toimintaa jatkavien jäsenkuntien asemasta. 27. pykälä vastaa pääosin nykyistä kuntayhtymän purkamista ja loppuselvitystä koskevaa vastaavaa pykälää. Lukuun on otettu mukaan uutena 28 sopimuksesta aiheutuvien ristiriitojen ratkaisemisesta sekä 29 perussopimuksen voimaantulosta ja soveltamisesta. Voimassa oleva perussopimus sekä uusi perussopimus ovat esityslistan liitteenä. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Suupohjan koulutuskuntayhtymän uuden perussopimuksen (liite). Päätös: Hyväksyttiin Kv 11 Päätös: Hyväksyttiin. Liite. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

13 Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto ISOJOEN KUNNAN TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VALTUUSTON TOIMIKAUDELLE voimassa olevan tarkastussäännön 5 :n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslauta esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-yhteisön. Kuntalain 72 :n mukaan valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja talouden tilintarkastajalauta hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTTyhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja. Ellei tilintarkastajaksi valita yhteisöä ja tilintarkastajia valitaan vain yksi, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja. voimassa olevan konserniohjeen kohdassa 5 (tilintarkastus) todetaan, että konserniohjeeseen on suositeltavaa määritellä noudatettavaksi periaate, jonka mukaan konserniin kuuluvan tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan vähintään yksi tilintarkastaja. Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeessään suositellut, että kuntien ja kuntayhtymien määräämisvallassa oleviin yhteisöihin ja säätiöihin valitaan mahdollisuuksien mukaan JHTT tilintarkastaja tilintarkastuslain 13 :n periaatetta soveltaen. Tällöin tilintarkastus palvelee koko konsernin johtamista ja valvontaa ja samalla varmennetaan konsernitaseen oikeellisuus. Emo intressit tulevat valvotuksi myös silloin, jos tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastajaksi valitun JHTT- yhteisön palveluksessa oleva JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja kanssa samaan konserniin kuuluva KHT- tai HTM- yhteisö. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

14 Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkltk / PÄÄTÖS: Lautakunta keskusteli tilintarkastusyhteisön valintaan liittyvästä tarjouspyynnöstä ja valmisteli liitteenä 1 olevan tarjouspyynnön. Hankintamuodoksi valittiin avoin menettely, jossa tarjoukset pyydetään edellytykset täyttäviltä JHTT-yhteisöiltä. Tarjouspyyntö julkaistaan valtakunnallisella sähköisellä ilmoituskanavalla (Hilma, Viimeinen tarjousten jättöpäivä on Lautakunta oikeuttaa puheenjohtajan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa hankintaprosessin edellyttämät, vähäisiksi katsottavat tekniset muutokset. Tarjouskilpailun käytännön järjestelyt hoitaa sihteeri Juha Mattila yhdessä lauta puheenjohtajan kanssa. Lautakunta totesi, että hallintavallassa oleva yhteisö, Kiinteistö Oy Sahuri on kokouksessaan päättänyt antaa suostumuksensa siihen, että Kiinteistö Oy Sahurin tilintarkastus kilpailutetaan yhdessä tilintarkastuksen kanssa. Tarkltk / 3 Todettiin, että esityksen tilintarkastajan valinnasta tekee valtuustokaudeksi valittava tarkastuslautakunta, joka myös avaa saapuneet tarjoukset ja suorittaa tarjousvertailun esityksen teon pohjaksi PÄÄTÖS: Lautakunta totesi, että asetettuun määräaikaan mennessä lautakunnalle oli saapunut kolme tarjousasiakirjaa. Nämä tarjousasiakirjat saapuivat seuraavilta JHTT-yhteisöiltä: Pricewaterhouse-Coopers Oy/ PwC Julkistarkastus Oy, KPMG Kunta Oy Ab ja Oy Audiator Ab. Lautakunta avasi kaikki saapuneet tarjousasiakirjat ja tutustui alustavasti ko. tarjousasiakirjoihin. Lautakunta päätti, että varsinainen tarjousvertailu ja ehdotus tilintarkastusyhteisön valinnaksi valtuustokaudelle tehdään seuraavassa lauta- kokouksessa. Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto

15 59 Tarkltk / 8 Lautakunta totesi tässä yhteydessä, että pöytäkirjaan / 10 on epähuomiossa merkitty virheellinen tarjouspyynnön julkaisupäivä ( ). Oikea tarjouspyynnön julkaisupäivä on Lautakunta suoritti tarjousten vertailun. Tarjouspyynnössä todetaan, että tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein ja prosentuaalisin painoarvoin: - kokonaishinta sopimuskaudelle sisältäen mahdolliset ja erityistehtävien/hankkeiden tarkastuspalvelut tarjouspyynnössä esitetyssä laajuudessa 40 % - tilintarkastajan ja/tai tilintarkastusyhteisön kokemus kuntien ja/tai kuntayhtymien tarkastuksesta 25 % - tarkastuskohteessa tehtävän työn osuus 25 % - vastuullisen JHTT-tarkastajan työn osuus lakisääteisestä tarkastuksesta 10 %. Tarjouspyynnössä hinnan painoarvo on siis 40 % ja laadun 60 %. Tarjousten keskeinen sisältö on kunkin tarjouksen tehneen tilintarkastusyhteisön osalta seuraava. Tässä vertailussa ei ole mukaan otettu tarjouksia määräysvallassa olevan tytäryhteisön, Kiinteistö Oy Sahurin tilintarkastuksesta. Oy Audiator Ab:n tarjouksessa kokonaishinta on euroa. Tarkastuspäivän hinta on 570 euroa, sihteerintehtävien tuntihinta 71 euroa, erityistehtävien ja hankkeiden tarkastuksessa tuntihinta on 79 euroa. Pricewaterhouse-Coopers Oy/ PwC Julkistarkastus Oy:n tarjouksessa kokonaishinta on euroa. Tarkastuspäivän hinta on 530 euroa, sihteerintehtävien tuntihinta 75 euroa, erityistehtävien ja hankkeiden tarkastuksessa tuntihinta on 75 euroa. KPMG Kunta Oy Ab:n tarjouksessa kokonaishinta on euroa. Tarkastuspäivän hinta on 540 euroa, sihteerintehtävien Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto

16 60 tuntihinta 72 euroa, erityistehtävien ja hankkeiden tarkastuksessa tuntihinta on 72 euroa. Tarkastuslautakunta totesi, että KPMG Kunta Oy Ab:n tarjous on laskettu kahdeksalta päivältä/vuosi eikä näin ollen ole siltä osin tarjouspyynnön mukainen (7 tarkastuspäivää/vuosi). Oy Audiator AB.n tarjous on edullisin, PwC Julkistarkastus Oy:n tarjous toiseksi edullisin ja KPMG Kunta Oy Ab:n tarjous on kallein. Vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi Oy Audiator Ab esittää kuntalain mukaiseen tilintarkastukseen sekä tytäryhteisön tilintarkastukseen JHTT, HTM Ritva Mäenpäätä, PwC Julkistarkastus Oy JHTT, KHT Nils Hellbergiä ja KPMG Kunta Oy JHTT Esko Säilää. Tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön kokemus kuntien tarkastuksesta on lauta suorittaman vertailun mukaan paras Oy Audiator Ab:llä. Tarkastuslautakunta pitää erityisen tärkeänä näkökulmasta sitä, että sekä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi esitetyllä Ritva Mäenpäällä että Oy Audiator Ab:llä JHTT-yhteisönä on muihin tarjouksen tehneisiin JHTT-yhteisöihin verrattuna selkeästi eniten kokemusta pienten kuntien tilintarkastuksesta. Tämän lautakunta näkee selkeänä hyötynä tarkastellen kunnassa tehtävää tilintarkastustyötä. Tarkastuskohteessa tehtävän työn osuudeksi ilmoittaa Oy Audiator Ab ja KPMG Kunta Oy 100 % ja PwC Julkistarkastus Oy 90 %. Vastuunalaisen JHTT- tarkastajan työn osuudeksi sekä Oy Audiator Ab että PwC Julkistarkastus Oy esittävät 100 %, KPMG Kunta Oy:n tarjouksessa mainitaan, että lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavat auktorisoidut JHTT -tarkastajat 100 prosenttisesti. Lautakunta totesi, että kaikilla tarjoajilla on tarkastusasiakirjojen mukaan toimiva laadunvalvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto

17 61 Teknisen tarjousvertailun hintapisteitä Oy Audiator Ab saa 40,0, PwC Julkistarkastus Oy 38,1 ja KPMG Kunta Oy 35,2. Laatua mittaavia pisteitä Oy Audiator Ab saa 60, PwC Julkistarkastus Oy 57,5 ja KPMG Kunta Oy 57,5. Kokonaistaloudellisesti tarkastellen Oy Audiator Ab:n tarjous on edullisin. Se on kokonaishinnaltaan edullisin ja tarkasteltuna muilla tarjouspyynnössä esitetyillä arviointikriteereillä se on joko yhtä hyvä tai parempi kun muiden tarjouksen tehneiden JHTTyhteisöjen tarjous. Tästä syystä tarkastuslautakunta katsoo, että Oy Audiator Ab tulee valita tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle Erillisenä tarjousvertailuna lautakunta suoritti määräysvallassa olevan tytäryhteisön, Kiinteistö Oy Sahurin tilintarkastuksesta jättivät kaikki kunnalle tilintarkastustarjouksen tehneet edellä esitetyt yhteisöt. Tarjoushinnat on laskettu valtuustokaudelta. Oy Audiator Ab:n tarjous on kokonaishinnaltaan euroa, PwC Julkistarkastus Oy:n tarjous euroa ja KPMG Kunta Oy Ab:n tarjous euroa. PwC Julkistarkastus Oy:n tarjous on halvin, KPMG Kunta Oy Ab:n tarjous toiseksi halvin ja Oy Audiator Ab.n tarjous kallein. Kokonaistaloudellisesti tarkastellen Oy Audiator Ab:n tarjous on kuitenkin tältäkin osin edullisin. Vaikka se on kokonaishinnaltaan kallein, on se kokonaistaloudellista edullisuutta painottavassa vertailussa kuitenkin edullisin, koska laatua mittaavilla arviointikriteereillä tarkasteltuna se on yhtä hyvä tai parempi kun muiden tarjouksen tehneiden JHTT-yhteisöjen tarjous. Tästä syystä tarkastuslauta kanta on, että mikäli Oy Audiator Ab valitaan tilintarkastusyhteisöksi tulisi Oy Audiator Ab valita myös Kiinteistö Oy Sahurin tilintarkastusyhteisöksi vuosille Tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja tekninen tarjousvertailu ovat pöytäkirjan liitteenä (tekninen tarjousvertailu on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 pykälän nojalla kunnes sopimus asiassa on tehty). Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto

18 62 PÄÄTÖS: Puheenjohtajan selostuksen pohjalta tarkastuslautakunta päätti ehdottaa valtuustolle - että se toteaisi, että annetuista tarjouksista Oy Audiator Ab:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin - että tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle valitaan Oy Audiator Ab Lisäksi tarkastuslautakunta ehdottaa määräysvallassa olevalle tytäryhteisölle, Kiinteistö Oy Sahurille, että se valitsee vuosien tilintarkastajaksi Oy Audiator Ab:n. Tilintarkastuksen suorittamisesta tehdään tarkastuslauta ja valittavan yhteisön välinen yksityiskohtainen sopimus tarjouksessa ilmenevin ehdoin Kv 12 Päätös: Hyväksyttiin. Valtuusto

19 63 MUUTOS VUODEN 2009 TALOUSARVIOON Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että talousarvioon 2009 myönnetään seuraava lisämääräraha: INVESTOINNIT Käyttöomaisuuden osto Kunnanhallitus 61 / Asiakirjankäsittelyjärjestelmän hankkiminen Päätös: Hyväksyttiin. Valtuusto

20 64 ILMOITUSASIAT Suomen Kristillisdemokraattien ilmoitus koskien sitä, että Suomen Kristillisdemokraatit r.p. muodostaa oman valtuustoryhmänsä valtuustossa. Valtuutettu Esa Herralan aloite koskien opiskelijoiden stipendimuotoista tukemista. Valtuutettu Vesa Ristiharjun aloite koskien rivitalon suunnittelun ja rakentamisen aloittamista kunnassa. Luottamushenkilökoulutus Teuvalla Kulttuuritalo Orrelassa. Valtuusto

21 65 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan kuntalain mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 13.45

22 66

23 67 Valtuusto LISÄTIETOA 13 (EI PTK-LIITE) ASIANKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN HANKINTA Kh Arkistolaitoksen määräysten ja ohjeiden mukaan viranomaisen on pidettävä luetteloa käsiteltäviksi annetuista ja otetuista sekä ratkaistuista ja käsitellyistä asioista tai muutoin huolehtia siitä, että sen julkiset asiakirjat ovat vaivattomasti löydettävissä. Varmistettava on myös, että asiakirjat ja tietojärjestelmät niihin sisältyvine tietoineen arkistoidaan tai hävitetään oikein. Tiedot tulee suojata ja alkuperäisyys turvata asianmukaisesti. Se, että tämä toteutuu mahdollisimman tehokkaasti ja vähin resurssein edellyttää tätä varten suunniteltua asiankäsittelyjärjestelmää, jonka kehittäminen jatkuu edelleen kohti sähköistä asiankäsittelyä ja arkistointia. Hyvän asiankäsittelyjärjestelmän avulla tiedon löytyminen nopeutuu ja ajan säästö on huomattava. Asiankäsittelyjärjestelmän yhteishankinnasta on keskusteltu Kauhajoen, Teuvan ja Karijoen kuntien sekä Suupohjan ammattiinstituutin ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa. Asiankäsittelyjärjestelmän hankintaan ei ole varauduttu kuluvan vuoden talousarviossa. Käytännön toimijana asiassa on ollut Kauhajoen kaupunki, joka päätti (khall / 306 ) pyytää asiankäsittelyjärjestelmästä tarjoukset Documenta Oy:lta, Triplan Oy:ltä ja Sofor Oy:ltä ja päätti samassa yhteydessä, että hankinta pyritään tekemään seutukunnallisena. Asiankäsittelyjärjestelmän tarjouspyyntö jätettiin Hilmaan (www.hankintailmoitukset.fi). Tarjouksen pyytäjinä olivat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Kauhajoen kaupunki, Teuvan, ja Karijoen kunnat sekä Suupohjan koulutuskuntayhtymä. Tarjoukset pyydettiin siten, että tarjottavan asiankäsittelyjärjestelmän eri osioista eli moduuleista hinnat tulisi esittää sekä

24 68 Valtuusto yksilöitynä että yhteismäärillä selkeästi sekä mahdollisuuksien mukaan myös organisaatiokohtaisesti hinnoiteltuna. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouksia saapuivat määräajassa Documenta Oy:ltä, Logica Suomi Oy:ltä ja Triplan Oy:ltä. Tarjoajien kanssa sovittiin esittelyt pidettäviksi ja Esittelyjen jälkeen tehtiin mielipidekysely esittelyyn osallistujilta ja pidettiin palaverit ja Näiden perusteella tarjoukset pisteytettiin Kuntaliiton lomakkeelle ja kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi nousi Triplan Oy:n tarjous. Palavereissa keskusteltiin myös siitä, mikä olisi kokoonpano, jolla aloittaa ja mitä osioita hankittaisiin vasta vähän myöhemmin. Lisenssien organisaatiokohtainen hinnoittelu osalta ilmenee liitteenä olevasta Triplan Oy:n tarjouksesta. Asiankäsittelyjärjestelmät koostuva eri osioista ja sen hankinta kannattaa jaksottaa pidemmälle ajalle ja rakentaa kokonaisuus vähitellen. osalta on järkevintä hankkia Triplan Oy:n KuntaToimisto perusohjelmisto hintaan 3.364,00 (+ alv), Liitteidenhallintaohjelmiston lisenssi hintaan 870,50 (+ alv) viranhaltijapäätössovellutus 1.135,50 (+ alv), KTweb Internet EPJ kyselykäyttö hintaan 613,00 (+ alv) sekä riittävä määrä skannaustyöasemien ajuriohjelmia á-hintaan alv. Näiden kulujen lisäksi tulee vielä osuus Suupohjan seutu yhteiseen tietokantaohjelmistoon. Kustannuksia tulee myös asennustöistä, koulutuksista, matkakuluista ja päivärahoista. laskennalliset kokonaiskustannukset vuoden 2009 osalta ovat n euroa, mutta lopullinen kustannus riippuu mm. koulutusten järjestelyistä. Lisenssihinnoittelusta ja asennustöistä saa alennuksia, jos useampi organisaatio tekee hankintapäätöksen samanaikaisesti, joten järjestelmän hankinnan kilpailuttaminen ja järjestelmän samanaikainen hankkiminen seutukunnallisesti on perusteltua. Kauhajoen kaupunki on päättänyt hankkia Triplan Oy:n tarjoaman asiankäsittelyjärjestelmän (kh /135 ). Koulutuksiin ja käyttöönottoprosessiin tulee panostaa ja hoitaa ne perusteellisesti, jolloin hankittavista työkaluista saadaan paras mahdollinen hyöty.

25 69 Valtuusto Asiankäsittelyjärjestelmää voidaan myöhemmin laajentaa vielä uusilla osioilla, mikäli tämä katsotaan aiheelliseksi. Asiankäsittelyjärjestelmään on mahdollista liittää myös sähköinen kokousmateriaaliosio, joka mahdollistaa paperittomat kokouskäytännöt. Koska asiankäsittelyjärjestelmän hankintaprosessia on viety läpi seutukunnallisena, myös koulutuksissa ja käyttöönotossa hyödynnettäisiin tätä yhteistyötä sen mukaisesti kun kunnat ja kuntayhtymät tekevät päätöksensä järjestelmän hankinnasta. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta hankkii Triplan Oy:n asiankäsittelyjärjestelmän, jonka tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin Kauhajoen kaupungin toimeenpanemassa seutukunnallisessa tarjouskilpailussa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää hankintaa varten euron määrärahan talousarviovuodelle Päätös: Hyväksyttiin.

26 70

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Perjantai 5.4.2013 klo 10.00 11.45 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Liisa Siikaluoma jäsen Ritva Saviluoto jäsen. Kimmo Holtinkoski sisäinen tarkastaja sihteeri

Liisa Siikaluoma jäsen Ritva Saviluoto jäsen. Kimmo Holtinkoski sisäinen tarkastaja sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokousaika 11.5.2009 klo 10.04 12.00 Kokouspaikka Hallintokeskus, iso neuvott.h.g340 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä 38-40 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Yhtymävaltuusto Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Aika Saapuvilla olleet jäsenet Esittelijä

Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Yhtymävaltuusto Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Aika Saapuvilla olleet jäsenet Esittelijä Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Kulttuuritalo Orrela, Ingman-sali, Porvarintie 51, Teuva Aika klo 19:00 - Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Jouko Jaakola

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti, kokoushuone Käsiteltävät asiat 80 Kokouksen avaus 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/2015 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Aika: tiistaina klo 16.30 16.45 Paikka: Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2013 KOKOUSAIKA 21.03.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 104 105 106

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 1 (5) KOKOUSAIKA 10.3.2015 klo 17 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille ja optio yhdelle (1) vuodelle

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille ja optio yhdelle (1) vuodelle Tarkastuslautakunta 17 16.02.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 21 07.03.2016 Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille 2016-2019 ja optio yhdelle (1) vuodelle TARK2013 17 Valmistelija: Tarkastaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012 Sivistyslautakunta 20.12.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 20.12.2012 klo 16.15 16.20 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 1 / 2013

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 1 / 2013 Aika Perjantai 5.4.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 -

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 - Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 2.5.2016 klo

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Vanhus- ja vammaisneuvosto Pöytäkirja Kokousaika Keskiviikko 7.9.2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanviraston yläkerran kokoushuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 8 16 8/2016 Hyvinvointikertomus 9 17 Vanhustenviikko

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.6.2014

Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.6.2014 -2, YHTVALT 12.6.2014 19:00 Paikka Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki Aika 12.6.2014 klo 19.00 Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Karijoki Kauhajoki Kurikka Jouko Jaakola Marja Savioja Erkki Syväoja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Aika 25.11.2014 klo 15:10 17:30 Paikka Kylmälahden leirikeskus Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 34 35 36 37 38 39 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.10.2014 Kaupungin

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KOKOUSAIKA 17.3.2015 klo 18-19.15 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ POISSA MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUVAT KOKOUKSEN

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot