Kuusimäki Ari Lehtimäki Esa, poissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuusimäki Ari Lehtimäki Esa, poissa"

Transkriptio

1 Kokouspöytäkirja Nro 2 /2009 Kunnanvaltuusto Sivu 45 KOKOUSAIKA: klo KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne, poissa Malin Raimo poissa JÄSENET Hautala Toni Myllymäki Tuula Herrala Esa Mäenpää Ritva Herrala Heidi, poissa Rantala Jorma Huhtala Jani Ristiharju Vesa Huhtala Jarmo Siltaoja Anna-Maija Kalliomäki Tapio Teikari Simo Kankaanpää Mauri Teikari Tapio Ketola Pirjo-Liisa Vainionpää Jukka Kuusimäki Ari Lehtimäki Esa, poissa Järvenmäki Raili, varavalt. Luomaniemi Kari Uusitalo Katariina, varavalt. Pitkäranta Jukka, varavalt., poissa Kallio Sari, varavalt. MUUT SAAPUVILLA Hapuanoja Kaija, johtaja OLLEET Mattila Juha, pöytäkirjanpitäjä (ja läsnäolon peruste) Enqvist Valter, insinööri, 9 Kunnanhallituksen jäsenet: Herrala Juhani LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS: Todetaan. ASIAT: 9-15 PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Herrala Esa ja Huhtala Jani (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Pirjo-Liisa Ketola Juha Mattila PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS virasto Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan Allekirjoitukset käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Esa Herrala Jarmo Huhtala 10 Jani Huhtala PÖYTÄKIRJA ON OLLUT klo YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Ilmoitustaulunhoitaja Otteen oikeaksi todistaa..2009

2 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsun antaa kuntalain 54 :n mukaan valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kokouskutsut on lähetettävä valtuutetuille, hallituksen jäsenille ja johtajalle ja samassa ajassa annettava tiedoksi valtuuston päättämissä sanomalehdissä tai muulla sen määräämällä tavalla. Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kunnanvaltuuston hyväksymässä työjärjestyksessä kutsumisaika on määrätty neljäksi päiväksi. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen ja luettelo käsiteltävistä asioista on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja ilmoitus kokouksesta Suupohjan Sanomissa Valtuutetuille ja hallituksen jäsenille kutsu on lähetetty ja jätetty samana päivänä johtajalle. Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain sekä valtuuston päätöksen mukaisesti, kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli toimitettavassa nimenhuudossa todetaan olevan saapuvilla vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista. Valtuuston kokouksen yhteydessä paljastetaan valtuuston puheenjohtajana vuosina toimineen pitäjänneuvos Antti Jaakkolan valokuva. Koulukolmion 9. luokan oppilaat ovat seuraamassa valtuuston kokousta.

3 47 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto MÄKIKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVA Valmistelu: Kunnaninsinööri Valter Enqvist puh , Mäkikaupungin alueelle ollaan laatimassa hallituksen päätöksen mukaisesti osayleiskaavaa. Kaavan laatijaksi on hyväksytty Plan Ark Oy joka on saanut valmiiksi kaavaluonnosesityksen. Ennen luonnoksen laatimista maanomistajat oli kutsuttu asiaa koskevaan tiedotustilaisuuteen joka pidettiin virastotalolla torstaina Kaavan valmistelua varten on teetetty Tuija Warenin laatima luontoselvitys sekä Anneli Björkvistin selvitys olemassa olevasta rakennuskannasta. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n. 40 hehtaaria ja sinne on sijoitettu pientalovaltaisia asuntoalueita, maatilojen talouskeskus alueita, maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, teollisuusalue, virkistysalueita sekä suojeltavia alueita. Hankkeesta on pyydetty museoviraston lausunto sekä pidetty neuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Kaavaa koskevat lausunnot pyydetään: Tiehallinto Vaasan piiri Fortum sähkön jakelu Etelä-Pohjanmaan liitto Rakennus- ja tielautakunta Yrittäjät r.y. vanhus- ja vammaisneuvosto Länsi-Suomen Ympäristökeskus Kristiinankaupungin-Karijoen Terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöjaosto Koulutuslautakunta Perusturvalautakunta Museovirasto Liitteenä kaavaehdotus.

4 48 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kaavaehdotus esitellään tarkemmin kokouksessa. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää Mäkikaupungin osayleiskaavaa hallituksen hyväksyttäväksi ja pantavaksi virallisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi sekä pyytämään kaavaa koskevat lausunnot em. tahoilta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 46 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Mäkikaupungin osayleiskaavan asettamisen virallisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Kunnanhallitus pyytää esittelyosassa mainituilta tahoilta lausunnot Päätös: Hyväksyttiin. Kunnaninsinööri Valter Enqvist esitteli kaavaa hallitukselle kokouksessa Kh 202 Mäkikaupungin osayleiskaava on ollut virallisesti virka-aikana. Seuraavat tahot ovat antaneet lausuntonsa: Lausunnon antaja ja lausunto Saapunut Etelä-Pohjanmaan liitto Osayleiskaavan luonnoksessa on otettu maakuntakaavan merkinnät ja periaatteet riittävästi huomioon. Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ole osayleiskaavan luonnoksesta erityistä huomautettavaa eikä myöskään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

5 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Länsi-Suomen ympäristökeskus Ympäristökeskus toteaa, että ympäristökeskuksen aikaisemmin asiassa antamassa lausunnossa esitetyt huomautukset on otettu huomioon. Ympäristökeskuksella ei ole asian tässä vaiheessa muuta huomautettavaa. vanhus- vammaisneuvosto vanhus- vammaisneuvosto on käsitellyt kokouksessaan Mäkikaupungin osayleiskaavaan ja toteaa, että sillä ei ole tässä vaiheessa mitään huomauttamista osayleiskaavan johdosta. Timo Varpelaide Haluan muutoksen peruslohkon Urheilukentän tunnus ,22 ha kaavaehdotuksen muutettavaksi AP-2:ksi. Urheilukentän takana oleva alue halutaan muuttaa aslueeksi, jolle voi rakentaa isojoa maatalous- tai yritysrakennuksia -> AM, TP-1 sekä tämän alueen vieressä ja takana oleva alue pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi AP- :ksi. Karttaliite. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettamista Mäkikaupungin osayleiskaavan johdosta: Kristiinankaupungin-Karijoen terveyskeskuksen kuntayhtymä Krs-Karijoki tk ky, ympäristöosasto esittää lausuntonaan Mäkikaupungin osayleiskaavasta seuraavaa: - alueen kiinteistöt tulee liittää yleiseen viemäri- ja vesijohtoverkostoon lukuun ottamatta mitä osayleiskaavamerkinnässä RA-1 on sanottu - kaavassa on otettu huomioon alueen kulttuurishistorialliset kohteet sekä luontoarvot

6 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tontti seututien varressa lähellä keskustaajamaa on merkitty TP-1 (työpaikka-alue). Merkintää tulee muuttaa niin, että tontilla sallitaan myös asuinkäyttöön. Asemakaavamerkinnän mukaan tämä ei olisi mahdollista - maatalouskeskuksen (AM) ja AP-2 alueen välille tulee jättää suojavyöhykealue sillä maatalouden harjoittamiseen voi liittyä lähiasutusta haittaavaa ympäristöhäiriötä. Museovirasto Arkeologinen kulttuuriperintö Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Museovirastolla ei huomautettavaa kaavahankkeesta. Kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö Inventoinnin perusteella alueelta on määritelty kolme arvokasta kohdetta: Seppälä, Kivilahti ja Laukari. Inventointiraporttia ei ole sisällytetty kaava-aineistoon. Kunnaninsinööri Valter Enqvistin välittämien tietojen (puhelinkeskustelu ) Anneli Björqvistin laatiman rakennuskulttuurin ja kulttuurimaisemaselvityksen mukaan Kivilahti on jugendtyylinen yksittäinen asuinrakennus, kun taas Laukari ja Seppälä (Oaasila) muodostavat hyvin säilyneitä pihapiirejä. Kaavakartassa kohteet ovat saaneet merkinnän: r1-r3 Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai maisemallisesti arvokas rakennus. Kohde on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan. Kohde on vähintään paikallisesti merkittävä. Maankäyttö- ja rakennuslain 41 :n 2 momentin nojalla määrätään, että korjaus- ja muutostöiden yhteydessä tulee pyrkiä palauttavaan korjaukseen. r1 Seppälän päärakennus

7 51 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus r2 Kivilahden päärakennus r3 Laukarin päärakennus Suojeltavat kohteet tulisi merkitä kaavakarttaan sr-merkinnällä. Museovirasto ehdottaa kaavamääräyksen muutettavaksi muotoon: Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemallisesti arvokas rakennus tai rakennusryhmä. Korjauksissa, muutoksissa ja lisärakentamisessa onotettava huomioon kohteen arvot. Seppälässä ja Laukarissa suojelumerkintä on syytä ulottaa myös talojen pihapiireihin. Tiehallinto Osayleiskaava sijaitsee tiiviisti kiinni keskustaajaman aluerakenteessa. Vaasan tiepiirin kanta on, että asuinrakennukset ja muut toiminnot tulee sijoittaa niin, että ne voivat käyttää olemassa olevia liittymiä maanteille. Mikäli tarve uuden liittymän perustamiselle syntyy, tulee siihen pyytää lupa Vaasan tiepiiriltä. Liittynälupaa tulee hakea myös silloin jos liittymän käyttötarkoitus tai käyttövolyymi oleellisesti muuttuu uuden maankätön myötä. Maanteiden 664 ja varteen on kaavassa varattu kevyenliikenteen yhteydet. Uutta kevyenliikenteen väylää yleiskaavassa esitetään maanteille 664 noin 300 metriä kaakkoon ja yhdystielle noin 400 metriä koilliseen. Kaavan merkittävin pientaloalue sijaitsee seututien ja yhdystien riesteämisalueella (AP-2). Kevyen liikenteen turvallinen tienylitys seututiellä 664 tulee järjestää, mutta sitä voidaan tarkastella lähemmin alueen asemakaavatyön yhteydessä. Seututiellä 664 ja 50 km/h nopeusrajoitus ja liikennettä noin 1400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Maantiellä on yleisnopeus (80 km/h) ja liikennettä noin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Seututien 664 melualue ulottuu noin metrin päähän maantien keksilinjasta. Tiehallinto ei tule osallistumaan uusien Tekninen lautakunta

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto asuinalueiden meluntorjunta- tai meluhaitan korvauskustannuksiin. Vaasan tiepiirillä ei ole muuta huomautettavaa. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen. Lautakunta lähettää kantansa tiedoksi hallitukselle Elinkeinotoimikunta on kokouksessaan käsitellyt Mäkikaupungin osayleiskaavasta annettuja lausuntoja ja ehdottaa hallitukselle seuraavaa: 1) Kylmäluoman ja Honkajoentien risteyksessä olevan Saviojan tontin kaavamerkintä muutetaan TP-1:sta AM:ksi 2) em. alueen länsipuolella olevan Varpelaiden alueen kaavamerkintä muutetaan MA-1:stä AP-2:ksi rajoittuen Honkajoentie Kylmäluoma vesipumppaamolle johtava peltotie- kaavaehdotuksessa oleva ma-raja. 3) että Kristiinanseudun Karijoen terveyskeskuksen kuntayhtymän ehdottamaa suojavyöhykettä AM ja AP-2 alueiden välille ei tule toteuttaa 4) ja että kaavaehdotuksessa esitettyjä suojelumerkintöjä r1-r3 ei tule muuttaa sr merkinnöiksi. Kunnaninsinööri Valter Enqvistiä kuullaan asiantuntijana ennen päätöksentekoa. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Mäkikaupungin osayleiskaavan elinkeinotoimi esittämien muutosten mukaisesti. Kunnanhallitus pyytää uuden lausunnon Länsi-Suomen Ympäristökeskukselta ja rakennus- ja tielautakunnalta. Lausunnot pyydetään mennessä. Kunnanhallitus

9 Kunnanvaltuusto Päätös: Hyväksyttiin. Marja Savioja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kunnaninsinööri Valter Enqvist oli kokouksessa kuultavana asiantuntijana ennen päätöksentekoa. Tämä pykälä tarkastettiin heti kokouksessa Kh 41 Länsi-Suomen Ympäristökeskus ei jättänyt lausuntoaan kaavaluonnoksen muutoksesta. Rakennus- ja tielautakunta totesi lausunnossaan, että sillä ei ole huomauttamista kaavaluonnoksen muutoksesta. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Mäkikaupungin osayleiskaavaehdotuksen ja ehdottaa sitä valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin. Karttaliite Kv 9 Päätös: Hyväksyttiin. Karttaliite Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

10 54 ARO R:NO 6:95 TILAN MYYMINEN Valmistelu: Kunnanjohtaja Kaija Hapuanoja puh , Valtiokonttori on hakemuksesta päätöksellään /90/2006 luovuttanut Esko Erik Ananias Yrrilän kuolinpesän omaisuuteen kuuluvasta tilasta Isojoki, Kodesjärvi, Aro 6:95 ( ) ns. kotipalstan, pinta-alaltaan 1,2 ha kunnalle. Kunnanvaltuusto päätti ottaa perinnön vastaan valtiokonttorin määräämillä ehdoilla ja edellytti samalla, että kiinteistö myydään tarjousten perusteella. Ilmoitus myynnistä on julkaistu ja tarjoukset tuli jättää klo 15 mennessä. Elinkeinotoimikunta avasi tarjoukset kokouksessaan Määräaikaan mennessä tarjouksen ovat jättäneet: Nimi hinta Itävaara Martti kuolinpesä 5100,00 Maatalousyhtymä Itäkodes Risto ja Kari 3400,00 Jaakola Risto 3550,00 kunta on saanut lainhuudon Aro 6:95 tilaan, kiinteistötunnus ( ). Kiinteistöllä sijaitsevat määräalat M601, lainhuuto /869 Tikkaniemi Sakari ja Lea ja M602, lainhuuto /167 Suomen valtio (hallinnoija ympäristöministeriö). Määräalat tulee merkitä kauppakirjaan. Elinkeinotoimikunta ehdottaa, että Aro 6:95 tila myydään korkeimman tarjouksen jättäneelle Martti Itävaaran kuolinpesälle. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Kodesjärvenkylässä sijaitseva Aro 6:95 tila myydään 5100 euron kauppahinnalla Martti Itävaaran kuolinpesälle. Päätös: Hyväksyttiin. Juhani Herrala poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi Kv 10 Päätös: Hyväksyttiin. Esa Herrala poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

11 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Suupohjan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat hyväksyneet voimassa olevan perussopimuksen v Koska Jurvan kunta on liitetty Kurikan kaupunkiin ja Jurva on näin ollen kuntana lakannut olemasta, on tarpeellista saattaa Suupohjan koulutuskuntayhtymän voimassa oleva perussopimus vastaamaan uutta kuntatilannetta. Koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on /30 päättänyt esittää perussopimuksen muuttamista. Perussopimukseen on kirjoitettu auki jäsenneltynä kuntayhtymän tehtävät (2 ) ja kirjattu Kurikan kaupungin mukaantulo Jurvan sijaan vastaavalla peruspääomaosuudella. Uutena pykälänä mukaan on otettu uuden jäsen ottaminen (4 ). Jäsenkuntien osuudet ja vastuu ilmenevät 5. pykälästä sekä osuudet peruspääomasta Sopimukseen on lisätty uusi 2. luku kuntayhtymän hallinnosta ja toimielimistä. 6. pykälään on kirjattu yhtymävaltuuston jäsenten lukumäärä ja äänivalta. 7 käsittelee yhtymävaltuuston kokouksia ja päätösvaltaisuutta ja 8 koostuu yhtymävaltuuston tehtäväluettelosta sekä toimivallasta. Yhdeksännessä pykälässä käsitellään jäsenkuntien yhtymävaltuustolle esittämiä asioita ja 10. pykälässä käsitellään päätösvallan siirtämistä. Yhtymähallituksen kokoonpanosta, toimikaudesta ja päätösvallasta säädetään 11. pykälässä. Yhtymähallituksen tehtävät on kirjattu 12. pykälään. Tarkastuslauta tehtävät, jäsenten lukumäärä ja äänivalta on määritelty 13. ja 14. pykälissä. Kuntayhtymän taloutta käsitellään perussopimuksen 3. luvussa. Siinä on täsmennetty toiminnan rahoitusta koskevaa kohtaa (19 ) sekä investointien ja pitkäaikaisen vieraan pääoman rahoitusta (20 ). Nykyisessä perussopimuksessa oleva 16 poikkeukselli-sista hinnoitteluperusteista on poistettu uudesta sopimuksesta, koska se ei enää vastaa nykyistä oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntöä. Tilinpäätöksen allekirjoittamista ja hyväksymistä koskevassa 25. pykälässä on täsmennetty nykyisen perussopimuksen vastaavaa säännöstöä. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

12 56 Sopimuksen 4. luvussa käsitellään jäsen eroamista ja kuntayhtymän purkautumista. 26. pykälään on otettu mukaan täsmennyksiä kuntayhtymästä eroavien ja toimintaa jatkavien jäsenkuntien asemasta. 27. pykälä vastaa pääosin nykyistä kuntayhtymän purkamista ja loppuselvitystä koskevaa vastaavaa pykälää. Lukuun on otettu mukaan uutena 28 sopimuksesta aiheutuvien ristiriitojen ratkaisemisesta sekä 29 perussopimuksen voimaantulosta ja soveltamisesta. Voimassa oleva perussopimus sekä uusi perussopimus ovat esityslistan liitteenä. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Suupohjan koulutuskuntayhtymän uuden perussopimuksen (liite). Päätös: Hyväksyttiin Kv 11 Päätös: Hyväksyttiin. Liite. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

13 Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto ISOJOEN KUNNAN TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VALTUUSTON TOIMIKAUDELLE voimassa olevan tarkastussäännön 5 :n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslauta esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-yhteisön. Kuntalain 72 :n mukaan valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja talouden tilintarkastajalauta hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTTyhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja. Ellei tilintarkastajaksi valita yhteisöä ja tilintarkastajia valitaan vain yksi, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja. voimassa olevan konserniohjeen kohdassa 5 (tilintarkastus) todetaan, että konserniohjeeseen on suositeltavaa määritellä noudatettavaksi periaate, jonka mukaan konserniin kuuluvan tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan vähintään yksi tilintarkastaja. Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeessään suositellut, että kuntien ja kuntayhtymien määräämisvallassa oleviin yhteisöihin ja säätiöihin valitaan mahdollisuuksien mukaan JHTT tilintarkastaja tilintarkastuslain 13 :n periaatetta soveltaen. Tällöin tilintarkastus palvelee koko konsernin johtamista ja valvontaa ja samalla varmennetaan konsernitaseen oikeellisuus. Emo intressit tulevat valvotuksi myös silloin, jos tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastajaksi valitun JHTT- yhteisön palveluksessa oleva JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja kanssa samaan konserniin kuuluva KHT- tai HTM- yhteisö. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

14 Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkltk / PÄÄTÖS: Lautakunta keskusteli tilintarkastusyhteisön valintaan liittyvästä tarjouspyynnöstä ja valmisteli liitteenä 1 olevan tarjouspyynnön. Hankintamuodoksi valittiin avoin menettely, jossa tarjoukset pyydetään edellytykset täyttäviltä JHTT-yhteisöiltä. Tarjouspyyntö julkaistaan valtakunnallisella sähköisellä ilmoituskanavalla (Hilma, Viimeinen tarjousten jättöpäivä on Lautakunta oikeuttaa puheenjohtajan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa hankintaprosessin edellyttämät, vähäisiksi katsottavat tekniset muutokset. Tarjouskilpailun käytännön järjestelyt hoitaa sihteeri Juha Mattila yhdessä lauta puheenjohtajan kanssa. Lautakunta totesi, että hallintavallassa oleva yhteisö, Kiinteistö Oy Sahuri on kokouksessaan päättänyt antaa suostumuksensa siihen, että Kiinteistö Oy Sahurin tilintarkastus kilpailutetaan yhdessä tilintarkastuksen kanssa. Tarkltk / 3 Todettiin, että esityksen tilintarkastajan valinnasta tekee valtuustokaudeksi valittava tarkastuslautakunta, joka myös avaa saapuneet tarjoukset ja suorittaa tarjousvertailun esityksen teon pohjaksi PÄÄTÖS: Lautakunta totesi, että asetettuun määräaikaan mennessä lautakunnalle oli saapunut kolme tarjousasiakirjaa. Nämä tarjousasiakirjat saapuivat seuraavilta JHTT-yhteisöiltä: Pricewaterhouse-Coopers Oy/ PwC Julkistarkastus Oy, KPMG Kunta Oy Ab ja Oy Audiator Ab. Lautakunta avasi kaikki saapuneet tarjousasiakirjat ja tutustui alustavasti ko. tarjousasiakirjoihin. Lautakunta päätti, että varsinainen tarjousvertailu ja ehdotus tilintarkastusyhteisön valinnaksi valtuustokaudelle tehdään seuraavassa lauta- kokouksessa. Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto

15 59 Tarkltk / 8 Lautakunta totesi tässä yhteydessä, että pöytäkirjaan / 10 on epähuomiossa merkitty virheellinen tarjouspyynnön julkaisupäivä ( ). Oikea tarjouspyynnön julkaisupäivä on Lautakunta suoritti tarjousten vertailun. Tarjouspyynnössä todetaan, että tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein ja prosentuaalisin painoarvoin: - kokonaishinta sopimuskaudelle sisältäen mahdolliset ja erityistehtävien/hankkeiden tarkastuspalvelut tarjouspyynnössä esitetyssä laajuudessa 40 % - tilintarkastajan ja/tai tilintarkastusyhteisön kokemus kuntien ja/tai kuntayhtymien tarkastuksesta 25 % - tarkastuskohteessa tehtävän työn osuus 25 % - vastuullisen JHTT-tarkastajan työn osuus lakisääteisestä tarkastuksesta 10 %. Tarjouspyynnössä hinnan painoarvo on siis 40 % ja laadun 60 %. Tarjousten keskeinen sisältö on kunkin tarjouksen tehneen tilintarkastusyhteisön osalta seuraava. Tässä vertailussa ei ole mukaan otettu tarjouksia määräysvallassa olevan tytäryhteisön, Kiinteistö Oy Sahurin tilintarkastuksesta. Oy Audiator Ab:n tarjouksessa kokonaishinta on euroa. Tarkastuspäivän hinta on 570 euroa, sihteerintehtävien tuntihinta 71 euroa, erityistehtävien ja hankkeiden tarkastuksessa tuntihinta on 79 euroa. Pricewaterhouse-Coopers Oy/ PwC Julkistarkastus Oy:n tarjouksessa kokonaishinta on euroa. Tarkastuspäivän hinta on 530 euroa, sihteerintehtävien tuntihinta 75 euroa, erityistehtävien ja hankkeiden tarkastuksessa tuntihinta on 75 euroa. KPMG Kunta Oy Ab:n tarjouksessa kokonaishinta on euroa. Tarkastuspäivän hinta on 540 euroa, sihteerintehtävien Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto

16 60 tuntihinta 72 euroa, erityistehtävien ja hankkeiden tarkastuksessa tuntihinta on 72 euroa. Tarkastuslautakunta totesi, että KPMG Kunta Oy Ab:n tarjous on laskettu kahdeksalta päivältä/vuosi eikä näin ollen ole siltä osin tarjouspyynnön mukainen (7 tarkastuspäivää/vuosi). Oy Audiator AB.n tarjous on edullisin, PwC Julkistarkastus Oy:n tarjous toiseksi edullisin ja KPMG Kunta Oy Ab:n tarjous on kallein. Vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi Oy Audiator Ab esittää kuntalain mukaiseen tilintarkastukseen sekä tytäryhteisön tilintarkastukseen JHTT, HTM Ritva Mäenpäätä, PwC Julkistarkastus Oy JHTT, KHT Nils Hellbergiä ja KPMG Kunta Oy JHTT Esko Säilää. Tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön kokemus kuntien tarkastuksesta on lauta suorittaman vertailun mukaan paras Oy Audiator Ab:llä. Tarkastuslautakunta pitää erityisen tärkeänä näkökulmasta sitä, että sekä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi esitetyllä Ritva Mäenpäällä että Oy Audiator Ab:llä JHTT-yhteisönä on muihin tarjouksen tehneisiin JHTT-yhteisöihin verrattuna selkeästi eniten kokemusta pienten kuntien tilintarkastuksesta. Tämän lautakunta näkee selkeänä hyötynä tarkastellen kunnassa tehtävää tilintarkastustyötä. Tarkastuskohteessa tehtävän työn osuudeksi ilmoittaa Oy Audiator Ab ja KPMG Kunta Oy 100 % ja PwC Julkistarkastus Oy 90 %. Vastuunalaisen JHTT- tarkastajan työn osuudeksi sekä Oy Audiator Ab että PwC Julkistarkastus Oy esittävät 100 %, KPMG Kunta Oy:n tarjouksessa mainitaan, että lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavat auktorisoidut JHTT -tarkastajat 100 prosenttisesti. Lautakunta totesi, että kaikilla tarjoajilla on tarkastusasiakirjojen mukaan toimiva laadunvalvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto

17 61 Teknisen tarjousvertailun hintapisteitä Oy Audiator Ab saa 40,0, PwC Julkistarkastus Oy 38,1 ja KPMG Kunta Oy 35,2. Laatua mittaavia pisteitä Oy Audiator Ab saa 60, PwC Julkistarkastus Oy 57,5 ja KPMG Kunta Oy 57,5. Kokonaistaloudellisesti tarkastellen Oy Audiator Ab:n tarjous on edullisin. Se on kokonaishinnaltaan edullisin ja tarkasteltuna muilla tarjouspyynnössä esitetyillä arviointikriteereillä se on joko yhtä hyvä tai parempi kun muiden tarjouksen tehneiden JHTTyhteisöjen tarjous. Tästä syystä tarkastuslautakunta katsoo, että Oy Audiator Ab tulee valita tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle Erillisenä tarjousvertailuna lautakunta suoritti määräysvallassa olevan tytäryhteisön, Kiinteistö Oy Sahurin tilintarkastuksesta jättivät kaikki kunnalle tilintarkastustarjouksen tehneet edellä esitetyt yhteisöt. Tarjoushinnat on laskettu valtuustokaudelta. Oy Audiator Ab:n tarjous on kokonaishinnaltaan euroa, PwC Julkistarkastus Oy:n tarjous euroa ja KPMG Kunta Oy Ab:n tarjous euroa. PwC Julkistarkastus Oy:n tarjous on halvin, KPMG Kunta Oy Ab:n tarjous toiseksi halvin ja Oy Audiator Ab.n tarjous kallein. Kokonaistaloudellisesti tarkastellen Oy Audiator Ab:n tarjous on kuitenkin tältäkin osin edullisin. Vaikka se on kokonaishinnaltaan kallein, on se kokonaistaloudellista edullisuutta painottavassa vertailussa kuitenkin edullisin, koska laatua mittaavilla arviointikriteereillä tarkasteltuna se on yhtä hyvä tai parempi kun muiden tarjouksen tehneiden JHTT-yhteisöjen tarjous. Tästä syystä tarkastuslauta kanta on, että mikäli Oy Audiator Ab valitaan tilintarkastusyhteisöksi tulisi Oy Audiator Ab valita myös Kiinteistö Oy Sahurin tilintarkastusyhteisöksi vuosille Tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja tekninen tarjousvertailu ovat pöytäkirjan liitteenä (tekninen tarjousvertailu on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 pykälän nojalla kunnes sopimus asiassa on tehty). Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto

18 62 PÄÄTÖS: Puheenjohtajan selostuksen pohjalta tarkastuslautakunta päätti ehdottaa valtuustolle - että se toteaisi, että annetuista tarjouksista Oy Audiator Ab:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin - että tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle valitaan Oy Audiator Ab Lisäksi tarkastuslautakunta ehdottaa määräysvallassa olevalle tytäryhteisölle, Kiinteistö Oy Sahurille, että se valitsee vuosien tilintarkastajaksi Oy Audiator Ab:n. Tilintarkastuksen suorittamisesta tehdään tarkastuslauta ja valittavan yhteisön välinen yksityiskohtainen sopimus tarjouksessa ilmenevin ehdoin Kv 12 Päätös: Hyväksyttiin. Valtuusto

19 63 MUUTOS VUODEN 2009 TALOUSARVIOON Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että talousarvioon 2009 myönnetään seuraava lisämääräraha: INVESTOINNIT Käyttöomaisuuden osto Kunnanhallitus 61 / Asiakirjankäsittelyjärjestelmän hankkiminen Päätös: Hyväksyttiin. Valtuusto

20 64 ILMOITUSASIAT Suomen Kristillisdemokraattien ilmoitus koskien sitä, että Suomen Kristillisdemokraatit r.p. muodostaa oman valtuustoryhmänsä valtuustossa. Valtuutettu Esa Herralan aloite koskien opiskelijoiden stipendimuotoista tukemista. Valtuutettu Vesa Ristiharjun aloite koskien rivitalon suunnittelun ja rakentamisen aloittamista kunnassa. Luottamushenkilökoulutus Teuvalla Kulttuuritalo Orrelassa. Valtuusto

21 65 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan kuntalain mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 13.45

22 66

23 67 Valtuusto LISÄTIETOA 13 (EI PTK-LIITE) ASIANKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN HANKINTA Kh Arkistolaitoksen määräysten ja ohjeiden mukaan viranomaisen on pidettävä luetteloa käsiteltäviksi annetuista ja otetuista sekä ratkaistuista ja käsitellyistä asioista tai muutoin huolehtia siitä, että sen julkiset asiakirjat ovat vaivattomasti löydettävissä. Varmistettava on myös, että asiakirjat ja tietojärjestelmät niihin sisältyvine tietoineen arkistoidaan tai hävitetään oikein. Tiedot tulee suojata ja alkuperäisyys turvata asianmukaisesti. Se, että tämä toteutuu mahdollisimman tehokkaasti ja vähin resurssein edellyttää tätä varten suunniteltua asiankäsittelyjärjestelmää, jonka kehittäminen jatkuu edelleen kohti sähköistä asiankäsittelyä ja arkistointia. Hyvän asiankäsittelyjärjestelmän avulla tiedon löytyminen nopeutuu ja ajan säästö on huomattava. Asiankäsittelyjärjestelmän yhteishankinnasta on keskusteltu Kauhajoen, Teuvan ja Karijoen kuntien sekä Suupohjan ammattiinstituutin ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa. Asiankäsittelyjärjestelmän hankintaan ei ole varauduttu kuluvan vuoden talousarviossa. Käytännön toimijana asiassa on ollut Kauhajoen kaupunki, joka päätti (khall / 306 ) pyytää asiankäsittelyjärjestelmästä tarjoukset Documenta Oy:lta, Triplan Oy:ltä ja Sofor Oy:ltä ja päätti samassa yhteydessä, että hankinta pyritään tekemään seutukunnallisena. Asiankäsittelyjärjestelmän tarjouspyyntö jätettiin Hilmaan (www.hankintailmoitukset.fi). Tarjouksen pyytäjinä olivat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Kauhajoen kaupunki, Teuvan, ja Karijoen kunnat sekä Suupohjan koulutuskuntayhtymä. Tarjoukset pyydettiin siten, että tarjottavan asiankäsittelyjärjestelmän eri osioista eli moduuleista hinnat tulisi esittää sekä

24 68 Valtuusto yksilöitynä että yhteismäärillä selkeästi sekä mahdollisuuksien mukaan myös organisaatiokohtaisesti hinnoiteltuna. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouksia saapuivat määräajassa Documenta Oy:ltä, Logica Suomi Oy:ltä ja Triplan Oy:ltä. Tarjoajien kanssa sovittiin esittelyt pidettäviksi ja Esittelyjen jälkeen tehtiin mielipidekysely esittelyyn osallistujilta ja pidettiin palaverit ja Näiden perusteella tarjoukset pisteytettiin Kuntaliiton lomakkeelle ja kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi nousi Triplan Oy:n tarjous. Palavereissa keskusteltiin myös siitä, mikä olisi kokoonpano, jolla aloittaa ja mitä osioita hankittaisiin vasta vähän myöhemmin. Lisenssien organisaatiokohtainen hinnoittelu osalta ilmenee liitteenä olevasta Triplan Oy:n tarjouksesta. Asiankäsittelyjärjestelmät koostuva eri osioista ja sen hankinta kannattaa jaksottaa pidemmälle ajalle ja rakentaa kokonaisuus vähitellen. osalta on järkevintä hankkia Triplan Oy:n KuntaToimisto perusohjelmisto hintaan 3.364,00 (+ alv), Liitteidenhallintaohjelmiston lisenssi hintaan 870,50 (+ alv) viranhaltijapäätössovellutus 1.135,50 (+ alv), KTweb Internet EPJ kyselykäyttö hintaan 613,00 (+ alv) sekä riittävä määrä skannaustyöasemien ajuriohjelmia á-hintaan alv. Näiden kulujen lisäksi tulee vielä osuus Suupohjan seutu yhteiseen tietokantaohjelmistoon. Kustannuksia tulee myös asennustöistä, koulutuksista, matkakuluista ja päivärahoista. laskennalliset kokonaiskustannukset vuoden 2009 osalta ovat n euroa, mutta lopullinen kustannus riippuu mm. koulutusten järjestelyistä. Lisenssihinnoittelusta ja asennustöistä saa alennuksia, jos useampi organisaatio tekee hankintapäätöksen samanaikaisesti, joten järjestelmän hankinnan kilpailuttaminen ja järjestelmän samanaikainen hankkiminen seutukunnallisesti on perusteltua. Kauhajoen kaupunki on päättänyt hankkia Triplan Oy:n tarjoaman asiankäsittelyjärjestelmän (kh /135 ). Koulutuksiin ja käyttöönottoprosessiin tulee panostaa ja hoitaa ne perusteellisesti, jolloin hankittavista työkaluista saadaan paras mahdollinen hyöty.

25 69 Valtuusto Asiankäsittelyjärjestelmää voidaan myöhemmin laajentaa vielä uusilla osioilla, mikäli tämä katsotaan aiheelliseksi. Asiankäsittelyjärjestelmään on mahdollista liittää myös sähköinen kokousmateriaaliosio, joka mahdollistaa paperittomat kokouskäytännöt. Koska asiankäsittelyjärjestelmän hankintaprosessia on viety läpi seutukunnallisena, myös koulutuksissa ja käyttöönotossa hyödynnettäisiin tätä yhteistyötä sen mukaisesti kun kunnat ja kuntayhtymät tekevät päätöksensä järjestelmän hankinnasta. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta hankkii Triplan Oy:n asiankäsittelyjärjestelmän, jonka tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin Kauhajoen kaupungin toimeenpanemassa seutukunnallisessa tarjouskilpailussa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää hankintaa varten euron määrärahan talousarviovuodelle Päätös: Hyväksyttiin.

26 70

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Perjantai 5.4.2013 klo 10.00 11.45 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink PÖYTÄKIRJA 8/2009 1 Aika 31.03.2009 klo 16:00-17:10 Paikka Kunnanvirasto / kh 2 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Pitkälä Juhani 16:00-17:10 puheenjohtaja Haaparanta Helena 16:00-17:10 jäsen Halotie-Flink

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta AIKA kello 09:00-12:11. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta AIKA kello 09:00-12:11. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 24.01.2017 kello 09:00-12:11 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 9/2012 Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 43 ntarkastajien valinta 44 Elinkeinoyhteistyö klo 14.00 45 Talousennusteet ja näkymät 2013

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA- 1/2013. Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA- 1/2013. Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 ESITYSLISTA- 1/2013 PÖYTÄKIRJA Tarkastuslautakunta 1 Kokousaika Perjantai 12.4.2013 klo 13.45 14.10 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 02.06.2016 klo 18:00-20:50 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2, kokoustila Herman 4. krs. Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Tarkastuslautakunta 9 21.3.2013 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (9) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (9) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (9) 108 Helsingin kaupungin vuosien 2013-2016 ja optioina vuosien 2017 ja 2018 tilintarkastajan valitseminen HEL 2012-013017 T 02 08 02 00 Päätös päätti tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sodankyläntie 1 A Kauppakuja 2 A 1 98500 PELKOSENNIEMI 98800 Savukoski

Sodankyläntie 1 A Kauppakuja 2 A 1 98500 PELKOSENNIEMI 98800 Savukoski 1 Pelkosenniemi 26.2.2009 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat sekä ko. kuntien perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 3/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 26.10.2017 klo 14.00 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski 1 Kokouksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.6.2017 klo 16.00 16.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 27.3.2013 18:30 Kokousaika Keskiviikkona 27.3.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viitasaaren kaupunki ESITYSLISTA Nro Sivu Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 6/

Viitasaaren kaupunki ESITYSLISTA Nro Sivu Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 6/ 1 Asialista Kokouksen avaus... 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 Esteellisyydet... 6 Katsaus Viitasaaren kaupungin talouteen vuoden 2017 osalta... 7 Tilintarkastussuunnitelma

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. Markku Niskanen Sari Suomi jäsen,

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. Markku Niskanen Sari Suomi jäsen, NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 13.00 14.55 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 27. Yhtymävaltuusto. Aika 27.08.2013 klo 10:15-10:35

HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 27. Yhtymävaltuusto. Aika 27.08.2013 klo 10:15-10:35 PÖYTÄKIRJA 2/2013 27 Yhtymävaltuusto Aika 27.08.2013 klo 10:15-10:35 Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, Tuusula Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen avaus 30 15 Läsnäolijoiden, laillisuuden

Lisätiedot

Liisa Siikaluoma jäsen Ritva Saviluoto jäsen. Kimmo Holtinkoski sisäinen tarkastaja sihteeri

Liisa Siikaluoma jäsen Ritva Saviluoto jäsen. Kimmo Holtinkoski sisäinen tarkastaja sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokousaika 11.5.2009 klo 10.04 12.00 Kokouspaikka Hallintokeskus, iso neuvott.h.g340 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä 38-40 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1(5) Tarkastuslautakunta Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1(5) Tarkastuslautakunta Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1(5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika Perjantai klo 9.00 Paikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen 1 KOKOUSAIKA klo 9.10 12.35 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27 A-rakennus, kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskopf jäsen Nina Schulman jäsen POISSA

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Maanantai klo 9: Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai klo 9: Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 7.11.2016

Lisätiedot

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 13.6.2013 klo 12.15 15.11 Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Matti Matikainen Petteri Soininen Kaarina Kekäläinen

Lisätiedot

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin Vastaukset: torstai kello mennessä.

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin Vastaukset: torstai kello mennessä. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 16/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 9.9.2016 Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin 9.9.2016 Vastaukset: torstai 15.9.2016 kello 13.00 mennessä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9 Tekninen lautakunta Nro 2/2015 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 1.4.2015 klo 17-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Mika Karvonen, tekninen johtaja

Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Mika Karvonen, tekninen johtaja Kokouskutsu / Esityslista Nro 1/2018 1 (9) KOKOUSAIKA Klo 9.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Valtuusto 3/2017. Torstai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 3/2017. Torstai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 3/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 26.10.2017 klo 14.00 14.20 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Asia: TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS- PALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA

Kirkkovaltuusto / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 11.1.2017 1 / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti, Ikhtys-Sali, Seurakuntatie 1, Kalajoki

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 27.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.3.2014 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012. OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012. OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 26.11.2012 klo 13.00 14.09 Valtuustosali, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2017 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistai 15.8.2017 klo 18.00

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika: 16.11.2015 klo 13.00 15.40 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille ja optio yhdelle (1) vuodelle

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille ja optio yhdelle (1) vuodelle Tarkastuslautakunta 17 16.02.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 21 07.03.2016 Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille 2016-2019 ja optio yhdelle (1) vuodelle TARK2013 17 Valmistelija: Tarkastaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 27.12.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.12.2013 klo 09.00 09.40 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Toni

Lisätiedot