Kuusimäki Ari Lehtimäki Esa, poissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuusimäki Ari Lehtimäki Esa, poissa"

Transkriptio

1 Kokouspöytäkirja Nro 2 /2009 Kunnanvaltuusto Sivu 45 KOKOUSAIKA: klo KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne, poissa Malin Raimo poissa JÄSENET Hautala Toni Myllymäki Tuula Herrala Esa Mäenpää Ritva Herrala Heidi, poissa Rantala Jorma Huhtala Jani Ristiharju Vesa Huhtala Jarmo Siltaoja Anna-Maija Kalliomäki Tapio Teikari Simo Kankaanpää Mauri Teikari Tapio Ketola Pirjo-Liisa Vainionpää Jukka Kuusimäki Ari Lehtimäki Esa, poissa Järvenmäki Raili, varavalt. Luomaniemi Kari Uusitalo Katariina, varavalt. Pitkäranta Jukka, varavalt., poissa Kallio Sari, varavalt. MUUT SAAPUVILLA Hapuanoja Kaija, johtaja OLLEET Mattila Juha, pöytäkirjanpitäjä (ja läsnäolon peruste) Enqvist Valter, insinööri, 9 Kunnanhallituksen jäsenet: Herrala Juhani LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS: Todetaan. ASIAT: 9-15 PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Herrala Esa ja Huhtala Jani (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Pirjo-Liisa Ketola Juha Mattila PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS virasto Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan Allekirjoitukset käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Esa Herrala Jarmo Huhtala 10 Jani Huhtala PÖYTÄKIRJA ON OLLUT klo YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Ilmoitustaulunhoitaja Otteen oikeaksi todistaa..2009

2 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsun antaa kuntalain 54 :n mukaan valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kokouskutsut on lähetettävä valtuutetuille, hallituksen jäsenille ja johtajalle ja samassa ajassa annettava tiedoksi valtuuston päättämissä sanomalehdissä tai muulla sen määräämällä tavalla. Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kunnanvaltuuston hyväksymässä työjärjestyksessä kutsumisaika on määrätty neljäksi päiväksi. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen ja luettelo käsiteltävistä asioista on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja ilmoitus kokouksesta Suupohjan Sanomissa Valtuutetuille ja hallituksen jäsenille kutsu on lähetetty ja jätetty samana päivänä johtajalle. Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain sekä valtuuston päätöksen mukaisesti, kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli toimitettavassa nimenhuudossa todetaan olevan saapuvilla vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista. Valtuuston kokouksen yhteydessä paljastetaan valtuuston puheenjohtajana vuosina toimineen pitäjänneuvos Antti Jaakkolan valokuva. Koulukolmion 9. luokan oppilaat ovat seuraamassa valtuuston kokousta.

3 47 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto MÄKIKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVA Valmistelu: Kunnaninsinööri Valter Enqvist puh , Mäkikaupungin alueelle ollaan laatimassa hallituksen päätöksen mukaisesti osayleiskaavaa. Kaavan laatijaksi on hyväksytty Plan Ark Oy joka on saanut valmiiksi kaavaluonnosesityksen. Ennen luonnoksen laatimista maanomistajat oli kutsuttu asiaa koskevaan tiedotustilaisuuteen joka pidettiin virastotalolla torstaina Kaavan valmistelua varten on teetetty Tuija Warenin laatima luontoselvitys sekä Anneli Björkvistin selvitys olemassa olevasta rakennuskannasta. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n. 40 hehtaaria ja sinne on sijoitettu pientalovaltaisia asuntoalueita, maatilojen talouskeskus alueita, maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, teollisuusalue, virkistysalueita sekä suojeltavia alueita. Hankkeesta on pyydetty museoviraston lausunto sekä pidetty neuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Kaavaa koskevat lausunnot pyydetään: Tiehallinto Vaasan piiri Fortum sähkön jakelu Etelä-Pohjanmaan liitto Rakennus- ja tielautakunta Yrittäjät r.y. vanhus- ja vammaisneuvosto Länsi-Suomen Ympäristökeskus Kristiinankaupungin-Karijoen Terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöjaosto Koulutuslautakunta Perusturvalautakunta Museovirasto Liitteenä kaavaehdotus.

4 48 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kaavaehdotus esitellään tarkemmin kokouksessa. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää Mäkikaupungin osayleiskaavaa hallituksen hyväksyttäväksi ja pantavaksi virallisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi sekä pyytämään kaavaa koskevat lausunnot em. tahoilta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 46 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Mäkikaupungin osayleiskaavan asettamisen virallisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Kunnanhallitus pyytää esittelyosassa mainituilta tahoilta lausunnot Päätös: Hyväksyttiin. Kunnaninsinööri Valter Enqvist esitteli kaavaa hallitukselle kokouksessa Kh 202 Mäkikaupungin osayleiskaava on ollut virallisesti virka-aikana. Seuraavat tahot ovat antaneet lausuntonsa: Lausunnon antaja ja lausunto Saapunut Etelä-Pohjanmaan liitto Osayleiskaavan luonnoksessa on otettu maakuntakaavan merkinnät ja periaatteet riittävästi huomioon. Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ole osayleiskaavan luonnoksesta erityistä huomautettavaa eikä myöskään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

5 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Länsi-Suomen ympäristökeskus Ympäristökeskus toteaa, että ympäristökeskuksen aikaisemmin asiassa antamassa lausunnossa esitetyt huomautukset on otettu huomioon. Ympäristökeskuksella ei ole asian tässä vaiheessa muuta huomautettavaa. vanhus- vammaisneuvosto vanhus- vammaisneuvosto on käsitellyt kokouksessaan Mäkikaupungin osayleiskaavaan ja toteaa, että sillä ei ole tässä vaiheessa mitään huomauttamista osayleiskaavan johdosta. Timo Varpelaide Haluan muutoksen peruslohkon Urheilukentän tunnus ,22 ha kaavaehdotuksen muutettavaksi AP-2:ksi. Urheilukentän takana oleva alue halutaan muuttaa aslueeksi, jolle voi rakentaa isojoa maatalous- tai yritysrakennuksia -> AM, TP-1 sekä tämän alueen vieressä ja takana oleva alue pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi AP- :ksi. Karttaliite. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettamista Mäkikaupungin osayleiskaavan johdosta: Kristiinankaupungin-Karijoen terveyskeskuksen kuntayhtymä Krs-Karijoki tk ky, ympäristöosasto esittää lausuntonaan Mäkikaupungin osayleiskaavasta seuraavaa: - alueen kiinteistöt tulee liittää yleiseen viemäri- ja vesijohtoverkostoon lukuun ottamatta mitä osayleiskaavamerkinnässä RA-1 on sanottu - kaavassa on otettu huomioon alueen kulttuurishistorialliset kohteet sekä luontoarvot

6 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tontti seututien varressa lähellä keskustaajamaa on merkitty TP-1 (työpaikka-alue). Merkintää tulee muuttaa niin, että tontilla sallitaan myös asuinkäyttöön. Asemakaavamerkinnän mukaan tämä ei olisi mahdollista - maatalouskeskuksen (AM) ja AP-2 alueen välille tulee jättää suojavyöhykealue sillä maatalouden harjoittamiseen voi liittyä lähiasutusta haittaavaa ympäristöhäiriötä. Museovirasto Arkeologinen kulttuuriperintö Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Museovirastolla ei huomautettavaa kaavahankkeesta. Kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö Inventoinnin perusteella alueelta on määritelty kolme arvokasta kohdetta: Seppälä, Kivilahti ja Laukari. Inventointiraporttia ei ole sisällytetty kaava-aineistoon. Kunnaninsinööri Valter Enqvistin välittämien tietojen (puhelinkeskustelu ) Anneli Björqvistin laatiman rakennuskulttuurin ja kulttuurimaisemaselvityksen mukaan Kivilahti on jugendtyylinen yksittäinen asuinrakennus, kun taas Laukari ja Seppälä (Oaasila) muodostavat hyvin säilyneitä pihapiirejä. Kaavakartassa kohteet ovat saaneet merkinnän: r1-r3 Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai maisemallisesti arvokas rakennus. Kohde on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan. Kohde on vähintään paikallisesti merkittävä. Maankäyttö- ja rakennuslain 41 :n 2 momentin nojalla määrätään, että korjaus- ja muutostöiden yhteydessä tulee pyrkiä palauttavaan korjaukseen. r1 Seppälän päärakennus

7 51 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus r2 Kivilahden päärakennus r3 Laukarin päärakennus Suojeltavat kohteet tulisi merkitä kaavakarttaan sr-merkinnällä. Museovirasto ehdottaa kaavamääräyksen muutettavaksi muotoon: Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemallisesti arvokas rakennus tai rakennusryhmä. Korjauksissa, muutoksissa ja lisärakentamisessa onotettava huomioon kohteen arvot. Seppälässä ja Laukarissa suojelumerkintä on syytä ulottaa myös talojen pihapiireihin. Tiehallinto Osayleiskaava sijaitsee tiiviisti kiinni keskustaajaman aluerakenteessa. Vaasan tiepiirin kanta on, että asuinrakennukset ja muut toiminnot tulee sijoittaa niin, että ne voivat käyttää olemassa olevia liittymiä maanteille. Mikäli tarve uuden liittymän perustamiselle syntyy, tulee siihen pyytää lupa Vaasan tiepiiriltä. Liittynälupaa tulee hakea myös silloin jos liittymän käyttötarkoitus tai käyttövolyymi oleellisesti muuttuu uuden maankätön myötä. Maanteiden 664 ja varteen on kaavassa varattu kevyenliikenteen yhteydet. Uutta kevyenliikenteen väylää yleiskaavassa esitetään maanteille 664 noin 300 metriä kaakkoon ja yhdystielle noin 400 metriä koilliseen. Kaavan merkittävin pientaloalue sijaitsee seututien ja yhdystien riesteämisalueella (AP-2). Kevyen liikenteen turvallinen tienylitys seututiellä 664 tulee järjestää, mutta sitä voidaan tarkastella lähemmin alueen asemakaavatyön yhteydessä. Seututiellä 664 ja 50 km/h nopeusrajoitus ja liikennettä noin 1400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Maantiellä on yleisnopeus (80 km/h) ja liikennettä noin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Seututien 664 melualue ulottuu noin metrin päähän maantien keksilinjasta. Tiehallinto ei tule osallistumaan uusien Tekninen lautakunta

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto asuinalueiden meluntorjunta- tai meluhaitan korvauskustannuksiin. Vaasan tiepiirillä ei ole muuta huomautettavaa. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen. Lautakunta lähettää kantansa tiedoksi hallitukselle Elinkeinotoimikunta on kokouksessaan käsitellyt Mäkikaupungin osayleiskaavasta annettuja lausuntoja ja ehdottaa hallitukselle seuraavaa: 1) Kylmäluoman ja Honkajoentien risteyksessä olevan Saviojan tontin kaavamerkintä muutetaan TP-1:sta AM:ksi 2) em. alueen länsipuolella olevan Varpelaiden alueen kaavamerkintä muutetaan MA-1:stä AP-2:ksi rajoittuen Honkajoentie Kylmäluoma vesipumppaamolle johtava peltotie- kaavaehdotuksessa oleva ma-raja. 3) että Kristiinanseudun Karijoen terveyskeskuksen kuntayhtymän ehdottamaa suojavyöhykettä AM ja AP-2 alueiden välille ei tule toteuttaa 4) ja että kaavaehdotuksessa esitettyjä suojelumerkintöjä r1-r3 ei tule muuttaa sr merkinnöiksi. Kunnaninsinööri Valter Enqvistiä kuullaan asiantuntijana ennen päätöksentekoa. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Mäkikaupungin osayleiskaavan elinkeinotoimi esittämien muutosten mukaisesti. Kunnanhallitus pyytää uuden lausunnon Länsi-Suomen Ympäristökeskukselta ja rakennus- ja tielautakunnalta. Lausunnot pyydetään mennessä. Kunnanhallitus

9 Kunnanvaltuusto Päätös: Hyväksyttiin. Marja Savioja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kunnaninsinööri Valter Enqvist oli kokouksessa kuultavana asiantuntijana ennen päätöksentekoa. Tämä pykälä tarkastettiin heti kokouksessa Kh 41 Länsi-Suomen Ympäristökeskus ei jättänyt lausuntoaan kaavaluonnoksen muutoksesta. Rakennus- ja tielautakunta totesi lausunnossaan, että sillä ei ole huomauttamista kaavaluonnoksen muutoksesta. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Mäkikaupungin osayleiskaavaehdotuksen ja ehdottaa sitä valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin. Karttaliite Kv 9 Päätös: Hyväksyttiin. Karttaliite Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

10 54 ARO R:NO 6:95 TILAN MYYMINEN Valmistelu: Kunnanjohtaja Kaija Hapuanoja puh , Valtiokonttori on hakemuksesta päätöksellään /90/2006 luovuttanut Esko Erik Ananias Yrrilän kuolinpesän omaisuuteen kuuluvasta tilasta Isojoki, Kodesjärvi, Aro 6:95 ( ) ns. kotipalstan, pinta-alaltaan 1,2 ha kunnalle. Kunnanvaltuusto päätti ottaa perinnön vastaan valtiokonttorin määräämillä ehdoilla ja edellytti samalla, että kiinteistö myydään tarjousten perusteella. Ilmoitus myynnistä on julkaistu ja tarjoukset tuli jättää klo 15 mennessä. Elinkeinotoimikunta avasi tarjoukset kokouksessaan Määräaikaan mennessä tarjouksen ovat jättäneet: Nimi hinta Itävaara Martti kuolinpesä 5100,00 Maatalousyhtymä Itäkodes Risto ja Kari 3400,00 Jaakola Risto 3550,00 kunta on saanut lainhuudon Aro 6:95 tilaan, kiinteistötunnus ( ). Kiinteistöllä sijaitsevat määräalat M601, lainhuuto /869 Tikkaniemi Sakari ja Lea ja M602, lainhuuto /167 Suomen valtio (hallinnoija ympäristöministeriö). Määräalat tulee merkitä kauppakirjaan. Elinkeinotoimikunta ehdottaa, että Aro 6:95 tila myydään korkeimman tarjouksen jättäneelle Martti Itävaaran kuolinpesälle. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Kodesjärvenkylässä sijaitseva Aro 6:95 tila myydään 5100 euron kauppahinnalla Martti Itävaaran kuolinpesälle. Päätös: Hyväksyttiin. Juhani Herrala poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi Kv 10 Päätös: Hyväksyttiin. Esa Herrala poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

11 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Suupohjan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat hyväksyneet voimassa olevan perussopimuksen v Koska Jurvan kunta on liitetty Kurikan kaupunkiin ja Jurva on näin ollen kuntana lakannut olemasta, on tarpeellista saattaa Suupohjan koulutuskuntayhtymän voimassa oleva perussopimus vastaamaan uutta kuntatilannetta. Koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on /30 päättänyt esittää perussopimuksen muuttamista. Perussopimukseen on kirjoitettu auki jäsenneltynä kuntayhtymän tehtävät (2 ) ja kirjattu Kurikan kaupungin mukaantulo Jurvan sijaan vastaavalla peruspääomaosuudella. Uutena pykälänä mukaan on otettu uuden jäsen ottaminen (4 ). Jäsenkuntien osuudet ja vastuu ilmenevät 5. pykälästä sekä osuudet peruspääomasta Sopimukseen on lisätty uusi 2. luku kuntayhtymän hallinnosta ja toimielimistä. 6. pykälään on kirjattu yhtymävaltuuston jäsenten lukumäärä ja äänivalta. 7 käsittelee yhtymävaltuuston kokouksia ja päätösvaltaisuutta ja 8 koostuu yhtymävaltuuston tehtäväluettelosta sekä toimivallasta. Yhdeksännessä pykälässä käsitellään jäsenkuntien yhtymävaltuustolle esittämiä asioita ja 10. pykälässä käsitellään päätösvallan siirtämistä. Yhtymähallituksen kokoonpanosta, toimikaudesta ja päätösvallasta säädetään 11. pykälässä. Yhtymähallituksen tehtävät on kirjattu 12. pykälään. Tarkastuslauta tehtävät, jäsenten lukumäärä ja äänivalta on määritelty 13. ja 14. pykälissä. Kuntayhtymän taloutta käsitellään perussopimuksen 3. luvussa. Siinä on täsmennetty toiminnan rahoitusta koskevaa kohtaa (19 ) sekä investointien ja pitkäaikaisen vieraan pääoman rahoitusta (20 ). Nykyisessä perussopimuksessa oleva 16 poikkeukselli-sista hinnoitteluperusteista on poistettu uudesta sopimuksesta, koska se ei enää vastaa nykyistä oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntöä. Tilinpäätöksen allekirjoittamista ja hyväksymistä koskevassa 25. pykälässä on täsmennetty nykyisen perussopimuksen vastaavaa säännöstöä. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

12 56 Sopimuksen 4. luvussa käsitellään jäsen eroamista ja kuntayhtymän purkautumista. 26. pykälään on otettu mukaan täsmennyksiä kuntayhtymästä eroavien ja toimintaa jatkavien jäsenkuntien asemasta. 27. pykälä vastaa pääosin nykyistä kuntayhtymän purkamista ja loppuselvitystä koskevaa vastaavaa pykälää. Lukuun on otettu mukaan uutena 28 sopimuksesta aiheutuvien ristiriitojen ratkaisemisesta sekä 29 perussopimuksen voimaantulosta ja soveltamisesta. Voimassa oleva perussopimus sekä uusi perussopimus ovat esityslistan liitteenä. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Suupohjan koulutuskuntayhtymän uuden perussopimuksen (liite). Päätös: Hyväksyttiin Kv 11 Päätös: Hyväksyttiin. Liite. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

13 Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto ISOJOEN KUNNAN TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VALTUUSTON TOIMIKAUDELLE voimassa olevan tarkastussäännön 5 :n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslauta esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-yhteisön. Kuntalain 72 :n mukaan valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja talouden tilintarkastajalauta hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTTyhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja. Ellei tilintarkastajaksi valita yhteisöä ja tilintarkastajia valitaan vain yksi, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja. voimassa olevan konserniohjeen kohdassa 5 (tilintarkastus) todetaan, että konserniohjeeseen on suositeltavaa määritellä noudatettavaksi periaate, jonka mukaan konserniin kuuluvan tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan vähintään yksi tilintarkastaja. Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeessään suositellut, että kuntien ja kuntayhtymien määräämisvallassa oleviin yhteisöihin ja säätiöihin valitaan mahdollisuuksien mukaan JHTT tilintarkastaja tilintarkastuslain 13 :n periaatetta soveltaen. Tällöin tilintarkastus palvelee koko konsernin johtamista ja valvontaa ja samalla varmennetaan konsernitaseen oikeellisuus. Emo intressit tulevat valvotuksi myös silloin, jos tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastajaksi valitun JHTT- yhteisön palveluksessa oleva JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja kanssa samaan konserniin kuuluva KHT- tai HTM- yhteisö. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

14 Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkltk / PÄÄTÖS: Lautakunta keskusteli tilintarkastusyhteisön valintaan liittyvästä tarjouspyynnöstä ja valmisteli liitteenä 1 olevan tarjouspyynnön. Hankintamuodoksi valittiin avoin menettely, jossa tarjoukset pyydetään edellytykset täyttäviltä JHTT-yhteisöiltä. Tarjouspyyntö julkaistaan valtakunnallisella sähköisellä ilmoituskanavalla (Hilma, Viimeinen tarjousten jättöpäivä on Lautakunta oikeuttaa puheenjohtajan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa hankintaprosessin edellyttämät, vähäisiksi katsottavat tekniset muutokset. Tarjouskilpailun käytännön järjestelyt hoitaa sihteeri Juha Mattila yhdessä lauta puheenjohtajan kanssa. Lautakunta totesi, että hallintavallassa oleva yhteisö, Kiinteistö Oy Sahuri on kokouksessaan päättänyt antaa suostumuksensa siihen, että Kiinteistö Oy Sahurin tilintarkastus kilpailutetaan yhdessä tilintarkastuksen kanssa. Tarkltk / 3 Todettiin, että esityksen tilintarkastajan valinnasta tekee valtuustokaudeksi valittava tarkastuslautakunta, joka myös avaa saapuneet tarjoukset ja suorittaa tarjousvertailun esityksen teon pohjaksi PÄÄTÖS: Lautakunta totesi, että asetettuun määräaikaan mennessä lautakunnalle oli saapunut kolme tarjousasiakirjaa. Nämä tarjousasiakirjat saapuivat seuraavilta JHTT-yhteisöiltä: Pricewaterhouse-Coopers Oy/ PwC Julkistarkastus Oy, KPMG Kunta Oy Ab ja Oy Audiator Ab. Lautakunta avasi kaikki saapuneet tarjousasiakirjat ja tutustui alustavasti ko. tarjousasiakirjoihin. Lautakunta päätti, että varsinainen tarjousvertailu ja ehdotus tilintarkastusyhteisön valinnaksi valtuustokaudelle tehdään seuraavassa lauta- kokouksessa. Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto

15 59 Tarkltk / 8 Lautakunta totesi tässä yhteydessä, että pöytäkirjaan / 10 on epähuomiossa merkitty virheellinen tarjouspyynnön julkaisupäivä ( ). Oikea tarjouspyynnön julkaisupäivä on Lautakunta suoritti tarjousten vertailun. Tarjouspyynnössä todetaan, että tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein ja prosentuaalisin painoarvoin: - kokonaishinta sopimuskaudelle sisältäen mahdolliset ja erityistehtävien/hankkeiden tarkastuspalvelut tarjouspyynnössä esitetyssä laajuudessa 40 % - tilintarkastajan ja/tai tilintarkastusyhteisön kokemus kuntien ja/tai kuntayhtymien tarkastuksesta 25 % - tarkastuskohteessa tehtävän työn osuus 25 % - vastuullisen JHTT-tarkastajan työn osuus lakisääteisestä tarkastuksesta 10 %. Tarjouspyynnössä hinnan painoarvo on siis 40 % ja laadun 60 %. Tarjousten keskeinen sisältö on kunkin tarjouksen tehneen tilintarkastusyhteisön osalta seuraava. Tässä vertailussa ei ole mukaan otettu tarjouksia määräysvallassa olevan tytäryhteisön, Kiinteistö Oy Sahurin tilintarkastuksesta. Oy Audiator Ab:n tarjouksessa kokonaishinta on euroa. Tarkastuspäivän hinta on 570 euroa, sihteerintehtävien tuntihinta 71 euroa, erityistehtävien ja hankkeiden tarkastuksessa tuntihinta on 79 euroa. Pricewaterhouse-Coopers Oy/ PwC Julkistarkastus Oy:n tarjouksessa kokonaishinta on euroa. Tarkastuspäivän hinta on 530 euroa, sihteerintehtävien tuntihinta 75 euroa, erityistehtävien ja hankkeiden tarkastuksessa tuntihinta on 75 euroa. KPMG Kunta Oy Ab:n tarjouksessa kokonaishinta on euroa. Tarkastuspäivän hinta on 540 euroa, sihteerintehtävien Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto

16 60 tuntihinta 72 euroa, erityistehtävien ja hankkeiden tarkastuksessa tuntihinta on 72 euroa. Tarkastuslautakunta totesi, että KPMG Kunta Oy Ab:n tarjous on laskettu kahdeksalta päivältä/vuosi eikä näin ollen ole siltä osin tarjouspyynnön mukainen (7 tarkastuspäivää/vuosi). Oy Audiator AB.n tarjous on edullisin, PwC Julkistarkastus Oy:n tarjous toiseksi edullisin ja KPMG Kunta Oy Ab:n tarjous on kallein. Vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi Oy Audiator Ab esittää kuntalain mukaiseen tilintarkastukseen sekä tytäryhteisön tilintarkastukseen JHTT, HTM Ritva Mäenpäätä, PwC Julkistarkastus Oy JHTT, KHT Nils Hellbergiä ja KPMG Kunta Oy JHTT Esko Säilää. Tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön kokemus kuntien tarkastuksesta on lauta suorittaman vertailun mukaan paras Oy Audiator Ab:llä. Tarkastuslautakunta pitää erityisen tärkeänä näkökulmasta sitä, että sekä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi esitetyllä Ritva Mäenpäällä että Oy Audiator Ab:llä JHTT-yhteisönä on muihin tarjouksen tehneisiin JHTT-yhteisöihin verrattuna selkeästi eniten kokemusta pienten kuntien tilintarkastuksesta. Tämän lautakunta näkee selkeänä hyötynä tarkastellen kunnassa tehtävää tilintarkastustyötä. Tarkastuskohteessa tehtävän työn osuudeksi ilmoittaa Oy Audiator Ab ja KPMG Kunta Oy 100 % ja PwC Julkistarkastus Oy 90 %. Vastuunalaisen JHTT- tarkastajan työn osuudeksi sekä Oy Audiator Ab että PwC Julkistarkastus Oy esittävät 100 %, KPMG Kunta Oy:n tarjouksessa mainitaan, että lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavat auktorisoidut JHTT -tarkastajat 100 prosenttisesti. Lautakunta totesi, että kaikilla tarjoajilla on tarkastusasiakirjojen mukaan toimiva laadunvalvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto

17 61 Teknisen tarjousvertailun hintapisteitä Oy Audiator Ab saa 40,0, PwC Julkistarkastus Oy 38,1 ja KPMG Kunta Oy 35,2. Laatua mittaavia pisteitä Oy Audiator Ab saa 60, PwC Julkistarkastus Oy 57,5 ja KPMG Kunta Oy 57,5. Kokonaistaloudellisesti tarkastellen Oy Audiator Ab:n tarjous on edullisin. Se on kokonaishinnaltaan edullisin ja tarkasteltuna muilla tarjouspyynnössä esitetyillä arviointikriteereillä se on joko yhtä hyvä tai parempi kun muiden tarjouksen tehneiden JHTTyhteisöjen tarjous. Tästä syystä tarkastuslautakunta katsoo, että Oy Audiator Ab tulee valita tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle Erillisenä tarjousvertailuna lautakunta suoritti määräysvallassa olevan tytäryhteisön, Kiinteistö Oy Sahurin tilintarkastuksesta jättivät kaikki kunnalle tilintarkastustarjouksen tehneet edellä esitetyt yhteisöt. Tarjoushinnat on laskettu valtuustokaudelta. Oy Audiator Ab:n tarjous on kokonaishinnaltaan euroa, PwC Julkistarkastus Oy:n tarjous euroa ja KPMG Kunta Oy Ab:n tarjous euroa. PwC Julkistarkastus Oy:n tarjous on halvin, KPMG Kunta Oy Ab:n tarjous toiseksi halvin ja Oy Audiator Ab.n tarjous kallein. Kokonaistaloudellisesti tarkastellen Oy Audiator Ab:n tarjous on kuitenkin tältäkin osin edullisin. Vaikka se on kokonaishinnaltaan kallein, on se kokonaistaloudellista edullisuutta painottavassa vertailussa kuitenkin edullisin, koska laatua mittaavilla arviointikriteereillä tarkasteltuna se on yhtä hyvä tai parempi kun muiden tarjouksen tehneiden JHTT-yhteisöjen tarjous. Tästä syystä tarkastuslauta kanta on, että mikäli Oy Audiator Ab valitaan tilintarkastusyhteisöksi tulisi Oy Audiator Ab valita myös Kiinteistö Oy Sahurin tilintarkastusyhteisöksi vuosille Tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja tekninen tarjousvertailu ovat pöytäkirjan liitteenä (tekninen tarjousvertailu on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 pykälän nojalla kunnes sopimus asiassa on tehty). Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto

18 62 PÄÄTÖS: Puheenjohtajan selostuksen pohjalta tarkastuslautakunta päätti ehdottaa valtuustolle - että se toteaisi, että annetuista tarjouksista Oy Audiator Ab:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin - että tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle valitaan Oy Audiator Ab Lisäksi tarkastuslautakunta ehdottaa määräysvallassa olevalle tytäryhteisölle, Kiinteistö Oy Sahurille, että se valitsee vuosien tilintarkastajaksi Oy Audiator Ab:n. Tilintarkastuksen suorittamisesta tehdään tarkastuslauta ja valittavan yhteisön välinen yksityiskohtainen sopimus tarjouksessa ilmenevin ehdoin Kv 12 Päätös: Hyväksyttiin. Valtuusto

19 63 MUUTOS VUODEN 2009 TALOUSARVIOON Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että talousarvioon 2009 myönnetään seuraava lisämääräraha: INVESTOINNIT Käyttöomaisuuden osto Kunnanhallitus 61 / Asiakirjankäsittelyjärjestelmän hankkiminen Päätös: Hyväksyttiin. Valtuusto

20 64 ILMOITUSASIAT Suomen Kristillisdemokraattien ilmoitus koskien sitä, että Suomen Kristillisdemokraatit r.p. muodostaa oman valtuustoryhmänsä valtuustossa. Valtuutettu Esa Herralan aloite koskien opiskelijoiden stipendimuotoista tukemista. Valtuutettu Vesa Ristiharjun aloite koskien rivitalon suunnittelun ja rakentamisen aloittamista kunnassa. Luottamushenkilökoulutus Teuvalla Kulttuuritalo Orrelassa. Valtuusto

21 65 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan kuntalain mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 13.45

22 66

23 67 Valtuusto LISÄTIETOA 13 (EI PTK-LIITE) ASIANKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN HANKINTA Kh Arkistolaitoksen määräysten ja ohjeiden mukaan viranomaisen on pidettävä luetteloa käsiteltäviksi annetuista ja otetuista sekä ratkaistuista ja käsitellyistä asioista tai muutoin huolehtia siitä, että sen julkiset asiakirjat ovat vaivattomasti löydettävissä. Varmistettava on myös, että asiakirjat ja tietojärjestelmät niihin sisältyvine tietoineen arkistoidaan tai hävitetään oikein. Tiedot tulee suojata ja alkuperäisyys turvata asianmukaisesti. Se, että tämä toteutuu mahdollisimman tehokkaasti ja vähin resurssein edellyttää tätä varten suunniteltua asiankäsittelyjärjestelmää, jonka kehittäminen jatkuu edelleen kohti sähköistä asiankäsittelyä ja arkistointia. Hyvän asiankäsittelyjärjestelmän avulla tiedon löytyminen nopeutuu ja ajan säästö on huomattava. Asiankäsittelyjärjestelmän yhteishankinnasta on keskusteltu Kauhajoen, Teuvan ja Karijoen kuntien sekä Suupohjan ammattiinstituutin ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa. Asiankäsittelyjärjestelmän hankintaan ei ole varauduttu kuluvan vuoden talousarviossa. Käytännön toimijana asiassa on ollut Kauhajoen kaupunki, joka päätti (khall / 306 ) pyytää asiankäsittelyjärjestelmästä tarjoukset Documenta Oy:lta, Triplan Oy:ltä ja Sofor Oy:ltä ja päätti samassa yhteydessä, että hankinta pyritään tekemään seutukunnallisena. Asiankäsittelyjärjestelmän tarjouspyyntö jätettiin Hilmaan (www.hankintailmoitukset.fi). Tarjouksen pyytäjinä olivat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Kauhajoen kaupunki, Teuvan, ja Karijoen kunnat sekä Suupohjan koulutuskuntayhtymä. Tarjoukset pyydettiin siten, että tarjottavan asiankäsittelyjärjestelmän eri osioista eli moduuleista hinnat tulisi esittää sekä

24 68 Valtuusto yksilöitynä että yhteismäärillä selkeästi sekä mahdollisuuksien mukaan myös organisaatiokohtaisesti hinnoiteltuna. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouksia saapuivat määräajassa Documenta Oy:ltä, Logica Suomi Oy:ltä ja Triplan Oy:ltä. Tarjoajien kanssa sovittiin esittelyt pidettäviksi ja Esittelyjen jälkeen tehtiin mielipidekysely esittelyyn osallistujilta ja pidettiin palaverit ja Näiden perusteella tarjoukset pisteytettiin Kuntaliiton lomakkeelle ja kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi nousi Triplan Oy:n tarjous. Palavereissa keskusteltiin myös siitä, mikä olisi kokoonpano, jolla aloittaa ja mitä osioita hankittaisiin vasta vähän myöhemmin. Lisenssien organisaatiokohtainen hinnoittelu osalta ilmenee liitteenä olevasta Triplan Oy:n tarjouksesta. Asiankäsittelyjärjestelmät koostuva eri osioista ja sen hankinta kannattaa jaksottaa pidemmälle ajalle ja rakentaa kokonaisuus vähitellen. osalta on järkevintä hankkia Triplan Oy:n KuntaToimisto perusohjelmisto hintaan 3.364,00 (+ alv), Liitteidenhallintaohjelmiston lisenssi hintaan 870,50 (+ alv) viranhaltijapäätössovellutus 1.135,50 (+ alv), KTweb Internet EPJ kyselykäyttö hintaan 613,00 (+ alv) sekä riittävä määrä skannaustyöasemien ajuriohjelmia á-hintaan alv. Näiden kulujen lisäksi tulee vielä osuus Suupohjan seutu yhteiseen tietokantaohjelmistoon. Kustannuksia tulee myös asennustöistä, koulutuksista, matkakuluista ja päivärahoista. laskennalliset kokonaiskustannukset vuoden 2009 osalta ovat n euroa, mutta lopullinen kustannus riippuu mm. koulutusten järjestelyistä. Lisenssihinnoittelusta ja asennustöistä saa alennuksia, jos useampi organisaatio tekee hankintapäätöksen samanaikaisesti, joten järjestelmän hankinnan kilpailuttaminen ja järjestelmän samanaikainen hankkiminen seutukunnallisesti on perusteltua. Kauhajoen kaupunki on päättänyt hankkia Triplan Oy:n tarjoaman asiankäsittelyjärjestelmän (kh /135 ). Koulutuksiin ja käyttöönottoprosessiin tulee panostaa ja hoitaa ne perusteellisesti, jolloin hankittavista työkaluista saadaan paras mahdollinen hyöty.

25 69 Valtuusto Asiankäsittelyjärjestelmää voidaan myöhemmin laajentaa vielä uusilla osioilla, mikäli tämä katsotaan aiheelliseksi. Asiankäsittelyjärjestelmään on mahdollista liittää myös sähköinen kokousmateriaaliosio, joka mahdollistaa paperittomat kokouskäytännöt. Koska asiankäsittelyjärjestelmän hankintaprosessia on viety läpi seutukunnallisena, myös koulutuksissa ja käyttöönotossa hyödynnettäisiin tätä yhteistyötä sen mukaisesti kun kunnat ja kuntayhtymät tekevät päätöksensä järjestelmän hankinnasta. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta hankkii Triplan Oy:n asiankäsittelyjärjestelmän, jonka tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin Kauhajoen kaupungin toimeenpanemassa seutukunnallisessa tarjouskilpailussa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää hankintaa varten euron määrärahan talousarviovuodelle Päätös: Hyväksyttiin.

26 70

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.4.2009 klo 15.00 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 8 / 2009 Paikka Teuvan Orrela, kokoushuone Simo Aika 9.6.2009 klo 14.00 15.47 Saapuvilla olleet jäsenet Esko Lehtimäki Antti Seppälä

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt.

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt. Kokouspöytäkirja Nro 1/2006 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA: 29.03.2006 klo 13.00-14.05 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja Nro Sivu Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja Valtuusto Keskuskatu 29 A, Jokioinen 4 77 Kokousaika Torstai 27.6.2013 klo 18.00-18.42 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ilmoitustaulunhoitaja Tapani Rasila

Ilmoitustaulunhoitaja Tapani Rasila YPÄJÄN KUNTA Kunnanvaltuusto ASIALUETTELO 3/2013 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 19.00 19.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Nro Liite 22 Kuntalaisten aloitteet 23 6 Konserniohjeet

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.2.2013 klo 17.00 18.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, valtuustosali LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Kallela Sanna jäsen Kanto

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 3/2013 8.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 3/2013 8.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO KV 39 KV 40 KV 41 KV 42 KV 43 KV 44 KV 45 KV 46 KV 47 KV 48 KV 49 KV 50 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2013 talousarvion investointiosan muuttaminen sivistyslautakunnan osalta

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf Elina Hirvonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika 20.6.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika 20.6.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika 20.6.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 (10) HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta Hausjärven kunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 2 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Jukka Pitkäranta varajäsen

Jukka Pitkäranta varajäsen TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2005 KOKOUSAIKA: Maanantaina 23.05.2005 klo 10.30-12.15 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot