Koski-Säntti Aarne. Rinta-Kiikka Leena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koski-Säntti Aarne. Rinta-Kiikka Leena"

Transkriptio

1 KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika klo Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti Aarne Latvala Ahti Lepistö Aila Marttila Eija Penttilä Veli-Matti Rautanen Pekka Rinta-Kiikka Leena Anttila Annemaarit puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, poissa jäsen jäsen varajäsen Ala-Luopa Jukka Ala-Käkelä Liisa Siekkinen Jarkko Anna-Liisa Rantakokko kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poissa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kappeliseurakunnan kappalainen, poissa talouspäällikkö, sihteeri Asiat 12 34

2 KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / Kn 12 Kokouksen avaus, alkuhartaus ja nimenhuuto Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen hän piti alkuhartauden. Suoritetulla nimenhuudolla todettiin läsnäolijat. Kn 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 ). Oikeus olla (kirkkoneuvoston) kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen on 1) kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä kappeliseurakunnan kappalaisella (KJ 9 luku 3 ). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava sen jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta (Kn 6 / 2001). Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajille, kappeliseurakunnan kappalaiselle ja tilintarkastusyhteisölle Päätös: Puheenjohtaja totesi kutsumenettelyn ja sen jälkeen kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 14 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen esityslistan työjärjestykseksi. Kn 15 Pöytäkirjan tarkastus, nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6 ). Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 9 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Latvala Ahti ja Lepistö Aila. Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa torstaina

3 KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / Kirkkolain 25 luvun 3 :n mukaan kirkkoneuvoston pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana Tämä kutsu pidetään nähtävänä seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti puheenjohtajan ehdottamana pöytäkirjantarkastajiksi Aila Lepistön ja Eija Marttilan.

4 KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / Kn 16 Papin viran täyttäminen Valmistelija kirkkoherra Heikki Sariola Hakuaika päättyi ja tuomiokapituliin saapui 23 hakemusta. Hakijoista yhteenveto esityslistan liitteenä nro 2 (ks. arkistotunnus 1.1.3). Hakijoista 5 oli papiksi vihittyjä. Haastatteluryhmä tutustui tarkemmin näiden viiden hakupapereihin ja päätti kutsua haastatteluun Mari Mutasen, Minna Rahkon ja Mari Saikkosen. Haastatteluryhmä pitää Mari Saikkosta parhaimpana hakijana avoinna olevaan seurakuntapastorin virkaan, lausunto haastattelusta esityslistan liite nro 3 (ks. arkistotunnus 0.9.8/2). Virkamääräys on tässä vaiheessa määräaikainen, mutta sen jatkuminen on hyvin todennäköinen vuoden vaihteen jälkeen. Siksi on tarkoituksenmukaista pyytää koeaikaa. Seurakunnassa on käytetty viime vuosina kaikkien vakinaisesti valittujen osalta 4 kk koeaikaa. Seurakunta toivoo, että Mari Saikkonen voisi siirtyä Kurikan seurakunnan palvelukseen mahdollisimman pian. Kirkkoherran esitys: Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän, että kirkkoneuvosto 1. pyytää Mari Saikkoselle viranhoitomääräystä avoinna olevaan seurakuntapastorin virkaan ja 2. pyytää, että tuomiokapituli soveltaisi virantäyttöön 4 kuukauden koeaikaa. Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Lisätietoja antaa kirkkoherra Heikki Sariola, puh

5 KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / Kn 17 Henkilöstöasia Kn 18 Osa-aikaisen toimistosihteerin toimen täyttäminen Valmistelija kirkkoherra Heikki Sariola Hakuaikana tuli 82 hakemusta. Yhteenveto hakijoista esityslistan liite nro 5 (ks. arkistotunnus 1.1.3). Valtaosa hakijoista täyttää koulutuspätevyyden. --- Haastatteluryhmä haastatteli seuraavat hakijat: Milla Keto-Aro, Pirjo Latvala, Päivi Mylläri ja Katri Palomaa. Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että toimistosihteerin toimeen valitaan Milla Keto-Aro ja varalle Katri Palomaa. Muistio haastattelusta esityslistan liite nro 6 (ks. arkistotunnus 0.9.8/2). Haastattelun jälkeen on tullut tietoon että toimistosihteeri Riitta Isoniemi hakee työvapaata alkaen. Mikäli kirkkoneuvosto myöntää hänelle tämän työvapaan, on tarkoituksenmukaista muuttaa toimen täyttöä kahdelta olennaiselta osalta: 1. toimi täytetään määräaikaisesti työvapaan ajaksi 2. toimi on kokoaikainen, 60% Jurvan seurakuntatoimistossa ja Kurikassa 40% taloustoimistossa Tässä ratkaisussa virkapaikka säilyy Jurvassa. Kappelineuvosto on käsitellyt asian ja lausunnon mukaan on samaa mieltä haastatteluryhmän kanssa. Toimen palkkaus on vaativuusryhmän 403 vähimmäispalkan mukainen. Kirkkoherran esitys: Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän, että kirkkoneuvosto 1. valitsee Milla Keto-Aron kokoaikaiseen toimistosihteerin toimeen saakka ja 2. valitsee hänen varalleen Katri Palomaan ja 3. tehtävistä 60 % (maanantai-keskiviikko) on Jurvan seurakuntatoimistossa ja 40 % (torstai-perjantai) Kurikan taloustoimistossa ja 4. virkapaikka on Jurvan seurakuntatoimisto ja 5. palkkaus on vaativuusryhmän 403 vähimmäispalkan mukainen ja 6. edellyttää hyväksyttävää todistusta terveydestä ja 7. soveltaa virantäyttöön 4 kk:n koeaikaa. Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen. Päätöksen perustelut: ---

6 KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / Merkittiin pöytäkirjaan, että kirkkoneuvoston jäsen Ahti Latvala esteellisenä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Lisätietoja antaa kirkkoherra Heikki Sariola, puh

7 KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / Kn 19 Kirkkoneuvoston edustaja kappelineuvostoon Valmistelija kirkkoherra Heikki Sariola Kirkkoneuvostolla on oikeus nimetä keskuudestaan edustaja Jurvan kappelineuvoston kokouksiin. Hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Kirkkoherran esitys: Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän, että kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan Jurvan kappelineuvostoon vuosiksi Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi edustajakseen Jurvan kappelineuvostoon yksimielisesti Aarne Koski-Säntin vuosiksi Lisätietoja antaa kirkkoherra Heikki Sariola, puh

8 KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / Kn 20 Vastuuryhmät vuosiksi Valmistelija kirkkoherra Heikki Sariola Koko seurakuntaa varten viime vaalikaudella oli tiedotustyön vastuuryhmä. Sama ratkaisu on edelleen tarpeen. Alueseurakuntaa varten on ollut lapsityön, lähetystyön, nuorisotyön, aikuistyön, diakoniatyön ja jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmät. Viime kaudella neuvosto valitsi vastuuryhmät 2 vuoden ajaksi ja kappelineuvosto 4 vuoden ajaksi. 2 vuoden vaihtorytmi osoittautui liian tiheäksi. Valinta kannattaa suorittaa kerralla 4 vuodeksi. Alueseurakunnan vastuuryhmistä nuorisotyön ja jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmät ovat toimineet hyvin vähän ja työntekijöiden toive on, että ne jätettäisiin valitsematta. Diakoniatyön vastuuryhmä on koostunut diakoniakylätoimikuntien puheenjohtajista (varajäsenenä varapuheenjohtaja) ja puheenjohtajana on toiminut diakoniatyön pappi. Käytäntö on toimiva. Kirkkoherran esitys: Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän, että kirkkoneuvosto valitsee 1. tiedotustyön vastuuryhmän puheenjohtajan ja jäsenet vuosiksi ja 2. alueseurakunnan diakoniatyön vastuuryhmän jäseniksi diakoniakylätoimikuntien puheenjohtajat ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi varapuheenjohtajat, ja vastuuryhmän puheenjohtajaksi diakoniatyön papin vuosiksi ja 3. alueseurakunnan aikuistyön vastuuryhmän puheenjohtajan ja jäsenet vuosiksi ja 4. alueseurakunnan lapsityön vastuuryhmän puheenjohtajan ja jäsenet vuosiksi ja 5. alueseurakunnan lähetystyön vastuuryhmän puheenjohtajan ja jäsenet vuosiksi Päätös: Asiasta käydyn yleiskeskustelun tuloksena kirkkoneuvosto yksimielisesti päätti, että seurakunnassa tulisi edelleen olla myös nuorisotyön vastuuryhmä. Liite nro 1 Kirkkoneuvosto päätti valita vastuuryhmät pöytäkirjan liitteen mukaisesti. Lisätietoja antaa kirkkoherra Heikki Sariola, puh

9 KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / Kn 21 Hietamäki-toimikunnan edustaja vuosiksi Valmistelija kirkkoherra Heikki Sariola Pekka Tammelin on edustanut pitkään Kurikan seurakuntaa Seinäjoen seudun seurakuntien Hietamäki-toimikunnassa. Hän on edelleen käytettävissä. Kirkkoherran esitys: Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän, että kirkkoneuvosto valitsee Pekka Tammelinin Hietamäki-toimikuntaan Kurikan seurakunnan edustajaksi vuosiksi Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Lisätietoja antaa kirkkoherra Heikki Sariola, puh

10 KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / Kn 22 Edustajan nimeäminen Kurikan Palvelutalosäätiön hallitukseen vuosiksi Valmistelija talouspäällikkö Anna-Liisa Rantakokko Kurikan Palvelutalosäätiön sääntöjen 5 :n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallitus valitaan siten, että Kurikan kaupunki nimeää siihen viisi edustajaa ja muut perustajayhteisöt kukin yhden edustajan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Seurakunnalla on näin ollen oikeus valita säätiön hallitukseen yksi edustaja. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 :n 5 kohdan mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on valvoa seurakunnan etua ja edustaa seurakuntaa. Seurakunnan nimeämänä edustajana Kurikan Palvelutalosäätiön hallituksessa on ollut Laila Kallio. Talouspäällikön esitys: Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän, että kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan Kurikan Palvelutalosäätiön hallitukseen vuosiksi Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti seurakunnan edustajaksi Kurikan Palvelutalosäätiön hallitukseen Laila Kallion. Merkittiin pöytäkirjaan kokoustauko klo Lisätietoja antaa talouspäällikkö Anna-Liisa Rantakokko, puh. (06)

11 KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / Kn 23 Edustajan nimeäminen Koskenkorvan Pato Oy:n kokouksiin vuosiksi Valmistelija talouspäällikkö Anna-Liisa Rantakokko Kurikan seurakunta omistaa Koskenkorvan Pato Oy:n osakkeita 25 kappaletta. Koskenkorvan Pato Oy:n yhtiökokous pidetään vuosittain. Siinä käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 :n mukaiset asiat, joihin kuuluu mm. tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten valinta. Seurakunnalla on perinteisesti ollut yksi paikka hallituksessa. Seurakunnan nimeämänä edustajana Koskenkorvan Pato Oy:n yhtiökokouksessa on ollut kirkkoherra Heikki Sariola ja hallituksen jäsenenä Raimo Pättikangas. Talouspäällikön esitys: Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän, että kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajan vuosiksi Koskenkorvan Pato Oy:n 1. yhtiökokoukseen 2. hallitukseen tarvittaessa. Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti seurakunnan edustajaksi vuosiksi Koskenkorvan Pato Oy:n 1. yhtiökokoukseen kirkkoherra Heikki Sariolan ja 2. hallitukseen Ahti Latvalan. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Anna-Liisa Rantakokko, puh. (06)

12 KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / Kn 24 Edustajan nimeäminen asunto-osakeyhtiöiden ja yksityisteiden kokouksiin vuosiksi Valmistelija talouspäällikkö Anna-Liisa Rantakokko Kurikan seurakunta omistaa osakkeet Asunto Oy Kurikan Säästöpuisto 3:sta, jotka oikeuttavat huoneistojen 6 ja 7 hallintaan sekä osakkeet As. Oy. Jurva Kirkkotie 4:stä, jotka oikeuttavat huoneiston 1 hallintaan. Asuntoyhtiöt pitävät sääntömääräiset yhtiökokouksensa vuosittain tavallisesti keväällä ja muut kokoukset tarpeen mukaan. Seurakunnalla on yksiköitä seuraavissa yksityisteissä: Kurikan alueella Lehtivuoren metsätiestö, Saukkotie, Tuiskunmäen metsätie ja Pitkämö Pirttimaan yksityistie ja Jurvan alueella Luhtaantie, Luodontie ja Pappilankankaantie. Seurakunnan nimeämänä edustajana asunto-osakeyhtiö Kurikan Säästöpuisto 3:n kokouksissa on ollut Risto Karlstedt ja As. Oy Jurva Kirkkotie 4:n kokouksissa Esko Liukku sekä yksityisteiden kokouksissa Kurikan alueella Aarne Koski-Säntti ja Jurvan alueella Matti Syrjälä. Talouspäällikön esitys: Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän, että kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan vuosiksi Asunto Oy Kurikan Säästöpuisto 3 kokouksiin 2. As. Oy. Jurva Kirkkotie 4 kokouksiin 3. niiden Kurikan alueella olevien yksityisteiden kokouksiin, joissa seurakunnalla on osuuksia tai yksiköitä 4. niiden Jurvan alueella olevien yksityisteiden kokouksiin, joissa seurakunnalla on osuuksia tai yksiköitä Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti seurakunnan edustajaksi vuosiksi Asunto Oy Kurikan Säästöpuisto 3:n kokouksiin Aila Lepistön; 2. As. Oy. Jurva Kirkkotie 4:n kokouksiin Esko Liukun; 3. niiden Kurikan alueella olevien yksityisteiden kokouksiin, joissa seurakunnalla on osuuksia tai yksiköitä, Aarne Koski-Säntin ja 4. niiden Jurvan alueella olevien yksityisteiden kokouksiin, joissa seurakunnalla on osuuksia tai yksiköitä, Matti Syrjälän. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Anna-Liisa Rantakokko, puh. (06)

13 KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / Kn 25 Edustajan nimeäminen Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistyksen kokouksiin vuosiksi Valmistelija talouspäällikkö Anna-Liisa Rantakokko Kurikan seurakunta on Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys r.y:n yhteisöjäsen. Yhteisöjäsenen on valittava keskuudestaan edustaja, joka äänestää kokouksissa yhteisön puolesta valtakirjalla. Normaaliin tapaan edustajalle valitaan myös varaedustaja. Seurakunnan nimeämänä edustajana Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistyksen kokouksissa on ollut Aarne Koski-Säntti ja varaedustajana Laila Kallio. Talouspäällikön esitys: Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän, että kirkkoneuvosto nimeää edustajan ja varaedustajan kannatusyhdistyksen kokouksiin vuosiksi Päätös: Kirkkoneuvosto nimesi yksimielisesti seurakunnan edustajaksi Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistyksen kokouksiin Pekka Rautasen ja varaedustajaksi Laila Kallion. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Anna-Liisa Rantakokko, puh. (06)

14 KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / Kn 26 Kn 27 Henkilöstöasia Henkilöstöasia Kn 28 Henkilsötöasia Kn 29 Hnekilöstöasia Kn 30 Aloite Jurvan kirkonmetsän ohjesäännön kumoamisesta Valmistelija talouspäällikkö Anna-Liisa Rantakokko Jurvan kirkonmetsälle on vahvistettu ohjesääntö opetusministeriön päätöksellä Jurvan kirkonmetsän lisäksi Laihialla on kirkkometsä, jolle on oma ohjesääntönsä vuodelta Jurvan kirkonmetsän ohjesäännön mukaan kirkonmetsälle on asetettu hoitokunta, jossa on kunnan ja seurakunnan edustajat. Ohjesäännöllä on säädetty varojen käytöstä ja mm. alistettu metsän myynnistä saatujen pääomien käyttäminen kirkkohallituksen ratkaistavaksi. Kirkonmetsien syntyhistoria liittyy isojakoon ja niiden oikeudellinen asema on ollut kiistanalainen. Oikeusprosessissa on joka tapauksessa vahvistettu, että kirkonmetsää ei voi jakaa seurakunnan ja kunnan kesken. Kiinteistörekisterijärjestelmän mukaan kaikilla kiinteistöillä on oltava lainhuuto. Yhteys alueen syntyhistoriaan on oikeudellisesti katkennut, kun seurakunnan omaisuudelle on määrätty lainhuudatusvelvollisuus. Kirkonmetsät ovat näin menettäneet säätiöluonteisen asemansa ja tällä perusteella yhteishallintoa on vaikea perustella. Kirkonmetsään on myönnetty lainhuuto Jurvan seurakunnalle ja kiinteistö on v siirtynyt seurakuntaliitoksen myötä Kurikan seurakunnalle. Lainhuudon myöntämisen ja v maakaaren voimaan tulon myötä on kirkkohallituksen maankäyttöpäällikkö Harri Palo v kirkonmetsän myyntituottojen vahvistamispäätöksen valmistelun yhteydessä tulkinnut, että alueen luonto kirkonmetsänä on päättynyt ja se on tavanomainen seurakunnan tila. Harri Palo on tuolloin tehnyt opetusministeriön virkamiehelle aloitteen alistusmenettelystä luopumisesta, mutta asia ei ole edennyt ministeriössä. Käytännössä alistamisesta luopuminen tarkoittaa ohjesäännön kumoamista ja kirkonmetsän erityislaatuisuuden päättämistä myös tältä osin.

15 KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / Asia on otettu uudelleen valmistelun kohteeksi Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Jussi Liljan esityksestä. Tarkoituksena on tehdä valmistelu yhteistyössä Laihian kirkkometsän kanssa. Tarkoituksenmukaista on tehdä aloite ohjesäännön kumoamisesta opetusministeriölle, joka on säännön aikanaan vahvistanut. Kun toisena osapuolena hoitokunnassa on Kurikan kaupunki, tulee asiasta neuvotella kaupungin kanssa. Ohjesäännön mukaan kirkonmetsän sääntöjen muuttamisesta ehdotukset tekee hoitokunta, joten muutoksen esittäminen muodollisesti tulee sitä kautta. Talouspäällikön esitys: Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän, että kirkkoneuvosto 1. esittää Kurikan kaupungille Jurvan kirkonmetsän ohjesäännön kumoamisaloitteen tekemistä opetusministeriölle. Tässä tarkoituksessa käydään kaupungin edustajien kanssa neuvottelu, johon kirkkoneuvosto nimeää edustajansa. 2. päättää Kurikan seurakunnan puolesta, että seurakunnan edustajat hoitokunnassa esittävät Jurvan kirkonmetsän ohjesäännön kumoamista ja 3. päättää, että ohjesäännön kumoamispäätöksen jatkovalmistelu voidaan toteuttaa Lapuan tuomiokapitulin toimesta ja valtuuttaa lakimiesasessori Jussi Liljan asian jatkovalmisteluun. Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Eija Marttila esitti, ettei kirkkoneuvosto tee esitystä ohjesäännön kumoamisesta. Esitystä ei kannatettu. Päätös: Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että sen aikana on jäsen Marttila tehnyt esityksen, ettei kirkkoneuvosto tee esitystä Jurvan kirkonmetsän ohjesäännön kumoamisesta. Koska esitystä ei kannatettu, totesi puheenjohtaja sen rauenneeksi. Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvosto on hyväksynyt esittelijän ehdotuksen. Seurakunnan edustajiksi kaupungin kanssa käytävään neuvotteluun kirkkoneuvosto nimesi yksimielisesti kirkkoherra Heikki Sariolan ja talouspäällikkö Anna-Liisa Rantakokon. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Anna-Liisa Rantakokko, puh. (06)

16 KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / Kn 31 Lapuan hiippakunnan seurakuntien yhteistyötapaaminen Valmistelija kirkkoherra Heikki Sariola Helatorstaina on Ähtärissä Lapuan hiippakunnan seurakuntien yhteistyötapaaminen, jonka aiheena on kirkon rakennemuutos. Meneillään oleva seurakuntaliitos Jalasjärven kanssa edellyttää voimavarojen tarkkaa harkintaa. Sen myötä työntekijöistä ainoastaan kirkkoherra on lähdössä Ähtäriin. Samassa kyydissä olisi mahdollista lähteä myös luottamushenkilöitä. (Ohjelma esityslistan liitteenä.) Kirkkoherran esitys: Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän, että kirkkoneuvosto sopii seurakunnan edustajista Ähtäriin. Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherra Heikki Sariola osallistuu on Ähtärissä Lapuan hiippakunnan seurakuntien yhteistyötapaamiseen. Kirkkoneuvostosta mukaan ilmoittautui Anne-Maarit Anttila. Lisätietoja antaa kirkkoherra Heikki Sariola, puh

17 KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / Kn 32 Koulutusanomus Valmistelija kirkkoherra Heikki Sariola Nuorisotyönohjaaja Matleena Koskelainen anoo koulutuksen siirtoa. Kasvatuksen erityiskoulutuksen kurssi oli täynnä, eikä hän voinut sen tähden osallistua siihen. Hän anoo lupaa osallistua Diak:in täydennyskoulutukseen, joka voidaan liittää kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan tutkintoon. Anottu koulutus on 10 op kokonaisuus. Koulutus laajentaa hänen ammatillista pohjaansa. Hän anoo oikeutta osallistua 5 päivän verran opintoihin, sama määrä kuin peruuntuneessa koulutuksessa. Mahdolliset sen ylittävät opinnot hän toteuttaa yksityisesti. Kirkkoherran esitys: Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän, että kirkkoneuvosto myöntää oikeuden osallistua anottuun koulutukseen työaikana korkeintaan viiden päivän osalta ja maksaa kyseiseltä ajalta tulevat kustannukset. Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Lisätietoja antaa kirkkoherra Heikki Sariola, puh

18 KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / Kn 33 Kirkkoneuvoston tiedotusasiat Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa seuraavaa: - Kurikan kaupunginhallituksen päätös nimetä kaupungin edustajat Jurvan kirkonmetsän hoitokuntaan: Kaupunginhallitus on nimennyt toimikaudekseen kirkonmetsähoitokuntaan Jouni Rinta-Keturin ja Lasse Mukkalan. - Valvontasuunnitelman mukainen kokoontumistilan tarkastuskertomus: terveystarkastajan suorittamasta Miedon seurakuntakodin tarkastuksesta Muistio diakonian vastuuryhmän kokouksesta Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tietoonsa saatetuksi.

19 KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / Kn 34 Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen kello ja antoi samalla oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka on tämän pöytäkirjan sivulla KIRKKONEUVOSTON PUOLESTA Heikki Sariola Anna-Liisa Rantakokko PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY Kurikassa / 2015 Kurikassa / 2015 Aila Lepistö Eija Marttila Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu seurakunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Kurikantie 21, Kurikka. Viran puolesta todistetaan, että näin on menetelty Ilmoitustaulunhoitaja

20 MALLILOMAKE 2 Kurikan seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälät Sivut MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 12 15, 16, 31, 33, 34 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, Pöytäkirjan pykälät: 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Pöytäkirjan pykälät: 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai Pöytäkirjan pykälät: 4. hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom:n, Pöytäkirjan pykälät: 5. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Kurikan seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Kurikantie 21 Postiosoite: Kurikka Telekopio: (06) Pöytäkirjan pykälät: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat) Liitetään pöytäkirjaan

21 HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Seuraaviin hankintayksikön päätöksiin tai muihin hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuihin tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: - Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Vaasan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43 Postiosoite: PL 204, Vaasa Faksi: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:- Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:- Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Valitusaika 30 päivää Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:: Käyntiosoite: Kalevankatu 9 B 50 (2 krs), Seinäjoki Postiosoite: PL 160, Seinäjoki Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää Käyntiosoite: Eteläranta 8, Helsinki Postiosoite: PL 210, Helsinki Faksi: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Faksi: (kirjaamo) Sähköposti: Liitetään pöytäkirjaan

22 Valitus markkinaoikeuteen Hankintavalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Valitusaika 14 päivää Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Faksi: Sähköpostiosoite: Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9 /2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9 /2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9 /2014 Kokousaika 18.11.2014 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2015 Kirkkoneuvosto 22.4.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2015 Kirkkoneuvosto 22.4.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2015 Kokousaika 22.4.2015 klo 17.00 18.00 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä.

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä. KOKOUSAIKA: Keskiviikko 7.1.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00-18.25 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 34 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.04..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Aika Tiistai 19. päivänä elokuuta 2014 klo 19.00-20.50 Paikka Koortilan toimintakeskus Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Tiistai 19. päivänä elokuuta 2014 klo 19.00-20.50 Paikka Koortilan toimintakeskus Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 8 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2014 Aika Tiistai 19. päivänä elokuuta 2014 klo 19.00-20.50 Paikka Koortilan toimintakeskus Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 17.9.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 40 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Seurakuntaneuvosto Kokous 22.1.2015

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Seurakuntaneuvosto Kokous 22.1.2015 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Aika Paikka Torstai 22.1.2015 klo 17:00-18:24 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Arvola,

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 6/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 6/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 6/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 81 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 4/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 4/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 4/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 52 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot