10 Rantanen 30 Poikkeuslupahakemus / Sirkka Hietanen Utsjoen ja Karigasniemen kaavoitusalueille rakennuskielto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10 Rantanen 30 Poikkeuslupahakemus / Sirkka Hietanen 11 31 Utsjoen ja Karigasniemen kaavoitusalueille rakennuskielto"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Aika klo 10:00-12:40 Paikka Karigasniemen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 24 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 25 Tiedoksi saatettavat asiat 6 26 Rakennuspaikka / Guttorm Aarne 7 27 Rakennuslupahakemus / Erkki ja Peter Söderlund 8 28 Rakennuslupahakemus / Kjell Aalto ja Werner Voigt 9 29 Muutoshakemus myönnettyyn rakennuslupaan / Timo 10 Rantanen 30 Poikkeuslupahakemus / Sirkka Hietanen Utsjoen ja Karigasniemen kaavoitusalueille rakennuskielto 12 kuntakaavojen laatimisvaiheen ajaksi 32 Karigasniemen pelikenttä ja pulkkamäki Täyttöluvan anominen teknisen henkilön palkkaamiseen Poikkeuslupahakemus / Pirjo Konttinen-Niemelä Poikkeuslupahakemus / Anna Wigelius LVI-työtarjousten käsittely Terveyskeskuksen/palveluasuntolan 22 arkkitehtisuunnittelijan palkkaaminen 38 Rakennuslupahakemus / Aarne ja Riikka Guttorm Saamen päiväkodin sähkösuunnittelu- ja urakkatyöt Terveyskeskuksen/palveluasuntolan suunnittelu- /rakennustoimikunnan nimeäminen 25

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Morottaja Pentti 10:00-12:40 Puheenjohtaja Tenoranta Jarkko 10:00-12:40 Varapuheenjohtaja Haataja Taisto 10:00-12:40 Varajäsen Nuorgam Anneli 10:00-12:40 Jäsen Poissa Halonen Marjaana Jäsen Johansen Tauno Jäsen Niittyvuopio Aslak-Ilkka Jäsen Orti Irene Jäsen Hekkanen Raimo Hallituksen puheenjohtaja Muu Härkönen Esko 10:00-12:40 Hallituksen edustaja Partanen Toivo 10:00-12:40 Kiinteistöpäällikkö, esittelijä Porsanger Markku 10:00-12:40 Rakennustarkastaja,esittelijä Keskitalo Heidi 10:00-12:40 Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pentti Morottaja Puheenjohtaja Heidi Keskitalo Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika Anneli Nuorgam Jarkko Tenoranta Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Utsjoen kunnanvirasto Ilmoitustaulun hoitaja

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Teknltk 22 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Teknltk 23 Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Nuorgam ja Jarkko Tenoranta

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Teknltk 24 Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Ylimääräisinä asioina käsitellään Rakennuslupahakemus/ Guttorm Aarne ja Riikka Saamen päiväkodin sähkösuunnittelu- ja urakkatyöt Terveyskeskuksen/palveluasuntolan suunnittelu-/ rakennustoimikunnan nimeäminen

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Teknltk 25 Aluelämpökeskuksen rakentamistyöryhmä Karigasniemen koulun tarkastuskertomus Merkitään tiedoksi saaduiksi.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Rakennuspaikka / Guttorm Aarne Teknltk 26 Utsjoen kunta on antanut Aarne Guttormille lausunnon , jossa Utsjoen kunta sitoutuu joko myymään tai vuokraamaan Aarne Guttormille rakennuspaikan Utsjoen kunnan Karigasniemen kylältä. Tontin suuruus on vähintään 2200 m 2. Lopullinen koko määräytyy tien ja kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Paikka on näytetty liitteessä, joka esitetään kokouksessa. Se sijaitsee leirialueen länsipuolella rinteessä. Paikka on hyväksytyn rantaosayleiskaavan kyläkeskusvyöhykkeellä. Kaavassa on merkittynä tälle alueelle uusia rakennuspaikkoja12 kpl. Alueelle ei ole kulkuyhteyttä eikä kunnallistekniikkaa. Molemmat joudutaan rakentamaan heti lumien sulattua.näille töille ei ole varattu määrärahaa alkaneelle vuodelle koska valtuusto on tehnyt vasta kaavoituspäätöksen alueelle. Kunnallistekniikan ja tiestön rakentaminen tulee maksamaan noin viisikymmentatuhatta euroa. Lautakunta hyväksyy sitoumuksen, jolla kyseinen tontti vuokrataan tai myydään Aarne Guttormille. Lautakunta esittää hallitukselle, että se tekee anomuksen valtuustolle viidenkymmenentuhannen euron lisämäärärahasta Karigasniemen kylälle rakennettavaa kunnnallistekniikkaa ja tiestöä varten mainitulle alueelle. Liitteet Liite 1 Rakennuspaikka Aarne Guttormille Guttorm Aarne Kunnanhallitus

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus / Erkki ja Peter Söderlund Teknltk Tekn. ltk 151 Erkki ja Peter Söderlund hakevat rakennuslupia seuraaville olemassa oleville rakennuksille: vapaa-ajan asunto 22 m2 sauna 9 m2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijoiden omistamalla ja hallitsemalla kiinteistöllä Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään luvat ko. rakennuksille. Rakennuslupamaksu peritään kaksinkertaisena. Lupa jätetään pöydälle. Pyydetään asiakasta toimittamaan viralliset piirustukset Asiakas on täydentänyt rakennuslupahakemuksiaan teknisen lautakunnan pykälässä 151 pyytämillä virallisilla piirustuksilla. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään luvat ko. rakennuksille. Rakennuslupamaksu peritään kaksinkertaisena. Söderlund Erkki ja Peter

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus / Kjell Aalto ja Werner Voigt Teknltk 28 Kjell Aalto ja Werner Voigt hakevat rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti: vapaa-ajan asunto, 57m2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijoiden omistamalla Mohkehovi-nimisellä kiinteistöllä Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakentamiselle. Aalto Kjell

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Muutoshakemus myönnettyyn rakennuslupaan / Timo Rantanen Teknltk 29 Timo Rantanen hakee muutoslupaa myönnettyyn rakennuslupaan seuraavasti: rakennuksen sijainti tontilla muuttuu rakennuksen katon harjan suunta muuttuu Rakennus sijaitsee hakijan omistamalla määräalalla, Lohikota-nimisellä kiinteistöllä Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään haettu muutos myönnettyyn rakennuslupaan. Rantanen Timo

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Poikkeuslupahakemus / Sirkka Hietanen Teknltk 30 Sirkka Hietanen hakee poikkeamislupaa saapuneella hakemuksella MRL 171 :n nojalla 72 1 mom. säännöksistä Utsjoen kunnan kirkonkylässä olevalle 1,025 ha:n tilalle, jonka rekisteritunnus on M601 ja joka rajoittuu Tenojokeen noin 40 metrin matkalta. Määräala on siirtynyt hakijoiden omistukseen päivätyn lainhuudon perusteella. Poikkeamislupaa haetaan asiakirjojen mukaan loma-asunnolle 75 m 2 ja talousrakennukselle 25 m 2. Alue kuuluu Tenojoen rantaosayleiskaavojen Utsjoen osioon, joka on valtuuston vahvistama, mutta kaava on valituksen alaisena kho:ssa. Tilalle on merkitty rakennusoikeus merkinnällä AO, joka sisältää rakennusoikeutta 300 k-m 2. Rakennusalue ei ole ns. rantarakentamista, koska rakennusalueen raja rajautuu selvästi irti varsinaisesta ranta-alueesta. Lisäksi rakennusalue sijaitsee vanhalla kyläalueella. Aiottu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavoituksen toteuttamiselle eikä muullekaan alueen käytön suunnittelulle. Rakennuspaikka sijaitsee rantavyöhykkeellä, joten poikkeamishakemuksen mukainen käsittely kuuluu Lapin ELY -keskuksen toimivaltaan MRL 171 :n 3 mom. mukaisesti. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta puoltaa hakemusta Lapin ELY keskukselle ja esittää, että kunnanhallitus antaa puoltavan lausuman asiassa. Kunnanhallitus

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Utsjoen ja Karigasniemen kaavoitusalueille rakennuskielto kuntakaavojen laatimisvaiheen ajaksi Teknltk 31 Utsjoen kirkonkylän asemakaavoitus Kh Tekn. ltk 135 Kirkonkylän asemakaava on yli 13 vuotta vanha. Rakennuslain mukaan kaava tulee ajanmukaistaa (MRL 60) määrävälein ja asetus määrää pidettäväksi luetteloa ajanmukaisuuden arviointia koskevista päätöksistä. Kunta on hankkinut kirkonkylän alueelle maa-alueita, jotka tulisi saattaa ainakin osin kaavoituksen piiriin. Esitetään kunnanhallitukselle vietäväksi valtuustolle kirkonkylän kaavoitushanke, jossa vanha asema kaava ajantasastetaan ja siihen liitetään valittuja alueita hankitusta maa-alueesta Kirkonkylän asemakaava on muotoutunut kahdestatoista aikavälillä vahvistetusta eri osasta. MRL 60 :n 1. mom: "Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi." Kaavan vanhentumisrajana laki pitää 13 vuotta ja seurakuntatalonkin alue, jonka kaava on viimeisin vahvistettu, on yli 14 vuotta vanha. Kunnan uudet maa-alueet Utsjoen kirkonkylällä ovat noin 151 hehtaaria. Osia tästä alueesta tulisi kaavoittaa eri käyttötarkoituksiin edelleen markkinoitavaksi. Alueet ja niiden määrät tulisi määritellä yhteistyössä tulevan kaavoittajan kanssa. Kiinteistöpäällikön esitys: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto antaa toimeksi Utsjoen kirkonkylän kaavoituksen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tekniselle lautakunnalle Ehdotus hyväksyttiin Utsjoen kirkonkylän asemakaavoitus Valt Annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus: Valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Kokouksessa annettu ehdotus hyväksyttiin. Tekninen lautakunta Karigasniemen keskustaajaman suunnittelutarvealue Valt Kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Yleiskaavan tai rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella; sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen rakennuslain 16 :ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa edellyttää, että rakentaminen

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, 2. ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja 3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Kunnanhallitus hyväksyy Karigasniemen keskustaajaman suunnittelutarvealueeksi ja esittää valtuustolle, että käynnistetään neuvottelut maanomistajien kanssa asemakaavan laatimiseksi Annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus: Valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Kokouksessa annettu ehdotus hyväksyttiin. Tekninen lautakunta Valtuusto on tehnyt kaavoituspäätöksen Utsjoen kirkonkylän alueelle kokouksessaan , 67. Karigasniemen keskustaajaman valtuusto on hyväksynyt samassa kokouksessa, 66, suunnittelutarvealueeksi ja päättänyt että käynnistetään neuvottelut maanomistajien kanssa asemakaavan laatimiseksi. Valtuusto on siis tehnyt kaaavoituspäätöksen vain Utsjoen kirkonkylän alueelle. Rakennuslain pykälän 53 mukaisesti alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, kunta voi määrätä rakennuskiellon. Rakennuskiellolla turvataan kaavoituksen häiriötön eteneminen.

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, etä se määrää Utsjoen kirkonkylän alueelle rakennuskiellon asemakaavoituksen ajaksi rakennuslain ja kunnan hallintosäännön mukaisesti.

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Karigasniemen pelikenttä ja pulkkamäki Teknltk Karigasniemen kyläyhdistys on lähestynyt Utsjoen kuntaa kirjeellä, missä he kertovat aikomuksistaan rakentaa kylätalon läheisyyteen, kunnan omistamalle tontille pelikentän ja pulkkamäen. Alueelta joudutaan raivaamaan puustoa ja alueen maastoa on tasattava.työt suoritetaan talkoilla ja laitteiden sekä välineiden hankintaan on mahdollista saada hankerahoitusta. Karigasniemen kyläyhdistys saa toteuttaa aikomansa hankkeen kylätalon läheisyyteen, kunnan omistamalle maalle, mutta tekninen lautakunta suosittaa kylätalon edessä olevaa aluetta. Maa-alueen käytöstä tehdään erillinen sopimus ja kyläyhdistyksen on tehtävä aikomastaan urheilualueesta ilmoitus Utsjoen kunnan rakennusvalvontaan. Asia jätettiin pöydälle. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa Karigasniemen kylätalolla. Teknltk 32 Lautakunta tutustuu kyläyhdistyksen ehdottamaan paikkaan paikan päällä. Leikkipuisto sijoitetaan päiväkodin kohdalla olevaan rinteeseen. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Karigasniemen kyläyhdistys

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Täyttöluvan anominen teknisen henkilön palkkaamiseen Teknltk 33 Utsjoen kunnalla on edessään investointiohjelma kahden seuraavan vuoden aikana. Investointien pääasiallinen toteuttaja on tekninen toimi. Kohteiden organisoiminen, toteuttaminen ja valvominen suunnittelu- ja työmaakokouksineen lisätyöllistää niin paljon, että väliaikainen apu on tarpeen, varsinkin kun rakennustarkastaja aikoo hakeutua koulutukseen juuri täksi ajaksi. Myös kesälomien aikainen toiminta turvattaisiin tällä ratkaisulla investointien ajaksi. Lisätyövoima palkattaisiin kunnan tekniselle osastolle. Henkilön palkka maksettaisiin pääasiassa investointirahoituksella. Osan palkasta maksaisi Ringinvatro Oy siinä suhteessa kuin se käyttäisi henkilön palveluja. Palkattavan henkilön tulee olla rakennusalan teknisen koulutuksen saanut rakennusmestari tai insinööri. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se antaa lautakunnalle täyttöluvan teknisen henkilön palkkaamiseen kahdeksi vuodeksi täyttöluvan antamisesta lukien. Kunnanhallitus

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Poikkeuslupahakemus / Pirjo Konttinen-Niemelä Teknltk 34 Pirjo Konttinen Niemelä hakee poikkeamislupaa saapuneella hakemuksella MRL 171 :n nojalla 72 1 mom. säännöksistä Utsjoen kunnan kirkonkylässä olevalle 5,5250 ha:n tilalle, jonka rekisteri tunnus on , ja joka rajoittuu lammen rantaan n. 70 metrin matkalta. Tila on siirtynyt hakijan omistukseen , päivätyn lainhuudon perusteella. Poikkeamislupaa haetaan asiakirjojen mukaan Saunatuvalle 21 m2. Alue kuuluu Tenojoen rantaosa yleiskaavojen Utsjoen osioon, joka on valtuuston vahvistama, mutta kaava on valituksen alaisena kho:ssa. Haetulle alueelle/palstalle ei ole merkitty rakennusoikeutta, vaan kaavamerkintä alueella on M-1. Rakentamispaikka sijaitsee rantavyöhykkeellä, joten poikkeamishakemuksen mukainen käsittely kuuluu Lapin Ely-keskuksen toimivaltaan MRL 171 :n 3 mom. mukaisesti. Aiottu rakentaminen voi aiheuttaa haittaa kaavoitukselle tai kaavoituksen toteuttamiselle sekä muullekin alueen käytön suunnittelulle. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta ei puolla hakemusta Lapin ELY keskukselle ja esittää, että kunnanhallitus antaa kielteisen lausuman asiassa. Kunnanhallitus

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Poikkeuslupahakemus / Anna Wigelius Teknltk 35 Anna Wigelius hakee poikkeamislupaa saapuneella hakemuksella MRL 171 :n nojalla 72 1 mom. säännöksistä Utsjoen kunnan kirkonkylässä olevalle tilalle, jonka rekisteritunnus on ja joka rajoittuu Utsjokeen noin 75 metrin matkalta. Määräala on siirtynyt hakijan omistukseen , päivätyn lainhuudon perusteella. Poikkeamislupaa haetaan asiakirjojen mukaan 57 k-m2:n rakennukselle. Alue kuuluu Tenojoen rantaosa yleiskaavojen Utsjoen osioon, joka on valtuuston vahvistama, mutta kaava on valituksen alaisena kho:ssa. Tilalle on merkitty rakennusoikeus merkinnällä AO, joka sisältää rakennusoikeutta 300 k-m 2. Rakennusalue on ns. rantarakentamista, koska rakennusalueen raja rajautuu selvästi ranta-alueeseen. Aiottu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavoituksen toteuttamiselle eikä muullekaan alueen käytön suunnittelulle. Rakennuspaikka sijaitsee rantavyöhykkeellä, joten poikkeamishakemuksen mukainen käsittely kuuluu Lapin ELY -keskuksen toimivaltaan MRL 171 :n 3 mom. mukaisesti. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta puoltaa hakemusta Lapin ELY keskukselle ja esittää, että kunnanhallitus antaa puoltavan lausuman asiassa. Kunnanhallitus

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta LVI-työtarjousten käsittely 1/ /2011 Teknltk Määräpäivään mennessä saapui kaksi LVI-työtarjousta.Tarjoukset esitellään kokouksessa. Jätetään pöydälle ja pyydetään tarjoajilta tarkennukset hintoihin. Asia jätetään pöydälle ja pyydetään molemmilta (kahdelta) tarjoajilta täydennystarjoukset. Teknltk 36 Molemmilta tarjoajilta, Lohikoukku Ky ja Utsjoen LVI Palvelu on tullut määräpäivään mennessä pyydetyt täydennykset aikaisemmin jätettyihin tarjouksiin. Suoritimme avauksen yhteydessä seuraavanlaiset vertailut: 1. Matkakustannusten vertailu Karigasniemelle - Utsjoen LVI Palvelu oli edullisempi 2. Materiaalihintojen vertailu satunnaisella otannalla - Utsjoen LVI Palvelu oli edullisempi 3. Pätevyyksien vertailu - Lohikoukku Ky:llä ei ollut esittää pätevyystodistuksia Tarjoajien tuntiveloitushinnat olivat samat. Lautakunta valitsee lvi-teknisten äkillisten, pienehköjen töiden suorittajaksi Utsjoen LVI Palvelun Markku Porsanger ei osallistunut tämän pykälän käsittelyyn. Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 11:08-11:48. Tauon jälkeen ajoimme Karigasniemen kylätalolle, jossa kokous jatkui alkaen klo 12:30. Tarjoajat

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen/palveluasuntolan arkkitehtisuunnittelijan palkkaaminen Teknltk 37 Utsjoen terveyskeskuksen/palveluasuntolan lopullinen arkkitehtisuunnittelukilpailu on suoritettu. Tarjoukset on avattu ja vertailu on suoritettu. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Lautakunta valitsee Utsjoen terveyskeskuksen/palveluasuntolan arkkitehti/pääsuunnitteljaksi H-P Arkkitehdit Oy:n Rovaniemeltä. Tarjoajat

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus / Aarne ja Riikka Guttorm Teknltk 38 Aarne ja Riikka Guttorm hakevat rakennuslupia uudisrakentamiseen seuraavasti: asuinrakennus, 134 m2 talousrakennus, 63 m 2 Kyseinen rakennuspaikka on vähintään n.2200 m2 määräala Utsjoen kunnan omistamalta kiinteistöltä , jonka Utsjoen kunta on sitoutunut joko myymään tai vuokraamaan Aarne Guttormille. Lopullinen tontin koko määräytyy tien ja kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennusluvat ko. rakentamiselle ja vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksytään Antti Katekeetta. Guttorm Aarne ja Riikka

23 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Saamen päiväkodin sähkösuunnittelu- ja urakkatyöt Teknltk 39 Hyväksytään Ellappi Oy:n tarjous saamen päiväkodin saneerauksen sähköteknilliset työt, sähkösuunnitelma ja loppupiirustukset kokonaishintaan Ellappi Oy

24 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen/palveluasuntolan suunnittelu-/rakennustoimikunnan nimeäminen Teknltk 40 Utsjoen terveyskeskus/palveluasuntola on saanut aralta ehdollisen rahoitusvarauksen ja suunnittelu- sekä rakennustoiminta käynnistyvät. Tätä toimintaa koordinoimaan tarvitaan suunnittelutoimikunta joka rakennustyön käynnistyessä muutetaan rakennustoimikunnaksi. Suunnittelu-/rakennustoimikuntaan nimetään seuraavat henkilöt: Pentti Morottaja Heidi Eriksen Maila Viberg Ilmari Tapiola Toivo Partanen pj toimijan ed. perusturva omaisten/hallituksen edustaja tekn. Tekninen lautakunta nimesi suunnittelu-/rakennustoimikuntaan seuraavat henkilöt: Pentti Morottaja Heidi Eriksen Jarkko Tenoranta Hallituksen jäsen Toivo Partanen pj toimijan ed. jäsen vpj tekn. Pyydetään kunnanhallituksen nimeämään oma edustajansa suunnittelu-/rakennustoimikuntaan. Kunnanhallitus Nimetyt henkilöt

25 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 22,23,24,25,30,31,33,34,35 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 26,32,36,37,39,40 HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimuksen sisältö valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät 26,32,36,37,39,40 Utsjoen tekninen lautakunta PL UTSJOKI Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Rovaniemen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Postiosoite: PL ROVANIEMI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 27,28,29,38 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Liitetään pöytäkirjaan

26 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviraomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 26.05.2015 klo 10:30-12:55 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 30.08.2013 klo 10:00-12:07 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 30.06.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 37 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 29.04.2014 klo 18:00-19:10 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2013 1 Elinkeinolautakunta Aika 29.04.2013 klo 10:00-11:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Viranomaislautakunta 15.01.2014 AIKA 15.01.2014 klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51. Ympäristölautakunta. Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51. Ympäristölautakunta. Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51 Ympäristölautakunta Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 klo 17:00-18:50 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja -1, YMP 12.11.2013 17:30 Kokousaika 12.11.2013 kello 17.30-18.50 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Elinkeinolautakunta Aika 23.08.2013 klo 09:00-10:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 326

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 326 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 326 Rakennuslautakunta 30.09.2010 AIKA 19:00-20:35 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 198 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 329 199

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot