JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY"

Transkriptio

1 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

2 SISÄLLYS I YLEISTÄ 1 II HALLINTO 3 1. KANNATUSYHDISTYS 3 2. HALLITUS 3 3. Opiston toimistot vuonna III HENKILÖSTÖ 5 Hallinto- ja suunnitteluhenkilökunta 5 Päätoimiset ja yhteiset opettajat 5 Tuntiopettajat ja luennoitsijat sekä muu henkilöstö 5 IV TOIMINTA 6 1. Vuoden 2011 uutuuskurssit 7 2. Opiston tiedotus ja kurssien markkinointi Sisäinen tiedottaminen Ulkoinen tiedottaminen ja tapahtumat 8 3. Laatutyö 9 4. Oman asiantuntijuuden kehittäminen 9 5. Yhteistyö Toimipaikat Opintosetelityyppinen valtionavustus , työnantajan kustantamat kulttuuri- ja liikuntasetelit, opistopassi Ainealueittaiset tiedot 11 Musiikki 11 Kädentaidot 11 Kuvataiteet ja muotoilu 12 Liikunta ja tanssi 12 Näyttämötaiteet ja kirjallisuus 13 Kielet Hanketoiminta 14 ComTour kylät maailmankartalle 14 Laatu- ja kehittämishankkeet: 14 sosiaalista mediaa ja kylien aktivoimista 14 Väkihäjylä omaleimainen ja kulttuurisesti verkottunut Järvilakeus 15 Osaava-hanke 16 Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi Muuta toimintaa 16

3 I YLEISTÄ Kevätlukukausi 2011 alkoi tammikuun toisella viikolla. Sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä on vakiinnuttanut paikkansa ja ilmoittautuminen kevään kursseille sujui hyvin tilaston mukaan 44% opiskelijoista on ilmoittautunut sähköisesti ja 56 % ilmoittautumisesta on tehty joko soittamalla, käymällä toimistolla tai ilmoittautumalla opettajalle. Opetustuntien määrä jatkoi kasvuaan tasoittuen kuitenkin edellisvuoden kasvuun verrattuna. Valtionosuuteen oikeuttavia vapaan sivistystyön tunteja oli eli 421 tuntia enemmän kuin edellisenä vuotena. Muuta opetusta oli lisäksi 158 tuntia. Vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa asetettu tavoite tuntimääräksi toteutui täten erinomaisesti. Kaikkiaan suunniteltuja tunteja vuonna 2011 oli , eli suunnitellusta tuntimäärästä jäi toteutumatta n. 12 %. Erityisesti kursseja peruuntui kevätlukukaudelta, jolle oli suunniteltu paljon kädentaitojen lyhytkursseja. Netto-osallistuneita oli 4954 henkilöä, mikä määrä on samaa tasoa kuin vuosina 2009 ja Osallistumisia vuodelle 2011 kertyi yhteensä 9493 eli 4 % enemmän kuin vuonna Moni Suurimmat aineryhmät sekä opiskelijamäärät, vertailu Musiikki Käden taidot Tanssi ja liikunta puolinen lyhytkurssien valikoima selittänee osallistumismäärän kasvua samoin kuin opistopassien suosio. Opiston toimintaperiaatteen mukaisesti kursseja pyritään järjestämään tasapuolisesti eri kuntien alueella ja toimintaa viedään aktiivisesti myös taajamien ulkopuolelle. Tuntien jakautuminen aineryhmittäin noudattelee edellisien vuosien kehityslinjoja. Liikunnan ja tanssin tuntimäärät ovat kasvaneet 12 % edellisvuodesta ja kasvua opiskelijamäärässä on 11 %. Kansalaisopistojen merkitys alueensa hyvinvointivaikuttajana on kasvamassa ja erilaiset ryhmäliikuntamuodot ovat selkeä tapa toteuttaa tätä tehtävää. Esittävä taide ja kirjallisuus Kielet Toteutuneet vo-tunnit Tunnit 2009 Tunnit 2010 Tunnit 2011 Kurssilaiset 2009 Kurssilaiset 2010 Kurssilaiset 2011 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS Osallistujia Järvilakeuden kansal. Järviseudun opisto Kauhava-Härmäin Kauhavan-Härmäin kansal. Vertailtaessa ikäryhmittäistä jakautumista on jakauma samansuuntainen kuin edellisinä toimintavuosina. Miehiä/ Poikia Naisia/ Tyttöjä 0-5-v v v v v v v v v v v v v v v v v v Yli 91-v Tarkasteltaessa vuoden 2011 toimintasuunnitelmaa voidaan keskeisten tavoitteiden sanoa toteutuneen. Opetuksen painopistealueiden mukaisesti opetusta on järjestetty monipuoli-

4 Osallistujat ikäryhmittäin Osallistujia Miehiä/Poikia Naisia/Tyttöjä Tunnit sesti myös asutustaajamien ulkopuolilla. Opetusministeriön rahoittaman laatu- ja kehittämishankkeen tukemana on löydetty kylistä myös uusia toimipaikkoja, joissa on käynnistetty kursseja liikunnan, atk:n ja kädentaitojen aineryhmissä. Kyläyhdistyksille on tarjottu mm. sosiaalisen median koulutusta kylien oman tiedotustoiminnan kehittämiseksi. Opistolla on jo aiemmin ollut käytössä oma sähköinen oppimisympäristö, jota kielenopiskelijat ja kirjoittajaryhmät ovat käyttäneet. Vuonna 2011 opaskurssin yhteydessä otettiin käyttöön uusi oppimisympäristö Moodle. Opiskelijat osallistuvat kursseille yli kuntarajojen erityisesti näyttämötaiteissa ja myös kädentaitojen lyhytkurssit houkuttelevat osallistujia laajalta alueelta. Yhteistyöllä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa on löydetty uusia opiskelijoita. Maahanmuuttajille suunnatut kurssit ovat kasvattamassa tasaisesti suosiotaan. Tiedotusyhteistyö Erkki maahanmuuttajien ohjauskeskus -hankkeen, paikallisten yritysten sekä työja elinkeinotoimistojen kanssa auttaa maahanmuuttajia löytämään opiston kursseille. Haasteellisempia kursseja on voitu Tuntimäärien kehitys kunnittain/kaupunginosittain Alahärmä Evijärvi Kauhava Kortesjärvi Lappajärvi Ylihärmä Muu , , , , , toteuttaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi tästä sopii paikallisopaskurssi, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa on tehty tiivistä yhteistyötä alueen opasjärjestöjen sekä Kauhavan maakuntakorkeakoulun kanssa. Kyläyhdistyksiä ja muita järjestötoimijoita on huomioitu järjestämällä luennot yhdistyslaista sekä hyvän tapahtuman järjestämisestä keväällä Kohderyhmäkohtaista tiedottamista on toteutettu yhdessä Aisapari ry:n sekä Kauhavan maakuntakorkeakoulun kanssa. Keväällä 2011 järjestettiin etäyhteyden välityksellä seminaaritilaisuus yhteistyössä Maaseudun yhteistyöryhmän kanssa. Etelä- Pohjanmaan alueen kansalaisopistojen opistotapaaminen oli sekin Kauhavalla. Omien prosessien painopistealueiden mukaisesti päätoimisen henkilökunnan sekä tuntiopettajien osaamista ja asiantuntijuutta on tuettu kannustamalla osallistumaan oman alan koulutuksiin. Tuntiopettajille ja henkilökunnalle on järjestetty koulutusta pedagogisesta osaamisesta, ryhmän kanssa toimimisesta sekä sosiaalisesta mediasta. Kesälukukausi on löytänyt paikkansa opiston toimintaan: kesäkauden kursseja ovat mm. aikuisille suunnatut erilaiset liikuntakurssit, eri tahojen kanssa yhteistyössä järjestettävät lasten, nuorten ja aikuisten leirit sekä lasten kädentaitokurssit. 2 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2011

5 II HALLINTO 1. KANNATUSYHDISTYS Kannatusyhdistyksen varsinaisina kuntaedustajina olivat vuonna 2011 seuraavat henkilöt (suluissa osallistumiset kokouksiin). Kannatusyhdistykseen kuuluu yhteensä 25 kuntien edustajaa. Kauhavalla Suomen Yrittäjäopistossa pidettyyn vuosikokoukseen osallistui 11 edustajaa. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Syyskokous pidettiin Kauhavan Kortesjärvellä Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 sekä hallituksen jäsenet vuosiksi Kokouksessa tehtiin myös pieniä tarkennuksia yhdistyksen sääntöihin. Kokouksessa oli mukana 11 edustajaa. VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN EVIJÄRVI: Jokela Tarja (1) Vertanen Jonna Kultalahti-Byskata Tiina Takamaa Jani Latukka Asko (1) Konttila Juha KAUHAVA: Heikkilä Paavo (1) Saarijärvi Simo (1) Hietamäki Anna-Leena Skinnari Satu Karila Arja Sui-Tuomaala Hannele Karjalainen Annikka (1) Juntunen Anne Karling Carl-Gustav (2) Jokiaho Esa Kivikangas Jorma (2) Hautala Laine Kottari Mari-Elina Lähdemäki Kaisa Kujanpää Anne Yliluoma Marjatta Luoma Päivi Sjöblom Marjo Mölsä Harri Ikola Juhani Niemi Anna-Liisa (2) Puhtimäki Anna-Maija Paavola Eero(1) Pikkumäki Reijo Rantamäki Heidi Poltto Sisko (1) Sironen Anna-Maria (2) Saarijärvi Sirpa Syrjälä Pekka (1) Mattila Risto Takamaa Seppo Koski Osmo Virrankoski Ville (1) Mäkipernaa Hermanni Ylipelkonen Markku (2) Sillanpää Juhani 2. HALLITUS LAPPAJÄRVI: Honkaniemi Heikki Honkaniemi Vuokko (2) Puro Mikko Viitala Maarit (2) Murtoniemi-Rantakangas Raili Tiainen Virpi Mäkitarkka Ahti Hanhisalo Maria Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Muun muassa opiston ohjesääntö uudistettiin vastaamaan opistossa tällä hetkellä vallitsevaa käytäntöä ja myös yhdistyksen sääntöjen ajanmukaistaminen valmisteltiin. Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto ehdotti Järvilakeuden kansalaisopistolle vapaan sivistystyön yhteiseen konsortiohankkeeseen mukaan lähtemistä, mutta tätä ei pidetty tarpeellisena. Yhteistyötä voidaan tehdä myös ilman hallinnollisia rakenteita. Kansalaisopistojen liiton KoL:n liittokokoukseen Lappeenrannassa osallistuivat Päivi Lappinen, Mari Takamaa ja Leea Keto. Liittokokouksessa keskusteltiin muun muassa siitä, että kansalaisopistojen nykyinen rahoitusmalli tulee turvata ja että koulutuksen alueelliseen tasa-arvoon ja saa- vutettavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Myös opistojen rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa nähtiin tärkeänä. Leea Keto jatkaa KoL:n hallituksen jäsenenä ja varajäsenenä on Lapuan kansalaisopiston rehtori Terhi Sirén. Hallituksen kokousten sihteerinä ja esittelijänä toimii rehtori Leea Keto. Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS

6 Hallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2011, suluissa osallistumiskerrat kokouksiin: Evijärvi: Päivi Lappinen, puheenjohtaja (5) Kauhava: Anna-Liisa Niemi, varapuheenjohtaja (6) Kauhava/Alahärmä: Paavo Heikkilä (6) Kauhava/Kortesjärvi: Jarmo Kumpula (4) Kauhava/Ylihärmä: Jorma Lammi (2) Lappajärvi: Hannu Övermark (4) Varajäsenet 2011 ja osallistumiset kokouksiin: Evijärvi: Rita Haapasaari (1) Kauhava/Alahärmä: Matti Kuoppala (0) Kauhava Eero Paavola (0) Kauhava/Kortesjärvi: Mari-Elina Kottari (1) Kauhava/Ylihärmä Minna Niinistö (0) Lappajärvi: Vuokko Honkaniemi (2) 3. Opiston toimistot vuonna 2011 Opistolla on toimistot sekä Kauhavalla että Evijärvellä. Kauhavan toimisto toimii Suomen Yrittäjäopiston tiloissa osoitteessa Kauppatie 109 (puh ). Evijärven toimisto toimii osoitteessa Kauppatie 1. (puh ). Opiston kotisivuosoite on 4 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2011

7 III HENKILÖSTÖ Hallinto- ja suunnitteluhenkilökunta Rehtorina toimii Leea Keto. Rehtorin osittaisen opintovapaan (60%) aikana si- jaisena toimi koulutus- ja kehittämissuunnittelija Mari Takamaa. Toimistosihteerinä Evijärvellä on Riitta Tähtinen ja Kauhavalla Pia Viinikka. Päätoimiset ja yhteiset opettajat Opintovapaalla ollut opiston päätoiminen teatteri-ilmaisun opettaja Hanna-Leena Metsävainio irtisanoutui tammikuussa ja kevään ajan sijaisena jatkoi Heidi Ylinen (o.s. Lepistö). Uudeksi päätoimiseksi teatteri-ilmaisun opettajaksi valittiin Aino Granlund, joka aloittaa toimessaan Teatterialan opetusta on hoidettu lukuvuonna tuntiopettajien voimin. Järvilakeuden kansalaisopis- ton, Evijärven koululaitoksen ja Keski-Pohjanmaan konservatorion yhteisenä musiikinopettajana toiminut Pekka Laitinen jäi eläkkeelle keväällä 2011, mutta hän on jatkanut vielä opiston tuntiopettajana. Yhteisestä musiikinopettajan virasta päätettiin luopua niin, että virka päättyy alkaen. Virkaa määräaikaisesti lukuvuoden hoitanut ja opiston tuntiopettajana pitkään toiminut Jari Rannanjärvi jatkaa opiston päätoimisena opettajana alkaen. Lappajärven koululaitoksen ja opiston yhteisen musiikinopettajan työsuhde jatkui osa-aikaisena vähentyneiden opetustuntien vuoksi vielä kevään ajan. Sopimus yhteisestä opettajan virasta päättyi Lappajärven musiikinlehtorin osa-aikaisessa virassa jatkoi lukuvuoden loppuun saakka Satu Lumiaho. Tuntiopettajat ja luennoitsijat sekä muu henkilöstö Tuntiopettajia ja luennoitsijoita oli yhteensä n. 130 vuoden 2011 aikana. Yhdistyksiä ja yrityksiä, joilta ostettiin kurssien pitoa ja ohjausta oli vuoden aikana 7. Muuta työvoimaa on käytetty mm. opintosetelien jakamisessa, luokkatilojen siivouksessa ja posliinitöiden polttamisessa sekä asiakaspalvelussa etenkin kurssi-ilmoittautumisten aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriön laatu- ja kehittämishankkeessa tilapäistä työvoimaa on käytetty hankkeen toimintojen toteuttamisessa ja tiedottamisessa. Yhteensä palkkoja ja palkkioita maksettiin 193 henkilölle: määrään sisältyvät vakituisen ja tilapäisen henkilöstön sekä luennoitsijoiden ja tuntiopettajien palkat sekä kokousedustajien palkkiot. Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS

8 IV TOIMINTA Opiston toimintaa seurataan erilaisten tunnuslukujen kautta, jotta keskeisten tavoitteiden toteutumista voidaan tarkastella myös pidemmällä aikavälillä. Tunnuslukujen seurannalla voidaan toimintaa suunnitella kohdennetusti. Seuraavassa on esitelty vuosien 2009, 2010 ja 2011 tulostavoitteet, keskeiset tun- nusluvut sekä toteumat. Keskeisiä tunnuslukuja seurataan vuosittain. Tulostavoitteet 6 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2011

9 1. Vuoden 2011 uutuuskurssit Keväällä 2011 panostettiin voimakkaasti erilaisiin lyhytkursseihin eri aineryhmissä. Kevätkauden monipuolisuudesta saatiin positiivista palautetta, mutta etenkin kädentaidoissa lyhytkursseja peruuntui yllättävän paljon. Suosituimpia uusista lyhytkursseista olivat miesten ruuanlaittokurssit, vähähiilihydraattisen ruokavalion luento, betonityökurssi ja kalligrafiakurssi. Pidemmistä kevätkauden kursseista menestyksekkäi- tä olivat pyöräspinningit ja lasten zumbatomicit. Kauhavalla järjestetyn maahanmuuttajien suomen kielen intensiivikurssin kautta saimme paljon uusia opiskelijoita. Syksyllä 2012 aloitti erikoisuutena pientuulivoimalan rakentamiskurssi, joka haasteellisuudestaan ja tarvikkeiden korkeasta hinnasta huolimatta innosti 15 miestä mukaan koko lukuvuoden kestävään projektiin. Syksyn lyhytkursseista suosittuja olivat sisustusmaalauskurssit sekä monipuoliset askartelu-, korunvalmistus- ja sisustustöiden kurssit. Syksyllä 2011 toteutuneen kyläkyselyn tulosten myötä uusia liikuntakursseja aloitettiin mm. Kortesjärven Pirttisessä, Lappajärven Karvalassa ja Ylihärmän Kankaankylällä. Kädentaitojen lyhytkursseja toteutettiin Kauhavalla Pernaalla, Oravassa ja Ylikylässä. 2. Opiston tiedotus ja kurssien markkinointi 2.1. Sisäinen tiedottaminen Päätoiminen henkilökunta kokoontuu toimistopalaverin merkeissä noin kerran kuukaudessa. Henkilökunnalla on käytössä myös intranet. Opiston tuntiopettajiin ollaan säännöllisesti yhteydessä opettajakirjeiden, sähköpostin sekä tapaamisten merkeissä. Lisäksi opisto tiedottaa erilaisista tapahtumista Facebook-sivujensa kautta. Opettajilla on käytössään opettajan opas; tietopankki johon on koottu tietoja opetustyön tueksi, ohjeita lomakkeiden täytöstä sekä kaikista kurssien pitämiseen liittyvistä käytännön asioista. Opas on saatavilla opiston kotisivuilta. Opetuksessa ja raportoinnissa tarvittavat lomakkeet löytyvät sähköisessä muodossa kotisivuilta. Opettajakirjeet: Viikolla 11 lähetettiin opettajakirje, jossa informoitiin kurssisuunnittelun aikataulusta sekä ajankohtaisista asioista kuten kevään näyttelyistä, Hyppy-messuista sekä tulevasta opettajatapaamisesta. Opettajatapaamisia järjestettiin 3 kertaa vuoden kulu- essa. Kevätkauden päätöstapaaminen pidettiin Alahärmässä Hunurinjärvellä. Tapaamisessa kerrottiin sosiaalisen median käytöstä ja kansainvälistymisen mahdollisuuksista (workshopit ja opettajien täydennyskoulutuskurssit). Opettajien ja henkilökunnan syystapaaminen pidettiin Kauhavan Kortesjärvellä Opettajuudesta ja opettajan pedagogisista perustaidoista luennoi Lapuan kansalaisopiston rehtori Terhi Sirén. Syyslukukauden päätöstilaisuus pidettiin Kauhavan Ylihärmässä Keskikankaan kotiseututalolla Opettajan kurssikuponkeja jaettiin syksyllä 2011 kaikille tuntiopettajille. Opettajan kurssikuponki oikeuttaa osallistumaan yhdelle opiston kurssille lukuvuoden aikana. Tavoitteena on sekä opettajien osaamispohjan laajentaminen sekä harrastuneisuuden tukeminen. Opettajakupongin hyödynsi kuluvana vuonna 9 opettajaa. Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS

10 2.2. Ulkoinen tiedottaminen ja tapahtumat Kevään tiedotuslehti Vuodenvaihteessa ilmestyi toisen kerran opiston omana painotuotteena Harrastamaan! -tiedotuslehti. Lehdessä olivat kaikki kevään ja kesän alkavat kurssit, uutuuskurssien puffijuttuja sekä opettajien henkilökuvia. Lehti jaettiin postitse kaikkiin talouksiin opiston toiminta-alueella. Lehden kustannuksia katettiin mainosmyynnillä. Lukuvuoden opinto-ohjelma Lukuvuoden opinto-ohjelma jaettiin syksyllä viikolla 35 postitse kaikkiin talouksiin. Kotisivut, lehdistö ja sosiaalinen media Ajantasainen tieto kursseista on aina saatavilla opiston kotisivuilla. Alkavista kursseista ja muista opiston tapahtumista tiedotetaan Järviseudun Sanomien, Komiat-lehden sekä Aviisin opistopalstoilla. Paikallislehtien kautta tiedotetaan myös erillisillä ilmoituksilla ja varsinkin lyhytkursseista mainoksilla kirjastoissa, kouluilla ja kaupoissa. Opisto hyödyntää tiedottamisessaan myös sosiaalista mediaa ja yhteistyökumppaneiden sähköpostilistoja. Syksystä lähtien opistolla on ollut käytössään myös Facebook- ja Wikipediasivut. Ilmoituksia ja lehtijuttuja vuonna 2011 oli yhteensä 60 kpl. muu tiedottaminen ja tapahtumat Opisto oli mukana tai yhteistyökumppanina erilaisissa messutapahtumissa: Kauhavan Puukko- ja käsityöfestivaaleilla oli oma näyttelyosasto ja lisäksi järjestettiin kaksi lyhytkurssia. Mukana oltiin myös Yrittäjäopistossa pidetyillä Rekry-messuilla. Alueen lukioitten järjestämillä Hyppy-messuilla esitettiin Väkihäjylä-jatkonäytelmän kolmas osa ja pidettiin kädentaitojen työpajoja. Etelä-Pohjanmaan kansalaisopistojen rehtoreiden, henkilökunnan ja opettajien yhteisessä tapaamisessa Kauhavalla osallistujia oli yhteensä 45. Päivän aikana esiteltiin Järvilakeuden kansalaisopiston toimintaa sekä pidettiin workshop-tyyppisiä tilaisuuksia kansalaisopistoja koskettavien ajankohtaisten asioiden tiimoilta. Luovien vastakohtaisuuksien maaseutu -seminaarissa varsinainen pääseminaari pidettiin Helsingissä, mutta sitä seurattiin nettiyhteyden kautta suorana lähetyksenä eri puolilla Suomea järjestetyissä lähiseminaareissa. Opisto toimi yhteistyökumppanina paikallisen Kauhavalla pidetyn lähiseminaarin järjestämisessä. Opiston kylätoimintaa esiteltiin Lapualla kyläseminaarissa, joka järjestettiin yhteistyössä Lapuan kansalaisopiston kanssa. Kauhavalla ensimmäistä kertaa järjestettyyn SyysSoi-tapahtumaan opisto osallistui tarjoamalla luennon teatteri-improvisaatiosta. Luennoijana oli Eija-Irmeli Lahti. Tapahtumaviikon päävastuussa oli Härmänmaan musiikkiopisto ja mukana yhteistyössä olivat myös Kauhavan kulttuuritoimi ja seurakunta. Opiston toimintaa on pyydettäessä esitelty erilaisille ryhmille kuten pitkäaikaistyöttömille sekä Evijärven kunnan Comenius-hankevieraille. 8 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2011

11 3. Laatutyö Opiston strategiaa työstettiin vuoden 2011 aikana useissa henkilöstön ja hallinnon tapaamisissa ja aineistoa kerättiin myös muulla tavoin osana opiston laatu- ja kehittämistyötä. Kannatusyhdistyksen jäsenten näkemyksiä toteutuneesta fuusiosta, luottamushenkilötyöskentelystä, toiminnan suuntaamisesta ja kehittämisestä tiedusteltiin kyselyn avulla. Kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa 2011 postitse jaettuna kyselylomakkeena ja noin puolet edustajista vastasi kyselyyn. Vastausten mukaan fuusio on viety lävitse onnistuneesti ja opiston painoarvo alueellisena toimijana on kasvanut. Tiedottaminen yhdistymisestä on ollut riittävää ja opisto palvelee tasa-arvoisesti alueensa ihmisiä. Kurssivalikoimaa on pystytty monipuolistamaan. Opiston hallitusta ja henkilökuntaa kohtaan tunnetaan luottamusta, joskin jotkut kannatusyhdistyksen edustajat arvioivat omat vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi. Toiminnan suunnittelua ikäryhmien näkökulmasta pidetään tärkeänä. Erittäin tärkeänä pidetään yh- teistyötä alueen muiden oppilaitosten sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa. Syrjäkylät tulee huomioida toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Kannatusyhdistyksen jäsenille tärkeimpiä toiminnan arvoja ovat tasa-arvoisuus niin alueellisesta kuin ikänäkökulmasta. Usea vastaaja kiinnitti huomiota tarjonnan monipuolisuuteen ja opintojen kohtuulliseen hintatasoon; näin mahdollisimman moni löytää itseä kiinnostavia kursseja ja koulutusta ja myös pienituloisilla on mahdollisuus harrastaa monipuolisesti. 4. Oman asiantuntijuuden kehittäminen Koulutukseen osallistumisia oli vuonna 2011 yhteensä 30. Henkilökunnan ja LUottamushenkilöiden koulutukset Moodle-koulutus Lapualla 18.3.: Mari Takamaa ja Tanja Wetterstrand Some-koulutusta (sosiaalisen median koulutusta) Kauhavalla 23.3., Mari Takamaa, Pia Viinikka, Tuula Latomäki ja Riitta Tähtinen Koulutusta työsopimusasioissa 17.5., Mari Takamaa, Pia Viinikka ja Riitta Tähtinen KoL:in järjestämä aikuiskoulutusseminaari Sloveniassa , Leea Keto Erilaiset kädentaitokurssit kuten tilkkutyöt, kierrätys ja kirjonta,tuula Latomäki Innovaatioseminaari sekä liittokokous Lappeenrannassa , Leea Keto, Mari Takamaa ja Päivi Lappinen Henkilöstön ja hallinnon opintomatka Vanajaveden opistoon Hämeenlinnaan yhteistyössä Lapuan kansalaisopiston kanssa, Järvilakeuden kansalaisopistolta 9 osallistujaa. Tuntiopettajien koulutukset Tuntiopettajat kouluttautuvat usein päätyöhönsä liittyen tai omin kustannuksin. Opisto tukee ja kannustaa kouluttautumiseen ja on tukenut seuraavia koulutuksia: Liikunnanohjaajakoulutukset (6 opettajaa), kieltenopettajien koulutus (1 opettaja), kädentaito- ja kuvataidekurssit (4 opettajaa). Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS

12 5. Yhteistyö Toimipaikat Toimintasuunnitelmassa on kirjattu opistolle laajan yhteistyön tavoite eri toimijoiden (kunnat, oppilaitokset, yhdistykset, järjestöt, kaupalliset toimijat) kanssa. Tätä on toteutettu pitämällä yllä erilaisia suhdeverkostoja ja jatkamalla hyväksi havaittuja yhteistyömuotoja. Yhteistyön muodoista esimerkkeinä ovat kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilökunnan koulutus, kirjastojen kautta tapahtuva opintosetelien jakaminen, 4H-yhdistysten kanssa toteutettavat kesäleirit, Lappajärven kunnan kanssa toteutettavat lasten ja aikuisten kesäleirit, tiedottaminen, koulutuksen ja tapahtumien järjestäminen yhdessä Aisapari ry:n kanssa sekä koulujen tapahtumiin osallistuminen. Tärkeänä lisänä vuonna 2011 on Kauhavan maakuntakorkeakoulun kanssa tehty yhteistyö luentojen ja kurssien suunnittelussa ja tiedottamisessa ja erityisen merkittävänä kokonaisuutena opaskurssin suunnittelu ja toteutus lukuvuonna Yhdessä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa tarjottiin avoimen yliopiston opintoina sosiaalityön (25 op) kokonaisuutta. Ilmoittautuneita ei valitettavasti tullut riittävästi ja kokonaisuus jäi toteutumatta. Järviseudun kesälukio järjestettiin 16. kerran yhteistyössä Alajärven, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin lukioitten sekä Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston kanssa. Kesälukio pidettiin Vimpelissä. Toimipaikkoja oli vuonna 2010 Alahärmässä 16, Evijärvellä 14, Kauhavalla 29, Kortesjärvellä 12, Lappajärvellä 16 ja Ylihärmässä 9. Yhteensä toimipaikkoja oli 96. Järvilakeuden kansa- laisopisto pyrkii varmistamaan opintojen alueellisen saavutettavuuden järjestämällä kursseja myös taajamien ulkopuolella ja kylillä. Toimipaikkojen määrä pysyttelee edellisvuosien tasolla. Lappajärven kudontatila siirtyi Lappajärven kunnalta vuokrattuihin entisen leipomon tiloihin syyslukukauden 2011 alusta alkaen. Tilassa voidaan järjestää myös muita kädentaitojen kursseja. 7. Opintosetelityyppinen valtionavustus , työnantajan kustantamat kulttuuri- ja liikuntasetelit, opistopassi Opintosetelityyppistä valtionavustusta opisto sai , josta 15 % osuus oli tarkoitettu hakevaan ja tukevaan toimintaan sekä järjestelyihin. 20 arvoisia opintoseteleitä jaettiin 552 kappaletta. Seteleitä jaettiin kaikissa kunnissa ja kaupunginosissa suhteutettuna kunnan tai kaupunginosan asukaslukuun. Seteleiden jakaminen tapahtui yhteistyössä alueen kirjastojen kanssa. Kauhavalla seteleitä jaettiin opiston toimistosta. Osa seteleistä suunnattiin suoraan erityisryhmille kuten maahanmuuttajille, vanhusväestölle ja oppimisvaikeuksia kokeville henkilöille. Suuren kysynnän vuoksi setelit jaettiin ensimmäisenä päivänä loppuun. Saatujen kokemusten myötä opintosetelityyppisen avustuksen käyttöä tullaan uudistamaan. Kulttuuri- ja LIIKUntasetelit 2011 Opiskelijat käyttivät toimintavuonna erittäin aktiivisesti työnantajan kustantamia kulttuurija liikuntaseteleitä. Opistolla on sopimus kulttuuri- ja liikuntaseteleiden vastaanottamisesta RJ- Kuntoiluseteli Oy:n kanssa sekä Smartum Oy:n kanssa. Kulttuuri- ja kuntoiluseteleiden kelpoisuudesta opiston kursseille on tiedotettu syksyllä jaetussa opiston opinto-ohjelmassa sekä kotisivuilla. RJ-kuntoiluseteli Oy sekä Smartum Oy tiedottavat asiasta omien kanaviensa kautta. Opistopassi Syksyllä 2011 opistopassin hintaa korotettiin 120 euroon. Passin haltija on oikeutettu osallistumaan kaikille alle 50 arvoisille kursseille. Tiedot kursseista kerätään passiin, ja passit kerätään lukuvuoden päättyessä. Vuonna 2011 passin lunasti 86 henkilöä. 10 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2011

13 8. Ainealueittaiset tiedot Musiikki Kesällä 2010 järjestettiin Alahärmässä lasten ja nuorten musiikkileiri yhteistyössä 4H- yhdistyksen kanssa. Leirin loppukonsertti toteutettiin osana Häjyylyviikon ohjelmaa. Rockmusiikkileirille osallistui jälleen 35 lasta ja nuorta. Uutena kurssina aloitti Pelimannit Kortesjärvellä. Lasten ja nuorten bändikursseja käynnistettiin Lappajärvellä, Kortesjärvellä ja Ylihärmässä. Musiikki Kurssit kpl 92 Toteutuneet tunnit 3245 Opiskelijoita 769 Kädentaidot Kurssivalikoima oli monipuolinen ja lyhytkurssien määrää kasvatettiin entuudestaan. Minna Mäkipernaan liityttyä tuntiopettajien kaartiin lyhytkurssien valikoimiin saatiin mm. korttiaskartelua, paperinarukursseja, valaisimen valmistamista sekä kursseja luonnonmateriaalien käytöstä sekä helmiaskartelusta niin sisustus- kuin koruteemalla. Lyhytkursseja kierrätettiin eri paikkakunnilla ja opiskelijat hakeutuivat lyhytkursseille usein myös yli kuntarajojen. Kahvipussikurssit jatkoivat voittokulkuaan ja lisäkursseja järjestettiin tarpeen vaatiessa. Kädentaidot Kurssit kpl 107 Toteutuneet tunnit 2911 Opiskelijoita 1187 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS

14 Kuvataiteet ja muotoilu Lappajärvellä vietettiin kesällä 2011 kuvataideleirin 40. juhlavuotta. Leiri toteutetaan yhteistyössä Lappajärven kulttuuritoimen ja Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa. Lasten harrastusmahdollisuuksia lisättiin toteuttamalla 4 6 -vuotiaiden luovan kuvailmaisun kurssi Evijärvellä. Kuvataiteen lyhytkursseina toteutettiin Kauhavalla viikonloppukurssit sekä maalauksesta että piirtämisestä. Lasten ja nuorten kuvataidekurssit keräävät innokkaita harrastajia vuodesta toiseen useammalla paikkakunnalla. Kesällä 2011 toteutettiin kuvataideretki Vaasan saaristoon. Retki kokosi kuvataideharrastajia koko opiston toiminta-alueelta. Kuvataiteet ja muotoilu Kurssit kpl 66 Toteutuneet tunnit 1691 Opiskelijoita 745 Liikunta ja tanssi Liikunta- ja tanssikursseilla sekä tuntien että opiskelijoiden määrä kasvoi: tunteja oli vuoteen 2010 verrattuna 12 % enemmän ja opiskelijamäärä lisääntyi 11 prosenttia. Zumba säilytti suosionsa ryhmien koon ollessa jopa 80 opiskelijaa. Uutuuskurssina aloitti Kahvakuula, jota on ollut tarjolla Evijärvellä, Lappajärvellä, Alahärmässä ja Kortesjärvellä. Ropan rimmaus -kurssit ovat houkutelleet aiempaa enemmän osallistujia ja esimerkiksi Lappajärven Karvalassa aloittanut uusi ryhmä sai liikkeelle liki 40 osallistujaa. Evijärvellä pyöräspinning on löytänyt omat kannattajajoukkonsa ja kolme spinningryhmää 12 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2011

15 on pyörinyt täysilukuisina sekä keväällä että syksyllä. Liikunta ja tanssi Kurssit kpl 246 Toteutuneet tunnit 3738 Opiskelijoita 4899 Näyttämötaiteet ja kirjallisuus Taiteen perusopetus jatkui vuonna 2011 Kauhavalla ja Ylihärmässä. Keväällä 2011 Jaana Saarisen vetämä improvisaatioviikonloppu sai erittäin myönteistä palautetta. Kokemuksen innoittamana seuraavana syksynä järjestettiin Improkurssi Kortesjärvellä. Väkihäjylä-hankkeen esitykset ovat jatkuneet läpi vuoden ja vuonna 2010 hankkeen kautta toteutettua Teatterilaivaristeilyä jatkettiin opiston omana toimintana. Näyttämötaiteet ja KIRJALLIsuus Kurssit kpl 48 Toteutuneet tunnit 1931 Opiskelijoita 507 Kielet Lukuvuonna 2010 Järvilakeuden kansalaisopistossa opiskeltiin seuraavia kieliä: suomea, englantia, ranskaa, venäjää, saksaa, espanjaa, italiaa sekä viron kieltä ja kulttuuria. Maahanmuuttajien kielikurssit saavat jatkuvasti uusia osallistujia niin Evijärven kuin Kauhavan ryhmissä. Keväällä 2011 järjestettiin Ruotsin kielen intensiivikurssi yhteistyössä Pohjola-Nordenin kanssa. Kielet Kurssit kpl 49 Toteutuneet tunnit 1279 Opiskelijoita 552 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS

16 9. Hanketoiminta Vuonna 2011 on toiminut useita hankkeita: kansainvälinen Grundtvig-oppimiskumppanuushanke ComTour, Opetus- ministeriön rahoittamat laatuja kehittämishankkeet sekä Aisapari ry:n rahoittamana Leader-hanke Väkihäjylä omaleimainen ja kulttuurisesti verkottunut Järvilakeus. ComTour kylät maailmankartalle ComTour (A Community approach to Engaging Disadvantaged Adults through Tourism) on opiston Grundtvig-oppimiskumppanuushanke. Kansainvälisen hankkeen muut kumppanit ovat Skotlannista, Turkista, Latviasta (koordinaattorimaa) ja Espanjasta. Hankkeella voimaannutetaan aikuisväestöä, kyliä ja yhteisöjä löytämään paikalliset vahvuudet niin tarinat kuin fyysiset mielenkiintoiset kohteet, jotka voivat toimia myös matkailun kannalta paikallisina vetovoimatekijöinä. Hankkeen aikana järjestetään seminaareja osallistuvissa maissa. Hankeseminaarin toinen tapaaminen järjestettiin Latvian Jēkabpilsissä Tapaa- miseen osallistui opiston henkilökuntaa, opettajia ja opiskelijoita yhteensä yhdeksän. Kolmanteen Glasgowssa Skotlannissa järjestettyyn tapaamiseen osallistui Suomesta kymmenen henkilöä. Laatu- ja kehittämishankkeet: sosiaalista mediaa ja kylien aktivoimista Vuonna 2010 alkanutta laatuja kehittämishanketta on viety eteenpäin hankesuunnitelman mukaisesti. Käytännössä hankkeen toimenpiteet saatiin loppuun syksyn 2011 aikana. Hankkeen toimintoja olivat mm. uusien kurssien tuominen kylille ja kylien aktivoiminen kurssien ideoinnissa, sosiaalisen median käyttö, opiston oman tiedotuksen kehittäminen sosiaalisen median välineiden avulla sekä uusien apuvälineiden (esim. Moodle) hyödyntäminen opettamisen ja opiskelun tukena. Keväällä 2011 saatiin rahoitusta uuteen laatu- ja kehittämishankkeeseen, joka sisällöllisesti ja toiminnallisesti on jatkoa edelliselle hankkeelle. Vuoden 2011 aikana uuden hankkeen puitteissa on toteutettu hallinnon ja henkilökunnan opintomatka Vanajaveden opistoon yhdessä Lapuan kansalaisopiston kanssa sekä sosiaalisen median luentoja kyläyhdistyksille. 14 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2011

17 Väkihäjylä omaleimainen ja kulttuurisesti verkottunut Järvilakeus Väkihäjylä on Aisaparin rahoittama Leader-hanke. Hankkeen päätoimintona vuonna 2011 oli yhteisen jatkonäytelmän kirjoittaminen ja esittäminen. Kuusiosaisen näytelmän neljä ensimmäistä jaksoa esitettiin vuonna 2011 Alahärmässä, Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä. Esityksien elävästä musiikista vastasi opiston kevyen musiikin yhtye Blackbirds. Näytelmässä roolihahmot pysyvät samoina, mutta esittäjät vaihtuvat jaksosta toiseen. Vuonna 2011 jatkonäytelmän tekemiseen osallistui yhteensä noin 70 näyttelijää ja kirjoittajaa. Katsojia jatkonäytelmä sai yhteensä lähes 600. Kukin jakso esitettiin kaksi kertaa lukuun ottamatta Kauhavan jaksoa, joka esitettiin vain kerran Hyppymessujen yhteydessä. Hankkeeseen sisältyi myös koulutusta kuten kirjailija Heikki Luoman ja näyttelijä Jaana Saarisen vierailut. Yhteistyössä Lapuan kaupungin hallinnoiman Kulttuuriaurinko-hankkeen kanssa tehtiin opintomatka Espanjaan teatterifestivaaleille. Opintomatkaan liittyen tehtiin yhteistyössä lapualaisten ja kortesjärveläisten teatteriharrastajien kanssa kuunnelma Muistoseurat, jota esitettiin Radio Finlandiassa Espanjan Aurinkorannikolla teatterifestivaalien aikana. Opintomatkalle osallistuneilla oli teatterifestivaaleilla omaa ohjelmaa. Teatteritervehdys Järvilakeudelta ja Lapualta Costa del Solin festivaaleille 2011 Täältä tullaan! Kuunnelma Muistoseurat Käsikirjoitus Leea Keto, ohjaus Eija-Irmeli Lahti, äänitys Pekka Pohjoispää, tuottaja Järvilakeuden kansalaisopisto, kesto min. Miesten juttuja Ideoinut työryhmä. Kesto n. 30 minuuttia. Totta ja tarua miehenä olemisesta. Pohjalainen kolmiodraama Kuinka siinä oikein kävikään? Ideoinut työryhmä. Kesto n. 15 min. Pienoisnäytelmä Esimerkkikylä Käsikirjoitus Rauha Knuuttila. Kesto n. 30 minuuttia. Maaliman paras sketsishow Kesto n. 25 min Sketsishow, joka ei jätä ketään kylmäksi. Monikasvoinen pläjäys pidentää elämää takuuvarmasti ainakin 4,5 minuuttia! Hyvän tuulen hanke Kulttuuriaurinko/Lapuan kaupunki Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS

18 Osaava-hanke Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi osaamis- ja kehittämiskartoituskäytänteitä. Vuoden 2011 aikana toteutettiin laajuudeltaan kahden opintopisteen mittainen koulutusjakso. Hankkeelle haettiin jatkorahoitusta ja koulutus laajennettiin koskemaan koko vapaan sivistystyön henkilöstöä. Koulutustilaisuuksia on järjestetty syksyn 2011 aikana jatkuen vuoden 2012 syksyyn asti. Joulukuussa 2011 ohjausryhmä on tehnyt uuden hankehake- Järvilakeuden kansalaisopisto on osallisena koulutus- ja kehittämishankkeessa, jota hallinnoi Etelä-Pohjanmaan opisto. Hankkeella rakennetaan vapaan sivistystyön täydennyskoulutusverkostoa Etelä-Pohjanmaalle ja vahvistetaan tätä kautta vapaan sivistystyön asemaa koulutuskentällä. Hankkeen myötä tuetaan tuntiopettajien omaehtoista koulutushalukkuutta sekä luodaan muksen, jossa koulutuskäytäntöä jatketaan keskittyen mentorointikäytännön kehittämiseen sekä ainekohtaisten ryhmien muodostamiseen. Hankkeen muut osallistujatahot ovat Ilmajokiopisto, Jalasjärven kansalaisopisto, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Kauhajoen kansalaisopisto, Kurikan kansalaisopisto, Lakeudenportin kansalaisopisto, Lapuan kansalaisopisto sekä Seinäjoen kansalaisopisto. 10. Muuta toimintaa Opiston toimintakauden päättyessä keväällä 2011 toteutettiin erilaisia tapahtumia eri puolilla toiminta-aluetta. Evijärvellä oli kevyen laulumusiikin opiskelijoiden konsertti, mieskuoron konsertti, kädentaitojen näyttely taidetila Tiirassa sekä ikoninäyttely Säästövirran kiinteistön näyteikkunoissa. Lappajärvellä pidettiin kädentaitojen näyttely kudontatilan ikkunoissa sekä avoimet ovet ja lisäksi järjestettiin Lappajärven kuoron ja kevyen musiikin orkesterin yhteiskonsertti. Kauhavalla oli kädentaitojen viikonloppunäyttely, yksinlaulajien ja Lakeuskuoron konsertti sekä lasten ja nuorten teatterifestivaalit. Alahärmässä toteutettiin kädentaitonäyttely Häjyyly-tapahtuman yhteydessä sekä lasten ja nuorten musiikkileirin konsertti. Kortesjärvellä pidettiin bändikurssilaisten konsertti ja lisäksi järjestettiin kädentaitonäyttely Suvipäivien yhteydessä. Eri teatteriryhmät esittivät useita näytöksiä kevään ja kesän aikana eri puolilla toimintaaluetta. Musiikin ryhmillä oli niinikään useita itsenäisesti järjestettyjä esiintymisiä ja konsertteja erilaisten tilaisuuksien yhteydessä toimintakauden aikana. 16 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2011

19 KOKO KANSAN SIVISTÄJÄ Asukaspohja n Alueen väestöstä 21% opiskelijoitamme Opiskelijoita vuonna 2011 noin Osallistumisia vuonna 2011 noin kpl Kursseja lukuvuodessa noin 700 Kaksi toimistoa ja noin 100 toimipaikkaa: koulut, kylätalot, nuorisoseurat, urheilutalot Kauhavan toimisto Kauppatie KAUHAVA puh Evijärven toimisto Kauppatie EVIJÄRVI puh Ota yhteyttä: Rehtori Leea Keto Puh: matkapuhelin Kurssisuunnittelija Koulutus- kehittämissuunnittelija Mari Mari Takamaa Puh ja hankevastaava Toimistosihteeri Riitta Tähtinen Puh: Toimistosihteeri Pia Viinikka Puh KAUHAVA EVIJÄRVI LAPPAJÄRVI Tekstiilityönopettaja Tuula Latomäki Puh Lisäksi opistossa palvelevat: Aino Granlund, Lisäksi päätoiminen opistossa palvelevat: teatteri-ilmaisun opettaja alkaen, Jari Rannanjärvi, Evijärven kunnan Aino ja Granlund, Järvilakeuden päätoiminen kansalaisopiston yhteinen musiikinopettaja teatteri-ilmaisun ja opettaja yli sata eri alojen tuntiopettajaa Opettajien alkaen, yhteystiedot saa tarvittaessa opiston toimistoista. Jari Rannanjärvi, Evijärven kunnan ja Järvilakeuden kansalaisopiston yhteinen musiikinopettaja ja yli sata eri alojen tuntiopettajaa. Opettajien yhteystiedot saa tarvittaessa opiston toimistoista.

20 Kansalaisopisto reagoi nopeasti koulutustarpeisiin! OPISTOMME ARVOT Elinikäinen oppiminen Yhteiskunnallinen eheys Tasa-arvo Aktiivinen kansalaisuus Luovuus Yhteistyö Lyhytkursseilta vaihtelua arkeen! Uusi ote elämään! Harrastaminen on muodikasta! Harrastukset edistävät kansanterveyttä!

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

Oulun kansalaisopisto

Oulun kansalaisopisto Oulun kansalaisopisto Ylläpitäjänä Oulun Seudun Setlementti ry (OSS ry), perustettu 1944 OSS ry monialainen yhdistys: kansalais-ja kansanopisto sosiaalipalvelut (nuoriso-, monikulttuurisuus-, sovittelutoiminnot,

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2009 Kokousaika Torstai 27.8.2009 klo 19.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, valtuustosali Jäsenet Marketta Rouvinen,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012 Vastaanottaja: Yanzu-hanke / koordinaattori Minna Koskinen Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa minna.koskinen@eduvantaa.fi Raportti on toimitettava koordinaattorille viimeistään perjantaiksi 18.5.2012.

Lisätiedot

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Ratkaisujen löytäminen maahanmuuttajien työllistymiseen Maahanmuuttajien työllistymisen tehostuminen Projektilla pyritään

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Espoon työväenopiston vuosikymmenet

Espoon työväenopiston vuosikymmenet Espoon työväenopiston vuosikymmenet 1950-luku Perustaminen ja ensimmäinen työkausi. 1957 Valtuusto päätti tammikuussa 1957 perustaa kuntaan kaksikielisen varttuneille nuorille ja aikuisille tarkoitetun

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/03.09.2012 Kokousaika 03.09.2012 klo 16.00 16.35 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, Helsinki

STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, Helsinki STM:n Uudenmaan piirijärjestö ry PÖYTÄKIRJA 1 (5) STM:n Uudenmaan piirijärjestö ry PÖYTÄKIRJA 23.2.2016 STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta,

Lisätiedot

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Jokaisella on oikeus ja tasaarvoinen

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Aika 11.03.2014 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 133 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2/22.08.2013. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (- ) (x) (- ) (x) (x)

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2/22.08.2013. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (- ) (x) (- ) (x) (x) KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2/22.08.2013 Kokousaika 22.08.2013 klo 15.00 16.43 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1. Opetussuunnitelman laatiminen Kansalaisopisto on pyytänyt kurssitoiveita kuntalaisilta ja opettajilta huhtikuun loppuun

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 15.4.2015 klo 18 Kokouspaikka Kosken kunnantalo, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 36- Mikkola Laura Hämäläinen Risto vpj. :t 36- Nummela

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys- kysely

Asiakastyytyväisyys- kysely Asiakastyytyväisyys- kysely Keski-Karjalan kansalaisopisto 5/2012 Kyselyn toteuttaminen Keski-Karjalan kansalaisopistossa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely 1.-13.4.2012. Kyselyn saajat otettiin satunnaisotannalla

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1.

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt 2 Yleistä Tähän järjestyssääntöön/opinto-oppaaseen on koottu musiikkioppilaitoksia ja taiteen perusopetusta koskevia yleisiä sääntöjä sekä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa VALKEAKOSKI-OPISTO Kestävä kehitys vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen Tampere 8.11.2012 Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa koulutussuunnittelija Marika Hoviniemi VALKEAKOSKI-OPISTO Toimintamalli

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI KIVALO - OPISTO 1.1.2014 KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI Kivalo-opisto on perustettu 1.1.2014 entisten Kemin työväenopiston sekä Kivalojen seutuopiston (Keminmaan, Tervolan ja Simon kansalaisopistot)

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Työväenopiston johtokunta 22.04.2008 AIKA 22.04.2008 klo 18:00-18:50 PAIKKA Opistotalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 13

Lisätiedot

Piilola: Silta Krijgsman: osa teoksesta Kaikuja Furman: Via Innocentium - Elävät olennot liukuhihnamatkalla barbaarien patoihin. Toimintakertomus 2008

Piilola: Silta Krijgsman: osa teoksesta Kaikuja Furman: Via Innocentium - Elävät olennot liukuhihnamatkalla barbaarien patoihin. Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Piilola: Silta Krijgsman: osa teoksesta Kaikuja Furman: Via Innocentium - Elävät olennot liukuhihnamatkalla barbaarien patoihin Espoon Kuvataiteilijoiden toimisto, Galleria AARNI,

Lisätiedot

SOPIMUS ETELÄPOHJALAISESTA VAPAAN SIVISTYSTYÖN KONSORTIOSTA (ETELÄPOHJALAINEN VST-KONSORTIO)

SOPIMUS ETELÄPOHJALAISESTA VAPAAN SIVISTYSTYÖN KONSORTIOSTA (ETELÄPOHJALAINEN VST-KONSORTIO) SOPIMUS ETELÄPOHJALAISESTA VAPAAN SIVISTYSTYÖN KONSORTIOSTA (ETELÄPOHJALAINEN VST-KONSORTIO) SOPIMUSOSAPUOLET NELJÄ KANSANOPISTOA Etelä-Pohjanmaan opisto, Kauhajoen ev. opisto, Lapuan kr opisto, Lehtimäen

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Ryhmäkalenteri. Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Kauhavalla

Ryhmäkalenteri. Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Kauhavalla Ryhmäkalenteri Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Kauhavalla Kevät 2016 Lukijalle Tähän Ryhmäkalenteriin on koottu tietoa Kauhavan alueella toimivista ikäihmisille suunnatuista ryhmistä.

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015. Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto

33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015. Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto 33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2015-2016 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää palvelualueensa

Lisätiedot

Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta klo 17.00

Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta klo 17.00 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2010 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 15 16 17 18 19 20 21 Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2014 Sivistyslautakunta 33 Kokousaika Keskiviikko 9.4.2014 klo 18.00-20.16 (kahvitauko 19.15-19.34) Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 29-38

Lisätiedot

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois,

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois, IITIN LATU RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2009-31.12.2009 1. YLEISTÄ Vuosi 2009 oli yhdistyksen 22. toimintavuosi. Tänäkin vuonna liikuntaa harrastettiin monipuolisesti, ja perinteiset Muumihiihto- ja metsämörrikoulut

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 Vanhusneuvosto 16.11.2015 AIKA 16.11.2015 klo 13:00-14:45 PAIKKA Iltakello, Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Iltakellon tehostetun palveluasumisen yksiköihin

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 8.10.2014 klo 17.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Keskiviikkona 8.10.2014 klo 17.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 4/2014 Aika: Keskiviikkona 8.10.2014 klo 17.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku.

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot