TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.2.2012 45. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika keskiviikko klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Suominen Ari jäsen Huovinen Pentti Saksa Kirsti Hermonen Merja Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Norvasuo Tuomo Rinne Katri Sepponen Eero Vahtola Pirjo Pätsi Toni Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vs. kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Rinne Heimo puheenjohtaja Lahti Marika jäsen Mäntylä Heikki kirkkoherra 50 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 Todettiin, että puheenjohtaja Heimo Rinne on estynyt osallistumasta kokoukseen ja että kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Juha Nappu. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 51 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 52 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 53 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. listan asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että asian 10 jälkeen käsiteltiin asiat 18, 11 ja PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Saarela ja Merja Nurmio. 55 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt merkitä tiedokseen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston tekemän päätöksen valita pastori Kari Kanala Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatuksen teologin virkaan, lukien kuuden kuukauden koeajalla ( ), ja jos virkasuhde koeajan

3 jälkeen vakinaistetaan, toistaiseksi. Yhteisen kirkkoneuvoston päätös on ehdollinen. Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 1/ yhteistyötoimikunnan pöytäkirja nro 7/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 56 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 2 / 2012 Yleiskirjeen aiheena on Piispainkokouksen päätös kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta. on julkaistu Kirkon säädöskokoelmassa nro 110: Liite Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen ja lähettää sen tiedoksi ja noudatettavaksi kasvatusasiain keskukseen. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 57 LÄÄKETIETEEN YO. SARITA VÄLIMÄEN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN Lääketieteen yo. Sarita Välimäki valittiin viime vaaleissa Turun Martinseurakunnan seurakuntaneuvoston varajäseneksi ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Martinseurakunnan edustajana.

4 Välimäki on syyskuussa 2011 ilmoittanut muuttaneensa pois Martinseurakunnan alueelta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on muuton vuoksi menettänyt kelpoisuutensa toimia Martinseurakunnan seurakuntaneuvoston varajäsenenä sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Martinseurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto ei vielä ole käsitellyt asiaa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että lääketieteen yo. Sarita Välimäen luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston Turun Martinseurakuntaa edustavana varajäsenenä todetaan päättyneeksi alkaen (KJ 7 luku 2:1). Ilmoitus kirkkovaltuustolle ja Martinseurakunnan seurakuntaneuvostolle. hyväksyttiin. 58 YHTEISKUNNALLISEN TYÖN TEOLOGI PETRI LAITISEN OPINTOVAPAA-ANOMUS Petri Laitinen esittää kirkkoneuvostolle seuraavaa: Arvoisa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto. Haen palkatonta opintovapaata väitöskirjan tekemistä varten kahden kuukauden ajaksi, kahdessa jaksossa. Ensimmäinen jakso olisi ja toinen jakso Opintovapaan ajankohdat olen pyrkinyt sijoittamaan siten, ettei yhteiskunnallisen työn kokonaisuus häiriinny. Erityisesti kuolinviestiyhteistyön uusien päivystäjien rekrytoinnin ja koulutuksen hoituminen voidaan varmistaa tällä aikataulujärjestelyllä. Kirjoitan väitöskirjaani Åbo Akademin teologiseen tiedekuntaan, dogmatiikan pääaineeseen. Työtäni ohjaa professori Gunnar af Hällström. Väitöskirja sivuaa diakoniatyötä, siinä käsiteltävien arvolahjamallien osalta. Tutkimukseni julkaistaan englannin kielellä ja sen nimenä on Spiritual gifts in the thinking of C Peter Wagner. Wagner on hyvin tunnettu yhdysvaltalainen kolmannen aallon karismaattinen teologi, jonka armolahjamalleista on tullut hyvin käytettyjä kristinuskon nykyisillä kasvualueilla, erityisesti Etelä-Koreassa, Argentiinassa ja useissa Afrikan valtioissa. Olen kirjoittanut työni nyt kertaalleen läpi, suomeksi. Tällä hetkellä työskentely keskittyy englanninkielisen version työstämiseen. Lisäksi analysoin vielä joitakin tutkimuslähteitä Wagnerin laajoista, noin 80 teosta kattavista julkaisuista. Väitöskirjani on siis jo varsin pitkällä. Tavoitteenani on saada se valmiiksi vuoden 2013 aikana. Oletan, että kyseinen kahden kuukauden

5 opintovapaa auttaisi tutkimustani niin pitkälle, etten tarvitsisi vuoden 2013 aikana lisää opintovapaata. Opintovapaata anon kahden kuukauden ajaksi siksi, että lyhyempi aika ei riitä koulutusrahastolta haettavan aikuiskoulutustuen saamiseen. Tuen myöntämiseksi sitä tulee anoa siis vähintään kahden kuukauden ajaksi. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa virkavapausanomusta. Opintovapaalain 4 :n mukaan työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Petri Laitinen on tullut nykyiseen yhteiskunnallisen työn teologin virkaan diakoniakeskukseen vuonna Kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n mukaan yhtymän papinviran haltijoiden virkavapauksista on ilmoitettava tuomiokapitulille. Kirkkoneuvosto päättää myöntää yhteiskunnallisen työn teologi Petri Laitiselle palkatonta virkavapautta ja välisiksi ajoiksi. Ilmoitus Petri Laitiselle, diakoniakeskukselle, Turun tuomiokapitulille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 59 JOHTAVAN KANTTORIN HEIKKI RAINION OPINTOMATKA ULKOMAILLE Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto on hyväksynyt Maarian seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelmassa johtavan kanttorin Heikki Rainion opintomatkan Saksaan Eisenachiin. Matkan kustannukset maksetaan Maarian seurakunnan koulutusmäärärahasta. Kirkkoneuvoston päätäntävaltaan kuuluu ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja varten myönnettävistä virkavapauksista päättäminen. Maarian seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Katri Rinne on lähettänyt virkavapausesityksen kirkkoneuvostolle seuraavalla päätöspöytäkirjan otteella: JOHTAVAN KANTTORI HEIKKI RAINION KOULUTUS EISENACHISSA SAKSASSA AIHEENA REFORMAATIO JA MUSIIKKI

6 Maarian seurakunnan johtava kanttori Heikki Rainio on jättänyt koulutusanomuksen osallistuakseen Saksassa Eisenachissa kansainväliseen symposiumiin Bach als Lutheraner. Symposiumiin liittyy kansainvälisesti tunnettujen Bach ja Luther tutkijoiden esitelmiä, workshoppeja sekä vanhan ja uuden ajan musiikin konsertteja ja jumalanpalveluksia. Symposiumin järjestäjinä ovat Friedrich Schiller Yliopisto ja Kirchenreis Eisenach- Gerstungen. Saksassa on aloitettu valmistautuminen uskonpuhdistuksen juhlavuoteen 2017 jo vuonna Vuosi 2008 oli avajaisvuosi, 2009 reformaatio ja tunnustus, 2010 reformaatio ja koulutus, 2011 reformaatio ja vapaus, 2012 reformaatio ja musiikki, 2013 reformaatio ja suvaitsevaisuus, 2014 reformaatio ja politiikka, 2015 reformaatio kuva ja raamattu, 2016 reformaatio ja maailma ja 2017 uskonpuhdistuksen 500-vutoisjuhlavuosi PÄÄTÖS: Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksen nojalla lähetän johtava kanttori Heikki Rainion opintomatkan Eisenachiin yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto päättää myöntää johtava kanttori Heikki Rainiolle palkallista virkavapautta väliseksi ajaksi Saksan Eisenachiin suuntautuvaa opintomatkaa varten. Ilmoitus Heikki Rainiolle, Maarian seurakunnan seurakuntaneuvostolle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 60 DIAKONIAKESKUKSEN AULAISÄNNÄN TUOMO PELANDERIN IRTISANOUTUMISILMOI- TUS Tuomo Pelander on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn irtisanoutumisilmoituksen: Saavuttaessani ensi syksynä minulle määritellyn erityisen eläkeiän anon eroa diakoniakeskuksen aulaisännän toimesta lähtien. Kirkkoneuvosto päättää merkitä Tuomo Pelanderin irtisanoutumisilmoituksen saaduksi todeten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on Samalla kirkkoneuvosto kiittää Tuomo Pelanderia arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä.

7 Ilmoitus Tuomo Pelanderille, diakoniakeskukselle, henkilörekisterin pitäjälle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 61 LEIRIOLOSUHDEKYSELYN TULOKSET Yhteistyötoimikunta toteutti syksyllä 2010 rippikoululeirityötä tekeville kyselyn leiriolosuhteista. Työryhmä, nuorisosihteeri Mari Vierula, kappalainen Seppo Riihimäki ja nuorisosihteeri Marja Ruusu, valmisteli kyselyn, joka toteutettiin Webropol-nettikyselynä. Kysely lähettiin kaikille rippikoululeirityötä tekeville. Seppo Riihimäki selosti kyselyn tuloksia yhteistyötoimikunnan kokouksessa Kooste kyselyn tuloksista kuuluu seuraavasti: Liite Yhteistyötoimikunta päätti lähettää kyselyn tulokset kirkkoneuvostolle pyynnöllä, että tulokset lähetetään kirkkoherrainkokoukselle, kasvatusasian johtokunnalle ja kiinteistölautakunnalle lausuntoa ja toimenpide-ehdotuksia varten. Kirkkoneuvosto merkitsee leiriolosuhdekyselyn tulokset tiedoksi ja päättää pyytää niistä kirkkoherrainkokouksen, kasvatusasian johtokunnan ja kiinteistölautakunnan lausunnot ja toimenpide-ehdotukset mennessä. Ilmoitus kirkkoherrainkokoukselle, kasvatusasiain johtokunnalle ja kiinteistölautakunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 62 AARO AITAMÄEN ALOITE Aaro Aitamäki on tehnyt kirkkoneuvostolle seuraavan aloitteen: Liite Johtoryhmä esittää, että aloite lähetettäisiin hautaustoimen päällikön valmisteltavaksi.

8 Kirkkoneuvosto merkitsee Aaro Aitamäen aloitteen saaduksi ja lähettää sen hautaustoimen päällikön valmisteltavaksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 63 KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAUS Kesätyöntekijöiden rekrytointi on alkanut. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle kesätyöntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu on tärkeää työnantajakuvan kannalta. Tämän vuoksi kesätyöntekijöiden palkkaus on pysytettävä muun palkkakehityksen vauhdissa. Kesätyöntekijän perehdyttäminen Kesätyöntekijä, kuten jokainen uusi työntekijä, tulee perehdyttää työhön, jotta hän pystyy hoitamaan työnsä vaaditulla tavalla. Työpaikalla on huolehdittava perehdyttämisen toteuttamisesta. Perehdytettäessä työntekijän tulee saada tietoa ainakin työtehtävästä, palvelussuhteen ehdoista, työpaikasta ja talon tavoista. Henkilöstöoppaasta löytyy myös kesätyöntekijälle hyödyllistä tietoa sekä perehdyttäjän muistilista. Palvelussuhteen muoto Jos kesätyöntekijöiden työhön sisältyy leirityötä, palvelussuhteen muoto on tilapäinen virkasuhde. Palvelussuhteeseen ottamisesta annetaan asianmukaisen viranomaisen allekirjoittama virkamääräys, johon on kirjattu palvelussuhteen keskeiset ehdot. Tilapäisen viranhaltijan kohdalla tulee huomioida 2 vapaapäivää kalenteriviikossa (173 ), menetetyn vapaapäivään korvaaminen (181,1 ) ja leirityöaikahyvitykset (181,2 ). Toimistotyöhön ja muuhun pääsääntöisesti virka-aikana tehtävään työhön palkattava kesätyöntekijä otetaan työsopimussuhteiseksi työntekijäksi ja hänen kanssaan tehdään työsopimus, johon kirjataan palvelussuhteen keskeiset työehdot. Virkapaikka Kesätyöntekijän virkapaikaksi nimetään se toimipaikka, jossa työntekijä pääasiallisesti tekee työtä. Virkapaikka muuttuu, jos pääasiallinen työskentelypiste muuttuu paikasta toiseen yli kuukaudeksi. Työterveyshuolto

9 Hautausmaan kesätyöntekijöille tehdään pienimuotoinen alkutarkastus työterveydenhuollossa Mehiläisessä. Hautausmaan pitkäaikaiset kausityöntekijät ohjataan tarvittaessa myös lääkärintarkastukseen. Tarkastukset tehdään työn fyysisten vaatimusten vuoksi. Kesätyöntekijäehdokkaan tulee toimittaa työterveyshoitajan/ lääkärin lausunto hautaustoimen johtaja Markku Mannerkorvelle ennen palkkauspäätöksen tekemistä. Esimiehen tulee kuitenkin lähettää kaikista kesätyöntekijöistä työterveyshoitaja Sirkka Riihilälle Mehiläiseen perustiedot, esimerkiksi sähköpostitse. Perustiedot sisältävät tiedot kesätyöntekijästä sekä palvelussuhteen alkamis- ja päättymistiedot. Yli yhden kuukauden palvelussuhteessa olevat työntekijät ovat oikeutetut rajoitetussa määrin ilmaiseen akuutin sairauden yleislääkäritasoiseen hoitoon. Palvelussuhteeseen otettavan kesätyöntekijän palkan määräytyminen Vuodelle 2012 esitettäviä kesätyöntekijöiden palkkoja on tarkistettu vastaamaan syksyn 2012 yleiskorotusta. Kesätyöntekijöiden palkkaus vuonna 2012 koskee mm.: - hautausmaan kausi-/ ja kesätyöntekijöitä - leirikeskusten kesätyöntekijöitä - leirityöntekijöitä - hallinnon (sis. taloustoimiston) kesätyöntekijöitä - keskusrekisterin kesätyöntekijöitä - kiinteistötoimiston kesätyöntekijöitä ja sijaisia - kesäteologeja - seurakuntien kesätyöntekijöitä ja - teologiharjoittelijoita. Kesätyöntekijöiden palkkaus määräytyy alkaen seuraavasti: 1454,42 uroa/ kk Ensimmäisen kesän/kauden työntekijä; ei alan koulutusta tai alan työkokemusta. 1508,58 euroa/ kk Puutarhuriharjoittelija ja muu opiskelija, joka on opiskellut alaa n. 1 vuoden ennen harjoittelu-/ kesätyöjaksoa. 1624,87 euroa/ kk Työntekijältä vaaditaan viiden kuukauden työkokemus alalta; katsotaan, että hän on saavuttanut ammatillisen perustiedon ja alustavan tehtäväalan tuntemuksen. Alan koulutuksen omaava kesätyöntekijä sijoittuu suoraan tähän ryhmään.

10 ,19 euroa/ kk Vaaditaan 15 kuukauden työkokemus alalta. Alan koulutuksen omaavalta työntekijältä vaaditaan 10 kuukauden työkokemus alalta. Teologiharjoittelijat, jotka tulevat pakolliseen, sisällöltään määriteltyyn työharjoitteluun noin kolmannen opiskeluvuoden päättyessä. 1624, ,71 euroa/ kk Teologian-, kanttori-, nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaopiskelija, kun hänet palkataan opiskelualansa mukaiseen kesätyöhön. Opintojen määrä ja aikaisempi työkokemus sekä tehtävien sisältö vaikuttaa maksettavan palkan tasoon. Työkokemus tarkoittaa jokaisessa kohdassa työkokemusta nimenomaan ko. alan työstä. Vuosisidonnaisen palkanosan kartuttamiseen lasketaan mukaan myös muu alan työkokemus ja muu työkokemus, josta olennaista hyötyä ko. työssä. Leiriavustajat Leiriavustajat ovat olleet useampia vuosia palkkiotoimisia. Palkkioperusteinen korvaus on työn luonteen vuoksi mahdollinen. Leiriavustajat eivät ole työsuhteessa, vaan tekevät vapaaehtoistyötä, joka jää työsopimuslain soveltamisalan ulkopuolelle. Leiritoiminnasta ei ole taloudellista hyötyä järjestäjille ja työhön ei liity sellaista ansiotarkoitusta, kuin tavanomaiseen palkka-työsuhteeseen. Leiriavustajat ovat vapaaehtoistyössä keskimäärin alle 12 vrk/kk ja yleensä sama avustaja ei ole kahdella peräkkäisellä leirillä. Erityisleireillä työn vaativuus otetaan huomioon leiriavustajien määrää lisäämällä. Palkkio vastaa kulukorvausta. Yhteisen diakoniatyön johtokunta esittää leiriavustajien palkkioksi 48,50 euroa / leiripäivä. Leiriavustaja maksaa kaksi ateriaa / leiripäivä á 3,36uroa. Yöhoitajat Yöhoitajien työ on vastuullista, ammattitaitoa vaativaa hoitotyötä. Yöhoitajien kohdalla ei voida toteuttaa palkkiotoimista korvausta. Yöhoitajat ovat työsopimussuhteisia ja heidän palkkausperusteena toteutetaan tuntipalkkana vaativuusryhmän 501 vähimmäispalkan mukaan (12,93 euroa / tunti). Yöhoitaja täyttää tuntilistan tehdyistä työtunneista. Pätevyysvaatimuksena yöhoitajalle on vähintään 21 vuoden ikä ja hoitoalan tutkinto. on yhteisen diakoniatyön johtokunnan esityksen mukainen. Ravintoedun arvo

11 Leiripäivärahamääräyksissä noudatettava ravintoedun arvo on 4,20 euroa/ ateria ajalla Kun työntekijän työtehtävänä on tosiasiallisesti valvoa ruokailua, ravintoedun arvo 3,36 euroa/ ateria ajalla Mikäli kerhotoiminnassa olisi mahdollisuus ruokailuun, joka olisi rinnastettavissa valvottuun ruokailutilanteeseen, on aterian hinta 3,36 euroa / ateria. Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä olevan ohjeistuksen ja päättää, että vuoden 2012 kesä- ja kausityöhön palkattavien henkilöiden sekä leiriavustajien osalta noudatetaan seuraavia palkkaperusteita: 1) 1454,42 euroa/ kk Ensimmäisen kesän/kauden työntekijä; ei alan koulutusta tai alan työkokemusta. 1508,58 euroa/ kk Puutarhuriharjoittelija ja muu opiskelija, joka on opiskellut alaa n. 1 vuoden ennen harjoittelu-/ kesätyöjaksoa. 1624,87 euroa/ kk Työntekijältä vaaditaan viiden kuukauden työkokemus alalta; katsotaan, että hän on saavuttanut ammatillisen perustiedon ja alustavan tehtäväalan tuntemuksen. Alan koulutuksen omaava kesätyöntekijä sijoittuu suoraan tähän ryhmään. 1746,19 euroa/ kk Työntekijältä vaaditaan 15 kuukauden työkokemus alalta. Alan koulutuksen omaavalta työntekijältä vaaditaan 10 kuukauden työkokemus alalta. Teologiharjoittelijat, jotka tulevat pakolliseen, sisällöltään määriteltyyn työharjoitteluun noin kolmannen opiskeluvuoden päättyessä. Työkokemus tarkoittaa työkokemusta nimenomaan ko. alan työstä. Vuosisidonnaisen palkanosan kartuttamiseen lasketaan mukaan myös muu alan työkokemus ja muu työkokemus, josta olennaista hyötyä ko. työssä. 2) 1624, ,71 euroa/ kk Edellä kohdassa 1) mainitusta poiketen, teologian-, kanttori-, nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaopiskelijan sekä vastaavaa alaa opiskelevien palkkaus määräytyy tämän kohdan mukaan, kun hänet palkataan opiskelualansa mukaiseen kesätyöhön.

12 Opintojen määrä ja aikaisempi työkokemus sekä tehtävien sisältö vaikuttaa maksettavan palkan tasoon. 3) Alan koulutuksen omaavan kesätyöntekijän, jotka tekevät kaikki vakituisen työntekijän tehtävät, palkkaus määräytyy yleisen vaativuusryhmittelyn mukaan. Esimerkiksi leirikeskuksen keittiöhenkilökuntaan palkattavan ammattitaitoisen keittäjän palkka määräytyy vaativuusryhmän 401 perusteella. 4) Leirityöhön palkattavan alan koulutuksen omaavan työntekijän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 perusteella. Leirityöhön palkattava, jolla ei ole alan koulutusta, palkkaus on vaativuusryhmän 303 mukainen. 5) Diakonialeirien yöhoitajat ovat työsopimussuhteisia ja heidän palkkausperusteena toteutetaan tuntipalkkana vaativuusryhmän 501 vähimmäispalkan mukaan eli 12,93 euroa/ tunti. Yöhoitaja täyttää tuntilistan tehdyistä työtunneista. Pätevyysvaatimuksena yöhoitajalle on vähintään 21 vuoden ikä ja hoitoalan tutkinto. 6) Palkkio leiriavustajalle on 48,50 euroa/ leiripäivä. 7) Leireillä ja retkillä noudatettavaksi ravintoedun arvo on 4,20 5euroa/ ateria ajalla Silloin kun työntekijän työtehtävänä on tosiasiallisesti valvoa ja/tai auttaa leiriläisiä ruokailussa, ravintoedun arvo on alempi eli 3,36 euroa/ ateria ajalta Ilmoitus kaikille yksiköille. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Merja Nurmio esitti, että selvitettäisiin mahdollisuudet tarjota työtä vaikeasti työllistettäville. Asia päätettiin käsitellä uutena asiana hallintojohtajan esityslistalla olevien asioiden jälkeen. hyväksyttiin. 64 HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI Kirkkovaltuusto perusti henkilöstöpäällikön viran, jonka pätevyysvaatimukseksi vahvistettiin ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi henkilöstöpäälliköllä tulee olla hyvä henkilöstöhallinnon tuntemus ja tehtävän

13 menestyksellisen hoitamisen edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito. Virka sijoittuu vaativuusryhmään 701. Virka on ns. työnantajavirka, jonka palkkauksen määrittelee Kirkon työmarkkinalaitos. Henkilöstöpäällikön tehtävät ovat kirkkovaltuuston päätöksen mukaan seuraavat: Henkilöstöpäällikön tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän henkilöstön kehittämisen käytännön toteuttamisesta. Lisäksi henkilöstöpäällikön tehtävänä on: 1. palkkausjärjestelmien kehittäminen 2. ratkaista vuosisidonnaiseen palkanosaan liittyvät asiat 3. avustaa hallintojohtajaa palkka- ja työehtosopimusneuvotteluissa ja muissa henkilöstöhallintoon liittyvissä kysymyksissä 4. toimia seurakuntayhtymän työsuojelupäällikkönä 5. henkilöstökoulutuksen suunnittelu 6. vastata työnohjaustoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista 7. avustaa kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja johtokuntien puheenjohtajia sekä kirkkoherroja ja muita johtavia viranhaltijoita heidän toimeensa ja virkaansa kuuluvissa henkilöstöhallinnon asioissa 8. hoitaa muut tehtävät, jotka kirkkoneuvosto tai hallintojohtaja hänelle antavat. Johtoryhmä esittää, että virka julistettaisiin haettavaksi. Hakuilmoitusteksti tuodaan kokoukseen hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto päättää julistaa henkilöstöpäällikön viran haettavaksi kokouksessa esitetyn hakuilmoituksen mukaisesti. Ilmoitus hallintojohtajalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Kokouksessa pöydälle jaettu hakukuulutus oli seuraava: Liite Hakukuulutus hyväksyttiin ja se päätettiin julkaista Turun Sanomissa, Talouselämässä ja Oikotiellä kokonaisuudessaan. Kotimaahan päätettiin panna lyhyt ilmoitus viittauksella tarkempiin tietoihin - palvelussa. 65 PERHENEUVOJAN VIRAN (602/20) JULISTAMINEN HAETTAVAKSI

14 Perheneuvoja Raija Ervastin jäädessä eläkkeelle on yhteinen sielunhoitotyön johtokunta päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle viran julistamista haettavaksi oheisten Turun Sanomissa ja Oikotiellä julkaistavien ilmoitusten mukaisesti. Viran täytön valmisteluryhmään esitetään seuraavia henkilöitä: Ailo Uhinki (pj), Matti Keinänen, Anja Marjanen, Hannu Kallio, Sari Elenius ja Hannu Hurme (siht). Kotimaa, Turun Sanomat Perheneuvojan virka Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Perheasiain neuvottelukeskuksessa on mennessä haettavana perheneuvojan (602/20) virka. Tarkemmat tiedot: Oikotie Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksessa on haettavana PERHENEUVOJAN (602/20) VIRKA Viranhaltija toimii perheasiain neuvottelukeskuksen yhdeksänjäsenisessä tiimissä perustehtävänään tarjota ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tutkittu soveltuvuus sekä perheneuvojan koulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Psykoterapiataidot voidaan katsoa eduksi. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602/20 mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 prosenttia. Tarkempia tietoja antavat perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari Elenius , ja perheneuvoja Mari Kinnunen, , Haastattelut suoritetaan perheasiain neuvottelukeskuksessa, Eerikinkatu 1 A, 5. Kerros, Turku, torstaina kello Viran vastaanotto on mahdollinen alkaen. Tehtävään sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä rikoslain 6 :n mukainen rikosrekisteriote.

15 Turussa KIRKKONEUVOSTO Johtoryhmä käsitteli sielunhoitotyön johtokunnan esitystä kokouksessaan Johtoryhmä totesi, että yhteinen kirkkoneuvosto tulee kevään aikana keskustelemaan yhtymän talouden suuntaviivoista ja siitä johtuvista henkilöstöpoliittisista linjauksista. Linjauksista mahdollisesti johtuvien toimenpiteiden mahdollistamiseksi ei avoimeksi tulevien virkojen täytöstä tule tehdä päätöksiä ennen niiden selviämistä. Kirkkoneuvosto päättää, että avoimeksi tulleelle perheneuvojan (602/20) viralle ei tässä vaiheessa anneta täyttölupaa. Asiaan palataan kirkkovaltuuston käsiteltyä tulevien vuosien taloudelliset ja henkilöstöpoliittiset linjaukset. Ilmoitus sielunhoitotyön johtokunnalle, Sari Eleniukselle ja Mari Kinnuselle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 66 PÄIHDE- JA KRIMINAALITYÖNTEKIJÄ MARJO HURMEEN VIRKAVAPAA-ANOMUS (ei julkinen) 67 DIAKONIAKESKUKSEN PÄIHDE- JA KRIMINAALITYÖN TYÖNTEKIJÄN VIRANSIJAISUUS JA SIRKKALAN PÄIVÄKESKUKSEN OHJAAJAN TYÖLOMA (ei julkinen) 68 SIRKKALAN PÄIVÄKESKUKSEN OHJAAJAN SIJAISEN PALKKAAMINEN Edellisessä asiakohdassa kirkkoneuvosto myönsi Sirkkalan päiväkeskuksen ohjaaja Sini Kohoselle työlomaa diakoniatyöntekijän viransijaisuuden hoitoa varten. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen esittää, että ohjaajan sijaisuutta hoitamaan palkattaisiin edelleen lähihoitaja Tuulia Karjalainen. Hän on hoitanut kyseistä sijaisuutta jo elokuun alusta 2011 lukien Sini Kohosen toimiessa Marjo Hurmeen viransijaisena. Palkkana maksetaan päiväkeskuksen ohjaajalle maksettava peruspalkka, joka tällä hetkellä on 1875,68 euroa. Kirkkoneuvosto päättää palkata lähihoitaja Tuulia Karjalaisen Sirkkalan päiväkeskuksen ohjaajan sijaiseksi Palkka 1875,68 euroa kuukaudessa.

16 Ilmoitus Tuulia Karjalaiselle, Hannu Suihkoselle, Pasi Lehmukselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin TERVEYDENTILATODISTUS (ei julkinen) TERVEYDENTILATODISTUS (ei julkinen) TERVEYDENTILATODISTUS (ei julkinen) OSITTAISEN VIRKAVAPAAN KESKEYTTÄMINEN (ei julkinen) TYÖLOMAANOMUS (ei julkinen) 74 KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSEN PÄÄTÖS (ei julkinen) 75 MERJA NURMION ALOITE listan ulkopuolisena asiana otettiin käsiteltäväksi Merja Nurmion :n 61 kohdalla tekemä aloite vaikeasti työllistettävien työllistämismahdollisuuksista. Kirkkoneuvosto päätti, että hallintojohtaja valmistelee vuoden 2012 aikana esityksen siitä, miten vaikeasti työllistettävien työllistymistä voitaisiin edistää seurakuntayhtymässä. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus hallintojohtajalle. Talousjohtajan asiat 76 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN

17 Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 76, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 48 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 77 HELI LINDROOSIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Henrikinseurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Heli Lindroos on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi on esitetty Henrikinkirkkoa osoitteessa Peltolantie 2, Turku. Kirkkoherra Heikki Mäntylä puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Heli Lindroosille hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Lindroosin virkapaikaksi määrätään Henrikinkirkko osoitteessa Peltolantie 2, Turku. Lindroosin tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Heli Lindroosille, Heikki Mäntylälle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 78 SEIJA PAKARINEN-GRÖHNIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Henrikinseurakunnan diakonian viranhaltija Seija Pakarinen-Gröhn on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi on esitetty Koivulan seurakuntakotia osoitteessa Sävelkuja 3, Turku.

18 Kirkkoherra Heikki Mäntylä puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Seija Pakarinen-Gröhnille hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Pakarinen-Gröhnin virkapaikaksi määrätään Koivulan seurakuntakoti osoitteessa Sävelkuja 3, Turku. Pakarinen- Gröhnin tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Seija Pakarinen-Gröhnille, Heikki Mäntylälle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 79 LAURA YLILUOMAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Henrikinseurakunnan diakonian viranhaltija Laura Yliluoma on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi on esitetty Lausteen seurakuntakotia osoitteessa Maistraatinpolku 1, Turku. Kirkkoherra Heikki Mäntylä puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Laura Yliluomalle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Yliluoman virkapaikaksi määrätään Lausteen seurakuntakoti osoitteessa Maistraatinpolku 1, Turku. Yliluoman tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Laura Yliluomalle, Heikki Mäntylälle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Yhteisten työmuotojen johtajan asiat 80 VÄLIRAPORTTI KIRKKONEUVOSTON ASETTAMAN, VUOROVAIKUTTEISEN VERKKO- MEDIAN KÄYTÖN STRATEGIAA VALMISTELEVAN, TOIMIKUNNAN TYÖSKENTELYSTÄ asetti 279/ toimikunnan laatimaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuorovaikutteisen verkkomedian strategiaa ja konkreettista toimintaohjelmaa. Toimikuntaan nimitettiin hal-

19 lintojohtaja Hannu Kallio (pj), kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme (siht), tiedottaja Juho Niemelä, Suurella sydämellä -toiminnasta vastaava Kaisa Lundén, vt. lapsityön johtaja Ida-Maria Pankka, nuorisosihteeri Jani Käsmä ja kauppias Maria Puhakka. Strategiaa ja konkreettista toimintaohjelmaa selvittäessään toimikunnan tehtäväksi annettiin myös seuraavien osaalueitten tarkasteleminen: 1. Some ja kirkkohallitus 2. Seurakuntayhtymän tilanteen kartoitus 3. Toiminnan tavoitteet ja toteutusmuodot 4. Teknisen ja kulttuurisen kehityksen luomat mahdollisuudet. Toimikunta on tähänastisessa työskentelyssään keskittynyt osa-alueisiin 1,2 ja 4. Kirkkohallituksen toiveet sosiaalisen median käytön huomattavasta lisäämisestä on tiedostettu. Asia on ollut esillä kirkkohallituksen yleiskirjeessä 21/ Lisää kirkkohallituksen näkemyksiä on tarjolla työntekijöille Vimmassa järjestettävässä some-starttipäivässä, jossa mukana on kirkkohallituksesta Terhi Paananen ja muina kouluttajina tutkija Mikko Villi Aalto-yliopistosta, some-asiantuntija Matti Kari (IRC-galleria) ja Karoliina Melmelin (koulutuskeskus Agricola). Seurakuntayhtymän työntekijöiden liikkuminen some-maailmassa on selvitetty joulukuussa tehdyn työntekijäkyselyn välityksellä. Yhtymän noin 500 hengen työntekijäjoukosta kyselyyn osallistui 128 henkeä. Tutkimuksen mukaan yhtymän työntekijät käyttävät eniten sähköpostia, tekstiviestejä ja facebookia. Myös youtube, google, skype ja wikipedia olivat jossain määrin tuttuja. Ihmetystä herätti, että omat palvelumme, suurella sydämellä ja lastenkirkko tunnettiin varsin vaatimattomasti niissähän pitäisi tunnettavuuden kyselyryhmässä olla lähellä 100 %. Sosiaalista mediaa käytetään eniten työasioitten hoitamiseen, yhteydenpitoon ystäviin ja tiedon hakemiseen. Selviä esteitä sosiaalisen median käytön lisäämiseen ja monipuolistamiseen osana työn maailmaa tutkimus ei nostanut esiin, joskin some joissain työntekijöissä herättää pelkoa jakaa tietoa verkossa ja jossain määrin on havaittavissa asennetta, jonka mukaan some on jokin ylimääräinen juttu, joka on tullut elämän riesaksi. Seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään Vimmassa sosiaalisen median starttipäivä, jonka tarkoituksena on tutustuttaa osallistujat sosiaalisen median todellisuuteen ja hyödyntämisen mahdollisuuksiin sekä tämän hetken tekniseen todellisuuteen. Starttipäivään osallistuneille tarjotaan kevään aikana mahdollisuus yhtymän kustannuksella osallistua koulutuskeskus Agricolan 10-pistettä nettikoulutukseen, joka syventää ja monipuolistaa osallistujien taitoja some-maailmassa liikkumiseen. Kurssi suoritetaan verkossa ja vertaisryhmässä. Some-maailmalle vielä vieraille tarjotaan 10 pistettä koulutuksen vaihtoehdoksi kirkkohallituksen

20 Toimikunnalla on tässä vaiheessa kohtuullisen selkeä kuva kirkkohallituksen some-maailmaan suuntaamista toiveista ja yhtymän työntekijöiden some-aktiivisuudesta ja taidoista. Toimikunta jatkaa työskentelyään yhtä aikaa kevään koulutuksen aikana ja siirtyy, taustatietojen selvittämisen jälkeen, varsinaisen strategian, toiminnan tavoitteiden ja toteutusmuotojen, laatimiseen. Kirkkoneuvosto merkitsee väliraportin tietoonsa saatetuksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Loppuraportin toivotaan valmistuvan mennessä. Ilmoitus ao. toimikunnalle Ei muutoksenhakuoikeutta. Kiinteistöjohtajan asiat 81 LISÄYKSET VUODEN 2012 TALOUSARVION KIINTEISTÖTOIMEN JA HAUTAUSTOIMEN INVESTOINTIBUDJETTIIN Kiinteistötoimen vuoden 2011 talousarvion investointibudjetissa oli määrärahat Pyhän Katariinan kirkon äänentoiston uusimiseksi suuruudeltaan Vuoden 2011 aikana äänentoiston uusiminen suunniteltiin ja hankinta kilpailutettiin, mutta toteutus siirtyi loppusyksyyn siten, että valmistuminen olisi ollut vasta joulukuussa Tämä olisi taas häirinnyt joulunajan tilaisuuksia kirkossa ja siksi yhdessä kirkkoherran kanssa päätettiin siirtää kirkon äänentoiston uusiminen alkavaksi tammikuussa Määrärahaa ei ole varattu vuodelle 2012, joten vuoden 2011 käyttämätön määräraha tulee siirtää vuodelle Määrärahan tarve on Ylösnousemuskappelin lämmitysjärjestelmä tuli uusittavaksi kesällä 2011 ja sitä varten myönnettiin syksyllä 2011 lisämääräraha Lämmitysjärjestelmä päätettiin uusimisen yhteydessä muuttaa maalämmöksi. Lämmitysjärjestelmä suunniteltiin ja kilpailutettiin syksyn aikana. Kilpailutuksessa ei saatu yhtään hyväksyttävää tarjousta, joten kilpailutus piti uusia ja siten työt viivästyivät, eivätkä tulleet valmiiksi vuoden 2011 loppuun mennessä, kuten oli suunniteltu. Nyt työt ovat käynnissä. Vuodelle 2011 suunniteltu määräraha tulee siirtää vuodelle 2012 ja samalla sitä tulee korottaa eurolla siten, että tarvittava määräraha on

21 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2012 talousarvion investointiosaan lisätään seuraavat määrärahat: Pyhän Katariinan kirkon äänentoiston uusiminen tili Ylösnousemuskappelin siirtyminen maalämpöön tili Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 82 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Juha Nappu kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Pekka Saarela Merja Nurmio

22 Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.1.2009 34. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.1.2009 34. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.1.2009 34 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 46 92 Aika torstai 29.1.2009 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2008 103. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2008 103. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.2.2008 103 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 107 126 Aika torstai 21.2.2008 klo 16.00 16.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.11.2011 463. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.11.2011 463. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.11.2011 463 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 496 524 Aika torstai 10.11.2011 klo 16.00 18.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.9.2011 343. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.9.2011 343. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.9.2011 343 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 373 404 Aika torstai 1.9.2011 klo16.00 17.00. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.12.2011 551. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.12.2011 551. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.12.2011 551 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 553 589. Aika torstai 8.12.2011 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.3.2012 107. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.3.2012 107. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.3.2012 107 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 137 170 Aika torstai 15.3.2012 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.11.2012 478. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.11.2012 478. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.11.2012 478 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 29.11.2012 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.1.2012 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.1.2012 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.1.2012 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 49 Aika torstai 19.1.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika keskiviikko 9.12.2009 klo 16.00 17.45. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A. Julkunen Pirkko. Korhonen Pentti Kuusela Marjatta

Aika keskiviikko 9.12.2009 klo 16.00 17.45. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A. Julkunen Pirkko. Korhonen Pentti Kuusela Marjatta 9.12.2009 656 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 663 700. Aika keskiviikko 9.12.2009 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.4.2013 196. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.4.2013 196. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.4.2013 196 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 11.4.2013 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 60. Aika: Tiistaina 21.12.2010 klo 17, kahvit klo 16.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 60. Aika: Tiistaina 21.12.2010 klo 17, kahvit klo 16.30 60 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistaina 21.12.2010 klo 17, kahvit klo 16.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 60. Aika: Tiistaina 21.12.2010 klo 17, kahvit klo 16.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 60. Aika: Tiistaina 21.12.2010 klo 17, kahvit klo 16.30 60 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistaina 21.12.2010 klo 17, kahvit klo 16.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.6.2007 368. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.6.2007 368. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.6.2007 368 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 377 402 Aika torstai 28.6.2007 klo 16.00 18.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28. 29.9.2011 399. Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28. 29.9.2011 399. Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja 28. 29.9.2011 399 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 427 446. Aika keskiviikko 28.9.2011 klo16.00 20.00 Paikka 2. kerroksen kokoussali, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2013 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2013 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.2.2013 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2013 klo 16.00 20.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.3.2010 178. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.3.2010 178. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.3.2010 178 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 176 213 Aika torstai 25.3.2010 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.6.2007 342 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 347 376 Aika torstai 14.6.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.6.2011 298 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 334 372 Aika torstai 22.6.2011 klo16.00 17.55. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.1.2014 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.1.2014 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 23.1.2014 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 23.1.2014 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.6.2008 325. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.6.2008 325. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.6.2008 325 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 332 370 Aika torstai 12.6.2008 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja, saapui klo 16.50 Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot