VUOSITUHANNEN KEHITYSTAVOITTEISIIN TÄHTÄÄVÄT EU:N TOIMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSITUHANNEN KEHITYSTAVOITTEISIIN TÄHTÄÄVÄT EU:N TOIMET"

Transkriptio

1 VUOSITUHANNEN KEHITYSTAVOITTEISIIN TÄHTÄÄVÄT EU:N TOIMET Euroopan komission ohjelmien keskeiset tulokset 2010 EUROOPAN KOMISSIO

2 VUOSITUHANNEN KEHITYSTAVOITTEISIIN TÄHTÄÄVÄT EU:N TOIMET MITÄ VUOSITUHANNEN KEHITYSTAVOITTEET OVAT? Vuonna 2000 Euroopan unioni (EU) sitoutui maailman johtajien kanssa YK:n vuosituhannen huippukokouksessa tavoitteeseen vähentää köyhyyttä maailmassa ja pelastaa miljoonia ihmishenkiä. Kokouksessa 189 maan johtajat sopivat kahdeksasta yksilöidystä tavoitteesta, jotka on saavutettava vuoteen 2015 mennessä: 1. äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen 2. kaikille avoin ensiasteen opetus 3. naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen ja naisten voimauttaminen 4. lapsikuolleisuuden vähentäminen 5. äitien terveyden kohentaminen 6. HI-viruksen ja aidsin, malarian ja muiden kulkutautien torjunta 7. ympäristön kestävyyden varmistaminen 8. globaalin kehityskumppanuuden kehittäminen

3 Euroopan komission ohjelmien keskeiset tulokset 2010 Sisällysluettelo Lupausten muuntaminen käytännön toiminnaksi... 2 Olemme edistyneet merkittävästi... 3 Köyhyys ja nälkä... 4 Ensiasteen opetus... 6 Naisten ja miesten tasa-arvo... 8 Lapsikuolleisuus Äitien terveys HI-virus ja aids, malaria ja muut kulkutaudit Ympäristön kestävyys Globaali kehityskumppanuus EU:n tukea koskevat perus- ja tilastotiedot Metodologinen huomautus Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 1

4 LUPAUSTEN MUUNTAMINEN KÄYTÄNNÖN TOIMINNAKSI Euroopan unioni on sitoutunut tiukasti vuosituhannen kehitystavoitteisiin ja pyrkii määrätietoisesti poistamaan köyhyyttä ja parantamaan elinoloja vuoteen 2015 mennessä. Maailman suurimpana kehitysavun antajana EU tarjoaa yli puolet kehitysmaihin suuntautuvasta kokonaisavusta. Avustusvirtojen kokonaismäärästä Euroopan komissio vastaa yksinään 13 prosentin osuudesta vuonna 2009 määrä oli 12,3 miljardia toteuttamalla ohjelmia, jotka edistävät vuosituhattavoitteita sekä infrastruktuurin, ilmaston ja energian kaltaisia kestävän kehityksen kannalta keskeisiä aloja. Tässä julkaisussa esitetään yleiskatsaus eri tavoista, joilla olemme auttaneet maailman vähiten kehittyneiden maiden väestöä. Rakentamalla sairaaloita ja teitä, tarjoamalla terveys- ja koulutuspalveluja ja reagoimalla nopeasti elintarvikekriisiin olemme johdonmukaisesti muuttaneet käytännön toiminnaksi pyrkimyksemme kohti oikeudenmukaisempaa ja vauraampaa yhteiskuntaa kaikkialla. Olen ylpeä voidessani esitellä nämä komission toimia havainnollistavat keskeiset tulokset. Olen myös hyvin selvillä siitä, että vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi on tehtävä vielä paljon, erityisesti kaikkein haavoittuvimmissa maissa. Avunantajien on tehtävä enemmän ja parempaa yhteistyötä. Avunantajat eivät voi kuitenkaan tehdä matkaa yksin. Korostakaamme myös kumppanimaiden omistajuutta ja yhteisvastuullisuuden periaatteita. Ainoastaan toimimalla yhdessä voimme saavuttaa nämä päämäärät. José Manuel Barroso Euroopan komission puheenjohtaja 2 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

5 OLEMME EDISTYNEET MERKITTÄVÄSTI KÖYHYYDEN POISTAMISESSA Andris Pielbagsin, kehitysyhteistyöstä vastaavan Euroopan komission jäsenen, katsaus nykytilanteeseen ja tuleviin toimiin Olemmeko saavuttamassa vuosituhannen kehitystavoitteet? Olemme edistyneet kymmenessä vuodessa merkittävästi köyhyyden poistamisen alalla. Välittömien tavoitteiden alalla on kuitenkin parantamisen varaa. Se tarkoittaa, että meidän on kaksin- tai jopa kolminkertaistettava ponnistelumme. Kehittyneiltä mailta se edellyttää enemmän kehitysapua, parempaa kehityspolitiikan johdonmukaisuutta ja avun tuloksellisuuden paranemista. Kehitysmaiden kohdalla kyse on omistajuuden lisäämisestä ja kehitystavoitteisiin keskittymisestä. Kuinka Euroopan unioni edistää vuosituhannen kehitystavoitteita? EU:n osuus on yli puolet kehitysavusta, mikä tekee meistä kehitysmaiden suurimman tukijan vuosituhattavoitteisiin pyrittäessä. Olemme rakentaneet sairaaloita ja kouluja ja kouluttaneet hoitajia nyt ei ole kuitenkaan oikea ajankohta itsetyytyväisyyteen. Paljon on vielä tehtävä sekä vuosituhattavoitteiden saralla että niihin liittyvillä aloilla, joihin lukeutuvat muun muassa tuki suurille energia-alan infrastruktuureille ja dynaamisempien talouden alojen kehittämiselle. Mitä on tehtävä nyt? Ensinnäkin meidän on vahvistettava ohjelmia, jotka on jo kehitetty terveyden ja koulutuksen aloilla ja sosiaalialalla. Toiseksi meidän on panostettava voimakkaasti hyvään hallintotapaan. Kolmanneksi meidän on keskityttävä niin sanottuun kehityspolitiikan johdonmukaisuuteen, koska tuki itsessään ei riitä; kehitystavoitteidemme tueksi tarvitsemme kauppa-, maatalousja kalastuspolitiikkaamme. Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 3

6 TAVOITE NRO 1 ÄÄRIMMÄISEN KÖYHYYDEN JA NÄLÄN POISTAMINEN Noin 1,4 miljardia ihmistä elää äärimmäisessä köyhyydessä Vuonna 1990 vastaava luku oli 1,8 miljardia EU:n toimien ensisijaisena tavoitteena kehitysmaissa on äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen. Euroopan komissio tukee kumppanimaitaan niiden pyrkimyksissä parantaa elintarviketuotantoa ja elintarvikkeiden ja ravinnon saantimahdollisuuksia ja tarjota peruspalveluja kuten vettä tai energiaa. Asianmukaisten työolojen, yhtäläisten työnsaantimahdollisuuksien ja tuottavan työllisyyden sekä sosiaaliturvajärjestelyjen edistäminen ovat myös avainasemassa köyhyyden poistamisessa. Humanitaarisen avun katastrofi- tai konfliktitilanteissa tarjottavan hätäavun lisäksi komissio tarjoaa yli 600 miljoonaa euroa vuodessa elintarviketurvaan. Tämä tarkoittaa, että ihmisille tarjotaan sekä fyysiset että taloudelliset edellytykset saada tarvitsemiaan peruselintarvikkeita. Vuosina miljoonaa äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä sai siemeniä ja työvälineitä, suoria käteissiirtoja ja ruokaa. Elokuussa vuonna 2007 koetun elintarvikkeiden jyrkän hinnannousun johdosta luotiin EU:n elintarvikerahoitusväline, jolla otettiin käyttöön miljardi euroa kolmessa vuodessa viljelyn tuottavuuden ja elintarvikehuollon parantamiseksi 50 köyhimmässä maassa. Komission tavoitteena on myös luoda työpaikkoja ja tuloja edistämällä investointeja, kauppaa ja yksityissektorin kehittämistä. Vahvistamalla työehtoja, tarjoamalla ammatillista koulutusta ja parantamalla turvallisuustoimia ja sosiaaliturvajärjestelmiä sekä virallisella että epävirallisella sektorilla tarjotaan yhä useammille ihmisille mahdollisuus kunnollisiin työoloihin. Esimerkkinä mainittakoon, että vuoden 2004 jälkeen 4,8 miljoonalle ihmiselle on tarjottu ammatillinen koulutus. 24 :a miljoonaa ihmistä tuettiin elintarviketurvaan liittyvillä sosiaalisilla tulonsiirroilla 4 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

7 Luovaa työpaikkojen luomista Malawissa Tuloja tuottavan julkisia rakennusurakoita koskevan ohjelman (IGPWP) tavoitteena Malawissa on luoda työpaikkoja sekä parantaa pääsyä markkinoille ja sosiaalipalvelujen piiriin metsäja maatalouden ja maaseudun infrastruktuuritöiden avulla. Vuosina istutettiin 17 miljoonaa puuta ja rakennettiin uudelleen 650 km maaseututeitä. Eräs edunsaaja kertoo: Yhteisöt ovat odottaneet vuosia tien kunnostusta. IGPWP:n ansiosta tietä pitkin pääsee nyt helposti aluekeskukseen ja keskussairaalaan, valintamyymälöihin ja kauppakeskuksiin. 4,8 miljoonaa ihmistä sai teknistä ja ammatillista koulutusta Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 5

8 TAVOITE NRO 2 KAIKILLE AVOIN ENSIASTEEN OPETUS 69 miljoonaa lasta ei käy koulua, ja puolet heistä asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa Peruskoulutukseen osallistuvien osuus kasvoi 83 prosentista 88 prosenttiin vuosina Euroopan komissio tukee koulutusta yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Se keskittyy perusopetukseen, joka muodostaa pohjan lisäoppimiselle ja taitojen kehittymiselle, ja soveltaa koko alaan tasapainoista lähestymistapaa; ensisijaisena tavoitteena on kaikille avoin ensiasteen opetus, tyttöjen ja haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien oikeus koulutukseen ja koulutuksen laadun parantaminen. Sen lisäksi, että kouluja rakennetaan ja opettajia koulutetaan, komissio parantaa opetusministeriöiden valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja seurata koulutuspolitiikkaansa. Tärkeimpiä työkaluja ovat opetushallinto ja tietojärjestelmät, koska ne voivat auttaa vähentämään maantieteellisiä tai sukupuolten välisiä eroavuuksia. Siellä missä lapsilla ei ole mahdollisuuksia saada kouluopetusta, komissio tukee epämuodollista koulutusta. Komission yhteistyökumppanien kirjo on laaja: valtionhallinnot, paikallisviranomaiset, kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja yksityinen sektori. Lisäksi komissio tekee yhteistyötä kehitysmaiden ja muiden avunantajien kanssa esimerkiksi nopean toiminnan Koulutusta kaikille -aloitteen kautta. 9 miljoonaa uutta oppilasta on ilmoittautunut ensiasteen opetukseen Vuoden 2004 jälkeen ensiasteen opetukseen on ilmoittautunut yli 9 miljoonaa oppilasta komission tuen ansiosta, ja yli alemman perusasteen opettajaa on koulutettu. 6 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

9 Parempilaatuisia kouluja Egyptiin Yli alemman perusasteen opettajaa on koulutettu Vuonna 1998 käynnistetystä koulutuksen edistämisohjelmasta (EEP) tuetaan perusopetuksen uudistusta Egyptissä. Myöntämällä EEP:lle 100 miljoonaa euroa ohjelman käynnistämisajankohdasta vuoteen 2006 ulottuvan ajanjakson kuluessa Euroopan komissio auttoi rakentamaan 148 koulua ja järjestämään koululle tietoja viestintätekniikan välineitä ja koulutusta. Ensiasteen opetuksen piiriin kuuluvien oppilaiden nettoosuudet ovat kasvaneet 12 prosenttia vuoden 1996 jälkeen, ja tyttöjen koulunkäynti on lisääntynyt monissa kylissä. Oppilaat menestyvät paremmin koulujen loppukokeissa. Komissio tuki myös ns. Tehokas koulu -hanketta, joka on kannustanut vanhempia aktiivisempaan rooliin kouluelämässä. Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 7

10 TAVOITE NRO 3 NAISTEN JA MIESTEN VÄLISEN TASA-ARVON EDISTÄMINEN Etelä-Aasiassa 76 tyttöä 100:aa poikaa kohti osallistuu korkea-asteen koulutukseen Vuonna 1999 vastaava luku oli 71 Naisten ja miesten tasa-arvo on keskeisessä asemassa pyrittäessä vähentämään köyhyyttä. Kyse on poliittisesta vallasta ja työhön pääsystä, sosiaalipalveluista ja ihmisen perusoikeuksista. Tämän vuoksi Euroopan komissio sisällyttää sukupuolikysymykset kaikkiin kehitysohjelmien näkökohtiin. Tavoitteena on taata resurssien yhtäläinen saatavuus ja hallinta ja yhtäläiset poliittiset ja taloudelliset mahdollisuudet. Osana sukupuolikysymyksiä koskevia toimia tuetaan naisten ja miesten tasa-arvoa koskevaa lainsäädäntöä sen takaamiseksi, että sukupuolinäkökohdat sisällytetään hallituksen strategiaan, ja sekä tyttöjen että poikien koulutuksen parantamista. Tarkemmin sanottuna toimilla pyritään torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, perheväkivalta, sukuelinten silpominen ja naiskauppa mukaan luettuina. Huomio kohdistuu myös naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon rauhan rakentamisessa ja jälleenrakentamisessa. Komissio edistää naisten ja miesten tasa-arvoa ja naisten vallan lisäämistä hallitusten kanssa käytävän vuoropuhelun avulla samoin kuin paikalla toteutettavien ohjelmien avulla. Varat ovat myös tärkeiden kumppanien, kuten kansainvälisten ja paikallisten kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, käytettävissä. Yli uutta naispuolista opiskelijaa on ilmoittautunut keskiasteen koulutukseen Viiden viime vuoden aikana komissio on tukenut noin naispuolisen opiskelijan osallistumista keskiasteen koulutukseen kymmenessä Saharan eteläpuolisen Afrikan maassa. 8 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

11 Naisten oikeuksien puolustaminen Meksikossa Tlaxcalan osavaltiossa Meksikossa naiskauppa ja naisten seksuaalinen hyväksikäyttö ovat vakavia ongelmia; vuoteen 2008 asti ihmiskauppa ei ollut edes rangaistava teko. Euroopan komissio rahoitti erästä paikallista järjestöä auttaakseen puolustamaan naisten oikeuksia. Järjestön johtaja toteaa seuraavaa: Lähes naispuolista opiskelijaa sai rahoitusta Erasmus Munduksesta tai jostain muusta opiskelijavaihto-ohjelmasta Yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja kansalaisryhmien kanssa toteutettu kampanjamme on lisännyt yleisön tietämystä ihmiskaupasta ja saanut aikaan julkista painostusta. Kansalaisyhteiskunnan aktivoituminen allekirjoituksen kerääminen ja kahden marssin järjestäminen johti ihmiskaupan kriminalisointiin Tlaxcalassa. Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 9

12 TAVOITE NRO 4 LAPSIKUOLLEISUUDEN VÄHENTÄMINEN 65 lasta 1000:sta kuolee ennen viiden vuoden ikää Vuonna 1990 vastaava luku oli 93 lasta 1000:sta Lasten oikeuksien ja heidän perustarpeidensa suojeleminen on olennainen osa EU:n työtä Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Lapsikuolleisuuden vähentäminen vaatii parannuksia monilla aloilla, erityisesti ravitsemuksen, veden ja jätevesihuollon, koulutuksen ja terveydenhuollon aloilla. Rahoitetut ohjelmat auttavat hallituksia ja yhteisöjä parantamaan elinoloja ja järjestämään keskeisiä terveyspalveluja, mahdollistamaan pääsyn riittäviin terveydenhuollon laitoksiin, kouluttamaan henkilökuntaa ja tarjoamaan lääkkeitä ja asianmukaista tietoa. Euroopan komissio käsittelee myös lasten terveyttä poliittisessa vuoropuhelussa kumppaniensa kanssa. Kansainvälisistä terveysaloitteista, joihin komissio osallistuu, mainittakoon maailmanlaajuinen rahasto aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjumiseksi ja rokotteita ja immunisaatiota koskeva maailmanlaajuinen kumppanuus. Viimeksi mainittu on rokotusohjelmansa avulla ehkäissyt 5,4 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Viiden viime vuoden aikana komissio on myös osallistunut yli viiden miljoonan lapsen immunisointiin tuhkarokkoa vastaan. 5,5 miljoonaa alle 1-vuotiasta lasta on immunisoitu tuhkarokkoa vastaan 10 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

13 Terveydenhuollon parantaminen Uzbekistanissa Keskimääräinen lapsikuolleisuus EU:ssa on 5 tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden. Uzbekistanissa jokaista tuhatta vastasyntynyttä kohden ilmoitettiin 57 kuolemantapausta vuonna Euroopan komission rahoituksella 3,5 miljoona vuosina tätä lukua pyritään vähentämään parantamalla terveysasemia ja tarjoamalla koulutusta. UNICEF ja komissio tekevät yhteistyötä maan hallituksen kanssa auttaakseen Uzbekistanin sairaaloita ja terveydenhuollon työntekijöitä saavuttamaan kansainväliset standardit. Eräs tuore äiti kertoo: Lääkärini tässä sairaalassa neuvoi minua jo ennen kuin tulin raskaaksi. Sen jälkeen hän seurasi raskaudentilaani alusta loppuun asti. Lähes terveysasemaa tai muuta terveydenhuollon laitosta on rakennettu tai uusittu Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 11

14 TAVOITE NRO 5 ÄITIEN TERVEYDEN KOHENTAMINEN Joka minuutti yksi nainen kuolee raskauteen ja synnytykseen liittyvien komplikaatioiden vuoksi Ammattitaitoisen henkilöstön valvomien synnytysten määrä on noussut 20 prosentilla vuodesta 1990 Euroopan komissio osallistuu äitien terveyden, seksuaali- ja lisääntymisterveys mukaan luettuina, kohentamiseen ensisijaisesti tukemalla maita niiden omien terveyspolitiikkojen ja terveydenhoitojärjestelmien lujittamisessa, jotta ne sisältäisivät korkeatasoiset perhesuunnittelupalvelut ja lisääntymisterveyteen liittyvät palvelut. Erityisesti pyritään takaamaan, että kehitysmaat ovat itse vastuussa omista terveydenhuoltostrategioistaan. Esimerkkeinä osallistumisesta voidaan mainita äideille ja vastasyntyneille tarjottavan terveydenhoidon, synnytykseen liittyvät hätätilanteet mukaan luettuina, saatavuuden parantaminen, kätilöiden ja ammattitaitoisen synnytyshenkilökunnan koulutus, lääkintähenkilöstön työolojen parantaminen ja ehkäisyvälineiden saatavuuden parantaminen. Vuoden 2004 jälkeen komission tuki on johtanut yli 10 miljoonaan lisääntymisterveyttä koskevaan konsultaatioon ja hoitohenkilökunnan läsnäoloon yli 4 miljoonassa synnytyksessä. Lisäksi komissio tukee perhesuunnittelupalveluja ja kannattaa aktiivisesti naisten oikeuksien vahvistamista, jotta he tekevät omat tietoon perustuvat päätöksensä äitiyteen vissä liittykysymyksissä. Tässä yhteydessä komissio tekee yhteistyötä kansallisten hallitusten kanssa pääasiallisesti käymällä poliittista vuoropuhelua, toimittamalla tukea hallitusten omien talousarvioiden ja monien kansalaisjärjestöjen sekä Yhdistyneiden Kansakuntien virastojen kautta asian edistämiseksi ja palvelujen saatavuuden parantamiseksi. 10,8 miljoonaa konsultaatiota lisääntymisterveydestä 12 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

15 4 miljoonaa synnytystä ammattitaitoisen hoitohenkilöstön avustamana Äitien kiireellinen hoito Afganistanissa Köyhyyden, infrastruktuurikapasiteetin puutteen ja kätilöpulan vuoksi äitiyskuolleisuus Afganistanissa kuuluu maailman korkeimpiin. Yli 1,6 prosenttia naisista kuolee raskauden tai synnytyksen aikana. Vuosina Euroopan komissio myönsi 7,7 miljoonaa euroa hallituksen määrittelemälle terveyspalvelujen peruspaketille (BPHS) Nangarharin maakunnassa. BPHS, jossa keskitytään vahvasti naisten ja lasten terveyteen, tavoittaa 1,2 miljoonaa ihmistä. Tämä tuki auttoi johtamaan kätilönkoulutusohjelmaa ja perustamaan 324 terveysasemaa. Synnytystä edeltävää hoitoa saavien naisten osuus nousi 5 prosentista 30 prosenttiin vuosien 2003 ja 2006 välisenä aikana. Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 13

16 TAVOITE NRO 6 HI-VIRUKSEN JA AIDSIN, MALARIAN JA MUIDEN KULKUTAUTIEN TORJUNTA Vuonna 2004 oli 2,2 miljoonaa aidsiin liittynyttä kuolemaa Vuonna 2008 vastaava luku oli 2 miljoonaa Euroopan komissio on kohdistanut huomionsa HI-virukseen ja aidsiin, malariaan ja muihin kulkutauteihin soveltamalla kahta toisiaan täydentävää ja tukevaa lähestymistapaa: kahdenvälisellä tuella komissio lujittaa terveysjärjestelmiä, jotta kaikille voitaisiin taata yhtäläinen mahdollisuus saada korkealuokkaista hoitoa; ja lisäksi komissio osallistuu aktiivisesti aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjunnan maailmanlaajuisen rahaston toimintaan. Se tukee terveysalan kokonaisohjelmia, joista sovitaan suoraan kumppanimaiden hallitusten kanssa, siten, että ne saavat vahvistaa omia terveydenhuoltojärjestelmiään ja suunnata toimituksen sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjuntaan liittyvälle maailmanlaajuiselle rahastolle myöntämänsä tuen avulla komissio on järjestänyt 7,7 miljoonalle ihmiselle hyönteismyrkyllä käsiteltyjä verkkoja vuoden 2002 jälkeen. Lisäksi se tarjosi antiretroviraalista yhdistelmähoitoa ihmiselle, joilla on pitkälle edennyt HIV-tartunta ihmistä, joilla on pitkälle edennyt HIV-tartunta, on saanut antiretroviraalista yhdistelmähoitoa 14 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

17 7,7 miljoonalle ihmiselle on annettu hyönteismyrkyllä käsiteltyjä verkkoja HIV-tietoisuus Malawissa & Mosambikissa Nacalan ja Maputon kauppakäytävät, jotka yhdistävät Mosambikin ja Malawin, ovat alueita, joilla HIV-tartuntojen määrä on korkea. Eräällä komission rahoittamalla hankkeella perustettiin tukiverkkoja testaus-, neuvonta- ja hoitopalvelujen tarjoamiseksi. Lisäksi paikallisia järjestöjä koulutettiin vähentämään HIV:hen liittyvää häpeää ja tavoittamaan nuoret. Ennen hanketta nuoria hävetti pyytää kondomeja nyt he tulevat pyytämään niiden, sanoo eräs vertaiskouluttaja. toimittamista Kymmenen tukiryhmää on syntynyt, ja sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden määrä on puoliintunut nuorten keskuudessa Ribauén alueella (Mosambikissa). Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 15

18 TAVOITE NRO 7 YMPÄRISTÖN KESTÄVYYDEN VARMISTAMINEN 0,9 miljardilla ihmisellä ei ole käytössään puhdasta juomavettä Vuonna 1990 vastaava luku oli 1,2 miljardia Taloudellinen kehitys ei saa tapahtua ympäristön kustannuksella, minkä vuoksi ympäristönsuojelu sisältyy kaikkiin kehitysohjelmiin. Euroopan komissio tukee myös erityisohjelmia, joilla ratkaistaan kestävän kehityksen ympäristöhaasteita. Puhtaan veden saatavuus, jätevesihuolto ja hygienia vaikuttavat keskeisesti terveydentilan ja toimeentulon hankintaedellytysten paranemiseen. Komissio pyrkii kumppanimaiden kanssa takaamaan, että kaikkien ihmisten vesi- ja jätevesihuoltotarpeet otetaan huomioon. Tietoisena siitä, että niukat resurssit saattavat johtaa konfliktiin, komissio tukee yhteistyötä maiden välillä resurssien jakamiseksi. Vesi- ja jätevesihuolto-ohjelmille, jotka auttavat rakentamaan infrastruktuureja juomavettä ja jätevesien käsittelyä varten ja jotka tarjoavat perusjätevesihuollon ja hygienian, on osoitettu lähes 400 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän johdosta yli 31 miljoonaa ihmistä on kytketty juomaveden jakeluverkkoon ja 9 miljoonaa ihmistä viemäröintijärjestelmään vuoden 2004 jälkeen. Biodiversiteetin ja luonnonvarojen alalla komissio keskittyy suojelemaan haavoittuvia lajeja, alueita ja ekosysteemejä ja estämään metsien hävittämistä. Paikallistasosta ylöspäin hankkeissa keskitytään jätehuoltoon, uusiutuvaan energiaan, rannikkoalueiden käyttöön ja hoitoon, kalatalouteen, aavikoitumiseen, kestävään maankäyttöön sekä kestävään kulutukseen ja tuotantoon. Komissio on esimerkiksi auttanut säilyttämään 1,1 miljoonaa km 2 suojelualueina eri puolilla maailmaa. Ilmastonmuutoksen haasteeseen vastataan toteuttamalla ohjelmia, joiden avulla pyritään vähentämään sen vaikutuksia haavoittuvimmilla alueilla. Yli 31 miljoonaa ihmistä on kytketty juomaveden jakeluverkkoon ja 9.3 miljoonaa viemäröintijärjestelmään 16 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

19 1,5 miljoonaa km² suojeltuja metsiä ja 1,1 miljoonaa km² suojelualueita on säilytetty Euraasian arojen suojeleminen Arot kuuluvat Euroopan harvinaisimpiin ekosysteemeihin, mutta niiden kestävyys on uhattuna. Euroopan komissio suojelee aroja yhdessä Ukrainan, Moldovan ja Venäjän viranomaisten kanssa. Koetiloja on perustettu ympäristönsuojelun ja ekologisesti kestävän maatalouden hyötyjen esiin tuomiseksi. Miljoona hehtaaria maata on osoitettu suojelualueeksi. Koska pelkästään Ukrainassa hylätään vuosittain 200 arokylää, myös ekoturismia ja paikallista yrittäjyyttä tuetaan. Veden saatavuus Ugandassa Viime aikoihin asti ugandalaisella Mubenden kaupungilla oli vuodelta 1925 peräisin oleva vesijohtoverkko. Naisten ja lasten oli käveltävä pitkiä matkoja saadakseen puhdasta vettä, ja hygienia oli erittäin heikkoa. Vuonna 2001 käynnistettiin Euroopan komission rahoittama Keskilännen kaupunkien vesi- ja sanitaatiohanke. Vuoteen 2007 mennessä veden saatavuus oli taattu ihmiselle kolmessa kaupungissa Mubende mukaan luettuna. Siitä lähtien olen voinut tehdä enemmän mehua asiakkailleni ja ansaita, toteaa eräs enemmän paikallinen elinkeinonharjoittaja. Vettämme voi juoda turvallisesti, minkä vuoksi perheeni ei enää kärsi ripulista. Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 17

20 TAVOITE NRO 8 GLOBAALIN KEHITYSKUMPPANUUDEN KEHITTÄMINEN Useimpien avunantajien osalta tuki jää vielä selvästi alle Yhdistyneiden Kansakuntien tavoitteen, joka on 0,7 prosenttia bruttokansantulosta Vuonna 2009 virallisen kehitysavun kokonaismäärä oli 119,6 miljardia dollaria, kun vastaava luku vuonna 2004 oli 80 miljardia dollaria 18 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

21 Tuloksellisempaa apua Euroopan komissio edistää aktiivisesti avun tuloksellisuutta. Se tavoittelee laatua ja tulossuuntautunutta apua kolmella tasolla: yksittäisenä rahoittajana, EU:n tasolla yhdenmukaistamalla lähestymistapoja jäsenvaltioiden kanssa ja kansainvälisesti toimimalla Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä. EU:lla on käytännöllinen lähestymistapa avun tuloksellisuuteen: vuonna 2009 se määritti 21 toimenpidettä, jotka toteutetaan ennen Soulissa vuonna 2011 järjestettävää kansainvälistä korkean tason foorumia avun tuloksellisuudesta. Ensisijaisiin tavoitteisiin kuuluu edunsaajamaiden omien järjestelmien käyttö tuen kanavoinnissa ja avunantajien välisessä työnjaossa. Lisäämällä edelleen avun avoimuutta ja ennakoitavuutta Euroopan komissio pyrkii edelleen lisäämään tuloksellisuutta ja vähentämään kehitysmaihin kohdistuvaa hallinnollista rasitusta. Kauppaa tukeva apu Kauppaa tukeva apu (AfT) auttaa kehitysmaita viemään alueellisille ja kansainvälisille markkinoille ylläpitämään kehitystä luomalla tuloja. AfT parantaa kaupallisia toimintaedellytyksiä ja tuotantokykyä ja voi auttaa parantamaan toimeentuloa sekä saavuttamaan vuosituhattavoitteet lisäämällä työllisyyttä ja nostamalla palkkoja ja julkisiin politiikkoihin käytettävissä olevia valtion verotuloja. EU ja sen jäsenvaltiot ovat voimakkaasti sitoutuneet kauppaa tukevan avun asialistaan. Vuonna 2008 ne saavuttivat tavoitteensa nostaa kauppaan liittyvä apu 2 miljardiin euroon vuodessa vuoteen 2010 mennessä. Samanaikaisesti olisi toteutettava EU:n toimia, joilla helpotetaan kehitysmaiden pääsyä markkinoille muun muassa Kaikki paitsi aseet -aloitteen avulla, jolla taataan, että vähiten kehittyneet maat voivat viedä EU:hun kaikkia tuotteita (paitsi aseita) ilman tariffeja tai kiintiöitä. AKT-maista maailmanmarkkinoille suuntautuvan viennin helpottaminen Torjunta-aineita koskeva aloiteohjelma (PIP) auttaa AKT-maiden puutarha-alan tuotteiden vientiyrityksiä täyttämään EU:n elintarvikelainsäädännön vaatimukset ja pyrkii varmistamaan niiden pitkän aikavälin kestävyyden. Yrityksemme on hyötynyt suunnattomasti PIP-tuesta, toteaa eräs kenialainen elinkeinonharjoittaja. Viime vuonna suoritetun sertifioinnin jälkeen tonnistomme on kasvanut 25 tonnista keskimäärin tonniin kuukaudessa, ja asiakkaidemme määrä on kolminkertaistunut. PIP-ohjelmasta on tuettu noin :ta pientä perhetilaa. Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 19

22 TAVOITE 8 NRO 58 vaalitarkkailuvaltuuskunnan käyntiä Ei kehitystä ilman turvallisuutta ja demokratiaa EU:n Afrikan rauhanrahasto (APF) edistää rauhaa ja turvallisuutta maanosan tasolla ja aluetasolla. Rahastosta tuetaan konfliktien estoon, hallintaan ja ratkaisemiseen sekä rauhanrakentamiseen liittyviä aloitteita. APF, joka toimii yhteistyössä ja yhteisvastuullisesti Afrikan unionin ja muiden alueellisten organisaatioiden kanssa, pyrkii parantamaan vuoropuhelua, lujittamaan toimielinten valmiuksia rauhan ja turvallisuuden alalla ja tarjoamaan luotettavan rahoituslähteen Afrikan johtamille rauhantukioperaatioille. Vuosina APF:n kokonaisrahoitus on 300 miljoonaa euroa. Tämänhetkisiin APF:n tukemiin operaatioihin kuuluu muun muassa Somaliassa toteutettava Afrikan unionin operaatio ja operaatio rauhan lujittamiseksi Keski-Afrikan tasavallassa. Afrikan johtamissa rauhantukioperaatioissa Vaalitarkkailuvaltuuskunnilla on keskeinen rooli tuettaessa maita kohti demokratiaa. EU:n vaalitarkkailijat antavat puolueettomia arviointeja vaaliprosesseista isäntämaiden hallituksille ja kansainväliselle yhteisölle ja tarjoavat kaivatun vakauttavan tekijän. Viiden viime vuoden aikana on toteutettu 58 vaalitarkkailuvaltuuskunnan käyntiä. vuosittain rauhanturvaajaa 20 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

23 km teitä on rakennettu, uudelleenrakennettu tai ylläpidetty Perun ja Ecuadorin välisen päävaltatien rakentaminen Kuljetuksen parantaminen Tehokas, luotettava kuljetus helpottaa taloudellista kehitystä ja auttaa vähentämään köyhyyttä. Kansallisten liikennepolitiikkojen tukeminen on tämän vuoksi ollut Euroopan komission yhteistyön perinteinen tavoite. Ennen kaikkea komissio asettaa etusijalle perusliikenneinfrastruktuurin uudelleenrakentamisen ja ylläpidon, joka on keskeistä siltä osin kuin kyseessä on pitkän aikavälin kehitys, alueellinen yhdentyminen naapurimaiden kanssa ja kansallinen turvallisuus. Komissio kuuluu maailman suurimpiin kuljetussektorin avunantajiin erityisesti Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioissa. Vuoden 2004 jälkeen Euroopan komission tuet ovat auttaneet rakentamaan ja kunnostamaan yli km teitä, huolehtimaan teiden ylläpidosta yhteensä yli km:n osuudella ja parantamaan kansallisia teidenhoitovalmiuksia, mikä on laskenut kuljetuskustannuksia ja parantanut liikkuvuutta miljoonien ihmisten kohdalla. Allekirjoitettuaan rauhansopimuksen vuonna 1998 Ecuador ja Peru alkoivat pyrkiä kohti taloudellista yhdentymistä. Niiden kahdenväliseen kehityssuunnitelmaan sisältyi viiden valtatien rakentaminen. Vuosina Euroopan komissio myönsi 51 miljoonaa euroa maantiereitin n:o 1 rakentamiseen. Se on tärkein maayhteys kahden maan välillä ja osa Panamerican Highwaytä. Uudesta tiestä hyötyy 4 miljoonaa raja-alueiden asukasta. Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 21

24 TUKEA KOSKEVAT PERUS- JA TILASTOTIEDOT Euroopan komissio on varannut huomattavan määrän 12,3 miljardia euroa vuonna 2009 ulkoiseen apuun eri puolilla maailmaa. Tämä on osoitus sen sitoumuksesta edistää kumppaniensa kanssa vuosituhattavoitteiden ja muiden kehitystavoitteiden saavuttamista eri puolilla maailmaa. Alhaisen tulotason maat, vähiten kehittyneet maat mukaan luettuina, ovat suurimpia edunsaajia. Komissio keskittää tukensa sosiaaliseen infrastruktuuriin koulutuksen ja terveyden kaltaisille aloille; seuraavana tärkeysjärjestyksessä on taloudellinen infrastruktuuri, kuten kuljetus ja energia. Maantieteellisesti suurin osa tästä tuesta suuntautuu Afrikkaan ja Euroopan naapureille. Komissio on aktiivinen myös ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen kaltaisilla keskeisillä aloilla samoin kuin sukupuolikysymysten kaltaisissa monialaisissa aihepiireissä. Jäljempänä olevat kaaviot osoittavat ulkoisen avun EU:n talousarviossa (kaavio 1) ja komission hallinnoiman virallisen kehitysavun (ODA) ajan kuluessa, alueittain ja aloittain (kaaviot 2, 3 ja 4). Ulkoiseen apuun vuonna 2009 osoitetut EU:n määrärahat Sitoumukset (milj. euroa) Virallisen kehitysavun muutokset vuosina Sitoumukset (milj. euroa) EU:n talousarvio ilman ulkoista apua Ulkoinen apu (talousarvio + EKR) Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

25 Virallisen kehitysavun maantieteellinen jakautuminen vuonna 2009 Sitoumukset (milj. euroa) Virallisen kehitysavun jakautuminen aloittain vuonna 2009 Sitoumukset (milj. euroa) Eurooppa Afrikka: Saharan pohjoispuolinen Afrikka Afrikka: Saharan eteläpuolinen Afrikka Aasia: Lähi-itä Aasia: Etelä- ja Keski-Aasia ja Kaukoitä Amerikka Oseania Kahdenvälinen kohdentamaton apu Monenvälinen apu, yhteensä Sosiaalinen infrastruktuuri: koulutus, terveydenhuolto, vesi, hallinto ja kansalaisyhteiskunta, muut Talouden infrastruktuuri ja palvelut: liikenne, viestintä, energia, muut palvelut Tuotanto: maatalous, metsätalous ja kalastus, teollisuus, kaivosja rakennusala, kauppa ja matkailu Monialainen: ympäristö, muut Budjettituki, elintarvikeapu, elintarviketurva Velkaan liittyvät toimet Humanitaarinen apu Muut/kohdentamattomat: hallintokulut, tuki kansalaisjärjestöille, erittelemätön Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 23

26 METODOLOGINEN HUOMAUTUS Tässä esitetyt tulostiedot viittaavat Euroopan komission rahoittamiin ohjelmiin, joita yhteistyötoimisto EuropeAid hallinnoi ja jotka rahoitetaan EU:n talousarviosta ja Euroopan kehitysrahastosta. Jollei toisin mainita, ne eivät kata jäsenvaltioiden rahoittamia kahdenvälisiä ohjelmia. Tulostiedot havainnollistavat sitä, kuinka komission rahoittamat ohjelmat ovat edistäneet kahdeksan vuosituhattavoitteen saavuttamista. EuropeAid ja EU:n lähetystöt ovat laatineet ne paikalla tutkimusten ja tilapäisen tiedonkeruun perusteella. Tiedot kattavat vuodet Tapauksissa, joissa konkreettisia tuloksia ei voitu suoraan yhdistää hankkeisiin (esimerkiksi kun tuki toteutettiin talousarviotuen muodossa myönnettiin suoraan hallituksille eikä tiettyyn hankkeeseen tai yhteisrahoituksena muiden avunantajien kanssa), sovellettiin määräsuhteeseen perustuvaa laskentatapaa ottamalla huomioon komission osuus kokonaismäärästä. Kunkin vuosituhattavoitteen tilaa kuvaavat yleiset luvut on lainattu vuosituhannen kehitystavoitteita koskevista YK:n raporteista. Tulostietojen ei voida kuitenkaan katsoa kuvaavan kaikkia komission kehitysavusta saatuja tuloksia tyhjentävästi ja kaikessa laajuudessaan. Ne kuvaavat ainoastaan osaa komission kehitysaputoiminnasta. 24 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

27 European Commission EuropeAid Co-operation Office Rue de la Loi Brussels, Belgium Sähköposti: Lisätietoa Euroopan unionista on saatavilla Internetosoitteesta Euroopan unioni, 2010 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Euroopan komissio tai sen puolesta toimivat henkilöt eivät vastaa tämän asiakirjan tietojen käytöstä. ISBN doi: /64612 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 25

28 Euroopan komissio KQ FI-C

YK: vuosituhattavoitteet

YK: vuosituhattavoitteet YK: vuosituhattavoitteet Tavoite 1. Poistetaan äärimmäinen nälkä ja köyhyys -Aliravittujen määrä on lähes puolittunut 23,3%:sta 12,9%:iin. -Äärimmäisen köyhyysrajan alapuolella elävien määrä on puolittunut

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

SUOMEN KEHITYSYHTEIS TYÖ MÄÄRÄRAHAT EU JÄSENYYDEN AIKANA SUOMEN KEHY MÄÄRÄRAHAT...

SUOMEN KEHITYSYHTEIS TYÖ MÄÄRÄRAHAT EU JÄSENYYDEN AIKANA SUOMEN KEHY MÄÄRÄRAHAT... SUOMEN KEHY MÄÄRÄRAHAT... Suomi tukee kehitysmaita sekä kahdenvälisesti että järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten kautta. 6/2005 SUOMEN KEHITYSYHTEIS TYÖ MÄÄRÄRAHAT

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

EU:n ja sen jäsenvaltioiden lausuma maailman aids-päivänä

EU:n ja sen jäsenvaltioiden lausuma maailman aids-päivänä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2011 17567/11 PRESSE 451 EU:n ja sen jäsenvaltioiden lausuma maailman aids-päivänä 1. Tänään, vuoden 2011 maailman AIDS-päivänä, Euroopan unioni ja sen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikka ja -yhteistyö Kohti oikeudenmukaista ja kestävää ihmiskuntapolitiikkaa

Suomen kehityspolitiikka ja -yhteistyö Kohti oikeudenmukaista ja kestävää ihmiskuntapolitiikkaa Suomen kehityspolitiikka ja -yhteistyö Kohti oikeudenmukaista ja kestävää ihmiskuntapolitiikkaa Hanna-Mari Kilpeläinen Kehityspoliittinen osasto Ulkoasiainministeriö Kansainvälinen kehityspoliittinen agenda

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2059(DEC) Mietintöluonnos Bart Staes (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2059(DEC) Mietintöluonnos Bart Staes (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 18.10.2012 2012/2059(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Mietintöluonnos Bart Staes (PE489.510v01-00) erityiskertomuksesta nro 1/2012 (vastuuvapaus 2011): Saharan eteläpuolisen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 17.12.2013 B7-0000/2013 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavan kysymyksen B7-0000/2013 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti lasten

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2017/2036(INI) 26.4.2017 TARKISTUKSET 1-22 Frank Engel (PE602.777v01-00) Neuvoston päätös poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1365/2016 9.12.2016 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa

Lisätiedot

Tärkeimmät tapahtumat. Vuosi. 2007Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikasta ja ulkomaanavun täytäntöönpanosta vuonna 2006 EUROOPANKOMISSIO

Tärkeimmät tapahtumat. Vuosi. 2007Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikasta ja ulkomaanavun täytäntöönpanosta vuonna 2006 EUROOPANKOMISSIO Tärkeimmät tapahtumat Vuosi 2007Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikasta ja ulkomaanavun täytäntöönpanosta vuonna 2006 EUROOPANKOMISSIO Julkaisun takakannessa oleva CD ROM sisältää vuosikertomuksen

Lisätiedot

Katastrofin ainekset

Katastrofin ainekset Katastrofin ainekset KOULUTUKSEN Katastrofi Monessa maassa yhä useampi lapsi aloittaa koulunkäynnin. Koulua käymättömien lasten määrä laski vuosien 2000 ja 2011 välillä lähes puoleen, 102 miljoonasta 57

Lisätiedot

KIIREELLINEN PÄÄTÖSLAUSELMA

KIIREELLINEN PÄÄTÖSLAUSELMA EU:N JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS KIIREELLINEN PÄÄTÖSLAUSELMA EU:n ja Latinalaisen Amerikan kanta ilmastoon ja ilmastonmuutokseen liittyviin aiheisiin Pariisin huippukokouksessa

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA JULISTUS I COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA Cotonoun sopimuksen 8 artiklaa kansallisen ja alueellisen vuoropuhelun osalta sovellettaessa 'AKTvaltioiden ryhmällä' tarkoitetaan AKT-suurlähettiläskomitean

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle aeuroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2016/0207(COD) 4.4.2017 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0360/37. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0360/37. Tarkistus 27.4.2015 B8-0360/37 37 B8-0360/0360/2015 Johdanto-osan A kappale A. toteaa, että vuonna 2015 järjestettävän Milanon maailmannäyttelyn teema on planeetalle ravintoa, elämälle energiaa ja tapahtuma voi

Lisätiedot

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Kansan valta Citizen Voice and Action World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä 27.11.2014 Katri

Lisätiedot

AFRIKKA OIKEUSPERUSTA COTONOUN SOPIMUS

AFRIKKA OIKEUSPERUSTA COTONOUN SOPIMUS AFRIKKA EU:n ja Afrikan suhteita sääntelevät toistensa kanssa osittain päällekkäiset toimintakehykset. Tärkeimmät niistä ovat Cotonoun sopimus (2000) ja yhteinen EU Afrikka-strategia. Niissä molemmissa

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2281 tutkimus 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Heidi Hautala (PE576.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Heidi Hautala (PE576. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2015/2258(INI) 26.4.2016 TARKISTUKSET 1-34 Heidi Hautala (PE576.996v01-00) vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaalisuus on Erottamaton

Lisätiedot

Kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistaminen - metsälinjaus

Kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistaminen - metsälinjaus Kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistaminen - metsälinjaus Jussi Viitanen, metsäalan neuvonantaja, kehityspoliittinen osasto, toimialapolitiikan yksikkö, ulkoasiainministeriö Ympäristö ja luonnonvarat

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle,

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle, Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle, Turun yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyösiipi on jatkuvasta 0,7 -kohteesta luopumisen jälkeen päivittänyt 0,7 % -kohteet vuodelle 2015. Kehitysyhteistyösiiven

Lisätiedot

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Ekologinen jalanjälki Ekosysteempipalvelut ovat vakavasti uhattuna Erilaiset arviot päätyvät aina samaan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0287(COD) 25.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma. Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö

Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma. Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö Rakenne Kansainvälisen kehityspolitiikan haasteet Suomen kehityspoliittinen ohjelma (2007-) Kehitysyhteistyön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi.

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi. TALOUSTUTKIMUS OY 20141229 11:28:59 TYÖ 000012172.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 51A-52A/2014 Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta

Lisätiedot

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEKSI

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEKSI Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2016/2885(RSP) 27.9.2016 LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEKSI suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0000/2016 johdosta työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2017/2025(INI) 4.5.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2083(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2083(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2017/2083(INI) 28.6.2017 MIETINTÖLUONNOS aiheesta EU:n Afrikka-strategia: kehityksen vauhdittaminen (2017/2083(INI)) Kehitysvaliokunta Esittelijä: Maurice

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 2003/2146(INI) 4. marraskuuta 2003 LAUSUNTO naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2013

Talousarvioesitys 2013 66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 892 594 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) käyttösuunnitelmassa yksilöidyistä käyttötarkoituksista aiheutuvien menojen maksamiseen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2014

Talousarvioesitys 2014 66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 891 844 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) käyttösuunnitelmassa yksilöidyistä käyttötarkoituksista aiheutuvien menojen maksamiseen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

EU:n varainhoidon valvojat

EU:n varainhoidon valvojat FI EU:n varainhoidon valvojat EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN Tarkastamme EU:n varoja ympäri maailmaa Euroopan tilintarkastustuomioistuin on vuonna 1977 perustettu EU:n toimielin, joka sijaitsee Luxemburgissa.

Lisätiedot

Kehitysyhteistyövaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Kehitysyhteistyövaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 15.12.2011 2011/2192(INI) MIETINTÖLUONNOS komission ulkoisen avun hallinnoinnin hajauttamisesta päätoimipaikasta edustustoille ja sen vaikutuksista

Lisätiedot

Reilun kaupan aarrejahti tuli kaupunkiin tervetuloa mukaan!

Reilun kaupan aarrejahti tuli kaupunkiin tervetuloa mukaan! Oppilaan materiaali 1/7 Reilu kauppa on olemassa, jotta kaikilla maailman ihmisillä, myös kehitysmaissa, olisi mahdollisuus elättää itsensä omalla työllään. Reilua kauppaa tarvitaan myös siksi, että lapsilla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009 Invalidiliitto Euroopan unionissa elää 50 miljoonaa vammaista kansalaista. Vammaisten kansalaisten oikeudet ja osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2239(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2239(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2016/2239(INI) 15.3.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2016 (OR. en) 8545/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Elämä Kööpenhaminan jälkeen Kirkot ilmastotalkoisssa Tiistai Jukka Uosukainen, YM

Elämä Kööpenhaminan jälkeen Kirkot ilmastotalkoisssa Tiistai Jukka Uosukainen, YM Elämä Kööpenhaminan jälkeen Kirkot ilmastotalkoisssa Tiistai 26.01.2010 Jukka Uosukainen, YM KÖÖPENHAMINAN SOPIMUKSEN AVAIMET (ennen kokousta) Teollisuusmaille vertailukelpoiset absoluuttiset tavoitteet

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2103(INI) Lausuntoluonnos Corina Creţu (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2103(INI) Lausuntoluonnos Corina Creţu (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 6.11.2013 2013/2103(INI) TARKISTUKSET 1-10 Corina Creţu (PE519.580v01-00) seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutuksesta sukupuolten

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

Seksuaalikasvatus Poikien ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaalikasvatus Poikien ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaalikasvatus Poikien ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali-

Lisätiedot

Tässä julkaisussa yli 420 ihmistä kertoo, mitä he toivovat Suomen päättäjien tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä he lupaavat itse tehdä

Tässä julkaisussa yli 420 ihmistä kertoo, mitä he toivovat Suomen päättäjien tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä he lupaavat itse tehdä Tässä julkaisussa yli 420 ihmistä kertoo, mitä he toivovat Suomen päättäjien tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä he lupaavat itse tehdä ilmaston suojelemiseksi. Puhekuplakuvat on kerätty kesän

Lisätiedot

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEKSI

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 17.9.2014 B8-0000/2014 LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEKSI suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0000/2014 johdosta työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Lisätiedot

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Brysselissä, 30. tammikuuta 2002 Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Budjettikomissaari Michaele Schreyer totesi Tänään hyväksymässään ilmoituksessa komissio esittelee yleistä

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

OIKEUSPERUSTA TOIMINTAPERIAATTEET JA RAHOITUS

OIKEUSPERUSTA TOIMINTAPERIAATTEET JA RAHOITUS KEHITYSPOLITIIKAN YLEISKATSAUS Kehityspolitiikka on yksi Euroopan unionin ulkoisen toiminnan avainaloista. Alun perin unioni keskittyi Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioihin, mutta nykyään se toimii

Lisätiedot

Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry

Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry Globalisaation monet kasvot Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry 1 Mitä globalisaatio on? Maailmanlaajuistuminen, "maailmankylä" Maiden rajat

Lisätiedot

Suomen on sopeuduttava ilmastonmuutokseen. Suomen kestävän kehityksen toimikunta Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Suomen on sopeuduttava ilmastonmuutokseen. Suomen kestävän kehityksen toimikunta Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen Suomen on sopeuduttava ilmastonmuutokseen Suomen kestävän kehityksen toimikunta 22.4.2014 Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen 1. Ilmastossa tapahtuneet muutokset ovat jo vaikuttaneet sekä luontoon

Lisätiedot

Maailmassa joka 3. minuutti kuolee lapsi tieliikenneonnettomuudessa

Maailmassa joka 3. minuutti kuolee lapsi tieliikenneonnettomuudessa Maailmassa joka 3. minuutti kuolee lapsi tieliikenneonnettomuudessa www.makeroadssafe.org Vuonna 2005 miljoonat ihmiset ja G8-ryhmän johtajat vastasivat kehotukseen saattaa köyhyys maailmasta historian

Lisätiedot

Minne menet Post 2015- kehitysagenda?

Minne menet Post 2015- kehitysagenda? Minne menet Post 2015- kehitysagenda? Kepan syyskokous, Aino Pennanen, Kehityspoliittinen asiantuntija 21/11/2014 Ohjelma Klo 9.30-10.45 tilaisuuden avaus Aino Pennanen Johdatus Post 2015 agendaan ja siihen

Lisätiedot

Maailman metsät paljon vartijana

Maailman metsät paljon vartijana Maailman metsät paljon vartijana Jussi Viitanen Neuvonantaja Ulkoasianministeriön kehityspoliittinen osasto Metsät maapallolla Metsät peittävät 31 prosenttia maapallon maa-alueesta yli neljä miljardia

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma Robinwood Plus Workshop, Metsäteollisuus ry 2 EU:n metsät osana globaalia metsätaloutta Metsien peittävyys n. 4 miljardia ha = 30 % maapallon maapinta-alasta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Agenda Taloudellinen kehitys Johtaminen megatrendejä hyödyntäen Johtaminen tämän päivän epävarmassa ympäristössä

Lisätiedot

Kaikki lapset kouluun Schools for Africa Alakoulut

Kaikki lapset kouluun Schools for Africa Alakoulut Kaikki lapset kouluun Schools for Africa Alakoulut Tulosta nämä muistiinpanot erikseen, et voi lukea niitä esityksen aikana näyttöruudulta! Ohjeita F5 = aloita diaesitys = siirry eteenpäin nuolinäppäimillä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 23.11.2015 B8-1230/5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että EU on kannattanut johdonmukaisesti vankkaa monenvälisiin sääntöihin perustuvaa lähestymistapaa kauppaan tunnustaen samalla, että myös kahdenvälisten,

Lisätiedot

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET JA KOTITALOUSALA IFHE Position Paper / Terhi Lindqvist Marttaliitto 2016 IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET IFHE hyväksyi Korean maailmankongressissa IFHE Position

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2019 Kehitysyhteistyötutkimus 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

T U K E M A A N M A A I L M A N RUOKAOHJELMAA

T U K E M A A N M A A I L M A N RUOKAOHJELMAA T U K E M A A N M A A I L M A N RUOKAOHJELMAA Haluamme kertoa La La La (Brazil 2014) -videolla Maailman ruokaohjelmasta ja sen tärkeästä taistelusta nälkää vastaan. Shakira ja Activia tukevat yhdessä Maailman

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta 8.2.2017 A8-0026/9 9 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvosto on ryhtynyt käsittelemään Bosnia ja Hertsegovinan EUjäsenyyshakemusta ja että sille on toimitettu asiasta kysely, ja odottaa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 LIITE Loppukertomus vuoden 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2014 välillä allekirjoitetut EIP:n rahoitustoimet kattavan 25 päivänä lokakuuta 2011

Lisätiedot