VUOSITUHANNEN KEHITYSTAVOITTEISIIN TÄHTÄÄVÄT EU:N TOIMET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSITUHANNEN KEHITYSTAVOITTEISIIN TÄHTÄÄVÄT EU:N TOIMET"

Transkriptio

1 VUOSITUHANNEN KEHITYSTAVOITTEISIIN TÄHTÄÄVÄT EU:N TOIMET Euroopan komission ohjelmien keskeiset tulokset 2010 EUROOPAN KOMISSIO

2 VUOSITUHANNEN KEHITYSTAVOITTEISIIN TÄHTÄÄVÄT EU:N TOIMET MITÄ VUOSITUHANNEN KEHITYSTAVOITTEET OVAT? Vuonna 2000 Euroopan unioni (EU) sitoutui maailman johtajien kanssa YK:n vuosituhannen huippukokouksessa tavoitteeseen vähentää köyhyyttä maailmassa ja pelastaa miljoonia ihmishenkiä. Kokouksessa 189 maan johtajat sopivat kahdeksasta yksilöidystä tavoitteesta, jotka on saavutettava vuoteen 2015 mennessä: 1. äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen 2. kaikille avoin ensiasteen opetus 3. naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen ja naisten voimauttaminen 4. lapsikuolleisuuden vähentäminen 5. äitien terveyden kohentaminen 6. HI-viruksen ja aidsin, malarian ja muiden kulkutautien torjunta 7. ympäristön kestävyyden varmistaminen 8. globaalin kehityskumppanuuden kehittäminen

3 Euroopan komission ohjelmien keskeiset tulokset 2010 Sisällysluettelo Lupausten muuntaminen käytännön toiminnaksi... 2 Olemme edistyneet merkittävästi... 3 Köyhyys ja nälkä... 4 Ensiasteen opetus... 6 Naisten ja miesten tasa-arvo... 8 Lapsikuolleisuus Äitien terveys HI-virus ja aids, malaria ja muut kulkutaudit Ympäristön kestävyys Globaali kehityskumppanuus EU:n tukea koskevat perus- ja tilastotiedot Metodologinen huomautus Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 1

4 LUPAUSTEN MUUNTAMINEN KÄYTÄNNÖN TOIMINNAKSI Euroopan unioni on sitoutunut tiukasti vuosituhannen kehitystavoitteisiin ja pyrkii määrätietoisesti poistamaan köyhyyttä ja parantamaan elinoloja vuoteen 2015 mennessä. Maailman suurimpana kehitysavun antajana EU tarjoaa yli puolet kehitysmaihin suuntautuvasta kokonaisavusta. Avustusvirtojen kokonaismäärästä Euroopan komissio vastaa yksinään 13 prosentin osuudesta vuonna 2009 määrä oli 12,3 miljardia toteuttamalla ohjelmia, jotka edistävät vuosituhattavoitteita sekä infrastruktuurin, ilmaston ja energian kaltaisia kestävän kehityksen kannalta keskeisiä aloja. Tässä julkaisussa esitetään yleiskatsaus eri tavoista, joilla olemme auttaneet maailman vähiten kehittyneiden maiden väestöä. Rakentamalla sairaaloita ja teitä, tarjoamalla terveys- ja koulutuspalveluja ja reagoimalla nopeasti elintarvikekriisiin olemme johdonmukaisesti muuttaneet käytännön toiminnaksi pyrkimyksemme kohti oikeudenmukaisempaa ja vauraampaa yhteiskuntaa kaikkialla. Olen ylpeä voidessani esitellä nämä komission toimia havainnollistavat keskeiset tulokset. Olen myös hyvin selvillä siitä, että vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi on tehtävä vielä paljon, erityisesti kaikkein haavoittuvimmissa maissa. Avunantajien on tehtävä enemmän ja parempaa yhteistyötä. Avunantajat eivät voi kuitenkaan tehdä matkaa yksin. Korostakaamme myös kumppanimaiden omistajuutta ja yhteisvastuullisuuden periaatteita. Ainoastaan toimimalla yhdessä voimme saavuttaa nämä päämäärät. José Manuel Barroso Euroopan komission puheenjohtaja 2 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

5 OLEMME EDISTYNEET MERKITTÄVÄSTI KÖYHYYDEN POISTAMISESSA Andris Pielbagsin, kehitysyhteistyöstä vastaavan Euroopan komission jäsenen, katsaus nykytilanteeseen ja tuleviin toimiin Olemmeko saavuttamassa vuosituhannen kehitystavoitteet? Olemme edistyneet kymmenessä vuodessa merkittävästi köyhyyden poistamisen alalla. Välittömien tavoitteiden alalla on kuitenkin parantamisen varaa. Se tarkoittaa, että meidän on kaksin- tai jopa kolminkertaistettava ponnistelumme. Kehittyneiltä mailta se edellyttää enemmän kehitysapua, parempaa kehityspolitiikan johdonmukaisuutta ja avun tuloksellisuuden paranemista. Kehitysmaiden kohdalla kyse on omistajuuden lisäämisestä ja kehitystavoitteisiin keskittymisestä. Kuinka Euroopan unioni edistää vuosituhannen kehitystavoitteita? EU:n osuus on yli puolet kehitysavusta, mikä tekee meistä kehitysmaiden suurimman tukijan vuosituhattavoitteisiin pyrittäessä. Olemme rakentaneet sairaaloita ja kouluja ja kouluttaneet hoitajia nyt ei ole kuitenkaan oikea ajankohta itsetyytyväisyyteen. Paljon on vielä tehtävä sekä vuosituhattavoitteiden saralla että niihin liittyvillä aloilla, joihin lukeutuvat muun muassa tuki suurille energia-alan infrastruktuureille ja dynaamisempien talouden alojen kehittämiselle. Mitä on tehtävä nyt? Ensinnäkin meidän on vahvistettava ohjelmia, jotka on jo kehitetty terveyden ja koulutuksen aloilla ja sosiaalialalla. Toiseksi meidän on panostettava voimakkaasti hyvään hallintotapaan. Kolmanneksi meidän on keskityttävä niin sanottuun kehityspolitiikan johdonmukaisuuteen, koska tuki itsessään ei riitä; kehitystavoitteidemme tueksi tarvitsemme kauppa-, maatalousja kalastuspolitiikkaamme. Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 3

6 TAVOITE NRO 1 ÄÄRIMMÄISEN KÖYHYYDEN JA NÄLÄN POISTAMINEN Noin 1,4 miljardia ihmistä elää äärimmäisessä köyhyydessä Vuonna 1990 vastaava luku oli 1,8 miljardia EU:n toimien ensisijaisena tavoitteena kehitysmaissa on äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen. Euroopan komissio tukee kumppanimaitaan niiden pyrkimyksissä parantaa elintarviketuotantoa ja elintarvikkeiden ja ravinnon saantimahdollisuuksia ja tarjota peruspalveluja kuten vettä tai energiaa. Asianmukaisten työolojen, yhtäläisten työnsaantimahdollisuuksien ja tuottavan työllisyyden sekä sosiaaliturvajärjestelyjen edistäminen ovat myös avainasemassa köyhyyden poistamisessa. Humanitaarisen avun katastrofi- tai konfliktitilanteissa tarjottavan hätäavun lisäksi komissio tarjoaa yli 600 miljoonaa euroa vuodessa elintarviketurvaan. Tämä tarkoittaa, että ihmisille tarjotaan sekä fyysiset että taloudelliset edellytykset saada tarvitsemiaan peruselintarvikkeita. Vuosina miljoonaa äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä sai siemeniä ja työvälineitä, suoria käteissiirtoja ja ruokaa. Elokuussa vuonna 2007 koetun elintarvikkeiden jyrkän hinnannousun johdosta luotiin EU:n elintarvikerahoitusväline, jolla otettiin käyttöön miljardi euroa kolmessa vuodessa viljelyn tuottavuuden ja elintarvikehuollon parantamiseksi 50 köyhimmässä maassa. Komission tavoitteena on myös luoda työpaikkoja ja tuloja edistämällä investointeja, kauppaa ja yksityissektorin kehittämistä. Vahvistamalla työehtoja, tarjoamalla ammatillista koulutusta ja parantamalla turvallisuustoimia ja sosiaaliturvajärjestelmiä sekä virallisella että epävirallisella sektorilla tarjotaan yhä useammille ihmisille mahdollisuus kunnollisiin työoloihin. Esimerkkinä mainittakoon, että vuoden 2004 jälkeen 4,8 miljoonalle ihmiselle on tarjottu ammatillinen koulutus. 24 :a miljoonaa ihmistä tuettiin elintarviketurvaan liittyvillä sosiaalisilla tulonsiirroilla 4 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

7 Luovaa työpaikkojen luomista Malawissa Tuloja tuottavan julkisia rakennusurakoita koskevan ohjelman (IGPWP) tavoitteena Malawissa on luoda työpaikkoja sekä parantaa pääsyä markkinoille ja sosiaalipalvelujen piiriin metsäja maatalouden ja maaseudun infrastruktuuritöiden avulla. Vuosina istutettiin 17 miljoonaa puuta ja rakennettiin uudelleen 650 km maaseututeitä. Eräs edunsaaja kertoo: Yhteisöt ovat odottaneet vuosia tien kunnostusta. IGPWP:n ansiosta tietä pitkin pääsee nyt helposti aluekeskukseen ja keskussairaalaan, valintamyymälöihin ja kauppakeskuksiin. 4,8 miljoonaa ihmistä sai teknistä ja ammatillista koulutusta Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 5

8 TAVOITE NRO 2 KAIKILLE AVOIN ENSIASTEEN OPETUS 69 miljoonaa lasta ei käy koulua, ja puolet heistä asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa Peruskoulutukseen osallistuvien osuus kasvoi 83 prosentista 88 prosenttiin vuosina Euroopan komissio tukee koulutusta yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Se keskittyy perusopetukseen, joka muodostaa pohjan lisäoppimiselle ja taitojen kehittymiselle, ja soveltaa koko alaan tasapainoista lähestymistapaa; ensisijaisena tavoitteena on kaikille avoin ensiasteen opetus, tyttöjen ja haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien oikeus koulutukseen ja koulutuksen laadun parantaminen. Sen lisäksi, että kouluja rakennetaan ja opettajia koulutetaan, komissio parantaa opetusministeriöiden valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja seurata koulutuspolitiikkaansa. Tärkeimpiä työkaluja ovat opetushallinto ja tietojärjestelmät, koska ne voivat auttaa vähentämään maantieteellisiä tai sukupuolten välisiä eroavuuksia. Siellä missä lapsilla ei ole mahdollisuuksia saada kouluopetusta, komissio tukee epämuodollista koulutusta. Komission yhteistyökumppanien kirjo on laaja: valtionhallinnot, paikallisviranomaiset, kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja yksityinen sektori. Lisäksi komissio tekee yhteistyötä kehitysmaiden ja muiden avunantajien kanssa esimerkiksi nopean toiminnan Koulutusta kaikille -aloitteen kautta. 9 miljoonaa uutta oppilasta on ilmoittautunut ensiasteen opetukseen Vuoden 2004 jälkeen ensiasteen opetukseen on ilmoittautunut yli 9 miljoonaa oppilasta komission tuen ansiosta, ja yli alemman perusasteen opettajaa on koulutettu. 6 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

9 Parempilaatuisia kouluja Egyptiin Yli alemman perusasteen opettajaa on koulutettu Vuonna 1998 käynnistetystä koulutuksen edistämisohjelmasta (EEP) tuetaan perusopetuksen uudistusta Egyptissä. Myöntämällä EEP:lle 100 miljoonaa euroa ohjelman käynnistämisajankohdasta vuoteen 2006 ulottuvan ajanjakson kuluessa Euroopan komissio auttoi rakentamaan 148 koulua ja järjestämään koululle tietoja viestintätekniikan välineitä ja koulutusta. Ensiasteen opetuksen piiriin kuuluvien oppilaiden nettoosuudet ovat kasvaneet 12 prosenttia vuoden 1996 jälkeen, ja tyttöjen koulunkäynti on lisääntynyt monissa kylissä. Oppilaat menestyvät paremmin koulujen loppukokeissa. Komissio tuki myös ns. Tehokas koulu -hanketta, joka on kannustanut vanhempia aktiivisempaan rooliin kouluelämässä. Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 7

10 TAVOITE NRO 3 NAISTEN JA MIESTEN VÄLISEN TASA-ARVON EDISTÄMINEN Etelä-Aasiassa 76 tyttöä 100:aa poikaa kohti osallistuu korkea-asteen koulutukseen Vuonna 1999 vastaava luku oli 71 Naisten ja miesten tasa-arvo on keskeisessä asemassa pyrittäessä vähentämään köyhyyttä. Kyse on poliittisesta vallasta ja työhön pääsystä, sosiaalipalveluista ja ihmisen perusoikeuksista. Tämän vuoksi Euroopan komissio sisällyttää sukupuolikysymykset kaikkiin kehitysohjelmien näkökohtiin. Tavoitteena on taata resurssien yhtäläinen saatavuus ja hallinta ja yhtäläiset poliittiset ja taloudelliset mahdollisuudet. Osana sukupuolikysymyksiä koskevia toimia tuetaan naisten ja miesten tasa-arvoa koskevaa lainsäädäntöä sen takaamiseksi, että sukupuolinäkökohdat sisällytetään hallituksen strategiaan, ja sekä tyttöjen että poikien koulutuksen parantamista. Tarkemmin sanottuna toimilla pyritään torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, perheväkivalta, sukuelinten silpominen ja naiskauppa mukaan luettuina. Huomio kohdistuu myös naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon rauhan rakentamisessa ja jälleenrakentamisessa. Komissio edistää naisten ja miesten tasa-arvoa ja naisten vallan lisäämistä hallitusten kanssa käytävän vuoropuhelun avulla samoin kuin paikalla toteutettavien ohjelmien avulla. Varat ovat myös tärkeiden kumppanien, kuten kansainvälisten ja paikallisten kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, käytettävissä. Yli uutta naispuolista opiskelijaa on ilmoittautunut keskiasteen koulutukseen Viiden viime vuoden aikana komissio on tukenut noin naispuolisen opiskelijan osallistumista keskiasteen koulutukseen kymmenessä Saharan eteläpuolisen Afrikan maassa. 8 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

11 Naisten oikeuksien puolustaminen Meksikossa Tlaxcalan osavaltiossa Meksikossa naiskauppa ja naisten seksuaalinen hyväksikäyttö ovat vakavia ongelmia; vuoteen 2008 asti ihmiskauppa ei ollut edes rangaistava teko. Euroopan komissio rahoitti erästä paikallista järjestöä auttaakseen puolustamaan naisten oikeuksia. Järjestön johtaja toteaa seuraavaa: Lähes naispuolista opiskelijaa sai rahoitusta Erasmus Munduksesta tai jostain muusta opiskelijavaihto-ohjelmasta Yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja kansalaisryhmien kanssa toteutettu kampanjamme on lisännyt yleisön tietämystä ihmiskaupasta ja saanut aikaan julkista painostusta. Kansalaisyhteiskunnan aktivoituminen allekirjoituksen kerääminen ja kahden marssin järjestäminen johti ihmiskaupan kriminalisointiin Tlaxcalassa. Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 9

12 TAVOITE NRO 4 LAPSIKUOLLEISUUDEN VÄHENTÄMINEN 65 lasta 1000:sta kuolee ennen viiden vuoden ikää Vuonna 1990 vastaava luku oli 93 lasta 1000:sta Lasten oikeuksien ja heidän perustarpeidensa suojeleminen on olennainen osa EU:n työtä Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Lapsikuolleisuuden vähentäminen vaatii parannuksia monilla aloilla, erityisesti ravitsemuksen, veden ja jätevesihuollon, koulutuksen ja terveydenhuollon aloilla. Rahoitetut ohjelmat auttavat hallituksia ja yhteisöjä parantamaan elinoloja ja järjestämään keskeisiä terveyspalveluja, mahdollistamaan pääsyn riittäviin terveydenhuollon laitoksiin, kouluttamaan henkilökuntaa ja tarjoamaan lääkkeitä ja asianmukaista tietoa. Euroopan komissio käsittelee myös lasten terveyttä poliittisessa vuoropuhelussa kumppaniensa kanssa. Kansainvälisistä terveysaloitteista, joihin komissio osallistuu, mainittakoon maailmanlaajuinen rahasto aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjumiseksi ja rokotteita ja immunisaatiota koskeva maailmanlaajuinen kumppanuus. Viimeksi mainittu on rokotusohjelmansa avulla ehkäissyt 5,4 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Viiden viime vuoden aikana komissio on myös osallistunut yli viiden miljoonan lapsen immunisointiin tuhkarokkoa vastaan. 5,5 miljoonaa alle 1-vuotiasta lasta on immunisoitu tuhkarokkoa vastaan 10 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

13 Terveydenhuollon parantaminen Uzbekistanissa Keskimääräinen lapsikuolleisuus EU:ssa on 5 tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden. Uzbekistanissa jokaista tuhatta vastasyntynyttä kohden ilmoitettiin 57 kuolemantapausta vuonna Euroopan komission rahoituksella 3,5 miljoona vuosina tätä lukua pyritään vähentämään parantamalla terveysasemia ja tarjoamalla koulutusta. UNICEF ja komissio tekevät yhteistyötä maan hallituksen kanssa auttaakseen Uzbekistanin sairaaloita ja terveydenhuollon työntekijöitä saavuttamaan kansainväliset standardit. Eräs tuore äiti kertoo: Lääkärini tässä sairaalassa neuvoi minua jo ennen kuin tulin raskaaksi. Sen jälkeen hän seurasi raskaudentilaani alusta loppuun asti. Lähes terveysasemaa tai muuta terveydenhuollon laitosta on rakennettu tai uusittu Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 11

14 TAVOITE NRO 5 ÄITIEN TERVEYDEN KOHENTAMINEN Joka minuutti yksi nainen kuolee raskauteen ja synnytykseen liittyvien komplikaatioiden vuoksi Ammattitaitoisen henkilöstön valvomien synnytysten määrä on noussut 20 prosentilla vuodesta 1990 Euroopan komissio osallistuu äitien terveyden, seksuaali- ja lisääntymisterveys mukaan luettuina, kohentamiseen ensisijaisesti tukemalla maita niiden omien terveyspolitiikkojen ja terveydenhoitojärjestelmien lujittamisessa, jotta ne sisältäisivät korkeatasoiset perhesuunnittelupalvelut ja lisääntymisterveyteen liittyvät palvelut. Erityisesti pyritään takaamaan, että kehitysmaat ovat itse vastuussa omista terveydenhuoltostrategioistaan. Esimerkkeinä osallistumisesta voidaan mainita äideille ja vastasyntyneille tarjottavan terveydenhoidon, synnytykseen liittyvät hätätilanteet mukaan luettuina, saatavuuden parantaminen, kätilöiden ja ammattitaitoisen synnytyshenkilökunnan koulutus, lääkintähenkilöstön työolojen parantaminen ja ehkäisyvälineiden saatavuuden parantaminen. Vuoden 2004 jälkeen komission tuki on johtanut yli 10 miljoonaan lisääntymisterveyttä koskevaan konsultaatioon ja hoitohenkilökunnan läsnäoloon yli 4 miljoonassa synnytyksessä. Lisäksi komissio tukee perhesuunnittelupalveluja ja kannattaa aktiivisesti naisten oikeuksien vahvistamista, jotta he tekevät omat tietoon perustuvat päätöksensä äitiyteen vissä liittykysymyksissä. Tässä yhteydessä komissio tekee yhteistyötä kansallisten hallitusten kanssa pääasiallisesti käymällä poliittista vuoropuhelua, toimittamalla tukea hallitusten omien talousarvioiden ja monien kansalaisjärjestöjen sekä Yhdistyneiden Kansakuntien virastojen kautta asian edistämiseksi ja palvelujen saatavuuden parantamiseksi. 10,8 miljoonaa konsultaatiota lisääntymisterveydestä 12 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

15 4 miljoonaa synnytystä ammattitaitoisen hoitohenkilöstön avustamana Äitien kiireellinen hoito Afganistanissa Köyhyyden, infrastruktuurikapasiteetin puutteen ja kätilöpulan vuoksi äitiyskuolleisuus Afganistanissa kuuluu maailman korkeimpiin. Yli 1,6 prosenttia naisista kuolee raskauden tai synnytyksen aikana. Vuosina Euroopan komissio myönsi 7,7 miljoonaa euroa hallituksen määrittelemälle terveyspalvelujen peruspaketille (BPHS) Nangarharin maakunnassa. BPHS, jossa keskitytään vahvasti naisten ja lasten terveyteen, tavoittaa 1,2 miljoonaa ihmistä. Tämä tuki auttoi johtamaan kätilönkoulutusohjelmaa ja perustamaan 324 terveysasemaa. Synnytystä edeltävää hoitoa saavien naisten osuus nousi 5 prosentista 30 prosenttiin vuosien 2003 ja 2006 välisenä aikana. Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 13

16 TAVOITE NRO 6 HI-VIRUKSEN JA AIDSIN, MALARIAN JA MUIDEN KULKUTAUTIEN TORJUNTA Vuonna 2004 oli 2,2 miljoonaa aidsiin liittynyttä kuolemaa Vuonna 2008 vastaava luku oli 2 miljoonaa Euroopan komissio on kohdistanut huomionsa HI-virukseen ja aidsiin, malariaan ja muihin kulkutauteihin soveltamalla kahta toisiaan täydentävää ja tukevaa lähestymistapaa: kahdenvälisellä tuella komissio lujittaa terveysjärjestelmiä, jotta kaikille voitaisiin taata yhtäläinen mahdollisuus saada korkealuokkaista hoitoa; ja lisäksi komissio osallistuu aktiivisesti aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjunnan maailmanlaajuisen rahaston toimintaan. Se tukee terveysalan kokonaisohjelmia, joista sovitaan suoraan kumppanimaiden hallitusten kanssa, siten, että ne saavat vahvistaa omia terveydenhuoltojärjestelmiään ja suunnata toimituksen sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjuntaan liittyvälle maailmanlaajuiselle rahastolle myöntämänsä tuen avulla komissio on järjestänyt 7,7 miljoonalle ihmiselle hyönteismyrkyllä käsiteltyjä verkkoja vuoden 2002 jälkeen. Lisäksi se tarjosi antiretroviraalista yhdistelmähoitoa ihmiselle, joilla on pitkälle edennyt HIV-tartunta ihmistä, joilla on pitkälle edennyt HIV-tartunta, on saanut antiretroviraalista yhdistelmähoitoa 14 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

17 7,7 miljoonalle ihmiselle on annettu hyönteismyrkyllä käsiteltyjä verkkoja HIV-tietoisuus Malawissa & Mosambikissa Nacalan ja Maputon kauppakäytävät, jotka yhdistävät Mosambikin ja Malawin, ovat alueita, joilla HIV-tartuntojen määrä on korkea. Eräällä komission rahoittamalla hankkeella perustettiin tukiverkkoja testaus-, neuvonta- ja hoitopalvelujen tarjoamiseksi. Lisäksi paikallisia järjestöjä koulutettiin vähentämään HIV:hen liittyvää häpeää ja tavoittamaan nuoret. Ennen hanketta nuoria hävetti pyytää kondomeja nyt he tulevat pyytämään niiden, sanoo eräs vertaiskouluttaja. toimittamista Kymmenen tukiryhmää on syntynyt, ja sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden määrä on puoliintunut nuorten keskuudessa Ribauén alueella (Mosambikissa). Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 15

18 TAVOITE NRO 7 YMPÄRISTÖN KESTÄVYYDEN VARMISTAMINEN 0,9 miljardilla ihmisellä ei ole käytössään puhdasta juomavettä Vuonna 1990 vastaava luku oli 1,2 miljardia Taloudellinen kehitys ei saa tapahtua ympäristön kustannuksella, minkä vuoksi ympäristönsuojelu sisältyy kaikkiin kehitysohjelmiin. Euroopan komissio tukee myös erityisohjelmia, joilla ratkaistaan kestävän kehityksen ympäristöhaasteita. Puhtaan veden saatavuus, jätevesihuolto ja hygienia vaikuttavat keskeisesti terveydentilan ja toimeentulon hankintaedellytysten paranemiseen. Komissio pyrkii kumppanimaiden kanssa takaamaan, että kaikkien ihmisten vesi- ja jätevesihuoltotarpeet otetaan huomioon. Tietoisena siitä, että niukat resurssit saattavat johtaa konfliktiin, komissio tukee yhteistyötä maiden välillä resurssien jakamiseksi. Vesi- ja jätevesihuolto-ohjelmille, jotka auttavat rakentamaan infrastruktuureja juomavettä ja jätevesien käsittelyä varten ja jotka tarjoavat perusjätevesihuollon ja hygienian, on osoitettu lähes 400 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän johdosta yli 31 miljoonaa ihmistä on kytketty juomaveden jakeluverkkoon ja 9 miljoonaa ihmistä viemäröintijärjestelmään vuoden 2004 jälkeen. Biodiversiteetin ja luonnonvarojen alalla komissio keskittyy suojelemaan haavoittuvia lajeja, alueita ja ekosysteemejä ja estämään metsien hävittämistä. Paikallistasosta ylöspäin hankkeissa keskitytään jätehuoltoon, uusiutuvaan energiaan, rannikkoalueiden käyttöön ja hoitoon, kalatalouteen, aavikoitumiseen, kestävään maankäyttöön sekä kestävään kulutukseen ja tuotantoon. Komissio on esimerkiksi auttanut säilyttämään 1,1 miljoonaa km 2 suojelualueina eri puolilla maailmaa. Ilmastonmuutoksen haasteeseen vastataan toteuttamalla ohjelmia, joiden avulla pyritään vähentämään sen vaikutuksia haavoittuvimmilla alueilla. Yli 31 miljoonaa ihmistä on kytketty juomaveden jakeluverkkoon ja 9.3 miljoonaa viemäröintijärjestelmään 16 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

19 1,5 miljoonaa km² suojeltuja metsiä ja 1,1 miljoonaa km² suojelualueita on säilytetty Euraasian arojen suojeleminen Arot kuuluvat Euroopan harvinaisimpiin ekosysteemeihin, mutta niiden kestävyys on uhattuna. Euroopan komissio suojelee aroja yhdessä Ukrainan, Moldovan ja Venäjän viranomaisten kanssa. Koetiloja on perustettu ympäristönsuojelun ja ekologisesti kestävän maatalouden hyötyjen esiin tuomiseksi. Miljoona hehtaaria maata on osoitettu suojelualueeksi. Koska pelkästään Ukrainassa hylätään vuosittain 200 arokylää, myös ekoturismia ja paikallista yrittäjyyttä tuetaan. Veden saatavuus Ugandassa Viime aikoihin asti ugandalaisella Mubenden kaupungilla oli vuodelta 1925 peräisin oleva vesijohtoverkko. Naisten ja lasten oli käveltävä pitkiä matkoja saadakseen puhdasta vettä, ja hygienia oli erittäin heikkoa. Vuonna 2001 käynnistettiin Euroopan komission rahoittama Keskilännen kaupunkien vesi- ja sanitaatiohanke. Vuoteen 2007 mennessä veden saatavuus oli taattu ihmiselle kolmessa kaupungissa Mubende mukaan luettuna. Siitä lähtien olen voinut tehdä enemmän mehua asiakkailleni ja ansaita, toteaa eräs enemmän paikallinen elinkeinonharjoittaja. Vettämme voi juoda turvallisesti, minkä vuoksi perheeni ei enää kärsi ripulista. Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 17

20 TAVOITE NRO 8 GLOBAALIN KEHITYSKUMPPANUUDEN KEHITTÄMINEN Useimpien avunantajien osalta tuki jää vielä selvästi alle Yhdistyneiden Kansakuntien tavoitteen, joka on 0,7 prosenttia bruttokansantulosta Vuonna 2009 virallisen kehitysavun kokonaismäärä oli 119,6 miljardia dollaria, kun vastaava luku vuonna 2004 oli 80 miljardia dollaria 18 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

21 Tuloksellisempaa apua Euroopan komissio edistää aktiivisesti avun tuloksellisuutta. Se tavoittelee laatua ja tulossuuntautunutta apua kolmella tasolla: yksittäisenä rahoittajana, EU:n tasolla yhdenmukaistamalla lähestymistapoja jäsenvaltioiden kanssa ja kansainvälisesti toimimalla Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä. EU:lla on käytännöllinen lähestymistapa avun tuloksellisuuteen: vuonna 2009 se määritti 21 toimenpidettä, jotka toteutetaan ennen Soulissa vuonna 2011 järjestettävää kansainvälistä korkean tason foorumia avun tuloksellisuudesta. Ensisijaisiin tavoitteisiin kuuluu edunsaajamaiden omien järjestelmien käyttö tuen kanavoinnissa ja avunantajien välisessä työnjaossa. Lisäämällä edelleen avun avoimuutta ja ennakoitavuutta Euroopan komissio pyrkii edelleen lisäämään tuloksellisuutta ja vähentämään kehitysmaihin kohdistuvaa hallinnollista rasitusta. Kauppaa tukeva apu Kauppaa tukeva apu (AfT) auttaa kehitysmaita viemään alueellisille ja kansainvälisille markkinoille ylläpitämään kehitystä luomalla tuloja. AfT parantaa kaupallisia toimintaedellytyksiä ja tuotantokykyä ja voi auttaa parantamaan toimeentuloa sekä saavuttamaan vuosituhattavoitteet lisäämällä työllisyyttä ja nostamalla palkkoja ja julkisiin politiikkoihin käytettävissä olevia valtion verotuloja. EU ja sen jäsenvaltiot ovat voimakkaasti sitoutuneet kauppaa tukevan avun asialistaan. Vuonna 2008 ne saavuttivat tavoitteensa nostaa kauppaan liittyvä apu 2 miljardiin euroon vuodessa vuoteen 2010 mennessä. Samanaikaisesti olisi toteutettava EU:n toimia, joilla helpotetaan kehitysmaiden pääsyä markkinoille muun muassa Kaikki paitsi aseet -aloitteen avulla, jolla taataan, että vähiten kehittyneet maat voivat viedä EU:hun kaikkia tuotteita (paitsi aseita) ilman tariffeja tai kiintiöitä. AKT-maista maailmanmarkkinoille suuntautuvan viennin helpottaminen Torjunta-aineita koskeva aloiteohjelma (PIP) auttaa AKT-maiden puutarha-alan tuotteiden vientiyrityksiä täyttämään EU:n elintarvikelainsäädännön vaatimukset ja pyrkii varmistamaan niiden pitkän aikavälin kestävyyden. Yrityksemme on hyötynyt suunnattomasti PIP-tuesta, toteaa eräs kenialainen elinkeinonharjoittaja. Viime vuonna suoritetun sertifioinnin jälkeen tonnistomme on kasvanut 25 tonnista keskimäärin tonniin kuukaudessa, ja asiakkaidemme määrä on kolminkertaistunut. PIP-ohjelmasta on tuettu noin :ta pientä perhetilaa. Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 19

22 TAVOITE 8 NRO 58 vaalitarkkailuvaltuuskunnan käyntiä Ei kehitystä ilman turvallisuutta ja demokratiaa EU:n Afrikan rauhanrahasto (APF) edistää rauhaa ja turvallisuutta maanosan tasolla ja aluetasolla. Rahastosta tuetaan konfliktien estoon, hallintaan ja ratkaisemiseen sekä rauhanrakentamiseen liittyviä aloitteita. APF, joka toimii yhteistyössä ja yhteisvastuullisesti Afrikan unionin ja muiden alueellisten organisaatioiden kanssa, pyrkii parantamaan vuoropuhelua, lujittamaan toimielinten valmiuksia rauhan ja turvallisuuden alalla ja tarjoamaan luotettavan rahoituslähteen Afrikan johtamille rauhantukioperaatioille. Vuosina APF:n kokonaisrahoitus on 300 miljoonaa euroa. Tämänhetkisiin APF:n tukemiin operaatioihin kuuluu muun muassa Somaliassa toteutettava Afrikan unionin operaatio ja operaatio rauhan lujittamiseksi Keski-Afrikan tasavallassa. Afrikan johtamissa rauhantukioperaatioissa Vaalitarkkailuvaltuuskunnilla on keskeinen rooli tuettaessa maita kohti demokratiaa. EU:n vaalitarkkailijat antavat puolueettomia arviointeja vaaliprosesseista isäntämaiden hallituksille ja kansainväliselle yhteisölle ja tarjoavat kaivatun vakauttavan tekijän. Viiden viime vuoden aikana on toteutettu 58 vaalitarkkailuvaltuuskunnan käyntiä. vuosittain rauhanturvaajaa 20 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

23 km teitä on rakennettu, uudelleenrakennettu tai ylläpidetty Perun ja Ecuadorin välisen päävaltatien rakentaminen Kuljetuksen parantaminen Tehokas, luotettava kuljetus helpottaa taloudellista kehitystä ja auttaa vähentämään köyhyyttä. Kansallisten liikennepolitiikkojen tukeminen on tämän vuoksi ollut Euroopan komission yhteistyön perinteinen tavoite. Ennen kaikkea komissio asettaa etusijalle perusliikenneinfrastruktuurin uudelleenrakentamisen ja ylläpidon, joka on keskeistä siltä osin kuin kyseessä on pitkän aikavälin kehitys, alueellinen yhdentyminen naapurimaiden kanssa ja kansallinen turvallisuus. Komissio kuuluu maailman suurimpiin kuljetussektorin avunantajiin erityisesti Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioissa. Vuoden 2004 jälkeen Euroopan komission tuet ovat auttaneet rakentamaan ja kunnostamaan yli km teitä, huolehtimaan teiden ylläpidosta yhteensä yli km:n osuudella ja parantamaan kansallisia teidenhoitovalmiuksia, mikä on laskenut kuljetuskustannuksia ja parantanut liikkuvuutta miljoonien ihmisten kohdalla. Allekirjoitettuaan rauhansopimuksen vuonna 1998 Ecuador ja Peru alkoivat pyrkiä kohti taloudellista yhdentymistä. Niiden kahdenväliseen kehityssuunnitelmaan sisältyi viiden valtatien rakentaminen. Vuosina Euroopan komissio myönsi 51 miljoonaa euroa maantiereitin n:o 1 rakentamiseen. Se on tärkein maayhteys kahden maan välillä ja osa Panamerican Highwaytä. Uudesta tiestä hyötyy 4 miljoonaa raja-alueiden asukasta. Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 21

24 TUKEA KOSKEVAT PERUS- JA TILASTOTIEDOT Euroopan komissio on varannut huomattavan määrän 12,3 miljardia euroa vuonna 2009 ulkoiseen apuun eri puolilla maailmaa. Tämä on osoitus sen sitoumuksesta edistää kumppaniensa kanssa vuosituhattavoitteiden ja muiden kehitystavoitteiden saavuttamista eri puolilla maailmaa. Alhaisen tulotason maat, vähiten kehittyneet maat mukaan luettuina, ovat suurimpia edunsaajia. Komissio keskittää tukensa sosiaaliseen infrastruktuuriin koulutuksen ja terveyden kaltaisille aloille; seuraavana tärkeysjärjestyksessä on taloudellinen infrastruktuuri, kuten kuljetus ja energia. Maantieteellisesti suurin osa tästä tuesta suuntautuu Afrikkaan ja Euroopan naapureille. Komissio on aktiivinen myös ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen kaltaisilla keskeisillä aloilla samoin kuin sukupuolikysymysten kaltaisissa monialaisissa aihepiireissä. Jäljempänä olevat kaaviot osoittavat ulkoisen avun EU:n talousarviossa (kaavio 1) ja komission hallinnoiman virallisen kehitysavun (ODA) ajan kuluessa, alueittain ja aloittain (kaaviot 2, 3 ja 4). Ulkoiseen apuun vuonna 2009 osoitetut EU:n määrärahat Sitoumukset (milj. euroa) Virallisen kehitysavun muutokset vuosina Sitoumukset (milj. euroa) EU:n talousarvio ilman ulkoista apua Ulkoinen apu (talousarvio + EKR) Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

25 Virallisen kehitysavun maantieteellinen jakautuminen vuonna 2009 Sitoumukset (milj. euroa) Virallisen kehitysavun jakautuminen aloittain vuonna 2009 Sitoumukset (milj. euroa) Eurooppa Afrikka: Saharan pohjoispuolinen Afrikka Afrikka: Saharan eteläpuolinen Afrikka Aasia: Lähi-itä Aasia: Etelä- ja Keski-Aasia ja Kaukoitä Amerikka Oseania Kahdenvälinen kohdentamaton apu Monenvälinen apu, yhteensä Sosiaalinen infrastruktuuri: koulutus, terveydenhuolto, vesi, hallinto ja kansalaisyhteiskunta, muut Talouden infrastruktuuri ja palvelut: liikenne, viestintä, energia, muut palvelut Tuotanto: maatalous, metsätalous ja kalastus, teollisuus, kaivosja rakennusala, kauppa ja matkailu Monialainen: ympäristö, muut Budjettituki, elintarvikeapu, elintarviketurva Velkaan liittyvät toimet Humanitaarinen apu Muut/kohdentamattomat: hallintokulut, tuki kansalaisjärjestöille, erittelemätön Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 23

26 METODOLOGINEN HUOMAUTUS Tässä esitetyt tulostiedot viittaavat Euroopan komission rahoittamiin ohjelmiin, joita yhteistyötoimisto EuropeAid hallinnoi ja jotka rahoitetaan EU:n talousarviosta ja Euroopan kehitysrahastosta. Jollei toisin mainita, ne eivät kata jäsenvaltioiden rahoittamia kahdenvälisiä ohjelmia. Tulostiedot havainnollistavat sitä, kuinka komission rahoittamat ohjelmat ovat edistäneet kahdeksan vuosituhattavoitteen saavuttamista. EuropeAid ja EU:n lähetystöt ovat laatineet ne paikalla tutkimusten ja tilapäisen tiedonkeruun perusteella. Tiedot kattavat vuodet Tapauksissa, joissa konkreettisia tuloksia ei voitu suoraan yhdistää hankkeisiin (esimerkiksi kun tuki toteutettiin talousarviotuen muodossa myönnettiin suoraan hallituksille eikä tiettyyn hankkeeseen tai yhteisrahoituksena muiden avunantajien kanssa), sovellettiin määräsuhteeseen perustuvaa laskentatapaa ottamalla huomioon komission osuus kokonaismäärästä. Kunkin vuosituhattavoitteen tilaa kuvaavat yleiset luvut on lainattu vuosituhannen kehitystavoitteita koskevista YK:n raporteista. Tulostietojen ei voida kuitenkaan katsoa kuvaavan kaikkia komission kehitysavusta saatuja tuloksia tyhjentävästi ja kaikessa laajuudessaan. Ne kuvaavat ainoastaan osaa komission kehitysaputoiminnasta. 24 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet

27 European Commission EuropeAid Co-operation Office Rue de la Loi Brussels, Belgium Sähköposti: Lisätietoa Euroopan unionista on saatavilla Internetosoitteesta Euroopan unioni, 2010 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Euroopan komissio tai sen puolesta toimivat henkilöt eivät vastaa tämän asiakirjan tietojen käytöstä. ISBN doi: /64612 Vuosituhannen kehitystavoitteisiin tähtäävät EU:n toimet 25

28 Euroopan komissio KQ FI-C

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN Helsinki, 15.2.2011 Tausta Vuonna 2007 perustetussa, eduskunnassa kokoontuvassa, Perjantai-ryhmässä on mukana kansanedustajia, suomalaisia

Lisätiedot

kehitysyhteistyö opas euroopan unionin kehitysyhteistyötä koskevasta yhteisön politiikasta EUROOPAN KOMISSIO DE 115

kehitysyhteistyö opas euroopan unionin kehitysyhteistyötä koskevasta yhteisön politiikasta EUROOPAN KOMISSIO DE 115 kehitysyhteistyö opas euroopan unionin kehitysyhteistyötä koskevasta yhteisön politiikasta EUROOPAN KOMISSIO DE 115 TOUKOKUU 2003 julkaisija Leonidas Antonakopoulos Georges Eliopoulos Euroopan komissio

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kestävän kehityksen strategian uudelleentarkastelusta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kestävän kehityksen strategian uudelleentarkastelusta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 27.2.2006 KOM(2005) 658 lopullinen/2 CORRIGENDUM : Liite 1 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Kestävän kehityksen strategian uudelleentarkastelusta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tila maailmassa 10 vuotta YK:n väestö- ja kehityskonferenssista Sisällys JOHDANTO

Lisätiedot

Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma

Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma 2012 1 Sisältö 2 I Yhteinen vastuu, yhteinen etu 3 II Suomen ihmisoikeusperustainen tapa toimia 5 i Demokraattinen omistajuus ja vastuullisuus 6 ii Tuloksellisuus

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET www.vuosituhattavoitteet.fi ENTÄ JOS... OLISIT KÖYHÄ? Köyhyys tarkoittaa nälkää, puuttuvaa terveydenhuoltoa ja koulutusta, huonoja asuinoloja sekä yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Apua katastrofien ja konfliktien uhreille ja suojaa hädänalaisille Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu Euroopan unionin humanitaarisen avun piirissä on tuhansia

Lisätiedot

Ehdotus kauppaa tukevan kehitysyhteistyön toimintasuunnitelmasta Kepan kommentit 17.8.2012

Ehdotus kauppaa tukevan kehitysyhteistyön toimintasuunnitelmasta Kepan kommentit 17.8.2012 Ehdotus kauppaa tukevan kehitysyhteistyön toimintasuunnitelmasta Kepan kommentit 17.8.2012 Kommentit lisätty keltaisella ja tekstiehdotukset vihreällä. --------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kehitysyhteistyövaliokunta

Kehitysyhteistyövaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 20.11.2012 TYÖASIAKIRJA valiokunta-aloitteisesta mietintöluonnoksesta monivuotisen kehyksen laatimisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen

Lisätiedot

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö 9/06 29.9.2006 Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö Aasian kehityspankki köyhien asialla... 3 Kehityspoliittinen toimikunta: Kansalaisjärjestökeskustelu

Lisätiedot

Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16

Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16 Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana Väestötietosarja 16 Väestötietosarja 16 Kirjoittaja: Elina Korhonen VTM Elina Korhonen toimii koordinaattorina

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE AFGANISTANIN TILANTEESTA, SUOMEN KOKONAISTUESTA AFGANISTANILLE JA SUOMEN OSALLISTUMISESTA SOTILAALLISEEN

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE AFGANISTANIN TILANTEESTA, SUOMEN KOKONAISTUESTA AFGANISTANILLE JA SUOMEN OSALLISTUMISESTA SOTILAALLISEEN VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE AFGANISTANIN TILANTEESTA, SUOMEN KOKONAISTUESTA AFGANISTANILLE JA SUOMEN OSALLISTUMISESTA SOTILAALLISEEN KRIISINHALLINTAOPERAATIOON "RESOLUTE SUPPORT" 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINNON YK-STRATEGIA

SUOMEN ULKOASIAINHALLINNON YK-STRATEGIA SUOMEN ULKOASIAINHALLINNON YK-STRATEGIA 17.7.2013 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET SUOMEN ULKOASIAINHALLINNON YK-STRATEGIA 17.7.2013 ISSN 0358-1489 ISBN 978-952-281-156-1 PDF ISBN 978-952-281-157-8

Lisätiedot

Vihreä visio sosiaaliselle Euroopalle

Vihreä visio sosiaaliselle Euroopalle Vihreä visio sosiaaliselle Euroopalle Taustaa Vihreä visio: osallisuutta edistävä ja yhtenäinen yhteiskunta Euroopan vihreät kannattavat Eurooppaa, joka takaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden vapauteen

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Työllisyys, sosiaaliasiat. ja osallisuus. Työllisyys, osallisuus ja sosiaalipolitiikka. investointeina VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Työllisyys, sosiaaliasiat. ja osallisuus. Työllisyys, osallisuus ja sosiaalipolitiikka. investointeina VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Työllisyys, sosiaaliasiat Työllisyys, osallisuus ja sosiaalipolitiikka investointeina ja osallisuus Sosiaaliset investoinnit ovat avainasemassa, jos EU haluaa selvitä

Lisätiedot

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Taustaa Vihreä taloudellinen visio Euroopan vihreät katsovat, että ihmisen pitäisi ottaa toiminnassaan huomioon se, että olemme osa rikasta mutta rajallista ja haavoittuvaa

Lisätiedot

Kauppa. Vapaakauppa on talouskasvun lähde VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kauppa. Vapaakauppa on talouskasvun lähde VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kauppa Vapaakauppa on talouskasvun lähde Uusien markkinoiden avautuminen auttaa taloutta kasvamaan ja edellyttää EU:lta aktiivista vapaakauppa- ja investointipolitiikkaa.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 13. toukokuuta 2013 (24.05) (OR. en) 9431/13 COHOM 82 PESC 505 COSDP 419 FREMP 54 INF 80 JAI 362 RELEX 387

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 13. toukokuuta 2013 (24.05) (OR. en) 9431/13 COHOM 82 PESC 505 COSDP 419 FREMP 54 INF 80 JAI 362 RELEX 387 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. toukokuuta 2013 (24.05) (OR. en) 9431/13 COHOM 82 PESC 505 COSDP 419 FREMP 54 INF 80 JAI 362 RELEX 387 SAATE Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN Globaaliin vastuuseen kasvaminen NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN toimittaja: Jari Kivistö taitto ja kuvitus: Jaakko Pesonen julkaisija: Ulkoasiainministeriö 2. painos. Kirjan tekijät

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

Ilmastonmuutos. Sinun maailmasi sinun ilmastosi VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ilmastonmuutos. Sinun maailmasi sinun ilmastosi VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ilmastonmuutos Sinun maailmasi sinun ilmastosi Vähähiilinen talous edistää talouskasvua ja työpaikkojen luomista SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Lisätiedot

YHTEINEN TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

YHTEINEN TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 26.6.2012 JOIN(2012) 19 final YHTEINEN TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Arktista aluetta

Lisätiedot

P6_TA-PROV(2005)0341 Merkittävät ja laiminlyödyt taudit kehitysmaissa

P6_TA-PROV(2005)0341 Merkittävät ja laiminlyödyt taudit kehitysmaissa P6_TA-PROV(2005)0341 Merkittävät ja laiminlyödyt taudit kehitysmaissa Euroopan parlamentin päätöslauselma merkittävistä ja laiminlyödyistä taudeista kehitysmaissa (2005/2047(INI)) Euroopan parlamentti,

Lisätiedot

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1.8 Nuoret ja tulevaisuuden muutos Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1 Toimittajat: Marianne Keyriläinen, Elina Korhonen ja Laura Lipsanen Tilastojen toimitus:

Lisätiedot

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Poliittinen julistus 1 artikla Me YK:n toiseen ikääntymistä koskevaan maailmankonferenssiin

Lisätiedot

15.12.2000 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

15.12.2000 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 15.12.2000 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 317/3 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

kehitysyhteistyön palvelukeskus kehitysyhteistyö nyt

kehitysyhteistyön palvelukeskus kehitysyhteistyö nyt kehitysyhteistyön palvelukeskus kehitysyhteistyö nyt 2 kehitysyhteistyö nyt sisällys Kehitysyhteistyö on monimuotoisempaa kuin koskaan 3 Kehitysyhteistyö numeroina 4 Koordinaatio elintärkeää 5 Budjettituki

Lisätiedot

Johdonmukaisella kehityspolitiikalla köyhyyttä vastaan

Johdonmukaisella kehityspolitiikalla köyhyyttä vastaan Johdonmukaisella kehityspolitiikalla köyhyyttä vastaan Kansalaisjärjestöjen haaste Suomen hallitukselle ja Euroopan unionille EU-puheenjohtajuuskaudella 2006 SISÄLLYS 1. JOHDONMUKAISELLA KEHITYSPOLITIIKALLA

Lisätiedot