Kehitysvammaisten lasten avohuollon ohjaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysvammaisten lasten avohuollon ohjaus"

Transkriptio

1

2 Tähän palveluoppaaseen on koottu Kokkolan alueen lapsiperheiden erityispalvelujen tuottajat ja heidän yhteystietonsa. Palvelut ovat ryhmitelty sosiaalipalveluihin, terveyspalveluihin ja muihin. Jako on osin keinotekoinen, mutta tarkoituksena on helpottaa yhteystietojen hakua. Esimerkiksi erityislastentarhanopettajat kuuluvat sivistystoimen alaisuuteen, mutta tässä heidän palvelunsa ovat sosiaalipalvelujen ryhmässä. Pääotsikkojen jälkeen tiedot palveluista ovat aakkosjärjestyksessä. Soitellaan! SOSIAALIPALVELUT Erityislastentarhanopettajat Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten vanhempien tukeminen sekä ohjaus hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen liittyvissä asioissa - varhaiskasvatuksen henkilöstön konsultointi erityisvarhaiskasvatuksen asioissa - moniammatillinen yhteistyö - neuvonta ja ohjaus erityistä tukea tarvitsevien lasten päivähoito- ja erityisopetuspalveluiden järjestämisessä Sivistyskeskus / Varhaiskasvatus, Rantakatu 16 Kiertävä erityislastentarhanopettaja Pirjo Harjupatana, Kiertävä erityislastentarhanopettaja Solveig Forslund-Nordlund, Kiertävä erityislastentarhanopettaja Merja Rekilä, Kiertävä erityislastentarhanopettaja Jaana Hotakainen, Kehitysvammaisten lasten avohuollon ohjaus - tuki ja ohjaus lasten kehitysvammaisuuteen sekä kuntoutukseen ja palveluihin liittyvissä asioissa - lapsen yksilöllisen varhaiskuntoutusohjelman suunnittelu, toteutus ja seuranta osana moniammatillista tiimiä - maksuton palvelu, edellytetään kehitysvammadiagnoosi - työmuodot: kotikäynnit ja ohjauskäynnit päivähoitoon Kaupungintalo, Kauppatori 5 Varhaiskuntotuksen avohuollonohjaaja Eija Vepsäläinen, Lapsiperheiden erityispalvelujen PALVELUOPAS 2011

3 Lapsen elatus-, huolto- ja tapaamisasiat - neuvonta ja ohjaus avio- ja avoerotilanteissa - sopimusten tekeminen lapsen elatuksesta, huollosta ja tapaamisesta avio- ja avoerotilanteissa - koulutussopimukset yli 18-vuotiaille - isyyden selvittämiset, kun lapsen vanhemmat eivät lapsen syntymähetkellä ole avioliitossa Kaupungintalo, Kauppatori 5, Lastenvalvojat Ajanvaraus tai , puhelinaika lastenvalvojille ma-pe klo Lapsiperheiden kotipalvelu - tavoitteena on tukea perheen omatoimista selviytymistä - lyhytaikaista apua, joka annetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan esim. huoltajan sairastuessa tai synnytyksen vuoksi sekä suunnitellusti esim. huoltajan uupumuksen tai vaikean elämäntilanteen vuoksi. Kotipalvelun ohjaaja tai Kotipalvelun tilaus ma pe klo Lastensuojelun perhetyö - asiakkaaksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kautta - toteutetaan yhdessä perheen kanssa laaditun suunnitelman pohjalta tavoitteena myönteinen muutos lapsen elämäntilanteeseen Isokatu 15 B, Lapsiperheiden erityispalvelujen PALVELUOPAS

4 Lastensuojelun sosiaalityö - lapsi- ja perhekohtaista sosiaalityötä, joka sisältää lastensuojelutarpeen selvityksen, avohuollon tukitoimien järjestämisen ja tarvittaessa lapsen huostaanottamisen ja sijaishuoltoon sijoittamisen sekä jälkihuollon - tavoitteena on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia Isokatu 15 B, Lohtajan aluetoimisto; sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä, Kälviän aluetoimisto; sosiaalityöntekijä , sosiaaliohjaaja Kruunupyyn kunnantalo, Läheisneuvonpito - tapa etsiä ratkaisuja lapsia ja nuoria koskeviin huoliin ulkopuolisen koollekutsujan organisoimana - lapsen oma perhe ja läheiset etsivät ratkaisuja huoliin ja laativat siitä yhteisen suunnitelman - lähtökohtana lapsen ajatukset ja läheisten voimien yhdistäminen tilaukset verkostokoordinaattori Pirkko Kivistö, Nopsa - lastensuojelun päivystys ja lastensuojeluilmoitusten vastaanottaminen lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä arkisin klo 8-16, muulloin ilmoitusten jättäminen Lapsiperheiden erityispalvelujen PALVELUOPAS 2011

5 Perheneuvola Voit ottaa yhteyttä perheneuvolaan, - olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä, mielialasta tai muista tunne-elämään liittyvistä asioista - haluat keskustella lapsesi kehityksestä tai kasvatuksesta - sinulla on vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä - toivot apua perheesi ristiriitatilanteisiin tai parisuhteen pulmiin - perheessä harkitaan eroa tai perheesi tarvitsee apua erosta selviytymiseen - perheessä on kohdattu menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita - palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia - ei tarvita lähetettä Pitkänsillankatu 1-3, , ma-to 8-16 ja pe Perhesosiaalityö - varhaista tukea ja apua perheille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta tai neuvontaa elämäntilanteessaan, mutta joilla ei ole lastensuojelun asiakkuutta - sosiaalityön konsultaatioapua yhteistyökumppaneille Nuppu-hankkeen aikana saakka Sanna Sarkkinen-Vuorinen, Sosiaalineuvontapiste - tietoa ja neuvoja perusturvakeskuksen palveluista ja tukimuodoista Kaupungintalo, Kauppatori 5, sosiaalineuvonta , arkisin 8-16 Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta - asiakkaaksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kautta - koulutetun vapaaehtoisen aikuisen tai perheen antamaa tukea ja apua lapselle tai nuorelle Anne-Mari Granvik, Marja-Liisa Kattilakoski, ( saakka) Lapsiperheiden erityispalvelujen PALVELUOPAS

6 TERVEYSPALVELUT Fysioterapia - terveydenhoitajan tai lääkärin lähete - hoidon tarve määritellään tarkemmin kuntoutus- tai hoitosuunnitelmassa - fysioterapia toteutetaan joko julkisessa terveydenhuollossa tai yksityisten palveluntuottajien toimesta Kokkolan terveyskeskuksen fysioterapia, Mariankatu 28, Kehityspoliklinikka - kehitysvammaisten erityistason palvelujen järjestäminen: tutkimus-, konsultointi- ja asiantuntijapalveluja - ei tarvita lähetettä - palvelut ovat maksuttomia - pääasiassa lapsille ja nuorille, mutta saatavilla myös eri-ikäisten kehitysvammaisten kriisi- ja mielenterveyspalveluja - tavoitteena mahdollisimman itsenäinen ja omatoiminen kehitysvammainen aikuinen sekä hyvinvoiva perhe Kehityspoliklinikka, Mariankatu 16 A, Lasten psykiatrian poliklinikka ja osasto (alle 13-vuotiaat) - ensisijaisesti terveyskeskuslääkärin lähetteellä, sovitusti myös perheneuvolan, terveydenhoitajan, koulupsykologin jne. lähetteellä - lapsen käyttäytymisen ja tunne-elämän oireet, jotka aiheuttavat lapsen toimintakyvyn huonontumista ja vaikeuksia arkielämässä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa - palvelut ovat lapselle ja perheelle maksuttomia - ensikäynnillä arvioidaan hoidon tarve ja toteuttamistapa Mariankatu 16-20, Vauvaperhetyö (0-3-vuotiaat) - lääkärin, terveydenhoitajan tai muun hoitavan tahon lähetteellä - vauvatiimi tukee perheitä, kun ongelmana on vanhemman uupumus, psyykkinen tai fyysinen sairaus, odotukseen/synnytykseen liittyvät pelot, vauvan itkuisuus tai muut vuorovaikutukseen liittyvät pulmat - työskentely on perhekeskeistä ja perheen tarpeista lähtevää Mariankatu 16-20, Lapsiperheiden erityispalvelujen PALVELUOPAS 2011

7 Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto (13-18-vuotiaat) - nuoren oma yhteydenotto tai lääkärin lähete - nuorisopsykiatrista konsultaatiota, tutkimusta ja hoitoa nuorille ja heidän perheilleen, kun nuoren psyykkinen kehitys on vaarantunut - käyttäytymisen ja tunne-elämän oireet, jotka johtavat nuoren toimintakyvyn huononemiseen ja hankaluuksiin esim. ikätoverisuhteissa, koulussa ja/tai perheessä - hoitomuodot: yksilöterapia, perhe- ja verkostokeskeinen työ, luovat terapiat Mariankatu 16-20, Lasten ja nuorten terapiapoliklinikka - alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten psykoterapiapalveluiden suunnittelu, toteutus ja järjestäminen - osa terapioista tapahtuu poliklinikalla, osa toteutuu Kelan rahoittamana ja osa ostopalvelusopimuksella yksityisten terapeuttien toimesta - terapiapoliklinikalle tullaan lähetteellä, yleensä lastenpsykiatrian poliklinikan tai nuorisopoliklinikan kautta. Mariankatu 16-20, Mielenterveyspalvelut (aikuiset) - neuvontaa, ohjausta ja hoitoa erilaisissa mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa ja elämän kriiseissä - yhteydenotto oman terveyskeskuksen/alueen ajanvaraukseen, josta ohjataan joko psykiatrian sairaanhoitajalle tai lääkärille hoidon tarpeen arviointi ja hoito - terveyskeskuksen lääkäri arvioi jatkohoidon tarpeen ja tekee tarvittaessa lähetteen psykiatrian poliklinikalle Mariankatu 28, Neuvolan perhetyö - varhaisen tuen perhetyötä yhteistyössä neuvolan kanssa - lyhytkestoista, nopeasti tarpeeseen vastaava ja perheen omia voimavaroja vahvistavaa perheohjaaja Tanja Hemmoranta, (Nuppu-hanke saakka) Lapsiperheiden erityispalvelujen PALVELUOPAS

8 Puheterapia - hoitoa ja kuntoutusta, kun lapsella on esim. viivästynyt puheen tai kielen kehitys, epäselvä puheilmaisu, puhumattomuus tai muut kommunikaatioon liittyvät vaikeudet - neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä Kokkolan terveyskeskuksen puheterapeutit palvelut ovat kuntalaisille maksuttomia lähete, myös lapsen vanhemmat voivat itse ottaa yhteyttä puheterapeuttiin. Pitkänsillankatu 1-3 b, KPSHP puheterapia tarvitaan lääkärin lähete tai sairaalan sisäinen konsultaatio, myös neuvolan lähetteellä Mariankatu 16-20, , puhelinajat ma 12-13, ke 9-10 Toimintaterapia / terveyskeskus - arviointia ja kuntoutusta, kun lapsella on ongelmia mm. sensomotoriikassa, tarkkaavaisuudessa, hahmottamisessa, käsien käytössä, oman toiminnan ohjaamisessa jne - neuvolan, lääkärin tai muun terveydenhuoltoalan ammattilaisen lähetteellä Mariankatu 28, Toimintaterapia / sensorisen integraation terapia - hoitoa ja kuntoutusta, kun lapsella on puutteita aistitiedon käsittelyssä - terapeutilta edellytetään si-terapeutin erikoistumiskoulutus - lääkärin lähete Yksityiset palveluntuottajat: Soili Erkkilä, Hannele Huhtala Mari Virkkala Lapsiperheiden erityispalvelujen PALVELUOPAS 2011

9 MUUT PALVELUT Ensi ja turvakoti - tilapäistä asumista ja turvaa perhe- ja lähisuhdeväkivallasta kärsiville - vaativaa vauvaperhetyötä ensikodissa, ensikoti- ja perhekuntoutusjaksoilla - maksutonta neuvontaa ja ohjausta puhelimitse ja käynneillä - laitosjaksoille maksusitoumus omasta kunnasta Sairaalakatu 9, tai Lapsen ja vanhemman tapaamispaikka - lapsen ja vanhemman tapaamispaikka silloin, kun lapsi ei voi tavata vanhempaansa tämän kotona - valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot - varauksen tapaamispaikkaan tekee lastenvalvoja/sosiaalityöntekijä Kokkolan ensi- ja turvakoti, Sairaalakatu 9, tai Naistenlinja - maksuton neuvonta ja tukipuhelin väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille tytöille ja naisille sekä heidän läheisilleen ma-pe klo Perheasiain neuvottelukeskus - Ev.lut kirkon ylläpitämä, kaikille avoin - keskusteluapua parisuhteen ja perheen solmukohtiin ja elämän kriiseihin - perheasiain sovittelua - palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia - ei tarvita lähetettä Kauppatori 2, 3.krs, ajanvaraus ma-to klo 8-13, Lapsiperheiden erityispalvelujen PALVELUOPAS

10 Päihde- ja riippuvuusongelmien hoito Kokkolan ensi- ja turvakoti ry; Päihdeongelmiin erikoistunut ensikoti ja sen avopalvelu Iida-Liina; - varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja hoito - kuntoutusta päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille ja vauvaperheille - tarvitaan maksusitoumus sosiaalityöntekijältä Iida-Liina, Lepokodinkatu 3, ja A-klinikka ja nuorten tuki- ja neuvontapiste Nuotta - hoitoa ja tukea päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiville ja heidän läheisille. - ei tarvita lähetettä - palvelu on maksutonta. - voi tulla yksin tai perheen kanssa. Pitkänsillankatu 1-3 D, Ventuskartano ry: - kuntoutusta päihde- ja peliriippuvuuksiin naisille, miehille ja perheille - yksilökuntoutus vrk, perhekuntoutus 3-6 kk, yksilö- ja ryhmäintervallit 5-14 vrk, kuntouttava perheleiri kerran kesässä 7 vrk - kuntoutusmuodot: kognitiivinen käyttäytymisterapia, verkostotyö, yhteisöhoito ja perhekuntoutus. Kuntoutus toteutetaan pääosin ryhmämuotoisesti - kuntoutustarpeen arvioi A-klinikka tai Nuotta - kunnan maksusitoumus tarvitaan ellei ole itsemaksava Ventuksentie 84, Lapsiperheiden erityispalvelujen PALVELUOPAS 2011

11 Rikosuhripäivystys - neuvoja ja tukea rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja todistajille - mahdollisuus maksuttomaan tukihenkilöön, joka auttaa ja tukee käytännön asioissa, esim. hakemukset, asioinnit poliisissa jne. Ensi- ja turvakoti, Sairaalakatu 9, toiminnanohjaaja Marika Pynttäri, tai Sovittelutoimisto - maksutonta sovitteluapua rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. - sovittelua voi pyytää lapsen huoltaja, opettaja, koulu, lapsi itse, eri viranomaiset sekä uhri/tekijä. Antti Chydeniuksenkatu 71, tai Unikoulu Sinilintu - 6 kk-2 v ikäisille lapsille normaalin vuorokausirytmin saamiseksi - Puhelinneuvontaa ja tarvittaessa rytmitysjakso ensi- ja turvakoti Ainassa - jaksolle neuvolan terveydenhoitajan lähete - Perheen omavastuuosuus 15 e/vrk Kokkolan ensi- ja turvakoti ry, Sairaalakatu 9, tai Lapsiperheiden erityispalvelujen PALVELUOPAS

12

Levottoman ja/tai keskittymättömän. hoitopolku Vantaalla. Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus

Levottoman ja/tai keskittymättömän. hoitopolku Vantaalla. Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus Levottoman ja/tai keskittymättömän lapsen ja nuoren Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus Sisällysluettelo: 1. Johdanto ja määritelmä 2 - Tukitoimet alle kouluikäisille lapsille huoneentaulu 3 - Tukitoimet

Lisätiedot

Johdanto. Lasten ja perheiden palvelujen yhteistiedot Työntekijöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@selanne.net

Johdanto. Lasten ja perheiden palvelujen yhteistiedot Työntekijöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@selanne.net Johdanto Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien sekä Kärsämäen ja Reisjärven kuntien perustama kuntayhtymä, joka on aloittanut toimintansa vuoden 2010 alusta. Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta 19.4.2011 29 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1. Käsikirjan käyttäjälle... 1 1.2. Mitä esiopetuksen

Lisätiedot

Pornaisten sosiaali- ja terveyspalvelut. 1.1.2009 alkaen

Pornaisten sosiaali- ja terveyspalvelut. 1.1.2009 alkaen Pornaisten sosiaali- ja terveyspalvelut SISÄLLYSLUETTELO sivu Pornaisten sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistoiminta-alueella 1 Aikuissosiaalityö... 4 Lastensuojelun sosiaalityö... 4 Sosiaalipäivystys...

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2. PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA TARKOITUS YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 5 3.

Lisätiedot

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 Vesannon ensimmäinen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.9.2011 / 40. Sitä valmistelemaan perustettiin

Lisätiedot

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö ESIPUHE Rauma on tulevaisuussuuntautunut asumisen, koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin kaupunki, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen

Lisätiedot

KOULU JA VAPAA-AIKA s. 3-4. PERUSTERVEYDENHUOLTO s. 5-7. TYÖ JA OPISKELU s. 8-12. PÄIHDEHUOLTO s. 13. HOIDOLLINEN KUNTOUTUS s. 14-15. KRIISIAPU s.

KOULU JA VAPAA-AIKA s. 3-4. PERUSTERVEYDENHUOLTO s. 5-7. TYÖ JA OPISKELU s. 8-12. PÄIHDEHUOLTO s. 13. HOIDOLLINEN KUNTOUTUS s. 14-15. KRIISIAPU s. KOKKOLASSA Heippa! Me kaikki tunnemme joskus väsymystä ja turhautumista. Aina ei ole kyse masennuksesta tai mistään vakavammasta, vaan joskus tarvitset vain tukea joltain toiselta ihmiseltä. On hyvin

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille)

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LIETO (opas päivitetty 05/2009) 2 Tämän Lapsiperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

VAUVAPERHEIDEN PALVELUT PAIMIOSSA

VAUVAPERHEIDEN PALVELUT PAIMIOSSA VAUVAPERHEIDEN PALVELUT PAIMIOSSA PAIMIO 2 Tämän Vauvaperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomiopiskelijat Meri Fingerroos ja Minna Roos harjoittelutyönään Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Mäntsälän ja Pornaisten

Mäntsälän ja Pornaisten Mäntsälän ja Pornaisten LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2015 2017 1 Sisällys Johdanto... 4 1. Mustijoen alueen haasteet... 5 2. Hyvinvointineuvola ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto... 8 2.1.

Lisätiedot

PERHE- JA LÄHISUHDE- VÄKIVALTATYÖ JA KRIISITYÖ L A P S I T Y Ö

PERHE- JA LÄHISUHDE- VÄKIVALTATYÖ JA KRIISITYÖ L A P S I T Y Ö 1 VAUVA PERHE- JA LÄHISUHDE- VÄKIVALTATYÖ JA KRIISITYÖ L A P S I T Y Ö TOIMINTA-AJATUS Toiminta on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä, jossa painottuu vanhemman ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Opas maahanmuuttajalle

Opas maahanmuuttajalle Opas maahanmuuttajalle Salon kaupunki 2014 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Hyvinvointi ja terveys... 6 3. Päivähoito ja koulutus...33 4. Asuminen...36 5. Työllistyminen...36 6. Verotoimisto...38 7. Maistraatti...38

Lisätiedot

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ www.ylojarvi.fi Kuntoutuskompassin tarkoituksena on antaa tietoa päivähoitoikäisten lasten vanhemmille sekä kaupungin henkilöstölle varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 6.5.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.6.2015 Raahen

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEEN LAPSI- JA PERHEPALVELUT

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEEN LAPSI- JA PERHEPALVELUT PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEEN LAPSI- JA PERHEPALVELUT SISÄLLYS Muutamme Kallion alueelle Mistä löydämme perheellemme kodin? 3 Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut 4 Perheen perustaminen

Lisätiedot

Palvelukuvaukset 2015

Palvelukuvaukset 2015 Peruspalvelukuntayhtymä Palvelukuvaukset 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017, Talousarvio 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016, Talousarvio 2014 Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SOVELTAMIS- OHJEET 1.4.2015 ALKAEN

LASTENSUOJELUN SOVELTAMIS- OHJEET 1.4.2015 ALKAEN SODANKYLÄN KUNTA SOSIAALIPALVELUT Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta LASTENSUOJELUN SOVELTAMIS- OHJEET 1.4.2015 ALKAEN Sodankylän perusturvalautakunta 18.3.2015 27 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Hyvä oppiminen syntyy hyvinvoivasta oppilaasta Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Sivistyslautakunta 19.04.2011 29 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2011 38 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Opas maahanmuuttajalle. Salon keskustan alueen palvelut

Opas maahanmuuttajalle. Salon keskustan alueen palvelut Opas maahanmuuttajalle Salon keskustan alueen palvelut Salon kaupunki 2010 Sisältö: 1 Johdanto 3 2 Terveys ja hyvinvointi 6 3 Päivähoito ja koulutus 33 4 Asuminen 36 5 Työllistyminen 37 6 Verotoimisto

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS Sisällysluettelo Arvoisa kuntalainen ja palvelujen käyttäjä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto... 3 yhteystietoja... 4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA... 4 veroprosentit vuonna 2011...

Lisätiedot

VANTAA. Sosiaali- ja terveyspalvelut

VANTAA. Sosiaali- ja terveyspalvelut VANTAA Sosiaali- ja terveyspalvelut sisältö hyvä terveys Omasta terveydestä huolehtiminen...3 Kiireellinen sairaanhoito ja terveysasemien palvelut...3 Sairaalahoito...4 Kuntoutuminen...4 Terve suu...4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perhekeskus

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perhekeskus TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perhekeskus Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu SISÄLLYS JOHDANTO... 2 PERHEKESKUKSEN PERUSAJATUS... 3 TYÖMUODOT... 3 AJAN VARAAMINEN...

Lisätiedot