Hyv.ltk Liite 2a TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKOTIASUMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyv.ltk 23.11.2010 108 Liite 2a TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKOTIASUMISESTA"

Transkriptio

1 Hyv.ltk Liite 2a TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKOTIASUMISESTA

2 2 Kiimingin kunta TARJOUSPYYNTÖ PL KIIMINKI TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKOTIASUMISESTA Tarjouspyynnön kohde Tarjouspyyntö koskee erityishuoltolain mukaista asumispalvelua. Tarjoaja Ostaa tai vuokraa tontin Kiimingin kunnalta. Rakennuttaa kehitysvammaisten ryhmäkodin, jossa osa tiloista on muunneltavissa tarvittaessa muuhun sosiaalihuollolliseen asumiseen Ottaa vastaan kuuden (6) lähihoitajan liikkeenluovutuksen Kiimingin kunnalta. Myy palvelua (neljä eri palvelukokonaisuutta) Kiimingin kunnalle, tarjoaja voi myydä ryhmäkodin palveluja myös muille kunnille Tavoitteena on aloittaa asuminen , kuitenkin viimeistään Sijainti Ryhmäkodin tulee sijaita kehitysvammaisten päivätoiminnan ja tuetun asumisen rivitalojen läheisyydessä (em. osoite on Laivatori 3-7 A1, Jääli). Tarjouskilpailun voittanut varaa tontin kunnalta. Kunnalla on kaksi tonttia, jotka mahdollistavat ryhmäkotityyppisen rakentamisen lähelle em. kohteita. Tonttien osoitteet ovat Laivatori 1 ja Kehätie 2, Jääli. Ryhmäkodin rakennuttaminen Tarjoaja vastaa ryhmäkodin rakennuttamisesta omalla riskillään. Ryhmäkodin tulee olla noin paikkainen. Kiiminki ostaa ryhmäkotiasumista tarvettaan vastaavasti. Ensivaiheessa ryhmäkotiasumisen tarve on noin 7-10 paikan ja omaishoidon lomahoidon sekä tilapäishoidon tarve yhteensä noin kahden asumispaikan verran. Lisäksi ryhmäkodin rakentamisessa tulee ottaa huomioon tukiasumisen 5-6 paikan tarve, asukkaat asuvat muualla, mutta tarvitsevat tukiasumisen palveluja iltaisin ja viikonloppuisin/loma-aikoina Lisätietoa liitteestä 1. Osa ryhmäkodin tiloista tulisi olla muunneltavissa tarvittaessa myös muuhun sosiaalihuollolliseen asumiseen. Ryhmäkotipaikkojen tarve kasvaa Kiimingissä jatkuvasti, ja palveluntarjoaja voi myydä vapaina olevia paikkoja myös muille kunnille. Oulun seudulla tehdään kuntaliitos (Oulu, Yli-Iin, Haukipudas, Kii minki ja Oulunsalo liittyvät yhdeksi kunnaksi ).

3 3 Tarjouspyynnön laajuus Tarjouspyynnöllä ostetaan 4 eri palvelukokonaisuutta: Palvelukokonaisuus 1: Ympärivuorokautinen asumispalvelu ryhmäkotityyppisesti. Palvelukokonaisuus 2: Tukiasuminen. Tukipalveluasukkaat asuvat yhdistyksen rivitaloissa ja osallistuvat kunnan päivätoimintaan. Tuen tarve ajoittuu iltaan, viikonloppuun ja päivätoiminnan loma-aikoihin. Palvelukokonaisuus 3: Omaishoidon lomitus. Palvelukokonaisuus 4: Tilapäishoito. Lisätietoja liitteessä 1. Hankintamenettely Kyseessä on avoin hankintamenettely. Osatarjouksia ei oteta huomioon. Hankinnasta ilmoitetaan -kanavalla. Hankintayksikkö varaa itselleen mahdollisuuden siirtyä tarvittaessa neuvottelumenettelyyn. Liikkeenluovutus Edellytyksenä sopimukselle on, että nykyinen henkilöstö siirretään uudelle toimijalle vanhoina työntekijöinä (työntekijöiden työsuhteen ehdot säilyvät muuttumattomina). Siirtyneeseen henkilöstöön sovelletaan työehtosopimuksen voimassaoloajan sitä työ-ehtosopimusta, jonka piiriin he kuuluivat ennen luovutusta. Liikkeenluovutusta koskevat määräykset sisältyvät työsopimuslakiin (TSL, luku 1, pykälä 10). Tietoa henkilöstöstä: 6 vakituista lähihoitajaa ikäjakauma pääosin vuotta kaikilla on lähihoitajan tutkinto, ovat lisäksi käyneet vammaistyöhön soveltuvat opinnot tai heillä on kokemusta vammaistyöstä palkkojen yhteissumma henkilöstön osalta on ollut ,51 euroa ja sivukulut ,84 euroa, yhteensä ,35 euroa (summat ovat laskennalliset vuodelle 2010) Alihankkijoiden käyttö Tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Tarjouksen antaminen Tarjous annetaan tämän tarjouspyynnön lopussa olevilla kahdella lomakkeella tarjouslomake: tarjoajan tiedot tarjouslomake: hinnat (suljetaan erilliseen hintakirjekuoreen) Lomakkeiden lisäksi lähetetään tarpeelliset liitteet, lisätietoa s. 22 Tarjouksen jättöohje.

4 4 Kaikki tarjousmateriaalit (myös hintakirjekuori) toimitetaan kahtena kopiona. Tilaaja ei korvaa tarjouksen tekoon menevää työaikaa tai muita mahdollisia kuluja. Tarjousten arviointi ja vertailu Tarjousten arvioinnista ja vertailusta vastaa arviointiryhmä. Työ toteutetaan kolmessa vaiheessa: Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Kts. liite 3 ja 4. Sopimus Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus 7 kk:n irtisanomisajalla. Sitova sopimussuhde osapuolten välille syntyy, kun molemmat ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimuksessa noudatetaan tässä tarjouspyynnössä määritettyjä ehtoja sekä Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2009 Palvelut). Tarjouksessa ei saa ehdottaa muita sopimusehtoja. Tarjoushinta ja hinnanmuutosperusteet Ympärivuorokautisen asumispalvelun ryhmäkotityyppisesti (Palvelukokonaisuus 1) tarjoushinta ei saa ylittää ensimmäisen kahden sopimusvuoden aikana 110 euroa 115 euroa/vrk (arvonlisäveroton hinta). Edellytämme sitovia hintoja 2 vuoden ajan toiminnan aloittamisesta, jonka jälkeen palveluhintoja voidaan tarkis taa (kts. liite 5 Sopimusehdot). Laskutus ja maksuehdot Palvelun tuottaja laskuttaa Kiimingin kunta kuukausittain jälkikäteen asukasmäärän mukaisesti. Maksuehto on 14 päivää netto. Asiakirjojen julkisuus Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia, siksi tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liikesalaisuuksia. Mikäli liikesalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin tarkoituksen mukaisen tarjouksen te-

5 5 kemiseksi välttämätöntä, on ne eriteltävä erilliseen liitteeseen. Hinta ei voi julkisissa hankinnoissa olla liikesalai suus. Tarjouksen toimittaminen Tarjous tulee jättää suomen kielellä. Tarjous on toimitettava kirjeitse kahtena kappaleena keskiviikkoon klo mennessä osoitteeseen: Kiimingin kunta Hilkka Huusko PL KIIMINKI Kiimingin kunnanviraston käyntiohje on Lempiniementie 2, Kiiminki. Tarjouskuoreen tunnus "Ryhmäkotiasuminen. Kirjeeseen saa sisällyttää vain juuri ko. tarjouspyyntöön liittyviä asiapapereita. Tarjouskuoren sisällä tulee olla kahtena kappaleena erillinen hintakuori, joka on suljettu. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa saakka. Lisäkysymykset Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on lähetettävä sähköpostilla klo mennessä osoitteeseen Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään kysymyksiä esittäneille viimeistään Mikäli tarjoaja ei lähetä kysymyksiä, tarjoajan tulee lähettää sähköpostiyhteystiedot osoitteeseen klo mennessä saadakseen käyttöönsä muiden kysyjien ky symysten vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi ei tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin vastata puhelimitse. Hilkka Huusko Sosiaali- ja terveysjohtaja Liitteet: Liite 1: Ostettavat palvelukokonaisuudet ja rahaliikenne Liite 2: Palvelujen tarkempi kuvaus Liite 3: Tarjoajan kelpoisuus sekä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Liite 4: Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointi Liite 5: Sopimusehdot Liite 6: Vastuut tilaaja/tuottaja/asukas Tarjouksen jättöohje Tarjouslomake: tarjoajan tiedot Tarjouslomake: hinnat

6 6

7 7 OSTETTAVAT PALVELUKOKONAISUUDET JA RAHALIIKENNE 1 OSTETTAVAT PALVELUKOKONAISUUDET LIITE 1 Tällä tarjouspyynnöllä ostetaan kodinomaista, pitkäaikaista ryhmäkotityyppistä kehitysvammaisten asumista. Henkilökuntara kenteen tulee olla sellainen, että se mahdollistaa asukkaan jokapäiväisen suoriutumisen ja vastaa kokonaisvaltaisesti asukkaiden avuntarpeeseen (asukkailla ei ole henkilökohtaisia avustajia). Ryhmämuotoiseen asumiseen kuuluvat asukkaan omat tilat ja yhteiset tilat. (kts. Liite 3, 1.6 Tilat). Ryhmäkodin on turvattava asuminen ja palvelut asukkaan koko elinkaaren, myös terminaalihoidon, ajaksi silloin kun akuuttihoidon tarvetta ei ole. Tässä tarjouspyynnössä hankinnan kohteena ovat seuraavat palvelukokonaisuudet. Tarjoajien tulee tarjota kaikkia seuraavia kokonaisuuksia. Palvelukokonaisuus 1: Ympärivuorokautinen asumispalvelu ryhmäkotityyppisesti (noin 7-10 asukasta). Palvelukokonaisuus 2: Tukiasuminen (yhdistyksen rivitalossa asuvat asukkaat) (noin 5-6 asukasta). Palveluun kuuluu tukiasuminen iltaisin (lääkehuolto, iltaruoka ja iltapala sekä tarvittava tuki) ja viikonloppuisin/loma-aikoina noin kuukauden ajan vuodessa (lääkehuolto, kaikki ruoat sekä tarvittava tuki). Palvelukokonaisuus 3: Omaishoidon lomitus. Palvelukokonaisuus 4: Tilapäishoito (osiot 3 ja 4 yhteensä 2 asukaspaikkaa). Palvelukokonaisuudessa 1, ympärivuorokautinen asumispalvelu ryhmäkotityyppisesti, hakija on aikuinen (n vuotias) on keskiasteisesti kehitysvammainen käy kunnan järjestämässä päivätoiminnassa Palvelukokonaisuudessa 2, tukiasuminen, hakija on aikuinen (n vuotias) on lievästi kehitysvammainen käy kunnan järjestämässä päivätoiminnassa Palvelukokonaisuudessa 3, omaishoidon lomitus, hakija A) on lievästi kehitysvammainen B) on keskiasteisesti kehitysvammainen on joko lapsi tai myös täysi-ikäisiä asukkaita viipyy yleensä n. 3 vrk/kk, mutta hoivan tarve voi jatkua tilapäishoitona käy mahdollisuuksien mukaan päivätoiminnassa Palvelukokonaisuudessa 4, tilapäishoito, hakija A) on lievästi kehitysvammainen

8 8 B) on keskiasteisesti kehitysvammainen on joko lapsi tai myös täysi-ikäisiä asukkaita viipyy yleensä n. 3-5 vrk käy mahdollisuuksien mukaan päivätoiminnassa Asukkaat ovat hoitoisuusasteeltaan lievästi tai keskivaikeasti kehitysvammaisia. Lievästi kehitysvammainen Asukkaan hoidon tarve on ajoittainen. Asukas tarvitsee hoivan lisäksi ateriapalvelut, siivo uksen sekä vaatehuollon. Pystyy itsenäiseen asumiseen, mutta tarvit see henkilökunnan ohjausta, kannustusta, seurantaa mm. lääkehoidon ja hygienian turvaamiseen tarvittaessa aamuin ja illoin, n. 2-4 h/vrk. Henkilökunnan läsnäolo tulee olla ympärivuorokautista. Asukkaiden tulee vointinsa mukaan osallistua kunnan päivätoimintaan. Päiväaikainen henkilökunnan läsnäolo yksikössä on tarpeen mikäli asukkaat eivät tilapäisesti pysty osallistumaan päivätoimintaan. Asukas tarvitsee saattajaa/kuljetusta päivätoimintaan viitenä päivänä viikossa (niiden asukkaiden osalta, jotka päivätoimintaan osallistuvat) mikäli asumisyksikkö ei sijaitse päivätoiminnan välittömässä läheisyydessä sekä saattajaa asioiden hoitamiseen, lääkärikäynneille jne. Keskiasteisesti kehitysvammainen Asukkaan hoidon tarve on toistuva. Asukas tarvitsee hoivan lisäksi ateriapalvelut, siivouksen, vaatehuollon. Tarvitsee jokapäiväisistä henkilökohtaisista toimista (mm. liikkuminen, hygienia, pukeminen, syöminen, lääkehuolto) selviytyäkseen jatkuvasti henkilökunnan päivittäistä läsnäoloa, mutta runsaasta avuntarpeestaan huolimatta selviytyy pääsääntöisesti yhden auttamana. Henkilökunnan läsnäolon tarve on jatkuvaa h/vrk, myös yöllä tulee olla hoitaja saatavilla tarvittaessa. Tarvitsee runsasta ohjausta, muistuttamista ja / tai valvontaa selviytyäkseen turvallisesti päivittäisistä toimistaan. Asukas tarvitsee saatta jaa/kuljetusta päivätoimintaan viitenä päivänä viikossa (niiden asukkaiden osalta, jotka päivätoimintaan osallistuvat) mikäli asumisyksikkö ei sijaitse päivätoiminnan välittömässä läheisyydessä sekä saattajaa asioiden hoitamiseen ja lääkärikäynneille jne. Lisäksi on mahdollista, että omaishoidon lomituksessa ja tilapäishoidossa voi olla muutamia kymmeniä päiviä vuodessa (yksittäisiä jaksoja tai vuorohoidossa) hoidollisesti vaativia haastavasti käyttäytyviä asukkaita ja/tai vaikeasti kehitysvammaisia asukkaita. Mikäli tämä tulee ajankohtaiseksi, palveluntuottaja on näihin ajanjaksoihin velvollinen nostamaan henkilöstömitoitustaan. Näiden asiakaspaikkojen osalta hinta sovitaan erikseen. 2 RAHALIIKENNE Kunnan maksuosuus Asukkaan tarvitsemat palvelut määritellään kunnan ja tarjoajan yhteistyössä tekemässä pal velu- ja kuntoutussuunnitelmassa. Palvelu- ja kuntoutussuunnitelman perusteella asukkaalle ei synny oikeutta palveluihin vaan palvelujen antaminen perustuu asukkaalle annettavaan päätökseen.

9 9 Vuokra Ateriat Hoidon/hoivan ja muut asukkaalle viranomaispäätöksellä määriteltävät palvelut maksaa Kiimingin kunta. Palvelu maksetaan maksusitoumuksella tai palvelusetelillä. Asukas on vuokrasuhteessa palveluntarjoajaan ja maksaa vuokran suoraan palveluntarjoajalle. Vuokra ei saa asumisen missään vaiheessa asumista ylittää Kelan hyväksymiä asumiskustannuksia. Vuokrasuhteeseen sovelletaan asuinhuoneistojen vuokrauksesta annettua lakia. Asukkaat maksavat vuokran lisäksi osittaisen ylläpitomaksun joka sisältää veden, sähkön, tv-luvan sekä yleisen hygienian (sauna, pyykinpesuaineet, paperit, siivousaineet ja näihin liittyvät laitteet ja välineet). Yleisten (yhteiskäytössä) esim.olo-/ruokailuhuonetilojen kustannuksiin asukkaat osallistuvat, tämä ei koske kuitenkaan henkilökunnan sosiaalitiloja, toimisto- tai eteistiloja. Asukas maksaa ateriat suoraan palveluntarjoajalle. Aterioiden tulee olla ravintosuositukset täyttävää ja asukaslähtöinen tarve tulee huomioida. Ateriahintojen tulee olla kohtuulliset. Kunnan kanssa tulee neuvotella, mikäli hintojen korotustarvetta ilmaantuu. Kaikki asukkaat eivät syö kaikkina päivinä kaikkia aterioita. Arkisin päivätoimintaan osallistuvat asukkaat syövät vain iltaruoan ja iltapalan. Osa palvelukokonaisuuden 2 asukkaista ottaa myös viikonloppuina ja loma-aikoina vain osan ateriapaketista. Omaishoidon asukasmaksut Omaishoidontuen lomituspaikkojen/tilapäishoidon osalta yrittäjä oikeutettu perimään asukkailta lainmukaiset asiakasmaksut, lopusta vastaa kunta. Palveluhinnat asukkaan poissa ollessa Asukkaan tilapäisen suunnittelemattoman poissaolon ajalta palvelun tuottaja voi laskuttaa hoivasta tilaajalta täyden hinnan 2 viikon ajalta. Tämän jälkeen palvelumaksusta neuvotellaan. Ateriapal velusta ja erikseen tarjotuista muista palveluista tuottaja ei laskuta poissaolopäiviltä, paitsi mikäli ensimmäisen päivän osalta ruoka on jo valmistettu. Suunniteltujen toistuvien eli palvelu- ja kuntoutussuunnitelman mukaisten sairaalatms. hoitojen sekä lomien sukulaisten luona tai jaksojen omassa asunnossa (esim. 1vk /kk) osalta tuottaja ei voi laskuttaa palveluista kunnalta eikä asukkailta. Vuokraan poissaolot eivät vaikuta.

10 10 LIITE 2 PALVELUJEN TARKEMPI KUVAUS Perushoiva Asukasta autetaan päivittäisissä toiminnoissa riittävästi, avun tarve määritellään yhteistoiminnassa asukkaan kanssa. Perushoito toteutetaan asukkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa laaditun palvelu- ja kuntoutussuunnitelman pohjalta. Toimintakykyä ylläpitävät palvelut Palvelu ylläpitää ja edistää asukkaan toimintakykyä, palvelu tuotetaan kuntouttavalla työotteella. Palveluntuottaja luo ympäristön, joka mahdollistaa virkistyksen sekä sosiaalisista, psyykkisistä ja henkisistä tarpeista huolehtimisen. Asukkaalle annetaan kykyjensä mukaan mahdollisuus osallistua kuntouttavan työotteen mukaisesti kodin askeisiin (ruoanvalmistus, siivous jne.) Asukas osallistuu toimintakykyä ylläpitävien palvelujensa suunnitteluun ja toteutukseen. Henkilökohtainen hygienia Turvallisuus Seuranta henkilökohtaisen hygienian riittävästä tasosta. Tarvittaessa avustaminen em. toimissa. Kylvetys/saunotus. Asukkaalla tulee olla saatavilla välitön yhteys hoitokodin hoitohenkilökuntaan. Hoitokodin hoitohenkilökunta arvioi asian kiireellisyyden ja huolehtii, että asukas saa tarvitsemansa avun. Palvelutarpeesta aiheutuneen ulkopuolisen hoidon kustannuksista (ambulanssi jne.) asukas vastaa itse. Jokaisen yksittäisen asukkaan on saatava mahdollisuus rakentaa toimivat ja turvalliset suhteet henkilökuntaan. Asukkaan on voitava luottaa siihen että hänen hoivaan liittyvistä tarpeista huolehditaan sekä tiedettävä koska ja keneltä apua on saatavissa. Jokaiselle asukkaalle nimetään ensisijainen yhdyshenkilö joka myös pääsääntöisesti vastaa annetusta palvelusta. Yksittäisen asukkaan tai hänen edustajallaan on oltava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa annettavan palvelun suunnittelemiseen. Asumisen tulee täyttää kehitysvamma-alan neuvottelukunnan turva- ja sosiaalitekniikan yleiset tavoitteet, kts. Liite 3 kohta Tilat 1.6.

11 11 Ateriapalvelut Vaatehuolto Siivous Kuljetuspalvelut Päivätoiminta Ateriapalveluilta edellytetään, että se täyttää soveltuvan ruokasuosituksen kriteerit (Suomalaiset ravitsemussuositukset. Valtion ravitsemusneuvottelukunta). Ateriapalvelu tarjotaan asukkaille ateriakokonaisuutena, joka sisältää koko vuorokauden ravintohuollon tai ateriakohtaisesti hinnoitellen, koska kaikki asukkaat eivät käytä koko ateriapakettia. Asukas saa tarvittavan vaatehuollon yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Erikoispyykkien (esim. suuret matot ja kemiallinen pesu) pesettämisen kuluista asukas vastaa itse, palveluntuottaja auttaa palvelun saamisesta. Perussiivous Yksityis- ja yhteistilojen siivouksen tulee täyttää huolitellun tilan vaatimukset. Yleisjärjestyksen ja siisteystason tulee olla hyvä ja pintojen hyvin hoidetut. Saniteettitilojen siivouksen tulee täyttää hygieenisen tilan vaatimukset. Puhtaustason tulee olla hyvä ja pintojen hyvin hoidetut. Ylläpitosiivous Pintojen pinttymien poisto, hoito ja naarmujen kunnostus. Patterit, ilmanvaihtosuodattimet: pölyn poisto ja toiminnan tarkistus. Matot: tuuletus/pesu. Verhot: tuuletus/pesu. Ikkunat: pesu. Erikoissiivoustoimenpiteet Palvelunhinta tulee määritellä siten, että se sisältää erikoissiivoustoimenpiteet, kuten vahinkojen aiheuttaman siivouksen, liinavaatteiden vaihdon tms. Palveluntuottaja vastaa saattaja-/asiointipalveluissa saattajan mukana olosta, mutta ei kuljetuksista (kuljetukset ovat vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia). Sen sijaan päivätoimintaan kuljettaminen/kävelyttäminen on palveluntuottajan vastuulla, kts. seuraava kohta Päivätoiminta. Kunnan tuottamaan päivätoimintaan osallistuvat pääsääntöisesti kaikki ryhmäkodin asukkaat. Päivätoiminta sijaistee osoitteessa Laivatori 3-7 A 1, Jääli. Tarjolla olevista kunnan tonteista toinen (osoite Laivatori 1) sijaitsee päivätoiminnan välittömässä läheisyydessä, jolloin palveluntuottajan vastuulla on kävelyttää asuk-

12 12 kaat päivätoimintaan ja takaisin. Toinen tontti (osoite Kehätie 2) sijaitsee alle 500 m päässä päivätoiminnasta. Mikäli ryhmäkoti rakennetaan tälle tontille, palveluntuottaja vastaa kuljetuksesta ja sen kustannuksista. Virkistys- ja leiritoiminta Terveyspalvelut Palveluntarjoaja on velvollinen järjestämään virkistys- ja leiritoimintaa. Toimintaa suunniteltaessa tulee huomioida asukaslähtöisyys. Asukkaat osalistuvat kohtuullisiin kustannuksiin. Palveluntuottajan tulee tarvittaessa avustaa terveyspalvelujen hankkimisessa ja käyttämisessä järjestämällä mukaan saattaja. Asukkaan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään kunnan järjestämässä sosiaali- ja terveystoimessa. Osa asukkaista voi olla myös kunnan kotisairaanhoidon asiakkaita.

13 13 LIITE 3 TARJOAJAN KELPOISUUS SEKÄ TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAI- SUUDEN TARKISTAMINEN 1 TARJOAJAN KELPOISUUS Edellytämme tarjoajan täyttävän seuraavat vaatimukset sekä toimittavan tarjouksen yhteydessä alla pyydetyt dokumentit. Yhteenveto tarjoukseen liitettävistä dokumenteista on sivulla VIRANOMAISEDELLYTYKSET Rakennettava yksikkö tulee AVI:n hyväksyä ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan alkaessa tulee olla lupa ympärivuorokautiseen toimintaan. 2 LIIKETOIMINTAEDELLYTYKSET Palveluntarjoajalla tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon alan liiketoimintaan liittyvä riittävä osaaminen. Tarjoajien pyydetään toimittamaan tiedot seuraavanlaisesti jaoteltuina. Tarjoajan yritystoimintaan liittyvä osaaminen omassa yrityksessä tai toisen palveluksessa hankittuna. Tarjoajan sosiaali- ja terveydenhuollon kokemus ja osaaminen omassa yrityksessä tai toisen palveluksessa hankittuna. Referenssit vastaavantyyppisten palvelun tuottamisesta omissa palvelutaloissa/ryhmäkodeissa tai muissa palvelupisteissä (esim. kunnan tilat) tuotettuna. Referensseistä tulee käydä ilmi vähintään toteutuspaikka, toteutuksen kesto, asiakasorganisaatiot ja tuotetut palvelut. 3 TALOUDELLISET EDELLYTYKSET Palveluntarjoajalla tulee olla 1. taloudelliset edellytykset palvelun tuottamiseen, pyydämme toimittamaan viimeisimmän tilinpäätöksen. 2. maksukykyä ja kykyä taloudellisten riskien hallintaan, pyydämme toimittamaan lausunnon luottokelpoisuudesta (ei pankin antama lausunto vaan esim. Suomen Asiakastiedon Rating Alfa raportti tai vastaava) 3. liiketoiminnan harjoittamisoikeus, tarkistamme tarjoajien rekisteröitymisen kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Pyy dämme tämän vuoksi toimittamaan Y-tunnuksen. Lisäksi palveluntarjoajan tulee huolehtia yhteiskunnallisista velvoitteista, pyydämme toimittamaan verovelkatodistuksen ja todistukset maksetuista sosiaalivakuutusmaksuista vakuutusyhtiöltä (todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia).

14 14 4 HENKILÖKUNTA, KOKEMUS JA OSAAMINEN 1. Ryhmäkotiin osoitettavaan henkilöstöön kuuluu yksi vakinaisessa työsuh teessa oleva sosiaali-/terveydenhuollon opisto-/ammattikorkeakoulututkinnon suoritta nut rekis teriin merkitty henkilö, joka toimii yksikön vastuuhenkilönä. Edellytämme tältä henkilöltä vähintään osa-aikaista läsnäoloa ryhmäkodissa. Asukkaiden hoidosta vastaavat vähintään sosiaali- tai terveysalan perustasontutkinnon (lähihoitaja tai vastaava aiempi tutkinto) suoritta neet henkilöt, joilla on vammaistyöhön soveltuvat opinnot ja/tai kokemusta vammaistyöstä. Terveysalan henkilöstö on merkitty terveydenhuollon ammattihenki löstön keskusrekisteriin. 2. Hoito- ja hoivahenkilöstömitoituksen yksikössä tulee olla suositusten mukainen (vähintään 0,5-0,7). Yövalvonnassa tulee olla yksi perustason tutkinnon suorittanut henkilö. Vaadittavan mitoituksen on täytyttävä sopimuksen alkamispäivämäärästä lähtien. Säännöllisesti suoritettavissa sopimuskatselmuksissa tar kistetaan vakituisen hoito- ja hoivahenkilöstön mitoitus. 3. Kehitysvamma- ja vammaistyön osaaminen turvataan kokemuksella ja/tai koulutuksella. Hoitokodissa on oltava sopimusaikana jatkuvasti riittävästi vakituista kehitysvamma- ja vammaistyön alaan suuntautunutta hoitohenkilökuntaa. 1.5 TOIMINNALLISET EDELLYTYKSET 1. Edellytämme, että palvelun tuottaja toimii voimassa olevan lainsäädännön mukaan, ja että palvelut ovat valtakunnallisten laatusuositusten mukaisia. 2. Palvelun tulee perustua omatoimista selviytymistä tukevaan työotteeseen. Asukkaan toivo mukset ja mielipide tulee ottaa huomioon ja muutoinkin hänen itsemääräämisoi keuttaan on kunnioitettava lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista /812 mukaisesti. Asukkaalle on annettava kykyjensä mukaan mahdollisuus osallistua kuntouttavan työotteen mukaisesti kodin askareisiin (ruoanvalmistus, siivous jne.) Asukkaalla tulee mahdollisuus vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sama koskee hänen sosiaalihuoltoonsa liit tyviä muita toimenpiteitä. Asukasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asukkaan etu. Ryhmäkodissa tuotetulla palvelulla on kir jallisesti määritellyt konkreettiset hoitoa ohjaavat keskeiset periaat teet ja hoidon tavoitteet. Ryhmäkodin on turvattava asuminen ja palvelut asukkaan koko elinkaaren, myös terminaalihoidon, ajaksi silloin kun akuuttihoidon tarvetta ei ole. 1.6 TILAT Ryhmämuotoisen asumisen tulee olla kehitysvammaisten asumissuositukset täytettävä. Ryhmäkodin tulee olla noin paikkainen. Tilat jakaantuvat yleisiin tiloihin ja asukkaan omiin tiloihin. Asukkaiden huoneet ovat 1 hh huoneita, joissa on ulkopuolelta lukittavan inva-wc:n lisäksi myös riittävät ja tarvittaessa lukittavissa olevat säilytystilat.

15 15 Yhteisiin tiloihin kuuluvat ruokailu- ja oleskelutilat, sauna, pesu- ja pukuhuone sekä vaatehuollon tilat. Tilojen suunnittelussa tulee huomioida, että palvelukokonaisuuden 2, tuettu asuminen, asukkaita asuu erillisessä yhdistyksen rivitalossa, ja he tulevat yksikköön syömään ja viettämään aikaa iltaisin ja viikonloppuisin. Yhdessä oloon tarkoitettujen tilojen tulee täten olla riittävän suuret. Kaikki kiinteät kalusteet ovat palveluntuottajan vastuulla, lisäksi yleisissä tiloissa ovat palveluntarjo ajan huonekalut, mutta jokainen asukas sisustaa huoneensa omilla huonekaluillaan. Tilojen tulee tukea ryhmämuotoista asumista. Tiloja tulee voida muokata eri asukkaiden tarpeisiin esim. ovien avulla siten, että tiloissa voi asua kolme erillistä ryhmäyksikköä. Jokaisessa erillisessä kolmessa ryhmäyksikössä tulee olla mahdollistaa oleskella ja ruokailla. Käytettävissä tulee olla myös pyykkihuoltotila sekä peseytymistilat ja sauna (voivat olla yhteisiä koko yksikössä). Myös piha-alueen tulee olla toteutettu eri ryhmäyksiköt huomioiden. Ulkopihaa tulee olla virkistykseen ja ulkoiluun. Piha-alueita tulee ympäröidä aita. Tilojen tulee olla kehitysvamma-alan neuvottelukunnan ohjeistuksen mukaiset. Huonekohtaisten tilojen ja wc:den tulee olla invamitoitettuja, samoin kuin yhteisten tilojen. Turvallisuuden tulee kattaa kehitysvammaisten asumiselle tärkeät näkökohdat, kuten turvalukitus, turvalasit, kaiteet, ovisilmukat jne. Kulun tulee olla esteetöntä, asukkaan tulee olla mahdollista liikkua tiloissa apuvälineiden avulla. Palveluntuottaja on laatinut selvityksen turvallisuusjärjestelyistä. Paloturvallisuus (ml. spinklerijärjestelmä) tulee olla huomioitu. Asukkaan huone on asukkaan lukittavissa ja asukkaan avattavissa. Henkilökunnalla on oltava no pea pääsy myös lukittuun asukashuoneeseen. Asukkaalla on mahdollisuus tuoda omia tavaroitaan huoneeseensa sekä käyttää omia vaat teitaan. Lääkkeille ja vaarallisille välineille on joka ryhmäyksikköön varattava lukitut säilytyspaikat. Pesutiloissa on tukikahvoja ja kiukaan edessä suo jakaide. Palvelukodin piha-alue on turvallinen ja kulkureiteillä on helppo liikkua. Yleisten ja asukkaan käytössä olevien tilojen tulee olla jatkuvasti asianmukaisessa kunnossa; asumista haittaavat korjaukset tulee suorittaa viiveettömästi ja mahdollisimman vähän normaaliasu mista haitaten. Tarjouskilpailun tuloksen selvittyä käydään läpi tiloihin liittyviä näkökohtia yhteistyössä kunnan ja tarjouskilpailun voittajan kesken. 2 TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Jättämällä tarjouksen tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteissä olevat vaatimukset ja ehdot sekä sitoutuu niiden toteuttamiseen. Julkisissa hankinnoissa tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä, tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edel lyttämässä muodossa. Kaikki pyydettävät dokumentit tulee olla toimitettu tarjouksen jättöai kaan mennessä. Tarjous ei saa olla ehdollinen.

16 16 LIITE 4 KOKONAISTALOUDELLISEN EDULLISUUDEN ARVIOINTI Arviointiryhmä arvioi tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden seuraavin kritee rein Hinta, maksimi 88 pistettä Laatukriteerit, maksimi 12 pistettä Hinta Tarjoajan hintalomakkeeseen antamista eri palvelukokonaisuuksien hinnoista lasketaan keskiarvo, jota käytetään tarjousvertailussa. Keskiarvoa laskettaessa eri palvelukokonaisuudet painotetaan seuraavilla asukasmäärillä: palvelukokonaisuus 1: 8 asukasta, laskukaava 8 x tarjoushinta palvelukokonaisuus 2: 6 asukasta, laskukaava 6 x tarjoushinta palvelukokonaisuus 3A + 3B: 1 asukas, laskukaava (1 x tarjoushinta 3A + 1 x tarjoushinta 3B) / 2 palvelukokonaisuus 4A+4B: 1 asukas, laskukaava (1 x tarjoushinta 4A + 1 x tarjoushinta 4B) / 2 Halvimman hinnan tarjonnut saa lopulliseen vertailuun 88 pistettä, johon muiden tarjoajien hinnat suhteutetaan. Laskentakaava on seuraava: halvin tarjous / ko. tarjous * 88 = pistemäärä. Pisteet lasketaan normaalein pyöristyssäännöin kahden (2) desimaalin tarkkuudella. Laatu Laatupisteitä on maksimissaan on mahdollista saada 12, kriteerit on esitetty seuraavassa taulukossa. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous Tarjouksen maksimipistemäärä on hinta- ja laatupisteet yhteen laskien 100 pistettä. Suurimman pistemäärän saanut tarjous voittaa. LAATUKRITEERI Asiakastyytyväisyyden mittaaminen. (Kuvaus mittaamisesta ja sen toteutustiheydestä, mahdollinen mittauslomake liitteeksi.) HANKKIJA MÄÄRITTÄÄ PISTEET SEURAAVASTI Kuvaus mittaamisesta mahdollistaa asiakastyytyväisyyden 4 seuraamisen erinomaisesti ja mahdolliset parantamistarpeet tulevat esille. Toteutus kerran vuodessa. 2 Kuvaus mittaamisesta mahdollistaa asiakastyytyväisyyden seuraamisen hyvin ja mahdolliset parantamistarpeet tulevat esille. Toteutus satunnaisesti. 0 Kuvaus mittaamisesta ei mahdollista asiakastyytyväisyyden seuraamista ja mahdollisten

17 17 Virike/kuntoutus/kerhotoiminta Toiminnalliset ryhmät ryhmäkodissa niinä aikoina kun ei ole päivätoimintaa, esim. kädentaidot, ilmaisutaidot tms. (Kuvaus liitteeksi, millaista toimintaa ja kuinka usein.) parantamistarpeiden esille tuloa ja/tai mittausta ei toteuteta. Kuvaus virike/kuntoutus/kerhotoiminnasta vastaa asiakkaiden tarpeeseen, toteutus aina viikonloppuisin ja loma-aikoina Kuvaus virike/kuntoutus/kerhotoiminnasta vastaa asiakkaiden tarpeeseen, toteutus satunnaisesti viikonloppuisin ja loma-aikoina 4 2 Virkistysmatkat kodin ulkopuolelle Kaupunki, tori, markkinat, jne. muut tapahtumat (Kuvaus liitteeksi, millaista toimintaa ja kuinka usein.) Kuvaus ja/tai toteutus eivät vastaa asiakkaiden tarvetta. Kuvaus virkistysmatkoista vastaa asiakkaiden tarpeeseen, toteutus 1-2 kertaa vuodessa. Kuvaus virkistysmatkoista vastaa asiakkaiden tarpeeseen, toteutus satunnaisesti Kuvaus ja/tai toteutus eivät 0 vastaa asiakkaan tarvetta. Vertailupisteet yhteensä: 12

18 18 LIITE 5 SOPIMUSEHDOT Alla on kuvattu sopimusaikaiseen yhteistyöhön liittyvät ehdot, joita oletamme palvelun tarjoajalta ja hänen alihankkijoiltaan sopimusaikana toiminnan aloituspäivästä lähtien. Tarjoaja sitoutuu tarjousta tehdessään alla oleviin ehtoihin. Sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia eikä niihin saa tehdä muutoksia. Sopimusneuvotteluissa voidaan sopimusehtokohtia tarvittaessa täsmentää teknisluonteisilla täydennyksillä. Sopimuksen liitteeksi tulevat tarjouspyyntö ja tarjous, joten kaikkia tämän tarjouspyynnön sisältämiä palveluun liittyviä vaatimuksia ei ole näissä sopimusehdoissa kerrattu. Mitään sopimusehtoihin liittyviä dokumentteja ei tarjousvaiheessa lähetetä. 1 PALVELUN SISÄLTÖÖN LIITTYVÄT SOPIMUSEHDOT Asukkaan hoito perustuu kirjalliseen palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan sekä erityishuolto-ohjelmaan (EHO). Palvelu- ja kuntoutus suunnitelma arvioidaan välittömästi asukkaan kunnon muuttuessa tilaajan ja tuottajan yhteisesti määrittelemällä tavalla. Pal velun tuottaja on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle välittömästi, jos asukkaan kunto muuttuu, jol loin suunnitelma arvioidaan uudelleen. Suunnitelma sisältää asukkaan elämänkaaritiedot, voimavarakartoi tuksen, suunni telman yksilöllisesti ohjauksesta/neuvonnasta, toimin takyvyn ylläpitämi sestä, kuntoutuksesta ja apuvälinetarpeesta sekä terveydentilan ja ravitsemuksen ylläpidosta. Suun nitelmassa on maininta siitä, miten asukkaan raha-asiat hoidetaan. Asukkaalla on kirjallinen tieto kuka on hänen omahoitajansa. Omaisilla on mahdollisuus tavata asukkaan omahoitaja säännöllisesti. Asukkaille tarjotaan vähintään viisi ateriaa päivässä (aamupala, lounas, kahvi, päivällinen ja iltapala) viikoittaisen ruokalistan mukaisesti. Erityisruokavaliot huomioidaan. Päiväkeskuksen toimintapäivinä aamupala ja lounas syödään päivätoiminnassa (päivätoiminta laskuttaa em. suoraan asiakkaalta). Osa palvelukokonaisuuden 2 asukkaista ottaa myös viikonloppuina ja loma-aikoina vain osan ateriapaketista. Asukkaalla on mahdollisuus osallistua kunnan järjestämään päivätoimintaan kuntonsa mukaisesti sekä osallistua muihin ryhmätoimintoihin, harrastaa liikuntaa ja ul koilla. Asukkailla on oikeus pitää yhteyttä omaisiin ja omaisilla asukkaisiin. Omaisilla on mahdollisuus osallistua läheistensä hoitoon. Asukkaan tulee saada palvelu suomen kielellä. Palvelun tuottaja vastaa hoito filosofian ja työtapojen tiedottamisesta asukkaalle ja omaisille. Lisäksi tärkeät yhteystahot, kuten potilasasiamiehen ja viranomaisten tiedot, tulee olla nähtävillä. Edellytämme vuorovaikutteista yhteistyötä kunnan kanssa palvelujen laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Odotamme palveluntuottajilta aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan ke-

19 19 hittämisessä. Laatujärjestelmä, -käsikirja tai vastaava tulee olla kirjallisena. Laatua tulee seurata. Asiakastyytyväisyysmittaukset tulee suorittaa, reklamaatiot dokumentoita ja niiden myötä tehdyt johtopäätökset ja parannukset kirjata jne. Yrittäjällä on toimintasuunnitelma korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden varalle poikkeavan palvelun käsittelystä sisältäen seuraavat näkökohdat: millaiset valmiudet tuottajalla on korjata asia, miten raportoidaan ja miten varmistetaan toimivuus ja palvelun tasalaatuisuus jatkossa. Palveluntuottaja on laatinut kirjalliset toimintaohjeet äkillisiä sairauskohtauksia ja tapaturmia varten. Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen on olemassa kirjallinen suunnitelma, jota noudatetaan aina uuden työntekijän tullessa. Henkilökunnalle tehdään työhyvinvointikysely vähintään kahden vuoden välein. Alaikäisten asukkaiden kyseessä ollessa palveluntuottaja on velvollinen selvittämään lasten kanssa työskentelevän henkilöstön taustat. Toimintasuunnitelma toimitetaan kunnalle viimeistään vuoden alussa ja toimintakertomus toimintakauden loppuessa. 2 MUUT SOPIMUSEHDOT Tarjouspyyntö ja tarjous sekä Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 Palvelut) tulevat sopimuksen liitteeksi. Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus 7 kk:n irtisanomisajalla. Sopimusta ei saa kumpikaan osapuoli siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa (3 viikkoa) korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa. Vähintään kerran vuodessa pidetään sopimuskatselmukset. Ensimmäinen sopimuskatselmusaika on puoli vuotta toiminnan aloittamisen jälkeen. Sopimuskatselmuksissa tarkastellaan asukkaiden palvelutarvetta (akuuteista tilanteista neuvotellaan aina tarpeen mukaan) ja arvioidaan kokonaiskuvaa tulevasta paikkatarpeesta. Sopimuskatselmuksissa arvioidaan myös vakituisen hoito- ja hoivahenkilöstömitoituksen riittävyyttä.

20 20 Hintojen tulee olla sitovia 2 vuoden ajan toiminnan aloittamisesta. Tä män jälkeen hintojen nostamisen perusteena voi olla henkilöstökustannusten yleis sitovan työehtosopimuksen palkankorotuksiin perustuva kohoaminen ja/tai yleinen kustannustason nousu. Hintojen nostamisesta/laskemisesta tulee tehdä kirjallinen esitys kuusi kuukautta etukäteen, jossa on eritelty hintojen korotuksen syyt. Kirjallisen esityksen perusteella kunta kutsuu palvelutarjoajan neuvotteluihin. Mikäli ala kohtainen lainsäädäntö tai viranomaisohjeet edellyt tävät palvelun sisällössä olennaisia muutoksia, esimerkiksi suurempaa hoito- ja hoivahenkilöstömi toitusta, tarjoaja voi tarvittaessa kutsua kunnan neuvotteluihin jo kiinteän hintajakson eli kahden ensimmäisen vuoden aikanakin. Palvelutuottaja ja asukas solmivat vuokrasopimuksen. Asukkaiden ollessa pois asunnostaan palvelumaksujen osalta ovat käytössä kohdassa Palveluhinnat asukkaan poissa ollessa olevat ehdot. Vuokran osalta on käytössä Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta, 7 luku Vuokrasopimuksen irtisanominen. Vuokrasuhteen irtisanomista suunniteltaessa on neuvoteltava asi asta kunnan kanssa. Mikäli palveluntuottaja perustellusta syystä haluaa lopettaa asukkaan hoitosuhteen kesken sopimuskauden, asiasta on neuvoteltava kunnan kanssa. Mikäli asukkaalla ei ole maksukykyä, palvelutuottaja neuvottelee asiasta kunnan kanssa. Asiakasmaksut niiltä osin mitä asukkailta voidaan periä, yrittäjä perii itse. Asiakkailta perittävien maksujen korottamisesta tiedotetaan kuntaa. Palveluntarjoajaa sitoo laissa säädetty salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sosiaalihuolto lain mukaisten palvelujen tuottamisessa. Valvonnan osalta noudatetaan lakia yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta sekä kunnan linjaamaa ohjaus- ja valvontakäytäntöä. Palvelun tuottajalla tulee olla riittävät vakuutukset, jotka korvaavat esinevahinkojen lisäksi henkilövahingot ja kolmansille osapuolille sattuneet vahingot sekä turvaavat toiminnan jatkuvuutta. Tilaajalla tulee olla vapaa pääsy kaikkiin hoiva- sekä asumistiloihin (asukkaan/edunvalvojan suostumuksella). Tilaajalla tulee olla mahdollisuus tarkastaa työsuunnitelmia ja kaikkia muita tietoja, jotka koskevat asukkaita ja mahdollisuus haastatella asukkaita tarpeen mukaan. Tarjoaja suorittaa vuosittain henkilöstöraportoinnin tilinpäätösten yhteydessä. Palveluntuottaja laatii vuosittain toimintakertomuksen ja toimittaa sen myös palvelun tilaajalle kahden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Tuottajalta edellytetään suunnitelmaa asukastietojen käytöstä ja säilyttämisestä. Toiminnassa syntyvien tietojen rekisterinpitäjänä toimii Kiimingin kunta. Kunnalla on vastuu potilasasia-

21 kirjojen laatimisen ja muun käsittelyn oikeellisuudesta ja palvelun tuottaja toimii ns. teknisenä rekisterinpitäjä tilaajan lukuun. Asukkaista kirjataan tarvittavat tiedot, kuten esim. lääkkeiden muutos. Kaikki tiedot tulee palauttaa kunnalle, kun sopimus päättyy/asukas poistuu. 21

22 22 VASTUUT TILAAJA/TUOTTAJA/ASUKAS LIITE 6 KUNNAN OSTAMIIN PALVELUKOKO- NAISUUKSIIN KUULUVAT PALVELUT PALVELUNTUOTTAJA VASTAA PALVELUNTUOTTAJA TUOTTAA, ASUKAS MAKSAA ASUKAS MAKSAA, PALVELUNTUOT- TAJA AVUSTAA TARVITTAESSA SAA- MISESSA/ KÄYTTÄMISESSÄ KUNTA VASTAA Hoiva-, huolenpito ja hygienia Toimintakykyä ylläpitävät palvelut Turvallisuus Siivous Vaatehuolto Saattaja-/asiointipalvelut Virike- ja kuntoutustoiminta (kaupungissa ja torilla käynti, toiminnalliset ryhmät niinä päivinä kun ei ole päivätoimintaa jne.) Asiakkaalta voidaan periä omavastuuosuutta nii osin mitkä kuuluvat asiakkaan maksettavaksi ( esim. pääsyliput). Kohdassa Kunnan ostamiin palvelukokokonaisuuksiin kuuluvat palvelut lueteltujen palvelujen tuottaminen. Palvelujen tuottamiseen liittyvät laitteet, tarvikkeet ja välineet, kuten hoivaan ja huolen pitoon liittyvät laitteet, tarvikkeet ja apuvälineet, turvajärjestelmät ja laitteet jne. Kiinteistön rakentaminen ja sen puhtaana&kunnossapito, jätehuolto, sähkö, vesi, ulkoa eet, laitteet ja kalusteet, verhot ja matot, päivä ja aikakauslehdet, tv-lupa jne. Henkilöstö, työvaatteet, työterveyshuolto jne. IT-laitteet ja ohjelmistot Asukkaiden huomiointi hankinnoissa Asukastyytyväisyys: asukaspalautejärjestelmät Asukkaiden hoitoisuuden tarkkailu ja toimenpiteet tarpeen muuttuessa Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma (teko yhdessä tilaaja, tuottaja, asukas, omaiset ja/tai l heiset) Palvelu- ja kuntoutussuunnitelman neuvottelun järjestämisvastuu Palvelutuotteen arviointi ja kehittäminen (yhdessä kunnan kanssa) Vuokra: asukkaan yksityiset tilat sekä osuus yleisten tilojen kustannuksista. Henkilökun nan sosiaalitilojen, toimiston ja eteistilojen kustannuksiin asukas ei osallistu. Osittainen ylläpitomaksu (vesi, sähkö, tv-lupa, yleinen hygienia kuten sauna, pyykinpes paperit, siivousaineet ja nähin liittyvät laitteet ja välineet) Ateriapalvelut Henkilökohtaiset kalusteet, vuodevaatteet, verhot, matot Henkilökohtainen hygienia Lääkkeet, henkilökohtaiset hoitotarvikkeet Henkilökohtaiset hoito- ja apuvälineet Ulkopuoliset kuljetuspalvelut Harrastukset, virkistys niiltä osin, mitkä asiakkaan maksamia (sisäänpääsymaksut jne.) Akuutit palvelutarpeet, joissa käytetään ulkopuolista palvelua Terveydenhuolto, lääkäri, laboratorio yms. palvelut Hieronta, kampaamo-parturi yms. palvelut Erikoispyykit pesulapalveluna Muut mahdolliset palvelut Päivätoiminta Vaipat palvelu- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti

23 23 Asukkaan edunvalvonta asumispalveluun liittyen Sijoitus- ja siirtoratkaisut TARJOUKSEN JÄTTÖOHJE Tarjouskirjekuoressa lähetetään seuraavilla sivuilla olevat lomakkeet: Tarjouslomake: Tarjoajan tiedot. Tarjouslomake: Hinnat. Edellä mainittujen tarjouslomakkeiden lisäksi toimitetaan pyydetyt liitteet (pyydämme noudattamaan alla olevaa järjestystä liitteiden numeroinnissa): 1) Tarjoajan yritystoimintaan liittyvä osaaminen omassa yrityksessä tai toisen palveluksessa hankittuna. Tarjoajan sosiaali- ja terveydenhuollon kokemus ja osaaminen omassa yrityksessä tai toisen palveluksessa hankittuna. Referenssit vastaavantyyppisten palvelun tuottamisesta omissa palvelutaloissa/ryhmäkodeissa tai muissa palvelupisteissä (esim. kunnan tilat) tuotettuna. Referensseistä tulee käydä ilmi vähintään toteutuspaikka, toteutuksen kesto, asiakasorganisaatiot ja tuotetut palvelut. 2) Viimeisin tilinpäätös 3) Lausunto luottokelpoisuudesta (esim. Suomen Asiakastiedon Rating Alfa raportti tai vastaava) 4) Y-tunnus 5) Verovelkatodistus ja todistukset maksetuista sosiaalivakuutusmaksuista vakuutusyhtiöltä (todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia) 6) Kuvaus asiakastyytyväisyyden mittaamisesta ja sen toteutustiheydestä, mahdollinen mittauslomake liitteeksi. 7) Kuvaus virike/kuntoutus/kerhotoiminnasta, millaista toimintaa ja kuinka usein. Kuvaus koskee toiminnallisia ryhmiä niinä aikoina, kun ei ole päivätoimintaa, esim. kädentaidot, ilmaisutaidot tms. 8) Kuvaus virkistysmatkoista kodin ulkopuolelle, millaista toimintaa ja kuinka usein. Esim. kaupunki, tori, markkinat, muut tapahtumat jne. Kohdat 6-8 voi esittää joko erillisillä dokumenteilla, tai mikäli asia on kuvattu laatujärjestelmässä tai vastaavassa, tarjoukseen voi liittää laatujärjestelmän maininnalla, missä sivuilla pyydetty asia on kuvattuna. Kaikki edellä mainitut lähetetään kopioituina kahtena kappaleena. Ympärivuorokautisen asumispalvelun ryhmäkotityyppisesti (Palvelukokonaisuus 1) tarjoushinta ei saa ylittää ensimmäisen kahden sopimusvuoden aikana 110 euroa 115 euroa/vrk (arvonlisäveroton hinta).

24 24 TARJOUSLOMAKE: TARJOAJAN TIEDOT Tarjoaja täyttää tämän lomakkeen etusivuksi tarjoukseensa. Yrityksen virallinen nimi: Osoite: Puh: Faksi: Internet-sivut: Yhteyshenkilö (nimi, puhelin, sähköposti): Vakuutan, että olen tutustunut tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden vaatimuksiin, ja tarjouskilpailun voittaessani sitoudun noudattamaan näitä vaatimuksia. Paikka ja aika Allekirjoitus ja asema Nimenselvennys

25 25 TARJOUSLOMAKE: HINNAT Tarjoaja antaa hintatarjouksensa tällä lomakkeella. Lomake toimitetaan kahtena kopiona, suljettuna kahteen erilliseen kirjekuoreen. Hinnat annetaan euroa/vrk eri palvelukokonaisuuksille arvonlisäverottomana. Hintojen tulee olla sitovia 2 vuoden ajan toiminnan aloittamisesta. Erillisiä kustannuksia kuten esim. laskutus- tai toimistokuluja ei hyväksytä. Hintaan sisällytetään vain kunnan maksama palvelu, ei asukkaalta perittäviä maksuja, kuten vuokra ja ateriat. Tarjottavaan palvelun ja niistä annettavan perushinnan tulee turvata kaikkien hoitotoimien ja valvonnan saanti asukaskohtaisen tarpeen mukaan. Palveluntarjoajan tulee tarjota kaikkia palvelukokonaisuuksia eli jokaiselle palvelukokonaisuudelle on annettava hinta. Palvelukokonai suuksien sisältö on kuvattu liitteessä 1. Palvelukokonaisuus 1: Kunnan maksama palvelu: ympärivuorokautinen asumispalvelu ryhmäkotityyppisesti keskiasteisesti kehitysvammaisille, /vrk (arvonlisäveroton hinta). Palvelukokonaisuus 2: Kunnan maksama palvelu: tukiasuminen lievästi kehitysvammaisille, /vrk (arvonlisäveroton hinta). Palveluun ei kuulu asuinhuonetta vaan tukiasuminen iltaisin ja viikonloppuisin/loma-aikoina noin kuukauden ajan vuodessa. Palvelukokonaisuus 3 A: Kunnan maksama palvelu: omaishoidon lomitus lievästi kehitysvammaisille, /vrk (arvonlisäveroton hinta). Palvelukokonaisuus 3 B: Kunnan maksama palvelu: omaishoidon lomitus keskiasteisesti kehitysvammaisille, /vrk (arvonlisäveroton hinta). Palvelukokonaisuus 4 A: Kunnan maksama palvelu: tilapäishoito lievästi kehitysvammaisille, /vrk (arvonlisäveroton hinta). Palvelukokonaisuus 4 B: Kunnan maksama palvelu: tilapäishoito keskiasteisesti kehitysvammaisille, /vrk (arvonlisäveroton hinta).

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa:

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: 1 OSTOPALVELUSOPIMUS Sopimuksen osapuolet Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: Asukas: xxxxxxxxxxxxxxxxx Henkilötunnus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA Tarjouspyyntö 1 (10) Sivistyspalvelut / LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut pyytää tarjouksia Kaarinan kaupungissa

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1/9 64014 Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1. : Markku Auvinen Suomi puh. +358 206323190 fax markku.auvinen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA PERUSTURVAN LAITOSTEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA PERUSTURVAN LAITOSTEN KULJETUKSISTA OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA PERUSTURVAN LAITOSTEN KULJETUKSISTA Tilaaja: Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta, PL 85, Lautatarhankatu 7 A, 86301 Oulainen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

3. Palvelut Sopimuksen kohteena olevat palvelut sisältää:

3. Palvelut Sopimuksen kohteena olevat palvelut sisältää: 1. Järjestettävät palvelut 2. Asukkaiden osoittaminen Kemijärven kaupunki (kaupunki) ja Setlementti Tunturila ry ovat sopineet palvelujen järjestämisestä seuraavaa: Sopimus koskee sosiaalihuoltolain 21

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 1 Hankinnan kohde 2 Hankintailmoitus 3 Sopimusaika 4 Hankintamuoto Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne puhtaanapitopalveluista ja ruokapalveluista Mäntsälän kunnan

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE Sisällys 1 Palveluseteli kotona asumisen tukena... 3 2 Palveluseteliprosessi palveluntuottajan näkökulmasta... 4 3 Palveluseteliprosessi asiakkaan näkökulmasta... 5 4 Laskutus...

Lisätiedot

Kumpaakin palvelua ostetaan vuosittain noin 120.

Kumpaakin palvelua ostetaan vuosittain noin 120. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Hautauspalvelujen ja vainajien siirtokuljetusten hankinta Hankinnan kohde Espoon kaupunki pyytää tarjousta sosiaali- ja terveystoimen toimeentulotukiasiakkaiden hautauspalveluista sekä

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

VANHUSPALVELUKESKUKSEN ATERIAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

VANHUSPALVELUKESKUKSEN ATERIAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ VANHUSPALVELUKESKUKSEN ATERIAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ... 4 5 TARJOUSHINTA...

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) Perustiedot Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero Tarjouksen allekirjoitus Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudun

Lisätiedot

Tarjouspyyntö (luonnos)

Tarjouspyyntö (luonnos) 6.7.2016 Sivu 1/6 Hankintayksikkö Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hankinnan kohde Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) pyytää tarjoustanne pesulapalveluista. Vaatimukset

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen TIETOPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen 1. Hankinnan kohde ja kuvaus 1.1 Taustatiedot 1.2 Tarjouksen sisältö Espoon kaupunki pyytää tarjousta sähköisen asiointialustan

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

Ostopalvelupäivähoidon ja tähän liittyvien palvelujen hankinta

Ostopalvelupäivähoidon ja tähän liittyvien palvelujen hankinta TARJOUSPYYNTÖ Ostopalvelupäivähoidon ja tähän liittyvien palvelujen hankinta Johdanto Auran kunta on noin 4000 asukkaan kunta Varsinais-Suomessa. Kunta tarjoaa laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja. Tällä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Innovaatiorahoituskeskus Tekes DM 1294658 17.6.2014 38/25/2014. Tarjouspyyntö Asianajopalvelut avustuspetoksissa

Tarjouspyyntö Innovaatiorahoituskeskus Tekes DM 1294658 17.6.2014 38/25/2014. Tarjouspyyntö Asianajopalvelut avustuspetoksissa Tarjouspyyntö Innovaatiorahoituskeskus Tekes DM 1294658 17.6.2014 Tarjouspyyntö Asianajopalvelut avustuspetoksissa Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box 69, FI-00101

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Liite 2 10

Tekninen lautakunta Liite 2 10 Tekninen lautakunta 31.1.2017 Liite 2 10 04.01.2017 1/11 89432 Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Mikkeli Postinumero 50100 Maa Suomi Carita Hakkarainen +358 447942667

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET TARJOUSPYYNTÖ/ LIITE 4 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET Espoon kaupungin terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalvelujen

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14 TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KIINTEISTÖJEN TALVIKUNNOSSAPITO Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitokselle liitteen 1 mukaisten alueittain jaettujen kiinteistöjen

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot