Hyv.ltk Liite 2a TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKOTIASUMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyv.ltk 23.11.2010 108 Liite 2a TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKOTIASUMISESTA"

Transkriptio

1 Hyv.ltk Liite 2a TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKOTIASUMISESTA

2 2 Kiimingin kunta TARJOUSPYYNTÖ PL KIIMINKI TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKOTIASUMISESTA Tarjouspyynnön kohde Tarjouspyyntö koskee erityishuoltolain mukaista asumispalvelua. Tarjoaja Ostaa tai vuokraa tontin Kiimingin kunnalta. Rakennuttaa kehitysvammaisten ryhmäkodin, jossa osa tiloista on muunneltavissa tarvittaessa muuhun sosiaalihuollolliseen asumiseen Ottaa vastaan kuuden (6) lähihoitajan liikkeenluovutuksen Kiimingin kunnalta. Myy palvelua (neljä eri palvelukokonaisuutta) Kiimingin kunnalle, tarjoaja voi myydä ryhmäkodin palveluja myös muille kunnille Tavoitteena on aloittaa asuminen , kuitenkin viimeistään Sijainti Ryhmäkodin tulee sijaita kehitysvammaisten päivätoiminnan ja tuetun asumisen rivitalojen läheisyydessä (em. osoite on Laivatori 3-7 A1, Jääli). Tarjouskilpailun voittanut varaa tontin kunnalta. Kunnalla on kaksi tonttia, jotka mahdollistavat ryhmäkotityyppisen rakentamisen lähelle em. kohteita. Tonttien osoitteet ovat Laivatori 1 ja Kehätie 2, Jääli. Ryhmäkodin rakennuttaminen Tarjoaja vastaa ryhmäkodin rakennuttamisesta omalla riskillään. Ryhmäkodin tulee olla noin paikkainen. Kiiminki ostaa ryhmäkotiasumista tarvettaan vastaavasti. Ensivaiheessa ryhmäkotiasumisen tarve on noin 7-10 paikan ja omaishoidon lomahoidon sekä tilapäishoidon tarve yhteensä noin kahden asumispaikan verran. Lisäksi ryhmäkodin rakentamisessa tulee ottaa huomioon tukiasumisen 5-6 paikan tarve, asukkaat asuvat muualla, mutta tarvitsevat tukiasumisen palveluja iltaisin ja viikonloppuisin/loma-aikoina Lisätietoa liitteestä 1. Osa ryhmäkodin tiloista tulisi olla muunneltavissa tarvittaessa myös muuhun sosiaalihuollolliseen asumiseen. Ryhmäkotipaikkojen tarve kasvaa Kiimingissä jatkuvasti, ja palveluntarjoaja voi myydä vapaina olevia paikkoja myös muille kunnille. Oulun seudulla tehdään kuntaliitos (Oulu, Yli-Iin, Haukipudas, Kii minki ja Oulunsalo liittyvät yhdeksi kunnaksi ).

3 3 Tarjouspyynnön laajuus Tarjouspyynnöllä ostetaan 4 eri palvelukokonaisuutta: Palvelukokonaisuus 1: Ympärivuorokautinen asumispalvelu ryhmäkotityyppisesti. Palvelukokonaisuus 2: Tukiasuminen. Tukipalveluasukkaat asuvat yhdistyksen rivitaloissa ja osallistuvat kunnan päivätoimintaan. Tuen tarve ajoittuu iltaan, viikonloppuun ja päivätoiminnan loma-aikoihin. Palvelukokonaisuus 3: Omaishoidon lomitus. Palvelukokonaisuus 4: Tilapäishoito. Lisätietoja liitteessä 1. Hankintamenettely Kyseessä on avoin hankintamenettely. Osatarjouksia ei oteta huomioon. Hankinnasta ilmoitetaan -kanavalla. Hankintayksikkö varaa itselleen mahdollisuuden siirtyä tarvittaessa neuvottelumenettelyyn. Liikkeenluovutus Edellytyksenä sopimukselle on, että nykyinen henkilöstö siirretään uudelle toimijalle vanhoina työntekijöinä (työntekijöiden työsuhteen ehdot säilyvät muuttumattomina). Siirtyneeseen henkilöstöön sovelletaan työehtosopimuksen voimassaoloajan sitä työ-ehtosopimusta, jonka piiriin he kuuluivat ennen luovutusta. Liikkeenluovutusta koskevat määräykset sisältyvät työsopimuslakiin (TSL, luku 1, pykälä 10). Tietoa henkilöstöstä: 6 vakituista lähihoitajaa ikäjakauma pääosin vuotta kaikilla on lähihoitajan tutkinto, ovat lisäksi käyneet vammaistyöhön soveltuvat opinnot tai heillä on kokemusta vammaistyöstä palkkojen yhteissumma henkilöstön osalta on ollut ,51 euroa ja sivukulut ,84 euroa, yhteensä ,35 euroa (summat ovat laskennalliset vuodelle 2010) Alihankkijoiden käyttö Tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Tarjouksen antaminen Tarjous annetaan tämän tarjouspyynnön lopussa olevilla kahdella lomakkeella tarjouslomake: tarjoajan tiedot tarjouslomake: hinnat (suljetaan erilliseen hintakirjekuoreen) Lomakkeiden lisäksi lähetetään tarpeelliset liitteet, lisätietoa s. 22 Tarjouksen jättöohje.

4 4 Kaikki tarjousmateriaalit (myös hintakirjekuori) toimitetaan kahtena kopiona. Tilaaja ei korvaa tarjouksen tekoon menevää työaikaa tai muita mahdollisia kuluja. Tarjousten arviointi ja vertailu Tarjousten arvioinnista ja vertailusta vastaa arviointiryhmä. Työ toteutetaan kolmessa vaiheessa: Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Kts. liite 3 ja 4. Sopimus Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus 7 kk:n irtisanomisajalla. Sitova sopimussuhde osapuolten välille syntyy, kun molemmat ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimuksessa noudatetaan tässä tarjouspyynnössä määritettyjä ehtoja sekä Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2009 Palvelut). Tarjouksessa ei saa ehdottaa muita sopimusehtoja. Tarjoushinta ja hinnanmuutosperusteet Ympärivuorokautisen asumispalvelun ryhmäkotityyppisesti (Palvelukokonaisuus 1) tarjoushinta ei saa ylittää ensimmäisen kahden sopimusvuoden aikana 110 euroa 115 euroa/vrk (arvonlisäveroton hinta). Edellytämme sitovia hintoja 2 vuoden ajan toiminnan aloittamisesta, jonka jälkeen palveluhintoja voidaan tarkis taa (kts. liite 5 Sopimusehdot). Laskutus ja maksuehdot Palvelun tuottaja laskuttaa Kiimingin kunta kuukausittain jälkikäteen asukasmäärän mukaisesti. Maksuehto on 14 päivää netto. Asiakirjojen julkisuus Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia, siksi tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liikesalaisuuksia. Mikäli liikesalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin tarkoituksen mukaisen tarjouksen te-

5 5 kemiseksi välttämätöntä, on ne eriteltävä erilliseen liitteeseen. Hinta ei voi julkisissa hankinnoissa olla liikesalai suus. Tarjouksen toimittaminen Tarjous tulee jättää suomen kielellä. Tarjous on toimitettava kirjeitse kahtena kappaleena keskiviikkoon klo mennessä osoitteeseen: Kiimingin kunta Hilkka Huusko PL KIIMINKI Kiimingin kunnanviraston käyntiohje on Lempiniementie 2, Kiiminki. Tarjouskuoreen tunnus "Ryhmäkotiasuminen. Kirjeeseen saa sisällyttää vain juuri ko. tarjouspyyntöön liittyviä asiapapereita. Tarjouskuoren sisällä tulee olla kahtena kappaleena erillinen hintakuori, joka on suljettu. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa saakka. Lisäkysymykset Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on lähetettävä sähköpostilla klo mennessä osoitteeseen Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään kysymyksiä esittäneille viimeistään Mikäli tarjoaja ei lähetä kysymyksiä, tarjoajan tulee lähettää sähköpostiyhteystiedot osoitteeseen klo mennessä saadakseen käyttöönsä muiden kysyjien ky symysten vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi ei tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin vastata puhelimitse. Hilkka Huusko Sosiaali- ja terveysjohtaja Liitteet: Liite 1: Ostettavat palvelukokonaisuudet ja rahaliikenne Liite 2: Palvelujen tarkempi kuvaus Liite 3: Tarjoajan kelpoisuus sekä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Liite 4: Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointi Liite 5: Sopimusehdot Liite 6: Vastuut tilaaja/tuottaja/asukas Tarjouksen jättöohje Tarjouslomake: tarjoajan tiedot Tarjouslomake: hinnat

6 6

7 7 OSTETTAVAT PALVELUKOKONAISUUDET JA RAHALIIKENNE 1 OSTETTAVAT PALVELUKOKONAISUUDET LIITE 1 Tällä tarjouspyynnöllä ostetaan kodinomaista, pitkäaikaista ryhmäkotityyppistä kehitysvammaisten asumista. Henkilökuntara kenteen tulee olla sellainen, että se mahdollistaa asukkaan jokapäiväisen suoriutumisen ja vastaa kokonaisvaltaisesti asukkaiden avuntarpeeseen (asukkailla ei ole henkilökohtaisia avustajia). Ryhmämuotoiseen asumiseen kuuluvat asukkaan omat tilat ja yhteiset tilat. (kts. Liite 3, 1.6 Tilat). Ryhmäkodin on turvattava asuminen ja palvelut asukkaan koko elinkaaren, myös terminaalihoidon, ajaksi silloin kun akuuttihoidon tarvetta ei ole. Tässä tarjouspyynnössä hankinnan kohteena ovat seuraavat palvelukokonaisuudet. Tarjoajien tulee tarjota kaikkia seuraavia kokonaisuuksia. Palvelukokonaisuus 1: Ympärivuorokautinen asumispalvelu ryhmäkotityyppisesti (noin 7-10 asukasta). Palvelukokonaisuus 2: Tukiasuminen (yhdistyksen rivitalossa asuvat asukkaat) (noin 5-6 asukasta). Palveluun kuuluu tukiasuminen iltaisin (lääkehuolto, iltaruoka ja iltapala sekä tarvittava tuki) ja viikonloppuisin/loma-aikoina noin kuukauden ajan vuodessa (lääkehuolto, kaikki ruoat sekä tarvittava tuki). Palvelukokonaisuus 3: Omaishoidon lomitus. Palvelukokonaisuus 4: Tilapäishoito (osiot 3 ja 4 yhteensä 2 asukaspaikkaa). Palvelukokonaisuudessa 1, ympärivuorokautinen asumispalvelu ryhmäkotityyppisesti, hakija on aikuinen (n vuotias) on keskiasteisesti kehitysvammainen käy kunnan järjestämässä päivätoiminnassa Palvelukokonaisuudessa 2, tukiasuminen, hakija on aikuinen (n vuotias) on lievästi kehitysvammainen käy kunnan järjestämässä päivätoiminnassa Palvelukokonaisuudessa 3, omaishoidon lomitus, hakija A) on lievästi kehitysvammainen B) on keskiasteisesti kehitysvammainen on joko lapsi tai myös täysi-ikäisiä asukkaita viipyy yleensä n. 3 vrk/kk, mutta hoivan tarve voi jatkua tilapäishoitona käy mahdollisuuksien mukaan päivätoiminnassa Palvelukokonaisuudessa 4, tilapäishoito, hakija A) on lievästi kehitysvammainen

8 8 B) on keskiasteisesti kehitysvammainen on joko lapsi tai myös täysi-ikäisiä asukkaita viipyy yleensä n. 3-5 vrk käy mahdollisuuksien mukaan päivätoiminnassa Asukkaat ovat hoitoisuusasteeltaan lievästi tai keskivaikeasti kehitysvammaisia. Lievästi kehitysvammainen Asukkaan hoidon tarve on ajoittainen. Asukas tarvitsee hoivan lisäksi ateriapalvelut, siivo uksen sekä vaatehuollon. Pystyy itsenäiseen asumiseen, mutta tarvit see henkilökunnan ohjausta, kannustusta, seurantaa mm. lääkehoidon ja hygienian turvaamiseen tarvittaessa aamuin ja illoin, n. 2-4 h/vrk. Henkilökunnan läsnäolo tulee olla ympärivuorokautista. Asukkaiden tulee vointinsa mukaan osallistua kunnan päivätoimintaan. Päiväaikainen henkilökunnan läsnäolo yksikössä on tarpeen mikäli asukkaat eivät tilapäisesti pysty osallistumaan päivätoimintaan. Asukas tarvitsee saattajaa/kuljetusta päivätoimintaan viitenä päivänä viikossa (niiden asukkaiden osalta, jotka päivätoimintaan osallistuvat) mikäli asumisyksikkö ei sijaitse päivätoiminnan välittömässä läheisyydessä sekä saattajaa asioiden hoitamiseen, lääkärikäynneille jne. Keskiasteisesti kehitysvammainen Asukkaan hoidon tarve on toistuva. Asukas tarvitsee hoivan lisäksi ateriapalvelut, siivouksen, vaatehuollon. Tarvitsee jokapäiväisistä henkilökohtaisista toimista (mm. liikkuminen, hygienia, pukeminen, syöminen, lääkehuolto) selviytyäkseen jatkuvasti henkilökunnan päivittäistä läsnäoloa, mutta runsaasta avuntarpeestaan huolimatta selviytyy pääsääntöisesti yhden auttamana. Henkilökunnan läsnäolon tarve on jatkuvaa h/vrk, myös yöllä tulee olla hoitaja saatavilla tarvittaessa. Tarvitsee runsasta ohjausta, muistuttamista ja / tai valvontaa selviytyäkseen turvallisesti päivittäisistä toimistaan. Asukas tarvitsee saatta jaa/kuljetusta päivätoimintaan viitenä päivänä viikossa (niiden asukkaiden osalta, jotka päivätoimintaan osallistuvat) mikäli asumisyksikkö ei sijaitse päivätoiminnan välittömässä läheisyydessä sekä saattajaa asioiden hoitamiseen ja lääkärikäynneille jne. Lisäksi on mahdollista, että omaishoidon lomituksessa ja tilapäishoidossa voi olla muutamia kymmeniä päiviä vuodessa (yksittäisiä jaksoja tai vuorohoidossa) hoidollisesti vaativia haastavasti käyttäytyviä asukkaita ja/tai vaikeasti kehitysvammaisia asukkaita. Mikäli tämä tulee ajankohtaiseksi, palveluntuottaja on näihin ajanjaksoihin velvollinen nostamaan henkilöstömitoitustaan. Näiden asiakaspaikkojen osalta hinta sovitaan erikseen. 2 RAHALIIKENNE Kunnan maksuosuus Asukkaan tarvitsemat palvelut määritellään kunnan ja tarjoajan yhteistyössä tekemässä pal velu- ja kuntoutussuunnitelmassa. Palvelu- ja kuntoutussuunnitelman perusteella asukkaalle ei synny oikeutta palveluihin vaan palvelujen antaminen perustuu asukkaalle annettavaan päätökseen.

9 9 Vuokra Ateriat Hoidon/hoivan ja muut asukkaalle viranomaispäätöksellä määriteltävät palvelut maksaa Kiimingin kunta. Palvelu maksetaan maksusitoumuksella tai palvelusetelillä. Asukas on vuokrasuhteessa palveluntarjoajaan ja maksaa vuokran suoraan palveluntarjoajalle. Vuokra ei saa asumisen missään vaiheessa asumista ylittää Kelan hyväksymiä asumiskustannuksia. Vuokrasuhteeseen sovelletaan asuinhuoneistojen vuokrauksesta annettua lakia. Asukkaat maksavat vuokran lisäksi osittaisen ylläpitomaksun joka sisältää veden, sähkön, tv-luvan sekä yleisen hygienian (sauna, pyykinpesuaineet, paperit, siivousaineet ja näihin liittyvät laitteet ja välineet). Yleisten (yhteiskäytössä) esim.olo-/ruokailuhuonetilojen kustannuksiin asukkaat osallistuvat, tämä ei koske kuitenkaan henkilökunnan sosiaalitiloja, toimisto- tai eteistiloja. Asukas maksaa ateriat suoraan palveluntarjoajalle. Aterioiden tulee olla ravintosuositukset täyttävää ja asukaslähtöinen tarve tulee huomioida. Ateriahintojen tulee olla kohtuulliset. Kunnan kanssa tulee neuvotella, mikäli hintojen korotustarvetta ilmaantuu. Kaikki asukkaat eivät syö kaikkina päivinä kaikkia aterioita. Arkisin päivätoimintaan osallistuvat asukkaat syövät vain iltaruoan ja iltapalan. Osa palvelukokonaisuuden 2 asukkaista ottaa myös viikonloppuina ja loma-aikoina vain osan ateriapaketista. Omaishoidon asukasmaksut Omaishoidontuen lomituspaikkojen/tilapäishoidon osalta yrittäjä oikeutettu perimään asukkailta lainmukaiset asiakasmaksut, lopusta vastaa kunta. Palveluhinnat asukkaan poissa ollessa Asukkaan tilapäisen suunnittelemattoman poissaolon ajalta palvelun tuottaja voi laskuttaa hoivasta tilaajalta täyden hinnan 2 viikon ajalta. Tämän jälkeen palvelumaksusta neuvotellaan. Ateriapal velusta ja erikseen tarjotuista muista palveluista tuottaja ei laskuta poissaolopäiviltä, paitsi mikäli ensimmäisen päivän osalta ruoka on jo valmistettu. Suunniteltujen toistuvien eli palvelu- ja kuntoutussuunnitelman mukaisten sairaalatms. hoitojen sekä lomien sukulaisten luona tai jaksojen omassa asunnossa (esim. 1vk /kk) osalta tuottaja ei voi laskuttaa palveluista kunnalta eikä asukkailta. Vuokraan poissaolot eivät vaikuta.

10 10 LIITE 2 PALVELUJEN TARKEMPI KUVAUS Perushoiva Asukasta autetaan päivittäisissä toiminnoissa riittävästi, avun tarve määritellään yhteistoiminnassa asukkaan kanssa. Perushoito toteutetaan asukkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa laaditun palvelu- ja kuntoutussuunnitelman pohjalta. Toimintakykyä ylläpitävät palvelut Palvelu ylläpitää ja edistää asukkaan toimintakykyä, palvelu tuotetaan kuntouttavalla työotteella. Palveluntuottaja luo ympäristön, joka mahdollistaa virkistyksen sekä sosiaalisista, psyykkisistä ja henkisistä tarpeista huolehtimisen. Asukkaalle annetaan kykyjensä mukaan mahdollisuus osallistua kuntouttavan työotteen mukaisesti kodin askeisiin (ruoanvalmistus, siivous jne.) Asukas osallistuu toimintakykyä ylläpitävien palvelujensa suunnitteluun ja toteutukseen. Henkilökohtainen hygienia Turvallisuus Seuranta henkilökohtaisen hygienian riittävästä tasosta. Tarvittaessa avustaminen em. toimissa. Kylvetys/saunotus. Asukkaalla tulee olla saatavilla välitön yhteys hoitokodin hoitohenkilökuntaan. Hoitokodin hoitohenkilökunta arvioi asian kiireellisyyden ja huolehtii, että asukas saa tarvitsemansa avun. Palvelutarpeesta aiheutuneen ulkopuolisen hoidon kustannuksista (ambulanssi jne.) asukas vastaa itse. Jokaisen yksittäisen asukkaan on saatava mahdollisuus rakentaa toimivat ja turvalliset suhteet henkilökuntaan. Asukkaan on voitava luottaa siihen että hänen hoivaan liittyvistä tarpeista huolehditaan sekä tiedettävä koska ja keneltä apua on saatavissa. Jokaiselle asukkaalle nimetään ensisijainen yhdyshenkilö joka myös pääsääntöisesti vastaa annetusta palvelusta. Yksittäisen asukkaan tai hänen edustajallaan on oltava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa annettavan palvelun suunnittelemiseen. Asumisen tulee täyttää kehitysvamma-alan neuvottelukunnan turva- ja sosiaalitekniikan yleiset tavoitteet, kts. Liite 3 kohta Tilat 1.6.

11 11 Ateriapalvelut Vaatehuolto Siivous Kuljetuspalvelut Päivätoiminta Ateriapalveluilta edellytetään, että se täyttää soveltuvan ruokasuosituksen kriteerit (Suomalaiset ravitsemussuositukset. Valtion ravitsemusneuvottelukunta). Ateriapalvelu tarjotaan asukkaille ateriakokonaisuutena, joka sisältää koko vuorokauden ravintohuollon tai ateriakohtaisesti hinnoitellen, koska kaikki asukkaat eivät käytä koko ateriapakettia. Asukas saa tarvittavan vaatehuollon yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Erikoispyykkien (esim. suuret matot ja kemiallinen pesu) pesettämisen kuluista asukas vastaa itse, palveluntuottaja auttaa palvelun saamisesta. Perussiivous Yksityis- ja yhteistilojen siivouksen tulee täyttää huolitellun tilan vaatimukset. Yleisjärjestyksen ja siisteystason tulee olla hyvä ja pintojen hyvin hoidetut. Saniteettitilojen siivouksen tulee täyttää hygieenisen tilan vaatimukset. Puhtaustason tulee olla hyvä ja pintojen hyvin hoidetut. Ylläpitosiivous Pintojen pinttymien poisto, hoito ja naarmujen kunnostus. Patterit, ilmanvaihtosuodattimet: pölyn poisto ja toiminnan tarkistus. Matot: tuuletus/pesu. Verhot: tuuletus/pesu. Ikkunat: pesu. Erikoissiivoustoimenpiteet Palvelunhinta tulee määritellä siten, että se sisältää erikoissiivoustoimenpiteet, kuten vahinkojen aiheuttaman siivouksen, liinavaatteiden vaihdon tms. Palveluntuottaja vastaa saattaja-/asiointipalveluissa saattajan mukana olosta, mutta ei kuljetuksista (kuljetukset ovat vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia). Sen sijaan päivätoimintaan kuljettaminen/kävelyttäminen on palveluntuottajan vastuulla, kts. seuraava kohta Päivätoiminta. Kunnan tuottamaan päivätoimintaan osallistuvat pääsääntöisesti kaikki ryhmäkodin asukkaat. Päivätoiminta sijaistee osoitteessa Laivatori 3-7 A 1, Jääli. Tarjolla olevista kunnan tonteista toinen (osoite Laivatori 1) sijaitsee päivätoiminnan välittömässä läheisyydessä, jolloin palveluntuottajan vastuulla on kävelyttää asuk-

12 12 kaat päivätoimintaan ja takaisin. Toinen tontti (osoite Kehätie 2) sijaitsee alle 500 m päässä päivätoiminnasta. Mikäli ryhmäkoti rakennetaan tälle tontille, palveluntuottaja vastaa kuljetuksesta ja sen kustannuksista. Virkistys- ja leiritoiminta Terveyspalvelut Palveluntarjoaja on velvollinen järjestämään virkistys- ja leiritoimintaa. Toimintaa suunniteltaessa tulee huomioida asukaslähtöisyys. Asukkaat osalistuvat kohtuullisiin kustannuksiin. Palveluntuottajan tulee tarvittaessa avustaa terveyspalvelujen hankkimisessa ja käyttämisessä järjestämällä mukaan saattaja. Asukkaan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään kunnan järjestämässä sosiaali- ja terveystoimessa. Osa asukkaista voi olla myös kunnan kotisairaanhoidon asiakkaita.

13 13 LIITE 3 TARJOAJAN KELPOISUUS SEKÄ TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAI- SUUDEN TARKISTAMINEN 1 TARJOAJAN KELPOISUUS Edellytämme tarjoajan täyttävän seuraavat vaatimukset sekä toimittavan tarjouksen yhteydessä alla pyydetyt dokumentit. Yhteenveto tarjoukseen liitettävistä dokumenteista on sivulla VIRANOMAISEDELLYTYKSET Rakennettava yksikkö tulee AVI:n hyväksyä ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan alkaessa tulee olla lupa ympärivuorokautiseen toimintaan. 2 LIIKETOIMINTAEDELLYTYKSET Palveluntarjoajalla tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon alan liiketoimintaan liittyvä riittävä osaaminen. Tarjoajien pyydetään toimittamaan tiedot seuraavanlaisesti jaoteltuina. Tarjoajan yritystoimintaan liittyvä osaaminen omassa yrityksessä tai toisen palveluksessa hankittuna. Tarjoajan sosiaali- ja terveydenhuollon kokemus ja osaaminen omassa yrityksessä tai toisen palveluksessa hankittuna. Referenssit vastaavantyyppisten palvelun tuottamisesta omissa palvelutaloissa/ryhmäkodeissa tai muissa palvelupisteissä (esim. kunnan tilat) tuotettuna. Referensseistä tulee käydä ilmi vähintään toteutuspaikka, toteutuksen kesto, asiakasorganisaatiot ja tuotetut palvelut. 3 TALOUDELLISET EDELLYTYKSET Palveluntarjoajalla tulee olla 1. taloudelliset edellytykset palvelun tuottamiseen, pyydämme toimittamaan viimeisimmän tilinpäätöksen. 2. maksukykyä ja kykyä taloudellisten riskien hallintaan, pyydämme toimittamaan lausunnon luottokelpoisuudesta (ei pankin antama lausunto vaan esim. Suomen Asiakastiedon Rating Alfa raportti tai vastaava) 3. liiketoiminnan harjoittamisoikeus, tarkistamme tarjoajien rekisteröitymisen kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Pyy dämme tämän vuoksi toimittamaan Y-tunnuksen. Lisäksi palveluntarjoajan tulee huolehtia yhteiskunnallisista velvoitteista, pyydämme toimittamaan verovelkatodistuksen ja todistukset maksetuista sosiaalivakuutusmaksuista vakuutusyhtiöltä (todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia).

14 14 4 HENKILÖKUNTA, KOKEMUS JA OSAAMINEN 1. Ryhmäkotiin osoitettavaan henkilöstöön kuuluu yksi vakinaisessa työsuh teessa oleva sosiaali-/terveydenhuollon opisto-/ammattikorkeakoulututkinnon suoritta nut rekis teriin merkitty henkilö, joka toimii yksikön vastuuhenkilönä. Edellytämme tältä henkilöltä vähintään osa-aikaista läsnäoloa ryhmäkodissa. Asukkaiden hoidosta vastaavat vähintään sosiaali- tai terveysalan perustasontutkinnon (lähihoitaja tai vastaava aiempi tutkinto) suoritta neet henkilöt, joilla on vammaistyöhön soveltuvat opinnot ja/tai kokemusta vammaistyöstä. Terveysalan henkilöstö on merkitty terveydenhuollon ammattihenki löstön keskusrekisteriin. 2. Hoito- ja hoivahenkilöstömitoituksen yksikössä tulee olla suositusten mukainen (vähintään 0,5-0,7). Yövalvonnassa tulee olla yksi perustason tutkinnon suorittanut henkilö. Vaadittavan mitoituksen on täytyttävä sopimuksen alkamispäivämäärästä lähtien. Säännöllisesti suoritettavissa sopimuskatselmuksissa tar kistetaan vakituisen hoito- ja hoivahenkilöstön mitoitus. 3. Kehitysvamma- ja vammaistyön osaaminen turvataan kokemuksella ja/tai koulutuksella. Hoitokodissa on oltava sopimusaikana jatkuvasti riittävästi vakituista kehitysvamma- ja vammaistyön alaan suuntautunutta hoitohenkilökuntaa. 1.5 TOIMINNALLISET EDELLYTYKSET 1. Edellytämme, että palvelun tuottaja toimii voimassa olevan lainsäädännön mukaan, ja että palvelut ovat valtakunnallisten laatusuositusten mukaisia. 2. Palvelun tulee perustua omatoimista selviytymistä tukevaan työotteeseen. Asukkaan toivo mukset ja mielipide tulee ottaa huomioon ja muutoinkin hänen itsemääräämisoi keuttaan on kunnioitettava lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista /812 mukaisesti. Asukkaalle on annettava kykyjensä mukaan mahdollisuus osallistua kuntouttavan työotteen mukaisesti kodin askareisiin (ruoanvalmistus, siivous jne.) Asukkaalla tulee mahdollisuus vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sama koskee hänen sosiaalihuoltoonsa liit tyviä muita toimenpiteitä. Asukasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asukkaan etu. Ryhmäkodissa tuotetulla palvelulla on kir jallisesti määritellyt konkreettiset hoitoa ohjaavat keskeiset periaat teet ja hoidon tavoitteet. Ryhmäkodin on turvattava asuminen ja palvelut asukkaan koko elinkaaren, myös terminaalihoidon, ajaksi silloin kun akuuttihoidon tarvetta ei ole. 1.6 TILAT Ryhmämuotoisen asumisen tulee olla kehitysvammaisten asumissuositukset täytettävä. Ryhmäkodin tulee olla noin paikkainen. Tilat jakaantuvat yleisiin tiloihin ja asukkaan omiin tiloihin. Asukkaiden huoneet ovat 1 hh huoneita, joissa on ulkopuolelta lukittavan inva-wc:n lisäksi myös riittävät ja tarvittaessa lukittavissa olevat säilytystilat.

15 15 Yhteisiin tiloihin kuuluvat ruokailu- ja oleskelutilat, sauna, pesu- ja pukuhuone sekä vaatehuollon tilat. Tilojen suunnittelussa tulee huomioida, että palvelukokonaisuuden 2, tuettu asuminen, asukkaita asuu erillisessä yhdistyksen rivitalossa, ja he tulevat yksikköön syömään ja viettämään aikaa iltaisin ja viikonloppuisin. Yhdessä oloon tarkoitettujen tilojen tulee täten olla riittävän suuret. Kaikki kiinteät kalusteet ovat palveluntuottajan vastuulla, lisäksi yleisissä tiloissa ovat palveluntarjo ajan huonekalut, mutta jokainen asukas sisustaa huoneensa omilla huonekaluillaan. Tilojen tulee tukea ryhmämuotoista asumista. Tiloja tulee voida muokata eri asukkaiden tarpeisiin esim. ovien avulla siten, että tiloissa voi asua kolme erillistä ryhmäyksikköä. Jokaisessa erillisessä kolmessa ryhmäyksikössä tulee olla mahdollistaa oleskella ja ruokailla. Käytettävissä tulee olla myös pyykkihuoltotila sekä peseytymistilat ja sauna (voivat olla yhteisiä koko yksikössä). Myös piha-alueen tulee olla toteutettu eri ryhmäyksiköt huomioiden. Ulkopihaa tulee olla virkistykseen ja ulkoiluun. Piha-alueita tulee ympäröidä aita. Tilojen tulee olla kehitysvamma-alan neuvottelukunnan ohjeistuksen mukaiset. Huonekohtaisten tilojen ja wc:den tulee olla invamitoitettuja, samoin kuin yhteisten tilojen. Turvallisuuden tulee kattaa kehitysvammaisten asumiselle tärkeät näkökohdat, kuten turvalukitus, turvalasit, kaiteet, ovisilmukat jne. Kulun tulee olla esteetöntä, asukkaan tulee olla mahdollista liikkua tiloissa apuvälineiden avulla. Palveluntuottaja on laatinut selvityksen turvallisuusjärjestelyistä. Paloturvallisuus (ml. spinklerijärjestelmä) tulee olla huomioitu. Asukkaan huone on asukkaan lukittavissa ja asukkaan avattavissa. Henkilökunnalla on oltava no pea pääsy myös lukittuun asukashuoneeseen. Asukkaalla on mahdollisuus tuoda omia tavaroitaan huoneeseensa sekä käyttää omia vaat teitaan. Lääkkeille ja vaarallisille välineille on joka ryhmäyksikköön varattava lukitut säilytyspaikat. Pesutiloissa on tukikahvoja ja kiukaan edessä suo jakaide. Palvelukodin piha-alue on turvallinen ja kulkureiteillä on helppo liikkua. Yleisten ja asukkaan käytössä olevien tilojen tulee olla jatkuvasti asianmukaisessa kunnossa; asumista haittaavat korjaukset tulee suorittaa viiveettömästi ja mahdollisimman vähän normaaliasu mista haitaten. Tarjouskilpailun tuloksen selvittyä käydään läpi tiloihin liittyviä näkökohtia yhteistyössä kunnan ja tarjouskilpailun voittajan kesken. 2 TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Jättämällä tarjouksen tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteissä olevat vaatimukset ja ehdot sekä sitoutuu niiden toteuttamiseen. Julkisissa hankinnoissa tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä, tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edel lyttämässä muodossa. Kaikki pyydettävät dokumentit tulee olla toimitettu tarjouksen jättöai kaan mennessä. Tarjous ei saa olla ehdollinen.

16 16 LIITE 4 KOKONAISTALOUDELLISEN EDULLISUUDEN ARVIOINTI Arviointiryhmä arvioi tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden seuraavin kritee rein Hinta, maksimi 88 pistettä Laatukriteerit, maksimi 12 pistettä Hinta Tarjoajan hintalomakkeeseen antamista eri palvelukokonaisuuksien hinnoista lasketaan keskiarvo, jota käytetään tarjousvertailussa. Keskiarvoa laskettaessa eri palvelukokonaisuudet painotetaan seuraavilla asukasmäärillä: palvelukokonaisuus 1: 8 asukasta, laskukaava 8 x tarjoushinta palvelukokonaisuus 2: 6 asukasta, laskukaava 6 x tarjoushinta palvelukokonaisuus 3A + 3B: 1 asukas, laskukaava (1 x tarjoushinta 3A + 1 x tarjoushinta 3B) / 2 palvelukokonaisuus 4A+4B: 1 asukas, laskukaava (1 x tarjoushinta 4A + 1 x tarjoushinta 4B) / 2 Halvimman hinnan tarjonnut saa lopulliseen vertailuun 88 pistettä, johon muiden tarjoajien hinnat suhteutetaan. Laskentakaava on seuraava: halvin tarjous / ko. tarjous * 88 = pistemäärä. Pisteet lasketaan normaalein pyöristyssäännöin kahden (2) desimaalin tarkkuudella. Laatu Laatupisteitä on maksimissaan on mahdollista saada 12, kriteerit on esitetty seuraavassa taulukossa. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous Tarjouksen maksimipistemäärä on hinta- ja laatupisteet yhteen laskien 100 pistettä. Suurimman pistemäärän saanut tarjous voittaa. LAATUKRITEERI Asiakastyytyväisyyden mittaaminen. (Kuvaus mittaamisesta ja sen toteutustiheydestä, mahdollinen mittauslomake liitteeksi.) HANKKIJA MÄÄRITTÄÄ PISTEET SEURAAVASTI Kuvaus mittaamisesta mahdollistaa asiakastyytyväisyyden 4 seuraamisen erinomaisesti ja mahdolliset parantamistarpeet tulevat esille. Toteutus kerran vuodessa. 2 Kuvaus mittaamisesta mahdollistaa asiakastyytyväisyyden seuraamisen hyvin ja mahdolliset parantamistarpeet tulevat esille. Toteutus satunnaisesti. 0 Kuvaus mittaamisesta ei mahdollista asiakastyytyväisyyden seuraamista ja mahdollisten

17 17 Virike/kuntoutus/kerhotoiminta Toiminnalliset ryhmät ryhmäkodissa niinä aikoina kun ei ole päivätoimintaa, esim. kädentaidot, ilmaisutaidot tms. (Kuvaus liitteeksi, millaista toimintaa ja kuinka usein.) parantamistarpeiden esille tuloa ja/tai mittausta ei toteuteta. Kuvaus virike/kuntoutus/kerhotoiminnasta vastaa asiakkaiden tarpeeseen, toteutus aina viikonloppuisin ja loma-aikoina Kuvaus virike/kuntoutus/kerhotoiminnasta vastaa asiakkaiden tarpeeseen, toteutus satunnaisesti viikonloppuisin ja loma-aikoina 4 2 Virkistysmatkat kodin ulkopuolelle Kaupunki, tori, markkinat, jne. muut tapahtumat (Kuvaus liitteeksi, millaista toimintaa ja kuinka usein.) Kuvaus ja/tai toteutus eivät vastaa asiakkaiden tarvetta. Kuvaus virkistysmatkoista vastaa asiakkaiden tarpeeseen, toteutus 1-2 kertaa vuodessa. Kuvaus virkistysmatkoista vastaa asiakkaiden tarpeeseen, toteutus satunnaisesti Kuvaus ja/tai toteutus eivät 0 vastaa asiakkaan tarvetta. Vertailupisteet yhteensä: 12

18 18 LIITE 5 SOPIMUSEHDOT Alla on kuvattu sopimusaikaiseen yhteistyöhön liittyvät ehdot, joita oletamme palvelun tarjoajalta ja hänen alihankkijoiltaan sopimusaikana toiminnan aloituspäivästä lähtien. Tarjoaja sitoutuu tarjousta tehdessään alla oleviin ehtoihin. Sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia eikä niihin saa tehdä muutoksia. Sopimusneuvotteluissa voidaan sopimusehtokohtia tarvittaessa täsmentää teknisluonteisilla täydennyksillä. Sopimuksen liitteeksi tulevat tarjouspyyntö ja tarjous, joten kaikkia tämän tarjouspyynnön sisältämiä palveluun liittyviä vaatimuksia ei ole näissä sopimusehdoissa kerrattu. Mitään sopimusehtoihin liittyviä dokumentteja ei tarjousvaiheessa lähetetä. 1 PALVELUN SISÄLTÖÖN LIITTYVÄT SOPIMUSEHDOT Asukkaan hoito perustuu kirjalliseen palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan sekä erityishuolto-ohjelmaan (EHO). Palvelu- ja kuntoutus suunnitelma arvioidaan välittömästi asukkaan kunnon muuttuessa tilaajan ja tuottajan yhteisesti määrittelemällä tavalla. Pal velun tuottaja on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle välittömästi, jos asukkaan kunto muuttuu, jol loin suunnitelma arvioidaan uudelleen. Suunnitelma sisältää asukkaan elämänkaaritiedot, voimavarakartoi tuksen, suunni telman yksilöllisesti ohjauksesta/neuvonnasta, toimin takyvyn ylläpitämi sestä, kuntoutuksesta ja apuvälinetarpeesta sekä terveydentilan ja ravitsemuksen ylläpidosta. Suun nitelmassa on maininta siitä, miten asukkaan raha-asiat hoidetaan. Asukkaalla on kirjallinen tieto kuka on hänen omahoitajansa. Omaisilla on mahdollisuus tavata asukkaan omahoitaja säännöllisesti. Asukkaille tarjotaan vähintään viisi ateriaa päivässä (aamupala, lounas, kahvi, päivällinen ja iltapala) viikoittaisen ruokalistan mukaisesti. Erityisruokavaliot huomioidaan. Päiväkeskuksen toimintapäivinä aamupala ja lounas syödään päivätoiminnassa (päivätoiminta laskuttaa em. suoraan asiakkaalta). Osa palvelukokonaisuuden 2 asukkaista ottaa myös viikonloppuina ja loma-aikoina vain osan ateriapaketista. Asukkaalla on mahdollisuus osallistua kunnan järjestämään päivätoimintaan kuntonsa mukaisesti sekä osallistua muihin ryhmätoimintoihin, harrastaa liikuntaa ja ul koilla. Asukkailla on oikeus pitää yhteyttä omaisiin ja omaisilla asukkaisiin. Omaisilla on mahdollisuus osallistua läheistensä hoitoon. Asukkaan tulee saada palvelu suomen kielellä. Palvelun tuottaja vastaa hoito filosofian ja työtapojen tiedottamisesta asukkaalle ja omaisille. Lisäksi tärkeät yhteystahot, kuten potilasasiamiehen ja viranomaisten tiedot, tulee olla nähtävillä. Edellytämme vuorovaikutteista yhteistyötä kunnan kanssa palvelujen laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Odotamme palveluntuottajilta aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan ke-

19 19 hittämisessä. Laatujärjestelmä, -käsikirja tai vastaava tulee olla kirjallisena. Laatua tulee seurata. Asiakastyytyväisyysmittaukset tulee suorittaa, reklamaatiot dokumentoita ja niiden myötä tehdyt johtopäätökset ja parannukset kirjata jne. Yrittäjällä on toimintasuunnitelma korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden varalle poikkeavan palvelun käsittelystä sisältäen seuraavat näkökohdat: millaiset valmiudet tuottajalla on korjata asia, miten raportoidaan ja miten varmistetaan toimivuus ja palvelun tasalaatuisuus jatkossa. Palveluntuottaja on laatinut kirjalliset toimintaohjeet äkillisiä sairauskohtauksia ja tapaturmia varten. Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen on olemassa kirjallinen suunnitelma, jota noudatetaan aina uuden työntekijän tullessa. Henkilökunnalle tehdään työhyvinvointikysely vähintään kahden vuoden välein. Alaikäisten asukkaiden kyseessä ollessa palveluntuottaja on velvollinen selvittämään lasten kanssa työskentelevän henkilöstön taustat. Toimintasuunnitelma toimitetaan kunnalle viimeistään vuoden alussa ja toimintakertomus toimintakauden loppuessa. 2 MUUT SOPIMUSEHDOT Tarjouspyyntö ja tarjous sekä Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 Palvelut) tulevat sopimuksen liitteeksi. Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus 7 kk:n irtisanomisajalla. Sopimusta ei saa kumpikaan osapuoli siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa (3 viikkoa) korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa. Vähintään kerran vuodessa pidetään sopimuskatselmukset. Ensimmäinen sopimuskatselmusaika on puoli vuotta toiminnan aloittamisen jälkeen. Sopimuskatselmuksissa tarkastellaan asukkaiden palvelutarvetta (akuuteista tilanteista neuvotellaan aina tarpeen mukaan) ja arvioidaan kokonaiskuvaa tulevasta paikkatarpeesta. Sopimuskatselmuksissa arvioidaan myös vakituisen hoito- ja hoivahenkilöstömitoituksen riittävyyttä.

20 20 Hintojen tulee olla sitovia 2 vuoden ajan toiminnan aloittamisesta. Tä män jälkeen hintojen nostamisen perusteena voi olla henkilöstökustannusten yleis sitovan työehtosopimuksen palkankorotuksiin perustuva kohoaminen ja/tai yleinen kustannustason nousu. Hintojen nostamisesta/laskemisesta tulee tehdä kirjallinen esitys kuusi kuukautta etukäteen, jossa on eritelty hintojen korotuksen syyt. Kirjallisen esityksen perusteella kunta kutsuu palvelutarjoajan neuvotteluihin. Mikäli ala kohtainen lainsäädäntö tai viranomaisohjeet edellyt tävät palvelun sisällössä olennaisia muutoksia, esimerkiksi suurempaa hoito- ja hoivahenkilöstömi toitusta, tarjoaja voi tarvittaessa kutsua kunnan neuvotteluihin jo kiinteän hintajakson eli kahden ensimmäisen vuoden aikanakin. Palvelutuottaja ja asukas solmivat vuokrasopimuksen. Asukkaiden ollessa pois asunnostaan palvelumaksujen osalta ovat käytössä kohdassa Palveluhinnat asukkaan poissa ollessa olevat ehdot. Vuokran osalta on käytössä Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta, 7 luku Vuokrasopimuksen irtisanominen. Vuokrasuhteen irtisanomista suunniteltaessa on neuvoteltava asi asta kunnan kanssa. Mikäli palveluntuottaja perustellusta syystä haluaa lopettaa asukkaan hoitosuhteen kesken sopimuskauden, asiasta on neuvoteltava kunnan kanssa. Mikäli asukkaalla ei ole maksukykyä, palvelutuottaja neuvottelee asiasta kunnan kanssa. Asiakasmaksut niiltä osin mitä asukkailta voidaan periä, yrittäjä perii itse. Asiakkailta perittävien maksujen korottamisesta tiedotetaan kuntaa. Palveluntarjoajaa sitoo laissa säädetty salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sosiaalihuolto lain mukaisten palvelujen tuottamisessa. Valvonnan osalta noudatetaan lakia yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta sekä kunnan linjaamaa ohjaus- ja valvontakäytäntöä. Palvelun tuottajalla tulee olla riittävät vakuutukset, jotka korvaavat esinevahinkojen lisäksi henkilövahingot ja kolmansille osapuolille sattuneet vahingot sekä turvaavat toiminnan jatkuvuutta. Tilaajalla tulee olla vapaa pääsy kaikkiin hoiva- sekä asumistiloihin (asukkaan/edunvalvojan suostumuksella). Tilaajalla tulee olla mahdollisuus tarkastaa työsuunnitelmia ja kaikkia muita tietoja, jotka koskevat asukkaita ja mahdollisuus haastatella asukkaita tarpeen mukaan. Tarjoaja suorittaa vuosittain henkilöstöraportoinnin tilinpäätösten yhteydessä. Palveluntuottaja laatii vuosittain toimintakertomuksen ja toimittaa sen myös palvelun tilaajalle kahden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Tuottajalta edellytetään suunnitelmaa asukastietojen käytöstä ja säilyttämisestä. Toiminnassa syntyvien tietojen rekisterinpitäjänä toimii Kiimingin kunta. Kunnalla on vastuu potilasasia-

21 kirjojen laatimisen ja muun käsittelyn oikeellisuudesta ja palvelun tuottaja toimii ns. teknisenä rekisterinpitäjä tilaajan lukuun. Asukkaista kirjataan tarvittavat tiedot, kuten esim. lääkkeiden muutos. Kaikki tiedot tulee palauttaa kunnalle, kun sopimus päättyy/asukas poistuu. 21

22 22 VASTUUT TILAAJA/TUOTTAJA/ASUKAS LIITE 6 KUNNAN OSTAMIIN PALVELUKOKO- NAISUUKSIIN KUULUVAT PALVELUT PALVELUNTUOTTAJA VASTAA PALVELUNTUOTTAJA TUOTTAA, ASUKAS MAKSAA ASUKAS MAKSAA, PALVELUNTUOT- TAJA AVUSTAA TARVITTAESSA SAA- MISESSA/ KÄYTTÄMISESSÄ KUNTA VASTAA Hoiva-, huolenpito ja hygienia Toimintakykyä ylläpitävät palvelut Turvallisuus Siivous Vaatehuolto Saattaja-/asiointipalvelut Virike- ja kuntoutustoiminta (kaupungissa ja torilla käynti, toiminnalliset ryhmät niinä päivinä kun ei ole päivätoimintaa jne.) Asiakkaalta voidaan periä omavastuuosuutta nii osin mitkä kuuluvat asiakkaan maksettavaksi ( esim. pääsyliput). Kohdassa Kunnan ostamiin palvelukokokonaisuuksiin kuuluvat palvelut lueteltujen palvelujen tuottaminen. Palvelujen tuottamiseen liittyvät laitteet, tarvikkeet ja välineet, kuten hoivaan ja huolen pitoon liittyvät laitteet, tarvikkeet ja apuvälineet, turvajärjestelmät ja laitteet jne. Kiinteistön rakentaminen ja sen puhtaana&kunnossapito, jätehuolto, sähkö, vesi, ulkoa eet, laitteet ja kalusteet, verhot ja matot, päivä ja aikakauslehdet, tv-lupa jne. Henkilöstö, työvaatteet, työterveyshuolto jne. IT-laitteet ja ohjelmistot Asukkaiden huomiointi hankinnoissa Asukastyytyväisyys: asukaspalautejärjestelmät Asukkaiden hoitoisuuden tarkkailu ja toimenpiteet tarpeen muuttuessa Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma (teko yhdessä tilaaja, tuottaja, asukas, omaiset ja/tai l heiset) Palvelu- ja kuntoutussuunnitelman neuvottelun järjestämisvastuu Palvelutuotteen arviointi ja kehittäminen (yhdessä kunnan kanssa) Vuokra: asukkaan yksityiset tilat sekä osuus yleisten tilojen kustannuksista. Henkilökun nan sosiaalitilojen, toimiston ja eteistilojen kustannuksiin asukas ei osallistu. Osittainen ylläpitomaksu (vesi, sähkö, tv-lupa, yleinen hygienia kuten sauna, pyykinpes paperit, siivousaineet ja nähin liittyvät laitteet ja välineet) Ateriapalvelut Henkilökohtaiset kalusteet, vuodevaatteet, verhot, matot Henkilökohtainen hygienia Lääkkeet, henkilökohtaiset hoitotarvikkeet Henkilökohtaiset hoito- ja apuvälineet Ulkopuoliset kuljetuspalvelut Harrastukset, virkistys niiltä osin, mitkä asiakkaan maksamia (sisäänpääsymaksut jne.) Akuutit palvelutarpeet, joissa käytetään ulkopuolista palvelua Terveydenhuolto, lääkäri, laboratorio yms. palvelut Hieronta, kampaamo-parturi yms. palvelut Erikoispyykit pesulapalveluna Muut mahdolliset palvelut Päivätoiminta Vaipat palvelu- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti

23 23 Asukkaan edunvalvonta asumispalveluun liittyen Sijoitus- ja siirtoratkaisut TARJOUKSEN JÄTTÖOHJE Tarjouskirjekuoressa lähetetään seuraavilla sivuilla olevat lomakkeet: Tarjouslomake: Tarjoajan tiedot. Tarjouslomake: Hinnat. Edellä mainittujen tarjouslomakkeiden lisäksi toimitetaan pyydetyt liitteet (pyydämme noudattamaan alla olevaa järjestystä liitteiden numeroinnissa): 1) Tarjoajan yritystoimintaan liittyvä osaaminen omassa yrityksessä tai toisen palveluksessa hankittuna. Tarjoajan sosiaali- ja terveydenhuollon kokemus ja osaaminen omassa yrityksessä tai toisen palveluksessa hankittuna. Referenssit vastaavantyyppisten palvelun tuottamisesta omissa palvelutaloissa/ryhmäkodeissa tai muissa palvelupisteissä (esim. kunnan tilat) tuotettuna. Referensseistä tulee käydä ilmi vähintään toteutuspaikka, toteutuksen kesto, asiakasorganisaatiot ja tuotetut palvelut. 2) Viimeisin tilinpäätös 3) Lausunto luottokelpoisuudesta (esim. Suomen Asiakastiedon Rating Alfa raportti tai vastaava) 4) Y-tunnus 5) Verovelkatodistus ja todistukset maksetuista sosiaalivakuutusmaksuista vakuutusyhtiöltä (todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia) 6) Kuvaus asiakastyytyväisyyden mittaamisesta ja sen toteutustiheydestä, mahdollinen mittauslomake liitteeksi. 7) Kuvaus virike/kuntoutus/kerhotoiminnasta, millaista toimintaa ja kuinka usein. Kuvaus koskee toiminnallisia ryhmiä niinä aikoina, kun ei ole päivätoimintaa, esim. kädentaidot, ilmaisutaidot tms. 8) Kuvaus virkistysmatkoista kodin ulkopuolelle, millaista toimintaa ja kuinka usein. Esim. kaupunki, tori, markkinat, muut tapahtumat jne. Kohdat 6-8 voi esittää joko erillisillä dokumenteilla, tai mikäli asia on kuvattu laatujärjestelmässä tai vastaavassa, tarjoukseen voi liittää laatujärjestelmän maininnalla, missä sivuilla pyydetty asia on kuvattuna. Kaikki edellä mainitut lähetetään kopioituina kahtena kappaleena. Ympärivuorokautisen asumispalvelun ryhmäkotityyppisesti (Palvelukokonaisuus 1) tarjoushinta ei saa ylittää ensimmäisen kahden sopimusvuoden aikana 110 euroa 115 euroa/vrk (arvonlisäveroton hinta).

24 24 TARJOUSLOMAKE: TARJOAJAN TIEDOT Tarjoaja täyttää tämän lomakkeen etusivuksi tarjoukseensa. Yrityksen virallinen nimi: Osoite: Puh: Faksi: Internet-sivut: Yhteyshenkilö (nimi, puhelin, sähköposti): Vakuutan, että olen tutustunut tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden vaatimuksiin, ja tarjouskilpailun voittaessani sitoudun noudattamaan näitä vaatimuksia. Paikka ja aika Allekirjoitus ja asema Nimenselvennys

25 25 TARJOUSLOMAKE: HINNAT Tarjoaja antaa hintatarjouksensa tällä lomakkeella. Lomake toimitetaan kahtena kopiona, suljettuna kahteen erilliseen kirjekuoreen. Hinnat annetaan euroa/vrk eri palvelukokonaisuuksille arvonlisäverottomana. Hintojen tulee olla sitovia 2 vuoden ajan toiminnan aloittamisesta. Erillisiä kustannuksia kuten esim. laskutus- tai toimistokuluja ei hyväksytä. Hintaan sisällytetään vain kunnan maksama palvelu, ei asukkaalta perittäviä maksuja, kuten vuokra ja ateriat. Tarjottavaan palvelun ja niistä annettavan perushinnan tulee turvata kaikkien hoitotoimien ja valvonnan saanti asukaskohtaisen tarpeen mukaan. Palveluntarjoajan tulee tarjota kaikkia palvelukokonaisuuksia eli jokaiselle palvelukokonaisuudelle on annettava hinta. Palvelukokonai suuksien sisältö on kuvattu liitteessä 1. Palvelukokonaisuus 1: Kunnan maksama palvelu: ympärivuorokautinen asumispalvelu ryhmäkotityyppisesti keskiasteisesti kehitysvammaisille, /vrk (arvonlisäveroton hinta). Palvelukokonaisuus 2: Kunnan maksama palvelu: tukiasuminen lievästi kehitysvammaisille, /vrk (arvonlisäveroton hinta). Palveluun ei kuulu asuinhuonetta vaan tukiasuminen iltaisin ja viikonloppuisin/loma-aikoina noin kuukauden ajan vuodessa. Palvelukokonaisuus 3 A: Kunnan maksama palvelu: omaishoidon lomitus lievästi kehitysvammaisille, /vrk (arvonlisäveroton hinta). Palvelukokonaisuus 3 B: Kunnan maksama palvelu: omaishoidon lomitus keskiasteisesti kehitysvammaisille, /vrk (arvonlisäveroton hinta). Palvelukokonaisuus 4 A: Kunnan maksama palvelu: tilapäishoito lievästi kehitysvammaisille, /vrk (arvonlisäveroton hinta). Palvelukokonaisuus 4 B: Kunnan maksama palvelu: tilapäishoito keskiasteisesti kehitysvammaisille, /vrk (arvonlisäveroton hinta).

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella.

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA Hankintayksikkö Kangasalan kunta/sosiaali- ja terveyskeskus (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Liite nro: 2 (22.11.2006) TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUIDEN HANKKIMISESTA KAINUUN ALUEELLA 1.1.2007-31.12.2009

Liite nro: 2 (22.11.2006) TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUIDEN HANKKIMISESTA KAINUUN ALUEELLA 1.1.2007-31.12.2009 1 Liite nro: 2 (22.11.2006) TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUIDEN HANKKIMISESTA KAINUUN ALUEELLA 1.1.2007-31.12.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Kainuun maakunta kuntayhtymän esittely 3 Hankintalainsäädäntö ja -muoto

Lisätiedot

Kustannusvastuut kotona järjestettävässä yöhoitopalvelussa (sis. turvahälytyskäynnit

Kustannusvastuut kotona järjestettävässä yöhoitopalvelussa (sis. turvahälytyskäynnit 4 Liite nro: TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Kustannusvastuut kotona järjestettävässä yöhoitopalvelussa (sis. turvahälytyskäynnit Palvelun tuottaja tekee tarjouksen tässä liitteessä kuvatut kustannusvastuut ja

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen 2009

Tehostettu palveluasuminen 2009 Tarjouspyyntö 1 (34) 1.9.2009 Vastaanottaja Katuosoite Postitoimipaikka Tehostettu palveluasuminen 2009 Hankinnan kohde Tämä tarjouspyyntö koskee sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 44538 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 Sisällysluettelo 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 10.1 Yleisvaatimukset... 14 10.2 Tilat ja toimintaympäristö... 15 10.3 Henkilökunta...

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1 (11) KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen tuottamisesta. 1. Hankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9

Sisällysluettelo. 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 Sisällysluettelo 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 10.1 Yleisvaatimukset...14 10.2 Tilat ja toimintaympäristö...15 10.3 Henkilökunta...16

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen. TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SÄÄNTÖKIRJA Ikäihmisten palvelut

Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen. TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SÄÄNTÖKIRJA Ikäihmisten palvelut Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SÄÄNTÖKIRJA Ikäihmisten palvelut 2 SISÄLLYS sääntökirja PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA YLEINEN OSA... 3 1 Määritelmät...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien

Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015 Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien 2 Sisällysluettelo A. Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa... 3 1. Määritelmät...

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1 Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki 1. TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 2 1.1 Toimintaohje 2 1.2 Määritelmät 2 1.3 Äänekosken kaupungin velvoitteet 3 1.4 Palvelusetelin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle

Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle Tarjouspyyntö Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 25.6.2014 Tarjouspyyntö kotihoidon hankinnasta Leppävesi Vihtavuori alueelle Laukaan kunnassa Sydämellinen

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

HAKEMUS LLKY:N IKÄIHMISTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS LLKY:N IKÄIHMISTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 1 Hakemus saapunut LLKY:lle: HAKEMUS LLKY:N IKÄIHMISTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Yrityksemme/yhdistyksemme hakee Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (myöh. LLKY) tehostetun

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA 1.6.2015 ALKAEN Esitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE Oheismateriaali VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA JA HAKEMUS 1.1.2015 alkaen - 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Oulunkaaren kuntayhtymä Työversio 3 Alkusanat... 4 1 PERHEHOITO... 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu sääntely... 5 1.2 Ikäihmisten perhehoidon tarkoitus ja asiakasryhmät...

Lisätiedot

ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta

ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta 15.9.2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 6 3 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajien

ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajien Hakemus vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajien hyväksymiskriteerit Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen)

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen) SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE Kotihoito (tuettu kotona asuminen) Versio 1.1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ PALVELUSETELIOHJEESTA... 4 2. MÄÄRITELMIÄ... 4 3. ASIAKAS PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄNÄ... 5

Lisätiedot

Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle

Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle 1/17 TARJOUSPYYNTÖ HOL 398/2014 Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tarja Rautsiala Suomi puh. +358 03880200 peruspalvelukeskus@oivappk.fi

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta 10.6.2015 Alkusanat... 4 1 PERHEHOITO... 5 1.1 Ammatillinen perhehoito... 5 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu

Lisätiedot