Hyv.ltk Liite 2a TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKOTIASUMISESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyv.ltk 23.11.2010 108 Liite 2a TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKOTIASUMISESTA"

Transkriptio

1 Hyv.ltk Liite 2a TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKOTIASUMISESTA

2 2 Kiimingin kunta TARJOUSPYYNTÖ PL KIIMINKI TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKOTIASUMISESTA Tarjouspyynnön kohde Tarjouspyyntö koskee erityishuoltolain mukaista asumispalvelua. Tarjoaja Ostaa tai vuokraa tontin Kiimingin kunnalta. Rakennuttaa kehitysvammaisten ryhmäkodin, jossa osa tiloista on muunneltavissa tarvittaessa muuhun sosiaalihuollolliseen asumiseen Ottaa vastaan kuuden (6) lähihoitajan liikkeenluovutuksen Kiimingin kunnalta. Myy palvelua (neljä eri palvelukokonaisuutta) Kiimingin kunnalle, tarjoaja voi myydä ryhmäkodin palveluja myös muille kunnille Tavoitteena on aloittaa asuminen , kuitenkin viimeistään Sijainti Ryhmäkodin tulee sijaita kehitysvammaisten päivätoiminnan ja tuetun asumisen rivitalojen läheisyydessä (em. osoite on Laivatori 3-7 A1, Jääli). Tarjouskilpailun voittanut varaa tontin kunnalta. Kunnalla on kaksi tonttia, jotka mahdollistavat ryhmäkotityyppisen rakentamisen lähelle em. kohteita. Tonttien osoitteet ovat Laivatori 1 ja Kehätie 2, Jääli. Ryhmäkodin rakennuttaminen Tarjoaja vastaa ryhmäkodin rakennuttamisesta omalla riskillään. Ryhmäkodin tulee olla noin paikkainen. Kiiminki ostaa ryhmäkotiasumista tarvettaan vastaavasti. Ensivaiheessa ryhmäkotiasumisen tarve on noin 7-10 paikan ja omaishoidon lomahoidon sekä tilapäishoidon tarve yhteensä noin kahden asumispaikan verran. Lisäksi ryhmäkodin rakentamisessa tulee ottaa huomioon tukiasumisen 5-6 paikan tarve, asukkaat asuvat muualla, mutta tarvitsevat tukiasumisen palveluja iltaisin ja viikonloppuisin/loma-aikoina Lisätietoa liitteestä 1. Osa ryhmäkodin tiloista tulisi olla muunneltavissa tarvittaessa myös muuhun sosiaalihuollolliseen asumiseen. Ryhmäkotipaikkojen tarve kasvaa Kiimingissä jatkuvasti, ja palveluntarjoaja voi myydä vapaina olevia paikkoja myös muille kunnille. Oulun seudulla tehdään kuntaliitos (Oulu, Yli-Iin, Haukipudas, Kii minki ja Oulunsalo liittyvät yhdeksi kunnaksi ).

3 3 Tarjouspyynnön laajuus Tarjouspyynnöllä ostetaan 4 eri palvelukokonaisuutta: Palvelukokonaisuus 1: Ympärivuorokautinen asumispalvelu ryhmäkotityyppisesti. Palvelukokonaisuus 2: Tukiasuminen. Tukipalveluasukkaat asuvat yhdistyksen rivitaloissa ja osallistuvat kunnan päivätoimintaan. Tuen tarve ajoittuu iltaan, viikonloppuun ja päivätoiminnan loma-aikoihin. Palvelukokonaisuus 3: Omaishoidon lomitus. Palvelukokonaisuus 4: Tilapäishoito. Lisätietoja liitteessä 1. Hankintamenettely Kyseessä on avoin hankintamenettely. Osatarjouksia ei oteta huomioon. Hankinnasta ilmoitetaan -kanavalla. Hankintayksikkö varaa itselleen mahdollisuuden siirtyä tarvittaessa neuvottelumenettelyyn. Liikkeenluovutus Edellytyksenä sopimukselle on, että nykyinen henkilöstö siirretään uudelle toimijalle vanhoina työntekijöinä (työntekijöiden työsuhteen ehdot säilyvät muuttumattomina). Siirtyneeseen henkilöstöön sovelletaan työehtosopimuksen voimassaoloajan sitä työ-ehtosopimusta, jonka piiriin he kuuluivat ennen luovutusta. Liikkeenluovutusta koskevat määräykset sisältyvät työsopimuslakiin (TSL, luku 1, pykälä 10). Tietoa henkilöstöstä: 6 vakituista lähihoitajaa ikäjakauma pääosin vuotta kaikilla on lähihoitajan tutkinto, ovat lisäksi käyneet vammaistyöhön soveltuvat opinnot tai heillä on kokemusta vammaistyöstä palkkojen yhteissumma henkilöstön osalta on ollut ,51 euroa ja sivukulut ,84 euroa, yhteensä ,35 euroa (summat ovat laskennalliset vuodelle 2010) Alihankkijoiden käyttö Tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Tarjouksen antaminen Tarjous annetaan tämän tarjouspyynnön lopussa olevilla kahdella lomakkeella tarjouslomake: tarjoajan tiedot tarjouslomake: hinnat (suljetaan erilliseen hintakirjekuoreen) Lomakkeiden lisäksi lähetetään tarpeelliset liitteet, lisätietoa s. 22 Tarjouksen jättöohje.

4 4 Kaikki tarjousmateriaalit (myös hintakirjekuori) toimitetaan kahtena kopiona. Tilaaja ei korvaa tarjouksen tekoon menevää työaikaa tai muita mahdollisia kuluja. Tarjousten arviointi ja vertailu Tarjousten arvioinnista ja vertailusta vastaa arviointiryhmä. Työ toteutetaan kolmessa vaiheessa: Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Kts. liite 3 ja 4. Sopimus Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus 7 kk:n irtisanomisajalla. Sitova sopimussuhde osapuolten välille syntyy, kun molemmat ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimuksessa noudatetaan tässä tarjouspyynnössä määritettyjä ehtoja sekä Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2009 Palvelut). Tarjouksessa ei saa ehdottaa muita sopimusehtoja. Tarjoushinta ja hinnanmuutosperusteet Ympärivuorokautisen asumispalvelun ryhmäkotityyppisesti (Palvelukokonaisuus 1) tarjoushinta ei saa ylittää ensimmäisen kahden sopimusvuoden aikana 110 euroa 115 euroa/vrk (arvonlisäveroton hinta). Edellytämme sitovia hintoja 2 vuoden ajan toiminnan aloittamisesta, jonka jälkeen palveluhintoja voidaan tarkis taa (kts. liite 5 Sopimusehdot). Laskutus ja maksuehdot Palvelun tuottaja laskuttaa Kiimingin kunta kuukausittain jälkikäteen asukasmäärän mukaisesti. Maksuehto on 14 päivää netto. Asiakirjojen julkisuus Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia, siksi tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liikesalaisuuksia. Mikäli liikesalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin tarkoituksen mukaisen tarjouksen te-

5 5 kemiseksi välttämätöntä, on ne eriteltävä erilliseen liitteeseen. Hinta ei voi julkisissa hankinnoissa olla liikesalai suus. Tarjouksen toimittaminen Tarjous tulee jättää suomen kielellä. Tarjous on toimitettava kirjeitse kahtena kappaleena keskiviikkoon klo mennessä osoitteeseen: Kiimingin kunta Hilkka Huusko PL KIIMINKI Kiimingin kunnanviraston käyntiohje on Lempiniementie 2, Kiiminki. Tarjouskuoreen tunnus "Ryhmäkotiasuminen. Kirjeeseen saa sisällyttää vain juuri ko. tarjouspyyntöön liittyviä asiapapereita. Tarjouskuoren sisällä tulee olla kahtena kappaleena erillinen hintakuori, joka on suljettu. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa saakka. Lisäkysymykset Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on lähetettävä sähköpostilla klo mennessä osoitteeseen Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään kysymyksiä esittäneille viimeistään Mikäli tarjoaja ei lähetä kysymyksiä, tarjoajan tulee lähettää sähköpostiyhteystiedot osoitteeseen klo mennessä saadakseen käyttöönsä muiden kysyjien ky symysten vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi ei tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin vastata puhelimitse. Hilkka Huusko Sosiaali- ja terveysjohtaja Liitteet: Liite 1: Ostettavat palvelukokonaisuudet ja rahaliikenne Liite 2: Palvelujen tarkempi kuvaus Liite 3: Tarjoajan kelpoisuus sekä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Liite 4: Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointi Liite 5: Sopimusehdot Liite 6: Vastuut tilaaja/tuottaja/asukas Tarjouksen jättöohje Tarjouslomake: tarjoajan tiedot Tarjouslomake: hinnat

6 6

7 7 OSTETTAVAT PALVELUKOKONAISUUDET JA RAHALIIKENNE 1 OSTETTAVAT PALVELUKOKONAISUUDET LIITE 1 Tällä tarjouspyynnöllä ostetaan kodinomaista, pitkäaikaista ryhmäkotityyppistä kehitysvammaisten asumista. Henkilökuntara kenteen tulee olla sellainen, että se mahdollistaa asukkaan jokapäiväisen suoriutumisen ja vastaa kokonaisvaltaisesti asukkaiden avuntarpeeseen (asukkailla ei ole henkilökohtaisia avustajia). Ryhmämuotoiseen asumiseen kuuluvat asukkaan omat tilat ja yhteiset tilat. (kts. Liite 3, 1.6 Tilat). Ryhmäkodin on turvattava asuminen ja palvelut asukkaan koko elinkaaren, myös terminaalihoidon, ajaksi silloin kun akuuttihoidon tarvetta ei ole. Tässä tarjouspyynnössä hankinnan kohteena ovat seuraavat palvelukokonaisuudet. Tarjoajien tulee tarjota kaikkia seuraavia kokonaisuuksia. Palvelukokonaisuus 1: Ympärivuorokautinen asumispalvelu ryhmäkotityyppisesti (noin 7-10 asukasta). Palvelukokonaisuus 2: Tukiasuminen (yhdistyksen rivitalossa asuvat asukkaat) (noin 5-6 asukasta). Palveluun kuuluu tukiasuminen iltaisin (lääkehuolto, iltaruoka ja iltapala sekä tarvittava tuki) ja viikonloppuisin/loma-aikoina noin kuukauden ajan vuodessa (lääkehuolto, kaikki ruoat sekä tarvittava tuki). Palvelukokonaisuus 3: Omaishoidon lomitus. Palvelukokonaisuus 4: Tilapäishoito (osiot 3 ja 4 yhteensä 2 asukaspaikkaa). Palvelukokonaisuudessa 1, ympärivuorokautinen asumispalvelu ryhmäkotityyppisesti, hakija on aikuinen (n vuotias) on keskiasteisesti kehitysvammainen käy kunnan järjestämässä päivätoiminnassa Palvelukokonaisuudessa 2, tukiasuminen, hakija on aikuinen (n vuotias) on lievästi kehitysvammainen käy kunnan järjestämässä päivätoiminnassa Palvelukokonaisuudessa 3, omaishoidon lomitus, hakija A) on lievästi kehitysvammainen B) on keskiasteisesti kehitysvammainen on joko lapsi tai myös täysi-ikäisiä asukkaita viipyy yleensä n. 3 vrk/kk, mutta hoivan tarve voi jatkua tilapäishoitona käy mahdollisuuksien mukaan päivätoiminnassa Palvelukokonaisuudessa 4, tilapäishoito, hakija A) on lievästi kehitysvammainen

8 8 B) on keskiasteisesti kehitysvammainen on joko lapsi tai myös täysi-ikäisiä asukkaita viipyy yleensä n. 3-5 vrk käy mahdollisuuksien mukaan päivätoiminnassa Asukkaat ovat hoitoisuusasteeltaan lievästi tai keskivaikeasti kehitysvammaisia. Lievästi kehitysvammainen Asukkaan hoidon tarve on ajoittainen. Asukas tarvitsee hoivan lisäksi ateriapalvelut, siivo uksen sekä vaatehuollon. Pystyy itsenäiseen asumiseen, mutta tarvit see henkilökunnan ohjausta, kannustusta, seurantaa mm. lääkehoidon ja hygienian turvaamiseen tarvittaessa aamuin ja illoin, n. 2-4 h/vrk. Henkilökunnan läsnäolo tulee olla ympärivuorokautista. Asukkaiden tulee vointinsa mukaan osallistua kunnan päivätoimintaan. Päiväaikainen henkilökunnan läsnäolo yksikössä on tarpeen mikäli asukkaat eivät tilapäisesti pysty osallistumaan päivätoimintaan. Asukas tarvitsee saattajaa/kuljetusta päivätoimintaan viitenä päivänä viikossa (niiden asukkaiden osalta, jotka päivätoimintaan osallistuvat) mikäli asumisyksikkö ei sijaitse päivätoiminnan välittömässä läheisyydessä sekä saattajaa asioiden hoitamiseen, lääkärikäynneille jne. Keskiasteisesti kehitysvammainen Asukkaan hoidon tarve on toistuva. Asukas tarvitsee hoivan lisäksi ateriapalvelut, siivouksen, vaatehuollon. Tarvitsee jokapäiväisistä henkilökohtaisista toimista (mm. liikkuminen, hygienia, pukeminen, syöminen, lääkehuolto) selviytyäkseen jatkuvasti henkilökunnan päivittäistä läsnäoloa, mutta runsaasta avuntarpeestaan huolimatta selviytyy pääsääntöisesti yhden auttamana. Henkilökunnan läsnäolon tarve on jatkuvaa h/vrk, myös yöllä tulee olla hoitaja saatavilla tarvittaessa. Tarvitsee runsasta ohjausta, muistuttamista ja / tai valvontaa selviytyäkseen turvallisesti päivittäisistä toimistaan. Asukas tarvitsee saatta jaa/kuljetusta päivätoimintaan viitenä päivänä viikossa (niiden asukkaiden osalta, jotka päivätoimintaan osallistuvat) mikäli asumisyksikkö ei sijaitse päivätoiminnan välittömässä läheisyydessä sekä saattajaa asioiden hoitamiseen ja lääkärikäynneille jne. Lisäksi on mahdollista, että omaishoidon lomituksessa ja tilapäishoidossa voi olla muutamia kymmeniä päiviä vuodessa (yksittäisiä jaksoja tai vuorohoidossa) hoidollisesti vaativia haastavasti käyttäytyviä asukkaita ja/tai vaikeasti kehitysvammaisia asukkaita. Mikäli tämä tulee ajankohtaiseksi, palveluntuottaja on näihin ajanjaksoihin velvollinen nostamaan henkilöstömitoitustaan. Näiden asiakaspaikkojen osalta hinta sovitaan erikseen. 2 RAHALIIKENNE Kunnan maksuosuus Asukkaan tarvitsemat palvelut määritellään kunnan ja tarjoajan yhteistyössä tekemässä pal velu- ja kuntoutussuunnitelmassa. Palvelu- ja kuntoutussuunnitelman perusteella asukkaalle ei synny oikeutta palveluihin vaan palvelujen antaminen perustuu asukkaalle annettavaan päätökseen.

9 9 Vuokra Ateriat Hoidon/hoivan ja muut asukkaalle viranomaispäätöksellä määriteltävät palvelut maksaa Kiimingin kunta. Palvelu maksetaan maksusitoumuksella tai palvelusetelillä. Asukas on vuokrasuhteessa palveluntarjoajaan ja maksaa vuokran suoraan palveluntarjoajalle. Vuokra ei saa asumisen missään vaiheessa asumista ylittää Kelan hyväksymiä asumiskustannuksia. Vuokrasuhteeseen sovelletaan asuinhuoneistojen vuokrauksesta annettua lakia. Asukkaat maksavat vuokran lisäksi osittaisen ylläpitomaksun joka sisältää veden, sähkön, tv-luvan sekä yleisen hygienian (sauna, pyykinpesuaineet, paperit, siivousaineet ja näihin liittyvät laitteet ja välineet). Yleisten (yhteiskäytössä) esim.olo-/ruokailuhuonetilojen kustannuksiin asukkaat osallistuvat, tämä ei koske kuitenkaan henkilökunnan sosiaalitiloja, toimisto- tai eteistiloja. Asukas maksaa ateriat suoraan palveluntarjoajalle. Aterioiden tulee olla ravintosuositukset täyttävää ja asukaslähtöinen tarve tulee huomioida. Ateriahintojen tulee olla kohtuulliset. Kunnan kanssa tulee neuvotella, mikäli hintojen korotustarvetta ilmaantuu. Kaikki asukkaat eivät syö kaikkina päivinä kaikkia aterioita. Arkisin päivätoimintaan osallistuvat asukkaat syövät vain iltaruoan ja iltapalan. Osa palvelukokonaisuuden 2 asukkaista ottaa myös viikonloppuina ja loma-aikoina vain osan ateriapaketista. Omaishoidon asukasmaksut Omaishoidontuen lomituspaikkojen/tilapäishoidon osalta yrittäjä oikeutettu perimään asukkailta lainmukaiset asiakasmaksut, lopusta vastaa kunta. Palveluhinnat asukkaan poissa ollessa Asukkaan tilapäisen suunnittelemattoman poissaolon ajalta palvelun tuottaja voi laskuttaa hoivasta tilaajalta täyden hinnan 2 viikon ajalta. Tämän jälkeen palvelumaksusta neuvotellaan. Ateriapal velusta ja erikseen tarjotuista muista palveluista tuottaja ei laskuta poissaolopäiviltä, paitsi mikäli ensimmäisen päivän osalta ruoka on jo valmistettu. Suunniteltujen toistuvien eli palvelu- ja kuntoutussuunnitelman mukaisten sairaalatms. hoitojen sekä lomien sukulaisten luona tai jaksojen omassa asunnossa (esim. 1vk /kk) osalta tuottaja ei voi laskuttaa palveluista kunnalta eikä asukkailta. Vuokraan poissaolot eivät vaikuta.

10 10 LIITE 2 PALVELUJEN TARKEMPI KUVAUS Perushoiva Asukasta autetaan päivittäisissä toiminnoissa riittävästi, avun tarve määritellään yhteistoiminnassa asukkaan kanssa. Perushoito toteutetaan asukkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa laaditun palvelu- ja kuntoutussuunnitelman pohjalta. Toimintakykyä ylläpitävät palvelut Palvelu ylläpitää ja edistää asukkaan toimintakykyä, palvelu tuotetaan kuntouttavalla työotteella. Palveluntuottaja luo ympäristön, joka mahdollistaa virkistyksen sekä sosiaalisista, psyykkisistä ja henkisistä tarpeista huolehtimisen. Asukkaalle annetaan kykyjensä mukaan mahdollisuus osallistua kuntouttavan työotteen mukaisesti kodin askeisiin (ruoanvalmistus, siivous jne.) Asukas osallistuu toimintakykyä ylläpitävien palvelujensa suunnitteluun ja toteutukseen. Henkilökohtainen hygienia Turvallisuus Seuranta henkilökohtaisen hygienian riittävästä tasosta. Tarvittaessa avustaminen em. toimissa. Kylvetys/saunotus. Asukkaalla tulee olla saatavilla välitön yhteys hoitokodin hoitohenkilökuntaan. Hoitokodin hoitohenkilökunta arvioi asian kiireellisyyden ja huolehtii, että asukas saa tarvitsemansa avun. Palvelutarpeesta aiheutuneen ulkopuolisen hoidon kustannuksista (ambulanssi jne.) asukas vastaa itse. Jokaisen yksittäisen asukkaan on saatava mahdollisuus rakentaa toimivat ja turvalliset suhteet henkilökuntaan. Asukkaan on voitava luottaa siihen että hänen hoivaan liittyvistä tarpeista huolehditaan sekä tiedettävä koska ja keneltä apua on saatavissa. Jokaiselle asukkaalle nimetään ensisijainen yhdyshenkilö joka myös pääsääntöisesti vastaa annetusta palvelusta. Yksittäisen asukkaan tai hänen edustajallaan on oltava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa annettavan palvelun suunnittelemiseen. Asumisen tulee täyttää kehitysvamma-alan neuvottelukunnan turva- ja sosiaalitekniikan yleiset tavoitteet, kts. Liite 3 kohta Tilat 1.6.

11 11 Ateriapalvelut Vaatehuolto Siivous Kuljetuspalvelut Päivätoiminta Ateriapalveluilta edellytetään, että se täyttää soveltuvan ruokasuosituksen kriteerit (Suomalaiset ravitsemussuositukset. Valtion ravitsemusneuvottelukunta). Ateriapalvelu tarjotaan asukkaille ateriakokonaisuutena, joka sisältää koko vuorokauden ravintohuollon tai ateriakohtaisesti hinnoitellen, koska kaikki asukkaat eivät käytä koko ateriapakettia. Asukas saa tarvittavan vaatehuollon yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Erikoispyykkien (esim. suuret matot ja kemiallinen pesu) pesettämisen kuluista asukas vastaa itse, palveluntuottaja auttaa palvelun saamisesta. Perussiivous Yksityis- ja yhteistilojen siivouksen tulee täyttää huolitellun tilan vaatimukset. Yleisjärjestyksen ja siisteystason tulee olla hyvä ja pintojen hyvin hoidetut. Saniteettitilojen siivouksen tulee täyttää hygieenisen tilan vaatimukset. Puhtaustason tulee olla hyvä ja pintojen hyvin hoidetut. Ylläpitosiivous Pintojen pinttymien poisto, hoito ja naarmujen kunnostus. Patterit, ilmanvaihtosuodattimet: pölyn poisto ja toiminnan tarkistus. Matot: tuuletus/pesu. Verhot: tuuletus/pesu. Ikkunat: pesu. Erikoissiivoustoimenpiteet Palvelunhinta tulee määritellä siten, että se sisältää erikoissiivoustoimenpiteet, kuten vahinkojen aiheuttaman siivouksen, liinavaatteiden vaihdon tms. Palveluntuottaja vastaa saattaja-/asiointipalveluissa saattajan mukana olosta, mutta ei kuljetuksista (kuljetukset ovat vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia). Sen sijaan päivätoimintaan kuljettaminen/kävelyttäminen on palveluntuottajan vastuulla, kts. seuraava kohta Päivätoiminta. Kunnan tuottamaan päivätoimintaan osallistuvat pääsääntöisesti kaikki ryhmäkodin asukkaat. Päivätoiminta sijaistee osoitteessa Laivatori 3-7 A 1, Jääli. Tarjolla olevista kunnan tonteista toinen (osoite Laivatori 1) sijaitsee päivätoiminnan välittömässä läheisyydessä, jolloin palveluntuottajan vastuulla on kävelyttää asuk-

12 12 kaat päivätoimintaan ja takaisin. Toinen tontti (osoite Kehätie 2) sijaitsee alle 500 m päässä päivätoiminnasta. Mikäli ryhmäkoti rakennetaan tälle tontille, palveluntuottaja vastaa kuljetuksesta ja sen kustannuksista. Virkistys- ja leiritoiminta Terveyspalvelut Palveluntarjoaja on velvollinen järjestämään virkistys- ja leiritoimintaa. Toimintaa suunniteltaessa tulee huomioida asukaslähtöisyys. Asukkaat osalistuvat kohtuullisiin kustannuksiin. Palveluntuottajan tulee tarvittaessa avustaa terveyspalvelujen hankkimisessa ja käyttämisessä järjestämällä mukaan saattaja. Asukkaan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään kunnan järjestämässä sosiaali- ja terveystoimessa. Osa asukkaista voi olla myös kunnan kotisairaanhoidon asiakkaita.

13 13 LIITE 3 TARJOAJAN KELPOISUUS SEKÄ TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAI- SUUDEN TARKISTAMINEN 1 TARJOAJAN KELPOISUUS Edellytämme tarjoajan täyttävän seuraavat vaatimukset sekä toimittavan tarjouksen yhteydessä alla pyydetyt dokumentit. Yhteenveto tarjoukseen liitettävistä dokumenteista on sivulla VIRANOMAISEDELLYTYKSET Rakennettava yksikkö tulee AVI:n hyväksyä ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan alkaessa tulee olla lupa ympärivuorokautiseen toimintaan. 2 LIIKETOIMINTAEDELLYTYKSET Palveluntarjoajalla tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon alan liiketoimintaan liittyvä riittävä osaaminen. Tarjoajien pyydetään toimittamaan tiedot seuraavanlaisesti jaoteltuina. Tarjoajan yritystoimintaan liittyvä osaaminen omassa yrityksessä tai toisen palveluksessa hankittuna. Tarjoajan sosiaali- ja terveydenhuollon kokemus ja osaaminen omassa yrityksessä tai toisen palveluksessa hankittuna. Referenssit vastaavantyyppisten palvelun tuottamisesta omissa palvelutaloissa/ryhmäkodeissa tai muissa palvelupisteissä (esim. kunnan tilat) tuotettuna. Referensseistä tulee käydä ilmi vähintään toteutuspaikka, toteutuksen kesto, asiakasorganisaatiot ja tuotetut palvelut. 3 TALOUDELLISET EDELLYTYKSET Palveluntarjoajalla tulee olla 1. taloudelliset edellytykset palvelun tuottamiseen, pyydämme toimittamaan viimeisimmän tilinpäätöksen. 2. maksukykyä ja kykyä taloudellisten riskien hallintaan, pyydämme toimittamaan lausunnon luottokelpoisuudesta (ei pankin antama lausunto vaan esim. Suomen Asiakastiedon Rating Alfa raportti tai vastaava) 3. liiketoiminnan harjoittamisoikeus, tarkistamme tarjoajien rekisteröitymisen kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Pyy dämme tämän vuoksi toimittamaan Y-tunnuksen. Lisäksi palveluntarjoajan tulee huolehtia yhteiskunnallisista velvoitteista, pyydämme toimittamaan verovelkatodistuksen ja todistukset maksetuista sosiaalivakuutusmaksuista vakuutusyhtiöltä (todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia).

14 14 4 HENKILÖKUNTA, KOKEMUS JA OSAAMINEN 1. Ryhmäkotiin osoitettavaan henkilöstöön kuuluu yksi vakinaisessa työsuh teessa oleva sosiaali-/terveydenhuollon opisto-/ammattikorkeakoulututkinnon suoritta nut rekis teriin merkitty henkilö, joka toimii yksikön vastuuhenkilönä. Edellytämme tältä henkilöltä vähintään osa-aikaista läsnäoloa ryhmäkodissa. Asukkaiden hoidosta vastaavat vähintään sosiaali- tai terveysalan perustasontutkinnon (lähihoitaja tai vastaava aiempi tutkinto) suoritta neet henkilöt, joilla on vammaistyöhön soveltuvat opinnot ja/tai kokemusta vammaistyöstä. Terveysalan henkilöstö on merkitty terveydenhuollon ammattihenki löstön keskusrekisteriin. 2. Hoito- ja hoivahenkilöstömitoituksen yksikössä tulee olla suositusten mukainen (vähintään 0,5-0,7). Yövalvonnassa tulee olla yksi perustason tutkinnon suorittanut henkilö. Vaadittavan mitoituksen on täytyttävä sopimuksen alkamispäivämäärästä lähtien. Säännöllisesti suoritettavissa sopimuskatselmuksissa tar kistetaan vakituisen hoito- ja hoivahenkilöstön mitoitus. 3. Kehitysvamma- ja vammaistyön osaaminen turvataan kokemuksella ja/tai koulutuksella. Hoitokodissa on oltava sopimusaikana jatkuvasti riittävästi vakituista kehitysvamma- ja vammaistyön alaan suuntautunutta hoitohenkilökuntaa. 1.5 TOIMINNALLISET EDELLYTYKSET 1. Edellytämme, että palvelun tuottaja toimii voimassa olevan lainsäädännön mukaan, ja että palvelut ovat valtakunnallisten laatusuositusten mukaisia. 2. Palvelun tulee perustua omatoimista selviytymistä tukevaan työotteeseen. Asukkaan toivo mukset ja mielipide tulee ottaa huomioon ja muutoinkin hänen itsemääräämisoi keuttaan on kunnioitettava lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista /812 mukaisesti. Asukkaalle on annettava kykyjensä mukaan mahdollisuus osallistua kuntouttavan työotteen mukaisesti kodin askareisiin (ruoanvalmistus, siivous jne.) Asukkaalla tulee mahdollisuus vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sama koskee hänen sosiaalihuoltoonsa liit tyviä muita toimenpiteitä. Asukasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asukkaan etu. Ryhmäkodissa tuotetulla palvelulla on kir jallisesti määritellyt konkreettiset hoitoa ohjaavat keskeiset periaat teet ja hoidon tavoitteet. Ryhmäkodin on turvattava asuminen ja palvelut asukkaan koko elinkaaren, myös terminaalihoidon, ajaksi silloin kun akuuttihoidon tarvetta ei ole. 1.6 TILAT Ryhmämuotoisen asumisen tulee olla kehitysvammaisten asumissuositukset täytettävä. Ryhmäkodin tulee olla noin paikkainen. Tilat jakaantuvat yleisiin tiloihin ja asukkaan omiin tiloihin. Asukkaiden huoneet ovat 1 hh huoneita, joissa on ulkopuolelta lukittavan inva-wc:n lisäksi myös riittävät ja tarvittaessa lukittavissa olevat säilytystilat.

15 15 Yhteisiin tiloihin kuuluvat ruokailu- ja oleskelutilat, sauna, pesu- ja pukuhuone sekä vaatehuollon tilat. Tilojen suunnittelussa tulee huomioida, että palvelukokonaisuuden 2, tuettu asuminen, asukkaita asuu erillisessä yhdistyksen rivitalossa, ja he tulevat yksikköön syömään ja viettämään aikaa iltaisin ja viikonloppuisin. Yhdessä oloon tarkoitettujen tilojen tulee täten olla riittävän suuret. Kaikki kiinteät kalusteet ovat palveluntuottajan vastuulla, lisäksi yleisissä tiloissa ovat palveluntarjo ajan huonekalut, mutta jokainen asukas sisustaa huoneensa omilla huonekaluillaan. Tilojen tulee tukea ryhmämuotoista asumista. Tiloja tulee voida muokata eri asukkaiden tarpeisiin esim. ovien avulla siten, että tiloissa voi asua kolme erillistä ryhmäyksikköä. Jokaisessa erillisessä kolmessa ryhmäyksikössä tulee olla mahdollistaa oleskella ja ruokailla. Käytettävissä tulee olla myös pyykkihuoltotila sekä peseytymistilat ja sauna (voivat olla yhteisiä koko yksikössä). Myös piha-alueen tulee olla toteutettu eri ryhmäyksiköt huomioiden. Ulkopihaa tulee olla virkistykseen ja ulkoiluun. Piha-alueita tulee ympäröidä aita. Tilojen tulee olla kehitysvamma-alan neuvottelukunnan ohjeistuksen mukaiset. Huonekohtaisten tilojen ja wc:den tulee olla invamitoitettuja, samoin kuin yhteisten tilojen. Turvallisuuden tulee kattaa kehitysvammaisten asumiselle tärkeät näkökohdat, kuten turvalukitus, turvalasit, kaiteet, ovisilmukat jne. Kulun tulee olla esteetöntä, asukkaan tulee olla mahdollista liikkua tiloissa apuvälineiden avulla. Palveluntuottaja on laatinut selvityksen turvallisuusjärjestelyistä. Paloturvallisuus (ml. spinklerijärjestelmä) tulee olla huomioitu. Asukkaan huone on asukkaan lukittavissa ja asukkaan avattavissa. Henkilökunnalla on oltava no pea pääsy myös lukittuun asukashuoneeseen. Asukkaalla on mahdollisuus tuoda omia tavaroitaan huoneeseensa sekä käyttää omia vaat teitaan. Lääkkeille ja vaarallisille välineille on joka ryhmäyksikköön varattava lukitut säilytyspaikat. Pesutiloissa on tukikahvoja ja kiukaan edessä suo jakaide. Palvelukodin piha-alue on turvallinen ja kulkureiteillä on helppo liikkua. Yleisten ja asukkaan käytössä olevien tilojen tulee olla jatkuvasti asianmukaisessa kunnossa; asumista haittaavat korjaukset tulee suorittaa viiveettömästi ja mahdollisimman vähän normaaliasu mista haitaten. Tarjouskilpailun tuloksen selvittyä käydään läpi tiloihin liittyviä näkökohtia yhteistyössä kunnan ja tarjouskilpailun voittajan kesken. 2 TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Jättämällä tarjouksen tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteissä olevat vaatimukset ja ehdot sekä sitoutuu niiden toteuttamiseen. Julkisissa hankinnoissa tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä, tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edel lyttämässä muodossa. Kaikki pyydettävät dokumentit tulee olla toimitettu tarjouksen jättöai kaan mennessä. Tarjous ei saa olla ehdollinen.

16 16 LIITE 4 KOKONAISTALOUDELLISEN EDULLISUUDEN ARVIOINTI Arviointiryhmä arvioi tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden seuraavin kritee rein Hinta, maksimi 88 pistettä Laatukriteerit, maksimi 12 pistettä Hinta Tarjoajan hintalomakkeeseen antamista eri palvelukokonaisuuksien hinnoista lasketaan keskiarvo, jota käytetään tarjousvertailussa. Keskiarvoa laskettaessa eri palvelukokonaisuudet painotetaan seuraavilla asukasmäärillä: palvelukokonaisuus 1: 8 asukasta, laskukaava 8 x tarjoushinta palvelukokonaisuus 2: 6 asukasta, laskukaava 6 x tarjoushinta palvelukokonaisuus 3A + 3B: 1 asukas, laskukaava (1 x tarjoushinta 3A + 1 x tarjoushinta 3B) / 2 palvelukokonaisuus 4A+4B: 1 asukas, laskukaava (1 x tarjoushinta 4A + 1 x tarjoushinta 4B) / 2 Halvimman hinnan tarjonnut saa lopulliseen vertailuun 88 pistettä, johon muiden tarjoajien hinnat suhteutetaan. Laskentakaava on seuraava: halvin tarjous / ko. tarjous * 88 = pistemäärä. Pisteet lasketaan normaalein pyöristyssäännöin kahden (2) desimaalin tarkkuudella. Laatu Laatupisteitä on maksimissaan on mahdollista saada 12, kriteerit on esitetty seuraavassa taulukossa. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous Tarjouksen maksimipistemäärä on hinta- ja laatupisteet yhteen laskien 100 pistettä. Suurimman pistemäärän saanut tarjous voittaa. LAATUKRITEERI Asiakastyytyväisyyden mittaaminen. (Kuvaus mittaamisesta ja sen toteutustiheydestä, mahdollinen mittauslomake liitteeksi.) HANKKIJA MÄÄRITTÄÄ PISTEET SEURAAVASTI Kuvaus mittaamisesta mahdollistaa asiakastyytyväisyyden 4 seuraamisen erinomaisesti ja mahdolliset parantamistarpeet tulevat esille. Toteutus kerran vuodessa. 2 Kuvaus mittaamisesta mahdollistaa asiakastyytyväisyyden seuraamisen hyvin ja mahdolliset parantamistarpeet tulevat esille. Toteutus satunnaisesti. 0 Kuvaus mittaamisesta ei mahdollista asiakastyytyväisyyden seuraamista ja mahdollisten

17 17 Virike/kuntoutus/kerhotoiminta Toiminnalliset ryhmät ryhmäkodissa niinä aikoina kun ei ole päivätoimintaa, esim. kädentaidot, ilmaisutaidot tms. (Kuvaus liitteeksi, millaista toimintaa ja kuinka usein.) parantamistarpeiden esille tuloa ja/tai mittausta ei toteuteta. Kuvaus virike/kuntoutus/kerhotoiminnasta vastaa asiakkaiden tarpeeseen, toteutus aina viikonloppuisin ja loma-aikoina Kuvaus virike/kuntoutus/kerhotoiminnasta vastaa asiakkaiden tarpeeseen, toteutus satunnaisesti viikonloppuisin ja loma-aikoina 4 2 Virkistysmatkat kodin ulkopuolelle Kaupunki, tori, markkinat, jne. muut tapahtumat (Kuvaus liitteeksi, millaista toimintaa ja kuinka usein.) Kuvaus ja/tai toteutus eivät vastaa asiakkaiden tarvetta. Kuvaus virkistysmatkoista vastaa asiakkaiden tarpeeseen, toteutus 1-2 kertaa vuodessa. Kuvaus virkistysmatkoista vastaa asiakkaiden tarpeeseen, toteutus satunnaisesti Kuvaus ja/tai toteutus eivät 0 vastaa asiakkaan tarvetta. Vertailupisteet yhteensä: 12

18 18 LIITE 5 SOPIMUSEHDOT Alla on kuvattu sopimusaikaiseen yhteistyöhön liittyvät ehdot, joita oletamme palvelun tarjoajalta ja hänen alihankkijoiltaan sopimusaikana toiminnan aloituspäivästä lähtien. Tarjoaja sitoutuu tarjousta tehdessään alla oleviin ehtoihin. Sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia eikä niihin saa tehdä muutoksia. Sopimusneuvotteluissa voidaan sopimusehtokohtia tarvittaessa täsmentää teknisluonteisilla täydennyksillä. Sopimuksen liitteeksi tulevat tarjouspyyntö ja tarjous, joten kaikkia tämän tarjouspyynnön sisältämiä palveluun liittyviä vaatimuksia ei ole näissä sopimusehdoissa kerrattu. Mitään sopimusehtoihin liittyviä dokumentteja ei tarjousvaiheessa lähetetä. 1 PALVELUN SISÄLTÖÖN LIITTYVÄT SOPIMUSEHDOT Asukkaan hoito perustuu kirjalliseen palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan sekä erityishuolto-ohjelmaan (EHO). Palvelu- ja kuntoutus suunnitelma arvioidaan välittömästi asukkaan kunnon muuttuessa tilaajan ja tuottajan yhteisesti määrittelemällä tavalla. Pal velun tuottaja on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle välittömästi, jos asukkaan kunto muuttuu, jol loin suunnitelma arvioidaan uudelleen. Suunnitelma sisältää asukkaan elämänkaaritiedot, voimavarakartoi tuksen, suunni telman yksilöllisesti ohjauksesta/neuvonnasta, toimin takyvyn ylläpitämi sestä, kuntoutuksesta ja apuvälinetarpeesta sekä terveydentilan ja ravitsemuksen ylläpidosta. Suun nitelmassa on maininta siitä, miten asukkaan raha-asiat hoidetaan. Asukkaalla on kirjallinen tieto kuka on hänen omahoitajansa. Omaisilla on mahdollisuus tavata asukkaan omahoitaja säännöllisesti. Asukkaille tarjotaan vähintään viisi ateriaa päivässä (aamupala, lounas, kahvi, päivällinen ja iltapala) viikoittaisen ruokalistan mukaisesti. Erityisruokavaliot huomioidaan. Päiväkeskuksen toimintapäivinä aamupala ja lounas syödään päivätoiminnassa (päivätoiminta laskuttaa em. suoraan asiakkaalta). Osa palvelukokonaisuuden 2 asukkaista ottaa myös viikonloppuina ja loma-aikoina vain osan ateriapaketista. Asukkaalla on mahdollisuus osallistua kunnan järjestämään päivätoimintaan kuntonsa mukaisesti sekä osallistua muihin ryhmätoimintoihin, harrastaa liikuntaa ja ul koilla. Asukkailla on oikeus pitää yhteyttä omaisiin ja omaisilla asukkaisiin. Omaisilla on mahdollisuus osallistua läheistensä hoitoon. Asukkaan tulee saada palvelu suomen kielellä. Palvelun tuottaja vastaa hoito filosofian ja työtapojen tiedottamisesta asukkaalle ja omaisille. Lisäksi tärkeät yhteystahot, kuten potilasasiamiehen ja viranomaisten tiedot, tulee olla nähtävillä. Edellytämme vuorovaikutteista yhteistyötä kunnan kanssa palvelujen laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Odotamme palveluntuottajilta aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan ke-

19 19 hittämisessä. Laatujärjestelmä, -käsikirja tai vastaava tulee olla kirjallisena. Laatua tulee seurata. Asiakastyytyväisyysmittaukset tulee suorittaa, reklamaatiot dokumentoita ja niiden myötä tehdyt johtopäätökset ja parannukset kirjata jne. Yrittäjällä on toimintasuunnitelma korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden varalle poikkeavan palvelun käsittelystä sisältäen seuraavat näkökohdat: millaiset valmiudet tuottajalla on korjata asia, miten raportoidaan ja miten varmistetaan toimivuus ja palvelun tasalaatuisuus jatkossa. Palveluntuottaja on laatinut kirjalliset toimintaohjeet äkillisiä sairauskohtauksia ja tapaturmia varten. Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen on olemassa kirjallinen suunnitelma, jota noudatetaan aina uuden työntekijän tullessa. Henkilökunnalle tehdään työhyvinvointikysely vähintään kahden vuoden välein. Alaikäisten asukkaiden kyseessä ollessa palveluntuottaja on velvollinen selvittämään lasten kanssa työskentelevän henkilöstön taustat. Toimintasuunnitelma toimitetaan kunnalle viimeistään vuoden alussa ja toimintakertomus toimintakauden loppuessa. 2 MUUT SOPIMUSEHDOT Tarjouspyyntö ja tarjous sekä Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 Palvelut) tulevat sopimuksen liitteeksi. Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus 7 kk:n irtisanomisajalla. Sopimusta ei saa kumpikaan osapuoli siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa (3 viikkoa) korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa. Vähintään kerran vuodessa pidetään sopimuskatselmukset. Ensimmäinen sopimuskatselmusaika on puoli vuotta toiminnan aloittamisen jälkeen. Sopimuskatselmuksissa tarkastellaan asukkaiden palvelutarvetta (akuuteista tilanteista neuvotellaan aina tarpeen mukaan) ja arvioidaan kokonaiskuvaa tulevasta paikkatarpeesta. Sopimuskatselmuksissa arvioidaan myös vakituisen hoito- ja hoivahenkilöstömitoituksen riittävyyttä.

20 20 Hintojen tulee olla sitovia 2 vuoden ajan toiminnan aloittamisesta. Tä män jälkeen hintojen nostamisen perusteena voi olla henkilöstökustannusten yleis sitovan työehtosopimuksen palkankorotuksiin perustuva kohoaminen ja/tai yleinen kustannustason nousu. Hintojen nostamisesta/laskemisesta tulee tehdä kirjallinen esitys kuusi kuukautta etukäteen, jossa on eritelty hintojen korotuksen syyt. Kirjallisen esityksen perusteella kunta kutsuu palvelutarjoajan neuvotteluihin. Mikäli ala kohtainen lainsäädäntö tai viranomaisohjeet edellyt tävät palvelun sisällössä olennaisia muutoksia, esimerkiksi suurempaa hoito- ja hoivahenkilöstömi toitusta, tarjoaja voi tarvittaessa kutsua kunnan neuvotteluihin jo kiinteän hintajakson eli kahden ensimmäisen vuoden aikanakin. Palvelutuottaja ja asukas solmivat vuokrasopimuksen. Asukkaiden ollessa pois asunnostaan palvelumaksujen osalta ovat käytössä kohdassa Palveluhinnat asukkaan poissa ollessa olevat ehdot. Vuokran osalta on käytössä Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta, 7 luku Vuokrasopimuksen irtisanominen. Vuokrasuhteen irtisanomista suunniteltaessa on neuvoteltava asi asta kunnan kanssa. Mikäli palveluntuottaja perustellusta syystä haluaa lopettaa asukkaan hoitosuhteen kesken sopimuskauden, asiasta on neuvoteltava kunnan kanssa. Mikäli asukkaalla ei ole maksukykyä, palvelutuottaja neuvottelee asiasta kunnan kanssa. Asiakasmaksut niiltä osin mitä asukkailta voidaan periä, yrittäjä perii itse. Asiakkailta perittävien maksujen korottamisesta tiedotetaan kuntaa. Palveluntarjoajaa sitoo laissa säädetty salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sosiaalihuolto lain mukaisten palvelujen tuottamisessa. Valvonnan osalta noudatetaan lakia yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta sekä kunnan linjaamaa ohjaus- ja valvontakäytäntöä. Palvelun tuottajalla tulee olla riittävät vakuutukset, jotka korvaavat esinevahinkojen lisäksi henkilövahingot ja kolmansille osapuolille sattuneet vahingot sekä turvaavat toiminnan jatkuvuutta. Tilaajalla tulee olla vapaa pääsy kaikkiin hoiva- sekä asumistiloihin (asukkaan/edunvalvojan suostumuksella). Tilaajalla tulee olla mahdollisuus tarkastaa työsuunnitelmia ja kaikkia muita tietoja, jotka koskevat asukkaita ja mahdollisuus haastatella asukkaita tarpeen mukaan. Tarjoaja suorittaa vuosittain henkilöstöraportoinnin tilinpäätösten yhteydessä. Palveluntuottaja laatii vuosittain toimintakertomuksen ja toimittaa sen myös palvelun tilaajalle kahden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Tuottajalta edellytetään suunnitelmaa asukastietojen käytöstä ja säilyttämisestä. Toiminnassa syntyvien tietojen rekisterinpitäjänä toimii Kiimingin kunta. Kunnalla on vastuu potilasasia-

21 kirjojen laatimisen ja muun käsittelyn oikeellisuudesta ja palvelun tuottaja toimii ns. teknisenä rekisterinpitäjä tilaajan lukuun. Asukkaista kirjataan tarvittavat tiedot, kuten esim. lääkkeiden muutos. Kaikki tiedot tulee palauttaa kunnalle, kun sopimus päättyy/asukas poistuu. 21

22 22 VASTUUT TILAAJA/TUOTTAJA/ASUKAS LIITE 6 KUNNAN OSTAMIIN PALVELUKOKO- NAISUUKSIIN KUULUVAT PALVELUT PALVELUNTUOTTAJA VASTAA PALVELUNTUOTTAJA TUOTTAA, ASUKAS MAKSAA ASUKAS MAKSAA, PALVELUNTUOT- TAJA AVUSTAA TARVITTAESSA SAA- MISESSA/ KÄYTTÄMISESSÄ KUNTA VASTAA Hoiva-, huolenpito ja hygienia Toimintakykyä ylläpitävät palvelut Turvallisuus Siivous Vaatehuolto Saattaja-/asiointipalvelut Virike- ja kuntoutustoiminta (kaupungissa ja torilla käynti, toiminnalliset ryhmät niinä päivinä kun ei ole päivätoimintaa jne.) Asiakkaalta voidaan periä omavastuuosuutta nii osin mitkä kuuluvat asiakkaan maksettavaksi ( esim. pääsyliput). Kohdassa Kunnan ostamiin palvelukokokonaisuuksiin kuuluvat palvelut lueteltujen palvelujen tuottaminen. Palvelujen tuottamiseen liittyvät laitteet, tarvikkeet ja välineet, kuten hoivaan ja huolen pitoon liittyvät laitteet, tarvikkeet ja apuvälineet, turvajärjestelmät ja laitteet jne. Kiinteistön rakentaminen ja sen puhtaana&kunnossapito, jätehuolto, sähkö, vesi, ulkoa eet, laitteet ja kalusteet, verhot ja matot, päivä ja aikakauslehdet, tv-lupa jne. Henkilöstö, työvaatteet, työterveyshuolto jne. IT-laitteet ja ohjelmistot Asukkaiden huomiointi hankinnoissa Asukastyytyväisyys: asukaspalautejärjestelmät Asukkaiden hoitoisuuden tarkkailu ja toimenpiteet tarpeen muuttuessa Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma (teko yhdessä tilaaja, tuottaja, asukas, omaiset ja/tai l heiset) Palvelu- ja kuntoutussuunnitelman neuvottelun järjestämisvastuu Palvelutuotteen arviointi ja kehittäminen (yhdessä kunnan kanssa) Vuokra: asukkaan yksityiset tilat sekä osuus yleisten tilojen kustannuksista. Henkilökun nan sosiaalitilojen, toimiston ja eteistilojen kustannuksiin asukas ei osallistu. Osittainen ylläpitomaksu (vesi, sähkö, tv-lupa, yleinen hygienia kuten sauna, pyykinpes paperit, siivousaineet ja nähin liittyvät laitteet ja välineet) Ateriapalvelut Henkilökohtaiset kalusteet, vuodevaatteet, verhot, matot Henkilökohtainen hygienia Lääkkeet, henkilökohtaiset hoitotarvikkeet Henkilökohtaiset hoito- ja apuvälineet Ulkopuoliset kuljetuspalvelut Harrastukset, virkistys niiltä osin, mitkä asiakkaan maksamia (sisäänpääsymaksut jne.) Akuutit palvelutarpeet, joissa käytetään ulkopuolista palvelua Terveydenhuolto, lääkäri, laboratorio yms. palvelut Hieronta, kampaamo-parturi yms. palvelut Erikoispyykit pesulapalveluna Muut mahdolliset palvelut Päivätoiminta Vaipat palvelu- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti

23 23 Asukkaan edunvalvonta asumispalveluun liittyen Sijoitus- ja siirtoratkaisut TARJOUKSEN JÄTTÖOHJE Tarjouskirjekuoressa lähetetään seuraavilla sivuilla olevat lomakkeet: Tarjouslomake: Tarjoajan tiedot. Tarjouslomake: Hinnat. Edellä mainittujen tarjouslomakkeiden lisäksi toimitetaan pyydetyt liitteet (pyydämme noudattamaan alla olevaa järjestystä liitteiden numeroinnissa): 1) Tarjoajan yritystoimintaan liittyvä osaaminen omassa yrityksessä tai toisen palveluksessa hankittuna. Tarjoajan sosiaali- ja terveydenhuollon kokemus ja osaaminen omassa yrityksessä tai toisen palveluksessa hankittuna. Referenssit vastaavantyyppisten palvelun tuottamisesta omissa palvelutaloissa/ryhmäkodeissa tai muissa palvelupisteissä (esim. kunnan tilat) tuotettuna. Referensseistä tulee käydä ilmi vähintään toteutuspaikka, toteutuksen kesto, asiakasorganisaatiot ja tuotetut palvelut. 2) Viimeisin tilinpäätös 3) Lausunto luottokelpoisuudesta (esim. Suomen Asiakastiedon Rating Alfa raportti tai vastaava) 4) Y-tunnus 5) Verovelkatodistus ja todistukset maksetuista sosiaalivakuutusmaksuista vakuutusyhtiöltä (todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia) 6) Kuvaus asiakastyytyväisyyden mittaamisesta ja sen toteutustiheydestä, mahdollinen mittauslomake liitteeksi. 7) Kuvaus virike/kuntoutus/kerhotoiminnasta, millaista toimintaa ja kuinka usein. Kuvaus koskee toiminnallisia ryhmiä niinä aikoina, kun ei ole päivätoimintaa, esim. kädentaidot, ilmaisutaidot tms. 8) Kuvaus virkistysmatkoista kodin ulkopuolelle, millaista toimintaa ja kuinka usein. Esim. kaupunki, tori, markkinat, muut tapahtumat jne. Kohdat 6-8 voi esittää joko erillisillä dokumenteilla, tai mikäli asia on kuvattu laatujärjestelmässä tai vastaavassa, tarjoukseen voi liittää laatujärjestelmän maininnalla, missä sivuilla pyydetty asia on kuvattuna. Kaikki edellä mainitut lähetetään kopioituina kahtena kappaleena. Ympärivuorokautisen asumispalvelun ryhmäkotityyppisesti (Palvelukokonaisuus 1) tarjoushinta ei saa ylittää ensimmäisen kahden sopimusvuoden aikana 110 euroa 115 euroa/vrk (arvonlisäveroton hinta).

24 24 TARJOUSLOMAKE: TARJOAJAN TIEDOT Tarjoaja täyttää tämän lomakkeen etusivuksi tarjoukseensa. Yrityksen virallinen nimi: Osoite: Puh: Faksi: Internet-sivut: Yhteyshenkilö (nimi, puhelin, sähköposti): Vakuutan, että olen tutustunut tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden vaatimuksiin, ja tarjouskilpailun voittaessani sitoudun noudattamaan näitä vaatimuksia. Paikka ja aika Allekirjoitus ja asema Nimenselvennys

25 25 TARJOUSLOMAKE: HINNAT Tarjoaja antaa hintatarjouksensa tällä lomakkeella. Lomake toimitetaan kahtena kopiona, suljettuna kahteen erilliseen kirjekuoreen. Hinnat annetaan euroa/vrk eri palvelukokonaisuuksille arvonlisäverottomana. Hintojen tulee olla sitovia 2 vuoden ajan toiminnan aloittamisesta. Erillisiä kustannuksia kuten esim. laskutus- tai toimistokuluja ei hyväksytä. Hintaan sisällytetään vain kunnan maksama palvelu, ei asukkaalta perittäviä maksuja, kuten vuokra ja ateriat. Tarjottavaan palvelun ja niistä annettavan perushinnan tulee turvata kaikkien hoitotoimien ja valvonnan saanti asukaskohtaisen tarpeen mukaan. Palveluntarjoajan tulee tarjota kaikkia palvelukokonaisuuksia eli jokaiselle palvelukokonaisuudelle on annettava hinta. Palvelukokonai suuksien sisältö on kuvattu liitteessä 1. Palvelukokonaisuus 1: Kunnan maksama palvelu: ympärivuorokautinen asumispalvelu ryhmäkotityyppisesti keskiasteisesti kehitysvammaisille, /vrk (arvonlisäveroton hinta). Palvelukokonaisuus 2: Kunnan maksama palvelu: tukiasuminen lievästi kehitysvammaisille, /vrk (arvonlisäveroton hinta). Palveluun ei kuulu asuinhuonetta vaan tukiasuminen iltaisin ja viikonloppuisin/loma-aikoina noin kuukauden ajan vuodessa. Palvelukokonaisuus 3 A: Kunnan maksama palvelu: omaishoidon lomitus lievästi kehitysvammaisille, /vrk (arvonlisäveroton hinta). Palvelukokonaisuus 3 B: Kunnan maksama palvelu: omaishoidon lomitus keskiasteisesti kehitysvammaisille, /vrk (arvonlisäveroton hinta). Palvelukokonaisuus 4 A: Kunnan maksama palvelu: tilapäishoito lievästi kehitysvammaisille, /vrk (arvonlisäveroton hinta). Palvelukokonaisuus 4 B: Kunnan maksama palvelu: tilapäishoito keskiasteisesti kehitysvammaisille, /vrk (arvonlisäveroton hinta).

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA

KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelut / KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut pyytää tarjouksia Kaarinan kaupungissa järjestettävästä ruotsinkielisestä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI 10.10.2017 HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVA- JA HOITOPALVELU: TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, PALVELUSETELI VIITE: Kemijärven kaupungin hyvinvointilautakunnan

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Ostaja: Palvelun tuottaja: Lapinlahden kunta Savolan Aurorakoti Oy Peruspalvelulautakunta Tossavanlahdentie 452 Asematie 4 76200 Keitele 73100

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA Tilaaja: Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta, PL 85, Lautatarhankatu

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

KOTIHOITOPALVELUIDEN HANKINTA TAMMIKARTANON ASUKKAILLE

KOTIHOITOPALVELUIDEN HANKINTA TAMMIKARTANON ASUKKAILLE Tammelan kunta TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta Hakkapeliitantie 2 31300 TAMMELA 3.12.2008 Tarjouspyynnön vastaanottaja Tammelan vanhustentuki ry KOTIHOITOPALVELUIDEN HANKINTA TAMMIKARTANON ASUKKAILLE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA Paraisten kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Palvelutoiminnot Rantatie 28 21600 PARAINEN 25.4.2014 TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA 1. OSTAJA Paraisten kaupunki (y-tunnus

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Sivistyspalvelut / 2.1.2012 LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT PIIKKIÖN RAADELMAN ALUEELLA

TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Sivistyspalvelut / 2.1.2012 LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT PIIKKIÖN RAADELMAN ALUEELLA TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Sivistyspalvelut / LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT PIIKKIÖN RAADELMAN ALUEELLA Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut pyytää tarjouksia Kaarinan kaupungissa Piikkiön Raadelman alueella sijaitsevista

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa:

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: 1 OSTOPALVELUSOPIMUS Sopimuksen osapuolet Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: Asukas: xxxxxxxxxxxxxxxxx Henkilötunnus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA Tarjouspyyntö 1 (10) Sivistyspalvelut / LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut pyytää tarjouksia Kaarinan kaupungissa

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Sosiaali- ja terveysosasto 24.11.2014 1

Kemijärven kaupunki Sosiaali- ja terveysosasto 24.11.2014 1 24.11.2014 1 1. Järjestettävät palvelut Kemijärven kaupunki (kaupunki) ja Kemijärven Palvelukeskus ry (yhdistys) ovat sopineet tehostetun palveluasumisen järjestämisestä seuraavaa: Sopimus koskee sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 1(6) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 1(6) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 1(6) ASUNNOTTOMIEN ASUMIS-JA TUKIPALVELUJEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU 1. Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde / kohteet Hankinnan

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

Tuottaja ottaa vastaan kuusi (6) lähihoitajaa liikkeenluovutuksen periaatteella Kiimingin

Tuottaja ottaa vastaan kuusi (6) lähihoitajaa liikkeenluovutuksen periaatteella Kiimingin SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Palvelun tilaaja: Kiimingin kunta Lempiniementie 2 B, 90900 Kiiminki Y-tunnus 0186122-4 Palvelun tuottaja: Caritas-Säätiö Kapellimestarinkatu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax Internet

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax  Internet 08.11.2016 1/11 84213 ENMG-tutkimusten hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: ENMG-tutkimusten hankinta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 84213 Hankinnan

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 1 (5) 16.11.2017 TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ 1 Hankinnan kohde Kaarinan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaikkiin Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan tiedotuslehden julkaisemista,

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA

KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA 1/7 KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA 1. HANKINNAN KOHDE Kilpailutuksen kohteena on puitejärjestely (ks. tarjouspyynnön kohta 4) seuraavista aikaperusteisista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE / TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSLOMAKE / TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Virtain kaupunki LIITE 3 1 (9) TARJOUSLOMAKE / TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT 1. Tarjouksen tekijä Nimi: Osoite: Puhelin: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö tämän tarjouspyynnön osalta: Sähköpostiosoite: Virtain

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA Hankintakausi 1.5.2014 31.12.2015. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta ensiapu 1 perus- ja kertauskoulutuksesta kaupungin henkilökunnalle. Hankintayksikkö varaa

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 42/2017 MAA- JA KIVIAINESTEN HANKINTA VUODELLE 2018 Hankinnan kohde Mäntsälän kunta/tekniset palvelut/kuntatekniikka pyytää tarjouksia tarjousliitteen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Tarjouspyyntö 1(5) Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Pyydämme tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kunnan tytäryhteisöjen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE

TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE Tarjouspyyntö 5/2017 Sivu 1/3 Tarjouspyynnön 5/2017 vastaanottajalle TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE Asia Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne ympäristönhoitokoneesta leasing sopimuksella, jonka kesto

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Kemin kaupungin keskustassa Kauppatorilla järjestetään vuosittain perinteiset kevät- ja syysmarkkinat.

Kemin kaupungin keskustassa Kauppatorilla järjestetään vuosittain perinteiset kevät- ja syysmarkkinat. TARJOUSPYYNTÖ Kauppatorin markkinoiden järjestäminen Tarjouspyynnön taustaksi Kemin kaupungin keskustassa Kauppatorilla järjestetään vuosittain perinteiset kevät- ja syysmarkkinat. Käsitteet: Hankintayksikkö:

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

25.6.2009 Perusturva

25.6.2009 Perusturva 25.6.2009 Perusturva TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTATERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Toimintaterapiapalvelut. Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi

Lisätiedot