TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.3.2014 69. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Suominen Ari jäsen Sandberg Siv jäsen Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kirkkoherra kirkkoherra, poistui :n 89 aikana. kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Lahti Marika jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Saksa Kirsti kv:n vpj Hermonen Merja kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Toljamo Outi vt.kirkkoherra 71 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 73 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 74 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 75 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Saarela ja Ari Suominen. 76 ILMOITUSASIAT 1. Pöytäkirjoja - tiedotustoimikunnan pöytäkirja 5/ tiedotustoimikunnan pöytäkirja 1/ Sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja 1/ Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja 2/ Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan salainen pöytäkirja 2/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

3 Yhteinen kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 2 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 3 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 5 Kirkkovaltuuston jäsen Inkeri Huiskalan luottamustoimen päättyminen Ilmoitus Inkeri Huiskalalle. 6 Kirkkovaltuuston varajäsen Kirsti Grönbergin kutsuminen varsinaiseksi jäseneksi Ilmoitus Kirsti Grönbergille. 7 Kaarinan Kesämäen seurakuntatilan myynti takaisin Kaarinan kaupungille Ei toimenpiteitä. 8 Kirkkovaltuuston lähetekeskustelu rakennetoimikunnan loppuraportista Ei toimenpiteitä. 9 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. 78 TILAAJAVASTUULAIN MUKAISTEN YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ILMOITTAMINEN LUOTTAMUSMIEHILLE JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUILLE Tilaajavastuulain mukaan työn tilaajan tulee selvittää työn toimittajan taustatiedot. Tiedot eivät saa olla yli 3 kuukautta vanhoja. Tilaajavastuulaki koskee työsuhteita ja urakoita, joiden arvo ilman arvonlisäveroa on yli 7500 euroa. Vuokratyövoimaa käytettäessä tilaajavastuulakia sovelletaan aina, kun urakka tai työskentely ylittää 10 työpäivää. Tilaajavastuulaki edellyttää työnantajan pyydettäessä ilmoittavan vuokratyöstä tai alihankinnasta tehdystä sopimuksesta työehtosopimuksen perusteella valitulle luottamusmiehelle tai jos tällaista ei ole valittu, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä henkilökuntaa edustavat luottamusmiehet ovat pyytäneet saada tilaajavastuulain mukaiset tiedot yhteistyökumppaneista. Tietojen toimittamista varten hallintojohtaja esittää kirkkoneuvoston tekevän päätöksen siitä, että seurakuntayhtymän seurakunnat ja yksiköt, joilla on tilaajavastuulaissa määriteltyjä työsuhteita ja urakoita toimittavat listauksen yhteistyökumppaneistaan luottamusmiehille ja yhteistyötoimikunnalle vuosittain maaliskuussa. Listaa täydennetään tarpeen mukaan, kun uusia yhteistyökumppaneita tulee vuoden aikana. Listaukseen yhteistyökumppaneista tulee sisältyä seuraavat tiedot: vuokratyön käytön syy, käytettävän työvoiman määrä, yrityksen yksilöintitiedot, työkohde, työtehtävät, sopimuksen kesto ja sovellettava työehtosopimus tai keskeiset työehdot. Kirkkoneuvosto päättää velvoittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnat ja yksiköt toimittamaan luottamusmiehille ja yhteistyötoimikunnalle vuosittain maaliskuussa tilaajavastuulain edellyttämän listauksen yhteistyökumppaneistaan sekä täydentämään listaa sitä mukaa, jos uusia tilaajavastuulaissa määriteltyjä sopimuksia tehdään vuoden aikana. Ilmoitus seurakunnille, yhteisille työmuodoille, hallintovirastolle, yhteistyötoimikunnalle, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja työsuojelupäällikölle. Ei muutoksenhakuoikeutta hyväksyttiin.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto HALLINTOSIHTEERI HELI-MAARIT MAKKOSEN NIMEÄMINEN PALKKATYÖRYHMÄÄN SIHTEERIKSI Palkkatyöryhmä on palkkamuutosesityksiä käsittelevä työryhmä, johon kuuluvat hallintojohtaja Hannu Kallio (pj) sekä jäsenet kirkkoherra Heikki Mäntylä, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen ja talousjohtaja Irma Hokka. Sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Armi Laaksonen. Armi Laaksosen jäätyä eläkkeelle tulisi palkkatyöryhmän sihteeriksi nimetä hänen seuraajansa hallintosihteerin virassa aloittanut Heli-Maarit Makkonen. Kirkkoneuvosto nimeää hallintosihteeri Heli-Maarit Makkosen palkkatyöryhmän sihteeriksi lukien. Ilmoitus Heli-Maarit Makkoselle ja palkkatyöryhmälle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 80 KUUROJEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ KRISTIINA WALLENIUKSEN SIVUTOIMILUVAN JATKOANOMUS Kirkkoneuvoston päätöksellä kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Walleniukselle on myönnetty sivutoimilupa viittomakielen tulkkina ja viittomien opettajana toimimista varten helmikuun 2011 loppuun saakka. Sivutoimilupaa on jatkettu kirkkoneuvoston päätöksellä Sivutoimilupa on myönnetty 10 tuntia viikossa sillä ehdolla, ettei sivutoimen hoitaminen haittaa varsinaisen viran hoitamista ja lupa on myönnetty saakka. Kristiina Wallenius anoo sivutoimilupansa jatkamista samansisältöisenä ja toistaiseksi voimassaolevana. Wallenius määrittelee tulkkaustehtävänsä pääasiassa samalle asiakkaalle tehtävänä vakituisena tulkkauksena, opetustehtävät ovat kielenkehityksen viivästymistä kärsivien perheiden opetusta viittomien käyttöön ja luennoitsijana hänen aiheensa koskevat pääasiassa viittomakielentulkkien ammattietiikkaa ja hengellistä tulkkausta. Kristiina Walleniuksen työhön kuurojen diakoniatyöntekijänä kuuluu seurakuntatyön ja hengellisen työn lisäksi asiakkaiden ohjaaminen osalliseksi yhteiskunnan tarjoamista palveluista sekä asiointi heidän kanssaan eri yhteiskunnan palvelupisteissä. Sivutoimilupa-anomustaan Kristiina Wallenius perustelee sillä, että sivutoimi lisää hänen tuntemustaan kuurojen kulttuurista ja on auttanut häntä ymmärtämään kuurojen sosiaalisten, taloudellisten, henkisten ja hengellis-

6 Yhteinen kirkkoneuvosto ten ongelmien takana olevia ilmiöitä. Lisäksi tulkkina toimiminen ylläpitää ja kehittää viittomakielentaitoa ja tulkkaustaitoja. Lisäksi Wallenius anomuksessaan painottaa, että sivutoimi ei ole haitannut hänen tehtäviensä hoitoa, koska hänellä on mahdollisuus päättää milloin ja millaisia tulkkaustehtäviä ottaa vastaan. Asiakkaat diakoniatyössä ja tulkkaustehtävissä ovat hyvin harvoin samoja henkilöitä ja jos hän epäilee asiakkaiden sekoittavan hänen roolinsa, hän ei ota työtä vastaan. Opetus- ja luentotehtävissä asiakkaat ovat kuulevia, eivätkä näin ollen kuurojen diakoniatyön asiakkaita. Kirkkolain (KL 6:30) mukaan sivutoimiluvan myöntämisessä on otettava huomioon, että viranhaltija ei sivutoimiluvan myötä saa tulla esteelliseksi virassa ja että sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijoiden tasapuolisuuteen viranhoidossa. Sivutoimi ei saa muutoinkaan haitata viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimilupa voidaan peruuttaa, jos aihetta siihen ilmenee. Diakoniatyön johtokunnassa on todettu, että Kristiina Wallenius on tietoinen sivutoimilupaan liittyvistä mahdollista esteellisyysnäkökohdista ja on ilmoittanut harkitsevansa jokaisen työn kohdalla erikseen, ottaako tulkkaustehtävän vastaan vai ei. Kuluneen sivutoimilupajakson aikana ei ole jouduttu käsittelemään tilanteita, joissa viranhaltijan esteellisyys olisi vaarantunut. Saadun kokemuksen mukaan sivutoimilupa ei ole myöskään haitannut varsinaisen viran hoitoa. Diakoniatyön johtokunta puoltaa sivutoimilupaa siten, ettei sivutoimiluvan mukainen toiminta saa Kristiina Walleniusta esteelliseksi virassa eikä vaaranna luottamusta tasapuolisuuteen viranhoidossa. Käytäntönä on ollut, että sivutoimiluvan mukainen toiminta voi käsittää enintään 10 tuntia viikossa. Hallintojohtaja katsoo, että koska tässä tapauksessa sivutoimi on lähellä Walleniuksen päätyötä ja työmäärä 10 tunnin puitteissa ei ole tarkkaan ennakoitavissa, on perusteltua tehdä päätös edelleenkin määräaikaisena kolmeksi vuodeksi. Kirkkoneuvosto päättää myöntää kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Walleniukselle sivutoimiluvan viittomakielen tulkkina ja viittomien opettajana toimimista varten. Sivutoimilupa myönnetään määräaikaisena kolmeksi vuodeksi alkaen ehdolla, ettei sivutoimen hoitaminen haittaa hänen varsinaisen virkansa hoitamista. Viikoittainen tuntimäärä ei saa ylittää 10 tuntia. Lisäksi Kristiina Walleniusta kehotetaan huomioimaan tulkkaustehtäviä vastaanottaessaan kirkkolain 6 luvun 30 pykälän määräykset esteellisyydestä ja viranhaltijoiden tasapuolisuuden säilymisestä viran hoidossa. Tarvittaessa diakoniajohtaja ratkaisee jääviyden.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Kristiina Walleniukselle, diakoniajohtajalle ja henkilöstöpäällikölle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 81 SAIRAALAPASTORI EIJA MÄKISEN VIERAILU INKERIN KIRKKOON PIISPA AARRE KUU- KAUPIN KUTSUMANA Piispa Aarre Kuukauppi on kutsunut sairaalapastori Eija Mäkisen vierailulle Inkerin kirkkoon Pietariin. Vierailukutsu liittyy Kirkon ulkoasiain neuvoston päätökseen lähettää sairaalapastori Eija Mäkinen osana arkkipiispan delegaatiota vierailulle Pietariin Kirkon ulkoasiain neuvosto vastaa matkan kaikista kuluista. Eija Mäkinen anoo kirkkoneuvostolta oikeutta tehdä matka työajalla. Kirkkoneuvosto myöntää sairaalapastori Eija Mäkiselle oikeuden osallistua työajalla arkkipiispan delegaatioon Pietariin Inkerin kirkkoon suuntautuvalle vierailulle Ilmoitus Eija Mäkiselle ja taloustoimistoon. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 82 TURUN HAUTAUSMAAN YLIVAHTIMESTARI JANNE SUNDQVISTIN IRTISANOUTU- MISILMOITUS Turun hautausmaan ylivahtimestari Janne Sundqvist on toimittanut kirkkoneuvostolle seuraavansisältöisen irtisanoutumisilmoituksen Minä Janne Johannes Sundqvist (henkilötunnus) irtisanoudun Turun hautausmaan ylivahtimestarin virasta. Koska Janne Sundqvistin virkasuhde Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on alkanut , hänen irtisanomisaikansa on 14 päivää (KL 6, 55 ) Kirkkoneuvosto päättää merkitä Turun hautausmaan ylivahtimestari Janne Sundqvistin irtisanoutumisilmoituksen saaduksi todeten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on Samalla kirkkoneuvosto kiittää Janne Sundqvistia arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Janne Sundqvistille ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 83 PERHENEUVONNAN TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN Poikkeuksellisen haastava henkilöstötilanne on viime aikoina vaikeuttanut huomattavasti perheneuvonnan yksikön toimintaa. Yksi viroista ei säästösyiden takia ole saanut täyttölupaa, yksi työntekijä on neljän kuukauden mittaisella vuorotteluvapaalla, yksiköllä on sairauslomia ja johtaja tekee lyhennettyä, 30 tunnin työviikkoa. Perheneuvonnan yksikössä on sijaisuuksia hoitanut TM, psykodraama- ja retriitinohjaaja Jukka Vilho Salomäki, ensin sairauslomasijaisena ja sitten vuorotteluvapaasijaisena Salomäki on ilmoittanut olevansa käytettävissä myös vuorotteluvapaasijaisuuden päättyessä 30.4., mikäli perheasiain yksikön tilanne sitä edellyttää. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan, Sari Sundvall-Pihan, mukaan yksikön tilanne ei toukokuun alkuun mennessä ehdi selkiytyä. Hänen käsityksensä mukaan epämääräinen tilanne saattaa jatkua pitkälle syksyyn. Pahimmin tilanne koskee niitä perheneuvonnan asiakkaita, joiden prosessi on vielä alkuvaiheessa. Tämän hetkinen työntekijätilanne ei pysty varmistamaan näiden prosessien loppuun saattamista. Niin ikään uusien asiakkaiden vastaanottoa on rajoitettava. Asiasta neuvoteltaessa on päädytty esittämään, että perheneuvonnan yksikön toiminnan turvaamiseksi voitaisiin nyt täyttämättä oleva virka täyttää määräaikaisesti ajalle Määräaikaisen viran hoitajaksi nimitettäisiin TM Salomäki, siten, että hänen palkkauksensa määräytyisi perheneuvojan palkkauksen (602) mukaan. Perheasiain neuvottelukeskuksen toimintakyvyn turvaamiseksi keskuksen työntekijäkunnan tilapäisen ja poikkeuksellisen haastavan tilanteen aikana päättää yhteinen kirkkoneuvosto palkata TM Jukka Salomäen perheneuvojan viran määräaikaiseksi hoitajaksi ajalle Salomäen palkkaus määräytyy perheneuvojan palkkauksen (602) mukaan. Ilmoitus Jukka Salomäelle, Sari Sundvall-Pihalle, sielunhoitotyön johtokunnalle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Käsittely Kirkkoneuvoston jäsen Maria Puhakka esitti esittelijän tähän kokoukseen tekemän päätösesityksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Juha Nappu kannatti Puhakan esitystä. Suoritetussa äänestyksessä valmisteltavaksi palauttamista kannattivat Juha Nappu, Seija Hemling, Merja Nurmio, Pertti Paasio ja Maria Puhakka. Esittelijän esityksen kannalle asettuivat Merja Ainasoja, Pekka Saarela, Heimo Rinne, Siv Sandberg ja Ari Suominen, joten puheenjohtajan äänestäessä esittelijän esityksen puolesta, se tuli päätökseksi. Samalla päätettiin yksimielisesti, että hallintojohtaja toimittaa kirkkoneuvostolle selvityksen syyskuun 2014 loppuun mennessä järjestelyn toteutuneista kustannuksista. hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että hallintojohtaja toimittaa kirkkoneuvostolle selvityksen syyskuun 2014 loppuun mennessä järjestelyn toteutuneista kustannuksista. Ilmoitus Jukka Salomäelle, Sari Sundvall-Pihalle, sielunhoitotyön johtokunnalle, taloustoimistoon, henkilöstöpäällikölle ja hallintojohtajalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 84 OPPILAITOSTYÖN TYÖJÄRJESTELYT YLIOPISTOPAPPI PETER GUSTAVSONIN JÄÄDES- SÄ ELÄKKEELLE Kasvatusasiain johtokunta on 20/ käsitellyt oppilaitostyön henkilöstöjärjestelyjä yliopistopappi Peter Gustavsonin jäädessä eläkkeelle ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle esittelyn mukaista kokonaisratkaisua. Johtoryhmä on suhtautunut esitykseen myönteisesti. * * * Seurakuntayhtymän pitkäaikaisen, kaksikielisen, oppilaitosteologi Peter Gustavsonin (yliopistopappi) eläkkeelle jääminen antaa mahdollisuuden oppilaitostyön työjärjestelyjen uudelleen arviointiin. Työalan resursointia pohdittaessa on tarpeen kerrata yliopistopapin työn kuva ja merkitys yliopistomaailmassa. Oppilaitospapin työnkuva on monipuolinen. Oppilaitospapin työ koskettaa ihmisten arkea opiskelijoista opetushenkilöstöön ja muihin oppilaitosten työntekijöihin. Yksilökohtaamisten ohessa se on myös yhteisön palvelemista, sillä työmuoto on mukana rakentamassa työ- ja opiskeluhyvinvointia, tukemassa kriisien hetkellä, kulkemassa vierellä kaikessa mikä yhteisöä koskettaa. Nykyisessä taloustilanteessa, jossa yt-neuvottelut, säästöt ja irtisanomiset ovat osa oppilaitosten arkea, on koettu eduksi, että tukihenkilöiden joukossa oppilaitospapit ovat olleet samanaikaisesti yhteisöt tuntevia ja kuitenkin organisaation ulkopuolisia tahoja. Oppilaitostyö on siitä erikoinen kirkon työmuoto, että se tavoittaa kaikki nämä ihmiset ja yhteisöt itse kunkin arjen keskellä, päiväsaikaan. Näin oppilaitospapit kohtaavat niin aktiivisia seurakuntalaisia kuin myös niitä, joilla side kirkkoon on ohut tai jopa puuttuu täysin. Tärkeiden mielikuvia luovien

10 Yhteinen kirkkoneuvosto ja jäsenyyttä tukevien kohtaamisten ohessa oppilaitostyö muodostaa kirkon suhteita muuhun yhteiskuntaan ja täten tukee kirkkomme roolia yhteiskunnallisena toimijana roolia, joka vähentyneen jäsenistön ja kirkkoa vastustavien tahojen aktiivisen kampanjoinnin takia on ohenemassa. Tähän asti oppilaitospapit ovat koettu tärkeäksi oppilaitosten hyvinvointia tukevaksi yhteistyötahoksi. Päätoimisten oppilaitostyöntekijöiden olemassa olo mahdollistaa tämän, sillä toteutuakseen hyvin työ vaatii runsaasti erityisosaamista ja perusteellista oppilaitosten ja niiden toimintaympäristöjen tuntemusta. Samalla kirkon yhteisölähtöisen työotteen asiantuntijoina heillä on annettavaa myös seurakunnille. Kulttuurien kirjo on lisääntynyt maassamme. Lisäksi moni oppilaitos jo omassa strategiassaan painottaa kansainvälisyyttä keskeisenä tavoitteena. Kysyntää oppilaitospappien osaamiselle monikulttuurisuuden kohtaajana, uskontoperinteiden tuntijana ja dialogin rakentajana siis luonnostaan on. Tämä näkyy niin luentopyyntöinä kuin arkisten kysymysten keskellä tapahtuvassa pohdinnassakin. Seurakuntayhtymän oppilaitostyössä on tällä hetkellä kaksi ja puoli työntekijää, yksi korkeakoulutyössä, yksi ammatillisissa oppilaitoksissa ja yksi puoliksi korkeakoulutyössä. Tämän viran toinen puoli on osoitettu kansainväliselle työlle pääosin kansainvälisen seurakunnan kautta. Oheinen taulukko osoittaa, että työalan resurssi on valtakunnallisessa vertailussa merkittävistä opiskelupaikkakunnista pienin, eikä, työn siitä merkittävästi kärsimättä, mahdollista viran täyttämättä jättämistä. Kaupunki Asukkaita Opiskelijoita Työntekijät /opiskelija *) Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku , Jyväskylä Kuopio Lahti *) Huom. Espoossa yksi työntekijä on kanttori, Tampereella yksi on diakoni, Vantaalla yksi on nuorisotyönohjaaja, Oulussa yksi on diakoni ja Kuopiossa yksi on kanttori. Huom. Turun lukumäärä koostuu: yliopisto opiskelijaa (joista aikuisopiskelijaa) + ammattikoulut ja ammattikorkeakoulut nuorisoasteen aikuisopiskelijaa henkilökuntaan kuuluvaa =

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Viroista kansainvälisen työn ja oppilaitostyön yhdistelmävirka on osoittautunut ongelmalliseksi, eikä viran hoitamista nykyisessä muodossa enää ole syytä jatkaa. Kirkkoherrojen aloitteesta ja kirkkoneuvoston asettaman toimikunnan mietinnön pohjalta selviteltiin kansainvälisen vastuun järjestämistä Turun ja Kaarinan seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä. Helmikuussa 2012 päivätyn mietinnön vastaanotto seurakunnissa osoittautui kuitenkin niin riitaiseksi, että kirkkoneuvosto päätti jättää mietinnön raukeamaan. Tämän tapahtumaketjun seurauksena yhteinen näky kansainvälisen työn järjestämisestä seurakunnissa ja yhtymässä puuttuu edelleen. Keskustelu kirkon ja seurakuntayhtymän hallinto- ja organisaatiomuutoksista on käynnissä, mutta nopeita ratkaisuja ei sen paremmin kirkolliskokouksen kuin yhtymänkään osalta ole odotettavissa. On kuitenkin mahdollista, että osana nyt käynnissä olevaa prosessia löydetään yhteinen näky kansainvälisen työn toteuttamisesta. Vallitsevassa tilanteessa olisi syytä löytää ratkaisu, joka takaisi oppilaitosja kansainvälisen työn jatkumisen nykyisessä laajuudessaan, mutta samalla antaisi joustavat mahdollisuudet sekä oppilaitos-, että kansainvälisen työn järjestämiseen edessä olevien suurten ratkaisujen edellyttämällä tavalla. Kasvatustoimen johtaja on päätynyt esittämään seuraavaa töiden kokonaisratkaisua. Oppilaitos- ja kansainvälisen työn pappi, Mia Pusa, on ilmoittanut olevansa valmis siirtymään Peter Gustavsonin jälkeen avautuvan viran hoitajaksi. Tätä ratkaisua voidaan sektorin kannalta pitää optimaalisena, koska Pusalla on työalan laaja kokemus ja Gustavsonin työparina hän työskennellyt nimenomaan yliopistomaailmassa. Siirron myötä vapautuva oppilaitos- ja kansainvälisen työn pastorin virka täytettäisiin tässä vaiheessa määräaikaisesti ajalle Tuomiorovasti Heimo Rinne on esittänyt, että tuomiokirkkoseurakunta voisi ottaa kansainvälisen työn vastuulleen siten, että työn palkkaus osoitettaisiin kasvatusasiainkeskuksen kansainvälisen- ja oppilaitostyön virasta. Tehtävää hoitaisi 50 % palkkauksella pastori Miika Ahola, joka jo nyt on jossain määrin mukana sektorin toiminnassa. Jäljellä olevan 50 % oppilaitostyön virka olisi mahdollista järjestää siten, että tohtorinopintojaan aloitteleva pastori Laura Kajala ottaisi tehtävän hoitaakseen. Pastori Kajala on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään. Esitetty määräaika olisi sopiva myös pastori Kajalan tohtorinopintoja ajatellen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää: 1. Oppilaitos- ja kansainvälisen työn pastori Mia Pusa siirretään suostumuksensa mukaan, virkaa auki julistamatta Peter Gustavsonin jälkeen vapautuvaan seurakuntayhtymän kaksikielisen oppilaitosteologin (yliopistopappi) virkaan alkaen. Siirrolla ei ole kustannusvaikutuksia. 2. Tuomiokirkkoseurakunnan pastori Miika Ahola nimitetään 50 % (vaativuusryhmä 602) kansainvälisen papin määräaikaiseen virkaan ajalle Ahola säilyy tuomiokirkkoseurakunnan pappina ja

12 Yhteinen kirkkoneuvosto hänen esimiehenään toimii tuomiorovasti Heimo Rinne. Viran palkkamäärärahat säilyvät kasvatusasiainkeskuksessa. 3. Pastori Laura Kajala palkataan kasvatusasiainkeskuksen 50 % (vaativuusryhmä 602) oppilaitostyön (yliopistopappi) määräaikaiseen virkaan ajalle Ilmoitus Mia Pusalle, Miika Aholalle, Laura Kajalalle, kasvatusasiain johtokunnalle, tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja poisti esityksestä kohdan 3, koskien pastori Laura Kajalan palkkaamista, jotta voidaan selvittää seurakuntayhtymän mahdollisten sisäisten hakijoiden kiinnostus virkaan, minkä jälkeen asia tulee uudelleen valmisteltuna kirkkoneuvostoon. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti: 1. Oppilaitos- ja kansainvälisen työn pastori Mia Pusa siirretään suostumuksensa mukaan, virkaa auki julistamatta Peter Gustavsonin jälkeen vapautuvaan seurakuntayhtymän kaksikielisen oppilaitosteologin (yliopistopappi) virkaan alkaen. Siirrolla ei ole kustannusvaikutuksia. 2. Tuomiokirkkoseurakunnan pastori Miika Ahola nimitetään 50 % (vaativuusryhmä 602) kansainvälisen papin määräaikaiseen virkaan ajalle Ahola säilyy tuomiokirkkoseurakunnan pappina ja hänen esimiehenään toimii tuomiorovasti Heimo Rinne. Viran palkkamäärärahat säilyvät kasvatusasiainkeskuksessa. Ilmoitus Mia Pusalle, Miika Aholalle, kasvatusasiain johtokunnalle, tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 85 MÄÄRÄRAHOJEN JAKOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN Seurakuntayhtymän määrärahojen jakomalli muuttui olennaisesti vuosina työskennelleiden määrärahan jakomallia pohtineiden toimikuntien työskentelyn tuloksena. Tuolloin siirryttiin pois mallista, jossa seurakunnille oli taattu jäsenmäärään sidottu hengellisen työn, lähinnä pappien määrä. Virkaindeksijärjestelmä oli degressiivinen, niinpä suurilla seurakunnilla oli vähemmän työvoimaa jäsenmäärää kohti kuin pienemmillä seurakunnilla. Suuret seurakunnat pitivät virkaindeksimallia epäoikeudenmukaisena ja 2004 työnsä tehnyt hallinto- ja virkarakennetoimikunta esitti malliin muutoksia. Vanhan jakomallin puutteisiin vastattiin kokonaismäärärahamallilla alussa kuvatun toimikuntatyöskentelyn aikana, jolloin seurakunnil-

13 Yhteinen kirkkoneuvosto le jäi vapautta muokata toiminnan ja palkkausmäärärahojen suhdetta. Valitettavasti viime vuosien talouskehitys ei ole tarjonnut mahdollisuutta rauhalliseen harkintaan, vaan toimintamäärärahojen alenevaa trendiä on pyritty kääntämään virkojen täyttämättä jättämisillä tavalla, jolloin pitkäjänteiseen henkilöstösuunnitteluun ei ole ollut mahdollisuuksia. Määrärahojen jakomallin soveltamiskausi päättyy tänä vuonna ja ensi vuoden talousarvioohjeet tulisi antaa hyvissä ajoin ennen kesää. Toimikunnan työn tavoitteena on laatia määrärahojen jakomalli, jota voitaisiin soveltaa vuosina Mikäli seurakuntayhtymän rakenteissa tapahtuu muutoksia, joilla on vaikutusta määrärahojen jakoon, ei määrärahojen jakomalli ole tietenkään voimassa. Mallin voimassaolon lakkauttavia muutoksia voivat olla joko seurakuntarajoihin tehtävät muutokset tai uusien seurakuntien liittyminen tai seurakuntien siirtyminen pois seurakuntayhtymästä. Joka tapauksessa on tarkoituksenmukaista tuoda määrärahojen jakomalli kirkkoneuvostoon väliarviolle keväällä 2016, ennen kuin vuoden 2017 talousarvio-ohjeista päätetään. Toimikunnan työssä tulee lähteä jatkuvuuden periaatteesta, mutta sen tulisi ottaa kantaa siihen, voidaanko määrärahojen jakomallissa ja missä laajuudessa, ottaa huomioon seurakuntien alueellisesti erilainen jäsenkunta ja toimintaympäristö sekä todennettavissa oleva toiminnan laatu ja määrä. Rakennetoimikunnan loppuraportissa esille tuotu virkaindeksijärjestelmän mahdollinen palauttaminen sekä nykyisen jakomallin havaitut epäkohdat on hyvä myös huomioida toimikunnan työskentelyssä. Toimikunnan kokoonpanoon on pyritty saamaan monipuolinen edustus erikokoisista ja eri tilanteessa olevista seurakunnista, sekä kokemusta aikaisemmasta määrärahojen jakotoimikunnan työskentelystä. Kirkkoneuvoston kokouskokoonpanon ulkopuolelta esitettävä Mikko Nieminen toimii Mikaelinseurakunnan taloustoimikunnan jäsenenä. Kirkkoneuvosto päättää asettaa määrärahojen jakotoimikunnan, johon tulee puheenjohtajaksi talousjohtaja Irma Hokka sekä jäseniksi kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu, kirkkoneuvoston jäsenet Merja Ainasoja ja Siv Sandberg, kirkkovaltuuston jäsen Mikko Nieminen ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Toimikunta saa kutsua itselleen tarvittaessa sihteerin. Esityksen tulee sisältää esitys seurakuntien uudeksi määrärahojen jakomalliksi vuosille , siten että esityksen toimivuutta tarkastellaan keväällä 2016, ja sen tulee toimikunnan harkitsemissa määrin pyrkiä kehittämään nykyistä määrärahojen jakomallia siten, että malli ottaisi nykyistä paremmin huomioon seurakuntien erilaiset toimintaolosuhteet ja olisi myös toiminnan kehittämiseen kannustava. Ilmoitus toimikuntaan valituille henkilöille. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja lisäsi esitykseensä, että toimikunnan työn tulisi olla valmis mennessä.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin käsittelyssä tehdyin muutoksin. Talousjohtajan asiat 86 VEROKERTYMÄ HELMIKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä helmikuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ Verotulot yhteensä Verotulot yhteensä ,54 % Arvio Toteutunut % 21,18 Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,09 % Toteutunut % 20,88 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,77 % Toteutunut % 21,25 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä helmikuun loppuun mennessä on euroa. Se on euroa eli 16,5 % yli vuoden 2013 helmikuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä ylittää edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli 7,8 prosentilla ja yhteisöverokertymä eurolla eli 85 prosentilla. Syyskuussa 2013 voimaan tulleesta tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuen oli tammikuun 2014 ansio- ja pääomatuloverojen tilitys tavanomaista pienempi, mikä johtui verovuoden 2012 jäännösverojen tilittämisestä jo joulukuussa Yhteisöverotilitys tammikuussa 2014 oli tavanomaista suurempi, koska yhteisöveron verovuoden 2012 ennakonpalautukset vähennettiin jo joulukuussa Tilitysjaksojen yhtenäistäminen tulee heijastumaan vuosien 2013 ja 2014 vertailuun koko kuluvan vuoden ajan. Tilitysjaksojen yhtenäistäminen tarkoittaa ansio- ja pääomatuloverojen osalta vuonna 2014 ja jatkossa sitä, että vasta joulukuussa tilitykseen sisältyy aikaisempina vuosina jo tammikuun tilitykseen sisältynyt jäännösveroerä. Tilitysjaksouudistuksesta johtuen vuonna 2013 tilitettiin kahden vuoden jäännösverot, tammikuussa vuodelta 2011 ja joulukuussa vuodelta Joulukuussa 2014 ansio- ja pääomatuloverojen tilitykseen tulee sisältymään vuoden 2013 jäännösveroerä. Neljän edellisen vuoden tilastot osoittavat, että jäännösverojen tilittämisen positiivinen vaikutus ansio- ja pääomaverotilitykseen on ollut noin euroa.

15 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteisöverojen osalta tilitysjaksojen yhtenäistäminen tarkoittaa vuonna 2014 sitä, että joulukuun tilityksestä tullaan vähentämään vuoden 2013 ennakonpalautukset. Tilitysjaksouudistuksesta johtuen vuonna 2013 yhteisöverotilityksistä vähennettiin kahden vuoden ennakonpalautukset, tammikuussa vuodelta 2011 ja joulukuussa vuodelta Yhteisöverojen ennakonpalautusten negatiivinen vaikutus yhteisöverotilitykseen neljän edellisen vuoden tilastojen mukaan on ollut noin euroa. Helmikuun lopun kertymä on kirkollisveron osalta tilastollisesti ollut noin 20 prosenttia koko vuoden kertymästä, mikä johtaisi kuluvana vuonna noin 26 milj euroon. Yhteisöverokertymä helmikuun lopussa verrattuna koko vuoden kertymään on vaihdellut 10 prosentin molemmin puolin. Kuluvan vuoden helmikuun lopun kertymä on huomattavan suuri vielä senkin jälkeen kun otetaan huomioon tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuva noin euron vähentämätön erä, joten olisi yltiöoptimistista arvioida sen edustavan 10 prosenttia kokonaiskertymästä ja tulee pitäytyä budjetoidussa 5,5 milj eurossa. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero helmik (tammikuu) helmik (tammikuu) Koko maa + 8,0-5,8 % + 94, ,6 % Espoo + 7,2-6,3 % + 87, ,9 % Helsinki + 7,1-6,5 % + 98, ,3 % Kuopio + 8,1-5,8 % + 93, ,3 % Lahti + 7,2-6,1 % + 86, ,4 % Lieto + 9,7-3,6 % + 95, ,7 % Naantali + 11,4-5,1 % + 58, ,6 % Oulu + 5,8-9,3 % + 110, ,0 % Paimio + 15,7-4,3 % + 87, ,9 % Parainen + 8,5-4,6 % + 95, ,9 % Porvoo + 8,1-5,8 % + 67, ,3 % Raisio + 8,2-5,8 % + 109, ,0 % Salo + 14,7-4,4 % + 297, ,0 % Tampere + 7,7-5,7 % + 107, ,7 % Uusikaupunki + 6,7-7,5 % + 125, ,5 % Vantaa + 7,4-6,1 % + 84, ,5 % Turku + 7,8-5,9 % + 85, ,3 % Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta kertymien muutokset edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymiin nähden ovat koko maan ja vertailuseurakuntien keskitasoa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä helmikuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta.

16 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 87 ASUNTO-OSAKKEEN MYYNTI Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan myydä lukumäärältään n. kymmenen keskuskirjanpidon asuntoa, jotka ovat ns. yksittäisiä asuntoja Turun alueella. Kiinteistötoimisto kilpailutti kiinteistönvälitysliikkeet ja parhaimman tarjouksen antoi Turun Kaupunki- ja Maakiinteistöt Oy, jonka kanssa solmittiin sopimus asuntojen myynnistä. Ensimmäisen asunnon myynti hyväksyttiin kirkkoneuvoston kokouksessa Nyt on toisesta asunnosta saatu hyväksyttävissä oleva tarjous. Asunto ja tarjoushinta kuuluvat seuraavasti: Kivenhakkaajankatu 3 A 12 Rakennus valmistunut vuonna 1967, neljä huonetta ja keittiö kooltaan 83 m² seitsemännessä kerroksessa. Yhtiöön on tulossa putkiremontti tänä vuonna. Asunnossa ei ole nyt vuokralaista. Kiinteistötoimiston alkuperäinen tavoitemyyntihinta oli , jota alennettiin eurolla pyyntihintaan välittäjän kanssa käydyn keskustelun perusteella. Asunnosta on nyt saatu pyyntihinnan mukainen tarjous Kiinteistötoimiston mielestä saatu tarjous on hyväksyttävissä ja esittää, että asunto myydään. Kirkkoneuvosto päättää myydä osoitteessa Kivenhakkaajankatu 3 A 12, Turku, olevan asunto-osakkeen seuraavin ehdoin: - asunto-osakkeiden nrot kauppahinta kauppahinta maksetaan viimeistään omistus- ja hallintaoikeus siirtyy koko kauppahinnan maksun jälkeen - ostaja vastaa yhtiövastikkeesta, yhtiölle suoritettavista maksuista ja muista huoneistoon kohdistuvista maksuista alkaen.

17 Yhteinen kirkkoneuvosto Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa vuokrauspäällikkö Leo Saarisen allekirjoittamaan kauppakirjan ja ottamaan vastaan kauppahinnan, siirtämään sen seurakuntayhtymän pankkitilille sekä siirtämään osakekirjat ostajalle. Ilmoitus kiinteistötoimistolle. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin 88 MUSEOKESKUS VAPRIIKIN ESINELAINAPYYNTÖ Museokeskus Vapriikki on päivätyllä kirjeellä pyytänyt lainaksi Turun Tuomiokirkkomuseon reliikkikokoelman esineitä Museokeskus Vapriikissa pidettävään Kun maailma aukeni: suomalaisten pyhiinvaellukset keskiajalla -näyttelyyn. Lainapyyntökirje ja luettelo lainattavista esineistä kuuluvat seuraavasti: Liite Kyseessä on harvinaiset ja merkittävät esineet, joiden arvoa ei voida mitata rahassa. Tämän vuoksi on tarpeen normaalista esinelainasta poiketen määrittää tarkemmin lainauksen ehdot. Jotta esineiden kunto ja säilyvyys voidaan taata mahdollisimman hyvin, tulee lainaajan taata seuraavat seikat: - esittää suunnitelma, mihin tilaan ja millaisiin olosuhteisiin esineet sijoitetaan - esittää suunnitelma, miten estetään esineiden vahingoittuminen näyttelyn, kuljetusten ja pakkausten aikana - miten näyttelytila on suojattu tulipaloa, vesivahinkoa, varkautta tms. silmälläpitäen - vastata kaikista lainaukseen liittyvistä kustannuksista, kuten vakuutuksista, kuljetuksista, pakkauksesta jne. Kirkkoneuvosto päättää suostua Museokeskus Vapriikin esinelainauspyyntöön edellytyksellä, että Museokeskus Vapriikki - esittää suunnitelman, mihin tilaan ja millaisiin olosuhteisiin esineet sijoitetaan - esittää suunnitelman, miten estetään esineiden vahingoittuminen näyttelyn, kuljetusten ja pakkausten aikana - esittää, miten näyttelytila on suojattu tulipaloa, vesivahinkoa, varkautta tms. silmälläpitäen - vastaa kaikista lainaukseen liittyvistä kustannuksista, kuten vakuutuksista, kuljetuksista, pakkauksesta jne.

18 Yhteinen kirkkoneuvosto Edelleen kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan hoitamaan lainaukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Ilmoitus Museokeskus Vapriikkille, tuomiorovastille, Tuomiokirkon ylivahtimestarille ja Seppo Kosolalle. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin. 89 TUOMIOKIRKON VUOKRAUS CATHERINE TV-SARJAN MYYNTITRAILERIN KUVAUKSIA VARTEN Taideteollinen korkeakoulu ELO on pyytänyt lupaa saada kuvata Turun tuomiokirkossa Catherine tv-sarjan myyntitraileria Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on hyväksynyt kuvauksen. Kyseessä on muutaman minuutin mittainen videonäyte suunnitteilla olevasta tv-sarjasta, joka kertoo Katariina Jagellonicasta. Käytännössä kuvauksiin varataan koko päivä. Taideteollinen korkeakoulu toteuttaa työn ja työryhmässä on mukana koulun opiskelijoita, jotka tekevät tämän tuotannon opiskelun lopputyönä. Rahoituksesta vastaa koulu. Koska kyseessä ei ole ammattimainen kaupallinen elokuvanteko, vaan oppilaitoksen toteuttama työ, joka toimii opiskelijoiden lopputyönä, voidaan soveltaa hinnaston mukaista veloitusta 1., joka on 600 (sis. alv. 24 %). Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuokraksi 600 (sis. alv. 24 %) korvauksena Taideteollisen korkeakoulun Catherine tv-sarjan myyntitrailerin kuvauksista Turun tuomiokirkossa Ilmoitus Taideteollinen korkeakoululle/lotta Lanamäki, tuomiorovastille, Tuomiokirkon ylivahtimestarille ja taloustoimistolle. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin. 90 TUOMIOKIRKON VUOKRAUS THE GIRL KING -ELOKUVAN KUVAUKSIA VARTEN Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt Länsi-Suomen elokuvakomission esityksen kuvata The Girl King -elokuvaa Tuomiokirkossa

19 Yhteinen kirkkoneuvosto Vuokranmääritys kuuluu taas kiinteistötoimiston toimialaan ja elokuvakomission kanssa on neuvoteltu vuokran määrästä. Länsi-Suomen elokuvakomissio on antanut yhteistyöehdotuksen elokuvan kuvaamisesta ja sen korvauksesta. Ehdotus kuuluu seuraavasti: Liite (salainen) Yhteistyöehdotuksen perusteella kiinteistötoimisto ja elokuvakomissio ovat päätyneet ratkaisuun, jossa yhteistyöehdotus esitettäisiin hyväksyttäväksi seuraavilla lisäyksillä ja tarkennuksilla: - elokuvakomissio kustantaa seurakuntayhtymälle elokuvanäytökset 500 henkilölle - vuokran rahallinen korvaus on /kuvauspäivä ja /rakennuspäivä eli yhteensä (sis. alv. 24 %). Yhteistyöehdotuksen mukaiset toimenpiteet suunnitellaan yhdessä tuomiokirkkoseurakunnan, tiedotustoimiston ja seurakuntayhtymän kanssa. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Länsi-Suomen elokuvakomission yhteistyöehdotuksen The Girl King -elokuvan kuvauksista Turun tuomiokirkossa sillä lisäyksellä, että tilan vuokran määrä on yhteensä (sis. alv. 24 %) ja elokuvakomissio kustantaa seurakuntayhtymälle elokuvanäytökset 500 henkilölle. Ilmoitus Länsi-Suomen elokuvakomissio, tuomiorovasti, Tuomiokirkon ylivahtimestari, tiedotustoimisto, taloustoimisto, henkilöstöpäällikkö. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin. 91 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Pekka Saarela Ari Suominen Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius-

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16. Asia Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus 4

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16. Asia Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus 4 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16 Aika 30.08.2016 klo 17:00 Paikka Juhlasali, Eerikinkatu 3 A, 2.krs, Turku Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.49 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 99 Ainali

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 24.9.2015 klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola puheenjohtaja Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantaina 13.6.2016 klo 15 - Paikka Seurakuntatalo, Pappilantie 11, 72400 Pielavesi Osallistujat: Osallistujat Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj., poistuneena 42 :n käsittelyn

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Torstaina 15.9.2016 klo 18.15-21.15 Paikka Ylöjärven seurakuntakeskus, neuvotteluhuone Arkki Jorma Rienoja Risto Holma Olli

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Kokousaika 19.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015. 8.12.2015 klo 18.00-18.30

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015. 8.12.2015 klo 18.00-18.30 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 8.12.2015 klo 18.00-18.30 Läsnä: Poissa: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja, pois

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2015 Aika: Keskiviikko 21.10.2015 klo 18.00 18.55 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto NRO: 3/2016 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 20.4.2016 klo 16.30 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 5 (3. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Kankaanpää Arja Kivimäki Jari (poissa), paikalla varajäsen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ:

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: 4.1.2016 kello 18:00 PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu - poissa Hannu

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (11) Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (11) Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 9.1.2014 1 (11) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 9.1.2014 klo 17.30-18.05. Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6 Läsnä Esa Mierlahti puheenjohtaja Lasse

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 19.30 joulupuurotarjoilu klo 17.30 alk. Paikka Seurakuntaneuvoston kokoushuone, 1. krs läsnä / poissa Osanottajat Asioiden esittelijä:

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 1.11.2016 klo 18.30 19.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Antti Suokas maanviljelijä

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/

PÖYTÄKIRJA 6/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 6/2011 6.9.2011 -- SIVU 54 ILMOITUSASIAT 2 56 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 2 57 SEURAKUNNAN TYÖRYHMIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 3 59 SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENEN PUHEENVUORO 4 60

Lisätiedot