TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.3.2014 69. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Suominen Ari jäsen Sandberg Siv jäsen Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kirkkoherra kirkkoherra, poistui :n 89 aikana. kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Lahti Marika jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Saksa Kirsti kv:n vpj Hermonen Merja kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Toljamo Outi vt.kirkkoherra 71 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 73 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 74 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 75 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Saarela ja Ari Suominen. 76 ILMOITUSASIAT 1. Pöytäkirjoja - tiedotustoimikunnan pöytäkirja 5/ tiedotustoimikunnan pöytäkirja 1/ Sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja 1/ Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja 2/ Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan salainen pöytäkirja 2/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

3 Yhteinen kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 2 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 3 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 5 Kirkkovaltuuston jäsen Inkeri Huiskalan luottamustoimen päättyminen Ilmoitus Inkeri Huiskalalle. 6 Kirkkovaltuuston varajäsen Kirsti Grönbergin kutsuminen varsinaiseksi jäseneksi Ilmoitus Kirsti Grönbergille. 7 Kaarinan Kesämäen seurakuntatilan myynti takaisin Kaarinan kaupungille Ei toimenpiteitä. 8 Kirkkovaltuuston lähetekeskustelu rakennetoimikunnan loppuraportista Ei toimenpiteitä. 9 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. 78 TILAAJAVASTUULAIN MUKAISTEN YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ILMOITTAMINEN LUOTTAMUSMIEHILLE JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUILLE Tilaajavastuulain mukaan työn tilaajan tulee selvittää työn toimittajan taustatiedot. Tiedot eivät saa olla yli 3 kuukautta vanhoja. Tilaajavastuulaki koskee työsuhteita ja urakoita, joiden arvo ilman arvonlisäveroa on yli 7500 euroa. Vuokratyövoimaa käytettäessä tilaajavastuulakia sovelletaan aina, kun urakka tai työskentely ylittää 10 työpäivää. Tilaajavastuulaki edellyttää työnantajan pyydettäessä ilmoittavan vuokratyöstä tai alihankinnasta tehdystä sopimuksesta työehtosopimuksen perusteella valitulle luottamusmiehelle tai jos tällaista ei ole valittu, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä henkilökuntaa edustavat luottamusmiehet ovat pyytäneet saada tilaajavastuulain mukaiset tiedot yhteistyökumppaneista. Tietojen toimittamista varten hallintojohtaja esittää kirkkoneuvoston tekevän päätöksen siitä, että seurakuntayhtymän seurakunnat ja yksiköt, joilla on tilaajavastuulaissa määriteltyjä työsuhteita ja urakoita toimittavat listauksen yhteistyökumppaneistaan luottamusmiehille ja yhteistyötoimikunnalle vuosittain maaliskuussa. Listaa täydennetään tarpeen mukaan, kun uusia yhteistyökumppaneita tulee vuoden aikana. Listaukseen yhteistyökumppaneista tulee sisältyä seuraavat tiedot: vuokratyön käytön syy, käytettävän työvoiman määrä, yrityksen yksilöintitiedot, työkohde, työtehtävät, sopimuksen kesto ja sovellettava työehtosopimus tai keskeiset työehdot. Kirkkoneuvosto päättää velvoittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnat ja yksiköt toimittamaan luottamusmiehille ja yhteistyötoimikunnalle vuosittain maaliskuussa tilaajavastuulain edellyttämän listauksen yhteistyökumppaneistaan sekä täydentämään listaa sitä mukaa, jos uusia tilaajavastuulaissa määriteltyjä sopimuksia tehdään vuoden aikana. Ilmoitus seurakunnille, yhteisille työmuodoille, hallintovirastolle, yhteistyötoimikunnalle, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja työsuojelupäällikölle. Ei muutoksenhakuoikeutta hyväksyttiin.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto HALLINTOSIHTEERI HELI-MAARIT MAKKOSEN NIMEÄMINEN PALKKATYÖRYHMÄÄN SIHTEERIKSI Palkkatyöryhmä on palkkamuutosesityksiä käsittelevä työryhmä, johon kuuluvat hallintojohtaja Hannu Kallio (pj) sekä jäsenet kirkkoherra Heikki Mäntylä, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen ja talousjohtaja Irma Hokka. Sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Armi Laaksonen. Armi Laaksosen jäätyä eläkkeelle tulisi palkkatyöryhmän sihteeriksi nimetä hänen seuraajansa hallintosihteerin virassa aloittanut Heli-Maarit Makkonen. Kirkkoneuvosto nimeää hallintosihteeri Heli-Maarit Makkosen palkkatyöryhmän sihteeriksi lukien. Ilmoitus Heli-Maarit Makkoselle ja palkkatyöryhmälle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 80 KUUROJEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ KRISTIINA WALLENIUKSEN SIVUTOIMILUVAN JATKOANOMUS Kirkkoneuvoston päätöksellä kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Walleniukselle on myönnetty sivutoimilupa viittomakielen tulkkina ja viittomien opettajana toimimista varten helmikuun 2011 loppuun saakka. Sivutoimilupaa on jatkettu kirkkoneuvoston päätöksellä Sivutoimilupa on myönnetty 10 tuntia viikossa sillä ehdolla, ettei sivutoimen hoitaminen haittaa varsinaisen viran hoitamista ja lupa on myönnetty saakka. Kristiina Wallenius anoo sivutoimilupansa jatkamista samansisältöisenä ja toistaiseksi voimassaolevana. Wallenius määrittelee tulkkaustehtävänsä pääasiassa samalle asiakkaalle tehtävänä vakituisena tulkkauksena, opetustehtävät ovat kielenkehityksen viivästymistä kärsivien perheiden opetusta viittomien käyttöön ja luennoitsijana hänen aiheensa koskevat pääasiassa viittomakielentulkkien ammattietiikkaa ja hengellistä tulkkausta. Kristiina Walleniuksen työhön kuurojen diakoniatyöntekijänä kuuluu seurakuntatyön ja hengellisen työn lisäksi asiakkaiden ohjaaminen osalliseksi yhteiskunnan tarjoamista palveluista sekä asiointi heidän kanssaan eri yhteiskunnan palvelupisteissä. Sivutoimilupa-anomustaan Kristiina Wallenius perustelee sillä, että sivutoimi lisää hänen tuntemustaan kuurojen kulttuurista ja on auttanut häntä ymmärtämään kuurojen sosiaalisten, taloudellisten, henkisten ja hengellis-

6 Yhteinen kirkkoneuvosto ten ongelmien takana olevia ilmiöitä. Lisäksi tulkkina toimiminen ylläpitää ja kehittää viittomakielentaitoa ja tulkkaustaitoja. Lisäksi Wallenius anomuksessaan painottaa, että sivutoimi ei ole haitannut hänen tehtäviensä hoitoa, koska hänellä on mahdollisuus päättää milloin ja millaisia tulkkaustehtäviä ottaa vastaan. Asiakkaat diakoniatyössä ja tulkkaustehtävissä ovat hyvin harvoin samoja henkilöitä ja jos hän epäilee asiakkaiden sekoittavan hänen roolinsa, hän ei ota työtä vastaan. Opetus- ja luentotehtävissä asiakkaat ovat kuulevia, eivätkä näin ollen kuurojen diakoniatyön asiakkaita. Kirkkolain (KL 6:30) mukaan sivutoimiluvan myöntämisessä on otettava huomioon, että viranhaltija ei sivutoimiluvan myötä saa tulla esteelliseksi virassa ja että sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijoiden tasapuolisuuteen viranhoidossa. Sivutoimi ei saa muutoinkaan haitata viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimilupa voidaan peruuttaa, jos aihetta siihen ilmenee. Diakoniatyön johtokunnassa on todettu, että Kristiina Wallenius on tietoinen sivutoimilupaan liittyvistä mahdollista esteellisyysnäkökohdista ja on ilmoittanut harkitsevansa jokaisen työn kohdalla erikseen, ottaako tulkkaustehtävän vastaan vai ei. Kuluneen sivutoimilupajakson aikana ei ole jouduttu käsittelemään tilanteita, joissa viranhaltijan esteellisyys olisi vaarantunut. Saadun kokemuksen mukaan sivutoimilupa ei ole myöskään haitannut varsinaisen viran hoitoa. Diakoniatyön johtokunta puoltaa sivutoimilupaa siten, ettei sivutoimiluvan mukainen toiminta saa Kristiina Walleniusta esteelliseksi virassa eikä vaaranna luottamusta tasapuolisuuteen viranhoidossa. Käytäntönä on ollut, että sivutoimiluvan mukainen toiminta voi käsittää enintään 10 tuntia viikossa. Hallintojohtaja katsoo, että koska tässä tapauksessa sivutoimi on lähellä Walleniuksen päätyötä ja työmäärä 10 tunnin puitteissa ei ole tarkkaan ennakoitavissa, on perusteltua tehdä päätös edelleenkin määräaikaisena kolmeksi vuodeksi. Kirkkoneuvosto päättää myöntää kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Walleniukselle sivutoimiluvan viittomakielen tulkkina ja viittomien opettajana toimimista varten. Sivutoimilupa myönnetään määräaikaisena kolmeksi vuodeksi alkaen ehdolla, ettei sivutoimen hoitaminen haittaa hänen varsinaisen virkansa hoitamista. Viikoittainen tuntimäärä ei saa ylittää 10 tuntia. Lisäksi Kristiina Walleniusta kehotetaan huomioimaan tulkkaustehtäviä vastaanottaessaan kirkkolain 6 luvun 30 pykälän määräykset esteellisyydestä ja viranhaltijoiden tasapuolisuuden säilymisestä viran hoidossa. Tarvittaessa diakoniajohtaja ratkaisee jääviyden.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Kristiina Walleniukselle, diakoniajohtajalle ja henkilöstöpäällikölle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 81 SAIRAALAPASTORI EIJA MÄKISEN VIERAILU INKERIN KIRKKOON PIISPA AARRE KUU- KAUPIN KUTSUMANA Piispa Aarre Kuukauppi on kutsunut sairaalapastori Eija Mäkisen vierailulle Inkerin kirkkoon Pietariin. Vierailukutsu liittyy Kirkon ulkoasiain neuvoston päätökseen lähettää sairaalapastori Eija Mäkinen osana arkkipiispan delegaatiota vierailulle Pietariin Kirkon ulkoasiain neuvosto vastaa matkan kaikista kuluista. Eija Mäkinen anoo kirkkoneuvostolta oikeutta tehdä matka työajalla. Kirkkoneuvosto myöntää sairaalapastori Eija Mäkiselle oikeuden osallistua työajalla arkkipiispan delegaatioon Pietariin Inkerin kirkkoon suuntautuvalle vierailulle Ilmoitus Eija Mäkiselle ja taloustoimistoon. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 82 TURUN HAUTAUSMAAN YLIVAHTIMESTARI JANNE SUNDQVISTIN IRTISANOUTU- MISILMOITUS Turun hautausmaan ylivahtimestari Janne Sundqvist on toimittanut kirkkoneuvostolle seuraavansisältöisen irtisanoutumisilmoituksen Minä Janne Johannes Sundqvist (henkilötunnus) irtisanoudun Turun hautausmaan ylivahtimestarin virasta. Koska Janne Sundqvistin virkasuhde Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on alkanut , hänen irtisanomisaikansa on 14 päivää (KL 6, 55 ) Kirkkoneuvosto päättää merkitä Turun hautausmaan ylivahtimestari Janne Sundqvistin irtisanoutumisilmoituksen saaduksi todeten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on Samalla kirkkoneuvosto kiittää Janne Sundqvistia arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Janne Sundqvistille ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 83 PERHENEUVONNAN TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN Poikkeuksellisen haastava henkilöstötilanne on viime aikoina vaikeuttanut huomattavasti perheneuvonnan yksikön toimintaa. Yksi viroista ei säästösyiden takia ole saanut täyttölupaa, yksi työntekijä on neljän kuukauden mittaisella vuorotteluvapaalla, yksiköllä on sairauslomia ja johtaja tekee lyhennettyä, 30 tunnin työviikkoa. Perheneuvonnan yksikössä on sijaisuuksia hoitanut TM, psykodraama- ja retriitinohjaaja Jukka Vilho Salomäki, ensin sairauslomasijaisena ja sitten vuorotteluvapaasijaisena Salomäki on ilmoittanut olevansa käytettävissä myös vuorotteluvapaasijaisuuden päättyessä 30.4., mikäli perheasiain yksikön tilanne sitä edellyttää. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan, Sari Sundvall-Pihan, mukaan yksikön tilanne ei toukokuun alkuun mennessä ehdi selkiytyä. Hänen käsityksensä mukaan epämääräinen tilanne saattaa jatkua pitkälle syksyyn. Pahimmin tilanne koskee niitä perheneuvonnan asiakkaita, joiden prosessi on vielä alkuvaiheessa. Tämän hetkinen työntekijätilanne ei pysty varmistamaan näiden prosessien loppuun saattamista. Niin ikään uusien asiakkaiden vastaanottoa on rajoitettava. Asiasta neuvoteltaessa on päädytty esittämään, että perheneuvonnan yksikön toiminnan turvaamiseksi voitaisiin nyt täyttämättä oleva virka täyttää määräaikaisesti ajalle Määräaikaisen viran hoitajaksi nimitettäisiin TM Salomäki, siten, että hänen palkkauksensa määräytyisi perheneuvojan palkkauksen (602) mukaan. Perheasiain neuvottelukeskuksen toimintakyvyn turvaamiseksi keskuksen työntekijäkunnan tilapäisen ja poikkeuksellisen haastavan tilanteen aikana päättää yhteinen kirkkoneuvosto palkata TM Jukka Salomäen perheneuvojan viran määräaikaiseksi hoitajaksi ajalle Salomäen palkkaus määräytyy perheneuvojan palkkauksen (602) mukaan. Ilmoitus Jukka Salomäelle, Sari Sundvall-Pihalle, sielunhoitotyön johtokunnalle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Käsittely Kirkkoneuvoston jäsen Maria Puhakka esitti esittelijän tähän kokoukseen tekemän päätösesityksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Juha Nappu kannatti Puhakan esitystä. Suoritetussa äänestyksessä valmisteltavaksi palauttamista kannattivat Juha Nappu, Seija Hemling, Merja Nurmio, Pertti Paasio ja Maria Puhakka. Esittelijän esityksen kannalle asettuivat Merja Ainasoja, Pekka Saarela, Heimo Rinne, Siv Sandberg ja Ari Suominen, joten puheenjohtajan äänestäessä esittelijän esityksen puolesta, se tuli päätökseksi. Samalla päätettiin yksimielisesti, että hallintojohtaja toimittaa kirkkoneuvostolle selvityksen syyskuun 2014 loppuun mennessä järjestelyn toteutuneista kustannuksista. hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että hallintojohtaja toimittaa kirkkoneuvostolle selvityksen syyskuun 2014 loppuun mennessä järjestelyn toteutuneista kustannuksista. Ilmoitus Jukka Salomäelle, Sari Sundvall-Pihalle, sielunhoitotyön johtokunnalle, taloustoimistoon, henkilöstöpäällikölle ja hallintojohtajalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 84 OPPILAITOSTYÖN TYÖJÄRJESTELYT YLIOPISTOPAPPI PETER GUSTAVSONIN JÄÄDES- SÄ ELÄKKEELLE Kasvatusasiain johtokunta on 20/ käsitellyt oppilaitostyön henkilöstöjärjestelyjä yliopistopappi Peter Gustavsonin jäädessä eläkkeelle ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle esittelyn mukaista kokonaisratkaisua. Johtoryhmä on suhtautunut esitykseen myönteisesti. * * * Seurakuntayhtymän pitkäaikaisen, kaksikielisen, oppilaitosteologi Peter Gustavsonin (yliopistopappi) eläkkeelle jääminen antaa mahdollisuuden oppilaitostyön työjärjestelyjen uudelleen arviointiin. Työalan resursointia pohdittaessa on tarpeen kerrata yliopistopapin työn kuva ja merkitys yliopistomaailmassa. Oppilaitospapin työnkuva on monipuolinen. Oppilaitospapin työ koskettaa ihmisten arkea opiskelijoista opetushenkilöstöön ja muihin oppilaitosten työntekijöihin. Yksilökohtaamisten ohessa se on myös yhteisön palvelemista, sillä työmuoto on mukana rakentamassa työ- ja opiskeluhyvinvointia, tukemassa kriisien hetkellä, kulkemassa vierellä kaikessa mikä yhteisöä koskettaa. Nykyisessä taloustilanteessa, jossa yt-neuvottelut, säästöt ja irtisanomiset ovat osa oppilaitosten arkea, on koettu eduksi, että tukihenkilöiden joukossa oppilaitospapit ovat olleet samanaikaisesti yhteisöt tuntevia ja kuitenkin organisaation ulkopuolisia tahoja. Oppilaitostyö on siitä erikoinen kirkon työmuoto, että se tavoittaa kaikki nämä ihmiset ja yhteisöt itse kunkin arjen keskellä, päiväsaikaan. Näin oppilaitospapit kohtaavat niin aktiivisia seurakuntalaisia kuin myös niitä, joilla side kirkkoon on ohut tai jopa puuttuu täysin. Tärkeiden mielikuvia luovien

10 Yhteinen kirkkoneuvosto ja jäsenyyttä tukevien kohtaamisten ohessa oppilaitostyö muodostaa kirkon suhteita muuhun yhteiskuntaan ja täten tukee kirkkomme roolia yhteiskunnallisena toimijana roolia, joka vähentyneen jäsenistön ja kirkkoa vastustavien tahojen aktiivisen kampanjoinnin takia on ohenemassa. Tähän asti oppilaitospapit ovat koettu tärkeäksi oppilaitosten hyvinvointia tukevaksi yhteistyötahoksi. Päätoimisten oppilaitostyöntekijöiden olemassa olo mahdollistaa tämän, sillä toteutuakseen hyvin työ vaatii runsaasti erityisosaamista ja perusteellista oppilaitosten ja niiden toimintaympäristöjen tuntemusta. Samalla kirkon yhteisölähtöisen työotteen asiantuntijoina heillä on annettavaa myös seurakunnille. Kulttuurien kirjo on lisääntynyt maassamme. Lisäksi moni oppilaitos jo omassa strategiassaan painottaa kansainvälisyyttä keskeisenä tavoitteena. Kysyntää oppilaitospappien osaamiselle monikulttuurisuuden kohtaajana, uskontoperinteiden tuntijana ja dialogin rakentajana siis luonnostaan on. Tämä näkyy niin luentopyyntöinä kuin arkisten kysymysten keskellä tapahtuvassa pohdinnassakin. Seurakuntayhtymän oppilaitostyössä on tällä hetkellä kaksi ja puoli työntekijää, yksi korkeakoulutyössä, yksi ammatillisissa oppilaitoksissa ja yksi puoliksi korkeakoulutyössä. Tämän viran toinen puoli on osoitettu kansainväliselle työlle pääosin kansainvälisen seurakunnan kautta. Oheinen taulukko osoittaa, että työalan resurssi on valtakunnallisessa vertailussa merkittävistä opiskelupaikkakunnista pienin, eikä, työn siitä merkittävästi kärsimättä, mahdollista viran täyttämättä jättämistä. Kaupunki Asukkaita Opiskelijoita Työntekijät /opiskelija *) Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku , Jyväskylä Kuopio Lahti *) Huom. Espoossa yksi työntekijä on kanttori, Tampereella yksi on diakoni, Vantaalla yksi on nuorisotyönohjaaja, Oulussa yksi on diakoni ja Kuopiossa yksi on kanttori. Huom. Turun lukumäärä koostuu: yliopisto opiskelijaa (joista aikuisopiskelijaa) + ammattikoulut ja ammattikorkeakoulut nuorisoasteen aikuisopiskelijaa henkilökuntaan kuuluvaa =

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Viroista kansainvälisen työn ja oppilaitostyön yhdistelmävirka on osoittautunut ongelmalliseksi, eikä viran hoitamista nykyisessä muodossa enää ole syytä jatkaa. Kirkkoherrojen aloitteesta ja kirkkoneuvoston asettaman toimikunnan mietinnön pohjalta selviteltiin kansainvälisen vastuun järjestämistä Turun ja Kaarinan seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä. Helmikuussa 2012 päivätyn mietinnön vastaanotto seurakunnissa osoittautui kuitenkin niin riitaiseksi, että kirkkoneuvosto päätti jättää mietinnön raukeamaan. Tämän tapahtumaketjun seurauksena yhteinen näky kansainvälisen työn järjestämisestä seurakunnissa ja yhtymässä puuttuu edelleen. Keskustelu kirkon ja seurakuntayhtymän hallinto- ja organisaatiomuutoksista on käynnissä, mutta nopeita ratkaisuja ei sen paremmin kirkolliskokouksen kuin yhtymänkään osalta ole odotettavissa. On kuitenkin mahdollista, että osana nyt käynnissä olevaa prosessia löydetään yhteinen näky kansainvälisen työn toteuttamisesta. Vallitsevassa tilanteessa olisi syytä löytää ratkaisu, joka takaisi oppilaitosja kansainvälisen työn jatkumisen nykyisessä laajuudessaan, mutta samalla antaisi joustavat mahdollisuudet sekä oppilaitos-, että kansainvälisen työn järjestämiseen edessä olevien suurten ratkaisujen edellyttämällä tavalla. Kasvatustoimen johtaja on päätynyt esittämään seuraavaa töiden kokonaisratkaisua. Oppilaitos- ja kansainvälisen työn pappi, Mia Pusa, on ilmoittanut olevansa valmis siirtymään Peter Gustavsonin jälkeen avautuvan viran hoitajaksi. Tätä ratkaisua voidaan sektorin kannalta pitää optimaalisena, koska Pusalla on työalan laaja kokemus ja Gustavsonin työparina hän työskennellyt nimenomaan yliopistomaailmassa. Siirron myötä vapautuva oppilaitos- ja kansainvälisen työn pastorin virka täytettäisiin tässä vaiheessa määräaikaisesti ajalle Tuomiorovasti Heimo Rinne on esittänyt, että tuomiokirkkoseurakunta voisi ottaa kansainvälisen työn vastuulleen siten, että työn palkkaus osoitettaisiin kasvatusasiainkeskuksen kansainvälisen- ja oppilaitostyön virasta. Tehtävää hoitaisi 50 % palkkauksella pastori Miika Ahola, joka jo nyt on jossain määrin mukana sektorin toiminnassa. Jäljellä olevan 50 % oppilaitostyön virka olisi mahdollista järjestää siten, että tohtorinopintojaan aloitteleva pastori Laura Kajala ottaisi tehtävän hoitaakseen. Pastori Kajala on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään. Esitetty määräaika olisi sopiva myös pastori Kajalan tohtorinopintoja ajatellen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää: 1. Oppilaitos- ja kansainvälisen työn pastori Mia Pusa siirretään suostumuksensa mukaan, virkaa auki julistamatta Peter Gustavsonin jälkeen vapautuvaan seurakuntayhtymän kaksikielisen oppilaitosteologin (yliopistopappi) virkaan alkaen. Siirrolla ei ole kustannusvaikutuksia. 2. Tuomiokirkkoseurakunnan pastori Miika Ahola nimitetään 50 % (vaativuusryhmä 602) kansainvälisen papin määräaikaiseen virkaan ajalle Ahola säilyy tuomiokirkkoseurakunnan pappina ja

12 Yhteinen kirkkoneuvosto hänen esimiehenään toimii tuomiorovasti Heimo Rinne. Viran palkkamäärärahat säilyvät kasvatusasiainkeskuksessa. 3. Pastori Laura Kajala palkataan kasvatusasiainkeskuksen 50 % (vaativuusryhmä 602) oppilaitostyön (yliopistopappi) määräaikaiseen virkaan ajalle Ilmoitus Mia Pusalle, Miika Aholalle, Laura Kajalalle, kasvatusasiain johtokunnalle, tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja poisti esityksestä kohdan 3, koskien pastori Laura Kajalan palkkaamista, jotta voidaan selvittää seurakuntayhtymän mahdollisten sisäisten hakijoiden kiinnostus virkaan, minkä jälkeen asia tulee uudelleen valmisteltuna kirkkoneuvostoon. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti: 1. Oppilaitos- ja kansainvälisen työn pastori Mia Pusa siirretään suostumuksensa mukaan, virkaa auki julistamatta Peter Gustavsonin jälkeen vapautuvaan seurakuntayhtymän kaksikielisen oppilaitosteologin (yliopistopappi) virkaan alkaen. Siirrolla ei ole kustannusvaikutuksia. 2. Tuomiokirkkoseurakunnan pastori Miika Ahola nimitetään 50 % (vaativuusryhmä 602) kansainvälisen papin määräaikaiseen virkaan ajalle Ahola säilyy tuomiokirkkoseurakunnan pappina ja hänen esimiehenään toimii tuomiorovasti Heimo Rinne. Viran palkkamäärärahat säilyvät kasvatusasiainkeskuksessa. Ilmoitus Mia Pusalle, Miika Aholalle, kasvatusasiain johtokunnalle, tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 85 MÄÄRÄRAHOJEN JAKOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN Seurakuntayhtymän määrärahojen jakomalli muuttui olennaisesti vuosina työskennelleiden määrärahan jakomallia pohtineiden toimikuntien työskentelyn tuloksena. Tuolloin siirryttiin pois mallista, jossa seurakunnille oli taattu jäsenmäärään sidottu hengellisen työn, lähinnä pappien määrä. Virkaindeksijärjestelmä oli degressiivinen, niinpä suurilla seurakunnilla oli vähemmän työvoimaa jäsenmäärää kohti kuin pienemmillä seurakunnilla. Suuret seurakunnat pitivät virkaindeksimallia epäoikeudenmukaisena ja 2004 työnsä tehnyt hallinto- ja virkarakennetoimikunta esitti malliin muutoksia. Vanhan jakomallin puutteisiin vastattiin kokonaismäärärahamallilla alussa kuvatun toimikuntatyöskentelyn aikana, jolloin seurakunnil-

13 Yhteinen kirkkoneuvosto le jäi vapautta muokata toiminnan ja palkkausmäärärahojen suhdetta. Valitettavasti viime vuosien talouskehitys ei ole tarjonnut mahdollisuutta rauhalliseen harkintaan, vaan toimintamäärärahojen alenevaa trendiä on pyritty kääntämään virkojen täyttämättä jättämisillä tavalla, jolloin pitkäjänteiseen henkilöstösuunnitteluun ei ole ollut mahdollisuuksia. Määrärahojen jakomallin soveltamiskausi päättyy tänä vuonna ja ensi vuoden talousarvioohjeet tulisi antaa hyvissä ajoin ennen kesää. Toimikunnan työn tavoitteena on laatia määrärahojen jakomalli, jota voitaisiin soveltaa vuosina Mikäli seurakuntayhtymän rakenteissa tapahtuu muutoksia, joilla on vaikutusta määrärahojen jakoon, ei määrärahojen jakomalli ole tietenkään voimassa. Mallin voimassaolon lakkauttavia muutoksia voivat olla joko seurakuntarajoihin tehtävät muutokset tai uusien seurakuntien liittyminen tai seurakuntien siirtyminen pois seurakuntayhtymästä. Joka tapauksessa on tarkoituksenmukaista tuoda määrärahojen jakomalli kirkkoneuvostoon väliarviolle keväällä 2016, ennen kuin vuoden 2017 talousarvio-ohjeista päätetään. Toimikunnan työssä tulee lähteä jatkuvuuden periaatteesta, mutta sen tulisi ottaa kantaa siihen, voidaanko määrärahojen jakomallissa ja missä laajuudessa, ottaa huomioon seurakuntien alueellisesti erilainen jäsenkunta ja toimintaympäristö sekä todennettavissa oleva toiminnan laatu ja määrä. Rakennetoimikunnan loppuraportissa esille tuotu virkaindeksijärjestelmän mahdollinen palauttaminen sekä nykyisen jakomallin havaitut epäkohdat on hyvä myös huomioida toimikunnan työskentelyssä. Toimikunnan kokoonpanoon on pyritty saamaan monipuolinen edustus erikokoisista ja eri tilanteessa olevista seurakunnista, sekä kokemusta aikaisemmasta määrärahojen jakotoimikunnan työskentelystä. Kirkkoneuvoston kokouskokoonpanon ulkopuolelta esitettävä Mikko Nieminen toimii Mikaelinseurakunnan taloustoimikunnan jäsenenä. Kirkkoneuvosto päättää asettaa määrärahojen jakotoimikunnan, johon tulee puheenjohtajaksi talousjohtaja Irma Hokka sekä jäseniksi kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu, kirkkoneuvoston jäsenet Merja Ainasoja ja Siv Sandberg, kirkkovaltuuston jäsen Mikko Nieminen ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Toimikunta saa kutsua itselleen tarvittaessa sihteerin. Esityksen tulee sisältää esitys seurakuntien uudeksi määrärahojen jakomalliksi vuosille , siten että esityksen toimivuutta tarkastellaan keväällä 2016, ja sen tulee toimikunnan harkitsemissa määrin pyrkiä kehittämään nykyistä määrärahojen jakomallia siten, että malli ottaisi nykyistä paremmin huomioon seurakuntien erilaiset toimintaolosuhteet ja olisi myös toiminnan kehittämiseen kannustava. Ilmoitus toimikuntaan valituille henkilöille. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja lisäsi esitykseensä, että toimikunnan työn tulisi olla valmis mennessä.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin käsittelyssä tehdyin muutoksin. Talousjohtajan asiat 86 VEROKERTYMÄ HELMIKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä helmikuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ Verotulot yhteensä Verotulot yhteensä ,54 % Arvio Toteutunut % 21,18 Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,09 % Toteutunut % 20,88 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,77 % Toteutunut % 21,25 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä helmikuun loppuun mennessä on euroa. Se on euroa eli 16,5 % yli vuoden 2013 helmikuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä ylittää edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli 7,8 prosentilla ja yhteisöverokertymä eurolla eli 85 prosentilla. Syyskuussa 2013 voimaan tulleesta tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuen oli tammikuun 2014 ansio- ja pääomatuloverojen tilitys tavanomaista pienempi, mikä johtui verovuoden 2012 jäännösverojen tilittämisestä jo joulukuussa Yhteisöverotilitys tammikuussa 2014 oli tavanomaista suurempi, koska yhteisöveron verovuoden 2012 ennakonpalautukset vähennettiin jo joulukuussa Tilitysjaksojen yhtenäistäminen tulee heijastumaan vuosien 2013 ja 2014 vertailuun koko kuluvan vuoden ajan. Tilitysjaksojen yhtenäistäminen tarkoittaa ansio- ja pääomatuloverojen osalta vuonna 2014 ja jatkossa sitä, että vasta joulukuussa tilitykseen sisältyy aikaisempina vuosina jo tammikuun tilitykseen sisältynyt jäännösveroerä. Tilitysjaksouudistuksesta johtuen vuonna 2013 tilitettiin kahden vuoden jäännösverot, tammikuussa vuodelta 2011 ja joulukuussa vuodelta Joulukuussa 2014 ansio- ja pääomatuloverojen tilitykseen tulee sisältymään vuoden 2013 jäännösveroerä. Neljän edellisen vuoden tilastot osoittavat, että jäännösverojen tilittämisen positiivinen vaikutus ansio- ja pääomaverotilitykseen on ollut noin euroa.

15 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteisöverojen osalta tilitysjaksojen yhtenäistäminen tarkoittaa vuonna 2014 sitä, että joulukuun tilityksestä tullaan vähentämään vuoden 2013 ennakonpalautukset. Tilitysjaksouudistuksesta johtuen vuonna 2013 yhteisöverotilityksistä vähennettiin kahden vuoden ennakonpalautukset, tammikuussa vuodelta 2011 ja joulukuussa vuodelta Yhteisöverojen ennakonpalautusten negatiivinen vaikutus yhteisöverotilitykseen neljän edellisen vuoden tilastojen mukaan on ollut noin euroa. Helmikuun lopun kertymä on kirkollisveron osalta tilastollisesti ollut noin 20 prosenttia koko vuoden kertymästä, mikä johtaisi kuluvana vuonna noin 26 milj euroon. Yhteisöverokertymä helmikuun lopussa verrattuna koko vuoden kertymään on vaihdellut 10 prosentin molemmin puolin. Kuluvan vuoden helmikuun lopun kertymä on huomattavan suuri vielä senkin jälkeen kun otetaan huomioon tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuva noin euron vähentämätön erä, joten olisi yltiöoptimistista arvioida sen edustavan 10 prosenttia kokonaiskertymästä ja tulee pitäytyä budjetoidussa 5,5 milj eurossa. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero helmik (tammikuu) helmik (tammikuu) Koko maa + 8,0-5,8 % + 94, ,6 % Espoo + 7,2-6,3 % + 87, ,9 % Helsinki + 7,1-6,5 % + 98, ,3 % Kuopio + 8,1-5,8 % + 93, ,3 % Lahti + 7,2-6,1 % + 86, ,4 % Lieto + 9,7-3,6 % + 95, ,7 % Naantali + 11,4-5,1 % + 58, ,6 % Oulu + 5,8-9,3 % + 110, ,0 % Paimio + 15,7-4,3 % + 87, ,9 % Parainen + 8,5-4,6 % + 95, ,9 % Porvoo + 8,1-5,8 % + 67, ,3 % Raisio + 8,2-5,8 % + 109, ,0 % Salo + 14,7-4,4 % + 297, ,0 % Tampere + 7,7-5,7 % + 107, ,7 % Uusikaupunki + 6,7-7,5 % + 125, ,5 % Vantaa + 7,4-6,1 % + 84, ,5 % Turku + 7,8-5,9 % + 85, ,3 % Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta kertymien muutokset edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymiin nähden ovat koko maan ja vertailuseurakuntien keskitasoa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä helmikuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta.

16 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 87 ASUNTO-OSAKKEEN MYYNTI Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan myydä lukumäärältään n. kymmenen keskuskirjanpidon asuntoa, jotka ovat ns. yksittäisiä asuntoja Turun alueella. Kiinteistötoimisto kilpailutti kiinteistönvälitysliikkeet ja parhaimman tarjouksen antoi Turun Kaupunki- ja Maakiinteistöt Oy, jonka kanssa solmittiin sopimus asuntojen myynnistä. Ensimmäisen asunnon myynti hyväksyttiin kirkkoneuvoston kokouksessa Nyt on toisesta asunnosta saatu hyväksyttävissä oleva tarjous. Asunto ja tarjoushinta kuuluvat seuraavasti: Kivenhakkaajankatu 3 A 12 Rakennus valmistunut vuonna 1967, neljä huonetta ja keittiö kooltaan 83 m² seitsemännessä kerroksessa. Yhtiöön on tulossa putkiremontti tänä vuonna. Asunnossa ei ole nyt vuokralaista. Kiinteistötoimiston alkuperäinen tavoitemyyntihinta oli , jota alennettiin eurolla pyyntihintaan välittäjän kanssa käydyn keskustelun perusteella. Asunnosta on nyt saatu pyyntihinnan mukainen tarjous Kiinteistötoimiston mielestä saatu tarjous on hyväksyttävissä ja esittää, että asunto myydään. Kirkkoneuvosto päättää myydä osoitteessa Kivenhakkaajankatu 3 A 12, Turku, olevan asunto-osakkeen seuraavin ehdoin: - asunto-osakkeiden nrot kauppahinta kauppahinta maksetaan viimeistään omistus- ja hallintaoikeus siirtyy koko kauppahinnan maksun jälkeen - ostaja vastaa yhtiövastikkeesta, yhtiölle suoritettavista maksuista ja muista huoneistoon kohdistuvista maksuista alkaen.

17 Yhteinen kirkkoneuvosto Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa vuokrauspäällikkö Leo Saarisen allekirjoittamaan kauppakirjan ja ottamaan vastaan kauppahinnan, siirtämään sen seurakuntayhtymän pankkitilille sekä siirtämään osakekirjat ostajalle. Ilmoitus kiinteistötoimistolle. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin 88 MUSEOKESKUS VAPRIIKIN ESINELAINAPYYNTÖ Museokeskus Vapriikki on päivätyllä kirjeellä pyytänyt lainaksi Turun Tuomiokirkkomuseon reliikkikokoelman esineitä Museokeskus Vapriikissa pidettävään Kun maailma aukeni: suomalaisten pyhiinvaellukset keskiajalla -näyttelyyn. Lainapyyntökirje ja luettelo lainattavista esineistä kuuluvat seuraavasti: Liite Kyseessä on harvinaiset ja merkittävät esineet, joiden arvoa ei voida mitata rahassa. Tämän vuoksi on tarpeen normaalista esinelainasta poiketen määrittää tarkemmin lainauksen ehdot. Jotta esineiden kunto ja säilyvyys voidaan taata mahdollisimman hyvin, tulee lainaajan taata seuraavat seikat: - esittää suunnitelma, mihin tilaan ja millaisiin olosuhteisiin esineet sijoitetaan - esittää suunnitelma, miten estetään esineiden vahingoittuminen näyttelyn, kuljetusten ja pakkausten aikana - miten näyttelytila on suojattu tulipaloa, vesivahinkoa, varkautta tms. silmälläpitäen - vastata kaikista lainaukseen liittyvistä kustannuksista, kuten vakuutuksista, kuljetuksista, pakkauksesta jne. Kirkkoneuvosto päättää suostua Museokeskus Vapriikin esinelainauspyyntöön edellytyksellä, että Museokeskus Vapriikki - esittää suunnitelman, mihin tilaan ja millaisiin olosuhteisiin esineet sijoitetaan - esittää suunnitelman, miten estetään esineiden vahingoittuminen näyttelyn, kuljetusten ja pakkausten aikana - esittää, miten näyttelytila on suojattu tulipaloa, vesivahinkoa, varkautta tms. silmälläpitäen - vastaa kaikista lainaukseen liittyvistä kustannuksista, kuten vakuutuksista, kuljetuksista, pakkauksesta jne.

18 Yhteinen kirkkoneuvosto Edelleen kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan hoitamaan lainaukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Ilmoitus Museokeskus Vapriikkille, tuomiorovastille, Tuomiokirkon ylivahtimestarille ja Seppo Kosolalle. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin. 89 TUOMIOKIRKON VUOKRAUS CATHERINE TV-SARJAN MYYNTITRAILERIN KUVAUKSIA VARTEN Taideteollinen korkeakoulu ELO on pyytänyt lupaa saada kuvata Turun tuomiokirkossa Catherine tv-sarjan myyntitraileria Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on hyväksynyt kuvauksen. Kyseessä on muutaman minuutin mittainen videonäyte suunnitteilla olevasta tv-sarjasta, joka kertoo Katariina Jagellonicasta. Käytännössä kuvauksiin varataan koko päivä. Taideteollinen korkeakoulu toteuttaa työn ja työryhmässä on mukana koulun opiskelijoita, jotka tekevät tämän tuotannon opiskelun lopputyönä. Rahoituksesta vastaa koulu. Koska kyseessä ei ole ammattimainen kaupallinen elokuvanteko, vaan oppilaitoksen toteuttama työ, joka toimii opiskelijoiden lopputyönä, voidaan soveltaa hinnaston mukaista veloitusta 1., joka on 600 (sis. alv. 24 %). Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuokraksi 600 (sis. alv. 24 %) korvauksena Taideteollisen korkeakoulun Catherine tv-sarjan myyntitrailerin kuvauksista Turun tuomiokirkossa Ilmoitus Taideteollinen korkeakoululle/lotta Lanamäki, tuomiorovastille, Tuomiokirkon ylivahtimestarille ja taloustoimistolle. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin. 90 TUOMIOKIRKON VUOKRAUS THE GIRL KING -ELOKUVAN KUVAUKSIA VARTEN Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt Länsi-Suomen elokuvakomission esityksen kuvata The Girl King -elokuvaa Tuomiokirkossa

19 Yhteinen kirkkoneuvosto Vuokranmääritys kuuluu taas kiinteistötoimiston toimialaan ja elokuvakomission kanssa on neuvoteltu vuokran määrästä. Länsi-Suomen elokuvakomissio on antanut yhteistyöehdotuksen elokuvan kuvaamisesta ja sen korvauksesta. Ehdotus kuuluu seuraavasti: Liite (salainen) Yhteistyöehdotuksen perusteella kiinteistötoimisto ja elokuvakomissio ovat päätyneet ratkaisuun, jossa yhteistyöehdotus esitettäisiin hyväksyttäväksi seuraavilla lisäyksillä ja tarkennuksilla: - elokuvakomissio kustantaa seurakuntayhtymälle elokuvanäytökset 500 henkilölle - vuokran rahallinen korvaus on /kuvauspäivä ja /rakennuspäivä eli yhteensä (sis. alv. 24 %). Yhteistyöehdotuksen mukaiset toimenpiteet suunnitellaan yhdessä tuomiokirkkoseurakunnan, tiedotustoimiston ja seurakuntayhtymän kanssa. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Länsi-Suomen elokuvakomission yhteistyöehdotuksen The Girl King -elokuvan kuvauksista Turun tuomiokirkossa sillä lisäyksellä, että tilan vuokran määrä on yhteensä (sis. alv. 24 %) ja elokuvakomissio kustantaa seurakuntayhtymälle elokuvanäytökset 500 henkilölle. Ilmoitus Länsi-Suomen elokuvakomissio, tuomiorovasti, Tuomiokirkon ylivahtimestari, tiedotustoimisto, taloustoimisto, henkilöstöpäällikkö. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin. 91 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Pekka Saarela Ari Suominen Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2014 108. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2014 108. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2014 108 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 3.4.2014 klo 16.00 17.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.2.2014 51. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.2.2014 51. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 20.2.2014 51 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 20.2.2014 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Piikkiön seurakuntakeskuksen sisäpihan katos Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri Aso Janne Hellstén Jorma Hörkkö Ulla vara

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät 105 Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Savitaipale Jalle Sokk Margus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 254. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 254. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 254 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.8.2014 klo 16.00 16.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 26.2.2014 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 26.2.2014 1 26.2.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 26.2.2014 kello 19.33-20.16 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 12/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 1 ASIALUETTELO. 1 Kokouksen avaus 1. 2 Kokouksen laillisuus 1

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 12/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 1 ASIALUETTELO. 1 Kokouksen avaus 1. 2 Kokouksen laillisuus 1 21.8.2014 1 ASIALUETTELO Sivu 1 Kokouksen avaus 1 2 Kokouksen laillisuus 1 3 Kokouksen päätösvaltaisuus 2 4 listan hyväksyminen 2 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 2 6 Ilmoitusasiat 2 1. Turun arkkihiippakunnan

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

Aika: maanantai 4.3.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki

Aika: maanantai 4.3.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2013 Aika: maanantai 4.3.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 16.6.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 16.6.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika 16.6..2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Mia Heinonen Jukka-Pekka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.1.2012 klo 18.00 19.48 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.4.2014 121. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.4.2014 121. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.4.2014 121 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 16.4.2014 klo 16.00 16.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.9.2014 klo 16.00 19.55. Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 24.03.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 31.03.2014-1.5.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 81 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 22.8.2013 klo 18.00 Paikka Yrjänän seurakuntakoti (Itäinen Pitkäkatu 49, Turku) Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 2.6.2014 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj., poistuneena 42 :n käsittelyn

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 13.2.2014 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 13.2.2014 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 13.2.2014 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 13.2.2014 klo 18.00 20.10 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 6 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Gustafsson, Irja jäsen Hyppönen,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

--- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO. Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari)

--- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO. Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari) --- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 10.12.2012 klo 18.00 Paikka Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari) Läsnä Poissa

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2014

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2014 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2014 Aika: Tiistaina 28.10.2014 klo 18.00 19.20 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2015 Aika: Keskiviikko 21.10.2015 klo 18.00 18.55 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto NRO: 3/2016 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 20.4.2016 klo 16.30 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 5 (3. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Kankaanpää Arja Kivimäki Jari (poissa), paikalla varajäsen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2015 Aika: Torstai 2.7.2015 klo 18.00 18.55 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Tark: Seurakuntaneuvosto 28. Aika: Keskiviikkona 15.5.2013 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Tark: Seurakuntaneuvosto 28. Aika: Keskiviikkona 15.5.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 28 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 15.5.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Papinholman seurakuntakoti, Käräjäkalliontie 4 Läsnä: Kuoppala, Tatu puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015. 8.12.2015 klo 18.00-18.30

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015. 8.12.2015 klo 18.00-18.30 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 8.12.2015 klo 18.00-18.30 Läsnä: Poissa: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja, pois

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) Kirkkoneuvosto 27.2.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) Kirkkoneuvosto 27.2.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) A S I A L U E T T E L O : 31 Kokouksen avaus 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastus 34 Ääntenlaskijat 35 Työjärjestys 36 Imatran

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.3.2013 144. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.3.2013 144. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 7.3.2013 144 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.3.2013 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen Kirkkoneuvoston kokous 4.11.2015, 8/2015 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikkona 4.11.2015 klo 18.00-19.08

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot