TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.3.2014 69. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Suominen Ari jäsen Sandberg Siv jäsen Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kirkkoherra kirkkoherra, poistui :n 89 aikana. kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Lahti Marika jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Saksa Kirsti kv:n vpj Hermonen Merja kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Toljamo Outi vt.kirkkoherra 71 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 73 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 74 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 75 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Saarela ja Ari Suominen. 76 ILMOITUSASIAT 1. Pöytäkirjoja - tiedotustoimikunnan pöytäkirja 5/ tiedotustoimikunnan pöytäkirja 1/ Sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja 1/ Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja 2/ Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan salainen pöytäkirja 2/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

3 Yhteinen kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 2 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 3 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 5 Kirkkovaltuuston jäsen Inkeri Huiskalan luottamustoimen päättyminen Ilmoitus Inkeri Huiskalalle. 6 Kirkkovaltuuston varajäsen Kirsti Grönbergin kutsuminen varsinaiseksi jäseneksi Ilmoitus Kirsti Grönbergille. 7 Kaarinan Kesämäen seurakuntatilan myynti takaisin Kaarinan kaupungille Ei toimenpiteitä. 8 Kirkkovaltuuston lähetekeskustelu rakennetoimikunnan loppuraportista Ei toimenpiteitä. 9 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. 78 TILAAJAVASTUULAIN MUKAISTEN YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ILMOITTAMINEN LUOTTAMUSMIEHILLE JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUILLE Tilaajavastuulain mukaan työn tilaajan tulee selvittää työn toimittajan taustatiedot. Tiedot eivät saa olla yli 3 kuukautta vanhoja. Tilaajavastuulaki koskee työsuhteita ja urakoita, joiden arvo ilman arvonlisäveroa on yli 7500 euroa. Vuokratyövoimaa käytettäessä tilaajavastuulakia sovelletaan aina, kun urakka tai työskentely ylittää 10 työpäivää. Tilaajavastuulaki edellyttää työnantajan pyydettäessä ilmoittavan vuokratyöstä tai alihankinnasta tehdystä sopimuksesta työehtosopimuksen perusteella valitulle luottamusmiehelle tai jos tällaista ei ole valittu, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä henkilökuntaa edustavat luottamusmiehet ovat pyytäneet saada tilaajavastuulain mukaiset tiedot yhteistyökumppaneista. Tietojen toimittamista varten hallintojohtaja esittää kirkkoneuvoston tekevän päätöksen siitä, että seurakuntayhtymän seurakunnat ja yksiköt, joilla on tilaajavastuulaissa määriteltyjä työsuhteita ja urakoita toimittavat listauksen yhteistyökumppaneistaan luottamusmiehille ja yhteistyötoimikunnalle vuosittain maaliskuussa. Listaa täydennetään tarpeen mukaan, kun uusia yhteistyökumppaneita tulee vuoden aikana. Listaukseen yhteistyökumppaneista tulee sisältyä seuraavat tiedot: vuokratyön käytön syy, käytettävän työvoiman määrä, yrityksen yksilöintitiedot, työkohde, työtehtävät, sopimuksen kesto ja sovellettava työehtosopimus tai keskeiset työehdot. Kirkkoneuvosto päättää velvoittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnat ja yksiköt toimittamaan luottamusmiehille ja yhteistyötoimikunnalle vuosittain maaliskuussa tilaajavastuulain edellyttämän listauksen yhteistyökumppaneistaan sekä täydentämään listaa sitä mukaa, jos uusia tilaajavastuulaissa määriteltyjä sopimuksia tehdään vuoden aikana. Ilmoitus seurakunnille, yhteisille työmuodoille, hallintovirastolle, yhteistyötoimikunnalle, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja työsuojelupäällikölle. Ei muutoksenhakuoikeutta hyväksyttiin.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto HALLINTOSIHTEERI HELI-MAARIT MAKKOSEN NIMEÄMINEN PALKKATYÖRYHMÄÄN SIHTEERIKSI Palkkatyöryhmä on palkkamuutosesityksiä käsittelevä työryhmä, johon kuuluvat hallintojohtaja Hannu Kallio (pj) sekä jäsenet kirkkoherra Heikki Mäntylä, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen ja talousjohtaja Irma Hokka. Sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Armi Laaksonen. Armi Laaksosen jäätyä eläkkeelle tulisi palkkatyöryhmän sihteeriksi nimetä hänen seuraajansa hallintosihteerin virassa aloittanut Heli-Maarit Makkonen. Kirkkoneuvosto nimeää hallintosihteeri Heli-Maarit Makkosen palkkatyöryhmän sihteeriksi lukien. Ilmoitus Heli-Maarit Makkoselle ja palkkatyöryhmälle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 80 KUUROJEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ KRISTIINA WALLENIUKSEN SIVUTOIMILUVAN JATKOANOMUS Kirkkoneuvoston päätöksellä kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Walleniukselle on myönnetty sivutoimilupa viittomakielen tulkkina ja viittomien opettajana toimimista varten helmikuun 2011 loppuun saakka. Sivutoimilupaa on jatkettu kirkkoneuvoston päätöksellä Sivutoimilupa on myönnetty 10 tuntia viikossa sillä ehdolla, ettei sivutoimen hoitaminen haittaa varsinaisen viran hoitamista ja lupa on myönnetty saakka. Kristiina Wallenius anoo sivutoimilupansa jatkamista samansisältöisenä ja toistaiseksi voimassaolevana. Wallenius määrittelee tulkkaustehtävänsä pääasiassa samalle asiakkaalle tehtävänä vakituisena tulkkauksena, opetustehtävät ovat kielenkehityksen viivästymistä kärsivien perheiden opetusta viittomien käyttöön ja luennoitsijana hänen aiheensa koskevat pääasiassa viittomakielentulkkien ammattietiikkaa ja hengellistä tulkkausta. Kristiina Walleniuksen työhön kuurojen diakoniatyöntekijänä kuuluu seurakuntatyön ja hengellisen työn lisäksi asiakkaiden ohjaaminen osalliseksi yhteiskunnan tarjoamista palveluista sekä asiointi heidän kanssaan eri yhteiskunnan palvelupisteissä. Sivutoimilupa-anomustaan Kristiina Wallenius perustelee sillä, että sivutoimi lisää hänen tuntemustaan kuurojen kulttuurista ja on auttanut häntä ymmärtämään kuurojen sosiaalisten, taloudellisten, henkisten ja hengellis-

6 Yhteinen kirkkoneuvosto ten ongelmien takana olevia ilmiöitä. Lisäksi tulkkina toimiminen ylläpitää ja kehittää viittomakielentaitoa ja tulkkaustaitoja. Lisäksi Wallenius anomuksessaan painottaa, että sivutoimi ei ole haitannut hänen tehtäviensä hoitoa, koska hänellä on mahdollisuus päättää milloin ja millaisia tulkkaustehtäviä ottaa vastaan. Asiakkaat diakoniatyössä ja tulkkaustehtävissä ovat hyvin harvoin samoja henkilöitä ja jos hän epäilee asiakkaiden sekoittavan hänen roolinsa, hän ei ota työtä vastaan. Opetus- ja luentotehtävissä asiakkaat ovat kuulevia, eivätkä näin ollen kuurojen diakoniatyön asiakkaita. Kirkkolain (KL 6:30) mukaan sivutoimiluvan myöntämisessä on otettava huomioon, että viranhaltija ei sivutoimiluvan myötä saa tulla esteelliseksi virassa ja että sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijoiden tasapuolisuuteen viranhoidossa. Sivutoimi ei saa muutoinkaan haitata viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimilupa voidaan peruuttaa, jos aihetta siihen ilmenee. Diakoniatyön johtokunnassa on todettu, että Kristiina Wallenius on tietoinen sivutoimilupaan liittyvistä mahdollista esteellisyysnäkökohdista ja on ilmoittanut harkitsevansa jokaisen työn kohdalla erikseen, ottaako tulkkaustehtävän vastaan vai ei. Kuluneen sivutoimilupajakson aikana ei ole jouduttu käsittelemään tilanteita, joissa viranhaltijan esteellisyys olisi vaarantunut. Saadun kokemuksen mukaan sivutoimilupa ei ole myöskään haitannut varsinaisen viran hoitoa. Diakoniatyön johtokunta puoltaa sivutoimilupaa siten, ettei sivutoimiluvan mukainen toiminta saa Kristiina Walleniusta esteelliseksi virassa eikä vaaranna luottamusta tasapuolisuuteen viranhoidossa. Käytäntönä on ollut, että sivutoimiluvan mukainen toiminta voi käsittää enintään 10 tuntia viikossa. Hallintojohtaja katsoo, että koska tässä tapauksessa sivutoimi on lähellä Walleniuksen päätyötä ja työmäärä 10 tunnin puitteissa ei ole tarkkaan ennakoitavissa, on perusteltua tehdä päätös edelleenkin määräaikaisena kolmeksi vuodeksi. Kirkkoneuvosto päättää myöntää kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Walleniukselle sivutoimiluvan viittomakielen tulkkina ja viittomien opettajana toimimista varten. Sivutoimilupa myönnetään määräaikaisena kolmeksi vuodeksi alkaen ehdolla, ettei sivutoimen hoitaminen haittaa hänen varsinaisen virkansa hoitamista. Viikoittainen tuntimäärä ei saa ylittää 10 tuntia. Lisäksi Kristiina Walleniusta kehotetaan huomioimaan tulkkaustehtäviä vastaanottaessaan kirkkolain 6 luvun 30 pykälän määräykset esteellisyydestä ja viranhaltijoiden tasapuolisuuden säilymisestä viran hoidossa. Tarvittaessa diakoniajohtaja ratkaisee jääviyden.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Kristiina Walleniukselle, diakoniajohtajalle ja henkilöstöpäällikölle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 81 SAIRAALAPASTORI EIJA MÄKISEN VIERAILU INKERIN KIRKKOON PIISPA AARRE KUU- KAUPIN KUTSUMANA Piispa Aarre Kuukauppi on kutsunut sairaalapastori Eija Mäkisen vierailulle Inkerin kirkkoon Pietariin. Vierailukutsu liittyy Kirkon ulkoasiain neuvoston päätökseen lähettää sairaalapastori Eija Mäkinen osana arkkipiispan delegaatiota vierailulle Pietariin Kirkon ulkoasiain neuvosto vastaa matkan kaikista kuluista. Eija Mäkinen anoo kirkkoneuvostolta oikeutta tehdä matka työajalla. Kirkkoneuvosto myöntää sairaalapastori Eija Mäkiselle oikeuden osallistua työajalla arkkipiispan delegaatioon Pietariin Inkerin kirkkoon suuntautuvalle vierailulle Ilmoitus Eija Mäkiselle ja taloustoimistoon. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 82 TURUN HAUTAUSMAAN YLIVAHTIMESTARI JANNE SUNDQVISTIN IRTISANOUTU- MISILMOITUS Turun hautausmaan ylivahtimestari Janne Sundqvist on toimittanut kirkkoneuvostolle seuraavansisältöisen irtisanoutumisilmoituksen Minä Janne Johannes Sundqvist (henkilötunnus) irtisanoudun Turun hautausmaan ylivahtimestarin virasta. Koska Janne Sundqvistin virkasuhde Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on alkanut , hänen irtisanomisaikansa on 14 päivää (KL 6, 55 ) Kirkkoneuvosto päättää merkitä Turun hautausmaan ylivahtimestari Janne Sundqvistin irtisanoutumisilmoituksen saaduksi todeten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on Samalla kirkkoneuvosto kiittää Janne Sundqvistia arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Janne Sundqvistille ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 83 PERHENEUVONNAN TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN Poikkeuksellisen haastava henkilöstötilanne on viime aikoina vaikeuttanut huomattavasti perheneuvonnan yksikön toimintaa. Yksi viroista ei säästösyiden takia ole saanut täyttölupaa, yksi työntekijä on neljän kuukauden mittaisella vuorotteluvapaalla, yksiköllä on sairauslomia ja johtaja tekee lyhennettyä, 30 tunnin työviikkoa. Perheneuvonnan yksikössä on sijaisuuksia hoitanut TM, psykodraama- ja retriitinohjaaja Jukka Vilho Salomäki, ensin sairauslomasijaisena ja sitten vuorotteluvapaasijaisena Salomäki on ilmoittanut olevansa käytettävissä myös vuorotteluvapaasijaisuuden päättyessä 30.4., mikäli perheasiain yksikön tilanne sitä edellyttää. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan, Sari Sundvall-Pihan, mukaan yksikön tilanne ei toukokuun alkuun mennessä ehdi selkiytyä. Hänen käsityksensä mukaan epämääräinen tilanne saattaa jatkua pitkälle syksyyn. Pahimmin tilanne koskee niitä perheneuvonnan asiakkaita, joiden prosessi on vielä alkuvaiheessa. Tämän hetkinen työntekijätilanne ei pysty varmistamaan näiden prosessien loppuun saattamista. Niin ikään uusien asiakkaiden vastaanottoa on rajoitettava. Asiasta neuvoteltaessa on päädytty esittämään, että perheneuvonnan yksikön toiminnan turvaamiseksi voitaisiin nyt täyttämättä oleva virka täyttää määräaikaisesti ajalle Määräaikaisen viran hoitajaksi nimitettäisiin TM Salomäki, siten, että hänen palkkauksensa määräytyisi perheneuvojan palkkauksen (602) mukaan. Perheasiain neuvottelukeskuksen toimintakyvyn turvaamiseksi keskuksen työntekijäkunnan tilapäisen ja poikkeuksellisen haastavan tilanteen aikana päättää yhteinen kirkkoneuvosto palkata TM Jukka Salomäen perheneuvojan viran määräaikaiseksi hoitajaksi ajalle Salomäen palkkaus määräytyy perheneuvojan palkkauksen (602) mukaan. Ilmoitus Jukka Salomäelle, Sari Sundvall-Pihalle, sielunhoitotyön johtokunnalle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Käsittely Kirkkoneuvoston jäsen Maria Puhakka esitti esittelijän tähän kokoukseen tekemän päätösesityksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Juha Nappu kannatti Puhakan esitystä. Suoritetussa äänestyksessä valmisteltavaksi palauttamista kannattivat Juha Nappu, Seija Hemling, Merja Nurmio, Pertti Paasio ja Maria Puhakka. Esittelijän esityksen kannalle asettuivat Merja Ainasoja, Pekka Saarela, Heimo Rinne, Siv Sandberg ja Ari Suominen, joten puheenjohtajan äänestäessä esittelijän esityksen puolesta, se tuli päätökseksi. Samalla päätettiin yksimielisesti, että hallintojohtaja toimittaa kirkkoneuvostolle selvityksen syyskuun 2014 loppuun mennessä järjestelyn toteutuneista kustannuksista. hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että hallintojohtaja toimittaa kirkkoneuvostolle selvityksen syyskuun 2014 loppuun mennessä järjestelyn toteutuneista kustannuksista. Ilmoitus Jukka Salomäelle, Sari Sundvall-Pihalle, sielunhoitotyön johtokunnalle, taloustoimistoon, henkilöstöpäällikölle ja hallintojohtajalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 84 OPPILAITOSTYÖN TYÖJÄRJESTELYT YLIOPISTOPAPPI PETER GUSTAVSONIN JÄÄDES- SÄ ELÄKKEELLE Kasvatusasiain johtokunta on 20/ käsitellyt oppilaitostyön henkilöstöjärjestelyjä yliopistopappi Peter Gustavsonin jäädessä eläkkeelle ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle esittelyn mukaista kokonaisratkaisua. Johtoryhmä on suhtautunut esitykseen myönteisesti. * * * Seurakuntayhtymän pitkäaikaisen, kaksikielisen, oppilaitosteologi Peter Gustavsonin (yliopistopappi) eläkkeelle jääminen antaa mahdollisuuden oppilaitostyön työjärjestelyjen uudelleen arviointiin. Työalan resursointia pohdittaessa on tarpeen kerrata yliopistopapin työn kuva ja merkitys yliopistomaailmassa. Oppilaitospapin työnkuva on monipuolinen. Oppilaitospapin työ koskettaa ihmisten arkea opiskelijoista opetushenkilöstöön ja muihin oppilaitosten työntekijöihin. Yksilökohtaamisten ohessa se on myös yhteisön palvelemista, sillä työmuoto on mukana rakentamassa työ- ja opiskeluhyvinvointia, tukemassa kriisien hetkellä, kulkemassa vierellä kaikessa mikä yhteisöä koskettaa. Nykyisessä taloustilanteessa, jossa yt-neuvottelut, säästöt ja irtisanomiset ovat osa oppilaitosten arkea, on koettu eduksi, että tukihenkilöiden joukossa oppilaitospapit ovat olleet samanaikaisesti yhteisöt tuntevia ja kuitenkin organisaation ulkopuolisia tahoja. Oppilaitostyö on siitä erikoinen kirkon työmuoto, että se tavoittaa kaikki nämä ihmiset ja yhteisöt itse kunkin arjen keskellä, päiväsaikaan. Näin oppilaitospapit kohtaavat niin aktiivisia seurakuntalaisia kuin myös niitä, joilla side kirkkoon on ohut tai jopa puuttuu täysin. Tärkeiden mielikuvia luovien

10 Yhteinen kirkkoneuvosto ja jäsenyyttä tukevien kohtaamisten ohessa oppilaitostyö muodostaa kirkon suhteita muuhun yhteiskuntaan ja täten tukee kirkkomme roolia yhteiskunnallisena toimijana roolia, joka vähentyneen jäsenistön ja kirkkoa vastustavien tahojen aktiivisen kampanjoinnin takia on ohenemassa. Tähän asti oppilaitospapit ovat koettu tärkeäksi oppilaitosten hyvinvointia tukevaksi yhteistyötahoksi. Päätoimisten oppilaitostyöntekijöiden olemassa olo mahdollistaa tämän, sillä toteutuakseen hyvin työ vaatii runsaasti erityisosaamista ja perusteellista oppilaitosten ja niiden toimintaympäristöjen tuntemusta. Samalla kirkon yhteisölähtöisen työotteen asiantuntijoina heillä on annettavaa myös seurakunnille. Kulttuurien kirjo on lisääntynyt maassamme. Lisäksi moni oppilaitos jo omassa strategiassaan painottaa kansainvälisyyttä keskeisenä tavoitteena. Kysyntää oppilaitospappien osaamiselle monikulttuurisuuden kohtaajana, uskontoperinteiden tuntijana ja dialogin rakentajana siis luonnostaan on. Tämä näkyy niin luentopyyntöinä kuin arkisten kysymysten keskellä tapahtuvassa pohdinnassakin. Seurakuntayhtymän oppilaitostyössä on tällä hetkellä kaksi ja puoli työntekijää, yksi korkeakoulutyössä, yksi ammatillisissa oppilaitoksissa ja yksi puoliksi korkeakoulutyössä. Tämän viran toinen puoli on osoitettu kansainväliselle työlle pääosin kansainvälisen seurakunnan kautta. Oheinen taulukko osoittaa, että työalan resurssi on valtakunnallisessa vertailussa merkittävistä opiskelupaikkakunnista pienin, eikä, työn siitä merkittävästi kärsimättä, mahdollista viran täyttämättä jättämistä. Kaupunki Asukkaita Opiskelijoita Työntekijät /opiskelija *) Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku , Jyväskylä Kuopio Lahti *) Huom. Espoossa yksi työntekijä on kanttori, Tampereella yksi on diakoni, Vantaalla yksi on nuorisotyönohjaaja, Oulussa yksi on diakoni ja Kuopiossa yksi on kanttori. Huom. Turun lukumäärä koostuu: yliopisto opiskelijaa (joista aikuisopiskelijaa) + ammattikoulut ja ammattikorkeakoulut nuorisoasteen aikuisopiskelijaa henkilökuntaan kuuluvaa =

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Viroista kansainvälisen työn ja oppilaitostyön yhdistelmävirka on osoittautunut ongelmalliseksi, eikä viran hoitamista nykyisessä muodossa enää ole syytä jatkaa. Kirkkoherrojen aloitteesta ja kirkkoneuvoston asettaman toimikunnan mietinnön pohjalta selviteltiin kansainvälisen vastuun järjestämistä Turun ja Kaarinan seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä. Helmikuussa 2012 päivätyn mietinnön vastaanotto seurakunnissa osoittautui kuitenkin niin riitaiseksi, että kirkkoneuvosto päätti jättää mietinnön raukeamaan. Tämän tapahtumaketjun seurauksena yhteinen näky kansainvälisen työn järjestämisestä seurakunnissa ja yhtymässä puuttuu edelleen. Keskustelu kirkon ja seurakuntayhtymän hallinto- ja organisaatiomuutoksista on käynnissä, mutta nopeita ratkaisuja ei sen paremmin kirkolliskokouksen kuin yhtymänkään osalta ole odotettavissa. On kuitenkin mahdollista, että osana nyt käynnissä olevaa prosessia löydetään yhteinen näky kansainvälisen työn toteuttamisesta. Vallitsevassa tilanteessa olisi syytä löytää ratkaisu, joka takaisi oppilaitosja kansainvälisen työn jatkumisen nykyisessä laajuudessaan, mutta samalla antaisi joustavat mahdollisuudet sekä oppilaitos-, että kansainvälisen työn järjestämiseen edessä olevien suurten ratkaisujen edellyttämällä tavalla. Kasvatustoimen johtaja on päätynyt esittämään seuraavaa töiden kokonaisratkaisua. Oppilaitos- ja kansainvälisen työn pappi, Mia Pusa, on ilmoittanut olevansa valmis siirtymään Peter Gustavsonin jälkeen avautuvan viran hoitajaksi. Tätä ratkaisua voidaan sektorin kannalta pitää optimaalisena, koska Pusalla on työalan laaja kokemus ja Gustavsonin työparina hän työskennellyt nimenomaan yliopistomaailmassa. Siirron myötä vapautuva oppilaitos- ja kansainvälisen työn pastorin virka täytettäisiin tässä vaiheessa määräaikaisesti ajalle Tuomiorovasti Heimo Rinne on esittänyt, että tuomiokirkkoseurakunta voisi ottaa kansainvälisen työn vastuulleen siten, että työn palkkaus osoitettaisiin kasvatusasiainkeskuksen kansainvälisen- ja oppilaitostyön virasta. Tehtävää hoitaisi 50 % palkkauksella pastori Miika Ahola, joka jo nyt on jossain määrin mukana sektorin toiminnassa. Jäljellä olevan 50 % oppilaitostyön virka olisi mahdollista järjestää siten, että tohtorinopintojaan aloitteleva pastori Laura Kajala ottaisi tehtävän hoitaakseen. Pastori Kajala on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään. Esitetty määräaika olisi sopiva myös pastori Kajalan tohtorinopintoja ajatellen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää: 1. Oppilaitos- ja kansainvälisen työn pastori Mia Pusa siirretään suostumuksensa mukaan, virkaa auki julistamatta Peter Gustavsonin jälkeen vapautuvaan seurakuntayhtymän kaksikielisen oppilaitosteologin (yliopistopappi) virkaan alkaen. Siirrolla ei ole kustannusvaikutuksia. 2. Tuomiokirkkoseurakunnan pastori Miika Ahola nimitetään 50 % (vaativuusryhmä 602) kansainvälisen papin määräaikaiseen virkaan ajalle Ahola säilyy tuomiokirkkoseurakunnan pappina ja

12 Yhteinen kirkkoneuvosto hänen esimiehenään toimii tuomiorovasti Heimo Rinne. Viran palkkamäärärahat säilyvät kasvatusasiainkeskuksessa. 3. Pastori Laura Kajala palkataan kasvatusasiainkeskuksen 50 % (vaativuusryhmä 602) oppilaitostyön (yliopistopappi) määräaikaiseen virkaan ajalle Ilmoitus Mia Pusalle, Miika Aholalle, Laura Kajalalle, kasvatusasiain johtokunnalle, tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja poisti esityksestä kohdan 3, koskien pastori Laura Kajalan palkkaamista, jotta voidaan selvittää seurakuntayhtymän mahdollisten sisäisten hakijoiden kiinnostus virkaan, minkä jälkeen asia tulee uudelleen valmisteltuna kirkkoneuvostoon. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti: 1. Oppilaitos- ja kansainvälisen työn pastori Mia Pusa siirretään suostumuksensa mukaan, virkaa auki julistamatta Peter Gustavsonin jälkeen vapautuvaan seurakuntayhtymän kaksikielisen oppilaitosteologin (yliopistopappi) virkaan alkaen. Siirrolla ei ole kustannusvaikutuksia. 2. Tuomiokirkkoseurakunnan pastori Miika Ahola nimitetään 50 % (vaativuusryhmä 602) kansainvälisen papin määräaikaiseen virkaan ajalle Ahola säilyy tuomiokirkkoseurakunnan pappina ja hänen esimiehenään toimii tuomiorovasti Heimo Rinne. Viran palkkamäärärahat säilyvät kasvatusasiainkeskuksessa. Ilmoitus Mia Pusalle, Miika Aholalle, kasvatusasiain johtokunnalle, tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 85 MÄÄRÄRAHOJEN JAKOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN Seurakuntayhtymän määrärahojen jakomalli muuttui olennaisesti vuosina työskennelleiden määrärahan jakomallia pohtineiden toimikuntien työskentelyn tuloksena. Tuolloin siirryttiin pois mallista, jossa seurakunnille oli taattu jäsenmäärään sidottu hengellisen työn, lähinnä pappien määrä. Virkaindeksijärjestelmä oli degressiivinen, niinpä suurilla seurakunnilla oli vähemmän työvoimaa jäsenmäärää kohti kuin pienemmillä seurakunnilla. Suuret seurakunnat pitivät virkaindeksimallia epäoikeudenmukaisena ja 2004 työnsä tehnyt hallinto- ja virkarakennetoimikunta esitti malliin muutoksia. Vanhan jakomallin puutteisiin vastattiin kokonaismäärärahamallilla alussa kuvatun toimikuntatyöskentelyn aikana, jolloin seurakunnil-

13 Yhteinen kirkkoneuvosto le jäi vapautta muokata toiminnan ja palkkausmäärärahojen suhdetta. Valitettavasti viime vuosien talouskehitys ei ole tarjonnut mahdollisuutta rauhalliseen harkintaan, vaan toimintamäärärahojen alenevaa trendiä on pyritty kääntämään virkojen täyttämättä jättämisillä tavalla, jolloin pitkäjänteiseen henkilöstösuunnitteluun ei ole ollut mahdollisuuksia. Määrärahojen jakomallin soveltamiskausi päättyy tänä vuonna ja ensi vuoden talousarvioohjeet tulisi antaa hyvissä ajoin ennen kesää. Toimikunnan työn tavoitteena on laatia määrärahojen jakomalli, jota voitaisiin soveltaa vuosina Mikäli seurakuntayhtymän rakenteissa tapahtuu muutoksia, joilla on vaikutusta määrärahojen jakoon, ei määrärahojen jakomalli ole tietenkään voimassa. Mallin voimassaolon lakkauttavia muutoksia voivat olla joko seurakuntarajoihin tehtävät muutokset tai uusien seurakuntien liittyminen tai seurakuntien siirtyminen pois seurakuntayhtymästä. Joka tapauksessa on tarkoituksenmukaista tuoda määrärahojen jakomalli kirkkoneuvostoon väliarviolle keväällä 2016, ennen kuin vuoden 2017 talousarvio-ohjeista päätetään. Toimikunnan työssä tulee lähteä jatkuvuuden periaatteesta, mutta sen tulisi ottaa kantaa siihen, voidaanko määrärahojen jakomallissa ja missä laajuudessa, ottaa huomioon seurakuntien alueellisesti erilainen jäsenkunta ja toimintaympäristö sekä todennettavissa oleva toiminnan laatu ja määrä. Rakennetoimikunnan loppuraportissa esille tuotu virkaindeksijärjestelmän mahdollinen palauttaminen sekä nykyisen jakomallin havaitut epäkohdat on hyvä myös huomioida toimikunnan työskentelyssä. Toimikunnan kokoonpanoon on pyritty saamaan monipuolinen edustus erikokoisista ja eri tilanteessa olevista seurakunnista, sekä kokemusta aikaisemmasta määrärahojen jakotoimikunnan työskentelystä. Kirkkoneuvoston kokouskokoonpanon ulkopuolelta esitettävä Mikko Nieminen toimii Mikaelinseurakunnan taloustoimikunnan jäsenenä. Kirkkoneuvosto päättää asettaa määrärahojen jakotoimikunnan, johon tulee puheenjohtajaksi talousjohtaja Irma Hokka sekä jäseniksi kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu, kirkkoneuvoston jäsenet Merja Ainasoja ja Siv Sandberg, kirkkovaltuuston jäsen Mikko Nieminen ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Toimikunta saa kutsua itselleen tarvittaessa sihteerin. Esityksen tulee sisältää esitys seurakuntien uudeksi määrärahojen jakomalliksi vuosille , siten että esityksen toimivuutta tarkastellaan keväällä 2016, ja sen tulee toimikunnan harkitsemissa määrin pyrkiä kehittämään nykyistä määrärahojen jakomallia siten, että malli ottaisi nykyistä paremmin huomioon seurakuntien erilaiset toimintaolosuhteet ja olisi myös toiminnan kehittämiseen kannustava. Ilmoitus toimikuntaan valituille henkilöille. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja lisäsi esitykseensä, että toimikunnan työn tulisi olla valmis mennessä.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin käsittelyssä tehdyin muutoksin. Talousjohtajan asiat 86 VEROKERTYMÄ HELMIKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä helmikuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ Verotulot yhteensä Verotulot yhteensä ,54 % Arvio Toteutunut % 21,18 Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,09 % Toteutunut % 20,88 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,77 % Toteutunut % 21,25 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä helmikuun loppuun mennessä on euroa. Se on euroa eli 16,5 % yli vuoden 2013 helmikuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä ylittää edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli 7,8 prosentilla ja yhteisöverokertymä eurolla eli 85 prosentilla. Syyskuussa 2013 voimaan tulleesta tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuen oli tammikuun 2014 ansio- ja pääomatuloverojen tilitys tavanomaista pienempi, mikä johtui verovuoden 2012 jäännösverojen tilittämisestä jo joulukuussa Yhteisöverotilitys tammikuussa 2014 oli tavanomaista suurempi, koska yhteisöveron verovuoden 2012 ennakonpalautukset vähennettiin jo joulukuussa Tilitysjaksojen yhtenäistäminen tulee heijastumaan vuosien 2013 ja 2014 vertailuun koko kuluvan vuoden ajan. Tilitysjaksojen yhtenäistäminen tarkoittaa ansio- ja pääomatuloverojen osalta vuonna 2014 ja jatkossa sitä, että vasta joulukuussa tilitykseen sisältyy aikaisempina vuosina jo tammikuun tilitykseen sisältynyt jäännösveroerä. Tilitysjaksouudistuksesta johtuen vuonna 2013 tilitettiin kahden vuoden jäännösverot, tammikuussa vuodelta 2011 ja joulukuussa vuodelta Joulukuussa 2014 ansio- ja pääomatuloverojen tilitykseen tulee sisältymään vuoden 2013 jäännösveroerä. Neljän edellisen vuoden tilastot osoittavat, että jäännösverojen tilittämisen positiivinen vaikutus ansio- ja pääomaverotilitykseen on ollut noin euroa.

15 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteisöverojen osalta tilitysjaksojen yhtenäistäminen tarkoittaa vuonna 2014 sitä, että joulukuun tilityksestä tullaan vähentämään vuoden 2013 ennakonpalautukset. Tilitysjaksouudistuksesta johtuen vuonna 2013 yhteisöverotilityksistä vähennettiin kahden vuoden ennakonpalautukset, tammikuussa vuodelta 2011 ja joulukuussa vuodelta Yhteisöverojen ennakonpalautusten negatiivinen vaikutus yhteisöverotilitykseen neljän edellisen vuoden tilastojen mukaan on ollut noin euroa. Helmikuun lopun kertymä on kirkollisveron osalta tilastollisesti ollut noin 20 prosenttia koko vuoden kertymästä, mikä johtaisi kuluvana vuonna noin 26 milj euroon. Yhteisöverokertymä helmikuun lopussa verrattuna koko vuoden kertymään on vaihdellut 10 prosentin molemmin puolin. Kuluvan vuoden helmikuun lopun kertymä on huomattavan suuri vielä senkin jälkeen kun otetaan huomioon tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuva noin euron vähentämätön erä, joten olisi yltiöoptimistista arvioida sen edustavan 10 prosenttia kokonaiskertymästä ja tulee pitäytyä budjetoidussa 5,5 milj eurossa. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero helmik (tammikuu) helmik (tammikuu) Koko maa + 8,0-5,8 % + 94, ,6 % Espoo + 7,2-6,3 % + 87, ,9 % Helsinki + 7,1-6,5 % + 98, ,3 % Kuopio + 8,1-5,8 % + 93, ,3 % Lahti + 7,2-6,1 % + 86, ,4 % Lieto + 9,7-3,6 % + 95, ,7 % Naantali + 11,4-5,1 % + 58, ,6 % Oulu + 5,8-9,3 % + 110, ,0 % Paimio + 15,7-4,3 % + 87, ,9 % Parainen + 8,5-4,6 % + 95, ,9 % Porvoo + 8,1-5,8 % + 67, ,3 % Raisio + 8,2-5,8 % + 109, ,0 % Salo + 14,7-4,4 % + 297, ,0 % Tampere + 7,7-5,7 % + 107, ,7 % Uusikaupunki + 6,7-7,5 % + 125, ,5 % Vantaa + 7,4-6,1 % + 84, ,5 % Turku + 7,8-5,9 % + 85, ,3 % Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta kertymien muutokset edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymiin nähden ovat koko maan ja vertailuseurakuntien keskitasoa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä helmikuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta.

16 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 87 ASUNTO-OSAKKEEN MYYNTI Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan myydä lukumäärältään n. kymmenen keskuskirjanpidon asuntoa, jotka ovat ns. yksittäisiä asuntoja Turun alueella. Kiinteistötoimisto kilpailutti kiinteistönvälitysliikkeet ja parhaimman tarjouksen antoi Turun Kaupunki- ja Maakiinteistöt Oy, jonka kanssa solmittiin sopimus asuntojen myynnistä. Ensimmäisen asunnon myynti hyväksyttiin kirkkoneuvoston kokouksessa Nyt on toisesta asunnosta saatu hyväksyttävissä oleva tarjous. Asunto ja tarjoushinta kuuluvat seuraavasti: Kivenhakkaajankatu 3 A 12 Rakennus valmistunut vuonna 1967, neljä huonetta ja keittiö kooltaan 83 m² seitsemännessä kerroksessa. Yhtiöön on tulossa putkiremontti tänä vuonna. Asunnossa ei ole nyt vuokralaista. Kiinteistötoimiston alkuperäinen tavoitemyyntihinta oli , jota alennettiin eurolla pyyntihintaan välittäjän kanssa käydyn keskustelun perusteella. Asunnosta on nyt saatu pyyntihinnan mukainen tarjous Kiinteistötoimiston mielestä saatu tarjous on hyväksyttävissä ja esittää, että asunto myydään. Kirkkoneuvosto päättää myydä osoitteessa Kivenhakkaajankatu 3 A 12, Turku, olevan asunto-osakkeen seuraavin ehdoin: - asunto-osakkeiden nrot kauppahinta kauppahinta maksetaan viimeistään omistus- ja hallintaoikeus siirtyy koko kauppahinnan maksun jälkeen - ostaja vastaa yhtiövastikkeesta, yhtiölle suoritettavista maksuista ja muista huoneistoon kohdistuvista maksuista alkaen.

17 Yhteinen kirkkoneuvosto Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa vuokrauspäällikkö Leo Saarisen allekirjoittamaan kauppakirjan ja ottamaan vastaan kauppahinnan, siirtämään sen seurakuntayhtymän pankkitilille sekä siirtämään osakekirjat ostajalle. Ilmoitus kiinteistötoimistolle. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin 88 MUSEOKESKUS VAPRIIKIN ESINELAINAPYYNTÖ Museokeskus Vapriikki on päivätyllä kirjeellä pyytänyt lainaksi Turun Tuomiokirkkomuseon reliikkikokoelman esineitä Museokeskus Vapriikissa pidettävään Kun maailma aukeni: suomalaisten pyhiinvaellukset keskiajalla -näyttelyyn. Lainapyyntökirje ja luettelo lainattavista esineistä kuuluvat seuraavasti: Liite Kyseessä on harvinaiset ja merkittävät esineet, joiden arvoa ei voida mitata rahassa. Tämän vuoksi on tarpeen normaalista esinelainasta poiketen määrittää tarkemmin lainauksen ehdot. Jotta esineiden kunto ja säilyvyys voidaan taata mahdollisimman hyvin, tulee lainaajan taata seuraavat seikat: - esittää suunnitelma, mihin tilaan ja millaisiin olosuhteisiin esineet sijoitetaan - esittää suunnitelma, miten estetään esineiden vahingoittuminen näyttelyn, kuljetusten ja pakkausten aikana - miten näyttelytila on suojattu tulipaloa, vesivahinkoa, varkautta tms. silmälläpitäen - vastata kaikista lainaukseen liittyvistä kustannuksista, kuten vakuutuksista, kuljetuksista, pakkauksesta jne. Kirkkoneuvosto päättää suostua Museokeskus Vapriikin esinelainauspyyntöön edellytyksellä, että Museokeskus Vapriikki - esittää suunnitelman, mihin tilaan ja millaisiin olosuhteisiin esineet sijoitetaan - esittää suunnitelman, miten estetään esineiden vahingoittuminen näyttelyn, kuljetusten ja pakkausten aikana - esittää, miten näyttelytila on suojattu tulipaloa, vesivahinkoa, varkautta tms. silmälläpitäen - vastaa kaikista lainaukseen liittyvistä kustannuksista, kuten vakuutuksista, kuljetuksista, pakkauksesta jne.

18 Yhteinen kirkkoneuvosto Edelleen kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan hoitamaan lainaukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Ilmoitus Museokeskus Vapriikkille, tuomiorovastille, Tuomiokirkon ylivahtimestarille ja Seppo Kosolalle. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin. 89 TUOMIOKIRKON VUOKRAUS CATHERINE TV-SARJAN MYYNTITRAILERIN KUVAUKSIA VARTEN Taideteollinen korkeakoulu ELO on pyytänyt lupaa saada kuvata Turun tuomiokirkossa Catherine tv-sarjan myyntitraileria Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on hyväksynyt kuvauksen. Kyseessä on muutaman minuutin mittainen videonäyte suunnitteilla olevasta tv-sarjasta, joka kertoo Katariina Jagellonicasta. Käytännössä kuvauksiin varataan koko päivä. Taideteollinen korkeakoulu toteuttaa työn ja työryhmässä on mukana koulun opiskelijoita, jotka tekevät tämän tuotannon opiskelun lopputyönä. Rahoituksesta vastaa koulu. Koska kyseessä ei ole ammattimainen kaupallinen elokuvanteko, vaan oppilaitoksen toteuttama työ, joka toimii opiskelijoiden lopputyönä, voidaan soveltaa hinnaston mukaista veloitusta 1., joka on 600 (sis. alv. 24 %). Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuokraksi 600 (sis. alv. 24 %) korvauksena Taideteollisen korkeakoulun Catherine tv-sarjan myyntitrailerin kuvauksista Turun tuomiokirkossa Ilmoitus Taideteollinen korkeakoululle/lotta Lanamäki, tuomiorovastille, Tuomiokirkon ylivahtimestarille ja taloustoimistolle. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin. 90 TUOMIOKIRKON VUOKRAUS THE GIRL KING -ELOKUVAN KUVAUKSIA VARTEN Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt Länsi-Suomen elokuvakomission esityksen kuvata The Girl King -elokuvaa Tuomiokirkossa

19 Yhteinen kirkkoneuvosto Vuokranmääritys kuuluu taas kiinteistötoimiston toimialaan ja elokuvakomission kanssa on neuvoteltu vuokran määrästä. Länsi-Suomen elokuvakomissio on antanut yhteistyöehdotuksen elokuvan kuvaamisesta ja sen korvauksesta. Ehdotus kuuluu seuraavasti: Liite (salainen) Yhteistyöehdotuksen perusteella kiinteistötoimisto ja elokuvakomissio ovat päätyneet ratkaisuun, jossa yhteistyöehdotus esitettäisiin hyväksyttäväksi seuraavilla lisäyksillä ja tarkennuksilla: - elokuvakomissio kustantaa seurakuntayhtymälle elokuvanäytökset 500 henkilölle - vuokran rahallinen korvaus on /kuvauspäivä ja /rakennuspäivä eli yhteensä (sis. alv. 24 %). Yhteistyöehdotuksen mukaiset toimenpiteet suunnitellaan yhdessä tuomiokirkkoseurakunnan, tiedotustoimiston ja seurakuntayhtymän kanssa. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Länsi-Suomen elokuvakomission yhteistyöehdotuksen The Girl King -elokuvan kuvauksista Turun tuomiokirkossa sillä lisäyksellä, että tilan vuokran määrä on yhteensä (sis. alv. 24 %) ja elokuvakomissio kustantaa seurakuntayhtymälle elokuvanäytökset 500 henkilölle. Ilmoitus Länsi-Suomen elokuvakomissio, tuomiorovasti, Tuomiokirkon ylivahtimestari, tiedotustoimisto, taloustoimisto, henkilöstöpäällikkö. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin. 91 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Pekka Saarela Ari Suominen Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.5.2014 133. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.5.2014 133. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 8.5.2014 133 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.5.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2014 108. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2014 108. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2014 108 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 3.4.2014 klo 16.00 17.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.4.2013 196. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.4.2013 196. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.4.2013 196 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 11.4.2013 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 6.2.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.6.2014 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.2.2008 56 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 65 95 Aika torstai 7.2.2008 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2014 326. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2014 326. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2014 326 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 15.10.2014 klo 16.00 17.50. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 11.6.2015 klo 16.00 17.40 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.11.2011 463. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.11.2011 463. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.11.2011 463 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 496 524 Aika torstai 10.11.2011 klo 16.00 18.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.3.2013 144. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.3.2013 144. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 7.3.2013 144 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.3.2013 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.4.2015 119. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.4.2015 119. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 9.4.2015 119 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.9.2011 343. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.9.2011 343. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.9.2011 343 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 373 404 Aika torstai 1.9.2011 klo16.00 17.00. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.6.2014 223. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.6.2014 223. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.6.2014 223 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 18.6.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.5.2012 188. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.5.2012 188. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.5.2012 188 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 248 276 Aika torstai 24.5.2012 klo 16.00 18.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.3.2009 191 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 203 228 Aika torstai 26.3.2009 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.2.2013 99 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.2.2013 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 30.8.2012 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 333 363. Aika torstai 30.8.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot