Kehitysviivästym kehityshäiri niiden löytl. ytäminen lastenneuvolassa. Tarja Ukura lastenpsykiatrian el OYS Kemi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysviivästym kehityshäiri niiden löytl. ytäminen lastenneuvolassa. Tarja Ukura lastenpsykiatrian el OYS 6.5.2010 Kemi"

Transkriptio

1 Kehitysviivästym stymät t / kehityshäiri iriöt t ja niiden löytl ytäminen lastenneuvolassa Tarja Ukura lastenpsykiatrian el OYS Kemi

2 Esiintyvyydestä yleisimpiä lievät häiriöt myös vaikeampia huomata, mutta helpompia kuntouttaa epidemiologisesti yleisimpiä tarkkaavaisuushäiriöt, kielellisen kehityksen häiriöt, muut kapea-alaiset erityisvaikeudet ja oppimisvaikeudet esikoulu- ja kouluiässä yhteensä n % älyllinen kehitysvammaisuus n. 1% Joensuu 1997 (Mustonen) neuvolaikäisistä n. 4.7% kuntoutusta vaativa kehityshäiriö

3 Mitä lapsen kehityksestä tulee tietää kehityksen normaalit rajat - neuvolakortti toimii muistilistana poikkeavuudet: yksittäinen löydös harvoin vahva merkki kehityshäiriöstä tarvitaan useita löydöksiä, paitsi aistipoikkeavuudet milloin pyytää konsultaatiota

4 Mitä lapsen kehityksestä tulee tietää keskosuus sikiö ja syntymän riskitekijät pään kasvun seuranta vrt. muuhun kasvuun aikaisempi kehitystahti aistivammat yleinen terveyden tila sukuanamneesi vanhempien suhde lapseen- deprivaatio kulttuuriset tekijät

5 Lapset elävät t jatkuvan muutoksen keskellä aivot ovat kypsymättömin ja muuttuvin elin vastasyntyneellä geenit ohjaavat kehitystä hormonit vaikuttavat aivojen kehitys on käytöstä riippuvaista (kosketus, vuorovaikutus, katse) aivojen kehityksessä use it or lose it periaate: vain ne yhteydet, joita aktivoidaan säännöllisesti muodostuvat pysyviksi ensimmäiset kaksi vuotta ovat huimaa kasvun aikaa lapsen aivoissa ja aivojen muovautuvuus ja erikoistuminen suurimmillaan muovautuvuus jatkuu 3-5v asti

6 Ympärist ristötekijät virukset ja bakteerit ravinto ja muu kemia traumat ja sairaudet (fyysiset ja psyykkiset) yhteys geeneihin (tietyt ympäristöolot aktivoivat/ salpaavat geenejä esim. DM II, koronaaritauti, aggressiivisuus, alkoholinkäyttö) psykiatristen häiriöiden periytyvyyttä tutkinut dosentti Tiina Paunio arvioi, että traumat voivat mahdollisesti periytyä suoraan ituradan solujen epigeneettisten muutosten kautta.

7 Kehityshäiri iriöt usein käsikkäinin kehityshäiriöt usein monimuotoisia: sekä motoriikan että kielen häiriöt esiintyvät yhdessä kehityshäiriöihin on todettu liittyvän usein (kielellisissä häiriöissä jopa 50 %:lla) psyykkisiä oireita (Beitchman ja Young 1998): -käyttäytymishäiriöt ovat tavallisia, samoin ahdistus- ja mielialaoireet -psykiatrisen intervention tarve on huomioitava kuntoutusta suunniteltaessa.

8 Missä vaiheessa lapsen kehityksessä havaittaviin ongelmiin tulisi puuttua mahdollisimman varhain poikkeava kehityssuunta vahvistuu, jos kuntoutus viivästyy tai puuttuu herkkyysajat oppia asioita menetetään ja taitojen oppiminen muuttuu vaikeammaksi toisaalta ei odoteta liikaa lapsi saa kehittyä omalla tasollaan

9 Miksi? Qvarnström, Leppäsaari 2002 kuntoutumisen ennusteeseen vaikuttaa kuntoutuksen alkamisen aloitusikä herkkyyskaudet usein esikouluikä monille kuntoutuksille oikeiden työskentelytaitojen oppiminen ongelmat kehityksessä (puhe, toiminta, motoriikka) altistavat psyykkisiin häiriöihin, häiriökäyttäytymiseen, passivoitumiseen, oppimiseen ja käsitykseen itsestä oppijana - alisuoriutuminen

10 Hyvä kuntoutus oppimisvaikeuksista kärsivää lasta voidaan auttaa myös tukemalla positiivista vuorovaikutusta mahdollisimman varhain sekundaaristen psyykkisten oireiden ehkäisemiseksi monien tahojen yhteistyö paras mahdollinen vanhemmat mukaan kuntoutukseen, kuntoutus arkeen

11 Milloin kehityshäiri iriöt t voi havaita Qvarnström, Leppäsaari 2002 alle 3-v. selkeän erotusdiagnostiikan tekeminen vaikeaa, jos häiriö hyvänlaatuinen laaja-alainen kehitysviive aiemmin todettavissa, jo 2-v tietämissä ja aiemmin vaikeuttaa: harjaantumattomuus, yhteistyökyvyttömyys helpottaa: toiminnallinen leikki

12 Vuorovaikutuksen havainnointi ja puutteellisen vuorovaikutuksen piirteet Kaija Puura 2001 avainnoitaa asia Vanhempi Lapsi orovaikutuspuhe tsekontakti uvan käsittely Vähän tai ei lainkaan vuorovaikutuspuhetta Ei tavoittele vauvan katsetta Kääntää usein vauvan kasvot pois itsestään Käsittelee lasta kuin esinettä Koskettelu mekaanista nyppimistä, tökkimistä tms. Antaa lapsen helposti muille Pitää lasta kaukana itsestään Vähän tai ei lainkaan vuorovaikutusjokeltelua Ei tavoittele tai välttää äidin katsetta Ei näytä nauttivan kosketuksesta, vaimea reagointi

13 Kuuden viikon tarkastus - näkö: rakennepoikkeavuudet, nystagmus, fiksaatio kuulo: imemisen nopeutuminen, liikehdinnän väheneminen sensomotoriikka: varhainen lihasjäntevyyden poikkeavuus, liikehdinnän laatu (norm. pieniä, pehmeitä, pyöreärataisia, sujuvia, vaihtelevia), varhaisheijasteet huoli: jäykkyys, stereotyyppisyys, monotonisuus, kaoottisuus, kloonisuus, nykivyys, imemisen ja syömisen vaikeudet

14 Kuuden viikon tarkastus psyykkinen kehitys vauvaa katsotaan vuorovaikutuksessa vanhemman kanssa huoli kun vanhempi: ei hae aktiivista katsekontaktia lapseen vauva koetaan kielteisenä vauvan käsittely on mekaanista vauva on hoitamaton vanhempi on epätavallinen, itkuinen, hoitamaton vauva ei ääntele, on apaattinen, vaisu vauva ei hakeudu katsekontaktiin

15 Kolmen kuukauden tarkastus näkö: fiksaatio,seuraa, jos ei jatkoselvittelyihin kuulo: OAE jo synnytyssairaalassa, vanhempien haastattelu

16 Kolmen kuukauden tarkastus psyykkinen kehitys katsekontakti äidin ja lapsen välillä baby-talk vauvalla hallussa sosiaalinen hymy ja vastavuoroinen ääntely

17 4- ja 6-kk 6 tarkastukset näkö: kuulo: suuntakuulovaste pään kannattelu melko hyvin 4 kk istuminen ilman tukea alkaa sujua 6 kk iässä tarttuminen isoihin esineisiin

18 4- ja 6-kk 6 tarkastukset psyykkinen kehitys vuorovaikutuksen havainnointi kuten aiemmin vauvan tulisi kyetä vastavuoroiseen jokelteluun tarkistelu voi jo ilmaantua, vierastaminen (missä turvasatamani on) nauru ilmaantuu jokeltelu/ sen puuttuminen

19 8-kk tarkastus näkö: em. + karsastus, murot ja rusinat kuulo: paikantamisvaste, pää kääntyy äänen suuntaan ryömiminen ja konttaaminen pinsettiote n. 9kk

20 8-kk tarkastus psyykkinen kehitys vuorovaikutus lapsi-vanhempi: vauva kykenee vastavuoroiseen leikiin (ota-anna, kurkistusleikki) vauva tarkistelee, hakee turvaa katseellaan äidistä uudessa tilanteessa vierastamien ja turvautuminen lähimpään hoitajaan vauva ymmärtää toisen aikomuksen (esim. seuraa katseellaan sormen suuntaa ei katso sormea) huoli: vauva ei ole lainkaan kiinnostunut ihmisistä

21 kk lapsi omat sanat alkavat ilmaantua kävelyä kohti mennään 12 kk jälkeen 18 kk juoksee kompelösti, rakentaa kolmen palikan tornin

22 kk lapsi psyykkinen kehitys lapsella tarkoituksellista eleviestintää lapsi ymmärtää joidenkin sanojen merkityksen ja saattaa sanoa joitakin sanoja, matkii aikuista lapsi ymmärtää esineiden pysyvyyden (löytää taskuun piilotetun esineen) tarkistelee ja vierastaa vanhemman ja lapsen välillä tunteiden jakamista ja soinnuttamista (äiti lohduttaa rokotuksen jälkeen)

23 Kaksi vuotiaan psyykkisen kehityksen arvio lapsi käyttää sanoja ja lyhyitä lauseita lapsi tekee vuorovaikutusaloitteita lapsi osaa totella kieltoja ja lyhyitä selkeitä ohjeita (itsesäätelytaidot) lapsi osaa hakea lohdutusta ja itsekin jo hieman lohduttaa (empatia alkaa kehittyä) vanhempi osaa antaa lapselle selkeitä ohjeita ja rajat, lohduttaa lasta ja myötäelää lapsen kokemuksia lapsella tulisi olla selkeitä päivärutiineja

24 3-vuotias lapsi varpailla osaa kävellä, seisoo yhdellä jalalla, heittää palloa, hyppää suuntatietoisuus kävellessä, joka säilyy myös häirittynä ymmärtää lyhyet ohjeet kolmen sanan lauseet ymmärtää suuren ja pienen eron 7 palikan torni kuivaksi ja siistiksi oppiminen usein tapahtunut

25 Kolme vuotiaan psyykkisen kehityksen arvio lapsi osaa kertoa päivän tapahtumista (kertova minä) lapsi on kiinnostunut muista lapsista lapsi kykenee odottamaan hetken aikaa ja kestää vanhemman lyhyen poissaolon osaa pääsääntöisesti erottaa todellisuuden mielikuvituksesta ymmärtää sukupuolten eron

26 4-5-vuotias kummankin silmän näöntarkkuus erikseen mitattavissa, karsastus läpi iän seisoo yhdellä jalalla sormi-nenänpääkoe onnistuu 3-4 sanan lauseet, jäljentää mallikuvioita (risti, ympyrä), leikkaa viivaa ym laskee kolmeen menetelmiä LeNe, Viisikko

27 Viisivuotistarkastus ja psyykkisen kehitysarvio lapsi pystyy keskittymään yhteen asiaan n min lapsi kykenee yhteistyöhön ohjauksessa lapsi osaa leikkiä roolileikkejä vastavuoroinen yhteisleikki osaa noudattaa sääntöjä yksinkertaisissa peleissä ystävystyä ja nimeää parhaita ystäviä

28 Viisivuotistarkastus ja psyykkisen kehitysarvio huoli: lapsi ei hae kontaktia, poikkeavat tavat lapsi on levoton ja aggressiivinen itkuisuus, apaattisuus, alakuloisuus paljon rajoittavia pelkoja ei kykene olemaan erossa vanhemmista lyhyttäkään aikaa

29 Puheen ja kielen kehitys lähetä jatkotutkimuksiin lapsi ei ymmärrä puhetta (kuullun ymmärtämisen vaikeus) 18 kk iässä lapsi ei puhu yhtään sanaa 24 kk iässä lausepuhe puuttuu 24 kk iässä kielellinen ilmaisu on rakenteellisesti poikkeavaa vaikeaselkoista myöhemmässä iässä lyhytjännitteisyys, ei keskity, vaeltelee lapsi vetäytyy kontaktista, ei ole kiinnostunut vuorovaikutuksesta

30 Kielen kehityksen erityisvaikeus Qvarnström, Lepp m, Leppäsaari 2002 sanojen ja lausepuheen viivästyminen kieliopillisten lauserakenteiden hallinnan vaikeus sananlöytämisen ja nimeämisen hitaus suppea sanavarasto suppea looginen kerronta ongelmia puheen motorisessa ohjauksessa Ongelmia sekä tuotossa että vastaanotossa Puheen tuoton ongelmat Kielen kehityksen erityisvaikeus Puheen vastaanoton ongelmat

31 Kielen kehityksen erityisvaikeus Qvarnström, Leppäsaari 2002 kielellinen suoriutuminen selkeästi ikäisiään jäljessä, eli heikkoa tasoa ei-kielellinen suoriutuminen vastaa ikäisten suoriutumista kuka neuvolatyöntekijöiden apuna arvioimassa puheterapeutti ja psykologi, päiväkodeissa KELTO ja kouluissa erityisopettajat

32 Motoriikan kehitys kefalokaudaalisesti etenee CP (cerebral palsy)- vamma mahdollisimman varhain todettava: spastisuus, puolierot, jänneheijasteiden puuttuminen, hypotonisuus, kohtausoireet, säpsähtely kävely viimeistään 16 kk:n iässä, jos ei jatkolähete

33 Motoriikan kehityshäiri iriö - kömpelyys oireita syntymästä saakka tulevat esille sitä mukaan mitä vaativampia suorituksia lapselta odotetaan (pyöräily, luistelu, hiihto) liikkeet hitaita, kulmikkaita, epäkäytännöllisiä, osin poikkeavia (pyllykiitäjät, varvastajat) tutkimisen apuna fysioterapeutti (karkeamotoriikka) ja toimintaterapeutti (hienomotoriikka)

34 Älyllinen kehitysvamma jälkeenjääneisyys kaikilla osa-alueilla esim. katsekontaktin ja hymyvasteen viivästyminen, ympäristön puutteellinen huomiointi, varhaisheijasteet säilyvät pitkään, velttous, poikkeava itku, puheen kehityksen hitaus, motoriikan hidas kehitys lapsi passiivinen, mielenkiinnon kohteet yksipuolisia, keskittymisvaikeudet, ymmärtämisen vaikeudet työpari psykologi, ainakin kaksi arviota etiologiset selvittelyt erikoissairaanhoidossa

35 Kehityksen taantuminen Mikäli epäilet: aina lähete jatkotutkimuksiin liikunta taantuu, kävely muuttuu ataktiseksi, käden taidot heikkenevät, puheilmaisu niukkenee, puheen ymmärtäminen huononee kontaktissa pysyminen huononee

36 Ristiriita omien tutkimushavaintojen ja vanhemman antamien tietojen välillä onko tutkimustilanteessa jotain sellaista ettei lapsen taitoja saada esille? jos päätöksenteko jatkoselvittelyistä vaikeaa: -uusintakäynti - konsultaatio - kirjallisuuteen tutustuminen

37 Hyviä kysymyksiä?? Onko vanhemmilla ollut samanlaisia vaikeuksia pienenä? Miten sisarusten kehitys on sujunut? Onko lapsi menettänyt jo saavutettuja taitoja? Onko lapsen kehityksen aikana sattunut asioita jotka olisivat voineet vaikuttaa lapsen mielialaan tai vointiin? Millainen on vanhempien mielen/terveys, entä sisarusten? Miten raskausaika sujui äidin ja lapsen kohdalla? Oletko huolissasi jostain lapsesi kehityksessä, käyttäytymisessä, mielialassa?

38 Kuka tutkii ja missä?? kielenkehityksen erityisvaikeudet foniatrian poliklinikka yleinen kehitys jäljessä, taantuminen lasten neurologian/lastentautien poliklinikka psyykkisen kehityksen häiriö lastenpsykiatrian poliklinikka

39 kirjallisuutta Kaija Puura Vauvan depressio Aikakauskirja Duodecim 2001;117(10): Kaija Puura Lapsen psyykkisen kehityksen seuraaminen neuvolan ikäkausitarkastuksissa Lääkärin käsikirja Riitta Kangaspunta Neuvola voisi olla tärkeä perheen psykososiaalisen hyvinvoinnin tukija Lääkärilehti 2003;58(25-26): Eila Herrgård ja Ritva Renko Lapsen neurologisen kehityksen seuranta milloin on syytä huoleen? Aikakauskirja Duodecim 2000;116(18): Hanna Manninen Vanhemman vakava sairaus on yksi lapsen psyykkisen kehityksen riskitekijä sll 2008;63(22): Kirsti Kumpulainen ja Kaarina Kemppinen Lasten psyykkisen häiriintyneisyyden tunnistaminen perusterveydenhuollossa Lääkärilehti 2000;55(11): Kirsi Mustonen ym Imeväisikäisen lapsen kehityspoikkeavuuksien seulonta neuvolassa Lääkärilehti 2006;61: Elina Hermanson ym. Lääkärin tekemät ikäkausitarkastukset lastenneuvolassa Lääkärin käsikirja, 2010

Miksi lapsen puhe ei suju?

Miksi lapsen puhe ei suju? Näin tutkin MARJA ASIKAINEN Miksi lapsen puhe ei suju? Puhumaton lapsi alkaa useimmiten ennemmin tai myöhemmin puhua. Puhe saattaa olla pitkään epäselvää, mutta useimmissa tapauksissa se myös selkiytyy.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA!

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! Kouluttaja: FM, puheterapeutti Heli Knuutila, Tutoris Oy Ohjelma: 8.30 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 10.15 Teoriaa

Lisätiedot

Arjen sanoittaminen psykomotorisin liikuntaleikein - ohjelehtinen vanhemmille

Arjen sanoittaminen psykomotorisin liikuntaleikein - ohjelehtinen vanhemmille Anna Bäckroos Arjen sanoittaminen psykomotorisin liikuntaleikein - ohjelehtinen vanhemmille Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena

Lisätiedot

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY. Lastenneuvolatyön toimintaohjelma

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY. Lastenneuvolatyön toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Lastenneuvolatyön toimintaohjelma 10.7.2013 Päivitetty: 1.7.2014 Alitalo Mirva Jokiranta Kirsti Multisilta Minna Rahiala Anne Saarinen Anna Pelto-Piri Ulla Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lääkärintarkastukset lastenneuvolassa

Lääkärintarkastukset lastenneuvolassa Lääkärintarkastukset lastenneuvolassa 01.03.2012 Leila Mikkilä LL lastent el hayl Oulun kaupunki 1 2 Lastenneuvolatyön perustaa ja taustaa lainsäädäntö; mm neuvola-asetus terveydenhuoltolaki lastensuojelulaki

Lisätiedot

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ www.ylojarvi.fi Kuntoutuskompassin tarkoituksena on antaa tietoa päivähoitoikäisten lasten vanhemmille sekä kaupungin henkilöstölle varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä.

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä. Johdanto Meillä kaikilla on mukanamme vauva ajan kokemukset ja ne vaikuttavat elämäämme, vaikka emme niitä muistakaan. Lapsiperheiden kanssa työskentelevillä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa noihin

Lisätiedot

Kielellinen erityisvaikeus

Kielellinen erityisvaikeus Kielellinen erityisvaikeus Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus (Specific language impairment, SLI) Kielellisessä erityisvaikeudessa (aiemmin dysfasia) lapsen puheen ja kielen kehitys viivästyy

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, KIELEN JA PUHEEN KEHITYS MILLOIN LAPSI TARVITSEE TUKEA?

VUOROVAIKUTUKSEN, KIELEN JA PUHEEN KEHITYS MILLOIN LAPSI TARVITSEE TUKEA? VUOROVAIKUTUKSEN, KIELEN JA PUHEEN KEHITYS MILLOIN LAPSI TARVITSEE TUKEA? Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus 26. 27.4.2012 Sirkka Lehto-Juopperi Puheterapeutti Theraplay-terapeutti

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Arja Liisa Ahvenkoski LAPSEN ADHD PERUSTERVEYDENHUOLLON HAASTEENA TERVEYDENHOITAJAN TYÖN NÄKÖKULMASTA

Arja Liisa Ahvenkoski LAPSEN ADHD PERUSTERVEYDENHUOLLON HAASTEENA TERVEYDENHOITAJAN TYÖN NÄKÖKULMASTA Arja Liisa Ahvenkoski LAPSEN ADHD PERUSTERVEYDENHUOLLON HAASTEENA TERVEYDENHOITAJAN TYÖN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Joulukuu 2007 KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

ALKAAKS SE JO NÄIN PIENESTÄ?

ALKAAKS SE JO NÄIN PIENESTÄ? Laura Auvinen, Anita Helin, Johanna Siekkinen ja Mari Soikkeli ALKAAKS SE JO NÄIN PIENESTÄ? Työntekijän valmiudet tunnistaa ja kohdata syrjäytymisriskissä oleva leikki-ikäinen lapsi Opinnäytetyö Hoitotyön

Lisätiedot

0-1 VUOTIAAN KEHITYS

0-1 VUOTIAAN KEHITYS 0-1 VUOTIAAN KEHITYS Yhteisen arjen jakaminen alkaa Äidillä ja isällä on vauvaan kohdistuvia tunteita, ajatuksia ja toiveita jo ennen tämän syntymää, ehkä jo ennen raskauttakin. Äidin voi olla isää helpompi

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

ELÄMÄNLANKA-PROJEK- TIIN OSALLISTUNEIDEN NUORTEN ELÄMÄNPOLKU- JEN KUVAUS

ELÄMÄNLANKA-PROJEK- TIIN OSALLISTUNEIDEN NUORTEN ELÄMÄNPOLKU- JEN KUVAUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA ELÄMÄNLANKA-PROJEK- TIIN OSALLISTUNEIDEN NUORTEN ELÄMÄNPOLKU- JEN KUVAUS Opinnäytetyö JOTENKIN VAAN ALETTIIN JUTELLA. SAATETTIIN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45 Neuvolatoiminnan sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma 2014 2016 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa 3 2. Tavoitteet ja tehtävät 3 2.1. Tavoitteet 3 2.2. Äitiysneuvolan tehtävät 4 2.3. Lastenneuvolan

Lisätiedot

Adoptoitu lapsi päivähoidossa

Adoptoitu lapsi päivähoidossa Adoptoitu lapsi päivähoidossa 1 2 Hyvä päivähoidon ammattilainen, Suomi on 40 vuodessa muuttunut lapsia ulkomaille adoptioon luovuttavasta maasta lapsia vastaanottavaksi maaksi. Kotimaisia adoptioita toteutuu

Lisätiedot

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja ALAVUDEN KAUPUNKI KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU ALAVUDEN KAUPUNGISSA Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö

Lisätiedot

NEUROPSYKIATRISEN VALMENTAJAN TYÖSSÄ JAKSAMINEN

NEUROPSYKIATRISEN VALMENTAJAN TYÖSSÄ JAKSAMINEN Heli Peltola Jaana Rahikainen NEUROPSYKIATRISEN VALMENTAJAN TYÖSSÄ JAKSAMINEN Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Helmikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 2.3.2009 Tekijä(t) Rahikainen

Lisätiedot

Lapsen depression tunnistamista vaikeuttavat

Lapsen depression tunnistamista vaikeuttavat Mitä lapselle kuuluu? Kaija Puura liittyy somaattisiin ongelmiin, vanhemmasta eroon joutumiseen sekä vanhemman ja lapsen väliseen puutteelliseen vuorovaikutukseen. Riskitekijöitä ovat ei-toivottu raskaus,

Lisätiedot

ENSIKÄYNTI ÄITIYSNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

ENSIKÄYNTI ÄITIYSNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA 1 ÄITIYSNEUVOLAKÄYNNIT TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA 200912 Ensisynnyttäjä käy neuvolassa terveydenhoitajan vastaanotolla keskimäärin 13 kertaa, uudelleen synnyttäjä 12 kertaa. Tarpeen mukaan käyntejä

Lisätiedot

819/014/2013 Siv.ltk 29.9.2009 Siv.ltk 26.11.2013, päivitys VARHAISEN TUEN KÄSIKIRJA

819/014/2013 Siv.ltk 29.9.2009 Siv.ltk 26.11.2013, päivitys VARHAISEN TUEN KÄSIKIRJA 819/014/2013 Siv.ltk 29.9.2009 Siv.ltk 26.11.2013, päivitys VARHAISEN TUEN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. Varhaisen tuen määrittelyä 1.1 Varhaisen tuen tarpeessa oleva lapsi 1.2 Erityistä hoitoa ja kasvatusta

Lisätiedot

Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola

Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola 1 Jotakin kummaa? Lapsi ei ole sellainen kuin hänen oletetaan olevansuhteessa SISARUKSIIN tai IKÄTOVEREIHIN - vanhemmat,

Lisätiedot

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA Raision Kaupunki 1/2008 JOHDANTO... 3 ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA PIENTEN RYHMISSÄ... 4 JOHDANTO... 5 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS... 6 KIELEN KEHITYS...

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT

VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT Anna Latvakoski Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2014 Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Logopedia Anna Latvakoski Pro gradu -tutkielma,

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot

JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille

JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille Arja Törnroos Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

DOWNIN SYNDROOMA -LAPSEN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN KEHITTYMINEN SEKÄ LAPSEN ISÄN KÄYTTÄYTYMINEN VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA

DOWNIN SYNDROOMA -LAPSEN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN KEHITTYMINEN SEKÄ LAPSEN ISÄN KÄYTTÄYTYMINEN VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA DOWNIN SYNDROOMA -LAPSEN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN KEHITTYMINEN SEKÄ LAPSEN ISÄN KÄYTTÄYTYMINEN VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA Riitta Piirainen Logopedian pro gradu -tutkielma Tammikuu 2004 Oulun yliopisto

Lisätiedot