Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Asumisyksiköiden yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Asumisyksiköiden yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta"

Transkriptio

1 1

2 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT 3 Asumispalvelut 4 Asumisyksiköiden yhteystiedot 5 Työ- ja päivätoiminta 6 Työ- ja päivätoimintakeskusten yhteystiedot 7 Tilapäishoito 7 Muut palvelut 8 2. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT 8 Palvelutarpeen selvittäminen ja palvelusuunnitelma 8 Vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet 11 Muut vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet 11 Palvelun hakeminen OMAISHOIDON TUKI 13 Yhteystiedot

3 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT Palvelujen tarkoituksena on tukea ja ohjata kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään sekä edistää henkilöiden mahdollisimman itsenäistä suoriutumista päivittäisistä toiminnoista. Asumispalvelut Kehitysvammaisille henkilöille järjestetään heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisia asumispalveluja. Asumispalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon henkilön yksilöllisen avun, hoidon ja ohjauksen tarve päivittäisissä toiminnoissa. Asuminen toteutetaan henkilön tarpeen mukaisesti erilaisissa ryhmäkodeissa tai omassa asunnossa: autettu asuminen sisältää henkilökunnan tuen ja ohjauksen kaikkina vuorokauden aikoina ohjattu asuminen sisältää päivittäin annettavaa tukea, henkilökunta on asukkaiden tukena yleensä iltaisin ja viikonloppuisin tuettu asuminen sisältää tukiasumisen ohjaajan tai ryhmäkotien henkilökunnan antaman säännöllisen ja tavoitteellisen tuen ja ohjauksen Asumispalveluiden esimies Tehdaskatu 2, Salo puh Tukiasumisen ohjaajat Ratsumiehenkatu 11, Salo puh puh

4 4 Ryhmäkotien yhteystiedot Anjala Haukkalankatu 1, Salo puh puh Ylermi Supinkatu 1, Salo puh Supina-Ropina Supinkuja 2, Salo puh puh puh Rakuuna Isohärjänkatu 13B, Salo puh Karpalokoti Karpalokuja 4, Halikko puh Lehmuskoti Heikkiläntie 15A, Perniö puh puh

5 5 Kalliokoti Makasiinintie 15, Kisko puh Artturi Isohärjänkatu 13A, Salon kaupunki puh Työ- ja päivätoiminta Kehitysvammaisten työtoiminnassa pyritään soveltamaan oikean työpaikan toimintatapoja ja jokaiselle asiakkaalle etsitään sopivin työskentelymuoto käyttäen hyväksi ammatillisen koulutuksen tuomia valmiuksia, työkokemusta tai aikaisempaa työharjoittelua. Yleisimmät työtehtävät ovat erilaiset vaihe- ja kokoonpanotyöt, mutta myös kädentaidolliset työt sekä siivous, keittiö ja pihatyöt. Työtoiminnan lisätavoitteena on ohjata kehitysvammaista henkilöä aikuisuuteen ja itsenäisyyteen, kuntouttaa häntä niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Päivätoiminta on tarkoitettu omassa asunnossa tai ryhmäkodissa asuvalle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee mielekästä ja kuntouttavaa toimintaa. Tavoitteena voi olla kotona asuminen, psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi, omaisten tukeminen sekä laitoshoidon tarpeen ennaltaehkäiseminen. Päivätoiminta on asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutusta. Se sisältää erilaisia ajan ja paikan sekä kehon hahmottamista ylläpitäviä toimintoja. Yleisenä tavoitteena on tarjota laadukasta elämänsisältöä toiminnan avulla. Avotyöllä tarkoitetaan työtä, jota tehdään tavallisella työpaikalla. Avotyöstä ei makseta palkkaa vaan työosuusrahaa. Avotyöaika sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken. Työaika määräytyy useimmiten työntekijän voimavarojen ja työntekijän tarpeen mukaan. Tuettu työ tarkoittaa tuettuna tehtävää tasavertaista palkallista työtä tavallisella työpaikalla. Työntekijän ja työnantajan välille laaditaan työsopimus ja työnteko perustuu työsuhteeseen.

6 6 Avotyötä ja tuettua työtä tukevat työhönvalmentajat. Työ- ja päivätoiminnan esimies Tehdaskatu 2, Salo puh Työ- ja päivätoimintakeskusten yhteystiedot Salon työ- ja toimintakeskus Örninkatu 15, Salo puh vastaava ohjaaja puh ohjaajat puh ohjaajat puh ohjaajat puh pienryhmät Perniön toimintakeskus Sarkatie 3, Perniö puh puh Kuusitupa Makasiinitie 15, Kisko puh Päivähelmi Isohärjänkatu 13C, Salo puh puh

7 7 Tilapäishoito Tilapäishoidolla tuetaan perheitä, joissa on kehitysvammainen tai erityistä tukea tarvitseva lapsi, nuori tai aikuinen perheenjäsen. Perheenjäsen voi olla tilapäishoidossa vanhempien loman tai omaishoitajan vapaan järjestämiseksi. Tilapäishoito voi kestää muutamasta tunnista viikkoihin. Tilapäishoitoa järjestetään Isohärjänmäessä tilapäisyksikkö Elmerissä tai Salon alueella sijaitsevissa muissa ryhmäkodeissa. Tilapäishoitoa järjestetään myös tilapäisenä perhehoitona. Tilapäishoidosta vastaa työ- ja päivätoiminnan esimies puh Elmeri Isohärjänkatu 13C, Salo puh Hakastaron aamu- ja iltapäivähoito Hakastaronkatu 6, Salo puh puh Muut palvelut Salon kaupunki ostaa erityishuollon palveluja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymältä. Palvelu edellyttää kunnan myöntämää maksusitoumusta. Erityishuollon palvelut ovat toissijaisia ja kunnan normaalipalveluja täydentäviä. vaikeasti kehitysvammaisten hoitoa ja asumista tutkimus-, kuntoutus- ja neuvolatoimintaa koulutusta ja konsultaatiota

8 8 2. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT Palvelutarpeen selvittäminen ja palvelusuunnitelma Vammaispalvelulain mukaan palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä palvelun saamista koskevan yhteydenoton jälkeen. Palvelusuunnitelma on laadittava, ellei kyseessä ole tilapäinen neuvonta tai ohjaus ja ellei suunnitelman laatiminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Palvelusuunnitelma on tarkistettava, jos vammaisen henkilön palveluntarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia tai muutoinkin tarpeen mukaan. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa. Vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet Vaikeavammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut kuuluvat kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Vammaispalvelulain mukaan kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vammaispalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä kuljetuspalveluja siten, että vaikeasti vammainen henkilö voi tehdä vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi. Kuljetuspalvelu käsittää matkat, jotka tapahtuvat Salon kaupungin ja lähikuntien alueella (Kemiönsaari, Sauvo, Paimio, Marttila, Koski TL, Somero, Nummi- Pusula, Lohja, Karjalohja ja Raasepori). Omavastuuosuus määräytyy julkisen liikenteen kulloinkin voimassa olevan kertalipun hinnan mukaan.

9 9 Palveluasuminen Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti palvelua. Palveluasumiseen kuuluu asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Palveluasuminen voidaan toteuttaa mm. järjestöjen ylläpitämissä palvelutaloissa, yksityisten palveluntuottajien ylläpitämissä palvelutaloissa tai kaupungin omissa palvelutaloissa. Palveluasumista voidaan järjestää myös henkilön omassa asunnossa esim. henkilökohtaisen avustajan, omaishoidon tuen ja kotipalvelun avulla. Asiakas itse vastaa mm. ravintomenoista, vuokrasta sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvista menoista. Palveluasumista kotiin järjestetään mikäli avohuollon tukitoimet ovat riittävät. Palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut ovat vaikeavammaiselle henkilölle maksuttomia. Maksuttomia palveluja ovat esim. kotihoidon palvelut. Asunnon muutostyöt Vammaispalvelulain mukaiset välttämättömät asunnon muutostyöt on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolle sairauden tai vamman vuoksi liikkuminen ja omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa erityisiä vaikeuksia. Asunnon muutostyöt korvataan ainoastaan mikäli ne mahdollistavat asiakkaan omatoimista suoriutumista päivittäisistä toiminnoista. Korvattavia muutostöitä ovat esim. oviaukkojen leventäminen, luiskien rakentaminen ja pesuhuoneen muutostyöt. Vakituisen asunnon välttämättömien muutostöiden suunnittelu ja arviointi edellyttää, että asiakas hakee asunnon muutostöitä ennen töiden aloittamista. Toimintaterapeutti, rakennusalan asiantuntija ja sosiaalityöntekijä arvioivat muutostöiden välttämättömyyden sekä kohtuulliset kustannukset. Muutostöiden käytännön toteuttamisesta vastaa asiakas itse. Asiakas myös selvittää ja hankkii tarvittavat luvat ja suostumukset esim. taloyhtiöltä. Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita korvataan vaikeavammaiselle henkilölle, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee niitä selviytyäkseen kotona. Välineitä ja laitteita ovat esim. kiinteästi huoneistoon asennettavat nostolaitteet, porrashissi, tekstipuhelin sekä kuulovammaisten optiset hälytysjärjestelmät. Välineet ja laitteet korvataan vaikeavammaiselle kohtuuhintaisina kokonaan tai ne voidaan antaa korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi.

10 10 Päivätoiminta Vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Henkilökohtainen apu Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista eikä avuntarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista tai toimintarajoitteista. Henkilökohtaiseen apuun kuuluu vaikeavammaisen henkilön välttämätön avustaminen päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin. Päivittäisiä toimia sekä opiskelua varten apua on järjestettävä avustettavan tarvetta vastaava määrä ja muihin tarkoituksiin vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Jos avun tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan tai ikääntymiseen liittyviin sairauksiin ja toimintarajoitteisiin, ei henkilökohtaista apua myönnetä. Henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena. Henkilökohtainen apu järjestetään ensisijaisesti korvaamalla avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset tai maksamalla vapaa-ajan palkkiota asiakkaan valitsemalle avustajalle. Apua on mahdollista järjestää myös hankkimalla palveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

11 11 Muut vammaisille tarkoitetut palvelut Kunta järjestää muut vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet toimintasuunnitelman ja toimintaan varattujen määrärahojen puitteissa. Sopeutumisvalmennus Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on vammaisen henkilön sosiaalisen toimintakyvyn säilyttäminen ja edistäminen. Yksilöllisen sopeutumisvalmennuksen muotoja ovat mm. tukiviittomien perheopetus/ryhmäopetus, asumisvalmennus vaikeavammaisille nuorille. Muut avustukset Yksilöllisesti harkittuihin taloudellisiin tukitoimiin ja palveluihin voidaan erityisestä syystä myöntää avustusta, mikäli ko. toimenpiteet tai palvelut olennaisesti edistävät vammaisen omatoimista suoriutumista ja vähentävät muiden palvelujen tarvetta. Tällaisia tukitoimia ovat esim. autoavustus, autoon kuuluvat välineet ja laitteet, muut välineet ja laitteet esim. harrastusvälineet, ylimääräiset vaatetuskustannukset. Palvelun hakeminen Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevaan hakemukseen tulee liittää - terveyskeskuslääkärin lausunto - tarvittaessa muita asiantuntijalausuntoja ja selvityksiä Hakijan tulee ottaa yhteyttä oman alueensa sosiaalityöntekijään sopiakseen henkilökohtaisesta tapaamisesta. Yhteystiedot löytyvät viimeiseltä sivulta.

12 12 3. OMAISHOIDON TUKI Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja muun huolenpidon järjestämistä kotona omaisen tai hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa henkilön asuminen kodissaan mahdollisimman pitkään. Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja Salon kaupungin välille omaishoitolain (937/2005) mukainen hoitosopimus, jonka liitteenä on hoito- ja palvelusuunnitelma. Laissa määritellään myös tuen myöntämisedellytykset sekä hoitopalkkion määrä muista palveluista ja vapaapäivistä. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa vuosittain myöntämisperusteet. Omaishoitajalle maksetaan hoito palkkio, jonka suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkiossa on kaksi maksuluokkaa sekä erityismaksuluokka lyhytaikaiseen hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen ajaksi. Hoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme päivää, sellaista kalenterikuukautta kohden, jolloin hoitaja on sidottu hoitoon yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukea haetaan lomakkeella Salon kaupungin vammaispalveluista. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto. Hakemukset käsittelee vammaispalveluiden sosiaaliohjaaja, joka tekee myös kotikäynnin. Kotikäynnillä arvioidaan palvelun tarve, omaishoitajan soveltuvuus tehtävään ja muut myöntämisen edellytykset. Yhteystiedot löytyvät viimeiseltä sivulta.

13 13 YHTEYSTIEDOT Sosiaalityön palvelut ja vammaispalvelut Tehdaskatu 2, Salo Vaihde puh Vammaistyön johtaja puh Toimistosihteeri puh Vammaispalvelulain palvelut ja tukitoimet Alueen jakaa kahteen alueeseen tie 110 (vanha ykköstie). Sosiaalityöntekijät: puh pohjoinen alue puhelinaika klo puh eteläinen alue puhelinaika klo Omaishoidon tuki ja palveluohjaus Alueen jakaa kahteen alueeseen tie 110 (vanha ykköstie). Sosiaaliohjaajat: puh pohjoinen alue puhelinaika klo puh eteläinen alue puhelinaika klo Kehitysvammaisten palvelut Yksikkökohtaiset yhteystiedot oppaan sisällä Työ- ja päivätoiminnan esimies puh Asumispalveluiden esimies puh Toimistosihteeri puh

TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELULAIN TOTEUTTAMISEKSI

TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELULAIN TOTEUTTAMISEKSI 1 Liite 1 TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELULAIN TOTEUTTAMISEKSI Vammaispalvelutoimistossa selvitetään asiakaskohtaisesti vammaispalvelulakiin ja - asetukseen sisältyvien palvelujen ja taloudellisten tukitoimien

Lisätiedot

Lopen kunta. Lopen vammaispalveluopas

Lopen kunta. Lopen vammaispalveluopas Lopen kunta Lopen vammaispalveluopas 2 Sisällys 1. VAMMAISPALVELUT... 3 1.1 Palvelun hakeminen... 5 1.2 Palvelusuunnitelma... 6 2. VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT... 7 2.1 Kuljetuspalvelut... 7 2.2 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Hyvinvointitoimiala 11.1.2013 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro 540-2013

Hyvinvointitoimiala 11.1.2013 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro 540-2013 Hyvinvointitoimiala 11.1.2013 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut Dnro 540-2013 Toimintasuunnitelma vammaispalvelulain toteuttamiseksi 2013 Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 VAIKEAVAMMAISILLE TARKOITETUT

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry Salo, 27.2.2014 1 Lait ja asetukset Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Lisätiedot

Vammais- Helsinkiläisille

Vammais- Helsinkiläisille Vammais- Palveluopas Helsinkiläisille 1 Sisältö 1. Vammaispalveluopas helsinkiläisille 3 2. Palvelut määritellään laissa 4 3. Palvelun hakeminen 5 4. Vaikeavammaisten palvelut 6 Henkilökohtainen apu Asunnon

Lisätiedot

12.4.2011 HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2011

12.4.2011 HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2011 HUITTINEN PTLTK 12.4.2011 HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2011 Perusturvalautakunta HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2011 ALKAEN VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET...

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET 1.10.2014 LUKIEN

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET 1.10.2014 LUKIEN PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET 1.10.2014 LUKIEN 1/21 SISÄLLYS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT... 3 1 PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA (VPL 3A )... 4 1.1 VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

5. Vammaispalvelut. 5.1. Kehitysvammahuolto. 5.1.1. Asumispalvelut ja laitoshoito

5. Vammaispalvelut. 5.1. Kehitysvammahuolto. 5.1.1. Asumispalvelut ja laitoshoito 5. Vammaispalvelut 5.1. Kehitysvammahuolto Kehitysvammahuolto tuottaa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluita (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519). Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Vammaispalveluohje 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Vammaispalveluohje 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalveluohje 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 Sisältö 1 Yleiset säännökset... 4 1.1 Vammainen henkilö... 4 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET 01.06.2010 alkaen 1/23 1 2/23 SISÄLLYS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT...4 1 PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA (VPL 3A )... 4 1.1 VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 Lukijalle Tämän palveluoppaan tarkoitus on edistää ja helpottaa tiedonsaantiasi erilaisista Riihimäen kaupungin tarjoamista

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELUJEN TOTEUTTAMISEKSI VUONNA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELUJEN TOTEUTTAMISEKSI VUONNA 2013 RAISION KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Voimaantulo 1.1.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELUJEN TOTEUTTAMISEKSI VUONNA 2013 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJEET

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

SOSIAALITURVA- OPAS 2012

SOSIAALITURVA- OPAS 2012 SOSIAALITURVA- OPAS 2012 Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa kehitysvammaisten henkilöiden palveluista sekä tukitoimista ja auttaa hakemaan niitä. Oppaaseen on koottu asioita, jotka koskevat kehitysvammaisia

Lisätiedot

HUITTINEN HUITTISTE N KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2015

HUITTINEN HUITTISTE N KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2015 1 HUITTINEN HUITTISTE N KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2015 2 Perusturvalautakunta HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.6.2015 ALKAEN VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET...... 1.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA 1 Liite n:o 3, Perusturvalautakunta 27.1.2010 10 1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN SOVELTAMISOHJEET

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN SOVELTAMISOHJEET SODANKYLÄN KUNTA SOSIAALIPALVELUT/ VAMMAISPALVELU VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 18.12.2013 146 19.08.2015 87 Lapin

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN 1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 1 Vammaispalvelun tarkoitus ja tavoite... 3 2 Vammaispalvelun hakeminen yleisesti ja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vammaispalvelulain muutokset

Vammaispalvelulain muutokset Vammaispalvelulain muutokset Tavoitteet Uusien säännösten tavoitteena on lisätä vaikeavammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä. Tavoitteena on parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot