PIRKKALAN KUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKKALAN KUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016"

Transkriptio

1 PIRKKALAN KUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Ajattele ensin tavallisesti ja sitten erityisesti

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TYÖRYHMÄ KOKOONPANO JA TOIMINTA 4 3. PIRKKALAN TAUSTATIETOJA 6 4. PALVELUT YLEISET PALVELUT VARHAISKASVATUS PERUSOPETUS TERVEYDENHUOLTO KUNTOUTUS- JA APUVÄLINEPALVELUT LIIKUNTAPALVELUT NUORISO- JA KULTTUURIPALVELUT VANHUSTEN PALVELUT KAAVOITUS OMAISHOIDON TUKI VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUT ASUMINEN TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET PIRKKALAN KUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN TOIMEENPANO, SEURANTA JA ARVIOINTI 22 2

3 1. JOHDANTO Kehitysvammahuollon historia Suomessa on lyhyt. Vajaamielislaki tuli voimaan Se jakoi maan vajaamielispiireihin, joihin kuhunkin rakennettiin oma keskuslaitos. Vajaamielislaitoksia rakennettiin laajamittaisesti 1960-luvulla. Samanaikaisesti alettiin kuitenkin uskoa kehitysvammaisten suorituskykyyn ja jo luvulla Ruotsissa muotoiltiin normalisaatioperiaate luvulla alettiin painottaa vajaamielisten avohuoltoa ja kuntoutusta ja uusi kehitysvammalaki tuli voimaan Normalisaation ja integraation korostuessa alettiin rakentaa kehitysvammaisten asuntoloita tavallisille asuinalueille 1980-luvulla. Suomessa oli toukokuussa 2009 noin 2000 kehitysvammaista henkilöä pitkäaikaisessa laitoshoidossa kehitysvammalaitoksessa. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 2007 selvityksen (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:73), jossa ehdotettiin laitosjärjestelmästä luopumista seuraavan kymmenen vuoden. Laitoshoidon korvaamiseksi ja muihin asumistarpeisiin tarvittiin selvityksen mukaan 600 asuntoa vuosittain. Samaisessa selvityksessä ehdotettiin, ettei lapsia enää oteta laitoshoitoon. Valtioneuvosto teki tammikuussa 2010 periaatepäätöksen ohjelmaksi kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palveluiden järjestämiseksi vuosina Periaatepäätöksen mukaan Pirkanmaan kunnat, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja muut keskeiset toimijat laativat alueellisen suunnitelman kehitysvammaisten kuntalaisten yksilöllisiin asumisratkaisuihin ja laitoshoidon hallittuun vähentämiseen vuosille Pirkkalan perusturvalautakunta päätti käynnistää kuntakohtaisen kehitysvammaisten palveluiden kokonaisvaltaisen suunnitelman valmistelun Suunnitelman laatimista varten pormestari nimesi laaja-alaisen työryhmän. Työryhmään nimettiin Pirkkalan kunnan virkamiesedustajien lisäksi kaksi palveluiden käyttäjien edustajaa. Vesilahden kunnan virkamiesedustaja osallistui työryhmään vuoden 2013 alussa toimintansa aloittavan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen vuoksi. Työryhmä kokoontui yhdeksän kertaa käsittelemään suunnitelmaan sisältyviä aiheita. Työryhmän työskentelyn pohjalta laadittiin Pirkkalan kehitysvammaisten palveluiden suunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on luoda kehitysvammapalveluiden suuntaviivat vuosille Tavoitteena on mahdollistaa kehitysvammaisille asiakkaille mahdollisimman itsenäinen ja normaali elämä, mikä edellyttää peruspalveluiden kehittämistä myös kehitysvammaisille kuntalaisille sopiviksi. Palveluiden on täytettävä valtakunnalliset laatusuositukset ja niiden on oltava yksilöllisiä ja tarpeita vastaavia ja niitä on oltava riittävästi. Palveluiden on tuettava kehitysvammaisten asukkaiden toimintakykyä, osallistumista sekä itsemääräämisoikeutta ja turvattava heidän elämänsä tasa-arvoisena kuntalaisena. Kehitysvammaisten palvelujen laadun takaa riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Suunnitelman otsikko Ajattele ensin tavallisesti ja sitten erityisesti kuvaa kehitysvammaisten palveluiden järjestämistä ensisijaisesti normaaleina peruspalveluina ja vasta tarvittaessa erityispalveluina. 3

4 2. TYÖRYHMÄ KOKOONPANO JA TOIMINTA TYÖRYHMÄN JÄSENET: Kantell Päivi, sosiaalityöntekijä Pirkkalan kunta asti, työryhmän puheenjohtaja ja Kataja Hanna, sosiaalityöntekijä Vesilahden kunta Kämäräinen Marjaana, kuntoutus- ja palveluohjaaja Pirkkalan kunta, työryhmän sihteeri ja lähtien Kärki Armi, vammaisneuvoston edustaja Laakso Minna, sosiaalityön johtaja Pirkkalan kunta, työryhmän puheenjohtaja Lehikoinen Tuija, palvelusihteeri Pirkkalan kunta, työryhmän sihteeri ja Malmi Erkki, kuntalaisedustaja Niinimaa Hannele, sosiaalityöntekijä Pirkkalan kunta, työryhmän puheenjohtaja ja Ranki Pirkko, ylilääkäri Pirkkalan kunta Rusanen Sari, vs. sosiaalityöntekijä Pirkkalan kunta lähtien Syrjä Matti, työpajan toiminnanjohtaja Pirkkalan kunta ASIANTUNTIJAVIERAAT: Ruuska Tuire, Tesoman toimintakeskuksen johtava ohjaaja Tampereen kaupunki Raatikainen Ville, opetuspäällikkö Pirkkalan kunta Ahola Saija, liikunnanohjaaja Pirkkalan kunta ja Riskala Anni, nuoriso- ja kulttuuriohjaaja Pirkkalan kunta Hovilehto-Aunela Liisa, geriatri Pirkkalan kunta Vaaraniemi Leena, vastaava fysioterapeutti Pirkkalan kunta MUUT KONSULTOIDUT ASIANTUNTIJAT: Jääskeläinen Matti, kaavoitusjohtaja Pirkkalan kunta Kivimäki Margit, omaishoidon tuen palvelukoordinaattori Pirkkalan kunta Vuorma Satu, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Pirkkalan kunta 4

5 TYÖRYHMÄN KOKOUKSET Kokous Aihe Asiantuntija Tutustumiskohde työryhmän järjestäytyminen Joukontalo, Tampere asuminen työ- ja päivätoiminta Ruuska Tuire perusopetus Raatikainen Ville Hempankaari, Nokia terveyspalvelut Ranki Pirkko liikunta-, nuorisoja kulttuuripalvelut Ahola Saija ja Riskala Anni vanhusten palvelut Hovilehto-Aunela Liisa kuntoutus- ja apuvälinepalvelut Vaaraniemi Leena suunnitelman luonnoksen käsittely 5

6 3. PIRKKALAN TAUSTATIETOJA Pirkkalan kehitysvammahuollossa on 55 asiakasta (tilanne ), joista alle 18-vuotiaita on 29 ja aikuisia 26. Ikäjakauma painottuu 7-12-vuotiaisiin, joita on 18. Pirkkalan iäkkäin kehitysvammainen asiakas on 59-vuotias eli ikäjakaumasta puuttuvat kokonaan kehitysvammaiset vanhukset. Kehitysvammaisten määrä on viime vuosina noussut huomattavasti erityisesti muuttoliikkeen seurauksena. Pirkkala on muuttovoittokunta, jonka asukasmäärä on selvässä kasvussa. Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toiminnan päättyessä Pirkkalassa ei ollut yhtään kuntayhtymän yksikköä. Kuntayhtymän Pirkkalan asiakkaille hankittiin palveluita muiden kuntien yksiköistä, pääasiassa Nokialta ja Tampereelta. Pirkkalassa ei edelleenkään ole omia yksiköitä kehitysvammaisille asiakkaille eikä yksityisten palveluntuottajien palveluita. Asiakkaille ostetaan tarvittavat palvelut yksilöllisesti toisilta kunnilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta. 4. PALVELUT 4.1 YLEISET PALVELUT VARHAISKASVATUS Pirkkalan kunnan päivähoidon (varhaiskasvatuksen) strategiassa on päätetty lähipäiväkoti -periaatteesta. Se tarkoittaa, että kaikille varhaiskasvatuksen palveluita tarvitseville lapsille järjestetään tukitoimet päivähoitoryhmään, johon vanhemmat lapsensa hakevat tai varhaiskasvatuksen aluepäälliköt lapsen sijoittavat. Sijoitteluvaiheessa otetaan huomioon vanhempien toiveet ja asuinpaikka. Sijoittelusta keskustellaan myös alueen varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja päiväkodin johtajan kanssa. Kehitysvammaisen lapsen vanhemmilla on hyvä olla hoitopaikkahakemuksen liitteenä kehitysvammapoliklinikan lausunto lapsen erityispäivähoidon tarpeesta. Tällöin voidaan jo sijoitteluvaiheessa järjestää tarvittavat tukimuodot (ryhmän pienempi koko, avustaja, apuvälineet yms.) toimivaksi heti hoitosuhteen alkuvaiheessa. Yleisimmät tukitoimet ovat ryhmäkoon pienentäminen ja / tai ryhmäavustajan järjestäminen. Lisäksi muu tarvittava tuki räätälöidään lapsen tarpeiden mukaan (esim. PCS kuvien käyttö, tukiviittomat, apuvälineet jne.) Tukimuotoja suunniteltaessa on tärkeää, että vanhemmat ovat yhteydessä päivähoitoryhmänsä alueella toimivaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaan, päiväkodin johtajaan sekä tulevaan hoitoryhmään. Ennen hoidon alkamista järjestetään tutustumiskäynti ensimmäiseksi vanhempien kanssa ja tarpeen mukaan tutustumispäiviä vanhempien ja lapsen tai koko perheen kanssa. 6

7 Kehitysvammaisen lapsen kohdalla järjestetään tarvittaessa kuljetus. Kehitysvammaisten lasten päivähoidossa on kyse erityishuoltona annettavasta kuntouttavasta päivähoidosta, jolloin se on pääasiassa asiakkaille maksutonta. Vanhemmat hakevat päivähoitoa tarpeidensa mukaan. Hoito voi olla osapäiväistä, jos toinen vanhemmista on kotona. Hoitopäivän pituus määräytyy sen mukaan, että tarvittavat tukitoimet voidaan toteuttaa lapsen parhaimpaan vireysaikaan. Myös terapeutit ja kuntoutusohjaaja käyvät päivähoitoryhmässä sopimuksen mukaan. Jokaiselle varhaiskasvatuksen palveluita käyttävälle lapselle laaditaan VASU (varhaiskasvatussuunnitelma). Kehitysvammaisten lasten VASuun liitetään lisäksi erityisen tuen suunnitelma. Tässä suunnitelmassa sovitaan yhdessä tavoitteita ja menetelmiä tukitoimien toteuttamiseksi. Näitä asiakirjoja päivitetään tarpeen mukaan, mutta erityisen tuen suunnitelmaa vähintään puolen vuoden välein. Työryhmän ehdotus: Vanhempien toiveet otetaan yksilöllisesti huomioon päivähoitomuodon suunnittelussa. Perhepäivähoito voi olla hyvä ratkaisu pienelle lapselle, kun taas päiväkoti sopii leikki-ikäiselle. Monivammaisen tai infektioalttiin lapsen kohdalla voidaan harkita perhepäivähoitajaa kotiin. Kehitysvammaiselle lapselle nimetään päivähoitopaikasta oma yhteyshenkilö, joka tuntee hyvin lapsen ja perheen palvelukokonaisuuden ja johon vanhemmat voivat ottaa yhteyttä aina tarvittaessa. Päivähoidon henkilökunta saa riittävästi koulutusta esimerkiksi kunkin lapsen käyttämästä kommunikaatiomenetelmästä. Hoitosuhteen pitkäjänteisyyden toteutuminen huomioidaan PERUSOPETUS Pirkkalassa on laadittu kuntakohtainen opetussuunnitelma valtakunnallisen opetussuunnitelman yhteyteen. Koulujen opetussuunnitelmat pohjaavat kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Koulujen opetussuunnitelmissa kuvataan toimintakulttuuria sekä määritellään koulun toiminnan painopistealueet ja ne perusasiat, jotka ohjaavat koulun toimintaa. Suunnitelmassa korostetaan hyvää yhteistyötä eri toimijoiden sekä koulun ja kodin kesken. Kehitysvammainen lapsi on yleensä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Hänen oppivelvollisuutensa alkaa 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta. Oppivelvollisille lapsille ja nuorille perusopetusta annetaan yleensä peruskoulussa. Perusopetuslaki on uudistunut alkaen. Lain tavoitteena on tukea oppilasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa heti tuen tarpeen ilmettyä. Lain henkeen 7

8 kuuluu, että palveluita muokataan senhetkisen tilanteen mukaan esimerkiksi joustavin ryhmittelyin ja sijoittamalla luokkiin opettajia ja koulunkäynnin ohjaajia oppilaiden tarpeiden ja vaatimusten mukaan. Lakimuutoksen ajatuksena on opetuksen järjestäminen kotikunnassa. Pirkkalassa opetus erityistä tukea tarvitseville oppilaille on alkanut vuonna 2006 Nuolialan koulussa. Tulevaisuuden tavoitteena on keskitetystä erityisopetuksesta luopuminen. E/T11 -luokissa opiskelevat kehitysvammaiset tai muuta erityistä tukea tarvitsevat pirkkalalaiset lapset ja nuoret. Opetus on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat kehitykseensä laajoja tukitoimia. T/E11 -luokassa opiskeleville tehdään erityisen tuen päätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), johon määritellään opiskelijan yksilöllisen oppimisen tavoitteet ja tuen tarve. Pirkkalassa opiskelu tapahtuu E11 -luokilla henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan ja T11 -opetuksessa toimintaalueittain. T11 -luokassa voi olla enimmillään kuusi ja E11 -luokassa kahdeksan oppilasta. Opettajan lisäksi luokassa on koulunkäynnin ohjaajia luokan tarpeiden mukaan. Ryhmät muodostetaan oppilaiden taitotason mukaan, jonka vuoksi samassa luokassa voi olla hyvinkin eri-ikäisiä oppilaita. Erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla on oikeus koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan klo 7-17 välillä. Työryhmän. ehdotus: Tiivistetään yhteistyötä yleisopetuksen ryhmien kanssa integroimalla ryhmiä ja / tai oppilaita eri oppiaineissa. Kehitetään yksilöllisiä ratkaisuja kehitysvammaisten oppilaiden kohdalla ja mahdollistetaan siirtyminen ala- tai yläkoulun pienryhmään. Löydetään toisen asteen koulutuspaikka jokaiselle oppilaalle. Jatkoopintojen suunnittelua varten pidetään yhteistyöpalaveri, johon osallistuvat mm. vanhemmat, opettaja, kehitysvammapoliklinikka sekä kunnan kuntoutus- ja palveluohjaaja. Koulupäiviin sisältyvät terapiat mahdollistetaan koulujen tilasuunnitelmissa Aamu- ja iltapäivätoiminnan on oltava normaaliryhmiin integroivaa, monipuolista, ohjaavaa, ammattitaitoista ja yksilön tarpeet huomioivaa TERVEYDENHUOLTO Kunnan on järjestettävä terveydenhuollon palvelut sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan asukkaiden hyvinvointi ja terveydentila edellyttävät. Kehitysvammaiset potilaat käyttävät perusterveydenhuollon palveluja tavanomaisissa terveyden ja sairauden hoitoon liittyvissä asioissa kuten päivystysluonteisissa vaivoissa, rokotuksissa, neuvolapalveluissa ja tavallisissa sairauksissa. Kehitysvammaisilla lapsilla on normaalit neuvolapalvelut ja aikuisilla lääkäripalvelut. 8

9 Normaaliuden toteutuminen on kuitenkin haasteellista kehitysvammaisuuden moniulotteisuuden vuoksi. Perusterveydenhuollon osaaminen ja valmiudet kehitysvammaisten erityistarpeiden huomioimiseen saattavat olla puutteellisia. Kehitysvamma ei aina näy ulospäin, joten yhteentörmäyksiltä ja valituksilta ei voi välttyä. Työntekijät eivät aina osaa tulkita asiakkaan käyttämää kommunikaatiomenetelmää. Potilas ei välttämättä tule hoidetuksi, jos hän ei osaa kertoa vaivaansa. Potilaan omaiset saattavat närkästyä, jos kehitysvammaista henkilöä ei osata kohdata. Usein kyse on tiedonpuutteesta. Terveydenhuollon sekä kehitysvammaisten potilaiden ja heidän omaistensa tulee kiinnittää erityistä huomiota tiedonkulkuun. Etenkin päivystystilanteissa potilaiden erityispiirteiden ja keskeisten terveystietojen esille tuominen on usein potilaan vanhempien tai saattajien vastuulla. Terveyskeskuksella saattaa olla joitakin tietoja, jos hoitosuhde on jo olemassa. Toisaalta tietoa ei välttämättä ole lainkaan, jos potilas ei ole aikaisemmin asioinut terveyskeskuksessa. Perusterveydenhuolto ja kehitysvammapoliklinikka tuottavat erilaisia palveluja, mutta heillä on ns. yhteisvastuu kehitysvammaisista potilaista. Kehitysvammapoliklinikan vastuulla on kehitysvammaisuuteen liittyvät erityiskysymykset. Kehitysvammapoliklinikka on osa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon kuntoutuspalvelujen vastuualuetta. Toiminnassa ei ole kyse erikoissairaanhoidosta, vaan palvelut ovat sosiaalipalvelua. Kehitysvammapoliklinikka täydentää kuntien kehitysvammahuollon palveluja, jotka perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta. Kehitysvammapoliklinikalla on kehitysvamma-alan erityisasiantuntemusta, mutta sen resurssit eivät riitä kattamaan kehitysvammaisten tarvitsemia terveydenhoitopalveluita. Perusterveydenhuollon rinnalla potilas saattaa haluta käyttää kehitysvammapoliklinikan palveluja. Toisaalta kaikki omaiset eivät halua jatkuvaa, pitkäkestoista suhdetta kehitysvammapoliklinikalle, jos erityistä tarvetta ei ole. Useimmiten potilas ohjataan kehitysvammapoliklinikalle sairaanhoitopiirin poliklinikoiden kautta tai kuntien peruspalveluista, kuten sosiaalitoimesta, terveyskeskuksesta tai koulusta. Työryhmän ehdotus: Kehitysvammaiset potilaat keskitetään perusterveydenhuollossa yhdelle lääkäri-hoitaja työparille. Kehitysvammaisille järjestetään tarvittavat terveydenhuollon palvelut normaalisuuden periaatteen mukaisesti. Tiedonkulkua kehitysvammapoliklinikalta perusterveydenhuoltoon parannetaan ns. siirtoepikriisin avulla. Tavoitteena on, että kehitysvammapoliklinikka lähettää automaattisesti asiakkaiden epikriisit perusterveydenhuoltoon. 9

10 4.1.4 KUNTOUTUS- JA APUVÄLINEPALVELUT Terveyskeskuksen apuväline- ja kuntoutuspalveluita toteuttavat fysioterapeutit. Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Kuntoutuspalveluihin (mm. kuntoneuvola, yksilö- ja ryhmäterapia, apuvälinelainaus) hakeudutaan pääasiassa lääkärin lähetteellä. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille tehdään kuntoutussuunnitelma, jonka perusteella Kela tekee kuntoutuspäätöksen. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelu kohdistuu henkilöihin, joiden toimintakyky sekä itsenäinen selviytyminen päivittäisissä toiminnoissa on heikentynyt. Yksittäisen asiakkaan kohdalla apuvälineen saamisen edellytyksenä on lääkärin toteama sairaus tai vamma ja niistä johtuva toimintakyvyn haitta. Päätös apuvälineen saamisesta arvioidaan yksilöllisesti diagnoosin perusteella. Yleensä taustalla on pitkäaikaissairaus, tapaturman aiheuttama tarve ja turvallisuuden edistäminen. Apuvälinepalveluiden avulla edistetään asiakkaan omatoimisuutta ja taataan esimerkiksi ikääntyneen kotona asumista mahdollisen kotihoidon tukipalvelujen ohella. Lisäksi apuvälineiden avulla saatetaan mahdollista vuodeosastolta kotiutuminen tai estää laitoshoitoon joutuminen. Kehitysvammaiset ovat pieni apuvälineiden tarvitsijoiden ryhmä Pirkkalassa. Suurin osa kehitysvammaisista selviää täysin ilman apuvälineitä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on tehty sosiaali- ja terveydenhuollon apuvälinepalveluiden suunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on sopia työn- ja vastuunjaosta eri tahojen välillä, kirjata toimintakäytäntöjä sekä selventää apuvälineiden saamisen kriteerejä. Erikoissairaanhoito vastaa erityistä asiantuntemusta vaativista ja huomattavan kalliista apuvälineistä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vastuulla ovat esimerkiksi sähköiset liikkumisvälineet sekä näön, kuulon ja kommunikoinnin apuvälineet. Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri vastaa kaikkien alle 16-vuotiaiden liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineistä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on vastuu erityisapuvälineiden huollosta ja uusimisesta. Perusterveydenhuollon apuvälinepalveluihin kuuluvat apuvälinetarpeen määrittely, apuvälineen sovitus, luovutus omaksi tai käyttöön, käytön opetus ja seuranta sekä apuvälineiden huolto. Apuvälinepalvelut vastaavat ns. irrallisten perusapuvälineiden lainaamisesta ja hankkimisesta kuntalaisille. Terveyskeskuksen varastossa on aina ns. perusapuvälineitä. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja apuvälinelainat ovat asiakkaille maksuttomia. Pirkkalan työpaja huoltaa terveyskeskuksen myöntämiä apuvälineitä. Vammaispalvelun vastuulle kuuluvat vammaispalvelulain mukaiset apuvälineet, asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet, kuten luiskien rakentaminen, tuolihissit, kattonosturit jne. Opetustoimi hankkii erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle apuvälineet, joita tarvitaan koulun päivittäisissä toiminnoissa (esim. kaiteet, luiskat sekä erilaiset pulpetit ja tuolit). 10

11 Työryhmän ehdotus: Tutustutaan ennakkoon muiden kuntien apuvälinepalveluiden hyviin käytäntöihin kehitysvammaisten asiakkaiden osalta. Tulevaisuudessa kunnassa on kehitysvammaisia vanhuksia, joiden apuvälinetarpeet on otettava huomioon. Pirkkalan kehitysvammaisten asumisyksikössä huomioidaan jo suunnitteluja rakennusvaiheessa tulevien asukkaiden apuvälineiden tarve. Asumisyksikön asukkaiden apuvälineiden tarve kartoitetaan yksilöllisesti. Asumisyksikön asuntojen suunnittelussa huomioidaan mm. valmius kattonosturille. Kuntoutus- ja apuvälinepalveluiden työntekijät antavat asiantuntija-apua kehitysvammaisten asumisyksikön suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Kuntoutus- ja apuvälinepalveluiden sekä palveluiden käyttäjien yhteistyötä lisätään apuvälinepalveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Tulevissa asumisyksiköissä järjestetään toiminnallista kuntoutusta LIIKUNTAPALVELUT Liikuntatoimen tehtävänä on vastata kunnan liikuntapaikkojen käytöstä, suunnitella ja järjestää liikuntapalveluja ja -tapahtumia sekä tukea urheiluseurojen toimintaa. Toivion koululla parin vuoden ajan toiminut ala-asteikäisten erityislasten liikuntakerho lopetettiin Toivion koulun saneerauksen vuoksi. Pirkankoivun altaalla järjestetään erityislasten uintia kerran viikossa. Erityislasten uinnissa ryhmäkoko on noin 10 lasta avustajineen. Liikuntatoimella on 40 ohjattua liikuntaryhmää viikossa. Erityisryhmille pidetään kuntosalivuoroa ja vesijumppaa. Työryhmän ehdotus: Kehitysvammaisten liikkumista tuetaan henkilöstöresurssien ja toimintatilojen avulla Liikuntatalon kuntosalille järjestetään säännöllinen kehitysvammaisten kuntosalivuoro, joka edesauttaa nuorten aikuisten toisiinsa tutustumista. Tavoitteena on, että he voivat jatkossa käydä myös yleisillä vuoroilla opittuaan laitteiden käytön. Lasten liikuntakerhon pitämistä jatketaan. Kehitysvammaisten kuntalaisten toiveet ja tarpeet huomioidaan perheliikuntapäiviä suunnitellessa. Pirkkalalaisia seuroja haastetaan toteutukseen mukaan. 11

12 4.1.6 NUORISO- JA KULTTUURIPALVELUT Nuorisotoimen tavoitteena on luoda edellytyksiä monipuoliselle nuorisotoiminnalle Pirkkalassa. Keskeisinä tehtävinä ovat nuoriin liittyvään toimintaan sisältyvä tiedottaminen, neuvonta, avustaminen ja tilojen järjestäminen. Kulttuuritoimen tehtävänä on vastata musiikki-, tanssi- ja teatteritoiminnan, kuvataiteen ja käden taitoihin perustuvien alueiden kehittämisestä sekä huolehtia kunnan kulttuurityön ja museon sekä kirjastolaitoksen kehittämisestä. Kulttuuritoimen yleinen tavoite on tarjota kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Yhteistyö liikunta- sekä kulttuuri- ja nuorisotoimen kesken tiivistyy ja käytännöt uudistuvat, kun monitoimitila valmistuu. Samoissa tiloissa tiiminä toimiminen helpottaa toiminnan suunnittelua ja estää päällekkäiset tapahtumat ja tilaisuudet. Nuoriso- ja kulttuuripalvelut on tarkoitettu kaikille kuntalaisille. Nuorisokahvila Nastassa voi pelata, lukea lehtiä, katsoa TV:tä, kuunnella musiikkia sekä kahvitella. Nastan tilat eivät ole esteettömät, koska ne sijaitsevat hissittömän liikerakennuksen ylimmässä kerroksessa. Nuorisotoimi järjestää lasten kesäleirejä sekä perheiden kesäretkiä mm. Puuhamaahan, Linnanmäelle ja Korkeasaareen. Leirit ja retket ovat kaikille avoimia ja suosittuja. Lisäksi yläkoulusta nousseiden tarpeiden perusteella järjestetään pienryhmätoimintaa. Kulttuuritarjonta on pääasiassa kulttuurityöryhmien ideoimaa. Toimintaa järjestetään mm. nuorten kulttuuriviikolla sekä Lasten Pirkkaset tapahtuma yhteistyössä Pirkkala-opiston sekä Näpsä-käsityökoulun kanssa. Kulttuuritapahtumiin on vapaa pääsy. Työryhmän ehdotus: Kehitysvammaisten osallistuminen nuoriso- ja kulttuuritoimintaan mahdollistetaan tarvittaessa avustajan kanssa. Kehitysvammaisten nuorten osallistuminen nuorisotilojen toimintaan mahdollistetaan. Yhteistyötä kehitetään lähikuntien kanssa yhteisen toiminnan suunnitteluksi ja järjestämiseksi sekä Elvy ry:n kanssa kehitysvammaisten toiveiden kartoittamiseksi. Vapaa-ajan vieton monipuolistamiseksi lisätään yhteistyötä mm. seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa. 12

13 4.1.7 VANHUSTEN PALVELUT Kehitysvammaisten ikäjakauma on Pirkkalassa poikkeava moniin muihin kuntiin verrattuna eikä vanhusten palveluissa ole toistaiseksi juuri ollut kehitysvammaisia asiakkaita. Vanhusten palvelut toimivat kuitenkin normaalisuusperiaatteen mukaan. Ikääntyneellä kehitysvammaisella on yhtäläinen oikeus vanhusten palveluihin kuin muillakin ikääntyneillä kuntalaisilla. Vanhusten palveluiden tavoitteena on tukea ikääntyneiden hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä asumista sekä tarjota laadukasta pitkäaikaishoitoa. Vanhusten palveluiden toiminnot on keskitetty vanhustyön keskus Pirkankoivuun. Vanhusten palveluita ovat ympärivuorokautinen hoito sekä kotihoito tukipalveluineen. Tehostetun palveluasumisen asukaspaikoista päätetään yhteistyössä asukkaaksi hakeutuvan ja hänen läheistensä kanssa moniammatillisessa SAP - työryhmässä (selvitä, arvioi, palveluohjaa). Kotihoito sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon. Kotihoidon tukipalveluita ovat mm. ateria-, kuljetus-, turvapuhelin- ja kauppapalvelut sekä Pirkankoivussa järjestettävä päivätoiminta. Pirkkalan työpajalta on mahdollista ostaa mm. siivouspalvelua. Kehitysvammaisten kohdalla haasteena on erottaa toisistaan ikääntymisen tuomat haasteet ja kehitysvammaisuuden tuomat erityispiirteet. Hoidon tarve on määrittävä ja ratkaiseva tekijä palveluita tai asumismuotoa päätettäessä. Vanhusten palveluasumisyksikössä on asiantuntemusta ikääntymisestä, kehitysvammaisten asumisyksikössä taas kehitysvammaisuuden erityispiirteistä. Ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset ilmenevät usein kehitysvammaisella aiemmin kuin valtaväestöllä, mutta kovin nuorta henkilöä ei voida sijoittaa vanhusten palveluasumisyksikköön. Toisaalta ikääntyvän kehitysvammaisen elämänrytmi on erilainen kuin nuorella, joten ikääntynyttä kehitysvammaista ei mielellään sijoiteta nuorten asumisyksikköön. Tulevaisuuden haasteena nähdään ikääntyvien vanhempien luona asuva kehitysvammainen aikuinen. Vanhempien kunnon heiketessä pohdittavaksi tulee hänen asumisensa. Työryhmän ehdotus: Asumismuoto arvioidaan yksilökohtaisesti. Valtakunnallisten linjausten mukaan ikääntynyttä kehitysvammaista ei tule sijoittaa kehitysvammaisten laitoshoitoon, jos hän ei enää selviydy kehitysvammaisten asumisyksikössä. Tavoitteena on, että ikääntyneet kehitysvammaiset voivat siirtyä asumisyksiköistä kunnan järjestämiin vanhusten asumispalveluihin, jonne lisätään tarpeen mukaan resursseja ja asiantuntemusta kehitysvammaisuudesta. Vanhusten normaalipalveluiden on oltava mahdollisimman joustavia myös ikääntyneille kehitysvammaisille. Tavoitteena on, että ikääntyneet kehitysvammaiset saavat asua kotona itsenäisesti tai kehitysvammaisten asumisyksikössä mahdollisimman pitkään avopalvelujen ja erilaisten tukimuotojen avulla. 13

14 4.1.8 KAAVOITUS Kaavoitusta käydään osastoittain läpi tietojohtamispalavereissa, joissa käsitellään nykytilannetta ja tulevaisuuden kehitystarpeita sekä tavoitteita. Ryhmässä ovat edustettuna kunnan kaikki osastot. Kunnan johtoryhmässä, tietojohtamispalaverissa ja suoralla kanssakäymisellä vastataan kunnan haasteiden ja tarpeiden ratkaisemiseen. Tulevassa yleiskaavassa pyritään löytämään sivistys- ja terveydenhuollolle osoitettavia uusia aluevarauksia tulevaisuuden tarpeisiin. Työryhmän ehdotus: Yleiskaavan suunnittelussa huomioidaan kehitysvammaisten tarpeet. Ennakointi on ensiarvoisen tärkeää, sillä Pirkkalaan suunniteltu asumisyksikkö vastaa ainoastaan tämän hetken tarpeisiin. Suuri joukko peruskouluikäisiä kehitysvammaisia kuntalaisia tarvitsee asumispalveluita lähivuosien ( ). Kaavoituksen suunnittelussa selvitetään mm. nykyisen Kyöstinkodon alueen soveltuvuus kehitysvammaisten palveluiden järjestämiseen. 4.2 OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki tarkoittaa kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, hänelle annettavista omaishoidon tuen lakisääteisistä vapaapäivistä sekä mahdollisista muista omaishoitoa tukevista palveluista. Erityislasten omaishoidon hakemukset tulevat yleensä vireille erikoissairaanhoidosta, jossa lapsi saa diagnoosin. Hakemukset voivat tulla vireille myös vammaispalvelun sosiaalityöntekijän aloitteesta. Omaishoitoa koskevaan hakemukseen liitetään hoitavan lääkärin lausunto. Omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoitajan ja hoidettavan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, joka liitetään omaishoidon tuen sopimukseen. Omaishoidon tuesta päättää palvelukoordinaattori. Omaishoidon tukea myönnetään hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella, harkinta on tapauskohtainen. Omaishoidon tuesta annetun lain ja kunnan omaishoidon tuen myöntämisperusteiden edellytysten tulee täyttyä. Pirkkalan kunnan omaishoidon tuen myöntämisperusteet vahvistaa perusturvalautakunta. Pirkkalan kunta myöntää tällä hetkellä omaishoidon tukea kaikille myöntämisperusteet täyttäville hakijoille. Erityislasten omaishoidon tuen myöntämisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen lisäksi liikunta- ja kommunikointikykyyn sekä valvonnan ja erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden tar- 14

15 peeseen. Lisäksi arvioidaan lapsen kehitystä ja avuntarvetta verrattuna samanikäisen lapsen normaaliin kehitykseen. Pirkkalan kunta ostaa omaishoidon tuen vapaapäivien järjestämiseksi palveluita kilpailutetuilta palveluntuottajilta voimassa olevien ostopalvelusopimusten mukaisesti. Omaishoidettaville lapsille ja nuorille omaishoidon tuen palvelut ostetaan pääsääntöisesti Kehitysvammaisten palvelusäätiöstä. Hoitovaihtoehtoina ovat pääasiassa tilapäishoito Tulppaanikodissa, Pereen ryhmälomitus ja kotiin vietävä lyhytaikainen perhelomitus. Omaishoidon vapaat voidaan järjestää myös toimeksiantosopimuksella. Omaishoitajien vertaistukena toimivat pirkanmaalaiset potilasyhdistykset ja eri järjestöt. Omaishoidettavien lasten ja nuorten perheet saavat vertaistukea Pirkkalassa toimivasta Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien yhdistyksestä (Elvy ry). Lapsiperheille vertaistukea tarjoavat myös Leijonaemot ja Kehitysvammaisten tukiliitto ry. Pirkkalan kunta on järjestänyt yhdessä seurakunnan kanssa erityistä tukea tarvitsevien vanhempien tilaisuuksia vuosittain. Omaishoitajille järjestetään vuosittain mahdollisuus terveystarkastukseen ja kuntoneuvontaan. Omaishoitajia ohjataan aktiivisesti omaishoitajien kuntoutuskursseille. Palvelukoordinaattori tiedottaa omaishoitajia asiakaskirjein kevät- ja syyskaudella. Omaishoitoperheisiin tehdään tarpeen mukaan kotikäyntejä. Työryhmän ehdotus: Omaishoidon tuen vapaiden palveluvalikkoa kehitetään niin, että kehitysvammaiselle asiakkaalle voidaan tarjota yksilöllistä, tarvetta vastaavaa palvelua. 4.3 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT Vammaiset henkilöt saavat samat palvelut samoin perustein kuin muutkin kuntalaiset. Lisäksi heille on erityispalveluita niissä asioissa, joissa yleiset sosiaalipalvelut eivät riitä. Vammaispalvelun tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet. Vammaispalvelulaki on luonteeltaan toissijainen. Lain tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa sekä lisätä yksilöllisiä osallistumismahdollisuuksia. Vammaispalvelut jaetaan subjektiivisiin ja harkinnanvaraisiin palveluihin. Subjektiivisia palveluita ovat kuljetuspalvelu, henkilökohtainen apu, vaikeavammaisen henkilön päivätoiminta, asunnon muutostyöt, asunnon välineet ja laitteet sekä palveluasuminen. Harkinnanvaraisia palveluita ovat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat koneet ja laitteet, sopeutumisvalmennus, yli- 15

16 määräiset vaatekustannukset sekä ravintokustannukset. Palveluita haetaan kirjallisesti vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä. Hakemukset löytyvät sähköisesti Pirkkalan kunnan kotisivuilta. Vammaiselle kuntalaiselle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma, joka on sosiaalityöntekijän ja/tai kuntoutus- ja palveluohjaajan ja asiakkaan sekä mahdollisen yhteistyöverkoston kanssa yhdessä laadittu suunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan asiakkaan nykytilaa sekä selvennetään hänen tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet, joita asiakas tarvitsee selviytyäkseen arjessa. Palvelusuunnitelma päivitetään, jos asiakkaan palveluntarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia. Vammaisten edustajana ja tiedonvälittäjänä Pirkkalassa toimii vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto on kunnassa toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen sekä kunnan luottamushenkilöiden yhteistyöelin. Työryhmän ehdotus: Vammaispalvelulla katetaan kaikki ne yksilölliset toimenpiteet, tukimuodot ja tukipalvelut, joita kehitysvammainen arkielämästään selviytyäkseen tarvitsee. Vammaispalveluissa otetaan käyttöön päivittäisen asumisen toimintoja arvioiva ASTA -lomakkeisto. 4.4 KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUT Kun yleislainsäädäntö ei riitä turvaamaan palveluita, kehitysvammaisten palveluita sääteleviä erityislakeja ovat vammaispalvelulaki ja laki kehitysvammaisten erityishuollosta. Vammaispalvelulaki on ensisijainen suhteessa kehitysvammalakiin. Palveluilla edistetään asiakkaan ja hänen läheistensä elämänlaatua tukemalla itsenäisyyttä ja yhteiskunnallista osallistumista sekä turvaamalla asiakkaan tarvitsema hoito ja huolenpito. Erityishuoltoon kuuluvia palveluita ovat mm. tutkimus, terveydenhuolto, tarpeellinen ohjaus ja kuntoutus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä yksilöllinen hoito ja huolenpito. Kehitysvammaisille asiakkaille laaditaan erityishuoltoohjelma (EHO), johon kirjataan asiakkaan kehitysvammalain mukaiset palvelut. Kehitysvammalain nojalla erityishuoltona järjestettävät palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia asiakkaalle. Pirkkala ostaa laitoshoidon ja kehitysvammapoliklinikan erityispalveluita Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Muut tarvittavat kehitysvammahuollon erityispalvelut ostetaan joko toisilta kunnilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Kehitysvammahuollossa toteutetaan yksilöllistä kuntoutus- ja palveluohjausta, jonka avulla kartoitetaan kehitysvammaiselle asiakkaalle ja hänen perheelleen sopiva palvelukokonaisuus. Pirkkalan kunnassa kehitysvammahuollosta vas- 16

17 taavat vammaispalvelun sosiaalityöntekijä sekä kuntoutus- ja palveluohjaaja. Kuntoutus- ja palveluohjaajan tehtävänä on kehitysvammaisten asiakkaiden kasvun, kehityksen, omatoimisuuden ja itsenäistymisen tukeminen. Työ sisältää mm. lasten varhaiskuntoutuksen sekä nuorten ja heidän perheidensä tukemisen. Aikuisten kehitysvammaisten kohdalla kuntoutus- ja palveluohjaaja on mukana mm. asumismuotoa mietittäessä, päivä- ja työtoiminnan järjestämisessä sekä itsenäisen elämän ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tukemisessa. Kehitysvammahuollon palveluita haetaan kirjallisesti kuntoutus- ja palveluohjaajalta Pirkkalan kunnan kotisivuilta löytyvällä kehitysvammapalveluhakemuksella. Työryhmän ehdotus: Kunnan kehitysvammahuollon palveluiden (mm. muutto- ja asumisvalmennus, työ- ja päivätoiminta) kehittäminen aloitetaan kehitysvammaisten asumisyksikön suunnittelun yhteydessä. Avotyön koordinointi otetaan osaksi kuntoutus- ja palveluohjaajan työnkuvaa. 4.5 ASUMINEN Kehitysvammaiset lapset asuvat pääsääntöisesti lapsuudenkodissaan. Pysyvään laitoshoitoon lapsia sijoitetaan erittäin harvoin. Perheen jaksamisen tueksi on tarjolla tilapäishoitoa. Perhe voi saada yksilölliseen harkintaan perustuvaa tilapäishoitoa kehitysvammahuollon kautta, jos omaishoidon tukea ei ole myönnetty tai omaishoidon tukena saatavat vapaapäivät ovat riittämättömiä. Tilapäishoito voidaan toteuttaa yksityisen palveluntuottajan tilapäishoitoyksikössä, perhehoidossa, perhelomituksessa tai laitoshoidossa. Kehitysvammaisten asumisratkaisut tulevat ajankohtaiseksi useimpien kohdalla opintojen päätyttyä. Asumista mietitään yksilöllisesti asiakkaan ja omaisten toiveiden mukaan. Pääsääntöisesti toiveena on nuoren itsenäistyminen ja kotoa pois muutto. Muita vaihtoehtoja ovat vanhempien kanssa asuminen, asumisyksikköön muuttaminen, perhehoitoon siirtyminen tai itsenäinen asuminen ulkopuolisen kotiin tulevan tuen avulla. Lähes kaikki kehitysvammaiset tarvitsevat itsenäiseen asumiseen jonkinlaista tukea. Tuen määrä ja laatu vaihtelevat asiakkaan taitojen ja elämäntilanteen mukaan. Kehitysvammaisten asumisyksiköllä tarkoitetaan asumista joko omissa vuokraasunnoissa tai ryhmäkotityyppisesti, jossa asukkaalla on oma huone. Asumisyksikössä on yhteistiloja, joissa asukas voi tavata muita asukkaita, ruokailla tai viettää vapaa-aikaa. Itsenäinen asuminen tarkoittaa, että kehitysvammainen henkilö asuu tavallisessa vuokra- tai omistusasunnossa. Tarvittava tuki järjestetään kotihoidon tai kuntoutus- ja palveluohjaajan käynneillä tai vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisella avulla. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö hankkii Raha-automaattiyhdistyksen tuella tukiasuntoja kehitysvammaiselle. 17

18 Asunto ostetaan yksityisiltä markkinoilta asiakkaan toiveiden ja RAY:n kriteerien mukaisesti ja asiakas asuu siinä vuokralla. Perhehoito tarkoittaa, että kehitysvammainen on ns. perheenjäsenenä toisessa perheessä. Pirkanmaalla on parhaillaan meneillään kehitysvammaisten perhehoidon kehittämishanke, johon myös Pirkkalan kunta osallistuu. Hankkeen tarkoituksena on perustaa perhehoitoa kehittävä ja järjestävä maakunnallinen keskus. Tulevaisuudessa perhehoito saattaa olla vaihtoehto kehitysvammaisen asiakkaan vakituiselle asumiselle tai siirtymävaiheeseen lapsuudenkodin ja tulevan asumismuodon välillä. Pirkkalassa ei ole toistaiseksi kehitysvammaisille suunnattuja asumisyksiköitä. Nuolialaan on suunniteltu tavalliseen vuokrakerrostaloon kaksi asumisyksikköä Toinen yksiköistä on autettua asumista, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa. Toinen asumisyksikkö on ohjattua asumista, jossa henkilökunta on paikalla päivällä ja illalla. Yksikköön on suunniteltu 18 asukaspaikkaa. Asiakkaat asuvat omissa vuokra-asunnoissa, joiden välittömässä läheisyydessä on yhteistiloja. Nuolialan asumisyksiköt eivät kata kaikkea Pirkkalan kehitysvammaisten asumisen tarvetta. Pirkkalassa on useita 2000-luvun vaihteessa syntyneitä kehitysvammaisia asiakkaita, joiden asumispalveluiden tarve on ajankohtainen vuosina , jolloin tämän hetkisen arvion mukaan tarvitaan lisää 15 ympärivuorokautista tukea tarjoavaa asiakaspaikkaa. Lisäksi tarvitaan pieni yksikkö autisteille tarkoitettua asumista. Autistiset asiakkaat tarvitsevat oman erityisen asumisyksikkönsä. Työryhmän. ehdotus: Kehitysvammaisille laaditut henkilökohtaiset palvelusuunnitelmat ohjaavat asumisyksikön tarveratkaisuja. Asumisyksiköt sijoitetaan palveluiden läheisyyteen. Kehitysvammaisten asumiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja asumismuodon suunnittelun on oltava yksilöllistä ja asiakkaan toiveiden mukaista. Asukasvalinnat aloitetaan ja tuen tarve kartoitetaan mahdollisimman varhain. Asumisyksikön yhteistilojen suunnittelussa huomioidaan, että jotkut kehitysvammaiset asukkaat saattavat asua itsenäisesti yksikön läheisyydessä, mutta käyttävät yhteistiloja vapaa-ajan viettoon ja ihmissuhteiden ylläpitoon. Asukkaiden tarpeet huomioidaan asuntojen varustelussa ja heille laaditaan muuttosuunnitelma. Asukkaille järjestetään muuttovalmennusta, joka tutustuttaa muuttajia ja heidän läheisiään toisiinsa, tukee itsenäistymistä ja auttaa valmistautumaan elämänmuutokseen. Asumisyksiköltä edellytetään, että asiakkaan rajoittamisen sijaan kehitetään sopivia tilaratkaisuja, rajoittamiskeinojen kirjaamista, yksilöllisten suunnitelmien laatimista ja yksilöllisiä hoivavaihtoehtoja. Tulevien tarpeiden (mm. autismiyksikkö) kartoitus aloitetaan jo alussa ja asiakasnäkökulma huomioidaan asumisyksiköiden suunnitteluvaiheessa. 18

19 4.6 TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA Kehitysvammaiset aikuiset ovat yleensä työkyvyttömyyseläkkeellä, joka turvaa heidän päivittäisen toimeentulonsa. Toimeentulon lisäksi mielekäs toiminta on tärkeää. Kehitysvammalain perusteella kehitysvammaisille asiakkaille on järjestettävä työ- tai päivätoimintaa. Työtoimintaa järjestetään kunnan kehitysvammahuollon palveluna toimintakeskuksissa, joita ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät ja säätiöt. Työtoiminta on tyypillisesti tekstiili- ja puutöitä sekä yrityksille alihankintana tehtävää kokoonpanoa ja pakkausta. Työtoiminnassa toiminta järjestetään asiakkaan yksilöllisten taitojen ja kiinnostusten mukaan. Työtoiminnassa tärkeää on vertaistuki, jota saadaan muilta työtoimintaan osallistuvilta. Avotyötoiminta on työtoimintaa, jota järjestetään toimintakeskuksen ulkopuolella tavallisilla työpaikoilla. Henkilöt sijoitetaan erilaisiin avustaviin tehtäviin esimerkiksi keittiö- ja siivousalalle, kauppoihin ja kiinteistönhoitoon. Avotyössä olevat henkilöt ovat yleensä kirjoilla toimintakeskuksessa ja tekevät työtä huoltosuhteessa. Heillä ei ole työsopimusta, eivätkä he nauti työpaikan muille työntekijöille kuuluvista työsuhteen eduista. Avotyössä olevan on tärkeää kuulua työtoiminnan yhteisöön vertaistuen saamiseksi. Työ- ja avotyötoimintaan osallistuvalle henkilölle voidaan maksaa työosuusrahaa. Tuettu työ on työsuhteista palkkatyötä tavallisella työpaikalla. Työn tekeminen perustuu normaaliin työsuhteeseen, jossa sopijaosapuolina ovat kehitysvammainen työntekijä ja työnantaja. Tuettu työ on kuitenkin useimmille asiakkaille liian haastavaa ja aiheuttaa paineita toimeentulon saamisesta. Päivätoiminta on pääasiassa vaikeimmin vammaisille tarkoitettua tavoitteellista viriketoimintaa, joka sisältää mm. ruoanlaittoa, liikuntaa, keskustelua, retkeilyä ja luovaa toimintaa. Tavoitteena on sosiaalinen vuorovaikutus ja mahdollisimman omatoimiseen ja itsenäiseen elämään liittyvien taitojen harjaannuttaminen. Päivätoiminnan tavoitteena on elämysten ja onnistumisten kautta parantaa asiakkaan elämänlaatua sekä ylläpitää psyykkistä ja fyysistä toimintakykyä. Päivätoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan viitenä päivänä viikossa tai asiakkaan kykyjen ja jaksamisen mukaan. Työryhmän ehdotus: Pirkkalaan luodaan verkostoja, joiden kautta avautuu avotyötoimintapaikkoja kehitysvammaisille. Avotyötoiminta mahdollistaa oikean työn tekemisen niillä taidoilla, joita kehitysvammaisella henkilöllä on. Työ- ja päivätoiminnan järjestämisen suunnittelu aloitetaan mahdollisimman pian asumisyksikön rakentamispäätöksen tultua. Työ- ja päivätoimintakeskuksen tulee sijaita asumisyksikön läheisyydessä. Työ- ja päivätoiminnassa kartoitetaan ja huomioidaan asiakkaan yksilölliset tuen tarpeet (esimerkiksi Minun suunnitelmani -kansion avulla) 19

20 5. TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Palvelu Toimenpide Aikataulutus Vastuutaho Varhaiskasvatus yhteyshenkilön nimeäminen perheelle päivähoidosta heti lapsen aloittaessa hoidon päivähoidon henkilöstö Perusopetus henkilöstön riittävän koulutuksen takaaminen mm. lapsen kommunikaatiomenetelmästä normaaliopetukseen integroimisen lisääminen kartoitetaan henkilöstön osaaminen heti hoidon alkaessa alussa 2013 päiväkodin johtaja opetuspäällikkö keskitetystä erityisopetuksesta luopuminen, ala-/yläkoulun pienryhmiin siirtymisen mahdollistaminen opetuspäällikkö toisen asteen koulutuspaikan löytyminen jokaiselle oppilaalle alussa 2013 (oppilaan viimeisenä perusopetusvuotena) oma opettaja terapiatarpeiden huomioiminen koulujen tilaratkaisuissa rehtori Terveydenhuolto aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen asiakkaiden keskittäminen kehitysvammaisten hoitoon perehtyneelle lääkäri-hoitaja työparille alussa 2013 rehtori ylilääkäri normaalit terveydenhuollon palvelut (asumisyksikön valmistuttua) ylilääkäri Kuntoutus- ja apuvälinepalvelut tiedonkulun parantaminen kehitysvammapoliklinikan ja perusterveydenhuollon välillä esim. siirtoepikriisin avulla apuvälinetarpeiden huomioiminen jo asumisyksikön suunnittelu- ja rakennusvaiheessa sovittu jo ennen suunnitelmakautta, huolehditaan alussa omalääkäri-hoitaja työpari vammaispalvelun sosiaalityöntekijä/ vastaava fysioterapeutti Liikuntapalvelut toiminnallisen kuntoutuksen järjestäminen asumisyksikössä kuntosalivuoron järjestäminen liikuntatalolle asumisyksikön valmistuttua alussa 2013 asumisyksikön vastaava ohjaaja vapaa-aikapäällikkö lasten liikuntakerhon jatkaminen vapaa-aikapäällikkö alussa 2013 Nuoriso- ja kulttuu- yhteistyön tiivistäminen mm. lähi- vapaa-aikapäällikkö 20

21 ripalvelut kuntien, seurakunnan ja Elvy ry:n kanssa alussa 2013 nuorten toimintaan osallistumisen mahdollistaminen ja mahdollisen osa-aikaisen avustajan palkkaaminen nuorisokahvilaan Vanhusten palvelut asumismuodon yksilökohtainen arvioiminen vapaa-aikapäällikkö vanhustyön johtaja Kaavoitus Omaishoidon tuki Vammaispalvelut ASTA -arviointilomakkeiston käyttöönottaminen kunnan kehitysvammahuollon palveluiden (mm. muutto- ja asumisvalmennus, työ- ja päivätoiminta) kehittäminen Kehitysvammahuolto normaalipalveluiden kehittäminen joustaviksi ja soveltuviksi ikääntyneille kehitysvammaisille tulevaisuuden tarpeiden huomioiminen yleiskaavan suunnittelussa omaishoidon tuen vapaiden palveluiden kehittäminen, jatkuvaa alussa suunnittelu jo ennen suunnitelmakautta, toteutus vanhustyön johtaja kaavoitusjohtaja omaishoidon tuen palvelukoordinaattori vammaispalvelun sosiaalityöntekijä kuntoutus- ja palveluohjaaja Asuminen avotyön koordinointi asumisyksikön asukasvalintojen aloittaminen ja tuen tarpeen kartoittaminen mahdollisimman varhain. Asukasvalinnoissa huomion kiinnittäminen homogeenisiin ryhmiin jo ennen alkamista kuntoutus- ja palveluohjaaja vammaispalvelun sosiaalityöntekijä muuttosuunnitelmien laatiminen ja muuttovalmennuksen aloittaminen alussa 2013 kuntoutus- ja palveluohjaaja tulevaisuuden asumistarpeiden kartoittaminen alussa 2013 vammaispalvelun sosiaalityöntekijä Työ- ja päivätoiminta asiakasnäkökulman huomioiminen jo asumisyksiköiden suunnitteluvaiheessa avotyöpaikkojen löytyminen kunnasta vammaispalvelun sosiaalityöntekijä kuntoutus- ja palveluohjaaja kunnan työ- ja päivätoiminnan käynnistäminen kuntoutus- ja palveluohjaaja 21

22 6. PIRKKALAN KUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUIDEN JÄR- JESTÄMISSUUNNITELMAN TOIMEENPANO, SEURANTA JA ARVIOINTI Pirkkalan kunnan kehitysvammaisten palveluiden järjestämissuunnitelman toimenpiteitä toteutetaan hyväksytyn talousarvion mukaisesti kaikilla kunnan osastoilla (perusturvaosasto, sivistysosasto, kaavoitus). Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumisesta annetussa aikataulussa vastaa suunnitelmassa nimetty vastuutaho. Kehitysvammaisten palvelujen järjestämissuunnitelmasta nostetaan tarkemmat tavoitteet asianomaisen osaston/tehtäväalueen talousarvion käyttösuunnitelman toiminnallisiin tavoitteisiin. Järjestämissuunnitelman tavoitteet ja niiden toteutuminen tarkistetaan vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Tarvittavat toimenpiteet ja edellyttämät huomioidaan talousarviovalmistelun yhteydessä asianomaisen osaston talousarviosuunnitelmassa. Järjestämissuunnitelman tarkistamisvastuu on sosiaalityön johtajalla, joka kutsuu kerran vuodessa koolle järjestämissuunnitelmassa mainittujen tahojen edustajat. Järjestämissuunnitelman seurannassa tulee huomioida alueellisen kehitysvammaisten palveluiden järjestämissuunnitelmaan mahdollisesti tehtävät muutokset, valtakunnalliset kehitysvammaisten palveluiden kehittämiseen liittyvät ohjeet ja toimintaympäristössä mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Kehitysvammaisten palveluiden järjestämissuunnitelma päivitetään valtuustokausittain, kuitenkin huomioiden alueellisen kehitysvammaisten palveluiden järjestämissuunnitelman mahdolliset muutokset. 22

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa Tarve-projekteilla vammaisten ihmisten tai mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä palvelutarpeita. Kartoituksessa selvitetään rajatun, kohdennetun asiakasryhmän

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

Projekteihin saadaan Raha-automaattiyhdistyksen avustusta ja ne tehdään yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja asiakkaiden kanssa.

Projekteihin saadaan Raha-automaattiyhdistyksen avustusta ja ne tehdään yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja asiakkaiden kanssa. Asumispalvelusäätiö ASPA toteuttaa TARVE-projekteja, jotka ovat mielenterveyskuntoutujien, kehitysvammaisten ja muihin erityisryhmiin kuuluvien ihmisten asumista ja asumiseen liittyviä palvelutarpeita

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI

YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI JÄRVENPÄÄN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2007-2015 Diakoniaammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Jaana Lindberg Malla Willberg 1 SISÄLLYS...1 1. JOHDANTO...2 2. OHJELMAN

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö Aspa-selvityksiä ASPA JULKAISU 1/2014 Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella Paula Immonen ja Aspa-säätiö Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA Vammaisstrategia vuoteen 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATE... 4 MITÄ VAMMAISUUS ON?... 5 VALTAKUNNALLISET VAMMAISPOLITIIKAN LINJAUKSET... 5 Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

PALVELUOPAS ERITYISLASTEN PERHEILLE

PALVELUOPAS ERITYISLASTEN PERHEILLE PALVELUOPAS ERITYISLASTEN PERHEILLE image: www.freeimages.co.uk Kolpeneen palvelukeskus, KOTA-keskus Opas saatavilla osoitteessa www.kolpene.fi SISÄLTÖ OPPAAN TARKOITUS...1 1 ENSITIETO...2 2 SOPEUTUMISVALMENNUS...3

Lisätiedot

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Vanhustyö 4 2.1 Vuodeosasto 4 2.2 Ikääntyneiden asumispalvelut 5 - Palvelukoti Tanna 5 - Kolarin Palvelutalo 5 - Kolarin Vanhustenyhdistys ry 5 2.2 Kotona asumisen tukeminen

Lisätiedot

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Vanhustyö 4 2.1 Vuodeosasto 4 2.2 Ikääntyneiden asumispalvelut 5 - Palvelukoti Tanna 5 - Kolarin Palvelutalo 5 - Kolarin Vanhustenyhdistys ry 5 2.2 Kotona asumisen tukeminen

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIEDOTTAMINEN... 4 3. ELINYMPÄRISTÖ, RAKENTAMINEN JA LIIKKUMINEN... 5 4. ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKIPALVELUT...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 NAANTALIN KAUPUNKI NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 Kaupunginhallitus 28.1.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2012 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. VAMMAISPOLITIIKKAA OHJAAVAT

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

JOHDANTO...2 1 VANHUSPOLITIIKAN VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET...3

JOHDANTO...2 1 VANHUSPOLITIIKAN VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET...3 1 JOHDANTO...2 1 VANHUSPOLITIIKAN VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET...3 2 VANHUSPOLITIIKKA NURMIJÄRVELLÄ...4 2.1 SELVITÄ - ARVIOI - SIJOITA (SAS)...5 2.2 VANHUSVÄESTÖN MÄÄRÄN LISÄÄNTYMINEN...6 2.3 DEMENTIAA

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa - Asumistarvekartoitus ja alueellinen suunnitelma vuosille 2012-2020 Jokainen on tärkeä. Raportti 28.1.2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Suunnitelman taustaa...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 KOTOUTTAMISLAIN JA KOTOUTTAMISOHJELMAN TARKOITUS 4 3 LAIN MUKAISET KOTOUTTAMISTA EDISTÄVÄT JA TUKEVAT PALVELUT 6 4

Lisätiedot

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Janakkalassa Paula Suonpää Aspa-kartoituksia 2/2014 ISBN 978-952-5680-95-9 (sid.) ISBN 978-952-5680-96-6

Lisätiedot

PALVELUOPAS VAMMAISILLE KUNTALAISILLE JA IKÄIHMISILLE. Kirkkonummen perusturva

PALVELUOPAS VAMMAISILLE KUNTALAISILLE JA IKÄIHMISILLE. Kirkkonummen perusturva PALVELUOPAS VAMMAISILLE KUNTALAISILLE JA IKÄIHMISILLE Kirkkonummen perusturva 2 LUKIJALLE Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009 lukien. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vaikeavammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta,

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot