Teemmekö oikeita asioita?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teemmekö oikeita asioita?"

Transkriptio

1 2/joulukuu 2014 Tyksin toiminta ulotetaan aluesairaaloihin s. 6 Valtuusto päätti korvata U-sairaalan uudisrakennuksella s. 8 Tunnusluvut kertovat: Tyksin toiminta paranemassa s. 10 Bra resultat med benmärgstransplantationerna s. 20

2 Teemmekö oikeita asioita? Petri Virolainen vs. sairaalajohtaja, tf. sjukhusdirektör Tules-toimialueen johtaja, Tyks Ledare för verksamhetsområdet för stöd- och rörelseorganens sjukdomar, Åucs Viime viikkoina on ollut puhetta siitä, että Tyksin suunta on taloudellisessa mielessä muuttunut. Jatkuva voimakas kulujen kasvu on saatu pysäytettyä. Meitä on edelleen enemmän kuin vuosi sitten ja käytämme edelleen rahaa potilaiden hoitoon enemmän kuin vuosi sitten. Suoranaisesta säästämisestä ei oikein voi puhua, mutta kasvu on maltillista. Lisäksi olemme pystyneet hillitsemään kustannusten kasvua vaikka potilasmäärämme on lisääntynyt. Olemme siis hoitaneet selvästi enemmän potilaita lähes entisellä henkilöstöllä. Tämä tarkoittaa, että tuottavuutemme on parantunut. Ensi kertaa pitkään aikaan. Kannattaako siitä olla ylpeä? Pitääkö terveydenhuollosta tinkiä? Erikoissairaanhoidon kustannusten jatkuvasta noususta puhutaan hyvin paljon kaikkialla, ei vain Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Kulujen jatkuvaa kasvua ei hyväksytä missään ja tehostamisvaatimusten kanssa kamppailevat kaikki erikoissairaanhoidon yksiköt kaikkialla maailmassa. Väestö on entistä terveempää, onnettomuuksia ja työtapaturmia tapahtuu yhä vähemmän ja siksi kulujen kasvua ei tahdota hyväksyä. Totuus on kuitenkin, että hoidamme potilaitamme entistä paremmin. Pystymme nykyisin hoitamaan sairauksia, joita ei ennen voitu hoitaa. Uudet hoitomuodot ja diagnostiset menetelmät ovat usein hyvin kalliita. On kiistaton tosiasia, että kaikissa sivistyneissä maissa terveydenhuoltoon laitetulla eurolla saadaan jatkuvasti vähemmän. Jos tehokkuutta mitataan esimerkiksi saavutetuilla lisäelinvuosilla, niin tehokkuutemme on huono kehitysmaihin verrattuna, joissa pienillä panostuksilla saadaan huomattavasti suurempia terveyshyötyjä. Ei meillä kuitenkaan ole oikein mahdollisuutta eikä etenkään potilailla tahtoa pysähtyä tähän ja todeta, että uusia hoitomuotoja ei sitten enää tästä lähin oteta käyttöön. Päinvastoin, uusia tehtäviä ja velvoitteita tulee yhteiskunnalta jatkuvasti lisää. Niistä päivystysasetus on uusin. Siksi syyttely tehottomuudesta ei ole ihan reilua. Me olemme onnistuneet talouden sopeuttamistavoitteessamme siksi, että olemme oppineet tekemään joitakin asioita järkevämmin. Olemme löytäneet tapoja vähentää työtä heikentämättä hoidon laatua. Olemme tarkastelleet hoitotapojamme ja hoitolinjojamme kriittisesti ja löytäneet 2 Gör vi rätta saker? Under de senaste veckorna har det talats mycket om att Åucs har ändrat kurs vad gäller ekonomin. Vi har lyckats stoppa den kontinuerliga, kraftiga kostnadsökningen. Vi är fler än för ett år sedan och använder mer pengar för patientvård än för ett år sedan. Vi kan inte riktigt tala om ett uppenbart sparande, men tillväxten är måttlig. Därtill har vi lyckats tygla kostnadsökningen fast antalet patienter har ökat. Vi har alltså vårdat betydligt fler patienter med nästan samma antal anställda som tidigare. Detta betyder att vår produktivitet har förbättrats. För första gången på länge. Är detta någonting att vara stolt över? Måste vi kompromissa vad gäller hälso- och sjukvården? Det pågår en ständig diskussion överallt om den kontinuerliga ökningen av den specialiserade sjukvårdens kostnader, inte bara inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Den ständiga kostnadsökningen accepteras ingenstans och alla en- heter inom den specialiserade sjukvården i världen möter kraven på effektivering. Befolkningen är allt friskare, det sker färre och färre olyckor och arbetsolycksfall och därför är det svårt att acceptera kostnadsökningen. Sanningen är dock den att vi vårdar våra patienter allt bättre. Idag kan vi behandla sjukdomar som tidigare inte kunde behandlas. Nya behandlingsformer och diagnostiska metoder är ofta väldigt dyra. Det är ett obestridligt faktum att i alla civiliserade länder får man hela tiden mindre för varje euro som investeras i hälso- och sjukvården. Om effektiviteten mäts exempelvis i uppnådda extra levnadsår, så har vi dålig effektivitet jämfört med utvecklingsländer där man med små satsningar uppnår avsevärt större hälsonytta. Vi har ändå inte riktigt möjlighet - och framför allt vill inte patienter det - att stanna här och konstatera att från och med nu tas inga nya behandlingsformer i bruk. Tvärtemot ger samhället oss hela tiden nya uppgifter och skyldigheter. Den nyaste är jourförordningen. Därför är det inte riktigt rättvist att säga att vi är ineffektiva. Vi har lyckats i vårt mål för anpassningen av ekonomin därför att vi har lärt oss göra vissa saker mer rationellt. Vi har hittat sätt att minska arbete utan att försämra vårdkvaliteten. Vi har granskat våra vårdmetoder och vårdlinjer kritiskt och hittat sådana uppgifter som inte behöver göras eller som skulle kunna göras bättre. Detta innebär t.ex. införande av lean-modellen i vardagen, identifiering av flaskhalsar, jakt på tomgång osv. Vi har också bättre än tidigare utrett hur effektiva våra metoder är. Vi har koncentrerat oss på att göra saker rätt. Detta har inneburit jämförelse av olika enheter och sjukhus, ibruktagande av bästa praxis, utnyttjande av kvalitetsregister, nya upphandlingspraxis och att man förbinder sig till dem. Effektivitet är inte endast det att man med samma resurser gör mer, utan framför allt att man gör mer saker rätt.

3 töitä, jotka voidaan jättää tekemättä tai tehdä paremmin. Tämä on tarkoittanut mm. lean-mallin tuomista osaksi arkipäivää, pullonkaulakohtien tunnistamista, hukkajahtia jne. Olemme myös selvittäneet menetelmiemme vaikuttavuutta entistä paremmin. Keskittyneet siihen, että tekisimme oikeita asioita. Tämä on tarkoittanut eri yksiköiden ja sairaaloiden keskinäistä vertailua, parhaiden käytänteiden käyttöönottoa, laaturekistereiden hyödyntämistä, uusia hankintakäytäntöjä ja sitoutumista niihin. Tehokkuus ei ole vain sitä, että tehdään samalla resurssilla enemmän, vaan ennen kaikkea sitä, että tehdään oikeita asioita enemmän. Osa muutoksesta on ehkä otettu työntekijöiden selkänahasta. Tehostaminen näkyy jossain varmasti myös kiireenä. On tehty paljon päätöksiä, joista enemmistö näyttää olevan oikeita, mutta on siellä joukossa varmasti vääriäkin. Sen myöntäminen ja virheiden korjaaminen on johdolle iso haaste. Voi olla, että taakka ei ole jakautunut tasaisesti ja oikeudenmukaisesti. Huonoja päätöksiä pitää uskaltaa korjata, mutta niiden vuoksi uudistuksia ei voi lykätä. Taloudellisia sopeutuksia on tehty kaikkialla yhteiskunnassa sekä yksityisissä yrityksissä että julkisella sektorilla. Monelta talouden tasapainottaminen on vienyt työn tai ainakin tuloja. Lähes kaikille ne ovat merkinneet selvää työmäärän kasvua, kiirettä ja riittämättömyyden tunnetta. Jokainen voi silti itse miettiä, haluaisiko olla mukana näissä yhteisissä talkoissa vai jatkaa entistä kulutusta ja siirtää laskun siitä lastemme maksettavaksi. Minä ainakin olen ylpeä siitä, että työskentelen yhteisössä, joka on oikeasti tekemässä oman osuutensa. Kiitos, että saan olla osa tätä porukkaa. SISÄLLYSLUETTELO Teemmekö oikeita asioita?...2 Gör vi rätta saker?...2 Kävijät tyytyväisiä Terveys- ja talouspäiviin - Teemana hyvä palvelu...4 VSSHP:n sairaaloiden toimintaa yhtenäistetään...6 Yksi sairaala etenee suunnitellusti....7 Turkuun nousee moderni perheiden tarpeet huomioiva sairaala...8 Tyksin alueelle tekeillä mittava kaavamuutos...9 Tyksissä on hoidettu enemmän potilaita aiempaa pienemmin kustannuksin Miten leania sovelletaan sairaanhoitopiirissä?...12 Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä Molekyyligenetiikka edistää verisyöpien hoitoa Ilkka Kantola ja Tuija Vasankari palkittiin: Kunniaa turkulaiselle lääketutkimusosaamiselle Yhä useampi sydänpotilas saa avun katetritoimenpiteellä...18 Stamcellstransplantationsenheten har kommit upp i europeisk klass Saske seuloo vauvojen sairauksia tavoitteena valtakunnallisuus Tyks tutkii ja hoitaa - yleisöluentosarja kiinnosti yleisöä...24 En del av förändringen har kanske åstadkommits på personalens bekostnad. Effektiveringen syns säkert någonstans som brådska. Många beslut har fattats, största delen av dem verkar vara rätta, men säkert finns det bland dem också felaktiga beslut. Att medge detta och korrigera felen är en stor utmaning för ledningen. Det kan hända att bördan inte har fördelats jämnt och rättvist. Man måste våga korrigera dåliga beslut, men förnyelser kan inte därför skjutas upp. Ekonomiska anpassningsåtgärder har vidtagits överallt i samhället, både på privata företag och inom den offentliga sektorn. Balansering av ekonomin har gjort många arbetslösa eller åtminstone lett till mindre inkomster. För nästan alla har detta inneburit betydlig ökning av arbetsmängden, brådska och känsla av otillräcklighet. Var och en av oss kan ändå fundera om man vill delta i det gemensamma talkot eller fortsätta tidigare konsumtion och låta våra barn betala räkningen. Jag är åtminstone stolt över att jag arbetar i ett gemenskap som gör sin del. Tack för att jag får vara med. TOIMITUSTIEDOT Lasaretti - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotuslehti sidosryhmille. Informationsblad för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts intressentgrupper. 14. vsk. Ilmestyy 2 kertaa vuonna JULKAISIJA: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, PL 52, Turku. Puh Sähköposti: Päätoimittaja: Olli-Pekka Lehtonen. TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ: Esa Halsinaho. Toimituskunta: Olli-Pekka Lehtonen (pj.), Esa Halsinaho, Anne Hedman, Hannele Heine, Päivi Nygren ja Samuli Saarni. Toimittajat: Mathias Luther (Inter Folia Press), Markku Näveri, Marjo Peltoniemi, Pekka Remes ja Tuula Vainikainen. Taitto: Letterhead Painopaikka: Paino-Kaarina Oy, Kaarina, Osoitelähteet: Varsinais-Suomen, Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiirit, Terveystoimittajat ry. Osoitteenmuutokset: Puh , sähköposti ISSN Kansi: Silmälääkäri Erica Hagström ja sairaanhoitaja Katja Perämäki antavat pistoshoitoa silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan. Hoidosta ovat tähän saakka vastanneet silmälääkärit, mutta jatkossa siihen koulutetaan sairaanhoitajia, jotka vastaavat hoidosta itsenäisesti. Toiminta aloitetaan myös aluesairaaloissa. (Kuva: Marjo Peltoniemi) 3

4 Kävijät tyytyväisiä Terveys- ja talouspäiviin Teemana hyvä palvelu Teksti ja kuvat Marjo Peltoniemi 4 Terveydenhuollon alan johtoa ja muita alan ammattilaisia eri puolelta Suomea yhteen kerääviä Terveys- ja talouspäiviä vietettiin Sokos Hotel Caribiassa jo 70:ttä kertaa. Teemana oli Palvelukulttuurin kehittäminen terveydenhuollossa. Tapahtuma kiertää eri paikkakunnilla ja viimeksi ennen tätä tapahtumaa se järjestettiin Turussa 10 vuotta sitten. Tapahtuman avasi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja ja Terveys ja Talous ry:n puheenjohtaja Rauno Ihalainen ja valtiovallan tervehdyksen toi sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty. Pääohjelman luennoitsijoina toimivat Päivien teema ja sisällöt hyviä verojohtaja Eeva-Liisa Perksalo Varsinais- Suomen verotoimistosta, myynnin tutkimuksen johtaja Paul Viio Hankenista ja kenttäpäällikkö Jukka Korkiala Toyota Finance Finland Oy:stä.

5 Tyytyväiset kävijät saivat vielä matkaansa leivät vapaaehtoistyöntekijöiltä. Monipuolinen ohjelma Ministeri Laura Räty totesi sote-uudistusta käsittelevässä puheessaan, että sote-alueiden johto ja sosiaali- ja terveysministeriöön perustettava kansallinen ohjausyksikkö ovat avainasemassa siinä, miten sote-uudistuksen avaamat mahdollisuudet kustannusten hillitsemiseen ja palveluiden kehittämiseen saadaan hyödynnettyä. Toyotan Jukka Korkiala kertoi Lean-ajattelusta kuvaillen muun muassa, että lean on jopa vastatoimenpide sille, että revittäisiin kaikki irti työntekijästä. Siinä vähennetään pakollista oheistyötä ja hukkaa ja samalla työtyytyväisyys kasvaa. Hankkenin Viio pohti miten sairaalan henkilökunta voisi parantaa palveluaan. Pohdinnoissa tuli esiin muun muassa, että sairaala voisi tarjota potilaille mahdollisuuden tehdä netissä alustavaa itsetutkimusta oireidensa perusteella, sairaalat voisivat erikoistua nykyistä enemmän tiettyjen alojen osaamiskeskuksiksi ja myös empatiasta voisi jotenkin palkita työntekijöitä. Verotoimiston Perksalo kertoi heidän onnistuneesta palvelukulttuurin muutoksestaan ja pohti mitkä opit voisi nostaa myös sairaanhoitosektorille sopivaksi. Hän muistutti, että johto hankkii työntekijöiden sitoumuksen nöyrästi kuuntelemalla ja heidän kanssaan keskustelemalla sekä toimimalla esimerkkinä ja johdon tahto tulee olla työntekijöille selvä. Lisäksi kuultiin paneelikeskustelu, jossa keskusteltiin siitä, mitä palvelukulttuuri ja bisneslähtöisyys tarkoittavat julkisessa terveydenhuollossa sekä monikulttuurisuuden Erinomaiset koulutuspäivät Hyvin onnistuneet, hyvä ohjelma haasteista. Keskusteluissa pohdittiin muun muassa, että mitä bisnesoppeja sairaanhoidossa voitaisiin hyödyntää ja huomioida. Olli-Pekka Lehtonen kertoi esityksessään VSSHP:ssä tehdyistä palveluiden muutoksista. Rinnakkaisohjelmassa kuultiin muun muassa olemassa olevien T-sairaaloiden T1 ja T2 rakentamisesta sekä T3:n suunnittelusta ja muista ajankohtaisista ammattialan teemoista. Viihteellisellä puolella nähtiin muun muassa Turun Taideakatemian opiskelijoiden sirkustaidetta ja Linnateatterin Valtteri Roihan aamukevennys kakkospäivänä. Logomossa järjestettiin verkostoitumisen ja vapaan keskustelun kannalta tärkeä iltajuhla. Palaute positiivista Järjestäjien edustajat, pääohjelmasta vastannut Terveys ja talous ry:n paikallisyhdistyksen sihteeri Satu Suhonen, paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Matti Meurman ja Terveys ja Talous ry:n sihteeri Outi Kalske kertovat, että ohjelmasta pyrittiin rakentamaan sellainen, että teemat koskisivat kaikkia alan ihmisiä. Tapahtumaan kuului myös näyttely, jossa oli esillä alan yrityksiä ja toimijoita omilla osastoillaan. Näyttelytilassa oli screeni, josta saattoi seurata ohjelmaa ja osa oheisohjelmasta oli näyttelytilassa. Näytteilleasettajat mukaan lukien osallistujia oli 340. Osallistujia oli monista eri sairaanhoitopiireistä VSSHP:n lisäksi ja kaukaisimmat kävijät olivat Rovaniemeltä, Lapin sairaanhoitopiiristä saakka. Kävijöiltä tuli positiivista palautetta niin ohjelmasta kuin järjestelyistä. Yhteistyö oli hyvää kaikkien yhteistyökumppanien kuten Caribian, Logomon, tekniikasta vastanneen Eastwayn sekä Suomen Näyttelyrakentajat Oy:n ja näytteilleasettajien kanssa. Vapaaehtoiset työntekijät olivat korvaamaton apu, Matti Meurman summaa ja kiittää järjestelytoimikunnan puolesta. Seuraavan kerran Terveys- ja talouspäivät järjestetään ensi vuoden elokuussa Levillä. Kannatti tulla! 5

6 VSSHP:n sairaaloiden toimintaa yhtenäistetään Teksti ja kuvat Marjo Peltoniemi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä yhtenäistetään toimintaa ottamalla Tyksin organisaatiomalli käyttöön myös Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen aluesairaaloissa. Toimialuejohtaja Jukka Sipilä kertoo mitä yhtenäistäminen tarkoittaa käytännössä Operatiivisen toiminnan ja syöpätautien toimialueella. Operatiivisen toiminnan ja syöpätautien toimialueeseen kuuluvat Korvaklinikka, Silmäklinikka, Suu- ja leukasairauksien klinikka, Plastiikka- ja yleiskirurgian klinikka sekä Syöpäklinikka. Toimintaa on T-, A- ja U-sairaaloissa, Dentaliassa sekä aluesairaaloissa. Yksi sairaala -projektin keskeinen päämäärä on, että toimintaa johdetaan keskitetysti jatkossa myös kolmen aluesairaalan osalta siten, että ihmiset saavat entistä tasa-arvoisemman hoidon. Meillä on ollut eri sairaaloihin eripituiset odotusajat. On ollut jopa tilanteita, että toiseen yksikköön on päässyt toimenpiteeseen seuraavalla viikolla kun taas toiseen yksikköön on ollut kuukausien jono. Kun lähetteet tulevat jatkossa keskitetysti Tyksiin, pystytään katsomaan yhteistyössä aluesairaalalääkäreiden kanssa, että mitä tehdään missäkin sairaalassa, Jukka Sipilä selventää. Kuulonhuoltoa ja Korvaklinikan päiväkirurgiaa lisätään aluesairaaloissa Sipilä kertoo, että heidän toimialueensa osalta ei ole tarkoitus vähentää aluesairaaloiden työtä, pikemminkin päinvastoin. Aluesairaaloissa tehdään yhtä korkeatasoista toimintaa kuin meillä täällä kantasairaalassa. Potilaan ei kannata matkustaa Tyksiin monta kertaa, kun asiat voidaan hoitaa omassa lähisairaalassa. Kuulonhuollon osalta Sipilä mainitsee esimerkiksi ikääntyneiden kuulokojeasiat. Kuulokojeen sovituksen vuoksi potilaan pitää käydä sovituksessa kolme kertaa ja ehkä vielä myöhemmin korjauskäynneillä. Tätä palvelua on jo aluesairaaloissa, mutta lisäämme sitä entisestään. Esimerkiksi Salossa kuulontutkija eläköityi ja olemme kouluttaneet sinne uudet sikäläiset sairaanhoitajat jatkamaan työtä. Korvaklinikan osalta päiväkirurgisen toiminnan lisääminen aluesairaaloissa on aloitettu jo syksyllä. Niissä on käynyt Tyksin korvalääkäreitä tekemässä muun muassa Ikärappeuma on yleisin näkövammaisuutta aiheuttava sairaus länsimaissa. Siihen injektiohoitoa potilaalle ovat kuvassa antamassa silmälääkäri Erica Hagström ja sairaanhoitaja Katja Perämäki. Yksi sairaala 6 Yksi sairaala -projektiksi nimetyssä hankkeessa Tyksin potilashoidosta vastaavien yksiköiden toiminta laajennetaan aluesairaaloihin. Vastaavasti aluesairaaloiden päivystysten toiminta liitetään osaksi Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosta. Liikelaitoksena toimiva Turunmaan sairaala jatkaa toimintaansa nykyisellä organisaatiomallillaan osana sairaanhoitopiiriä.

7 Hoitajat Nina Viherkoski-Valtonen, Hanna Lindroos ja Katja Perämäki ovat ikärappeuman injektiohoidossa avustavia hoitajia. Jatkossa hoitajat koulutetaan vastaamaan hoidosta itsenäisesti ja toiminta laajennetaan aluesairaaloihin Yksi sairaala hankkeen myötä. lasten tuubituksia, nielurisojen ja nenän korjausleikkauksia sekä polyyppileikkauksia. Toiminta on tarkoitus vakinaistaa joulukuussa. Silmä- ja syöpäpotilaille hoitoa omassa lähisairaalassa Silmäpotilaiden määrä lisääntyy koko ajan väestön ikääntyessä ja eliniän pidentyessä. Esimerkiksi kaihi on ikääntyneiden sairaus. Silmäklinikan toiminnasta kaihileikkausten osuus on 75 prosenttia ja vuodessa tehdään 4400 kaihileikkausta. Silmäsairauksien hoitoa tehdään kaikissa kolmessa aluesairaalassa. Salossa oli aiemmin yksi puolipäiväinen silmälääkäri ja nyt siellä on kaksi 60 prosenttista työaikaa tekevää. Vakka-Suomessa aloitettiin kaihileikkaukset tämän vuoden tammikuussa ja toimintaa on tarkoitus lisätä. Siellä käy leikkauksista vastaavan lääkärin lisäksi toinen silmälääkäri Tyksiltä leikkaamassa, jotta jonot saadaan hoidettua. Pikku hiljaa hoitamattomana sokeuttavaan silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan käytetään silmien sisäistä injektiohoitoa. 5-6 vuotta sitten kehitetty biologinen hoito pysäyttää rappeuman, mutta sitä pitää antaa samalle ihmiselle silmään toistuvasti jopa kymmeniä kertoja. Tähän mennessä injektioita ovat antaneet silmälääkärit Tyksissä ja niitä annetaan tällä hetkellä 5000 vuodessa. Nyt meillä on sellainen projekti, että koulutamme sairaanhoitajia antamaan hoitoa sekä Tyksissä että aluesairaaloissa heti vuodenvaihteen jälkeen. Potilaiden ei tarvitse aluesairaaloiden alueelta tulla enää Turkuun sitä varten ja silmälääkärien työvoima voidaan käyttää johonkin muuhun. Myös sytostaattipoliklinikkatoimintaa aluesairaaloissa halutaan lisätä. Loimaalta ja Salosta poliklinikat jo löytyvät ja nyt sellaista suunnitellaan myös Saloon. Esimerkiksi tiettyihin rintasyöpiin sytostaattihoito voi kestää jopa vuoden, joten potilaiden elämää helpottaa, kun heitä voidaan hoitaa lähisairaaloissaan. Yksi sairaala etenee suunnitellusti Sairaanhoitopiirin valtuuston vuoteen 2016 ulottuvassa strategiassa on tavoitteena laajentaa Tyksin hoitolinjaorganisaatiomallin mukaiset toimintatavat koko sairaanhoitopiirin alueelle. Tämä tarkoittaa aluesairaaloiden liittämistä osaksi Tyksin hoitolinjaorganisaatiota. Tämän strategisen tavoitteen toteuttamiseksi sairaanhoitopiirissä on tehty ahkerasti työtä viime keväästä alkaen Yksi sairaala projektin puitteissa. Jatkossa sairaanhoitopiirissä on kullekin potilasryhmälle maakunnan tasolla yksi toiminnallisesti ja taloudellisesti vastuullinen taho. Tyksin toimi- ja palvelualueiden toiminta ulottuu vuoden 2015 alusta lukien aluesairaaloihin saakka ja toimi- ja palvelualueet vastaavat koko alueen erikoissairaanhoidon saatavuudesta ja yhteistyöstä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Luottamushenkilöpäätöksenteko ja viranhaltijajohto Organisaatiorakenteen muuttamisen myötä nykyisen alueellisen erikoissairaanhoidon johtokunnan tilalle muodostetaan vuodenvaihteessa uusi toimielin»lähipalvelulautakunta». Paikallinen viranhaltijajohto, johon kuuluvat koordinoiva ylilääkäri ja johtava ylihoitaja, tullaan säilyttämään aluesairaaloissa jatkossakin. Organisaatiouudistuksen seurauksena sairaaloiden sisällä tarvitaan yli toimialuerajojen menevää toimintakokonaisuuksien koordinointia. Koordinoinnin ja yhteistyön tarvetta on myös enenevästi kuntien sosiaali- terveydenhuollon kanssa. Henkilöstön sijoittuminen uudessa organisaatiossa Uuden organisaatiorakenteen luominen on edellyttänyt mittavaa henkilöstösuunnittelua, jossa on edetty vaihe vaiheelta yhteistyössä aluesairaaloiden johdon sekä toimi- ja palvelualueiden johdon kanssa. Lähes 700 aluesairaaloiden työntekijää on sijoitettu Tyksin toimi- ja palvelualueille ja heidän kanssaan on keskusteltu tulevasta sijoittumisesta. Lääkärit ovat siirtyneet oman erikoisalansa mukaisesti eri toimialueille ja niillä edelleen eri vastuualueille. Hoitohenkilöstön osalta valmistelutyö on ollut monimuotoisempaa, sillä aluesairaaloiden hoitohenkilöstön osaaminen on erittäin laaja-alaista. Sama sairaanhoitaja aluesairaalassa voi hoitaa monen eri toimialueen potilaita ja työskennellä sekä vuodeosastolla että poliklinikalla. Potilashoito Organisaatiouudistuksessa on tarvittu paljon muutoksia sekä potilastietojärjestelmiin että henkilöstöhallinnon järjestelmiin. Jatkossa Tyksin, Loimaan, Salon ja Vakka- Suomen sairaaloille tarkoitetut lähetteet tulevat samoihin toimi- tai vastuualuekohtaisiin postilaatikkoihin. Potilaalle tämän tulisi näkyä siten, että vastaanotto- ja toimenpideaikoja on mahdollista saada entistä joustavammin eri sairaaloista silloin, kun sama hoito voidaan antaa useammassa eri toimipaikassa. Potilaan toive selvitetään ja otetaan huomioon hoitopaikasta päätettäessä. Hoito toteutetaan yhteisten toimintatapojen ja ohjeistusten mukaisesti. VSSHP:n toiminnan yhtenäistämiseen tähtäävään Yksi sairaala -projektiin on osallistunut kaikkien aluesairaaloiden sekä toimi- ja palvelualueiden johto, lääkärit, hoito- ja muu henkilökunta laajasti kuluneen syksyn aikana. Olemme luoneet organisaatiorakenteen, joka mahdollistaa toimi- ja palvelualueiden toiminnan kehittämisen jatkossa siten, että riittävät lähipalvelut sekä saumattomat hoito- ja palveluketjut voidaan turvata potilaille entistä paremmin. Se antaa myös jatkossa mahdollisuuden henkilöstön joustavaan liikkumiseen ja laaja-alaiseen osaamisen kehittämiseen. Näin aluesairaaloissa aikaisemmin tehtyä arvokasta työtä potilaiden hoidon kehittämiseksi voidaan edelleen jatkaa. Ritva Kosklin, ylihoitaja, Yksi sairaala -hankkeen projektipäällikkö 7

8 Sai U-sairaalan väki joululahjan ennenaikaisen, teki valtuusto vihdoin oikean päätöksen. Tärkeässä työssämme paremmin jaksetaan, kun uusi terve sairaala meitä vuonna 2019 odottaa! Tyksin naistenklinikan hoitohenkilökunta Havainnekuva T3-sairaalasta näyttää, miten se sijoittuu nykyisen T-sairaalan (etualan vaaleat rakennukset) ja Turun yliopiston Medisiina-rakennusten väliin, rautatien ja Helsingin valtatien yläpuolelle. Kahdeksankerroksinen rakennus nousee muita korkeammalle, koska siinä ei ole maanalaisia kerroksia. Turkuun nousee moderni perheiden tarpeet huomioiva sairaala Tyksin U-sairaala korvataan uudella rakennuksella 8 Teksti Tuula Vainikainen ja Esa Halsinaho Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi yksimielisesti hankesuunnitelman, joka mahdollistaa uuden T3-sairaalan rakentamisen Tyksin huonokuntoisen U-sairaalan korvaajaksi. Uusi sairaala tarjoaa nykyistä terveellisemmän, turvallisemman ja toimivamman ympäristön potilaille, synnyttäjille ja hoitohenkilökunnalle. Etenkin U-sairaalassa työskentelevä henkilökunta otti uutisen vastaan iloiten. Vuoden paras uutinen! kommentoi Naistenklinikan johtaja, professori Seija Grenman tuoreeltaan. - Pitkä odotus on päättynyt ja suuntaamme ajatuksemme taas tulevaisuuteen. Henkilökunta on osallistunut innolla uuden sairaalan suunnitteluun ja on hienoa, että pääsemme jatkamaan tätä työtä. Henkilökunnan ideat hyvin toimivasta ja potilaille sekä henkilökunnalle turvallisesta ympäristöstä saavat toteutuksen uudessa T3 sai- raalassa. Nykyiset tilammehan eivät vastaa enää potilaiden vaatimuksiin hyvästä hoitoympäristöstä ja siksi nyt tehty päätös on hyvin tärkeä, toteaa päätökseen tyytyväinen Naistenklinikan ylihoitaja Marjo Kauppila T3-uudisrakennukseen sijoittuvat lasten ja nuorten sairauksien hoito naistentautien ja synnytysten hoito korva-, nenä- ja kurkkusairauksien sekä suu- ja leukasairauksien hoito sairaanhoidollisia tukipalveluja: kliininen neurofysiologia, kuvantaminen, laboratorionäytteenotto ja lähivälinehuolto T3 terveellinen, turvallinen ja toimiva sairaala sekä potilaille että henkilökunnalle Potilasturvallisuus, perhekeskeisyys sekä tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys ovat suunnittelun peruslähtökohtia. Lasten ja perheiden tarpeet otetaan T3-sairaalassa huomioon uudella tavalla. Osastojen yhteyteen tulevat perhehuoneet mahdollistavat vanhempien ja muiden läheisten läsnäolon lasten sairaalassaolon aikana. Perhekeskeinen toimintatapa ja perhehuoneet tuovat lapsille mahdollisimman turvallisen ja pelottoman sairaalakokemuksen. Potilaat saavat enemmän tilaa. T3-sairaalaan tehdään yhden ja kahden hengen potilashuoneita, joissa kaikissa on omat saniteettitilat. Tämä on sairaalahygienian näkökulmasta huomattava parannus. U-sairaalan vuodeosastot tehtiin alun perin kolmen ja kuuden hengen huoneiksi ja potilaille yhteiset saniteettitilat osastojen käytäville. Tilojen toimivuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tilat suunnitellaan muunneltaviksi ja monikäyttöisiksi, jolloin samoja huonetiloja voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen. Tehokkaalla tilankäytöllä ja toiminnanohjauksella voidaan tarjota potilaille sujuvammat hoitoprosessit. Suunnitteilla olevissa tiloissa on mahdollista kehittää henkilökunnan uusia yhteistyömuotoja ja käyttää henkilökuntaa joustavammin ja tehokkaammin. Asianmukaiset ja turvalliset työtilat ovat tärkeä kilpailuvaltti osaavan henkilöstön rekrytoinnissa. Kustannustehokasta hoitoa Suunnitelmassa arvioidaan, että uusissa tiloissa toiminta maksaa kolme prosenttia vähemmän kuin nykyisissä U-sairaalan tiloissa. Se merkitsee noin 2,8 miljoonan euron hyötyä vuodessa. Lisäksi U-sairaalan poista-

9 minen käytöstä alentaa tilojen ylläpitokuluja lähes kolmella miljoonalla eurolla. Uuden sairaalan rakentaminen hankesuunnitelman mukaisesti maksaa noin 140 miljoona euroa. Kiinteisiin sairaalalaitteisiin ja irtaimistoon tarvitaan noin 18 miljoonaa euroa. Valtuustossa ei kuitenkaan päätetty rahoituksesta. Sairaanhoitopiirin hallitus valmistelee sitä varten rahoitusleasingin käyttämistä ja rahoituksesta päätetään hallituksen tulevissa kokouksissa. Sairaalan ja yliopiston kampus tiivistyy toimivaksi Kahdeksankerroksinen T3-sairaala nousee nykyisen T-sairaalan ja Turun yliopiston Medisiina-rakennusten väliin, Helsingin valtatien ylle rakennettavan betonikannen päälle. Kannen pinta-ala on neliömetriä. T3-sairaalassa kokonaisala on yhteensä neliömetriä, joista noin lasketaan sairaalakäytössä oleviksi hyötyneliöiksi. Nykyisen U-sairaalaan kokonaisala on noin neliötä. Lisää tilaa tarvitaan myös siksi, että valtuusto on aiemmin päättänyt luopua Raision ja Paimion sairaaloiden käytöstä vuoden 2015 aikana. T3-sairaalan on tarkoitus valmistua vuonna Medisiina D suunnitteilla samalle alueelle Suomen Yliopistokiinteistöt Oy suunnittelee T3-hankkeen yhteyteen opetuksen, tutkimuksen ja diagnostiikan synergiataloa. Medisiina D on suunniteltu Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan nykyisen Medisiina-rakennuksen taakse, uuden T3- sairaalan viereen. T3- ja Medisiina D -hankkeet sekä aiemmin valmistunut T-sairaala yhdessä mahdollistavat tiiviin toiminnallisen kokonaisuuden syntymisen Kantasairaalan alueelle sekä eri organisaatioiden yhteistyön kehittämisen. Pysäköintitilaa tarvitaan Autoilevia asiakkaita ja työntekijöitä varten tarvittavan uuden pysäköintirakennuksen rakennuttamisen hoitaisi ulkopuolisen toimija. Kiinteistöjaoston käynnistämällä neuvottelumenettelyllä haetaan parasta aikaa operaattoria, joka sekä rakennuttaa pysäköintilaitoksen että hoitaa pysäköintipaikkojen vuokrauksen. Pysäköintirakennukselle on varattu paikka T-sairaalan ja lääkehuoltorakennusten välistä. Noin neljäsataapaikkainen parkkitalo tulisi Savitehtaankadun päälle. Tyksin alueelle tekeillä mittava kaavamuutos Esa Halsinaho Turun yliopistollisen keskussairaalaan Kantasairaala-alueelle suunnitellaan mittavaa kaavamuutosta, jonka luonnoksen Turun kaupunki julkisti marraskuun lopulla. Kaava-alueen kokonaisala on 27 hehtaaria, johon tulisi uutta rakennusoikeutta noin kerrosneliömetriä. Kaavamuutosta tarvitaan U-sairaalan korvaajaksi tulevan T3-sairaalan ja Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan uudisrakennuksen, Medisiina D:n, rakentamista sekä alueen liikennejärjestelyjä varten. Kaavamuutosalue sisältää myös Tyksin uuden lääkehuoltorakennuksen tontin ja Kupittaan vanhan rautatieaseman alueen. Tontin asemarakennus sekä asemapäällikön ja ratavahdin asuinrakennukset pihapiireineen suojellaan kaavassa. Nykyinen pysäköintikenttä osoitetaan rakennusalaksi liike- ja toimistorakennuksia varten ( kerrosneliömetriä) ja sille saa rakentaa myös asuntoja 3000 kerrosneliötä. Liikenteen osalta Turku tavoittelee runkolinjojen kehittämistä nopeiksi yhteyksiksi. Yksi runkolinjoista keskustasta Varissuolle kulkisi Hämeenkadulta Kiinamyllynkadun kautta Joukahaisenkadulle ja edelleen Itäharjun läpi itään, käytännössä siis Tyksin alueen kautta. Turun kaupunki on tehnyt valtiolle aloitteen moottoritien jatkeena olevan Helsingin valtatien liikennealueen muuttamiseksi kaupunkibulevardin tyyppiseksi pääkaduksi Jaanin eritasoristeyksestä kaupunkiin päin. Kaavaluonnoksessa esitetään myös pysäköintirakennusta Savitehtaankadun yli. Luonnoksen mukaan pysäköintirakennuksessa voidaan toteuttaa myös potilashotelli ja mahdollisesti liiketilaa Kalevantien varrella. Tyks on määritelty valtioneuvoston päätöksellä valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY). Kaavaluonnoksessa huomautetaan, että RKY-status ei ole suojelupäätös, vaan rakennetun ympäristön arvojen inventointi, jonka pohjalta suojelupäätökset tehdään tarvittaessa asemakaavassa. Vuonna 2002 tehdyn taloteknisen selvityksen ja vuonna 2010 laaditun VSSHP: n tyhjenevien tilojen toimenpidesuunnitelman pohjalta Tyksin U-sairaalan käytettävyys sairaalana on todettu kyseenalaiseksi. Kaavamuutosluonnoksen mukaan U-sairaalan suojelu saattaa muodostaa kohtuuttoman toiminnallisen ja taloudellisen riskin julkiselle sairaanhoidolle. Kaavamuutoksen hakijoina ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Suomen Yliopistokiinteistöt. Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta hyväksyi kaavamuutoksen yksimielisesti U-sairaala Pysäköintitalo Medisiina D E Tyks T3 Tyksin T-sairaala Sähköasema Turun kaupunki julkisti Tyksin alueen kaavamuutosluonnoksen verkkosivullaan T3-hanke internetissä: Turun kaupungin havainnekuva Tyksin kaavamuutosalueesta. Kupittaan vanha asema Pysäköintitalo 9

10 Tyksissä on hoidettu enemmän potilaita aiempaa pienemmin kustannuksin Teksti Tuula Vainikainen KUVAT ESA HALSINAHO Vuoden 2014 syyskauden toimintaraportit ja talouden tunnusluvut kertovat Turun yliopistollisen keskussairaalan tuottavuuden hyvästä kehityssuunnasta. Potilasmäärä on noussut kustannuksia enemmän ja potilaskohtainen hinta on laskenut. Tyksin tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja alueensa väestölle. Tämä on tehtävä mahdollisimman turvallisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti, jotta rajalliset resurssit saadaan suunnattua sinne, missä niistä on suurin hyöty, kerrottiin Tyksin järjestämässä tiedotustilaisuudessa lokakuun lopulla. Yliopistosairaala on kuin iso laiva, se kääntyy hitaasti. On tarvittu monenlaisia manööverejä ja toimintatapojen muutoksia, jotta uudelle kurssille on päästy. Työ jatkuu edelleen. Toiminnan tehostamiseksi Tyksissä siirryttiin uuteen organisaation vuoden 2013 alussa. Muutos ei tapahtunut kivuitta. Taloudellisen tilanteen kiristyminen sekä U- ja A-sairaalan tilaongelmat ovat lisänneet vaikeusastetta. Myös erikoissairaanhoidon tehtävät ovat lisääntyneet: hoitotakuulaki, potilaiden vapaa liikkuvuus ja uusi päivystysasetus vaativat valmistautumista uuteen. Järkevästi, viisaasti, oikein Toimintaa on kehitetty tekemällä järkevämmin, viisaammin ja oikein. Lean-ajattelulla eli tuottamattoman toiminnan poistamisella, hukkajahdeilla, potilasvirtoja analysoimalla ja toiminnan pullonkauloja poistamalla toimintaa on järkevöitetty. Tuottavuuden kasvattaminen ei tarkoita vain tuotoksen lisäämistä, vaan nimenomaan oikeiden asioiden lisäämistä. Esimerkkejä ovat potilaan kulun sujuvoittaminen leikkaussaleissa ja poliklinikoilla, ylimääräisten leikkaustiimien ja työaikajärjestelyiden käyttöönotot, uudet hoitajapoliklinikat sekä vuodeosasto- ja poliklinikkatoiminnan yhdistämiset. Toimintaa on sujuvoitettu myös antamalla potilaalle leikkausaika heti leikkauspäätöksen yhteydessä sekä kuvantamis- ja tutkimusajat suoraan poliklinikoilta, kertoi vs. sairaalajohtaja Petri Virolainen. Viisaammin tekeminen tuo tehoa, kun hoidon vaikuttavuutta arvioidaan ja huonosti vaikuttavia hoitoja ja tutkimuksia karsitaan. Benchmarkkaamalla eli vertaamalla omia toimintoja alan parhaisiin yksiköihin 10 Kardiologi ja rytmihäiriöpotilaiden hoidon vastuualuejohtaja Juha Lund esitteli joukkoviestimille magneettiavusteista sydämen ablaatiohoitoa. Lund vei hoitotilassa olevan lietolaisen potilaan sydämeen ablaatiokatetrin kauko-ohjauksella monitorien välittämän kuvatiedon avulla. Useita tunteja kestäneellä toimenpiteellä saatiin potilaan elämää haitannut sydämen eteisvärinä loppumaan.

11 Kustannusten kasvu hidastunut Toimintakulujen muutos -% 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, /13 1-8/14 Potilaskohtaiset kustannukset laskussa Kustannukset/hoidettu potilas ,2 % /13 1-8/14 Henkilöstötuottavuus parantunut Hoidettuja potilaita/työpanos 41,5 +4,5 % 41,0 40,5 40,0 39,5 39,0 38,5 1-8/13 1-8/14 Tyksissä on parannettu mm. leikkaussalitoimintoja, tekonivelkirurgiaa ja aivoverenkiertohäiriöiden liuotushoitoa. Laaturekistereitä on kehitetty mm. olkapää- ja polvikirurgiaan. Lääke- ja hoitotarvikeneuvottelukunnan avulla on tehostettu hankintamenetelmiä ja saavutettu säästöä. Esimerkiksi oikean leikkaussalihansikkaan valinnalla voidaan säästää euroa vuodessa. Henkilöstön osallistuminen ja sitoutuminen ovat olleet avainasemassa. Toiminnan tehostaminen tekemällä oikein vaatii myös osaamisen varmistamista, resurssien oikeudenmukaista jakoa, hamstraamiskulttuurin murtamista ja kaikille avointa päätöksentekoa. Joissakin tapauksissa myös saavutetuista eduista on jouduttu luopumaan. Näillä eväillä pystymme jatkossakin pitämään laivan oikealla kurssilla, tiivisti Petri Virolainen. Tilamuutoksia ja uusia toimintamalleja Tyksin tiloja on henkilökunnan hyvällä yhteistyöllä saatu maksimaaliseen käyttöön. Tiloja on yhdistelty ja luotu yhteisosastoja. Olemme vieneet T-sairaalaan enemmän toimintaa kuin sinne alun perin suunniteltiin. Kesällä 2014 korvatautien vuodeosasto ja traumavuodeosasto aloittivat yhteisosaston. Henkilökunta oli tiiviisti mukana toiminnan suunnittelussa ja innovoimassa yhdessä uusia toimintamalleja. Samassa yhteydessä leikkauksia siirrettiin T-sairaalaan ja korvatautien päivystys siirtyi yhteispäivystyksen tiloihin, kertoi sairaalaylihoitaja Tuija Lehti. T-sairaalan laajennuksen käyttöönoton yhteydessä keväällä 2013 on muodostettu esimerkiksi sydän- ja syöpätautien, iho- ja infektiotautien sekä sydän- ja keuhkopoliklinikan yhteisosastoja ja -tiloja. Tyksin Paimion ja Raision sairaaloiden nykyiset toiminnat siirretään myös lähemmäksi ydintoimintoja. Paimiosta reumaortopedia ja reumataudit ovat jo siirtyneet Turkuun. Ylihoitaja Lehden mukaan potilaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä käytössä oleviin uusiin tiloihin. Toimintaa rajoittaa edelleen U-sairaalan huono kunto ja joillakin alueilla hajautettu toiminta, mutta tulevaisuus näyttää paremmalta T3-sairaalahankkeen myötä. Vs. sairaalajohtaja Petri Virolainen (vas.) ja kardiologian toimialuejohtaja Juhani Airaksinen kertoivat hyviä uutisia Tyksin toiminnasta. Talouden tunnusluvut vahvistavat käänteen parempaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toiminta ja talous on kehittynyt suotuisasti vuoden 2014 kahdella ensimmäisellä kolmanneksella. Kulukehitys on pystytty pitämään talouden vakauttamisohjelman mukaisena, vaikka toiminta on vilkastunut viime vuoteen verrattuna. Koko sairaanhoitopiiri on hoitanut aiempaa enemmän potilaita ja samalla potilaskohtaiset kustannukset ovat alentuneet. Tyksin kustannukset hoidettua potilasta kohden ovat vähentyneet 3,2 prosenttia, vaikka kalliin hoidon piirissä oleva potilasmäärä on kasvanut 17,5 prosenttia viime vuodesta, kertoi talousjohtaja Arja Pesonen. Tyksin henkilöstötuottavuus on parantunut tänä vuonna koko sairaanhoitopiirinkin positiivista kehitystä enemmän. Henkilöstötuottavuus kasvoi Tyksissä 4,5 prosenttia, kun koko piirin kasvu oli 3,2 prosenttia. Toimintakulujen kehitys on aiempaa maltillisempi voimakkaasti kasvaneesta potilasmäärästä huolimatta. Vuonna 2012 kulut kasvoivat 5,3 prosenttia, vuonna 2013 kasvu oli 3,4 prosenttia ja nyt tammi-elo- kuussa 1,9 prosenttia. Myös keskimääräistä hoitoaikaa on edelleen pystytty lyhentämään, Pesonen totesi. Organisaatiokulttuurin muutokset Sydänkeskuksessa Sydänkeskus sai uudet uljaat tilat T2-sairaalaan muuton yhteydessä. Muutos aiempaan oli kouriintuntuva, hoidettiinhan sydänpotilaita aiemmin mm. rekan kontissa A-sairaalan pihalla, kun sairaalapalo tuhosi myös kardiologian toimitiloja. 300 infarktipotilasta ei olisi kyetty hoitamaan asianmukaisesti noissa haastavissa olosuhteissa ilman osaavan henkilökunnan venymistä. Olemme Sydänkeskuksessa tarkkaan miettineet kuinka teemme oikeat työt mahdollisimman helposti ja oikeaan aikaan. Ylimääräisten ja turhien vaiheiden tunnistamiseen ja karsimiseen on käytetty aikaa. Potilaiden turhaa makuuttamista osastolla toimenpidettä odottamassa on vähennetty. Turhia toistoja, kirjaamisia ja kuljetuksia on karsittu. Toimintamme kehittäminen on jatkuvaa ja sen yhtenä osviittana on järkevä kustannusvaikuttavuus, tiivisti kardiologian toimialuejohtaja, ylilääkäri ja professori Juhani Airaksinen. 11

12 12 Miten leania sovelletaan sairaanhoitopiirissä? Toiminnan kehittäminen lean-ajattelun avulla on tullut terveydenhuoltoonkin jäädäkseen. Pähkinänkuoressa ajatuksena on aikaansaada enemmän lisäarvoa asiakkaalle käyttämällä olemassa olevia resursseja pienemmillä ponnistuksilla. Asiakkaan ollessa keskiössä kaikki organisaation toiminnot tulee suunnata asiakkaan tarpeiden täyttymiseen mahdollisimman hyvin. VSSHP:ssä strategiamme mukaisesti ajatuksen voi tiivistää tavoitteeseen:»oikeaan aikaan toteutettu oikea tutkimus ja hoito oikealle potilaalle oikeassa paikassa». Ja vielä:»kerralla kuntoon». Tinkimättömän asiakaslähtöisyyden lisäksi lean-filosofian kulmakivenä on niukkuus: kun prosessit ovat sujuvia, tuotetaan palvelua/tuotetta vain sen verran kuin asiakas tarvitsee ja samalla säästetään omaa työtä. Vakioimalla ja vähentämällä vaihtelua luodaan yhteiset käytännöt, jotka sillä hetkellä ovat parhaita toimintatapoja. Jatkuvan parantamisen hengessä (kaizen) prosesseja ja standardeja tulee jatkuvasti kehittää tavoitteena täydellisempi suoritus. Tehokkuus ja tuottavuus ovat tällöin automaattisia seurauksia, eivät tavoitteita itsessään. Näin ajatellen hyödynnämme maksamamme veroeurot mahdollisimman fiksusti. Toiminnan laatukin paranee samalla. Tavoitteemme VSSHP:ssä on sujuvoittaa ja tehostaa potilaan hoidon prosesseja ja näin parantaa asiakkaan, myös lähettävän lääkärin tai kuntapäättäjän, kokemaa arvoa. Lean-menetelmiä hyödyntäen voimme paitsi tunnistaa, mutta myös pureutua keskeisiin hukan aiheuttajiin: odotusaikoihin, virheiden tai tiedonkulun puutteiden vuoksi uusittaviin tutkimuksiin, potilaan turhaan liikuttamiseen paikasta toiseen, puuttuvien tavaroiden etsimiseen jne. Eri menetelmien käyttö, kuten vakiointi, arvovirtakuvaus tai 5S, ei ole itsetarkoitus, vaan keino sujuvamman toiminnan ja laadukkaamman palvelukokemuksen saavuttamiseksi. Lean-ajattelu on pikku hiljaa sisäistymässä VSSHP:n organisaatio- ja johtamiskulttuuriin. Sitä hyödynnettiin jo valmistuneen T-sairaalan suunnittelussa ja toiminnan organisoinnissa. Uutta rakennettavaa T3-sairaalaa suunnitellaan arvovirtakuvauksia hyödyntämällä. Arvovirtakuvausta käytetään apuna virtaustehokkuuden parantamisessa myös laboratorionäytteiden käsittelyssä. Hukkatunnistinta on käytetty osastoilla potilastyössä piilevän hukan löytämiseen. Leikkaus- ja poliklinikkatoiminnan prosesseja on kuvattu vaihe vaiheelta, jolloin pullonkauloihin on löydetty ns. täsmäratkaisuja ja prosessia on pystytty sujuvoittamaan niin, että päivässä voidaan leikata tai tutkia useampi potilas. Ja niin edelleen, kohteita on runsaasti. Lean-ajattelu VSSHP:ssä tiivistetysti tarkoittaa: sujuvaa toimintaa potilaan huomioimista yhdessä sovittuja käytäntöjä vähemmän sähläystä enemmän aikaa keskittyä olennaiseen vähemmän hukkaa ja virheitä asioiden tekemistä kerralla oikein Ajattelumallin soveltaminen koskee kaikkia organisaatiossa työskenteleviä henkilöitä Satu Suhonen kehittämispäällikkö Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä Teksti ja kuva Marjo Peltoniemi Hukkaa on jahdattu VSSHP:ssä viimeisen vuoden verran, kun sairaanhoitopiirin hallitus valtuutti toimi-, palvelu- ja tulosalueiden johdon tekemään esityksiä, joilla potilastyöhön käytettävää aikaa voidaan lisätä. Esitysten perusteella arviointiylilääkäri Tuija Ikonen ja johtajaylilääkäri Samuli Saarni asettivat Hukkaprojektin eli hukkaan kuluvien resurssien etsimisen eri yksiköissä yhdeksi toimenpiteeksi tavoitteena säästöt, työtyytyväisyyden lisääminen ja toiminnan tehostaminen. Konkreettisia tuloksia on jo saavutettu eri yksiköissä. Mitä on hukkajahti? Hukkajahti pohjautuu teollisuudesta julkiselle sektorille ja terveydenhuoltoon rantautuneeseen Lean-ajatteluun, joka on asiakaskeskeinen filosofia työssä keskitytään siihen, mikä tuottaa arvoa asiakkaalle. Projektia ovat VSSHP:ssa luotsanneet suunnittelijat Riikka Maijala ja Sini Eloranta. Ensimmäisiksi pilottiyksiköiksi hukkajahtiin valittiin yhdeksän VSSHP:n yksikköä, joista seitsemän sai vietyä projektin läpi. Tyksistä mukana olivat sisätautiosasto 2 ja sisätautiosasto 3 sekä sydänosasto 2. Mukaan haluttiin myös alueellisen erikoissairaanhoidon yksiköitä ja perusterveydenhuollon yksiköitä, joista mukana ovat Salon aluesairaalan sisätautiosasto, Tyks Vakka-Suomen sairaalan sisätautiosasto ja Tyks Vakka-Suomen sairaalan yhteispäivystys sekä perusterveydenhuollosta Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveystoimen Maria-Sofia -vuodeosasto ja Vehmaan vuodeosasto. Millaisia tuloksia on saavutettu? Eniten hukkaa osallistuneissa yksiköissä tunnistettiin hukkaan kuluvasta menetetystä työajasta, potilaalle syntyneistä haittavaikutuksista ja komplikaatioista, palvelujen epäasianmukaisesta käytöstä sekä viiveistä ja muista ongelmista prosesseissa ja koordinoinnin puutteesta, tuloksista yhteenvedon tehneet Maijala ja Eloranta toteavat. Pilottiyksiköihin kuuluneella Salon aluesairaalan sisätautiosastolla huomattiin sosiaalityöntekijän avun tärkeys

13 kotiuttamistilanteissa järjestämässä tarvittavat kotiavut potilaille ja sopimassa asiat omaisten tai läheisten kanssa valmiiksi, jotta asiat eivät jää hoitajille tai viivästytä potilaan kotiutumista. Lääkäreiden ja evalien perehdyttäminen otettiin myös kehittämiskohteeksi. Sydänosasto 2:lla kaikki osaston rutiinit käytiin läpi ja niistä karsittiin turhat pois. Tarpeettomista ruokatilauksista sekä lääkitys- ja nesteytysohjeista luovuttiin ja leikkaussaliin vietävien potilaiden osalta hoitajien ohjeita tarkennettiin, jotta saatiin poistettua viiveitä. Vakka-Suomen sairaalan yhteispäivystyksen hukkajahdin ansiosta hukkatietoisuus lisääntyi paitsi heidän omassa yksikössään myös koko aluesairaalassa. Hukkaa huomattiin päivystyksessä lähinnä potilaiden jatkokyytien tai osastolle jatkohoitoon pääsemisen odotteluna, mikä piti ensiavun petipaikkoja turhaan varattuna sekä tarpeettomina tutkimuksina ja toimenpiteinä, jotka pohjautuivat vanhoihin»näin on aina tehty» -toimintamalleihin. Eräässä yksikössä säästöä syntyi ja tilaa vapautui ylimääräisistä pedatuista vuodepaikoista luopumalla. Näin Hukkajahti toimii Varsinainen työ lähtee Riikka Maijalan mukaan siitä, kun hukat on tunnistettu. Ensin mietitään syitä niiden olemassaoloon ja sitten voidaan tehdä päätöksiä toiminnan kehittämisestä. Kehittämisen kärjessä on parannusten merkitys potilaalle. Työkaluna hukan tunnistamisessa toimii Iso-Britanniassa ja USA:ssa kehitetty hukkatunnistin, jonka sairaanhoidon tukipalvelujen toimiston esimies toi tuliaisena kansainvälisestä konferenssista. Maijala ja Eloranta ovat pilotoineet sen käyttöönottoa Suomessa. Moduuleihin eli A4-kokoisiin kyselykaavakkeisiin on määritelty valmiiksi mitä hukkatekijät voivat olla tutkitun tiedon mukaan. Osallistuneet yksiköt saivat perehdytyksen ja hukan arvioinnista vastasi kussakin yksikössä lääkäri-sairaanhoitaja-pari tai työryhmä. Lomakkeisiin kirjattiin kaikkien sillä hetkellä sisäänkirjautuneiden potilaiden hoidon osalta jokainen mahdollinen hukkatekijä rasti ruutuun -menetelmällä. Excel-kaava laskee prosentit, kuinka paljon mitäkin hukkatekijää on. Aikaa hukan arviointiin meni yksiköissä keskimäärin noin kaksi tuntia 20 sairaansijaa kohti. Yksiköt lähettivät tulokset meille ja kokosimme ne yhteen. Kävimme ne yhdessä läpi ja arvioimme työryhmien kanssa minkälainen vaikutus löydetyillä hukilla oli. Hukka-aika laskettiin raha- ja laskennallisiksi kustannuksiksi, niin pitkälti kuin se oli mahdollista, Maijala kertoo. Jatkoa seuraa Pilotin ohjausryhmä, johon Maijala ja Eloranta kuuluvat, teki saatujen tulosten pe- Tykslabin henkilökunta innostui kuulemistaan hukkajahdin tuloksista muissa yksiköissä ja päätti pitää leaniin pohjautuvan kehittämispäivän, jolloin he pohtivat työprosessien kehittämistä ja järjestelivät uudelleen tiloja. Kuvassa kuntoon laitetaan näytteidenlajittelulaatikoita. rusteella sairaanhoitopiirin johtoryhmälle esityksen, jossa se suosittaa hukkajahdin laajempaa käyttöönottoa mukana oli vuodeosastoja, jotka hoitavat sisätautipotilaita sekä yksi päivystysyksikkö. Uusi hukkajahti toteutetaan kevätkaudella Tällä kertaa testataan polikliiniseen työhön sopivaa hukkatunnistinta, jonka avulla tunnistetaan hukkia kliinisessä työssä. Tulokset analysoidaan ja niiden pohjalta päätetään kehittämistoimista. Yksikköjä otetaan jälleen mukaan kantasairaalasta, alueellisesta erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta. Hukkajahdissa 2014 mukana olleissa yksiköissä tehtiin lähes jokaisessa hukanmäärittelyn ja analysoinnin pohjalta korjauksia ja kehittämissuunnitelmia. Yksiköt raportoivat nykytilanteestaan yhteenvedoista vastaaville Maijalalle ja Elorannalle pikapuoliin. Hukkajahdin myötä sekä mukana olleissa yksiköissä että muissakin sairaanhoitopiirin yksiköissä on virinnyt kehittämistoimia. Esimerkiksi 2014 mukana olleessa sisätautivuodeosasto 2:ssa järjestettiin fyysisten tilojen kuntoonlaittamispäivä ja Tykslabissa kehittämispäivä. 13

14 Molekyyligenetiikka edistää verisyöpien hoitoa Teksti ja kuvat Marjo Peltoniemi Tyksissä on erikoisosaamista verisyöpien hoitoon vaikuttavissa molekyyligeneettisissä tutkimuksissa, jotka ovat merkittävin ulkoisen myynnin alue koko Tyks-Sapa-liikelaitoksessa, johon kuuluvat kliininen neurofysiologia, kuvantaminen, laboratorio, lääkehuolto ja patologia sekä välinehuolto. 14 Osastonylilääkäri Veli Kairisto kertoo, että Tykslabin Molekyyligenetiikan laboratorio on selkeästi erikoistunut verisyöpäpotilaiden diagnoosivaiheen tutkimuksiin ja hoidon seurantatutkimuksiin, joista käytetään myös nimitystä jäännöstautitutkimukset. Laboratorio on Suomen johtava tässä molekyylihematologian kliinisessä diagnostiikassa. Yli 95 prosenttia yksikön tutkimusmyynnistä on verisyöpäpotilaiden tutkimuksia ja 5 % muita, lähinnä perinnöllisten tautien tutkimuksia (Tyks-Sapa alihankkii valtaosan sen alueen tutkimuksistaan muista laboratorioista). Epäiltäessä akuuttia leukemiaa potilaasta otetaan veri- ja luuydinnäytteitä sekä selvitetään minkälaisia yleisoireita potilaalla on. Yleisiä oireita ovat väsymys, suorituskyvyn lasku, selittämättömät mustelmat, verenvuoto nenästä, ikenistä ja suolesta, infektiot ja pitkittynyt tai toistuva kuumeilu. Joskus akuutti leukemia todetaan oireettoman henkilön verenkuvasta sattumalöydöksenä. Potilaiden keski-ikä diagnoosihetkellä on 65 vuotta, mutta toinen esiintymishuippu on lapsuudessa. Akuutti lymfoblastileukemia on lapsuusiän tavallisin syöpätauti. Verisyöpien hoito pohjautuu entistä enemmän molekyyligenetiikkaan ja olemme osaltamme myötävaikuttamassa siihen, miten potilas pystytään parantamaan. Aiemmin tämä oli vain tutkimuksellinen asia hoidon ohessa ja hoitopäätökset tehtiin muiden tutkimusten perusteella. Viime vuosina kehittynyt herkkä jäännöstaudin määrittäminen, joka on meidän erikoisosaamistamme, on muuttunut keskeiseksi ja suoraan hoitopäätöksiin vaikuttavaksi. Siinä ykkösasioina ovat tulosten luotettavuus ja nopeus oikea-aikaisia hoitopäätöksiä varten, Veli Kairisto kuvailee. Edistyksellistä jäännöstautitutkimusta Perinteisin tapa verisyövän toteamiseen on tutkia mikroskoopilla luuydintä ja verenkuvavärjäyksiä ja todeta sieltä syöpäsolut, mutta sittemmin tekniikka on kehittynyt ja on tullut herkempiä menetelmiä. 90-luvulla kehittyi molekyyligenetiikkaan perustuva menetelmä, jolla jäännöstautia pystytään mittaamaan erittäin herkästi ja kvantitatiivisesti. 90-luvun lopulla Tyksissä saatiin käyttöön ensimmäinen tutkimuksissa tarvittava kvantitatiivinen PCR-laite. Siitä lähtien toiminta on kasvanut ja kehittynyt määrätietoisen työn ansiosta. Jäännöstaudiksi luokitellaan alle 5 %:n osuus tautisoluja luuytimessä tai perifeerisessä veressä. Molekyylibiologisiin menetelmiin perustuvilla mittauksilla voidaan arvioida luotettavasti vähäistäkin jäännöstautia ja sillä on todettu olevan tärkeä ennuste tautivapaalle elämälle tai elossapysymisajalle. Herkkä seurantamenetelmä mahdollistaa hoidon lisäämisen kemoterapian muutoksella tai kantasolusiirrolla huomattavasti aiemmin kuin muut menetelmät.

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä LUE LISÄÄ SIVULTA»4 6 Tavoitteena turvallinen, toimiva ja

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirit perustettiin neljännesvuosisata

Sairaanhoitopiirit perustettiin neljännesvuosisata 1/kesäkuu 2015 Rintasyöpäpotilaille laadukasta hoitoa Varsinais-Suomessa s. 4 Tyksin palvelut koko maakuntaan s. 6 uudesta toiminnasta hyviä kokemuksia Loimaalla s. 12 En dag i veckan viker Marko Vesanen

Lisätiedot

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Taloustilanne johti yt-neuvotteluihin Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Kesäteatterista

Lisätiedot

Den finländska sjukvården har i. Odotettavissa lähivuosina: vakautusta VSSHP:ssä

Den finländska sjukvården har i. Odotettavissa lähivuosina: vakautusta VSSHP:ssä 1/toukokuu 2013 Mittava muutto s. 6 Yhteispäivystys aloitti s. 10 Yleislääkärin erikoistumisesta lisäarvoa s. 12 Ålands hälso- och sjukvård skall vara redo för alla fall s. 26 Odotettavissa lähivuosina:

Lisätiedot

HOSPITAALI 2 2009. T-Pro -hoitamisen ja johtamisen tavat ja käytännöt polttopisteessä s. 4. T-Pro eli sairaalan uusi toimintamalli

HOSPITAALI 2 2009. T-Pro -hoitamisen ja johtamisen tavat ja käytännöt polttopisteessä s. 4. T-Pro eli sairaalan uusi toimintamalli HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 2 2009 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Teemana T-Pro eli sairaalan uusi toimintamalli

Lisätiedot

HOSPITAALI. Osasto 012 syystäkin suosittu harjoittelupaikka

HOSPITAALI. Osasto 012 syystäkin suosittu harjoittelupaikka MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 1 2011 H e n k i l ö s t ö l e h t i PERSONALTIDSKRIFT Tyksin organisaatiouudistus sai kasvot Vuoden

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaala ja Rauman aluesairaala yhteistyöhön. Oletko tyytyväinen tietotekniikan toimivuuteen? Paimion sairaala 80 vuotta

Tyks Vakka-Suomen sairaala ja Rauman aluesairaala yhteistyöhön. Oletko tyytyväinen tietotekniikan toimivuuteen? Paimion sairaala 80 vuotta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 2 2013 Tyks Vakka-Suomen sairaala ja Rauman aluesairaala yhteistyöhön Oletko tyytyväinen tietotekniikan

Lisätiedot

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin.

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 8 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Joulu saapuu sairaalaan Teemana organisaatiomuutokset Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee. Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee. Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen Rakentamista riittää nyt ja tulevaisuudessa Åbo och Vasa kan stöda varandra

Lisätiedot

TYKSistä Tyksiin. Alueellisen erikoissairaanhoidon. näkymät. Laskutus ja kirjaaminen uudistuvat LUE LISÄÄ SIVULTA»9

TYKSistä Tyksiin. Alueellisen erikoissairaanhoidon. näkymät. Laskutus ja kirjaaminen uudistuvat LUE LISÄÄ SIVULTA»9 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 1 2013 TYKSistä Tyksiin LUE LISÄÄ SIVULTA»3 Alueellisen erikoissairaanhoidon näkymät LUE LISÄÄ

Lisätiedot

Kipukampanjalla laatua potilashoitoon

Kipukampanjalla laatua potilashoitoon Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 1 2014 Työhyvinvointia parannettiin työtapoja muuttamalla LUE LISÄÄ SIVULTA»4 Kipukampanjalla

Lisätiedot

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta Yhteispäivystys valtaa alaa Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön Goda nyheter för de minsta Kaksi uutta hoitoketjua terveydenhuollolle Koko keuhkoklinikka saman katon alle

Lisätiedot

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Yt-neuvottelut puhuttavat työterveysvastaanotoilla Sisätautien vuodeosasto Raisiosta A-sairaalaan

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirimme valtuusto päätti

Sairaanhoitopiirimme valtuusto päätti 2/joulukuu 2013 Suomi kohti biopankkitoiminnan maailmankärkeä s. 4 Hengenlähtö lähellä teho-osastolta takaisin elämään s. 9 Monipuoliset tähystystoimenpiteet aluesairaaloiden vahvuutena s. 12 Vasa vänder

Lisätiedot

Salossa sulauduttiin organisaatioon. Sanni Anttilasta Vuoden sairaanhoitaja. Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä

Salossa sulauduttiin organisaatioon. Sanni Anttilasta Vuoden sairaanhoitaja. Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä LUE LISÄÄ SIVULTA» 4 Åbolands sjukhus vårdar sina kontakter

Lisätiedot

Hospitaali. MP2 Itella Oyj. Vuoden menestyjiä. Sairaanhoitopiiri sopeuttaa. Hannu Mäkinen eläkkeelle. >> lue lisää s. 3. >> lue lisää s.

Hospitaali. MP2 Itella Oyj. Vuoden menestyjiä. Sairaanhoitopiiri sopeuttaa. Hannu Mäkinen eläkkeelle. >> lue lisää s. 3. >> lue lisää s. MP2 Itella Oyj Hospitaali Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 5 2012 Sairaanhoitopiiri sopeuttaa >> lue lisää s. 3 Vuoden menestyjiä

Lisätiedot

Uusi yhteispäivystys avajaisjuhlan kautta arkeen

Uusi yhteispäivystys avajaisjuhlan kautta arkeen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 3 2013 Tyksin suuri muutto sujui upeasti Uusi yhteispäivystys avajaisjuhlan kautta arkeen Matti

Lisätiedot

Valinnanvapaus dynamiikkaa vai dynamiittia?

Valinnanvapaus dynamiikkaa vai dynamiittia? 1/toukokuu 2014 Uudessa keskolassa perheetkin viihtyvät s. 4 Lonkkakeskus kerää potilaita kaukaakin s. 8 Tyksin Sydänkeskus hallitsee katetritoimenpiteet s. 14 Strålbehandlingen går på djupet s. 26 Valinnanvapaus

Lisätiedot

HOSPITAALI. Lastenklinikan hukan etsintä. Lastenklinikalla on tänä vuonna käynnistetty

HOSPITAALI. Lastenklinikan hukan etsintä. Lastenklinikalla on tänä vuonna käynnistetty MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 3 2011 H e n k i l ö s t ö l e h t i PERSONALTIDSKRIFT Michal Sopyllo TYKS Vakka-Suomen sairaalan uusi

Lisätiedot

Sairaalan kesä on kuuma. TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön. Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa. Raportointijärjestelmä valmistui

Sairaalan kesä on kuuma. TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön. Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa. Raportointijärjestelmä valmistui 1/huhtikuu 2007 Sairaalan kesä on kuuma TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa Raportointijärjestelmä valmistui Kardiologipäivystykseen yhteistyötä 1 www.vsshp.fi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lehti

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lehti 1/helmikuu 2004 tidskrift för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Muutosten suma kirurgian alalle Tutkimusasiamies lupaviidakossa Oma terveyskeskus on Somerolle tärkeä TYKS-Laboratorioista

Lisätiedot

HOSPITAALI 5 2010. Tack till personalen för sommarens insats

HOSPITAALI 5 2010. Tack till personalen för sommarens insats MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Tuttu ja tuntematon patologia

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon TEEMANA: Joka hoidolla oma hintalappu. Tyks-Sapa lähtenyt liikkeelle suunnitelmien mukaan. Mediheli gör kort historia lång

Erikoissairaanhoidon TEEMANA: Joka hoidolla oma hintalappu. Tyks-Sapa lähtenyt liikkeelle suunnitelmien mukaan. Mediheli gör kort historia lång Joka hoidolla oma hintalappu Tyks-Sapa lähtenyt liikkeelle suunnitelmien mukaan Mediheli gör kort historia lång Ensihoidon täysremontti tulossa TEEMANA: Erikoissairaanhoidon kustannukset 1 2 Viestintävälineet

Lisätiedot

Tavoitteena turvallinen työpaikka

Tavoitteena turvallinen työpaikka Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Vuoden Menestyjät palkittiin Tavoitteena turvallinen työpaikka Maatila enemmän kuin harrastuksena

Lisätiedot

plus Lasaretti Lapsen ääni kuuluviin 2/2009 Tulevaisuuden lääkärit s. 12 Sairaanhoitopiiri on varautunut influenssaan Lihavuus ei ole rikos s.

plus Lasaretti Lapsen ääni kuuluviin 2/2009 Tulevaisuuden lääkärit s. 12 Sairaanhoitopiiri on varautunut influenssaan Lihavuus ei ole rikos s. plus Lasaretti 2/2009 LOKAKUU Lapsen ääni kuuluviin Lasten toiveita sairaalahoidosta kannattaa kuunnella huomattavasti nykyistä tarkemmin, sanoo lasten hoitotyön laadusta tohtoriksi väitellyt Tiina Pelander.

Lisätiedot

HOSPITAALI 3 2010. Käytännöt vaihtelevat kierroilla

HOSPITAALI 3 2010. Käytännöt vaihtelevat kierroilla MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 3 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Teemana Medbit ja atk Yllytyshulluutta

Lisätiedot

MP2 Itella Oyj. Työterveyshuolto yhtiöitetään. Kohti parempaa johtajuutta. Aslak kuntouttaa. >> lue lisää s. 5. >> lue lisää s. 10. >> Lue lisää s.

MP2 Itella Oyj. Työterveyshuolto yhtiöitetään. Kohti parempaa johtajuutta. Aslak kuntouttaa. >> lue lisää s. 5. >> lue lisää s. 10. >> Lue lisää s. MP2 Itella Oyj Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 6 2012 Kohti parempaa johtajuutta >> lue lisää s. 5 Työterveyshuolto yhtiöitetään

Lisätiedot

plus Lasaretti 2010 Robotti tuli kirurgin avuksi Mer svensk service Aluesairaalat lähellä potilasta

plus Lasaretti 2010 Robotti tuli kirurgin avuksi Mer svensk service Aluesairaalat lähellä potilasta plus Lasaretti 2010 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotuslehti asukkaille Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts informationsblad till invånarna MARRASKUU Robotti tuli kirurgin avuksi Mitäpä ajattelisit,

Lisätiedot

6 2OO7. Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto. Teemana kouluttautuminen. Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää. Aktiivisia senioreita

6 2OO7. Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto. Teemana kouluttautuminen. Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää. Aktiivisia senioreita 6 2OO7 Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto s.3 Teemana kouluttautuminen s.4 Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää s.6 Aktiivisia senioreita s.8 TYKSin Kirurgisen sairaalan työyhteisö s.10

Lisätiedot