Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

2 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT YLEISTÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERIAATTEET 4 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET KUNTOUTUKSEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET STRATEGISTEN TUKIPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET 16 3 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSLASKELMA 2015 ERIKOISSAIRAANHOITO JA MUU EKSOTE PALVELUJEN KUSTANNUSTENJAKO- JA HINNOITTELUPERIAATTEET INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA TALOUSARVION SITOVUUS JA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MITTARIT 34 4 OSAKKUUS- JA TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUS JA TOIMINTA SAIMAAN TALOUS JA TIETO OY SAIMAAN TUKIPALVELUT OY ETELÄ-KARJALAN SAIRAALAPARKKI OY MEDI-IT OY ETELÄ-KARJALAN TYÖKUNTO OY 42

3 3 (42) 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Yleistä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiiri, Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitetun ehkäisevän työn. Lasten päivähoito, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto eivät kuulu sosiaali- ja terveyspiirin järjestämisvastuuseen. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Imatra on mukana kuntayhtymässä vain erikoissairaanhoidon ja erityishuollon osalta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri toimii myös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tarkoittamana erityishuoltopiirinä. Imatra tuottaa kehitysvammaisten erityishuollon palveluja osittain myös itse. 1.2 Toiminnan ja talouden suunnittelu Eksotessa vuoden 2015 taloussuunnitelman valmistelua on ohjannut kuntien hyväksymä kantokykylaskelma. Kantokykylaskelman mukaisesti taloussuunnitelma tulee laatia siten, että se noudattaa kuntien laskelmassa hyväksymää kasvua ja samalla osa entisten vuosien alijäämistä pystytään kattamaan. Kantokykylaskelman mukaiset kuntien sote-kustannukset ovat Imatra mukaan luettuna kaudella yhteensä euroa. Tästä osuudesta on laskettu Eksoten suhteellinen osuus. Tämän kantokyvyn mahdollistamat toiminnan painopistealueet on kuvattu vastuualuekohtaisissa esityksissä. Kuntien kantokykylaskelman mukaisesti tehdyssä taloussuunnitelmassa Eksoten nettotoimintamenot kasvavat 2,0 %. vuonna Tämä kasvu sisältää 8,6 miljoonan euron varautumisen alijäämien kattamiseen. Vuonna Eksoten nettotoimintamenot kasvavat 1,6 %. Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat vielä 5,7 % vuonna Todennäköisesti kunnilla ei enää tulevaisuudessa ole taloudellisia mahdollisuuksia kasvattaa sosiaali- ja terveystoimen menoja näin suurilla osuuksilla. Nämä talouden ehdot merkitsevät sitä, että kehittämistoimia tulee edelleen huomattavasti tehostaa. Tärkeimmät kehittämisen alueet ovat edelleen laitoshoidon purkaminen, kuntoutus ja kuntouttava kotihoito, hyvinvointiasemien kehittäminen, keskussairaalan investoinnin suunnittelun jatkaminen sekä sähköisten palvelujen laajentaminen. Näillä toimenpiteillä pystytään vastaamaan paremmin lisääntyvään palveluiden kysyntään sekä henkilöstömäärän kasvupaineeseen ja sitä kautta parantamaan tuottavuutta pitkällä aikavälillä. Näitä toimenpiteitä on selostettu taloussuunnitelmassa jäljempänä. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen järjestäminen on periaatteessa edelleen avoimena. Hallituksen esitys lain sisällöksi annetaan eduskunnalle Tavoitteena on että laki saadaan käsiteltyä eduskunnassa ennen vaaleja ja laki tulee voimaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vuoden 2017 alusta lukien.

4 Alla olevassa taulukossa on Eksoten tuloslaskelma toteutuneilta vuosilta ja vuoden ennuste sekä taloussuunnitelma (42) Eksote yhteensä 1000 EUR TP2012 TP2013 E* TA2015 Muutos, % 2015 vs. TS2016 Muutos, % 2016 vs TS2017 Muutos, % 2017 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,5 % ,8 % ,4 % Muut myyntituotot ,2 % ,0 % ,0 % Myyntituotot yhteensä ,3 % ,7 % ,3 % Maksutuotot ,0 % ,7 % ,0 % Tuet ja avustukset ,3 % ,0 % ,0 % Muut toimintatuotot yhteensä ,1 % ,3 % ,0 % TOIMINTATUOTOT ,7 % ,5 % ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % 0 0,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,7 % ,8 % ,7 % Palvelujen ostot ,8 % ,0 % ,1 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,2 % ,0 % ,0 % Avustukset ,0 % ,0 % ,6 % Muut toimintakulut ,4 % ,6 % ,5 % TOIMINTAKULUT ,9 % ,3 % ,4 % TOIMINTAKATE ,1 % ,5 % ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % ,8 % ,7 % VUOSIKATE ,2 % ,2 % ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,9 % ,7 % TILIKAUDEN TULOS ,0 % ,0 % ,2 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % 182 0,0 % 0-100,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % ,0 % ,0 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 % ,8 % ,5 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 97,7 99,2 104,4 104,2 104,4 105,2 Vuosikate/Poistot, % -132,8-48,0 230,6 190,5 180,9 169,1 Toimintakulujen kasvu, % 6,0 % 2,3 % 1,0 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % Nettotoimintamenojen kasvu, % 6,4 % 2,6 % 1,6 % 2,0 % 2,8 % 2,5 % 1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman yleisperiaatteet Taloussuunnitelma perustuu Eksoten hallituksen ( ) ja valtuuston ( ) hyväksymän palveluverkkosuunnitelman mukaisiin linjauksiin Jäsenkuntien maksuosuus vuonna 2015 on 382,6 milj. euroa Nettotoimintamenot vuonna 2015 ovat 374,0 milj. euroa Vanhoja alijäämiä katetaan 8,6 milj. euroa vuonna 2015 Jäsenkuntien maksuosuuksien kokonaissummaan ja nettotoimintamenoihin on talousarviossa 2015 ja taloussuunnitelmassa lisätty uutena toimintana Imatran osuus, 0,2 milj. euroa, hammashoidon ilta- ja viikonloppupäivystyksestä. Nettotoimintamenot voivat em. linjausten mukaan kasvaa enintään +2,0 % syyskuun tuloksen pohjalta tehdystä vuoden tilinpäätöksen toteumaennusteesta. Vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmiin muutos on +2,8 % ja 2,5 %.

5 Toimintakulujen muutos vuoden ennusteesta vuoteen 2015 on +1,9 %. Vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmiin muutos on +1,3 % ja 1,4 %. Kun myyntituotot jäsenkunnilta budjetoidaan palveluverkkosuunnitelmassa sovitulle tasolle, vuodelle 2015, on kasvua vuoden ennusteesta +1,5 %. Alijäämiä katetaan sama määrä vuonna Kuntien maksuosuuksien laskukaava sekä maksuosuuksien kuntakohtaiset määräytymisperiaatteet on selostettu tarkemmin talousarvion käyttötalousosassa ja palvelujen kustannustenjako- ja hinnoitteluperusteet osassa. 5 (42) Palveluverkkosuunnitelmassa oli varauduttu 42,8 milj. euron alijäämien kattamiseen tasaisesti vuosittain vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuoden 2013 tulos toteutui kuitenkin 6,6 milj. euroa suunniteltua parempana, joten katettavaa alijäämää oli vuoden 2013 lopussa 36,5 milj. euroa. Vuosittaista 8,6 milj. euron alkuperäistä alijäämän kattamissuunnitelmaa noudatetaan taloussuunnitelmakaudella Investointien osuus talousarviossa 2015 on 36,3 milj. euroa. Tästä myöhemmin hyväksyttäväksi esitettävää päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin uudisrakennusosuutta on 23,4 milj. euroa. Vuosikate on 17,6 milj. euroa. Pitkäaikaisen lainan nostovaltuus vuodelle 2015 on 21 milj. euroa. Eksoten henkilöstösuunnitelma lähtee samoista oletuksista kuin toiminnan ja talouden suunnittelu. Uudet toimintatavat edellyttävät vanhoista toimintatavoista luopumista ja uuden opettelua. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että toiminnan muutokset tuovat tuottavuutta ja Eksoten henkilöstömäärä vähenee. Eksotessa tehtiin vuonna 2013 yhteensä 3960 henkilötyövuotta. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä Eksoten henkilöstö vähenee noin 215 henkilötyövuoden verran, mikä tarkoittaa noin 5 % vuoden 2013 htv-määrästä. Jokaiselle tulosalueelle on määritelty oma tulosaluetta ohjaava henkilöstösuunnitelma, jota seurataan vuosittain.

6 6 (42) Henkilötyövuodet TA TA 2015 Muutos Muutos % Perhe- ja sosiaalipalvelut % Terveys- ja vanhustenpalvelut % Kuntoutus % Strategiset tukipalvelut % YHTEENSÄ % Henkilötyövuodet TA TA 2015 Muutos Muutos % Perhe- ja sosiaalipalvelut PerSo hallinto % Perhepalvelut % Aikuisten psykosos. palvelut % Vammaispalvelut % Terveys- ja vanhustenpalvelut TerVa hallinto % Avoterveydenhuolto % Hoiva % Akuuttisairaala % Kuntoutus % Strategiset tukipalvelut Johtamisen tuki % Kehittämisen tuki % YHTEENSÄ % Eksoten henkilötyövuosimäärä vähenee vuosien talousarvioiden välillä 51 henkilöllä. Suurin muutos on hoivan tulosalueella, jossa jatketaan palvelurakennemuutosta siirtymällä laitospalveluista kevyempiin palveluihin. Lisäksi hoivasta siirtyy avoterveydenhuollon alueelle 7 muistikoordinaattoria. Akuuttisairaalassa vähennykset kohdistuvat erikoisaloille, vuodeosastoille, poliklinikoille sekä naisten ja lasten osaamiskeskukseen. Perhepalveluissa henkilöstömäärää lisäävät oppilas ja opiskeluhuoltolain muutokset sekä Etelä- Karjalan perhetyön kehittämisyhdistyksen ostopalveluiden kotiuttaminen. Vammaispalveluissa aloittaa helmikuun alussa ostopalveluista kotiutettu kehitysvammaisten erityisasumisyksikkö. Kuntoutuksen vastuualue keskittyy vuonna 2015 kotikuntoutuksen vahvistamiseen, mikä lisää henkilöstön määrää kuntoutuksessa.

7 7 (42) 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA Seuraavassa on todettu vastuualueiden painopisteet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Vuoden 2015 talousarvio jakautuu erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan välillä seuraavasti: Eksoten jako ESH:n ja muun toiminnan välillä 1000 EUR ESH Muu toiminta Eksote yhteensä TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot yhteensä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,6 105,2 104,2 Vuosikate/Poistot, % 173,6 195,7 190,5

8 8 (42) 2.1 Perhe- ja sosiaalipalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Perhe- ja sosiaalipalvelut 1000 EUR TOIMINTATUOTOT TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. KS Muutos, % TA 2015 vs. KS Myyntituotot jäsenkunnilta ,3 % ,8 % Muut myyntituotot ,9 % ,4 % Myyntituotot yhteensä ,1 % ,5 % Maksutuotot ,1 % ,2 % Tuet ja avustukset ,2 % ,5 % Muut toimintatuotot yhteensä ,5 % ,9 % TOIMINTATUOTOT ,4 % ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,2 % ,3 % Palvelujen ostot ,9 % ,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,1 % ,4 % Avustukset ,5 % ,0 % Muut toimintakulut ,5 % ,1 % TOIMINTAKULUT ,6 % ,1 % TOIMINTAKATE ,3 % ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,3 % ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % ,7 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % ,5 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % ,5 % NETTOTOIMINTAMENOT ,3 % ,1 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,5 100,7 102,5 Vuosikate/Poistot, % 710,0 315, ,6 Perhe- ja sosiaalipalvelujen 2015 talousarviossa on varauduttu merkittävään kulujen kasvuun pääasiassa lakimuutosten aiheuttamien lisävelvoitteiden myötä. Toimintakulujen 6,8 milj. euron kasvusta 3 milj. euroa selittyy pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvulla lakimuutoksen toteutuessa. Kuluja kasvattaa myös opiskeluhuoltolain mukaiset lisävelvoitteet ehkäisevissä perhepalveluissa (0,3 milj. euroa) ja vammaispalvelujen Parikkalan uuden erityisasumisyksikön käynnistyminen (0,4 milj. euroa). Vammaisten henkilökohtaisen avun menoihin on tehty 0,3 milj. euron korotus asiakasmäärän kasvun jatkuessa. Eksoten sisäisinä muutoksina kuntoutuksen vastuualueelta vaikeavammaisten matkakustannukset (2,4 milj. euroa) siirtyvät perhe- ja sosiaalipalveluihin, ja kuntouttavan työtoiminnan ostoihin varattu määräraha (0,5 milj. euroa) palautuu takaisin työvoiman palvelukeskukseen kuntoutuksen vastuualueelle. Palveluverkkouudistuksen edellyttämät tilamuutokset jatkuvat perhe- ja sosiaalipalvelujen kaikilla tulosalueilla. Aikuisten talon toiminta käynnistyy alkuvuodesta Suunnitteilla ovat neuvoloiden ja lasten- ja nuorisopsykiatrian

9 9 (42) sekä lastensuojelun tilamuutokset. Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano jatkuu. Vuonna 2015 uudet kehitysvammaisten asumisyksiköt käynnistyvät Lappeenrannassa ja Parikkalassa. Lisäksi Taipalsaaren sairaalassa asuville vaikeimmin kehitysvammaisille henkilöille on suunnitteilla korvaavat tilat Joutsenon vuodeosaston yhteydestä. Osana palveluverkkouudistuksen toimeenpanoa perhe- ja sosiaalipalvelut osallistuvat hyvinvointiasemien pilotointivaiheen jälkeen hyvinvointiasemaverkoston laajentamiseen sekä työelämäosallisuuden vahvistamiseen yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Erityisesti nuorten tilanteeseen haetaan parannusta valmisteilla olevassa Etelä-Karjalan ohjaamo-hankkeessa, jossa on tarkoitus kehittää maakunnallinen asiakaslähtöinen toimintatapa nuorisotakuun toteuttamiseksi. Perhe- ja sosiaalipalvelut Painopisteet Aikuisten psykososiaaliset palvelut Jonottomuus: Matalan kynnyksen toiminto kaikkialle. Läpimenoaikojen optimointi. Asiakkaiden tarpeiden mukainen organisatorinen ketteryys. Yhteiskunnallisen osallisuuden lisääminen: Hyvinvoinnin uhkien tunnistaminen ja viranomaistoiminnan kehittäminen. Syrjäytymisen ehkäisy ja kuntoutus. Työllistämistoimien laajentaminen ja monipuolistaminen. Tuottavuuden nousu: Raportointi- ja mittausjärjestelmän uudistaminen. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ja työllistämisen aktivointitoimien yhteenlaskettujen kustannusten alentaminen. Vastaanottojen tehokkuuden nostaminen. Kustannuslaskennan ja sisäisen laskennan roolien lisääminen palveluvalikon kehittämisessä. Perhepalvelut Osasto- ja laitoshoidon korvaaminen avopalveluilla: Turvataan matalan kynnyksen palveluun pääsy. Otetaan käyttöön näyttöön perustuvia, strukturoituja hoitomalleja ja interventioita. Vahvistetaan verkostotyötä ja kehitysympäristön kanssa tehtävää yhteistyötä ja otetaan käyttöön sähköisiä palveluja. Ehkäisevien tukipalvelujen kehittäminen: Ehkäisevien palvelujen, sähköisten palvelujen ja tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tilaratkaisut: Lähipalveluverkon kehittäminen. Omien lastensuojelulaitosten ja osastojen tilatarpeiden toteuttaminen. Vammaispalvelut Palveluohjauksen ja vammaissosiaalityön kehittäminen: Palveluohjauksen kehittäminen hoivan tulosalueen kanssa ja muu poikkihallinnollinen yhteistyö. Itsemääräämisoikeuden toteuttaminen. Yhteistyö THL:n ja Kuntaliiton vammaisverkoston kanssa. Henkilökohtainen budjetointi. Henkilökohtaisen avun kustannuskehityksen analysointi. Vammaisten työllistymiseen tähtäävien toimien tehostaminen: Työhönvalmennuksen lisääminen nykyresurssein. Työllistämisen tukitoimien kehittäminen. Asiakaslähtöinen suunnittelu. Kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö.

10 10 (42) Integroituminen tavalliseen asumiseen korostuu: Ohjattu asuminen vähenee. Itsenäinen ja tuettu asuminen lisääntyy. Ympärivuorikautisen asumistuotannon määrä pysyy ennallaan. Laitospaikkoja nolla vuonna Arjen tukikeskukset. Itsenäisen asumisen tuki (mm. Pieni piiri - kuvapuhelupalvelu itsenäisen asumisen tukena). Henkilöstön yhteiskäytön lisääminen.

11 11 (42) 2.2 Terveys- ja vanhustenpalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Terveys- ja vanhustenpalvelut 1000 EUR TOIMINTATUOTOT TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. KS Muutos, % TA 2015 vs. KS Myyntituotot jäsenkunnilta ,9 % ,6 % Muut myyntituotot ,1 % ,7 % Myyntituotot yhteensä ,0 % ,5 % Maksutuotot ,9 % ,4 % Tuet ja avustukset ,9 % ,5 % Muut toimintatuotot yhteensä ,2 % ,7 % TOIMINTATUOTOT ,8 % ,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 % ,3 % Palvelujen ostot ,4 % ,5 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,3 % ,2 % Avustukset ,0 % ,7 % Muut toimintakulut ,7 % ,7 % TOIMINTAKULUT ,6 % ,4 % TOIMINTAKATE ,4 % ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % 0 VUOSIKATE ,4 % ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % ,1 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % ,1 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 % ,4 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,4 103,9 103,0 Vuosikate/Poistot, % 203,8 372,9 266,8 Terveys- ja vanhustenpalvelujen toimintatuotot pienenevät - 0,8 % vuoden ennusteeseen verrattuna. Tämä johtuu erityisesti erikoissairaanhoidon jäsenkuntatuotoista ja Hoivan maksutuotoista. Toimintakulut kasvavat 0,6 % vuoden ennusteeseen verrattuna. Kuluerien välillä tapahtuu merkittäviä muutoksia muun muassa Silmäklinikan ulkoistamisesta johtuen. Terveys - ja vanhustenpalveluissa varaudutaan pysymään kuntien antamassa talousraamissa toimimalla tuottavammin. Erikoissairaanhoidon osalta suunnitellaan nykyiseen verrattuna merkittävimmät säästöt naisten ja lasten osastoilla, joissa kuormitus on muita alhaisempi. Päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin toivotaan etenevän suunnitellusti, sillä sen myötä tehostamispotentiaali erikoissairaanhoidon muillakin osastoilla kasvaa. Lisäksi erikoissairaanhoidon ja Lappeenrannan alueen perusterveydenhuollon päivystyksen yhdistämisellä tullaan saavuttamaan toiminnallisia etuja ja ennen kaikkea potilaiden sujuvampaa hoitoa.

12 12 (42) Hoivan osalta vähennetään aiemmin hyväksytyn vanhusten palvelurakenneuudistuksen mukaisesti 57 laitospaikkaa vuoden kuluessa aiempaan tapaan tarvittaessa ylipaikkoja hyödyntämällä. Kuntakohtaisessa vertailussa ympärivuorokautisessa hoivassa yli 75-vuotiaiden osuus on Eksoten alueella suurin Savitaipaleella ja Lappeenrannassa, erityisesti Joutsenossa. Tämän takia suurimmat paikkavähennykset kohdistuvat Savitaipaleen terveysaseman vuodeosastolle. Joutsenon terveysaseman vuodeosasto suunnitellaan suljettavaksi mennessä. Asumispalveluissa pyritään lisäämään painopistettä ympärivuorokautisesta hoivasta kohti kevyempiä palveluasumisen ja tuetun asumisen ratkaisuja niin omassa toiminnassa kuin ostopalveluissakin. Ikäihmisten omaishoitoon, kotihoitoon ja kuntoutukseen panostetaan. Tehostettuun kotihoitoon ja kuntoutukseen tulee lisää henkilöstöä, ja asiakkaan luona tehtävää työaikaa saadaan lisättyä myös kotihoidon toiminnanohjauksen laajentuessa koko Eksoten alueelle kesään 2015 mennessä. Omaishoidon kehitetään, mm. mahdollisuutta henkilökohtaisen budjetoinnin tapaiseen vapaapäiväoikeuden käyttöön, samalla kun omaishoitajille annetaan uusia etuuksia ja heidän lukumääräänsä pyritään kasvattamaan. Avoterveydenhuollossa erityisenä kehittämiskohteena on parempi saavutettavuus puhelimella ja sähköisesti sekä hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen nopeampi hoitoon pääsy. Omien yleislääketieteen erikoislääkärien sitouttamiseen ja rekrytointiin panostetaan, sillä perusterveydenhuollon rooli palvelutuotannossa on tärkeä ja korostuu väestön ikääntyessä. Asiantuntijahoitajien työpanosta pyritään ohjaamaan yhä tarkoituksenmukaisemmin ja integroimaan erikoissairaanhoidon hoitajien työhön. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kiireellisen suun terveydenhuollon palveluita tulee olla jatkossa väestön saatavilla ympärivuorokautisesti. Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (652/2013) astuu voimaan Hammashoidon päivystys laajenee asetuksen mukaan kattamaan kaikki päivät klo Käytännön järjestelytyö on suunniteltu niin, että ilta- ja viikonloppupäivystys voisi alkaa Arkipäivisin klo 8 15 välillä hoidetaan kiireellistä hoitoa vaativia suun terveydenhuollon asiakkaita keskitetyssä päivystyspisteessä sekä kuntien terveysasemilla. Arki-iltaisin klo väillä sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 8 21 välillä suun terveydenhuollon kiireellisen hoidon palveluita on saatavilla keskitetystä päivystyspisteestä Etelä-Karjalan keskussairaalan suupoliklinikan tilojen yhteydessä. Terveys- ja vanhustenpalvelut Painopisteet Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto Saatavuuden parantaminen Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroituneiden prosessien kehittäminen Hammashoidon ilta- ja viikonloppupäivystyksen käynnistyminen

13 13 (42) Hoivapalvelut Omaishoitolain muutoksen mukaisen toiminnan kehittäminen ja omaishoidon aseman vahvistaminen yhtenä hoitomuotona Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän ja resurssipoolin käyttöönotto sekä käytön vakiinnuttaminen Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen korvaaminen osittain kevyemmillä asumisratkaisuilla sekä kuntouttavan vuorohoitotoimintamallin kehittäminen. Akuuttisairaala Päivystys- ja vuodeosastohanke ja peruskorjaukset (sairaalan modernisointi): Päivystys- ja vuodeosastoinvestointi on olennainen osa Eksoten palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvää päivystyksen keskittämistä, palveluiden saatavuuden parantamista sekä tuottavuuden lisäämistä. Alkuvuodesta valmistuneen keskussairaalan sisäilmaselvityksen mukaan sairaalan A-torni sekä B- ja C-siipi ovat lähivuosina välttämättömän peruskorjauksen tarpeessa. Integraation syventäminen: Kotiin annettavien palvelujen ja kotiutustoiminnan kehittäminen yhdessä TeHoSan ja kuntoutusyksikön ja toisaalta päivystyksen sekä ensihoidon ja akuuttivuodeosastojen välillä. Avovastaanottojen kehittäminen (päiväsairaalatoiminta, poliklinikat). ERVA-yhteistyön kehittäminen: Osaavan henkilöstön rekrytoinnin varmistaminen mm. peruskoulutuksen hajauttamisen, erikoistumiskoulutuksen järjestelyillä ja yhteisviroilla. Yhteistyön kehittäminen mahdollisten päällekkäisten toimintojen karsimiseksi. Hoitoon pääsyn turvaaminen: Omavalvonnan ja raportoinnin kehittäminen.

14 14 (42) 2.3 Kuntoutuksen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Kuntoutus 1000 EUR TOIMINTATUOTOT TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. KS Muutos, % TA 2015 vs. KS Myyntituotot jäsenkunnilta ,6 % ,0 % Muut myyntituotot ,2 % 96 8,8 % Myyntituotot yhteensä ,2 % ,9 % Maksutuotot ,7 % 943 1,7 % Tuet ja avustukset ,5 % ,6 % Muut toimintatuotot yhteensä ,0 % 2-100,0 % TOIMINTATUOTOT ,9 % ,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,4 % ,4 % Palvelujen ostot ,2 % ,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,5 % ,1 % Avustukset ,1 % ,1 % Muut toimintakulut ,2 % ,5 % TOIMINTAKULUT ,5 % ,5 % TOIMINTAKATE ,8 % ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,8 % ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % ,3 % TILIKAUDEN TULOS ,7 % ,0 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 % ,0 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 % ,7 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,1 101,6 102,4 Vuosikate/Poistot, % 550,2 574,0 799,2 Kuntoutuksen vastuualue keskittyy 2015 kotikuntoutuksen vahvistamiseen. Tällä turvataan laitosvaltaisen palvelurakenteen muuttamista enemmän kotona asumisen suuntaan. Tämä näkyy kasvavina henkilöstökuluina vuoteen verrattuna. Kotikuntoutuksen moniammatillinen tehoyksikkö yhdessä tehostetun kotisairaanhoidon sairaanhoitajien kanssa tukevat kotiutumista ja kotona selviytymistä koko maakunnan alueella Eksoten strategian mukaisesti. Kuntoutus käynnisti marraskuussa yhdessä Kelan, Jyväskylän, Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa lonkkamurtuma- ja HRO- (hauraus-raihnausoireyhtymä) potilaiden tehostetun kotikuntoutustutkimushankkeen, johon Kela on myöntänyt 1,56 milj. euron rahoituksen. Hanke toteutetaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Eksote tarjoaa mahdollisuutta hakeutua Kelan kuntoutuskursseille (omaishoitajille yksilökurssi, omaishoitajille ja -hoidettavalle parikurssi). Kelan kurssitarjonta omaishoitajille ja hoidettaville on runsasta. Kuntoutuksen kotikuntoutustiimin fysioterapeutit kartoittavat kotikäynnein omaishoitajien ja - hoidettavien toimintakykyä ja kuntoutustarvetta, ja kuntoutuksen vastuualueen lääkäri tekee tarvittavat todistukset Kelalle kuntoutuksen mahdollistamiseksi.

15 15 (42) Omaishoitajille järjestetään omana toimintana ryhmämuotoista toimintakykyä ylläpitävää ja parantavaa kuntoutusta koko Eksoten alueella. Omaishoidettavien vuorohoidon aikana toteutetaan myös fysioterapeuttien toimesta omaishoidettavien kuntoutusinterventio. Lisäksi fysioterapeutit kartoittavat kotikäyntien yhteydessä asunnon muutostöiden ja apuvälineiden tarpeen, sekä motivoivat terveyden edistämiseen ja antavat tukea omaishoidettavan kuntoutumiseen. Kuntoutus Painopisteet Fysiatrian poliklinikka Hoidon pääsyn turvaaminen Terapiapalvelut Kotikuntoutuksen ja ryhmämuotoisten toimintojen kehittäminen ja fysioterapeuttien tuki- ja liikuntaelinpotilaille suunnattujen suoravastaanottojen toteuttaminen. Toimintakykyä ylläpitävää ja parantavaa toimintaa lisäämällä vähennetään kuntoutujien palvelutarvetta sekä siitä aiheutuvia kustannuksia Eksoten muissa palveluissa Kuntoutuskeskus (Armilan kuntoutussairaala) Kuntoutuksen vaikuttavuuden parantaminen. Toimintakykyä ylläpitävää ja parantavaa toimintaa lisäämällä vähennetään kuntoutujien palvelutarvetta sekä siitä aiheutuvia kustannuksia Eksoten muissa palveluissa Hoidon ja kuntoutuksen jatkuva parantaminen ja valmentavan johtamisen kehittäminen Palliatiivisen ja saattohoidon kehittäminen Työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus - Työvoiman palvelukeskus Pitkäaikaistyöttömien aktivointiasteen nostaminen ja työllistymiseen tähtäävien prosessien tehostaminen. Toiminnan painopiste yli 300 päivää työttömyysetuutta saaneiden pitkäaikaistyöttömien palvelussa (tavoite kohti työelämää tai uuden ammatin opiskelua) Toiminnan aloitus uuden lainsäädännön mukaisesti (laki monialaisesta yhteispalvelusta, astuu voimaan ) Kuntoutuspoliklinikka Kuntoutustutkimusprosessin sujuvuuden ja laadun parantaminen Kuntoutustutkimuksen läpimenoajan lyhentäminen Apuväline- ja toimintakykykeskus Apuvälineprosessin asiakaslähtöisyyden ja kodinmuutostyöprosessin parantaminen

16 16 (42) 2.4 Strategisten tukipalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Strategiset tukipalvelut 1000 EUR TOIMINTATUOTOT TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. KS Muutos, % TA 2015 vs. KS Myyntituotot jäsenkunnilta ,5 % ,5 % Muut myyntituotot ,7 % 25 65,1 % Myyntituotot yhteensä ,5 % ,4 % Maksutuotot ,3 % ,9 % Tuet ja avustukset ,8 % ,9 % Muut toimintatuotot yhteensä ,0 % ,0 % TOIMINTATUOTOT ,7 % ,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,9 % ,1 % Palvelujen ostot ,6 % ,5 % * josta sisäisiä eriä ,7 % ,2 % * josta palvelujen ostoja ,8 % ,5 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,1 % ,5 % Avustukset ,5 % ,1 % Muut toimintakulut ,6 % ,2 % * josta sisäisiä vuokratuloja ,1 % ,1 % * josta muita toimintakuluja ,1 % ,1 % TOIMINTAKULUT ,3 % ,7 % TOIMINTAKATE ,5 % ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % ,0 % VUOSIKATE ,0 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,1 % ,0 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % ,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 % ,8 % NETTOTOIMINTAMENOT ,9 % ,3 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 177,1 159,9 156,3 Vuosikate/Poistot, % 140,5 130,9 102,9 Strategisten tukipalveluiden muihin toimintatuottoihin on kirjattu Valto Käkelän katu 14 A-C talojen myynnistä saatava tuotto 2 milj. euroa. Tuet ja avustukset laskevat päättyvien kehittämishankkeiden johdosta. Toimintakulut kasvavat 5,3% vuoden ennusteeseen verrattuna. Palvelujen ostoissa atk-palvelujen ostot kasvavat ja energiakustannusten nousu vaikuttaa aineissa ja tarvikkeissa. Muissa toimintakuluissa on varauduttu asiakasmaksujen luottotappioiden kasvuun. Johtamisen tuessa keskeisin ja tärkein tavoite on vuonna 2015 tukea Eksoten strategian ja arvojen jalkauttamista. Strategiasta johdetut tavoitteet määritellään toimintayksikkötasosta lähtien yhdenmukaisesti johtoryhmän antaman ohjeistuksen mukaisesti. Eri organisaatiotasoille määritellyt tavoitteet ovat tavoiteaikataulun mukaan valmiina tammikuussa 2015.

17 17 (42) Arvojen jalkauttamisprosessi alkaa tammikuussa Arvot viedään osaksi arkea työkirjan ja yksikkökohtaisten arvotaulujen muodossa. Arvotaulut ovat tavoiteaikataulun mukaan valmiina maaliskuussa Keskeisin toiminnallinen muutos liittyy hankintoihin sekä kuljetus- ja varastopalveluihin. Eksoten kuljetukset siirtyvät Etelä-Karjalan hankintapalveluilta, joka on toiminut Eksoten hankintayksikkönä, Eksoten hoidettavaksi Varastotoiminta ja henkilöstö siirtyvät Eksoten palvelukseen Tavoitteena on koordinoida hankintoja keskitetysti ja hyödyntää KL Kuntahankintaa, HUS Logistiikkaa ja muita kumppaneita tehokkaasti erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon hankinnoissa. Tavoitteena on saavuttaa kuljetus- ja varastopalveluissa vuonna 2015 merkittäviä säästöjä vuoteen verrattuna. Varahenkilöstön toimintaa ja pelisääntöjä kehitetään vuoden 2015 aikana. Kehittämisteemoja ovat: Varahenkilöstön saatavuuden parantaminen äkillisissä ja lyhytaikaisissa tarpeissa Varahenkilöstön osaamisen lisääminen ja liikkuvuuden laajentaminen kuntiin ja erikoisaloille Kuntarekry ohjelman käytön ja käyttökoulutuksen lisääminen Varahenkilöstöä laajentamista valmistellaan niin, että sieltä pystytään antamaan varahenkilöitä myös pitkiin sijaisuuksiin alkaen. Laajentaminen ei lisää kustannuksia, koska pitkissä sijaisuuksissa kiinni olevat resurssit (työntekijät, palkkarahat) siirretään toimintayksiköistä keskitetysti Varahenkilöstöön. Varahenkilöstön toiminnan kehittämisellä on sen sijaan tuottavuusvaikutuksia, kun henkilöstön yhteiskäyttö tehostuu ja määräaikaisia sijaisia tarvitaan vähemmän, henkilöstön osaaminen paranee ja esimiesten nykyisin sijaishankintaan käyttämä aika vapautuu muuhun esimiestyöhön. Kehittämisen tuessa viiden vuodesta 2013 lähtien käynnissä olleen hankkeen työ jatkuu edelleen vuonna Suunnitteilla on lisäksi noin 10 uuden strategiaa ja palveluverkkomuutosta eri tavoin tukevan hankkeen käynnistäminen. Vuonna 2015 hankkeissa panostetaan erityisesti seuraaviin kriittisiin tekijöihin: palveluohjaus, yhteydensaanti palvelujärjestelmään sähköiset ja liikkuvat palvelut uusi avohoidon malli, hyvinvointiaseman kehittämisen tuki asiantuntijahoitajien uudet roolit, uusi kustannusten johtamisen malli ja raportoinnin kehittäminen kotiin suunnatut palvelut, kuntoutus ja omaishoidon kehittäminen Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kehittämisen kannalta keskeisen Yhteyskeskus -kokonaisuuden eteenpäin viemistä jatketaan vuonna 2015 ja eri osa-alueiden kehittämiseen haetaan rahoitusta. Omaishoidon kehittäminen on yksi keskeinen painopiste. Omaishoitajille toteutetaan ryhmämuotoista kuntoutusta. Omaishoitajia kannustetaan ja tuetaan osallistumaan Kelan kuntoutuskursseille. Lisäksi käynnistetään omaishoidon palvelubudjettikokeilu vapaaehtoiselle omaishoitoperheiden ryhmälle. Omaishoitajien hyvinvointikartoituksia jatketaan. Tehdään kysely omaishoidon vetovoimasta, mitkä kannusteet olisivat tärkeimmät, päätettäessä omaishoitajaksi ryhtymisessä. Tämän pohjalta kehitetään omaishoitoon uusia malleja.

18 18 (42) Tietohallinnossa varustaudutaan Sote-alueella tietohallinnon muutoksiin. Kaikessa kehittämistyössä pyritään ottamaan huomioon, että tehtävä työ tukee ja mahdollistaa tulevan muutokset sote-rakenteisiin. Tuloksekkaassa kehittämistyössä yhteistyö ja moniammatillisuus ovat merkittävässä asemassa. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti Eksoten sisällä sekä paikallisten toimijoiden kanssa. Monet Eksotessa toteutettavista hankkeista ovat valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, joiden kautta Eksote voi olla mukana erilaisissa asiantuntijaverkostoissa sekä saada ja jakaa tietoa hyvistä käytännöistä. Eksoten perustehtävänä on tukea asiakasta edistämään omatoimisesti hyvinvointiaan ja terveyttään. Se on kaikkien eri toimijoiden yhteistyössä toteuttamaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Eksoten päättämät HTE toiminnan teemat Terveyserojen kaventaminen Kansalaisen osallistaminen terveyden edistämiseen Varhainen puuttuminen Terveelliset elämäntavat Toimintakyvyn edistäminen Näiden alle nostetaan toimenpiteiden kohteeksi vuonna 2015 erityisesti: Liikkuminen, päihteet ja yksinäisyys Strategiset tukipalvelut Painopisteet Johtamisen tuki Strategian ja arvojen jalkauttaminen Hankintojen sekä kuljetus- ja varastopalvelujen tehostaminen Varahenkilöstön kehittäminen Kehittämisen tuki Kansalaisten sähköisten palveluiden jatkokehittäminen ja toiminnallisten yksiköiden tukeminen palveluiden jalkauttamisessa Yhteyskeskuksen perustaminen, toimintamallien käynnistäminen toiminnan käynnistäminen asteittain Uuden avohoidon mallin, hyvinvointiaseman kehittämisen tuki Asiantuntijahoitajien uudet roolit, uusi kustannusten johtamisen mallin suunnittelu Kotiin suunnatut palvelut, kuntoutus ja omaishoidon kehittäminen

19 19 (42) 3 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA Käyttötalousosa Eksote yhteensä 1000 EUR TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. TP2013 Muutos, % vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,5 % ,5 % Muut myyntituotot ,2 % ,2 % Myyntituotot yhteensä ,3 % ,0 % Maksutuotot ,0 % ,0 % Tuet ja avustukset ,3 % ,1 % Muut toimintatuotot yhteensä ,1 % ,7 % TOIMINTATUOTOT ,7 % ,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,7 % ,4 % Palvelujen ostot ,8 % ,7 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,2 % ,8 % Avustukset ,0 % ,9 % Muut toimintakulut ,4 % ,0 % TOIMINTAKULUT ,9 % ,0 % TOIMINTAKATE ,1 % ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % ,0 % VUOSIKATE ,2 % ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,1 % TILIKAUDEN TULOS ,0 % ,1 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % ,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % ,4 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 % ,6 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 104,2 104,4 99,2 Vuosikate/Poistot, % 190,5 230,6-48,0 Toimintatuotot Eksoten toimintatuotot ovat 442,0 milj. euroa. Myyntituotot jäsenkunnilta ovat yhteensä 382,6 milj. euroa. Nämä muodostavat 86,6 % toimintatuotoista. Kasvua vuoden tilinpäätösennusteeseen on 5,5 milj. euroa (1,5 %). Tästä 0,2 milj. euroa on Imatran hammashoidon ilta- ja viikonloppupäivystyksen osuus uutena toimintana. Erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuus on 149,0 milj. euroa. Laskua vuoden tilinpäätösennusteeseen on 2,7 milj. euroa (1,8 %). Muun kuin erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuus on yhteensä 233,6 milj. euroa. Kasvua vuoden tilinpäätösennusteeseen on 8,2 milj. euroa (3,6 %). Kuntalaskutusosuudet on jaettu niin, että vanhaa alijäämää tulee katettua erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan osalta samassa suhteessa kuin sitä on vuoden 2013 tilinpäätösennusteessa taseeseen kertynyt. Erikoissairaanhoidon osuus alijäämästä on 20,7 % ja muun toiminnan osuus 79,3 %. Alijäämää katetaan erikoissairaanhoidon osalta 1,8 milj. euroa ja muun toiminnan osalta 6,8 milj. euroa.

20 20 (42) Muiden kuin jäsenkuntatuottojen osuus toimintatuotoista 59,4 milj. euroa (13,4 %) jakautuu seuraavan kaavion mukaisesti: Erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuuksien muu kuin vanhojen alijäämien kattamisosuus on määritelty yhteisen strategisen palvelusopimuksen mukaisesti kuntien kolmen edellisen vuoden (Eksoten TP2011, TP2012 ja TP2013) laskennallisten osuuksien keskiarvojakauman perusteella. Vanhojen alijäämien kattamisosuus on jaettu kuntien kesken perussopimuksen mukaisesti peruspääoman suhteessa. Muun kuin erikoissairaanhoidon osalta kuntalaskutusosuudet (vanhojen alijäämien kattamista lukuun ottamatta) on myös määritelty yhteisen strategisen palvelusopimuksen mukaisesti kuntien kolmen edellisen vuoden nettotoimintamenoista johdettujen (Eksoten TP2011, TP2012 ja TP2013) laskennallisten osuuksien keskiarvojakauman perusteella. Lisäksi on huomioitu erikseen kuntien lisäostot. Vanhan alijäämän kattamisosuus on jaettu palvelusopimusjäsenkuntien kesken niiden peruspääomaosuuksien suhteessa. Yhteinen strateginen palvelusopimus ja sen mukaiset maksuosuuksien määrittelyt eivät koske Imatraa. Imatran osalta erikoissairaanhoidon kustannus sekä siihen kuuluva osuus piirin yhteisistä kustannuksista laskutetaan entisen käytännön mukaisesti aiheuttamisperiaatteella. Imatran arvioitu erikoissairaanhoidon osuus talousarviossa 2015 kuvastaa kuitenkin Imatran kolmen vuoden suhteellista osuutta erikoissairaanhoidon käytöstä. Talousarvio perustuu oletukseen, että Imatralle kohdennetaan myös osuus erikoissairaanhoidon alijäämän kattamisesta peruspääoman suhteessa.

21 21 (42) Kokonaiskulut Toimintakulut ovat yhteensä 424,1 milj. euroa ja ne jakautuvat eri kululajeihin seuraavan kaavion mukaisesti. Alijäämä Vuodelle 2015 on suunniteltu vanhan alijäämä kattamista 8,6 milj. euroa ja siten kertyvä maksamaton alijäämä yhteensä on 17,5 milj. euroa vuoden 2015 lopussa. Alijäämä katetaan vuoden 2018 loppuun mennessä kuntien kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti. Mikäli vuodelle tai 2015 tulee tulosvaikutteisesti kirjattavaksi potilasvahinkovakuutusvarauksen muutos noin 5,1 milj. euroa, se pienentää katettua alijäämää noin 4 milj. eurolla (Imatran jäsenmaksuosuus noin 1,1, milj. euroa pienentää nettokustannusvaikutusta).

22 22 (42) 3.2 Tuloslaskelma 2015 erikoissairaanhoito ja muu Eksote Erikoissairaanhoito 1000 EUR TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. TP2013 Muutos, % vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,8 % ,3 % Muut myyntituotot ,5 % ,2 % Myyntituotot yhteensä ,6 % ,0 % Maksutuotot ,2 % ,1 % Tuet ja avustukset ,0 % ,4 % Muut toimintatuotot yhteensä ,2 % ,1 % TOIMINTATUOTOT ,2 % ,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 % ,0 % Palvelujen ostot ,3 % ,1 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,8 % ,0 % Avustukset Muut toimintakulut ,1 % ,3 % TOIMINTAKULUT ,7 % ,7 % TOIMINTAKATE ,5 % ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut ,8 % ,1 % VUOSIKATE ,3 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % ,5 % TILIKAUDEN TULOS ,3 % ,0 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % ,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 % ,2 % NETTOTOIMINTAMENOT ,9 % ,6 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,6 103,1 102,5 Vuosikate/Poistot, % 173,6 238,9 174,5 Erikoissairaanhoidon osuus koko Eksoten toimintakuluista on 38 %. Erikoissairaanhoitoon sisältyy tässä määrittelyssä myös terveyskeskuspäivystys mutta ei ensihoitoa.

23 23 (42) Muu kuin ESH 1000 EUR TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. TP2013 Muutos, % vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,6 % ,9 % Muut myyntituotot ,6 % ,0 % Myyntituotot yhteensä ,2 % ,3 % Maksutuotot ,2 % ,1 % Tuet ja avustukset ,5 % ,3 % Muut toimintatuotot yhteensä ,7 % ,2 % TOIMINTATUOTOT ,6 % ,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 % ,9 % Palvelujen ostot ,4 % ,2 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,9 % ,2 % Avustukset ,0 % ,6 % Muut toimintakulut ,9 % ,7 % TOIMINTAKULUT ,7 % ,4 % TOIMINTAKATE ,8 % ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut ,8 % ,8 % VUOSIKATE ,1 % ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,1 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % ,4 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % ,5 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 % ,1 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 105,2 105,3 94,7 Vuosikate/Poistot, % 195,7 227,7-271,0 Muu kuin erikoissairaanhoito sisältää avoterveydenhuollon, mielenterveyspalvelujen avopalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut muun kuin erikoissairaanhoidon osalta, vanhusten palvelut ja strategiset tukipalvelut pl. erikoissairaanhoidon osuus. 3.3 Palvelujen kustannustenjako- ja hinnoitteluperiaatteet Eksoten laskutus perustuu kullekin jäsenkunnalle määriteltyyn maksuosuusprosenttiin seuraavasti: Vuoden 2015 maksuosuusprosentti perustuu kuntien laskennallisiin osuuksiin Eksoten vuosien 2011, 2012 ja 2013 tilinpäätöksien osalta. Maksuosuutta määritettäessä otetaan huomioon mahdolliset lisäostot, rakenteelliset muutokset ja palvelujen erilaiset ostot piiriltä em. vuosien aikana siten, että TP2011, TP2012 ja TP2013 ovat eri kuntien välillä vertailukelpoiset. Vanhaa alijäämää katetaan peruspääomien suhteessa (eriteltynä erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan alijäämään). Ensihoidon ja hammashuollon ilta- ja viikonloppupäivystyksen kustannukset jaetaan kaikkien jäsenkuntien kesken asukaslukujen suhteessa

24 24 (42) kuntien välinen maksuosuusprosentti piirin toiminnan ajalta yksittäisen vuoden osalta (alkaen 2010) määräytyy yhteisessä strategisessa palvelusopimuksessa sovitun laskennallisen periaatteen mukaisesti. Tarkempi määräytymisperuste eri palvelujen osalta on seuraava: Yleishallinto ja muut yhteiset palvelut Asukasluvun suhteessa Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhepalvelut Lasten ja nuorten ehkäisevät palvelut Opiskeluterveydenhuolto Lastensuojelu Lastensuojelun sijaishuolto * Lastensuojelun sijaishuolto Hoitopäivät * Perhehoito Hoitopäivät Muut lasten ja perheiden palvelut Sosiaalipäivystys Mielenterveyspalvelujen esh Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Oppilaitoksen sijaintipaikan mukaan Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Sijoitettujen lasten suhteessa Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Asukasluvun suhteessa 3 v toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti Aikuisten psykososiaaliset palvelut Toimeentulotuki (vähennettynä perustoimeentulotuen valtionosuudella) Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuus Talous- ja velkaneuvonta Aikuissosiaalityö Työelämäosallisuutta tukevat palvelut Maahanmuuttopalvelut Avohoidon palvelut * mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut Mielenterveyspalvelujen esh Mielenterveyskuntoutus Asumispalvelut * mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut Ehkäisevä päihdehuolto Päihdehuollon laitoshoito ja kuntoutus Avohoito Päihdeklinikka Toteuma/hetut Toteuma/hetut Asukasluvun suhteessa Asukasluvun suhteessa Pitkäaikaistyöttömien suhteessa Kunnassa asuvien maahanmuuttajien suhteessa Asukasluvun suhteessa 3 v toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti Asukasluvun suhteessa Hetut/toteutunut palvelu * asumispäivät Asukasluvun suhteessa Hetut/käytetyt palvelut * hoitopäivät Hetut/käytetyt palvelut * käynnit Vammaispalvelut Avopalvelut Ympärivuorokautiset palvelut Toiminnalliset palvelut Muut vammaispalvelut Asukasluvun suhteessa Hetut/hoitopäivät/toteutunut palvelu * asumispäivät Käytettyjen toimintapäivien suhteessa * toimintapäivät Hetut/käytetyt palvelut * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito)

25 25 (42) Terveys- ja vanhustenpalvelut Avoterveydenhuolto Yhteiset palvelut Avoterveydenhuolto Gerontologinen sosiaalityö Suun terveydenhuolto Tehostettu kotisairaanhoito Asukasluvun suhteessa Aluekohtaisten terveysasemien kustannukset asukasluvun suhteessa Asukasluvun suhteessa Aluekohtaisten terveysasemien kustannukset asukasluvun suhteessa Aluekohtaiset kustannukset asiakkuuksien suhteessa Hoiva Kotona asumisen tuki ja lyhytaikaishoito, kotihoito Kotihoidon yhteiset palvelut Kotihoidon lähipalvelut (tilapäinen, säännöllinen) * sis. ehkäisevät kotikäynnit * sis. ryhmätoiminta Omaishoidontuki Neuvontapalvelut Veteraanikuntoutus Muut vanhustenpalvelut Asukasluvun suhteessa Aluekohtaiset kustannukset asiakkuuksien suhteessa Kotikunnan mukaan * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Asukasluvun suhteessa Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) * Kuljetuspalvelu * Hetut/toteutunut palvelu * Asunnon muutostyöt * Hetut/toteutunut palvelu * Turvapalvelut * Hetut/toteutunut palvelu * Sotainvalidit * Hetut/toteutunut palvelu * Ateriapalvelu Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Päivätoiminta Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Hoiva- ja palveluasuminen Asumispalvelujen yhteiset palvelut Asumispalveluyksiköt Laitoshoidon yhteiset palvelut Pth-vuodeosasto ja vanhainkodit Asukasluvun suhteessa Hetut/hoitopäivät/toteutunut palvelu * hoitopäivät Asukasluvun suhteessa Hetut/hoitopäivät * hoitopäivät Akuuttisairaala Erikoissairaanhoito Kuntoutus Erikoissairaanhoidon ja kehitysvammapoliklinikan osalta Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus Muut vammaispalvelut Kuntoutuskeskuksen osastot 3 v toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti 3 v toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti Pitkäaikaistyöttömien suhteessa Hetut/käytetyt palvelut * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Hetut/hoitopäivät

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2013-2016

PALVELUSOPIMUS 2013-2016 PALVELUSOPIMUS 2013-2016 2 1. SOPIJAOSAPUOLET... 3 2. PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITE JA SISÄLTÖ... 3 3. EKSOTEN TALOUS JA KUNNAN MAKSUOSUUDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 4 4. PALVELUJEN TUOTTAMINEN... 7 4.1 Palvelujen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017 Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten palvelurakenteen muutos Nettotoimintamenot 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Taina Jaako Eksote, hoivajohtaja 29.8.2016 Valvanne Symposium IV Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Kuntakohtaiset muutokset Taipalsaari

Kuntakohtaiset muutokset Taipalsaari Kuntakohtaiset muutokset 2017 - Taipalsaari Terveys- ja vanhustenpalvelut Valmistelussa Omais- ja perhehoidon lisääminen ja toiminnan kehittäminen Uusi asumisyksikkö valmistuu 2.5.2017 (15 tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri

Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri Affecton julkishallinnon forum 14.2.2013 Projektipäällikkö Katja Klemola Eksote Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

Hallitus Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma / /2016 EKSTPHAL 189

Hallitus Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma / /2016 EKSTPHAL 189 Hallitus 189 09.11.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 298/02.02.00.00/2016 EKSTPHAL 189 Hallintosäännön 36 :n mukaan valtuusto hyväksyy kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion.

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Kuntakohtaiset muutokset Savitaipale

Kuntakohtaiset muutokset Savitaipale Kuntakohtaiset muutokset 2017 - Savitaipale Terveys- ja vanhustenpalvelut Valmistelussa Omais- ja perhehoidon lisääminen ja toiminnan kehittäminen Asumishankkeelle rahoitus ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 (luonnos) 2 (40) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Kehitetän ikähmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikisten omaishoitoa Asiakasarvoa yhdessä tekemällä Merja Tepponen, kehitysjohtaja,

Kehitetän ikähmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikisten omaishoitoa Asiakasarvoa yhdessä tekemällä Merja Tepponen, kehitysjohtaja, Kehitetän ikähmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikisten omaishoitoa Asiakasarvoa yhdessä tekemällä Merja Tepponen, kehitysjohtaja, muutosagentti I&O kärkihanke, Etelä- Karjala 1 31.10.2017 Merja

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 LUONNOS 22.11.2013 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Kuntakohtaiset muutokset Parikkala

Kuntakohtaiset muutokset Parikkala Kuntakohtaiset muutokset 2017 - Parikkala Terveys- ja vanhustenpalvelut Valmistelussa Perhehoidon lisääminen ja omais- ja perhehoidon toiminnan kehittäminen Saaren palvelutalo, Kotirinne (tehostettu palveluasuminen)

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 09.12.2013 Sivu 1 / 1 4437/00.04.02/2013 87 Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. 050 337 3645 Juha Lappalainen, puh. 050 575

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot