Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs), Maunukselantie 3, Kuusankoski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs), Maunukselantie 3, Kuusankoski"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 14. päivänä tammikuuta 2010 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs),, Kuusankoski Läsnä Huovila Juhani, puheenjohtaja Rasimus Risto varapuheenjohtaja Anttila Maire jäsen Janhunen Ritva jäsen Mänttäri Leena Niemelä Esko Ratasvuori Irma jäsen Sahamies Arto :ien 1 18 ajan, poistui kokouksesta klo Suutari Olavi Takkinen Päivi Rikala Tuula Gärdström Keijo Honkanen Niilo Harjula Jari Junkkari Laura Komulainen Markku Lonka Riitta Reijo Jukka Tylli Ulla Saikkonen Asta yht. kirkkovalt. varapj. Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Valkealan seurakunnan kirkkoherra tietohallintopäällikkö viestintäpäällikkö yhteisen seurakuntatyön johtaja henkilöstöpäällikkö kiinteistöpäällikkö vs. talouspäällikkö sihteeri Poissa Smeds Pentti jäsen Viljakainen Hannele Viinikainen Sakari yht. kirkkovalt. pj Puhakka Osmo Elimäen seurakunnan kirkkoherra Ylikangas Kimmo Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra

2 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Puheenjohtajan päätösesitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Päivi Takkinen ja Hannele Viljakainen. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Päivi Takkisen ja Hannele Viljakaisen pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarkastusajankohdaksi esitetään keskiviikkoa klo , Kuusankosken seurakuntakeskus, III kerros, hallintosihteerin työhuone. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Päivi Takkinen ja Maire Anttila. 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen. Kunkin asian esittelee viranhaltija, jonka tehtäväksi esittely on annettu seurakuntayhtymän asianomaisessa johtosäännössä tai erillisellä määräyksellä. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.

3 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) Esittelijän ja esittelijän sijaisen puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juhani Huovila. 5 Työsuojeluvaltuutetut ja -varavaltuutetut toimikaudeksi Henkilöstöpalvelun johtokunta hyväksyi kokouksessaan paikallisneuvottelutuloksen, jossa Kouvolan seurakuntayhtymään valitaan eri alueita, henkilöstöryhmiä ja toiminnallisia kokonaisuuksia ajatellen kolme työsuojeluvaltuutettua ja heille kullekin kaksi varavaltuutettua. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta perustuu lakiin työsuojelun valvonnasta Kouvolan seurakuntayhtymän työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen toimikausi päättyi Seurakunnan henkilöstöä yhteistoimintajärjestelmässä edustavien työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen valinta alkavalle neljän vuoden toimikaudelle tapahtui sopuvaalilla Seurakunnan henkilöstöä edustavien kirkon pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa oli sovittu, että vaalitoimikuntana toimivat nykyiset viisi työsuojeluvaltuutettua. Kouvolan seurakuntayhtymään valittiin kolme työsuojeluvaltuutettua ja heille jokaiselle 1. ja 2. varavaltuutettu seuraavasti: 1. Varsinainen työsuojeluvaltuutettu Ari Luomajoki, seurakuntapastori 1. varavaltuutettu Lilja Rauhala, suntio 2. varavaltuutettu Anne Tiainen, vahtimestari 2. Varsinainen työsuojeluvaltuutettu Matti Riikonen, laitosmies-vahtimestari 1. varavaltuutettu Raila Rantala, seurakuntapuutarhuri 2. varavaltuutettu Eija Mäkelä, ylivahtimestari 3. Varsinainen työsuojeluvaltuutettu Katia Rautasuo, lastenohjaaja 1. varavaltuutettu Jaana Heikkinen, vastaanottosihteeri 2. varavaltuutettu Anton Tervo, erityisammattimies Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee työsuojeluvaalituloksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

4 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) 6 Työympäristötoimikunta ja työnantajan edustajan valinta Työympäristötoimikunnan kokoonpano määräytyy yhteistoiminnasta seurakunnassa solmitun yleissopimuksen 14 :n mukaisesti. Yleissopimuksen mukaan työympäristötoimikunnan maksimikoko on 12 henkilöä. Kouvolan seurakuntayhtymän perustamisvaiheessa päätettiin, että työympäristötoimikunnan koko on 12 henkilöä. Vähintään neljäsosan jäsenistä tulee edustaa seurakuntaa työnantajana. Työympäristötoimikunnan työnantajan edustajia Kouvolan seurakuntayhtymässä ovat siihen kuuluvien seurakuntien kirkkoherrojen valitsema kirkkoherrajäsen, työsuojelupäällikkö ja lisäksi yhteisen kirkkoneuvoston valitsema työnantajaedustaja. Työsuojelupäällikkönä toimii viran johtosäännön perusteella henkilöstöpäällikkö. Työnantajan edustajana työympäristötoimikunnassa on toiminut yhteisen kirkkoneuvoston valitsema yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulainen. Henkilöstöpalvelun johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että työnantajaedustajaksi valitaan kirkkoherrojen yhteisesti valitseman edustajan KimmoYlikankaan ja työsuojelupäällikön lisäksi yhteisen seurakuntatyönjohtaja Markku Komulainen. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita työnantajaedustajaksi yhteisen seurakuntatyönjohtaja Markku Komulaisen. 7 Kouvolan seurakunnan diakonian viran täyttölupa Kouvolan seurakunnan diakonissa Ann Minkkinen siirtyy lukien Kuusankosken seurakunnan diakonian virkaan. Kouvolan seurakunnan kirkkoherra on yhdessä diakoniatyön johtajan kanssa valmistellut liitteen 1 mukaisen täyttöluvan Kouvolan diakonian viran uudelleen täyttämiseksi. Kirkkoherra esittää asian edelleen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Kouvolan kirkkoherran esityksen, että seurakunnan diakonian virka täytetään uudelleen liitteen 1 mukaisesti.

5 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran täyttäminen ja perheneuvojan viran lakkauttaminen Torstaina pitämässään kokouksessa 26 Perheneuvonnan johtokunta esittää: Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran täyttäminen Neuvottelukeskuksen johtaja on jättänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedon irtisanoutumisestaan johtajan virasta alkaen (liite1). Seurakuntayhtymän perustamisvaiheessa yhtymän seurakunnat edellyttivät ykn:n harkitsevan kunkin vapautuvan viran täyttämisen erikseen siirtymäkauden aikana. Yhteisen seurakuntatyön johtaja ja hallintopäällikkö olettavat, että seurakunnan verotulojen vähentymisen sekä Kouvolan kaupungin ratkaisun (tuottaa avioliittolain mukaiset perheneuvontapalvelut omana toimintanaan) perusteella ykn tullee päätymään ratkaisuun, jossa taloudelliset paineet pakottavat seurakunnan karsimaan toistaiseksi perheneuvonnan resursseja siten, että yksi perheneuvojista nimetään hoitamaan virkaa ja näin vapautuva perheneuvojan virka jäädytetään toistaiseksi. Perheneuvonnan työryhmä on yksimielisesti sitä mieltä, että perheneuvoja Sirkka Laine olisi johtajan tehtävään soveltuva henkilö. Hän on myös lupautunut hoitamaan tehtävää, mikäli ykn hänet siihen nimittää. Perheneuvonnan johtosäännön mukaan ( 10) johtokunnan tehtävänä on Tehdä esitykset työalan viranhaltijoiden valinnasta yhteiselle kirkkoneuvostolle. Henkilöstöpalvelun johtokunnan ja ykn:n ohjeistuksen mukaan viran täyttöprosessi edellyttää täyttöluvan hakemista ykn:lta. Perheneuvonnan johtajan päätösehdotus Perheneuvonnan johtokunta hakee ykn:lta perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran täyttölupaa (liite 2) ja esittää ykn:lle, että perheneuvoja Sirkka Laine valitaan neuvottelukeskuksen johtajaksi vaativuusluokan 603 mukaisella palkkauksella alkaen. Päätös Hyväksyttiin perheneuvonnan johtajan päätösehdotus. Kouvolan seurakuntayhtymän virkasäännön (hyv.ykv ) 17 3 mom. 5 kohdan mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkaan, kun siirtämiseen on muu viranhoidollisiin näkökohtiin perustuva hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtämiseen suostumuksensa. Edellä mainitut kaupungin ostopalvelujen lakkaaminen (n e vuosi) sekä yleiset taloudelliset taantuman ja verotulojen vähenemisen vahvat merkit ovat pakottavia taloudellisia reunaehtoja, jotka vaativat toimintojen sopeuttamista seurakuntayhtymässä tulokertymien tasolle. Liitteenä 2 johtajan viran täyttölupa ja liitteenä 3 Sirkka Laineen suostumus.

6 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) Vs. hallintojohtajan päätösesitys: 1. Siirretään Sirkka Laine Perheasiainneuvottelukeskuksen johtajan virkaan hänen suostumuksellaan edellisen viranhaltijan vaativuusryhmällä Vaativuutta tarkastellaan uudelleen myöhemmin tehtävänkuvauksen ja sääntömuutosten yhteydessä. 2. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä, sekä lakisääteisen avioliittoneuvonnan siirtymisestä kaupungin hoidettavaksi jätetään vapautuva perheneuvojan virka täyttämättä. 9 It-aluekeskuksen perustaminen Kirkossamme on vireillä valtakunnallinen tietohallintopalveluiden uudistus. Kaikkien seurakuntien tulee jatkossa kuulua johonkin IT-alueeseen. Tämä tähtää kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän eli KIRJURIn käyttöönottoon vuonna Asiasta on olemassa kirkolliskokouksen päätös ja tarvittavat kirkkolain muutokset on kirkolliskokouksessa hyväksytty. Mikkelin hiippakunnan IT-alueratkaisusta käytiin neuvottelu mahdollisten isäntäseurakuntakandidaattien kanssa Mikkelissä. Neuvottelussa päädyttiin yksimielisesti edistämään sitä vaihtoehtoa, että Mikkelin hiippakunnan alueelle muodostetaan yksi IT-alue, jonka isäntäseurakuntana toimii Kouvolan seurakuntayhtymä. IT-alue on siihen kuuluvien seurakuntien sopimuspohjainen yhteishanke tiettyjen ITasioiden yhteiseen hallintaan ja hoitamiseen. Hanketta on ollut eteenpäin viemässä tietohallintopäällikkö ja aiesopimuksen mukainen ohjaus- ja projektiryhmä, jotka ovat valmistelleet liitteenä 4 olevan sopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on luoda edellytykset keskitettyjen tietohallintopalveluiden tarjoamiselle sopimuksen osapuolille niin, että tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat IT-yhteistyöalueen osapuolien toimintaa ja hallintoa mahdollistaen osapuolten lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamisen. Uusien koko kirkon yhteisten järjestelmien käyttöönotto nostaa seurakuntien tietoturvavaatimukset uudelle tasolle. Tämä muutos on suuri varsinkin pienissä seurakunnissa, joissa tietohallintopalveluihin ei aikaisemmin ole juurikaan panostettu. Sopimukseen perustuvalla yhteistyöllä haetaan kustannustehokasta tapaa tuottaa uusien vaatimusten mukaiset tietohallintopalvelut kaikille alueen seurakunnille. Sopimuksessa sovitaan tietohallintopalveluiden tuottamisesta siten, että todelliset kustannukset jaetaan sopimusseurakuntien väkilukuun perustuvassa suhteessa niin, ettei voittoa tai tappiota synny. Sopimuksessa sovitaan myös IT-aluekeskuksen organisaatiosta ja tarvittavasta henkilöstöstä. Sopimuksen liitteenä oleva Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan johtosääntö käsitellään erikseen.

7 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) Tietohallintopäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Kouvolan IT-aluekeskussopimuksen ja päättää, että Kouvolan seurakuntayhtymä ryhtyy sopimuksessa mainituksi IT-aluekeskuksen isäntäseurakunnaksi ja päättää lähettää sopimuksen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto valtuuttaa tietohallintopäällikön allekirjoittamaan kyseisen sopimuksen. 10 It-aluekeskuksen johtokunnan johtosäännön hyväksyminen IT-aluekeskuksen sopimusmallissa on lähdetty kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesta järjestäytymisestä johtokuntavetoiseen sopimusyhteistyöhön. Tämä kytkee yhteistyön perusteet selkeästi yhteistyötä koskevaan lainsäädäntöön. Tämä luo osaltaan lisäedellytyksiä sille, että yhteistoimintaa voidaan luontevammin arvioida arvonlisäverovelvollisuuden piiriin kuulumattomaksi toiminnaksi. Johtokunnan jäsenten määräytymisperuste ja valintatapa on sopijaosapuolten itsensä määritettävissä. Johtokuntaa varten tulee laatia kirkkojärjestyksen mukaan johtosääntö. ITaluekeskuksen ohjausryhmä on valmistellut esityksen johtosäännöksi (liite 5). Johtokunnan pääasiallisena tehtävänä on johtaa ja kehittää IT-aluekeskuksen toimintaa osakasseurakuntien tarpeita vastaavaksi huomioiden kirkon tietohallinnon kehittyminen ja toteuttaa kirkon tietohallintostrategian edellyttämää IT-yhteistyötä alueellaan. Tietohallintopäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ehdotuksen Kouvolan seurakuntayhtymän ITaluekeskuksen johtokunnan johtosäännöksi ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 11 Jäsenen valinta IT-aluekeskuksen johtokuntaan Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan johtosäännön 1 :n mukaan Kouvolan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan toimikaudekseen yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

8 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) Tietohallintopäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä toimittaa Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen vaalin. 12 Kouvolan seurakuntayhtymän IT -aluekeskuksen uudet tehtävät IT -aluekeskuksen ohjausryhmä on tietohallintopäällikön valmistelusta esittämässä seuraavia uusia IT -asiantuntijatehtäviä: Tehtävä Järjestelmäasiantuntija Mikrotukihenkilö Mikrotukihenkilö Sovellusneuvoja (määräaikainen 2 v) Sovellusneuvoja (määräaikainen 2 v) Sijoituspaikka Kouvola Kotka-Kymi Imatra Kouvola Kouvola Työntekijöiden palkanmaksun, työnjohdon ja muut työnantajan velvollisuudet hoitaa Kouvolan seurakuntayhtymä, paitsi työterveyshuollon käytännön järjestelyistä ja virkistystoiminnasta vastaa se seurakunta/seurakuntayhtymä, jonka alueella työntekijä pääsääntöisesti työskentelee. Tehtävien täyttölupaesitykset ovat liitteenä 6. Tehtävien mukaiset vaativuusryhmät, muiden paitsi mikrotukihenkilön osalta, on määritelty jo Kouvolan seurakuntayhtymän yhtymän palkkoja määriteltäessä. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy IT -aluekeskuksen ohjausryhmän valmisteleman esityksen uusista tehtävistä liitteenä 6 olevien täyttölupaesityksien pohjalta sillä edellytyksellä, että sopimus IT -aluekeskuksen perustamisesta hyväksytään yhteisessä kirkkovaltuustossa ja sopimusseurakunnissa. 13 IT -aluekeskuksen henkilöstösuunnitelma siirtyvien työntekijöiden osalta IT -aluekeskuksen ohjausryhmä on valmistellut suunnitelman henkilöstön siirtymisestä sopimusseurakunnista Kouvolan seurakuntayhtymän hallinnoimaan IT -aluekeskukseen kevään aikana. Päätoimiset IT -asiantuntijat siirtyvät Kouvolan seurakuntayhtymän palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

9 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) Työntekijöiden palkanmaksun, työnjohdon ja muut työnantajan velvollisuudet hoitaa Kouvolan seurakuntayhtymä, paitsi työterveyshuollon käytännön järjestelyistä ja virkistystoiminnasta vastaa se seurakunta/seurakuntayhtymä, jonka alueella työntekijä pääsääntöisesti työskentelee. Aiheutuneet kustannukset ko. seurakunta laskuttaa Kouvolan seurakuntayhtymältä. Tietohallintopäällikkö valmistelee IT -asiantuntijoiden uuden tehtävänkuvauksen tammikuun aikana. Yhteistoimintaneuvottelut siirtyvien työntekijöiden osalta käydään vanhassa seurakunnassa/seurakuntayhtymässä. Liitteenä 7 on luettelo siirtyvistä työntekijöistä, työntekijöiden tehtävistä sekä vaativuusryhmistä. Yhden työntekijän nimike muuttuu järjestelmäasiantuntijaksi, josta on olemassa tehtävänkuvaus Kouvolan seurakuntayhtymässä. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 7 olevan suunnitelman henkilöstön siirtymisestä vanhoina työntekijöinä sopimusseurakunnista Kouvolan seurakuntayhtymän hallinnoimaan IT -aluekeskukseen sillä edellytyksellä, että IT -aluekeskussopimus hyväksytään Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa ja muissa sopimusseurakunnissa. 14 Tietohallintopäällikön hankintarajan korottaminen Johtavien viranhaltijoiden hankintarajat on määrätty Kouvolan seurakuntayhtymän hankintasäännössä. Kouvolan IT-aluekeskuksen laajan ja joustavan toiminnan turvaamiseksi tulee tietohallintopäällikön hankintarajaa korottaa. Jatkossa tietohallintopäällikkö joutuu tekemään hankintoja koko IT-alueen seurakunnille seurakuntien keskenään tekemän sopimuksen mukaisesti. Alueella on paljon työasemia, tietojärjestelmiä ja käyttäjiä, mikä nostaa hankintojen arvoa siten, että nykyinen hankintaraja ei mahdollista joustavaa hankintojen tekemistä. IT-aluekeskuksen ohjausryhmä esittää, että tietohallintopäällikön hankintarajaksi määrätään euroa. Vs. hallintojohtajan päätösesitys: Tietohallintopäällikön IT-alan hankintojen ja palveluiden uudeksi hankintarajaksi määrätään euroa siihen saakka kunnes Kouvolan seurakuntayhtymän uusi hankintasääntö vahvistetaan.

10 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) 15 Eskolanmäen Palvelutalot Oy (Eskolanmäen seurakuntakoti) myynti Kouvolan seurakuntayhtymä omistaa Eskolanmäen Palvelutalot Oy:n yhteensä 401 osakkeesta 200 osaketta, jotka oikeuttavat hallinnoimaan Kouvolan Seurakuntayhtymän kiinteistössä seurakunnan kerhotoimintaan käyttämiä tiloja. Toinen osakkeen omistaja on Kouvolan kaupunki, jonka omistuksessa on 201 osaketta neuvolatoiminnan käytössä. Kiinteistön osoite on Sippolankatu 10, Kouvola. Kiinteistössä todettujen vakavien sisäilmaongelmien vuoksi neuvolatoiminta ja seurakunnan kerhotoiminta siirtyivät kiinteistöstä pois keväällä Yhteinen kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan lausunnon Eskolanmäen Palvelutalot Oy:lle, ettei Kouvolan seurakuntayhtymällä ole valmiuksia Eskolanmäen Palvelutalot Oy:n toimitilojen minkäänlaisiin korjausvaihtoehtoihin eikä uudisrakentamiskustannuksiin. Kouvolan kaupunki on myös ilmoittanut, ettei se nykyisellään tarvitse kyseisiä tiloja ja laittaa tilat myyntiin. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti kokouksessaan laittaa myyntiin muutamia Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöjä sekä osakehuoneistoja. Yksi myytävistä kohteista oli Eskolanmäen Palvelutalot Oy / Eskolanmäen seurakuntakoti. Eskolanmäen Palvelutalot Oy:n hallitus valitsi kohteen kiinteistövälittäjäksi SKV Kiinteistövälitys Oy:n, jonka kanssa tehtiin toimeksianto ja myyntihinnaksi sovittiin Eskolanmäen Lämpö Oy on tarjoutunut ostamaan Eskolamäen Palvelutalot Oy:n hintaan Eskolanmäen Lämpö Oy on käsitellyt asiaa yhtiökokouksessaan ja valtuuttanut vt-toimitusjohtajan hoitamaan osakekauppaa. Eskolanmäen Palvelutalot Oy:n hallitus päätti kokouksessaan myydä yhtiön osakekannan Eskolanmäen Lämpö Oy:lle. SKV Kiinteistönvälitys Oy laati kauppakirjan, jonka allekirjoittivat hallituksen jäsenet. Siirtomerkintä osakkeissa on , jonka jälkeen ostaja vastaa kiinteistöosakeyhtiöstä. Siirtomerkinnän osakekirjaan allekirjoitti seurakuntayhtymän vs. hallintojohtaja. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) 16 Seurakuntayhtymän leirikeskusten hinnastojen korotus Kiinteistö- ja hautauspalvelujen johtokunnan kokous : Kouvolan seurakuntayhtymä laskuttaa leiri-, toiminta- ja kurssikeskuksissa sekä Tolkkilan kartanossa pidettävistä leireistä kyseisiä työmuotoja. Kyseessä on sisäinen hinnoittelu, joka on arvonlisäverotonta. Ns. ulkopuolisille on oma hinnastonsa, joka taas on arvonlisäverollista myyntiä. Nykyiset hinnastot on muokattu vuodelle 2009 yhdistellen ja yhtenäistäen seurakuntien käyttämiä vanhoja hinnastoja. Nyt olemme olleet yhtymässä kohta jo vuoden ja hinnastot ovat toimineet melkoisen hyvin. Olemme kuitenkin tulleet siihen tulokseen että muutamia muutoksia ja tarkennuksia, niin ulkoiseen hinnoitteluun, kuin sisäiseen hinnoitteluun, on syytä tehdä. Sisäisessä hinnastossa (liite 8) päivän ruokailuihin on lisätty 1. Korotus tulee aamupalan, iltapalan ja päiväjuoman hinnan muutoksesta. Muita lisättyjä muutoksia: - yhden hengen huoneelle oma hinta, muuten majoitushinnat ennallaan - alle 4 v. peritään 2 käyntimaksu - kokoustiloihin merkitty muutamia uusia tiloja näkyville. Arvonlisäverollisessa hinnastossa (liite 9) on korotettu aamupalan, lounaan ja iltapalan hintaa. Samoin muutamaa kokoustilan vuokraa on korotettu. Puhjonrannan kurssikeskuksen saunalippuvihkon (15 kpl) hintaa on korotettu 5 eurolla eli 15 lippua maksaa nyt 40 euroa. Myös tässä hinnastossa on alle 4 -vuotiaille käyntimaksu 2 euroa. Henkilökunnan alennusprosenttia laskimme 30 prosentista 20 prosenttiin, koska tilat henkilökunta saa käyttöönsä ilman maksua. Katson kohtuulliseksi alennukseksi tarjoiluista 20 %. Seurakuntaemäntien ulkoiseen ja sisäiseen hinnoitteluun ei ole korotustarvetta vuodelle Pääemännän esitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy uudistetut leiri- ja kurssikeskusten hinnastot vuodelle Kiinteistöpäällikön esitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy pääemännän esityksen mukaisesti uudistetut leiri- ja kurssikeskusten hinnastot vuodelle 2010 ja lähettää ne edelleen hyväksyttäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle voimaantuleviksi Päätös Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy kiinteistöpäällikön esityksen.

12 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) Vs. hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esityksen uusiksi leiri- ja kurssikeskusten hinnastoiksi alkaen. 17 Hankintayhteistyösopimuksen solmiminen Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa päätettiin tehdä KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa tavaroiden ja palvelujen hankintaa koskeva sopimus (186 ). Sopimusasiakirjat lähetettiin ohjeen mukaan allekirjoitettuina kirkkohallitukseen Hankintapäällikkö Kielo Virpasuo kirkkohallituksesta soitti , että hankintayhteistyösopimus on puutteellinen sillä siitä puuttuu kolmas osapuoli eli Kirkon keskusrahasto / Kirkkohallitus. Sopimus on valmisteltava uudelleen. Sopimus jäi puutteelliseksi sillä se valmisteltiin KL-Kuntahankinnasta saadun mallin mukaisesti. Kirkkohallituksen ja Kuntahankinnan edustajat olivat tämän jälkeen käyneet lisäneuvotteluja, jonka pohjalta kirkkohallitus antoi yleiskirjeensä 44/2009/ yhteydessä uuden sopimusmallin, jossa on otettu huomioon myös kirkkohallitus kolmantena osapuolena. Liitteet: Sopimus hankintayhteistyöstä (liite 10), aikataulu marraskuu 2009 (liite 11), KL- Kuntahankinnan yleiset ehdot yhteishankinnoissa (YSE) (liite 12). Vs. hallintojohtajan esitys: Solmitaan hankintayhteistyötä koskeva raamisopimus toistaiseksi, jonka osapuolia ovat Kirkon keskusrahasto / Kirkkohallitus, KL-Kuntahankinnat Oy ja Kouvolan seurakuntayhtymä. Päätös 18 Toimistotarvikkeiden ja kalenterien toimittajavalinta Toimistotarvikkeista ja kalentereista järjestettiin tarjouskilpailu. Kilpailutuksen piiriin kuuluivat muut toimistotarvikkeet paitsi ATK-tarvikkeet, kopiopaperit ja kirjekuoret. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on euroa alv 0 %. Arviossa on vuosihankinnan arvoksi arvioitu euroa ja hankinta-ajaksi sekä lisäksi optiovuodet 2 x 12 kk. Hankintamenettely oli avoin menettely. Hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen ilmoitussivulla Hilmassa ja tarjousten jättöaika

13 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) Hankinnat tehdään puitejärjestelyä noudattaen, jonka mukaan seurakuntayhtymä ei sitoudu tiettyjen tavaroiden eikä määrien ostamiseen, vaan tekee hankintansa tarpeen mukaan. Seurakuntayhtymä sitoutuu kuitenkin hankkimaan tarvitsemansa ja sopimuksessa sovitut tavarat sopimustoimittajalta kilpailutuksessa määräytyvällä hinnalla. Hankintamenettelyyn osallistuivat Bruce Campbell Ltd Oy, E. Kylmälä Oy, Kirjasavinen, Officeday Finland Oy, T:mi KR-Paperipalvelu ja Torkkelin Paperi Oy. Tarjouspyyntö on toimitettu myös Link Group Oy:lle, mutta yhtiö ei tehnyt tarjousta. Kaikki tarjoajat täyttivät soveltuvuusvaatimukset. Tarjousvertailuun hyväksyttiin Bruce Campbell Ltd Oy, E. Kylmälä Oy, Kirjasavinen ja T:mi KR-Paperipalvelu. Officeday Finland Oy:n ja Torkkelin Paperi Oy:n tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia. Officeday Finland Oy:n tarjouksessa seuraavat tuotteet eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia: Korjausnauha Plus 5 mm 5 m bl ja näytepussi 250 x 50 x 425 mm. Torkkelin Paperi Oy:n toimistotarvikkeista myöntämä alennusprosentti ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Alennusprosentti vaihtelee välillä 5-45 % tuotteesta ja tuoteryhmästä riippuen ja tekee hankalaksi tuoteluetteloon kuulumattomien tuotteiden hinnan valvomisen. Tarjoukset pisteytettiin tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla: Hinnasta annettiin enintään 90 pistettä ja lisämaksu kuljetuksista seurakuntiin enintään 10 pistettä. Halvimman hintatarjouksen tehneelle annettiin 90 pistettä ja muille laskettuna kaavalla halvin hinta x täydet pisteet / vertailuhinta. Lisämaksu kuljetuksista seurakuntiin, halvimmalle tarjoukselle annettiin 10 pistettä ja muille esitetyn kaavan mukaisesti. Ilman lisähintaa tehneelle tarjoajalle annettiin 10 pistettä. Muiden vertailuarvoja laskettaessa ilman kuljetuksen lisähintaa tarjonneen vertailuarvoksi annettiin 1 muiden pisteosuutta laskettaessa. Pisteytyksen tulos: Bruce Campbell Ltd Oy: 90 pistettä, E. Kylmälä Oy: 89 pistettä, KR- Paperipalvelu: 60 pistettä ja Kirjasavinen: 51 pistettä. Paras pistemäärä on korkein pistemäärä ja sen sai Bruce Campbell Ltd Oy (katso pisteytystaulukko). Liitteet: Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastelu (liite 13), pisteytystaulukko (liite 14), tarjouspyyntö (liite 15), toimistotarvikkeiden hintaliite (liite 16). Vs. talouspäällikön päätösesitys: Esitän, että hyväksytään Officeday Finland Oy:n ja Torkkelin Paperi Oy:n sulkeminen kilpailun ulkopuolelle tarjouspyyntöä vastaamattomien tarjousten johdosta. Esitän, että toimistotarvikkeiden ja kalenterien toimittajaksi valitaan Bruce Campbell Oy Vaikka tämä toimittaja voitti pisteytyksen vain yhdellä pisteellä paikalliseen verrattuna, on hintaero kuitenkin selvä ja kilpailutus tehty hankintalain sekä seurakuntayhtymän hankintasäännön perusteella ja mukaisesti. Käsittely: Risto Rasimus teki vs. talouspäällikön päätösesityksestä poikkeavan esityksen, että asia palautetaan valmisteluun kuljetuskustannusten tarkentamista varten. Suoritettiin äänestys: Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä äänestivät jaa ja Risto Rasimuksen

14 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) esitystä kannattaneet äänestivät ei. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä. Jaa-ääniä annettiin 0, ei-ääniä 9, tyhjiä 0. Risto Rasimuksen esitys tuli hyväksytyksi. Päätettiin palauttaa asia valmisteluun kuljetuskustannusten tarkentamista varten. Merkittiin, että Arto Sahamies poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana, ennen äänestystä, klo Kouvola kodiksemme maahanmuuttajatyön projekti Kouvolan seurakuntaneuvosto kokouksessaan 143 Muut asiat käsitellyt b) Kouvolan seurakunnan seurakuntaneuvosto on aiemmin kokouksessaan , 69, käsitellyt Yhteisvastuukeräyksen seurakunnille suunnattujen 10 %:n osuuksien kohdentamisesta Kouvolan seurakuntayhtymän, Kouvolan korttelikotiyhdistys ry:n ja Kouvolan kaupungin väliseen, tuolloin suunnitteilla olleeseen, yhteistyöhön. Kouvolan korttelikotiyhdistys ry on nyt yhdessä Kouvolan seurakuntayhtymän ja Kouvolan kaupungin kanssa lähtenyt vetämään Kouvola kodiksemme - kotouttamisprojektia, jonka tarkoituksena on parantaa maahan muuttaneiden ihmisten valmiuksia kotiutua elämään ja tekemään työtä itsensä ja perheensä elättämiseksi ja uuden kotimaansa rakentamiseksi. Kirkkoherran päätösehdotus Kouvolan seurakunnan hallinnoidessa ko. projektia nimeää seurakuntaneuvosto projektin ohjausryhmään viranhaltijoista kirkkoherra Keijo Gärdströmin ja diakoniatyön johtaja Eija Grönvallin sekä kutsuu ryhmään Vesa Vainion, Antero Rossin, Esko Lavosen, Sakari Viinikaisen, Pertti Pänkäläisen, Elisa Timosen, Hannele Viljakaisen ja Tiina Saavalaisen. Seurakuntaneuvosto nimeää myös työvaliokunnan, johon kuuluvat yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulainen, kirkkoherra Keijo Gärdström, Kouvolan korttelikotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Tuomo Saarinen ja maahanmuuttokoordinaattori Satu Kurri. Päätös Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösehdotus. Lisäksi T-keskus on varautunut kolmeksi vuodeksi em. projektin rahoitukseen palkkamenojen osalta 100 % ja muiden hallinnollisten ja vuokrakulujen osalta 75%:sti. Päätös on rahoituksen osalta tehty vuodelle 2010 ja seuraavien vuosien päätökset tehdään erillisistä hakemuksista edellisen vuoden marras-joulukuussa. Vuodelle 2010 on kirkkoherra Keijo Gärdström valinnut viranhaltijapäätöksessään Zinaida Hultin.

15 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) Vs. hallintojohtajan päätösesitys: Merkitään asia tiedoksi ja lähetetään tiedoksisaattona kaikille Kouvolan seurakuntien seurakuntaneuvostoille asian koko aluetta koskevan luonteen vuoksi. 20 Aloite Seurakuntayhtymän tilojen luovuttamisesta ikääntyneiden ihmisten järjestöjen käyttöön Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa jätettiin edustaja Jussi Raukon toimesta 21 henkilön allekirjoittama kirjallinen aloite: Seurakuntayhtymän alueella toimii lukuisa joukko ikääntyneiden (eläkeläisten) kerhoja, jotka järjestävät erilaista harrastustoimintaa liikunnasta erilaisiin henkistä vireyttä ylläpitäviin kerhotoimintoihin. Kouvolan kaupunki on antanut em. ryhmien käyttöön ilman vuokraa vanhan Kouvolan alueella olevan ent. kaupungintalon Tuulensuojan. Tuulensuoja palvelee lähinnä vain nykyisen suuren kaupungin keskustan ikääntyneiden toimintaa. Ehdotan, että Kouvolan seurakuntayhtymä luovuttaa ilmaiseksi tai nimellistä vuosimaksua vastaan vajaakäytössä olevista seurakuntayhtymän tiloista kokous- ja harrastetiloja samalla periaatteella kuin kaupunki em. Tuulensuojaa. Toimenpiteellä seurakuntayhtymä avustaisi järjestöjä, jotka tekevät pyyteettömästi työtä ikääntyneiden ihmisten toiminnallisen ja henkisen kunnon hyväksi. Perusteluiksi esitämme vielä, että ikääntyneiden järjestöihin kuuluvat ovat lähes kaikki seurakuntiin kuuluvia ja kirkollisveron maksajia. Toimenpide toisi seurakuntaa myönteisellä ja konkreettisella tavalla mukaan yhteiskunnan toimintoihin. Seurakuntayhtymän seurakuntien alueella toimii paljon ikääntyneiden ihmisten erilaisia kerhoja. Monilla kerhoilla on ollut luonteva yhteys seurakuntien toimintaan. Toisaalta seurakuntien alueella olevien kiinteistöjen toiminta-aste ja toiminta-ajankohdat tunnetaan paikallisseurakunnissa seurakunnan oman toiminnan suhteen parhaiten. Tästä syystä, aloite on tarkoituksenmukaisinta käsitellä seurakuntaneuvostoissa kirkkoherrojen yhteisen linjauksen pohjalta. Mikäli seurakunnat, seurakuntalaisten tasapuolisuus huomioiden, katsovat, voidaan seurakuntaneuvostojen päätöksellä ja toimintasuunnitelmaan liittämällä ikääntyneiden ihmisten toimintaan liittyviä tiloja luovuttaa vapaasta käyttöasteesta ko. käyttöön soveltaen työmuodoille kohdistettua sisäistä hinnoittelua. Tällöin em. toiminta on nähtävä seurakunnan jonkin työalan omana toimintana tai yhteistoimintana ko. järjestön suhteen. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ( ) kohdan mukaan yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat maksut ja 20 mukaan yhteisen seurakuntatyön johtajalla on oikeus päättää kokoontumistiloja ja leiri- ja kurssikeskuksia koskevista maksuista poikkeamisesta erityisestä syistä. Seurakuntaneuvostot eivät näin ollen voi määritellä hinnoittelua tai hinnoittelusta poikkeamista, mutta kylläkin voivat päättää omasta toiminnasta ja omakseen katsomasta toiminnasta aiemmin kuvatulla menettelyllä.

16 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) 21 Aloite tilavuokrista Vs. hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy aloitteen valmistelun ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. Valtuutettu Kalevi Komppa jätti pidetyssä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa tilavuokria koskevan valtuustoaloitteen. Aloitteen oli allekirjoittanut 12 henkilöä: Valtuustoaloite yhteisessä kirkkovaltuustossa Esitämme, että Kouvolan seurakuntayhtymän tilavuokria tarkistetaan niin, että 1. tilavuokraa ei veloiteta niiltä yhteisöiltä, joita seurakunnat tukevat verovaroillaan 2. seurakuntaa lähellä olevien ja seurakunnan kanssa yhteistyötä tekevien yhteisöjen tilavuokra pidetään riittävän alhaisena. Vs. hallintojohtajan päätösesitys: Aloite lähetetään kiinteistö- ja hautauspalvelujen johtokunnan valmisteltavaksi. 22 Kouvolan seurakuntayhtymän toimintaperiaatteet avustushakemusten käsittelyssä Erilaiset järjestöt, yhdistykset ja ryhmät lähestyvät Kouvolan seurakuntia ja seurakuntayhtymää avustus- tai tukipyynnöillä toimintavuoden aikana. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän päätöksissä on mahdollisuus syntyä päällekkäisyyttä, avustuksiin käytettävät taloudelliset voimavarat ovat niukat sekä on tarpeen varautua talousarvioissa edeltä käsin avustusten toimeenpanoon. Näiden seikkojen vuoksi on syytä kirjata sekä avustusten jakoperusteiden sisällölliset kriteerit että myös ne menettelytavat, kuinka avustuksia jaetaan. Seuraavat periaatteet koskevat ainoastaan Kouvolan seurakuntayhtymää. 1. Seurakuntayhtymä käsittelee ja kirjaa kerran vuodessa talousarviosuunnittelussa sille vuoden aikana kohdistetut tuki- ja avustusanomukset. Seurakuntayhtymälle osoitetut avustusanomukset ohjataan yhteisen seurakuntatyön johtajalle, joka esittelee kertyneet avustukset yhteiselle kirkkoneuvostolle talousarviokäsittelyn yhteydessä. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy yhteisen kirkkoneuvoston valmistelun pohjalta talousarvion yhteydessä avustukset. Pääsääntö on, että seurakunnat käsittelevät itsenäisesti Suomen Lähetysseuran ja Kirkon Ulkomaanavun sekä seurakuntiin kohdistuneet muut tuki- ja avustuspyynnöt. Yhteinen kirkkoneuvosto

17 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) käsittelee ainoastaan myöntämisperusteiden 4:ssä kohdassa täyttyvät tuki- ja avustusanomukset anomukset. Viestintäpalvelut viestintäpäällikön viranhaltijapäätöksellä käsittelee kaikki yhtymän alueelle kohdistuvat kannatusilmoitukset yms. seurakuntayhtymän ja seurakuntien osallistumiset mediamainontaan. 2. Tuki- ja avustusmyöntämisen perusteet a) Myönteisen tuki- tai avustuspäätöksen perusteina ovat ensisijaisesti koko Kouvolan alueella oleva ev.lut. tunnustuksen sisältävä kristillinen toiminta ja sen tukeminen. Myös ekumeeninen tai muu ev.lut. tunnustuksen ja kirkon sekä seurakuntayhtymän toimintaperiaatteiden kanssa oleva ristiriidaton kristittyjen yhteyttä edistävä toiminta tai hanke voi tulla kyseeseen. b) Tuki tai avustus voidaan myöntää myös mikäli toiminta on koko yhtymän alueella yleishyödyllistä, paikkakunnan perinnettä ja kulttuuria edistävää tai koko Kouvolan alueen sosiaalista hyvinvointia tukevaa. c) Tuen tai avustuksen perusteina voi olla myös seurakuntayhtymän yhteistoimintasuhteiden kannalta oleva merkittävä hanke tai kohde joka kohdistuu yhtymän alueelle, rovastikuntaan, Mikkelin hiippakuntaan, kokonaiskirkolliseen toimintaan tai sen vaikutuspiiriin laajemmin. d) Tuen ja avustuksen perusteena voi olla myös muu erityinen humanitaarinen peruste. Mikäli mahdollista, tällaisissa tapauksissa kohdennettava tuki- tai avustus pyritään ensisijaisesti suuntaamaan Kirkon Ulkomaanavun sekä Suomen Lähetysseuran tai muiden kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. e) Tuen tai avustuksen myöntämisen perustana voi olla myös muu yhteisen kirkkovaltuuston peruste ja päätös. 3. Tuesta tai avustuksesta nousevasta aikataulusta johtuen asia voidaan yhteisessä kirkkoneuvostossa käsitellä myös kesken toimintakauden. Tällöin myönteinen avustuspäätös rahoitetaan talousarvioon neuvostolle kohdennetusta avustustenjakoon tarkoitetusta määrärahasta tai neuvoston käyttömäärärahoista. 4. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ainoastaan avustus- ja tukianomukset, jotka kohdistuvat koko yhtymän alueeseen tai laajemmin ja joihin ei ole saatu avustusta tai osaavustusta yhtymään kuuluvilta seurakunnilta tai niiden työmuodoilta. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää sille osoitetut yhtymään kuuluvan seurakunnan alueeseen kohdistuvan toiminnan tai alueella tapahtuvan toiminnan avustuksen kyseisen seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Vs. hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy toimintaperiaatteet avustusten käsittelyssä

18 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) 23 Taloustyöryhmän perustaminen Vuoden 2008 lopulla ja 2009 alussa alkanut taloudellinen taantuma on lisännyt haasteita talouden saralle. Julkisyhteisöihin mm. verotulojen taannehtivan kertymän takia etenkin vuodet näyttävät olevan vahvimpia. Kirkkohallituksen yleiskirje Nro 23/2009 kannustaa seurakuntia toiminnan ja talouden suunnitteluun taantuman keskellä. Liite 17. Myös seurakuntayhtymän piirissä eri kokouksissa on puhuttu taloustyöryhmän perustamisen puolesta. Työryhmän tehtävänä olisi mm. kehittää johdon laskentatoimea, tuottaa päätöksentekoa ja pitkän ajan suunnittelua helpottavaa informaatiota, sekä rakentaa määrärahojen jakoperustevaihtoehtoja, jotka tukevat seurakuntayhtymän ja seurakuntien strategisia päämääriä. Työryhmän tulisi olla kattava niin seurakuntien, luottamushenkilöiden kuin johtavien viranhaltijoidenkin osalta. Taloustyöryhmään esitetään henkilöinä Juhani Huovila, Markku Komulainen, Pertti Leppänen, Riitta Lonka, Esko Niemelä, Risto Rasimus, Jukka Reijo, Tuula Rikala, Ulla Tylli, Sakari Viinikainen sekä valittava uusi talouspäällikkö. Työryhmän puheenjohtajaksi ehdotetaan henkilöstöpäällikkö Riitta Lonkaa ja sihteeriksi Kirsi Valapuroa. Vs. hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto perustaa taloustyöryhmän ja kutsuu siihen Juhani Huovilan, Markku Komulaisen, Pertti Leppäsen, Riitta Lonkan, Esko Niemelän, Risto Rasimuksen, Jukka Reijon, Tuula Rikalan, Ulla Tyllin, Sakari Viinikaisen sekä valittavan uuden talouspäällikön. Työryhmän puheenjohtajaksi valitaan henkilöstöpäällikkö Riitta Lonka ja sihteeriksi Kirsi Valapuro. 24 Talousarvion täytäntöönpano Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti talousarvion 2010 ja hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman myös vuosiksi 2011 ja 2012 kirkkoneuvoston esityksen mukaisena. Kirkkoneuvosto voi valtuuston päätöksiä KL 10:1 mukaisesti toimeenpannessaan antaa vielä omia tarkentavia soveltamisohjeitaan. Vaikka tilikausilta 2009 ja 2010 ennakoidut alijäämät saadaan ainakin osittain seuraavissa asiakohdissa esitetyin toimin vaihtumaan ylijäämiksi, on talous sangen kireä lähivuosina ja menot sopeutettava tuloihin. Talouspalvelut on jo antanut työaloille omia ohjeitaan

19 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) hankintojen tarpeellisuuden vakavasta harkinnasta olivat ne hankinnat pieniä tai suuria. Perustettava taloustyöryhmä miettii asiaa sitäkin laajemmin. Jokaisen määrärahoja käyttävän ja erityisesti jokaisen työalansa määrärahojen käytöstä vastuussa olevan on tunnettava talousarvion sisältö oman työalansa osalta ja noudatettava sitä sekä muuta taloutta ja hankintoja koskevaa ohjeistusta (mm. kirjanpito- ja verolainsäädäntö sekä hankintalaki). Työalan talousarviovuoden toimintasuunnitelma on osa talousarviota. Tarvittaessa yhtymän talouspalvelut antaa lisätietoja ja soveltamisohjeita. Vs. talouspäällikön esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto määrää kirkkolain 10:1 mukaisesti vuoden 2010 talousarvion käyttöönotettavaksi ja noudatettavaksi sekä tämän päätöksen liitettäväksi talousarviokirjan loppuun. 25 Erityiskatteisten rahastojen korko vuodelta 2009 Yhtymän taseessa on eri seurakuntien erityiskatteisia rahastoja 19 kpl ja niiden yhteenlaskettu pääoma tilinavauksessa 2009 oli ,27 euroa. Seurakuntayhtymän rahoitusvarat yhteensä olivat runsaat euroa. Erilliskirjanpitona hoidetun hautainhoitorahaston varat on sijoitettu pääosin erikseen, joten tässä esitetty koron kirjaustapa ei koske sitä. Poikkeuksena on se osuus hautainhoitorahaston varoista, joka tällä hetkellä on sijoitettuna seurakuntayhtymän rahoitusomaisuudessa vanhojen yhteissijoitusten purkamisen takia. Erityiskatteisten rahastojen säännöissä on sangen erilaisia määräyksiä siitä, miten rahaston pääomille lasketaan korkoa. Koska lukien kaikkien näiden rahastojen varat on yhdistetty seurakuntayhtymän rahoitusvaroihin, on yhtenäistettävä myös korkojen kirjaaminen. Sääntöjä on ehkä tarkistettava muutenkin ja Valkealan diakoniarahastolle luotava kokonaan uusi sääntö, mutta talouspalvelut valmistelee asian ensin seurakuntaneuvostoille yhteistyössä kirkkoherrojen ja varoja käyttävien työalojen kanssa. Tässä tehdään tilinpäätöstä varten erillispäätös siitä, miten rahastoille lasketaan korkoa. Vs. talouspäällikön esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2009 tilinpäätökseen lasketaan erityiskatteisille rahastoille korko-osuus seurakuntayhtymän rahoitusomaisuuden sijoitusten koko tuotosta sen mukaan, mikä on kunkin rahaston rahapääoman osuus rahoituslaskelman mukaisista tilinpäätöspäivän rahavaroista.

20 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) 26 Taseen tasapainotus Taseessa on pysyviä vastaavia (kiinteää omaisuutta kuten maata ja rakennuksia sekä muita investointiluonteisia hankintoja) vuoden 2009 tilinpäätöksen ja vielä Elimäen pappilan myynnin jälkeenkin noin euroa. Vastattavaa puolella 6 seurakunnan tilinpäätöksistä 2008 siirtynyttä peruspääomaa on ,39 euroa eli runsaat 66 prosenttia pysyvien vastaavien arvosta. Peruspääoman tulisi olla % pysyvien vastaavien arvosta ja yli 100 % jos on tiedossa isoja investointeja. Meillä kiinteää omaisuutta pyritään vähentämään, mutta silti peruspääomaa on varaa kasvattaa. Taseen vastaavaa puolella olevat rahoitus- ja rahavarat ovat vuoden 2009 tilinpäätöksessä alustavan arvion mukaan noin euroa. Vastaavasti vapaata omaa pääomaa eli oman pääoman rahastoja ja eri tilikausien ylijäämiä on vastattavaa-puolella tämänhetkisen arvion mukaan (ennakoitu vuoden 2009 alijäämä huomioon ottaen) yhteensä euroa. Omassa pääomassa olevat rahastot tulisi siksi purkaa tuloslaskelmaan (yhteensä ,44 euroa) ja ylijäämiä siirtää peruspääomaan, jotta tase antaisi oikeaa tietoa seurakuntayhtymän talouden tilasta. Rahastoista Kuusankosken peruja on ,47 euroa tilillä 2010 Muut omat rahastot. Tälle erälle ei ole rahastosääntöä. Kouvolalta siirtyneiden rakennusrahaston pääoma on ,18 euroa ja korjausrahaston ,79 euroa. Ilman tässä kokouksessa esitettyjä tuloutuksia vuoden 2009 tämänhetkisen ( ) kirjaustilanteen mukaan arvioitu alijäämä on noin euroa, joten Kuusankosken sääntöä vailla olevan rahaston purkamalla saamme lähestulkoon nollatuloksen vuonna Vs. talouspäällikön esitys: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että sääntöä vailla oleva erä tilillä 2010 tuloutetaan vuoden 2009 tilinpäätökseen tilille 6880 Rahastojen vähennys. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että rakennus- ja korjausrahastot lakkautetaan vuonna 2010 ja pääomat tuloutetaan tuolle samalle tilille 6880 vuoden 2010 tilinpäätöksessä. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että peruspääomaa kasvatetaan vuoden 2009 tilinpäätöksessä 25 milj. euroon siirtämällä erotus, runsaat 5 milj., edellisten tilikausien 7,4 milj. euron ylijäämistä.

21 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) 27 Poistoeron korjaus Poistoeroa kirjataan taseeseen tilinpäätöksessä tietyn investointikohteen valmistuttua silloin, kun hankkeen rahoitukseen on käytetty investointivarausta tai rahastoa. Kirjattava poistoero on tällöin yhtä suuri kuin käytetty varaus. Poistoeroa vähennetään vuosittain yhtä kauan, kun kyseisestä investoinnista kirjataan suunnitelman mukaisia poistoja. Tilinavauksessa seurakuntayhtymän taseen vastattavaa-puolelle siirtyi eri seurakuntien tilinpäätöksistä poistoeroa yhteensä ,04 euroa. Tästä poistoerosta ,76 euroa kohdistuu Inkeroisten kirkon v tehtyyn remonttiin, ,99 euroa Anjalan hautausmaan pysäköintialueen rakentamiseen v ja Niinirannan tilojen rakentamiseen v ,79 euroa. Eri investointihankkeille kohdistettu poistoero, jota tilinpäätöksissä on vuosittain vähennetty, oli siis yhteensä ,54 euroa, jota vuoden 2009 tilinpäätöksessä taas vähennetään ,11 euroa. Poistoerosta ,50 euroa on sellaista, jota ei ole kohdistettu millekään hankkeelle erityisesti. Se on kirjattu Valkealan tilinpäätöksissä vuosina 2005 ja 2006 suoraan tilikauden tuloksesta, eikä se siksi näy mitenkään Valkealan pysyvien vastaavien osakirjanpidossa (entiseltä nimeltään käyttöomaisuuskirjanpito). Koska pääkirjanpidon taseen ja osakirjanpidon on täsmättävä keskenään, on tilinpäätökseen 2009 tehtävä korjaava tuloutus eli tuo ,50 euroa kirjataan pois taseen tililtä 2100 Poistoero ja vastakirjaus tehdään tuloslaskelman tilille 6810 Poistoeron muutos. Samalla tavoin kirjataan myös tuo normaali kohdistettu poistoeron vähennys ,11 euroa. Vs. talouspäällikön esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy edellä esitellyt poistoeron muutoskirjaukset, jotka tilinpäätöslaskelmien lisäksi esitetään toimintakertomuksen tilikauden tuloksenkäsittelyä koskevassa luvussa yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi. 28 Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäiviä kevätkaudella 2010 KJ 9:1 mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Seuraavassa on ehdotus yhteisen kirkkoneuvoston kokousajankohdiksi kevätkaudella Kokouspäivät on suunniteltu niin, että ne ovat yhteydessä lakisääteisten tehtävien ja niistä johtuvien määräaikojen kanssa ottaen huomioon valmisteluun kuluva aika. Päivämäärät ovat seuraavat: klo Myllykosken srk-talo, juhlasali; klo Elimäen srk-keskus, iso sali; klo Kouvolan srk-keskus, Maria-sali;

22 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) 29 Ilmoitusasioita 30 Muut asiat klo Valkealan srk-keskus, yläsali. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät ovat ja KJ 8:5 mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Vs. hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää kokousaikataulusta edellä esitetyn mukaisesti. Ei ollut. Vs. hallintojohtajan päätösesitys: Esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle, että uuden talouspäällikön haastattelutyöryhmään valitaan yhtymän johtoryhmä ja johtoryhmälle annetaan mahdollisuus kutsua haastatteluun 4-5 ehdokasta. 31 Oikaisuvaatimusohjeiden ja valitusosoituksen antaminen 32 Kokouksen päätös Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan (liite 18). Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Juhani Huovila puheenjohtaja Asta Saikkonen sihteeri

23 PÖYTÄKIRJA 1/ (23) Pöytäkirjan tarkastus Kouvola Kouvola Päivi Takkinen Maire Anttila Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla Juhani Huovila lääninrovasti, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra ESITYSLISTA 1/2010 1 (21) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 14. päivänä tammikuuta 2010 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs),, Kuusankoski Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2012 1 (5) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

Aika Torstaina 28. päivänä tammikuuta 2010 klo , Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Torstaina 28. päivänä tammikuuta 2010 klo , Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (10) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 28. päivänä tammikuuta 2010 klo 17.00 17.12., 17.55 18.42 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski ESITYSLISTA 1/2017 1 (6) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 4.1.2017 klo 17.00 - Paikka Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat Läsnä Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 10/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 20.10 Paikka Anjalan seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 3/2015 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.3.2015 klo 17.00-19.13 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja 13 Aika Tiistaina 24.10.2017 klo 18.00 19.10 Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Koiso-Kanttila

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja

kokouksen puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 17.00 17.55 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus,, Sali Läsnä Ylikangas Kimmo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA /

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA / 1 / 7 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, pj. Grönlund Reino, jäsen, estynyt

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 20.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Rikala Tuula, varapj., kokouksen pj. Huuskonen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Riikonen Kyösti jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Riikonen Kyösti jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 6/2016 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.9.2016 klo 17.00 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki

Lisätiedot

Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 17.45 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.39 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 76, poistui

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.49 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 99 Ainali

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo 17.00 18.05 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.08 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Kirkkoneuvosto 26.4.2017 1 KOKOUSAIKA 26.4.2017 kello 17.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo, musiikkihuone OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Timo Heikkilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2017 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.1.2017 klo 15.00-18.48 Paikka Myllykosken kirkon seurakuntasalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra,

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kokousaika 14.12.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen avaus 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 (10) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 Oulunkylän seurakunta Seurakuntaneuvosto

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 Oulunkylän seurakunta Seurakuntaneuvosto Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantai 11.3.2013 klo 18.00 19.00 Paikka Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15 Osanottajat: jäsenet Kaisa Heininen, puheenjohtaja Raimo Anttila Irja

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 9.1.2013 Aika Keskiviikko 9.1.2012 klo 19.00 19.24 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

1 (7) Kirkkovaltuusto 2/2017 Pöytäkirja Käsiteltävät asiat

1 (7) Kirkkovaltuusto 2/2017 Pöytäkirja Käsiteltävät asiat 1 (7) Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 2 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 ntarkastajien valitseminen 5 Luottamushenkilön ero 6

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 10.11.2009 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Läsnä Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 9.1.2018 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 1 - Kokouksen avaus 2 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 20. päivänä marraskuuta 2014 klo 17.00-17.48 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo , (kokous keskeytettiin )

Aika Keskiviikko klo , (kokous keskeytettiin ) PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (10) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 4.1.2017 klo 17.00 18.30, (kokous keskeytettiin 18.06 18.17) Paikka Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali,, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 6/2014 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 28. päivänä elokuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 14.12.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017 TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 2/2017 Kokousaika Tiistai 18.4.2017 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 13 Kokouksen avaus 14 Nimenhuuto

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 20.01.2017 aika torstaina 26.01.2017 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 2 / 2017

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 11. päivänä huhtikuuta 2013 klo 15.30 15.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 7/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 17.00 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Ahola Pekka Halme

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2012 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.11.2012 klo 17.00-18.30 Paikka Ummeljoen kyläkirkkoa Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen VIRTAIN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU KIRKKOVALTUUSTO 1.11.2016 KOKOUSAIKA 14.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali Mikäli ette pääse kokoukseen pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot