LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2013 1 (21) 23.5.2013"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Torstai klo PAIKKA Lieksan seurakuntatalo LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen Ahtola Sirkka (x) ( ) Ikonen Maija (-) ( ) Ilmakangas Marjaleena (-) ( ) Ilvonen Marja-Leena (x) ( ) Kiiskinen Ahti (x) ( ) Kiiskinen Hannu (-) ( ) Kiiskinen Tero (x) ( ) Koivula Hannu (x) ( ) Kokkonen Leena (-) ( ) Kärkkäinen Lauri (x) ( ) Kärkkäinen Tapio (-) ( ) Mikkonen Lauri (x) ( ) Osmala Pertti (x) ( ) Ponkilainen Matti (x) ( ) Porkka Anne (x) ( ) Pulkkinen Seppo (x) ( ) Putkonen Päivi (x) ( ) Rissanen Pirjo (x) ( ) Ryynänen Merja (x) ( ) Saarelainen Aimo (x) ( ) Saarelainen Seija (-) ( ) Sarkkinen Jorma (-) ( ) Tirronen Raimo (x) ( ) Tukiainen Rauni (x) ( ) Turunen Risto (x) ( ) Vänskä Liisa (x) ( ) Öystilä Kaija (-) ( ) Varsinaiset jäsenet 19 Varajäsenet - MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Lea El Bardi, kirkkoherra (x) Seppo Pulkkinen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, valtuuston jäsen (x) Pentti Tapanen, talouspäällikkö (x) Maija Määttänen, kirkkoneuvoston määräämä jäsen (-) Kirkkoneuvoston jäsenet (-) ASIAT 14-31

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) N ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ponkilainen puheenjohtaja Pentti Tapanen pöytäkirjanpitäjä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa Pirjo Rissanen Lauri Mikkonen NÄHTÄVILLÄOLO- Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkkoherran- TODISTUS virastossa Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lea El Bardi Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Toimistosihteeri Seija Hermiö 14 KOKOUKSEN AVAUS Kokous avataan ja pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra Lea El Bardi piti alkuhartauden, jonka aluksi virsi 571:1-2 ja lopuksi samasta virrestä säkeistöt KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista on ollut nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 15.- välisen ajan. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista postitettiin kirkkovaltuuston jäsenille sekä niille viranhaltijoille joiden tulee olla saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksissa.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) Esitysluettelo postitettiin kirkkovaltuuston jäsenille sekä niille viranhaltijoille joiden tulee olla saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksissa. Mikäli seurakuntavaaleilla valitun toimielimen jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on viivytyksettä ilmoitettava siitä toimielimen puheenjohtajalle. Saatuaan jäseneltä tai muuten luotettavan tiedon esteestä, puheenjohtajan tulee kutsua varajäsen hänen sijaansa. Kutsu on lähetettävä viipymättä ja on toimitettava, mikäli mahdollista, kirjallisesti. Sen jälkeen kun kirkkovaltuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan estyneen tilalla. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Esteestä olivat ilmoittaneet kirkkovaltuutetut Maija Ikonen, Jorma Sarkkinen, Kaija Öystilä, Leena Kokkonen ja Marja-Leena Ilmakangas. Lisäksi poissa olivat Hannu Kiiskinen, Tapio Kärkkäinen ja Seija Saarelainen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 16 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Kokouksen pöytäkirja on tarkastettavissa seurakunnan taloustoimistossa Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Rissanen ja Lauri Mikkonen. 17 ASIOIDEN ESITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei kirkkovaltuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Päätösesitys hyväksyttiin.

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) 18 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAU- DEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2012 Liite 1 Tilinpäätöksen laatimisajankohta ja allekirjoitus Seurakunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi (KJ 15:9). Tilintarkastuskertomus Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä ja tilinpäätökseen liitetään mukaan jäljennös tilintarkastuskertomuksesta. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta päätetään viimeistään varainhoitovuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Seurakunnan toiminta Kertomusvuonna 2012 seurakunnan jäsenmäärä väheni 243 hengellä. Läsnä olevan väestön lukumäärä kertomusvuoden alussa 1.1. oli ja lopussa Kertomusvuonna henkilöstön osalla tapahtui muutoksia. Eläkkeelle vuoden aikana jäi hautaustoimen puolelta pitkäaikainen työntekijä Seppo Kärki ja kausityöntekijä Tapio Köntän työsuhdetta on jatkettu joulukuun alusta myös talvikaudeksi. Pastori Camilla Sundellin, joka toimi seurakuntapastori Simo Parnin sijaisena, virkamääräys päättyi Pastori Antti Ylönen aloitti seurakunnassa ja virallisesti Simo Parnin sijaisena lukien. Seurakuntapastori Maritta Hartikaisen virkasuhde Lieksan seurakuntaan päättyi ja hänen tilallaan seurakuntapastorina aloitti pastori Antti Salmisto Kanttori Tiina Laiho palasi perhevapaalta ja Riitta Lehtimäki hoitaa 2. kanttorin avoinna olevaa virkaa. Seurakunnan toiminnassa ei ole vuoden aikana tapahtunut oleellisia muutoksia aikaisempiin vuosiin nähden. Työntekijöiden vaihtuvuus on tuonut omat haasteensa toiminnan toteutukseen ja myös vuoden 2013 aikana on odotettavissa muutoksia toiminnallisen puolen henkilöstössä. Lisäksi seurakunta on liittymässä vuoden 2013 aikana Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi ja tämä tulee vaikuttamaan henkilöstö- ja taloushallinnon toimintoihin. Kaikkia seurakuntia koskevia kehityshankkeita Kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä, Kirjuri, otettiin käyttöön toukokuussa mutta sen rinnalla on edelleen pidetty myös Papinkirja sovellusta, jonka käyttö päättyi 2012 loppuun. Kirjuri jäsentieto-ohjelman tuotantokäytössä on ollut kohtuullisen paljon haasteellisuutta. Taloushallinnon (KiPa) palvelukeskus aloitti Oulussa pilottiseurakuntien ja seurakuntayhtymien kanssa koetoiminnan, joka muuttui pilottien osalta varsinaiseksi tuotantokäytöksi. Vuoden 2013 alusta Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi liittyy seuraava asiakaserä. Oulun lisäksi palvelukeskuksen suomenkielisiä toimipisteitä muodostetaan myös Lahteen ja Kuopioon, ruotsinkielinen toimipiste tulee Porvooseen. Seurakuntataloudet siirtyvät palvelukeskuksen asiakkaiksi vaiheittain vuosina KiPa -palvelukeskus hoitaa keskitetysti seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja kirkon keskusrahaston kirjanpidon ja palkanlaskennan sekä niihin liittyvän maksuliikenteen.

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) Itä-Suomen it-aluekeskus, IITA, toimii kaikkien alueen seurakuntien it-yksikkönä, isäntäseurakuntana Kuopion seurakuntayhtymä. Yhteistyösopimuksessa on mukana tällä hetkellä 46 seurakuntataloutta. Aluekeskus huolehtii tietokonejärjestelmien toimivuudesta. Seurakunnan talous 2012 Seurakunnalle kertyi oman toiminnan tuottoja euroa (2011: ), mikä oli euroa ennakoitua enemmän. Metsätalouden tulot sisältyvät oman toiminnan tuottoihin ja niitä kertyi euroa ( ), euroa arvioitua vähemmän. Toimintakuluja kertyi euroa ( ), euroa vähemmän kuin ennakoitiin. Käyttötalouden toimintajäämä (käyttötalouden tulojen ja kulujen erotus) oli euroa ( ), mikä oli euroa pienempi kuin arvioitiin. Toimintajäämä pieneni edellisestä vuodesta -1,69 % ja toteutumaprosentti oli 98,3 %. Seurakunnan kokonaismenot vuonna 2012 olivat euroa ( ). Luvussa ovat mukana myös investointimenot euroa. Poistojen osuus on euroa ( ) ja erilliskirjanpitoina hoidettujen rahastojen tulot/menot euroa (18.542). Verotuloja seurakunnalle kertyi euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkollisveroja kertyi 1,5 %:n verokannan mukaan euroa enemmän (+1,10 %) ja yhteisöveroja euroa vähemmän (-32,04 %) kuin edellisenä vuonna. Verotuloja kertyi euroa alle arvion, yhteensä euroa. Verotulojen toteutumaprosentti oli 93,4 %. Vuoden 2013 kirkollisverokanta päätettiin pitää ennallaan 1,5 prosentissa. Verotulojen heikohkoon kertymään on yleisen taloustilanteen lisäksi vaikuttanut verohallinnon tekemät tarkistukset veronsaajien jako-osuuksiin sekä ennakon täydennysmaksujen tilitysten, ennakkoverojen tilitysten ja jäännösverojen tilitysten väheneminen. Osa vähennyksistä johtuu yhteisöverokannan pienenemisestä, osa aiempiin verovuosiin kohdistuvista muutoksista. Vuosikate jäi euroa miinukselle. Tilikaudelta kertyi poistojen jälkeen ylijäämää euroa. Vuoden 2011 ylijäämä oli euroa. Vuonna 2010 seurakunnalle kertyi alijäämää euroa. Seurakuntatalouden kokonaismenot Seurakuntatalouden kokonaistulot

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) Tunnusluvut TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 Jäsenmäärä Veroprosentti % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Kirkollisverotulo Osuus yhteisöv Verotulot yht Vuosikate Vuosikate/poistot % 137,00 109,0-22,0-26,9 5,42-29,9 37,7 Tulorahoitus ylijäämä ylijäämä epätasap. epätasap. heikko epätasap. heikko Investoinnit netto Lainat Lainat /jäsen 14, Rahojen muutos Tilikauden yli-/alij Edelliset yli-/alij Verotulot Talousarviovuosina TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TTS 2014 TTS 2015 Kirkollisvero Osuus yht.verosta 2) Verotulo yhteensä Verot verovuosina MAP 2010 MAP 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015 Kirkollisvero Osuus yht.verosta 2) Verotulo yhteensä ) Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta on 2,25 % vuonna Verotulojen muutos vuodesta 2011 vuodesta 2010

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) Kirkollisverotulot ,10 % ,66 % Osuus yhteisöveroista ,04 % ,83 % Verotulot yhteensä ,25 % ,38 % Lieksan seurakunnan väkiluvun kehitys Tunnusluku Kastetut Kuolleet Tulomuutot Lähtömuutot Liittyneet Eronneet Muutokset Väkiluku % kunnan väkiluvusta 83,3% 82,7% 82,1% 81,5% 80,6% 78,9 % 77,1 % 75,8 % Lieksan kaupungin väkiluku oli henkeä. TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Tilikauden ylijäämä ,80 muodostuu tilikauden tuloksesta ,42 ja poistoerosta ,38. Poistoeroa oli taseessa ,29 ja em. vähennyksen jälkeen ,91. Kirkkoneuvosto esittää, että tilinpäätöksen 2012 osoittama ylijäämä ,80 siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Edellisten vuosien yhteenlaskettu ylijäämää oli yhteensä ,18. Vuodelle 2013 siirtyvä edellisten vuosien yhteenlaskettu ylijäämä on ,98. Hyväksytyn talousarvion mukaan vuodelta 2013 kertyy ylijäämää noin , joten edellisten vuosien yhteenlaskettu eli kumulatiivinen ylijäämä tulisi olemaan ,98. YLI-/ALIJÄÄMÄ TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TTS 2014 TTS 2015 Tilikauden yli-/alijäämä Ed.vuosien yli-/alijääm Kumulatiivinen yli-/alij Päätösehdotus (tp): Kirkkoneuvosto päättää 1. esittää, että tilikauden 2012 ylijäämä ,80 siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille; 2. esittää, että seurakunnan talouden tasapainottamista jatketaan kirkkovaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti; 3. allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen; 4. antaa toimintakertomuksen ja tilit tarkastettavaksi ja 5. esittää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi tilintarkastuskertomuksella täydennettynä elleivät tilintarkastajat tee sellaista muistutusta, joka edellyttää kirkkoneuvoston käsittelyä. KN :

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) Yleiskeskustelussa ei tullut pyydettyjä puheenvuoroja. Talouspäällikkö esitteli tilinpäätöksen. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi talouspäällikkö Pentti Tapanen

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) 19 JÄSENEN VALITSEMINEN LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTAAN HANNU TOLVASEN TILALLE Lähetystyön johtokunnan varsinainen jäsen Hannu Tolvanen on kuollut Johtokunnan toimikausi kestää vuoden 2014 loppuun. Päätösehdotus (pj): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi Hannu Tolvasen tilalle jäsenen lähetystyön johtokuntaan toimikauden loppuajaksi KN : Valittiin Soila Kuronen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anneli Juntunen. Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN TAPANI LOPIN TILALLE Lähetystyön johtokunnan varsinaisen jäsenen Eva Rytkösen henkilökohtainen varajäsen Tapani Loppi on muuttanut paikkakunnalta. Johtokunnan toimikausi kestää vuoden 2014 loppuun. Päätösehdotus: KN KV : Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi Eva Rytköselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Tapani Lopin tilalle lähetystyön johtokunnan toimikauden loppuajaksi Asia jätettiin pöydälle, koska lähetystyön johtokunnan kokoonpanoon tulee myös muita muutoksia ja valinnat käsitellään seuraavassa kirkkovaltuuston kokouksessa. Valittiin Anja Hiltunen. Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) 21 JÄSENEN VALITSEMINEN LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTAAN EVA RYTKÖSEN TILALLE Lähetystyön johtokunnan varsinainen jäsen Eva Rytkönen on ilmoittanut muuttavansa pois paikkakunnalta. Johtokunnan toimikausi kestää vuoden 2014 loppuun. Päätösehdotus (pj): KN : Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi Eva Rytkösen tilalle jäsenen lähetystyön johtokuntaan toimikauden loppuajaksi Valittiin Pertti Härkönen. Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi VARAJÄSENEN VALITSEMINEN LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTAAN EVA RYTKÖ- SEN TILALLE Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan varajäsen Eva Rytkönen on ilmoittanut muuttavansa pois paikkakunnalta. Johtokunnan toimikausi kestää vuoden 2014 loppuun. Päätösehdotus (pj): KN : Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi Eva Rytkösen tilalle varajäsenen lapsi- ja nuorisotyön johtokuntaan toimikauden loppuajaksi Valittiin Sari Kangas. Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) 23 HAUTAPAIKKAHINNASTON VAHVISTAMINEN LUKIEN Liite 2 Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnalle tulevat muut kuin hautapaikkamaksut (Ohjesääntö 10 kohta 7). Seurakunnan palvelu- ja käyttökorvaushinnastoa on edellisen kerran tarkistettu muiden kun hautapaikkamaksujen osalta lukien. vahvisti hautapaikkamaksut edellisen kerran ja kirkkoneuvosto muut hautaustoimen maksut Oheiseen liitteeseen on koottu kaikkien seurakunnan tuottamien palveluiden ja käyttökorvausten hinnastot. Kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 :n mukaan kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista. Maksujen tulee perustua hyväksyttyyn taksaan. Maksujen perimisestä taksan puitteissa voi päättää se viranomainen, jolle hautaustoimen tehtävät ohje- tai johtosäännöllä on osoitettu. Lisäksi seurakunnalla on erillinen hinnasto myytäviä vapaa-ajan asuntotontteja varten. Kiinteistöjen osalta myyntihinnat hyväksyy lopullisesti kirkkohallitus. Tonttihinnasto on liitteenä. Seurakunnan talouden tasapainotussuunnitelmassa, joka on hyväksytty syksyllä 2010, kiinnitetään tulojen lisäämiseksi huomiota palvelujen ja toimitilojen oikeaan hinnoitteluun. Tavoitteeksi on asetettu omakustannushinnoittelu sellaisille palveluille, joiden hinnoitteluun seurakunta voi vaikuttaa ja joita ei voida tarjota jokaiselle seurakuntalaiselle. Edelleen suunnitelmassa todetaan, että muut kun seurakunnan perustehtävään liittyvät palvelut tulee hinnoitella vähintään omakustannushintaan. Hinnaston tarkistaminen liittyy arvonlisäveron muutokseen 2013 vuoden alusta. Päätösehdotus (tp): Kirkkoneuvosto päättää 1. vahvistaa Lieksan seurakunnan palveluiden ja käyttökorvausten hinnaston, pois lukien hautapaikkojen hinnat, alkaen oheisen liitteen mukaisesti. 2. esittää hinnastossa olevat hautapaikkojen hinnat edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. KN : Keskustelussa kirkkovaltuutettu Pertti Osmala ilmoitti, että ei hyväksy korotusta. Puheenjohtaja totesi, että Osmalan esitys ei ole saanut kannatusta ja se raukeaa. vahvisti hautapaikkojen hinnat liitteen mukaisina. Lisätietoja: talouspäällikkö Pentti Tapanen (013)

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) 24 MÄÄRÄALAN MYYMINEN PÄRNÄNVAARAN TILASTA RN:O 108:44 KARI JA MARJUKKA MAUROLLE Liite 3 Kari ja Marjukka Mauro ovat halukkaat ostamaan heille vuokratun, Lieksan kaupungin Lieksan kylässä Pärnänvaaran tilalla RN:o 108:44 (kiinteistötunnus ) sijaitsevan, n m2:n suuruisen määräalan, tontti nro 1.5. Määräala sijaitsee Pielisen rannalla Märäjälahdessa. Määräala on merkitty maastoon puupaaluilla. Maurot omistavat määräalalla olevat rakennukset. Määräala saa osalukunsa mukaisen osuuden emätilan osuudesta yhteisiin vesialueisiin, ei kuitenkaan koskiin eikä muihin yhteisiin tai erityisiin etuuksiin. Määräalaan ei kohdistu kiinteistökiinnityksiä ja se myydään rasitteista ja rasituksista vapaana. Lieksan OP-Kiinteistökeskus Oy on antanut rakennuspaikan kauppahinnan riittävyyttä koskevan lausunnon. Kiinteän omaisuuden luovuttamista tarkoittavan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa. KL 9:3 Päätösehdotus (tp): Kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle esityksen määräalan myymisestä Kari ja Marjukka Maurolle euron hinnalla. n päätös alistetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. KN : päätti yksimielisesti myydä määräalan Kari ja Marjukka Maurolle ja alistaa asian kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Tiedoksi: Lisätietoja Kari ja Marjukka Mauro Metsäpäällikkö Taloustoimisto talouspäällikkö Pentti Tapanen

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) 25 MÄÄRÄALAN MYYMINEN PÄRNÄNVAARAN TILASTA RN:O 108:44 LEENA HYVÄRISELLE Liite 3 Leena Hyvärinen on halukas ostamaan hänelle vuokratun, Lieksan kaupungin Lieksan kylässä Pärnänvaaran tilalla RN:o 108:44 (kiinteistötunnus ) sijaitsevan, n m2:n suuruisen määräalan, tontti nro 1.6. Määräala sijaitsee Pielisen rannalla Märäjälahdessa. Määräala on merkitty maastoon puupaaluilla. Hyvärinen omistaa määräalalla olevat rakennukset. Määräala saa osalukunsa mukaisen osuuden emätilan osuudesta yhteisiin vesialueisiin, ei kuitenkaan koskiin eikä muihin yhteisiin tai erityisiin etuuksiin. Määräalaan ei kohdistu kiinteistökiinnityksiä ja se myydään rasitteista ja rasituksista vapaana. Lieksan OP-Kiinteistökeskus Oy on antanut rakennuspaikan kauppahinnan riittävyyttä koskevan lausunnon. Kiinteän omaisuuden luovuttamista tarkoittavan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa. KL 9:3 Päätösehdotus (tp): Kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle esityksen määräalan myymisestä Leena Hyväriselle euron hinnalla. n päätös alistetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. KN : päätti yksimielisesti myydä määräalan Leena Hyväriselle ja alistaa asian kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Tiedoksi: Lisätietoja Leena Hyvärinen Metsäpäällikkö Taloustoimisto talouspäällikkö Pentti Tapanen

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) 26 MÄÄRÄALAN MYYMINEN PÄRNÄNVAARAN TILASTA RN:O 108:44 AULIS KÄRKKÄISELLE Liite 3 Aulis Kärkkäinen on halukas ostamaan hänelle vuokratun, Lieksan kaupungin Lieksan kylässä Pärnänvaaran tilalla RN:o 108:44 (kiinteistötunnus ) sijaitsevan, n m2:n suuruisen määräalan, tontti nro 1.4. Määräala sijaitsee Pielisen rannalla Märäjälahdessa. Määräala on merkitty maastoon puupaaluilla. Aulis Kärkkäinen omistaa määräalalla olevat rakennukset. Määräala saa osalukunsa mukaisen osuuden emätilan osuudesta yhteisiin vesialueisiin, ei kuitenkaan koskiin eikä muihin yhteisiin tai erityisiin etuuksiin. Määräalaan ei kohdistu kiinteistökiinnityksiä ja se myydään rasitteista ja rasituksista vapaana. Lieksan OP-Kiinteistökeskus Oy on antanut rakennuspaikan kauppahinnan riittävyyttä koskevan lausunnon. Kiinteän omaisuuden luovuttamista tarkoittavan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa. KL 9:3 Päätösehdotus (tp): Kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle esityksen määräalan myymisestä Aulis Kärkkäiselle euron hinnalla. n päätös alistetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. KN : päätti yksimielisesti myydä määräalan Aulis Kärkkäiselle ja alistaa asian kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Tiedoksi: Lisätietoja Aulis Kärkkäinen Metsäpäällikkö Taloustoimisto talouspäällikkö Pentti Tapanen

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) 27 MÄÄRÄALAN MYYMINEN PÄRNÄNVAARAN TILASTA RN:O 108:44 UOLEVI KÄRKKÄISELLE Liite 3 Uolevi Kärkkäinen on halukas ostamaan hänelle vuokratun, Lieksan kaupungin Lieksan kylässä Pärnänvaaran tilalla RN:o 108:44 (kiinteistötunnus ) sijaitsevan, n m2:n suuruisen määräala, tontti nro 1.1. Määräala sijaitsee Pielisen rannalla Märäjälahdessa. Määräala on merkitty maastoon puupaaluilla. Uolevi Kärkkäinen omistaa määräalalla olevat rakennukset. Määräala saa osalukunsa mukaisen osuuden emätilan osuudesta yhteisiin vesialueisiin, ei kuitenkaan koskiin eikä muihin yhteisiin tai erityisiin etuuksiin. Määräalaan ei kohdistu kiinteistökiinnityksiä ja se myydään rasitteista ja rasituksista vapaana. Lieksan OP-Kiinteistökeskus Oy on antanut rakennuspaikan kauppahinnan riittävyyttä koskevan lausunnon. Kiinteän omaisuuden luovuttamista tarkoittavan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa. KL 9:3 Päätösehdotus (tp): Kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle esityksen määräalan myymisestä Uolevi Kärkkäiselle euron hinnalla. n päätös alistetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. KN : päätti yksimielisesti myydä määräalan Uolevi Kärkkäiselle ja alistaa asian kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Tiedoksi: Lisätietoja Uolevi Kärkkäinen Metsäpäällikkö Taloustoimisto talouspäällikkö Pentti Tapanen

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) 28 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2014 Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen ja kirkon keskusrahastomaksujen suorittamiseen. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisveroina. vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15 luku 2. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. VEROTULOILLA KATETTAVA RAHOITUSTARVE TALOUSARVIOVUOSINA TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TTS 2014 Toimintakate 1) Verotuskulut Rahoitus Poistot Satunnaiset erät Maksut keskusrahastolle Avustukset keskusrahastosta Verotustarve 1) Maa- ja metsätalouden tulot Maa- ja metsätalouden kulut Verotustarve ) ilman maa- ja metsätaloutta Kirkollisvero ja osuus yhteisöverosta talousarviovuosina TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TTS 2014 Kirkollisvero Osuus yht.verosta Verotulo yhteensä Kirkollisvero ja osuus yhteisöverosta verovuosina MAP 2008 MAP 2009 MAP 2010 MAP 2011 E 2012 E 2013 E 2014 Kirkollisvero Osuus yht.verosta Verotulo yhteensä Tilikauden yli-/alijäämä TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TTS 2014 Yli-/alijäämä

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) Päätösehdotus (tp): Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2014 tuloveroprosentiksi (kirkollisveroprosentiksi) 1,5 prosenttia. KN : päätti vahvistaa tuloveroprosentiksi 1,5 % vuodelle Lisätietoja: talouspäällikkö Pentti Tapanen

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) 29 ILMOITUSASIAT Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2013: 2: Tilastolomakkeiden A7 A9 lähettäminen Kirkkohallitukseen tilastovuodelta : Laskennallinen osuus eläkevastuusta : Kansallinen veteraanipäivä : Ajankohtaista kirkon eläkelaitoksesta 6: Seurakuntien valmiussuunnittelu vuosina : Uudet virkamiesoikeudelliset säännökset voimaan : Esitykset ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2013 ja seurakuntatyön kunniamerkkien saajiksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 2013: A3: Sopimuskorotukset A4: Isyysvapaa pidentynyt 54 arkipäivään; Muutokset työsopimuslakiin ja tilaajavastuulakiin A5: Matkakorvausten veronalaisuus A6: Sopimuskorotukset tuntipalkkajärjestelmässä ja eräät muut palkantarkistukset A7: Uusi työsopimuslomake A8: Kesätyötä koululaisille ja opiskelijoille A9: Vuosilomalakiin tulevien muutosten vaikutus Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamiseen A10: Kirkon työpaikkatori Pielisjärven kirkkokuoro ry:n selvitys vuoden 2012 seurakunnan toimintaavustuksen käytöstä. Seurakuntakeskuksen sisäilmatutkimuksen tulokset. Uudet virkamiesoikeudelliset säädökset voimaan Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) 30 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 14-17;29-31 Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Lieksan seurakunta Käyntiosoite: Mönninkatu 13, Lieksa Postiosoite: Mönninkatu 13, Lieksa Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

20 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Kuopion hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 18-23;28 Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kuninkaankatu 22 A, Kuopio Postiosoite: PL 42, Kuopio Telekopio: Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Osoite: Radanrakentajantie 5, HELSINKI Telekopio: Sähköpostiosoite: Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun

21 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (21) ajan laskeminen Valituskirjelmä ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Annettiin valitusosoitus. 31 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ja kiitti valtuutettuja toivottaen kaikille hyvää kesää. Virsi 546:4 ja Herran siunaus.

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2011 1 (20) 13.10.2011

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2011 1 (20) 13.10.2011 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2011 1 (20) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.45 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. poistui klo 17.55 Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 19.45 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Ahtola Sirkka

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä.

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä. KOKOUSAIKA: Keskiviikko 7.1.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 105. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 105. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2015 Aika Tiistaina 19. pnä toukokuuta 2015 klo 18.00 20.35 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Alasaarela Katri Antila Ismo Haapasalo Lea Heikkinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00-18.25 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

Kokousaika 13.01.2015 klo 18.30

Kokousaika 13.01.2015 klo 18.30 Nastolan seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/2015 1/9 Kokousaika 13.01.2015 klo 18.30 Paikka Seurakuntatalo Läsnä puheenjohtaja Riitta Takala paikalla varapuheenjohtaja Simo Kaukonen paikalla jäsen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Aika Tiistai 19. päivänä elokuuta 2014 klo 19.00-20.50 Paikka Koortilan toimintakeskus Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Tiistai 19. päivänä elokuuta 2014 klo 19.00-20.50 Paikka Koortilan toimintakeskus Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 8 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2014 Aika Tiistai 19. päivänä elokuuta 2014 klo 19.00-20.50 Paikka Koortilan toimintakeskus Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 34 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.04..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 2.4.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 4.4.2013-18.4.2013 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 2.4.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 4.4.2013-18.4.2013 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 2.4.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 4.4.2013-18.4.2013 ma-pe klo 9-15: 23 Kokouksen avaaminen 24 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 1 17 1/2015

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 1 17 1/2015 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 1 17 1/2015 KOKOUSAIKA: keskiviikko 21.1.2015 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: seurakuntakoti Osallistujat Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9 /2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9 /2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9 /2014 Kokousaika 18.11.2014 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 12/2014 16.12.2014 257 Paikka ja aika Seurakuntakeskus Nummela, tiistai 16.12.2014 klo 22.00-22.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot