Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.6.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston"

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T 73 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 75 Pöytäkirjan tarkastaminen 76 Tilinkäyttöoikeuden määrittely 77 Monitoimityökoneen hankinta Noormarkun hautausmaalle 78 Hautauspalveluiden toimistosihteerin viran täyttäminen 79 Kirsi Keskisen irtisanoutuminen 80 Toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen 81 Hallinto- ja henkilöstöasiantuntijan palkkaus 82 Määräaikaisen toimistosihteerin palkkauksen vahvistaminen 83 Määräaikaisen toimistosihteerin palkkauksen vahvistaminen 84 Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi Porin seurakuntakeskuksen tilojen hinnasto: erillishinta

2 2 86 Porin seurakuntayhtymän leiri- ja kurssikeskusten hinnasto vuodelle 2015 sekä rippikoululeirimaksu 87 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen aikaistaminen 88 Kirkon sopimukset sopimuskaudelle Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston asiakirjojen nähtävänäpitämisaika Internetissä 90 Seurakuntien alueelliset rakennemuutoskeskustelut 91 Lavian perussääntöpäätös 92 Henkilöstösuunnitelma 93 Kirkonalan Unionin pääluottamusmies 94 Syksyn 2014 kokousaikataulu 95 Ilmoitusasiat 96 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 97 Kokouksen päätös

3 3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 6/2014 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Peltomäki Lea varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Honkasalo Timo jäsen Huhtanen Kristiina jäsen poistui klo asian 92 käsittelyn aikana Korpela Simo jäsen Lammi Altti jäsen Myllykoski Sonja jäsen poistui klo asian 86 käsittelyn aikana Rouvali Arja-Leena jäsen Salonen Marjatta jäsen Säämäki Matti jäsen Uusitalo Reetta jäsen Ratola Pekka varajäsen Saine Harri Turunen Miia Tiira Pirjo KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja vs. kirkkoherra Salmijärvi Raino tiedottaja Salow Sari ylipuutarhuri poistui klo asian 78 käsittelyn jälkeen Suvila Jari hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Tommila Hilkka hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, sihteeri Poissa Korkeaoja Aila jäsen Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 135, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki Psalmista 95 sekä rukouksen.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Simo Korpela ja Arja-Leena Rouvali. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 76 Tilinkäyttöoikeuden määrittely Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 76 Porin seurakuntayhtymän TALOUSSÄÄNNÖN 7 :n mukaan pankkitilien käyttövaltuuksista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Seuraavassa muutos/lisäys tilinkäyttöoikeuksiin. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. myöntää hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Jari Suvilalle tilinkäyttöoikeuden Porin ev.lut. seurakuntayhtymän pankkitileihin alkaen.

5 77 77 Monitoimityökoneen hankinta Noormarkun hautausmaalle Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 5 Vuoden 2014 talousarvion investointiosassa on varattu euroa Noormarkun hautausmaan työkoneen hankintaan. Nykyinen kone on monitoimikone Avant 530 Plus, jossa on lisälaitteena ruohonleikkuu-, kaivu- ja lehtikeräyslaite. Hankintavuosi on Laitteella on käyttötunteja noin 6200 tuntia ja vaihtohinta euroa. Hautauspalvelut on kilpailuttanut monitoimityökoneen työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanavassa HILMASSA. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Vanha kone annetaan vaihdossa kaupan yhteydessä. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: 1) hankkia kiinteistötraktorin edullisimman tarjouksen tehneeltä toimittajalta ja 2) oikeuttaa kiinteistöpäällikön allekirjoittamaan hankintasopimuksen. Käsittely: Ylipuutarhuri Sari Salow kertoi, että on saapunut yksi tarjous Wihuri Oy Tekninen Kauppa/Autolalta. Tarjouksen hinta on euroa. Tarjous sisältää vanhan monitoimikoneen Avant 530 Plus hyvityksen euroa. Näin ollen väliraha on euroa. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Päätettiin hankkia kiinteistötraktori välirahahintaan euroa Hautauspalveluiden toimistosihteerin viran täyttäminen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Toimistosihteeri SIRPA LUOTOLA jää eläkkeelle alkaen. Hautauspalveluiden toimistosihteeri käsittelee työssään asiakaspalvelua, laskutusta, hautakirjanpitoa ja haudanhoitosopimuksia. Asiakkaiden määrä on kasvava tilastokeskuksen mukaan vuoteen 2045 saakka, joten viran täyttämättä jättämiseen ei ole mahdollisuutta palvelutason laskematta. Toimistosihteerin virka on julistettu haettavaksi ilmoittamalla siitä Satakunnan Kansassa ja TE-palvelujen mol-sivustolla. Hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä saapui 72 hakemusta.

6 Yhdistelmä virkaa hakeneista jaetaan oheisena liitteenä. 6 Haastatteluryhmään kuuluivat ylipuutarhuri, kiinteistöpäällikkö sekä hallinto-, talousja henkilöstöpäällikkö. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat virkaa hakeneista: Tiina Kallio (hakija no 8), Noora Aaltonen (no 17), Katja Dahlman (no 28), Heli Koskinen (no 33), Teresa Kaaresmaa (no 50) ja Marianne Lange (no 71). Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että virkaan valittaisiin MARIANNE LANGE. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: toimittaa hautauspalveluiden toimistosihteerin vaalin ehdollisena siten, että valitun edellytetään suostuvan kuuden kuukauden koeaikaan ja toimittavan hyväksyttävän lääkärintodistuksen ennen vaalin vahvistamista. Päätös KN : Ylipuutarhuri Sari Salow esitteli haastatteluryhmän toimintaperiaatteita. Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Hautauspalveluiden toimistosihteerin virkaan päätettiin yksimielisesti valita Marianne Lange. (liite 1) Kirsi Keskisen irtisanoutuminen Toimistosihteeri KIRSI KESKINEN on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Irtisanoutumisilmoitus Ihminen ei voi löytää uusia valtameriä, ellei hän uskalla kadottaa rantaa näkyvistään (Andre Gide). Tulin diakoniakeskuksen palvelukseen ja nyt lähden kohti uusia haasteita. Irtisanoudun Porin ev.lut. seurakuntayhtymän toimistosihteerin virasta alkaen. JOHTORYHMÄ on päättänyt kokouksessaan puoltaa esitystä.

7 7 myöntää Kirsi Keskiselle eron toimistosihteerin virasta alkaen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON päättäessä myöntää KIRSI KESKI- SELLE ero toimistosihteerin virasta vapautuu toimistosihteerin virka täytettäväksi. Kyseessä on seurakuntayhtymän toimistosihteerin virka, joka sijoittuu seurakuntapalvelujen tehtäväalueelle. Yhteisen seurakuntatyön päällikön päätöksellä 2012/29 Kirsi Keskiselle on myönnetty palkatonta opintovapaata PAULI WESTERHOLM on toiminut määräaikaisena toimistosihteerinä alkaen. Määräaikainen virkasuhde kestää koko Kirsi Keskisen opintovapaan ajan asti. Yhteisen seurakuntatyön resurssijärjestelyjen yhteydessä on taloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi ja palvelujen tehostamiseksi siirretty sekä seurakuntapalvelujen että perheneuvonnan toimistosihteerit puhelinvaihteen yhteyteen. Näin on ilman henkilöstölisäystä järjestetty riittävä työvoimaresursointi puhelinvaihteen ja postituspalvelujen hoitamiseksi. Lisäksi sihteeristö huolehtii yhteisen seurakuntatyön työalojen toimistopalveluista sekä lisääntyvässä määrin seurakuntayhtymän yhteisistä toimistopalveluista. Seurakuntapalvelujen toimistosihteeri on alusta lukien hoitanut myös yhteisen kasvatuksen toimistopalveluja. Tämä työkokonaisuus sekä keskinäinen sijaistusjärjestelmä edellyttävät nykyisen suuruista henkilöstöresursointia. Keskusrekisterissä on myös toimistosihteereitä, mutta sieltä ei voida siirtää toimistosihteeriä avoimeksi tulevan viran hoitajaksi, koska keskusrekisterissäkin on kahden toimistosihteerin samanaikainen pitkäkestoinen poissaolo. Toisaalta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän taloudelliset säästötavoitteet ovat ilmeiset. Henkilöstösuunnittelu on työyksikkökohtaisesti tehty mennessä. Henkilöstösuunnitelmat edellyttävät jatkokäsittelyä eivätkä toistaiseksi anna suuntaviivoja henkilöstöresursoinnin painopistealueista tai suoranaisista vähennystarpeista. Liikkumavaran säilyttämiseksi on perusteltua myös jättää avoin toimistosihteerin virka toistaiseksi vakinaisesti täyttämättä ja täyttää se väliaikaisesti, kunnes pitkän tähtäimen henkilöstölinjaukset on tehty. Palkka- ja palvelussuhde-edut ovat Porin ev.lut. seurakuntayhtymän toistaiseksi voimassaolevissa toimistosihteerien viroissa yhteneväiset. Viran palkkaus on vaativuusryhmä 402 (1.900,06 ) mukainen palkkaus. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

8 8 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 1) ottaa Pauli Westerholm määräaikaisesti toimistosihteerin virkaan ja 2) peruspalkaksi vaativuusryhmä 402:n mukaisen palkan Hallinto- ja henkilöstöasiantuntijan palkkaus YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /46 siirtää henkilöstösihteeri Hilkka Tommila hallinto- ja henkilöstöasiantuntijan virkaan Viran palkkaus on vaativuusryhmä 603 mukainen (3.540,18 ). YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /46 hyväksynyt kokouksessaan hallinto- ja henkilöstöasiantuntijan viran johtosäännön. Johtosäännön 1 määrittelee kelpoisuusehdoksi, että hallinto- ja henkilöstöasiantuntija on hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluiden viranhaltija, jonka tulee olla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut. KIRKON VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS /27 mukaan määritellään palkkaus, kun kyseessä on viran tehtävien määräaikainen hoitaminen. Jos määräaikainen viranhaltija hoitaa viran tehtävät, mutta hänellä ei ole virassa edellytettyä kelpoisuutta, hänen peruspalkkansa voidaan määrätä enintään 15 % alemmaksi vaativuusryhmän vähimmäispalkka on. Vähentämiseen oikeuttaa sellaisen kelpoisuusehdon puuttuminen, joka on asetettu kirkkojärjestyksessä, viran johtosäännössä tai virkaa perustettaessa. KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. määrittää Hilkka Tommilan peruspalkaksi vaativuusryhmä 603:n mukaisen palkan -5%. Päätös KN : Puheenjohtaja toimi sihteerinä tämän asian käsittelyn ajan. Hilkka Tommila oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan kello

9 9 Esitys hyväksyttiin Määräaikaisen toimistosihteerin palkkauksen vahvistaminen Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Jari Suvila on palkannut PIRJO KAPOSEN määräaikaiseen virkasuhteeseen toimistosihteeriksi Vaativuusryhmä on 402 ja peruspalkka 1.900,06 euroa. Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt palkkausta JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. vahvistaa ma. toimistosihteeri Pirjo Kaposen vaativuusryhmäksi 402 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.900,06 euroa Määräaikaisen toimistosihteerin palkkauksen vahvistaminen Yhteisen seurakuntatyön päällikkö Jari Suvila on palkannut VIRVA OHVON määräaikaisella työsopimuksella toimistosihteeriksi Vaativuusryhmä on 401 ja peruspalkka 1.829,77 euroa. Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt palkkausta JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. vahvistaa ma. toimistosihteeri Virva Ohvon vaativuusryhmäksi 401 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.829,77 euroa.

10 84 84 Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi Vuoden 2014 talousarviossa on varattu eräille seurakuntien ja seurakuntayhtymän tehtäväalueille luottotappioihin yhteensä euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt luottotappioita edellisinä vuosina seuraavasti: - vuonna euroa - vuonna euroa - vuonna euroa - vuonna euroa - vuonna euroa - vuonna euroa Vuoden 2014 tammi-toukokuussa luottotappioiksi ehdotetaan kirjattavaksi saatavia, joista perintätoimisto on vuonna 2014 antanut luottotappiosuosituksen. Seuraavassa on erittely luottotappioista vuoden 2014 tammi-toukokuulta: LUOTTOTAPPIOT Tehtäväalue Tunniste Selite Summa 1070 Sukuselvitys 94, Keski-Pori päiväkerho 108, Keski-Pori rippikoulu 234, Länsi-Pori päiväkerho 36, Länsi-Pori kesäkerho 16, Länsi-Pori rippikoulu 273, Pihlava päiväkerho 130, Pihlava rippikoulu 455, Pihlava isoskoulutus 70, Pihlava nuorisotyö 230, Porin Teljä rippikoulu 312, Reposaari kesäkerho 16, Noormarkku päiväkerho 36, Noormarkku rippikoulu 91, Noormarkku nuorisotyö 55, YSK Varhaisnuorisotyö, leirit 175, Hautauspalvelut maksut 358, Hautauspalvelut maksut 389, Tuhkaus 507, Teljän kirkko 120, Väinölän seurakuntatalo 94, Pihlavan seurakuntatalo 141, Ruosniemen kirkko 160, Toejoen pappila 72,00

11 Pietniemen seurakuntatalo 120, Porin seurakuntakeskus 120,00 Yhteensä 4.414,85 Luottotappioiksi ehdotettava määrä on yhteensä 4.414,85 euroa. Luottotappiot kirjataan kuluiksi ao. tehtäväalueille. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluista lähetetään kaksi maksukehotusta 14 päivän välein laskun eräpäivästä. Jos maksukehotuksiin ei reagoida ja laskua makseta, lasku siirretään perintätoimistolle. Alle viiden euron suuruisia saatavia ei siirretä perintätoimistolle. TALOUSSÄÄNNÖN 12 Saatavien perintä: Saatavien perintä ja valvonta on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan velkansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin. Yhteinen kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä. Mikäli avoimien saatavien poistaminen on delegoitu hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikölle, hänen tulee tehdä asiasta kirjallinen päätös perusteluineen ja antaa tieto päätöksistä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen. Saatavien perimistä jatketaan myös tämän jälkeen (tilinpäätösohje, Kkh yleiskirje 23/2006). JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. hyväksyä luottotappioiksi vuoden 2014 tammitoukokuulta edellä olevan erittelyn mukaiset saatavat 4.414,85 euroa. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Porin seurakuntakeskuksen tilojen hinnasto: erillishinta Suomen Punaisen Ristin Turun veripalvelu on vuokraamassa Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen koko salitilaa (seurakuntasalin ja kokoushuoneen) veripalvelutoimintaan 1 2 kertaa kuukaudessa vuodeksi Toiminta on alkanut Porin seurakuntakeskuksessa Tilan vuokra on ollut alusta alkaen 250 euroa/kerta. Hinnaston mukainen hinta on 315 euroa vuonna 2014.

12 12 JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä., että Suomen Punaisen Ristin Turun veripalvelun hinta Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen tilasta (seurakuntasali ja kokoushuone) vuonna 2015 on 270 euroa/kerta. Jos toiminta jatkuu vuoden 2015 jälkeen, vuokraa korotetaan vuosittain 5 %: lla kunkin kalenterivuoden alussa alkaen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Porin seurakuntayhtymän leiri- ja kurssikeskusten hinnasto vuodelle 2015 sekä rippikoululeirimaksu Oheisena liitteenä jaetaan hinnastoehdotus vuodelle Muutosehdotukset vuoden 2014 hinnastoon: Sisäiseen hinnastoon ei ole esitetty muutoksia. Työmuotojen maksukykyä pitää arvioida ja turvata. Kirkon palvelukeskukseen liittymisen vaikutuksia sisäisten hintojen veloituksiin pitäisi tutkia. Aamiaismajoitus: Normaaleissa huonehinnoissamme nousu on varovaista, koska taso on vaatimaton ja hintajousto ylöspäin on kuitenkin mahdollista. Kustannuksia lisäävät toiveet voidaan huomioida tarjouksissa. Hinnastossa normaalihinnat nousevat noin 3 % ja 2 4 euroa vuorokaudessa 2 4 hengen huoneissa. Täysihoitovuorokausi: Normaalihinnaston täysihoitovuorokausihinnat nousevat 1 4 %. Kun huoneessa on yksi henkilö, korotus on pienin 1 euro/vrk ja +1,2 %. Kun huoneessa on 4 henkilöä, korotus on suurin (+3,9 % ja 8 euroa/vrk). Kun huoneessa on 2 4 henkilöä, korotus on henkeä kohti 2 euroa/vrk. Tarjoiluhinnat ja tilavuokrat ovat ennallaan. Seurakuntarajat ylittävän (rovastikunnallisen) toiminnan hinnat ovat ennallaan. Normaalihinnasto on voimassa tämänhetkisillä arvonlisäveroprosenteilla. 24 % on nykyinen yleinen verokanta, 14 % koskee elintarvikkeita sekä ravintola- ja ateriapalveluita ja 10 % koskee mm. majoitustilan käyttöoikeuden luovutusta. Hinnasto on voimassa tämänhetkisillä arvonlisäveroprosenteilla.

13 13 Oheinen hinnastoesitysliite sisältää vertailun vuoden 2014 hinnastoon verrattuna. Liitteeseen on merkitty sulkuihin vuoden 2014 hinnaston hinta silloin, kun hintaa on korotettu. Seuraavassa ehdotus rippikoulujen hinnoiksi: 14,50 /alkava leirivuorokausi Rippikoululeirit - koskee myös hiippakunnallisia kuurojen rippikoululeirejä - taiderippikoulun materiaalimaksu normaalin leirimaksun lisäksi 20 euroa Vuodelle 2015 rippikoululeirimaksuksi ehdotetaan 14,50 /alkava leirivuorokausi (korotus 3,6 %). Vuoden 2014 rippikoululeirimaksu on 14 /alkava leirivuorokausi. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. 1) hyväksyä Porin seurakuntayhtymän leiri- ja kurssikeskusten palvelujen hinnat vuodelle 2015 oheisen liitteen mukaisena sekä 2) hyväksyä rippikoululeirien hinnat vuodeksi 2015 seuraavasti: 14,50 /alkava leirivuorokausi Rippikoululeirit - koskee myös hiippakunnallisia kuurojen rippikoululeirejä - taiderippikoulun materiaalimaksu normaalin leirimaksun lisäksi 20 euroa Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 2) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen aikaistaminen KIRKKOHALLITUS/KIRKON PALVELUKESKUKSEN JOHTOKUNTA on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavansisältöisen saapuneen pöytäkirjanotteen:

14 KIRKON PALVELUKESKUKSEN JOHTOKUNTA 7/ /61 : 14 Kirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan päättänyt, että Porin seurakuntayhtymä siirtyy Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuonna Seurakuntayhtymässä toimineen, Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan työryhmän kehittämissuunnitelma on valmistunut viime marraskuussa, ja sen pohjalta on yhteinen kirkkoneuvosto päättänyt esittää Kirkon palvelukeskuksen johtokunnalle, että Porin seurakuntayhtymä aikaistaa siirtymistään vuodelle Päätösehdotus: Esitän, että Porin seurakuntayhtymä siirtyy Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi Päätös: Päätösehdotuksen mukainen. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan merkinnyt asian tiedoksi. Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. merkitä Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan päätöksen tiedoksi, että Porin seurakuntayhtymä siirtyy Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi Kirkon sopimukset sopimuskaudelle Yleistä Lokakuussa 2013 hyväksyttyä Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaista Kirkon virkaja työehtosopimusta on täydennetty kirkon pääsopijaosapuolten hyväksymällä sopimuksella. Tällä sopimuksella toteutetaan pääsopijaosapuolten muistion mukaisesti neuvotellut asiat, jotka koskevat mm. Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen kodifiointia työaikamääräysten kokonaisuudistusta HAVAn käyttöönoton edistämistä ja kertapalkkiota osaamisen kehittämisen toimintamallin toteuttamista kirkon sektorilla nuorten työllistämistoimenpiteitä. Uusi KirVESTES Kodifiointityössä on uudistettu kaikki ne kirkon virka- ja työehtosopimukset sekä suositukset, jotka on ollut tarkoitus ottaa uuden sopimuskirjan osaksi.

15 15 Muutoksia Kirkon yleiseen palkkausjärjestelmään Tehtäväkohtaisen palkanosan/peruspalkan termejä on täsmennetty. Työntekijän peruspalkka muodostuu tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta ja mahdollisen vaativuusosan ja erityisen osan yhteismäärästä. Harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA:n) määräystä joustavoitettiin ja paikallista liikkumavaraa lisättiin; mm. poistettiin HAVA:n enimmäismäärä koskeva määräys (enintään 10 % vaativuusryhmän vähimmäispalkasta) ja lisättiin soveltamisohjeeseen kirjaus, jonka mukaan lähtökohtaisesti toistaiseksi maksettava HAVA voi olla myös määräaikainen. Lisäksi arviointijakso voi työnantajan niin päättäessä olla erityisestä syystä kuutta kuukautta lyhempi tai vuotta pidempi. Arvioinnissa käytettäviä suoritustasojen määriä lisättiin. Tasoja on työnantajan päätöksen mukaisesti vähintään kolme ja enintään viisi. Niitä ei sopimuksessa ole enää erikseen nimetty. Sopimukseen otettiin uusi määräys kertapalkkiosta. Se antaa työnantajalle mahdollisuuden palkita yleisessä palkkausjärjestelmässä yksilöä tai ryhmää kertaluontoisella erällä. Kertapalkkiota ei makseta säännöllisesti eikä se ole osa varsinaista palkkaa. Työnantajalla on päätäntävalta kertapalkkioiden suuruudesta ja periaatteista. Jos kertapalkkiota käytetään yleisesti, sen maksamisperusteet on tarkoituksenmukaista selvittää yhteisesti henkilöstön edustajien kanssa. Sopimukseen on otettu määräys, jonka perusteella työnantaja voi harkinnan perusteella maksaa palkkaa osittain tai kokonaan enintään 30 kalenteripäivältä vuodessa sellaisen virka-/työvapaan ajalta, joka muutoin olisi KirVESTES:n mukaan palkaton. Samassa yhteydessä on sovittu periaatteista palkan pidättämisestä silloin, kun harkinnanvarainen palkaton virka-/työvapaa kestää viikon tai lyhyemmän jakson. Uudet kokeilumääräykset työajasta Työaikamääräykset uudistetaan kokonaisuudessaan kokeiluna, joka alkaa ja päättyy sopimuskauden lopussa. Tavoitteena on ollut uudistaa määräyksiä nykyistä selkeämmiksi ja joustavammiksi ja samalla lähentää yleisen työajan ja jaksotyöajan järjestelmiä. Uusi yleistyöaika. Nykyinen yleinen työaika (38 tuntia 15 minuuttia viikossa) sekä eri jaksotyöaikajärjestelmät (2, 3 tai 4 viikon jaksotyö) sulautetaan uudeksi yleistyöajaksi, jossa työaika on keskimäärin 38 tuntia 15 minuuttia jaksona, jonka kesto 1 4 viikkoa. Nykyisten työaikajärjestelmien sulauttaminen yhteen merkitsee niiden välisten erojen poistamista. Samalla vähennetään virka- ja työsuhteen eroja. Säännöllinen päivittäinen työaika on enintään 9 tuntia. Tilapäisesti päivittäinen työaika voidaan ylittää jakson säännöllisen työajan puitteissa. Tällöin maksetaan uutena korvausmuotona pitkän työpäivän korvausta, jonka suuruus on 20 % tuntipalkasta. Työaikakorvausten ensisijainen antamismuoto on rahakorvaus. Viranhaltijan/työntekijän kanssa voidaan sopia korvauksen antamisesta vapaana. Keskeytyneen työaikajakson työajan määrä on uudistettu.

16 16 Ylityökynnykset 50 %:n ja 100 %:n ylityölle on yhtenäistetty. Ylityökorvausmuotona on vain jaksoylityö. Vuorokautisen ja viikoittaisen ylityökorvauksen malli poistuu. Ylityökorvaus on viikon työaikajaksoa noudatettaessa 4 ensimmäiseltä tunnilta 50 % ja sen jälkeen 100 %. Pidemmillä 2, 3 ja 4 viikon jaksoilla 100 %:n ylityön korvausraja on jakson pituuden mukaan kerrannainen eli 8, 12 tai 16 tuntia. Neljän päivän työviikko. Viikon säännöllinen työaika voidaan tehdä 4 työpäivän aikana. Tämä järjestely edellyttää työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän yksimielisyyttä. Järjestely on mahdollinen sekä yleistyöajassa että toimistotyöajassa. Puhelinpäivystyskorvaus. Uutena korvauslajina kokeillaan puhelinpäivystyskorvausta, joka ei ole varsinaista palkkaa. Puhelinpäivystyksellä tarkoitetaan sitä, että viranhaltija/työntekijä on puhelimitse tavoitettavissa seurakunnassa hälytyksen aiheuttavan tapahtuman vuoksi. Korvauksen suuruus päivystyksestä on vähintään 43 kuukaudessa, mikä vastaa vähintään noin 10 euron viikkokorvausta. Korvauksen suuruus määräytyisi paikallisesti puhelinpäivystyksen vapaa-ajalle aiheuttaman rasituksen ja sitovuuden mukaan. Kolmen päivän koulutus ja Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Koko työmarkkinakenttää koskeva osaamisen kehittämisen toimintamalli (ns. kolmen päivän koulutus) otettiin kirkon sopimusten osaksi. Se toteutettiin kumoamalla lukien Kirkon henkilöstön kehittämissopimus. Sen henkilöstökoulutuksen ja muun osaamisen kehittämisen taloudellisia etuuksia koskevat määräykset siirrettiin KirVESTES:iin. Samalla sovittiin uudesta Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksesta sekä kirjauksista Kirkon yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeeseen. Nuorten työllistymisen edistäminen Kirkon pääsopijaosapuolet hyväksyivät työmarkkinakeskusjärjestöjen Tutustu työelämään ja tienaa -suosituksen mukaisen allekirjoituspöytäkirjan. Vuosilomamuistion päivitys Vuosiloman siirto sairastumisen perusteella on mahdollista ilman karenssia myös silloin, kun loma on ehtinyt alkaa. Siirto edellyttää lääkärintodistuksen esittämistä työnantajalle. Vuosilomapalkan suuruudessa otetaan huomioon, jos työaika ja palkka ovat muuttuneet lomamääräytymisvuoden aikana. Tällaisissa tilanteissa lomapalkan suuruus lasketaan keskimääräisen palkan mukaan Lomarahan vaihtaminen vapaaksi on tehty mahdolliseksi lukien. Matkakustannusten korvausten veronalaisuus Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat käynnistäneet keskustelut verohallinnon kanssa mahdollisuudesta löytää sellaisia yhteisiä tulkintoja, joita voitaisiin välittää Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä seurakunnille. Tämä selvitystyö on edelleen kesken. Sitä ovat viivyttäneet juuri päättyneet sopimusneuvottelut. Selvitystyö pyritään saattamaan loppuun kevään kuluessa. Uuden oh-

17 17 jeistuksen antamiseen asti seurakuntia kehotetaan menettelemään siten kuin yleiskirjeessä A5/2013 on sanottu. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän mukaiset K-/J- hinnoitteluryhmät Hinnoitteluryhmät perustuvat virkaehtosopimukseen ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta seurakunnissa. Tällä virkaehtosopimuksella seurakuntien/seurakuntayhtymien työnantajavelvollisuudet laajenevat lukien koskemaan ylimmän johdon palkan määrittämistä ja sen tarkistamista Kirkon työmarkkinalaitoksen viralle päättämän K-/J -hinnoitteluryhmän palkka-asteikkojen rajoissa. Talous- ja henkilöstöhallinnon ns. kakkosviroissa seurakunnat/seurakuntayhtymät alkavat soveltaa Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän määräyksiä. Ilmoitettavissa K-/J- hinnoitteluryhmissä KiT on ottanut johtavien kokeilusopimuksessa huomioon seurakunnan jäsenmäärän, seurakuntamuodon sekä viranhoitoon vaikuttavat erityiset seikat. Hinnoitteluryhmät ovat voimassa kokeilusopimuksen voimassaolon ajan eli alkaen saakka. Seurakunta/seurakuntayhtymä ei voi omalla päätöksellään muuttaa viran K-/J-hinnoitteluryhmää. Siitä päättää Kirkon työmarkkinalaitos. Se voi tarkistaa hinnoitteluryhmiä lähinnä silloin, kun seurakuntarakennetta muutetaan tai kun uusia virkoja muutoin perustetaan. Viranhaltijoiden palkkauksen siirtäminen ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden palkkauksen siirtämisestä lukien sovellettavan järjestelmän piiriin huolehtivat seurakunnat/seurakuntayhtymät. Samassa yhteydessä ne panevat täytäntöön Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisen 20 suuruisen viranhaltijoiden peruspalkkojen tarkistuksen. Palkkausjärjestelmän vaihtumisesta ei joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta seuraa muita palkantarkistuksia, jollei seurakunta/seurakuntayhtymä niistä erikseen päätä. Kirkkoherran viran haltijan palkkauksen siirtäminen uuden järjestelmän piiriin: Kirkkoherran viran ja siinä olevan viranhaltijan palkkaus siirretään palvelussuhteen jatkuessa ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin johtavien kokeilusopimuksen mukaisesti. Johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran haltijan palkkauksen siirtäminen uuden järjestelmän piiriin: Johtavan talous- henkilöstöhallinnon viran ja siinä olevan viranhaltijan palkkaus siirretään palvelussuhteen jatkuessa ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin johtavien kokeilusopimuksen mukaisesti. Seurakunnan/seurakuntayhtymän päätökseen perustuvat palkantarkistukset: Seurakunta/seurakuntayhtymä tarkistaa lukien omalla päätöksellään kirkkoherran tai johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran haltijan peruspalkkaa silloin, kun se arvioi viran tehtävien vaativuuden tai viranhaltijan ammatinhallinnan tai työssä suoriutumisen muuttuneen niin olennaisesti, että peruspalkan tarkistaminen on perusteltua. Peruspalkan tarkistamisessa sovelletaan Kirkon työmarkkinalaitoksen viral-

18 18 le päättämän K-/J -hinnoitteluryhmän asteikkoa. Myös määräaikainen peruspalkan tarkistaminen on mahdollista, jos tarkistamisen perustelut ovat voimassa määräajan. Kirkkoherran tai johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon virkaan tai sen jälkeen valittavan palkkaus: Seurakunta/seurakuntayhtymä määrittää omalla päätöksellään kirkkoherran tai johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon virkaan tai sen jälkeen valittavan viranhaltijan peruspalkan. Peruspalkkaa määritettäessä arvioidaan viran tehtävien vaativuutta, niiden laaja-alaisuutta ja vastuullisuutta sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuutta. Määrittämisessä sovelletaan Kirkon työmarkkinalaitoksen viralle päättämän K-/J -hinnoitteluryhmän asteikkoa. KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on valmistellut muutosta Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan merkinnyt asian tiedoksi. merkitä asian tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston asiakirjojen nähtävänäpitämisaika Internetissä PORIN TELJÄN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTO 4/ /56 päätti saattaa seuraavan tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen tiedoksi Porin seurakuntien yhteiselle kirkkoneuvostolle sekä yhteiselle kirkkovaltuustolle asiakirjahallinnan ohjeistuksessa huomioon otettavaksi: Tietosuojavaltuutetun toimiston kirje Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio sekä ylitarkastaja Johanna Järvinen tietosuojavaltuutetun toimistosta ovat lähettäneet Porin Teljän seurakunnalle kirjeen (liitteenä) koskien seurakuntaneuvoston antamaa selvitystä, jonka seurakuntaneuvosto antoi tietosuojavaltuutetun toimiston ylitarkastajan pyynnöstä, koska Ritva Parkkali oli saattanut toimiston tietoon, että seurakunta julkaisee internetissä seurakuntaneuvoston pöytäkirjoja. Kirjeen mukaan 'tietosuojavaltuutetun toimivaltaan ei kuulu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain julkisuussäännösten soveltamisen ohjaaminen'. Tietosuojavaltuutettu ohjaa asiaan liittyen henkilötietojen käsittelyä. Tähän ohjeistukseen on seurakuntaneuvoston jäsenten syytä tutustua tarkoin. Erityisesti ohjauksessa todetaan, että seurakunnan velvollisuus pitää asiakirjojaan nähtävänä oikeuttaa käsittelemään henkilötietoja sisältäviä esityslistoja ja pöy-

19 19 täkirjoja verkossa vain tiedottamisen edellyttämän ajan. Kolmen vuoden ajan katsotaan vaikuttavan melko pitkältä. Kunnan toimielinten pöytäkirjojen esillä pitämisajaksi on suositeltu yhtä tai kahta vuotta. Esitys: Seurakuntaneuvosto Päätös: 1. merkitsee tietosuojavaltuutetun toimiston kirjeen tiedoksi 2. päättää siirtyä pitämään julkisessa verkossa nähtävänä kuluvan vuoden sekä edellisen vuoden seurakuntaneuvoston pöytäkirjat 3. päättää saattaa tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen tiedoksi Porin seurakuntien yhteiselle kirkkoneuvostolle sekä yhteiselle kirkkovaltuustolle asiakirjahallinnan ohjeistuksessa huomioon otettavaksi 4. päättää saattaa tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen tietoon Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille mahdollisia laajempia ohjeistuksia varten. 1. Esityksen mukaan. 2. Esityksen mukaan. 3. Esityksen mukaan. 4. Esityksen mukaan. Henkilötietolain 5 :n mukaan rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Sama velvollisuus on sillä, joka itsenäisenä elinkeinon- tai toiminnanharjoittajana toimii rekisterinpitäjän lukuun. Henkilötietolain 6 :n mukaan henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä se, mistä henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan ja mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan, on määriteltävä ennen henkilötietojen keräämistä tai muodostamista henkilörekisteriksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tulee määritellä siten, että siitä ilmenee, minkälaisten rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään. Henkilötietolain 9 :n mukaan käsiteltävien henkilötietojen tulee olla määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia (tarpeellisuusvaatimus). Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, ettei virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita henkilötietoja käsitellä (virheettömyysvaatimus). Rekisterinpitäjän velvollisuutta arvioitaessa on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn merkitys rekisteröidyn yksityisyyden suojalle. Henkilötietolain 24 :n mukaan rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, samoin kuin ne tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä. Tiedot on annettava henkilötietoja kerättäessä ja talletettaessa tai, jos tiedot hankitaan

20 20 muualta kuin rekisteröidyltä itseltään ja tietoja on tarkoitus luovuttaa, viimeistään silloin kun tietoja ensi kerran luovutetaan. Edellä 1 momentissa säädetystä tiedonantovelvollisuudesta voidaan poiketa: 1) jos rekisteröity on jo saanut nämä tiedot; 2) jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi; tai 3) kerättäessä tietoja muualta kuin rekisteröidyltä itseltään, jos tietojen antaminen rekisteröidylle on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa taikka aiheuttaa rekisteröidylle tai tietojenkäsittelyn tarkoitukselle olennaista vahinkoa tai haittaa eikä talletettavia tietoja käytetä rekisteröityä koskevaan päätöksentekoon taikka jos tietojen keräämisestä, tallettamisesta tai luovuttamisesta on nimenomaisesti säädetty. Henkilötietolain 32 :n mukaan rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Toimenpiteiden toteuttamisessa on otettava huomioon käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet, toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset, käsiteltävien tietojen laatu, määrä ja ikä sekä käsittelyn merkitys yksityisyyden suojan kannalta. Sen, joka itsenäisenä elinkeinonharjoittajana toimii rekisterinpitäjän lukuun tai jolle rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla, on ennen tietojen käsittelyyn ryhtymistä annettava rekisterinpitäjälle asianmukaiset selvitykset ja sitoumukset sekä muutoin riittävät takeet henkilötietojen suojaamisesta 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. 1) merkitä tiedoksi Porin Teljän seurakunnalle saapuneen tietosuojavaltuutetun kirjeen, 2) merkitä tiedoksi tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen asiakirjahallinnan ohjeistuksessa huomioon otettavaksi, 3) päättää siirtyä pitämään julkisessa verkossa nähtävänä kuluvan vuoden sekä edellisen vuoden yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston asialistat ja pöytäkirjat sekä 4) esittää KV:lle, että se päättää merkitä yllä olevan tiedoksi.

21 21 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin Seurakuntien alueelliset rakennemuutoskeskustelut TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI on asettanut OHJAUSRYHMÄN valmistelemaan alueellisia rakennemuutoskeskusteluja. Tuomiokapituli on pyytänyt mennessä toiveet seurakuntien keskustelukumppaneista tuomiokapitulin johdolla toteutettavia alueellisia keskusteluja varten. Näiden pohjalta on tullut hiippakuntadekaani TIMO TAVASTILTA kirje, jossa ilmoitetaan, mitkä seurakunnat keskustelevat keskenään. Vetäjänä toimii lääninrovasti HEIMO HIETANEN. Turun arkkihiippakunnan alueelliset rakennemuutoskeskustelut Alueelliset kokoonpanot ja vetäjät Hiippakunnallisen rakennemuutoksen ohjausryhmän ratkaisut Porin seutu/vetäjä Heimo Hietanen - Keski-Porin, Länsi-Porin, Noormarkun ja Porin Teljän sekä Ahlaisten, Reposaaren ja Pihlavan ( alkaen Meri-Porin) seurakunnat / Porin seurakuntayhtymä - Luvia - Nakkila - Harjavalta - Kokemäki (huom. sijoittuu kahden alueen keskusteluihin) - Ulvila - Lavia - Pomarkku - Merikarvia - Siikainen - Kankaanpää (huom. myös mahdolliset yhteydet mm. Parkanoon ja Jämijärvelle) JOHTORYHMÄ on kokouksessaan merkinnyt asian tiedoksi. merkitä tiedoksi Turun arkkihiippakunnan alueelliset rakennemuutoskeskustelut Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

22 91 91 Lavian perussääntöpäätös 22 LAVIAN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 2/ /19 : Porin seurakuntayhtymän perussäännön hyväksyminen Porin seurakuntayhtymän perussääntöä muutetaan Lavian seurakunnan liittämiseksi Porin seurakuntayhtymään lukien sillä edellytyksellä, että valtioneuvosto päättää Lavian kunnan liittämisestä Porin kaupunkiin Hallinnollisten päätösten aikataulu on tiukka, koska perussääntöön muutokset on tehtävä ennen seurakuntavaalien ehdokasasettelua. KIRKKOLAIN 11:1 :n mukaan saman kunnan alueella olevien seurakuntien on muodostettava seurakuntayhtymä. Perussääntö KIRKKOLAIN 11:4 :n mukaan seurakuntayhtymälle on hyväksyttävä perussääntö, jossa määrätään yhtymän hoidettavaksi annettavat tehtävät sekä annetaan muut määräykset, jotka ovat tarpeen yhtymän ja sen seurakuntien toimivallan osoittamiseksi. Kirkkovaltuustot päättävät seurakuntayhtymän muodostamisesta hyväksymällä perussäännön ja seurakuntayhtymälle siirtyvästä omaisuudesta tehdyn luettelon. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 10:2.1 :n mukaan perussäännössä on mainittava seurakuntayhtymän nimi, kotipaikka ja siihen kuuluvat seurakunnat. Nimen tulee sisältää sana seurakuntayhtymä. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 10:2.2 :n mukaan perussäännössä on määrättävä 1) mitkä hallintoon ja talouteen liittyvät asiat on yhtymän hoidettava, 2) niistä seurakunnalliseen toimintaan kuuluvista tehtävistä ja työmuodoista, jotka kirkkolain 11. luvun 2 :n 5 momentin mukaan annetaan yhtymän hoidettavaksi sekä 3) niistä muista asioista, jotka ovat tarpeen seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien välisten asioiden hoitamiseksi. KIRKKOLAIN 11:2.1 2 :ssä on säädetty seurakuntayhtymän pakollisista lakisääteisistä tehtävistä. Näiden osalta riittää, että perussäännössä viitataan kyseisiin kirkkolain kohtiin. KIRKKOLAIN 11:2.1 :n mukaan pakollisia talouteen liittyviä tehtäviä ovat: kirkollisverotus, verojen ja muiden yhteisten tulojen jako seurakunnille, keskusrahastomaksut, talousarvio, rahatoimi, kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastus. KIRKKOLAIN 11:2.2 :n mukaan pakollisia henkilöstöasioita ovat: palkan ja työnantajasuoritusten maksu, työnantajailmoitukset, palkkakirjanpito, nimikirjanpito, virka- ja työehtosopimusten tekeminen ja tulkinta, palkantarkistusten tekeminen ja esittäminen, luottamusmiestoiminta, työsuojelu, työterveyshuolto sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta.

23 23 KIRKKOLAIN 11:2.5 :n mukaan seurakuntayhtymän päätettäväksi voidaan antaa myös muita hallintoon ja talouteen liittyviä asioita sekä seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja. Nämä tehtävät on lueteltava perussäännössä erikseen. Määrittely määrää seurakuntayhtymän toimintapiirin rajat. Seurakuntayhtymän toimivalta on siis erityinen, perussäännöllä määritelty. Kaikki muu kuuluu seurakuntien itsensä hoidettaviin. Omaisuuden ja velvoitteiden siirtyminen KIRKKOLAKI 11:3 : Seurakuntayhtymää perustettaessa seurakuntien varat ja velvoitteet siirtyvät seurakuntayhtymälle, jollei perussäännössä määrätä, että siinä mainittu omaisuus pysyy seurakunnan omistuksessa tai hallinnassa taikka seurakunta vastaa siinä mainitusta velvoitteesta. Siirtyvän omaisuuden saantokirjana on siitä laadittu perussääntöön liitettävä luettelo. Lausunnot ja päätöksenteko KIRKKOJÄRJESTYKSEN 10:14 :n mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee perussäännön muuttamista. KIRKKOLAIN 11:5 :n mukaan perussäännön muuttamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa. Lavian seurakunnan kirkkovaltuusto päättää omalta osaltaan perussäännön hyväksymisestä. liitteenä ehdotus 2. kn Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Porin seurakuntayhtymän perussäännön ehdollisena sillä edellytyksellä, että valtioneuvosto päättää Lavian kunnan liittämisestä Porin kaupunkiin lukien. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Valtuustossa muutettiin tekstiä: Perussääntö otsikon alla: Kirkkovaltuustot päättävät seurakuntayhtymän muodostamisesta hyväksymällä perussäännön ja omaisuuden siirtymisen seurakuntayhtymälle. Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Porin seurakuntayhtymän perussäännön ehdollisena sillä edellytyksellä,

24 24 että valtioneuvosto päättää Lavian kunnan liittämisestä Porin kaupunkiin lukien. Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan merkinnyt asian tiedoksi. merkitä Lavian seurakunnan perussääntöpäätöksen tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Henkilöstösuunnitelma YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /177, että Porin seurakuntayhtymässä tehdään henkilöstösuunnitelma mennessä. JOHTORYHMÄ merkitsi tiedoksi, että henkilöstösuunnitelma on tehty mennessä ja asetti työryhmän valmistelemaan jatkotyöskentelyä sekä vie asian yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi. merkitä tiedoksi, että 1) henkilöstösuunnitelma on tehty mennessä ja 2) johtoryhmä on asettanut työryhmän valmistelemaan jatkotyöskentelyä. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Kirkonalan Unionin pääluottamusmies YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /39 pyytää KIR- KONALAN UNIONI R.Y.:tä tarkistamaan yhteiselle kirkkoneuvostolle lähettämänsä luottamusmiesvalintailmoituksen päivämäärät. KIRKONALAN UNIONIN järjestöjohtaja ARI SAUROS on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle uuden korjatun seuraavansisältöisen saapuneen ilmoituksen:

25 25 Porin seurakunta Ilmoitus luottamusmiesvalinnasta/valinnoista Kirkonalan Unioni ilmoittaa, että seurakunnassanne on valittu luottamusmieheksi/miehiksi ajalle Lm Ari Paltamaa Kai Tomberg vlm plm Kai Tomberg Ari Paltamaa KIRKON LUOTTAMUSMIESSOPIMUKSEN 3.2 :ssä on todettu, että jos [pääsopija]järjestö on asettanut useampia luottamusmiehiä, se nimeää yhden heistä pääluottamusmieheksi. Edelleen luottamusmiessopimuksen 5.2 mom. mukaan Luottamusmiehen valinnan suorittaneen pääsopijajärjestön on tehtävä valinnasta seurakunnalle kirjallinen ilmoitus. Luottamusmiehen toimikausi alkaa ja vanhan luottamusmiehen toimikausi päättyy hänet valinneen pääsopijajärjestön ilmoittamasta ajankohdasta lähtien, kuitenkin aikaisintaan silloin kun, kun ilmoitus luottamusmiehen valinnasta on tehty seurakunnalle. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. merkitä Kirkonalan Unioni r.y.:n pääluottamusmiehen valinnan tiedoksi Syksyn 2014 kokousaikataulu Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston, esittelijöiden, kirkkoherrojen ja johtoryhmän syksyn 2014 kokoukset on suunniteltu pidettäviksi seuraavasti: Yhteinen kirkkovaltuusto mm. veroprosentti talousarvio

26 Esittelijöiden kokoukset (EK) kello Kirkkoherrojen kokoukset (KHRAT) kello Johtoryhmä (JR) kello Yhteinen kirkkoneuvosto (KN) kello EK KHRAT JR KN talousarviokokous varakokous JOHTORYHMÄ on kokouksessaan merkinnyt asian tiedoksi. Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. merkitä kokousaikataulun tiedoksi Ilmoitusasiat - Pastori Samu Revon irtisanoutumisilmoitus Noormarkun seurakunnan kappalaisen virasta toiseen virkaan siirtymisen vuoksi TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa päättäneensä merkitä tiedoksi irtisanoutumisilmoituksen Noormarkun seurakunnan kappalaisen virasta toiseen virkaan siirtymisen vuoksi lukien ja todeta, että palvelussuhde Noormarkun seurakuntaan päättyy lukien omasta tahdostanne toiseen virkaan siirtymisen vuoksi. - Pastori Samu Revon valitseminen Luvian kirkkoherraksi ja viranhoitomääräys TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa päättäneensä 1) merkitä tiedoksi, että Luvian seurakunta on toimitetussa vaalissa valinnut Luvian seurakunnan kirkkoherran virkaan Noormarkun seurakunnan kappalaisen, pastori Samu Petteri Revon; 2) antaa Samu Petteri Revolle viranhoitomääräyksen Luvian seurakunnan kirkkoherran virkaan lukien; 3) kehottaa KL 6:18 3 mom. perusteella Luvian seurakuntaa antamaan Samu Revolle selvityksen virkasuhteen keskeisistä ehdoista ja 4) päättää erikseen avoimeksi tulleen Noormarkun seurakunnan kappalaisen viran haettavaksi julistamisesta.

27 27 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. merkitä ilmoitukset tiedoksi Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 3 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola puheenjohtaja Hilkka Tommila sihteeri Kari Erkkola sihteeri 81 Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 25. päivänä kesäkuuta 2014 Simo Korpela Arja-Leena Rouvali Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.1.2016 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.11.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.11.2016 klo 16.30-18.47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

10 Länsi-Porin seurakunnan diakonissan viran muuttaminen diakonian viraksi (Lisälistan asia)

10 Länsi-Porin seurakunnan diakonissan viran muuttaminen diakonian viraksi (Lisälistan asia) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.1.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika: ti 28.2.2017 klo 18 19.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2013. 2.4.2013 klo 18.00-19.32

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2013. 2.4.2013 klo 18.00-19.32 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 2.4.2013 klo 18.00-19.32 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, poissa Harinen Seppo Kause Anne Korpela

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika: ti 5.4.2016 klo 16 17.39 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2012 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.11.2012 klo 17.00-18.30 Paikka Ummeljoen kyläkirkkoa Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 28.3.2014 Sivu 37 Kokousaika Keskiviikko 2.4.2014 kello 16.00 Kokouspaikka Lievestuoreen kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/2016 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 1.11.2016 klo 18.00-19.00 Läsnä: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi,

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2016 Aika: ti 13.12.2016 klo 15 18.31 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 5 Aika tiistai 6.5.2014 klo 18.30 19.42 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai 8.12.2015 klo 16.00 Paikka: Sääksin leirikeskus, Sääksjärventie 144, 05250 Kiljava KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KN 128 KOKOUKSEN AVAAMINEN... 3 KN 129

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (6) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (6) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2016 1 (6) KOKOUSAIKA 14.4.2016 klo 20.25 20.40 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kilponen Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija,

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala Puheenjohtaja, kirkkoherra

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala Puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Lauantaina 12.3.2016 klo 14.00-14.55 Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Anna-Kaisa Hautala Puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta Anneli Ruisniemi

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 113 - Kokouksen avaus 114 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Torstaina 15.9.2016 klo 18.15-21.15 Paikka Ylöjärven seurakuntakeskus, neuvotteluhuone Arkki Jorma Rienoja Risto Holma Olli

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot