Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 24.11.2010 klo 17.15 21.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 11/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 222 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja läsnä klo MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva Halme Olli-Petri Husso Markku KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri kiinteistöpäällikkö ylipuutarhuri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Jouni Pallonen Marja-Leena Virtanen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 264 Kokouksen avaus 265 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 267 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 268 Rauhannummen kappelin ja krematorion hankesuunnitelma 269 Maksuunpannut verot vuodelta Ohjaaja- ja avustajapalkkiot, musiikkityön palkkiot sekä kokouspalkkiot vuodeksi Hinnastot ja maksuperusteet vuodeksi Talousarvio vuodeksi 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden (työalojen) toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmien hyväksyminen talousarvio 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviomuutokset 2/ Työterveyshuollon sopimuksen jatkaminen 276 Keittäjän nimikkeen muutos emännäksi ja vaativuusryhmän tarkistus 277 Keittiöapulaisen nimikkeen muutos ravitsemustyöntekijäksi 278 Ylipuutarhurin viran nimikkeen muutos hautaustoimen päälliköksi 279 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 280 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 281 Ilmoitus seurakuntavaalien tuloksesta 282 Pankkipalveluluiden kilpailuttaminen 283 Muita asioita 284 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 164 ja rukouksen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 265 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 266 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jouni Pallonen ja Marja-Leena Virtanen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 267 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asialla 1. Pankkipalveluiden kilpailuttaminen

4 Kirkkoneuvosto Rauhannummen kappelin ja krematorion hankesuunnitelma (Halme) Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan / 191 Rauhannummen kappelin ja krematorion hankesuunnitelman tekijöiksi P&R arkkitehdit ja Bigman Oy yhteistyössä virkamiesten kanssa. Hankesuunnitelma kustannusarvioineen valmistui , liite 1. Hanke on nelivaiheinen, jolloin kustannuksia voidaan jakaa useammalle vuodelle. Suunnittelijoiden kanssa on keskusteltu ja selvitetty vaiheistuksen tuomista mahdollisista päällekkäistöistä. Päällekkäistöiden katsottiin olevan hyvin vähäisiä. Hyväksytään hankesuunnitelma ja jatketaan hankkeen toteuttamista suunnitelman mukaan. Kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halmeen ja ylipuutarhuri Markku Husson puheenvuorojen ja keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen lisäyksellä, että hankesuunnitelmaan kirjataan maininta, jonka mukaan ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla sakraalitilaan riittävän hiljainen. 269 Maksuunpannut verot vuodelta 2009 (Lätti) Verohallinto on saanut valmiiksi lopulliset tiedot verovuodelta 2008 maksuunpannuista ansio- ja pääomatuloveroista sekä yhteisöverosta. Kirkollisverojen määrä väheni koko maassa 2,4 %. Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta nousi 15,1 %. Hyvinkään seurakunta: maksettava kirkollisvero (ansio- ja pääomatuloverot) vuodelta 2009 maksuunpantu veromäärä oli yhteensä euroa (-2,0 %). tilinpäätökseen kirjattiin verotuloja euroa (+0,2 %). Hyvinkään seurakunnan osuus yhteisöveron tuotosta seurakunnan osuus yhteisöverosta oli euroa (-1,4 %) tilinpäätökseen yhteisöveroja kirjattiin euroa (-32,4 %).

5 Kirkkoneuvosto Lisätietona voidaan todeta, että Hyvinkään kaupungin kunnallisverotulot laskivat 0,5 % (kunnat keskimäärin -0,2 %) ja osuus yhteisöveron tuotosta väheni 16,6 % (kunnat keskimäärin +14,9 %) vuonna Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 270 Ohjaaja- ja avustajapalkkiot, musiikkityön palkkiot sekä kokouspalkkiot vuodeksi 2011 (Lätti) Ohjaaja- ja avustajapalkkioiden yleiseen tasoon ei ole esitetty muutoksia (liite 2). Musiikkityön palkkioihin ei ole esitetty muutoksia. Toimituspalkkioiden suositussopimusta sovelletaan seurakunnassa kirkkovaltuuston periaatepäätöksen mukaisesti sellaisenaan. Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan tulevan valtuustokauden kokouspalkkiosäännön (liite 3). Hyväksytään seuraavat vuoden 2011 ohjaaja- ja avustaja palkkiot (liite 2). Todetaan, että kirkkovaltuusto on jo hyväksynyt tulevan valtuustokauden kokouspalkkiosäännön (liite 3). Ehdotus hyväksyttiin. 271 Hinnastot ja maksuperusteet vuodeksi 2011 (Lätti) Seurakunnalliseen toimintaan vuodeksi 2011 esitetään eräitä vähäisiä maksujen tarkistuksia eri tehtäväalueille (liite 4). Tilavuokrien hinnastoon esitetään vain vähäisiä tarkistuksia (liite 5). Pitopalvelutilaisuuksien vuokrat on tuloutettu vuoden 2007 alusta ao. kiinteistölle.

6 Kirkkoneuvosto Asuntojen vuokranmääritysperusteet ovat seuraavat: henkilökunnalle vuokrattuihin asuntoihin sovelletaan verotusarvon mukaista vuokraa ja muille vuokrattuihin asuntoihin kohtuullista käypää vuokraa. Käyttömaksujen tasoa tarkistettiin vuoden 2009 alussa ja niihin ei esitetä muutoksia (liite 6, sisältää myös muita palkkioita ja korvauksia). Ruokapalvelujen hinnastot vahvistaa talousjohtaja. Hautaustoimen ja hautainhoitorahaston hinnastot on käsitelty erillisasiana kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa. Vuonna 2010 käyttöön otettu maksukehotusmaksu on toiminut käytännössä hyvin. Perusteltua on soveltaa sitä edelleen kaikessa laskutuksessa, koska maksukehotukset aiheuttavat seurakunnalle lisäkuluja mm. tarvittavana työaikana ja postimaksuina. Hyväksytään vuoden 2011 hinnastot seuraavasti: 1) Seurakunnallinen toiminta, kirkkoherranvirasto ja eräät sisäiset palvelut (liite 4). 2) Tilavuokrat (liite 5) 3) Asuntojen käyttökorvaukset (liite 6). Ehdotus hyväksyttiin. 272 Talousarvio vuodeksi 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi (Lätti) Toiminnansuunnittelu ja talousarvion laadinta Seurakunnalle on hyväksyttävä jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuussa talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Tuloarvioina siihen otetaan tulot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

7 Kirkkoneuvosto Talousarviossa on lisäksi osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama mahdollinen alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli/alijäämä (KJ 15, :t 1 ja 3). Suunnitelma ja taustatiedot Esitys talousarvioksi 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on erillisessä numeroimattomassa liitteessä. Toimintayksiköt ja tehtäväalueet ovat laatineet annettujen ohjeiden perusteella omat toimintasuunnitelma- ja talousarvioesityksensä. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt alaistensa yksiköiden yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat ja määrärahojen käyttösuunnitelmat valmisteluprosessin aikana sillä varauksella, että kirkkovaltuusto tekee niihin vielä muutoksia. Talousarviovalmisteluun liittyvää tausta-aineistoa on koottu lisäksi erilliseksi liitteeksi kirkkoneuvostolle. Käsittelyprosessista Kirkkoneuvosto on käsitellyt henkilöstö- ja investointiyhteenvetoja sekä toimintayksiköiden esityksiä aiemmissa kokouksissaan. Kirkkovaltuusto on vahvistanut kokouksessaan vuoden 2011 kirkollisveroprosentiksi 1,15 %. Koulutussuunnitelma on hyväksytty kirkkoneuvoston kokouksessa Erilliset liitteet: A. Esitys talousarvioksi 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi B. Talousarvion tausta-aineisto. Seuraavan asiakohdan numeroidut liitteet, joiden asiasisältö liittyy myös talousarvioesitykseen: C. Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden talousarvioesitykset 2011 ja toimintasuunnitelmaesitykset (liite 7) D. Tiliryhmätason talousarvioluvut 2011 (= käyttösuunnitelma, liite 8). Esitetään kirkkovaltuustolle, että se 1) Hyväksyy vuoden 2011 talousarvion ja toimintasuunnitelman (erillinen liite), jonka keskeisimmät talousarvioerät ovat seuraavat: Tuloslaskelma: Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos ja alijäämä euroa euroa euroa

8 Kirkkoneuvosto Rahoituslaskelma: Tulorahoitus (vuosikate) Investoinnit Rahavarojen muutos euroa euroa euroa 2) Hyväksyy vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ohjeellisina. 3) Vahvistaa hautaustoimen hinnaston vuodeksi ) Hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2011 talousarvion, jonka alijäämä on euroa. Talousjohtaja Jouni Lätin suorittaman esittelyn jälkeen kirkkoneuvosto kävi yleiskeskustelua ja suoritti talousarvion 2011 sekä talous- ja toimintasuunnitelman yksityiskohtaisen käsittelyn. Kirkkoneuvosto otti kannan jäsenistö-osassa (2.2.1.) vuoden 2011 eronneet lukuun siten, että 350 pidettiin realistisempana kuin 250 eronnutta. Aluetyön (3.3.5) painopisteistä kirkkoneuvosto poisti Kehitämme päätöksenteko-, johtamis- ja työskentelykäytäntöjä tavoitteen alta kohdan 5: Aluetyön hallintorakenteen selkeyttäminen (alueneuvostojen tilalle tulisi mahdollisesti työryhmät ja jokaisesta työryhmästä yksi jäsen aluetyön yhteistyötoimikuntaan). Muut avustukset kirkkoneuvosto lisäsi Pelastusarmeijan Hyvinkään osaston avustusta eurosta euroon. Muutoin ehdotuksen kohdat 1 4 päätettiin esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi erilliseen liitteeseen TA 2011 ja TTS tehdyin muutamin vähäisin tarkennuksin ja teknisin korjauksin. Kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi esitettävän vuoden 2011 talousarvion ja toimintasuunnitelman keskeisimmät talousarvioerät ovat seuraavat: Tuloslaskelma: Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos ja alijäämä Rahoituslaskelma: Tulorahoitus (vuosikate) Investoinnit Rahavarojen muutos euroa euroa euroa euroa euroa euroa

9 Kirkkoneuvosto Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden (työalojen) toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmien hyväksyminen - talousarvio 2011 sekä toimintaja taloussuunnitelma (Lätti) Kirkkohallitus on antanut vuonna 2006 ohjeen seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta. Ohjeessa on täsmennetty suunnittelukäytäntöä mm. käyttösuunnitelmien osalta. Käyttösuunnitelmilla tarkoitetaan yksityiskohtaisia talousarvioita, joilla määrärahat ja tuloarviot toimintayksikön tai tehtäväalueen sisällä jaetaan ja jonka puitteissa talousarvion seuranta tapahtuu. Seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma rakentuvat toiminnasta käsin. Toimintayksiköt ja tehtäväalueet hahmottelevat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa talousarviovuodeksi ja sitä kautta määrärahatarpeensa ja tuloarvionsa. Toimintayksikön tai tehtäväalueen yksityiskohtainen talousarvioesitys laaditaan jo käyttösuunnitelman muotoon (käytännössä tilitasolla kustannuspaikoittain/tehtäväalueittain). Valmistelussa toimintayksiköiden ja työalojen tavoitteet ja talousarvioesitykset sovitetaan koko seurakunnan tavoitteisiin ja resursseihin. Kirkkoneuvoston tehtävänä on saattaa kirkkovaltuuston hyväksymä talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma täytäntöönpanomääräyksin hallintoelinten ja muiden talousarviovastuuta kantavien noudatettavaksi. Kirkkoneuvoston on käytännöllisintä hyväksyä toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden tavoitteet/toimintasuunnitelma ja käyttösuunnitelma samalla, kun se valmistelee talousarvioesityksen kirkkovaltuustolle. Tarvittaessa päätöksiä voi tarkistaa kirkkovaltuuston hyväksyttyä talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman. Tämän jälkeen toimintayksiköt ja työalat tarkentavat tarpeen mukaan tavoitteitaan ja käyttösuunnitelmiaan siten, että ne ovat valtuuston hyväksymien tavoitteiden ja määrärahojen sekä kirkkoneuvoston hyväksymien täytäntöönpano-ohjeiden kanssa yhdenmukaiset. Liitteenä olevista esityksistä johto- ja toimikunnat ovat hyväksyneet omien työalojensa esitykset. Talousjohtajan tekemät muutosesitykset yksiköiden esittämiin määräahoihin ja toimintasuunnitelmiin sisältyvät kirkkoneuvostolle valmisteltuun esitykseen Talousarvio vuodeksi 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

10 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan talousarvioasiakirjassa vain keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä talousarviomäärärahat. Sitovuustaso kirkkovaltuustolle määrärahoissa on pääosin päätehtävätasolla (pääluokkatasolla). Liitteet: Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden (työalojen) talousarvioesitykset ja toimintasuunnitelmat (liite 7, jaettu edellisessä kokouksessa). Talousarvion numero-osa tiliryhmätasolla = talousarviomäärärahojen yksityiskohtainen käyttösuunnitelma päätehtäväalueittain (pääluokittain) ja tehtäväalueittain (kustannuspaikoittain), liite 8. Numero-osa sisältää tilinpäätöksen 2009, talousarvion ja toteutumavertailun alkuvuodelta 2010, yksikön esityksen 2011 ja talousjohtajan esityksen, joka sisältää valmistelun aikana tehdyt muutokset. 1) Kirkkoneuvosto hyväksyy toimintayksiköiden ja työalojen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määrärahojen käyttösuunnitelmat vuodeksi 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosiksi (liite 7 ja liite 8). 2) Kirkkoneuvoston hyväksymiä suunnitelmia tarkistetaan tarvittaessa kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. 3) Kirkkoneuvosto saattaa kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanomääräyksin toimintayksiköiden, johto- ja toimikuntien sekä muiden talousarviovastuuta kantavien noudatettavaksi. Talousarvioprosessin aikana tehdyt muutokset yksiköiden esityksiin saatetaan samalla toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden tietoon. Päätösehdotus hyväksyttiin. 274 Talousarviomuutokset 2/2010 (Lätti) Taloussäännön 6 :n mukaan kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Liitteessä 9 on esitys Talousarviomuutokset 2/2010. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen 9 mukaiset talousarviomuutokset vuodelle Ehdotus hyväksyttiin.

11 Kirkkoneuvosto Työterveyshuollon sopimuksen jatkaminen (Lätti) Tilintarkastajat ovat todenneet, että työterveyshuollon sopimus olisi syytä kilpailuttaa. Syksyn 2010 aikana kilpailutusta ei ole ollut mahdollista hoitaa muiden työtehtävien vuoksi. Työterveyshuollon sopimusta jatketaan Lääkärikeskus Pipetin (Lääkärikeskus yhtymä) kanssa vielä vuodella entisin ehdoin. Ehdotus hyväksyttiin. 276 Keittäjän nimikkeen muutos emännäksi ja vaativuusryhmän tarkistus (Lätti) Pääemäntä ja SVTL:n luottamusmies ovat esittäneet, että keittäjä Elina Salmen tehtävänimike muutettaisiin keittäjästä emännäksi. Perusteluna muutokselle on se, että tehtävään kuuluu laaja-alaisesti keittiön eri tehtäviä ja lounasasiakaspalvelu kassanhoitoineen. Lisäksi tehtävään kuuluu laskutustehtäviä ja pitopalvelun atk-yhdyshenkilönä toimiminen. Vaativuusryhmä esitetään samalla tarkistettavaksi 402:een (nykyisin 401), mikä vastaisi muiden emäntien vaativuusryhmää. Nykyiseen tehtävään liittyvä erityisperuste poistuisi muutoksessa. Muutetaan pitopalvelun keittäjän tehtävänimike emännän nimikkeeksi alkaen (Salmi). Vahvistetaan emännän vaativuusryhmäksi 402. Muutoksessa nykyiseen tehtävään liittyvä erityisperuste poistuu. Ehdotus hyväksyttiin.

12 Kirkkoneuvosto Keittiöapulaisen nimikkeen muutos ravitsemustyöntekijäksi (Lätti) Pääemäntä ja Kirkon alan Unionin luottamusmies ovat esittäneet, että seurakunta luopuisi keittiöapulaisen tehtävänimikkeestä ja tilalle otettaisiin ravitsemustyöntekijän nimike. Seurakunnalla on töissä yksi vakinainen keittiöapulainen ja sitä on sovellettu myös keittiön tuntipalkkaisiin ja Sääksin kesätyöntekijöihin. Nimikemuutos on perusteltu ottaen huomioon ruokapalvelualan yleinen tehtävänimikkeistön kehittyminen. Myös työmarkkinalaitos on pitänyt nimikemuutosehdotusta asiallisena. Muutetaan keittiöapulaisen tehtävänimikkeet ravitsemustyöntekijöiksi alkaen. Sisällytetään muutos talousarvion henkilöstöosaan. Ehdotus hyväksyttiin. 278 Ylipuutarhurin viran nimikkeen muutos hautaustoimen päälliköksi (Lätti) Hyvinkäällä hautaustoimeen sisältyy huomattavan paljon toimintoja, jotka eivät ole perinteistä puutarha-alaa. Tällaisia ovat esimerkiksi krematorio-, kappeli. ja suntiotoiminnot, hautaamiseen liittyvät tehtävät ja palvelut, hautaoikeuksiin liittyvät asiat toimenpiteineen ja päätöksineen sekä hautaustoimilakiin ja kirkkolakiin liittyvien asioiden valmistelut ja täytäntöönpanot. Kokemuksen perusteella seurakuntalaisille ja muille hautaustoimen asiakkaille sekä sidosryhmille ylipuutarhuri-nimike antaa virheellisen mielikuvan tehtäväkentästä ja siihen liittyvistä vastuista. Ylipuutarhuri-nimike on siten vanhentunut eikä vastaa nykyistä tehtäväkenttää. Hautaustoimen päällikkö -nimike on syrjäyttämässä suurissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä ylipuutarhuri- ja puistopäällikkö -nimikkeitä. Kirkon työmarkkinalaitos pitää hautaustoimen päällikkö nimikettä käyttökelpoisena ja asiallisena, jos seurakunta näkee sen perusteltuna. Kiinteistötoimi ja hautaustoimi ovat Hyvinkäällä toisiinsa rinnastettavia, omia vastuuyksiköitään. Kiinteistötoimea johtaa kiinteistöpäällikkö, joten hautaustoimen päällikkö olisi nimikkeenä yhteneväinen käytössä olevan kiinteistöpäällikkö -nimikkeen kanssa.

13 Kirkkoneuvosto Nimikkeen muutos ei vaikuta tehtävän vaativuuden arviointiin (vaativuusryhmä 602) eikä palkkaukseen. Esitetään kirkkovaltuustolle, että ylipuutarhurin viran nimike muutetaan hautaustoimen päällikkö -nimikkeeksi alkaen. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 279 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 38/ Kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen (Heta-palvelukeskus) valmistelun eteneminen syksyllä 2010 Kirkkohallituksen yleiskirje 39/ Taloussääntömallin uudistaminen Merkitään kirkkohallituksen yleiskirjeet tiedoksi. Kirkkohallituksen yleiskirjeet merkittiin tiedoksi. 280 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Talousjohtajan päätösluettelon asiat Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Pohjanraito 119. Vuokrasopimus, Puolustusvoimat 120. Vuosilomamuutoksen hyväksyminen, Penttilä 121. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Laura Maria Latikka 122. Rauhannummen erityisammattimiehen valinta 123. Virkavapausanomus kuntoutuksen vuoksi, Kaisa Laakso 124. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu C 20, Kuokka 125. Pitopalvelun jouluhinnaston 2010 vahvistaminen 126. Määräaikainen työsopimus, Laurila 127. Määräaikainen työsopimus, Kananen 128. Työloma-anomus, Marttila-Laurila Merkitään asialista tiedoksi. Asialista merkittiin tiedoksi.

14 Kirkkoneuvosto Ilmoitus seurakuntavaalien tuloksesta Hyvinkään seurakunnassa toimitetuissa seurakuntavaaleissa kirkkovaltuustoon varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi on tullut valituksi liitteessä 10 luetellut seurakunnan jäsenet. Kaikille ehdokkaille on lähetetty ilmoitus vaalin tuloksesta Merkitään vaalin tulos tiedoksi ja tiedotetaan tulos kirkkovaltuustolle. Ehdotus hyväksyttiin. 282 Pankkipalveluiden kilpailuttaminen (Lätti) Tilintarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että seurakunnan pankkipalvelut olisi syytä kilpailuttaa uudelleen. Irtisanotaan nykyinen maksuliikennesopimus Nordeassa. Pyydetään tarjous pankkipalveluista paikkakunnan rahalaitoksilta (Nordea, Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Sampo-pankki, Lammin Säästöpankki ja Handelsbanken). Annetaan talousjohtajan tehtäväksi tarjouspyynnön laatiminen. Ehdotus hyväksyttiin. 283 Muita asioita Valtuustokauden päätösjuhla Seuraavat kokoukset Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ilmoitti, että tämän valtuustokauden päätösjuhla vietetään maanantaina Vehkojan seurakuntakeskuksessa. Juhlaan kutsutaan kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsenet. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 8.12.

15 Kirkkoneuvosto Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen. Kokous päätettiin virteen 560.

16 Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 284 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät , , Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät , , 282 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16, HYVINKÄÄ Postiosoite: PL 29, HYVINKÄÄ Telekopio: (019) Sähköposti: Pykälä Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

17 Kirkkoneuvosto VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Pykälät Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9, HELSINKI Postiosoite: PL 120, HELSINKI Telekopio: (09) Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kotikyläntie 3, ESPOO Postiosoite: PL 203, ESPOO Telekopio: (09) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185, (Satamakatu 11, HELSINKI) Telekopio: (09) Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

18 Kirkkoneuvosto Hankintaasian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: (09) Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013 ESITYSLISTA Nro 4/2013 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(14) 57 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 11.12.2013 klo 18.30 19.55 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Helttunen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 23.4.2012 klo 17.15 21.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 23.4.2012 klo 17.15 21.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 23.4.2012 klo 17.15 21.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 269 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(20) 70 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 1/2012 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(9) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari Markku

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Keskiviikko 11.11.2009 klo 17.15 19.20. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 11.11.2009 klo 17.15 19.20. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 10/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(18) 232 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 11.11.2009 klo 17.15 19.20 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 6/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 110 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 90 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.5.2010 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.2.2011 klo 17.15 19.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.2.2011 klo 17.15 19.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (22) 46 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.2.2011 klo 17.15 19.15 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2 Aika: 20.5.2011 klo 17.00 17.50 Paikka: Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää Läsnä: Tuori Paavo puheenjohtaja Marja Ahokangas

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokousaika: ma 17.1.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 3.2.2010 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila

Lisätiedot

N:o 2/2014. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto

N:o 2/2014. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU N:o 2/2014 KOKOUSAIKA Torstai 30.1.2014 klo 17:30, kahvi klo 18 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET 21 22 23 24 25 26 27 28 Vammalan seurakuntatalo Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot