KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16, kahvi klo Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.8.2014 klo 16, kahvi klo 15.30. Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU N:o 8/2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16, kahvi klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET PUHEENJOHTAJA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Sopimus yksityistien käyttämisestä Kirkkoneuvoston ohjesäännön muutos Lastenohjaajan valinta Aloite lastenohjaajan toimen auki julistamisesta Ylimmän johdon palkkauksen siirtäminen uuden palkkausjärjestelmän piiriin lukien Johtavien työntekijöiden palkkojen vaativuusryhmä Talouspäällikön virkanimikkeen muutos talousjohtajan viraksi Viestinnän ja tiedotuksen teologin virka Oikaisuvaatimus diakonian viran täyttämisestä Diakonian viran muuttaminen 100 % viraksi Esitys muistolaatan hankkimiseksi ja sijoittamiseksi Tyrvään Roismalan hautausmaalle entisen Tyrvään piirimielisairaalan potilaiden muistolle Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeen hyväksyminen Veroprosentin vahvistaminen vuodelle 2015 Suodenniemen seurakuntatalon ilmanvaihto Suodenniemen kirkon nostolaitetarjoukset Julkisuuslain (621/1999) 24 :n mukaan salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 :n mukaan salassa pidettävä Kirkkoherran viranhaltijapäätökset Talouspäällikön viranhaltijapäätökset Muut asiat Tiedotusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouksen päättäminen Ari Paavilainen

2 PÖYTÄKIRJA N:o 8/2014 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet Läsnä/x Päätöksentekijät Paavilainen Ari pj Toivonen Hannu vpj Timonen Maija vj Aaltonen Eero j Koivuniemi Jorma vj Brander Pertti j Virta Jorma vj Dörig Jenni j Alajoki Ulla vj Heikkilä Helena j Karva Marja vj Hukkanen Ulpu j Kaaja Mauri vj Laaksonen Seppo j Kulonpää Irmeli vj Lahtinen Pirkko j Keskinen Sirpa vj Nurminen Ilmari j Piirainen Jorma vj Pirttikoski Jaakko j Janhunen Satu vj Seppä Tarmo j Horelli Auli vj Muut osallistujat Kemppi Raimo, tp Jokinen-Lundén Anu, Karkun srk-pastori Kopalainen Tarja, siht Sianoja Suvi, kv pj Sorva Olavi, Keikyän kappal Pihlajamaa Jouni, Kiikan kappal Esko Pirkko, kv vpj Airas-Laitila Auli, Kiikoisten srk-pastori Hautala Lasse, Mouhijärven kappal Järventaus Hannu, Suodenniemen kappal Järvinen Minna, Etelä-Tyrvään kappal Poissa ASIAT LIITTEET 1-10 ALLEKIRJOITUS PUHEENJOHTAJA SIHTEERI Ari Paavilainen PÖYTÄKIRJA ON Sastamala TARKASTETTU JA ALLEKIRJOITUKSET HYVÄKSYTTY Tarja Kopalainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ PÖYTÄKIRJAN OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Pirkko Lahtinen AIKA JA PAIKKA Sastamalan kirkkoherranvirasto Todistaa Ilmoitustaulun hoitaja AIKA Ilmari Nurminen KUULUTUSPVM Pöytäkirjasta ei ole otettu otetta valitustarkoitukseen

3 2 133 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kutsu kokoukseen on toimitettu sähköpostitse ja postitse Mikäli paikalla on yli puolet kirkkoneuvoston jäsenistä, puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 134 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvostossa on ollut käytäntönä, että tarkastusvuorot ovat menneet kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Pirkko Lahtinen ja Ilmari Nurminen. Pöytäkirja on pääsääntöisesti tarkastettu heti kokouksen jälkeen. 135 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisesti.

4 3 136 SOPIMUS YKSITYISTIEN KÄYTTÄMISESTÄ Kiikoisten seurakunta on myynyt noin 6 hehtaarin maa-alueen Suomen valtiolle, kiinteistötunnus Pappilankallio Rno 3:1. Kulku kyseiselle kiinteistölle tapahtuu pääosin seurakunnan maa-alueella olevan metsäautotien kautta, jolla on rasite- ja tieoikeus pappilankalliolle. Transact Oy hakee ympäristölupaa Sastamalan kaupungilta bioenergiaterminaalin perustamista varten Pappilankallion alueelle. Mikäli bioenergiahanke toteutuu, tienkäyttö alueella lisääntyy 1 5 raskaalla ajoneuvolla/vrk, joten tien käytöstä ja kunnossapitokustannuksista tulee sopia Transact Oy:n kanssa. Yhtiön toimitusjohtaja Jani Viitasaari saapuu kokoukseen kertomaan hankkeesta lähemmin. Esitys tp: kirkkoneuvosto hyväksyy Sastamalan seurakunnan ja Transact Oy:n kanssa tehtävän sopimuksen yksityistien käytöstä kokouksessa mahdollisesti tehtävin lisäyksin. Sopimusluonnos liitteenä KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN MUUTOS Kirkkolain muutos (1008/2012), joka koskee virkamiesoikeudellisia säännöksiä, on tullut voimaan Lakimuutoksen johdosta vanhat virkasääntö ovat kumoutuneet. Kirkkohallituksen ja Kirkon Sopimusvaltuuskunnan hyväksymän malli-virkasäännön 11 :n 2 mom. määrätään viran täyttävästä viranomaisesta. Sen mukaan, jos viranomaisesta ei ole määräystä ohje- tai johtosäännössä tai jos kirkkovaltuusto ei ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen, viranhaltijan ottaa kirkkoneuvosto. Ilman kyseistä delegointisäännöstä päätösvalta asiassa kuuluu kirkkovaltuustolle.

5 4 Jos päätösvalta viranhaltijan ja työntekijän ottamiseen halutaan jatkossakin delegoida vastaavalla tavalla kirkkoneuvoston tehtäväksi, on asiasta syytä ottaa määräys kirkkoneuvoston ohjesääntöön. Voimassa olevassa kirkkoneuvoston ohjesäännössä on määrätty kappelineuvostojen kappalaisille läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksissa. Karkun ja Kiikoisten kappelien kappalaisten virat on vuonna 2013 lakkautettu ja muutettu seurakuntapastorin viroiksi, mikä muutos tulee huomioida kirkkoneuvoston ohjesäännön tekstissä. Esitys kirkkoneuvoston ohjesäännöksi sekä muutettavaksi ehdotetut ohjesäännön pykälät nykyisessä muodossaan liitteenä 2. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön liitteen mukaisesti. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 138 LASTENOHJAAJAN VALINTA Kirkkoneuvosto on kokouksessaan valinnut avoinna olleeseen lastenohjaajan toimeen Tatjana Paasion. Hän on kuitenkin ilmoittanut, että ei ota tehtävää vastaan. Lastenohjaajan toimi on julistettu uudelleen haettavaksi. Hakuilmoitus on julkaistu kirkon verkkosivuilla, työvoimahallinnon sivuilla, seurakunnan omilla kotisivuilla ja Kotimaa lehdessä. Hakuaika päättyi perjantaina klo 16. Kasvatustyön johto kunta kokoontuu torstaina 21. elokuutta päättämään esityksestään kirkkoneuvostolle. Hakijoiden haastattelut suoritetaan samana päivänä. Yhdistelmä hakijoista liitteenä 3. Lisäksi oli yksi hakija, jolla ei ollut vaadittavaa pätevyyttä. Kirkkoneuvosto valitsee lastenohjaajan.

6 5 139 ALOITE LASTENOHJAAJAN TOIMEN AUKI JULISTAMISESTA Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt lastenohjaajan toimen haettavaksi julistamista. Asian käsittelyn yhteydessä Irmeli Kulonpää teki esityksen, että kirkkoneuvosto julistaisi haettavaksi kaksi kokoaikaista lastenohjaajan tointa, koska nyt haettavaksi esitettävän lastenohjaajan toimen lisäksi seurakunnassa on täyttämättä yksi kokoaikainen lastenohjaajan toimi, jota hoitaa oppisopimuskoulutettava, mistä aiheutuu vakinaiselle henkilöstölle lisätyötä. Irmeli Kulonpää katsoo, että lastenohjaajan toimen täyttäminen vakinaisesti on tässä tilanteessa tärkeää. Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi yhden lastenohjaajan toimen ja ottaa Irmeli Kulonpään jättämän esityksen käsiteltäväksi aloitteena. Kasvatustyön johtokunta käsittelee aloitetta kokouksessaan 21. elokuuta. Yhden kokoaikaisen lastenohjaajan toimen kustannukset seurakunnalle ovat vuositasolla noin euroa. Seurakunnassa on tehty paljon työtä seurakunnan taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. Se on edellyttänyt myös työntekijöiden määrän vähentämistä. Saavutetun tasapainon säilyttäminen edellyttää menojen tarkkaa seurantaa. Irmeli Kulonpään aloite liitteenä 4. Puheenjohtaja antaa päätösesityksen kokouksessa kun kasvatustyön johtokunta on käsitellyt asian. 140 YLIMMÄN JOHDON PALKKAUKSEN SIIRTÄMINEN UUDEN PALKKAUSJÄRJES- TELMÄN PIIRIIN LUKIEN Kirkon työmarkkinalaitos on yleiskirjeessään A7/2014 ilmoittanut ylimmän johdon palkkausjärjestelmän muutokseen liittyvät K-/J-hinnoitteluryhmät. Virkaehtosopimuk-

7 6 sella seurakuntien työnantajavelvollisuudet laajenevat lukien koskemaan ylimmän johdon palkan määrittämistä ja sen tarkistamista. Seurakuntien tulee huolehtia ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden palkkauksen siirtämistä lukien sovellettavan järjestelmän piiriin. Sastamalan seurakunnassa tällaisia viranhaltijoita ovat kirkkoherra ja talouspäällikkö. Ilmoitettavissa K-/J-hinnoitteluryhmissä kirkon työmarkkinalaitos on ottanut johtavien ns. kokeilusopimuksessa huomioon seurakunnan jäsenmäärän, seurakuntamuodon ja viranhoitoon vaikuttavat erityiset seikat. Hinnoitteluryhmät ovat voimassa kokeilusopimuksen voimassaoloajan eli alkaen ja saakka. Ylimmän johdon varsinainen palkka muodostuu K- tai J-hinnoitteluryhmään ja kokonaisharkintaan perustuvasta peruspalkasta. Ylimmän johdon pakkaukseen ei makseta erillisiä lisiä, eikä varsinaista palkkaa jaeta eri palkanosiin. Peruspalkan määrittelyssä ja tarkistamisessa sovelletaan Kirkon työmarkkinalaitoksen viralle päättämän K-/J-hinnoitteluryhmän asteikkoa. Asteikon yläraja voidaan perustellusta syystä ylittää. Sen alarajaa ei voida alittaa. Seurakunta määrittää viranhaltijan peruspalkan arvioimalla viran tehtävien vaativuutta, niiden laaja-alaisuutta ja vastuullisuutta sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuutta. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän muutosta on Kirkon työmarkkinalaitoksessa valmisteltu pitkään. Työryhmän oli määrä saada uudistus valmiiksi jo sopimuskaudella Työryhmä ei kuitenkaan saanut työtään valmiiksi sopimuskauden aikana, vaan sai lisäaikaa vuoden 2013 loppuun. Samassa hinnoitteluryhmässä olevat vastaavan kokoiset lähiseurakunnat ovat tehneet yhteistyötä ja tehneet keskenään linjassa olevia päätöksiä. Kirkon Virka- ja Työehtosopimuksen mukainen ylimmän johdon palkkahinnoittelu liitteenä 5.

8 7 Esitys pj ja tp: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen, että kirkkoherra ja talouspäällikkö siirretään uuden palkkausjärjestelmän piiriin lukien, jonka mukaan kirkkoherra kuuluu hinnoitteluryhmään K40 ja talouspäällikkö hinnoitteluryhmään J40. Kirkkoneuvosto päättää euromääräiset palkat liitteen mukaisesti, joka esitellään kokouksessa. 141 JOHTAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKOJEN VAATIVUUSRYHMÄ Sastamalan seurakunnassa on johtavat työntekijät eli väliesimiehet seuraavissa tehtävissä: johtava diakoniatyöntekijä, johtava nuorisotyöntekijä, johtava lapsityönohjaaja, johtava kanttori, ylivahtimestari ja kiinteistöpäällikkö. Heidän palkkansa vaihtelevat vaativuusryhmissä tehtävän mukaan. Muihin vastaaviin seurakuntiin verrattuna näiden työntekijöiden palkkaus ei ole täysin linjassa. Seurakunnassa hyväksytyn strategian mukaisesti kustannussäästöjen ja tarpeettomien kulujen karsimisen yksi myönteinen seuraus on toimintamäärärahojen kasvu ja myös kunnollinen palkkakehitys, joka ei jää jälkeen muiden vastaavien seurakuntien palkoista. Tässä vaiheessa erityisesti johtava diakoniatyöntekijä ja johtava nuorisotyönohjaaja ovat vastuussa suuresta määrästä seurakunnan toimintoja. Diakonia pitää sisällään diakoniatyön osaalueet ja sen lisäksi sairaalasielunhoidon ja sielunhoidon, surutyön, yhteiskunnallisen työn ja syrjäytymistä ehkäisevän työn. Johtava nuorisotyönohjaaja vastaa koko varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu- ja nuorten aikuisten työn kokonaisuuksista, eli käytännössä kaikesta nuorten parissa tehtävästä työstä kouluiästä ylöspäin. Kirkkomme ja seurakuntamme kasvatustyö on mittavaa. Johtavan diakoniatyöntekijän ja johtavan nuorisotyönohjaajan palkka määritetään vaativuusryhmä 601 mukaan.

9 8 142 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKANIMIKKEEN MUUTOS TALOUSJOHTAJAN VIRAKSI Sastamalan seurakunnan talouspäällikön tehtävät ovat laaja-alaiset, vaativat ja vastuulliset. Seurakuntarakenne ja suuri kiinteistömäärä lisäävät myös työn vaativuutta. Kirkon työmarkkinalaitos on asettanut seurakunnan ylimmät taloudesta vastaavat viranhaltijat hinnoitteluryhmiin seurakunnan jäsenmäärän, seurakuntamuodon ja viranhoitoon vaikuttavien erityisten syiden perusteella. Sastamalan seurakunnan talouspäällikkö on ryhmässä J-40, jossa ryhmässä kaikkien muiden seurakuntien ylimmän taloushallinnon viranhaltijan nimikkeenä on talousjohtaja. Sastamalassakin viran hakuilmoituksessa v mainittiin nimikkeen muuttamisen talousjohtajaksi olevan vireillä. kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talouspäällikön virkanimike muutetaan talousjohtajan viraksi. 143 VIESTINNÄN JA TIEDOTUKSEN TEOLOGIN VIRKA Tarja Kopalainen on hoitanut Sastamalan seurakunnan hallinto- ja tiedotussihteerin tehtävää seurakunnan alusta saakka. Työpaineet ovat olleet suuret. Näiden tehtävien työmäärä yhdessä on liian suuri yhdelle työntekijälle. Kirkkoherranviraston töitä on järjestelty niin, että virastossa on nyt vain kaksi kokoaikaista virkailijaa aiemman neljän osin osa-aikaisen tilalla. Seurakuntaan on valittu uusi hallintosihteeri, jonka tehtävään kuuluu osin myös toimistosihteerin töitä. Tiedotussihteerin tehtävät voitaisiin yhdistää papin tehtäviin, sillä kumpaankin tehtävään kuuluu liikkumista ympäri seurakuntaa ja kokonaisvaltaista kirkon työn tuntemusta. Tehtävien yhdistämisestä tulee synergia-etuja. Seurakunnan hallinto- ja tiedotussihteeri Tarja Kopalainen on valmistunut teologian maisteriksi. Hän on hoitanut

10 9 seurakunnan tiedotusta erinomaisesti. Tarja Kopalainen saisi edelleen hoitaa tätä tehtävää uudessa papin virassa ja saisi pappisvihkimyksen tähän virkaan. a.) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Tarja Kopalaisen virka muutetaan Sastamalan seurakunnan viestinnän ja tiedotuksen seurakuntapastorin viraksi alkaen. b.) Kirkkoneuvosto esittää Arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, että Tarja Kopalainen vihitään tähän papin virkaan. 144 OIKAISUVAATIMUS DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMISESTÄ Tarmo Marjamäki on jättänyt kirkkoneuvostolle seuraavansisältöisen oikaisuvaati- muksen kirkkoneuvoston tekemästä päätöksestä 125, joka koskee diakonian viran täyttämistä. SASTAMALAN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTOLLE Asia Oikaisuvaatimus Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvoston (pöytäkirja 7/2014) tekemästä päätöksestä 125, joka koskee diakonian viran täyttämistä. Oikaisuvaatimuksen tekijä Tarmo Marjamäki, nuorisotyönohjaaja Vaatimukset Vaadin, että Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvoston tekemä päätös diakonian viranhaltijan viran täyttämisestä kumotaan. Lisäksi vaadin, että viran täyttämisessä menetellään kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti ja virka julistetaan haettavaksi.

11 10 Perustelut Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja viranomainen on ylittänyt toimivaltansa. Päätös on lain vastainen ja se tulee kumota. Lisäksi päätös on epätarkoituksenmukainen. Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt julistaa diakonian viran haettavaksi kokouksessaan Sitä ennen diakoniatyön johtokunta oli käsitellyt asiaa kokouksessaan ja esittänyt, että kirkkoneuvosto valmistelisi kirkkovaltuustolle esityksen siitä, että diakonian virka julistetaan haettavaksi. Kokouksessa on samalla todettu, että virkaan kuuluu Mouhijärven kappeliseurakunnan diakoniatyö, nuoret aikuiset ja diakoninen perhetyö sekä yhteistyö nuorisotyön kanssa. Viittaan tältä osin Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvoston pöytäkirjaan 6/2014, 107. Kirkkoherra on toimittanut kutsun seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen ( ) sähköpostitse ja postitse Kokouskutsun asialistalla on ollut diakonian viran täyttäminen, 125. Päätösesityksenä on ollut, että kirkkoneuvosto päättää siirtää Heidi-Maria Heikkilän nuorisotyönohjaajan virasta diakonian virkaan. Kysymys on samasta diakonian virasta, joka juuri oli päätetty julistaa haettavaksi postitettu kokouskutsu ja päätösesitys osoittavat, että asiassa on toimittu vastoin kirkkoneuvoston päätöstä. Haettavaksi julistamisen sijasta Heidi- Maria Heikkilä esitetään siirrettäväksi virkaan. Viittaan tältä osin kokouskutsuun 7/2014 ja päätösesitykseen 125. Siirtomenettelyn osalta päätösesityksessä on siteerattu kirkkolain pykäliä, joissa siirrosta säädetään. Siirto on sinänsä tietyillä ehdoilla mahdollista, mutta tässä on menetelty väärin, koska ei ole noudatettu kirkkoneuvoston päätöstä julistaa virka haettavaksi. Edellisen lisäksi on otettava huomioon se, että kirkkoherra on lähettänyt minulle sähköpostia eli sen jälkeen kuin kokouskutsu ja päätösesitys on toimitettu kokouksen osanottajille. Tämän oikaisuvaatimuksen liitteenä on saamani sähköposti , klo (liite 1) Sähköpostissa kirkkoherra kysyy minulta, olisinko halukas siirtymään puheena olevaan diakonian virkaan. Katson, että tässä vaiheessa, pää-

12 tösesityksen ja kokouskutsun lähettämisen jälkeen kirkkoherran kysymys on pelkästään näennäinen. Näen, että minua kohdellaan asiassa epätasapuolisesti. Minun annetaan ymmärtää, että työtehtävä olisi minulle tarjolla, mutta tosiasiassa minulla ei ole mitään mahdollisuuksia sitä saada, kun asiasta on jo olemassa toisensisältöinen päätösesitys. Sähköpostin saadessani en tiennyt mitään lähetetyn kokouskutsun ja päätösesityksen sisällöstä. Ilmoitin olevani kiinnostunut diakonian virasta. Sekä Heikkilällä että minulla on pätevyys virkaan. 11 Kun kirkkoneuvosto kokoontui , se odotetusti päätti, että Heidi-Maria Heikkilä siirretään diakonian virkaan päätösesityksen mukaisesti. Viittaan kirkkoneuvoston pöytäkirjaan , 125. Vaikka kirkkoneuvosto haastatteli näennäisesti myös minua, katson, että päätös asiassa oli tosiasiallisesti tehty ennen haastattelua, viimeistään , jolloin päätösesitys oli lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille. Kirkkolain 6 luvun 10 mukainen julkinen hakumenettely on pääsääntö. Siitä voidaan poiketa vain tietyistä erityisistä syystä. Hallituksen esityksen (HE 41/2012) mukaan julkisen hakumenettelyn tavoitteena on turvata hallinnon uskottavuus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Tässä tapauksessa juuri nämä tavoitteet ovat jääneet toteutumatta. Diakonian viran täyttäminen on ollut kirkkoneuvoston tekemän päätöksen vastainen. Lisäksi päätösmenettely on ollut minua syrjivä. Asiassa on sotkettu keskenään viran haettavaksi julistaminen ja siirto virkatehtävästä toiseen. Menettely on kirkkolain vastainen ja se tulee korjata kumoamalla virheellinen päätös. Sastamalassa Tarmo Marjamäki Nuorisotyönohjaaja, Sastamalan seurakunta Tarmo Marjamäki vaatii kirkkoneuvoston diakonian viran täyttämisestä tekemää päätöstä kumottavaksi sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja viranomainen on ylittänyt toimivaltansa. Päätös on hänen mukaansa lain vastainen ja lisäksi epätarkoituksenmukainen.

13 12 Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt julistaa diakonian viran haettavaksi. Kokouksessaan kirkkoneuvoston on kuitenkin päättänyt täyttää kyseisen diakonian viran siirtämällä siihen nuorisotyönohjaajan virasta Heidi-Maria Heikkilän. Tarmo Marjamäki katsoo, että kirkkoneuvosto näin tekemällä on ylittänyt toimivaltansa. Näin ei kuitenkaan ole asian laita. Kirkkoneuvosto on tehnyt diakonian viran täyttämistä koskevassa asiassa uuden päätöksen, joka on eri sisältöinen ensimmäisen päätöksen kanssa. Kirkkoneuvostolla on valta muuttaa omaa päätöstään. Diakonian viran täyttämistä siirtomenettelyä käyttäen on ryhdytty valmistelemaan sen jälkeen kun Heidi-Maria Heikkilä on tullut valituksi nuorisotyönohjaajan virkaan. Heidi-Maria Heikkilällä on pätevyys sekä nuorisotyönohjaajan että diakonian virkaan. Hän on aikaisemmin työskennellyt Sastamalan seurakunnassa diakoniatyöntekijänä, millä perusteella on ollut tiedossa, että hän olisi nyt kyseessä olevaan virkaan erityisen soveltuva. Asian käsittelyn aikana on noussut esiin, että myös nuorisotyönohjaaja Tarmo Marjamäki on vihitty diakoniksi Kirkkoherra on sen vuoksi lähettänyt Tarmo Marjamäelle sähköpostin, jossa hän on todennut, että Tarmo Marjamäellä on pätevyys diakonian virkaan ja tiedustellut hänen halukkuuttaan siirtyä siihen. Kyseisessä sähköpostissa kirkkoherra tuo esiin, että hän on ajatellut esittää kirkkoneuvostolle Heidi-Maria Heikkilän siirtämistä diakonian virkaan. Kirkkoherra toteaa lisäksi, että jos Tarmo Marjamäki on halukas virkaan siirtymään, on kyse sisäisestä hausta, jolloin kirkkoneuvosto tekee valinnan. Tarmo Marjamäki on ilmoittanut halukkuutensa siirtyä diakonian virkaan. Sekä Heidi- Maria Heikkilä että Tarmo Marjamäki ovat olleet kirkkoneuvoston haastateltavana. Kokouksessaan kirkkoneuvosto on päättänyt siirtää diakonian virkaan Heidi-Maria Heikkilän. Tarmo Marjamäki ei ole tullut epätasa-arvoiseksi kohdelluksi sillä perusteella, että kirkkoneuvostolle lähetetyn esityslistan päätösesityksenä on Heidi- Maria Heikkilän siirtäminen diakonian virkaan. Sekä Tarmo Marjamäki että Heidi- Maria Heikkilä ovat Sastamalan seurakunnassa tuttuja työntekijöitä. Kirkkoneuvoston jäsenet eivät ole olleet sidottuja kirkkoherran päätösesitykseen, vaan ovat voineet tehdä päätöksensä oman kokemuksensa ja toimitettujen haastattelujen pohjalta.

14 13 Kirkkoneuvoston päätös täyttää diakonian virka talon sisäisellä virkasiirrolla viran avoimeksi julistamisen sijaan on poikkeuksellinen, mutta seurakunnan kannalta tarkoituksenmukainen. Kirkkoneuvoston päätös on lain mukainen, eikä kirkkoneuvosto ole päätöstä tehdessään ylittänyt toimivaltaansa. Kirkkoneuvosto hylkää oikaisuvaatimuksen. 145 DIAKONIAN VIRAN MUUTTAMINEN 100 % VIRAKSI Kiikoisten seurakunnasta siirtynyt diakonian virka, jota hoitaa Irja Ruusuvuori on osaaikainen (80 % kokoaikaisesta). Diakoni Seija Saarelan jäädessä eläkkeelle, Suodenniemen kappeliseurakunnan diakoniatyö on siirtynyt Irja Ruusuvuoren hoidettavaksi. Kahden kappeliseurakunnan diakoniatyön hoitaminen osa-aikaisella viralla ei ole mahdollista. Diakoniatyön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja esittänyt, että kirkkoneuvosto valmistelisi kirkkovaltuustolle esityksen viran muuttamisesta kokoaikaiseksi. Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan että Irja Ruusuvuori hoitaa diakonian virkaa kokoaikaisena siihen saakka, kun Seija Saarelalta vapautuva diakonian virka on täytetty ja jatkosta tehdään päätös erikseen myöhemmin. Diakoniatyön johtokunta on kokouksessaan käsitellyt Kiikoisten ja Suodenniemen kappelien diakoniavirkaa, ja esittää kirkkoneuvostolle, että Irja Ruusuvuoren virka olisi jatkossa 100 % virka. Esitystä johtokunta perustelee sillä, että Heidi-Maria Heikkilän virasta 80 % on diakoniaa ja 20 % kohdistuu nuorisotyöhön. Näin ollen diakonian kokonaistyövoima ei kasva. Diakonian osa-aikaista (80 %) virkaa ei muuteta kokoaikaiseksi.

15 ESITYS MUISTOLAATAN HANKKIMISEKSI JA SIJOITTAMISEKSI TYRVÄÄN ROISMALAN HAUTAUSMAALLE ENTISEN TYRVÄÄN PIIRIMIELISAIRAALAN PO- TILAIDEN MUISTOLLE Jouni Koskela ja Aimo Pirttijärvi ovat tehneet Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja Sastamalan seurakunnalle esityksen muistolaatan hankkimiseksi ja sijoittamiseksi Tyrvään Roismalan hautausmaalle entisen Tyrvään piirimielisairaalan potilaiden muistolle. Esityksen tekijät ovat jo suullisesti keskustelleet asiasta Sastamalan kirkkoherran Ari Paavilaisen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajan Rauno Ihalaisen kanssa, että Roistamalan hautausmaalle Sastamalaan hankittaisiin ja sijoitettaisiin yleistekstillä (ilman vainajien nimiä) oleva muistolaatta sinne haudattujen Tyrvään piirimielisairaalan potilaina olleiden vainajien muistolle. Tyrvään kappelihautausmaalle Roismalaan sijoitetaan muistolaatta entisen Tyrvään piirimielisairaalan potilaiden muistolle. Laatan hankintaa valmistellaan yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. 147 TALOUSARVION JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEEN HYVÄKSYMINEN Taloussäännön 3 :n mukaan seurakunnassa on toiminnan ja talouden suunnittelujärjestelmä, joka käsittää vähintään kolme vuotta kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen sisältyvän talousarvion. Toiminnan tavoitteet johdetaan seurakunnan toiminta-ajatuksesta ja keskeisistä painopistealueista sekä ohjeena toimii myös kirkkovaltuuston vahvistama strategia. Tavoit-

16 15 teet on asetettava tunnuslukuina, mikäli mahdollista. Ne voivat olla määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteita. Tavoitteiden toteutumista on voitava arvioida. Vuoden 2015 talousarvion laadinnan lähtökohdat ovat seuraavat: Laatimisohjeiden valmistelu pohjautuu vuoden 2013 tilinpäätöslukuihin, vuoden 2014 tammi-kesäkuun talousarvion toteumaan sekä vuotta 2015 koskeviin kirkkohallituksen antamiin arvioihin sekä talouden ennustelaitosten lukuihin. Kaikkien seurakuntien kirkollisverotulot yhteensä ovat tammi-heinäkuun aikana nousseet 1,4 % ja yhteisöverot ovat nousseet 12,7 %, Sastamalan seurakunnassa kirkollisverotulot kasvoivat 2,0 % ja yhteisöverotulot 13,8 %. Verotulot yhteensä ovat nousseet 2,8 %. Vuonna 2015 Sastamalan seurakunnan verotuloihin on arvioitu nousua 4 %. Verotulojen nousulla ja toimintatuottoja kasvattamalla mm puun myynnillä tavoitteena on nollatulos. Seurakunnan menoista lähes 70 % muodostuu henkilöstömenoista, joten edelleen työsuhteen päättyessä, viran/työsuhteen täyttö on tarkoin tapauskohtaisesti harkittava. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka. Vuoden 2014 elokuussa toteutettiin euromääräinen yleiskorotus peruspalkkoihin ja palkantarkistus toteutetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena, jonka arvioitu kustannusvaikutus on 0,4 %. Vuoden 2016 sopimuskorotus kohdennetaan käytettäväksi ensisijaisesti harkinnanvaraiseen palkanosaan (HAVA:aan). Sopimuksen mukaisiin palkankorotuksiin ja vuosisidonnaisen palkanosan mukaisiin korotuksiin on talousarviossa varauduttu 1 %. Henkilösivukulut ovat tämänhetkisten tietojen mukaan vuonna 2015 Kiel 28,00 %, sosiaalivakuutusmaksu 2,14 %, muut vakuutusmaksut n. 3,1 %. Vuonna 2013 käyttöön otetun kirkon eläkerahastomaksun arvioidaan ensi vuonna pysyvän 1,2 %, joka lasketaan viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta, Sastamalan seurakunnalle lisämaksu on n euroa.

17 16 Verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut arvioidaan vuoden 2015 talousarvioon kirkkohallituksen myöhemmin antaman ohjeistuksen mukaisesti. Seurakuntaliitoksesta johtuvaa keskusrahastoavustusta saadaan vuonna euroa. Kiinteistötoimikunta tekee esityksen vuoden 2015 investoinneista kirkkoneuvoston syyskuun kokoukseen. Johtokuntien ja työalasta vastaavien on valmisteltava tehtäväalueittain lopulliset ehdotukset vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Ehdotukset tulee toimittaa talouspäällikölle viimeistään Esitys tp: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet liitteen 6 mukaisesti. 148 VEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2015 Kirkkolain 15:2 :n mukaan se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin etukäteen kullekin verovuodelle. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Verotusvuonna 2014 toimitetaan verovuoden 2013 verotus. Verotus valmistunee lokakuussa. Vastaavasti verotusvuonna 2015 toimitetaan verotus kuluvan vuoden tuloista ja nyt vahvistettavan veroprosentin perusteella ensi vuodelta toimitettava verotus valmistuu syksyllä Sastamalan seurakunnan kokonaisverokertymäksi on täksi vuodeksi arvioitu euroa. Heinäkuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt euroa eli 68,7 % arviosta. Kirkollisverokertymä on euroa, 2,0 % ( euroa ) enemmän

18 17 kuin edellisenä vuonna ja yhteisöverokertymä on euroa, joka on 13,8 % ( euroa) enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 talousarvion katteeksi saataisiin verotuloja euroa, joka on 4 prosenttia enemmän kuin kuluvalle vuodelle arvioitu verokertymäennuste. Suunnitteluvuosille verotuloihin on arvioitu lievä korotus. Talousarvioraamit ja suunnitteluohjeet annetaan niin, että vuosikate säilyy positiivisena koko suunnittelukauden. Esitys tp: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sastamalan seurakunnan vuoden 2015 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75 %. 149 SUODENNIEMEN SEURAKUNTATALON ILMANVAIHTO Kirkkovaltuutettu Harri Hakala on lähettänyt kirkkoneuvostolle seuraavan kirjeen. Sastamalan kirkkoneuvostolle. Seurakuntatalomme on upea paikka pitää eri tilaisuuksia, hautajaisia, syntymäpäiviä ym. Törmäsin kuitenkin jälleen siihen tosiasiaan että kesäisin sali on monesti aivan liian kuuma. Olin heinäkuun lopulla mukana siellä pidettävässä muistotilaisuudessa. Päivä oli lämmin ja sisällä ilma sen mukainen. Monella varsinkin vanhuksilla oli huono olo vaikkakin ovia pidettiin auki ja säleverhot olivat kiinni. Tiedän seurakunnan taloudellisen tilanteen. Siitä huolimatta asialle pitäisi tehdä jotain. Sali on korkea ja ylhäällä on ikkunoita jonka kautta ilmaa saisi vaihtumaan paremmin. Esim. sähköisesti ylhäällä katonrajassa yksi avattava ikkuna voisi olla yksi vaihtoehto. Toivon että kirkkoneuvosto käsittelee asiaa ja tutkittaisiin keinoja jolla ilman laatu paranisi. Suodenniemellä Harri Hakala, kirkkovaltuutettu

19 18 Kiinteistötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja suosittanut ilmalämpöpumpun hankintaa Suodenniemen seurakuntatalolle. Esitys tp: Suodenniemen seurakuntatalon ilmanvaihtoa parannetaan asentamalla seurakuntatalolle ilmalämpöpumppu. 150 SUODENNIEMEN KIRKON NOSTOLAITETARJOUKSET Kirkkovaltuusto on kokouksessaan päättänyt invahissin asentamisesta Suodenniemen kirkon sivuportaiden yhteyteen. Ratkaisu edellyttää portaiden ylätasanteen laajentamista, jotta pyörätuoli mahtuu kääntymään tasanteella. Kiinteistöpäällikkö on pyytänyt nostohissin rakentamisesta tarjouksia kahdeksalta toimittajalta. Tarjouspyynnön mukaan tarjoushinnan tulee sisältää kaikki työt ja tarvikkeet ja muut kulut hissin saattamiseksi täyteen käyttökuntoon. Tarjouksia on määräaikaan mennessä saatu neljä. Edullisimman tarjouksen, euroa (sis. alv), on jättänyt Hissimarin Oy. Tarjousvertailu liitteenä 7. Kiinteistötoimikunta esittää, että portaiden ylätasanteen laajennustyö teetettäisiin Aarne Mäkisellä. Esitys tp: Kirkkoneuvosto hyväksyy Hissimarin Oy:n Suodenniemen kirkon inva-hissistä jättämän euron (sis. alv) suuruisen tarjouksen. Portaiden ylätasanteen laajennustyö teetetään Aarne Mäkisellä Julkisuuslain (621/1999) 24 :n mukaan kirkkoneuvoston pykälät 151 ja 152 on salassa pidettäviä.

20 KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 71-85/2014 liitteenä 8. Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoherran viranhaltijapäätökset. 154 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Talouspäällikön viranhaltijapäätökset /2014 liitteenä 9. Esitys tp: Kirkkoneuvosto hyväksyy talouspäällikön viranhaltijapäätökset. 155 MUUT ASIAT Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat. 156 TIEDOTUSASIAT Diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja Keikyän kappelineuvoston pöytäkirja Kiikoisten kappelineuvoston pöytäkirja Talousavion toteutuma ja verotulokertymä liitteenä 10.

21 20 Rippikoulut Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 15/2014 Kirkon kielistrategia Puhetta Jumalasta ja Jumalalle omalla kielellä on julkaistu. 16/2014 Vaaleja koskeva kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutos sekä uusi kirkon vaalijärjestys. 17/2014 Arvioinnin johtokunnan mallijohtosääntö. Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet: A12/ Sopimuskorotukset Muuta KirVESTES täytäntöönpanoon liittyvää 3.Tilastotietoja palkoista kesäkuulta Koulutustilaisuudet uusista työaikamääräyksistä 5.Toimiston muutto ja kesäaukiolo Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi. 157 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 158 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.

22 Sastamalan seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, Perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 133, 134, 135, 142, 143, 147, 148, 155, 156, 157, 158 Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 136, 137, 138, 139, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 140 ja 141 Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista 19 Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: musviranomai- 136, 137, 138, 139, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154 nen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Sastamalan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Aittalahdenkatu 12 Postiosoite: SASTAMALA Telekopio: Sähköposti: - Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34 Postiosoite: PL 32, TURKU Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät : 144 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pykälät 137 Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Hämeenkatu 13 Postiosoite: PL 60, TURKU Telekopio: Sähköposti: Liitetään pöytäkirjaan

23 Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185, (Satamakatu 11, Helsinki) Telekopio: Sähköposti: Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmässä on ilmoitettava Valittajan nimi ja kotikunta Postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa Päätös, johon haetaan muutosta Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi Perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet Päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä Todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankinta-asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: (09) Lisätietoja Oikeuden- Käyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

N:o 9/2012. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto

N:o 9/2012. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU N:o 9/2012 KOKOUSAIKA Torstai 18.10.2012 klo 18, kahvi kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Vammalan seurakuntatalo (Asemakatu 6) KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET 158 159 160 161

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 9/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 9/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 9/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.10.2012 klo 18 18.08 KOKOUSPAIKKA Vammalan seurakuntatalo, Asemakatu 6, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

N:o 2/2014. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto

N:o 2/2014. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU N:o 2/2014 KOKOUSAIKA Torstai 30.1.2014 klo 17:30, kahvi klo 18 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET 21 22 23 24 25 26 27 28 Vammalan seurakuntatalo Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

N:o 9/2013. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto

N:o 9/2013. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU N:o 9/2013 KOKOUSAIKA Torstai 31.10.2013 klo 16, kahvi klo 15.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.9.2014 klo 16, kahvi klo 15.30. Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala

KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.9.2014 klo 16, kahvi klo 15.30. Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU N:o 9/2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.9.2014 klo 16, kahvi klo 15.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET 161 162 163 164 165 1 166 2 167 3 168 169 170 171 172 173

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.1.2014 klo 16 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.30. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 4/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 4/2016 AIKA: Perjantai 29.7.2016 klo 18.00 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa Katila

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 28.4.2011 klo 9.00 11.10 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

N:o 6/2013. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto

N:o 6/2013. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU N:o 6/2013 KOKOUSAIKA Torstai 13.6.2013 klo 16, kahvi klo 15.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 1 2

Lisätiedot

N:o 1/2013. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto

N:o 1/2013. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU N:o 1/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.1.2013 klo 16, kahvi klo 15.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 2 12 3 13 14 15 16 4 17 18 5 19

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 26.10.2016 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa.

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. 6 Muut asiat Ei muita asioita. 84/2017 7 Seuraavat kokoukset Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo Päätös Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. Johtokunta päätti, että seuraava kokous

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) Aika: Tiistai 16.6.2009 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Harri Hernesmaa Poistui 72 käsittelyn aikana klo 19.10 Kyllikki Honkanen

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013.

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013. ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 51 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 8/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 8/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 8/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.9.2013 klo 16 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

Ihanamäki Johanna. Kujansuu Samuli. Sällilä Raimo

Ihanamäki Johanna. Kujansuu Samuli. Sällilä Raimo KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.11.2017 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA: Vanha pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Marjatta vara Esa Vuorenmaa Ihanamäki Johanna Koivumäki Anu 109-116 poistui klo 20:45 Koivunen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkoneuvosto

Hartolan seurakunta Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston kokous 8/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika torstaina 29.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali I, Kirkkotie 2, Hartola Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 27.1.2016 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) Aika: Tiistai 9.12.2008 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Mika Arola Harri Hernesmaa Kyllikki Honkanen Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen Jari Lippo

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2017 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2017 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2017 1 Kirkkoneuvosto Esityslista/Pöytäkirja Aika: 05.04.2017 klo 17.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 3/

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 3/ Kirkkovaltuuston kokous 3/2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 3.11.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Maanantai klo 18.30, kahvi klo KOKOUSPAIKKA Vammalan seurakuntatalo (Asemakatu 6)

KOKOUSAIKA Maanantai klo 18.30, kahvi klo KOKOUSPAIKKA Vammalan seurakuntatalo (Asemakatu 6) Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU N:o 1/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.2.2012 klo 18.30, kahvi klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Vammalan seurakuntatalo (Asemakatu 6) KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30) LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9 AIKA Torstai 26.10. klo 19.00 (Kahvitus klo 18.30) PAIKKA Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 71 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 7. päivänä marraskuuta n. klo 17.00 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. 105 Kokouksen avaus 106 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden 149/2015 127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden puitesopimukseen Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää, että Malmin seurakunta sitoutuu KL- Kuntahankinnat kilpailuttamaan

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2011

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2011 52 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/ Aika: 8.8. klo 19.00 20.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari jäsen Hautala

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot