Videoneuvottelujärjestelmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Videoneuvottelujärjestelmä"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJEET Videoneuvottelujärjestelmä Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten. MALLI V5000 V (V1.2)

2 2 Turvallisuusohjeet 1 1 Tietoa turvallisuudesta Turvallisuusohjeet VAROITUS SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA HUOMIO: SÄHKÖISKUVAARAN RAJOITTAMISEKSI ÄLÄ POISTA KANSIA (TAI TAKAOSAA) SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA ANNA HUOLTOTYÖT AINA VALTUUTETUN HUOLTOTEKNIKON TEHTÄVÄKSI. Tämä symboli salamalla nuolella kolmiossa osoittaa käyttäjälle eristämättömän vaarallisen jännitteen tuotteen kotelon sisällä. Jännite voi olla tarpeeksi voimakas aiheuttaakseen sähköshokin ihmisille. Tämä huutomerkki kolmiossa osoittaa käyttäjälle laitteen mukana tulevan kirjallisuuden sisältävän tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita. Varoitus: Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahylly tai vastaava. Varoitus: Johdotuksen on oltava National Electric Code, ANSI/NFPA 70 mukainen. Varoitus: Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä kotitalouksissa, jolloin käyttäjän on suoritettava vaadittavat toimenpiteet. Varoitus: Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Huomio: Asennuksen tulisi suorittaa valtuutettu huoltomies ja sen tulee noudattaa kaikkia paikallisia sääntöjä. Huomio: Välttääksesi sähköiskun, älä avaa laitteen koteloa. Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Huomio: Laitetta ei saa altistaa vedelle (valuva tai roiskuva) ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakot, ei saa asettaa sen päälle. Irrota virtajohto vetämällä pistokkeesta. Asenna laite siten, että pistokkeeseen päästään helposti käsiksi. FCC VAROITUS: Tämä laitteisto muodostaa tai käyttää radiotaajuista energiaa. Se saattaa valmistajan käyttöohjeissa mainitusta tavasta poiketen asennettuna aiheuttaa häiriöitä Luvattomat muutokset tai muokkaukset saattavat mitätöidä käyttäjän tämän laitteiston käyttöä koskevan valtuutuksen. SÄÄNTÖTIEDOT: FCC Osa 15 Tämä laitteisto on testattu ja sen on todettu noudattavan Luokan A digitaalilaitteiden rajoituksia, jotka noudattavat FCC-sääntöjen osaa 15. Kyseisten rajojen tarkoitus on varmistaa kohtuullinen suojaustaso haitallisia häiriöitä vastaan asennettaessa laitteisto kaupalliseen ympäristöön. Tämä laitteisto muodostaa, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuista energiaa ja saattaa valmistajan käyttöohjeissa mainitusta tavasta poiketen asennettuna häiritä radio- ja televisiolähetysten vastaanottoa. Yksittäisen asennuksen tapauksessa ei häiriöttömyyttä voida kuitenkaan taata. Jos tämä laitteisto aiheuttaa haitallisia häiriöitä, on käyttäjän poistettava häiriöt itse. Tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä kotitalouksissa, jolloin käyttäjän on suoritettava vaadittavat toimenpiteet. Laite on varustettava sopivilla johtojen läpivienneillä ja suojilla. Jos paristo vaihdetaan virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda ainoastaan valmistajan suosittamaan samaan tai vastaavaan tyyppiin. Hävitä paristot valmistajan ohjeiden mukaan. Reikien metallissa, joiden läpi johdot viedään, on oltava pyöristettyjä tai ne on varustettava suojaholkilla. LG Electronics julistaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivien 2004/108/EC, 2006/95/EC, ja 2009/125/EC olennaisia vaatimuksia ja muita ohjeita. European Standards Centre: Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands.

3 Turvallisuusohjeet Vanhan laitteen hävittäminen 1. Kun tämä yliruksattu jäteastia on kiinnitetty tuotteeseen tarkoittaa se, että se noudattaa Euroopan direktiiviä 2002/96/EC. 2. Kaikki sähkö- ja elektroniikkajäte on erotettava kotitalousjätteestä ja vietävä viranomaisten määrittämään kierrätyskeskukseen.. Loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. 4. Saat lisätietoja loppuun käytetyn laitteen hävittämisestä ottamalla yhteyttä asuinkuntasi jätehuoltoviranomaiseen, jätehuoltoyritykseen tai laitteen myyneeseen liikkeeseen. Pariston tai akun turvallinen poisto laitteesta: Irrota paristo tai akku päinvastaisessa järjestyksessä asennukseen nähden. Estääksesi ympäristöhaitat tai vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle, on käytetty paristo tai akku vietävä sopivaan säiliöön määritetyissä keräyspisteissä. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Käytä paikallisia, maksuttomia paristojen ja akkujen kierrätysjärjestelmää. Älä altista paristoja kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle tai tulelle. Paristojen/akkujen hävittäminen 1. Kun tämä yliruksattu jäteastian merkki on kiinnitetty paristoihin/akkuihin tuotteessasi tarkoittaa se, että se on Euroopan direktiivin 2006/66/EC alainen. 2. Tämä symboli voidaan yhdistää kemiallisilla symboleilla elohopealle (Hg), kadmiumille (Cd) tai lyijylle (Pb) jos paristo sisältää enemmän kuin % elohopeaa, 0.002% kadmiumia tai 0.004% lyijyä.. Kaikki paristot/akut on erotettava kotitalousjätteestä ja vietävä viranomaisten määrittämään kierrätyskeskukseen. 4. Oikea hävitystapa vanhojen paristojen/ akkujen osalta auttaa poistamaan mahdolliset haittavaikutukset ympäristölle ja terveydelle. 5. Lisätietoja vanhojen paristojen/ akkujen hävittämisestä saat kunnaltasi, jätteenhuoltolaitokselta tai jälleenmyyjältä jolta ostit laitteen. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet.. Noudata kaikkia varoituksia. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. 6. Puhdista vain kuivalla kankaalla. 7. Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti. 8. Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien tai muiden lämpöä kehittävien laitteiden lähelle. 9. Älä poista polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvamekanismeja. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi kosketinta, joista toinen on toista leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kosketinta sekä kolmas maadoituskosketin. Leveämpi kosketin ja maadoituskosketin ovat sinun suojaksesi. Jos mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteys sähkömieheen, jotta vanhentunut pistorasia voidaan vaihtaa. 10. Suojaa virtajohto sen päällä kävelemiseltä ja puristumiselta eritoten pistokkeiden, liittimien ja johtojen erkanemispisteiden kohdalla. 11. Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä/lisälaitteita. 12. Käytä vain sen kärryn, jalustan, tukijalan, kehikon tai pöydän kanssa, jonka valmistaja on määrittänyt tai joka oli myyty laitteen kanssa. Kun käytät kärryä, noudata huolellisuutta, jotta voit välttää kaatumisen aiheuttaman loukkaantumisen. 1. Kytke laite irti verkkovirrasta ukonilman aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan. 14. Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, mikäli laite on vahingoittunut millään tavalla, kuten esimerkiksi vahingoittunut verkkovirtajohto, laitteessa on nestettä tai laitteeseen on pudonnut vierasesineitä, laite on ollut sateessa tai kosteudessa, se ei toimi oikein tai on pudonnut. 1 Turvallisuusohjeet

4 4 Turvallisuusohjeet Turvallisuusvaroitukset ja huomautukset 1 Turvallisuusohjeet Seuraavat ovat varoituksia ja huomautuksia käyttäjän turvallisuudelle ja omaisuusvahinkojen välttämiselle. Ole hyvä ja lue seuraavat huolellisesti. Turvaohjeet ovat jaettu osiin VAROITUS ja HUOMIO ja alla olevassa löydätte määritelmät. VAROITUS: Toimiessasi vastoin ohjeita, seuraamuksena on mitä todennäköisimmin vakava vamma tai hengenvaara. HUOMIO: Toimiessasi vastoin ohjeita, voi syntyä vähäisempi vamma tai vahinko. VAROITUS Sammuta järjestelmä ennen asennusta. Älä kytke useaa sähkölaitetta samaan pistorasiaan. Muussa tapauksessa ylikuumenemisen tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. Älä aseta nestettä sisältäviä esineitä järjestelmän päälle, kuten vettä, kahvia tai muita juomia. Jos nestettä pääsee laitteen sisälle, voi se aiheuttaa järjestelmävian tai tulipalon. Estä virtajohtoa taittumasta ja älä aseta mitään raskasta esinettä sen päälle. Se voi aiheuttaa tulipalon. Poista pöly järjestelmän ympäriltä säännöllisesti. Puhdista järjestelmä vain kuivalla pyyhkeellä. Älä käytä märkää pyyhettä tai muita orgaanisia liuottimia. Tämä voi vaurioittaa järjestelmän pintaa ja aiheuttaa järjestelmävikoja tai sähköiskun. Älä sijoita järjestelmää kosteaan, märkään tai pölyiseen paikkaan. Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. Irrota sähköjohto vetämällä varovasti pistokkeesta. Älä koske pistokkeeseen märillä käsillä ja vältä pistokkeen käyttöä, jos pistorasia on viallinen. Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. Älä yritä itse korjata laitetta, purkaa sitä osiin tai muunnella järjestelmää pyytämättä apua LG Electronicsilta. Tämä on erittäin vaarallista johtuen laitteen sisällä olevasta korkeasta jännitteestä. Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai tapaturma. Tarkasta madolliset vaaralliset tilanteet, kuten märkä lattia, löysä tai viallinen sähköjohto tai epävakaat alustat. Jos kohtaat ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. Asenna järjestelmä paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto. Jätä vähintään 15 cm tila järjestelmän ja seinän väliin järjestelmän kaapeleille, muutoin ne voivat taittua, vaurioitua tai katketa. Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai tapaturma. Asenna järjestelmä viileään paikkaan, pois suorasta auringonpaisteesta ja ylläpidä huoneen lämpötila. Vältä kynttilöitä ja lämpölähteitä. Älä asenna järjestelmää kohtaan, jossa kuljetaan. Se voi aiheuttaa tulipalon. Suositeltu käyttölämpötila on yli 0 C (2 F). Asenna järjestelmä tasaiselle alustalle jossa on riittävä ilmanvaihto. Älä sijoita sitä korkeisiin paikkoihin. Tämä voi vaurioittaa järjestelmää tai aiheuttaa vakavan tapaturman. Virtajohto on asetettava lattialle ja jännitealueen oltava 10 % sisällä nimellisjännitteestä. Älä käytä samaa pistorasiaa hiustenkuivaajan, silitysraudan, jääkaapin tai muun lämmityslaitteen kanssa. Muussa tapauksessa ylikuumenemisen, tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. Älä koske virtajohtoihin ja signaalijohtoihin ukkosen ja salamoinnin aikana. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. Älä irrota virtajohtoa käytön aikana. Seurauksena voi olla sähköisku laitteelle. Älä käännä laitteen virtaa päälle tai pois päältä virtapistoketta käyttämällä. (Älä käytä virtapistoketta kytkimenä. Seurauksena voi olla sähköisku tai vikatila) Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, irrota sen virtajohto. Pölyn kertyminen voi johtaa vuotoihin, sähköiskuun tai tulipaloon kuumuudesta johtuen, tulipaloon ja eristeiden haurastumiseen vuodoista, sähköiskusta tai tulesta johtuen. Tuotetta kuljetettaessa, varmista että kytket pois päältä ja irrotat kaikki neuloihin kiinnitetyt kaapelit ja suoritat kuljetuksen. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai järjestelmän hajoamisen.

5 Turvallisuusohjeet 5 Pääasiallinen virtalähteestä irroittamisen väline on virtajohto, tämä irroitettava johto tulee olla paikassa jossa sitä on helppo käsitellä. Laite on yhdistetty AC-virtalähteeseen, virtakytkin on kytketty pois päältä AC-virran ollessa saatavilla. Virtalähteen irrottamisen tulee tuottaa 0 -tason virrankulutus. Jos tuote on pudonnut tai sen kotelo rikkoutunut, kytke pois virta ja irrota virtajohto. Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. Ota yhteys Huoltokeskukseen. Mikäli tuotteessa ei näy videota eikä kuulu ääntä, ole hyvä ja lakkaa käyttämästä. Irrota virtajohto pistorasiasta välittömästi ja ota yhteys huoltokeskukseen. Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. HUOMIO 1 Turvallisuusohjeet Huomioi seuraavat ohjeet ennen VCS:n asentamista. Sammuta järjestelmä ennen asennusta. Älä altista laitetta kipinöille tai magneettisille vaikutteille. Vältä äärimmäisiä lämpötiloja. Suositeltu käyttölämpötila on välillä 0 C - 40 C. Varmista riittävä tila kaapeliliitännöille. Asenna järjestelmä tasaiselle alustalle jossa on riittävä ilmanvaihto. Vältä täriseviä alustoja. Järjestelmän asettaminen sähkölaitteiden lähelle, kuten radio, voi aiheuttaa häiriöitä. Estä nesteiden pääsy järjestelmän sisään. Tämä voi vahingoittaa järjestelmää. Älä asenna järjestelmää kohtaan, jossa on magneettisuutta, sähköaaltoja tai langattomia laitteita, kuten radio. Älä asenna järjestelmää kohtaan, jossa on magneettisuutta, sähköaaltoja tai tärinää. Älä aseta mitään raskaita esineitä järjestelmän päälle. Tämä voi vahingoittaa järjestelmää. Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle. Järjestelmä ei ehkä toimi kunnolla. Asenna järjestelmän paikkaan, jonka kosteus- ja lämpötilatasot ovat oikeat. Vältä järjestelmän asentamista paikkaan, jossa on korkea (yli 40 C) tai alhainen (alle 0 C) lämpötila. järjestelmä voi vaurioitua kovista iskuista tai tärinästä. Älä heittele esineitä järjestelmän läheisyydessä. Älä aseta sitä suoraan auringonpaisteeseen tai lämmityslaitteiden lähelle. Varmista käyttöhuoneen ilmanvaihto ja kiristä järjestelmän kansi kunnolla. Järjestelmän voi vaurioitua käyttämisestä väärässä ympäristössä. Suosittelemme AVR-järjestelmän (Automaattinen jännitteensäädin) käyttämistä tasaisen virransyötön varmistamiseksi. Suosittelemme järjestelmän eristämistä sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Virtajohto on asetettava lattialle. Jos outoa ääntä tai hajua esiintyy, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä palvelukeskukseen. Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. Järjestelmän oikean toiminnon takaamiseksi, pyydä palvelukeskusta tarkastamaan se säännöllisesti. LG Electronics ei ole vastuussa väärinkäytöstä johtuvista järjestelmävaurioista. Jos paristo vaihdetaan vääräntyyppisellä paristolla, voi se johtaa räjähdykseen. Hävitä paristot ohjeiden mukaan. Älä käännä laitetta sen ylösalaisin ollessa käytössä. Älä käytä tai aseta syttyvien materiaalien läheisyyteen. Tämä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Jos käytät vain tiettyä ruutua pitkään, se voi tulla pahoin vahingoittuneeksi. Käytä näytönsäästön tilaa. Laite toimii EMC-Välineistönä (A-luokka), myyjän tai käyttäjän tulee käyttää laitetta tilassa jossa sen käyttö on tarkoituksenmukaista.

6 6 Sisällys Sisällysluettelo 1 Tietoa turvallisuudesta TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 4 Turvallisuusvaroitukset ja huomautukset 2 Valmistelu 8 Esittely 8 Mikä on VCS? 8 Ominaisuudet 9 Pakkauksen purku 10 Koodekkiyksikön yleiskuva 11 HD-kameran yleiskuva 11 Kaukosäädin 11 Ennen kaukosäätimen käyttämistä 12 Etäohjaustoiminnot. Asennus 1 Liitännät 1 Varoitukset 1 Liitäntöjen yleiskuva 14 HDMI-liitäntä 15 HD-kameran liitäntä 16 Tietokoneen liitäntä 17 Liittäminen verkkoon 18 Audio-laitteen yhdistäminen 18 Mikrofonin liitäntä 19 Virran liittäminen 19 Järjestelmä liitäntöjen tarkastus 20 KOODEKKI-YKSIKÖN JALANkäyttö 22 Alkuasetukset 25 Päänäytön yleiskuva 26 Järjestelmän asetusvalikko 27 Käyttäjän asetukset 27 General (Yleistä) 28 Audio (Ääni) 29 Camera (Kamera) 0 Date Time 1 Järjestelmähoitajan asetukset 1 Puheluasetukset 5 Verkkoasetukset 41 Järjestelmä-asetukset 42 Järjestelmätiedot 42 System Status (Järjestelmän tila) 42 Video

7 Sisällys 7 4 Audio (Ääni) 4 Network Utility (Verkkoapuohjelmat) 44 Server Status (Palvelimen tila) 4 Käyttö 45 Ennen järjestelmän käyttöä 45 Soittaminen 45 Soittaminen manuaalisesti 46 Monikohteinen soitto 46 Soittaminen Puheluhistoriasta 46 Soittaminen hakemistosta 46 Soittaminen Pikavalinnalla 47 Puheluun vastaus tai sen hylkääminen 47 Puhelun hallinta 47 Puhelun lopettaminen 47 Käyttäjän liittymän osien näyttäminen tai piilottaminen 47 Äänenhallinta 48 Videon ulkoasun hallinta 48 Videon sisällön hallinta 50 Puhelutietojen näyttäminen 50 Ota pysäytyskuva 51 Hakemiston hallinta 51 Syötteen lisääminen Hakemistoon 52 Syötteen muokkaaminen tai poistaminen hakemistossa 52 Syötteen kopiointi Puheluhistoriasta 52 Syötteen kopiointi Yritysyhteyksistä 5 Syötteen poistaminen puheluhistoriasta 5 järjestäminen ja haku 5 Puhelun soittaminen kun laite on rekisteröity Gatekeeper-palvelimeen 5 Puhelun soittaminen kun laite on rekisteröity SIP-palvelimeen 54 Kameran ohjauksen käyttö 54 Esiasetustoiminnon käyttö 55 Pysäytyskuvan käyttö 55 Osalta virran pois-kytkentään liittyen 55 Verkkopalveluiden käyttö 55 Kirjaudu sisään verkkopalveluihin 56 Verkon tarkkailu-toiminnon käyttäminen 57 Verkon nauhoitus-toiminnon käyttäminen 58 Järjestelmäohjelmiston päivitys 58 Sertifikaattitiedoston lataaminen 59 Osoitekirjan vienti ja tuonti Liite 60 Vianmääritys 62 Avaa lähdeohjelman tiedot 6 Tekniset tiedot

8 8 Valmistelu 2 Valmistelu 2 Valmistelu Esittely Mikä on VCS? LG VCS (videoneuvottelunäyttö) on suunniteltu käytettäväksi videoneuvotteluissa, joissa ihmiset eri paikoissa voivat pitää neuvottelun näkemällä, kuulemalla ja keskustelemalla toistensa kanssa näytöllä. Tämän laitteen avulla voivat johtajat pitää kokouksen ja neuvotella asiakkaiden, alihankkijoiden ja työntekijöiden kanssa reaaliajassa ja päätöstenteko ja tiedonvaihto tapahtuu välittömästi ja säästää aikaa ja rahaa. Verkko VCS VCS Ominaisuudet Kätevä ja helppokäyttöinen graafinen käyttöliittymän H.2 / SIP-verkon kansainvälinen Standardi-koodekki HD videolaatu X 720 (0 fps) Valittava näytön ulkoasu Graafinen esitys käyttäen Sisällön Jaon-toimintoa Hallinnoijan salasana turvallisuuden varmistamiseksi Pikatoiminto puhelun yhdistämiseen. Graafinen hakemisto käyttäen pikakuvausta ja erityistä ryhmän hallintaa Helppo osoitekirjan hakutoiminto 720p teräväpiirtokamera Luonnollinen keskusteluääni täydessä duplex-tilassa.5 mm Micpod mykistyksellä Kameran Pan/Tilt/Zoom-ohjaus

9 Valmistelu 9 Pakkauksen purku Tarkasta pakkaus seuraavien ohjeiden mukaan. Jos joitakin varusteita puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään jolta ostit laitteen. Käyttöohjeen kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta. 2 Valmistelu Koodekkiyksikkö HD-kamera Kaukosäädin ja paristot Video Conference System V5500 Quick Setup Guide DC 12 V 6 Video Conference System Quick Setup Guide 1 V CAMERA CABLE HDMI CABLE Optional D-sub CABLE 4 HDMI CABLE LAN CABLE DC 12 V 1 CAMERA CABLE Optional Optional 6 2 HDMI CABLE Optional D-sub CABLE HDMI CABLE 5 TV 4 LAN CABLE Optional Optional TV Optional 5 Optional Virtasovitin HDMI-kaapeli Video Conference System Quick Setup Guide Kameran liitäntäkaapeli V5500 DC 12 V 6 1 CAMERA CABLE 2 HDMI CABLE Optional D-sub CABLE HDMI CABLE 4 LAN CABLE Optional TV Optional 5 Optional 1 CD Käyttöohje Pikaopas asennukseen MicPod Koodekkiyksikön jalka

10 10 Valmistelu Koodekkiyksikön yleiskuva a 2 Valmistelu b c d e f g h i j k l m n o a Virtavalo: Syttyy kun laite on päällä. b Jos käytät koodekki-yksikköä seisontatyyppinä, liitä koodekki-yksikkö koodekki-yksikön jalustaan. Lisätietojen osalta, ks. sivu 20. c d e f g h i j k l m n o Virtajohdon liitin: DC 12 V virran liitäntään. Virtapainike: Kytkee laitteen päälle ja pois. Sinun tulee kytkeä yksikön virta päälle Virta-nappulalla virtajohdon yhdistämisen jälkeen. Voit käyttää tätä painiketta järjestelmän nollaamiseksi. Kameran liitäntä: HD-kameran liitäntään. HDMI sisääntulon liitäntä: Yhdistää koodekkiyksikön ja kameran HDMI-kaapelilla. RGB(PC) IN portti: Tietokoneen liittämiseen D-sub kaapelilla esityksiin. Jäähdytystuuletin. HDMI OUT 1 portti: Yhdistää koodekkiyksikön ja näyttölaitteen HDMI-kaapelilla pääasialliseen ulostuloon. HDMI OUT 2 portti: Yhdistää koodekkiyksikön ja näyttölaitteen HDMI-kaapelilla sisällön ulostuloon. LAN portti: Verkkoliitäntään väylän kautta RJ-45 liittimellä. AUDIO IN/OUT: Yhdistyy ulkoiseen audio-laitteeseen. Mikrofonin liitäntä 1: Mikrofonin liitäntään. Mikrofonin liitäntä 2: Mikrofonin liitäntään. LUKKO: Liittää Kensington security-järjestelmän kaapelin kameran ja suuren kohteen kuten pöydän välillä.

11 Valmistelu 11 HD-kameran yleiskuva 2 Valmistelu a b c d e f a b c d e f Kaukosäätimen tunnistin: Osoita kaukosäädin tätä kohti. Kameran aktivoinnin ilmaisin: Syttyy kun kamera on liitetty koodekkiyksikköön ja aktivoitu. LUKKO: Liittää Kensington security-järjestelmän kaapelin kameran ja suuren kohteen kuten pöydän välillä. Virtajohdon liitin: DC 12 V virran liitäntään. RJ-45 liitäntäportti: Koodekkiyksikön ja HD-kameran liitäntään mukana toimitetulla kaapelilla. Se mahdollistaa kameran virran saannin ja viestinnän koodekki-yksikön kanssa. Kameraa käytetään ilman ulkoista virtalähdettä kameran ja koodekki-yksikön ollessa yhdistettyinä kameran yhteyskaapelilla. HDMI-portti: Yhdistää koodekkiyksikön ja kameran HDMI-kaapelilla. Kaukosäädin Kaukosäätimellä voidaan ohjata videoneuvottelujärjestelmän toimintoja langattomasti, navigoida käyttöliittymää ja soittaa ja vastaanottaa puheluita ja ohjata järjestelmään liitettyä kameraa. Ennen kaukosäätimen käyttämistä Avaa paristolokeron kansi, asenna paristot (1.5 V AAA) napa 2 ja oikeinpäin ja sulje paristolokeron kansi. VAROITUS Älä sekoita uusi paristoja keskenään vanhojen paristojen kanssa. Tämä voi vaurioittaa kaukosäädintä.

12 12 Valmistelu Etäohjaustoiminnot Painike 2 Kuvaus Painike Kuvaus Valmistelu Vaihtaa yksikön lepotilaan (ON) tai valmiustilaan (OFF). Lisätietojen osalta virran poiskytkentään liittyen, ks. sivu 55. Näyttää järjestelmä- tai puhelutiedot. Käytä tätä painiketta lähentääksesi tai loitontaaksesi kameran ottamaa kuvaa. Käytä tätä painiketta puhelun äänenvoimakkuuden säätöön. Käytä tätä painiketta lähijärjestelmän mikrofonin mykistämiseen. Jos painat tätä näppäintä, kameran kuva näkyy vastakkaisille puolille kameran sijaintia ja mikrofonit lähipäätejärjestelmässä mykistetään. Käytä tätä painiketta lähi- tai etäkameran valintaan. Voit käyttää alla olevia toimintoja: Valitse tällä painikkeella videon tulolähde (kamera tai tietokone) paikalliselle kameralle. Esiasetus PTZ-ohjaus Valitsee videon lähteen. Näyttää järjestelmän asetusvalikon. Käytä tätä painiketta käyttääksesi esitystoimintoa. Nuolipainikkeet: Selaa valikkotoimintoja. Käytä tätä painiketta etäkameran panorointiin/kallistamiseen. Käytä tätä painiketta palaamiseen edelliseen tilaan. OK: Vahvistaa valikkovalinnan. Käytä tätä painiketta etäkameran asettamiseksi esiasetuksiin. Vaihda näytön ulkoasua tällä painikkeella. Käytä tätä painiketta kun haluat soittaa puhelun. Näyttää aloitusvalikon. Käytä tätä painiketta kun haluat lopettaa puhelimen. Toimintopainikkeet. Jokainen painikkeen toiminto muuttaa valikon tilaa ja näytöllä näkyy lisätietoja järjestelmän toiminnasta. Käytä näitä painikkeita tekstin tai numeroiden syöttämiseen. Käytä näitä painikkeita ohjataksesi LG TV:tä. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, VCS on yhdistetty HDMI TV:n kanssa HDMI Output 1-portin välityksellä. : Kytkee TV:n virran päälle ja pois päältä. CH. +/- : Käytä tätä painiketta vaihtaaksesi kanavaa. INPUT: Tulolähteen valinta. MUTE: Äänen mykistys. VOL +/-: Käytä tätä painiketta säätääksesi TV:n äänenvoimakkuutta: DEL.: Poistaa osoittimen edellä olevan merkin. SPACE: Lisää välilyönnin osoittimen sijaintiin. 1/a/A: Vaihda syöttötyyppiä numeroiden, isojen ja pienten kirjainten välillä.

13 Asennus 1. Asennus Liitännät Varoitukset Ennen järjestelmän asettamista varmista, että näyttö, tietokonejärjestelmä ja muut liitetyt laitteet suljettu. Liitäntöjen yleiskuva Alla olevassa kuvassa näkyy järjestelmän liitännät. Katso lisätietoja jokaisesta liitännästä seuraavilla sivuilla. Asennus Liitäntöjen yleiskuva DC 12 V CAMERA CABLE HDMI CABLE D-sub CABLE HDMI CABLE LAN CABLE Optional Optional TV 5 Optional Optional

14 14 Asennus HDMI-liitäntä Lähettää digitaalisen video- ja äänisignaalin järjestelmästä näyttöön HDMI-kaapelin kautta, kuvan osoittamalla tavalla. HDMI-kaapelin liitäntä Asennus Optional HUOMIO Suosittelemme näytön käyttöä sisäänrakennetun kaiuttimen kanssa 1280X720 tilassa parhaan kuvalaadun saamiseksi. Jos liität koodekkiyksikön näytön (TV) DVI-porttiin HDMI - DVI muuntajalla, tulee äänen kuulua kaiuttimesta tai kuulokkeista, koska DVI ei tue ääniliitäntää. Siirry kohtaan [Setup > User > Audio > Audio Out(Asetukset > Käyttäjä > Ääni > Äänilähtö)] ja muuta [Audio Out(Äänilähtö)] Line Out -tilaan. HDMI OUT 2 porttia käytetään lähettämään sisältö. Jos liität HDMI OUT 2 portin ja käytät sitä, ole hyvä ja mene [Setup > User > General > Second Display(Asetukset > Käyttäjä > Toinen näyttö)] ja aseta On-tilaan. Älä yhdistä Kameran Input HDMI-kaapelia HDMI TV:hen tai monitoriin.

15 Asennus 15 HD-kameran liitäntä Liittää HD-kameran koodekkiyksikön kameraliitäntään mukana toimitetulla kaapelilla (RJ-45[with power(virralla)] D-alikaapeliin) kuvan mukaisesti. HD-kameran liitäntä Asennus Optional DC 12 V HUOMIO Kun yhteys on muodostettu, säädä kameran kulma sopivaksi. Älä yhdistä HDMI Out-kaapelia kameran HDMI Input-porttiin. Suositellaan käyttämään kameraa 1280 x 720p60-tilassa. Älä yhdistä kameran liitäntä kaapelia (RJ-45[with power(virralla)] D-alikaapeliin) muiden laitteiden LAN-liittimeen. (esim. Notebook LANliitäntä) Yhdistettyäsi Kameran liitäntäkaapelin kunnolla, kytke Koodekki-rasiaan virta päälle. Muutoin VCS voi aiheuttaa vikatilan. Älä pakota kameraa pysymään päällä pitkään. Asenna kamera paikkaan, missä on riittävästi tilaa esteettömään kiertoon. Tämä saattaa aiheuttaa tuotteessa häiriön tai virta saattaa sammua automaattisesti.

16 16 Asennus Tietokoneen liitäntä Lähettää analogisen video- ja äänisignaalin tietokoneesta koodekkiyksikköön. Liitä tietokone ja koodekkiyksikkö valinnaisella D-sub 15-nastan signaalikaapelilla seuraavien kuvien osoittamalla tavalla. Tällä liitännällä esitys voidaan lähettää etäkäyttäjälle. Tietokoneen liitäntä Asennus HUOMIO D-alikaapeli (D-ali15-neulainen naaras D-ali 15-neulainen naaras) ja Stereon minipistoke RCA -uroskaapeliin ei ole sisällytetty (ks. sivu 9). Joten hanki kaapelit erillisesti. Tämä yksikkö tukee 640 x 480, 800 x 600, x 768, x 720, x 768, x 1 024, x ja x ja 60Hz tietokoneen ulostulon resoluutioita. Jos tietokoneen näyttöä ei voida nähdä kunnolla D-alikaapelin tultua asetettua tai irrotettua VCS:stä, tarkista tietokoneen videon ulostulon liitäntä uudelleen.

17 Asennus 17 Liittäminen verkkoon Liittää koodekkiyksikön LAN-portin vastaavaan porttiin reitittimessäsi tai verkossa käyttämällä valinnaista LAN-kaapelia RJ-45 liittimellä. Verkkoyhteys Asennus HUOMIO Kun LAN-kaapeli liitetään tai irrotetaan, pidä sitä pistokkeesta. Irrotettaessa tulee pitää kiinni pistokkeen lukosta.

18 18 Asennus Audio-laitteen yhdistäminen Liittää kuulokekaapelin koodekki-yksikön AUDIO OUT-kuulokeliitäntään kuvan osoittamalla tavalla. Kuulokeliitäntä Asennus Mikrofonin liitäntä Liittää mikrofonikaapelin koodekkiyksikön MIC-liitäntään kuvan osoittamalla tavalla. Mikrofoniliitäntä HUOMIO Suositeltu etäisyys mikrofonin ja käyttäjän välillä on 1-2 metriä. On suositeltavaa käyttää kahta mikrofonia auditoriossa. Aseta kaksi mikrofonia täyttääksesi koko konferenssitilan äänialan ja jätä yli 4:n metrin etäisyys mikrofonien välille.

19 Asennus 19 Virran liittäminen Liittää virtajohdon seuraavissa kuvissa kuvatulla tavalla. Virtaliitäntä Asennus DC 12 V VAROITUS Käytä tuettua sovintinta. jos käytät jotain muuta kuin toimitettua sovitinta, voi se johtaa toimintahäiriöön tai Järjestelmä liitäntöjen tarkastus Kun kaikki liitännät on suoritettu, noudata alla olevia ohjeita järjestelmän toiminnan tarkastamiseksi. 1. Kytke näyttöön virta. 2. Paina POWER-painiketta koodekkiyksikön takaosassa. Järjestelmää käynnistyy. Kun laite on käynnistynyt, tulee alkuasetusten valikko esiin. Jos tätä ei näy näytöllä, tarkista laitteen yhteydet ja varmista että yhteydet ovat asianmukaisesti liitettyjä. Nyt voit käyttää järjestelmää. Suorita seuraavat asetukset. HUOMIO Videolähtö järjestelmästä omaa oletuksen 720p. Jos näyttö (TV) ei tue tilaa 720p, paina sinistä painiketta 5 kertaa. Järjestelmä käynnistyy automaattisesti uudelleen kohdalla 480p.

20 20 Asennus KOODEKKI-YKSIKÖN JALANkäyttö Jos käytät koodekki-yksikköä jalallisena, kiinnitä koodekki-yksikkö koodekki-yksikön jalkaan kuten esitetty seuraavissa kuvissa. 1. Irrota jalkaliitännän kansi koodekki-yksiköstä. 2. Linjattuasi asennon, kiinnitä jalkaliitännän päälliosa koodekki-yksikön jalkaliitännän pohjaosaan. Löysennä kiinnitysruuveja koodekki-yksikön jalan pohjassa. Asennus. Linjattuasi asennon, kiinnitä jalkaliitännän päälliosa koodekki-yksikön jalkaliitännän pohjaosaan.

21 Asennus Löysennä kiinnitysruuveja koodekki-yksikön jalan pohjassa. Asennus

22 22 Asennus Alkuasetukset Kun avaat VCS:n ensimmäisen kerran, tulee alkuasetusnäyttö esiin. Valitse kieli ja mukauta perusasetuksia. 1. Aseta kaksi samanlaista AAA-paristoa 2 ja oikeinpäin kaukosäätimeen. 2. Kytke laite päälle. Järjestelmää käynnistyy. Logo tulee esiin, kun järjestelmä käynnistyy.. Kun laite on käynnistynyt, tulee alkuasetusten valikko esiin. 4. Valitse näytöllä näkyvä tekstikieli. Asennus 4-1. Valitse kielivalinta ja paina OK tai [ ]. Kielilista tulee esiin Valitse kieli käyttämällä [ ] tai [ ] ja paina OK. 4-. Valitse [Next] ja paina OK siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen tai paina painiketta. 5. Valitse ohjattu toiminto -vaihtoehto.

23 Asennus Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista. Start Wizard: Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää ohjattua toimintoa. Jos tämä vaihtoehto on valittu, noudata seuraavia ohjeita. HUOMIO Suosittelemme Ohjatun toiminnon käyttöä asetusten Manuaalisen Asettamisen sijaan. Manual Setting: Ohita ohjattu toiminto ja siirry pääasetusikkunaan. Voit asettaa järjestelmän manuaalisesti. HUOMIO Jos Manuaaliset asetukset ovat väärät, ei puheluita ehkä voida yhdistää Valitse [Next] ja paina OK siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen tai paina painiketta. 6. Valitse aikavyöhyke. Asennus 6-1. Käytä [ ] tai [ ] valitaksesi aikavyöhykkeen ja paina OK Käytä [ ] tai [ ] valitaksesi laitteen sijaintimaan ja painaok. 6-. Valitse [Next] ja paina OK siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen tai paina painiketta. 7. Valitse yksi verkkoasetuksista. DHCP: Valitse tämä vaihtoehto kun DHCP-palvelin on asennettu verkkoon IP-osoitteen määrittämiseksi. IP-osoite määritetään automaattisesti tällä asetuksella.

24 24 Asennus 7-1. Valitse tämä vaihtoehto ja paina -painiketta. IP-osoitetietojen ikkuna avautuu Valitse [Next] ja paina OK siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen tai paina painiketta. STATIC: Valitse tämä vaihtoehto, kun asetat verkkoasetukset manuaalisesti Valitse tämä vaihtoehto ja paina -painiketta Aseta alla olevat vaihtoehdot. IP Address: Syötä laitteen kiinteä IP-osoite. Subnet Mask: Syötä aliverkon peitteen IP-osoite. Gateway: Syötä väylän IP-osoite. DNS Server: Syötä IP-osoite DNS-palvelimien muokkaamiseksi. 7-. Valitse [Next] ja paina OK siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen tai paina painiketta. 8. Syötä kuvaava nimi järjestelmälle. Asennus Kaukosäätimen käyttäminen 8-1. Paina OK järjestelmänimen muokkaamiseksi Syötä järjestelmän nimi kaukosäätimen painikkeilla ja paina OK vahvistaaksesi sen. DEL.: Poistaa edellisen merkin osoittimen sijainnissa. SPACE: Lisää välilyönnin osoittimen sijaintiin. 1/a/A: Vaihtaa sisäänsyötön tyypin numeroiksi, pieniksi kirjaimiksi tai kapitaaleiksi. Numerot/[. * #]: Valitsee numerot, pienet tai suuret kirjaimet valitun syöttötyypin mukaisesti. Paina painiketta toistusvasti valitaksesi haluamasi kirjainmerkin tai symbolin. Virtuaalinäppäimistön käyttö Valitse virtuaalinäppäimistön kuvake ja paina OK. Virtuaalinäppäimistö tulee esiin Valitse kirjain nuolinäppäimillä ja vahvista valinta painamalla OK. <<: Liikuttaa osoittimen vasemmalle. >>: Liikuttaa osoittimen oikealle. Clear: Poistaa edellisen merkin osoittimen sijainnissa. Clear All: Poistaa kaikki syötetyt merkit, numerot ja symbolit. Space: Lisää välilyönnin osoittimen sijaintiin. a/a/?!: Vaihtaa virtuaalinäppäimistön asetukset pieniin ja suuriin kirjaimiin tai symboleihin. OK: Vahvistaa ja sulkee valikon. Cancel: Palauttaa edelliseen näyttöön. 9. Ohjattu toiminto valmis -viesti tulee esiin, paina OK VCS:n käynnistämiseksi. VCS-päänäyttö tulee esiin.

25 Asennus 25 Asennus HUOMIO Katso tämän lisäksi jokaisen asetuksen näyttöohjeet. Jos haluat siirtyä edelliselle asetussivulle, valitse [Prev] ja paina OK tai painiketta. Päänäytön yleiskuva a b c d e f g h i j k l m n o

26 26 Asennus a b c d e f Nykyinen päivämäärä ja aika: Näyttää nykyisen päivämäärän ja ajan. Call History: Voit soittaa puhelun valitsemalla numeron viimeksi soitetut numerot -listalta. Speed Dial: Näet listan vasta soitetuista puhelinnumeroista. Voit soittaa puhelun painamalla numeropainiketta kaukosäätimessä ja valitsemalla numeron listalta. Paikallinen videoalue: Näyttää paikallisen kameran videokuvan. Directory: Avaa hakemistovälilehti Omat yhteydet-hakemiston näkemiseksi. Tilakuvakkeet Aktivoitu Yhteys katkaistu Kuvaus Näyttää verkon tilan. Asennus Näyttää mikrofonin tilan. Näyttää kameran tilan. Näyttää kaiuttimien tilan. - Näyttää verkkopalvelimen tilan. g h i j k l m n o Järjestelmän nimi: Näyttää järjestelmän nimen. IP-osoite: Näyttää yksikön nykyisen IP-osoitteen. Tekstinsyöttökenttä: Syötä puhelinnumero tai IP-osoite manuaalisesti. Puhelu-painike: Käytä tätä painiketta kun haluat soittaa puhelun. Menu Hide: Voit piilottaa käyttäjän liittymän osat ja näyttää ne toisella kaukosäätimen näppäimellä. Camera Control: Voit valita asianmukaisen katselualueen. Call: Voit soittaa puhelun osoitteen tekstinsyöttökentästä. Setup: Voit avata asetusvalikon ja muuttaa järjestelmän tilaa. System Info: Voit näyttää järjestelmän tilan, Ääni, Video, Verkkoapuohjelmat ja palvelimen tilan. Järjestelmän asetusvalikko VCS ominaisuudet ja toiminnot asetetaan asetusvalikosta. 1. Paina päänäytöllä Setup-painiketta Järjestelmävalikon avaamiseksi. Käytä alla olevia painiketta kaukosäätimessä valikoiden selaamiseen. Nuolipainikkeet: Valitse valikkovaihtoehto tai säädä niiden arvoa näillä painikkeilla. OK: Valitse vaihtoehto tai vahvista asetus. BACK: Palaa lepotilaan. 2. Paina Asetukset Setup asetusvalikosta poistumiseksi.

27 Asennus 27 Käyttäjän asetukset General (Yleistä) Asennus System Name Syötä enintään 127 merkin pituinen järjestelmänimi. Syötetty nimi näkyy päänäytöllä. 1. Paina OK. 2. Muokkaa nimeä virtuaalinäppäimistöstä tai kaukosäätimestä.. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta. HUOMIO Jos yhdistät SIP-puhelun, sinun tulee syöttää alfanumeerisia merkkejä. Jos syötät muita merkkejä kuin kirjaimia, numeroita,., - ja _, ei SIP-puhelua voida yhdistää. Call Mode: Valitse puhelutila, Audio+Video: Kun soitat ääni- ja videopuhelun. Audio Only: Valitse tämä vaihtoehto jos haluat soittaa vain äänipuhelun. Answer Type: Valitse saapuvan puhelun vastaustyyppi. Auto answer: Järjestelmä vastaa puheluihin automaattisesti. Manual: Puheluihin on vastattava manuaalisesti. Do not disturb me: Kun järjestelmän Älä häiritse -toiminto on päällä, näyttää järjestelmä päänäytön. Soittajat kuulevat varattu-äänen ja vastaamatta jääneet puhelut ilmestyvät Puheluhistoriaan. Harkitse tämän toiminnon käyttöä jos istut esimerkiksi kokouksessa etkä halua vastaanottaa puheluita. Screen Saver: Kun järjestelmäsi on lepotilassa valittuna aikana, se tulee aktivoiduksi ja LG logo näkyy näytöllä. Sisään tuleva puhelu tai minkään painikkeen painaminen kaukosäätimessä automaattisesti palauttaa järjestelmän. Language: Valitse asetusvalikon ja tietonäytön kieli. Outgoing Protocol: Valitse protokolla soitettaville puheluille. Voit valita H.2, SIP, tai Auto. Jos valitset H.2 tai SIP, voit tehdä puhelukohtaisen arvon. Jos vastapuoli ei tue samaa protokollaa, ei yhteyttä voida muodostaa. Jos valitset Auto, voit luoda kohtuullisen yhteyden. (H.2 kokeillaan ennen SIP:ä. Jos H.2 ei yhdisty SIP-puhelua kokeillaan automaattisesti.) Display Resolution: Valitse liitetyn näytön tarkkuus. Jos muutat tarkkuutta, tulee vahvistusikkuna esiin ja paina OK käynnistääksesi järjestelmän uudestaan. Voit asettaa järjestelmän tilaan 720p, 480p. Oletusasetus on 720p. Second Display: Aseta ON-tilaan käyttäessäsi toista näyttöä sisällön tarkasteluun. Jos käytät sisällön jakamisen toimintoa, sisältö tullaan näyttämään toiselta liitetyltä näyttöruudulta HDMI OUT 2 portissa.

28 28 Asennus Audio (Ääni) Säädä äänen tulo- ja lähtölaitteiden asetuksia. Asennus Echo Control: Ota kaiku käyttöön tai poista se käytöstä. On: Valitse milloin kaiku otetaan käyttöön. Off: Valitse milloin kaiku lopetetaan. Audio Out: Valitse äänenulostulopaikka puhelun aikana. HDMI: Ääni kuuluu liitetyn HDMI-laitteen kautta. Line Out Ääni kuuluu liitetyn audio-laitteen kautta. RingTone: Valitse hälytysäänen äänenvoimakkuus. Off: Hälytysääntä ei kuulu. Small: Hälytysäänen äänenvoimakkuus on pienellä. Middle: Hälytysäänen äänenvoimakkuus on keskitasolla. Loud: Hälytysäänen äänenvoimakkuus on korkealla.

29 Asennus 29 Camera (Kamera) Asennus White balance Mode: Valitse Valkotasapainon aktivointitila. Säädä valkotasapainoa kun videon värit vaikuttavat olevan epätasapainossa. Valkotasapainoon vaikuttaa valolähteen tyyppi. Auto: Valkotasapaino on otettu käyttöön. ATW: Värilämpötilan vaihtelu oikealle valkotasapainolle on n K K. Manual: Säädä valkotasapainoa Valkotasapainon valikosta. White Balance Level: Aseta valkotasapainon taso. Tämä vaihtoehto on aktivoituna kun asetat sen tilaan manuaalinen [White Balance Mode(valkotasapaino)] -asetusvalikossa. 1. Paina OK ja säädä valkotasapainoa vasemmalla tai oikealla nuolipainikkeella. 2. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta. Color: Valitse kameran väritaso. Voit parantaa tai vähentää kameran väritasoa maanualisesti säätämällä kameran väritoistoa. 1. Paina OK ja säädä värivoimakkuutta vasemmalla tai oikealla nuolipainikkeella. 2. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta. Brightness: Valitse kameran kirkkaustaso. Kameran kirkkaus viittaa kameran linssin vastaanottamaan valomäärään. Voit parantaa tummia kohtauksia säätämällä kameran kirkkautta. 1. Paina OK ja säädä kirkkautta vasemmalla tai oikealla nuolipainikkeella. 2. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta. Sharpness: Valitse kameran terävyystaso. 1. Paina OK ja säädä terävyyttä vasemmalla tai oikealla nuolipainikkeella. 2. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta. Focus Mode: Valitse kameran kohdennustila. Trigger Auto: Fokus-toiminto aktivoituu käytettäessä PTZ-toimintoa manuaalisesti. Auto: Fokus-toiminto on aktivoitu automaattisesti. Shutter: Valot jotka saavat virtansat 50 Hz virtalähteestä voivat tuottaa värähtelyjä jotka kamera kaappaa ja toimittaa järjestelmään. Jos käytät valoja jotka on virroitettu 50 Hz virtalähteellä ja havaitset valon värähtelyä järjestelmässäsäi näkyvässä videossa, valitse Anti-Flicker (60 Hz) -valinnaisuus. Oletuksena on Auto. Backlight: On: Valitse kun haluat aktivoida Taustavalo-toiminnon. Jos asetat On-tilaan, the WDR-valinnaisuus poistetaan käytöstä. Off: Ei käytössä. WDR (Wide dynamic range - Laaja dynaaminen alue): WDR-toiminto voi olla käytännöllinen vaativissa valaistusolosuhteissa. Se kykenee kaappaamaan kuvan tummat ja vaaleat osat ja yhdistämään erot kohtaukseksi, luoden realistisen kuvan. On: Valitse kun haluat aktivoida WDR-toiminnon. Jos asetettu On-tilaan, Suljin- ja Backlight-valinnaisuudet ovat poissa käytöstä. Off: Ei käytössä.

30 0 Asennus Date Time Asennus Time Server: Valitse aika-asetuksen menetelmä. Auto: Aseta palvelimen aika automaattisesti. Manual: Aseta palvelimen aika manuaalisesti. Käytettävissä olevat NTP-palvelimet on esitetty alla. NTP-palvelin time.nist.gov time-a.nist.gov time-b.nist.gov ntp.nasa.gov clock.isc.org time.bora.net IP-osoite Time Server Address: Syötä palvelimen ajan isäntänimi tai IP-osoite. Tämä vaihtoehto on käytössä kun asetat sen tilaan manuaalinen [Time Server(Palvelimen aika)] -asetusvalikossa. Date Format: Valitse näytön päivämäärämuoto. Daylight Saving: Aseta kesäaika. 1. Painas OK ja kesäajan asetusvalikko tulee esiin. 2. Merkitse kesäajan toiminto.. Aseta kesäajan alkamisaika. 4. Aseta kesäajan päättymisaika. 5. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta. Asetuksen jälkeen kesäaika on Päällä. Time Zone: Valitse järjestelmän aikavyöhyke.

31 Asennus 1 Järjestelmähoitajan asetukset Jos tämä valitaan, tulee salasanan syöttöikkuna esiin. Järjestelmähoitajan asetusten muuttamiseksi on annettava salasana. Järjestelmähoitajan oletussalasana on 124. Syötä salasana nähdäksesi järjestelmähoitajan alivalikot. Puheluasetukset General (Yleistä) Asennus Maximum Call Time: Syötä maksimipuheluaika välillä 0 minuuttia minuuttia. Syötettyjen minuuttien jälkeen, ponnahdusikkuna tulee esiin. Joten, voit lopettaa puhelun tai jatkaa sitä. Maximum Bandwidth: Aseta verkon maksimikaistaleveys videopuheluille. H.2 Yksikkö tukee H.2 protokollaa video- ja äänipuheluiden soittamisessa ja vastaanottamisessa. Tätä käytetään kun gatekeeper-toimintoa yritetään käyttää. H.2 Name: Syötä laitteen nimi jota käytetään H.2-puheluissa, kirjaimilla, numeroilla ja erikoismerkeillä.

32 2 Asennus E.164 Name: Syötä laitteen nimi jota käytetään numero-puheluissa. Nimeä käytetään kun käyttäjät rekisteröityvät gatekeeperpalvelimeen. Jos laite on rekisteröity gatekeeper-palvelimeen, voi vastapuoli soittaa tähän nimeen. Security: H bitin AES-turvallisuus H.2-puheluissa. Kun käytössä, järjestelmä salaa automaattisesti puhelut toisiin järjestelmiin, joissa AES-salaus on käytössä. AES-tilassa, puhelut yhdistetään, mutta salataan vain jos toinen osapuoli tukee AES-salausta. Jos vastapuoli ei tue AES-salausta, ei puheluita salata. Use Gatekeeper: Aseta Päälle, kun haluat käyttää gatekeeper-toimintoa. Tämä yksikkö tukee H.460 protokollaa palomuurille ja H.2- puheluiden NAT traversal -toimintoa. Käyttöympäristöön on oltava H.460-palvelin määritettynä ominaisuuden toimimiseksi kunnolla. Jos asetettu On-tilaan, H.460 NAT, Gatekeeper-osoite, Gatekeeper-portti-valinnaisuudet ovat käytössä sen asettamiseksi. H.460 NAT: Päällä, jos käytät H.460-standardia NAT- ja palomuurin traversal-toimintoa. GateKeeper Address: Syötä H.2 gatekeeperin IP-osoite. GateKeeper Port: Syötä H.2 gatekeeperin porttinumero. HUOMIO Asennus Voit tarkastaa rekisteröinnin tilan järjestelmätiedot-ikkunan Palvelimen tila -valikossa. Turvallisuus toimintoa ei ehkä tueta tietyissä maissa. Kun molemmat sekä paikalliskäyttäjä että etäkäyttäjä ovat asettaneet AES-kryptauksen ennen puhelun liitäntää aikana. näkyy ruudulla puhelun SIP Tätä osaa käytetään kun SIP-palvelinta yritetään käyttää. SIP Transport Protocol: Valitse siirtoprotokolla soitettava sip-puhelun aikana. Voit valita AUTO, UDP tai TCP. Jos valitset TCP tai UDP, voit tehdä SIP-puhelun valitulla arvolla. Jos vastapuoli ei tue samaa siirtoprotokollaa, ei yhteyttä voida muodostaa. Jos valitset Auto, voit luoda kohtuullisen yhteyden.

33 Asennus SIP Server (SIP-palvelin) Tätä osaa käytetään kun SIP-palvelinta yritetään käyttää. Asennus SIP Name: Syötä laitteen nimi jota käytetään SIP-puheluissa. SIP-nimi voi olla aakkosnumeerinen. Jos syötät muita merkkejä kuin kirjaimia, numeroita,., - ja _, ei SIP-puhelua voida yhdistää. Use SIP Server: Aseta Päälle, kun haluat käyttää SIP-palvelinta. Jos asetettu Päälle, käyttäjänimi, salasana, rekisteröi palvelimen osoite, rekisteröi palvelimen portti, välimuistin palvelimen osoite ja portti voidaan asettaa. User Name: Syötä SIP-palvelimen valtuutuksen käyttäjänimi. Password: Syötä SIP-palvelimen valtuutuksen salasana. Register Server Address: Syötä SIP-palvelimen isäntänimi tai IP-osoite. Register Server Port: Syötä SIP-palvelimen IP-portti. Proxy Server Address: Syötä SIP-välimuistin isäntänimi tai IP-osoite. Proxy server Port: Syötä SIP-välimuisti palvelimen IP-portin numero.

34 4 Asennus QoS Voit määrittää verkon palvelulaadun (QoS) asetukset. Asennus Dynamic Bandwidth: Säätää kaistaleveyden automaattisesti parhaaseen tilaan. On: Dynaaminen kaistaleveys on käytössä. Off: Ei käytössä. IP QoS Type: Valitse TCP/IP palvelun laatu (QoS) tyyppi, jota järjestelmä käyttää. None: Ei käytössä. DiffServ: Aseta tilaan DiffServ (eriytetyt palvelut) palvelutyyppi (QoS) äänelle, videolle ja datapaketeille. IntServ: Aseta tilaan DiffServ (integroidut palvelut) palvelutyyppi (QoS) äänelle, videolle ja datapaketeille (ToS) ppalveluissa. Jos tämä vaistoehto valitaan, voidaan IntServToS toiminto asettaa. IntServToS: Valitse Palveluiden IP-tyyppi Tämä auttaa reititintä valitsemaan polun kun usea reititin on käytössä.

35 Asennus 5 Verkkoasetukset IP Puhelun IP-osoite on asetettava. Asennus Assignment: Aseta verkkokokoonpanoksi STAATTINEN tai DHCP. DHCP: Valitse tämä vaihtoehto kun DHCP-palvelin on asennettu verkkoon IP-osoitteen määrittämiseksi. IP-osoite määritetään automaattisesti tällä asetuksella. Jos tämä asetetaan, ei IP-osoite, aliverkon peite, väylä, pää-dns ja ali-dns ole käytettävissä. STATIC: Valitse tämä vaihtoehto, kun asetat verkkoasetukset manuaalisesti. IP Address: Syötä laitteen kiinteä IP-osoite. Subnet Mask: Syötä aliverkon peitteen IP-osoite. Gateway: Syötä oletusväylän IP-osoite. Main DNS: Syötä Pääverkkotunnuksen palvelin, joka muuntaa isäntänimet IP-osoitteiksi. Sub DNS: Syötä ali-dns-palvelimen osoite joka tukee pää-dns:ää.

36 6 Asennus Firewall (Palomuuri) Käytetään palomuurin ohittamiseen. Asennus NAT Configuration: Disable: Ei käytetä tämän toiminnon kanssa. Enable: Valitse kun staattista NAT-palvelinta käytetään palomuurin ohittamiseen. Jos tämä valinta valitaan, on NAT-julkinen osoite ja Fixed Port-valinnaisuudet käytössä. NAT Public Address: Syötä järjestelmän isäntänimi tai IP-osoite. Fixed Port: Voit asettaa TCP- ja UDP-portin kiinteän alueen. Jos asetettu Päälle, TCP- ja UDP-portit ovat käytössä. TCP Port: Syötä alin/ylin numero TCP-porttinumeroiden alueella. (Portin minimijakauma on 1.) UDP Port: Syötä alin/ylin numero UDP-porttinumeroiden alueella. (Portin minimijakauma on ääretön.) Service (Palvelu) Web Server:: Jos asetettu Päälle, voit liittää verkkoselainta käyttävään laitteeseen. Telnet: Jos asetettu Päälle, voit liittää telnetia käyttävään laitteeseen. SSH: Jos asetettu Päälle, voit liittää SSH:ta käyttävään laitteeseen.

37 Asennus 7 SNMP Asennus SNMP: järjestelmähoitajat voivat etähallita järjestelmää SNMP:n kautta. Disable: Ei käytetä tämän toiminnon kanssa. Enable: Valitaan, kun SNMP saa käyttää laitetta. Jos tämä vaihtoehto valitaan, tulevat Trap-isäntä ja Yhteisö vaihtoehdot käyttöön. Trap Host 1 to : Määrittää tietokoneen IP-osoitteen jota käytetään verkon hallinta-asemana johon SNMP-ansat lähetetään. Community: Määrittää SNMP-hallintayhteisön jossa tämä järjestelmä otetaan käyttöön (esim. lgecommunity tai julkinen). LDAP LDAP on toiminta rekisteröityjen osoitekirjojen lukemiseen LDAP-palvelimessa. Jos yhdistät LDAP-palvelimeen, voit vahvistaa yritysyhteyksien välilehdessä hakemistossa. LDAP: Disable: Ei käytetä tämän toiminnon kanssa. Enable: Valitaan, kun LDAP-palvelin saa käyttää laitetta. Hostname: Syötä LDAP-palvelimen isäntänimi tai IP-osoite. User. Syötä LDAP-palvelimen käyttäjänimi. Password: Syötä LDAP-palvelimen salasana. Base: Syötä LDAP-palvelimen kyselyyn käytettävä yksiselitteinen nimi (DN). Filter: Syötä suodattimet, joita käytetään tietojen alisarjojen määrittämiseen LDAP-datatyypissä.

38 8 Asennus IEEE802.1x Määrittää voidaanko 802.1X verkkoa käyttää. Järjestelmä tukee seuraavia vahvistusprotokollia: EAP-MD5 EAP-PEAP EAP-TTLS Asennus IEEE802.1x: Disable: Ei käytetä tämän toiminnon kanssa. Enable: Valitse tämä vaihtoehto 802.1x käyttäjän tunnistamiseen. Jos tämä vaihtoehto valitaan, identiteetti, salasana ja EAPmenetelmä mahdollistetaan. Identity: IT-järjestelmähoitajan antama identiteetti. Määrittää järjestelmän identiteetin 802.1X tunnistamiselle. Password: IT-järjestelmähoitajan antama salasana. Määrittää järjestelmän salasanan 802.1X tunnistamiselle. EAP Method: Valitse EAP-menetelmä.

39 Asennus 9 HUOMIO Kun käytössä on EAP-MD5 Jos käytät EAP-MD5-toimintoa, ei verkkopalvelusta tarvitse ladata mitään tiedostoja. Kun käytössä on EAP-TTLS 1. Jos käytössä on EAP-TTLS, on ca.pem, client.pem, client.key vastaanotettava 802.1x verkkohallinnasta. 2. Lataa ca.pem, client.pem, client.key tiedostot verkkopalvelimeen kuvan osoittamalla tavalla. Asennus Kun käytössä on EAP-PEAP 1. Jos käytössä on EAP-PEAP, on ca.pem tiedosto vastaanotettava 802.1x verkkohallinnasta. 2. Lataa ca.pem tiedosto järjestelmäsi verkkopalvelimeen kuvan osoittamalla tavalla. Kun 802.1x on asetettu 1. Kun nämä asetukset on suoritettu, varmista, että IP-osoite näkyy päänäytöllä. 2. Suorita ping-testi kohdassa system info > Network utility > Command (järjestelmätiedot > Verkkoapulaitteet > Komento).. Voit nyt yrittää soittaa muihin VCS-yksiköihin.

40 40 Asennus Speed/Duplex Asennus Assignment: Valitse Automaattinen tai Manuaalinen tila asettaaksesi Speed/Duplex-arvot. Kun määritys on Auto-tilassa, suurin nopeus on 100 Mbps. Jos asetat Manual-tilaan, Speed ja Duplex valinnaisuuksia ei mahdollisteta. Speed: Valitse nopeus jota verkkosi käyttää. Duplex: Valitse Duplex-tila jota verkkosi käyttää.

41 Asennus 41 Järjestelmä-asetukset Management (Hallinta) Asennus Admin Password: Vaihda järjestelmähoitajan salasanaa halutessasi. Salasana on kirjainkoosta riippuvainen. System Restart: Käynnistä järjestelmä uudelleen seuraavasti. 1. Valitse Uudelleenkäynnistys ja paina OK. Varoitusikkuna tulee esiin. 2. Valitse [OK] ja paina OK. Järjestelmä käynnistetään uudelleen. Setup Initialization: Voit alustaa asetusvalikon kokoonpanon. 1. Valitse Palauta ja paina OK. Varoitusikkuna tulee esiin. 2. Valitse [OK] ja paina OK. Järjestelmä alustetaan ja käynnistetään uudelleen. Factory Reset: Voit palauttaa järjestelmän tehdasasetuksiin. 1. Valitse Palauta ja paina OK. Varoitusikkuna tulee esiin. 2. Valitse [OK] ja paina OK. Järjestelmä palautetaan tehdasasetuksiin ja käynnistetään udelen. HUOMIO Jos valitset [Factory Reset(Tehdasasetukset)], poistetaan hakemistoon tallennettu osoite ja soittohistoria..

42 42 Asennus Järjestelmätiedot Kokoonpanon asetusten jälkeen, voit nähdä järjestelmän tilan. Paina (INFO) näyttääksesi järjestelmän tiedot. System Status (Järjestelmän tila) Voit nähdä järjestelmän tilan ja kokoonpanon. Asennus Video Voit tarkastaa video-tilan.

43 Asennus 4 Audio (Ääni) Voit tarkastaa audio-tilan. Asennus Äänilähdön testaaminen 1. Valitse Äänilähdön testaus nuolipainikkeella. 2. Paina OK ja valitse äänilähtö HDMI ja Line Out välillä.. Paina OK ja valitse [Start(Käynnistä)]. 4. Paina OK uudelleen äänilähdön testaamiseksi. Kuulet äänimerkin, poistu sitten testistä. Jos ääntä ei kuulu, tarkasta äänenvoimakkuus tai liitännät. Network Utility (Verkkoapuohjelmat) Voit tarkastaa verkkoyhteyden ongelmat ping- ja traceroute-apuohjelmilla kohdassa Verkkoapuohjelmat: 1. Valitse IP-osoitteen kenttä. 2. Paina OK arvon syöttämiseksi. Käytä tarvittaessa 1/a/A tekstin syöttömenetelmän vaihtamiseksi tai valitse virtuaalinäppäimistön kuvake. Kun arvo on syötetty, piilota näppäimistö (jos sitä käytettiin arvon syöttämiseksi) ja paina OK kentästä poistumiseksi.. Valitse komentovalikon vaihtoehto. Ping: Ping-komento testaa kahden laitteen välisen yhteyden. Traceroute: Traceroute-komento testaa yhteyden ja jäljittää paketin polun laitteesta toiseen. 4. Paina Käynnistä ja paina OK testaamiseksi.

44 44 Asennus Server Status (Palvelimen tila) Näet palvelimen tilan. Asennus

45 Käyttö 45 4 Käyttö Ennen järjestelmän käyttöä Ennen kuin LG VCS laitetta käytetään, tarkasta kaikki liitännät ja verkkovirran ominaisuudet. Tarkasta, että LG VCS laitteen liitännät on oikein tehty. Tarkasta, että LG VCS laite on kytketty verkkoon ja että virta on päällä. Tarkasta ennen VCS-laitteen käyttöä, että asetukset ovat oikein. Ennen soittamista, tarkasta paikallisen kuva järjestelmässä. Jos kuva värisee, värit ovat epätasapainossa tai kuva vaikuttaa tummalta, on huoneen valaistusta tai kameran kirkkautta ja valkotasapainoa säädettävä ja tarkista Kameran Valotusvalikko. 4 Soittaminen Käyttö Voit soittaa järjestelmästä toiseen VCS-yksikköön. Aloita puhelu yhdellä seuraavista tavoista: Soittaminen manuaalisesti Voit myös soittaa syöttämällä IP-osoitteen manuaalisesti 1. Valitse Tekstin syöttökenttä ja paina OK. 2. Syötä IP-osoite tai valitse soittonumero. Käytä [ ] tekstin syöttömenetelmän vaihtamiseksi tekstin syöttökenttään.. Kun arvo on syötetty, paina OK. valitaan automaattisesti. 4. Soita puhelu painamalla OK uudelleen. Puhelun tilan valintaruutu tulee esiin. Valintaikkunassa näkyy numero tai IP-osoite johon yritetään soittaa ja puhelun tila. HUOMIO Jos hylkäät puhelun, paina OK yhdistämisen aikana. Jos järjestelmä ei vastaa puheluun 120 sekunnin kuluessa, kytkeytyy järjestelmä pois automaattisesti. Tarkasta järjestelmän IP-osoite ennen puhelun soittamista. Jos IP-osoitetta ei ole asetettu oikein tai se on väärä, ei puhelua voida soittaa.

46 46 Käyttö Monikohteinen soitto Voit lisätä toisen käyttäjän puhelun aikana. 1. Paina puhelun aikana. 2. Noudata vaiheita 1-4 kuvattuna kohdassa Soittaminen manuaalisesti. HUOMIO Voit lisätä enintään käyttäjää. Soittaminen Puheluhistoriasta Puheluhistorialista sisältää 50 viimeksi soitettua numeroa. Vanhin numero listalla poistuu automaattisesti kun järjestelmä vastaanottaa tai soittaa puhelun kun numeroiden maksimimäärä on saavutettu. Viimeisin soitto näkyy aina ensimmäisenä listalla. 1. Paina päänäytöllä [ ] nuolipainiketta. Puheluhistorian välilehti laajenee. 4 Käyttö 2. Valitse syöte vasemmalle [ ] -painikkeella tai oikealle [ ] -painikkeella.. Soita puhelu painamalla OK. Puhelun tilan valintaruutu tulee esiin. HUOMIO Hylkää puhelu painamalla OK yhdistämisen aikana. Jos käytät Puheluhistoria-toimintoa puhelun aikana, en voi käyttää Lisää tai Poista -toimintoja. Soittaminen hakemistosta Hakemisto sisältää nimi- ja numerolistan, josta puhelu voidaan soittaa. Soittamiseksi hakemistosta, toimi seuraavasti: 1. Paina päänäytöllä DIRECTORY kaukosäätimessä tai valitse [Directory(Hakemisto)] päänäytöltä ja paina OK hakemiston avaamiseksi. 2. Valitse numero johon haluat soittaa nuolipainikkeilla.. Soita puhelu painamalla OK. Puhelun tilan valintaruutu tulee esiin. HUOMIO Katso lisätietoja Hakemistoasetuksista. Jos käytät Hakemisto-toimintoa puhelun aikana, en voi käyttää Lisää, Muokkaa tai Poista -toimintoja. Soittaminen Pikavalinnalla Jos asetat pikavalinnan, voidaan puhelu soittaa nopeasti ja helposti. Pidä rekisteröidyn numeron painiketta painettuna jonkin aikaa, kunnes puhelin tilan valintaikkuna avautuu.

47 Käyttö 47 Puheluun vastaus tai sen hylkääminen Voit asettaa järjestelmän vastaamaan puheluihin automaattisesti [User > General > Answer Type(Käyttäjä > Yleistä > Vastaustyyppi)] valikossa seuraavasti: Automaattinen vastaus: Jos vaihtoehto valittiin, järjestelmä vastaa automaattisesti ensimmäiseen saapuvaan puheluun. Manuaalinen: Jos tämä vaihtoehto valittiin, on puheluun vastattava manuaalisesti. Jos järjestelmä on asetettu vastaamaan puheluihin manuaalisesti, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista puheluun vastaamiseksi: Valitse [Pickup(Vastaa)] ja paina OK puhelun hyväksymiseksi. Valitse [Reject(Hylkää)] ja paina OK puhelun hylkäämiseksi. Älä häiritse: Tällä toiminnolla voidaan estää kaikki saapuvat puhelut. Do not disturb viesti näkyy päänäytön keskellä. Vastaamatta jääneet puhelut ilmestyvät Puheluhistorialistaan. Harkitse tämän toiminnon käyttöä jos istut esimerkiksi kokouksessa etkä halua vastaanottaa puheluita. HUOMIO Jos soitat toiseen järjestelmään Do not disturb -toiminnon ollessa päällä, tulee varoitusviesti esiin ja puhelu katkeaa automaattisesti. 4 Puhelun hallinta Käyttö Puhelun aikana voit nähdä puhelun tilatiedot ja yhdistetyn soittajan tiedot. Puhelun lopettaminen Lopeta puhelu painamalla painiketta kaukosäätimessä. Paina painiketta kun haluat lopettaa puhelun. Näet ponnahdusviestin ja valitse sitten yksi tai kaikki lopettaessasi monitahoisen soiton. Käyttäjän liittymän osien näyttäminen tai piilottaminen Piilota tai näytä nämä käyttäjän liittymän osat puhelun aikana painamalla -painiketta. Äänenhallinta Voit säätää äänenvoimakkuutta tai mykistää aktiivisen mikrofonin. Äänenvoimakkuuden säätö Puhelun äänenvoimakkuuden säätämiseksi, käytä [VOL + / -] kaukosäätimessä. Jos äänenvoimakkuus on 0, ääni on mykistetty ja Mykistyskuvake painike näkyy päänäytöllä. HUOMIO Jos mikrofoni on liian lähellä TV:tä, tai jotain äänentoistolaitetta kaikumista voi esiintyä. Aktiivisen mikrofonin mykistys Jos painat kaukosäätimessa tai painat mikrofonissa, aktiivinen mikrofoni mykistetään puhelun aikana. Ks. alla olevaa taulukkoa mykistystilan tietojen osalta. Aktivoi Passivoi Merkki Ruudulla Mikrofonissa

48 48 Käyttö Videon ulkoasun hallinta Yhdistetyn soittajan video näkyy näytöllä puhelun aikana. Voit muuttaa näytön ulkoasua lähi- ja etävideolle. Näytön ulkoasujen ymmärtäminen Näytön ulkoasut ovat tavallisesti seuraavan näköiset: Vastaanottaja tai esitys ilmestyy vasempaan ikkunaan. Paikallinen kuva näkyy oikeassa ikkunassa. Näytön ulkoasun muuttaminen 1. Paina puhelun aikana LAYOUT-painiketta ulkoasun valintaikkunan näyttämiseksi. Yksitahoisen soiton ulkoasun ikkuna. 4 Monitahoisen soiton ulkoasun ikkuna. Käyttö 2. Valitse ulkoasu vasemmalle [ ] tai oikealle [ ] -painikkeella.. Vahvista painamalla OK. Videon sisällön hallinta Videolähteen vaihtaminen Voit vaihtaan kameran pääasiallisen näyttöruudun sisällön näyttöön puhelun tai valmiustilan aikana. 1. Liitä tietokone järjestelmään D-sub-kaapelilla (katso sivu 16). 2. Näytä video oikein tietokoneessasi (e.g. Fn(Funktio) + F7 (vain LG-sylimikro) tai kahden näytön asetus). Valitse läheltä videon loppua ja paina VIDEO SOURCE. Video Source-asetusten ikkuna avautuu. 4. Paina OK ja valitse [VGA Input(VGA-sisääntulo)]-vaihtoehto ja paina sitten OK.

49 Käyttö Valitse [OK] ja paina OK. Tietokonenäyttö näkyy paikallisessa videoikkunassa. Sisällön jakaminen Jos haluat jakaa sisältöjä ja kameran videota to far end site device by the real time during a call, the far end site have to support H.29. Sinun tulee asettaa myös H.2 kohdassa [Setup>User>General>Outgoing Protocol(Asetus>Käyttäjä>Yleistä>Lähetystapa)]. 1. Noudata vaiheita 1-2 kohdassa Videolähteen vaihtaminen. 2. Paina PRESENTATION.. Voit valita jaettavien sisältöjen tyypin käyttämällä Toisen Näytön valintaa kohdassa [Setup>User>General>Second Display(Asetus>Käyttäjä >Yleistä>Toinen Näyttö)]. Jos asetat toisen näytön valinnan OFF-tilaan, sisältö ja pääasiallinen kameran näyttö tullaan näyttämään yhdellä näytöllä (tai TVlaitteella). 4 Käyttö Jos asetat toisen näytön valinnan ON-tilaan, sisältö ja pääasiallinen kameran näyttö tullaan näyttämään kahdella näytöllä (tai TV-laitteella) jotka ovat kytkettyjä kuhunkin HDMI-porttiin erikseen. Näytöllä näkyy alla oleva taulukko "Video Source Setting" of near end camera. Videolähteen Asetus HDMI OUT 1 HDMI OUT 2 Main Camera 1 Kameran näyttöruutu Sisällön näyttöruutu VGA Input Sisällön näyttöruutu Kameran näyttöruutu HDMI OUT 1 HDMI OUT 2

50 50 Käyttö HUOMIO Tämä yksikkö tukee 640 x 480, 800 x 600, x 768, x 720, x 768, x 1 024, x ja x ja 60Hz tietokoneen ulostulon resoluutioita. Jos tietokoneen näyttöä ei voida nähdä kunnolla D-alikaapelin tultua asetettua tai irrotettua VCS:stä, tarkista tietokoneen videon ulostulon liitäntä uudelleen. 4. Paina puhelun aikana LAYOUT-painiketta ulkoasun valintaikkunan näyttämiseksi. Yksitahoinen soitto ulkoasun valintaikkunan näytöllä. Monitahoinen soitto ulkoasun valintaikkunan näytöllä. 4 Käyttö Puhelutietojen näyttäminen Voit katsella puhelutietoja. 1. Puhelun aikana, paina (INFO). Nykyisen puhelun tietojen ikkuna ilmestyy näytölle. Call Protocol (Puheluprotokolla): Näyttää puheluprotokollan. Resolution (Resoluutio): Tarkkuus näyttää vastaanotetun tai lähetetyn videokuvan tarkkuuden pikseleissa. Video Frame Rate (Ruutunopeus): Kuvanopeus näyttää videon kuvanopeuden kuvina sekunnissa. Video/Audio Codec (Video/Äänikoodekki): Koodekki näyttää videon/äänen pakkaamiseen ja purkamiseen käytetyn video/äänikoodekin. Video Packet loss/audio Packet loss (Videon/äänen pakettihävikki): Pakettihävikki näyttää datapakettien määrän jotka eivät saavuta kohdetta, Pakettihävikki voi johtua useasta eri syystä, kuten signaalin heikkenemisestä verkossa, ylikuormitetusta verkkoyhteydestä, saapuessa hylätyistä viallisista paketeista, viallisesta verkkolaitteesta, järjestelmäohjaimista tai verkkosovelluksista tai normaaleista reititysrutiineista. Video/Audio jitter (Video/Äänivärinä): Värinä näyttää vaihtelut, millisekunneissa, pakettien saapumisajan välillä, jotka aiheutuvat ruuhkasta verkosta, huojunnasta ja reitin muutoksista. Video/Audio BW (Video/Ääni BW): Kaistaleveys näyttää siirretyn videodatan määrän sekunnissa kilotavuissa. Cumulative (kumulatiivinen): Kumulatiivinen näyttää puhelun aikana kadonneista paketeista. Percentage (Prosenttia): Prosenttia näyttää pakettihävikin prosenteissa lähetystä kokonaispakettimäärästä. 2. Paina BACK poistuaksesi. HUOMIO Puhelutiedot päivittyvät sekunnin välein. Ota pysäytyskuva Voit ottaa pysäytyskuvan videokuvasta puhelun aikana. Se näkyy Puheluhistorialistassa. Valitse far end video-ruutu jonka haluat ja paina sitten ottaaksesi pysäytyskuvan.

51 Käyttö 51 Hakemiston hallinta Jos voit käyttää hakemistoa, voit lisätä, poistaa tai muokata syötteitä. 4 Käyttö Syötteen lisääminen Hakemistoon Voit luoda enintään syötettä hakemistoon. Lisää syöte hakemistoon seuraavasti: 1. Paina päänäytöllä DIRECTORY kaukosäätimessä tai valitse [Directory(Hakemisto)]-painike päänäytöltä ja paina OK hakemiston avaamiseksi. 2. Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi [Add(lisää)] ja paina OK tai paina. Lisää hakemistoon -ikkuna avautuu.. Valitse Nimikenttä nuolinäppäimillä. Paina OK arvon syöttämiseksi. Käytä tarvittaessa 1/a/A tekstin syöttömenetelmän vaihtamiseksi tai valitse virtuaalinäppäimistön kuvake. Kun arvo on syötetty, piilota näppäimistö (jos sitä käytettiin arvon syöttämiseksi) ja paina OK kentästä poistumiseksi. 4. Valitse Osoitekenttä nuolinäppäimillä. Paina OK arvon syöttämiseksi. Käytä tarvittaessa 1/a/A tekstin syöttömenetelmän vaihtamiseksi tai valitse virtuaalinäppäimistön kuvake. Kun arvo on syötetty, piilota näppäimistö (jos sitä käytettiin arvon syöttämiseksi) ja paina OK kentästä poistumiseksi. 5. Valitse Ryhmäkuvake nuolipainikkeilla ja paina OK. Valitse ryhmä ja paina OK. HUOMIO Jos teet uuden ryhmän, toimi seuraavasti Valitse [New(Uusi)] ja paina OK. Uuden ryhmän ikkuna avautuu Syötä uuden ryhmän nimi ja paina OK. Valitse OK ikkunassa ja paina OK vahvistamiseksi.

52 52 Käyttö 6. Voit vahvistaa Pikavalintaan tallennetun syötteen. Voit poistaa tallennetun Pikavalintanumeron valitsemalla Muokkaa hakemistoa Paina päänäytöllä DIRECTORY kaukosäätimessä tai valitse [Directory(Hakemisto)] päänäytöltä ja paina OK hakemiston avaamiseksi Valitse Omat yhteydet välilehti nuolipainikkeilla. 6-. Liiku muokattavassa listassa nuolipainikkeilla ja paina -painiketta Valitse Pikavalintakuvake nuolipainikkeilla ja paina OK. Valitse poistettava numero ja paina OK Ponnahdusikkuna tulee esiin ja paina sitten OK. 7. Valitse Puhelutyypin kuvake nuolipainikkeilla ja paina OK. Valitse puhelutyyppi ja paina OK. 8. Kun asetukset on suoritettu, paina OK ja sitten OK kaukosäätimessä. 4 Syötteen muokkaaminen tai poistaminen hakemistossa 1. Paina päänäytöllä DIRECTORY kaukosäätimessä tai valitse [Directory(Hakemisto)] päänäytöltä ja paina OK hakemiston avaamiseksi. 2. Valitse syöte jonka haluat poistaa ja paina -painiketta. Hakemiston muokkaus -ikkuna avautuu. Jos poistat syötteen, valitse syöte ja paina tai [DEL.]. Poista yhteystieto -ikkuna tulee esiin ja valitse Ok ja paina OK kaukosäätimessä. Käyttö. Muokkaa arvoja muokkaushakemiston valintaikkunassa. Syötteen kopiointi Puheluhistoriasta Voit kopioida syötteen Puheluhistorialistalta Omat yhteydet -listaan. 1. Pääruudulla, paina nuolinäppäintä ylös kaukosäätimessä päästäksesi puheluhistoriaan. 2. Valitse Puheluhistoria-välilehti.. Valitse syöte, jonka haluat kopioida Omat yhteydet -välilehteen. 4. Paina. Lisää hakemistoon -ikkuna avautuu. 5. Valitse [OK] Lisää hakemistoon -ikkunassa.. Jos haluat muokata kohdetta, muuta arvoa ennen sen tallentamista. 6. Paina OK kaukosäätimessä. Syötteen kopiointi Yritysyhteyksistä Kun LDAP on käytössä, näkyy Yritysyhteydet Hakemistossa. 1. Mene Yritysyhteydet-välilehdelle ja valitse syöte ja paina -painiketta. 2. Kopioi Omat yhteydet -ikkunaan avautuu. Valitse [OK].. Paina OK kaukosäätimessä.

53 Käyttö 5 Syötteen poistaminen puheluhistoriasta 1. Avaa Puheluhistoria. 2. Valitse syöte jonka haluat poistaa ja paina -painiketta tai [DEL.].. Poista historia -ikkuna avautuu. 4. Valitse [OK] tai paina OK kaukosäätimessä. järjestäminen ja haku Perusasetelmassa, hakemistot on järjestetty seuraavaan järjestykseen: erityiset kirjainmerkit, numerot, kirjainmerkit. 4 Käyttö Kaikki: Kaikki syötteet näytetään. Aakkoset: Valittuun aakkospainikkeeseen kuuluvan nimen ensimmäinen kirjain tulee esiin. Ryhmä: Valittuun ryhmään kuuluvat syötteet tulevat esiin. Haku: Hakukenttään kirjoitetun kirjaimen tai erikoismerkin sisältävä nimi tulee esiin. Puhelun soittaminen kun laite on rekisteröity Gatekeeper-palvelimeen Voit soittaa puhelun syöttämällä rekisteröidyn vastaanottajan nimen gatekeeper-palvelimeen. 1. Rekisteröidyn vastaanottajan nimi on vahvistettava gatekeeper-palvelimessa. 2. Valitse Tekstin syöttökenttä ja paina OK.. Syötä rekisteröidyn vastaanottajan nimi. Käytä 1/a/A tekstin syöttömenetelmän vaihtamiseksi. 4. Kun arvo on syötetty, paina OK. valitaan automaattisesti. 5. Soita puhelu painamalla OK uudelleen. Puhelun tilan valintaruutu tulee esiin. HUOMIO Jos hylkäät puhelun, paina OK yhdistämisen aikana. Jos puheluun ei vastata kahden minuutin kuluessa, peruu järjestelmä puhelun automaattisesti. Puhelun soittaminen kun laite on rekisteröity SIP-palvelimeen 1. Rekisteröidyn vastaanottajan nimi on vahvistettava SIP-palvelimessa. 2. Valitse Tekstin syöttökenttä ja paina OK.. Syötä rekisteröidyn vastaanottajan nimi. Käytä 1/a/A tekstin syöttömenetelmän vaihtamiseksi. 4. Kun arvo on syötetty, paina OK. valitaan automaattisesti. 5. Soita puhelu painamalla OK uudelleen. Puhelun tilan valintaruutu tulee esiin. HUOMIO Jos hylkäät puhelun, paina OK yhdistämisen aikana. Jos puheluun ei vastata kahden minuutin kuluessa, peruu järjestelmä puhelun automaattisesti.

54 54 Käyttö Kameran ohjauksen käyttö Jos vastaanottajan/lähettäjän kamerassa on PTZ-toiminto, voit ohjata kameraa puhelun aikana. Lähettäjän kameran valmiustila 1. Paina kaukosäätimessä. Ohjauksen kuvake näkyy ruudulla. 4 Käyttö 2. Voit ohjata lähettäjän kameraa painamalla CAM ZOOM +, CAM ZOOM - ja nuolipainikkeita.. Paina OK tallentaaksesi asetukset. Puhelun aikana 1. Valitse kohteen ikkuna nuolipainikkeilla. 2. Paina OK kaukosäätimessä.. Voit ohjata valittua kameraa painamalla CAM ZOOM +, CAM ZOOM - ja nuolipainikkeita. 4. Paina OK tallentaaksesi asetukset. Esiasetustoiminnon käyttö Jos kamerassa on PTZ-toiminto tai toinen videolähde, voit käyttää esiasetustoimintoa. Esiasetuksen rekisteröinti 1. Ohjaa kameraa kohteeseen haluamallasi tavalla CAM ZOOM +, CAM ZOOM - ja nuolipainikkeilla. Paina OK. Ennen kuin aloitat esiasetukset, sinun tulisi valita kohde jonka haluat asettaa esiasetukselle puhelun aikana. 2. Paina PRESET kaukosäätimessä. Esiasetusikkuna tulee esiin.. Valitse esiasetettu numero jonka haluat tallentaa käyttäen vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä. 4. Paina OK tallentaaksesi yhteystiedon. 5. Paina BACK esiasetusvalikosta poistumiseksi. tai 1. Paina PRESET kaukosäätimessä. Esiasetusikkuna tulee esiin. 2. Valitse [Select Site(Valitse sivusto)] -kuvake ja paina OK. Valitse kohde johon haluat asettaa esiasetuksen.. Valitse esiasetettu numero jonka haluat tallentaa käyttäen vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä. 4. Paina kaukosäätimessä. Ohjauksen kuvake näkyy ruudulla. 5. Ohjaa kameraa kohteeseen haluamallasi tavalla CAM ZOOM +, CAM ZOOM - ja nuolipainikkeilla. 6. Paina OK. Voit nyt tallentaa sijainnin tähän numeroon. 7. Paina BACK esiasetusvalikosta poistumiseksi. Esiasetuksen käyttäminen Voit ohjata kameran tallennettuun sijaintiin valitsemalla tallennetun numeron. 1. Paina PRESET kaukosäätimessä. Esiasetusikkuna tulee esiin. 2. Valitse esiasetettu numero ja paina OK. Kamera siirtyy tallennettuun kohteeseen.

55 Käyttö 55 Pysäytyskuvan käyttö Voit tallentaa syötteen hakemistoon vastaanottajan näyttökuvalla. 1. Muodosta yhteys vastaanottajaan. 2. Paina kaukosäätimessä. Snapshot of Far side is saved näkyy näytöllä. HUOMIO Voit vahvistaa pysäytyskuvan tiedot Puheluhistoriassa. Voit tallentaa syötteen pysäytyskuvalla Omat yhteydet -listalla. Osalta virran pois-kytkentään liittyen Paina -painiketta kaukosäätimessä yli :n sekunnin ajan, [Power Off ] -ikkuna tulee näkyviin. Napsauta OK kytkeäksesi ohjelmiston pois päältä. Paina -painiketta uudelleen kytkeäksei ohjelmiston päälle. Mikäli kytket ohjelmiston päälle, näyttö palaa takaisin normaalitilaan laitteen uudelleen käynnistymisen jälkeen. 4 Käyttö Verkkopalveluiden käyttö Voit suorittaa samat asetukset verkkoliittymästä kuin yksikössä käytettävissä olevat. Verkkoliittymä sisältää seuraavat lisätoiminnot, jotka eivät ole käytettävissä laitteessa. Voit myös päivittää järjestelmän, ladata sertifikaatit, tuoda ja viedä osoitekirjan verkkopalvelusta. Kirjaudu sisään verkkopalveluihin 1. Avaa verkkoselain. Suositeltu selain on Internet Explorer jossa Windows. 2. Syötä ja VCS:n IP-osoite osoiteruutuun. Voit käyttää isäntänimeä jonka syötit VCS:n DDNS-asetusvalikkoon.. Paina ENTER näppäimistössä ja LG VCS verkkopalvelun kirjautumisruutu tulee esiin. 4. Valitse ID ja syötä salasana. Oletus-salasana on "lge12" hallinnoijalle ja "lge456" käyttäjille 01-0.

56 56 Käyttö HUOMIO Jopa viisi käyttäjää voivat olla yhteydessä verkkopalveluun. Sulkiessasi verkkoselaimen, sinun tulisi napsauttaa uloskirjautumisen painiketta verkkosivun yläosassa. Jos ei, tulet löytämään tämän ponnahdusviestin pyrkiessäsi kirjautumaan. Täten, 0 sekunnin jälkeen ja painaessa OK-painiketta ponnahdusviestissä, voit kirjautua sisään. Voit vaihtaa verkkopalvelun salasanan. Näpäytä päänäytön oikeassa yläkulmassa näkyvää ID-tunnusta. [Change ID & P / W] tulee näyttöön. Anna [Current Password], [New Password] ja [Retype New Password] ja sitten näpäytä sitten OK tallentaaksesi tiedot. 4 Käyttö Verkon tarkkailu-toiminnon käyttäminen 1. Noudata vaiheita 1-4 kohdassa Kirjaudu sisään verkkopalveluihin. 2. Valitse [Call Manager(Puhelut)] -välilehti. Voit näyttää vastaanottajan kameran videota puhelun aikana. HUOMIO Jos havaitset tämän viestin Please Click here to install V5500 Active-X component to avail monitoring and refresh.", napsauta [Click here] ja asenna ActiveX-ohjelmisto tietokoneellesi. Active-X-ohjelmiston asennuksen jällkeen, sinun tulee virkistää verkkoselainta. Paina [refresh(virkistä)] ja napsauta sitten keltaista palkkia ja asenna Active-X-ohjelmisto uudelleen. Jos havaitset tämän viestin VLC might not installed, please Click here to install it to avail monitoring.", napsauta [Click here] ja asenna VLCohjelmisto tietokoneellesi. Ohjelmiston asennuksen jällkeen, sinun tulee virkistää verkkoselainta. Mikäli keltainen palkki näkyy, napsauta keltaista palkkia ja asenna plug-in ohjelma. Jos video virtaus on vääristynyt tai epäselvä, ole hyvä ja napsauta virkistä-painiketta verkkoselaimessa tai paina "F5"-näppäimistössä. (vain Internet Explorer)

57 Käyttö 57 Verkon nauhoitus-toiminnon käyttäminen 1. Noudata vaiheita 1-4 kohdassa Kirjaudu sisään verkkopalveluihin. 2. Valitse [Call Manager(Puhelut)] -välilehti.. Soittaminen Vastaanottavan kameran video toistetaaan. 4. Napsauta [CAM Record]-painiketta Puhelut-välilehdessä. Välitön tallennuskansio on C:\lgvcs\recording. Jos haluat vaihtaa kansiota, valitse [Setup(Asetukset)] > [Administrator(Valvoja)] > [Call(Soitto)] > [General(Yleistä)] ja aseta uusi kansio ennen kuin alat nauhoittamaan. (Kohdekansio on rajoitettu paikalliseen kiintolevyyn.) 4 Käyttö VAROITUS LG Electronics ei ole vastuussa tallennusvirheistä jotka johtuvat verkkonauhoituksen toiminnosta. Järjestelmässä voi olla ongelma VCS-tilasta tai verkon tilasta johtuen. Joten sinun tulisi käyttää turvallista tallennuspalvelinta tärkeille konferenssi-istunnoille. Jos hankit turvallisen tallennuspalvelimen, ole hyvä ja ota yhteyttä tahoon jolta hankit kokonaisuuden. Jos tallennuksen aikana lisätään tai katkaistaan puhelu, tallennus pysäytetään väliaikaisesti ja tullaan uudellleen aloittamaan uudella tallennustiedostolla. Videotallenteen tiedot ovat kuten alla olevassa. Nimikkeet Video Koodekki Input / Output -tyyppi MPG2 - Ffmpeg Decorder MPG2 (0 bits) / YUV2 (16 bits) Input / Output -koko 704 x 576 (1.22:1) Minimi levytila nauhoitukselle Videosoitin 4 kt Tiedot VLC mediasoitin (Voit ladata sen ilmaiseksi) Minimaalinen H/W vaatimus käyttää verkkonauhoituksen toimintoa Intel Core 2 Duo CPU P GHz 1.57GHz.00GM RAM. Verkkopalvelun eritelmien osalta suositellaan Windows XP (Internet Explorer 6.0 ja 8.0) ja Windows 7 (Internet Explorer 8.0). Ole hyvä ja käytä verkkonauhoitusta liitettyäsi kaikki käyttäjät käyttäessäsi ryhmäpuhelun toimintoa. Verkkonauhoitus voi pysähtyä tai päättyä puhelun aikana. Verkkonauhoituksen toiminto voidaan pysäyttää jos lisäät käyttäjän nauhoituksen aikana. Videon Kehys saatetaan osittain pudottaa PC suorituskyvyn mukaiseksi tehdessäsi Verkkonauhoituksen.

58 58 Käyttö Järjestelmäohjelmiston päivitys Järjestelmäohjelmiston päivittämiseksi, toimi seuraavasti: 1. Noudata vaiheita 1-4 kohdassa Kirjaudu sisään verkkopalveluihin. 2. Valitse [(Setup)Asetukset]-välilehti.. Valitse [Administrator(Valvoja)] > [System(Järjestelmä)] > [Management(Ohjaus)] -valinta. 4. Napsauta [Upgrade(Päivitä)] [System Update(Järjestelmän päivitys)]-vaihtoehdossa. 4 Käyttö 5. Napsauta [Browse(Selaa)]. 6. Etsi ja avaa laitteistotiedosto. 7. Napsauta [OK]. Järjestelmäpäivityksen tilarivi tulee esiin. 8. Kun päivitys on valmis, vahvistusikkuna näkyy näytöllä. Napsauta [OK] ja järjestelmä käynnistyy uudelleen. HUOMIO Ennen päivitystä, käynnistä VCS uudelleen. Muutoin voi olla että päivitys ei toimi kunnolla. Sertifikaattitiedoston lataaminen 1. Noudata vaiheita 1- kohdassa Järjestelmäohjelmiston päivitys. 2. Napsauta [Upload(Lataa)] [Upload Certificate File(Lataa sertifikatin tiedosto)]-vaihtoehdossa.. Napsauta [Browse(Selaa)]. 4. Etsi ja avaa sertifikaattitiedosto. 5. Napsauta [OK].

59 Käyttö 59 Osoitekirjan vienti ja tuonti 4 Käyttö Osoitekirjan vienti 1. Noudata vaiheita 1-4 kohdassa Kirjaudu sisään verkkopalveluihin. 2. Valitse [Directory(Hakemisto)]-välilehti.. Click the [Export File(Vie tiedosto)] menu. Vienti-ikkuna tulee esiin. 4. Napsauta [Save(Tallenna)]. 5. Valitse kansio ja muokkaa vientitiedoston nimeä. 6. Napsauta [Save(Tallenna)]. Osoitekirjan tuonti 1. Noudata vaiheita 1-4 kohdassa Kirjaudu sisään verkkopalveluihin. 2. Valitse [Directory(Hakemisto)]-välilehti.. Napsauta [Import File(Tuo tiedosto)]-valikkoa. CSV-tiedoston tuonti-ikkuna avautuu. 4. Etsi ja avaa osoitekirjatiedosto ja napsauta [OK]. Tuodut osoitteet lisätään ja näet ne listalla. 5. Tuonti voidaan suorittaa vain Valvojan toimesta.

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Videoneuvottelujärjestelmä

Videoneuvottelujärjestelmä KÄYTTÖOHJEET Videoneuvottelujärjestelmä Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten. MALLI RVF1000 1206 (V2.2) 2 Turvallisuusohjeet 1 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

Network Video Recorder. Pika-asennusohje

Network Video Recorder. Pika-asennusohje Network Video Recorder Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti sisältää Tarkasta paketin sisältö huolellisesti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos jokin osista puuttuu tai on vahingoittunut,

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas SOUNDSTICKS WIRELESS Asennusopas 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. 6. Puhdista

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Plantronics DA -sarjan vahvistin. Käyttöopas

Plantronics DA -sarjan vahvistin. Käyttöopas Plantronics DA -sarjan vahvistin Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics-ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen käyttäminen

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

RICOH Ri 100/RICOH Ri 100 Pink/ RICOH Ri 100 Green Lisätietoja langattoman LANin käyttäjille

RICOH Ri 100/RICOH Ri 100 Pink/ RICOH Ri 100 Green Lisätietoja langattoman LANin käyttäjille RICOH Ri 100/RICOH Ri 100 Pink/ RICOH Ri 100 Green Lisätietoja langattoman LANin käyttäjille Tämä opas antaa tietoa laitteen liittämisestä langattomaan verkkoon infrastruktuuritilassa. Infrastruktuuritilassa

Lisätiedot

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide Plantronics DA80 Audio Processor User Guide Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics Spokes -ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin LW056V2 Langaton Sweex LAN-korttiväyläsovitin 54 Mbps Johdanto Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 54 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Echo Induktiovahvistin Käyttöohje Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Tärkeitä turvaohjeita Kun käytät tätä laitetta, ota huomioon seuraavat turvaohjeet, jotta laitteen käyttö on

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

TAQ-70212K BLUE/PINK

TAQ-70212K BLUE/PINK TAQ-70212K BLUE/PINK Sinun tulee muodostaa Wifi-yhteys ja luoda Google play -tili (ladataksesi sovelluksia ja pelejä) ennen Kidoz-ohjelmiston käynnistämistä. Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Digitaalinen langaton puhelin SE 240 Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE 245

Digitaalinen langaton puhelin SE 240 Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE 245 Digitaalinen langaton puhelin SE 240 Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE 245 TERVETULOA Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti Pakkauksen sisältö SE240/SE245 luuri SE240 tai SE245 tukiasema

Lisätiedot

Verkkoasetusten ohjeet

Verkkoasetusten ohjeet Älyvaraajan ohjaus 1 Älyvaraajan liittäminen kodin internet-reitittimeen... 2 1.1 Älyvaraajan liittäminen internetiin Ethernet-kaapelilla... 2 1.2 Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti WPS

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja TERVETULOA. Pikaopas. Liitä. Asenna. Nauti

Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja TERVETULOA. Pikaopas. Liitä. Asenna. Nauti Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE140 SE145 TERVETULOA Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti Pakkauksen sisältö SE140/SE145 luuri SE140 tai SE145 tukiasema Verkkolaite

Lisätiedot

Käyttöohje. MediaSolution Group FALCON IP 3 BRI. Sisällys 08.09.03 1111 08.09.03 20.10.2002

Käyttöohje. MediaSolution Group FALCON IP 3 BRI. Sisällys 08.09.03 1111 08.09.03 20.10.2002 1111 2 Sisällys Video Communications FALCON IP 3 BRI 1. Yleistä 3 2. Laitteiston käynnistäminen 3 3. Kaukosäädin 4 3.1. Käyttöpainikkeet 5 3.2. Hallintapainikkeet 6 4. Yhteyden muodostaminen 7 4.1. Yhteyden

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Kamera. Cube-verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I UD.

Kamera. Cube-verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I UD. Kamera Cube-verkkokamera Pikakäyttöohje-suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I UD.6L0201B1273A01EU 1 Tietoja säädöksistä Cube-verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Kamera. Mini Dome -verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.

Kamera. Mini Dome -verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD. Kamera Mini Dome -verkkokamera Pikakäyttöohje---suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Tietoja säädöksistä Mini Dome -verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Asennus. Kytkeminen. Instalace

Tervetuloa. Pikaopas. Asennus. Kytkeminen. Instalace Tervetuloa FI Pikaopas 1 2 3 Asennus Kytkeminen Instalace Mitä laatikko sisältää Luuri Tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto 2 AAA ladattavat akut Akkutilan kansi Käyttöopas Pika-aloitus opas

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

FIN. FM-Stereo RDS (RDBS) / AM Kannettava digitaaliradio. Käyttöohje 3A81QD140FIN0

FIN. FM-Stereo RDS (RDBS) / AM Kannettava digitaaliradio. Käyttöohje 3A81QD140FIN0 Käyttöohje FM-Stereo RDS (RDBS) / AM Kannettava digitaaliradio 3A81QD1400 TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET 1. Lue tämä käyttöohje. 2. Säilytä tämä käyttöohje. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikki

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Kamera. Bullet-verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD.6L0201B1270A01EU

Kamera. Bullet-verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD.6L0201B1270A01EU Kamera Bullet-verkkokamera Pikakäyttöohje---suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-CD1-I, DS-CD3-I UD.6L001B170A01EU 0 Tietoja säädöksistä Bullet-verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

Kamera. Dome-verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD.

Kamera. Dome-verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD. Kamera Dome-verkkokamera Pikakäyttöohje-suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD.6L0201B1255A01EU 1 Tietoja säädöksistä Dome-verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa Käyttöohje LANGATON ÄÄNIJÄRJESTELMÄ Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa 1 OSIEN SIJAINTI 1. DISKANTTITASON SÄÄTÖ 9. TASAVIRRAN SISÄÄNTULO 2. BASSONTASON SÄÄTÖ 10. AUX SISÄÄNTULO 3,5MM LIITIN

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä Käyttöopas 1 Turvaohjeet VAROITUS: sähköiskun vaaran välttämiseksi, älä poista koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän

Lisätiedot

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MERKKIVALOT... 3 3 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ... 4 4 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE... 4 5 OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE...

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje Access Point asennusohje Langattoman signaalin kantoaluetta on kätevä laajentaa Access Pointia ja ns. siltausta käyttämällä. Access Pointin pohjassa on WAN MAC Address (MAC osoite). Kirjoita tämä ylös

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Suomenkielinen versio

Suomenkielinen versio LW311 Sweex langaton LAN-korttiväylän sovitin 300 Mbps Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 300 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

DFL-200 Network Security Palomuuri

DFL-200 Network Security Palomuuri Tämän tuotteen asennuksen voi suorittaa käyttäen mitä tahansa uudehkoa selainta, esim. Internet Explorer 6:ta tai Netscape Navigator 6.2.3:a. DFL-200 Network Security Palomuuri Ennen kuin aloitat Jos olet

Lisätiedot

N150 WiFi-reititin (N150R)

N150 WiFi-reititin (N150R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa SRP3011. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa  SRP3011. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/support Kysy Philipsiltä SRP3011 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Yleiskaukosäädin 2 Johdanto 2 Kaukosäätimen yleiskuvaus

Lisätiedot

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas Finnish B525 LTE CPE Pikaopas 1 Tuotteen yleiskuvaus Virran merkkivalo Wi-Fi /WPS-merkkivalo Signaalinvoimakkuuden merkkivalo LAN1-3, LAN4/WAN-portti USB-portti Palauta-painike WPS-painike Verkon tilan

Lisätiedot

TruVision NVR 10. Pikaopas

TruVision NVR 10. Pikaopas TruVision NVR 10 Pikaopas Pika-asennus 1 Liitä kaikki tarvittavat laitteet tallentimen takapaneeliin. Ensimmäinen käyttökerta Tallentimessa on ohjattu pika-asennus, joka mahdollistaa tallentimen perusasetusten

Lisätiedot

TAD FINNISH / SUOMI

TAD FINNISH / SUOMI TAD-10082 FINNISH / SUOMI Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta

Lisätiedot

WLAN-laitteen asennusopas

WLAN-laitteen asennusopas 1 WLAN-laitteen asennusopas Ohje Inteno DG200 käyttöön WLAN-tukiasemana Tässä ohjeessa WLAN ja WIFI tarkoittavat samaa asiaa. 2 1. Myyntipaketin sisältö: -Inteno-modeemireititin (malli DG200) -Virtajohto

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. AD200. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  AD200. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome AD200 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 2 Telakointikaiutin 3 Johdanto 3 Toimituksen sisältö 3 Päälaitteen yleiskuvaus

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 741 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen hankinnan johdosta.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B fi Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 Yleisiä tietoja fi 2 1 Yleisiä tietoja Nämä ohjeet (Pika-asennusopas) liittyvät lähetinmoduuleihin VIP X1600 XFM4A ja VIP

Lisätiedot

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com DENVER DFT-507 www.denver-electronics.com 1. Turvallisuusohjeet käyttäjälle Käytä tälle laitteelle määritettyä jännitettä. Jos jännitealue ylitetään, tuloksena voi olla vaurio tai toimintavika. 8. Yleiset

Lisätiedot

Modeemi ja lähiverkko

Modeemi ja lähiverkko Modeemi ja lähiverkko Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut

Lisätiedot