TENERIFFAN LENTO-ONNETTOMUUS LOS RODEOSIN LENTOKENTÄLLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TENERIFFAN LENTO-ONNETTOMUUS LOS RODEOSIN LENTOKENTÄLLÄ 27.3.1977"

Transkriptio

1 Inhimilliset tekijät lennnvarmistuksessa/ljk 34 kesäkuu 2008 TENERIFFAN LENTO-ONNETTOMUUS LOS RODEOSIN LENTOKENTÄLLÄ KLM Flight 4805 The actual KLM 747 (PH-BUF) invlved in this accident, seen in Melburne, Australia in Octber, Pht by Gerge Canciani. Pan AM Flight 1736 A Pan-Am similar t the ne invlved in this accident. Image curtesy f AirNikn. TENERIFFAN ONNETTOMUUDEN TAUSTAA Mlemmat lentkneet (Pan American Being N736PA ja KLM Being B PH- BUF) li hjattu Ls Rdesin lentkentälle Espanjaan, Teneriffan saarelle (sa Kanarian saaria), kska niiden alkuperäiseen määränpäähän, naapurisaari Las Palmasiin li julistettu pmmiuhka. Mnia muitakin lentja li hjattu sinne. KLM: n kne li tulssa Amsterdamista, Pan AM Ls Angelesista (välilasku New Yrkissa). Lentkneet törmäsivät tisiinsa kiittiellä (RWY 30). KLM li tekemässä lentnlähtöä, kun Pan AM li rullaamassa samalla kiittiellä siirtyäkseen malle paikalleen lentnlähtöään varten. Pan AM li alun perin pyytänyt saada dttaa ilmassa (hlding) Las Palmasin avaamista, mutta lennnjht kielsi sen, ja pyysi knetta laskeutumaan Ls Rdesiin, samalle kiittielle jlla j dtti muitakin matkustajakneita. KLM: n kapteeni li pyytänyt saada tankata kne dttaessa, ja matkustajat livat väliaikaisesti menneet terminaaliin dttamaan takaisin kneeseen pääsyä. Pan AM lisi llut valmis lähtemään heti, kska sen matkustajat pysyivät matkustamssa, mutta sen piti dttaa KLM: n tankkausta ja matkustajien uudelleen lastausta n. kahden tunnin ajan. KLM varasi kiittien khdan, jnka kautta Pan AM lisi päässyt lähtöpaikalleen. Sää li hun ja näkyvyys heikk. Eri lähteissä n puhuttu jk lentkentän yllä lleesta tiheästä, suuresta pilvestä tai sumusta. Onnettmuus tapahtui kl 17:06 paikallista aikaa. Onnettmuudessa kuli 583 ihmistä, 61 henkilöä jäi henkiin. Eln jääneistä muutama li Pan AM: in miehistöä (mm. kapteeni sekä lentemäntä, jtka esiintyvät BBC dkumentissa). 1

2 Inhimilliset tekijät lennnvarmistuksessa/ljk 34 kesäkuu 2008 TENERIFFAN ONNETTOMUUDEN PSYKOLOGISIA TEKIJÖITÄ 1. Vaatimukset/painetekijät tapauksessa: - KML: n miehistöön khdistuneet painetekijät: hllantilainen laki: KLM lentmiehistön kelpuutukset mnimutkaiset eikä kapteenilla llut valtuutuksia vaikuttaa niihin (tiukat rajitukset jtka kskivat lentaikaa per kuukausi), nnettmuuspäivä li siis kuun lppu; uhkana lupakirjan menetys mikäli myöhästymistä, sillä aikarajat livat juuri menssa umpeen; js he lähtisivät tietyn ajan sisällä (ennen 7 p.m), he ehtisivät säilyttää kelpuutukset.. vaikeat menetelmät: 747:n kääntäminen erittäin vaikeata kiittien päässä, kiittie li kapea, käännös li juuri ja juuri mahdllinen ennustamatn sää: pilvisyys yleinen ngelma, sillä meren ranta hyvin lähellä; kun KLM li tekemässä käännöstään, he näkivät pilven liikkuvan heitä khti, lisäksi Pan Amin kne li rullaamassa pilven sisällä.. ja tuli hi siitä khdasta jsta sen piti mennä pis kiittieltä. KLM tuli saman pilven sisälle, yhteentörmäys tapahtui pilven sisällä, jten LJ ei nähnyt törmäystä eikä siitä seurannutta tulipala. Myöskään palkunta ei löytänyt paikkaa heti, eikä esim. nähnyt ensin kuin palavan KLM: n, eikä llenkaan Pan Amia, pilvi li niin tiheä. - Pan Amin miehistöön khdistuneet painetekijät: Las Palmasin lentkenttä li juuri avattu, 15 min sen jälkeen kun Pan Am li laskeutunut sinne. Kne lisi llut valmis lähtemään pian uudelleen, mutta sen piti jäädä dttamaan KLM: n knetta, ja jutuikin dttamaan 2.5 h, mikä li miehistölle turhauttavaa. Tunnetta vahvisti edelleen se, että he näkivät sään hunnevan dttaessa, ja he livat lleet työvurssa j 11 tuntia.. lentäjän kiukku laskeutumisesta varakentälle? + viivästymisestä + dttamatn pyyntö sijittua lentnlähtöä varten vaikeaan paikkaan + kryptisen, ei-standardin lennnjhtselvityksen kuunteleminen + yritys hitaa lentnlähtö turvallisesti + yritys kuunnella muiden IA: sten ilmituksia meluisalta radijakslta - Lennnjhdn painetekijät: he eivät lleet useinkaan käsitelleet 747 tyypin kneita heillä ei llut maatutkaa keskilinjavalt eivät timineet he timivat englanniksi jka li vieras kieli ilma-aluksia li enemmän kuin tavallisesti ja ne livat parkissa sellaisilla alueilla jilla he livat tavallisesti tttuneet hitamaan lentnlähtöihin ja laskuun tuljen rutiineita 0> heidän nrmaalirutiininsa kneiden käsittelyyn keskeytyivät li pelka että terrristi-iskut ulttuisivat myös Teneriffaan 2. Statusert miehistössä, tiimin timinta (hattukulma) - 1. perämies ja 2. perämies (flight engineer) eivät asettaneet kyseenalaiseksi kapteenin timintaa ja sitä että tämä ei näyttänyt ymmärtävän tilannetta - klme henkilöä (kapteeni, perämies, insinööri) käyttäytyivät kuin klme erillistä henkilöä, eivät kuten yhtenäinen tiimi - kapteenilla ryhmän ylin status klmesta syystä, hän li lentyhtiön jhtryhmän jäsen kulutuksen jhtaja lentyhtiössä li ttanut vastaan perämiehen kelpuutusharjituksen 747: ään 2 kk aiemmin 2

3 Inhimilliset tekijät lennnvarmistuksessa/ljk 34 kesäkuu perämies teki vain kaksi kmmenttia vaikuttaakseen kapteenin mielipiteeseen Nr I: dta, meillä ei le vielä lennnjhdn selvitystä sani perämies) / j tiedän, kysy sitä vastasi kapteeni (tarkemmin khdassa Kmmunikaati) Nr II: uh, lemme lentnlähdössä sani perämies kuitatessaan takaisin lj: n antamaa selvitystä (jsta lauseesta ei saanut kunnlla selvää, mitä tdistaa sekin, että ei Pan Am eikä lj tienneet varmasti mitä KLM kuittasi: lisäksi perämiehen kuittaus li kuulstanut hämmentyneeltä, tdennäköisesti jhtuen kapteenin timista lentn lähdön tekemiseksi) - 2. perämies (flight engineer) myöhemmin paljastui että hän li vastustanut lentämisen insinöörikulutukseen liitettyjä aiheita kuten kmmunikaati, mnitrinti, naviginti; hän lisi halunnut tilalle yleistä systeemisuunnittelua tai kunnssapitn/ylläpittimintaan liittyvää insinööri li viimeinen jka lisi vinut estää nnettmuuden sillä hän kysyi kapteenilta: Eikö Pan Am sitten le j selvitetty/pissa? / Is he nt clear then, that Pan Am?, hyvin varvaisella äänellä vasta sillin kun kne li j matkalla pilveen ja lentäjien keskittyminen kiinnittyi kneen pitämisessä kiittiellä. 3. Kmmunikaati KLM sani levansa valmis lentn lähtöön (take-ff). Lennnjht anti sille hjeita, jtka miehistö tisti ja lisäsi näiden perään: "We are nw at take-ff". Jarrut tettiin pis päältä ja kne alitti lentnlähtörullauksen. We are at take-ff ymmärrettiin lennnjhdssa: dtamme lentnlähtöä kun taas ilma-alus mielsi sen tarkittavan lemme tekemässä lentnlähtöä useammasta kansallisuudesta (tanskalainen, amerikkalainen, espanjalainen) ktun tutkintatiimin jäsenistä ei juuri kukaan ymmärtänyt että at take-ff tarkittaisi, että ilma-alus n j lähdössä Trni tiesi että Pan AM n rullaamassa ja vastasi OK. Stand by fr take-ff, I will call yu." Tämä viesti meni päällekkäin (c-incided) Pan AM: n miehistön viestin kanssa "N... uh we're still taxiing dwn the runway, the Clipper 1736". Viestit aiheuttivat KLM: n hjaamssa melua 3,74 sekunnin ajaksi. Tisaalta KLM: n kapteeni n saattanut kuulla viestistä vain sanat OK.. take-ff. Trni vastasi: "Papa Alpha 1736 reprt runway clear", jhn Pan AM vastasi: "OK, will reprt when we're clear". Tämä aiheutti hämmennystä KLM: n 2. perämiehessä jka kysyi kapteenilta: "Is he nt clear then?" jhn KLM kapteeni vastasi empaattisella äänensävyllä "Oh, yes". Onnettmuuden muut taustatekijät: taantuma, hallinnan puute ja epäselvyys: - kyvyt lähes riittivät vaatimusten hallitsemiseen. Kun KLM kapteeni humasi edessään Pan Amin, hän lähti jyrkkään nusuun päästäkseen Pan Amin ylitse, kneen häntä sui kiittiehen ja vajaa parimetrinen metallinpala jäi kiittielle. KLM: n jarrut törmäsivät Pan Amin ikeaan siipeen ja hjaamn. - KLM: n kapteenilla vähäinen peratiivinen kkemus: hän li kuluttajakapteeni, hänellä li vähäinen peratiivinen kkemus (ei llut lentänyt säännöllisiä reittejä 12 viikkn) hän li tttunut (kulutus-)lentihin, jtka etenevät käsikirjituksen mukaan, jissa n vähän käytännön ngelmia ja jtka vat kestltaan lyhyitä li timinut myös tarkastajan rlissa 10 vutta, mikä vähensi rutiinia reiteiltä 3

4 Inhimilliset tekijät lennnvarmistuksessa/ljk 34 kesäkuu 2008 kulutuksessa hän li usein timinut lennnjhdn rlissa selvityksien antamisessa.. => kun paineet alkivat kerääntyä, hän taantui aiemmin pittuun vaiheeseen, ikään kuin anti itse itselleen selvityksen lentnlähtöön - taantuma Pan Amin miehistössä: kapteeni sustui lennnjhdn pyyntöön mennä aktiiviselle kiittielle, vaikka sillä itsellään li vahva pyrkimys pysyä selvästi erssa siitä - taantuma lennnjhdssa: GND lennnjhtaja käytti hyvin vahvaa aksenttia, ja puhetapa vain paheni kun paineet lisääntyivät - Pan AM meni hi siitä rullaustiestä, jlle sen piti kääntyä päästäkseen pis kiittieltä. Pan AM miehistölle jäi epäselväksi, mistä rullaustiestä heidän piti mennä uls kiittieltä, siirtyäkseen lentnlähtöä varten ikealle paikalle. Sekaannusta aiheutti mm. lennnjhdn viesti kuultiin epäselvästi ( lik se klmas vasemmalle? ) rullaustielle kääntyminen vaikutti mahdttmalta (ensin kääntymiskulma jyrkästi taaksepäin nin 140 astetta ja heti perään tinen yhtä jyrkkä käännös ikealle) ja lisi llut suurelle kneelle hankala (miksei lj humannut tätä, piti kiinni mahdttmasta?) kiittiestöä ei ltu suunniteltu suurille kneille. Miehistö päätteli että lennnjht ei lisi tarkittanut heidän menevän sellaisesta khdasta, sillä seuraava rullaustie li helpmpi, 45 asteinen käännös rullausteitä ei ltu merkitty selvästi kun selvitys li jäänyt epäselväksi, miehistö päätti kysyä LJ: lta uudestaan, mutta samaan aikaan KLM li radijakslla ja tarkitus jäi yhä epäselväksi. 1-The planes are parked at the end f runway 12 with the KLM in frnt f the Pan Am. 2-The KLM has made it t the end f runway 30 and is ready fr takeff. 3-The Pan Am has passed the first taxiway. 4-The Pan Am has passed the secnd taxiway. 5-The Pan Am has missed the third taxiway where it is suppsed t exit. The KLM begins t takeff. 6-The Pan Am tries t get ff the runway but is hit by the KLM. Diagram f Ls Rdes Airprt and accident TENERIFFA TYYPPIESIMERKKI SYSTEEMIN HAAVOITTUVUUDESTA Teneriffa li inhimillisen systeemin haavittuvuuden prttyyppi. Karl E. Weick (1993) tutki, mitkä tekijät saivat nnettmuusketjun liikkeelle/alulle. Hän löysi neljä haavittuvuuden khtaa inhimillisissä järjestelmissä: 1) Tärkeiden rutiinien keskeytyminen 2) Regressi alemmalle taslle reaginnissa/timinnassa 3) Krdinaatin murtuminen, keskeytyminen 4) Väärinymmärrykset kmmunikaatissa. 4

5 Inhimilliset tekijät lennnvarmistuksessa/ljk 34 kesäkuu 2008 Näiden tyypilliset seuraukset ihmisen timinnalle vat: 1) virheitä tulee lisää 2) ihmisen kyky ja keint tipua virheistä vähenevät 3) virheiden välille tulee riippuvuuksia (kiinteämpiä sidksia eri virheiden välille) ja 4) virheiden vaikutukset mninkertaistuvat. MITEN VÄÄRÄT HYPOTEESIT MUODOSTUVAT? (lainattu Davis 1958) Vääriä letuksia, hypteeseja n havaittu tehtävän ainakin seuraavissa tilanteissa: - Hyvin vahva dtus jstain Kun sa sanmasta n epäselvä, yksilö täyttää aukt niin kuin luulee tai dttaa viestin levan esim. KLM miehistö halusi kuulla take-ff- selvityksen ja dtti sitä => he kuulivat OK, takeff - Hypteesi timii defenssinä; kuultua käytetään man hulestuneisuuden vähentämiseen, esim. haluaisi, että tiset tietävät paremmin kuin itse ja lisäksi kun halutaan lla hyvää kaveria, vahvistetaan tisen letuksia (vaikka lisivat vääriäkin) lisääkö yhdessä työskentely virheiden mahdllisuutta? seniriteetti ja status vat esteitä mien virheiden myöntämiselle; kasvt If there were smene n the runway, surely the head f Flight Training wuld knw it! - Humi n tisaalla kun useampi tekijä kiinnittää humin, helpsti keskitytään jhnkin yksittäiseen, tärkeimpään ja muu infrmaati jää taka-alalle yksilö saattaa vielä jättää humiimatta sen infrmaatin jka n ristiriidassa man hypteesin kanssa (esim. saimme j selvityksen ) KLM piltti li keskittyneempi take-ffiin (lähestyvään pilveen, vaikeaan backtrackiin, trackkaukseen ilman keskilinjavalja) kuin radijaksn kmmunikaatin, jka li perämiehen hidettavana - Kvan keskittymisen jälkeinen tila kvan pnnistuksen jälkeinen helptuksen tila, kun vaikein vaihe hitettu humikyky heikkenee tässä: helptus n tullut KLM miehistölle tiukan käännöksen jälkeen (RWY 30 päässä), näkyvyys li tdennäköisesti hieman paranemassa, kska tuulilasin pyyhkijät li tettu pis päältä (CVR mukaan) ja dtus ilmaan pääsemisestä (ja dtus maaliikenteen vaikeuksien taakse jättämisestä..) vahvistui Stressi => hierarkisten suhteiden ja auktriteetin vahvistuminen => muuttaa kmmunikaatin epäavimemmaksi => vaikuttaa siihen mitä ja miten kmmunikidaan => saatetaan haluta miellyttää auktriteettia viestin sisällön mukkaamisella.. ( varmaan me sit saatiin j se lähtölupa.. ). Käytetyt lähteet KARL E. WEICK: THE VULNERABLE SYSTEM: AN ANALYSIS OF TENERIFE AIR DISASTER In Rberts, K.H. New Challenges t Understanding Organizatins. MacMillan Publicatin Cmpany. New Yrk. (Flight Safety Fundatin ylläpitää; tapauksen RTF purettuna CVR:ltä, Cckpit Vice Recrderilta) 5

6 Inhimilliset tekijät lennnvarmistuksessa/ljk 34 kesäkuu

7 Inhimilliset tekijät lennnvarmistuksessa/ljk 34 kesäkuu 2008 Ryhmissä. Phdinta + purku. Valitkaa jkin aihe/asia, jka herätti tässä tapauksessa: - mitä pitäisi välttää massa LJ- työssä - mitä tästä vi ppia maa työtä varten - pitääkö jssain tilanteessa lla erityisen varvainen/tarkkaavainen piltin timinnan suhteen? 7

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä О Т Ч Е Т Sumi kesälmakhteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä Sumen matkailunedistämiskeskuksen Venäjän vastuualueen timeksiannsta FMC Grup 21 lkakuuta 2002 Sisällysluettel 1. JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr xx Sivu 1 / 17 Lausuntkierrs 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyraportti

Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyraportti Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuriskyselyraprtti Jensuun ylipist Savnlinnan kulutus- ja kehittämiskeskus Ulla Peräkrpi Saija Salmi Helmikuu 2009 Sisältö JOHDANTO 2 2 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS

Lisätiedot

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen Mä n nyt nline! Lasten mediaympäristö muutksessa Elina Nppari, Niina Uusital, Reij Kupiainen, Heikki Lustarinen Tampereen ylipist Tiedtuspin laits Julkaisuja / Publicatins Sarja / Series A 104/2008 SARJA

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

13.2.2014. Poissa. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas

13.2.2014. Poissa. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas MUISTIO/MA 13.2.2014 KVANK / Työn ja päivätiminnan valikunta Aika: Maanantai 10.2.2014 kl 10.00-16.00 Paikka: Kehitysvammaliitt, luentsali, 4. kerrs Läsnä-/pissalijat: Varsinainen jäsen Organisaati Sukunimi

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

SEKAROTUISTEN KOIRIEN TERVEYSKYSELYN TULOKSET

SEKAROTUISTEN KOIRIEN TERVEYSKYSELYN TULOKSET SEKAROTUISTEN KOIRIEN TERVEYSKYSELYN TULOKSET Opinnäytetyö Keski-Phjanmaan ammattipist Kannuksen timipaikka Katja Upmal 19.07.2015 Päivämäärä 19.07.2015 Julkaisun laji Opinnäytetyö Tekijä(t) Katja Upmal

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

Kokemuksia työllistymisen ja työllistämisen vaikeudesta, 4.3.2015 Muistiinpanot: Jukka Haapakoski, TVY

Kokemuksia työllistymisen ja työllistämisen vaikeudesta, 4.3.2015 Muistiinpanot: Jukka Haapakoski, TVY Kkemuksia työllistymisen ja työllistämisen vaikeudesta, 4.3.2015 Muistiinpant: Jukka Haapakski, TVY Pentti Kalli avasi tilaisuuden Juni Kylmälä esitteli tilaisuuden kulun. 3 K, Työkaapeli-hankkeen lppuseminaari,

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80 Vaahtera 1/2013 HELSINGIN KISA-VEIKKOJEN TIEDOTUS- JA JÄSENJULKAISU PERUSTETTU 1912 LEHTI Huippunuret Kamilla ja David Aikuisten yu-kulu 10 vutta Liikuntaplitiikan suuntaviivja Uunila 90, Kkk ja Rahkam

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

Junioritoiminnan linja. Markku Ranta

Junioritoiminnan linja. Markku Ranta Juniritiminnan linja Markku Ranta Yleistä Juniritiminnan linjalla tarkituksena n myös malta saltaan kehittää ja luda seuratiminnan suunnitelmallisuutta ja tavitteellisuutta, jka kehittää seuran timintaa

Lisätiedot

hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s.

hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s. hammas teknikk hammasteknisen alan erikislehti 3/97 Tässä numerssa: Bikulta kaikkeen metallkeramiaan Npea suulaen levitys s. 10-13 ikmishidn kjeet s. 14-15 Hammasteknikk lehden sisältö 1990 -> s.22-23

Lisätiedot