Liikearkistopäivät 2007 Tietohallintostrategia työkaluna. Professori Mikko Ruohonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikearkistopäivät 2007 Tietohallintostrategia työkaluna. Professori Mikko Ruohonen"

Transkriptio

1 Liikearkistopäivät 2007 Tietohallintostrategia työkaluna Professori Mikko Ruohonen University of Tampere, (03) , Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 1

2 Outline Mistä tulemme, minne menemme? Tietohallintostrategia työkaluna Sähköisen tiedonhallinnan haasteista Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 2

3 Tietojärjestelmien ja tietohallinnon merkityksen muutos Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 3

4 ICT liiketoiminnan mantroissa Management mantras Competitiveness Network mgmt Matrix management customer systems Mass production management reporting basic IT Core processes logistics systems Knowledge mgmt knowledge systems network/web systems Focus and applications of ICT Learning industries crossindustry portals Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 4

5 Tietoyhteiskunnan muutos? Tekniikan vaikutuksen muuttuminen Eristyneet tietokoneet Hajautettu/kytketty tietojenkäsittely Integroidut verkot Yli organisaatiorajojen Muutosvauhdin rajoituksena Laitteisto Ohjelmisto Visio Osaaminen Operaatioiden muuttuminen Kaukana käyttäjistä Tietojenkäsittelypalvelun säätelemä Käytettävissä paikalla Käytössä joka paikassa Järjestelmätyön muuttuminen Tekniset asiat Tukee käyttäjien tiedonhallintaa Liittyy strategiaan Parantaa yritysverkostoa Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 5

6 Eli minne menossa? Tekniikan käytön päähyötynä? Kustannussäästö Liiketoimintatuki Mahdollistaa liiketoiminnan Luo uusia prosesseja ja rakenteita Iskulauseena Slogan Tekniikka Käyttäjät Business Oppiminen Järjestelmien muuttuminen Valvottu Sopeutuva Joustava Muokkautuva Tyypilliset järjestelmät Sisäiset järjestelmät Valvontajärjestelmät Ulkoiset järjestelmät Yhteistyöjärjestelmät Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 6

7 Neljä strategista avainaluetta Investoinnit vuorovaikutussuhteeseen Merkittävä osaamisen vaihto ja jakaminen Toisiaan täydentävien ja harvinaisten kyvykkyyksien yhdistäminen Kilpailevia kerhoja alhaisemmat liiketapahtumakustannukset, tehokas yhteistyön hallinnointi Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 7

8 Tietohallintostrategia työkaluna (ks Ruohonen & Salmela 1999) Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 8

9 Tietohallinnon määritelmä Tietohallinto on johdon työtehtäväkokonaisuus Määritelmät (Reponen et al. 1995): Tietohallinto on yrityksen tai muun organisaation tietoresurssien hyväksikäytön suunnittelua, johtamista, toteutusta ja valvontaa. Tietoresurssien johtamisstrategia on pitkän aikavälin suunnitelma tietoresurssien hyväksikäytön suunnittelua, johtamista, toteutusta ja valvontaa varten Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 9

10 Tietoresurssit Tietoresursseja ovat kaikki yrityksen tiedot ja osaaaminen riippumatta siitä millä tavalla ne on tallennettu ja hyödynnetty yrityksessä Tietokantojen sisältämän tiedon lisäksi myös yrityksen henkilöstön itselleen omaksuma tieto, jota ei ole voitu tallentaa millekään tietovälineelle. Tietohallinnon johtaminen ulottuu siis myös henkilöstöhallinnon eri alueille, kuten koulutus ja rekrytointi, yhteisöviestintä jne Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 10

11 Johdon on arvioitava... oman vastuuyksikkönsä liiketoiminnan kehittyminen ja sen asema koko toimialan tilanteeseen, tietotekniikan hyväksikäytön tilanne eli tarvittavien tietojärjestelmäsovellusten tarve omassa yrityksessään/vastuualueellaan, tarvittavat päätökset tietojärjestelmäsovellusten kehittämisestä ja/tai hankkimisesta (make or buy) Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 11

12 Johdon on. varmistettava tietojärjestelmien tehokas ja vaikuttava hyväksikäyttö ts. vaikuttamaan henkilöstön tietoihin ja taitoihin, seurattava tietotekniikan hyväksikäytön tilannetta yrityksessään ja toimialalla yleensä, päätettävä tietojärjestelmien investoinneista ja niihin liittyvän muutoksen johtamisen aikatauluista ja.. Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 12

13 Strategia kokoaa nipun... koottava kaikkiin edellisiin liittyvät päätökset, suuntaviivat ja ohjeet yrityksen tietohallintostrategiaksi Strategisen painopisteen kehitys atk-strategia tietotekniikkastrategia tietojärjestelmästrategia tietohallintostrategia tietostrategia Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 13

14 Erot? tietotekniikkastrategiassa määritellään ja päätetään yrityksen teknisen arkkitehtuurin kehittäminen (laitteet, verkot) tietojärjestelmästrategiassa sovellukset (ohjelmistot ja niiden käyttö) tietohallintostrategia ottaa huomioon edellisten lisäksi myös tähän toimintaan liittyvät organisatoriset (kuka tekee?), taloudelliset (kuka maksaa?) ja johtamisen (kuka vastaa?) kysymykset Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 14

15 Monialaisuus tietohallinnon johtaminen on monialainen haaste tekniikan arvioinnin lisäksi vaatimus ymmärtää liiketoimintaa ja organisaation muutosta samanaikaisesti tietohallintostrategia on perusteltava organisaation rakenteen, kulttuurin ja henkilöresurssien avulla Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 15

16 Tietohallinnon suunnittelu Suunnitteluprosessista usein kirjallinen suunnitelma kirjattu liiketoiminnan ja tietotekniikan hyväksikäytön kannalta tärkeät tavoitteet tietojärjestelmähankkeiden etenemissuunnitelma rahat ja aikataulut Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 16

17 Kaunis päältä? Suunnitelmien sisältö vaihtelee huomattavasti strategia voi olla kopio toisen yrityksen suunnitelmasta laitetoimittajan näkemys yrityksen tietohallinnosta Parhaimmassa tapauksessa suunnitelma sinetöi ja vakiiinnuttaa organisaation suuntaa liiketoiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisen valmentaa uuteen ajattelutapaan Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 17

18 Tietohallinnon organisointi Suunnitelma pitää toteuttaa ja tähän liittyy tietohallinnon johtamisen seuraava työkenttä: Tietohallinnon organisoinnilla tarkoitetaan suunnittelun täytäntöönpanoa niin, että yritysjohto pystyy valitsemaan vastuualueensa tai yrityksensä kannalta parhaimman vaihtoehdon tietohallinnon palvelujen hankkimiseksi Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 18

19 Tietohallinnon organisointi. johdon on pystyttävä arvioimaan ulkoisten toimittajien markkinatarjontaa, muodostettava käsitys tietotekniikan infrastruktuurista, organisoitava yksikkönsä sisäiset tietojenkäsittelypalvelut, rekrytoitava tai muulla tavoin hankittava asianmukaista henkilökuntaa lopulta päätettävä ulkoisten palvelujen hankinnasta Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 19

20 Tietohallinnon organisointi yritysjohto joutuu tekemään merkittäviä investointeja ja ottamaan riskejä järjestelmien toteuttamiseksi organisointi voi ulottua useiden vuosien ajaksi pääsääntöisesti edellyttää tinkimätöntä sitoutumista asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 20

21 Miksi organisointia? organisointia haittaavat monet ulkoiset ja sisäiset tekijät: laite/ohjelmistotoimittajalle voi tulla ongelmia itse soveltava organisaatio voi muuttua liian hitaasti, henkilöstön vaihtuminen hidastaa oppimista taloudellinen tilanne muuttaa investointien aikataulua. hyväkään strategiasuunnitelma ei vielä takaa tietohallinnon onnistunutta organisointia Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 21

22 Tietohallinnon valvonta Yritysjohdolle palaute siitä, kuinka tietohallinnon johtamisessa on onnistuttu. Tietohallinnon valvonnalla tarkoitetaan täytääntöönpanon ja toteutettujen tietojärjestelmien sekä muiden palvelujen arviointia ja kontrollia seuraavien kehitystoimenpiteiden varalle Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 22

23 Tietohallinnon valvonta... johdon on pystyttävä arvioimaan hankitun tietotekniikan palveluinfrastruktuurin laitteet, ohjelmistot, verkot, tukihenkilöstö ja palvelut vaikutukset eri tasoilla tietojärjestelmien laatu tuotetun palvelun laatu tarvittavien jatkotoimenpiteiden laajuus Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 23

24 Kolme tehtävää tasapainossa Kaikki kolme tehtäväaluetta ovat välttämättömiä tasapainoisen tietohallinnon johtamisen kannalta johto voi käyttää apunaan erilaisia suunnittelun ja arvioinnin konsulttipalveluja, johtamista ei voida ulkoistaa tietotekniikan merkitys yrityksen toimintaan ja prosesseihin on yleensä liian merkittävä tai jopa strateginen Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 24

25 Mitä jatkossa? tietohallinnon suunnittelun tarve edelleen luonne muuttuu enemmän aikaisempiin päätöksiin nojaavaksi ja liiketoiminnan kehityksen mukaan joustavaksi harva liikkeelle ns. puhtaalta pöydältä huomioitava tietotekniikka-arkkitehtuuri, johtamiskäytännöt ja järjestelmien osaaminen Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 25

26 Sähköisen tiedonhallinnan haasteista -yhteisöllisyys - yli rajojen! - avoimet ympäristöt Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 26

27 Asiakasvuorovaikutus muuttuu markkinoinnin ja viestinnän kenttä on muuttumassa viestinnän kulutustottumukset monikanavainen sisällöltään erilaistunut viestintä asiakas mukana sisällön (arkiston?) luonnissa tietotekniikan sijasta asiakasuskollisuus asiakkaat sitoutuvat toimintatapaan tai palveluun, johon erilaisia vaihtoehtoja customer co-creation! Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 27

28 (Kangas et al. 2007) Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 28

29 Allianssissa oppiminen? Yhteisen osaamisen luominen allianssissa on avain menestykseen Osaamisen/tietämyksen oltava läpinäkyvää partnereille Osapuolten oltava vastaanottokykyisiä, toisiltaan oppivia Edellyttää luottamusta ja aikaa, muuten epäonnistuu Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 29

30 Sisältöjen räätälöinti (Piiroinen) Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 30

31 Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 31

32 Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 32

33 Miten luodaan yhteisö? Käytäntöyhteisön luomisen kolme elementtiä (Wenger 2000): mikä osaamisalue? osaamisen alue joka antaa jäsenille yhteisyyden kokemuksen ja tuo heidät vuorovaikutukseen, yhteisön toimintatavat? ne sosiaaliset tavat, joilla jäsenet kohtaavat toisensa, ja mitä kyvykkyyksiä käytäntö on luonut? yhteiset resurssit jotka jäsenet ovat kehittäneet ajan myötä vuorovaikutuksessa (rutiinit, opitut asiat, luomukset (artefaktit), standardit, työkalut, tarinat, hakemistot, luettelot, tyylit) Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 33

34 Kiitos! ja lisätietoa Riihimaa & Ruohonen (2002) Sähköisestä kaupasta osaamisliike-toimintaan. MET-Kustannus. Nicholson, P., Thompson, B., Ruohonen, M. & Multisilta, J. (eds) (2005) E-training Practices for Professional Organisations. Kluwer. Ruohonen, M. (2005) Networked Economy Effects On Organisational Development and the Role of Education In Van Weert, Tom (Ed) (2005) Education and the Knowledge Society. Kluwer. Ruohonen, M., Riihimaa, J., and Mäkipää, M. (2006). Knowledge Based Mass Customization Strategies - Cases from Finnish Metal and Electronic Industries. International Journal of Mass Customization Ruohonen, M. (2006) Changing Leadership Cultures In E-Commerce Service Industry. In Gray, C. & Zappala, S. (eds) (2006) Impact of E-commerce on Consumers and Small Firms. Ashgate. Seppä, M., Rissanen, T, Mäkipää, M., Ruohonen, M., Hannula, M. & Mäkinen, S. (2005) Selvitys sähköisen liiketoiminnan nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista sekä kansallisen strategian tarpeista. Loppuraportti kauppa- ja teollisuusministeriön hankkeesta dnro 20/430/2004 Ahoniemi et al. (2007) Massaräätälöinnillä kilpailukykyä. Teknologiainfo Teknova Oy Mäkipää, M., Ahoniemi, L., Mertanen, M., Sievänen, M., Peltonen, L. & Ruohonen, M.(2007) The State-of-the Art of Mass Customization Practices in Finland. Full paper to be presented at the MCPC2007, Boston USA, October Mikko Ruohonen, Tampereen yliopisto 34

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere Professori, KTT Tietoliikenne, Sulautetut järjestelmät Epanet, Seinäjoki Vaasan yliopisto Puh: 029

Lisätiedot

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate evalue Bulletin Thinking Business Lokakuu 2001 IT Value Barometer 2002 IT-kypsyys ja hyötytason mittaus Aarni Heiskanen Thinking Business Yrityksen IT-panostuksilla ja liiketoiminnan tuloksella ei ole

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI

TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI Case: Indoor Group Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Syksy 2006 Virve Kiuru Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalouden koulutusohjelma Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden,

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA JA VAATIMUSMÄÄRITTELY

TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA JA VAATIMUSMÄÄRITTELY TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA JA VAATIMUSMÄÄRITTELY Asukasmuutostyöjärjestelmä Pohjola Rakennus Oy:ssä Pasi Heikkinen Opinnäytetyö Elokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

T O J O H T A M I N E N TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI

T O J O H T A M I N E N TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI LAIHONEN HARRI HANNULA MIKA HELANDER NINA ILVONEN ILONA JUSSILA JARI KUKKO MARIANNE KÄRKKÄINEN HANNU LÖNNQVIST ANTTI MYLLÄRNIEMI JUSSI

Lisätiedot

Tietojärjestelmien menestyksellinen ulkoistaminen

Tietojärjestelmien menestyksellinen ulkoistaminen 23.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Kustannusjohtaminen Tietojärjestelmien menestyksellinen ulkoistaminen Successful Outsourcing of Information

Lisätiedot

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA Ritva Reponen Pro gradu-tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen

Lisätiedot

Analytiikan hyödyntäminen pk-yritysten liiketoiminnassa

Analytiikan hyödyntäminen pk-yritysten liiketoiminnassa Jaakko Lehtinen Analytiikan hyödyntäminen pk-yritysten liiketoiminnassa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Opinnäytetyö 19.5.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA Diplomityön aihe on hyväksytty

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

SAP PALKANLASKENTAOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI CASE RAUTARUUKKI OYJ KURIKAN YKSIKKÖ

SAP PALKANLASKENTAOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI CASE RAUTARUUKKI OYJ KURIKAN YKSIKKÖ Päivi Perälä SAP PALKANLASKENTAOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI CASE RAUTARUUKKI OYJ KURIKAN YKSIKKÖ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Sähköinen asiointi/kaupankäynti

Sähköinen asiointi/kaupankäynti Sähköinen asiointi/kaupankäynti Kun selailee mitä tahansa tietotekniikkalehteä tai weppisaittia ei voi olla törmäämättä seuraaviin sanoihin: eprocurement, ecommerce, ebusiness, esales, eprocess, econtent.

Lisätiedot

OSTOLASKUJEN SÄHKÖISTÄMISEN MUUTOSPROSESSI

OSTOLASKUJEN SÄHKÖISTÄMISEN MUUTOSPROSESSI TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos OSTOLASKUJEN SÄHKÖISTÄMISEN MUUTOSPROSESSI Kunnallistalous Pro gradu-tutkielma Joulukuu 2007 Ohjaaja: Pentti Meklin Marja Aho TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Training. Strategisen johtamisen perusteet. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) www.strategy train.eu

Training. Strategisen johtamisen perusteet. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli II Luku 1 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategia analyysi Strategisen johtamisen perusteet Rupert Beinhauer, René Wenzel

Lisätiedot

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009 Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä 25.11.2009

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Karoliina Niiranen PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2014 Tekijä(t) Karoliina Niiranen

Lisätiedot

Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ

Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Liiketalous ja matkailu 2011 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Ulla Mäkinen Opinnäytetyön nimi Henkilöstöjohtaminen

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 99 Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola VTT TECHNOLOGY 99 Tietämyksen

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

HR-strategiaprosessi nopeasti muuttuvalle toimialalle Case: Digitaalisen yhteiskunnan markkinointitoimisto

HR-strategiaprosessi nopeasti muuttuvalle toimialalle Case: Digitaalisen yhteiskunnan markkinointitoimisto HR-strategiaprosessi nopeasti muuttuvalle toimialalle Case: Digitaalisen yhteiskunnan markkinointitoimisto Hernesmaa, Irene 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava HR-strategiaprosessi nopeasti

Lisätiedot

BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA

BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA Case Berner Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Syksy 2010 Janne Lankila Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Osa muutosta Case Audiator-yhtiöt Erja Niittyviita Liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyö Tradenomi Kemi/Tornio 2011 SISÄLLYS

Lisätiedot

HRM:N TEHOSTAMINEN HR-JÄRJESTELMÄN AVULLA

HRM:N TEHOSTAMINEN HR-JÄRJESTELMÄN AVULLA HRM:N TEHOSTAMINEN HR-JÄRJESTELMÄN AVULLA Ilkka Haukijärvi Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietojärjestelmäosaaminen, YAMK Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO TRAFIN PEREHDYTTÄMISOPAS

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO TRAFIN PEREHDYTTÄMISOPAS OPINNÄYTETYÖ Jani-Jukka Mård Antti Pesonen 2013 LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO TRAFIN PEREHDYTTÄMISOPAS LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA

Lisätiedot