Jätehuollon alueellisen valmiusharjoituksen toteutusmalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätehuollon alueellisen valmiusharjoituksen toteutusmalli"

Transkriptio

1 Jätehuollon alueellisen valmiusharjoituksen toteutusmalli Case: Rosk n Roll Oy Ab:n toimialue Sisällys 1. Tausta Harjoituksen tavoite Harjoituksen toteutus Harjoituksen suunnittelu Harjoittelijoiden sitouttaminen Info- ja orintaatiotilaisuus Harjoituspäivä Harjoituspalautteet ja jälkipuinti Yhteenveto tarvittavista resursseista Aineistot... 8

2 1. Tausta Rosk n Roll Oy Ab järjesti yhdessä JLY:n, SYKE:n ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa jätehuollon valmiusharjoituksen Länsi-Uudellamaalla lokakuussa Kyseessä oli jätehuollon toimialalla Suomen ensimmäinen harjoitus, jossa testattiin viranomaisten, jätehuoltotoimijoiden ja sidosryhmien yhteistoimintaa jätehuoltoon kohdistuvien häiriötilanteiden hallinnassa. Harjoitus toteutettiin jätealan huoltovarmuustoimikunnan aloitteesta. Tässä ohjeistuksessa on kuvattu valmiusharjoituksen toteutustapa suunnitteluvaiheesta harjoituksen palautetilaisuuteen asti. Ohje sisältää myös toteutukseen liittyviä erityiskysymyksiä ja havaintoja toteutetun harjoituksen pohjalta. Ohje on tarkoitettu hyödynnettäväksi järjestettäessä uusia valmiusharjoituksia jätelaitosten toiminta-alueilla. 2. Harjoituksen tavoite Valmiusharjoituksen tavoitteena oli testata viranomaisten, kuntien ja jätehuoltotoimijoiden varautumista ja toimintaa jätehuoltoon kohdistuvien häiriötilanteiden hallinnassa. Samalla pilotoitiin toimintamallia jätehuollon valmiusharjoitusten järjestämiseksi. Harjoitusalue käsitti kunnallisen jätelaitoksen Rosk n Roll Oy Ab:n (RR) toimialueen Länsi-Uudellamaalla (9 kuntaa). Jätehuollon alueellisessa valmiusharjoituksessa ominaispiirteinä ovat toimintojen alueellinen ja organisatorinen verkottuminen sekä sopimusten varainen yhteistoiminta. 3. Harjoituksen toteutus Harjoitus rakentui esittely- ja ohjeistustilaisuudesta, itse harjoituspäivästä ja harjoituksen jälkeisestä palautetilaisuudesta: - Orientaatio- ja info-tilaisuus Lohjalla Munkkaan jätekeskuksessa Varsinainen harjoituspäivä Jälkipuintitilaisuus ja sen jälkeen tiedotustilaisuus Lohjan Munkkaalla Ns. peliryhmä koordinoi harjoituksen kulkua konsultin ohjaamana SYKE:ssä. Osa harjoitukseen osallistuvista viranomaisista kokoontui harjoituspäivänä toiseen tilaan SYKE:ssä. Rosk n Roll harjoitteli Munkkaan jätekeskuksessa omissa toimitiloissaan. Osaan toimijoista, joilla oli roolia harjoituksen tapahtumissa, otettiin yhteyttä puhelimitse. Harjoituksen tarina oli tapahtumaketju, joka sisälsi monipuolisesti erilaisia jätehuoltoon vaikuttavia häiriötilanteita. Harjoituksessa hyödynnettiin ns. kriisisimulaattoria, jolla harjoituksen tilannekuva saatiin välitettyä osallistujille internetin kautta. Sovelluksella simuloitiin myös median toimintaa häiriötilanteissa. 3.1 Harjoituksen suunnittelu Harjoituksen suunnitteluryhmä koottiin jätealan huoltovarmuustoimikunnan jäsenistä. Sitä täydennettiin RR:n kehityspäälliköllä, koska paikallistuntemus harjoittelualueesta, sen jätehuoltojärjestelmästä ja toimijoista on ensiarvoisen tärkeää uskottavan harjoituksen synnyttämiseksi. Jo suunnittelun alkuvaiheessa päätettiin, ettei RR:n edustaja osallistu itse harjoitukseen. Suunnitteluryhmän kokoonpano oli seuraava: - Johtaja Risto Saarinen, SYKE - Kehityspäällikkö Tarja Pinnioja-Saarinen, Rosk n Roll Oy Ab (ei mukana harjoittelijana) - Kehityspäällikkö Esa Nummela, JLY

3 - Johtaja Hannu Pelttari, Huoltovarmuuskeskus - Janne Vehmaa, SITA Finland (suunnittelun alkuvaihe) Konsultti & kriisisimulaattori - Countsec Oy (Jari Väinölä) Harjoitusryhmä kokoontui neljä kertaa ideoimaan harjoituksen toteutusta ja tarinaa. Nummela ja Pinnioja- Saarinen kokosivat harjoituksen tarinan (häiriötilannekuvaukset ja tapahtumien oletettu kulku), tilanteisiin liittyvät kysymykset sekä peliryhmän soittolistan. Alueellisen jätelaitoksen kautta selvitettiin ja kutsuttiin harjoitukseen osallistuvat henkilöt. Konsulttina toimi Crisim Oy (Jari Väinölä ja Marko Väinölä). Konsultti osallistui harjoituksen tarinan muokkaukseen ja mediasyötteiden laadintaan. Konsultti tarjosi myös nettipohjaisen simulaattorin harjoituksen käyttöön. Harjoituksen kuvitteellinen taustatilanne oli kaksi viikkoa jatkunut poikkeuksellisen runsas sade yhdistyneenä trombin aiheuttamiin vahinkoihin. Jätelogistiikka vaikeutui useilla alueilla ja myös jätteen syntypaikoilla ja käsittelyssä kohdattiin ongelmia. Harjoituksen tiiviiseen tapahtumaketjuun kuului mm. pilaantunut 70 tonnin kalaerä, kolarissa kaatunut rekka, josta levisi pakastebroilerilasti pientareelle ja liikenteen jumittuminen, joka pysäytti ison osan jätekuljetuksia Munkkaan jätekeskukselle. Keskuksella syttyi salamaniskusta muuntajapalo, sähköt katkesivat ja kaasunkeräyksessä sattui räjähdys. Jäteauto juuttui penkkatiehen ja vaa alle syntyi ruuhka, kun samaan aikaan liikenne alkoikin sujua liikenneonnettomuuspaikan ohi. Jätekeskuksen henkilöstöä sairastui vatsatautiin ja juomaveden todettiin aiheuttaneen oireita Siuntiolaisessa koulussa. Jätekeskusta syytettiin juomaveden pilaamisesta kaatopaikkavesien ylijuoksutuksella. Tieto oli perätön. Rosk n Rollin ja viranomaisten piti pystyä tekemään oikeita ratkaisuja jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa ja median pommittaessa. Myös huhuja piti pystyä torjumaan, mutta samalla priorisoimaan toimintaa. 3.2 Harjoittelijoiden sitouttaminen Jätelaitoksen toimesta lähetettiin kutsut harjoituksen tilaisuuksiin. Kesäkuussa lähetettiin ennakkokutsu, jossa kerrottiin lähestyvästä harjoituksesta ja pyydettiin merkitsemään ajankohdat kalenteriin. Syyskuussa lähetettiin varsinaiset kutsut kahdelle eri kohderyhmälle. Toinen kutsu osoitettiin harjoitusryhmään osallistuville henkilöille (viranomaisryhmä) ja toinen kutsu niille, jotka saattavat saada omalle työpaikalleen yhteydenottoja harjoituspäivänä. Harjoitusryhmiin kutsuttuja pyydettiin vahvistamaan osallistuminen harjoituspäivään. Ennen harjoituspäivää nimettiin vielä viranomaisryhmän vastuuhenkilöt (2 kpl), joiden tehtävänä oli huolehtia viranomaisryhmän syötteistä simulaattoriin. Kutsuttuja tahoja olivat: Viranomaisryhmä - Ely-keskus, Munkkaan ympäristölupa - Evira, käsittelylaitoshyväksynnät - AVI läänineläinlääkäri - ympäristöterveys, Lohja - ympäristöterveys Raasepori - Lohjan ympäristöpäällikkö - Raaseporin ympäristöpäällikkö - toimialueen kuntien valmiuspäälliköt (läsnäolo SYKE:ssä ei välttämätön, tilanteen seuraaminen etänä) Omalla työpaikallaan harjoittelevat

4 - Rosk n Rollin henkilökunta - kuntien jätehuoltoviranomaisia - jätelautakunnan edustaja - kuntien teknisen toimen edustajia - toimialueen kuntien valmiuspäälliköt - jätteenkäsittely-yrityksiä, urakoitsijoita - jätteenkuljetusyrityksiä (sekä kunnan kilpailuttamia että sopimusperusteisia) - muita, mm. tietojärjestelmätoimittajia, ympäristölaboratorio 3.3 Info- ja orintaatiotilaisuus Viikko ennen varsinaista harjoituspäivää pidettiin harjoitukseen osallistuville keskeisille tahoille infotilaisuus Munkkaan jätekeskuksessa. Tilaisuuden tavoitteena oli perehdyttää osallistujat harjoituksen käytännön läpivientiin. Tilaisuuden ohjelma :30-9:00 Aamukahvi 9:00 9:15 Hannu Pelttari, Huoltovarmuuskeskus - huoltovarmuuskeskuksen toiminta ja tavoitteet 9:15 9:30 Esa Numela Jätelaitosyhdistys - jätealan huoltovarmuustoimikunta ja sen toiminta 9:30 9:45 Tarja Pinnioja-Saarinen, Rosk n Roll Oy Ab - Rosk n Rollin toiminta, toimintakentän kuvaus 9:45 10:15 Jari Väinölä, Countsec Oy - harjoituksen toteutus, käytettävät välineet ja ohjelmat - käyttäjätunnusten jakaminen - tilannekuva netissä tilaisuuden jälkeen 10:15 10:30 Tarvittaessa tarkentavaa keskustelua Tilaisuuden jälkeen osallistujilla oli pääsy simulaattoriin netin kautta. Heitä kehotettiin tutustumaan lähtötilannekuvaukseen ja vastaamaan aiheeseen liittyviin johdattelukysymyksiin. 3.4 Harjoituspäivä Harjoitukseen osallistuivat: 1. Peliryhmä - harjoituksen suunnittelijat, Pelastuslaitoksen edustaja, konsultti, toimittaja 2. RR-ryhmä - Rosk'n Roll:n keskeisin henkilökunta 3. Viranomaisryhmä - ympäristö-, terveys- ja lupaviranomaisia, kuntien valmiuspäälliköitä, Evira 4. Muita sidosryhmiä omilla toimipaikoillaan - mm. kuljetusyrityksiä, jätteenkäsittelijöitä, osa viranomaisista Yht. > 60 kutsuttua harjoittelijaa

5 Harjoitusta ohjaavassa peliryhmässä oli tiivis tunnelma harjoituksen aikana. Toteutustapa: - Peliryhmä koordinoi harjoituksen kulkua SYKE:stä - Crisim-simulaattorin ohjaus - soitot eri rooleissa harjoittelijoille - rooleja mm. toimittajat, poliisi, pelastuslaitos, vesilaitos, jätteentuottaja/asiakas, kuljettaja - mediasyötteet harjoituksen etenemisen mukaan - Viranomaisryhmä harjoitteli omassa tilassaan SYKE:ssä - RR harjoitteli omissa toimitiloissaan Lohjalla (Munkkaan jätekeskus) - Kaikki ryhmät käyttivät netin välityksellä Crisimiä - tilannekuvan kehittyminen - uutisvirta - harjoituspalautteiden syöttö

6 Crisim-simulaattori välitti harjoittelijoille tilannekuvaa ( tarinaa ) ja mediasyötteitä. Simulaattoriin ajastettu tarinan kulku, etukäteen laaditut tilannekohtaiset kysymykset ja peliryhmän soittolista olivat keskeiset työvälineet harjoituksen ohjaamisessa. Harjoittelijoilla oli mahdollisuus soittaa myös peliryhmän rooleille (esim. pelastuslaitokselle ja poliisille) yhteystietolistan mukaisesti. Harjoitukseen liittyvät soitot tuli erottaa muista puheluista sanomalla alkuun: Tämä on harjoitus. Osa uutisvirrasta oli laadittu etukäteen, mutta harjoitustilanteiden käänteiden mukaan peliryhmän toimittaja laati reaaliaikaisia mediasyötteitä simulaattoriin. Mitä testattiin? - Sopeutumiskykyä jätehuoltoon vaikuttavissa häiriötilanteissa - säiden ääriolot (jatkuvat sateet, trombi) - liikenneonnettomuus - sähkökatkos - tieto- ja tietoliikennejärjestelmien toimintahäiriöt - jätekeskuksen sisäiset häiriötilanteet (kaasuräjähdys, mahdollinen vesipäästö) - vatsatautiepidemia (saastunut juomavesi) - maineriskit logistiikan vaikeutuminen, poikkeukselliset jäte-erät, median painostus, resurssitilanteen muuttuminen - Yhteistoimintaa ja kommunikointia - Median hallintaa Miten testattiin? - Lähtötilanteen kysymykset 1 viikko etukäteen aktivointia jo ennen harjoituspäivää

7 - Tilannekohtaiset kysymykset harjoituksen edetessä varautumissuunnitelmien hyödyntäminen, roolien ja yhteistoiminnan tarpeiden tunnistaminen - Peliryhmän soitot tilanteiden aikana välitön tilanteisiin reagointi, johtaminen, median hallinta, sisäinen viestintä Harjoittelijat käynnistivät välitetyn tilannekuvan, mediasyötteiden ja peliryhmän soittojen pohjalta konkreettisia toimenpiteitä häiriötilanteiden hallitsemiseksi. Sekä sisäinen että ulkoinen viestintä (median hallinta) osoittautuivat keskeisiksi elementeiksi harjoituksessa. Häiriötilanteiden syitä ja vaikutuksia pyrittiin selvittämään ja rajaamaan. Myös sopimuksen varaisen yhteistyön ehtoja tarkistettiin. 3.5 Harjoituspalautteet ja jälkipuinti Noin viikon kuluttua harjoituspäivästä järjestettiin Mukkaan jätekeskuksessa harjoituksen jälkipuintitilaisuus. Tilaisuudessa esiteltiin seuraavat palautekoosteet: - Peliryhmän havainnot o konsultti o SYKE o JLY - Rosk n Roll Oy Ab:n kokemukset harjoituksesta - Viranomaisryhmän kokemukset harjoituksesta Harjoituspalautteita käytiin läpi positiivisessa ja rakentavassa hengessä. Parannusehdotuksia ja kehittämishaasteita nostettiin esiin yleisluontoisina eikä viittauksina yksittäisiin harjoittelijoihin. Harjoituksesta opittiin mm. seuraavaa - Yhteistyötä normaalitilanteiden yhteistyökumppanien kanssa tiivistettävä häiriötilanteissa - Päätöksentekovalmiutta oltava kaikilla - Kaikki häiriötilanteen aikana tarjolla oleva tieto ei liity häiriötilanteeseen - Toimintakyky operatiiviseen toimintaan ja päätöksentekoon täytyy pitää yllä median hämmentäessä soppaa - Apua kannattaa tarjota ja ottaa vastaan Palautetilaisuutta seurasi tiedotustilaisuus. Tiedotuksesta vastasivat JLY:n ja RR:n tiedottajat, RR:n toimitusjohtaja ja SYKE:n edustaja. Paikalle saapui alueen lehdistön ja radiokanavien toimittajia (neljän median edustus). 4. Yhteenveto tarvittavista resursseista Seuraavassa taulukossa on arvioitu pilottiharjoituksen järjestämisen henkilötyön ja ostopalveluna hankitun konsultoinnin kustannukset. Resurssi- ja kustannusarvio (ilman matkakuluja) Henkilötyö ( ) Ostopalvelu ( ) Yhteensä ( ) Suunnittelu ( 60 h) Konsultointi & simulaattori Harjoituspäivän ohjaus ( 40 h) Info- ja palautetilaisuudet 800 ( 20 h) Yht

8 Pilottiharjoituksessa suunnitteluryhmän organisaatiot tarjosivat suunnittelussa ja järjestämisessä vaaditun työpanoksen ja hankinnat. Konsultoinnin/simulaattoripalvelun rahoitti Huoltovarmuuskeskus. 5. Aineistot Jätelaitosyhdistys on koonnut yhteen Lohjalla pidetyn harjoituksen keskeiset julkiset dokumentit. Aineistoa voi hyödyntää jätelaitosten varautumissuunnittelussa ja toteutettaessa uusia valmiusharjoituksia. Aineistoluettelo: - Jätehuollon valmiusharjoitus 2011 (PowerPoint-esitys) - Harjoituksen kulku (tilannepäivitykset ja uutisartikkelit) - Soittolista peliryhmälle - Yhteystietolista - harjoittelijat ja roolit - Kutsut valmiusharjoitukseen - Jätehuollon häiriötilanteisiin varautuminen (PowerPoint-esitys) Lisätietoja: Esa Nummela, kehityspäällikkö, JLY p ,

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma RAPORTTEJA 130 2012 Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu EERIK JARKKO MIKA RÄSÄNEN Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI VALMIUSSUUNNITELMA YLEINENN OSA 2.12.2013 Kaupunginkanslia 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen... 3 3 Valmiussuunnittelun valtakunnallisia

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 VIRVE toimi myrskyjenkin keskellä s. 4 Liikennekeskukset tukevat viranomaisia s. 10 Langaton tiedonsiirto puhuttaa s. 14 SosTer VIRVE-pääkäyttö ensihoitokeskuksiin

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN

OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN Tietoja projektista ja tästä oppaasta Generational Change in the Teaching Profession (akronyymi 2AgePro) on Grundtvik-projekti, joka rahoitetaan EU:n elinikäisen

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 1/2013 Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot