Espoon kaupungin kulttuurilautakunta. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2012 käyttösuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupungin kulttuurilautakunta. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2012 käyttösuunnitelma"

Transkriptio

1 Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2012 käyttösuunnitelma SISÄLLYS 1. KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Georg Dolivo, kulttuurijohtaja 1.1 Näyttelykeskus WeeGee 1.2 Espoon kaupunginmuseo 1.3 Espoon kulttuurikeskus 1.4 Sellosali 1.5 Tapiola Sinfonietta

2 35 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuurilautakuntaa sitoo vapaan sivistystyön, kaupunginkirjaston, kulttuuripalvelujen ja yhteispalvelujen yhteinen määräraha euroa ja tuloarvio euroa. Lautakunnan alaisia nettobudjetoituja työväenopistoa sitoo toimintakate euroa ja kaupunkikulttuurin tulosyksikköä sitoo toimintakate euroa. Kulttuurilautakunnan avustuksiin on varattu noin 10,8 milj. euroa, josta lautakunta kokouksessa jakoi 10,4 milj. euroa. 35 KULTTUURILAUTAKUNTA Muutettu TOT 2010 TA 2011 TA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Menot euroa/asukas Investoinnit 9535 Koneet ja kalusto TOT 2010 Muutettu TA 2011 TA Menot Tulot Netto Saunalahden lähi- ja koulukirjaston ensikertainen kalustaminen euroa sisältyy toimialan yhteiseen hankkeeseen. 357 KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö on nettobudjetoitu ja sen sitova toimintakate on euroa. Palvelut Kaupunkikulttuurin tulosyksikköön kuuluvat kaupunkikulttuuriyksikkö, Näyttelykeskus WeeGee, Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Espoon kaupunginmuseo ja kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta. Tulosyksikön tehtävänä on vastata kaupungissa ammattimaisesti tuotetuista kulttuuripalveluista ja kulttuuritalojen toiminnasta, koordinoida kaupungin profiili- ja kärkihankkeita sekä huolehtia kaupungin kulttuuri-imagosta ja siihen liittyvästä yritysyhteistyöstä sekä kaupunkikulttuurin alaan kuuluvista avustuksista ja yhteistyösopimuksista ja tuottaa keskeiset kaupungin kulttuuripainotteiset suurtapahtumat. 2

3 Vuonna 2012 Kaupunkikulttuuriyksikkö koordinoi Espoon World Design Capital 2012 hanketta, tuottaa hankeohjelmaan liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia, vastaa Espoo-päivän tapahtumien koordinoinnista, markkinoinnista sekä viestinnästä että tuottaa Espoo-päivän konsertin sekä Espoon kaupungin perinteisen itsenäisyyspäivän konsertin Barona Areenalle yhdessä YLE TV 2 kanssa. Toiminnan kehittäminen Kaupunkikulttuuriyksikkö vastaa osaltaan siitä, että Espoon kaupungin strategisten T3 (Tiede - Taide - Talous) kilpailukykytavoitteiden mukaisesti Espoon Kaupunginteatterin teatteritalo, Näyttelykeskus WeeGeen yhteyteen kaavailtu designtalo "Wirkkala-Akatemia" sekä Espoon Kulttuurikeskuksen harjoitussali ja laajennus ovat päätöksenteon ja suunnittelun osalta hankkeina edenneet. Tulosyksikön erityispainopisteenä on World Design Capital hankkeen toteutus Espoon kaupungin osalta yhteistyössä kaupungin toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. WDC-vuoden näyttelytila ja Muotoile Espoo!-näyttely avataan yleisölle 4.2. Näyttely on avoinna yleisölle ja päiväkoti- ja koululaisryhmille sekä ryhmille. Maanantaisin tila on suljettu. Näyttelyssä ovat esillä Espoon WDC-vuoden kärkihankkeet ja siellä esitellään Espoota ja sen tulevaisuutta eri näkökulmista; hyvinvoinnin, luonnon ja kaupunkisuunnittelun teemoin. WeeGeen kolmannen kerroksen tilan käyttöönottoa vuonna 2013 suunnitellaan yhteistyössä lukion kanssa. Muita toiminnan painopisteitä ja projekteja ovat tulosyksikön omien toimintayksiköiden sekä kaupunkikonserniin kuuluvien toimijoiden yhteistyö, kaupungin itsenäisyysjuhlakonsertin tuottaminen yhteistyössä TV 2 kanssa sekä Espoo - päivän tapahtumien tuottaminen, markkinointi ja koordinointi. Henkilöstö Kaupunkikulttuuriyksikössä toimii vuosina kaksi määräaikaista projektikoordinaattoria toteuttamassa WDC 2012 hanketta. Lisäksi Espoopäivän tuottamiseen ja markkinointiin palkataan määräaikainen projektituottaja. Talous Tuottavuusohjelman mukaisesti säästötavoitteet kohdentuvat sekä Kaukun omaan että avustettavien yhteisöjen toimintaan. World Design Capital 2012 hankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen sekä WDC-tilan vuokraukseen ja varusteluun on varauduttu- T3 - hankkeen osalta varaudutaan esittelymateriaalien ja seminaarien tuotantoon. 3

4 357 KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Muutettu TOT 2010 TA 2011 TA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Menot euroa/asukas Kaupunkikulttuurin tulosyksikön toimintamenot yksiköittäin vuosina Muutettu TOT 2010 TA 2011 TA Kaupunkikulttuuri Näyttelykeskus WeeGee Kulttuurikeskus Sellosali Kaupunginmuseo Kaupunginorkesteri Yhteensä Tunnuslukuja TOT 2010 TA 2011 TA Avustukset euroa/asukas 29,39 29,26 28,89 28,89 28,88 Nettomenot euroa/asukas 52,79 54,43 55,55 56,18 56,82 Georg Dolivo kulttuurijohtaja 1.1 Näyttelykeskus WeeGee Palvelut Näyttelykeskus WeeGee on viiden museon (EMMA, KAMU, Lelumuseo - Hevosenkenkä, Helinä Rautavaaran museo ja Suomen Kellomuseo) ja nykytaidegallerian sekä WeeGee Shopin ja Sis.Deli- ravintolan muodostama museoiden, näyttelyiden ja tapahtumien keskus Tapiolassa. WeeGee -kokonaisuus tarjoaa ensisijaisesti kokonaisvaltaisia museo- ja näyttelykokemuksia kävijöilleen. Toiminnan kannalta keskeistä on näyttelykeskuksen toimijoiden tarjoamien palveluiden kokoaminen, tuotteistaminen ja markkinointi sekä yhteistapahtumien tuottaminen ja markkinointi. WeeGeen kokous- ja yleisötiloja markkinoidaan ja myydään yksityis- kuin yrityskäyttöönkin. Vuosittain WeeGeen museot ja galleria tarjoavat noin 20 vaihtuvaa näyttelyä perusnäyttelyiden lisäksi. Yhteisiä tapahtumia tuotetaan vuositasolla noin 10 4

5 kpl. Vuoden 2011 kävijätavoite talon museoihin ja tapahtumiin on kävijää. Keskeisenä tavoitteena on asiakaspalveluiden ja aulan viihtyisyyden kehittäminen, ravintolatoiminnan vakiinnuttaminen, talon tunnettuuden vahvistaminen ja henkilöresurssienvakiinnuttaminen sekä World Design Capital hankkeen valmistelu. Toiminnan painopisteet ja kehittämisalueet Näyttelykeskus WeeGeen asiakaspalveluiden kehittäminen jatkuu. Ravintolatoiminnan konseptia ja palvelua vakiinnutetaan, pysäköinti- ja opastepalveluita selkiytetään. Aulan viihtyisyyttä ja toimivuutta parannetaan. Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönottoa jatketaan ja aulaan hankitaan asiakaspäätteitä. Palveluiden tuotteistamiseen paneudutaan yhä perusteellisemmin. Kokous- ja yritysmyyntiä tehostetaan. WeeGee tuottaa myös WDC-vuoden ohjelmaan FUTURO kokonaisuuden ja tuo 8.5. alkaen esille arkkitehti Matti Suurosen suunnitteleman FUTURO-talon. WDC 2012 on koko vuoden Weegeen museoiden toiminnassa kantavana teemana. Tämä näkyy myös Weegeen kolmannen kerroksen WDc-näyttelytilassa, missä avataan 3.2. Muotoile Espoo!-näyttely. Tilassa esitellään Espoon WDC-vuoden tärkeimpiä hankkeita. Henkilöstö Henkilöstön toimenkuvia täsmennetään vastaamaan paremmin monipuolisen toiminnan tavoitteita. Henkilöstön täydennyskoulutukseen varaudutaan. WeeGeen henkilökuntaan kuuluvat yhteyspäällikön lisäksi tiedottaja, myyntisihteeri, aulapalveluvastaava, käyttöpäällikkö sekä kolme asiakaspalveluneuvojaa. Lisäksi määräaikaisina työskentelevät kaksi WDC vuoden projektikoordinaattoria sekä Espoo-päivän tuottaja. Talous ja investoinnit Näyttelykeskuksen tärkein tulostavoite on asiakaspalveluiden kokonaisvaltainen parantaminen läheisessä yhteistyössä Kiinteistö Oy WeeGeen kanssa. Kiinteistön ja näyttelykeskuksen piha-alueiden suunnittelu ja opasteita kiinteistön alueelle parannetaan. Näyttelykeskuksen ravintolan kylmälaitteita uusitaan ja ravintolaan ja Wirkkala-kabinettiin hankitaan sähköiset pimennysverhot Palveluiden ja tuotteiden myynnintukea kehitetään työvälineitä parantamalla. Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen jatkuu. Museomyymälää ja aulapalveluiden tehostamista jatketaan ja uuden kassajärjestelmän hankintaan varaudutaan. Valvomon teknistä varustelua parannetaan ja ajanmukaistetaan. Tapahtumatekniikan edellyttämiä valo- ja äänentoistojärjestelmiä ja laitehankintoja täydennetään. Toimenpiteet liittyvät käytännössä havaittujen teknisiin muutostarpeisiin. Lea Rintala yhteyspäällikkö 5

6 1.2 Espoon kaupunginmuseo Toiminnan painopisteet ja kehittämisalueet Näyttelykeskus Weegeessä sijaitsevan päänäyttelytila KAMUn profiilia ja tunnettuutta lisätään kiinnostavilla näyttelyillä ja ohjelmilla. Vuoden 2012 pääohjelma on Pohjois-Italian museoiden kokoelmista koostettu Marco Polo - mies ja myytti-näyttely. Näyttely toteuttaa kaupungin kulttuurihistoriallisen museon tavoitetta tuoda yleisölle yleisesti kiinnostavia historiallisia aiheita ja hakeutua yhteistyöhön ulkomaisten museoiden kanssa. Koko vuoden 2012 jatketaan seuraavan vuoden suurpanostuksen valmistelua: KAMUun rakennettava pitkäjänteisesti esille tuleva Espoo-näyttely rakentaa historiallisen kehityksen kautta espoolaista identiteettiä. Näyttely tehdään laajemmaksi kuin nyt teknisesti ja asiasisällöltään vanhentunut Aikamatka Espoossa-näyttely, ja sen yhteydessä KAMUssa suoritetaan tilamuutoksia, jotka teknisten uudistusten kanssa tarjoavat mahdollisuuden kertoa vanhoille ja uusille kuntalaisille kaupungin erityispiirteistä. Pentalan saaristomuseon peruskorjausta ja toiminnan suunnittelua jatketaan ja mitoitetaan vastaamaan tuottavuustoimenpiteistä johtuvaa resurssien pienenemistä valmistuneen uuden huoltorakennuksen jälkeen keskitytään kalastajamökin korjauksen loppuun saattamiseen ja uuden arkkulaiturin tekoon. Samanaikaisesti suunnitellaan ns. Gurlin talon 2013 tehtäviä korjaus- ja muutostöitä. Pentalan saaristöpäivät, jotka siirrettiin elokuiseksi viikonlopuksi, on edelleen Pentalan näkyvin toimintamuoto. Tämä Esbo Hembyggdsföreningenin ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettava ohjelmisto on vuosi vuodelta kasvattanut suosiotaan. Kaupunginmuseo osallistuu WDC-vuoden tapahtumiiin olemalla mukana kansainvälisen Docomomo-järjestön (International committee for documentation and conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the modern movement) Espoon kulttuurikeskuksessa pidettävän konferenssin yhtenä järjestäjistä ja materiaalintuottajista. Museo osallistuu myös Futurotaloon liittyvien ohjelmien tuottamiseen ja toteuttamiseen. Tunnuslukuja TOT 2010 TA 2011 TA Museo- ja näyttelykävijöitä Asiantuntijapalvelut (arkisto, neuvonta ym.), asiakkaita Lapsia ja nuoria museopedagogisessa toiminnassa Museokokoelmien kokonaismäärä Opastusten lukumäärä Viranomaislausunnot Timo Tuomi museotoimenjohtaja 6

7 1.3 Espoon kulttuurikeskus Palvelut Espoon kulttuurikeskus on esittävän taiteen päänäyttämö Espoossa ja sen tehtävänä on palvella monipuolisesti esityksiä tuottavia yhteistyökumppaneita ja vuokralaisia sekä huolehtia strategisesti tärkeiden palvelujen tuottamisesta koordinoimalla kokonaistarjontaa ja täydentämällä sitä omalla tuotannolla. Kulttuurikeskus tukee toiminnallaan kaupunkikulttuuriyksikölle asetettuja strategisia tavoitteita, Espoon kulttuuri-imagon kehittämistä kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettuna osana metropolialuetta sekä espoolaisten oman kulttuuri-identiteetin vahvistamista. Vuonna 2012 kulttuurikeskuksen saleissa järjestetään noin 410 esitystä, lämpiöissä ja muissa tiloissa noin 220 esitystä ja muuta tilaisuutta, joihin odotetaan yleisöä yhteensä noin henkeä. Lisäksi talossa käyvät kirjaston, yhteispalvelun, työväenopiston ja musiikkiopiston asiakkaat, jotka nostavat käyntikertojen määrän yhteensä noin :een. Tunnuslukuja TOT 2010 TA 2011 TA Käyntikertoja Kävijöitä (tilaisuudet) Salitunteja Salien käyttöaste, % Toiminnan kehittäminen Kulttuurikeskus on yksi Tapiolaan sijoittuvan tieteen, taiteen ja talouden innovaatiokeskittymän, T3:n keskeinen osa. Kulttuurikeskuksen, WeeGeen ja Espoon Kaupunginteatterin muodostama kokonaisuus on kansainvälisesti vertaillen merkittävä. Kulttuurikeskuksen laajennuksella tähdätään nykyisten toimijoiden toimintaedellytysten turvaamiseen kaupungin kasvaessa. Laajennus jakautuu kahteen hankkeeseen: 1) olemassa olevaan harjoitussalihankkeeseen, jossa on huomioitu myös orkesterin toimistotilat, sekä 2) kirjasto- ja opistosiiven laajentamiseen, missä yhteydessä huomioidaan myös muut monitoimitilat, jotka parantavat esitystoiminnan oheispalvelujen, kuten kahvila- ja ravintolatoiminnan edellytyksiä, lisäävät talon iltakäyttömahdollisuuksia, lisäävät avoimuutta ja parantavat integroitumista Tapiolan liikekeskukseen open stage -toiminnalla, ja parantavat mahdollisuuksia koululaisille ja päiväkotiryhmille suunnattujen työpajojen lisäämiseen. Suunnittelussa otetaan huomioon myös kokous- ja kongressitoiminnan tarpeet, jotka kasvavat harjoitussalin mahdollistaessa Tapiolasalin yleisökäytön lisäämisen. Hankkeella on myös suuri vaikutus Tapiolan vapaa-ajan toiminnan ja avoimuuden kehittämisessä. Hanketta koskevat päätökset tehdään kaupunginvaltuuston talousarvion käsittelyn yhteydessä tekemän pöytäkirjamerkinnän mukaan kesään 2012 mennessä. Kulttuurikeskuksen kokonaistarjontaa koordinoidaan käyttöperiaatteiden mukaisesti vahvistamalla vähemmän esillä olevaa tarjontaa uusien käyttäjäryhmien tavoittamiseksi. Maaliskuussa toteutetaan Taloustutkimus Oy:ltä tilattava yleisökysely, jolla mitataan Espoon kulttuurikeskuksen ja Sellosalin tunnettuutta. Viestinnän kehittämisen tavoitteena on kulttuurikeskuksen tunnettuuden kasvattaminen, uusien yleisöryhmien tavoittaminen ja kaupunkikulttuurin ja muiden yhteistyökumppaneiden välisen viestinnällisen yhteistyön kehittäminen. Monikulttuurisuutta edistetään mm. ottamalla englanninkieliset verkkosivut aktiiviseen käyttöön. Uusina välineinä käytetään sosiaalista mediaa ja elävää kuvaa. Tapiolan liikekeskuksessa otetaan käyttöön 8 kpl sähköisiä ilmoitustauluja, joissa on esillä talon toimintaa. 7

8 Henkilöstö Elokuuhun mennessä ratkaistaan kulttuurikeskuksen palveluksessa oleva aulapalveluhenkilöstön sijoittuminen kaupungin organisaatioon. Talous ja investoinnit Kulttuurikeskus on nettobudjetoitu yksikkö. Lipunmyynti- ja vuokratuloja hyödynnetään ohjelmatuotannossa. Vuonna 2012 uusitaan salien analogiset äänipöydät digitaalisiksi ja parannetaan salien teknisiä toimintavalmiuksia valaistukseen ja näyttämötekniikkaan kohdistuvilla hankinnoilla. Kahvilan tarjoilulinjasto uusitaan ja kahvilan asiakkaille näkyvä hyllystö ja myyntitiski kunnostetaan ja uusitaan sekä parannetaan kahvilan akustiikkaa. Tapiolasalin akustiikan parantamista ja erityisesti näyttämön sisäistä kuuluvuutta selvitetään Akukon Oy:n tekemän suunnitelman pohjalta. Hankkeita toteutetaan kasvavassa määrin nettobudjetin puitteissa omia tuloja hyödyntäen. Juha Vilja johtava intendentti 1.4 Sellosali Palvelut Sellosali toimii korkeatasoisena kulttuuritalona pääkaupunkiseudulla tarjoten eri väestöryhmille suunnattua monipuolista kulttuuritoimintaa. Vuonna 2012 Sellosalissa järjestetään yleisötilaisuutta ja tavoitteena on saada tapahtumiin asiakasta. Keskeisenä tavoitteena on monipuolisen ja korkeatasoisen tapahtumatarjonnan turvaaminen, tunnettuuden lisääminen, talousresurssien vakiinnuttaminen sekä lapsille, perheille ja ikäihmisille suunnatun kulttuuritarjonnan kehittäminen. Sellosalin ohjelmistoon kuuluu klassisen ja taidemusiikin lisäksi rytmimusiikkia, nukketeatteria, elokuvia, lastentapahtumia, levytyksiä sekä yritystilaisuuksia. Yhteistuotantoja järjestetään mm. Helsingin juhlaviikkojen, JuuriJuhla ry:n, April Jazzin, Kansallisoopperan, Suomen Solistiyhdistyksen, Tapiola Sinfoniettan ja pääkaupunkiseudun nukketeattereiden kanssa. KULPS!-hankkeessa Sellosalin tarjonta kohdistuu lähinnä 4- ja 6-luokkalaisiin. Lasten ja nuorten tilaisuuksien tarjontaan kuuluvat lasten ja perheiden lauantait, päiväkoti- ja koululaisesitykset sekä nuorisokonsertit ja -musikaalit. Toiminnan kehittäminen Vuonna 2012 Sellosalin strategisten linjausten työstämistä jatketaan tuloskortin avulla konkreettisiksi arviointikriteereiksi, tavoitetasoiksi ja toimenpiteiksi. Toiminnan kehittämisen tärkeänä osa-alueena on tapahtumatuotannon kehittäminen ja tehokas markkinointiviestintä. Tavoitteena on lisätä Sellosalin tunnettuutta sekä Etelä-Suomessa että valtakunnallisesti sekä kasvattaa asiakaskäyntien määrää. Yleisötutkimusten tekemistä jatketaan Sellosalissa ja vertailua suoritetaan mm. Helsingin kulttuuritaloihin sekä osallistutaan kaupunkikulttuurin yhteisen viestinnän kehittämiseen. Asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi järjestetään teemahaastatteluja lastentapahtumien, rytmimusiikin konserttien ja klassisten konserttien yleisölle. 8

9 Henkilöstö Henkilöstön osalta toiminnan kehittämisen haasteet liittyvät tapahtumatuotantoon ja markkinointiviestintään pääkaupunkiseudun lisääntyneessä kilpailutilanteessa. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan riittävästi. Kehityskeskusteluissa jokaisen työntekijän koulutussuunnitelma päivitetään ja työssä jaksamiseen kiinnitetään huomiota. Osaamista kehitetään omaan työalan substanssikysymyksiin sekä tietotekniikka-, tiimityöskentely- ja kielitaitoihin liittyen. Koko henkilöstö osallistuu vuosittaiseen turvallisuuskoulutukseen. Asiakaspalvelukonseptin tehostamiseen kiinnitetään huomiota. Talous ja investoinnit Sellosalin toiminta nettobudjetoituna yksikkönä perustuu hankittujen tulojen hyödyntämiseen tapahtumatuotannoissa. Lisäpanostus käyttötalouden menobudjettiin mahdollistaisi kilpailukykyisemmän toiminnan ja kasvattaisi osaltaan myös tulokertymää. Markkinointikampanjat toimintakausien alkaessa vahvistavat profiilia ja vähentävät tarvetta yksittäisten tapahtumien erillismarkkinointiin. Sellosalin investoinnit keskittyvät vuosina toiminnallisuuden kehittämiseen, teknisiin muutostarpeisiin sekä energiatehokkuuden lisäämiseen. Salin näyttämötekniikkaa täydennetään valo-, projisointi- ja äänikaluston osalta. Sellosali täyttää 10 vuotta vuonna 2013: kiinteistön ja kaluston ikääntyminen asettaa jonkin verran lisäpaineita yleisen kunnossapidon kustannuksiin tulevina vuosina. Tunnuslukuja TOT 2010 TA 2011 TA Kävijöitä (tilaisuudet) Salitunteja Salin käyttöaste, % Tero Kaakkunen vs. johtava tuottaja 1.5 Tapiola Sinfonietta Palvelut Tapiola Sinfonietta vastaa korkeatasoisesta, säännöllisestä orkesteritoiminnasta Espoossa, levyttää, tekee kiertueita muualla Suomessa ja ulkomailla sekä harjoittaa lapsille, nuorille, ikäihmisille ja erityisryhmille suunnattua taiteidenvälistä kulttuurikasvatusta. Orkesteri toteuttaa strategista tehtäväänsä huippuelämysten tarjoajana tuomalla Espooseen kansainvälisiä tähtisolisteja ja - kapellimestareita sekä hiomalla orkesterin valmiuksia esiintymällä myös ilman kapellimestaria. Vuonna 2012 aikana järjestetään vähintään 57 konserttia (45 Espoossa, 6 muualla Suomessa ja 6 ulkomailla). Konserttijako: kausikonsertit 18, Iltapäiväkonsertit 2, Sellosalin konsertit 2, KULPS!, lasten ja perhekonsertit 11, Taiteili- 9

10 jat lähikuvassa 6, Kamarimusiikkia kartanoissa 6 ja konsertit Helsingissä 6 ja konsertit ulkomailla 6. Lisäksi muuta esiintymistilaisuutta (KULPS!-työpajat ja vanhainkotiesiintymiset sekä yleisölle avoimet kenraaliharjoitukset). Vuoden aikana tavoitetaan kuulijaa, joista lapsia Tapiolasalin keskimääräinen yleisömäärä on noin 630. Vuonna 2012 kantaesityksiä on 3 ja Tapiola Sinfonietta tekee 1-2 levytystä. Toiminnan kehittäminen Vuonna 2012 pääosassa on orkesterin kansainvälistyminen. Orkesteri tekee neljän konsertin kiertueen Keski-Eurooppaan helmikuussa ja vierailee Etelä- Espanjassa marraskuussa. Päiväkoti- ja kouluyhteistyötä (lähinnä KULPS!) jatketaan edelleen. Myös vanhuksille ja erityisryhmille suunnattuja esiintymisiä jatketaan. Talous ja investoinnit Orkesterin tehtävänä on toimia kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoisena soittajistona. Vuoden 2012 investoinnit kohdistuvat soitintilanteen parantamiseen. Tunnuslukuja TOT 2010 TA 2011 TA Varsinaisia konsertteja Espoossa muualla Suomessa ulkomailla Muita tilaisuuksia Levytyksiä Kuulijoita yhteensä lapset ja nuoret Tapiolasali keskimäärin/konsertti Suomalaisen musiikin osuus ohjelmistosta, % Kantaesitysten määrä Orkesterikustannukset euroa/asukas 12,62 12,81 13,05 13,22 13,35 Hanna Kosonen intendentti 10

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelma

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelma Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelma SISÄLLYS 1. KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Juha Vilja, va. kulttuurijohtaja 1.1 Näyttelykeskus WeeGee

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Liite

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Liite 1 Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 16.2.2016 Liite Kulttuurin tulosyksikön vuoden 2016 käyttösuunnitelma Kulttuurin tulosyksikkö 2 Kaupunginkirjasto 4 Kulttuuri, netto 6 Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala

Lisätiedot

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 24.9.2013 Liite

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 24.9.2013 Liite Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 24.9.2013 Liite VUODEN 2014 ESPOO-STRATEGIAN LINJAUKSET JA TAVOITTEET SEKÄ TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. KULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunginorkesterin johtokunta Int/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunginorkesterin johtokunta Int/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 19 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö vuoden 2012 arviointikertomuksen kohdista 2.6. ja 4.1.1. HEL 2013-006133 T 00 03 00 Päätös päätti esittää lausuntonaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelma, Kulttuurilautakunta

Vuoden 2015 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelma, Kulttuurilautakunta 1 Vuoden 2015 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma, Kulttuurilautakunta 35 Kulttuurilautakunta TOT 2013 MTA 2014 TAE 2015 LTK 2015 2016

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Kulttuurilautakunta 21.8.2014, pöytäkirjan liite nro 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Kulttuuritoimi huolehtii kulttuurilautakunnan alaisena toimialaansa kuuluvista

Lisätiedot

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä.

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä. Tarvitaan kulttuurin rakennemuutos: nykyinen rakenne tukee koulunpenkiltä tehtaaseen ajattelua. Tilanne on nyt ihan toinen ja tämä pitää saada näkymään myös Kotkan kulttuurissa. Jari Järvelä Yleisö Kaupunkilainen,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Kulttuurilautakunta 22.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Kulttuurilautakunta 22.09.2015 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 22.09.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 39 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion seuranta I tilanteessa 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161

Lisätiedot

VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku Joensuun kaupunki 2015 (tp) Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja

VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku Joensuun kaupunki 2015 (tp) Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku 2016 75759 Joensuun kaupunki 2015 (tp) 75572 Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja 610 Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Sisältää vapaa-aikakeskuksen

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Sitova tavoite Helsingin Energian kehitysohjelman jatko valmisteltu Kvston käsittelyyn. Päätös uuden Länsiterminaalin rakentamisesta tehty.

Sitova tavoite Helsingin Energian kehitysohjelman jatko valmisteltu Kvston käsittelyyn. Päätös uuden Länsiterminaalin rakentamisesta tehty. Kaupunginjohtajan toimiala Forum Virium Helsinki Oy Helen Oy Helsingin Markkinointi Oy Helsingin Satama Oy Sitova tavoite 2015 Helsingin Energian kehitysohjelman jatko valmisteltu Kvston käsittelyyn. Päätös

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

KUPA: Kulttuuripalvelut LIPA: Liikuntapalvelut TAMU: Tampereen Taidemuseo SAHIM: Sara Hildénin taidemuseo

KUPA: Kulttuuripalvelut LIPA: Liikuntapalvelut TAMU: Tampereen Taidemuseo SAHIM: Sara Hildénin taidemuseo VUODEN 2016 MÄÄRÄLLISET MITTARIT LINKKI LAADULLISIIN MITTAREIHIN Kaupunkistrategian toiminnallinen tavoite, raportoidaan kaupunginvaltuustolle Toimintasuunnitelmien toiminnallinen tavoite, raportoidaan

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 16.6.2011 1 Strategiamallin kehittämisen tavoitteet Strategisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Valtuuston

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7. 29.09.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 49 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 5 Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta II tilanteesta 31.12.2013 (tilinpäätöksen ennakkotieto) Valmistelijat /

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 20.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 37 Kulttuurilautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteessa 30.04.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

1. Työryhmä ja toimeksianto 2 1.1. Työryhmän työskentely 2 2. Oulun oopperatuotannon nykymalli ja sen kehittämistarpeet 3 3.

1. Työryhmä ja toimeksianto 2 1.1. Työryhmän työskentely 2 2. Oulun oopperatuotannon nykymalli ja sen kehittämistarpeet 3 3. 1. Työryhmä ja toimeksianto 2 1.1. Työryhmän työskentely 2 2. Oulun oopperatuotannon nykymalli ja sen kehittämistarpeet 3 3. Oulun oopperan tulevaisuus 4 4. Oulun oopperan uusi toimintamalli 4 4.1. Tuottajuuden

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri

Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri KAUPUNGINHALLITUS KH 10.6.2013, 219 Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2015-2017 laatimisohjeet, Talouden tasapainottaminen: 1) toimielimien tulee tehdä osana ensi vuoden

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Asuinalueiden kehittämishanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku

Asuinalueiden kehittämishanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku Asuinalueiden kehittämishanke 2013-2015 Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku 3.6.2013 Katariina Hilke 1 Turun hanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 28.11.2011 Edellisen taantuman jälkeinen nousu taittuu, entä sitten? Uusimmatkin Lahden tunnusluvut (työttömyys, verotulot) ovat hyviä, mutta

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa.

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa. Viva Classica on helmikuussa 2010 avattu klassisen musiikin ystäville suunnattu verkkopalvelu ja radiokanava, jota voi kuunnella valtakunnallisesti internetissä osoitteessa www.vivaclassica.fi sekä matkapuhelimella

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen Hankasalmen kulttuuritoimi Hankasalmi 14.2.2012 Ellinoora Auvinen Mitä kulttuuri merkitsee yksilölle ja yhteisölle? 2 YKSILÖLLE ehkä tätä Elämyksiä, luovuutta ja identiteetin vahvistamista Mahdollisuus

Lisätiedot

Sivistyksen toimiala Kulttuuripalvelut. Marju Myllymaa

Sivistyksen toimiala Kulttuuripalvelut. Marju Myllymaa Sivistyksen toimiala Kulttuuripalvelut Marju Myllymaa Kulttuuripalvelujen sisältöä kuntalaisen näkökulma Yleinen kulttuuritoimi -Avustukset -Kulttuuripalkinnot -Hankkeet ja niiden organisointi -Kulttuuritapahtumat

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 50 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 huhtikuun seurantaraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 KUUMA-johtokunta KUUMA-SEUDUN TALOUSARVIO 1.1. 31.12.2016 Talousarvio 2016 Perustoiminta (yhteistyö) 289 870 Johtokunta 7 000 Hanketoiminta 223

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

AKKU Aluekirjastoista koko perheen kulttuurikeskuksia. Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kirjastojen hankepäivä Oulussa 24.9.

AKKU Aluekirjastoista koko perheen kulttuurikeskuksia. Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kirjastojen hankepäivä Oulussa 24.9. AKKU Aluekirjastoista koko perheen kulttuurikeskuksia Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kirjastojen hankepäivä Oulussa 24.9.2014 Hankeidea Taustana viiden kunnan yhdistyminen vuoden 2013 alussa (Oulu,

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus Vapaa-ajan lautakunta LIITE 1 vapaa-ajan ltk 38 /20.10.2016 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

SYKE Kaupunkikulttuurin kehittäminen Oulussa

SYKE Kaupunkikulttuurin kehittäminen Oulussa 1 8.9.2010 Oulun kaupunki Hallintokunta/ryhmä/tiimi Diasarjan otsikko SYKE Kaupunkikulttuurin kehittäminen Oulussa 8.9.2010 Kaupunkisuunnittelun seminaari Samu Forsblom 8.9.2010 Oulun kaupunki Hallintokunta/ryhmä/tiimi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108 0.09.016 Sivu 1 / 1 3887/016 0.0.00 108 Lausunto Tila- ja asuntojaoston kaupunginhallitukselle esittämästä sosiaali- ja terveystoimen vuosien 017 01 investointiohjelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Riikka

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistaminen 2017

Kuntalaisten osallistaminen 2017 Kuntalaisten osallistaminen 2017 Toimenpide-esitykset Asukaslautakunta 23.11.2016 Taustaa Kaupunkistrategia 2024, arvot ja periaatteet: Hyvä palvelu: on asiakkaan näkökulmaa painottava palveluyhteisö.

Lisätiedot