Espoon kaupungin kulttuurilautakunta. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2012 käyttösuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupungin kulttuurilautakunta. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2012 käyttösuunnitelma"

Transkriptio

1 Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2012 käyttösuunnitelma SISÄLLYS 1. KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Georg Dolivo, kulttuurijohtaja 1.1 Näyttelykeskus WeeGee 1.2 Espoon kaupunginmuseo 1.3 Espoon kulttuurikeskus 1.4 Sellosali 1.5 Tapiola Sinfonietta

2 35 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuurilautakuntaa sitoo vapaan sivistystyön, kaupunginkirjaston, kulttuuripalvelujen ja yhteispalvelujen yhteinen määräraha euroa ja tuloarvio euroa. Lautakunnan alaisia nettobudjetoituja työväenopistoa sitoo toimintakate euroa ja kaupunkikulttuurin tulosyksikköä sitoo toimintakate euroa. Kulttuurilautakunnan avustuksiin on varattu noin 10,8 milj. euroa, josta lautakunta kokouksessa jakoi 10,4 milj. euroa. 35 KULTTUURILAUTAKUNTA Muutettu TOT 2010 TA 2011 TA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Menot euroa/asukas Investoinnit 9535 Koneet ja kalusto TOT 2010 Muutettu TA 2011 TA Menot Tulot Netto Saunalahden lähi- ja koulukirjaston ensikertainen kalustaminen euroa sisältyy toimialan yhteiseen hankkeeseen. 357 KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö on nettobudjetoitu ja sen sitova toimintakate on euroa. Palvelut Kaupunkikulttuurin tulosyksikköön kuuluvat kaupunkikulttuuriyksikkö, Näyttelykeskus WeeGee, Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Espoon kaupunginmuseo ja kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta. Tulosyksikön tehtävänä on vastata kaupungissa ammattimaisesti tuotetuista kulttuuripalveluista ja kulttuuritalojen toiminnasta, koordinoida kaupungin profiili- ja kärkihankkeita sekä huolehtia kaupungin kulttuuri-imagosta ja siihen liittyvästä yritysyhteistyöstä sekä kaupunkikulttuurin alaan kuuluvista avustuksista ja yhteistyösopimuksista ja tuottaa keskeiset kaupungin kulttuuripainotteiset suurtapahtumat. 2

3 Vuonna 2012 Kaupunkikulttuuriyksikkö koordinoi Espoon World Design Capital 2012 hanketta, tuottaa hankeohjelmaan liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia, vastaa Espoo-päivän tapahtumien koordinoinnista, markkinoinnista sekä viestinnästä että tuottaa Espoo-päivän konsertin sekä Espoon kaupungin perinteisen itsenäisyyspäivän konsertin Barona Areenalle yhdessä YLE TV 2 kanssa. Toiminnan kehittäminen Kaupunkikulttuuriyksikkö vastaa osaltaan siitä, että Espoon kaupungin strategisten T3 (Tiede - Taide - Talous) kilpailukykytavoitteiden mukaisesti Espoon Kaupunginteatterin teatteritalo, Näyttelykeskus WeeGeen yhteyteen kaavailtu designtalo "Wirkkala-Akatemia" sekä Espoon Kulttuurikeskuksen harjoitussali ja laajennus ovat päätöksenteon ja suunnittelun osalta hankkeina edenneet. Tulosyksikön erityispainopisteenä on World Design Capital hankkeen toteutus Espoon kaupungin osalta yhteistyössä kaupungin toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. WDC-vuoden näyttelytila ja Muotoile Espoo!-näyttely avataan yleisölle 4.2. Näyttely on avoinna yleisölle ja päiväkoti- ja koululaisryhmille sekä ryhmille. Maanantaisin tila on suljettu. Näyttelyssä ovat esillä Espoon WDC-vuoden kärkihankkeet ja siellä esitellään Espoota ja sen tulevaisuutta eri näkökulmista; hyvinvoinnin, luonnon ja kaupunkisuunnittelun teemoin. WeeGeen kolmannen kerroksen tilan käyttöönottoa vuonna 2013 suunnitellaan yhteistyössä lukion kanssa. Muita toiminnan painopisteitä ja projekteja ovat tulosyksikön omien toimintayksiköiden sekä kaupunkikonserniin kuuluvien toimijoiden yhteistyö, kaupungin itsenäisyysjuhlakonsertin tuottaminen yhteistyössä TV 2 kanssa sekä Espoo - päivän tapahtumien tuottaminen, markkinointi ja koordinointi. Henkilöstö Kaupunkikulttuuriyksikössä toimii vuosina kaksi määräaikaista projektikoordinaattoria toteuttamassa WDC 2012 hanketta. Lisäksi Espoopäivän tuottamiseen ja markkinointiin palkataan määräaikainen projektituottaja. Talous Tuottavuusohjelman mukaisesti säästötavoitteet kohdentuvat sekä Kaukun omaan että avustettavien yhteisöjen toimintaan. World Design Capital 2012 hankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen sekä WDC-tilan vuokraukseen ja varusteluun on varauduttu- T3 - hankkeen osalta varaudutaan esittelymateriaalien ja seminaarien tuotantoon. 3

4 357 KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Muutettu TOT 2010 TA 2011 TA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Menot euroa/asukas Kaupunkikulttuurin tulosyksikön toimintamenot yksiköittäin vuosina Muutettu TOT 2010 TA 2011 TA Kaupunkikulttuuri Näyttelykeskus WeeGee Kulttuurikeskus Sellosali Kaupunginmuseo Kaupunginorkesteri Yhteensä Tunnuslukuja TOT 2010 TA 2011 TA Avustukset euroa/asukas 29,39 29,26 28,89 28,89 28,88 Nettomenot euroa/asukas 52,79 54,43 55,55 56,18 56,82 Georg Dolivo kulttuurijohtaja 1.1 Näyttelykeskus WeeGee Palvelut Näyttelykeskus WeeGee on viiden museon (EMMA, KAMU, Lelumuseo - Hevosenkenkä, Helinä Rautavaaran museo ja Suomen Kellomuseo) ja nykytaidegallerian sekä WeeGee Shopin ja Sis.Deli- ravintolan muodostama museoiden, näyttelyiden ja tapahtumien keskus Tapiolassa. WeeGee -kokonaisuus tarjoaa ensisijaisesti kokonaisvaltaisia museo- ja näyttelykokemuksia kävijöilleen. Toiminnan kannalta keskeistä on näyttelykeskuksen toimijoiden tarjoamien palveluiden kokoaminen, tuotteistaminen ja markkinointi sekä yhteistapahtumien tuottaminen ja markkinointi. WeeGeen kokous- ja yleisötiloja markkinoidaan ja myydään yksityis- kuin yrityskäyttöönkin. Vuosittain WeeGeen museot ja galleria tarjoavat noin 20 vaihtuvaa näyttelyä perusnäyttelyiden lisäksi. Yhteisiä tapahtumia tuotetaan vuositasolla noin 10 4

5 kpl. Vuoden 2011 kävijätavoite talon museoihin ja tapahtumiin on kävijää. Keskeisenä tavoitteena on asiakaspalveluiden ja aulan viihtyisyyden kehittäminen, ravintolatoiminnan vakiinnuttaminen, talon tunnettuuden vahvistaminen ja henkilöresurssienvakiinnuttaminen sekä World Design Capital hankkeen valmistelu. Toiminnan painopisteet ja kehittämisalueet Näyttelykeskus WeeGeen asiakaspalveluiden kehittäminen jatkuu. Ravintolatoiminnan konseptia ja palvelua vakiinnutetaan, pysäköinti- ja opastepalveluita selkiytetään. Aulan viihtyisyyttä ja toimivuutta parannetaan. Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönottoa jatketaan ja aulaan hankitaan asiakaspäätteitä. Palveluiden tuotteistamiseen paneudutaan yhä perusteellisemmin. Kokous- ja yritysmyyntiä tehostetaan. WeeGee tuottaa myös WDC-vuoden ohjelmaan FUTURO kokonaisuuden ja tuo 8.5. alkaen esille arkkitehti Matti Suurosen suunnitteleman FUTURO-talon. WDC 2012 on koko vuoden Weegeen museoiden toiminnassa kantavana teemana. Tämä näkyy myös Weegeen kolmannen kerroksen WDc-näyttelytilassa, missä avataan 3.2. Muotoile Espoo!-näyttely. Tilassa esitellään Espoon WDC-vuoden tärkeimpiä hankkeita. Henkilöstö Henkilöstön toimenkuvia täsmennetään vastaamaan paremmin monipuolisen toiminnan tavoitteita. Henkilöstön täydennyskoulutukseen varaudutaan. WeeGeen henkilökuntaan kuuluvat yhteyspäällikön lisäksi tiedottaja, myyntisihteeri, aulapalveluvastaava, käyttöpäällikkö sekä kolme asiakaspalveluneuvojaa. Lisäksi määräaikaisina työskentelevät kaksi WDC vuoden projektikoordinaattoria sekä Espoo-päivän tuottaja. Talous ja investoinnit Näyttelykeskuksen tärkein tulostavoite on asiakaspalveluiden kokonaisvaltainen parantaminen läheisessä yhteistyössä Kiinteistö Oy WeeGeen kanssa. Kiinteistön ja näyttelykeskuksen piha-alueiden suunnittelu ja opasteita kiinteistön alueelle parannetaan. Näyttelykeskuksen ravintolan kylmälaitteita uusitaan ja ravintolaan ja Wirkkala-kabinettiin hankitaan sähköiset pimennysverhot Palveluiden ja tuotteiden myynnintukea kehitetään työvälineitä parantamalla. Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen jatkuu. Museomyymälää ja aulapalveluiden tehostamista jatketaan ja uuden kassajärjestelmän hankintaan varaudutaan. Valvomon teknistä varustelua parannetaan ja ajanmukaistetaan. Tapahtumatekniikan edellyttämiä valo- ja äänentoistojärjestelmiä ja laitehankintoja täydennetään. Toimenpiteet liittyvät käytännössä havaittujen teknisiin muutostarpeisiin. Lea Rintala yhteyspäällikkö 5

6 1.2 Espoon kaupunginmuseo Toiminnan painopisteet ja kehittämisalueet Näyttelykeskus Weegeessä sijaitsevan päänäyttelytila KAMUn profiilia ja tunnettuutta lisätään kiinnostavilla näyttelyillä ja ohjelmilla. Vuoden 2012 pääohjelma on Pohjois-Italian museoiden kokoelmista koostettu Marco Polo - mies ja myytti-näyttely. Näyttely toteuttaa kaupungin kulttuurihistoriallisen museon tavoitetta tuoda yleisölle yleisesti kiinnostavia historiallisia aiheita ja hakeutua yhteistyöhön ulkomaisten museoiden kanssa. Koko vuoden 2012 jatketaan seuraavan vuoden suurpanostuksen valmistelua: KAMUun rakennettava pitkäjänteisesti esille tuleva Espoo-näyttely rakentaa historiallisen kehityksen kautta espoolaista identiteettiä. Näyttely tehdään laajemmaksi kuin nyt teknisesti ja asiasisällöltään vanhentunut Aikamatka Espoossa-näyttely, ja sen yhteydessä KAMUssa suoritetaan tilamuutoksia, jotka teknisten uudistusten kanssa tarjoavat mahdollisuuden kertoa vanhoille ja uusille kuntalaisille kaupungin erityispiirteistä. Pentalan saaristomuseon peruskorjausta ja toiminnan suunnittelua jatketaan ja mitoitetaan vastaamaan tuottavuustoimenpiteistä johtuvaa resurssien pienenemistä valmistuneen uuden huoltorakennuksen jälkeen keskitytään kalastajamökin korjauksen loppuun saattamiseen ja uuden arkkulaiturin tekoon. Samanaikaisesti suunnitellaan ns. Gurlin talon 2013 tehtäviä korjaus- ja muutostöitä. Pentalan saaristöpäivät, jotka siirrettiin elokuiseksi viikonlopuksi, on edelleen Pentalan näkyvin toimintamuoto. Tämä Esbo Hembyggdsföreningenin ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettava ohjelmisto on vuosi vuodelta kasvattanut suosiotaan. Kaupunginmuseo osallistuu WDC-vuoden tapahtumiiin olemalla mukana kansainvälisen Docomomo-järjestön (International committee for documentation and conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the modern movement) Espoon kulttuurikeskuksessa pidettävän konferenssin yhtenä järjestäjistä ja materiaalintuottajista. Museo osallistuu myös Futurotaloon liittyvien ohjelmien tuottamiseen ja toteuttamiseen. Tunnuslukuja TOT 2010 TA 2011 TA Museo- ja näyttelykävijöitä Asiantuntijapalvelut (arkisto, neuvonta ym.), asiakkaita Lapsia ja nuoria museopedagogisessa toiminnassa Museokokoelmien kokonaismäärä Opastusten lukumäärä Viranomaislausunnot Timo Tuomi museotoimenjohtaja 6

7 1.3 Espoon kulttuurikeskus Palvelut Espoon kulttuurikeskus on esittävän taiteen päänäyttämö Espoossa ja sen tehtävänä on palvella monipuolisesti esityksiä tuottavia yhteistyökumppaneita ja vuokralaisia sekä huolehtia strategisesti tärkeiden palvelujen tuottamisesta koordinoimalla kokonaistarjontaa ja täydentämällä sitä omalla tuotannolla. Kulttuurikeskus tukee toiminnallaan kaupunkikulttuuriyksikölle asetettuja strategisia tavoitteita, Espoon kulttuuri-imagon kehittämistä kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettuna osana metropolialuetta sekä espoolaisten oman kulttuuri-identiteetin vahvistamista. Vuonna 2012 kulttuurikeskuksen saleissa järjestetään noin 410 esitystä, lämpiöissä ja muissa tiloissa noin 220 esitystä ja muuta tilaisuutta, joihin odotetaan yleisöä yhteensä noin henkeä. Lisäksi talossa käyvät kirjaston, yhteispalvelun, työväenopiston ja musiikkiopiston asiakkaat, jotka nostavat käyntikertojen määrän yhteensä noin :een. Tunnuslukuja TOT 2010 TA 2011 TA Käyntikertoja Kävijöitä (tilaisuudet) Salitunteja Salien käyttöaste, % Toiminnan kehittäminen Kulttuurikeskus on yksi Tapiolaan sijoittuvan tieteen, taiteen ja talouden innovaatiokeskittymän, T3:n keskeinen osa. Kulttuurikeskuksen, WeeGeen ja Espoon Kaupunginteatterin muodostama kokonaisuus on kansainvälisesti vertaillen merkittävä. Kulttuurikeskuksen laajennuksella tähdätään nykyisten toimijoiden toimintaedellytysten turvaamiseen kaupungin kasvaessa. Laajennus jakautuu kahteen hankkeeseen: 1) olemassa olevaan harjoitussalihankkeeseen, jossa on huomioitu myös orkesterin toimistotilat, sekä 2) kirjasto- ja opistosiiven laajentamiseen, missä yhteydessä huomioidaan myös muut monitoimitilat, jotka parantavat esitystoiminnan oheispalvelujen, kuten kahvila- ja ravintolatoiminnan edellytyksiä, lisäävät talon iltakäyttömahdollisuuksia, lisäävät avoimuutta ja parantavat integroitumista Tapiolan liikekeskukseen open stage -toiminnalla, ja parantavat mahdollisuuksia koululaisille ja päiväkotiryhmille suunnattujen työpajojen lisäämiseen. Suunnittelussa otetaan huomioon myös kokous- ja kongressitoiminnan tarpeet, jotka kasvavat harjoitussalin mahdollistaessa Tapiolasalin yleisökäytön lisäämisen. Hankkeella on myös suuri vaikutus Tapiolan vapaa-ajan toiminnan ja avoimuuden kehittämisessä. Hanketta koskevat päätökset tehdään kaupunginvaltuuston talousarvion käsittelyn yhteydessä tekemän pöytäkirjamerkinnän mukaan kesään 2012 mennessä. Kulttuurikeskuksen kokonaistarjontaa koordinoidaan käyttöperiaatteiden mukaisesti vahvistamalla vähemmän esillä olevaa tarjontaa uusien käyttäjäryhmien tavoittamiseksi. Maaliskuussa toteutetaan Taloustutkimus Oy:ltä tilattava yleisökysely, jolla mitataan Espoon kulttuurikeskuksen ja Sellosalin tunnettuutta. Viestinnän kehittämisen tavoitteena on kulttuurikeskuksen tunnettuuden kasvattaminen, uusien yleisöryhmien tavoittaminen ja kaupunkikulttuurin ja muiden yhteistyökumppaneiden välisen viestinnällisen yhteistyön kehittäminen. Monikulttuurisuutta edistetään mm. ottamalla englanninkieliset verkkosivut aktiiviseen käyttöön. Uusina välineinä käytetään sosiaalista mediaa ja elävää kuvaa. Tapiolan liikekeskuksessa otetaan käyttöön 8 kpl sähköisiä ilmoitustauluja, joissa on esillä talon toimintaa. 7

8 Henkilöstö Elokuuhun mennessä ratkaistaan kulttuurikeskuksen palveluksessa oleva aulapalveluhenkilöstön sijoittuminen kaupungin organisaatioon. Talous ja investoinnit Kulttuurikeskus on nettobudjetoitu yksikkö. Lipunmyynti- ja vuokratuloja hyödynnetään ohjelmatuotannossa. Vuonna 2012 uusitaan salien analogiset äänipöydät digitaalisiksi ja parannetaan salien teknisiä toimintavalmiuksia valaistukseen ja näyttämötekniikkaan kohdistuvilla hankinnoilla. Kahvilan tarjoilulinjasto uusitaan ja kahvilan asiakkaille näkyvä hyllystö ja myyntitiski kunnostetaan ja uusitaan sekä parannetaan kahvilan akustiikkaa. Tapiolasalin akustiikan parantamista ja erityisesti näyttämön sisäistä kuuluvuutta selvitetään Akukon Oy:n tekemän suunnitelman pohjalta. Hankkeita toteutetaan kasvavassa määrin nettobudjetin puitteissa omia tuloja hyödyntäen. Juha Vilja johtava intendentti 1.4 Sellosali Palvelut Sellosali toimii korkeatasoisena kulttuuritalona pääkaupunkiseudulla tarjoten eri väestöryhmille suunnattua monipuolista kulttuuritoimintaa. Vuonna 2012 Sellosalissa järjestetään yleisötilaisuutta ja tavoitteena on saada tapahtumiin asiakasta. Keskeisenä tavoitteena on monipuolisen ja korkeatasoisen tapahtumatarjonnan turvaaminen, tunnettuuden lisääminen, talousresurssien vakiinnuttaminen sekä lapsille, perheille ja ikäihmisille suunnatun kulttuuritarjonnan kehittäminen. Sellosalin ohjelmistoon kuuluu klassisen ja taidemusiikin lisäksi rytmimusiikkia, nukketeatteria, elokuvia, lastentapahtumia, levytyksiä sekä yritystilaisuuksia. Yhteistuotantoja järjestetään mm. Helsingin juhlaviikkojen, JuuriJuhla ry:n, April Jazzin, Kansallisoopperan, Suomen Solistiyhdistyksen, Tapiola Sinfoniettan ja pääkaupunkiseudun nukketeattereiden kanssa. KULPS!-hankkeessa Sellosalin tarjonta kohdistuu lähinnä 4- ja 6-luokkalaisiin. Lasten ja nuorten tilaisuuksien tarjontaan kuuluvat lasten ja perheiden lauantait, päiväkoti- ja koululaisesitykset sekä nuorisokonsertit ja -musikaalit. Toiminnan kehittäminen Vuonna 2012 Sellosalin strategisten linjausten työstämistä jatketaan tuloskortin avulla konkreettisiksi arviointikriteereiksi, tavoitetasoiksi ja toimenpiteiksi. Toiminnan kehittämisen tärkeänä osa-alueena on tapahtumatuotannon kehittäminen ja tehokas markkinointiviestintä. Tavoitteena on lisätä Sellosalin tunnettuutta sekä Etelä-Suomessa että valtakunnallisesti sekä kasvattaa asiakaskäyntien määrää. Yleisötutkimusten tekemistä jatketaan Sellosalissa ja vertailua suoritetaan mm. Helsingin kulttuuritaloihin sekä osallistutaan kaupunkikulttuurin yhteisen viestinnän kehittämiseen. Asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi järjestetään teemahaastatteluja lastentapahtumien, rytmimusiikin konserttien ja klassisten konserttien yleisölle. 8

9 Henkilöstö Henkilöstön osalta toiminnan kehittämisen haasteet liittyvät tapahtumatuotantoon ja markkinointiviestintään pääkaupunkiseudun lisääntyneessä kilpailutilanteessa. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan riittävästi. Kehityskeskusteluissa jokaisen työntekijän koulutussuunnitelma päivitetään ja työssä jaksamiseen kiinnitetään huomiota. Osaamista kehitetään omaan työalan substanssikysymyksiin sekä tietotekniikka-, tiimityöskentely- ja kielitaitoihin liittyen. Koko henkilöstö osallistuu vuosittaiseen turvallisuuskoulutukseen. Asiakaspalvelukonseptin tehostamiseen kiinnitetään huomiota. Talous ja investoinnit Sellosalin toiminta nettobudjetoituna yksikkönä perustuu hankittujen tulojen hyödyntämiseen tapahtumatuotannoissa. Lisäpanostus käyttötalouden menobudjettiin mahdollistaisi kilpailukykyisemmän toiminnan ja kasvattaisi osaltaan myös tulokertymää. Markkinointikampanjat toimintakausien alkaessa vahvistavat profiilia ja vähentävät tarvetta yksittäisten tapahtumien erillismarkkinointiin. Sellosalin investoinnit keskittyvät vuosina toiminnallisuuden kehittämiseen, teknisiin muutostarpeisiin sekä energiatehokkuuden lisäämiseen. Salin näyttämötekniikkaa täydennetään valo-, projisointi- ja äänikaluston osalta. Sellosali täyttää 10 vuotta vuonna 2013: kiinteistön ja kaluston ikääntyminen asettaa jonkin verran lisäpaineita yleisen kunnossapidon kustannuksiin tulevina vuosina. Tunnuslukuja TOT 2010 TA 2011 TA Kävijöitä (tilaisuudet) Salitunteja Salin käyttöaste, % Tero Kaakkunen vs. johtava tuottaja 1.5 Tapiola Sinfonietta Palvelut Tapiola Sinfonietta vastaa korkeatasoisesta, säännöllisestä orkesteritoiminnasta Espoossa, levyttää, tekee kiertueita muualla Suomessa ja ulkomailla sekä harjoittaa lapsille, nuorille, ikäihmisille ja erityisryhmille suunnattua taiteidenvälistä kulttuurikasvatusta. Orkesteri toteuttaa strategista tehtäväänsä huippuelämysten tarjoajana tuomalla Espooseen kansainvälisiä tähtisolisteja ja - kapellimestareita sekä hiomalla orkesterin valmiuksia esiintymällä myös ilman kapellimestaria. Vuonna 2012 aikana järjestetään vähintään 57 konserttia (45 Espoossa, 6 muualla Suomessa ja 6 ulkomailla). Konserttijako: kausikonsertit 18, Iltapäiväkonsertit 2, Sellosalin konsertit 2, KULPS!, lasten ja perhekonsertit 11, Taiteili- 9

10 jat lähikuvassa 6, Kamarimusiikkia kartanoissa 6 ja konsertit Helsingissä 6 ja konsertit ulkomailla 6. Lisäksi muuta esiintymistilaisuutta (KULPS!-työpajat ja vanhainkotiesiintymiset sekä yleisölle avoimet kenraaliharjoitukset). Vuoden aikana tavoitetaan kuulijaa, joista lapsia Tapiolasalin keskimääräinen yleisömäärä on noin 630. Vuonna 2012 kantaesityksiä on 3 ja Tapiola Sinfonietta tekee 1-2 levytystä. Toiminnan kehittäminen Vuonna 2012 pääosassa on orkesterin kansainvälistyminen. Orkesteri tekee neljän konsertin kiertueen Keski-Eurooppaan helmikuussa ja vierailee Etelä- Espanjassa marraskuussa. Päiväkoti- ja kouluyhteistyötä (lähinnä KULPS!) jatketaan edelleen. Myös vanhuksille ja erityisryhmille suunnattuja esiintymisiä jatketaan. Talous ja investoinnit Orkesterin tehtävänä on toimia kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoisena soittajistona. Vuoden 2012 investoinnit kohdistuvat soitintilanteen parantamiseen. Tunnuslukuja TOT 2010 TA 2011 TA Varsinaisia konsertteja Espoossa muualla Suomessa ulkomailla Muita tilaisuuksia Levytyksiä Kuulijoita yhteensä lapset ja nuoret Tapiolasali keskimäärin/konsertti Suomalaisen musiikin osuus ohjelmistosta, % Kantaesitysten määrä Orkesterikustannukset euroa/asukas 12,62 12,81 13,05 13,22 13,35 Hanna Kosonen intendentti 10

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö 2 SISÄLLYS 1. KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO 3 2. PALVELUALUEET 2.1 Espoon kaupunginmuseo 4 2.2 Espoon kulttuurikeskus

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 1 / 58. Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo

Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 1 / 58. Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 1 / 58 Kokoustiedot Aika 25.02.2014 tiistai klo 17:30-20:45 Tauko 18.39-18.41 Tauko 20.12-20.28 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie

Lisätiedot

WORLD DESIGN CAPITAL HELSINKI 2012. WDC HELSinki 2012

WORLD DESIGN CAPITAL HELSINKI 2012. WDC HELSinki 2012 WDC HELSinki 2012 KAUPUNKIraportti Viisi kaupunkia paremman SIVU 2 kaupungin asialla Maailman designpääkaupungin ytimessä ovat kaupungit. Koko designpääkaupungin ajatus on syntynyt maailman kaupungistumisesta

Lisätiedot

Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2015, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2016 2018

Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2015, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2016 2018 Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2015, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2016 2018 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Viraston toimintaympäristön muutokset...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016

KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016 Luonnos 1 KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016 Liite 3 Kajaanin kaupungin kulttuuristrategian tavoitteena on selkeyttää kulttuurin merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin sekä alueen osaamisen edistäjänä.

Lisätiedot

CAISA 2.0. Työversio EI JULKISUUTEEN. Selvitys Kansainvälisen kulttuurikeskus Caisan

CAISA 2.0. Työversio EI JULKISUUTEEN. Selvitys Kansainvälisen kulttuurikeskus Caisan 1 Työversio EI JULKISUUTEEN CAISA 2.0. Selvitys Kansainvälisen kulttuurikeskus Caisan monikulttuurisuustoiminnasta sekä kehittämisen toimenpide-ehdotukset Tomi Purovaara 2 SISÄLTÖ Tiivistelmä 1. Johdanto

Lisätiedot

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö 2 SISÄLLYS 1. KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO 3 2. PALVELUALUEET 2.1 Kaupunginkirjasto 4 2.2 Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 17.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTIA... 4 1.1 KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET... 4 1.2 HELSINGIN KULTTUURIPOLIITTISET PERIAATTEET...

Lisätiedot

kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden strategia

kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden strategia Uudenkaupungin kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden strategia vuosille 2015-2020 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURI

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta Mikkeli Kokouskutsu 1 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 20.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Lisätiedot

Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2014, kohta, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2015 2017

Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2014, kohta, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2015 2017 Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2014, kohta, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2015 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Viraston toimintaympäristön muutokset...

Lisätiedot

VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15

VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15 VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-15 Käsittelty Valtion taidemuseon yt-neuvostossa

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 26.02.2015 Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika 26.02.2015 torstai klo 17:35-20:05 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Arvot, visio, toiminta-ajatus. Kaupunginjohtajan katsaus. Toimintaympäristö. Henkilöstö. Ympäristö. Sosiaali- ja terveystoimi.

Arvot, visio, toiminta-ajatus. Kaupunginjohtajan katsaus. Toimintaympäristö. Henkilöstö. Ympäristö. Sosiaali- ja terveystoimi. Vuosikertomus 29 Arvot, visio, toiminta-ajatus 3 Kaupunginjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Talous 1 Henkilöstö 14 Ympäristö 16 Sosiaali- ja terveystoimi 18 Sivistystoimi 24 Tekninen ja ympäristötoimi

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 201 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 202 203 16 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Heidi Nygren Toimielin: Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Puheenjohtaja:

Lisätiedot

VTM dnro 3/020/2012 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE

VTM dnro 3/020/2012 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE VTM dnro 3/020/2012 VALTIO N TAIDEMUSEON Vuosisuunnitelma VUODELLE 2 013 VALTION TAIDEMUSEON VUOSISUUNNITELMA VUODELLE 2013 Käsitelty Valtion taidemuseon yt-neuvostossa 11.12.2012 ja j ohtoryhmässä 12.12.2012

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOITA KOSKEVA PALVELUVERKKOSELVITYS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOITA KOSKEVA PALVELUVERKKOSELVITYS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOITA KOSKEVA PALVELUVERKKOSELVITYS Wihurin taidesäätiön kokoelman näyttelyssä. Taustalla Risto Suomen maalaus Unessa, jonka näen, kannan yön kruunua, 1992 Jyväskylän kaupunki Museopalvelut

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä VAKKA-SUOMEN KULTTUURISTRATEGIA 2013

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä VAKKA-SUOMEN KULTTUURISTRATEGIA 2013 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä VAKKA-SUOMEN KULTTUURISTRATEGIA 2013 Yhtymähallitus 4.12.2007 Työvaliokunta 26.11.2007 Kulttuurijaosto 6.11.2007 VAKKA-SUOMEN KULTTUURISTRATEGIA TIIVISTELMÄ 1. Johdanto

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä VAKKA-SUOMEN KULTTUURISTRATEGIA 2013

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä VAKKA-SUOMEN KULTTUURISTRATEGIA 2013 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä VAKKA-SUOMEN KULTTUURISTRATEGIA 2013 Yhtymähallitus 4.12.2007 Työvaliokunta 26.11.2007 Kulttuurijaosto 6.11.2007 VAKKA-SUOMEN KULTTUURISTRATEGIA TIIVISTELMÄ... 2 1.

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SÄÄTIÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2011

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SÄÄTIÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SÄÄTIÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 17 Tilinpäätöksen liitetiedot 18 Hallituksen ja

Lisätiedot

KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015

KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015 KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015 PORVOO 2007 MATKALLA PORVOO 2007 2015 KULTTUURIOHJELMAN LAADINTAPROSESSI porvoon kaupungin kulttuuritoimi

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2015 2018

Palvelulinjaukset 2015 2018 Sivistystoimiala Perustehtävä Vastaa kasvatus-, koulutus- ja kulttuuripalveluiden sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Palvelujen nykytilan kuvaus Päivähoitopalveluista

Lisätiedot

Sivistystoimi. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys

Sivistystoimi. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys Sivistystoimi Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys 2014 1 Sisällysluettelo Taustaa... 4 Työryhmän kokoonpano... 4 Kuulemistilaisuudet ja nettikysely... 5 Kulttuuri-, nuoriso- ja

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Kulttuurikeskuksen vuoden 2013 VUOSIKERTOMUS Kulttuurikeskus yleisenä kulttuuritoimijana kaupungissa

Kulttuurikeskuksen vuoden 2013 VUOSIKERTOMUS Kulttuurikeskus yleisenä kulttuuritoimijana kaupungissa Kuva: Seminaarimäen Mieslaulajat, Vaasan Kuorofestivaali 2013 Kulttuurikeskuksen vuoden 2013 VUOSIKERTOMUS Kulttuurikeskus yleisenä kulttuuritoimijana kaupungissa Mitä vuosi piti sisällään? 1. Yleistä

Lisätiedot

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 LUONNOS 1 Sisällysluettelo 1. MIKSI PALVELU JA HANKINTAOHJELMA LAADITAAN... 3 2. KUOPION KAUPUNGIN STRATEGIA... 3 3.

Lisätiedot

LYSEOSTA MUSEO- JA KULTTUURIKESKUKSEKSI?

LYSEOSTA MUSEO- JA KULTTUURIKESKUKSEKSI? LYSEOSTA MUSEO- JA KULTTUURIKESKUKSEKSI? Jyväskylän Lyseon toimintakonseptikartoitus Tilaaja: Jyväskylän kaupunki/tilapalvelu ja Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 5.3.2015 Outi Raatikainen Pink Eminence Oy

Lisätiedot

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Jyväskylän tulosalue... 6 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 6 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 7 2.3. Palveluohjausyksikkö...

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (22) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 05.03.2015 Aika 04.03.2015, klo 17:01-19:15 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti

Lisätiedot