Espoon kaupungin kulttuurilautakunta. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2012 käyttösuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupungin kulttuurilautakunta. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2012 käyttösuunnitelma"

Transkriptio

1 Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2012 käyttösuunnitelma SISÄLLYS 1. KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Georg Dolivo, kulttuurijohtaja 1.1 Näyttelykeskus WeeGee 1.2 Espoon kaupunginmuseo 1.3 Espoon kulttuurikeskus 1.4 Sellosali 1.5 Tapiola Sinfonietta

2 35 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuurilautakuntaa sitoo vapaan sivistystyön, kaupunginkirjaston, kulttuuripalvelujen ja yhteispalvelujen yhteinen määräraha euroa ja tuloarvio euroa. Lautakunnan alaisia nettobudjetoituja työväenopistoa sitoo toimintakate euroa ja kaupunkikulttuurin tulosyksikköä sitoo toimintakate euroa. Kulttuurilautakunnan avustuksiin on varattu noin 10,8 milj. euroa, josta lautakunta kokouksessa jakoi 10,4 milj. euroa. 35 KULTTUURILAUTAKUNTA Muutettu TOT 2010 TA 2011 TA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Menot euroa/asukas Investoinnit 9535 Koneet ja kalusto TOT 2010 Muutettu TA 2011 TA Menot Tulot Netto Saunalahden lähi- ja koulukirjaston ensikertainen kalustaminen euroa sisältyy toimialan yhteiseen hankkeeseen. 357 KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö on nettobudjetoitu ja sen sitova toimintakate on euroa. Palvelut Kaupunkikulttuurin tulosyksikköön kuuluvat kaupunkikulttuuriyksikkö, Näyttelykeskus WeeGee, Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Espoon kaupunginmuseo ja kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta. Tulosyksikön tehtävänä on vastata kaupungissa ammattimaisesti tuotetuista kulttuuripalveluista ja kulttuuritalojen toiminnasta, koordinoida kaupungin profiili- ja kärkihankkeita sekä huolehtia kaupungin kulttuuri-imagosta ja siihen liittyvästä yritysyhteistyöstä sekä kaupunkikulttuurin alaan kuuluvista avustuksista ja yhteistyösopimuksista ja tuottaa keskeiset kaupungin kulttuuripainotteiset suurtapahtumat. 2

3 Vuonna 2012 Kaupunkikulttuuriyksikkö koordinoi Espoon World Design Capital 2012 hanketta, tuottaa hankeohjelmaan liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia, vastaa Espoo-päivän tapahtumien koordinoinnista, markkinoinnista sekä viestinnästä että tuottaa Espoo-päivän konsertin sekä Espoon kaupungin perinteisen itsenäisyyspäivän konsertin Barona Areenalle yhdessä YLE TV 2 kanssa. Toiminnan kehittäminen Kaupunkikulttuuriyksikkö vastaa osaltaan siitä, että Espoon kaupungin strategisten T3 (Tiede - Taide - Talous) kilpailukykytavoitteiden mukaisesti Espoon Kaupunginteatterin teatteritalo, Näyttelykeskus WeeGeen yhteyteen kaavailtu designtalo "Wirkkala-Akatemia" sekä Espoon Kulttuurikeskuksen harjoitussali ja laajennus ovat päätöksenteon ja suunnittelun osalta hankkeina edenneet. Tulosyksikön erityispainopisteenä on World Design Capital hankkeen toteutus Espoon kaupungin osalta yhteistyössä kaupungin toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. WDC-vuoden näyttelytila ja Muotoile Espoo!-näyttely avataan yleisölle 4.2. Näyttely on avoinna yleisölle ja päiväkoti- ja koululaisryhmille sekä ryhmille. Maanantaisin tila on suljettu. Näyttelyssä ovat esillä Espoon WDC-vuoden kärkihankkeet ja siellä esitellään Espoota ja sen tulevaisuutta eri näkökulmista; hyvinvoinnin, luonnon ja kaupunkisuunnittelun teemoin. WeeGeen kolmannen kerroksen tilan käyttöönottoa vuonna 2013 suunnitellaan yhteistyössä lukion kanssa. Muita toiminnan painopisteitä ja projekteja ovat tulosyksikön omien toimintayksiköiden sekä kaupunkikonserniin kuuluvien toimijoiden yhteistyö, kaupungin itsenäisyysjuhlakonsertin tuottaminen yhteistyössä TV 2 kanssa sekä Espoo - päivän tapahtumien tuottaminen, markkinointi ja koordinointi. Henkilöstö Kaupunkikulttuuriyksikössä toimii vuosina kaksi määräaikaista projektikoordinaattoria toteuttamassa WDC 2012 hanketta. Lisäksi Espoopäivän tuottamiseen ja markkinointiin palkataan määräaikainen projektituottaja. Talous Tuottavuusohjelman mukaisesti säästötavoitteet kohdentuvat sekä Kaukun omaan että avustettavien yhteisöjen toimintaan. World Design Capital 2012 hankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen sekä WDC-tilan vuokraukseen ja varusteluun on varauduttu- T3 - hankkeen osalta varaudutaan esittelymateriaalien ja seminaarien tuotantoon. 3

4 357 KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Muutettu TOT 2010 TA 2011 TA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Menot euroa/asukas Kaupunkikulttuurin tulosyksikön toimintamenot yksiköittäin vuosina Muutettu TOT 2010 TA 2011 TA Kaupunkikulttuuri Näyttelykeskus WeeGee Kulttuurikeskus Sellosali Kaupunginmuseo Kaupunginorkesteri Yhteensä Tunnuslukuja TOT 2010 TA 2011 TA Avustukset euroa/asukas 29,39 29,26 28,89 28,89 28,88 Nettomenot euroa/asukas 52,79 54,43 55,55 56,18 56,82 Georg Dolivo kulttuurijohtaja 1.1 Näyttelykeskus WeeGee Palvelut Näyttelykeskus WeeGee on viiden museon (EMMA, KAMU, Lelumuseo - Hevosenkenkä, Helinä Rautavaaran museo ja Suomen Kellomuseo) ja nykytaidegallerian sekä WeeGee Shopin ja Sis.Deli- ravintolan muodostama museoiden, näyttelyiden ja tapahtumien keskus Tapiolassa. WeeGee -kokonaisuus tarjoaa ensisijaisesti kokonaisvaltaisia museo- ja näyttelykokemuksia kävijöilleen. Toiminnan kannalta keskeistä on näyttelykeskuksen toimijoiden tarjoamien palveluiden kokoaminen, tuotteistaminen ja markkinointi sekä yhteistapahtumien tuottaminen ja markkinointi. WeeGeen kokous- ja yleisötiloja markkinoidaan ja myydään yksityis- kuin yrityskäyttöönkin. Vuosittain WeeGeen museot ja galleria tarjoavat noin 20 vaihtuvaa näyttelyä perusnäyttelyiden lisäksi. Yhteisiä tapahtumia tuotetaan vuositasolla noin 10 4

5 kpl. Vuoden 2011 kävijätavoite talon museoihin ja tapahtumiin on kävijää. Keskeisenä tavoitteena on asiakaspalveluiden ja aulan viihtyisyyden kehittäminen, ravintolatoiminnan vakiinnuttaminen, talon tunnettuuden vahvistaminen ja henkilöresurssienvakiinnuttaminen sekä World Design Capital hankkeen valmistelu. Toiminnan painopisteet ja kehittämisalueet Näyttelykeskus WeeGeen asiakaspalveluiden kehittäminen jatkuu. Ravintolatoiminnan konseptia ja palvelua vakiinnutetaan, pysäköinti- ja opastepalveluita selkiytetään. Aulan viihtyisyyttä ja toimivuutta parannetaan. Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönottoa jatketaan ja aulaan hankitaan asiakaspäätteitä. Palveluiden tuotteistamiseen paneudutaan yhä perusteellisemmin. Kokous- ja yritysmyyntiä tehostetaan. WeeGee tuottaa myös WDC-vuoden ohjelmaan FUTURO kokonaisuuden ja tuo 8.5. alkaen esille arkkitehti Matti Suurosen suunnitteleman FUTURO-talon. WDC 2012 on koko vuoden Weegeen museoiden toiminnassa kantavana teemana. Tämä näkyy myös Weegeen kolmannen kerroksen WDc-näyttelytilassa, missä avataan 3.2. Muotoile Espoo!-näyttely. Tilassa esitellään Espoon WDC-vuoden tärkeimpiä hankkeita. Henkilöstö Henkilöstön toimenkuvia täsmennetään vastaamaan paremmin monipuolisen toiminnan tavoitteita. Henkilöstön täydennyskoulutukseen varaudutaan. WeeGeen henkilökuntaan kuuluvat yhteyspäällikön lisäksi tiedottaja, myyntisihteeri, aulapalveluvastaava, käyttöpäällikkö sekä kolme asiakaspalveluneuvojaa. Lisäksi määräaikaisina työskentelevät kaksi WDC vuoden projektikoordinaattoria sekä Espoo-päivän tuottaja. Talous ja investoinnit Näyttelykeskuksen tärkein tulostavoite on asiakaspalveluiden kokonaisvaltainen parantaminen läheisessä yhteistyössä Kiinteistö Oy WeeGeen kanssa. Kiinteistön ja näyttelykeskuksen piha-alueiden suunnittelu ja opasteita kiinteistön alueelle parannetaan. Näyttelykeskuksen ravintolan kylmälaitteita uusitaan ja ravintolaan ja Wirkkala-kabinettiin hankitaan sähköiset pimennysverhot Palveluiden ja tuotteiden myynnintukea kehitetään työvälineitä parantamalla. Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen jatkuu. Museomyymälää ja aulapalveluiden tehostamista jatketaan ja uuden kassajärjestelmän hankintaan varaudutaan. Valvomon teknistä varustelua parannetaan ja ajanmukaistetaan. Tapahtumatekniikan edellyttämiä valo- ja äänentoistojärjestelmiä ja laitehankintoja täydennetään. Toimenpiteet liittyvät käytännössä havaittujen teknisiin muutostarpeisiin. Lea Rintala yhteyspäällikkö 5

6 1.2 Espoon kaupunginmuseo Toiminnan painopisteet ja kehittämisalueet Näyttelykeskus Weegeessä sijaitsevan päänäyttelytila KAMUn profiilia ja tunnettuutta lisätään kiinnostavilla näyttelyillä ja ohjelmilla. Vuoden 2012 pääohjelma on Pohjois-Italian museoiden kokoelmista koostettu Marco Polo - mies ja myytti-näyttely. Näyttely toteuttaa kaupungin kulttuurihistoriallisen museon tavoitetta tuoda yleisölle yleisesti kiinnostavia historiallisia aiheita ja hakeutua yhteistyöhön ulkomaisten museoiden kanssa. Koko vuoden 2012 jatketaan seuraavan vuoden suurpanostuksen valmistelua: KAMUun rakennettava pitkäjänteisesti esille tuleva Espoo-näyttely rakentaa historiallisen kehityksen kautta espoolaista identiteettiä. Näyttely tehdään laajemmaksi kuin nyt teknisesti ja asiasisällöltään vanhentunut Aikamatka Espoossa-näyttely, ja sen yhteydessä KAMUssa suoritetaan tilamuutoksia, jotka teknisten uudistusten kanssa tarjoavat mahdollisuuden kertoa vanhoille ja uusille kuntalaisille kaupungin erityispiirteistä. Pentalan saaristomuseon peruskorjausta ja toiminnan suunnittelua jatketaan ja mitoitetaan vastaamaan tuottavuustoimenpiteistä johtuvaa resurssien pienenemistä valmistuneen uuden huoltorakennuksen jälkeen keskitytään kalastajamökin korjauksen loppuun saattamiseen ja uuden arkkulaiturin tekoon. Samanaikaisesti suunnitellaan ns. Gurlin talon 2013 tehtäviä korjaus- ja muutostöitä. Pentalan saaristöpäivät, jotka siirrettiin elokuiseksi viikonlopuksi, on edelleen Pentalan näkyvin toimintamuoto. Tämä Esbo Hembyggdsföreningenin ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettava ohjelmisto on vuosi vuodelta kasvattanut suosiotaan. Kaupunginmuseo osallistuu WDC-vuoden tapahtumiiin olemalla mukana kansainvälisen Docomomo-järjestön (International committee for documentation and conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the modern movement) Espoon kulttuurikeskuksessa pidettävän konferenssin yhtenä järjestäjistä ja materiaalintuottajista. Museo osallistuu myös Futurotaloon liittyvien ohjelmien tuottamiseen ja toteuttamiseen. Tunnuslukuja TOT 2010 TA 2011 TA Museo- ja näyttelykävijöitä Asiantuntijapalvelut (arkisto, neuvonta ym.), asiakkaita Lapsia ja nuoria museopedagogisessa toiminnassa Museokokoelmien kokonaismäärä Opastusten lukumäärä Viranomaislausunnot Timo Tuomi museotoimenjohtaja 6

7 1.3 Espoon kulttuurikeskus Palvelut Espoon kulttuurikeskus on esittävän taiteen päänäyttämö Espoossa ja sen tehtävänä on palvella monipuolisesti esityksiä tuottavia yhteistyökumppaneita ja vuokralaisia sekä huolehtia strategisesti tärkeiden palvelujen tuottamisesta koordinoimalla kokonaistarjontaa ja täydentämällä sitä omalla tuotannolla. Kulttuurikeskus tukee toiminnallaan kaupunkikulttuuriyksikölle asetettuja strategisia tavoitteita, Espoon kulttuuri-imagon kehittämistä kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettuna osana metropolialuetta sekä espoolaisten oman kulttuuri-identiteetin vahvistamista. Vuonna 2012 kulttuurikeskuksen saleissa järjestetään noin 410 esitystä, lämpiöissä ja muissa tiloissa noin 220 esitystä ja muuta tilaisuutta, joihin odotetaan yleisöä yhteensä noin henkeä. Lisäksi talossa käyvät kirjaston, yhteispalvelun, työväenopiston ja musiikkiopiston asiakkaat, jotka nostavat käyntikertojen määrän yhteensä noin :een. Tunnuslukuja TOT 2010 TA 2011 TA Käyntikertoja Kävijöitä (tilaisuudet) Salitunteja Salien käyttöaste, % Toiminnan kehittäminen Kulttuurikeskus on yksi Tapiolaan sijoittuvan tieteen, taiteen ja talouden innovaatiokeskittymän, T3:n keskeinen osa. Kulttuurikeskuksen, WeeGeen ja Espoon Kaupunginteatterin muodostama kokonaisuus on kansainvälisesti vertaillen merkittävä. Kulttuurikeskuksen laajennuksella tähdätään nykyisten toimijoiden toimintaedellytysten turvaamiseen kaupungin kasvaessa. Laajennus jakautuu kahteen hankkeeseen: 1) olemassa olevaan harjoitussalihankkeeseen, jossa on huomioitu myös orkesterin toimistotilat, sekä 2) kirjasto- ja opistosiiven laajentamiseen, missä yhteydessä huomioidaan myös muut monitoimitilat, jotka parantavat esitystoiminnan oheispalvelujen, kuten kahvila- ja ravintolatoiminnan edellytyksiä, lisäävät talon iltakäyttömahdollisuuksia, lisäävät avoimuutta ja parantavat integroitumista Tapiolan liikekeskukseen open stage -toiminnalla, ja parantavat mahdollisuuksia koululaisille ja päiväkotiryhmille suunnattujen työpajojen lisäämiseen. Suunnittelussa otetaan huomioon myös kokous- ja kongressitoiminnan tarpeet, jotka kasvavat harjoitussalin mahdollistaessa Tapiolasalin yleisökäytön lisäämisen. Hankkeella on myös suuri vaikutus Tapiolan vapaa-ajan toiminnan ja avoimuuden kehittämisessä. Hanketta koskevat päätökset tehdään kaupunginvaltuuston talousarvion käsittelyn yhteydessä tekemän pöytäkirjamerkinnän mukaan kesään 2012 mennessä. Kulttuurikeskuksen kokonaistarjontaa koordinoidaan käyttöperiaatteiden mukaisesti vahvistamalla vähemmän esillä olevaa tarjontaa uusien käyttäjäryhmien tavoittamiseksi. Maaliskuussa toteutetaan Taloustutkimus Oy:ltä tilattava yleisökysely, jolla mitataan Espoon kulttuurikeskuksen ja Sellosalin tunnettuutta. Viestinnän kehittämisen tavoitteena on kulttuurikeskuksen tunnettuuden kasvattaminen, uusien yleisöryhmien tavoittaminen ja kaupunkikulttuurin ja muiden yhteistyökumppaneiden välisen viestinnällisen yhteistyön kehittäminen. Monikulttuurisuutta edistetään mm. ottamalla englanninkieliset verkkosivut aktiiviseen käyttöön. Uusina välineinä käytetään sosiaalista mediaa ja elävää kuvaa. Tapiolan liikekeskuksessa otetaan käyttöön 8 kpl sähköisiä ilmoitustauluja, joissa on esillä talon toimintaa. 7

8 Henkilöstö Elokuuhun mennessä ratkaistaan kulttuurikeskuksen palveluksessa oleva aulapalveluhenkilöstön sijoittuminen kaupungin organisaatioon. Talous ja investoinnit Kulttuurikeskus on nettobudjetoitu yksikkö. Lipunmyynti- ja vuokratuloja hyödynnetään ohjelmatuotannossa. Vuonna 2012 uusitaan salien analogiset äänipöydät digitaalisiksi ja parannetaan salien teknisiä toimintavalmiuksia valaistukseen ja näyttämötekniikkaan kohdistuvilla hankinnoilla. Kahvilan tarjoilulinjasto uusitaan ja kahvilan asiakkaille näkyvä hyllystö ja myyntitiski kunnostetaan ja uusitaan sekä parannetaan kahvilan akustiikkaa. Tapiolasalin akustiikan parantamista ja erityisesti näyttämön sisäistä kuuluvuutta selvitetään Akukon Oy:n tekemän suunnitelman pohjalta. Hankkeita toteutetaan kasvavassa määrin nettobudjetin puitteissa omia tuloja hyödyntäen. Juha Vilja johtava intendentti 1.4 Sellosali Palvelut Sellosali toimii korkeatasoisena kulttuuritalona pääkaupunkiseudulla tarjoten eri väestöryhmille suunnattua monipuolista kulttuuritoimintaa. Vuonna 2012 Sellosalissa järjestetään yleisötilaisuutta ja tavoitteena on saada tapahtumiin asiakasta. Keskeisenä tavoitteena on monipuolisen ja korkeatasoisen tapahtumatarjonnan turvaaminen, tunnettuuden lisääminen, talousresurssien vakiinnuttaminen sekä lapsille, perheille ja ikäihmisille suunnatun kulttuuritarjonnan kehittäminen. Sellosalin ohjelmistoon kuuluu klassisen ja taidemusiikin lisäksi rytmimusiikkia, nukketeatteria, elokuvia, lastentapahtumia, levytyksiä sekä yritystilaisuuksia. Yhteistuotantoja järjestetään mm. Helsingin juhlaviikkojen, JuuriJuhla ry:n, April Jazzin, Kansallisoopperan, Suomen Solistiyhdistyksen, Tapiola Sinfoniettan ja pääkaupunkiseudun nukketeattereiden kanssa. KULPS!-hankkeessa Sellosalin tarjonta kohdistuu lähinnä 4- ja 6-luokkalaisiin. Lasten ja nuorten tilaisuuksien tarjontaan kuuluvat lasten ja perheiden lauantait, päiväkoti- ja koululaisesitykset sekä nuorisokonsertit ja -musikaalit. Toiminnan kehittäminen Vuonna 2012 Sellosalin strategisten linjausten työstämistä jatketaan tuloskortin avulla konkreettisiksi arviointikriteereiksi, tavoitetasoiksi ja toimenpiteiksi. Toiminnan kehittämisen tärkeänä osa-alueena on tapahtumatuotannon kehittäminen ja tehokas markkinointiviestintä. Tavoitteena on lisätä Sellosalin tunnettuutta sekä Etelä-Suomessa että valtakunnallisesti sekä kasvattaa asiakaskäyntien määrää. Yleisötutkimusten tekemistä jatketaan Sellosalissa ja vertailua suoritetaan mm. Helsingin kulttuuritaloihin sekä osallistutaan kaupunkikulttuurin yhteisen viestinnän kehittämiseen. Asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi järjestetään teemahaastatteluja lastentapahtumien, rytmimusiikin konserttien ja klassisten konserttien yleisölle. 8

9 Henkilöstö Henkilöstön osalta toiminnan kehittämisen haasteet liittyvät tapahtumatuotantoon ja markkinointiviestintään pääkaupunkiseudun lisääntyneessä kilpailutilanteessa. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan riittävästi. Kehityskeskusteluissa jokaisen työntekijän koulutussuunnitelma päivitetään ja työssä jaksamiseen kiinnitetään huomiota. Osaamista kehitetään omaan työalan substanssikysymyksiin sekä tietotekniikka-, tiimityöskentely- ja kielitaitoihin liittyen. Koko henkilöstö osallistuu vuosittaiseen turvallisuuskoulutukseen. Asiakaspalvelukonseptin tehostamiseen kiinnitetään huomiota. Talous ja investoinnit Sellosalin toiminta nettobudjetoituna yksikkönä perustuu hankittujen tulojen hyödyntämiseen tapahtumatuotannoissa. Lisäpanostus käyttötalouden menobudjettiin mahdollistaisi kilpailukykyisemmän toiminnan ja kasvattaisi osaltaan myös tulokertymää. Markkinointikampanjat toimintakausien alkaessa vahvistavat profiilia ja vähentävät tarvetta yksittäisten tapahtumien erillismarkkinointiin. Sellosalin investoinnit keskittyvät vuosina toiminnallisuuden kehittämiseen, teknisiin muutostarpeisiin sekä energiatehokkuuden lisäämiseen. Salin näyttämötekniikkaa täydennetään valo-, projisointi- ja äänikaluston osalta. Sellosali täyttää 10 vuotta vuonna 2013: kiinteistön ja kaluston ikääntyminen asettaa jonkin verran lisäpaineita yleisen kunnossapidon kustannuksiin tulevina vuosina. Tunnuslukuja TOT 2010 TA 2011 TA Kävijöitä (tilaisuudet) Salitunteja Salin käyttöaste, % Tero Kaakkunen vs. johtava tuottaja 1.5 Tapiola Sinfonietta Palvelut Tapiola Sinfonietta vastaa korkeatasoisesta, säännöllisestä orkesteritoiminnasta Espoossa, levyttää, tekee kiertueita muualla Suomessa ja ulkomailla sekä harjoittaa lapsille, nuorille, ikäihmisille ja erityisryhmille suunnattua taiteidenvälistä kulttuurikasvatusta. Orkesteri toteuttaa strategista tehtäväänsä huippuelämysten tarjoajana tuomalla Espooseen kansainvälisiä tähtisolisteja ja - kapellimestareita sekä hiomalla orkesterin valmiuksia esiintymällä myös ilman kapellimestaria. Vuonna 2012 aikana järjestetään vähintään 57 konserttia (45 Espoossa, 6 muualla Suomessa ja 6 ulkomailla). Konserttijako: kausikonsertit 18, Iltapäiväkonsertit 2, Sellosalin konsertit 2, KULPS!, lasten ja perhekonsertit 11, Taiteili- 9

10 jat lähikuvassa 6, Kamarimusiikkia kartanoissa 6 ja konsertit Helsingissä 6 ja konsertit ulkomailla 6. Lisäksi muuta esiintymistilaisuutta (KULPS!-työpajat ja vanhainkotiesiintymiset sekä yleisölle avoimet kenraaliharjoitukset). Vuoden aikana tavoitetaan kuulijaa, joista lapsia Tapiolasalin keskimääräinen yleisömäärä on noin 630. Vuonna 2012 kantaesityksiä on 3 ja Tapiola Sinfonietta tekee 1-2 levytystä. Toiminnan kehittäminen Vuonna 2012 pääosassa on orkesterin kansainvälistyminen. Orkesteri tekee neljän konsertin kiertueen Keski-Eurooppaan helmikuussa ja vierailee Etelä- Espanjassa marraskuussa. Päiväkoti- ja kouluyhteistyötä (lähinnä KULPS!) jatketaan edelleen. Myös vanhuksille ja erityisryhmille suunnattuja esiintymisiä jatketaan. Talous ja investoinnit Orkesterin tehtävänä on toimia kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoisena soittajistona. Vuoden 2012 investoinnit kohdistuvat soitintilanteen parantamiseen. Tunnuslukuja TOT 2010 TA 2011 TA Varsinaisia konsertteja Espoossa muualla Suomessa ulkomailla Muita tilaisuuksia Levytyksiä Kuulijoita yhteensä lapset ja nuoret Tapiolasali keskimäärin/konsertti Suomalaisen musiikin osuus ohjelmistosta, % Kantaesitysten määrä Orkesterikustannukset euroa/asukas 12,62 12,81 13,05 13,22 13,35 Hanna Kosonen intendentti 10

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelma

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelma Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelma SISÄLLYS 1. KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Juha Vilja, va. kulttuurijohtaja 1.1 Näyttelykeskus WeeGee

Lisätiedot

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 24.2.2015 Liite

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 24.2.2015 Liite 1 Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 24.2.2015 Liite Kulttuurin tulosyksikön vuoden 2015 käyttösuunnitelma KULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ 2 Susanna Tommila, kulttuurijohtaja Kaupunginkirjasto 4 Työväenopisto

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

World Design Capital Helsinki 2012 vuosi Espoossa. Hankekahvit WeeGeellä 9.12.2011

World Design Capital Helsinki 2012 vuosi Espoossa. Hankekahvit WeeGeellä 9.12.2011 World Design Capital Helsinki 2012 vuosi Espoossa Hankekahvit WeeGeellä 9.12.2011 World Design Capital edistää ja tukee designin kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista hyödyntämistä (ICSID). WDC Helsinki

Lisätiedot

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2012 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2012 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2012 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö 2 SISÄLLYS 1. KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO 3 2. KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ 4 Juha Vilja, va. kulttuurijohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö 2 SISÄLLYS 1. KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO 3 2. PALVELUALUEET 2.1 Espoon kaupunginmuseo 4 2.2 Espoon kulttuurikeskus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 1 / 1 493/02.02.02/2011 3 Kaupunkikulttuurin tulosyksikön 2010-2013 Espoo-strategian tulostavoitteiden sekä vuoden 2011 talousarvion seuranta, ennakkotieto vuoden 2011

Lisätiedot

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Liite

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Liite 1 Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 16.2.2016 Liite Kulttuurin tulosyksikön vuoden 2016 käyttösuunnitelma Kulttuurin tulosyksikkö 2 Kaupunginkirjasto 4 Kulttuuri, netto 6 Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 24.9.2013 Liite

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 24.9.2013 Liite Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 24.9.2013 Liite VUODEN 2014 ESPOO-STRATEGIAN LINJAUKSET JA TAVOITTEET SEKÄ TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. KULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ

Lisätiedot

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2011 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2011 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2011 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö 2 SISÄLLYS 1. KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO 3 2. KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ 4 Georg Dolivo, kulttuurijohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelma, Kulttuurilautakunta

Vuoden 2015 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelma, Kulttuurilautakunta 1 Vuoden 2015 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma, Kulttuurilautakunta 35 Kulttuurilautakunta TOT 2013 MTA 2014 TAE 2015 LTK 2015 2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 24 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteessa 30.4.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 58 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion lokakuun kuukausiseuranta tilanteessa 31.10.2015/tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat /

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Turun kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2015

Turun kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2015 Turun kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2015 1. Kaupungin strategisten tavoitteiden (strategiset ohjelmat, U2, lautakunnan/toimialan painopisteet) toteutuminen orkesterissa Linjaus/painopiste 3.2.3.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Valmistelu 1 / 9. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.04.

Espoon kaupunki Valmistelu 1 / 9. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.04. Espoon kaupunki Valmistelu 1 / 9 1031/02.02.02/2013 Kulttuurilautakunta 31 21.5.2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.04.2013 Valmistelijat

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Kulttuurilautakunta 22.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Kulttuurilautakunta 22.09.2015 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 22.09.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 39 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion seuranta I tilanteessa 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä.

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä. Tarvitaan kulttuurin rakennemuutos: nykyinen rakenne tukee koulunpenkiltä tehtaaseen ajattelua. Tilanne on nyt ihan toinen ja tämä pitää saada näkymään myös Kotkan kulttuurissa. Jari Järvelä Yleisö Kaupunkilainen,

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 20.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 37 Kulttuurilautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteessa 30.04.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 5 Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta II tilanteesta 31.12.2013 (tilinpäätöksen ennakkotieto) Valmistelijat /

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2 014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015-2016

PUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2 014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015-2016 KULTTUURITOIMI PUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2 014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015-2016 1. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden 2014 toiminnasta, arvio talousarvion

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7. 29.09.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 49 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 28.08.2012 Sivu 1 / 32

Kulttuurilautakunta 28.08.2012 Sivu 1 / 32 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta 28.08.2012 Sivu 1 / 32 Kokoustiedot Aika 28.08.2012 tiistai klo 17:10-17:55 Paikka Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Jasminiitta

Lisätiedot

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. SIVISTYSTOIMI Sitovat tavoitteet, niiden tavoitetaso sekä toteutumisen arviointi Liite käyttösuunnitelmaan 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO 1. Sivistystoimi toimii kaupungin Aino Health Management

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa.

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa. Kuntien kulttuuritoiminnan kustannukset 2010 Vastausohjeet Yleiset vastausohjeet Tässä kyselyssä kootaan tietoa kuntien kulttuuritoiminnan kustannuksista. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan kirjastoissa,

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta. Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelma

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta. Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelma Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelma SISÄLLYS 1. VAPAAN SIVISTYSTYÖN TULOSYKSIKKÖ Helena Värri, va. vapaan sivistystyön johtaja 351 Vapaa

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Kulttuuritoimi huolehtii kulttuurilautakunnan alaisena kulttuurilautakunnan toimialaan toimialaansa kuuluvista ja sille määrätyistä

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Ulla-Maija Laiho Työ- ja elinkeinoministeriö, HYVÄ hanke Helsinki 26.11.2009 Miksi TEM:n linjauksia hyvinvointialalle? Sosiaali-

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014 Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Lisätiedot

1. Työryhmä ja toimeksianto 2 1.1. Työryhmän työskentely 2 2. Oulun oopperatuotannon nykymalli ja sen kehittämistarpeet 3 3.

1. Työryhmä ja toimeksianto 2 1.1. Työryhmän työskentely 2 2. Oulun oopperatuotannon nykymalli ja sen kehittämistarpeet 3 3. 1. Työryhmä ja toimeksianto 2 1.1. Työryhmän työskentely 2 2. Oulun oopperatuotannon nykymalli ja sen kehittämistarpeet 3 3. Oulun oopperan tulevaisuus 4 4. Oulun oopperan uusi toimintamalli 4 4.1. Tuottajuuden

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

AINEISTON KÄYTTÄMINEN JULKAISU- TOIMIN AINEISTON VASTAAN- OTTAMINEN AINEISTON KERUU DOKUMEN- TAATIO KONSER- VOINTI IAKAS SASTO HTAJA TKIJAT NSER-

AINEISTON KÄYTTÄMINEN JULKAISU- TOIMIN AINEISTON VASTAAN- OTTAMINEN AINEISTON KERUU DOKUMEN- TAATIO KONSER- VOINTI IAKAS SASTO HTAJA TKIJAT NSER- IAKAS NDENTTI/ IMUS- JA OELMA- SASTO OTOIMEN- HTAJA TKIJAT NSER- TTORIT ETO- JA ERIAALI- RASTOT AINEISTON KERUU DOKUMEN- TAATIO PÄÄTIEDOSTOT (TIETOVARANNOT) LUETTELOINTITIEDOT VAATIIKO KONSERVOINTIA? MATERIAALIN

Lisätiedot

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunta 1.4.2009 Liite B 3 20 ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: SISÄLLYSLUETTELO SISÅLLYSLUETTELO... l 1 TOIMIALA JA KOKOONPAN0... 2 2 KIRJASTOLAITOS... 2 3

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri

Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri KAUPUNGINHALLITUS KH 10.6.2013, 219 Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2015-2017 laatimisohjeet, Talouden tasapainottaminen: 1) toimielimien tulee tehdä osana ensi vuoden

Lisätiedot

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuurituottajana kunnassa Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuuri käsitteenä, ymmärretäänkö se? Kulttuuri yhdistetään vielä usein niin

Lisätiedot

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Aura Linnapuomi, Kulttuuria kaikille - palvelu, Valtion taidemuseo 9.11.2011 Esityksen rakenne Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseoiden esineellisen kulttuuriperinnön turvaaminen, laadullinen monipuolistaminen ja näyttelytoiminnan ja yleisötyön kehittäminen 2.

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Elämyksiä kulttuurista. Kaikukortilla maksutta sisään

Elämyksiä kulttuurista. Kaikukortilla maksutta sisään Elämyksiä kulttuurista Kaikukortilla maksutta sisään Kiinnostaako kulttuuri? Kaikukortilla voit käydä Espoossa maksutta festivaaleilla, konserteissa, teattereissa tai museoissa! Kulttuuri kuuluu kaikille

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Luovan osaamisen mahdollisuudet

Luovan osaamisen mahdollisuudet Luovan osaamisen mahdollisuudet Val Luovien alojen kehittämistoimenpiteitä Helsingissä Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 6.11.2014 Esityksen sisältö 1. Luovat alat (elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys 1. ITE-nykykansantaiteen valtakunnallinen erikoismuseo kansainvälinen rooli public private partnership (MSL)

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

KUTSU OSALLISTUMISEEN Valon piilopuutarhat valaistuselämyksen tuottajaksi. Torikortteleissa Helsingissä 2012

KUTSU OSALLISTUMISEEN Valon piilopuutarhat valaistuselämyksen tuottajaksi. Torikortteleissa Helsingissä 2012 KUTSU OSALLISTUMISEEN Valon piilopuutarhat valaistuselämyksen tuottajaksi Torikortteleissa Helsingissä 2012 Valon piilopuutarhat piilopuutarhat - sisäpihoissa on Helsingissä kutsu Pimeänä vuodenaikana

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Joensuun kaupungin strategiaa Rajaton tulevaisuus toteutetaan elämänkaaren mukaisilla palveluohjelmilla. Työikäisten palveluohjelmassa on yhtenä

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Vantaalla? Mitä me olemme tehneet. Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo 2.12.2014

Vantaalla? Mitä me olemme tehneet. Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo 2.12.2014 Mitä me olemme tehneet Vantaalla? Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin strategia Uudistuvat palvelut Vakaa talous

Lisätiedot