Tekniset tiedot. Käyttölaitteet. Turvallisuusohjeita. Kulmahiomakone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniset tiedot. Käyttölaitteet. Turvallisuusohjeita. Kulmahiomakone"

Transkriptio

1

2

3

4 Tekniset tiedot Kulmahiomakone FIN Tyyppi AGP Jännite Taajuus Nimellinen ottoteho V Hz 2100 W Tyhjäkäyntikierrosluku 6500 min 1 Hiomalaikan maks. 230 mm Kehänopeus 80 m.s 1 Hiomakaran kierre M 14 Paino Suojausluokka II / Käyttölaitteet 5,8 kg 1. Käynnistyskytkin 2. Käynnistysvarmistin/Lukitusnuppi/vipu 3. Tuuletusaukot 4. Karan lukitusnuppi 5. Vaihdepää 6. Karan kaula 7. Hiomakara 8. Lisäkahva 9. Laikkasuojus 10. Nokka 11. Kiristysruuvi 12. Alalaippa 13. Hiomalaikka 14. Ylälaippa kiristys 15. Kiristysavain Käyttöohjeissa kuvatut lisätarvikkeet eivät välttämättä sisälly toimitukseen. Turvallisuusohjeita Vaaraton työskentely laitteella on mahdollista ainoastaan luettuasi huolellisesti nämä käyttöohjeet ja noudattamalla niitä tarkasti. a) Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu käytettäväksi: hiomakoneena, hiomapaperilla hiomiseen, teräslankaharjalla hiomiseen tai katkaisusahana. Lue kaikki kyseistä työkalua koskevat varoitukset, ohjeet, kuvatekstit ja erittelyt. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vakavan tapaturman. b) Emme suosittele tämän laitteen käyttämistä kiillotukseen. Laitteen käyttäminen työtehtäviin, joihin sitä ei ole tarkoitettu, aiheuttaa riskejä ja voi johtaa tapaturmiin. c) Älä käytä lisävarusteita ja työkaluja, jotka eivät ole laitteen valmistajan suosittelemia. Pelkästään se, että lisävarusteen voi asentaa laitteeseen, ei takaa sen käytön turvallisuutta. d) Työkalun nimellisnopeuden on oltava vähintään sama kuin laitteeseen merkitty maksiminopeus. Suurinta sallittua nimellisnopeuttaan suuremmalla nopeudella toimiva työkalu voi haljeta ja irrota laitteesta. e) Käytettävän työkalun ulkoläpimitan ja paksuuden täytyy vastata laitteen mittoja. Laikan suojus ei suojaa väärän kokoista työkalua riittävästi eikä sitä voi tarvittavasti hallita. f) Laikkojen, laippojen, tukilaippojen ja muiden lisävarusteiden keskiaukkojen halkaisijan täytyy vastata sähkötyökalun karan halkaisijaa. Jos lisävarusteiden ja työkalujen keskiaukko ei vastaa laitteeseen kiinnitystapaa, ei kiinnitys ole tasapainoinen ja aiheuttaa liiallista tärinää ja voi niin johtaa laitteen hallinnan menetykseen sitä käytettäessä. g) Älä käytä vahingoittuneita työkaluja ja lisävarusteita. Tarkasta aina ennen käyttöä: hiomalaikkojen mahdolliset halkeamat tai lohkeamat, tukilevyjen mahdolliset halkeamat tai muut vauriot tai niiden liiallinen kuluminen, teräslankalaippojen mahdolliset irronneet tai katkenneet langat. Jos työkalu tai lisävaruste on pudonnut, tarkasta sen mahdolliset vauriot ja asenna laitteeseen vahingoittumaton työkalu. Työkalun tarkastuksen ja asennuksen jälkeen varmista, ettet ole itse tai etteivät muut lähellä olevat henkilöt ole työkalun pyörimislinjalla. Käynnistä laite ja anna sen käydä täysillä kierroksilla yhden minuutin ajan. Tämän koeajan kuluessa vahingoittuneet työkalut yleensä halkeavat tai muuten hajoavat. h) Käytä henkilökohtaisia suojavälineitä. Käytä työstä riippuen kasvosuojusta tai suojalaseja. Suosittelemme hengityssuojan, kuulosuojaimien, suojakäsineiden ja sellaisen työesiliinan käyttöä, joka kestää hiomamateriaalin tai käsiteltävän materiaalin irtoavat sirpaleet. Silmien suojan täytyy pysäyttää työssä irtoavat sirpaleet ja hiukkaset. Pöly- tai hengityssuojan täytyy kyetä suodattamaan työssä syntyvät pölyhiukkaset. Pitkäaikainen oleskelu meluisassa ympäristössä voi vahingoittaa kuuloa. i) Huolehdi siitä, että muut lähellä olevat henkilöt pysyvät turvallisella etäisyydellä työtilasta. Jokaisen työtilassa olevan henkilön on käytettävä henkilökohtaisia suojavälineitä.

5 Työssä irtoavat sirpaleet tai vahingoittunut työkalu voivat lentää myös työtilan ulkopuolelle ja aiheuttaa tapaturman. j) Pidä sähkötyökalua vain sen eristetyistä tartuntaosista, jos on mahdollista, että työkalu voi työn aikana osua työstettävän tason pinnan alla olevaan sähköjohtoon tai laitteen omaan verkkojohtoon. Kosketus johtimeen, jossa on jännite, voi johtaa jännitteen myös laitteen metalliosiin ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun. k) Pidä verkkojohto kaukana pyörivästä työkalusta. Jos menetät laitteen hallinnan, voi työkalu katkaista verkkojohdon tai se voi tarttua pyörivään työkaluun ja vetää myös kätesi siihen. l) Älä laske sähkötyökalua käsistäsi, ennenkuin sen pyörivä työkalu on täysin pysähtynyt. Pyörivä työkalu voi maahan osuessaan repäistä laitteen käsistäsi ja aiheuttaa laitteen hallitsemattoman liikkeen. m) Älä käynnistä sähkötyökalua kantaessasi sitä esim. vartalon sivulla. Pyörivän työkalun kosketus vaatteisiisi voi vetää työkalun kiinni vartaloosi. n) Puhdista laitteen tuuletusaukot säännöllisesti. Moottorin tuuletin imee pölyä kotelon sisään ja metallipölyn liiallinen keräytyminen voi johtaa sähkön aiheuttamaan vaaraan. o) Älä käytä sähkötyökalua palavien aineiden lähellä. Kipinät voivat sytyttää nämä aineet. p) Älä käytä työkaluja, jotka vaativat nestejäähdytystä. Veden tai muun jäähdytysnesteen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun. Takaisku ja siihen liittyvät varoitukset Takaisku on laitteen äkillinen reaktio pyörivän laikan, vääntiön, harjan tai muun työkalun kiinni juuttumiseen. Juuttuminen aiheuttaa pyörivän työkalun äkillisen pysähtymisen, jota seuraa laitteen välitön hallitsematon liike laikan pyörimissuuntaa vastakkaiseen suuntaan. Esim. jos hiomalaikka juuttuu kiinni materiaaliin, voi laikan reuna juuttumiskohdassa upota syvemmälle materiaaliin ja aiheuttaa laikan hyppäämisen pois materiaalista tai laitteen iskeytymisen taaksepäin. Laikka voi niin hypätä laitteen käyttäjän suuntaan tai tästä poispäin, riippuen siitä, mihin suuntaan se pyöri juuttumishetkellä. Hiomalaikka voi tällaisessa tapauksessa myös haljeta. Takaisku on seurausta sähkötyökalun ohjeiden vastaisesta käytöstä ja/tai väärästä työskentelymenettelystä tai -olosuhteista ja sitä voi välttää noudattamalla alempana esitettyjä ohjeita. a) Pitele laitetta tukevasti ja säilytä vartalon ja käsivarsien asento sellaisena, että voit tarvittaessa hallita takaiskun. Käytä aina lisäkahvaa, jos laite on sillä varustettu. Niin voit hallita takaiskun ja laitteen käynnistyessä tapahtuvan vastaliikkeen paremmin. Noudattamalla ohjeidenmukaista työskentelytapaa on mahdollista hallita vastaliikkeen ja takaiskun voimat. b) Älä koskaan laita kättäsi lähelle pyörivää työkalua. Takaisku voi aiheuttaa työkalun osumisen käteen. c) Älä seiso paikassa, jonne takaisku voi heittää laitteen. Takaisku heittää laitetta vastakkaiseen suuntaan laikan juuttumiskohdasta. d) Ole erittäin varovainen työstäessäsi kulmia, teräviä reunoja jne. Vältä laikan hyppimistä ja juuttumista. Kulmat, terävät reunat ja laikan hyppiminen aiheuttavat helposti laikan juuttumisen materiaaliin ja sitä seuraavan hallinnan menetyksen takaiskun vuoksi. e) Älä kiinnitä laitteeseen puunsahausketjulla varustettuja laikkoja tai hammastettuja sahalaikkoja. Nämä laikat aiheuttavat usein takaiskuja ja laitteen hallinnan menetyksen. Metallin hiomista ja katkaisua koskevat erityiset turvaohjeet: a) Käytä vain laikkoja, jotka ovat laitteeseen suositeltuja ja laikan suojuksia, jotka on tarkoitettu käytettävälle laikkatyypille. Laikkoja, joita ei ole tarkoitettu kyseiseen laitetyyppiin, ei voida suojata riittävästi, minkä vuoksi ne eivät ole turvallisia. b) Laikan suojus on kiinnitettävä laitteeseen kunnolla ja asetettava turvallisuuden varmistamiseksi oikeaan asentoon niin, että laikka on käyttäjän suuntaan mahdollisimman vähän näkyvissä. Laikan suojuksen tehtävä on suojata käyttäjää sirpaleilta ja estää mahdollinen kosketus laikkaan. c) Laikkoja saa käyttää vain niiden ohjeiden mukaiseen tarkoitukseen. Esim.: älä hio katkaisulaikan kylkiosalla. Katkaisulaikat on tarkoitettu kehän reunalla leikkaamiseen. Näihin laikkoihin vaikuttava kyljen suuntainen voima voi halkaista tai pirstoa laikan. d) Käytä aina ehjiä laikkalaippoja, joiden koko ja muoto vastaa käytettävää laikkaa. Oikein valittu laikkalaippa tukee laikkaa ja vähentää niin mahdollisuutta sen halkeamiseen. Katkaisulaikkojen laipat voivat erota hiomalaikkojen laipoista. e) Älä käytä suurempaan laitteeseen tarkoitettuja alunperin suurempia, mutta pienemmäksi kuluneita laikkoja. Suurempaan sähkötyökaluun tarkoitetut laikat eivät sovi pienemmän laitteen suuremmalle nopeudelle ja voivat haljeta.

6 Katkaisua koskevat lisäturvaohjeet: a) Älä paina katkaisulaikkaa äläkä käytä liikaa voimaa leikkaamisen aikana. Älä koeta leikata liian syvälle. Liian suuri laikkaan kohdistuva voima lisää mahdollisuutta sen vääntymiseen tai juuttumiseen ja aiheuttaa niin takaiskun tai laikan halkeamisen vaaran. b) Älä seiso suoralla linjalla pyörivän laikan takana. Laikan liikkuessa työliikkeessä käyttäjästä poispäin voi mahdollinen takaisku heittää pyörivän laikan ja laitteen suoraan käyttäjää vasten. c) Jos laikka juuttuu kiinni tai leikkaus keskeytyy mistä tahansa syystä, kytke laitteesta virta pois päältä ja pidä sitä paikallaan, kunnes laikka täysin pysähtyy. Älä koskaan vedä katkaisulaikkaa pois leikkauksesta laikan pyöriessä, sillä se voi johtaa voimakkaaseen takaiskuun. Tarkasta tilanne ja suorita tarvittavat toimenpiteet laikan juuttumissyiden poistamiseksi. d) Älä jatka leikkausta laikan ollessa työstettävässä materiaalissa. Anna laikan ensin saavuttaa täysi nopeus ja laita se vasta sitten taas leikkauskohtaan. Jos käynnistät laitteen uudestaan laikan ollessa leikkauskohdassa, voi laikka juuttua ja aiheuttaa laitteen hyppäyksen tai takaiskun. e) Laikan juuttumista ja takaiskua välttääksesi tue levyt ja muut suuremmat työstettävän materiaalin kappaleet. Suurilla työstettävillä kappaleilla on taipumus taittua oman painonsa vuoksi. On tarpeen käyttää tukia materiaalin alla leikkauslinjan ja työstettävän kappaleen reunojen lähellä laikan molemmin puolin. f) Ole erityisen varovainen, jos leikkaat upottamalla laikan materiaaliin vanhoissa seinissä tai tuntemattomissa paikoissa. Seinään uppoava laikka voi katkaista kaasu- tai vesiputken tai sähköjohdon tai osua muuhun esteeseen, mikä voi aiheuttaa takaiskun. Hiomapaperilla hiontaa koskevat turvaohjeet: a) Älä käytä liian suurta hiomapaperilaikkaa. Noudata valmistajan suosituksia hiomapaperin valinnassa. Tukilevynsä mitat ylittävä hiomapaperi repeää helposti ja voi aiheuttaa juuttumisen, laikan repeämisen tai takaiskun. Teräslankatyökaluilla hiomista koskevat turvaohjeet: a) Huolehdi siitä, että harjan lankojen rasitus jakautuu käytön aikana tasaisesti joka puolelle. Älä ylirasita lankoja harjan liiallisella painamisella. Teräslangat puhkaisevat helposti kevyen vaatteen ja/tai ihon. b) Jos teräslankatyökalun käytön yhteydessä on suositeltu laikan suojuksen käyttöä, varmista, ettei teräslankalaikka tai -harja kosketa laikan suojusta. Teräslankalaikan tai -harjan halkaisija voi käytön aikana suureta rasituksen ja keskipakoisvoiman vaikutuksesta. Muita turvaohjeita: Hiomalaikkojen varastoinnissa ja käsittelyssä on noudatettava valmistajan ohjeita. Varmista, että hiomatyökalun joustavat aluslaatat on asennettu paikoilleen, mikäli ne tulevat hiomatyökalun mukana ja jos ohjeissa vaaditaan niiden käyttöä. Älä käytä erillisiä supistusholkkeja tai sovittimia suuremmalla aukolla varustettujen hiomalaikkojen sovittamiseen. Käytettäessä sisäkierteellä varustettujen laikkojen käyttöön tarkoitettua laitetta varmista, että laikan kierre on riittävän pitkä karan pituuteen nähden. Laitetta ei saa käyttää kosteassa ympäristössä, ulkona sateessa, sumussa, lumisateessa tai ympäristössä, jossa uhkaa räjähdysvaara. Tarkasta verkkojohto ja pistotulppa ennen laitteen jokaista käyttöä. Korjaukset saa suorittaa vain alalle erikoistunut huoltokorjaamo. Käytä ulkotiloissa vain ulkokäyttöön hyväksyttyjä pidennyskaapeleita ja kaapeliliittimiä. Asbestipitoista materiaalia ei saa hioa tai leikata. Vie laite materiaalia vasten käynnistettynä. Älä kanna laitetta verkkojohdosta. Turvallisuussyistä on työkappale kiinnitettävä ruuvipenkkiin tai kiinnitysvälineeseen. Näin kiinnitetty työkappale mahdollistaa laitteen käytön molemmin käsin. Liitä verkkojohto pistorasiaan vain laitteen virtakytkimen ollessa pois päältä tilassa. Älä käytä katkaisulaikkoja hiomiseen. Irrota verkkojohto pistorasiasta (virtalähteestä) aina ennen hiomalaikan vaihtoa tai muita laitteeseen kohdistuvia töitä. Leikattaessa tai lohkottaessa kiviainesta tai muurausta on käytettävä ohjainkelkkaa. Älä työskentele tikapuilla seisten. Alle 16-vuotiaat henkilöt eivät saa käyttää hiomakonetta.

7 Käyttö Laite on tarkoitettu metalli- ja kivimateriaalien lohkomiseen, karhentamiseen ja harjaukseen ilman veden käyttöä. Käyttäjä on vastuussa ohjeiden vastaisesta käytöstä. Tunnusmerkit ja niiden merkitys Ei kuulu kunnallisjätteisiin. Kaksoiseristys. Tällä symbolilla merkittyjä turvallisuusohjeita on noudatettava henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi. Käytä suojalaseja. Suojavarusteiden asennus Laitetta saa käyttää vain laikkasuojuksella ja lisäkahvalla varustettuna. Laikkasuojus Avaa kiristysruuvi (11). Aseta laikkasuojus (9) karan kaulaan (6). Nokan (10) tulee tällöin asettua karan kaulassa olevaan uraan. Aseta laikkasuojus (9) työtehtävään sopivaan asentoon ja kiristä kiristysruuvi (11) tiukalle. Lisäkahva Lisäkahva (8) voidaan kiinnittää vaihdepään (5) vasemmalle tai oikealle puolelle. Hiomalaikan asennus Puhdista alalaippa (12), kiristyslaippa (14) ja hiomalaikan kiinnityspinnat. Aseta alalaippa (12) hiomakaraan (7) niin, että ulkonema on ulospäin. Asenna hiomalaikka (13). Alalaipan (12) ulkoneman on sovittava tarkasti hiomalaikan (13) aukkoon. Paina karan lukitusnuppi (4) alas. Lukitusnuppia (4) painettaessa on virran oltava pois päältä eikä kara saa pyöriä. Kierrä karaa hiomalaikasta (13) / karasta (7), kunnes lukitusnuppi (4) lukkiutuu. Kiristä kiristyslaippa (14) kiristysavaimella (15). Tarkista ennen käynnistämistä, että hiomalaikka pyörii vapaasti. Käyttöönotto Varmista, että tyyppikilven tiedot vastaavat virtalähteen todellista jännitettä. Varmista, että pistotulpan tyyppi vastaa pistorasian tyyppiä. 230 V:n laitteet voidaan kytkeä myös 220 / 240 V:n jännitteeseen. Käynnistys ja pysäytys Paina käynnistysvarmistimen vipua (2) eteenpäin. Tällöin vapautuu käynnistyskytkimen (1) vipu. Paina samanaikaisesti käynnistyskytkimen (1) vipua, jolloin kone käynnistyy ja irrotettaessa ote vivusta kone pysähtyy. Jatkuva käyttö Paina käynnistysvarmistimen vipua (2) eteenpäin. Tällöin vapautuu käynnistyskytkimen (1) vipu. Paina samanaikaisesti käynnistyskytkimen (1) vipu vasteeseen asti ja käynnistysvarmistimen vipua (2) eteenpäin. Pysäytä kone painamalla uudestaan käynnistyskytkimen (1) vipua ja vapauttamalla se. Käynnistysvirran rajoitin Hiomakone on varustettu vastuksella, jonka ansiosta kone käynnistyy hyvin pienellä nykäyksellä ja rajoitetulla käynnistysvirralla mahdollistaen liittämisen 10 A sulakkeella varustettuun pistorasiaan. Hioma- ja katkaisulaikat Tarkista, onko laikkaan merkitty sallittu kehänopeus tai sallittu kierrosluku. Käytä vain sellaisia laikkoja, joiden suurin sallittu kierrosluku on vähintään yhtä suuri kuin laitteen tyhjäkäyntikierrosluku. Laikkojen sallitun kehänopeuden tulee olla 80 m.s 1 tai suurempi. Koekäytä uudet katkaisulaikat noin minuutin ajan kuormituksetta. Älä käytä epätasapainoisia ja täriseviä laikkoja. Suojaa laikkoja iskuilta ja rasvalta.

8 Hioma- ja katkaisulaikat on suositeltavaa vaihtaa uusiin, kun ne ovat kuluneet laikkasuojukseen merkittyyn mittaan (ks. nuolimerkki) asti. Tällöin säilyy koneen paras mahdollinen hioma- tai katkaisuteho (hioma- ja katkaisulaikkojen kehänopeus). Ympäristönsuojelu/Hävitys Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön. Vain EU-maita varten: Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin! Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2002/96/EY ja sen kansallisten lakien muunnosten mukaan, tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön. Varastointi Säilytä laite vain kuivassa ja pakkaselta suojatussa tilassa. Hoito Moottorikotelon tuuletusaukot (3) on pidettävä puhtaina. Verkkojohdon saa vaihtaa vain ammattitaitoinen huoltokorjaamo, joka on oikeutettu kyseisen työn suorittamiseen. Noin 200 käyttötunnin jälkeen on suoritettava seuraavat toimenpiteet: Tarkista hiiliharjojen pituus. Alle 5 mm pitkät harjat on vaihdettava uusiin. Laite pysähtyy automaattisesti harjojen ollessa liian kuluneet. Laite on tällöin lähetettävä huollettavaksi huoltopisteeseen. Vaihteistokotelon ja laakerien voitelurasvan vaihto. Suojausluokan säilyttämiseksi on laite tarkastettava turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen, jonka vuoksi nämä työt on suoritettava ammattitaitoisessa sähköalan huoltokorjaamossa, joka on oikeutettu kyseisten töiden suorittamiseen. Huolto Takuu Myönnämme valmistamillemme laitteille materiaali- ja valmistusviat kattavan käyttöturvan, joka vastaa maakohtaisia määräyksiä, ja jonka pituus on vähintään 12 kuukautta. Pelkästään yksityiskäytössä käytettävän laitteen käyttöturvan pituus on EU-maissa 24 kuukautta (laskun tai toimituslistan päiväyksestä lukien). Käyttöturva ei kata vaurioita, jotka ovat syntyneet luonnollisen kulumisen, ylikuormituksen tai epäasianmukaisen käytön seurauksena, ovat käyttäjän aiheuttamia tai syntyneet käyttöohjekirjan ohjeiden noudattamatta jättämisen seurauksena, tai jotka olivat tiedossa jo laitteen ostohetkellä. Käyttöturvaan voidaan vedota vain kun laite toimitetaan purkamattomana myyjälle tai valtuutettuun PROTOOL-huoltoon. Säilytä laitteen käyttöohje, turvallisuusohjeet, varaosaluettelo ja ostokuitti huolellisesti. Muilta osin ovat voimassa valmistajan antamat, ajantasalla olevat käyttöturvaehdot. Huomautus Jatkuvan tutkimus- ja tuotekehittelytyön seurauksena tässä annettuihin teknisiin tietoihin saattaa tulla muutoksia. Melu-/tärinätieto Mitta-arvot annettu EN mukaan. Yleensä työkalun A-luokan melutaso: Melutaso 95 db (A). Äänenvoimakkuus 108 db (A). Käytä kuulosuojaimia! Tyypillisesti käsivarren tärinä on 4,6 m/s 2. Todistus standardinmukaisuudesta Vakuutamme, että tämä tuote on seuraavia standardeja ja normatiivisia määräyksiä vastaava: EN , EN , EN , EN , EN , EN sekä hallituksen asetuksia 89/336/ETY ja 98/37/EY vastaava. Manfred Kirchner Katso oheen liitetty lehtinen.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Käyttöohje. K 3000 Vac. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. K 3000 Vac. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje K 3000 Vac Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset: VAROITUS Kone voi virheellisesti tai

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Lisätiedot

K3000 EL K3000 SPRAY Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

K3000 EL K3000 SPRAY Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje K3000 EL K3000 SPRAY Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset VAROITUS Kone voi virheellisesti tai

Lisätiedot

BC 22 - BC 24 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - BC 220 - BC 240 (21.7 cm 3 ) Euro 2

BC 22 - BC 24 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - BC 220 - BC 240 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla BC 22 - BC 24 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - BC 220 - BC 240 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO

Lisätiedot

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Lisätiedot

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Lisätiedot

Käyttöohje DPC6410 DPC6411 DPC7310 DPC7311 DPC8111 DPC8112. Huomio:

Käyttöohje DPC6410 DPC6411 DPC7310 DPC7311 DPC8111 DPC8112. Huomio: Käyttöohje DPC6410 DPC6411 DPC7310 DPC7311 DPC8111 DPC8112 Huomio: Lue tämä käyttöohje tarkasti ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja noudata ehdottomasti turvallisuusmääräyksiä! Säilytä käyttöohje huolellisesti.

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

AXA. Käyttöohje 43230. Akkupuukkosaha

AXA. Käyttöohje 43230. Akkupuukkosaha AXA Käyttöohje 43230 Akkupuukkosaha VAROITUS: Lue nämä turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta. Älä anna kenenkään muunkaan käyttää tätä laitetta lukematta ohjeita.

Lisätiedot

STIHL FS 410 C K. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL FS 410 C K. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning Sisällysluettelo Originaali käyttöohje Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

RAITE, RAIVAUSSAHAN TERÄN TEROITUSLAITE Art. E3070/2014, KÄYTTÖOHJE

RAITE, RAIVAUSSAHAN TERÄN TEROITUSLAITE Art. E3070/2014, KÄYTTÖOHJE RAITE, RAIVAUSSAHAN TERÄN TEROITUSLAITE Art. E3070/2014, KÄYTTÖOHJE (*Raivaussahan terä ei sisälly toimitukseen. Hiomakoneen väri vaihtelee sarjoittain) Valmistaja pidättää oikeuden käyttöohjeen sisältöön

Lisätiedot

115154410 Rev. 4 11/15/10 BRW

115154410 Rev. 4 11/15/10 BRW SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Vennligst

Lisätiedot

STEB 70 Quick STEB 80 Quick

STEB 70 Quick STEB 80 Quick STEB 70 Quick STEB 80 Quick fi Alkuperäiset ohjeet 36 www.metabo.com 15 16 17 14 13 12 11 10 30 mm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 13. STEB 70 Quick STEB 80 Quick M Nm (inlbs) 6 (53.1) 6 (53.1) T 1 mm (in) 70 (2 3

Lisätiedot

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58 JMS-8 MITRE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch;

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 161 VAROITUS! HENKILÖVAHINKOJEN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI KÄYTTÄJÄN ON LUETTAVA KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI JA PEREHDYTTÄVÄ SEN SISÄLTÖÖN.

KÄYTTÖOHJE 161 VAROITUS! HENKILÖVAHINKOJEN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI KÄYTTÄJÄN ON LUETTAVA KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI JA PEREHDYTTÄVÄ SEN SISÄLTÖÖN. o KÄYTTÖOHJE 161 VAROITUS! HENKILÖVAHINKOJEN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI KÄYTTÄJÄN ON LUETTAVA KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI JA PEREHDYTTÄVÄ SEN SISÄLTÖÖN. ORIGINAL INSTRUCTIONS Ostopäivä:............... SSM-2 Manual,fi

Lisätiedot

Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha

Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha Tuotenumero: 43.309.81 Tunnistenumero: 11022 BT-CS 860 L 2 3 4 Sisältö 1. Turvallisuustiedot 2. Rakenne ja toimitetut osat 3. Asianmukainen käyttö

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

PS-350 S, 350 SC PS-420 S, 420 SC

PS-350 S, 350 SC PS-420 S, 420 SC Käyttöohje Alkuperäinen Käyttöohje Tärkeää: Lue tarkkaan tämä käyttöohje ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita! Säilytä käyttöohje huolellisesti. PS-350 S, 350 SC

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

B28 B. Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-26) FI (27-51) DK (52-76)

B28 B. Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-26) FI (27-51) DK (52-76) Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning B28 B Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Lue käyttööhje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat

Lisätiedot

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

SID 2-A. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

SID 2-A. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID 2-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ

Lisätiedot

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó G 13 FORM NO. 769-08422A jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó English (Original operating instructions) Français (Notice d'instructions d'origine) Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

Lisätiedot