Tekniset tiedot. Käyttölaitteet. Turvallisuusohjeita. Kulmahiomakone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniset tiedot. Käyttölaitteet. Turvallisuusohjeita. Kulmahiomakone"

Transkriptio

1

2

3

4 Tekniset tiedot Kulmahiomakone FIN Tyyppi AGP Jännite Taajuus Nimellinen ottoteho V Hz 2100 W Tyhjäkäyntikierrosluku 6500 min 1 Hiomalaikan maks. 230 mm Kehänopeus 80 m.s 1 Hiomakaran kierre M 14 Paino Suojausluokka II / Käyttölaitteet 5,8 kg 1. Käynnistyskytkin 2. Käynnistysvarmistin/Lukitusnuppi/vipu 3. Tuuletusaukot 4. Karan lukitusnuppi 5. Vaihdepää 6. Karan kaula 7. Hiomakara 8. Lisäkahva 9. Laikkasuojus 10. Nokka 11. Kiristysruuvi 12. Alalaippa 13. Hiomalaikka 14. Ylälaippa kiristys 15. Kiristysavain Käyttöohjeissa kuvatut lisätarvikkeet eivät välttämättä sisälly toimitukseen. Turvallisuusohjeita Vaaraton työskentely laitteella on mahdollista ainoastaan luettuasi huolellisesti nämä käyttöohjeet ja noudattamalla niitä tarkasti. a) Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu käytettäväksi: hiomakoneena, hiomapaperilla hiomiseen, teräslankaharjalla hiomiseen tai katkaisusahana. Lue kaikki kyseistä työkalua koskevat varoitukset, ohjeet, kuvatekstit ja erittelyt. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vakavan tapaturman. b) Emme suosittele tämän laitteen käyttämistä kiillotukseen. Laitteen käyttäminen työtehtäviin, joihin sitä ei ole tarkoitettu, aiheuttaa riskejä ja voi johtaa tapaturmiin. c) Älä käytä lisävarusteita ja työkaluja, jotka eivät ole laitteen valmistajan suosittelemia. Pelkästään se, että lisävarusteen voi asentaa laitteeseen, ei takaa sen käytön turvallisuutta. d) Työkalun nimellisnopeuden on oltava vähintään sama kuin laitteeseen merkitty maksiminopeus. Suurinta sallittua nimellisnopeuttaan suuremmalla nopeudella toimiva työkalu voi haljeta ja irrota laitteesta. e) Käytettävän työkalun ulkoläpimitan ja paksuuden täytyy vastata laitteen mittoja. Laikan suojus ei suojaa väärän kokoista työkalua riittävästi eikä sitä voi tarvittavasti hallita. f) Laikkojen, laippojen, tukilaippojen ja muiden lisävarusteiden keskiaukkojen halkaisijan täytyy vastata sähkötyökalun karan halkaisijaa. Jos lisävarusteiden ja työkalujen keskiaukko ei vastaa laitteeseen kiinnitystapaa, ei kiinnitys ole tasapainoinen ja aiheuttaa liiallista tärinää ja voi niin johtaa laitteen hallinnan menetykseen sitä käytettäessä. g) Älä käytä vahingoittuneita työkaluja ja lisävarusteita. Tarkasta aina ennen käyttöä: hiomalaikkojen mahdolliset halkeamat tai lohkeamat, tukilevyjen mahdolliset halkeamat tai muut vauriot tai niiden liiallinen kuluminen, teräslankalaippojen mahdolliset irronneet tai katkenneet langat. Jos työkalu tai lisävaruste on pudonnut, tarkasta sen mahdolliset vauriot ja asenna laitteeseen vahingoittumaton työkalu. Työkalun tarkastuksen ja asennuksen jälkeen varmista, ettet ole itse tai etteivät muut lähellä olevat henkilöt ole työkalun pyörimislinjalla. Käynnistä laite ja anna sen käydä täysillä kierroksilla yhden minuutin ajan. Tämän koeajan kuluessa vahingoittuneet työkalut yleensä halkeavat tai muuten hajoavat. h) Käytä henkilökohtaisia suojavälineitä. Käytä työstä riippuen kasvosuojusta tai suojalaseja. Suosittelemme hengityssuojan, kuulosuojaimien, suojakäsineiden ja sellaisen työesiliinan käyttöä, joka kestää hiomamateriaalin tai käsiteltävän materiaalin irtoavat sirpaleet. Silmien suojan täytyy pysäyttää työssä irtoavat sirpaleet ja hiukkaset. Pöly- tai hengityssuojan täytyy kyetä suodattamaan työssä syntyvät pölyhiukkaset. Pitkäaikainen oleskelu meluisassa ympäristössä voi vahingoittaa kuuloa. i) Huolehdi siitä, että muut lähellä olevat henkilöt pysyvät turvallisella etäisyydellä työtilasta. Jokaisen työtilassa olevan henkilön on käytettävä henkilökohtaisia suojavälineitä.

5 Työssä irtoavat sirpaleet tai vahingoittunut työkalu voivat lentää myös työtilan ulkopuolelle ja aiheuttaa tapaturman. j) Pidä sähkötyökalua vain sen eristetyistä tartuntaosista, jos on mahdollista, että työkalu voi työn aikana osua työstettävän tason pinnan alla olevaan sähköjohtoon tai laitteen omaan verkkojohtoon. Kosketus johtimeen, jossa on jännite, voi johtaa jännitteen myös laitteen metalliosiin ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun. k) Pidä verkkojohto kaukana pyörivästä työkalusta. Jos menetät laitteen hallinnan, voi työkalu katkaista verkkojohdon tai se voi tarttua pyörivään työkaluun ja vetää myös kätesi siihen. l) Älä laske sähkötyökalua käsistäsi, ennenkuin sen pyörivä työkalu on täysin pysähtynyt. Pyörivä työkalu voi maahan osuessaan repäistä laitteen käsistäsi ja aiheuttaa laitteen hallitsemattoman liikkeen. m) Älä käynnistä sähkötyökalua kantaessasi sitä esim. vartalon sivulla. Pyörivän työkalun kosketus vaatteisiisi voi vetää työkalun kiinni vartaloosi. n) Puhdista laitteen tuuletusaukot säännöllisesti. Moottorin tuuletin imee pölyä kotelon sisään ja metallipölyn liiallinen keräytyminen voi johtaa sähkön aiheuttamaan vaaraan. o) Älä käytä sähkötyökalua palavien aineiden lähellä. Kipinät voivat sytyttää nämä aineet. p) Älä käytä työkaluja, jotka vaativat nestejäähdytystä. Veden tai muun jäähdytysnesteen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun. Takaisku ja siihen liittyvät varoitukset Takaisku on laitteen äkillinen reaktio pyörivän laikan, vääntiön, harjan tai muun työkalun kiinni juuttumiseen. Juuttuminen aiheuttaa pyörivän työkalun äkillisen pysähtymisen, jota seuraa laitteen välitön hallitsematon liike laikan pyörimissuuntaa vastakkaiseen suuntaan. Esim. jos hiomalaikka juuttuu kiinni materiaaliin, voi laikan reuna juuttumiskohdassa upota syvemmälle materiaaliin ja aiheuttaa laikan hyppäämisen pois materiaalista tai laitteen iskeytymisen taaksepäin. Laikka voi niin hypätä laitteen käyttäjän suuntaan tai tästä poispäin, riippuen siitä, mihin suuntaan se pyöri juuttumishetkellä. Hiomalaikka voi tällaisessa tapauksessa myös haljeta. Takaisku on seurausta sähkötyökalun ohjeiden vastaisesta käytöstä ja/tai väärästä työskentelymenettelystä tai -olosuhteista ja sitä voi välttää noudattamalla alempana esitettyjä ohjeita. a) Pitele laitetta tukevasti ja säilytä vartalon ja käsivarsien asento sellaisena, että voit tarvittaessa hallita takaiskun. Käytä aina lisäkahvaa, jos laite on sillä varustettu. Niin voit hallita takaiskun ja laitteen käynnistyessä tapahtuvan vastaliikkeen paremmin. Noudattamalla ohjeidenmukaista työskentelytapaa on mahdollista hallita vastaliikkeen ja takaiskun voimat. b) Älä koskaan laita kättäsi lähelle pyörivää työkalua. Takaisku voi aiheuttaa työkalun osumisen käteen. c) Älä seiso paikassa, jonne takaisku voi heittää laitteen. Takaisku heittää laitetta vastakkaiseen suuntaan laikan juuttumiskohdasta. d) Ole erittäin varovainen työstäessäsi kulmia, teräviä reunoja jne. Vältä laikan hyppimistä ja juuttumista. Kulmat, terävät reunat ja laikan hyppiminen aiheuttavat helposti laikan juuttumisen materiaaliin ja sitä seuraavan hallinnan menetyksen takaiskun vuoksi. e) Älä kiinnitä laitteeseen puunsahausketjulla varustettuja laikkoja tai hammastettuja sahalaikkoja. Nämä laikat aiheuttavat usein takaiskuja ja laitteen hallinnan menetyksen. Metallin hiomista ja katkaisua koskevat erityiset turvaohjeet: a) Käytä vain laikkoja, jotka ovat laitteeseen suositeltuja ja laikan suojuksia, jotka on tarkoitettu käytettävälle laikkatyypille. Laikkoja, joita ei ole tarkoitettu kyseiseen laitetyyppiin, ei voida suojata riittävästi, minkä vuoksi ne eivät ole turvallisia. b) Laikan suojus on kiinnitettävä laitteeseen kunnolla ja asetettava turvallisuuden varmistamiseksi oikeaan asentoon niin, että laikka on käyttäjän suuntaan mahdollisimman vähän näkyvissä. Laikan suojuksen tehtävä on suojata käyttäjää sirpaleilta ja estää mahdollinen kosketus laikkaan. c) Laikkoja saa käyttää vain niiden ohjeiden mukaiseen tarkoitukseen. Esim.: älä hio katkaisulaikan kylkiosalla. Katkaisulaikat on tarkoitettu kehän reunalla leikkaamiseen. Näihin laikkoihin vaikuttava kyljen suuntainen voima voi halkaista tai pirstoa laikan. d) Käytä aina ehjiä laikkalaippoja, joiden koko ja muoto vastaa käytettävää laikkaa. Oikein valittu laikkalaippa tukee laikkaa ja vähentää niin mahdollisuutta sen halkeamiseen. Katkaisulaikkojen laipat voivat erota hiomalaikkojen laipoista. e) Älä käytä suurempaan laitteeseen tarkoitettuja alunperin suurempia, mutta pienemmäksi kuluneita laikkoja. Suurempaan sähkötyökaluun tarkoitetut laikat eivät sovi pienemmän laitteen suuremmalle nopeudelle ja voivat haljeta.

6 Katkaisua koskevat lisäturvaohjeet: a) Älä paina katkaisulaikkaa äläkä käytä liikaa voimaa leikkaamisen aikana. Älä koeta leikata liian syvälle. Liian suuri laikkaan kohdistuva voima lisää mahdollisuutta sen vääntymiseen tai juuttumiseen ja aiheuttaa niin takaiskun tai laikan halkeamisen vaaran. b) Älä seiso suoralla linjalla pyörivän laikan takana. Laikan liikkuessa työliikkeessä käyttäjästä poispäin voi mahdollinen takaisku heittää pyörivän laikan ja laitteen suoraan käyttäjää vasten. c) Jos laikka juuttuu kiinni tai leikkaus keskeytyy mistä tahansa syystä, kytke laitteesta virta pois päältä ja pidä sitä paikallaan, kunnes laikka täysin pysähtyy. Älä koskaan vedä katkaisulaikkaa pois leikkauksesta laikan pyöriessä, sillä se voi johtaa voimakkaaseen takaiskuun. Tarkasta tilanne ja suorita tarvittavat toimenpiteet laikan juuttumissyiden poistamiseksi. d) Älä jatka leikkausta laikan ollessa työstettävässä materiaalissa. Anna laikan ensin saavuttaa täysi nopeus ja laita se vasta sitten taas leikkauskohtaan. Jos käynnistät laitteen uudestaan laikan ollessa leikkauskohdassa, voi laikka juuttua ja aiheuttaa laitteen hyppäyksen tai takaiskun. e) Laikan juuttumista ja takaiskua välttääksesi tue levyt ja muut suuremmat työstettävän materiaalin kappaleet. Suurilla työstettävillä kappaleilla on taipumus taittua oman painonsa vuoksi. On tarpeen käyttää tukia materiaalin alla leikkauslinjan ja työstettävän kappaleen reunojen lähellä laikan molemmin puolin. f) Ole erityisen varovainen, jos leikkaat upottamalla laikan materiaaliin vanhoissa seinissä tai tuntemattomissa paikoissa. Seinään uppoava laikka voi katkaista kaasu- tai vesiputken tai sähköjohdon tai osua muuhun esteeseen, mikä voi aiheuttaa takaiskun. Hiomapaperilla hiontaa koskevat turvaohjeet: a) Älä käytä liian suurta hiomapaperilaikkaa. Noudata valmistajan suosituksia hiomapaperin valinnassa. Tukilevynsä mitat ylittävä hiomapaperi repeää helposti ja voi aiheuttaa juuttumisen, laikan repeämisen tai takaiskun. Teräslankatyökaluilla hiomista koskevat turvaohjeet: a) Huolehdi siitä, että harjan lankojen rasitus jakautuu käytön aikana tasaisesti joka puolelle. Älä ylirasita lankoja harjan liiallisella painamisella. Teräslangat puhkaisevat helposti kevyen vaatteen ja/tai ihon. b) Jos teräslankatyökalun käytön yhteydessä on suositeltu laikan suojuksen käyttöä, varmista, ettei teräslankalaikka tai -harja kosketa laikan suojusta. Teräslankalaikan tai -harjan halkaisija voi käytön aikana suureta rasituksen ja keskipakoisvoiman vaikutuksesta. Muita turvaohjeita: Hiomalaikkojen varastoinnissa ja käsittelyssä on noudatettava valmistajan ohjeita. Varmista, että hiomatyökalun joustavat aluslaatat on asennettu paikoilleen, mikäli ne tulevat hiomatyökalun mukana ja jos ohjeissa vaaditaan niiden käyttöä. Älä käytä erillisiä supistusholkkeja tai sovittimia suuremmalla aukolla varustettujen hiomalaikkojen sovittamiseen. Käytettäessä sisäkierteellä varustettujen laikkojen käyttöön tarkoitettua laitetta varmista, että laikan kierre on riittävän pitkä karan pituuteen nähden. Laitetta ei saa käyttää kosteassa ympäristössä, ulkona sateessa, sumussa, lumisateessa tai ympäristössä, jossa uhkaa räjähdysvaara. Tarkasta verkkojohto ja pistotulppa ennen laitteen jokaista käyttöä. Korjaukset saa suorittaa vain alalle erikoistunut huoltokorjaamo. Käytä ulkotiloissa vain ulkokäyttöön hyväksyttyjä pidennyskaapeleita ja kaapeliliittimiä. Asbestipitoista materiaalia ei saa hioa tai leikata. Vie laite materiaalia vasten käynnistettynä. Älä kanna laitetta verkkojohdosta. Turvallisuussyistä on työkappale kiinnitettävä ruuvipenkkiin tai kiinnitysvälineeseen. Näin kiinnitetty työkappale mahdollistaa laitteen käytön molemmin käsin. Liitä verkkojohto pistorasiaan vain laitteen virtakytkimen ollessa pois päältä tilassa. Älä käytä katkaisulaikkoja hiomiseen. Irrota verkkojohto pistorasiasta (virtalähteestä) aina ennen hiomalaikan vaihtoa tai muita laitteeseen kohdistuvia töitä. Leikattaessa tai lohkottaessa kiviainesta tai muurausta on käytettävä ohjainkelkkaa. Älä työskentele tikapuilla seisten. Alle 16-vuotiaat henkilöt eivät saa käyttää hiomakonetta.

7 Käyttö Laite on tarkoitettu metalli- ja kivimateriaalien lohkomiseen, karhentamiseen ja harjaukseen ilman veden käyttöä. Käyttäjä on vastuussa ohjeiden vastaisesta käytöstä. Tunnusmerkit ja niiden merkitys Ei kuulu kunnallisjätteisiin. Kaksoiseristys. Tällä symbolilla merkittyjä turvallisuusohjeita on noudatettava henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi. Käytä suojalaseja. Suojavarusteiden asennus Laitetta saa käyttää vain laikkasuojuksella ja lisäkahvalla varustettuna. Laikkasuojus Avaa kiristysruuvi (11). Aseta laikkasuojus (9) karan kaulaan (6). Nokan (10) tulee tällöin asettua karan kaulassa olevaan uraan. Aseta laikkasuojus (9) työtehtävään sopivaan asentoon ja kiristä kiristysruuvi (11) tiukalle. Lisäkahva Lisäkahva (8) voidaan kiinnittää vaihdepään (5) vasemmalle tai oikealle puolelle. Hiomalaikan asennus Puhdista alalaippa (12), kiristyslaippa (14) ja hiomalaikan kiinnityspinnat. Aseta alalaippa (12) hiomakaraan (7) niin, että ulkonema on ulospäin. Asenna hiomalaikka (13). Alalaipan (12) ulkoneman on sovittava tarkasti hiomalaikan (13) aukkoon. Paina karan lukitusnuppi (4) alas. Lukitusnuppia (4) painettaessa on virran oltava pois päältä eikä kara saa pyöriä. Kierrä karaa hiomalaikasta (13) / karasta (7), kunnes lukitusnuppi (4) lukkiutuu. Kiristä kiristyslaippa (14) kiristysavaimella (15). Tarkista ennen käynnistämistä, että hiomalaikka pyörii vapaasti. Käyttöönotto Varmista, että tyyppikilven tiedot vastaavat virtalähteen todellista jännitettä. Varmista, että pistotulpan tyyppi vastaa pistorasian tyyppiä. 230 V:n laitteet voidaan kytkeä myös 220 / 240 V:n jännitteeseen. Käynnistys ja pysäytys Paina käynnistysvarmistimen vipua (2) eteenpäin. Tällöin vapautuu käynnistyskytkimen (1) vipu. Paina samanaikaisesti käynnistyskytkimen (1) vipua, jolloin kone käynnistyy ja irrotettaessa ote vivusta kone pysähtyy. Jatkuva käyttö Paina käynnistysvarmistimen vipua (2) eteenpäin. Tällöin vapautuu käynnistyskytkimen (1) vipu. Paina samanaikaisesti käynnistyskytkimen (1) vipu vasteeseen asti ja käynnistysvarmistimen vipua (2) eteenpäin. Pysäytä kone painamalla uudestaan käynnistyskytkimen (1) vipua ja vapauttamalla se. Käynnistysvirran rajoitin Hiomakone on varustettu vastuksella, jonka ansiosta kone käynnistyy hyvin pienellä nykäyksellä ja rajoitetulla käynnistysvirralla mahdollistaen liittämisen 10 A sulakkeella varustettuun pistorasiaan. Hioma- ja katkaisulaikat Tarkista, onko laikkaan merkitty sallittu kehänopeus tai sallittu kierrosluku. Käytä vain sellaisia laikkoja, joiden suurin sallittu kierrosluku on vähintään yhtä suuri kuin laitteen tyhjäkäyntikierrosluku. Laikkojen sallitun kehänopeuden tulee olla 80 m.s 1 tai suurempi. Koekäytä uudet katkaisulaikat noin minuutin ajan kuormituksetta. Älä käytä epätasapainoisia ja täriseviä laikkoja. Suojaa laikkoja iskuilta ja rasvalta.

8 Hioma- ja katkaisulaikat on suositeltavaa vaihtaa uusiin, kun ne ovat kuluneet laikkasuojukseen merkittyyn mittaan (ks. nuolimerkki) asti. Tällöin säilyy koneen paras mahdollinen hioma- tai katkaisuteho (hioma- ja katkaisulaikkojen kehänopeus). Ympäristönsuojelu/Hävitys Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön. Vain EU-maita varten: Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin! Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2002/96/EY ja sen kansallisten lakien muunnosten mukaan, tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön. Varastointi Säilytä laite vain kuivassa ja pakkaselta suojatussa tilassa. Hoito Moottorikotelon tuuletusaukot (3) on pidettävä puhtaina. Verkkojohdon saa vaihtaa vain ammattitaitoinen huoltokorjaamo, joka on oikeutettu kyseisen työn suorittamiseen. Noin 200 käyttötunnin jälkeen on suoritettava seuraavat toimenpiteet: Tarkista hiiliharjojen pituus. Alle 5 mm pitkät harjat on vaihdettava uusiin. Laite pysähtyy automaattisesti harjojen ollessa liian kuluneet. Laite on tällöin lähetettävä huollettavaksi huoltopisteeseen. Vaihteistokotelon ja laakerien voitelurasvan vaihto. Suojausluokan säilyttämiseksi on laite tarkastettava turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen, jonka vuoksi nämä työt on suoritettava ammattitaitoisessa sähköalan huoltokorjaamossa, joka on oikeutettu kyseisten töiden suorittamiseen. Huolto Takuu Myönnämme valmistamillemme laitteille materiaali- ja valmistusviat kattavan käyttöturvan, joka vastaa maakohtaisia määräyksiä, ja jonka pituus on vähintään 12 kuukautta. Pelkästään yksityiskäytössä käytettävän laitteen käyttöturvan pituus on EU-maissa 24 kuukautta (laskun tai toimituslistan päiväyksestä lukien). Käyttöturva ei kata vaurioita, jotka ovat syntyneet luonnollisen kulumisen, ylikuormituksen tai epäasianmukaisen käytön seurauksena, ovat käyttäjän aiheuttamia tai syntyneet käyttöohjekirjan ohjeiden noudattamatta jättämisen seurauksena, tai jotka olivat tiedossa jo laitteen ostohetkellä. Käyttöturvaan voidaan vedota vain kun laite toimitetaan purkamattomana myyjälle tai valtuutettuun PROTOOL-huoltoon. Säilytä laitteen käyttöohje, turvallisuusohjeet, varaosaluettelo ja ostokuitti huolellisesti. Muilta osin ovat voimassa valmistajan antamat, ajantasalla olevat käyttöturvaehdot. Huomautus Jatkuvan tutkimus- ja tuotekehittelytyön seurauksena tässä annettuihin teknisiin tietoihin saattaa tulla muutoksia. Melu-/tärinätieto Mitta-arvot annettu EN mukaan. Yleensä työkalun A-luokan melutaso: Melutaso 95 db (A). Äänenvoimakkuus 108 db (A). Käytä kuulosuojaimia! Tyypillisesti käsivarren tärinä on 4,6 m/s 2. Todistus standardinmukaisuudesta Vakuutamme, että tämä tuote on seuraavia standardeja ja normatiivisia määräyksiä vastaava: EN , EN , EN , EN , EN , EN sekä hallituksen asetuksia 89/336/ETY ja 98/37/EY vastaava. Manfred Kirchner Katso oheen liitetty lehtinen.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet 4 Jiirisahoja erityisesti koskevat turvallisuusohjeet 6 Laserosoitinlaitteen turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN WA3744 1 2 a b A B C 1. verkkolaite 2. liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen.

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen k äyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten ett ä vedät

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus 1/6 Pyörän navan irrotuksessa ja asennuksessa voi olla eroja ajoneuvon valmistajasta riippuen. Laakerin korjausyksikön vaihto on suositeltavaa antaa vain ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On aina

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1231FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1231FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2016-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv SISÄPÄÄTE 2/12 PEM1231FIN 2016-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden asennuksessa tulee noudattaa useita varotoimenpiteitä. Huomioi turvallisuussyistä alla esitetyt varoitukset

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje

s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje 1. OPEN 2. 3. OPEN 4. 5. 6. 7. Onnittelut! Polar s3-juoksusensori W.I.N.D. on paras vaihtoehto juoksutekniikan ja juoksutehon kehittämiseen. Laite käyttää herkkiä inertiasensoreita

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

KESKITY! KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! S O R V A U S. Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät.

KESKITY! KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! S O R V A U S. Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät. Koneiden taulut: SORVI RECORD 1 S O R V A U S KESKITY! Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät. KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! Koneiden taulut: SORVI RECORD 2 K

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

W 1080-115 W 1080-125 W 1080-125 RT WE 1450-125 RT WE 1450-150 RT

W 1080-115 W 1080-125 W 1080-125 RT WE 1450-125 RT WE 1450-150 RT W 1080-115 W 1080-125 W 1080-125 RT WE 1450-125 RT WE 1450-150 RT fi Alkuperäiset ohjeet 58 www.metabo.com 12 5 6 W...RT 4 3 7 8 9 10 2 1 11 12 3 3 A A 11 B 11 B 13 10 C 2 14. W 1080-115 W 1080-125 W 1080-125

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Valaistus jälkivarustesarja

Valaistus jälkivarustesarja Valaistus jälkivarustesarja S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu Sivu Valaistus jälkivarustesarja S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05 C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4105-S C-4105-W C-4106-S C-4106-W 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1747FIN 2016-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv ULKO- JA SISÄPÄÄTE 2/10

Lisätiedot

PEM1091FIN SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE HJ11.12 JA HJ11.24 ASENNUSOHJE

PEM1091FIN SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE HJ11.12 JA HJ11.24 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1091FIN 2011-02 LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE SUOMI 2/8 PEM1091FIN 2011-02 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle kaapelityypille.

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120 rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR2 Koko Käsittely Käsittele tuotetta varoen. Älä päästä tuotetta kastumaan. Varmista, että tuote

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot