Yleensä lonkan tekonivel koostuu metallisesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleensä lonkan tekonivel koostuu metallisesta"

Transkriptio

1 Biomateriaalit SEPPO SANTAVIRTA, REIJO LAPPALAINEN JA YRJÖ T. KONTTINEN Tekonivelmateriaalit Tekonivelen varsiosat ovat yleensä metallia, joka on kestävää ja lujaa, ja kuppiosat polyeteeniä, jolla on pieni kitkakerroin metalli-muoviliukuparissa ja joka toimii hyvänä iskunvaimentimena iskukuormituksessa. Yleensä tekonivelet kiinnitetään luuhun käyttäen luusementtiä, joka sallii aikaisen varauksen leikkauksen jälkeen. Alumiini- tai zirkoniumoksidista valmistettujen keraamimetalli- tai keraami-keraamiliukuparien kulumiskestävyys on erittäin hyvä. Kulumajäämien vähentyneen muodostumisen toivotaan pidentävän implanttien elinkaarta. Tekonivelten kiinnittämiseksi luuhun ilman sementtiä on kehitetty erilaisia pintakäsittelyjä. Karhennetun ja huokoisen pinnan katsotaan parantavan mikromekaanista kiinnittymistä ja edistävän luun kasvua implantin pintaan ja hydroksiapatiitin taas jouduttavan ja lujittavan kiinnittymistä ympäröivään luuhun. Tällä tavalla luuta säästyy ja mahdollisesti ajan myötä tarpeelliseksi tulevalle uusintaleikkaukselle on olemassa paremmat rakenteelliset edellytykset. Yleensä lonkan tekonivel koostuu metallisesta varsiosasta, joka niveltyy polyeteenikuppiin (ultra-high molecular weight polyethylene, UHMWPE). Kuvassa 1 on esitetty kaavio tekolonkasta ja kuvassa 2 erilaisia lonkan tekonivelissä käytettäviä materiaaliyhdistelmiä. Ne kiinnitetään luuhun polymetyylimetakrylaattisementillä (luusementti) (Konttinen ja Santavirta 2003, Konttinen ym. 2004a ja b). Liuku parin voivat muodostaa esimerkiksi metalli ja polyeteeni, metalli ja metalli tai keraami ja keraami. Tekonivelen valinta ja kiinnitysmenetelmä riippuvat luun laadusta, potilaan odotuksista ja iästä, erilaisten implanttien ja tekniikoiden saatavuudesta ja ominaisuuksista rekisteritietojen ja kliinisten tutkimusten valossa, kirurgin henkilökohtaisista kokemuksista, paikallisista suosituksista ja markkinoinnista. Tekonivelen valinta voisi olla tieteellisesti vankemmallakin pohjalla (Seitsalo ja Paavolainen 1999). Suomessa on mahdollista seurata implanttien käyttöaikaa implanttirekisteristä (Puolakka ym. 2001). Rekisteriin kerättäviä tietoja olisi hyvä vielä täydentää poistettujen implanttien vaurioanalyysillä (Keränen ym. 1998) KUVA 1. Kaavio lonkan tekonivelestä (www.nam.fi/uploads/laitevalvonta/biomateriaalit/biomateriaaliselvitykset/4ortopedia. pdf ( ). Duodecim 2004;120: S. Santavirta ym.

2 Metallit A C KUVA 2. Erilaisia lonkantekonivelissä käytettäviä materiaaliyhdistelmiä. A-, B- ja C-kuvassa lonkkamaljakuppi on valmistettu polyeteenimuovista (UHMWPE) ja D-kuvassa kuppi on alumiinioksidikeraaminen. A-kuvassa kuppi niveltyy reisiluuhun kiinnitettävään modulaariseen metalliseen varsiosaan, jonka nuppi (tai pallo) ja varsi ovat molemmat haponkestävää terästä (sementillinen proteesimalli). B-kuvassa kuppiin niveltyy modulaarinen varsi, jonka nuppi on koboltti-kromiseosta ja karhennettu varsi titaaniseosta (sementittä kiinnitettävä proteesi). Kuvassa C modulaarisen varsiosan nuppi on alumiinioksidikeraamia ja varsi koboltti-kromi-molybdeeniseosta (sementillinen proteesi). Ilman sementtiä luuhun kiinnitettävän kupin sovite eli kuori on poistettu kuvasta. Kuvassa D kuppi on hydroksiapatiittipinnoitteisessa titaanisovitteessa. Tämä niveltyy modulaarisen varren kanssa, jonka nuppi on alumiinioksidia ja varsi osin hydroksiapatiitilla pinnoitettua titaania (sementittä kiinnitettävä). ja isännän vasteiden tutkimisella (Moilanen ym. 1997). Erilaisten markkinoille tulevien tai tutkimuksen kohteena olevien tekolonkkien arviointia varten on Suomeenkin saatu hyvin validoituja lonkkasimulaattoreita (Saikko ym. 1993, Lappalainen ym. 2003). Äskettäin on myös testattu lonkkasimulaattorilla (kuva 3) viisi yleisintä Suomessa käytettävää lonkan tekoniveltä (Selenius ja Lappalainen 2003, Selenius ym. 2004). Lisää tutkimusta tarvitaan implantti materiaalien biosopeutuvuuden eli biokompatibiliteetin ja toimivuuden parantamiseksi. Biomateriaalin pitää olla mahdollisimman hyvin käyttötarkoitukseensa soveltuvaa; esimerkiksi luuhun kiinnittyviksi tarkoitetut implantit saisivat suosia osteoblastien kasvua. Implantti ei saisi olla altis verikylvön kautta leviäville mikrobeille ja vierasesineinfektioille, koska ne eivät yleensä parane pelkällä antibiootilla vaan vaativat parantuakseen implantin poiston (Antti-Poika ym. 1990). Tekonivelmateriaalit B D Nykyisin tekonivelkirurgiassa käytettävät metallit kestävät kuormitusta ja niillä on hyvä taivutus-, kierto- ja väsymislujuus (Santavirta ym. 1999, Santavirta 2003). Perusominaisuuksiensa ansiosta metallit ovat taottavia ja muovattavia. Niitä voidaan kiillottaa ja ne muodostavat polyeteenin kanssa matalakitkaisen liukuparin. Metallit ovat kohtalaisen painavia, jäykkiä ja alttiita sähkökemialliselle syöpymiselle varsinkin kehon elektrolyyttejä sisältävissä nesteissä (Paavolainen 1992). Syöpymistä esiintyy mm. yleis-, rako-, kuoppa-, raeraja-, suodattumis-, jännitys- ja galvaanisena korroosiona. Korroosion seurauksena voi syntyä pieniä hapteeneja, jotka kykenevät kantajavalkuaiseen sitoutuneena aiheuttamaan immuunivasteen. T-lymfosyyttien reseptorit tunnistavat hapteenin muuntaman kantajavalkuaisen vieraaksi, vaikka pelkät hapteenit ilman kantajaa eivät kykene aiheuttamaan immuunivastetta. Kobolttipohjaiset metalliseokset. Tekonivelissä käytettävä metalli on yleensä koboltti- tai titaanipohjainen (TiAl 6 V 4 ) seos. Kobolttipohjaiset materiaalit ovat lujia ja korroosionkestäviä eivätkä ole magneettisia. Niiden mekaaniset ominaisuudet riippuvat kiderakenteesta, kromin ja molybdeenin pitoisuuksista, karbidien määrästä ja jakaumasta sekä kromilisään liittyvästä korroosionkestävyyden paranemisesta. Kromi muodostaa karbideja (M 7 C 3 ja M 23 C 6, joissa M = Co, Cr tai Mo), jotka lisäävät kobolttiseosten kovuutta (Santavirta ym. 1998). Nykyisin käytetyimmät kobolttiseokset ovat valettuja tai taottuja ja täyttävät standardien ISO ja -12 vaatimukset. Valu johtaa melko suureen raekokoon ja epähomogeenisuuksiin, jotka huonontavat implantin mekaanisia ominaisuuksia. Toiseksi yleisin tekonivelessä käytettävä kobolttiseos on CoCrMo, jota on mekaanisesti vahvistettu kuumataonnalla valamisen jälkeen. Titaanin biosopeutuvuus, hyvä kor roo sionkestävyys ja mekaaniset ominaisuudet ovat johtaneet tämän metallin ja sen seosten laajaan käyttöön kirurgiassa. Titaani on kohtalaisen kevyttä (4,51 kg/l), mistä on etua erityisesti vanhemmille 2021

3 potilaille, joille on asennettu useita proteeseja. Titaani ei magnetisoidu, minkä vuoksi se ai heuttaa magneettikuvissa suhteellisen vähän kuvan vääristymistä. Se on korroosionkestävyydeltään kirurgista haponkestävää terästä ja kobolttipohjaisia materiaaleja parempi. Titaani-implanttien pintaan syntyy suojaava oksidikerros (TiO 2 ). Jos kuluminen vaurioittaa TiO 2 -kerrosta, tämä muodostuu nopeasti uudelleen eli pinta repassivoituu. Näin muodostuu kulumistuotteina niin runsaasti oksideja, että peri-implanttikudokset muuttuvat mustiksi (metalloosi). Värin muutoksesta huolimatta tällainen metalloosi on vaaraton. Hyvän korroosionkestävyytensä vuoksi titaania voidaan käyttää huokoisissa implanteissa, joskin titaanin pehmeys saattaa johtaa kulumistuotteiden muodostumiseen. Titaani on elastisilta ominaisuuksiltaan lähempänä luuta kuin ruostumaton teräs ja kobolttiseokset. Se soveltuukin hyvin käytettäväksi sementittömissä tekonivelissä. Sementoiduissa tekonivelissä sementtivaippa vähentää elastisuuseroista johtuvia jännityksiä implantin ja elimistön rajapinnalla. Titaanin pinnan karheutta voidaan muunnella mikromekaanisen luuhun kiinnittymisen parantamiseksi hiekkapuhalluksella, etsaamalla, plasmaruiskutuksella, titaanihelmillä, lankaverkoilla tai muuten teksturoimalla. Titaani ei ole sytotoksista eikä se yleensä aiheuta yliherkkyysreaktioita. Kromi on toksista ja koboltti hyvinkin toksista. Tämän seikan käytännön merkitys on kuitenkin epäselvä. Koboltti-kromipohjaisten lonkkien tekonivelten ei ole havaittu aiheuttavan syöpäriskin merkittävää lisääntymistä (Visuri ja Koskenvuo 1991). Titaani ohjaa luun paranemiskasvua kobolttipohjaisia seoksia paremmin. Titaanin käyttö hammasimplanteissa johti käsitteen osseo integraatio syntyyn. Käsite viittaa implantin suoraan luukontaktiin ilman pehmeää välikudosta. Osseointegraation ansiosta kuorma siirtyy luuhun lähes fysiologiseen tapaan. Polymeerit KUVA 3. Kuusikanavainen tekonivelsimulaattori ja lähikuva testattavasta timantti-timanttitekonivelparista. Suomen Akatemian tutkimusryhmän simulaattori on toiminnassa Kuopion yliopiston BioMater-keskuksessa. Polymeereissä molekyylien välinen sidos on kovalenttinen. Polymeerit ovat muokattavia, ja niistä voidaan valmistaa edulliseen tuotantohintaan hyvin erimuotoisia implantteja. Polymeerejä on saatavilla hyvin laaja kirjo, niin että käyttötarkoituksen mukaan voidaan valita fysikaalisilta ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan paras mahdollinen ratkaisu. Riittävä lujuus, biosopeutuvuus, hydrolyysin hallinta ja pitkäikäisyys ovat tärkeitä polymeerien ominaisuuksia rekonstruktiivisessa kirurgiassa. Eniten haittaa on yleensä virumisesta, kuormituksen aiheuttamasta myötäämisestä ja heikosta kulutuskestävyydestä. Polymetyylimetakrylaattia (PMMA, kuva 4) käytetään luusementtinä. Luusementti on polymerisoituvaa metyylimetakrylaattia, joka valmistetaan sekoittamalla PMMA-jauhoa ja nestemäistä monomeerista metyylimetakrylaattia (MMA) katalyytin läsnäollessa. Luusementti sisältää myös väriainetta, kuten lehtivihreää, jotta kirurgin olisi helpompi erottaa se luusta revisioleikkauksen yhteydessä. Siinä on pieniä CH 3 [CH 2 C ] n C = O O CH 3 (PMMA) KUVA 4. Polymetyylimetakrylaatin (PMMA) kaava S. Santavirta ym.

4 Tekonivelmateriaalit määriä hydrokinonia vapaiden radikaalien eliminoi miseksi ja stabilisaattorina, usein myös antibioottia ja röntgenvarjoaineita kuten zirkoniumoksidia tai bariumsulfaattia. Bariumsulfaatin on väitetty lisäävän osteoklastien muodostusta ja periproteettisen luun resorptiota, mutta myös zirkoniumoksidi näyttäisi aiheuttavan vastaavia ongelmia (Sabokbar ym. 1997). Gentamysiiniä on lisätty sementtiin niin pienin pitoisuuksin, ettei se aiheuta toksisia vaikutuksia, mutta sen on pelätty aiheuttavan yliherkkyysreaktioita ja bakteeriresistenssin kehittymistä ja huonontavan periproteettisen luun muodostumista (Isefuku ym. 2003). Tulevaisuudessa luusementtiin ja implantteihin liitetään tarvittaessa varmasti myös biologisesti aktiivisia, esimerkiksi osteo blastien erilaistumiseen vaikuttavia molekyylejä, kuten suomalaiset alan pioneerit ovat esittäneet (Lindholm ym. 1992). Luusementti kestää hyvin puristusta, mutta sen veto- ja leikkauslujuus on huono. Sementistä irtoavat PMMA-partikkelit ovat melko suurikokoisia, läpimitaltaan µm ja siksi usein jättisolujen ympäröimiä. Tekonivelen irtoamisen arveltiinkin aikoinaan johtuvan näiden sementtikappaleiden aiheuttamasta vierasesinereaktiosta puhuttiin»sementtitaudista» ja markkinoitiin sementittömiä tekoniveliä. Niitä on pyritty asentamaan varsinkin nuorille potilaille, jotta mahdollinen revisioleikkaus onnistuisi paremmin (Lybäck ym. 2000). Sittemmin on todettu, että vierasesineiden kemiallisella luonteella ei juuri ole isännän vasteen kannalta merkitystä, joten»partikkelitauti» on parempi nimitys. PMMA liukenee näyteprosessoinnin yhteydessä käytettäviin orgaanisiin liuotteisiin, jolloin valomikroskooppisiin leikkeisiin syntyy kudospuutosalueita. Rapautuva luusementti jouduttaa polyeteenin kulumista joutuessaan nivelen ja sen metallisen nupin muodostamien liukupintojen väliin. Luusementti tunkeutuu luupalkkien väliin, jolloin syntyy sormimaisesti toisiinsa lomittuvien pintojen mikromekaaninen kiinnitys. Polymerisaatio on lämpöä vapauttava reaktio, jonka yhteydessä lämpötila saattaa nousta jopa 80 o C:een. Siitä huolimatta monomeerinen MMA ei täysin polymerisoidu. Lämpö ja toksiset monomeerit vahingoittavat luuta. Kolme viikkoa leikkauksen jälkeen sementin ympärille on kuvattu syntyneen jopa 3 mm paksu nekroottinen luuvaippa. Tähän implanttipetiin kasvaa sidekudosta ja hiussuonia, jotka vähitellen korvaavat kuolioon menneen luun. Tämän vuoksi on syntynyt ajatus, että sementittä luuhun kiinnittyvät implantit olisivat sementillisiä parempia. Luun kasvu huokoisen sementittömän implantin pintaan on kuitenkin ilmeisesti melko vähäistä, mikä puolustaisi sementin käyttöä. Euroopassa sementoituja tekoniveliä käytetään enemmän kuin Yhdysvalloissa. UHMWPE. Tekonivelkirurgiassa käytettävä UHMWPE hylkii vettä, sen liukukitka metallin kanssa on pieni, ja se tasaa iskukuormia paremmin kuin metallit ja keraamit. Polyeteeni kuitenkin kuluu, ja sitä sisältävät tekonivelet kestävät harvoin 25:tä vuotta pitempään, mikä on ongelma lähinnä nuorilla potilailla (Lehti mäki ym. 1997). Myös polyeteenin ikääntyminen (hapettuminen), viruminen, murtuminen ja hankautuminen aiheuttavat ongelmia. Tavanomaiseen UHMWPE:hen saattaa valmistusprosessin jäljiltä jäädä fuusiopuutosalueita, joiden vuoksi syntyy helposti pintanaarmuja ja hilseilyä. Suurin polyeteenin käyttöön liittyvä ongelma on leikkaus- ja hankausvoimien aiheuttama kuluminen. Tavanomainen polyeteeni kuluu lonkassa noin 120 µm:n vuosivauhtia (vaihteluväli µm). Kävelyyn liittyvän syklisen kuormituksen vaikutuksesta joka askeleella muodostuu yli partikkelia, mikä tekee nivel kupin polyeteenistä määrällisesti ja myös nivelen varsiosan irtoamisen kannalta merkittävimmän aineen. Polyeteenipartikkelit ovat pienikokoisia (yleensä 0,2 0,8 µm). Niitä kulkeutuu valenivelnesteen mukana nivelontelosta implantin ja elimistön rajapinnalle, jossa ne ärsyttävät paikallisia syöjäsoluja isännän kannalta haitallisiin reaktioihin. Polyeteenipartikkelien on arveltu olevan tekonivelen irtoamisen kannalta tärkeämpiä kuin PMMA- ja metallipartikkelien. Ongelman ratkaisemiseksi on kehitelty metalli-metalli- ja keraami-keraamiproteeseja. Myös hiilikuituvahvisteista polyeteeniä on kokeiltu, mutta se osoittautui kehnoksi, koska väsymismurtumat kehittyivät ja etenivät siinä nopeasti. UHMWPE:n ominaisuuksia on pyritty paran- 2023

5 tamaan kemiallisella prosessoinnilla, varsinkin käyttämällä vapaita radikaaleja, jotka muodostavat polymeeriketjujen välille ristisiltoja. Hyvin ristisilloitetun polyeteenin käyttö on vähentänyt kulumistuotteiden muodostusta in vitro simulaatiokokeissa %. Parhailla ristisilloitetuilla polyeteenimateriaaleilla saadut kliiniset tulokset ovat olleet rohkaisevia (Santavirta ym. 2003). Keraamit Keraamit ovat kiinteitä metallien ja epämetallien, etenkin hapen, yhdisteitä. Keraamissa molekyylit sitoutuvat toisiinsa yleensä kovalenttisin sidoksin mutta myös ionisidoksin. Tämän vuoksi keraamit kestävät hyvin kemiallista ja mekaanista kuormaa ja ovat kovia ja vahvoja, mutta toisaalta hauraita. Niiden pinta kostuu hyvin. Keraameilla on pieni kitkakerroin, eivätkä ne hapetu. Joillakin keraameilla on osteofiilisia ominaisuuksia, joten osteoblastit kasvavat hyvin niiden pinnalla. Hydroksiapatiitti (Ca 10 (PO ) OH 4 6 ) sopii implanttien pinnoitteeksi. Se on kalsiumfosfaatti- 2 keraami ja muistuttaa kemialliselta koostumukseltaan luun mineraalia ja on hyvin biosopeutuvaa. Se muodostaa suoria kemiallisia sidoksia luuhun. Myös bioaktiivinen lasi tarttuu hyvin luuhun. Sen kehitystyö on Suomessa hyvin vi reää (Itälä ym. 2003). Hydroksiapatiittipinnoite valmistetaan usein plasmaruiskutusmenetelmällä. Proteesiin kiinnittymistä voidaan parantaa metallipinnan karhennuksella ja huokoistuksella. Jos hydroksiapatiittikerros on paksumpi kuin 80 µm, se on usein hauras ja muodostaa hydroksiapatiittihiutaleita, jotka aiheuttavat vierasesinereaktiota. Toisaalta liian ohut pinnoite hajoaa liian nopeasti eikä sen avulla saada aikaan riittävän kestävää suoraa kemiallista sitoutumista luuhun. Käytettäessä huokoisia metallipintoja µm:n paksuinen pinnoite jättää yleensä huokoset vielä auki sallien luun kasvun implantin sisään. Hydroksiapatiitti stimuloi luun kasvua jopa osteoporoottisessa mikroliikkeelle altistetussa luussa. Implantoinnin jälkeen implantin ja luun väliin jää helposti rako. Hydroksiapatiitilla pinnoitettuja implantteja käytettäessä jopa 2 mm:n raot kasvavat umpeen; pinnoittamattomissa metalliproteeseissa enintään 0,3 mm:n raot umpeutuvat. Raot johtavat pehmeän sidekudoskapselin muodostumiseen, kun ne täyttyvät arpikudoksella. Luun tiheysmittaukset ja röntgenstereografiset mittaukset osoittavat, että hydroksiapatiittipinnoite parantaa lonkan tekonivelen varsiosan kiinnittymistä, kun taas kuppiosan kiinnittymisen osalta tulokset ovat vaihdelleet. Jotkin hydroksiapatiittipinnoitetut»press fit» -tyyppiset lonkkamaljat ovat aiheuttaneet ongelmia. Timanttipinnoite. Hiili voidaan luokitella ominaisuuksiensa puolesta keraamiksi, vaikka kyseessä ei ole metallin ja jonkun muun alkuaineen (yleensä happi, typpi tai hiili) muodostama epäorgaaninen oksidi, nitriitti tai karbidi. Lonkkaimplantti kestää yleensä paikoillaan toimintakykyisenä 5 25 vuotta. Käyttöiän pidentämiseksi on pyritty kehittämään kulumista kestäviä ja biosopeutuvia implantteja. Timanttipinnoitteella näkyy päästävän näihin päämää- Y D I N A S I A T Metallit kestävät hyvin kuormistusta ja niillä on hyvä taivutus-, kierto- ja väsymislujuus. Polyeteenin liukukitka metallin kanssa on pieni ja se tasaa iskukuormia, mutta siitä muodostuu kulumajäämää. Polymetyylimetakrylaattiluusementtiin voidaan lisätä esimerkiksi röntgenvarjoainetta ja antibioottia. Pinnoitteilla voidaan paikallisesti muunnella implantin ominaisuuksia, esimerkiksi parantaa hydroksiapatiitilla sen runko-osan kiinnittymistä luuhun tai vähentää timantti pinnoitteella sen liukupinnoilta muodostumaa kulumajäämää. Keraamien käytöllä voidaan vähentää kulumajäämän muodostumista liukupinnoilta S. Santavirta ym.

6 riin. Timantilla on pieni kitkakerroin ja hyvä kulumis- ja korroosiokestävyys, ja se sitoutuu hyvin luuhun. Timantti on hiiliyhdiste eikä aiheuta kudosärsytystä tai yliherkkyyttä. Metallitai keraami-implantit voidaan päällystää ohuella timanttipinnoitteella. Fysikaalisessa kaasupinnoittamisessa käytetään hiili-ioni- tai plasmasuihkua. Menetelmällä voidaan valmistaa sileitä ja laadukkaita timanttipinnoitteita matalissa lämpötiloissa. Edes kovat hiertävät»third boby» -partikkelit eivät aiheuta riittävän paksun timanttipinnan naarmuuntumista. Timanttipinta pysyy myös puhtaana kemiallisen passiivisuutensa ansiosta. Vaativissa lonkkasimulaattorikokeissa (vastaavat noin 15 vuoden käyttöä) timantti-timanttiparin kuluminen ja korroosio olivat jopa miljoona kertaa pienempiä kuin tavanomaisilla lonkan tekonivelillä (Lappalainen ym. 2003). Metallioksidit. Lonkan teko nivel kirurgiassa käytetään yleisesti alumiinioksidia (Al 2 O 3 ) ja zirkoniumoksidia (ZrO 2 ). Alumiinioksidi on hyvä proteesivarren nuppiosan materiaalina ja myös lonkkamaljan kuppina. Zirkoniumoksidia on käytetty lähinnä reisiluun varsiosan nuppiin. Lonkan tekonivelissä voidaan yhdistellä kovaa ja pehmeää materiaalia (metalli-polyeteeni, keraami-polyeteeni). Kova-kovaliukuparit, kuten metalli-metalli ja keraami-keraami, vähentävät kulumisen mikrometreihin vuodessa. Keraamit ovat metalleja kovempia ja saattavat hiertää metallia aiheuttaen metalloosia. Yhdistelmämateriaalit eli komposiitit Yhdistelmämateriaalit koostuvat kahdesta tai useammasta materiaalista tai faasista, usein perusmatriisiin pedatuista jäykistä kuiduista tai partikkeleista. Niitä käyttäen voidaan saavuttaa paremmat biomekaaniset tai biologiset ominaisuudet. Yhdistelmämateriaalin ominaisuudet riippuvat käytetyistä biomateriaalikomponenteista, niiden jakautumisesta implantissa ja keskinäisistä vuorovaikutuksista. Metallia ja keraamia voidaan vahvistaa keraamilla, ja polymeereissä tähän voidaan käyttää kaikkia materiaalityyppejä. Lääketieteessä käytettyjä yhdistelmämateriaaleja Tekonivelmateriaalit on valmistettu mm. termoplastisesta polymeerimatriisista ja hiilikuiduista. Säikeiden muotoa, pituutta ja jakautumista säätelemällä voidaan vaikuttaa komposiitin lujuuteen, jäykkyyteen, sitkeyteen, väsymislujuuteen ja ominaispainoon. Polymeeriin voidaan yhdistää keraamia tai metallia ja aikaansaada biohajoavia, osittain biohajoavia tai hajoamattomia implantteja. Vaikka yhdistelmämateriaaleilla on periaatteessa hyvinkin monipuolisia ja edullisia ominaisuuksia, niiden tuotanto saattaa vaatia monimutkaista tuotantoteknologiaa. Erityisesti matriisin ja säikeiden kiinnittyminen toisiinsa on usein ongelmallista, mikä heijastuu materiaalien kliiniseen käyttökelpoisuuteen. Huono kiinnittyminen saattaa johtaa esimerkiksi rajapinnan jännityksiin ja rakenteen osittaiseen murtumiseen käytettäessä hiilikuiduilla vahvistettua suuren molekyylipainon polyeteeniä. Tekonivelmateriaalien ongelmat Tekonivelien metalliset osat ovat alttiina sähkökemialliselle syöpymiselle. Implantista vapautuneet metalliatomit voivat toimia hapteeneina muunnellen kehon omia valkuaisia niin, että ne muuttuvat»vieraiksi» ja aiheuttavat immunoaktivaation. Soluvälitteinen immuunireaktio ja makrofagien aktivaatio jouduttavat luun periproteettista resorptiota. Luusta, polymetyylimetakrylaattiluusementistä ja huokoisista implanttipinnoista irtoaa partikkeleita, jotka saattavat valenivelnesteen kuljettamina joutua implantin metallisen tai keraamisen osan ja polyeteenistä valmistetun vastinkappaleen väliin, jolloin syntyy nopeasti kulumistuotteita ja ehkä vierasesinereaktio. Jäykkä, luun kanssa elastisesti yhteensopimaton implantti taas kantaa liikaa kuormaa ja aiheuttaa ympäröivään luuhun ns. kuormituskatoa. Kirurginen vaurio ja mikro liike johtavat sidekudoskapselin muodostumiseen implantin ja luukudoksen väliin (Goldring ym. 1983). Sidekudossolun kaltaiset B-tyypin vuoraavat solut tuottavat lubrisiinia ja pinta-aktiivisia fosfolipidejä, jotka saavat aikaan liukupintojen rajapintavoitelun, mutta voivat samalla myötävaikuttaa implantin irtoamiseen,»voidella» sen irti. Nivelen syklinen kuormittuminen 2025

7 johtaa valenivelnesteen välityksellä paineaaltojen muodostumiseen, mikä dissektoi implantin ja elimistön rajapintaa. Nämä paineaallot kuljettavat polyeteenin tai luusementin kulumistuotteita ja tulehduksen välittäjäaineita rajapintaan. Välikudoksen pintaan syntyy nivelkalvon kaltainen vuoraava solukerros, ilmeisesti nivelnesteen sisältämän hyaluronaanin vaikutuksesta. Vierasesinereaktio välikudoksessa tapahtuu aivan luun läheisyydessä, ja sen tuloksena syntyy osteoklastien erilaistumistekijää (receptor activator of nuclear factor kappa B ligand, RANKL), ja luunsyöjäsolujen muodostuminen kiihtyy, jolloin implantin ympärillä tapahtuu luun resorptiota. Lopuksi Metalli-metalli- ja keraami-keraamikulumaparien käyttö vähentää kulumista, mutta joustamattomina nämä parit lisäävät luun iskukuormitusta. Timanttipinnoitteinen metalli polyeteenin parina voisi olla ratkaisu näihin ongelmiin. Toisaalta liukupinnoilla timantti-timanttipari on käytännössä kulumaton. Materiaalipintojen tarkoituksenmukainen räätälöinti, esimerkiksi pinnan huokoistaminen, hydroksiapatiitti- tai timanttipinnoite taikka biolasi parantanevat tulevaisuudessa edelleen tekonivelten ennustetta. Kirjallisuutta Antti-Poika I, Josefsson G, Konttinen YT, Lidgren L, Santavirta S, Sanzen L. Hip arthroplasty infection. Current concepts. Acta Orthop Scand 1990;61: Goldring SR, Schiller AL, Roelke M, Rourke CM, O Neil DA, Harris WH. The synovial-like membrane at the bone-cement interface in loose total hip replacements and its proposed role in bone lysis. J Bone Joint Surg Am 1983;65: Isefuku S, Joyner CJ, Simpson AH. Gentamicin may have an adverse effect on osteogenesis. J Orthop Trauma 2003;17: Itälä A, Koort J, Ylänen HO, Hupa M, Aro HT. Biologic significance of surface microroughing in bone incorporation of porous bioactive glass implants. J Biomed Mater Res 2003;67A: Keränen J, Tarvainen T, Puolakka T, Pajamäki J, Nevalainen J. Ortopedisten tekonivelten retrieval-analyysi. SOT 1998;21: Konttinen YT, Beklen A, Ma G. The microenvironment around totally replaced hip. Clin Orthop Rel Res 2004(a) (painossa). Konttinen YT, Santavirta S. Ortopediassa ja traumatologiassa käytetyt biomateriaalit. Publications of the National Agency of Medicine 2003;6: Konttinen YT, Sillat T, Saat R, Ma G, Zhao D, Beklen A. Biomaterials in implants and tissue engineered constructs. Kirjassa: Ashammakhi N, Ferretti P, toim. Topics in Tissue Engineering. 2004(b) (painossa). (www.tissue-engineering-oc.com/ebook_topics_in_t_e/cover. html) Lappalainen R, Selenius M, Anttila A, Konttinen YT, Santavirta S. Reduction of wear in total hip replacement prostheses by amorphous diamond coating. J Biomed Mater Res 2003;66B: Lehtimäki MY, Lehto MUK, Kautiainen H, Savolainen HA, Hämäläinen MMJ. Survivorship of the Charnley total hip arthroplasty in juvenile chronic arthritis. A follow-up of 186 cases for 22 years. J Bone Joint Surg 1997;79B: Lindholm TS, Marttinen A, Mattila M, Ala-Mononen P. Biological activity of BMP bound to type I and IV collagen: a preliminary report. Kirjassa: New trends in bone grafting. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992, s Lybäck CO, Belt EA, Hämäläinen MM, Kauppi MJ, Savolainen HA, Lehto MU. Survivorship of AGC knee replacement in juvenile chronic arthritis: 13-year follow-up of 77 knees. J Arthroplasty 2000;15: Moilanen E, Moilanen T, Knowles R, ym. Nitric oxide synthase is expressed in human macrophages during foreign body inflammation. Am J Pathol 1997;150: Paavolainen P. Raiskaako ruoste endoproteesia? Duodecim 1992;108: Puolakka TJ, Pajamäki KJ, Halonen PJ, Pulkkinen PO, Paavolainen P, Nevalainen JK. The Finnish Arthroplasty Register: report of the hip register. Acta Orthop Scand 2001;72: Puolakka TJ, Keränen JT, Juhola KA, ym. Increased volumetric wear of polyethylene liners with more than 3 years of shelf-life time. Int Orthop 2003;27: Sabokbar A, Fujikawa Y, Murray DW, Athanasou NA. Radio-opaque agents in bone cement increase bone resorption. J Bone Joint Surg Br 1997;79: Saikko VO, Paavolainen P, Slätis P. Wear of the polyethylene acetabular cup. Metallic and ceramic heads compared in a hip simulator. Acta Orthop Scand 1993;64: Santavirta S, Konttinen YT, Lappalainen R, ym. Materials in total joint replacement. Curr Orthop 1998;12:51 7. Santavirta S, Lappalainen R, Pekko P, Anttila A, Konttinen YT. The counterface, surface smoothness, and coatings in total joint prostheses. Clin Orthop 1999;369: Santavirta S. Compatibility of the totally replaced hip. Reduction of wear by amorphous diamond coating. Acta Orthop Scand 2003;74 (Suppl 310):1 19. Santavirta S, Böhler M, Harris WH, ym. Alternative materials to improve total hip replacement tribology. Acta Orthop Scand 2003;74: Seitsalo S, Paavolainen P. Mitä lonkkaproteesia tulisi käyttää ja mitä ei? Systemoituun kirjallisuuskatsaukseen perustuva selvitys. Suom Lääkäril 1999;54: Selenius M, Lappalainen R. Lonkan tekonivelten kulutustestaus. Loppuraportti lääkelaitokselle, Selenius M, Santavirta S, Lappalainen R. Simulation studies of the five most commonly used THR implants in Finland, 7 th World Biomaterials Congress, Sydney Visuri T, Koskenvuo M: Cancer risk after McKee total hip replacement. Orthopedics 1991;14: SEPPO SANTAVIRTA, professori, ylilääkäri Töölön sairaala PL 266, HUS REIJO LAPPALAINEN, professori Kuopion yliopisto, BioMater-keskus PL 1627, Kuopio YRJÖ T. KONTTINEN, professori, ylilääkäri, tutkimuspäällikkö Meilahden sairaala PL 700, HUS Invalidisäätiön ortopedinen sairaala Tenholantie Helsinki Tekonivelsairaala COXA PL 652, Tampere 2026

Ortopediassa ja traumatologiassa käytetyt biomateriaalit

Ortopediassa ja traumatologiassa käytetyt biomateriaalit Lääkelaitoksen julkaisusarja 6/2003 Ortopediassa ja traumatologiassa käytetyt biomateriaalit Yrjö T. Konttinen Seppo Santavirta ORTOPEDIASSA JA TRAUMATOLOGIASSA KÄYTETTÄVÄT BIOMATERIAALIT Osa 4 Toimittaneet

Lisätiedot

Wear simulation of five most commonly used THR implants in Finland

Wear simulation of five most commonly used THR implants in Finland 156 SOT 2/2005 VOL 28 Wear simulation of five most commonly used THR implants in Finland Mikko Selenius*, Seppo S. Santavirta** and Reijo Lappalainen* *Department of Applied Physics, University of Kuopio,

Lisätiedot

Nykyaikaisen sementointitekniikan erityisosaamista

Nykyaikaisen sementointitekniikan erityisosaamista Nykyaikaisen sementointitekniikan erityisosaamista PALACOS THE GOLD STANDARD LAATU. ASIANTUNTEMUS. INNOVAATIO. Nykyaikainen sementointitekniikka artroplastiikkaan. PALACOS -luusementti on yli 50 vuoden

Lisätiedot

Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa

Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa Suomen Artroplastiayhdistys VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.-21.4.2017 Tampere Tuukka Niinimäki Oulun yliopistollinen

Lisätiedot

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto AvantGuard aivan uudenlainen korroosionesto Suojaa kolmella tavalla Estää korroosiota Rauta on maailman yleisin rakennusmateriaali. Valitettavasti rauta reagoi ilmankehän sisältämään veteen, happeen ja

Lisätiedot

Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa

Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa 124 Bi-Metric-Stanmore proteesin 5 vuoden seurantatutkimus. Niilo Kivirinta, Ville Remes, Timo Juutilainen, Pekka Paavolainen, Mikko Manninen HYKS,

Lisätiedot

Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset

Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset Daisuke Ogino 1, Hiroyuki Kawaji 2, Liisa Konttinen 3, Matti Lehto 4, Pekka Rantanen 5, Antti Malmivaara 6, Yrjö T. Konttinen 1, 3, 4, Jari

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET Markus Tujunen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Tammikuu

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset

Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset Markus Tujunen, Eerik Skyttä, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa Tekonivelen sijoiltaanmeno eli

Lisätiedot

Yleiskatsaus terveydenhuollon laitteissa ja tarvikkeissa käytettyihin biomateriaaleihin

Yleiskatsaus terveydenhuollon laitteissa ja tarvikkeissa käytettyihin biomateriaaleihin Lääkelaitoksen julkaisusarja 3/2003 Yleiskatsaus terveydenhuollon laitteissa ja tarvikkeissa käytettyihin biomateriaaleihin P. Törmälä A. Aho M. Lepojärvi P. Törmälä Ö. Anderson J. Nevalainen P. Vallittu

Lisätiedot

Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa

Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.- 21.4.2017 Tampere Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa Kirjallisuudessa

Lisätiedot

Pinnacle metalli-metalli -lonkkatekonivelen saaneiden potilaiden seurantatulokset moderneilla seurantamenetelmillä arvioituna

Pinnacle metalli-metalli -lonkkatekonivelen saaneiden potilaiden seurantatulokset moderneilla seurantamenetelmillä arvioituna Pinnacle metalli-metalli -lonkkatekonivelen saaneiden potilaiden seurantatulokset moderneilla seurantamenetelmillä arvioituna Jyri Korhonen, Olli Lainiala, Teemu Moilanen, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille

Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille - kahdeksan yleisintä sementitöntä tekoniveltä 0 25 vuoden seurannassa Suomen tekonivelrekisteristä Keijo T.

Lisätiedot

Fysikaaliset ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet Fysikaaliset ominaisuudet Ominaisuuksien alkuperä Mistä materiaalien ominaisuudet syntyvät? Minkälainen on materiaalin rakenne? Onko rakenteellisesti samankaltaisilla materiaaleilla samankaltaiset ominaisuudet?

Lisätiedot

Ortopedian ja traumatologian klinikka, Peijaksen sairaala, HYKS

Ortopedian ja traumatologian klinikka, Peijaksen sairaala, HYKS Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla nivelreumapotilailla 4 019 lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset Suomen tekonivelrekisteristä Keijo T. Mäkelä 1, Antti Eskelinen

Lisätiedot

PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot

PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot TARVITAAN SIIS VEISTÄ PIENNIVELTEN LEIKKAUSMENETELMIÄ Puhdistus- ja pehmytkudosleikkaukset Luudutusleikkaukset Tekonivelleikkaukset Kudosteknologinen vaihtoehto Puhdistus-

Lisätiedot

17. Tulenkestävät aineet

17. Tulenkestävät aineet 17. Tulenkestävät aineet Raimo Keskinen Peka Niemi - Tampereen ammattiopisto Alkuaineiden oksidit voidaan jakaa kemiallisen käyttäytymisensä perusteella luonteeltaan happamiin, emäksisiin ja neutraaleihin

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

Biopolymeerit. Biopolymeerit ovat kasveissa ja eläimissä esiintyviä polymeerejä.

Biopolymeerit. Biopolymeerit ovat kasveissa ja eläimissä esiintyviä polymeerejä. Biopolymeerit Biopolymeerit ovat kasveissa ja eläimissä esiintyviä polymeerejä. Tärkeimpiä biopolymeerejä ovat hiilihydraatit, proteiinit ja nukleiinihapot. 1 Hiilihydraatit Hiilihydraatit jaetaan mono

Lisätiedot

Annoslaskennan tarkkuus ja metalliset implantit

Annoslaskennan tarkkuus ja metalliset implantit Annoslaskennan tarkkuus ja metalliset implantit Vertailu mittauksiin ja Monte Carlo laskentaan XX Onkologiapäivät, 29. 30.8.2014, Oulu Jarkko Ojala, TkT Sairaalafyysikko & Laatupäällikkö Tampereen yliopistollinen

Lisätiedot

Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina

Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina Juho Salivaara, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Teemu Moilanen, Antti Eskelinen

Lisätiedot

Jaakko Niinimäki, OYS

Jaakko Niinimäki, OYS Jaakko Niinimäki, OYS ASR recall toteaa: MRI, jos MARS-protokolla UÄ vaihtoehto CT ei suositella Natiivikuvat? Inklinaatio 40 ± 10 Anteversio 15 ± 10 Pinnoiteproteesi Anteversio 15-25 Valgus ~5-10 Abduktio/inklinaatio

Lisätiedot

Mekaaniset ominaisuudet

Mekaaniset ominaisuudet Mekaaniset ominaisuudet Yleisimmät mekaaniset ominaisuudet Kimmokerroin (E) jäykkyys Lujuus (σ) Kovuus 2 2 Jännitys σ = F/A ε = l/l σ = Eε 3 3 Kimmokerroin (E) Kuvaa materiaalin jäykkyyttä Syntyy atomien

Lisätiedot

Kertausta 1.kurssista. KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä. Hiilen isotoopit

Kertausta 1.kurssista. KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä. Hiilen isotoopit KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä Kertausta 1.kurssista Hiilen isotoopit 1 Isotoopeilla oli ytimessä sama määrä protoneja, mutta eri määrä neutroneja. Ne käyttäytyvät kemiallisissa

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

Lonkan ja polven endoproteesikirurgia varaosien avulla liikkujaksi

Lonkan ja polven endoproteesikirurgia varaosien avulla liikkujaksi Näyttöön perustuva ortopedia MATTI U.K. LEHTO, ESA JÄMSEN JA PEKKA RISSANEN Lonkan ja polven endoproteesikirurgia varaosien avulla liikkujaksi Endoproteesikirurgia on kustannusvaikuttavaa, ja sillä parannetaan

Lisätiedot

monivuotisen yhteistyön tulos

monivuotisen yhteistyön tulos MITÄ ON 9 Se on tieteen ja käytännöllisen kokemuksen monivuotisen yhteistyön tulos o HELSINGIN KAUPPAKIRJAPAINO Oy - 1936 Uusi menetelmä moottorisylinterien ja muitten kulutukselle alttiiden pintojen suojelemiseksi

Lisätiedot

Abduktiokulman vaikutus lonkkatekonivelen sementoidun UHMWPE-kupin toimivuuteen

Abduktiokulman vaikutus lonkkatekonivelen sementoidun UHMWPE-kupin toimivuuteen 168 SOT 2/2005 VOL 28 Abduktiokulman vaikutus lonkkatekonivelen sementoidun UHMWPE-kupin toimivuuteen (The effect of abduction angle on the performance of cemented UHMWPE acetabular cup of total hip replacement)

Lisätiedot

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA KERTAUSTA REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Aineiden ominaisuudet voidaan selittää niiden rakenteen avulla. Aineen rakenteen ja ominaisuuksien väliset riippuvuudet selittyvät kemiallisten sidosten avulla. Vahvat

Lisätiedot

Ionisidos ja ionihila:

Ionisidos ja ionihila: YHDISTEET KEMIAA KAIK- KIALLA, KE1 Ionisidos ja ionihila: Ionisidos syntyy kun metalli (pienempi elek.neg.) luovuttaa ulkoelektronin tai elektroneja epämetallille (elektronegatiivisempi). Ionisidos on

Lisätiedot

Polven periproteettiset murtumat

Polven periproteettiset murtumat Polven periproteettiset murtumat VTK 2017 Mika Junnila TYKS Esiintyvyys Polven periproteettisten murtumien esiintyvyys on n 2,5% Patellamurtumat harvinaisia Mayo Clinic Joint Registry 0,68% Tibiamurtumat

Lisätiedot

LONKAN METALLI-METALLITEKONIVELTEN KLIININEN TULOS OXFORD HIP SCORE PISTEYTYKSELLÄ MITATTUNA

LONKAN METALLI-METALLITEKONIVELTEN KLIININEN TULOS OXFORD HIP SCORE PISTEYTYKSELLÄ MITATTUNA LONKAN METALLI-METALLITEKONIVELTEN KLIININEN TULOS OXFORD HIP SCORE PISTEYTYKSELLÄ MITATTUNA Miitta Hyppönen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Antti Eskelisen

Lisätiedot

KUIVATUSOSA www.vaahtogroup.fi

KUIVATUSOSA www.vaahtogroup.fi KUIVATUSOSA VRS-GUIDE Paksuus: 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa Maksimi lämmönkesto: 85 Metalli- tai hiilikuitukomposiittiterä paperin- ja kuivatushuovanjohtotelat VRS-GUIDE on taloudellinen pinnoitevaihtoehto

Lisätiedot

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus: K1. Onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta väittämästä saa 0,5 pistettä. Vastaamatta jättämisestä tai väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. (yhteensä 10 p) Oikein Väärin 1. Kaikki metallit johtavat

Lisätiedot

Määritelmä, metallisidos, metallihila:

Määritelmä, metallisidos, metallihila: ALKUAINEET KEMIAA KAIK- KIALLA, KE1 Metalleilla on tyypillisesti 1-3 valenssielektronia. Yksittäisten metalliatomien sitoutuessa toisiinsa jokaisen atomin valenssielektronit tulevat yhteiseen käyttöön

Lisätiedot

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Mikä on ruostumaton teräs? Rautaseos, johon on seostettu 10,5 % kromia ja 1,2 % hiiltä. Seostuksen ansiosta ruostumattomaan teräkseen muodostuu korroosiolta suojaava sekä itsekorjautuva

Lisätiedot

Sementtikiinnitteisten lonkkaproteesien polymeeriliukupinnan kuluma ja sen mittaaminen tietokoneavusteisesti

Sementtikiinnitteisten lonkkaproteesien polymeeriliukupinnan kuluma ja sen mittaaminen tietokoneavusteisesti AALTO-YLIOPISTO Sähkötekniikan korkeakoulu Sementtikiinnitteisten lonkkaproteesien polymeeriliukupinnan kuluma ja sen mittaaminen tietokoneavusteisesti Sami Sainio Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 1 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 3.11.2013 Seuraavasta aineistosta kiitän Timo Kauppia Kemi-Tornio Ammattikorkeakoulu 2 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET Ruostumattomat teräkset ovat standardin SFS EN 10022-1 mukaan seostettuja

Lisätiedot

PERIPROTEETTISET. 19.4.2007 Maija Pesola

PERIPROTEETTISET. 19.4.2007 Maija Pesola PERIPROTEETTISET MURTUMAT 19.4.2007 Maija Pesola oyl, K-SKS Määritelmästä Klassisesti: vähäisen trauman aiheuttama tekoniveleen liittyvä murtuma (oma M- alkuinen dg-numero) Käytännössä: Mistä tahansa syystä

Lisätiedot

Cement Design. Osa kestävää kehitystä

Cement Design. Osa kestävää kehitystä Cement Design Cement Design tarkoittaa kirjaimellisesti sementillä suunnittelua ja muotoilua. Uudet mikrosementit ovat tehneet sementin- ja betoninoloisista pinnoista trendikkäitä niin yksityisissä kodeissa

Lisätiedot

PURISTIN www.vaahtogroup.fi

PURISTIN www.vaahtogroup.fi PURISTIN VRS-GUIDE 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa 85 Metalli- tai hiilipohjainen polymeerikaavin paperin- ja huovanjohtotelat VRS-GUIDE on erittäin hyvän kulutuksenkestävyyden ja kaavaroitavuuden ansiosta

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset

Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset Pia Salo, Pirjo Honkanen, Aleksi Reito, Jorma Pajamäki, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala

Lisätiedot

SUMMIT-PINNACLE MOM-TEKONIVELTEN TULOKSET KESKIPITKÄSSÄ SEURANNASSA PERINTEISILLÄ TEKONIVELSEURANNAN MENETELMILLÄ ARVIOITUINA

SUMMIT-PINNACLE MOM-TEKONIVELTEN TULOKSET KESKIPITKÄSSÄ SEURANNASSA PERINTEISILLÄ TEKONIVELSEURANNAN MENETELMILLÄ ARVIOITUINA SUMMIT-PINNACLE MOM-TEKONIVELTEN TULOKSET KESKIPITKÄSSÄ SEURANNASSA PERINTEISILLÄ TEKONIVELSEURANNAN MENETELMILLÄ ARVIOITUINA Juho Salivaara Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN Kokemukseen pohjautuvaa tietoa tarkoitettu fysioterapeuteille, jotka suorittavat t määräaikaistarkastuksia ä i k t k i tekonivelpotilaille

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset nuorella nivelrikkopotilaalla Suomen endoproteesirekisterin materiaalista

Lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset nuorella nivelrikkopotilaalla Suomen endoproteesirekisterin materiaalista Lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset 4 032 nuorella nivelrikkopotilaalla Suomen endoproteesirekisterin materiaalista Keijo T. Mäkelä 1, Antti Eskelinen 2, Pekka Pulkkinen 3, Pekka Paavolainen

Lisätiedot

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan?

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? 2.1 Kolme olomuotoa Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? pieni energia suuri energia lämpöä sitoutuu = endoterminen lämpöä vapautuu = eksoterminen (endothermic/exothermic)

Lisätiedot

VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN

VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN JARI SYRJÄNEN, ORTOPEDI ORTON OY, TEKONIVELOSASTO VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN Sidonnaisuudet Smith & Nephew Zimmer Stryker Biomet DePuy Historiaa Perinteenä ollut rajoiuaa

Lisätiedot

Biomateriaalit luuston korjauksessa

Biomateriaalit luuston korjauksessa Mervi Puska, Allan J. Aho ja Pekka K. Vallittu KATSAUS Biomateriaalit luuston korjauksessa Ortopedisissa ja traumatologisissa toimenpiteissä sekä kallokirurgiassa käytettävien biomateriaa lien tulisi vastata

Lisätiedot

Tantaalimetallin käyttö acetabulum-revisioissa varhaisvaiheen kokemuksia Kuopion yliopistollisesta sairaalasta

Tantaalimetallin käyttö acetabulum-revisioissa varhaisvaiheen kokemuksia Kuopion yliopistollisesta sairaalasta Tantaalimetallin käyttö acetabulum-revisioissa varhaisvaiheen kokemuksia Kuopion yliopistollisesta sairaalasta Jukka Kettunen 1, Hannu Miettinen 1, Simo Miettinen 2, Marko Hämäläinen 3, Heikki Kröger 1

Lisätiedot

Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon

Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon vaikuttavuus. Satunnaistettu vertailututkimus nopeasti leikattujen ja ei-leikattujen (jonossa olevien) potilaiden välillä Blom M 1, Tuominen U 2,7, Seitsalo S 3,

Lisätiedot

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Henri Miettinen, Simo Miettinen, Hannu Miettinen, Jukka Kettunen Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka,

Lisätiedot

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI VESI KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Johdantoa: Vesi on elämälle välttämätöntä. Se on hyvä liuotin, energian ja aineiden siirtäjä, lämmönsäätelijä ja se muodostaa vetysidoksia, jotka tekevät siitä poikkeuksellisen

Lisätiedot

1. Malmista metalliksi

1. Malmista metalliksi 1. Malmista metalliksi Metallit esiintyvät maaperässä yhdisteinä, mineraaleina Malmiksi sanotaan kiviainesta, joka sisältää jotakin hyödyllistä metallia niin paljon, että sen erottaminen on taloudellisesti

Lisätiedot

Uusintaleikkausten asiantuntija

Uusintaleikkausten asiantuntija C Uusintaleikkausten asiantuntija AL P O Asiantuntemus. Sitoumus. Vastuullisuus. Revisioartroplastian tietotaito. Tehokas teknisen asiantuntemuksen yhdistäminen, edistyksellinen ajattelutapa ja asioiden

Lisätiedot

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita.

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita. Putkivastuksien vaippaputken raaka-aineet Vastuksen käyttölämpötila ja ympäristön olosuhteet määräävät minkälaisesta materiaalista vastuksen vaippaputki on valmistettu. Tavallisesti käytettäviä aineita

Lisätiedot

TEKONIVELTÄ YMPÄRÖIVÄN KUDOKSEN KROMIPITOISUUS ON YHTEYDESSÄ METALLIREAKTION TYYPPIIN

TEKONIVELTÄ YMPÄRÖIVÄN KUDOKSEN KROMIPITOISUUS ON YHTEYDESSÄ METALLIREAKTION TYYPPIIN TEKONIVELTÄ YMPÄRÖIVÄN KUDOKSEN KROMIPITOISUUS ON YHTEYDESSÄ METALLIREAKTION TYYPPIIN Lari Lehtovirta Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Tekonivelsairaala Coxa

Lisätiedot

VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP

VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP WHO:n lihavuuden luoki1elu BMI (body mass index) = paino (kg)/ pituus² (m²) Alipaino < 18.50 Normaali 18.50-24.99

Lisätiedot

Ortopedian ja traumatologian professori. TULE parlamentti, Helsinki

Ortopedian ja traumatologian professori. TULE parlamentti, Helsinki TULE-tutkimus tki HannuTAro Ortopedian ja traumatologian professori Turun yliopisto ja TYKS TULE parlamentti, Helsinki 28.11.2007 Esityksen sisältö Kansallinen TULES- ja biomateriaalitutkijakoulu Esimerkkejä

Lisätiedot

CHEM-A1400 Tulevaisuuden materiaalit, 1. luento

CHEM-A1400 Tulevaisuuden materiaalit, 1. luento CHEM-A1400 Tulevaisuuden materiaalit, 1. luento Dos. Jari Aromaa, Materiaalitekniikan laitos 1. luento, sisällys Mihin materiaalitieteitä tarvitaan?, metallit, polymeerit, keraamit, komposiitit jne. Materiaalien

Lisätiedot

Ionileikkuri (BIB) Parempia poikkileikkauksia, enemmän yksityiskohtia Jere Manni 27.8.2013

Ionileikkuri (BIB) Parempia poikkileikkauksia, enemmän yksityiskohtia Jere Manni 27.8.2013 (BIB) Parempia poikkileikkauksia, enemmän yksityiskohtia Jere Manni 27.8.2013 Lyhyt johdanto Kuvaus ionileikkurin toiminnasta Maskilevy ja näytteet Laitteisto Esimerkkejä ja vertailua mekaanisesti kiillotettuihin

Lisätiedot

REUMAPOTILAIDEN TEKONIVELKIRURGIA SUOMESSA 1980 1998

REUMAPOTILAIDEN TEKONIVELKIRURGIA SUOMESSA 1980 1998 LÄÄKELAITOKSEN JULKAISUSARJA 4/2000 REUMAPOTILAIDEN TEKONIVELKIRURGIA SUOMESSA 1980 1998 Prof. Yrjö T. Konttinen Prof. Seppo Santavirta LL Ville Waris TULES-tutkimusseura 1 REUMAPOTILAIDEN TEKONIVELKIRURGIA

Lisätiedot

Lonkkarevisiot. Maija Pesola oyl,, Keski-Suomen keskussairaala

Lonkkarevisiot. Maija Pesola oyl,, Keski-Suomen keskussairaala Lonkkarevisiot Maija Pesola oyl,, Keski-Suomen keskussairaala Yleistä lonkkarevisioiden määm äärä riippuu aiemmin alueella käyteityistä proteesimalleista ja niiden käyttk yttäytymisestä varsirevisiot harvinaistuneet

Lisätiedot

LEIKKAUS. Leikkauksissa kajotaan melkoisesti potilaan. ja sen kulku. Saat asiakkaaksesi henkilön, joka on läpikäynyt lonkka- tai

LEIKKAUS. Leikkauksissa kajotaan melkoisesti potilaan. ja sen kulku. Saat asiakkaaksesi henkilön, joka on läpikäynyt lonkka- tai Teksti: Johanna Takkunen Business Unit Manager Smith & Nephew Oy Advanced Wound Management Saat asiakkaaksesi henkilön, joka on läpikäynyt lonkka- tai polviproteesileikkauksen. Päällepäin näkyy vain suurehko

Lisätiedot

Polyeteenivälikappaleiden takapinnan kuluma Hexloc-kupeissa

Polyeteenivälikappaleiden takapinnan kuluma Hexloc-kupeissa Polyeteenivälikappaleiden takapinnan kuluma Hexloc-kupeissa Hiroyuki Kawaji 1,2, Arto Koistinen 1, Rami Korhonen 1,3, Reijo Lappalainen 1, Martina Lohman 4, Jari Salo 5, Enrique Gomez-Barrena 6, Yrjö T.

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

Alcoan taotut alumiinivanteet. Asiaa ja numerotietoja

Alcoan taotut alumiinivanteet. Asiaa ja numerotietoja Alcoan taotut alumiinivanteet Asiaa ja numerotietoja Tiesitkö tämän? Alcoa-vanteet ovat kestävimmät Jokainen vanne saa alkunsa yhdestä kappaleesta, joka on erittäin kestävää, ruostumatonta alumiiniseosta.

Lisätiedot

Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset

Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset Pyry Jämsä, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Aleksi Reito ja Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa We analysed the mid-term

Lisätiedot

Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit.

Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit. Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit www.outokumpu.com Johdanto Tuotantokaavio AOD-konvertteri AOD Senkka-asema SA Yhteenveto Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs koostuu

Lisätiedot

Puhtaat aineet ja seokset

Puhtaat aineet ja seokset Puhtaat aineet ja seokset KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Määritelmä: Puhdas aine sisältää vain yhtä alkuainetta tai yhdistettä. Esimerkiksi rautatanko sisältää vain Fe-atomeita ja ruokasuola vain NaCl-ioniyhdistettä

Lisätiedot

Umpilähdekapselin ikääntyminen teollisuuden sovelluksissa

Umpilähdekapselin ikääntyminen teollisuuden sovelluksissa Umpilähdekapselin ikääntyminen teollisuuden sovelluksissa Teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäivät m/s Mariella, Viking Line Milla Korhonen STUK Sisältö Umpilähteet Rakenne ja materiaalit

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu. Materiaali. Kudotut rakenteet. Komposiitit ALM. Functionally graded. Vaahdot

Rakennesuunnittelu. Materiaali. Kudotut rakenteet. Komposiitit ALM. Functionally graded. Vaahdot Komposiitit Komposiitit Useamman materiaalin / materiaaliryhmän yhdistelmä Materiaalin ja rakenteen välimaastossa Matriisi lujite (tai funktionaalisesti valitut materiaalit) Materiaali Rakennesuunnittelu

Lisätiedot

Implanttivalinta polven reartroplastiassa. Pekka Ylinen Sairaala ORTON Invalidisäätiö

Implanttivalinta polven reartroplastiassa. Pekka Ylinen Sairaala ORTON Invalidisäätiö Implanttivalinta polven reartroplastiassa Pekka Ylinen Sairaala ORTON Invalidisäätiö polven revisioartroplastian päämääränä on korvata luupuutokset oikean kokoinen femurkomponentti oikean kokoinen tibiakomponentti

Lisätiedot

TEOLLISUUSPINNOITTEET

TEOLLISUUSPINNOITTEET TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.

Lisätiedot

LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013

LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013 LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013 Jake von Hintze Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Joulukuu 2015 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Suomen Artroplastiayhdistys r.y. Artroplastikföreningen i Finland r.f.

Suomen Artroplastiayhdistys r.y. Artroplastikföreningen i Finland r.f. Suomen Artroplastiayhdistys r.y. Artroplastikföreningen i Finland r.f. Tekonivelkirurgian asiantuntijalääkärin koulutusohjelma Tekonivelkirurgia on nivelten kivuliaiden ja asentovirheitä aiheuttavien degeneratiivisten

Lisätiedot

COXAN TEKONIVELREKISTERIN VALIDOINTI POLVEN ENSITEKONIVELLEIKKAUKSET

COXAN TEKONIVELREKISTERIN VALIDOINTI POLVEN ENSITEKONIVELLEIKKAUKSET COXAN TEKONIVELREKISTERIN VALIDOINTI POLVEN ENSITEKONIVELLEIKKAUKSET Sanna Multanen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Joulukuu 2012 Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Araldite 2021 Kaksikomponenttinen sitkistetty metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Korkea kuoriutumislujuus Monikäyttöinen Erinomainen monien

Lisätiedot

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Vapaa energia ja tasapainopiirros Allotropia - Metalli omaksuu eri lämpötiloissa eri kidemuotoja. - Faasien vapaat

Lisätiedot

Luku 2: Atomisidokset ja ominaisuudet

Luku 2: Atomisidokset ja ominaisuudet Luku 2: Atomisidokset ja ominaisuudet Käsiteltävät aiheet: Mikä aikaansaa sidokset? Mitä eri sidostyyppejä on? Mitkä ominaisuudet määräytyvät sidosten kautta? Chapter 2-1 Atomirakenne Atomi elektroneja

Lisätiedot

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Tuotantomenetelmät Kasviöljyjen vaihtoesteröinti Kasviöljyjen hydrogenointi Fischer-Tropsch-synteesi Kasviöljyt Rasvan kemiallinen rakenne Lähde: Malkki, Rypsiöljyn

Lisätiedot

PINNACLE METALLI-METALLI LONKKATEKONIVELEN SAANEIDEN POTILAIDEN SEURANTATULOKSET MODERNEILLA SEURANTAMENETELMILLÄ ARVIOITUNA

PINNACLE METALLI-METALLI LONKKATEKONIVELEN SAANEIDEN POTILAIDEN SEURANTATULOKSET MODERNEILLA SEURANTAMENETELMILLÄ ARVIOITUNA PINNACLE METALLI-METALLI LONKKATEKONIVELEN SAANEIDEN POTILAIDEN SEURANTATULOKSET MODERNEILLA SEURANTAMENETELMILLÄ ARVIOITUNA Jyri Korhonen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen Yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Sisäpiirijuttu. The Inside Story

Sisäpiirijuttu. The Inside Story Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2033 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2033 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2033 TUOTESELOSTE Araldite 2033 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Itsestäänsammuva UL 94 V-0 Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Korkea lujuus

Lisätiedot

VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio

VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio Keskiviikko 3.4.2013 8.00 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.00 9.05 Avauspuheenvuoro Polven tekonivel Moderaattori: Petri

Lisätiedot

Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka

Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012 Kertausta IONIEN MUODOSTUMISESTA Jos atomi luovuttaa tai

Lisätiedot

METALLIKOMPOSIITTIJÄRJESTELMÄT VALINTAOPAS

METALLIKOMPOSIITTIJÄRJESTELMÄT VALINTAOPAS METALLIKOMPOSIITTIJÄRJESTELMÄT VALINTAOPAS MCS METALLIKOMPOSIITTIJÄRJESTELMÄT Teollisuuden laitteet joutuvat alttiiksi haitallisille ympäristöolosuhteille, jotka syövyttävät metalliosia ja rakenteita.

Lisätiedot

782630S Pintakemia I, 3 op

782630S Pintakemia I, 3 op 782630S Pintakemia I, 3 op Ulla Lassi Puh. 0400-294090 Sposti: ulla.lassi@oulu.fi Tavattavissa: KE335 (ma ja ke ennen luentoja; Kokkolassa huone 444 ti, to ja pe) Prof. Ulla Lassi Opintojakson toteutus

Lisätiedot

Metallien ominaisuudet ja rakenne

Metallien ominaisuudet ja rakenne Metallien Kemia 25 Metallien ominaisuudet ja rakenne Metallit ovat käyttökelpoisia materiaaleja. Niiden ominaisuudet johtuvat metallin rakennetta koossa pitävästä metallisidoksesta. Metalleja käytetään

Lisätiedot

Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot. CHEM-A1250 Luento

Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot. CHEM-A1250 Luento Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot CHEM-A1250 Luento 9 Sisältö ja oppimistavoitteet Johdanto sähkökemiaan Hapetusluvun ymmärtäminen Hapetus-pelkistys reaktioiden kirjoittaminen 2 Hapetusluku

Lisätiedot

CAD-malliin perustuva RSA soveltuu Accolade II varren kliiniseen tutkimukseen

CAD-malliin perustuva RSA soveltuu Accolade II varren kliiniseen tutkimukseen CAD-malliin perustuva RSA soveltuu Accolade II varren kliiniseen tutkimukseen Hannu T Aro, Sanaz Nazari-Farsani, Sami Finnilä, Niko Moritz, Kimmo Mattila, Jessica J Alm TYKS, TULES toimialue ja Turun yliopisto,

Lisätiedot

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen DEE-5400 Polttokennot ja vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen Alkaalipolttokennot Anodi: Katodi: H 4OH 4 H O 4e O e H O 4OH 4 Avaruussovellutukset, ajoneuvokäytöt

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkauksen aiheena on muulle hoidolle. Lonkan pinnoitetekonivel vaihtoehto perinteiselle tekonivelelle. lääketiede.

Lonkan tekonivelleikkauksen aiheena on muulle hoidolle. Lonkan pinnoitetekonivel vaihtoehto perinteiselle tekonivelelle. lääketiede. Katsausartikkeli Ioannis Stogiannidis, Timo Puolakka, Pekka Halonen, Jorma Pajamäki, Hannu Syrjä, Yrjö T. Konttinen, Sannakaisa Virtanen, Matti U.K. Lehto Lonkan pinnoitetekonivel vaihtoehto perinteiselle

Lisätiedot

Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla

Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla 65673 lonkan primaarin tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset 0 25 vuoden seurannassa Suomen tekonivelrekisteristä Keijo Mäkelä

Lisätiedot

Erilaisia entalpian muutoksia

Erilaisia entalpian muutoksia Erilaisia entalpian muutoksia REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Erilaisille kemiallisten reaktioiden entalpiamuutoksille on omat terminsä. Monesti entalpia-sanalle käytetään synonyymiä lämpö. Reaktiolämmöllä eli

Lisätiedot

Metallireaktion seulonta BHR-tekonivelen saaneilla potilailla

Metallireaktion seulonta BHR-tekonivelen saaneilla potilailla Metallireaktion seulonta BHR-tekonivelen saaneilla potilailla Aleksi Reito,Timo Puolakka, Petra Elo, Jorma Pajamäki, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa, Tampere Kokometallista pinnoitetekoniveltä aloitettiin

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Araldite 2022 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Helppo hioa Liimaa monia kestomuoveja Kestää hyvin öljyä ja bensiiniä Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Araldite 2031 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Tiksotrooppinen Sitkistetty Soveltuu metallien ja komposiittien liimaamiseen. Myös polyamidit.

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Araldite 2048 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Hyvä tartunta moniin metalleihin ja muoveihin Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

LÖYDÖKSET METALLIREAKTIOEPÄILYN VUOKSI UUSINTALEIKATUISSA LONKAN METALLI-METALLI- TEKONIVELISSÄ

LÖYDÖKSET METALLIREAKTIOEPÄILYN VUOKSI UUSINTALEIKATUISSA LONKAN METALLI-METALLI- TEKONIVELISSÄ LÖYDÖKSET METALLIREAKTIOEPÄILYN VUOKSI UUSINTALEIKATUISSA LONKAN METALLI-METALLI- TEKONIVELISSÄ Olli Lainiala Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Syyskuu 2012

Lisätiedot