Yleensä lonkan tekonivel koostuu metallisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleensä lonkan tekonivel koostuu metallisesta"

Transkriptio

1 Biomateriaalit SEPPO SANTAVIRTA, REIJO LAPPALAINEN JA YRJÖ T. KONTTINEN Tekonivelmateriaalit Tekonivelen varsiosat ovat yleensä metallia, joka on kestävää ja lujaa, ja kuppiosat polyeteeniä, jolla on pieni kitkakerroin metalli-muoviliukuparissa ja joka toimii hyvänä iskunvaimentimena iskukuormituksessa. Yleensä tekonivelet kiinnitetään luuhun käyttäen luusementtiä, joka sallii aikaisen varauksen leikkauksen jälkeen. Alumiini- tai zirkoniumoksidista valmistettujen keraamimetalli- tai keraami-keraamiliukuparien kulumiskestävyys on erittäin hyvä. Kulumajäämien vähentyneen muodostumisen toivotaan pidentävän implanttien elinkaarta. Tekonivelten kiinnittämiseksi luuhun ilman sementtiä on kehitetty erilaisia pintakäsittelyjä. Karhennetun ja huokoisen pinnan katsotaan parantavan mikromekaanista kiinnittymistä ja edistävän luun kasvua implantin pintaan ja hydroksiapatiitin taas jouduttavan ja lujittavan kiinnittymistä ympäröivään luuhun. Tällä tavalla luuta säästyy ja mahdollisesti ajan myötä tarpeelliseksi tulevalle uusintaleikkaukselle on olemassa paremmat rakenteelliset edellytykset. Yleensä lonkan tekonivel koostuu metallisesta varsiosasta, joka niveltyy polyeteenikuppiin (ultra-high molecular weight polyethylene, UHMWPE). Kuvassa 1 on esitetty kaavio tekolonkasta ja kuvassa 2 erilaisia lonkan tekonivelissä käytettäviä materiaaliyhdistelmiä. Ne kiinnitetään luuhun polymetyylimetakrylaattisementillä (luusementti) (Konttinen ja Santavirta 2003, Konttinen ym. 2004a ja b). Liuku parin voivat muodostaa esimerkiksi metalli ja polyeteeni, metalli ja metalli tai keraami ja keraami. Tekonivelen valinta ja kiinnitysmenetelmä riippuvat luun laadusta, potilaan odotuksista ja iästä, erilaisten implanttien ja tekniikoiden saatavuudesta ja ominaisuuksista rekisteritietojen ja kliinisten tutkimusten valossa, kirurgin henkilökohtaisista kokemuksista, paikallisista suosituksista ja markkinoinnista. Tekonivelen valinta voisi olla tieteellisesti vankemmallakin pohjalla (Seitsalo ja Paavolainen 1999). Suomessa on mahdollista seurata implanttien käyttöaikaa implanttirekisteristä (Puolakka ym. 2001). Rekisteriin kerättäviä tietoja olisi hyvä vielä täydentää poistettujen implanttien vaurioanalyysillä (Keränen ym. 1998) KUVA 1. Kaavio lonkan tekonivelestä (www.nam.fi/uploads/laitevalvonta/biomateriaalit/biomateriaaliselvitykset/4ortopedia. pdf ( ). Duodecim 2004;120: S. Santavirta ym.

2 Metallit A C KUVA 2. Erilaisia lonkantekonivelissä käytettäviä materiaaliyhdistelmiä. A-, B- ja C-kuvassa lonkkamaljakuppi on valmistettu polyeteenimuovista (UHMWPE) ja D-kuvassa kuppi on alumiinioksidikeraaminen. A-kuvassa kuppi niveltyy reisiluuhun kiinnitettävään modulaariseen metalliseen varsiosaan, jonka nuppi (tai pallo) ja varsi ovat molemmat haponkestävää terästä (sementillinen proteesimalli). B-kuvassa kuppiin niveltyy modulaarinen varsi, jonka nuppi on koboltti-kromiseosta ja karhennettu varsi titaaniseosta (sementittä kiinnitettävä proteesi). Kuvassa C modulaarisen varsiosan nuppi on alumiinioksidikeraamia ja varsi koboltti-kromi-molybdeeniseosta (sementillinen proteesi). Ilman sementtiä luuhun kiinnitettävän kupin sovite eli kuori on poistettu kuvasta. Kuvassa D kuppi on hydroksiapatiittipinnoitteisessa titaanisovitteessa. Tämä niveltyy modulaarisen varren kanssa, jonka nuppi on alumiinioksidia ja varsi osin hydroksiapatiitilla pinnoitettua titaania (sementittä kiinnitettävä). ja isännän vasteiden tutkimisella (Moilanen ym. 1997). Erilaisten markkinoille tulevien tai tutkimuksen kohteena olevien tekolonkkien arviointia varten on Suomeenkin saatu hyvin validoituja lonkkasimulaattoreita (Saikko ym. 1993, Lappalainen ym. 2003). Äskettäin on myös testattu lonkkasimulaattorilla (kuva 3) viisi yleisintä Suomessa käytettävää lonkan tekoniveltä (Selenius ja Lappalainen 2003, Selenius ym. 2004). Lisää tutkimusta tarvitaan implantti materiaalien biosopeutuvuuden eli biokompatibiliteetin ja toimivuuden parantamiseksi. Biomateriaalin pitää olla mahdollisimman hyvin käyttötarkoitukseensa soveltuvaa; esimerkiksi luuhun kiinnittyviksi tarkoitetut implantit saisivat suosia osteoblastien kasvua. Implantti ei saisi olla altis verikylvön kautta leviäville mikrobeille ja vierasesineinfektioille, koska ne eivät yleensä parane pelkällä antibiootilla vaan vaativat parantuakseen implantin poiston (Antti-Poika ym. 1990). Tekonivelmateriaalit B D Nykyisin tekonivelkirurgiassa käytettävät metallit kestävät kuormitusta ja niillä on hyvä taivutus-, kierto- ja väsymislujuus (Santavirta ym. 1999, Santavirta 2003). Perusominaisuuksiensa ansiosta metallit ovat taottavia ja muovattavia. Niitä voidaan kiillottaa ja ne muodostavat polyeteenin kanssa matalakitkaisen liukuparin. Metallit ovat kohtalaisen painavia, jäykkiä ja alttiita sähkökemialliselle syöpymiselle varsinkin kehon elektrolyyttejä sisältävissä nesteissä (Paavolainen 1992). Syöpymistä esiintyy mm. yleis-, rako-, kuoppa-, raeraja-, suodattumis-, jännitys- ja galvaanisena korroosiona. Korroosion seurauksena voi syntyä pieniä hapteeneja, jotka kykenevät kantajavalkuaiseen sitoutuneena aiheuttamaan immuunivasteen. T-lymfosyyttien reseptorit tunnistavat hapteenin muuntaman kantajavalkuaisen vieraaksi, vaikka pelkät hapteenit ilman kantajaa eivät kykene aiheuttamaan immuunivastetta. Kobolttipohjaiset metalliseokset. Tekonivelissä käytettävä metalli on yleensä koboltti- tai titaanipohjainen (TiAl 6 V 4 ) seos. Kobolttipohjaiset materiaalit ovat lujia ja korroosionkestäviä eivätkä ole magneettisia. Niiden mekaaniset ominaisuudet riippuvat kiderakenteesta, kromin ja molybdeenin pitoisuuksista, karbidien määrästä ja jakaumasta sekä kromilisään liittyvästä korroosionkestävyyden paranemisesta. Kromi muodostaa karbideja (M 7 C 3 ja M 23 C 6, joissa M = Co, Cr tai Mo), jotka lisäävät kobolttiseosten kovuutta (Santavirta ym. 1998). Nykyisin käytetyimmät kobolttiseokset ovat valettuja tai taottuja ja täyttävät standardien ISO ja -12 vaatimukset. Valu johtaa melko suureen raekokoon ja epähomogeenisuuksiin, jotka huonontavat implantin mekaanisia ominaisuuksia. Toiseksi yleisin tekonivelessä käytettävä kobolttiseos on CoCrMo, jota on mekaanisesti vahvistettu kuumataonnalla valamisen jälkeen. Titaanin biosopeutuvuus, hyvä kor roo sionkestävyys ja mekaaniset ominaisuudet ovat johtaneet tämän metallin ja sen seosten laajaan käyttöön kirurgiassa. Titaani on kohtalaisen kevyttä (4,51 kg/l), mistä on etua erityisesti vanhemmille 2021

3 potilaille, joille on asennettu useita proteeseja. Titaani ei magnetisoidu, minkä vuoksi se ai heuttaa magneettikuvissa suhteellisen vähän kuvan vääristymistä. Se on korroosionkestävyydeltään kirurgista haponkestävää terästä ja kobolttipohjaisia materiaaleja parempi. Titaani-implanttien pintaan syntyy suojaava oksidikerros (TiO 2 ). Jos kuluminen vaurioittaa TiO 2 -kerrosta, tämä muodostuu nopeasti uudelleen eli pinta repassivoituu. Näin muodostuu kulumistuotteina niin runsaasti oksideja, että peri-implanttikudokset muuttuvat mustiksi (metalloosi). Värin muutoksesta huolimatta tällainen metalloosi on vaaraton. Hyvän korroosionkestävyytensä vuoksi titaania voidaan käyttää huokoisissa implanteissa, joskin titaanin pehmeys saattaa johtaa kulumistuotteiden muodostumiseen. Titaani on elastisilta ominaisuuksiltaan lähempänä luuta kuin ruostumaton teräs ja kobolttiseokset. Se soveltuukin hyvin käytettäväksi sementittömissä tekonivelissä. Sementoiduissa tekonivelissä sementtivaippa vähentää elastisuuseroista johtuvia jännityksiä implantin ja elimistön rajapinnalla. Titaanin pinnan karheutta voidaan muunnella mikromekaanisen luuhun kiinnittymisen parantamiseksi hiekkapuhalluksella, etsaamalla, plasmaruiskutuksella, titaanihelmillä, lankaverkoilla tai muuten teksturoimalla. Titaani ei ole sytotoksista eikä se yleensä aiheuta yliherkkyysreaktioita. Kromi on toksista ja koboltti hyvinkin toksista. Tämän seikan käytännön merkitys on kuitenkin epäselvä. Koboltti-kromipohjaisten lonkkien tekonivelten ei ole havaittu aiheuttavan syöpäriskin merkittävää lisääntymistä (Visuri ja Koskenvuo 1991). Titaani ohjaa luun paranemiskasvua kobolttipohjaisia seoksia paremmin. Titaanin käyttö hammasimplanteissa johti käsitteen osseo integraatio syntyyn. Käsite viittaa implantin suoraan luukontaktiin ilman pehmeää välikudosta. Osseointegraation ansiosta kuorma siirtyy luuhun lähes fysiologiseen tapaan. Polymeerit KUVA 3. Kuusikanavainen tekonivelsimulaattori ja lähikuva testattavasta timantti-timanttitekonivelparista. Suomen Akatemian tutkimusryhmän simulaattori on toiminnassa Kuopion yliopiston BioMater-keskuksessa. Polymeereissä molekyylien välinen sidos on kovalenttinen. Polymeerit ovat muokattavia, ja niistä voidaan valmistaa edulliseen tuotantohintaan hyvin erimuotoisia implantteja. Polymeerejä on saatavilla hyvin laaja kirjo, niin että käyttötarkoituksen mukaan voidaan valita fysikaalisilta ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan paras mahdollinen ratkaisu. Riittävä lujuus, biosopeutuvuus, hydrolyysin hallinta ja pitkäikäisyys ovat tärkeitä polymeerien ominaisuuksia rekonstruktiivisessa kirurgiassa. Eniten haittaa on yleensä virumisesta, kuormituksen aiheuttamasta myötäämisestä ja heikosta kulutuskestävyydestä. Polymetyylimetakrylaattia (PMMA, kuva 4) käytetään luusementtinä. Luusementti on polymerisoituvaa metyylimetakrylaattia, joka valmistetaan sekoittamalla PMMA-jauhoa ja nestemäistä monomeerista metyylimetakrylaattia (MMA) katalyytin läsnäollessa. Luusementti sisältää myös väriainetta, kuten lehtivihreää, jotta kirurgin olisi helpompi erottaa se luusta revisioleikkauksen yhteydessä. Siinä on pieniä CH 3 [CH 2 C ] n C = O O CH 3 (PMMA) KUVA 4. Polymetyylimetakrylaatin (PMMA) kaava S. Santavirta ym.

4 Tekonivelmateriaalit määriä hydrokinonia vapaiden radikaalien eliminoi miseksi ja stabilisaattorina, usein myös antibioottia ja röntgenvarjoaineita kuten zirkoniumoksidia tai bariumsulfaattia. Bariumsulfaatin on väitetty lisäävän osteoklastien muodostusta ja periproteettisen luun resorptiota, mutta myös zirkoniumoksidi näyttäisi aiheuttavan vastaavia ongelmia (Sabokbar ym. 1997). Gentamysiiniä on lisätty sementtiin niin pienin pitoisuuksin, ettei se aiheuta toksisia vaikutuksia, mutta sen on pelätty aiheuttavan yliherkkyysreaktioita ja bakteeriresistenssin kehittymistä ja huonontavan periproteettisen luun muodostumista (Isefuku ym. 2003). Tulevaisuudessa luusementtiin ja implantteihin liitetään tarvittaessa varmasti myös biologisesti aktiivisia, esimerkiksi osteo blastien erilaistumiseen vaikuttavia molekyylejä, kuten suomalaiset alan pioneerit ovat esittäneet (Lindholm ym. 1992). Luusementti kestää hyvin puristusta, mutta sen veto- ja leikkauslujuus on huono. Sementistä irtoavat PMMA-partikkelit ovat melko suurikokoisia, läpimitaltaan µm ja siksi usein jättisolujen ympäröimiä. Tekonivelen irtoamisen arveltiinkin aikoinaan johtuvan näiden sementtikappaleiden aiheuttamasta vierasesinereaktiosta puhuttiin»sementtitaudista» ja markkinoitiin sementittömiä tekoniveliä. Niitä on pyritty asentamaan varsinkin nuorille potilaille, jotta mahdollinen revisioleikkaus onnistuisi paremmin (Lybäck ym. 2000). Sittemmin on todettu, että vierasesineiden kemiallisella luonteella ei juuri ole isännän vasteen kannalta merkitystä, joten»partikkelitauti» on parempi nimitys. PMMA liukenee näyteprosessoinnin yhteydessä käytettäviin orgaanisiin liuotteisiin, jolloin valomikroskooppisiin leikkeisiin syntyy kudospuutosalueita. Rapautuva luusementti jouduttaa polyeteenin kulumista joutuessaan nivelen ja sen metallisen nupin muodostamien liukupintojen väliin. Luusementti tunkeutuu luupalkkien väliin, jolloin syntyy sormimaisesti toisiinsa lomittuvien pintojen mikromekaaninen kiinnitys. Polymerisaatio on lämpöä vapauttava reaktio, jonka yhteydessä lämpötila saattaa nousta jopa 80 o C:een. Siitä huolimatta monomeerinen MMA ei täysin polymerisoidu. Lämpö ja toksiset monomeerit vahingoittavat luuta. Kolme viikkoa leikkauksen jälkeen sementin ympärille on kuvattu syntyneen jopa 3 mm paksu nekroottinen luuvaippa. Tähän implanttipetiin kasvaa sidekudosta ja hiussuonia, jotka vähitellen korvaavat kuolioon menneen luun. Tämän vuoksi on syntynyt ajatus, että sementittä luuhun kiinnittyvät implantit olisivat sementillisiä parempia. Luun kasvu huokoisen sementittömän implantin pintaan on kuitenkin ilmeisesti melko vähäistä, mikä puolustaisi sementin käyttöä. Euroopassa sementoituja tekoniveliä käytetään enemmän kuin Yhdysvalloissa. UHMWPE. Tekonivelkirurgiassa käytettävä UHMWPE hylkii vettä, sen liukukitka metallin kanssa on pieni, ja se tasaa iskukuormia paremmin kuin metallit ja keraamit. Polyeteeni kuitenkin kuluu, ja sitä sisältävät tekonivelet kestävät harvoin 25:tä vuotta pitempään, mikä on ongelma lähinnä nuorilla potilailla (Lehti mäki ym. 1997). Myös polyeteenin ikääntyminen (hapettuminen), viruminen, murtuminen ja hankautuminen aiheuttavat ongelmia. Tavanomaiseen UHMWPE:hen saattaa valmistusprosessin jäljiltä jäädä fuusiopuutosalueita, joiden vuoksi syntyy helposti pintanaarmuja ja hilseilyä. Suurin polyeteenin käyttöön liittyvä ongelma on leikkaus- ja hankausvoimien aiheuttama kuluminen. Tavanomainen polyeteeni kuluu lonkassa noin 120 µm:n vuosivauhtia (vaihteluväli µm). Kävelyyn liittyvän syklisen kuormituksen vaikutuksesta joka askeleella muodostuu yli partikkelia, mikä tekee nivel kupin polyeteenistä määrällisesti ja myös nivelen varsiosan irtoamisen kannalta merkittävimmän aineen. Polyeteenipartikkelit ovat pienikokoisia (yleensä 0,2 0,8 µm). Niitä kulkeutuu valenivelnesteen mukana nivelontelosta implantin ja elimistön rajapinnalle, jossa ne ärsyttävät paikallisia syöjäsoluja isännän kannalta haitallisiin reaktioihin. Polyeteenipartikkelien on arveltu olevan tekonivelen irtoamisen kannalta tärkeämpiä kuin PMMA- ja metallipartikkelien. Ongelman ratkaisemiseksi on kehitelty metalli-metalli- ja keraami-keraamiproteeseja. Myös hiilikuituvahvisteista polyeteeniä on kokeiltu, mutta se osoittautui kehnoksi, koska väsymismurtumat kehittyivät ja etenivät siinä nopeasti. UHMWPE:n ominaisuuksia on pyritty paran- 2023

5 tamaan kemiallisella prosessoinnilla, varsinkin käyttämällä vapaita radikaaleja, jotka muodostavat polymeeriketjujen välille ristisiltoja. Hyvin ristisilloitetun polyeteenin käyttö on vähentänyt kulumistuotteiden muodostusta in vitro simulaatiokokeissa %. Parhailla ristisilloitetuilla polyeteenimateriaaleilla saadut kliiniset tulokset ovat olleet rohkaisevia (Santavirta ym. 2003). Keraamit Keraamit ovat kiinteitä metallien ja epämetallien, etenkin hapen, yhdisteitä. Keraamissa molekyylit sitoutuvat toisiinsa yleensä kovalenttisin sidoksin mutta myös ionisidoksin. Tämän vuoksi keraamit kestävät hyvin kemiallista ja mekaanista kuormaa ja ovat kovia ja vahvoja, mutta toisaalta hauraita. Niiden pinta kostuu hyvin. Keraameilla on pieni kitkakerroin, eivätkä ne hapetu. Joillakin keraameilla on osteofiilisia ominaisuuksia, joten osteoblastit kasvavat hyvin niiden pinnalla. Hydroksiapatiitti (Ca 10 (PO ) OH 4 6 ) sopii implanttien pinnoitteeksi. Se on kalsiumfosfaatti- 2 keraami ja muistuttaa kemialliselta koostumukseltaan luun mineraalia ja on hyvin biosopeutuvaa. Se muodostaa suoria kemiallisia sidoksia luuhun. Myös bioaktiivinen lasi tarttuu hyvin luuhun. Sen kehitystyö on Suomessa hyvin vi reää (Itälä ym. 2003). Hydroksiapatiittipinnoite valmistetaan usein plasmaruiskutusmenetelmällä. Proteesiin kiinnittymistä voidaan parantaa metallipinnan karhennuksella ja huokoistuksella. Jos hydroksiapatiittikerros on paksumpi kuin 80 µm, se on usein hauras ja muodostaa hydroksiapatiittihiutaleita, jotka aiheuttavat vierasesinereaktiota. Toisaalta liian ohut pinnoite hajoaa liian nopeasti eikä sen avulla saada aikaan riittävän kestävää suoraa kemiallista sitoutumista luuhun. Käytettäessä huokoisia metallipintoja µm:n paksuinen pinnoite jättää yleensä huokoset vielä auki sallien luun kasvun implantin sisään. Hydroksiapatiitti stimuloi luun kasvua jopa osteoporoottisessa mikroliikkeelle altistetussa luussa. Implantoinnin jälkeen implantin ja luun väliin jää helposti rako. Hydroksiapatiitilla pinnoitettuja implantteja käytettäessä jopa 2 mm:n raot kasvavat umpeen; pinnoittamattomissa metalliproteeseissa enintään 0,3 mm:n raot umpeutuvat. Raot johtavat pehmeän sidekudoskapselin muodostumiseen, kun ne täyttyvät arpikudoksella. Luun tiheysmittaukset ja röntgenstereografiset mittaukset osoittavat, että hydroksiapatiittipinnoite parantaa lonkan tekonivelen varsiosan kiinnittymistä, kun taas kuppiosan kiinnittymisen osalta tulokset ovat vaihdelleet. Jotkin hydroksiapatiittipinnoitetut»press fit» -tyyppiset lonkkamaljat ovat aiheuttaneet ongelmia. Timanttipinnoite. Hiili voidaan luokitella ominaisuuksiensa puolesta keraamiksi, vaikka kyseessä ei ole metallin ja jonkun muun alkuaineen (yleensä happi, typpi tai hiili) muodostama epäorgaaninen oksidi, nitriitti tai karbidi. Lonkkaimplantti kestää yleensä paikoillaan toimintakykyisenä 5 25 vuotta. Käyttöiän pidentämiseksi on pyritty kehittämään kulumista kestäviä ja biosopeutuvia implantteja. Timanttipinnoitteella näkyy päästävän näihin päämää- Y D I N A S I A T Metallit kestävät hyvin kuormistusta ja niillä on hyvä taivutus-, kierto- ja väsymislujuus. Polyeteenin liukukitka metallin kanssa on pieni ja se tasaa iskukuormia, mutta siitä muodostuu kulumajäämää. Polymetyylimetakrylaattiluusementtiin voidaan lisätä esimerkiksi röntgenvarjoainetta ja antibioottia. Pinnoitteilla voidaan paikallisesti muunnella implantin ominaisuuksia, esimerkiksi parantaa hydroksiapatiitilla sen runko-osan kiinnittymistä luuhun tai vähentää timantti pinnoitteella sen liukupinnoilta muodostumaa kulumajäämää. Keraamien käytöllä voidaan vähentää kulumajäämän muodostumista liukupinnoilta S. Santavirta ym.

6 riin. Timantilla on pieni kitkakerroin ja hyvä kulumis- ja korroosiokestävyys, ja se sitoutuu hyvin luuhun. Timantti on hiiliyhdiste eikä aiheuta kudosärsytystä tai yliherkkyyttä. Metallitai keraami-implantit voidaan päällystää ohuella timanttipinnoitteella. Fysikaalisessa kaasupinnoittamisessa käytetään hiili-ioni- tai plasmasuihkua. Menetelmällä voidaan valmistaa sileitä ja laadukkaita timanttipinnoitteita matalissa lämpötiloissa. Edes kovat hiertävät»third boby» -partikkelit eivät aiheuta riittävän paksun timanttipinnan naarmuuntumista. Timanttipinta pysyy myös puhtaana kemiallisen passiivisuutensa ansiosta. Vaativissa lonkkasimulaattorikokeissa (vastaavat noin 15 vuoden käyttöä) timantti-timanttiparin kuluminen ja korroosio olivat jopa miljoona kertaa pienempiä kuin tavanomaisilla lonkan tekonivelillä (Lappalainen ym. 2003). Metallioksidit. Lonkan teko nivel kirurgiassa käytetään yleisesti alumiinioksidia (Al 2 O 3 ) ja zirkoniumoksidia (ZrO 2 ). Alumiinioksidi on hyvä proteesivarren nuppiosan materiaalina ja myös lonkkamaljan kuppina. Zirkoniumoksidia on käytetty lähinnä reisiluun varsiosan nuppiin. Lonkan tekonivelissä voidaan yhdistellä kovaa ja pehmeää materiaalia (metalli-polyeteeni, keraami-polyeteeni). Kova-kovaliukuparit, kuten metalli-metalli ja keraami-keraami, vähentävät kulumisen mikrometreihin vuodessa. Keraamit ovat metalleja kovempia ja saattavat hiertää metallia aiheuttaen metalloosia. Yhdistelmämateriaalit eli komposiitit Yhdistelmämateriaalit koostuvat kahdesta tai useammasta materiaalista tai faasista, usein perusmatriisiin pedatuista jäykistä kuiduista tai partikkeleista. Niitä käyttäen voidaan saavuttaa paremmat biomekaaniset tai biologiset ominaisuudet. Yhdistelmämateriaalin ominaisuudet riippuvat käytetyistä biomateriaalikomponenteista, niiden jakautumisesta implantissa ja keskinäisistä vuorovaikutuksista. Metallia ja keraamia voidaan vahvistaa keraamilla, ja polymeereissä tähän voidaan käyttää kaikkia materiaalityyppejä. Lääketieteessä käytettyjä yhdistelmämateriaaleja Tekonivelmateriaalit on valmistettu mm. termoplastisesta polymeerimatriisista ja hiilikuiduista. Säikeiden muotoa, pituutta ja jakautumista säätelemällä voidaan vaikuttaa komposiitin lujuuteen, jäykkyyteen, sitkeyteen, väsymislujuuteen ja ominaispainoon. Polymeeriin voidaan yhdistää keraamia tai metallia ja aikaansaada biohajoavia, osittain biohajoavia tai hajoamattomia implantteja. Vaikka yhdistelmämateriaaleilla on periaatteessa hyvinkin monipuolisia ja edullisia ominaisuuksia, niiden tuotanto saattaa vaatia monimutkaista tuotantoteknologiaa. Erityisesti matriisin ja säikeiden kiinnittyminen toisiinsa on usein ongelmallista, mikä heijastuu materiaalien kliiniseen käyttökelpoisuuteen. Huono kiinnittyminen saattaa johtaa esimerkiksi rajapinnan jännityksiin ja rakenteen osittaiseen murtumiseen käytettäessä hiilikuiduilla vahvistettua suuren molekyylipainon polyeteeniä. Tekonivelmateriaalien ongelmat Tekonivelien metalliset osat ovat alttiina sähkökemialliselle syöpymiselle. Implantista vapautuneet metalliatomit voivat toimia hapteeneina muunnellen kehon omia valkuaisia niin, että ne muuttuvat»vieraiksi» ja aiheuttavat immunoaktivaation. Soluvälitteinen immuunireaktio ja makrofagien aktivaatio jouduttavat luun periproteettista resorptiota. Luusta, polymetyylimetakrylaattiluusementistä ja huokoisista implanttipinnoista irtoaa partikkeleita, jotka saattavat valenivelnesteen kuljettamina joutua implantin metallisen tai keraamisen osan ja polyeteenistä valmistetun vastinkappaleen väliin, jolloin syntyy nopeasti kulumistuotteita ja ehkä vierasesinereaktio. Jäykkä, luun kanssa elastisesti yhteensopimaton implantti taas kantaa liikaa kuormaa ja aiheuttaa ympäröivään luuhun ns. kuormituskatoa. Kirurginen vaurio ja mikro liike johtavat sidekudoskapselin muodostumiseen implantin ja luukudoksen väliin (Goldring ym. 1983). Sidekudossolun kaltaiset B-tyypin vuoraavat solut tuottavat lubrisiinia ja pinta-aktiivisia fosfolipidejä, jotka saavat aikaan liukupintojen rajapintavoitelun, mutta voivat samalla myötävaikuttaa implantin irtoamiseen,»voidella» sen irti. Nivelen syklinen kuormittuminen 2025

7 johtaa valenivelnesteen välityksellä paineaaltojen muodostumiseen, mikä dissektoi implantin ja elimistön rajapintaa. Nämä paineaallot kuljettavat polyeteenin tai luusementin kulumistuotteita ja tulehduksen välittäjäaineita rajapintaan. Välikudoksen pintaan syntyy nivelkalvon kaltainen vuoraava solukerros, ilmeisesti nivelnesteen sisältämän hyaluronaanin vaikutuksesta. Vierasesinereaktio välikudoksessa tapahtuu aivan luun läheisyydessä, ja sen tuloksena syntyy osteoklastien erilaistumistekijää (receptor activator of nuclear factor kappa B ligand, RANKL), ja luunsyöjäsolujen muodostuminen kiihtyy, jolloin implantin ympärillä tapahtuu luun resorptiota. Lopuksi Metalli-metalli- ja keraami-keraamikulumaparien käyttö vähentää kulumista, mutta joustamattomina nämä parit lisäävät luun iskukuormitusta. Timanttipinnoitteinen metalli polyeteenin parina voisi olla ratkaisu näihin ongelmiin. Toisaalta liukupinnoilla timantti-timanttipari on käytännössä kulumaton. Materiaalipintojen tarkoituksenmukainen räätälöinti, esimerkiksi pinnan huokoistaminen, hydroksiapatiitti- tai timanttipinnoite taikka biolasi parantanevat tulevaisuudessa edelleen tekonivelten ennustetta. Kirjallisuutta Antti-Poika I, Josefsson G, Konttinen YT, Lidgren L, Santavirta S, Sanzen L. Hip arthroplasty infection. Current concepts. Acta Orthop Scand 1990;61: Goldring SR, Schiller AL, Roelke M, Rourke CM, O Neil DA, Harris WH. The synovial-like membrane at the bone-cement interface in loose total hip replacements and its proposed role in bone lysis. J Bone Joint Surg Am 1983;65: Isefuku S, Joyner CJ, Simpson AH. Gentamicin may have an adverse effect on osteogenesis. J Orthop Trauma 2003;17: Itälä A, Koort J, Ylänen HO, Hupa M, Aro HT. Biologic significance of surface microroughing in bone incorporation of porous bioactive glass implants. J Biomed Mater Res 2003;67A: Keränen J, Tarvainen T, Puolakka T, Pajamäki J, Nevalainen J. Ortopedisten tekonivelten retrieval-analyysi. SOT 1998;21: Konttinen YT, Beklen A, Ma G. The microenvironment around totally replaced hip. Clin Orthop Rel Res 2004(a) (painossa). Konttinen YT, Santavirta S. Ortopediassa ja traumatologiassa käytetyt biomateriaalit. Publications of the National Agency of Medicine 2003;6: Konttinen YT, Sillat T, Saat R, Ma G, Zhao D, Beklen A. Biomaterials in implants and tissue engineered constructs. Kirjassa: Ashammakhi N, Ferretti P, toim. Topics in Tissue Engineering. 2004(b) (painossa). (www.tissue-engineering-oc.com/ebook_topics_in_t_e/cover. html) Lappalainen R, Selenius M, Anttila A, Konttinen YT, Santavirta S. Reduction of wear in total hip replacement prostheses by amorphous diamond coating. J Biomed Mater Res 2003;66B: Lehtimäki MY, Lehto MUK, Kautiainen H, Savolainen HA, Hämäläinen MMJ. Survivorship of the Charnley total hip arthroplasty in juvenile chronic arthritis. A follow-up of 186 cases for 22 years. J Bone Joint Surg 1997;79B: Lindholm TS, Marttinen A, Mattila M, Ala-Mononen P. Biological activity of BMP bound to type I and IV collagen: a preliminary report. Kirjassa: New trends in bone grafting. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992, s Lybäck CO, Belt EA, Hämäläinen MM, Kauppi MJ, Savolainen HA, Lehto MU. Survivorship of AGC knee replacement in juvenile chronic arthritis: 13-year follow-up of 77 knees. J Arthroplasty 2000;15: Moilanen E, Moilanen T, Knowles R, ym. Nitric oxide synthase is expressed in human macrophages during foreign body inflammation. Am J Pathol 1997;150: Paavolainen P. Raiskaako ruoste endoproteesia? Duodecim 1992;108: Puolakka TJ, Pajamäki KJ, Halonen PJ, Pulkkinen PO, Paavolainen P, Nevalainen JK. The Finnish Arthroplasty Register: report of the hip register. Acta Orthop Scand 2001;72: Puolakka TJ, Keränen JT, Juhola KA, ym. Increased volumetric wear of polyethylene liners with more than 3 years of shelf-life time. Int Orthop 2003;27: Sabokbar A, Fujikawa Y, Murray DW, Athanasou NA. Radio-opaque agents in bone cement increase bone resorption. J Bone Joint Surg Br 1997;79: Saikko VO, Paavolainen P, Slätis P. Wear of the polyethylene acetabular cup. Metallic and ceramic heads compared in a hip simulator. Acta Orthop Scand 1993;64: Santavirta S, Konttinen YT, Lappalainen R, ym. Materials in total joint replacement. Curr Orthop 1998;12:51 7. Santavirta S, Lappalainen R, Pekko P, Anttila A, Konttinen YT. The counterface, surface smoothness, and coatings in total joint prostheses. Clin Orthop 1999;369: Santavirta S. Compatibility of the totally replaced hip. Reduction of wear by amorphous diamond coating. Acta Orthop Scand 2003;74 (Suppl 310):1 19. Santavirta S, Böhler M, Harris WH, ym. Alternative materials to improve total hip replacement tribology. Acta Orthop Scand 2003;74: Seitsalo S, Paavolainen P. Mitä lonkkaproteesia tulisi käyttää ja mitä ei? Systemoituun kirjallisuuskatsaukseen perustuva selvitys. Suom Lääkäril 1999;54: Selenius M, Lappalainen R. Lonkan tekonivelten kulutustestaus. Loppuraportti lääkelaitokselle, Selenius M, Santavirta S, Lappalainen R. Simulation studies of the five most commonly used THR implants in Finland, 7 th World Biomaterials Congress, Sydney Visuri T, Koskenvuo M: Cancer risk after McKee total hip replacement. Orthopedics 1991;14: SEPPO SANTAVIRTA, professori, ylilääkäri Töölön sairaala PL 266, HUS REIJO LAPPALAINEN, professori Kuopion yliopisto, BioMater-keskus PL 1627, Kuopio YRJÖ T. KONTTINEN, professori, ylilääkäri, tutkimuspäällikkö Meilahden sairaala PL 700, HUS Invalidisäätiön ortopedinen sairaala Tenholantie Helsinki Tekonivelsairaala COXA PL 652, Tampere 2026

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

monivuotisen yhteistyön tulos

monivuotisen yhteistyön tulos MITÄ ON 9 Se on tieteen ja käytännöllisen kokemuksen monivuotisen yhteistyön tulos o HELSINGIN KAUPPAKIRJAPAINO Oy - 1936 Uusi menetelmä moottorisylinterien ja muitten kulutukselle alttiiden pintojen suojelemiseksi

Lisätiedot

Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa

Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa 124 Bi-Metric-Stanmore proteesin 5 vuoden seurantatutkimus. Niilo Kivirinta, Ville Remes, Timo Juutilainen, Pekka Paavolainen, Mikko Manninen HYKS,

Lisätiedot

PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot

PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot TARVITAAN SIIS VEISTÄ PIENNIVELTEN LEIKKAUSMENETELMIÄ Puhdistus- ja pehmytkudosleikkaukset Luudutusleikkaukset Tekonivelleikkaukset Kudosteknologinen vaihtoehto Puhdistus-

Lisätiedot

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI VESI KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Johdantoa: Vesi on elämälle välttämätöntä. Se on hyvä liuotin, energian ja aineiden siirtäjä, lämmönsäätelijä ja se muodostaa vetysidoksia, jotka tekevät siitä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus: K1. Onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta väittämästä saa 0,5 pistettä. Vastaamatta jättämisestä tai väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. (yhteensä 10 p) Oikein Väärin 1. Kaikki metallit johtavat

Lisätiedot

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan?

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? 2.1 Kolme olomuotoa Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? pieni energia suuri energia lämpöä sitoutuu = endoterminen lämpöä vapautuu = eksoterminen (endothermic/exothermic)

Lisätiedot

Määritelmä, metallisidos, metallihila:

Määritelmä, metallisidos, metallihila: ALKUAINEET KEMIAA KAIK- KIALLA, KE1 Metalleilla on tyypillisesti 1-3 valenssielektronia. Yksittäisten metalliatomien sitoutuessa toisiinsa jokaisen atomin valenssielektronit tulevat yhteiseen käyttöön

Lisätiedot

Ortopedian ja traumatologian klinikka, Peijaksen sairaala, HYKS

Ortopedian ja traumatologian klinikka, Peijaksen sairaala, HYKS Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla nivelreumapotilailla 4 019 lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset Suomen tekonivelrekisteristä Keijo T. Mäkelä 1, Antti Eskelinen

Lisätiedot

Lonkan ja polven endoproteesikirurgia varaosien avulla liikkujaksi

Lonkan ja polven endoproteesikirurgia varaosien avulla liikkujaksi Näyttöön perustuva ortopedia MATTI U.K. LEHTO, ESA JÄMSEN JA PEKKA RISSANEN Lonkan ja polven endoproteesikirurgia varaosien avulla liikkujaksi Endoproteesikirurgia on kustannusvaikuttavaa, ja sillä parannetaan

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

Puhtaat aineet ja seokset

Puhtaat aineet ja seokset Puhtaat aineet ja seokset KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Määritelmä: Puhdas aine sisältää vain yhtä alkuainetta tai yhdistettä. Esimerkiksi rautatanko sisältää vain Fe-atomeita ja ruokasuola vain NaCl-ioniyhdistettä

Lisätiedot

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Vapaa energia ja tasapainopiirros Allotropia - Metalli omaksuu eri lämpötiloissa eri kidemuotoja. - Faasien vapaat

Lisätiedot

LONKAN METALLI-METALLITEKONIVELTEN KLIININEN TULOS OXFORD HIP SCORE PISTEYTYKSELLÄ MITATTUNA

LONKAN METALLI-METALLITEKONIVELTEN KLIININEN TULOS OXFORD HIP SCORE PISTEYTYKSELLÄ MITATTUNA LONKAN METALLI-METALLITEKONIVELTEN KLIININEN TULOS OXFORD HIP SCORE PISTEYTYKSELLÄ MITATTUNA Miitta Hyppönen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Antti Eskelisen

Lisätiedot

Erilaisia entalpian muutoksia

Erilaisia entalpian muutoksia Erilaisia entalpian muutoksia REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Erilaisille kemiallisten reaktioiden entalpiamuutoksille on omat terminsä. Monesti entalpia-sanalle käytetään synonyymiä lämpö. Reaktiolämmöllä eli

Lisätiedot

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen DEE-5400 Polttokennot ja vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen Alkaalipolttokennot Anodi: Katodi: H 4OH 4 H O 4e O e H O 4OH 4 Avaruussovellutukset, ajoneuvokäytöt

Lisätiedot

Luku 2: Atomisidokset ja ominaisuudet

Luku 2: Atomisidokset ja ominaisuudet Luku 2: Atomisidokset ja ominaisuudet Käsiteltävät aiheet: Mikä aikaansaa sidokset? Mitä eri sidostyyppejä on? Mitkä ominaisuudet määräytyvät sidosten kautta? Chapter 2-1 Atomirakenne Atomi elektroneja

Lisätiedot

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. KEMIA Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. Kemian työturvallisuudesta -Kemian tunneilla tutustutaan aineiden ominaisuuksiin Jotkin aineet syttyvät palamaan reagoidessaan

Lisätiedot

Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon

Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon vaikuttavuus. Satunnaistettu vertailututkimus nopeasti leikattujen ja ei-leikattujen (jonossa olevien) potilaiden välillä Blom M 1, Tuominen U 2,7, Seitsalo S 3,

Lisätiedot

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT Kestävästi Kiertoon - seminaari Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa Marja Lehto, MTT Orgaaniset haitta-aineet aineet Termillä tarkoitetaan erityyppisiä orgaanisia aineita, joilla on jokin

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Araldite 2021 Kaksikomponenttinen sitkistetty metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Korkea kuoriutumislujuus Monikäyttöinen Erinomainen monien

Lisätiedot

VESI JA VESILIUOKSET

VESI JA VESILIUOKSET VESI JA VESILIUOKSET KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Johdantoa: Vesi on elämälle välttämätöntä. Se on hyvä liuotin, energian ja aineiden siirtäjä, lämmönsäätelijä ja se muodostaa vetysidoksia, jotka tekevät siitä

Lisätiedot

TEKONIVELTÄ YMPÄRÖIVÄN KUDOKSEN KROMIPITOISUUS ON YHTEYDESSÄ METALLIREAKTION TYYPPIIN

TEKONIVELTÄ YMPÄRÖIVÄN KUDOKSEN KROMIPITOISUUS ON YHTEYDESSÄ METALLIREAKTION TYYPPIIN TEKONIVELTÄ YMPÄRÖIVÄN KUDOKSEN KROMIPITOISUUS ON YHTEYDESSÄ METALLIREAKTION TYYPPIIN Lari Lehtovirta Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Tekonivelsairaala Coxa

Lisätiedot

KOE-ELÄINTEN ASIALLA

KOE-ELÄINTEN ASIALLA KOE-ELÄINTEN ASIALLA Eläinkokeet ovat arkipäivää Maailmassa käytetään vuosittain eläinkokeisiin yli sata miljoonaa eläintä, joista EU:n osuus on runsaat 10 miljoonaa koe-eläintä. Suomessa käytettyjen koe-eläinten

Lisätiedot

Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen?

Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen? Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen? OLLI IKKALA aakatemiaprofessori Department of Applied Physics, Aalto University School of Science (formerly Helsinki

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Puhdistusleikkaukset Osteotomiat Niveljäykistykset Tekonivelleikkaukset tutkimustieto ei tue vaikutuksen

Lisätiedot

Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset

Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset Pyry Jämsä, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Aleksi Reito ja Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa We analysed the mid-term

Lisätiedot

Betonin pitkät käyttöiät todellisissa olosuhteissa

Betonin pitkät käyttöiät todellisissa olosuhteissa Betonin pitkät käyttöiät todellisissa olosuhteissa Projektipäällikkö, TkT Olli-Pekka Kari Rakennustieto Oy Betonitutkimusseminaari 2.11.2016 Tutkimuksen tausta > Betonirakenteiden käyttöiät ovat pidentymässä

Lisätiedot

COXAN TEKONIVELREKISTERIN VALIDOINTI POLVEN ENSITEKONIVELLEIKKAUKSET

COXAN TEKONIVELREKISTERIN VALIDOINTI POLVEN ENSITEKONIVELLEIKKAUKSET COXAN TEKONIVELREKISTERIN VALIDOINTI POLVEN ENSITEKONIVELLEIKKAUKSET Sanna Multanen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Joulukuu 2012 Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kuvat: vas. Fotolia, muut Sanoma Pro Oy FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja

Lisätiedot

ATOMIHILAT. Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti.

ATOMIHILAT. Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti. ATOMIHILAT KEMIAN MIKRO- MAAILMA, KE2 Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti. Hiloja on erilaisia. Hilojen ja sidosten avulla

Lisätiedot

Veren ja nivelnesteen tulehdusmerkkiaineet infektion ja metallireaktion erotusdiagnostiikassa ja metallireaktion vaikeusasteen arvioinnissa

Veren ja nivelnesteen tulehdusmerkkiaineet infektion ja metallireaktion erotusdiagnostiikassa ja metallireaktion vaikeusasteen arvioinnissa Veren ja nivelnesteen tulehdusmerkkiaineet infektion ja metallireaktion erotusdiagnostiikassa ja metallireaktion vaikeusasteen arvioinnissa Jaakko Lassila, Olli Lainiala, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena

Lisätiedot

1. Materiaalien rakenne

1. Materiaalien rakenne 1. Materiaalien rakenne 1.1 Johdanto 1. Luento 2.11.2010 1.1 Johdanto Materiaalit voidaan luokitella useilla eri tavoilla Kemiallisen sidoksen mukaan: metallit, keraamit, polymeerit Käytön mukaan: komposiitit,

Lisätiedot

DEE Aurinkosähkön perusteet

DEE Aurinkosähkön perusteet DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Kuudennen luennon aihepiirit Tulevaisuuden aurinkokennotyypit: väriaineaurinkokenno Rakenne Toimintaperiaate Kehityskohteet 1 AURINKOKENNOJEN NYKYTUTKIMUS Aurinkokennotutkimuksessa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

Liuenneen hiilen (CDOM) laatu menetelmän soveltaminen turv le. Jonna Kuha, Toni Roiha, Mika Nieminen,Hannu Marttila

Liuenneen hiilen (CDOM) laatu menetelmän soveltaminen turv le. Jonna Kuha, Toni Roiha, Mika Nieminen,Hannu Marttila Liuenneen hiilen (CDOM) laatu menetelmän soveltaminen turvemaille Jonna Kuha, Toni Roiha, Mika Nieminen,Hannu Marttila Mitä humusaineet ovat? Liuenneen eloperäisen (orgaanisen) aineksen eli humuksen värillinen

Lisätiedot

LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013

LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013 LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013 Jake von Hintze Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Joulukuu 2015 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Jonne Seppälä. Lectio praecursoria

Jonne Seppälä. Lectio praecursoria Jonne Seppälä Lectio praecursoria 22.5.2015 Structural Studies on Filamin Domain Interactions Rakennetutkimuksia filamiini-proteiinin domeenivuorovaikutuksilla Mitä solu- ja molekyylibioginen tutkimus

Lisätiedot

Olkaluun SuturePlate -levy ja ruuvit DFU-0139 UUSI VERSIO 11

Olkaluun SuturePlate -levy ja ruuvit DFU-0139 UUSI VERSIO 11 Olkaluun SuturePlate -levy ja ruuvit DFU-0139 UUSI VERSIO 11 A. LAITTEEN KUVAUS Arthrexin olkaluun SuturePlate -levy on matalaprofiilinen lukituslevy- ja ruuvijärjestelmä. SuturePlate-levy on suunniteltu

Lisätiedot

Kuparin korroosio hapettomissa olosuhteissa

Kuparin korroosio hapettomissa olosuhteissa Kuparin korroosio hapettomissa olosuhteissa Olof Forsén, Antero Pehkonen, Jari Aromaa Aalto-yliopisto Timo Saario VTT 1 Kuparin korroosio hapettomissa olosuhteissa Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Tutkimuksen

Lisätiedot

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET BILÄÄKETIETEEN enkilötunnus: - KULUTUSJELMA Sukunimi: 20.5.2015 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA Kuulustelu klo 9.00-13.00 YVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET Tehtävämonisteen tehtäviin vastataan erilliselle vastausmonisteelle.

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Araldite 2029-1 Tummanharmaa kaksikomponenttinen polyuretaaniliima Ominaispiirteet Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Liimaa mm. kuparia ja messinkiä

Lisätiedot

Soveltamisala 24.5.2016

Soveltamisala 24.5.2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten 1069/2009 ja 1107/2009 muuttamisesta Pirjo

Lisätiedot

Tärkeitä tasapainopisteitä

Tärkeitä tasapainopisteitä Tietoa tehtävistä Tasapainopiirrokseen liittyviä käsitteitä Tehtävä 1 rajojen piirtäminen Tehtävä 2 muunnos atomi- ja painoprosenttien välillä Tehtävä 3 faasien koostumus ja määrät Tehtävä 4 eutektinen

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

KJR-C2004 materiaalitekniikka Materiaalinvalinta ja elinkaarianalyysi

KJR-C2004 materiaalitekniikka Materiaalinvalinta ja elinkaarianalyysi KJR-C2004 materiaalitekniikka Materiaalinvalinta ja elinkaarianalyysi Harjoituskierros 4 Aiheesta kirjoissa Callister & Rethwish. Materials Science and Engineering Chapter 22. Economis, Environmental,

Lisätiedot

MUUTOKSET ELEKTRONI- RAKENTEESSA

MUUTOKSET ELEKTRONI- RAKENTEESSA MUUTOKSET ELEKTRONI- RAKENTEESSA KEMIAA KAIK- KIALLA, KE1 Ulkoelektronit ja oktettisääntö Alkuaineen korkeimmalla energiatasolla olevia elektroneja sanotaan ulkoelektroneiksi eli valenssielektroneiksi.

Lisätiedot

Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe. Sukunimi Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20

Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe. Sukunimi Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20 elsingin yliopisto/tampereen yliopisto enkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe Sukunimi 24. 5. 2004 Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20 Solujen kalvorakenteet rajaavat solut niiden ulkoisesta ympäristöstä

Lisätiedot

Avaruus- eli stereoisomeria

Avaruus- eli stereoisomeria Avaruus- eli stereoisomeria KEMIAN MIKRO- MAAILMA, KE2 Kolme alalajia: 1) cis-trans-isomeria, 2) optinen isomeria ja 3) konformaatioisomeria, Puhtaiden stereoisomeerien valmistaminen ja erottaminen toisistaan

Lisätiedot

Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005

Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 1 Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005 LONKAN PINNOITETEKONIVELLEIKKAUS Lonkan pinnoitetekonivelleikkauksen

Lisätiedot

TYHJENNYS- JA LIETEPUMPUT VAATIVAAN KÄYTTÖÖN

TYHJENNYS- JA LIETEPUMPUT VAATIVAAN KÄYTTÖÖN GRINDEX PUMPUT TYHJENNYS JA LIETEPUMPUT VAATIVAAN KÄYTTÖÖN Grindex pumput on suunniteltu vaativaan ammattilaiskäyttöön, kuten kaivoksille, rakennusteollisuuteen, tunneli ja louhintatyömaille ja vuokrauskäyttöön.

Lisätiedot

CAD-malliin perustuva RSA soveltuu Accolade II varren kliiniseen tutkimukseen

CAD-malliin perustuva RSA soveltuu Accolade II varren kliiniseen tutkimukseen CAD-malliin perustuva RSA soveltuu Accolade II varren kliiniseen tutkimukseen Hannu T Aro, Sanaz Nazari-Farsani, Sami Finnilä, Niko Moritz, Kimmo Mattila, Jessica J Alm TYKS, TULES toimialue ja Turun yliopisto,

Lisätiedot

Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla

Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla 65673 lonkan primaarin tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset 0 25 vuoden seurannassa Suomen tekonivelrekisteristä Keijo Mäkelä

Lisätiedot

Johdantoa. Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi?

Johdantoa. Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi? Mitä on kemia? Johdantoa REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi? Kaikissa kemiallisissa reaktioissa tapahtuu energian muutoksia, jotka liittyvät vanhojen sidosten

Lisätiedot

Postoperatiivisen i peroneushermovaurion hoitokäytännöistä Suomen endoproteesihoitajat ry. Tietoja ja ajatuksia tekonivelpotilaan hoidosta 19.- 21.4.2007 Katri Patteri fysioterapeutti Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Betonitutkimusseminaari 2016 Sementtiä korvaavat aineet; mahdollisuudet ja rajoitteet. TkT Anna Kronlöf, VTT Expert services Oy

Betonitutkimusseminaari 2016 Sementtiä korvaavat aineet; mahdollisuudet ja rajoitteet. TkT Anna Kronlöf, VTT Expert services Oy Betonitutkimusseminaari 2016 Sementtiä korvaavat aineet; mahdollisuudet ja rajoitteet TkT Anna Kronlöf, VTT Expert services Oy Sementin CO 2 -päästöt Kalkkikivi CaCO 3 H20 Kivi Sementti Portland sementin

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy

UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy Suomen Elektrodi Oy PL 3, Vattuniemenkatu 19 00210 Helsinki puh. 09 477 8050 fax 09 477 80510 weldexpert@suomenelektrodi.fi ISO 9001: 2000

Lisätiedot

Ionisidos syntyy, kun elektronegatiivisuusero on tarpeeksi suuri (yli 1,7). Yleensä epämetallin (suuri el.neg.) ja metallin (pieni el.neg.) välille.

Ionisidos syntyy, kun elektronegatiivisuusero on tarpeeksi suuri (yli 1,7). Yleensä epämetallin (suuri el.neg.) ja metallin (pieni el.neg.) välille. 2.1 Vahvat sidokset 1. Ionisidokset 2. 3. Kovalenttiset sidokset Metallisidokset Ionisidos syntyy, kun elektronegatiivisuusero on tarpeeksi suuri (yli 1,7). Yleensä epämetallin (suuri el.neg.) ja metallin

Lisätiedot

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen FYSIIKKA Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille - Laskutehtävien ratkaiseminen - Nopeus ja keskinopeus - Kiihtyvyys ja painovoimakiihtyvyys - Voima - Kitka ja kitkavoima - Työ - Teho - Paine LASKUTEHTÄVIEN

Lisätiedot

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tarkoituksena on tuoda esiin, että kemia on osa arkipäiväämme, siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin käytännön tilanteisiin. Ympärillämme on erilaisia kemiallisia

Lisätiedot

HEIKOT SIDOKSET. Heikot sidokset ovat rakenneosasten välisiä sidoksia.

HEIKOT SIDOKSET. Heikot sidokset ovat rakenneosasten välisiä sidoksia. HEIKOT SIDOKSET KEMIAN MIKRO- MAAILMA, KE2 Palautetaan mieleen (on tärkeää ymmärtää ero sisäisten ja ulkoisten voimien välillä): Vahvat sidokset ovat rakenneosasten sisäisiä sidoksia. Heikot sidokset ovat

Lisätiedot

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa.

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Grindex pumppukoulu Grindex pumppukoulu Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Osa 1: Oikean pumpun

Lisätiedot

19. Muotin syöttöjärjestelmä

19. Muotin syöttöjärjestelmä 19. Muotin syöttöjärjestelmä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kun muotin täyttänyt sula metalli alkaa jähmettyä, kutistuu se samanaikaisesti. Valukappaleen ohuet kohdat jähmettyvät aikaisemmin

Lisätiedot

Kemian opiskelun avuksi

Kemian opiskelun avuksi Kemian opiskelun avuksi Ilona Kuukka Mukana: Petri Järvinen Matti Koski Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen. AINE JA ENERGIA Aine aine, nominatiivi ainetta, partitiivi

Lisätiedot

L7 Kaasun adsorptio kiinteän aineen pinnalle

L7 Kaasun adsorptio kiinteän aineen pinnalle CHEM-C2230 Pintakemia L7 Kaasun adsorptio kiinteän aineen pinnalle Monika Österberg Barnes&Gentle, 2005, luku 8 Aikaisemmin käsitellyt Adsorptio kiinteälle pinnalle nesteessä Adsorptio nestepinnalle 1

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELY PUHALLUSAINEET

PINTAKÄSITTELY PUHALLUSAINEET Teräshiekat ja teräsmurskeet Pyöreät teräshiekat soveltuvat kovuutensa ansiosta tehokkaaseen sinkopuhdistukseen tarjoten kustannus-tehokkaan puhdistuksen. Särmikkäät teräsmurskeet tarjoavat erittäin tehokkaan

Lisätiedot

Proksimaalisen reiden periproteettinen murtuma; koska levytys ja koska revisioproteesi?

Proksimaalisen reiden periproteettinen murtuma; koska levytys ja koska revisioproteesi? Proksimaalisen reiden periproteettinen murtuma; koska levytys ja koska revisioproteesi? Jari Mokka Ortopedian ja traumatologian klinikka, TYKS Total hip replacement is among the most cost effective orthopaedic

Lisätiedot

Epäpuhtaudet vesi-höyrypiirissä lähteet ja vaikutukset

Epäpuhtaudet vesi-höyrypiirissä lähteet ja vaikutukset Epäpuhtaudet vesihöyrypiirissä lähteet ja vaikutukset Susanna Vähäsarja ÅFConsult 11.2.2016 1 Sisältö Epäpuhtauksien lähteet ja kulkeutuminen vesihöyrypiirissä Korroosiovauriot ja muodot vesihöyrypiirissä

Lisätiedot

Pinnoiteimplantin irtoaminen kuormituskadon, osteolyysin ja pinteen seurauksena

Pinnoiteimplantin irtoaminen kuormituskadon, osteolyysin ja pinteen seurauksena Pinnoiteimplantin irtoaminen kuormituskadon, osteolyysin ja pinteen seurauksena Ioannis Stokiannidis 1, Timo Puolakka 1, Jorma Pajamäki 1, Matti Lehto 1, Jyri Lepistö 1, Reijo Lappalainen 2, Zygmunt Mackiewicz

Lisätiedot

Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan

Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan Sustainable Steel Construction seminaari 18.1.2016 Kauko Jyrkäs Laboratoriopäällikkö HAMK, Ohutlevykeskus Johdanto Materiaalien pitkäaikaiskestävyyden

Lisätiedot

Coxan tekonivelrekisterin validointi polven ensitekonivelleikkaukset

Coxan tekonivelrekisterin validointi polven ensitekonivelleikkaukset Coxan tekonivelrekisterin validointi polven ensitekonivelleikkaukset Sanna Multanen, Ville Mattila, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa Vuonna 2009 Suomessa tehtiin polven ensitekonivelleikkauksia yhteensä

Lisätiedot

Kupin asennon mittaaminen metalli-metallipinnoitekonivelten röntgenkuvista

Kupin asennon mittaaminen metalli-metallipinnoitekonivelten röntgenkuvista Kupin asennon mittaaminen metalli-metallipinnoitekonivelten röntgenkuvista Aleksi Reito, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki Tekonivelsairaala Coxa Oy, Tampere Several methods have been presented regarding the

Lisätiedot

Apuvälineet Teidän tulee ennen leikkaukseen tuloa hakea itsellenne kyynärsauvat omasta terveyskeskuksesta / apuvälineyksiköstä.

Apuvälineet Teidän tulee ennen leikkaukseen tuloa hakea itsellenne kyynärsauvat omasta terveyskeskuksesta / apuvälineyksiköstä. TYKS POTILASOHJE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS Polven tekonivelleikkauksen yleisin syy on polvinivelen nivelrikko eli polven kuluma. Nivelrikko kehittyy tavallisesti ikääntymisen myötä ilman erityistä syytä.

Lisätiedot

Potilastietoa. lasisista silmäproteeseista

Potilastietoa. lasisista silmäproteeseista Potilastietoa lasisista silmäproteeseista Hyvä potilas silmän poistaminen leikkauksella voi olla järkyttävä kokemus ja vaikea asia hyväksyä. Useimmille potilaillemme sopeutuminen uuteen tilanteeseen sujuu

Lisätiedot

MCF HYGIENIAPAKETTI. Bakteerit, hiivat. Homeet, levät, sienet

MCF HYGIENIAPAKETTI. Bakteerit, hiivat. Homeet, levät, sienet Bakteerit, hiivat Homeet, levät, sienet Mitä Hygieniapaketti on ja miten se toimii? MCF Hygieniapaketti on käsittely- ja tuotekokonaisuus, jonka avulla hyvän hygienian ylläpito on taloudellista ja tehokasta!

Lisätiedot

5.3 Suoran ja toisen asteen käyrän yhteiset pisteet

5.3 Suoran ja toisen asteen käyrän yhteiset pisteet .3 Suoran ja toisen asteen käyrän yhteiset pisteet Tämän asian taustana on ratkaista sellainen yhtälöpari, missä yhtälöistä toinen on ensiasteinen ja toinen toista astetta. Tällainen pari ratkeaa aina

Lisätiedot

OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE

OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 1 POLVI KUNTOON OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS Polven tekonivelleikkauksen yleisin syy on polvinivelen nivelrikko

Lisätiedot

DC240 OVENSULJIN Kulutuskestävyyttä vaativiin kohteisiin

DC240 OVENSULJIN Kulutuskestävyyttä vaativiin kohteisiin R DC240 OVENSULJIN Kulutuskestävyyttä vaativiin kohteisiin DC240-ovensuljin soveltuu erityisesti suurta kulutuskestävyyttä vaativiin kohteisiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. virastot, marketit,

Lisätiedot

Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia.

Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia. Acer rubrum / Punavaahterat Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia. Tällaisilta leikkausten tulisi näyttää Havainnot

Lisätiedot

781611S KIINTEÄN OLOMUODON KEMIA (4 op)

781611S KIINTEÄN OLOMUODON KEMIA (4 op) 781611S KIINTEÄN OLOMUODON KEMIA (4 op) ma ti ke to pe 12.9. klo 12-14 19.9. klo 12-14 26.9. klo 12-14 3.10. klo 12-14 KE351 10.10. klo 12-14 17.10. klo 12-14 24.10. klo 12-14 31.10. klo 12-14 KE351 14.9.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS.

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS. Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016 Spondylodiskiitti Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS Ortopediset selkäsairaudet Degeneratiiviset prolapsi stenoosi

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS ESIKÄSITTELYN VALINTA Copyright Isto Jokinen 1 ESIKÄSITTELYN TARKOITUS Esikäsittelyn tulee poistaa kaikki sellainen pinnalla oleva epäpuhtaus joka haittaa haluttua maalaustulosta.

Lisätiedot

luku2 Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen

luku2 Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen 1 Ennakkokysymyksiä 2 Metallien reaktioita ja jännitesarja Fe(s) + CuSO 4 (aq) Cu(s) + AgNO 3 (aq) taulukkokirja s.155 3 Metallien

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Lonkan ja polven tekonivelet 2015

Lonkan ja polven tekonivelet 2015 15/2016 13.12.2016 Lonkan ja polven tekonivelet 2015 Päälöydökset Vuonna 2015 tehtiin 9 211 lonkan kokotekonivelen ja 10 492 polven tekonivelen ensileikkausta. Lonkkaleikkausten määrä on kasvanut ja polvileikkausten

Lisätiedot

KE1 KERTAUSTA SIDOKSISTA VASTAUKSET 2013. a) K ja Cl IONISIDOS, KOSKA KALIUM ON METALLI JA KLOORI EPÄMETALLI.

KE1 KERTAUSTA SIDOKSISTA VASTAUKSET 2013. a) K ja Cl IONISIDOS, KOSKA KALIUM ON METALLI JA KLOORI EPÄMETALLI. KE1 KERTAUSTA SIDOKSISTA VASTAUKSET 2013 Atomien väliset VAVAT sidokset: Molekyylien väliset EIKOT sidokset: 1. IOISIDOS 1. DISPERSIOVOIMAT 2. KOVALETTIE SIDOS 2. DIPOLI-DIPOLISIDOS 3. METALLISIDOS 3.

Lisätiedot

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök Metalliseokset Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Alumiiniseokset Eri tavoin seostettu alumiini sopii kaikkiin yleisimpiin valumenetelmiin. Alumiiniseoksia

Lisätiedot

Metallireaktio on yleinen ASR XL totaalitekonivelen saaneilla potilailla

Metallireaktio on yleinen ASR XL totaalitekonivelen saaneilla potilailla Metallireaktio on yleinen ASR XL totaalitekonivelen saaneilla potilailla Aleksi Reito, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Petra Elo, Olli Lainiala, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa Kokometallista liukuparia

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 OHJE 1.11.1999 YVL 6.2 Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset 1 Yleistä 3 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 3 Normaaleita käyttötilanteita koskevat suunnitteluvaatimukset

Lisätiedot

SULFIDIEN AIHEUTTAMA KUPARIN JÄNNITYSKORROOSIO

SULFIDIEN AIHEUTTAMA KUPARIN JÄNNITYSKORROOSIO SULFIDIEN AIHEUTTAMA KUPARIN JÄNNITYSKORROOSIO Timo Saario VTT Temaattinen KYT-seminaari 29.04.2010 1 TAUSTAA - 1 Japanilainen tutkimusryhmä raportoi vuonna 2007 että CuOFP on altis sulfidien aiheuttamalle

Lisätiedot

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksia Mikrobilääkeprofylaksilla eli ehkäisevällä antibioottihoidolla tarkoitetaan leikkauksen

Lisätiedot

Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin.

Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin. 1.2 Elektronin energia Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin. -elektronit voivat olla vain tietyillä energioilla (pääkvanttiluku n = 1, 2, 3,...) -mitä kauempana

Lisätiedot

Vauriomekanismi: Väsyminen

Vauriomekanismi: Väsyminen Vauriomekanismi: Väsyminen Väsyminen Väsyminen on vaihtelevan kuormituksen aiheuttamaa vähittäistä vaurioitumista. Erään arvion mukaan 90% vaurioista on väsymisen aiheuttamaa. Väsymisikää voidaan kuvata

Lisätiedot