KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 10:00-12:49 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 64 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 65 Katsaus sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimiin työllisyyshankkeisiin ja Paltamon täystyöllisyyskokeiluun 66 Kuljetusliike J. Tervosen oikaisuvaatimus muuttokuljetusten hankintapäätökseen 67 Laboratoriopalveluiden hankinta/option käyttäminen Vanhustenhoidon laitosjärjestelyjen IV-vaihe Puitesopimusten mukaiset hinnantarkistukset ja lukien 70 Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuollon 14 :n 1 momentin mukaisten palkkioiden vahvistaminen vuodelle Toistaiseksi voimassa olevan sairaanhoitajan vakanssin perustaminen alkaen 72 Virkojen ja toimien lakkauttaminen sekä uusien toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen alkaen 73 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta 74 Pesulapalveluiden hankintasopimuksen optioaikasopimus ja hinnankorotusilmoitus 75 Lausunto Kainuun ELY-keskuksen jättämästä biologisten jätteiden käsittelylaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (EJK-hanke) 76 Sotiemme veteraanien palvelusetelin myöntämisperiaatteiden muuttaminen 77 Pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Esitys maakunnallisen päihdetyöryhmän laajentamisesta mielenterveys- ja päihdetyöryhmäksi sekä alkoholikumppanuuden jatkaminen

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Katsaus 38

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ KOKOUSAIKA klo 10:00-12:49 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Heikkinen Pekka 10:00-12:49 puheenjohtaja Karjalainen Aki 10:00-12:40 jäsen Poistui :n 81 käsittelyn aikana Kemppainen Aila 10:00-12:49 jäsen Nikulainen Kari 10:00-12:49 jäsen Puurunen Yrjö 10:00-12:49 jäsen Ronkainen Tauno 10:00-12:49 jäsen Tervo Raili 10:00-12:49 jäsen Tolonen Kaisa 10:00-12:49 varapuheenjohtaja Väisänen Sanni 10:00-12:49 jäsen Pyykkönen Kyllikki 10:00-12:49 varajäsen Poissa Moilanen Pentti jäsen Törmänen Anni-Inkeri jäsen Okkonen Mirja varajäsen Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Muut osallistujat Pääkkönen Tuomo 10:00-12:49 sosiaali- ja terveysjohtaja Repo Marjatta 10:00-12:49 sihteeri Haataja Minna 10:00-12:49 mh:n edustaja Ahola-Anttonen Päivi 10:00-11:08 projektipäällikkö Poistui :n 65 esittelyn jälkeen Heikkinen Matti 10:00-11:08 projektipäällikkö Poistui :n 65 esittelyn jälkeen Nurmi Maarit 10:00-11:08 projektipäällikkö Poistui :n 65 esittelyn jälkeen Pikkarainen Marita 10:00-11:08 kehittämispäällikkö Poistui :n 65 esittelyn jälkeen Pölkky-Pieskä Leila 10:00-11:08 toiminnanjohtaja Poistui :n 65 esittelyn jälkeen Härkönen Laila 11:09-11:14 hankintapäällikkö Läsnä :n 66 esittelyn ajan Nykänen Päivi 11:52-12:10 ymp.th:n tulosaluejohtaja Läsnä :n 75 esittelyn ajan ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa Aila Kemppainen Kyllikki Pyykkönen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani, keskiviikkona klo Marjatta Repo, hallintosihteeri

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 63 Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 64 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Aki Karjalaisen ja Aila Kemppaisen. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Aila Kemppaisen ja Kyllikki Pyykkösen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Katsaus sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimiin työllisyyshankkeisiin ja Paltamon täystyöllisyyskokeiluun STLTK 65 Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimat työllisyyshankkeet sekä Paltamon täystyöllisyyskokei lua. So si aali- ja terveystoimi alan hallinnoimia työllisyyshankkei ta ovat Vai kut tavuutta Kai nuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (Kaira) ja Kai nuulainen työ- ja terveyskun non toimintamalli (Kaito) sekä Kun tout tavan työtoiminnan kehittäminen (Kuty). Lisätietoja asiasta antavat kehittämispäällik kö Marita Pikkarainen, puh , ja sosi aali- ja terveysjoh taja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee sen tiedoksi. Kokouksessa asiaa esittelivät kehittämispäällikkö Marita Pikka rainen, pro jek ti pääl likkö Päi vi Aho la-ant tonen Kaira -hanke, projek tipääl likkö Matti Heik kinen Kai to-hanke, pro jek ti pääl lik kö Maa rit Nur mi Ku ty-hanke ja Paltmon täys työllisyys hanketta toiminnanjohtajaleila Pölk ky-pies kä. He poistuivat kokouksesta tämän asian esittelyn jälkeen klo 11:08. Hyväksyi päätösehdotuksen.

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kuljetusliike J. Tervosen oikaisuvaatimus muuttokuljetusten hankintapäätökseen 1149/41/411/2009 STLTK 66 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti , kumota perhepalvelujohtaja Pertti Mark kasen tekemän han kintapäätöksen 3 ja, että hankintakaudella hankitaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimialueella, Kajaanin seudulla muuttokuljetukset alle 50 kilometrin matkoilla ensisijaisesti Kuljetusliike J. Tervoselta ja toissijaisesti Kuljetus-Ässältä sekä yli 50 kilometrin matkoilla muuttokuljetukset hankintaan ensisijaisesti Kuljetus-Ässältä ja toissijaisesti Kuljetusliike J. Tervoselta. Muiden kuntien alueelta selvitetään muuttokuljetukset tapauskohtaisesti. Kuljetusliike J. Tervonen on esittänyt oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemään muuttokuljetusten hankintapäätökseen. Liitteenä olevassa oikaisuvaatimuksessa Kuljetusliike J. Tervonen esittää, että Kuljetus-Ässä/Matti Oksmanin tekemä valitus hylätään ja maakuntahallituksen tekemä hankintapäätös pidetään voimassa. Liite nro: 1 Perhepalvelujohtaja Pertti Markkasen tekemä hankintapäätös ( 3): "Muuttokuljetukset Kainuun maakunta -kun ta yh ty män toimialueella hankintakaudella Ka jaanin seudulle hankitaan ensisijaisesti Kuljetusliike J. Tervoselta ja toissi jaisesti Kuljetus-Ässältä. Muiden kuntien alueelta selvitetään muutot tapauskohtaisesti." Asia esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa. Lautakunnalle lähetetään oheismateriaalina hankintatoimistossa laadittu tarjousten vertailu. Lisätietoja asiasta antavat hankintapäällikkö Laila Härkönen, puh , ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Aho nen, puh , sekä sosi aali- ja terveys joh taja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähkö postitse Teen päätösehdotukseni kokouksessa asian esittelyn jälkeen.

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin hankintapäällikkö Laila Härköstä, joka oli läsnä kokouksessa asian esittelyn aikana klo 11:09-11:14. Hankintatoimisto esittää, että oikaisuvaatimus hylätään aiheettomana ja aikaisempi hankintapäätös pidetään voimassa. Tarjousvertailussa esitetyn oikaisuvaatimuksen mukaan ko. muuttomatkat ovat edullisimpia, mutta lyhemmillä matkoilla toisen tarjoajan muutot ovat vuorostaan edullisimpia. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1) hylätä Kuljetusliike J. Tervo sen oi kai suvaatimuksen ja 2) pysyttää voimassa sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemän päätöksen sekä 3) toteaa, että hankintatoimiston laatiman selvityksen mukaan tarjousvertailussa esi te tyn oi kai su vaa ti muk sen mu kaan ko. muuttomatkat ovat edul li sim pia, mut ta ly hem millä mat koilla toisen tarjoajan muutot ovat vuo ros taan edullisimpia. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 1, : Kuljetusliike J. Tervosen oikaisuvaatimus

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Laboratoriopalveluiden hankinta/option käyttäminen STLTK 67 Kuntaliiton sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna ohjekirjassa tode taan op tiosta: "Palveluhankinnoissa voidaan hankintame nettelyyn sisällyttää myös ns. optioehto, mikä tarkoittaa toisintoa tai jatkosopimusta alkuperäisen sopimuskauden jälkeen alkuperäisen sopimuksen ehdoilla. Optioehdon sisällyttäminen hankintaan tulee ilmoittaa hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä. Option katsotaan sisältyvän hankintaan ja sen arvo lasketaan mukaan hankinnan kokonaisarvioon. Optiota koskevat samat sopimusehdot kuin varsinaista hankintaakin. Option käyttämisestä on tehtävä päätös kolmen vuoden kuluessa siitä, kun alkuperäinen sopimus on tehty. Option käyttö edellyttää ostajan ja myyjän välistä sopimusta option käyttöönotosta. Lisätilauksen ja option käytössä on kyse suorasta hankinnasta eli optio otetaan käyttöön hankintailmoitusta julkaisematta." Kainuun maakunta -kuntayhtymä järjesti tarjouskilpailut laboratoriotutkimuksista ajalle optio 1+1 vuodelle. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi laboratoriopalveluiden hankinnat ajalle kokouksessaan ( 176). Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen, puh , ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuo mo Pääk kö nen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että alihankintana teetettyjen laboratoriotutkimusten hankintaa jatketaan yhdellä vuodella nykyisten toimittajien kanssa käyttämällä optiomahdollisuutta ajalle Hyväksyi päätösehdotuksen.

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustenhoidon laitosjärjestelyjen IV-vaihe STLTK 68 Maakuntahallintoon siirryttäessä tehtiin pe riaatepäätös, että Kai nuun kunnissa olevat ter veyskeskussairaa lat ryhmitellään uudel leen. Ristijärven, Puolangan, Hyrynsalmen, Palta mon ja Vuolijoen vuodeosastot siirret tiin vanhus palvelujen tulosalu eelle. Vanhusten huollon laitosten akuutti paikoille potilaiden ottamisesta päättää lää käri. Toistaiseksi lai toshoidossa olevien po tilaiden ja asiakkai den maksut ja hoi toon ot taminen on sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemällä päätök sellä de legoitu vanhusten huollon ao. tulosyksikön päällikölle. Periaatepäätöksessä sovittiin, että akuuttien paikkojen määrää pienennetään edellä mai ni tussa yksiköissä ja muutoksen kanssa samanaikaisesti tarkas tellaan myös henkilös töraken netta. Lisäksi päätettiin, että no pean diagnostiikan yksi kön valmistuttua jatketaan edelleen vanhus palveluiden yksiköiksi siirty neiden yksiköi den paikkasuhteen tarkas te lua. Vanhustenhoidon laitosjärjestelyjen mukai sesti Vuolijoen vuodeosaston 19 paikkaa sekä Ris tijärven vuode osaston 20 paikkaa ovat akuuttihoidon päättymisen jälkeen sosiaalihuolto lain mukaisia laitoshoidon yk siköitä. Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt vanhustenhoidon laitosjärjestelyjä kokouk sissaan ja sekä Edellä mainittujen linjausten mukaisesti Pal tamon vuodeosastolla akuuttihoito (10 paik kaa) päättyi Sen jälkeen kun muutosvai heessa osastolla hoidettavien hoitopaikka on järjestetty hei dän hoitoansa vastaavalla tavalla, vuodeosasto muuttuu ensin 24 paikkaiseksi ja myöhemmin 20 paikkaiseksi, joista kuutta (6) paikkaa käyte tään lyhytai kaishoitopaikkana. Pitkäaikaiseen hoitoon hoidettavat ohjautu vat seudullisen SAS-työryhmän kautta. Koti- ja omaishoitoa tuetaan järjestämällä kuntouttavaa lyhytaikaista ympärivuoroka tista hoi toa asiakkaiden toi mintakyvyn yllä pitämiseksi ja hoitavan omaisen vapaan mahdollistamisek si. Lyhyt aikaishoitopai koilla tuetaan asiakkaiden toi mintakyvyn ylläpitämistä ja kotona selviy ty mistä yhteis työssä kotihoidon kanssa niin, että kotihoi dossa kartoitetaan ne asiakkaat, jotka eni ten hyötyvät kuntouttavista lyhytai kaishoi to paikoista. Kuntouttavan työotteen käyttö tar koittaa, että asiakkaita kannuste taan ja tuetaan käyttämään jäljellä olevia omia voi mavaro jaan arjen askareissa.

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Näiden muutosten yhteydessä on myös hen kilökuntarakennetta tarkasteltu. Rakenteel listen muutosten seu rauksena on sairaan hoidollista henki löstöä siirtynyt vahvista maan mm. Paltamon koti hoitoa. Sosiaalihuollon laitokselle on tunnusomais ta, että siellä annetaan hoitoa, kuntoutusta ja yllä pitoa erityistä huo lenpitoa vaativille henkilöille, jotka eivät tar vitse sairaalahoi toa, mutta eivät selviä koto na tai muussa avohoidossa säännöllisten sosiaali- ja ter veyspalvelujen järjestämi sestä huolimatta. (Sos TMA perusteista avohoi don ja laitoshoidon määrittelemiseksi.) Lisätietoja asiasta antavat vanhuspalvelu päällikkö Jaana Mäklin, puh ja van huspalvelujohtaja Eija Tolonen puh sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Tuo mo Pääkkönen, puh tai säh köpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, 1) muuttaa Paltamossa vuode osaston sosiaali huoltolain mukaisiksi laitos hoidon pai koiksi alkaen. Paikkoja on al kuun 24 ja lopullinen paikkamäärä tulee olemaan 20. 2) että edellä mainituista 20 pai kasta, kuusi (6) paikkaa käy te tään van hus ten ko tona asu mista tukevina lyhyt ai kais hoito paik koina, jonne asiakkaat ohjau tuvat ensisijaisesti kotihoidosta ja maksut määräy ty vät ly hyt ai kaisen laitoshoidon asiakasmaksujen mu kaisesti. Keskustelun kuluessa sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan si ten, et tä so si aa li- ja ter veys lauta kunta pa laa Pal ta mon lo pulli seen paikkamäärään saa tu aan selvityksen seu duittain ar vioi dusta paik katar pees ta. Hyväksyi päätösehdotuksen.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Puitesopimusten mukaiset hinnantarkistukset ja lukien STLTK 69 Vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen pui tesopimuksen, kehitysvammalain ja vam maispal velulain mukaan järjestettävien pit käaikaisen asumis- ja hoi vapalvelujen puite sopimuksen, mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen sekä lasten/nuorten ym pärivuorokautisen ammatillisen perhekoti hoidon ja lastensuo jelun laitoshoidon puite sopi muksen hintoja on tarkistettu Puitesopimukset ovat olleet voimassa , jonka jälkeen on voi massa op tioaika Hinnat olivat sitovia saakka, jonka jälkeen hinta on muutettavissa vain kerran ka lenterivuodessa. Hintojen nostami sesta/laskemisesta tulee tehdä kirjallinen esitys ja peruste lu kaksi kuukautta etukä teen, jonka perusteella kun tayhtymä kutsuu tarvittaessa palveluntar joajan hintaneuvot teluihin. Kiinteän hin ta-ajan jälkeen hintoja voidaan tarkistaa henkilökus tannusten osuudelta palkkakustannusindeksin (80 %) mukaisesti ja muiden kustannusten osuudelta elinkustannusin deksin (20 %) mukai sesti sekä tarjouspyyn nön sopimusehtojen mukaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puitesopimusten hinnantarkistuksia Silloin hyväksytyssä koosteessa oli virheellisesti Betanian tukipalveluiden osalta vuoden 2009 hinnat. Liitteeseen on koottu palveluntuottajien hin nantarkistusesitysten pohjalta taulukko voimaan tulevista vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen hinnantarkistuksesta ja voimaan tulleen tukipalvelujen hinnankorjauksesta. Liite nro: 2 Lisätietoja asiasta antavat talouspäällikkö Pirjo Selesniemi, puh , ja sosi aali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi voimaan tulleen vanhusten asu mis- ja hoi va palvelujen puitesopimuksen hinnan tarkistuksen sekä voimaan tulleen tukipalvelujen hinnankorjauksen.

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 2, : Puitesopimuksen tarkistetut hinnat

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuollon 14 :n 1 momentin mukaisten palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2010 STLTK 342 Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omistajilta ja haltijoilta. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi. Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät työnantajan ja työntekijän eläkemaksut. Eläinlääkintähuoltoasetuksen mukaan kunnan toimielimen on vahvistettava kuluvan vuoden loppuun mennessä eläinlääkäreiden seuraavaa vuotta koskevat ne palkkiot, jotka eläinlääkäreillä otetaan huo mioon eläinten omistajilta ja haltijoilta periminä ja eläinlääkintähuoltolain 14 :n 1 momentissa tarkoittamina palkkioina. Vuotta 2010 koskeva kyseinen päätös on tehtävä vuoden 2009 loppuun mennessä. Vuoden 2010 palkkioiden enimmäismäärä on enintään ,04 eu roa. Ohjeet on kuntien eläkevakuutuksen yleiskirjeessa 2/2009, Lisäohjeita eläinlääkäreiden palkkioiden vahvistamisesta on Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirjeissä 3/2001 ja 4/2000. Palkkioiden määrä vahvistetaan sekä vakinaisille että sijaiseläinlääkäreille ja myös ulkopuolisille päivystäjille. Eläinlääkäreitä on kuultu hallintomenettelylain edellyttämällä tavalla palkkioita vahvistettaessa. Kunnan monijäsenisen toimielimen on tehtävä vahvistuspäätös mennessä ja toimitettava Kuntien Eläkevakuutukseen mennessä. Lisätietoja asiasta antaa eläinlääkintähuollon vas tuu alue pääl likkö Jyr ki Lap pa lai nen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa eläinlääkintähuoltoasetuksen 14 :n 1 momentin mukaiseksi eläkkeeseenn oikeuttavaksi palkaksi vuodelle 2010 seuraavat: 3. kunnaneläinlääkäri Aila Rautmaa 8 000,00 4. kunnaneläinlääkäri Marko Bogdanoff ,04 5. kunnaneläinlääkäri Marja Pietikäinen ,87 6. kunnaneläinlääkäri Reetta Lehtinen ,00 7. kunnaneläinlääkäri Jyrki Lappalainen ,80

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ kunnaneläinlääkäri Sari Hyvönen , kunnaneläinlääkäri Heli Haukioja , kunnaneläinlääkäri Maria Schildt ,00 STLTK 27 STLTK 70 Viransijaiset, tilapäiset eläinlääkärit sekä ulkopuoliset päivystyseläinlääkärit ,04 Kainuun maakunta -kuntayhtymän alue on eläinlääkintähuollossa yhtenäinen toimialue, jossa toimii kaksi päivystysaluetta yhteistyössä keskenään. Hyväksyi päätösehdotuksen. Edellä olevasta sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemäs tä eläinlääkä reiden eläinlääkintähuolto lain 14 :n 1 mo mentin mukaisten palkkioi den vahvistami nen vuodelle 2010 pää tök sestä 342 on jää nyt pois kunnan eläinlääkäri Marjo Huttusen toi menpidepalk kioi den määrä. Lisätietoja asiasta antaa eläin lääkintähuollon vastuu aluepäällikkö Jyrki Lappalainen, puh tai sähkö pos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta täydentää tekemäänsä päätöstä 342 vahvistamalla kun nan eläinlääkäri Marjo Huttusen osalta vuodelle 2010 eläinlääkintähuoltolain 14 :n 1 mo mentin mukaiseksi eläk keeseen oikeuttavaksi palkkioksi 2.687,00. Hyväksyi päätösehdotuksen. Edellä olevasta sosiaali- ja ter veyslautakunnan ( 342) tekemästä ja ( 27) täydentämästä eläinlääkäreiden eläin lää kin tä huol to lain 14 :n 1 mo men tin mukaisten palkkioiden vah vista mi nen vuo delle 2010 päätöksestä on jäänyt pois kun naneläin lääkäri Ni na Pel to kallion toimenpidepalkkioiden määrä. Hän on ko ko vuo den 2010 vir kava paalla. Toi menpi de palkkioiden määrä laske taan palkal liselle äi tiys vapaan ajalle (88 pv) Kun tien eläkeva kuutukselta saatu jen oh jei den mukaisesti.

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta täydentää ( 342) tekemäänsä ja ( 27) täydentämäänsä päätöstä vahvistamalla kun nan eläin lää käri Ni na Pel to kallion osalta vuo del le 2010 eläinlää kintä huoltolain 14 :n 1 mo men tin mu kai sesti eläk kee seen oikeut tavaksi palkkioksi ,17. Hyväksyi päätösehdotuksen.

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Toistaiseksi voimassa olevan sairaanhoitajan vakanssin perustaminen alkaen STLTK 71 Kainuun keskussairaalan kirurgian polikli nikka on lähetepoliklinikka, joka tuottaa kai nuulai sille erikoissairaanhoidon kirurgisia vastaanottokäyntejä hoidon arviointia ja suunnittelua varten sekä polikliinisia tutkimustoimenpiteitä. Lähetteitä kirurgian poliklinikalle tuli vuonna 2009 yhteensä kappaletta, lähetteistä ortopedian erikois alal le tuli 47 %, yleiskirurgiaan 18 % ja urologialle 13 %. Potilaskontakteja kirurgian poliklinikalla toteutui vuonna 2009 noin , joista varsinaisia käyntejä oli Käyntien määrä kasvoi noin tuhannella edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtui haavahoidol lis ten käyntien, mutta myös ensi- ja uusintakäyntien kasvusta kirur gian po liklinikalla. Käynneistä tapahtui ortopedialla 38,8 %, urologial la 16,2 % ja yleis kirurgialla 19,0 % (jos haavahoitajalla tapahtuneet käynnit lasketaan mukaan, on yleiskirurgian osuus 26 %). Toimenpi teitä ki rurgian poli klinikalla tehdään eniten urologialla. Lääkärin teke miä virtsarakon tä hystyksiä oli vuonna 2009 yhteensä 496 ja koepa lan ottoja eturau hasesta 150. Hoitajan tekemistä tutkimuksista taval li simpia olivat virtsan virtaus- ja residuaalimittaukset. Potilaskäyntien määrän kasvaessa myös hoitotyön tarve on kasvanut. Kulla kin vastaanotolla on oltava hoitaja, joka avustaa tarvittaessa potilas ta ja lääkäriä vastaanoton aikana. Vastaanoton jälkeen hoitaja jär jestää potilaan tarvitsemat jatkotutkimukset ja käynnit sekä ohjaa potilasta jatkohoidon ja -tutkimusten suhteen. Urologian erikoisalalla tarvitaan kaksi (2) hoitajaa vastaanottajaa kohden, koska vas taan ottoon liittyen tehdään paljon toimenpiteitä, lisäksi hoi taja tekee itsenäisesti lääkehoidot ja osan tutkimuksista. Verisuonikirur gian eri kois alan vastaan otolla on runsaasti haavahoidollisia toimen piteitä, jotka hoidetaan ki rurgian poliklinikalla, koska haavapoliklini kan kapasi teetti ei yksin rii tä. Haavahoidon tarve on kasvava vas taanottojen yh teydessä, mikä edellyttää lisähoitajaresurssia ja haa vahoidollisen osaamisen laajen tamista, koska maakunnallisen haa vahoitajan resurssi ei riitä enää näihin tarpeisiin. Operatiivisella vastuualueella kehitetään leikkauspotilaan hoitoa valtakunnallisen suuntauksen mukaiseksi. Polikliinista potilaiden hoitoa/ohjausta lisäämällä pyritään vähentämään vuodeosastolla tapahtuvaa hoitoa. Prepolikliininen toiminta on aloitettu vuonna 2009 tekonivelleikkaukseen tulevien potilaiden osalta ja tulevaisuudessa toimintaa on tarkoitus laajentaa koskemaan myös muita potilasryhmiä. Onnistuakseen ko. toiminta vaatii laadukasta potilasohjausta ja sitoo näin ollen hoitajaresurssia. Nykyisellä hoitajamiehityksellä ei pystytä vastamaan kasvaviin urolo-

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ gisiin ja haavahoidollisiin tarpeisiin eikä lisääntyvään prepolikliiniseen toimintaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään yhden sairaanhoitajan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen vakanssin perustamista operatiiviselle vastuualueelle Kainuun keskussairaalan kirurgian poliklinikalle kasvavan vastaanottotoiminnan aiheuttamaan hoitajaresurssin tarpeen kasvuun. Vuoden 2010 talousarvioon on varattu kirurgian poliklinikalle määrära ha sai raan hoi ta jan vakanssilisäykselle. Lisätietoja asiasta antavat terveysjohtaja Mauno Saari puh , ja sosiaali- ja ter veysjohtaja Tuomo Pääk könen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää maakuntahallitukselle, että se päättää perustaa alkaen toistaiseksi voimassa olevan sairaanhoitajan työsopimussuhteisen vakanssin numero ja hinnoittelutunnus 03HOI030. Hyväksyi päätösehdotuksen.

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Virkojen ja toimien lakkauttaminen sekä uusien toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen alkaen STLTK 72 Maakuntavaltuuston ( 109) hy väksymän hallintosäännön 21 :n mukaan viran ja vakanssin (toistai seksi voimassa olevan työsopimussuhteen) perustamisesta ja lakkauttami sesta päättää maakuntahalli tus. Perustetun viran ja vakanssin palkkauksen vahvistaa ao. viranhaltijan valinnasta päät tävä vi ranomainen. Ennen viranhaltijan palkkauksen vahvista mista tai työsuhteisen palkasta sopimista tulee asiasta kuulla henki löstöjohtajaa. Esityslistan liitteenä on esitykset virkojen ja toimien lakkauttamisesta ja uusien toistai seksi voimassa olevien työ sopimussuh teisten vakanssien perustami sesta. Liite nro: 3 Lisätietoja asiasta antavat sosiaali- ja ter veysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää maa kuntahallitukselle, että se hyväksyy al kaen liitteen nro 3 mu kaisten vir kojen ja työ suhteisten tehtävien (toimien) lakkauttamisesta sekä uusien tois taiseksi voimassa olevien työsopimussuh teisten va kanssien perusta misesta. Kokouksessa jaettiin täydennetty liite virkojen ja työ suh teisten tehtävien (toi mien) lak kauttamisesta sekä uusien tois taiseksi voi massa olevien työso pimussuh teisten va kanssien perustamisesta. Päätettiin, että se liitetään pöytäkirjaan liitteeksi nro 3 ja korvaa esityslistan vastaavan liitteen. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 3, : Virkojen ja toimien lakkauttaminen ja uusien perustaminen (täydennetty) Liite nro 3, : Virkojen ja toimien lakkauttaminen ja uusien perustaminen

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta STLTK 73 Osuuskunta Puolangan Apupiste on ilmoit tanut saapuneella kirjeellä kotihoi to palveluiden korote tut hinnat al kaen. Yritys on Kainuun maakunta-kuntayhtymän palvelusetelijärjestelmässä ja antaa vanhuk sille kotihoitopalvelu ja. Yritys tekee myös siivousta asiakkaan kotona ja antaa asiointi apua ja näi hin palve luihin on mahdollista saada arvonlisävero ton sosiaalipalvelun päätös. KOTIHOITO hinnat ilman arvonlisäveroa 26,20 /h (ent. 23,80 /h) SIIVOUS JA ASIOINTIAPU Alv 0 % Alv 22 % 23,50 /h (ent. 20,20 /h) 28,67 /h (ent. 24,64 /h) Lisätietoja asiasta antavat kotipalveluohjaaja Teija Seppälä, puh ja vanhuspalvelu johtaja Eija Tolonen, puh. (08) , tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoituksen tiedoksi. Hyväksyi päätösehdotuksen.

22 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pesulapalveluiden hankintasopimuksen optioaikasopimus ja hinnankorotusilmoitus STLTK 74 Kainuun maakunta -kuntayhtymä ja Kai nuun Keskuspesula Oy ovat allekirjoittaneet pesulapalveluiden hankintasopi muksen optio ai ka sopi muk sen väliselle ajalle. Sopimus kattaa tilaajan tilaamat pesula- ja korjaus- sekä kuljetuspalvelut Kainuun alueella tarjouspyynnössä määritellyin ehdoin. Sopimus sisältää seuraavat pesulapalvelukokonaisuudet: - sairaaloiden ja hoitokotien potilas- ja liinavaatteiden pesu - sairaaloiden ja hoitokotien sekä keittiö-/siivoustyöntekijöiden työvaatteiden pesu - teknisten toimialojen suojavaatteiden pesu - merkkauspalvelu työ-, potilas- ja liinavaatteisiin - tilastoinnit pesumääristä neljännesvuosittain seuraavan kuukauden loppuun mennessä - käyttökelvottomien tekstiilien lajittelu - puhtaiden tekstiilien tilausohjelman käytön kehittäminen yhdessä käyttäjän kanssa - kaikki pyykki kuljetetaan palvelun tuottajan toimesta sovitusti sovittuihin toimituspisteisiin ja takaisin Hinnat ovat sitovia alkuperäisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. Opitonajan sopimusehdot alkuperäisen sopimuksen ehdoilla, joista tarkennetaan 1. Ostettavat palvelukokonaisuudet -kohtaa puhtaiden tekstiilien tilausohjelman käytön kehittäminen yhdessä käyttäjän kanssa Tästä alkuperäisen sopimuksen kohdasta on sovittu tarkemmin seuraavaa: 1. Tilausjärjestelmän kehittäminen tekstiilitoimitusten yksikkökohtaisesti Kainuun Keskussairaalan, Kuusanmäen Kehitysvammalaitoksen, Kajaanin kaupunginsairaalan, Suomussalmen terveysaseman vuodeosastojen, Kuhmon terveysaseman vuodeosaston ja Sotkamon Terveysaseman vuodeosaston kanssa. 2. Kappaleseurannan kehittäminen toteutuneiden toimitusten mukaisesti laskutus nykysopimuksen mukaisesti, mutta kpl seuranta toteutuneiden yksikkökohtaisten tilausten mukaisesti, jolloin voidaan verrata toimitus- /laskutustapojen erot jatkotarjouspyyntöjä varten sekä rakentaa tekstiilien pesupalveluhinnastoa kappalekohtaiseksi. Tilaaja käyttää pohjana omaa osastotilausohjelmaansa.

23 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Kuljetukset: Tällä sopimuksella tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti palvelun tuottaja vastaa pestävien tekstiilien kuljettamisesta Kainuun maakun ta -kuntayhtymän toimipisteisiin sekä Kainuun keskussairaalan sisäisiin toimituspaikkoihin ja takaisin. Tarkennetaan optiosopimuksen Kainuun Keskussairaalan sisäisen kuljetuksen järjestelyt seuraavasti: Itella Oy:n toimesta puhdas pyyk ki kuljetetaan arkipäivisin keskussairaalan tiloihin ja likainen pyykki pois siten, että kuljetukset eivät kulje samanaikaisesti. Lisäksi lauantaisin haetaan likainen pyykki. Kainuun Keskuspesula Oy on saapuneella ilmoituksellaan ilmoittanut hinnankorotuksesta seuraavaa: "Viitaten pesulapalveluiden hankintasopimukseen kohtaan hinnoista, jonka mukaisesti hinnat ovat sitovia saakka. Tämän jälkeen hintojen tarkistusperus teena käytetään Tilastokeskuksen julkaisemaa pesu- ja tekstiilivuokraustoiminnan kustan nusindeksiä (1990=100) hinnantarkistushetkellä tuoreimpia saatavil la olevia 12 kk:n kehitystä kuvaavia lukuja. Hinnantarkistus suorite taan Viitaten edelleen pesulapalvelusopimukseen hinnantarkistusilmoitukseen todetaan seuraavaa. Hinnantarkistus perustuu sopimuksessa mainittuun oheistettuun Tilastokeskuksen julkaisemaan pesu- ja tekstii livuokraustoiminnan kustannusindeksiä (1990=100) hinnantarkistushetkellä tuoreim paan kustannusindeksi lukuun. Näin ollen esittä mämme hinnankoro tus 2,1 % perustuu edellä mainittuihin tilas tokeskuksen lukuihin. Ko rotamme pesulapalvelusopimuksemme hintoja ,1 %." Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen, puh , ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuo mo Pääk kö nen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi 1) pesulapalveluiden hankintasopimuksen optioaikasopimuksen ajalle sekä 2) Kainuun Keskuspesula Oy:n ilmoituksen 2,1 % suuruisesta hinnankorotuksesta pesulapalveluihin alkaen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

24 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lausunto Kainuun ELY-keskuksen jättämästä biologisten jätteiden käsittelylaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (EJK-hanke) STLTK 75 Pohjois-Savon ELY-keskus (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) on pyytä nyt Kainuun maakunta -kuntayhty mältä lausuntoa Eloperäiset jätteet kiertoon -EU-hanketta (EJK-hanke) koskevasta ym päristövaikutus ten arvioin tiselostuksesta (nk. YVA-selostus). Kainuun ELY-keskuk sen (ent. Kainuun ympäristökeskus) toteut taman hankkeen tavoit teena on löy tää sopi va biologinen käsittelymalli pääosin Kai nuun alueella synty välle eloperäiselle jät teelle. Jätteiden käsittelypaikka sijaitsisi Ka jaanissa. Hankkeen tarkempi kuvaus löytyy erillisliitteestä, joka lähetetään lautakunnalle esityslistan mukana. Erillisliite nro: 1 YVA-menettely Ympäristövaikutusten arviointi eli YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutus ten arviointia ja yhtenäistä huomioonottamista suunnittelus sa ja pää töksenteossa. Menettelyn tavoit teena on lisätä kansalaisten ja eri intressi ryhmien tiedonsaantia sekä mahdollisuuk sia osallistua ja vai kuttaa hankkeiden suun nitteluun. YVA-menettelyssä ei tehdä han ketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista lupa-asioita vaan tuotetaan tietoa päätöksen teon perustaksi. YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, miten hankkeen ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan. Yhteysviranomai nen kokoaa eri tahojen YVA-ohjelmasta an tamat lausunnot ja mielipiteet sekä antaa oman lausuntonsa ohjelmasta. YVA-ohjelman sekä siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta arvioidaan hank keen ympäristövaiku tukset ja laaditaan ympäristövaikutusten ar viointiselostus eli YVA-selostus. Yhteysvi ranomainen pyytää myös YVA-selostukses ta mielipiteet eri tahoilta samalla tavoin kuin YVA-ohjelmastakin. Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslauta kunta on antanut lausunnon YVA-ohjelmas ta , 303. Laadittu YVA-selostus ja yhteysviranomaisen antama lausunto, jossa on huomioitu selostuk sesta annettu pa laute, ovat lupaviranomaisen keskeisintä ai neistoa, jonka perusteella tehdään varsinai nen ympäristölupapäätös. Hankkeen taustasta

25 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Tarve Kajaaniin sijoittuvan biologisen käsittelylaitoksen suunnitteluun on tullut esille aiemmin mm. Kainuun jätevesilieteprojektissa ja Oulun läänin alueellisessa jätesuunnitelmassa (jätehuollon kehittämisohjelma vuosille ). Uuden käsittelylaitoksen tarve perustuu siihen, että tällä hetkellä puhdistamolietteiden käsittelyssä on puutteita: kaikissa kunnissa ei ole nykyvaatimukset täyttäviä kompostointikenttiä ja toimivat kentät ovat liian pieniä. Kainuun ympäristökeskuksen toimesta valmistui vuonna 2007 raportti (Turunen, T Kainuun jätevesilieteprojekti raportti), jossa korostetaan, että Kajaanin seutu muodostaa oman lietteenkäsittelyn kokonaisuuden. Kajaaniin tuodaan jo nyt Sotkamon kunnan lietteet. Raportissa ehdotetaan, että Kajaaniin tulisi rakentaa puhdistamolietteiden ja biojätteiden suljettu kompostointi- tai biokaasulaitos, jonka tuottama biokaasu hyödynnetään energia- tai liikennekäytössä. YVA-menettelyn päätyttyä toimintamallin suunnittelua jatketaan EJK-hankkeessa vuoden 2010 loppuun asti. Tämän jälkeen jatkototeuttaminen siirtyy kuntien vesihuoltolaitosten ja Kainuun jätehuollon kuntayhtymän luomalle toimintamuodolle. Jätteenkäsittelylaitoksen on määrä olla toiminnassa vuonna YVA-ohjelmassa esille tuodut käsittelyvaihtoehdot Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja vertaillaan nykytilaa ja viittä toteutusvaihtoehtoa. Vaihtoehto 0. Nykytila Puhdistamolietteiden aumakompostointi jatkuu Auralassa ja muilla vesihuoltolaitosten käyttämillä kompostointikentillä. Biojätteitä aumakompostoidaan Majasaarenkankaalla ja Hyrynsalmen jätevedenpuhdistamon kompostointikentällä. Muut eloperäiset jätteet (mm. maatalouden-, elintarviketuotannon- ja puutarhajätteet) käsitellään nykyisillä menetelmillä. Vaihtoehto 1. Peuraniemen mädättämö Nykyisen Kajaanin Veden jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennetaan biokaasulaitos, jossa vastaanotetaan Kajaanin seudun ja osa Kehys-Kainuun puhdistamolietteistä. Käsiteltävä jätemäärä on < tonnia/ vuosi. Mädätyksen jälkeen liete kuivataan ja toimite taan jälkikompostointiin nykyiselle Auralan kompostointikentälle tai Majasaarenkankaan jätekeskukseen. Biojätteet aumakompostoidaan Kajaanin Majasaarenkankaan kaatopaikan ja Hyrynsalmen jätevedenpuhdistamon kompostointikentillä. Muut eloperäiset jätteet käsitellään nykyisillä menetelmillä. Vaihtoehto 2. Parkinniemen teollisuusalueen biokaasulaitos Sokajärventien länsipuolella sijaitsevalle Parkinniemen teollisuusalu-

26 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ eelle perustetaan biokaasulaitos, jonka yhteydessä sijaitsee myös jälkikompostointikenttä. Laitoksessa käsitellään puhdistamolietteiden lisäksi myös muita eloperäisiä jätteitä, kuten elintarviketuotannossa ja maataloudessa syntyviä jätteitä. Jätteiden kokonaismäärä olisi maksimissaan tonnia/ vuosi. Vaihtoehto 3. Tihisenniemen biokaasulaitos Vaihtoehto 3 on rauennut arviointimenettelyn aikana, koska alueelle on tullut muita toimintoja. Vaihtoehto 4. Majasaarenkankaan biokaasulaitos Vastaava biokaasulaitos ja samat jätteet sekä jätemäärät kuin vaihtoehdoissa 2 ja 3. Sijainti Majasaarenkankaan kaatopaikalla. Jälkikäsittelytila rakennetaan laitosalueelle. Vaihtoehto 5. Aumakompostointi ja rakeistus Majasaarenkankaalla Vaihtoehdoissa 2 ja 4 mainitut biojätteet aumakompostoidaan Majasaarenkankaalla aumakomposteissa. Kompostoitumista tehostetaan aumojen ilmastoinnilla ja suojauksella. Lietteiden kompostointia voidaan tehostaa rakeistuksella. Vaikutukset ympäristöön ja vaikutusten arviointi Ympäristöarvioinnissa on arvioitu toteutusvaihtoehtojen sijaintipaikkoja. Tarkastelun kohteena ovat olleet etenkin jätteiden kuljetusreitit, jätevesipäästöt pintavesiin, laitoksen haju- ja meluhaitat, sijainnin tuomat synergiaedut sekä vaikutukset kestävään kehitykseen ja luonnonvarojen säilymiseen. Eri toteutusvaihtoehtojen vertailu vaikutusten osalta on esitetty arviointiselostuksen liitteessä 5. Lisätietoja asiasta antaa ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Nykänen, puh , tai sähköpostitse Koko arviointiohjelma on nähtävissä osoitteessa: - Biologinen jätteiden käsittelylaitos, Kajaani Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää biologisten jätteiden käsittelylaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Pohjois-Savon ELY-keskukselle lausuntonaan seuraavaa: Arviointiselostus käsittelee riittävän kattavasti EJK-hankkeeseen valittujen jätteenkäsittelyvaihtoehtojen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Erityisesti ympäristömeluselvitys antaa lisätietoa hankkeen ympäristöterveysvaikutuksista. Arviointiselostuksessa on huomioitu sosiaali- ja terveyslautakunnan

27 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ YVA-ohjelmasta antamassa lausunnossa esitetyt asiat (perustelut jätteenpoltto vaihtoehdosta luopumiselle, hajuhaittojen tarkastelu, poikkeuksellisten tilanteiden huomioiminen ja niiden mahdolliset terveys- ja muut haitat, haittaeläinvaikutukset sekä laitoksen sijaintivaihtoehtojen kokonaisvaikutusten arviointi). Arviointiselostuksessa todetaan, että Parkinniemen teollisuusalue soveltuisi käsittelylaitoksen paikaksi huonommin kuin Peuraniemi tai Majasaarenkangas. Terveydensuojeluviranomaisen kannalta Peuraniemi ei olisi oleellisesti Parkinniemeä parempi vaihtoehto, sillä arviointiselostuksessa ei voida osoittaa etteikö Peuraniemi-vaihtoehdostakin voisi aiheutua ongelmatilanteissa terveyshaittaa. Terveydensuojeluviranomainen katsoo, että esitetyistä jätteenkäsittelylaitoksen vaihtoehdoista tehtyjen selvitysten perusteella sijoittaminen Ma ja saa ren kan kaan jä te kes kuk sen yhteyteen on toteuttamiskelpoisin. Vaik ka Peu ra nie men ja Par kin kan kaan si joi tus paikat oli sivat kin mah dolli sia, tu lee toi minta si joit taa paikkaan, jossa mainit tavaa ter veys hait taa ei ai heu du edes poik keustilanteis sa. Arviointiselostuksessa on esitetty, että yleisten terveysvaikutusten ja asuinympäristön terveellisyyden osalta uusi käsittelylaitos aiheuttaa vähiten terveysriskejä sijoittuessaan Majasaarenkankaalle. Samoin se vahvistaa alueen muodostumista jätteiden käsittelyn ytimeksi Kainuussa. Majasaarenkankaan osalta kuljetusmatkat ovat tosin pidemmät muihin vaihtoehtoihin verrattuna ja se asettaa erityisiä vaatimuksia pintavesien ja jätevesien käsittelylle. Majasaarenkankaan sijainnin sopivuutta puoltaa lisäksi se, että alueelle voidaan tulevaisuudessa sijoittaa mahdollisia muita laitoksen toimintaa tukevia uusia energiantuotantoratkaisuja, joiden mahduttaminen Peura- ja Parkinniemen alueille voisi olla hankalaa. On myös mahdollista, että hyvän sijaintinsa vuoksi Peuraniemen alueelle kohdistuu tulevaisuudessa nykyistä enemmän rakentamispainetta tai muuta maankäyttöä, jota mahdollinen jätekeskus ei tukisi. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin ympäristöterveydenhuollon tulosaluejohtaja Päivi Nykästä, joka oli läsnä lautakunnan kokouksessa asian esittelyn ajan klo 11:52-12:10. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 1, : Biologinen jätteiden käsittelylaitos, Kajaani

28 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotiemme veteraanien palvelusetelin myöntämisperiaatteiden muuttaminen STLTK 76 Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan sotiemme veteraanien palvelusetelin myöntämisperiaatteet seuraavasti: Veteraanien palveluseteliä myönnettiin vuonna 2009 yhteensä 707 henkilölle. Nai sia näistä oli 517 henkilöä ja miehiä 190. Sellaisia leskiä, joille palveluse teli on myön netty edesmen neen puolison veteraanitun nuksen perusteella, oli 170. Ve teraanien palveluseteli on otettu suurella kii tollisuu della vastaan. Palvelunsaajat ovat käyttäneet palveluseteliä lähes pää sääntöi sesti siivouspalveluiden hankkimiseen. Sii vous palveluissa on ollut useana vuonna ve te raanien keskuudessa tarvetta, koska laki sääteisenä kotipalveluna ei siivousta vete raanit yleensä saa. Palveluseteli on paikan nut hyvin tätä puutetta niin veteraanien kuin heidän les kiensä keskuudessa. Siivouspalvelun tuottajan vierailu kodissa on sen päi vän, jopa koko vii kon, merkittävin sosiaali nen tapahtuma, jota veteraanit odottavat ja valmistautuvat mm. kah vitarjoilulla. Palvelu seteli on lisännyt työntekijöitä palveluntuot tajille eli veteraanien palveluse teleillä on ol lut maakunnan työllisyyttä omalta osalta pa rantava vaikutus. Palveluseteleissä oli alunperin toteutusmal lina Suomen Sotaveteraaniliitto ry:ltä saatu idea kustannuksen ja kamista kolmen mak sajan (maakunta, vete raanijärjestöt ja vete raani) kes ken. Maakun tahallituksen päätök sen jälkeen veteraani järjestöt vetäytyivät kuitenkin maksa jan pai kalta vedoten varat tomuuteen ja siihen, että asiasta ei oltu so vittu. Asia valmisteltiin uu delleen ja päädyt tiin esitykseen, jonka mu kaan palvelusetelin saajat olisivat edelleen tun nuksen omaavat veteraanit ja heidän leskensä, mutta kus tannukset jakaantuisivat maakun nan ja ve teraanin tai hänen lesken sä itsensä kesken. Käsitellessään asiaa uu delleen maa kunta hallitus muutti perusteita, joilla palvelusete lin voi saada. Maakuntahal litus edellytti ve teraanien leskiltä sitä, että myös heillä olisi veteraanitunnus, jotta he voisivat saada pal ve lusetelin. Tätä muutos ta ei palveluseteli päätöstä toimeenpantaes sa huomattu ja palveluseteli on myönnetty myös sellaisille veteraanien leskille, joilla omaa veteraani tunnusta ei ole. Vete raanien palvelusetelin saaneista veteraanien leskis tä kuusi on syntynyt vuoden 1935 jälkeen ja vain yksi sotien jälkeen. Veteraanien lesket ovat usein todenneet, että siinä vaiheessa, kun veteraaniaviomies kuo lee, loppuvat kaikki palvelut. Veteraani kuntoutukseen puolisot ovat päässeet yh dessä tun nuksen omaavan puolisonsa kanssa yhtäaikaa. Tässä suh teessa vete raanien leskien mu kaan ottami nen palve lusetelien saajaksi on perusteltua ja on saavuttanut suuren kannatuk sen myös veteraa nitunnuksen omaavien vete raanien piirissä.

29 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Lisätietoja asiasta antaa maakunnallinen veteraaniasiamies Reijo Inget, puh. (08) , ja hallintojohtaja hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh tai sähköpostitse Maakuntahallitus päätti, että veteraanien palveluseteliä myönne tään hakemuksesta kaikille veteraanitun nuksen omanneiden so tiemme veteraaneil le sekä sellaisille tunnuk sen omaaville vete raanien leskille, jotka myöntämisvuoden ai kana täyt tävät vähin tään 65 vuotta ja jotka asuvat va kinaisesti Hyrynsalmen, Paltamon, Puolan gan, Ristijärven, Sotkamon tai Suo mus salmen kun nassa taikka Kajaanin tai Kuh mon kaupun gissa. Muilta osin maakuntahallitus piti palve lusetelin myöntä misperus teet ennallaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi maakuntahallituksen ( ) hyväksymät sotiemme veteraanien palvelusete lin myöntämisperiaatteet. Hyväksyi päätösehdotuksen.

30 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjat STLTK 77 Lautakunnan kokouksessa on nähtävillä seuraavat pöytäkirjat ja kokousmuistiot: 1) Kainuun Työterveys liikelaitoksen johto kunnan pitämän kokouksen pöy täkirja 1/2010 2) Kainuun Ikäihmisten neuvottelukunnan pitämän kokouk sen ko kousmuis tio 1/2010 Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen, puh ja so si aa li- ja ter veys joh taja Tuo mo Pääkkö nen, puh tai säh kö pos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee pöytäkirjat ja kokousmuistiot tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväk seen 1) Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johto kunnan pöytäkirjaan 1/2010 merkittyjä asioita 2) Kainuun Ikäihmisten neuvottelukunnan kokousmuistioon 1/2010 merkittyjä asioita. Hyväksyi päätösehdotuksen.

31 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset STLTK 78 Sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmässä sovittiin , että tulosaluejohtajien vi ran haltijapäätökset vie dään tiedoksi sosiaa li- ja terveyslautakun nalle. Sosiaali- ja terveystoimialan tulosaluejohta jien tekemät viranhaltijapäätökset on saatet tu lau takunnalle tiedoksi edellisen kerran , jonka jälkeen tulosalue johtajat ovat tehneet vi ranhal tijapää töksiä seuraavasti: Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen ajalla :t 3, 26-27, 31, 35,39 ja 43 ovat saatavien poistopäätöksiä Hankintapäätökset: - 1 virtuaalipäätteiden hankinta - 5 suun terveydenhuollon hammaslääkä ripalveluiden hankinta v Effica-sanelulisenssien ja -laitteiden hankintapäätös - 34 videotykin ja kaiuttimien hankinta Satamakatu 2.n neuvotteluhuoneeseen - 38 Terveysportin perustiedonhallintajärjestelmän hankinta Muut päätökset :t 2, 4, 6-25, 29-30, 32-33, 36-37, ja 44 - työsuhteiden täyttöpäätöksiä - tulosalueelta toiselle siirtopäätös - hallintoylihoitajan/laatujohtajan sijausuuspäätös - kuntayhtymän edustajien nimeäminen Kiehimänhovi/rakennustoimikuntaan - erikoissairaanhoidon sarjahoitomaksut alkaen - soten tietohalllinnon esimiestehtävät - päätökset :t ovat hen ki lös tön vuosiloma-, työ aika-, ja vir kamat ka päätöksiä Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen ajalla kuntayhtymän hammaslääkäreille potilas rekisteri Yle-lehden käyttöoikeus - tehostetun kotihoidon lääkekustannusten määrärahan siirtopäätös - FIM-järjestelmän lisenssisopimuksen irtisanominen - Delegointipäätös Sote/TuKeSu projektipäälliköille

32 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Nykänen ajalla päätökset :t ovat henkilöstön koulu tus-, ak tii vi vapaa-, vuosiloma- ja virkamatkapäätöksiä Muut päätökset: - terveydensuojelulain 15 :n sekä elintarvi kelain 15 :n ja 21 :n sekä lääkelain 54 a :n mu kaisia päätöksiä :t tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa päätöksiä :t 1-2 Sairaanhoidon palvelujen tulosaluejohtaja Esa Ahonen ajalla päätökset :t ovat henkilöstön vuosi-, sairaus- ja sätei ly lo ma-, ti la päi nen hoi to- ja lo ma ra ha va paa-, hen ki löstökoulutus-, aktiivi-, työaika- ja tilapäinen hoitovapaa-, pal kal linen virkamatka- ja palkkaus- sekä yksityisasiapäätöksiä Muut päätökset: :t 1 - patologian ylilääkärin irtisanoutuminen päivän lopusta alkaen Hankintapäätökset: :t - Terveysjohtaja Mauno Saari ajalla päätökset :t ovat henkilöstön vuosi-, sairaus- ja säteilyloma-, vir ka matka-, henkilöstökoulu tus-, ak tii vi- ja työaika va paa se kä palkkauspäätöksiä Muut päätökset: :t operatiivisen vastuualuepäällikön ja kirur gian ylilääkärin sijaisuuspäätöksiä - terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen - ylilääkärin työajan käyttö konservatiivisen vastuualueen vastuualuepäällikön tehtävät Hankintapäätökset: 1 - kävelysimulaattorin hankinta Kajaanin seudun sairaalaan Perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara ajalla

33 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ päätökset :t ovat henkilöstön sairaus- ja vuosilomasekä palkkauspäätöksiä Hankintapäätökset:- Muut päätökset: :t sosiaaliohjaajien valintapäätöksiä - toimeentulotuen ohjeiden päivityksen hyväksymispäätös - kehitysvammahuollon hintojen indeksitarkistuspäätös Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen ajalla päätökset :t , ja ovat henkilös tön sairaus- ja vuosiloma- sekä työ ai ka va paa pää tök siä. Viranhaltijapäätösten yhteenvedot on näh tävillä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan hallinto-osastol la, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksessa sekä sosiaali- ja terveyslau takunnan ko kouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei tässä kokouksessa tiedoksi saatettuja viran hal tijapäätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyi päätösehdotuksen.

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta (2009-2012) Muistio 1/2010 Aika: 11.2.2010 klo 10.30 13.10 Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.08.2015 klo 14:00-18:50 Paikka Puhos ja terveyskeskus Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 14:00-18:50 puheenjohtaja

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 03.11.2009 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS 2011

45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS 2011 Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 130 05.05.2010 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 STLTK 130 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 23.05.2013 AIKA 23.05.2013 Klo 10:10-13:00 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:50

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:50 PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Yhteistyötoimikunta 04.11.2014 AIKA 04.11.2014 Klo 09:00-11:50 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2-krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa Hallitus 213 02.12.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2015-2016 H 213 (Valmistelijat: tk-sairaaloiden ja vastaanottojen vastuualuepäällikkö Arja Horto,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon Sosiaali- ja terveyslautakunta 442 21.12.2011 Maakuntahallitus I 19 16.01.2012 Maakuntahallitus I 22 06.02.2012 Maakuntahallitus I 53 26.03.2012 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Saattohoito

Valtuustoaloite: Saattohoito Maakuntavaltuusto 98 07.09.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 34 10.02.2010 Maakuntahallitus I 49 22.02.2010 Maakuntavaltuusto 20 29.03.2010 Valtuustoaloite: Saattohoito 757/18/180/2009 MV 98 STLTK 34

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 220 08.09.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 244 06.10.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 27.10.2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh:

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh: Yhtymähallitus 194 21.11.2012 Yhtymähallitus 134 21.08.2013 Yhtymähallitus 185 06.11.2013 Yhtymähallitus 65 20.05.2015 Yhtymähallitus 135 02.12.2015 Asumispalvelun ostosopimus Hoivakoti Suvanto Oy YhtHall

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone, kaupungintalo, Torikatu 10, Kouvola

Kaupunginhallituksen huone, kaupungintalo, Torikatu 10, Kouvola Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 66 Ikäihmisten lautakunta 25.05.2016 Aika 25.05.2016 klo 16:30-17:12 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen huone, kaupungintalo, Torikatu 10, Kouvola Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite sotiemme veteraanien huomioimisesta juhlavuonna 2017

Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite sotiemme veteraanien huomioimisesta juhlavuonna 2017 Kaupunginvaltuusto 86 17.10.2016 Kaupunginhallitus 343 24.10.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 19.12.2016 Kaupunginhallitus 18 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 12 30.01.2017 Valtuutettu Vilhelm Junnilan

Lisätiedot