KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 10:00-12:49 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 64 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 65 Katsaus sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimiin työllisyyshankkeisiin ja Paltamon täystyöllisyyskokeiluun 66 Kuljetusliike J. Tervosen oikaisuvaatimus muuttokuljetusten hankintapäätökseen 67 Laboratoriopalveluiden hankinta/option käyttäminen Vanhustenhoidon laitosjärjestelyjen IV-vaihe Puitesopimusten mukaiset hinnantarkistukset ja lukien 70 Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuollon 14 :n 1 momentin mukaisten palkkioiden vahvistaminen vuodelle Toistaiseksi voimassa olevan sairaanhoitajan vakanssin perustaminen alkaen 72 Virkojen ja toimien lakkauttaminen sekä uusien toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen alkaen 73 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta 74 Pesulapalveluiden hankintasopimuksen optioaikasopimus ja hinnankorotusilmoitus 75 Lausunto Kainuun ELY-keskuksen jättämästä biologisten jätteiden käsittelylaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (EJK-hanke) 76 Sotiemme veteraanien palvelusetelin myöntämisperiaatteiden muuttaminen 77 Pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Esitys maakunnallisen päihdetyöryhmän laajentamisesta mielenterveys- ja päihdetyöryhmäksi sekä alkoholikumppanuuden jatkaminen

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Katsaus 38

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ KOKOUSAIKA klo 10:00-12:49 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Heikkinen Pekka 10:00-12:49 puheenjohtaja Karjalainen Aki 10:00-12:40 jäsen Poistui :n 81 käsittelyn aikana Kemppainen Aila 10:00-12:49 jäsen Nikulainen Kari 10:00-12:49 jäsen Puurunen Yrjö 10:00-12:49 jäsen Ronkainen Tauno 10:00-12:49 jäsen Tervo Raili 10:00-12:49 jäsen Tolonen Kaisa 10:00-12:49 varapuheenjohtaja Väisänen Sanni 10:00-12:49 jäsen Pyykkönen Kyllikki 10:00-12:49 varajäsen Poissa Moilanen Pentti jäsen Törmänen Anni-Inkeri jäsen Okkonen Mirja varajäsen Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Muut osallistujat Pääkkönen Tuomo 10:00-12:49 sosiaali- ja terveysjohtaja Repo Marjatta 10:00-12:49 sihteeri Haataja Minna 10:00-12:49 mh:n edustaja Ahola-Anttonen Päivi 10:00-11:08 projektipäällikkö Poistui :n 65 esittelyn jälkeen Heikkinen Matti 10:00-11:08 projektipäällikkö Poistui :n 65 esittelyn jälkeen Nurmi Maarit 10:00-11:08 projektipäällikkö Poistui :n 65 esittelyn jälkeen Pikkarainen Marita 10:00-11:08 kehittämispäällikkö Poistui :n 65 esittelyn jälkeen Pölkky-Pieskä Leila 10:00-11:08 toiminnanjohtaja Poistui :n 65 esittelyn jälkeen Härkönen Laila 11:09-11:14 hankintapäällikkö Läsnä :n 66 esittelyn ajan Nykänen Päivi 11:52-12:10 ymp.th:n tulosaluejohtaja Läsnä :n 75 esittelyn ajan ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa Aila Kemppainen Kyllikki Pyykkönen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani, keskiviikkona klo Marjatta Repo, hallintosihteeri

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 63 Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 64 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Aki Karjalaisen ja Aila Kemppaisen. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Aila Kemppaisen ja Kyllikki Pyykkösen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Katsaus sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimiin työllisyyshankkeisiin ja Paltamon täystyöllisyyskokeiluun STLTK 65 Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimat työllisyyshankkeet sekä Paltamon täystyöllisyyskokei lua. So si aali- ja terveystoimi alan hallinnoimia työllisyyshankkei ta ovat Vai kut tavuutta Kai nuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (Kaira) ja Kai nuulainen työ- ja terveyskun non toimintamalli (Kaito) sekä Kun tout tavan työtoiminnan kehittäminen (Kuty). Lisätietoja asiasta antavat kehittämispäällik kö Marita Pikkarainen, puh , ja sosi aali- ja terveysjoh taja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee sen tiedoksi. Kokouksessa asiaa esittelivät kehittämispäällikkö Marita Pikka rainen, pro jek ti pääl likkö Päi vi Aho la-ant tonen Kaira -hanke, projek tipääl likkö Matti Heik kinen Kai to-hanke, pro jek ti pääl lik kö Maa rit Nur mi Ku ty-hanke ja Paltmon täys työllisyys hanketta toiminnanjohtajaleila Pölk ky-pies kä. He poistuivat kokouksesta tämän asian esittelyn jälkeen klo 11:08. Hyväksyi päätösehdotuksen.

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kuljetusliike J. Tervosen oikaisuvaatimus muuttokuljetusten hankintapäätökseen 1149/41/411/2009 STLTK 66 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti , kumota perhepalvelujohtaja Pertti Mark kasen tekemän han kintapäätöksen 3 ja, että hankintakaudella hankitaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimialueella, Kajaanin seudulla muuttokuljetukset alle 50 kilometrin matkoilla ensisijaisesti Kuljetusliike J. Tervoselta ja toissijaisesti Kuljetus-Ässältä sekä yli 50 kilometrin matkoilla muuttokuljetukset hankintaan ensisijaisesti Kuljetus-Ässältä ja toissijaisesti Kuljetusliike J. Tervoselta. Muiden kuntien alueelta selvitetään muuttokuljetukset tapauskohtaisesti. Kuljetusliike J. Tervonen on esittänyt oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemään muuttokuljetusten hankintapäätökseen. Liitteenä olevassa oikaisuvaatimuksessa Kuljetusliike J. Tervonen esittää, että Kuljetus-Ässä/Matti Oksmanin tekemä valitus hylätään ja maakuntahallituksen tekemä hankintapäätös pidetään voimassa. Liite nro: 1 Perhepalvelujohtaja Pertti Markkasen tekemä hankintapäätös ( 3): "Muuttokuljetukset Kainuun maakunta -kun ta yh ty män toimialueella hankintakaudella Ka jaanin seudulle hankitaan ensisijaisesti Kuljetusliike J. Tervoselta ja toissi jaisesti Kuljetus-Ässältä. Muiden kuntien alueelta selvitetään muutot tapauskohtaisesti." Asia esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa. Lautakunnalle lähetetään oheismateriaalina hankintatoimistossa laadittu tarjousten vertailu. Lisätietoja asiasta antavat hankintapäällikkö Laila Härkönen, puh , ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Aho nen, puh , sekä sosi aali- ja terveys joh taja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähkö postitse Teen päätösehdotukseni kokouksessa asian esittelyn jälkeen.

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin hankintapäällikkö Laila Härköstä, joka oli läsnä kokouksessa asian esittelyn aikana klo 11:09-11:14. Hankintatoimisto esittää, että oikaisuvaatimus hylätään aiheettomana ja aikaisempi hankintapäätös pidetään voimassa. Tarjousvertailussa esitetyn oikaisuvaatimuksen mukaan ko. muuttomatkat ovat edullisimpia, mutta lyhemmillä matkoilla toisen tarjoajan muutot ovat vuorostaan edullisimpia. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1) hylätä Kuljetusliike J. Tervo sen oi kai suvaatimuksen ja 2) pysyttää voimassa sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemän päätöksen sekä 3) toteaa, että hankintatoimiston laatiman selvityksen mukaan tarjousvertailussa esi te tyn oi kai su vaa ti muk sen mu kaan ko. muuttomatkat ovat edul li sim pia, mut ta ly hem millä mat koilla toisen tarjoajan muutot ovat vuo ros taan edullisimpia. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 1, : Kuljetusliike J. Tervosen oikaisuvaatimus

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Laboratoriopalveluiden hankinta/option käyttäminen STLTK 67 Kuntaliiton sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna ohjekirjassa tode taan op tiosta: "Palveluhankinnoissa voidaan hankintame nettelyyn sisällyttää myös ns. optioehto, mikä tarkoittaa toisintoa tai jatkosopimusta alkuperäisen sopimuskauden jälkeen alkuperäisen sopimuksen ehdoilla. Optioehdon sisällyttäminen hankintaan tulee ilmoittaa hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä. Option katsotaan sisältyvän hankintaan ja sen arvo lasketaan mukaan hankinnan kokonaisarvioon. Optiota koskevat samat sopimusehdot kuin varsinaista hankintaakin. Option käyttämisestä on tehtävä päätös kolmen vuoden kuluessa siitä, kun alkuperäinen sopimus on tehty. Option käyttö edellyttää ostajan ja myyjän välistä sopimusta option käyttöönotosta. Lisätilauksen ja option käytössä on kyse suorasta hankinnasta eli optio otetaan käyttöön hankintailmoitusta julkaisematta." Kainuun maakunta -kuntayhtymä järjesti tarjouskilpailut laboratoriotutkimuksista ajalle optio 1+1 vuodelle. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi laboratoriopalveluiden hankinnat ajalle kokouksessaan ( 176). Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen, puh , ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuo mo Pääk kö nen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että alihankintana teetettyjen laboratoriotutkimusten hankintaa jatketaan yhdellä vuodella nykyisten toimittajien kanssa käyttämällä optiomahdollisuutta ajalle Hyväksyi päätösehdotuksen.

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustenhoidon laitosjärjestelyjen IV-vaihe STLTK 68 Maakuntahallintoon siirryttäessä tehtiin pe riaatepäätös, että Kai nuun kunnissa olevat ter veyskeskussairaa lat ryhmitellään uudel leen. Ristijärven, Puolangan, Hyrynsalmen, Palta mon ja Vuolijoen vuodeosastot siirret tiin vanhus palvelujen tulosalu eelle. Vanhusten huollon laitosten akuutti paikoille potilaiden ottamisesta päättää lää käri. Toistaiseksi lai toshoidossa olevien po tilaiden ja asiakkai den maksut ja hoi toon ot taminen on sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemällä päätök sellä de legoitu vanhusten huollon ao. tulosyksikön päällikölle. Periaatepäätöksessä sovittiin, että akuuttien paikkojen määrää pienennetään edellä mai ni tussa yksiköissä ja muutoksen kanssa samanaikaisesti tarkas tellaan myös henkilös töraken netta. Lisäksi päätettiin, että no pean diagnostiikan yksi kön valmistuttua jatketaan edelleen vanhus palveluiden yksiköiksi siirty neiden yksiköi den paikkasuhteen tarkas te lua. Vanhustenhoidon laitosjärjestelyjen mukai sesti Vuolijoen vuodeosaston 19 paikkaa sekä Ris tijärven vuode osaston 20 paikkaa ovat akuuttihoidon päättymisen jälkeen sosiaalihuolto lain mukaisia laitoshoidon yk siköitä. Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt vanhustenhoidon laitosjärjestelyjä kokouk sissaan ja sekä Edellä mainittujen linjausten mukaisesti Pal tamon vuodeosastolla akuuttihoito (10 paik kaa) päättyi Sen jälkeen kun muutosvai heessa osastolla hoidettavien hoitopaikka on järjestetty hei dän hoitoansa vastaavalla tavalla, vuodeosasto muuttuu ensin 24 paikkaiseksi ja myöhemmin 20 paikkaiseksi, joista kuutta (6) paikkaa käyte tään lyhytai kaishoitopaikkana. Pitkäaikaiseen hoitoon hoidettavat ohjautu vat seudullisen SAS-työryhmän kautta. Koti- ja omaishoitoa tuetaan järjestämällä kuntouttavaa lyhytaikaista ympärivuoroka tista hoi toa asiakkaiden toi mintakyvyn yllä pitämiseksi ja hoitavan omaisen vapaan mahdollistamisek si. Lyhyt aikaishoitopai koilla tuetaan asiakkaiden toi mintakyvyn ylläpitämistä ja kotona selviy ty mistä yhteis työssä kotihoidon kanssa niin, että kotihoi dossa kartoitetaan ne asiakkaat, jotka eni ten hyötyvät kuntouttavista lyhytai kaishoi to paikoista. Kuntouttavan työotteen käyttö tar koittaa, että asiakkaita kannuste taan ja tuetaan käyttämään jäljellä olevia omia voi mavaro jaan arjen askareissa.

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Näiden muutosten yhteydessä on myös hen kilökuntarakennetta tarkasteltu. Rakenteel listen muutosten seu rauksena on sairaan hoidollista henki löstöä siirtynyt vahvista maan mm. Paltamon koti hoitoa. Sosiaalihuollon laitokselle on tunnusomais ta, että siellä annetaan hoitoa, kuntoutusta ja yllä pitoa erityistä huo lenpitoa vaativille henkilöille, jotka eivät tar vitse sairaalahoi toa, mutta eivät selviä koto na tai muussa avohoidossa säännöllisten sosiaali- ja ter veyspalvelujen järjestämi sestä huolimatta. (Sos TMA perusteista avohoi don ja laitoshoidon määrittelemiseksi.) Lisätietoja asiasta antavat vanhuspalvelu päällikkö Jaana Mäklin, puh ja van huspalvelujohtaja Eija Tolonen puh sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Tuo mo Pääkkönen, puh tai säh köpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, 1) muuttaa Paltamossa vuode osaston sosiaali huoltolain mukaisiksi laitos hoidon pai koiksi alkaen. Paikkoja on al kuun 24 ja lopullinen paikkamäärä tulee olemaan 20. 2) että edellä mainituista 20 pai kasta, kuusi (6) paikkaa käy te tään van hus ten ko tona asu mista tukevina lyhyt ai kais hoito paik koina, jonne asiakkaat ohjau tuvat ensisijaisesti kotihoidosta ja maksut määräy ty vät ly hyt ai kaisen laitoshoidon asiakasmaksujen mu kaisesti. Keskustelun kuluessa sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan si ten, et tä so si aa li- ja ter veys lauta kunta pa laa Pal ta mon lo pulli seen paikkamäärään saa tu aan selvityksen seu duittain ar vioi dusta paik katar pees ta. Hyväksyi päätösehdotuksen.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Puitesopimusten mukaiset hinnantarkistukset ja lukien STLTK 69 Vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen pui tesopimuksen, kehitysvammalain ja vam maispal velulain mukaan järjestettävien pit käaikaisen asumis- ja hoi vapalvelujen puite sopimuksen, mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen sekä lasten/nuorten ym pärivuorokautisen ammatillisen perhekoti hoidon ja lastensuo jelun laitoshoidon puite sopi muksen hintoja on tarkistettu Puitesopimukset ovat olleet voimassa , jonka jälkeen on voi massa op tioaika Hinnat olivat sitovia saakka, jonka jälkeen hinta on muutettavissa vain kerran ka lenterivuodessa. Hintojen nostami sesta/laskemisesta tulee tehdä kirjallinen esitys ja peruste lu kaksi kuukautta etukä teen, jonka perusteella kun tayhtymä kutsuu tarvittaessa palveluntar joajan hintaneuvot teluihin. Kiinteän hin ta-ajan jälkeen hintoja voidaan tarkistaa henkilökus tannusten osuudelta palkkakustannusindeksin (80 %) mukaisesti ja muiden kustannusten osuudelta elinkustannusin deksin (20 %) mukai sesti sekä tarjouspyyn nön sopimusehtojen mukaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puitesopimusten hinnantarkistuksia Silloin hyväksytyssä koosteessa oli virheellisesti Betanian tukipalveluiden osalta vuoden 2009 hinnat. Liitteeseen on koottu palveluntuottajien hin nantarkistusesitysten pohjalta taulukko voimaan tulevista vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen hinnantarkistuksesta ja voimaan tulleen tukipalvelujen hinnankorjauksesta. Liite nro: 2 Lisätietoja asiasta antavat talouspäällikkö Pirjo Selesniemi, puh , ja sosi aali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi voimaan tulleen vanhusten asu mis- ja hoi va palvelujen puitesopimuksen hinnan tarkistuksen sekä voimaan tulleen tukipalvelujen hinnankorjauksen.

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 2, : Puitesopimuksen tarkistetut hinnat

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuollon 14 :n 1 momentin mukaisten palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2010 STLTK 342 Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omistajilta ja haltijoilta. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi. Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät työnantajan ja työntekijän eläkemaksut. Eläinlääkintähuoltoasetuksen mukaan kunnan toimielimen on vahvistettava kuluvan vuoden loppuun mennessä eläinlääkäreiden seuraavaa vuotta koskevat ne palkkiot, jotka eläinlääkäreillä otetaan huo mioon eläinten omistajilta ja haltijoilta periminä ja eläinlääkintähuoltolain 14 :n 1 momentissa tarkoittamina palkkioina. Vuotta 2010 koskeva kyseinen päätös on tehtävä vuoden 2009 loppuun mennessä. Vuoden 2010 palkkioiden enimmäismäärä on enintään ,04 eu roa. Ohjeet on kuntien eläkevakuutuksen yleiskirjeessa 2/2009, Lisäohjeita eläinlääkäreiden palkkioiden vahvistamisesta on Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirjeissä 3/2001 ja 4/2000. Palkkioiden määrä vahvistetaan sekä vakinaisille että sijaiseläinlääkäreille ja myös ulkopuolisille päivystäjille. Eläinlääkäreitä on kuultu hallintomenettelylain edellyttämällä tavalla palkkioita vahvistettaessa. Kunnan monijäsenisen toimielimen on tehtävä vahvistuspäätös mennessä ja toimitettava Kuntien Eläkevakuutukseen mennessä. Lisätietoja asiasta antaa eläinlääkintähuollon vas tuu alue pääl likkö Jyr ki Lap pa lai nen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa eläinlääkintähuoltoasetuksen 14 :n 1 momentin mukaiseksi eläkkeeseenn oikeuttavaksi palkaksi vuodelle 2010 seuraavat: 3. kunnaneläinlääkäri Aila Rautmaa 8 000,00 4. kunnaneläinlääkäri Marko Bogdanoff ,04 5. kunnaneläinlääkäri Marja Pietikäinen ,87 6. kunnaneläinlääkäri Reetta Lehtinen ,00 7. kunnaneläinlääkäri Jyrki Lappalainen ,80

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ kunnaneläinlääkäri Sari Hyvönen , kunnaneläinlääkäri Heli Haukioja , kunnaneläinlääkäri Maria Schildt ,00 STLTK 27 STLTK 70 Viransijaiset, tilapäiset eläinlääkärit sekä ulkopuoliset päivystyseläinlääkärit ,04 Kainuun maakunta -kuntayhtymän alue on eläinlääkintähuollossa yhtenäinen toimialue, jossa toimii kaksi päivystysaluetta yhteistyössä keskenään. Hyväksyi päätösehdotuksen. Edellä olevasta sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemäs tä eläinlääkä reiden eläinlääkintähuolto lain 14 :n 1 mo mentin mukaisten palkkioi den vahvistami nen vuodelle 2010 pää tök sestä 342 on jää nyt pois kunnan eläinlääkäri Marjo Huttusen toi menpidepalk kioi den määrä. Lisätietoja asiasta antaa eläin lääkintähuollon vastuu aluepäällikkö Jyrki Lappalainen, puh tai sähkö pos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta täydentää tekemäänsä päätöstä 342 vahvistamalla kun nan eläinlääkäri Marjo Huttusen osalta vuodelle 2010 eläinlääkintähuoltolain 14 :n 1 mo mentin mukaiseksi eläk keeseen oikeuttavaksi palkkioksi 2.687,00. Hyväksyi päätösehdotuksen. Edellä olevasta sosiaali- ja ter veyslautakunnan ( 342) tekemästä ja ( 27) täydentämästä eläinlääkäreiden eläin lää kin tä huol to lain 14 :n 1 mo men tin mukaisten palkkioiden vah vista mi nen vuo delle 2010 päätöksestä on jäänyt pois kun naneläin lääkäri Ni na Pel to kallion toimenpidepalkkioiden määrä. Hän on ko ko vuo den 2010 vir kava paalla. Toi menpi de palkkioiden määrä laske taan palkal liselle äi tiys vapaan ajalle (88 pv) Kun tien eläkeva kuutukselta saatu jen oh jei den mukaisesti.

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta täydentää ( 342) tekemäänsä ja ( 27) täydentämäänsä päätöstä vahvistamalla kun nan eläin lää käri Ni na Pel to kallion osalta vuo del le 2010 eläinlää kintä huoltolain 14 :n 1 mo men tin mu kai sesti eläk kee seen oikeut tavaksi palkkioksi ,17. Hyväksyi päätösehdotuksen.

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Toistaiseksi voimassa olevan sairaanhoitajan vakanssin perustaminen alkaen STLTK 71 Kainuun keskussairaalan kirurgian polikli nikka on lähetepoliklinikka, joka tuottaa kai nuulai sille erikoissairaanhoidon kirurgisia vastaanottokäyntejä hoidon arviointia ja suunnittelua varten sekä polikliinisia tutkimustoimenpiteitä. Lähetteitä kirurgian poliklinikalle tuli vuonna 2009 yhteensä kappaletta, lähetteistä ortopedian erikois alal le tuli 47 %, yleiskirurgiaan 18 % ja urologialle 13 %. Potilaskontakteja kirurgian poliklinikalla toteutui vuonna 2009 noin , joista varsinaisia käyntejä oli Käyntien määrä kasvoi noin tuhannella edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtui haavahoidol lis ten käyntien, mutta myös ensi- ja uusintakäyntien kasvusta kirur gian po liklinikalla. Käynneistä tapahtui ortopedialla 38,8 %, urologial la 16,2 % ja yleis kirurgialla 19,0 % (jos haavahoitajalla tapahtuneet käynnit lasketaan mukaan, on yleiskirurgian osuus 26 %). Toimenpi teitä ki rurgian poli klinikalla tehdään eniten urologialla. Lääkärin teke miä virtsarakon tä hystyksiä oli vuonna 2009 yhteensä 496 ja koepa lan ottoja eturau hasesta 150. Hoitajan tekemistä tutkimuksista taval li simpia olivat virtsan virtaus- ja residuaalimittaukset. Potilaskäyntien määrän kasvaessa myös hoitotyön tarve on kasvanut. Kulla kin vastaanotolla on oltava hoitaja, joka avustaa tarvittaessa potilas ta ja lääkäriä vastaanoton aikana. Vastaanoton jälkeen hoitaja jär jestää potilaan tarvitsemat jatkotutkimukset ja käynnit sekä ohjaa potilasta jatkohoidon ja -tutkimusten suhteen. Urologian erikoisalalla tarvitaan kaksi (2) hoitajaa vastaanottajaa kohden, koska vas taan ottoon liittyen tehdään paljon toimenpiteitä, lisäksi hoi taja tekee itsenäisesti lääkehoidot ja osan tutkimuksista. Verisuonikirur gian eri kois alan vastaan otolla on runsaasti haavahoidollisia toimen piteitä, jotka hoidetaan ki rurgian poliklinikalla, koska haavapoliklini kan kapasi teetti ei yksin rii tä. Haavahoidon tarve on kasvava vas taanottojen yh teydessä, mikä edellyttää lisähoitajaresurssia ja haa vahoidollisen osaamisen laajen tamista, koska maakunnallisen haa vahoitajan resurssi ei riitä enää näihin tarpeisiin. Operatiivisella vastuualueella kehitetään leikkauspotilaan hoitoa valtakunnallisen suuntauksen mukaiseksi. Polikliinista potilaiden hoitoa/ohjausta lisäämällä pyritään vähentämään vuodeosastolla tapahtuvaa hoitoa. Prepolikliininen toiminta on aloitettu vuonna 2009 tekonivelleikkaukseen tulevien potilaiden osalta ja tulevaisuudessa toimintaa on tarkoitus laajentaa koskemaan myös muita potilasryhmiä. Onnistuakseen ko. toiminta vaatii laadukasta potilasohjausta ja sitoo näin ollen hoitajaresurssia. Nykyisellä hoitajamiehityksellä ei pystytä vastamaan kasvaviin urolo-

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ gisiin ja haavahoidollisiin tarpeisiin eikä lisääntyvään prepolikliiniseen toimintaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään yhden sairaanhoitajan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen vakanssin perustamista operatiiviselle vastuualueelle Kainuun keskussairaalan kirurgian poliklinikalle kasvavan vastaanottotoiminnan aiheuttamaan hoitajaresurssin tarpeen kasvuun. Vuoden 2010 talousarvioon on varattu kirurgian poliklinikalle määrära ha sai raan hoi ta jan vakanssilisäykselle. Lisätietoja asiasta antavat terveysjohtaja Mauno Saari puh , ja sosiaali- ja ter veysjohtaja Tuomo Pääk könen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää maakuntahallitukselle, että se päättää perustaa alkaen toistaiseksi voimassa olevan sairaanhoitajan työsopimussuhteisen vakanssin numero ja hinnoittelutunnus 03HOI030. Hyväksyi päätösehdotuksen.

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Virkojen ja toimien lakkauttaminen sekä uusien toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen alkaen STLTK 72 Maakuntavaltuuston ( 109) hy väksymän hallintosäännön 21 :n mukaan viran ja vakanssin (toistai seksi voimassa olevan työsopimussuhteen) perustamisesta ja lakkauttami sesta päättää maakuntahalli tus. Perustetun viran ja vakanssin palkkauksen vahvistaa ao. viranhaltijan valinnasta päät tävä vi ranomainen. Ennen viranhaltijan palkkauksen vahvista mista tai työsuhteisen palkasta sopimista tulee asiasta kuulla henki löstöjohtajaa. Esityslistan liitteenä on esitykset virkojen ja toimien lakkauttamisesta ja uusien toistai seksi voimassa olevien työ sopimussuh teisten vakanssien perustami sesta. Liite nro: 3 Lisätietoja asiasta antavat sosiaali- ja ter veysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää maa kuntahallitukselle, että se hyväksyy al kaen liitteen nro 3 mu kaisten vir kojen ja työ suhteisten tehtävien (toimien) lakkauttamisesta sekä uusien tois taiseksi voimassa olevien työsopimussuh teisten va kanssien perusta misesta. Kokouksessa jaettiin täydennetty liite virkojen ja työ suh teisten tehtävien (toi mien) lak kauttamisesta sekä uusien tois taiseksi voi massa olevien työso pimussuh teisten va kanssien perustamisesta. Päätettiin, että se liitetään pöytäkirjaan liitteeksi nro 3 ja korvaa esityslistan vastaavan liitteen. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 3, : Virkojen ja toimien lakkauttaminen ja uusien perustaminen (täydennetty) Liite nro 3, : Virkojen ja toimien lakkauttaminen ja uusien perustaminen

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta STLTK 73 Osuuskunta Puolangan Apupiste on ilmoit tanut saapuneella kirjeellä kotihoi to palveluiden korote tut hinnat al kaen. Yritys on Kainuun maakunta-kuntayhtymän palvelusetelijärjestelmässä ja antaa vanhuk sille kotihoitopalvelu ja. Yritys tekee myös siivousta asiakkaan kotona ja antaa asiointi apua ja näi hin palve luihin on mahdollista saada arvonlisävero ton sosiaalipalvelun päätös. KOTIHOITO hinnat ilman arvonlisäveroa 26,20 /h (ent. 23,80 /h) SIIVOUS JA ASIOINTIAPU Alv 0 % Alv 22 % 23,50 /h (ent. 20,20 /h) 28,67 /h (ent. 24,64 /h) Lisätietoja asiasta antavat kotipalveluohjaaja Teija Seppälä, puh ja vanhuspalvelu johtaja Eija Tolonen, puh. (08) , tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoituksen tiedoksi. Hyväksyi päätösehdotuksen.

22 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pesulapalveluiden hankintasopimuksen optioaikasopimus ja hinnankorotusilmoitus STLTK 74 Kainuun maakunta -kuntayhtymä ja Kai nuun Keskuspesula Oy ovat allekirjoittaneet pesulapalveluiden hankintasopi muksen optio ai ka sopi muk sen väliselle ajalle. Sopimus kattaa tilaajan tilaamat pesula- ja korjaus- sekä kuljetuspalvelut Kainuun alueella tarjouspyynnössä määritellyin ehdoin. Sopimus sisältää seuraavat pesulapalvelukokonaisuudet: - sairaaloiden ja hoitokotien potilas- ja liinavaatteiden pesu - sairaaloiden ja hoitokotien sekä keittiö-/siivoustyöntekijöiden työvaatteiden pesu - teknisten toimialojen suojavaatteiden pesu - merkkauspalvelu työ-, potilas- ja liinavaatteisiin - tilastoinnit pesumääristä neljännesvuosittain seuraavan kuukauden loppuun mennessä - käyttökelvottomien tekstiilien lajittelu - puhtaiden tekstiilien tilausohjelman käytön kehittäminen yhdessä käyttäjän kanssa - kaikki pyykki kuljetetaan palvelun tuottajan toimesta sovitusti sovittuihin toimituspisteisiin ja takaisin Hinnat ovat sitovia alkuperäisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. Opitonajan sopimusehdot alkuperäisen sopimuksen ehdoilla, joista tarkennetaan 1. Ostettavat palvelukokonaisuudet -kohtaa puhtaiden tekstiilien tilausohjelman käytön kehittäminen yhdessä käyttäjän kanssa Tästä alkuperäisen sopimuksen kohdasta on sovittu tarkemmin seuraavaa: 1. Tilausjärjestelmän kehittäminen tekstiilitoimitusten yksikkökohtaisesti Kainuun Keskussairaalan, Kuusanmäen Kehitysvammalaitoksen, Kajaanin kaupunginsairaalan, Suomussalmen terveysaseman vuodeosastojen, Kuhmon terveysaseman vuodeosaston ja Sotkamon Terveysaseman vuodeosaston kanssa. 2. Kappaleseurannan kehittäminen toteutuneiden toimitusten mukaisesti laskutus nykysopimuksen mukaisesti, mutta kpl seuranta toteutuneiden yksikkökohtaisten tilausten mukaisesti, jolloin voidaan verrata toimitus- /laskutustapojen erot jatkotarjouspyyntöjä varten sekä rakentaa tekstiilien pesupalveluhinnastoa kappalekohtaiseksi. Tilaaja käyttää pohjana omaa osastotilausohjelmaansa.

23 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Kuljetukset: Tällä sopimuksella tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti palvelun tuottaja vastaa pestävien tekstiilien kuljettamisesta Kainuun maakun ta -kuntayhtymän toimipisteisiin sekä Kainuun keskussairaalan sisäisiin toimituspaikkoihin ja takaisin. Tarkennetaan optiosopimuksen Kainuun Keskussairaalan sisäisen kuljetuksen järjestelyt seuraavasti: Itella Oy:n toimesta puhdas pyyk ki kuljetetaan arkipäivisin keskussairaalan tiloihin ja likainen pyykki pois siten, että kuljetukset eivät kulje samanaikaisesti. Lisäksi lauantaisin haetaan likainen pyykki. Kainuun Keskuspesula Oy on saapuneella ilmoituksellaan ilmoittanut hinnankorotuksesta seuraavaa: "Viitaten pesulapalveluiden hankintasopimukseen kohtaan hinnoista, jonka mukaisesti hinnat ovat sitovia saakka. Tämän jälkeen hintojen tarkistusperus teena käytetään Tilastokeskuksen julkaisemaa pesu- ja tekstiilivuokraustoiminnan kustan nusindeksiä (1990=100) hinnantarkistushetkellä tuoreimpia saatavil la olevia 12 kk:n kehitystä kuvaavia lukuja. Hinnantarkistus suorite taan Viitaten edelleen pesulapalvelusopimukseen hinnantarkistusilmoitukseen todetaan seuraavaa. Hinnantarkistus perustuu sopimuksessa mainittuun oheistettuun Tilastokeskuksen julkaisemaan pesu- ja tekstii livuokraustoiminnan kustannusindeksiä (1990=100) hinnantarkistushetkellä tuoreim paan kustannusindeksi lukuun. Näin ollen esittä mämme hinnankoro tus 2,1 % perustuu edellä mainittuihin tilas tokeskuksen lukuihin. Ko rotamme pesulapalvelusopimuksemme hintoja ,1 %." Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen, puh , ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuo mo Pääk kö nen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi 1) pesulapalveluiden hankintasopimuksen optioaikasopimuksen ajalle sekä 2) Kainuun Keskuspesula Oy:n ilmoituksen 2,1 % suuruisesta hinnankorotuksesta pesulapalveluihin alkaen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

24 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lausunto Kainuun ELY-keskuksen jättämästä biologisten jätteiden käsittelylaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (EJK-hanke) STLTK 75 Pohjois-Savon ELY-keskus (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) on pyytä nyt Kainuun maakunta -kuntayhty mältä lausuntoa Eloperäiset jätteet kiertoon -EU-hanketta (EJK-hanke) koskevasta ym päristövaikutus ten arvioin tiselostuksesta (nk. YVA-selostus). Kainuun ELY-keskuk sen (ent. Kainuun ympäristökeskus) toteut taman hankkeen tavoit teena on löy tää sopi va biologinen käsittelymalli pääosin Kai nuun alueella synty välle eloperäiselle jät teelle. Jätteiden käsittelypaikka sijaitsisi Ka jaanissa. Hankkeen tarkempi kuvaus löytyy erillisliitteestä, joka lähetetään lautakunnalle esityslistan mukana. Erillisliite nro: 1 YVA-menettely Ympäristövaikutusten arviointi eli YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutus ten arviointia ja yhtenäistä huomioonottamista suunnittelus sa ja pää töksenteossa. Menettelyn tavoit teena on lisätä kansalaisten ja eri intressi ryhmien tiedonsaantia sekä mahdollisuuk sia osallistua ja vai kuttaa hankkeiden suun nitteluun. YVA-menettelyssä ei tehdä han ketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista lupa-asioita vaan tuotetaan tietoa päätöksen teon perustaksi. YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, miten hankkeen ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan. Yhteysviranomai nen kokoaa eri tahojen YVA-ohjelmasta an tamat lausunnot ja mielipiteet sekä antaa oman lausuntonsa ohjelmasta. YVA-ohjelman sekä siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta arvioidaan hank keen ympäristövaiku tukset ja laaditaan ympäristövaikutusten ar viointiselostus eli YVA-selostus. Yhteysvi ranomainen pyytää myös YVA-selostukses ta mielipiteet eri tahoilta samalla tavoin kuin YVA-ohjelmastakin. Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslauta kunta on antanut lausunnon YVA-ohjelmas ta , 303. Laadittu YVA-selostus ja yhteysviranomaisen antama lausunto, jossa on huomioitu selostuk sesta annettu pa laute, ovat lupaviranomaisen keskeisintä ai neistoa, jonka perusteella tehdään varsinai nen ympäristölupapäätös. Hankkeen taustasta

25 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Tarve Kajaaniin sijoittuvan biologisen käsittelylaitoksen suunnitteluun on tullut esille aiemmin mm. Kainuun jätevesilieteprojektissa ja Oulun läänin alueellisessa jätesuunnitelmassa (jätehuollon kehittämisohjelma vuosille ). Uuden käsittelylaitoksen tarve perustuu siihen, että tällä hetkellä puhdistamolietteiden käsittelyssä on puutteita: kaikissa kunnissa ei ole nykyvaatimukset täyttäviä kompostointikenttiä ja toimivat kentät ovat liian pieniä. Kainuun ympäristökeskuksen toimesta valmistui vuonna 2007 raportti (Turunen, T Kainuun jätevesilieteprojekti raportti), jossa korostetaan, että Kajaanin seutu muodostaa oman lietteenkäsittelyn kokonaisuuden. Kajaaniin tuodaan jo nyt Sotkamon kunnan lietteet. Raportissa ehdotetaan, että Kajaaniin tulisi rakentaa puhdistamolietteiden ja biojätteiden suljettu kompostointi- tai biokaasulaitos, jonka tuottama biokaasu hyödynnetään energia- tai liikennekäytössä. YVA-menettelyn päätyttyä toimintamallin suunnittelua jatketaan EJK-hankkeessa vuoden 2010 loppuun asti. Tämän jälkeen jatkototeuttaminen siirtyy kuntien vesihuoltolaitosten ja Kainuun jätehuollon kuntayhtymän luomalle toimintamuodolle. Jätteenkäsittelylaitoksen on määrä olla toiminnassa vuonna YVA-ohjelmassa esille tuodut käsittelyvaihtoehdot Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja vertaillaan nykytilaa ja viittä toteutusvaihtoehtoa. Vaihtoehto 0. Nykytila Puhdistamolietteiden aumakompostointi jatkuu Auralassa ja muilla vesihuoltolaitosten käyttämillä kompostointikentillä. Biojätteitä aumakompostoidaan Majasaarenkankaalla ja Hyrynsalmen jätevedenpuhdistamon kompostointikentällä. Muut eloperäiset jätteet (mm. maatalouden-, elintarviketuotannon- ja puutarhajätteet) käsitellään nykyisillä menetelmillä. Vaihtoehto 1. Peuraniemen mädättämö Nykyisen Kajaanin Veden jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennetaan biokaasulaitos, jossa vastaanotetaan Kajaanin seudun ja osa Kehys-Kainuun puhdistamolietteistä. Käsiteltävä jätemäärä on < tonnia/ vuosi. Mädätyksen jälkeen liete kuivataan ja toimite taan jälkikompostointiin nykyiselle Auralan kompostointikentälle tai Majasaarenkankaan jätekeskukseen. Biojätteet aumakompostoidaan Kajaanin Majasaarenkankaan kaatopaikan ja Hyrynsalmen jätevedenpuhdistamon kompostointikentillä. Muut eloperäiset jätteet käsitellään nykyisillä menetelmillä. Vaihtoehto 2. Parkinniemen teollisuusalueen biokaasulaitos Sokajärventien länsipuolella sijaitsevalle Parkinniemen teollisuusalu-

26 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ eelle perustetaan biokaasulaitos, jonka yhteydessä sijaitsee myös jälkikompostointikenttä. Laitoksessa käsitellään puhdistamolietteiden lisäksi myös muita eloperäisiä jätteitä, kuten elintarviketuotannossa ja maataloudessa syntyviä jätteitä. Jätteiden kokonaismäärä olisi maksimissaan tonnia/ vuosi. Vaihtoehto 3. Tihisenniemen biokaasulaitos Vaihtoehto 3 on rauennut arviointimenettelyn aikana, koska alueelle on tullut muita toimintoja. Vaihtoehto 4. Majasaarenkankaan biokaasulaitos Vastaava biokaasulaitos ja samat jätteet sekä jätemäärät kuin vaihtoehdoissa 2 ja 3. Sijainti Majasaarenkankaan kaatopaikalla. Jälkikäsittelytila rakennetaan laitosalueelle. Vaihtoehto 5. Aumakompostointi ja rakeistus Majasaarenkankaalla Vaihtoehdoissa 2 ja 4 mainitut biojätteet aumakompostoidaan Majasaarenkankaalla aumakomposteissa. Kompostoitumista tehostetaan aumojen ilmastoinnilla ja suojauksella. Lietteiden kompostointia voidaan tehostaa rakeistuksella. Vaikutukset ympäristöön ja vaikutusten arviointi Ympäristöarvioinnissa on arvioitu toteutusvaihtoehtojen sijaintipaikkoja. Tarkastelun kohteena ovat olleet etenkin jätteiden kuljetusreitit, jätevesipäästöt pintavesiin, laitoksen haju- ja meluhaitat, sijainnin tuomat synergiaedut sekä vaikutukset kestävään kehitykseen ja luonnonvarojen säilymiseen. Eri toteutusvaihtoehtojen vertailu vaikutusten osalta on esitetty arviointiselostuksen liitteessä 5. Lisätietoja asiasta antaa ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Nykänen, puh , tai sähköpostitse Koko arviointiohjelma on nähtävissä osoitteessa: - Biologinen jätteiden käsittelylaitos, Kajaani Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää biologisten jätteiden käsittelylaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Pohjois-Savon ELY-keskukselle lausuntonaan seuraavaa: Arviointiselostus käsittelee riittävän kattavasti EJK-hankkeeseen valittujen jätteenkäsittelyvaihtoehtojen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Erityisesti ympäristömeluselvitys antaa lisätietoa hankkeen ympäristöterveysvaikutuksista. Arviointiselostuksessa on huomioitu sosiaali- ja terveyslautakunnan

27 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ YVA-ohjelmasta antamassa lausunnossa esitetyt asiat (perustelut jätteenpoltto vaihtoehdosta luopumiselle, hajuhaittojen tarkastelu, poikkeuksellisten tilanteiden huomioiminen ja niiden mahdolliset terveys- ja muut haitat, haittaeläinvaikutukset sekä laitoksen sijaintivaihtoehtojen kokonaisvaikutusten arviointi). Arviointiselostuksessa todetaan, että Parkinniemen teollisuusalue soveltuisi käsittelylaitoksen paikaksi huonommin kuin Peuraniemi tai Majasaarenkangas. Terveydensuojeluviranomaisen kannalta Peuraniemi ei olisi oleellisesti Parkinniemeä parempi vaihtoehto, sillä arviointiselostuksessa ei voida osoittaa etteikö Peuraniemi-vaihtoehdostakin voisi aiheutua ongelmatilanteissa terveyshaittaa. Terveydensuojeluviranomainen katsoo, että esitetyistä jätteenkäsittelylaitoksen vaihtoehdoista tehtyjen selvitysten perusteella sijoittaminen Ma ja saa ren kan kaan jä te kes kuk sen yhteyteen on toteuttamiskelpoisin. Vaik ka Peu ra nie men ja Par kin kan kaan si joi tus paikat oli sivat kin mah dolli sia, tu lee toi minta si joit taa paikkaan, jossa mainit tavaa ter veys hait taa ei ai heu du edes poik keustilanteis sa. Arviointiselostuksessa on esitetty, että yleisten terveysvaikutusten ja asuinympäristön terveellisyyden osalta uusi käsittelylaitos aiheuttaa vähiten terveysriskejä sijoittuessaan Majasaarenkankaalle. Samoin se vahvistaa alueen muodostumista jätteiden käsittelyn ytimeksi Kainuussa. Majasaarenkankaan osalta kuljetusmatkat ovat tosin pidemmät muihin vaihtoehtoihin verrattuna ja se asettaa erityisiä vaatimuksia pintavesien ja jätevesien käsittelylle. Majasaarenkankaan sijainnin sopivuutta puoltaa lisäksi se, että alueelle voidaan tulevaisuudessa sijoittaa mahdollisia muita laitoksen toimintaa tukevia uusia energiantuotantoratkaisuja, joiden mahduttaminen Peura- ja Parkinniemen alueille voisi olla hankalaa. On myös mahdollista, että hyvän sijaintinsa vuoksi Peuraniemen alueelle kohdistuu tulevaisuudessa nykyistä enemmän rakentamispainetta tai muuta maankäyttöä, jota mahdollinen jätekeskus ei tukisi. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin ympäristöterveydenhuollon tulosaluejohtaja Päivi Nykästä, joka oli läsnä lautakunnan kokouksessa asian esittelyn ajan klo 11:52-12:10. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 1, : Biologinen jätteiden käsittelylaitos, Kajaani

28 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotiemme veteraanien palvelusetelin myöntämisperiaatteiden muuttaminen STLTK 76 Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan sotiemme veteraanien palvelusetelin myöntämisperiaatteet seuraavasti: Veteraanien palveluseteliä myönnettiin vuonna 2009 yhteensä 707 henkilölle. Nai sia näistä oli 517 henkilöä ja miehiä 190. Sellaisia leskiä, joille palveluse teli on myön netty edesmen neen puolison veteraanitun nuksen perusteella, oli 170. Ve teraanien palveluseteli on otettu suurella kii tollisuu della vastaan. Palvelunsaajat ovat käyttäneet palveluseteliä lähes pää sääntöi sesti siivouspalveluiden hankkimiseen. Sii vous palveluissa on ollut useana vuonna ve te raanien keskuudessa tarvetta, koska laki sääteisenä kotipalveluna ei siivousta vete raanit yleensä saa. Palveluseteli on paikan nut hyvin tätä puutetta niin veteraanien kuin heidän les kiensä keskuudessa. Siivouspalvelun tuottajan vierailu kodissa on sen päi vän, jopa koko vii kon, merkittävin sosiaali nen tapahtuma, jota veteraanit odottavat ja valmistautuvat mm. kah vitarjoilulla. Palvelu seteli on lisännyt työntekijöitä palveluntuot tajille eli veteraanien palveluse teleillä on ol lut maakunnan työllisyyttä omalta osalta pa rantava vaikutus. Palveluseteleissä oli alunperin toteutusmal lina Suomen Sotaveteraaniliitto ry:ltä saatu idea kustannuksen ja kamista kolmen mak sajan (maakunta, vete raanijärjestöt ja vete raani) kes ken. Maakun tahallituksen päätök sen jälkeen veteraani järjestöt vetäytyivät kuitenkin maksa jan pai kalta vedoten varat tomuuteen ja siihen, että asiasta ei oltu so vittu. Asia valmisteltiin uu delleen ja päädyt tiin esitykseen, jonka mu kaan palvelusetelin saajat olisivat edelleen tun nuksen omaavat veteraanit ja heidän leskensä, mutta kus tannukset jakaantuisivat maakun nan ja ve teraanin tai hänen lesken sä itsensä kesken. Käsitellessään asiaa uu delleen maa kunta hallitus muutti perusteita, joilla palvelusete lin voi saada. Maakuntahal litus edellytti ve teraanien leskiltä sitä, että myös heillä olisi veteraanitunnus, jotta he voisivat saada pal ve lusetelin. Tätä muutos ta ei palveluseteli päätöstä toimeenpantaes sa huomattu ja palveluseteli on myönnetty myös sellaisille veteraanien leskille, joilla omaa veteraani tunnusta ei ole. Vete raanien palvelusetelin saaneista veteraanien leskis tä kuusi on syntynyt vuoden 1935 jälkeen ja vain yksi sotien jälkeen. Veteraanien lesket ovat usein todenneet, että siinä vaiheessa, kun veteraaniaviomies kuo lee, loppuvat kaikki palvelut. Veteraani kuntoutukseen puolisot ovat päässeet yh dessä tun nuksen omaavan puolisonsa kanssa yhtäaikaa. Tässä suh teessa vete raanien leskien mu kaan ottami nen palve lusetelien saajaksi on perusteltua ja on saavuttanut suuren kannatuk sen myös veteraa nitunnuksen omaavien vete raanien piirissä.

29 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Lisätietoja asiasta antaa maakunnallinen veteraaniasiamies Reijo Inget, puh. (08) , ja hallintojohtaja hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh tai sähköpostitse Maakuntahallitus päätti, että veteraanien palveluseteliä myönne tään hakemuksesta kaikille veteraanitun nuksen omanneiden so tiemme veteraaneil le sekä sellaisille tunnuk sen omaaville vete raanien leskille, jotka myöntämisvuoden ai kana täyt tävät vähin tään 65 vuotta ja jotka asuvat va kinaisesti Hyrynsalmen, Paltamon, Puolan gan, Ristijärven, Sotkamon tai Suo mus salmen kun nassa taikka Kajaanin tai Kuh mon kaupun gissa. Muilta osin maakuntahallitus piti palve lusetelin myöntä misperus teet ennallaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi maakuntahallituksen ( ) hyväksymät sotiemme veteraanien palvelusete lin myöntämisperiaatteet. Hyväksyi päätösehdotuksen.

30 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjat STLTK 77 Lautakunnan kokouksessa on nähtävillä seuraavat pöytäkirjat ja kokousmuistiot: 1) Kainuun Työterveys liikelaitoksen johto kunnan pitämän kokouksen pöy täkirja 1/2010 2) Kainuun Ikäihmisten neuvottelukunnan pitämän kokouk sen ko kousmuis tio 1/2010 Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen, puh ja so si aa li- ja ter veys joh taja Tuo mo Pääkkö nen, puh tai säh kö pos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee pöytäkirjat ja kokousmuistiot tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväk seen 1) Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johto kunnan pöytäkirjaan 1/2010 merkittyjä asioita 2) Kainuun Ikäihmisten neuvottelukunnan kokousmuistioon 1/2010 merkittyjä asioita. Hyväksyi päätösehdotuksen.

31 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset STLTK 78 Sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmässä sovittiin , että tulosaluejohtajien vi ran haltijapäätökset vie dään tiedoksi sosiaa li- ja terveyslautakun nalle. Sosiaali- ja terveystoimialan tulosaluejohta jien tekemät viranhaltijapäätökset on saatet tu lau takunnalle tiedoksi edellisen kerran , jonka jälkeen tulosalue johtajat ovat tehneet vi ranhal tijapää töksiä seuraavasti: Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen ajalla :t 3, 26-27, 31, 35,39 ja 43 ovat saatavien poistopäätöksiä Hankintapäätökset: - 1 virtuaalipäätteiden hankinta - 5 suun terveydenhuollon hammaslääkä ripalveluiden hankinta v Effica-sanelulisenssien ja -laitteiden hankintapäätös - 34 videotykin ja kaiuttimien hankinta Satamakatu 2.n neuvotteluhuoneeseen - 38 Terveysportin perustiedonhallintajärjestelmän hankinta Muut päätökset :t 2, 4, 6-25, 29-30, 32-33, 36-37, ja 44 - työsuhteiden täyttöpäätöksiä - tulosalueelta toiselle siirtopäätös - hallintoylihoitajan/laatujohtajan sijausuuspäätös - kuntayhtymän edustajien nimeäminen Kiehimänhovi/rakennustoimikuntaan - erikoissairaanhoidon sarjahoitomaksut alkaen - soten tietohalllinnon esimiestehtävät - päätökset :t ovat hen ki lös tön vuosiloma-, työ aika-, ja vir kamat ka päätöksiä Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen ajalla kuntayhtymän hammaslääkäreille potilas rekisteri Yle-lehden käyttöoikeus - tehostetun kotihoidon lääkekustannusten määrärahan siirtopäätös - FIM-järjestelmän lisenssisopimuksen irtisanominen - Delegointipäätös Sote/TuKeSu projektipäälliköille

32 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Nykänen ajalla päätökset :t ovat henkilöstön koulu tus-, ak tii vi vapaa-, vuosiloma- ja virkamatkapäätöksiä Muut päätökset: - terveydensuojelulain 15 :n sekä elintarvi kelain 15 :n ja 21 :n sekä lääkelain 54 a :n mu kaisia päätöksiä :t tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa päätöksiä :t 1-2 Sairaanhoidon palvelujen tulosaluejohtaja Esa Ahonen ajalla päätökset :t ovat henkilöstön vuosi-, sairaus- ja sätei ly lo ma-, ti la päi nen hoi to- ja lo ma ra ha va paa-, hen ki löstökoulutus-, aktiivi-, työaika- ja tilapäinen hoitovapaa-, pal kal linen virkamatka- ja palkkaus- sekä yksityisasiapäätöksiä Muut päätökset: :t 1 - patologian ylilääkärin irtisanoutuminen päivän lopusta alkaen Hankintapäätökset: :t - Terveysjohtaja Mauno Saari ajalla päätökset :t ovat henkilöstön vuosi-, sairaus- ja säteilyloma-, vir ka matka-, henkilöstökoulu tus-, ak tii vi- ja työaika va paa se kä palkkauspäätöksiä Muut päätökset: :t operatiivisen vastuualuepäällikön ja kirur gian ylilääkärin sijaisuuspäätöksiä - terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen - ylilääkärin työajan käyttö konservatiivisen vastuualueen vastuualuepäällikön tehtävät Hankintapäätökset: 1 - kävelysimulaattorin hankinta Kajaanin seudun sairaalaan Perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara ajalla

33 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ päätökset :t ovat henkilöstön sairaus- ja vuosilomasekä palkkauspäätöksiä Hankintapäätökset:- Muut päätökset: :t sosiaaliohjaajien valintapäätöksiä - toimeentulotuen ohjeiden päivityksen hyväksymispäätös - kehitysvammahuollon hintojen indeksitarkistuspäätös Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen ajalla päätökset :t , ja ovat henkilös tön sairaus- ja vuosiloma- sekä työ ai ka va paa pää tök siä. Viranhaltijapäätösten yhteenvedot on näh tävillä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan hallinto-osastol la, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksessa sekä sosiaali- ja terveyslau takunnan ko kouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei tässä kokouksessa tiedoksi saatettuja viran hal tijapäätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyi päätösehdotuksen.

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 17/2009 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 17/2009 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2009 AIKA 16.12.2009 Klo 10:00-14:24 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2010 AIKA 17.11.2010 Klo 10:00-11:51 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.05.2010 AIKA 05.05.2010 Klo 10:00-13:45 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2010 AIKA 16.06.2010 Klo 13:30-17:04 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2012 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2012 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.05.2012 AIKA 02.05.2012 Klo 10:00-15:15 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.04.2012 AIKA 11.04.2012 Klo 10:00-14:15 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.02.2009 AIKA 11.02.2009 Klo 10:00-14:17 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hallitus 25.03.2015 AIKA 25.03.2015 Klo 10:00-15:35 Tauko: klo 12:10-13:06 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 Klo 09:06-12:05 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus-

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2010 1. Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, 2. krs:n neuvotteluhuone, Kauppakatu 1, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2010 1. Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, 2. krs:n neuvotteluhuone, Kauppakatu 1, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 Maakuntahallitus I 16.08.2010 AIKA 16.08.2010 Klo 10:05-12:02 PAIKKA Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, 2. krs:n neuvotteluhuone, Kauppakatu 1, Kajaani

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:30-20:05 PAIKKA Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 24.05.2012 klo 17:00-20:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Perusturvaltk 30.01.2008

Perusturvaltk 30.01.2008 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 Perusturvaltk 30.01.2008 AIKA 30.01.2008 klo 18:00-20:15 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.1.2010 alkaen

Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.1.2010 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 362 16.12.2009 Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.1.2010 alkaen STLTK 362 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2011 104. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2011 104. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2011 104 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 22.02.2011 klo 18:00-20:30 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 Maakuntahallitus I 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:45-14:22 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot