TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA"

Transkriptio

1 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TAUSTA Kaupunginhallitus päätti perustaa talouden tasapainottamisryhmän ja nimesi siihen luottamushenkilöjäseniksi Tuomo Småttin, Harri Rämön, Mari Peräkiven, Marita Markkulan, Heli Piiraisen, Matti Humalojan ja Mika Setälän ja viranhaltijajäseniksi kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren, talouspäällikkö Mari Puhka-Suden ja henkilöstöpäällikkö Briitta-Liisa Sinivuoren sekä antoi ryhmälle oikeuden käyttää työssään tarvittaessa apuna ulkopuolista asiantuntijaa. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että talouden tasapainottamisohjelman tuli olla valmis 7.6. mennessä. Työryhmä kokoontui maalis-kesäkuussa yhteensä 5 kertaa. Työryhmän puheenjohtajana toimi Matti Humaloja, varapuheenjohtajana Heli Piirainen ja sihteerinä Mari Puhka-Susi. Talouden tasapainottamisryhmän toimeksiannosta BDO Audiator Oy teki liitteenä 1 olevan kaupungin toiminnan ja talouden analyysin, jonka tulokset esiteltiin valtuustolle Lisäksi huhtikuussa talouden tasapainottamisryhmä toimitti toimintayksiköiden vastuuhenkilöille ja koko henkilöstölle kirjeen talouden tasapainottamiseen liittyen, jossa toivoi henkilöstön sitoutuvan kaupungin talouden tasapainottamistalkoisiin ja rohkeasti esittävän konkreettisia talouden tasapainottamiskeinoja jo heti vuodelle ja sitä seuraaville vuosille -. Keinovalikoiman todettiin voivan koostua hyvin erilaisista keinoista sisältäen sekä pienempiä että isompia asioita. Talouden tasapainottamisryhmän käsiteltäväksi saapuikin mukava määrä talouden tasapainottamiskeinoesityksiä, joista kiitos henkilöstölle! Valtaosa esityksistä on sisällytetty talouden tasapainottamisohjelmaan tai huomioitu suoraan vuoden talousarvion 1. muutokseen. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT Seuraavana on toteuttamiskelpoisia, yksilöityjä talouden tasapainottamiskeinoja. Osassa on arvioitu myös euro. Osa merkitsee selkeää muutosta nykyiseen palveluverkkoon ja -tasoon. KÄYTTÖTALOUS Tehtävätasoittaiset talouden tasapainottamiskeinot TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) TARKASTUSTOIMI Kokouskahvituksen ja muiden ravitsemispalvelujen poisto 1.9. lukien TARKASTUSTOIMI

2 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) HALLINTOTOIMI Luottamustoimielimet Apulaiskaupunginjohtajan jääminen osa-aikaeläkkeelle 1.9. lukien ja eläkkeelle 1.5. lukien ja ko. virkaa ei täytetä, vakanssinro 151 * Kokouskahvituksien poisto (valtuusto, kaupunginhallitus, kaupunkisuunnittelulautakunta, valmistelutoimikunta jne.) 1.9. lukien Seutuhallinto: Seutujohtajan vakanssi ei jatku 1.1., kuntarahaosuudet saa olla vuosittain enintään 1 e/asukas Muistamissäännön päivitys ja tarkistus etuisuuksien osalta, voimaan 1.1. lukien Kokousmäärien tarkistaminen, kokouksia vain kuin välttämättömiä asioita käsiteltäväksi Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen, kaupunginhallitus vuonna (aikaisintaan 1.2. lukien) Vapaa-aikalautakunnan ja koulutuslautakunnan yhdistäminen seuraavan valtuustokauden alusta Hallinto- ja toimistopalvelut Hallintosihteerin jääminen osa-aikaeläkkeelle 1.1., vakanssinro 1532, ei sijaista vaan hoidetaan sisäisin tehtäväjärjestelyin Palvelusihteeri,5, vakanssinro 15311, ei täytetä eläköitymisen jälkeen Viestinnän ja markkinoinnin määrärahojen vähennys 1.1. lukien Talouspalvelut Taloussihteerin virkaa ei täytetä, vakanssinro * Henkilöstöpalvelut Palkattomien harjoittelijoiden ruokailuetuuden poisto 1.1. lukien (sisältään arvion ulkoisesta tulosta tilapalvelujen ruokapalveluihin 16. euroa) Siviilipalvelusmiesten varaus yksi 1.1. lukien (vähennys 2 v. verrattuna) Palkkatukilaisten varaus 2 henkilötyövuotta 1.1. lukien (vähennys 3 v. verrattuna, Välityömarkkinat-projekti päättyy) Elinkeinopalvelut Muihin palveluihin varatun määrärahan vähennys 2 2 Elinkeinopalvelujen toiminnan järjestäminen selvitetään valtuustosopimuksen mukaan mennessä, päätöksentekoon tulossa, että Vasken sopimus irtisanotaan ja neuvotellaan uusi sopimus voimaan 1.1. lukien 2 2 HALLINTOTOIMI * Apulaiskaupunginjohtajan jääminen osa-aikaeläkkeelle 1.9. lukien ja taloussihteerin virkaa ei täytetä on vuoden osalta huomioitu jo talousarvion 1. muutoksen yhteydessä. MAANKÄYTTÖPALVELUT Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut Kaavoituksen taksoja ei ole tarkistettu vuosiin, aihetta tuntuvaan tarkistukseen viimeistään 1.1. lukien Tonttien hintojen tarkistus viimeistään 1.1. lukien Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan taksoja tarkistettu 1.1. lukien, uusi lisätarkistus 1.1. lukien, vähintään 5 prosenttia Paikkatietopalvelut Kiinteistötoimituksen taksoja tarkistettu 1.1. lukien, uusi lisätarkistus 1.1. lukien, vähintään 5 prosenttia MAANKÄYTTÖPALVELUT

3 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) SOSIAALITYÖ Perusturvajohtajan viran hoitaminen sisäisin tehtäväjärjestelyin 1.8. lukien Työmarkkinatuen kuntaosuuden nousun vähintään pysäyttäminen mm. käynnissä olevan Kuntakokeilu-hankkeen sekä kuntouttavan työtoiminnan avulla. Lastensuojelun kustannusten nousun pysäyttäminen: selvitetään, mitä voitaisiin tehdä - mitä muita keinoja on kuin henkilöstöresurssien lisääminen esim. toimintatavat? Pohdittava tarvittaessa myös, miten henkilöstöresursseja voidaan kohdentaa uudelleen perusturvassa siten, että ne kohdentuvat tarkoituksenmukaisesti. Lähtökohtaisesti kokonaishenkilöstömäärä ei voi kasvaa. Huomioitava Yhdyskuntateknisten palvelujen kohdalta: Puistoissa tehdään polttopuuksi vuosittain klapeja yli oman tarpeen: hyödynnetään niitä sosiaalitoimen asiakkaille, joille Akaa nyt ostaa klapeja hintaa 65 e/ m 3 SOSIAALITYÖ LASTEN PÄIVÄHOITO Kesäpäivystyskeskitys aikaisempia vuosia tiukempi. Päivystävinä päiväkoteina toimivat Pajantien päiväkoti ja yksityinen päiväkoti Tenava Toivo. Päivähoidon toiminnan keskittäminen tuo säästöä myös tekniselle toimelle. Kesä- yms. loma-aikojen keskittämisen tulee jatkua pysyvästi. Aikaisempia vuosia enemmän keskitetään henkilöstön kesälomia, tarjotaan mahdollisuutta käyttää lomarahavapaita tms. Tavoitteena on myös sairauspoissaolojen ratkaiseva vähentyminen pitkien, yhtäjaksoisten kesälomien ansiosta alkavalla toimintakaudella Pirtinkulman päiväkoti aloittaa kolmella ryhmällä aikaisemmin suunnitellun neljän ryhmän sijasta. Talousarviossa varattuna yksi lastentarhanopettajan vakanssi ja kaksi päivähoitajan vakanssia. Muut tarvittavat Pirtinkulman työntekijät sisäisinä siirtoina tai avoimen vakanssin tekijöinä. Määräaikaisia työntekijöitä ei tarvita. Oletus, että tilanne jatkuu samanlaisena Rautalan päiväkodin osa-aikaeläkkeellä olevan lastentarhanopettajan vakanssia ei täytetä Päivähoito ei osta enää paikkoja Steiner päiväkodista Tampereelta. Vuosittain ostettu 1-2 paikkaa. Kesäkuussa päättyy kahden - 7 syntyneen lapsen päivähoito ao. paikassa Rautalan päiväkodin lasten määrän supistaminen ja Toijalan taajaman perhepäivähoidon varahoidon keskittäminen Rautalan päiväkotiin. Volyymin hakeminen Tenava Toivosta ja Nahkialan päiväkodista. 5 5 Perhepäivähoitovolyymi kustannustehokkaalla ja hallittavissa olevalla tasolla. Perhepäivähoidon hoitopäivään kohdistuvat välilliset kulut paremmin näkyväksi ko. hoitomuodon volyymissa. Suora päivähoitoalue 4:ään kohdistuva toimintakulu/ kk pyritään pitämään 55 e:ssa. Toimintakulun kasvattaminen lisää perhepäivähoidon välittömiä ja välillisiä kustannuksia merkittävästi. Aseman ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen 3.6. ja päivähoidon keskittäminen Kylmäkosken päiväkotiin Ostopalvelun edelleen täysimääräinen hyödyntäminen päiväkoti Tenava Toivosta. Ostopalvelun kuukausihinta koko sopimusajan sama. Palvelun hinta halpenee, vaikka kaupungin yksiköissä palkkakustannusten ym. kasvu lisää kustannuksia. Henkilöstösäästöt ensi vaiheessa tulevat kohdentumaan Nahkialan päiväkotiin ja Rautalan päiväkotiin. 3 3 Päivähoidon siirtyminen sivistystoimeen vuonna : - Organisaatiomuutokset - Yhteiset tilaratkaisut etenkin Toijalan taajaman alueella - Toimintojen yhteensovittaminen saman katon alle. Selvitetään yleisesti käyttöastetta sekä kahden ison päiväkotiyksikön muodostamista Toijalan ja Viialan taajamiin. LASTEN PÄIVÄHOITO

4 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) VANHUS- JA VAMMAISTYÖ Avopalvelut Omaishoidon tuki Omaishoidon tuen maksatus aloitetaan 3 kk:n kuluttua hakemuksen saapumisesta, mikäli asiakkuuden kriteerit täyttyvät. Omaishoidon tuen vapaapäivien tuottaminen entistä enemmän ns. omana työnä, (lisää esim. vammaishuollossa Sipilä-kodin hoitopäiviä) Kotihoitoyksikkö Tavoitteena, ettei sijaisia jouduta palkkaamaan ostopalveluna Vanhustyön tukipalvelut Kuljetustuen maksatus aloitetaan 3 kk:n kuluttua hakemuksen saapumisesta, mikäli asiakkuuden kriteerit täyttyvät. Vanhainkoti- ja asumispalvelut Asumispalvelut Muut asumispalvelut: maksusitoumuksia myönnetään erittäin tiukoin kriteerein Havupirtti: Viikonloppuisin työajat tunnin lyhempiä osalla henkilökunnasta, käytäntö ollut Havulinnassa jo yhdistyksen aikana, euro yhteensä Vanhainkoti Havulinnan kohdalla Vanhainkodit Vanhainkoti Hakalehto: * Uusien asukkaiden eläkkeensaajan hoitotukien hakeminen (1 asukasta, joille ei ole ylintä 1 1 hoitotukea, johon ympärivuorokautisessa laitoshoidossa lienee oikeutettu). Lupa asukkaalta/omaiselta, Lääkärinlausunnot * Esimies hoitotyössä arkiaamuissa (= ei vuorotyölisiä) paikkaamassa hoitajan poissaoloa 1 1 silloin, kun omat työt sen sallivat. Esim. x2/ 3vkoa. Lähinnä arkipyhälistoilla, äkilliset sairauspoissaolot. Laskennallinen yli 1 e/ kerta, yksi pieni keino hillitä sijaiskuluja * Menojen tasapainotus: lääkäri tarkistaa asukkaiden lääkkeet/ hävikkiä mahdollisimman vähän (ei vanhentuneita lääkkeitä) * Koko hoitohenkilökunta käyttää hoitotarvikkeita taloudellisesti. Varaston hävikki mahdollisimman pieni. * Hakalehdon uudisrakennus tehostettua palveluasumista, mm. lääkekustannukset poistuvat Vanhainkoti Mäntymäki: * Tavoitteena, että sijaisia ei jouduta palkkaamaan ostopalveluna * Mäntymäen alakerran muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi, mm. lääkekustannukset 2 2 poistuvat Vanhainkoti Havulinna: * Lisäravinteiden käyttö vain lääkärin määräyksestä, tavoite kustannusten puolitus 7 7 *Automaattikäsidesinfektioiden käytöstä luovutaan, jatkossa käytössä vain pshp:n 3 3 lääkekeskuksesta tilattava käsidesinfektioaine, joka on huomattavasti edullisempi * Viikonloppuisin työajat tunnin lyhempiä osalla henkilökunnasta, käytäntö ollut Havulinnassa jo yhdistyksen aikana Vammaishuolto Kehitysvammaisten laitoshoitoa arvioitua vähemmän t.s hoidetaan mahdollisimman pitkälle omalla henkilökunnalla/ omissa yksiköissä Sipilän kodin, Viialan ryhmäkodin, Ajulantuvan ja Viialan toimintakeskuksen monitoimilaitteiden vaihto halvempiin laitteisiin Sipilän kodin, Viialan ryhmäkodin, Ajulantuvan ja Viialan toimintakeskuksen koko henkilöstön työajan muutos jaksotyöksi mahdollistaa työvoiman siirtämisen yksikköön, jossa määräaikaisen sijaisen tarve tai ylim. työvoiman tarve, ei tarvita ulkopuolisia sijaisia. Viialan toimintakeskus: kuljetusten tarkennus, nykyisellä maksu käytännöllä joitakin ajoja saisi halvemmalla ajettaessa ns. mittari päällä" Lisäksi vanhus- ja vammaistyön tehtävätasolla yleistavoitteena laitospaikkojen vähennys VANHUS- JA VAMMAISTYÖ

5 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) TERVEYDENHUOLTO Terveysasemapalvelut Lääkärien vastaanottotoiminta Ostopalvelulääkäritoiminnan lopettaminen tuo kuukaudessa n euron säästön postia kohti. Virkavapaita myönnetään ainoastaan koulutukseen tarkan harkinnan jälkeen. (Hoitojonot saattavat pidentyä n. kuukauden, mikäli rekrytointi ei onnistu.) 1 1 Lääkäreiden kouluttaminen taloudelliseen työskentelytapaan (laboratorio- ja röntgentutkimusten sekä lähetteiden oikea käyttö), lähetteiden määrän seuranta Välineistön ja peruslääkelistojen rationalisointi, yhtenäistäminen ja tilausten kilpailutus Hammashuolto ja välinehuolto Yksi hammaslääkärin toimi avoinna, kahta hammaslääkärin tointa hoidetaan osa-aikaisesti. Jos toimet täytetään kokoaikaisesti, säästö ei synny. (Kun hammaslääkäriä ei ole saatu rekrytoitua, vastaavaa työtä hankitaan ostopalveluna. Ostopalvelulle on määräraha talousarviossa, mutta päivystyksen laajeneminen saattaa ylittää varatun määrärahan, mikä on huomioitu säästösummaa arvioitaessa.) Nykytilanteen oletetaan jatkuvan Välineistön ja peruslääkelistojen rationalisointi, yhtenäistäminen ja tilausten kilpailutus Lääkinnällinen kuntoutus Maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden ohjeisto päivitetty ja henkilöstön kanssa käydään ohjeistus tarkkaan läpi. Tehostetaan päätöskäytäntöjä entisestään Hoitotyö Vuodeosastotoiminta Sekä Akaan että Urjalan vuodeosastojen 4 potilaspaikan sulkeminen jatkuu v. - Dialyysiosasto VALSaan valmistumassa uusi dialyysiyksikkö. Selvitetään, merkitseekö Urjalan vuodeosaston dialyysiin muutosta - ei toistaiseksi tietoa. Avosairaanhoito, muistipolikilinikka ja fysioterapia Viialan ja Kylmäkosken vastaanottojen sulku = 6 arkipäivää, henkilökunta lomalla, sijaisten palkkamisen tarve poistuu, vastaava sulku myös tulevina vuosina 1 1 Tehostetaan varastoapuvälineiden lainakriteerien noudattamista ja apuvälineiden karhuamista fysioterapiassa, kuukausittaisen karhuamisen tehostaminen 5 5 Tarkennetaan fysikaalisten laitteiden huoltoja, laitteiden käyttö hyvin vähäistä, harvennetaan huoltoja 5 5 Avoterveydenhuolto 4-vuotiaiden miesten terveystarkastuksista luovutaan v Silmänpohjakuvauksiin käyntimaksu v. alkaen (maksutulot kuitenkin jäävät melko pieniksi, koska maksu lasketaan mukaan tk-käyntimaksuihin, joita saa vuodessa olla x 3), maksu nyt 13,8 e/ asiakas Lisäksi Kylmäkosken terveysaseman lakkautus 1.1. lukien (henkilöstön sijoitus muihin yksiköihin, kiinteistö myydään). Palveluverkkotyöryhmän tulee jatkaa edelleen palveluverkon kriittistä tarkastelua. Erikoissairaanhoito ja Mielenterveyskeskus Lähetekäytäntöön on vaikea puuttua. Nuoret lääkärit lähettänevät herkemmin ja yksityislääkäreiden lähetteisiin ei voida puuttua. / Omaa lähetekäytäntöä seurataan ja poikkeamiin puututaan. Sisäistä konsultaatiota tehostetaan ja lääkärit kouluttautuvat omille vastuualueilleen. TERVEYDENHUOLTO

6 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) OPETUSTOIMI Aseman koulun lakkauttaminen 1.8. lukien (säästö kiinteistökustannuksissa, kiinteistö myyntiin). Palveluverkkotyöryhmän tulee jatkaa edelleen palveluverkon kriittistä tarkastelua. Akaan lukion keskittäminen 1.8. lukien tilapäisesti ja jatkossa pysyvästi Toijalan toimipisteeseen, vähentää n. 2,5 virkaa * Akaan opiston toiminnan yhdistäminen Valkeakoski-opistoon 1.1. lukien (Huvikumpukiinteistö myyntiin) 4 4 Opettajan lyhytaikaiseen poissaoloon (1-3 työpäivää) ei palkata sijaista, vaan toiset opettajat hoitavat otona. Monistamisen rajoittaminen, mm. kertakäyttöisen materiaalin vähentäminen, kaksipuolinen kopiointi Sähköisen materiaalin suosiminen opetuksessa Valinnaisaineiden ryhmäkoon nosto (nyt alkaa, jos 12 oppilasta haluaa) Vapaaehtoisten koulutusten määrän vähennys VESO-koulutukset pidetään omalla koululla tai tiloissa, joista ei tule vuokrakustannuksia Yläkoulun ja lukion yhteiset virat karsitaan minimiin (ei tarvitse maksaa yhteisyyslisää) Perustetaan sijaispankki (TET-jaksolta vapautuvat tunnit yms. pistetään sijaispankkiin ja käytetään silloin kun tarvii sijaistaa) OPETUSTOIMI * Akaan lukion keskittämisen 1.8. lukien tilapäisesti Toijalan toimipisteeseen on vuoden osalta huomioitu jo talousarvion 1. muutoksen yhteydessä. VAPAA-AIKAPALVELUT Kirjastopalvelut Kylmäkosken kirjaston lakkautus nykymuodossaan 1.1. lukien, kirjastopalveluiden saatavuus turvataan esim. Kylmäkosken kirkonkylän koululla. Kirjastorakennus myydään. Kylmäkoski-taloa ei peruskorjata (investoinneissa). Henkilöstöä voidaan hyödyntää Viialan ja Toijalan toimipisteissä, mahdollisesti Viialan kirjaston aukioloaikojen pidennys. Varaudutaan samalla lähivuosina 3-5 vuoden kuluessa tapahtuviin eläköitymisiin (Vla 2 ja Tla 3). Kulttuuripalvelut Selvitetään voisiko kansallisen veteraanipäivän, kaatuneiden muistopäivän ja itsenäisyyspäivän kaupungin seppeleiden määrää vähentää (nyt yht. 19 seppelettä, yht. n. 95 e) Nuorisopalvelut 1 osa-aikainen nuoriso-ohjaajan vakanssi jätetään täyttämättä 1.9. lukien Kylmäkoski-taloa ei peruskorjata (investoinneissa). Nuorisopalvelujen saatavuus turvataan Kylmäkosken taajamassa, mahdollisesti yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Liikuntapalvelut Liikuntasihteerin vakanssi, nro 3541, jätetään täyttämättä vakanssin vapauduttua n. 1.9., tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin Uimahallikuljetusten lopettaminen 1.1. lukien (bussimaksut säästöä n. 5. e, uimalipuista n. 3. e, tuloista vähenee n. 6. e) 1.1. lukien 2 2 Kaikkien ostopalveluilla pyörivien kuntosaliryhmien lopettaminen (vuosisäästö n. 2. e, tulot vähenee n. 1.5 e) 1.1. lukien VAPAA-AIKAPALVELUT

7 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) TEKNINEN TOIMI Ympäristöpalvelut/ Vanajavesi-keskuksen määrärahan, 17. euroa, uudelleenharkinta ja vähintään puolitus 1.1. lukien Ympäristöpalvelut/ Hulauden kunnostushankkeeseen ei osallistuta (lisäksi v e) TEKNINEN TOIMI TILAPALVELUT Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpalveluorganisaatio tulee tarkastella kriittisesti Kaluste- ja muissa hankinnoissa erittäin tarkka harkinta Käyttötalouden korjauksissa ei toteuteta esteettisiä korjauksia Ruoka- ja siivouspalvelut Ruokapalveluissa hyödynnetään edelleen kattavaa yhteistoimintaa Valkeakosken, VAAOn, Pälkäneen ja Urjalan kanssa mm. seutukunnan laajuinen Aromi-keittiöiden atk-pohjainen tuotannon ohjausohjelma, joka mahdollistaa yhteisen reseptiikan, ruokalistan sekä raakaainepohjan. Myös hankintarengas elintarvikehankinnoissa (ja siivousainehankinnoissa). Loma- ja kesäajan päivähoidon ruoan valmistus ja ruokapalvelut toteutetaan edelleen vain yhdessä tuotantokeittiössä koko Akaan alueelle. Myös loma-ajan ruokakuljetuksissa hyödynnetään sisäistä kuljetuspalvelua, lähettitoimintaa. Sijaisia käytetään edelleen lyhytaikaisissa poissaoloissa mahdollisimman vähän. Hyödynnetään mm. työvuorojärjestelyt. Viialan puolen koululaisten ja päivähoidon ruokapalvelut keskittyvät Hirvialhon tuotantokeittiölle Yksi ravitsemisesimiehen vakanssi jää täyttämättä 1.1. lukien eläköitymisen johdosta, voimassa vähintään väistötilaratkaisujen ajan * Siivouspalveluissa Keskustan koulun viidestä siivoojasta yksi siirtyi Arvo Ylpön koululle 1.2., eläköitymisen hyödyntäminen, voimassa väistötilaratkaisun ajan * Siivouspalveluissa Keskustan koulun viidestä siivoojasta yksi siirtyi Aseman koululle 1.2. ja sieltä edelleen 1.4. lukien Tarpiakodille, eläköitymisen hyödyntäminen, voimassa väistötilaratkaisun ajan * Keskustan koulun viidestä siivoojasta yksi siirtyi uuden yhdistelmätyöntekijän vakanssin tekijäksi 1.2. lukien Viialan toimintakeskukseen, voimassa väistötilaratkaisun ajan. * Rasin päiväkodin siivooja-ravitsemistyöntekijän vakanssin täyttötarve 5 % 1.9., eläköitymisen hyödyntäminen. * Henkilöstöruokailussa tehostetaan varmistamista, että asiakkaat ruksaavat aterioinnin ruokasalin seurantalomakkeelle. Ruokapalveluissa pyritään edelleen minimoimaan hävikkiä TILAPALVELUT * Keskustan koulun väistötiloihin yms. liittyvät säästöt vuoden osalta huomioitu jo talousarvion 1. muutoksessa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Liikuntasihteerin vakanssi, nro 3541, jätetään täyttämättä vakanssin vapauduttua n. 1.9., tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin Yhdyskuntatekniikan päällikön jääminen osa-aikaeläkkeelle 1.1., vakanssinro 4153 (edellyttäen, että teknisen toimen työ- ja henkilöstötilanne sen sallii) Kurisjärven kaukalon kunnossapidon lopetus vv. / 2 2 Pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevia henkilöitä yhdyskuntateknisten palvelujen töissä. Puistoissa tehdään polttopuuksi vuosittain klapeja yli oman tarpeen: hyödynnetään niitä sosiaalitoimen asiakkaille, joille Akaa nyt ostaa klapeja hintaa 65 e/ m 3. Myös ylimääräisen polttorankapuun myynti ulos esim. kuntalaisille. Käytetään mahdollisimman paljon omaa konekalustoa töiden tekemiseen. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Lisäksi teknisessä toimessa tulee tehdä ostopalveluanalyysi. 7

8 Yleislinjaiset talouden tasapainottamiskeinot Toimintaperiaatteet Eri toimialojen henkilöstön tulee toimia yhteistyössä keskenään huomioiden kokonaisvaltaisesti Akaan kaupungin etu. Keskinäistä vääntöä ja kilpailua sekä raja-aitoja tulee välttää. Ennakkoluuloton uusien toimintatapojen ideointi ja käyttöönotto toiminnan tuloksellisuuden ja tuottavuuden kehittämiseksi on tavoiteltavaa. Mitä voidaan tehdä toisin/ jättää kokonaan tekemättä/ tehdä kevyemmin? Lähtökohtana tulee olla, että ei muodosteta lisää vapaaehtoisia, kustannuksia aiheuttavia toimintoja. Erilaisiin uusiin hankkeisiin ja projekteihin tulee suhtautua kriittisesti. Rakenteet ja palveluverkko Merkittävä talouden tasapainotuspotentiaali on saavutettavissa rakenteiden ja palveluverkon muutoksilla ja nyt on takaraja konkreettisesti aktivoitua asiassa. Edellä oleviin esityksiin sisältyykin joitakin muutoksia rakenteisiin ja palveluverkkoon. Muutostyötä tulee jatkaa edelleen. Palveluverkon päivittämisen myötä saadaan järkeistettyä ja priorisoitua kiinteistökantaakin. Lisäyksenä edellä oleviin, Kylmäkoski-talolla oleva kaikki kaupungin toiminta lopetetaan vuoden loppuun mennessä, taloa ei peruskorjata ja kiinteistö laitetaan myyntiin. Toimintatuotot Toimintatuottojen osalta tulee tehdä tarkistukset 1.1. lukien. Lain sääteleminen tuottojen osalta tulee määritellä tuotot lain mahdollistamalle ylärajalle. Vapaaharkintaisten tuottojen osalta tulee tehdä tasotarkistus. Voimassa oleviin sopimuksiin perustuvat tuotot tulee korottaa sopimusten mahdollistamalla tavalla ja mahdollisissa muutostilanteissa huomioida tuottotason tarkistustarpeet. Lisäksi toimialoilla tulee varmistaa, että kaikkiin niihin palveluihin, joista kaupunki voi periä maksua, on maksu määritelty. Toimintatuottojen osalta tulee huomioida, että tuotot arvioidaan talousarvioon realistisesti, ei yliarvioiden. Henkilöstö Yleisperiaatteena tulee olla, että kaupungin vakituinen kokonaishenkilöstömäärä ei kasva. Johdonmukaisesti toimintaa sopeuttamalla tulee tavoitella kokonaishenkilöstömäärän vähenemistä keinona hillitä henkilöstökuluja. Käytännössä tämä vaatii muutoksia rakenteisiin ja palveluverkkoon. Vapautuvien vakituisten vakanssien osalta tulee tiukentaa täyttölupaharkintaa. Erityisesti valmistelevien viranhaltijoiden ja lautakuntien tulee aikaisempaa kriittisemmin tarkastella vapautuvien vakanssien tilannetta. Ensisijaisesti tulee hyödyntää vakanssin vapautuminen siten, että löydetään toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukainen ratkaisu. Sijaisten osalta tiukennetaan sijaisten ottamiskäytäntöä siten, että pääsääntöisesti lyhytaikaisiin 1-3 päivän sijaisuuksiin ei palkata sijaisia. Pitkäaikaistenkin sijaisuuksien osalta on läpikäytävä mahdollisuus hoitaa sijaisuus muulla henkilöstöllä esim. tehtäväjärjestelyjen avulla. 8

9 Henkilöstöä tulee hyödyntää joustavasti, tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttäen eri yksiköissä. Henkilöstön työaikamuodot tulee käydä läpi tarkistaen niiden tarkoituksenmukaisuus. Tarvittaessa tehdään päätökset työaikamuotojen muutoksista tarkoituksenmukaisimmiksi. Esimerkiksi tarkistetaan, että muodollisen jaksotyön piirissä on vain ao. työaikamuotoon kuuluva henkilöstö. Vapaaehtoisia henkilöstökulusäästötoimenpiteitä jatketaan ja aktivoidutaan edelleen niiden markkinoimisessa. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrän vähentämiskeinoja on pohdittava. Henkilöstön lomautus on poikkeuksellinen, ei pysyvästi taloutta tasapainottava toimenpide. Vuonna henkilöstö tulee lomauttaa viikoksi kaupungin taloudellisen tilanteen johdosta. Henkilöstölle voidaan tarjota mahdollisuus valita joko lomautus tai vapaaehtoinen henkilöstökulusäästö. Arvioitu vähennys henkilöstökuluihin on noin 85. euroa. Hankinnat Yleisperiaatteena hankintojen osalta tulee olla, että tehdään vain ehdottoman välttämättömiä hankintoja. Kaikista ei-pakollisista hankinnoista tulee pidättäytyä. Hankintojen osalta tulee noudattaa voimassa olevia sopimuksia. Kaikki kilpailutettujen hankintojen piiriin kuuluvat tuotteet/ palvelut hankintaan vain ao. sopimuskumppaneilta. Sopimukset Kaikissa sopimuksissa on huomioitava kaupungin etu. Konsulttipalvelut Konsulttipalveluja tulee harkita kriittisesti/ vähentää. Kuljetuspalvelut Yhteiskunnallisista kuljetuksista tulee tehdä selvitys/ kehittämissuunnitelma siten, että sen tulokset voidaan huomioida kilpailutettaessa kuljetukset 1.8. alkavalle uudelle, monivuotiselle sopimuskaudelle. Tavoitteena tulee olla kuljetuskustannusten nousun pysäyttäminen. Lehtitilaukset ja -ilmoitukset Lehtitilauksien osalta tulee aikaisempaa tiukemmin harkinta ja priorisoida, mitä lehtiä yksikössä tarvitaan ja tehdä vähennyspäivitykset vuodesta lukien. Lehti-ilmoittelua tulee aikaisempaa tiukemmin harkinta, tavoitteena ilmoittelun väheneminen. Vähentäminen voi toteutua myös fonttikokoa pienentämällä ja varmistamalla edelleen, että Akaan ilmoitukset ovat ao. lehdessä yhdessä kohtaa yhden logon alla. Ilmoittelussa tulee suosia kaupungin kotisivuja. 9

10 Koulutuspalvelut Koulutuspalveluihin varattuja määrärahoja vähennetään 1.1. lukien n. 1 %. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) KOULUTUSPALVELUT (OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT) TARKASTUSTOIMI 1 1 HALLINTOTOIMI (ei huomioitu henkilöstöhallintoa eikä tietohallintopalveluja mukaan) MAANKÄYTTÖPALVELUT 7 7 SOSIAALITYÖ (ei huomioitu Välityömarkkinat-projektia mukaan) 2 2 LASTEN PÄIVÄHOITO VANHUS- JA VAMMAISTYÖ TERVEYDENHUOLTO OPETUSTOIMI (ei huomioitu Opetustoimen projekteja mukaan) VAPAA-AIKAPALVELUT (ei huomioitu kulttuuripalveluita mukaan) 6 6 TEKNINEN TOIMI 2 2 TILAPALVELUT 7 7 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 7 7 MÄÄRÄRAHAVÄHENNYKSET Avustukset Ns. vapaaehtoisten avustusten määrärahoja vähennetään 1.1. lukien siten, että valtuustoryhmien avustus poistetaan kokonaan ja muita avustuksia vähennetään n. 1 %. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) AVUSTUKSET HALLINTOTOIMI Valtuustoryhmien avustus Elokuvateatteri Kinon avustus SOSIAALITYÖ Akaan seudun mielenterveysseura ry (3.48 euroa) ja MLL avustus lasten ja nuorten puhelinja nettitoimintaan (1. euroa), muu? 6 6 Kylmäkosken 4H-yhdistys, avustus kohdistuu kokopäiväisen toiminnanjohtajan palkkauskustannuksiin sekä matkakuluihin LASTEN PÄIVÄHOITO MLL Toijalan yhdistys leikkikoulutoimintaan 6.5 euroa, MLL Hämeen piiri avustus tilapäiseen lastenhoitoapuun 6. euroa VANHUS- JA VAMMAISTYÖ Sotainvalidien veljesliiton Kanta-Hämeen piiri ry/ kuntalisä kahden pitkäaikaistyöttömän henkilön työllistämiseen VAPAA-AIKAPALVELUT Muun toiminnan yleisavustukset Kulttuuripalvelujen avustukset Nuorisopalvelujen avustukset 5 5 Liikuntapalvelujen avustukset YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Yksityistieavustukset 4 4 MÄÄRÄRAHAVÄHENNYKSET

11 Kiinteistöt Kaupungin kiinteistöomaisuutta, joka ei kuulu kaupungin ydintoimintaan, voidaan myydä. Myyntiin laitettavien kohteiden osalta tulee tavoitella käypää myyntihintaa. Kiinteistöjen realisoinnin käyttötalouteen on kertaluonteinen mahdollisten pysyvien vastaavien myyntivoittojen osalta ja pysyvä ns. ylläpitokustannusten osalta. Osa listalla olevista kohteista on parhaillaan myynnissä ja osan kohdalla tulevien toimenpiteiden pohtiminen on ajankohtaista. Myöhemmin lista täydentyy mm. Kylmäkosken kirjaston, Kylmäkoski-talon, Aseman koulun, Kylmäkosken terveysaseman ja Huvikummun osalta. Kiinteistökartoitus omaisuudesta, josta luopumista voidaan harkita (eivät kaupungin ydintoimintaa) KohdenroKiinteistön nimi Osoite Käyttötarkoitus Bruttoala m2 Kiinteät kulut Vuokratulo Karkea arvio Huom! Tasearvo /ulkoinenkaup.arvosta Lallintalo Pajantie 6, Viiala Päivätoimintakeskus / Liikuntasali Liikuntakäytössä 1.5. alkaen, 234, 274Maatila / Museo + Asuinrakennus Koivistontie 12, Viiala Museo / Asuinrakennus Tyhjillään, vaatii kaavamuutoksen, 237 Ent. Viialan Nuorisotalo (nyk. Kierrätys) Kansankatu 1, Viiala Kierrätyskeskus Kiinteistössä kierrätyskeskus, vuokralla kaksi teleyritystä, bänditila, 267 Ratamestarin talo + Pätsinimentie 2-4, Toijala Asuinrakennus 19 päärak. yli 15 Tyhjänä, Junanlähettäjän talo Pätsinimentie 2-4, Toijala Asuinrakennus yhteensä Tyhjänä, 272 Sataman asuinrakennus Satamatie 333, Toijala Asuinrakennus Vuokrattu yksityishenkilölle, Vanha Vesilaitos Satamatie, Toijala Vanha vesilaitos arvio 2 yhteensä Tyhjänä, 273 Marttilantie 2 Marttilantie 2 Asuinrakennus 5 päärak Vuokrattu sos.toimelle, ei ole muodostettu tontiksi, 275 Pätsiniemente 27 Pätsinimentie 27, Toijala Asuinrakennus 4 ei arvoa Tyhjänä, asumiskelvoton, 2711 Tarpian talot Kurjentie 6, Koivistontie 28, Viiala Asuinrakennus, 2 kpl päärak Vuokrattu sos.toimelle, tyhjenee toukokuu, 2712 Korpisaari Rautatienkatu 12, Viiala Asuinrakennus 18 päärak Vuokrattu sos.toimelle, tyhjenee toukokuu, 2713 Vyhtelä Myllärinkuja 4, Viiala Asuinrakennus 5 päärak Vuokrattu sos.toimelle? 2 657,2 29 Toijalan paloasema Hämeentie 18, Toijala Paloasema yli 1 Tyhjenee osittain (alle 9 m2) uuden paloaseman valmistuttua, ,86 jää MLL, korjaamo ja mehuasema, Tarjouskilpailu ajalla Elematicin halli Airolantie 2 Teollisuushalli Vuokrattu yksityiselle yritykselle , Vesitornin asuintalo Matomäenkatu 12 Asuinrakennus 1 ei arvoa Tyhjänä, Viialan vesitornin alla *), 2215 Silpola Kylmäkoskentie 2, Kylmäkoski Asuinrakennus 9 46 Akaan Seudun Op-Kiinteistökeskuksella myynnissä, Kiint Oy Säästötalon liikehuoneistot Harryntie 1, Kylmäkoski Asuinnuoneisto, 2 kpl liikehuoneistoja Akaan Seudun Op-Kiinteistökeskuksella myynnissä As Oy Viialan Lallintie 7 huoneistot Lallintie 7, Viiala 2 kpl asuinhuoneistoja, yhdistetty , Akaan Seudun Op-Kiinteistökeskuksella myynnissä *) Lisäksi omistuksessa Viialassa Matomäenkadulla tontti, jossa "autiotalo" Lisäksi Kurisjärven koulu Lisäksi omistuksessa Viialassa kolme asunto-osaketta (sos.toimen hallinnassa): As Oy Viialan Valkoapila huoneisto as 3: 1 h +kk+s 4 m 2, As Oy Tulikettu huoneisto 19: yksiö 36 m 2, As Oy Viialan Puistokumpu as 4: yksiö 41 m 2. Lisäksi Kiinteistö Oy Toijalan Moottoritienliittymän osakkeet Kiinteät kulut: Lämpö, vesi, sähkö, kunnossapito, kiinteistönhoito+siivous, jätehuolto, vakuutus, muut kulut (ei pääoma) Yhteenveto Edellä käyttötalouteen esitettyjen talouden tasapainottamiskeinojen ilman kiinteistöt-kohtaa on seuraava: euromääräisen arvion sisältävät yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa ja ei-euromääräistä arviota sisältävät karkeasti noin,5 miljoonaa euroa, kokonais noin 2,8 miljoonaa euroa. 11

12 TULOSLASKELMA Veroprosentit Kaupungin tuloveroprosentti nostetaan,5 prosenttiyksiköllä 21, prosenttiin vuonna. Arvioitu lisäys verotuloihin on noin 1,2 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroprosentteja korotetaan vuonna. INVESTOINNIT Yleisperiaatteena tulee olla, että käyttökustannuksia kasvattavista investoinneista pidättäydytään. Lähtökohtaisesti ensin tehdään välttämättömät peruspalveluinvestoinnit ja vasta tulorahoituksen kattaessa lainanlyhennykset ja investoinnit harkitaan muita investointeja. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) INVESTOINNIT Kylmäkosken kirjaston siirto/ Kylmäkoski-talon peruskorjausta ei tehdä vaan kiinteistö myydään Varaus nuorisopalvelujen turvaamiseksi tarvittaviin investointeihin (selvitetään lisäksi myönnetyn avustuksen hyödyntämismahdollisuus) -1-1 INVESTOINNIT TOTEUTUSVASTUU JA SEURANTA Talouden tasapainottamiskeinojen toteuttamisesta on ensisijaisesti vastuussa ao. toimialajohtaja ja ao. tehtävätason johtaja. Yhteiskunnallisten kuljetusten osalta vastuussa on sivistysjohtaja, perusturvajohtaja ja vanhus- ja vammaistyön johtaja. Henkilöstön osalta lomautuksen koordinoinnista, työaikamuotojen läpikäynnistä yms. on vastuussa henkilöstöpäällikkö. Talouden tasapainottamiskeinojen toteutumista tulee seurata ja raportoida. LOPUKSI JA JATKO Akaan kaupungin toiminnan turvaaminen vaatii sekä luottamushenkilöiden että henkilöstön pysyvää, vahvaa sitoutumista talouden tasapainottamiseen ja valmiutta tehdä moninaisia taloutta tasapainottavia ratkaisuja. Edellä on tuotu esille talouden tasapainottamiskeinoja, joilla talouden tasapainottamistyössä päästään alkuun. Todelliseen tasapainoon pääseminen vaatii vielä lisätoimenpiteitä. Talouden tasapainottaminen tulee olemaan keskeinen asia Akaan kaupungin toiminnassa tänä ja tulevina vuosina. LIITE 1: BDO Audiator Oy:n raportti 12

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Karsinnat ulkoisesta toimintakatteesta KAUPUNGIN YHTEISET Kaupunki lomauttaa henkilöstöään vuoden 2015

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta Tasapainotuslaskurin tulokset Ajalta 2.2.-1.6.2015 Tasapainotuslaskurin tulokset Sivulla/laskurissa käyntejä 735 kpl Lähetettyjä vastauksia 198 kpl Tehtyjä valintoja 2 997 kpl Valintojen jakautuminen aihealueittain;

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää Hallinto 2015 2016 2017 2018 Vakanssit (virat/toimet) 26*) - Eläköitymisen hyödyntäminen vakanssisuunnittelussa *) Yksi toimistosihteeri (100013) ja yksi suunnitteluavustaja (607031) jäävät eläkkeelle

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/02.03.01/2014 332 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Perusturvalautakunta 80 15.12.2015 Kaupunginhallitus 6 11.01.2016 Kaupunginhallitus 118 02.05.2016 Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Petula 15.12.2015 80 Valmistelija:

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Talouden tasapainotus

Talouden tasapainotus Talouden tasapainotus 2014 2016 Kun vuoden 2013 talouden ennusmerkit keväällä osoittivat kaupungin talouden heikentyneen olennaisesti talousarviossa suunnitellusta ja toimitilastrategia valmistui luottamushenkilökäsittelyyn,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden

Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden Palvelutarjooma Rekrytointipalvelut Hallinnollinen tukipalvelu, haastattelut, sijaisvinkkaus, seurantapalvelu Sijaispalvelu

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja

Laitoshoidosta omaan kotiin Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja 19.3.2014 Valtakunnallinen tavoite laitoshoidon vähentäminen Kunnat tarvitsevat suunnittelussa taloudellisten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin

Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin 1 Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoa selvittänyt työryhmä on jättänyt raporttinsa kaupunginjohtajalle ja sivistystoimenjohtajalle määräaikaan 30.6.2005

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 Hallintopalvelut Kerimäen yhteispalvelupisteen siirto 80 000 0 Savonrannan yhteispalvelupisteen siirto 30 000 30 000 Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 194 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston pöytäkirja 26.5.2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013)

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) 1.3 Strategiset kehittämishankkeet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) Valtuustokauden tavoitteena on tehtyjen linjausten mukaisesti talouden tasapainon saavuttaminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Kaupunginhallitus 04.03.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Kaupunginhallitus 04.03.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.03.2013 Sivu 1 / 1 95 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 6 / 11.2.2013 (787/2013-1)

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN KESKEISET PERUSTELUT Kaupunginhallituksen Ympäristökeskukselle antama raami on 516 000e. Ympäristökeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2017 on

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 VALTIOVARAINMINISTERIO KIRJE VM/1042/02020601/2014 1(3) 20.5.2014 Kunnan- ja kaupunginhallituksille KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 Kunnan valtionosuutta voidaan

Lisätiedot

Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991

Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991 Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991 Taloushallinto Helsinki 1990 Tiehallitus 9- r Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos Tiehallitus Helsinki 1990 Helsinki 1990 Tielaitos Tiehaflitus Opastin

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot