TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA"

Transkriptio

1 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TAUSTA Kaupunginhallitus päätti perustaa talouden tasapainottamisryhmän ja nimesi siihen luottamushenkilöjäseniksi Tuomo Småttin, Harri Rämön, Mari Peräkiven, Marita Markkulan, Heli Piiraisen, Matti Humalojan ja Mika Setälän ja viranhaltijajäseniksi kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren, talouspäällikkö Mari Puhka-Suden ja henkilöstöpäällikkö Briitta-Liisa Sinivuoren sekä antoi ryhmälle oikeuden käyttää työssään tarvittaessa apuna ulkopuolista asiantuntijaa. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että talouden tasapainottamisohjelman tuli olla valmis 7.6. mennessä. Työryhmä kokoontui maalis-kesäkuussa yhteensä 5 kertaa. Työryhmän puheenjohtajana toimi Matti Humaloja, varapuheenjohtajana Heli Piirainen ja sihteerinä Mari Puhka-Susi. Talouden tasapainottamisryhmän toimeksiannosta BDO Audiator Oy teki liitteenä 1 olevan kaupungin toiminnan ja talouden analyysin, jonka tulokset esiteltiin valtuustolle Lisäksi huhtikuussa talouden tasapainottamisryhmä toimitti toimintayksiköiden vastuuhenkilöille ja koko henkilöstölle kirjeen talouden tasapainottamiseen liittyen, jossa toivoi henkilöstön sitoutuvan kaupungin talouden tasapainottamistalkoisiin ja rohkeasti esittävän konkreettisia talouden tasapainottamiskeinoja jo heti vuodelle ja sitä seuraaville vuosille -. Keinovalikoiman todettiin voivan koostua hyvin erilaisista keinoista sisältäen sekä pienempiä että isompia asioita. Talouden tasapainottamisryhmän käsiteltäväksi saapuikin mukava määrä talouden tasapainottamiskeinoesityksiä, joista kiitos henkilöstölle! Valtaosa esityksistä on sisällytetty talouden tasapainottamisohjelmaan tai huomioitu suoraan vuoden talousarvion 1. muutokseen. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT Seuraavana on toteuttamiskelpoisia, yksilöityjä talouden tasapainottamiskeinoja. Osassa on arvioitu myös euro. Osa merkitsee selkeää muutosta nykyiseen palveluverkkoon ja -tasoon. KÄYTTÖTALOUS Tehtävätasoittaiset talouden tasapainottamiskeinot TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) TARKASTUSTOIMI Kokouskahvituksen ja muiden ravitsemispalvelujen poisto 1.9. lukien TARKASTUSTOIMI

2 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) HALLINTOTOIMI Luottamustoimielimet Apulaiskaupunginjohtajan jääminen osa-aikaeläkkeelle 1.9. lukien ja eläkkeelle 1.5. lukien ja ko. virkaa ei täytetä, vakanssinro 151 * Kokouskahvituksien poisto (valtuusto, kaupunginhallitus, kaupunkisuunnittelulautakunta, valmistelutoimikunta jne.) 1.9. lukien Seutuhallinto: Seutujohtajan vakanssi ei jatku 1.1., kuntarahaosuudet saa olla vuosittain enintään 1 e/asukas Muistamissäännön päivitys ja tarkistus etuisuuksien osalta, voimaan 1.1. lukien Kokousmäärien tarkistaminen, kokouksia vain kuin välttämättömiä asioita käsiteltäväksi Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen, kaupunginhallitus vuonna (aikaisintaan 1.2. lukien) Vapaa-aikalautakunnan ja koulutuslautakunnan yhdistäminen seuraavan valtuustokauden alusta Hallinto- ja toimistopalvelut Hallintosihteerin jääminen osa-aikaeläkkeelle 1.1., vakanssinro 1532, ei sijaista vaan hoidetaan sisäisin tehtäväjärjestelyin Palvelusihteeri,5, vakanssinro 15311, ei täytetä eläköitymisen jälkeen Viestinnän ja markkinoinnin määrärahojen vähennys 1.1. lukien Talouspalvelut Taloussihteerin virkaa ei täytetä, vakanssinro * Henkilöstöpalvelut Palkattomien harjoittelijoiden ruokailuetuuden poisto 1.1. lukien (sisältään arvion ulkoisesta tulosta tilapalvelujen ruokapalveluihin 16. euroa) Siviilipalvelusmiesten varaus yksi 1.1. lukien (vähennys 2 v. verrattuna) Palkkatukilaisten varaus 2 henkilötyövuotta 1.1. lukien (vähennys 3 v. verrattuna, Välityömarkkinat-projekti päättyy) Elinkeinopalvelut Muihin palveluihin varatun määrärahan vähennys 2 2 Elinkeinopalvelujen toiminnan järjestäminen selvitetään valtuustosopimuksen mukaan mennessä, päätöksentekoon tulossa, että Vasken sopimus irtisanotaan ja neuvotellaan uusi sopimus voimaan 1.1. lukien 2 2 HALLINTOTOIMI * Apulaiskaupunginjohtajan jääminen osa-aikaeläkkeelle 1.9. lukien ja taloussihteerin virkaa ei täytetä on vuoden osalta huomioitu jo talousarvion 1. muutoksen yhteydessä. MAANKÄYTTÖPALVELUT Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut Kaavoituksen taksoja ei ole tarkistettu vuosiin, aihetta tuntuvaan tarkistukseen viimeistään 1.1. lukien Tonttien hintojen tarkistus viimeistään 1.1. lukien Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan taksoja tarkistettu 1.1. lukien, uusi lisätarkistus 1.1. lukien, vähintään 5 prosenttia Paikkatietopalvelut Kiinteistötoimituksen taksoja tarkistettu 1.1. lukien, uusi lisätarkistus 1.1. lukien, vähintään 5 prosenttia MAANKÄYTTÖPALVELUT

3 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) SOSIAALITYÖ Perusturvajohtajan viran hoitaminen sisäisin tehtäväjärjestelyin 1.8. lukien Työmarkkinatuen kuntaosuuden nousun vähintään pysäyttäminen mm. käynnissä olevan Kuntakokeilu-hankkeen sekä kuntouttavan työtoiminnan avulla. Lastensuojelun kustannusten nousun pysäyttäminen: selvitetään, mitä voitaisiin tehdä - mitä muita keinoja on kuin henkilöstöresurssien lisääminen esim. toimintatavat? Pohdittava tarvittaessa myös, miten henkilöstöresursseja voidaan kohdentaa uudelleen perusturvassa siten, että ne kohdentuvat tarkoituksenmukaisesti. Lähtökohtaisesti kokonaishenkilöstömäärä ei voi kasvaa. Huomioitava Yhdyskuntateknisten palvelujen kohdalta: Puistoissa tehdään polttopuuksi vuosittain klapeja yli oman tarpeen: hyödynnetään niitä sosiaalitoimen asiakkaille, joille Akaa nyt ostaa klapeja hintaa 65 e/ m 3 SOSIAALITYÖ LASTEN PÄIVÄHOITO Kesäpäivystyskeskitys aikaisempia vuosia tiukempi. Päivystävinä päiväkoteina toimivat Pajantien päiväkoti ja yksityinen päiväkoti Tenava Toivo. Päivähoidon toiminnan keskittäminen tuo säästöä myös tekniselle toimelle. Kesä- yms. loma-aikojen keskittämisen tulee jatkua pysyvästi. Aikaisempia vuosia enemmän keskitetään henkilöstön kesälomia, tarjotaan mahdollisuutta käyttää lomarahavapaita tms. Tavoitteena on myös sairauspoissaolojen ratkaiseva vähentyminen pitkien, yhtäjaksoisten kesälomien ansiosta alkavalla toimintakaudella Pirtinkulman päiväkoti aloittaa kolmella ryhmällä aikaisemmin suunnitellun neljän ryhmän sijasta. Talousarviossa varattuna yksi lastentarhanopettajan vakanssi ja kaksi päivähoitajan vakanssia. Muut tarvittavat Pirtinkulman työntekijät sisäisinä siirtoina tai avoimen vakanssin tekijöinä. Määräaikaisia työntekijöitä ei tarvita. Oletus, että tilanne jatkuu samanlaisena Rautalan päiväkodin osa-aikaeläkkeellä olevan lastentarhanopettajan vakanssia ei täytetä Päivähoito ei osta enää paikkoja Steiner päiväkodista Tampereelta. Vuosittain ostettu 1-2 paikkaa. Kesäkuussa päättyy kahden - 7 syntyneen lapsen päivähoito ao. paikassa Rautalan päiväkodin lasten määrän supistaminen ja Toijalan taajaman perhepäivähoidon varahoidon keskittäminen Rautalan päiväkotiin. Volyymin hakeminen Tenava Toivosta ja Nahkialan päiväkodista. 5 5 Perhepäivähoitovolyymi kustannustehokkaalla ja hallittavissa olevalla tasolla. Perhepäivähoidon hoitopäivään kohdistuvat välilliset kulut paremmin näkyväksi ko. hoitomuodon volyymissa. Suora päivähoitoalue 4:ään kohdistuva toimintakulu/ kk pyritään pitämään 55 e:ssa. Toimintakulun kasvattaminen lisää perhepäivähoidon välittömiä ja välillisiä kustannuksia merkittävästi. Aseman ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen 3.6. ja päivähoidon keskittäminen Kylmäkosken päiväkotiin Ostopalvelun edelleen täysimääräinen hyödyntäminen päiväkoti Tenava Toivosta. Ostopalvelun kuukausihinta koko sopimusajan sama. Palvelun hinta halpenee, vaikka kaupungin yksiköissä palkkakustannusten ym. kasvu lisää kustannuksia. Henkilöstösäästöt ensi vaiheessa tulevat kohdentumaan Nahkialan päiväkotiin ja Rautalan päiväkotiin. 3 3 Päivähoidon siirtyminen sivistystoimeen vuonna : - Organisaatiomuutokset - Yhteiset tilaratkaisut etenkin Toijalan taajaman alueella - Toimintojen yhteensovittaminen saman katon alle. Selvitetään yleisesti käyttöastetta sekä kahden ison päiväkotiyksikön muodostamista Toijalan ja Viialan taajamiin. LASTEN PÄIVÄHOITO

4 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) VANHUS- JA VAMMAISTYÖ Avopalvelut Omaishoidon tuki Omaishoidon tuen maksatus aloitetaan 3 kk:n kuluttua hakemuksen saapumisesta, mikäli asiakkuuden kriteerit täyttyvät. Omaishoidon tuen vapaapäivien tuottaminen entistä enemmän ns. omana työnä, (lisää esim. vammaishuollossa Sipilä-kodin hoitopäiviä) Kotihoitoyksikkö Tavoitteena, ettei sijaisia jouduta palkkaamaan ostopalveluna Vanhustyön tukipalvelut Kuljetustuen maksatus aloitetaan 3 kk:n kuluttua hakemuksen saapumisesta, mikäli asiakkuuden kriteerit täyttyvät. Vanhainkoti- ja asumispalvelut Asumispalvelut Muut asumispalvelut: maksusitoumuksia myönnetään erittäin tiukoin kriteerein Havupirtti: Viikonloppuisin työajat tunnin lyhempiä osalla henkilökunnasta, käytäntö ollut Havulinnassa jo yhdistyksen aikana, euro yhteensä Vanhainkoti Havulinnan kohdalla Vanhainkodit Vanhainkoti Hakalehto: * Uusien asukkaiden eläkkeensaajan hoitotukien hakeminen (1 asukasta, joille ei ole ylintä 1 1 hoitotukea, johon ympärivuorokautisessa laitoshoidossa lienee oikeutettu). Lupa asukkaalta/omaiselta, Lääkärinlausunnot * Esimies hoitotyössä arkiaamuissa (= ei vuorotyölisiä) paikkaamassa hoitajan poissaoloa 1 1 silloin, kun omat työt sen sallivat. Esim. x2/ 3vkoa. Lähinnä arkipyhälistoilla, äkilliset sairauspoissaolot. Laskennallinen yli 1 e/ kerta, yksi pieni keino hillitä sijaiskuluja * Menojen tasapainotus: lääkäri tarkistaa asukkaiden lääkkeet/ hävikkiä mahdollisimman vähän (ei vanhentuneita lääkkeitä) * Koko hoitohenkilökunta käyttää hoitotarvikkeita taloudellisesti. Varaston hävikki mahdollisimman pieni. * Hakalehdon uudisrakennus tehostettua palveluasumista, mm. lääkekustannukset poistuvat Vanhainkoti Mäntymäki: * Tavoitteena, että sijaisia ei jouduta palkkaamaan ostopalveluna * Mäntymäen alakerran muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi, mm. lääkekustannukset 2 2 poistuvat Vanhainkoti Havulinna: * Lisäravinteiden käyttö vain lääkärin määräyksestä, tavoite kustannusten puolitus 7 7 *Automaattikäsidesinfektioiden käytöstä luovutaan, jatkossa käytössä vain pshp:n 3 3 lääkekeskuksesta tilattava käsidesinfektioaine, joka on huomattavasti edullisempi * Viikonloppuisin työajat tunnin lyhempiä osalla henkilökunnasta, käytäntö ollut Havulinnassa jo yhdistyksen aikana Vammaishuolto Kehitysvammaisten laitoshoitoa arvioitua vähemmän t.s hoidetaan mahdollisimman pitkälle omalla henkilökunnalla/ omissa yksiköissä Sipilän kodin, Viialan ryhmäkodin, Ajulantuvan ja Viialan toimintakeskuksen monitoimilaitteiden vaihto halvempiin laitteisiin Sipilän kodin, Viialan ryhmäkodin, Ajulantuvan ja Viialan toimintakeskuksen koko henkilöstön työajan muutos jaksotyöksi mahdollistaa työvoiman siirtämisen yksikköön, jossa määräaikaisen sijaisen tarve tai ylim. työvoiman tarve, ei tarvita ulkopuolisia sijaisia. Viialan toimintakeskus: kuljetusten tarkennus, nykyisellä maksu käytännöllä joitakin ajoja saisi halvemmalla ajettaessa ns. mittari päällä" Lisäksi vanhus- ja vammaistyön tehtävätasolla yleistavoitteena laitospaikkojen vähennys VANHUS- JA VAMMAISTYÖ

5 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) TERVEYDENHUOLTO Terveysasemapalvelut Lääkärien vastaanottotoiminta Ostopalvelulääkäritoiminnan lopettaminen tuo kuukaudessa n euron säästön postia kohti. Virkavapaita myönnetään ainoastaan koulutukseen tarkan harkinnan jälkeen. (Hoitojonot saattavat pidentyä n. kuukauden, mikäli rekrytointi ei onnistu.) 1 1 Lääkäreiden kouluttaminen taloudelliseen työskentelytapaan (laboratorio- ja röntgentutkimusten sekä lähetteiden oikea käyttö), lähetteiden määrän seuranta Välineistön ja peruslääkelistojen rationalisointi, yhtenäistäminen ja tilausten kilpailutus Hammashuolto ja välinehuolto Yksi hammaslääkärin toimi avoinna, kahta hammaslääkärin tointa hoidetaan osa-aikaisesti. Jos toimet täytetään kokoaikaisesti, säästö ei synny. (Kun hammaslääkäriä ei ole saatu rekrytoitua, vastaavaa työtä hankitaan ostopalveluna. Ostopalvelulle on määräraha talousarviossa, mutta päivystyksen laajeneminen saattaa ylittää varatun määrärahan, mikä on huomioitu säästösummaa arvioitaessa.) Nykytilanteen oletetaan jatkuvan Välineistön ja peruslääkelistojen rationalisointi, yhtenäistäminen ja tilausten kilpailutus Lääkinnällinen kuntoutus Maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden ohjeisto päivitetty ja henkilöstön kanssa käydään ohjeistus tarkkaan läpi. Tehostetaan päätöskäytäntöjä entisestään Hoitotyö Vuodeosastotoiminta Sekä Akaan että Urjalan vuodeosastojen 4 potilaspaikan sulkeminen jatkuu v. - Dialyysiosasto VALSaan valmistumassa uusi dialyysiyksikkö. Selvitetään, merkitseekö Urjalan vuodeosaston dialyysiin muutosta - ei toistaiseksi tietoa. Avosairaanhoito, muistipolikilinikka ja fysioterapia Viialan ja Kylmäkosken vastaanottojen sulku = 6 arkipäivää, henkilökunta lomalla, sijaisten palkkamisen tarve poistuu, vastaava sulku myös tulevina vuosina 1 1 Tehostetaan varastoapuvälineiden lainakriteerien noudattamista ja apuvälineiden karhuamista fysioterapiassa, kuukausittaisen karhuamisen tehostaminen 5 5 Tarkennetaan fysikaalisten laitteiden huoltoja, laitteiden käyttö hyvin vähäistä, harvennetaan huoltoja 5 5 Avoterveydenhuolto 4-vuotiaiden miesten terveystarkastuksista luovutaan v Silmänpohjakuvauksiin käyntimaksu v. alkaen (maksutulot kuitenkin jäävät melko pieniksi, koska maksu lasketaan mukaan tk-käyntimaksuihin, joita saa vuodessa olla x 3), maksu nyt 13,8 e/ asiakas Lisäksi Kylmäkosken terveysaseman lakkautus 1.1. lukien (henkilöstön sijoitus muihin yksiköihin, kiinteistö myydään). Palveluverkkotyöryhmän tulee jatkaa edelleen palveluverkon kriittistä tarkastelua. Erikoissairaanhoito ja Mielenterveyskeskus Lähetekäytäntöön on vaikea puuttua. Nuoret lääkärit lähettänevät herkemmin ja yksityislääkäreiden lähetteisiin ei voida puuttua. / Omaa lähetekäytäntöä seurataan ja poikkeamiin puututaan. Sisäistä konsultaatiota tehostetaan ja lääkärit kouluttautuvat omille vastuualueilleen. TERVEYDENHUOLTO

6 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) OPETUSTOIMI Aseman koulun lakkauttaminen 1.8. lukien (säästö kiinteistökustannuksissa, kiinteistö myyntiin). Palveluverkkotyöryhmän tulee jatkaa edelleen palveluverkon kriittistä tarkastelua. Akaan lukion keskittäminen 1.8. lukien tilapäisesti ja jatkossa pysyvästi Toijalan toimipisteeseen, vähentää n. 2,5 virkaa * Akaan opiston toiminnan yhdistäminen Valkeakoski-opistoon 1.1. lukien (Huvikumpukiinteistö myyntiin) 4 4 Opettajan lyhytaikaiseen poissaoloon (1-3 työpäivää) ei palkata sijaista, vaan toiset opettajat hoitavat otona. Monistamisen rajoittaminen, mm. kertakäyttöisen materiaalin vähentäminen, kaksipuolinen kopiointi Sähköisen materiaalin suosiminen opetuksessa Valinnaisaineiden ryhmäkoon nosto (nyt alkaa, jos 12 oppilasta haluaa) Vapaaehtoisten koulutusten määrän vähennys VESO-koulutukset pidetään omalla koululla tai tiloissa, joista ei tule vuokrakustannuksia Yläkoulun ja lukion yhteiset virat karsitaan minimiin (ei tarvitse maksaa yhteisyyslisää) Perustetaan sijaispankki (TET-jaksolta vapautuvat tunnit yms. pistetään sijaispankkiin ja käytetään silloin kun tarvii sijaistaa) OPETUSTOIMI * Akaan lukion keskittämisen 1.8. lukien tilapäisesti Toijalan toimipisteeseen on vuoden osalta huomioitu jo talousarvion 1. muutoksen yhteydessä. VAPAA-AIKAPALVELUT Kirjastopalvelut Kylmäkosken kirjaston lakkautus nykymuodossaan 1.1. lukien, kirjastopalveluiden saatavuus turvataan esim. Kylmäkosken kirkonkylän koululla. Kirjastorakennus myydään. Kylmäkoski-taloa ei peruskorjata (investoinneissa). Henkilöstöä voidaan hyödyntää Viialan ja Toijalan toimipisteissä, mahdollisesti Viialan kirjaston aukioloaikojen pidennys. Varaudutaan samalla lähivuosina 3-5 vuoden kuluessa tapahtuviin eläköitymisiin (Vla 2 ja Tla 3). Kulttuuripalvelut Selvitetään voisiko kansallisen veteraanipäivän, kaatuneiden muistopäivän ja itsenäisyyspäivän kaupungin seppeleiden määrää vähentää (nyt yht. 19 seppelettä, yht. n. 95 e) Nuorisopalvelut 1 osa-aikainen nuoriso-ohjaajan vakanssi jätetään täyttämättä 1.9. lukien Kylmäkoski-taloa ei peruskorjata (investoinneissa). Nuorisopalvelujen saatavuus turvataan Kylmäkosken taajamassa, mahdollisesti yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Liikuntapalvelut Liikuntasihteerin vakanssi, nro 3541, jätetään täyttämättä vakanssin vapauduttua n. 1.9., tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin Uimahallikuljetusten lopettaminen 1.1. lukien (bussimaksut säästöä n. 5. e, uimalipuista n. 3. e, tuloista vähenee n. 6. e) 1.1. lukien 2 2 Kaikkien ostopalveluilla pyörivien kuntosaliryhmien lopettaminen (vuosisäästö n. 2. e, tulot vähenee n. 1.5 e) 1.1. lukien VAPAA-AIKAPALVELUT

7 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) TEKNINEN TOIMI Ympäristöpalvelut/ Vanajavesi-keskuksen määrärahan, 17. euroa, uudelleenharkinta ja vähintään puolitus 1.1. lukien Ympäristöpalvelut/ Hulauden kunnostushankkeeseen ei osallistuta (lisäksi v e) TEKNINEN TOIMI TILAPALVELUT Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpalveluorganisaatio tulee tarkastella kriittisesti Kaluste- ja muissa hankinnoissa erittäin tarkka harkinta Käyttötalouden korjauksissa ei toteuteta esteettisiä korjauksia Ruoka- ja siivouspalvelut Ruokapalveluissa hyödynnetään edelleen kattavaa yhteistoimintaa Valkeakosken, VAAOn, Pälkäneen ja Urjalan kanssa mm. seutukunnan laajuinen Aromi-keittiöiden atk-pohjainen tuotannon ohjausohjelma, joka mahdollistaa yhteisen reseptiikan, ruokalistan sekä raakaainepohjan. Myös hankintarengas elintarvikehankinnoissa (ja siivousainehankinnoissa). Loma- ja kesäajan päivähoidon ruoan valmistus ja ruokapalvelut toteutetaan edelleen vain yhdessä tuotantokeittiössä koko Akaan alueelle. Myös loma-ajan ruokakuljetuksissa hyödynnetään sisäistä kuljetuspalvelua, lähettitoimintaa. Sijaisia käytetään edelleen lyhytaikaisissa poissaoloissa mahdollisimman vähän. Hyödynnetään mm. työvuorojärjestelyt. Viialan puolen koululaisten ja päivähoidon ruokapalvelut keskittyvät Hirvialhon tuotantokeittiölle Yksi ravitsemisesimiehen vakanssi jää täyttämättä 1.1. lukien eläköitymisen johdosta, voimassa vähintään väistötilaratkaisujen ajan * Siivouspalveluissa Keskustan koulun viidestä siivoojasta yksi siirtyi Arvo Ylpön koululle 1.2., eläköitymisen hyödyntäminen, voimassa väistötilaratkaisun ajan * Siivouspalveluissa Keskustan koulun viidestä siivoojasta yksi siirtyi Aseman koululle 1.2. ja sieltä edelleen 1.4. lukien Tarpiakodille, eläköitymisen hyödyntäminen, voimassa väistötilaratkaisun ajan * Keskustan koulun viidestä siivoojasta yksi siirtyi uuden yhdistelmätyöntekijän vakanssin tekijäksi 1.2. lukien Viialan toimintakeskukseen, voimassa väistötilaratkaisun ajan. * Rasin päiväkodin siivooja-ravitsemistyöntekijän vakanssin täyttötarve 5 % 1.9., eläköitymisen hyödyntäminen. * Henkilöstöruokailussa tehostetaan varmistamista, että asiakkaat ruksaavat aterioinnin ruokasalin seurantalomakkeelle. Ruokapalveluissa pyritään edelleen minimoimaan hävikkiä TILAPALVELUT * Keskustan koulun väistötiloihin yms. liittyvät säästöt vuoden osalta huomioitu jo talousarvion 1. muutoksessa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Liikuntasihteerin vakanssi, nro 3541, jätetään täyttämättä vakanssin vapauduttua n. 1.9., tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin Yhdyskuntatekniikan päällikön jääminen osa-aikaeläkkeelle 1.1., vakanssinro 4153 (edellyttäen, että teknisen toimen työ- ja henkilöstötilanne sen sallii) Kurisjärven kaukalon kunnossapidon lopetus vv. / 2 2 Pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevia henkilöitä yhdyskuntateknisten palvelujen töissä. Puistoissa tehdään polttopuuksi vuosittain klapeja yli oman tarpeen: hyödynnetään niitä sosiaalitoimen asiakkaille, joille Akaa nyt ostaa klapeja hintaa 65 e/ m 3. Myös ylimääräisen polttorankapuun myynti ulos esim. kuntalaisille. Käytetään mahdollisimman paljon omaa konekalustoa töiden tekemiseen. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Lisäksi teknisessä toimessa tulee tehdä ostopalveluanalyysi. 7

8 Yleislinjaiset talouden tasapainottamiskeinot Toimintaperiaatteet Eri toimialojen henkilöstön tulee toimia yhteistyössä keskenään huomioiden kokonaisvaltaisesti Akaan kaupungin etu. Keskinäistä vääntöä ja kilpailua sekä raja-aitoja tulee välttää. Ennakkoluuloton uusien toimintatapojen ideointi ja käyttöönotto toiminnan tuloksellisuuden ja tuottavuuden kehittämiseksi on tavoiteltavaa. Mitä voidaan tehdä toisin/ jättää kokonaan tekemättä/ tehdä kevyemmin? Lähtökohtana tulee olla, että ei muodosteta lisää vapaaehtoisia, kustannuksia aiheuttavia toimintoja. Erilaisiin uusiin hankkeisiin ja projekteihin tulee suhtautua kriittisesti. Rakenteet ja palveluverkko Merkittävä talouden tasapainotuspotentiaali on saavutettavissa rakenteiden ja palveluverkon muutoksilla ja nyt on takaraja konkreettisesti aktivoitua asiassa. Edellä oleviin esityksiin sisältyykin joitakin muutoksia rakenteisiin ja palveluverkkoon. Muutostyötä tulee jatkaa edelleen. Palveluverkon päivittämisen myötä saadaan järkeistettyä ja priorisoitua kiinteistökantaakin. Lisäyksenä edellä oleviin, Kylmäkoski-talolla oleva kaikki kaupungin toiminta lopetetaan vuoden loppuun mennessä, taloa ei peruskorjata ja kiinteistö laitetaan myyntiin. Toimintatuotot Toimintatuottojen osalta tulee tehdä tarkistukset 1.1. lukien. Lain sääteleminen tuottojen osalta tulee määritellä tuotot lain mahdollistamalle ylärajalle. Vapaaharkintaisten tuottojen osalta tulee tehdä tasotarkistus. Voimassa oleviin sopimuksiin perustuvat tuotot tulee korottaa sopimusten mahdollistamalla tavalla ja mahdollisissa muutostilanteissa huomioida tuottotason tarkistustarpeet. Lisäksi toimialoilla tulee varmistaa, että kaikkiin niihin palveluihin, joista kaupunki voi periä maksua, on maksu määritelty. Toimintatuottojen osalta tulee huomioida, että tuotot arvioidaan talousarvioon realistisesti, ei yliarvioiden. Henkilöstö Yleisperiaatteena tulee olla, että kaupungin vakituinen kokonaishenkilöstömäärä ei kasva. Johdonmukaisesti toimintaa sopeuttamalla tulee tavoitella kokonaishenkilöstömäärän vähenemistä keinona hillitä henkilöstökuluja. Käytännössä tämä vaatii muutoksia rakenteisiin ja palveluverkkoon. Vapautuvien vakituisten vakanssien osalta tulee tiukentaa täyttölupaharkintaa. Erityisesti valmistelevien viranhaltijoiden ja lautakuntien tulee aikaisempaa kriittisemmin tarkastella vapautuvien vakanssien tilannetta. Ensisijaisesti tulee hyödyntää vakanssin vapautuminen siten, että löydetään toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukainen ratkaisu. Sijaisten osalta tiukennetaan sijaisten ottamiskäytäntöä siten, että pääsääntöisesti lyhytaikaisiin 1-3 päivän sijaisuuksiin ei palkata sijaisia. Pitkäaikaistenkin sijaisuuksien osalta on läpikäytävä mahdollisuus hoitaa sijaisuus muulla henkilöstöllä esim. tehtäväjärjestelyjen avulla. 8

9 Henkilöstöä tulee hyödyntää joustavasti, tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttäen eri yksiköissä. Henkilöstön työaikamuodot tulee käydä läpi tarkistaen niiden tarkoituksenmukaisuus. Tarvittaessa tehdään päätökset työaikamuotojen muutoksista tarkoituksenmukaisimmiksi. Esimerkiksi tarkistetaan, että muodollisen jaksotyön piirissä on vain ao. työaikamuotoon kuuluva henkilöstö. Vapaaehtoisia henkilöstökulusäästötoimenpiteitä jatketaan ja aktivoidutaan edelleen niiden markkinoimisessa. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrän vähentämiskeinoja on pohdittava. Henkilöstön lomautus on poikkeuksellinen, ei pysyvästi taloutta tasapainottava toimenpide. Vuonna henkilöstö tulee lomauttaa viikoksi kaupungin taloudellisen tilanteen johdosta. Henkilöstölle voidaan tarjota mahdollisuus valita joko lomautus tai vapaaehtoinen henkilöstökulusäästö. Arvioitu vähennys henkilöstökuluihin on noin 85. euroa. Hankinnat Yleisperiaatteena hankintojen osalta tulee olla, että tehdään vain ehdottoman välttämättömiä hankintoja. Kaikista ei-pakollisista hankinnoista tulee pidättäytyä. Hankintojen osalta tulee noudattaa voimassa olevia sopimuksia. Kaikki kilpailutettujen hankintojen piiriin kuuluvat tuotteet/ palvelut hankintaan vain ao. sopimuskumppaneilta. Sopimukset Kaikissa sopimuksissa on huomioitava kaupungin etu. Konsulttipalvelut Konsulttipalveluja tulee harkita kriittisesti/ vähentää. Kuljetuspalvelut Yhteiskunnallisista kuljetuksista tulee tehdä selvitys/ kehittämissuunnitelma siten, että sen tulokset voidaan huomioida kilpailutettaessa kuljetukset 1.8. alkavalle uudelle, monivuotiselle sopimuskaudelle. Tavoitteena tulee olla kuljetuskustannusten nousun pysäyttäminen. Lehtitilaukset ja -ilmoitukset Lehtitilauksien osalta tulee aikaisempaa tiukemmin harkinta ja priorisoida, mitä lehtiä yksikössä tarvitaan ja tehdä vähennyspäivitykset vuodesta lukien. Lehti-ilmoittelua tulee aikaisempaa tiukemmin harkinta, tavoitteena ilmoittelun väheneminen. Vähentäminen voi toteutua myös fonttikokoa pienentämällä ja varmistamalla edelleen, että Akaan ilmoitukset ovat ao. lehdessä yhdessä kohtaa yhden logon alla. Ilmoittelussa tulee suosia kaupungin kotisivuja. 9

10 Koulutuspalvelut Koulutuspalveluihin varattuja määrärahoja vähennetään 1.1. lukien n. 1 %. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) KOULUTUSPALVELUT (OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT) TARKASTUSTOIMI 1 1 HALLINTOTOIMI (ei huomioitu henkilöstöhallintoa eikä tietohallintopalveluja mukaan) MAANKÄYTTÖPALVELUT 7 7 SOSIAALITYÖ (ei huomioitu Välityömarkkinat-projektia mukaan) 2 2 LASTEN PÄIVÄHOITO VANHUS- JA VAMMAISTYÖ TERVEYDENHUOLTO OPETUSTOIMI (ei huomioitu Opetustoimen projekteja mukaan) VAPAA-AIKAPALVELUT (ei huomioitu kulttuuripalveluita mukaan) 6 6 TEKNINEN TOIMI 2 2 TILAPALVELUT 7 7 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 7 7 MÄÄRÄRAHAVÄHENNYKSET Avustukset Ns. vapaaehtoisten avustusten määrärahoja vähennetään 1.1. lukien siten, että valtuustoryhmien avustus poistetaan kokonaan ja muita avustuksia vähennetään n. 1 %. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) AVUSTUKSET HALLINTOTOIMI Valtuustoryhmien avustus Elokuvateatteri Kinon avustus SOSIAALITYÖ Akaan seudun mielenterveysseura ry (3.48 euroa) ja MLL avustus lasten ja nuorten puhelinja nettitoimintaan (1. euroa), muu? 6 6 Kylmäkosken 4H-yhdistys, avustus kohdistuu kokopäiväisen toiminnanjohtajan palkkauskustannuksiin sekä matkakuluihin LASTEN PÄIVÄHOITO MLL Toijalan yhdistys leikkikoulutoimintaan 6.5 euroa, MLL Hämeen piiri avustus tilapäiseen lastenhoitoapuun 6. euroa VANHUS- JA VAMMAISTYÖ Sotainvalidien veljesliiton Kanta-Hämeen piiri ry/ kuntalisä kahden pitkäaikaistyöttömän henkilön työllistämiseen VAPAA-AIKAPALVELUT Muun toiminnan yleisavustukset Kulttuuripalvelujen avustukset Nuorisopalvelujen avustukset 5 5 Liikuntapalvelujen avustukset YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Yksityistieavustukset 4 4 MÄÄRÄRAHAVÄHENNYKSET

11 Kiinteistöt Kaupungin kiinteistöomaisuutta, joka ei kuulu kaupungin ydintoimintaan, voidaan myydä. Myyntiin laitettavien kohteiden osalta tulee tavoitella käypää myyntihintaa. Kiinteistöjen realisoinnin käyttötalouteen on kertaluonteinen mahdollisten pysyvien vastaavien myyntivoittojen osalta ja pysyvä ns. ylläpitokustannusten osalta. Osa listalla olevista kohteista on parhaillaan myynnissä ja osan kohdalla tulevien toimenpiteiden pohtiminen on ajankohtaista. Myöhemmin lista täydentyy mm. Kylmäkosken kirjaston, Kylmäkoski-talon, Aseman koulun, Kylmäkosken terveysaseman ja Huvikummun osalta. Kiinteistökartoitus omaisuudesta, josta luopumista voidaan harkita (eivät kaupungin ydintoimintaa) KohdenroKiinteistön nimi Osoite Käyttötarkoitus Bruttoala m2 Kiinteät kulut Vuokratulo Karkea arvio Huom! Tasearvo /ulkoinenkaup.arvosta Lallintalo Pajantie 6, Viiala Päivätoimintakeskus / Liikuntasali Liikuntakäytössä 1.5. alkaen, 234, 274Maatila / Museo + Asuinrakennus Koivistontie 12, Viiala Museo / Asuinrakennus Tyhjillään, vaatii kaavamuutoksen, 237 Ent. Viialan Nuorisotalo (nyk. Kierrätys) Kansankatu 1, Viiala Kierrätyskeskus Kiinteistössä kierrätyskeskus, vuokralla kaksi teleyritystä, bänditila, 267 Ratamestarin talo + Pätsinimentie 2-4, Toijala Asuinrakennus 19 päärak. yli 15 Tyhjänä, Junanlähettäjän talo Pätsinimentie 2-4, Toijala Asuinrakennus yhteensä Tyhjänä, 272 Sataman asuinrakennus Satamatie 333, Toijala Asuinrakennus Vuokrattu yksityishenkilölle, Vanha Vesilaitos Satamatie, Toijala Vanha vesilaitos arvio 2 yhteensä Tyhjänä, 273 Marttilantie 2 Marttilantie 2 Asuinrakennus 5 päärak Vuokrattu sos.toimelle, ei ole muodostettu tontiksi, 275 Pätsiniemente 27 Pätsinimentie 27, Toijala Asuinrakennus 4 ei arvoa Tyhjänä, asumiskelvoton, 2711 Tarpian talot Kurjentie 6, Koivistontie 28, Viiala Asuinrakennus, 2 kpl päärak Vuokrattu sos.toimelle, tyhjenee toukokuu, 2712 Korpisaari Rautatienkatu 12, Viiala Asuinrakennus 18 päärak Vuokrattu sos.toimelle, tyhjenee toukokuu, 2713 Vyhtelä Myllärinkuja 4, Viiala Asuinrakennus 5 päärak Vuokrattu sos.toimelle? 2 657,2 29 Toijalan paloasema Hämeentie 18, Toijala Paloasema yli 1 Tyhjenee osittain (alle 9 m2) uuden paloaseman valmistuttua, ,86 jää MLL, korjaamo ja mehuasema, Tarjouskilpailu ajalla Elematicin halli Airolantie 2 Teollisuushalli Vuokrattu yksityiselle yritykselle , Vesitornin asuintalo Matomäenkatu 12 Asuinrakennus 1 ei arvoa Tyhjänä, Viialan vesitornin alla *), 2215 Silpola Kylmäkoskentie 2, Kylmäkoski Asuinrakennus 9 46 Akaan Seudun Op-Kiinteistökeskuksella myynnissä, Kiint Oy Säästötalon liikehuoneistot Harryntie 1, Kylmäkoski Asuinnuoneisto, 2 kpl liikehuoneistoja Akaan Seudun Op-Kiinteistökeskuksella myynnissä As Oy Viialan Lallintie 7 huoneistot Lallintie 7, Viiala 2 kpl asuinhuoneistoja, yhdistetty , Akaan Seudun Op-Kiinteistökeskuksella myynnissä *) Lisäksi omistuksessa Viialassa Matomäenkadulla tontti, jossa "autiotalo" Lisäksi Kurisjärven koulu Lisäksi omistuksessa Viialassa kolme asunto-osaketta (sos.toimen hallinnassa): As Oy Viialan Valkoapila huoneisto as 3: 1 h +kk+s 4 m 2, As Oy Tulikettu huoneisto 19: yksiö 36 m 2, As Oy Viialan Puistokumpu as 4: yksiö 41 m 2. Lisäksi Kiinteistö Oy Toijalan Moottoritienliittymän osakkeet Kiinteät kulut: Lämpö, vesi, sähkö, kunnossapito, kiinteistönhoito+siivous, jätehuolto, vakuutus, muut kulut (ei pääoma) Yhteenveto Edellä käyttötalouteen esitettyjen talouden tasapainottamiskeinojen ilman kiinteistöt-kohtaa on seuraava: euromääräisen arvion sisältävät yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa ja ei-euromääräistä arviota sisältävät karkeasti noin,5 miljoonaa euroa, kokonais noin 2,8 miljoonaa euroa. 11

12 TULOSLASKELMA Veroprosentit Kaupungin tuloveroprosentti nostetaan,5 prosenttiyksiköllä 21, prosenttiin vuonna. Arvioitu lisäys verotuloihin on noin 1,2 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroprosentteja korotetaan vuonna. INVESTOINNIT Yleisperiaatteena tulee olla, että käyttökustannuksia kasvattavista investoinneista pidättäydytään. Lähtökohtaisesti ensin tehdään välttämättömät peruspalveluinvestoinnit ja vasta tulorahoituksen kattaessa lainanlyhennykset ja investoinnit harkitaan muita investointeja. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) INVESTOINNIT Kylmäkosken kirjaston siirto/ Kylmäkoski-talon peruskorjausta ei tehdä vaan kiinteistö myydään Varaus nuorisopalvelujen turvaamiseksi tarvittaviin investointeihin (selvitetään lisäksi myönnetyn avustuksen hyödyntämismahdollisuus) -1-1 INVESTOINNIT TOTEUTUSVASTUU JA SEURANTA Talouden tasapainottamiskeinojen toteuttamisesta on ensisijaisesti vastuussa ao. toimialajohtaja ja ao. tehtävätason johtaja. Yhteiskunnallisten kuljetusten osalta vastuussa on sivistysjohtaja, perusturvajohtaja ja vanhus- ja vammaistyön johtaja. Henkilöstön osalta lomautuksen koordinoinnista, työaikamuotojen läpikäynnistä yms. on vastuussa henkilöstöpäällikkö. Talouden tasapainottamiskeinojen toteutumista tulee seurata ja raportoida. LOPUKSI JA JATKO Akaan kaupungin toiminnan turvaaminen vaatii sekä luottamushenkilöiden että henkilöstön pysyvää, vahvaa sitoutumista talouden tasapainottamiseen ja valmiutta tehdä moninaisia taloutta tasapainottavia ratkaisuja. Edellä on tuotu esille talouden tasapainottamiskeinoja, joilla talouden tasapainottamistyössä päästään alkuun. Todelliseen tasapainoon pääseminen vaatii vielä lisätoimenpiteitä. Talouden tasapainottaminen tulee olemaan keskeinen asia Akaan kaupungin toiminnassa tänä ja tulevina vuosina. LIITE 1: BDO Audiator Oy:n raportti 12