TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA"

Transkriptio

1 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TAUSTA Kaupunginhallitus päätti perustaa talouden tasapainottamisryhmän ja nimesi siihen luottamushenkilöjäseniksi Tuomo Småttin, Harri Rämön, Mari Peräkiven, Marita Markkulan, Heli Piiraisen, Matti Humalojan ja Mika Setälän ja viranhaltijajäseniksi kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren, talouspäällikkö Mari Puhka-Suden ja henkilöstöpäällikkö Briitta-Liisa Sinivuoren sekä antoi ryhmälle oikeuden käyttää työssään tarvittaessa apuna ulkopuolista asiantuntijaa. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että talouden tasapainottamisohjelman tuli olla valmis 7.6. mennessä. Työryhmä kokoontui maalis-kesäkuussa yhteensä 5 kertaa. Työryhmän puheenjohtajana toimi Matti Humaloja, varapuheenjohtajana Heli Piirainen ja sihteerinä Mari Puhka-Susi. Talouden tasapainottamisryhmän toimeksiannosta BDO Audiator Oy teki liitteenä 1 olevan kaupungin toiminnan ja talouden analyysin, jonka tulokset esiteltiin valtuustolle Lisäksi huhtikuussa talouden tasapainottamisryhmä toimitti toimintayksiköiden vastuuhenkilöille ja koko henkilöstölle kirjeen talouden tasapainottamiseen liittyen, jossa toivoi henkilöstön sitoutuvan kaupungin talouden tasapainottamistalkoisiin ja rohkeasti esittävän konkreettisia talouden tasapainottamiskeinoja jo heti vuodelle ja sitä seuraaville vuosille -. Keinovalikoiman todettiin voivan koostua hyvin erilaisista keinoista sisältäen sekä pienempiä että isompia asioita. Talouden tasapainottamisryhmän käsiteltäväksi saapuikin mukava määrä talouden tasapainottamiskeinoesityksiä, joista kiitos henkilöstölle! Valtaosa esityksistä on sisällytetty talouden tasapainottamisohjelmaan tai huomioitu suoraan vuoden talousarvion 1. muutokseen. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT Seuraavana on toteuttamiskelpoisia, yksilöityjä talouden tasapainottamiskeinoja. Osassa on arvioitu myös euro. Osa merkitsee selkeää muutosta nykyiseen palveluverkkoon ja -tasoon. KÄYTTÖTALOUS Tehtävätasoittaiset talouden tasapainottamiskeinot TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) TARKASTUSTOIMI Kokouskahvituksen ja muiden ravitsemispalvelujen poisto 1.9. lukien TARKASTUSTOIMI

2 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) HALLINTOTOIMI Luottamustoimielimet Apulaiskaupunginjohtajan jääminen osa-aikaeläkkeelle 1.9. lukien ja eläkkeelle 1.5. lukien ja ko. virkaa ei täytetä, vakanssinro 151 * Kokouskahvituksien poisto (valtuusto, kaupunginhallitus, kaupunkisuunnittelulautakunta, valmistelutoimikunta jne.) 1.9. lukien Seutuhallinto: Seutujohtajan vakanssi ei jatku 1.1., kuntarahaosuudet saa olla vuosittain enintään 1 e/asukas Muistamissäännön päivitys ja tarkistus etuisuuksien osalta, voimaan 1.1. lukien Kokousmäärien tarkistaminen, kokouksia vain kuin välttämättömiä asioita käsiteltäväksi Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen, kaupunginhallitus vuonna (aikaisintaan 1.2. lukien) Vapaa-aikalautakunnan ja koulutuslautakunnan yhdistäminen seuraavan valtuustokauden alusta Hallinto- ja toimistopalvelut Hallintosihteerin jääminen osa-aikaeläkkeelle 1.1., vakanssinro 1532, ei sijaista vaan hoidetaan sisäisin tehtäväjärjestelyin Palvelusihteeri,5, vakanssinro 15311, ei täytetä eläköitymisen jälkeen Viestinnän ja markkinoinnin määrärahojen vähennys 1.1. lukien Talouspalvelut Taloussihteerin virkaa ei täytetä, vakanssinro * Henkilöstöpalvelut Palkattomien harjoittelijoiden ruokailuetuuden poisto 1.1. lukien (sisältään arvion ulkoisesta tulosta tilapalvelujen ruokapalveluihin 16. euroa) Siviilipalvelusmiesten varaus yksi 1.1. lukien (vähennys 2 v. verrattuna) Palkkatukilaisten varaus 2 henkilötyövuotta 1.1. lukien (vähennys 3 v. verrattuna, Välityömarkkinat-projekti päättyy) Elinkeinopalvelut Muihin palveluihin varatun määrärahan vähennys 2 2 Elinkeinopalvelujen toiminnan järjestäminen selvitetään valtuustosopimuksen mukaan mennessä, päätöksentekoon tulossa, että Vasken sopimus irtisanotaan ja neuvotellaan uusi sopimus voimaan 1.1. lukien 2 2 HALLINTOTOIMI * Apulaiskaupunginjohtajan jääminen osa-aikaeläkkeelle 1.9. lukien ja taloussihteerin virkaa ei täytetä on vuoden osalta huomioitu jo talousarvion 1. muutoksen yhteydessä. MAANKÄYTTÖPALVELUT Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut Kaavoituksen taksoja ei ole tarkistettu vuosiin, aihetta tuntuvaan tarkistukseen viimeistään 1.1. lukien Tonttien hintojen tarkistus viimeistään 1.1. lukien Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan taksoja tarkistettu 1.1. lukien, uusi lisätarkistus 1.1. lukien, vähintään 5 prosenttia Paikkatietopalvelut Kiinteistötoimituksen taksoja tarkistettu 1.1. lukien, uusi lisätarkistus 1.1. lukien, vähintään 5 prosenttia MAANKÄYTTÖPALVELUT

3 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) SOSIAALITYÖ Perusturvajohtajan viran hoitaminen sisäisin tehtäväjärjestelyin 1.8. lukien Työmarkkinatuen kuntaosuuden nousun vähintään pysäyttäminen mm. käynnissä olevan Kuntakokeilu-hankkeen sekä kuntouttavan työtoiminnan avulla. Lastensuojelun kustannusten nousun pysäyttäminen: selvitetään, mitä voitaisiin tehdä - mitä muita keinoja on kuin henkilöstöresurssien lisääminen esim. toimintatavat? Pohdittava tarvittaessa myös, miten henkilöstöresursseja voidaan kohdentaa uudelleen perusturvassa siten, että ne kohdentuvat tarkoituksenmukaisesti. Lähtökohtaisesti kokonaishenkilöstömäärä ei voi kasvaa. Huomioitava Yhdyskuntateknisten palvelujen kohdalta: Puistoissa tehdään polttopuuksi vuosittain klapeja yli oman tarpeen: hyödynnetään niitä sosiaalitoimen asiakkaille, joille Akaa nyt ostaa klapeja hintaa 65 e/ m 3 SOSIAALITYÖ LASTEN PÄIVÄHOITO Kesäpäivystyskeskitys aikaisempia vuosia tiukempi. Päivystävinä päiväkoteina toimivat Pajantien päiväkoti ja yksityinen päiväkoti Tenava Toivo. Päivähoidon toiminnan keskittäminen tuo säästöä myös tekniselle toimelle. Kesä- yms. loma-aikojen keskittämisen tulee jatkua pysyvästi. Aikaisempia vuosia enemmän keskitetään henkilöstön kesälomia, tarjotaan mahdollisuutta käyttää lomarahavapaita tms. Tavoitteena on myös sairauspoissaolojen ratkaiseva vähentyminen pitkien, yhtäjaksoisten kesälomien ansiosta alkavalla toimintakaudella Pirtinkulman päiväkoti aloittaa kolmella ryhmällä aikaisemmin suunnitellun neljän ryhmän sijasta. Talousarviossa varattuna yksi lastentarhanopettajan vakanssi ja kaksi päivähoitajan vakanssia. Muut tarvittavat Pirtinkulman työntekijät sisäisinä siirtoina tai avoimen vakanssin tekijöinä. Määräaikaisia työntekijöitä ei tarvita. Oletus, että tilanne jatkuu samanlaisena Rautalan päiväkodin osa-aikaeläkkeellä olevan lastentarhanopettajan vakanssia ei täytetä Päivähoito ei osta enää paikkoja Steiner päiväkodista Tampereelta. Vuosittain ostettu 1-2 paikkaa. Kesäkuussa päättyy kahden - 7 syntyneen lapsen päivähoito ao. paikassa Rautalan päiväkodin lasten määrän supistaminen ja Toijalan taajaman perhepäivähoidon varahoidon keskittäminen Rautalan päiväkotiin. Volyymin hakeminen Tenava Toivosta ja Nahkialan päiväkodista. 5 5 Perhepäivähoitovolyymi kustannustehokkaalla ja hallittavissa olevalla tasolla. Perhepäivähoidon hoitopäivään kohdistuvat välilliset kulut paremmin näkyväksi ko. hoitomuodon volyymissa. Suora päivähoitoalue 4:ään kohdistuva toimintakulu/ kk pyritään pitämään 55 e:ssa. Toimintakulun kasvattaminen lisää perhepäivähoidon välittömiä ja välillisiä kustannuksia merkittävästi. Aseman ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen 3.6. ja päivähoidon keskittäminen Kylmäkosken päiväkotiin Ostopalvelun edelleen täysimääräinen hyödyntäminen päiväkoti Tenava Toivosta. Ostopalvelun kuukausihinta koko sopimusajan sama. Palvelun hinta halpenee, vaikka kaupungin yksiköissä palkkakustannusten ym. kasvu lisää kustannuksia. Henkilöstösäästöt ensi vaiheessa tulevat kohdentumaan Nahkialan päiväkotiin ja Rautalan päiväkotiin. 3 3 Päivähoidon siirtyminen sivistystoimeen vuonna : - Organisaatiomuutokset - Yhteiset tilaratkaisut etenkin Toijalan taajaman alueella - Toimintojen yhteensovittaminen saman katon alle. Selvitetään yleisesti käyttöastetta sekä kahden ison päiväkotiyksikön muodostamista Toijalan ja Viialan taajamiin. LASTEN PÄIVÄHOITO

4 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) VANHUS- JA VAMMAISTYÖ Avopalvelut Omaishoidon tuki Omaishoidon tuen maksatus aloitetaan 3 kk:n kuluttua hakemuksen saapumisesta, mikäli asiakkuuden kriteerit täyttyvät. Omaishoidon tuen vapaapäivien tuottaminen entistä enemmän ns. omana työnä, (lisää esim. vammaishuollossa Sipilä-kodin hoitopäiviä) Kotihoitoyksikkö Tavoitteena, ettei sijaisia jouduta palkkaamaan ostopalveluna Vanhustyön tukipalvelut Kuljetustuen maksatus aloitetaan 3 kk:n kuluttua hakemuksen saapumisesta, mikäli asiakkuuden kriteerit täyttyvät. Vanhainkoti- ja asumispalvelut Asumispalvelut Muut asumispalvelut: maksusitoumuksia myönnetään erittäin tiukoin kriteerein Havupirtti: Viikonloppuisin työajat tunnin lyhempiä osalla henkilökunnasta, käytäntö ollut Havulinnassa jo yhdistyksen aikana, euro yhteensä Vanhainkoti Havulinnan kohdalla Vanhainkodit Vanhainkoti Hakalehto: * Uusien asukkaiden eläkkeensaajan hoitotukien hakeminen (1 asukasta, joille ei ole ylintä 1 1 hoitotukea, johon ympärivuorokautisessa laitoshoidossa lienee oikeutettu). Lupa asukkaalta/omaiselta, Lääkärinlausunnot * Esimies hoitotyössä arkiaamuissa (= ei vuorotyölisiä) paikkaamassa hoitajan poissaoloa 1 1 silloin, kun omat työt sen sallivat. Esim. x2/ 3vkoa. Lähinnä arkipyhälistoilla, äkilliset sairauspoissaolot. Laskennallinen yli 1 e/ kerta, yksi pieni keino hillitä sijaiskuluja * Menojen tasapainotus: lääkäri tarkistaa asukkaiden lääkkeet/ hävikkiä mahdollisimman vähän (ei vanhentuneita lääkkeitä) * Koko hoitohenkilökunta käyttää hoitotarvikkeita taloudellisesti. Varaston hävikki mahdollisimman pieni. * Hakalehdon uudisrakennus tehostettua palveluasumista, mm. lääkekustannukset poistuvat Vanhainkoti Mäntymäki: * Tavoitteena, että sijaisia ei jouduta palkkaamaan ostopalveluna * Mäntymäen alakerran muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi, mm. lääkekustannukset 2 2 poistuvat Vanhainkoti Havulinna: * Lisäravinteiden käyttö vain lääkärin määräyksestä, tavoite kustannusten puolitus 7 7 *Automaattikäsidesinfektioiden käytöstä luovutaan, jatkossa käytössä vain pshp:n 3 3 lääkekeskuksesta tilattava käsidesinfektioaine, joka on huomattavasti edullisempi * Viikonloppuisin työajat tunnin lyhempiä osalla henkilökunnasta, käytäntö ollut Havulinnassa jo yhdistyksen aikana Vammaishuolto Kehitysvammaisten laitoshoitoa arvioitua vähemmän t.s hoidetaan mahdollisimman pitkälle omalla henkilökunnalla/ omissa yksiköissä Sipilän kodin, Viialan ryhmäkodin, Ajulantuvan ja Viialan toimintakeskuksen monitoimilaitteiden vaihto halvempiin laitteisiin Sipilän kodin, Viialan ryhmäkodin, Ajulantuvan ja Viialan toimintakeskuksen koko henkilöstön työajan muutos jaksotyöksi mahdollistaa työvoiman siirtämisen yksikköön, jossa määräaikaisen sijaisen tarve tai ylim. työvoiman tarve, ei tarvita ulkopuolisia sijaisia. Viialan toimintakeskus: kuljetusten tarkennus, nykyisellä maksu käytännöllä joitakin ajoja saisi halvemmalla ajettaessa ns. mittari päällä" Lisäksi vanhus- ja vammaistyön tehtävätasolla yleistavoitteena laitospaikkojen vähennys VANHUS- JA VAMMAISTYÖ

5 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) TERVEYDENHUOLTO Terveysasemapalvelut Lääkärien vastaanottotoiminta Ostopalvelulääkäritoiminnan lopettaminen tuo kuukaudessa n euron säästön postia kohti. Virkavapaita myönnetään ainoastaan koulutukseen tarkan harkinnan jälkeen. (Hoitojonot saattavat pidentyä n. kuukauden, mikäli rekrytointi ei onnistu.) 1 1 Lääkäreiden kouluttaminen taloudelliseen työskentelytapaan (laboratorio- ja röntgentutkimusten sekä lähetteiden oikea käyttö), lähetteiden määrän seuranta Välineistön ja peruslääkelistojen rationalisointi, yhtenäistäminen ja tilausten kilpailutus Hammashuolto ja välinehuolto Yksi hammaslääkärin toimi avoinna, kahta hammaslääkärin tointa hoidetaan osa-aikaisesti. Jos toimet täytetään kokoaikaisesti, säästö ei synny. (Kun hammaslääkäriä ei ole saatu rekrytoitua, vastaavaa työtä hankitaan ostopalveluna. Ostopalvelulle on määräraha talousarviossa, mutta päivystyksen laajeneminen saattaa ylittää varatun määrärahan, mikä on huomioitu säästösummaa arvioitaessa.) Nykytilanteen oletetaan jatkuvan Välineistön ja peruslääkelistojen rationalisointi, yhtenäistäminen ja tilausten kilpailutus Lääkinnällinen kuntoutus Maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden ohjeisto päivitetty ja henkilöstön kanssa käydään ohjeistus tarkkaan läpi. Tehostetaan päätöskäytäntöjä entisestään Hoitotyö Vuodeosastotoiminta Sekä Akaan että Urjalan vuodeosastojen 4 potilaspaikan sulkeminen jatkuu v. - Dialyysiosasto VALSaan valmistumassa uusi dialyysiyksikkö. Selvitetään, merkitseekö Urjalan vuodeosaston dialyysiin muutosta - ei toistaiseksi tietoa. Avosairaanhoito, muistipolikilinikka ja fysioterapia Viialan ja Kylmäkosken vastaanottojen sulku = 6 arkipäivää, henkilökunta lomalla, sijaisten palkkamisen tarve poistuu, vastaava sulku myös tulevina vuosina 1 1 Tehostetaan varastoapuvälineiden lainakriteerien noudattamista ja apuvälineiden karhuamista fysioterapiassa, kuukausittaisen karhuamisen tehostaminen 5 5 Tarkennetaan fysikaalisten laitteiden huoltoja, laitteiden käyttö hyvin vähäistä, harvennetaan huoltoja 5 5 Avoterveydenhuolto 4-vuotiaiden miesten terveystarkastuksista luovutaan v Silmänpohjakuvauksiin käyntimaksu v. alkaen (maksutulot kuitenkin jäävät melko pieniksi, koska maksu lasketaan mukaan tk-käyntimaksuihin, joita saa vuodessa olla x 3), maksu nyt 13,8 e/ asiakas Lisäksi Kylmäkosken terveysaseman lakkautus 1.1. lukien (henkilöstön sijoitus muihin yksiköihin, kiinteistö myydään). Palveluverkkotyöryhmän tulee jatkaa edelleen palveluverkon kriittistä tarkastelua. Erikoissairaanhoito ja Mielenterveyskeskus Lähetekäytäntöön on vaikea puuttua. Nuoret lääkärit lähettänevät herkemmin ja yksityislääkäreiden lähetteisiin ei voida puuttua. / Omaa lähetekäytäntöä seurataan ja poikkeamiin puututaan. Sisäistä konsultaatiota tehostetaan ja lääkärit kouluttautuvat omille vastuualueilleen. TERVEYDENHUOLTO

6 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) OPETUSTOIMI Aseman koulun lakkauttaminen 1.8. lukien (säästö kiinteistökustannuksissa, kiinteistö myyntiin). Palveluverkkotyöryhmän tulee jatkaa edelleen palveluverkon kriittistä tarkastelua. Akaan lukion keskittäminen 1.8. lukien tilapäisesti ja jatkossa pysyvästi Toijalan toimipisteeseen, vähentää n. 2,5 virkaa * Akaan opiston toiminnan yhdistäminen Valkeakoski-opistoon 1.1. lukien (Huvikumpukiinteistö myyntiin) 4 4 Opettajan lyhytaikaiseen poissaoloon (1-3 työpäivää) ei palkata sijaista, vaan toiset opettajat hoitavat otona. Monistamisen rajoittaminen, mm. kertakäyttöisen materiaalin vähentäminen, kaksipuolinen kopiointi Sähköisen materiaalin suosiminen opetuksessa Valinnaisaineiden ryhmäkoon nosto (nyt alkaa, jos 12 oppilasta haluaa) Vapaaehtoisten koulutusten määrän vähennys VESO-koulutukset pidetään omalla koululla tai tiloissa, joista ei tule vuokrakustannuksia Yläkoulun ja lukion yhteiset virat karsitaan minimiin (ei tarvitse maksaa yhteisyyslisää) Perustetaan sijaispankki (TET-jaksolta vapautuvat tunnit yms. pistetään sijaispankkiin ja käytetään silloin kun tarvii sijaistaa) OPETUSTOIMI * Akaan lukion keskittämisen 1.8. lukien tilapäisesti Toijalan toimipisteeseen on vuoden osalta huomioitu jo talousarvion 1. muutoksen yhteydessä. VAPAA-AIKAPALVELUT Kirjastopalvelut Kylmäkosken kirjaston lakkautus nykymuodossaan 1.1. lukien, kirjastopalveluiden saatavuus turvataan esim. Kylmäkosken kirkonkylän koululla. Kirjastorakennus myydään. Kylmäkoski-taloa ei peruskorjata (investoinneissa). Henkilöstöä voidaan hyödyntää Viialan ja Toijalan toimipisteissä, mahdollisesti Viialan kirjaston aukioloaikojen pidennys. Varaudutaan samalla lähivuosina 3-5 vuoden kuluessa tapahtuviin eläköitymisiin (Vla 2 ja Tla 3). Kulttuuripalvelut Selvitetään voisiko kansallisen veteraanipäivän, kaatuneiden muistopäivän ja itsenäisyyspäivän kaupungin seppeleiden määrää vähentää (nyt yht. 19 seppelettä, yht. n. 95 e) Nuorisopalvelut 1 osa-aikainen nuoriso-ohjaajan vakanssi jätetään täyttämättä 1.9. lukien Kylmäkoski-taloa ei peruskorjata (investoinneissa). Nuorisopalvelujen saatavuus turvataan Kylmäkosken taajamassa, mahdollisesti yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Liikuntapalvelut Liikuntasihteerin vakanssi, nro 3541, jätetään täyttämättä vakanssin vapauduttua n. 1.9., tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin Uimahallikuljetusten lopettaminen 1.1. lukien (bussimaksut säästöä n. 5. e, uimalipuista n. 3. e, tuloista vähenee n. 6. e) 1.1. lukien 2 2 Kaikkien ostopalveluilla pyörivien kuntosaliryhmien lopettaminen (vuosisäästö n. 2. e, tulot vähenee n. 1.5 e) 1.1. lukien VAPAA-AIKAPALVELUT

7 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) TEKNINEN TOIMI Ympäristöpalvelut/ Vanajavesi-keskuksen määrärahan, 17. euroa, uudelleenharkinta ja vähintään puolitus 1.1. lukien Ympäristöpalvelut/ Hulauden kunnostushankkeeseen ei osallistuta (lisäksi v e) TEKNINEN TOIMI TILAPALVELUT Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpalveluorganisaatio tulee tarkastella kriittisesti Kaluste- ja muissa hankinnoissa erittäin tarkka harkinta Käyttötalouden korjauksissa ei toteuteta esteettisiä korjauksia Ruoka- ja siivouspalvelut Ruokapalveluissa hyödynnetään edelleen kattavaa yhteistoimintaa Valkeakosken, VAAOn, Pälkäneen ja Urjalan kanssa mm. seutukunnan laajuinen Aromi-keittiöiden atk-pohjainen tuotannon ohjausohjelma, joka mahdollistaa yhteisen reseptiikan, ruokalistan sekä raakaainepohjan. Myös hankintarengas elintarvikehankinnoissa (ja siivousainehankinnoissa). Loma- ja kesäajan päivähoidon ruoan valmistus ja ruokapalvelut toteutetaan edelleen vain yhdessä tuotantokeittiössä koko Akaan alueelle. Myös loma-ajan ruokakuljetuksissa hyödynnetään sisäistä kuljetuspalvelua, lähettitoimintaa. Sijaisia käytetään edelleen lyhytaikaisissa poissaoloissa mahdollisimman vähän. Hyödynnetään mm. työvuorojärjestelyt. Viialan puolen koululaisten ja päivähoidon ruokapalvelut keskittyvät Hirvialhon tuotantokeittiölle Yksi ravitsemisesimiehen vakanssi jää täyttämättä 1.1. lukien eläköitymisen johdosta, voimassa vähintään väistötilaratkaisujen ajan * Siivouspalveluissa Keskustan koulun viidestä siivoojasta yksi siirtyi Arvo Ylpön koululle 1.2., eläköitymisen hyödyntäminen, voimassa väistötilaratkaisun ajan * Siivouspalveluissa Keskustan koulun viidestä siivoojasta yksi siirtyi Aseman koululle 1.2. ja sieltä edelleen 1.4. lukien Tarpiakodille, eläköitymisen hyödyntäminen, voimassa väistötilaratkaisun ajan * Keskustan koulun viidestä siivoojasta yksi siirtyi uuden yhdistelmätyöntekijän vakanssin tekijäksi 1.2. lukien Viialan toimintakeskukseen, voimassa väistötilaratkaisun ajan. * Rasin päiväkodin siivooja-ravitsemistyöntekijän vakanssin täyttötarve 5 % 1.9., eläköitymisen hyödyntäminen. * Henkilöstöruokailussa tehostetaan varmistamista, että asiakkaat ruksaavat aterioinnin ruokasalin seurantalomakkeelle. Ruokapalveluissa pyritään edelleen minimoimaan hävikkiä TILAPALVELUT * Keskustan koulun väistötiloihin yms. liittyvät säästöt vuoden osalta huomioitu jo talousarvion 1. muutoksessa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Liikuntasihteerin vakanssi, nro 3541, jätetään täyttämättä vakanssin vapauduttua n. 1.9., tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin Yhdyskuntatekniikan päällikön jääminen osa-aikaeläkkeelle 1.1., vakanssinro 4153 (edellyttäen, että teknisen toimen työ- ja henkilöstötilanne sen sallii) Kurisjärven kaukalon kunnossapidon lopetus vv. / 2 2 Pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevia henkilöitä yhdyskuntateknisten palvelujen töissä. Puistoissa tehdään polttopuuksi vuosittain klapeja yli oman tarpeen: hyödynnetään niitä sosiaalitoimen asiakkaille, joille Akaa nyt ostaa klapeja hintaa 65 e/ m 3. Myös ylimääräisen polttorankapuun myynti ulos esim. kuntalaisille. Käytetään mahdollisimman paljon omaa konekalustoa töiden tekemiseen. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Lisäksi teknisessä toimessa tulee tehdä ostopalveluanalyysi. 7

8 Yleislinjaiset talouden tasapainottamiskeinot Toimintaperiaatteet Eri toimialojen henkilöstön tulee toimia yhteistyössä keskenään huomioiden kokonaisvaltaisesti Akaan kaupungin etu. Keskinäistä vääntöä ja kilpailua sekä raja-aitoja tulee välttää. Ennakkoluuloton uusien toimintatapojen ideointi ja käyttöönotto toiminnan tuloksellisuuden ja tuottavuuden kehittämiseksi on tavoiteltavaa. Mitä voidaan tehdä toisin/ jättää kokonaan tekemättä/ tehdä kevyemmin? Lähtökohtana tulee olla, että ei muodosteta lisää vapaaehtoisia, kustannuksia aiheuttavia toimintoja. Erilaisiin uusiin hankkeisiin ja projekteihin tulee suhtautua kriittisesti. Rakenteet ja palveluverkko Merkittävä talouden tasapainotuspotentiaali on saavutettavissa rakenteiden ja palveluverkon muutoksilla ja nyt on takaraja konkreettisesti aktivoitua asiassa. Edellä oleviin esityksiin sisältyykin joitakin muutoksia rakenteisiin ja palveluverkkoon. Muutostyötä tulee jatkaa edelleen. Palveluverkon päivittämisen myötä saadaan järkeistettyä ja priorisoitua kiinteistökantaakin. Lisäyksenä edellä oleviin, Kylmäkoski-talolla oleva kaikki kaupungin toiminta lopetetaan vuoden loppuun mennessä, taloa ei peruskorjata ja kiinteistö laitetaan myyntiin. Toimintatuotot Toimintatuottojen osalta tulee tehdä tarkistukset 1.1. lukien. Lain sääteleminen tuottojen osalta tulee määritellä tuotot lain mahdollistamalle ylärajalle. Vapaaharkintaisten tuottojen osalta tulee tehdä tasotarkistus. Voimassa oleviin sopimuksiin perustuvat tuotot tulee korottaa sopimusten mahdollistamalla tavalla ja mahdollisissa muutostilanteissa huomioida tuottotason tarkistustarpeet. Lisäksi toimialoilla tulee varmistaa, että kaikkiin niihin palveluihin, joista kaupunki voi periä maksua, on maksu määritelty. Toimintatuottojen osalta tulee huomioida, että tuotot arvioidaan talousarvioon realistisesti, ei yliarvioiden. Henkilöstö Yleisperiaatteena tulee olla, että kaupungin vakituinen kokonaishenkilöstömäärä ei kasva. Johdonmukaisesti toimintaa sopeuttamalla tulee tavoitella kokonaishenkilöstömäärän vähenemistä keinona hillitä henkilöstökuluja. Käytännössä tämä vaatii muutoksia rakenteisiin ja palveluverkkoon. Vapautuvien vakituisten vakanssien osalta tulee tiukentaa täyttölupaharkintaa. Erityisesti valmistelevien viranhaltijoiden ja lautakuntien tulee aikaisempaa kriittisemmin tarkastella vapautuvien vakanssien tilannetta. Ensisijaisesti tulee hyödyntää vakanssin vapautuminen siten, että löydetään toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukainen ratkaisu. Sijaisten osalta tiukennetaan sijaisten ottamiskäytäntöä siten, että pääsääntöisesti lyhytaikaisiin 1-3 päivän sijaisuuksiin ei palkata sijaisia. Pitkäaikaistenkin sijaisuuksien osalta on läpikäytävä mahdollisuus hoitaa sijaisuus muulla henkilöstöllä esim. tehtäväjärjestelyjen avulla. 8

9 Henkilöstöä tulee hyödyntää joustavasti, tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttäen eri yksiköissä. Henkilöstön työaikamuodot tulee käydä läpi tarkistaen niiden tarkoituksenmukaisuus. Tarvittaessa tehdään päätökset työaikamuotojen muutoksista tarkoituksenmukaisimmiksi. Esimerkiksi tarkistetaan, että muodollisen jaksotyön piirissä on vain ao. työaikamuotoon kuuluva henkilöstö. Vapaaehtoisia henkilöstökulusäästötoimenpiteitä jatketaan ja aktivoidutaan edelleen niiden markkinoimisessa. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrän vähentämiskeinoja on pohdittava. Henkilöstön lomautus on poikkeuksellinen, ei pysyvästi taloutta tasapainottava toimenpide. Vuonna henkilöstö tulee lomauttaa viikoksi kaupungin taloudellisen tilanteen johdosta. Henkilöstölle voidaan tarjota mahdollisuus valita joko lomautus tai vapaaehtoinen henkilöstökulusäästö. Arvioitu vähennys henkilöstökuluihin on noin 85. euroa. Hankinnat Yleisperiaatteena hankintojen osalta tulee olla, että tehdään vain ehdottoman välttämättömiä hankintoja. Kaikista ei-pakollisista hankinnoista tulee pidättäytyä. Hankintojen osalta tulee noudattaa voimassa olevia sopimuksia. Kaikki kilpailutettujen hankintojen piiriin kuuluvat tuotteet/ palvelut hankintaan vain ao. sopimuskumppaneilta. Sopimukset Kaikissa sopimuksissa on huomioitava kaupungin etu. Konsulttipalvelut Konsulttipalveluja tulee harkita kriittisesti/ vähentää. Kuljetuspalvelut Yhteiskunnallisista kuljetuksista tulee tehdä selvitys/ kehittämissuunnitelma siten, että sen tulokset voidaan huomioida kilpailutettaessa kuljetukset 1.8. alkavalle uudelle, monivuotiselle sopimuskaudelle. Tavoitteena tulee olla kuljetuskustannusten nousun pysäyttäminen. Lehtitilaukset ja -ilmoitukset Lehtitilauksien osalta tulee aikaisempaa tiukemmin harkinta ja priorisoida, mitä lehtiä yksikössä tarvitaan ja tehdä vähennyspäivitykset vuodesta lukien. Lehti-ilmoittelua tulee aikaisempaa tiukemmin harkinta, tavoitteena ilmoittelun väheneminen. Vähentäminen voi toteutua myös fonttikokoa pienentämällä ja varmistamalla edelleen, että Akaan ilmoitukset ovat ao. lehdessä yhdessä kohtaa yhden logon alla. Ilmoittelussa tulee suosia kaupungin kotisivuja. 9

10 Koulutuspalvelut Koulutuspalveluihin varattuja määrärahoja vähennetään 1.1. lukien n. 1 %. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) KOULUTUSPALVELUT (OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT) TARKASTUSTOIMI 1 1 HALLINTOTOIMI (ei huomioitu henkilöstöhallintoa eikä tietohallintopalveluja mukaan) MAANKÄYTTÖPALVELUT 7 7 SOSIAALITYÖ (ei huomioitu Välityömarkkinat-projektia mukaan) 2 2 LASTEN PÄIVÄHOITO VANHUS- JA VAMMAISTYÖ TERVEYDENHUOLTO OPETUSTOIMI (ei huomioitu Opetustoimen projekteja mukaan) VAPAA-AIKAPALVELUT (ei huomioitu kulttuuripalveluita mukaan) 6 6 TEKNINEN TOIMI 2 2 TILAPALVELUT 7 7 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 7 7 MÄÄRÄRAHAVÄHENNYKSET Avustukset Ns. vapaaehtoisten avustusten määrärahoja vähennetään 1.1. lukien siten, että valtuustoryhmien avustus poistetaan kokonaan ja muita avustuksia vähennetään n. 1 %. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) AVUSTUKSET HALLINTOTOIMI Valtuustoryhmien avustus Elokuvateatteri Kinon avustus SOSIAALITYÖ Akaan seudun mielenterveysseura ry (3.48 euroa) ja MLL avustus lasten ja nuorten puhelinja nettitoimintaan (1. euroa), muu? 6 6 Kylmäkosken 4H-yhdistys, avustus kohdistuu kokopäiväisen toiminnanjohtajan palkkauskustannuksiin sekä matkakuluihin LASTEN PÄIVÄHOITO MLL Toijalan yhdistys leikkikoulutoimintaan 6.5 euroa, MLL Hämeen piiri avustus tilapäiseen lastenhoitoapuun 6. euroa VANHUS- JA VAMMAISTYÖ Sotainvalidien veljesliiton Kanta-Hämeen piiri ry/ kuntalisä kahden pitkäaikaistyöttömän henkilön työllistämiseen VAPAA-AIKAPALVELUT Muun toiminnan yleisavustukset Kulttuuripalvelujen avustukset Nuorisopalvelujen avustukset 5 5 Liikuntapalvelujen avustukset YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Yksityistieavustukset 4 4 MÄÄRÄRAHAVÄHENNYKSET

11 Kiinteistöt Kaupungin kiinteistöomaisuutta, joka ei kuulu kaupungin ydintoimintaan, voidaan myydä. Myyntiin laitettavien kohteiden osalta tulee tavoitella käypää myyntihintaa. Kiinteistöjen realisoinnin käyttötalouteen on kertaluonteinen mahdollisten pysyvien vastaavien myyntivoittojen osalta ja pysyvä ns. ylläpitokustannusten osalta. Osa listalla olevista kohteista on parhaillaan myynnissä ja osan kohdalla tulevien toimenpiteiden pohtiminen on ajankohtaista. Myöhemmin lista täydentyy mm. Kylmäkosken kirjaston, Kylmäkoski-talon, Aseman koulun, Kylmäkosken terveysaseman ja Huvikummun osalta. Kiinteistökartoitus omaisuudesta, josta luopumista voidaan harkita (eivät kaupungin ydintoimintaa) KohdenroKiinteistön nimi Osoite Käyttötarkoitus Bruttoala m2 Kiinteät kulut Vuokratulo Karkea arvio Huom! Tasearvo /ulkoinenkaup.arvosta Lallintalo Pajantie 6, Viiala Päivätoimintakeskus / Liikuntasali Liikuntakäytössä 1.5. alkaen, 234, 274Maatila / Museo + Asuinrakennus Koivistontie 12, Viiala Museo / Asuinrakennus Tyhjillään, vaatii kaavamuutoksen, 237 Ent. Viialan Nuorisotalo (nyk. Kierrätys) Kansankatu 1, Viiala Kierrätyskeskus Kiinteistössä kierrätyskeskus, vuokralla kaksi teleyritystä, bänditila, 267 Ratamestarin talo + Pätsinimentie 2-4, Toijala Asuinrakennus 19 päärak. yli 15 Tyhjänä, Junanlähettäjän talo Pätsinimentie 2-4, Toijala Asuinrakennus yhteensä Tyhjänä, 272 Sataman asuinrakennus Satamatie 333, Toijala Asuinrakennus Vuokrattu yksityishenkilölle, Vanha Vesilaitos Satamatie, Toijala Vanha vesilaitos arvio 2 yhteensä Tyhjänä, 273 Marttilantie 2 Marttilantie 2 Asuinrakennus 5 päärak Vuokrattu sos.toimelle, ei ole muodostettu tontiksi, 275 Pätsiniemente 27 Pätsinimentie 27, Toijala Asuinrakennus 4 ei arvoa Tyhjänä, asumiskelvoton, 2711 Tarpian talot Kurjentie 6, Koivistontie 28, Viiala Asuinrakennus, 2 kpl päärak Vuokrattu sos.toimelle, tyhjenee toukokuu, 2712 Korpisaari Rautatienkatu 12, Viiala Asuinrakennus 18 päärak Vuokrattu sos.toimelle, tyhjenee toukokuu, 2713 Vyhtelä Myllärinkuja 4, Viiala Asuinrakennus 5 päärak Vuokrattu sos.toimelle? 2 657,2 29 Toijalan paloasema Hämeentie 18, Toijala Paloasema yli 1 Tyhjenee osittain (alle 9 m2) uuden paloaseman valmistuttua, ,86 jää MLL, korjaamo ja mehuasema, Tarjouskilpailu ajalla Elematicin halli Airolantie 2 Teollisuushalli Vuokrattu yksityiselle yritykselle , Vesitornin asuintalo Matomäenkatu 12 Asuinrakennus 1 ei arvoa Tyhjänä, Viialan vesitornin alla *), 2215 Silpola Kylmäkoskentie 2, Kylmäkoski Asuinrakennus 9 46 Akaan Seudun Op-Kiinteistökeskuksella myynnissä, Kiint Oy Säästötalon liikehuoneistot Harryntie 1, Kylmäkoski Asuinnuoneisto, 2 kpl liikehuoneistoja Akaan Seudun Op-Kiinteistökeskuksella myynnissä As Oy Viialan Lallintie 7 huoneistot Lallintie 7, Viiala 2 kpl asuinhuoneistoja, yhdistetty , Akaan Seudun Op-Kiinteistökeskuksella myynnissä *) Lisäksi omistuksessa Viialassa Matomäenkadulla tontti, jossa "autiotalo" Lisäksi Kurisjärven koulu Lisäksi omistuksessa Viialassa kolme asunto-osaketta (sos.toimen hallinnassa): As Oy Viialan Valkoapila huoneisto as 3: 1 h +kk+s 4 m 2, As Oy Tulikettu huoneisto 19: yksiö 36 m 2, As Oy Viialan Puistokumpu as 4: yksiö 41 m 2. Lisäksi Kiinteistö Oy Toijalan Moottoritienliittymän osakkeet Kiinteät kulut: Lämpö, vesi, sähkö, kunnossapito, kiinteistönhoito+siivous, jätehuolto, vakuutus, muut kulut (ei pääoma) Yhteenveto Edellä käyttötalouteen esitettyjen talouden tasapainottamiskeinojen ilman kiinteistöt-kohtaa on seuraava: euromääräisen arvion sisältävät yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa ja ei-euromääräistä arviota sisältävät karkeasti noin,5 miljoonaa euroa, kokonais noin 2,8 miljoonaa euroa. 11

12 TULOSLASKELMA Veroprosentit Kaupungin tuloveroprosentti nostetaan,5 prosenttiyksiköllä 21, prosenttiin vuonna. Arvioitu lisäys verotuloihin on noin 1,2 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroprosentteja korotetaan vuonna. INVESTOINNIT Yleisperiaatteena tulee olla, että käyttökustannuksia kasvattavista investoinneista pidättäydytään. Lähtökohtaisesti ensin tehdään välttämättömät peruspalveluinvestoinnit ja vasta tulorahoituksen kattaessa lainanlyhennykset ja investoinnit harkitaan muita investointeja. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISKEINOT (arvioitu ta perusteella ulkoisiin eriin) INVESTOINNIT Kylmäkosken kirjaston siirto/ Kylmäkoski-talon peruskorjausta ei tehdä vaan kiinteistö myydään Varaus nuorisopalvelujen turvaamiseksi tarvittaviin investointeihin (selvitetään lisäksi myönnetyn avustuksen hyödyntämismahdollisuus) -1-1 INVESTOINNIT TOTEUTUSVASTUU JA SEURANTA Talouden tasapainottamiskeinojen toteuttamisesta on ensisijaisesti vastuussa ao. toimialajohtaja ja ao. tehtävätason johtaja. Yhteiskunnallisten kuljetusten osalta vastuussa on sivistysjohtaja, perusturvajohtaja ja vanhus- ja vammaistyön johtaja. Henkilöstön osalta lomautuksen koordinoinnista, työaikamuotojen läpikäynnistä yms. on vastuussa henkilöstöpäällikkö. Talouden tasapainottamiskeinojen toteutumista tulee seurata ja raportoida. LOPUKSI JA JATKO Akaan kaupungin toiminnan turvaaminen vaatii sekä luottamushenkilöiden että henkilöstön pysyvää, vahvaa sitoutumista talouden tasapainottamiseen ja valmiutta tehdä moninaisia taloutta tasapainottavia ratkaisuja. Edellä on tuotu esille talouden tasapainottamiskeinoja, joilla talouden tasapainottamistyössä päästään alkuun. Todelliseen tasapainoon pääseminen vaatii vielä lisätoimenpiteitä. Talouden tasapainottaminen tulee olemaan keskeinen asia Akaan kaupungin toiminnassa tänä ja tulevina vuosina. LIITE 1: BDO Audiator Oy:n raportti 12

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Karsinnat ulkoisesta toimintakatteesta KAUPUNGIN YHTEISET Kaupunki lomauttaa henkilöstöään vuoden 2015

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Saneerausohjelma v. 2015-2018 Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Kanslia Asuntojen myyntivoitto 500 Myydään tehostetusti erillisosakkeet (10 KPL) Kulttuurilaitosten avustukset 150 Teatteri, orkesteri, musiikkiopisto

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 VAKITUISET 2013 KESKIMÄÄRIN 31.12.2013 KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut 73 73 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 78 78

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 100,00 90,00 80,00 Toteumat ja talousarviot (Ei sisällä aluelautakunnan resurssia) 80,68 47,70 85,64 49,60 90,03 90,15 51,65 51,41 91,87 52,60 93,13 52,92 94,50 93,79

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Palveluvaliokunta 20.6.2017 21.6.2017 Raija Inkala 1 Talouden toteuma: toukokuu 2017 (5kk) KOKO IKÄHOIVAN KOKONAISUUS/SISÄISET JA

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Hyvinvointikeskuksen palvelut. Elina Anttila, ma. perusturvajohtaja Kuntalaisinfo

Hyvinvointikeskuksen palvelut. Elina Anttila, ma. perusturvajohtaja Kuntalaisinfo Hyvinvointikeskuksen palvelut Elina Anttila, ma. perusturvajohtaja Kuntalaisinfo 18.1.2017 MITEN TÄHÄN TULTIIN? Valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman 28.8.2013 Kylmäkosken terveysaseman toiminta

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan linjauksia

Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2012 toteutetut toimenpiteet ja 2013 2016 toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2016

Talousarviomuutokset vuodelle 2016 Miehikkälän kunnanhallitus 163 07.11.2016 Talousarviomuutokset vuodelle 2016 66/04.041/2015 Khall 07.11.2016 163 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki 1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU SOTK AMON KUNTA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU Kokousaika Tiistai 18.3.2014 klo 9.00-10.30 Kokouspaikka Paikalla Kunnanvirasto, valtuustosali Työnantaja Petri Kauppinen Paula Halonen Pentti Piirainen Mika Kilpeläinen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta Tasapainotuslaskurin tulokset Ajalta 2.2.-1.6.2015 Tasapainotuslaskurin tulokset Sivulla/laskurissa käyntejä 735 kpl Lähetettyjä vastauksia 198 kpl Tehtyjä valintoja 2 997 kpl Valintojen jakautuminen aihealueittain;

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Liite 6: SÄÄSTÖLASKELMAT

Liite 6: SÄÄSTÖLASKELMAT LIITE 6 PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI ASIKKALA-PADASJOKI-SYSMÄ PALVELUYHTEISTYÖSELVITYS Projekti on rahoitettu Euroopan Aluekehitysrahaston osarahoituksella (EAKR) kuntien vastatessa

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT 1 PERUSTURVA- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI VALTUUSTOKAUDEKSI 2015-2016 1. HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT A. VIRKA / TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN Lautakunta 1. 2. Palvelupäälliköt 3. Rehtorit ja

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS NETTO

KÄYTTÖTALOUS NETTO Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää Hallinto 2015 2016 2017 2018 Vakanssit (virat/toimet) 26*) - Eläköitymisen hyödyntäminen vakanssisuunnittelussa *) Yksi toimistosihteeri (100013) ja yksi suunnitteluavustaja (607031) jäävät eläkkeelle

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Pitkäntähtäimen säästöehdotukset - 10% asiakkaista käyttää 80% kaikista kustannuksista. 5% asiakkaista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala

Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kirsi Hyvämäki 18.5.2017 1 SUORITTEET JA HINNAT 2016 PAVE Kootaan huhtikuussa KUNNAN STRATEGIA ja strategisten tavoitteiden läpikäynti VÄESTÖEN -NUSTEET

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Talouden tasapainotus

Talouden tasapainotus Talouden tasapainotus 2014 2016 Kun vuoden 2013 talouden ennusmerkit keväällä osoittivat kaupungin talouden heikentyneen olennaisesti talousarviossa suunnitellusta ja toimitilastrategia valmistui luottamushenkilökäsittelyyn,

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot