katsaus Turvallisuuden valvonnalla vahva silta ympäristön hyvinvointiin 18 Maasto kutsuu Pasi Molkoselkää kullanhuuhdonnan valvontaan 4 Tukes twiittaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "katsaus Turvallisuuden valvonnalla vahva silta ympäristön hyvinvointiin 18 Maasto kutsuu Pasi Molkoselkää kullanhuuhdonnan valvontaan 4 Tukes twiittaa"

Transkriptio

1 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti katsaus 18 Maasto kutsuu Pasi Molkoselkää kullanhuuhdonnan valvontaan Turvallisuuden valvonnalla vahva silta ympäristön hyvinvointiin 4 Tukes twiittaa 12 VARO-rekisteri uudistui, tutustu!

2 katsaus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 14 EU:n rakennustuoteasetus: iso muutos isolla toimialalla 4 Ekosuunnittelu.infoa täydennettiin Kuva Aila Välikoski Sivut 6 11 Turvallisuuden valvontaa ympäristön hyvinvoinniksi Havainnekuva Gasum Suunnitelma nesteytetyn maakaasun eli LNG:n terminaalista. 12 Turvallinen Suomi -kolumni Geenit eivät muutu yhden sukupolven aikana. Mitä Suomessa on tapahtunut sitten 1970-luvun? Mikä on kemikaalialtistumisten summa? kysyy tutkimusjohtaja Mirja Salkinoja-Salonen. 16 Laki muutoksessa Uusi kemikaalilaki selkiyttää sääntelyä Ympäristö ja ekologinen kestävyys ovat nousseet yhä tärkeämmiksi näkökulmiksi turvallisuuden valvonnassa. Tukes suojelee ympäristöä omalla työllään monelta eri kantilta ja tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. 6 Kesäpihalla ja Tukesilla on monta turvallisuusnäkökulmaa luontoon. 8 Yksikään laitos ei aloita toimintaansa ilman ympäristövaikutusten arviointia, ja siinä Tukes on alkuvaiheen toimija. Kuva Päivi Eskelinen 11 Vilkkuva sormus, yhden tölkin jääkaappi mahtavatko ne sisältää terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita? Pitoisuuksia selvitetään röntgenfluoresenssi- eli XRF-laitteella. Kuva Plugi Tukesin ajankohtaislehti Tukes-katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisija Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Päätoimittaja Johanna Salomaa-Valkamo Toimitusneuvosto, Tukes: Leena Ahonen, Tuiri Kerttula, Marika Keskinen, Jaakko Kuustonen, Mikko Moisio, Esa Nikunen, Jouni Räisänen, Anne Sivula, Urho Säkkinen. Toimitus Tammisto, Knuutila & Tammisto Oy, toimitussihteeri Annikaisa Knuutila, ulkoasu Tiina Lautamäki Paino Tammerprint Oy, toukokuu 2013 Kannen kuva Marko Junttila ISSN-L , ISSN (painettu), ISSN (verkkolehti) Tukes valvoo ja edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaali turvallisuutta. Sen toimialoja ovat muun muassa sähkö ja hissit, kemikaalituotantolaitokset, kaivosasiat, räjähteet, ilotulitteet, painelaitteet, mittauslaitteet, jalo metallituotteet, pelastustoimen laitteet, rakennustuotteet, kuluttajaturvallisuus, kemikaalien tuotevalvonta sekä tuotteiden energia- ja ekologinen tehokkuus. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), PL 66, Helsinki Kalevantie 2, Tampere Valtakatu 2, Rovaniemi 2 Tukes-katsaus

3 pääkirjoitus Kuva Mikaela Löfroth Hyvin suunniteltu mutta ei vielä tehty Valtiontalouden keväiset kehysratkaisut on taas tehty, ja hallinnon organisaatiot tarkistavat etenemiskurssejaan lähivuosiksi. Vaikka talouden yleiset näkymät ovat synkät, valtiontalouden ratkaisuissa esimerkiksi Tukesia koskien näkyy pitkäjänteisyys. Yhteiskunnan perusjärjestelmistä on huolehdittava, vaikka talous ja säästötavoitteet ovat tiukkoja. Tehtävien organisointia ja toimintatapoja on tietysti myös tarkasteltava kriittisesti. Tukesin tulevat toimintalinjat ovat olleet keskimääräistä tarkemmassa ruodinnassa viime aikoina. Toimintaympäristöanalyysimme tehtiin laajaan verkostokyselyyn pohjautuen yhteistyössä Tukesin neuvottelukunnan kanssa. Tukesin sisäisessä strategiatyössä on pohdittu tarkemmin, miten muutostekijät vaikuttavat tehtäviimme ja mihin operatiivisiin toimiin on näiden perusteella ryhdyttävä. Muutostekijöiden kärkeen nousi yllätys yllätys valtiontalouden kiristyminen ja resurssien supistuminen suhteessa tehtävien määrän kasvuun. Muita tärkeitä tekijöitä olivat asiakkaiden siirtyminen verkkoon, sääntelyn lisääntyminen ja monimutkaistuminen, kansalaisten turvallisuus- ja ympäristöarvojen muutokset, teknologiset riskit, poikkeavat luonnonilmiöt ja yritystoiminnan rakenteiden muutokset. Näistä ryhmiteltiin kymmenkunta tärkeintä kokonaisuutta, jotka välittyvät Tukesin tulostavoitteisiin ja käytännön työhön. Kokonaisuuksia ovat muun muassa resurssien varmistaminen, toimintatapojen tehostaminen ml. prosessien sähköistäminen, osaamisen varmistaminen, riskiperusteisen toiminnan tehostaminen, säädösvalmisteluun osallistuminen ja vaikuttaminen, toimialan turvallisuusarvoihin vaikuttaminen, turvallisuusviestinnän tehostaminen ja toimialan teknologisten muutosten ennakointi. Näiden suuntaviivojen ja painotusten mukaisella arjen työllä vaikutamme siihen, että Suomi on vastaisuudessa yhä turvallisempi, luotettavampi ja ekologisesti kestävämpi yhteiskunta. Tässä katsauksessa valotetaan sitä, miten ympäristö otetaan huomioon toimialallamme. Ympäristö- ja sosiaaliset näkökulmat ovat viime aikoina lisänneet sekä tuotevalvontaamme että laitos- ja kaivosvalvontaamme kohdistuvia odotuksia ja haasteita. Lainsäädännössä tähdätään yhä kattavampiin säädöksiin ja soveltamisaloihin, esimerkkeinä vaikkapa REACH-asetus tai kaivoslaki. Toisaalta monilukuisia intressejä ja vaikutustekijöitä on mahdotonta säännöksin kvantifioida ja saada keskenään yhteismitallisiksi. Siksi intressitasapainon määrittäminen jää yhä useammin toimeenpanoviranomaisen kuten Tukesin harkintavastuulle. Päätöksenteon haasteellisuutta lisää sekin, että eri tahojen intressit voivat mennä kovastikin ristiin, kuten vaikkapa viimeaikaisissa kaivosalan hankkeissa tai kasvinsuojelualan tuote- ja käyttörajoituksissa. Lainsäädännön laatuun ja toimeenpantavuuteen on syytä kiinnittää jatkuvasti huomiota. Vaikutusarviointimenetelmien kehittäminen ja normittaminen on myös tärkeää. Ajankohtaisista säädöshankkeista haluan lopuksi poimia yhden, EU:n tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontasäädöspaketin. Sen käsittely on komission viimetalvisen esityksen pohjalta alkanut. Hanke on tärkeä yleisesti tuotemarkkinoiden toimivuuden sekä erityisesti Tukesin ja muiden tuotevalvontaviranomaisten toiminnan kannalta. Selvää on, että suomalaisten osapuolten tulee olla aktiivisesti mukana pakettia työstettäessä. n Seppo Ahvenainen ylijohtaja Tukes Muutostekijöiden kärkeen nousi valtiontalouden kiristyminen ja resurssien supistuminen suhteessa tehtävien lisääntymiseen Tukes-katsaus 3

4 Ajankohtaista Ekosuunnittelu.infoa täydennettiin Tuotteiden ekosuunnittelun virallinen tiedotuskanava ekosuunnittelu.info on uudistunut ja laajentunut. Sivustolle on nyt koottu tietoa myös energiamerkintöihin liittyvistä vaatimuksista seuraavissa tuoteryhmissä: astianpesukoneet, huoneilmastointilaitteet ja -tuulettimet, kylmäsäilytyslaitteet, kuivaavat pyykinpesukoneet, kuivausrummut, pyykinpesukoneet, sähkölamput ja valaisimet, televisiot sekä uunit. Valmistajia, maahantuojia, jakelijoita ja jälleenmyyjiä palveleva sivusto tiedottaa nykyisistä ja uudistuksen jälkeen myös valmisteilla olevista asetuksista. Tänäkin vuonna julkaistaan kymmenkunta uutta, toimitusketjun eri osapuolia velvoittavaa säädöstä, joten sivustoa kannattaa seurata säännöllisesti ja tilata oman tuoteryhmänsä uutiset sähköpostiin, ylitarkastaja Teemu Hartikainen Tukesista sanoo. Ekosuunnittelu.infoa ylläpitää Tukes, joka valvoo Suomessa ekosuunnittelua ja energiamerkintöjä koskevan lainsäädännön noudattamista. Tukes on nyt Twitterissäkin Tukesia voi nyt seurata sosiaalisen median kanavissa. Facebook-sivu avattiin viime vuoden joulukuussa ja Twitter-tili on ollut käytössä huhtikuusta alkaen. Uusien viestintäkanavien kautta Tukes haluaa tavoittaa uudenlaisia yleisöjä ja jakaa turvallisuuteen ja kemikaaleihin liittyvää ajankohtaista tietoa uusista näkökulmista. Some tarjoaa mahdollisuuden erilaiseen vuorovaikutukseen ja kansalaiskeskusteluun toimialoja koskevissa asioissa. Sosiaalisen median kanavia on hyödynnetty turvallisuusviestinnässä kampanja- ja projektiluonteisesti jo vuodesta Facebook ja Twitter eivät ole virallista asiointia varten, vaan siihen on omat kanavansa, joille käyttäjät tarpeen tullen ohjataan. Tukesin verkkopalvelu säilyy jatkossakin verkkoasioinnin ja -viestinnän pääkanavana. Turvallisuusjakemikaalivirasto Mukaan ProSafe-yhteistyöhön Kuva Plugi Tukes on liittynyt kansainväliseen ProSafe-markkinavalvontayhteistyöhön. ProSafe koordinoi EU:n komission rahoittamia markkinavalvonnan yhteishankkeita. Tavoite on yhdenmukaistaa alan viranomaisten toimintaa Euroopassa ja vahvistaa toimijoiden osaamista tekemällä markkinavalvontaa samanaikaisesti useissa EU-maissa. Markkinavalvonnan tietojen vaihdon lisäksi sovitaan myös yhteisesti riskinarvioinnista sekä tarvittavista toimista, ylitarkastaja Anna Pukander Tukesista kertoo. Tavaramarkkinat ja niiden toimijat ovat globaaleja, ja samat tuotteet ovat laajasti myynnissä eri maissa. Myös toiminnanharjoittajat toivovat yhtenäisiä käytäntöjä. Tarkoituksenmukaista kaikkien kannalta on, että toimintatavat eri puolilla olisivat mahdollisimman yhtenevät. Ensimmäisenä virallisena ProSafe-yhteistyönä Tukes osallistuu Joint Action hankkeeseen. Tähän liittyen Tukes testaa Suomessa markkinoilla olevat lasten syöttötuolit vuonna Sama valvontaoperaatio toteutetaan kaikissa ProSafe-yhteistyöhön osallistuvissa maissa. ProSafe-työskentelyä rahoittaa Euroopan unioni. Euroopan lisäksi markkinavalvontayhteistyötä kehitetään myös globaalisti esimerkiksi Kiinan ja USA:n viranomaisten kanssa. Laturit, verkkoliitäntäkojeet ja led-lamput lisäsivät vaarallisten sähkötuotteiden määrää Tukes velvoitti maahantuojia keräämään pois kuluttajilta yhteensä 100 vaaralliseksi todettua tuotetta vuoden 2012 aikana. Markkinavalvonnassa löydettyjen vaarallisten ja vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden määrä on kasvanut huomattavasti. Viime vuonna yhteensä 72 sähkötuotetta joutui palautusmenettelyyn. Vuonna 2011 määrä oli 57, sitä edellisenä vuonna 32. Kasvua selittää lähinnä ledvalaistustuotteiden ja pienoisjännitteellä toimivien laitteiden yleistyminen. Vuoden 2012 aikana markkinoilta poistettiin myös yhteensä 75 kuluttajatuotetta, joista 25 kerättiin pois kuluttajilta. Eniten markkinoilta poistoja ja palautusmenettelyjä oli hiusväreistä ja hampaidenvalkaisutuotteista, erilaisista koneista sekä leluista. Lisäksi Tukesin markkinavalvonnassa palautusmenettelyyn joutui viime vuonna yksi häkävaroitin, nestekaasulämmitin ja painelaitteisiin kuuluva hiekkapuhallussäiliö. Myyntikieltoja annettiin viidelle jalometallituotteelle. 4 Tukes-katsaus

5 Kuva Janne Niemelä Kaasu- ja öljylämmitysliikkeiden rekisteröidyttävä uudelleen Suomessa toimivien kaasu- ja öljylämmitysliikkeiden sekä öljysäiliöiden tarkastuksia tekevien yritysten on rekisteröidyttävä uudelleen tekemällä jatkoilmoitus Tukesiin vuoden 2013 kuluessa. Jos rekisteröintiä ei tehdä, liike menettää toimintaoikeutensa. Uudelleenrekisteröinti koskee noin 2000 yritystä, ja se liittyy vuoden 2013 alusta voimaan tulleeseen valtioneuvoston asetukseen. Jatkoilmoituksen tehneiden liikkeiden tiedot rekisteröidään yhteiseen rekisteriin sähköurakoitsijoiden, kylmälaiteliikkeiden sekä pelastus- ja paloilmoitinliikkeiden kanssa. Yhteinen rekisteri palvelee asiak kaita aiempaa selkeämmin. Rekisteristä löytyvät yhdellä haulla kaikki asennus- ja huoltopalvelujen toimintaoikeudet, joilla yritykset saavat työskennellä, kertoo turvallisuusinsinööri Merja Rajamäki Tukesista. Uudelleenrekisteröinnissä yritykset saavat automaattisesti samat toimintaoikeudet, jotka niille on myönnetty aiemmin. Lämmitysenergia Yhdistys järjestää alalle tuleville uusille kaasu- ja öljylämmityslaitteistoliikkeille ja öljysäiliötarkastajille pätevyyskokeet, ja se myöntää pätevyystodistukset. Se järjestää myös kokeisiin valmentavaa koulutusta. Uudelleenrekisteröintiin tarvittavan jatkoilmoituksen voi täyttää Tukesin verkkosivuilla. Kemikaalituotevalvonnassa Tukes löysi markkinoilta viime vuonna yhteensä 58 tuotetta, jotka eivät täyttäneet lain asettamia vaatimuksia. Tukesin markkinavalvontarekisteri Kylmästä ja liukkaasta kelistä huolimatta ihmiset pyöräilivät hurjaa vauhtia, ilman kypärää, päässä ei ollut yleensä edes lakkia. Mieleen jäi myös NVWA:n toteamus, ettei se pidä heijastimia ja heijastinliivejä eikä niiden valvontaa Alankomaissa olennaisena, koska kadut on niin hyvin valaistu. Melkoinen näkemysero Suomeen verrattuna, meillähän esimerkiksi jalankulkijoiden näkyvyydestä on olemassa säädäntöäkin. Ja havaintojemme mukaan Utrechtin kadut hämärtyivät iltaa kohden valaistuksesta huolimatta samaan tapaan kuin Suomessakin, Janne Niemelä kertoo. Tehokkaasti resursoitua valvontaa Alankomaissa Teksti Annikaisa Knuutila Miten kuluttaja- ja tuoteturvallisuusvalvonta hoituu Alankomaissa? Mikä on tullin rooli maassa, jonka satama Rotterdamissa on valtaväylä Euroopan sisämarkkinoille? Näistä keskusteltiin kansainvälisessä virkamiesvaihdossa, johon Tukesista osallistuivat ylitarkastajat Pipsa Korkolainen ja Janne Niemelä. Todella mielenkiintoista ja hyödyllistä oli kuulla Alankomaiden kokemuksista. Saimme uusia kontakteja ja ideoita, joita on jo hyödynnetty valvonnassa, Janne Niemelä kommentoi virkamiesvaihdon antia. Vaihto-ohjelman isäntänä oli Alankomaiden kuluttaja- ja tuoteturvallisuusviranomainen NVWA Utrechtissa. Vierailukohteita olivat myös NVWA:ta ohjaava ministeriö Haagissa sekä sähkö- ja mekaanisia testejä tekevä NVWA:n laboratorio Zwijndrechtissa. Eindhovenissa tutustuttiin maahantuojayrityksen omaan, tuotteiden turvallisuuden varmistamiseen liittyvään yhdistettyyn turvallisuus- ja laatujärjestelmään. Lisäksi vierailtiin tullissa Rotterdamissa. Alankomaissa on paljon mietitty uusia lähestymistapoja niin valvontaan kuin tulliyhteistyöhönkin. Toiminta on hyvin resursoitua ja tehokkaasti organisoitua. Alankomaissa on kehitetty erityisesti tuoteturvallisuusvalvontaan mallia, jossa ei tarkasteta niinkään yksittäisiä tuotteita vaan valvotaan yritysten turvallisuusjärjestelmiä. Viranomaiset arvioivat yrityksen turvallisuusjohtamisen tason ja sen perusteella määrittelevät tarkastusten määrän. Tätä mallia Alankomaat markkinoivat muillekin jäsenmaille. Periaatteeltaan se on samaa riskiperusteista valvontaa kuin mitä Tukeskin tekee. Erona on se, että Alankomaissa viranomaiset luokittelevat yritykset eri kategorioihin turvallisuusjohtamisen tasoon perustuen, Niemelä sanoo. Monesta muusta maasta poiketen Alankomaissa markkinavalvontaviranomaisella on tuotetestauksia varten omat, hyvin varustellut laboratoriot. Esimerkiksi Suomessa Tukes tekee testauksissa yhteistyötä Tullilaboratorion ja kaupallisten laboratorioiden kanssa. Alankomaissa ollaan aktiivisia myös Kiinan suuntaan. Kiinasta tavaraa tuoville yrityksille on kehitetty muun muassa www-sivusto jossa maahantuojia perehdytetään Kiinatietouteen kulttuurista lähtien. Alankomaiden kuluttaja- ja tuoteturvallisuusviranomaisen NVWA:n toimintaan tutustui alkutalvesta viitisentoista turvallisuusvalvonnan asiantuntijaa Suomesta, Latviasta, Liettuasta, Virosta, Puolasta, Sloveniasta, Irlannista, Tanskasta ja Norjasta. Kuva NVWA Tukes-katsaus 5

6 Teema Turvallisuus ja ympäristö Kesä pihalla on monta turvallisuusnä Kalusteet Kyllästetty puu on puuta, jonka kestävyyttä on lisätty kemikaaleilla, joita sitten käytössä liukenee ja päätyy lopulta ympäristöön. Tukes valvoo puunsuojakemikaalien käyttöönottoa ja arvioi, että osa kyllästetyn puun käytöstä on tarpeetonta ja lisää ympäristön kuormitusta. Kyllästettyä puuta tulee käyttää vain rakennuskohteissa, joissa puulta vaaditaan erityisen pitkäaikaista kestävyyttä. Esimerkiksi puutarhakalusteisiin sitä ei kannata käyttää, koska ne joka tapauksessa vaihdetaan melko usein. Käyttöä on syytä välttää kohteissa, joissa on elintarvikkeita tai rehua, sekä kaivojen lähellä tai herkillä pohjavesialueilla. Kyllästetty puu on usein vaarallista jätettä, joka tulee toimittaa erillis keräyk seen. Sitä ei saa hävittää esimerkiksi polttamalla. Mehiläiset Suomessa ja muuallakin Euroopassa käydään keskustelua neonikotinoideja sisältävien hyönteisten torjuntaan tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden haitallisista vaikutuksista mehiläisille ja muille pölyttäville hyönteisille. Euroopan komissio on esittänyt, että kolmen neonikotinoidin käyttö kielletään mehiläisiä kiinnostavien kasvien kasvinsuojelussa marraskuun lopussa. Koska jäsenmaat eivät saaneet kahdessa äänestyksessä määräenemmistöä ehdotuksen taakse tai sitä vastaan, saa komissio tehdä esityksensä mukaisen päätöksen itse. Suomessa markkinoilla on 11 ammatti- tai kuluttajakäyttöön tarkoitettua valmistetta, jotka sisältävät näitä tehoaineita. Kasvinsuojeluaineiden luvista ja valvonnasta vastaava Tukes tarkastaa tänä vuonna kaikkien Suomessa käytössä olevien neonikotinoidien käyttömäärät, käyttötavat sekä käyttöajankohdat ja päättää niiden perusteella mahdolli - sesti tarvittavista riskinvähentämistoimista. 6 Tukes-katsaus

7 Vesi kesäpihalla kökulmaa luontoon Tukes on muuttanut ruiskutettavien kasvinsuojeluaineiden suojaetäisyyksiä vesistöstä. Muutokset johtuvat Tukesin kasvinsuojeluaineille tekemistä riskinarvioinneista, joissa on arvioitu uudelleen Suomessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden vaarallisuus vesistön kasveille ja eläimille. Viljelijät voivat tarkistaa kasvinsuojeluaineiden suojaetäisyydet Tukesin verkkosivuilla olevasta valmisteiden kasvinsuojeluainerekisteristä. Tukes suosittelee viljelijöitä ottamaan uudet suojaetäisyydet käyttöön jo viljelykausina , pakolliseksi uusien suojaetäisyyksien noudattaminen tulee kasvukaudella Uudistuksen myötä myös selvästi aiempaa pienemmät vesistöt tulevat suojelun piiriin. Kasvit EU ohjaa jäsenmaitaan entistä monipuolisempaan kasvinsuojeluun. Pelto- ja puutarhaviljelijöiden tulee jatkossa löytää kasvinsuojeluaineiden käytön rinnalle muita torjuntamenetelmiä. EU-maiden on toimitettava Euroopan komissiolle toimintasuunnitelmansa kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä marraskuun loppuun mennessä. EU haluaa myös tietää, miten maat aikovat ottaa integroidun kasvinsuojelun yleiset periaatteet käyttöön vuodesta 2014 alkaen. Tavoitteena on saada viljelijät yhdistelemään kasvintuhoajien torjunnassa eri torjuntamenetelmiä: ennaltaehkäiseviä, mekaanisia, biologisia ja kemiallisia. Näin pystytään vähentämään kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia ympäristö- ja terveysriskejä. Suomessa integroitua kasvinsuojelua on tarkoitus edistää tutkimuksen, neuvonnan ja viranomaisten yhteistyönä. Koulutusta tarvitaan, jotta kasvinsuojeluaineiden käyttäjät sisäistävät torjuntamenetelmien yhdistelemisen. Kasvinsuojeluainetutkinto tulee marraskuussa 2015 pakolliseksi usealle uudelle ammattiryhmälle, kuten viheralue- ja kasvihuonetyöntekijöille ja golfkentän hoitajille, jos he käyttävät työssään kasvinsuojeluaineita. Veneet Itämeressä elää joitakin kasveja ja eläimiä, jotka voivat kiinnittyä veneenpohjaan. Niitä ovat lähinnä erilaiset levät, merirokko, levärupi ja sinisimpukka. Veneenomistajat yrittävät estää eliöiden kiinnittymistä veneenpohjaan kiinnittymisenestovalmisteilla eli veneenpohjamaaleilla. Ne ovat kuitenkin haitallisia ympäristölle, koska ne ovat myrkyllisiä ja liukenevat veneenpohjasta veteen. Tukes suosittelee, että huviveneiden pohjien maalausta vältettäisiin. Maalauksessa saa käyttää vain Tukesin hyväksymiä veneenpohjamaaleja. Jos veneellä liikutaan pääasiassa sisävesillä, veneen maalaaminen kiinnittymis enestovalmisteilla on kokonaan kielletty. Kuvat Plugi Tukes-katsaus 7

8 Teema Turvallisuus ja ympäristö YVA eli ympäristövaikutusten arviointi mielletään usein hankkeen vesistöön ja muuhun ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinniksi. Mutta myös turvallisuusvaikutukset ovat tärkeitä, kehittämispäällikkö Satu Pääkkönen Uudenmaan ELYkeskuksesta huomauttaa. Turvallisuus on merkittävä osa ympäristövaikutuksia Teksti Martti Tammisto YVAsta sanovat sanansa niin hankkeen naapurit, eri viranomaiset kuin luonto- tai kulttuuriarvoista kiinnostuneet kansalaisetkin. Tukes on YVA-prosessissa mukana laitos- ja kemikaaliturvallisuuden asiantuntijana. Tätä kirjoitettaessa huhtikuun lopulla Satu Pääkkönen odotti työpöydälleen Gasumin Porvoon Tolkkisiin tai Inkoon Joddböleen suunnitteleman suuren LNG-terminaalin YVA-arviointiselostusta, arviolta noin 400-sivuista asiakirjaa, johon Gasum on koonnut näkemyksensä terminaalin ympäristövaikutuksista. Arviointiselostus on jälkimmäinen vaihe YVA-prosessissa. Sitä edeltää arviointiohjelma, joka sisältää perustiedot hankkeesta ja yksityiskohtaisen suunnitelman arvioinnista. Jo ennen arviointiohjelman valmistumista siitä pääsi mielipiteensä sanomaan epävirallinen seurantaryhmä, jossa on laaja edustus eri viranomaisista Tukesista puolustusvoimiin ja eri alojen asiantuntijoita lintutieteellisistä yhdistyksistä kalastajiin. Samoilta tahoilta ELY-keskus pyysi myös viralliset lausunnot ohjelmasta. Ohjelma esiteltiin terminaalin tuleville naapureille kummallakin paikkakunnalla ja sitä ovat saaneet kommentoida kaikki osalliseksi itsensä katsovat. Lausuntojen pohjalta ELY-keskus antoi viime kesäkuussa lausuntonsa arviointiohjelmasta. Arviointiselostus on alkukesän julkisesti nähtävänä, sitä esitellään yleisötilaisuuksissa Porvoossa ja Inkoossa ja siitä pyydetään lausunnot viranomaisilta ja muilta asianosaisilta. ELY-keskus antaa oman lausuntonsa loppukesästä. Lausunnon sisällöstä ei voi valittaa YVA-menettelyn yhteydessä. ELY-keskuksen lausunnossa otetaan kantaa lähinnä siihen, ovatko tehdyt arviot riittäviä ja onko YVA-prosessi mennyt kuten laki edellyttää, Satu Pääkkönen tarkentaa. Hänen mukaansa YVA-prosessilla pyritään myös ehkäisemään ennakolta valituksia. Osapuolten välisen vuorovaikutuksen ja osallistumismahdollisuuksien ansiosta siinä usein onnistutaankin. Rakentamisrajoitukset huolena Tukesin näkökulma YVAssa on onnettomuuksien ehkäisy ja niiden vaikutusten, mahdollisten henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen arviointi, ylitarkastaja Urho Säkkinen täsmentää. YVA-laki antaa puitteet arvioinnille. Lakia täydentää asetus, joka kertoo, mille kohteille YVA pitää tehdä. Sieltä on suora liittymä Tukesiin, linkki lakeihin, joita valvomme. Kun kyse on kemikaalien valmistuksesta ja varastoinnista, lopulliset luvat antaa Tukes. Lupiin sisältyvät myös määräykset suojaja konsultointivyöhykkeistä. Suojavyöhyke on alue, jonka sisäpuolella mahdollisten onnettomuuksien vaikutusten pitää pysyä. Yleensä se ei ulotu laitosalueen ulkopuolelle. Konsultointivyöhyke on laajempi, 0,5 2,5 kilometrin alue, jonka sisäpuolella tehtäviin kaavamuutoksiin kaavoittajan pitää pyytää lausunto Tukesilta ja paikalliselta pelastuslaitokselta. Laitosten lähellä asuvat ovat usein huolissaan siitä, tuleeko lähialueille rakentamisrajoitteita, jotka estävät rakennuslupien saannin. Mutta YVA on vasta ensimmäinen vaihe suunnittelua, eikä tiedossa vielä ole teknisiä suunnitelmia. Siksi yksityiskohtaisia riskiarvioita ei voi tehdä eikä vyöhykkeitä tarkasti määritellä, ylitarkastaja Leena Ahonen Tukesista sanoo. Satu Pääkkönen myöntää, että tämä on yleinen ongelma YVAssa, selvä ristiriita ihmisten odotusten ja viranomaisten mahdollisuuk sien välillä. n 8 Tukes-katsaus

9 Maakaasua markkinahintaan Nesteytetty maakaasu LNG, liquefied natural gas, on -162 asteen lämpötilaan jäähdytettyä maakaasua. Sen tilavuus on noin kuudesosa kaasumaisen maakaasun tilavuudesta. Nesteytettyä maakaasua kuljetetaan lämpöeristetyissä säiliöissä laivoilla, autoilla tai junilla. Ennen käyttöä se höyrystetään lämmittämällä kaasuksi. LNG on polttoaineena turvallista, vuodon sattuessa se höyrystyy ja ilmaa kevyempänä haihtuu ympäristöön. Gasum on pari vuotta suunnitellut nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalin rakentamista. Porvoon Tolkkisiin tai Inkoon Joddböleen rakennetaan varastosäiliöt kuutiometrille nestemäistä maakaasua. Suunnitelmissa on satama LNGlaivoille, kaksi varastosäiliötä ja va raus kolmannelle sekä erilaisia prosessilaitteita, joilla nesteytetty kaasu höyrystetään takaisin kaasumaiseen muotoon, johtaja Ari Suomilammi Gasumista kertoo. ja meriliikenteelle puhdasta energiaa Syitä LNG-terminaalihankkeeseen on kaksi. Maakaasu on nyt Suomessa kallista verrattuna sähköön ja vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Siksi kaasun käyttö on vähentynyt ja muun muassa hiilen käyttö lisääntynyt. Markkinoilla on halpaa hiiltä, koska USA:n markkinoilla ns. liuskekaasu on korvannut hiilen käyttöä. LNG-terminaali toisi maakaasuun kilpailun ja sen myötä markkinahinnat. Tästä on Ari Suomilammin mukaan Euroopasta hyviä kokemuksia. Kuva Martti Tammisto Kuva Gasum Toinen syy LNG:n tuontiin on Itämeren alueella voimaan tulevat meriliikenteen päästörajoitukset. Puhtaan LNG:n käyttö polttoaineena meriliikenteessä edellyttää jakeluverkon rakentamista. Inkoo vai Paldinski? Terminaalin laajuuteen ja rakennuspaikkaan vaikuttaa YVA-selvityksen lisäksi myös toinen kesällä tulossa oleva Gasumilla on Porvoossa myös pieni t/a nesteytyslaitos ja kuution varasto, jo niiden suunnittelun aikana teimme yhteistyötä Tukesin kanssa, kertoo johtaja Ari Suomilammi. päätös. LNG-terminaalin rakentamista suunnittelevat nimittäin myös Baltian maat, ja sijoituspaikaksi on kaavailtu Viron Paldinskia. Hankkeet kilpailevat keskenään EU:n ns. PCI (Projects of Common Interest) -statuksesta, joka toisi mahdollisesti jopa 50 prosenttia investointi- tai rahoitustukea. Perusteet PCI-statuksen myöntämiselle Gasumin hankkeelle ovat vahvat. Suomi käyttää yhtä paljon maakaasua kuin Viro, Latvia ja Liettua yhteensä. Yksin Neste Oil käyttää kaasua kaksinkertaisen määrän Viroon verrattuna. Tuleva päätös on poliittinen, eivätkä politiikassa insinöörilait päde, Ari Suomilammi huomauttaa. Jos PCI-statuksen saa Gasum, terminaalin todennäköinen paikka on Inkoo, josta on jo aiemmin suunniteltu Baltian ja Suomen kaasuverkostot yhdistävää putkea Paldinskiin. Jos PCIstatuksen saa joku muu, Gasum rakentaa todennäköisesti pienemmän terminaalin Porvooseen. Tässä vaihtoehdossa varastosäiliöt olisivat satamaan ankkuroidussa varastolaivassa. n Tukes-katsaus 9

10 Teema Turvallisuus ja ympäristö Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Aluehallintovirasto Ympäristövaikutusten arviointi YVA Lupa kaivospadon rakentamiseen AVI myöntää Kainuun ELY-keskus valvoo Kaivosalueen raja Lupa vaarallisten kemikaalien teolliseen käsittelyyn ja varastointiin Malmien rikastaminen Räjähteiden valmistus ja varastointi Tukes Kaivoslupa Oikeus hyödyntää mineraaleja Kaivosturvallisuuslupa Louhintaan Ympäristölupa AVI myöntää ELY-keskus valvoo Työsuojelu Kaivannaisjätteet AVI ELY-keskus Valtioneuvosto Uraanin talteenottolupa STUK Uraanin talteenottolaitoksen käynnistyslupa ja valvonta Kaivoksen viranomaisverkostossa ja lupaviidakossa on monta toimijaa. Talvivaaran kipsisakka-altaan ongelmat osoittivat, että eri lupa- ja valvontaviranomaisten entistä tiiviimpi yhteistyö on tarpeen. Kaivosten säteilyvalvonta Talvivaara tiivisti viranomaisten yhteistyötä Teksti Annikaisa Knuutila Kuva Agnico Eagle/Kittilän kultakaivos, Tukes Talvivaaran kaivosalueen ympäristöongelmat viime syksynä saivat lupa- ja valvontaviranomaiset reagoimaan: Tukes, Säteilyturvakeskus STUK ja Kainuun ELY-keskus perustivat yhteisen työryhmän kaivoksen valvonnan tehostamiseksi. Tukesin laitos- ja kaivosvalvontayksikön johtajan Päivi Rantakosken vetämä työryhmä aloitti työnsä heti, marraskuun puolivälissä. Ensi vaiheessa yhteistyössä selvitettiin metallirikastamon toiminnan uudelleenkäynnistämiseen liittyviä ympäristö- ja turvallisuusnäkökulmia. Asioista myös tiedotettiin yhdessä. Nyt yhteistyötä on tehty Talvivaaran uraanin talteenottolupakäsittelyssä, mukana ovat Tukes, STUK, Pohjois-Suomen AVI ja Kainuun ELY-keskus, Päivi Rantakoski kertoo. Talvivaara ajankohtaisti viranomaisten yhteistyön tarpeen, mutta samalla alettiin miettiä, voisivatko viranomaiset parantaa omaa yhteistyötään yleisemminkin. Kokonaisvalvontaa tehostetaan tiivistämällä tietojenvaihtoa, lisäämällä yhteisiä valvontamenettelyjä sekä hyödyntämällä eri vastuualueilla toimivien lupa- ja valvontaviranomaisten asian tuntemusta. Lausuntojen antamisen lisäksi viranomaiset myös tapaavat toisiaan, oppivat toisiltaan, alkavat tuntea toistensa toimintaa entistä paremmin ja osaavat jatkossa ottaa huomioon muiden näkökulmat omassa lupakäsittelyprosessissaan. Maaliskuussa pidimme jo yhteisen koulutuspäivänkin STUKin ja Kainuun ELY-keskuksen kanssa. Päivi Rantakosken mielestä työryhmän toiminta on tervetullut yhteistyömuoto. Talvivaara herätti miettimään ennakkoluulottomasti, tehdäänkö valvontaa parhaalla mahdollisella tavalla. Voidaanko viranomaisten yhteistyötä sujuvoittaa? Jos todetaan uusi toimintatapa hyväksi, pyrimme vaikuttamaan tarvittaessa vaikkapa laisnsäädäntöön yhteistyömuotojen virallistamiseksi niin, ettei niitä tapaus kerrallaan jouduta miettimään uudelleen. Tietysti pitää muistaa, että uudet työmenetelmät vaativat aikaa ja niitä voidaan toteuttaa vain resurssien rajoissa. n 10 Tukes-katsaus

11 Onko tuotteessa elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä? XRF paljastaa haitalliset aineet Teksti ja kuva Päivi Eskelinen Vilkkuva sormus, pakeneva herätyskello, led-ruusu ja yhden tölkin jääkaappi. Vitsikkäitä tavaroita, mutta ylitarkastaja Marika Keskisessä ne herättivät epäilyksiä: Mahtavatko sisältää elohopeaa, kadmiumia, lyijyä, kuuden arvoista kromia tai bromattuja palonesto-aineita PBB:tä ja PBDE:tä? Luetellut aineet on luokiteltu terveydelle ja ympäristölle haitallisiksi, eikä niitä saa käyttää sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Näin säädetään RoHSdirektiivissä, joka uudistettiin vuonna Suurin muutos entiseen on, että direktiivin soveltamisala laajeni kaikkiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Lisäksi sähkölaitteissa pakollisella CEmerkinnällä valmistaja vastedes vakuuttaa, että tuote on myös RoHS-direktiivin mukainen, Marika Keskinen sanoo. Tuotteita testataan eri perustein Suomessa RoHS-direktiivin noudattamista valvoo Tukes, joka testaa sähköja elektroniikkatuotteita säännöllisesti. Haitallisten aineiden pitoisuuksien selvittämisessä käytetään röntgenfluoresenssi- eli XRF-laitetta. Tukes ei yleensä testaa laitteita itse, mutta näissä tutkimuksissa se on taloudellisesti järkevää, Keskinen kertoo. Vuosittain testataan laitetta. Viime vuosi jää piikiksi tilastoihin: yksinomaan syksyn aikana testattiin 50 tuotetta, joista osa hankittiin verk- Marika Keskinen etsii haitallisia aineita röntgenfluoresenssilaitteella. Eniten tutkitaan kulutustavaroita, ja yhä useammin niitä tilataan tutkimuksiin verkkokaupoista. Suunnitteilla on testausten ulottaminen myös ammattilaistuotteisiin, joita ei voi hankkia vähittäismyynnistä. kokaupoista. Jatkoanalyysiin lähetettiin 14 tuotetta, joista 12 asetettiin lopulta myyntikieltoon. Suurin osa testattavista laitteista on kuluttajaelektroniikan laitteita, kodinkoneita ja valaisimia. Kaikkia markkinoilla olevia tuotteita ei tietenkään testata. Saamme hyviä vinkkejä muilta eurooppalaisilta valvontaviranomaisilta, ja valitsen tarkasteluun myös Tukesin sähköturvallisuustesteihin tulevia laitteita. Ajankohtaisia hittituotteitakin testaamme, sekä laitteita, jotka päätyvät helposti roskiin ja sitä kautta ympäristöön, Keskinen kertoo. Juuri nyt ylitarkastajan huoneessa vuoroaan odottavat laatikollinen erilaisia energiasäästölamppuja sekä kokoelma sähkötupakoita. Epäilty passitetaan analyysiin Testejä varten tuote puretaan, mutta jokaista komponenttia ei viedä XRF-laitteen paljastavan säteen alle. Meillä on yleensä ennakkokäsitys, mistä osista kiellettyjä aineita voi löytyä. Tutkin melkein aina juotokset ja johdineristeet, ja monesti juotoksista löytyykin lyijyä. Tutkin myös tuotteen osat, jotka joutuvat ihokosketukseen, kuten hiusten muotoilulaitteiden on/off-kytkimet. Sähkötupakoiden suukappaleista tiedetään löytyneen elohopeaa, joten ne on syytä tutkia huolella. Jos XRF-testissä ilmenee merkkejä haitallisista aineista, tuote lähetetään laboratorioon tarkkaan jatkoanalyysiin. XRF vain seuloo, eikä sen tuloksen perusteella ryhdytä vielä toimiin. Jos tuote jää kiinni jatkoanalyysissa, se asetetaan myyntikieltoon ja kerätään pois kauppojen hyllyiltä, mikäli ongelmaa ei voida korjata. Yleensä ei voida. Miten sitten kävi alussa mainituille tuotteille? Ne olivat mukana turhake-projektissani, johon keräsin hauskoja, mutta sinänsä hyödyttömiä tuotteita. Ja näin kävi, että vain vilkkuva sormus välttyi myyntikiellolta, Marika Keskinen kertoo. n RoHS, The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Tukes-katsaus 11

12 Kuva Teija Horppu Mirja Salkinoja-Salonen tutkimusjohtaja, mikrobiologi Turvallinen Suomi Kemikaalialtistumisten summa Suusyöpä vähentyi 1970-luvulle tultaessa pohjalukemiin, 0,5 tapaukseen :ta suomalaista kohti. Sitten sen esiintyvyys lähti nousuun ja on nyt monikertainen. Parantumaton ja vakava sairaus, ykköstyypin diabetes, jossa haiman insuliinin tuotantokyky on tuhoutunut, teki rynnäkön 1970-luvulla monissa kehittyneissä maissa. Suomella on maailmanennätys, vuosittain 70 uutta sairastunutta :ta alle 16-vuotiasta kohti. Ruotsi on hopealla noin 40 tapauk sella. Euroopassa perää pitävät Välimeren maat ja Balkan: siellä luvut ovat yksinumeroisia luvulla alkoi hometaloepidemia, joka eduskunnan tarkastusvaliokunnan mukaan on nyt sairastuttanut 5 10 prosenttia Suomen asukkaista. Yksi asia on varma: geenit eivät muutu yhden sukupolven aikana. Mitä Suomessa tapahtui sitten 1970-luvun? Ihminen, kodit, työtilat ja tekstiilit on kemiallisesti desinfioitu. Heksaklorofeeni tuli kauppoihin 1960-luvulla, triklosaani vuonna Triklosaania, heksaklorofeenia, bentso- ja metyyli/kloori isotiatsoloneja ja muita desinfiointibiosideja on erilaisissa hygienia-, hoito- ja puhdistusaineissa pitoisuuksina kertaisesti yli tason, joka on myrkyllinen ihmisen immuunijärjestelmän toimijasoluille, kuten veren monosyyteille ja ihon keratinosyyteille. Isotiatsolonit ovat tunnettuja herkistävyydestään. Rasvaliukoiset biosidit imeytyvät minuuteissa ihoon ja limakalvojen läpi verenkiertoon luvulle tultaessa ruotsalaistutkijat löysivät triklosaania kaikkialta: ihmisverestä, virtsasta ja äidinmaidosta samankaltaisina pitoisuuksina kuin viemärivedessä. Triklosaani ja heksaklorofeeni irtikytkevät ihmissolujen energiaelimet, mitokondriot. Tuhoherkimpiä ovat haiman insuliinia tuottavat beettasolut ja hermosolut. Keuhkojen kautta ihminen on kertaa herkempi terveydelle haitallisille kemikaaleille kuin suun kautta tai ihon läpi. Tämä näkyy muun muassa EU-asetuksessa, jossa välitön myrkyllisyys määritellään seuraavasti: Aine, joka syötynä tai ihon kautta katsotaan myrkylliseksi annoksena mg/kg (kategoria 4, LD50), määritellään hengitysteitse saatuna myrkylliseksi pitoisuutena 1 tai 10 mg/l (pölyt, höyryt, LC50)*. Kaikki sisätiloihin päässeet kemikaalit jauhaantuvat pikkuhiljaa pölyksi ja tulevat hengitetyiksi. Biosidiset kemikaalit eivät kuulu sisätiloihin, joissa on muita kuin asianmukaisesti suojavarustettuja ammattihenkilöitä. Biosidien terveyshaitoista sisätiloissa on monia julkaistuja tutkimuksia, hyötyjä ei ole missään näytetty. Toksiineja tuottavat mikrobit sietävät desinfioivia biosideja ja siitä syystä usein rikastuvat tiloihin, joissa niitä käytetään. Keuhkojen kautta ihminen on kertaa herkempi terveydelle haitallisille kemikaaleille kuin suun kautta tai ihon läpi.! Käy tutustumassa ja kokeile uusia hakuominaisuuksia VARO-rekisteristä osoitteesta voi hakea tietoa muun muassa onnettomuustyypin, toimialan, laitteen, aineen ja vahinkojen vakavuuden mukaan. Lipeän käsittely yrityksessä Haku: Valitse lisää hakuehto -valikosta Aine ja kirjoita aineeksi lipeä Haku tuottaa 28 tapausta, muun muassa Lipeävuoto purkutilanteessa. Tapauskuvauksessa käydään läpi onnettomuuden kulku sekä syyt ja seuraukset saatavilla olleen tiedon perusteella. Nestekaasu kesämökillä Haku: Valitse lisää hakuehto -valikosta Aine ja kirjoita aineeksi sekä nestekaasu (neste) että nestekaasu(kaasu). Lisäksi valitse Onnettomuuspaikka - haku ja onnettomuuspaikaksi Kesämökki Haku tuottaa 32 tapausta, muun muassa Nestekaasuvuoto aiheutti kesämökin palamisen, jossa todennäköisesti yhdysletkun irtoaminen aiheutti kaasuvuodon. Kaasu syttyi ja palo levisi koko rakennukseen. VARO-rekisterin avulla laaditaan myös Tukesin vuosittaiset onnettomuustilastot. Tilastot sekä Tukesin itsensä tekemän onnettomuustutkinnan valmiit raportit löytyvät Tietopalvelut -linkin takaa osoitteesta *EU parlamentin ja neuvoston asetus, Aineiden ja seosten luokitus, N:o 1272/2008, osa 3 Terveydelle aiheutuvat vaarat, taulukot 3.1.1; Tukes-katsaus

13 Vahingosta viisastuu myös toisen vahingosta. Uudistuneessa VARO-rekisterissä on jo yli onnettomuuskuvausta avuksi riskien tunnistamiseen ja onnettomuuksien ehkäisyyn. Rekisteri täydentyy vuosittain sadoilla uusilla tapauksilla. Liitos petti, myrkkyä pohjaveteen. Vuotanut nestekaasu syttyi. Kesän korvalla on aika tarkistaa kesäasuntojen nestekaasulaitteiden ja -asennusten kunto. VAROrekisteristä löytyy kymmeniä onnettomuuksia ja vaaratilanteita, jotka olisi voitu välttää huolellisuudella, varovaisuudella ja nestekaasuun liittyvien riskien tunnistamisella. Riskeihin ei kannata tutustua kantapään kautta, vaan ottamalla opiksi muiden kokemuksista, sanoo VAROrekisteristä vastaava Tuuli Tulonen. Teksti Marketta Tammisto Kuvat Riikka Tietäväinen-Arola ja Tukes Tukesin Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO sisältää kuvauksia onnettomuuksista ja vaaratilanteista Tukesin valvomilta toimialoilta. Tietoa kerätään eri tietolähteistä, kuten Tukesin onnettomuustutkintaraporteista, muilta viranomaisilta, yrityksiltä ja mediaseurannan avulla. Tukesin valvontatoimintaan kuuluu onnettomuustapausten seuraaminen. VA- RO-rekisterin kautta tämä tieto on kenen tahansa ulottuvilla. Tutustuminen tapahtuneisiin onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin auttaa tunnistamaan riskejä omassa toiminnassa ja ympäristössä sekä ohjaa ehkäisemään niitä. Kaikkea ei tarvitse oppia oman kantapään kautta, sanoo VAROrekisteristä vastaava erikoistutkija Tuuli Tulonen Tukesista. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri syntyi alkujaan tarkastus- ja valvontaviranomaisten tarpeisiin. Vuonna 2003 siitä avattiin julkinen www-versio. Parin viime vuoden aikana on 1990-luvulla tehtyä ja monilta osin vanhentunutta järjestelmää perusteellisesti uudistettu. Uudistetun rekisterin julkinen osa avautuu käyttäjille toukokuussa. Uudistamisen tärkein tavoite on lisätä rekisterin sisältämän onnettomuustiedon hyödyntämistä riskien tunnistamisessa ja hallinnassa. Valmisteluvaiheessa eri käyttäjäryhmien toiveita ja tiedontarpeita tutkittiinkin laajasti kyselyin ja haastatteluin, ja aiheen tiimoilta tehtiin myös diplomityö Tampereen teknillisessä yliopistossa. Tutkimukset vahvistivat, että tieto koettiin kyllä tarpeelliseksi, mutta esimerkiksi puutteelliset hakutoiminnot vähensivät sen hyödyntämistä. Siksi kehitystyössä pantiin erityistä painoa hakuominaisuuksiin, niin että ne palvelevat joustavasti eri käyttäjäryhmiä ja erilaisia tiedontarpeita, Tuuli Tulonen kertoo. Rekisterin käyttäjiä ovat muun muassa teollisuuden turvallisuushenkilöstö sekä sähkö- ja turvallisuuskouluttajat yrityksissä ja oppilaitoksissa. Käyttäjiä ovat myös eri alojen ammattilaiset, jotka ovat työssään tekemisissä esimerkiksi kemikaalien, kaasujen, painelaitteiden tai sähkölaitteiden kanssa. Yksityishenkilöinä haetaan tietoa vaikkapa nestekaasun tai sähkölaitteiden kanssa sattuneista onnettomuuksista ja niiden ehkäisystä. Valvontatyön sekä onnettomuusriskeistä viestimisen lisäksi Tukes hyödyntää VARO-rekisterin sisältämää onnettomuustietoa tutkimus- ja kehitystyössään. Tuuli Tulonen on Tukesin edustajana mukana kansainvälisessä DLFAI-työryhmässä (Dynamic Learning as the Follow-up from Accident Investigations), joka toimii turvallisuusalan eurooppalaisen yhteistyöjärjestön ESReDA:n alaisuudessa. Työryhmän tavoitteena on edistää onnettomuustiedon tehokasta hyödyntämistä riskienhallinnassa, ja sen tuottamaa tietoa käytetään hyväksi myös Tukesin toiminnassa. Tukes seuraa aktiivisesti myös muuta onnettomuuksista oppimiseen liittyvää kansainvälistä tutkimusta. n Tukes-katsaus 13

14 CE EU:n rakennustuoteasetus tulee voimaan Muualla manner-euroopassa asetusta edeltänyt direktiivi on ollut käytössä vuodesta Asetus edellyttää, että rakennustuotteissa on CE-merkintä ja että niistä on laadittu suoritustasoilmoitus. Se koskee tuotteita, joille on olemassa harmonisoitu EN-standardi ja jotka tulevat Suomessa markkinoille jälkeen. Asetus edellyttää myös standardien mukaisia alkutestauksia ja sitä, että tuotteiden valmistuksessa on käytössä dokumentoitu laadunvalvonta. Rakennustuotteet Suomessa ja muualla EU:ssa nyt samalle viivalle EU:n rakennustuoteasetus uudistaa rakennusalan suunnittelijoiden ja tuotevalmistajien, kaupan toimijoiden ja viranomaisten toimintatavat. Alan markkinavalvonnasta vastaava Tukes on pari vuotta valmistautunut tiiviisti asetuksen voimaantuloon heinäkuussa Teksti ja kuva Aila Välikoski -K yseessä on isolla toimialalla iso muutos, jossa koko toimijaketjun on kehitettävä osaamistaan ja opiskeltava EU-määräyksiä. Kun tuotteiden keskeiset rakennusominaisuudet määritetään ja ilmoitetaan yhtenäisellä tavalla, suunnittelu ja rakentaminen helpottuvat. Rakennustuotteet EU:ssa tulevat nyt helpommin vertailtaviksi, linjaa Tukesissa rakennustuotteista vastaava ryhmäpäällikkö, yli-insinööri Heikki Viitala. Osa rakennustuotteita valmistavista yrityksistä on hankkinut asetuksen edellyttämät valmiudet tai työstää niitä parhaillaan, osa ei ole reagoinut mitenkään. Heikki Viitalan mukaan tieto ei ehkä ole tavoittanut kaikkia pienimmistä toimijoista, ja joskus myös vastarinta muutokseen voi heijastua tietämättömyytenä. Jos rakennustuotevalmistaja aikoo olla bisneksessä mukana, vaihtoehtoja ei ole. Välttämättä ei ole tiedostettu, että uusi asetus on suoraan velvoittavaa lainsäädäntöä. Sen noudattamiseen ei tule lisäaikaa heinäkuun jälkeen. Heikki Viitalan mukaan rakennustuoteasetus saattaa aluksi tuntua vaikeaselkoiselta. Se koskee vain rakennustuotteita, joille on laadittu EN-standardit. Näitä on nyt 421 kpl. Nimikkeet löytyvät internetistä haulla henhelpdesk. Rakennustuotteita jää myös niiden ulkopuolelle. Asetuksen logiikka myös toimii toisin kuin muita CE-merkittäviä tuotteita koskevat vastaavat määräykset. EN-standar- 14 Tukes-katsaus

15 Suurin osa rakennustuotteista on oltava CE-merkittyjä heinäkuusta 2013 alkaen. Tämä koskee esimerkiksi sahatavaraa ja puisia kantavia palkkeja. Järjen käyttö pitää olla mahdollista EU:n rakennustuoteasetus ja sen edellyttämä CE-merkintä koskee Suomessa noin 4000 yritystä, työntekijää ja 80 prosenttia rakennustuotteista. Rakennustuotteita käytetään Suomessa vuodessa 10 miljardin arvosta ja viedään 6 miljardilla. Kotimarkkinoilla CE-merkintää ei ole aikaisemmin tarvittu. Pelisäännöt ja dokumentit muuttuvat myös niillä, jotka ovat jo hyödyntäneet CE-merkintää vientitoiminnassa. Yrityksiltä tulee asiasta kysymyksiä päivittäin. Helppoa siirtymää ei ole tiedossa, vaan muutaman vuoden hässäkkä ja muutosprosessi, sanoo Rakennusteollisuus RT:n Rakentamisen määräykset -osaston johtaja Antti Koponen. Yleisesti toiveena viranomaisille hän siteeraa sanontaa järjen käyttö pitäisi olla mahdollista, sen pitäisi olla jopa pakollista. Koponen viittaa tilanteeseen, jossa ollaan, kun rakennustuoteasetus astuu kesällä voimaan. Siihen liittyvä käytännön ohjeistus ja standardimuutokset kuitenkin laahaavat perässä. Asetuksen käytännön ohjeistus saadaan Euroopan komissiosta aikaisintaan loppuvuodesta. Ympäristöministeriön rakentamismääräyksiä ei ole toistaiseksi päivitetty CE-merkintöihin sopiviksi palo-ominaisuuksia lukuun ottamatta. Eurooppalaisesta standardisointitoiminnasta vastaavat tekniset komiteat vasta työstävät harmonisoituihin tuotestandardeihin liittyviä muutoksia. Ne saadaan ehkä Tilanne on Koposen mukaan yhteistyöhaaste kaikille rakennussektorin toimijoille. Koko uudistuksen päätavoite on parantaa eurooppalaisen rakennusteollisuuden kilpailukykyä avaamalla yhteiset sisämarkkinat. Se ei onnistu turhan pikkutarkalla byrokratialla tilanteessa, jossa pelisäännöt ovat keskeneräisiä. n din noudattaminen ja CE-merkintä eivät tuota rakennustuotteelle vaatimustenmukaisuutta. Ne kertovat, että tuotteiden ominaisuudet on määritetty ja ilmoitettu yhtenäisellä tavalla. Ne eivät kerro soveltuvuutta tiettyyn rakennuskohteeseen. Säädösten velvoitteet ja Suomen rakennusmääräyskokoelman julkaisujen ohjeet kohdentuvat valmiiseen rakennukseen, eivät suoraan rakentamisessa käytettyyn tuotteeseen. Ympäristöministeriö ja alan järjestöt ovat pari vuotta aktiivisesti tiedottaneet asiasta, ja myös Tukes on osallistunut talkoisiin yhteistyössä toimialayhdistysten kanssa. Tietoa on saatavissa, eivätkä tuoteominaisuuksiin kohdentuvat vaatimukset olennaisesti muutu. Jos joitakin floppituotteita nyt karsiutuu markkinoilta, se on pelkästään hyvä, sillä ne eivät ilmiselvästi ole kunnollisia. Puskemme läpi siirtymävaiheen Suomessa on heinäkuussa noin keskeneräistä rakennustyömaata. Niillä tuotteiden CE-merkinnän ensikontrollista vastaa rakennushankkeen niin sanotun ryhtyjän edustajana vastaava työnjohtaja. Työmailla rakennustuotteiden käyttöä seuraa kunnallinen rakennusvalvonta. Tukes valvoo markkinoilla olevia tuotteita, rakennustyömailla sillä ei ole toimivaltaa. Kasvavan työmäärän hoitamiseksi rakennustuotteiden markkinavalvontaan rekrytoidaan syksyllä yksi uusi asiantuntija, ja ensi vuonna tavoite on kaksi uutta tekijää. Nyt vahvuus on kolme asiantuntijaa. Resurssimitoitus on ultrakevyt ja se vastaa lähinnä tilannetta, jolloin lain voimaantulosta syntyvä välivaihe on ohi ja CE-merkitsemättömät tuotteet poistuneet markkinoilta. CE-merkittömistä tuotteista syntyy vääjäämättä meille ruuhka. Viritämme prosessimme ja tuotantomme mahdollisimman sujuviksi ja puskemme siitä läpi reaktiivisen valvonnan menetelmillä, Heikki Viitala kertoo. Kun rakennustuoteasetus tulee voimaan, markkinoille jo saatetut tukku- ja vähittäiskaupassa sekä työmailla olevat rakennustuotteet on saatettu markkinoille laillisesti. Tukes uskoo, että tämä välivaihe jää lyhyeksi ja että rakennusvalvonta sallii näiden tuotteiden käytön, mutta puuttuu tuotteisiin, joissa CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus tulisi olla. Markkinavalvontaa kiinnostavat näistä tuotteista esimerkiksi dokumentit siitä, milloin ne ovat tulleet markkinoille ja työmaalle. Täsmentäviä ohjeita Euroopan komissiosta Tukes uskoo saavansa heti heinäkuun alussa. Rakennustuotteiden markkinavalvonta on pääosin dokumenttivalvontaa. Tukes pyytää tuotteista CE-merkinnän ja alkutestausten asiakirjat, tuotannon valmistusasiakirjat sekä suoritustasoilmoitukset. Alkuvaiheessa toimimme pääosin reagoimalla ilmoituksiin. Ruuhkan helpottaessa lähdemme toteuttamaan myös proaktiivisesti eri tuoteryhmien valvontaprojekteja. n Tukes-katsaus 15

16 Kysymyksiä vastauksia Kuva Plugi Lakeja uudistetaan, mikä muuttuu? Tällä palstalla esitellään Tukesin toimialoja koskevien säädösmuutosten sisältöjä. Kesätapahtumassa kaikki hyvin? KTeksti Päivi Eskelinen esäaikaan Suomessa lähes joka niemessä ja notkossa tapahtuu. Varmistaakseen yleisötilaisuuksien turvallisuuden pelastuslaitos, poliisi ja paikallinen ympäristöterveydenhuolto tekevät yhteistyötä. He pitävät muun muassa yhteisiä palavereja ennen ja jälkeen tilaisuuden ja tekevät yhteistarkastuksia. Myös tapahtuman järjestäjiltä odotetaan nykyisin entistä aktiivisempaa turvallisuuden suunnittelua. Vuoden 2012 alussa uudistunut kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää tapahtumalta turvallisuusasiakirjaa. Tapahtumista pitää myös tehdä ennakkoilmoitus kuluttajaturvallisuutta valvovalle viranomaiselle siihen kuntaan, jonka alueella tapahtuma järjestetään. Ennakoi. tapaturmapäivä. fi Tässä mitään sähkömiestä tarvita Mikä on turvallisuusasiakirja, ylitarkastaja Kaarina Kärnä Tukesista? Siinä selvitetään, kuinka tapahtumanjärjestäjä varautuu mahdolliseen onnettomuuteen, olosuhteiden muutokseen tai yllättävien asiakasmäärien hallintaan. Kyseessä on turvallisuusjohtamisen asiakirja, jossa vaaraan varautuminen esitetään käytännön toimintana ja joka annetaan siten myös tapahtuman työntekijöiden tietoon. Tehdäänkö turvallisuusasiakirja kaikista tapahtumista? Ei tehdä. Esimerkiksi konserttitapahtuma, jossa pelkästään kuunnellaan musiikkia, ei välttämättä edellytä turvallisuusasiakirjaa, mutta heti kun tapahtuma sisältää riskejä sisältäviä kuluttaja- ja ohjelmapalveluja, asiakirja pitää tehdä. Niinpä esimerkiksi lasten tapahtumalta, jossa on vaikkapa poniajelua ja muuta onnettomuusriskin sisältävää ohjelmaa, edellytetään turvallisuusasiakirjaa ja ennakkoilmoitusta. Pelkkä yleisömäärä ei siis määrää, tehdäänkö turvallisuusasiakirja vai ei. Kenelle turvallisuusasiakirja toimitetaan? Sitä ei tarvitse toimittaa erikseen kuluttajapalveluita valvovalle kunnan terveystarkastajalle, mutta tapahtuman järjestäjän on esitettävä se pyydettäessä. Turvallisuusasiakirjan voi yhdistää myös tapahtumasta mahdollisesti laadittavaan pelastussuunnitelmaan. Tapaturmapäivää vietetään tänä vuonna perjantaina 13.syyskuuta. Tapaturmapäivällä halutaan kiinnittää huomiota keinoihin, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voitaisiin välttää. Tänä vuonna teemana on Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi. Tapaturmapäivän taustalla on laaja joukko alan parissa työskenteleviä tahoja, mukaan lukien Tukes. Facebookissa tapaturmien ehkäisyyn voi virittäytyä kirjoittelemalla ehdotuksia viimeisiksi sanoiksi. Seveso III Seveso III eli direktiivi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta on annettu heinäkuussa Se on saatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja voimaan seuraavana päivänä. Suomessa kansallisen lainsäädännön valmisteluun osallistuu Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan prosessijaosto. Työ on alkanut tänä keväänä. Osa direktiivin muutoksista on ollut Suomessa kansallisesti voimassa, kuten esimerkiksi MAPP-laitosten määräaikaistarkastukset kolmen vuoden välein. Direktiivissä mahdollistetaan edelleen myös määräaikaistarkastusten harventaminen ja tihentäminen. Suurin muutos aiheutuu vaarallisten aineiden luokituksen muuttumisesta CLP-luokituksen mukaiseksi. Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liite 1 muuttuu CLP-asetuksen mukaiseksi. Valmistelussa tulee määrittää rajat kansallisen lainsäädännön piirissä oleville toiminnan laajuuksille eli niin sanotut lupa- ja vähäisen toiminnan rajat. Joidenkin laitosten toiminnan laajuus saattaa luokitusjärjestelmän vaihtumisen vuoksi muuttua. Yleisön tiedonsaantioikeuksia on direktiivissä lisätty, muun muassa yleisötiedote tuotantolaitoksen vaaroista pitää laatia kaikille Seveso-laitoksille ja tiedotteiden pitää olla pysyvästi 16 Tukes-katsaus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Tuotteiden energiatehokkuus lainsäädännössä kohti älykkäitä verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita

Tuotteiden energiatehokkuus lainsäädännössä kohti älykkäitä verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen 10.12.2015 Tuotteiden energiatehokkuus lainsäädännössä kohti älykkäitä verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014 Rakennustuotteiden markkinavalvonta Tukes Perustettu vuonna 1995 Toimipaikat: Helsinki, Tampere, Rovaniemi, Lahti, Oulu ja Kuopio Henkilöstön

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka MEMO/05/248 Bryssel 11 elokuuta 2005 Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka 1) Miksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on ongelmallista? Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 15.3.2017 Jukka Malm Varapääjohtaja Euroopan kemikaalivirasto Johdanto Euroopan kemikaalivirasto Perustettu 1.6.2007 580

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Olosuhdeasioiden koulutuspäivä Kiljava 17.4.2015 Laki ja valvova viranomainen Kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Susanna Metsälampi 29.10.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kärkihankkeet esityksessä Norminpurku http://www.lvm.fi/web/hanke/nor minpurku

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

REACH Roolit ja velvoitteet

REACH Roolit ja velvoitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH Roolit ja velvoitteet Kemikaaliaamu 11.10.2016 Lyhyesti Tukesista Tukes valvoo

Lisätiedot

Tukesin laajenevat tehtävät ja

Tukesin laajenevat tehtävät ja Tukesin laajenevat tehtävät ja kehitysnäkymiä Seppo Ahvenainen 4.11.2009 PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI TUKESin tehtävät TUKES

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013 Usein kysytyt kysymykset: CE-merkintä Kohderyhmä: valmistaja 1. Mikä on CE-merkintä? Kiinnittämällä rakennustuotteeseen CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat

Lisätiedot

Vedettömän ammoniakin varastoinnin aloittaminen ja toiminnan laajuuden muutos

Vedettömän ammoniakin varastoinnin aloittaminen ja toiminnan laajuuden muutos PÄÄTÖS 1 (4) Algol Chemicals Oy PL 13 02611 ESPOO Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Vedettömän ammoniakin varastoinnin aloittaminen ja toiminnan laajuuden muutos Algol Chemicals Oy, Turun Satama, Länsilaituri

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004 13.12.2004 Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000 Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2005 Rakennustuotteiden markkinavalvontaa toteutetaan vuonna 2005 liitteenä olevan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Rakennustuoteasetus CPR Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Tärkein ensin: Sinun ei tarvitse huolehtia! Voit huoletta käyttää kaikkia kaapeleitamme, jotka on valmistettu ennen ja jälkeen uusien säännösten

Lisätiedot

KANSALLINEN MARKKINAVALVONTAOHJELMA 2016. Suomi

KANSALLINEN MARKKINAVALVONTAOHJELMA 2016. Suomi KANSALLINEN MARKKINAVALVONTAOHJELMA 2016 Suomi Sisällysluettelo 1. MARKKINAVALVONNAN YLEINEN ORGANISAATIO JA INFRASTRUKTUURI... 3 1.1. Kansallisten markkinavalvontaviranomaisten tiedot ja vastuualueet...

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuoteasetus t t Puista Bisnestä 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos 1 Rakennustuoteasetus hyväksytty EU:n parlamentti hyväksyi CPR:n 18.1.2011 täysistunnon toisessa käsittelyssä Vuorossa

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3)

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3) Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8871, 8875, 9400, ML2013:0018,ML2013:0063, ML2013:0065,ML2012:0190, ML2012:0216,ML2013:0017, ML2014:0118 22.1.2016 AA Sakatti Mining Oy PL38 99600 SODANKYLÄ

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi varakattilalaitoksella

Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi varakattilalaitoksella PÄÄTÖS 1 (5) Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy PL 9 28101 PORI STEP Oy:n lupahakemus 18.7.2014, täydennykset 29.8.2014 ja 2.9.2014 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Vaarallisten kemikaalien

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies 3.2.2016 Trafin VAK päivä VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Tukes lyhyesti Ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano, viestintä ja kehittäminen Perustettu

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 07.03.2016 Ympäristönsuojelulain uudistaminen, ehdotuksen keskeiset kohdat: Lakiuudistuksen 3. vaihe ollut lausunnolla, lausuntoaika päättyy tänään. Ehdotuksen

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin Kimmo Heikkinen Jorma Jantunen 23.8.216 Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin 1994-215 Laki (468/1994)- ja valtioneuvoston asetus (792/1994) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tulivat voimaan 1.9.1994.

Lisätiedot

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Leena Ahonen Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Espoo, Dipoli 13-14.2.2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos,

Lisätiedot

uudistuu kaupallinen neuvos Tomi Lounema

uudistuu kaupallinen neuvos Tomi Lounema Kuluttajaturvallisuuden valvonta uudistuu Tukes syystapaaminen 4 11 2009 Tukes syystapaaminen 4.11.2009 kaupallinen neuvos Tomi Lounema Mistä on kyse? Kuluttajaviraston tehtävänä oleva tuoteturvallisuusvalvonta

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 Ylitarkastaja Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.6.2016 Kartoituksen vaihe Tärkeät pohjavesialueet

Lisätiedot

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta (HE 30/2016 vp) Eduskunta, Talousvaliokunta 8.04.2016 Veli Viitala TEM HE (30/2016 vp) laiksi mittauslaitelain muuttamisesta Pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen 28.3.2012 Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta Tukesin organisaatiokaavio 28.3.2012 TuKeVa II -seminaari, Suvi Aaltonen 2 Kuluttajaturvallisuusvalvonta

Lisätiedot

Ajankohtaista biosidiasetuksen toimeenpanoon liittyen. Eeva Nurmi, Ympäristöministeriö

Ajankohtaista biosidiasetuksen toimeenpanoon liittyen. Eeva Nurmi, Ympäristöministeriö Ajankohtaista biosidiasetuksen toimeenpanoon liittyen Eeva Nurmi, Ympäristöministeriö 21.11.2016 Biosidivalmisteiden käytön valvonta Työsuojeluviranomainen, KemL 10 valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Baltic Bulk Oy saa perustaa poltetun kalkin (CaO) varaston Kaskisten syväsataman

Baltic Bulk Oy saa perustaa poltetun kalkin (CaO) varaston Kaskisten syväsataman PÄÄTÖS 1 (4) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Perustamislupa Baltic Bulk Oy saa perustaa poltetun kalkin (CaO) varaston Kaskisten syväsataman alueelle. Baltic Bulk Oy:n on toimittava hakemuksessaan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paula Haapasola Biosidit. Mikä on ajankohtaista juuri nyt?

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paula Haapasola Biosidit. Mikä on ajankohtaista juuri nyt? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paula Haapasola 19.11.2013 Biosidit Mikä on ajankohtaista juuri nyt? Esityksen sisältö Biosidiasetuksen muutostyöstä Maksut Eri toimijoiden tehtävät ja velvollisuudet

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Kysymyksiä ja vastauksia Milloin hypokloriitti hyväksytään aktiiviaineeksi? Biosidivalmistekomitean (BPC) käsittelyyn on työsuunnitelman mukaan tulossa (2016-2017) : Natriumhypokloriitti (2016 joulukuussa)

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset Selvityksiä, osa 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontajärjestelmän toimivuutta on selvitetty: Valtiontalouden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas

Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas Sisältö Rakennustuotteiden kelpoisuus Rakennustuotteiden CE-merkintä Tietolähde:

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella.

Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella. PÄÄTÖS 1 (4) Woikoski Oy Ab Sälpäkuja 6 90620 OULU hakemuksenne 5.3.2015 Lupapäätös Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella.

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen. Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740 SASTAMALA.

Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen. Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740 SASTAMALA. PÄÄTÖS 1 (4) Kemira Chemicals Oy PL 7 32741 SASTAMALA Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kemikaalilaki muuttuu

Kemikaalilaki muuttuu Kemikaalilaki muuttuu nvm Marilla Lahtinen, STM Tukes koulutustilaisuus, 10.4.2013 Tukes auditorio, Pasila Aiheita kemikaalilainsäädäntökehikko uuden kemikaalilain vaikutukset biosideihin uuden lain mukaiset

Lisätiedot

Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen

Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen Viranomaistyöryhmän raportti Tiedotustilaisuus 10.2.2014 Ylijohtaja Tuula Varis Työryhmän tehtävistä ja toiminnasta Laaja toimeksianto, jonka ytimessä viranomaisten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ MAA- JA BIOKAASUN MAHDOLLISUUDET 2 1 Luonnonkaasusta on moneksi 3 Gasumin kaasuverkosto kattaa puolet suomalaisista Korkeapaineista kaasun siirtoputkea 1 286 km Matalan paineen jakeluputkea

Lisätiedot

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön SYKE, 29.-30.10.2013 Helsinki POP-ainelainsäädäntö ja kv.sopimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä 10.4.2013 Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Sisältö Siirtymäajat Unionin lupa Biosidivalmisteet Käsitellyt esineet Tehoaineen

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot