Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015"

Transkriptio

1 Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU

2 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2015 toinen vuosineljännes lyhyesti 6 Solvenssi II -tilanne 7 Liiketoiminta-alueet 7 Vahinkovakuutus 10 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 12 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö 15 Palkitseminen 15 Valtuutukset 16 Luottoluokitukset 16 Konsernin vakavaraisuus 17 Velkarahoitus 18 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 19 Tulevaisuuden näkymät 19 Näkymät loppuvuodelle Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä 21 Taulukot 21 Konsernin taloudellinen kehitys 22 Tunnuslukujen laskentakaavat 24 Konsernin laaja tuloslaskelma kvartaaleittain 25 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 26 Konsernitase, IFRS 27 Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS 28 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 29 Liitetiedot 29 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 30 Laaja tuloslaskelma segmenteittäin Laaja tuloslaskelma segmenteittäin Tase segmenteittäin Tase segmenteittäin Muut liitetiedot 34 1 Vakuutusmaksut 35 2 Sijoitustoiminnan nettotuotot 38 3 Korvauskulut 39 4 Henkilöstökulut 40 5 Aineettomat hyödykkeet 41 6 Rahoitusvarat 43 7 Johdannaissopimukset 44 8 Käypien arvojen määritys ja hierarkia 47 9 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen herkkyysanalyysi Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Ehdolliset velat ja sitoumukset Vahinkovakuutuksen tulosanalyysi Sampo Oyj:n tuloslaskelma ja tase (FAS) 2

3 Yhteenveto Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2015 Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi kesäkuussa 2015 oli miljoonaa euroa (861). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos kohosi miljoonaan euroon (790). Osakekohtainen tulos oli 1,60 euroa (1,34). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos kasvoi 2,05 euroon (1,41). Konsernin oman pääoman tuotto oli 20,9 prosenttia (14,9). Osakekohtainen substanssi oli kesäkuun 2015 lopussa 25,01 euroa (22,63). Konsernin käyvän arvon rahasto kasvoi verojen jälkeen miljoonaan euroon (1 017). Vahinkovakuutusliiketoiminnan tulokseen sisältyy kaksi kertaluonteista erää: Ifin Norjan-toimintojen eläkeuudistus ja Suomen annuiteettien diskonttokoron alennus. Diskonttokorkoa laskettiin Suomessa 2,0 prosentista 1,5 prosenttiin. Eläkeuudistus kohensi vahinkovakuutussegmentin tammi-kesäkuun 2015 tulosta 155 miljoonalla eurolla, ja koronalennus heikensi sitä 110 miljoonalla eurolla. Näiden seurauksena yhdistetty kulusuhde parani 2,2 prosenttiyksikköä 85,0 prosenttiin (88,3) tammi-kesäkuussa Kyseessä on Ifin historian paras tammi-kesäkuun yhdistetty kulusuhde, vaikka edellä mainittuja kertaluonteisia eriä ei otettaisi huomioon. Tulos ennen veroja kasvoi 511 miljoonaan euroon (483). Markkinaarvojen muutokset huomioiva laaja tulos nousi 488 miljoonaan euroon (392) ja oman pääoman tuotto oli 31,2 prosenttia (25,1). Nordean tammi kesäkuun 2015 nettotuloksesta kirjattiin Sammolle 418 miljoonaa euroa (309). Nordean jatkuvien toimintojen tulos kasvoi 33 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna ja pankin Basel III -säännösten mukaan laskettu ydinvakavaraisuussuhde (CET1) nousi 16,0 prosenttiin vuoden 2015 toisen neljänneksen loppuun mennessä. Luottojen laatu pysyi vakaana ja nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta oli 0,13 prosenttia. Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 81 miljoonaa euroa (73). Laskuperustekorkoisen vakuutuskannan korkotäydennystä kasvatettiin siten, että tuottovaade alennettiin 1,0 prosenttiin vuodelle 2015, 1,25 prosenttiin vuodelle 2016 ja 1,5 prosenttiin vuodelle Muutoksen negatiivinen tulosvaikutus oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 96 miljoonaa euroa. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos kasvoi 144 miljoonaan euroon (113). Oman pääoman tuotto oli 21,8 prosenttia (17,9).. Avainluvut Milj. e 1 6/ /2014 Muutos-% 4 6/ /2014 Muutos-% Tulos ennen veroja Vahinkovakuutus Osakkuusyhtiö Nordea Henkivakuutus Omistusyhteisö (pl. Nordea) Tilikauden tulos Muutos Muutos Tulos/osake, euroa 1,60 1,34 0,26 0,82 0,71 0,11 Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 2,05 1,41 0,64 0,80 0,74 0,06 Substanssi/osake, euroa*) 25,01 22,63 2, Keskim. henkilöstömäärä (FTE) Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 193,9 187,4 6, Oman pääoman tuotto, % 20,9 14,9 6, *) vertailuajankohta Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2014 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

4 Tilinpäätöksessä käytetyt vaihtokurssit 1 6/ / / / /2014 EUR 1 = SEK Tuloslaskelma (keskikurssi) 9,3416 9,3805 9,1011 9,0420 8,9592 Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 9,2150 9,2901 9,3930 9,1465 9,1762 DKK 1 = SEK Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,2530 1,2593 1,2205 1,2118 1,2001 Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,2352 1,2437 1,2616 1,2289 1,2308 NOK 1 = SEK Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,0809 1,0746 1,0893 1,0924 1,0823 Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,0482 1,0674 1,0388 1,1266 1,0920 4

5 Vuoden 2015 toinen neljännes lyhyesti Vuoden 2015 toinen vuosineljännes lyhyesti Sampo-konsernin huhti kesäkuun 2015 tulos ennen veroja kohosi 528 miljoonaan euroon (465). Osakekohtainen tulos nousi 0,82 euroon (0,71). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 0,80 euroa (0,74). Osakekohtainen substanssi aleni vuoden 2015 toisella neljänneksellä 2,01 euroa ja oli neljänneksen lopulla 25,01 euroa. Osakekohtaista substanssia alensi maksettu 1,95 euron osinko osakkeelta sekä Nordean ja Topdanmarkin arvostuserojen aleneminen, joiden vaikutus Sammon osakekohtaiseen substanssiin oli 0,89 euroa. Vahinkovakuutusliiketoiminnan yhdistetty kulusuhde oli toisella vuosineljänneksellä 80,9 prosenttia (86,5). Ilman kertaluonteisia eriä yhdistetty kulusuhde olisi ollut 85,2 prosenttia. Tulos ennen veroja kasvoi 310 miljoonaan euroon (289). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta kirjattiin vahinkovakuutustoiminnan tulokseen 12 miljoonaa euroa (15). Nordean huhti kesäkuun 2015 nettotuloksesta kirjattiin Sammon tulokseen 195 miljoonaa euroa (139). Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 42 miljoonaa euroa (36). Laskuperustekorkoiseen vakuutuskantaan tehdyt korkotäydennykset rasittivat toisen vuosineljänneksen tulosta 96 miljoonalla eurolla. Maksutulo aleni 12 prosenttia 299 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 339 miljoonasta eurosta. 5

6 Solvenssi II -tilanne Solvenssi II -tilanne Mandatum Life jätti huhtikuussa 2015 Suomen Finanssivalvonnalle hakemuksen siirtymäsäännösten soveltamisesta vastuuvelan laskentaan. Hakemusta täydennettiin toukokuussa Finanssivalvonnan pyynnöstä. Finanssivalvonta antoi siirtymäsäännösten käytölle hyväksyntänsä Siirtymäsäännösten soveltamisen jälkeen arvioidut omat varat, miljoonaa euroa, ylittivät miljoonan euron pääomavaateen ja vakavaraisuussuhde oli vahva, 155 prosenttia. Ilman vastuuvelkaan sovellettavaa siirtymäsäännöstä arvioidut omat varat olisivat miljoonaa euroa, jolloin ne ylittäisivät kyseisen miljoonan euron suuruisen pääomavaateen hienoisesti. Vakavaraisuussuhde olisi tällöin 114 prosenttia. If-konsernin tavoitteena on osittaisen sisäisen Solvenssi II -mallin käyttäminen. Mallin käytölle on haettu lupaa viranomaisilta kesäkuussa Viranomaisten ns. ennakkohakemusmenettelyssä If on vuosien mittaan kehittänyt sisäistä taloudellisen pääoman malliaan vastaamaan mahdollisimman hyvin Solvenssi II -vaatimuksia. Tämän ansiosta nykyisten taloudellisen pääoman vaateiden ei arvioida olennaisesti eroavan Solvenssi II:n pääomavaateista. If-konsernin taloudellisen pääoman vaade oli miljoonaa euroa ja mukautettu vakavaraisuuspääoma oli miljoonaa euroa. 6

7 Liiketoiminta-alueet Liiketoiminta-alueet Vahinkovakuutus If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutuskonserni, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä ja sivukonttoriensa kautta If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat ja Baltia. Tanskalainen vakuutusyhtiö Topdanmark on Ifin osakkuusyhtiö. Tulos Milj. e 1 6/ /2014 Muutos-% 4 6/ /2014 Muutos-% Vakuutusmaksutulo, netto Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Tulos ennen veroja Avainluvut Muutos Muutos Yhdistetty kulusuhde, % 85,0 88,3-3,3 80,9 86,5-5,6 Riskisuhde, % 69,7 65,7 4,0 72,7 64,0 8,7 Toimintakulusuhde, % 15,4 22,6-7,2 8,3 22,5-14,2 Liikekulusuhde, % 9,6 16,7-7,1 2,6 16,7-14,1 Oman pääoman tuotto, % 31,2 25,1 6, Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Vahinkovakuutustoiminnan tammi kesäkuun 2015 tulos ennen veroja nousi 511 miljoonaan euroon (483). Yhdistetty kulusuhde parani 85,0 prosenttiin (88,3), ja riskisuhde heikkeni 69,7 prosenttiin (65,7). Molempiin vaikuttivat vuoden 2015 toisen neljänneksen kertaluonteiset erät. Kertaluonteisten erien vaikutus pois ottaen tammi-kesäkuun 2015 yhdistetty kulusuhde oli 87,2 prosenttia, mikä on edelleen kaikkien aikojen paras vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden yhdistetty kulusuhde. 7

8 Liiketoiminta-alueet Vahinkovakuutussegmentin tammi kesäkuun 2015 tulokseen sisältyy kaksi kertaluonteista erää: Ifin Norjan-toimintojen henkilöstön eläkejärjestelmän muutos ja annuiteettien diskonttaamiseen Suomessa käytettävän koron lasku. Diskonttokorkoa laskettiin Suomessa 2,0 prosentista 1,5 prosenttiin. Eläkejärjestelmän muutos kohensi vahinkovakuutussegmentin tammi-kesäkuun 2015 tulosta 155 miljoonalla eurolla, ja koronalennus heikensi sitä 110 miljoonalla eurolla. Suomessa toteutettu diskonttokoron alennus heikensi kaikkien vahinkovakuutustoiminnan liiketoiminta-alueiden tuloksia ja erityisen merkittävästi se heikensi tulosta Suomessa. Se heikensi tammi kesäkuun 2015 yhdistettyä kulusuhdetta 5 prosenttiyksikköä. Norjan henkilöstön eläkejärjestelmän muutos kirjattiin Ifissä segmenttiin Muut ja se ei näin ollen vaikuttanut muiden liiketoiminta-alueiden tai Norjan maakohtaiseen tulokseen. Muutos paransi Ifin tammi kesäkuun 2015 yhdistettyä kulusuhdetta 7,2 prosenttiyksikköä. Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta kasvatettiin 80 miljoonalla eurolla tammi kesäkuussa 2015 (korvausvastuuta purettiin vertailuajankohtana 5 miljoonalla eurolla). Oman pääoman tuotto kasvoi 31,2 prosenttiin (25,1). Vahinkovakuutuksen käyvän arvon rahasto kasvoi vuoden 2014 lopusta kesäkuun 2015 loppuun mennessä 554 miljoonaan euroon (507). Vakuutustekninen tulos oli 342 miljoonaa euroa (286). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) parani 15,7 prosenttiin (12,8). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta yhdisteltävä tulososuus Sammon tammi kesäkuun 2015 tuloksesta oli 24 miljoonaa euroa (26). If omisti kaikkiaan Topdanmarkin osaketta eli yli 30 prosenttia kaikista osakkeisiin liittyvistä äänistä. Kaikki Sampo-konsernin omistamat Topdanmarkin osakkeet ovat If Skadeförsäkring Holding AB (publ):in hallussa. Yhdistetty kulusuhde, % Riskisuhde, % 1 6/ /2014 Muutos 1 6/ /2014 Muutos Henkilöasiakkaat 90,0 87,8 2,2 67,2 65,3 1,9 Yritysasiakkaat 94,3 89,1 5,2 71,4 66,1 5,3 Suurasiakkaat 105,7 91,4 14,3 84,1 70,4 13,7 Baltia 84,6 83,4 1,2 54,3 53,3 1,0 Ruotsi 87,1 95,9-8,8 65,1 73,6-8,5 Norja 90,2 86,1 4,1 67,2 63,7 3,5 Suomi 104,6 84,7 19,9 83,1 62,9 20,2 Tanska 92,6 82,9 9,7 65,6 57,3 8,3 Yhdistetty kulusuhde, % Riskisuhde, % 4 6/ /2014 Muutos 4 6/ /2014 Muutos Henkilöasiakkaat 90,4 86,2 4,2 67,7 63,7 4,0 Yritysasiakkaat 98,0 87,2 10,8 75,1 64,3 10,8 Suurasiakkaat 122,2 88,2 34,0 100,9 67,5 33,4 Baltia 86,2 83,8 2,4 55,9 53,5 2,4 Ruotsi 84,6 94,1-9,5 62,8 72,2-9,4 Norja 87,0 82,8 4,2 64,3 60,8 3,5 Suomi 129,0 83,8 45,2 106,8 61,5 45,3 Tanska 82,5 83,6-1,1 55,8 57,9-2,1 8

9 Liiketoiminta-alueet Suomessa toisella vuosineljänneksellä toteutettu diskonttokoron alennus heikensi kaikkien vahinkovakuutustoiminnan liiketoiminta-alueiden tuloksia ja erityisen merkittävästi se heikensi tulosta Suomessa. Suurasiakkaat-liiketoiminta kärsi myös odotettua enemmän suurvahingoista. Liiketoiminta-alueen suurvahingot olivat 27 miljoonaa euroa odotettua suuremmat. Annuiteettien diskonttaamiseen Ruotsissa käytettävä korko nousi kesäkuun 2015 loppuun mennessä 0,41 prosenttiin maaliskuun 2015 lopun -0,15 prosentista. Tämä nosti tulosta Ruotsissa toisella vuosineljänneksellä 43 miljoonalla eurolla. Suurvahingoista maksettiin Ifissä korvauskuluja vuoden 2015 alkupuoliskolla yhteensä 12 miljoonaa euroa odotettua enemmän. Bruttovakuutusmaksutulo aleni miljoonaan euroon (2 812). Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo säilyi ennallaan. Maksutulo kasvoi Henkilöasiakkaatliiketoiminnassa sekä Baltiassa, ja laski Yritys- ja Suurasiakkaissa. Toimintakulusuhde parani 15,4 prosenttiin (22,6) ja liikekulusuhde 9,6 prosenttiin (16,7) Ifin Norjassa toteuttaman eläkejärjestelmän kertaluonteisen muutoksen tuoman positiivisen vaikutuksen (7,2 prosenttiyksikköä) ansiosta. Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli yhteensä 11,8 miljardia euroa (11,5). Tästä 75 prosenttia oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin (75), 12 prosenttia rahamarkkinainstrumentteihin (13) ja 13 prosenttia osakkeisiin (12). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 173 miljoonaa euroa (209). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin tammikesäkuussa 2015 oli 2,1 prosenttia (3,1). Korkosijoitusten duraatio oli 0,9 vuotta (1,0) ja keskimääräinen maturiteetti 2,6 vuotta (2,4). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 2,0 prosenttia (2,5). Ifin vastuunkantokyky (vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuloon) oli kesäkuun 2015 lopussa 87 prosenttia (82). Vakavaraisuuspääoma oli miljoonaa euroa (3 544). Vastuuvelka säilyi vahvana ja oli maksutuloon suhteutettuna 165 prosenttia (161) ja maksettuihin korvauksiin suhteutettuna 244 prosenttia (237). 9

10 Liiketoiminta-alueet Liiketoiminta-alueet Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Pankin pääkonttori on Tukholmassa, Ruotsissa, ja sillä on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Tulos* Milj. e 1 6/ /2014 Muutos-% 4 6/ /2014 Muutos-% Rahoituskate Liiketoiminnan tuotot yhteensä Tulos ennen luottotappioita Luottotappiot, netto Liikevoitto** Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa 0,51 0,38 0,24 0,17 Oman pääoman tuotto**, % 13,7 11,6 13,1 11,9 *Jatkuvien toimintojen tulos (ei sisällä Puolan myytyä pankki-, henkivakuutus- ja rahoitustoimintaa). **Pois lukien 190 milj. euron uudelleenjärjestelykulut vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Sampo Oyj omisti Nordean osaketta , mikä vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Yhdestä osakkeesta maksettu hinta oli keskimäärin 6,46 euroa, ja Sammon konsernitilinpäätöksessä käytettävä kirjanpitoarvo oli 8,18 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen päätöskurssi oli kesäkuun lopussa 11,22 euroa. Nordeaa käsitellään Sammon konsernitilipäätöksessä osakkuusyhtiönä. Seuraava teksti perustuu Nordean julkaistuun osavuosikatsaukseen tammi-kesäkuulta Nordean rahoituskate vakaantui toisella neljänneksellä vuoden poikkeuksellisen alun jälkeen. Paikallisissa valuutoissa laskettuna rahoituskate laski 3 prosenttia tammi-kesäkuussa Euroina se laski 5 prosenttia. Tuotot kasvoivat tammi-kesäkuussa 2015 viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 7 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna ja 6 prosenttia euroina. Kulut laskivat prosentin paikallisissa valuutoissa laskettuna ja 3 prosenttia euroina, kun kertaluonteisia eriä ei oteta huomioon. Liikevoitto parani 21 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna ja 19 prosenttia euroina, kun kertaluonteisia eriä ei oteta huomioon. Kulu/tuotto-suhde koheni vuoden 2015 tammikesäkuussa 4 prosenttiyksikköä 45 prosenttiin. Luottojen laatu pysyi vakaana, ja luottotappioiden määrä oli reilusti alle 10 vuoden keskiarvon. Nettomääräiset luottotappiot pienenivät 225 miljoonaan euroon. Niiden osuus luotonannosta oli 0,13 prosenttia (0,17 prosenttia). Jatkuvien toimintojen tulos kasvoi 33 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna. Euroina jatkuvien toimintojen tulos kasvoi 32 prosenttia miljoonaan euroon. 10

11 Liiketoiminta-alueet Konsernin Basel III -säännösten mukaan laskettu ydinvakavaraisuussuhde (CET1) nousi vuoden 2015 toisella neljänneksellä 16,0 prosenttiin edellisneljänneksen 15,6 prosentista. Ydinvakavaraisuussuhteen paraneminen perustuu valuuttakurssivaikutuksiin, luottojen laadun paranemiseen ja vahvoihin tuloksiin. Nordea kertoi osavuosikatsauksen yhteydessä, että se on käynnistänyt keskustelut pohjoismaisten viranomaisten kanssa konsernin juridisesta rakenteesta. Tavoitteena on yksinkertaistaa konsernin juridista rakennetta muuttamalla tytärpankit Suomessa, Norjassa ja Tanskassa sivuliikkeiksi. Prosessin odotetaan kestävän noin kaksi vuotta. Muutoksista päättävät Nordean osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Lisätietoja Nordea Bank AB:sta ja sen vuoden 2015 tammi-kesäkuun tuloksesta on saatavilla osoitteessa 11

12 Liiketoiminta-alueet Liiketoiminta-alueet Henkivakuutus Mandatum Life -konserni koostuu Sampo Oyj:n sataprosenttisesti omistamasta tytäryhtiöstä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöstä ja sen viidestä tytäryhtiöstä. Emoyhtiö Mandatum Life on vastuussa myynnistä ja kaikista vakuutusyhtiölain määräämistä toiminnoista. Tytäryhtiöt ovat Mandatum Life Palvelut Oy, Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy, Mandatum Life Fund Management S.A., Innova Palvelut Oy sekä Mandatum Life Insurance Baltic SE. Tulos Milj. e 1 6/ /2014 Muutos-% 4 6/ /2014 Muutos-% Vakuutusmaksutulo, netto Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos Henkilöstökulut Muut kulut Rahoituskulut Tulos ennen veroja Avainluvut Muutos Liikekustannussuhde, % 99,8 105,9-6, Oman pääoman tuotto, % 21,8 17,9 3, Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja tammi-kesäkuulta 2015 oli 81 miljoonaa euroa (73). Laskuperustekorkoisen vakuutuskannan korkotäydennystä kasvatettiin toisella neljänneksellä siten, että vuoden 2015 osalta tuottovaadetta laskettiin 1,0 prosenttiin, vuoden 2016 osalta 1,25 prosenttiin ja vuoden 2017 osalta 1,5 prosenttiin. Tämä heikensi vuoden 2015 toisen neljänneksen tulosta kaikkiaan 96 miljoonalla eurolla. Kaiken kaikkiaan Mandatum Life on täydentänyt alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 238 miljoonalla eurolla (135). Luvussa ei ole huomioitu ns. eriytettyyn kantaan liittyvää 235 miljoonan euron täydennystä. Oman pääoman tuotto (RoE) oli 21,8 prosenttia (17,9). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos oli verojen jälkeen 144 miljoonaa euroa (113). Käyvän arvon rahasto nousi 585 miljoonaan euroon (508). Vakuutusmaksutulo kasvoi 16 prosenttia 676 miljoonaan euroon (584) ja markkinaosuus oli Suomessa 18,0 prosenttia (18,6). Kustannusliikkeen tulos oli vuoden 2015 tammi-kesäkuussa 13 miljoonaa euroa (8) ja riskiliikkeen tulos 11 miljoonaa euroa (9). 12

13 Liiketoiminta-alueet Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli kesäkuun 2015 lopussa 5,8 miljardia euroa (5,3). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitustuotot olivat 346 miljoonaa euroa (202). Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä oli 5,1 miljardia euroa (5,1), josta Mandatum Lifen alkuperäinen laskuperusteinen vakuutuskanta oli 3,8 miljardia euroa (3,8) ja eriytetty kanta 1,2 miljardia euroa (1,2). Korkeamman laskuperustekoron (3,5 ja 4,5 prosenttia) vakuutuskannat jatkoivat tammi-kesäkuussa 2015 pienenemistään suunnitellusti 104 miljoonalla eurolla, mutta tehdyt korkotäydennykset pitivät laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrän lähes ennallaan. Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva omaisuus oli markkina-arvoin 5,5 miljardia euroa (5,3), josta 39 prosenttia (32) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 16 prosenttia (23) rahamarkkinoille, 30 prosenttia (30) osakkeisiin, 4 prosenttia (5) pääomasijoituksiin ja 12 prosenttia (10) muihin instrumentteihin. Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuoden 2015 tammi-kesäkuussa oli 5,9 prosenttia (3,9). Korkosijoitusten duraatio oli kesäkuun 2015 lopussa 1,8 vuotta (1,6) ja keskimääräinen maturiteetti 2,3 vuotta (1,9). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 2,9 prosenttia (3,3). Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,2 miljardia euroa (1,3), josta 45 prosenttia (48) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 35 prosenttia (33) rahamarkkinoille, 9 prosenttia (8) osakkeisiin, 3 prosenttia (3) pääomasijoituksiin ja 8 prosenttia (8) muihin instrumentteihin. Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli 3,0 prosenttia tammi-kesäkuussa Kesäkuun 2015 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 1,5 vuotta ja keskimääräinen maturiteetti 2,4 vuotta. Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 0,8 prosenttia. Mandatum Life -konsernin Solvenssi I:n mukainen vakavaraisuusasema säilyi vahvana ja vakavaraisuusaste oli 25,0 prosenttia (22,9). Solvenssi II -säännöstö tulee voimaan

14 Liiketoiminta-alueet Liiketoiminta-alueet Omistusyhteisö Sampo Oyj hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiö omisti noin 21,2 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakepääomasta. Nordea on Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö. Tulos Milj. e 1 6/ /2014 Muutos-% 4 6/ /2014 Muutos-% Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista Tulos ennen veroja Avainluvut Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Muutos Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja tammi kesäkuussa 2015 oli 425 miljoonaa (306), josta 418 miljoonaa euroa (306) tuli Nordean tammi-kesäkuun 2015 tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Segmentin tulos ennen veroja ilman Nordean tulososuutta oli 7 miljoonaa euroa (-3). Valuuttakurssimuutokset heikensivät Omistusyhteisö -segmentin tulosta 6 miljoonalla eurolla. Sampo Oyj:n Nordea-omistus on kirjattu taseeseen 7,0 miljardiin euroon. Omistusosuuden markkina-arvo oli 9,7 miljardia euroa. Lisäksi Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi kesäkuun 2015 lopussa myös 2,4 miljardin euron (2,4) arvosta tytäryhtiöiden osakkeita. 14

15 Muut tapahtumat Muut tapahtumat Henkilöstö Sampo-konsernin henkilöstön kokonaismäärä osa-aikaiset työntekijät kokoaikaisiksi työntekijöiksi muuntaen oli henkeä, kun määrä oli vuoden 2014 lopulla henkeä. Henkilöstömäärä nousi hieman sekä vahinkovakuutustoiminnassa että henkivakuutustoiminnassa. Katsauskaudella konsernin henkilöstöstä 91 prosenttia työskenteli vahinkovakuutustoiminnoissa, 8 prosenttia henkivakuutustoiminnassa ja prosentti emoyhtiö Sampo Oyj:ssä. Henkilöstöstä työskenteli Suomessa 33 prosenttia, Ruotsissa 27 prosenttia ja Norjassa 20 prosenttia. Baltiassa ja muissa maissa työskenteli 19 prosenttia henkilöstöstä. Tammi kesäkuussa 2015 Sampokonsernissa työskenteli keskimäärin henkeä, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli henkeä. Palkitseminen Sampo-konsernissa muuttuva palkitseminen voi perustua yhtiön kannattavuuteen liittyvään panokseen (esimerkiksi lyhytaikaiset kannustinohjelmat) tai liittyä työntekijöiden sitouttamiseen konserniin (pitkäaikaiset kannustinohjelmat). Sampo-konsernissa palkitseminen perustuu kaikkia Sampo-konsernin yhtiöitä koskeviin palkitsemisperiaatteisiin. Sammon hallitus hyväksyi päivitetyt palkitsemisperiaatteet Pitkäaikaisista kannustinohjelmista ei suoritettu maksuja tammi - kesäkuussa Voimassa olevien pitkäaikaisten kannustinohjelmien tulosvaikutus oli vuoden 2015 tammi - kesäkuussa 14 miljoonaa euroa (17). Kesäkuun 2015 lopussa Sampo-konserni oli varannut pitkäaikaisten kannustinohjelmien tuleviin maksuihin 59 miljoonaa (44) euroa. Lyhytaikaisia kannustimia maksettiin sosiaalikulut mukaan lukien samana ajanjaksona 31 miljoonaa euroa (36). Sampo-konsernin käyttämät erilaiset palkitsemismuodot on kuvailtu Sammon verkkosivuilla osoitteessa Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot ovat nähtävillä osoitteessa Listayhtiöiden hallinnointikoodin 7. osion (Palkitseminen) mukainen Sampo-konsernin palkka- ja palkkioselvitys on julkaistu maaliskuussa 2015 osoitteessa Valtuutukset Vuoden 2015 yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita yhteensä enintään kappaletta. Omia osakkeita hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hankittavien osakkeiden enimmäishinta on osakkeen korkein noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Sampo Oyj ei ostanut tammi kesäkuussa 2015 omia osakkeitaan ja katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa ei ollut sen omia osakkeita. Myöskään konsernin tytäryhtiöillä ei ollut hallussaan emoyhtiön osakkeita. 15

16 Muut tapahtumat Luottoluokitukset Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden luottoluokituksissa ei vuoden 2015 tammi kesäkuussa tapahtunut muutoksia. Yhtiö Moody s Standard & Poor s Luokitus Näkymä Luokitus Näkymä Sampo Oyj Baa2 Vakaa Ei luokitusta - If Skadeförsäkring Ab (Ruotsi) A2 Vakaa A Vakaa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Suomi) A2 Vakaa A Vakaa Konsernin vakavaraisuus Sampo-konserni on luokiteltu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi. Konsernin vakavaraisuus lasketaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain kolmannen luvun mukaan. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta. Sampo-konsernin vakavaraisuus Milj. e Konsernitaseen oma pääoma Toimialakohtaiset erät Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset Ryhmittymän omat varat, yhteensä Omien varojen vaatimukset, yhteensä Ryhmittymän vakavaraisuus Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (Omat varat suhteessa minimivaatimuksiin, %) 193,9 187,4 Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) oli kesäkuun 2015 lopussa 193,9 prosenttia (187,4). Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä vakavaraisuuslaskennassa ja Sampo-konsernin vakavaraisuusvaatimuksessa huomioidaan sen omistusosuutta vastaava osuus Nordean vakavaraisuusvaatimuksesta. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymää koskevien vakavaraisuussäädösten ohella Sampokonsernissa pääomitusta arvioidaan sisäisesti vertaamalla riskeihin vaadittavaa pääomaa käytettävissä oleviin pääomiin. Riskeihin vaadittavan pääoman arviointi perustuu taloudelliseen pääomaan, jonka konserniyhtiöt määrittävät mitattavissa oleville riskeille 99,5 prosentin 16

17 Muut tapahtumat luottamustasolla ja yhden vuoden horisontilla. Tämän lisäksi yhtiöt arvioivat pääomatarpeensa toimintaympäristöön liittyvien riskien ja muiden sellaisien riskien varalta, jotka eivät ole mitattavissa. Käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) sisältää vakavaraisuuspääoman ja lisäksi muita vahinkojen kattamiseen käytettävissä olevia eriä kuten vastuuvelan diskonttausvaikutuksen ja muita nykyisellään vakavaraisuuspääomaan kuulumattomia eriä. Taloudellisen pääoman vaatimus Sampo-konsernin toiminnalle oli miljoonaa euroa (5 510) ja käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) oli miljoonaa euroa (9 100). Velkarahoitus Sampo Oyj:llä oli velkarahoitusta miljoonaa euroa (2 192) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 675 miljoonaa euroa (1 233). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, 447 miljoonan euron arvosta tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemia pääomalainoja ja 24 miljoonaa euroa muita korkoinstrumentteja. Tammi kesäkuussa 2015 nettovelka kasvoi miljoonaan euroon (960). Sampo Oyj:n bruttovelka oli 35 prosenttia (31) yhtiön omasta pääomasta ja ns. financial leverage 26 prosenttia (24). Sampo Oyj maksoi eräpäivänään pois senioriehtoisen, miljoonan Ruotsin kruunun suuruisen lainan. Takaisinmaksun yhteydessä yhtiö laski osana EMTN-ohjelmaansa liikkeelle miljoonan Ruotsin kruunun suuruisen vakuudettoman, vaihtuvakorkoisen lainan ja miljoonan Ruotsin kruunun suuruisen kiinteäkorkoisen senioriehtoisen lainan. Velkakirjat erääntyvät Sampo Oyj:n taseessa olleet rahoitusvelat koostuivat miljoonan euron (1 888) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 338 miljoonan euron (305) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko oli koronvaihtosopimukset huomioiden kesäkuun 2015 lopussa 1,53 prosenttia (1,74). If Skadeförsäkring Holding AB (publ):n ruotsalainen tytäryhtiö If Skadeförsäkring AB käytti lainaehtojen mukaista takaisinosto-oikeuttaan 150 miljoonan euron suuruiseen pääomalainaan, joka oli laskettu liikkeelle Tasapainottaakseen konsernitason riskejä Sampo Oyj sitoo velkarahoituksensa lyhyisiin korkoihin ja laskee liikkeeseen velkansa euromääräisenä tai Ruotsin kruunumääräisenä. Tavoitellun velkarakenteen saavuttamiseksi käytetään koronvaihtosopimuksia. Nämä johdannaiset arvostetaan tuloslaskelmassa käypään arvoon, vaikka ne taloudellisesti vastaavat velkojen maturiteetteja. Tämän seurauksena Sampo Oyj säilyttää joustavuuden tarpeen vaatiessa säätää johdannaispositiotaan, mutta hintana on Omistusyhteisö-segmentin rahoituskulujen lisääntynyt heilahtelu. Sampo Oyj:n pääasiallisena tavoitteena on ylläpitää hajautettua velkarakennetta, suhteellisen matalaa velkaantumisastetta ja vahvaa likviditeettiä, jotta yhtiö kykenee järjestämään rahoitusta strategisiin hankkeisiin tarpeen mukaan. Vahva likviditeetti ja kyky hankkia rahoitusta ovat keskeisiä tekijöitä Sampo-konsernin strategisen joustavuuden ylläpidossa. Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa 17

18 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Sampo Oyj vastaanotti Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 :n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro ) omistamien Sammon A-osakkeiden kokonaismäärä oli 31. heinäkuuta 2015 laskenut alle viiden (5) prosentin Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niiden tuottamien äänten yhteismäärästä. BlackRock, Inc. omisti antamansa ilmoituksen mukaan 5,08 prosenttia kaikista Sampo Oyj:n osakkeista ja 5,03 prosenttia niiden tuottamien äänten yhteismäärästä. 18

19 Tulevaisuuden näkymät Tulevaisuuden näkymät Näkymät loppuvuodelle 2015 Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen. Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2015 saavuttavan yhdistetty kulusuhde -tavoitteensa, jonka mukaisesti pitkän aikavälin kulusuhde on alle 95 prosenttia. Vahinkovakuutustoiminnan koko vuoden yhdistetyksi kulusuhteeksi arvioidaan prosenttia, kun ei huomioida Norjan eläkeuudistuksen ja Suomen annuiteettien diskonttauskoron muutoksen positiivista kokonaisvaikutusta. Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava. Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä Sampo-konserni tunnistaa ja analysoi säännöllisesti riskejä ja epävarmuustekijöitä, joille se altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan. Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat merkittävimmin markkina-, luotto-, vakuutus- ja toimintaympäristöriskit, joiden määrää voidaan arvioida erilaisin mittaustekniikoin. Taloudellisen pääoman vaadetta käytetään sisäisesti pääomatarpeen arviointiin. Markkinariskin osuus on 36 prosenttia, luottoriskin 44 prosenttia, vakuutusriskin 10 ja toimintaympäristöriskin 9 prosenttia. Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Tällä hetkellä on olemassa lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia, poliittisia ja muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti. Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset ja jo tunnistetut trendit. Näillä molemmilla voi olla vaikutuksia liiketoimintaan myös pitkällä aikavälillä. SAMPO OYJ Hallitus 19

20 Lisätiedot Lisätiedot Talousjohtaja Peter Johansson, puh Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh IR-päällikkö Essi Nikitin, puh Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi Sampo järjestää median edustajille tänään klo suomenkielisen tiedotustilaisuuden hotelli Kämpin Paavo Nurmi -kabinetissa. Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) , , tai Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa. Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa Sampo julkaisee vuoden 2015 tammi syyskuun osavuosikatsauksensa Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Finanssivalvonta 20

21 Konsernin taloudellinen kehitys Tunnusluvut Konserni 1 6/ /2014 Voitto ennen veroja Milj.e Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 20,9 14,9 Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin) % 10,5 7,6 Omavaraisuusaste % 30,6 31,6 Konsernin vakavaraisuus ¹) Milj.e Konsernin vakavaraisuussuhde % 193,9 189,3 Henkilöstön keskim. lukumäärä Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj.e Vakuutusmaksutuotot Milj.e Voitto ennen veroja Milj.e Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 31,2 25,1 Riskisuhde ²) % 69,7 65,7 Toimintakulusuhde ²) % 15,4 22,6 Vahinkosuhde, ilman perustekorkokulua ²) % 75,4 71,6 Liikekulusuhde ²) % 9,6 16,7 Yhdistetty kulusuhde, ilman perustekorkokulua % 85,0 88,3 Henkilöstön keskim. lukumäärä Henkivakuutus Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj.e Voitto ennen veroja Milj.e Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 21,8 17,9 Liikekustannussuhde % 99,8 105,9 Henkilöstön keskim. lukumäärä Omistusyhteisö Voitto ennen veroja Milj.e Henkilöstön keskim. lukumäärä Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos euro 1,60 1,34 Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät euro 2,05 1,41 Osakekohtainen oma pääoma euro 19,63 18,81 Osakekohtainen substanssi euro 25,01 23,00 Antioikaistu ylin kurssi euro 49,40 38,83 Antioikaistu alin kurssi euro 37,72 33,71 Osakekannan markkina-arvo Milj.e ¹) Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (2004/699) kolmannen luvun mukaisesti konsolidointimenetelmällä. ²) Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta eikä niitä siksi voida johtaa suoraan konsernin tuloslaskelmasta. Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi on esitetty liitteessä 16. Keskimääräisenä ja välitilinpäätöspäivän osakemääränä on käytetty kappaletta. Kiinteistöjen arvostuserot on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista substanssia. Veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero sekä laskennallinen verovelka kiinteistöjen arvostuseroista. Kokonaispääoman sekä oman pääoman tuoton laskennassa on käytetty konsernin laajaa tulosta. Vakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu valtiovarainministeriön asetuksen ja sitä tarkentavan Finanssivalvonnan ohje- ja määräyskokoelman mukaisesti. 21

22 Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), % + kauden laaja tulos sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen + oma pääoma yhteensä sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen (vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo) x 100 % Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), % + liikevoitto muut laajan tuloksen erät ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut + vastuuvelan perustekorko sijoitusten arvostuserojen muutos + taseen loppusumma sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka sijoitusten arvostuserot (vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo) x 100 % Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), % + oma pääoma yhteensä sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen + taseen loppusumma sijoitusten arvostuserot x 100 % Vahinkovakuutuksen riskisuhde, % + korvauskulut korvausten käsittelykulut vakuutusmaksutuotot x 100 % Vahinkovakuutuksen toimintakulusuhde, % + liikekulut + korvausten käsittelykulut vakuutusmaksutuotot x 100 % Vahinkovakuutuksen vahinkosuhde, % korvauskulut vakuutusmaksutuotot x 100 % Vahinkovakuutuksen liikekulusuhde, % liikekulut vakuutusmaksutuotot x 100 % Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde, % vahinkosuhde + liikekulusuhde Henkivakuutuksen liikekustannussuhde, % + liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta + korvausten selvittelykulut kuormitustulo x 100 % 22

23 Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden voitto osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus) osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä Osakekohtainen substanssi + oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus) noteeratun osakkuusyhtiön arvostusero konsernissa sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä Osakekannan markkina-arvo osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä x raportointikauden viimeinen kaupantekokurssi 23

24 Konsernin laaja tuloslaskelma kvartaaleittain Milj. e 4 6/ / / / /2014 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/ tappioista Kauden voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä Verot Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot Verot Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS

25 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Milj. e Liite 1 6/ /2014 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Kauden voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä Verot Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot Verot -8 3 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen 24-9 KAUDEN LAAJA TULOS Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur) 1,60 1,34 25

26 Konsernitase, IFRS Milj. e Liite 6/ /2014 Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoituskiinteistöt Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset osakkuusyrityksissä Rahoitusvarat 6, 7, 8, 9, Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Saamiset jälleenvakuutussopimuksista Muut varat Käteiset varat Varat yhteensä Velat Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Varaukset Eläkevelvoitteet Muut velat Velat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Rahastot Kertyneet voittovarat Muut oman pääoman erät Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

27 Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS Milj. e Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto SVOPrahasto Voittovarat 1) Muuntoerot 2) Myytävissä olevat rahoitusvarat 3) Rahavirtasuojaus Yht. Oma pääoma Muutokset omassa pääomassa Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus 8 8 Osingonjako Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista Kauden voitto Muut laajan tuloksen erät Oma pääoma Oma pääoma Muutokset omassa pääomassa Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus 8 8 Osingonjako Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista 3 3 Kauden voitto Muut laajan tuloksen erät Oma pääoma ) IAS 19 Eläkevelvoitteet standardin nettovaikutus voittovaroihin oli 69 (-35) milj. e. 2) Muut laajan tuloksen erät sisältävät myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean vastaavista eristä. Voittovarat sisältävät 45 (-26) milj. euron osuuden Nordean etuuspohjaisten eläkkeiden vakuutusmatemaattisista voitoista/tappioista. Muuntoerot sisältävät 47 (-2) milj. euron osuuden Nordean muuntoeroista. Myytävissä olevat varat puolestaan sisältävät -11 (4) milj. euron osuuden Nordean myytävissä olevien rahoitusvarojen käypien arvojen muutoksista. 2) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta 361 (227) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty -215 (-81) milj. euroa. Eriytetylle Suomi-vakuutuskannalle siirretty osuus oli 10 milj. euroa. Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin, rahavirtasuojaukseen sekä eläkevelvoitteisiin sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä. 27

28 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS Milj. e 1 6/ /2014 Kauden alun rahavarat Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot Vieraan pääoman lisäys Vieraan pääoman vähennys Kauden lopun rahavarat Rahavirtalaskelmassa esitetään kauden rahavirrat jaoteltuina liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirtoihin. Liiketoiminnan rahavirta sisältää varsinaisen liiketoiminnan rahavirrat. Rahavirrat sijoituksista tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä aineellisiin ja aineettomiin sijoituksiin esitetään investointien rahavirrassa. Rahoituksen rahavirrassa esitetään rahavirrat, jotka johtuvat toiminnan rahoittamisesta oman tai vieraan pääoman ehdoin. Rahavarat sisältävät käteiset varat sekä muut enintään 3 kuukauden pituiset talletukset. 28

29 Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Sammon konsernitilinpäätös laaditaan EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat olennaisilta osiltaan samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta Sampo otti vuoden 2015 alusta käyttöön uusia tai muutettuja standardeja tai tulkintoja. Standardit ja tulkinnat löytyvät Sammon vuoden 2014 tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. Tilinpäätös on luettavissa osoitteessa Accounting policies 29

30 Laaja tuloslaskelma segmenteittäin Milj. e Vahinkovakuutus Henkivakuutus Omistusyhteisö Elim. Konserni Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä Verot Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot Verot Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS

31 Laaja tuloslaskelma segmenteittäin Milj. e Vahinkovakuutus Henkivakuutus Omistusyhteisö Elim. Konserni Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot Verot Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS

32 Tase segmenteittäin Milj. e Vahinkovakuutus Henkivakuutus Omistusyhteisö Elim. Konserni Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoituskiinteistöt Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset osakkuusyrityksissä Rahoitusvarat Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Saamiset jälleenvakuutussopimuksista Muut varat Käteiset varat Varat yhteensä Velat Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Varaukset Eläkevelvoitteet Muut velat Velat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma 98 Rahastot Kertyneet voittovarat Muut oman pääoman erät 824 Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä