SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Aika klo 17:00-18:10 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 50 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 51 Tarjouspyyntö kiinteistöjen pihojen ja paikoitusalueiden talvikunnossapidosta Lausunto valtuustoaloitteesta koskien Sastamalan kauopungin tarjoamien aterioiden pääraaka-aineiden alkuperän ilmoittamista 53 Sastamalan tilakeskuksen käyttötalouden osavuosikatsaus 08/ Sastamalan tilakeskuksen investointien osavuosikatsaus 08/ Pitkäaikaisen lainan ottaminen vuodelle Tilakeskuksen saatavien poisto vuodelta Viranhaltijapäätökset

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Aika klo 17:00-18:10 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 414 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Ylinen Kalle puheenjohtaja Karmala Sami varapuheenjohtaja Leppäniemi Heljä jäsen Saarela Timo jäsen Salo Aatto jäsen Santa Helena jäsen Erjo Jaakko tilakeskuksen johtaja Ojanen Jukka rakennuttajapäällikkö Nousiainen Merja palvelupäällikkö Nuolikoski Raine toimitusjohtaja Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy Karvanen Mirja pöytäkirjanpitäjä Poissa Hukkanen Ulpu (Ulla-Maija jäsen Kaarina) Ahola Marja kaupunginhallituksen edustaja Rantala Kristian nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Kalle Ylinen puheenjohtaja :t Mirja Karvanen pöytäkirjanpitäjä Heljä Leppäniemi Timo Saarela Pöytäkirja yleisesti nähtävänä klo 9-15 Sastamalan kaupungintalo, Aarnontie 2 A II kerros

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STJOHTOK 49 Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun paikalla on vä hin tään puo let joh to kun nan jä se nis tä. Päätös: Todettiin.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta STJOHTOK 50 Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkatajaa. Tar kas tus vuo rossa ovat Heljä Leppäniemi ja Timo Saarela. Päätös: Valittiin Heljä Leppäniemi ja Timo Saarela.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tarjouspyyntö kiinteistöjen pihojen ja paikoitusalueiden talvikunnossapidosta / /2011 STJOHTOK 51 Sastamalan Tilakeskus liikelaitos ja Sastamalan Vuokratalot Oy on pyytänyt tarjoukset kiinteistöjen talvikunnossapidosta; aurauksista ja hiekoituksista, ajalle EU-hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa Lisäksi tarjouspyynnöstä on ilmoitettu kuulutuksella paikallisissa lehdissä. Tarjoukset tulee antaa alueittain kiinteistökohtaisesti eriteltynä. Tarjous ratkaistaan aluekohtaisesti/kiinteistöittäin kokonaistaloudellisemman tarjouksen hyväksi siten, että lasketaan 6 kertaa aurausta ja 13 liukkaudentorjuntaa. Arviointiperusteina ovat hinta, koneen ko ko, ja soveltuvuus. Talvikunnossapidossa noudatetaan tilakeskuksen antamia kunnos sapidon laatuohjeita. Sastamalan Vuokratalot Oy päättää itsenäisesti tarjousten hyväksymisestä. Tarjoukset on jätettävä mennessä Tarjouspyyntö esitellään kokouksessa. Valmisteluvastuu: kiinteistöpäällikkö Heikki Aho Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta päättää hyväksyä kiinteistö jen pihojen ja paikoitusalueiden talvikunnossapidon periaatteet tar jouspyynnön mukaisesti. Tilakeskuksen johtokunta oikeuttaa tilakeskuksen johtajan puoles taan hyväksymään kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset. Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Heikki Aho (03)

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Lausunto valtuustoaloitteesta koskien Sastamalan kauopungin tarjoamien aterioiden pääraaka-aineiden alkuperän ilmoittamista 561/ /2011 STJOHTOK / /2011 KVALT 66 Valtuutettu Ilkka Naatula jätti seuraavan valtuustoaloitteen: Valtuustoaloite Sastamalan kaupungin liikelaitoksineen tarjoamien aterioiden pääraaka-aineiden alkuperän ilmoittamisesta - Kokoomuk sen valtuustoryhmä, Yhä useampi suomalainen, siinä mukana me sastamalalaiset ja kou lulaisemme, syö - osin tietämättäänkin - ulkomaista lihaa, kalaa, vil jaa, marjoja, vihanneksia ja muita elintarvikkeita. Samaan aikaan nuorisoa ja meitä vähän vanhempiakin kuntalaisia pitäisi ohjata valit semaan lähikaupan elintarvikevalikoimista sastamalalaista tai ainakin suomalaista ruokaa, jotta kotimaista ja lähialueillamme tuotettua ruo kaa olisi saatavilla myös tulevaisuudessa. Tällä olisi valtava merkitys myös talouteen niin kunnissa kuin koko valtakunnassa; paikallisilla ostoilla tuemme kotiseutumme elinvoimaisuutta. Tietoisuuden kasvattaminen on merkittävin yksittäinen tekijä tiellä kohti paikallisen ruuan arvostuksen kasvattamista. Siksi on tärkeää, että kaupunki liikelaitoksineen on edelläkävijä tarjoamansa ruuan al kuperän ilmoittajana. Jo nyt maassamme lukuisat ravitsemusalan palvelutarjoajat ilmoittavat asiakkailleen hyvinkin tarkasti tarjoamien sa tuotteiden alkuperän. Idearikkaimmat toimijat kertovat jopa sen lypsylehmän nimen, jonka maidosta jälkiruokakiisselin päälle purso tettava kermavaahto on valmistettu. Aloitteesta on keskusteltu myös paikallisten yrittäjien kanssa. Heidän kommenttinsa ovat olleet rohkaisevia. Yrittäjät uskovat, että tiedon lisääminen ja valistus ovat parhaita keinoja ruoan laadun ja alkuperän huomioonottamiseen. Sastamalan Tilakeskus -liikelaitoksen ruokapalveluiden asiakkaista merkittävä osa aterioi päiväkodeissa ja kouluissa. Lisäksi liikelaitos tarjoaa ruokapalveluita mm. Sastamalan perusturvakuntayhtymän toi mipisteiden asiakkaille sekä kaupungin työntekijöille. Ruokapalveluita tarjotaan noin asiakkaalle päivittäin 55 vakituisen työntekijän työpanoksella. Me tämän valtuustoaloitteen allekirjoittaneet esitämme, että Sasta malan Tilakeskus -liikelaitoksen aterioiden yhteydessä kerrotaan, mistä ateria-

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ kokonaisuuden tärkeimmät raaka-aineet (ns. pääraaja-ai neet) ovat peräisin. Ulkomaisista pääraaka-aineista tulee ilmoittaa al kuperämaa ja suomalaisista maininta "Suomi" sekä tarkan alkuperän ollessa tiedossa myös kunta. Pääraaka-aineiden alkuperä ilmoitetaan ruokailutilassa ruokalistan yhteydessä. Tämä on esimerkiksi koululai sille mielenkiintoinen ja tarkkaavaisuutta kehittävä - pedagoginenkin - lisä kouluruokalan ruokalistaan, jota jatkossa voikin tarkastella vähän aiempaa yksityiskohtaisemmin ja samalla piristää muuten ehkä tylsää jonotusaikaa. Tämän aloitteen liitteenä seuraa esimerkki siitä, miten aloitteen mu kainen aterian pääraaka-aineiden alkuperän ilmoittaminen voidaan toteuttaa käytännössä (liite 1). Sastamalan kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle, Sastamalassa elokuun 29. päivänä 2011 Valtuustoaloitteen allekirjoittajat kääntöpuolella: Ilkka Naatula Jukka Pusa Arto Kuusela Sirkka-Liisa Pusa Pekka Niemelä Jari Andesson Tauno Virtanen Anna Tammisalo Ulpu Hukkanen Arto Satonen Mikko Rauva Maija Seppälä Taru Kaaja Päivi Pelttari Timo Jaakola Hannu Toivonen Katja Arve-Salonen LIITE 1. Esimerkki valtuustoaloitteen mukaisesta aterian pääraa ka-aineiden alkuperän ilmoittamisesta RUOKALISTA... Keskiviikko jauhelihakastike (liha: Ranska) keitetyt perunat (peruna: Kiina) porkkanaraaste (porkkana: Suomi, Sastamala) ruisleipä (ruis: Suomi) maito (Ruotsi)" Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti jättää valtuutettu Ilkka Naatulan jättämän valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy, toimitusjohtaja Raine Nuolikoski : Kaupunginhallitus on pyytänyt Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalve lut

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Oy:ltä / Sastamalan kaupungin Tilakeskus liikelaitokselta selvitys tä ja lausuntoa valtuustoaloitteeseen koskien Sastamalan kaupungin tarjoamien aterioiden pääraaka-aineiden ilmoittamista. Valtuustoaloitteen taustana on huoli ulkomaisten elintarvikkeiden käytön lisääntymisestä, ja kotimaisen paikallisen ruokatuotannon elinvoimaisuuden säilyttämisestä. Valtuustoaloitteen mukaan tietoi suuden kasvattaminen on merkittävin yksittäinen tekijä tiellä kohti paikallisen ruoan arvostuksen kasvattamista, ja allekirjoittaneet esit tävät, että aterioiden yhteydessä kerrotaan, mistä ateriakokonaisuu den pääraaka-aineet ovat peräisin. Lain mukaan alkuperämerkintöjä ei vaadita ravintolatoiminnassa, mutta alkuperämerkintöjä koskeva lainsäädäntö ja elintarvikeviran omaisten ohjeet säätelevät, mitä tuotteiden alkuperästä voidaan ker toa. Jotta voitaisiin varmistaa alkuperämerkintöjen oikeellisuus sekä lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen, tulisi alkuperämerkinnät voida tehdä keskitetysti tai vaihtoehtoisesti ne tulisi saada toimipis teissä suoraan tietojärjestelmästä. Nykytoimintamallin mukaisessa, osittain alueellisesti keskitetyssä tuotannossa ja manuaalisessa ruo katuotannonohjauksessa raaka-aineiden alkuperän merkitsemistä ruokalistoille ei voida tehdä keskitetysti, eikä tietoja ole mahdollista saada suoraan tietojärjestelmästä. Jos nykytoimintamallissa vastuu alkuperämerkintöjen tekemisestä siirrettäisiin jokaiseen toimipistee seen itsenäisesti, pitäisi henkilöstö kouluttaa ja perehdyttää asianmu kaisesti merkintöjen tekemiseen. Lisäksi henkilöstön ATK-valmiuksia tulisi lisätä, jotta ruokalistojen muokkaaminen olisi mahdollista kaikis sa toimipisteissä. Toimintamallin muutoksen ja toiminnan yhtiöittämi sen aiheuttamat koulutus- ja resursointi tarpeet ovat vuosien aikana priorisoituja. Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy pitää valtuustoaloitteen mukaista ehdotusta kuitenkin kannatettavana. Hopunkallion keskus keittiön valmistumisen myötä ruokatuotantoa keskitetään, ja sähköis tä tuotannonohjausjärjestelmää tullaan muutosten myötä hyödyntä mään ruokatuotannossa monin uusin tavoin. Tämä avaa uusia mah dollisuuksia myös alkuperämerkintöjen tuottamiseen asiakkaille. Yh tiö selvittää tuotantoa keskitettäessä ja tuotannonohjausta automati soitaessa mahdollisuudet alkuperämerkintöjen tekemiseen päivän ruokalistoille, ja siten yleisen tietoisuuden kasvattamiseksi elintarvik keiden alkuperää koskien. Päätösehdotus: Merkitään valtuustoaloite sekä toimitusjohtajan lausunto tiedoksi, ja annetaan asia eteenpäin tilakeskuksen johtokunnan sekä kaupun ginhallituksen käsiteltäväksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan tilakeskuksen johtokunta Valmisteluvastuu:palvelupäällikkö Merja Nousiainen Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta hyväksyy selvityksen ja esit tää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Lisäksi kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle annetaan pääruoka-aineiden al ku pe räs tä ly hyt sel vi tys. Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: palvelupäällikkö Merja Nousiainen (03)

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan tilakeskuksen käyttötalouden osavuosikatsaus 08/ / /2010 STJOHTOK 53 Prosessien ja liikelaitosten on raportoitava kaksi kertaa talousarvio vuoden ai kana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousar vion toteu tumi sesta. Raportit laaditaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lo pun tilan teiden mukaan. Ne annetaan kirjallisena kaupunginhalli tukselle sekä toimitetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastus lauta kunnalle. Talousarvion toteutumisen seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettä vä erityistä huomiota. Seurannan yhteydessä arvioidaan koko vuo den toteutumaa. Lisäksi selvitetään, miten prosessin tasapainotus toimenpiteitä on toteutettu. Prosessit ja niiden luottamushenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmien seurannasta itsenäisesti. Talousarvion toteutumistilanne tulee saat taa luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain. Vuoden 2011 talousarviossa prosessien käyttötalousmäärärahoihin sisältyy yhteensä euron tasapainotukset. Tästä vakanssi esityksiin kohdentuu euroa ja muihin tasapainotustoimenpi teisiin euroa. Lautakunnat ja johtokunnat ovat päättäneet tasapainotusten koh dentamisesta käyttösuunnitelmiensa hyväksymisen yhteydessä. Osavuosikatsauksissa raportoidaan näiden tasapainotustoimenpitei den toteuttamisesta ajalla Prosessien tulee osavuosikatsauksessa arvioida tuloarvioidensa ja määrärahojensa osuvuus tammi-elokuun toteutuman pohjalta. Osa vuosilo mak keella ku kin osa pro sessi esit tää ar vionsa koko vuo den toteu tumasta ja en nakoi mahdol lisia poik kea mia. Lähtökohtaisesti nettomäärärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä. Nettomäärärahan ja sitovien tavoitteiden pakottavat muutosesitykset tulee kirjata selkeästi hallintokunnan päätökseen (ei pelkästään lomakkeelle ja selostustekstiin). Määrärahojen muutos esityksiinsä osaprosessien tulee liittää: yksilöity perustelu määrärahan muutostarpeesta selvitys toimenpiteistä ja keinoista, joita osa- ja ydinprosessit ovat käyttäneet toiminnan sopeuttamiseksi annettuihin resurs seihin selvitys muutoksen vaikutuksesta sitoviin toiminnallisiin tavoit teisiin määrärahamuutoksen kattamistapa esim. siirto toisesta osa prosessista erillisellä liitteellä selvitys muutoksen kohdentamisesta käyttö-

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ suunnitelmatasolla (ta:n muutoslomake) Oheismateriaalina osavuosikatsaus 08/2011 Elokuun lopun tilanteessa tilapalvelujen ulkoisista tuloista on toteutu nut 74,7. Ylitys johtuu budjetoimattomista myyntivoitoista, joita on to teu tunut n Tilapalvelujen ulkoisista menoista on toteutunut 79,6 %. Ylitys johtuu kiinteistöjen lämmitys- ja kunnossapitomenojen ylittymisestä. Ruoka- ja siivouspalvelujen ulkoisista menoista on toteutunut 65,3 %. Talousarvion mukaan tulos on ylijäämäinen n euroa. Tä mänhetkisen toteutuman mukaan ylijäämä tulee jäämään alle ta lousarvion. Elokuun lopun tilanteessa ylijäämä on n euroa. Valmisteluvastuu:prosessitiimi Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta hyväksyy osaltaan osavuosikatsauksen 08/2011 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Talousarviomuutoksena esitetään Pukstaavin sisäisen vuokratulon euroa lisäämistä ja ulkoisen vuokratulon euroa poistamista. Valtuuston liikelaitokselle asettamiin sitoviin tavoitteisiin esitetään seuraavat muutokset: -ulkoisen lainanoton enimmäismäärää lisätään euroa eli enimmäislainamäärä on euroa -kokonaisinvestointien nettomääräksi euroa Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: tilakeskuksen johtaja Jaakko Erjo puh:

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan tilakeskuksen investointien osavuosikatsaus 08/ / /2010 STJOHTOK 54 Sastamalan tilakeskuksen bruttoinvestoinnit ovat euroa, joista on ti lanteessa toteutunut n euroa 90 %. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt euron lisämäärärahan Herra Hak karaisen talon ostoon ja se sisältyy em. kokonaisinves tointi määrära haan, mut ta mää rä ra han käyt tö ei vie lä näy elo kuun to teutu mas sa. Oheismateriaalina on investointien toteutuminen 08/2011. Osavuosikatsauksessa investointeihin esitetään seuraavat investointimäärärahojen muutokset: Vammalan terveyskeskus, lisämääräraha euroa -lastenpsykiatrian osaston peruskorjaustyöt laajenivat ja tekniset järjestelmät uusittiin koko kerrokseen Puistolan muutostyöt, lisämääräraha euroa -huonetilojen muutostyöt alkavat v ja niitä jatketaan v Stormin monipalvelukeskus, lisämääräraha euroa -pääurakoitsijan konkurssista johtuvat lisä- ja muutostyöt sekä ra kennusajan huomattava pidentyminen Bäckmanin kiinteistö, lisämääräraha euroa -lisä- ja muutostyöt Häijään päiväkoti, vähennys euroa -kaavoituksen ja maakaupan valmistelu ovat siirtäneet hankkeen aloittamista Työteekki, vähennys euroa -kaavoituksen valmistelu on siirtänyt hankkeen aloittamista Yhteensä lisämääräraha euroa. Muutosesityksen jälkeen tilakeskuksen bruttoinvestoinnit ovat euroa ja nettoinvestoinnit ovat euroa. Valmisteluvastuu:rakennuttajapäällikkö Jukka Ojanen Ehdotus tkj: Tilakeskuksen investointibudjettiin esitetään euron li sä määräraha ja että investointibudjetti muutetaan tekstiosan muu tos esityksen mukaisesti. Tilakeskuksen johtokunta hyväksyy investointien osavuosikatsauk sen 08/2011 ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupungin valtuustolle tilakeskuksen kokonaisinvestointien nettomääräksi

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ euroa. Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: rakennuttajapäällikkö Jukka Ojanen puh:

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Pitkäaikaisen lainan ottaminen vuodelle / /2011 STJOHTOK Hallintosäännön 16 :n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää lainanotosta kaupunginvaltuuston talousarviossa määrittelemällä taval la ja rajoissa. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan Sastamalan tilakeskuksen ulkoisen lainanoton enimmäismäärä on eu roa. Suunnittelujohtaja on pyytänyt lainatarjoukset mennessä euron talousarviolainasta käytettäväksi talonrakennusin vestointeihin. Lainatarjoukset on pyydetty seuraavilta pankeilta: Vammalan Seu dun Osuuspankki, Nordea Pankki Oyj, Kuntarahoitus Oyj, Kuntien Eläkevakuutus, Sampo Pankki Oyj, Suodenniemen Säästöpankki, Mouhijärven Osuuspankki, Keikyän Osuuspankki. Yhdistelmä määräaikaan mennessä jätetyistä tarjouksista on liittee nä. Valmisteluvastuu:tilakeskuksen johtaja Jaakko Erjo, hallintopäällikkö Mirja Karvanen Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta päättää ottaa Kuntarahoitus Oyj:ltä euroa (60 %) 6 kk:n euribor-sidonnaista lainaa ja euroa (40 %) kiinteäkorkoista 10 vuoden lainaa tar jouk sen mu kai sesti. Päätös: Merkitään, että Helena Santa poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteellisenä. Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: tilakeskuksen johtaja Jaakko Erjo (03) STJOHTOK 55 Osavuosikatsauksessa 08/2011 kaupunginvaltuustolle on esitetty ti lakeskuksen ulkoisen lainanoton lisäämistä investointien rahoittami seen euroa, minkä jälkeen ulkoisen lainanoton enimmäis määrä on euroa. Suunnittelujohtaja on pyytänyt lainatarjoukset mennes sä 1

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ euron talousarviolainasta. Tarjouksen ovat jättäneet pankit: Kuntarahoitus Oyj, Kuntien eläke vakuutus, Nordea Pankki Suomi Oyj, Sampo Pankki Oyj, Tampe reen Seudun Osuuspankki Lainatarjouksia koskeva yhteenveto on liitteenä. Valmisteluvastuu:tilakeskuksen johtaja Jaakko Erjo, hallintopäällikkö Mirja Karvanen Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta päättää ottaa Kuntarahoitus Oyj:ltä euroa kiinteäkorkoista 10 vuoden lainaa tarjouksen mukaisesti edellyttäen, että kaupunginvaltuusto myöntää lisävaltuu det ulkoisen lainanoton enimmäismäärään. Päätös: Merkitään, että Helena Santa poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteellisenä. Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: tilakeskuksen johtaja Jaakko Erjo puh:

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tilakeskuksen saatavien poisto vuodelta / /2011 STJOHTOK 56 Sastamalan kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunnat ja joh tokunnat rat kai sevat toimialallaan asiat, jotka koskevat saatavien pois tamista ti leis tä. Tileissä ei pidetä kolmea vuotta vanhempia saatavia. Tileistä poistamista koskevaan päätökseen on merkittävä, minkä saatavan kohdal la perintää ei enää jatketa. Tilakeskuksella on vanhentuneita saatavia vuodelta 2008 yhteensä ,01 euroa. Saatavat ovat pääasiassa vanhoja vuokrasaatavia. Tarkempi saatavien poistoesitys on esillä kokouksessa. Valmisteluvastuu: hallintopäällikkö Mirja Karvanen Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta päättää poistaa tileista yhteensä ,01 euron saatavat. Saatavien perintää jatketaan ulosoton kautta. Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: hallintopäällikkö Mirja Karvanen

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Viranhaltijapäätökset STJOHTOK 57 Tilakeskuksen johtaja Virka-asiat -Sammaljoen paloaseman tontin ostaminen Tyrvään Vapaaehtoinen Palokunta ry:ltä -Raija Pihlavan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen Hankinnat -Varilan koulun tarveselvitys Valmisteluvastuu: Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta merkitsee viranhaltijapäätök set tiedoksi saaduiksi. Päätös: Viranhaltijapäätökset merkittiin tiedoksi saaduiksi.

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan tilakeskuksen johtokunta Käyntiosoite: Aarnontie 2 A Postiosoite: PL VAMMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen kat sotaan saa neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettä misestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na kello 9-15, kaupungintalon II kerros, Aar nontie 2 A, SAS TA MALA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymis tä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: 51, Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): 52-54