Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä: EVI-hanke eli elämäntapasairauksien varhaistunnistaminen ja interventio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä: EVI-hanke eli elämäntapasairauksien varhaistunnistaminen ja interventio"

Transkriptio

1 Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä: EVI-hanke eli elämäntapasairauksien varhaistunnistaminen ja interventio Ihmisten elämäntavat ovat avainasemassa arvioitaessa kansansairauksien ehkäisyn ja terveyden edistämisen lähtökohtia. Tämän ajatuksen viitoittamana käynnistyi Evi-hanke, jonka visiona tulisi olemaan omavastuinen terveyden edistäminen osaksi elämänhallintaa, ja strategiseksi linjaukseksi määriteltiin: 1. Terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöstön osallistuminen tukemaan yksilön/väestön elämänhallintaa terveyden edistämiseksi. 2. Toimintamallina/työvälineenä mini-interventio, jolla pyritään mahdollisimman varhain havahtumaan ja puuttumaan terveysriskeihin/elämäntapoihin sekä antamaan lyhyt neuvonta ja ohjaus tilanteessa, jolloin riskien aiheuttamia haittoja ei vielä merkittävästi esiinny liittyen ravintoon, liikuntaan, alkoholiin ja tupakkaan. 3. Henkilöstön toimintavalmiuden vahvistaminen mini-intervention käyttöön koulutuksen ja ohjauksen avulla. 4. Median avulla vaikuttaminen väestön asenteisiin ja vastuun ottamiseen omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Hankkeen mahdollisti Länsi-Suomen lääninhallituksen myöntämä rahoitus vuosille Hankkeeseen osallistui Keski-Suomen yhdeksän kuntaa: Jyväskylän maalaiskunta, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen, Laukaa, Hankasalmi, Konnevesi, Viitasaari, Pihtipudas (sosiaali- ja terveystoimet). Kohderyhmänä oli 15-vuotiaat ikäihmiset väestöpohjan ollessa Hankkeen hallinnoijana oli Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä. Hankkeen organisaatio koostui kahdesta hankekoordinaattorista, johtoryhmästä ja neljästä työryhmästä. Tavoitteet: 1. Saada mini-interventio henkilöstön käyttöön arjen työvälineeksi elämäntapasairauksien varhaistunnistamiseen, puuttumiseen ja lyhytneuvontaan puututtaessa ravitsemuksen, vähäisen liikunnan, alkoholin ja tupakoinnin aiheuttamiin terveysriskeihin. 2. Kehittää mittari Elämäntavat ja muutosvalmius -lomake, jonka avulla voidaan tunnistaa ihmiset, ja jotka haluavat elämäntapamuutoksen. 3. Suunnitella elämäntapasairauksien ehkäisyä tukeva Terveystietotupa neuvonta- ja ohjauspaikaksi kuntien asukkaille tavoitteena lisätä omavastuisuutta elämäntapamuutoksissa. 4. Arvioida mini-intervention vaikutusta ja vaikuttavuutta elämäntapamuutoksiin. Toteuttaminen: Syksyllä 2006 hanke aloitettiin henkilöstön (555) mini-interventiokäyttö-koulutuksella. Ennen koulutusta toteutettiin mini-interventiokysely (N 312). Uusintakysely toteutettiin vuoden kuluttua (N 178). Väestökysely I (N 1 211) lähtötilanteesta toteutettiin syksyllä 2006 vastaanotoilla jaetuilla kyselylomakkeilla. Väestökysely II (N 1 020) toteutettiin syksyllä 2007 postikyselynä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Terveystietotupia avattiin hankkeen aikana 12. Vertaisryhmätoiminnan toteuttamiseksi käynnistyi ohjaajakoulutus. Tulokset: - Henkilöstön mini-intervention käyttö lisääntyi 15 % - Väestökyselyn vastaajista muutoshalukkaita olivat: - Ravitsemuksen osalta 80 % - Liikunnan osalta 40 % - Alkoholin osalta M 20 % N 10 % - Tupakoinnin osalta 70 % - Elämäntavat ja muutosvalmius -mittarista saatiin sähköinen versio potilaskertomusjärjestelmiin (Effica ja Pegasos).

2 - Terveystietotuvat (12) varustettiin atk-työasemalla internetyhteyksineen, tv- ja dvd-laitteilla ja runsaalla materiaalilla. - Vertaisryhmätoiminnanohjaajia koulutettiin Evi-kuntiin yhteensä 124 henkilöä 12 koulutuksessa. - Median uutiskynnys ylitettiin yli 10 kertaa. Johtopäätökset: Mini-interventio on juurtumassa henkilöstön asennemuutosten kautta rohkeaan puheeksi ottamiseen ihmisten elämäntapoihin. Vastaajien ilmaisema muutoshalukkuus osoittaa, että tilaus elämäntapaneuvonnalle on olemassa. Tätä helpottaa sähköisen lomakkeen saaminen. Väestön elämäntapamuutosten vuoden seuranta vaatii jatkotutkimusta vaikuttavuuden arvioimiseksi. Terveystietotupien hyvää asiakaspalautetta hyödynnetään perustettaessa Keski- Suomeen noin 20 uuttaa Terveystietotupaa uudenlaisena palveluna. Yhteyshenkilöt: Leena Lyytinen Leila Metso Ylihoitaja Sairaanhoitaja Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä Laukaan terveyskeskus Puh Puh Sähköp. Sähköp.

3 Kauhajoen kylätoimintamalli Jalkauduimme syksyllä 2007 ja keväällä 2008 Kauhajoen sivukyliin, joihin matkaa kaupungin keskustasta pisimmillään 40-50km. Tarkoituksena oli tavoittaa myös ne henkilöt, jotka eivät välttämättä lähde/pääse kirkonkylän tilaisuuksiin mm. luontevien kulkuyhteyksien puuttuessa. Tilaisuus oli avoin kaikille (väestöstrategia) ja tarkoituksena oli tiedon jakaminen diabeteksesta; ettei kyse ole vain vähän kohonneesta verensokerista, vaan vakavasta valtimosairaudesta, joka räjähdysmäisesti lisääntyy. Taustatiimiin kuuluivat kyläyhdistykset, Diabetesyhdistys, Kauhajoen diabeteshoitaja (idean äiti ), Kauhajoen kaupunki. Menetelmät: Kyläkierroksen tavoitteena oli kuinka diabetesta voidaan ehkäistä tai siirtää tulevaisuuteen liikunnan ja terveellisen ruuan ja sitä kautta ylipainoon vaikuttamisen kautta. Tai kuinka jo sairastuneilla voidaan ehkäistä lisäsairauksia ja vähentää myös hoidon kustannuksia. Näitä käytiin läpi luennolla sanoin ja kuvin. Kuulijoilla oli mahdollisuus kysyä ja kertoa omia kokemuksiaan. Tilaisuudessa oli mukana lähes joka kerralla yhdistyksen edustaja, joka diabeetikkona kertoi omia kokemuksiaan ja esitteli yhdistyksen toimintaa. Tilaisuuksissa oli runsaasti diabetesmateriaalia, mm. riskitestilomakkeita, oppaita diabeetikon ruokavaliosta, liikunnasta, jalkojenhoidosta, Diabetes-lehtiä jne. Tilaisuuksissa tarjottiin kahvit. Halukkailta mitattiin myös verensokeri. Tulokset/johtopäätökset: Tilaisuuksia järjestettiin 9 eri kylässä ja niissä oli osallistujia henkilöä/per tilaisuus. Palautteena oli mm. : kuinka iso sairaus diabetes on, nyt tietää kuinka isossa vaarassa jälkipolvi on sairastua riapetekseen, ei niille lapsenlapsillekaan pidä niitä herkkuja aina syöttää, täällä sivukylissä sitä vasta on tilaa liikkua, ei tarvi aina olla järjestettyä jne. Sokerinmittauksissa löytyi yksi diabetes ja muutama koholla oleva verensokerilukema, jotka ohjattiin lisäkokeisiin terveyskeskukseen. Diabeteshoitaja ja hänen toimenkuvansa tulivat kansalaisille tutuksi. Diabeteshoitajan oma paikallistuntemus myös lisääntyi. Varsinaiset tulokset näkynevät vuosien saatossa. Leena Koskinen, Kauhajoen diabeteshoitaja, Suupohjan Diabetesyhdistyksen sihteeri. Kauhajoen terveyskeskus Prännärintie 6-8, Kauhajoki p ,

4 Koululaisille suunnatun terveystapahtumapäivän vaikuttavuus terveyskäyttäytymiseen Terveystapahtumapäivän toteuttamista lähdettiin suunnittelemaan marraskuussa Nilsiässä Eija Miettinen ja Heta Rönkkö vastasivat terveystapahtumapäivän suunnittelusta, käytännön järjestelyistä ja osallistumisesta terveystapahtumapäivän ja vanhempainillan toteuttamiseen yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Suunnitteluun osallistuivat myös koulujen rehtorit, opettajat, kouluterveydenhoitaja ja lääkäri, suuhygienisti, fysioterapeutti, Terveys ry:n edustaja, ravitsemusterapeutti ja nuorisotyöntekijät. Terveystapahtumapäivä toteutettiin terveydenhoitaja opintoihin liittyvänä projektityönä. Tämän kehittämistehtävän tavoitteena oli vaikuttaa koululaisten terveyskäyttäytymiseen kuten terveellisen ravitsemuksen omaksumiseen, liikunnan lisäämiseen, suun ja hampaiden hyvinvointiin sekä päihteettömyyteen. Tavoitteena oli myös antaa uutta tietoa terveellisistä elämäntavoista ja niiden ylläpitämisestä koululaisille ja heidän opettajilleen. Menetelmät: Toteutimme terveystapahtumapäivän Nilsiässä alakoulun 5- ja 6-luokkalaisille, yläkoulun 7- ja 8- luokkalaisille ja heidän opettajilleen. Vanhemmat saivat tietoa koululaisten terveyskäyttäytymisen riskitekijöistä ja niiden ennaltaehkäisystä vanhempainillassa. Toteutimme terveystapahtumapäivän Nilsiässä moniammatillisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (koulun henkilökunta, ravitsemusterapeutit, sairaanhoitajat/terveydenhoitajaopiskelijat, Terveys - Hälsan ry, nuorisotyöntekijät, suuhygienisti, fysioterapeutti ja alan opiskelijat). Terveystapahtumapäivä sisälsi neljä erilaista esittelypistettä. Ravitsemuspisteen teema rakentui ravintonäyttelyn ympärille, jossa oli esillä muun muassa terveellisiä välipalavaihtoehtoja, terveellinen ateriamalli, eri elintarvikkeiden (terveelliset ja epäterveelliset) sisältämiä energiamääriä havainnollistettuina sokeripaloin. Koululaisille jaettiin maisteltavaksi Jyväshyvän välipalapatukoita ja marja hedelmä - smoothieta. Rytmiä elämään pelin avulla pohdimme yhdessä koululaisten kanssa muun muassa ateriarytmin merkitystä, aamu- ja välipalan tärkeyttä, riittävän unenmäärän merkitystä, liikunnan tärkeyttä ja vaikutusta jaksamiseen. (Välipala-ainekset sponsoroi paikallinen K-Supermarket) Toisessa esittelypisteessä Terveys - Hälsan ry:n edustajat esittelivät savuttomuus teemaa ja nuorisotyötekijät päihteettömyyttä. Kolmannessa esittelypisteessä suuhygienisti ja suuhygienistiopiskelija kertoivat suun ja hampaiden hyvinvoinnista, etenkin hyvän suun ja hampaidenhoidon tärkeydestä. Neljännessä esittelypisteessä fysioterapeutti ja fysioterapeuttiopiskelija antoivat tietoa liikunnasta ja ryhdistä, ohjasivat liikuntatuokion (keppijumppa) ja tekivät ryhtitarkastuksia. Jokaisessa esittelypisteessä jaettiin aiheeseen liittyvää materiaalia. Vanhempainillassa vanhemmilla oli mahdollisuus kiertää samat esittelypisteet. Heille esiteltiin terveellisiä elämäntapoja ja tiedon lisäksi tarjolla oli hyviä esimerkkejä välipaloista ja liikunnasta. Vanhemmilla oli mahdollisuus täyttää diabeteksen riskitestikaavake ja mittauttaa vyötärönympärys. Maakuntalehti Savon Sanomat uutisoi Terveystapahtumapäivästä etusivullaan kuvien kera.

5 Pieksämäellä Sari Sironen-Wilska toteutti terveystapahtumapäivän 5 ja 6 luokkalaisille ja heidän opettajilleen pienimuotoisempana, terveysinfotuntien muodossa. Selvitimme terveystapahtumapäivän vaikuttavuutta koululaisten terveyskäyttäytymiseen sekä ennen että terveystapahtumapäivän jälkeen tehdyillä kyselyillä. Suuntasimme kyselyt 5 6 luokkalaisille. Tulokset: Kyselyistä saadut tulokset olivat positiivisia eli koululaiset muuttivat ruokailu- ja terveystottumuksiaan parempaan suuntaan. Tuloksia tarkasteltaessa ilmeni, että tapahtuma oli vaikuttanut merkittävästi koululaisten terveyskäyttäytymiseen. Johtopäätökset: Kokemuksemme mukaan 5 ja 6 luokkalaiset ottivat tietoa terveysasioista vastaan innostuneemmin kuin yläkoulun 7- ja 8-luokkalaiset. Tulosten mukaan terveystapahtumapäivän tai vastaavan järjestäminen olisi tärkeää myös jatkossa. Tässä projektissa käytettyä ideaa voi hyödyntää myös eri tavoin toteutettuna, yhteistyössä erilaisten terveyttä edistävien tahojen kanssa. Tekijät: Eija Miettinen, sairaanhoitaja, diabeteshoitaja, terveydenhoitaja(opiskelija) Sari Sironen-Wilska, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja(opiskelija) Heta Rönkkö, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja(opiskelija) Eija Miettinen, terveydenhoitaja, Nilsiän terveyskeskus, , ,

6 Pysyvään elämänmuutokseen Jalasjärvellä Jalasjärvellä sydän- ja verisuonitaudit, masennus ja tyypin 2 diabetes ovat yleisiä. Väestö ikääntyy ja lasten ja nuorten fyysinen kunto rapistuu. Suuntausta vastustaakseen kunta osallistui Dehko-projektiin, mutta mukaan ei saatu koko organisaatiota eikä järjestökenttää. Kunta aloittikin oman kaksivuotisen terveydenedistämisprojektinsa Menetelmät: Terveydenedistämisprojekti innostaa kuntalaisia pysyvään elämäntapamuutokseen tarjoamalla tietoa terveistä elämäntavoista sekä eritasoisia ohjattuja liikuntaryhmiä. Projektille on palkattu koordinaattori ja osa-aikainen työntekijä. Koulupihoja muokataan liikuntaystävällisemmiksi ja vanhempia oppilaita koulutetaan välituntileikkien vetäjiksi. Työpaikoille ja kyläkunnille sekä senioreille tarjotaan omia liikuntaryhmiään. Samalla panostetaan suvaitsevaisuuskasvatukseen ja houkutellaan syrjäytyneitä ja mielenterveysongelmaisia liikkumaan. Projekti järjestää luentoja ja tarjoaa mm. kuntotestausta sekä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia. Vanhempainilloissa ja yritysten koulutustilaisuuksissa muistutetaan terveistä elämäntavoista. Koululaisten ravintotottumuksia muutetaan kaikkia kouluja koskevalla kouluruokailuprojektilla. Tulokset: Ensimmäisen toimintavuotensa aikana projekti yhteistyökumppaneineen järjesti toistakymmentä tapahtumaa. Näistä suurin oli valtakunnallinen seminaari Terveyden edistäminen nyky-yhteiskunnan jättihaaste. Syksyllä kunnan alakouluilla kiersi Suomen positiivisimmaksi valittu Wilson Kirwa kertomassa elämästään satujen muodossa ja liikuttamassa lapsia suvaitsevaisuuskasvatuksen merkeissä. Julkaisu Ohjatut liikuntaryhmät Jalasjärvellä on jaettu koululaisille ja koteihin, seuraavaksi koululaisille jaetaan vihkonen Koululaisen liikunta ja ravinto. Projektin järjestämissä ryhmissä liikkuu noin 500 henkeä. Kansalaisopisto ja urheiluseurat mukaan laskettuna liikkujia on noin Heistä jopa 900 on aktivoitunut projektin kautta. Johtopäätökset: Yritysten, yhteisöjen, urheiluseurojen ja kunnan yhteistyö on toimiva ratkaisu vähän tai ei lainkaan liikkuvien aktivoimiseen. Tärkeintä on mahdollisuus sopivantasoiseen liikuntaan ja pienet mutta pysyvät arkipäivän valinnat. Erityinen tarve olisi urheiluseurojen järjestämälle harrasteliikunnalle. Liikkuminen ryhmässä parantaa myös psyykkistä terveyttä. Toisten ihmisten tapaaminen lisää henkistä pääomaa, mikä taas tekee liikuntaharrastuksesta houkuttelevamman. Positiivinen kierre on valmis. Tekijät: Arokallio Ahti, hallintojohtaja Tarsa Juha, liikunnanohjaaja Ikola Kaisa, vs. viestintäsihteeri Tarsa Juha, liikunnanohjaaja, Jalasjärven kunta, ,

7 Terveet Mukulat Kesälaitumelta Dehkon 2D -hankkeen aikoihin olin töissä Vimpelissä, yhdessä väestöstrategian pilottikoulussa, jossa lasten terveellisten elämäntapojen juurruttamiseen panostettiin erityisesti. Hanke vahvisti innostusta ryhtyä järjestämään lapsille ohjattua kesäpuutarhatoimintaa. Olen tuonut opettamiani ala-asteen oppilasryhmiä joka syksy viettämään 1-2 päivän mittaisia sadonkorjuuleirejä kotitilamme monipuoliseen puutarhaan ja lähiympäristöön. Oppilaat ovat olleet hyvin innostuneita ja maistelleet ennakkoluulottomasti auringon kypsyttämiä kasvi- ja marjalajikkeita suoraan puutarhasta ja peuhanneet riemukkaasti laajassa puutarhapihapiirissämme. Oppilaiden valitellessa oman kasvimaan puutettaan syntyi loputa ajatus kokonaisen kasvukauden kattavasta, lapsille ja nuorille suunnatusta Kesälaitumesta, joka tarjoaisi heille mahdollisuuden kasvattaa itse terveellistä ravintoa omalla palstalla ja samalla liikkua ja nauttia monipuolisesta ympäröivästä luonnosta. Oma ja puolisoni innostus puutarhaviljelyyn ja luonnonantimien hyödyntämiseen sekä kokemus puutarhatyön fyysistä ja henkistä hyvinvointia edistävästä vaikutuksesta syntyi tämä hanke. Menetelmät ja tulokset: Kesälaidun avattiin jo ennen kesäloman alkua. Toukokuun alussa viljelyn aloittivat kaikki 19 mukaan mahtunutta 9-13-vuotiasta tyttöä ja poikaa, heidän joukossaan myös erityislapsia vanhempiensa kanssa. Mukana oli useita aiempien luokkieni oppilaita aina naapurikuntaa myöten. Jokainen laidunpäivä oli n. 6 tunnin mittainen ja laitumella vietettiin touko-elokuun aikana kaikkiaan 9 päivää yhdessä viljellen, liikkuen, syöden ja kädentaitoja hioen. Jokaisena päivänä valmistettiin ja syötiin puutarhan ja luonnon antimilla höystetty lämmin ateria puutarhassa. Näin pyrittiin synnyttämään henkilökohtainen suhde ravinnon alkuperään, erityisesti kasvikunnan tuotteisiin sekä lisäämään arvostusta ravinnontuotantoa kohtaan. Toiminta toteutettiin vapaaehtoisvoimin. Taustaorganisaationa toimi elämäntapayrityksemme Luontotaito. Lapset maksoivat ainoastaan ruokailuista ja siemen- ja taimihankinnoista aiheutuneet kulut. Palkkioksi hikisestä työstä lapset saivat yhdessä tekemisen ilon lisäksi herkullisia kasviksia välipaloiksi, aterioiden aineksiksi ja kotiin kannettaviksi. Oman viljelypalstan hoitotyöt veivät päivästä 1-2 tuntia. Muuna aikana kerättiin luonnonantimia puutarhan liepeiltä ja lähimetsistä, pelattiin jalkapalloa ja lentopalloa, uitiin, melottiin, kalastettiin ja savustettiin saalista, suunnistettiin ja saunottiin sekä tehtiin kädentöitä. Kesälaitumella oleminen ja oppiminen tapahtui kiireettömästi, kullekin sopivalla luonnollisella rytmillä. Laidunpäivien tunnelmasta ja karttuvasta tietotaidosta saivat nauttia myös lasten vanhemmat ja isovanhemmat, jotka olivat aina tervetulleita mukaan. Usein he saapuivatkin omista töistään hyvissä ajoin ennen laidunpäivän loppua viettämään aikaa puutarhassa jutellen, herkkuja maistellen ja reseptejä vaihdellen. Johtopäätökset ja jatkoideat: Kesälaidun saavutti suuren suosion. Toiminta onnistui hyvin, jopa vapaaehtoisvoimin ja oli vielä odotettuakin antoisampaa. Kyselyjä ja toiveita on esitetty toiminnan jatkumisesta ja laajentamisesta esim. vanhuksille järjestettävään toimintaan. Suunnitelmia perheille ja esim. liikuntarajoitteisille suunnatun Kesälaitumen toteuttamisesta on jo virinnyt. Tekijät: Leena Franssila-Karvinen, KM, lo/alajärven kaupunki, luontokouluopettaja Petteri Karvinen, FK, luontomatkailuopettaja/järviseudun ammatti-instituutti, luonto- ja eräopas Leena Franssila-Karvinen, p ,

8

9 Yrittäjäilta - Yrittäjän hyvinvointi Yrittäjien hyvinvointi ja sen edistäminen ovat olleet yksi vuoden 2008 painopisteistä Etelä- Pohjanmaan Yrittäjissä. Tämä yksittäinen iltatilaisuus Yrittäjäilta Yrittäjän hyvinvointi järjestettiin , ja se oli tarkoitettu kaikille omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille jäsenyrittäjille. Samalla tiedotettiin marraskuussa alkaneesta Yrittäjän Hyvinvointivalmennuksen 2-ryhmästä ja siihen ilmoittautumisesta. Menetelmät: Hyvinvointi-illan aikana osallistujilla oli mahdollisuus mittauttaa verenpaine, verensokeri ja kehonkoostumus. Jalka-analyysin tekijä oli myös paikalla. Lisäksi oli mahdollista sovittaa painoliivejä. Ilta eteni siten, että alkuillasta oli mahdollisuus em. mittauksiin. Lisäksi oli mahdollisuus nauttia tarjoilusta, joka oli sekin suunniteltu terveellisesti illan teema huomioiden (mm. hedelmiä ja mehua). Luento-osuudessa puhuivat yhteistyökumppanin edustaja, myyntipäällikkö Seppo Aho Fenniasta, aluekoordinaattori Arja Hyytiä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä, valmennuskeskuksen johtaja Tapio Korjus Kuortaneen Urheiluopistolta, varapuheenjohtaja, yrittäjä Lasse Anttila Etelä-Pohjanmaan Yrittäjistä, hyvinvointivalmennuksessa erinomaisia tuloksia saavuttanut yrittäjä Erkki Järvenpää Musiikki Järvenpäästä sekä työterveyspsykologi, yrittäjä Sari Honkanen. Luento-osuutta kevennettiin myyntisihteeri Kirsi Kuusisto vetämällä taukojumpalla. Illan pääjärjestäjinä olivat Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ja Kuortaneen Urheiluopisto sekä yhteistyökumppaneina Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/dehkon 2D hanke, Seinäjoen Seudun Diabetesyhdistys ry, Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri ry, Fennia sekä paikallisyhdistys Seinäjoen-Nurmon Yrittäjät. Tulokset: Osanottajia tilaisuus houkutteli paikan päälle noin 30. Kaikki olivat vakuuttuneita asian tärkeydestä. Illan annin voisi hyvin kiteyttää varapuheenjohtaja Lasse Anttilan toteamukseen Ellei yrittäjä voi hyvin, ei työyhteisökään voi hyvin. Saatujen kokemusten innoittamana yrittäjien hyvinvointi-iltojen järjestämistä jatketaan vuonna Tavoitteena on tilaisuuksien toiminnallisuuden lisääminen entisestään (enemmän mittaamista, vähemmän alustuksia). Johtopäätökset: Valmennuskeskuksen johtajan Tapio Korjuksen mukaan suurimmat yrittäjänkin terveysriskit ovat liikkumattomuus, tupakointi, alkoholin käyttö ja ylipaino. Terveysriskeistä kertominen ja tämäntyyppisen illan järjestäminen edesauttaa omalta osaltaan matkaa yrittäjän parempaan hyvinvointiin, jolla on suora ja parantava vaikutus myös yhteiskunnan hyvinvointiin ja elinympäristöön. Yrittäjät ovat usein myös perheen jäseniä, työnantajia ja yhteiskunnallisia vaikuttajia. Heidän esimerkkinsä hyvinvoinnin edistämisessä on arvokas. Tekijät: Kirsi Kuusisto, myyntisihteeri, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Jouko Kangasniemi, hyvinvointikeskuksen johtaja, Kuortaneen Urheiluopisto Juha Tall, kehityspäällikkö, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Kirsi Kuusisto Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät P ,

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti.

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti. Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010 Loppuraportti Kirsi Heinonen Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden edistämisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI SOSTERIN 2/2010 Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 2/2010 Sisältö 3 Johtajuuden haasteet 4 Organisaatiomuutos itseisarvo vai väline?

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski Diabetesbarometri 2009 Sari Koski 2010 Diabetesbarometri 2010 Sari Koski Diabetesbarometri 2010 Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry ISBN 978-952-486-102-1 (painettu) ISBN 978-952-486-103-8 (pdf) Toimitustyö:

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i

y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i Irtonro: 2 euroa. Ei muita kuluja, keräyksiä tms. Myyntiaika syysmarraskuu 2009 Nro 3/2009 Kuva: Katja Huusko-Ahlgren Romanilapsi tarvitsee

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Ravitsemuksella hyvinvointia. Opas kuntapäättäjälle

Ravitsemuksella hyvinvointia. Opas kuntapäättäjälle Ravitsemuksella hyvinvointia Opas kuntapäättäjälle Sisällysluettelo Johdannoksi...3 Ravitsemus osana kunnan hyvinvointistrategiaa...4 Raskaana olevat ja imettävät naiset sekä pikkulapset...8 Koululaiset

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Hanna Kuninkaanniemi, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5093-91-9 ISSN 1455-2930 MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Yhä pienempien päätä särkee mitä tehdä?

Yhä pienempien päätä särkee mitä tehdä? Yhä pienempien päätä särkee mitä tehdä? Lasten päänsärky projekti 2005 2007 Projektikoordinaattori Anitta Tähti-Niemi Suomen Migreeniyhdistys Sähköttäjänkatu 2 00520 Helsinki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot