Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä: EVI-hanke eli elämäntapasairauksien varhaistunnistaminen ja interventio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä: EVI-hanke eli elämäntapasairauksien varhaistunnistaminen ja interventio"

Transkriptio

1 Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä: EVI-hanke eli elämäntapasairauksien varhaistunnistaminen ja interventio Ihmisten elämäntavat ovat avainasemassa arvioitaessa kansansairauksien ehkäisyn ja terveyden edistämisen lähtökohtia. Tämän ajatuksen viitoittamana käynnistyi Evi-hanke, jonka visiona tulisi olemaan omavastuinen terveyden edistäminen osaksi elämänhallintaa, ja strategiseksi linjaukseksi määriteltiin: 1. Terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöstön osallistuminen tukemaan yksilön/väestön elämänhallintaa terveyden edistämiseksi. 2. Toimintamallina/työvälineenä mini-interventio, jolla pyritään mahdollisimman varhain havahtumaan ja puuttumaan terveysriskeihin/elämäntapoihin sekä antamaan lyhyt neuvonta ja ohjaus tilanteessa, jolloin riskien aiheuttamia haittoja ei vielä merkittävästi esiinny liittyen ravintoon, liikuntaan, alkoholiin ja tupakkaan. 3. Henkilöstön toimintavalmiuden vahvistaminen mini-intervention käyttöön koulutuksen ja ohjauksen avulla. 4. Median avulla vaikuttaminen väestön asenteisiin ja vastuun ottamiseen omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Hankkeen mahdollisti Länsi-Suomen lääninhallituksen myöntämä rahoitus vuosille Hankkeeseen osallistui Keski-Suomen yhdeksän kuntaa: Jyväskylän maalaiskunta, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen, Laukaa, Hankasalmi, Konnevesi, Viitasaari, Pihtipudas (sosiaali- ja terveystoimet). Kohderyhmänä oli 15-vuotiaat ikäihmiset väestöpohjan ollessa Hankkeen hallinnoijana oli Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä. Hankkeen organisaatio koostui kahdesta hankekoordinaattorista, johtoryhmästä ja neljästä työryhmästä. Tavoitteet: 1. Saada mini-interventio henkilöstön käyttöön arjen työvälineeksi elämäntapasairauksien varhaistunnistamiseen, puuttumiseen ja lyhytneuvontaan puututtaessa ravitsemuksen, vähäisen liikunnan, alkoholin ja tupakoinnin aiheuttamiin terveysriskeihin. 2. Kehittää mittari Elämäntavat ja muutosvalmius -lomake, jonka avulla voidaan tunnistaa ihmiset, ja jotka haluavat elämäntapamuutoksen. 3. Suunnitella elämäntapasairauksien ehkäisyä tukeva Terveystietotupa neuvonta- ja ohjauspaikaksi kuntien asukkaille tavoitteena lisätä omavastuisuutta elämäntapamuutoksissa. 4. Arvioida mini-intervention vaikutusta ja vaikuttavuutta elämäntapamuutoksiin. Toteuttaminen: Syksyllä 2006 hanke aloitettiin henkilöstön (555) mini-interventiokäyttö-koulutuksella. Ennen koulutusta toteutettiin mini-interventiokysely (N 312). Uusintakysely toteutettiin vuoden kuluttua (N 178). Väestökysely I (N 1 211) lähtötilanteesta toteutettiin syksyllä 2006 vastaanotoilla jaetuilla kyselylomakkeilla. Väestökysely II (N 1 020) toteutettiin syksyllä 2007 postikyselynä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Terveystietotupia avattiin hankkeen aikana 12. Vertaisryhmätoiminnan toteuttamiseksi käynnistyi ohjaajakoulutus. Tulokset: - Henkilöstön mini-intervention käyttö lisääntyi 15 % - Väestökyselyn vastaajista muutoshalukkaita olivat: - Ravitsemuksen osalta 80 % - Liikunnan osalta 40 % - Alkoholin osalta M 20 % N 10 % - Tupakoinnin osalta 70 % - Elämäntavat ja muutosvalmius -mittarista saatiin sähköinen versio potilaskertomusjärjestelmiin (Effica ja Pegasos).

2 - Terveystietotuvat (12) varustettiin atk-työasemalla internetyhteyksineen, tv- ja dvd-laitteilla ja runsaalla materiaalilla. - Vertaisryhmätoiminnanohjaajia koulutettiin Evi-kuntiin yhteensä 124 henkilöä 12 koulutuksessa. - Median uutiskynnys ylitettiin yli 10 kertaa. Johtopäätökset: Mini-interventio on juurtumassa henkilöstön asennemuutosten kautta rohkeaan puheeksi ottamiseen ihmisten elämäntapoihin. Vastaajien ilmaisema muutoshalukkuus osoittaa, että tilaus elämäntapaneuvonnalle on olemassa. Tätä helpottaa sähköisen lomakkeen saaminen. Väestön elämäntapamuutosten vuoden seuranta vaatii jatkotutkimusta vaikuttavuuden arvioimiseksi. Terveystietotupien hyvää asiakaspalautetta hyödynnetään perustettaessa Keski- Suomeen noin 20 uuttaa Terveystietotupaa uudenlaisena palveluna. Yhteyshenkilöt: Leena Lyytinen Leila Metso Ylihoitaja Sairaanhoitaja Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä Laukaan terveyskeskus Puh Puh Sähköp. Sähköp.

3 Kauhajoen kylätoimintamalli Jalkauduimme syksyllä 2007 ja keväällä 2008 Kauhajoen sivukyliin, joihin matkaa kaupungin keskustasta pisimmillään 40-50km. Tarkoituksena oli tavoittaa myös ne henkilöt, jotka eivät välttämättä lähde/pääse kirkonkylän tilaisuuksiin mm. luontevien kulkuyhteyksien puuttuessa. Tilaisuus oli avoin kaikille (väestöstrategia) ja tarkoituksena oli tiedon jakaminen diabeteksesta; ettei kyse ole vain vähän kohonneesta verensokerista, vaan vakavasta valtimosairaudesta, joka räjähdysmäisesti lisääntyy. Taustatiimiin kuuluivat kyläyhdistykset, Diabetesyhdistys, Kauhajoen diabeteshoitaja (idean äiti ), Kauhajoen kaupunki. Menetelmät: Kyläkierroksen tavoitteena oli kuinka diabetesta voidaan ehkäistä tai siirtää tulevaisuuteen liikunnan ja terveellisen ruuan ja sitä kautta ylipainoon vaikuttamisen kautta. Tai kuinka jo sairastuneilla voidaan ehkäistä lisäsairauksia ja vähentää myös hoidon kustannuksia. Näitä käytiin läpi luennolla sanoin ja kuvin. Kuulijoilla oli mahdollisuus kysyä ja kertoa omia kokemuksiaan. Tilaisuudessa oli mukana lähes joka kerralla yhdistyksen edustaja, joka diabeetikkona kertoi omia kokemuksiaan ja esitteli yhdistyksen toimintaa. Tilaisuuksissa oli runsaasti diabetesmateriaalia, mm. riskitestilomakkeita, oppaita diabeetikon ruokavaliosta, liikunnasta, jalkojenhoidosta, Diabetes-lehtiä jne. Tilaisuuksissa tarjottiin kahvit. Halukkailta mitattiin myös verensokeri. Tulokset/johtopäätökset: Tilaisuuksia järjestettiin 9 eri kylässä ja niissä oli osallistujia henkilöä/per tilaisuus. Palautteena oli mm. : kuinka iso sairaus diabetes on, nyt tietää kuinka isossa vaarassa jälkipolvi on sairastua riapetekseen, ei niille lapsenlapsillekaan pidä niitä herkkuja aina syöttää, täällä sivukylissä sitä vasta on tilaa liikkua, ei tarvi aina olla järjestettyä jne. Sokerinmittauksissa löytyi yksi diabetes ja muutama koholla oleva verensokerilukema, jotka ohjattiin lisäkokeisiin terveyskeskukseen. Diabeteshoitaja ja hänen toimenkuvansa tulivat kansalaisille tutuksi. Diabeteshoitajan oma paikallistuntemus myös lisääntyi. Varsinaiset tulokset näkynevät vuosien saatossa. Leena Koskinen, Kauhajoen diabeteshoitaja, Suupohjan Diabetesyhdistyksen sihteeri. Kauhajoen terveyskeskus Prännärintie 6-8, Kauhajoki p ,

4 Koululaisille suunnatun terveystapahtumapäivän vaikuttavuus terveyskäyttäytymiseen Terveystapahtumapäivän toteuttamista lähdettiin suunnittelemaan marraskuussa Nilsiässä Eija Miettinen ja Heta Rönkkö vastasivat terveystapahtumapäivän suunnittelusta, käytännön järjestelyistä ja osallistumisesta terveystapahtumapäivän ja vanhempainillan toteuttamiseen yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Suunnitteluun osallistuivat myös koulujen rehtorit, opettajat, kouluterveydenhoitaja ja lääkäri, suuhygienisti, fysioterapeutti, Terveys ry:n edustaja, ravitsemusterapeutti ja nuorisotyöntekijät. Terveystapahtumapäivä toteutettiin terveydenhoitaja opintoihin liittyvänä projektityönä. Tämän kehittämistehtävän tavoitteena oli vaikuttaa koululaisten terveyskäyttäytymiseen kuten terveellisen ravitsemuksen omaksumiseen, liikunnan lisäämiseen, suun ja hampaiden hyvinvointiin sekä päihteettömyyteen. Tavoitteena oli myös antaa uutta tietoa terveellisistä elämäntavoista ja niiden ylläpitämisestä koululaisille ja heidän opettajilleen. Menetelmät: Toteutimme terveystapahtumapäivän Nilsiässä alakoulun 5- ja 6-luokkalaisille, yläkoulun 7- ja 8- luokkalaisille ja heidän opettajilleen. Vanhemmat saivat tietoa koululaisten terveyskäyttäytymisen riskitekijöistä ja niiden ennaltaehkäisystä vanhempainillassa. Toteutimme terveystapahtumapäivän Nilsiässä moniammatillisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (koulun henkilökunta, ravitsemusterapeutit, sairaanhoitajat/terveydenhoitajaopiskelijat, Terveys - Hälsan ry, nuorisotyöntekijät, suuhygienisti, fysioterapeutti ja alan opiskelijat). Terveystapahtumapäivä sisälsi neljä erilaista esittelypistettä. Ravitsemuspisteen teema rakentui ravintonäyttelyn ympärille, jossa oli esillä muun muassa terveellisiä välipalavaihtoehtoja, terveellinen ateriamalli, eri elintarvikkeiden (terveelliset ja epäterveelliset) sisältämiä energiamääriä havainnollistettuina sokeripaloin. Koululaisille jaettiin maisteltavaksi Jyväshyvän välipalapatukoita ja marja hedelmä - smoothieta. Rytmiä elämään pelin avulla pohdimme yhdessä koululaisten kanssa muun muassa ateriarytmin merkitystä, aamu- ja välipalan tärkeyttä, riittävän unenmäärän merkitystä, liikunnan tärkeyttä ja vaikutusta jaksamiseen. (Välipala-ainekset sponsoroi paikallinen K-Supermarket) Toisessa esittelypisteessä Terveys - Hälsan ry:n edustajat esittelivät savuttomuus teemaa ja nuorisotyötekijät päihteettömyyttä. Kolmannessa esittelypisteessä suuhygienisti ja suuhygienistiopiskelija kertoivat suun ja hampaiden hyvinvoinnista, etenkin hyvän suun ja hampaidenhoidon tärkeydestä. Neljännessä esittelypisteessä fysioterapeutti ja fysioterapeuttiopiskelija antoivat tietoa liikunnasta ja ryhdistä, ohjasivat liikuntatuokion (keppijumppa) ja tekivät ryhtitarkastuksia. Jokaisessa esittelypisteessä jaettiin aiheeseen liittyvää materiaalia. Vanhempainillassa vanhemmilla oli mahdollisuus kiertää samat esittelypisteet. Heille esiteltiin terveellisiä elämäntapoja ja tiedon lisäksi tarjolla oli hyviä esimerkkejä välipaloista ja liikunnasta. Vanhemmilla oli mahdollisuus täyttää diabeteksen riskitestikaavake ja mittauttaa vyötärönympärys. Maakuntalehti Savon Sanomat uutisoi Terveystapahtumapäivästä etusivullaan kuvien kera.

5 Pieksämäellä Sari Sironen-Wilska toteutti terveystapahtumapäivän 5 ja 6 luokkalaisille ja heidän opettajilleen pienimuotoisempana, terveysinfotuntien muodossa. Selvitimme terveystapahtumapäivän vaikuttavuutta koululaisten terveyskäyttäytymiseen sekä ennen että terveystapahtumapäivän jälkeen tehdyillä kyselyillä. Suuntasimme kyselyt 5 6 luokkalaisille. Tulokset: Kyselyistä saadut tulokset olivat positiivisia eli koululaiset muuttivat ruokailu- ja terveystottumuksiaan parempaan suuntaan. Tuloksia tarkasteltaessa ilmeni, että tapahtuma oli vaikuttanut merkittävästi koululaisten terveyskäyttäytymiseen. Johtopäätökset: Kokemuksemme mukaan 5 ja 6 luokkalaiset ottivat tietoa terveysasioista vastaan innostuneemmin kuin yläkoulun 7- ja 8-luokkalaiset. Tulosten mukaan terveystapahtumapäivän tai vastaavan järjestäminen olisi tärkeää myös jatkossa. Tässä projektissa käytettyä ideaa voi hyödyntää myös eri tavoin toteutettuna, yhteistyössä erilaisten terveyttä edistävien tahojen kanssa. Tekijät: Eija Miettinen, sairaanhoitaja, diabeteshoitaja, terveydenhoitaja(opiskelija) Sari Sironen-Wilska, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja(opiskelija) Heta Rönkkö, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja(opiskelija) Eija Miettinen, terveydenhoitaja, Nilsiän terveyskeskus, , ,

6 Pysyvään elämänmuutokseen Jalasjärvellä Jalasjärvellä sydän- ja verisuonitaudit, masennus ja tyypin 2 diabetes ovat yleisiä. Väestö ikääntyy ja lasten ja nuorten fyysinen kunto rapistuu. Suuntausta vastustaakseen kunta osallistui Dehko-projektiin, mutta mukaan ei saatu koko organisaatiota eikä järjestökenttää. Kunta aloittikin oman kaksivuotisen terveydenedistämisprojektinsa Menetelmät: Terveydenedistämisprojekti innostaa kuntalaisia pysyvään elämäntapamuutokseen tarjoamalla tietoa terveistä elämäntavoista sekä eritasoisia ohjattuja liikuntaryhmiä. Projektille on palkattu koordinaattori ja osa-aikainen työntekijä. Koulupihoja muokataan liikuntaystävällisemmiksi ja vanhempia oppilaita koulutetaan välituntileikkien vetäjiksi. Työpaikoille ja kyläkunnille sekä senioreille tarjotaan omia liikuntaryhmiään. Samalla panostetaan suvaitsevaisuuskasvatukseen ja houkutellaan syrjäytyneitä ja mielenterveysongelmaisia liikkumaan. Projekti järjestää luentoja ja tarjoaa mm. kuntotestausta sekä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia. Vanhempainilloissa ja yritysten koulutustilaisuuksissa muistutetaan terveistä elämäntavoista. Koululaisten ravintotottumuksia muutetaan kaikkia kouluja koskevalla kouluruokailuprojektilla. Tulokset: Ensimmäisen toimintavuotensa aikana projekti yhteistyökumppaneineen järjesti toistakymmentä tapahtumaa. Näistä suurin oli valtakunnallinen seminaari Terveyden edistäminen nyky-yhteiskunnan jättihaaste. Syksyllä kunnan alakouluilla kiersi Suomen positiivisimmaksi valittu Wilson Kirwa kertomassa elämästään satujen muodossa ja liikuttamassa lapsia suvaitsevaisuuskasvatuksen merkeissä. Julkaisu Ohjatut liikuntaryhmät Jalasjärvellä on jaettu koululaisille ja koteihin, seuraavaksi koululaisille jaetaan vihkonen Koululaisen liikunta ja ravinto. Projektin järjestämissä ryhmissä liikkuu noin 500 henkeä. Kansalaisopisto ja urheiluseurat mukaan laskettuna liikkujia on noin Heistä jopa 900 on aktivoitunut projektin kautta. Johtopäätökset: Yritysten, yhteisöjen, urheiluseurojen ja kunnan yhteistyö on toimiva ratkaisu vähän tai ei lainkaan liikkuvien aktivoimiseen. Tärkeintä on mahdollisuus sopivantasoiseen liikuntaan ja pienet mutta pysyvät arkipäivän valinnat. Erityinen tarve olisi urheiluseurojen järjestämälle harrasteliikunnalle. Liikkuminen ryhmässä parantaa myös psyykkistä terveyttä. Toisten ihmisten tapaaminen lisää henkistä pääomaa, mikä taas tekee liikuntaharrastuksesta houkuttelevamman. Positiivinen kierre on valmis. Tekijät: Arokallio Ahti, hallintojohtaja Tarsa Juha, liikunnanohjaaja Ikola Kaisa, vs. viestintäsihteeri Tarsa Juha, liikunnanohjaaja, Jalasjärven kunta, ,

7 Terveet Mukulat Kesälaitumelta Dehkon 2D -hankkeen aikoihin olin töissä Vimpelissä, yhdessä väestöstrategian pilottikoulussa, jossa lasten terveellisten elämäntapojen juurruttamiseen panostettiin erityisesti. Hanke vahvisti innostusta ryhtyä järjestämään lapsille ohjattua kesäpuutarhatoimintaa. Olen tuonut opettamiani ala-asteen oppilasryhmiä joka syksy viettämään 1-2 päivän mittaisia sadonkorjuuleirejä kotitilamme monipuoliseen puutarhaan ja lähiympäristöön. Oppilaat ovat olleet hyvin innostuneita ja maistelleet ennakkoluulottomasti auringon kypsyttämiä kasvi- ja marjalajikkeita suoraan puutarhasta ja peuhanneet riemukkaasti laajassa puutarhapihapiirissämme. Oppilaiden valitellessa oman kasvimaan puutettaan syntyi loputa ajatus kokonaisen kasvukauden kattavasta, lapsille ja nuorille suunnatusta Kesälaitumesta, joka tarjoaisi heille mahdollisuuden kasvattaa itse terveellistä ravintoa omalla palstalla ja samalla liikkua ja nauttia monipuolisesta ympäröivästä luonnosta. Oma ja puolisoni innostus puutarhaviljelyyn ja luonnonantimien hyödyntämiseen sekä kokemus puutarhatyön fyysistä ja henkistä hyvinvointia edistävästä vaikutuksesta syntyi tämä hanke. Menetelmät ja tulokset: Kesälaidun avattiin jo ennen kesäloman alkua. Toukokuun alussa viljelyn aloittivat kaikki 19 mukaan mahtunutta 9-13-vuotiasta tyttöä ja poikaa, heidän joukossaan myös erityislapsia vanhempiensa kanssa. Mukana oli useita aiempien luokkieni oppilaita aina naapurikuntaa myöten. Jokainen laidunpäivä oli n. 6 tunnin mittainen ja laitumella vietettiin touko-elokuun aikana kaikkiaan 9 päivää yhdessä viljellen, liikkuen, syöden ja kädentaitoja hioen. Jokaisena päivänä valmistettiin ja syötiin puutarhan ja luonnon antimilla höystetty lämmin ateria puutarhassa. Näin pyrittiin synnyttämään henkilökohtainen suhde ravinnon alkuperään, erityisesti kasvikunnan tuotteisiin sekä lisäämään arvostusta ravinnontuotantoa kohtaan. Toiminta toteutettiin vapaaehtoisvoimin. Taustaorganisaationa toimi elämäntapayrityksemme Luontotaito. Lapset maksoivat ainoastaan ruokailuista ja siemen- ja taimihankinnoista aiheutuneet kulut. Palkkioksi hikisestä työstä lapset saivat yhdessä tekemisen ilon lisäksi herkullisia kasviksia välipaloiksi, aterioiden aineksiksi ja kotiin kannettaviksi. Oman viljelypalstan hoitotyöt veivät päivästä 1-2 tuntia. Muuna aikana kerättiin luonnonantimia puutarhan liepeiltä ja lähimetsistä, pelattiin jalkapalloa ja lentopalloa, uitiin, melottiin, kalastettiin ja savustettiin saalista, suunnistettiin ja saunottiin sekä tehtiin kädentöitä. Kesälaitumella oleminen ja oppiminen tapahtui kiireettömästi, kullekin sopivalla luonnollisella rytmillä. Laidunpäivien tunnelmasta ja karttuvasta tietotaidosta saivat nauttia myös lasten vanhemmat ja isovanhemmat, jotka olivat aina tervetulleita mukaan. Usein he saapuivatkin omista töistään hyvissä ajoin ennen laidunpäivän loppua viettämään aikaa puutarhassa jutellen, herkkuja maistellen ja reseptejä vaihdellen. Johtopäätökset ja jatkoideat: Kesälaidun saavutti suuren suosion. Toiminta onnistui hyvin, jopa vapaaehtoisvoimin ja oli vielä odotettuakin antoisampaa. Kyselyjä ja toiveita on esitetty toiminnan jatkumisesta ja laajentamisesta esim. vanhuksille järjestettävään toimintaan. Suunnitelmia perheille ja esim. liikuntarajoitteisille suunnatun Kesälaitumen toteuttamisesta on jo virinnyt. Tekijät: Leena Franssila-Karvinen, KM, lo/alajärven kaupunki, luontokouluopettaja Petteri Karvinen, FK, luontomatkailuopettaja/järviseudun ammatti-instituutti, luonto- ja eräopas Leena Franssila-Karvinen, p ,

8

9 Yrittäjäilta - Yrittäjän hyvinvointi Yrittäjien hyvinvointi ja sen edistäminen ovat olleet yksi vuoden 2008 painopisteistä Etelä- Pohjanmaan Yrittäjissä. Tämä yksittäinen iltatilaisuus Yrittäjäilta Yrittäjän hyvinvointi järjestettiin , ja se oli tarkoitettu kaikille omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille jäsenyrittäjille. Samalla tiedotettiin marraskuussa alkaneesta Yrittäjän Hyvinvointivalmennuksen 2-ryhmästä ja siihen ilmoittautumisesta. Menetelmät: Hyvinvointi-illan aikana osallistujilla oli mahdollisuus mittauttaa verenpaine, verensokeri ja kehonkoostumus. Jalka-analyysin tekijä oli myös paikalla. Lisäksi oli mahdollista sovittaa painoliivejä. Ilta eteni siten, että alkuillasta oli mahdollisuus em. mittauksiin. Lisäksi oli mahdollisuus nauttia tarjoilusta, joka oli sekin suunniteltu terveellisesti illan teema huomioiden (mm. hedelmiä ja mehua). Luento-osuudessa puhuivat yhteistyökumppanin edustaja, myyntipäällikkö Seppo Aho Fenniasta, aluekoordinaattori Arja Hyytiä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä, valmennuskeskuksen johtaja Tapio Korjus Kuortaneen Urheiluopistolta, varapuheenjohtaja, yrittäjä Lasse Anttila Etelä-Pohjanmaan Yrittäjistä, hyvinvointivalmennuksessa erinomaisia tuloksia saavuttanut yrittäjä Erkki Järvenpää Musiikki Järvenpäästä sekä työterveyspsykologi, yrittäjä Sari Honkanen. Luento-osuutta kevennettiin myyntisihteeri Kirsi Kuusisto vetämällä taukojumpalla. Illan pääjärjestäjinä olivat Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ja Kuortaneen Urheiluopisto sekä yhteistyökumppaneina Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/dehkon 2D hanke, Seinäjoen Seudun Diabetesyhdistys ry, Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri ry, Fennia sekä paikallisyhdistys Seinäjoen-Nurmon Yrittäjät. Tulokset: Osanottajia tilaisuus houkutteli paikan päälle noin 30. Kaikki olivat vakuuttuneita asian tärkeydestä. Illan annin voisi hyvin kiteyttää varapuheenjohtaja Lasse Anttilan toteamukseen Ellei yrittäjä voi hyvin, ei työyhteisökään voi hyvin. Saatujen kokemusten innoittamana yrittäjien hyvinvointi-iltojen järjestämistä jatketaan vuonna Tavoitteena on tilaisuuksien toiminnallisuuden lisääminen entisestään (enemmän mittaamista, vähemmän alustuksia). Johtopäätökset: Valmennuskeskuksen johtajan Tapio Korjuksen mukaan suurimmat yrittäjänkin terveysriskit ovat liikkumattomuus, tupakointi, alkoholin käyttö ja ylipaino. Terveysriskeistä kertominen ja tämäntyyppisen illan järjestäminen edesauttaa omalta osaltaan matkaa yrittäjän parempaan hyvinvointiin, jolla on suora ja parantava vaikutus myös yhteiskunnan hyvinvointiin ja elinympäristöön. Yrittäjät ovat usein myös perheen jäseniä, työnantajia ja yhteiskunnallisia vaikuttajia. Heidän esimerkkinsä hyvinvoinnin edistämisessä on arvokas. Tekijät: Kirsi Kuusisto, myyntisihteeri, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Jouko Kangasniemi, hyvinvointikeskuksen johtaja, Kuortaneen Urheiluopisto Juha Tall, kehityspäällikkö, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Kirsi Kuusisto Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät P ,

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä Viherseminaari 1.11.2012 Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Liikkuminen on luonnollista Leikki-ikäinen lapsi liikkuu luonnostaan, kuitenkin

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Neuvokas perhe -ideologia Neuvokas perhe haluaa tukea perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä ja yhdessä toimimista Neuvokas

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen MIKSI PPSHP PANOSTAA TERVEYDEN EDISTÄMISEEN? Sairastavuutemme on korkea maakunnassamme on terveyseroja palvelujen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA Tiina Pekkala, liikuntakoordinaattori 11.11.2015 Pohjois-Suomen AVI Muutosta liikkeellä! Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu LINJAUS 3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 2015 Liikkuva lapsuus Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 Sisällys Hankkeen alkuidea... 2 Hankkeen tavoitteet... 3 Hankkeen toimenpiteet... 4 Hankkeen toteutuminen... 5 Hankkeen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Vapaa-aikapalvelut 19.10.2015 PL 50 21531 PAIMIO LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä Väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vähäisyys aiheuttaa merkittäviä ja yhä kasvavia

Lisätiedot

Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori. Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti

Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori. Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti T2D potilaiden ikävakioimaton ja ikävakioitu esiintyvyys kunnittain 11.10.2016 3 DEHKO kokemuksia

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

YTHS:n mini-interventio (liikunta)

YTHS:n mini-interventio (liikunta) YTHS:n mini-interventio (liikunta) - Toimintamalli terveydenhoitajille Sähköisessä terveyskyselyssä annettujen vastausten tulkintaan - Toimintamallia voi lisäksi käyttää YTHS:n vastaanottotoiminnan osana

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Liikahdus Elämäntapa

Liikahdus Elämäntapa Liikahdus Elämäntapa Tanja Lujanen Hyvinvointipalvelut Tanja Lujanen 040 568 0580 www.hyvaote.fi tanja.lujanen@hyvaote.fi 2 Liikahdus Elämäntapa Matalankynnyksen projekti 2013-2015 liikuntatottumusten

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17 J.Kinnunen / 3.2.2017 Kuntavaalit 17 Kuntavaalit 9.4.2017 Nyt on erityinen syy olla paikallisesti aktiivinen: Sote- & aluehallintouudistus Lajin positiivinen alueellinen noste ja seurojen kehitysnäkymät

Lisätiedot

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskyselytuloksista hyötyä toiminnan suunnitteluun Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kouluterveyskysely THL

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Johanna Kujala Puh. 040 574 1922 johanna.kujala@suomentule.fi Innovaatio-projektin esittely, kevät 2014 Metropolia, Bulevardi 31, 24.1.2014 Vastuuopettaja: Mirka

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ 13 ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä on valtakunnallinen tapahtuma, jota vietetään sadoissa kouluissa kautta maan. Päivä lujittaa kodin ja koulun yhteistyötä, tarjoaa tilaisuuksia myönteiselle

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikkuva koulu hanke Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina 2010-2012 koulupäivän liikunnallistamiseksi Havaintoja ja uutisia ympäröivästä maailmasta Liikkumattomuus vie hyödyn

Lisätiedot

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Raportti Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelmaan liittyvän kyselyn tuloksista 2015 Ravitsemussuunnitelman tavoitteissa erittäin tärkeää

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ Paula Vilpponen YTHS, Savonlinnan toimipiste Kuninkaankartanonkatu 7 57100 Savonlinna LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 LÄHDE LIIKKUMAAN

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Uutta kansanliikettä synnyttämässä

Uutta kansanliikettä synnyttämässä Uutta kansanliikettä synnyttämässä Yksi elämä pähkinänkuoressa Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton Yksi elämä -hankkeet edistävät valtimoterveyttä. Kyseessä on ainutlaatuinen kolmen kansalaisjärjestön

Lisätiedot

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Puheenjohtaja Saija Hurme, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry Dehko-päivät 31.1.2011 Omahoidon tuki yhteistyö

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutus tarjoaa Kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta diabeetikoille asiakaslähtöistä hoidonohjausta

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

ristön terveysriskien ehkäisy

ristön terveysriskien ehkäisy Kylmän n ja kuuman ympärist ristön terveysriskien ehkäisy yksikön johtaja Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Terveyden edistäminen Projektin tarkoitus Projektin päämäärä on estää ja vähentää

Lisätiedot

Tutkimustulokset luokat Vuokatti Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria Oy, Jyväskylä

Tutkimustulokset luokat Vuokatti Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria Oy, Jyväskylä LIIKKUMISESTA KANSALAISTAITO Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon koululaisten fyysinen aktiivisuus ja liikuntakäyttäytyminen Tutkimustulokset 2014 5 9 luokat Vuokatti 20.5.2014 Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste Helsinki 21.-22.4.2015 Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset Semppi-piste - Liikuntaneuvonta Terveysliikunta Ikääntyminen ja tasapaino

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Oulu 26.1.2016 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvontaprosessin

Lisätiedot

KOULUN JA OPPILAITOKSEN PEDAGOGINEN JOHTAMINEN

KOULUN JA OPPILAITOKSEN PEDAGOGINEN JOHTAMINEN KUTSU PU879 B Etelä-Suomi 6.5.2013 Hyvinvointi ja peruspalvelut -yksikkö Opetus ja kasvatus -tulosryhmä Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen lääninhallituksen järjestämään koulutukseen 1.10. 2.10.2013

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa.

TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa. Suomalaisten miesten aktivoimiseksi. TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa. Testitulosten yhteenveto Miten tulkitsen kuntoluokkia? Kuntoluokitus

Lisätiedot

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Liikkuva koulu -ohjelma Valtakunnallinen ohjelma, hallitusohjelman kärkihanke: VN: Tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään.

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Etäkuntoutus eri toimijoiden yhteistyönä. Sari Koski

Etäkuntoutus eri toimijoiden yhteistyönä. Sari Koski Etäkuntoutus eri toimijoiden yhteistyönä Sari Koski 30.11.2016 Diabeteskuntoutus Diabetesta sairastavien kuntoutus tulisi olla heti diagnoosivaiheesta alkava, kokonaisvaltainen muutosprosessi, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää?

Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää? Keskustelukahvila 14.10.-16.12.201310 16 12 2013 Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää? Työryhmä kehittäjätyöntekijä suunnittelija kokemusasiantuntija Sosiaalityönopiskelija Alkutilanne: suunnittelussa

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa 6.10.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Mikko Valkonen, peruspalvelut, oikeudet ja luvat,

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa

Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa Salon Palloilijat ry Viisi jaostoa: jalkapallo, jääkiekko, koripallo, salibandy ja taitoluistelu. Vuonna 2016 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa.

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Ylipainoisen lapsen vanhempien kokemuksia. Sydänliitto Terhi Koivumäki

Ylipainoisen lapsen vanhempien kokemuksia. Sydänliitto Terhi Koivumäki Ylipainoisen lapsen vanhempien kokemuksia Sydänliitto Terhi Koivumäki 2015 1 Mistä perheen ääni - Reijo Laatikainen. 2013. Lasten ylipaino. Laadullinen tutkimus. - Ryhmissä saadut palautteet eri puolilta

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin...

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... Sisällys Esipuhe...11 Kirjoittajat... 15 1 Aamu... 17 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... 17 Mitä unen aikana tapahtuu?...18

Lisätiedot

Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku

Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku Vaikuttavuus Tämän seminaarin esittelyteksti: pohditaan naisten ja miesten tasaarvon merkitystä

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

Toiminnalliset vanhempainillat

Toiminnalliset vanhempainillat Toiminnalliset vanhempainillat Pois syrjästä -hanke Satakunnan sairaanhoitopiiri 1.1.2014 30.9.2016 Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen sekä yhteistyön lisääminen kodin

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Iloa, voimaa ja yhdessäoloa eläkeikään Vertaistoiminta riskien ehkäisyssä. M-L Aronpää

Iloa, voimaa ja yhdessäoloa eläkeikään Vertaistoiminta riskien ehkäisyssä. M-L Aronpää Iloa, voimaa ja yhdessäoloa eläkeikään Vertaistoiminta riskien ehkäisyssä M-L Aronpää HASIC-projekti - Euroopan komission Health Programmen rahoittama projekti - Projektin kesto: 1.1.2014-30.6.2016 - Projektia

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan 23.2.2016 Rovaniemi Koulu liikuttaa ja istuttaa Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2010 2015 Tuija Tammelin, Janne Kulmala, Harto Hakonen

Lisätiedot

Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyömallin kehittäminen. Marjaana Soininen Didaktiikan professori Turun yliopisto, Rauman OKL

Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyömallin kehittäminen. Marjaana Soininen Didaktiikan professori Turun yliopisto, Rauman OKL Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyömallin kehittäminen Marjaana Soininen Didaktiikan professori Turun yliopisto, Rauman OKL Hankkeen lähtökohtia Aiemmin tutkimus on painottunut vanhempiin

Lisätiedot

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI 29.4.2010 Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HANKEORGANISAATIO Tekes: Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku 3.12.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvonnan

Lisätiedot

Martat Lapsiperheiden tukena Kirsi Rissanen ravitsemusterapeutti Pohjois-Karjalan Martat ry

Martat Lapsiperheiden tukena Kirsi Rissanen ravitsemusterapeutti Pohjois-Karjalan Martat ry Kotirumba rullaamaan Martat Lapsiperheiden tukena Kirsi Rissanen ravitsemusterapeutti Pohjois-Karjalan Martat ry Marttaliitto on perustettu v. 1899 Kansalaisjärjestönä Martat edistää kotien ja perheiden

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Maksutonta koulutusta!

Maksutonta koulutusta! Maksutonta koulutusta! Liikuntaa järjestävien yhdistysten toimihenkilöille, ohjaajille ja valmentajille Syksy 2011 Kevät 2012 Turun seudun kunnat tarjoavat yhdessä Sinulle - ohjaaja, valmentaja tai seuran

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Miten terveyttä ja hyvinvointia edistetään Järvenpäässä? Kristiina Kariniemi-Örmälä Terveyden edistämisen johtaja

Miten terveyttä ja hyvinvointia edistetään Järvenpäässä? Kristiina Kariniemi-Örmälä Terveyden edistämisen johtaja Miten terveyttä ja hyvinvointia edistetään Järvenpäässä? Kristiina Kariniemi-Örmälä Terveyden edistämisen johtaja Järvenpään kaupunki Kristiina Kariniemi-Örmälä 27.5.2015 Tehtäväsi ei ole nähdä tulevaisuuteen,

Lisätiedot

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013 Käsitelty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 18.5.2009 Johtajaylilääkäri Jukka Puolakka

Lisätiedot

Tino-Taneli Tanttu terveysliikunnan kehittäjä Lounais-Suomen liikunta ja Urheilu ry

Tino-Taneli Tanttu terveysliikunnan kehittäjä Lounais-Suomen liikunta ja Urheilu ry Tino-Taneli Tanttu terveysliikunnan kehittäjä Lounais-Suomen liikunta ja Urheilu ry Tausta ja tarve Mistä liikuntaneuvonnassa on kyse Liikunnan palveluketju prosessin kuvaus Kohderyhmä Tulokset Liikuntaneuvonnan

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

HEINOLAN STRATEGIA /HYVINVOINTIOHJELMA Pohjarakennelmia ja taustaa:

HEINOLAN STRATEGIA /HYVINVOINTIOHJELMA Pohjarakennelmia ja taustaa: HEINOLAN STRATEGIA /HYVINVOINTIOHJELMA Pohjarakennelmia ja taustaa: - www. Resurssiviisasheinola.fi /HYVINVOINTIOHJELMA, INTRAN TYÖTILA - 15.2. henkilökunnan ajatuksia hyvinvoinnista - 25.2. kuntalaisnäkökulmaa

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus Sanna Myllymäki

Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus Sanna Myllymäki Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus 2016 Sanna Myllymäki Toteutuksesta Kysely toteutettiin lomakehaastatteluna festivaalialueella 28-29.5.2016 Kyselylomake jaettiin kaikille festivaalin

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Heli Hätönen, TtT, Erityisasiantuntija HYVINVOIVA JA TERVE POHJANMAA Luodaanko tiedolla johtamisella hyvinvointia? 16.09.2013

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot